Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület december 15-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2011. december 15-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről."

Átírás

1 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út / MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE DECEMBER 15-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel meghívom Helye: községháza tanácsterme Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: 1. Polgármester tájékoztatója 2. Az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról 3. A szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosításáról 4. A Képviselőtestület Gazdasági Programjának módosításáról 5. Városi Önkéntes Önkormányzati Tűzoltóság Köztestület vagyonának felosztásáról 6. Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állás betöltésére érkezett pályázatok elbírálása 7. A évi nyersanyagnormáról szóló rendelet módosításáról 8. Az SOS segélyhívó telefonrendszer kiépítéséről 9. A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer projekt kapcsán hozott határozatok elfogadásáról 10.Fegyvernek Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról 11.Fegyvernek Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Tervének módosításáról 12.A víztelenített szennyvíziszap mezőgazdasági célú hasznosításáról 13.A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalási rend jóváhagyásáról szóló határozat módosításáról Valamennyi napirendhez meghívott: Képviselőtestület tagjai Buzás Istvánné dr. jegyző Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező, Hírmondó főszerkesztő, belső ellenőr 2., 4., 7. napirendhez meghívott: Valamennyi intézményvezető 6. napirendekhez meghívott: Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója 3., 8. napirendhez meghívott: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója 10., 11.,12., 13., napirendhez meghívott: Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény igazgatója Fegyvernek, december 08. Tatár László polgármester

2 Fegyvernek Nagyközség Pol gár mester e Fegyvernek, Felszabadulás u Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület december 15-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Tisztelt Képviselőtestület! A két ülés közötti események: December 1-én a Vöröskereszt Véradó ünnepségén vettem részt. December 6-án Dr. Mosonyi Csaba ügyvéd úrral a rendkívüli testületi ülés határozatáról és az ezzel kapcsolatos lépések megtételéről egyeztettünk. December 7-én fogadónapot tartottam. December 8-án a Gyermekélelmezési Konyha által szervezett nyugdíjtalálkozón vettem részt. December 9-én a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás ülésén a évi közművelődési programokról kaptunk tájékoztatást. I. Átruházott hatáskörben hozott döntések A.) Polgármester döntései: november hónapban 1.) Az SZMSZ 11. -ában biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés: - temetési segély - - köztemetés - - átállási támogatás - - lakásfenntartási támogatás 87 - lakásfenntart.tám.elutasítás 2 - lakásfenntartási tám.megszünt. - B.) Bizottság döntései: Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság a SZMSZ 12.. (2) bek.biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései: - átmeneti segély megállapítás 1 - átmeneti segély elut. 1 - ápolási díj megállapítás - - ápolási díj megszűnés - - ápolási díj megáll.eljárás megszüntetés - - ápolási díj felülvizsg. - - ápolási díj továbbfolyósítás - - ápolási díj elutasítás - - szociális kölcsön - - szociális kölcsön elutasítás - - tüzelő tám. - - tüzelő tám.elutasítás - - szapárfalui tanulók bérlet tám. - - rendkívüli gyvt. elutasítás - II. Polgármesteri keret felhasználás: Október hónapban: 1 főnek szociális segély: 8.000,- Ft.

3 Polgármesteri keretből rendelkezésre áll: ,- Ft. III. Jogszabályok által meghatározott képviselőtestület nem egyedi döntései alapján megítélt 200 eft. és az feletti támogatások november hónapban. (SZMSZ 23.. (4) bek. 1/b. pont) Vállalkozások támogatása: nemleges Lakáscélú támogatás: nemleges Közművelődési Alap felosztása:nemleges Sportkör támogatása: nemleges Civil szervezetek támogatása: nemleges Foglalkoztatás támogatása: nemleges Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyon értékesítés, vagyon hasznosítás, vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: nemleges évi belvízkárok miatt helyreállításra kifizetett támogatások: NEMLEGES IV. Fontosabb jogszabályok : évi CXXIX. tv. A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. tv. módosításáról évi CXXXIV. Tv. Az uzsorával összefüggő egyes törvények módosításáról évi CXLI. Tv. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. módosításáról évi CXLVI. tv. A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. tv. módosításáról évi CXLIX. tv. A kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. tv. módosításáról Fegyvernek, december 08. Tatár László polgármester

4 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás út 171. E l ő t e r j e s z t é s Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete december 15 - i ülésére Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására Tisztelt Képviselőtestület! Mint Önök előtt ismeretes, a Közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény folyamatos változása azt is jelenti, hogy az Önkormányzatunk sajt szabályzatát is módosítani, folyamatosan nyomon követni szükséges. A tervezett módosításokat a Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken projekt indulása, annak specifikus körülményei is indokolják, így az említett beruházás is a jelen szabályozás alapján kezdődhet meg. A jelenlegi Közbeszerzési Szabályzat november 24-én került elfogadásra. Az elfogadott szabályzatot a szennyvíz-csatornázási beruházás közbeszerzési szakértője felülvizsgálta és az alábbiakat állapította meg: Tájékoztatása szerint a közbeszerzési szabályzat III. fejezet 3) bekezdés b), és IX. fejezet 4) bekezdés c) pontja több okból is problémát jelent: - a közbeszerzési bizottság kifejezés értelmezhetetlen, a szabályzatban máshol nem szerepel; - a bíráló bizottság elnökét a közbeszerzések magyarországi gyakorlata szerint minden esetben az ajánlatkérő delegálja; - a közbeszerzési tanácsadó feladatait a megbízási szerződése tartalmazza, az abban meghatározottaknak megfelelően jár el, többletfeladatot számára a szabályzat értelemszerűen nem határozhat meg, így a többletfeladatok ellátatlanul maradnak. Javasoljuk az alábbi módosításokat: 1.) A Közbeszerzési Szabályzat III. fejezet 3.)b) pontja hatályát veszti: b) amennyiben az eljárás hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonásával valósul meg, úgy a közbeszerzési tanácsadó, aki ellátja a közbeszerzési bizottság elnöki feladatait. és helyébe az alábbi b) pont lép: b) hivatalos közbeszerzési tanácsadó 2.) A Közbeszerzési Szabályzat IX. fejezet 4) bekezdés c) pontja hatályát veszti: c) amennyiben az eljárás hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonásával valósul meg, úgy a közbeszerzési tanácsadót. és helyébe az alábbi c) pont lép: c) közbeszerzési tanácsadót Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az alábbi határozati javaslat elfogadni szíveskedjen

5 .../2011.(XII. 15.) sz. határozati javaslat: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 22/2011.(I.27.) számon elfogadott Közbeszerzési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: 1.) A közbeszerzési Szabályzat III. fejezet 3) bekezdés b) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép: b) hivatalos közbeszerzési tanácsadó 2.) A Közbeszerzési Szabályzat IX. fejezet 4) bekezdés c) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép: c) közbeszerzési tanácsadót Erről értesül: 1.) Tatár László polgármester 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Képviselőtestület tagjai 4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 5.) Nardai Dániel, közbeszerzési referens 6.) Temesváriné Bozsó Ágnes, pénzügyi vezető 7.) Irattár Fegyvernek, december 02. Tatár László polgármester Készítette: Bakos L.- Nardai D

6 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete december 15-i ülésére az Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási tervének módosításáról szóló 197/2011.(XI.24.) sz. határozat módosításáról Tisztelt Képviselőtestület! Fegyverneki Horgászegyesület kérelemmel (mellékelve) fordult a Képviselőtestülethez, hogy az Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási tervének módosításáról szóló 197/2011.(XI.24) sz. önkormányzati határozatot vizsgálja felül. A beadványukban a fenti határozat 6. és 7. pontját kifogásolják az alábbiak szerint: 1. A határozat 6. pontban a napijegy árának 3000 Ft-ról 2500 Ft-ra történő csökkentése került elfogadásra, amely az egyesület szerint nem indokolt. A csökkentés ellenében felhozott indokokat a beadványukban leírják. 2. A másik kérésük a 7. pont felülvizsgálatát érinti, amely a telepítések utáni 3 napos horgászati tilalom elrendelését érinti. A Horgászegyesület nem ért egyet a tilalom elrendelésével mivel ez sérti a horgászok érdekeit. A november 24-i testületi ülésre készült előterjesztésben, a fenti két módosítás nem szerepelt mivel az egyesületekkel történt megbeszélésen, annak ellenére hogy ez szóba került - erről nem születtet megállapodás. A módosítás képviselői kezdeményezés után lett elfogadva. 1.) A napijegy 2500 Ft-ra történő csökkentésével a Fegyverneki HE. nem ért egyet, a Törökszentmiklósi HE., Kisújszállási Munkás HE., Tiszapüspöki HE., Sárszögi Holt-Tisza SHE. viszont támogatja. Ennek figyelembe vételével javasoljuk a 2.500,- Ft érvényben hagyását. 2.) A Fegyverneki Horgászegyesület kérelmével kapcsolatban egy nyilatkozat formájában - újból kikértük az érintett horgászegyesületek véleményét. A visszaküldött nyilatkozatok (mellékelve) alapján 3 napos tilalom elrendelésével Fegyverneki HE, Törökszentmiklósi HE., Kisújszállási Munkás HE. és a telefonon történt tájékoztatás alapján a Tiszapüspöki HE. sem ért egyet. A tilalom elrendelését a Sárszögi Holt-Tisza SHE. támogatja. Az Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Terv II.6.1. pontja a 197/2011. (XI.24) számú önk.hat. elfogadása előtt is lehetőséget biztosított a kezelő számára, hogy horgászati tilalmat rendeljen el a telepítések után. A II.6.1. pont az alábbiak szerint rendelkezik: A fenti általános jogszabály előírásain kívül a halkihelyezéseket követően is általános fogási tilalom kerül elrendelésre, amely a kihelyezett állománytól (méret, kor, faj, stb.) függően kerül kihirdetésre. Az elmúlt években a tilalom elrendelésére azért nem került sor, mert a telepítések számának növelése miatt - az egyszerre kihelyezett - állomány mennyisége nem tette azt szükségessé, valamint a megyei halászati felügyelőtől kapott tájékoztatás alapján a horgászati tilalmat kezelő által beadott kérelem alapján - csak Ő rendelhet el. Az előzőek miatt indokolt a 197/2011.(XI.24.) sz. határozat 7.) pontját törölni, mi szerint: A telepítéstől számított 3 napig tilos horgászni. Kérem a Képviselőtestületet hogy az előterjesztés alapján a kérelmet megvitatni és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

7 /2011.(XII.15.) sz. határozati javaslat: Az Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Terv módosításáról szóló határozat módosításáról Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Tervének módosításáról szóló 197/2011.(XI.24.) sz. határozatot az alábbiak szerint módosítja: A határozat 7.) pontja hatályát veszti. Erről értesül: 1.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény vezetője 2.) Tatár László polgármester 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 4.) Képviselőtestület tagjai 5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői Fegyvernek, december 14. (: Tatár László :) polgármester

8 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171 E L Ő T E R J E S Z T É S Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének december 15-i ülésére a víztelenített szennyvíziszap mezőgazdasági célú hasznosításáról. Tisztelt Képviselőtestület! A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény üzemeltetésében lévő települési szennyvíztisztító telepen évben TRFC támogatással megvalósult a mechanikai előkezelés és iszap-víztelenítés projekt. A tisztítótelepen a tisztítási technológia során éves szinten tonna víztelenített szennyvíziszap keletkezik, melyet jelenleg a telep érvényes vízjogi üzemeltetése alapján a Remondis Kétpó Kft. telephelyén komposztálással ártalmatlanít, mely éves szinten nettó Ft kiadást jelent az Intézménynek. A költségeket részletesen az alábbiak szerint alakultak: évben keletkezett víztelenített szennyvíziszap mennyisége: 170 tonna - Rakodási, szállítási költség ( Ft/tonna) Ft - Elhelyezési költség ( Ft/tonna) Ft Összesen: Ft évben az üzemeltető az engedélyezésben részt vevő Környezetvédelmi Hatósággal előzetes egyeztetést folytatott a kijuttatásra tervezett szántó területtel kapcsolatosan. Az Önkormányzat tulajdonában lévő Fegyvernek 0268/10 hrsz.-ú a) alrészlet 39,9491 ha szántó hasznosítású területre kívánjuk a szennyvíziszapot elhelyezni, ezért új engedélyezési eljárást szükséges indítani, melynek költségeit, illetve engedélyezést követően a költségmegtakarítását részletesen az alábbiakban mutatunk be: Engedély beszerzéséhez szükséges egyszeri kiadások: - Laborvizsgálat Ft - Szakértői munka, talajvédelmi terv készítés Ft - Engedélyezési dokumentáció szakértői munka Ft Összesen: Ft Monitoring kutak megvalósításához szükséges egyszeri kiadások: Amennyiben a vizsgálati eredmények alapján az engedélyező hatóság előírja a monitoring kút létesítését, az alábbi egyszeri költségek jelentkeznek. (Tervezői szakmai tapasztalatok alapján az engedélyező hatóság minimum 3 db figyelőkút létesítését ír elő.) - Kútfúrás, szabvány kút Ft/db Ft - Engedélyezési terv Ft - Üzemeltetési engedélyes terv Ft - Előzetes talajvíz vizsgálat Ft - Előzetes talajvizsgálat Ft Összesen: Ft - Szolgáltatási díj Ft 1

9 Tervezés, kivitelezés költsége összesen: Engedélyeztetés összesen: Ft + ÁFA Ft (ÁFA körön kívüli) Éves rendszeres fenntartási költségek: - Iszap rakodás saját járművel Ft - Iszap kiszórás Ft - Iszapminta laborvizsgálata Ft - Monitoring kút laborvizsgálata Ft Összesen: Ft A évi talajtani szakvélemény alapján kijuttatandó szennyvíziszap mennyisége: Kultúra Tervezett Kijuttatható iszap Műtrágya megnevezése termésátlag szárazanyag megtakarítás Őszi búza 5 t/ha 6,8 t/ha 0,42 t NPK/ha Évi 170 tonna keletkezett szennyvíziszappal számolva 25 ha szántó területre elegendő a keletkezett szennyvíziszap mennyisége. Fentiek alapján NPK alkalmazásával Ft/t egységárral számolva őszi búza esetében Ft megtakarítás várható, mivel a területre saját telepen keletkezett szennyvíziszap kerülne kiszórásra. Fentiek alapján összegezve a bevételek és kiadások mérlege az alábbiak szerint alakul: év Kiadások: Engedélyeztetés, kivitelezés, szakértői munka Ft Fenntartási költségek Ft Bevételek: Műtrágya beszerzés megtakarítása Ft Szennyvíziszap kétpói elhelyezés megtakarítása Ft Bevételek-Kiadások: Ft Amennyiben a mezőgazdasági célú hasznosítás nem kerül engedélyezésre, úgy a továbbiakban a Kétpói Regionális Hulladékkezelő telepen történő elhelyezés esetén a Ft/év költség továbbra is jelentkezik, valamint szükséges a kijuttatásra tervezett 25 ha-os területre Ft értékben NPK műtrágya beszerzése is évtől Kiadások: Fenntartási költségek Ft Bevételek: Műtrágya beszerzés megtakarítása Ft Szennyvíziszap elhelyezés megtakarítás Ft Bevételek-Kiadások: Ft Az egyszeri és rendszeres költségeket tekintve megállapítható, hogy a mezőgazdasági területen történő iszapelhelyezés engedélyezését követően a jelenlegi kétpói ártalmatlanítási módhoz viszonyítva az engedélyezés évében Ft, további években Ft megtakarítás várható. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 2

10 ../ (XII.15.) sz. önkormányzati határozati javaslat: a víztelenített szennyvíziszap mezőgazdasági célú hasznosításáról. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a fegyverneki folyékonyhulladék kezelő telepen keletkező víztelenített szennyvíziszap mezőgazdasági célú hasznosításának engedélyezésére Ft + ÁFA összegig a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény évi költségvetésének terhére. Erről értesül: 1.) Tatár László, polgármester 2.) Buzás Istvánné dr., jegyző 3.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 4.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény 5.) Képviselőtestület tagjai Fegyvernek, december 5. Készítette: Nardai Dániel, Huber József Tatár László polgármester 3

11 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás u Előterjesztés Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete december 15-i ülésére a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalási rend jóváhagyásáról szóló határozat módosításáról. Tisztelt Képviselőtestület! A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény, mint önállóan működő intézmény, tevékenységi körének kibővítése során vagyis amikor a községgazdálkodási feladatokkal kibővült az intézmény feladata a községgazdálkodási szakfeladatok tekintetében a polgármester gyakorolta a bérgazdálkodási jogkört a munkamegosztás és felelősségvállalási rend alapján. Mivel a 229/2009.(XII.19.) sz. Korm.rendelet (1) bekezdése szerint az önállóan működő költségvetési szervek esetében az alapfeladat ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékokkal és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben önállóan rendelkezik, ezért szükséges a bérgazdálkodói jogkört e feladatok tekintetében a polgármester részéről megszüntetni és a továbbiakban az intézmény vezetőjének ellátni.../2011.(xii.15.) sz. határozati javaslat: A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalási rend jóváhagyásáról szóló határozat módosításáról Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 292/2009.(XII.09.) sz. Korm. rendelet 16.. (5) bekezdésre figyelemmel a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási intézmény és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló 91/2009.(IV.30.) sz. határozatot január 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: A határozat II. fejezetének 5. pontjából az alábbi szövegrész hatályát veszti: A január 1-vel átadott szakfeladatok feladatai tekintetében a munkáltató jogkört a polgármester gyakorolja. Erről értesül: 1.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény vezetője 2.) Tatár László polgármester 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 4.) Képviselőtestület tagjai 5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői Fegyvernek, december 08. (: Tatár László :) polgármester

12 /2011.(XII.15.) sz. önk. határozati javaslat Gyermekélelmezési Konyha megszüntetéséről és Alapító Okiratának hatályon kívül helyezéséről szóló határozat visszavonásáról Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 186/2011. (XI.24.) sz. önkormányzati határozattal jóváhagyott a Gyermekélelmezési Konyha megszüntetéséről és Alapító Okiratának hatályon kívül helyezéséről szóló határozatát visszavonja. Erről értesül: /2011.(XII.15.) sz. 1.) Fegyvernek Önkormányzat Polgármestere 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Gyermekélelmezési Konyha Fegyvernek 4.) Polgármesteri Hivatal Fegyvernek 5.) Képviselőtestületek tagjai önk. határozati javaslat Gyermekélelmezési Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatának hatályon kívül helyezéséről szóló határozat visszavonásáról Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 187/2011. (XI.24.) sz. önkormányzati határozattal jóváhagyott a Gyermekélelmezési Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatát és annak módosításainak hatályon kívül helyezéséről szóló határozatát visszavonja. Erről értesül: 1.) Fegyvernek Önkormányzat Polgármestere 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Gyermekélelmezési Konyha Fegyvernek 4.) Polgármesteri Hivatal Fegyvernek 5.) Képviselőtestületek tagjai /2011.(XII.15.) sz. önk. határozati javaslat Gyermekélelmezési Konyha és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalási rend hatályon kívül helyezéséről szóló határozat visszavonásáról Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 188/2011. (XI.24.) sz. önkormányzati határozattal jóváhagyott a Gyermekélelmezési Konyha és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalási rend, valamint annak módosításainak hatályon kívül helyezéséről szóló határozatát visszavonja. Erről értesül: 1.) Fegyvernek Önkormányzat Polgármestere 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Gyermekélelmezési Konyha Fegyvernek 4.) Polgármesteri Hivatal Fegyvernek 5.) Képviselőtestületek tagjai Fegyvernek, december 12. Tatár László polgármester

13 /2011.(XII.15.) sz. önkormányzati határozati javaslat: A Művelődési Ház és Könyvtár és az Orvosi Rendelő elnevezésének módosításáról Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatára névadást kezdeményez a Művelődési Ház és Könyvtár esetében augusztus 20-ig, az Orvosi Rendelő esetében július1-jéig, Semmelweis napig. Felelős : Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság Határidő: augusztus 20. Erről értesül: 1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület tagjai 2.) Művelődési Ház és Könyvtár vezetője 3.) Orvosi Rendelő vezetője 4.) Tatár László polgármester 5.) Buzás Istvánné dr. jegyző 6.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői Fegyvernek, december 12. Tatár László Polgármester

14 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás u ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete december 15 - i ülésére Komposztálás népszerűsítése Fegyvernek Nagyközségben című pályázat benyújtásáról szóló 94/2011 (V.26.) számú határozat módosításáról A tisztelt képviselőtestület 94/2011 (V.26.) számú határozatával döntött pályázat benyújtásáról a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) A fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek című pályázatra Komposztálás népszerűsítése Fegyvernek Nagyközségben címen. A pályázatot az irányító hatóság június 16 án befogadta, a pályázati hiánypótlás december 15 én vettük kézhez, mely értelmében szükséges a pályázat benyújtásáról szóló határozat technikai módosítása a határozati javaslatban foglaltak szerint../2011. (XII.15.) sz. önkormányzati határozati javaslat Komposztálás népszerűsítése Fegyvernek Nagyközségben című pályázat benyújtásáról szóló 94/2011 (V.26.) számú határozat módosításáról 94/2011 (V.26.) számú határozat 2. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi 2. pont lép: 2. pont: 1. Pályázati konstrukció megnevezése: A fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek A komponens 2. Pályázati felhívás kódszáma: KEOP-6.2.0/A A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége (elszámolható költsége): Ft 4. Az Önkormányzati saját erő összege: Ft. 5. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: Ft 6. Az Önkormányzat saját erő forrása: A projekt saját forrását az Önkormányzat 2011 és 2012 évi költségvetéséből a felhalmozási kiadások (3. sz. melléklet) keretében biztosítja. Erről értesül: 1.) Tatár László polgármester 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Képviselőtestület tagjai 1.) Bognár Noémi, projekt adminisztrátor 2.) Temesváriné Bozsó Ágnes, pénzügyi vezető 3.) Irattár Fegyvernek, december Tatár László Készítette: Nardai D.,

15 1 Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesterétől 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. E L Ő T E R J E S Z T É S Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének december Önkormányzat évi költségvetésének módosítására 15-i ülésére az Tisztelt Képviselő-testület! Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete február 24-i ülésén a 11/2011.(III.1) számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat évi költségvetését eft főösszeggel. Ez idáig az önkormányzat évi költségvetését a Képviselő-testület két alkalommal módosította. A Költségvetés módosított főösszege eft. A jelenlegi, 3. módosító javaslat elfogadása esetén a költségvetés főösszege eft-tal csökken, eft-ra, melyet kiemelt előirányzatonként, illetve további részletézésben és indoklással az előterjesztés további részében mutatunk be. A költségvetés módosítása elsősorban a 352/2010.(XII.30.) számú korm. rendelet alapján kifizetett bérkompenzáció és kapcsolódó járulékainak beemelése miatt, (kiadási oldalon személyi juttatások és járulékok, bevételi oldalon az állami támogatás), a tartalékok felhasználása, felhalmozási kiadásokbevételek változása, valamint egyéb gazdasági események (kötelezettségvállalások) miatt vált szükségessé. A költségvetés 3. módosítás eredménye képpen a évi költségvetési hiány eft-tal növekszik. A költségvetésben engedélyezett létszám önkormányzati szinten 7,17 fővel nő az intézmények részletes indoklásában leírtak szerint., melyből 5,27 fő közfoglalkoztatott. I. CSORBA-MIKRO TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT Az intézmény évi költségvetésének módosító javaslata A bevételek előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint 703 e Ft Az intézményi működési bevételek 198 e Ft előirányzatát javaslom növelni Az étkezési térítési díj bevétel előirányzatát javaslom csökkenteni e Ft a tervezettnél kisebb igénybevétel miatt - Fegyverneki telephely e Ft - Örményesi telephely e Ft Egyéb intézményi bevételek előirányzatát javaslom növelni 398 e Ft - Fegyverneki telephely 383 e Ft Nappali ellátás és házi gondozás térítési díja - Örményesi telephely - 20 e Ft Ebéd kiszállatás díja - Kuncsorbai telephely 35 e Ft

16 2 Nappali ellátás térítési díja A támogatásértékű bevétel előirányzatát javaslom növelni 484 e Ft Munkaügyi Központ közhasznú foglalkoztatottak támogatása - Fegyverneki telephely 344 e Ft - Örményesi telephely 140 e Ft Az intézményfinanszírozás előirányzatát javaslom növelni 21 e Ft A szociálpolitikai támogatás előirányzatát javaslom csökkenteni e Ft / önkormányzati kiegészítés / - Fegyverneki telephely 100 e Ft Az étkezési bevétel és kiadás alakulása - Örményesi telephely e Ft Az étkezés kisebb igénybevétele miatt - Kuncsorbai telephely e Ft Az állami támogatás előirányzatát javaslom csökkenteni e Ft - Fegyverneki telephely Bér kompenzáció és járulékok szept.-nov. hó 79 e Ft Normatív támogatás csökkenése házi gondozás miatt 2 fő x Ft e Ft Kistérségi támogatás csökkenése 2 fő x Ft - 80 e Ft - Örményesi telephely Bér kompenzáció és járulékok szept.-nov. hó 31 e Ft - Kuncsorbai telephely Bér kompenzáció és járulékok szept.-nov. hó 39 e Ft Normatív támogatás csökkenése szoc. étkeztetés miatt 4 fő x Ft e Ft Kistérségi támogatás csökkenése 4 fő x Ft - 16 e Ft Az önkormányzati kiegészítés I. javaslom növelni 821 e Ft - Fegyverneki telephely 1 fő hat órás gondozó foglakoztatása okt.,november hó bér és járulékai 164 e Ft Közhasznú foglalkoztatás nem támogatott része 15 e Ft Normatív támogatás csökkenése miatt 412 e Ft Telephely összesen: 591 e Ft - Örményesi telephely Közhasznú foglalkoztatás nem támogatott része 28 e Ft - Kuncsorbai telephely Normatív támogatás csökkenése miatt 202 e Ft A kiadások előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint: 703 e Ft A személyi juttatásokat előirányzatát javaslom csökkenteni e Ft A bér előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint 305 e Ft - Fegyverneki telephely 1 fő hat órás gondozónő foglalkozatása okt.,nov. hó 117 e Ft 6 fő közhasznú foglalkoztatott bére okt., nov. hó 317 e Ft Bér kompenzáció szeptember - november hó 62 e Ft Bér megtakarítás a dologi kiadásokra e Ft Telephely összesen: 296 e Ft - Örményesi telephely

17 3 Közhasznú foglalkoztatott bére szept.,okt., nov. hó 156 e Ft Bér megtakarítás betegség miatt e Ft Bér kompenzáció szeptember - november hó 22 e Ft Telephely összesen: - 22 e Ft - Kuncsorbai telephely Bér kompenzáció szeptember - november hó 31 e Ft Egyéb személyi juttatások előirányzatát javaslom csökkenteni - Fegyverneki telephely Az ebéd kiszállítás tiszteletdíjának megtakarítása - Örményesi telephely Betegszabadságra fizetett díjazás - Kuncsorbai telephely Tervezett gondozónő tiszteletdíjának megtakarítása e Ft e Ft 110 e Ft e Ft A járulékokat előirányzatát javaslom csökkenteni e Ft A járulékköteles jövedelmek vonzataként - Fegyverneki telephely e Ft - Örményesi telephely - 30 e Ft - Kuncsorbai telephely 8 e Ft A dologi kiadások előirányzatát javaslom növelni e Ft A vásárolt élelmezés előirányzatát javaslom csökkenteni e Ft a tervezettnél kisebb igénybevétel miatt - Örményesi telephely e Ft - Kuncsorbai telephely e Ft Az egyéb működési dologi kiadásokat előirányzatát javaslom növelni e Ft - Fegyverneki telephely A koncepció szerint a dologi kiadásokat alulterveztük, e Ft de az intézmény működéséhez ezek a kiadások szükségesek ( tisztítószer, telefon, karbantartás, postaköltség ) Fedezete a megtakarítások és az ellátottak befizetése - Örményesi telephely 121 e Ft A megtakarítás felhasználása - Kuncsorbai telephely A tiszteletdíj megtakarítása 230 e Ft Az álláshely előirányzatát javaslom növelni - Fegyverneki telephely 1 fő hat órás gondozónő október decemberig 0, 16 fő 6 fő közfoglalkoztatott okt.15- dec. 31-ig 4 órás 0, 625 fő - Örményesi telephely Közfoglalkoztatott 0,21 fő

18 4 II. TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE A b e v é t e l i előirányzatokat javaslom növelni az alábbiak szerint: 834 e Ft Támogatás értékű bevétel változása 168 e Ft Fegyvernek: Munkaügyi Központ tám. Munkatapaszt.szerzés. (betegség ideje nem támogatott ezért mínusz) - 36 e Ft Munkaügyi Központ tám. - 1 fő 1 hónap rövidebb szerződése miatt - 42 e Ft szept. l-től jogszabály vált.miatt (bércsökkenés) - 35 e Ft - bérpótl.jutt. hosszabb időtart. közfogl. 2 fő betegség miatti csökkenés (70%) - 17 e Ft október 15-től rövid távú közcélú fogl. -hoz 95 % (6 fő) 335 e Ft Örményes: Munkaügyi Központ tám. rövid távú közcélú fogl. -hoz 95 % - 37 e Ft (1 fő december havi bére miatt, mely áthúzódik 2012 évre) Intézményfinanszírozás : 666 e Ft Fegyvernek: Óvodák Intézmény finanszírozás változása: - Kistérségi támogatás csökkenés 2 fő bejáró gyermek 4/12-ed - 35 e Ft - Önkormányzati kiegészítés I. Közfoglalk. - 1 fő 1 hónap rövidebb szerződése miatt 5 % - 2 e Ft szept. l-től jogszabály vált.miatt (bércsökkenés)5 % - 2 e Ft - bérpótl.jutt. hosszabb időtart. közfogl. 2 fő betegség miatti csökkenés (30%) - 8 e Ft október 15-től rövid távú közcélú fogl. -hoz 5 % (6 fő) 18 e Ft Egyéb működéshez - Munkaügyi Központ tám.-hoz Munkatapaszt.szerzés. (betegség ideje nem támogatott ezért a kifizetés fedezete finanszírozás) 36 e Ft - kistérségi támogatás csökkenés miatti kiegészítés 35 e Ft - energia kiadási többlet miatt 225 e Ft - Társulási megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció (Kuncsorbának gyerm.létszám csökkenés miatti támogatás elmaradás pótlása) 396 e Ft - Bérkompenzáció fedezete - 352/2010.(XII.30.) sz. Korm.rend.alapán bérkompenzációra( ig) 334 e Ft. Megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció (Kuncsorbának gyerm.létszám csökkenés miatti támogatás elmaradás pótlása) e Ft Fegyvernek: Bölcsöde - Önkormányzati kiegészítés I. Egyéb működéshez - energia kiadási többlet miatt 297 e Ft - Bérkompenzáció fedezete - 352/2010.(XII.30.) sz. Korm.rend.alapán bérkompenzációra( ig) 9 e Ft

19 5 Örményes: - Önkormányzati kiegészítés I. Közfoglalk. -Munkaügyi Központ tám. rövid távú közcélú fogl. -hoz 5 % (1 fő december havi bére miatt, mely áthúzódik 2012 évre) - 2 e Ft - Bérkompenzáció fedezete - 352/2010.(XII.30.) sz. Korm.rend.alapán bérkompenzációra( ig) 15 e Ft Kuncsorba: - Normatív támogatás csökkenés 5 fő gyermek 4/12-ed -367 e Ft - Kistérségi támogatás csökkenés 5 fő gyermek 4/12-ed -192 e Ft - Önkormányzati kiegészítés I. Egyéb működéshez - Társulási megáll. szerinti feltöltés e Ftra 163 e Ft - Szoc.pol. támogatás Ebből önkorm. kiegészítés (csökkenés 5 fő gyermek miatt) -283 e Ft - Bérkompenzáció fedezete - 352/2010.(XII.30.) sz. Korm.rend.alapán bérkompenzációra( ig) 29 e Ft Megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció (Fegyvernektől gyerm.létszám csökkenés miatti támogatás elmaradás pótlása) 396 e Ft A k i a d á s i előirányzatokat javaslom növelni,ill. átcsoportosítani. 834 e Ft A személyi juttatások : 453 e Ft A bért javaslom növelni 662 e Ft Fegyvernek:: óvodák -Közfoglalk. - 1 fő 1 hónap rövidebb szerződése miatt - 39 e Ft szept. l-től jogszabály vált.miatt (bércsökkenés) - 25e Ft - bérpótl.jutt. hosszabb időtart. közfogl. 2 fő betegség miatti csökkenés - 21 e Ft október 15-től rövid távú közcélú fogl. -hoz (6 fő) 311 e Ft - 352/2010.(XII.30.) sz. Korm.rend.alapán bérkompenzációra( ig) 263 e Ft. Fegyvernek: Bölcsöde - 352/2010.(XII.30.) sz. Korm.rend.alapán bérkompenzációra( ig) 7 e Ft Örményes : -Közfoglalk. -Munkaügyi Központ tám. rövid távú közcélú fogl. -hoz - 34 e Ft (1 fő december havi bére miatt, mely áthúzódik 2012 évre) - 352/2010.(XII.30.) sz. Korm.rend.alapán bérkompenzációra( ig) 12 e Ft - technikai átcsoportosítás Egyéb személyi jellegű kiadásokból az étkezési hozzájárulás fel nem használt része szolgál fedezetül (3,5 hónap) a fűtő béréhez 165 e Ft Kuncsorba: - 352/2010.(XII.30.) sz. Korm.rend.alapán bérkompenzációra( ig) 23 e Ft Egyéb személyi jellegű kiadások: Örményes : - technikai átcsoportosítás Egyéb személyi jellegű kiadásokból az étkezési e Ft

20 6 hozzájárulás fel nem használt része szolgál fedezetül (3,5 hónap) a fűtő béréhez és járulékához e Ft Járulékok: 142 e Ft A járulékokat javaslom növelni a bér növekedéssel összefüggésben Fegyvernek : óvodák -Közfoglalk. - 1 fő 1 hónap rövidebb szerződése miatt - 5 e Ft szept. l-től jogszabály vált.miatt (bércsökkenés) - 12 e Ft - bérpótl.jutt. hosszabb időtart. közfogl. 2 fő betegség miatti csökkenés - 4 e Ft október 15-től rövid távú közcélú fogl. -hoz (6 fő) 42 e Ft - 352/2010.(XII.30.) sz. Korm.rend.alapán bérkompenzációra( ig) 71 e Ft. Fegyvernek: Bölcsöde - 352/2010.(XII.30.) sz. Korm.rend.alapán bérkompenzációra( ig) 2 e Ft. Örményes : -Közfoglalk. -Munkaügyi Központ tám. rövid távú közcélú fogl. -hoz - 5 e Ft (1 fő december havi bére miatt, mely áthúzódik 2012 évre) - 352/2010.(XII.30.) sz. Korm.rend.alapán bérkompenzációra( ig) 3 e Ft - technikai átcsoportosítás Egyéb személyi jellegű kiadásokból az étkezési hozzájárulás fel nem használt része szolgál fedezetül (3,5 hónap) a fűtő járulékához 44 e Ft Kuncsorba: - 352/2010.(XII.30.) sz. Korm.rend.alapán bérkompenzációra( ig) 6 e Ft Dologi kiadások: 239 e Ft Fegyvernek óvodák - Energia kiadások - energia kiadási többlet miatt 225 e Ft Fegyvernek: Bölcsöde - Energia kiadások - energia kiadási többlet miatt 297 e Ft Kuncsorba: - Vásárolt élelmezés csökken (5 fő gyermek létszám csökkenés miatt) -283 e Ft Létszám módosítás: Fegyvernek óvodák - rövid távú közcélú fogl. - 1 fő, napi 4 órás (1 hónap rövidebb szerződés miatt) -0,04 fő - rövid távú közcélú fogl. - 6 fő, napi 4 órás ( 2,5 hó) 0,625 fő től Örményes: - fűtő l fő napi 4 órás től 0,5 fő III. ORCZY ANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA

21 7 A B E V É T E L E K előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint e Ft. Az intézményi működési bevételek előirányzatának növelése: Orczy: Tovább számlázott szolgáltatások ei. növ.: - technikai tétel (= tov. számlázott szolgáltatások kiadásai) Szakiskola: Egyéb kártérítési bevételek előirányzatának növelése: (betöréses kár részleges megtérítése) A támogatásértékű bevételek előirányzatának növelése: Orczy: Műk. célú pénzeszk. átvétel Elk. Állami Pénzalapból ei. növ.: (95% közcélú tám ; december hóra járó bér nélkül) Műk. célú pénzeszk. átvétel Elk. Állami Pénzalapból ei. növ.: (100% közcélú tám ;100%; december hóra járó bér nélkül) Műk. célú pénzeszk. átvétel Elk. Állami Pénzalapból ei. csökk.: (közcélú tám ; elszámolás) Műk. célú pénzeszk. átvétel Elk. Állami Pénzalapból ei. növ.: (közcélú tám ;elszámolás) Szakisk: OD-EA/16/010 pályázat: (szakmunkás ösztöndíj) Szalai: Műk. célú pénzeszk. átvétel Elk. Állami Pénzalapból ei. növ.: (95% közcélú tám ; december hóra járó bér nélkül) A műk. célú véglegesen átvett pénzeszközök előirányzatának növelése: Szakiskola: Műk. célú pénzeszk. átvétel vállalkozásoktól ei. növ.: (Tatár és Fia Kft) A felh. célú véglegesen átvett pénzeszközök előirányzatának növelése: Szakiskola: Felh.célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól: (befolyt fejlesztési támogatás) Az intézményfinanszírozás előirányzatának növelését javaslom: Orczy: Az állami normatívák előirányzatának csökkentése: (októberi normatíva lemondás miatt) A kistérségi normatívák előirányzatának csökkentése: (októberi normatíva lemondás miatt) Bérkompenzáció (3 hónap). (352/2010. (XII.30.) Korm. rend.) Az önk. kiegészítés előir. növelése: (állami és kistérségi normatíva lemondás összege) Az önk. kiegészítés előir. növelése: (közcélú támogatás 00098; 5% önrész) e Ft. 856 e Ft. 328 e Ft e Ft. 685 e Ft. 388 e Ft. -70 e Ft e Ft. 673 e Ft. 149 e Ft. 17 e Ft. 17 e Ft. 354 e Ft. 354 e Ft e Ft e Ft e Ft. 458 e Ft e Ft. 36 e Ft.

22 8 Az önk. kiegészítés előir. csökkentése: (közcélú támogatás 00012; 30% önrész elszámolás) Az önk. kiegészítés előir. növelése: (közcélú támogatás 00013; 5% önrész elszámolás) Az önk. kiegészítés előir. növelése: (0,5 fő csökkent munkaképességű fogl. okt. 1-től) Az önk. kiegészítés előir. növelése: (a várható többlet energiakiadások fedezetére) Szakiskola: Az állami normatívák előirányzatának csökkentése: (októberi normatíva lemondás miatt) Bérkompenzáció (3 hónap). (352/2010. (XII.30.) Korm. rend.) Az önk. kiegészítés előir. növelése: (állami normatíva lemondás összege) Az önk. kiegészítés előir. növelése: (0,5 fő csökkent munkaképességű fogl. okt. 1-től) EPSZ: Bérkompenzáció (3 hónap). (352/2010. (XII.30.) Korm. rend.) Móra: A kistérségi normatívák előirányzatának csökkentése: (októberi normatíva lemondás miatt) Bérkompenzáció (3 hónap). (352/2010. (XII.30.) Korm. rend.) Az önk. kiegészítés előir. növelése: (kistérségi normatíva lemondás összege) Az önk. kiegészítés előir. növelése: (0,5 fő csökkent munkaképességű fogl. okt. 1-től) Az önk. kiegészítés előir. növelése: (a várható többlet energiakiadások fedezetére) Szalai: A kistérségi normatívák előirányzatának csökkentése: (októberi normatíva lemondás miatt) Bérkompenzáció (3 hónap). (352/2010. (XII.30.) Korm. rend.) -34 e Ft. 13 e Ft. 112 e Ft e Ft e Ft. 234 e Ft e Ft. 128 e Ft. 10 e Ft e Ft. 697 e Ft. 279 e Ft. 310 e Ft. 700 e Ft e Ft. 145 e Ft. A K I A D Á S O K előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint e Ft. A személyi juttatások (bér) előirányzatát javaslom növelni: Orczy: A munkabér előir. növelése: (rövid időtartamú közfoglalkoztatás 00098) A munkabér előir. növelése: (rövid időtartamú közfoglalkoztatás 00050) A munkabér előir. csökkentése (elszámolás): (hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 00012) A munkabér előir. csökkentése (elszámolás): (rövid időtartamú közfoglalkoztatás 00013) e Ft. 635 e Ft. 342 e Ft e Ft e Ft.

23 9 Az alapill. előir. növelése (0,5 fő; okt. 1-től): (csökk. munkaképességű; a rehab. hj. csökk től) Bérkompenzáció (3 hónap). (352/2010. (XII.30.) Korm. rend.) Szakiskola: Az alapill. előir. növelése (0,5 fő; okt. 1-től): (csökk. munkaképességű; a rehab. hj. csökk től) Bérkompenzáció (3 hónap). (352/2010. (XII.30.) Korm. rend.) EPSZ: Bérkompenzáció (3 hónap). (352/2010. (XII.30.) Korm. rend.) Móra: Az alapill. előir. növelése (1,5 fő; okt. 1-től): (csökk. munkaképességű; a rehab. hj. csökk től) Bérkompenzáció (3 hónap). (352/2010. (XII.30.) Korm. rend.) Szalai: A munkabér előir. növelése: (rövid időtartamú közfoglalkoztatás 00075) Bérkompenzáció (30 hónap). (352/2010. (XII.30.) Korm. rend.) Egyéb személyi juttatások előirányzatát javaslom növelni: Orczy: HHH Egyéb továbbképzés előir. növ: -technikai tétel (pályázati összeg átcsop. dologi kiadásból teljesítés szerint) Móra: HHH Egyéb továbbképzés előir. növ: -technikai tétel (pályázati összeg átcsop. dologi kiadásból teljesítés szerint) Szalai: HHH Egyéb továbbképzés előir. növ: -technikai tétel (pályázati összeg átcsop. dologi kiadásból teljesítés szerint) Kuncsorba: HHH Egyéb továbbképzés előir. növ: -technikai tétel (pályázati összeg átcsop. dologi kiadásból teljesítés szerint) A járulékok előirányzatát javaslom növelni: Orczy: A munkabér járuléka: (közfoglalkoztatás 00098) A munkabér járuléka: (közfoglalkoztatás 00050) A munkabér járuléka: (közfoglalkoztatás 00012) A munkabér járuléka: (közfoglalkoztatás 00013) Az alapilletmény növekedés járuléka: (0,5 fő csökk. munkaképességű fogl. okt. 1-től) A bérkompenzáció járuléka (2011. szept-nov.) 88 e Ft. 361e Ft. 101 e Ft. 184 e Ft. 8 e Ft. 244 e Ft. 549 e Ft. 138 e Ft. 114 e Ft e Ft. 699 e Ft. 855 e Ft. 20 e Ft. 14 e Ft. 558 e Ft. 86 e Ft. 46 e Ft. -2 e Ft. -36 e Ft. 24 e Ft. 97 e Ft.

24 10 Szakiskola: Az alapilletmény növekedés járuléka: 27 e Ft. (0,5 fő csökk. munkaképességű fogl. okt. 1-től) A bérkompenzáció járuléka 50 e Ft. (2011. szept-nov.) EPSZ: A bérkompenzáció járuléka 2 e Ft. (2011. szept-nov.) Móra: Az alapilletmény növekedés járuléka: 66 e Ft. (1,5 fő csökk. munkaképességű fogl. okt. 1-től) A bérkompenzáció járuléka 148 e Ft. (2011. szept-nov.) Szalai: A munkabér járuléka: 19 e Ft. (közfoglalkoztatás 00075) A bérkompenzáció járuléka 31 e Ft. (2011. szept-nov.) A dologi kiadásokat javaslom csökkenteni: e Ft. Az egyéb dologi kiadások előirányzatát javaslom módosítani az alábbiak szerint: Orczy: Tovább számlázott szolgáltatások kiad. ei. növ.: - technikai tétel 856 e Ft. (= tov. számlázott szolgáltatások bevételei) HHH pály. dologi kiad. csökk. (ÁFA-val): - technikai tétel -699 e Ft. (átcsop. egyéb továbbképzéshez) HHH pály. dologi kiad. csökk. (ÁFA-val): - technikai tétel -148 e Ft. (átcsop. ellátottak pénzbeli juttatásaihoz) A különkezelt energia kiadások előir. növelése: e Ft. (jelenlegi és decemberi várható teljesítés alapján) A tartós tankönyvek előir-nak csökkentése: - technikai tétel e Ft. (átcsop. ingyenes tankönyvekhez) Szakiskola: HHH pály. dologi kiad. csökk. (ÁFA-val): - technikai tétel -89 e Ft. (átcsop. ellátottak pénzbeli juttatásaihoz) Egyéb dologi kiadások növ. (ÁFA-val): 17 e Ft. (vállalkozói támogatásból) Egyéb dologi kiadások növ. (ÁFA-val): 13 e Ft. (OD-EA/16/010 pályázat dologi kiadásai) Móra: HHH pály. dologi kiad. csökk. (ÁFA-val): - technikai tétel -855 e Ft. (átcsop. egyéb továbbképzéshez) HHH pály. dologi kiad. csökk. (ÁFA-val): - technikai tétel -31 e Ft. (átcsop. ellátottak pénzbeli juttatásaihoz) A különkezelt energia kiadások előir. növelése: 700 e Ft. (jelenlegi és decemberi várható teljesítés alapján)

25 11 A tartós tankönyvek előir-nak csökkentése: - technikai tétel (átcsop. ingyenes tankönyvekhez) Szalai: HHH pály. dologi kiad. csökk. (ÁFA-val): - technikai tétel (átcsop. egyéb továbbképzéshez) HHH pály. dologi kiad. csökk. (ÁFA-val): - technikai tétel (átcsop. ellátottak pénzbeli juttatásaihoz) Az energia kiadások csökkentése (ÁFA-val): - technikai tétel (átcsop. munkabérhez, önerő) Az energia kiadások csökkentése (ÁFA-val): - technikai tétel (átcsop. tanulói bérlettérítéshez) Az iskolabusz kiadások elöir. csökkentése (ÁFA-val): (normatíva lemondás miatt) A tartós tankönyvek előir-nak csökkentése: - technikai tétel (átcsop. ingyenes tankönyvekhez) Kuncsorba: HHH pály. dologi kiad. csökk. (ÁFA-val): - technikai tétel (átcsop. egyéb továbbképzéshez) A tartós tankönyvek előir-nak csökkentése: - technikai tétel (átcsop. ingyenes tankönyvekhez) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát javaslom növelni: Orczy: Ellátottak egyéb juttatásai HHH, előir. növ.: - technikai tétel (pályázati összeg átcsop. dologi kiadásból) Ingyenes tankönyvek: -technikai tétel (átcsop. tartós tankönyvektől teljesítés szerint) Szakisk: Ellátottak egyéb juttatásai HHH, előir. növ.: - technikai tétel (pályázati összeg átcsop. dologi kiadásból) A tanulói ösztöndíjak növelése: (OD-EA/16/010 pályázat) Móra: Ellátottak egyéb juttatásai HHH, előir. növ.: - technikai tétel (pályázati összeg átcsop. dologi kiadásból) Ingyenes tankönyvek: - technikai tétel (átcsop. tartós tankönyvektől teljesítés szerint) Szalai: Ellátottak egyéb juttatásai HHH, előir. növ.: - technikai tétel (pályázati összeg átcsop. dologi kiadásból) Tanulói bérlettérítés előir. növelése: - technikai tétel (átcsoportosítás energia kiadásoktól) Ingyenes tankönyvek: -technikai tétel (átcsop. tartós tankönyvektől teljesítés szerint) Kuncsorba: Ingyenes tankönyvek: - technikai tétel (átcsop. tartós tankönyvektől teljesítés szerint) e Ft. -20 e Ft. -77 e Ft. -8 e Ft. -41 e Ft e Ft e Ft. -14 e Ft e Ft e Ft. 148 e Ft e Ft. 89 e Ft. 660 e Ft. 31 e Ft e Ft. 77 e Ft. 41 e Ft. 423 e Ft. 120 e Ft.

26 12 A felhalmozási kiadások növelését javaslom: Szakisk: hegesztőgép vásárlása (ÁFA-val): (biztosítási kártérítésből) Nem meghatározott eszközök (ÁFA-val): (befolyt fejlesztési támogatásból) Nem meghatározott eszközök előir. csökkentése (ÁFA-val): (nem meghat. eszk. meghatározása az alábbiak szerint) beruházás: Hegesztő (3db) vásárlása (ÁFA-val) Cserepező asztal vásárlása (ÁFA-val) Rotációskapa, fűnyíró vásárlás (ÁFA-val) Tanterasz kialakítás (ÁFA-val) felújítás: Fóliasátor felújítás (ÁFA-val) Létszám: 328 e Ft. 354 e Ft e Ft. 284 e Ft. 790 e Ft. 317 e Ft e Ft. 126 e Ft. 682 e Ft. Orczy: Kérjük a tagintézmény engedélyezett létszámkeretének 1,42 fővel történő emelését: -1 fő ped. munkaviszonya megszűnt 0,5 fő új alkalmazott csökkent munkaképességű 2 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (4 hónap) és 6 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2,5 hónap) miatt az engedélyezett létszámkeret éves 1,92 fővel történő növelését kérjük. Szakisk: Kérjük a tagintézmény engedélyezett létszámkeretének 0,5 fővel történő emelését: 0,5 fő új alkalmazott csökkent munkaképességű Móra: Kérjük a tagintézmény engedélyezett létszámkeretének 0,75 fővel történő emelését: -0,75 fő ped. munkaviszonya megszűnt 1,5 fő új alkalmazott csökkent munkaképességű Szalai: Kérjük a tagintézmény engedélyezett létszámkeretének 0,75 fővel történő emelését: 0,5 fő új alkalmazott kazánfűtő 0,5 fő rövid időtartamú közfoglalkoztatás (6 hónap) miatt az engedélyezett létszámkeret éves 0,25 fővel történő növelését kérjük. IV. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR A bevételek előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint 866 e Ft Az intézményi működési bevételek előirányzatát javaslom növelni 538 e Ft az alábbiak szerint - egyéb bevétel 98 e Ft - bérleti díjak 235 e Ft - könyvtári bevételeknél az internet használat e Ft - kávéházi bevétel 367 e Ft Az étkezési bevétel előirányzatát javaslom csökkenteni - 22 e Ft

27 13 A támogatásértékű bevételek előirányzatát javaslom növelni közhasznú foglalkoztatottak támogatása okt ig Az intézményfinanszírozás előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint: A bér kompenzáció előirányzatát javaslom növelni A 2011 évi bér kompenzáció fedezete bér és járulék szeptember- november hó fedezete állami forrás Az önkormányzati kiegészítés I. előirányzatát javaslom növelni 32 e Ft az alábbiak szerint: - közhasznú foglalkoztatottak bér és járulékának 12 e Ft nem támogatott része 240 e Ft 88 e Ft 56 e Ft - vezető könyvtáros bér és járulék megtakarítása (szeptember- december hó) a munkatársat még nem pótoltuk, a mielőbbi pótlását a munkák és a TÁMOP pályázat indokolja e Ft - mindenki karácsonyára 100 e Ft a 11/2011.II. r. elkülönítve - intézményvezetőnek kifizetett jutalom és járulékai 631 e Ft A kiadások előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint 866 e Ft A személyi juttatások előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint A bér előirányzatát javaslom növelni évi bér kompenzáció szeptember-november hó 44 e Ft - könyvtáros bér megtakarítása szeptember- december hó e Ft - igazgató jutalma 497 e Ft - közhasznú foglalkoztatottak bére 207 e Ft e Ft l87 e Ft Az egyéb személyi juttatások előirányzatát javaslom csökkenteni A rendezvények fellépti díját számlára fizettük ki, nem pedig honoráriumként, így az nem személyi juttatásként jelentkezik e Ft A járulékok előirányzatát javaslom növelni A fenti bér vonzataként A dologi kiadások előirányzatát javaslom növelni A vásárolt élelmezés előirányzatát javaslom növelni Az egyéb dologi kiadásokat előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint - pénzmaradvány visszafizetése 2010 évi / átvezetés / e Ft - egyéb dologi kiadásra 691 e Ft A kávéházi árukészletre fedezete a kávéházi bevétel A támogatásértékű kiadások előirányzatát javaslom növelni 2010 évi pénzmaradvány visszafizetés / átvezetés a dologi kiadásból / Az álláshelyek számát kérem növelni 28 e Ft 783 e Ft 60 e Ft 523 e Ft 200 e Ft 368 e Ft 0,42 Fő

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. szeptember 25-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. szeptember 25-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. szeptember 25-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 144/2014.(IX.25.) számú önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont Dunakeszi Város Polgármesterétől Sajtó tájékoztatható Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére.. napirendi pont Dunakeszi Város 2012. évi költségvetésének 1. sz.

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. DECEMBER 16-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bognár Zoltán - a bizottság elnöke akadályoztatása miatt, Papp Róbert Tamás bizottsági tag köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja.

JEGYZŐKÖNYV. Bognár Zoltán - a bizottság elnöke akadályoztatása miatt, Papp Róbert Tamás bizottsági tag köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Pénzügyi Bizottság 2012. 03.28.-i üléséről. Helye: Községháza Jelen vannak: Burján Attila János, Papp Róbert Tamás, Vízkeleti Lászlóné, Gácsi Jánosné bizottsági tag, Tatár László

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete január 31-ei ülés jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete január 31-ei ülés jegyzőkönyvéből: Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. január 31-ei ülés jegyzőkönyvéből: 8/2013.(I.31.) számú önkormányzati határozat: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetési

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. DECEMBER 13-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

A rendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A rendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: AZ ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 16/2011. (IX. 12.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2011. (I. 31.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. január 29-én csütörtök 15 órakor tartandó ülésére tisztelettel

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének 12/ 2010. (VI. 10.) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének 12/ 2010. (VI. 10.) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 12/ 2010. (VI. 10.) rendelete Abádszalók Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 10/2010. (IV.15.) rendeletével módosított 1/2010. (II.11.) rendeletének

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesterétől

Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesterétől Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(III.09) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére

Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére Kisbér Város Polgármestere Kisbér Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére Tárgy: 2009. évi költségvetési rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Kondoros Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testület május 22. napján tartandó együttes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Kondoros Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testület május 22. napján tartandó együttes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Kondoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. május 22. napján tartandó együttes üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. május 22-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy:

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 2.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Tarnaméra

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-i rendes ülésére 16. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.

Részletesebben

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat költségvetési terve az alábbi pontokon módosul: Központi

Részletesebben

/tervezet/ A rendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

/tervezet/ A rendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: AZ ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8/2012. (IV. 23.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2011. (I. 31.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 190/2011.(XI. 24.) számú önkormányzati határozat: A tartós kötelezettségvállalásról szóló 6/2003.(I.

Részletesebben

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. /IX.30./ önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. /III.05./számú rendeletének módosításáról Az önkormányzat

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról 2. Napirend Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyévi gazdálkodás helyzetének értékelését

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Polgármesterét l J e g y z j é t l

Polgármesterét l J e g y z j é t l Üi.sz.: 564/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 Vadna községi

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 2015. I. félévi költségvetési rendelet módosítására

Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 2015. I. félévi költségvetési rendelet módosítására Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 2015. I. félévi költségvetési rendelet módosítására Tisztelt Képviselő--testület! Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 2015. I. félévi rendeletmódosítása

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 14/2013.(XI.29.) sz. határozat: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási

Részletesebben

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008.(III.5.) rendelete. Fegyvernek Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008.(III.5.) rendelete. Fegyvernek Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008.(III.5.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Előterjesztés 2012. évi költségvetés előirányzat módosítására

Előterjesztés 2012. évi költségvetés előirányzat módosítására Berhida Város Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés 2012. évi költségvetés előirányzat módosítására Az

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. KISZOMBOR Tisztelt Képviselő-testület!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. KISZOMBOR Tisztelt Képviselő-testület! Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-119/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület szeptember 15-i ülésének 4. napirendi pontjához

Előterjesztés a Képviselő-testület szeptember 15-i ülésének 4. napirendi pontjához Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. szeptember 15-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A 2014. év első félévi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakban számolok be.

Részletesebben

Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Mód. ei. 820.777.000 820.777.000

Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Mód. ei. 820.777.000 820.777.000 Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.27.) számú rendelete 2014. IV. negyedévi módosítására

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról Berhida Város Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról A 2012.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2011. NOVEMBER 24-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28-ai soros üléséről 38/2013.(III.28.) sz. önkormányzati határozat: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 28-i ülésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2015.

Részletesebben

Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (III.08.) Kt. számú rendelete a község évi költségvetéséről

Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (III.08.) Kt. számú rendelete a község évi költségvetéséről Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (III.08.) Kt. számú rendelete a község 2011. évi költségvetéséről Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 12/2010.(VII. 30.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 12/2010.(VII. 30.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 12/2010.(VII. 30.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 6/2010.(II.19.) számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésére Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/457/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A költségvetési bevételek főösszege 2015. január 01. és június 30. között a következők miatt nőtt:

A költségvetési bevételek főösszege 2015. január 01. és június 30. között a következők miatt nőtt: 2. napirendi pont Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervéről szóló, 1/2015. (II.11.) számú rendelet módosításának megtárgyalására és elfogadására a Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010.február 17-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2010. (.) rendelete a 2009.

Részletesebben

Előterjesztés a Sárrétudvari Önkormányzat Képviselő testületének 2014. I. félévi költségvetési rendelet módosítására

Előterjesztés a Sárrétudvari Önkormányzat Képviselő testületének 2014. I. félévi költségvetési rendelet módosítására Előterjesztés a Sárrétudvari Önkormányzat Képviselő testületének 2014. I. félévi költségvetési rendelet módosítására Tisztelt Képviselő testület! Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat 2014. I. félévi rendeletmódosítása

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. AUGUSZTUS 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 37/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 130/2015.(XI.26.) számú önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc. Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.hu 3. napirendi pont Ügyiratszám: 16-65/2015. Előterjesztő: Németh

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

12. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-i soros ülésére

12. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-i soros ülésére 12. Napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. ( II.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben