Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének április 28-án kor megtartott üléséről. TÁRGYSOROZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. április 28-án 13 00 -kor megtartott üléséről. TÁRGYSOROZAT"

Átírás

1 Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének április 28-án kor megtartott üléséről. tárgysorozata: határozata: rendelete: 9-11 TÁRGYSOROZAT 1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról Előadó: Polgármester 2. Előterjesztés Buj Község Önkormányzat évi költségvetési rendelet módosításáról Előadó: Polgármester Előterjesztés: írásban 3. Előterjesztés Buj Község Önkormányzat évi zárszámadási rendelet megalkotására Előadó: Polgármester Előterjesztés: írásban 4. Előterjesztés az állattartásról szóló rendelet megalkotására Előadó: Jegyző Előterjesztés: írásban 5. Előterjesztés az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet megtárgyalására Előadó: Jegyző Előterjesztés: írásban 6. Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok évi támogatására pályázat benyújtására Előadó: Jegyző Előterjesztés: írásban 7. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére Előadó: Polgármester Előterjesztés: írásban

2 8. Előterjesztés a Szociális Alapszolgáltatási Központ társulás megállapodásának módosítására Előadó: Jegyző Előterjesztés: írásban 9. Egyebek Buj, április 28. Barta Miklós Ferenc polgármester Dr. Németh Károly jegyző 137

3 JEGYZŐKÖNYV Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének április 28-án kor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza Buj, Rákóczi u. 1. Jelen vannak: Barta Miklós Ferenc polgármester Buhajla János képviselő Fazekas András képviselő Kiss Józsefné képviselő Mester János képviselő Munkácsiné Kolozsi Katalin képviselő Toma László képviselő Tanácskozási joggal meghívott: Dr.Németh Károly jegyző Barta Miklós Ferenc polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja hogy a testület határozatképes mivel mind a hét fő képviselő jelen van. Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Mihalik Anna hivatali dolgozót, hitelesítőknek pedig Buhajla János és Mester János képviselőket javasolja, mely javaslatot a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott. Javasolja a meghívóban kiküldött napirendi pontok tárgyalását: 1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról Előadó: Polgármester 2. Előterjesztés Buj Község Önkormányzat évi költségvetési rendelet módosításáról Előadó: Polgármester Előterjesztés: írásban 3. Előterjesztés Buj Község Önkormányzat évi zárszámadási rendelet megalkotására Előadó: Polgármester Előterjesztés: írásban 4. Előterjesztés az állattartásról szóló rendelet megalkotására Előadó: Jegyző Előterjesztés: írásban 138

4 5. Előterjesztés az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet megtárgyalására Előadó: Jegyző Előterjesztés: írásban 6. Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok évi támogatására pályázat benyújtására Előadó: Jegyző Előterjesztés: írásban 7. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére Előadó: Polgármester Előterjesztés: írásban 8. Előterjesztés a Szociális Alapszolgáltatási Központ társulás megállapodásának módosítására Előadó: Jegyző Előterjesztés: írásban 9. Egyebek A képviselőtestület a meghívóban kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta, más napirendi pont tárgyalására javaslat nem érkezett. 139

5 1./Napirendi pont: Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról Előadó: Polgármester Barta Miklós Ferenc polgármester: Községünkben továbbra is égető probléma az elszegényedés mértéke. A pénztelenség, nincstelenség rövid időn belül megélhetési bűnözést fog eredményezni, melyre fel kell készülnünk. A polgárőrség és a rendőrhatóság segítségére lesz szükségünk megállapításom szerint. Közmunkára május június és július hónapban 58 közmunkást fogunk tudni alkalmazni 4 órában, 4, 3, 2 hónap időtartamra. Ez alatt az idő alatt kell a szikkasztó árkokat kialakítani Szántóhalom és Feketehalom irányában. Sort kell kerítenünk a községben kialakított és kialakítatlan csapadékvíz-elvezető árokrendszer kiépítésére, felújítására. A múlt héten bejártam a községet minden olyan ingatlanra bementem, amelyik nem felel meg a tiszta udvar, rendes ház követelményének. Az ingatlantulajdonosok az ott lakók folyamatosan takarítanak, rendezik portájukat, ingatlanuk területét. Meglepődtem, hogy olyan családok is, mint a Bancsókék becsatlakoznak ebbe a rendszerbe. Összeszedik a szemetet égetik a gazt és rendezik a kertjeiket. Ahol nem laknak és elhagyatottak a telkek és ingatlanok ott közmunkásainknak kell ezt a takarítást megoldani és a tulajdonosokra ráterhelni a költségeket. Az Arany János úti házakhoz is kimentem, a lakott ingatlanoknál is folyamatosan takarítanak az ott lakók. Nem ágálkodnak a bevezetett rendszer ellen. Egyetlen különösen nagy problémával álltak elő, mégpedig a kisebbség vezetőségének a munkájával nincsenek megelégedve. Többen említették a vetőmagok, étkezési burgonya és élő baromfi hiányát, amit a mostani vezetés megígért és nem teljesített. Azt tudtam ezeknek az embereknek mondani, hogy a kisebbség számlájáról a pénz nagy mértékben csökkent. A vezetőség telefonjai felemésztették a számlájukon lévő összeg nagy részét. A Bancsók Elemér telefondíja havonta ezer forint, így persze, hogy nem tudták teljesíteni ígéretüket. Kénytelenek vagyunk egyirányusítani ezeket a készülékeket, vagy a sim kártyát bevonni tőlük. A jó időnek köszönhetően a belvíz lassan visszahúzódik. Ahol szükséges közmunkásokkal el kell kezdeni a csapadékvíz-elvezető árkok kiépítését. Közmunkába csak olyan embereket lehet bevonni akik még nem voltak, vagy régen dolgoztak önkormányzatunknál. Elszomorító ez a helyzet, hisz olyanokra is sor kerül akik termelő munkát nem akarnak végezni, sőt a többi munkást is visszafogják a munkában. Legutóbb is a kiválasztott emberek felét lehúzták a listáról a Munkaügyi Központban. Elkezdtük az önellátó gazdálkodást. Köszönet Toma László képviselő társamnak a segítőkészségéért, hisz az Integrál Közösségi Ház és a jegyzői kerteket felszántatta és vetés alá előkészítette. A vetőmagvakat a burgonyát, kedvezményes áron beszereztük és elvetettük. Innentől kezdve a gyomtalanítás és a zöldség kultúrák védelmét kell szem előtt tartanunk. Az Integrált Közösségi Ház parkolórendszeréhez a kivitelező leszállítatta a bevállalt térburkoló köveket. Előkészíttette, rendbe tetette az egész területet. 550 m2 a parkoló nagysága melyet társadalmi munkában fogunk kiépíteni ugyanúgy, mint az épületvédő járdarendszert. A zsaluzási munkák szakszerű kiépítését Buhajla János képviselő társam vezette le. Köszönet érte és mindazoknak is, akik a betonozásban részt vettek. A jegyzői lakás előtt és az udvarban nőtt hatalmas fenyőfákat kivágtam, nem engedtem át másnak ezt a felelősségteljes munkát, mivel képesítése a közmunkások közül senkinek nem volt. Az udvarban lévő fenyőfára fel kellett mászni és fentről lefelé lehetett darabolni. A kinti két fenyőfát a kövesútra borítottam, figyelve a villanyvezeték közelségére. Speciális fakitermelők ezért a munkáért ezer forintot is elkértek volna. Megint csak pénzt spóroltam meg önkormányzatunknak. Május elején a főutat fel fogjuk virágoztatni. Minden oszlopra szeretnénk elhelyezni virágot. Ennek a költségét 105 ezer forintot a részemre járó kocsi átalányból fogom kifizetni, így önkormányzatunkat ezzel a költséggel sem fogjuk 140

6 terhelni. A Napfény Nyugdíjas klub szeretne Pécsre eljutni. Régi vágyuk teljesülne ezáltal. Úgy gondoltam őket is segítem 105 ezer forinttal a következő hónapokban járó kocsi átalányommal. Felajánlásomat nagy örömmel fogadták. A sport pályán megtekintettem az öltöző épületét, sajnos a szociális helységek hiánya szembetűnő. Az idei falunapot ismételten itt kell megvalósítanunk, ahhoz viszont az említett helységeket ki kell alakítanunk, mivel a falunapot nemzetközivé kell tennünk az elnyert pályázatunk miatt. melynek összeg 1.3 millió forint. Az infrastruktúra minden részének megfelelőnek kell lenni ebben az épületben. Az anyagköltség fogja az önkormányzatunkat terhelni, a munkafolyamatot én személyesen fogom levezetni, szakképzett közmunkások segítségével. A napokban adóügyesünk kigyűjtötte kérésemre a hátralékosok listáját. Megdöbbentő adatok tárultak elém. 527 hátralékosunk van, összes tartozásuk Ft. Ez összeg nagy részét nem fogjuk tudni behajtani hisz a tartozó cégek ellen csődeljárást kezdeményeztek. Sok családnál az elszegényedés, munkanélküliség miatt alakult ki a tartozás összege, ez ellen pedig nem tudunk tenni semmit sem. 2./Napirendi pont: Előterjesztés Buj Község Önkormányzat évi költségvetési rendelet módosításáról Előadó: Polgármester Előterjesztés: írásban Barta Miklós Ferenc polgármester: Kérem, hogy aki a kiküldött anyag alapján egyetért a rendelet módosításával szavazzon. A képviselőtestület az előterjesztést és a rendelet-tervezetet egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és a rendeletet a következő képen módosította. BUJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2011 (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló módosított 1/2010. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról Buj község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában alapján a következőket rendeli el: 1. (1) A fejlesztési célú pályázatok saját erő részének biztosítása érdekében a hatályos költségvetési rendelet 3. -ban megállapított 141

7 kiadási főösszegét bevételi főösszegét E Ft-tal E Ft-tal módosítja és az önkormányzat évi módosított kiadási főösszegét módosított bevételi főösszegét a hitelfelvétel összegét E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban állapítja meg. (2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat E Ft személyi jellegű juttatások E Ft munkaadókat terhelő járulék E Ft dologi kiadás E Ft támogatásértékű működési kiadás 950 E Ft működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre E Ft társadalom- és szociálpolitikai juttatás E Ft felújítás E Ft intézményi beruházási kiadások 726 E Ft hitelek kamatai jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 2. (1) Az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott személyi juttatások előirányzatát E Ft-tal, a járulékok előirányzatát E Ft-tal növeli, a dologi kiadások előirányzatát E Ft-tal csökkenti. A működési célú pénzeszközátadások előirányzatát 159 E Ft-tal, a társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzatát 816 E Ft-tal csökkenti. A kamatkiadások előirányzatát 726 E Ft-tal növeli, a felújítások előirányzatát E Ft-tal, az intézményi beruházások előirányzatát 4094 E Ft-tal csökkenti. (2) Az intézményi működési bevételek előirányzatát E Ft-tal növeli, a felhalmozási célú bevételek előirányzatát E Ft-tal csökkenti. Az állami támogatások, kiegészítések előirányzatát E Ft-tal, a fejlesztési célú pénzeszközátvételek előirányzatát E Fttal csökkenti, a működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát E Ft-tal növeli. Az ÖNHIKI támogatás, valamint a működésképtelen önkormányzatok támogatásának előirányzatát E Ft-tal növeli. A működési célú hitelfelvétel előirányzatát 8013 E Ft-tal, a fejlesztési célú hitelfelvétel előirányzatát E Ft-tal csökkenti. 3. A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete, 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, 142

8 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete, 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete, 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete, 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete, 7. melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete, 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete, 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete, 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete, 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete, 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete, 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete, 14. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép. 4. A rendelet május 5. napján lép hatályba. Buj, április 28 dr. Németh Károly jegyző Barta Miklós Ferenc polgármester 143

9 1. melléklet Buj község Önkormányzat évi egyszerűsített mérlege /ezer Ft/ Bevételek megnevezése Eredeti e.i. Modosított e.i. Módosítási javaslat Kiadások megnevezése Eredeti e.i. Módosított e.i. Módosítási javaslat I. Működési bevételek I. Működési kiadás Intézményi bevételek Bér és bérjellegű kiadás Önkormányzatok sajátos működési bevétele Munkaadót terhelő járulékok Magánszemélyek kommunális adója Dologi kiadás Vállalkozók kommunális adója Speciális célú támogatás Gépjárműadó II. Felhalmozási célú kiadás Iparűzési adó III. Hiteltörlesztés Talajterhelési díj IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pótlék, bírság V. Tartalék Termőföld bérbead.szárm.jövedelem Egyéb folyó bevétel II. Támogatások Normatív állami támogatás Központosított támogatás ÖNHIKI/ Működésképtelen önk.támogatása III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek IV. Pénzeszközátvételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel V. Hitel Működési célú Felhalmozási célú VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek VI. Pénzmaradvány Bevétel mindösszesen: Kiadások mindösszesen:

10 Megnevezés 2. melléklet Buj Község Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek Eredeti e.i. Módosított e.i. Módosítási javaslat Megnevezés Kiadások Eredeti e.i. Módosított e.i. /ezer Ft/ Módosítási javaslat Int. működési bevételek Személyi juttatások Önkorm. sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulék Támogatások, kiegészítések Dologi kiadások Támogatásértékű bev Egyéb folyó kiadások EU támogatás Támogatásértékű műk.kiadás Költségvetési bevételek összesen: Előző évi műk. célú pénzm. igénybev Rövid lejáratú hitelfelvét Társadalom- és szociálpol. jutt Tartalékok Költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelfelvét - Likvid hitelek törlesztése Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek - Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások ÖSSZES BEVÉTEL ÖSSZES KIADÁS

11 Megnevezés 3. melléklet Buj Község Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Eredeti e.i. Módosított e.i. Módosítási javaslat Megnevezés Eredeti e.i. Módosított e.i. /ezer Ft/ Módosítási javaslat Felhalmozásra fordítható normatív Esélyegyenlőségi Inf.pont. kialakítása áll. támogatás Felhalmozási célú bevétel Integrációs Közösségi és Szolg.Tér Magánszemélyek kommunális adója Rendezvény háttér-infrastruktúra támogatása Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel SZAK építése Sirinya Felhalmozási célú hitel kamata 726 Integrációs közösségi tér pályázat KEOP Ált Iskola felújítása bevétel Rövid lej. beruházási c. hitelfelvét Sirinya Felhalmozási célú ÁFA visszatér Informatikai eszközbeszerzés Informatikai normatíva 1000 TÁMOP Telek értékesítés évi normatíva felhasználása Közműfejlesztési támogatás 15 Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

12 4. számú melléklet Buj Község önkormányzatát évben megillető, előzetesen számított normatív állami hozzájárulások és SZJA összegéről Megnevezés Mutató Fajlagos összeg (Ft/év/fő) Összeg (Ft) Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási és sport- és kulturális feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzbeli szociális juttatások közpotilag számított Otthonközeli ellátás; Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás együttesen Otthonközeli ellátás; Szociális étkeztetés és nappali ellátás együttesen , Otthonközeli ellátás; Szociális étkeztetés , Otthonközeli ellátás; Házi segítségnyújtás , Otthonközeli ellátás; Nappali ellátás Gyermekek napközbeni ellátása; bölcsődei ellátás Gyermekek napközbeni ellátása; ingyenes intézményi étkezés bölcsőde Óvodai nevelés; évben időarányosan 8 hónapra; 1-3. nevelési év 77 fő fajlagos összeg Óvodai nevelés; évben időarányosan 4 hónapra; 1-3. nevelési év 74 fő fajlagos összeg iskolai oktatás évben időarányosan 8 hónapra; 1-2. évf. 53 fő fajlagos összeg iskolai oktatás évben időarányosan 8 hónapra; 3. évf. 33 fő fajlagos összeg iskolai oktatás évben időarányosan 8 hónapra; 4. évf. 33 fő fajlagos összeg iskolai oktatás évben időarányosan 8 hónapra; 5-6. évf. 43 fő fajlagos összeg iskolai oktatás évben időarányosan 8 hónapra; 7. évf. 33 fő fajlagos összeg iskolai oktatás évben időarányosan 8 hónapra; 8. évf. 30 fő fajlagos összeg iskolai oktatás évben időarányosan 4 hónapra; 1-2. évf. 56 fő fajlagos összeg iskolai oktatás évben időarányosan 4 hónapra; 3. évf. 21 fő fajlagos összeg iskolai oktatás évben időarányosan 4 hónapra; 4. évf. 35 fő fajlagos összeg iskolai oktatás évben időarányosan 4 hónapra; 5-6. évf. 54 fő fajlagos összeg

13 iskolai oktatás évben időarányosan 4 hónapra; 7. évf. 24 fő fajlagos összeg iskolai oktatás évben időarányosan 4 hónapra; 8. évf. 31 fő fajlagos összeg Alapfokú művészetoktatás; évben 8 hónapra lapján zeneművészeti ág 23 fő fajlagos összeg Alapfokú művészetoktatás; évben 8 hónapra lapján képző-... ág 66 fő fajlagos összeg Alapfokú művészetoktatás; évben 4 hónapra lapján zeneművészeti ág 24 fő fajlagos összeg Alapfokú művészetoktatás; évben 4 hónapra lapján képző-... ág 66 fő fajlagos összeg napközis/tanulószobai foglalkozás évben 8 hónapra 1-4 évf. 109 fő fajlagos összeg napközis/tanulószobai foglalkozás évben 8 hónapra 5-8 évf. 63 fő fajlagos összeg napközis/tanulószobai foglalkozás évben 4 hónapra 1-4 évf. 103 fő fajlagos összeg napközis/tanulószobai foglalkozás évben 4 hónapra 5-8 évf. 61 fő fajlagos összeg SNI gyermekek, tanulók gyógypedagógiai nevelésből évben 8 hónapra 0 fajlagos összeg SNI gyermekek, tanulók gyógypedagógiai nevelésből évben 4 hónapra 0 fajlagos összeg SNI gyermekek, tanulók testi, érzékszervi évben 8 hónapra 0 fajlagos összeg SNI gyermekek, tanulók testi, érzékszervi évben 4 hónapra 0 fajlagos összeg SNI gyermekek, tanulók enyhe értelmi fogy évben 8 hónapra 11 fő fajlagos összeg SNI gyermekek, tanulók enyhe értelmi fogy évben 4 hónapra 11 fő fajlagos összeg Kedvezményes óvodai isk.étkeztetés évben 12 hónapra 184 fő Kiegészítő hozzájárulás gyerm. kedv. részesülő 5-7 évf. évf. ingyenes étk. 43 fő Általános hozzájárulás tanulók ingyenes tankönyvellátásához 221 fő Ingyenes tankönyvellátás; 187 fő Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 15 fő A települési önkormányzatot megillető SZJA 8 %-a központilag számított A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése központilag számított összesen:

14 5. melléklet Buj Község Önkormányzat évi intézményi tevékenység bevételeiről /ezer Ft/ Megnevezés Eredeti e.i. Módosítási javaslat 1. Igazgatás bevételei Mezőőri szolgálat bevételei Temető (Sírhely, temetési szolgáltatás) Bölcsődei térítési díjak Polgármesteri Hivatal bevételei (1-4) Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételei Óvoda étkezési térítési díj Iskola Iskola étkezési térítési díj ÖNO étkezési térítési díj Munkahelyi vendéglátás étkezési térítési díj ÁFA bevételek Önálló intézmény bevételei (6-11) Intézményi tevékenységek bevételei mindösszesen /1-11/

15 6. melléklet Buj Község Önkormányzat évi kiadásai Megnevezés 1. Önállóan gazdálkodó intézmény működési kiadásai (8. sz. melléklet) 2. Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai (11. sz. melléklet) 3. Önkormányzati bölcsőde (11.sz.melléklet) 4. Szociális Alapszolgáltatási Központ kiadási (9.sz.melléklet) 5. Kisebbségi Önkormányzat költségei (7.sz.melléklet) 6. Polgármesteri Hivatal költségvetésében nem szereplő működési kiadás ( sz. m) Eredeti e.i. Módosítási javaslat Ebből Bér Járulékok Dologi kiadások /ezer Ft/ Spec. célú támogatás Eredeti Módosít Eredeti Módosít Eredeti Módosít Eredeti Módosít Működési kiadás mindösszesen

16 7. melléklet a helyi cigány kisebbségi önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról Bevételek Eredeti Módosítási javaslat /ezer Ft/ Kiadások Eredeti e.i. Módosítási javaslat Állami támogatás Személyi jellegű kiadások évi pénzmaradvány tiszteletdíj -járulék Dologi kiadások utazási ktgtérítés telefon költség rendezvények ktg-e internet előfizetésidíj 60 - egyéb kiadások Szociális jellegű kiadások kirándulás támogatása iskolába járás támogatása 100 Bevételek összesen Kiadások összesen

17 Megnevezés Óvodai étkezés Iskolai étkezés Egyéb étkezés 8. számú melléklet II. Rákóczi Ferenc Általános és Művészeti Iskola, Óvoda, Könyvtár működési kiadásai Óvodai nevelés SNI óvodai nevelés Könyvt ár 1-4 évfolya m Eredeti SNI 1-4 évfolyam 5-8 évfolya m Eredeti SNI 5-8 évfolyam Eredeti Módosí Eredeti Módosí Eredeti Módosí Eredeti Módosí Eredeti Módosí Eredeti Módosí Módosí Eredeti Módosí Módosí Eredeti Módosít Eredeti Módosít e.i. t e.i. t e.i. t e.i. t e.i. t e.i. t e.i. t e.i. t e.i. t e.i. e.i. Alapilletmény Illetménypótlék Minőségbizt. pótlék Keresetkiegészítés Túlóra Törzsgárda jutalom Jubileumi jutalom Részmunkaidő 0 0 Megbízási díj Ösztöndíj Étkezési hozzájárulás Bér összesen Tb. járulék Munkaadót terh. jár Járulékok összesen Alma program Irodaszer Szakmai anyag Kisértékű eszközök Telefon Biztosítás 0 0 Belföldi kiküldetés Egyéb dologi. kiadás Gáz Villany Víz-csatorna Ingatlan karbantartás Egyéb üzemeltet. kiad Könyv, folyóirat Gyógyszer, vegyszer Élelmiszer ÁFA Tanulói ösztöndíj 0 0 Díjak, egyéb befiz Dologi kiadások össz Kiadások összesen Összesen 1. oldal ezer forint 152

18 Megnevezés Művészeti oktatás Napközi oktatás SNI napközi oktatás Tanuló szoba Okt. kieg. Munkah. étkezés IPR iskola IPR Óvoda TÁMOP /Comenius Összesen 2. oldal Végössze sen Eredeti Módosí Eredeti Módosí Eredeti Módosí Eredeti Módosí Eredeti Módosí Eredeti Módosí Eredeti Módosí Eredeti Módosí Eredeti Módosí Eredeti Módosít Eredeti Módosít e.i. t e.i. t e.i. t e.i. t e.i. t e.i. t e.i. t e.i. t e.i. t e.i. e.i. Alapilletmény Illetménypótlék Minőségbizt. pótlék Keresetkiegészítés Túlóra Törzsgárda jutalom Jubileumi jutalom Részmunkaidő Megbízási díj Ösztöndíj Étkezési hozzájárulás Bér összesen Tb. járulék Munkaadót terh. jár Járulékok összesen Alma program Irodaszer Szakmai anyag Kisértékű eszközök Telefon Biztosítás Belföldi kiküldetés Egyéb dologi. kiadás Gáz Villany Víz-csatorna Ingatlan karbantartás Egyéb üzemeltet. kiad Könyv, folyóirat Gyógyszer, vegyszer Élelmiszer ÁFA Tanulói ösztöndíj Díjak, egyéb befiz Dologi kiadások össz Kiadások összesen

19 9. melléklet Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételeinek és kiadásainak alakulása évre Bevétel Eredeti e.i. Módosítási javaslat Kiadás Eredeti e.i. /ezer Ft/ Módosítási javaslat Állami támogatás Bérkiadások Időskorúak nappali intézményi ellátása Időskorúak nappali intézményi ellátása Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás Térítési díj bevételek Járulék Időskorúak nappali intézményi ellátása Időskorúak nappali intézményi ellátása Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás Kistérségi támogatás Dologi kiadások Időskorúak nappali intézményi ellátása Időskorúak nappali intézményi ellátása Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás Önkormányzati kiegészítés Felhalmozási kiadás évi elszámolás ÁFA bevétel 5962 ÖSSZES BEVÉTEL ÖSSZES KIADÁS

20 10. melléklet Buj Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának évi költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások Megnevezés Temetőfenntartás /11. számú melléklet/ Művelődési Ház feladatok /11. számú melléklet/ Közfoglalkoztatás /11 számú melléklet/ TÁMOP/ Területpolitikai tev. /11. számú melléklet/ Védőnői szolgálat /11. számú melléklet/ Községgazdálkodás /11 számú melléklet/ Rendszeres. és eseti pénzbeli ellátás. /12. számú melléklet/ Támogatások, átadott pénzeszközök. /13 számú melléklet/ Eredeti e.i. Módosítási javaslat Ebből Bér Járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások /ezer Ft/ Eredeti Módosít Eredeti Módosít Eredeti Módosít Eredeti Módosít Összesen Létszám 155

21 Megnevezés 11. számú melléklet Buj község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának évi költségvetésében szereplő szakfeladatonként működési kiadások Költésvetési hely megnevezése Igazgatás Bölcsőde Bölcsőde konyha Temetőfenntart Művelődési ház Védőnői szolgálat Község-gazdálkodás Közfoglalkoztat Közmunka TÁMOP/Területpoli tikai tev. ezer forint Összesen Eredeti e.i. Módosít. Eredeti e.i. Módosít. Eredeti e.i. Módosít. Eredeti e.i. Módosít. Eredeti e.i. Módosít. Eredeti e.i. Módosít. Eredeti e.i. Módosít. Eredeti e.i. Módosít. Eredeti e.i. Módosít. Eredeti e.i. Módosít. Eredeti e.i. Módosít. Alapilletmény Vezetői pótlék Illetménykiegészítés Keresetkiegészítés Törzsgárda Jubileumi jutalom Egyéb juttatások Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtér.és hj Költségáltalány 0 0 Egyéb bérrendszer alá tart.mbére Részmunkaidőben fogl. Mbére Részmunkaidőben fogl.egyéb jutt. 0 0 Képviselők tiszt.díja, megbízási díj Személyi juttatások TB járulék Munkaadót terhelő egyéb járulék Munkaadót terhelő járulékok Irodaszer, nyomtatvány Információhordozók Könyv, folyóirat Hajtóanyag Szakmai anyagok Munkaruha Egyéb készletek Telefondíj Postai díj Gázenergia Villamosenergia Vízdíj Karbatartási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési kiadás Belföldi kiküldetés Továbbképzés Élelmiszerbeszerzés Gyógyszer, vegyszer Áfa Dologi kiadás Működési kiadások összesen

22 12. melléklet Buj Község Önkormányzat évi rendszeres és eseti pénzbeni ellátások /ezer Ft/ Megnevezés Eredeti e.i. Módosítási javaslat Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak) Rendszeres szociális segély (55.év felettiek) Rendelkezésre állási támogatás Kereső tevékenység melletti r.sz.s Időskorúak szociális járadéka Ápolási díj Átmeneti segély Temetési segély 80 Köztemetés Közgyógyellátási igazolvány díja Tankönyvtámogatás Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás 320 GYVT 3944 Közlekedési támogatás 669 Nyári gyermekétkeztetés 1351 Temetési kölcsön 154 BURSA Ösztöndíjpályázat Összesen

23 13. melléklet Buj Község Önkormányzat évi támogatások, átadott pénzeszközök /ezer Ft/ Megnevezés Eredeti e.i. Módosítási javaslat Diák sportegyesület támogatása Helyi sportegyesület támogatása Eü. Szolgálatra átadott pénz Nyugdíjasklub támogatása Gondozási díjak Egyházak támogatása Társulásnak átadott pénzeszközök Polgárőrség támogatása Összesen:

24 14. melléklet CÍMREND Főcím száma Cím/Alcím Alcím száma 1 Általános Iskola és Óvoda Cím/Alcím neve 1 Óvoda 2 Iskola 3 Napközi 4 Konyha 5 Művészeti oktatás 6 Könyvtár 2 Polgármesteri Hivatal igazgatási szakfeladat 3 Kisebbségi önkormányzat 4 Önkormányzati Bölcsőde 5 Szociális Alapszolgáltatási Központ 6 Polg. Hiv. költségvetésében szereplő, nem intézményi kiadások 1 Temetőfenntartás 2 Művelődési Ház feladatok 3 Védőnői szolgálat 4 Községgazdálkodás 159

25 15. számú melléklet Buj község Önkormányzat létszámkeret Megnevezés (Címek) Létszám (fő) közalkalmazott köztisztviselő egyéb 1. Önállóan gazdálkodó intézmény 45 1 általános iskola 22 1 ebből: pedagógus 15 ped. Aszisztens 1 gazdaságvezető 1 iskolatitkár 1 karbantartó 1 takarítónő (2 fő 5-7 órás) 4 napközi (pedagógus) 5 Konyha 7 ebből: élelmezés-vezető 1 konyhai dolgozó 6 óvoda 9 ebből: óvónő 6 dajka 3 könyvtár 1 művészeti oktatás 1 2 Polgármesteri hivatal (takarítónő 4 órás) Önkormányzati Bölcsőde 8 ebből: vezető 1 gondozónő 4 konyhai dolgozó 2 mosónő, takarítőnő 1 4. Szociális Alapszolgáltatási Központ 13 ebből: vezető 1 gondozó 12 takarítónő (2 órás) 5. Önkormányzat alcímeinek létszámai 5 2 temetőfenntartás (6 órás) 1 város- és községgazdálkodás 3 1 anya-, gyermek és csecsemővédelem 2 ebből: védőnő 1 takarítónő (3órás) 1 Létszám mindösszesen

26 3./Napirendi pont: Előterjesztés Buj Község Önkormányzat évi zárszámadási rendelet megalkotására Előadó: Polgármester Előterjesztés: írásban Barta Miklós Ferenc polgármester: A napirendi ponthoz szeretném köszönteni Mátrai Istvánné könyvvizsgálót. Buhajla János a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke: A Pénzügyi és Szociális Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja a testület felé. Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy talán néhány jó javaslattal el lehetett volna látni az önkormányzatot az önkormányzat gazdaságos működésére vonatkozóan. Mátrai Istvánné könyvvizsgáló: A könyvvizsgálás egy zárt rendszer, amelyben meg kell felelni bizonyos szabályoknak, vannak formai és tartalmi előírásai, de ha igény van rá szívesen adok tanácsokat az önkormányzat gazdaságos működésére vonatkozóan is. Buhajla János a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke: Megköszönnénk és örömmel fogadná mind az önkormányzat, mind a testület ilyen jellegű tanácsait. Munkácsiné Kolozsi Katalin: Véleményem szerint Buj a többi önkormányzathoz képest elég jó helyzetben van. Barta Miklós Ferenc polgármester: Kérem, hogy aki egyetért a évi zárszámadási rendelet elfogadásával szavazzon. A képviselőtestület az előterjesztést és a rendelet-tervezetet egyhangúlag 7 igen szavazattal vita nélkül elfogadta és a következő rendeletet alkotta: Buj Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2011. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadási rendeletéről Buj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szervei, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló évi XX. Törvény 138. (1) bekezdés (k) pontjában, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény 82. kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. (1) Buj Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a évi költségvetése teljesítésének a) kiadási főösszegét ezer forintban, b) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. 161

27 (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. melléklet szerint fogadja el. (4) A helyi kisebbségi önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat költségvetési szervei évi intézményi tevékenységi bevételeinek teljesítése a 5. melléklet szerint alakult. (2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatának teljesítését a Képviselőtestület a következők szerint hagyja jóvá: Működési kiadások teljesítése összesen: ezer Ft Ebből: a) személyi jellegű juttatások: ezer Ft b) munkaadót terhelő járulékok: ezer Ft c) dologi jellegű kiadások: ezer Ft d) speciális célú támogatások: ezer Ft (3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei működési kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 6. melléklet tartalmazza. (4) Az Általános Iskola működési kiadásainak teljesítése a 7. melléklet szerint alakult. (5) A Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételei és kiadásai a 8. melléklet szerint alakultak. (6) A Polgármesteri Hivatal, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások teljesítését a 9. melléklet tartalmazza. (7) A rendszeres és eseti pénzbeli ellátások évben kifizetett összege ezer forint, melynek elosztása a 11. mellékletben foglaltak szerint történt. (8) A támogatások, átadott pénzeszközök teljesítésének alakulása a 12. melléklet szerint kerül jóváhagyásra, melynek összege ezer Ft. (9) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 83 főben hagyja jóvá. (10) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a Képviselő-testület a 13. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg. (11) A költségvetési címrendet a 14. melléklet tartalmazza. 162

28 (12) Az Önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint önállóan működő költségvetési szervek kiadási előirányzatainak teljesítését a 9., és 10. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (13) A Képviselő-testület az önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 15., 16. és 17. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (14) A Képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. (15) Az Önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti vagyonát 19. mellékletben foglaltak szerint e Ft-ban állapítja meg. (16) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 20., 21.melléklet szerint állapítja meg. (17) A Képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 22. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá. 3. (1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. Rendelet május 5. napján lép hatályba. 5. Dr. Németh Károly Jegyző Barta Miklós Ferenc polgármester 163

29 Bevételek Megnevezés évi tény 1. számú melléklet Buj község Önkormányzatának évi pénzügyi mérlege évi eredeti e.i évi mód. ei évi teljesíté s 164 Kiadások Megnevezés évi tény 2010.év i eredeti e.i. Ezer forintban évi mód. ei évi teljesíté s I. Működési bevételek I. Működési kiadások Intézményi bevételek Bér és bérjellegű kiadás Önkormányzatok sajátos Munkaadót terhelő járulékok működési bevétele Magánszemélyek kommunális Dologi kiadás adója Vállalkozók kommunális adója Speciális célú támogatás Gépjárműadó II. Felhalmozási célú kiadás Iparűzési adó III. Hiteltörlesztés Talajterhelési díj IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pótlék, bírság V. Tartalékok Termőföld bérbeadásából 25 szárm.jöv. Egyéb folyó bevétel II. Támogatások Normatív állami támogatás Központosított támogatás ÖNHIKI/ Működésképtelen önk. Támogatása III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

30 IV. Pénzeszközátvételek Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel V. Hitel Működési célú Felhalmozási célú VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek VII. Pénzmaradvány Bevétel mindösszesen: Kiadások mindösszesen:

31 Megnevezés 2, számú melléklet Buj község Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 2010, évben Bevételek évi tény évi mód. ei évi teljesítés Megnevezés Kiadások évi tény Ezer forintban évi mód. ei évi teljesítés Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési Munkaadókat terhelő járulékok bevételei Támogatások, kiegészítések Dologi kiadások Támogatásértékű bevételek Egyéb folyó kiadások EU támogatás Támogatásértékű működési kiadások Társadalom- és szociálpol. Juttatások Tartalékok Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelfelvét Rövid lejáratú hitel törlesztése Likvidhitel felvétele Likvidhitel törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások ÖSSZES BEVÉTEL: ÖSSZES KIADÁS:

32 3. számú melléklet Buj község Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak évi mérlege Bevételek Kiadások Ezer forintban Megnevezés évi tény évi mód. ei évi teljesíté s Megnevezés évi tény évi mód. ei Felhalmozásra fordítható normatív állami Autó, busz vásárlása támogatás Felhalmozási célú bevétel Telekvásárlás 500 Magánszemélyek kommunális adója Útépítés Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Általános Iskola felhalmozási c. kiadása évi teljesíté s HEFOP Felhalmozási c. normatíva felhasználása Busz Gépek, eszközök, berendezések beszerzése BM EU Önerős Alap 833 Integrált Közösségi és Szolg.Tér kialakítása Felhalmozási célú normatíva Sirinya Szabadidőpark kialakítása Felhalmozási célú pénzmaradvány Közműfejlesztési támogatás Általános Iskola felhalmozási bevétele Felhalmozási célú hitel kamata Telek értékesítése TÁMOP felhamozási célú kiadása Rövid lejáratú beruházási célú hitelfelvétel ÖSSZES BEVÉTEL: ÖSSZES KIADÁS:

33 4. számú melléklet A helyi cigány kisebbségi önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak alakulása Bevételek Megnevezés évi eredeti e.i évi mód. ei évi teljesíté s Kiadások Megnevezés évi eredeti e.i. Ezer forintban évi mód. ei Állami támogatás Személyi jellegű kiadások Előző évi pénzmaradvány Tiszteletdíj Járulék Dologi kiadások Utazási költségtérítés Telefonköltség Rendezvények költsége Internet 60 Egyéb dologi kiadás Szociális jellegű kiadások Kirándulás támogatása Iskolába járás támogatása évi teljesíté s ÖSSZES BEVÉTEL: ÖSSZES KIADÁS:

34 5. számú melléklet Buj község Önkormányzat évi intézményi tevékenységeinek bevétele Ezer forintban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Igazgatás bevételei Mezőőri szolgálat bevételei Temető (sírhely, temetési szolgáltatás) Bölcsődei térítési díjak Polgármesteri Hivatal bevételei (1-4) Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételei Óvodai étkezési térítési díj Iskola Iskola étkezési térítési díj ÖNO étkezési térítési díj Munkahelyi vendéglátás étkezési térítési díja ÁFA bevételek Önnálló intézmény bevételei (6-11) Összesen:

35 Megnevezés 6. számú melléklet Buj község Önkormányzat évi kiadásai Módosít ott Teljesíté s Ebből Ezer forintban Bér Járulék Dologi Speciális célú támogatások Módosít ott Teljesíté s Módosít ott Teljesíté s Módosít ott Teljesíté s Módosít ott Teljesíté s Önállóan gazdálkodó intézmény működési kiadásai /7. melléklet/ Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai /10.melléklet/ Önkormányzati Bölcsőde működési kiadásai /10. melléklet/ Szociális Alapszolgáltatási Központ kiadásai /8. melléklet/ Kisebbségi Önkormányzat költségei / melléklet/ Polgármesteri Hivatal költségvetésében nem szereplő működési kiadások /10.,11.,12. melléklet/ ÖSSZESEN:

36 Megnevezés Óvodai étkezés Iskolai étkezés Egyéb étkezés Óvodai nevelés SNI óvodai nevelés 7. számú melléklet II. Rákóczi Ferenc Általános és Művészeti Iskola, Óvoda, Könyvtár évi működési kiadásai Könyvtár 1-4 évfolyam SNI 1-4 évfolyam Ezer forintban 5-8 évfolyam SNI 5-8 évfolyam Összesen 1. oldal Módosít. Teljesít. Módosí Teljesít. Módosí Teljesít. Módosí Teljesít. Módosí Teljesít. Módosí Teljesít. Módosí Teljesít. Módosí Teljesít. Módosí Teljesít. Módosít. Teljesít. Módosít. Teljesít. t. t. t. t. t. t. t. t. Alapilletmény Illetménypótlék Minőségbizt. pótlék Keresetkiegészítés Túlóra Törzsgárda jutalom Jubileumi jutalom Részmunkaidő 0 0 Megbízási díj Ösztöndíj Étkezési hozzájárulás Bér összesen Tb. járulék Munkaadót terh. jár Járulékok összesen Alma program Irodaszer Szakmai anyag Kisértékű eszközök Telefon Biztosítás 0 0 Belföldi kiküldetés Egyéb dologi. kiadás Gáz Villany Víz-csatorna Ingatlan karbantartás Egyéb üzemeltet. kiad Könyv, folyóirat Gyógyszer, vegyszer Élelmiszer ÁFA Tanulói ösztöndíj 0 0 Díjak, egyéb befiz Dologi kiadások össz Kiadások összesen

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. február 15-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. február 15-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének február 15-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Barta Miklós Ferenc polgármester, Buhajla János, Fazekas András, Kiss Józsefné,

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 26-án megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2010. február 11-i ülésének. 2. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2010. február 11-i ülésének. 2. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2010. február 11-i ülésének 2. számú napirendi pontjához. A Városi Önkormányzat 2010 évi költségvetési rendeletének elfogadásához.

Részletesebben

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

KIVONAT. Kömörő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 10-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Kömörő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 10-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Kömörő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 10-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből Kömörő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV.11.) KT rendelete az Önkormányzat

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Záradék: Megalkotás napja: 2011. február 23. Kihirdetés

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 11/2012.(V.02.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Módosított

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 11/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Zalaszentgyörgy község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2011.( II.16. ) számú Rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Zalaszentgyörgy község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2011.( II.16. ) számú Rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Zalaszentgyörgy község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2011.( II.16. ) számú Rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Zalaszentgyörgy Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról Petneháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

3. Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának meghatározására.

3. Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának meghatározására. 135 ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24-én megtartott nyilvános ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 31-40. D./ RENDELETEI: 8-10. Száma: 1-49/2013. T

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

CSESZNEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 4/2012.(III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

CSESZNEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 4/2012.(III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről CSESZNEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2012.(III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2005. április 28-án megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselő-testületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-3/2010.

Fülesd Község Önkormányzat Képviselő-testületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-3/2010. Fülesd Község Önkormányzat Képviselő-testületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-3/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 3-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

a Képviselő-testülethez Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló tájékoztató elfogadására

a Képviselő-testülethez Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló tájékoztató elfogadására Tuzsér Nagyközség Önkormányzata P O L G Á R M E S T E R E 4623, Tuzsér, Kossuth u. 7. Tel.: 45/441-1 1 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testülethez Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 214. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 212010.(IJL 03.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről.

Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 212010.(IJL 03.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről. Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 212010.(IJL 03.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről. Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2012. /II.13./ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2012. /II.13./ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/212. /II.13./ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 212. évi költségvetéséről. Jászszentandrás Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2009. (IV. 30.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. április 13. napján, a Polgármesteri Hivatal Tárgyaló termében megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Beszámoló a Vízmű

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelete Csanádpalota Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Záradék: Kihirdetés ideje:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2009. február 12-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2009. február 12-én tartott ülésén. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2009. február 12-én tartott ülésén. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterem. Jelen vannak: Gyuricza László, dr. Iván Katalin,

Részletesebben

2/ 2011. (II.16.) Újhartyán Község Önkormányzat rendelete az Újhartyán Község 2011. évi költségvetéséről

2/ 2011. (II.16.) Újhartyán Község Önkormányzat rendelete az Újhartyán Község 2011. évi költségvetéséről 2/ 2011. (II.16.) Újhartyán Község Önkormányzat rendelete az Újhartyán Község 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére Kengyel Község Polgármesterétől 5083.Kengyel,Szabadság út 10.Tel: 330-001. E L Ő T E R J E S Z T É S Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben