IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT"

Átírás

1 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3 15EB/M/A4 15EB/E O/A1 15EB/E O/A2 Cégadatok (A) Cég neve: Educatio Társ.Szolg.Nonprofit Kft. Cégjegyzékszáma: Budapest Székhelye: Maros utca Adószáma: KSH jelzőszáma: (B) Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő Kiss József neve: BESZÁMOLÓ ADATOK (C) Beszámoló típusa: ÉVES BESZÁMOLÓ Benyújtás oka: ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ Cég üzleti évének mérlegfordulónapja: Beszámolási időszak kezdete és vége: Pénzegység és pénznem: EZER HUF Beszámoló elfogadásának időpontja: Legfőbb szerv határozatának száma: Mérleg választott típusa: A típus Eredménykimutatás költségeljárása: Összköltség eljárással Megküldésre kerülő dokumentumok: Kiegészítő melléklet Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közzétételi költségtérítés befizetését tanúsító MÁK igazolás Közhasznúsági melléklet (D) A cég könyvvizsgálatra kötelezett e: Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve: (E) Közzétételi költségtérítés befizetésének igazolása: IGEN Dr. Matukovics Gábor A közzétételi költségtérítés megfizetésre került: Kelt: Budapest, EB 01/A Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=K9usI7kTuy1T9hfPa7aYPg%3d%3d&so=11&c=GrFGi5d9N%2fs7Jj%2bFUpng5g%3d%3d 1/6

2 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: ÉVES MÉRLEG "A" típus Eszközök (aktívák) Cégnév: Educatio Társ.Szolg.Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 1 A. Befektetett eszközök ( sor) I. Immateriális javak (03 09 sorok) Alapítás átszervezés aktivált értéke 4 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 3. Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 8 6. Immateriális javakra adott előlegek 9 7. Immateriális javak értékhelyesbítése 10 II. Tárgyi eszközök (11 17 sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 III. Befektetett pénzügyi eszközök (19 26 sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló 22 vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete ÉVES MÉRLEG "A" típus Eszközök (aktívák) Cégnév: Educatio Társ.Szolg.Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 27 B. Forgóeszközök ( sorok) beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=K9usI7kTuy1T9hfPa7aYPg%3d%3d&so=11&c=GrFGi5d9N%2fs7Jj%2bFUpng5g%3d%3d 2/6

3 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ 28 I. Készletek (29 34 sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék, hízó és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek 35 II. Követelések (36 42 sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással 38 szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 43 III. Értékpapírok (44 48 sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete 49 IV. Pénzeszközök (50 51 sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások (53 55 sorok) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 56 Eszközök összesen ( sor) ÉVES MÉRLEG "A" típus Források (passzívák) Cégnév: Educatio Társ.Szolg.Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 57 D. Saját tőke ( sorok) I. Jegyzett tőke ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 60 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke ( ) 61 III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék 64 VI. Értékelési tartalék ( sorok) Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka 67 VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok (69 71 sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=K9usI7kTuy1T9hfPa7aYPg%3d%3d&so=11&c=GrFGi5d9N%2fs7Jj%2bFUpng5g%3d%3d 3/6

4 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ 72 F. Kötelezettségek ( sorok) I. Hátrasorolt kötelezettségek (74 76 sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 75 vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 77 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78 85 sorok) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 84 vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek ÉVES MÉRLEG "A" típus Források (passzívák) Cégnév: Educatio Társ.Szolg.Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 86 III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87 és sorok) Rövid lejáratú kölcsönök 88 ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban 94 lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98 G. Passzív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek Források összesen ( sorok) EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus (összköltség eljárással) Cégnév: Educatio Társ.Szolg.Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=K9usI7kTuy1T9hfPa7aYPg%3d%3d&so=11&c=GrFGi5d9N%2fs7Jj%2bFUpng5g%3d%3d 4/6

5 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke ( ) III. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+ II+III IV V VI VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés 24 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 26 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 28 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 6 30 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Ebből: értékelési különbözet 33 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus (összköltség eljárással) Cégnév: Educatio Társ.Szolg.Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 35 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 37 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Ebből: értékelési különbözet 41 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+ A+ B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X XI) E. Adózás előtti eredmény (+ C+ D) beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=K9usI7kTuy1T9hfPa7aYPg%3d%3d&so=11&c=GrFGi5d9N%2fs7Jj%2bFUpng5g%3d%3d 5/6

6 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ 48 XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+ E XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés 52 G. Mérleg szerinti eredmény (+ F+22 23) IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT e beszamolo.im.gov.hu Elektronikus beszámoló minden jog fenntartva (c) beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=K9usI7kTuy1T9hfPa7aYPg%3d%3d&so=11&c=GrFGi5d9N%2fs7Jj%2bFUpng5g%3d%3d 6/6

7 EDUCATIO TÁRSADALMI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE Budapest, április 24. 1

8 1. A Társaság bemutatása Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaságot (továbbiakban: Társaság) november 15-ével az Oktatási Minisztérium alapította. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium figyelemmel az államreform célkitűzéseire, az oktatási ágazatban feladatokat ellátó minisztériumi tulajdonú, szolgáltató háttérintézmények szervezetének és működésének racionalizálása céljából a kizárólagos tulajdonában álló egyszemélyes közhasznú társaságok: az Átvevő Társaság (Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, Cg , 1134 Budapest, Váci út 37.) és a Beolvadó Társaságok (Diák-Bónusz Szolgáltató, Fejlesztő Kht., Cg , 1088 Budapest, Múzeum u. 17., valamint a sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht., Cg , 2097 Pilisborosjenő, Fő út 1.) egyesülését határozta el a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 81. (1) bekezdése szerint oly módon, hogy a Beolvadó Társaságok az Átvevő Társaságba beolvadnak. A beolvadást követően az Átvevő Társaság a Beolvadó Társaságok általános jogutódjává vált, a Beolvadó Társaságok pedig megszűntek. A cégbírósági bejegyzés augusztus 31-i dátummal történt meg. A Társaság július 1-jétől egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságként folytatja tevékenységét, neve Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságra változott. Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. adatai: A Társaság székhelye: 1122 Budapest, Maros u A Társaság fióktelepe: 9025 Győr, Erkel Ferenc utca 8. A Társaság jegyzett tőkéje: január 12-ig: Ft január 13-án bejegyezve: Ft A Társaság adószáma: A Társaság cégjegyzékszáma: A cégjegyzésre jogosult adatai: július 27-től 2014.május 15-ig: Kerékgyártó Sándor (an.: Nagyházi Irén) 2040 Budaörs, Kővirág u. 6. 2

9 2014. május 16-tól: Kiss József (an.: Vági Ida) 1165 Budapest, Rezgőfő u. 1. V/ július 1-jén lépett hatályba az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet, amelynek 92. (2) bek. jb) pontja a Társaságot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) irányítása és felügyelete alá helyezte. A Társaság tulajdonosa a Magyar Állam. A tulajdonosi (alapítói) jogköröket az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény (Vtv.) 29. -ának (5) bekezdésére figyelemmel a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között július 27-én megkötött, a Magyar Államot megillető társasági részesedés hasznosításának átengedéséről szóló megállapodás alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviseletében a nemzeti fejlesztési miniszter gyakorolja. A társaság tevékenységeit a Emberi Erőforrás Minisztérium (Emmi) szakmai koordinációjával végzi. A Társaság tulajdonosi jogait a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 8. (7) bekezdése és a Vtv. 29. (3) és (5) bekezdése alapján az MNV Zrt. helyett és nevében az Emberi Erőforrások Minisztériuma gyakorolja. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletét a miniszter, vagy a minisztérium belső szabályzata által a tulajdonosi jogok gyakorlására feljogosított személy látja el. A Társaság tevékenysége A Társaság az általa ellátandó közfeladatokat az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény rendelkezései szerint közhasznú szervezetként látja el. A Társaság közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesedhet. A Társaság közhasznú feladatai különösen: Közoktatás információs rendszerének informatikai működtetése és fejlesztése az Oktatási Hivatallal együttműködésben: A Közoktatási Információs Rendszer (KIR) projekt az Educatio Nkft. és az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) együttműködésében, jogszabályi előírás alapján megvalósított feladatcsoport. A KIR feladatai informatikai, ügyfélszolgálati, gazdasági, kommunikációs és közoktatási kompetenciákat feltételeznek, és folyamatos kapcsolattartást igényelnek a Hivatal, valamint a közoktatási rendszerrel kapcsolatban álló minisztériumok irányába, továbbá a projekt keretében az Educatio Nkft. kapcsolatot tart az ország összes jegyzőjével, közoktatási intézményével, azok 3

10 fenntartóival és mindazokkal, akik pedagógusként vagy tanulóként a közoktatási rendszerben részt vesznek. Ez a kapcsolattartás többnyire az weboldalon, a telefonos ügyfélszolgálaton, a győri telephelyre postán beérkező dokumentumokon, valamint a Társaság által kiküldött kiadványokon keresztül valósul meg. A KIR projekt keretében üzemelteti a Társaság a közoktatási felvételi vizsgaszervezéshez használt webes szoftvert, valamint a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszerének internetes portálját. A felsőoktatás információs rendszerének működtetése és fejlesztése az Oktatási Hivatallal együttműködésben: A Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) üzemeltetési projekt célja a felsőoktatási törvény rendelkezései szerint a felsőoktatással kapcsolatos állami hatáskörök gyakorlásához, a nemzetgazdasági szintű tervezéshez, továbbá a felsőoktatásban részt vevők jogainak gyakorlásához és kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatok központi nyilvántartása, kezelése és további, jogszabályban meghatározott szervek felé törvény által meghatározott adatszolgáltatása egy központi rendszer keretében, illetve az Nftv. 19. (2) bekezdés a), c) és d) pontjaiban meghatározott nyilvántartások üzemeltetése, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. A FIR intézményi törzse, azaz a felsőoktatási intézmény-nyilvántartás, a felsőoktatási intézmények alapító okiratában és működési engedélyében szereplő adatokat, a személyi nyilvántartás pedig a hallgatók és a felsőoktatásban alkalmazottak adatait tartalmazza. Utóbbinak technikailag részét képezi az oklevélnyilvántartás, ami a felsőoktatási intézmények által a felsőfokú tanulmányok lezárását követően kiadott tanúsítványok, oklevelek, oklevélmellékletek, valamint az odaítélt doktori fokozatok adatait tartalmazza. E két egység szoros logikai kapcsolatban áll egymással. A felsőoktatási információs rendszer keretében nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok körét az Nftv II. számú melléklete szabályozza. A rendszer üzemeltetéséhez szükséges feladatok jellemzően egész évben folyamatosan ellátásra kerülnek. FIR Intézményi Törzs: - Központi adatbázis üzemeltetése, - Webes felületek üzemeltetése, - Intézményi képzések nyilvántartásba vételi folyamatának metaadatait kezelő webes nyilvántartási adatbázis üzemeltetése, 4

11 - webes hatósági kérelemkezelő modul üzemeltetése, - adatszinkronizáció a webes felületek és a központi adatbázis között. FIR Személyi Törzs: - Központi adatbázisok (HALLGATO és OKTATO adatbázisok) üzemeltetése, - Intézményi kérelmeket feldolgozó folyamatokban kapcsolódási paraméterek kezelése, - Intézményi lekérdezések fogadása és válaszok visszajelzése, - Oktatási azonosító eljárásrend felület üzemeltetése, - Személyes adatbetekintő felület üzemeltetése, - Monitoring felület üzemeltetése. FIR Statisztikák: - FIR OSAP januári oklevél statisztikai modul adatbázisának üzemeltetése, - FIR OSAP januári oklevél statisztikai webes betekintő felület üzemeltetése, - FIR OSAP márciusi létszám statisztikai modul adatbázisának üzemeltetése, - FIR OSAP márciusi létszám statisztikai webes betekintő felület üzemeltetése, - FIR OSAP októberi létszám statisztikai modul adatbázisának üzemeltetése, - FIR OSAP októberi létszám statisztikai webes szerkesztő és betekintő felület üzemeltetése. Adatszolgáltatás: - OH adatszolgáltatás támogatása az OEP-nek. - Egyedi adatkérések, lekérdezések teljesítése az OH számára Disszemináció: - publikus weboldal üzemeltetése - zárt weboldal FIR részének üzemeltetése 5

12 A Társaság egyéb közhasznú feladatai a következők: Felsőoktatási felvételi (2014. évi eljárások második szakasza, évi eljárások első szakasza) A tevékenység magába foglalja a felsőoktatási felvételi eljárás ügyviteli, tájékoztatási támogatását, a jelentkezést támogató informatikai rendszerek fejlesztését és üzemeltetését a megfelelő felvételi időszakokhoz alkalmazkodva. A projekt célja a felsőoktatási felvételi eljárás sikeres lebonyolítása az őszi és a tavaszi, valamint a pótfelvételi időszakban, együttműködve az Oktatási Hivatallal, ezen belül: - a felvételi eljárás informatikai hátterének biztosítása; - az eljárás ügyviteli folyamatainak ellátása, koordinálása; - felvételi információk naprakész továbbítása az érintettek számára, ezzel kapcsolatos tájékoztatási és ügyfélszolgálati feladatok lebonyolítása. A projekt fő feladatai közé tartozik a meghirdetendő képzések összegyűjtése a felsőoktatási intézményektől, ez alapján a Felsőoktatási felvételi tájékoztató és párhuzamosan a jelentkezési lapok előállítása, a beérkező jelentkezések, kapcsolódó dokumentumok és később a hiánypótlások feldolgozása, a meglévő információk alapján a jelentkezők és az intézmények magas szintű tájékoztatása, a felvételi pontszámok és ponthatárok határidőre történő meghatározása (vonalhúzás), fellebbezések feldolgozása. A projekt keretében történik a feladatok ellátásához szükséges megfelelő informatikai háttér megteremtése és annak üzemeltetése. Oktatási tájékoztatás A tevékenység tárgya a felsőoktatási felvételi eljárásban jelentkezők és oktatási ágazatban érintett szereplők naprakész tájékoztatása a felvételi és az oktatás eseményeiről, valamint a felsőoktatással kapcsolatos kutatások, elemzések lefolytatása és azok publikálása. A projekt átfogó célja, hogy elősegítse a felsőoktatásba jelentkezők pontos és naprakész tájékoztatását, az intézmény és szakválasztás minél megalapozottabbá tételét. A fentieken túl szakmai támogatást és szolgáltatásokat/termékeket biztosítson az Educatio Nkft. kommunikációs és tájékoztatási céljai megvalósításához. Kiemelt kommunikációs cél a felsőoktatás vonzerejének növelése, a diplomaszerezés előnyeinek sokoldalú bemutatása révén a felsőfokú diploma presztízsének emelését célzó kommunikáció. 6

13 A projekt céljainak elérése érdekében elvégzendő tevékenységek: - Hivatalos felvételi kiadványok kiadói tevékenysége, terjesztése. - Nem hivatalos kiadványok, időszaki kiadványok szerkesztése, kiadása. - Felvételi és oktatási információkat tartalmazó portál tartalmi szerkesztése és üzemeltetése. - Felvételi tájékoztatáshoz kapcsolódó rendezvények lebonyolítása. - Egyéb, a fentiekhez kapcsolódó szolgáltatások (tanácsadás, elemzések, kutatás). Oktatási igazolványok kiadása A projekt célja a szükséges nyilvántartások működését szolgáló elektronikus adatbázisok és alkalmazások informatikai üzemeltetése, melyek tartalmazzák az érintett igénylők és intézmények adatait. Továbbá az Oktatási Igazolványok rendszer (OKTIG rendszer, korábbi DIG rendszer) folyamatos, szerződésszerű, fennakadás nélküli üzemeltetése kapcsán felmerülő ügyviteli- és ügyfélszolgálati feladatok ellátása, valamint az adatkezeléshez kapcsolódó, adatfeldolgozói feladatok elvégzése a jogszabályokban meghatározott módon. Az oktatási igazolványok igénylésével kapcsolatos feladatokról, valamint a feladatok ellátóiról az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII.30.) Kormányrendelet gondoskodik. Ennek megfelelően az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó informatikai fejlesztési és üzemeltetési, továbbá ügyfélszolgálati feladatokat adatfeldolgozóként az Educatio NKft. látja el a Hivatal felügyelete alatt. Továbbá az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OH rendelet) 18. -a alapján a feladatellátás további feltételeit a Hivatal és az Educatio NKft. közötti szerződésben kell megállapítani. Az Educatio Nkft. a évben is adatfeldolgozóként végzi feladatait, amit a Hivatallal megkötött szerződés szabályoz részletesen. Útravaló ösztöndíj program - fejlesztés és üzemeltetés A projekt célja az Útravaló ösztöndíjprogram pályáztatását teljes körűen támogató adminisztrációs rendszer üzemeltetése és támogatása, valamint fejlesztése, továbbá a hatályos jogszabályoknak történő megfeleltetése. Az Útravaló ösztöndíjprogramhoz kapcsolódó pályázati eljárás informatikai felületének aktualizálásával és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) igényei szerinti optimalizálásával járulunk hozzá több ezer hátrányos helyzetű tanuló/hallgató esélyegyenlőségének javításához, illetve tehetséggondozásához 7

14 Köznevelési Intézmények Adminisztrációs Rendszere Support beszerzés (KIAR ) A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényben valamint a Vhr.-ben előírt adatszolgáltatási kötelezettségeknek, illetve adat-nyilvántartási feladataiknak a köznevelési intézmények az elmúlt évek során intézményi adminisztrációs rendszereik segítségével tettek eleget. Ezek a rendszerek nem voltak egységesek, de beszerzésükre a kötött felhasználású informatikai normatíva lehetőséget adott. A megváltozott fenntartói viszonyok, és az átalakuló finanszírozási körülmények miatt ez már nem lehetséges, ennek ellenére fontos az informatikai megoldás biztosítása a fenti feladatok teljesítéséhez. Meg kell oldani, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ irányítása alá került állami intézmények, és az egyéb fenntartású intézmények is egységes felületen keresztül tudjanak kommunikálni a központi rendszerekkel, elsősorban a Köznevelési Információs Rendszerrel (továbbiakban: KIR). A 2014/2015. tanévben az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Educatio NKft.) az EMMI-vel egyetértésben az intézményi adminisztrációs rendszerek egységesítésében nem várja el egyetlen központi rendszer használatát, hanem biztosítja a magyar általános iskolák, középfokú iskolák, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények, valamint kollégiumok (továbbiakban: köznevelési intézményi kör) részére az általuk eddig használt elektronikus adminisztrációs rendszerek (a továbbiakban: Rendszer) használatát. Ezen Rendszerek beszerzését az Educatio pénzügyi és szakmai tekintetben is támogatni kívánja. Köznevelési Regisztrációs És Tanulmányi Alaprendszer (KRÉTA) fejlesztése az állami és nem állami fenntartású köznevelési intézmények számára A köznevelési intézmények tanügyigazgatás rendszereinek üzemeltetéséhez az önkormányzatokon, illetve a fenntartókon keresztül normatívát fizetett a Magyar Állam augusztus 31-ig. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) rendelkezései alapján, január 1. napjától a köznevelési feladatok állami átvétele megtörtént. Az Nktv.-ben, valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettségeknek, illetve adat-nyilvántartási feladataiknak a köznevelési intézmények az elmúlt években egyre szélesebb körben többféle intézményi adminisztrációs rendszer segítségével tettek eleget. Ezek a rendszerek nem voltak egységesek, de beszerzésükre a kötött felhasználású informatikai normatíva adott lehetőséget. A megváltozott fenntartói viszonyok, és az átalakuló finanszírozási körülmények miatt ez már nem lehetséges. 8

15 A támogatás célja egy állami tulajdonú, egységes, központilag üzemeltetett, országos elérhetőségű, modulárisan felépített Köznevelési Regisztrációs És Tanulmányi Alaprendszer (továbbiakban: KRÉTA) fejlesztését. A köznevelési intézmények az iskolai adminisztráció és a szülő nevelő diák kapcsolattartás megkönnyítése, valamint a statisztikai adatszolgáltatás egyszerűsítése érdekében különböző elektronikus adminisztrációs rendszereket, elektronikus naplókat használnak. A sokféle, egy - egy feladat megoldására specializált szoftver nem teszi lehetővé olyan központi üzemeltetésű, a központi és a fenntartói elektronikus rendszerekkel adatcsere kapcsolatot megvalósító integrált rendszer kialakítását, amely alapja lehetne egy közhiteles köznevelési elektronikus rendszer megvalósításának, a jövőbeli továbbfejlesztési igények megvalósításának. A jelenleg használt szoftverek továbbfejlesztését, a bonyolult rendszerszervezési és felhasználói elvárások mellett, lehetetlenné teszi az a körülmény is, hogy e szoftverek forráskódjával, fejlesztői környezetével, módosítási és továbbfejlesztési jogával az Educatio Nkft és az EMMI sem rendelkezik. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (UMFT) feladatainak körében: o o o TÁMOP / "Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban", célcsoportja a magyar felsőoktatás és tudományos kutatás résztvevői. A felsőoktatási tartalomszolgáltató portálokon elhelyezett tananyagok, publikációk a teljes lakosság számára hozzáférhetőek, így a projekt másodlagos célcsoportjaként az ország teljes lakossága megjelölhető TÁMOP B-11/ "Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása" projekt célja a magyar felsőoktatás és tudományos kutatás elektronikus tartalomközreadó programjainak fejlesztése, bővítése. Célcsoportja a felsőoktatási és kutatói szféra, felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek, közgyűjtemények, egyéb nonprofit intézmények, közvetett célcsoportként az ország teljes lakossága megjelölhető TIOP / II. szakasz (Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban) célcsoportja az oktatási ágazat szereplői (diákok, pedagógusok, hallgatók, oktatók, ágazati döntéshozók), állampolgárok (szülők, érdeklődők). A projekt célja, tartalma: olyan infrastruktúrabővítés, amely képes kiszolgálni a kapcsolódó közoktatási és felsőoktatási rendszerek nagyszámú felhasználóit, a legmagasabb színvonalon, mozgásteret hagyva a jövőben jelentkező kapacitást és funkcionalitást érintő 9

16 bővítések számára. Hangsúlyos igény a teljes rendszerre, egységesen vonatkozó magas rendelkezésre állás és a minimális elvárható kockázatot biztosító biztonsági megoldások implementálása az architektúra legalsó szintjétől kezdve. o TÁMOP (Helyi oktatásirányítás fejlesztése) közvetlen célcsoportjai: A szerkezetátalakítással közvetlenül érintett köznevelési intézmények (és azok vezetői) 2641 intézmény, fő A szerkezetátalakítással közvetlenül érintett köznevelési intézmények pedagógusai, alkalmazottai fő A köznevelési intézmények működtetői (önkormányzatok, alapítványok stb.) A szakmai irányítói és fenntartói feladatokat ellátó állami intézmények, kormányhivatalok (vezetői, érintett alkalmazottai) 21 intézmény, 240 fő Tanügy-igazgatási szakértők fő A projekt közvetett célcsoportjai: o o A szerkezetátalakítással közvetlenül nem érintett köznevelési intézmények (és azok vezetői) db, fő Köznevelési intézmények diákjai és szüleik 1,2-1,3 millió fő Országos hatókörű nemzetiségi önkormányzatok 12 Országos Roma Önkormányzat 1 TÁMOP (Pedagógusképzés támogatása) célcsoportjai pedagógusok, szak- és szakmai szolgáltatók, szakmai szervezetek. TIOP A kiemelt projekt alapvető célja a versenyképes tudás megszerzéséhez szükséges kulcskompetenciák és ismeretek átadásához nélkülözhetetlen informatikai infrastrukturális feltételek megteremtése a köznevelési intézményekben. Konstrukció részcélja, hogy a közoktatási intézményekben álljon rendelkezésre o az IKT készségek elsajátításához szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító infrastruktúra, o a pedagógiai munkát támogató eszközrendszer, o olyan infrastruktúra, amely lehetővé teszi a tanulói előremenetelt, teljesítményt mérő és tehetségeket nyomon követhetővé tevő eszközrendszer hatékony alkalmazását o a közösségfejlesztést, közösségi együttműködést, tartalomszolgáltatást támogató infrastruktúra. 10

17 o TÁMOP II. szakasz (XXI. századi közoktatás (fejlesztés/koordináció) II.szakasz) célcsoportjai a közoktatási intézmények, oktatásirányítás-fejlesztéspolitikai szereplők, szak- és szakmai szolgáltatók, pedagógusok. o TÁMOP B (Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)) a projekt közvetlen célcsoportjai a pedagógiai szakszolgálatokban dolgozó szakemberek, pedagógiai szakszolgálati intézmények, országos, területi és a helyi, valamint intézményi irányítók; Kormányhivatalok, ágazati és ágazatközi szakpolitika szereplői, irányítói, szakmai döntés-előkészítés és döntéshozatal szereplői. A projekt közvetett célcsoportjai a szakszolgálati ellátásban érintett gyerekek, szakszolgálati ellátó rendszerben érintett gyerekek családjai, helyi oktatáspolitikai szereplők, szakszolgálati feladatokhoz, intézményekhez köthető szakmai szervezetek (szövetségek, egyesületek), nemzetközi szervezetek, a fejlesztésben résztvevő pedagógiai szakszolgálati szakember, a pedagógiai szakszolgálatok átalakulást támogató szakember, Kutató-szakértő, Akadálymentesítési szakember, Szakmai Konzultációs Testület. o TÁMOP / II. szakasz - Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem A projekt célja, tartalma: a felsőoktatási intézmények Európai Felsőoktatási Térségben való versenyképességének növelése. Elősegíti a felsőoktatás szerkezeti átalakításának folytatását, a képzés és szolgáltatások minőségi fejlesztését. Ennek érdekében kialakításra központi szolgáltatások révén egységes és integrált információ bázis birtokában megalapozottabb válik a döntéshozatal. A magyar felsőoktatás modern szolgáltató egyetem modelljének létrehozása és működtetése: az intézmények irányítását, stratégiáinak kialakítását és folyamatos nyomon követését támogató ágazati és intézményi korszerű menedzsment rendszerek kiépítése és működtetése. o KMOP 4.6.1/D-13 Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban A közhasznú tevékenység célcsoportja: Közvetlen célcsoport: az általános műveltséget megalapozó nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő konvergencia régióban található intézmények és az intézmények vezetői. 11

18 Közvetett célcsoport: az eszközöket igénylő intézmények pedagógusai, az eszközöket igénylő intézmények tanulói. - Egyéb, az alapfeladatokon túli, a Minisztérium által esetileg meghatározott és támogatott szolgáltatások, feladatok végzése. A Társaság vállalkozási feladatai: Társaságunk a közhasznú tevékenysége mellett vállalkozási tevékenységet is végez, melyek a következők: - Média felületek piaci alapon történő értékesítése, - Tanfolyamok szervezése, lebonyolítása, 1. Számviteli politika A Társaság évben a könyveit és nyilvántartásait a évi C. számviteli törvény (Sztv.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény előírásai szerint vezette. A Társaság az Sztv (2) bekezdése alapján könyvvizsgálatra kötelezett, mert a (3) bekezdés alapján nem mentesíthető. A beszámoló fordulónapja december 31-e. A mérlegkészítés időpontja március 31-e. A Társaság könyvvizsgálója: től: MAGYAR SZAKÉRTŐI HOLDING Könyvvizsgáló, Pénzügyi- és Vezetési Tanácsadó Kft Budapest, Ozorai u em. 1. Adószám: Cégjegyzékszám: Kamarai nyilvántartási szám:

19 A Társaság egyéb (projekt) könyvvizsgálója: GM-AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft Cserszegtomaj, Balaton út 16. Adószám: Cégjegyzékszám: Kamarai nyilvántartási szám: BENKÓ ÉS TÁRSA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft Budapest, Csemete utca 10. Adószám: Cégjegyzékszám: Kamarai nyilvántartási szám: A Magyar Szakértői Holding Kft évre vonatkozó díjai Nettó összeg 27% ÁFA Bruttó összeg Éves könyvvizsgálat díja Összesen A GM-AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. és az Benkó és Társa Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft évre vonatkozó díjai Nettó összeg 27% ÁFA Bruttó összeg etwining 10. projekt - GM AUDIT TÁMOP szakasz - BENKÓ ÉS TÁRSA TÁMOP szakasz - BENKÓ ÉS TÁRSA TÁMOP BENKÓ ÉS TÁRSA TÁMOP B - BENKÓ ÉS TÁRSA TÁMOP BENKÓ ÉS TÁRSA TIOP BENKÓ ÉS TÁRSA KMOP D - BENKÓ ÉS TÁRSA KMOP C - BENKÓ ÉS TÁRSA TIOP szakasz - BENKÓ ÉS TÁRSA Összesen KÖNYVVIZSGÁLATI DÍJ 2014-re összesen:

20 A Társaság a Számviteli Törvény 1. számú melléklete szerinti mérlegsémák közül az A változatú mérleget, a Sztv. 2. számú melléklete szerinti eredménykimutatás-sémák közül az A változatú eredménykimutatást állítja össze, az előírt részletezés szerint. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős: Németh Marianna gazdasági igazgató Kalmárné Borsics Ildikó gazdasági osztályvezető Kósa Zoltán főkönyvelő közgazdász mérlegképes könyvelő Pénzügyminisztériumi regisztrációs száma: A Társaság a beszámolót a internetes honlapon teszi közzé. 2.1 Immateriális javak A Társaság az immateriális javaknál maradványértékkel nem számol, a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek használati idejét 5 évben határozta meg, az értékcsökkenési leírást havonta számolja el. 2.2 Tárgyi eszközök A vásárolt tárgyi eszközöket a Társaság beszerzési áron tartja nyilván. Az ingatlanoknál, az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogoknál, műszaki berendezéseknél, gépeknél, az egyéb berendezéseknél, felszereléseknél maradványértékkel nem számol, mivel a rendeltetésszerű használatbavételkor rendelkezésre álló információk alapján a hasznos élettartam végén várható maradványértéket nem minősíti jelentősnek. Egyedül a vásárolt járműveknél számol maradványértéket, amit a bekerülési érték 20 %-ában határozott meg. 14

21 A hasznos élettartam az ingatlanoknál, ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogoknál 16 év, a számítástechnikai eszközöknél 3 év, az egyedi szoftverrel telepített számítástechnikai eszközöknél 5 év, a járműveknél 5 év, a műszaki berendezéseknél, gépeknél az egyéb berendezéseknél, felszereléseknél 7 év. A Társaság a tervszerinti értékcsökkenést a hasznos élettartam alatt lineárisan havonta számolja el. Az 100 ezer forint egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközök használatbavételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként kerülnek elszámolásra. Használatba vételkor egy összegben kerül elszámolásra értékcsökkenési leírásként a könyvtári könyvek beszerzési értéke is a vonatkozó 3/1975. (VIII.17.) KM-PM együttes rendelet előírásai szerint. 2.3 Készletek Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. saját előállítású és vásárolt készletekkel is rendelkezik Saját termelésű készletek: A Társaság a saját termelésű készleteiről év közben nem vezet sem mennyiségi, sem értékbeni nyilvántartást, mivel a termelési folyamat viszonylag rövid időtartamú, az értékesítés pedig a készrejelentést követő két hónapon belül megtörténik. A saját előállítású termékek közvetlen önköltségét a Társaság a készletek előállítása során beérkezett költségszámlák alapján állapította meg, amelyhez az értékadatokat az alapbizonylatok alapján a könyvelés szolgáltatta. Társaságunk saját termelésű készletként a felvételi eljáráshoz kapcsolódó kiadványokat tartja nyilván Vásárolt készletek: A vásárolt készletek vásárláskor beszerzési értéken kerülnek bevételezésre a 2-es számlaosztályban, év végén leltár alapján kerül a készlet elszámolásra Készletek leltározása: A készletek december 31-i fordulónapi mennyiségi felvétele a leltározási utasítás alapján megtörtént. 2.4 Értékpapírok A Társaság a forgatási célból értékpapírokat nem vásárolt. 15

22 2.5 Pénzeszközök Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. A Társaság a pénzeszközöket névleges értékükön mutatja ki mérlegében. 2.6 Saját tőke A jegyzett tőke az Alapítói Okiratban jóváhagyott összeg. Az eredménytartalék a 413-as főkönyvi számlákon évenkénti bontásban nyilvántartott eredménytartalék összesített összege. A mérleg szerinti eredmény a év tevékenységének eredménye. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint a Társaság feletti tulajdonosi jogok volt gyakorlója a 8/2010 (XI.25.) számú tulajdonosi határozatban a működőképesség fenntartása érdekében hozott 1231/2010 (XI.12.) Korm. határozat 1. pontjában rögzítetteknek, illetve a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény a (2) bekezdése r) és s) pontjaira tekintettel tőkerendezést valósított meg a következő módon: jegyzett tőke emelése Ft, ezzel a Társaság jegyzett tőkéje Ft-ra módosul tőketartalék képzése Ft. A jegyzett tőke emelése január 13-án került bejegyzésre a cégbíróságon. A Társaság bankszámláján november 29-én jóváírt Ft-ot a cégbírósági bejegyzésig a rövid lejáratú kötelezettségek között tartottuk nyilván. A főkönyvek közötti átvezetés a jegyzett tőkébe és tőketartalékba a bejegyzés után megtörtént. 2.7 Céltartalékok A Társaság az óvatosság elvének megfelelően a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk szerint - a várható kötelezettségek, a jogi és peres ügyek fedezetére céltartalékot képzett. 2.8 Követelések és kötelezettségek A Társaság a követeléseit és kötelezettségeit a keletkezéskori tényleges összegben mutatja ki a mérlegében. 2.9 Aktív és passzív időbeli elhatárolások A Társaság az időbeli elhatárolás és az összemérhetőség elvének megfelelően az aktív és passzív időbeli elhatárolások megképzésével gondoskodik arról, hogy a bevételei és költségei a megfelelő időszakra legyenek kimutatva. 16

23 A Társaság gyakorlata szerint a támogatásainak elszámolása esetében, az összemérés elve elsőbbséget élvez az óvatosság elve és a Számviteli törvény 77. (2) bekezdésével szemben. Társaságunk a támogatások esetében a felmerült költségek fedezetére, az aláírt támogatási szerződés figyelembevételével számviteli bevételt határol el. A támogatások utófinanszírozásúak, a támogatások időbeli elhatárolásával biztosítja a megbízható és valós összképet, valamint a bevételek elhatárolásával az üzleti évek közötti valós összemérést. A Társaság a fejlesztésre kapott támogatásból megvalósított immateriális javak és tárgyi eszköz beszerzések költséggel nem ellentételezett beszerzési értékét a Sztv ának megfelelően a passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételként tartja nyilván. A halasztott bevételt a bekerülési érték, illetve annak arányos részének költségenkénti, ráfordításonkénti elszámolásakor, évtől (Sztv. 86. (5)) az egyéb bevétellel szemben szünteti meg. 3. A Társaság valós vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzete A vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzet vizsgálatánál bázis évként a közötti időszakot vettük figyelembe. 3.1 A vagyoni helyzet vizsgálata A vagyonstruktúra változásának bemutatása adatok E Ft-ban Megnevezés Változás (%) Megoszlás (%) Befektetett eszközök ,4% 47,7% 74,3% Forgóeszközök ,9% 38,8% 18,8% Aktív időbeli elhatárolások ,2% 13,5% 6,9% Összesen ,6% 100,0% 100,0% A Társaság mérlegfőösszege E Ft, a évi E Ft összeghez képest 75,6 %-kal nőtt. A Társaság mérlegében a befektetett eszközök 173,4 %-kal növekedtek, legnagyobb részben a TIOP program eszközbeszerzései miatt. A forgóeszközök 14,9 %-os csökkenést mutatnak követelések csökkenéséből adódóan, miközben a pénzeszközök záró értéke is csökkent az előző évhez képest. 17

24 Az aktív időbeli elhatárolások összege 10,2 %-kal csökkent az előző évihez képest. Az aktív időbeli elhatárolás a támogatási szerződések alapján végzett feladatok költségeinek összegét mutatja, amelynek finanszírozása az elszámolás után utófinanszírozással történik. A Sztv a értelmében azokat a bevételeket, amelyek csak a mérlegforduló napja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el, aktív időbeli elhatárolásként mutattuk ki. Valamint ugyanitt mutatjuk ki a már elszámolt, de nem a tárgyidőszaki, hanem a következő időszakra vonatkozó költségeket és ráfordításokat is A tőkeszerkezet bemutatása Megnevezés Változás (%) adatok E Ft-ban Megoszlás (%) Saját tőke ,8% 24,2% 11,6% Céltartalékok ,2% 0,7% 2,3% Kötelezettségek ,1% 30,6% 14,8% Passzív időbeli elhatárolások ,6% 44,3% 71,4% Összesen: ,6% 100,0% 100,0% A passzív időbeli elhatárolások 182,6 %-kal növekedtek. A passzív időbeli elhatárolásból 98,14 %-ot a halasztott bevétel képvisel. A befektetett eszköz költséggel nem ellentételezett értéke - a Sztv a értelmében - a passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételként jelenik meg. A céltartalékok állománya E Ft, melyet várható kötelezettségekre képeztünk jogi teljességi nyilatkozatok alapján és a TÁMOP és TIOP programok elutasított- és el nem számolható tételeire, várható veszteségeire, valamint a még tartó NAV-ÁFA ellenőrzés kapcsán valószínűsíthető jogosulatlan ÁFA visszaigénylés fedezetére - külső adószakértő javaslatára. Az összes forrás 75,6 %- kal nőtt a évi források összegéhez képest. Rövid lejáratú kötelezettségként tartjuk nyilván a következő támogatási szerződéshez kapcsolódó előlegeket: 18

25 Megnevezés TIOP program keretében leutalt TÁMOP program keretében leutalt TÁMOP program keretében leutalt TÁMOP B program keretében leutalt TÁMOP program keretében leutalt TIOP program keretében leutalt KMOP program keretében leutalt Összesen: Rövid lejáratú kötelezettségek között szerepelnek az adóhatósággal, a munkavállalókkal, a szállítókkal és az egyéb működéssel kapcsolatos kötelezettségek A vagyoni helyzet mutatói adatok E Ft-ban Tőkeerősség Saját tőke * 100 = 24,2% Mérlegfőössz eg = 11,6% A tőkeerősségi mutató az előző évi adathoz képest 12,6 % ponttal csökkent, amely a saját tőke csökkenésével és a mérlegfőösszeg növekedésével magyarázható. 3.2 A pénzügyi helyzet vizsgálata adatok E Ft-ban Készpénz likviditási mutató Pénzeszközök = 1,08 = Rövid.lej.köt ,10 Likviditási ráta Forgóeszközök = 1,26 = Rövid lej. köt ,27 19

26 A fenti mutatók kisebb mértékben növekedtek az előző év adataihoz képest. Mutatják, hogy az uniós támogatásokra kapott, kötelezettségként nyilvántartott előlegek beérkezése és azok felhasználása időben jelentősen eltér. Továbbra is nagy odafigyelést és gondos pénzügyi gazdálkodást igényel a fizetőképesség megtartása, mivel többnyire a támogatási szerződésekben megállapított összegeket a Társaság előfinanszírozza. 3.3 A jövedelmi helyzet vizsgálata adatok E Ft-ban Eszközarányos árbevétel Értékesítés nettó árbevétele Összes eszköz * = 9,67% = 5,99% Az eszközarányos árbevétel 3,68 % pontos csökkenést mutat, melynek oka az, hogy az értékesítés nettó árbevétele kisebb mértékben nőtt, miközben az eszközök állománya majdnem a duplájára nőtt 2013-hoz képest. A Társaság bevételeiből jelentős hányadot tesz ki az egyéb bevételek összege, melyet az alábbi táblázat szemlélt adatok E Ft-ban Bevételek Összeg (E Ft) Megoszlás (%) Értékesítés nettó árbevétele ,84% Aktivált saját teljesítmények értéke ,23% Egyéb bevételek ,90% Pénzügyi műveletek bevétele ,02% Rendkívüli bevételek 194 0,00% Összesen ,00% 20

27 4. Cash-Flow kimutatás adatok E Ft-ban Megnevezés Adózás előtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passzív időbeli elhatárolások változása Vevőkövetelés változása Forgóeszközök (vevő és pénz nélkül) változása Aktív időbeli elhatárolások változása Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - - Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - - Működési cash flow Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés - - Befektetési cash flow Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele - - Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátásának bevétele - - Hitel és kölcsön felvétele - - Hosszú lejáratra nyújtott kölcsön és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszűntetése, beváltása - - Véglegesen kapott pénzeszközök - - Részvénybevonás, tőkekivonás - - Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok visszafizetése - - Hitel és kölcsön törlesztés visszafizetése - - Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszközök - - Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása - - Finanszírozási cash flow Pénzeszközök változása

28 5. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 5.1. Eszközök Bruttó érték Immateriális javak Mozgások Alapítás átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok (1131) Szellemi termékek (1141) Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak összesen ( ) évi Nyitó érték Növekedés évi beszerzésből (Aktiválás, ráaktiválás) Növekedés évi beszerzésből (Aktiválás, ráaktiválás) 0 Egyéb növ. átvezetés miatt 0 Egyéb csökk. átvezetés miatt 0 Csökkenés selejtezés miatt 0 Csökkenés hiány miatt 0 Csök.térítés nélk.átadás m. 0 Csökkenés értékesítés miatt Záró érték Értékcsökkenés Mozgások Alapítás - átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok (11811, 11911) Szellemi termékek (11821, 11921) Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak összesen ( ) évi Nyitó érték ÉCS növekedés Egyéb növekedés 0 Egyéb csökkenés átvezetés miatt 0 Csökkenés selejtezés miatt 0 Terven felüli ÉCS 0 Csökkenés térítés nélküli átadás miatt 0 Csökkenés értékesítés miatt Záró érték Nettó érték évi nyitó Nettó érték záró Befejezetlen beruházások

Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Kiegészítő Melléklet a 2005. december 31-én végződő évre

Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Kiegészítő Melléklet a 2005. december 31-én végződő évre 1. A Társaság bemutatása Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaságot (továbbiakban: Társaság) 2000. november 15-ével az Oktatási Minisztérium alapította. A Társaság székhelye: 2004. december

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 10. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 09. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 09. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Kiegészítő Melléklet a 2004. december 31-én végződő évre

Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Kiegészítő Melléklet a 2004. december 31-én végződő évre 1. A Társaság bemutatása Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaságot (továbbiakban: Társaság) 2000. november 15-ével az Oktatási Minisztérium alapította. A Társaság székhelye: 2004. december

Részletesebben

Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Kiegészítı Melléklet a 2007. december 31-én végzıdı évre

Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Kiegészítı Melléklet a 2007. december 31-én végzıdı évre 1. A Társaság bemutatása Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaságot (továbbiakban: Társaság) 2000. november 15-ével az Oktatási Minisztérium alapította. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 16. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

ELI-HU Nonprofit Kft. 2014. évi Éves beszámoló

ELI-HU Nonprofit Kft. 2014. évi Éves beszámoló ELI-HU Nonprofit Kft. 2014. évi Éves beszámoló Tartalomjegyzék 1. Könyvvizsgálói jelentés 2. ELI-HU Nonprofit Kft. - Éves beszámoló mérlege 3. ELI-HU Nonprofit Kft. - Éves beszámoló eredmény-kimutatása

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 16. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 5000 Szolnok, Nagysándor J. út 24. (56) 420-111. 2014. december 31.

KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 5000 Szolnok, Nagysándor J. út 24. (56) 420-111. 2014. december 31. 24200936-7010-114-16 Statisztikai számjel 16-10-001794 Cégjegyzék száma KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 5000 Szolnok, Nagysándor J. út 24. (56) 420-111 2014. december 31. Éves beszámoló

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Halasi Városgazda Zrt. 6400 Kiskunhalas,Bem u.1. Adószám: 13993492-2-03 Cégjegyzékszám: 03-10-100381 KSH: 13993492 3530 114 03 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi éves beszámolóhoz Kiskunhalas, 2015.05.15.

Részletesebben

AGROSTER B e s u g á r z ó Z R t. 1106 Budapest, Jászberényi út 5. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ AGROSTER BESUGÁRZÓ ZRT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Jóváhagyta: Bánréti Miklós vezérigazgató Budapest, 2015. április

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 17. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. január 01. 2013. december 31. 18153093-2-42

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. január 01. 2013. december 31. 18153093-2-42 Statisztikai számjel: 18153093-5210-572-01 Cégjegyzék száma: 01-09-921454 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága KHVT KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI és VÍZÜGYI TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

NET Életjáradék Zrt. 2014. december 31.

NET Életjáradék Zrt. 2014. december 31. NET Életjáradék Zrt. Éves beszámoló 2014. december 31. Mérleg Budapest, 2015. április 30. NET Életjáradék Zrt. 1 3 7 7 1 2 3 0 6 8 1 0 1 1 4 0 1 Cg 01-10-045478 Statisztikai számjel NET Életjáradék Zártkörűen

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 04-10-001614 --------------------------------------- cégjegyzék száma DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt a vállalkozás

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.6.4. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1

Részletesebben

- Lőszervizsgáló Kft. 1031 Budapest, Gyöngysor utca 6.

- Lőszervizsgáló Kft. 1031 Budapest, Gyöngysor utca 6. Kiegészítő Melléklet - Polgári Kézilőfegyver és Lőszervizsgáló Kft. - Lőszervizsgáló Kft. 1031 Budapest, Gyöngysor utca 6. AZ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Kiegészítő Melléklet

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2014. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2014. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- 11316385360011418 Statisztikai számjel 18-10-100607 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2014. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév tásai

Részletesebben