FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE"

Átírás

1 FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 27-én (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó Képviselő-testületi ülésére NAPIREND 1) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett önkormányzati tevékenységről, valamint tájékoztató az adott hónap pénzügyi helyzetéről, kintlévőségekről és a vállalt kötelezettségekről, és megbízásokról Előterjesztő: Polgármester 2) Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete által meghatározott, a helyi szennyvízhálózatra történő utólagos rácsatlakozás feltételeként fizetendő díjról Előterjesztő: Jegyző 3) Beszámoló Fonyód város évi közbiztonsági helyzetéről Előterjesztő: Fonyód Város Rendőrkapitánya 4) A Fonyódi Óvoda és Bölcsőde 2014/2015. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása Előterjesztő: Intézményvezető 5) Előterjesztés a évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatási pályázat beadásáról Előterjesztő: Intézményvezető 6) Előterjesztés a Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Kft évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról Előadó: Polgármester 7) Beszámoló a Fonyód Óvoda és Bölcsőde évi közbeszerzéseiről Előadó: Polgármester 8) Előterjesztés a Fonyódi Óvoda és Bölcsőde évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról Előadó: Polgármester 9) Beszámoló a Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ évi közbeszerzéseiről Előadó: Polgármester 10) Előterjesztés a Fonyód-Balatonfenyvesi Alapszolgáltatási Központ évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról Előadó: Polgármester

2 11) Beszámoló a Fonyódi Kulturális Intézmények évi közbeszerzéseiről Előadó: Polgármester 12) Előterjesztés a Fonyódi Kulturális Intézmények évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról Előadó: Polgármester 13) Beszámoló a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft évi közbeszerzéseiről Előadó: Polgármester 14) Előterjesztés a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról Előadó: Polgármester 15) Beszámoló Fonyód Város Önkormányzat évi közbeszerzéseiről Előadó: Polgármester 16) Előterjesztés a Fonyód Város Önkormányzat évi Közbeszerzési Tervének módosításról Előadó: Polgármester 17) Előterjesztés a MIGÉRT Zrt. törzsrészvény értékesítéséről Előadó: Polgármester 18) Előterjesztés Marx József kérelmének elbírálásról Előadó: Polgármester ZÁRT Esetleges távolmaradását kérem, szíveskedjen jelezni a Polgármesteri Hivatalnál. A napirendi pontok anyagai megtekinthetők a Városi Könyvtárban és a Polgármesteri Hivatalban, továbbá a internetes oldalon. Fonyód, március 21. Hidvégi József Polgármester

3 FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 01/141-3/2014 ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 27-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett önkormányzati tevékenységről, valamint tájékoztató az adott hónap pénzügyi helyzetéről és a vállalt kötelezettségekről, és megbízásokról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés között végzett tevékenységemről, valamint az adott hónap pénzügyi helyzetéről és a vállalt kötelezettségekről, megbízásokról az alábbi tájékoztatást adom. 1) A 21/2014. (II.27.) határozatával Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a helyi köztemető használatával és az ott nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos díjakon nem változtat, ezért a temető használatának szabályairól szóló 24/2005. (X.1.) önkormányzati rendeletet nem módosítja. 2) A 27/2014. (II.27.) határozatával Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 21. (3) bekezdése alapján csatlakozni kíván a Magyar Energia Beszerzési Közösséghez, az önkormányzat intézmény felhasználási célú és közvilágítási célú évre vonatkozó villamos-energia igényének kedvezőbb beszerezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából. Fonyód Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert az előterjesztéshez melléklet alábbi iratok, valamint a közbeszerzéssel kapcsolatos egyéb iratok aláírására. 3) A 28/2014. (II.27.) határozatával Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete karbantartási munkálatokat végez a buzsáki 052/1 hrsz-ú és a fonyódi 7748 hrsz-ú, és 048 hrsz-ú ingatlanokon a AlapCar-Sold Kft (1042 Budapest, Kassai út 48.C ) ajánlatában szereplő bruttó Ft értékben, összesen m2 területen.a Képviselő-testület az 1. pontban körülírt munkálatok költségeinek fedezetét a várható ingatlan értékesítési többlet-bevételek terhére biztosítja.a Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a karbantartással kapcsolatos szerződések, iratok elkészítésére és az aláírt szerződések ellenjegyzésére. 4) A 33/2014. (II.27.) határozatával Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a választási eljárásról szóló évi XXXVI. tv. rendelkezésében foglaltaknak megfelelően a április 6. napi országgyűlési választás vonatkozásában a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig a közreműködő szavazatszámláló bizottságok tagjainak az alábbi személyeket választja meg:

4 1. sz. szavazókör: Mátyás Király Gimnázium Fonyód, Hunyadi J. U. 3. választott tagok: Zóka Istvánné Fonyód, Badacsony u. 39 Ottófy Attila Fonyód, Dobó I. u. 2. Gacs Lászlóné Fonyód, Nádor u. 35. választott póttagok: Elek Mónika Fonyód, Toldi M. u. 31. Farkas Tibor Fonyód, Szivárvány u sz. szavazókör: Bacsák György Szakközép Iskola Fonyód, Béke u. 1. választott tagok: Ellenberger Ildikó Fonyód, Tabán u. 47. Varsányi László Tibor Fonyód, Ifjúságu. 1/c. Mezei István Fonyód, Napsugár u. 29. választott póttagok: Zsiga Csaba Fonyód, Bacsák tér 3. Farkas Tiborné Fonyód, Dobó I. u sz. szavazókör: Tűzoltó Szertár Fonyód, Fő utca 19. választott tagok: Szerdahelyi Áron Fonyód, Kemény Zs. U. 16. Velezné Jegyernik Kornélia Fonyód, Ibolya u. 62. Németh Péter Fonyód, Sándor u. 10. választott póttagok: Horváth Antal Fonyód,Harmatos u. Gacs Nóra Fonyód, Nádor u sz. szavazókör: Vízmű Fonyód, Vízmű utca 1. választott tagok: Kakstädter János Fonyód, Sándor u.89. Szántó Andrea Mária Fonyód, Nefelejcs u. 5. B. Molnár Andrea Fonyód,Turul u. 13. választott póttagok: Fonyód, Halász utca 2. Gyurina Mária Fonyód, Rózsadomb u. 9. Kardos János Fonyód, Tabán utca 24. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés és az építési munkálatokkal összefüggésben keletkező további iratok aláírására 5) A 34/2014.(III.13.) határozatával Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP / projekt keretében (tárgya: "Legyél Te is természettudós!" - Laborfejlesztés a fonyódi Mátyás Király Gimnáziumban) benyújtott pályázatával kapcsolatos célcsoport szállítás ellátására kiírt pályázat nyertesének Zselic Busz 2009 Kft -t (7527 Rinyakovácsi, Fő u. 3.) jelöli meg Ft.- Ft + Áfa = bruttó Ft ajánlati áron. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert az eljárás 1. pont szerinti eredményhirdetésére, valamint a nyertes ajánlattevővel való szerződéskötésre.

5 SZMSZ 52.. (2) alapján teljesített kifizetések között: - A kötelezettség vállalás összege ( kolbászfesztivál, március 15. rendezvény, Várhegy kilátói rendezvény ) Ft - Részt vettem a/az: - Képviselő-testület és Bizottságai rendkívüli ülésein, - Balaton Fejlesztési Tanács ülésén, Siófokon - Fonyódi Rendőrkapitányság évértékelő értekezlete, Fonyód - SMKT Bizottság ülésén, Kaposvár - Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ ülésén, Fonyód - Fonyód Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület közgyűlésén, Fonyód - Fonyód Várossá avatásának 25. évfordulója alkalmából rendezett fotókiállításon, Fonyód - az március 15-i magyar forradalom és szabadságharc emlékére, valamint Fonyód várossá nyilvánításának 25. évfordulójára rendezett ünnepségen - Fogadtam: - érdeklődőket, befektetőket, vállalkozókat, fonyódi állampolgárokat, - Egyeztettem: - Intézményvezetőkkel - Balogh Vilmos NIKÉ SE elnökével - dr. Bali-Papp Rita ügyvéddel, - Tavaszi Józseffel, Polgármester átruházott hatáskörben szociális igazgatási ügyek: 4 fő részére szülési segélyt állapítottam meg, 10 család esetében lakásfenntartási támogatást állapítottam meg, 5 fő esetében megállapító az aktív korúak ellátása, 4 fő esetében megszűntető az aktív korúak ellátása, 6 fő esetében szüneteltető az aktív korúak ellátása, 13 fő esetében önkormányzati segély állapítottam meg. gyámügyi igazgatási ügyek: 14 gyerek esetében rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapítottam meg.

6 Beszámoló pályázatokról március Benyújtott pályázatok: Kiíró/ Megnevezés Igényelt támogatás Önrész (Ft.) Eljárásrend elérhetőség (Ft) NFÜ A fonyódi óvoda ,- 0 Folyamatoskönnyített szolgáltatásainak fejlesztése Jelenleg forráshiány elbírálás áll fenn Elbírálásra váró pályázatok: Kiíró/ elérhetőség Megnevezés Igényelt támogatás ( Ft) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KEOP /B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással (Általános Iskola, Bihari Villa/ Óvoda) Önrész (Ft) Óvoda: befogadva hiánypótlás benyújtva Eljárásrend egyfordulós Iskola: visszautasítva - fellebbezés alatt Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program 2012-es évről várólistára került, mely azt jelenti, hogy a 2013-as évre vonatkozólag pályázatunk a lista elején áll. A program teljes összege várhatóan: 7,7-8,95 M Ft 70% Önrész: 2,3-2,85 M Ft Döntés várhatóan 2014 év eleje NFÜ KEOP /A Napelemes rendszerrel villamos energia kiváltása megújuló energiával a Somogy Megyei Dél-balatoni Kollégium Fonyódi intézményénél (SMIK-től kaptuk, döntésre várunk) Támogatás intenzítás: 100% Támogatásban nem részesült pályázatok: Kiíró/ elérhetőség Megnevezés Igényelt támogatás ( Ft) BM Forráshiány elutasítva miatt 8/2013 (III.29.) BM rendelet alapján Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztés, felújítás Önrész (Ft) Ft Ft egyfordulós Eljárásrend Egyfordulós

7 Támogatásban részesült pályázatok: Kiíró/ Megnevezés elérhetőség NFÜ DDOP-4.1.1/A-2f Fonyód városközpontjának funkcióbővítő integrált fejlesztése II. forduló Kivitelezés folyamatban. Magyar Államkincstár Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (Könyvtárak technikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítása) Hi.: Március 25 Támogatási igény beküldve: én Igényelt támogatás (Ft) Megítélt önkormányzati támogatás: ,- Tartalomváltozás miatt csökkentett támogatás: partner: Ft Megítélt támogatás: Ft Önrész Tervezett önkormányz ati önerő , tervezett: Tényleges önerő: , Tervezett partneri önerő: ,- 50 % Önrész: Ft Eljárásrend kétfordulós Támogatási igény benyújtása után elbírálás a MÁK által MVH LEADER NFÜ Közösségfejlesztés: Mátyás Király gimnázium konyha felújítás szerződésmódosítási kérelem jóváhagyva, Szervezetfejlesztés Önkormányzatok számára ÁROP-1.A.5,A Közbeszerzés került kiírásra a kötelező és célfeladatok ellátására ,- Ft ,- Ft ,- Ft Támogatási intenzitás: 100 % egyfordulós egyfordulós NFÜ TÁMOP / Legyél Te is természettudós! Laborfejlesztés a fonyódi Mátyás Király Gimnáziumban (SMIK-től kaptuk) Sajtótájékoztatóval egybekötött nyitórendezvény ,- Ft Támogatás intenzítás: 100% egyfordulós Aktuális pályázati kiírások: Kiíró/ elérhetőség Megnevezés+Rövid leírás a pályázatról Beadási határidő Támogatás intenzitása Pályázatok bővebben a Magyar Közlönyben, honlapon találhatók.

8 Adatok eft-ban Foly.szla.hitel f.(k:80.000) dec. 31. Tájékoztató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről december 31-től jan febr márc kamata Kötvény kamata 3,49% Éven belüli hitel kamata Készfizető kezességvállalás összesen Eü Kft VÜSZ Kft Konyha Kft KIFIZETETLEN számlák: napon túli ebből: Önkormányzat F.Óvoda és Bölcsőde Alapszolg. Közp FOKI Alapfokú Műv. Isk napon túli ebből: Önkormányzat F.Óvoda és Bölcsőde Alapszolg. Közp FOKI Alapfokú Műv. Isk napon belüli ebből: Önkormányzat F. Óvoda és Bölcsőde Alapszolg. Közp FOKI Alapfokú Műv. Isk

9 KINTLÉVŐSÉGEK: Tárgyévi hátralék: bérl-, ter.bérl-, haszn.díjból -helyi adókból Előző évek hátraléka: bérl-, ter.bérl-, haszn.díjból -helyi adókból ebből: felszámolás alatt lévő adós hátraléka -Szennyvíz társulás hátralékosaiból Lakásépítő Kft-nek kölcs kamata havi 3,49% Eü. Kft-nek tagi kölcsön Adószámlán Költségvetési számlán ebből hitelkeret ebből saját forrás Egyéb számlák Pályázati előleg Lakásal., bérlak.ért.sz.egy EGYENLEG: +/- (eft) Eltérés bázishoz: +/- (eft) bázis: december

10 Határozati javaslat: Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót, valamint a két ülés között végzett tevékenységről szóló tájékoztatót. Határidő: március 27. Felelős: polgármester Fonyód, március 21. Hidvégi József s.k. polgármester Vissza a napirendhez

11 Ügyiratszám: 02/ - /2014. FONYÓD VÁROS JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 27-i ülésére Tárgy: Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete által meghatározott, a helyi szennyvízhálózatra történő utólagos rácsatlakozás feltételeként fizetendő díjról TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET! A helyi ingatlantulajdonosok részéről érkezett már, és várhatóan fog még érkezni megkeresés arra vonatkozóan, hogy a helyi szennyvíz-hálózatra rácsatlakozhassanak. Ezt a helyi önkormányzat hozzájárulása nélkül nem tehetik meg. A csatornahálózat kiépítése évben komoly költséggel járt, melynek az egy háztartásra jutó megállapított összege Ft volt, melyet az akkor rácsatlakozó környezethasználóknak legfeljebb 10 évi részletben kellett megfizetnie. A rendelet az előterjesztett tervezet szerint határozná meg a rácsatlakozás egyszeri díjának összegét új rácsatlakozók esetében. Az összeg csatornafejlesztési hozzájárulásként egy háztartásra - a évben meghatározott összeg évre (a MNB internetes kalkulátora szerint) vetített reálértéke alapul vételével Ft. Az egy háztartásra jutó összeg befizetéséről igazolást ad ki az Önkormányzat és a rákötési munkálatokhoz hozzájárul azzal a feltétellel, hogy azokat a rácsatlakozónak kell elvégeznie / elvégeztetnie. A rendelet e sajátos díj bevezetésével igazságos feltételekkel biztosítaná a hálózatra történő rákötés lehetőségét annak a környezethasználónak, aki jelenleg a csatornahálózatra még nem kötött rá és az egy háztartásra jutó Ft. hozzájárulást nem fizette meg. A jelenleg ismert talajterhelési díjfizetésre kötelezett környezethasználók száma (2013. december 31. napi állapot szerint): 169 környezethasználó. A részletfizetés lehetőségét nem javasolom biztosítani, tekintettel arra, hogy a 2002-ben fizetési kötelezettséget vállaló 1260 környezethasználóból jelenleg is 147 környezethasználónak tartozása áll fenn, mely követelés érvényesítésére polgári jogi úton van lehetőség. A Jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. (2) bekezdése alapján a rendeletmódosítás előzetes hatásvizsgálata: Jelen rendeletmódosításnak gazdasági, költségvetési kihatásai: valamennyi nem csatlakozott környezethasználó rácsatlakozása esetén (169 fő X Ft.=) Ft. bevétel növekedés. Környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. Adminisztratív terheket minimálisan ró a hivatalra.

12 Kérem a Jogi- és Humán Bizottságot, valamint a Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet megalkotására. Melléklet: az Ör. rendelet-tervezete Fonyód, március 20. Tisztelettel: dr. Szalontai András jegyző

13 Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.(III.28.) önkormányzati rendelete a szennyvízhálózatra történő rácsatlakozással kapcsolatos egyszeri hozzájárulásról Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed arra a környezethasználóra, aki Fonyód Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) illetékességi területén a már kiépült szennyvízhálózatra e rendelet kihirdetéséig nem csatlakozott rá, de rá kíván csatlakozni és a korábban a csatlakozás feltételeként kikötött Ft egyszeri lakossági hozzájárulást az Önkormányzat felé nem fizette meg. (a továbbiakban: rácsatlakozó). A hozzájárulás összege, módja 2. (1) A kiépült szennyvízhálózatra történő rácsatlakozáshoz az Önkormányzat engedélye szükséges. A hozzájárulás összege egyszeri Ft, mely összeget a rácsatlakozást megelőzően, a rácsatlakozáshoz való önkormányzati engedély előzetes feltételeként Fonyód Város Önkormányzat 1. sz. mellékletben megjelölt számlájára kell megfizetni. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeg megfizetésén túl a rácsatlakozónak vállalnia kell a rákötéssel kapcsolatos munkálatok megszervezését, lebonyolítását és költségeit is. 3. (1) A rácsatlakozási szándékot az Önkormányzat felé előzetesen írásban jelezni kell. A rácsatlakozási díj megfizetésekor, de legkésőbb azt követő 3 munkanapon belül az Önkormányzat a 2. sz. melléklet szerinti igazolást és engedélyt adja ki, mely a rácsatlakozás előzetes feltétele. (2) A díj akkor tekinthető megfizetettnek, ha e rendelet 1. -ban meghatározott összeg az önkormányzat 1. sz. mellékletben megjelölt számlájára beérkezik. (3) A befizetéskor az ingatlan helyrajzi számát fel kell tüntetni. Záró rendelkezések 4. (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Fonyód, március 27. Hidvégi József polgármester dr. Szalontai András jegyző Záradék A rendelet kifüggesztve helyben szokásos módon: Fonyód, dr. Szalontai András jegyző

14 1.sz. melléklet a /2014. (III.28.) rendelethez A szennyvízhálózatra történő rácsatlakozással kapcsolatos egyszeri hozzájárulás díját az alábbi számlára kell megfizetni: Számlatulajdonos: Számla típusa: Számlavezető neve: Fonyód Város Önkormányzat költségvetési számla Dél-dunántúli Takarékbank Zrt. Számlaszám:

15 2.sz. melléklet a /2014. (III.28.) rendelethez IGAZOLÁS Igazolom, hogy név: anyja neve: születési hely és idő: környezethasználó a helyrajzi számú, természetben 8640 Fonyód, cím alatti ingatlan vonatkozásában a szennyvízhálózatra történő rácsatlakozással kapcsolatos egyszeri hozzájárulás díjat Fonyód Város Önkormányzat számú költségvetési számlája javára.. napon Ft. összegben megfizette. A fenti befizetés tudomásul vételével egyidejűleg engedélyezem a szennyvízhálózatra történő rácsatlakozást. Fonyód, Hidvégi József Polgármester Vissza a napirendhez

16 FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 01/ /2014. Ügyintéző: dr. Szalontai András ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület március 27-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a Fonyódi Rendőrkapitányság évre vonatkozó beszámolójának véleményezésére Tisztelt Képviselő-testület! A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Fonyód vezetője, dr. Heffer Attila r.alezredes Úr a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 8.. (4) bekezdésére figyelemmel elkészítette a Rendőrkapitányság évre vonatkozó szakmai beszámolóját, amely jelen előterjesztés mellékletét képezi. Javasolom az előterjesztés mellékletét képező beszámoló elfogadását. Kérem a Jogi és Humán Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. Kelt: Fonyód, március 19. Határozati javaslat: Hidvégi József s.k. Polgármester Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Fonyód évről készített beszámolóját elfogadja. Határidő: Felelős: értelem szerint Hidvégi József, polgármester

17 Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Fonyód : 8640 Fonyód, Vitorlás u. 2. Pf. 88 /Fax: 06/85/ : Ügyszám: 14030/617/2014/ált. Hiv.szám: Tárgy: beszámoló Fonyód város közbiztonságáról Üi: dr. Heffer Attila r. alezredes B E S Z Á M O L Ó Fonyód város évi közbiztonsági helyzetéről Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jegyző Úr! Tisztelt Képviselőtestület! Fonyód Város Képviselőtestülete évben is napirendjére tűzte a város közrend-, és közbiztonsági helyzetének vizsgálatát, az erről szóló kapitányságvezetői beszámoló értékelését. A Rendőrségről szóló évi XXXIV. Törvény 8.. (4) bekezdése alapján a rendőrkapitányság vezetője az illetékességi területén működő települési önkormányzatoknak évente beszámol a közbiztonság helyzetéről, és a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről. A rendőrségről és az önkormányzatokról szóló törvények felelőssé teszik a megfelelő közrend-, közbiztonsági viszonyok alakulásáért mind a rendőrséget, mind pedig az önkormányzatokat és feladatokat is megszabnak az eredményesség érdekében. A fentiek alapján a év közbiztonságának alakulásáról Fonyód város tekintetében az alábbi beszámolót teszem.

18 A közbiztonsági és bűnügyi helyzet értékelésénél nem hagyhatók figyelmen kívül Fonyód földrajzi elhelyezkedése, társadalmi, gazdasági viszonyai, közlekedése, úthálózata és a környező települések, az itt található intézmények működési viszonyai sem. A Balaton közelsége miatt az év nagyobb részében országos viszonylatban átlagos forgalmat és bűnügyi környezetet eredményez, ugyanakkor az idegenforgalmi idényben nagyobb tömegeket vonz, ráadásul az autópálya közelsége könnyű és gyors megközelíthetőséget és távozási lehetőséget rejt magában nyáron és a többi hónapban is. A nyáron megnövekvő forgalom zömében pihenni, kikapcsolódni vágyó békés emberekből tevődik össze, azonban az áldozatot kereső bűnelkövetői körök, illetve a nem csendes pihenésre vágyó emberek is törvényszerűen arányaiban is sokkal nagyobb számban jelennek meg. Megjegyzem, hogy a szezonon kívüli időszakban a hónapokig üresen álló nyaraló ingatlanok védelme is komoly kihívást jelent, mivel az itt hagyott értékek vonzzák a bűnözőket. A Fonyódi Rendőrkapitányság bűnügyi helyzetét erősen meghatározza a nyári idegenforgalmi szezon, ennél fogva a legnagyobb figyelmet évben is a közterületek rendjének biztosítása és az itt lakók, illetve ide látogatók vagyonának védelme igényelte. A 2013-as évre ennek megfelelően határoztuk meg céljainkat, amelyek a következők voltak: A vagyon elleni, és közterületi bűncselekmények, így különösen a lakosságot leginkább irritáló és foglalkoztató betöréses lopások és a garázda jellegű erőszakos cselekmények számának csökkentése. A közterületi állomány tevékenységének erősítésével a lakosság köznyugalmát, és érezhetően aktív rendőri jelenlétet kellett biztosítani és az állampolgárok közösségeinek biztonságérzetét erősíteni. Törekedni kellett a lakossággal való aktív, kezdeményező párbeszédre, és a lakosság körében javítani kívántuk a rendőrség iránti bizalmat. A közterületi rendőri jelenlét során folyamatosan az állampolgárokat segítő, szolgáltató jelleget helyzetük előtérbe. Ennek érdekében szakszerű és kulturált rendőri magatartást vártam el. Folytatni és tovább terjeszteni kellett a különböző korosztályok számára a korosztályhoz igazított tartalmú bűn-, és baleset-megelőzési előadásokat, különös tekintettel az időskorúakra és a gyerekekre. Feladat volt a nyári idegenforgalom idején a közutak rendjének garantálása, a rendezvények nyugodt lefolyásának biztosítása a sikeres szezon érdekében. El kellett érnünk a baleseti helyzet javítását, főleg az ittas járművezetők forgalomból történő kiszűrésével, a megfelelő közlekedési morál és kultúra törvényes eszközökkel történő elérésével, a baleset-megelőzési tevékenység javításával, a gyermekek helyes közlekedésre nevelésével, különös figyelemmel a gyalogos és kerékpáros közlekedés biztonságára.

19 A 2013-as tevékenységünket ezen célok köré szerveztük, és amint az a jelentésből majd kivilágosodik, az utolsó pontban foglalt cél kivételével sikerült a célkitűzéseknek megfelelni. Szóltam a munkánkat befolyásoló körülményekről, környezetről. Ez nem csak az épített és természeti vagy társadalmi közeget jelenti, hanem a jogi környezetet is. Nagyon fontos, hogy a rendőrség csak törvényesen, tehát a hatályos jogszabályok mentén végezheti munkáját. Jelenleg a rendőrség munkájára jogszabály, illetve egyéb norma vonatkozik. Az elmúlt évben több nagy jelentőségű jogzsabály, kódex is hatályba lépett, amelyek alapvetően befolyásolták munkánkat ezek közül a legjelentősebbek az Új Büntető törvénykönyv (2012. évi C. törvény), a Büntetőeljárásról szóló törvény módosítása (2013. évi CLXXXVI. törvény), Új körözési törvény (2013. évi LXXXVIII. törvény) és az Életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályairól szóló törvény (2012. évi II. törvény 133/C. ). I. A város közbiztonsági helyzetének értékelése 1. A bűnügyi helyzet bemutatása A regisztrált bűncselekmények számának alakulása. (Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika adatai) Fonyód városában ha nem is minden bűncselekményi kategóriában, de összességében jelentősen, 50,5%-al csökkent a regisztrált bűncselekmények száma (1. melléklet). Ehhez hozzájárult nyilvánvalóan a jogszabályi környezet változása, azonban nem ebben az arányban, a csökkenés mögött érzékelhető valós tendencia is áll Bűncselekmények száma Közterületen elkövetett bűncselemények száma A beszámoló mellékletében található táblázatban azokat a bűncselekményi kategóriákat és egyéb jogellenes cselekményeket emeltem ki, amelyek Fonyód Város lakosságának szubjektív biztonságérzetére a legnagyobb befolyással bírhatnak (2. melléklet). A táblázatból világosan látszik, hogy az erőszakos, személy elleni bűncselekmények kategóriáiban sajnos emelkedés következett be, ami még akkor is probléma, ha kiemelkedően súlyos élet elleni bűncselekmény ebben az évben sem történt. A testi sértések és ezen belül a súlyos testi sértések, továbbá a garázdaságok száma is jelentős emelkedést mutat. Ugyanakkor ez az emelkedés nem látszik tendenciózusnak és átgondolva az idegenforgalmi szezon emelkedő látogatószámát, a rendezvények szaporodását nominálisan most sem magas, ami azt jelenti, hogy Fonyód most is békés, nyugodt város.

20 Emellett azt kell mondani, hogy az erőszakkal párosuló bűncselekmények számának emelkedésében szerepet játszanak társadalmi és kulturális jelenségek is, amelyek nem feltétlenül csak rendészeti beavatkozást igényelnek, szélesebb összefogással lehet megváltoztatni azokat. A lopások száma 51,6%-al csökkent. A személygépkocsi lopásokkal kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy Fonyód városában alacsony volt a számuk és ezt sikerült tartani. A zárt gépkocsi feltörés is tipikusan a nyári idegenforgalmi szezonhoz köthető cselekmény, amelynek száma Fonyódon kettővel emelkedett, azonban továbbra is alacsony, mindösszesen 4 darab történt. Kiemelkedő eredménynek tartom, hogy a lakásbetörések száma 76,3%-al csökkent. Ebben nagy szerepe volt az idegenforgalmi szezonra történő felkészülésnek, a potenciális elkövetői körök feltérképezésének, a közterületi szolgálat vezénylésének. A rablások terén emelkedés történt, amely összesen kettő elkövetést jelent a statisztikában levő számok szerint, azonban a városban elkövetett rablások közül valamennyinek az elkövetője felderítésre került és jelentős eredmény, hogy a nyári szezonban az idegenforgalomhoz kapcsolható rablás nem történt. Kifosztás ebben az évben sem történt. A lakosságot bosszantó rongálások száma is csökkent, mintegy 35,7%-al. Zsarolás kettő esetben, önbíráskodás egy esetben történt. A közterületen elkövetett bűncselekmények száma is csökkent 18,1%-al, és az utóbbi öt év legalacsonyabb számát mutatja. Ennek az idegenforgalmi szezon nyugalma, a közösség értéke miatt kiemelt jelentősége van A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, változása (bűnügyi fertőzöttség). A 100 ezer lakosra vetített bűncselekményszám mutatja meg a bűnügyi fertőzöttséget. Ez Fonyód városára alkalmazva 3867 bűncselekményt jelent. Ebből az látható, hogy a megyei átlagnál 6,5%-al, a Fonyódi Rendőrkapitányság teljes illetékességi területének átlagánál 5,1%-al alacsonyabb a Fonyódon elkövetett bűncselekmények száma. Az adat nyilván a korábbi évek számához képest tekintettel a több, mint ötven százalékos bűncselekmény szám csökkenésre is jelentős csökkenést mutat. Ráadásul ez az adat nem veszi figyelembe a nyári időszakban megnövekedett lakosságszámot, amely köztudomásúan többszöröse az állandó helyi lakosok számának, így ez a tény tovább javítja ezt az adatot.

21 2. A bűnüldöző munka értékelése (az eljáró szerv szerinti adatok alapján) A nyomozáseredményességi mutató alakulása. A fenti adatok mutatták be objektív szemszögből a közbiztonság helyzetét. A másik fontos kérdés, amiről be kell számolni az a közbiztonság érdekében végzett munka bemutatása. Ebben a kategóriában nem állnak rendelkezésre kizárólag Fonyód városára vonatkozó statisztikai adatok, ezért a teljes illetékességi területre vetítve tartalmazzák a Fonyódi Rendőrkapitányság munkáját. A nyomozás eredményessége a statisztikai adatok szerint mintegy hét százalékkal emelkedett és 45,53% lett. Ezzel a Fonyódi Rendőrkapitányság Somogy Megye második legeredményesebb kapitánysága és ennél eredményesebb utoljára 2009-ben volt a kapitányság. A nyomozás eredményességen belül a kevesebb bűncselekmény ellenére emelkedett a bíróság elé állítások (gyorsított eljárások) száma és aránya is, ami hatékonyabb munkavégzésre utal Nyomozás s eredményess nyesség alakulása 55,75 Nyomozás eredményesség 40,52 38,24 38,49 45, Bíróság elé állítások száma Bíróság elé állítások aránya % ,1 5,7 82 4,8 67 3, , A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója. A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozásának eredményessége a korábbi évek átlagához közelít. Az eredményesség a közterületen elkövetett cselekményekkel kapcsolatban nagyságrendileg az összes bűncselekmény nyomozás eredményességével azonos, 45,95%. 3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok. A bűncselekményi adatok mellett szólni kell a tulajdon elleni szabálysértések számának alakulásáról, hiszen a kettő adatot összeadva lehet hű képet kapni a közbiztonság ezen szegmenséről. A tulajdon elleni szabálysértések terén a regisztrált cselekmények száma tizennyolccal emelkedett (3. melléklet). Ezzel azt kell mondani, hogy a tulajdon elleni szabálysértések száma körülbelül havi átlagban 0,5 darabbal tehát a bűncselekmény szám csökkenésnél sokkal kisebb arányban - emelkedett. A tulajdon elleni szabálysértések közül kiemelkedik a lopások száma. Emellett magasabb számban a rongálások és a csalások voltak jelen. A csalásokról tudni kell, hogy eze általában interneten rendelt árucikkekkel függnek össze. A felderítés eredményessége a tulajdon elleni szabálysértések körében 25,4%.

22 4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások. A közlekedési helyzettel kapcsolatban azt kell megállapítani, hogy romlott a teljes illetékességi területen és Fonyód városában is. Emelkedett a közlekedési balesetek száma és sajnos halálos kimenetelű közlekedési baleset is történt Balesetek Halálos Könnyű Baleseti helyzet Személyi sérüléses Súlyos Anyagi káros Személygépkocsi Kerékpár Tehergépkocsi Gyorshajtás Rosszullét Kanyarodás Elsőbbség Követési távolság Elalvás Figyelmetlenség A diagrammokból kiolvasható, hogy az anyagi káros balesetek nőttek a legnagyobb számban. Már korábban észleltük, hogy a bevásárló központok, forgalmas üzletek parkolóiban és a rendezvények környezetében nagyon sok parkolás közben, tolatás közben történő koccanás van, amelyek miatt csak azért szükséges a rendőri intézkedés, mert a felek nem tudnak megegyezni, hogy ki a hibás vagy nem tudják a biztosító felé kitölteni a bejelentőt. Sok olyan eset is történt, amikor a parkolóban az okozó adatai hátrahagyása nélkül távozott. A személyi sérüléssel járó baleseteknél vezető ok az elsőbbségi szabályok megszegése, de a gyorshajtás is szerepel az okok között. Az okozók között továbbra is a gépjármű vezetők vannak a legnagyobb számban, de 2013-ban is volt a kerékpáros baleset is, amely többször párosult ittassággal. Az általános helyzettől annyi eltérés mutatható ki Fonyód városában, hogy az egyébként vezető okként szereplő gyorshajtás itt nem a legjellemzőbb baleseti ok. A balesetek időpontjával kapcsolatban elmondható, hogy a legtöbb a délelőtti órákban történt, ezt követi a délutáni időszak, majd az éjjeli órák.

23 II. A Fonyódi Rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok 1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága, a közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata Fonyód városában a rögzített adatok szerint 2013-ban összesen 5422 rendőri intézkedésre került sor. A tárgyévben került bevezetésre az a szolgálat ellátási rendszer, amelyet ún. őrszoba rendszer néven üzemeltettünk. Ebben a rendszerben Fonyód városának Balatonfenyvessel közösen van egy őrszobája, azaz egy állandóan ezen a területen tartózkodó mobil egység. Ezzel a rendszerrel az ábrán megyei bontásban látható módon nőtt az egyszerre szolgálatban lévő rendőrök száma és a terület rendőri lefedettsége. Az egység egy 24 órába hívható telefonnal került ellátásra, amely a lehető leggyorsabb elérési módot és legjobb reagálási lehetőséget rejti. Az alábbi ábra a Fonyódi Rendőrkapitányság közterületi aktivitását mutatja be a teljes illetékességi területre Közterületi tevékenys kenység Közterületi vezénylések és órák száma Vezénylések Órák Előállítások száma Elfogások száma Összesen Bcs tettenérés Elővezetések Látható, hogy a közterületi órák száma csökkent, ugyanakkor a területen szolgálatot teljesítő rendőrök aktivitása jelentősen emelkedett. Az elfogások száma 39, az előállítások száma 14,5, az elővezetések száma 36 százalékkal emelkedett. Ez azt mutatja, hogy az Őrszoba rendszerben rejlő lehetőségeket kihasználtuk, a szolgálat vezénylése pedig célirányos volt Összesen Bcs gyanú 0 Elrendelt Végrehajtott

24 2. A rendezvénybiztosítások. Különösen az idegenforgalmi szezonban, de azon kívül is komoly munkát jelentett a rendezvények vagy még inkább azok környezetének biztosítása. Ez várhatóan 2014-ben is folytatódik. Ki kell emelni a Kolbászfesztivált, a Május 1. napi tömeget, a Sörfesztivált és az augusztus 20. ünneppel kapcsolatos feladatokat Fonyód tekintetében, de a nyári időszakban a Vigadó téren, illetve a kikötő környezetében gyakorlatilag folyamatosan voltak rendezvények. 3. A rendkívüli, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok. A 2013-as év márciusában a rendkívüli hóhelyzetben kellett helyt állni, ezt követően a Dunán levonuló árvíz elleni védekezésben is segítettek kollégáink. Megoldandó helyzetet teremtett az augusztus 20-án érkezett vihar is. A viharokkal kapcsolatban a város egyes részein kialakult áramkimaradások esetére, a rendőri jelenléttel kapcsolatban külön is egyeztettünk az önkormányzattal. 4. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése. Ebben a kérdésben a Fonyódi Rendőrkapitányság teljes mértékben eleget tett a miniszteri utasításban foglaltaknak, jelen pillanatban is 100% a körzeti megbízotti feltöltöttség. El kell mondani, hogy a Fonyódi Rendőrkapitányság adott otthont novemberében a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság körzeti megbízotti tanfolyamának, ahol 48 Somogy megyei körzeti megbízottat képeztünk ki, akik sikeresen levizsgáztak és szolgálatba is álltak. 5. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése. A Belügyminisztérium tervei alapján 2013-ban kialakításra kerültek a megyei rendőrfőkapitányságokon a Tevékenység Irányítási Központok. Ez Somogy megyében december 1. napján kezdte meg működését. Ezzel párhuzamosan a rendőrkapitányságokon, így a Fonyódi Rendőrkapitányságon is megszűnt az ügyeleti szolgálati forma és szolgálat parancsnoki tevékenység kezdődött. 6. Az igazgatásrendészeti tevékenység. Az igazgatásrendészeti szakterületnek a tulajdon elleni szabálysértési ügyek mellett a más jellegű szabálysértések feldolgozásában is sok dolga akadt. Összesen 256 nem tulajdon elleni szabálysértés történt Fonyód területén. Emellett több száz engedélyügyi és helyszíni bírság végrehajtási eljárást is folytattak. 7. A bűn- és baleset-megelőzés A Fonyódi Rendőrkapitányság a év elején tovább folytatta a korábban megkezdett D.A.D.A program oktatását a Fonyódon működő Magyar Bálint Általános Iskolában. A rendszeres D.A.D.A órákon kívül, több, Fonyód városán kívüli oktatási intézményben is tartottunk bűnmegelőzéssel kapcsolatos előadásokat az intézmények előzetes felmérés és igénye alapján. Az év folyamán a bűnmegelőzési előadó havi rendszerességgel tartotta a kapcsolatot az illetékességi területünkön található oktatási intézményekkel és az alapszolgáltató központok munkatársaival. A tanév kezdetén és a téli ünnepek idején az illetékességi területünk valamennyi településével felvettük a kapcsolatot, és az adott időszakban általában tapasztalt veszélyekre irányuló bűnmegelőzési tájékoztatással éltünk, melyet több helyi média megjelentetett.

25 A középiskolások bevonásával az idegenforgalmi szezonban a fonyódi piac területén rendszeresen bűnmegelőzési tevékenységet végeztünk, több nyelvű szórólapokban hívtuk fel a figyelmet az értékek megóvására. Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy a zseblopások száma elenyésző volt a piacon. A balesetmegelőzési tevékenységben jelentős előremozdulás őszétől következett be. 2009/2010-es tanévtől az iskola rendőre program megindult, melyhez már 11 iskola csatlakozott. Emellett a kicsiknek elméleti oktatással egybekötött többfordulós KRESZ versenyt hirdettünk minden évben, illetve versenyt is lebonyolításra került. Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság, illetve a Somogy Megyei Balesetmegelőzési Bizottság által biztosított szóróanyagokat, tájékoztatókat a célközönségnek, a járművezetőknek az aktuális időszakokban eljuttattuk, az aktuális balesetmegelőzési akciókról a média bevonásával tájékoztatást adtunk. A nyári időszakban több táborban és rendezvényen tartottunk balesetmegelőzési előadásokat. A Balesetmegelőzési Bizottság munkáját koordináltuk. Kiemelt figyelmet fordítottunk a szeptemberi iskolakezdés miatt az iskolák környékének visszatérő ellenőrzésére. Örömteli, hogy a korábbi évekhez hasonlóan 2013 évben sem történt az iskolába járással összefüggésbe hozható, gyermekeket érintő közúti baleset a területünkön. 8. Együttműködés Fonyód Város Önkormányzatával egész évben együttműködtünk. Ez vonatkozott a rendezvények egyeztetésére, a parkolás rendjének betartatására. Aláírásra került az együttműködési megállapodás, amely megalapozza a rendőrök és a közterület felügyelő munkájának összehangolását. A bűn- és balesetmegelőzési tevékenység során aktív együttműködést folytattunk az oktatási intézményekkel és az alapszolgáltatóval is. A rendőrség számára fontos a polgárőr egyesületekkel történő együttműködés. Ebben a kérdésben Fonyódon is előrelépés történt, hiszen itt is alakult Polgárőr Egyesület, amellyel a jövőben már együttműködési megállapodás keretei között kívánunk közösen dolgozni. Egyebekben a Fonyódi Rendőrkapitányság 2013-ban közös szolgálatot az illetékességi területén működő polgárőr egyesületekkel 443 alkalommal, 702 fő rendőrrel, 766 polgárőrrel 3367 órában hajtottunk végre, ezen felül 588 alkalommal, 1535 polgárőr, 5637 órában önálló szolgálatot is teljesített. Közös szolgálatot hajtottunk végre mezőőrrel 48 alkalommal 576 órában. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel, valamint a polgárőrséggel történő együttműködés terén Fonyódon előrelépést jelent a megkötött együttműködési megállapodás és a helyi polgárőr egyesület megalakulása, amely reményeim szerint további javulást hoz a közbiztonság terén. Folyamatosan együttműködtünk több települési önkormányzattal a térfigyelő kamerarendszerek telepítése és engedélyezése során. III.

26 Tisztelt Képviselőtestület! Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra A statisztikai adatok és a lakosság szubjektív biztonságérzete nem feltétlenül párhuzamosak. Ugyanakkor a tapasztalatok, és a lakossági visszajelzések, továbbá az önkormányzat értékelése alapján összefoglalva kijelenthető, hogy a Fonyódi Rendőrkapitányság 2013-ben meg tudott felelni a szakmai, és a települési elvárásoknak. Az Önök által képviselt fonyódi emberek jogos elvárása, hogy Fonyód Városa biztonságos, élhető, nyugodt és a pihenni vágyók számára vonzó környezet legyen. Bízom abban, hogy az itt élő és ide látogató emberek a rendőrség és a vele együttműködő szervek, személyek munkája által az elért jó közbiztonsági körülményeket meg tudjuk tartani és még javulást is tapasztalhatnak. Mindezek érdekében az alábbi célokat tűztük ki 2014-re: A évi országgyűlési képviselő választással, az Európai Parlament tagjainak választásával, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, illetve a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtása, a választások zavartalanságának elősegítése Fonyódon. Fonyód város közbiztonságának fenntartása és javítása, fokozott figyelemmel az idegenforgalmi szezonra, a rendezvényekre és külterületek rendjére, továbbá az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló jogsértések elleni eredményes fellépésre. A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek számának csökkentését elősegítő baleset-megelőzési és egyéb rendőri tevékenység biztosítása. Törvényes, eredményes és hatékony fellépés a bűncselekményt elkövetőkkel szemben. Részvétel a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság munkájában, a Balaton idegenforgalmi szezonjának sikeréhez a közbiztonság szavatolásával való hozzájárulás. Kultúrált, segítő jellegű, de határozott, törvényes, szakszerű és hatékony rendőri intézkedések végrehajtása. Végezetül szeretném megköszönni Fonyód Város Önkormányzatának, képviselőtestületének, és a városi intézmények vezetőinek az elmúlt évben kapott segítséget és együttműködést. Bízom abban, hogy a Fonyódi Rendőrkapitányság és Fonyód Város Önkormányzata kapcsolatát a jövőben is hatékony, és a lakosság nyugalma, biztonsága érdekében való közös munka fogja jellemezni. Fonyód február 27. dr. Heffer Attila r. alezredes

27 kapitányságvezető 1. melléklet A regisztrált bűncselekmények számának alakulása Fonyód városában Bűncselekmények száma Közterületen elkövetett bűncselekmények száma

28 2. melléklet Bűncselekmény számok alakulása egyes bűncselekményi kategóriák szerint Fonyód városában Testi sértés Súlyos testi sértés Garázdaság Lopás Személygépkocsi lopás Gépkocsi feltörés Lakás betörés Rablás Kifosztás Rongálás Jármű önkényes elvétele Emberölés Zsarolás Orgazdaság Kiskorú veszélyeztetése Önbíráskodás melléklet Tulajdon elleni szabálysértések alakulása Fonyód városában 2013-ban Lopás Rongálás Jogtalan elsajátítás 1 0 Csalás 2 9 Orgazdaság 0 2 Sikkasztás 0 1 Összesen Vissza a napirendhez Ügyiratszám: 01/ /2014. Ügyintéző: Nagy Brigitta FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE Előterjesztés

29 Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének március havi ülésére Tárgy: A Fonyódi Óvoda és Bölcsőde 2014/2015. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása Tisztelt Képviselő- Testület! A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. (2) bekezdés b, pontja alapján a fenntartó dönt: - az óvodába történő bejelentkezés módjáról - az óvodai általános felvételi időpontról. A Nkt.49. (3) bekezdés szerint a települési önkormányzat közzéteszi az óvodai felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetben található. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt. A Nkt.8. (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévet a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető augusztus 31-ig marad hatályban a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény 24. (3) bekezdése, amely alapján a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni szeptember 1-től az óvodakötelezettség három éves kortól áll be. A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott módon. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20. (1-8) bekezdésében rendelkezik az óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítéséről. A 22/2013.(III.22.) EMMI rendelet 5. (1) pontja alapján az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé saját honlapján, valamint a helyben szokásos módon. Fonyód Város Önkormányzatának a Fonyódi Óvodában az óvodát igénylő és az óvodai nevelésre kötelezett gyermekek beiratkozását a 2014/2015. nevelési évre a következő időpontban célszerű meghatároznia: május 12. (hétfő) óra között és május 13. (kedd) óra között. A beíratás helye: Fonyódi Óvoda és Bölcsőde, 8640 Fonyód Fő u. 25. óvodavezetői iroda A fenntartó a felhívást közzé teszi: Fonyód Város honlapján, Fonyódi Hírmondóban. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

30 - a gyermek személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa - a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa - a gyermek születési anyakönyvi kivonata - a gyermek TAJ kártyája. A beíratásról szóló hirdetmény jelen előterjesztés mellékletét képezi. Kérem, a Jogi és Humán Bizottságot az előterjesztés megvitatására, a Képviselő- testületet a döntéshozatalra! Fonyód, Hidvégi József polgármester Határozati javaslat: 1. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályos jogszabályokat figyelembe véve az óvodai nevelést ellátó Fonyódi Óvoda és Bölcsődébe a 2014/2015. nevelési évre vonatkozó beiratkozás időpontját az alábbiakban határozza meg: május 12.(hétfő) óra között és május 13. (kedd) óra között. 2. A beíratás helye: Fonyódi Óvoda és Bölcsőde, 8640 Fonyód Fő u. 25. óvoda vezetői iroda. A beiratkozáshoz szükséges a gyermek személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, a gyermek születési anyakönyvi kivonata és a gyermek TAJ kártyája. 3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a fentiek Fonyód Város honlapján, illetve a Fonyódi Hírmondó c. helyi újságban történő közzététele iránt intézkedjen. Határidő: március 31. Felelős: polgármester Vissza a napirendhez F O N Y Ó D I K U L T U R Á L I S I N T É Z M É N Y E K 8640 Fonyód, Szent István u Tel./Fax: 85/ honlap: Ügyiratszám: 8/2014 ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 18-i rendkívüli ülésére

31 Tárgy: Előterjesztés a évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatási pályázat beadásáról Tisztelt Képviselő-testület! Varga István FOKI mb. igazgató Úrral történt egyeztetés alapján az alábbi előterjesztést teszem. A 9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet a könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásról, valamint a muzeális intézmények szakmai támogatásának évi szabályairól szól. A közművelődési támogatásokra rendelkezésre álló összeg 50 %-os önrész mellett - a helyi önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására használható fel. A helyi önkormányzat a támogatást a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben való rögzítéssel, valamint az onnan kinyomtatott adatlapok és a szükséges mellékletek benyújtásával igényelheti. Az igénylést március 25-éig elektronikusan, valamint egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani a Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve részére. Az Igazgatóság a hiányos kérelem hiánypótlására 8 napos határidőt tűz ki. Az Igazgatóság a formailag megfelelő támogatási kérelmet egy eredeti példányban legkésőbb április 20- áig megküldi a Nemzeti Művelődési Intézet részére. A támogatási jegyzéket a miniszter legkésőbb május 30-áig a minisztérium honlapján közzéteszi. Az új FOKI épület hang- és fénytechnikai berendezéseire a évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Ft volt, ugyanekkora önrész mellett. Azonban a benyújtott igény Ft volt, vagyis nem tudtuk teljes mértékben megvásárolni azokat a műszaki berendezéseket, amelyek szükségesek a programok probléma nélküli lebonyolításához. Ezért ebben az évben hasonló tárgykörben, de az azóta módosított, kiegészített tartalommal kívánunk pályázatot benyújtani. Az ajánlat az alábbi műszaki tartalomra terjed ki: Megnevezés db Bruttó Egységár: Bruttó Összesen: Samsung UE46F6400AWXXH 3D 46" televízió + Stell SHO1004S fali konzol Ft Ft Elite Screen M128NWX 16:10 képarányú rolós vetítővászon Ft Ft Optoma X 501 Projektor 4500 AnsiLumen Izzó élettartam 4000óra Ft Ft Mennyezeti konzol projektorhoz Ft Ft HDMI kábel Projektorhoz 15m Ft Ft Shure SM 58 dinamikus énekmikrofon Ft Ft Rode HS1-P fejmikrofon bézs színben Ft Ft Rode LAVALIER csíptetős mikrofon Ft Ft Rode NT5 kismembrános kardioid ceruza mikrofon Ft Ft

32 illesztett pár (2db térmikrofon egy szetben) American Audio ECO-MS1 gémes mikrofonállvány Ft Ft Mikrofonkengyel kábelnélküli mikrofonhoz Ft Ft Mikrofonkábel térmikrofonokkhoz 10m Ft Ft NICOLS LEDBAR MULTI LED Wash lámpa Ft Ft Világításkonzol Nicols Led-hez Ft Ft Hálózati elosztó Nicols Led-hez Ft Ft C kampó Nicols Led-hez Ft Ft S Rack 4HE Rack Hordláda Monitor erősítő számára Ft Ft S Rack 6HE Rack Hordláda PA erősítők számára Ft Ft S Rack 8HE Rack Hordláda Vezetéknélküli mikrofonvevők + Rendszer EQ+ CD játszó számára Ft Ft Philips Pacific színházi fejgép (9-19' optika +4es színváltó keret + Izzó + Állvány + 20m 1.5 gumikábel Ft Ft Bruttó Ft A támogatási kérelemhez csatolni kell a közművelődési támogatás alapjául szolgáló saját forrás betervezését igazoló költségvetési rendelet érintett fejezetének hiteles másolatát, Mellékeljük a beküldendő adatlap másolatát. Kérem a Jogi és Humán, valamint a Pénzügyi és a Városfejlesztési Bizottságot, hogy tárgyalja meg a FOKI kérését illetve a Képviselő-testületet a döntéshozatalra. Határozati javaslat: 1. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás évi szabályairól szóló 9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet alapján pályázni kíván a közművelődési intézmény (Fonyódi Kulturális Intézmények Fonyód, Szent István u. 29.) technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására. 2. A Képviselő-testület a évi költségvetése terhére vállalja, hogy saját forrásból az Ft-ot összeget biztosítja. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat, szükség esetén a hiánypótlás előírt határidőben való benyújtására és felkéri a jegyzőt a benyújtáshoz szükséges dokumentumok előkészítésére. Határidő: Felelős: folyamatos Polgármester, Jegyző Fonyód, március 20. Hidvégi József polgármester

33 1. melléklet a 9/2014. (II. 3.) EMMI rendelethez Kérelem közművelődési intézmény, közösségi színtér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására Fonyód Város Önkormányzata a települési önkormányzat neve Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy: 1. A közművelődési feladatellátásomban közreműködő alábbi közművelődési intézmény(ek), közösségi színtér(ek) technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására idén, az Önkormányzat saját forrásból az alábbi összegek ráfordítását tervezi: Az intézmény, színtér megnevezése Saját forrás mértéke (ezer forintban) Fonyódi Kulturális Intézmények A 10%-os keretből igénylem a támogatást az alábbi közművelődési intézmény(ek), közösségi színtér(ek) tekintetében: Az intézmény, színtér megnevezése Alapítás, kijelölés éve Dátum: Fonyód, március 25. P. H jegyző polgármester Vissza a napirendhez Ügyiratszám: 0301 /2014.

34 ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 27-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Kft évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról Tisztelt Képviselő-testület! A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 33. (1) alapján az ajánlatkérők a költségvetési év elején, lehetőség szerint március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. Az előterjesztés mellékleteként csatolom a Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Kft évi Közbeszerzési Tervét továbbiakban: Közbeszerzési Terv. A Közbeszerzési Terv nem kötelezi az intézményt az eljárások lefolytatására. A közbeszerzési terv módosítható, amennyiben év közben újabb beszerzési igény lép fel. A Közbeszerzési Terv 1. számú melléklete a tervezett közbeszerzések listáját tartalmazza A Közbeszerzési Terv 2. számú melléklete a határidő számításokat tartalmazza. A évi közbeszerzési értékhatárokat a Közbeszerzési Terv 3. számú melléklete tartalmazza. Kérem, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a határozathozatalra. Határozati javaslat: Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Kft évi Közbeszerzési Tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. Felelős: ügyvezető Határidő: március 27. Fonyód, március 19. Iváncsicsné Perusza Ditta ügyvezető

35 A 0301 /2014. számú előterjesztés melléklete Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Kft ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE I. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 33. (1) alapján az ajánlatkérők a költségvetési év elején, lehetőség szerint március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési terv nyilvános. A terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, de ezt a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv készítésére vonatkozó kötelezettség előírásának célja az, hogy az ajánlatkérő szervezeteket rászorítsa arra, minél hamarabb vegyék számba az adott évre tervezett közbeszerzéseiket, megelőzve ezzel a közbeszerzések részekre bontása tilalmának megsértését, vagy a késedelmes, illetve nem megfelelő eljárás indítást. A közbeszerzési terv a közbeszerzések ellenőrzése szempontjából is jelentőséggel bír, mivel összevethető az éves statisztikai összegzéssel. Az ajánlatkérők ugyanis éves statisztikai összegezést kötelesek készíteni az éves beszerzéseikről, amelyet a Közbeszerzési Hatóság részére kell megküldeniük a következő év május 31-éig. A Közbeszerzési Hatóság pedig köteles a hazai összesített közbeszerzési statisztikát az Európai Bizottság részére továbbítani. A közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésekre vagy a közbeszerzési tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésekre vonatkozó eljárást is le lehet folytatni, ha előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel. Ilyenkor a tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva annak indoklását is. A közbeszerzési terv módosításáért, aktualizálásáért az ügyvezető a felelős. A Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Kft évi tervezett közbeszerzéseit összesítve az 1. számú melléklet tartalmazza. II. A KÖZBESZERZÉSI TERV MEGŐRZÉSE ÉS MEGKÜLDÉSE Az elkészült közbeszerzési tervet az érintett évet követő 5 évig meg kell őrizni. A közbeszerzési terv megőrzéséért, és az abba történő betekintés lehetővé tételéért az ügyvezető a felelős. A közbeszerzési tervbe való betekintést munkanapon munkaidőben (Hétfő - Csütörtök 7:45-16:15, Péntek: 7:45-13:15), KFt székhelyén, valamint az önkormányzat honlapján kell biztosítani A közbeszerzési terv megküldése a Közbeszerzési Hatóság vagy az illetékes ellenőrző szerveknek kifejezetten erre vonatkozó kérése esetén kötelező.

36 A terv megküldése, és ezek nyilvántartása az ügyvezető feladata. A megküldött terv időközbeni változása esetén újbóli megküldés szükséges, melyért szintén az ügyvezető a felelős. III. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA III.1. A közbeszerzés tárgya lehet: 1. árubeszerzés, 2. szolgáltatás megrendelése, 3. szolgáltatási koncesszió, 4. építési beruházás, 5. építési koncesszió. Amennyiben a kötendő szerződés több különböző típusú, egymással szükségszerűen összefüggő tárgyat tartalmaz, akkor a szerződést a meghatározó értékű tárgy szerint kell minősíteni. III.1.1 Árubeszerzés Az árubeszerzés olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy anélkül történő - megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést is. III.1.2. Szolgáltatás megrendelése A szolgáltatás megrendelése - árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő - olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérő részéről. III.1.3. Szolgáltatási koncesszió A szolgáltatási koncesszió olyan szolgáltatás megrendelés, amelynek alapján az ajánlatkérő a szolgáltatás nyújtásának jogát (hasznosítási jog) meghatározott időre átengedi, és ellenszolgáltatása a hasznosítási jog vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt, ahol a hasznosításhoz kapcsolódó kockázatokat teljes egészében vagy legalább jelentős részben a nyertes ajánlattevő viseli. III.1.4. Építési beruházás Az építési beruházás olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a következő valamelyik munka megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérő részéről: a) a Kbt. 1. mellékletben felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt; b) építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt; c) az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen eszközzel, vagy módon történő kivitelezése. III.1.5. Építési koncesszió Az építési koncesszió olyan építési beruházás, amely alapján az ajánlatkérő ellenszolgáltatása az építmény hasznosítási jogának meghatározott időre történő átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt, ahol a

37 hasznosításhoz kapcsolódó kockázatokat teljes egészében vagy legalább jelentős részben a nyertes ajánlattevő viseli. III.2. Kivételek a közbeszerzés tárgyában A kivételek a Kbt. 9. és ában találhatók meg. IV. A KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKE, ÉRTÉKHATÁROK IV.1. A közbeszerzési értékhatárokat a 3. számú melléklet tartalmazza. IV.2. A közbeszerzés értékének meghatározását a Kbt ok szabályozzák. V. HATÁRIDŐK SZÁMÍTÁSA A közbeszerzési eljárások ütemezéséhez elengedhetetlen a különböző eljárások időszükségletének ismerete. A határidők kiszámításához szükséges információkat a 2. számú melléklet tartalmazza. Fonyód, március 19. Iváncsicsné Perusza Ditta ügyvezető Záradék: Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmény évi közbeszerzési tervét a../2014 (II.27.) határozatával elfogadta. Fonyód, március 27.. Dr. Szalontai András jegyző 1.számú melléklet

38 Sorszám 1. Élelmiszer alapanyagok beszerzése A közbeszerzés tárgya típusa mennyisége becsült értéke ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Kft hirdetmény feladásának/megküldésének tervezett határideje teljesítés határideje értékhatár szerint választott eljárás Árubeszerzés Ft április 30. folyamatos nemzeti nyílt típusa egyéb információ

39 HATÁRIDŐK SZÁMÍTÁSA 2. számú melléklet A megadott határidőkbe a kezdőnap nem számít bele. Kezdőnap az a nap, melyre a határidő megkezdésére okot adó cselekmény vagy egyéb körülmény esik. Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az ezt követő legközelebbi munkanapon jár le. I. KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁROKAT ELÉRŐ KÖZBESZERZÉSEK I. 1. Nyílt eljárás Ajánlattételi határidő: min 45 nap (hirdetmény feladásának napjától) Ajánlatok elbírálása: bontástól számított 30 napon belül (lehető legrövidebb időn belül) Tájékoztatás az eljárás eredményéről: ajánlatok elbírálását követő 3 munkanapon belül Szerződéskötés: összegezés megküldését követő 10. nap után I. 2. Meghívásos eljárás Részvételi határidő: min 30 nap (hirdetmény feladásának napjától) Jelentkezések elbírálása: - (lehető legrövidebb időn belül) Részvételi eredményhirdetés: max 30 nap (jelentkezések bontásától) Ajánlattételi felh. megküldése: max 5 munkanap (részvételi eredményhirdetéstől) Ajánlattételi határidő: min 40 nap (felhívás megküldésétől) Ajánlatok elbírálása: bontástól számított 30 napon belül (lehető legrövidebb időn belül) Tájékoztatás az eljárás eredményéről: ajánlatok elbírálását követő 3 munkanapon belül Szerződéskötés: összegezés megküldését követő 10. nap után I. 3. Tárgyalásos eljárás, hirdetmény közzétételével induló Részvételi határidő: min 30 nap (hirdetmény feladásának napjától) Jelentkezések elbírálása: - (lehető legrövidebb időn belül) Részvételi eredményhirdetés: max 30 nap (jelentkezések bontásától) Ajánlattételi felh. megküldése: max 5 m.nap (részvételi eredményhirdetéstől) Ajánlattételi határidő: - (elegendő idő legyen) Ajánlatok elbírálása: bontástól számított 30 napon belül

40 (lehető legrövidebb időn belül) Tájékoztatás az eljárás eredményéről: ajánlatok elbírálását követő 3 munkanapon belül Szerződéskötés: összegezés megküldését követő 10. nap után I. 4. Tárgyalásos, hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás 5) Ajánlattételi felh. megküldése: 0 (eljárás megkezdése napján) 6) Ajánlattételi határidő: - (elegendő idő legyen) 7) Eredményhirdetés: max 30 nap (tárgyalások befejezésétől) 8) Szerződéskötés: 0 Egyebek 17) Kieg. tájékoztatás adása: Kbt. 45. szerint 18) Jegyzőkönyv konzultációról: max 5 nap (konzultáció után, megküldve) A NEMZETI ELJÁRÁSREND Ajánlattételi határidő: min 20 nap (hirdetmény feladásának/megküldésének napjától) Ajánlatok elbírálása: bontástól számított 30 napon belül (lehető legrövidebb időn belül) Tájékoztatás az eljárás eredményéről: ajánlatok elbírálását követő 3 munkanapon belül Szerződéskötés: összegezés megküldését követő 10. nap után Egyebek 14) Dokumentáció megküldése: max 2 m.nap (kérelem kézhezvételétől) 15) Jegyzőkönyv konzultációról: max 5 nap (konzultáció után, megküldve) 16) Jegyzőkönyv bontásról: max 5 nap (bontás után, megküldve)

41 KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROK a évre a közbeszerzési értékhatárok I. Az uniós közbeszerzési értékhatárok 3. számú melléklet január 1-jétől december 31-éig a közösségi eljárásrendben irányadó közbeszerzési értékhatárok a következők: 1. A Kbt. II. részének a Kbt. XIV: fejezetének kivételével történő alkalmazásakor Árubeszerzés esetén: - a Kbt. 6. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel: euró, azaz forint; - a Kbt. 6. (1) bekezdése szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a Kbt. 6. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a beszerzendő áru a 2. mellékletben nem szerepel: euró, azaz forint. Építési beruházás esetén: euró, azaz forint. Építési koncesszió esetén: euró, azaz forint. Szolgáltatás megrendelése esetén; illetve ha a tervpályázati eljárás eredményként szolgáltatás megrendelésére kerül sor; továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege esetén: - a Kbt. 6. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a szolgáltatás a Kbt. 3. mellékletében szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatásokat: euró, azaz forint; - a Kbt. 6. (1) bekezdésében meghatározott egyéb ajánlatkérő esetében, ha a szolgáltatás a Kbt. 3. mellékletében szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatásokat: euró, azaz forint; - a Kbt. 3. mellékletében a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatások és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatások, valamint a Kbt. 4. melléklete szerinti szolgáltatások esetében: euró, azaz forint; 2. A Kbt. II. részének a Kbt. XIV. fejezetével történő együttes alkalmazásakor: Árubeszerzés esetén: euró, azaz forint. Építési beruházás esetén: euró, azaz forint. Szolgáltatás megrendelése esetén; illetve ha a tervpályázati eljárás eredményként szolgáltatás megrendelésére kerül sor; továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege esetén: euró, azaz forint.

42 I. A nemzeti közbeszerzési értékhatárok 1. A Kbt. III. részének a Kbt. XIV. fejezetének kivételével történő alkalmazásakor: Árubeszerzés esetén: 8 millió forint, Építési beruházás esetén: 15 millió forint, Építési koncesszió esetén: 100 millió forint, Szolgáltatás megrendelése esetén: 8 millió forint, Szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió forint. 2. A Kbt. III. részének a Kbt. XIV. fejezetével történő együttes alkalmazásakor: Árubeszerzés esetén: 50 millió forint, Építési beruházás esetén: 100 millió forint, Szolgáltatás megrendelése esetén: 50 millió forint. A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója alapján (KÉ évi 6. szám, január 15.) Vissza a napirendhez

43 Ügyiratszám: 41 /2014. ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Fonyód Óvoda és Bölcsőde évi közbeszerzéseiről Tisztelt Képviselő-testület! A Fonyód Óvoda és Bölcsőde, a évben nem folytatott le közbeszerzési eljárást, mivel egyetlen beszerzése sem haladta meg a közbeszerzési értékhatárt. Az intézmény a évi közbeszerzésekről szóló beszámolóját akkor is ha az nullás adatokat tartalmaz az intézmény igazgatója készíti el és küldi meg a Közbeszerzési Hatóság felé legkésőbb a tárgy évet követő év május 31-ig. Kérem a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a határozathozatalra. Határozati javaslat: 1. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Fonyód Óvoda és Bölcsőde évi közbeszerzéseiről szóló beszámolót. Felelős: intézményvezető Határidő: április Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja az intézményvezetőt, hogy a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 36. (1) bekezdése szerint legkésőbb május 31-ig küldje meg az önkormányzat évi beszerzéseiről szóló éves statisztikai összegzést a Közbeszerzési Hatóság részére. Felelős: intézményvezető Határidő: május 31. Fonyód, március 19. Vissza a napirendhez Szántó Andrea Intézményvezető

44 Ügyiratszám: 42 /2014. ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 27-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a Fonyódi Óvoda és Bölcsőde évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról Tisztelt Képviselő-testület! A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 33. (1) alapján az ajánlatkérők a költségvetési év elején, lehetőség szerint március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. Az előterjesztés mellékleteként csatolom a Fonyódi Óvoda és Bölcsőde Közbeszerzési Tervét továbbiakban: Közbeszerzési Terv évi A Közbeszerzési Terv nem kötelezi az intézményt az eljárások lefolytatására. A közbeszerzési terv módosítható, amennyiben év közben újabb beszerzési igény lép fel. Az intézmény nem tervez a évben közbeszerzési eljárást lefolytatni, amelyről a Közbeszerzési Terv 1. számú melléklete tanúskodik. A Közbeszerzési Terv 2. számú melléklete a határidő számításokat tartalmazza. A évi közbeszerzési értékhatárokat a Közbeszerzési Terv 3. számú melléklete tartalmazza. Kérem, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a határozathozatalra. Határozati javaslat: Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Fonyódi Óvoda és Bölcsőde évi Közbeszerzési Tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. Felelős: intézményvezető Határidő: március 27. Fonyód, február 4. Szántó Andrea intézményvezető

45 A 42 /2014. számú előterjesztés melléklete Fonyódi Óvoda és Bölcsőde ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE I. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 33. (1) alapján az ajánlatkérők a költségvetési év elején, lehetőség szerint március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési terv nyilvános. A terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, de ezt a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv készítésére vonatkozó kötelezettség előírásának célja az, hogy az ajánlatkérő szervezeteket rászorítsa arra, minél hamarabb vegyék számba az adott évre tervezett közbeszerzéseiket, megelőzve ezzel a közbeszerzések részekre bontása tilalmának megsértését, vagy a késedelmes, illetve nem megfelelő eljárás indítást. A közbeszerzési terv a közbeszerzések ellenőrzése szempontjából is jelentőséggel bír, mivel összevethető az éves statisztikai összegzéssel. Az ajánlatkérők ugyanis éves statisztikai összegezést kötelesek készíteni az éves beszerzéseikről, amelyet a Közbeszerzési Hatóság részére kell megküldeniük a következő év május 31-éig. A Közbeszerzési Hatóság pedig köteles a hazai összesített közbeszerzési statisztikát az Európai Bizottság részére továbbítani. A közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésekre vagy a közbeszerzési tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésekre vonatkozó eljárást is le lehet folytatni, ha előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel. Ilyenkor a tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva annak indoklását is. A közbeszerzési terv módosításáért, aktualizálásáért az intézményvezető a felelős. A Fonyódi Óvoda és Bölcsőde évi tervezett közbeszerzéseit összesítve az 1. számú melléklet tartalmazza. II. A KÖZBESZERZÉSI TERV MEGŐRZÉSE ÉS MEGKÜLDÉSE Az elkészült közbeszerzési tervet az érintett évet követő 5 évig meg kell őrizni. A közbeszerzési terv megőrzéséért, és az abba történő betekintés lehetővé tételéért az intézményvezető a felelős. A közbeszerzési tervbe való betekintést munkanapon munkaidőben (Hétfő - Csütörtök 7:45-16:15, Péntek: 7:45-13:15), az intézmény székhelyén, valamint az önkormányzat honlapján kell biztosítani A közbeszerzési terv megküldése a Közbeszerzési Hatóság vagy az illetékes ellenőrző szerveknek kifejezetten erre vonatkozó kérése esetén kötelező.

46 A terv megküldése, és ezek nyilvántartása az intézményvezető feladata. A megküldött terv időközbeni változása esetén újbóli megküldés szükséges, melyért szintén az intézményvezető felelős. III. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA III.1. A közbeszerzés tárgya lehet: 1. árubeszerzés, 2. szolgáltatás megrendelése, 3. szolgáltatási koncesszió, 4. építési beruházás, 5. építési koncesszió. Amennyiben a kötendő szerződés több különböző típusú, egymással szükségszerűen összefüggő tárgyat tartalmaz, akkor a szerződést a meghatározó értékű tárgy szerint kell minősíteni. III.1.1 Árubeszerzés Az árubeszerzés olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy anélkül történő - megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést is. III.1.2. Szolgáltatás megrendelése A szolgáltatás megrendelése - árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő - olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérő részéről. III.1.3. Szolgáltatási koncesszió A szolgáltatási koncesszió olyan szolgáltatás megrendelés, amelynek alapján az ajánlatkérő a szolgáltatás nyújtásának jogát (hasznosítási jog) meghatározott időre átengedi, és ellenszolgáltatása a hasznosítási jog vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt, ahol a hasznosításhoz kapcsolódó kockázatokat teljes egészében vagy legalább jelentős részben a nyertes ajánlattevő viseli. III.1.4. Építési beruházás Az építési beruházás olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a következő valamelyik munka megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérő részéről: a) a Kbt. 1. mellékletben felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt; b) építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt; c) az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen eszközzel, vagy módon történő kivitelezése. III.1.5. Építési koncesszió Az építési koncesszió olyan építési beruházás, amely alapján az ajánlatkérő ellenszolgáltatása az építmény hasznosítási jogának meghatározott időre történő átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt, ahol a

47 hasznosításhoz kapcsolódó kockázatokat teljes egészében vagy legalább jelentős részben a nyertes ajánlattevő viseli. III.2. Kivételek a közbeszerzés tárgyában A kivételek a Kbt. 9. és ában találhatók meg. IV. A KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKE, ÉRTÉKHATÁROK IV.1. A közbeszerzési értékhatárokat a 3. számú melléklet tartalmazza. IV.2. A közbeszerzés értékének meghatározását a Kbt ok szabályozzák. V. HATÁRIDŐK SZÁMÍTÁSA A közbeszerzési eljárások ütemezéséhez elengedhetetlen a különböző eljárások időszükségletének ismerete. A határidők kiszámításához szükséges információkat a 2. számú melléklet tartalmazza. Fonyód, március 19. Szántó Andrea intézményvezető Záradék: Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmény évi közbeszerzési tervét a../2014 (II.27.) határozatával elfogadta. Fonyód, március 27.. Dr. Szalontai András jegyző 1.számú melléklet

48 2014. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV Fonyódi Óvoda és Bölcsőde Sorszám A közbeszerzés tárgya típusa mennyisége becsült értéke hirdetmény feladásának/megküldésének tervezett határideje teljesítés határideje értékhatár szerint választott eljárás típusa egyéb információ

49 HATÁRIDŐK SZÁMÍTÁSA 2. számú melléklet A megadott határidőkbe a kezdőnap nem számít bele. Kezdőnap az a nap, melyre a határidő megkezdésére okot adó cselekmény vagy egyéb körülmény esik. Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az ezt követő legközelebbi munkanapon jár le. I. KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁROKAT ELÉRŐ KÖZBESZERZÉSEK I. 1. Nyílt eljárás Ajánlattételi határidő: min 45 nap (hirdetmény feladásának napjától) Ajánlatok elbírálása: bontástól számított 30 napon belül (lehető legrövidebb időn belül) Tájékoztatás az eljárás eredményéről: ajánlatok elbírálását követő 3 munkanapon belül Szerződéskötés: összegezés megküldését követő 10. nap után I. 2. Meghívásos eljárás Részvételi határidő: min 30 nap (hirdetmény feladásának napjától) Jelentkezések elbírálása: - (lehető legrövidebb időn belül) Részvételi eredményhirdetés: max 30 nap (jelentkezések bontásától) Ajánlattételi felh. megküldése: max 5 munkanap (részvételi eredményhirdetéstől) Ajánlattételi határidő: min 40 nap (felhívás megküldésétől) Ajánlatok elbírálása: bontástól számított 30 napon belül (lehető legrövidebb időn belül) Tájékoztatás az eljárás eredményéről: ajánlatok elbírálását követő 3 munkanapon belül Szerződéskötés: összegezés megküldését követő 10. nap után I. 3. Tárgyalásos eljárás, hirdetmény közzétételével induló Részvételi határidő: min 30 nap (hirdetmény feladásának napjától) Jelentkezések elbírálása: - (lehető legrövidebb időn belül) Részvételi eredményhirdetés: max 30 nap (jelentkezések bontásától) Ajánlattételi felh. megküldése: max 5 m.nap (részvételi eredményhirdetéstől) Ajánlattételi határidő: - (elegendő idő legyen) Ajánlatok elbírálása: bontástól számított 30 napon belül (lehető legrövidebb időn belül) Tájékoztatás az eljárás eredményéről: ajánlatok elbírálását követő 3 munkanapon

50 belül Szerződéskötés: összegezés megküldését követő 10. nap után I. 4. Tárgyalásos, hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás Ajánlattételi felh. megküldése: 0 (eljárás megkezdése napján) Ajánlattételi határidő: - (elegendő idő legyen) Eredményhirdetés: max 30 nap (tárgyalások befejezésétől) Szerződéskötés: 0 Egyebek Kieg. tájékoztatás adása: Kbt. 45. szerint Jegyzőkönyv konzultációról: max 5 nap (konzultáció után, megküldve) A NEMZETI ELJÁRÁSREND Ajánlattételi határidő: min 20 nap (hirdetmény feladásának/megküldésének napjától) Ajánlatok elbírálása: bontástól számított 30 napon belül (lehető legrövidebb időn belül) Tájékoztatás az eljárás eredményéről: ajánlatok elbírálását követő 3 munkanapon belül Szerződéskötés: összegezés megküldését követő 10. nap után Egyebek Dokumentáció megküldése: max 2 m.nap (kérelem kézhezvételétől) Jegyzőkönyv konzultációról: max 5 nap (konzultáció után, megküldve) Jegyzőkönyv bontásról: max 5 nap (bontás után, megküldve) KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROK 3. számú melléklet

51 a évre a közbeszerzési értékhatárok I. Az uniós közbeszerzési értékhatárok január 1-jétől december 31-éig a közösségi eljárásrendben irányadó közbeszerzési értékhatárok a következők: 1. A Kbt. II. részének a Kbt. XIV: fejezetének kivételével történő alkalmazásakor Árubeszerzés esetén: - a Kbt. 6. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel: euró, azaz forint; - a Kbt. 6. (1) bekezdése szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a Kbt. 6. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a beszerzendő áru a 2. mellékletben nem szerepel: euró, azaz forint. Építési beruházás esetén: euró, azaz forint. Építési koncesszió esetén: euró, azaz forint. Szolgáltatás megrendelése esetén; illetve ha a tervpályázati eljárás eredményként szolgáltatás megrendelésére kerül sor; továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege esetén: - a Kbt. 6. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a szolgáltatás a Kbt. 3. mellékletében szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatásokat: euró, azaz forint; - a Kbt. 6. (1) bekezdésében meghatározott egyéb ajánlatkérő esetében, ha a szolgáltatás a Kbt. 3. mellékletében szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatásokat: euró, azaz forint; - a Kbt. 3. mellékletében a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatások és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatások, valamint a Kbt. 4. melléklete szerinti szolgáltatások esetében: euró, azaz forint; 2. A Kbt. II. részének a Kbt. XIV. fejezetével történő együttes alkalmazásakor: Árubeszerzés esetén: euró, azaz forint. Építési beruházás esetén: euró, azaz forint. Szolgáltatás megrendelése esetén; illetve ha a tervpályázati eljárás eredményként szolgáltatás megrendelésére kerül sor; továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege esetén: euró, azaz forint. I. A nemzeti közbeszerzési értékhatárok

52 1. A Kbt. III. részének a Kbt. XIV. fejezetének kivételével történő alkalmazásakor: Árubeszerzés esetén: 8 millió forint, Építési beruházás esetén: 15 millió forint, Építési koncesszió esetén: 100 millió forint, Szolgáltatás megrendelése esetén: 8 millió forint, Szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió forint. 2. A Kbt. III. részének a Kbt. XIV. fejezetével történő együttes alkalmazásakor: Árubeszerzés esetén: 50 millió forint, Építési beruházás esetén: 100 millió forint, Szolgáltatás megrendelése esetén: 50 millió forint. A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója alapján (KÉ évi 6. szám, január 15.) Vissza a napirendhez Ügyiratszám: 45 /2014. ELŐTERJESZTÉS

53 Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ évi közbeszerzéseiről Tisztelt Képviselő-testület! A Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ a évben nem folytatott le közbeszerzési eljárást, mivel egyetlen beszerzése sem haladta meg a közbeszerzési értékhatárt. Az intézmény a évi közbeszerzésekről szóló beszámolóját akkor is ha az nullás adatokat tartalmaz az intézmény igazgatója készíti el és küldi meg a Közbeszerzési Hatóság felé legkésőbb a tárgy évet követő év május 31-ig. Kérem a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a határozathozatalra. Határozati javaslat: 1. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ évi közbeszerzéseiről szóló beszámolót. Felelős: intézményvezető Határidő: április Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja az intézményvezetőt, hogy a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 36. (1) bekezdése szerint legkésőbb május 31-ig küldje meg az önkormányzat évi beszerzéseiről szóló éves statisztikai összegzést a Közbeszerzési Hatóság részére. Felelős: intézményvezető Határidő: május 31. Fonyód, március 19. Vissza a napirendhez Balázs Bernadett intézményvezető

54 Ügyiratszám: 46 /2014. ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 27-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a Fonyód-Balatonfenyvesi Alapszolgáltatási Központ évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról Tisztelt Képviselő-testület! A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 33. (1) alapján az ajánlatkérők a költségvetési év elején, lehetőség szerint március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. Az előterjesztés mellékleteként csatolom a Fonyód-Balatonfenyvesi Alapszolgáltatási Központ évi Közbeszerzési Tervét továbbiakban: Közbeszerzési Terv. A Közbeszerzési Terv nem kötelezi az intézményt az eljárások lefolytatására. A közbeszerzési terv módosítható, amennyiben év közben újabb beszerzési igény lép fel. Az intézmény nem tervez a évben közbeszerzési eljárást lefolytatni, amelyről a Közbeszerzési Terv 1. számú melléklete tanúskodik. A Közbeszerzési Terv 2. számú melléklete a határidő számításokat tartalmazza. A évi közbeszerzési értékhatárokat a Közbeszerzési Terv 3. számú melléklete tartalmazza. Kérem, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a határozathozatalra. Határozati javaslat: Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Fonyód-Balatonfenyvesi Alapszolgáltatási Központ évi Közbeszerzési Tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. Felelős: intézményvezető Határidő: március 27. Fonyód, február 4. Balázs Bernadett intézményvezető

55 A 01/ /2014. számú előterjesztés melléklete Fonyód-Balatonfenyvesi Alapszolgáltatási Központ ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE I. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 33. (1) alapján az ajánlatkérők a költségvetési év elején, lehetőség szerint március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési terv nyilvános. A terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, de ezt a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv készítésére vonatkozó kötelezettség előírásának célja az, hogy az ajánlatkérő szervezeteket rászorítsa arra, minél hamarabb vegyék számba az adott évre tervezett közbeszerzéseiket, megelőzve ezzel a közbeszerzések részekre bontása tilalmának megsértését, vagy a késedelmes, illetve nem megfelelő eljárás indítást. A közbeszerzési terv a közbeszerzések ellenőrzése szempontjából is jelentőséggel bír, mivel összevethető az éves statisztikai összegzéssel. Az ajánlatkérők ugyanis éves statisztikai összegezést kötelesek készíteni az éves beszerzéseikről, amelyet a Közbeszerzési Hatóság részére kell megküldeniük a következő év május 31-éig. A Közbeszerzési Hatóság pedig köteles a hazai összesített közbeszerzési statisztikát az Európai Bizottság részére továbbítani. A közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésekre vagy a közbeszerzési tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésekre vonatkozó eljárást is le lehet folytatni, ha előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel. Ilyenkor a tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva annak indoklását is. A közbeszerzési terv módosításáért, aktualizálásáért az intézményvezető a felelős. A Fonyód-Balatonfenyvesi Alapszolgáltatási Központ évi tervezett közbeszerzéseit összesítve az 1. számú melléklet tartalmazza. II. A KÖZBESZERZÉSI TERV MEGŐRZÉSE ÉS MEGKÜLDÉSE Az elkészült közbeszerzési tervet az érintett évet követő 5 évig meg kell őrizni. A közbeszerzési terv megőrzéséért, és az abba történő betekintés lehetővé tételéért az intézményvezető a felelős. A közbeszerzési tervbe való betekintést munkanapon munkaidőben (Hétfő - Csütörtök 7:45-16:15, Péntek: 7:45-13:15), az intézmény székhelyén, valamint az önkormányzat honlapján kell biztosítani A közbeszerzési terv megküldése a Közbeszerzési Hatóság vagy az illetékes ellenőrző szerveknek kifejezetten erre vonatkozó kérése esetén kötelező. A terv megküldése, és ezek nyilvántartása az intézményvezető feladata. A megküldött terv időközbeni változása esetén újbóli megküldés szükséges, melyért szintén az intézményvezető felelős

56 III. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA III.1. A közbeszerzés tárgya lehet: 6. árubeszerzés, 7. szolgáltatás megrendelése, 8. szolgáltatási koncesszió, 9. építési beruházás, 10. építési koncesszió. Amennyiben a kötendő szerződés több különböző típusú, egymással szükségszerűen összefüggő tárgyat tartalmaz, akkor a szerződést a meghatározó értékű tárgy szerint kell minősíteni. III.1.1 Árubeszerzés Az árubeszerzés olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy anélkül történő - megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést is. III.1.2. Szolgáltatás megrendelése A szolgáltatás megrendelése - árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő - olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérő részéről. III.1.3. Szolgáltatási koncesszió A szolgáltatási koncesszió olyan szolgáltatás megrendelés, amelynek alapján az ajánlatkérő a szolgáltatás nyújtásának jogát (hasznosítási jog) meghatározott időre átengedi, és ellenszolgáltatása a hasznosítási jog vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt, ahol a hasznosításhoz kapcsolódó kockázatokat teljes egészében vagy legalább jelentős részben a nyertes ajánlattevő viseli. III.1.4. Építési beruházás Az építési beruházás olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a következő valamelyik munka megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérő részéről: a) a Kbt. 1. mellékletben felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt; b) építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt; c) az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen eszközzel, vagy módon történő kivitelezése. III.1.5. Építési koncesszió Az építési koncesszió olyan építési beruházás, amely alapján az ajánlatkérő ellenszolgáltatása az építmény hasznosítási jogának meghatározott időre történő átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt, ahol a hasznosításhoz kapcsolódó kockázatokat teljes egészében vagy legalább jelentős részben a nyertes ajánlattevő viseli. III.2. Kivételek a közbeszerzés tárgyában A kivételek a Kbt. 9. és ában találhatók meg.

57 IV. A KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKE, ÉRTÉKHATÁROK IV.1. A közbeszerzési értékhatárokat a 3. számú melléklet tartalmazza. IV.2. A közbeszerzés értékének meghatározását a Kbt ok szabályozzák. V. HATÁRIDŐK SZÁMÍTÁSA A közbeszerzési eljárások ütemezéséhez elengedhetetlen a különböző eljárások időszükségletének ismerete. A határidők kiszámításához szükséges információkat a 2. számú melléklet tartalmazza. Fonyód, március 19. Balázs Bernadett intézményvezető Záradék: Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmény évi közbeszerzési tervét a../2014 (II.27.) határozatával elfogadta. Fonyód, március 27.. Dr. Szalontai András jegyző 1.számú melléklet

58 2014. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV Fonyód-Balatonfenyvesi Alapszolgáltatási Központ Sorszám A közbeszerzés tárgya típusa mennyisége becsült értéke hirdetmény feladásának/megküldésének tervezett határideje teljesítés határideje értékhatár szerint választott eljárás típusa egyéb információ

59 HATÁRIDŐK SZÁMÍTÁSA 2. számú melléklet A megadott határidőkbe a kezdőnap nem számít bele. Kezdőnap az a nap, melyre a határidő megkezdésére okot adó cselekmény vagy egyéb körülmény esik. Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az ezt követő legközelebbi munkanapon jár le. I. KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁROKAT ELÉRŐ KÖZBESZERZÉSEK I. 1. Nyílt eljárás Ajánlattételi határidő: min 45 nap (hirdetmény feladásának napjától) Ajánlatok elbírálása: bontástól számított 30 napon belül (lehető legrövidebb időn belül) Tájékoztatás az eljárás eredményéről: ajánlatok elbírálását követő 3 munkanapon belül Szerződéskötés: összegezés megküldését követő 10. nap után I. 2. Meghívásos eljárás Részvételi határidő: min 30 nap (hirdetmény feladásának napjától) Jelentkezések elbírálása: - (lehető legrövidebb időn belül) Részvételi eredményhirdetés: max 30 nap (jelentkezések bontásától) Ajánlattételi felh. megküldése: max 5 munkanap (részvételi eredményhirdetéstől) Ajánlattételi határidő: min 40 nap (felhívás megküldésétől) Ajánlatok elbírálása: bontástól számított 30 napon belül (lehető legrövidebb időn belül) Tájékoztatás az eljárás eredményéről: ajánlatok elbírálását követő 3 munkanapon belül Szerződéskötés: összegezés megküldését követő 10. nap után I. 3. Tárgyalásos eljárás, hirdetmény közzétételével induló Részvételi határidő: min 30 nap (hirdetmény feladásának napjától) Jelentkezések elbírálása: - (lehető legrövidebb időn belül) Részvételi eredményhirdetés: max 30 nap (jelentkezések bontásától) Ajánlattételi felh. megküldése: max 5 m.nap (részvételi eredményhirdetéstől) Ajánlattételi határidő: - (elegendő idő legyen) Ajánlatok elbírálása: bontástól számított 30 napon belül (lehető legrövidebb időn belül)

60 Tájékoztatás az eljárás eredményéről: ajánlatok elbírálását követő 3 munkanapon belül Szerződéskötés: összegezés megküldését követő 10. nap után I. 4. Tárgyalásos, hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás Ajánlattételi felh. megküldése: 0 (eljárás megkezdése napján) Ajánlattételi határidő: - (elegendő idő legyen) Eredményhirdetés: max 30 nap (tárgyalások befejezésétől) Szerződéskötés: 0 Egyebek Kieg. tájékoztatás adása: Kbt. 45. szerint Jegyzőkönyv konzultációról: max 5 nap (konzultáció után, megküldve) A NEMZETI ELJÁRÁSREND Ajánlattételi határidő: min 20 nap (hirdetmény feladásának/megküldésének napjától) Ajánlatok elbírálása: bontástól számított 30 napon belül (lehető legrövidebb időn belül) Tájékoztatás az eljárás eredményéről: ajánlatok elbírálását követő 3 munkanapon belül Szerződéskötés: összegezés megküldését követő 10. nap után Egyebek Dokumentáció megküldése: max 2 m.nap (kérelem kézhezvételétől) Jegyzőkönyv konzultációról: max 5 nap (konzultáció után, megküldve) Jegyzőkönyv bontásról: max 5 nap (bontás után, megküldve) KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROK 3. számú melléklet

61 a évre a közbeszerzési értékhatárok I. Az uniós közbeszerzési értékhatárok január 1-jétől december 31-éig a közösségi eljárásrendben irányadó közbeszerzési értékhatárok a következők: 1. A Kbt. II. részének a Kbt. XIV: fejezetének kivételével történő alkalmazásakor Árubeszerzés esetén: - a Kbt. 6. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel: euró, azaz forint; - a Kbt. 6. (1) bekezdése szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a Kbt. 6. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a beszerzendő áru a 2. mellékletben nem szerepel: euró, azaz forint. Építési beruházás esetén: euró, azaz forint. Építési koncesszió esetén: euró, azaz forint. Szolgáltatás megrendelése esetén; illetve ha a tervpályázati eljárás eredményként szolgáltatás megrendelésére kerül sor; továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege esetén: - a Kbt. 6. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a szolgáltatás a Kbt. 3. mellékletében szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatásokat: euró, azaz forint; - a Kbt. 6. (1) bekezdésében meghatározott egyéb ajánlatkérő esetében, ha a szolgáltatás a Kbt. 3. mellékletében szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatásokat: euró, azaz forint; - a Kbt. 3. mellékletében a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatások és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatások, valamint a Kbt. 4. melléklete szerinti szolgáltatások esetében: euró, azaz forint; 2. A Kbt. II. részének a Kbt. XIV. fejezetével történő együttes alkalmazásakor: Árubeszerzés esetén: euró, azaz forint. Építési beruházás esetén: euró, azaz forint. Szolgáltatás megrendelése esetén; illetve ha a tervpályázati eljárás eredményként szolgáltatás megrendelésére kerül sor; továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege esetén: euró, azaz forint. I. A nemzeti közbeszerzési értékhatárok

62 1. A Kbt. III. részének a Kbt. XIV. fejezetének kivételével történő alkalmazásakor: Árubeszerzés esetén: 8 millió forint, Építési beruházás esetén: 15 millió forint, Építési koncesszió esetén: 100 millió forint, Szolgáltatás megrendelése esetén: 8 millió forint, Szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió forint. 2. A Kbt. III. részének a Kbt. XIV. fejezetével történő együttes alkalmazásakor: Árubeszerzés esetén: 50 millió forint, Építési beruházás esetén: 100 millió forint, Szolgáltatás megrendelése esetén: 50 millió forint. A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója alapján (KÉ évi 6. szám, január 15.) Vissza a napirendhez F O N Y Ó D I K U L T U R Á L I S I N T É Z M É N Y E K 8640 Fonyód, Szent István u Tel./Fax: 85/ honlap: Ikt. sz.: 5 /2014. ELŐTERJESZTÉS

63 Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Fonyódi Kulturális Intézmények évi közbeszerzéseiről Tisztelt Képviselő-testület! A Fonyódi Kulturális Intézmények a évben nem folytatott le közbeszerzési eljárást, mivel egyetlen beszerzése sem haladta meg a közbeszerzési értékhatárt. Az intézmény a évi közbeszerzésekről szóló beszámolóját akkor is ha az nullás adatokat tartalmaz az intézmény igazgatója készíti el és küldi meg a Közbeszerzési Hatóság felé legkésőbb a tárgy évet követő év május 31-ig. Kérem, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a határozathozatalra. Határozati javaslat: 1. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Fonyódi Kulturális Intézmények évi közbeszerzéseiről szóló beszámolót. Felelős: FOKI mb. igazgató Határidő: április Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja az igazgatót, hogy a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 36. (1) bekezdése szerint legkésőbb május 31-ig küldje meg a Fonyódi Kulturális Intézmények évi beszerzéseiről szóló éves statisztikai összegzést a Közbeszerzési Hatóság részére. Felelős: FOKI mb. igazgató Határidő: május 31. Fonyód, március 19. Vissza a napirendhez Varga István mb. igazgató

64 Ügyiratszám: 6 /2014. ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 27-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a Fonyódi Kulturális Intézmények évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról Tisztelt Képviselő-testület! A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 33. (1) alapján az ajánlatkérők a költségvetési év elején, lehetőség szerint március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. Az előterjesztés mellékleteként csatolom a Fonyódi Kulturális Intézmények évi Közbeszerzési Tervét továbbiakban: Közbeszerzési Terv. A Közbeszerzési Terv nem kötelezi az intézményt az eljárások lefolytatására. A közbeszerzési terv módosítható, amennyiben év közben újabb beszerzési igény lép fel. Az intézmény nem tervez a évben közbeszerzési eljárást lefolytatni, amelyről a Közbeszerzési Terv 1. számú melléklete tanúskodik. A Közbeszerzési Terv 2. számú melléklete a határidő számításokat tartalmazza. A évi közbeszerzési értékhatárokat a Közbeszerzési Terv 3. számú melléklete tartalmazza. Kérem, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a határozathozatalra. Határozati javaslat: Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Fonyódi Kulturális Intézmények évi Közbeszerzési Tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. Felelős: intézményvezető Határidő: március 27. Fonyód, március 19. Varga István mb. igazgató

65 A 6 /2014. számú előterjesztés melléklete Fonyódi Kulturális Intézmények ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE I. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 33. (1) alapján az ajánlatkérők a költségvetési év elején, lehetőség szerint március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési terv nyilvános. A terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, de ezt a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv készítésére vonatkozó kötelezettség előírásának célja az, hogy az ajánlatkérő szervezeteket rászorítsa arra, minél hamarabb vegyék számba az adott évre tervezett közbeszerzéseiket, megelőzve ezzel a közbeszerzések részekre bontása tilalmának megsértését, vagy a késedelmes, illetve nem megfelelő eljárás indítást. A közbeszerzési terv a közbeszerzések ellenőrzése szempontjából is jelentőséggel bír, mivel összevethető az éves statisztikai összegzéssel. Az ajánlatkérők ugyanis éves statisztikai összegezést kötelesek készíteni az éves beszerzéseikről, amelyet a Közbeszerzési Hatóság részére kell megküldeniük a következő év május 31-éig. A Közbeszerzési Hatóság pedig köteles a hazai összesített közbeszerzési statisztikát az Európai Bizottság részére továbbítani. A közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésekre vagy a közbeszerzési tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésekre vonatkozó eljárást is le lehet folytatni, ha előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel. Ilyenkor a tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva annak indoklását is. A közbeszerzési terv módosításáért, aktualizálásáért az intézményvezető a felelős. A Fonyódi Kulturális Intézmények évi tervezett közbeszerzéseit összesítve az 1. számú melléklet tartalmazza. II. A KÖZBESZERZÉSI TERV MEGŐRZÉSE ÉS MEGKÜLDÉSE Az elkészült közbeszerzési tervet az érintett évet követő 5 évig meg kell őrizni. A közbeszerzési terv megőrzéséért, és az abba történő betekintés lehetővé tételéért az intézményvezető a felelős. A közbeszerzési tervbe való betekintést munkanapon munkaidőben (Hétfő - Csütörtök 7:45-16:15, Péntek: 7:45-13:15), az intézmény székhelyén, valamint az önkormányzat honlapján kell biztosítani A közbeszerzési terv megküldése a Közbeszerzési Hatóság vagy az illetékes ellenőrző szerveknek kifejezetten erre vonatkozó kérése esetén kötelező.

66 A terv megküldése, és ezek nyilvántartása az intézményvezető feladata. A megküldött terv időközbeni változása esetén újbóli megküldés szükséges, melyért szintén az intézményvezető felelős. III. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA III.1. A közbeszerzés tárgya lehet: 11. árubeszerzés, 12. szolgáltatás megrendelése, 13. szolgáltatási koncesszió, 14. építési beruházás, 15. építési koncesszió. Amennyiben a kötendő szerződés több különböző típusú, egymással szükségszerűen összefüggő tárgyat tartalmaz, akkor a szerződést a meghatározó értékű tárgy szerint kell minősíteni. III.1.1 Árubeszerzés Az árubeszerzés olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy anélkül történő - megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést is. III.1.2. Szolgáltatás megrendelése A szolgáltatás megrendelése - árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő - olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérő részéről. III.1.3. Szolgáltatási koncesszió A szolgáltatási koncesszió olyan szolgáltatás megrendelés, amelynek alapján az ajánlatkérő a szolgáltatás nyújtásának jogát (hasznosítási jog) meghatározott időre átengedi, és ellenszolgáltatása a hasznosítási jog vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt, ahol a hasznosításhoz kapcsolódó kockázatokat teljes egészében vagy legalább jelentős részben a nyertes ajánlattevő viseli. III.1.4. Építési beruházás Az építési beruházás olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a következő valamelyik munka megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérő részéről: a) a Kbt. 1. mellékletben felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt; b) építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt; c) az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen eszközzel, vagy módon történő kivitelezése. III.1.5. Építési koncesszió Az építési koncesszió olyan építési beruházás, amely alapján az ajánlatkérő ellenszolgáltatása az építmény hasznosítási jogának meghatározott időre történő átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt, ahol a

67 hasznosításhoz kapcsolódó kockázatokat teljes egészében vagy legalább jelentős részben a nyertes ajánlattevő viseli. III.2. Kivételek a közbeszerzés tárgyában A kivételek a Kbt. 9. és ában találhatók meg. IV. A KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKE, ÉRTÉKHATÁROK IV.1. A közbeszerzési értékhatárokat a 3. számú melléklet tartalmazza. IV.2. A közbeszerzés értékének meghatározását a Kbt ok szabályozzák. V. HATÁRIDŐK SZÁMÍTÁSA A közbeszerzési eljárások ütemezéséhez elengedhetetlen a különböző eljárások időszükségletének ismerete. A határidők kiszámításához szükséges információkat a 2. számú melléklet tartalmazza. Fonyód, március 19. Varga István mb. igazgató Záradék: Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmény évi közbeszerzési tervét a../2014 (II.27.) határozatával elfogadta. Fonyód, március 27.. Dr. Szalontai András jegyző 1.számú melléklet

68 2014. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV Fonyódi Kulturális Intézmények Sorszám A közbeszerzés tárgya típusa mennyisége becsült értéke hirdetmény feladásának/megküldésének tervezett határideje teljesítés határideje értékhatár szerint választott eljárás típusa egyéb információ

69 HATÁRIDŐK SZÁMÍTÁSA 2. számú melléklet A megadott határidőkbe a kezdőnap nem számít bele. Kezdőnap az a nap, melyre a határidő megkezdésére okot adó cselekmény vagy egyéb körülmény esik. Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az ezt követő legközelebbi munkanapon jár le. I. KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁROKAT ELÉRŐ KÖZBESZERZÉSEK I. 1. Nyílt eljárás Ajánlattételi határidő: min 45 nap (hirdetmény feladásának napjától) Ajánlatok elbírálása: bontástól számított 30 napon belül (lehető legrövidebb időn belül) Tájékoztatás az eljárás eredményéről: ajánlatok elbírálását követő 3 munkanapon belül Szerződéskötés: összegezés megküldését követő 10. nap után I. 2. Meghívásos eljárás Részvételi határidő: min 30 nap (hirdetmény feladásának napjától) Jelentkezések elbírálása: - (lehető legrövidebb időn belül) Részvételi eredményhirdetés: max 30 nap (jelentkezések bontásától) Ajánlattételi felh. megküldése: max 5 munkanap (részvételi eredményhirdetéstől) Ajánlattételi határidő: min 40 nap (felhívás megküldésétől) Ajánlatok elbírálása: bontástól számított 30 napon belül (lehető legrövidebb időn belül) Tájékoztatás az eljárás eredményéről: ajánlatok elbírálását követő 3 munkanapon belül Szerződéskötés: összegezés megküldését követő 10. nap után I. 3. Tárgyalásos eljárás, hirdetmény közzétételével induló Részvételi határidő: min 30 nap (hirdetmény feladásának napjától) Jelentkezések elbírálása: - (lehető legrövidebb időn belül) Részvételi eredményhirdetés: max 30 nap (jelentkezések bontásától) Ajánlattételi felh. megküldése: max 5 m.nap (részvételi eredményhirdetéstől) Ajánlattételi határidő: - (elegendő idő legyen) Ajánlatok elbírálása: bontástól számított 30 napon belül (lehető legrövidebb időn belül) Tájékoztatás az eljárás eredményéről: ajánlatok elbírálását követő 3 munkanapon

70 belül Szerződéskötés: összegezés megküldését követő 10. nap után I. 4. Tárgyalásos, hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás Ajánlattételi felh. megküldése: 0 (eljárás megkezdése napján) Ajánlattételi határidő: - (elegendő idő legyen) Eredményhirdetés: max 30 nap (tárgyalások befejezésétől) Szerződéskötés: 0 Egyebek Kieg. tájékoztatás adása: Kbt. 45. szerint Jegyzőkönyv konzultációról: max 5 nap (konzultáció után, megküldve) A NEMZETI ELJÁRÁSREND Ajánlattételi határidő: min 20 nap (hirdetmény feladásának/megküldésének napjától) Ajánlatok elbírálása: bontástól számított 30 napon belül (lehető legrövidebb időn belül) Tájékoztatás az eljárás eredményéről: ajánlatok elbírálását követő 3 munkanapon belül Szerződéskötés: összegezés megküldését követő 10. nap után Egyebek Dokumentáció megküldése: max 2 m.nap (kérelem kézhezvételétől) Jegyzőkönyv konzultációról: max 5 nap (konzultáció után, megküldve) Jegyzőkönyv bontásról: max 5 nap (bontás után, megküldve)

71 KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROK a évre a közbeszerzési értékhatárok I. Az uniós közbeszerzési értékhatárok 3. számú melléklet január 1-jétől december 31-éig a közösségi eljárásrendben irányadó közbeszerzési értékhatárok a következők: 1. A Kbt. II. részének a Kbt. XIV: fejezetének kivételével történő alkalmazásakor Árubeszerzés esetén: - a Kbt. 6. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel: euró, azaz forint; - a Kbt. 6. (1) bekezdése szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a Kbt. 6. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a beszerzendő áru a 2. mellékletben nem szerepel: euró, azaz forint. Építési beruházás esetén: euró, azaz forint. Építési koncesszió esetén: euró, azaz forint. Szolgáltatás megrendelése esetén; illetve ha a tervpályázati eljárás eredményként szolgáltatás megrendelésére kerül sor; továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege esetén: - a Kbt. 6. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a szolgáltatás a Kbt. 3. mellékletében szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatásokat: euró, azaz forint; - a Kbt. 6. (1) bekezdésében meghatározott egyéb ajánlatkérő esetében, ha a szolgáltatás a Kbt. 3. mellékletében szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatásokat: euró, azaz forint; - a Kbt. 3. mellékletében a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatások és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatások, valamint a Kbt. 4. melléklete szerinti szolgáltatások esetében: euró, azaz forint; 2. A Kbt. II. részének a Kbt. XIV. fejezetével történő együttes alkalmazásakor: Árubeszerzés esetén: euró, azaz forint. Építési beruházás esetén: euró, azaz forint. Szolgáltatás megrendelése esetén; illetve ha a tervpályázati eljárás eredményként szolgáltatás megrendelésére kerül sor; továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege esetén: euró, azaz forint.

72 I. A nemzeti közbeszerzési értékhatárok 1. A Kbt. III. részének a Kbt. XIV. fejezetének kivételével történő alkalmazásakor: Árubeszerzés esetén: 8 millió forint, Építési beruházás esetén: 15 millió forint, Építési koncesszió esetén: 100 millió forint, Szolgáltatás megrendelése esetén: 8 millió forint, Szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió forint. 2. A Kbt. III. részének a Kbt. XIV. fejezetével történő együttes alkalmazásakor: Árubeszerzés esetén: 50 millió forint, Építési beruházás esetén: 100 millió forint, Szolgáltatás megrendelése esetén: 50 millió forint. A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója alapján (KÉ évi 6. szám, január 15.) Vissza a napirendhez Ügyiratszám: 0112 /2014. ELŐTERJESZTÉS

73 Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft évi közbeszerzéseiről Tisztelt Képviselő-testület! A Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft, a évben az alábbi közbeszerzési eljárásokat folytatta le. 1. Tárgy: Fonyód, József u. 16. szám alatt lévő Kripta-villa átépítése A Kbt (7) bekezdés a) pontjára való hivatkozással meghívásos közbeszerzési eljárást indítottunk meg. Az eljárás során derült ki, hogy a megindításkor rendelkezésünkre álló tervek alapján a tervezetten felül további önerőt is hozzá kell tenni a felújításhoz, ezért az eljárást visszavontuk, a terveket átdolgoztuk. 2. Tárgy: Fonyód, Sándortelepi strandon homokos fövenypart létesítése Nyílt eljárást indítottunk a beruházás megvalósítására. Az eljárás során, a helyszíni bejáráson résztvevő ajánlattevőkkel való egyeztetés alkalmával került megállapításra, hogy a beruházást a nyári idegenforgalmi szezonra biztonsággal nem tudjuk befejezni, ezért az eljárást visszavontunk. A Kft a évi közbeszerzésekről szóló beszámolóját akkor is ha az nullás adatokat tartalmaz az intézmény igazgatója készíti el és küldi meg a Közbeszerzési Hatóság felé legkésőbb a tárgy évet követő év május 31-ig. Kérem a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a határozathozatalra. Határozati javaslat: 1. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft évi közbeszerzéseiről szóló beszámolót. Felelős: intézményvezető

74 Határidő: április Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja az ügyvezetőt, hogy a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 36. (1) bekezdése szerint legkésőbb május 31-ig küldje meg az önkormányzat évi beszerzéseiről szóló éves statisztikai összegzést a Közbeszerzési Hatóság részére. Felelős: ügyvezető Határidő: május 31. Fonyód, március 19. Takács Róbert Ügyvezető Vissza a napirendhez

75 Ügyiratszám: 0113 /2014. ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 27-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról Tisztelt Képviselő-testület! A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 33. (1) alapján az ajánlatkérők a költségvetési év elején, lehetőség szerint március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. Az előterjesztés mellékleteként csatolom a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft évi Közbeszerzési Tervét továbbiakban: Közbeszerzési Terv. A Közbeszerzési Terv nem kötelezi az intézményt az eljárások lefolytatására. A közbeszerzési terv módosítható, amennyiben év közben újabb beszerzési igény lép fel. A Közbeszerzési Terv 1. számú melléklete a tervezett közbeszerzések listáját tartalmazza A Közbeszerzési Terv 2. számú melléklete a határidő számításokat tartalmazza. A évi közbeszerzési értékhatárokat a Közbeszerzési Terv 3. számú melléklete tartalmazza. Kérem, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a határozathozatalra. Határozati javaslat: Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft évi Közbeszerzési Tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. Felelős: ügyvezető Határidő: március 27. Fonyód, március 19. Takács Róbert ügyvezető

76 A 0113 /2014. számú előterjesztés melléklete Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE I. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 33. (1) alapján az ajánlatkérők a költségvetési év elején, lehetőség szerint március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési terv nyilvános. A terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, de ezt a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv készítésére vonatkozó kötelezettség előírásának célja az, hogy az ajánlatkérő szervezeteket rászorítsa arra, minél hamarabb vegyék számba az adott évre tervezett közbeszerzéseiket, megelőzve ezzel a közbeszerzések részekre bontása tilalmának megsértését, vagy a késedelmes, illetve nem megfelelő eljárás indítást. A közbeszerzési terv a közbeszerzések ellenőrzése szempontjából is jelentőséggel bír, mivel összevethető az éves statisztikai összegzéssel. Az ajánlatkérők ugyanis éves statisztikai összegezést kötelesek készíteni az éves beszerzéseikről, amelyet a Közbeszerzési Hatóság részére kell megküldeniük a következő év május 31-éig. A Közbeszerzési Hatóság pedig köteles a hazai összesített közbeszerzési statisztikát az Európai Bizottság részére továbbítani. A közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésekre vagy a közbeszerzési tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésekre vonatkozó eljárást is le lehet folytatni, ha előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel. Ilyenkor a tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva annak indoklását is. A közbeszerzési terv módosításáért, aktualizálásáért az ügyvezető a felelős. A Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft évi tervezett közbeszerzéseit összesítve az 1. számú melléklet tartalmazza. II. A KÖZBESZERZÉSI TERV MEGŐRZÉSE ÉS MEGKÜLDÉSE Az elkészült közbeszerzési tervet az érintett évet követő 5 évig meg kell őrizni. A közbeszerzési terv megőrzéséért, és az abba történő betekintés lehetővé tételéért az ügyvezető a felelős. A közbeszerzési tervbe való betekintést munkanapon munkaidőben (Hétfő - Csütörtök 7:45-16:15, Péntek: 7:45-13:15), KFt székhelyén, valamint az önkormányzat honlapján kell biztosítani A közbeszerzési terv megküldése a Közbeszerzési Hatóság vagy az illetékes ellenőrző szerveknek kifejezetten erre vonatkozó kérése esetén kötelező.

77 A terv megküldése, és ezek nyilvántartása az ügyvezető feladata. A megküldött terv időközbeni változása esetén újbóli megküldés szükséges, melyért szintén az ügyvezető a felelős. III. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA III.1. A közbeszerzés tárgya lehet: 16. árubeszerzés, 17. szolgáltatás megrendelése, 18. szolgáltatási koncesszió, 19. építési beruházás, 20. építési koncesszió. Amennyiben a kötendő szerződés több különböző típusú, egymással szükségszerűen összefüggő tárgyat tartalmaz, akkor a szerződést a meghatározó értékű tárgy szerint kell minősíteni. III.1.1 Árubeszerzés Az árubeszerzés olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy anélkül történő - megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést is. III.1.2. Szolgáltatás megrendelése A szolgáltatás megrendelése - árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő - olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérő részéről. III.1.3. Szolgáltatási koncesszió A szolgáltatási koncesszió olyan szolgáltatás megrendelés, amelynek alapján az ajánlatkérő a szolgáltatás nyújtásának jogát (hasznosítási jog) meghatározott időre átengedi, és ellenszolgáltatása a hasznosítási jog vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt, ahol a hasznosításhoz kapcsolódó kockázatokat teljes egészében vagy legalább jelentős részben a nyertes ajánlattevő viseli. III.1.4. Építési beruházás Az építési beruházás olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a következő valamelyik munka megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérő részéről: a) a Kbt. 1. mellékletben felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt; b) építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt; c) az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen eszközzel, vagy módon történő kivitelezése. III.1.5. Építési koncesszió Az építési koncesszió olyan építési beruházás, amely alapján az ajánlatkérő ellenszolgáltatása az építmény hasznosítási jogának meghatározott időre történő átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt, ahol a

78 hasznosításhoz kapcsolódó kockázatokat teljes egészében vagy legalább jelentős részben a nyertes ajánlattevő viseli. III.2. Kivételek a közbeszerzés tárgyában A kivételek a Kbt. 9. és ában találhatók meg. IV. A KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKE, ÉRTÉKHATÁROK IV.1. A közbeszerzési értékhatárokat a 3. számú melléklet tartalmazza. IV.2. A közbeszerzés értékének meghatározását a Kbt ok szabályozzák. V. HATÁRIDŐK SZÁMÍTÁSA A közbeszerzési eljárások ütemezéséhez elengedhetetlen a különböző eljárások időszükségletének ismerete. A határidők kiszámításához szükséges információkat a 2. számú melléklet tartalmazza. Fonyód, március 19. Takács Róbert ügyvezető Záradék: Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmény évi közbeszerzési tervét a../2014 (II.27.) határozatával elfogadta. Fonyód, március 27.. Dr. Szalontai András jegyző 1.számú melléklet

79 Sorszám 1. A DDOP-2.1.1/D azonosító számú pályázat keretében Fonyód Sándortelepi-strand és Bélatelepi Kikötő turisztikai célú fejlesztéséhez kapcsolódó mélyépítési munkák elvégzése Fonyód város területén 2. A DDOP-2.1.1/D azonosító számú pályázat keretében Fonyód Sándortelepi-strand és Kriptavilla turisztikai célú fejlesztéséhez kapcsolódó magasépítési munkák elvégzése Fonyód város területén ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft A közbeszerzés tárgya típusa mennyisége Építési beruházás Építési beruházás 1.) Fonyód bélatelepi kikötő kialakítása 2.) Fonyód sándortelepi strand környezetrendezése 3.) Parkoló építése, csapadékvízelvezetési munkák 4.) Strandon kialakítandó vízilétesítmények szennyvízelvezetési igényének kialakítása 5.) Vízi létesítmény kiépítése A nyertes ajánlattevő feladata a Fonyód sándortelepi strand 8248/5. hrsz-ú kiszolgáló épület turisztikai célú bővítése és kapuépítmény építése. becsült értéke Ft Ft hirdetmény feladásának/megküldésének tervezett határideje teljesítés határideje értékhatár szerint választott eljárás Nemzeti nyílt Nemzeti Nyílt típusa egyéb információ A nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá az ún. kriptavilla átalakítási munkáinak elvégzése is. 3. A DDOP-2.1.1/D azonosító számú pályázat keretében Fonyód Sándortelepi-strand területén élményjátszótér létesítése Építési beruházás Ft

80 HATÁRIDŐK SZÁMÍTÁSA 2. számú melléklet A megadott határidőkbe a kezdőnap nem számít bele. Kezdőnap az a nap, melyre a határidő megkezdésére okot adó cselekmény vagy egyéb körülmény esik. Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az ezt követő legközelebbi munkanapon jár le. I. KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁROKAT ELÉRŐ KÖZBESZERZÉSEK I. 1. Nyílt eljárás Ajánlattételi határidő: min 45 nap (hirdetmény feladásának napjától) Ajánlatok elbírálása: bontástól számított 30 napon belül (lehető legrövidebb időn belül) Tájékoztatás az eljárás eredményéről: ajánlatok elbírálását követő 3 munkanapon belül Szerződéskötés: összegezés megküldését követő 10. nap után I. 2. Meghívásos eljárás Részvételi határidő: min 30 nap (hirdetmény feladásának napjától) Jelentkezések elbírálása: - (lehető legrövidebb időn belül) Részvételi eredményhirdetés: max 30 nap (jelentkezések bontásától) Ajánlattételi felh. megküldése: max 5 munkanap (részvételi eredményhirdetéstől) Ajánlattételi határidő: min 40 nap (felhívás megküldésétől) Ajánlatok elbírálása: bontástól számított 30 napon belül (lehető legrövidebb időn belül) Tájékoztatás az eljárás eredményéről: ajánlatok elbírálását követő 3 munkanapon belül Szerződéskötés: összegezés megküldését követő 10. nap után I. 3. Tárgyalásos eljárás, hirdetmény közzétételével induló Részvételi határidő: min 30 nap (hirdetmény feladásának napjától) Jelentkezések elbírálása: - (lehető legrövidebb időn belül) Részvételi eredményhirdetés: max 30 nap (jelentkezések bontásától) Ajánlattételi felh. megküldése: max 5 m.nap (részvételi eredményhirdetéstől) Ajánlattételi határidő: - (elegendő idő legyen) Ajánlatok elbírálása: bontástól számított 30 napon belül (lehető legrövidebb időn belül) Tájékoztatás az eljárás eredményéről: ajánlatok elbírálását követő 3 munkanapon

81 belül Szerződéskötés: összegezés megküldését követő 10. nap után I. 4. Tárgyalásos, hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás Ajánlattételi felh. megküldése: 0 (eljárás megkezdése napján) Ajánlattételi határidő: - (elegendő idő legyen) Eredményhirdetés: max 30 nap (tárgyalások befejezésétől) Szerződéskötés: 0 Egyebek Kieg. tájékoztatás adása: Kbt. 45. szerint Jegyzőkönyv konzultációról: max 5 nap (konzultáció után, megküldve) A NEMZETI ELJÁRÁSREND Ajánlattételi határidő: min 20 nap (hirdetmény feladásának/megküldésének napjától) Ajánlatok elbírálása: bontástól számított 30 napon belül (lehető legrövidebb időn belül) Tájékoztatás az eljárás eredményéről: ajánlatok elbírálását követő 3 munkanapon belül Szerződéskötés: összegezés megküldését követő 10. nap után Egyebek Dokumentáció megküldése: max 2 m.nap (kérelem kézhezvételétől) Jegyzőkönyv konzultációról: max 5 nap (konzultáció után, megküldve) Jegyzőkönyv bontásról: max 5 nap (bontás után, megküldve) KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROK a évre a közbeszerzési értékhatárok 3. számú melléklet

82 I. Az uniós közbeszerzési értékhatárok január 1-jétől december 31-éig a közösségi eljárásrendben irányadó közbeszerzési értékhatárok a következők: 1. A Kbt. II. részének a Kbt. XIV: fejezetének kivételével történő alkalmazásakor Árubeszerzés esetén: - a Kbt. 6. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel: euró, azaz forint; - a Kbt. 6. (1) bekezdése szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a Kbt. 6. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a beszerzendő áru a 2. mellékletben nem szerepel: euró, azaz forint. Építési beruházás esetén: euró, azaz forint. Építési koncesszió esetén: euró, azaz forint. Szolgáltatás megrendelése esetén; illetve ha a tervpályázati eljárás eredményként szolgáltatás megrendelésére kerül sor; továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege esetén: - a Kbt. 6. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a szolgáltatás a Kbt. 3. mellékletében szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatásokat: euró, azaz forint; - a Kbt. 6. (1) bekezdésében meghatározott egyéb ajánlatkérő esetében, ha a szolgáltatás a Kbt. 3. mellékletében szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatásokat: euró, azaz forint; - a Kbt. 3. mellékletében a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatások és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatások, valamint a Kbt. 4. melléklete szerinti szolgáltatások esetében: euró, azaz forint; 2. A Kbt. II. részének a Kbt. XIV. fejezetével történő együttes alkalmazásakor: Árubeszerzés esetén: euró, azaz forint. Építési beruházás esetén: euró, azaz forint. Szolgáltatás megrendelése esetén; illetve ha a tervpályázati eljárás eredményként szolgáltatás megrendelésére kerül sor; továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege esetén: euró, azaz forint. I. A nemzeti közbeszerzési értékhatárok 1. A Kbt. III. részének a Kbt. XIV. fejezetének kivételével történő alkalmazásakor:

83 Árubeszerzés esetén: 8 millió forint, Építési beruházás esetén: 15 millió forint, Építési koncesszió esetén: 100 millió forint, Szolgáltatás megrendelése esetén: 8 millió forint, Szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió forint. 2. A Kbt. III. részének a Kbt. XIV. fejezetével történő együttes alkalmazásakor: Árubeszerzés esetén: 50 millió forint, Építési beruházás esetén: 100 millió forint, Szolgáltatás megrendelése esetén: 50 millió forint. A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója alapján (KÉ évi 6. szám, január 15.) Vissza a napirendhez FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

84 Ügyiratszám: 01/ 395 /2014. Ügyintéző: Kovács Péter ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Fonyód Város Önkormányzat évi közbeszerzéseiről Tisztelt Képviselő-testület! Fonyód Város Önkormányzata az alábbi közbeszerzéseket bonyolította le a évben: 1. Közbeszerzés tárgya, elnevezése: Fonyód, Hunyadi J. utca alatt lévő Mátyás Király Gimnázium konyhájának felújítása A Kbt. 122/A. -a alapján három gazdasági szereplőt kértünk fel ajánlattételre. Egy ajánlat érkezett, amely ajánlattevőt nyertesnek hirdettünk ki. az ajánlattevő neve: Nádor Bau Kft. az ajánlattevő címe: 8640 Fonyód, Nádor u. 34. ajánlati ár: nettó Ft 2. Közbeszerzés tárgya, elnevezése: Városi Kulturális Központ épületében hagyományos személyfelvonó lift építése, valamint egyéb kiegészítő munkák elvégzése Nyílt eljárás folytattunk, amely során 2 ajánlat érkezett be és az alábbi ajánlattevőt hirdettük ki nyertesnek: az ajánlattevő neve: SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. az ajánlattevő címe: 8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8. ajánlati ár: nettó Ft 3. A TÁMOP / jelű pályázat (tárgy: Legyél Te is természettudós! Laborfejlesztés a Mátyás Király Gimnáziumban) keretében az alábbi közbeszerzési eljárásokban a következő szervezetekkel kötöttünk szerződést. Tárgy Nyertes ajánlattevő neve ajánlati nettó ár periodikus revizió DFT-Hungária Kft Ft laboreszköz EPS Kereskedőház Kft Ft vegyszerek EPS Kereskedőház Kft Ft tananyagfejlesztés Keiok Kft Ft

85 disszemináció Keiok Kft Ft szakmai minőségbiztosítás Tender-Network Zrt Ft belső építészet Somber Kft Ft építés Somber Kft Ft Kérem a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a határozathozatalra. Határozati javaslat: 1. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat évi közbeszerzéseiről szóló beszámolót. Felelős: polgármester Határidő: április Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja az polgármestert, hogy a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 36. (1) bekezdése szerint legkésőbb május 31-ig küldje meg az önkormányzat évi beszerzéseiről szóló éves statisztikai összegzést a Közbeszerzési Hatóság részére. Felelős: polgármester Határidő: május 31. Fonyód, március 19. Hidvégi József Polgármester Vissza a napirendhez

86 Ügyiratszám: 01/ /2014. Ügyintéző: Kovács Péter FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 27-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a Fonyód Város Önkormányzat évi Közbeszerzési Tervének módosításról Tisztelt Képviselő-testület! A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 33. (1) alapján az ajánlatkérők a költségvetési év elején, lehetőség szerint március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A Képviselő-testület a február 6-i ülésén elfogadta az önkormányzat évi közbeszerzési tervét, amelyet az alábbiak szükséges módosítani. - Az ÁROP-1.A projekt keretében korábban kettő közbeszerzési eljárást tervezett a projektmenedzsment, de költséghatékonyság és praktikusság miatt egybe vonták a két eljárást, ezért egy eljárás folytatunk le. Kérem, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a határozathozatalra. Határozati javaslat: Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete Fonyód Város Önkormányzatának évi Közbeszerzési Tervének 1. számú mellékletét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal módosítja. Felelős: polgármester Határidő: március 27. Fonyód, március 19. Hidvégi József polgármester

87 Sorszám 1. Városi Kulturális Központhoz kapcsolódó közművezeték kiépítése, illetve tér-, és járda burkolása 2. Rendezvényszervezés ( ÁROP-1.A projekt keretén belül) és Mérnöki, szakértői díjak (amelyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan merülnek fel) A közbeszerzés tárgya típusa mennyisége becsült értéke Építései beruházás szolgáltatás Nettó Ft Nettó Ft ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Nettó Ft Nettó Ft hirdetmény feladásának/megküldésének tervezett határideje teljesítés határideje értékhatár szerint február május Kbt. Harmadik rész, nemzeti értékhatár szerinti február december Kbt. Harmadik rész, nemzeti értékhatár szerinti választott eljárás típusa Nyílt eljárás Kbt. 122/A.. - Hirdetmény nélküli eljárás egyéb információ 1.számú melléklet 4. Fonyód, Fő utca 25. szám alatt lévő óvoda épület energetikai felújítása 5. Fonyód, Ady E. u. 1. kollégium épületére napelemek telepítése Építési beruházás Építési beruházás Nettó Ft Nettó Ft Nettó Ft Nettó Ft április szeptember Kbt. Harmadik rész, nemzeti értékhatár szerinti április-május december Kbt. Harmadik rész, nemzeti értékhatár szerinti Kbt. 122/A.. - Hirdetmény nélküli eljárás Kbt. 122/A.. - Hirdetmény nélküli eljárás Vissza a napirendhez

88 Ügyiratszám: 03/1388/2014. Ügyintéző: Perusza Ferencné FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 27-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a MIGÉRT Zrt. törzsrészvény értékesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! A Műszer és Irodagép Kereskedelmi Zrt. ( a továbbiakban: (MIGÉRT Zrt.) azzal kereste meg önkormányzatunkat, hogy a tulajdonunkban lévő 53 db MIGÉRT Zrt. törzsrészvényt szeretné megvásárolni. A részvények vételárára Ft, a névértékkel azonos összegű ajánlatot tett, melyhez mellékelte az adásvételi szerződés tervezetét. Önkormányzatunk tulajdonában az alábbi sorszámú részvények vannak: és melyeket Ft/db névértéken tartunk nyilván a főkönyvben. A társaság évi mérlegének fő adatai: Mérleg főösszege: Mérleg szerinti eredménye: Jegyzett tőke: e Ft 899 e Ft e Ft. A részvények tulajdonlásából eredően önkormányzatunk a MIGÉRT Zrt.-től ez idáig osztalékot nem kapott. Kérem a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés elfogadására. Határozati javaslat: 2) Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem értékesíti a MIGÉRT Zrt. részére az Önkormányzat tulajdonában levő 53 db MIGÉRT Zrt. törzsrészvényt. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester

89 3) Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat amelyet létrejött egyrészről tulajdonában levő 53 db törzsrészvényt névértéken, azaz Ft, azaz Ötszázharmincezer forint vételáron értékesíti a MIGÉRT Zrt. részére Határidő: április 15. Felelős: polgármester C) Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában levő 53 db törzsrészvényt. Ft azaz forint vételáron értékesíti a MIGÉRT Zrt. részére. Határidő: április 15. Felelős: polgármester Fonyód, március 18. Hidvégi József s.k. polgármester

90 RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 7. A jelen szerződésben részletesen nem szabályozott kérdésekben Szerződő Felek a Ptk. Fonyód Város Önkormányzat Székhely: 8640 Fonyód Fő u. 19. Törzsszám: , adószám: Képviseli: Hidvégi József polgármester, mint eladó (a továbbiakban: Eladó ), másrészről vonatkozó rendelkezéseit tartják magukra nézve kötelezőnek. Műszer és Irodagép Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1061 Budapest Andrássy út 2. Cégjegyzékszám: , adószám: Képviseli: Ahsbahs György vezérigazgató mint vevő (a továbbiakban: Vevő) között az alábbiakban megjelölt helyen és napon a következő feltételek szerint: 1. Eladó jelen szerződés aláírásával eladja, a Vevő pedig megvásárolja az Eladó kizárólagos tulajdonát képező Műszer és Irodagép Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1061 Budapest Andrássy út 2. sz. cégjegyzékszám: ) által kibocsátott, A sorszámú, A sorszámú, összesen Ft. azaz Ötszázharmincezer forint névértékű névre szóló MIGÉRT Zrt. törzsrészvényt (a továbbiakban: Részvények). 2. A szerződő felek az 1. pontban megjelölt Részvények vételárát a névértékkel azonos Ft. azaz Ötszázharmincezer forint összegben állapítják meg. 3. A vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a 2. pontban meghatározott vételárat a jelen részvény adásvételi szerződés aláírásával egyidőben átutalással megfizeti az Eladó.-né1 vezetett számú bankszámlájára. Az Eladó a vételár összegének megfizetését külön nyilatkozatban köteles nyugtázni. 4. A megvásárolt Részvények tulajdonjoga a 2. pontban írt vételár megfizetésével egyidejűleg száll át Eladóról a Vevőre, az összes hozzátartozó joggal és kötelezettséggel. Erre tekintettel a Felek kijelentik és megállapodnak abban, hogy ezen naptól a Vevő gyakorolhatja a Részvényekhez tartozó jogokat és terhelik a Részvényekből eredő kötelezettségek. 5. Az Eladó kijelenti, hogy az 1. pontban meghatározott Részvények per, teher -és igénymentesek a Részvények átruházhatók. 6. Az Eladó a jelen adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy a Vevő a tulajdonváltozás részvénykönyvi átvezetését a 2. pontban írt vételár megfizetésével egyidejűleg kezdeményezze. Az Eladó kötelezettséget vállal, hogy a 2. pont szerinti vételár vevő általi megfizetésével egyidejűleg a Részvényeket a Vevő nevére szóló teljes forgatmánnyal látja el, és a vétel tárgyát képező részvényeket ugyanakkor a vevő részére átadja.

91 8. Eladó képviselője a jelen szerződést Fonyódi Város Önkormányzat Képviselőtestülete sz. határozata alapján köti meg. Jelen adásvételi szerződést a felek elolvasás után mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. Fonyód, Budapest, Vissza a napirendhez

92 Ügyiratszám: 01/ /2014. Ügyintéző: Kovács Péter FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 27-i ülésére Tárgy: Előterjesztés Marx József kérelmének elbírálásról Tisztelt Képviselő-testület! Marx József Fonyód, Rózsa utca 37/A. szám alatti lakos az előterjesztéshez csatolt kérelmet nyújtotta be az önkormányzathoz. Marx József február 11. napján megállapodást kötött Fonyód Város Önkormányzatával és a Fonyód Város Önkormányzat Vagyon- és Településgazdálkodási Közhasznú Társaságával továbbiakban: Kht - a Fonyód, Templom tér területen illemhely építése céljából. A megállapodás I/1. pontja alapján Marx József befizette a nevezett ,40 Ft összeget a Kht számlájára. Az illemhely nem épült meg. A Kht-t az önkormányzat jogutód nélkül felszámolta és a felszámolás során se a felszámoló, se a hitelező nem jelentette be a jelen ügylettel kapcsolatos igényét. Marx József megvásárolta a fonyódi 8740/3 hrsz-ú ingatlan 1082/4690 tulajdoni hányadát az önkormányzattól Ft összegért. Ebből látható, hogy az üzletház épületén belül az önkormányzat nem fog nyilvános illemhelyet létesíteni. Amennyiben a Képviselő-testület nem kíván a Fonyód, Templom tér területén nyilvános illemhelyet építeni, abban az esetben kérem, hogy döntsön Marx József kérelmének értelmében az által illemhely építésre befizetett összeg visszafizetésével kapcsolatban. Melléklet: 1. számú: Marx József kérelme 2. számú: A február 11. napján kelt megállapodás

93 Kérem, a Jogi és Humán Bizottságot, és a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a határozathozatalra. Határozati javaslat: A 1. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván a Fonyód, Templom téren nyilvános illemhelyet építeni. 2. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megfizeti a Vagyon- és Településgazdálkodási Kht-nak 2002-ben, Marx József által, illemhely építésére megfizetett ,40 Ft összeget. Felelős: polgármester Határidő: május 31. B 1. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván a Fonyód, Templom téren nyilvános illemhelyet építeni. 2. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem ismeri el és nem kívánja megfizetni a Vagyon- és Településgazdálkodási Kht-nak 2002-ben, Marx József által, illemhely építésére megfizetett ,40 Ft összeget. Felelős: polgármester Határidő: május 31. Fonyód, március 19. Hidvégi József polgármester

94 A 01/157-3 /2014. számú előterjesztés 1. számú melléklete

95 A 01/157-3 /2014. számú előterjesztés 2. számú melléklete

96 Vissza a napirendhez

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó Képviselő-testületi ülésére NAPIREND 1) Jelentés

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 30-án (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. április 30-án (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 4787/2015. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. április 30-án (csütörtök) 18.00 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Fonyód Város Önkormányzata. Képviselő-testület 2014-2019. 2015. április 29. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Fonyód Város Önkormányzata. Képviselő-testület 2014-2019. 2015. április 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014-2019 2015. április 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014-2019 2015. április 29-i ülésére 1. napirendi

Részletesebben

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Fonyódi Ásványvíz Kft termében tartandó Képviselő-testületi

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én (kedd) 14 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

MEGHÍVÓ. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én (kedd) 14 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. április 17-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. április 17-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. április 17-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések: 92/2015. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.évi CLXII. tv.

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26.-án (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére NAPIREND

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 1-jei rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 1-jei rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 1-jei rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 17.-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 23-án /csütörtök/ 16.00 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart,

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27.-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről VÁCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 2600 Vác, Zrínyi utca 7. Levélcím: 2601 Vác, Pf. 266 Tel: 27/501-955, BM: 03-30-3510 E-mail: latorovszkyg@pest.police.hu Szám: 13100-233/2015. ált. Ö N K O R M Á N Y Z AT

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26.-án (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 29.-én (Csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére NAPIREND

Részletesebben

+TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

+TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE +TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 53-13/2012.

Részletesebben

:7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu. Beszámoló

:7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu. Beszámoló RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD :7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu Szám: 17010-753/2014. ált. A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente

Részletesebben

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 6400-Kiskunhalas, Mártírok útja 25., Pf.: 3. : 06-77/423-255 BM : 03-33/68-10, Fax: 03-33/69-48 E mail:molnárl@bacs.police.hu Szám: 03060-6301/2014. Ált.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/277/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 04-i nyilvános ülésére Tárgy: A Rendőrkapitányság tájékoztatója Tapolca közrendjéről, közbiztonságáról

Részletesebben

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. Szám: 02/79-35/2007. ELŐ TERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Tárgy: Veszprém Megyei

Részletesebben

I. A BŰNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE...5 1. A bűnügyi helyzet struktúrája...5 1.1. A regisztrált bűncselekmények száma és aránya...5 1. 2.

I. A BŰNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE...5 1. A bűnügyi helyzet struktúrája...5 1.1. A regisztrált bűncselekmények száma és aránya...5 1. 2. ,20 ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 3601 Ózd, Jászi Oszkár út 2. Pf.: 112 Tel: (48) 570-071, BM tel:(31) 52-40, Fax.: (48) 570-071/52-85 e-mail: drvargal@borsod.police.hu Szám: 05070/901-2013. ált. B E

Részletesebben

NYIL V ÁNOS ÜLÉS napirendje

NYIL V ÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz. : l 571/2015. Előadó: Belanka Zsolt Mell: 1 db beszámoló Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 88/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVIII. évfolyam 2008. március Eljön szép Húsvét reggele, Krisztus Feltámadásának meghitt, szép ünnepe, Ünneplõ ruhába öltöznek a fák,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 28-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 28-án megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tibor Józsefné,

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB nyílt ülés Képviselő-testület egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁGI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 940-4/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló Baranya megye 2006. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentéséről

Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentéséről Határozat száma 2012. évi 6. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én megtartott rendes üléséről készült JEGYZŐKÖNYV TÁRGY MUTATÓ Határozat tárgya Közrend, közbiztonság

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben