J e g y z ő k ö n y v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v 10-10/2009. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének április 29-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István alpolgármester, Bede-Tóth Attila, Benkő Zoltán, Bényei Péterné, Csikós Sándor, Dr. Erdélyi Béla, Fedor László, Fercsákné Tomán Ildikó, Király Bertalan, Dr. Krámor Katalin, Pappné Kórik Judit, Tomán Ferenc, Tölgyesi Attiláné képviselők (A jelenléti ívek a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Tanácskozási joggal megjelent: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Hagymási József pénzügyi irodavezető, Graczka István belső ellenőr, Szabó András a "Kelet-Környezet Kft" képviseletében, Spisák Vilmos köztisztviselő, Igaz Géza az üdülőtulajdonosok képviselője, Koszta Mihályné gazdasági vezető Hallgatóság: Páger Jánosné óvodavezető, Kicsák Béla a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola megbízott igazgatója, üdülőtulajdonosok 6 fő Gömze Sándor: Köszöntöm a mai ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, 13 fő képviselőből 11 fő jelen van, Zrinszki István alpolgármester, Mező József jegyző és Dr. Erdélyi Béla képviselő társunk a temetésen képviseli az önkormányzatot és a Polgármesteri Hivatalt. Külön köszöntöm Csikós Sándort, aki most még, mint meghívott vendég, a 7. napirend után, mint teljes jogú képviselő vesz részt az ülésünkön. Javaslatot tesztek a napirend módosítására. Három napirend felvételét javaslom, melyekről fontos döntést hoznunk, a napirendekhez kapcsolódó anyagokat mindenki megkapta. A napirend a következő formában alakul: 1. Az önkormányzat évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 2. A 19/2008.(VIII.26.) számú, a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet módosításáról előterjesztés megtárgyalása. Előadó: Mező József jegyző 3. A évi belső ellenőrzésről szóló jelentés megtárgyalása. Előadó: Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőre 4. A Tiszalök Városi Köztemető üzemeltetésére pályázat kiírása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 5. Beszámoló a szemétszállítási szolgáltatói szerződésből fakadó feladatok ellátásáról. Előadó: "Kelet-Környezet Kft" képviselője 6. Előterjesztés az önkormányzati intézményi alapító okiratok módosítására. (2008. évi CV. Törvény alapján) Előadó: Mező József jegyző 7. Haláleset miatt megüresedett képviselői helyre új képviselő beiktatása/eskütétele. Előadó: Gömze Sándor polgármester 1

2 8. Megüresedett bizottsági tagsági helyre új bizottsági tag választása. a. Pénzügyi Bizottságba b. Ügyrendi Bizottságba Előadó: Gömze Sándor polgármester 9. Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói pályázat kiírásának megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 10. Tiszalök Ősi üdülő tulajdonosok kérelmének megtárgyalása. (HÉSZ módosítása a beépítési % emelése tárgyában) Előadó: Mező József jegyző 11. EMFESZ ajánlatának megtárgyalása.(szabadpiaci földgázellátási ajánlat) Előadó: Gömze Sándor polgármester 12. Az Alsó-Szabolcsi Viziközmű Beruházási Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és az Alsó-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulás és Nyírtelek Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala között kötendő megállapodás jóváhagyása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 13. Előterjesztés az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás által a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a TISZK rendszer tovább fejlesztésére kiírásra kerülő pályázat benyújtásának támogatására. Előadó: Gömze Sándor polgármester 14. Pályázat benyújtásáról döntéshozatal a Polgármesteri Hivatal teljeskörű akadálymentesítésére. Előadó: Gömze Sándor polgármester Kérdések, bejelentések Aki a meghívóban kiküldött napirendi pontok módosításával és megtárgyalásával egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület a meghívóban feltüntetett napirendi pontok módosítását és megtárgyalását 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: A képviselő-testület TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009. (IV.29.) számú határozata Napirend módosításáról a április 29-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint módosította: 1. Az önkormányzat évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 2. A 19/2008.(VIII.26.) számú, a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet módosításáról előterjesztés megtárgyalása. Előadó: Mező József jegyző 3. A évi belső ellenőrzésről szóló jelentés megtárgyalása. Előadó: Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőre 4. A Tiszalök Városi Köztemető üzemeltetésére pályázat kiírása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 5. Beszámoló a szemétszállítási szolgáltatói szerződésből fakadó feladatok ellátásáról. Előadó: "Kelet-Környezet Kft" képviselője 2

3 6. Előterjesztés az önkormányzati intézményi alapító okiratok módosítására. (2008. évi CV. Törvény alapján) Előadó: Mező József jegyző 7. Haláleset miatt megüresedett képviselői helyre új képviselő beiktatása/eskütétele. Előadó: Gömze Sándor polgármester 8. Megüresedett bizottsági tagsági helyre új bizottsági tag választása. a. Pénzügyi Bizottságba b. Ügyrendi Bizottságba Előadó: Gömze Sándor polgármester 9. Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói pályázat kiírásának megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 10. Tiszalök Ősi üdülő tulajdonosok kérelmének megtárgyalása. (HÉSZ módosítása a beépítési % emelése tárgyában) Előadó: Mező József jegyző 11. EMFESZ ajánlatának megtárgyalása.(szabadpiaci földgázellátási ajánlat) Előadó: Gömze Sándor polgármester 12. a) Az Alsó-Szabolcsi Viziközmű Beruházási Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása. b) Az Alsó-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulás és Nyírtelek Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala között kötendő megállapodás jóváhagyása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 13. Előterjesztés az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás által a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztésére kiírásra kerülő pályázat benyújtásának támogatására. Előadó: Gömze Sándor polgármester 14. Pályázat benyújtásáról döntéshozatal a Polgármesteri Hivatal teljeskörű akadálymentesítésére. Előadó: Gömze Sándor polgármester Tárgy: (1.tsp.) Az önkormányzat évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: Valamennyi bizottság tárgyalta a napirendet. Lévayné Haraszi Ilona könyvvizsgáló még nem érkezett meg, de a jelentését mindenki megkapta írásban. A bizottsági üléseken elhangzott, hogy az előző év nem volt egyszerű, és azok a nagyobb módosítások, amelyek negatív irányba vitték el a költségvetés számait annak köszönhetők, hogy a tervezett pályázataink, fejlesztéseink nem jöttek be, de a lényegi része azt mutatja, hogy túléltük a tavalyi évet. Bizonyos hiányosságokat talált a könyvvizsgáló, de ezek nem feltételezik azt, hogy az önkormányzat működése ne lenne törvényes, sőt az összegzésben ki is tér erre, hogy teljesen reális és megbízható képet ad. Amit kiemelt, az a kötvénykibocsátás, ez miatt korrigálva lesz a költségvetés ebben az évben. Azt is megállapította, hogy az eladósodás mértéke emelkedett, ennek fő oka a kötvénykibocsátás. Felhívja a figyelmünket arra, hogy nehezen kezelhető a hitelállományunk, és javasolja, hogy egy stratégiát dolgozzunk ki a kölcsönök visszafizetésére. Én úgy gondolom, hogy már ezt a stratégiát elkezdtük építeni, hiszen az Ipari Parkba a befektetők idehozatala, a munkahelyteremtések mind azt szolgálja, hogy a kiadásainkat csökkentsük, illetve a majdani bevételeket (SZJA, iparűzési adó) növeljük. Ezek első lépései a kiadási oldalon mutatkoznak, be kell fektetni ebbe, illetve a pályázataink is azt a célt szolgálják, hogy az intézményeink infrastrukturális fejlesztése megvalósuljon. Formailag és tartalmilag a költségvetésünk a helyén volt, nagyfokú hiányosságot nem fedezett fel a könyvvizsgálónk. A bizottságok elfogadásra javasolták. 3

4 Bede-Tóth Attila: A felmerült észrevételekre a pénzügyi irodavezető tájékoztatást adott a bizottsági ülések alkalmával, melyeket a könyvvizsgálói jelentés is alátámasztotta. Az igaz, hogy a gazdálkodás nagyon feszített, nem mehet már így tovább, valamilyen koncepciót kell kidolgozni arra, hogy lehet az adósságállományt minél hamarabb kifizetni. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta. Dr. Krámor Katalin: Az Ügyrendi Bizottság szintén elfogadásra javasolta. A könyvvizsgáló jelentésében leírtakat meg kell fogadnunk, és ki kell találnunk, hogy szüntessük meg az adósságállomány. Mindezt úgy, hogy az eddig elért színvonalat próbáljuk megtartani. Csak magunkra számíthatunk, nekünk kell kreatívaknak lennünk, mert ebben a helyzetben nem számíthatunk senkire, csak magunkra. Pappné Kórik Judit: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elfogadásra javasolta. Fercsákné Tomán Ildikó: A Szociális és Egészségügyi Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Fedor László: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is elfogadásra javasolta a könyvvizsgáló kiegészítéseivel együtt. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki az önkormányzat évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2009. (V.06.) számú rendelete Az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást jóváhagyja E Ft bevétellel E Ft kiadással -743 E Ft pénzmaradvány E Ft költségvetési befizetési kötelezettség E Ft módosított pénzmaradvánnyal (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. és 1/a. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 4

5 (3) A működési bevételek részletezését a 2. és 2/a. számú melléklet, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások részletezését a 3. és 3/a. számú melléklet szerint fogadja el. (4) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 1. és 1/a. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (5) A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 4. számú melléklet szerint. (6) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 8/a. számú melléklet szerint. (7) Az önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 3. és 3/a. sz. melléklet szerint. (9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4.,4/a és 5. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (10) A képviselőtestület az önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített eredmény-kimutatást a 9., 10. és 11. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 1 (11) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 7. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. (12) Az önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti vagyonát 6. és 6/a. számú mellékletben foglaltak szerint E Ft-ban állapítja meg. (13) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyon kimutatását a 8/b. sz. melléklet szerint állapítja meg. 3. (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szerveks vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba Erről csak akkor kell rendelkezni, ha az önkormányzat könyvvizsgálatra kötelezett! 5

6 Tisztelt képviselő-testület! Szöveges tájékoztató a évi költségvetési beszámolóhoz A évi önkormányzati költségvetést a 9/2008.(III.03.) számú rendelet megalkotásával fogadták el. Az eredetileg elfogadott e Ft költségvetési főösszeg a rendelet év közbeni négy alkalommal történő módosításával, az elsősorban működési jellegű kiadások bevételek változása miatt e Ft-ra módosult. A teljesítési adatokban a bevételi előirányzatok a módosított előirányzat 92,6%-ban a kiadási előirányzatok a módosított előirányzat 92,7%-ban teljesültek. Ezek után a részletes adatokról röviden: BEVÉTELEK A teljesített évi költségvetési bevételeket az 1, 2, 2/a, és 3. számú mellékletek adatai tartalmazzák. Az önkormányzat összesen bevételei a módosított előirányzat 78,6%-ban teljesültek. Az intézményi tevékenységből származó bevételek az előirányzat 107,8%-ban teljesültek, ezen belül az egyes intézményeknél a teljesítés: - Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 101,1% - Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 122,9% - Városi Könyvtár és Művelődési Ház 138,3% - Gimnázium 89,4% A helyi adóbevételekből a módosított előirányzat 99,6%-a folyt be. Ezen belül a helyi iparűzési adó az előirányzat szintjén alakult a gépjármű adó bevétele is, kivéve a pótlék és bírság összege 61,1% folyt be. Ezen tételek miatt van a közel 100%-os teljesülés. A jövedelempótló támogatások és közcélú foglalkoztatás utáni térítések 98,4%-ban valósultak meg az egyes ellátásoknál a rendszeres szociális segélyekből az előirányzat szerint került kifizetésre a visszaigényelhető összeg arányában. (A kifizetett ellátások 90%-a jár vissza.) A működési célú pénzeszközök átvételénél a évi mezőőri támogatást e Ft-ot utaltak részünkre, a korábbi éveken alapulva, így a módosított előirányzathoz képest 100% a teljesülés. Az Egészségbiztosítási Alap támogatása 98,4%-ban teljesült. Az átengedett bevételekből a helyben keletkezett SZJA-ból és az SZJA kiegészítés összege is befolyt. A normatív támogatás teljes összege befolyt. A helyi kisebbségi önkormányzatnak járó támogatás is leutalásra került. Mint az előzetes bevezetőben már jeleztem a felhalmozási bevételeket a 3/a. számú melléklet adatai tartalmazzák. Az eredeti előirányzathoz képest módosítás történt. Mivel több pályázatunk sikertelen volt. A lakáshoz jutás támogatása és az önkormányzati lakások bérleti díját az ÖNHIKI miatt itt kell szerepeltetni. Az eredetiben tervezett felhalmozási bevételeknél és kiadásoknál a kerékpárút támogatási összege utalásra került, ezért teljesült a kiadási oldala is. Működési hitel felvételnél az előirányzat csökkentése az ÖNHIKI-s és Működésképtelen támogatással szinkronban kell, hogy történjen. A tényleges hitelfelvétel azonos szinten maradt. A működésképtelen támogatás e Ft és az ÖNHIKI-s támogatás összege e Ft. 6

7 KIADÁSOK Az önkormányzat és intézményei teljesített kiadásait az 1/a, 3/a, 4, 5, 5/a, 5/b. számú mellékletek tartalmazzák. A Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 99,9%-ban teljesítette kiadásait. A személyi juttatások és járulékok 100%-ban teljesültek a dologi kiadásokat is beleértve. Az Óvoda és Bölcsőde intézményi szintű kiadásai 98,8%-ban valósultak meg. Ezen belül valamennyi kiemelt kiadási tétel az előirányzat szintje alatt maradt, bár a szakfeladatok esetében az Óvodai nevelés túllépte az előirányzatot (101,9%). A Városi Könyvtár és Művelődési Ház 88,5%-ban teljesítette a kiadásait az előirányzott szinthez viszonyítva. A kiemelt előirányzatoknál a dologi kiadások az előirányzott szint alatt teljesültek. A Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium összes kiadásának teljesítése 99,7%. Ez abból adódik, hogy a dologi kiadások az előirányzat 101,8%-ban teljesültek a személyi juttatások és járulékaik átlag 99,1%-ban. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai esetében a teljesítés az előirányzott kiadások 99,7%-ban történt. A kiemelt előirányzatoknál a dologi kiadások teljesítése 100,9%-os lett. Ebben a kiadási címben a közvilágítás és az orvosi ügyelet /Eü. központ/ a jelentősebb tétel az összegszerűségnél fogva. A helyi kisebbségi önkormányzat 100,0%-ban teljesítette kiadásait. A közhasznú, közcélú foglalkoztatás 93,0%-ban valósult meg a kiadások tekintetében. A működési célú pénzeszköz átadásokat 88,8%-ban teljesítettük ennek részletezését az egyes jogcímek vonatkozásában az 5/a. számú melléklet tartalmazza. A segélyezések esetében a 99,1%-os teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva. A felhalmozási kiadások teljesítése 73,6%-os, ennek részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. Mérlegadatok alakulása Az előző évi és tárgyévi mérleg főbb számait a 6 és 6/a. számú mellékletek adatai tartalmazzák. Mint láthatjuk, az Eszköz és Forrás oldal abszolút összegű változása eft, viszont a befektetett eszközöknél lényeges változás tapasztalható, ingatlanok állománya és a gépek, berendezések állománya is nőtt, az üzemeltetésre átadott eszközök visszavétele miatt. /Önkormányzati lakások, Bocskai úti telep, Orvosi rendelő stb./ A rövid lejáratú hitelek és a tárgy évet terhelő kötelezettségek aránya előző évhez képest nem változott. A rövid- és a hosszú lejáratú kötelezettségek évi záró állományát tételesen felsoroltuk. A forgóeszközök és a kötelezettségek aránya a 2007 évről 2008 évre nagymértékben csökkent. Pénzmaradvány A pénzmaradvány összegét a 7-es számú melléklet tartalmazza. A bevétel kiadás között jelentkező negatív pénzmaradvány összege -743 eft, mely kiegészül a befizetési kötelezettséggel, így a helyesbített pénzmaradvány összege eft. A negatív pénzmaradványra a magyarázat a évi finanszírozás előlegét a évi folyószámla hitel-törlesztésbe számítódott bele, mivel befolyásoló tényező lenne a évi ÖNHIKI támogatási pályázatnál. 7

8 1. sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat évi teljesített költségvetés bevételei M e g n e v e z é s 2007.évi Előirányzat tény Eredeti Módosított Teljesítés Telj.% Intézményi tevékenységből ,8 Helyi adóbevételek Talajterhelési díj ,6 97,8 Jövedelempótló tám.kieg. és közcélú fog ,4 Működési célú pénzeszköz átvétel ,1 Egészségbiztosítási Alap támogatása ,4 Átengedett bevételek ,0 Normatív állami támogatás ,1 Helyi kisebbségi önkormányzati tám ,8 Felhalmozási bevételek ,1 Kamatbevételek ,0 Bérpolitika ,5 Villamos energia támogatás ,0 Létszámcsökkentési pályázat évre áthúzódó része ,0 Munkabér hitel felvétele Összesen ,4 Működési hitel felvétel ,9 Felhalmozási hitelfelvétel ,0 SZJA kiegészítés évi ,0 Egyéb központi támogatás (13. havi időarányos rész, kereset ,3 kiegészítés) Útravaló ösztöndíj ,0 ÖNHIKI-s támogatás ,0 Működésképtelen önkorm.támogatása ,0 OTP Folyószámla-hitel 265 Raiffeissen működési hitel Pénzforgalom nélküli bevétel Mindösszesen ,6 8

9 1/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat évi teljesített költségvetés kiadásai Megnevezés 2007.évi Eredeti Mód. Teljesítés Telj.% tény előir. előir. Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola ,9 Óvoda és Bölcsőde ,8 Városi Könyvtár és Művelődési ház ,5 Teleki Blanka Gimnázium ,7 Idősek Gondozó Központja Szociális Szolgáltató Központ Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai ,7 Helyi kisebbségi önkormányzat ,0 Közhasznú és közcélú foglalkoztatás ,0 Működési célú pénzeszköz átadások ,0 Társadalom és szoc. politikai juttatások ,1 Felhalmozási célú kiadások ,6 Kamatkiadások ,1 Működési célú hitel törlesztése ,0 ÖSSZESEN: ,7 9

10 2. sz. melléklet Me.: ezer Ft TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2008 évi teljesített költségvetési bevételeinek részletezése Intézményi tevékenység E l ő i r á n y z a t M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Telj.% Kossuth Lajos Általános Alapfokú Műv.Isk ,1 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai ,9 Városi Könyvtár és Művelődési Ház ,3 Teleki Blanka Gimnázium ,4 Alkotóház bérleti díj , ,8 Összesen Helyi adóbevételek M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Telj.% Helyi iparűzési adó ,1 Gépjárműadó ,8 Pótlék és bírság ,1 Talajterhelési díj , ,6 Összesen Jövedelempótló támogatások kiegészítése és közcélú foglalkoztatás Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Telj.% Tartós munknélk.rendszeres szoc.seg.utáni kieg ,6 Időskorúak járadéka utáni kiegészítés ,7 Normatív ápolási díj utáni kiegészítés ,0 Rendszeres szoc.segély utáni kiegészítés ,9 Normatív lakásfenntartási tám. utáni kieg ,0 Jövedelempótló tám.utáni kieg.összesen ,6 Gyermekétkeztetés ,0 Közcélú foglalkoztatás támogatása ,3 Mozgáskorlátozottak közl. Támogatása ,1 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás ,0 Mindösszesen ,4 10

11 2/a sz. melléklet Me.: ezer Ft Működési célú pénzeszköz átvétel Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Telj.% Központi orvosi ügyelethez településektől ,7 Mezőőri szolgálat működéséhez ,0 Közcélú foglalkoztatás támogatása ,7 Alapítványoktól átvett , ,1 Összesen Egészségbiztosítási Alap támogatása Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Telj.% Központi orvosi ügyelet finanszírozása ,4 Védőnői szolgálat finanszírozása ,1 Iskola egészségügyi szolgálat finanszírozása ,8 Összesen ,4 Átengedett bevételek Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Telj.% Helyben keletkezett SZJA ,0 SZJA kiegészítés ,0 Összesen ,0 Normatív állami támogatás ,1 Egyéb bevételek Megnevezés Előirányzat Mód.el. Teljes. Telj.% Kamatbevételek ,0 Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása ,9 Bérpolitika ,5 Villamos energia támogatás ,0 Létszámcsökkentési pályázat évre áthúzódó része ,0 SZJA kiegészítés ,0 ÖNHIKI ,0 Működésképtelen önkormányzatok kiegészítő ,0 támogatása Egyéb központi támogatás (13. havi időarányos rész,kereset kiegészítés) ,0 Útravaló ösztöndíj ,0 ÖSSZESEN: ,2 11

12 3.sz. melléklet Me: ezer Ft Felújítás: Tiszalök Város Önkormányzat évi teljesített felhalmozási célú kiadások Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés Telj. előir. utáni ei. % Közterületek fejlesztése utca bútorok, buszmegálló kiépítése- AVOP LEADER pályázat ,7 6+1 csoportos óvoda felújítás és bővítés (100%) csoportos óvoda felújítás és bővítés sikerdíja (1,5%) Útfelújítás teljes összege (100%) /Damjanich és Táncsics utak/ Teleki Blanka Gimnázium labdarugó pálya felújítás (LEKI) ,8 Összesen: ,9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: TESZI Alapítványnak /megállapodás szerint/ ,0 Keletkörnyezet szemét lerakó oldalának megemelésére ,0 Nyírségvíz fejlesztési pénzeszköz átadás /börtön szennyvíz/ ,0 Tiszavasvári Tűzoltó Egyesületnek hozzájárulás Összesen: ,3 Beruházások: Közoktatási közalapítvány taneszk. besz. tám ,0 Kerékpárút építés áthúzódott számlája ,1 TIOP pályázat (100%) TIOP pályázat sikerdíj (3%) Szakképzési hozzájárulás ,7 Polgárőrség részére autóvásárlás (TEKI pályázat) - - Ipari Park tanulmányterv ,0 Rendezési terv ,0 Főépítészi munkakör biztosítása ,0 Földvásárlás az Ipari Parkhoz ,4 tanoda ingatlan vásárlás ,0 Informatikai normatíva (2007) ,0 Járművek javítása Épületek felújítása Összesen: ,8 Felhalmozási hiteltörlesztés: Felhalmozási hiteltörlesztés ,3 Nyírségvíz forrás visszafizetés ,0 Nyírvíz forrás visszafizetés ,0 MFB Iskola felújítás törlesztés ,0 LÉP hitel kamata+mfb kamata ,0 Gyógyszertár értékesítésből ÁFA befizetés ,0 Összesen: ,5 Mindösszesen ,6 12

13 3./a sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat évi teljesített felhalmozási célú bevételek Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés Telj. előir. ei. % 6+1 csoportos óvoda (95%) ÖTM-es támogatás (2,5%) TIOP támogatás Kommunális adó összege ,1 Útfelújítás támogatási összege (85%) Alapítványoktól átvett pénzeszköz Sz.-Sz.-B. Megyei közokt.-i alapítványtól támogatás ,0 Kerékpárút R.O.P. támogatás ,0 Szakképzés fejlesztése (berendezések vásárlása) ,0 AVOP LEADER támogatás ,0 Polgárőrség részére autóvásárlás (TEKI pályázat) - - Teleki Blanka Gimnázium labdarugó pálya felújítás (LEKI) ,0 Gyógyszertár értékesítéséből származó bevétel ,0 Lakáshoz jutás támogatása Önkormányzati lakások bérleti díj bevétele Összesen ,1 Felhalmozási hitelfelvétel (pályázatokhoz saját erő bizt.-ra és forrásvisszafizetésre) ,0 Kötvénykibocsátásból beruházásokra ,0 Mindösszesen ,3 13

14 Tiszalök Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2008.évi teljesített működési kiadásai 4.sz.melléklet Megnevezés Összes kiadás Személyi Munkaadót terh. jár. Dologi Eredeti Mód. Telj. Telj. % Eredeti Mód. Telj. Telj. % Eredeti Mód. Telj. Telj. % Eredeti Mód. Telj. Telj. % Kisegítő mg. Szolgáltatás ,6% ,6% Lapkiadás ,0% ,0% Igazgatási tevékenység ,7% ,4% ,0% ,0% Városi rendezvények ,6% ,6% Vízkárelhárítás ,8% ,8% Település vízellátása ,7% ,7% Közvilágítás ,6% ,6% Fizikóterápia,labor ,1% ,5% ,5% ,3% Központi orvosi ügyelet ,5% ,6% ,1% ,6% Iskola eü.szolgálat ,8% ,4% ,7% ,3% Járóbetegek szakorv.ell ,9% ,9% Védőnői szolgálat ,8% ,6% ,0% ,4% Eü.központ működ ,6% ,8% ,7% ,7% Állateü.tev ,1% ,1% Szemétszállítás ,8% ,8% Mezőri szolgálat ,4% ,1% ,9% ,0% Polgármesteri különkeret ,2% ,2% Verseny- és élsport feld ,5% ,5% Választás ,8% ,1% ,0% ,5% Intézményi karbantartás ,3% ,8% ,3% ,3% Összesen: ,7% ,1% ,6% ,9% 14

15 Tiszalök Városi Önkormányzat teljesített évi működési kiadások intézményenként és szakfeladatonként 4/a.sz.melléklet Me.: ezer Ft Szakfeladat megnevez. Összesen Személyi juttatások Munkaadót terh. jár. Dologi kiadások Eredeti Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Kossuth L. Á. és M. Isk. Óvodai étkeztetés ,4% ,5% ,4% ,5% Iskolai étkeztetés ,8% ,0% ,8% ,5% Kollégiumi étkeztetés ,5% ,5% Intézményi étkeztetés ,0% ,0% Iskolai oktatás ,5% ,1% ,9% ,4% Művészeti oktatás ,9% ,8% ,8% ,3% Napközi otthonos ellátás ,5% ,7% ,7% ,6% Összesen: ,7% ,0% ,9% ,8% Óvoda és Bölcsőde Óvodai nevelés ,0% ,1% ,9% ,3% Szakm.tev.ir.és kiseg.tev ,1% ,0% ,6% ,4% Óvodai int.étkeztetés ,2% ,4% ,8% ,7% Bölcsődei ellátás ,1% ,2% ,7% ,7% Összesen: ,8% ,2% ,1% ,4% 15

16 Szakfeladat megnevez. Összesen Személyi juttatások Munkaadót terh. jár. Dologi kiadások Eredeti Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Városi Könyvtás és Művelődési ház Közm.könyvt.tevék ,5% ,8% ,8% ,9% Művelődési ház ,2% ,6% ,1% ,3% Múzeum ,3% ,3% Összesen: ,5% ,0% ,5% ,7% Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Gimnáziumi oktatás ,0% ,0% ,7% ,6% Kollégiumi ellátás ,4% ,1% ,9% ,3% Kollégiumi, iskolai étk ,1% ,2% ,7% ,0% 107 Összesen ,7% ,3% ,9% ,8% 16

17 Tiszalök Városi Önkormányzat 5.sz.melléklet Me.: ezer Ft 2008.évi teljesített költségvetési kiadásai címenként és kiemelt előirányzatonként Megnevezés Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadót terh. jár. Dologi kiadások Eredeti Mód. Telj. % Eredeti Mód. Telj. % Eredeti Mód. Telj. % Eredeti Mód. Telj. % Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola ,9% ,0% ,9% ,8% Óvoda és Bölcsőde ,8% ,2% ,1% ,4% Városi Könyvtár és Művelődési ház ,5% ,0% ,5% ,7% Teleki Blanka Gimnázium ,7% ,3% ,9% ,8% Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai ,7% ,1% ,6% ,9% Helyi kisebbségi önkormányzat ,0% ,0% Közhasznú és közcélú foglalk ,0% ,6% ,3% ,3% Működési célú pénzeszköz átadás ,0% Társ. és szoc. pol.-i juttatások ,1% Felhalmozási célú kiadások ,7% Kamatkiadások ,7% Működési célú hitel törlesztés ,0% Összesen ,7% ,9% ,0% ,6% 17

18 5/a. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat évi teljesített működési célú pénzeszköz átadások Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés Telj. előir. utáni ei. % Ifjusági Alkotóház Kht. támogatása ,1 Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társ. Belső ellenőri hj Működési hj Önkormányzati kieg. IGO ,8 - Önkormányazti kieg. Szoc. Szolg ,3 CKÖ működési támogatása ,8 Városi Sportegyesület támogatása ,0 Városi Sportegyesület tömegsport rendezvények támogatása ,0 Tagdíjak, hozzájárulások, társadalmi szervezetek támogatása ,4 / Katasztrófavédelem, Tiszatér Társulás, helyi egyesületek, civil szervezetek támogatása / MINDÖSSZESEN: ,0 Tiszalök Városi Önkormányzat évi teljesített kamatkiadások Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés Telj. előir. utáni ei. % Fejlesztési célú hitelek kamata / LÉP hitel / ,8 Rövid lejáratú hitel kamata /Raiffeisen 21 mft / ,1 Munkabér hitelek 2008.évi számított kamata ,3 OTP pénzforgalmi jutalék beszedési díjak ,1 Kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások ,8 OTP folyószámla hitel kamata ,9 MINDÖSSZESEN: ,7 18

19 TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2008 évi mérlegadatok alakulása 6. sz. melléklet Me.: ezer Ft Eszközök M e g n e v e z é s Előző év Tárgyév Befektetett eszközök összesen Ebből: ingatlanok gépek, berendezések Járművek Beruházások, felújítások Részesedések Forgóeszközök összesen Ebből: készletek Követelések (szolgáltatásból) Adósok Egyéb követelések Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Követelések szolgáltatásokból: Bérleti díj hátralék előző évi Bérleti díj hátralék tárgy évi Egyéb követelések: Közterület használat díj: 232 Előző és tárgy évi kiszámlázott szolgáltatások Összesen: Egyéb követelések: Lakások vételár hátraléka 821 Egyéb (kuka bérleti díj stb.)

20 6/a. sz. melléklet Me.: ezer Ft Források M e g n e v e z é s Előző év Tárgyév Induló tőke Tőkeváltozások Saját tőke összesen Költségvetési tartalék Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: - rövid lejáratú hitelek t.évi kv-t terhelő szállítói kötelezetts t.évet követő évet terh. szállítói köt fejl.hitelek köv. évi törlesztése 0 0 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Kötelezettségek összesen FORRÁSOK ÖSSZESEN Rövid lejáratú hitelek: Előző év Tárgy év - OTP Bank Rt. munkabér hitel Raiffeisen Bank rulírozó hitel OTP folyószámla-hitel OTP célhitel lehívás Összesen: Hosszú lejáratú kötelezettségek: - MFB Általános Iskola felújítási hitel NYÍRVÍZ Kft forrásátadás Opel Combo lizingdíja LÉP műfüves pálya hitel OTP célhitel-fejlesztési hitel Raiffeisen kötvény kibocsátás / fejlesztési Raiffeisen kötvény kibocsátás / működési Összesen:

21 7. sz. melléklet Me.: ezer Ft TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2008 évi pénzmaradvány M e g n e v e z é s Összesen Záró pénzkészlet Aktív és passzív elszámolás összevez. Záróegyenlege Előző évi tartalék maradvány (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés ip. Adőerőképesség Költségvetési kiutalás 0 Költségvetési pénzmaradvány

22 Tiszalök Város Önkormányzat 2009 és azt követő évekre áthúzódó kötelezettségek 8/a.sz. melléklet Me.:ezer Ft Megnevezés Szerződésk. ideje Összesen MFB Általános Iskola felújítási hitel MFB LÉP beruházási hitel (15év) OTP LÉP hitel (10év) OTP folyószámla hitel Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF OTP Hosszú lejáratú hitel CHF Opel Combo lízingdíja TESZI Alapítvány támogatása Raiffeisen működési hitel Összesen Megnevezés Összesen MFB LÉP beruházási hitel OTP LÉP hitel Raiffeisen kötvénykibocsátás OTP Hosszú lejáratú hitel Összesen Megnevezés Összesen Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF Összesen

23 TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTÉS a évi beszámolóhoz Bevételek 2007.tény E M T % CKÖ működési támogatás ,8 CKÖ működéshez önk. tám ,8 CKÖ tüzifa befizetés ,0 Összesen ,0 Kiadások Dologi kiadások ,0 Összesen ,0 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK évi záró állomány Járművek: - IKARUS-211 CJC autóbusz 628 eft - Opel-Combó tgk eft - Segédmotor (műszaki iroda) 105 eft - Lada Níva szgk. 540 eft - Önjáró fűkasza 236 eft - IKARUS-256 JSZ autóbusz eft - Ford-Transit tgk eft - UAZ tgk. 94 eft - Robi traktor pótkocsi 220 eft - Egyéb eszközök 630 eft - Összesen: eft Ingatlanokból a jelentősebb épületek: - Gimnázium épülete (5 db) eft - Szennyvíztisztító telep épülete eft - Óvodák épületei (5 db) eft - Könyvtár épülete eft - Művelődési ház épülete eft - Idősek Gondozó Központja épülete eft - Arany János úti volt napközi épülete eft - Szociális Szolgáltató Központ épülete eft - Szeszfőzde épülete eft - Általános Iskola épületei eft - Egyéb épületek eft Összesen: eft Építmények: - Szennyvízcsatorna hálózat eft - Szennyvíz átemelők eft - Árkok, csapadékvíz elvezetők eft 8/b. számú melléklet 23

24 - Járdák eft - Közút, saját út eft - Egyéb építmények eft - Kerékpárút eft - Gimnázium sportpálya eft - Műfüves pálya eft - (Parkok, burkolatok, közterületek) eft Földterületek eft Részesedések: - NYÍRSÉGVÍZ Zrt Nyíregyháza eft - Városgazdálkodási KHT Tiszalök eft - Ifjúsági Alkotóház KHT Tiszalök eft Összesen: eft Gépek, berendezések: - Szennyvíztisztító telep gépi berendezése eft - Játszóház berendezése eft - Könyvtári polcrendszer eft - Művelődési Ház függöny, riasztó, hangosítás eft - Szelektív hulladékgyűjtő konténerek eft - Eü. Központ lépcsőjáró lift eft - Gimnázium eszközbeszerzés eft - Egyéb eft Öszesen: eft Beruházások: - Óvoda építési pályázat 600 eft - Kerékpárút eft - Önk.-i utak felújítás eft - Kültéri építmények eft - Holtág rehabilitáció 244 eft - Szeszfőzde eft - Temető terv 48 eft - Játszótér 480 eft - Egyéb beruházások eft Összesen: eft Szellemi termékek: eft Mindösszesen: eft 24

25 Kiegészítés Tiszalök Város Önkormányzat évi egyszerűsített összevont éves beszámolójának független könyvvizsgálói jelentéséhez Tiszalök Város Önkormányzat évi egyszerűsített éves beszámolójának auditálásáról kiadott hitelesítő záradék, valamint a független könyvvizsgálói jelentésben foglaltak alátámasztására az alábbiakban részletezem megállapításaimat. 1./ A megbízás tárgya: Az államháztartásról szóló törvény és a helyi önkormányzatokról szóló törvény kötelezi az önkormányzatot arra, hogy az éves költségvetési beszámolóját könyvvizsgálóval hitelesíttesse. Ezen kötelezettségnek eleget téve a megbízási szerződés alapján, Tiszalök Város Önkormányzat évi összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját felülvizsgáltam. A vizsgált időszak: január december / Az önkormányzat jogállása: Tiszalök Városi Önkormányzat önálló jogi személy. Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a polgármesteri hivatalon túl egy önállóan gazdálkodó költségvetési szerv látja el. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek évre vonatkozóan összeállították elemi beszámolójukat. Az önkormányzat az összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámolót is elkészítette. 3./ A vizsgálat lefolytatása: A megbízási szerződés alapján végeztem el a könyvvizsgálatot. Az ellenőrzések lefolytatása mellett az időközben felmerült problémák megoldása érdekében több alkalommal konzultáltunk, szakmai egyeztetéseket folytattunk. A munkavégzés feltételeit az önkormányzatnál biztosították, a szükséges dokumentumokat, adatokat rendelkezésemre bocsátották. A vizsgálat módszere: - az éves egyszerűsített mérleg, egyszerűsített pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány kimutatás főkönyvi könyveléssel, leltárakkal való egyeztetése, - az analitikák és a leltári összesítők tételes egyeztetése, - a könyvelési naplók, analitikák szúrópróbaszerű egyeztetése. A könyvvizsgálat emellett további ellenőrzési módszereket is alkalmazott, dokumentumok felülvizsgálatára, iratok áttekintésére és szóbeli információ szerzésére került sor. A könyvvizsgálat nem érinti az Állami Számvevőszék ellenőrzési hatáskörét. 4. A könyvvizsgálat jogszabályi alapja Az ellenőrzés elvégzése az alábbi jogszabályok figyelembe vételével történt. - az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény (Áht.) - az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet (Ámr) - a számvitelről szóló módosított évi C. törvény, - az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (Vhr.) - a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló évi LV. törvény. 25

26 A könyvvizsgálat a Magyar Könyvvizsgálói Standardok alapján került végrehajtásra. Ennek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot kell szerezni arról, hogy a beszámoló nem tartalmaz-e lényeges hibás állítást. 5. A könyvvizsgálat célja Az ellenőrzés célja felülvizsgálni és záradékolni: - az önkormányzat évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, - megállapítani, hogy az összeállított költségvetési beszámoló a számviteli és az államháztartási törvény, valamint a vonatkozó kormányrendeletek előírásai szerint készült-e, - ellenőrizni a realizált bevételekről és kiadásokról (előirányzat felhasználásokról) összeállított pénzforgalmi jelentést, - vizsgálni a pénzmaradvány összeállításának szabályszerűségét, - megállapítani, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló lényeges hibáktól mentesen, megbízható és valós képet nyújt e az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetéről. Az önkormányzatnak az egyszerűsített éves beszámolót, a könyvvizsgálói jelentéssel együtt minden év június 30-ig meg kell küldenie az Állami Számvevőszék részére. 6. Az önkormányzat évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolója Tiszalök Város Önkormányzat egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának vizsgálati szempontjait az ellenőrzés céljainak felsorolása nevesíti. Az alkalmazott számviteli, könyveléstechnikai eljárásokkal a kötelező számviteli alapelveket betartották, az önkormányzatnál a könyvvezetés rendje - a kötvénykibocsátás kivételével - a jogszabályi előírásoknak megfelel Egyszerűsített könyvviteli mérleg A könyvviteli mérleg az önkormányzat által alapított költségvetési szervek számviteli nyilvántartásaiban értékkel szereplő eszközöket és azok forrásait mutatja. Az összevont mérleg adatainál az egyezőség az analitikus nyilvántartások és főkönyvi könyvelés adataival fennállt. A mérlegsorok alátámasztására az egyedi tételeket összesítő kimutatások illetve leltárak rendelkezésre álltak. A mérleg adatai alapján a december 31-ei állapotot figyelembe véve az Önkormányzat eszköz állományának értéke auditálási eltéréssel együtt E Ft. Megoszlása: A) Befektetett eszközök E Ft (98,85 %) B) Forgóeszközök E Ft ( 1,15 %) A befektetett eszközök, ezen belül az immateriális javak, tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi eszközök egyeztetése a leltári összesítők, az analitikus nyilvántartások, illetve a főkönyvi kivonat alapján történt. A befektetett eszközök állománya az előző évhez viszonyítva 17,01 %-kal növekedett, volumenében ez E Ft-ot jelent. Az önkormányzat a tárgyidőszakban jelentős összeget fordított beruházásokra, felújításokra. 26

27 A 2008.évben E Ft kötvénykibocsátásból lekötött pénzeszköz összege: E Ft, melyet auditálási eltérésként szerepeltetek a Raiffeisen Bank értesítője alapján. Az értékcsökkenéseket a számviteli előírásoknak megfelelően helyesen számolták el. A főkönyvi és az analitikus könyvelésben kimutatott bruttó érték megegyezik az ingatlankataszteri nyilvántartás szerinti értékkel. A zárszámadási rendelet-tervezet 3. melléklete részletesen tartalmazza feladatonként a felhalmozási kiadásokat. A beszámoló kiegészítő mellékletében az immateriális javak, a tárgyi eszközök állományváltozásait jogcímüknek megfelelően részletezték. A befektetett pénzügyi eszközök mérlegértéke: E Ft, amely tartalmazza a részesedések ( E Ft), a kötvénykibocsátásból visszatartott összeget ( E Ft) és a lekötött pénzeszközöket ( E Ft) Forgóeszközök A készletek között a raktári készletek értéke szerepel a leltárakkal egyezően. A követelések állománya E Ft melynek összege tartalmazza az a vevők és az adósok összegét. Az előző évhez képest 67,35 %-kal csökkent a követelések értéke. A pénzeszközök mérleg szerinti értéke megegyezik bankszámlakivonatok és a pénztárjelentések fordulónapi egyenlegével. Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások között szerepelnek azon kifizetések, melyeket a számviteli előírások szerint csak évben lehet végleges kiadásként elszámolni, összege a leltárakkal egyezően. FORRÁSOK Saját tőke Az összevont egyszerűsített beszámoló saját tőke állománya E Ft-tal csökkent az előző évhez képest. A saját tőkénél E Ft auditálási eltérést szerepeltetek, melynek összege a számvitel politikában, valamint a számviteli előírások szerint a mérleg főösszeg 2 %-át nem haladja meg, ezért jelentős hibának nem tekintem. Az induló tőke állománya nem változott. A tőkeváltozás az előző évhez képest 3,46 %-kal csökkent a kötelezettségek növekedése miatt. A költségvetési tartalékok összege E Ft a pénzmaradvány-elszámolásokkal megegyezően került kimutatásra. Az Önkormányzatnál és az intézményeinél nem végeztek vállalkozási tevékenységet, a pénzmaradvány megállapításánál az alaptevékenységekhez kapcsolódó bevételeket és kiadásokat vették számba. 27

28 Kötelezettségek A kötelezettségek állománya (auditált) 316,48 %-kal növekedett az előző évhez képest. A kötelezettségek 72,21 %-a hosszú, 21,76 %-a rövid lejáratú kötelezettség, 6,03 %-a pedig egyéb passzív pénzügyi elszámolások. A kötelezettségek növekedésének oka a E Ft-os kötvénykibocsátás, amely hosszú távú eladósodást jelent az önkormányzatnak. Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások között a évi állami előleg, valamint egyéb függő bevételek szerepelnek a mérlegben az analitikus nyilvántartásokkal és a leltárakkal egyezően Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés Az éves egyszerűsített pénzforgalmi jelentés adatai az Önkormányzat Képviselőtestülete elé kerülő zárszámadási rendelet-tervezet adataival megegyeznek. Az Önkormányzat évi költségvetésének eredeti előirányzatát a Képviselő-testület E Ft Ft összegben hagyta jóvá. A költségvetési rendelet év közben több esetben módosításra került, így az előirányzat E Ft-ra változott. Bevételi előirányzatok teljesítése Az Önkormányzat évi pénzforgalmi jelentése szerint a költségvetési előirányzatok terhére véglegesen elszámolt bevétel E Ft volt. A teljesítés adatai az eredeti előirányzathoz viszonyítottan 80,53 %, a módosított előirányzathoz viszonyítottan 92,63 %. Kiadási előirányzatok teljesítése A évi pénzforgalmi jelentés szerint a költségvetési előirányzatok terhére véglegesen elszámolt kiadások összege E Ft volt. A kiadások az eredeti előirányzathoz képest 80,59 %-ra, a módosított előirányzathoz viszonyítva 92,69 %-ra teljesültek. Önkormányzati szinten a kiemelt előirányzatokat a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai és felújítások kivételével - betartották. A gazdálkodással kapcsolatos kiadásokat a pénzforgalmi szemléletű könyvvitelben a jogcímüknek megfelelő főkönyvi számlákon rögzítették. A pénzforgalmi jelentésben szereplő teljesítési adatokat megfelelő bizonylat alapján rögzítették a főkönyvi könyvelésben. A bizonylati rend-, és okmányfegyelem ellenőrzését szúrópróbaszerűen a bankszámlakivonatok-, és pénztárbizonylatok alapján vizsgáltam. Megállapítottam, hogy bizonylat nélküli kifizetés nem történt a bizonylatok alaki-, tartalmi szempontból az előírásoknak megfelelnek Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás Az Önkormányzatnál a képződött pénzmaradvány az alaptevékenységből származik. A beszámolási időszak egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a jogszabályi előírásoknak megfelelően állították össze. A költségvetési pénzmaradvány a könyvelés adataiból az előírt korrigáló tételek levezetése után képződött összeggel került kimutatásra. Az önkormányzati szintű évben képződött pénzmaradvány összege a záró pénzkészletből, és az aktív és a passzív pénzügyi elszámolások egyenlegéből alakult ki. Az Önkormányzat helyesbített pénzmaradványát csökkenti a finanszírozásból származó korrekció összege, így a negatív módosított pénzmaradvány összege E Ft. 28

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(VII.03.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2008. évi költségvetés megállapításáról szóló 9/2008.(III.03.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 23/2008.(X.06.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2009.(II.18.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2008.évi költségvetés megállapításáról szóló 9/2008.(II.03.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2011.(III.18.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2010.évi költségvetés megállapításáról szóló 2/2010.(II.18.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.21.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2012.évi költségvetés megállapításáról szóló 6/2012.(III.07.)

Részletesebben

Előterjesztés. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Hagymási József pénzügyi vezető Véleményezte: Valamennyi bizottság

Előterjesztés. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Hagymási József pénzügyi vezető Véleményezte: Valamennyi bizottság Előterjesztés A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 28-i ülésének 1. számú - Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról - tárgyú napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Az önkormányzat 2010.évi költségvetési zárszámadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Az önkormányzat 2010.évi költségvetési zárszámadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 7/2011.(V.04.)

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésének 1. számú - Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról - tárgyú napirendi pontjához. Előadó:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2010.(XII.01.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2010. évi költségvetés megállapításárjól szóló 2/2010. (II.18.)

Részletesebben

Villány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetési beszámolójáról

Villány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetési beszámolójáról Villány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi járól Villány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2009.(V.06.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Az önkormányzat 2008.évi költségvetési zárszámadásáról Módosított

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 7/2013.(V.07.)

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat BEVÉTELEK 1.sz. melléklet Tiszalök Városi Önkormányzat Feladat finanszírozás 295 427 Intézményi tevékenység bevétele 37 71 Átvett pénzeszközök (Működési célú) 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének 2./a. számú napirendi pontjához. A Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadásához.

Részletesebben

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI 2013.év II. Költségvetési Előirányzat Tiszalök Városi Önkormányzat 1.sz. melléklet Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI Feladat finanszírozás 318 308 0 318 308 Intézményi tevékenység bevétele

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2014.(III.05.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2013. évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2013. (III.18.)

Részletesebben

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének. 7/2009. (IV.23. KT. rendelete. Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetése egyszerűsített

Szatymaz Község Képviselő-testületének. 7/2009. (IV.23. KT. rendelete. Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetése egyszerűsített Szatymaz Község Képviselő-testületének 7/2009. (IV.23. KT. rendelete Szatymaz Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetése egyszerűsített járól Szatymaz Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2013. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról 1.. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. alapján

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

TERVEZET A RENDELET HATÁLYA 1..

TERVEZET A RENDELET HATÁLYA 1.. 1 TERVEZET Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(IV..) rendelete Lakitelek Önkormányzatának 2010. évi zárszámadásáról Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2012. április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E A 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-7/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 29-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 1 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2012.(IV.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Rendelet alkotása az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A 2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete,,A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg.

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg. Marcalgergelyi község Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2008. (IV.30.) rendelete Marcalgergelyi Község Önkormányzatának 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2014. (IV.25) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról, a mellékleteiről és a szöveges indokolásról Kisújszállás Város Önkormányzatának

Részletesebben

1. számú melléklet KIMUTATÁS Tiszaroff Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer ft-ban %-a 65 796 88,9 Eredeti előirányzat 49 180 Módosított előirányzat 73 987

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Vadna községi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2012.(III.07.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2011. év i k öltségvetés megállapításáról szóló 3/2011.(III.18.)

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

5. sz. napirend. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. június 28-i ülésére. a 2011. évi költségvetési rendelet I. módosítása

5. sz. napirend. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. június 28-i ülésére. a 2011. évi költségvetési rendelet I. módosítása ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. június 28-i ülésére 5. sz. napirend Tárgy: a 2011. évi költségvetési rendelet I. módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2011. évi költségvetését

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2013. évben is a jogszabályok szerinti feladatok ellátásának biztosítása volt. Ennek megfelelően működtette az óvodát, a bölcsődét,

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Nagyoroszi Község Önkormányzata 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Az önkormányzat Képviselő - testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA 1.. A ZÁRSZÁMADÁS FŐ ÖSSZEGE 2..

A RENDELET HATÁLYA 1.. A ZÁRSZÁMADÁS FŐ ÖSSZEGE 2.. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010.(IV.23.) rendelete Lakitelek Önkormányzatának 2009. évi zárszámadásáról Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben