Éves beszámoló üzleti évről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Éves beszámoló. 2013. üzleti évről"

Átírás

1

2

3 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt A vállalkozás címe, telefonszáma: 8184 Balatonfűzfő, Munkás tér 2. Telefon: 88/ Éves beszámoló üzleti évről Keltezés: Balatonfűzfő, május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.

4 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év adatok E Ft-ban Előző év(ek) módosításai a b c d e Tárgyév 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 05. Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 08. Immateriális javakra adott előlegek 09. Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok 15. Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek 17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) 19. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23. Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Keltezés: Balatonfűzfő, május 09. PH. A vállalkozás vezetője (képviselője)

5 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év adatok E Ft-ban Előző év(ek) Tárgyév módosításai a b c d e 26. B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK ( sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek 30. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 31. Késztermékek 32. Áruk Készletekre adott előlegek 34. II. KÖVETELÉSEK ( sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 37. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő Váltókövetelések 39. Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) 41. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 42. Egyéb részesedés 43. Saját részvények, saját üzletrészek 44. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 45. IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 52. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Balatonfűzfő, május 09. PH.. A vállalkozás vezetője (képviselője)

6 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. MÉRLEG A változat Források (passzívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban a b c d e Tárgyév 53. D. Saját tőke ( sor) I. JEGYZETT TŐKE sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 57. III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 60. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61. VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok ( sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék 66. F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( sor) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben Keltezés: Balatonfűzfő, május 09. PH. A vállalkozás vezetője (képviselője)

7 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. MÉRLEG A változat Források (passzívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év adatok E Ft-ban Előző év(ek) Tárgyév módosításai a b c d e 71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 73. Átváltoztatható kötvények 74. Tartozások kötvénykibocsátásból 75. Beruházási és fejlesztési hitelek 76. Egyéb hosszúlejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 79. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 80. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök sorból: az átváltoztatható kötvények 83. Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 89. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Balatonfűzfő, május 09. PH.. A vállalkozás vezetője (képviselője)

8 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat Sorszám A tétel megnevezése Előző év adatok E Ft-ban Előző év(ek) módosításai a b c d e Tárgyév 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) Saját termelésű készletek állományváltozása 04.. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke ( ) III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) Keltezés: Balatonfűzfő, május 09. PH. A vállalkozás vezetője (képviselője)

9 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat Sorszám A tétel megnevezése Előző év adatok E Ft-ban Előző év(ek) módosításai a b c d e 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Tárgyév 16. Egyéb kapott(járó) kamatok és kamatjellegű bevételek sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 173 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (+F ) Keltezés: Balatonfűzfő, május 09. PH. A vállalkozás vezetője (képviselője)

10 Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. Balatonfűzfő (Fűzfőgyártelep) Munkás tér 2. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET év Balatonfűzfő, május 03. Udvardi Péter vezérigazgató

11 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...4 A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA ISMERTETÉSE...4 A társaság neve, székhelye, alapítása...4 A társaság történetének áttekintése...5 A társaság tevékenységének áttekintése...6 A Nitrokémia Zrt. környezeti kárelhárítási feladatai...6 Szennyvízkezelési tevékenység...6 Vagyonkezelési tevékenység...6 A társaság számviteli politikája...7 A számviteli politika ismertetése...7 Beszámolási kötelezettség, a beszámoló formája...7 Könyvvizsgálati kötelezettség:...7 Üzleti év...7 Könyvvezetés módja...7 Az Éves Beszámoló tagolása...8 Az eszközök besorolása...8 Értékhelyesbítés, értékelési tartalék...9 Az alapítás-átszervezés költségeinek elszámolása...10 Kísérleti fejlesztés költségeinek elszámolása...10 Minősítési ismérvek a számviteli elszámolások szempontjából...10 Amortizációs politika...11 Céltartalékok képzése...13 A gazdasági események könyvelésének határideje, könyvviteli zárlat...13 II. SPECIFIKUS RÉSZ...15 II/A. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK...15 IMMATERIÁLIS JAVAK...15 TÁRGYI ESZKÖZÖK...16 BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK...17 KÉSZLETEK...19 KÖVETELÉSEK...19 ÉRTÉKPAPÍROK...21 PÉNZESZKÖZÖK

12 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK...22 SAJÁT TŐKE...22 CÉLTARTALÉK...23 KÖTELEZETTSÉGEK...24 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK...26 II. /B. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK...28 ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE...28 EGYÉB BEVÉTEL...29 A KÖLTSÉGEK KÖLTSÉGNEMENKÉNTI MEGBONTÁSA...29 PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE...35 RENDKÍVÜLI EREDMÉNY...35 TÁRSASÁGI ADÓALAP LEVEZETÉSE...36 III. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ...37 ÉRTÉKELÉS...37 Gazdasági mutatók és értékelésük...37 A vagyoni helyzet alakulásának elemzése...37 Pénzügyi helyzet vizsgálata...39 Üzletvezetés, Igazgatóság, Felügyelő Bizottság...40 MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁNI VÁLTOZÁSOK...40 MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖTELEZETTSÉGEK BEMUTATÁSA...41 MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK...41 MELLÉKLETEK

13 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA ISMERTETÉSE A társaság neve, székhelye, alapítása A társaság cégneve: Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zárkörűen Működő Részvénytársaság A cég rövidített neve: Nitrokémia Zrt. A cég idegennyelvű megnevezése: angolul: Nitrokémia Environmental Protection Consulting and Ministering Incorporated Company rövidítve: Nitrokémia Inc. Co. A társaság székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Munkás tér 2. A társaság alapítója: Magyar Állam A társaság időtartama: A társaság határozatlan időtartamra alakul, a Nitrokémia Ipartelepek általános jogutódja Tulajdon: A társaság 100 %-os állami tulajdon, az alapítói jogköröket az állami vagyon felügyeltéért felelős miniszter gyakorolja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság, mint tulajdonosi joggyakorló útján. A jogelőd társaság augusztus 29-én Magyar Lőporgyártó Rt. cégnéven alakult. Az átalakulás időpontja: január 1. A társaság alaptőkéje: ,- Ft, azaz Hétszáznyolcvan-millió forint, amely darab Ft névértékű törzsrészvényből áll. 4

14 Tevékenység: A társaság a Mérnöki tevékenység, tanácsadás TEÁOR megjelölésű főtevékenységet folytatja. A társaság azonosítását szolgáló fontosabb adatok: Cégjegyzékszám: A cégjegyzéket vezető bíróság: Veszprém Törvényszék Cégbírósága KSH jelzőszáma: Adóigazgatósági azonosító szám: A társaság történetének áttekintése A NITROKÉMIA Zrt ben, Magyar Lőporgyárüzemi Rt néven - eredetileg hadiipari alapprofillal - jött létre. Termékkörének folyamatos bővítésével az 1990-es évekre mintegy 600 hektár területen fejtette ki tevékenységét az eredeti tevékenység igen jelentős kiterjesztésével. A társaság a termelő tevékenységen túl - szűkebb régiójában - számottevő szolgáltatási tevékenységet is végzett a lakosság és a gazdálkodó szervezetek részére egyaránt, vízszolgáltatás, szennyvízkezelés, hulladékártalmatlanítás, villamos és hőenergia ellátás formájában ban az állami vállalatokra vonatkozó kötelező átalakuláskor jött létre a Nitrokémia Vegyipari Részvénytársaság. A tevékenységek egy részét leválasztották a Nitrokémia Rt-től és egy újonnan megalapított társaságba, a Nitrokémia 2000 Ipari és Vagyonkezelő Részvénytársaságba, (továbbiakban: Nitrokémia 2000 Rt.) vitték át, amelyet privatizáltak. A visszamaradt társaság a jelenlegi Nitrokémia Zrt. folyamatosan hajtotta végre a környezeti kárelhárításhoz kapcsolódó feladatokat, miközben a termelő tevékenységet végző üzemek privatizációja, leválasztása megtörtént. A társaság tevékenységi köre 2006-tól ennek következtében megváltozott, amelyet a névváltozás is tükröz, így jött létre a Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, melynek fő tevékenysége a környezetvédelmi kárelhárítás augusztus 12-én, a korábban önállóan működő Fűzfői Szennyvíz Szolgáltató Kft. beolvadt a társaságba évben az MNV Zrt. Igazgatósága döntött a MECSEK-ÖKO Környezetvédelmi Zrt. által végzett tevékenységek átszervezéséről, oly módon, hogy a társaság gyöngyösoroszi és lahócai bányabezárással, valamint a recski üzemeltetéssel kapcsolatos bányakármentesítési tevékenységei, az ellátásához szükséges eszközökkel és 5

15 munkavállalókkal a Nitrokémia Zrt-hez kerültek. Az átszervezés jogi formája kiválással egybekötött beolvadás, az átalakulás időpontja szeptember 30. volt. A Nitrokémia Zrt évben a következő fő tevékenységeket végezte (a sorrend egyben a bevételi arányokat is jelöli): Környezetvédelem Szennyvízkezelés Vagyonkezelés A társaság tevékenységének áttekintése A Nitrokémia Zrt. környezeti kárelhárítási feladatai A Nitrokémia Zrt. kiemelt feladata, hogy az üzemszerű működése során általa okozott környezeti károkat teljes területén felszámolja és az ehhez szükséges környezetvédelmi infrastruktúra működőképességét biztosítsa. A Nitrokémia Zrt. ezt a tevékenységét állami felelősségvállalás mellett, állami irányítással köteles elvégezni. A 100%-ban MNV Zrt. tulajdonban lévő Nitrokémia Zrt-t tevékenysége során olyan mértékű környezeti kárfelelősség terheli, melynek megoldására a privatizáció során nem kerülhetett sor. A Nitrokémia Zrt. területeinek kármentesítése a 2236/1997 (VII.29.) Kormány határozat alapján állami felelősségi körbe tartozik. A Mecsek-Öko Zrt. beolvadásának eredményeként szintén a Nitrokémia Zrt, mint bányatelek tulajdonos felelősségi körébe tartozik a bányatelkek hordozta kármentesítési kötelezettség teljesítése. A múltban okozott talaj és talajvíz szennyezések felszámolása folyamatosan történik. A társaság, a környezeti károk felszámolásában szerzett tapasztalatait felhasználva, további állami felelősségi körbe tartozó kármentesítések lebonyolításában is részt vesz, ennek keretén belül a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. megbízta a volt Simontornyai Bőrgyár Rt. Fa kármentesítési feladatainak elvégzésével, mely feladatnak megbízási szerződés keretében tesz eleget. Szennyvízkezelési tevékenység A társaság a Fűzfőgyártelepen és Papkeszin működő gazdálkodó szervezetek ipari és kommunális, valamint a fűzfőgyártelepi lakosság kommunális szennyvízének kezelését végzi. Az üzletág jelentős bevételi forrása a tengelyen beszállított ipari szennyvíz (folyékony hulladék) kezelése. Vagyonkezelési tevékenység A társaságnál korábban végrehajtott decentralizált privatizáció során a kivált vállalkozások csak a szorosan a tevékenységükhöz használt vagyont vitték magukkal, minden más passzív vagyonként a Zrt-nél maradt. E vagyonelemek hasznosítása bérbeadással történik. A felelősségteljes vagyongazdálkodásra vonatkozó feltételnek eleget téve, társaságunk követte és követni fogja a július 9-én kelt, MNV/01/26 956/2010 iktatószámú levelében foglaltakat, további eltérő utasítás kiadásáig. 6

16 A társaság számviteli politikája A számviteli politika ismertetése A megbízható és valós összkép formai biztosítéka a mérleg és eredménykimutatás, legfőbb tartalmi biztosítékai a számviteli alapelvek. A számviteli politika a számviteli törvény helyi adaptációja, a Nitrokémia Zrt. döntéseit tartalmazza arra vonatkozóan hogyan kívánja érvényesíteni a évi C törvényben rögzített módszereket, alapelveket annak érdekében, hogy a könyvvezetés és a beszámoló leghatékonyabban biztosítsa a megbízható valós összképet. Beszámolási kötelezettség, a beszámoló formája Részvénytársaságunk a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről beszámolót köteles készíteni az üzleti év könyveinek lezárását követően. A Nitrokémia Zrt. Éves beszámolót és Üzleti jelentést készít a számviteli törvény 9 (1) bekezdése alapján. Az éves beszámoló részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Az Éves Beszámolót összeállította: Könyvelő: Cziráki Ilma Regisztrálási szám: Könyvvizsgálati kötelezettség: A Nitrokémia Zrt. könyvvizsgálati feladatait a tulajdonos megbízása alapján Fiel Edit egyéni vállalkozó (székhely: 2721 Pilis, Jókai Mór u. 1/B, kamarai azonosító száma: ) látja el, akinek megbízása a május hó 31. napjával végződő üzleti évet lezáró beszámoló elfogadásának időpontjáig tart. Üzleti év Üzleti év az az időtartam, amelyről a beszámolót el kell készíteni. Társaságunk üzleti éve az előző évek gyakorlatának megfelelően továbbra sem változik, a naptári évvel megegyező. Mérlegkészítés időpontja: az üzleti évet követő év február 28. napja. Könyvvezetés módja Könyvvezetés az a tevékenység, amelynek keretében tevékenységünk során előforduló, a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetünkre kiható gazdasági eseményekről folyamatosan nyilvántartást vezetünk és azt az üzleti év végén lezárjuk. Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit. 7

17 A költségelszámolás választott módszere: A Zrt. összköltséges eljárással állapítja meg üzemi (üzleti) tevékenysége eredményét, a költségeket elsődlegesen az 5. költségnemek számlaosztályba könyveljük le. A kialakított számlaszám struktúra alapján a költséghelyre és költségviselőre párhuzamosan számoljuk el a felmerült költségeket. Az Éves Beszámoló tagolása Mérleg Társaságunk a Sztv. l. számú mellékletében szereplő A változat szerinti mérleget készíti, az ott található tagolás szerint. Eredménykimutatás Társaságunk a Sztv. 2. számú mellékletében található, összköltség eljárással készülő A változat szerinti eredménykimutatást készíti. A Számviteli törvényben rögzített sémákat alkalmazzuk, mind a mérleg, mind az eredménykimutatás tekintetében, további tagolást illetve sorok összevonását nem tartottuk szükségesnek. Az éves beszámoló adatait ezer forintban rögzítjük. Előző években a számviteli politikában rögzítettek szerint a Nitrokémia Zrt. a Sztv. 2. számú mellékletében található, összköltség eljárással készülő A változat szerinti eredménykimutatás elsődlegesen elkészítését követően elkészítette a 3. számú mellékletben található forgalmi költség eljárással készülő eredménykimutatás A változatát is. Számviteli politikánkból a forgalmi költség eljárással készülő eredménykimutatás készítésének kötelezettséget töröltük, tekintettel arra, hogy a Nitrokémia Zrt. elsősorban szolgáltatási tevékenységet folytat, így a forgalmi költség eljárással készülő eredménykimutatásnak nincs valós információ tartalma. Kiegészítő melléklet Az éves beszámoló kötelezően elkészítendő részeként határozza meg az üzleti év gazdálkodására vonatkozó, csak számszaki adatokat tartalmazó mérlegen és eredménykimutatáson túl az azokat kiegészítő, értékelő és magyarázó kiegészítő mellékletet, melynek tartalmát a számviteli törvény határozza meg. Társaságunk az előző évek gyakorlatának, valamint a tulajdonosi elvárásnak megfelelően készíti el kiegészítő mellékletét. Az eszközök besorolása Az eszközök között, azok rendeltetése szerint befektetett eszközöket, forgóeszközöket kell kimutatni. A Zrt. a szükséges információk birtokában, a társaság üzleti, technológiai szempontjai alapján dönt, figyelemmel a Számviteli törvény mérlegtételeire vonatkozó előírásaira. Az eszközök minősítésére az alábbi esetekben kerül sor: 8

18 az eszközök beszerzésekor; ha az eszköz használata, rendeltetése megváltozik (átsorolás); az év végi zárlati teendőkkel kapcsolatban. Értékhelyesbítés, értékelési tartalék Az értékhelyesbítés megállapítása nem kötelező. Az értékhelyesbítés célja, hogy a nyilvántartási érték és a piaci értékhez közelítsen, illetve azzal megegyező legyen. A piaci értéknek megfelelően dokumentáltnak kell lennie. (pl. opciós szerződés, vagyonértékelés stb.). Abban az esetben, ha a társaság élt az értékhelyesbítés eszközével, akkor azon eszközök esetén, ahol állományba vették a könyv szerinti és a piaci érték különbözetét, mindaddig vizsgálni kell az értékhelyesbítést, amíg az eszköz ki nem került a nyilvántartásból. A számviteli törvény megfogalmazza és biztosítja a lehetőséget a piaci értéken történő értékelésre, de egyúttal kötelezettségeket is előír az értékelés dokumentálására, alátámasztására vonatkozóan. Ezzel összefüggésben: leltározási, analitikus, a főkönyvi nyilvántartásra vonatkozóan, a kiegészítő mellékletre utaló feladatokat fogalmaz meg. Leltározási feladat: a piaci értékelésbe bevont egyedi eszközöket (ideértve a vagyon értékű jogot, a szellemi terméket, a tárgyi eszközt, a tulajdoni részesedést jelentő befektetéseket) leltárba kell venni. A leltárnak tartalmaznia kell az egyedi eszközök piaci értékét, az egyedi eszköz könyv szerinti értékét, a két érték közötti különbözetet. Az értékhelyesbítést illetve annak alakulását, változását eszközcsoportonként a kiegészítő mellékletben is be kell mutatni. a számviteli törvény 59. (1) bekezdésének megfelelően. Az elszámolt terven felüli értékcsökkenést és értékvesztést vissza kell írni, ha azok a körülmények, okok, amelyek az elszámolását szükségessé tették megváltoztak, már nem, vagy nem teljes mértékben állnak fenn. Az értékhelyesbítések megállapításának, elszámolásának szabályszerűségét a társaság könyvvizsgálója felülvizsgálja. 9

19 Az alapítás-átszervezés költségeinek elszámolása Az alapítás-átszervezés költségei felmerülhetnek: a tevékenység megkezdésénél (alapításkor), a tevékenység jelentős bővítésénél, átalakításánál, szervezeti átalakításnál, amely jelentős struktúraváltozást okoz. műszaki technológiai folyamatok jelentős megváltoztatásánál A számviteli törvény szerint csak olyan alapítás-átszervezés költségei aktiválhatók, amelyek a jövőbeni tevékenység során várhatóan megtérülnek. Kísérleti fejlesztés költségeinek elszámolása A kísérleti fejlesztés fogalmába olyan értékek sorolhatók, amelyek a következő jellemzőkkel rendelkeznek: kísérleti fejlesztéssel kapcsolatos tételek saját kivitelezésben vagy más (külső) vállalkozásokkal végeztetett munkák a jövőben várhatóan hasznosuló, az árbevételben megtérülő fejlesztő munkálatok amelyek más eszköz értékben nem aktiválhatók A számviteli törvény pontosan meghatározza a kísérleti fejlesztés és a rokon fogalmak, az alapkutatás és az alkalmazott kutatás fogalmát. A kísérleti fejlesztés keretébe tartozó tevékenység költségei között nem lehet figyelembe venni az alapkutatás és az alkalmazott kutatás költségeit. A kísérleti fejlesztés költségei közül csak azok aktiválhatók, amelyek várhatóan a jövőbeni tevékenység során megtérülnek. Részvénytársaságunk az esetlegesen felmerülő költségeket egy összegben számolja el az eredmény terhére a felmerülés évében. Minősítési ismérvek a számviteli elszámolások szempontjából Jelentős összegű hiba Társaságunk a számviteli törvény előírásaival összhangban jelentős hibának minősíti, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot. Fajlagosan kis értékű készletek Az értékvesztés elszámolása szempontjából fajlagosan kis értékűnek tekintjük azokat a készleteket, amelyek esetében készletcsoportonként (főkönyvi számlánként) az értékvesztés nem haladja meg a nyilvántartott érték 5 %-át. 10

20 Vevőnkénti, adósonkénti kisösszegű követelések értéke Részvénytársaságunk kisösszegű követelésnek azt tekinti, amely esetében a végrehajtási költségeink háromszorosát nem haladja meg a követelés. A valutás, devizás követelések és kötelezettségek átértékeléséből adódó jelentős eredményhatás nagysága A valutás, devizás tételek mérlegfordulónapi értékelése során az összevont árfolyamkülönbözet akkor minősül jelentősnek, ha annak összege meghaladja a mérlegfordulónap összes valuta, illetve devizatétel 5 %-át. A rendkívüli tételek jelentős eredményhatásának küszöbértéke A rendkívüli tételek jelentős eredményhatásának küszöbértékét az üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékének 20 %-ban határozzuk meg. Behajthatatlan követelések esetében aránytalan költség Behajthatatlan követelések esetében maximum a végrehajtás költségeinek háromszorosában határozzuk meg azt az értéket, amikor a végrehajtással kapcsolatos költségek már nincsenek arányban a követelésből várhatóan megszerezhető összeggel. Amortizációs politika Az értékcsökkenési leírás az immateriális javak, a tárgyi eszközök üzleti évben a számviteli törvény a alapján elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenése. Terv szerinti értékcsökkenést a már rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett immateriális javak, tárgyi eszközök után kell elszámolni mindaddig, amíg azokat rendeltetésüknek megfelelően használják. Terven felüli értékcsökkenésnek nevezzük azt az összeget, amelyet azért kell elszámolni, mert az eszköz piaci értéke kisebb a könyv szerinti értékénél. Társaságunk az elszámolásra kerülő értékcsökkenési leírásnál a számítás alapjaként a bruttó értékből indul ki. A fejlesztési célra kapott támogatásokból megvalósuló beruházások után elszámolt költségekkel és ráfordításokkal aranyosan az elhatárolt halasztott bevételt meg kell szüntetni. Az elszámolt értékcsökkenést és a feloldott halasztott bevételt az üzemi tevékenység terhére illetve javára számoljuk el. A fejlesztésre kapott támogatás halasztott bevételként elszámolt összegét a Számviteli törvény által megengedett módon, a számviteli politikánkban rögzítetten nem a rendkívüli bevételek, hanem az egyéb bevételek között számoljuk el a megbízható és valós összkép biztosítása érdekében. Az elszámolásnak nincs hatása az eszközökre-forrásokra, a pénzügyi helyzetre és az eredményre. Maradványérték nagysága Az eszköz maradványértékét az egyedi értékelés elve alapján a hasznos élettartam végére számított eszköz, üzembe helyezésének időpontjában felellhető hasonló korú eszköz piaci értéke alapján határozzuk meg. Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várhatóan realizált értéke nem jelentős, akkor a maradványértéket nullának tekintjük. Nem jelentős a maradványérték, ha annak értéke a beszerzési érték 10%-át, vagy ha az kevesebb, mint 50 eft, akkor az 50 eft-ot nem éri el. Nem jelentős akkor sem, ha az 11

21 eszköz csak az eredeti rendeltetésétől megfosztva (szétszedve), vagy hulladékként értékesíthető, továbbá ha az eszköz várhatóan nem lesz értékesíthető. Az értékcsökkenés elszámolásának szabályai január l-től változtak meg jelentősen. Az új szabályokat a január l-jét követően üzembe helyezett eszközök terv szerinti értékcsökkenésének elszámolásánál kell alkalmazni. Társaságunk ezt megelőzően alkalmazott amortizációs politikáját nem változtatja meg a korábban aktivált eszközök tekintetében. Terven felüli értékcsökkenés Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszköznél elszámolni akkor, ha az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ide nem értve a beruházást) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéke. A terven felüli értékcsökkenés elszámolására ebben az esetben azért van szükség, mert a piaci érték változását nem tükrözi a terv szerinti értékcsökkenés elszámolása. Ekkor a terven felüli értékcsökkenéssel helyesbítjük a könyv szerinti értéket a piaci értékre. A terven felüli értékcsökkenést csak akkor kell elszámolni, ha a könyv szerinti értéknél tartósan és jelentősen alacsonyabb a piaci érték. A tartósan szó, egy évet meghaladó időtartamot jelent, azaz már két értékelési (mérlegforduló) napon is megállapították azt, hogy a piaci érték alatta van a könyv szerinti értéknek. A jelentős szó pedig viszonyítást, tárgyi eszközöknél legalább egy év terv szerinti értékcsökkenésének megfelelő összeget jelent, tekintettel a költséghaszon számviteli alapelv követelményeire is. 12

22 Az értékcsökkenés elszámolásának tilalma Nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés: földterület, telek (bányaművelésre, veszélyes hulladék tárolására igénybe vett földterület, telek kivételével), az erdő bekerülési értéke után; az üzembe nem helyezett beruházásoknál. Ezekre az eszközökre terv szerinti értékcsökkenés nem, viszont terven felüli értékcsökkenés elszámolható. Nem szabad terv szerinti értékcsökkenést elszámolni: képzőművészeti alkotásnál, a régészeti leletnél, amely értékéből a használat során sem veszít, egyéb eszköznél, amely értékéből a használat során sem veszít, illetve amelynek az értéke egyedi mivoltából adódóan évről évre nő, a nullára leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért eszköznél. A tervezett maradványértéket elért eszköz után azért nem szabad terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenést elszámolni, mert a hasznos élettartam már letelt, és az eredeti tervek szerint a piaci érték megegyezik a maradványértékkel. Az értékcsökkenés elszámolása Társaságunk értékcsökkenést havonta a hónap első napján meglévő eszközökre számolja el. A , Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk. Céltartalékok képzése A számviteli törvény meghatározza azokat a jogcímeket, amelyekre céltartalék képzése kötelező. Ezek olyan harmadik felekkel szembeni fizetési kötelezettségek, amelyek a múltbeli vagy folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származnak. Céltartalék kötelező képzésének jogcímei: jogszabályban meghatározott garanciális (jótállási) kötelezettségek, a függő kötelezettségek a biztos (jövőbeni) kötelezettségek korengedményes nyugdíjfizetési kötelezettségek végkielégítések miatti kötelezettségek környezetvédelmi kötelezettségek A gazdasági események könyvelésének határideje, könyvviteli zárlat A pénzeszközöket érintő gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait késedelem nélkül, készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejűleg, illetve a bankszámla forgalomnál a hitelintézeti értesítés megérkezésekor, az egyéb pénzeszközöket érintő tételeket legkésőbb a tárgyhót követő hó 15-éig a könyvekben rögzíteni kell. (165 ) 13

23 Az egyéb gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait a gazdasági műveletek, események megtörténte után havonta a könyvekben rögzíteni kell a zárlati ütemtervben meghatározottak szerint. A Nitrokémia Zrt. vagyonát érintő minden gazdasági eseményről bizonylatot kell kiállítani. Könyvviteli zárlat A könyvviteli zárlathoz a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett kiegészítő, helyesbítő, egyeztető, összesítő könyvelési munkák és a számlák technikai lezárása tartozik. A könyvviteli zárlatok alkalmával a számviteli adatokon alapuló adatszolgáltatás teljesítését megelőzően, annak alátámasztására főkönyvi kivonatot kötelező készíteni. Zárlati munkák menete: A könyvviteli zárlati munkákat alapvetően két fázisra lehet bontani: Az első fázis célja a tárgyidőszak eseményeinek teljessé tétele, ellenőrzése és főkönyvi számlák adatainak összesítése, s mindezek eredményeképpen a főkönyvi kivonat összeállítása. A zárlat második fázisa tartalmazza a mérleg-fordulónap (december hó 31.) és a mérlegkészítés időpontja (január hó 31.) közötti események még a lezárt időszakot érintő hatásainak figyelembevételét, amely általában az egyes mérlegtételek értékelési előírásaival kapcsolatos korrekciós könyvelési tételként jelentkeznek. 14

24 II. SPECIFIKUS RÉSZ II/A. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK IMMATERIÁLIS JAVAK eft eft Az Immateriális javak értéke az év közben az alábbiak szerint alakult: Megnevezés Nyitó állomány Növekedés Csökkenés Bruttó érték Terv szerinti értékcsökkenés e Ft Záró állomány Vagyoni értékű jogok Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Alapítás átszervezés aktivált értéke Immateriális javak bruttó értéke összesen Értékcsökkenés Vagyoni értékű jogok Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Alapítás átszervezés aktivált értéke Immateriális javak értékcsökkenése össz Nettó érték Az immateriális javak nettó értékének állományváltozása eft volt, amely vállalatirányítási rendszer bevezetéséből, valamint a mérnöki feladatok ellátásához szükséges tervezői, mérnöki programokból adódott. 15

25 TÁRGYI ESZKÖZÖK eft A tárgyi eszközök értéke évben az alábbiak szerint alakult: eft e Ft Megnevezés Nyitó állomány Előző év(ek) módosítása Növekedés Csökkenés Záró állomány Bruttó érték Ingatlanok Műszaki berend., gépek, járművek Egyéb berend. felsz, járművek Tárgyi eszközök bruttó értéke össz Beruházás Tárgyi eszköz + beruházás Értékcsökkenés Ingatlanok Műszaki berend. gépek, járművek Egyéb berend., felsz, járművek Tárgyi eszközök ÉCS összesen Nettó érték A tárgyi eszközök évi állományváltozását elsődlegesen a Mecsek-Ökö Zrt-től átvett eszközök okozták. A tárgyi eszközök átvétele könyv szerinti értéken történt. Mecsek-Öko Zrt-től átvett eszközök bemutatása: e Ft Megnevezés Nyitó állomány TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

26 Befejezetlen beruházások év végi állományának bemutatása: Tejsav projekt Megnevezés nyitó záró Biofinomító komplexum megvalósítása érdekében Társaságnál felmerült költségek. Földalatti erőmű A földalatti erőmű állagmegóvásához szükséges beruházások E-30 számú épület terv dokumentáció A projekt célja a jelenleg használaton kívül álló épületnek új, a biofinomító projekthez illeszkedő bemutatóterem kialakítása volt. A megvalósításra nem került sor, ezért a Időközben előkészítettük az épület bérbeadását egy munkahelyteremtést vállaló civilszervezetnek, amelyik piaccá kívánja azt átalakítani. Iroda átépítési terv E-30-as épület hasznosításához kapcsolódó dokumentáció költsége. eft Környezeti kármentesítéshez kapcsolódó beruházások Egyebek Összesen: BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK RÉSZESEDÉSEK eft eft Fűzfői Ipari Park Kft. Nitrokémia Zrt. tulajdoni hányada 20 % A társaság veszteséges működése miatt évben a társaság jegyzett tőkéjének leszállítása vált szükségessé a veszteség rendezése céljából. A tőkeleszállítás eredményeként a társaság jegyzett tőkéje a törvényi minimumra, 3 millió forintra csökkent, melyből a Nitrokémia 20 %-os tulajdonrészét tekintve a részesedése 600 eft-ra csökkent. A Társaság veszteséges tevékenysége tartósnak tekinthető, így a piaci értékre történő leértékelés - saját tőke/jegyzett tőke arányának megfelelő értévesztés elszámolása - indokolt. Részesedés nyitó értéke Ft évre elszámolandó értékvesztés Ft Részesedés év végi nyilvántartási értéke Ft 17

27 Hunest-Biorefinery Kft. Nitrokémia Zrt. tulajdoni hányada 50 % A részesedés jelenlegi nyilvántartási értéke 107 millió forint, névérték 51 millió forint. A társaság évi beszámolója még nem készült el, az előzetes adatok szerint továbbra is veszteségesen gazdálkodik. A tartósan veszteséges működés miatt a részesedésnél a saját tőke/jegyzett tőke arányának megfelelő értékvesztést elszámolása indokolt. Részesedés nyitó értéke Ft évre elszámolandó értékvesztés összege Ft Részesedés év végi nyilvántartási értéke Ft ECOLAC Kereskedelmi, Termelő és Fejlesztő Kft. Nitrokémia Zrt. tulajdoni hányada 50 % Az ECOLAC Kft. tőkéje euróban került jegyzésre, ezért a részesedés évenkénti átértékelése szükséges. A részesedést névértéken tartjuk nyilván, Nitrokémia Zrt. részesedése EUR. A társaság évi beszámolója még nem készült el, az előzetes adatok szerint veszteségesen gazdálkodik. A tartósan veszteséges működés miatt a részesedésnél a saját tőke/jegyzett tőke arányának megfelelő értékvesztés elszámolása indokolt. Részesedés nyitó értéke EUR e Ft évre elszámolandó értékvesztés EUR e Ft Részesedés év végi nyilvántartási értéke EUR e Ft ÖKOPolisz Klasztermenedzsment Kft Nitrokémia Zrt. tulajdoni hányada 14,3 % A társaság jegyzett tőkéje 2,1 millió, a részesedés jelenlegi értéke 300 eft, a évben a részesedés nyilvántartási értékében változás nem történt. Részesedés év végi nyilvántartási értéke Ft Megnevezés Nyitó Bekerülési érték Értékvesztés Nettó érték Növekedés Csökkenés Záró Nyitó Növekedés eft Csökkenés Záró Nyitó Záró Fűzfői Ipari Park Kft Hunest Biorefinery Kft Ecolac Kft ÖKOPolisz Klasztermenedzsment Kft Összesen:

28 EGYÉB TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖN eft eft Az egyéb tartósan adott kölcsönök között a Nitrokémia Zrt-nél munkaviszonyban lévő dolgozóknak időszakban nyújtott, munkáltatói építési kölcsön és lakásvásárlási hitel éven túl fennálló állománya szerepel. KÉSZLETEK eft eft e Ft Megnevezés év év Alapanyag Segédanyag Áruk Készletek összesen A készletekben előző évhez képest csekély növekedés történt. A december 31-ei állományból 172 eft alapanyag (szennyvízkezelésben használt vegyszerek), eft pedig készleten lévő segédanyag (szennyvízkezelésben, kármentesítésben használt anyagok, laboratóriumi vegyszerek és eszközök), valamint eft vásárolt áru (politejsav, vegyes föld). KÖVETELÉSEK A társaság számviteli politikájában az alábbi szabályok szerint határozta meg a csoportszinten elszámolandó értékvesztés mértékét: Korosítás Elszámolandó értékvesztés mértéke 180 napon túl lejárt 50 % 360 napon túl lejárt 100 % 19

29 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból eFt eft e Ft Korosítás év év Nem lejárt napon belüli tartozás napon túl lejárt napon túl lejárt napon túl lejárt Összes elismert vevőkövetelés Elszámolt értékvesztés Mérlegben kimutatott vevőállomány Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Vevő követelés egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben eft eft Egyéb követelés egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben eft eft A számvitelről szóló évi C törvény alapján az egyéb követelésekből itt kerül kimutatásra a többségi és jelentős részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelések összege. Rövid lejáratú követelést a Hunest Biorefinery Kft-vel szemben tartunk nyilván, melyből eft lejárt tagi kölcsön, 269 eft vevőkövetelés. Tekintettel, arra, hogy a tagi kölcsön visszafizetési határideje 360 napon túl lejárt, évben 45 millió forint tagi kölcsön követelésre 100 % értékvesztést számoltunk el. A kölcsön megtérülése továbbra sem várható, a fennmaradó 400 ezer forint kölcsön visszafizetési határideje év végén lejárt, ezért évben további 400 ezer forint értékvesztést számoltunk el. Előzőek miatt a követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben soron a eft nem jelenik meg. 20

30 Egyéb követelések eft eft e Ft Megnevezés év év Dolgozókkal kapcsolatos elszámolások Rövid lejáratú dolgozói kölcsönök Különféle egyéb követelések Költségvetési elszámolásból ÁFA elszámolási számla Mecsek-Öko Zrt-.-vel szembeni követelés Bírói letét Helyi adók elszámolása Összesen: Egyéb követelések túlnyomó részét a NAV-val szembeni ÁFA visszaigénylés összege képezi, mely részben az ÁFA elszámolási számlán, részben a különféle egyéb követelések (visszaigényelhető folyamatos teljesítésű ÁFA eft) között kerül kimutatásra. További jelentős tétel a Mecsek-Öko Zrt-vel szembeni ezer forint követelés, ami a beolvadás kapcsán átadott pénzeszköz évben történő kiegyenlítéséből adódik. A bírói letétként szerepeltetett kötelezettség a Mecsek-Öko Zrt-től átvett, jóteljesítési garanciaként visszatartott összegből adódik. A jogosult társaság idő közben felszámolás alá került, az eljárás idejére az összeg bírói letétbe került. ÉRTÉKPAPÍROK eft eft Társaságunk december 31-én nem rendelkezett értékpapírokkal. PÉNZESZKÖZÖK eft eft e Ft Megnevezés év év Bankszámlák Házi pénztár Összesen

31 A bankszámlákon lévő pénzkészlet év végén eft, a házi pénztárkészlet 229 eft. A bank - pénztár közötti átvezetési számlának nincs egyenlege. A bankszámlán rendelkezésre álló összeg elsősorban a kármentesítések megbízási és támogatási díjából adódik, melynek jelentős része évben esedékes szállítói számlákkal lefedett. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK eft eft Az árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása a következő tételekből tevődik össze: eft Megnevezés év év Ár és egyéb bevétel elhatárolása összesen Költségek és ráfordítások elhatárolása összesen Aktív időbeli elhatárolások összesen SAJÁT TŐKE eft eft A saját tőke a év során az alábbiak szerint változott: Megnevezés egyenleg január 1-én Jegyzett tőke Jegyzett, de be nem fizetett tőke Tőke tartalék Eredmény tartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke Növekedés Csökkenés 0 Előző évi eredmény átvezetés e Ft Egyebek évi eredmény egyenleg december 31- én A Mecsek-Öko Zrt. beolvadásának köszönhetően eft saját tőke került átvételre, ebből eft tőketartalék, eft eredménytartalék formájában. 22

32 CÉLTARTALÉK eft eft Megnevezés év év Céltartalék a várható kötelezettségekre papkeszi per MTMG per szervezeti átalakításra Céltartalék a jövőbeni költségekre iszapleltár végkielégítésre Egyéb céltartalék 0 0 Céltartalék összesen Az üzleti évben a következő céltartalék képzésekre került sor: 1. Céltartalék várható kötelezettségekre a) Kártérítési per, Papkeszi telephely Jelentős összegű, kártérítés megfizetésére vonatkozó per van folyamatban társaságunkkal szemben. A céltartalék képzés a felperes által követelt összeg és a vitatott felelősség mértékével arányosan került megállapításra. Az előző évben képzett céltartalék összege: Ft Tárgyévben változás nem történt. b) MTMG Zrt. per A Győri Ítélőtábla ítélete alapján, a Nitrokémia Zrt. érvényes opciós megállapodás szerint köteles megvásárolni a MÁV Zrt. tulajdonában lévő eft névértékű, MTMG Zrt. tulajdonrészére vonatkozó részvénycsomagot, eft vételáron. A jogerős ítélet szerint a Nitrokémia Zrt-nek késedelmi kamatot és perköltséget kell fizetnie. Fentiek miatt a késedelmi kamat és perköltség összegének megfelelő céltartalék képzésre került sor. Előző évi céltartalék képzés: Ft Tárgyévi céltartalék felszabadítás: Ft évi egyenleg: Ft c) Szervezeti átalakítás A Mecsek-Öko Zrt. beolvadása miatt évben céltartalékot képeztünk a szervezeti átalakításokra. Az átalakulás lezajlott, az új szervezet kialakult. Előző évi céltartalék képzés: Ft Tárgyévi céltartalék felszabadítás: Ft eft 23

33 2. Céltartalék jövőbeni költségekre a) Szennyvíziszap elhelyezés A szennyvíztisztító telepen keletkezett szennyvíziszap elhelyezés jövőben felmerülő költsége miatt képzett céltartalék, az év végi iszapmérleg alapján került meghatározásra Előző évi céltartalék képzés: Ft Tárgyévi céltartalék feloldás: Ft évi egyenleg: Ft b) Végkielégítés A jogszabályi előírásokkal összhangban - végkielégítés fizetésére ezer forint céltartalékot képzett Társaságunk évben. Tárgyévi céltartalék képzés Ft KÖTELEZETTSÉGEK A hosszú lejáratú kötelezettségek állományának összetevői december 31-én: eft eft e Ft Megnevezés év év Egyéb hosszú lejáratú hitelek Összesen: eft eft A rövidlejáratú kötelezettségek állományának összetevői december 31-én: e Ft Megnevezés év év Rövid lejáratú hitelek Vevői előleg Szállítók Egyéb rövid lejáratú kötelezettség Összesen:

34 Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók) e Ft Megnevezés év év Nem lejárt napon belüli tartozás napon túl lejárt tartozás napon túl lejárt tartozás napon túl lejárt tartozás 70 0 Összesen: Társaságunk szállítói számláit határidőre kiegyenlíti. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek e Ft Megnevezés év év Adók (TB, SZJA) elszámolás számla Munkabér 12. hó Egyéb kötelezettség elszámolása Helyi adók Áfa fizetési kötelezettség Bírói letét 8674 Ajánlati biztosíték MNV Zrt-vel kapcsolatos elszámolási kötelezettség Összesen: Az adó jellegű kötelezettségek pénzügyi teljesítése mérlegkészítésig megtörtént. Társaságunknak váltótartozása, kötvénykibocsátásból eredő tartozása, alapítókkal szembeni kötelezettsége nincs. A bírói letét és ajánlati biztosíték a Mecsek-Öko Zrt-től átvett kötelezettség. Az ajánlati biztosítékok környezetvédelmi feladatok ellátására vonatkozó szerződések jóteljesítési biztosítékként visszatartott összegéből adódnak. A bírói letét az egyéb rövid lejáratú követelések között ismertetett. 25

35 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK eft eft Megnevezés év év Bevételek passzív időbeli elhatárolása ebből: - költségek ellentételezésére kapott támogatás elhatárolás e Ft pályázati támogatás elhatárolás 0 0 Költségek ráfordított passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek Passzív időbeli elhatárolás összesen A passzív időbeli elhatárolások között kerülnek kimutatásra: - a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások költséggel még nem ellentételezett összege (költségek ellentételezésére kapott támogatás elhatárolás), mely összesen december 31-én Ft. Az elhatárolt összeg a évi környezetvédelmi kármentesítés során kerül felhasználásra. - a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő azon költségek és ráfordítások, melyek csak a mérleg fordulónapja után kerültek számlázásra (Költségek ráfordított passzív időbeli elhatárolása), - valamint a támogatásból megvalósult beruházások amortizációval csökkentett értéke (halasztott bevétel). A évhez viszonyított jelentős növekedés a Mecsek-Öko Zrt. beolvadásával átvett eszközök ( eft) hatása. A támogatások felhasználásának bemutatása a passzívák tükrében a december 31-ei állapot szerint: Nyitó egyenleg Tárgyévi folyósítás Tárgyévben jóváírt kamat támogatás bevétele Mecsek-Öko Zrt. Beolvadásával átvett támogatás MNV Zrt. kárelhárítási támogatás költség számla alapján felhasználás e Ft Záró egyenlege:

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 10. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-129/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2014. június 12. 13.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz 3.) Sorolja fel a könyvviteli zárlati teendőket! Ismertese a főkönyvi kivonat fogalmát, tartalmát és egyezőségeit! Mutassa be a mérleg és eredményszámlák zárását, a nyitást és a nyitás utáni rendező tételeket!

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

É V E S B E S Z Á M O L Ó

É V E S B E S Z Á M O L Ó Cégjegyzék szám: 09-09-016935 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. a vállalkozás megnevezése 4032 Debrecen, Ady Endre út 1. a vállalkozás címe 2014. évi Éves zárómérleg 2014.01.01-2014.12.31 M É R L E G

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

Eredménykimutatás 2014.

Eredménykimutatás 2014. 1 1 1 0 9 0 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ I. Feladatcsoport 1. Feladatrész megoldása: 117. tartós részesedések értékhelyesbítése: Mivel csak ez az egy értékhelyesbítés van, ezért az összeg megegyezik a 4171. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 9 2 8 3 6 7 4-1 - 2 0 adó 6 0. 0 4 8 / 2 0 0 8 4 cégjegyzék a a vállalkozás neve 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u. 9. a vállalkozás címe, telefona EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a kettős könyvitelt vezető

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 9 8 3 5 5 2 9 1 Statisztikai számjel 7 2-2 6-9 9 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: A vállalkozás telefonszáma: 39768 Vörösmarty Társaság 1137 Budapest, Jászai Mari tér

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 27715

Részletesebben

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO 19382333949952919 Statisztikai számjel PK-.6-0149/2 ---------------- Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 8200 Veszprém Haszkovó utca 13 A telefonszáma: NORMÁL EGYSZERÜSITETT

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben