Környezetvédelem II. Térségi környezetvédelem. Hulladékgazdálkodás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezetvédelem II. Térségi környezetvédelem. Hulladékgazdálkodás"

Átírás

1 Környezetvédelem II. Térségi környezetvédelem Hulladékgazdálkodás Ballabás Gábor ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

2 Hulladékgazdálkodás 7. Hulladékok keletkezésének megelőzése, hulladékhasznosítás, hulladékkezelés hazánkban 1. Fogalomtisztázás 2. A hulladékok környezeti, társadalmi hatásai 3. A hulladékok csoportosítási lehetőségei 4. A hulladékok nyilvántartása 5. A hulladékok mennyisége 6. A hulladékok minősége

3 Ajánlott irodalom: - Moser M.-Pálmai Gy. (1999.): A környezetvédelem alapjai Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó - Zimler Tamás (szerk.)(2003.): Hulladékgazdálkodás Budapest, Tertia Kiadó - Huba Bence (2004.): A hulladékgazdálkodás alapjai Budapest, E.R.I. Kiadó - - Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv (2002.) Általános Kötet Budapest, KVVM - Hulladékgazdálkodási Szakmai Füzetek KVVM, Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Budapest Az a kincs, ami nincs 1-4. Hulladék Munkaszövetség (HUMUSZ) 2005.

4 A hulladékokkal kapcsolatos problémák csoportosítása

5 A hulladékok csoportosítási lehetőségei

6 hulladékok nyilvántartása Magyarországon nem egységes az adatgyűjtés Végéig jelenleg KVVM: termelési nem veszélyes hulladékok szükséges központi nyilvántartás: azdasági Minisztérium gyűjtötte az adatokat átalakulóban KVVM új endszere települési szilárd (közszolgáltatók), települési folyékony (becslés) - SH (OSAP), most KVVM veszélyes KVVM (HAWIS rendszer) és a felügyelőségek, termelőktől yűjtött adatok három szint: - vállalati szint (hatósági ellenőrzés alapja) - regionális (felügyelőség saját illetékességi területére) - országos (KVVM háttérintézménye) alapja: nem hatósági mérések, hanem önbevallás (különböző észletességű, színvonalú) és becslés a szabályozás rendezetlensége ellemző volt korábban ez a törvénnyel és egyéb jogszabályokkal áltozott

7 Adatok felhasználása: - környezet állapotának jellemzésére - hatósági ellenőrzéshez - azonos típusú hulladékok összesítésére - konkrét hulladékkezelési feladatok szervezésére - prognózisok, elemzések készítésére Adatok nyilvánossága problémás (termelési nem veszélyes országos vagy a vállalatsoros adatok vállalati titok pl.) Gondot okozhat: - nincs egységes kezelés - eredeti adatok pontossága - a módszerek, mértékegységek változása - feldolgozás különbözősége - adatáramlás a szintek közt

8 A hulladékok mennyisége Magyarországon: A képződő hulladék mennyisége Magyarországon 1990/1995/2000-ben Forrás: OHT

9 Forrás: KVVM

10 A hulladékok minősége - vizsgálatok - Bp as összetétel: papír: 21,5%, műanyag: 6%, fémek: 5,5%, textil-üveg: 4,5%- 4,5%, szerves anyagok: 22,5%, szervetlen: 23,1%, egyéb 12,8% - Növekszik pl.: a műanyagok aránya A hulladék összetétele évben tömegszázalékban 0,4 16,3 Papír 25,7 Egészségügyi 2,3 Műanyag 1,8 2,4 15,9 Te xtil Nö v é nyi é s konyhai Üv e g Fém 3,0 Egyéb finom 30,7 Ve s z é lye s Forrás: FKFV Rt.

11 Adatok forrása: OECD Környezeti adattár, % 80% A települési hulladék összetétele a Föld néhány országában Textil és egyéb Fém 60% 40% 20% 0% Üve g Műanyag Élelmiszerke rti hulladé k Hollandia Papír

12 A káros hatások elleni védelem lehetőségei társadalmi válaszok: - jogi, gazdasági, műszaki szabályozás - K+F; háttéripar, műszaki infrastruktúra fejlesztése - káros hatások elleni védelem; kárelhárítás szemléletformálás - integrált hulladékgazdálkodás A hulladékpiramis - lerakás - égetés (energia visszanyeréssel vagy anélkül) - újrahasznosítás (újrahasználat, újrafeldolgozás) - hulladékmennyiség csökkentés - hulladékképződés megelőzése

13 A magyar hulladékgazdálkodás alapelvei: a) megelőzés, ezen belül az integrált szennyezés megelőzés b) az elővigyázatosság elve c) a megosztott felelősség elve d) a szennyező fizet elv e) a közelség elve f) a regionalitás elve (területi elv)

14 Az integrált hulladékgazdálkodás lehetőségei 1. a hulladékkeletkezés megelőzése elsődleges eszköz Ok: természeti erőforrások kímélete nagyobb arányú beépülés és gazdaságosabb termelés elmarad a veszélyes hulladék gyűjtés, tárolás, szállítás és kezelés költsége - leglényegesebb elem: hulladékszegény technológiák (term. és fogy.) + veszélyesség csökkentése (költség-haszon elemzés) - megvalósítás: - gyártási folyamatban - termelési fegyelem javítása - termékhelyettesítés - hulladék-visszavezetés - másodlagos csökkentés fogyasztásban (termékminőség, fogyasztási szokások) - környezetbarát termékek bevezetése (szemlélet, minőségtanúsítás, propaganda, ár, megfelelő ipari háttér)

15 A hulladékkeletkezés megelőzésének eszközei: - Folyamatos szemléletformálás - Aktív részvétel a hulladékgazdálkodás tervezésében - A hulladékcsökkentéssel kapcsolatos konkrét kezdeményezések előmozdítása, támogatása - A hulladéktermelők ösztönzése fokozatosan bevezetett differenciált szemétdíjjal (Az újrafeldolgozás és a szelektív gyűjtés módjainak bővítése, településrész jellegéhez igazítása, illetve A szerves hulladékok kiemelése a hulladékáramból)

16 2. Hulladékok újrahasznosítása (újrahasználat + újrafeldolgozás + ) - olyan folyamat, mely közvetlenül (visszaforgatás vagy újrahasználat) vagy átalakítást követő (újrafeldolgozás és újraelőállítás) anyagvisszavezetést céloz - magyar gazd. termelési költéségének 67%-a nyersanyaghányad; 65%- ukból hulladék lesz (a többiből később lesz hulladék ) -erőforrás kímélés + energiatakarékosság (1 t üveghulladék: 0,25 t szóda; 0,83 t kvarchomok, 0,13 t mész) - tárolás (hull.) nem kell; csökken a hull mennyiség, megelőzhető az ellenőrizetlen elhelyezés

17 Hulladékhasznosítási technológiák: - anyagi minőség szerint (átalakulás nélküli - átalakítással járó) elepülési szilárd hulladék: vas, színesfém, papír, üveg, műanyagok, omposztálható szervesanyag (szelektív gyűjtés!) elepülési folyékony hulladékok: víztelenítés, biogáz előállítása, omposztálás, szerves trágyák előállítása; öntözéses elhelyezés ermelési hulladékok: ócskavas (SM 50 %; LD %) lumínium, réz, gumi, üveg, bőr, textil iogáz eszélyes hulladékok alakhulladék, pernye

18 3. Hulladékkezelés Összehangolt technológiai rendszer; elemei: - Hulladékgyűjtés - Átmeneti tárolás (más kezelési módszer hiányában igénybe vett kezelési mód, hulladéktípusok elkülönítése fontos) - átrakóállomások -Előkészítés, előkezelés - Szállítás - Ártalmatlanítás - Létesítmények utógondozása

19 Bevont lakások: 2003.: 92,2% Bevont település: 2002.: 3131-ből 2811 Forrás: KVVM

20 Forrás: Magyarország környezetstatisztikai atlasza, 2005

21 Előkészítés és előkezelés: - hulladék mennyiségének vagy veszélyességének csökkentésére - kezelhetőség megváltozik esetleg innen közvetlen hasznosíthatóság -Előkészítési eljárások: - fizikai eljárások (fiz. szerk. változtatnak meg): - szétválasztás (rostálás, osztályozás, forgácsolás, darabolás) - egyesítés (keverés, elegyítés, brikettezés) - alakítás (sajtolás, tömörítés) - kémiai eljárások (semlegesítés, méregtelenítés, fertőtlenítés) - beágyazás (beton, üveg ) - csomagolás Szállítás: járművekkel (speciálisan átalakítva), vasút, (vezetékek) Veszélyes hulladék külön kiemelve

22 Ártalmatlanítás: - kémiai (vegyi összetételt változtatnak meg) semlegesítés, csapadékos leválasztás, oxidáció, katalitikus hidrogénezés etc. - termikus (égetés, kifagyasztás, elpárologtatás, higítás etc.) - égetés: különleges technológiák (biztonság!) - hasznosítás - égési maradványok kezelése külön kommunális és veszélyes hulladékok (ívkemencék külön) - biológiai (komposztálás, biogáztermelés) - lerakás végső elhelyezést céloz (kommunális, inert, veszélyes hull.) Kontrollált, monitorozott, biztonságos lerakásra van szükség

23 Mezőgazdasági Ipari Települési sz. Települési f. Veszélyes 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Égetés, egyéb ártalmatlanítás Lerakás Hasznosítás Forrás: OHT

24 Forrás: OHT és KVVM

25 Fővárosi Hulladékhasznosító Mű Rákospalota működési vázlat Forrás: FKFV Rt.

26 - Tény: A veszélyes hulladék kb. 75%-a, az ipari hulladék mintegy 60%-a, a települési szilárd hulladék több mint 4/5-e, a szennyvíziszap fele lerakásra vagy tartós tárolásra kerül Magyarország települési szilárd hulladéklerakói 2001 Megfelelő kialakítású lerakó Működő lerakó Engedéllyel működő lerakó Környezetvédelmi hatósági engedéllyel működő lerakó Forrás: OHT, 2001.

27 ISPA, Kohéziós Alap környezetvédelmi projektek Tornanádaska Hi dvégardó Bódvalenke Szin Szinpetri Tornakápolna Teresztenye Varbóc Hegymeg Damak Sajóvelezd Sajónémeti Borsodszirák Sajóivánka Hangony Mihálygerge Karancsberény Zabar Pili ny Szilaspogony Bárna Szügy Bernecebaráti Nógrádmarcal Patak Kemence Érsekvadkert Horpács Vámosmikol a Puszt aberki Borsosberény Tolmács Nagybörzsöny Ipolytölgyes Zebegény Nagymaros Bősárkány Sarród Ikrény Bogyoszló Hövej Vadosfa Csepreg Kőszeg Bük Cák Tompaládony Bő Chernelházadamonya Mesterháza Vasegerszeg Tömörd Nemescsó Lukácsháza Kőszegpaty Kőszegdoroszló Puszt acsó Kőszegszerdahely Gyöngyösf alu Bozsok Acsád Felsőcsatár Kenéz Megyehí d Pecöl Nemesrempehol lós Rábahí dvég Rádóckölked Nagyköl ked Andrásf a Lakhegy Hegyhátsál Daraboshegy Nádasd Halast ó Hegyháthodász Sárfi mizdó Felsőmarác Rábagyarmat Szalafő Nagyti laj Vaspör Zalaháshágy Szaknyér Kisrákos Hegyhátszent jakab Zalacséb Kávás Felsőjánosfa Nagyrákos Pankasz Salomvár Zalalövő Csöde Böde Keménfa Felsőszenterzsébet Gellénháza Ormándlak Gombosszeg Becsvölgye Li ckóvadamos Kálócfa Velemér Alsószenterzsébet Szentgyörgyvöl gy Pórszombat Szilvágy Baglad Zalatárnok Pacsa Zalaszentmárton Felsőrajk Söjt ör Szentkozmadom bja Tófej Mikekarácsonyf a Külsősárd Szijártóháza Zebecke Gutorföl de Csertalakos Kissziget Ort aháza Csömödér Gosztol a Várfölde Lasztonya Tormaföl de Szentliszló Bucsuta Tornyiszentmi klós Csörnyef öld Garabonc Fűzvölgy Oltárc Borsfa Valkonya Kistol mács Zajk Csapi Galambok Gadány Kelevíz Nagykanizsa Csombárd Várda Somogysárd Nagybajom Juta Segesd Jákó Kaszó Sántos Kisasszond Somogycsicsó Porrog Csurgónagym art on Somogyszob Zsel icszentpál Gige Csököly Mosdós Kaposkereszt úr Varga Felsőegerszeg Hedrehely Boldogasszonyfa Magyarlukafa Ri nyabesenyő Ri nyaszentki rál y Somogyhárságy Vásárosbéc Görget eg Bélavár Oroszló Somogyviszló Szulimán Szentkatalin Somogyaracs Szulok Nagydobsza Babócsa Koml ósd Istvándi Kisdobsza Darány Hosszúhetény Zádor Kétúj falu Tekl afalu Potony Marócsa Gilvánfa Drávafok Besence Bogdása Drávaszt ára Zaláta Piskó Kemse Át a Vejt i Vokány Túrony Kisszentmárton Bácsszentgyörgy Hercegszántó Sátorhely Borjád Kölked Kisbudmér Ivánbat tyán Pócsa Palkonya Kisjakabfalva Bisse Kistót fal u Töttös Majs Udvar Vill ánykövesd Márok Drávacsehi Tésenf a Drávaszabolcs Gordi sa Drávapalkonya Cún Szaporca Nagytótfalu Márfa Harkány Drávaszerdahely Kovácshida Ipacsf a Kémes Drávacsepely Hi ri cs Katymár Dávod Homorúd Bóly Új pet re Garé Sámod Drávapiski Baranyahí dvég Adorjás Lúzsok Mohács Nagynyárád Di ósviszl ó Rádfalva Vajszl ó Sósvert ike Csátal ja Gara Lánycsók Babarc Szajk Belvárdgyula Pécsdevecser Kiskassa Nagybudmér Kórós Nagycsány Drávaiványi Nagybaracska Székelyszabar Versend Szederkény Monyoród Peterd Kisherend Szalánta Csarnóta Páprád Csányoszró Sellye Markóc Drávakereszt úr Tengeri Szava Bogádmindszent Siklósbodony Hegyszentm árton Babarcszőlős Kákics Lakócsa Felsőszentm árt on Madaras Kisnyárád Máriakém énd Birján Egerág Szőkéd Bosta Kisdér Ócsárd Ózdf alu Endrőc Tótújf alu Szentborbás Li ptód Kunbaja Dunaf alva Bár Olasz Lot hárd Pécsudvard Kökény Pogány Szőke Bácsborsód Somberek Szemely Keszü Gyód Görcsöny Regenye Szilvás Baksa Dunaszekcső Erdősmárok Kátol y Csikéria Vaskút Bátm onostor Hásságy Kozármisleny Pellérd Aranyosgadány Zók Pécsbagota Kisasszonyf a Téseny Magyartelek Magyarmecske Bácsszőlős Bácsal más Palot abozsok Görcsönydoboka Hi mesháza Maráza Szellő Ellend Bácsbokod Szeremle Szebény Szűr Kékesd Berkesd Nagykozár Velény Gyöngyfa Sumony Okorág Mátét elke Véménd Fazekasboda Geresdlak Magyarsarlós Bicsérd Szabadszentkirály Gerde Bánfa Szentegát Csanádpalota Bezedek Li ppó Vill ány Kisharsány Siklós Nagyharsány Sárok Magyarbóly Kislippó Kistapolca Siklósnagyfalu Klárafal va Ferencszáll ás Magyarcsanád Röszke Apátfalva Tiszaszi get Bátaszék Lovászhetény Ásott halom Új szentiván Tataháza Báta Pécs Kacsóta Katádfa Bürüs Mórahal om Tompa Felsőszentiván Erzsébet Deszk Kelebia Csávoly Baja Nagypall Szilágy Cserkút Szentdénes Dencsháza Várad Alsónyék Feked Pécsvárad Pereked Bogád Romonya Rózsafa Hobol Gyöngyösmellék Szörény Kastélyosdombó Drávatamási Drávagárdony Királyhegyes Kövegy Mélykút Ófalu Pörböly Pécs Csanádalberti Pitvaros Makó Maroslel e Szeged Domaszék Mórágy Mánfa Királyegyháza Barcs Makó Óföldeák Szeged Öttömös Bátaapáti Szentlőrinc Szigetvár Molvány Nemeske Kistamási Pettend Péterhida Földeák Batt onya Rém Érsekcsanád Sárpilis Mecseknádasd Boda Csonkamindszent Nagypeterd Algyő Kisszáll ás Zákányszék Martonf a Tótszent györgy Bolhó Zsombó Bordány Ruzsa Borota Decs Várdomb Orf ű Abaliget Pusztamérges Balotaszállás Sükösd Alsónána Apátvarasd Zengővárkony Erdősmecske Husztót Kovácsszénája Bakonya Nyugotszent erzsébet Helesf a Cserdi Nagyvát y Botykapeterd Basal Patapoklosi Kővágótött ös Kővágószőlős Di nnyeberki Csertő Merenye Dombegyház Jánoshalma Bükkösd Almáskeresztúr Somogyapáti Kálm áncsa Csokonyavisonta Érsekhalma Koml ó Mozsgó Ri nyaújlak Ambrózfalva Szatymaz Ül lés Kunfehért ó Őcsény Mőcsény Ci kó Mecsekpölöske Bodolyabér Magyarhertelend Magyarszék Hetvehel y Okorvölgy Ibafa Patosf a Somogyhatvan Bakháza Ri nyaújnép Heresznye Kéleshalom Hi das Óbánya Kishajmás Szentlászl ó Lad Homokszentgyörgy Háromf a Ví zvár Tormás Kisbeszt erce Bakóca Csebény Kevermes Magyardombegyház Kisdombegyház Nagyér Nem esnádudvar Grábóc Szálka Kismányok Nagymányok Dombiratos Mezőkovácsháza Végegyháza Bonyhád Izmény Szászvár Váralja Vékény Máza Kunágota Hódmezővásárhely Sándorfalva Forráskút Szekszárd Magyaregregy Almamellék Horváthertel end Bonyhádvarasd Li get Mindszent godi sa Szágy Visnye Hencse Kőkút Kárász Kisvaszar Sásd Baranyaszentgyörgy Lábod Nagyatád Tarany Hegyhátm aróc Györe Tófű Szalatnak Köblény Tékes Vázsnok Palé Gálosfa Balástya Hajós Bogyiszló Kakasd Ág Tarrós Baranyajenő Zsel ickisf alud Bőszénfa Somogyudvarhely Lőkösháza Békéssámson Tótkomlós Csólyospálos Császárt öl tés Fajsz Alm áskamarás Magyarbánhegyes Kiskunhal as Tolna Sióagárd Aparhant Gerényes Alsómocsolád Vásárosdombó Meződ Gödre Szilvásszentmárt on Kadarkút Mike Berzence Nagybánhegyes Nagykamarás Dusnok Bikal Kercseli get Jágónak Cserénfa Simonfa Kaposgyarmat Hajmás Ri nyakovácsi Nagykorpád Bolhás Csurgó Harc Zomba Kisdorog Mucsf a Zsel ickislak Szenna Patca Szabás Porrogszentkirály Medgyesegyháza Kardoskút Kaszaper Nagyvej ke Egyházaskozár Szárász Kaposszekcső Kétegyháza Elek Székkutas Mártély Zsana Csikóstőt tős Nagyberki Medgyesbodzás Mindszent Ópusztaszer Kömpöc Imrehegy Miske Kéty Tevel Závod Kisvejke Mágocs Bárdudvarnok Ötvöskónyi Szenta Szentbalázs Kaposszerdahel y Kisbajom Beleg Porrogszentpál Somogybükkösd Zákány Homokm égy Lengyel Kaposhomok Csanádapáca Baks Kistel ek Kiskunmajsa Harkaköt öny Drágszél Bátya Fácánkert Kurd Nagyhajmás Szabadi Csoma Kiskorpád Iharos Zákányfal u Puszt aszer Pirt ó Szedres Mekényes Baté Puszt aottlaka Gerj en Fadd Medina Dombóvár Kapospul a At tala Fonó Taszár Kaposmérő Kaposújlak Új kígyós Pusztaföldvár Derekegyház Kecel Öregcsert ő Csabaszabadi Orosháza Szegvár Dóc Kisgyal án Orci Kaposvár Nemespát ró Kalocsa Fokt ő Gerendás Nagymágocs Csanytelek Csengele Dunaszentgyörgy Kistormás Felsőnána Csibrák Mucsi Zimány Hetes Kaposfő Kutas Tömörkény Jászszentlászló Tázlár Kölesd Varsád Hőgyész Dúzs Murga Pálm ajor Belezna Gyékényes Gyulaj Dalmand Döbrököz Böhönye Surd Pálmonost ora Solt vadkert Tengelic Szakadát Di ósberény Szakcs Nak Büssü Gölle Li szó Őrt ilos Kocsol a Várong Lápafő Szakály Patal om Gyula Szabadkí gyós Petőf iszál lás Szank Dél-Alföld Szakmár Uszód Telekgerendás Árpádhalom Móricgát Új telek Kajdacs Gadács Somogyszil Magyarat ád Magyaregres Somogyaszaló Somodor Vése Inke Iharosberény Szentes Felgyő Kiskőrös Dunapat aj Puszt ahencse Dunaszent benedek Somogyjád Kazsok Sand Pogányszentpéter Fityeház Murakereszt úr Ordas Paks Géderlak Udvari Kalaznó Bodrog Mezőcsokonya Nemeskisfal ud Békéscsaba Fábiánsebestyén Gátér Csorvás Gyönk Igal Ráksi Szentgáloskér Mernye Alsóbogát Györköny Nagydorog Sárszentl őri nc Keszőhidegkút Regöly Szárazd Somogygeszt i Edde Somogyfaj sz Új várf al va Tapsony Nemesdéd Békéscsaba Nagyszénás Gádoros Bugac Kötegyán Kétsoprony Eperjes Bugacpusztaháza Tabdi Madocsa Bócsa Miszl a Nagykónyi Sarkad Doboz Páhi Bikács Nagyszékely Tamási Értény Koppányszántó Meszt egnyő Szenyér Szepet nek Semj énháza Molnári Kiskunfélegyháza Csengőd Akasztó Hart a Kisszékely Belecska Új ireg Bedegkér Kára Törökkoppány Szorosad Somogydöröcske Ecseny Osztopán Li bickozma Hosszúvíz Nagyszakácsi Nemesvid Pat Varászló Miklósi Somogyacsa Bonnya Somogysimonyi Nagyrécse Tótszent márt on Nágocs Andocs Kisbárapáti Felsőmocsolád Polány Murony Kamut Kondoros Csongrád Kaskantyú Fiad Somogyvámos Pamuk Nagykani zsa Miháld Bölcske Németkér Vajt a Gamás Somogyvár Ni kla Zalakom ár Zalaszentj akab Tótszerdahely Hács Kisberény Öregl ak Csömend Puszt akovácsi Csákány Kisrécse Zalasárszeg Homokkomárom Petrivente Kardos Nagytőke Fülöpjakab Orgovány Pálfa Pincehely Békés Kunszáll ás Tolnanémedi Fürged Nagyszokoly Iregszemcse Tengőd Méhkerék Csabacsűd Jakabszállás Soltszenti mre Sim ontornya Tab Új szalonta Hunya Csépa Dunaf öldvár Dunat etét len Zics Somogyegres Sarkadkereszt úr Tarhos Tiszasas Szelevény Cece Igar Kánya Somogyszentpál Somogysámson Marcali Sormás Ri gyác Becsehely Let enye Táska Kéthel y Holl ád Szegerdő Sávoly Szőkedencs Eszteregnye Murarát ka Sáregres Felsőnyék Ozora Kapoly Somogymeggyes Karád Mezőgyán Békésszent andrás Kunszentmárton Mezőberény Városf öld Tiszaalpár Magyarkeszi Zala Bélmegyer Szarvas Cserkeszőlő Örménykút Helvécia Izsák Somogybabod Somogyzsitfa Kiscsehi Szentmargit fal va Muraszemenye Balat onmagyaród Zalakaros Hosszúvölgy Kerkaszentkirály Tikos Főnyed Nagyrada Som Alsószentiván Geszt Okány Csárdaszállás Tiszakürt Tiszaug Nyárlőrinc Ballószög Ágasegyháza Fülöpszállás Solt Sérsekszől ős Torvaj Somogytúr Gyugy Lakitelek Fülöpháza Új solt Előszál lás Mezőszilas Nagyberény Bálványos Kötcse Visz Nagycsepely Szőlősgyörök Lengyeltót i Szabadszállás Öcsöd Apostag Nagykarácsony Alap Zsadány Vésztő Köröst arcsa Tiszainoka Dunaegyháza Balatonmáriafürdő Zalamerenye Zalaújlak Nagybakónak Látrány Buzsák Új udvar Daruszent miklós Sárbogárd Laj oskomárom Szabadhí dvég Nyim Lul la Bábonymegyer Balatonfenyves Dunavecse Mezőkomárom Ádánd Ságvár Kereki Szólád Puszt aszemes Gelse Kacorl ak Gelsesziget Magyarszerdahely Magyarszent miklós Bázakerett ye Dobri Börzönce Bocska Bánokszentgyörgy Maróc Li speszent adorján Dég Siójut Balat onendréd Kőröshegy Balatonkeresztúr Orosztony Pölöskef ő Puszt amagyaród Zalaszentbal ázs Kányavár Lovászi Szántód Balat onszárszó Balat onszemes Balatonőszöd Balat onlelle Nagyrév Szentkirály Kecskemét Kisapost ag Balat onúj lak Kili mán Szentpéterfölde Pördefölde Páka Lendvadedes Kerkat eskánd Szécsiszi get Mesterszállás Kerekegyháza Baracs Siófok Balatonudvari Balat onakali Balat onszepezd Biharugra Gyomaendrőd Tiszakécske Kecskemét Mezőf alva Teleki Balat onszentgyörgy Vörs Zalavár Szalkszentmárt on Körösúj falu Körösl adány Tiszaföldvár Ci bakháza Dunaújváros Sárszentágota Káloz Balatonberény Sármell ék Zalaszabar Körösnagyharsány Új iráz Mezőt úr Mezőhék Kunadacs Nagylók Kisláng Mátyásdomb Balatonszabadi Zamárdi Balat ongyörök Vonyarcvashegy Eszt ergál yhorváti Alsórajk Magyarhomorog Körösszakál Komádi Martfű Tiszajenő Kocsér Nagyvenyim Mezőszentgyörgy Enying Tihany Ordacsehi Nagykőrös Hant os Balat onvil ágos Csopak Balat onfüred Révfül öp Balat onrendes Fonyód Csökmő Dévaványa Rákócziúj falu Jászkarajenő Vezseny Aszófő Örvényes Zánka Berekböszörmény Körösszegapát i Szeghal om Kétpó Laj osmizse Kunbaracs Alsóörs Balat onszőlős Salföld Balat onbogl ár Vekerd Kengyel Tiszavárkony Felsőlajos Ladánybene Kunszentmiklós Kékkút Kővágóörs Darvas Tószeg Rákóczif alva Tatárszent györgy Pécsel y Vászoly Ábrahámhegy Badacsonytomaj Szigliget Badacsonytördemic Gyenesdiás Di óskál Egeraracsa Pötrét e Hahót Puszt aederi cs Puszt aszentl ászló Kerecseny Iklódbördőce Rédics Köveskál Mindszent káll a Káptal antóti Kisapáti Balatonederics Keszthely Baktüt tös Nova Hernyék Lenti Gáborjánháza Cserszegtomaj Zalaapáti Zalaszentmihály Kerkabarabás Resznek Bödeháza Zalaszombatfa Belsősárd Tapolca Raposka Hegymagas Nemesgulács Hévíz Felsőpáhok Bókaháza Gétye Nemesszentandrás Szentgyörgyvár Szentpéterúr Alsópáhok Zalaigrice Pölöske Kőröst etétlen Tört el Nyársapát Kunpeszér Tass Sárkereszt úr Ártánd Füzesgyarm at Táborf alva Dömsöd Makád Rácalmás Balat onföldvár Lesencefalu Nemesvit a Vállus Nem esbük Zalacsány Biharkeresztes Told Mezősas Zsáka Túrkeve Kulcs Perkát a Nagykereki Bedő Mezőpeterd Kuncsorba Csemő Dörgicse Szentantal fa Monoszló Tagyon Gyulakeszi Rezi Karmacs Kehidakustány Li getfalva Tilaj Misefa Búcsúszent lászl ó Nemessándorháza Nemesrádó Barlahida Zalabaksa Nemesnép Lendvajakabfa Sárhida Bak Petrikeresztúr Iborfia Csesztreg Csatár Zalaköveskút Almásháza Nagykapornak Kisbucsa Bocfölde Pálf iszeg Nagylengyel Lesencetomaj Lesenceistvánd Vindornyaf ok Alsónemesapáti Nemeshet és Kustánszeg Kozmadombja Puszt aapáti Kallósd Padár Zalaegerszeg Zalaegerszeg Babosdöbrét e Csonkahegyhát Milejszeg Kerkafalva Kerkakut as Márokföld Teskánd Hottó Dobronhegy Németf alu Szatta Kerkáskápolna Magyarf öld Ramocsa Bojt Váncsod Nagyrábé Kertészsziget Ecsegf alva Örkény Adony Szabadegyháza Óbudavár Balat oncsicsó Monostorapát i Szentbékkáll a Bakonszeg Biharnagybajom Bucsa Örményes Törökszent miklós Szajol Sárosd Soponya Lepsény Paloznak Várvöl gy Kismarja Szolnok Tiszat enyő Apaj Hencida Berettyóújfalu Bihartorda Kisújszál lás Tiszapüspöki Abony Mikebuda Aba Barnag Vöröst ó Vigántpetend Kapolcs Szentjakabfa Mencshely Hegyesd Balat onhenye Nemesapáti Pethőhenye Orbányosf a Boncodfölde Őri szentpét er Bajánsenye Kercaszomor Pula Taliándörögd Sáska Zalahaláp Uzsa Sénye Zalaszántó Vindornyaszőlős Vindornyal ak Zalaszentl ászló Gyűrűs Bezeréd Gáborján Bihardancsháza Szerep Ceglédbercel Új lengyel Szigetbecse Tác Csősz Pocsaj Esztár Szentpéterszeg Sáp Sárrétudvari Hernád Seregélyes Kőszárhegy Balat onfőkajár Lovas Mihályfa Kisgörbő Nagygörbő Zalaszentgrót Zalaistvánd Zalaszenti ván Alibánf a Vöckönd Tépe Földes Kenderes Fegyvernek Dánszentmi klós Dabas Bugyi Puszt aszabolcs Polgárdi Sümeg Sümegcsehi Döbröce Bazsi Sümegprága Döt k Pókaszepetk Nagypáli Kispáli Tetét len Báránd Tiszabő Nagykörű Furt a Balat onkenese Balat onal mádi Csataszög Cegléd Füle Csajág Felsőörs Hi degkút Püspökladány Karcag Hunyadfalva Besenyszög Zagyvarékas Új hartyán Lórév Küngös Szentkirályszabadj a Veszprémf ajsz Tótvázsony Nagyvázsony Öcs Kőtel ek Tápiógyörgye Új szász Kiskunlacháza Szabadbattyán Papkeszi Balatonfűzfő Nemesvámos Hali mba Szőc Jászbol dogháza Tápiószele Tápiószőlős Új szilvás Áporka Ráckeve Úrhida Jenő Li tér Úrkút Kolont ár Nyirád Óhíd Pakod Vasboldogasszony Egervár Zalaszentl őri nc Kemendoll ár Kiskutas Zalaboldogfa Bagod Zalaszentgyörgy Bánd Ajka Nemeshany Konyár Tápiószentmárton Pusztavacs Berhida Bodorfa Csabrendek Derecske Alberti rsa Szigetszent márt on Ercsi Kunhegyes Iváncsa Zichyújf alu Káptal anf a Gyepükaján Zalagyöm örő Kisvásárhely Pánd Nyáregyháza Beloiannisz Nádasdladány Vilonya Királyszenti st ván Pusztamiske Ukk Gógánfa Szalapa Zalabér Gősf a Telekes Ozmánbük Hagyárosbörönd Szőce Őri magyarósd Viszák Ispánk Sóly Szentgál Tápió Káva Pili s Csévharaszt Kakucs Besnyő Sárkeszi Veszprém Devecser Het yef ő Dabronc Türj e Batyk Nagykut as Ivánc Hegyhátszentmárton Kondorfa Veszprémgalsa Hosztót Zalameggyes Szentimref alva Megyer Ri gács Zalaerdőd Zalavég Bérbaltavár Kápolnásnyék Velence Gárdony Sárszentmihály Nemeskereszt úr Keléd Mikosszéplak Csehi Hegyhátszent péter Döbörhegy Szarvaskend Gersekarát Kataf a Petőmihályfa Győrvár Nagymizdó Halogy Rátót Csákánydoroszló Vasszentmihály Gasztony Magyarlak Csörötnek Orf alu Jánosháza Duka Bögöte Oszkó Pácsony Olaszf a Apáti st vánfalva Magyarszombatf a Hosszúpereszt eg Csipkerek Csehimindszent Alsóújlak Körmend Döröske Szentgott hárd Vashosszúfalu Kaba Tiszagyenda Jászl adány Szászberek Pétfürdő Ősi Bénye Ócsa Délegyháza Szigetújf alu Sukoró Székesfehérvár Öskü Hajmáskér Veszprém Márkó Felsőpakony Alsónémedi Létavértes Hosszúpályi Hajdúszovát Berekfürdő Jászal sószent györgy Jánoshida Farmos Inárcs Székesfehérvár Csór Hárskút Herend Városl őd Taksony Dunavarsány Majosháza Szigetcsép Pákozd Lókút Csehbánya Kislőd Soml ójenő Kisberzseny Karakó Tüskevár Soml óvásárhely Apácatorna Zalaszegvár Szigethalom Ráckeresztúr Baracska Tiszaroff Tiszasüly Tápióság Százhalombatta Pázmánd Nadap Várpalota Eplény Farkasgyepű Magyarpolány Noszlop Oroszi Borszörcsök Karakószörcsök Kám Pénzesgyőr Tököl Kajászó Lovasberény Pátka Németbánya Bakonypölöske Doba Iszkáz Soml ószőlős Kerta Szemenye Vasvár Vasalja Magyarnádalja Kemest aródfa Ganna Pápasalamon Nagyalásony Vid Soml óvecse Kispirit Kiscsősz Kisszőlős Nagypirit Kamond Hajdúbagos Úri Monor Dunaharaszt i Martonvásár Vereb Zámoly Sárkereszt es Moha Iszkaszent györgy Álmosd Monost orpályi Tápióbicske Kincsesbánya Bakonykúti Kokad Nádudvar Tomajmonostora Sáránd Magyaralmás Isztimér Tés Olaszf alu Kunmadaras Tiszabura Alat tyán Gyál Szigetszent mi klós Vasad Söréd Fehérvárcsurgó Jásd Bakonynána Boba Kemenespálfa Kissomlyó Magyarszecsőd Egyházashollós Molnaszecsőd Haraszt if alu Pinkamindszent Bodajk Balinka Szápár Csetény Dudar Nagyesztergár Szentmárt onkát a Gomba Ül lő Halásztelek Tordas Új léta Mikepércs Nagykát a Gyömrő Vecsés Érd Tárnok Zirc Bakonybél Bakonyjákó Tápiószecső Mende Vál Bakonycsernye Csesznek Porva Borzavár Döbrönte Kup Csögle Nemeskocs Köcsk Egyházashetye Borgáta Egervöl gy Püspökmolnári Fenyőf ő Bakonyszücs Ugod Homokbödöge Nagytevel Dáka Dabrony Egeralja Káld Bejcgyertyános Rábatöttös Egyházasrádóc Szentpéterfa Kétvölgy Cell dömölk Kemeneskápol na Vásárosmiske Nyőgér Sorki falud Rum Gyanógeregye Zsennye Alsószölnök Szakonyfalu Bakonykoppány Adászt evel Nóráp Pápakovácsi Gérce Sótony Ikervár Meggyeskovácsi Csempeszkopács Nem eskolt a Sorki kápolna Kisunyom Sorokpol ány Felsőszölnök Pápa Pápadereske Nyárád Adorjánháza Mesteri Jászkisér Maglód Ecser # Pusztazámor Gyúró Vértesacsa Csákberény Bagamér Ebes Hajdúszoboszló Péteri Csákvár Csókakő Nagyiván Jászt elek Gánt Nagyvel eg Debrecen Észak-Alföld Tiszaörs Tiszaszentimre Abádszalók Sülysáp # Di ósd Sóskút Tabajd Mór Vinár Marcalgergelyi Külsővat Nemesszalók Sit ke BUDAPEST # Vámospércs Nagyhegyes Tiszaderzs Kisköre Pély Pécel # Aka Súr Debrecen Tiszaigar Tarnaszentmi kl ós Jászi vány Jászapát i Jászj ákóhalma Jászf elsőszentgyörgy Jászberény # Alcsútdoboz Ácsteszér Bakonyoszl op Mihályháza Kemenessömjén Kemenesszent márton Kemenesmi hál yf a Mersevát Tokorcs Nagysimonyi Sárvár Bozzai Balogunyom Ják Nem esmedves Békás Mezől ak Szergény Vönöck Ostff yasszonyfa Rábapat y Vasszécseny Pornóapáti Réde Bakonyszent királ y Bakonyszentlászló Tiszaszől Tiszaszőlősős Hevesvezekény Jászdózsa Puszt amonostor Szentlőrinckáta Kóka Vértesboglár Csatka Pápateszér Csót Béb Jászszentandrás Tiszanána Jászfényszaru Nyírábrány Zsámbok Dány Törökbálint Vaszar Nagygyi mót Hort obágy Vácszentl ászló Tóalmás Penészlek Nyíracsád Nyírmártonfalva Sarud Új lőri ncfalva Isaszeg # Fülöp Hajdúsámson Balmazújváros Egyek Tiszaf üred Tarnaörs Nagytarcsa # # Et yek Puszt avám Bakonysárkány Bakonygyirót Veszprémvarsány Vanyol a Bakonyszentiván Csénye Táplánszentkereszt Tanakajd Nárai Horvátlövő Gic Románd Bakonytamási Bakonyság Takácsi Nemesgörzsöny Kemeneshőgyész Kemenesmagasi Szombathely Vaskereszt es Rönök Egyházaskesző Magyargencs Nagyacsád Ölbő Bögöt Porpác Vép Nagydém Lovászpat ona Marcaltő Budaörs Biatorbágy Felcsút Bodmér Sikátor Pápoc Csönge Jákfa Vát Vassurány Nemesbőd Szombathely Várgesztes Oroszlány Várkesző Kenyeri Bokod Bakonybánk Bakonyszombathely Lázi Gecse Nyíradony Poroszló Heves Jászágó # # # # Hajdúhadház Tiszacsege Besenyőt elek Köml ő Átány Tura Valkó Budakeszi Dél-Buda régió Tiszabábolna Borsodi vánka Mezőt árkány Boconád Tarnaméra Erk Kistarcsa # # Páty Herceghalom Bátorli get Ömböly Nyírbéltek Nyírlugos Bocskaikert Kerepes Csömör # Zsám bék Bicske Új barok Szár Piricse Encsencs Téglás Tiszadorogma Erdőtelek Tarnabod Zaránk Jászárokszállás Boldog Gödöl lő Remeteszől ős Mány Óbarok Szárl iget Vértessomló Vállaj Nyírgelse Szakoly Nyírmihálydi Tenk Mogyoród Üröm # Nagykovácsi Telki Csabdi Kecskéd Vérteskethely Gyarmat Malomsok Rábakecöl Kemenesszent pét er Szelest e Vasszilvágy Salköveskút Söpte Gencsapáti Torony Sé Dozmat Bakonypét erd Szerecseny Budajenő Tök Tatabánya Köml őd Dad Császár Tápszentmiklós Győrasszonyfa Kisbér Répcelak Ni ck Szákszend Et e Ászár Bársonyos Vág Perbál Csép Kerékt eleki Táp Solymár Geszteréd Új szentmargi ta Árokt ő Négyes Tiszavalk Tarnazsadány Nagyfüged Adács Visznek Galgahévíz Fót Pili sborosjenő Üröm Szomor Gyermel y Nyírpil is Görbeháza Szentistván Csány Bag Csengerújfalu Mérk Folyás Tiszakeszi Bököny Dormánd Vámosgyörk Hort Hat van Hévízgyörk Domony Szada Ura Terem Hajdúböszörmény Aszód Veresegyház Dunakeszi Csenger Tiborszállás Nyírvasvári Egerlövő Egerfarmos Kompol t At kár Kartal Iklad Csomád Szigetmonostor Budakalász Pili sszentiván Tarj ánpuszta Ravazd Sokorópát ka Uraiújf alu Gór Répceszent györgy Hegyfal u Zsédeny Pósfa Meszlen Vasasszonyf a Perenye Bucsu Narda Csér Nem esl ádony Csáfordjánosf a Sajtoskál Nagygeresd Vámoscsal ád Lócs Mezőörs Nyalka Felpéc Csikvánd Rábasebes Répceszemere Torm ásliget Simaság Iklanberény Szakony Velem Páli Sobor Rábaszentandrás Pomáz Csobánka Pili svörösvár Mezőcsát Mezőnagymihály Mezőszemere Füzesabony Kál Ludas Nagyút Vácki sújfalu Erdőkertes Vácegres Pili sszántó Pili scsaba Tinnye Koml ódtótf alu Tyukod Fábiánháza Nyírbát or Kislét a Érpatak Mezőkereszt es Szihalom Kápolna Méhtelek Zajta Új fehértó Balkány Halmajugra Karácsond Rozsály Császló Csegöld Nyírkáta Hajdúnánás Det k Gyöngyöshalász Gacsály Jánkmajt is Hermánszeg Szamostatárf alva Pátyod Szamosbecs Csengersi ma Szamosangyalos Nagyecsed Nyírcsászári Máriapócs Kállósemj én Hajdúdorog Polgár Nyírbogát Kerecsend Tófalu Visonta Nagyréde Ecséd Szamosújlak Gyügye Rápolt Porcsalma Tiszat arj án Maklár Aldebrő Szücsi Rózsaszentmárt on Petőfibánya Lőrinci Cégénydányád Ököritófülpös Szamossályi Nyírcsahol y Pócspet ri Kálmánháza Oszlár Hejőkürt Biri Feldebrő Vécs Apc Zagyvaszántó Nagykökényes Őrbottyán Göd Szentendre Pili scsév Pili sj ászfalu Úny Máriahalom Abasár Palotás Héhalom Verseg Heréd Sződ Pili sszentkereszt Leányvár Dág Epöl Tarj án Pannonhalma Tényő Tét Mórichi da Gyömöre Szany Csánig Kiszsidány Horvátzsidány Árpás Kajárpéc Vásárosf alu Edve Iván Ólmod Egyed Szil Beled Egyházasfalu Gyalóka Egyházasdengel eg Kálló Váchartyán Vácrátót Pócsmegyer Kesztölc Csolnok Sárisáp Bajna Környe Écs Rábacsanak Magyarkeresztúr Zsebeháza Mihályi Gyóró Ci rák Dénesfa Új kér Pázmándfal u Győrszemere Rábaszentmiklós Hi mod Pusztacsalád Nemeskér Leányfal u Erdőtarcsa Galgagyörk Galgamácsa Sződliget Pili sszentlászl ó Vértestol na Kocs Tárkány Győrság Bodonhely Kisbabot Rábapordány Pásztori Potyond Szilsárkány Sopronnémeti Kisfal ud Csapod Lövő Tokod Annavölgy Vértesszőlős Nyúl Rábaszentmihál y Sopronkövesd Völcsej Sopronhorpács Und Zsi ra Tokodalt áró Dorog Nagysáp Héreg Tata Nagyigmánd Rétalap Győrújbarát Koroncó Mérges Bágyogszovát Jobaháza Babót Bajót Nyergesújf alu Tardos Baj Bábolna Pér Rábacsécsény Vitnyéd Mogyorósbánya Mocsa Kisigmánd Bana Töltéstava Fert őendréd Lábat lan Dunaszent miklós Szomód Csém Bőny Rábapatona Dör Szárföld Ebergőc Fert őszent miklós Nagylózs Röjtökmuzsaj Naszály Győr Győr Győr Enese Csorna Veszkény Kisnémedi Püspökszilágy Csörög Süttő Ács Abda Börcs Bezi Kóny Farád Rábat amási Pereszteg Répcevis Peresznye Győrsövényház Barbacs Kapuvár Agyagosszergény Petőháza Pinnye Neszmély Dunaalmás Nagyszentj ános Maglóca Osl i Fert őszéplak Hegykő Fert őhomok Nagycenk Vácduka Tát Almásf üzi tő Komárom Gönyű Erdőkürt Püspökhat van Tahitótfalu Visegrád Dömös Vének Fülpösdaróc Géberjén Győrtel ek Nyírmeggyes Nagykál ló Tiszapalkonya Nemesbi kk Igrici Garbolc Kisnamény Zsarolyán Kocsord Hodász Nyírderzs Nagytálya Mezőkövesd Penc Rád Dunabogdány Pili smarót Esztergom Kisbajcs Győrújf alu Fehért ó Markot abödöge Acsal ag Fert őd Fert őboz Hi degség Nagybajcs Győrzámoly Vámosszabadi Mátészal ka Kántorjánosi Ófehértó Magy Hejőpapi Csincse Kispalád Kishódos Túrricse Tiszt aberek Nagyhódos Kisszekeres Darnó Nyírgyulaj Gelej Botpal ád Nagyszekeres Jármi Apagy Napkor Hejőbába Vatt a Novaj Penyige Tunyogmat olcs Új tikos Mezőnyárád Andornakt álya Dem jén Domoszló Fehérgyarmat Papos Baktalórántháza Nyíregyháza Tiszagyulaháza Sonkád Csaholc Mánd Vámosoroszi Nem esborzova Szamoskér Besenyőd Tiszaújváros Bükkábrány Tard Egerszalók Markaz Gyöngyös Csővár Kosd Vác Kisoroszi Acsa Győrladamér Kunsziget Ött evény Mosonszentmikl ós Sopron Tibolddaróc Bogács Szomolya Ost oros Egerszólát Verpelét Kisnána Gyöngyösoroszi Gyöngyöstarján Vaja Őr Nyíregyháza Nagycserkesz Tiszavasvári Sajóörös Sajószöged Eger Tarnaszentmária Gyöngyöspat a Jobbágyi Kesznyéten Girincs Kiscsécs Nagycsécs Szakáld Hejőszalonta Magosl iget Kölcse Fülesd Kömörő Ópályi Sényő Nyírpazony Tiszabecs Túri st vándi Nagyar Nyírparasznya Nyírkércs Nyíribrony Tiszalök Emőd Parád Gyöngyössolymos Szurdokpüspöki Csécse Szarvasgede Kisbágyon Szirák Köröm Muhi Hejőkereszt úr Borsodgeszt Sály Kisar Szamosszeg Kérsemjén Nábrád Szorgalmatos Nyékládháza Kács Cserépváralja Nagydobos Nyírt ét Levelek Harsány Nógrádsáp Galgaguta Nyírtelek Tiszadada Tiszadob Bükkaranyos Cserépfalu Noszvaj Parádsasvár Mátraszentimre Pásztó Bér Bercel Dunaszeg Dunaszent pál Lébény Tárnokréti Rábcakapi Cakóháza Szarvaskő Egerbakta Sirok Buják Nógrádkövesd Nézsa Keszeg Vanyarc Mecsér Jánossomorja Bükkszék Terpes Szajla Mátraderecske Bodony Kozárd Legénd Alsópetény Ősagárd Szendehely Verőce Szob Károlyháza Új rónaf ő Nőt incs Berkenye Kismaros Bátor Kisfüzes Mátramindszent Szuha Ecseg Felsőpet ény Szokolya Márianosztra Kóspallag Ipolydamásd Fert őrákos Dorogháza Tiszaeszl ár Nyírtura Sajóhídvég Ónod Bükkzsérc Felsőtárkány Mátraballa Mátraverebél y Bátonyterenye Tar Szanda Becske Let kés Li pót Hédervár Ásványráró Sopron Sámsonháza Szécsénke Nógrád Dunaremet e Darnózseli Kisgyőr Mátraterenye Nagybárkány Mátraszőlős Rohod Nyírjákó Csobaj Tiszalúc Mályi Mónosbél Pusztadobos Ramocsaháza Hevesaranyos Recsk Romhány Kisbodak Püski Kimle Egerbocs Pétervására Székely Tiszacsécse Milot a Uszka Panyol a Laskod Nyírbogdány Tiszakóród Szatmárcseke Gulács Tivadar Petneháza Kemecse Tiszatardos Berzék Ivád Nemti Bokor Kétbodony Bánk Rét ság Márkháza Garáb Cserhátszent iván Kutasó Alsótol d Herencsény Terény Tereske Kisecset Halászi Rákóczibánya Kisbárkány Holl ókő Felsőtold Debercsény Szente Magyarnándor Szátok Di ósjenő Dunaszi get Nógrádsipek Mohora Cserháthaláp Cserhátsurány Perőcsény Dunakilit i Bezenye Kópháza Nagylóc Bőcs Sajópetri Sajólád Kistokaj Olcsvaapáti Olcsva Buj Tiszaladány Taktabáj Tarpa Nyírkarász Kótaj Répáshuta Bélapát falva Jánd Vásárosnamény Nyírt ass Nyírmada Tiszanagyfalu Prügy Takt akenéz Fedémes Ri móc Nagyoroszi Rajka Hegyeshal om Harka Varsány Iliny Cseszt ve Mikófalva Egercsehi Szúcs Erdőkövesd Vizslás Lucf alva Nagykereszt úr Tésa Ágf al va Mátranovák Csitár Dejt ár Hetefejércse Ilk Demecser Beregsurány Kisvarsány Berkesz Takt aharkány Bükkszentkereszt Mátraszele Kék Vasmegyer Nagyhalász Hernádkak Hernádnémeti Bükkszenterzsébet Sóshart yán Nógrádmegyer Balassagyarmat Ipolyvece Drégelypalánk Hont Kazár Alsózsolca Bekölce Bükkszentmárt on Szentdomonkos Kishartyán Miskol c Szilvásvárad Istenmezeje Magyargéc Szécsény Tiszarád Ibrány Gávavencsell ő Márokpapi Tákos Gyulaháza Paszab Takt aszada Balaton Tarnal elesz Ságújf alu Hugyag Őrhal om Gégény Csaroda Nagyvarsány Gemzse Tiszabercel Rakamaz Tokaj Gyüre Szabol csbáka Pátroha Beszterec Balsa Timár Tarcal Beregdaróc Gelénes Lövőpetri Anarcs Ajak Új csanálos Onga Felsőzsolca Vámosatya Nyírlövő Új dombrád Tiszatelek Arnót Szirmabesenyő Nagyvisnyó Bükkmogyorósd Borsodnádasd Váraszó Aranyosapáti Tiszavid Pap Tiszaszal ka Mezőzombor Bekecs Barabás Tiszaadony Kisvárda Rét közberencs Gesztel y Etes Patvarc Legyesbénye Tiszakerecseny Új kenéz Jéke Dom brád Györgyt arló Szabol cs Szerencs Alsódobsza Sóstóf alva Mályinka Lénárddaróc Tiszacsermely Kenézl ő Zalkod Sajópálfala Fényeslit ke Tiszakanyár Tiszakarád Viss Mátyus Mezől adány Döge Tornyospálca Szegi Bodrogki sf alud Megyaszó Sajókeresztúr Sajóbábony Radostyán Parasznya Benk Szabol csveresmart Ci gánd Kékcse Szegilong Mád Rátka Komoró Karcsa Olaszliszka Tállya Golop Monok Mándok Tiszamogyorós Ri cse Karos Bodrogolaszi Sárazsadány Vámosújf alu Szikszó Salgót arj án Karancsalja Felsődobsza Hernádkércs Nagykinizs Lónya Tuzsér Bodroghal om Erdőbénye Sajóvámos Sajóecseg Sajólászlófalva Tardona Varbó Csernely Járdánháza Cered Szalmat ercs Karancsság Endrefalva Vajdácska Sárospatak Sima Abaújszánt ó Bodrogkeresztúr Dédestapolcsány Nekézseny Csokvaomány Arló Karancslapujt ő Szécsényfelfalu Ludányhalászi Baskó Abaújalpár Tolcsva Szentistvánbaksa Sajósenye Sajókápolna Kondó Farkaslyuk Borsodszentgyörgy Domaháza Kissikátor Egyházasgerge Karancskeszi Halm aj Aszaló Sajószentpéter Uppony Sáta Nógrádszakál Alacska Kazincbarcika Alsóvadász Boldva Berente Bánhorváti Li tke Ziliz Nagybarca Sajóm ercse Borsodbót a Abaújkér Hernádbűd Kiskinizs Zemplénagárd Révleányvár Hercegkút Boldogkőújfalu Encs Forró Kázsmárk Eperjeske Kisrozvágy Lácacséke Semj én Nagyrozvágy Pácin Ináncs Pere CsobádHernádszent andrás Hom rogd Múcsony Királd Ipolytarnóc Det ek Léh Hangács Nyomár Szuhakálló Vadna Felsőberecki Koml óska Erdőhorváti Tiszabezdéd Dámóc Makkoshotyka Mogyoróska Arka Boldogkőváralja Rásonysápberencs Monaj Edelény Sajókaza Sajógalgóc Tiszaszent márt on Sátoralj aúj hely Korlát Hernádcéce Alsóberecki Tomor Kupa Balajt Kurityán Rudolf tel ep Izsóf alva Dubicsány Hét Vizsol y Méra Beret Selyeb Ormosbánya Dövény Jákfal va Felsőnyárád Serényfalva Ózd Szalaszend Fancsal Felsővadász Szendrőlád Zsurk Záhony Háromhut a Abaújszolnok Nyésta Baktakék Rudabánya Vágáshut a Fony Novajidrány Abod Szakácsi Nagyhuta Hejce Vilmány Győröcske Gadna Abaújlak Gagyapáti Alsógagy Lak Alsóregmec Mikóháza Kovácsvágás Regéc Fulókércs Gagyvendégi Fáj Ládbesenyő Pálháza Bózsva Göncruszka Garadna Bánréve Máriakál nok Felsőgagy Csenyéte Gagybátor Szuhogy Füzérkajata Füzérradvány Felsőregmec Filkeháza Vilyvitány Telkibánya Gönc Kishuta Hernádvécse Irota Szendrő Zubogy Putnok Hernádpetri Hernádszurdok Pusztaradvány Li tka Galvács Alsótel ekes Kánó Felsőtelekes Ragály Felsőkelecsény Mosonmagyaróvár Szászfa Szőlősardó Imol a Sajópüspöki Szemere Rakacaszend Rakaca Meszes Szalonna Trizs Szuhaf ő Alsószuha Levél Pusztafalu Füzérkomlós Zsuj ta Nyíri Krasznokvajda Bütt ös Perkupa Égerszög Zádorfalva Mosonszolnok Füzér Holl óháza Pányok Tornyosnémeti Hi dasnémeti Kány Kereszt ét e Perecse Viszló Paml ény Debréte Tornabarakony Martonyi Kelemér Várbalog Abaújvár Tornaszentjakab Becskeháza Tornaszentandrás Bódvarákó Gömörszőlős Feket eerdő Kéked Komj áti Bódvaszilas Szögliget Jósvafő Aggtel ek Ivándárda Kiszombor Kübekháza Nagylak Mezőhegyes Jelmagyarázat: Hulladékgazdálkodási projektek: Duna-völgy (KA) Győr-Sopron (KA) Észak Balaton (KA) Duna-Tisza köz (ISPA) Közép Duna völgy (KA) Hajdú-Bihar (ISPA) Mecsek-Dráva (KA) Tisza tó (ISPA) Szeged (ISPA) Nyugat Balaton (ISPA) Szolnok (ISPA) Homokhátság (ISPA) Miskolc (ISPA) Sajó-Bodva (ISPA) Észak-Kelet Pest (KA) Heves (KA) Szabolcs (KA) Dél Balaton (ISPA) Szennyvízkezelési projektek: # # # # ISPA, szennyvíz Kohéziós Alap szennyvíz Kohéziós Alap kármentesítés Kohéziós Alap ivóvíz Lapáncsa Egyházasharaszti Matty Alsószentmárton Old Illocska Beremend Kásád Országhatár Készült a KvVM FI Ágazati Informatikai Főosztályán, a Földmérési és Távérzékelési Intézet MKH-1 adatbázisának 2000 FÖMI, valamint az ISPA adatbázisának felhasználásával Forrás: KVVM, miniszteri tájékoztató Folyó Balaton Budapest Településhatár

28 Forrás: Magyarország környezetstatisztikai atlasza, 2005 Utógondozás, kárelhárítás - például ártalmatlanítás bizonyos intézményeinek (lerakók) utógondozása rekultiváció, biogáz-hasznosítás, monitoring rendszer működtetése beavatkozás havária estén - OKKP komplex feladat gondatlanul kezelt hulladékok (+ más szennyezőanyagok) és hatásterületük felmérése - prioritási sorrend alprogramok - vízügyi kárelhárítás

29 A TSZH jelenlegi és tervezett kezelése, illetve ártalmatlanítása Forrás: A települési hulladékgazdálkodás fejlesztési stratégiája ( )

30 A települési szilárd hulladék tervezett kezelése (2016.) Forrás: A települési hulladékgazdálkodás fejlesztési stratégiája ( )

31 Hulladéklerakók rekultivációja után Forrás: KVVM

32 Köszönöm a figyelmet!

33 Móser-Pálmai: A környezetvédelem alapjai

34 Forrás: KVVM

35 Forrás: KVVM

36 Forrás: KVVM, Magyarország főbb környezeti mutatói 2002

37 Te le pülé s i s zilárd hulladé k ke le tke zése kg/fő Belg ium Hollandia Adatok forrása: OECD Környezeti adattár, 2002.

AZ ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETEK LEÍRÁSA

AZ ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETEK LEÍRÁSA AZ ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETEK LEÍRÁSA az országgyűlési egyéni és területi választókerületekről szóló többször módosított 2/1990.(I.11.)MT rendeletben foglaltak szerint BUDAPEST FŐVÁROS Területe:

Részletesebben

Szolgáltató adatlapja 1 / 17

Szolgáltató adatlapja 1 / 17 Szolgáltató adatlapja 1 / 17 Szolgáltató neve: Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Szolgáltató címe: 3000 Hatvan Balassi Bálint 16. Szolgáltató telefon/fax Fekvő 0100 Belgyógyászat Progresszivitás:

Részletesebben

Names, addresses and jurisdictions of courts certifying the domestic authentic instrument as a European Enforcement Order

Names, addresses and jurisdictions of courts certifying the domestic authentic instrument as a European Enforcement Order Names, addresses and jurisdictions of courts certifying the domestic authentic instrument as a European Enforcement Order BUDAPEST area Pest Central District Court Address: 1055 Budapest, Markó u. 25.

Részletesebben

T/4449. számú. törvényjavaslat

T/4449. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4449. számú törvényjavaslat a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosításáról Előadó: Dr. Trócsányi

Részletesebben

KISTÉRSÉGI KÓDSZÁMOK

KISTÉRSÉGI KÓDSZÁMOK KISTÉRSÉGI KÓDSZÁMOK A 28/2004.(XII.20.) FMM RENDELET 1. SZ. MELLÉKLETÉBEN A BALESETI HELYSZÍNT JELÖLŐ KISTÉRSÉGI KÓDSZÁM ROVAT ÖT KÓDNÉGYZETÉNEK KITÖLTÉSÉHEZ BUDAPEST (HU101) A HELYSZÍNT JELÖLŐ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter../2006. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter../2006. ( ) FVM rendelete Tervezet A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter../2006. ( ) FVM rendelete az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 29/1997. (IV. 30.) FM

Részletesebben

A belügyminiszter 71/2012. (XII. 14.) BM rendelete a járások kialakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A belügyminiszter 71/2012. (XII. 14.) BM rendelete a járások kialakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 169. szám 27989 Ügyeleti feladatokat ellátó munkatárs ruházata Felszerelési eszközök megnevezés Mennyiség/ Mennyiségi egység 1. Félcipõ (fekete) 1 db 2. Gyakorló nadrág nyári 2

Részletesebben

../2012. (...) Korm. rendelet. a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

../2012. (...) Korm. rendelet. a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról ../2012. (.....) Korm. rendelet a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról A Kormány az 1-9. és 13-14. -ok tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok

Részletesebben

T/2911. számú. törvényjavaslat. a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról

T/2911. számú. törvényjavaslat. a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2911. számú törvényjavaslat a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Lamperth Mónika önkormányzati

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 202. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 31., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 202. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 31., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 202. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 31., péntek Tartalomjegyzék 2010. évi CLXXXIV. törvény A bíróságok elnevezésérõl, székhelyérõl és illetékességi területének

Részletesebben

A 9/2008. (I. 24.) FVM

A 9/2008. (I. 24.) FVM 1. számú melléklet a 9/2008. (I. 24.) FVM rendelethez A 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet alapján a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások esetén a fejlesztéssel érintett

Részletesebben

11/2010. (II. 4.) FVM rendelet az erdőterv rendelet előkészítésének, és a körzeti erdőterv készítésének szabályairól (Hatályos: 2014.

11/2010. (II. 4.) FVM rendelet az erdőterv rendelet előkészítésének, és a körzeti erdőterv készítésének szabályairól (Hatályos: 2014. 11/2010. (II. 4.) FVM rendelet az erdőterv rendelet előkészítésének, és a körzeti erdőterv készítésének szabályairól (Hatályos: 2014. május 2-től) Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

Részletesebben

GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú melléklet, GOP településlista

GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú melléklet, GOP településlista VIII./A Településlista a konvergencia régiók komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségeire vonatkozóan a mikrovállalkozásnak nem minősülő pályázók esetében Jelen településlistában

Részletesebben

2004. évi CVII. törvény. a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról

2004. évi CVII. törvény. a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról 2004. évi CVII. törvény a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról Az Országgyűlés a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásainak (a továbbiakban: többcélú kistérségi társulás)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 107. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 13., hétfõ. Tartalomjegyzék. A járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról 18287

MAGYAR KÖZLÖNY. 107. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 13., hétfõ. Tartalomjegyzék. A járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról 18287 MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 13., hétfõ Tartalomjegyzék 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 220/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet

Részletesebben

2. melléklet az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelethez

2. melléklet az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelethez 11554 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 68. szám 2. melléklet az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelethez Üzleti terv értékelése Értékelési táblázat A B C D E 1. Alfejezetre Fejezetre Üzleti terv fejezetei adható adható

Részletesebben

9/2008. (I. 24.) FVM rendelet

9/2008. (I. 24.) FVM rendelet 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások

Részletesebben

Értékelési szempontok. 1.1 Az alábbi LEADER HACS-ok illetékességi területén alkalmazandó pontozás:

Értékelési szempontok. 1.1 Az alábbi LEADER HACS-ok illetékességi területén alkalmazandó pontozás: 21876 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 129. szám 1. melléklet a 103/2012. (X. 1.) VM rendelethez Értékelési szempontok 1.1 Az alábbi LEADER HACS-ok illetékességi területén alkalmazandó pontozás: A B 1. Alsó-Tisza

Részletesebben

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrıl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében,

Részletesebben

Működési terület Hivatásos tűzoltóság Katasztrófavédelmi őrs Sárbogárd HTP Aba-Belsőbáránd Székesfehérvár HTP

Működési terület Hivatásos tűzoltóság Katasztrófavédelmi őrs Sárbogárd HTP Aba-Belsőbáránd Székesfehérvár HTP Aba Sárbogárd HTP Aba-Belsőbáránd Abádszalók Tiszafüred HTP Abaliget Abasár Gyöngyös HTP Abaújalpár Abaújkér Abaújlak Abaújszántó Szerencs HTP Abaújszolnok Abaújvár Gönc KŐ Abda Győr HTP Abod Szendrő HTP

Részletesebben

NATIONAL REGISTER OF MICROREGION MANAGERS 05 February 2002. Region Association of Local Authorities Rural Development Manager

NATIONAL REGISTER OF MICROREGION MANAGERS 05 February 2002. Region Association of Local Authorities Rural Development Manager MARD Department of Rural Development Programmes NATIONAL REGISTER OF MICROREGION MANAGERS 05 February 2002 Region Association of Local Authorities Rural Development Manager County name settlement address

Részletesebben

hívja meg. Az elıterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthetı a Kormány álláspontjának.

hívja meg. Az elıterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthetı a Kormány álláspontjának. .../2009. (...) FVM rendelet az erdıterv rendelet elıkészítésének, és a körzeti erdıterv készítésének szabályairól Az erdırıl, az erdı védelmérıl és az erdıgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény

Részletesebben

57/2005. (XI. 30.) BM rendelet. A Riasztási és Segítségnyújtási Terv

57/2005. (XI. 30.) BM rendelet. A Riasztási és Segítségnyújtási Terv 57/2005. (XI. 30.) BM rendelet a Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok működési területéről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSEK BESOROLÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSEK BESOROLÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSEK BESOROLÁSÁRÓL REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2004. FEBRUÁR 14. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Hátrányos helyzetű kistérségek... 4 Dél-Alföld... 6 Dél-Dunántúl... 7 Észak-Alföld...

Részletesebben

2. melléklet a 102/2012. (X. 1.) VM rendelethez

2. melléklet a 102/2012. (X. 1.) VM rendelethez MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 129. szám 21837 2. melléklet a 102/2012. (X. 1.) VM rendelethez M ködtetési és fenntarthatósági terv értékelése M ködtetési terv értékelése Alfejezetre adható pontszám Fejezetre

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 138/2008. (X. 18.) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 138/2008. (X. 18.) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 138/2008. (X. 18.) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2008. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2008. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2008. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében

Részletesebben

2009. évi Bursa Hungarica pályázati fordulóhoz csatlakozott önkormányzatok, megyei összefoglalója

2009. évi Bursa Hungarica pályázati fordulóhoz csatlakozott önkormányzatok, megyei összefoglalója 2009. évi Bursa Hungarica pályázati fordulóhoz csatlakozott önkormányzatok, megyei összefoglalója Települési támogatott pályázók Települési támogatott pályázók BursaA_2009 Települési támogatott pályázók

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 4894 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 53. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 196. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 196. szám MAGYAR KÖZLÖNY 196. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 26., kedd Tartalomjegyzék 25/2013. (XI. 26.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről 82996 72/2013. (XI. 26.) EMMI rendelet A

Részletesebben