IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT"

Átírás

1 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3 15EB/M/A4 15EB/E O/A1 15EB/E O/A2 Cégadatok (A) Cég neve: Educatio Társ.Szolg.Nonprofit Kft. Cégjegyzékszáma: Budapest Székhelye: Maros utca Adószáma: KSH jelzőszáma: (B) Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő Kiss József neve: BESZÁMOLÓ ADATOK (C) Beszámoló típusa: ÉVES BESZÁMOLÓ Benyújtás oka: ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ Cég üzleti évének mérlegfordulónapja: Beszámolási időszak kezdete és vége: Pénzegység és pénznem: EZER HUF Beszámoló elfogadásának időpontja: Legfőbb szerv határozatának száma: Mérleg választott típusa: A típus Eredménykimutatás költségeljárása: Összköltség eljárással Megküldésre kerülő dokumentumok: Kiegészítő melléklet Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közzétételi költségtérítés befizetését tanúsító MÁK igazolás Közhasznúsági melléklet (D) A cég könyvvizsgálatra kötelezett e: Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve: (E) Közzétételi költségtérítés befizetésének igazolása: IGEN Dr. Matukovics Gábor A közzétételi költségtérítés megfizetésre került: Kelt: Budapest, EB 01/A Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=K9usI7kTuy1T9hfPa7aYPg%3d%3d&so=11&c=GrFGi5d9N%2fs7Jj%2bFUpng5g%3d%3d 1/6

2 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: ÉVES MÉRLEG "A" típus Eszközök (aktívák) Cégnév: Educatio Társ.Szolg.Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 1 A. Befektetett eszközök ( sor) I. Immateriális javak (03 09 sorok) Alapítás átszervezés aktivált értéke 4 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 3. Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 8 6. Immateriális javakra adott előlegek 9 7. Immateriális javak értékhelyesbítése 10 II. Tárgyi eszközök (11 17 sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 III. Befektetett pénzügyi eszközök (19 26 sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló 22 vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete ÉVES MÉRLEG "A" típus Eszközök (aktívák) Cégnév: Educatio Társ.Szolg.Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 27 B. Forgóeszközök ( sorok) beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=K9usI7kTuy1T9hfPa7aYPg%3d%3d&so=11&c=GrFGi5d9N%2fs7Jj%2bFUpng5g%3d%3d 2/6

3 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ 28 I. Készletek (29 34 sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék, hízó és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek 35 II. Követelések (36 42 sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással 38 szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 43 III. Értékpapírok (44 48 sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete 49 IV. Pénzeszközök (50 51 sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások (53 55 sorok) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 56 Eszközök összesen ( sor) ÉVES MÉRLEG "A" típus Források (passzívák) Cégnév: Educatio Társ.Szolg.Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 57 D. Saját tőke ( sorok) I. Jegyzett tőke ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 60 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke ( ) 61 III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék 64 VI. Értékelési tartalék ( sorok) Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka 67 VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok (69 71 sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=K9usI7kTuy1T9hfPa7aYPg%3d%3d&so=11&c=GrFGi5d9N%2fs7Jj%2bFUpng5g%3d%3d 3/6

4 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ 72 F. Kötelezettségek ( sorok) I. Hátrasorolt kötelezettségek (74 76 sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 75 vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 77 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78 85 sorok) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 84 vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek ÉVES MÉRLEG "A" típus Források (passzívák) Cégnév: Educatio Társ.Szolg.Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 86 III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87 és sorok) Rövid lejáratú kölcsönök 88 ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban 94 lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98 G. Passzív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek Források összesen ( sorok) EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus (összköltség eljárással) Cégnév: Educatio Társ.Szolg.Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=K9usI7kTuy1T9hfPa7aYPg%3d%3d&so=11&c=GrFGi5d9N%2fs7Jj%2bFUpng5g%3d%3d 4/6

5 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke ( ) III. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+ II+III IV V VI VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés 24 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 26 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 28 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 6 30 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Ebből: értékelési különbözet 33 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus (összköltség eljárással) Cégnév: Educatio Társ.Szolg.Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 35 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 37 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Ebből: értékelési különbözet 41 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+ A+ B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X XI) E. Adózás előtti eredmény (+ C+ D) beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=K9usI7kTuy1T9hfPa7aYPg%3d%3d&so=11&c=GrFGi5d9N%2fs7Jj%2bFUpng5g%3d%3d 5/6

6 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ 48 XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+ E XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés 52 G. Mérleg szerinti eredmény (+ F+22 23) IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT e beszamolo.im.gov.hu Elektronikus beszámoló minden jog fenntartva (c) beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=K9usI7kTuy1T9hfPa7aYPg%3d%3d&so=11&c=GrFGi5d9N%2fs7Jj%2bFUpng5g%3d%3d 6/6

7 EDUCATIO TÁRSADALMI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE Budapest, április 24. 1

8 1. A Társaság bemutatása Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaságot (továbbiakban: Társaság) november 15-ével az Oktatási Minisztérium alapította. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium figyelemmel az államreform célkitűzéseire, az oktatási ágazatban feladatokat ellátó minisztériumi tulajdonú, szolgáltató háttérintézmények szervezetének és működésének racionalizálása céljából a kizárólagos tulajdonában álló egyszemélyes közhasznú társaságok: az Átvevő Társaság (Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, Cg , 1134 Budapest, Váci út 37.) és a Beolvadó Társaságok (Diák-Bónusz Szolgáltató, Fejlesztő Kht., Cg , 1088 Budapest, Múzeum u. 17., valamint a sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht., Cg , 2097 Pilisborosjenő, Fő út 1.) egyesülését határozta el a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 81. (1) bekezdése szerint oly módon, hogy a Beolvadó Társaságok az Átvevő Társaságba beolvadnak. A beolvadást követően az Átvevő Társaság a Beolvadó Társaságok általános jogutódjává vált, a Beolvadó Társaságok pedig megszűntek. A cégbírósági bejegyzés augusztus 31-i dátummal történt meg. A Társaság július 1-jétől egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságként folytatja tevékenységét, neve Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságra változott. Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. adatai: A Társaság székhelye: 1122 Budapest, Maros u A Társaság fióktelepe: 9025 Győr, Erkel Ferenc utca 8. A Társaság jegyzett tőkéje: január 12-ig: Ft január 13-án bejegyezve: Ft A Társaság adószáma: A Társaság cégjegyzékszáma: A cégjegyzésre jogosult adatai: július 27-től 2014.május 15-ig: Kerékgyártó Sándor (an.: Nagyházi Irén) 2040 Budaörs, Kővirág u. 6. 2

9 2014. május 16-tól: Kiss József (an.: Vági Ida) 1165 Budapest, Rezgőfő u. 1. V/ július 1-jén lépett hatályba az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet, amelynek 92. (2) bek. jb) pontja a Társaságot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) irányítása és felügyelete alá helyezte. A Társaság tulajdonosa a Magyar Állam. A tulajdonosi (alapítói) jogköröket az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény (Vtv.) 29. -ának (5) bekezdésére figyelemmel a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között július 27-én megkötött, a Magyar Államot megillető társasági részesedés hasznosításának átengedéséről szóló megállapodás alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviseletében a nemzeti fejlesztési miniszter gyakorolja. A társaság tevékenységeit a Emberi Erőforrás Minisztérium (Emmi) szakmai koordinációjával végzi. A Társaság tulajdonosi jogait a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 8. (7) bekezdése és a Vtv. 29. (3) és (5) bekezdése alapján az MNV Zrt. helyett és nevében az Emberi Erőforrások Minisztériuma gyakorolja. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletét a miniszter, vagy a minisztérium belső szabályzata által a tulajdonosi jogok gyakorlására feljogosított személy látja el. A Társaság tevékenysége A Társaság az általa ellátandó közfeladatokat az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény rendelkezései szerint közhasznú szervezetként látja el. A Társaság közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesedhet. A Társaság közhasznú feladatai különösen: Közoktatás információs rendszerének informatikai működtetése és fejlesztése az Oktatási Hivatallal együttműködésben: A Közoktatási Információs Rendszer (KIR) projekt az Educatio Nkft. és az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) együttműködésében, jogszabályi előírás alapján megvalósított feladatcsoport. A KIR feladatai informatikai, ügyfélszolgálati, gazdasági, kommunikációs és közoktatási kompetenciákat feltételeznek, és folyamatos kapcsolattartást igényelnek a Hivatal, valamint a közoktatási rendszerrel kapcsolatban álló minisztériumok irányába, továbbá a projekt keretében az Educatio Nkft. kapcsolatot tart az ország összes jegyzőjével, közoktatási intézményével, azok 3

10 fenntartóival és mindazokkal, akik pedagógusként vagy tanulóként a közoktatási rendszerben részt vesznek. Ez a kapcsolattartás többnyire az weboldalon, a telefonos ügyfélszolgálaton, a győri telephelyre postán beérkező dokumentumokon, valamint a Társaság által kiküldött kiadványokon keresztül valósul meg. A KIR projekt keretében üzemelteti a Társaság a közoktatási felvételi vizsgaszervezéshez használt webes szoftvert, valamint a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszerének internetes portálját. A felsőoktatás információs rendszerének működtetése és fejlesztése az Oktatási Hivatallal együttműködésben: A Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) üzemeltetési projekt célja a felsőoktatási törvény rendelkezései szerint a felsőoktatással kapcsolatos állami hatáskörök gyakorlásához, a nemzetgazdasági szintű tervezéshez, továbbá a felsőoktatásban részt vevők jogainak gyakorlásához és kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatok központi nyilvántartása, kezelése és további, jogszabályban meghatározott szervek felé törvény által meghatározott adatszolgáltatása egy központi rendszer keretében, illetve az Nftv. 19. (2) bekezdés a), c) és d) pontjaiban meghatározott nyilvántartások üzemeltetése, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. A FIR intézményi törzse, azaz a felsőoktatási intézmény-nyilvántartás, a felsőoktatási intézmények alapító okiratában és működési engedélyében szereplő adatokat, a személyi nyilvántartás pedig a hallgatók és a felsőoktatásban alkalmazottak adatait tartalmazza. Utóbbinak technikailag részét képezi az oklevélnyilvántartás, ami a felsőoktatási intézmények által a felsőfokú tanulmányok lezárását követően kiadott tanúsítványok, oklevelek, oklevélmellékletek, valamint az odaítélt doktori fokozatok adatait tartalmazza. E két egység szoros logikai kapcsolatban áll egymással. A felsőoktatási információs rendszer keretében nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok körét az Nftv II. számú melléklete szabályozza. A rendszer üzemeltetéséhez szükséges feladatok jellemzően egész évben folyamatosan ellátásra kerülnek. FIR Intézményi Törzs: - Központi adatbázis üzemeltetése, - Webes felületek üzemeltetése, - Intézményi képzések nyilvántartásba vételi folyamatának metaadatait kezelő webes nyilvántartási adatbázis üzemeltetése, 4

11 - webes hatósági kérelemkezelő modul üzemeltetése, - adatszinkronizáció a webes felületek és a központi adatbázis között. FIR Személyi Törzs: - Központi adatbázisok (HALLGATO és OKTATO adatbázisok) üzemeltetése, - Intézményi kérelmeket feldolgozó folyamatokban kapcsolódási paraméterek kezelése, - Intézményi lekérdezések fogadása és válaszok visszajelzése, - Oktatási azonosító eljárásrend felület üzemeltetése, - Személyes adatbetekintő felület üzemeltetése, - Monitoring felület üzemeltetése. FIR Statisztikák: - FIR OSAP januári oklevél statisztikai modul adatbázisának üzemeltetése, - FIR OSAP januári oklevél statisztikai webes betekintő felület üzemeltetése, - FIR OSAP márciusi létszám statisztikai modul adatbázisának üzemeltetése, - FIR OSAP márciusi létszám statisztikai webes betekintő felület üzemeltetése, - FIR OSAP októberi létszám statisztikai modul adatbázisának üzemeltetése, - FIR OSAP októberi létszám statisztikai webes szerkesztő és betekintő felület üzemeltetése. Adatszolgáltatás: - OH adatszolgáltatás támogatása az OEP-nek. - Egyedi adatkérések, lekérdezések teljesítése az OH számára Disszemináció: - publikus weboldal üzemeltetése - zárt weboldal FIR részének üzemeltetése 5

12 A Társaság egyéb közhasznú feladatai a következők: Felsőoktatási felvételi (2014. évi eljárások második szakasza, évi eljárások első szakasza) A tevékenység magába foglalja a felsőoktatási felvételi eljárás ügyviteli, tájékoztatási támogatását, a jelentkezést támogató informatikai rendszerek fejlesztését és üzemeltetését a megfelelő felvételi időszakokhoz alkalmazkodva. A projekt célja a felsőoktatási felvételi eljárás sikeres lebonyolítása az őszi és a tavaszi, valamint a pótfelvételi időszakban, együttműködve az Oktatási Hivatallal, ezen belül: - a felvételi eljárás informatikai hátterének biztosítása; - az eljárás ügyviteli folyamatainak ellátása, koordinálása; - felvételi információk naprakész továbbítása az érintettek számára, ezzel kapcsolatos tájékoztatási és ügyfélszolgálati feladatok lebonyolítása. A projekt fő feladatai közé tartozik a meghirdetendő képzések összegyűjtése a felsőoktatási intézményektől, ez alapján a Felsőoktatási felvételi tájékoztató és párhuzamosan a jelentkezési lapok előállítása, a beérkező jelentkezések, kapcsolódó dokumentumok és később a hiánypótlások feldolgozása, a meglévő információk alapján a jelentkezők és az intézmények magas szintű tájékoztatása, a felvételi pontszámok és ponthatárok határidőre történő meghatározása (vonalhúzás), fellebbezések feldolgozása. A projekt keretében történik a feladatok ellátásához szükséges megfelelő informatikai háttér megteremtése és annak üzemeltetése. Oktatási tájékoztatás A tevékenység tárgya a felsőoktatási felvételi eljárásban jelentkezők és oktatási ágazatban érintett szereplők naprakész tájékoztatása a felvételi és az oktatás eseményeiről, valamint a felsőoktatással kapcsolatos kutatások, elemzések lefolytatása és azok publikálása. A projekt átfogó célja, hogy elősegítse a felsőoktatásba jelentkezők pontos és naprakész tájékoztatását, az intézmény és szakválasztás minél megalapozottabbá tételét. A fentieken túl szakmai támogatást és szolgáltatásokat/termékeket biztosítson az Educatio Nkft. kommunikációs és tájékoztatási céljai megvalósításához. Kiemelt kommunikációs cél a felsőoktatás vonzerejének növelése, a diplomaszerezés előnyeinek sokoldalú bemutatása révén a felsőfokú diploma presztízsének emelését célzó kommunikáció. 6

13 A projekt céljainak elérése érdekében elvégzendő tevékenységek: - Hivatalos felvételi kiadványok kiadói tevékenysége, terjesztése. - Nem hivatalos kiadványok, időszaki kiadványok szerkesztése, kiadása. - Felvételi és oktatási információkat tartalmazó portál tartalmi szerkesztése és üzemeltetése. - Felvételi tájékoztatáshoz kapcsolódó rendezvények lebonyolítása. - Egyéb, a fentiekhez kapcsolódó szolgáltatások (tanácsadás, elemzések, kutatás). Oktatási igazolványok kiadása A projekt célja a szükséges nyilvántartások működését szolgáló elektronikus adatbázisok és alkalmazások informatikai üzemeltetése, melyek tartalmazzák az érintett igénylők és intézmények adatait. Továbbá az Oktatási Igazolványok rendszer (OKTIG rendszer, korábbi DIG rendszer) folyamatos, szerződésszerű, fennakadás nélküli üzemeltetése kapcsán felmerülő ügyviteli- és ügyfélszolgálati feladatok ellátása, valamint az adatkezeléshez kapcsolódó, adatfeldolgozói feladatok elvégzése a jogszabályokban meghatározott módon. Az oktatási igazolványok igénylésével kapcsolatos feladatokról, valamint a feladatok ellátóiról az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII.30.) Kormányrendelet gondoskodik. Ennek megfelelően az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó informatikai fejlesztési és üzemeltetési, továbbá ügyfélszolgálati feladatokat adatfeldolgozóként az Educatio NKft. látja el a Hivatal felügyelete alatt. Továbbá az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OH rendelet) 18. -a alapján a feladatellátás további feltételeit a Hivatal és az Educatio NKft. közötti szerződésben kell megállapítani. Az Educatio Nkft. a évben is adatfeldolgozóként végzi feladatait, amit a Hivatallal megkötött szerződés szabályoz részletesen. Útravaló ösztöndíj program - fejlesztés és üzemeltetés A projekt célja az Útravaló ösztöndíjprogram pályáztatását teljes körűen támogató adminisztrációs rendszer üzemeltetése és támogatása, valamint fejlesztése, továbbá a hatályos jogszabályoknak történő megfeleltetése. Az Útravaló ösztöndíjprogramhoz kapcsolódó pályázati eljárás informatikai felületének aktualizálásával és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) igényei szerinti optimalizálásával járulunk hozzá több ezer hátrányos helyzetű tanuló/hallgató esélyegyenlőségének javításához, illetve tehetséggondozásához 7

14 Köznevelési Intézmények Adminisztrációs Rendszere Support beszerzés (KIAR ) A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényben valamint a Vhr.-ben előírt adatszolgáltatási kötelezettségeknek, illetve adat-nyilvántartási feladataiknak a köznevelési intézmények az elmúlt évek során intézményi adminisztrációs rendszereik segítségével tettek eleget. Ezek a rendszerek nem voltak egységesek, de beszerzésükre a kötött felhasználású informatikai normatíva lehetőséget adott. A megváltozott fenntartói viszonyok, és az átalakuló finanszírozási körülmények miatt ez már nem lehetséges, ennek ellenére fontos az informatikai megoldás biztosítása a fenti feladatok teljesítéséhez. Meg kell oldani, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ irányítása alá került állami intézmények, és az egyéb fenntartású intézmények is egységes felületen keresztül tudjanak kommunikálni a központi rendszerekkel, elsősorban a Köznevelési Információs Rendszerrel (továbbiakban: KIR). A 2014/2015. tanévben az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Educatio NKft.) az EMMI-vel egyetértésben az intézményi adminisztrációs rendszerek egységesítésében nem várja el egyetlen központi rendszer használatát, hanem biztosítja a magyar általános iskolák, középfokú iskolák, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények, valamint kollégiumok (továbbiakban: köznevelési intézményi kör) részére az általuk eddig használt elektronikus adminisztrációs rendszerek (a továbbiakban: Rendszer) használatát. Ezen Rendszerek beszerzését az Educatio pénzügyi és szakmai tekintetben is támogatni kívánja. Köznevelési Regisztrációs És Tanulmányi Alaprendszer (KRÉTA) fejlesztése az állami és nem állami fenntartású köznevelési intézmények számára A köznevelési intézmények tanügyigazgatás rendszereinek üzemeltetéséhez az önkormányzatokon, illetve a fenntartókon keresztül normatívát fizetett a Magyar Állam augusztus 31-ig. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) rendelkezései alapján, január 1. napjától a köznevelési feladatok állami átvétele megtörtént. Az Nktv.-ben, valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettségeknek, illetve adat-nyilvántartási feladataiknak a köznevelési intézmények az elmúlt években egyre szélesebb körben többféle intézményi adminisztrációs rendszer segítségével tettek eleget. Ezek a rendszerek nem voltak egységesek, de beszerzésükre a kötött felhasználású informatikai normatíva adott lehetőséget. A megváltozott fenntartói viszonyok, és az átalakuló finanszírozási körülmények miatt ez már nem lehetséges. 8

15 A támogatás célja egy állami tulajdonú, egységes, központilag üzemeltetett, országos elérhetőségű, modulárisan felépített Köznevelési Regisztrációs És Tanulmányi Alaprendszer (továbbiakban: KRÉTA) fejlesztését. A köznevelési intézmények az iskolai adminisztráció és a szülő nevelő diák kapcsolattartás megkönnyítése, valamint a statisztikai adatszolgáltatás egyszerűsítése érdekében különböző elektronikus adminisztrációs rendszereket, elektronikus naplókat használnak. A sokféle, egy - egy feladat megoldására specializált szoftver nem teszi lehetővé olyan központi üzemeltetésű, a központi és a fenntartói elektronikus rendszerekkel adatcsere kapcsolatot megvalósító integrált rendszer kialakítását, amely alapja lehetne egy közhiteles köznevelési elektronikus rendszer megvalósításának, a jövőbeli továbbfejlesztési igények megvalósításának. A jelenleg használt szoftverek továbbfejlesztését, a bonyolult rendszerszervezési és felhasználói elvárások mellett, lehetetlenné teszi az a körülmény is, hogy e szoftverek forráskódjával, fejlesztői környezetével, módosítási és továbbfejlesztési jogával az Educatio Nkft és az EMMI sem rendelkezik. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (UMFT) feladatainak körében: o o o TÁMOP / "Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban", célcsoportja a magyar felsőoktatás és tudományos kutatás résztvevői. A felsőoktatási tartalomszolgáltató portálokon elhelyezett tananyagok, publikációk a teljes lakosság számára hozzáférhetőek, így a projekt másodlagos célcsoportjaként az ország teljes lakossága megjelölhető TÁMOP B-11/ "Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása" projekt célja a magyar felsőoktatás és tudományos kutatás elektronikus tartalomközreadó programjainak fejlesztése, bővítése. Célcsoportja a felsőoktatási és kutatói szféra, felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek, közgyűjtemények, egyéb nonprofit intézmények, közvetett célcsoportként az ország teljes lakossága megjelölhető TIOP / II. szakasz (Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban) célcsoportja az oktatási ágazat szereplői (diákok, pedagógusok, hallgatók, oktatók, ágazati döntéshozók), állampolgárok (szülők, érdeklődők). A projekt célja, tartalma: olyan infrastruktúrabővítés, amely képes kiszolgálni a kapcsolódó közoktatási és felsőoktatási rendszerek nagyszámú felhasználóit, a legmagasabb színvonalon, mozgásteret hagyva a jövőben jelentkező kapacitást és funkcionalitást érintő 9

16 bővítések számára. Hangsúlyos igény a teljes rendszerre, egységesen vonatkozó magas rendelkezésre állás és a minimális elvárható kockázatot biztosító biztonsági megoldások implementálása az architektúra legalsó szintjétől kezdve. o TÁMOP (Helyi oktatásirányítás fejlesztése) közvetlen célcsoportjai: A szerkezetátalakítással közvetlenül érintett köznevelési intézmények (és azok vezetői) 2641 intézmény, fő A szerkezetátalakítással közvetlenül érintett köznevelési intézmények pedagógusai, alkalmazottai fő A köznevelési intézmények működtetői (önkormányzatok, alapítványok stb.) A szakmai irányítói és fenntartói feladatokat ellátó állami intézmények, kormányhivatalok (vezetői, érintett alkalmazottai) 21 intézmény, 240 fő Tanügy-igazgatási szakértők fő A projekt közvetett célcsoportjai: o o A szerkezetátalakítással közvetlenül nem érintett köznevelési intézmények (és azok vezetői) db, fő Köznevelési intézmények diákjai és szüleik 1,2-1,3 millió fő Országos hatókörű nemzetiségi önkormányzatok 12 Országos Roma Önkormányzat 1 TÁMOP (Pedagógusképzés támogatása) célcsoportjai pedagógusok, szak- és szakmai szolgáltatók, szakmai szervezetek. TIOP A kiemelt projekt alapvető célja a versenyképes tudás megszerzéséhez szükséges kulcskompetenciák és ismeretek átadásához nélkülözhetetlen informatikai infrastrukturális feltételek megteremtése a köznevelési intézményekben. Konstrukció részcélja, hogy a közoktatási intézményekben álljon rendelkezésre o az IKT készségek elsajátításához szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító infrastruktúra, o a pedagógiai munkát támogató eszközrendszer, o olyan infrastruktúra, amely lehetővé teszi a tanulói előremenetelt, teljesítményt mérő és tehetségeket nyomon követhetővé tevő eszközrendszer hatékony alkalmazását o a közösségfejlesztést, közösségi együttműködést, tartalomszolgáltatást támogató infrastruktúra. 10

17 o TÁMOP II. szakasz (XXI. századi közoktatás (fejlesztés/koordináció) II.szakasz) célcsoportjai a közoktatási intézmények, oktatásirányítás-fejlesztéspolitikai szereplők, szak- és szakmai szolgáltatók, pedagógusok. o TÁMOP B (Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)) a projekt közvetlen célcsoportjai a pedagógiai szakszolgálatokban dolgozó szakemberek, pedagógiai szakszolgálati intézmények, országos, területi és a helyi, valamint intézményi irányítók; Kormányhivatalok, ágazati és ágazatközi szakpolitika szereplői, irányítói, szakmai döntés-előkészítés és döntéshozatal szereplői. A projekt közvetett célcsoportjai a szakszolgálati ellátásban érintett gyerekek, szakszolgálati ellátó rendszerben érintett gyerekek családjai, helyi oktatáspolitikai szereplők, szakszolgálati feladatokhoz, intézményekhez köthető szakmai szervezetek (szövetségek, egyesületek), nemzetközi szervezetek, a fejlesztésben résztvevő pedagógiai szakszolgálati szakember, a pedagógiai szakszolgálatok átalakulást támogató szakember, Kutató-szakértő, Akadálymentesítési szakember, Szakmai Konzultációs Testület. o TÁMOP / II. szakasz - Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem A projekt célja, tartalma: a felsőoktatási intézmények Európai Felsőoktatási Térségben való versenyképességének növelése. Elősegíti a felsőoktatás szerkezeti átalakításának folytatását, a képzés és szolgáltatások minőségi fejlesztését. Ennek érdekében kialakításra központi szolgáltatások révén egységes és integrált információ bázis birtokában megalapozottabb válik a döntéshozatal. A magyar felsőoktatás modern szolgáltató egyetem modelljének létrehozása és működtetése: az intézmények irányítását, stratégiáinak kialakítását és folyamatos nyomon követését támogató ágazati és intézményi korszerű menedzsment rendszerek kiépítése és működtetése. o KMOP 4.6.1/D-13 Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban A közhasznú tevékenység célcsoportja: Közvetlen célcsoport: az általános műveltséget megalapozó nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő konvergencia régióban található intézmények és az intézmények vezetői. 11

18 Közvetett célcsoport: az eszközöket igénylő intézmények pedagógusai, az eszközöket igénylő intézmények tanulói. - Egyéb, az alapfeladatokon túli, a Minisztérium által esetileg meghatározott és támogatott szolgáltatások, feladatok végzése. A Társaság vállalkozási feladatai: Társaságunk a közhasznú tevékenysége mellett vállalkozási tevékenységet is végez, melyek a következők: - Média felületek piaci alapon történő értékesítése, - Tanfolyamok szervezése, lebonyolítása, 1. Számviteli politika A Társaság évben a könyveit és nyilvántartásait a évi C. számviteli törvény (Sztv.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény előírásai szerint vezette. A Társaság az Sztv (2) bekezdése alapján könyvvizsgálatra kötelezett, mert a (3) bekezdés alapján nem mentesíthető. A beszámoló fordulónapja december 31-e. A mérlegkészítés időpontja március 31-e. A Társaság könyvvizsgálója: től: MAGYAR SZAKÉRTŐI HOLDING Könyvvizsgáló, Pénzügyi- és Vezetési Tanácsadó Kft Budapest, Ozorai u em. 1. Adószám: Cégjegyzékszám: Kamarai nyilvántartási szám:

19 A Társaság egyéb (projekt) könyvvizsgálója: GM-AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft Cserszegtomaj, Balaton út 16. Adószám: Cégjegyzékszám: Kamarai nyilvántartási szám: BENKÓ ÉS TÁRSA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft Budapest, Csemete utca 10. Adószám: Cégjegyzékszám: Kamarai nyilvántartási szám: A Magyar Szakértői Holding Kft évre vonatkozó díjai Nettó összeg 27% ÁFA Bruttó összeg Éves könyvvizsgálat díja Összesen A GM-AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. és az Benkó és Társa Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft évre vonatkozó díjai Nettó összeg 27% ÁFA Bruttó összeg etwining 10. projekt - GM AUDIT TÁMOP szakasz - BENKÓ ÉS TÁRSA TÁMOP szakasz - BENKÓ ÉS TÁRSA TÁMOP BENKÓ ÉS TÁRSA TÁMOP B - BENKÓ ÉS TÁRSA TÁMOP BENKÓ ÉS TÁRSA TIOP BENKÓ ÉS TÁRSA KMOP D - BENKÓ ÉS TÁRSA KMOP C - BENKÓ ÉS TÁRSA TIOP szakasz - BENKÓ ÉS TÁRSA Összesen KÖNYVVIZSGÁLATI DÍJ 2014-re összesen:

20 A Társaság a Számviteli Törvény 1. számú melléklete szerinti mérlegsémák közül az A változatú mérleget, a Sztv. 2. számú melléklete szerinti eredménykimutatás-sémák közül az A változatú eredménykimutatást állítja össze, az előírt részletezés szerint. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős: Németh Marianna gazdasági igazgató Kalmárné Borsics Ildikó gazdasági osztályvezető Kósa Zoltán főkönyvelő közgazdász mérlegképes könyvelő Pénzügyminisztériumi regisztrációs száma: A Társaság a beszámolót a internetes honlapon teszi közzé. 2.1 Immateriális javak A Társaság az immateriális javaknál maradványértékkel nem számol, a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek használati idejét 5 évben határozta meg, az értékcsökkenési leírást havonta számolja el. 2.2 Tárgyi eszközök A vásárolt tárgyi eszközöket a Társaság beszerzési áron tartja nyilván. Az ingatlanoknál, az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogoknál, műszaki berendezéseknél, gépeknél, az egyéb berendezéseknél, felszereléseknél maradványértékkel nem számol, mivel a rendeltetésszerű használatbavételkor rendelkezésre álló információk alapján a hasznos élettartam végén várható maradványértéket nem minősíti jelentősnek. Egyedül a vásárolt járműveknél számol maradványértéket, amit a bekerülési érték 20 %-ában határozott meg. 14

21 A hasznos élettartam az ingatlanoknál, ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogoknál 16 év, a számítástechnikai eszközöknél 3 év, az egyedi szoftverrel telepített számítástechnikai eszközöknél 5 év, a járműveknél 5 év, a műszaki berendezéseknél, gépeknél az egyéb berendezéseknél, felszereléseknél 7 év. A Társaság a tervszerinti értékcsökkenést a hasznos élettartam alatt lineárisan havonta számolja el. Az 100 ezer forint egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközök használatbavételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként kerülnek elszámolásra. Használatba vételkor egy összegben kerül elszámolásra értékcsökkenési leírásként a könyvtári könyvek beszerzési értéke is a vonatkozó 3/1975. (VIII.17.) KM-PM együttes rendelet előírásai szerint. 2.3 Készletek Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. saját előállítású és vásárolt készletekkel is rendelkezik Saját termelésű készletek: A Társaság a saját termelésű készleteiről év közben nem vezet sem mennyiségi, sem értékbeni nyilvántartást, mivel a termelési folyamat viszonylag rövid időtartamú, az értékesítés pedig a készrejelentést követő két hónapon belül megtörténik. A saját előállítású termékek közvetlen önköltségét a Társaság a készletek előállítása során beérkezett költségszámlák alapján állapította meg, amelyhez az értékadatokat az alapbizonylatok alapján a könyvelés szolgáltatta. Társaságunk saját termelésű készletként a felvételi eljáráshoz kapcsolódó kiadványokat tartja nyilván Vásárolt készletek: A vásárolt készletek vásárláskor beszerzési értéken kerülnek bevételezésre a 2-es számlaosztályban, év végén leltár alapján kerül a készlet elszámolásra Készletek leltározása: A készletek december 31-i fordulónapi mennyiségi felvétele a leltározási utasítás alapján megtörtént. 2.4 Értékpapírok A Társaság a forgatási célból értékpapírokat nem vásárolt. 15

22 2.5 Pénzeszközök Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. A Társaság a pénzeszközöket névleges értékükön mutatja ki mérlegében. 2.6 Saját tőke A jegyzett tőke az Alapítói Okiratban jóváhagyott összeg. Az eredménytartalék a 413-as főkönyvi számlákon évenkénti bontásban nyilvántartott eredménytartalék összesített összege. A mérleg szerinti eredmény a év tevékenységének eredménye. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint a Társaság feletti tulajdonosi jogok volt gyakorlója a 8/2010 (XI.25.) számú tulajdonosi határozatban a működőképesség fenntartása érdekében hozott 1231/2010 (XI.12.) Korm. határozat 1. pontjában rögzítetteknek, illetve a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény a (2) bekezdése r) és s) pontjaira tekintettel tőkerendezést valósított meg a következő módon: jegyzett tőke emelése Ft, ezzel a Társaság jegyzett tőkéje Ft-ra módosul tőketartalék képzése Ft. A jegyzett tőke emelése január 13-án került bejegyzésre a cégbíróságon. A Társaság bankszámláján november 29-én jóváírt Ft-ot a cégbírósági bejegyzésig a rövid lejáratú kötelezettségek között tartottuk nyilván. A főkönyvek közötti átvezetés a jegyzett tőkébe és tőketartalékba a bejegyzés után megtörtént. 2.7 Céltartalékok A Társaság az óvatosság elvének megfelelően a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk szerint - a várható kötelezettségek, a jogi és peres ügyek fedezetére céltartalékot képzett. 2.8 Követelések és kötelezettségek A Társaság a követeléseit és kötelezettségeit a keletkezéskori tényleges összegben mutatja ki a mérlegében. 2.9 Aktív és passzív időbeli elhatárolások A Társaság az időbeli elhatárolás és az összemérhetőség elvének megfelelően az aktív és passzív időbeli elhatárolások megképzésével gondoskodik arról, hogy a bevételei és költségei a megfelelő időszakra legyenek kimutatva. 16

23 A Társaság gyakorlata szerint a támogatásainak elszámolása esetében, az összemérés elve elsőbbséget élvez az óvatosság elve és a Számviteli törvény 77. (2) bekezdésével szemben. Társaságunk a támogatások esetében a felmerült költségek fedezetére, az aláírt támogatási szerződés figyelembevételével számviteli bevételt határol el. A támogatások utófinanszírozásúak, a támogatások időbeli elhatárolásával biztosítja a megbízható és valós összképet, valamint a bevételek elhatárolásával az üzleti évek közötti valós összemérést. A Társaság a fejlesztésre kapott támogatásból megvalósított immateriális javak és tárgyi eszköz beszerzések költséggel nem ellentételezett beszerzési értékét a Sztv ának megfelelően a passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételként tartja nyilván. A halasztott bevételt a bekerülési érték, illetve annak arányos részének költségenkénti, ráfordításonkénti elszámolásakor, évtől (Sztv. 86. (5)) az egyéb bevétellel szemben szünteti meg. 3. A Társaság valós vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzete A vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzet vizsgálatánál bázis évként a közötti időszakot vettük figyelembe. 3.1 A vagyoni helyzet vizsgálata A vagyonstruktúra változásának bemutatása adatok E Ft-ban Megnevezés Változás (%) Megoszlás (%) Befektetett eszközök ,4% 47,7% 74,3% Forgóeszközök ,9% 38,8% 18,8% Aktív időbeli elhatárolások ,2% 13,5% 6,9% Összesen ,6% 100,0% 100,0% A Társaság mérlegfőösszege E Ft, a évi E Ft összeghez képest 75,6 %-kal nőtt. A Társaság mérlegében a befektetett eszközök 173,4 %-kal növekedtek, legnagyobb részben a TIOP program eszközbeszerzései miatt. A forgóeszközök 14,9 %-os csökkenést mutatnak követelések csökkenéséből adódóan, miközben a pénzeszközök záró értéke is csökkent az előző évhez képest. 17

24 Az aktív időbeli elhatárolások összege 10,2 %-kal csökkent az előző évihez képest. Az aktív időbeli elhatárolás a támogatási szerződések alapján végzett feladatok költségeinek összegét mutatja, amelynek finanszírozása az elszámolás után utófinanszírozással történik. A Sztv a értelmében azokat a bevételeket, amelyek csak a mérlegforduló napja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el, aktív időbeli elhatárolásként mutattuk ki. Valamint ugyanitt mutatjuk ki a már elszámolt, de nem a tárgyidőszaki, hanem a következő időszakra vonatkozó költségeket és ráfordításokat is A tőkeszerkezet bemutatása Megnevezés Változás (%) adatok E Ft-ban Megoszlás (%) Saját tőke ,8% 24,2% 11,6% Céltartalékok ,2% 0,7% 2,3% Kötelezettségek ,1% 30,6% 14,8% Passzív időbeli elhatárolások ,6% 44,3% 71,4% Összesen: ,6% 100,0% 100,0% A passzív időbeli elhatárolások 182,6 %-kal növekedtek. A passzív időbeli elhatárolásból 98,14 %-ot a halasztott bevétel képvisel. A befektetett eszköz költséggel nem ellentételezett értéke - a Sztv a értelmében - a passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételként jelenik meg. A céltartalékok állománya E Ft, melyet várható kötelezettségekre képeztünk jogi teljességi nyilatkozatok alapján és a TÁMOP és TIOP programok elutasított- és el nem számolható tételeire, várható veszteségeire, valamint a még tartó NAV-ÁFA ellenőrzés kapcsán valószínűsíthető jogosulatlan ÁFA visszaigénylés fedezetére - külső adószakértő javaslatára. Az összes forrás 75,6 %- kal nőtt a évi források összegéhez képest. Rövid lejáratú kötelezettségként tartjuk nyilván a következő támogatási szerződéshez kapcsolódó előlegeket: 18

25 Megnevezés TIOP program keretében leutalt TÁMOP program keretében leutalt TÁMOP program keretében leutalt TÁMOP B program keretében leutalt TÁMOP program keretében leutalt TIOP program keretében leutalt KMOP program keretében leutalt Összesen: Rövid lejáratú kötelezettségek között szerepelnek az adóhatósággal, a munkavállalókkal, a szállítókkal és az egyéb működéssel kapcsolatos kötelezettségek A vagyoni helyzet mutatói adatok E Ft-ban Tőkeerősség Saját tőke * 100 = 24,2% Mérlegfőössz eg = 11,6% A tőkeerősségi mutató az előző évi adathoz képest 12,6 % ponttal csökkent, amely a saját tőke csökkenésével és a mérlegfőösszeg növekedésével magyarázható. 3.2 A pénzügyi helyzet vizsgálata adatok E Ft-ban Készpénz likviditási mutató Pénzeszközök = 1,08 = Rövid.lej.köt ,10 Likviditási ráta Forgóeszközök = 1,26 = Rövid lej. köt ,27 19

26 A fenti mutatók kisebb mértékben növekedtek az előző év adataihoz képest. Mutatják, hogy az uniós támogatásokra kapott, kötelezettségként nyilvántartott előlegek beérkezése és azok felhasználása időben jelentősen eltér. Továbbra is nagy odafigyelést és gondos pénzügyi gazdálkodást igényel a fizetőképesség megtartása, mivel többnyire a támogatási szerződésekben megállapított összegeket a Társaság előfinanszírozza. 3.3 A jövedelmi helyzet vizsgálata adatok E Ft-ban Eszközarányos árbevétel Értékesítés nettó árbevétele Összes eszköz * = 9,67% = 5,99% Az eszközarányos árbevétel 3,68 % pontos csökkenést mutat, melynek oka az, hogy az értékesítés nettó árbevétele kisebb mértékben nőtt, miközben az eszközök állománya majdnem a duplájára nőtt 2013-hoz képest. A Társaság bevételeiből jelentős hányadot tesz ki az egyéb bevételek összege, melyet az alábbi táblázat szemlélt adatok E Ft-ban Bevételek Összeg (E Ft) Megoszlás (%) Értékesítés nettó árbevétele ,84% Aktivált saját teljesítmények értéke ,23% Egyéb bevételek ,90% Pénzügyi műveletek bevétele ,02% Rendkívüli bevételek 194 0,00% Összesen ,00% 20

27 4. Cash-Flow kimutatás adatok E Ft-ban Megnevezés Adózás előtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passzív időbeli elhatárolások változása Vevőkövetelés változása Forgóeszközök (vevő és pénz nélkül) változása Aktív időbeli elhatárolások változása Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - - Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - - Működési cash flow Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés - - Befektetési cash flow Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele - - Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátásának bevétele - - Hitel és kölcsön felvétele - - Hosszú lejáratra nyújtott kölcsön és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszűntetése, beváltása - - Véglegesen kapott pénzeszközök - - Részvénybevonás, tőkekivonás - - Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok visszafizetése - - Hitel és kölcsön törlesztés visszafizetése - - Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszközök - - Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása - - Finanszírozási cash flow Pénzeszközök változása

28 5. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 5.1. Eszközök Bruttó érték Immateriális javak Mozgások Alapítás átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok (1131) Szellemi termékek (1141) Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak összesen ( ) évi Nyitó érték Növekedés évi beszerzésből (Aktiválás, ráaktiválás) Növekedés évi beszerzésből (Aktiválás, ráaktiválás) 0 Egyéb növ. átvezetés miatt 0 Egyéb csökk. átvezetés miatt 0 Csökkenés selejtezés miatt 0 Csökkenés hiány miatt 0 Csök.térítés nélk.átadás m. 0 Csökkenés értékesítés miatt Záró érték Értékcsökkenés Mozgások Alapítás - átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok (11811, 11911) Szellemi termékek (11821, 11921) Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak összesen ( ) évi Nyitó érték ÉCS növekedés Egyéb növekedés 0 Egyéb csökkenés átvezetés miatt 0 Csökkenés selejtezés miatt 0 Terven felüli ÉCS 0 Csökkenés térítés nélküli átadás miatt 0 Csökkenés értékesítés miatt Záró érték Nettó érték évi nyitó Nettó érték záró Befejezetlen beruházások

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 07. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 10. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

12EB / :07. Cégadatok (A) Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft

12EB / :07. Cégadatok (A) Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft lektronikus Beszámoló Portál 1 / 5 2017.02.28. 8:07 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve:

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

10EB of :20. Cégadatok (A)

10EB of :20. Cégadatok (A) 1 of 5 18.09.2016 11:20 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 10EB-02 Cégjegyzékszáma: 01-09-918616

Részletesebben

Éves beszámoló 2016 december 31.

Éves beszámoló 2016 december 31. 11267827-6832-573-16 Statisztikai számjel 16-10-001579 Cégjegyzék száma Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margit sziget 1. 57-411-618 Éves beszámoló 2016 december 31. Keltezés: 2017. február

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Maros u. 12. A mérleg fajtája: Évzáró beszámoló Budapest, 2007. május

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Pest Megyei Cégbíróság ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft 2351 Alsónémedi, Fõ út 54 A gazdálkodó képviselője Ph Abéva Kft Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01 A Befektetett eszközök

Részletesebben

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft.

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. január 01. 2012. december 31. Kelt: Budapest, 2013.05.23. MÉRLEG "A" változat ESZKÖZÖK 1. A.

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága AGROSTER Besugárzó Zrt. 1106 Budapest, Jászberényi út 5. Budapest, 2013. április 30. Bánréti Miklós vezérigazgató P.h. AGROSTER Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő Statsztka számje EDUCATIO Társadalm Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Vác út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2004.01.01-2004.12.31.

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 11 635 628 0 11 532 310 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 934 0 5 460 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Vállalkozásra vonatkozó adatok Név: MIVÍZ Miskolci Vízm ű Korlátolt Felel ősség ű Társaság Cégjegyzékszám: 05-09 - 012433 Adószám: 13546904-2

Részletesebben

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23476905862257201 Cégjegyzék száma: 0109967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Kelt: Budapest, 2013. április 17. Statisztikai

Részletesebben

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés Cégnév Cgj. KSH Be.idősz. HUN MINING NY.R.T. 01-10-041020 10181678-6420-114-01 2011.01.01- g MÉRLEG "A" Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 16 206 542 47 327 16 253 869 02.

Részletesebben

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei Madách Színház Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-917954 Stat. szám: 21974593-9001-572-01 MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK 2014.12.31 Korábbi évek helyesbítés ei 2015.12.31 1. Alapítás,

Részletesebben

KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-02 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült.

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az adatok tájékoztató jellegűek! Tovább nem adhatóak, illetve nem sokszorosíthatóak! 1. Alapinformációk A vizsgált

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló Normál egyszerűsített éves beszámoló ELEKTRONIKUS ŰRLAP Cég neve: Cégjegyzékszáma: Székhelye: 7030 Paks Árnyas utca 4 2 7 Adószáma: 18858341-1-17 KSH jelzőszáma: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma:

Részletesebben