A települési szilárd hulladék energetikai hasznosításának lehetőségei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A települési szilárd hulladék energetikai hasznosításának lehetőségei"

Átírás

1 A települési szilárd hulladék energetikai hasznosításának lehetőségei Előadó: Leitol Csaba Vezérigazgató MKM Consulting Zrt 1055 Budapest, Szent István krt. 17.

2 Jog s zabályi háttér Energetikai engedélyeztetési eljárást, mind az együttégetés, mind a települési hulladékok termikus hasznosítására létesülő égetőművek esetében a villamos energiáról (VET) szóló évi CX. és azt módosító 2005 évi LXXIX. törvény, egységes szerkezetben a végrehajtásról szóló 180/2002. (VIII.23.), és azt módosító 246/2005. (XI. 10.) korm. rendelettel, és az 56/2002. (XII.29.), és azt módosító 112/2005. (XII. 23.) az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételének szabályairól és árainak megállapításáról szóló GKM rendelet szabályozza. Kapcsolódó engedélyezési területek Építési engedélyezés Környezetvédelmi, Vízjogi, Vízvédelem, Felszín alatti vizek és talajvédelem, Levegőtisztaság védelem és Zajvédelem

3 Fontos abb EU irányelvek 2000/76/EK hulladékégetési irányelv (Waste Incineration Directive rövidítve WID). Az irányelvet december 28-tól alkalmazni kell valamennyi égetőműre. 2006/12/EK irányelv a hulladékokról. Ez az irányelv a 75/442/EGK többször módosított tanácsi irányelv kodifikációja. Az irányelvben több olyan célt és feladatot határoztak meg, ami befolyásolja a hulladékégető művek létesítésének esélyeit is. A hulladékégetésre vonatkozó elérhető legjobb technikát (BAT) tartalmazó referencia dokumentum (rövidítve BREF). A hulladékégetésre vonatkozó BREF-et a 96/61/EK tanácsi irányelv (IPPC irányelv) előírásának megfelelően állították össze és augusztusban került az EU által elfogadásra.

4 Várható változás ok az EU-ban A hulladékkeletkezés megelőzésére és a hulladékok újrafeldolgozására irányuló tematikus stratégia. A Bizottság decemberében közleményként véglegesítette a tematikus stratégiát Az anyagban kiemelik az energiahatékonyság növelésének fontosságát. Jelzik, hogy a Bizottság hatékonysági küszöbértékek használatának bevezetését javasolja a kommunális hulladékégető művekben alkalmazott hulladékkezelés hasznosításként vagy ártalmatlanításként történő besorolására. Hulladék keretirányelv (Waste Framework Directive rövidítve WFD) A Bizottság decemberében elkészítette az új hulladék keretirányelv javaslatát, és jelenleg folyik ennek a vitája a bizottságok előtt. Az új WFD az elfogadását követően hatálytalanítja a korábbi ilyen témájú irányelveket. Tisztázandó kérdés: A hulladékégetést lehet-e és milyen feltételekkel hasznosításnak (R1) minősíteni, vagy ártalmatlanításnak (D10) kell besorolni.

5 Energ etikai has znos ítás i lehetős ég ek Hulladékégetés*: Ömlesztett hulladék égetése Rostélyos (6-9,5 MJ/kg) Előkezelt hulladék égetése Rostélyos (11-12,5 MJ/kg) Hűtött rostélyos, vagy fluidágyas (14-17 MJ/kg) Cementgyári együttégetés Előkalcinátor égőn (14-18 MJ/kg) Főégőn (18-26 MJ/kg) Erőműi együttégetés (csak szilárd tüzelésű erőművekben, MJ/kg) Biogáz hasznosítás (anaerob erjesztés után) *Egyéb technológiák: pirolízis, plazma, thermoselect

6 Mag yarors zág i helyzetkép Hulladékégetés Fővárosi Hulladékhasznosító Mű A között lezajlott korszerűsítésnek és rekonstrukciónak köszönhetően a Mű ma Európa legkorszerűbb égetőművei közé tartozik. Tüzelőanyag: vegyes hulladék, átlagos fűtőérték 9 MJ/kg (2006) A Hulladékhasznosító Mű főbb technológiai jellemző adatai: hulladékégető kazánok száma: 4 db tüzelőrendszer: hengerrostély kazánonkénti égetési teljesítmény: 15 t/h éves kapacitás: 420 ezer t turbina-generátor teljesítmény: 24 MW kazánonkénti gőzteljesítmény: 40 t/h kazánok hatásfoka: 82% füstgáztisztítás: félszáraz rendszer salak 23% pernye 4%

7 Mag yarors zág i helyzetkép Együttégetés Cementgyárak Beremend és Hejőcsaba engedélye a települési hulladékból előállított másodlagos tüzelőanyag égetését is lehetővé teszi. Aktuális befogadó kapacitásuk erre az anyagra jelenleg tíz-tíz ezer tonna/évre tehető. Erőművek Mátra Erőmű: 200 ezer t/év együttégetési engedéllyel rendelkezik Vértes Erőmű: 20 ezer t kísérleti égetési engedéllyel rendelkezik Bakonyi Erőmű: tervezik az együttégetést Pannon Power (Pécsi erőmű): tervezik az együttégetést AES Borsod: jelenleg nem tervezik hulladék égetését

8 Ég etés i s tratég iát meg alapozó tanulmány Átfogó szakmai tanulmány készítése a települési hulladék energetikai hasznosításának alternatíváiról, feltételeiről címmel a KvVM FI megbízásából országos égetési stratégiát megalapozó tanulmány készült (2006 augusztus 2007 január) Szakértői munkacsoport: Leitol Csaba projektvezető Dr. Krasz Mária környezetvédelmi szakjogász Olessák Dénes hulladékgazdálkodási szakértő Kiss Tibor hulladékgazdálkodási szakértő Nagy György hulladékgazdálkodási szakértő Bánhidy János hulladékgazdálkodási és levegőtisztaság védelmi szakértő Víg András műszaki szakértő, környezetvédelmi szakértő Dr. Szabó László másodlagos tüzelőanyag gazdálkodási szakértő Drescher László gazdasági EU szakértő Fülöp Zoltán környezetmérnök Farkas Patrícia környezetmérnök

9 Móds zertan A Magyarországon indított hulladékgazdálkodási projekt képviselői szolgáltatták a 2006, 2015, illetve 2025 évekre becsült, a projektekhez tartozó egyes településeken keletkező települési hulladék mennyiségét. A felmérést nem csak a már hivatalosan futó ISPA és KA projektekre, de az előkészítés alatt álló egyéb projektekre is (pl: Nyugat-Dunántúl, Jászság-DélHeves, Borsod, Kelet-Nógrád stb.) kiterjedt. A felmérés eredményeként az 1 főre eső átlagos hulladékmennyiség: 2006 évben: 357 kg/fő, 2015 évben: 400 kg/fő, 2015-ben: 439 kg/fő Megvizsgáltuk a projektekben tervezett hulladékkezelő központok elhelyezkedését és kapacitásadatait (ezekben koncentrálódik a hulladék) Elemeztük a tervezett hulladéklerakók kapacitásadatait és élettartamát Beavatkozási logika: ott lehet égetési projektet indítani, ahol nem áll rendelkezésre minimum 5 év szabad lerakó kapacitás

10 Eredmények I. Hulladék elos zlás a Mag yarors zág on

11 Eredmények II. Az eg yes központokban ártalmatlanítandó hulladék mennyis ég e (IS PA és K A projektek)

12 Eredmények III. IS PA és K A projektek hulladék kezelő központjai

13 Eredmények IV. S zabad lerakó kapacitás ok 2015-ben

14 S tratég iai célok A keletkező hulladékok termikus módón történő ártalmatlanítását Magyarországon a jelenlegi 9 %-ról 2015-ig 20 %-ra 2025-ig 30 %-ra kell emelni Ezzel párhuzamosan el kell érni, hogy a lerakásra kerülő hulladék aránya a jelenlegi 80 % körüli értékről 2015-re 50 % köré csökkenjen, majd 2025-re közelítse meg a 40 %-ot. Ahol lehetőség van rá, ki kell használni a meglévő létesítmények nyújtotta szinergikus előnyöket a gazdasági racionalitás mentén. Ahol erre nincs lehetőség új beruházásokat kell kezdeményezni figyelembe véve a magántőke hatékony bevonásának lehetőségeit. Komplex regionális rendszerek tervezése, országos koordináció megvalósítása helyi kezdeményezések helyett, vagy azokat átértékelve, szakmai-gazdasági indokok alapján létesített országos hulladékégetési rendszer kialakítása. A beruházások során el kell érni, hogy a megvalósuló létesítmények az EU metodika alapján a hulladék irányelvben (2006/16/EK) meghatározott besorolás szerint a hasznosító (R1) és ne az ártalmatlanító létesítménynek minősüljenek (D10). Ennek érdekében az elektromosenergia hasznosítás mellett a hulladékhő hasznosításról is gondoskodni szükséges (távfűtés, ipari parkok főellátása stb.).

15 Energ ia has znos ítás i rég iók kialakítás a

16 S züks ég es beruházás i költs ég ek 2025-ig Projektelem eeur Szervezeti háttér eft TA költségek PR költségek Bruttó beruházási költségek Teljes költség B eruházás i költs ég ek ütemezés e Költség fajta Szervezeti háttér TA költségek PR költségek Bruttó beruházási költségek Összesen Költség fajta Szervezeti háttér TA költségek PR költségek Bruttó beruházási költségek Összesen Ütemezett költségek eeur Ütemezett költségek eft Összesen Összesen

17 Finans zírozás i lehetős ég ek Tisztán EU forrásból megvalósuló égetőmű beruházások Ez lényegében a PPP BOT (build-operate-transfer) konstrukciónak feleltethető meg (ha a kiválasztott üzemeltető magán cég), amely esetében a kiválasztott üzemeltető a tervezést, beruházást és az üzemeltetést végzi, míg a célokat és a forrásokat az állam/önkormányzat biztosítja. Tisztán magán beruházásban megvalósuló égetőmű beruházások A kormányzat koncessziós (az égetőmű építési jogára vonatkozó) versenytárgyalást hirdet az egyes régiókra, a versenytárgyalást megnyerő cég építi és finanszírozza az adott régió égetőművének megépítését, illetve vállalja annak üzemeltetését. Vegyes támogatási konstrukciós égetőmű beruházások Ez a konstrukció lényegében a PPP DBFO (design-build-finance-operate) megoldás valamilyen formáját jelenti, ahol a teljes beruházási, működtetési és finanszírozási feladatot a magánbefektető látja el, csupán a tulajdonjog marad a közszféránál.

18 Köszönöm a figyelmet! MKM Consulting Zrt 1055 Budapest, Szent István krt. 17.

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007 2016 2006. november 14. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium TARTALOMJEGYZÉK 1. MAGYARORSZÁG KÖRNYEZETVÉDELMI FELZÁRKÓZÁSA... 4 2. A STRATÉGIA CÉLJA... 5 3. A STRATÉGIA

Részletesebben

A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése

A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése EURÓPAI BIZOTTSÁG KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT FŐIGAZGATÓSÁG KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT Fejlett technológiai tanulmányok intézete A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése Az elérhető legjobb hulladékégetési

Részletesebben

Önkormányzati hulladékgazdálkodás - avagy szűk erőforrásokból jól működő rendszer kiépítése. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft.

Önkormányzati hulladékgazdálkodás - avagy szűk erőforrásokból jól működő rendszer kiépítése. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. Önkormányzati hulladékgazdálkodás - avagy szűk erőforrásokból jól működő rendszer kiépítése Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. A BIOKOM Kft. legfontosabb fejlesztési tevékenységei I. 1996: Termékdíjas

Részletesebben

Települési szilárd hulladékok energetikai hasznosítása. A hulladékkezelés Európai Uniós és magyarországi helyzete

Települési szilárd hulladékok energetikai hasznosítása. A hulladékkezelés Európai Uniós és magyarországi helyzete Települési szilárd hulladékok energetikai hasznosítása Lesz-e második hulladéktüzelésű fűtőerőmű Budapesten? Az Energetikai Szakkollégium Zipernowsky emlékfélévének 2013. március 28- i előadásán a települési

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKOK

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKOK A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKOK ÁRTALMATLANÍTÁSÁNAK JOGI KÖRNYEZETE ÉS ANNAK ÉRTÉKELÉSE BARANYAI GÁBOR 1. BEVEZETÉS A hulladékgazdálkodás szabályozása a probléma volumenének megfelelően kiterjedt. Az ide

Részletesebben

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II.17.) ökt. r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervről.

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II.17.) ökt. r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervről. Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II.17.) ökt. r e n d e l e t e a helyi hulladékgazdálkodási tervről. A Képviselő-testület a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.

Részletesebben

Sumony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (VIII.16.) rendelete. A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről

Sumony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (VIII.16.) rendelete. A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről Sumony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (VIII.16.) rendelete A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 35. (1)-(3)

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2004. (IX. 24.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2004. (IX. 24.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (IX. 24.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

BELEG KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

BELEG KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI BELEG KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Pécs, 2004. július Beleg község helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 2 I. fejezet A tervkészítés általános adatai Tervezési szint: Helyi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ CÉLJAI...

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről Ó z d, 2013. október 30. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településfejl.

Részletesebben

Királyegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (VIII.16.) rendelete. A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről

Királyegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (VIII.16.) rendelete. A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről Királyegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (VIII.16.) rendelete A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 35.

Részletesebben

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális települési és ipari hulladékgazdálkodás Buruzs Adrienn, Széchenyi István

Részletesebben

Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció

Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció SZIE Konzorcium Alapkutatás fejlesztés a Szent István Egyetem Pirolízis Technológiai Kutatóközpontjában TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció 2014.

Részletesebben

Hulladékok. új utakon

Hulladékok. új utakon Hulladékok új utakon 2 Magyarország a XXI. század kezdetére a kor szellemének megfelelő színvonalú hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását tűzte ki célul. Az új stratégia mehatározását befolyásolta

Részletesebben

MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Pécs, 2004. július Marcali város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 2 I. fejezet A tervkészítés általános adatai Tervezési szint: Helyi

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA MEGHATÁROZÁSÁHOZ A HULLADÉKÉGETŐK ENGEDÉLYEZTETÉSE SORÁN

ÚTMUTATÓ AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA MEGHATÁROZÁSÁHOZ A HULLADÉKÉGETŐK ENGEDÉLYEZTETÉSE SORÁN ÚTMUTATÓ AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA MEGHATÁROZÁSÁHOZ A HULLADÉKÉGETŐK ENGEDÉLYEZTETÉSE SORÁN Budapest 2008 1 Ez az Útmutató a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) megbízásából készült a hulladékégetők

Részletesebben

Nyíregyháza-Oros depónia gáz hasznosítási projekt

Nyíregyháza-Oros depónia gáz hasznosítási projekt Nyíregyháza-Oros depónia gáz hasznosítási projekt Projekt terv dokumentum 2005. 03.16. Tartalomjegyzék 1 Általános információ...3 1.1 Projektgazda...3 1.2 Projekt partner...3 2 Projekt összefoglalása...3

Részletesebben

ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Pécs, 2004. július Ötvöskónyi község helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 2 I. fejezet A tervkészítés általános adatai Tervezési szint:

Részletesebben

A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft.

A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. Hulladékgazdálkodási fejlesztések indokoltsága A 2000 évi Hgt. és végrehajtási rendeletei

Részletesebben

A Kohéziós Alapból támogatott beruházások ellenőrzési tapasztalatai KEOP-pályázati körkép

A Kohéziós Alapból támogatott beruházások ellenőrzési tapasztalatai KEOP-pályázati körkép A Kohéziós Alapból támogatott beruházások ellenőrzési tapasztalatai KEOP-pályázati körkép Kiss András Osztályvezető KvVM Fejlesztési Igazgatóság Szombathely 2008/04/22 ISPA eredmények számokban Hulladékgazdálkodás:

Részletesebben

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGYŐ, TÖMÖRKÉNY, CSANYTELEK) HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2010-2015 ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 KÉSZZÜLLTT:: A CSONGRÁDII KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MEGBÍZZÁSÁBÓLL

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2005.(II.18.) RENDELETE A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2005.(II.18.) RENDELETE A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2005.(II.18.) RENDELETE A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL Nyárlőrinc Község Önkormányzata a gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.)

Részletesebben

Bánhidy János. MET Energia Fórum Balatonalmádi, 2011. június 8-9. (EUROSTAT adatok szerint) 18% 2% 74% 38%

Bánhidy János. MET Energia Fórum Balatonalmádi, 2011. június 8-9. (EUROSTAT adatok szerint) 18% 2% 74% 38% Települési szilárd hulladékok energetikai hasznosítása sa Bánhidy János Szaktanácsadó, FKF Zrt. Az ISWA (International Solid Waste Association) Energiahasznosítási Munkabizottság alapító tagja A CEWEP

Részletesebben

MASZESZ konferencia. Megbízó: Országos Vízügyi Főigazgatóság. 2015.05.26. Lajosmizse SZENNYVÍZISZAP GAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓ, -STRATÉGIA ÉS -PROGRAM

MASZESZ konferencia. Megbízó: Országos Vízügyi Főigazgatóság. 2015.05.26. Lajosmizse SZENNYVÍZISZAP GAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓ, -STRATÉGIA ÉS -PROGRAM Megbízó: Országos Vízügyi Főigazgatóság MASZESZ konferencia 2015.05.26. Lajosmizse SZENNYVÍZISZAP GAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓ, -STRATÉGIA ÉS -PROGRAM STRATÉGIA 2014 KONZORCIUM nevében: Dr. Kristóf János projektvezető

Részletesebben

Nagyrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervéről 1.. 2.. 3..

Nagyrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervéről 1.. 2.. 3.. Nagyrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete a helyi gazdálkodási tervéről Nagyrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének a gazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

Jelentés. A megújuló energiaforrások 2009-2010. évi felhasználásáról Magyarországon (tagállami jelentéstétel a 2009/28//EK irányelv 22.

Jelentés. A megújuló energiaforrások 2009-2010. évi felhasználásáról Magyarországon (tagállami jelentéstétel a 2009/28//EK irányelv 22. Magyarország Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Jelentés A megújuló energiaforrások 2009-2010. évi felhasználásáról Magyarországon (tagállami jelentéstétel a 2009/28//EK irányelv 22. cikke alapján) Budapest

Részletesebben

J A VA S L A T. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes nettó költségének max. 85 %-a.

J A VA S L A T. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes nettó költségének max. 85 %-a. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Informatikai Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Ikt. Szám: 48403/2010 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft.

Részletesebben

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet. a területi hulladékgazdálkodási tervekről

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet. a területi hulladékgazdálkodási tervekről 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 34. -ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

JOGI ÁLLÁSFOGLALÁS. Készítette: dr. Paksi Gábor ügyvéd Biczi és Turi Ügyvédi Iroda. Budapest, 2014. szeptember

JOGI ÁLLÁSFOGLALÁS. Készítette: dr. Paksi Gábor ügyvéd Biczi és Turi Ügyvédi Iroda. Budapest, 2014. szeptember JOGI ÁLLÁSFOGLALÁS a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program keretében megvalósuló létesítmények üzemeltetésével Készítette: dr. Paksi Gábor ügyvéd Biczi és Turi Ügyvédi Iroda Budapest,

Részletesebben