Éves beszámoló üzleti évről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Éves beszámoló. 2013. üzleti évről"

Átírás

1

2

3 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt A vállalkozás címe, telefonszáma: 8184 Balatonfűzfő, Munkás tér 2. Telefon: 88/ Éves beszámoló üzleti évről Keltezés: Balatonfűzfő, május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.

4 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év adatok E Ft-ban Előző év(ek) módosításai a b c d e Tárgyév 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 05. Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 08. Immateriális javakra adott előlegek 09. Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok 15. Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek 17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) 19. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23. Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Keltezés: Balatonfűzfő, május 09. PH. A vállalkozás vezetője (képviselője)

5 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év adatok E Ft-ban Előző év(ek) Tárgyév módosításai a b c d e 26. B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK ( sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek 30. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 31. Késztermékek 32. Áruk Készletekre adott előlegek 34. II. KÖVETELÉSEK ( sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 37. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő Váltókövetelések 39. Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) 41. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 42. Egyéb részesedés 43. Saját részvények, saját üzletrészek 44. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 45. IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 52. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Balatonfűzfő, május 09. PH.. A vállalkozás vezetője (képviselője)

6 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. MÉRLEG A változat Források (passzívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban a b c d e Tárgyév 53. D. Saját tőke ( sor) I. JEGYZETT TŐKE sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 57. III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 60. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61. VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok ( sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék 66. F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( sor) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben Keltezés: Balatonfűzfő, május 09. PH. A vállalkozás vezetője (képviselője)

7 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. MÉRLEG A változat Források (passzívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év adatok E Ft-ban Előző év(ek) Tárgyév módosításai a b c d e 71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 73. Átváltoztatható kötvények 74. Tartozások kötvénykibocsátásból 75. Beruházási és fejlesztési hitelek 76. Egyéb hosszúlejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 79. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 80. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök sorból: az átváltoztatható kötvények 83. Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 89. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Balatonfűzfő, május 09. PH.. A vállalkozás vezetője (képviselője)

8 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat Sorszám A tétel megnevezése Előző év adatok E Ft-ban Előző év(ek) módosításai a b c d e Tárgyév 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) Saját termelésű készletek állományváltozása 04.. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke ( ) III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) Keltezés: Balatonfűzfő, május 09. PH. A vállalkozás vezetője (képviselője)

9 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat Sorszám A tétel megnevezése Előző év adatok E Ft-ban Előző év(ek) módosításai a b c d e 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Tárgyév 16. Egyéb kapott(járó) kamatok és kamatjellegű bevételek sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 173 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (+F ) Keltezés: Balatonfűzfő, május 09. PH. A vállalkozás vezetője (képviselője)

10 Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. Balatonfűzfő (Fűzfőgyártelep) Munkás tér 2. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET év Balatonfűzfő, május 03. Udvardi Péter vezérigazgató

11 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...4 A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA ISMERTETÉSE...4 A társaság neve, székhelye, alapítása...4 A társaság történetének áttekintése...5 A társaság tevékenységének áttekintése...6 A Nitrokémia Zrt. környezeti kárelhárítási feladatai...6 Szennyvízkezelési tevékenység...6 Vagyonkezelési tevékenység...6 A társaság számviteli politikája...7 A számviteli politika ismertetése...7 Beszámolási kötelezettség, a beszámoló formája...7 Könyvvizsgálati kötelezettség:...7 Üzleti év...7 Könyvvezetés módja...7 Az Éves Beszámoló tagolása...8 Az eszközök besorolása...8 Értékhelyesbítés, értékelési tartalék...9 Az alapítás-átszervezés költségeinek elszámolása...10 Kísérleti fejlesztés költségeinek elszámolása...10 Minősítési ismérvek a számviteli elszámolások szempontjából...10 Amortizációs politika...11 Céltartalékok képzése...13 A gazdasági események könyvelésének határideje, könyvviteli zárlat...13 II. SPECIFIKUS RÉSZ...15 II/A. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK...15 IMMATERIÁLIS JAVAK...15 TÁRGYI ESZKÖZÖK...16 BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK...17 KÉSZLETEK...19 KÖVETELÉSEK...19 ÉRTÉKPAPÍROK...21 PÉNZESZKÖZÖK

12 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK...22 SAJÁT TŐKE...22 CÉLTARTALÉK...23 KÖTELEZETTSÉGEK...24 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK...26 II. /B. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK...28 ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE...28 EGYÉB BEVÉTEL...29 A KÖLTSÉGEK KÖLTSÉGNEMENKÉNTI MEGBONTÁSA...29 PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE...35 RENDKÍVÜLI EREDMÉNY...35 TÁRSASÁGI ADÓALAP LEVEZETÉSE...36 III. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ...37 ÉRTÉKELÉS...37 Gazdasági mutatók és értékelésük...37 A vagyoni helyzet alakulásának elemzése...37 Pénzügyi helyzet vizsgálata...39 Üzletvezetés, Igazgatóság, Felügyelő Bizottság...40 MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁNI VÁLTOZÁSOK...40 MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖTELEZETTSÉGEK BEMUTATÁSA...41 MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK...41 MELLÉKLETEK

13 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA ISMERTETÉSE A társaság neve, székhelye, alapítása A társaság cégneve: Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zárkörűen Működő Részvénytársaság A cég rövidített neve: Nitrokémia Zrt. A cég idegennyelvű megnevezése: angolul: Nitrokémia Environmental Protection Consulting and Ministering Incorporated Company rövidítve: Nitrokémia Inc. Co. A társaság székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Munkás tér 2. A társaság alapítója: Magyar Állam A társaság időtartama: A társaság határozatlan időtartamra alakul, a Nitrokémia Ipartelepek általános jogutódja Tulajdon: A társaság 100 %-os állami tulajdon, az alapítói jogköröket az állami vagyon felügyeltéért felelős miniszter gyakorolja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság, mint tulajdonosi joggyakorló útján. A jogelőd társaság augusztus 29-én Magyar Lőporgyártó Rt. cégnéven alakult. Az átalakulás időpontja: január 1. A társaság alaptőkéje: ,- Ft, azaz Hétszáznyolcvan-millió forint, amely darab Ft névértékű törzsrészvényből áll. 4

14 Tevékenység: A társaság a Mérnöki tevékenység, tanácsadás TEÁOR megjelölésű főtevékenységet folytatja. A társaság azonosítását szolgáló fontosabb adatok: Cégjegyzékszám: A cégjegyzéket vezető bíróság: Veszprém Törvényszék Cégbírósága KSH jelzőszáma: Adóigazgatósági azonosító szám: A társaság történetének áttekintése A NITROKÉMIA Zrt ben, Magyar Lőporgyárüzemi Rt néven - eredetileg hadiipari alapprofillal - jött létre. Termékkörének folyamatos bővítésével az 1990-es évekre mintegy 600 hektár területen fejtette ki tevékenységét az eredeti tevékenység igen jelentős kiterjesztésével. A társaság a termelő tevékenységen túl - szűkebb régiójában - számottevő szolgáltatási tevékenységet is végzett a lakosság és a gazdálkodó szervezetek részére egyaránt, vízszolgáltatás, szennyvízkezelés, hulladékártalmatlanítás, villamos és hőenergia ellátás formájában ban az állami vállalatokra vonatkozó kötelező átalakuláskor jött létre a Nitrokémia Vegyipari Részvénytársaság. A tevékenységek egy részét leválasztották a Nitrokémia Rt-től és egy újonnan megalapított társaságba, a Nitrokémia 2000 Ipari és Vagyonkezelő Részvénytársaságba, (továbbiakban: Nitrokémia 2000 Rt.) vitték át, amelyet privatizáltak. A visszamaradt társaság a jelenlegi Nitrokémia Zrt. folyamatosan hajtotta végre a környezeti kárelhárításhoz kapcsolódó feladatokat, miközben a termelő tevékenységet végző üzemek privatizációja, leválasztása megtörtént. A társaság tevékenységi köre 2006-tól ennek következtében megváltozott, amelyet a névváltozás is tükröz, így jött létre a Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, melynek fő tevékenysége a környezetvédelmi kárelhárítás augusztus 12-én, a korábban önállóan működő Fűzfői Szennyvíz Szolgáltató Kft. beolvadt a társaságba évben az MNV Zrt. Igazgatósága döntött a MECSEK-ÖKO Környezetvédelmi Zrt. által végzett tevékenységek átszervezéséről, oly módon, hogy a társaság gyöngyösoroszi és lahócai bányabezárással, valamint a recski üzemeltetéssel kapcsolatos bányakármentesítési tevékenységei, az ellátásához szükséges eszközökkel és 5

15 munkavállalókkal a Nitrokémia Zrt-hez kerültek. Az átszervezés jogi formája kiválással egybekötött beolvadás, az átalakulás időpontja szeptember 30. volt. A Nitrokémia Zrt évben a következő fő tevékenységeket végezte (a sorrend egyben a bevételi arányokat is jelöli): Környezetvédelem Szennyvízkezelés Vagyonkezelés A társaság tevékenységének áttekintése A Nitrokémia Zrt. környezeti kárelhárítási feladatai A Nitrokémia Zrt. kiemelt feladata, hogy az üzemszerű működése során általa okozott környezeti károkat teljes területén felszámolja és az ehhez szükséges környezetvédelmi infrastruktúra működőképességét biztosítsa. A Nitrokémia Zrt. ezt a tevékenységét állami felelősségvállalás mellett, állami irányítással köteles elvégezni. A 100%-ban MNV Zrt. tulajdonban lévő Nitrokémia Zrt-t tevékenysége során olyan mértékű környezeti kárfelelősség terheli, melynek megoldására a privatizáció során nem kerülhetett sor. A Nitrokémia Zrt. területeinek kármentesítése a 2236/1997 (VII.29.) Kormány határozat alapján állami felelősségi körbe tartozik. A Mecsek-Öko Zrt. beolvadásának eredményeként szintén a Nitrokémia Zrt, mint bányatelek tulajdonos felelősségi körébe tartozik a bányatelkek hordozta kármentesítési kötelezettség teljesítése. A múltban okozott talaj és talajvíz szennyezések felszámolása folyamatosan történik. A társaság, a környezeti károk felszámolásában szerzett tapasztalatait felhasználva, további állami felelősségi körbe tartozó kármentesítések lebonyolításában is részt vesz, ennek keretén belül a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. megbízta a volt Simontornyai Bőrgyár Rt. Fa kármentesítési feladatainak elvégzésével, mely feladatnak megbízási szerződés keretében tesz eleget. Szennyvízkezelési tevékenység A társaság a Fűzfőgyártelepen és Papkeszin működő gazdálkodó szervezetek ipari és kommunális, valamint a fűzfőgyártelepi lakosság kommunális szennyvízének kezelését végzi. Az üzletág jelentős bevételi forrása a tengelyen beszállított ipari szennyvíz (folyékony hulladék) kezelése. Vagyonkezelési tevékenység A társaságnál korábban végrehajtott decentralizált privatizáció során a kivált vállalkozások csak a szorosan a tevékenységükhöz használt vagyont vitték magukkal, minden más passzív vagyonként a Zrt-nél maradt. E vagyonelemek hasznosítása bérbeadással történik. A felelősségteljes vagyongazdálkodásra vonatkozó feltételnek eleget téve, társaságunk követte és követni fogja a július 9-én kelt, MNV/01/26 956/2010 iktatószámú levelében foglaltakat, további eltérő utasítás kiadásáig. 6

16 A társaság számviteli politikája A számviteli politika ismertetése A megbízható és valós összkép formai biztosítéka a mérleg és eredménykimutatás, legfőbb tartalmi biztosítékai a számviteli alapelvek. A számviteli politika a számviteli törvény helyi adaptációja, a Nitrokémia Zrt. döntéseit tartalmazza arra vonatkozóan hogyan kívánja érvényesíteni a évi C törvényben rögzített módszereket, alapelveket annak érdekében, hogy a könyvvezetés és a beszámoló leghatékonyabban biztosítsa a megbízható valós összképet. Beszámolási kötelezettség, a beszámoló formája Részvénytársaságunk a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről beszámolót köteles készíteni az üzleti év könyveinek lezárását követően. A Nitrokémia Zrt. Éves beszámolót és Üzleti jelentést készít a számviteli törvény 9 (1) bekezdése alapján. Az éves beszámoló részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Az Éves Beszámolót összeállította: Könyvelő: Cziráki Ilma Regisztrálási szám: Könyvvizsgálati kötelezettség: A Nitrokémia Zrt. könyvvizsgálati feladatait a tulajdonos megbízása alapján Fiel Edit egyéni vállalkozó (székhely: 2721 Pilis, Jókai Mór u. 1/B, kamarai azonosító száma: ) látja el, akinek megbízása a május hó 31. napjával végződő üzleti évet lezáró beszámoló elfogadásának időpontjáig tart. Üzleti év Üzleti év az az időtartam, amelyről a beszámolót el kell készíteni. Társaságunk üzleti éve az előző évek gyakorlatának megfelelően továbbra sem változik, a naptári évvel megegyező. Mérlegkészítés időpontja: az üzleti évet követő év február 28. napja. Könyvvezetés módja Könyvvezetés az a tevékenység, amelynek keretében tevékenységünk során előforduló, a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetünkre kiható gazdasági eseményekről folyamatosan nyilvántartást vezetünk és azt az üzleti év végén lezárjuk. Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit. 7

17 A költségelszámolás választott módszere: A Zrt. összköltséges eljárással állapítja meg üzemi (üzleti) tevékenysége eredményét, a költségeket elsődlegesen az 5. költségnemek számlaosztályba könyveljük le. A kialakított számlaszám struktúra alapján a költséghelyre és költségviselőre párhuzamosan számoljuk el a felmerült költségeket. Az Éves Beszámoló tagolása Mérleg Társaságunk a Sztv. l. számú mellékletében szereplő A változat szerinti mérleget készíti, az ott található tagolás szerint. Eredménykimutatás Társaságunk a Sztv. 2. számú mellékletében található, összköltség eljárással készülő A változat szerinti eredménykimutatást készíti. A Számviteli törvényben rögzített sémákat alkalmazzuk, mind a mérleg, mind az eredménykimutatás tekintetében, további tagolást illetve sorok összevonását nem tartottuk szükségesnek. Az éves beszámoló adatait ezer forintban rögzítjük. Előző években a számviteli politikában rögzítettek szerint a Nitrokémia Zrt. a Sztv. 2. számú mellékletében található, összköltség eljárással készülő A változat szerinti eredménykimutatás elsődlegesen elkészítését követően elkészítette a 3. számú mellékletben található forgalmi költség eljárással készülő eredménykimutatás A változatát is. Számviteli politikánkból a forgalmi költség eljárással készülő eredménykimutatás készítésének kötelezettséget töröltük, tekintettel arra, hogy a Nitrokémia Zrt. elsősorban szolgáltatási tevékenységet folytat, így a forgalmi költség eljárással készülő eredménykimutatásnak nincs valós információ tartalma. Kiegészítő melléklet Az éves beszámoló kötelezően elkészítendő részeként határozza meg az üzleti év gazdálkodására vonatkozó, csak számszaki adatokat tartalmazó mérlegen és eredménykimutatáson túl az azokat kiegészítő, értékelő és magyarázó kiegészítő mellékletet, melynek tartalmát a számviteli törvény határozza meg. Társaságunk az előző évek gyakorlatának, valamint a tulajdonosi elvárásnak megfelelően készíti el kiegészítő mellékletét. Az eszközök besorolása Az eszközök között, azok rendeltetése szerint befektetett eszközöket, forgóeszközöket kell kimutatni. A Zrt. a szükséges információk birtokában, a társaság üzleti, technológiai szempontjai alapján dönt, figyelemmel a Számviteli törvény mérlegtételeire vonatkozó előírásaira. Az eszközök minősítésére az alábbi esetekben kerül sor: 8

18 az eszközök beszerzésekor; ha az eszköz használata, rendeltetése megváltozik (átsorolás); az év végi zárlati teendőkkel kapcsolatban. Értékhelyesbítés, értékelési tartalék Az értékhelyesbítés megállapítása nem kötelező. Az értékhelyesbítés célja, hogy a nyilvántartási érték és a piaci értékhez közelítsen, illetve azzal megegyező legyen. A piaci értéknek megfelelően dokumentáltnak kell lennie. (pl. opciós szerződés, vagyonértékelés stb.). Abban az esetben, ha a társaság élt az értékhelyesbítés eszközével, akkor azon eszközök esetén, ahol állományba vették a könyv szerinti és a piaci érték különbözetét, mindaddig vizsgálni kell az értékhelyesbítést, amíg az eszköz ki nem került a nyilvántartásból. A számviteli törvény megfogalmazza és biztosítja a lehetőséget a piaci értéken történő értékelésre, de egyúttal kötelezettségeket is előír az értékelés dokumentálására, alátámasztására vonatkozóan. Ezzel összefüggésben: leltározási, analitikus, a főkönyvi nyilvántartásra vonatkozóan, a kiegészítő mellékletre utaló feladatokat fogalmaz meg. Leltározási feladat: a piaci értékelésbe bevont egyedi eszközöket (ideértve a vagyon értékű jogot, a szellemi terméket, a tárgyi eszközt, a tulajdoni részesedést jelentő befektetéseket) leltárba kell venni. A leltárnak tartalmaznia kell az egyedi eszközök piaci értékét, az egyedi eszköz könyv szerinti értékét, a két érték közötti különbözetet. Az értékhelyesbítést illetve annak alakulását, változását eszközcsoportonként a kiegészítő mellékletben is be kell mutatni. a számviteli törvény 59. (1) bekezdésének megfelelően. Az elszámolt terven felüli értékcsökkenést és értékvesztést vissza kell írni, ha azok a körülmények, okok, amelyek az elszámolását szükségessé tették megváltoztak, már nem, vagy nem teljes mértékben állnak fenn. Az értékhelyesbítések megállapításának, elszámolásának szabályszerűségét a társaság könyvvizsgálója felülvizsgálja. 9

19 Az alapítás-átszervezés költségeinek elszámolása Az alapítás-átszervezés költségei felmerülhetnek: a tevékenység megkezdésénél (alapításkor), a tevékenység jelentős bővítésénél, átalakításánál, szervezeti átalakításnál, amely jelentős struktúraváltozást okoz. műszaki technológiai folyamatok jelentős megváltoztatásánál A számviteli törvény szerint csak olyan alapítás-átszervezés költségei aktiválhatók, amelyek a jövőbeni tevékenység során várhatóan megtérülnek. Kísérleti fejlesztés költségeinek elszámolása A kísérleti fejlesztés fogalmába olyan értékek sorolhatók, amelyek a következő jellemzőkkel rendelkeznek: kísérleti fejlesztéssel kapcsolatos tételek saját kivitelezésben vagy más (külső) vállalkozásokkal végeztetett munkák a jövőben várhatóan hasznosuló, az árbevételben megtérülő fejlesztő munkálatok amelyek más eszköz értékben nem aktiválhatók A számviteli törvény pontosan meghatározza a kísérleti fejlesztés és a rokon fogalmak, az alapkutatás és az alkalmazott kutatás fogalmát. A kísérleti fejlesztés keretébe tartozó tevékenység költségei között nem lehet figyelembe venni az alapkutatás és az alkalmazott kutatás költségeit. A kísérleti fejlesztés költségei közül csak azok aktiválhatók, amelyek várhatóan a jövőbeni tevékenység során megtérülnek. Részvénytársaságunk az esetlegesen felmerülő költségeket egy összegben számolja el az eredmény terhére a felmerülés évében. Minősítési ismérvek a számviteli elszámolások szempontjából Jelentős összegű hiba Társaságunk a számviteli törvény előírásaival összhangban jelentős hibának minősíti, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot. Fajlagosan kis értékű készletek Az értékvesztés elszámolása szempontjából fajlagosan kis értékűnek tekintjük azokat a készleteket, amelyek esetében készletcsoportonként (főkönyvi számlánként) az értékvesztés nem haladja meg a nyilvántartott érték 5 %-át. 10

20 Vevőnkénti, adósonkénti kisösszegű követelések értéke Részvénytársaságunk kisösszegű követelésnek azt tekinti, amely esetében a végrehajtási költségeink háromszorosát nem haladja meg a követelés. A valutás, devizás követelések és kötelezettségek átértékeléséből adódó jelentős eredményhatás nagysága A valutás, devizás tételek mérlegfordulónapi értékelése során az összevont árfolyamkülönbözet akkor minősül jelentősnek, ha annak összege meghaladja a mérlegfordulónap összes valuta, illetve devizatétel 5 %-át. A rendkívüli tételek jelentős eredményhatásának küszöbértéke A rendkívüli tételek jelentős eredményhatásának küszöbértékét az üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékének 20 %-ban határozzuk meg. Behajthatatlan követelések esetében aránytalan költség Behajthatatlan követelések esetében maximum a végrehajtás költségeinek háromszorosában határozzuk meg azt az értéket, amikor a végrehajtással kapcsolatos költségek már nincsenek arányban a követelésből várhatóan megszerezhető összeggel. Amortizációs politika Az értékcsökkenési leírás az immateriális javak, a tárgyi eszközök üzleti évben a számviteli törvény a alapján elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenése. Terv szerinti értékcsökkenést a már rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett immateriális javak, tárgyi eszközök után kell elszámolni mindaddig, amíg azokat rendeltetésüknek megfelelően használják. Terven felüli értékcsökkenésnek nevezzük azt az összeget, amelyet azért kell elszámolni, mert az eszköz piaci értéke kisebb a könyv szerinti értékénél. Társaságunk az elszámolásra kerülő értékcsökkenési leírásnál a számítás alapjaként a bruttó értékből indul ki. A fejlesztési célra kapott támogatásokból megvalósuló beruházások után elszámolt költségekkel és ráfordításokkal aranyosan az elhatárolt halasztott bevételt meg kell szüntetni. Az elszámolt értékcsökkenést és a feloldott halasztott bevételt az üzemi tevékenység terhére illetve javára számoljuk el. A fejlesztésre kapott támogatás halasztott bevételként elszámolt összegét a Számviteli törvény által megengedett módon, a számviteli politikánkban rögzítetten nem a rendkívüli bevételek, hanem az egyéb bevételek között számoljuk el a megbízható és valós összkép biztosítása érdekében. Az elszámolásnak nincs hatása az eszközökre-forrásokra, a pénzügyi helyzetre és az eredményre. Maradványérték nagysága Az eszköz maradványértékét az egyedi értékelés elve alapján a hasznos élettartam végére számított eszköz, üzembe helyezésének időpontjában felellhető hasonló korú eszköz piaci értéke alapján határozzuk meg. Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várhatóan realizált értéke nem jelentős, akkor a maradványértéket nullának tekintjük. Nem jelentős a maradványérték, ha annak értéke a beszerzési érték 10%-át, vagy ha az kevesebb, mint 50 eft, akkor az 50 eft-ot nem éri el. Nem jelentős akkor sem, ha az 11

21 eszköz csak az eredeti rendeltetésétől megfosztva (szétszedve), vagy hulladékként értékesíthető, továbbá ha az eszköz várhatóan nem lesz értékesíthető. Az értékcsökkenés elszámolásának szabályai január l-től változtak meg jelentősen. Az új szabályokat a január l-jét követően üzembe helyezett eszközök terv szerinti értékcsökkenésének elszámolásánál kell alkalmazni. Társaságunk ezt megelőzően alkalmazott amortizációs politikáját nem változtatja meg a korábban aktivált eszközök tekintetében. Terven felüli értékcsökkenés Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszköznél elszámolni akkor, ha az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ide nem értve a beruházást) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéke. A terven felüli értékcsökkenés elszámolására ebben az esetben azért van szükség, mert a piaci érték változását nem tükrözi a terv szerinti értékcsökkenés elszámolása. Ekkor a terven felüli értékcsökkenéssel helyesbítjük a könyv szerinti értéket a piaci értékre. A terven felüli értékcsökkenést csak akkor kell elszámolni, ha a könyv szerinti értéknél tartósan és jelentősen alacsonyabb a piaci érték. A tartósan szó, egy évet meghaladó időtartamot jelent, azaz már két értékelési (mérlegforduló) napon is megállapították azt, hogy a piaci érték alatta van a könyv szerinti értéknek. A jelentős szó pedig viszonyítást, tárgyi eszközöknél legalább egy év terv szerinti értékcsökkenésének megfelelő összeget jelent, tekintettel a költséghaszon számviteli alapelv követelményeire is. 12

22 Az értékcsökkenés elszámolásának tilalma Nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés: földterület, telek (bányaművelésre, veszélyes hulladék tárolására igénybe vett földterület, telek kivételével), az erdő bekerülési értéke után; az üzembe nem helyezett beruházásoknál. Ezekre az eszközökre terv szerinti értékcsökkenés nem, viszont terven felüli értékcsökkenés elszámolható. Nem szabad terv szerinti értékcsökkenést elszámolni: képzőművészeti alkotásnál, a régészeti leletnél, amely értékéből a használat során sem veszít, egyéb eszköznél, amely értékéből a használat során sem veszít, illetve amelynek az értéke egyedi mivoltából adódóan évről évre nő, a nullára leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért eszköznél. A tervezett maradványértéket elért eszköz után azért nem szabad terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenést elszámolni, mert a hasznos élettartam már letelt, és az eredeti tervek szerint a piaci érték megegyezik a maradványértékkel. Az értékcsökkenés elszámolása Társaságunk értékcsökkenést havonta a hónap első napján meglévő eszközökre számolja el. A , Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk. Céltartalékok képzése A számviteli törvény meghatározza azokat a jogcímeket, amelyekre céltartalék képzése kötelező. Ezek olyan harmadik felekkel szembeni fizetési kötelezettségek, amelyek a múltbeli vagy folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származnak. Céltartalék kötelező képzésének jogcímei: jogszabályban meghatározott garanciális (jótállási) kötelezettségek, a függő kötelezettségek a biztos (jövőbeni) kötelezettségek korengedményes nyugdíjfizetési kötelezettségek végkielégítések miatti kötelezettségek környezetvédelmi kötelezettségek A gazdasági események könyvelésének határideje, könyvviteli zárlat A pénzeszközöket érintő gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait késedelem nélkül, készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejűleg, illetve a bankszámla forgalomnál a hitelintézeti értesítés megérkezésekor, az egyéb pénzeszközöket érintő tételeket legkésőbb a tárgyhót követő hó 15-éig a könyvekben rögzíteni kell. (165 ) 13

23 Az egyéb gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait a gazdasági műveletek, események megtörténte után havonta a könyvekben rögzíteni kell a zárlati ütemtervben meghatározottak szerint. A Nitrokémia Zrt. vagyonát érintő minden gazdasági eseményről bizonylatot kell kiállítani. Könyvviteli zárlat A könyvviteli zárlathoz a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett kiegészítő, helyesbítő, egyeztető, összesítő könyvelési munkák és a számlák technikai lezárása tartozik. A könyvviteli zárlatok alkalmával a számviteli adatokon alapuló adatszolgáltatás teljesítését megelőzően, annak alátámasztására főkönyvi kivonatot kötelező készíteni. Zárlati munkák menete: A könyvviteli zárlati munkákat alapvetően két fázisra lehet bontani: Az első fázis célja a tárgyidőszak eseményeinek teljessé tétele, ellenőrzése és főkönyvi számlák adatainak összesítése, s mindezek eredményeképpen a főkönyvi kivonat összeállítása. A zárlat második fázisa tartalmazza a mérleg-fordulónap (december hó 31.) és a mérlegkészítés időpontja (január hó 31.) közötti események még a lezárt időszakot érintő hatásainak figyelembevételét, amely általában az egyes mérlegtételek értékelési előírásaival kapcsolatos korrekciós könyvelési tételként jelentkeznek. 14

24 II. SPECIFIKUS RÉSZ II/A. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK IMMATERIÁLIS JAVAK eft eft Az Immateriális javak értéke az év közben az alábbiak szerint alakult: Megnevezés Nyitó állomány Növekedés Csökkenés Bruttó érték Terv szerinti értékcsökkenés e Ft Záró állomány Vagyoni értékű jogok Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Alapítás átszervezés aktivált értéke Immateriális javak bruttó értéke összesen Értékcsökkenés Vagyoni értékű jogok Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Alapítás átszervezés aktivált értéke Immateriális javak értékcsökkenése össz Nettó érték Az immateriális javak nettó értékének állományváltozása eft volt, amely vállalatirányítási rendszer bevezetéséből, valamint a mérnöki feladatok ellátásához szükséges tervezői, mérnöki programokból adódott. 15

25 TÁRGYI ESZKÖZÖK eft A tárgyi eszközök értéke évben az alábbiak szerint alakult: eft e Ft Megnevezés Nyitó állomány Előző év(ek) módosítása Növekedés Csökkenés Záró állomány Bruttó érték Ingatlanok Műszaki berend., gépek, járművek Egyéb berend. felsz, járművek Tárgyi eszközök bruttó értéke össz Beruházás Tárgyi eszköz + beruházás Értékcsökkenés Ingatlanok Műszaki berend. gépek, járművek Egyéb berend., felsz, járművek Tárgyi eszközök ÉCS összesen Nettó érték A tárgyi eszközök évi állományváltozását elsődlegesen a Mecsek-Ökö Zrt-től átvett eszközök okozták. A tárgyi eszközök átvétele könyv szerinti értéken történt. Mecsek-Öko Zrt-től átvett eszközök bemutatása: e Ft Megnevezés Nyitó állomány TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

26 Befejezetlen beruházások év végi állományának bemutatása: Tejsav projekt Megnevezés nyitó záró Biofinomító komplexum megvalósítása érdekében Társaságnál felmerült költségek. Földalatti erőmű A földalatti erőmű állagmegóvásához szükséges beruházások E-30 számú épület terv dokumentáció A projekt célja a jelenleg használaton kívül álló épületnek új, a biofinomító projekthez illeszkedő bemutatóterem kialakítása volt. A megvalósításra nem került sor, ezért a Időközben előkészítettük az épület bérbeadását egy munkahelyteremtést vállaló civilszervezetnek, amelyik piaccá kívánja azt átalakítani. Iroda átépítési terv E-30-as épület hasznosításához kapcsolódó dokumentáció költsége. eft Környezeti kármentesítéshez kapcsolódó beruházások Egyebek Összesen: BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK RÉSZESEDÉSEK eft eft Fűzfői Ipari Park Kft. Nitrokémia Zrt. tulajdoni hányada 20 % A társaság veszteséges működése miatt évben a társaság jegyzett tőkéjének leszállítása vált szükségessé a veszteség rendezése céljából. A tőkeleszállítás eredményeként a társaság jegyzett tőkéje a törvényi minimumra, 3 millió forintra csökkent, melyből a Nitrokémia 20 %-os tulajdonrészét tekintve a részesedése 600 eft-ra csökkent. A Társaság veszteséges tevékenysége tartósnak tekinthető, így a piaci értékre történő leértékelés - saját tőke/jegyzett tőke arányának megfelelő értévesztés elszámolása - indokolt. Részesedés nyitó értéke Ft évre elszámolandó értékvesztés Ft Részesedés év végi nyilvántartási értéke Ft 17

27 Hunest-Biorefinery Kft. Nitrokémia Zrt. tulajdoni hányada 50 % A részesedés jelenlegi nyilvántartási értéke 107 millió forint, névérték 51 millió forint. A társaság évi beszámolója még nem készült el, az előzetes adatok szerint továbbra is veszteségesen gazdálkodik. A tartósan veszteséges működés miatt a részesedésnél a saját tőke/jegyzett tőke arányának megfelelő értékvesztést elszámolása indokolt. Részesedés nyitó értéke Ft évre elszámolandó értékvesztés összege Ft Részesedés év végi nyilvántartási értéke Ft ECOLAC Kereskedelmi, Termelő és Fejlesztő Kft. Nitrokémia Zrt. tulajdoni hányada 50 % Az ECOLAC Kft. tőkéje euróban került jegyzésre, ezért a részesedés évenkénti átértékelése szükséges. A részesedést névértéken tartjuk nyilván, Nitrokémia Zrt. részesedése EUR. A társaság évi beszámolója még nem készült el, az előzetes adatok szerint veszteségesen gazdálkodik. A tartósan veszteséges működés miatt a részesedésnél a saját tőke/jegyzett tőke arányának megfelelő értékvesztés elszámolása indokolt. Részesedés nyitó értéke EUR e Ft évre elszámolandó értékvesztés EUR e Ft Részesedés év végi nyilvántartási értéke EUR e Ft ÖKOPolisz Klasztermenedzsment Kft Nitrokémia Zrt. tulajdoni hányada 14,3 % A társaság jegyzett tőkéje 2,1 millió, a részesedés jelenlegi értéke 300 eft, a évben a részesedés nyilvántartási értékében változás nem történt. Részesedés év végi nyilvántartási értéke Ft Megnevezés Nyitó Bekerülési érték Értékvesztés Nettó érték Növekedés Csökkenés Záró Nyitó Növekedés eft Csökkenés Záró Nyitó Záró Fűzfői Ipari Park Kft Hunest Biorefinery Kft Ecolac Kft ÖKOPolisz Klasztermenedzsment Kft Összesen:

28 EGYÉB TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖN eft eft Az egyéb tartósan adott kölcsönök között a Nitrokémia Zrt-nél munkaviszonyban lévő dolgozóknak időszakban nyújtott, munkáltatói építési kölcsön és lakásvásárlási hitel éven túl fennálló állománya szerepel. KÉSZLETEK eft eft e Ft Megnevezés év év Alapanyag Segédanyag Áruk Készletek összesen A készletekben előző évhez képest csekély növekedés történt. A december 31-ei állományból 172 eft alapanyag (szennyvízkezelésben használt vegyszerek), eft pedig készleten lévő segédanyag (szennyvízkezelésben, kármentesítésben használt anyagok, laboratóriumi vegyszerek és eszközök), valamint eft vásárolt áru (politejsav, vegyes föld). KÖVETELÉSEK A társaság számviteli politikájában az alábbi szabályok szerint határozta meg a csoportszinten elszámolandó értékvesztés mértékét: Korosítás Elszámolandó értékvesztés mértéke 180 napon túl lejárt 50 % 360 napon túl lejárt 100 % 19

29 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból eFt eft e Ft Korosítás év év Nem lejárt napon belüli tartozás napon túl lejárt napon túl lejárt napon túl lejárt Összes elismert vevőkövetelés Elszámolt értékvesztés Mérlegben kimutatott vevőállomány Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Vevő követelés egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben eft eft Egyéb követelés egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben eft eft A számvitelről szóló évi C törvény alapján az egyéb követelésekből itt kerül kimutatásra a többségi és jelentős részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelések összege. Rövid lejáratú követelést a Hunest Biorefinery Kft-vel szemben tartunk nyilván, melyből eft lejárt tagi kölcsön, 269 eft vevőkövetelés. Tekintettel, arra, hogy a tagi kölcsön visszafizetési határideje 360 napon túl lejárt, évben 45 millió forint tagi kölcsön követelésre 100 % értékvesztést számoltunk el. A kölcsön megtérülése továbbra sem várható, a fennmaradó 400 ezer forint kölcsön visszafizetési határideje év végén lejárt, ezért évben további 400 ezer forint értékvesztést számoltunk el. Előzőek miatt a követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben soron a eft nem jelenik meg. 20

30 Egyéb követelések eft eft e Ft Megnevezés év év Dolgozókkal kapcsolatos elszámolások Rövid lejáratú dolgozói kölcsönök Különféle egyéb követelések Költségvetési elszámolásból ÁFA elszámolási számla Mecsek-Öko Zrt-.-vel szembeni követelés Bírói letét Helyi adók elszámolása Összesen: Egyéb követelések túlnyomó részét a NAV-val szembeni ÁFA visszaigénylés összege képezi, mely részben az ÁFA elszámolási számlán, részben a különféle egyéb követelések (visszaigényelhető folyamatos teljesítésű ÁFA eft) között kerül kimutatásra. További jelentős tétel a Mecsek-Öko Zrt-vel szembeni ezer forint követelés, ami a beolvadás kapcsán átadott pénzeszköz évben történő kiegyenlítéséből adódik. A bírói letétként szerepeltetett kötelezettség a Mecsek-Öko Zrt-től átvett, jóteljesítési garanciaként visszatartott összegből adódik. A jogosult társaság idő közben felszámolás alá került, az eljárás idejére az összeg bírói letétbe került. ÉRTÉKPAPÍROK eft eft Társaságunk december 31-én nem rendelkezett értékpapírokkal. PÉNZESZKÖZÖK eft eft e Ft Megnevezés év év Bankszámlák Házi pénztár Összesen

31 A bankszámlákon lévő pénzkészlet év végén eft, a házi pénztárkészlet 229 eft. A bank - pénztár közötti átvezetési számlának nincs egyenlege. A bankszámlán rendelkezésre álló összeg elsősorban a kármentesítések megbízási és támogatási díjából adódik, melynek jelentős része évben esedékes szállítói számlákkal lefedett. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK eft eft Az árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása a következő tételekből tevődik össze: eft Megnevezés év év Ár és egyéb bevétel elhatárolása összesen Költségek és ráfordítások elhatárolása összesen Aktív időbeli elhatárolások összesen SAJÁT TŐKE eft eft A saját tőke a év során az alábbiak szerint változott: Megnevezés egyenleg január 1-én Jegyzett tőke Jegyzett, de be nem fizetett tőke Tőke tartalék Eredmény tartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke Növekedés Csökkenés 0 Előző évi eredmény átvezetés e Ft Egyebek évi eredmény egyenleg december 31- én A Mecsek-Öko Zrt. beolvadásának köszönhetően eft saját tőke került átvételre, ebből eft tőketartalék, eft eredménytartalék formájában. 22

32 CÉLTARTALÉK eft eft Megnevezés év év Céltartalék a várható kötelezettségekre papkeszi per MTMG per szervezeti átalakításra Céltartalék a jövőbeni költségekre iszapleltár végkielégítésre Egyéb céltartalék 0 0 Céltartalék összesen Az üzleti évben a következő céltartalék képzésekre került sor: 1. Céltartalék várható kötelezettségekre a) Kártérítési per, Papkeszi telephely Jelentős összegű, kártérítés megfizetésére vonatkozó per van folyamatban társaságunkkal szemben. A céltartalék képzés a felperes által követelt összeg és a vitatott felelősség mértékével arányosan került megállapításra. Az előző évben képzett céltartalék összege: Ft Tárgyévben változás nem történt. b) MTMG Zrt. per A Győri Ítélőtábla ítélete alapján, a Nitrokémia Zrt. érvényes opciós megállapodás szerint köteles megvásárolni a MÁV Zrt. tulajdonában lévő eft névértékű, MTMG Zrt. tulajdonrészére vonatkozó részvénycsomagot, eft vételáron. A jogerős ítélet szerint a Nitrokémia Zrt-nek késedelmi kamatot és perköltséget kell fizetnie. Fentiek miatt a késedelmi kamat és perköltség összegének megfelelő céltartalék képzésre került sor. Előző évi céltartalék képzés: Ft Tárgyévi céltartalék felszabadítás: Ft évi egyenleg: Ft c) Szervezeti átalakítás A Mecsek-Öko Zrt. beolvadása miatt évben céltartalékot képeztünk a szervezeti átalakításokra. Az átalakulás lezajlott, az új szervezet kialakult. Előző évi céltartalék képzés: Ft Tárgyévi céltartalék felszabadítás: Ft eft 23

33 2. Céltartalék jövőbeni költségekre a) Szennyvíziszap elhelyezés A szennyvíztisztító telepen keletkezett szennyvíziszap elhelyezés jövőben felmerülő költsége miatt képzett céltartalék, az év végi iszapmérleg alapján került meghatározásra Előző évi céltartalék képzés: Ft Tárgyévi céltartalék feloldás: Ft évi egyenleg: Ft b) Végkielégítés A jogszabályi előírásokkal összhangban - végkielégítés fizetésére ezer forint céltartalékot képzett Társaságunk évben. Tárgyévi céltartalék képzés Ft KÖTELEZETTSÉGEK A hosszú lejáratú kötelezettségek állományának összetevői december 31-én: eft eft e Ft Megnevezés év év Egyéb hosszú lejáratú hitelek Összesen: eft eft A rövidlejáratú kötelezettségek állományának összetevői december 31-én: e Ft Megnevezés év év Rövid lejáratú hitelek Vevői előleg Szállítók Egyéb rövid lejáratú kötelezettség Összesen:

34 Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók) e Ft Megnevezés év év Nem lejárt napon belüli tartozás napon túl lejárt tartozás napon túl lejárt tartozás napon túl lejárt tartozás 70 0 Összesen: Társaságunk szállítói számláit határidőre kiegyenlíti. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek e Ft Megnevezés év év Adók (TB, SZJA) elszámolás számla Munkabér 12. hó Egyéb kötelezettség elszámolása Helyi adók Áfa fizetési kötelezettség Bírói letét 8674 Ajánlati biztosíték MNV Zrt-vel kapcsolatos elszámolási kötelezettség Összesen: Az adó jellegű kötelezettségek pénzügyi teljesítése mérlegkészítésig megtörtént. Társaságunknak váltótartozása, kötvénykibocsátásból eredő tartozása, alapítókkal szembeni kötelezettsége nincs. A bírói letét és ajánlati biztosíték a Mecsek-Öko Zrt-től átvett kötelezettség. Az ajánlati biztosítékok környezetvédelmi feladatok ellátására vonatkozó szerződések jóteljesítési biztosítékként visszatartott összegéből adódnak. A bírói letét az egyéb rövid lejáratú követelések között ismertetett. 25

35 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK eft eft Megnevezés év év Bevételek passzív időbeli elhatárolása ebből: - költségek ellentételezésére kapott támogatás elhatárolás e Ft pályázati támogatás elhatárolás 0 0 Költségek ráfordított passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek Passzív időbeli elhatárolás összesen A passzív időbeli elhatárolások között kerülnek kimutatásra: - a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások költséggel még nem ellentételezett összege (költségek ellentételezésére kapott támogatás elhatárolás), mely összesen december 31-én Ft. Az elhatárolt összeg a évi környezetvédelmi kármentesítés során kerül felhasználásra. - a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő azon költségek és ráfordítások, melyek csak a mérleg fordulónapja után kerültek számlázásra (Költségek ráfordított passzív időbeli elhatárolása), - valamint a támogatásból megvalósult beruházások amortizációval csökkentett értéke (halasztott bevétel). A évhez viszonyított jelentős növekedés a Mecsek-Öko Zrt. beolvadásával átvett eszközök ( eft) hatása. A támogatások felhasználásának bemutatása a passzívák tükrében a december 31-ei állapot szerint: Nyitó egyenleg Tárgyévi folyósítás Tárgyévben jóváírt kamat támogatás bevétele Mecsek-Öko Zrt. Beolvadásával átvett támogatás MNV Zrt. kárelhárítási támogatás költség számla alapján felhasználás e Ft Záró egyenlege:

Éves beszámoló. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.

Éves beszámoló. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel. 2 4 1 9 8 4 4 0 7 0 1 0 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 5 0 0 Cégjegyzék száma Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-050

Részletesebben

KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 5000 Szolnok, Nagysándor J. út 24. (56) 420-111. 2014. december 31.

KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 5000 Szolnok, Nagysándor J. út 24. (56) 420-111. 2014. december 31. 24200936-7010-114-16 Statisztikai számjel 16-10-001794 Cégjegyzék száma KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 5000 Szolnok, Nagysándor J. út 24. (56) 420-111 2014. december 31. Éves beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. január 01. 2013. december 31. 18153093-2-42

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. január 01. 2013. december 31. 18153093-2-42 Statisztikai számjel: 18153093-5210-572-01 Cégjegyzék száma: 01-09-921454 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága KHVT KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI és VÍZÜGYI TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT

Részletesebben

- Lőszervizsgáló Kft. 1031 Budapest, Gyöngysor utca 6.

- Lőszervizsgáló Kft. 1031 Budapest, Gyöngysor utca 6. Kiegészítő Melléklet - Polgári Kézilőfegyver és Lőszervizsgáló Kft. - Lőszervizsgáló Kft. 1031 Budapest, Gyöngysor utca 6. AZ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Kiegészítő Melléklet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 04-10-001614 --------------------------------------- cégjegyzék száma DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt a vállalkozás

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

Hajdú Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Debrecen KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: a Számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény előírásai alapján Debrecen, 2014. május 15.

Részletesebben

HSSC Szolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság

HSSC Szolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság Statisztikai számjel: 10418491-6820-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-070350 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága HSSC Szolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest, Fehérvári út 70.

Részletesebben

EXVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft.

EXVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft. Statisztikai számjel: 10925306-7120-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-360770 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, Cégbírósága EXVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft. 1037 Budapest, Mikoviny Sámuel

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 7 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515a

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 7 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515a 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 7 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515a vállalkozás

Részletesebben

2 0 1 3. Éves beszámoló

2 0 1 3. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás. "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás. A változat Statisztikai számjel: 13932442-7010-113-20 Cégjegyzék száma: 01-09-880520 31 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. december 31. Sorszám Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A tétel megnevezése

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

14292615-3511-114-01 Statisztikai számjel. 01-10-045985 Cégjegyzékszám. ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. a vállalkozás megnevezése.

14292615-3511-114-01 Statisztikai számjel. 01-10-045985 Cégjegyzékszám. ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. a vállalkozás megnevezése. 14292615-3511-114-01 Statisztikai számjel 01-10-045985 Cégjegyzékszám ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1055 Budapest, Honvéd u. 20/a. a vállalkozás címe, telefonszáma 2010. december

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. FEJEZET 1.1. A társaság főbb azonosító adatai, bemutatása... 2 1.2. A Számviteli Politika főbb vonásai, és az abban foglaltak gyakorlati érvényesülése, a beszámoló típusának, az annak

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2014. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2014. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- 11316385360011418 Statisztikai számjel 18-10-100607 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2014. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév tásai

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

AGROSTER B e s u g á r z ó Z R t. 1106 Budapest, Jászberényi út 5. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ AGROSTER BESUGÁRZÓ ZRT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Jóváhagyta: Bánréti Miklós vezérigazgató Budapest, 2015. április

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Kiegészítő Melléklet TARTALOMJEGYZÉK I/A. A TÁRSASÁG ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA...3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 5 I/B. A TÁRSASÁG

Részletesebben

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31.

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31. FEVITA HUNGARY Zrt. Kiegészítő melléklet 2013. december 31. A vállalkozás neve: FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Jegyzett tőke nagysága: 933

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

ELI-HU Nonprofit Kft. 2014. évi Éves beszámoló

ELI-HU Nonprofit Kft. 2014. évi Éves beszámoló ELI-HU Nonprofit Kft. 2014. évi Éves beszámoló Tartalomjegyzék 1. Könyvvizsgálói jelentés 2. ELI-HU Nonprofit Kft. - Éves beszámoló mérlege 3. ELI-HU Nonprofit Kft. - Éves beszámoló eredmény-kimutatása

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA 2013

SZÁMVITELI POLITIKA 2013 SZÁMVITELI POLITIKA 2013 Szervezet neve: Merkating NKft. Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban

Részletesebben

Statisztikai számjel. 2011. évi. Éves beszámoló. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint

Statisztikai számjel. 2011. évi. Éves beszámoló. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6-1 0-0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560-111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése részére ELŐTERJESZTÉS A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2012. ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése részére ELŐTERJESZTÉS A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2012. ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA 2 Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése részére ELŐTERJESZTÉS A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2012. ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA TISZTELT KÖZGYŰLÉS! A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. elkészítette

Részletesebben

2013. évi Éves beszámoló

2013. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6-1 0-0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/ő60-111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Statisztikai számjel. 0 1 1 0 0 4 2 0 4 8 1 1 Cégjegyzék száma. a b c d 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 3 729 747 3 601 514

Statisztikai számjel. 0 1 1 0 0 4 2 0 4 8 1 1 Cégjegyzék száma. a b c d 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 3 729 747 3 601 514 1 0 7 9 5 0 4 4 1 1 0 1 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1 1 0 0 4 2 0 4 8 1 1 Cégjegyzék száma Sorszám Zwack Unicum Nyrt. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) A tétel megnevezése adatok E Ft-ban a b c d 01.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET II. fejezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Hatvani Volán Zrt. 2012. évi gazdálkodásáról Hatvan, 2013. május 17. Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet 2012. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. A. A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI

Részletesebben