Tájékoztató a portfolió értékeléséről, illetve a portfolión elért hozam számításáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a portfolió értékeléséről, illetve a portfolión elért hozam számításáról"

Átírás

1 Tájékoztató a portfolió értékeléséről, illetve a portfolión elért hozam számításáról Jelen tájékoztató elválaszthatatlan részét képezi az Ügyfél es a HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szoláltató Zrt. (továbbiakban HUNGAROGRAIN) között létrejött portfoliókezelési szerződésnek. Az HUNGAROGRAIN jogosult a tájékoztatót egyoldalúan a portfoliókezelési szerződésben, illetve az HUNGAROGRAIN hatályos Üzletszabályzatában meghatározott módon, az Ügyfél előzetes értesítése mellett módosítani. A tájékoztató hatálybalépése: március 19. A tájékoztatóban foglaltak, annak hatálybalépését követően létrejött portfoliókezelési szerződések alapján igénybevett szolgáltatások tekintetében hatályosak. Az értékelés módszereit és forrását tartalmazó jelen hirdetményt a HUNGAROGRAIN a Befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban Bszt.) 4. 2) 65. pontjában meghatározott tartós adathordozóra vonatkozó szabályok szerint publikálja a honlapján is. Az eszközök értékelésének szabályai A Bszt 6. -ában meghatározott, a portfoliókezelési szerződésben rögzített befektetési eszközök, illetve a pénzeszközök értékelése a jelen tájékoztatóban meghatározott módon történik. Az egyes eszközök értékelése piaci alapon napi rendszerességgel történik. Az értékelés során a HUNGAROGRAIN rögzíti az aktuális piaci záróárat és azok forrását mindazokra a befektetési eszközökre, amelyre az adott napon bármelyik portfolió nyitott állománnyal vagy tranzakcióval rendelkezett. Pénzeszközök Az Ügyfélszámlán elérhető egyenleg, illetve az egyes nyitott vagy elszámolás alatt álló ügyletekből származó, a portfolió részét képező pénzkövetelés vagy eredmény az adott napi MNB fixing alapján kerül értékelésre. Amennyiben sem az érintett deviza, sem a portfolió értékelési devizája nem forint, akkor a két devizára vonatkozó MNB fixing keresztárfolyama szerint történik az értékelés. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében a következő értékelési elveket alkalmazzuk: 1

2 A tőzsdén jegyzett fix es változó kamatozású kötvények, valamint a diszkont kincstárjegyek eseten az elsődleges forgalmazói rendszerbe bevezetett államkötvényeket és diszkont kincstárjegyeket kivéve az utolsó tőzsdei záró nettó árfolyam felhasználásával kell értékelni oly módon, hogy a nettó árhoz a piaci érték, meghatározásakor hozzá kell adni a fordulónapig felhalmozott kamatokat. Az elsődleges forgalmazói rendszerbe bevezetett, 3 hónapnál hosszabb hátralévő futamidejű fix es változó kamatozású, illetve diszkont állampapírok eseten az Államadósság Kezelő Központ (a továbbiakban ÁKK) által a fordulónapon, illetve az azt megelőző legutolsó munkanapon közzétett legjobb vételi és eladási nettó árfolyamok számtani átlaga és a fordulónapig felhalmozott kamatok összegeként kell a piaci értéket meghatározni. A 3 hónapnál rövidebb hátralévő futamidejű fix kamatozású és diszkont állampapírok - ideértve az állami készfizető kezességgel rendelkező értékpapírokat is - eseten az ÁKK által a fordulónapon, illetve az azt megelőző legutolsó munkanapon közzétett 3 hónapos referenciahozam felhasználásával a fordulónapra számított nettó árfolyam és a fordulónapig felhalmozott kamatok összegeként kell a piaci értéket meghatározni. Ha tőzsdére bevezetett hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak - az elsődleges forgalmazói rendszerbe bevezetett állampapírokat kivéve - nincsen 30 napnál nem régebbi árfolyama, akkor a piaci érték meghatározása a tőzsdén kívüli kereskedelem szerinti regisztrált és a fordulónapig közzétett utolsó, forgalommal súlyozott nettó átlagár és a fordulónapig felhalmozott kamat felhasználásával történik, ha ez az adat nem régebbi 30 napnál. Ugyanezen módszert kell alkalmazni a tőzsdére be nem vezetett hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra. Ha a fenti értékelési módszerek nem használhatóak, akkor a nettó beszerzési árat kell felhasználni oly módon, hogy a piaci érték meghatározásakor hozzá kell adni az utolsó kamatfizetés óta a fordulónapig felhalmozott kamatokat. Külföldi hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat az utolsó nyilvánosságra hozott nettó árfolyam és a fordulónapig számított felhalmozott kamatok összegeként kell értékelni; Ha a fenti értékelési módszer nem használható, akkor a nettó beszerzési árat kell felhasználni oly módon, hogy a piaci érték meghatározásakor hozzá kell adni az utolsó kamatfizetése óta a fordulónapig felhalmozott kamatokat. Részvények A hazai részvények értékelési elvei: A Budapesti Értéktőzsdére (továbbiakban BÉT) bevezetett részvényeket a fordulónapi tőzsdei záróárfolyam szerint kell értékelni. Ha az adott napon nem történt üzletkötés, akkor az értékelés során az legutolsó tőzsdei záróárfolyamot kell használni, ha az nem régebbi 30 napnál. A tőzsdén kívüli (továbbiakban OTC) részvény esetében a tőzsdén kívüli kereskedelem szerinti regisztrált és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: Felügyelet) hivatalos honlapján az 2

3 intézményeknek szóló közzétételek alatt közzétett utolsó súlyozott átlagárfolyam alapján kell meghatározni a részvény értékelési árfolyamat, ha az nem régebbi 30 napnál. Ha egyik módszer sem alkalmazható, akkor függetlenül az árfolyamadat dátumától, az utolsó tőzsdei, ennek hiányában tőzsdén kívüli árfolyam, illetve a beszerzési ár közül az alacsonyabbat kell figyelembe venni. A külföldi részvények értékelési elvei: A tőzsdére és elismert értékpapírpiacra bevezetett részvényeket a fordulónapi záróárfolyam, annak hiányában a fordulónapra nyilvánosságra hozott árfolyam szerint kell értékelni. Ha az árfolyam keletkezésének helyen az adott napon nem történt üzletkötés, akkor a legutolsó nyilvánosságra hozott árfolyamot kell használni, ha ez az árfolyam a fordulónaphoz képest 30 napnál nem régebbi. Ha egyik módszer sem alkalmazható, akkor a beszerzési árat kell használni. Befektetési jegyek A hazai befektetési jegyeket (ideértve az ingatlanbefektetési alap által kibocsátott befektetési jegyet is) a következő módon kell értékelni: A nyílt végű befektetési alap befektetési jegyet az alapkezelő által közzétett legutolsó egy jegyre jutó nettó eszközértéken kell figyelembe venni; A zárt végű befektetési alap befektetési jegye esetében az utolsó tőzsdei záróárfolyam es az utolsó nyilvánosságra hozott nettó eszközérték közül az alacsonyabbat kell figyelembe venni. A Külföldi befektetési jegyek a fordulónapra vonatkozó, de legkésőbb a fordulónapot követő második munkanapon rendelkezésre álló egy jegyre jutó nettó eszközértéken kell figyelembe venni. Jelzáloglevél A jelzáloglevelek esetében a hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknál leírt értékelési elveket kell megfelelően alkalmazni. Opciós pozíciók A szabványosított tőzsdei opciók értékelése az utolsó tőzsdei záróáron történik. Ha 30 napnál nem régebbi tőzsdei záróár nem áll rendelkezésre, akkor az opció belső értékét és időértékét is figyelembe vevő módszerrel kell kiszámítani. Az opciós pozíciók értékének számításához a Black-Sholes modellt alkalmazzuk. Ennek hiányában, illetve nem tőzsdei ügyletek esetében, az opciót kizárólag a belső értéken kell értékelni, azaz az opció értéke ebben az esetben az opciós kötés kötési árfolyamának és az opciós ügylet alapjául szolgáló termek utolsó záró árának különbözete vagy nulla közül a nagyobb érték. 3

4 Határidős pozíciók A fordulónapi nyitott pozíciókból származó nyereséget és veszteséget az adott instrumentumra közzétett fordulónapi, illetve ennek hiányában a legutolsó, hivatalos közzétett elszámoló ár és kötéskori ár különbözeten kell értékelni. Repó ügyletek A repó (illetve fordított repó) eseten a pozíció értéke a repó ügylet tárgyát képező értékpapír értékelési árfolyama, illetve az ügylet nyitó és záró árfolyamának felhasználásával a fordulónapra számított időaranyos (lineáris) részének különbözete. A portfólió értékének meghatározása A portfolió értékének meghatározása a portfolió egyes elemeinek összesítésével naponta történik úgy, hogy a portfolió értéke a portfoliókezelési szerződésben meghatározott értékelési devizában kerül kifejezésre. Az adott portfoliókezelési szerződés tekintetében nincs mód az értékelési deviza megváltoztatására, hiszen ez a portfoliókezelő szabad mérlegelési jogát korlátozná. Amennyiben az adott portfolió elemre rendelkezésre álló értékelési árfolyama eltér a portfolió értékelési devizájától, akkor az adott elem az értékelési árfolyam és a befektetési eszközök értékelésének szabályai szerint az értékelés napján érvényes MNB fixing árfolyamok alapján kerül átértékelésre. Tekintettel arra, hogy a jogszabályi korlátozások miatt az Ügyfélszámla szabad egyenlege után a befektetési szolgáltató nem fizethet kamatot, a portfolió eleme bankbetét nem lehet. A HUNGAROGRAIN a szabad eszközök folyamatos újrabefektetésével, a portfolió kockázati kategóriájának megfelelő portfolió kialakításával gondoskodik a portfolió értékének folyamatos gyarapításáról. A pénzből és pénzjellegű eszközökből származó hozam alatt az értékelési devizától különböző devizában denominált pénzeszközök (vagy befektetési eszközök) devizaárfolyamának eredményhatását értjük. Ez az eredményhatás a portfolió adott elemének értékében megjelenik. A HUNGAROGRAIN a portfolió összetételének megállapításakor a kereskedés-napi elszámolás elvet alkalmazza, ami azt jelenti, hogy a már megkötött, de a fordulónapig még el nem számolt ügyletek is a portfolió részét képezik. Egy megvásárolt, de meg el nem számolt részvény vételi ügylet esetében a részvény aktuális értékelési árfolyama növeli, az ügylet ellenértéke pedig csökkenti a portfolió értéket. Az egyes ügyletekhez kapcsolódó kereskedési költségek amennyiben a portfoliókezelési szerződés alapján ez felszámításra kerül, illetve az HUNGAROGRAIN-t illető esetleges portfoliókezelési, számlavezetési és letétkezelési 4

5 díjak a portfolió terhére kerülnek elszámolásra. Ennek megfelelően a portfolió értéke és hozama a kereskedési költség levonása után kerül kimutatásra. A származtatott ügyletekből származó nem realizált (azaz a fordulónapig el nem számolt) eredmény a realizált eredményhez hasonlóan - a pénzeszközök között jelenik meg azzal a különbséggel, hogy a realizált eredmény az Ügyfélszámla egyenlegében már feltűnik, a nem realizált eredmény pedig az adott származtatott ügylethez kapcsolóan, külön kerül megjelenítésre. Ezzel az értékelési elvvel a portfolió értéke (és az annak alapján meghatározott hozam) a realizált és nem realizált eredményeket is magában foglalja. A portfólió teljesítményének meghatározása A HUNGAROGRAIN minden olyan adatot es információt megőriz, amely az egyes befektetési eszközök, a portfolió értékének meghatározásához, illetve ennek alapján a portfolión elért teljesítmény bemutatásához szükségesek. Általános elvek A portfolió hozamának megállapítása (a hozamadat vonatkozási idejének megjelölésével) a portfoliókezelési szerződésben meghatározott rendszerességgel, de legalább havonta történik az alábbi általános elvek figyelembe vétele mellett: A portfolió fordulónapi értékének megállapítása a jelen tájékoztatóban lefektetett szabályok szerint, piaci áron történik. A portfolió induló dátumának az Ügyfél részéről történt első vagyonátadás időpontját kell tekinteni. Minden olyan adatot és információt, amely egy Portfolión elért teljesítmény bemutatásához és az előirt számítások elvégzéséhez szükséges, össze kell gyűjteni és meg kell őrizni. A portfoliókezelési tevékenységet végzőnek teljesítményei bemutatásakor a hozamadatokat lehetőleg 5 (öt) évre visszamenően, illetve tevékenysége megkezdésétől a naptári éveknek megfelelő bontásban kell bemutatnia A realizált és nem realizált (árfolyam) nyereséget és a jövedelem jellegű bevételeket is magába foglaló teljes hozamot kell kimutatni. A kamatozó kötvény típusú értékpapírok, valamint minden olyan eszköz esetén, amelyből kamatjövedelem származik, az időarányos kamatokat figyelembe kell venni az értékelésnél. A kereskedési-napi elszámolás elvét kell alkalmazni. A kedvezményes kamatozású tartós befektetési konstrukciók, illetve az Ügyfél eltérő adóbesorolása vagy más portfolióinak adóhatása miatt az egyes konstrukciók teljesítményei akkor vállnak összehasonlíthatóvá, ha a portfolió hozamát az osztalékot, kamatot és az árfolyamnyereséget terhelő adok levonása után és a HUNGAROGRAIN-t illető díjak és kereskedési költségek levonása után - mutatjuk be.. A portfolió hozamának számításakor a HUNGAROGRAIN havi tőkesúlyozott hozamszámítást alkalmaz. A több értékelési periódus együttes hozamadata 5

6 úgy kerül megállapításra, hogy a részidőszakok hozamadatait mértani láncba állítjuk. A realizált és nem realizált (árfolyam) nyereséget és a jövedelem jellegű bevételeket is magába foglaló teljes hozamot kell kimutatni. A pénzből és pénz-jellegű eszközökből származó hozamokat bele kell foglalni a teljes hozam számításába. hozamszámítás alapját képező minimális időszak: 1 év. Amennyiben a hozamadat egy évnél rövidebb időszakra vonatkozik, akkor a HUNGAROGRAIN ezt a teljesítményt nem évesíti. A portfolió relatív teljesítményének megítélését a portfolió értékelési devizájától függő indexkompozíció (továbbiakban Benchmark) segíti, amely kifejezi a Portfoliótulajdonos kockázatvállalási hajlandóságát és meghatározza a Portfoliókezelő számára a követendő befektetési politika fő irányvonalát. Amennyiben a portfolióhoz Benchmarkot is rendeltek, ezen referenciaindex hozamát ugyanarra (ugyanazokra) az időszakra (időszakokra) és ugyanolyan hozamszámítási módszert alkalmazva kell bemutatni, amelyre a portfolió hozama bemutatásra kerül. Az indexkompozíció összetétele, és a referenciahozamtól történő eltérés elfogadható mértéke az egyedi portfoliókezelési szerződésekben kerül rögzítésre. A teljesítmény értékelésekor figyelembe kell venni, hogy a portfolió tőkeáttételes származtatott pozíciókat is tartalmazhat, amelynek eredményeképpen a portfolió kitettsége nagyobb lehet a portfolió értékénél és a portfolió hozama is változékonyabb (volatilisebb) lehet. A származtatott termékek használatát és mértéket, illetve a hozam megítéléséhez és magyarázatához szükséges tényeket és kiegészítő információt a portfoliókezelési szerződés alapján megküldött tájékoztatás tartalmazza. A hozamot százalékos (két tizedes jegyre kerekítve a kerekítés szabályai szerint, illetve nulla vagy egy tizedes jegyre lefelé kerekítve) formában javasolt bemutatni. A kezelt portfóliók teljesítményeinek bemutatásakor, legalább öt évre visszamenőleg, naptári évenkénti bontásban, a vonatkozó jogszabályi előírások, felügyeleti ajánlások követelményeinek megfelelő teljesítményt (illetve a portfólió létrejötte óta számított teljesítményt) közöl a Társaság. A társaság minden esetben feltünteti a hozamszámítás alapját képező időszakot, melynek kezdete és vége kizárólag naptári hónap vége lehet, kivéve a befektetéskezelés kezdőnapját illetve megszűnésének napját. Az egy évnél hosszabb időszakok hozamait évesíteni kell (a hozamot egy évre, a kamatos kamatszámítás módszerével számítva tört kitevővel, 365 napos éves bázison kell meghatározni). Amennyiben a teljesítmény mérése nem forintban történik, úgy a devizanemet minden esetben fel kell tüntetni. Minden egyes portfólióhoz egy, a befektetési elveknek megfelelő, előre kiválasztott mutató (referenciaindex, benchmark) tartozik. A referenciaindex hozamát ugyanazon időszakokra kell bemutatni, amelyekre a portfólió hozama bemutatásra kerül. Amennyiben a portfólióhoz nem tartozik benchmark, úgy ezen tényt fel kell tüntetni. Amennyiben változik a referenciaindex összetétele, vagy a portólió referenciaindexet vált (pl. MAX indexről RMAX indexre), úgy a változás tényét és időpontját szintén fel kell tüntetni. A referenciaindexszel való összehasonlítás esetén tekintettel kell lenni arra, hogy az költségmentesen számított (bruttó) érték. 6

7 A bemutatott teljesítményekhez tartozó részletes díjstruktúra a társaság honlapján megtalálható. A Társaság makrogazdasági mutatókkal való összehasonlítás esetén a december/december alapú inflációs mutatóval, több éves időszak esetén december/december alapú inflációs mutatók mértani átlagával történő összehasonlítást alkalmazza. A teljesítményadatok bemutatásánál a tőkeáttételre és a származtatott termékek használatára, mértékére, gyakoriságára utalást kell tenni, oly módon, amely lehetővé teszi a kockázatok azonosítását is. Átlagos befektetési érték Az átlagos befektetési értéket az Ügyfél által foganatosított tőkebefizetések és tőkekifizetések alapján határozzuk meg, az alábbi képlet segítségével: Ahol : az átlagos befektetési állomány t 0 es t nap között t 0 : az időszak első napja t : az időszak utolsó napja i : a tőkebefizetések és kifizetések (együttesen tőkemozgás) index-e n : a tőkemozgások darabszáma CF i : az i-dik tőkemozgás összege az értékelési devizában kifejezve N : a t 0 es t közötti naptári napjainak száma P : az i-dik tőkemozgás napja és t nap közötti napok száma Az átlagos befektetési állomány az egyes portfoliókezelési díjak meghatározásánál játszik szerepet. A portfólió hozama A portfolió adott naptári hónapra vonatkozó hozama (továbbiakban Havi hozam) az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési es gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 1. a) bekezdésében meghatározott képlet megfelelő alkalmazásával, a havi tőkesúlyozott hozamszámítás módszerével kerül meghatározásra: Ahol t 0 : az előző naptári hónap utolsó értékelési napja, új szerződés eseten az első vagyonátadás napja t : az adott naptári hónap utolsó értékelési napja (havi fordulónap), a szerződés megszűnése esetében a megszűnésnapja 7

8 r m : a portfolió (havi tőkesúlyozott) hozama t 0 es t között (Havi hozam) MV t : a portfolió t napi értéke az értékelési devizában kifejezve MV t0 : a portfolió t0 napi értéke az értékelési devizában kifejezve i : a tőkebefizetések es kifizetések (együttesen tőkemozgás) index-e n : a tőkemozgások darabszáma CF i : az i-dik tőkemozgás összege az értékelési devizában kifejezve N : a t0 es t közötti naptári napjainak száma P : az i-dik tőkemozgás napja es t nap közötti napok száma Amennyiben az értékelési időszak több naptári hónapot érint (Időszaki hozam), akkor a Havi hozamok mértani láncba állításával kerül meghatározásra a portfolió hozama. Ahol r p : a portfolió hozama m 0 es m hónapok között m 0 : az értékelési időszak első hónapjának index-e m : az értékelési időszak utolsó hónapjának index-e i : az egyes hónapok index-e r i m : az i hónapi Havi index Az Időszaki hozam képletet használjuk a portfolió adott naptári évi hozamának (Éves hozam) megállapításakor is. Benchmark 1. Hozamráta számítása 1.1. Alapelvek A hozamráták számításával kapcsolatban az alábbi alapelvek érvényesülnek: - Világosság: A hozamráták kiszámítási módjának világosnak, egyértelműnek kell lennie, kerülendő a zavaros, túlbonyolított hozamszámítási mód. - Összemérhetőség: A hozamrátáknak biztosítaniuk kell a különböző befektetéskezelők teljesítményének összemérhetőségét. - Valódiság: A hozamnak a portfoliókezelő valós teljesítményét torzítatlanul kell bemutatnia. Nem engedhető meg olyan számítási mód, amely a hozamot valamilyen technikai eljárással eltéríti a valós szinttől. - Teljesség: A hozamnak tartalmaznia kell a befektetési teljesítmény szempontjából minden lényeges elemet, azaz teljesnek kell lennie. Az alapelvek mellett a hozamráták számítása kapcsán az alábbi lényeges szempontokat tartja a Társaság szem előtt: - A hozamnak lehetővé kell tennie a referenciahozammal való összemérhetőséget. 8

9 - A hozamráta gazdaságosan kiszámítható legyen (lehetőleg könnyen és nem irreálisan nagy erőforrásigénnyel). - A rövid és hosszú távú hozamok közötti összefüggés megteremthető legyen Input adatok A hozamráták kiszámításához input adatként az időszakos (napi/havi) piaci eszközértékek, illetve a napi szintű pénzforgalmi (cash-flow) adatok szükségesek. Ennek érdekében a portfoliókat a befektetési teljesítményméréshez valós piaci értéken kell értékelni, beszerzési áron alapuló könyv szerinti értéken történő értékelést abban az esetben alkalmazható, ha megbízható piaci ár nem érhető el. A portfoliók havi tőkesúlyos hozamráta számítása esetében legalább havonta, a napi idősúlyos hozamráta esetén naponta (de minimálisan cash-flowval érintett naponként) szükséges értékelni. A portfoliók értékelését kötésnapi és nem elszámolásnapi módon kell végezni, azaz a már megkötött, de még el nem számolt ügyleteket a piaci portfolióban figyelembe kell venni Alkalmazandó hozamráta számítási módszerek A teljesítmény mérésére a havi tőkesúlyos hozamrátát alkalmazzuk. A hozamszámítás során úgynevezett teljes hozamú (total return) számítási mód az alkalmazott, azaz az adott időszak alatti összes, realizált és nem realizált hozamelemet figyelembe kell venni. A választott hozamráta számítási módszer éven belüli módosítása nem megengedett. A bruttó hozamokat a kereskedési költségek levonása után indokolt számítani, a bruttó és a nettó hozamok közötti különbségként a portfoliókezelési és letétkezelési díjak vehetők figyelembe. Az időszakos (napi, havi) hozamok mértani láncba állításával (láncszorzat) kell éves, több éves hozamot számítani. A napi teljesítményeket legalább nyolc tizedesjegyig, a havi hozamokat százalékos formában legalább két tizedesjegyig kell számítani. 2. Referenciahozam számítása A hozamokat az adott portfolió-összetétellel a piacon elérhető, átlagos hozamszinthez indokolt hasonlítani a befektetési teljesítmény megítélése céljából. A. Benchmarkok hozzárendelése a befektetési instrumentumokhoz 9

10 1. Referenciaindexként az adott portfolió jellemző összetételét tükröző pénz- és tőkepiaci indexet, vagy annak kombinációját alkalmazzuk. 2. A jellemző összetétel az adott portfolió által megcélzott stratégiai eszközarányt jelenti. 3. A kiválasztott index a lefedendő portfoliórész összetételével összhangban van, 4. A referenciaindexeknek általánosságban az alábbi kritériumoknak kell megfelelniük: - a befektetési portfolióval leképezhető legyen, - a számítási módja, értéke elérhető és nyilvános legyen, - megfelelő reprezentatív erővel bírjon (képviselje a piaci forgalom, kapitalizáció szignifikáns hányadát), - független legyen, azaz értékét az egyes piaci szereplők tudatosan befolyásolni ne tudják. 5. A fentieket konkrét befektetési instrumentumokra és indexekre vetítve, az egyes befektetési instrumentumok tekintetében a táblázatban szereplő indexeket alkalmazzuk. Befektetéstípus Referenciaindex*** Hazai pénzforgalmi számla BUBOR, Hazai lekötött betét BUBOR (a betét futamidejéhez igazodva) Hazai államkötvény MAX, Hazai diszkont, kamatozó kincstárjegy RMAX, Hazai vállalati kötvény MAX, Hazai hitelintézeti kötvény MAX, Hazai jelzáloglevél MAX Hazai részvény BUX, Külföldi részvények* S&P 100 Külföldi kamatozó értékpapírok* Az adott piacon jellemző hozamindex (pl. J. P. Morgan hozamindex) Hazai és külföldi befektetési jegyek, kollektív befektetési értékpapírok (kivéve ingatlanalapok)** A befektetési jegyek megcélzott tartalma alapján meghatározott indexkombináció (pl. 80 % MAX, 20 % BUX) ingatlanok, ingatlanalapok jegyei Kiválasztott ingatlanalapok hozamának átlaga 10

11 * Külföldi befektetések esetében a devizaárfolyamból adódó hozamhatást is figyelembe kell venni. **Természetesen a javasolt indexek köre az ajánlás kiadásakor meglévő helyzetet tükrözi, a későbbiekben (pl. új indexek megjelenésével) ez változhat. 7. A referenciaindexek kiválasztása és különösen a későbbi értékelése során a Társaság figyelemmel van az indexek számítási módjának sajátosságaiból adódó tökéletlenségre, torzításokra. B. Alkalmazott referenciahozam-számítási módszerek 1. A Társaság biztosítja, hogy a tényleges hozam és a referenciahozam számítási módja azonos. Ennek megfelelően a havi tőkesúlyos formula esetében az időszakon belüli cash-flow tételeket a hozamráta számítással analóg módon kell a referenciahozamok esetében is figyelembe venni. 2. Tekintettel arra, hogy a Társaság költség-hatékonyan napi szinten nem képes a benchmarkokat pontosan leképezni és követni (mivel ez folyamatos, napi rendszerességű, kis tételű ügyleteket jelentene), ezért a referenciaindexek teljesítményét nem napi, hanem havi bázison számítja. Ebben az esetben a havi referenciahozamot a nyitó és a záró indexértékek alapján kell számítani. 3. A Társaság a hozamráta számítással analóg módon számítja az éves, több éves referenciahozamokat, azaz a napi, havi referenciahozamokat mértani láncba állítja. 4. A Társaság a napi benchmark teljesítményeket legalább nyolc tizedesjegyig, a havi referenciahozamokat százalékos formában legalább két tizedesjegyig számolja. Az adott időszakra érvényes Benchmark hozam az alábbi képlet alapján kerül meghatározásra: Ahol t o : az időszak első napja t : az időszak utolsó napja r b : a benchmark hozam a t 0 és t között R t : a Benchmark t napi értéke R t0 : a Benchmark t 0 napi értéke HUNGAROGRAIN Zrt. 11

Felügyeleti ajánlások a GIPS tükrében, különös tekintettel a befektetési teljesítménymérésre

Felügyeleti ajánlások a GIPS tükrében, különös tekintettel a befektetési teljesítménymérésre Felügyeleti ajánlások a GIPS tükrében, különös tekintettel a befektetési teljesítménymérésre Gaál Attila főosztályvezető-helyettes PSZÁF 2006.09.15. Témakörök A teljesítménymérés jelenlegi helyzetképe

Részletesebben

egyesülési tervezete

egyesülési tervezete Az Alpok Tőkevédett Megtakarítási Nyíltvégű Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste

Részletesebben

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok Artisjus Kardos Gyula Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra

Részletesebben

egyesülési tervezete

egyesülési tervezete Az Erste Tőkevédett Állampapír Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő

Részletesebben

egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. 2014. november 17.

egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. 2014. november 17. Az Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste Alapkezelő

Részletesebben

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt.

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. DÍJJEGYZÉK A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Díjjegyzéke: Hatályos 2012. év szeptember hónap 10. napjától. Művelet Díjalap Díj mértéke Díj esedékessége I. Befektetési és árutőzsdei szolgáltatási

Részletesebben

Az Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap

Az Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap Az Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az Önkéntes Nyugdíjpénztár működés megkezdésének időpontja: 1995. november 22. A pénztár tisztségviselőinek

Részletesebben

Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015.

Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Jóváhagyta: A Pénztár Igazgatótanácsa 2016. április 14-én Hatályos : 2016. április 28. A Pénztár befektetési tevékenysége során 2016. április

Részletesebben

ZMAX Index 2004. február 04.

ZMAX Index 2004. február 04. 2004. február 04. Tartalomjegyzék...2 1. AZ INDEX LEÍRÁSA...3 1.1 AZ INDEX HIVATALOS MAGYAR NEVE...3 1.2 AZ INDEX HIVATALOS ANGOL NEVE...3 1.3 AZ INDEX HIVATALOS RÖVID NEVE...3 1.4 AZ INDEX BÁZISA...3

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

Üzletszabályzat 1. sz. melléklet: Értékelési hirdetmény

Üzletszabályzat 1. sz. melléklet: Értékelési hirdetmény Üzletszabályzat 1. sz. melléklet: Értékelési hirdetmény Bevezető rendelkezések Hatálybalépés dátuma: 2015-05-14 1. Jelen szabályzat célja, hogy meghatározza azokra a Pénzügyi eszközökre és Pénzeszközökre

Részletesebben

MAX Index. A MAX CA IB Értékpapír Rt. TV3 Profitvadász Magyar Államkötvény Index

MAX Index. A MAX CA IB Értékpapír Rt. TV3 Profitvadász Magyar Államkötvény Index A MAX TV3 Profitvadász Magyar Államkötvény Index 1999. január 1-i hatállyal érvényes felülvizsgált és kiegészített leírása 1999. július 8. Tartalomjegyzék...2 1. AZ INDEX LEÍRÁSA...3 1.1 AZ INDEX HIVATALOS

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai

VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai 1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Megnevezés 2008. január 1. 2008. december 31. Taglétszám (fı) 32 696 31 928 2. A

Részletesebben

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL I. Összevont értékpapírszámla vezetés díjtételei Díj, költség Általános díjak Összevont

Részletesebben

Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai

Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai 1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Megnevezés 2015.január 1. 2015 december 31. Taglétszám

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19. HIRDETMÉNY Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az Egyedi Árfolyamos Azonnali Deviza Adásvételi és Befektetési Szolgáltatási Ügyletek Keretszerződés alapján kötött Ügyletek Óvadéki Követelményeiről

Részletesebben

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése Az ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja 1. Az Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Kiegyensúlyozott

Részletesebben

ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA féléves jelentése

ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA féléves jelentése Az ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA Erste Korvett Kötvény ok ja 1. Az Erste Korvett Kötvény ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Korvett ok járól 2009. október 15-ével Erste

Részletesebben

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA korábban: ALPOK VÁLOGATOTT ALAP 1. Az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap neve Magyar Posta Válogatott

Részletesebben

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122

Részletesebben

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. augusztus 1. napjától Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a befektetések során az egyes

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

Hozamfelosztási és Hozamelszámolási Szabályzat

Hozamfelosztási és Hozamelszámolási Szabályzat Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Hozamfelosztási és Hozamelszámolási Szabályzat A Hozamfelosztási és Hozamelszámolási

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Budapest, 2014. december 8. 1. Repó rendelkezésre állás célja

Részletesebben

Működési alap 9.99% 5.99% 1.99% Fedezeti alap egyéni számlák 90.00% 94.00% 98.00% Likviditási alap 0.01% 0.01% 0.

Működési alap 9.99% 5.99% 1.99% Fedezeti alap egyéni számlák 90.00% 94.00% 98.00% Likviditási alap 0.01% 0.01% 0. A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár ezúton hozza nyilvánosságra a 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat a 2013. évre vonatkozóan: A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár (korábban

Részletesebben

Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap lajstromszám 1112-218 Alapkezelő neve: Concorde Alapkezelő zrt. Letétkezelő

Részletesebben

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Magyarországi Volksbank Zrt.. (1088

Részletesebben

RMAX Index 1999. július 8.

RMAX Index 1999. július 8. 1999. július 8. Tartalomjegyzék...2 1. AZ INDEX LEÍRÁSA...3 1.1 AZ INDEX HIVATALOS MAGYAR NEVE...3 1.2 AZ INDEX HIVATALOS ANGOL NEVE...3 1.3 AZ INDEX HIVATALOS RÖVID NEVE...3 1.4 AZ INDEX BÁZISA...3 1.5

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap

Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Futamideje: 2006. május 26. 2009. május 26. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

FORINT KAMATVÁLTOZTATÁSI MUTATÓ. (Hatályos: 2015. január 7-től)

FORINT KAMATVÁLTOZTATÁSI MUTATÓ. (Hatályos: 2015. január 7-től) FORINT KAMATVÁLTOZTATÁSI MUTATÓ (Hatályos: 2015. január 7-től) H0K: 0. számú kamatváltoztatási mutató forinthitelek esetén A mutató értéke fix nulla a hitel futamideje alatti kamatperiódusokban, azaz a

Részletesebben

NYÍLTVÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

NYÍLTVÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Közép-Európai

Részletesebben

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások ARANYKOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR BEFEKTETÉSI POLITIKA (KIVONAT) A Pénztár a Befektetési Politika rendelkezéseit a következő vagyonkezelési irányelvekben rögzíti: A Pénztár elsődleges célja a befektetett

Részletesebben

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet.

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2008. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas www.cib.hu

Részletesebben

Tájékoztató hirdetmény az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához

Tájékoztató hirdetmény az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához Tájékoztató hirdetmény az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához Az egyes tőzsdén kívüli származtatott Egyedi Ügyletek változó letét igény mértékének számításáról

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Befektetési Politika Szabályzat 2016. Table of Contents CIB ÖNKÉNTES ÉS KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR... 2 BEFEKTETÉSI POLITIKA... 2 Bevezető... 2 I. Általános célok és

Részletesebben

IE Hunnia Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap

IE Hunnia Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap IE Hunnia Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Éves jelentés a 27-es évről (Az Éves jelentés egyben a Számviteli tv. szerint készítendő üzleti jelentésnek is megfelel) Az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet

Részletesebben

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde-VM Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3.

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől Név: Székhely: Nyilvántartásba vételről szóló határozat száma: Pénztárfelügyeleti engedély száma: Telefonszám: Elektronikus levélcím: Postacím: mint megbízó (a továbbiakban: Pénztár)

Részletesebben

Nyugdíjpénztári hozamok (2005-2014)

Nyugdíjpénztári hozamok (2005-2014) i hozamok A Magyar Nemzeti Bank jogszabályi kötelezettségének eleget téve (281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 24. (2) bekezdés, illetve 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 20. (2) bekezdés), ezúton teszi

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2012. ELSŐ FÉLÉV -

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2012. ELSŐ FÉLÉV - által kezelt befektetési alapok PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz. Hatályos: 2014. október 06. napjától. Közzététel napja: 2014. szeptember 19.

KONDÍCIÓS LISTA. a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz. Hatályos: 2014. október 06. napjától. Közzététel napja: 2014. szeptember 19. A Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzat 1. számú melléklete KONDÍCIÓS LISTA a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. október 06. napjától Közzététel napja: 2014. szeptember

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

A GIPS és az ingatlanok

A GIPS és az ingatlanok A GIPS és az ingatlanok Farkas Miklós 2011. 11. 10. PSZÁF BAMOSZ CFA konferencia Tartalom Néhány szó a GIPS-ről Az ingatlanbefektetések specialitása A GIPS ingatlanokkal kapcsolatos előírásai 2 Mi a GIPS?

Részletesebben

II.1. Portfoliókezelési szerződésminta

II.1. Portfoliókezelési szerződésminta II.1. Portfoliókezelési szerződésminta Portfoliókezelési szerződés amely létrejött egyrészről a(z) [ ] (székhelye: [ ]; cégjegyzékszáma: [ ], vezetve a [ ] Bíróság mint Cégbíróságnál; adószáma: [ ]) mint

Részletesebben

H4K3 = BIRS t+1 BIRS t + KT i. H4K5 = BIRS t+1 BIRS t + KT i

H4K3 = BIRS t+1 BIRS t + KT i. H4K5 = BIRS t+1 BIRS t + KT i Kamatváltoztatási mutató a 3 18 éves futamidejű forinthitelek esetén: H4K3 = BIRS t+1 BIRS t + KT i Kamatváltoztatási mutató a 18-25 éves futamidejű forinthitelek esetén: H4K5 = BIRS t+1 BIRS t + KT i

Részletesebben

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Absolute Return Derivative Investment Fund Budapest Abszolút Hozam Alap

Részletesebben

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2014.12.3 1 Vagyonkimutatás

Részletesebben

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke A Winterthur Nyugdíjpénztár az Mpt. 70. (6) és (8) bekezdésében valamint a 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 21. -ában foglalt rendelkezések alapján a magánnyugdíjpénztári tevékenységéről a következő

Részletesebben

FORINT KAMATFELÁR-VÁLTOZTATÁSI MUTATÓ. (Hatályos: 2015. január 7-től) (Aktualizálva: 2015. január 14-én)

FORINT KAMATFELÁR-VÁLTOZTATÁSI MUTATÓ. (Hatályos: 2015. január 7-től) (Aktualizálva: 2015. január 14-én) FORINT KAMATFELÁR-VÁLTOZTATÁSI MUTATÓ (Hatályos: 2015. január 7-től) (Aktualizálva: 2015. január 14-én) H0F: 0. számú kamatfelár-változtatási mutató forinthitelek esetén A mutató értéke fix nulla a hitel

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2009. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2009. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása I. negyedév 1 NYILVÁNOS: 2008. május 22. 8:30 órától! Budapest, 2008. május 22. Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2008. I. negyedév 1. 2008. I. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok forgalomban

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Befektetési Politika Kivonata A Befektetési Politikát a Honvéd Közszolgálati Önkéntes

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS. nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap. a bejegyzéstől határozatlan ideig terjed

FÉLÉVES JELENTÉS. nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap. a bejegyzéstől határozatlan ideig terjed 2016 FÉLÉVES JELENTÉS Befektetési Alap megnevezése: icash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap Kibocsátás időpontja: 2006.08.16 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-196 ISIN kód: HU0000704366 NEÉ számítás

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. október 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. október 28-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 2010. III. negyedévben Előkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyző Csapó Ágnes ügyvezető BUDAPEST PRIV-INVEST Kft. Sorszám: IV/1 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012 Március

Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012 Március Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 Március Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 Az

Részletesebben

Árfolyam

Árfolyam Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 Június Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 Az Alapkezelő

Részletesebben

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Investment Fund Harmonizáció ÁÉKBV

Részletesebben

AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2010. ÉVI

AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2010. ÉVI AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2010. ÉVI VAGYONKEZELÉSÉRŐL Dátum: Budapest, 2011. május 20. 1 Az OTP Alapkezelő Zrt. a 2004. november 15. napján kelt

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete április 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete április 29-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás kezelésének 2010. I. negyedévi eredményeiről Előkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyző, mb. oszt. vez. Gábor Lászlóné ügyintéző Gazdálkodási Osztály Csapó Ágnes BUDAPEST

Részletesebben

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet 1. M ELLÉKLET Politika Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv (továbbiakban MIFID), illetve a befektetési vállalkozásokról

Részletesebben

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP 2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL Hatályba lép: 2012. április 18. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) mint az

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA. Hatályos: május 21-től

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA. Hatályos: május 21-től BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA Hatályos: 2016. május 21-től A pénztári vagyon befektetésének célja A pénztári vagyon befektetésének célja a Pénztár tagjai által illetve javára teljesített befizetések,

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Alapadatok Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Alternatív befektetési alap (ABA) nyilvános,

Részletesebben

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Általános útmutatók a prezentációhoz:

Általános útmutatók a prezentációhoz: Általános útmutatók a prezentációhoz: A feladatok során, amennyiben a feladat szövegezése alapján lehetőség van több lehetőség közüli választásra, a hallgató választ a lehetséges esetek közül. Az esettanulmányokban

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: április 17. napjától. Közzététel napja: március 27.

HIRDETMÉNY. Érvényes: április 17. napjától. Közzététel napja: március 27. HIRDETMÉNY Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az Egyedi Árfolyamos Azonnali Deviza Adásvételi és Befektetési Szolgáltatási Ügyletek Keretszerződés alapján kötött Ügyletek Óvadéki Követelményeiről

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BANK. I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok

MAGYAR NEMZETI BANK. I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok MAGYAR NEMZETI BANK Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 281/2001. (XII. 26.) Kormányrendelet) 25.

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete április 26-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete április 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 2012. I. negyedévben Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Fenyvesi Bea ügyvezető BUDAPEST PRIV-INVEST Kft.

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 Az

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest, Aba utca 4. Tel/Fax: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37. www.hnyp.hu Befektetési Politika Kivonata Önkéntes Nyugdíjpénztár A Befektetési Politikát

Részletesebben

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési

Részletesebben

Befektetési politika kivonat

Befektetési politika kivonat Befektetési politika kivonat A PÉNZTÁRI BEFEKTETÉSEK IRÁNYELVEI A Pénztár elsődleges célja a befektetett vagyon biztonságos gyarapítása. A Pénztár lehetővé teszi tagjai számára, hogy megtakarításukat koruk,

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. január 27-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. január 27-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 2010. IV. negyedévben Váczi Julianna osztályvezető Gazdálkodási Osztály Fenyvesi Beáta ügyvezető BUDAPEST PRIV-INVEST

Részletesebben

Az alap teljesítménye hozamok éves szinten január év Indulástól 5,57% 16,00% 17,49% 16,99% 67,36% 0,94% 1,20 1,10

Az alap teljesítménye hozamok éves szinten január év Indulástól 5,57% 16,00% 17,49% 16,99% 67,36% 0,94% 1,20 1,10 CIB FELTÖREKVÔ RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Portfólió-összetétel Befektetési politika Egy globális részvényportfólió kiváló eleme, a világ jelentôs növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait

Részletesebben

Nyugdíjpénztári hozamok (2004-2013)

Nyugdíjpénztári hozamok (2004-2013) i hozamok A Magyar Nemzeti Bank jogszabályi kötelezettségének eleget téve (281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 24. (2) bekezdés, illetve 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 20. (2) bekezdés), ezúton teszi

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

II. Tisztességes tájékoztatás

II. Tisztességes tájékoztatás A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 10/2013. (VI. 28.) számú ajánlása a kezelt portfólión elért teljesítményre, illetve hozam számítására és bemutatására vonatkozó elvárásokról I. Az ajánlás

Részletesebben

Budapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Budapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap Budapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Unicredit Hungary Bank Zrt. (1054 Budapest,

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. január 31-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás kezelésének 2012. IV. negyedévi eredményéről Sorszám: III/1. Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Fenyvesi Bea ügyvezető BUDAPEST PRIV-INVEST

Részletesebben

Üzleti feltételek az állam átmenetileg szabad pénzközeinek kezelése céljából kötött repóügyletek lebonyolításához

Üzleti feltételek az állam átmenetileg szabad pénzközeinek kezelése céljából kötött repóügyletek lebonyolításához Üzleti feltételek az állam átmenetileg szabad pénzközeinek kezelése céljából kötött repóügyletek lebonyolításához Budapest, 2015. május 11. 1. A jelen üzleti feltételek alapján kötendő repóügyletek célja

Részletesebben

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 2014.12.31

Részletesebben

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (ezer Ft), illetve kötvény esetében árfolyam (%) Darab, illetve kötvény esetében név Könyv szerinti Piaci Darab, illetve kötvény esetében

Részletesebben

PRÉMIUM SZOLGÁLTATÁS HIRDETMÉNY

PRÉMIUM SZOLGÁLTATÁS HIRDETMÉNY PRÉMIUM SZOLGÁLTATÁS HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. augusztus 8-tól A PRÉMIUM SZOLGÁLTATÁS Az MKB Bank Zrt. ( Bank ) a Prémium Szolgáltatás keretében mintaportfólió alapú befektetési tanácsadást nyújt Ügyfelei

Részletesebben

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 1. A Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

DEVIZA KAMATFELÁR-VÁLTOZTATÁSI MUTATÓ. (Hatályos: január 7-től)

DEVIZA KAMATFELÁR-VÁLTOZTATÁSI MUTATÓ. (Hatályos: január 7-től) DEVIZA KAMATFELÁR-VÁLTOZTATÁSI MUTATÓ (Hatályos: 2015. január 7-től) D0F: 0. számú kamatfelár-változtatási mutató devizahitelek esetén A mutató értéke fix nulla a hitel futamideje alatti kamatperiódusokban,

Részletesebben