Környezetvédelem II. Térségi környezetvédelem. Hulladékgazdálkodás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezetvédelem II. Térségi környezetvédelem. Hulladékgazdálkodás"

Átírás

1 Környezetvédelem II. Térségi környezetvédelem Hulladékgazdálkodás Ballabás Gábor ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

2 Hulladékgazdálkodás 7. Hulladékok keletkezésének megelőzése, hulladékhasznosítás, hulladékkezelés hazánkban 1. Fogalomtisztázás 2. A hulladékok környezeti, társadalmi hatásai 3. A hulladékok csoportosítási lehetőségei 4. A hulladékok nyilvántartása 5. A hulladékok mennyisége 6. A hulladékok minősége

3 Ajánlott irodalom: - Moser M.-Pálmai Gy. (1999.): A környezetvédelem alapjai Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó - Zimler Tamás (szerk.)(2003.): Hulladékgazdálkodás Budapest, Tertia Kiadó - Huba Bence (2004.): A hulladékgazdálkodás alapjai Budapest, E.R.I. Kiadó - - Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv (2002.) Általános Kötet Budapest, KVVM - Hulladékgazdálkodási Szakmai Füzetek KVVM, Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Budapest Az a kincs, ami nincs 1-4. Hulladék Munkaszövetség (HUMUSZ) 2005.

4 A hulladékokkal kapcsolatos problémák csoportosítása

5 A hulladékok csoportosítási lehetőségei

6 hulladékok nyilvántartása Magyarországon nem egységes az adatgyűjtés Végéig jelenleg KVVM: termelési nem veszélyes hulladékok szükséges központi nyilvántartás: azdasági Minisztérium gyűjtötte az adatokat átalakulóban KVVM új endszere települési szilárd (közszolgáltatók), települési folyékony (becslés) - SH (OSAP), most KVVM veszélyes KVVM (HAWIS rendszer) és a felügyelőségek, termelőktől yűjtött adatok három szint: - vállalati szint (hatósági ellenőrzés alapja) - regionális (felügyelőség saját illetékességi területére) - országos (KVVM háttérintézménye) alapja: nem hatósági mérések, hanem önbevallás (különböző észletességű, színvonalú) és becslés a szabályozás rendezetlensége ellemző volt korábban ez a törvénnyel és egyéb jogszabályokkal áltozott

7 Adatok felhasználása: - környezet állapotának jellemzésére - hatósági ellenőrzéshez - azonos típusú hulladékok összesítésére - konkrét hulladékkezelési feladatok szervezésére - prognózisok, elemzések készítésére Adatok nyilvánossága problémás (termelési nem veszélyes országos vagy a vállalatsoros adatok vállalati titok pl.) Gondot okozhat: - nincs egységes kezelés - eredeti adatok pontossága - a módszerek, mértékegységek változása - feldolgozás különbözősége - adatáramlás a szintek közt

8 A hulladékok mennyisége Magyarországon: A képződő hulladék mennyisége Magyarországon 1990/1995/2000-ben Forrás: OHT

9 Forrás: KVVM

10 A hulladékok minősége - vizsgálatok - Bp as összetétel: papír: 21,5%, műanyag: 6%, fémek: 5,5%, textil-üveg: 4,5%- 4,5%, szerves anyagok: 22,5%, szervetlen: 23,1%, egyéb 12,8% - Növekszik pl.: a műanyagok aránya A hulladék összetétele évben tömegszázalékban 0,4 16,3 Papír 25,7 Egészségügyi 2,3 Műanyag 1,8 2,4 15,9 Te xtil Nö v é nyi é s konyhai Üv e g Fém 3,0 Egyéb finom 30,7 Ve s z é lye s Forrás: FKFV Rt.

11 Adatok forrása: OECD Környezeti adattár, % 80% A települési hulladék összetétele a Föld néhány országában Textil és egyéb Fém 60% 40% 20% 0% Üve g Műanyag Élelmiszerke rti hulladé k Hollandia Papír

12 A káros hatások elleni védelem lehetőségei társadalmi válaszok: - jogi, gazdasági, műszaki szabályozás - K+F; háttéripar, műszaki infrastruktúra fejlesztése - káros hatások elleni védelem; kárelhárítás szemléletformálás - integrált hulladékgazdálkodás A hulladékpiramis - lerakás - égetés (energia visszanyeréssel vagy anélkül) - újrahasznosítás (újrahasználat, újrafeldolgozás) - hulladékmennyiség csökkentés - hulladékképződés megelőzése

13 A magyar hulladékgazdálkodás alapelvei: a) megelőzés, ezen belül az integrált szennyezés megelőzés b) az elővigyázatosság elve c) a megosztott felelősség elve d) a szennyező fizet elv e) a közelség elve f) a regionalitás elve (területi elv)

14 Az integrált hulladékgazdálkodás lehetőségei 1. a hulladékkeletkezés megelőzése elsődleges eszköz Ok: természeti erőforrások kímélete nagyobb arányú beépülés és gazdaságosabb termelés elmarad a veszélyes hulladék gyűjtés, tárolás, szállítás és kezelés költsége - leglényegesebb elem: hulladékszegény technológiák (term. és fogy.) + veszélyesség csökkentése (költség-haszon elemzés) - megvalósítás: - gyártási folyamatban - termelési fegyelem javítása - termékhelyettesítés - hulladék-visszavezetés - másodlagos csökkentés fogyasztásban (termékminőség, fogyasztási szokások) - környezetbarát termékek bevezetése (szemlélet, minőségtanúsítás, propaganda, ár, megfelelő ipari háttér)

15 A hulladékkeletkezés megelőzésének eszközei: - Folyamatos szemléletformálás - Aktív részvétel a hulladékgazdálkodás tervezésében - A hulladékcsökkentéssel kapcsolatos konkrét kezdeményezések előmozdítása, támogatása - A hulladéktermelők ösztönzése fokozatosan bevezetett differenciált szemétdíjjal (Az újrafeldolgozás és a szelektív gyűjtés módjainak bővítése, településrész jellegéhez igazítása, illetve A szerves hulladékok kiemelése a hulladékáramból)

16 2. Hulladékok újrahasznosítása (újrahasználat + újrafeldolgozás + ) - olyan folyamat, mely közvetlenül (visszaforgatás vagy újrahasználat) vagy átalakítást követő (újrafeldolgozás és újraelőállítás) anyagvisszavezetést céloz - magyar gazd. termelési költéségének 67%-a nyersanyaghányad; 65%- ukból hulladék lesz (a többiből később lesz hulladék ) -erőforrás kímélés + energiatakarékosság (1 t üveghulladék: 0,25 t szóda; 0,83 t kvarchomok, 0,13 t mész) - tárolás (hull.) nem kell; csökken a hull mennyiség, megelőzhető az ellenőrizetlen elhelyezés

17 Hulladékhasznosítási technológiák: - anyagi minőség szerint (átalakulás nélküli - átalakítással járó) elepülési szilárd hulladék: vas, színesfém, papír, üveg, műanyagok, omposztálható szervesanyag (szelektív gyűjtés!) elepülési folyékony hulladékok: víztelenítés, biogáz előállítása, omposztálás, szerves trágyák előállítása; öntözéses elhelyezés ermelési hulladékok: ócskavas (SM 50 %; LD %) lumínium, réz, gumi, üveg, bőr, textil iogáz eszélyes hulladékok alakhulladék, pernye

18 3. Hulladékkezelés Összehangolt technológiai rendszer; elemei: - Hulladékgyűjtés - Átmeneti tárolás (más kezelési módszer hiányában igénybe vett kezelési mód, hulladéktípusok elkülönítése fontos) - átrakóállomások -Előkészítés, előkezelés - Szállítás - Ártalmatlanítás - Létesítmények utógondozása

19 Bevont lakások: 2003.: 92,2% Bevont település: 2002.: 3131-ből 2811 Forrás: KVVM

20 Forrás: Magyarország környezetstatisztikai atlasza, 2005

21 Előkészítés és előkezelés: - hulladék mennyiségének vagy veszélyességének csökkentésére - kezelhetőség megváltozik esetleg innen közvetlen hasznosíthatóság -Előkészítési eljárások: - fizikai eljárások (fiz. szerk. változtatnak meg): - szétválasztás (rostálás, osztályozás, forgácsolás, darabolás) - egyesítés (keverés, elegyítés, brikettezés) - alakítás (sajtolás, tömörítés) - kémiai eljárások (semlegesítés, méregtelenítés, fertőtlenítés) - beágyazás (beton, üveg ) - csomagolás Szállítás: járművekkel (speciálisan átalakítva), vasút, (vezetékek) Veszélyes hulladék külön kiemelve

22 Ártalmatlanítás: - kémiai (vegyi összetételt változtatnak meg) semlegesítés, csapadékos leválasztás, oxidáció, katalitikus hidrogénezés etc. - termikus (égetés, kifagyasztás, elpárologtatás, higítás etc.) - égetés: különleges technológiák (biztonság!) - hasznosítás - égési maradványok kezelése külön kommunális és veszélyes hulladékok (ívkemencék külön) - biológiai (komposztálás, biogáztermelés) - lerakás végső elhelyezést céloz (kommunális, inert, veszélyes hull.) Kontrollált, monitorozott, biztonságos lerakásra van szükség

23 Mezőgazdasági Ipari Települési sz. Települési f. Veszélyes 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Égetés, egyéb ártalmatlanítás Lerakás Hasznosítás Forrás: OHT

24 Forrás: OHT és KVVM

25 Fővárosi Hulladékhasznosító Mű Rákospalota működési vázlat Forrás: FKFV Rt.

26 - Tény: A veszélyes hulladék kb. 75%-a, az ipari hulladék mintegy 60%-a, a települési szilárd hulladék több mint 4/5-e, a szennyvíziszap fele lerakásra vagy tartós tárolásra kerül Magyarország települési szilárd hulladéklerakói 2001 Megfelelő kialakítású lerakó Működő lerakó Engedéllyel működő lerakó Környezetvédelmi hatósági engedéllyel működő lerakó Forrás: OHT, 2001.

27 ISPA, Kohéziós Alap környezetvédelmi projektek Tornanádaska Hi dvégardó Bódvalenke Szin Szinpetri Tornakápolna Teresztenye Varbóc Hegymeg Damak Sajóvelezd Sajónémeti Borsodszirák Sajóivánka Hangony Mihálygerge Karancsberény Zabar Pili ny Szilaspogony Bárna Szügy Bernecebaráti Nógrádmarcal Patak Kemence Érsekvadkert Horpács Vámosmikol a Puszt aberki Borsosberény Tolmács Nagybörzsöny Ipolytölgyes Zebegény Nagymaros Bősárkány Sarród Ikrény Bogyoszló Hövej Vadosfa Csepreg Kőszeg Bük Cák Tompaládony Bő Chernelházadamonya Mesterháza Vasegerszeg Tömörd Nemescsó Lukácsháza Kőszegpaty Kőszegdoroszló Puszt acsó Kőszegszerdahely Gyöngyösf alu Bozsok Acsád Felsőcsatár Kenéz Megyehí d Pecöl Nemesrempehol lós Rábahí dvég Rádóckölked Nagyköl ked Andrásf a Lakhegy Hegyhátsál Daraboshegy Nádasd Halast ó Hegyháthodász Sárfi mizdó Felsőmarác Rábagyarmat Szalafő Nagyti laj Vaspör Zalaháshágy Szaknyér Kisrákos Hegyhátszent jakab Zalacséb Kávás Felsőjánosfa Nagyrákos Pankasz Salomvár Zalalövő Csöde Böde Keménfa Felsőszenterzsébet Gellénháza Ormándlak Gombosszeg Becsvölgye Li ckóvadamos Kálócfa Velemér Alsószenterzsébet Szentgyörgyvöl gy Pórszombat Szilvágy Baglad Zalatárnok Pacsa Zalaszentmárton Felsőrajk Söjt ör Szentkozmadom bja Tófej Mikekarácsonyf a Külsősárd Szijártóháza Zebecke Gutorföl de Csertalakos Kissziget Ort aháza Csömödér Gosztol a Várfölde Lasztonya Tormaföl de Szentliszló Bucsuta Tornyiszentmi klós Csörnyef öld Garabonc Fűzvölgy Oltárc Borsfa Valkonya Kistol mács Zajk Csapi Galambok Gadány Kelevíz Nagykanizsa Csombárd Várda Somogysárd Nagybajom Juta Segesd Jákó Kaszó Sántos Kisasszond Somogycsicsó Porrog Csurgónagym art on Somogyszob Zsel icszentpál Gige Csököly Mosdós Kaposkereszt úr Varga Felsőegerszeg Hedrehely Boldogasszonyfa Magyarlukafa Ri nyabesenyő Ri nyaszentki rál y Somogyhárságy Vásárosbéc Görget eg Bélavár Oroszló Somogyviszló Szulimán Szentkatalin Somogyaracs Szulok Nagydobsza Babócsa Koml ósd Istvándi Kisdobsza Darány Hosszúhetény Zádor Kétúj falu Tekl afalu Potony Marócsa Gilvánfa Drávafok Besence Bogdása Drávaszt ára Zaláta Piskó Kemse Át a Vejt i Vokány Túrony Kisszentmárton Bácsszentgyörgy Hercegszántó Sátorhely Borjád Kölked Kisbudmér Ivánbat tyán Pócsa Palkonya Kisjakabfalva Bisse Kistót fal u Töttös Majs Udvar Vill ánykövesd Márok Drávacsehi Tésenf a Drávaszabolcs Gordi sa Drávapalkonya Cún Szaporca Nagytótfalu Márfa Harkány Drávaszerdahely Kovácshida Ipacsf a Kémes Drávacsepely Hi ri cs Katymár Dávod Homorúd Bóly Új pet re Garé Sámod Drávapiski Baranyahí dvég Adorjás Lúzsok Mohács Nagynyárád Di ósviszl ó Rádfalva Vajszl ó Sósvert ike Csátal ja Gara Lánycsók Babarc Szajk Belvárdgyula Pécsdevecser Kiskassa Nagybudmér Kórós Nagycsány Drávaiványi Nagybaracska Székelyszabar Versend Szederkény Monyoród Peterd Kisherend Szalánta Csarnóta Páprád Csányoszró Sellye Markóc Drávakereszt úr Tengeri Szava Bogádmindszent Siklósbodony Hegyszentm árton Babarcszőlős Kákics Lakócsa Felsőszentm árt on Madaras Kisnyárád Máriakém énd Birján Egerág Szőkéd Bosta Kisdér Ócsárd Ózdf alu Endrőc Tótújf alu Szentborbás Li ptód Kunbaja Dunaf alva Bár Olasz Lot hárd Pécsudvard Kökény Pogány Szőke Bácsborsód Somberek Szemely Keszü Gyód Görcsöny Regenye Szilvás Baksa Dunaszekcső Erdősmárok Kátol y Csikéria Vaskút Bátm onostor Hásságy Kozármisleny Pellérd Aranyosgadány Zók Pécsbagota Kisasszonyf a Téseny Magyartelek Magyarmecske Bácsszőlős Bácsal más Palot abozsok Görcsönydoboka Hi mesháza Maráza Szellő Ellend Bácsbokod Szeremle Szebény Szűr Kékesd Berkesd Nagykozár Velény Gyöngyfa Sumony Okorág Mátét elke Véménd Fazekasboda Geresdlak Magyarsarlós Bicsérd Szabadszentkirály Gerde Bánfa Szentegát Csanádpalota Bezedek Li ppó Vill ány Kisharsány Siklós Nagyharsány Sárok Magyarbóly Kislippó Kistapolca Siklósnagyfalu Klárafal va Ferencszáll ás Magyarcsanád Röszke Apátfalva Tiszaszi get Bátaszék Lovászhetény Ásott halom Új szentiván Tataháza Báta Pécs Kacsóta Katádfa Bürüs Mórahal om Tompa Felsőszentiván Erzsébet Deszk Kelebia Csávoly Baja Nagypall Szilágy Cserkút Szentdénes Dencsháza Várad Alsónyék Feked Pécsvárad Pereked Bogád Romonya Rózsafa Hobol Gyöngyösmellék Szörény Kastélyosdombó Drávatamási Drávagárdony Királyhegyes Kövegy Mélykút Ófalu Pörböly Pécs Csanádalberti Pitvaros Makó Maroslel e Szeged Domaszék Mórágy Mánfa Királyegyháza Barcs Makó Óföldeák Szeged Öttömös Bátaapáti Szentlőrinc Szigetvár Molvány Nemeske Kistamási Pettend Péterhida Földeák Batt onya Rém Érsekcsanád Sárpilis Mecseknádasd Boda Csonkamindszent Nagypeterd Algyő Kisszáll ás Zákányszék Martonf a Tótszent györgy Bolhó Zsombó Bordány Ruzsa Borota Decs Várdomb Orf ű Abaliget Pusztamérges Balotaszállás Sükösd Alsónána Apátvarasd Zengővárkony Erdősmecske Husztót Kovácsszénája Bakonya Nyugotszent erzsébet Helesf a Cserdi Nagyvát y Botykapeterd Basal Patapoklosi Kővágótött ös Kővágószőlős Di nnyeberki Csertő Merenye Dombegyház Jánoshalma Bükkösd Almáskeresztúr Somogyapáti Kálm áncsa Csokonyavisonta Érsekhalma Koml ó Mozsgó Ri nyaújlak Ambrózfalva Szatymaz Ül lés Kunfehért ó Őcsény Mőcsény Ci kó Mecsekpölöske Bodolyabér Magyarhertelend Magyarszék Hetvehel y Okorvölgy Ibafa Patosf a Somogyhatvan Bakháza Ri nyaújnép Heresznye Kéleshalom Hi das Óbánya Kishajmás Szentlászl ó Lad Homokszentgyörgy Háromf a Ví zvár Tormás Kisbeszt erce Bakóca Csebény Kevermes Magyardombegyház Kisdombegyház Nagyér Nem esnádudvar Grábóc Szálka Kismányok Nagymányok Dombiratos Mezőkovácsháza Végegyháza Bonyhád Izmény Szászvár Váralja Vékény Máza Kunágota Hódmezővásárhely Sándorfalva Forráskút Szekszárd Magyaregregy Almamellék Horváthertel end Bonyhádvarasd Li get Mindszent godi sa Szágy Visnye Hencse Kőkút Kárász Kisvaszar Sásd Baranyaszentgyörgy Lábod Nagyatád Tarany Hegyhátm aróc Györe Tófű Szalatnak Köblény Tékes Vázsnok Palé Gálosfa Balástya Hajós Bogyiszló Kakasd Ág Tarrós Baranyajenő Zsel ickisf alud Bőszénfa Somogyudvarhely Lőkösháza Békéssámson Tótkomlós Csólyospálos Császárt öl tés Fajsz Alm áskamarás Magyarbánhegyes Kiskunhal as Tolna Sióagárd Aparhant Gerényes Alsómocsolád Vásárosdombó Meződ Gödre Szilvásszentmárt on Kadarkút Mike Berzence Nagybánhegyes Nagykamarás Dusnok Bikal Kercseli get Jágónak Cserénfa Simonfa Kaposgyarmat Hajmás Ri nyakovácsi Nagykorpád Bolhás Csurgó Harc Zomba Kisdorog Mucsf a Zsel ickislak Szenna Patca Szabás Porrogszentkirály Medgyesegyháza Kardoskút Kaszaper Nagyvej ke Egyházaskozár Szárász Kaposszekcső Kétegyháza Elek Székkutas Mártély Zsana Csikóstőt tős Nagyberki Medgyesbodzás Mindszent Ópusztaszer Kömpöc Imrehegy Miske Kéty Tevel Závod Kisvejke Mágocs Bárdudvarnok Ötvöskónyi Szenta Szentbalázs Kaposszerdahel y Kisbajom Beleg Porrogszentpál Somogybükkösd Zákány Homokm égy Lengyel Kaposhomok Csanádapáca Baks Kistel ek Kiskunmajsa Harkaköt öny Drágszél Bátya Fácánkert Kurd Nagyhajmás Szabadi Csoma Kiskorpád Iharos Zákányfal u Puszt aszer Pirt ó Szedres Mekényes Baté Puszt aottlaka Gerj en Fadd Medina Dombóvár Kapospul a At tala Fonó Taszár Kaposmérő Kaposújlak Új kígyós Pusztaföldvár Derekegyház Kecel Öregcsert ő Csabaszabadi Orosháza Szegvár Dóc Kisgyal án Orci Kaposvár Nemespát ró Kalocsa Fokt ő Gerendás Nagymágocs Csanytelek Csengele Dunaszentgyörgy Kistormás Felsőnána Csibrák Mucsi Zimány Hetes Kaposfő Kutas Tömörkény Jászszentlászló Tázlár Kölesd Varsád Hőgyész Dúzs Murga Pálm ajor Belezna Gyékényes Gyulaj Dalmand Döbrököz Böhönye Surd Pálmonost ora Solt vadkert Tengelic Szakadát Di ósberény Szakcs Nak Büssü Gölle Li szó Őrt ilos Kocsol a Várong Lápafő Szakály Patal om Gyula Szabadkí gyós Petőf iszál lás Szank Dél-Alföld Szakmár Uszód Telekgerendás Árpádhalom Móricgát Új telek Kajdacs Gadács Somogyszil Magyarat ád Magyaregres Somogyaszaló Somodor Vése Inke Iharosberény Szentes Felgyő Kiskőrös Dunapat aj Puszt ahencse Dunaszent benedek Somogyjád Kazsok Sand Pogányszentpéter Fityeház Murakereszt úr Ordas Paks Géderlak Udvari Kalaznó Bodrog Mezőcsokonya Nemeskisfal ud Békéscsaba Fábiánsebestyén Gátér Csorvás Gyönk Igal Ráksi Szentgáloskér Mernye Alsóbogát Györköny Nagydorog Sárszentl őri nc Keszőhidegkút Regöly Szárazd Somogygeszt i Edde Somogyfaj sz Új várf al va Tapsony Nemesdéd Békéscsaba Nagyszénás Gádoros Bugac Kötegyán Kétsoprony Eperjes Bugacpusztaháza Tabdi Madocsa Bócsa Miszl a Nagykónyi Sarkad Doboz Páhi Bikács Nagyszékely Tamási Értény Koppányszántó Meszt egnyő Szenyér Szepet nek Semj énháza Molnári Kiskunfélegyháza Csengőd Akasztó Hart a Kisszékely Belecska Új ireg Bedegkér Kára Törökkoppány Szorosad Somogydöröcske Ecseny Osztopán Li bickozma Hosszúvíz Nagyszakácsi Nemesvid Pat Varászló Miklósi Somogyacsa Bonnya Somogysimonyi Nagyrécse Tótszent márt on Nágocs Andocs Kisbárapáti Felsőmocsolád Polány Murony Kamut Kondoros Csongrád Kaskantyú Fiad Somogyvámos Pamuk Nagykani zsa Miháld Bölcske Németkér Vajt a Gamás Somogyvár Ni kla Zalakom ár Zalaszentj akab Tótszerdahely Hács Kisberény Öregl ak Csömend Puszt akovácsi Csákány Kisrécse Zalasárszeg Homokkomárom Petrivente Kardos Nagytőke Fülöpjakab Orgovány Pálfa Pincehely Békés Kunszáll ás Tolnanémedi Fürged Nagyszokoly Iregszemcse Tengőd Méhkerék Csabacsűd Jakabszállás Soltszenti mre Sim ontornya Tab Új szalonta Hunya Csépa Dunaf öldvár Dunat etét len Zics Somogyegres Sarkadkereszt úr Tarhos Tiszasas Szelevény Cece Igar Kánya Somogyszentpál Somogysámson Marcali Sormás Ri gyác Becsehely Let enye Táska Kéthel y Holl ád Szegerdő Sávoly Szőkedencs Eszteregnye Murarát ka Sáregres Felsőnyék Ozora Kapoly Somogymeggyes Karád Mezőgyán Békésszent andrás Kunszentmárton Mezőberény Városf öld Tiszaalpár Magyarkeszi Zala Bélmegyer Szarvas Cserkeszőlő Örménykút Helvécia Izsák Somogybabod Somogyzsitfa Kiscsehi Szentmargit fal va Muraszemenye Balat onmagyaród Zalakaros Hosszúvölgy Kerkaszentkirály Tikos Főnyed Nagyrada Som Alsószentiván Geszt Okány Csárdaszállás Tiszakürt Tiszaug Nyárlőrinc Ballószög Ágasegyháza Fülöpszállás Solt Sérsekszől ős Torvaj Somogytúr Gyugy Lakitelek Fülöpháza Új solt Előszál lás Mezőszilas Nagyberény Bálványos Kötcse Visz Nagycsepely Szőlősgyörök Lengyeltót i Szabadszállás Öcsöd Apostag Nagykarácsony Alap Zsadány Vésztő Köröst arcsa Tiszainoka Dunaegyháza Balatonmáriafürdő Zalamerenye Zalaújlak Nagybakónak Látrány Buzsák Új udvar Daruszent miklós Sárbogárd Laj oskomárom Szabadhí dvég Nyim Lul la Bábonymegyer Balatonfenyves Dunavecse Mezőkomárom Ádánd Ságvár Kereki Szólád Puszt aszemes Gelse Kacorl ak Gelsesziget Magyarszerdahely Magyarszent miklós Bázakerett ye Dobri Börzönce Bocska Bánokszentgyörgy Maróc Li speszent adorján Dég Siójut Balat onendréd Kőröshegy Balatonkeresztúr Orosztony Pölöskef ő Puszt amagyaród Zalaszentbal ázs Kányavár Lovászi Szántód Balat onszárszó Balat onszemes Balatonőszöd Balat onlelle Nagyrév Szentkirály Kecskemét Kisapost ag Balat onúj lak Kili mán Szentpéterfölde Pördefölde Páka Lendvadedes Kerkat eskánd Szécsiszi get Mesterszállás Kerekegyháza Baracs Siófok Balatonudvari Balat onakali Balat onszepezd Biharugra Gyomaendrőd Tiszakécske Kecskemét Mezőf alva Teleki Balat onszentgyörgy Vörs Zalavár Szalkszentmárt on Körösúj falu Körösl adány Tiszaföldvár Ci bakháza Dunaújváros Sárszentágota Káloz Balatonberény Sármell ék Zalaszabar Körösnagyharsány Új iráz Mezőt úr Mezőhék Kunadacs Nagylók Kisláng Mátyásdomb Balatonszabadi Zamárdi Balat ongyörök Vonyarcvashegy Eszt ergál yhorváti Alsórajk Magyarhomorog Körösszakál Komádi Martfű Tiszajenő Kocsér Nagyvenyim Mezőszentgyörgy Enying Tihany Ordacsehi Nagykőrös Hant os Balat onvil ágos Csopak Balat onfüred Révfül öp Balat onrendes Fonyód Csökmő Dévaványa Rákócziúj falu Jászkarajenő Vezseny Aszófő Örvényes Zánka Berekböszörmény Körösszegapát i Szeghal om Kétpó Laj osmizse Kunbaracs Alsóörs Balat onszőlős Salföld Balat onbogl ár Vekerd Kengyel Tiszavárkony Felsőlajos Ladánybene Kunszentmiklós Kékkút Kővágóörs Darvas Tószeg Rákóczif alva Tatárszent györgy Pécsel y Vászoly Ábrahámhegy Badacsonytomaj Szigliget Badacsonytördemic Gyenesdiás Di óskál Egeraracsa Pötrét e Hahót Puszt aederi cs Puszt aszentl ászló Kerecseny Iklódbördőce Rédics Köveskál Mindszent káll a Káptal antóti Kisapáti Balatonederics Keszthely Baktüt tös Nova Hernyék Lenti Gáborjánháza Cserszegtomaj Zalaapáti Zalaszentmihály Kerkabarabás Resznek Bödeháza Zalaszombatfa Belsősárd Tapolca Raposka Hegymagas Nemesgulács Hévíz Felsőpáhok Bókaháza Gétye Nemesszentandrás Szentgyörgyvár Szentpéterúr Alsópáhok Zalaigrice Pölöske Kőröst etétlen Tört el Nyársapát Kunpeszér Tass Sárkereszt úr Ártánd Füzesgyarm at Táborf alva Dömsöd Makád Rácalmás Balat onföldvár Lesencefalu Nemesvit a Vállus Nem esbük Zalacsány Biharkeresztes Told Mezősas Zsáka Túrkeve Kulcs Perkát a Nagykereki Bedő Mezőpeterd Kuncsorba Csemő Dörgicse Szentantal fa Monoszló Tagyon Gyulakeszi Rezi Karmacs Kehidakustány Li getfalva Tilaj Misefa Búcsúszent lászl ó Nemessándorháza Nemesrádó Barlahida Zalabaksa Nemesnép Lendvajakabfa Sárhida Bak Petrikeresztúr Iborfia Csesztreg Csatár Zalaköveskút Almásháza Nagykapornak Kisbucsa Bocfölde Pálf iszeg Nagylengyel Lesencetomaj Lesenceistvánd Vindornyaf ok Alsónemesapáti Nemeshet és Kustánszeg Kozmadombja Puszt aapáti Kallósd Padár Zalaegerszeg Zalaegerszeg Babosdöbrét e Csonkahegyhát Milejszeg Kerkafalva Kerkakut as Márokföld Teskánd Hottó Dobronhegy Németf alu Szatta Kerkáskápolna Magyarf öld Ramocsa Bojt Váncsod Nagyrábé Kertészsziget Ecsegf alva Örkény Adony Szabadegyháza Óbudavár Balat oncsicsó Monostorapát i Szentbékkáll a Bakonszeg Biharnagybajom Bucsa Örményes Törökszent miklós Szajol Sárosd Soponya Lepsény Paloznak Várvöl gy Kismarja Szolnok Tiszat enyő Apaj Hencida Berettyóújfalu Bihartorda Kisújszál lás Tiszapüspöki Abony Mikebuda Aba Barnag Vöröst ó Vigántpetend Kapolcs Szentjakabfa Mencshely Hegyesd Balat onhenye Nemesapáti Pethőhenye Orbányosf a Boncodfölde Őri szentpét er Bajánsenye Kercaszomor Pula Taliándörögd Sáska Zalahaláp Uzsa Sénye Zalaszántó Vindornyaszőlős Vindornyal ak Zalaszentl ászló Gyűrűs Bezeréd Gáborján Bihardancsháza Szerep Ceglédbercel Új lengyel Szigetbecse Tác Csősz Pocsaj Esztár Szentpéterszeg Sáp Sárrétudvari Hernád Seregélyes Kőszárhegy Balat onfőkajár Lovas Mihályfa Kisgörbő Nagygörbő Zalaszentgrót Zalaistvánd Zalaszenti ván Alibánf a Vöckönd Tépe Földes Kenderes Fegyvernek Dánszentmi klós Dabas Bugyi Puszt aszabolcs Polgárdi Sümeg Sümegcsehi Döbröce Bazsi Sümegprága Döt k Pókaszepetk Nagypáli Kispáli Tetét len Báránd Tiszabő Nagykörű Furt a Balat onkenese Balat onal mádi Csataszög Cegléd Füle Csajág Felsőörs Hi degkút Püspökladány Karcag Hunyadfalva Besenyszög Zagyvarékas Új hartyán Lórév Küngös Szentkirályszabadj a Veszprémf ajsz Tótvázsony Nagyvázsony Öcs Kőtel ek Tápiógyörgye Új szász Kiskunlacháza Szabadbattyán Papkeszi Balatonfűzfő Nemesvámos Hali mba Szőc Jászbol dogháza Tápiószele Tápiószőlős Új szilvás Áporka Ráckeve Úrhida Jenő Li tér Úrkút Kolont ár Nyirád Óhíd Pakod Vasboldogasszony Egervár Zalaszentl őri nc Kemendoll ár Kiskutas Zalaboldogfa Bagod Zalaszentgyörgy Bánd Ajka Nemeshany Konyár Tápiószentmárton Pusztavacs Berhida Bodorfa Csabrendek Derecske Alberti rsa Szigetszent márt on Ercsi Kunhegyes Iváncsa Zichyújf alu Káptal anf a Gyepükaján Zalagyöm örő Kisvásárhely Pánd Nyáregyháza Beloiannisz Nádasdladány Vilonya Királyszenti st ván Pusztamiske Ukk Gógánfa Szalapa Zalabér Gősf a Telekes Ozmánbük Hagyárosbörönd Szőce Őri magyarósd Viszák Ispánk Sóly Szentgál Tápió Káva Pili s Csévharaszt Kakucs Besnyő Sárkeszi Veszprém Devecser Het yef ő Dabronc Türj e Batyk Nagykut as Ivánc Hegyhátszentmárton Kondorfa Veszprémgalsa Hosztót Zalameggyes Szentimref alva Megyer Ri gács Zalaerdőd Zalavég Bérbaltavár Kápolnásnyék Velence Gárdony Sárszentmihály Nemeskereszt úr Keléd Mikosszéplak Csehi Hegyhátszent péter Döbörhegy Szarvaskend Gersekarát Kataf a Petőmihályfa Győrvár Nagymizdó Halogy Rátót Csákánydoroszló Vasszentmihály Gasztony Magyarlak Csörötnek Orf alu Jánosháza Duka Bögöte Oszkó Pácsony Olaszf a Apáti st vánfalva Magyarszombatf a Hosszúpereszt eg Csipkerek Csehimindszent Alsóújlak Körmend Döröske Szentgott hárd Vashosszúfalu Kaba Tiszagyenda Jászl adány Szászberek Pétfürdő Ősi Bénye Ócsa Délegyháza Szigetújf alu Sukoró Székesfehérvár Öskü Hajmáskér Veszprém Márkó Felsőpakony Alsónémedi Létavértes Hosszúpályi Hajdúszovát Berekfürdő Jászal sószent györgy Jánoshida Farmos Inárcs Székesfehérvár Csór Hárskút Herend Városl őd Taksony Dunavarsány Majosháza Szigetcsép Pákozd Lókút Csehbánya Kislőd Soml ójenő Kisberzseny Karakó Tüskevár Soml óvásárhely Apácatorna Zalaszegvár Szigethalom Ráckeresztúr Baracska Tiszaroff Tiszasüly Tápióság Százhalombatta Pázmánd Nadap Várpalota Eplény Farkasgyepű Magyarpolány Noszlop Oroszi Borszörcsök Karakószörcsök Kám Pénzesgyőr Tököl Kajászó Lovasberény Pátka Németbánya Bakonypölöske Doba Iszkáz Soml ószőlős Kerta Szemenye Vasvár Vasalja Magyarnádalja Kemest aródfa Ganna Pápasalamon Nagyalásony Vid Soml óvecse Kispirit Kiscsősz Kisszőlős Nagypirit Kamond Hajdúbagos Úri Monor Dunaharaszt i Martonvásár Vereb Zámoly Sárkereszt es Moha Iszkaszent györgy Álmosd Monost orpályi Tápióbicske Kincsesbánya Bakonykúti Kokad Nádudvar Tomajmonostora Sáránd Magyaralmás Isztimér Tés Olaszf alu Kunmadaras Tiszabura Alat tyán Gyál Szigetszent mi klós Vasad Söréd Fehérvárcsurgó Jásd Bakonynána Boba Kemenespálfa Kissomlyó Magyarszecsőd Egyházashollós Molnaszecsőd Haraszt if alu Pinkamindszent Bodajk Balinka Szápár Csetény Dudar Nagyesztergár Szentmárt onkát a Gomba Ül lő Halásztelek Tordas Új léta Mikepércs Nagykát a Gyömrő Vecsés Érd Tárnok Zirc Bakonybél Bakonyjákó Tápiószecső Mende Vál Bakonycsernye Csesznek Porva Borzavár Döbrönte Kup Csögle Nemeskocs Köcsk Egyházashetye Borgáta Egervöl gy Püspökmolnári Fenyőf ő Bakonyszücs Ugod Homokbödöge Nagytevel Dáka Dabrony Egeralja Káld Bejcgyertyános Rábatöttös Egyházasrádóc Szentpéterfa Kétvölgy Cell dömölk Kemeneskápol na Vásárosmiske Nyőgér Sorki falud Rum Gyanógeregye Zsennye Alsószölnök Szakonyfalu Bakonykoppány Adászt evel Nóráp Pápakovácsi Gérce Sótony Ikervár Meggyeskovácsi Csempeszkopács Nem eskolt a Sorki kápolna Kisunyom Sorokpol ány Felsőszölnök Pápa Pápadereske Nyárád Adorjánháza Mesteri Jászkisér Maglód Ecser # Pusztazámor Gyúró Vértesacsa Csákberény Bagamér Ebes Hajdúszoboszló Péteri Csákvár Csókakő Nagyiván Jászt elek Gánt Nagyvel eg Debrecen Észak-Alföld Tiszaörs Tiszaszentimre Abádszalók Sülysáp # Di ósd Sóskút Tabajd Mór Vinár Marcalgergelyi Külsővat Nemesszalók Sit ke BUDAPEST # Vámospércs Nagyhegyes Tiszaderzs Kisköre Pély Pécel # Aka Súr Debrecen Tiszaigar Tarnaszentmi kl ós Jászi vány Jászapát i Jászj ákóhalma Jászf elsőszentgyörgy Jászberény # Alcsútdoboz Ácsteszér Bakonyoszl op Mihályháza Kemenessömjén Kemenesszent márton Kemenesmi hál yf a Mersevát Tokorcs Nagysimonyi Sárvár Bozzai Balogunyom Ják Nem esmedves Békás Mezől ak Szergény Vönöck Ostff yasszonyfa Rábapat y Vasszécseny Pornóapáti Réde Bakonyszent királ y Bakonyszentlászló Tiszaszől Tiszaszőlősős Hevesvezekény Jászdózsa Puszt amonostor Szentlőrinckáta Kóka Vértesboglár Csatka Pápateszér Csót Béb Jászszentandrás Tiszanána Jászfényszaru Nyírábrány Zsámbok Dány Törökbálint Vaszar Nagygyi mót Hort obágy Vácszentl ászló Tóalmás Penészlek Nyíracsád Nyírmártonfalva Sarud Új lőri ncfalva Isaszeg # Fülöp Hajdúsámson Balmazújváros Egyek Tiszaf üred Tarnaörs Nagytarcsa # # Et yek Puszt avám Bakonysárkány Bakonygyirót Veszprémvarsány Vanyol a Bakonyszentiván Csénye Táplánszentkereszt Tanakajd Nárai Horvátlövő Gic Románd Bakonytamási Bakonyság Takácsi Nemesgörzsöny Kemeneshőgyész Kemenesmagasi Szombathely Vaskereszt es Rönök Egyházaskesző Magyargencs Nagyacsád Ölbő Bögöt Porpác Vép Nagydém Lovászpat ona Marcaltő Budaörs Biatorbágy Felcsút Bodmér Sikátor Pápoc Csönge Jákfa Vát Vassurány Nemesbőd Szombathely Várgesztes Oroszlány Várkesző Kenyeri Bokod Bakonybánk Bakonyszombathely Lázi Gecse Nyíradony Poroszló Heves Jászágó # # # # Hajdúhadház Tiszacsege Besenyőt elek Köml ő Átány Tura Valkó Budakeszi Dél-Buda régió Tiszabábolna Borsodi vánka Mezőt árkány Boconád Tarnaméra Erk Kistarcsa # # Páty Herceghalom Bátorli get Ömböly Nyírbéltek Nyírlugos Bocskaikert Kerepes Csömör # Zsám bék Bicske Új barok Szár Piricse Encsencs Téglás Tiszadorogma Erdőtelek Tarnabod Zaránk Jászárokszállás Boldog Gödöl lő Remeteszől ős Mány Óbarok Szárl iget Vértessomló Vállaj Nyírgelse Szakoly Nyírmihálydi Tenk Mogyoród Üröm # Nagykovácsi Telki Csabdi Kecskéd Vérteskethely Gyarmat Malomsok Rábakecöl Kemenesszent pét er Szelest e Vasszilvágy Salköveskút Söpte Gencsapáti Torony Sé Dozmat Bakonypét erd Szerecseny Budajenő Tök Tatabánya Köml őd Dad Császár Tápszentmiklós Győrasszonyfa Kisbér Répcelak Ni ck Szákszend Et e Ászár Bársonyos Vág Perbál Csép Kerékt eleki Táp Solymár Geszteréd Új szentmargi ta Árokt ő Négyes Tiszavalk Tarnazsadány Nagyfüged Adács Visznek Galgahévíz Fót Pili sborosjenő Üröm Szomor Gyermel y Nyírpil is Görbeháza Szentistván Csány Bag Csengerújfalu Mérk Folyás Tiszakeszi Bököny Dormánd Vámosgyörk Hort Hat van Hévízgyörk Domony Szada Ura Terem Hajdúböszörmény Aszód Veresegyház Dunakeszi Csenger Tiborszállás Nyírvasvári Egerlövő Egerfarmos Kompol t At kár Kartal Iklad Csomád Szigetmonostor Budakalász Pili sszentiván Tarj ánpuszta Ravazd Sokorópát ka Uraiújf alu Gór Répceszent györgy Hegyfal u Zsédeny Pósfa Meszlen Vasasszonyf a Perenye Bucsu Narda Csér Nem esl ádony Csáfordjánosf a Sajtoskál Nagygeresd Vámoscsal ád Lócs Mezőörs Nyalka Felpéc Csikvánd Rábasebes Répceszemere Torm ásliget Simaság Iklanberény Szakony Velem Páli Sobor Rábaszentandrás Pomáz Csobánka Pili svörösvár Mezőcsát Mezőnagymihály Mezőszemere Füzesabony Kál Ludas Nagyút Vácki sújfalu Erdőkertes Vácegres Pili sszántó Pili scsaba Tinnye Koml ódtótf alu Tyukod Fábiánháza Nyírbát or Kislét a Érpatak Mezőkereszt es Szihalom Kápolna Méhtelek Zajta Új fehértó Balkány Halmajugra Karácsond Rozsály Császló Csegöld Nyírkáta Hajdúnánás Det k Gyöngyöshalász Gacsály Jánkmajt is Hermánszeg Szamostatárf alva Pátyod Szamosbecs Csengersi ma Szamosangyalos Nagyecsed Nyírcsászári Máriapócs Kállósemj én Hajdúdorog Polgár Nyírbogát Kerecsend Tófalu Visonta Nagyréde Ecséd Szamosújlak Gyügye Rápolt Porcsalma Tiszat arj án Maklár Aldebrő Szücsi Rózsaszentmárt on Petőfibánya Lőrinci Cégénydányád Ököritófülpös Szamossályi Nyírcsahol y Pócspet ri Kálmánháza Oszlár Hejőkürt Biri Feldebrő Vécs Apc Zagyvaszántó Nagykökényes Őrbottyán Göd Szentendre Pili scsév Pili sj ászfalu Úny Máriahalom Abasár Palotás Héhalom Verseg Heréd Sződ Pili sszentkereszt Leányvár Dág Epöl Tarj án Pannonhalma Tényő Tét Mórichi da Gyömöre Szany Csánig Kiszsidány Horvátzsidány Árpás Kajárpéc Vásárosf alu Edve Iván Ólmod Egyed Szil Beled Egyházasfalu Gyalóka Egyházasdengel eg Kálló Váchartyán Vácrátót Pócsmegyer Kesztölc Csolnok Sárisáp Bajna Környe Écs Rábacsanak Magyarkeresztúr Zsebeháza Mihályi Gyóró Ci rák Dénesfa Új kér Pázmándfal u Győrszemere Rábaszentmiklós Hi mod Pusztacsalád Nemeskér Leányfal u Erdőtarcsa Galgagyörk Galgamácsa Sződliget Pili sszentlászl ó Vértestol na Kocs Tárkány Győrság Bodonhely Kisbabot Rábapordány Pásztori Potyond Szilsárkány Sopronnémeti Kisfal ud Csapod Lövő Tokod Annavölgy Vértesszőlős Nyúl Rábaszentmihál y Sopronkövesd Völcsej Sopronhorpács Und Zsi ra Tokodalt áró Dorog Nagysáp Héreg Tata Nagyigmánd Rétalap Győrújbarát Koroncó Mérges Bágyogszovát Jobaháza Babót Bajót Nyergesújf alu Tardos Baj Bábolna Pér Rábacsécsény Vitnyéd Mogyorósbánya Mocsa Kisigmánd Bana Töltéstava Fert őendréd Lábat lan Dunaszent miklós Szomód Csém Bőny Rábapatona Dör Szárföld Ebergőc Fert őszent miklós Nagylózs Röjtökmuzsaj Naszály Győr Győr Győr Enese Csorna Veszkény Kisnémedi Püspökszilágy Csörög Süttő Ács Abda Börcs Bezi Kóny Farád Rábat amási Pereszteg Répcevis Peresznye Győrsövényház Barbacs Kapuvár Agyagosszergény Petőháza Pinnye Neszmély Dunaalmás Nagyszentj ános Maglóca Osl i Fert őszéplak Hegykő Fert őhomok Nagycenk Vácduka Tát Almásf üzi tő Komárom Gönyű Erdőkürt Püspökhat van Tahitótfalu Visegrád Dömös Vének Fülpösdaróc Géberjén Győrtel ek Nyírmeggyes Nagykál ló Tiszapalkonya Nemesbi kk Igrici Garbolc Kisnamény Zsarolyán Kocsord Hodász Nyírderzs Nagytálya Mezőkövesd Penc Rád Dunabogdány Pili smarót Esztergom Kisbajcs Győrújf alu Fehért ó Markot abödöge Acsal ag Fert őd Fert őboz Hi degség Nagybajcs Győrzámoly Vámosszabadi Mátészal ka Kántorjánosi Ófehértó Magy Hejőpapi Csincse Kispalád Kishódos Túrricse Tiszt aberek Nagyhódos Kisszekeres Darnó Nyírgyulaj Gelej Botpal ád Nagyszekeres Jármi Apagy Napkor Hejőbába Vatt a Novaj Penyige Tunyogmat olcs Új tikos Mezőnyárád Andornakt álya Dem jén Domoszló Fehérgyarmat Papos Baktalórántháza Nyíregyháza Tiszagyulaháza Sonkád Csaholc Mánd Vámosoroszi Nem esborzova Szamoskér Besenyőd Tiszaújváros Bükkábrány Tard Egerszalók Markaz Gyöngyös Csővár Kosd Vác Kisoroszi Acsa Győrladamér Kunsziget Ött evény Mosonszentmikl ós Sopron Tibolddaróc Bogács Szomolya Ost oros Egerszólát Verpelét Kisnána Gyöngyösoroszi Gyöngyöstarján Vaja Őr Nyíregyháza Nagycserkesz Tiszavasvári Sajóörös Sajószöged Eger Tarnaszentmária Gyöngyöspat a Jobbágyi Kesznyéten Girincs Kiscsécs Nagycsécs Szakáld Hejőszalonta Magosl iget Kölcse Fülesd Kömörő Ópályi Sényő Nyírpazony Tiszabecs Túri st vándi Nagyar Nyírparasznya Nyírkércs Nyíribrony Tiszalök Emőd Parád Gyöngyössolymos Szurdokpüspöki Csécse Szarvasgede Kisbágyon Szirák Köröm Muhi Hejőkereszt úr Borsodgeszt Sály Kisar Szamosszeg Kérsemjén Nábrád Szorgalmatos Nyékládháza Kács Cserépváralja Nagydobos Nyírt ét Levelek Harsány Nógrádsáp Galgaguta Nyírtelek Tiszadada Tiszadob Bükkaranyos Cserépfalu Noszvaj Parádsasvár Mátraszentimre Pásztó Bér Bercel Dunaszeg Dunaszent pál Lébény Tárnokréti Rábcakapi Cakóháza Szarvaskő Egerbakta Sirok Buják Nógrádkövesd Nézsa Keszeg Vanyarc Mecsér Jánossomorja Bükkszék Terpes Szajla Mátraderecske Bodony Kozárd Legénd Alsópetény Ősagárd Szendehely Verőce Szob Károlyháza Új rónaf ő Nőt incs Berkenye Kismaros Bátor Kisfüzes Mátramindszent Szuha Ecseg Felsőpet ény Szokolya Márianosztra Kóspallag Ipolydamásd Fert őrákos Dorogháza Tiszaeszl ár Nyírtura Sajóhídvég Ónod Bükkzsérc Felsőtárkány Mátraballa Mátraverebél y Bátonyterenye Tar Szanda Becske Let kés Li pót Hédervár Ásványráró Sopron Sámsonháza Szécsénke Nógrád Dunaremet e Darnózseli Kisgyőr Mátraterenye Nagybárkány Mátraszőlős Rohod Nyírjákó Csobaj Tiszalúc Mályi Mónosbél Pusztadobos Ramocsaháza Hevesaranyos Recsk Romhány Kisbodak Püski Kimle Egerbocs Pétervására Székely Tiszacsécse Milot a Uszka Panyol a Laskod Nyírbogdány Tiszakóród Szatmárcseke Gulács Tivadar Petneháza Kemecse Tiszatardos Berzék Ivád Nemti Bokor Kétbodony Bánk Rét ság Márkháza Garáb Cserhátszent iván Kutasó Alsótol d Herencsény Terény Tereske Kisecset Halászi Rákóczibánya Kisbárkány Holl ókő Felsőtold Debercsény Szente Magyarnándor Szátok Di ósjenő Dunaszi get Nógrádsipek Mohora Cserháthaláp Cserhátsurány Perőcsény Dunakilit i Bezenye Kópháza Nagylóc Bőcs Sajópetri Sajólád Kistokaj Olcsvaapáti Olcsva Buj Tiszaladány Taktabáj Tarpa Nyírkarász Kótaj Répáshuta Bélapát falva Jánd Vásárosnamény Nyírt ass Nyírmada Tiszanagyfalu Prügy Takt akenéz Fedémes Ri móc Nagyoroszi Rajka Hegyeshal om Harka Varsány Iliny Cseszt ve Mikófalva Egercsehi Szúcs Erdőkövesd Vizslás Lucf alva Nagykereszt úr Tésa Ágf al va Mátranovák Csitár Dejt ár Hetefejércse Ilk Demecser Beregsurány Kisvarsány Berkesz Takt aharkány Bükkszentkereszt Mátraszele Kék Vasmegyer Nagyhalász Hernádkak Hernádnémeti Bükkszenterzsébet Sóshart yán Nógrádmegyer Balassagyarmat Ipolyvece Drégelypalánk Hont Kazár Alsózsolca Bekölce Bükkszentmárt on Szentdomonkos Kishartyán Miskol c Szilvásvárad Istenmezeje Magyargéc Szécsény Tiszarád Ibrány Gávavencsell ő Márokpapi Tákos Gyulaháza Paszab Takt aszada Balaton Tarnal elesz Ságújf alu Hugyag Őrhal om Gégény Csaroda Nagyvarsány Gemzse Tiszabercel Rakamaz Tokaj Gyüre Szabol csbáka Pátroha Beszterec Balsa Timár Tarcal Beregdaróc Gelénes Lövőpetri Anarcs Ajak Új csanálos Onga Felsőzsolca Vámosatya Nyírlövő Új dombrád Tiszatelek Arnót Szirmabesenyő Nagyvisnyó Bükkmogyorósd Borsodnádasd Váraszó Aranyosapáti Tiszavid Pap Tiszaszal ka Mezőzombor Bekecs Barabás Tiszaadony Kisvárda Rét közberencs Gesztel y Etes Patvarc Legyesbénye Tiszakerecseny Új kenéz Jéke Dom brád Györgyt arló Szabol cs Szerencs Alsódobsza Sóstóf alva Mályinka Lénárddaróc Tiszacsermely Kenézl ő Zalkod Sajópálfala Fényeslit ke Tiszakanyár Tiszakarád Viss Mátyus Mezől adány Döge Tornyospálca Szegi Bodrogki sf alud Megyaszó Sajókeresztúr Sajóbábony Radostyán Parasznya Benk Szabol csveresmart Ci gánd Kékcse Szegilong Mád Rátka Komoró Karcsa Olaszliszka Tállya Golop Monok Mándok Tiszamogyorós Ri cse Karos Bodrogolaszi Sárazsadány Vámosújf alu Szikszó Salgót arj án Karancsalja Felsődobsza Hernádkércs Nagykinizs Lónya Tuzsér Bodroghal om Erdőbénye Sajóvámos Sajóecseg Sajólászlófalva Tardona Varbó Csernely Járdánháza Cered Szalmat ercs Karancsság Endrefalva Vajdácska Sárospatak Sima Abaújszánt ó Bodrogkeresztúr Dédestapolcsány Nekézseny Csokvaomány Arló Karancslapujt ő Szécsényfelfalu Ludányhalászi Baskó Abaújalpár Tolcsva Szentistvánbaksa Sajósenye Sajókápolna Kondó Farkaslyuk Borsodszentgyörgy Domaháza Kissikátor Egyházasgerge Karancskeszi Halm aj Aszaló Sajószentpéter Uppony Sáta Nógrádszakál Alacska Kazincbarcika Alsóvadász Boldva Berente Bánhorváti Li tke Ziliz Nagybarca Sajóm ercse Borsodbót a Abaújkér Hernádbűd Kiskinizs Zemplénagárd Révleányvár Hercegkút Boldogkőújfalu Encs Forró Kázsmárk Eperjeske Kisrozvágy Lácacséke Semj én Nagyrozvágy Pácin Ináncs Pere CsobádHernádszent andrás Hom rogd Múcsony Királd Ipolytarnóc Det ek Léh Hangács Nyomár Szuhakálló Vadna Felsőberecki Koml óska Erdőhorváti Tiszabezdéd Dámóc Makkoshotyka Mogyoróska Arka Boldogkőváralja Rásonysápberencs Monaj Edelény Sajókaza Sajógalgóc Tiszaszent márt on Sátoralj aúj hely Korlát Hernádcéce Alsóberecki Tomor Kupa Balajt Kurityán Rudolf tel ep Izsóf alva Dubicsány Hét Vizsol y Méra Beret Selyeb Ormosbánya Dövény Jákfal va Felsőnyárád Serényfalva Ózd Szalaszend Fancsal Felsővadász Szendrőlád Zsurk Záhony Háromhut a Abaújszolnok Nyésta Baktakék Rudabánya Vágáshut a Fony Novajidrány Abod Szakácsi Nagyhuta Hejce Vilmány Győröcske Gadna Abaújlak Gagyapáti Alsógagy Lak Alsóregmec Mikóháza Kovácsvágás Regéc Fulókércs Gagyvendégi Fáj Ládbesenyő Pálháza Bózsva Göncruszka Garadna Bánréve Máriakál nok Felsőgagy Csenyéte Gagybátor Szuhogy Füzérkajata Füzérradvány Felsőregmec Filkeháza Vilyvitány Telkibánya Gönc Kishuta Hernádvécse Irota Szendrő Zubogy Putnok Hernádpetri Hernádszurdok Pusztaradvány Li tka Galvács Alsótel ekes Kánó Felsőtelekes Ragály Felsőkelecsény Mosonmagyaróvár Szászfa Szőlősardó Imol a Sajópüspöki Szemere Rakacaszend Rakaca Meszes Szalonna Trizs Szuhaf ő Alsószuha Levél Pusztafalu Füzérkomlós Zsuj ta Nyíri Krasznokvajda Bütt ös Perkupa Égerszög Zádorfalva Mosonszolnok Füzér Holl óháza Pányok Tornyosnémeti Hi dasnémeti Kány Kereszt ét e Perecse Viszló Paml ény Debréte Tornabarakony Martonyi Kelemér Várbalog Abaújvár Tornaszentjakab Becskeháza Tornaszentandrás Bódvarákó Gömörszőlős Feket eerdő Kéked Komj áti Bódvaszilas Szögliget Jósvafő Aggtel ek Ivándárda Kiszombor Kübekháza Nagylak Mezőhegyes Jelmagyarázat: Hulladékgazdálkodási projektek: Duna-völgy (KA) Győr-Sopron (KA) Észak Balaton (KA) Duna-Tisza köz (ISPA) Közép Duna völgy (KA) Hajdú-Bihar (ISPA) Mecsek-Dráva (KA) Tisza tó (ISPA) Szeged (ISPA) Nyugat Balaton (ISPA) Szolnok (ISPA) Homokhátság (ISPA) Miskolc (ISPA) Sajó-Bodva (ISPA) Észak-Kelet Pest (KA) Heves (KA) Szabolcs (KA) Dél Balaton (ISPA) Szennyvízkezelési projektek: # # # # ISPA, szennyvíz Kohéziós Alap szennyvíz Kohéziós Alap kármentesítés Kohéziós Alap ivóvíz Lapáncsa Egyházasharaszti Matty Alsószentmárton Old Illocska Beremend Kásád Országhatár Készült a KvVM FI Ágazati Informatikai Főosztályán, a Földmérési és Távérzékelési Intézet MKH-1 adatbázisának 2000 FÖMI, valamint az ISPA adatbázisának felhasználásával Forrás: KVVM, miniszteri tájékoztató Folyó Balaton Budapest Településhatár

28 Forrás: Magyarország környezetstatisztikai atlasza, 2005 Utógondozás, kárelhárítás - például ártalmatlanítás bizonyos intézményeinek (lerakók) utógondozása rekultiváció, biogáz-hasznosítás, monitoring rendszer működtetése beavatkozás havária estén - OKKP komplex feladat gondatlanul kezelt hulladékok (+ más szennyezőanyagok) és hatásterületük felmérése - prioritási sorrend alprogramok - vízügyi kárelhárítás

29 A TSZH jelenlegi és tervezett kezelése, illetve ártalmatlanítása Forrás: A települési hulladékgazdálkodás fejlesztési stratégiája ( )

30 A települési szilárd hulladék tervezett kezelése (2016.) Forrás: A települési hulladékgazdálkodás fejlesztési stratégiája ( )

31 Hulladéklerakók rekultivációja után Forrás: KVVM

32 Köszönöm a figyelmet!

33 Móser-Pálmai: A környezetvédelem alapjai

34 Forrás: KVVM

35 Forrás: KVVM

36 Forrás: KVVM, Magyarország főbb környezeti mutatói 2002

37 Te le pülé s i s zilárd hulladé k ke le tke zése kg/fő Belg ium Hollandia Adatok forrása: OECD Környezeti adattár, 2002.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók 1 Ajak 3.500,- 2,0 2 Anarcs 1,4 3 Apagy 8.000.- 1,5 100,- 4 Aranyosapáti 3.000.- 1,5 500,- 5 Baktalórántháza 250.- Ft/m2 500,- 1,2

Részletesebben

Illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság Aba Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 0622271431 Aba-Belsőbáránd Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 0622271431 Abádszalók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 0656230067

Részletesebben

közig határ neve Hajdú-Bihar Tápiószőlős Hevesvezekény

közig határ neve Hajdú-Bihar Tápiószőlős Hevesvezekény közig határ neve megye Ráckeresztúr Csopak Isztimér Balatonfűzfő Vásárosdombó Tiszabábolna Borsod-Abaúj-Zemplén Kaba Etyek Kincsesbánya Csombárd Sumony Döbrököz Nagyharsány Sárkeszi Vértesacsa Tápiószőlős

Részletesebben

29.) Nagyhegyes ART, szabályozási terv * 30.) Méra ÖRT módosítás * 31.) Emőd ART * 32.) Szentistván ART * 33.) Mezőcsát ART módosítás * 34.

29.) Nagyhegyes ART, szabályozási terv * 30.) Méra ÖRT módosítás * 31.) Emőd ART * 32.) Szentistván ART * 33.) Mezőcsát ART módosítás * 34. 1.) Telkibánya ÖRT (Összevont Rendezési Terv) B.-A.-Z. Megye Tanács 2.) Erdőbénye és településcsoportja ÖRT * - Sima - Baskó 3.) Vilmány és településcsoportja ÖRT * - Fony - Hejce - Mogyoróska - Regéc

Részletesebben

Kihívás Napja 2006. Benevezett települések listája. 1. kategória

Kihívás Napja 2006. Benevezett települések listája. 1. kategória Kihívás Napja 2006 Benevezett települések listája 1. kategória 1. Abaliget Baranya megye (665) 2. Balatonudvari Veszprém megye (370) 3. Bánfa Baranya megye (221) 4. Becske Nógrád megye (674) 5. Csép Komárom

Részletesebben

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében XII/a. lista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében Nem kedvezményezett kistérségekben: Alsónémedi Biatorbágy Budajenő Budakalász Budakeszi Budaörs Budapest Csobánka

Részletesebben

EU Élelmiszersegély Program Település-nyilvántartás

EU Élelmiszersegély Program Település-nyilvántartás Abda Győr-Moson-Sopron Győri kistérség 15 ezer alatt 3 107 MÖSZ Acsalag Győr-Moson-Sopron Csornai kistérség 15 ezer alatt 456 KK Ágfalva Győr-Moson-Sopron Sopron-Fertődi kistérség 15 ezer alatt 2 119 SNR

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megye

Győr-Moson-Sopron megye Győr-Moson-Sopron megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abda 4000 Ft/év 200 Ft/nap 2% 2 Acsalag 500 Ft/m2 1000 Ft/év 3000 Ft/év 3 Agyagosszergény 2800 Ft/év 1000 Ft/fő

Részletesebben

TELEPÜLÉS TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIA HEKTÁR

TELEPÜLÉS TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIA HEKTÁR 1. függelék Területi mérleg TELEPÜLÉS TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIA HEKTÁR % Adásztevel hagyományosan vidéki települési térség 93,65 11,0 Adásztevel erdőgazdálkodási térség 113,26 13,3 Adásztevel mezőgazdasági

Részletesebben

Baranya

Baranya Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH Engedélyezési terv beadásának tervezett határideje Kivitelezés megkezdés tervezett határideje Kivitelezés befejezés tervezett határideje

Részletesebben

Működő IKSZT címbirtokos szervezetek 2015.08.25.

Működő IKSZT címbirtokos szervezetek 2015.08.25. 1 A tabajdi oktatásért és ifjúságért Közalapítvány Tabajd Közép-Dunántúl Fejér 2 A BAZ Megyei Romák Érdekvédelmi Egyesülete Méra Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén 3 Abasár Önkormányzat Abasár Észak-Magyarország

Részletesebben

Közszolgáltatási szerződés I. számú melléklet: A gyűjtőkörzetekhez tartozó települések listája Sorszám Település Ajkai gyűjtőkörzet 1 Adorjánháza 2 Ajka 3 Apácatorna 4 Bakonyjákó 5 Bakonypölöske 6 Bodorfa

Részletesebben

Szolgáltató adatlapja 1 / 7

Szolgáltató adatlapja 1 / 7 Szolgáltató adatlapja 1 / 7 Szolgáltató neve: Dombóvári Szent Lukács Kórház Szolgáltató címe: 7200 Dombóvár Kórház 39-41. Szolgáltató telefon/fax Fekvő 0100 Belgyógyászat Progresszivitás: 1 (aktív) Alsómocsolád

Részletesebben

A 3585 rk. 789/1 ÁCSTESZÉR vegyes 1785-1846 170. A 3586 rk. 790/1 1890 256. A 3587 rk. 791/3 1892-1895 41. születési halotti 1874-1894 165

A 3585 rk. 789/1 ÁCSTESZÉR vegyes 1785-1846 170. A 3586 rk. 790/1 1890 256. A 3587 rk. 791/3 1892-1895 41. születési halotti 1874-1894 165 VESZPRÉMI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZMEGYE 1 A 3585 rk. 789/1 ÁCSTESZÉR vegyes 1785-1846 170 rk. 789/2 1847-1873 106 rk. 789/3 1874-1894 165 rk. 789/4 1891-1895 31 rk. 789/5 1847-1870 36 rk. 789/6 1871-1894

Részletesebben

Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus

Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus Település TEK 2 pr.szint lakosság szám TEK 3 pr.szint lakosság szám ellátó kórház aktív 2. szinten Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus megye TEK

Részletesebben

Berettyó Körös Helyi Közösség Észak Hajdúsági Dél Nyírségi Ligetaljai Helyi Közösség Hajdúk Helyi Közösség

Berettyó Körös Helyi Közösség Észak Hajdúsági Dél Nyírségi Ligetaljai Helyi Közösség Hajdúk Helyi Közösség A Z Ú M V P I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K / 2 0 0 8 ( I I. 1 5. ) K Ö Z L E M É N Y E A 147/2007 (XII. 4.) FVM rendelet értelmében a területi hatály módosításával elismert, valamint az elutasított

Részletesebben

körzet Catel Kft. Jászszentlászló 77 Kiskunmajsa 77 Szank 77 Gotthárd Tv Csörötnek 94 Magyarlak 94 Rábagyarmat 94 Szentgotthárd 94

körzet Catel Kft. Jászszentlászló 77 Kiskunmajsa 77 Szank 77 Gotthárd Tv Csörötnek 94 Magyarlak 94 Rábagyarmat 94 Szentgotthárd 94 körzet Catel Kft. Jászszentlászló 77 Kiskunmajsa 77 Szank 77 Gotthárd Tv Csörötnek 94 Magyarlak 94 Rábagyarmat 94 Szentgotthárd 94 Sziti-L Kft Hajdúsámson 52 Nyírábránd 52 Nyíracsád 52 Ártánd 54 Biharkeresztes

Részletesebben

FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK MIKROFILMJEINEK DOBOZJEGYZÉKE

FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK MIKROFILMJEINEK DOBOZJEGYZÉKE MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA XV.35. FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK MIKROFILMJEINEK DOBOZJEGYZÉKE Raktári hely: tár - 1 - Tartalomjegyzék 1. Római katolikus egyház Pécsi egyházmegye

Részletesebben

Borsod 01. vk. Települések száma: 6. Települések: Alsózsolca Arnót Felsőzsolca Miskolc Sajókeresztúr Szirmabesenyő

Borsod 01. vk. Települések száma: 6. Települések: Alsózsolca Arnót Felsőzsolca Miskolc Sajókeresztúr Szirmabesenyő Borsod 01. vk. Települések száma: 6 Alsózsolca Arnót Felsőzsolca Miskolc Sajókeresztúr Szirmabesenyő Borsod 02 vk. Települések száma: 6 Miskolc Parasznya Radostyán Sajóbábony Sajólászlófalva Varbó Borsod

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók 1 Abaújalpár 5000 Ft/év 2 Abaújkér 6000 Ft/év 3 Abaújlak 4000 Ft/év 4 Abaújszántó 300 Ft/m2 7000 Ft/év 150 Ft/nap 2% 1 Ft/nap 5 Abaújszolnok

Részletesebben

A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai 2014. év. Kutakból kitermelt víz mennyisége

A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai 2014. év. Kutakból kitermelt víz mennyisége A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai 2014. év A település neve Vízbázisok kapacitása Kutakból kitermelt víz mennyisége Hálózatra bocsátott víz mennyisége Értékesített ivóvíz mennyisége Ivóvízhálózat

Részletesebben

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által vízellátással ellátott települések. Nagyvázsony Üzemvezetőség által üzemeltetett rendszerek és települések

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által vízellátással ellátott települések. Nagyvázsony Üzemvezetőség által üzemeltetett rendszerek és települések Ivóvízellátás (A táblázat a megye településeinek szolgáltatókénti bontásában rögzíti az egyes települések kapcsolatát) BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által vízellátással ellátott települések Nagyvázsony

Részletesebben

Település Megye Járás Lakos Háztartás Közszolgáltató Dátum Aba Fejér Székesfehérvári Járás 4471 1570 Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági

Település Megye Járás Lakos Háztartás Közszolgáltató Dátum Aba Fejér Székesfehérvári Járás 4471 1570 Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Település Megye Járás Lakos Háztartás Közszolgáltató Dátum Aba Fejér Székesfehérvári Járás 4471 1570 Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft. 2014.12.31 Abádszalók Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

NMH 1 T01 2016.02.22. A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint, településenként (2016. 02. 20-i állapot szerint)

NMH 1 T01 2016.02.22. A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint, településenként (2016. 02. 20-i állapot szerint) NMH 1 Főváros Főváros BUDAPEST 01. KER. 238 93 31 45 39 16 405 1,45 0,27 BUDAPEST 02. KER. 670 244 145 111 124 52 589 1,27 0,24 BUDAPEST 03. KER. 1 495 459 319 257 288 83 067 1,80 0,34 BUDAPEST 04. KER.

Részletesebben

Veszprém

Veszprém Engedélyezési terv beadásának tervezett Kivitelezés megkezdés Kivitelezés befejezés Kontakt személy Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH határideje tervezett határideje

Részletesebben

Debreczeni csendőrkerület.

Debreczeni csendőrkerület. Sk J ). IH" CZ('nl f'sendórl"'rül," Debreczeni csendőrkerület. M. kir. debreczeni csendőrkerületi parancsnokság Debreczen. a) segédtisztség Tel. 444. b) katonai ügyész Tel. 225. c) törzsgazdasági hivatal

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 21. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 21. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 21. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 12., kedd Tartalomjegyzék 25/2013. (II. 12.) Korm. rendelet Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladatés

Részletesebben

ACS név Település Megye

ACS név Település Megye 3. Melléklet: A 311/2007. Korm rend. 2. mellékletében felsorolt LHH statisztikai kistérségben elhelyezkedő település és a 240/2006 (XI.30.) Korm. rendelet szerint hátrányos települések ACS név Település

Részletesebben

Az Egy Hajóban Közhasznú Alapítvány (jogi segítő) kihelyezett ügyfélfogadások helyszíne, időpontja Kistérség Településnév Hova tartozik?

Az Egy Hajóban Közhasznú Alapítvány (jogi segítő) kihelyezett ügyfélfogadások helyszíne, időpontja Kistérség Településnév Hova tartozik? Komlói Magyarhertelend Magyarhertelend Péntek 13.30-14.30 Páros Polgármesteri Hiv. (Nagyterem) Bodolyabér Magyarhertelend Péntek 13.30-14.30 Páros Kossuth u. 46. Komló Komló Péntek 9.00-12.30 Páros Komló

Részletesebben

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI EGYESÜLETÉNEK

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI EGYESÜLETÉNEK Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 41. Telefonszám: (42)410-522 Fax: (42) 410-277 E-mail címek: szszbegy@meoszinfo.hu postmaster@szszbmegy.t-online.hu

Részletesebben

HARMADIK HETI PROGRAM. az országos szúnyoggyérítési program központi végrehajtására

HARMADIK HETI PROGRAM. az országos szúnyoggyérítési program központi végrehajtására HARMADIK HETI PROGRAM az országos szúnyoggyérítési program központi végrehajtására 2014. július 7-től 2014. július 13-ig terjedő időszakra vonatkozóan (ha) Földi kémia (ha) Biológiai Balaton 9 900 Budapest

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Cím Telefonszám Levelezési cím Fax: Földművelésügyi Igazgatóság 4400, Keleti u. 1. 42/508-300 4401 Pf. 304. 42/508-311 Földművelésügyi és

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Földművelésügyi Igazgatóság Cím Telefonszám Levelezési cím Fax: 3525, Dóczy József út 6.sz. 46/515/700 3525, Dóczy József út 6.sz. 46/515-701

Részletesebben

HATODIK HETI PROGRAM az országos szúnyoggyérítési program központi végrehajtására

HATODIK HETI PROGRAM az országos szúnyoggyérítési program központi végrehajtására HATODIK HETI PROGRAM az országos szúnyoggyérítési program központi végrehajtására 2014. július 28-tól 2014. augusztus 3-ig terjedő időszakra vonatkozóan HATODIK HETI PROGRAM 2014. július 28. augusztus

Részletesebben

79638 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 180. szám

79638 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 180. szám 79638 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 180. szám 1.4. A lakbér mértéke csökkenthető, ha a lakás: a) alagsorban van; b) három- vagy ennél többszintes lakóépület földszintjén vagy I. emeletén van, és

Részletesebben

KIMUTATÁS a Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Osztály területi beosztásáról ÖSSZESÍTÉS

KIMUTATÁS a Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Osztály területi beosztásáról ÖSSZESÍTÉS KIMUTATÁS a Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Osztály területi beosztásáról ÖSSZESÍTÉS N é v Önkormány zatok száma Kisebbségi önkormányzatok száma Kistérségi Társulások száma Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

KÖNYVTÁRI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS 2008.

KÖNYVTÁRI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS 2008. KÖNYVTÁRI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS 2008. No. Település neve Megye Önkormányzat hivatalos neve Könyvtár neve Támogatás (e Ft) 1. Abádszalók Jász Abádszalók Város Önkormányzata Ember Mária Városi Könyvtár

Részletesebben

250X100 BIZTONSÁG. az OPSZ, az ORFK és az NBT kiemelt bűnmegelőzési mintaprogramjának programindító rendezvénye. 2014. szeptember 20.

250X100 BIZTONSÁG. az OPSZ, az ORFK és az NBT kiemelt bűnmegelőzési mintaprogramjának programindító rendezvénye. 2014. szeptember 20. 250X100 BIZTONSÁG az OPSZ, az ORFK és az NBT kiemelt bűnmegelőzési mintaprogramjának programindító rendezvénye 2014. szeptember 20. Vác Vác Erdőkertes Erdőkertes Tatárszentgyörgy Tatárszentgyörgy Cegléd

Részletesebben

2008. évi I. törvény az Országos Területrendezési Tervrl szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról (Magyar Közlöny 2008/99 szám)

2008. évi I. törvény az Országos Területrendezési Tervrl szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról (Magyar Közlöny 2008/99 szám) 2008. évi I. törvény az Országos Területrendezési Tervrl szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról (Magyar Közlöny 2008/99 szám) 1/6. számú melléklet Országos kerékpárút törzshálózat elemei 1. Felsõ-Dunamente

Részletesebben

Különleges természetmegőrzési területnek jelölt területek

Különleges természetmegőrzési területnek jelölt területek 2. számú melléklet a 45/2006.(XII. 8.) KvVM rendelethez Különleges természetmegőrzési területnek jelölt területek Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található jelölt különleges természetmegőrzési

Részletesebben

Postahely Irányítószám Település Posta címe Aba posta 8127 Aba Aba Rákóczi utca 67 Abádszalók posta 5241 Abádszalók Abádszalók Deák Ferenc út 5.

Postahely Irányítószám Település Posta címe Aba posta 8127 Aba Aba Rákóczi utca 67 Abádszalók posta 5241 Abádszalók Abádszalók Deák Ferenc út 5. Aba posta 8127 Aba Aba Rákóczi utca 67 Abádszalók posta 5241 Abádszalók Abádszalók Deák Ferenc út 5. Abaliget posta 7678 Abaliget Abaliget Kossuth utca 77. Abasár posta 3261 Abasár Abasár Fő út 169. Abaújkér

Részletesebben

Somogy

Somogy Engedélyezési terv beadásának tervezett Kivitelezés megkezdés Kivitelezés befejezés Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH határideje tervezett határideje tervezett határideje

Részletesebben

Kimutatás a Vas megye területén aktiválható melegedőhelyekről

Kimutatás a Vas megye területén aktiválható melegedőhelyekről Kimutatás a Vas megye területén aktiválható melegedőhelyekről Ssz. Település Járás Megnevezés Cím 1. Acsád Szombathelyi járás Mézeskalács Óvoda Acsád, Béke utca 58. 2. Acsád Szombathelyi járás Kultúrház

Részletesebben

Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Földművelésügyi Igazgatóság Cím 1052, Városház u. 7. Telefonszám 485-6900 Levelezési cím 1364 Pf. 212. Fax: 317-6231 Ügyfélfogadási idő: Földművelésügyi

Részletesebben

Kimutatás a Vas megye területén aktiválható melegedőhelyekről

Kimutatás a Vas megye területén aktiválható melegedőhelyekről Kimutatás a Vas megye területén aktiválható melegedőhelyekről Kirendeltség Település Melegedőhely megnevezése, címe Rum Játékvár Rum, Kossuth u. 2. Velem Kultúrotthon és Könyvtár Velem, Rákóczi u. 18.

Részletesebben

ÖTÖDIK HETI PROGRAM. az országos szúnyoggyérítési program központi végrehajtására

ÖTÖDIK HETI PROGRAM. az országos szúnyoggyérítési program központi végrehajtására ÖTÖDIK HETI PROGRAM az országos szúnyoggyérítési program központi végrehajtására 2014. július 21-től 2014. július 27-ig terjedő időszakra vonatkozóan T e le p ü lé s L é g i k é m i a (h a ) F ö l d i

Részletesebben

Településszintű fejlettségi vizsgálatok összevetése. Fekete Attila

Településszintű fejlettségi vizsgálatok összevetése. Fekete Attila Településszintű fejlettségi vizsgálatok összevetése Fekete Attila MTA TK Budapest 2014 A Gyerekesély-kutató Csoport 2014. március 27-én Településszintű fejlettség: megközelítések és eljárások címmel módszertani

Részletesebben

A tankerületek tervezett rendszeréről. Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23.

A tankerületek tervezett rendszeréről. Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23. A tankerületek tervezett rendszeréről Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23. A megújuló közigazgatási rendszer (azok alapján, ami jelenleg tudható a közöltektől való eltérés

Részletesebben

97/2004. (VI. 3.) FVM rendelet. a borok eredetvédelmi szabályairól. Tájbor. A tájbor elnevezése. Meghatározott termőhelyről származó minőségi bor

97/2004. (VI. 3.) FVM rendelet. a borok eredetvédelmi szabályairól. Tájbor. A tájbor elnevezése. Meghatározott termőhelyről származó minőségi bor 97/2004. (VI. 3.) FVM rendelet a borok eredetvédelmi szabályairól A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 57. (1) bekezdésének b) és g) pontjaiban

Részletesebben

Előterjesztés. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2006. február 7-i ülésére

Előterjesztés. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2006. február 7-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlés Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság Elnöke Készítette: dr. Horváth Zs. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács a területfejlesztésről és területrendezésről szóló módosított 1996. évi XXI. törvény 15. (6) bekezdésének

Részletesebben

Hulladékudvarok gyűjtési körzete és nyitva tartása - Érvényes 2011. április 04-től.

Hulladékudvarok gyűjtési körzete és nyitva tartása - Érvényes 2011. április 04-től. Hulladékudvarok gyűjtési körzete és nyitva tartása - Érvényes 2011. április 04-től. 1. Abda - Szünnap 12:00-18:00 Szünnap Szünnap Szünnap 12:00-18:00 Szünnap 2. Ács - Szünnap Szünnap Szünnap 10:00-18:00

Részletesebben

MÁSODIK HETI PROGRAM. az országos szúnyoggyérítési program központi végrehajtására

MÁSODIK HETI PROGRAM. az országos szúnyoggyérítési program központi végrehajtására MÁSODIK HETI PROGRAM az országos szúnyoggyérítési program központi végrehajtására 2014. június 30-tól 2014. július 6-ig terjedő időszakra vonatkozóan Település Légi kémia (ha) Földi kémia (ha) Biológiai

Részletesebben

I. A Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet (székhely: 3300 Eger, Széchenyi út 27-29.) fekvőbetegszakellátási

I. A Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet (székhely: 3300 Eger, Széchenyi út 27-29.) fekvőbetegszakellátási FELVEVŐTERÜLET (fekvő) SZMSZ 7. MELLÉKLETE I. A Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet (székhely: 3300 Eger, Széchenyi út 27-29.) fekvőbetegszakellátási kapacitása: 1. Aktív fekvőbeteg-szakellátási

Részletesebben

0100 : belgyógyászat általános belgyógyászat ellátás Címe: 3000 Hatvan Balassi Bálint út 16 2170 Aszód Baross u. 4.

0100 : belgyógyászat általános belgyógyászat ellátás Címe: 3000 Hatvan Balassi Bálint út 16 2170 Aszód Baross u. 4. Járó-TEK 2014-09-24 Szolgáltató adatlap - Összes szakma Általános adatok: Szolgáltató kódja : 103500 Szolgáltató megnevezése : Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Szolgáltató címe : 3000 Hatvan Balassi

Részletesebben

KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLETNEK JELÖLT TERÜLETEK

KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLETNEK JELÖLT TERÜLETEK 1. melléklet a 130/2012. (XII. 19.) KvVM rendelethez 3. melléklet a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelethez KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLETNEK JELÖLT TERÜLETEK 1. BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Takarékszövetkezet Irányítószám Helység Utca, házszám Bak és Vidéke Takarékszövetkezet 8945 Bak Széchenyi tér 2. Bak és Vidéke Takarékszövetkezet

Takarékszövetkezet Irányítószám Helység Utca, házszám Bak és Vidéke Takarékszövetkezet 8945 Bak Széchenyi tér 2. Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Bak és Vidéke Takarékszövetkezet 8945 Bak Széchenyi tér 2. Bak és Vidéke Takarékszövetkezet 8925 Bucsuszentlászló Széchenyi u. 7. Bak és Vidéke Takarékszövetkezet 8774 Gelse Kossuth Lajos u. 35. Bak és

Részletesebben

Heves megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abasár Lakás: 150 Ft/nap 1,8% Telek: 2 Adács 0,8% 500 Ft/nap 3 Aldebrő 8000 Ft/év 2000 Ft/fő 4 Andornaktálya Beépítetlen telek:

Részletesebben

MIKROFILMES MÁSODPÉLDÁNYOK JEGYZÉKE

MIKROFILMES MÁSODPÉLDÁNYOK JEGYZÉKE MIKROFILMES MÁSODPÉLDÁNYOK JEGYZÉKE A filmek raktári kikérés nélkül kutathatók az Óbudai Kutatóteremben Készítette: Judák Margit Budapest, 2012. május 31. Tartalom A sorozat település szerint... 1 A sorozat

Részletesebben

VESZPRÉM* Mûködési adatok. Az intézmény telefonszáma: 89/358-013 Az intézmény faxszáma: 89/358-088

VESZPRÉM* Mûködési adatok. Az intézmény telefonszáma: 89/358-013 Az intézmény faxszáma: 89/358-088 VESZPRÉM MEGYE VESZPRÉM* Veszprém Megyei Tüdõgyógyintézet Az intézmény címe: 8582 Farkasgyepû, 049/2 hrsz. Az intézmény levelezési címe: 8582 Farkasgyepû, 049/2 hrsz. Az intézmény telefonszáma: 89/358-013

Részletesebben

Pályázati feltételek és bírálati szempontok A Hortobágyi Nemzeti Parki Termék védjegy használatához

Pályázati feltételek és bírálati szempontok A Hortobágyi Nemzeti Parki Termék védjegy használatához Pályázati feltételek és bírálati szempontok A Hortobágyi Nemzeti Parki Termék védjegy használatához A védjegy A Hortobágyi Nemzeti Parki védjegyet az 1. számú melléklet tartalmazza. A védjegy célja (1)

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Veszprém megye 2008. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Veszprém megye 2008. január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Veszprém megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó 1 Adásztevel 1,5% 1000 Ft/nap 2000.01.01 2 Adorjánháza 1000 Ft/év 1996.01.01

Részletesebben

utalandó No. Település neve Megye Önkormányzat hivatalos neve Könyvtár neve támogatás (e Ft) 103 423 1122 664 321 298 145 148 123 111 912 1041

utalandó No. Település neve Megye Önkormányzat hivatalos neve Könyvtár neve támogatás (e Ft) 103 423 1122 664 321 298 145 148 123 111 912 1041 No. Település neve Megye Önkormányzat hivatalos neve Könyvtár neve 1. Abasár Heves Abasár Község Önkormányzata Közös Igazgatású Nevelési, Oktatási és Közgyűjteményi Intézmény, Dr. Hanák 103Kolos Könyvtár

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 2. MÓDOSÍTÁSA

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 2. MÓDOSÍTÁSA 1KF VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 2. MÓDOSÍTÁSA V. SZERELÉSI KÖRZET [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK ORSZÁGOS DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS FOLYAMATHOZ

Részletesebben

Orsz ggyil s Hivatala. tron á yszur : TI5'3MJ438. Érkezett: 2008 mm 0 6.

Orsz ggyil s Hivatala. tron á yszur : TI5'3MJ438. Érkezett: 2008 mm 0 6. Orsz ggyil s Hivatala tron á yszur : TI5'3MJ438 Érkezett: 2008 mm 0 6. ORSZÁGGYULÉSI KÉPVISEL Ő Kapcsolódó módosító javaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Asszony!

Részletesebben

Sorszám: 2 HIRDETMÉNY

Sorszám: 2 HIRDETMÉNY Abda 1211/61181380 2015.04.23 Agyagosszergény 1411/60167978 2015.03.24 Ajka-Bakonygyepes 1211/60432386 2015.03.19 Ajka-Bakonygyepes 1211/82351827 2015.03.19 Ajka-Bakonygyepes 1211/76263806 2015.03.23 Ajka-Bakonygyepes

Részletesebben

Irományszám : 1-[,,Q/(1 / 6. 2000 ápr 2 1. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Módosító iavaslat

Irományszám : 1-[,,Q/(1 / 6. 2000 ápr 2 1. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Módosító iavaslat Irományszám : 1-[,,Q/(1 / 6 T. 2000 ápr 2 1. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Módosító iavaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Helybe n Tisztelt Elnök Asszony!

Részletesebben

Dél-Zalai iszapkezelési térség

Dél-Zalai iszapkezelési térség Dél-Zalai iszapkezelési térség Terhelés (LE) 2013 Terhelés (LE) 2027 Barlahida 120 120 2 2 Bázakerettye 861 861 18 18 Belezna 748 748 15 15 Csapi 287 287 6 6 Csurgó 8 130 11 592 167 238 Gelse 1 118 1 118

Részletesebben

Megye Kirendeltség Férőhely Melegedőhely megnevezése, címe

Megye Kirendeltség Férőhely Melegedőhely megnevezése, címe Megye Kirendeltség Férőhely Melegedőhely megnevezése, címe Vas Körmend 85 0 Vas Körmend 220 Vas Körmend 80 Vas Körmend 0 0 Vas Körmend 42 Vas Körmend 85 Alsószölnök, Alsószölnök, Alsószölnök, Fő u. 19

Részletesebben

Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Építményadó Építményadó Magánszemélyek Vállalkozók Tartózkodási Szállásdíj utáni

Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Építményadó Építményadó Magánszemélyek Vállalkozók Tartózkodási Szállásdíj utáni Somogy megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Alsóbogát 600,- Ft/m2 3.000,- Ft/év 2% 2 Andocs 12.000,- Ft/év 1.800,- Ft/fő 2% 1.200,- Ft/nap 1.500,- Ft/év állandó lakos

Részletesebben

Va s m e gy e a d a t t á r a

Va s m e gy e a d a t t á r a Va s m e gy e a d a t t á r a Az adatok forrása a Területi Információs Rendszer és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. 1. Általános információk, 2003 Terület: 3 336 km 2 Közigazgatási egységek száma:

Részletesebben

Kerékpártúra útvonalak

Kerékpártúra útvonalak Kerékpártúra útvonalak Szelce-Szádvár kerékpár körtúra Az Aggtelek-Domica határátkelőtőla Baradla-barlang aggteleki bejáratáig tartó 51 km hosszúságú, kb. 200 m-es szintkülönbségű kerékpáros körtúra 32

Részletesebben

Lakásbérleti jogonként: 6000 Ft/év. Külterületi építményenként:

Lakásbérleti jogonként: 6000 Ft/év. Külterületi építményenként: Heves megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abasár 7000 Ft/év 200 Ft/nap 1,8% 2 Adács 11000 Ft/év 0,8% 500 Ft/nap 3 Aldebrő 8000 Ft/év 2000 Ft/fő 4 Andornaktálya Beépítetlen

Részletesebben

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 100 hektárnál nagyobb et kezelők listája) 453 Pusztavacsi Erdészet 2378 Pusztavacs Pf.:10. 5575 Albertirsa 2,87 5,40 5576 Cegléd 96,48 6,83 5577 Ceglédbercel 35,83 5578 Csemő 405,40 1,23 5592 Dabas

Részletesebben

Készítés időpontja: 2012. november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: 2013. november 25.. Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1.

Készítés időpontja: 2012. november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: 2013. november 25.. Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. C. MELLÉKLET A kábeltelevízió szolgáltatás területi lefedettsége, a települések ügyfélszolgálati irodái szerinti bontásban Budapesti ügyfélszolgálati iroda I. Cím: 1144 Budapest, Rátót u. 18-20. tel: 06(1)-232-2-232

Részletesebben

Va s m e gy e a d a t t á r a

Va s m e gy e a d a t t á r a Va s m e gy e a d a t t á r a 2. k i a d á s Az adatok forrása a Területi Információs Rendszer és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. T a r t a l omj e gy z é k MEGYEI ADATOK Általános információk 3 Nemzeti

Részletesebben

147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet

147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló

Részletesebben

Nincs IRSZ 0 Ismeretlen irszám Ismeretlen irszám 0 0 1010 Budapest Budapest I-ker 8 12 1011 Budapest Budapest I-ker 8 12 1012 Budapest Budapest I-ker

Nincs IRSZ 0 Ismeretlen irszám Ismeretlen irszám 0 0 1010 Budapest Budapest I-ker 8 12 1011 Budapest Budapest I-ker 8 12 1012 Budapest Budapest I-ker Nincs IRSZ 0 Ismeretlen irszám Ismeretlen irszám 0 0 1010 Budapest Budapest I-ker 8 12 1011 Budapest Budapest I-ker 8 12 1012 Budapest Budapest I-ker 8 12 1013 Budapest Budapest I-ker 8 12 1014 Budapest

Részletesebben

Észak-Aföldi régió területi hulladékgazdálkodási terv 20031

Észak-Aföldi régió területi hulladékgazdálkodási terv 20031 Észak-Aföldi régió területi hulladékgazdálkodási terv 20031 Észak-Aföldi régió területi hulladékgazdálkodási terv 2003 A közölt adatok, kiértékelések szabadon felhasználhatók a tervezi etika szabályinak

Részletesebben

1535 1538 1539 1509 Baja-Bácsbokod-Kelebia-Szeged Baja-Kecskemét-Szolnok Baja-Jánoshalma-Szeged Baja-Mélykút-Szeged-Békéscsaba

1535 1538 1539 1509 Baja-Bácsbokod-Kelebia-Szeged Baja-Kecskemét-Szolnok Baja-Jánoshalma-Szeged Baja-Mélykút-Szeged-Békéscsaba 2009. elfogadják MÁV-START október MÁV-START 19-én 2009. üzemkezdettıl bérletekkel Zrt. által október kiszolgáltatott: a sztrájk a 19. Volán által sztrájk érintett társaságok területeken napján a járatain

Részletesebben

147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet

147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet 1 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1./B MELLÉKLET

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1./B MELLÉKLET II/1./B MELLÉKLET Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása 2014. augusztus 01. napjától hatályos 1. Állandó ügyfélszolgálati irodák 1.1. Állandó ügyfélszolgálati irodák nyitvatartása, : 8:00-14:00

Részletesebben

Település Kistérség Nagytáj Középtáj Kistájcsoport

Település Kistérség Nagytáj Középtáj Kistájcsoport Település Kistérség Nagytáj Középtáj Kistájcsoport Ábrahámhegy Tapolcai kistérség Dunántúli-dombság Balaton-medence 4.1.15. Adásztevel Pápai kistérség Kisalföld Marcal-medence 2.2.13. Adorjánháza Ajkai

Részletesebben

147/2009. (XI. 6.) FVM rendelet

147/2009. (XI. 6.) FVM rendelet 1 147/2009. (XI. 6.) FVM rendelet a emzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint:

KÖZLEMÉNY. A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint: KÖZLEMÉNY A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint: 2015. május 21. napjától Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás

Részletesebben

MÁV-START bérletekkel a Volán társaságok járatain

MÁV-START bérletekkel a Volán társaságok járatain MÁV-START bérletekkel a Volán társaságok járatain 2009. október 27-én 10-13 óra között a sztrájk által érintett területeken a Volán társaságok elfogadják a MÁV-START Zrt. által kiszolgáltatott: a sztrájk

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program - TELEPÜLÉS LISTA -

Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program - TELEPÜLÉS LISTA - Az Új Széchenyi Terv igénybevételi jogosultságának feltétele, hogy a támogatásban részesülő vállalkozás az alábbi települések valamelyikén rendelkezzen telephellyel, illetve, hogy a beruházás ezen települések

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. intézkedéseket rendelem el.

H A T Á R O Z A T. intézkedéseket rendelem el. Ikt.sz.: T0-04I/30/640-23/2014. Tárgy: Kéknyelv betegség miatt elrendelt intézkedések Ügyintéző: Elérhetőség: Melléklet(ek): település lista Hiv. szám: H A T Á R O Z A T Kéknyelv betegség előfordulásának

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Mura (3-1 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Mura (3-1 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár (3-1 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép egerszeg lövő Z a la Ke rka karos Dr áva ra Mu 0 víztest víztest vasút autópálya főbb utak egyéb egyéb vizes élőhely 4 8 12 16 km (3-1 alegység) FELSZÍNI VÍZTESTEK

Részletesebben

Veszprém megyei műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények rendszere (1.2. 1.15. mellékletek)

Veszprém megyei műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények rendszere (1.2. 1.15. mellékletek) Veszprém megyei műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények rendszere (1.2. 1.15. mellékletek) 1.2. A közúthálózat fő elemei Gyorsforgalmi út Főutak M8: (Ausztria) Szentgotthárd térsége Veszprém

Részletesebben

Zala Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Zala Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Zala Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Cím Telefonszám Levelezési cím Fax: Földművelésügyi Igazgatóság Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 38. 92/ 550-410, 321-440 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 186 92/ 347-703

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 2. számú módosítása

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 2. számú módosítása TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 2. számú módosítása A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulást alkotó települések önkormányzatai a 2013. június 30-án kelt társulási megállapodást Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben