Kérdésekre reagálva Bakos Ernő (MOL ÜT elnök) elmondta, hogy a korengedményes nyugdíjaztatás törvényi szabályozása kapcsán a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kérdésekre reagálva Bakos Ernő (MOL ÜT elnök) elmondta, hogy a korengedményes nyugdíjaztatás törvényi szabályozása kapcsán a"

Átírás

1 A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 15. évfolyam, 171. szám, október Együttes ülésről jelentjük Az együttes ülés résztvevői, balról jobbra. Ülnek: Éblné Németh Margit alelnök, Oláh Judit (Hajdú szo bosz ló), Rottenberger Edit (MOL Bányász munkatárs). Állnak: Biri László elnök, Megyesi Zsolt (MOL Nagy ka ni zsa), Ámon Attila (DKG-EAST), Nagygyőr Attila (Orosháza részben takarva), Kalász Sándor alelnök, Szabó Péter (Szeged), Szalai Géza (Rotary), Bakos Ernő (MOL ÜT elnök részben takarva), Milánkovich András (MOL Budapest), Osváth Károly (KVV), Vitéz Ferenc (Geoinform), Juhász Attila (Kiskunhalas). A MOL Bányász Szakszervezet Elnöksége és Választmánya szeptember 18-án a MOL székházban tartott együttes ülésén elsőként a Felügyelő Bizottság (FB) pénzügyi jelentése szerepelt napirendként. Nagygyőr Attila FB elnök tájékoztatta a testületet arról, hogy az I-III. negyedévben az alapszervezetek kiadásai a tervezett alatt vannak, a Titkárság bevételei is terv szerint alakulnak. Nagy-Horváth Katalin hangoztatta: A könyvelés rendben van, folyamatos, nincsenek anomáliák. Második napirendként (KSZ, alapszervezeti tevékenység) elsőként Kalász Sándor alelnök az Olajterv-csoportnál (DKG-EAST, KVV) bekövetkezett szervezeti változásokról, a tárgyalás-sorozatokról, a csoportos létszámleépítésről adott tájékoztatást, majd legfontosabb feladatként jelölte meg a tagmegtartást, az átalakulást követően pedig cél a csoportszintű kollektív szerződés, valamint az Üzemi Tanács létrehozása. Ámon Attila (DKG-EAST) és Osváth Károly (KVV) alapszervezeti elnökök részletesen beszámoltak a helyi tapasztalatokról (leépítés, kiszervezés, megállapodások, juttatások), szóltak az új feladatokról, majd dr. Takács Éva elismeréssel szólt a DKG-EAST és a KVV munkavállalóinak érdekképviseleti szervezeteiről, munkájukat a csoport egészére nézve követendő példaként említette. Szalai Géza alapszervezeti elnök (Rotary) bejelentette, hogy több hónapos várakozás után aláírásra került a kollektív szerződés a társaságnál, viszont az gond, hogy a tulajdonos létszámstopot rendelt el s így a cégvezetés kölcsönzött munkavállalók foglalkoztatására kényszerül, ami számos gondot okoz. A munkavállalók nagyon elszántak, a társaság több éve nem hajtott végre tisztességes alapbérfejlesztést. Vitéz Ferenc (Geoinform) beszámolt arról, hogy a társaságnál már korábban aláírásra került a kollektív szerződés, a megállapodás értelmében a munkavállalók 3,5 százalékos béremelésben részesültek. Várható az IT kiszervezése. Kérdésekre reagálva Bakos Ernő (MOL ÜT elnök) elmondta, hogy a korengedményes nyugdíjaztatás törvényi szabályozása kapcsán a Szövetségiszervezeti élet MOL Nyrt. is benyújtott egy tervezetet, amely főbb vonalaiban a MOL ÜT által az illetékes minisztériumokhoz már korábban eljuttatott főbb elgondolásokat tartalmazza. A korkedvezményes nyugdíj kockázati elemzés alapján a műszakos munkavállalóknál működhet. Kalász Sándor hozzáfűzte, hogy a korkedvezmény és korengedmény témakörben a MaSzSz is elkészítette a maga tervezetét és mielőbbi tárgyalást kezdeményezett a szociális partnerekkel (az érdeklődők lapunk oldalain részletesen olvashatnak a kezdeményezésekről). Oláh Judit beszámolt a hajdúszoboszlói gázfeldolgozás megszüntetéséről és a logisztika szervet drasztikus csökkentéséről, átszervezéséről, valamint az ezekhez kapcsolódó várható létszámleépítésekről. Szabó Péter (Szeged) felvetette, hogy probléma a kollégáknak a 12 órás műszak, mivel kevés az ember, nem tudják megfelelően ellátni a munkájukat. Nagygyőr Attila hozzátette, hogy a létszámleépítésekkel kapcsolatban dolgozzunk ki egy extra végkielégítési csomagot, legalább olyan kondíciókkal, mint a korábbi finomítás területén végrehajtott csoportos létszámleépítés esetében. Aktuális kérdések A szakszervezeti gépkocsik magánjellegű használatánál a MOL-os gépjárművek magáncélú használatának szabályozását kell átvenni. A MOL Bányász Hírlap megújítására tett előterjesztést a Választmány egyhangúlag, ellenszavazás és tartózkodás nélkül elfogadta. A MOL Bányász Elnöke bejelentette, hogy a MOL-on belüli szakszervezetekkel az egyesülés lehetőségéről folytatott megbeszélései jelen helyzetben nem jártak sikerrel. A Választmány egyhangúlag elfogadta az MSZOSZ kongresszusára delegált MOL Bányász küldötteket. Jövőbeni legfontosabb feladata mindenkinek a tagszervezés! Rottenberger Edit Fotó: Dr. Takács Éva MOL Bányász Hírlap, a hiteles hírforrás!

2 2 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP október Nyílt levél az Olajterv Csoport munkavállalóihoz! Tisztelt Munkavállalók! Az Olajterv- csoportnál teljes üzemben folyik az Egy Olajterv 2015 program végrehajtása. A projekt eddig meghozott intézkedései következtében már most jelentősen átalakult a korábban megszokott vállalati modell. A MOL Bányász Szakszervezet reprezentatív érdekképviseletként a csoport nagy hagyományokkal rendelkező vállalkozásaiban, a DKG EAST Zrt-ben és a KVV Zrt-ben ad támogatást a helyi alapszervezeteknek és az üzemi tanácsoknak az átalakulási folyamatban végezett munkájához. Különös hangsúlyt kap ez a támogatás a vállalati átszervezések, a csoportos létszámleépítések napjaiban. Tisztában vagyunk azzal, hogy a közösen értelmezett törvényi szabályozás kapcsán, az üzemi tanácsok elnökeinek kézjegyével ellátott, a csoportos létszámleépítést humán oldalról kezelendő, a munkáltatóval megkötött Megállapodás nem ad minden felvetendő emberi, foglakoztatási problémára választ, de lehetőséget és esélyt teremt sokaknak, hogy munkájuk elvesztését követően minél előbb visszakerüljenek a munka világába, a felkínált lehetőségek figyelembevételével. A csoportos létszámleépítés során a munkáltató is állta a szavát, nevezetesen, hogy felelős vállalatként gondoskodik a munkavállalókról. Ezt a Megállapodásban rögzített, a munkavállalók számára biztosított teljes körű outplacement szolgáltatás igazolja vissza, kiegészülve az érdekképviseletek által kialkudott további juttatásokkal és eljárási módokkal. A projekt jelentősen átalakította, módosítja a korábbi vállalati struktúrákat. Mindenki közös érdeke, hogy a piaci kihívásoknak még inkább megfelelő vállalkozások fogják tovább folytatni értékteremtő munkájukat. A szakszervezeteknek és üzemi tanácsoknak is mielőbb le kell követniük a vállalkozásokban bekövetkezett átalakulásokat, hogy eleget tudjanak tenni a jövő feladatainak, a munkavállalók érdekképviseletének, érdekvédelmének. A MOL Bányász stratégiájának legfontosabb elemei az Olajterv- csoport vonatkozásában, hogy: fenntartsa és megerősítse a szakszervezeti reprezentativitást és a kollektív szerződéskötési képességet vállalati és csoport szinten egyaránt, új alapszervezeteket hozzon létre a ma még szakszervezetmentes vállalkozásokban, a fenti célok elérése érdekében, megerősítse a munkavállalói részvételi intézményeket, ezért a csoport minden területén kezdeményezi és segíti az üzemi tanácsok létrehozását, a csoport szintű üzemi tanács megalakítását, a munkavállalók egészséges és biztonságos munkakörnyezetben dolgozhassanak és részt vehessenek munkakörnyezetük alakításában, ennek letéteményesei a munkahelyeken megválasztott munkavédelmi képviselők, a munkavédelmi bizottságok, a hatályos törvényi kereteket kihasználva, a munkáltatóval kialakított korrekt munkaügyi kapcsolatok keretében megjelenítse és érvényre juttassa a sajátos munkavállalói érdekeket, megtalálva hozzá a másokért tenni akaró szakszervezeti tagokat, munkavállalókat. A MOL Bányász Szakszervezet Választmánya, a vállalkozásokban működő alapszervezetek és az üzemi tanácsok arra kérnek minden Olajterv- csoporti munkavállalót, hogy támogassák az érdekképviseletek törekvéseit, a munkaügyi kapcsolatok, a csoport szintű kollektív szerződés, a munkavállalók részvételi intézménye az üzemi tanács létrehozása vonatkozásában, hogy RÓLATOK, NÉLKÜLETEK NE DÖNTHESSENEK! MOL Bányász Szakszervet Választmánya Ülésezett a Szövetségi Tanács A Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének székházában szeptember 10-én tartotta meg soros ülését a MaSzSz Szövetségi Tanácsa. Az ülés napirendjén tagfelvételi kérelem, a szövetség évi költségvetésének elfogadása, a MaSzSz november i kongresszusával összefüggő feladatok és döntések, valamint a szövetség előtt álló, őszi szakszervezetpolitikai feladatok szerepeltek. A Magyar Szakszervezeti Szövetség kezdeményezi az ősz folyamán a kormánynál a korkedvezményes, korengedményes nyugdíjrendszer mielőbbi szakmai egyeztetését, tárgyalását. Kidolgozott szakmai javaslatait a szövetség már eljuttatta a két illetékes miniszternek, a konföderációknak, továbbá a munkáltatói szervezeteknek. A szövetség kezdeményezi továbbá a Munka Törvénykönyve azonnali felülvizsgálatát is. Az elkészült szakmai anyag azokat a konkrét problémákat és módosítási javaslatokat tartalmazza, amelyeket a szakértők, a tisztségviselők a legsürgősebben változtatásra szorulónak tartanak. Tervei között szerepel továbbá egy átfogó többéves bérmegállapodás javaslatának kidolgozása is a dolgozói szegénység felszámolása érdekében. (KS) A tartalomból: MOL ÜT ülésről jelentjük 3. oldal Szakszervezeti csúcstalálkozó 4. oldal Érdekvédők a küzdőtéren Szalai Géza 6. oldal Ámon Attila 7. oldal A Kiváló Bányász 9. oldal Korkedvezmény, korengedmény 10. oldal Évfordulós történések 12. oldal Rotary családi nap Szankon 14. oldal In memoriam Solti Katalin In memoriam Plichta Lóránt 15. oldal Idősnapi köszöntő 16. oldal Szakszervezet a munkavállalókért!

3 2014. október MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 3 ÜT ülésről jelentjük Szeptember 11-i ülésén a MOL Nyrt. Üzemi Tanácsa tájékoztatást hallgatott meg a Kutatás-Termelés Integrált Me - ző beni Alkalmazások szervezetének átalakításáról. Sza kál Tamás Kutatás-Termelés MOL igazgató elmondta, hogy az éves készletpótlás 100%-os növelését, a csoportszintű kitermelés évi 10%-kal való növelését és a fajlagos költségek szinten tartását megcélzó csoportszintű KT stratégia megköveteli a szervezet észszerű átalakítását. Ennek megfelelően az optimális működtetés és erőforrás kihasználás céljából a szervezetet a magyarországi operációból csoportszintre helyezik át az ott létrehozott mezőbeli operáció, valamint kutatás és üzletfejlesztés szervezetekbe. Az érintett mintegy 380 munkavállaló az átalakított US szervezeteiben kap pozíciót, esetenként a korábbitól eltérő beosztásban és feladatkörrel. Noha a hatékonyabb működés és a termelés növekedése következtében több lesz a munka, a feladatokat átcsoportosítják és esetleg munkaköröket vonnak össze, az átszervezés néhány fős létszámleépítéssel is jár. Az átalakítás október 1-vel érvényes. Az igazgató méltatta a MOL számára versenyelőnyt jelentő kiváló szaktudással és sokrétű tapasztalattal rendelkező munkatársakat, de hozzáfűzte, hogy a termelés növelésével az új területeken szükségessé váló tudást a jelenlegi munkaerő egy részének átképzésével biztosítják, valamint a piacról, külföldön fogják beszerezni. Bakos Ernő elnök és az ÜT tagjai kifogásolták, hogy a hónapok óta tervezett átszervezést csak közvetlenül a végrehajtás előtt kommunikálják. A helyzet annál kedvezőtlenebb, hogy a termelés növelését előirányzó programot úgy vezették be, mint ami nem jár elbocsátással, sőt a KT kézikönyv ismertetése során is megerősítették, hogy nem lesz létszámvonzata. Sajnálatosnak találták továbbá, hogy az új vezetők nem vesznek részt az ülésen és nem ismertetik üzemeltetési terveiket A magyarországi eszköz operációs szervezet mintegy 980 munkavállalóval a magyarországi és a romániai kutatás-termelést foglalja magában Szakál Tamás vezetése alatt, aki csoportszintre riportál. A magyarországi szervezetnél várható és hónapok óta beszéd tárgyát képező létszámcsökkentésről az igazgató kijelentette, hogy az annak idején tízszer nagyobb volumenű termelésre létrehozott létszámot a jelenlegi lecsökkent termelés képtelen fenntartani. Ezért a területi vezetőkkel egyeztetve létszámot csökkentenek, amiről azonban a végleges döntés csak novemberre várható. A csoportszintű optimalizálás keretében vizsgálják a DS logisztikával együtt a hajdúszoboszlói gázfeldolgozó gazdaságosságát, ami nem érinti a gázelőkészítőt. Az EÜT tagjai észrevételezték, hogy a KTD IMA szervezetben volt a legmagasabb túlóra szám és nem minden túlórát regisztrálnak. Figyelembe véve, hogy a mérnökök a jelenlegi felállásban 6-8- projektet visznek, és még több túlóra lesz, aggályos ezek elszámolása. Varjasi Gábor csoportszintű HR KTD vezető válaszában elmondta, hogy a hosszú távú munkaerőforrás tervezésre hároméves tervet készítenek. Ennek keretében a szakmai vezetők jobban fel fogják mérni az igényeket és tervezni a munkát, egyensúlyba fogják hozni a projektek számát és az erőforrásokat. Arra a felvetésre, hogy a kutatás-termelés kézikönyv leírásai sok esetben a KT szabályokba ütköznek, a vezetés megígérte, hogy ezeket a konkrétumok ismeretében össze fogják hangolni. Dr. Puskás Sándor FB tag arra hívta fel a figyelmet, hogy az átszervezéssel együtt legyen a magyarországi terep az új technológiák implementálásának terepe, a felhalmozott tudást pedig exportálják a külföldi operációs területekre. Ez bevált nemzetközi gyakorlat, a nagy hozzáadott érték Magyarországon jelenne meg és növelné a nemzetközi színtéren a MOL presztízsét. Ezzel egyetértve Szakál Tamás tájékoztatott, hogy a K+F átkerül a csoportba és 6 milliárd Ft CAPEX igényt fogalmaz meg technológiai módszerek alkalmazására. Már folyamatban vannak a projektek megtérülési számításai, a megtérülő projektek haladéktalanul bekerülnek a tervekbe. Bakos Ernő tájékoztatott az EÜT és ÜT együttes októberi ülésről és kérte az előzetes kérdések beküldését a felső vezetői fórumra. Ugyancsak tájékoztatott az üzemi tanácsok által kezdeményezett, a MOL vezetése által támogatott korai nyugdíjazást kiváltó ellátási rendszer bevezetésének kilátásairól. Elfogadása esetén ezt a nyugdíjszerű ellátást a nyugdíjkorhatár elérése előtt 5 évvel lehetne igénybe venni. Az ÜT elnök kérte a HR vezetést, hogy a munkavállalók körében a találgatások tárgyát képező rendszerről adjanak ki egységes és egyértelmű belső közleményt. A KT területét képviselő ÜT tagok jelezték, hogy a területet érintő problémák megoldására a KT vezetésének ígérete ellenére még nem történtek intézkedések. A MOL Bányász Szakszervezet kérte, hogy az ÜT a témában soron kívül Tabuk nélkül konzultációt hívjon össze a KT vezetésével. Egyebekben az ÜT támogatásokról döntött. Éblné Németh Margit Együttműködés - részvételi jogok MOL Nyrt. Üzemi Tanács. A képen balról jobbra: dr. Vágó Árpád, Kis Bálint (alelnök), Török Károly, Szabó Péter (mind bányász ), Kurán István (OSz.), Petrásné Schmidt Erzsébet (vegyész), Bakos Ernő elnök (bányász), Németh Mihály (OSz.), Pénzes Lajos (vegyész), Perjésiné Kovács Katalin (bányász), Szabó Csaba (vegyész), Tóth András alelnök (OSz.), Papacsek Károly (vegyész). Szakszervezetünk honlapja:

4 4 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP október SING - MOL BÁNYÁSZ csúcstalálkozó Nagykanizsán Nemzetközi rovat Bozo Mikus Biri László Szalai Géza A horvát INA - ban és CROSCO ban működő SING olajipari szakszervezet kezdeményezésére megbeszélésre került sor szeptember 1.-én Nagykanizsán a SING és a MOL Bányász Szakszervezet vezetői között. A horvát delegáció tagjai Bozó Mikus elnök, Josip Devic, Luka Matijevic,Vojislav Milicevic szakszervezeti bizalmiak voltak, a MOL Bányász Szakszervezetet Biri László elnök és Szalai Géza, a Rotary alapszervezet elnöke képviselte. A találkozó egyik témája volt a két szakszervezet közti együttműködés ismételt felerősítése, amelyre alapos okot adnak a jelenlévők megállapítása szerint a működés bázisát adó vállalatokban zajló folyamatok és a kialakult nehéz gazdasági helyzet. Bekić Zlatko elnök és munkatársai, Ripak Zlatomil, Raseta Branko és Popovski Cecília a szerbiai HIP kőolajipari cégnél Működő PRAVDA szakszervezettől tapasztalatcsere látogatásra érkeztek a MOL Bányász Szakszervezethez szeptember 18-án a szakszervezeteink között sokéves múltra visszanyúló együttműködés keretében. A látogatás első munkanapján, 19-én, a szerb vendégeket Kalász Sándor, Éblné Németh Margit és Bakos Ernő a TVK-ba kísérte üzemlátogatásra. Ennek során Deli Sándor vezető diszpécser ismertette az Olefin 2 üzemet, ahol az operátor teremben alkalom nyílt a műszakos dolgozókkal való rövid eszmecserére. A vendégek megtekintették az épülő Butadién üzemet is, és meghallgatták Tóth Gábor és Ficzere Tamás üzemtechnológusok átfogó tájékoztatóját a TVK és a MOL-csoport teljes petrolkémiai szegmensének működéséről. A szakmai részt követően a szakszervezeti kollégák érdekképviseleti kérdésekről konzultáltak a MOL Bányász alelnökeivel, A felek megállapodtak abban, hogy a jövőben rendszeresen, negyedévente, s ha rendkívüli esemény indokolja ennél sűrűbben is találkoznak (6-8 fő), kicserélik az érdekképviseleti munkában szerzett tapasztalataikat, s ha a helyzet úgy kívánja közösen lépnek fel a MOL Csoport szintjén esetleges, a munkavállalókat negatívan érintő munkáltatói intézkedésekkel szemben. A találkozókat felváltva tartják Horvátországban és Magyarországon, az állandó kapcsolattartókat is megjelölték Jasna Pipunic és Éblné Németh Margit alelnökök személyében. Bozó Mikus meghívta a magyar felet egy üzemlátogatásra, amelyen fotó: Vargáné Piroska Jól működő munkakapcsolat a PRAVDA szakszervezettel Bakos Ernő MOL Nyrt. ÜT elnökkel, Kovács József TVK ÜT elnökkel, Varga Mihály PKDSZ elnökkel és Tóth Éva elnök-helyettessel. Megragadva az alkalmat Bekić Zlatko az üzemi tanácsok működésének előnyeiről kérdezett és kijelentette, hogy foglalkoznak az üzemi tanács létrehozásának gondolatával a HIP komplexumban. Felkérte Bakos Ernőt, hogy ehhez a jövőben előzetes információval, a tapasztalatainak és a jó gyakorlatnak az átadásával szakmai támogatást nyújtson. A látogatás második munkanapján, 20- án, szombaton, a vendégeket Biri László és Éblné Németh Margit elkísérte a százhalombattai Dunai Finomítóba. Nádasy Gergely csoport szintű termelés megbízhatóság vezető szakértő tájékoztatott a DF működéséről, a termelés szerkezetéről és volumenéről, valamint gépkocsival körüljárva bemutatta a teljes finomítót. A vendégek a szakmai tájékoztatást mindkét helyszínen rendkívül tanulságosnak és hasznosnak találták. Hasznos és eredményes tapasztalatcserék! néhány fúrós kolléga is részt vehet. Döntöttek arról is, hogy a felek közösen készülnek fel az Európai Üzemi Tanács üléseire. Az együttműködési feladatok lezárását követően Bozó Mikus és Biri László elnökök számoltak be részletesen az INA, a Crosco, illetőleg a MOL Nyrt. és a Rotary Zrt. helyzetéről, s a szakszervezetek tevékenységéről. Folyamatban vannak mindkét országban a kiszervezések, a leépítések, s ezek nagyon megnehezítik a munkavállalók életét és az érdekvédelmi munkát is. Szóba került, hogy ki, milyen módon próbált segíteni az érintett munkavállalókon, s az is hogy a társaságok működésében milyen zavaró tényezők vannak. Egyhangúan megállapították, hogy a túlzott bürokrácia, s a döntéshozatal rendkívül bonyolultsága nehezíti leginkább a működést, s ez legnagyobb mértékben a szervizvállalatokat sújtja. Elhatározták, hogy ezeket a problémákat a vállalati fórumokon mindaddig hangsúlyozzák, amíg jelentős változások nem következnek be e területeken. Befejezésül mindkét delegációvezető rendkívül hasznosnak és folytatásra méltónak tartotta a találkozót. (tudósítónktól) Az érdekképviseleti kérdések megvitatása során a szerb kollégák a munkaügyi kapcsolatok rosszabbodásáról és a munka törvénykönyvnek a munkavállalók rovására bevezetett módosításáról számoltak be. A változások az érdekképviseletek hatáskörének szűkítésére, a kivívott támogatások csökkentésére, vagy megvonására irányulnak. A helyzetet nehezíti, hogy a nemzeti konföderációk nem mutatnak egységet és nem képesek kezelni a helyzetet a kormánnyal szemben. A MOL Bányász Szakszervezet és a Pravda szakszervezet elnökei az együttműködés folytatásáról állapodtak meg. É.N.M.

5 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP október 5 Energiapolitika a munkahelyek szempontjából Ipari munkahelyteremtés keleten és nyugaton Mit várhatnak a szakszervezetek az EU energiapolitikájától címmel szep tem - ber én Katowicében szervezett közösen konferenciát a FES és az IndustriAll. A konferencia célja egy olyan, a munkahelyek védelmét fokozottan előtérbe helyező vitaanyag előkészítésében való közreműködés, melyet az IndustriAll az Európai Bizottság elé kíván terjeszteni az Európai Unió energiapolitikájának kialakítását befolyásolandó. Ulrich Eckelmann, az IndustriAll Europe főtitkára elmondta, hogy az energiapolitika és klímapolitika megvitatása európai szinten rendkívül érzékeny kérdés, mivel a gazdasági körülmények nagyon eltérőek Európa szerte. Minden országnak képesnek kell lenni arra, hogy hozzájáruljon a kitűzött célokhoz, saját erősségei kihasználása közben. A strukturális finanszírozás elengedhetetlen, Információk innen-onnan különösen azokban az országokban, amelyekben még mindig érezhetőek a válság hatásai. Főként azon országok számára, akik a legnagyobb erőfeszítéseket tekintve megújítják energetikai infrastruktúrájukat. A helyzetet világszinten nehezíti, hogy a Kiotói Egyezmény nem terjedt ki a fejlődő országokra, például a legnagyobb kibocsátókra, Kínára és Indiára, ezért az USA az egyezményt nem is ratifikálta. Noha a évben aláírásra kerülő Nemzetközi Egyezmény már a két legnagyobb szennyezőre, Kínára és az USA-ra is vonatkozni fog, az csak 2020-tól léphet hatályba, miután kellő számú ország ratifikálta azt. Nem lehet azonban figyelmen kívül hagyni, hogy az ellátás biztonsága mellett az országok saját energiapolitikája nagyban függ az energia árától, a gazdaságra gyakorolt hatásától, a munkahelyek megtarthatóságától, a fenntartható fejlődés szempontjaitól, különösen a sokat hangoztatott üvegház hatás mérséklésére tett törekvésektől. Juhász Attila megjegyezte, hogy az emisszió kereskedelem, a kvóták mellett a környezetvédelem keretében nem tárgyalták az ivóvizek megóvásának, valamint a nukleáris hulladék tárolásának nagyon is időszerű kérdését. Sajnálatos, hogy az általánosságban emlegetett zöldmunkahely-teremtés és a megújuló energiák alkalmazásának tárgykörében ritkán hangzanak el konkrét javaslatok. Nagyon is életszerű példa, hogy Lengyelország a megújuló energiákkal szemben a munkaigényes és minden más energiaforrással szemben versenyképes szénbányászatát igyekszik védeni, talán ezért is választották a konferencia helyszínéül az európai szénbányászat egyik bölcsőjét, Katowicét. Az Európa szerte erősödő zöld lobby Németországban a leghatékonyabb, ott a zöld energiafelhasználás már most 25-30%-ot tesz ki és a németek lemondanak az atomenergiáról. A romániai résztvevők jelezték, hogy Románia a megújuló energiák 30%-os részesedésének elérését tűzte ki rövid távon. A MOL Bányász szakszervezet részéről a konferencián részt vett Andrási József, Juhász Attila, Megyesi Zsolt és a szerző: Oláh Judit Hírcsokor Férfinap Nagykanizsán A MOL Bányász nagykanizsai nyugdíjas alapszervezet hölgytagjai szep tem - ber 25-én a Kodály Zoltán Művelődési Házban férfinapot rendeztek, amelyen jó hangulatban köszöntötték a nap ünnepeltjeit, a férfi kollégákat. /h/ Nyugdíjas találkozó A Geoinform Kft. Nyugdíjas Alapszervezete szeptember 26-án nagy sikerrel megtartotta idei kerti-partiját, melyen majdnem a teljes létszámunk aktívan vett részt. A jó hangulatú beszélgetésekkel eltöltött délutánt a bográcsban főtt marhahúsos, csülkös (koleszterinszegény) babgulyás elfogyasztása koronázta meg. Az este beálltával mindenki tele hassal és jó kedvvel búcsúzott a mielőbbi viszontlátás reményében a volt kollégáitól. (Vitéz) Bányásznapi emléktúrák A MOL Bányász nagykanizsai nyugdíjas alapszervezete a 64. Bányásznap alkalmából a hagyományoknak megfelelően mintegy 50 fővel megemlékezéseket és koszorúzást tartott a zalai emlékhelyeken, köztük a Magyar Olajés Gázipari Múzeumban, a Budafa 2-es emlékműnél, valamint virágokat helyeztek el az egykori olajipari személyiségek, Buda Ernő, Trombitás István és Bősze Kálmán sírjánál. /f-i/ Kongresszusi előzetes A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ) záró kongreszszusát október 28-án Budapesten, a Vasas Szakszervezet székházában tartja, amelyen az olajosokat Biri László, Kalász Sándor, Komoróczyné Ladányi Judit, Juhász Attila, Szalai Géza és Vitéz Ferenc képviseli. /k/ Megalakult a nyugdíjas tagozat Pataky Péter elnök nyitotta meg a szeptember 22-i Küldöttértekezletet, melyen megalakult a MAGYAR SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG NYUGDÍJAS TAGOZATA. Az ülés módosításokkal elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzatot, a Tagozat Középtávú Programját, továbbá megválasztotta a tagozat elnökét, három alelnökét és kilenc tagot az elnökségbe. (pg) Óraátállítás Olvasóink figyelmét tisztelettel felhívjuk, hogy október 26-án ne feledkezzenek meg a téli időszámításra történő átállásról, amikor 03 órakor 02 órára kell az órákat visszaállítani. (b) Együtt erősebbek vagyunk!

6 6 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP október Bepillantás a munkahelyi szakszervezeti életbe Szerkesztőségünk kezdeményezésére beindított új rovatban ezúttal két alapszervezeti elnökkel, a szakszervezeti élet legjobb ismerőivel beszélgettünk. Szalai Géza MOL Bányász Rotary Alapszervezet A legnagyobb nyilvánosságot biztosító MOL Bányász Hírlap olvasói, az érdeklődők jól tudják, hogy december közepén befejezi aktív szakszervezeti pályafutását az alapszervezeti elnök, aki végleg szögre akasztja a mozgalmi cipőt. Lezárja a több mint 30 éves függetlenített szakszervezeti tevékenységét, melynek egyik záró állomásaként az elmúlt hónapban tett többnapos munkahelyi látogatást Vízvártól Mezőhegyesig, Gellénházától Szeghalomig a munkahelyi csoportoknál. Tulajdonképpen minden területen, de különösen a Rotary Fúrási Zrt-nél, az un. szétszórt munkahelyi csoportoknál rendkívül fontos, hogy a vezetés és tagság között eleven, élő kapcsolat legyen. Így aztán én alapvetőnek tartom a rendszeres munkahelyi látogatásokat, a tisztségviselőkkel, tagsággal, a munkavállalókkal való párbeszédet, az információáramlást, még akkor is, ha ez bizony munka- és időigényes, hallatlanul sokat követel kezdte az alapszervezeti elnök. A szeptemberi elnöki körjárat során merre jártál, kikkel találkoztál és milyen tapasztalatokra tettél szert? Hosszú a lista, így csak röviden annyit, hogy a somogyi, zalai és a tiszántúli területeken dolgozó fúró- és lyukbefejező berendezéseknél, számos munkacsoportnál tettem látogatást. Informáltam a dolgozókat, információkat szereztem, miközben számos feladattal bíztak meg a munkahelyi csoportok az Lyb-39-es (Szeghalom 111-es, főfúrómester Mentes Béla), 43-as (Mezőhegyes, főfúrómester Vörös Csaba), 38-as (Tompa 2-es, főfúrómester Parrag Tamás), a Kk-10-es (Algyő 588-as, főfúrómester Tóth Csaba) berendezéseknél, a nagykanizsai és gellénházi telephelyen felújítás alatt álló Lyb-42-es berendezés (főfúrómester Szabó István), a somogyi térségben (Vízvár) dolgozó DE 401-es berendezés (főfúrómester Papp László) munkavállalói. A megtartott tájékoztatók, érvek egyben hozzájárultak a tömegbázis erősítéséhez, 15 munkavállaló belépett a szakszervezetbe és többen is jelezték belépési szándékukat, de nagyon bízom abban, hogy a felismerést cselekvés követi s a ma még szervezetlen dolgozók jól tudják, hogy egységben az erő. A tagságot, a munkavállalókat mi foglalkoztatja a legjobban? A dolgozóknak nagyon nagy a bérigénye, hiszen évek óta nincs normális béremelés s így aztán érthető az általános elégedetlenség, hiszen ez a munka, a folyamatos-folytonos alaptevékenység anyagi elismerése nagy lemaradásban van. Az újabb feladatot jelenti a Humáncentrum Kft. által alkalmazott mintegy 80 fős kölcsönzött munkaerő (foglalkoztatás, minimálbér, betanítás, leterheltség, stb.), akik érdekében bőven vannak tennivalóink. Kiemelten foglalkoztatja a dolgozókat a kollektív szerződés módosítása, az októberi bértárgyalá- Érdekvédők a küzdőtéren Szalai Géza több mint 30 éve függetlenített tisztségviselő, akit közel 30 évvel ezelőtt választottak meg vszb titkárnak az egykori Kőolaj- és Földgázbányászati Vállalatnál (központ Nagy ka ni zsa), amikor a KFV Szakszervezete 7690 szervezett dolgozót és nyugdíjast tömörített soraiba. Az OKGT átalakulásával létrejött MOL Nagykanizsai Bányászati Üzem szakszervezetének, majd 1993-tól az Üzemi Tanácsnak elnökeként folytatta érdekképviseleti munkáját. Tagja volt a MOL Bányász elnökségének, a központi ÜT-nek is. Egy cikluson át ( ) alelnöke a MOL Bányász Szakszervezetnek, miközben jeleskedett a nagykanizsai területi alapszervezet elnökeként, ügyvezető elnökeként és számos testületben, szervezetben végzett rendkívül eredményes szakszervezeti munkát. Külön kiemelendő, hogy az utóbbi 10 évben a MOL Bányász Rotary alapszervezet elnökeként is maradandót alkotott. Az olajipar, a nyugat-dunántúli régió, a zalai terület meghatározó érdekvédője. Kiemelkedő felkészültség (szakmai, szakszervezeti, munkajogi, ipartörténeti), nagy munkabírás jellemzi. Példaértékű vezetési-irányítási ismeretekkel rendelkezik, követendő munkastílust-munkamódszert valósít meg és 66 évesen is fiatalos lendület- Alappillérek a munkavállalók érdekében!

7 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP október 7 sok megkezdése, a korkedvezmény és korengedmény, amelyekben határozott szakszervezeti fellépést sürgettek. Az elnöki körút zárásaként melyek a további lépések? Tulajdonképpen többirányú feladatsorral kell megbirkózni. Egyrészt a szakszervezeti vezetőséggel a szervezeti élet és munka területén vannak tennivalóink, miközben felkészülünk a decemberi Rotary-küldöttértekezletre, a vezető váltásra, a KSZ módosításra, a bértárgyalás sorozatra, másrészt természetesen felkeresem a Rotary Zrt. Vezérigazgatóját és minden egyes, a dolgozóktól szerzett információkról tájékoztatom s a válaszokról, intézkedésekről részletesen beszámolók a Rotary Szakszervezeti Gyorsinfóban. Balogh Antal A Lyb-39-es berendezés nappalos partija A Lyb-38-as berendezés nappalos partija A Kk-10-es berendezés nappalos partija tel dolgozik a munkavállalók-a tagság érdekében. Szervezi és irányítja a szakszervezeti munkát. A munkahelyi csoportoknál személyesen érvel, agitál. Erősíti a szakszervezeti tömegbázist, új tagok és csoportok, munkahelyi bizottságok létrehozásával jelentősen növelte a taglétszámot a működési területen dolgozó különböző gazdasági társaságoknál. A szervezeti élet és munka mellett fő részese a kollektív szerződések megkötésének, módosításának, valamint a különböző tárgyaló csoportok vezetőjeként következetes és harcos érdekvédő. Döntő szerepet játszott a MOL Bányász Hírlapnak, a MOL Bányász érdekképviseleti lapjának megszületésében novemberétől meghatározó alappillére a MI ÚJSÁGUNKnak, a kedvelt és népszerű, a szakmában és országosan is jegyzett lapunk vezető tudósítója és fotóriportere. Anyagai (tudósítások, fotók) és mérvadó javaslatai hozzájárultak az újság minőségi és tartalmi továbbfejlesztéséhez, a szakszervezeti munka nyilvánosságának fokozásához. /b/ ÁMON ATTILA MOL Bányász DKG-EAST Alapszervezet Mozgalmas életet élsz Nagy ka ni - zsán a DKG-EAST Zrt. vezető tervezőjeként, a MOL Bányász Szakszervezet alapszervezeti elnökeként, a Nagykanizsai Város Fúvószenekar szaxofonosaként, kétgyermekes családapaként. Ennyi minden közül mi jelenti most a legnagyobb kihívást? Most éppen a munkahelyemen zajló csoportos létszámleépítéssel kapcsolatos megállapodás létrehozása a munkáltatóval. E mögött átmenetileg háttérbe szorul még a család, a gyerekek is. Itt negyven munkatársam egzisztenciájáról van szó, amiről sokat egyeztettünk az érintettekkel és a vezetőkkel. Most az a feladatom, hogy a munkájukat elvesztők számra méltányos juttatásokról állapodjak meg a cégvezetéssel, az átszervezést követően pedig a maradók juttatásai ne csorbuljanak, a változások ne érintsék őket hátrányosan. Úgy tudom, hogy a tervezői munkád sem láncol mindig az íróasztalhoz. Hát mondhatnám, hogy a munkaidőm nagy részét a tervek felett görnyedve töltöm, de igazán szeretem a munkámat és valóban ki kell menni néha az építési helyszínre is. A magyarországi telephelyeken kívül felügyeltem már kútfej összeszerelési munkát Ausztriában, sőt Szibériában is töltöttem két hónapot a távvezetéki szerelvények szakszerű beépítésének garantálására. Az ott szerzett tapasztalatokat nagyon jól lehet hasznosítani a napi munkában is. A változások korát éljük. 45 éves korodra milyen fő változások történtek a karrieredben? 1987-ben szerkesztőként kezdtem a pályámat a kútfej és tartozékai termékcsoportban, ami tulajdonképpen tervezői pozíció a mai besorolás szerint meghatározó volt, akkor neveztek ki vezető tervezőnek és akkor vettem át a stafétabotot a nyugdíjba Kihívások előtt a szakszervezeti vezető!

8 8 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP október vonuló Bazsika József alapszervezeti elnöktől. Közben csodálatos magánéleti változásokat éltem meg, ben megnősültem, és 2000-ben születtek az ikreink. Ámon Attila Szakszervezeti elnökséged révén lényegesen több lett a dolgod az érdekképviseleti munkával. Közösségi ember vagy, nem vitás. Mit jelent számodra a Szakszervezet? Valóban több tennivalóm lett, de nem csak a szakszervezetben, hanem az üzemi tanácsban is. Már a harmadik ciklusban vagyok az ÜT tagja. Mindkét funkcióm az emberekről való gondoskodást jelenti számomra. Meghallgatom a panaszokat, gondokat, továbbítom a munkáltató felé, megbeszéljük a mindennapi munkahelyi problémákat, azokat is, ami nem is a munkával kapcsolatos. Sokat járok az emberek között, mindenről megkérdezem a véleményüket, ők is megkeresnek engem, rendszeresen, kötetlenül beszélgetünk. Sokszor a felső vezetés kommunikációját pótlom, vagy kiegészítem, ha nem jutnak el a hírek dolgozókhoz. A folyamatos átszervezések közepette gyakran elakad az információ áram, nagy szükség van az érdekképviseletnek erre a formájára. Az ÜT-ben elnökhelyettesnek jelöltek és elfogadtam a jelölést. Érzem az irántam megnyilvánuló bizalmat, meg is teszek mindent, hogy ne okozzak csalódást ezekben a nehéz időkben. Nos, többszörösen vezető vagy, nem csak, mint tervező, de mint szakszervezeti elnök és ÜT elnökhelyettes is. Mi a sarzsid a zenekarban, ott is a fő szólamot fújod? Mit jelent számodra a zenekar? Középiskolás korom óta benne élek a zenekarban, mivel édesapám Ámon István több mint 20 évig volt az Olajbányász fúvószenekar karmestere, kiváló katonazenész. Tőle tanultam meg mindent a zenéről és a hangszeres játékról, a mai napig tanulok tőle. Sokat zenéltünk együtt, az ő keze alatt fújtam, a közösségben való zenélés mindig csodálatos élményt és kikapcsolódást jelent számomra óta vagyok tagja a zenekarnak, mostanra az altszaxofon szólam vezetője. Sok időt töltünk együtt a zenekarral, hetente próbálunk, nyáron szinte minden hétvégén volt fellépésünk. Éves szinten fellépése van a zenekarnak. A mi nevünkhöz fűződnek az újévi, a tavaszi, és a műsoros Mikuláskoncertek is. Az életed több momentumában jelen vannak a hagyományok. Mit jelent számodra a hagyománytisztelet? Hagyományőrző ember vagyok, folytatom a családi hagyományokat, például a zene terén. Nagyon fontos, mély jelentése van számomra az értékek, főleg a közösségi értékek megőrzésének. A DKG 70 éves fennállásának évfordulója alkalmából a kollégáimmal éppen a vezetéssel közös rendezvény megtartásán dolgozunk, koszorúzási ünnepséget szerveztünk. Ilyen mozgalmas közösségi szerepvállalás mellett bizonyára ér öröm is és csalódás is. Hogyan kezeled a kudarcot, hogyan éled meg a sikert? Felismerés+cselekvés=Be a szakszervezetbe! 45 éves Munkahely: DKG-EAST Zrt. Végzettsége: okleveles logisztikai mérnök, gépészmérnök Munkaköre: tervező mérnök Beosztása: vezető tervező Tisztségei az érdekképviseletben: MOL Bányász alapszervezeti elnök, a Választmány tagja, a DKG- EAST Zrt. Üzemi Tanács tagja, az ÜT Gazdasági Bizottság vezetője Családi állapota: nős, két tizenéves gyermek édesapja A kudarcot nem jól élem meg, de képes vagyok feldolgozni, nem roskadok magamba. Megnézem, mi váltotta ki, de meg is vizsgálom, hogyan lehetett volna elkerülni, és a jövőben hogyan kerülhetek el hasonló eseteket. Sokkal több jó dolog ér, mint kudarc. Ha siker ér, azt szeretem megosztani mindenkivel. Sikerként kezelem a mindennapi érdekképviseleti küzdelem jutalmát, hogy harmadszor is alapszervezeti elnöknek választott a tagság; hogy harmadszor is az élmezőnyben szerepeltem az ÜT választáson, ahol nem csak a Bányász tagság, hanem minden munkavállaló szavazott és méltányolták a munkámat. A munkahelyi sikereket pedig jó megosztani a kollégákkal. Például három éve fejeződött be a DKG-nál a nagyméretű vezetéki tolózár tervezése az orosz piacra, ami iránt nagy volt a kereslet, többek között 1200 mm-es vezetékbe, és annak a tervezésében jelentős részem volt. A magánéletemben legszebb sikerem a szép családom, a kitűnően tanuló gyermekeim. Otthon, a családban ki fújja a fő szólamot? Mit látnak a Te példádból a gyerekek? Nálunk demokrácia van, mindent megbeszélünk, a gyerekek véleményét is meghallgatjuk, és a szülők döntenek legjobb belátásuk szerint. Otthon nincs főnök, közösen részt veszünk minden munkában. Én magam is takarítok, nem idegen tőlem a házi munka, szívesen segítek a gyerekeknek a tanulásban, a feleségemnek a bevásárlásban, elvégzem a házkörüli javítási munkákat. Otthon is

9 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP október 9 úgy kell dolgozni, hogy mindig újraválasszanak. A gyerekeink önállóak mindketten, talpraesettek, ügyesek. A fiam követni akarja a vonalamat, mérnök szeretne lenni, folytatni fogja legalább is a szakmai családi hagyományt. Jól tanul, régebben gyakran elkísért a zenekari próbákra, ahol legjobban a dobfelszerelés tetszett neki, de a sok egyéb elfoglaltsága mellett végül is győzött a műszaki affinitás. A kislányom a sport felé irányult, jól úszik, ő nem zenél, de a zene szeretete minden családtagunknál meg van. Kik a támogatóid az érdekképviseleti munkában? Az erős háttér, mondanom sem kell, a feleségem, a család. A munkahelyemen a közvetlen kollégáim, a főnökeim is. A szakszervezeti munkában a bizalmi testület, a tagság, az egész MOL Bányász Szakszervezet támogatását élvezem. A testületben megbeszélt, közös döntéseket képviselem minden esetben, amikor a munkáltatóval tárgyalok. Élénk aktivitást tapasztalok magam körül, azokat is képviselem, akik nem tagjai a szakszervezetnek, és bírom a támogatásukat, bizalmukat, mert tudják, hogy a MOL Bányász elismert érdekképviselő szervezet a munkahelyeken. Te belépnél ma a szakszervezetbe? Miért érdemes a szakszervezet tagjának lenni? Ez most igazán nehéz kérdés, mert éppen most éljük meg a szervezeti átalakulásokat, az ezek által generált létszámmozgásokat. Ugyanakkor soha nem volt ilyen fontos egységbe tömörülni. A szakszervezet nélkül nem lennének ezek a vívmányok, a pluszjuttatások, és most sincs senki más, aki képes lenne érdemben harcolni a megőrzésükért. Azt is elmondhatom, hogy akik belépnek a szakszervezetbe egy nagyon jó közösségbe lépnek be, ahol rendezvényeinken családias a hangulat, ahol jelen van a bajban a gondoskodás, a szociális segély, valamint a művelődést támogató akciók, színház bérletek. Egyértelmű a válasz, igen, be kell lépni a szakszervezetbe! É.N.M. Bizalmiként és üzemi tanácsosként is jeleskedik a Kiváló Bányász Arcképcsarnok A 64. Bányásznap oroszlányi országos központi ünnepségén a MOL Bányász Szakszervezet szerveződési területén dolgozók közül többen részesültek Kiváló Bányász kitüntetésben, köztük Gönczi Gyula, a Magyar Földgáztároló Zrt. (Hajdúszoboszló) műszakfelelőse, a MOL Bányász Hajdúszoboszlói alapszervezet tisztségviselője, üzemi tanácsos, aki érdeklődő kérdéseinkre készséggel válaszolt: Középiskolai tanulmányaim befejezése után a hajdúszoboszlói TIGÁZ-vállalat roncsolásmentes anyagvizsgáló csoportjánál helyezkedtem el, mint anyagvizsgáló ben megszereztem az anyagvizsgáló képesítést a gépész végzetségem mellé ban elvégeztem a felsőfokú roncsolásmentes anyagvizsgáló fokozatot ben a TIGÁZ-nál elkezdődött a vállalati átszervezés és a csoport fokozatos megszüntetése án sikerült az NKFV-hez elhelyezkednem a földgáztároláshoz, gáztároló kezelő beosztásban. A szakmai ismeretek és gyakorlat megszerzésével 2000-ben műszakfelelős beosztásba kerültem, amely jelenleg is tart. Az átszervezések miatt voltam: Mol Rt., Mol Földgáztároló Rt. ( ), EON Földgáz Storage Zrt. ( ) és jelenleg Magyar Földgáztároló Zrt. alkalmazott. Munkahelyi beilleszkedésemet minden kolléga segítette, szakmai fejlődésemet közvetlen felettesem, Nagy Lajos egyengette. Munka mellett szereztem meg ben a Fluidumkitermelő technikus képesítést. Munkaviszonyom kezdete, óta tagja vagyok a szakszervezetnek, jelenleg is a terület bizalmija. A 2001-es Üzemi Tanács választáson az érdekképviselet jelöltjeként indultam és az eddig eltelt időszakban minden alkalommal bizalmat szavaztak a kollégák. Úgy érzem, hogy ezen a területen tudtam nagyobb eredményeket elérni a dolgozók érdekeiben. Családomról: én kötöttem házasságot, egy leányunk született, Orsolya építészmérnök, családjával Budapesten élnek. Van három unokánk, Marci 4,5 éves és Dani, Soma ikrek 8 hónaposak. Ők is nagyon várják már, hogy Papa nyugdíjas legyen. (remélhetőleg 1,5 év múlva a megszerzett 3 év kedvezmény beszámításával) Kiváló Bányász kitüntetésemet az egész kollektíva együttes elismerésének is tekintem összegezett a kitüntetett műszakfelelős *** Gönczi Gyula Születési hely, idő: Hajdúszoboszló, Iskolák-végzettségek: Mechwart András -Gépipari Technikum gépész Munkahelyek: ig TIGÁZ Beosztások: -anyagvizsgáló,; gáztároló kezelő,; KGM anyagvizsgáló ISZTI felsőfokú roncsolásmentes anyagvizsgáló Zsigmondy V. és SZI. szakképző iskola- Fluidumkitermelő technikus től NKFV és jogutódjai: MOL Rt., Mol Földgáztároló Rt., EON Földgáz Storage Zrt., MFGT Zrt től műszakfelelős Gratuláció a Kiváló Bányásznak!

10 10 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP október A Magyar Szakszervezeti Szövetség tárgyalási kezdeményezése A Magyar Szakszervezeti Szövetség azonnali tárgyalásokat kezdeményez a korkedvezményes, a korengedményes nyugdíjjal kapcsolatban. A kormány által két évvel meghosszabbított korkedvezményes nyugdíjrendszer ez év végén lejár. A jogalkotási kényszer pedig szükségessé teszi, hogy haladéktalanul megkezdődjenek a háromoldalú szakmai tárgyalások. Ez garantálhatja, hogy megalapozott, részletes vizsgálaton alapuló, szakmai döntés születhessen meg, amely egyaránt szolgálja a munkavállaló, a munkáltató és a kormányzat érdekeit. Az elmúlt évtizedekben jelentősen változtak a munkakörülmények, a technikai feltételek és az egészségvédelem is. Ugyanakkor vannak, akik munkájuk során fokozott egészségkárosodásnak voltak, vannak kitéve. A Magyar Szakszervezeti Szövetség mindenekelőtt azt kívánja elérni, hogy megszűnjenek ezek a munkakörülmények. Azokra azonban, akik ilyen munkakörülmények között dolgoztak, vagy dolgoznak indokolt, szükséges továbbra is megadni a korkedvezményt. A korengedményes nyugdíj alkalmazása össztársadalmi érdek. A gazdasági világválság következményei még negatívan hatnak. Továbbra is jelentős a munkanélküliség, ezen belül különösen aggasztó a fiatalok magas aránya. A korengedményes nyugdíj foglalkoztatáspolitikai eszköz. Bevezetésével növelhető a fiatalok bevonása a munkába, csökkenthető a munkanélküliek létszáma, megteremthető a tisztes nyugdíjba vonulás lehetősége. Van javaslatunk arra, hogy a megoldás ne terhelje az állami nyugdíjkasszát. A rugalmas nyugdíjba vonulás megteremtése egyaránt jól szolgálhatja az egyének, a családok, a társadalom és a munkáltatók érdekét. Magyar Szakszervezeti Szövetség Varga László alelnök Pataky Péter elnök Székely Tamás alelnök Korkedvezmény, korengedmény A Népesedési Kerekasztal nyugdíjrendszerrel kapcsolatos kezdeményezésével kapcsolatban leszögezzük, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elutasít minden olyan gondolatot, amelynek a negatív megkülönböztetés aktív eszköze. Az ellátórendszerekben kizárólag a jutalmazás elemei érvényesüljenek, így a gyermeket vállaló, nevelő szülők erőfeszítéseit is ebben az értelemben támogatjuk. A Magyar Szakszervezeti Szövetség tárgyalási kezdeményezéséhez elkészítette írásos javaslatait. A részletszabályok megalkotásához mindkét témában felajánlja szakértői munkáját, tevőleges részvételét a konzultációs és előkészítő tevékenységben. A szakszervezeti szövetség felkéri az érdekképviseleteket, a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának tagjait, a kormányzat illetékeseit, hogy szeptember elején kezdjék meg a konzultációt. A Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöksége, mind a korengedmény, mind a korkedvezmény, valamint a Népesedési Kerekasztal által megfogalmazott témákban véleményét, javaslatait megküldi a felkért partnereknek, az érintett minisztériumoknak, valamint a média képviselőinek. A Magyar Szakszervezeti Szövetség kezdeményezése a korkedvezményes rendszer jövőjéről A Magyar Szakszervezeti Szövetség olyan kormányzati politikát akar, amely révén a nyugdíjrendszer szolidaritási elemekkel bővül. Egyes munkakörök esetében figyelembe kelljen venni a ledolgozott szolgálati időt, egészségi állapotot, és munkaerő-piaci szempontból hátrányos korosztályok számára visszavonulási utakat is kell nyitni. A korkedvezményes nyugdíjra jogosult dolgozók helyzetét rendezni kell. Rugalmas szabályok kellenek a nyugdíj előtt állók számára. A megszüntetett korengedményes nyugdíjazás helyett hasonló rendeltetésű új megoldást kell bevezetni. Előzmények Az MSZOSZ Szövetségi Tanácsának Állásfoglalása a korkedvezmény rendszerének átalakítására vonatkozóan (2013) Az MSZOSZ Szövetségi Tanácsa a korkedvezmény rendszerének átalakításával kapcsolatban a következő álláspontot képviseli: Az objektivitás rendkívül fontos, mivel anélkül a tervezett rendszer nem képes hatékonyan működni, ezért biztosítani kell a munkáltatói kockázatértékelés egységes elvek és szabályok (sablonok) alapján történő végzését. Ezt alkalmazotti létszámtól függetlenül ki kell terjeszteni valamennyi munkáltatóra. Egy kockázatértékelésen alapuló rendszerben a fair play érdekében nélkülözhetetlen a munkáltatótól független szakmai kontroll biztosítása. Az új rendszerre való átállás során az átmenetet biztosítani kell, és az eddig Napirenden a korkedvezmény! megszerzett jogosultsági idő, törtidő is kerüljön elismerésre, beszámításra. Mivel az új rendszer már nem munkakör alapú, hanem a kockázatokat helyben meghatározó modellben jönne létre, így biztosítani kell mind a munkáltató mind a munkavállaló, mind az érdekképviseletek számára a kezdeményezés lehetőségét a rendszerbe történő ki- és bekerülés kapcsán. Az új rendszer ösztönözze a munkáltatókat arra, hogy az adott technológia színvonalon a munkahelyi ártalmak felszámolásra kerüljenek, mely hozzájárul a prevenció megvalósításához. Az új rendszernek kezelnie kell a 150/1991 (XII. 4.) számú kormányrendelet (bányásznyugdíj) megszűntetésével keletkezett anomáliákat is. A korkedvezmény új rendszerében biztosítani kell a folyamatos munkarendben foglalkoztatott munkavállalók bekerülésének feltételeit is, hiszen vizsgálatokkal is alátámasztott, bizonyított az egészségkárosodása a több

11 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP október 11 műszakban, megszakítás nélküli munkarendben dolgozóknak. Az új rendszer bevezetését előzze meg a valós szakmai és társadalmi érdekegyeztetés, melynek végrehajtása indokolja az indítás január 1-jéig történő elhalasztását. Célunk, hogy a jövőben a korkedvezmény korhatár előtti ellátás helyett ismételten nyugellátásként kerüljön elismerésre, és az irányadó nyugdíjkorhatár csökkentésével valósuljon meg. Abban egyetértés volt a munkavállalói oldalon, hogy a VKF plenáris ülésén való tárgyalás elengedhetetlen a témában, hiszen nem csupán a szakmai akarat kell a jövőbeli új rendszer megalkotásához, az új típusú mérőszámok, stresszorok megalkotásához, valamint egyáltalán a 2014-et követő megoldási lehetőségekben történő gondolkodáshoz, hanem a politika döntése Október 21. Egyeztetés a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítés szabályairól szóló kormányrendelet tervezetről A munkavállalói oldal szakértői kifejtették észrevételeiket, aggályaikat, és megfogalmazták javaslataikat a kormány képviselői számára. Tény: A politikai akarat jelenleg is hiányzik. A cél világos és egyértelmű, hogy év végéig a korkedvezményes munkaköri jegyzés szerint érintett munkáltatóknál a felülvizsgálat kötelezően megtörténjen, és kizárólag olyan munkakörök maradjanak a rendszerben, melyekben a határértéket meghaladó terhelés mérhetően jelen van. Nem számolnak a hosszú távú hatásokkal, valamint az egymást erősítő, egymásra épülő tényezőkkel, mert ezeket a ma még képtelenek objektíven mérni. Egy örökölt rendszert a már eddig is alkalmazott (a munkavédelem, foglalkozásegészségügy területén alkalmazott) eszközökkel fog vizsgálni a munkavédelmi törvény által meghatározott kategóriákban. (összesen 6 kategória) Az önkéntesen, kérelemre történő mentesítésnél is ezek voltak a kikerülés mérőszámai. /különösen nehéz fizikai munka, különösen terhelő klíma, ergonómiai kóroki tényezőknek való tartós kitétel, fokozott pszichés terhelés, a pszichoszociális kóroki tényezőknek való tartós kitétel/ Bár a szakemberek szerint a jelenlegi felülvizsgálatok mellett a párhuzamos, új rendszerre való felkészülés lenne elvárt, ez jelenleg elmaradt. A TÁRSADALMI NYOMÁSGYAKORLÁS EZEN A VONALON FONTOS. Az új rendszer kidolgozásához egy jóval részletesebb, minden tényezőre kiterjedő vizsgálati módszer lenne szükséges, melyet hatásvizsgálatoknak, kutatásoknak kellene megelőznie. A Nemzeti munkavédelmi politika megalkotása a korkedvezmény jövője szempontjából elengedhetetlen lenne, hogy ezen keresztül az új, változó környezetre való reagálás módszerei kidolgozásra kerülhessenek. A kormányzati tájékoztatás alapján, valamint a megismert tervezetből az alábbiak voltak megismerhetőek: A jövőben is a munkavédelmi törvény szerint történnének a felülvizsgálatok, csak kikerülni engedne, nem is számol a jövőbeli célokkal, kihívásokkal. A megismert végrehajtási rendelet tervnek nem volt mozgástere. Javasoltuk a felülvizsgálatok során, hogy ahol nincs szakszervezet, ott üzemi tanács, ahol nincs, ott üzemi megbízott, ahol nincs, ott munkavédelmi képviselő, ha az sincs, akkor pedig az Ágazati Párbeszéd Bizottságok legyenek a véleményezési jogkörrel felruházva. A felülvizsgálat kötelező minden érintett foglalkoztatóra, saját költségén kell elvégeznie. Javasoltuk, hogy a felülvizsgálat idejéről a munkavállalókat, a munkavállalói érdekképviseleteket is értesítsék, hogy a jogszabály adta lehetőségével - miszerint a vizsgálat körülményeiről is véleményt alkothat - élni tudjon. (hiányzott a tervezetből) Javasoltuk, hogy a jogorvoslat a munkavállalók számára díjmentes legyen, továbbá a jövőre nézve, hogy a kockázatértékelés a foglalkoztatás egészségügy területén minimum évente előírás legyen minden munkáltatónál, mely a jövőben a mérhetőség tekintetében kulcspont lehet. A szakszervezetek szerepe itt a politikai nyomásgyakorlás lehet. El kell érni, hogy az újrendszerben történő gondolkodás a kormányzat részéről elinduljon. Most csak a régi rendszer felszámolása a cél. Az is tény, hogy a felülvizsgálaton átesett munkahelyen, a hatósági határozat jogerőre emelkedésének időpontjától - amennyiben a munkahelyi körülmények a mentesítést indokolttá teszik - a munkavállalók nem szerezhetnek további jogosultságot, és a tört idők beszámítását sem vállalják fel. (a munkavállalók bár úgy tudják, hogy december 31-ig van lehetőségük jogosultsági időt szerezni, ez az időközben lezárult felülvizsgálat eredményeként lerövidülhet.) MINDEZEK ISMERETÉBEN A SZAKSZERVEZETEK FESZÜLTEN VÁRJÁK A FELÜLVIZSGÁLATOK MEGINDÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET MEG- SZÜLETÉSÉT, DE EZ A MAI NAPIG NEM TÖRTÉNT MEG! A Magyar Szakszervezeti Szövetség Javaslata: A jelenleg hatályos törvényi rendelkezés értelmében január 1-től további jogosultság szerezésére nem lesz mód a korkedvezmény rendszerében. A jelenlegi szabályozás szerint a korkedvezményre való jogosultsági idő december 31.-éig gyűjthető a régi rendszer szabályai szerint. A kormányzat vállalása, hogy év végéig kidolgozza az új rendszer paramétereit, és ennek alátámasztásaként elvégzi a jelenlegi jogosultságok felülvizsgálatát. Azonban a korkedvezmény felülvizsgálatára tett nemzetgazdasági minisztériumi előterjesztésből egyértelműen megállapítható, hogy a tervezett kötelező állapotfelméréseket a foglalkoztatók ez év végéig nem fogják tudni teljesíteni, már csak a jogszabály elfogadásának jelentős csúszása miatt sem. Ezért a Magyar Szakszervezeti Szövetség javasolja a korkedvezményre való jogosultság minimum december 31-ig történő meghosszabbítását, mely alapját a továbbiakban is a december 31-én hatályos munkaköri jegyzék biztosítja. A rendszer átalakítása során nem lehet eltekinteni a szervezet fokozott igénybevételével járó nehéz fizikai munka korkedvezményre való jogosultságától (pl. bányászok) és ezen megszerzett jog a jövőben bármikor érvényesíthető kell, hogy marad- Szakszervezetek a vívmány megőrzéséért!

12 12 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP október jon. Továbbá meg kell teremteni a bekerülés feltételeit is, így például a folyamatos munkarend bizonyított egészségkárosító hatásainak elismerését is. Nem elegendő csupán a jelenleg is alkalmazott munkavédelmi törvényben szereplő mérési pontok alkalmazása a felülvizsgálat során. Orvos szakmai, orvos szakértői team szakvéleményével is ki kell egészíteni. Ennek kidolgozását mielőbb meg kell kezdeni. Biztosítani kell a rendszerből kikerülő munkavállalók esetében a megszerzett Lapzártakor érkezett! töredék idők elismertetését, tekintettel arra, hogy a foglalkoztató a tört időre is megfizeti a korkedvezmény-biztosítási járulékot a korkedvezménye munkakörben dolgozó munkavállalója után. A Magyar Szakszervezeti Szövetség (MaSzSz) - a tagszervezetek kezdeményezésére - országos aláírásgyűjtést indít a korkedvezményes nyugdíjrendszer megmentéséért. A Magyar Szakszervezeti Szövetség javaslata a korengedmény rendszerének átalakítására A MAGYAR SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG a. az elmúlt 5 évben szinte minden szakmai fórumon, szakbizottsági egyeztetésen, zárt vagy nyílt tanácskozás keretében hangsúlyozta, hogy kész tárgyalásokat folytatni a Korengedményes rendszer hosszú távú fenntarthatóságát célzó átalakításokról. b. a tárgyalásokon kiemelte, hogy hajlandó rugalmasan és nyitottan kezelni a kérdést, valamint kompromisszum kész abban az esetben, amennyiben a kormányzat is nyit az elképzelései felé. A szociális partnerek között mind a munkavállalói, mind a munkáltatói oldalon egyetértés van abban, hogy a korengedmény intézményét az eredeti funkcióit megtartva - ezáltal a foglalkoztatáspolitikai Évfordulós történések OKTÓBER 60 évvel ezelőtt október 1-jén a vegyipari és energiaügyi miniszter megalapította a MASZOLAJ Rt. dunántúli vállalataiból - a Budafai Kőolajtermelő Vállalatot (Bázakerettye), - a Lovászi Kőolajtermelő Vállalatot (Lovászi), - a Nagylengyeli Kőolajtermelő Vállalatot. A kőolajipart a VEM kőolajipari igazgatóság irányítja. Igazgató: Csabai István, igazgatóhelyettes: dr. Kertai céljait is elérve a jövőben is működtetni kell, és a jövőbeni megállapodások megkötésének lehetőségét szem előtt tartva kell újragondolni a szabályozási kereteket. György, főgeológus: dr. Szalánczi György. 40 évvel ezelőtt október elsejével az OKGT vezérigazgatójának határozata alapján a termelő vállalatokhoz (NKFV, DKFV) tartozó kútjavítási tevékenységet a fúrási üzemekhez (NKFÜ, DKFÜ) csatolták. 30 évvel ezelőtt október 30 november 1-e között Szegeden rendezte meg a BDSZ OKGT Trösztbizottság és az OKGT vezetése a tröszti vállalatok közművelődési Napirenden a korengedmény! c. kiáll a hosszú távú fenntartás mellett, melynek indoka, hogy a korengedmény elsősorban foglalkoztatáspolitikai eszköz, és a nyugdíjkasszát - a munkáltatói befizetések által eddig sem, és ezt követően sem terhelné meg. (ebben a kormányzati oldal szakértőivel is egyetértés van). A korengedmény nem egy klasszikus nyugdíjazási formula, és nekünk sem célunk, hogy Magyarországon a nyugdíjasok/eltartottak száma aránytalanul növekedjen. Az idős munkavállalók kiszolgáltatottsága a mai munkavállalási lehetőségek ismeretében hatalmas, és bizonyított tény, hogy 50 éves kor fölött állásukat vesztett munkavállalók újbóli elhelyezkedési esélye drasztikusan lecsökken. A nyugdíjkorhatár küszöbén állóknak meg kell teremteni azt az esélyt, hogy egy anyagi biztonságot nyújtó ellátásra megállapodást köthessenek munkáltatóikkal, ezáltal nem jelennek meg sem szociális ellátórendszerben, az álláskeresők, vagy a közmunkára várók, sem pedig a létbizonytalanságban élők között. d. a jövőben el tud fogadni egy olyan intézményi keretet, struktúrát is, ahol a nyugdíjrendszer helyett a foglalkoztatás rendszerében, a nyugdíjkassza helyett pl. a foglalkoztatási alap kezelésében megvalósítva - ezáltal ténylegesen is a foglalkoztatáspolitika eszközeként alkalmazva működtetnénk tovább a korengedményt. A munkavállalói oldalon konszenzus van abban, hogy ez az új elképzelés, mely egy új/más intézményi környezetbe helyezné a korengedmény lehetőségét, egyúttal megoldaná a kormányzati szakértők azon problémáját is, hogy a korengedmény, mint nyugdíj rontja a nyugdíjstatisztikákat, lefelé húzza a korcentrumot, és ellentétes a kormányzat profiltisztítási politikájával. A MAGYAR SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG e célt szem előtt tartva ismételten tárgyalásokat kezdeményez, és javaslatokat fogalmaz meg a rendszer átalakítására vonatkozóan. vezető szakemberinek és a vszb-k agit. prop. titkárainak háromnapos módszertani továbbképzését. 20 évvel ezelőtt Visszapillantó október 4-én mintegy 100 fővel kezdte meg működését az OILTECH Kft. Lovászi) Ferecskó I. Zoltán ügyvezető igazgató irányításával. Az új gazdasági társaság az egykori KFV (MOL Bányászati Üzem, Nagykanizsa) szerelési és építési szervezetéből alakult októberében megjelent a CÉ- GES papír, a Geofizikai Szolgáltató Kft. (Budapest) hírlapja (I. évfolyam 1. szám).

13 2014. október MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 13 Felelős kiadó: Zelei András ügyvezető igazgató, főszerkesztő: Kovács Barnabás humánpolitikai főosztályvezető. 10 évvel ezelőtt október elsejével a DKG- EAST Zrt. (Nagykanizsa) a tulajdonában lévő, az 1950-es évek elején a dolgozók által jelentős társadalmi munkával létesített Erkel Ferenc Olajipari Művelődési Házat (Ady Endre út, városközpont) értékesítette, amely a HIT Gyülekezete birtokába került október 16-án kísérték utolsó útjára Nagykanizsán Kassai Lászlót (1916-ban született), a kezdeti olajipar üzemeinek szállítási irányítóját (Csath Béla) október 16-án ünnepelték Lovásziban az Olajbányász Művelődési Ház fennállásának 50. évfordulóját, amelyen Tóth Sándor egykori polgármester mondott köszöntőt, majd a kultúrműsort követően Nagy Teréz intézményvezető tartott visszaemlékezést. Pohárköszöntőt Boa Sándor polgármester mondott (az egykoron a MOL Bányász tulajdonában lévő intézmény már az Önkormányzat kezelésében működik) október 28-án az ausztriai Oberwartban folytatódtak a Bá za ke - rettyén megkezdődött tárgyalások az ÖGB (Osztrák Szakszervezeti Szövetség) burgenlandi vezetői és a MOL Bányász Szakszervezet Kudela József elnök vezette delegáció között, különös tekintettel az oktatási együttműködésre. NOVEMBER 100 évvel ezelőtt november 14-én született Alliquander Ödön (Zalatna, Erdély) bányamérnök, egyetemi tanár, jogi doktor, a magyar olajipar egyik meghatározó személyisége január 15-én halt meg Budapesten (csb.) 30 évvel ezelőtt novemberében a BDSZ OKGT Trösztbizottság (titkár Kóczi József) a szakszervezeti mozgalomban végzett kiemelkedő munkájuk elismeréseként egyhetes szovjetunióbeli jutalomútban részesítette a kitűnt tisztségviselőket, akik Moszkva, Baku (főhadiszállás), Jereván és Tbiliszi nevezetességeivel ismerkedtek Csépán János idegenvezető szakszerű irányításával. A delegáció vezetője: Urbán Ferenc, a TB munkatársa volt. 15 évvel ezelőtt novemberében jelent meg a MOL Bányász Hírlap, a MOL Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja (I. évfolyam, 1. szám). Formátum: A/4, színes, 8 oldal. Felelős kiadó: Kudela József. Felelős szerkesztő: Balogh Antal. Nyomdai előkészítés: Mátrix Marketing Műhely (Nagykanizsa). Nyomtatás: Bétaprint Nyomda (Budapest). Összeállította: Balogh Antal 70 éves a DKG! Múltidéző Koszorúzással emlékeztek meg szeptember 5-én a DKG-ban működő szakszervezetek, az Üzemi Tanács és a munkáltató a DKG 70 éves fennállásáról. A vállalat augusztus 28-án kezdte meg működését a Vasvázas csarnokban. A neves cég történetét a következő főbb események alakították: A magyar állam és az EUROGASCO megalapították a Magyar-Amerikai Olajipari Részvénytársaságot, közismert nevén a MAORT-ot A MAORT létrehozott Nagykanizsán egy telephelyet, amely eredetileg csak javító-, karbantartó tevékenységet látott el, de az évek során profilja egyre szélesedett Az évi államosítást, majd egy újbóli önállósítást követően megkapta a telep a Dunántúli Kőolajipari Gépgyár (DKG) nevet A cég az OKGT tagvállalata lett A gyár az Ipari Minisztérium felügyelete alatt álló, önálló vállalat lett Az akkori DKG két profitcentere és az Orosz GAZPROM konszern vegyes vállalatot hozott létre DKG- EAST Kft. néven. A DKG megmaradt részét az ÁVÜ többségi tulajdonú, állami részvénytársasággá alakította át DKG Rt. néven Az ÁVÜ privatizációs pályázatot írt ki a DKG Rt. részvényeinek 51%-ára, melyet a GAZPROM leányvállalata, az INTERPROCOM nyert meg A DKG-EAST Kft., a DKG Rt. és annak két 100%-os tulajdonú Kft-je öszszeolvadás útján egyesültek, ekkor jött létre a mai formában fenálló vállalat A DKG-EAST Rt. átalakult zártkörűen működő részvénytársasággá A DKG-EAST Zrt. többségi tulajdonosa a HP TEAM Kft. lett A HP TEAM Kft. részesedését a HP TEAM Invest Kft. vásárolta meg A vállalat az Olajterv Csoport tagja lett. Ámon Attila vezető tervező, alapszervezeti elnök Aki a múltat nem becsüli, a jövőt nem érdemli!

14 14 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP október ROTARY Bányász Családi nap - Szank Hagyományápolás A Szanki Szabadidő Központ (egykori gyűjtőállomás) volt ismét a második helyszín szeptember 20-án, ahol a rotarysok ünnepelték a Bányásznapot és családias keretek között töltöttek el egy kellemes napot. Az érkező olajbányászok zenés fogadtatásban részesültek, majd váratlanul szuper, szikrázó kipufogóval rendelkező Kusztovszky családdal megerősített lyukbefejező 38-as legénységét 3:2 arányban. A tér másik oldalán sokan megcsodálhatták az egykori Lyb39-es Hadzsi Miki által felújított, Miky-02 re elkeresztelt változatát, amelynek tartályfeltöltéséhez a MOL Bányász Szakszervezet is hozzájárult, annak érdekében, hogy közösségi kiszolgáló funkcióját is be tudja tölteni. Már csaknem delet ütött a szanki templom órája, amikor elkezdődött az ünnepség hivatalos része. Szalai Géza a MOL Bányász Rotary Alapszervezetének elnöke kanizsai ünnepségen elhangzottakhoz hasonlóan szólt a Bányásznap jelentőségéről és megköszönte azt a bizalmat, amelyet az elmúlt 10 esztendőben a rotarysoktól kapott a szakszervezet élén végzett munkájához, arra való tekintettel, hogy tervei szerint évvégétől befejezi aktív pályafutását. Ezt követően a Rotary díjak és szolgálati oklevelek ünnepélyes átadására került sor a színpadon. A kitüntetetteknek László Zoltán, Gozdán Tibor műszaki igazgató, Czeh Tamás humán szektorigazgató és Szalai Géza gratuláltak. A finom ebédet egy helyi vállalkozó szolgáltatta, a jelenlévők birka pörkölt, fokhagymás főtt csülök és csirkecomb bőséges menü sorból választhattak. Ebéd után folytatódtak a sport- és kultur-programok, amelyben itt is sztárműsor a büdös bőrcsizma hajigálás, a sztárvendég A kitüntetettek egy csoportja kerékpárján megérkezett Rudi bohóc, aki még a szerteágazó gyermekjátéktárral foglalkozó nebulókat is képes volt becsalni az óriás, az egykor még MOL Bányász tulajdonában lévő rendezvénysátorba, hogy aztán feledhetetlen poénáradattal szórakoztassa őket közel egy órán át. Közben elkezdődtek a sport és egyéb családi vetélkedők. A futballpályán két csapat csapott össze. Az albán szivattyúsok kemény küzdelemben legyűrték a Elsőként László Zoltán vezérigazgató köszöntötte a megjelenteket és adott rövid értékelést a Társaság tevékenységéről, megköszönve a végzett munkát. pedig a Defekt Duó volt. A főzőversenyben négyen versengtek, négyfajta étellel: zúza-pörkölt nokedlival, pacal-pörkölt, csilis - bab, csülkös káposzta, amelyek közül a zsűri szerint Gyovai János csülkös káposztája vitte el a prímet. A produktumok a jelenlévők vacsorájaként teljes egészében elfogytak. A megkérdezettek szerint ez a nap is kellemes kikapcsolódás, tartalmas időtöltés volt minden jelen lévő számára. (tudósítónktól) A Lyb-38-as berendezés dolgozói és családtagjaik Kispályások a küzdőtéren: Szivattyúsok - Lyb-38 Várja és keresse, olvassa és terjessze az érdekképviseleti lapot!

15 2014. október MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 15 Hatékonyság, jövedelmezőség, elégedettség Előzetesen is érzékelhető volt, hogy a BOK (Budapesti Olajosok Hagyományőrző Köre) szeptember 25-i rendezvényére meghirdetett előadás iránt nagy lesz az érdeklődés. Az átlagos résztvevő számot meghaladóan, 60 főnél is többen hallgatták Fasimon Sándor, MOL Magyarország ügyvezető igazgatójának A nemzetközi helyzet fokozódik című előadását. Az előadó a globális energiaellátás földrajzi elhelyezkedésének változásán keresztül bemutatta Európa és ezen belül Magyarország fosszilis energiaellátás-biztonságának sérülékenységét. Az Unió, de főként a térség iparágának versenyképességét a szénhidrogén készletek szűkössége mellett az átalakuló termékkeresletek és politikai kockázatok súlyosbítják. A kihívások a MOL-t is új célok meghatározására késztették, a hangsúly a technológiai fejlesztésre, a 6-8 évre történő stratégiai gondolkodásra és a partnerség kiszélesítésére helyeződik. Fasimon úr külön kitért az ukrán-orosz konfliktus hazánk energiaellátását érintő kérdéseire. Míg a ma fő iránynak tekinthető Barátság vezetéken érkező kőolajellátás alternatív szállítási útvonalon az Adria vezetéken megoldható, addig egy esetleges földgázimport kiváltására kizárólag a belföldi tárolókban elhelyezett készletek szolgálhatnak. Ezt időben felismerve intézkedések történtek a hazai tárolók minél nagyobb arányú feltöltésére és így a háztartások téli földgázellátásának garantálására. A bemutatott ábrákból a hallgatóság is érzékelhette, hogy a MOL-Csoport napjainkra milyen jelentős nemzetközi érdekeltségekkel rendelkezik Európában és azon túl. A határon kívüli szénhidrogén kutatási tevékenységet a kockázatok minimalizálása érdekében döntően partner bevonásával végzik, amely jellemző lesz a jövőben is. Sajnálatosan a MOL szénhidrogén termelésnek már csak a 43 %-a származik belföldről, ezért a kutatás-termelési szegmens komoly erőfeszítéseket tesz a hazai termeléscsökkenés lassítása és a költséghatékonyság javítása érdekében. Továbbá célul tűzte ki új koncessziók megszerzését és a mezőfejlesztéseket. A kőolaj-feldolgozás és kereskedelem üzletág stratégiai tervei is látványosak, nevezetesen a régió legjobbjává válni és Európa top 25 %-ában bekerülni, melyhez az üzlet jövedelmezőségének szintjét kétszámjegyűre kell növelni. A társasági célok elérése korszerű működési struktúrát, valamint dolgozói elkötelezettséget igényel. A szervezeti átalakítás fő iránya a zászlóhajós vállalatcsoportok kialakításával lezajlott, azonban a korszerűsítés folytatódik, főként a funkcionális szervezeteknél az üzleti tevékenységet hatékonyabban támogató hozzájárulás érdekében. Elkötelezett munkavállalók nélkül nincs versenyképesség, ezért az Ügyvezető igazgató úr szerint is az európai olajipari átlagszintű munkavállalói elégedettségi szint eléréséig vannak tennivalók. A hozzászólók közül többen gratuláltak az elért eredményekhez és további sikereket kívántak. Solti Károlyné In memoriam In memoriam In memoriam In memoriam IN MEMORIAM Solt Katalin Érettségi után laboratóriumban kezdett dolgozni, s ez tette számára vonzóvá a vegyész pályát. Előbb technikusi oklevelet szerzett, majd tovább tanult, és szintén esti képzés keretében fejezte be tanulmányait a Vegyészmérnöki Karon. Közben állást változtatott, s 1965-ben lépett be az OKGT Módszertani osztályára. Az OGIL megalakulását követően a Műveléstervezési osztályon dolgozott tovább. Fiatalos lendületét kortársai sokra értékelték, példaképnek tekintették. Szakmai munkáját egyre inkább megismerték az üzemek is. Számtalan hazai olaj-és gáztelep műveléstervezésében vett részt. Tudásával, határozottságával elismerést vívott ki magának. Rátermett, szociálisan érzékeny érdekvédő volt 1995-ös nyugdíjazásáig. Több cikluson át a bányászati ágazat főbizalmijává választották és tagja volt a VSZB-nek is. Az ezredfordulóig még tovább kamatoztatta iparági tapasztalatát. 74 éves korában érte a halál. Tisztelettel és köszönettel őrizzük emlékét. Papp Géza Emlékezünk PLICHTA LÓRÁNTRA a MOL Bányász Szakszervezet nagykanizsai olajipari nyugdíjas alapszervezet egykori elnökére, aki 78 éves korában, hosszan tartó betegség után október 6-án elhunyt 1951-től nyugdíjazásáig a Dunántúli Kőolajipari Gépgyárban dolgozott. Egymunkahelyes volt. A többszörösen kitüntetett dolgozó lakatos csoportvezetőként ment nyugdíjba a II-es üzemből. Régi, tapasztalt, felkészült mozgalmi munkás. Egykori sportoló, asztalitenisz edző, szakszövetségi vezető volt. Hatvan éven át tagja volt a szakszervezetnek, több cikluson át választott munkahelyi tisztségviselőként tevékenykedett a gépgyári dolgozók érdekében. Nyugdíjazását követően vezetőségi tagként dolgozott, majd 12 éven át elnöke volt a nagykanizsai olajosok nyugdíjas alapszervezetének. Szakszervezeti munkásságát a MOL Bányász elnöksége december 14-én Elismerő Oklevél kitüntetéssel ismerte el. Nagykanizsán a városi köztemetőben helyezték örök nyugalomba. Emlékét kegyelettel megőrizzük! (b)

16 16 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP október Idősnapi köszöntő Tisztelt Idős Társak! Falunap Bázakerettyén Az önkormányzat rendezésében nagyszabású, egésznapos programra került sor az egykori olajipari bölcsőben, melynek keretében a Déryné Művelődési Házhoz kapcsolódó szabadtéri területen színpadavatót is tartottak. Kép és szöveg: Szalai Géza Ünnepi lélekkel és együttérző nagyrabecsüléssel köszöntelek benneteket, ebben a zajos világban, az Idősek Világnapja alkalmából. Igen, benneteket, akik verítékeitekkel, könnyeitekkel, áldozattal a nehéz időkben, megteremtettétek és biztosítottátok a fiatalabb nemzedékeknek, gyermekeiteknek, unokáitoknak, hogy tanulhassanak, dolgozhassanak, gyarapodhassanak és a nyomdokaitokba léphessenek. Értük küzdöttünk, viseltünk oly sok megpróbáltatást, és értük vállaltuk sorsunk terheit. Értük szenvedtük súlyos történelmünk nélkülözéseit. Mi adtunk bátorítást, erőt, reményt, és bizakodást gyermek- és ifjúkori testi - lelki bajaikban. Anyagi gondok, lelki terhek mellett is mosolygó szeretettel neveltük, elviselve hibáikat, nemegyszer meggondolatlan viselkedésüket. Mindezt úgy adtuk, hogy bennük folytatásunkat, álmaink és vágyaink megvalósulását láttuk. Egy új, boldogabb világot készítettünk elő, és közben fáradtan is szeretettel egyengettük útjukat. Mi, idősebb nemzedék, szeretnénk ha megértenének bennünket értelmükkel és szívükkel egyaránt. Szeretnénk, ha kincstárukkal nemzedékük értékeivel gazdagítanának bennünket, még akkor is, ha mindig kevés az idő, és olykor tapintatlanul vágtatnak el fontoskodva hajtogatva, hogy dolguk van, és nem érnek rá semmire sem. Szükségünk van rájuk és szükségünk van egymásra is, hogy több biztonságot, egészséget, megbecsülést és törődést nyújthassunk egymásnak sorsunk alakításához. Ez is többek között az Idősek Világnapja üzenete 1991 óta, minden év október 1-én, az ENSZ és a EU határozatai szerint. Szeretnénk, ha ez nem csak egynapos ünnep lenne, hanem szívünkben, lelkünkben érezhetnénk ínségben, nehéz időkben és boldogabb korszakokban egyaránt. Fehér Imre alapszervezeti elnök MOL Bányász nagykanizsai nyugdíjas alapszervezet Bányásznap Bázakerettyén A Bázakerettyei Olajipari Nyugdíjas Klub Egyesület tagjai szeptember 4-én a legendás zalai Budafapuszta-2. sz. olajkút melletti emlékhelyen a bányászhimnusz, majd Horváth József ünnepi köszöntője után koszorút helyeztek el, ezzel méltó módon emlékeztek az olajipari elődökre. (Előzőleg augusztus hónap végén - önkéntes munkával - az emlékhely környezetét is példamutatóan karbantartották, parkosították). (Érdekesség: pontosan 27 éve, szept. 4-én avatta fel Czipper Gyula miniszterhelyettes Pataki Béla szobrászművész alkotását, mely a recski kőbányászok ajándékából, őskőzetből lett kifaragva, rajta bányászjelvénnyel és emléktáblával) Ezután Bázakerettyén folytatódott a ünnepség. Az egykori erdei iskolában, a helyi önkormányzat által klubhelyiségnek átadott tanteremben felújítás utáni avatóra került sor, mely a jövőben lehetővé teszi a kulturált körülmények közötti közösségi klubéletet, az olajipari hagyományok ápolását. (Az önkormányzat tervei szerint a tetőszerkezet és belső felújítás után a külső rendbetétel is folytatódik s további új funkciót kaphat a MAORT által 1938-ban iskola céljára építtetett épület, pl. helytörténeti állandó kiállítás, helyi tárgyakatalkotásokat bemutató olajipari emlékhely stb.) Ezt követően került sor Aradi János erdész, vezetőségi tag, (fantasztikus tehetségű fafaragóművész!) ötlete, időt-fáradságot nem ismerő, szorgalmas munkája által hársfából, lélegzetelállítóan szépen kifaragott klubembléma avatóra, mely a jövőben az Egyesületünk logója lesz. Az avatóbeszédet a bányászhimnusz után Hofstädter József elnökhelyettes mondta el, majd Szabó Ottóné elnök az alkotóval együtt leleplezte a klubtagok és klubot támogatók lelkes tapsa közepette. Befejezésként a jelenlévők nagyon jó hangulatban, finom ételek-italok és jó zene mellett fényképekkel idézték fel a régi, de felejthetetlen éveket s tették emlékezetessé a számukra oly fontos bányászünnepet, mely az esti órákig tartott. Hofstädter József MOL BÁ NYÁSZ HÍRLAP A MOL Bá nyász Szak szervezet érdekképviseleti lapja Megjelenik havonta. Felelõs kiadó: Biri László Következő lapzárta november 4. Szerkeszti a MOL Bányász Szerkesztõ Bizottsága: Balogh Antal (fõszerkesztõ), Telefon: (06 20) ; (06 20) ; (93) Szalai Géza (vezetõ tudósító), Telefon: (06 20) ; Juhász Attila, Kalász Sándor, Lukácsi István, Murin János, Világi Rudolf Szerkesztõbizottság címe: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18. Telefon: (06-1) , ola jos : 21850, Fax: (06 1) , ola jos 20798, Szerkesztõségi Nyomdai elõkészítés: Forest Green Bt. Te le fon: (30) ; Nyomtatás: Ti sza Nyom da Kft. Szol nok A lap ingyenes, melynek költségeit a MOL Bányász Szakszervezet finanszírozza Köszönjük megtisztelő figyelmét. Kérjük, legyen olvasója és aktív közreműködője következő számunknak is.

MOL Bányász Hírlap, a hiteles hírforrás!

MOL Bányász Hírlap, a hiteles hírforrás! 13. évfolyam, 140. szám, 2012. március A Rotary Fúrási Zrt. R-67-es diesel-elektromos fúróberendezése a kurdisztáni (Irak) térségben (Aqra 1-es fúráspont) Fotó: Kádár Sándor (2012. március 8.) MOL Bányász

Részletesebben

HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM. A küldöttértekezlet tisztségviselői BUDAPESTEN. Elkötelezettség! Hitelesség! Hozzáértés!

HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM. A küldöttértekezlet tisztségviselői BUDAPESTEN. Elkötelezettség! Hitelesség! Hozzáértés! A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 15. évfolyam, 165. szám, VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM 2014. március 29. BUDAPESTEN A küldöttértekezlet tisztségviselői

Részletesebben

létszám 18 fő. Az egyhangúlag elfogadott állásfoglalásban az elnökség: elismerését fejezte ki a Kht-ben végzett tevékenységért;

létszám 18 fő. Az egyhangúlag elfogadott állásfoglalásban az elnökség: elismerését fejezte ki a Kht-ben végzett tevékenységért; A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 14. évfolyam, 155. szám, 2013. június Elnökségi ülésünkről jelentjük Munkában az ügyvezetés A MOL Bányász

Részletesebben

HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ. AMOL Nyrt. új, 13 tagú üzemi tanácsára. Érvényes és eredményes az ÜT választás

HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ. AMOL Nyrt. új, 13 tagú üzemi tanácsára. Érvényes és eredményes az ÜT választás A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 14. évfolyam, 152 53. szám, 2013. március április Hat Bányász ÜT tag az új testületben ÜT választás 2013.

Részletesebben

BUÉK 2014! Kellemes Karácsonyi Ünnepeket! Minden kedves Olvasónknak eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kíván az MBH Szerkesztősége!

BUÉK 2014! Kellemes Karácsonyi Ünnepeket! Minden kedves Olvasónknak eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kíván az MBH Szerkesztősége! 14. évfolyam, 161. szám, 2013. december ellemes arácsonyi Ünnepeket! Minden kedves Olvasónknak eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kíván az MH Szerkesztősége! 2014! 2 arácsonyi arácsonyi gondolatok

Részletesebben

HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ. AMOL Bányász Szakszervezet elnöksége

HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ. AMOL Bányász Szakszervezet elnöksége A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 13. évfolyam, 147. szám, 2012. október Ülésezett a bányász-elnökség Szövetségiszervezeti élet Taglétszámi

Részletesebben

Katona Dezső felvétele

Katona Dezső felvétele A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 12. évfolyam. 130. szám, 2011. május MOL ÜT ülésekről jelentjük Együttműködés - részvételi jogok Katona Dezső

Részletesebben

MEGÚJULT A BARÁTSÁG I. KŐOLAJVEZETÉK

MEGÚJULT A BARÁTSÁG I. KŐOLAJVEZETÉK A Magyar Olaj- és Gázipari Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL Bányász 16. évfolyam 176. szám, 2015. március MOL Bányász Hírlap, a hiteles hírforrás! MEGÚJULT A BARÁTSÁG I. KŐOLAJVEZETÉK ALÁÍRTUK

Részletesebben

HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ. AMOL Bányász Elnöke kiemelten. Kihelyezett elnökségi ülés Algyőn. 60. Bányásznap! Köszöntjük az ünneplő olajbányászokat!

HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ. AMOL Bányász Elnöke kiemelten. Kihelyezett elnökségi ülés Algyőn. 60. Bányásznap! Köszöntjük az ünneplő olajbányászokat! A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 120-121.szám, 2010. július-augusztus Kihelyezett elnökségi ülés Algyőn Balról jobbra: Vitéz Ferenc, Milánkovich

Részletesebben

12. évfolyam, 137. szám, 2011. december. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket! BOLDOGABB ÚJÉVET KÍVÁN A KEDVES OLVASÓNAK A SZERKESZTŐSÉG B U É K, 2 0 1 2

12. évfolyam, 137. szám, 2011. december. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket! BOLDOGABB ÚJÉVET KÍVÁN A KEDVES OLVASÓNAK A SZERKESZTŐSÉG B U É K, 2 0 1 2 12. évfolyam, 137. szám, 2011. december Kellemes Karácsonyi Ünnepeket! BOLDOGABB ÚJÉVET KÍVÁN A KEDVES OLVASÓNAK A SZERKESZTŐSÉG B U É K, 2 0 1 2 MOL BÁNYÁSZ HÍRLAP 2 2011. december A tartalomból: A félelem

Részletesebben

EURÓPAI DEMONSTRÁCIÓ BUDAPESTEN - 2011. április 9.

EURÓPAI DEMONSTRÁCIÓ BUDAPESTEN - 2011. április 9. 12. évfolyam. 128-129. szám, 2011. március-április EURÓPAI DEMONSTRÁCIÓ BUDAPESTEN - 2011. április 9. Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) több mint 80 szakszervezeti konföderációt (köztük a hat

Részletesebben

A nyugdíjkorhatár elõtti ellátások lehetõségei

A nyugdíjkorhatár elõtti ellátások lehetõségei www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 2014. SZEPTEMBER-OKTÓBER 5. SZÁM Kedves Szakszervezeti Tagok! Tisztelt Munkavállalók! Kedves Barátaim! Sokak joggal teszik fel

Részletesebben

El a kezekkel az Atomerõmûtõl!

El a kezekkel az Atomerõmûtõl! www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 2015. MÁJUS-JÚNIUS Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM El a kezekkel az Atomerõmûtõl! Tiltakozó aláírásgyûjtés

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Újfajta társadalom A politikusok természetesen más oldalról közelítik meg a szakszervezetek térvesztését a munka világában.

A TARTALOMBÓL. Újfajta társadalom A politikusok természetesen más oldalról közelítik meg a szakszervezetek térvesztését a munka világában. Más-kor ALAPÍTVA 1906-ban L. ÉVFOLYAM 2007. június július Európa szerte problémát jelent a fiatalok megismertetése a szakszervezettel, bevonásuk a mozgalomba, és nincs ez másképp a május elseje eszmerendszerével

Részletesebben

Bérmegállapodás az MVM Csoportban

Bérmegállapodás az MVM Csoportban CMYK www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 18. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM Új szakszervezet alakult A FIMUSZ és a VIKSZ szakszervezetek összeolvadásával megalakult az MVM Dolgozóinak

Részletesebben

Ünnepi beszédet mondott Németh Lászlóné: - Tisztelet, elismerés az iparág valamennyi. hallatlanul fontos szakági területén kiemelkedő

Ünnepi beszédet mondott Németh Lászlóné: - Tisztelet, elismerés az iparág valamennyi. hallatlanul fontos szakági területén kiemelkedő A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 13. évfolyam, 146. szám, 2012. szeptember Országos központi ünnepség, Eger A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Az érdekv sosem volv

Az érdekv sosem volv www.vd.hu A Vértesi Erõmû végelszámolása lassítva Erõsödik a tiltakozó hullám az erõmû gyors végelszámolása ellen. *** A Vértesi Erõmû Zrt. közgyûlése felkérte a Vértesi Erõmû Zrt. Igazgatóságát, hogy

Részletesebben

Aki a pénzügyek Tudósítóinktól

Aki a pénzügyek Tudósítóinktól www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 15. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Felnövekvõ ágban a VIT Nyugdíjpénztár Megújul a VIT - új, aktív, dinamikus kommunikációs csatornákat nyitottunk

Részletesebben

www.vd.hu Húszéves a villamosenergia-ipari dolgozók szakszervezeti szövetsége Korok, korosztályok fiatalok az iparágban Sajtóközlemény

www.vd.hu Húszéves a villamosenergia-ipari dolgozók szakszervezeti szövetsége Korok, korosztályok fiatalok az iparágban Sajtóközlemény www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 16. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM Országos Értekezlet 2010. november 18-19. Hajdúszoboszló, Béke Hotel A programból: A megnyitó után az

Részletesebben

Szakszervezeti majális 2014, Városliget

Szakszervezeti majális 2014, Városliget 101. évfolyam 2. szám Bu da pest, 2014. május 90 forint Szakszervezeti majális 2014, Városliget Európai Uniós tagságunk tíz éve, s a Budapesti Nyilatkozat Többezres tömeg indult el május elsején tíz órakor

Részletesebben

A munkavédelem gyakorlata

A munkavédelem gyakorlata 2008. XI. évfolyam 2. szám A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának lapja Május 1.: Konferencia és megemlékezés 8. oldal A munkavédelem gyakorlata 10. oldal Érdemes együttmûködni és összefogni

Részletesebben

Interjú Nagy Sándorral az MVM Paks II Atomerõmû Fejlesztõ Zrt. Vezérigazgatójával

Interjú Nagy Sándorral az MVM Paks II Atomerõmû Fejlesztõ Zrt. Vezérigazgatójával www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 2014. MÁJUS-JÚNIUS 3. SZÁM 20. ÉVFOLYAM Interjú Nagy Sándorral az MVM Paks II Atomerõmû Fejlesztõ Zrt. Vezérigazgatójával Tisztelt

Részletesebben

Vegyipari. A VDSZ kivette a részét. dolgozó

Vegyipari. A VDSZ kivette a részét. dolgozó Vegyipari dolgozó lapítva: 1906-ban LVIII. évfolyam 2015. március aktuális Bérmegállapodás: folyamatban Soha nem volt még ilyen nehéz béremelést kiharcolni, mint idén. VDSZ-hez tartozó cégeknél mégis viszonylag

Részletesebben

www.vd.hu Magyarországra figyel a világ

www.vd.hu Magyarországra figyel a világ CMYK www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 17. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Magyarországra figyel a világ Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) felhívására 2011. április

Részletesebben

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Ára: 99 Ft Tagjainknak ingyenes! 2011. február XX. évfolyam, 2. szám www.hsz.hu Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Találkozó a honvédelmi miniszterrel.......... 3. oldal Bátran és nyíltan!...........................

Részletesebben

Postás. Dolgozó. Postai kiútkeresés a világválságból 2. oldal. Pilotprogram: házhoz kézbesítés délután 6. oldal

Postás. Dolgozó. Postai kiútkeresés a világválságból 2. oldal. Pilotprogram: házhoz kézbesítés délután 6. oldal 2009. SZEPTEMBER Postás A Postás Szakszervezet MSZOSZ-díjas lapja Dolgozó Postai kiútkeresés a világválságból 2. oldal Pilotprogram: házhoz kézbesítés délután 6. oldal Nyugdíjpénztár: hozamjavulás, kedvezõ

Részletesebben

A rezsicsökkentés elviszi a bérünket?

A rezsicsökkentés elviszi a bérünket? www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 2013. MÁJUS - JÚNIUS 19. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM A rezsicsökkentés elviszi a bérünket? féléves kitekintés az ágazatban Gál Rezsõ Nagy

Részletesebben

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben?

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben? www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI 25 SZÖVETSÉGE 2015. JANUÁR-FEBRUÁR Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM A tartalomból: Megindultak az ágazati

Részletesebben

XVII. évfolyam 5. szám Alapítás éve: 1892 2007. május Fotó: Szilágyi

XVII. évfolyam 5. szám Alapítás éve: 1892 2007. május Fotó: Szilágyi XVII. évfolyam 5. szám Fotó: Szilágyi Alapítás éve: 1892 2007. május 2 2007. május Viharfelhõk a mozdonyvezetõk foglakoztatási-biztonsága körül Látogatás a SEMAF-nál Az elmúlt hónapokban megtapasztalhattuk

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Megkezdődtek a választások Számos munkahelyen megkezdődtek az üzemi tanács választások. A kampány

A TARTALOMBÓL. Megkezdődtek a választások Számos munkahelyen megkezdődtek az üzemi tanács választások. A kampány ALAPÍTVA 1906-ban L. ÉVFOLYAM 2007. november Utcára vonultunk A TARTALOMBÓL Felpörögtek az események Az év végére felpörögtek az események összegezhetik a VDSZ vezetői az év végi teendőiket, hiszen csupa

Részletesebben