MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban"

Átírás

1 KSH: Cg.: Cserhátvidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök Állampapírok a) forgatási célú b) befektetési célú /A. Állampapírok értékelési különbözete 06 3.Hitelintézetekkel szembeni követelések 07 a) látra szóló 08 b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból 09 ba) éven belüli lejáratú 10 Ebbıl:- kapcsolt vállalkozással szemben 11 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz MNB-vel szemben 13 - elszámolóházzal szemben 14 bb) éven túli lejáratú 15 Ebbıl:- kapcsolt vállalkozással szemben 16 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz MNB-vel szemben 18 - elszámolóházzal szemben 19 c) befektetési szolgáltatásból 20 Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 21 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz elszámolóházzal szemben 23 3/A. Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete Ügyfelekkel szembeni követelések a) pénzügyi szolgáltatásból aa) éven belüli lejáratú Ebbıl: -kapcsolt vállalkozással szemben 28 -egyéb részesedési viszonyban lévı vállalk.-al szemben 29 ab) éven túli lejáratú Ebbıl: -kapcsolt vállalkozással szemben 31 -egyéb részesedési viszonyban lévı vállalk.-al szemben 32 b) befektetési szolgáltatásból 33 Ebbıl: -kapcsolt vállalkozással szemben 34 -egyéb részesedési viszonyban lévı vállalk.-al szemben 35 ba) tızsdei befektetési szolgáltatási tevékenységbıl adódó köv. 36 bb) tızsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységbıl adódó k. 37 bc) befektetési szolgáltatási tevékenységbıl eredı, ügyf.sz.köv. bd) elszámolóházi tevékenységet végzı szervezettel, központi szerzıdı 38 féllel szembeni követelés 39 be) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés 40 4/A. Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete 5. Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok, beleértve a rögzített 41 kamatozásúakat is a) Helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által 42 kibocsátott értékpapírok (ide nem értve az állampapírokat)

2 43 aa) forgatási célú 44 ab) befektetési célú 45 b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok ba) forgatási célú Ebbıl:- kapcsolt vállalkozás által kibocsátott 48 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalk. által kib visszavásárolt saját kibocsátású 50 bb) befektetési célú Ebbıl:- kapcsolt vállalkozás által kibocsátott 52 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalk. által kib. 53 5/A. Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok értékelési különbözete Részvények és más változó hozamú értékpapírok 55 a) részvények, részesedések forgatási célra 56 Ebbıl:- kapcsolt vállalkozás által kibocsátott 57 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalk. által kib. 58 b) változó hozamú értékpapírok 59 ba) forgatási célú 60 bb) befektetési célú 6/A. Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési 61 különbözete Részvények, részesedések befektetési célra a) részvények, részesedések befektetési célra Ebbıl: -hitelintézetekben lévı részesedés b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése 66 Ebbıl: -hitelintézetekben lévı részesedés 67 7/A. Befektetési célú részvények, részesedések értékelési különbözete Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban 69 a) részvények, részesedések befektetési célra 70 Ebbıl: -hitelintézetekben lévı részesedés 71 b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítés 72 Ebbıl: - hitelintézetekben lévı részesedés Immateriális javak a) immateriális javak b) immateriális javak értékhelyesbítése Tárgyi eszközök a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök aa) ingatlanok ab) mőszaki berendezések, gépek, felszerelések, jármővek ac) beruházások ad) beruházásra adott elılegek 82 b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi e ba) ingatlanok bb) mőszaki berendezések, gépek, felszerelések, jármővek 85 bc) beruházások 86 bd) beruházásra adott elılegek 87 c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése Saját részvények Egyéb eszközök a) készletek b) egyéb követelések Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szembeni követelés - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szembeni 93 követelés

3 94 12/A. Egyéb követelések értékelési különbözete 95 12/B. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete Aktív idıbeli elhatárolások a) bevételek aktív idıbeli elhatárolása b) költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása c) halasztott ráfordítások 100 Eszközök összesen Ebbıl: - FORGÓESZKÖZÖK [1+2.a)+3.a)+3.ba)+3.c)+4.aa)+4.b)+5.aa)+5.ba)+6.a)+6.ba) a 3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 12/A és 12/B tételek elıbbi altételekhez kapcsolódó értékei] - BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.b)+3.bb)+4.ab)+5.ab)+5.bb)+6.bb) a 2/A, 3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 7/A, 12/A és a 12/B tételek elıbbi altételekhez, illetve tételhez kapcsolódó értékei]

4 F O R R Á S O K (PASSZÍVÁK ) Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 02 a) látra szóló 03 b) meghatározott idıre lekötött 04 ba) éven belüli lejáratú 05 Ebbıl: -kapcsolt vállalkozással szemben 06 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz MNB-vel szemben 08 - elszámolóházzal szemben 09 bb) éven túli lejáratú 10 Ebbıl: -kapcsolt vállalkozással szemben 11 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz MNB-vel szemben 13 - elszámolóházzal szemben 14 c) befektetési szolgáltatásból 15 Ebbıl: kapcsolt vállalkozással szemben 16 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemb elszámolóházzal szemben 18 1/A. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete 19 2.Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek a) takarékbetétek aa) látra szóló ab) éven belüli lejáratú ac) éven túli lejáratú b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból 25 ba) látra szóló 26 Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 27 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 28 bb) éven belüli lejáratú 29 Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 30 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 31 bc) éven túli lejáratú 32 Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 33 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 34 c) befektetési szolgáltatásból 35 Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 36 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 37 ca) tızsdei befektetési szolgáltatási tevékenységbıl adódó köt. 38 cb) tızsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységbıl adódó k. cc) befektetési szolgáltatási tevékenységbıl eredı, ügyfelekkel szembeni 39 kötelezettség cd) elszámolóházi tevékenységet végzı szervezettel, központi szerzıdı 40 féllel szembeni kötelezettség 41 ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség 42 2/A. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete 43 3.Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség a) kibocsátott kötvények 45 aa) éven belüli lejáratú 46 Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 47 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 48 ab) éven túli lejáratú 49 Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 50 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 51 b) kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok ba) éven belüli lejáratú

5 53 Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 54 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 55 bb) éven túli lejáratú Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 57 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. c) számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de az Tpt. szerint 58 értékpapírnak nem minısülı hitelviszonyt megtestesítı okiratok ca) éven belüli lejáratú Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 61 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalakozással sz. 62 cb) éven túli lejáratú Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 64 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalakozással sz Egyéb kötelezettségek a) éven belüli lejáratú Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 68 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. - szövetkezeti formában mőködı hitelintézetnél tagok más 69 vagyoni hozzájárulása 70 b) éven túli lejáratú 71 Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 72 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 73 4/A. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete Passzív idıbeli elhatárolások a) bevételek passzív idıbeli elhatárolása 76 b) költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása c) halasztott bevételek Céltartalékok a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre 80 b) kockázati céltartalék függı és jövıbeni kötelezettségekre c) általános kockázati céltartalék d) egyéb céltartalék Hátrasorolt kötelezettségek 84 a) alárendelt kölcsöntıke 85 Ebbıl: -kapcsolt vállalkozással szemben 86 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben b) szövetkezeti formában mőködı hitelintézetnél tagok más vagyoni 87 hozzájárulása 88 c) egyéb hátrasorolt kötelezettség 89 Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 90 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz Jegyzett tıke Ebbıl: - visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken Jegyzett, de még be nem fizetett tıke (-) Tıketartalék a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsió) 96 b) egyéb Általános tartalék Eredménytartalék (+,-) Lekötött tartalék Értékelési tartalék a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka b) valós értékelés értékelési tartaléka

6

7 KSH: Cg.: Cserhátvidéke Körzeti Takarékszövetkezet S.sz. M e g n e v e z é s 2012.év 2013.év a. b. c. d Kapott kamatok és kamatjellegő bevételek a) rögzített kamatozású hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok után kapott (járó) kamatbevételek 03. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozástól 05. b) egyéb kamatok és kamatjellegő bevételek Ebbıl: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozástól Fizetett kamatok és kamatjellegő ráfordítások Ebbıl: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásnak 11. KAMATKÜLÖNBÖZET (1-2) Bevételek értékpapírokból a) bevételek forgatási célú részvényekbıl, részesedésekbıl (osztalék, részesedés) b) bevételek kapcsolt vállalkozásban lévı részesedésekbıl (osztalék,részesedés) 15. c) bevételek egyéb részesedésekbıl (osztalék, részesedés) Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeibıl Ebbıl: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozástól 20. b) befektetési szolgáltatások bevételeibıl (kivéve a kereskedési tevékenység bevételét) 21. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozástól Fizetett (fizetendı) jutalék- és díjráfordítások a) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból Ebbıl: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásnak 27. E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függıleges tagolás) b) befektetési szolgáltatások ráfordításaiból (kivéve a kereskedési tevékenység ráfordításait) adatok: ezer Ft-ban 28. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásnak Pénzügyi mőveletek nettó eredménye [6.a)-6.b)+6.c)-6.d)] a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeibıl Ebbıl: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozástól értékelési különbözet

8 35. b) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból 36. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásnak értékelési különbözet c) befektetési szolgáltatás bevételeibıl (kereskedési tevékenység bevétele) Ebbıl: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozástól forgatási célú értékpapírok értékvesztésének visszaírása értékelési különbözet d) befektetési szolgáltatás ráfordításaiból (kereskedési tevékenység ráfordításai) Ebbıl: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásnak forgatási célú értékpapírok értékvesztése értékelési különbözet Egyéb bevételek üzleti tevékenységbıl a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei Ebbıl: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozástól 53. b) egyéb bevételek Ebbıl: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozástól készletek értékvesztésének visszaírása Általános igazgatási költségek a) személyi jellegő ráfordítások aa) bérköltség ab) személyi jellegő egyéb kifizetések Ebbıl: - társadalombiztosítási költségek = nyugdíjjal kapcsolatos költségek ac) bérjárulékok Ebbıl: - társadalombiztosítási költségek = nyugdíjjal kapcsolatos költségek 66. b) egyéb igazgatási költségek (anyagjellegő ráfordítások) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységbıl a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordítási Ebbıl: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásnak 72. b) egyéb ráfordítások Ebbıl: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásnak készletek értékvesztése Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függı és biztos (jövıbeni) kötelezettségekre 77. a) értékvesztés követelések után b) kockázati céltartalékképzés a függı és biztos (jövıbeni) kötelezettségekre 289

9

10 KÖLTSÉGNEMEK S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év 01. Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 5 I. Anyagjellegő ráfordítások Bérköltség Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok II. Személyi jellegő ráfordítások III. Értékcsökkenési leírás * I.-II.-III. Összesen

11

12 CSERHÁTVIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 2660 Balassagyarmat, Thököly utca 1. K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T 2013.

13 2 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt-ben elıírt feltételeknek megfelelı könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra kötelezett. Az éves beszámolót Reimanné Nagy Margit ügyvezetı igazgató, számon bejegyzett könyvvizsgáló könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult állította össze. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Alapinformációk A beszámolót készítı vállalkozás Cserhátvidéke Körzeti Takarékszövetkezet megnevezése: Cégjegyzék száma: Adószáma: A vállalkozás bejegyzés szerinti országa Magyarország A vállalkozás székhelye 2660 Balassagyarmat, Thököly utca 1. sz. A vállalkozás jogi formája Szövetkezeti hitelintézet A beszámoló egy vállalkozásra, vagy Egy vállalkozásra vállalkozások csoportjára vonatkozik Alkalmazottak létszáma átlag fı 46 A beszámoló pénzneme HUF A beszámolóban közölt adatok Ezer forint, ha ettıl eltérı, az jelezve számításának nagyságrendje A mérleg fordulónapja és beszámolási idıszak december A Cserhátvidéke Körzeti Takarékszövetkezet június 29. napján Magyarnándor székhellyel kezdte meg mőködését évben a Takarékszövetkezet székhelyét áthelyezte Magyarnándorból Balassagyarmatra. Jelenleg a mőködési terület 28 községre, valamint Balassagyarmat, Vác, Salgótarján, Rétság városokra terjed ki. A területen a központi üzletház (mint önálló egység) és tizenegy kirendeltség bonyolítja a pénzügyi szolgáltatást. A Takarékszövetkezet augusztus 23-án 13/ számú küldöttgyőlési határozatával a Szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló évi CXXXV. tv. (ISZ. törvény) 3 (2) bek. b.) pontja szerint új alapszabályt fogadott el. A cégbíróság szeptember 18-án a változást bejegyezte. Az új alapszabály elfogadásával egyidejőleg a korábbi alapszabály teljes egészében hatályon kívül helyezésre került.

14 3 2. A takarékszövetkezet tevékenysége A takarékszövetkezet a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban Hpt.) alapján az MNB (jogelıd Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) által engedélyezett következı tevékenységeket és kapcsolódó szolgáltatásokat végzi. 726/1997.F. számú határozat - betétgyőjtése és más visszafizetendı pénzeszköz saját tıkét meghaladó mértékő nyilvánosságtól történı elfogadása, - hitel és pénzkölcsön nyújtása, - pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása, - pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység), E-I. 369/2005. sz.pszáf határozat I-956/2001. sz. PSZÁF határozat - követelés megvásárlása megelılegezése (faktoring) tevékenység - kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása I-596/2000. sz. PSZÁF határozat - biztosítás ügynöki tevékenység EN-J-267/2010. sz. PSZÁF határozat - pénzügyi szolgáltatásból származó veszteség mérséklése, illetve elhárítása érdekében a Takarékszövetkezet tulajdonába került fedezet, illetıleg biztosíték hasznosítására irányuló tevékenység. Más tevékenységet a jogszabályok szerint szükséges hatósági engedélyek alapján végezhet. Ezek azonban nem lehetnek ellentétesek a Hpt. által engedélyezett tevékenységi körrel. Hitelezésben, betétgyőjtésben, számlavezetésben és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások biztosításában elsısorban a lakossági ügyfelek igényeinek kiszolgálása a meghatározó, azonban a vállalkozások, egyéb szervezetek igényeihez igazodva és a lehetıségeket figyelembe véve szövetkezeti hitelintézetünk arra törekszik, hogy ezen ügyfélkör számára is biztosítsa a hitelintézeti szolgáltatások széleskörő nyújtását (vállalkozói hitelezés, agrárfinanszírozás, pályázati lehívások, bankgarancia, Széchenyi konstrukció termékei, pénzforgalmi szolgáltatások, Internet bank, stb.). Fiókhálózatunkat fıleg az üzleti lehetıségekhez és a jelentkezı igényekhez igazítjuk.

15 4 A takarékszövetkezet központja 2660 Balassagyarmat, Thököly utca 1. sz. alatt van. Kirendeltségei: 1. Magyarnándor, Fı u Bercel, Baross u Cserhátsurány, Rákóczi u İrhalom, Rákóczi u Nézsa, Szondi u Szügy, Rákóczi u Balassagyarmat, Thököly utca Vác, Földváry tér 2-3. fsz Salgótarján, Klapka György út 3. sz. I. emelet 10. Kétbodony, Madách I. u Palotás, Szabadság u Rétság, Rákóczi u. 24. A takarékszövetkezetet 2013-ben 6 fıs igazgatóság és 3 fıs felügyelı bizottság irányítja. A Takarékszövetkezet Cégbíróságon bejegyzett tıkéje eft, amely a tagsági viszonyt jelentı részjegyek állománya. A szövetkezetnél december 31-én 276 fı természetes személy tag eft összegő, míg a 4 gazdasági társaság 420 eft összegő részjeggyel rendelkezik, tehát a meghatározó többséget a magánszemélyek biztosítják. A beszámoló elkészítésének általános szempontjai A Takarékszövetkezet kettıs könyvvitelt vezet, és éves beszámolót készít. A számviteli nyilvántartást úgy szervezte meg, hogy az megfeleljen a kialakított pénzügyi információs rendszernek, valamint a mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészítı melléklet elkészítését is biztosítja. Figyelembe vettük, hogy nyújtson segítséget az adótörvénybıl fakadó adóalap megállapítási kötelezettségnek, a felügyeleti szervek információs igényének a hitelintézeti törvény szerint, valamint a számviteli elıírásokat tartalmazó kormányrendelet elıírásainak. A mérlegkészítés idıpontját 2002-tıl a tárgyévet követı év január 31. napjára határozta meg a Szövetkezet. Azon gazdasági eredmények elszámolása során, amelyek a mérleg fordulónapját követıen, de a mérlegkészítés idıpontjáig váltak ismertté a zárási munkálatok során a teljesség elvének betartásának figyelembevételével készültek el. Az alkalmazott értékelési eljárásokat a számviteli politika és az ehhez kapcsolódó szabályzatok tartalmazzák.

16 5 Az eredménykimutatást a Takarékszövetkezet a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások éves beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendelet és módosításai (250/2000. szkr.) 2. sz. mellékletének függıleges tagolású változata szerint készíti, forgalmi költség eljárással. A tárgyi eszközök és immateriális javak értékcsökkenését a Cserhátvidéke Körzeti Takarékszövetkezet a számviteli politika elıírásai szerint számolja el negyedévente, ami lineáris, idıarányos és alapja az eszközök bruttó értéke. A Takarékszövetkezet által végzett tevékenységeket a Szervezeti és Mőködési Szabályzat foglalja egységbe. Számviteli szabályozás 1. A évi CXXXV. tv. (ISZ törvény) elıírásai alapján a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete (SZHISZ) évben tagjaira kötelezı szabályzatot fogadott el a Számviteli Rendrıl. A szabályzat az integráció közös számviteli keretszabályait tartalmazza, meghatározza a tagok számviteli rendszerére, rendjére vonatkozó keretjellegő elıírásait, elvárásait. A Számviteli Rend körébe tartozó kapcsolódó integrációs szabályzatok: a./ Közvetlenül hatályos: b./ Közvetetten hatályos Számviteli Rend Számviteli Politika Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek értékelési szabályzata: - Fedezetértékelési Szabályzat - Monitoring-, Eszközértékelési-, Értékvesztéselszámolási, és Céltartalékképzési szabályzat. A szabályzatok hatálybelépése január 1. azzal, hogy a szabályzatokba foglalt értékelési eljárásokat takarékszövetkezetünknek a 2013-as üzleti évrıl szóló éves beszámoló összeállítása során alkalmazni kell. 2. Belsı szabályzatok - Számlarend és számlatükör - Eszközök és források leltárkészítési szabályzata - Pénz- és értékkezelési szabályzat - Szigorú számadású nyomtatványok kezelésének szabályzata Számviteli változások és hatásuk A Takarékszövetkezet az elızı (2012.) évhez viszonyítva az Integrációs számviteli szabályozás kötelezı érvényő alkalmazása következtében az Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek értékelési szabályzatának keretében, sajátos értékelési elıírások címén a közvetetten hatályos Monitoring-, Eszközértékelési-, Értékvesztéselszámolási-, és Céltartalékképzési Szabályzatban elıírtak figyelembevételével alkalmazza a Csoportos egyszerősített minısítés, értékvesztés elszámolás, illetve céltartalék képzés tételes százalékos mutatóit.

17 6 Ezen követelések besorolásánál egyszerősített minısítési eljárást a késedelem idıtartalmához kötıdıen alkalmazza. Minısítési kategóriákhoz rendelt százalékos mutatók: Minısítési kategória Takszöv. elızı saját szabályozása szerint Elıírt integrációs szabályozás szerint Külön figyelendı 2 % 5 % Átlag alatti 15 % 20 % Kétes 70 % 50 % Rossz 100 % 90 % A fentiek eredményre, mérlegtételre gyakorolt hatását jelentısnek ítéljük. Hatása: eftban Minısítési kategória Tıke (A) Takszöv. elızı saját szabályozása szerint Értékvesztés (B) Elıírt integrációs szabályozás szerint Adatok: Különbözet (B-A) Külön % % figyelendı Átlag alatti % % Kétes % % Rossz % % Összesen Kötelezıen alkalmazandó egyszerősített minısítési eljárásnál eft-tal kevesebb értékvesztést kellett elszámolni évre. Ennek hatása: Eszköz oldalon: Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek összegében, Eredménykimutatásban: értékvesztés követelések után összegében jelentkezik évi eredmény értékelése A Cserhátvidéke Körzeti Takarékszövetkezet évben eredményes üzleti évet zárt. Az eredmény fedezetet nyújtott a tartalékok megképzésére és pozitív mérleg szerinti eredményt realizált. Ugyanakkor szövetkezetünk adózás elıtti eredménye eft, amely 26 %-a a évinek. A nyereség csökkenése az alábbi fıbb tényezıkre vezethetı vissza. A 2008-tól jelentkezı pénzügyi és gazdasági válság hatásaként tovább csökkent a hitelkereslet a lakossági és a vállalkozói szegmensben is. A lakosság többszörös eladósodottsága tovább mélyült a KHR-ben tapasztalt adatokat figyelembe véve. Számos hiteligényt el kellett utasítanunk a kellı fedezet hiánya, munkahely megszőnések miatt. Vállalkozásoknál visszaestek a beruházások, fejlesztések. Csupán létfenntartó likviditáshoz igényeltek hitelt. Hitelállományunk csökkent, mivel a folyósítás nem fedezte a törlesztéseket. Portfolió minısége is romlott, ami további értékvesztés elszámolást tett indokolttá.

18 Betétállományban megıriztük a évi szintet. 7 Referencia kamathoz igazodó hitelezési kondíciók követték a jegybanki alapkamat havi szintő csökkenı változását, ezért a kamatkülönbözet az év folyamán tovább mérséklıdött. A gazdasági környezeten kívül az eredménycsökkenés meghatározó tényezıje a törvényi szinten bevezetett tranzakciós illeték, illetve az elmaradást pótló befizetési kötelezettség. Saját tıkénk a 2013-ban a 2012 évi eft-ról eft-ra csökkent meghatározóan a jegyzett tıke leszállítás miatt. Jövedelmezıség: Jövedelmezıségi mutatószámok Ssz Megnevezés Me. Elızı év Tárgyév Eltérés +,- Jövedelmezıségi mutatók 1 Bevételarányos nyereség % 7,0% 1,3% -5,7% 2 Eszközarányos bevétel % 11,0% 10,3% -0,7% 3 Eszközarányos nyereség % 0,8% 0,1% -0,6% 4 Saját tıke arányos nyereség % 6,9% 1,3% -5,6% A bevétel arányos eredmény 5,7 % ponttal, míg az eszközarányos bevétel 0,7 % ponttal csökkent. A tıkearányos eredmény 5,6 % ponttal romlott a fentiek következtében. Likviditás: A Takarékszövetkezet mérlegfıösszegének 67,5 %-a likvid eszközökben (pénzeszközök és kockázatmentes vagy alacsony kockázatú értékpapírokban) folyamatosan rendelkezésre állt, ami folyamatosan biztosítja a likviditás biztonságos vagyoni hátterét évben tartalékolási kötelezettségünket teljesítettük, hitel igénybevételére nem került sor. A tartalékköteles források 100%-át számlapénzben biztosítottuk.

19 8 ESZKÖZÖK Megnevezés SPECIFIKUS ÉRTÉKELÉS MÉRLEG RÉSZLETEZÉSE évi bázis Adatok ezer Ft-ban Változás %-a évi tény 1. Pénzeszközök ,0 2. Állampapírok ,5 3. Ügyfelekkel szembeni követelések ,7 4. Hitelviszonyt megtestesítı ,1 értékpapírok 5. Részvények, részesedések befektetési ,1 célra 6. Immateriális javak ,4 7. Tárgyi eszközök ,5 8. Egyéb eszközök ,1 9. Aktív idıbeli elhatárolások ,7 Eszközök összesen ,1 A mérlegfıösszeg 1,9%-kal, eft-tal csökkent a évi bázishoz viszonyítva és a tervezett mérlegfıösszeg szintjén teljesült. A pénzeszközök között tartjuk nyilván a Takarékszövetkezet az MTB Zrt-nél kezelt pénzforgalmi számláját, lekötött betétjét ( I betét), illetve a kirendeltségi pénztárak fordulónapon fennálló záró állományát. Az elszámolási számlán elhelyezett pénzeszközök értéke a kötelezı tartalék szint biztosításához igazodik. Az állampapírok között tartjuk nyilván a forgatási célú éven belül lejáró diszkont kincstárjegyeket, MNB kötvényt, továbbá a befektetési célú államkötvényeket. A Takarékszövetkezet az állampapíroknál kockázati minısítésen alapuló értékvesztést nem számol el a hatályos jogszabályok elıírásaival összhangban Ügyfelekkel szembeni követelések pénzügyi szolgáltatással kapcsolatosak. A Takarékszövetkezet jövedelmezısége szempontjából kedvezıtlenül alakult az eszközállomány összetétele, mivel csökkent az ügyfelekkel szembeni követelések aránya december 31-én fennálló nettó hitelkövetelés állománya eft, csökkent az elızı évihez viszonyítva eft-tal, így aránya mérlegfıösszeghez viszonyítva 27,6 % lett. Az ügyfelekkel szembeni követelésekre értékvesztést számolunk el a számviteli elıírásokkal egyezıen december 31-én eft értékvesztést mutat ki a Takarékszövetkezet, amely az elızı évhez hasonlóan nettó módon szerepel a mérlegben. A fennálló hitelkövetelések év végi eft-os bruttó záróállományán belül az összetétel az alábbiak szerint alakult: eft-ot tett ki az ügyfelekkel szembeni éven belüli lejáratú követelések (amely tartalmazza a szerzıdés szerinti hosszú lejáratú, de a évben esedékes eft-os törlesztés összegét), és eft-ot tesz ki az ügyfelekkel szembeni éven túli lejáratra folyósított követelések állománya.

20 9 A hitelállomány összetételében minimálisan változott, volumenében a tervezett millió forint 100,1 %-ban teljesült. Állományon belül a háztartások felé kihelyezett hitelek 88,6 %-ot, a nem pénzügyi vállalkozásokkal, egyéb szervezetekkel szembeni követelések 11,4 %-ot tesznek ki. A Takarékszövetkezet negyedévente minısíti az ügyfelekkel szembeni követeléseit, és a várható megtérülés függvényében állapítja meg a valószínősíthetı veszteséget és képzi meg a kockázatot fedezı szükséges értékvesztés összegét. Minısített kintlévıségek után elszámolt értékvesztés Adatok ezerft-ban Minısítési kategória Hitelállomány Értékvesztés év év év év Külön figyelendı Átlag alatti Kétes Rossz Összes minısített Problémamentes Összes hitel A takarékszövetkezet szabályzata alapján minısített eszközállomány december 31-én eft volt. Ügyfelekkel szembeni követelések után elszámolt értékvesztés változása: Nyitó állomány: eft Képzés: eft (Minısítés miatt) Visszaírás: eft (Minısítés miatt) Felhasználás: eft (Veszteség mérséklés miatt) Záró állomány: eft A minısített hitelállomány után elszámolt értékvesztés állomány eft-tal nıtt a bázis évhez viszonyítva. A minısített kategóriáknál az értékvesztés elszámolásának értéke meghatározóan nıtt a rossz minısítéső állománynál, ugyanakkor a kétes állomány csökkent. Míg évben a hitelek 15,9 %-a volt minısített, addig évben ez az arány meghatározóan 41,2 %-ra emelkedett. Átstrukturált hitelek Szerzıdés szerint fennálló követelés: Elszámolt értékvesztés: Könyv szerinti érték: 27 db eft eft eft Követelés esedékesség szerint:(kormányrendelet alapján ) Megnevezés 4.a.)Mérlegsor Eszközök Ügyfelekkel szembeni követelés 3 hónapon belül 3 hón. túl - 1 éven belül 1 éven túl - 5 éven belül Adatok ezerft-ban 5 éven túl Összesen

21 10 A mérleg fordulónapján a Hpt. szerint nagykockázatnak minısülı hitelkövetelés és függı kötelezettség nem állt fenn. Értékvesztés alakulását a 3.sz. melléklet, Portfolió-minısítést a 4.sz. melléklet tartalmazza. Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok a Diákhitel, MFB, FHB kötvények években lejáró állományát tartalmazza. Részletezése a 2.sz. mellékletben. A évben lejáró MFB kötvények a forgatási célú állománynál kerültek kimutatásra. A befektetett eszközökön belül mutatjuk ki a befektetési célú részesedéseket eFt-os, az immateriális javakat 443 eft-os, a tárgyi eszközöket eft-os értéken. A befektetett pénzügyi eszközökön belül a részesedések bruttó állománya efttal nıtt az MTB Zrt-ben szerzett részesedés bekerülési értékével. Befektetési célú részesedések: Tulajdoni arány MTB Zrt eft 0,11% Tak-Invest Zrt eft 1,62% Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 100 eft 0,001% Banküzlet Zrt. 100 eft 0,001% Összesen: eft Az immateriális javaknál az elszámolt terv szerinti amortizáció 403 eft. Immateriális javak nyitó nettó értéke Beszerzés Terv szerinti értékcsökkenés Záró nettó érték én 846 eft 0 eft 403 eft 443 eft A leselejtezett immateriális javak bruttó értéke 243 eft, amelyek 0-ra leírt elavult operációs rendszer (Windows 98) és licenc. Tárgyi eszközök állománya eft-tól eft-ra csökkent a bázis évhez viszonyítva. Csökkenés összesen: eft, tételei: Használatbavétel (aktiválás) Értékcsökkenés (terv szerint) Értékcsökkenés (terven felüli) Értékesítés eft eft - 29 eft eft A leselejtezett mőszaki és egyéb berendezések bruttó értéke eft, amelyek zömében 0-ra leírt és elhasználódott eszközök voltak, terven felüli értékcsökkenés elszámolás 29 eft volt.

22 11 Takarékszövetkezetünk él a piaci értéken való értékelés lehetıségével. A tárgyi eszközök között kimutatott ingatlanok tekintetében úgy döntöttünk, hogy a 11 db saját tulajdonú ingatlanunkat piaci értéken mutatjuk ki könyveinkben (Számviteli törvény ): Ingatlanok értékbecsléssel megállapított forgalmi értéke Könyv szerinti (nettó) értéke Értékhelyesbítés eft eft eft A mérleg fordulónapon ingatlanjaink piaci értéke magasabb, mint a könyv szerinti (nettó) érték, a különbözet az eszközök között értékhelyesbítésként, a források között értékelési tartalékként kerül kimutatásra. Mőszaki berendezések: Az informatikai rendszer kiadásaira 619 eft-ot fordítottunk. Beszerzett legfontosabb számítástechnikai eszközök: 4 db POS 442 eft, 4 db szünetmentes 139 eft. Egyéb berendezésekre, jármővekre 478 eft-ot költöttünk, amelyek ügyviteli, irodatechnikai, irodai berendezések: 12 db szkenner, iratmegsemmisítı, telefon, Ingatlanok: Az ingatlanok mérlegértéke eft-ról eft-ra csökkent az elszámolt terv szerinti értékcsökkenéssel, illetve a bezárt kirendeltségünk épületének értékesítésével. Az immateriális javak és tárgyi eszközök alakulását az 1. sz. melléklet tartalmazza: - bruttó érték változás, - értékcsökkenés változás, - nettó érték változás. Egyéb eszközök között mutatjuk ki az egyéb követelések (munkavállalókkal kapcsolatos elszámolás, lakáscélú elszámolás, adóelszámolások) 9.616eFt-os összegét és a készleteket. A készletek év végén kimutatott eft-os állományából 484 eft ügyviteli nyomtatvány. Végrehajtás során tovább értékesítési céllal átvett vagyontárgy (ingatlan) eft, elszámolt értékvesztés 101 eft. A vonatkozó számviteli elıírások szerint az aktív idıbeli elhatárolások között mutatjuk ki a december 31-ig megszolgált, de be nem folyt kamatokat, amelyek a mérleggel lezárt idıszak költségeinek fedezetére szolgálnak, továbbá a befektetési célú értékpapírok árfolyamnyereségét, valamint a évben felmerült, de a évre vonatkozó mőködési költségeket, ráfordításokat, amelyek együttesen eft-ot tettek ki az év fordulónapján. ebbıl: diszkont kincstárjegy, MNB kötvény, államkötvény kamata: eft MFB, FHB, Diákhitel kötvény kamata eft kötelezı tartalék kamata: 568 eft értékpapír beszerzéshez kapcsolódó árfolyamnyereség: eft hitelkamatok aktív idıbeli elhatárolása: eft költségként elszámolt, de nem a tárgyévet illetı kiadások: eft

23 12 FORRÁSOK Adatok ezer Ft-ban Megnevezés évi évi Vált %-a bázis tény Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek ,1 Értékpapírok miatt fennálló kötelezettségek ,3 Egyéb kötelezettségek ,7 Passzív idıbeli elhatárolások ,9 Céltartalékok ,8 Saját tıke ,3 Források összesen ,1 A források állománya a bázis idıszakhoz képest eft-tal csökkent, amelyet meghatározóan a saját források csökkenése okozta. A források két nagy csoportjának alakulása Megnevezés Mo Mo Elt. Saját források ,4% ,4% -1,0 % Idegen források ,6% ,6% +1,0 % F O R R Á S O K , ,0 A Takarékszövetkezet a számviteli elıírásoknak megfelelıen a takarékbetéteket az ügyfelekkel szembeni kötelezettségek között, a betéti okiratokat (Méhecske Takaréklevél, Cserhát Takarékszelvény, Takaréklevél, Értékjegy), amelyek számviteli szempontból értékpapírnak kezelendı (viszont a Tpt. szerint értékpapírnak nem minısülı okiratok) tételként mutatjuk ki a források között. A mérleg fordulónapjával készített betétleltárak állománya tartalmazza a tıkésített kamatok összegét is, ez évben eft volt. A mérlegben a Takaréklevél betéti okirat tıkésített kamatát a passzív idıbeli elhatárolások közé soroljuk át. Takaréklevél kamata évben eft, évben eft. Betétállomány (takarékbetét és betéti okirat) alakulása az elızıek figyelembevételével december 31-én eft, évben eft, a tervezett millió forint felett teljesült. Az eltelt 1 év alatt célkitőzésünk a betétállomány szintentartása volt. A betétállomány 97,7 %-a eft éven belüli lejáratú, amelynek 17,3 %-át a Méhecske Takaréklevél betéti okirat (901 millió Ft) és 11,7 %-át a Cserhát Takarékszelvény (624 millió Ft) adja, 52,2 %-át (közel 2,8 milliárd Ft) az ügyfeleknek vezetett bankszámlabetétek és kapcsolódó éven belüli számlabetétek biztosítják. Fontosnak tekintettük a számlapénz növekedését és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások színvonalas biztosítását, (bankkártya; szolgáltatók számláinak csoportos beszedése; munkabérek, nyugdíjak átutalásának fogadása, SMS, Internet banki szolgáltatások).

24 13 A klasszikus takarékbetétek (könyves betét, takaréklevél) állománya az évek folyamán fokozatosan csökken. Hosszúlejáratú betétek december 31-i állománya eft, tárgyévi mérlegértéke eft (betétállomány 2,3 %-a), amely a hosszúlejáratú éven túli lekötött takarékbetétek, tartós lekötési számla, lakáscélú elhelyezések, kamatjegy értéke. Ügyfeleink betételhelyezés szempontjából a látraszóló és az éven belüli lejáratú bankszámla betétben és betéti okiratokban történı megtakarítások elhelyezését részesítették elınyben. Kötelezettség esedékesség szerint (Kormányrendelet alapján ) Megnevezés 2. Mérlegsor Források Ügyfelekkel szembeni kötelezettség 3 hónapon belül 3 hónapon túl- 1 éven belül 1 éven túl- 5 éven belül Adatok ezer Ft-ban 5 éven túl Összesen - - ab.)éven belüli lejáratú ac.) éven túli lejáratú Az egyéb kötelezettségek állománya eft, amelynek tartalma az év végi költségvetési kapcsolat felé fennálló kötelezettség, vállalkozók felé fennálló kötelezettség, adóelszámolások és egyéb rövidlejáratú kötelezettségek összegei. Passzív idıbeli elhatárolások között került kimutatásra a forrásokban a rövid és a hosszú lejáratú kötelezettségek között kimutatott betétek és betéti okiratok állománya utáni elszámolt kamat eft összegben. Ebbıl a takaréklevél kamata eft. Egyéb a tárgyévet terhelı, de a következı évben felmerülı mőködési kiadásokra eft-ot, határoltunk el. Névérték felett vásárolt értékpapírok tárgyévi elhatárolt árfolyamvesztesége 740 eft. Halasztott bevételként mutatjuk ki az ellenérték nélkül megszerzett MTB Zrt. részesedést eft-ot. Összesen az év fordulónapján eft került elszámolásra passzív idıbeli elhatárolásként. Céltartalékok Függı kötelezettségek évi állománya eft volt. Folyószámla hitelkeret igénybe nem vett állományát tartalmazza eft összegben, valamint eft-os vállalt bankgaranciát. Az egyedi minısítést elvégezve a függı kötelezettségeket külön figyelendı kategóriába soroltuk és 289 eft kockázati céltartalékot képeztünk.

25 14 A Takarékszövetkezet évi mérlegfordulónapi függıvé tett kamat és kamatjellegő jutalék valamint függı költség állománya eft volt, amelybıl mérlegkészítésig eft befolyt és elszámolásra került a évi bevételek között. Általános kockázati céltartalék állománya december 31-i fordulónappal átvezetésre került az Eredménytartalékba a kötelezı érvényő Számviteli Politika elıírása alapján így ezen a címen céltartalékok között nem mutat ki egyenleget. Saját tıke Megnevezés Jegyzett tıke Változás Saját tıke üzleti évi változása Növekedés Csökkenés (Adatok e Ft-ban) Jegyzett tıke leszállítás Tıketartalék Általános tartalék Eredménytartalék + Általános tartalék képzés Elızı évi mérleg szerinti eredmény átvezetése + Általános kockázati céltartalék átvezetése Értékelési tartalék - Vagyon- értékelés Tárgyévi mérleg szerinti eredmény, - Mérleg szerinti Elızı évi mérleg eredmény szerinti eredmény Saját tıke Forráselemek változása a saját tıkén belül: A saját tıke összegének csökkenését eft-ról eft-ra, eft-tal a jegyzett tıke az Általános tartalék, Eredménytartalék, Mérleg szerinti eredmény, továbbá az Értékelési tartalék változása eredményezte.

26 15 Jegyzett tıke: A jegyzett tıke állománya csökkent eft-ra, amely teljes összegben részjegybıl tevıdik össze, és a változás bejegyzésre került a Cégbíróság augusztus 27-i végzése alapján. Tıketartalék mérleg szerinti értéke eft, évi ingatlan-átértékelési különbözet. Eredménytartalék: Mérlegértéke eft-ról eft-ra nıtt, a évi eft mérleg szerinti eredmény (nyereség), valamint a fel nem használt eft Általános kockázati céltartalék átvezetésével. Értékelési tartalék: A takarékszövetkezet továbbra is alkalmazza az értékhelyesbítést. A kirendeltségi ingatlanok piaci értékének és könyv szerinti nettó értékének pozitív különbözető összegében szerepelteti a mérlegben az Értékelési tartalékot. Értékbecslés alapján az ingatlanok piaci értéke csökkent és ennek megfelelıen az Értékelési tartalék is módosításra került eft-ra. Általános tartalék képzését a Hpt. 75 -a alapján végeztük a következık szerint: évi adózott eredmény: eft Képzési kötelezettség Adózott eredmény: eft x 10 %-a 787 eft Szövetkezetünk a Hpt. 75 -a által elıírt általános tartalék képzési kötelezettségének eleget tett. Általános tartalék képzése utáni maradvány az adózott eredménybıl eft, osztalék kifizetést nem eszközlünk évi mérleg szerinti eredményünk eft nyereség.

27 16 AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS KIEGÉSZÍTÉSE A takarékszövetkezet a vonatkozó kormányrendelet alapján a hitelintézetekre vonatkozó tartalommal készíti el az Eredménykimutatást. Az Eredménykimutatás tételei: adatok ezerft-ban Tétel megnevezése évi évi Eltérés Sor sz. Bevételek Kapott kamatok és kamatjellegő bevételek Bevételek értékpapírokból Kapott (járó) jutalék és díjbevétel Pénzügyi mőveletek nettó eredménye Egyéb bevételek Rendkívüli bevételek Bevételek összesen Kiadások Fizetett kamatok és kamatjellegő ráford Fizetett (fizetendı) jutalékok Általános igazgatási költségek Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások társasági adóval Rendkívüli ráfordítások Kiadások összesen Értékvesztés követelés után és céltartalék képzési függı kötelezettségekre 4. Értékvesztés visszaírása követelés után és céltartalék felhasználás függı kötelezettségekre Általános kockázati céltartalék felhasználás Adózott eredmény ( ) Általános tartalék-képzés Jóváhagyott osztalék Mérleg szerinti eredmény (6-7-8) A takarékszövetkezet évben számvitelileg eft összes bevételt mutatott ki eft költség és ráfordítással szemben. Kapott kamatok és kamatjellegő bevételek összege eft, amely efttal, 20,2 %-kal csökkent évhez viszonyítva, és a tervben meghatározott 490 millió forintot 96,2 %-ban teljesítettük. A kamat bevételek 58,4 %-át (275 millió Ft) a kihelyezett hitelállomány kamat és díjbevétele biztosította, amelybıl a hosszú lejáratra kihelyezett hitelek képviselnek jelentıs hányadot. Az átlagos kamatszint a hiteleknél 12,5 %, díjbevételeket is figyelembe véve 13,3 %. Az értékpapírok és a bankközi betétek hozamának 41,6 %-os részaránya a kamatbevételeken belül a évi 43,5 %-hoz viszonyítva csökkenı részarányt eredményezett a jegybanki folyamatokat követı állampapír és bankközi kamathozamok miatt.

28 17 Az integrációs szerzıdésben elıírt kötelezettség teljesítése következtében bankközi megtakarítással, értékpapír portfolióval csak az MTB Zrt-nél rendelkezünk. Más banknál lejáró betéteket kötvények vásárlására fordítottuk. Csökkenı hiteligény miatt a gyarapodó ügyfélbetéteket csak alacsony kamatozású értékpapírba, bankközi betétbe tudjuk az MTB Zrt-nél elhelyezni. Fizetett kamatok és kamatjellegő ráfordítások összege a bázishoz viszonyítva eft-tal, 31,9 %-kal csökkent eft-ban realizálódott. Betétállományban megıriztük a év végi szintet. Kamatráfordításaink a tervezett 180 millió forinton alul realizálódtak. Az elszámolt kamatráfordításból meghatározó a látraszóló, rövid lejáratú betétek és az éven belüli könyves betétekre elszámolt eft, amely az összes kamatkiadás 96,3 %-a. Az átlagos betéti kamatszint 2,91 % csökkenı mértékő, a évi 4,6 % volt. Az ügyfelek által kedvelt Méhecske Takaréklevél és Cserhát Takarékszelvény betétkonstrukciók kamatráfordítása 58 millió forint, amely az összes kamatkiadás 36,6 %-a. Az ügyfelek elınyben részesítik a bankszámlán elhelyezett, és leköthetı számlapénzt, amely a betétállomány 52,2 %-át (2,8 milliárd Ft) képezi, és az elszámolt kamatráfordításból 42,4 %-ot (67 millió Ft) tesz ki. Banktevékenységbıl származó kamatmarzs eft, amely eft-tal csökkent, a bázishoz képest 16,7 %-kal. Tervezés során eft-tal számoltunk, amelyet 101 %-on teljesítettünk. Kamatpolitikai döntéseinket nagymértékben befolyásolja a jegybanki alapkamat változása, valamint a környezı kereskedelmi bankok által ajánlott kondíciók év folyamán betétkiáramlással nem kellett számolnunk, azonban a kamatmarzs tovább csökkent a hitelezés visszaesése és a jegybanki alapkamat folyamatos és jelentıs csökkenése következtében. Bevételek értékpapírokból: Tak-Invest Zrt-nél lévı részesedésünk után 624 eft osztalékot számoltunk el, az MTB Zrt-ben elhelyezett részesedésünkre 137 eft-ot kaptunk. Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek: között mutatjuk ki az egyéb pénzügyi szolgáltatásokból a bankszámlavezetés, jutalék és egyéb bevételeit, melynek összege eft. Jelentıs volt a bankszámlavezetés jutaléka, évben eft-ot realizáltunk. A bankkártya eft-ot, az egyéb pénzügyi szolgáltatás (biztosítási, Fundamenta jutalékbevétel, bankgarancia díjbevétel) eft-ot biztosított. A hitelbírálat bevétele eft-ot eredményezett, a hitelezés egyéb díjbevételei eft-ot tettek ki. Fizetett (fizetendı) jutalék- és díjráfordítások: eft, ebbıl bankköltség és pénzforgalmi jutalék eft, bankkártya üzletág jutalék költségei eft kiadást eredményeztek, értékpapír letétkezelési díj 380 eft. Széchenyi konstrukciók KA-VOSZ és MTB által felszámított jutalék 731 eft-ot tett ki. Pénzügyi mőveletek nettó eredménye eft, amely a pénzügyi szolgáltatás bevételei között a névérték felett illetve alatt vásárolt kamatozó értékpapírok névérték és beszerzési érték közötti nyereség jellegő különbözetének tárgyévre idıarányosan elszámolt összege.

29 18 Egyéb bevételek üzleti tevékenységbıl: eft-ot értünk el. Ebbıl eft a nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevétele (SMS díjbevétele). Az egyéb bevételek elszámolt összege eft, amelynek fı meghatározó tényezıje hitelbehajtás ráfordításainak megtérülése eft, tárgyi eszköz (ingatlan) értékesítés bevétele eft. Általános igazgatási költségek mérlegértéke eft, amely tartalmazza a személyi jellegő ráfordításokat (bérköltség, személyi jellegő egyéb kifizetések, bérjárulékok) és az egyéb igazgatási költségeket. A eft személyi jellegő ráfordításból eft a bérköltség (munkabér, tiszteletdíj). A személyi jellegő egyéb kifizetések eft, amely a reprezentációs költségeket, munkába járási hozzájárulást, étkezési hozzájárulást, munkáltatót terhelı táppénzt, természetbeni juttatások, stb. összegeit foglalja magába. Az elızıekben felsorolt összes személyi jellegő ráfordításhoz eft összegő bérjárulék fizetési kötelezettség kapcsolódott. Összességében a változás eft csökkenés a személyi jellegő ráfordításoknál. Az egyéb igazgatási költségek bázis idıszakhoz viszonyítva 0,4 %-kal növekedtek. Mérlegértéke eft, amelynek legjelentısebb tétele az anyagköltségek (nyomtatvány, energia) eft összegben, ezen kívül az igénybevett szolgáltatások költsége (posta, telefon, fenntartási költségek, pénzszállítási költségek, bérleti díjak, kommunikációs költségek, stb.) eft. Az egyéb szolgáltatásokra eft merült fel, amelybıl meghatározó a biztosítási díj eft összegben ben elszámolt értékcsökkenési leírás összege eft volt. Ebbıl a kisértékő tárgyi eszközök azonnali értékcsökkenési leírása 654 eft-ot tett ki. Az elszámolt értékcsökkenéssel kapcsolatos összesített adatokat az 1. számú melléklet tartalmazza. Az értékcsökkenési leírás összege a költségek között kis hányadot, 4,6 %-ot képvisel a mőködési (általános igazgatási) költségekbıl. Az amortizáció elszámolását a Takarékszövetkezet a Számviteli politikájában megfogalmazottaknak megfelelıen végzi. Az 100 eft egyedi érték alatti, vagyoni értékő jogok, szellemi termékek (szoftver), tárgyi eszközök bekerülési értékét használatbavételkor egy összegben, 200 eft egyedi érték alatti eszközöket 2 év alatt számolja el értékcsökkenési leírásként. Szoftverek és számítástechnikai eszközök leírását 3 évben határoztuk meg. Az értékcsökkenést negyedévente számolja el a Takarékszövetkezet. Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységbıl mérlegértéke eft, amelybıl önkormányzatok felé eft elszámolt ráfordítás (iparőzési-, gépjármőadó, építményadó), hitelezési veszteségként eft került leírásra, a hitelbehajtás tárgyévi ráfordítása eft. Hitelintézeti járadékra 918 eft kötelezettség keletkezett. Az egyéb ráfordítások 74,8 %-át a évben bevezetett pénzügyi tranzakciós illeték jelenti eft összegben, amelybıl eft a tranzakciós illeték elmaradást pótló befizetés összege az eszközölt törvénymódosítás miatt.

Éves beszámoló 2013. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves beszámoló 2013. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Jász-Takarékszövetkezet 5100 Jászberény Szabadság tér 9-10. Statisztikai számjel: 10045796-6419-122-16 Cégjegyzékszám: 16-02-001524 www.jasztakarek.hu Éves beszámoló 2013. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. HUNGÁRIA TAKARÉK 7150 Bonyhád Szabadság tér 9. KSH: 10046113-6419-122-17 Cg.: 17-02-000588 ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés... 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. TISZAFÜRED ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET... 5350. Tiszafüred, Kossuth tér 17. Internet: www.tiszafured.tksz.hu Cg.: 16-02-001537 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1. Általános rész 1.1. A Bank fıbb adatai Név: Mohácsi Takarék Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 7700 Mohács, Dózsa György u. 31. Honlap

Részletesebben

GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711Gyula, Széchenyi u.53.

GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711Gyula, Széchenyi u.53. GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711Gyula, Széchenyi u.53. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1) MÉRLEG... 4 2) EREDMÉNYKIMUTATÁS... 10 3) KÖLTSÉGNEMEK... 13 4) A GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 2013.ÉVI EREDMÉNYÉNEK FELOSZTÁSA...

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012.

Kiegészítı melléklet 2012. Vámosgyörk és Vidéke Takarékszövetkezet 3291 Vámosgyörk, Petıfi út 21. Cg: 10-02-020032 Kiegészítı melléklet 2012. A Takarékszövetkezet könyvvizsgálatra kötelezett. I. Általános rész 1. Bevezetı A Vámosgyörk

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5052 Újszász, Erkel Ferenc út 2/a. Internet: www.ujszaszitakarek.hu Cg.: 16-02-001531 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói

Részletesebben

Bak és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8945 Bak, Széchenyi tér 2. Cg.: 20-02-050064 ÉVES BESZÁMOLÓ

Bak és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8945 Bak, Széchenyi tér 2. Cg.: 20-02-050064 ÉVES BESZÁMOLÓ Bak és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8945 Bak, Széchenyi tér 2. Cg.: 20-02-050064 ÉVES BESZÁMOLÓ Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészít melléklet Könyvvizsgálói jelentés 2013.12.31. 1 TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG...

Részletesebben

RAKAMAZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4465 RAKAMAZ SZENT ISTVÁN ÚT 25. Cg.: 15-02-050258 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

RAKAMAZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4465 RAKAMAZ SZENT ISTVÁN ÚT 25. Cg.: 15-02-050258 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. RAKAMAZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4465 RAKAMAZ SZENT ISTVÁN ÚT 25 Cg.: 15-02-050258 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Rónasági TAKARÉKSZÖVETKEZET 6085. Fülöpszállás,Kiskunság tér l Internet: www.ronasagi.hu Cg.: 0302000278/90 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet... 1 TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG...

Részletesebben

Kápolnásnyék és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 29. Internet: www.nyekitakarek.hu ÉVES BESZÁMOLÓ

Kápolnásnyék és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 29. Internet: www.nyekitakarek.hu ÉVES BESZÁMOLÓ Kápolnásnyék és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 29. Internet: www.nyekitakarek.hu Cg.: 07-02-000504 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója 2013. évi beszámolója KSH:10043615 6419 122 05 Cj.szám: 05-02-000267 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG 2013. december 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. Bak és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8945 Bak, Széchenyi tér 2. Cg.: 20-02-050064 ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészít melléklet Könyvvizsgálói jelentés... TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS...

Részletesebben

Cg.: 04-02-000216 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék

Cg.: 04-02-000216 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék Cg.: 04-02-000216 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész 14 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 14 2. Számviteli politika

Részletesebben

AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK, ÚGY A MEGADOTT ADATOT EZER FORINTBAN KELL ÉRTELMEZNI!! MÉRLEG M É R L E G

AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK, ÚGY A MEGADOTT ADATOT EZER FORINTBAN KELL ÉRTELMEZNI!! MÉRLEG M É R L E G AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK, ÚGY A MEGADOTT ADATOT EZER FORINTBAN KELL ÉRTELMEZNI!! MÉRLEG KSH: 10116058-6419-122-12 Cg.: 12-02-000365 Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet M É R L E G S.sz. M e g n e v

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2112 VERESEGYHÁZ, Fő út 53. Cg.: 13-02-050250 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék... 1 TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG...

Részletesebben

R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T K I S V Á R D A 4600 Kisvárda, Szent László út 68. Cg.: 15-02-050264 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T K I S V Á R D A 4600 Kisvárda, Szent László út 68. Cg.: 15-02-050264 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T K I S V Á R D A 4600 Kisvárda, Szent László út 68. Cg.: 15-02-050264 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET... 8900. ZALAEGERSZEG, Dísz tér 7. Internet: www.zalavolgye.tksz.hu Cg.: 20-02-050052 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés Az Erste Bank Hungary Nyrt. tulajdonosai részére 1.) Elvégeztük az Erste Bank Hungary Nyrt. ( Társaság ) mellékelt 2008. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 03-02-000284 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. www.szabadszallasitakarek.hu Cg.: 03-02-000284 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. BALMAZÚJVÁROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Cg:09-02-000184 4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 3. Internet: www.balmaztakarek.hu ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u. 39. Cg.: 05-02-000268 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés... 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Internet: www.endrod.tksz.hu Cjsz.: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Kelt:... Györök

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Dunakanyar TAKARÉKSZÖVETKEZET 2023 Dunabogdány, Hajó u.3. Internet: www.dkanyar-tksz.hu Cg.: 13-02-050251 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2010.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. Bak és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8945 Bak, Széchenyi tér 2. Cg.: 20-02-050064 ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés... 1 TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG, EREDMÉNYKIMUTATÁS...

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. LAKITELEKI TAKARÉKSZÖVETKEZET 6065 LAKITELEK, LIGET u 2. Cg.: 03-02-000135 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészít melléklet Könyvvizsgálói jelentés... 1 TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS...

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Hartai TAKARÉKSZÖVETKEZET 6326, Harta, Kossuth Lajos u.31. Cg.: 03-02-000223 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés 1 Hartai

Részletesebben

Éves hitelintézeti beszámoló

Éves hitelintézeti beszámoló 1 0 0 4 3 9 5 2 6 4 1 9 1 2 2 0 6 Statisztikai számjel 0 6-0 2-0 0 0 2 4 6 Cégjegyzék szám Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 6 6 3 5 Szegvár, Szabadság tér 1. 2 0 1 3. é v i Éves hitelintézeti beszámoló

Részletesebben