Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének április 28-án kor megtartott üléséről. TÁRGYSOROZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. április 28-án 13 00 -kor megtartott üléséről. TÁRGYSOROZAT"

Átírás

1 Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének április 28-án kor megtartott üléséről. tárgysorozata: határozata: rendelete: 9-11 TÁRGYSOROZAT 1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról Előadó: Polgármester 2. Előterjesztés Buj Község Önkormányzat évi költségvetési rendelet módosításáról Előadó: Polgármester Előterjesztés: írásban 3. Előterjesztés Buj Község Önkormányzat évi zárszámadási rendelet megalkotására Előadó: Polgármester Előterjesztés: írásban 4. Előterjesztés az állattartásról szóló rendelet megalkotására Előadó: Jegyző Előterjesztés: írásban 5. Előterjesztés az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet megtárgyalására Előadó: Jegyző Előterjesztés: írásban 6. Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok évi támogatására pályázat benyújtására Előadó: Jegyző Előterjesztés: írásban 7. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére Előadó: Polgármester Előterjesztés: írásban

2 8. Előterjesztés a Szociális Alapszolgáltatási Központ társulás megállapodásának módosítására Előadó: Jegyző Előterjesztés: írásban 9. Egyebek Buj, április 28. Barta Miklós Ferenc polgármester Dr. Németh Károly jegyző 137

3 JEGYZŐKÖNYV Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének április 28-án kor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza Buj, Rákóczi u. 1. Jelen vannak: Barta Miklós Ferenc polgármester Buhajla János képviselő Fazekas András képviselő Kiss Józsefné képviselő Mester János képviselő Munkácsiné Kolozsi Katalin képviselő Toma László képviselő Tanácskozási joggal meghívott: Dr.Németh Károly jegyző Barta Miklós Ferenc polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja hogy a testület határozatképes mivel mind a hét fő képviselő jelen van. Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Mihalik Anna hivatali dolgozót, hitelesítőknek pedig Buhajla János és Mester János képviselőket javasolja, mely javaslatot a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott. Javasolja a meghívóban kiküldött napirendi pontok tárgyalását: 1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról Előadó: Polgármester 2. Előterjesztés Buj Község Önkormányzat évi költségvetési rendelet módosításáról Előadó: Polgármester Előterjesztés: írásban 3. Előterjesztés Buj Község Önkormányzat évi zárszámadási rendelet megalkotására Előadó: Polgármester Előterjesztés: írásban 4. Előterjesztés az állattartásról szóló rendelet megalkotására Előadó: Jegyző Előterjesztés: írásban 138

4 5. Előterjesztés az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet megtárgyalására Előadó: Jegyző Előterjesztés: írásban 6. Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok évi támogatására pályázat benyújtására Előadó: Jegyző Előterjesztés: írásban 7. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére Előadó: Polgármester Előterjesztés: írásban 8. Előterjesztés a Szociális Alapszolgáltatási Központ társulás megállapodásának módosítására Előadó: Jegyző Előterjesztés: írásban 9. Egyebek A képviselőtestület a meghívóban kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta, más napirendi pont tárgyalására javaslat nem érkezett. 139

5 1./Napirendi pont: Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról Előadó: Polgármester Barta Miklós Ferenc polgármester: Községünkben továbbra is égető probléma az elszegényedés mértéke. A pénztelenség, nincstelenség rövid időn belül megélhetési bűnözést fog eredményezni, melyre fel kell készülnünk. A polgárőrség és a rendőrhatóság segítségére lesz szükségünk megállapításom szerint. Közmunkára május június és július hónapban 58 közmunkást fogunk tudni alkalmazni 4 órában, 4, 3, 2 hónap időtartamra. Ez alatt az idő alatt kell a szikkasztó árkokat kialakítani Szántóhalom és Feketehalom irányában. Sort kell kerítenünk a községben kialakított és kialakítatlan csapadékvíz-elvezető árokrendszer kiépítésére, felújítására. A múlt héten bejártam a községet minden olyan ingatlanra bementem, amelyik nem felel meg a tiszta udvar, rendes ház követelményének. Az ingatlantulajdonosok az ott lakók folyamatosan takarítanak, rendezik portájukat, ingatlanuk területét. Meglepődtem, hogy olyan családok is, mint a Bancsókék becsatlakoznak ebbe a rendszerbe. Összeszedik a szemetet égetik a gazt és rendezik a kertjeiket. Ahol nem laknak és elhagyatottak a telkek és ingatlanok ott közmunkásainknak kell ezt a takarítást megoldani és a tulajdonosokra ráterhelni a költségeket. Az Arany János úti házakhoz is kimentem, a lakott ingatlanoknál is folyamatosan takarítanak az ott lakók. Nem ágálkodnak a bevezetett rendszer ellen. Egyetlen különösen nagy problémával álltak elő, mégpedig a kisebbség vezetőségének a munkájával nincsenek megelégedve. Többen említették a vetőmagok, étkezési burgonya és élő baromfi hiányát, amit a mostani vezetés megígért és nem teljesített. Azt tudtam ezeknek az embereknek mondani, hogy a kisebbség számlájáról a pénz nagy mértékben csökkent. A vezetőség telefonjai felemésztették a számlájukon lévő összeg nagy részét. A Bancsók Elemér telefondíja havonta ezer forint, így persze, hogy nem tudták teljesíteni ígéretüket. Kénytelenek vagyunk egyirányusítani ezeket a készülékeket, vagy a sim kártyát bevonni tőlük. A jó időnek köszönhetően a belvíz lassan visszahúzódik. Ahol szükséges közmunkásokkal el kell kezdeni a csapadékvíz-elvezető árkok kiépítését. Közmunkába csak olyan embereket lehet bevonni akik még nem voltak, vagy régen dolgoztak önkormányzatunknál. Elszomorító ez a helyzet, hisz olyanokra is sor kerül akik termelő munkát nem akarnak végezni, sőt a többi munkást is visszafogják a munkában. Legutóbb is a kiválasztott emberek felét lehúzták a listáról a Munkaügyi Központban. Elkezdtük az önellátó gazdálkodást. Köszönet Toma László képviselő társamnak a segítőkészségéért, hisz az Integrál Közösségi Ház és a jegyzői kerteket felszántatta és vetés alá előkészítette. A vetőmagvakat a burgonyát, kedvezményes áron beszereztük és elvetettük. Innentől kezdve a gyomtalanítás és a zöldség kultúrák védelmét kell szem előtt tartanunk. Az Integrált Közösségi Ház parkolórendszeréhez a kivitelező leszállítatta a bevállalt térburkoló köveket. Előkészíttette, rendbe tetette az egész területet. 550 m2 a parkoló nagysága melyet társadalmi munkában fogunk kiépíteni ugyanúgy, mint az épületvédő járdarendszert. A zsaluzási munkák szakszerű kiépítését Buhajla János képviselő társam vezette le. Köszönet érte és mindazoknak is, akik a betonozásban részt vettek. A jegyzői lakás előtt és az udvarban nőtt hatalmas fenyőfákat kivágtam, nem engedtem át másnak ezt a felelősségteljes munkát, mivel képesítése a közmunkások közül senkinek nem volt. Az udvarban lévő fenyőfára fel kellett mászni és fentről lefelé lehetett darabolni. A kinti két fenyőfát a kövesútra borítottam, figyelve a villanyvezeték közelségére. Speciális fakitermelők ezért a munkáért ezer forintot is elkértek volna. Megint csak pénzt spóroltam meg önkormányzatunknak. Május elején a főutat fel fogjuk virágoztatni. Minden oszlopra szeretnénk elhelyezni virágot. Ennek a költségét 105 ezer forintot a részemre járó kocsi átalányból fogom kifizetni, így önkormányzatunkat ezzel a költséggel sem fogjuk 140

6 terhelni. A Napfény Nyugdíjas klub szeretne Pécsre eljutni. Régi vágyuk teljesülne ezáltal. Úgy gondoltam őket is segítem 105 ezer forinttal a következő hónapokban járó kocsi átalányommal. Felajánlásomat nagy örömmel fogadták. A sport pályán megtekintettem az öltöző épületét, sajnos a szociális helységek hiánya szembetűnő. Az idei falunapot ismételten itt kell megvalósítanunk, ahhoz viszont az említett helységeket ki kell alakítanunk, mivel a falunapot nemzetközivé kell tennünk az elnyert pályázatunk miatt. melynek összeg 1.3 millió forint. Az infrastruktúra minden részének megfelelőnek kell lenni ebben az épületben. Az anyagköltség fogja az önkormányzatunkat terhelni, a munkafolyamatot én személyesen fogom levezetni, szakképzett közmunkások segítségével. A napokban adóügyesünk kigyűjtötte kérésemre a hátralékosok listáját. Megdöbbentő adatok tárultak elém. 527 hátralékosunk van, összes tartozásuk Ft. Ez összeg nagy részét nem fogjuk tudni behajtani hisz a tartozó cégek ellen csődeljárást kezdeményeztek. Sok családnál az elszegényedés, munkanélküliség miatt alakult ki a tartozás összege, ez ellen pedig nem tudunk tenni semmit sem. 2./Napirendi pont: Előterjesztés Buj Község Önkormányzat évi költségvetési rendelet módosításáról Előadó: Polgármester Előterjesztés: írásban Barta Miklós Ferenc polgármester: Kérem, hogy aki a kiküldött anyag alapján egyetért a rendelet módosításával szavazzon. A képviselőtestület az előterjesztést és a rendelet-tervezetet egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és a rendeletet a következő képen módosította. BUJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2011 (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló módosított 1/2010. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról Buj község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában alapján a következőket rendeli el: 1. (1) A fejlesztési célú pályázatok saját erő részének biztosítása érdekében a hatályos költségvetési rendelet 3. -ban megállapított 141

7 kiadási főösszegét bevételi főösszegét E Ft-tal E Ft-tal módosítja és az önkormányzat évi módosított kiadási főösszegét módosított bevételi főösszegét a hitelfelvétel összegét E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban állapítja meg. (2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat E Ft személyi jellegű juttatások E Ft munkaadókat terhelő járulék E Ft dologi kiadás E Ft támogatásértékű működési kiadás 950 E Ft működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre E Ft társadalom- és szociálpolitikai juttatás E Ft felújítás E Ft intézményi beruházási kiadások 726 E Ft hitelek kamatai jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 2. (1) Az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott személyi juttatások előirányzatát E Ft-tal, a járulékok előirányzatát E Ft-tal növeli, a dologi kiadások előirányzatát E Ft-tal csökkenti. A működési célú pénzeszközátadások előirányzatát 159 E Ft-tal, a társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzatát 816 E Ft-tal csökkenti. A kamatkiadások előirányzatát 726 E Ft-tal növeli, a felújítások előirányzatát E Ft-tal, az intézményi beruházások előirányzatát 4094 E Ft-tal csökkenti. (2) Az intézményi működési bevételek előirányzatát E Ft-tal növeli, a felhalmozási célú bevételek előirányzatát E Ft-tal csökkenti. Az állami támogatások, kiegészítések előirányzatát E Ft-tal, a fejlesztési célú pénzeszközátvételek előirányzatát E Fttal csökkenti, a működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát E Ft-tal növeli. Az ÖNHIKI támogatás, valamint a működésképtelen önkormányzatok támogatásának előirányzatát E Ft-tal növeli. A működési célú hitelfelvétel előirányzatát 8013 E Ft-tal, a fejlesztési célú hitelfelvétel előirányzatát E Ft-tal csökkenti. 3. A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete, 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, 142

8 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete, 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete, 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete, 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete, 7. melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete, 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete, 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete, 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete, 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete, 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete, 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete, 14. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép. 4. A rendelet május 5. napján lép hatályba. Buj, április 28 dr. Németh Károly jegyző Barta Miklós Ferenc polgármester 143

9 1. melléklet Buj község Önkormányzat évi egyszerűsített mérlege /ezer Ft/ Bevételek megnevezése Eredeti e.i. Modosított e.i. Módosítási javaslat Kiadások megnevezése Eredeti e.i. Módosított e.i. Módosítási javaslat I. Működési bevételek I. Működési kiadás Intézményi bevételek Bér és bérjellegű kiadás Önkormányzatok sajátos működési bevétele Munkaadót terhelő járulékok Magánszemélyek kommunális adója Dologi kiadás Vállalkozók kommunális adója Speciális célú támogatás Gépjárműadó II. Felhalmozási célú kiadás Iparűzési adó III. Hiteltörlesztés Talajterhelési díj IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pótlék, bírság V. Tartalék Termőföld bérbead.szárm.jövedelem Egyéb folyó bevétel II. Támogatások Normatív állami támogatás Központosított támogatás ÖNHIKI/ Működésképtelen önk.támogatása III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek IV. Pénzeszközátvételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel V. Hitel Működési célú Felhalmozási célú VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek VI. Pénzmaradvány Bevétel mindösszesen: Kiadások mindösszesen:

10 Megnevezés 2. melléklet Buj Község Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek Eredeti e.i. Módosított e.i. Módosítási javaslat Megnevezés Kiadások Eredeti e.i. Módosított e.i. /ezer Ft/ Módosítási javaslat Int. működési bevételek Személyi juttatások Önkorm. sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulék Támogatások, kiegészítések Dologi kiadások Támogatásértékű bev Egyéb folyó kiadások EU támogatás Támogatásértékű műk.kiadás Költségvetési bevételek összesen: Előző évi műk. célú pénzm. igénybev Rövid lejáratú hitelfelvét Társadalom- és szociálpol. jutt Tartalékok Költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelfelvét - Likvid hitelek törlesztése Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek - Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások ÖSSZES BEVÉTEL ÖSSZES KIADÁS

11 Megnevezés 3. melléklet Buj Község Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Eredeti e.i. Módosított e.i. Módosítási javaslat Megnevezés Eredeti e.i. Módosított e.i. /ezer Ft/ Módosítási javaslat Felhalmozásra fordítható normatív Esélyegyenlőségi Inf.pont. kialakítása áll. támogatás Felhalmozási célú bevétel Integrációs Közösségi és Szolg.Tér Magánszemélyek kommunális adója Rendezvény háttér-infrastruktúra támogatása Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel SZAK építése Sirinya Felhalmozási célú hitel kamata 726 Integrációs közösségi tér pályázat KEOP Ált Iskola felújítása bevétel Rövid lej. beruházási c. hitelfelvét Sirinya Felhalmozási célú ÁFA visszatér Informatikai eszközbeszerzés Informatikai normatíva 1000 TÁMOP Telek értékesítés évi normatíva felhasználása Közműfejlesztési támogatás 15 Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

12 4. számú melléklet Buj Község önkormányzatát évben megillető, előzetesen számított normatív állami hozzájárulások és SZJA összegéről Megnevezés Mutató Fajlagos összeg (Ft/év/fő) Összeg (Ft) Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási és sport- és kulturális feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzbeli szociális juttatások közpotilag számított Otthonközeli ellátás; Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás együttesen Otthonközeli ellátás; Szociális étkeztetés és nappali ellátás együttesen , Otthonközeli ellátás; Szociális étkeztetés , Otthonközeli ellátás; Házi segítségnyújtás , Otthonközeli ellátás; Nappali ellátás Gyermekek napközbeni ellátása; bölcsődei ellátás Gyermekek napközbeni ellátása; ingyenes intézményi étkezés bölcsőde Óvodai nevelés; évben időarányosan 8 hónapra; 1-3. nevelési év 77 fő fajlagos összeg Óvodai nevelés; évben időarányosan 4 hónapra; 1-3. nevelési év 74 fő fajlagos összeg iskolai oktatás évben időarányosan 8 hónapra; 1-2. évf. 53 fő fajlagos összeg iskolai oktatás évben időarányosan 8 hónapra; 3. évf. 33 fő fajlagos összeg iskolai oktatás évben időarányosan 8 hónapra; 4. évf. 33 fő fajlagos összeg iskolai oktatás évben időarányosan 8 hónapra; 5-6. évf. 43 fő fajlagos összeg iskolai oktatás évben időarányosan 8 hónapra; 7. évf. 33 fő fajlagos összeg iskolai oktatás évben időarányosan 8 hónapra; 8. évf. 30 fő fajlagos összeg iskolai oktatás évben időarányosan 4 hónapra; 1-2. évf. 56 fő fajlagos összeg iskolai oktatás évben időarányosan 4 hónapra; 3. évf. 21 fő fajlagos összeg iskolai oktatás évben időarányosan 4 hónapra; 4. évf. 35 fő fajlagos összeg iskolai oktatás évben időarányosan 4 hónapra; 5-6. évf. 54 fő fajlagos összeg

13 iskolai oktatás évben időarányosan 4 hónapra; 7. évf. 24 fő fajlagos összeg iskolai oktatás évben időarányosan 4 hónapra; 8. évf. 31 fő fajlagos összeg Alapfokú művészetoktatás; évben 8 hónapra lapján zeneművészeti ág 23 fő fajlagos összeg Alapfokú művészetoktatás; évben 8 hónapra lapján képző-... ág 66 fő fajlagos összeg Alapfokú művészetoktatás; évben 4 hónapra lapján zeneművészeti ág 24 fő fajlagos összeg Alapfokú művészetoktatás; évben 4 hónapra lapján képző-... ág 66 fő fajlagos összeg napközis/tanulószobai foglalkozás évben 8 hónapra 1-4 évf. 109 fő fajlagos összeg napközis/tanulószobai foglalkozás évben 8 hónapra 5-8 évf. 63 fő fajlagos összeg napközis/tanulószobai foglalkozás évben 4 hónapra 1-4 évf. 103 fő fajlagos összeg napközis/tanulószobai foglalkozás évben 4 hónapra 5-8 évf. 61 fő fajlagos összeg SNI gyermekek, tanulók gyógypedagógiai nevelésből évben 8 hónapra 0 fajlagos összeg SNI gyermekek, tanulók gyógypedagógiai nevelésből évben 4 hónapra 0 fajlagos összeg SNI gyermekek, tanulók testi, érzékszervi évben 8 hónapra 0 fajlagos összeg SNI gyermekek, tanulók testi, érzékszervi évben 4 hónapra 0 fajlagos összeg SNI gyermekek, tanulók enyhe értelmi fogy évben 8 hónapra 11 fő fajlagos összeg SNI gyermekek, tanulók enyhe értelmi fogy évben 4 hónapra 11 fő fajlagos összeg Kedvezményes óvodai isk.étkeztetés évben 12 hónapra 184 fő Kiegészítő hozzájárulás gyerm. kedv. részesülő 5-7 évf. évf. ingyenes étk. 43 fő Általános hozzájárulás tanulók ingyenes tankönyvellátásához 221 fő Ingyenes tankönyvellátás; 187 fő Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 15 fő A települési önkormányzatot megillető SZJA 8 %-a központilag számított A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése központilag számított összesen:

14 5. melléklet Buj Község Önkormányzat évi intézményi tevékenység bevételeiről /ezer Ft/ Megnevezés Eredeti e.i. Módosítási javaslat 1. Igazgatás bevételei Mezőőri szolgálat bevételei Temető (Sírhely, temetési szolgáltatás) Bölcsődei térítési díjak Polgármesteri Hivatal bevételei (1-4) Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételei Óvoda étkezési térítési díj Iskola Iskola étkezési térítési díj ÖNO étkezési térítési díj Munkahelyi vendéglátás étkezési térítési díj ÁFA bevételek Önálló intézmény bevételei (6-11) Intézményi tevékenységek bevételei mindösszesen /1-11/

15 6. melléklet Buj Község Önkormányzat évi kiadásai Megnevezés 1. Önállóan gazdálkodó intézmény működési kiadásai (8. sz. melléklet) 2. Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai (11. sz. melléklet) 3. Önkormányzati bölcsőde (11.sz.melléklet) 4. Szociális Alapszolgáltatási Központ kiadási (9.sz.melléklet) 5. Kisebbségi Önkormányzat költségei (7.sz.melléklet) 6. Polgármesteri Hivatal költségvetésében nem szereplő működési kiadás ( sz. m) Eredeti e.i. Módosítási javaslat Ebből Bér Járulékok Dologi kiadások /ezer Ft/ Spec. célú támogatás Eredeti Módosít Eredeti Módosít Eredeti Módosít Eredeti Módosít Működési kiadás mindösszesen

16 7. melléklet a helyi cigány kisebbségi önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról Bevételek Eredeti Módosítási javaslat /ezer Ft/ Kiadások Eredeti e.i. Módosítási javaslat Állami támogatás Személyi jellegű kiadások évi pénzmaradvány tiszteletdíj -járulék Dologi kiadások utazási ktgtérítés telefon költség rendezvények ktg-e internet előfizetésidíj 60 - egyéb kiadások Szociális jellegű kiadások kirándulás támogatása iskolába járás támogatása 100 Bevételek összesen Kiadások összesen

17 Megnevezés Óvodai étkezés Iskolai étkezés Egyéb étkezés 8. számú melléklet II. Rákóczi Ferenc Általános és Művészeti Iskola, Óvoda, Könyvtár működési kiadásai Óvodai nevelés SNI óvodai nevelés Könyvt ár 1-4 évfolya m Eredeti SNI 1-4 évfolyam 5-8 évfolya m Eredeti SNI 5-8 évfolyam Eredeti Módosí Eredeti Módosí Eredeti Módosí Eredeti Módosí Eredeti Módosí Eredeti Módosí Módosí Eredeti Módosí Módosí Eredeti Módosít Eredeti Módosít e.i. t e.i. t e.i. t e.i. t e.i. t e.i. t e.i. t e.i. t e.i. t e.i. e.i. Alapilletmény Illetménypótlék Minőségbizt. pótlék Keresetkiegészítés Túlóra Törzsgárda jutalom Jubileumi jutalom Részmunkaidő 0 0 Megbízási díj Ösztöndíj Étkezési hozzájárulás Bér összesen Tb. járulék Munkaadót terh. jár Járulékok összesen Alma program Irodaszer Szakmai anyag Kisértékű eszközök Telefon Biztosítás 0 0 Belföldi kiküldetés Egyéb dologi. kiadás Gáz Villany Víz-csatorna Ingatlan karbantartás Egyéb üzemeltet. kiad Könyv, folyóirat Gyógyszer, vegyszer Élelmiszer ÁFA Tanulói ösztöndíj 0 0 Díjak, egyéb befiz Dologi kiadások össz Kiadások összesen Összesen 1. oldal ezer forint 152

18 Megnevezés Művészeti oktatás Napközi oktatás SNI napközi oktatás Tanuló szoba Okt. kieg. Munkah. étkezés IPR iskola IPR Óvoda TÁMOP /Comenius Összesen 2. oldal Végössze sen Eredeti Módosí Eredeti Módosí Eredeti Módosí Eredeti Módosí Eredeti Módosí Eredeti Módosí Eredeti Módosí Eredeti Módosí Eredeti Módosí Eredeti Módosít Eredeti Módosít e.i. t e.i. t e.i. t e.i. t e.i. t e.i. t e.i. t e.i. t e.i. t e.i. e.i. Alapilletmény Illetménypótlék Minőségbizt. pótlék Keresetkiegészítés Túlóra Törzsgárda jutalom Jubileumi jutalom Részmunkaidő Megbízási díj Ösztöndíj Étkezési hozzájárulás Bér összesen Tb. járulék Munkaadót terh. jár Járulékok összesen Alma program Irodaszer Szakmai anyag Kisértékű eszközök Telefon Biztosítás Belföldi kiküldetés Egyéb dologi. kiadás Gáz Villany Víz-csatorna Ingatlan karbantartás Egyéb üzemeltet. kiad Könyv, folyóirat Gyógyszer, vegyszer Élelmiszer ÁFA Tanulói ösztöndíj Díjak, egyéb befiz Dologi kiadások össz Kiadások összesen

19 9. melléklet Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételeinek és kiadásainak alakulása évre Bevétel Eredeti e.i. Módosítási javaslat Kiadás Eredeti e.i. /ezer Ft/ Módosítási javaslat Állami támogatás Bérkiadások Időskorúak nappali intézményi ellátása Időskorúak nappali intézményi ellátása Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás Térítési díj bevételek Járulék Időskorúak nappali intézményi ellátása Időskorúak nappali intézményi ellátása Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás Kistérségi támogatás Dologi kiadások Időskorúak nappali intézményi ellátása Időskorúak nappali intézményi ellátása Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás Önkormányzati kiegészítés Felhalmozási kiadás évi elszámolás ÁFA bevétel 5962 ÖSSZES BEVÉTEL ÖSSZES KIADÁS

20 10. melléklet Buj Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának évi költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások Megnevezés Temetőfenntartás /11. számú melléklet/ Művelődési Ház feladatok /11. számú melléklet/ Közfoglalkoztatás /11 számú melléklet/ TÁMOP/ Területpolitikai tev. /11. számú melléklet/ Védőnői szolgálat /11. számú melléklet/ Községgazdálkodás /11 számú melléklet/ Rendszeres. és eseti pénzbeli ellátás. /12. számú melléklet/ Támogatások, átadott pénzeszközök. /13 számú melléklet/ Eredeti e.i. Módosítási javaslat Ebből Bér Járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások /ezer Ft/ Eredeti Módosít Eredeti Módosít Eredeti Módosít Eredeti Módosít Összesen Létszám 155

21 Megnevezés 11. számú melléklet Buj község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának évi költségvetésében szereplő szakfeladatonként működési kiadások Költésvetési hely megnevezése Igazgatás Bölcsőde Bölcsőde konyha Temetőfenntart Művelődési ház Védőnői szolgálat Község-gazdálkodás Közfoglalkoztat Közmunka TÁMOP/Területpoli tikai tev. ezer forint Összesen Eredeti e.i. Módosít. Eredeti e.i. Módosít. Eredeti e.i. Módosít. Eredeti e.i. Módosít. Eredeti e.i. Módosít. Eredeti e.i. Módosít. Eredeti e.i. Módosít. Eredeti e.i. Módosít. Eredeti e.i. Módosít. Eredeti e.i. Módosít. Eredeti e.i. Módosít. Alapilletmény Vezetői pótlék Illetménykiegészítés Keresetkiegészítés Törzsgárda Jubileumi jutalom Egyéb juttatások Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtér.és hj Költségáltalány 0 0 Egyéb bérrendszer alá tart.mbére Részmunkaidőben fogl. Mbére Részmunkaidőben fogl.egyéb jutt. 0 0 Képviselők tiszt.díja, megbízási díj Személyi juttatások TB járulék Munkaadót terhelő egyéb járulék Munkaadót terhelő járulékok Irodaszer, nyomtatvány Információhordozók Könyv, folyóirat Hajtóanyag Szakmai anyagok Munkaruha Egyéb készletek Telefondíj Postai díj Gázenergia Villamosenergia Vízdíj Karbatartási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési kiadás Belföldi kiküldetés Továbbképzés Élelmiszerbeszerzés Gyógyszer, vegyszer Áfa Dologi kiadás Működési kiadások összesen

22 12. melléklet Buj Község Önkormányzat évi rendszeres és eseti pénzbeni ellátások /ezer Ft/ Megnevezés Eredeti e.i. Módosítási javaslat Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak) Rendszeres szociális segély (55.év felettiek) Rendelkezésre állási támogatás Kereső tevékenység melletti r.sz.s Időskorúak szociális járadéka Ápolási díj Átmeneti segély Temetési segély 80 Köztemetés Közgyógyellátási igazolvány díja Tankönyvtámogatás Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás 320 GYVT 3944 Közlekedési támogatás 669 Nyári gyermekétkeztetés 1351 Temetési kölcsön 154 BURSA Ösztöndíjpályázat Összesen

23 13. melléklet Buj Község Önkormányzat évi támogatások, átadott pénzeszközök /ezer Ft/ Megnevezés Eredeti e.i. Módosítási javaslat Diák sportegyesület támogatása Helyi sportegyesület támogatása Eü. Szolgálatra átadott pénz Nyugdíjasklub támogatása Gondozási díjak Egyházak támogatása Társulásnak átadott pénzeszközök Polgárőrség támogatása Összesen:

24 14. melléklet CÍMREND Főcím száma Cím/Alcím Alcím száma 1 Általános Iskola és Óvoda Cím/Alcím neve 1 Óvoda 2 Iskola 3 Napközi 4 Konyha 5 Művészeti oktatás 6 Könyvtár 2 Polgármesteri Hivatal igazgatási szakfeladat 3 Kisebbségi önkormányzat 4 Önkormányzati Bölcsőde 5 Szociális Alapszolgáltatási Központ 6 Polg. Hiv. költségvetésében szereplő, nem intézményi kiadások 1 Temetőfenntartás 2 Művelődési Ház feladatok 3 Védőnői szolgálat 4 Községgazdálkodás 159

25 15. számú melléklet Buj község Önkormányzat létszámkeret Megnevezés (Címek) Létszám (fő) közalkalmazott köztisztviselő egyéb 1. Önállóan gazdálkodó intézmény 45 1 általános iskola 22 1 ebből: pedagógus 15 ped. Aszisztens 1 gazdaságvezető 1 iskolatitkár 1 karbantartó 1 takarítónő (2 fő 5-7 órás) 4 napközi (pedagógus) 5 Konyha 7 ebből: élelmezés-vezető 1 konyhai dolgozó 6 óvoda 9 ebből: óvónő 6 dajka 3 könyvtár 1 művészeti oktatás 1 2 Polgármesteri hivatal (takarítónő 4 órás) Önkormányzati Bölcsőde 8 ebből: vezető 1 gondozónő 4 konyhai dolgozó 2 mosónő, takarítőnő 1 4. Szociális Alapszolgáltatási Központ 13 ebből: vezető 1 gondozó 12 takarítónő (2 órás) 5. Önkormányzat alcímeinek létszámai 5 2 temetőfenntartás (6 órás) 1 város- és községgazdálkodás 3 1 anya-, gyermek és csecsemővédelem 2 ebből: védőnő 1 takarítónő (3órás) 1 Létszám mindösszesen

26 3./Napirendi pont: Előterjesztés Buj Község Önkormányzat évi zárszámadási rendelet megalkotására Előadó: Polgármester Előterjesztés: írásban Barta Miklós Ferenc polgármester: A napirendi ponthoz szeretném köszönteni Mátrai Istvánné könyvvizsgálót. Buhajla János a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke: A Pénzügyi és Szociális Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja a testület felé. Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy talán néhány jó javaslattal el lehetett volna látni az önkormányzatot az önkormányzat gazdaságos működésére vonatkozóan. Mátrai Istvánné könyvvizsgáló: A könyvvizsgálás egy zárt rendszer, amelyben meg kell felelni bizonyos szabályoknak, vannak formai és tartalmi előírásai, de ha igény van rá szívesen adok tanácsokat az önkormányzat gazdaságos működésére vonatkozóan is. Buhajla János a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke: Megköszönnénk és örömmel fogadná mind az önkormányzat, mind a testület ilyen jellegű tanácsait. Munkácsiné Kolozsi Katalin: Véleményem szerint Buj a többi önkormányzathoz képest elég jó helyzetben van. Barta Miklós Ferenc polgármester: Kérem, hogy aki egyetért a évi zárszámadási rendelet elfogadásával szavazzon. A képviselőtestület az előterjesztést és a rendelet-tervezetet egyhangúlag 7 igen szavazattal vita nélkül elfogadta és a következő rendeletet alkotta: Buj Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2011. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadási rendeletéről Buj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szervei, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló évi XX. Törvény 138. (1) bekezdés (k) pontjában, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény 82. kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. (1) Buj Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a évi költségvetése teljesítésének a) kiadási főösszegét ezer forintban, b) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. 161

27 (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. melléklet szerint fogadja el. (4) A helyi kisebbségi önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat költségvetési szervei évi intézményi tevékenységi bevételeinek teljesítése a 5. melléklet szerint alakult. (2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatának teljesítését a Képviselőtestület a következők szerint hagyja jóvá: Működési kiadások teljesítése összesen: ezer Ft Ebből: a) személyi jellegű juttatások: ezer Ft b) munkaadót terhelő járulékok: ezer Ft c) dologi jellegű kiadások: ezer Ft d) speciális célú támogatások: ezer Ft (3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei működési kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 6. melléklet tartalmazza. (4) Az Általános Iskola működési kiadásainak teljesítése a 7. melléklet szerint alakult. (5) A Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételei és kiadásai a 8. melléklet szerint alakultak. (6) A Polgármesteri Hivatal, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások teljesítését a 9. melléklet tartalmazza. (7) A rendszeres és eseti pénzbeli ellátások évben kifizetett összege ezer forint, melynek elosztása a 11. mellékletben foglaltak szerint történt. (8) A támogatások, átadott pénzeszközök teljesítésének alakulása a 12. melléklet szerint kerül jóváhagyásra, melynek összege ezer Ft. (9) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 83 főben hagyja jóvá. (10) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a Képviselő-testület a 13. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg. (11) A költségvetési címrendet a 14. melléklet tartalmazza. 162

28 (12) Az Önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint önállóan működő költségvetési szervek kiadási előirányzatainak teljesítését a 9., és 10. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (13) A Képviselő-testület az önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 15., 16. és 17. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (14) A Képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. (15) Az Önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti vagyonát 19. mellékletben foglaltak szerint e Ft-ban állapítja meg. (16) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 20., 21.melléklet szerint állapítja meg. (17) A Képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 22. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá. 3. (1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. Rendelet május 5. napján lép hatályba. 5. Dr. Németh Károly Jegyző Barta Miklós Ferenc polgármester 163

29 Bevételek Megnevezés évi tény 1. számú melléklet Buj község Önkormányzatának évi pénzügyi mérlege évi eredeti e.i évi mód. ei évi teljesíté s 164 Kiadások Megnevezés évi tény 2010.év i eredeti e.i. Ezer forintban évi mód. ei évi teljesíté s I. Működési bevételek I. Működési kiadások Intézményi bevételek Bér és bérjellegű kiadás Önkormányzatok sajátos Munkaadót terhelő járulékok működési bevétele Magánszemélyek kommunális Dologi kiadás adója Vállalkozók kommunális adója Speciális célú támogatás Gépjárműadó II. Felhalmozási célú kiadás Iparűzési adó III. Hiteltörlesztés Talajterhelési díj IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pótlék, bírság V. Tartalékok Termőföld bérbeadásából 25 szárm.jöv. Egyéb folyó bevétel II. Támogatások Normatív állami támogatás Központosított támogatás ÖNHIKI/ Működésképtelen önk. Támogatása III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

30 IV. Pénzeszközátvételek Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel V. Hitel Működési célú Felhalmozási célú VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek VII. Pénzmaradvány Bevétel mindösszesen: Kiadások mindösszesen:

31 Megnevezés 2, számú melléklet Buj község Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 2010, évben Bevételek évi tény évi mód. ei évi teljesítés Megnevezés Kiadások évi tény Ezer forintban évi mód. ei évi teljesítés Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési Munkaadókat terhelő járulékok bevételei Támogatások, kiegészítések Dologi kiadások Támogatásértékű bevételek Egyéb folyó kiadások EU támogatás Támogatásértékű működési kiadások Társadalom- és szociálpol. Juttatások Tartalékok Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelfelvét Rövid lejáratú hitel törlesztése Likvidhitel felvétele Likvidhitel törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások ÖSSZES BEVÉTEL: ÖSSZES KIADÁS:

32 3. számú melléklet Buj község Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak évi mérlege Bevételek Kiadások Ezer forintban Megnevezés évi tény évi mód. ei évi teljesíté s Megnevezés évi tény évi mód. ei Felhalmozásra fordítható normatív állami Autó, busz vásárlása támogatás Felhalmozási célú bevétel Telekvásárlás 500 Magánszemélyek kommunális adója Útépítés Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Általános Iskola felhalmozási c. kiadása évi teljesíté s HEFOP Felhalmozási c. normatíva felhasználása Busz Gépek, eszközök, berendezések beszerzése BM EU Önerős Alap 833 Integrált Közösségi és Szolg.Tér kialakítása Felhalmozási célú normatíva Sirinya Szabadidőpark kialakítása Felhalmozási célú pénzmaradvány Közműfejlesztési támogatás Általános Iskola felhalmozási bevétele Felhalmozási célú hitel kamata Telek értékesítése TÁMOP felhamozási célú kiadása Rövid lejáratú beruházási célú hitelfelvétel ÖSSZES BEVÉTEL: ÖSSZES KIADÁS:

33 4. számú melléklet A helyi cigány kisebbségi önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak alakulása Bevételek Megnevezés évi eredeti e.i évi mód. ei évi teljesíté s Kiadások Megnevezés évi eredeti e.i. Ezer forintban évi mód. ei Állami támogatás Személyi jellegű kiadások Előző évi pénzmaradvány Tiszteletdíj Járulék Dologi kiadások Utazási költségtérítés Telefonköltség Rendezvények költsége Internet 60 Egyéb dologi kiadás Szociális jellegű kiadások Kirándulás támogatása Iskolába járás támogatása évi teljesíté s ÖSSZES BEVÉTEL: ÖSSZES KIADÁS:

34 5. számú melléklet Buj község Önkormányzat évi intézményi tevékenységeinek bevétele Ezer forintban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Igazgatás bevételei Mezőőri szolgálat bevételei Temető (sírhely, temetési szolgáltatás) Bölcsődei térítési díjak Polgármesteri Hivatal bevételei (1-4) Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételei Óvodai étkezési térítési díj Iskola Iskola étkezési térítési díj ÖNO étkezési térítési díj Munkahelyi vendéglátás étkezési térítési díja ÁFA bevételek Önnálló intézmény bevételei (6-11) Összesen:

35 Megnevezés 6. számú melléklet Buj község Önkormányzat évi kiadásai Módosít ott Teljesíté s Ebből Ezer forintban Bér Járulék Dologi Speciális célú támogatások Módosít ott Teljesíté s Módosít ott Teljesíté s Módosít ott Teljesíté s Módosít ott Teljesíté s Önállóan gazdálkodó intézmény működési kiadásai /7. melléklet/ Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai /10.melléklet/ Önkormányzati Bölcsőde működési kiadásai /10. melléklet/ Szociális Alapszolgáltatási Központ kiadásai /8. melléklet/ Kisebbségi Önkormányzat költségei / melléklet/ Polgármesteri Hivatal költségvetésében nem szereplő működési kiadások /10.,11.,12. melléklet/ ÖSSZESEN:

36 Megnevezés Óvodai étkezés Iskolai étkezés Egyéb étkezés Óvodai nevelés SNI óvodai nevelés 7. számú melléklet II. Rákóczi Ferenc Általános és Művészeti Iskola, Óvoda, Könyvtár évi működési kiadásai Könyvtár 1-4 évfolyam SNI 1-4 évfolyam Ezer forintban 5-8 évfolyam SNI 5-8 évfolyam Összesen 1. oldal Módosít. Teljesít. Módosí Teljesít. Módosí Teljesít. Módosí Teljesít. Módosí Teljesít. Módosí Teljesít. Módosí Teljesít. Módosí Teljesít. Módosí Teljesít. Módosít. Teljesít. Módosít. Teljesít. t. t. t. t. t. t. t. t. Alapilletmény Illetménypótlék Minőségbizt. pótlék Keresetkiegészítés Túlóra Törzsgárda jutalom Jubileumi jutalom Részmunkaidő 0 0 Megbízási díj Ösztöndíj Étkezési hozzájárulás Bér összesen Tb. járulék Munkaadót terh. jár Járulékok összesen Alma program Irodaszer Szakmai anyag Kisértékű eszközök Telefon Biztosítás 0 0 Belföldi kiküldetés Egyéb dologi. kiadás Gáz Villany Víz-csatorna Ingatlan karbantartás Egyéb üzemeltet. kiad Könyv, folyóirat Gyógyszer, vegyszer Élelmiszer ÁFA Tanulói ösztöndíj 0 0 Díjak, egyéb befiz Dologi kiadások össz Kiadások összesen

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E A 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011.

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011. Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 124-4/2011. Tárgy: Emőd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Emőd Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása 2009. év eredeti előirányzat (adatok ezer forintban 2009. év módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 2009. év 12.31- i teljesítés (adatok ezer forintban)

Részletesebben

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő Kiadás Told 2009. év Szakfeladat Számlaszám Megnevezés 624000 Óvoda konyha 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő 511112 Jan.- Febr. 258 000 Ft x 2 hó= 516 000 516 514142 Étkezési hozzájárulás 3 fő x

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

Önkormányzat bevételei forrásonként kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményeket

Önkormányzat bevételei forrásonként kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményeket költségvetésének 1. mód. melléklet a 4/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez evételek forrásonként z adatok ezer forintban! Önkormányzat bevételei forrásonként kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda. Intézményei bevételek összesen: 2926. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1147

Napköziotthonos Óvoda. Intézményei bevételek összesen: 2926. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1147 Költségvetés 2012. év Bevételek Pápatezsér KÖzség Önkomrányzata Napköziotthonos Óvoda Intézményi bevételek Alaptevékenység bevétele: Étkezési térítési díjak 2926 Önkormányzati hozzájárulás 2526 Térítési

Részletesebben

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti.

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti. Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008 (IV.03.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.21.)számú rendelet módosításáról Zók Község Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.21.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2012.évi költségvetés megállapításáról szóló 6/2012.(III.07.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról Mátraszele község Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.18.) rendelet módosításáról A képviselőtestület

Részletesebben

Humánszolgáltató Központ. Bevételek

Humánszolgáltató Központ. Bevételek Humánszolgáltató Központ Bevételek Humán-bevételek 5/a Rovatrend Kormányzati 2014. év 2014. várható Módosított ei. teljesítés 2015. eredeti előirányzat Humánszolgáltató Központ B405-00 104030 Intézményi

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1 Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki.

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki. Nadap Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2 /2011. (IV.13. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Nadap Község

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(IX.14.) 8/2009.(XII.08.) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02.) rendelete

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban - 516

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban - 516 5. számú melléklet a 8/2011. (IV.29) számú önkormányzati rendelethez Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban 1 Óvodai intézményi étkeztetés 2 Iskolai

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.16.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.16.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.16.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Szakfeladatok kiadása

Szakfeladatok kiadása Szakfeladatok kiadása Adatok ezer/ft-ban 841126 Önkormányzati igazgatás 2009. évi 2010. évi ei. várh. ei. I. Személyi jellegű kiadás - Alapilletmény 33307,- 28811,- 31955,- Részfoglalkozt. -------- 1135,-

Részletesebben

Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételeiről

Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételeiről Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 212. évi költségvetési bevételeiről 1. Sz.melléklet BEVÉTELI FORRÁSOK 212.évi javaslat Intézményi működési bevétel,áfa 15531 Helyi adók iparűzési 33

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(IV. IV. 26..) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Csörög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(IV. IV. 26..) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csörög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(IV. IV. 26..) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A 2008 évi pénzmaradvány ának növelése miatt

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2.számú melléklet Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Létszám: 1 fő polgármester, 1 fő 4 órás MT alapján 37325 Működési c. pe. átadás

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése Személyi juttatások 14.518 Illetmény, illetménykieg.,13.havi 7.578 Képviselõk, Polgármester tiszteletdíja 6.122 Étkezési hozzájárulás 159 Közlekedési költségtérítés

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben