Jegyzőkönyvi kivonat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyvi kivonat"

Átírás

1 Jegyzőkönyvi kivnat Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzat Közgyűlése április 30-ai közgyűlésének nyilváns üléséről készült jegyzőkönyvéből. 7. napirendi pnt: Előterjesztés Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának évi értékeléséről 55/2015. (IV. 30.) Kgy. határzat: Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzat Közgyűlése a Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzatának évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló, a határzat szrs mellékletét képező beszámlót jóváhagyja, és egyben felkéri a plgármestert, hgy az elfgadtt dkumentumt küldje meg a Győr-Msn-Sprn Megyei Krmányhivatal Szciális és Gyámhivatalának. Felelős: dr. Fdr Tamás plgármester Határidő: április 30. K.m.f. Dr. Fdr Tamás plgármester Dr. Sárvári Szablcs jegyző

2 Az 55/2015. (IV. 30.) Kgy. határzat melléklete Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának évi értékelése I. A település demgráfiai mutatói a 0-18 éves krsztálynak megfelelően Krsztályi adatk felett Összesen: II. Önkrmányzati pénzbeli és természetbeni ellátásk A pénzbeli és természetbeni ellátásk célja, hgy segítséget nyújtsn a rászruló, hátránys helyzetű, gyermeket nevelő családk számára, elősegítve ezzel a gyermek biztnságát, családban történő nevelkedését. A hivatal napi tevékenységét jgszabályk szabályzzák, melyek közül a legfntsabbak: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv., valamint a gyámhatóságkról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Krm. rendelet. Ezen jgszabályk pntsan meghatárzzák a jegyzői hatáskörbe tartózó hatósági gyermekvédelmi intézkedések körét. A törvényben megállapíttt kötelező ellátáskn túl az önkrmányzat helyi rendelete alapján tvábbi ellátáskkal támgatja a családkat azzal a céllal, hgy a hátránys helyzetből adódó terheken csökkentsen, és részt vegyen a családbarát társadalmi-szemlélet erősítésében. A szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló évi III. törvény évben bekövetkezett módsítása is beflyáslta a támgatásk feltételeit és összegét. Az átmeneti támgatásk fajtáit (egyszeri segély, temetési segély, rendkívüli gyermekvédelmi támgatás, időszaki támgatás) egy támgatási csprtba srlta a törvény, amelyet Önkrmányzati segélynek nevezett. Így költségvetési szempntból egy támgatási keretet kell figyelembe venni. Az önkrmányzati segélyre ,- Ft-t fizettünk ki 189 fő részére az eseti keretből. Ebből 3 fő részesült rendkívüli gyermekvédelmi támgatásban, ahl szigrúan a törvényben 1

3 meghatárztt feltételeket tudtuk figyelembe venni. A tavalyi évhez képest csökkent a rászrult személyek száma. Vársunk az állami támgatás mellett hzzájárul egyszeri támgatással az önálló életkezdéshez, mely könnyebbé teszi a felnőtté váláshz vezető rögös utat. A fiatalk életkezdési támgatása gyermekenként ,- Ft. A fiatalk életkezdési támgatása iránti igény arányaiban az előző évi magas szinten alakult. Ezt a támgatási frmát azk a sprni szülők vehetik igénybe, akik a gyermek születését megelőzően Sprn Várs közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkeztek, és életvitelszerűen Sprnban laktak. Az elmúlt évhez visznyítva a tanulói közlekedési támgatást kérők száma emelkedett, a bérletekre kifizetett összeg tvább nőtt. Pénzbeli ellátásk 2013 (fő) 2013(Ft) 2014 (fő) 2014 (Ft) Kiegészítő gyermekvédelmi támgatás Rendszeres gyermekvédelmi 0 (állami 0 (állami kedvezmény (Erzsébet finanszírzású) finanszírzású) utalvány) Tanulói közlekedési kedvezmény Fiatalk életkezdési támgatása Összesen: Hátránys és halmzttan hátránys helyzet megállapítására 53 esetben került sr, ebből 7 esetben hátránys helyzet, 46 esetben halmzttan hátránys helyzet megállapítása történt. A szciális csprtnak a tvábbiakban is kiemelt célja, hgy azkat a személyeket és családkat részesítse szciális ellátásban, akik erre ténylegesen rászrulnak. Gyermekétkeztetés január 1-jétől kezdődően az addig önkrmányzati fenntartású általáns és középisklák tekintetében jelentős váltzásk következtek be, ettől kezdődően ugyanis a fenntartói és a működtető feladatk az önkrmányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Közpnt között kerültek megsztásra. Az általáns isklák, illetve a Sprni Széchenyi István Gimnázium, Sprni Pedagógiai Szakszlgálat, Hrváth József Alapfkú Művészetktatási Intézmény, Középisklai Kllégium vnatkzásában a működtetői feladatkat Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzata, a fenntartóikat pedig a Klebelsberg Intézményfenntartó Közpnt látja el. A szak- és középisklák esetében a feladatk teljes egészében a Klebelsberg Intézményfenntartó Közpnthz kerültek telepítésre. Az óvdák tekintetében váltzás nem történt, azk tvábbra is az önkrmányzat fenntartásában és működtetésében vannak. A gyermekétkeztetés biztsítása a Közpnti Gyermekknyha feladata mind az állami fenntartású isklákban, mind az óvdákban. 2

4 Étkezésben Kedvezmény 100 % Kedvezmény 50 % INTÉZMÉNYEK részesülők száma: Deák Téri Általáns Iskla Gárdnyi Géza Általáns Iskla Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Petőfi Sándr Általáns Iskla Lackner Kristóf Általáns Iskla Kzmutza Flóra Általáns Iskla és Speciális Szakiskla Általáns isklák összesen: Középfkú ktatás összesen: Bánfalvi Óvda Brennbergbányai Tagóvda Hársfa Sri Tagóvda Jegenye Sri Tagóvda Kőszegi Úti Tagóvda Gesztenyés Körúti Tagóvda Hermann A. Óvda Kurucdmbi Tagóvda Balfi Tagóvda Halász Utcai Tagóvda I Halász Utcai Tagóvda II Sprnkőhidai Tagóvda Király Jenő Utcai Tagóvda Trefrt Téri Óvda Dózsa György Utcai Tagóvda Jereváni Kék Tagóvda Óvdák összesen:

5 III. Az önkrmányzat által biztsíttt gyermekjóléti alapellátásk személyes gndskdást nyújtó ellátásk, jelzőrendszer működése Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzata - a Sprn és Környéke Szciális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által - a gyermekjóléti alapellátás és személyes gndskdás körébe tartzó: 1. gyermekjóléti szlgáltatást a Gyermekjóléti Közpnt, keretében nyújtja. 2. gyermekek napközbeni ellátását a bölcsődék, óvdák, isklai napközis fglalkzásk, 3. gyermekek átmeneti gndzását a helyettes szülő, Családk Átmeneti Otthna, és a Gyermekek Átmeneti Otthna A vázlt feladatk jelentős részét a Sprn és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete látta el. Ezek az alábbiak: Gyermekjóléti Szlgálat Családk Átmeneti Otthna Gyermekjóléti alapellátás Gyermekjóléti Közpnt Helyettes szülői hálózat Gyermekek Átmeneti Otthna A év feladatkban és kihíváskban sk újat hztt a Gyermekjóléti Közpnt számára annak ellenére, hgy a szakmai munka frmája és tartalma váltzatlan maradt. A napi munka srán adódó kihíváskat és feladatkat sikerült megldani, Sprn várs és a 4 falu, Ágfalva, Harka, Fertőráks és Kópháza ellátása flyamats vlt gndztt család gndztt gyermek évben a gndztt gyermekek száma újra emelkedett, az emelkedést főleg az év másdik felében tapasztaltuk. A gndztt családk száma is emelkedett az előző évhez képest. Sprn vársban 505 gyermeket gndztak, Ágfalván 20 főt, Fertőráksn 27 gyermeket, Harkán 22 főt és Kópházán 17 gyermeket, ezek a számk minden településen emelkedést mutatnak A kiemelkedő évekhez képest kissé alacsnyabb, a évhez képest aznban jóval magasabb az új gndzási esetek száma, és a évvel egyezik a lezárt esetek száma is. Az esetek egy része időben felismert prblémából ered, ekkr a baj gyrsan rvslható és 4

6 az együttműködés egy éven belül lezárható. A skprblémás, nagy nehézségekkel küzdő családk gndzása, az esetek megldása hsszú, így a gndzásban töltött idő is hsszabb. Egyes családk évek óta, flyamatsan gndzásban részesülnek, a gyermekek veszélyeztetettségének mértéke aznban nem csökken. Őket a szciális ellátórendszer többi szereplője is jól ismeri, életvitelük azn alapszik, hgy valaki majd úgyis megmenti őket az utlsó pillanatban, amely szemléleten a szakemberek flyamatsan váltztatni akarnak, a családkat megfelelő módn mtiválni szeretnék, hgy a saját erejükből legyenek képesek az életben a helyüket megállni. A tankötelezettség megszegése miatt jelzett esetek száma csökkent, de egyre fiatalabb gyermekek kerülnek emiatt gndzásba. A prblémacsprt jelzései több lyan családt juttattak a látókörbe, akiket a jelzőrendszer más miatt nem jelzett vlna. Az év flyamán is sk jelzést kaptak más település gyermekjóléti szlgálatától ideköltöző családkról évben 52 migránsnak tekinthető családt gndztak, ez 83 felnőttet és 100 gyermeket jelentett évben 44 migráns családt gndztak, és emellett tanácsadási frmában láttak el közel ugyanennyi családt évben 44 család 83 gyermekét gndzták hsszabb távn, és tanácsadásban is segítettek migránsnak tekinthető családkat évben 52 migráns családt, vagyis 71 felnőttet és 92 gyermeket gndztak, vagyis újra elérték a évi szintet évben egyre több esetben frdult elő, hgy a segítséget kérő, ideköltöző család rövid időn belül visszaköltözött eredeti lakóhelyére, mert nem talált tartós lakhatási lehetőséget Sprnban. Több migráns család, de régóta ismert vagy gndztt család él nagyn rssz, méltatlan lakáskörülmények között. Egyes családk a panziók között vándrlnak, tartzáskat felhalmzva, mert a magas bérleti díjakat nem tudják kifizetni. Jellemzően anyagi és ügyintézési prbléma miatt jelentkeznek és kérnek segítséget szlgálatunknál, de gyrsan kiderül, hgy családi knfliktusk, vagy gyermeknevelési gndk is nehezítik a helyzetüket új esetek lezárt gndzás A számba vett prblématípusk jelentős átrendeződése vlt látható a évben, ez egyes srkban megint nagy vlt a váltzás. A családi knfliktusk prblémaként jelentkezése a év nagy emelkedése után tavalyelőtt kissé visszaesett, 2014-ben ismét emelkedett, a 3. legmagasabb számt mutatja. Örömteli adat, hgy a családn belüli bántalmazás, a szülői elhanyaglás csökkent, jelentősen emelkedett aznban a családk életviteli prblémája és a családk életviteli gndjai prblématípus, mint gndzási k. A évben 13 esetben gndztak fizikai bántalmazást elszenvedett gyermeket, és 20 esetben súlys fizikális elhanyaglás vlt a gndzás ka. Szexuális bántalmazás gyanújáról is több jelzést kaptak, de ezek nagy része nem biznysdtt be. 5

7 Az anyagi prblémák kezelésének esetszáma az adatk alapján kicsit emelkedett a tavalyi évben annak ellenére, hgy az anyagi gndkkal küzdő családk támgatásában más szlgálatk is részt vesznek. A gyermeknevelési prblémák száma nagyn magas. A jelenség pnts kát nem tudják, de az esetek elemzése kapcsán úgy látják, hgy a munkában túlterhelt szülők kevés időt és energiát frdítanak a gyermekek nevelésére, ami már kiskamasz krban is súlys gndkat kz a családkban és az isklában egyaránt. E területen a prblémák súlysbdását és az általáns helyzet rmlását látják prblématípusk 1. anyagi 2. gyermeknevelési 3. gyermekint.-ben beilleszkedési zavar 4. magatartási 5. családi knfliktus 6. család életvitele 7. szülői elhanyaglás 8. bántalmazás 9. fgyatéksság 10. szenvedélybetegség A gndztt gyermekek, főleg a évesek közül többen segítségre szrulnak a tanulásban egyes tantárgyakból. Nagy segítséget jelentett a évben a pedagógiai tanácsadók munkája, akik a családgndzók ajánlása alapján fglalkznak a tanulási prblémákkal küzdő gyermekekkel. Esetenként krrepetálási feladatkat a szakmai gyakrlatn részt vevő hallgatók is végeztek, ennek ellenére sem tudnak minden igényt kielégíteni. Tapasztalatuk szerint az isklák is szerveznek tantárgyi krrepetáláskat, mégis nagy az igény erre a szlgáltatásra. Emelkedett az igazlatlan isklai mulasztásk száma a éves krsztály körében. A gyermekek esetén gyakran a tehetetlenség érzésével szembesülnek, amikr minden segítő és hatósági eszköz alkalmazása mellett sem sikerül eredményt elérni. Az igazlatlan isklai mulasztásk kezelése még szrsabb együttműködést igényel az iskla, a gyermekjóléti közpnt és a Gyámhatóság között, hgy a nagyn szűkre szabtt határidőket be tudják tartani. Óvdáztatási támgatás természetben való nyújtására és családi pótlék felfüggesztésére szülői elhanyaglás miatt vársunkban nem került sr, ezen eljáráskra nem is tettek javaslatt. A védelembe vétel mellett flytattt családgndzásk száma valamelyest ismét csökkent, évben 70 fő esetszám vlt. Ez az ellátási frma a hatóság és az alapellátás együttes munkafrmája, amely nagyn súlys, összetett családi prblémákat próbál megldani. Ezen ügyekben egyszerre van jelen a családi knfliktus, gyermeknevelési prbléma, és a szülői inkmpetencia, ami a bajk frrásának tekinthető. Jellemzőek az elhúzódó krízisek, az egymás után kialakuló sürgősségi helyzetek, a szélsőséges tüneteket mutató, hullámzó esetleflyásk. Sk szakembert, szervezetet próbálnak a gyermekek mellé állítani, de a 6

8 családgndzók skszr maguk is elfáradnak a kilátástalannak tűnő munkában, amit nehezít az intézményi átalakulásk, szabályzásbeli váltzásk miatt időnként lelassult hatósági ügyintézés, és az egy gndzóra jutó magas gndztti szám, a munkavállalói rekreációs lehetőségek krlátzttsága is védelembe vétel Egyre több család igényelte a közvetítői eljárást családi knfliktusaik rendezésére. Ma már klasszikus meditációt és családi egyeztetést is vezetnek a kllégák a szlgáltatást kérő családnál a knfliktus jellege szerint hsszabb-rövidebb ideig. Váltzatlanul magas a tanácsadás, mint szlgáltatás esetszáma. Tipikusan ide srlható esetek a Rendőrség által jelzett szabálysértési ügyek egy része. Ez évben vlt köztük zsarlás, rgazdaság, és természetesen lpási ügyek is, de jelentősen emelkedett a kábítószerrel való visszaélés bűnesetszáma. A gyermekek nagy része meggndlatlanul elkövet csínytevésnek ítélt dlgkat, és a családdal együtt nagyn megijednek, ha kmly ügy lesz belőle. A háttérben a legtöbb esetben skat dlgzó, túlhajszlt szülőket találnak, akik a gyermekek szabadidejét nem tudják megfelelően kntrllálni. A családgndzók segítenek a helyes családi napirend kialakításában, szabályk felállításában, de a szülők feladatát nem tudják átvállalni. A tanácsadási esetek nagy száma jelentheti azt is, hgy az esetek egy részében a családk, a gyermekek, vagy a jelzőrendszer időben észlelte a prblémát, és a krízis, vagy a sürgősségi helyzet beállta előtt, mndhatni időben segítséget kértek, így a helyzet kezelhető vlt a rövidebb időt igénylő gndzási frmákkal. A gndzási esetekhez tartzik még a szakelláttt gyermekek családjának gndzása. Ez a jelzett időpntban 42 gyermek 24 családját jelenti, az előző évinél alacsnyabb számban évben 11 gyermek családból való kiemelése történt meg javaslatukra. A szakellátásba vétel területén időnként súlys szakmai vitákat flytatnak a hatóságkkal. A döntés nagyn nehéz ezekben az esetekben, minden lehetőséget számba kell venni, és minden szakember a saját szakmai, etikai meggyőződését követve a gyermek legjbb érdekét próbálja szem előtt tartani. Nehezíti a helyzetet az összetett ügyek időbeni elhúzódása is. Egy-egy átmeneti nevelésbe vételi eljárás akár fél évig is elhúzódtt. A szakellátás és a TEGYESZ munkatársaival ez évben jól sikerült együtt dlgzni. A szakértői csprt minden elhelyezési ügyben telefnn egyeztetett a családgndzóval, az elhelyezési értekezletekre szinte mindig szakmailag alátámaszttt, közös javaslatt sikerült vinni. Esetmegbeszélések száma: pntsan nem meghatárzható; nagyn sk. Az esetkezelés srán kedvelt munkafrma lett az esetmegbeszélés, amit sk esetben az ktatási intézmény vagy a PSZK hív össze. A szlgálat 34 esetknferenciát kezdeményezett és szervezett, és 21 szakmaközi megbeszélést tartttak. Esetknferenciákat és szakmaközi megbeszéléseket a falukban dlgzó családgndzók önállóan szerveznek, amikbe szükség szerint bevnják a sprni közpntban dlgzó kllégák közül a megfelelő szakembert. A megbeszélések erősítik a jelzőrendszert, alakítják a szakmai szemléletet, megalapzzák a közös szakmai 7

9 munkát. A jelzőrendszer ellátási területünkön megítélésük szerint jól működik, évben 665 írásbeli jelzést kaptak, a számból látszik, hgy egy-egy család esetében többször, vagy több helyről is. Sk jelzés érkezik az isklai szciális munkán keresztül. A Védőnői Szlgálat az egyik legfntsabb együttműködő partner, a kisgyermeket nevelő családk prblémáinak megldásában skat dlgznak együtt évben flyamatsan két pedagógiai tanácsadó dlgzik a szlgálatnál. Az évben 115 gyermekkel fglalkztak, 1881 óraszámban. A kapcslat kezdődhet a szülő kérésére, az iskla jelzése alapján, vagy a családgndzó kérésére. Óvdai és isklai szciális munka Mára bevált gyakrlat lett a vársban az óvdai és isklai szciális munka mdellje, mely lehetővé teszi az észlelő- és jelzőrendszer hatékny működtetését. A pedagógus és a családgndzó számára megbízható infrmációs frrást biztsít, személyes kapcslat keretében. A gyermek prblémái gyrsan felszínre kerülnek, hatékny módn kezelhetőek. Az intézményekben (isklák, óvdák) a törvényi váltzásk ellenére megmaradt ifjúságvédelmi felelősök és az sztályfőnökök sk esetkezelésben vannak a segítségükre. Az általáns prevenciót segítik az együttműködés más területei. Pl.: közös klubfglalkzásk, szabadidős prgramk, prevenciós célú órák. A feladatellátás módja az iskla igényeihez és lehetőségeihez igazdtt. A munkát egységes szemlélet jellemezte, de az intézmények igényeiből adódóan a jelenlét skszínű lett. Nagy segítséget jelentett az isklai szciális munka kiépített hálózata az igazlatlan isklai hiányzáskkal és az isklai magatartásprblémás gyermekek ellátásával kapcslats esetmunkában. Az ifjúságvédelmi felelősök klubja rendszeresen fórumt teremt arra, hgy a fellépő nehézségeket, a váltzó törvény miatt váltzó feladatkat megvitassák. Kórházi szciális munka A kórházi szciális munka keretén belül két kórházi sztályn vannak jelen rendszeresen, a szülészet-nőgyógyászat illetve a gyermeksztály részlegeken. Az sztálykn dlgzó védőnőkkel, áplónőkkel illetve az rvskkal jó kapcslatt sikerült kialakítani. A szülészeti sztályn a legtöbb jelzést a hajléktalan, illetve az újszülöttjükkel nem a megfelelő módn fglalkzó kismamákról kapják, akik általában már a Gyerekjóléti Szlgálat kliensköréhez tartznak évben emelkedett a kellő élettapasztalat nélkül, 18 éves kr alatt gyermeket vállaló anyák családgndzásának száma. A gyermeksztályn főleg a szülők életvitele illetve a kamasz gyerekek prblémái miatt keresik meg a szlgálatt. Munkájuk srán gyakran dlgznak együtt a pszichiátriai sztállyal, illetve gndzóval is, de ez nem tartzik a kórházi szciális munka körébe. A pszichiátriai sztály rvsai és egyéb szakemberei készségesen dlgztak velük együtt az esetmunkában. Szabadidős prgramk Az utcai és lakótelepi szciális munka célja: magatartásával fejlődését veszélyeztető, szabadidejét utcán töltő, kallódó, csellengő gyermekek speciális segítése. Ennek közpnti eleme az évek óta működő Ifjúsági Ügyelet, mely a szabadidő értelmes és biztnságs eltöltésén túl speciális segítség nyújtására is lehetőséget ad. Az ügyeletet látgató gyermekek száma alkalmanként átlagsan fő, legfőképp a éves krsztály, lányk és fiúk közel egyfrma arányban vették igénybe a szlgáltatást. 8

10 2014. évben is flytatódtt az éjszakai gyermekvédelmi őrjárat, a Rendőrséggel közösen, havnta 1 alkalmmal. Az őrjáratkban több családgndzó is részt vett, havi váltásban. A nyárn 5 turnusban szerveztek nyári napközis tábrt Sprnban, a családsegítő szlgálattal közösen. A tábrban részt vettek két csprtban a 6-10 éves gyermekek, két csprtban éves kiskamaszk és egy csprtban hagymánysan a éves nagyk, összesen közel 100 fő. Emellett Fertőráksn és Harkán is vlt egy hetes nyári napközis tábr, az ttani önkrmányzat támgatásával. A különböző ünnepekhez kapcslódó játszóházi prgramkra a szülőket is invitálják. A játszóházat szintén a családsegítő szlgálattal közösen szervezik ben már flyamatsan működött a Kisházban a Bróka klub. A prgram a kisbabákat dajkáló édesanyáknak kínál segítséget. Mndókás, beszélgetős prgramt biztsítanak a klubvezetők, a csecsemők, kisgyermekek érzelmi neveléséhez adnak mintát, ami a krai kötődési prblémák csökkenéséhez járulhat hzzá. Alkalmanként 5-8 kismama és kisbaba vesz részt a ma már hetente szervezett klubfglalkzáskn. A kismamák általában más vársból ideköltöző anyukák, akik családi segítség nélkül élnek itt, és segítséget kapnak napi prblémáik megldásáhz is. Kapcslattartási ügyelet 2005 óta működik a vársban a kapcslattartási ügyelet, évben is magas színvnalú szlgáltatást nyújtttak. A szlgáltatás minden esetben határzatban elrendelt kapcslattartás vlt. A kapcslattartási ügyelet kihasználtsága flyamats. Jó együttműködést alakítttak ki a Gyámhivatal mellett a Bírósággal is. A kapcslattartási ügyeletre került esetek mindegyike súlys knfliktuskkal terhelt, az ügyeletet ellátó kllégáknak szinte minden esetben knfliktuskezelést is el kell látni. Nagy érzelmi nymás alatt dlgznak, a felek gyakran emelnek kifgást a munkájuk ellen, mert mindig úgy érzik, hgy a másik fél javára elfgultak. A kllégák legjbb tudásuk szerint, a határzatban fglaltakat a lehető legpntsabban betartva járnak el, a gyermek legjbb érdeke szerint. Szmrú, hgy a gyermek érdekét az egymással hábrúban álló szülőkkel szemben kell képviselniük. Készenléti szlgálat A Készenléti Szlgálat keretében július 1. óta fgadják a telefnhíváskat a Gyermekjóléti Közpnt hivatals nyitvatartási idején túl is, így biztsítják, hgy a Gyermekjóléti Közpnt telefnn flyamatsan elérhető legyen. Ugyanazt a szlgáltatást tudják biztsítani hét végén és éjszaka is, amit nyitvatartási időben. Biztsíttt az infrmációnyújtás, telefns tanácsadás, üzenetek átvétele-átadása, szükség esetén aznnali intézkedés, kapcslatfelvétel a kmpetens jelzőrendszeri tagkkal évben 181 segélyhívás érkezett, de az előző évekhez képest gyakri vlt az éjszakai, hajnali hívásk száma is. Általában havnta egy alkalmmal került sr telefns intézkedésre a GYÁO-val és/vagy a Rendőrséggel közösen. A szlgáltatás elindítása óta rendszeresen fgadnak híváskat, az átlags hívásszám kétnapnta egy. Az eltelt idő tapasztalatai szerint a szlgáltatás szükséges és elégséges frmában működik vársunkban. Fnts a többi, éjszakai ügyeletet, feladatt ellátó szlgáltatóval a flyamats kapcslattartás. Az egyre nehezedő prblémákra igyekszünk megldáskat találni, de csak segítő feladatra vállalkznak tvábbra is, a kliensek aktív közreműködése nélkül, vagy helyettük nem tudnak megldani semmit. A családgndzók nagy szakmai hzzáértéssel, a határidők betartásával dlgztak, és igyekeztek minden feladatnak eleget tenni. A statisztikákból nem látható, hgy mennyire összetett, nehéz szakmai és emberi döntéseket követelő eseteket menedzselnek, 9

11 mekkra felelősséget viselnek munkájuk srán. A jelzőrendszer tagjai és a társintézmények dlgzói is támaszkdnak rájuk, elismerik szaktudásukat, de követelményeket is támasztanak velük szemben. Mind együtt használjuk az intézményi hátteret, a szakmai közösség adta előnyöket, aminek minden klléga egyfrmán aktív tagja. Gyermekjóléti Közpnt összesített adatai Gndztt családk száma: 355 Gndztt családkban élő gyermekek száma: 591 Védelembe vett gyermekek száma: 70 Szakellátásban lévő gyermekek családjának gndzása: 42 Utógndztt gyermekek száma: 3 gyermek Gndzásba került új eset: 274 gyermek Lezárt családgndzás: 269 gyermek Pedagógusk frgalma: 115fő Egyéni fglalkzásk száma: 1881 Kliensekkel történt irányíttt találkzásk száma: - családlátgatás: intézeti segítő beszélgetés: egyéni esetkezelés: ügyfélfgadás: 1081 Segélyezési ügyben készített környezettanulmány: 42 Gyermek veszélyeztetettsége ügyében készített környezettanulmány: 397 Infrmációnyújtás: 295 Tanácsadás: 318 Hivatals ügyek intézéséhez segítség: 397 Közvetítés más szlgáltató felé: 44 Gyermekek Átmeneti Otthna A Gyermekek Átmeneti Otthna évben nyittta meg kapuit. A krízishelyzetben, vagy átmeneti prblémával küzdő családk gyermekeit fgadják. Megalakulásuk óta 135 fő gyermek laktt átmeneti jelleggel az Otthn falai között, akik számára a családjuktól külön töltött időszakban igyekeznek biztnságt, nyugdt körülményeket biztsítani. Céljuk a jelzőrendszer tagjaival való flyamats együttműködés, valamint a gndztt gyermekek családjaival való napi kapcslattartás, segítő beszélgetés, tanácsadás srán segíteni az átmeneti gndzás igénybevételéhez vezető k megszüntetését, valamint megelőzni azt, hgy hatósági intézkedésre, a gyermek családjából való kiemelésére kerüljön sr. Az Otthn Szakmai Prgramjában meghatárztt céljainak eléréséhez elengedhetetlen a gndztt gyermekek családjaikkal való rendszeres, napi szintű személyes kapcslattartás, tanácsadás, a szülők egymás közötti, szülő-gyermek közötti, gyermek-gyermek közötti knfliktuskezelés. Céljaik maradéktalan megvalósulásáhz a gndztt gyermekek és családjaik együttműködése feltétlenül szükséges. 10

12 2014. évben nemcsak sprni, hanem a társult önkrmányzatk közigazgatási területén élő, családban nevelkedő gyermekek közül 3 gyermek felvételére került sr Harkáról. A Társuláshz tartzó többi kistérségi településről egyelőre nem érkezett kérelem felvételre évben 3 migráns családból összesen 5 gyermek felvételére került sr. (éves gndztt létszám 18,5%- a.) A gyermekek száma a nyári szünetben, valamint szeptember hónapban vlt a legmagasabb. A évben felvett gyermekek közül 3 fő január 1-ét követően is gndzásban maradt. A létszámkban a tartósan náluk levő gyermekek és a krízisellátásban szereplők is megjelennek. 3 gyermek még a tavalyi év srán került felvételre az Otthnba. Mindhárm gyermek (testvérek) saját tthnukba térhettek haza az év srán évben újként összesen 24 gyermek került be az Otthnba. (Nem halmztt adat) 13 fiú és 11 lány. A évben felvételre kerülő gyermekek közül - 2 gyermek (testvérek) kerültek vissza intézményünkbe 2 éven belül 2014-ben összesen 27 gyermek tartózkdtt az Otthnban. A gndztt gyermekek 1 fő kivételével mindannyian a Gyermekjóléti Szlgálat látókörében vltak már a beköltözést megelőzően is. 19 esetben a szülő kezdeményezte a gyermek(ek) felvételét 4 esetben a gyermek kezdeményezte krízisfelvételét 1 esetben más intézmény (Gyermekjóléti Szlgálat) kezdeményezte a felvételt. Az ellátttak közül 10 gyermek védelembe vett. Ebből 3 gyermek még az előző, évben került felvételre. Esetükben a GYÁO igénybevételére gyámhivatali határzat kötelezte a szülőt. A tartósan nálunk gndztt gyermekek közül a legfiatalabb gyermek 3 éves, a legmagasabb életkrú gyermek 17 éves. A krízisellátásba érkezett gyermekek évesek vltak a felvétel időpntjában. 11

13 Bekerülés kai vltak: szülők életvezetési prblémái (2) gyermek egészségi prblémái (1) szülők lakhatási prblémái (12), ebből 9 elégtelen lakáskörülmény, 3 gyermek esetében a szülő hajléktalanná válása bántalmazás (2) családi knfliktus (6) gyermek magatartási prblémái (2) egyéb (2) A krábbi években az vlt a tapasztalatuk, hgy a szülők a gyermek felvételének időpntjában úgy tervezték, hgy a gyermek átmeneti gndzását indklttá tévő kkat rövid idő alatt, néhány hónap alatt sikerül rendezniük, így az esetek többségében 2-3 hónapra kötöttek megállapdást az Otthnnal évben ez jelentős váltzást mutat, ugyanis a szülők inkább több hónaps, sőt előfrdult, hgy 1 éves szerződést szerettek vlna kötni az Intézménnyel. Okként elmndták, hgy szeretnék bebiztsítani a gyermek intézményben való elhelyezését, és az elhelyezést indklttá tévő kk megszűnésekr kérik a szerződés felbntását. Az Otthn egyetlen esetben sem kötött 1 éves időtartamra szerződést. Meglátásuk szerint a szülők többsége úgy érezheti, ráér a prbléma megldásával fglalkzni, abban aktívan, tevékenyen részt venni, hiszen 1 év alatt bőven van idő azk megldásával fglalkzni. Ez az esetben indklatlanul elhúzódhat az átmeneti gndzás időtartama, amely a gyermek lelki életére negatívan hat. Az előző évekhez visznyítva ebben az évben került sr a legtöbb esetknferenciára. Összesen 7 esetknferencián vettek részt, ebből 1 esetknferencia az Otthn kezdeményezésére történt, 1 esetben az iskla kezdeményezésére, 5 esetben a Gyermekjóléti Szlgálat kezdeményezésére valósult meg. Az Otthnból való kikerülés: Az ellátttak közül évben 23 fő került ki az átmeneti gndzásból. 20 gyermeket hazavitt a szülő, 2 gyermek gyermekvédelmi szakellátásba került (ideiglenes hatályú elhelyezéssel Befgadó Otthn Győr, közülük az egyik gyermeket a Sprni Rendőrkapitányság helyezte el). 1 gyermek egyéb k miatt kikerült (szakellátásban gndztt gyermek éjszakai kríziselhelyezése után visszament a gndzást nyújtó szakellátás intézménybe Hegykőre.) 12

14 Egészségügyi ellátás: A gyermekeket a krábbi házirvsuk részesíti tvábbra is ellátásban. Az elmúlt évben több alkalmmal keresték fel a várs különböző pntjain rendelő rvskat, elsősrban felső légúti betegségekkel. Gyógyszereket és egyéb, az rvs által javaslt kezelést a teljes ellátás keretében biztsítttak, a szülő által igényelt kiegészítő kezelésről (vitamink) a szülők gndskdtak. Egy gyermek esetében flytatódtak a gndzást megelőzően megkezdett anyajegy vizsgálatk. 3 alkalmmal kísérték vérvételre és szakrendelésre. A gyermek esetében anyajegy elváltzást nem mutattak ki, tvábbi kezelése, rvsi ellenőrzése nem szükséges. Egy gyermek esetében heresérv gyanújával került sr kórházi kivizsgálásra. Tvábbi kezelés, műtét nem indklt. 2 gyermek gyógyszermérgezés követeztében került kórházba, ahl gymrmsás, vér és vizeletvizsgálat után a gyermek intenzív sztályn helyezték el mindkét lányt, 2 napig infúziót kaptak. A fejtetvesség prblémája állandóan visszatérő prbléma, amely a tartósan nálunk gndztt gyermekek közül 1 főt érintett. Szabadidő szervezése: Az Otthnnak vannak állandó, ünnepkörhöz kötött saját szervezésű prgramjai. Az év srán több prgramn is részt vettek a gyermekek, többnyire támgatáskból, vagy ingyenes rendezvényeken. Több héten át a Gyermekjóléti Szlgálat szabadidős tábrába tudták eljuttatni őket, tvábbá a Gyermekjóléti Szlgálat szervezésében 1 naps budapesti kirándulásn vettek részt. 1 gyermek gyülekezeti támgatás révén 1 hetes nyaralásn vett részt. A külső prgramkn való részvételünket a gyermekek száma, életkra, a hétvégi kapcslattartásk rendje, s a szlgálatban lévő kllégát szükség esetén segítő személy megléte is nagyban beflyáslja. Az Otthnn belül is szerveznek a kllégák a gyermekek életkrának, érdeklődésének megfelelő fglalkzáskat, így festés, gyurmázás, fűzés, színezés a kisebbeknek, társasjáték, kártya, zenehallgatás, rejtvények, lgikai játékk a nagybbaknak jelentenek tartalmas elfglaltságt. A kisebb gyermekeknek esténként a meselvasás fnts napirendi elem, melyet a nagybbak is szívesen hallgatnak, sőt vlt lyan nagybb gyermek, aki örömmel lvastt fel a kisebbeknek. Az elmúlt időszak tapasztalatainak, az elkötelezett munkatársaknak köszönhetően az Otthnban gördülékeny, hatékny munkavégzés flyik. Az idei évben a gndztt gyermekek bekerülési ka jelentősen megváltztt. Többek között több öngyilkssági kísérletet elkövető, pszichiátrián kezelt beteg gyermek felvételére is sr került. Sajns egyre több hasnló prblémával, pszichiátriai előzménnyel kerültek szembe. Flyamatsan tapasztalják, hgy a jelzőrendszer tagjaival, a gyermekek hzzátartzóival való együttműködés, jó kapcslat nélkülözhetetlen a gördülékeny és biztnságs munkavégzés szempntjából. 13

15 Családk Átmeneti Otthna A Sprn és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézetének Családk Átmenti Otthna működési feltételei évben nem váltztak. Ellátási területe tvábbra is Sprn és Környéke Szciális- Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás működési területe, így Ágfalva, Fertőráks, Harka, Kópháza községek, valamint Sprn Megyei Jgú Várs közigazgatási területe. A Családk Átmeneti Otthna szállás lehetőséget biztsít minden lyan család részére, akik a társulás területén állandó lakcímmel rendelkeznek, átmenetileg krízishelyzetbe kerültek, nem tudják megldani lakhatásukat. Tvábbá, biztsítja lyan várandós anyák és férjeik, vagy élettársaik részére is a lakhatást, akik válsághelyzetbe kerültek, valamint a társulás területén állandó lakcímmel rendelkeznek, és újszülött gyermekükkel nem tudnak sehva sem menni. Az ellátást a családk az átmeneti gndzásra vnatkzó szabályk alapján a szállásszerződésben rögzített időtartamra, de legfeljebb 1 évre vehetik igénybe, mely indklt esetben hsszabbítható meg 6 hónappal. A társulásban működő Családk Átmeneti Otthna szlgáltatásait évben elsősrban sprni családk vették igénybe. 2 alkalmmal nyújtttak kríziselhelyezést harkai lakcímmel rendelkezők részére, valamint 3 alkalmmal társulásn kívüli területről fgadtak be 1-3 éjszakára szállást kérőt. A Családk Átmeneti Otthna szakmai létszáma évben: 1 részlegvezető, 2 családgndzó, 3 gndzónő évben ellátttak száma és összetétele a következőképpen alakult. Az elláttt személyek száma: 92 fő vlt. Várandós anya: 3 fő családk száma: 33 család ebből gyermek: 49 fő felnőtt: 43 fő évi gndzási napk száma Az Otthn kihasználtsága maximális. A gyermekek általában apa nélkül nevelkednek. Jellemző tvábbá, hgy a testvérek sem egy apától származnak. Nem csak a gyermekek létszámában történt váltzás, hanem életkrukat tekintve is emelkedés mutatkzik. Egyre több a kamasz, a 10 év feletti gyermek, akik már felső tagzatsak, illetve középisklás krúak. 14

16 2014. évben is kiemelkedően magasnak tűnik a kríziselhelyezések száma, de egész évre elsztva már nem számttevő. Ideiglenes elhelyezésben évben, és évben is család részesült. Az átlag igénybevételi idő visznt a tavalyi 6.3 hónaphz visznyítva emelkedett, 7.75 hónapra. 2 éven belül visszatérő család nem vlt. Családk kiköltözési lehetőségei a következőképpen alakultak: Albérletbe 3 család, szlgálati lakás: 1 család Vissza a családhz 2 család, más településre: 4 család ismerőshöz: én az intézmény lakója 8 család (21 fő) évben az ellátásért fizetendő térítési díj felnőttek esetében napi 500 Ft, havi Ft, gyermek esetében napi 200 Ft, havi Ft. Az első hónap ingyenes. Az Intézményben élő családk a szállásszerződésben rögzítettek alapján kötelezően takarékskdnak. Sajns a szlgáltatást igénybevevő családk beköltözési körülményei ly mértékben megváltztak, hgy a takarékskdás szinte szóba sem jöhet. Jelentős eredmény, ha a családk a nagymértékű adósságukat redukálni tudják; kmly prbléma, hgy az albérleti díjak rendkívül magasak. Családgndzói feladatk közül a legfntsabb a munkahelyteremtés. A szülők részére minden lehetőséget megadnak az elhelyezkedéshez. A családgndzók, gndzónők segítséget nyújtanak önéletrajzírásban, felkészítik őket arra, hgyan kell jelentkezni akár telefnn, akár személyesen egy munkahelyre. Biztsítanak részükre hirdetési újságkat, valamint az interneten tájékzódnak a képességeiknek, lehetőségeiknek megfelelő munkahely hirdetései felől. Gyakran a személyes kapcslataik révén találnak 15

17 munkahelyet. Természetesen minden lakónak kötelessége törekedni arra, hgy minél előbb bekerüljön a munkaerőpiacra, és saját jövedelemmel rendelkezzen. Több családnál nehézséget kz a hivatals ügyek elintézése, ezért segítséget kell nyújtani, hgy alkalmassá váljanak saját maguk, és gyermekeik menedzselésére. Nagyn fnts, és nehéz feladat megtanítani a szülőket a gazdálkdásra. Egyes családknak súlys életvezetési prblémáik vannak, fntssági srrendet nem képesek felállítani. Kitartó és következetes munkával lehet csupán kisebb-nagybb eredményeket elérni. Kmly szakmai munkával, dafigyeléssel a családk meg tudják tanulni azt, hgy a kevés jövedelmet hgy lehet besztani úgy, hgy tartalékt tudjanak képezni évben 48 kérelmi lapt töltöttek ki az ellátást igénybe venni szándékzók. Ebből ténylegesen 12 család költözött be az tthnba, krízisellátást biztsítttak 14 család részére, és 22 esetben nem tudták kielégíteni a igénybevételi szándékukat. Az ő kérelmük függőben van, vagy az idő múlásával más frmában ldtták meg a lakhatásukat. Jó a kapcslatuk a jelzőrendszer tagjaival, különösen a gyermekjóléti szlgálattal, védőnőkkel, szciális irdával, pedagógiai szakszlgálattal, gyermekrvskkal, bölcsődékkel, óvdákkal, valamint az isklákkal, gyámhatósággal. Szakmai prgramukban nagy hangsúlyt kap a takaréksságra ösztönzés. A gndzónők, a szülők mellett játéks frmában tanítják a gyermekeket is a helyes gazdálkdásra, a takaréksságra, a pénzbesztás fntsságára. Az Otthnban élő gyermekek tanulmányi eredményei pzitív irányba váltztak. Szinte minden gyermek 1 jeggyel javíttt az előző félévhez visznyítva. Ez köszönhető részben az tthn dlgzóinak aktív dafigyelésének, részben az intézmény fejlesztőpedagógusának. Segítenek a tanulásban, házi feladatk elkészítésében, megtanítják a szülőt arra, hgy gyermekének a későbbiekben segítséget tudjn nyújtani. Rendszeresen tartanak klubfglalkzást, a lakók érdeklődési körét, a krsztály szerinti megsztttságát, aktuális prblémákat figyelembe véve. A családgndzók, gndzónők kiegészítve egymást tudják jól végezni feladatukat. Az IKEA magyarrszági leányvállalata a sprni telephely munkatársainak köszönhetően Ft összegben ajánltt fel bútrkat, kiegészítő kellékeket a Családk Átmeneti Otthna részére. E támgatással élhetőbbé, szebbé tették környezetüket, hiszen a nehéz, skszr elviselhetetlen életkörülmények között élő, zaklattt lelki, pszichikai állaptú családk egy tiszta, vidám hangulatú tthnban könnyebben elviselik fájdalmaikat, és előbb fel tudják építeni új jövőjüket. Települési Tanácskzás A Sprn és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete a személyes gndskdást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatiról és működésük feltételéről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 15. (7) alapján minden év március 31-ig Települési Tanácskzást szervez, és a települési tanácskzásn beszámlót tart a várs gyermekvédelmi, gyermekjóléti helyzetéről, az észlelő- és jelzőrendszeri tagk írásban megküldött beszámlói alapján. A beszámlókban a vársi gyermekvédelmi rendszer valamennyi szereplője elemzi az előző évben végzett gyermekvédelmi munkáját, felsrlja az általa tapasztalt, gyermekeket veszélyeztető helyzeteket, jelenségeket, és javaslatt tesz a javítást szlgáló intézkedésekre. 16

18 Részlet a beszámlóból: Óvdák Az óvdák visszajelzései szerint a gyermekvédelem helyi szereplőinek együttműködése megfelelő, hatékny, jól szervezett és zökkenőmentes a kapcslat, az infrmációáramlás. Véleményük szerint az Ifjúságvédelmi Felelősök Klubja jó kezdeményezés, ugyanis itt van lehetőség arra, hgy tapasztalataikat egymással megszthatják. Az óvdák részéről rendszeres a kapcslattartás az rvskkal, védőnőkkel, gyermekjóléti szakemberekkel és a jelzőrendszer egyéb szereplőivel. Tapasztalt prblémák típusk szerint, azkra vnatkzó számszerű adatk: Családn belüli erőszak: bántalmazás, erőszak:11 Gyermeknél tapasztalható magatartászavar: 80 (11-el kevesebb, mint az előző évben) Szülők közötti knfliktus: 20 Gyermek veszélyeztetettsége: 51 Anyagi veszélyeztetettség: 8 Érzelmi elhanyagltság: 17 Tartós fejtetvesség: 5 Hátránys helyzet: 13 Beköltöző család beilleszkedési prblémája: 8 Általáns isklák A tavalyi évhez képest (44 gyermek) jelentősen csökkent a magántanulók száma 2014-ben, mely pntsan 11 gyermeket jelentett. Magántanulói jgviszny engedélyezésének ka: külföldi tartózkdás: 1fő egészségügyi k: 7 fő szülő kérésére: 2 fő beilleszkedési prblémák: 1 fő Az általáns isklák az alábbi prblémák miatt frdultak a Gyermekjóléti Szlgálathz: igazlatlan mulasztás deviáns magatartás prblémás családi helyzet tanulási és magatartászavar öngyilkssági kísérlet elhanyaglás, veszélyeztetettség szülői kötelezettségek elmulasztása A gyermekvédelem helyi szereplőivel a kapcslatuk jó, az együttműködés közvetlen, a maguk részéről hiánylják a hatéknyabb prevenciót a drg, alkhl, dhányzás, elszegényedés, családi krízishelyzetek esetében. Az isklák lehetőségeikhez mérten, a szabadidő haszns eltöltése érdekében szakköröket, sprtfglalkzáskat, színházlátgatáskat, kerékpártúrákat szerveznek. 17

19 Középisklák A tavalyi évhez képest (20 gyermek) jelentősen csökkent a magántanulók száma, 2014-ban ez összesen 12 gyermeket jelentett. Magántanulói jgviszny engedélyezésének ka: hsszas külföldi tartózkdás a családdal (4 esetben) egészségügyi állapt, egészségügyi rendellenesség miatt rvsi javaslatra (6 esetben) kiemelkedő sprttevékenység miatt (1 esetben) külföldi tanulmányk (4 esetben) szülői kérésre, igazgatói engedéllyel (2 esetben) A középisklák az alábbi prblémák miatt frdultak a Gyermekjóléti Szlgálathz: isklakerülés, magas igazlatlan hiányzás magatartási prblémák szülői elhanyaglás, veszélyeztető családi háttér tanulási nehézségek isklán kívüli agresszió öngyilkssági szándék pszichés prbléma A középisklák a szabadidő haszns eltöltésére több lehetőséget is biztsítanak a diákknak, többek között sprtlási lehetőséget, kézműves szakkörökön való részvételt, tánciskla, néptánc. Az isklai szünetekre pedig tábrk szervezésével, sztálykiránduláskkal próbálják színesíteni a tanulók szabadidejét. Egészségügy Védőnői Szlgálat A Védőnői Szlgálat munkáltatója a Sprni Szciális Intézmény, ezen belül a Szciális Alapellátásk Intézete. A Védőnői Szlgálat finanszírzását az OEP biztsítja. A védőnői feladatk ellátására a vársban 17 terület védőnői körzet és 11 isklai védőnői körzet került kialakításra. A területi védőnők évben végzett szakmai tevékenysége A 17 védőnői körzetben 3713 gyermeket és 314 várandóst láttak el. Élveszületés: 576 Csecsemőhaltt: 2 Szciális kból fkztt gndzást igénylő 0-6 éves gyermek: 82 Szciális kból fkztt gndzást igénylő várandós: 20 Kiskrú várandós: 3 A leggyakrabban tapasztalt prblématípusk: anyagi: 135 jgi: 14 párkapcslati: 35 18

20 egészségügyi: 126 környezeti k miatti veszélyeztetettség: 102 helytelen életvezetés: 25 bántalmazás: 1 A prblémák megszüntetése érdekében, saját hatáskörben elvégzett, Védőnői segítő tevékenységek: gyakribb családlátgatás, prblémák megbeszélése, életvezetési tanácsadás támgatási lehetőségek ismertetése, tájékztatás szciális juttatáskról tárgyi segítség, admány szétsztása ügyintézésben segítségnyújtás, szakemberhez irányítás Védőnők tevékenysége az óvdákban A vársban működő 19 óvdában 2052 óvdáskrú gyermeket látnak el a védőnők. Az óvdákban a vezető védőnővel egyeztetett munkaterv alapján végzik a feladatukat a védőnők. Ennek megfelelően: negyedévente végeznek tisztasági vizsgálatt, és a vizsgálatkat szükség szerint ismétlik ellenőrzik a higiénés körülményeket, egészségnevelő fglalkzáskat tartanak Elvégzett tisztasági vizsgálatk száma: 125 Kiszűrt esetek száma: 27 Egészségnevelő fglalkzásk száma: 126 Egyéb tevékenységek Baba-mama klubk Tanácsadó Klubfglalkzásk száma Megjelentek száma Kdály tér 7 91 Híd utca 8 93 Lenkey utca A fglalkzásk témái: kismama masszázs, jóga, várandós trna; gyermeknevelés, Bóbita zenei nevelés, elsősegélynyújtás gyermekkrban, hmepathia, csecsemő és kisgyermek táplálás, vitamink, immunerősítés; fürdetés, újszülött ellátás, hrdzókendő használata; betegjgk, téli és kra tavaszi betegségek gyógyítása, megelőzése; a természet erejével a fertőzésekkel szemben, anyatejes táplálás fntssága; Baba-masszázs tanflyam 14 alkalmmal Szptatás Világnapja rendezvény ; 59 fő vett részt a rendezvényen Kurucdmbi Egészség hét ( ) A hét prgramja: 19

ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE

ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE Encsencs Község Önkrmányzat SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI! c. prjekt TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0023 2013. május 13. I. Bevezető Az egészség alapvető emberi jg, ami teljes fizikai, lelki

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén,

Részletesebben

HÁZIREND. Hort, 2013. július 1.

HÁZIREND. Hort, 2013. július 1. HÁZIREND Hrt, 2013. július 1. Kedves Olvasó! Kérem Önt, hgy ezen Házirendet, mely a Hrti Szciális Ellátó Intézmény belső életének rendjét tartalmazza, szíveskedjen figyelmesen ellvasni, megismerni és lyan

Részletesebben

Egészségnevelési program

Egészségnevelési program Egészségnevelési prgram Mttó: Hgy az emberek megtanulják és megértsék, hgy az egészség kincs, a legbecsesebb kincs, úgy az egészre, mint az egész nemzetekre nézve, akkr az emberiség gndlkdását kell átalakítani.

Részletesebben

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgram Tartalm NEVELÉSI PROGRAM...4. 1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram. V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY OTH, Budapest 2014. január TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram Szerzők:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai prgram kidlgzója: Igazgató és a tantestület tagjai A

Részletesebben

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja Az Almási Utcai Általáns Iskla egészségnevelési prgramja 2004. március MAKÓ 1 Tartalmjegyzék Tartalmjegyzék 1 I. Cél: sikeres és bldg ember nevelése 3 II. A célk megvalósítását segítő feladatk 3 Feladatk

Részletesebben

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 A plitikusnak az a dlga, hgy jövőképet vázljn fel és annak megvalósítását lehetővé is tegye. Nichlas Sarkzy Francia Köztársaság

Részletesebben

Összetett problémák, összetett megoldások: A hajléktalan emberek integrációja a foglalkoztatás által Magyarországon

Összetett problémák, összetett megoldások: A hajléktalan emberek integrációja a foglalkoztatás által Magyarországon Összetett prblémák, összetett megldásk: A hajléktalan emberek integrációja a fglalkztatás által Magyarrszágn 2007. június 25. Készült a hajléktalanellátó szervezetek FEANTSA kérdőívére adtt válaszai alapján

Részletesebben

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 1 Kivnat Jászberény Várs Önkrmányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtarttt ülésének jegyzőkönyvéből 6/2011. (I. 12.). önkrmányzati határzat Jászberény Várs Közbiztnsági és Bűnmegelőzési

Részletesebben

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM 2 Az SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI A Gesztenyefasri Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla,

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram Tartalm 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A Pedagógiai prgram célja, feladata... 4 1.2.

Részletesebben

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalmjegyzék 2 Tartalmjegyzés... 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4. Az ktatási

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simnyi Zsigmnd u. 33. Klebersberg Kúnó Intézményfenntartó Közpnt A Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium Szervezeti és Működési

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.7

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda

Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Budapest Fővárs X. Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Házirendje Bevezetés: Az intézmény neve: Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Székhelye, címe: 1107 Budapest X. Kékvirág u.

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 4 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 4 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 4 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

Részletesebben

A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ 2011 évi és 2012 évi szakmai beszámolójának elfogadásáról

A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ 2011 évi és 2012 évi szakmai beszámolójának elfogadásáról ELŐTERJESZTÉS A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ 2011 évi és 2012 évi szakmai beszámolójának elfogadásáról Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság! Kérem a Tisztelt Bizottságot

Részletesebben

2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeli ellátások:

2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeli ellátások: B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1./ Demográfiai adatok: Miskolc város népessége a 2006. december 31-i adatok szerint 173.658 fő volt, ebből

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Több, mint tizenkét évvel ezelőtt, 1997-ben fogadta el az Országgyűlés

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2004 TARTALOMJEGYZÉK I. NEVELÉSI PROGRAM II. MŰVELŐDÉSI PROGRAM III. ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM IV. ÁLTALÁNOS ISKOLAI HELYI TANTERV

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án tartandó ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS, CSALÁDVÉDELMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT TERÁPIÁS PROGRAM

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT TERÁPIÁS PROGRAM ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT TERÁPIÁS PROGRAM Isten minden kis tücskének akad hely a kórusban. Némelyik hangja mély, a másiké magas. Megint másik hangsan ciripel

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 3. egyeztetési váltzat 2013. január 30. 1 Vezetői összefglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés - sikeres Vas megye. Ez

Részletesebben