(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.)"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: február 19-én megtartott soros nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt, Bertalan László, Major Ferencné, Gyárfás Lajos, Seresné Lados Éva, Szöllősi János 7 fő képviselő. Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Tóth Imre 1 fő képviselő. Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Dr. Bakos Beáta 1 fő képviselő. Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Lovász Imre aljegyző, Pócs János Országgyűlési képviselő, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője, Lóczi István Polgármesteri Hivatal igazgatási osztályvezetője, Lajosné Kiss Klára a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője, Gonda József Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény vezetője, Silye András a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár vezetője, Donkó Veronika a külsős tagja, Rácz András HelpyNet Kft. üzletfejlesztési vezető Bíró Attila HelpyNet Kft. értékesítő Kun József helyi Munkáspárt vezetője, Arany Ősz Nyugdíjasklub elnöke, Murányi László ügyintéző. Drávucz Katalin polgármester nagy tisztelettel köszönti a soros képviselő-testületi ülésen Pócs János Országgyűlési képviselő urat, a megjelent képviselőket, intézményvezetőket, meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 7 fő jelen van, Tóth Imre képviselő jelezte, Dr. Bakos Beáta nem jelezte távolmaradását, a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Megkérdezi, hogy a meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, vagy plusz napirendi pont, illetve módosító javaslata? (Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester kéri, hogy a közmeghallgatást az 5. napirendi pont előtt tartsák meg, mivel a témájuk azonos. Javasolja az első és második napirendi pont cseréjét, valamint a 12. napirendi pontként megjelölt TRV ZRT-vel kötendő szerződés módosítás megtárgyalását levenni napirendről, mert még további intézkedést igényel az előkészítése, valamint e napirendi pont helyére javasolja

2 2 felvenni a testvér-települési kapcsolatok felvételére szóló előterjesztés megtárgyalását. (Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy az első és második napirendi pontot cserélje meg napirendjében a képviselő-testület? 51/2015. (II. 19.) sz. határozata Napirend módosítása a következőképpen módosítja mai ülésének napirendjét: 1./ Közbiztonságot fokozó HelpyNet rendszer megismertetése Előadó: Rácz András üzletfejlesztési vezető Bíró Attila értékesítő 2./ Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról Előadó: Drávucz Katalin polgármester Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy a 12. napirendi pontot, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel kötött bérletiüzemeltetési szerződés 2. számú módosítását levegye mai napirendjéről a képviselőtestület, és ne tárgyalja? 52/2015. (II. 19.) sz. határozata Napirend módosítása módosítja mai ülésének napirendjét, a meghívóban 12. pontként feltüntetett Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés 2. számú módosítását a mai ülésén nem kívánja tárgyalni, ezért leveszi napirendjéről. Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben

3 3 Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 12. napirendi pontként ez előterjesztés testvér-települési kapcsolatok kialakítására című napirendi pontot tárgyalja a képviselő-testület? 53/2015. (II. 19.) sz. határozata Napirend módosítása a következőképpen módosítja mai ülésének napirendjét: 12./ Előterjesztés testvér-települési kapcsolatok felvételéről Előadó: Drávucz Katalin polgármester Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet, mely következtében 13 napirendi pontot nyílt ülésben tárgyal a testület? 54/2015. (II. 19.) sz. határozata Napirend elfogadása a következők szerint határozza meg mai ülésének napirendjét: N a p i r e n d : Pócs János Országgyűlési Képviselő Úr az ülés meghívott vendége válaszol a képviselők által feltett kérdésekre. 1./ Közbiztonságot fokozó HelpyNet rendszer megismertetése Előadó: Rácz András üzletfejlesztési vezető Bíró Attila értékesítő 2./ Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról Előadó: Drávucz Katalin polgármester

4 4 3./ Javaslat az Önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak módosítására Előadó: Drávucz Katalin polgármester 4./ Javaslat az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására Előadó: Drávucz Katalin polgármester KÖZMEGHALLGATÁS Témája: Az önkormányzat évi költségvetése 5./ Javaslat az Önkormányzat évi részletes költségvetésére Előadó: Drávucz Katalin polgármester 6./ Javaslat Jászladány Nagyközség évi Közbeszerzési Tervének elfogadására Előadó: Lajkó Terézia jegyző 7./ Javaslat a települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet elfogadására Előadó: Lajkó Terézia jegyző, Lovász Imre aljegyző, Lóczi István igazgatási osztályvezető, Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 8./ Javaslat az Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 03.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előadó: Lajkó Terézia jegyző, Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 9./ Előterjesztés a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtására, és önerő biztosítására Előadó: Silye András intézményvezető 10./ A évi Ladány Napja vázlatos programjának és költségvetésének megtárgyalása Előadó: Silye András intézményvezető 11./ Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Jászladányi Csatornamű Víziközmű-társulat között kötendő Társberuházói megállapodás elfogadására Előadó: Drávucz Katalin polgármester, 12./ Előterjesztés testvér-települési kapcsolatok felvételéről Előadó: Drávucz Katalin polgármester

5 5 13./ Tájékoztató az intézmények Led világításával kapcsolatban Előadó: Gonda József NÜVI vezető Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben N a p i r e n d e n k í v ü l : A Képviselő-testületi ülés meghívott vendége Pócs János Országgyűlési Képviselő, aki válaszol a képviselők által feltett kérdésekre. Drávucz Katalin: szeretettel, és tisztelettel köszönti Pócs János Országgyűlési képviselő urat, és köszöni, hogy elfogadta a meghívást. Megkéri a képviselőket, hogy tegyék fel kérdéseiket a képviselő úrnak. A képviselők felteszik kérdéseiket, elmondják problémáikat. Bagi Zsolt a kampánycsenddel kapcsolatos kérését mondja el, a Jászalsószentgyörgy - Jászladány Tiszasüly településeket összekötő úttal, valamint a közmunkával kapcsolatos problémáit ismerteti, felteszi ezzel kapcsolatos kérdéseit. Bertalan László a tiltott drog kategória bővítését kéri, hogy a pszichoaktív anyagok is felkerüljenek rá, akik ezeket terjesztik büntethetőek legyenek, mivel ennek fogyasztása a bűnözés alapja. Elsősorban a év korosztályt érintően kéri a büntetés végrehajtás szigorítását. Ezen túl javasolja a rendőri létszám növelését, és a polgárőrség intézkedési jogkörét bővíteni a közbiztonság javítása érdekében. Seresné Lados Éva: kéri, hogy a képviselő úr támogasson olyan törvényjavaslatot, ami a nevelők érdekeit védené. Szöllősi János: kéri, hogy hozzanak létre olyan oktatási törvényt, ami stabilitást eredményezne hosszú távon a közoktatásban. Pócs János Országgyűlési képviselő egyesével válaszol a kérdésekre. Drávucz Katalin: megköszöni, hogy Pócs János Országgyűlési Képviselő úr elfogadta a képviselő-testület meghívását, és válaszolt a képviselők kérdéseire. Pócs János Országgyűlési képviselő megköszöni a meghívást, elmondja, hogy máskor is eljön, mikor hívják és ezen túl is szívesen áll az emberek rendelkezésére, keressék nyugodtan bármilyen problémával, megpróbál segíteni. További jó tanácskozást kíván, majd elköszön. Drávucz Katalin polgármester átadja az ülés vezetését Major Ferencné alpolgármesternek, elhagyja a tanácstermet, a képviselő-testület a továbbiakban 6 fő képviselő jelenlétében folytatja munkáját.

6 6 1. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Közbiztonságot fokozó HelpyNet rendszer megismertetése Előadó: Rácz András üzletfejlesztési vezető Bíró Attila értékesítő Major Ferencné alpolgármester megkéri a HelpyNet Kft. képviselőit, hogy tájékoztassák a képviselő-testületet, és a jelenlévőket a HelpyNet rendszerről. Rácz András és Bíró Attila a HelpyNet Kft. munkatársai részletesen tájékoztatják a jelenlévőket a HelpyNet rendszer működéséről, feltételeiről, majd várják a képviselők kérdéseit. (Drávucz Katalin polgármester visszaérkezik a tanácsterembe, a képviselő-testület a továbbiakban 7 fővel folytatja munkáját.) Bertalan László: Jászladányon elindult a SZEM mozgalom, ami önmagában nem bizonyult túl sikeresnek, ezzel kiegészítve talán jobban működhetne. Ehhez arra van szükség, hogy a lakosság körében elterjedjen. Rácz András: felajánlja segítségét a lakosság tájékoztatásához. Ha megrendeli az önkormányzat, és kiadja a jogosultságot a polgárőrségnek, mezőőrségnek összefogással jó eredményeket lehet elérni. Felajánlja, hogy 2-3 hétre ingyenesen átadják a rendszert kipróbálásra. A rendszer megrendelése esetén a díja 60 ezer forint/hó, melynek ártartását szerződésben vállalja a cég, hogy maximum az infláció mértékéig növeli csak. Bagi Zsolt: évek óta foglalkoztatja a települést egy segélyhívó rendszer kiépítése. Ezt jó ötletnek tartja, viszonyt bonyolult. Olyan lehetőség kellene, ami az idősek számára is elérhető. Bíró Attila: az idősek számára az okos órát javasolja, melyet magánál tarthat bármikor, és egy gomb megnyomásával kérhet segítséget, ennek az ára 90 ezer forint körüli összeg, melyhez szükséges egy SIM kártya, aminek minimális az előfizetése. Bertalan László: az óra megvásárlására tudnak részletfizetést biztosítani, mert az idősek számára megterhelő lehet ez az összeg? Rácz András: lehet a részletfizetésre is megoldást találni, ezen kívül folyamatban van egy kis jeladó tervezése, ami olcsóbb kategóriájú lenne. Gyárfás Lajos: ez a szolgáltatás internetalapú? Ahol nincs internet, ott is el lehet érni? Rácz András: internetalapú a szolgáltatás. Mindenképpen kell egy jeladó, ami küldi a jelet, legalább egy SIM kártya. Drávucz Katalin: ha a rendszert megvásárolja az önkormányzat, akkor az csatlakozhat a rendszerhez, akinek az önkormányzat jogosultságot ad?

7 7 Rácz András: a nulla részt, hogy segítséget kér valaki a hozzátartozójától, az ingyenes, bárki használhatja, akinek megfelelő készüléke van. A fizetős része a rendszernek a térkép, és az adatok gyűjtése, hogy mi történt a településen. Ez egy központi szerveren működik, és akinek ehhez adnak hozzáférést, az mindent láthat, bejelentkezhet beavatkozóként, és akkor látja, hogy hol van segítségkérés. A bejelentkezést statisztikázza a rendszer. Az önkormányzat a saját területén belül annak adja ki a jogosultságot, akinek akarja. Drávucz Katalin: a lakosnak így nem kerül semmibe, de ha az önkormányzat ki szeretné alakítani ezt a jelzőrendszert, akkor közvetített szolgáltatásként tovább is számlázhatja, például, ha 60 embert 1000 forintért havonta igénybe veszi, és ezért kap egy szolgáltatást, Bíró Attila: akkor viszont oda kellene egy embert ültetni folyamatosan a rendszerhez, hogy a segítségkérésekre tudjon reagálni. Lóczi István: ez a rendszer hasonlít a 112 szolgáltatáshoz. Rácz András: jobb, mint a 112, mert az Miskolcon csörög, és onnan kezdik az intézkedést, ez pedig helyben történne. (További hozzászólás nem hangzik el.) Major Ferencné alpolgármester megköszöni a tájékoztatást, határozathozatal nélkül lezárja a napirendi pontot, majd visszaadja az ülés vezetését Drávucz Katalin polgármesternek. (Drávucz Katalin polgármester 10 perc szünetet rendel el.) 2. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról Előadó: Drávucz Katalin polgármester Drávucz Katalin: az írásos anyagot nem kívánja szóban kiegészíteni, várja a felmerülő kérdéseket. Bagi Zsolt: a február 4-én Vágó Csabával történt találkozóról szeretne többet megtudni. Drávucz Katalin: a településközpont pályázatban a közreműködő szervezet az el nem ismert munka miatt közel 2 millió forint támogatást vont el az önkormányzattól 2011 nyarán. A kivitelező a V- Kristály volt, az alvállalkozó a NÜVI szerződéses jogviszonyban. A munkát elvégezték, de az önkormányzat ezt azóta sem fizette ki. Ez a számla az önkormányzatnál is nyilván van tartva, és a V- Kristálynál, azaz Vágó Csabánál is, ezt rendezni kell, ennek a megtárgyalása történt meg.

8 8 Bagi Zsolt: a napelem gyártó cég képviselőjével kapcsolatos február 11-i megbeszélésről szeretne többet megtudni. Drávucz Katalin: a Tisza utca végén található szántó sikeres megvásárlása esetén lenne egy lehetőség napelem park létrehozására az útnyitás után fennmaradó terület hasznosítására, mely villamos energiát termelne. Ennek a pályázati lehetőségeiről szólt a megbeszélés. (További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a szennyvíz pályázattal kapcsolatban ne adjanak téves információkat a lakosságnak. Az önkormányzat 95%-os támogatással nyerte meg a pályázatot, nem 100%-al. A BM Önerő alaphoz fog benyújtani az önkormányzat önerőre irányuló pályázatot, amint megnyílik ennek a lehetősége. Ennek az elbírálása is több lehetőséget rejt, lehet, hogy mind az 5 %-ot megnyeri az önkormányzat, de az is lehet, hogy csak kevesebbet. Ezen kívül a Víziközmű társulat is 2008 óta működik, és a társulat működésének finanszírozását is ki kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy a lakosságnak is kell hozzájárulás fizetni, csak még nem lehet tudni, hogy mennyit, ez majd a beruházás végén fog kiderülni. Kéri a jelen lévőket, hogy a lakosság tájékoztatása előtt mindenképpen egyeztessenek ebben a témában. Ha bármilyen más probléma is felmerül a szennyvíz pályázattal kapcsolatban, kéri, hogy mindenképpen jelezzék. Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a kiegészítéssel együtt a két ülés közötti munkáról szóló tájékoztatót? A Képviselő-testület a tájékoztatót 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 55/2015. (II. 19.) sz. határozata A polgármester két ülés közötti munkájáról szóló tájékoztató tudomásul vétele tudomásul veszi a két ülés között végzett munkáról a polgármester által készített tájékoztatót a kiegészítésekkel együtt. 2./ Jászladány Nagyközség Polgármestere helyben 3. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Javaslat az Önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak módosítására Előadó: Drávucz Katalin polgármester

9 9 Drávucz Katalin: az elmúlt év megtörtént eseményeit vezette végig a pénzügyi osztály az előirányzaton. Nem kívánja az írásos anyagot kiegészíteni szóban. A pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy milyen javaslat született? Bagi Zsolt a elnöke: a bizottság javasolja az írásos anyag elfogadását. (Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a évi költségvetési előirányzat módosítását az előterjesztett formában? 56/2015. (II. 19.) sz. határozata évi költségvetési előirányzatok módosítása a Pénzügyi- Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára elfogadja Jászladány Nagyközségi Önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak módosítását, az előterjesztett formában. 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben 4. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Javaslat az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására Előadó: Drávucz Katalin polgármester Drávucz Katalin: az előirányzat módosításait vezette át a pénzügyi osztály a költségvetési rendeleten. Nem kívánja az írásos anyagot kiegészíteni szóban. A pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy milyen javaslat született? Bagi Zsolt a elnöke: a bizottság javasolja az írásos anyag elfogadását. (Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az előterjesztés szerint a költségvetési rendelet módosításával? A Képviselő-testület a rendeletmódosítást 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

10 10 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 5. N a p i r e n d i pont megtárgyalása KÖZMEGHALLGATÁS Témája: Az önkormányzat évi költségvetése Javaslat az Önkormányzat évi részletes költségvetésére Előadó: Drávucz Katalin polgármester Drávucz Katalin: megkéri a jelenlévőket, hogy közmeghallgatás keretében tegyék fel kérdéseiket az önkormányzat évi költségvetésével kapcsolatban. (Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin: az elmúlt pénzügyi bizottsági és testületi ülésen elhangzott módosítások átvezetésre kerültek a rendelet-tervezeten. A pénzügyi bizottság tárgyalta ezt a napirendet, elnök urat kérdezi, hogy milyen javaslat született? Bagi Zsolt a elnöke: a rendelettervezetet a bizottság javasolja elfogadásra. Ezen felül javasolja a bizottság, hogy a féléves költségvetés tárgyalásakor szeptemberben vizsgálja meg a testület azt, hogy milyen adó vagy egyéb többletbevételhez juthat még az önkormányzat. Az adóbevételnél szóba került a kommunális adó emelése, amit meg kell fontolni, mivel novemberig van lehetőség emelésre, vagy új adónem bevezetésére. (Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi bizottság javaslatát az adó- és egyéb bevételek megvizsgálására szeptemberben? 57/2015. (II. 19.) sz. határozata A évi adó- és többletbevétel felkutatására

11 11 a Pénzügyi- Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát, hogy a szeptemberi soros pénzügyi bizottsági és képviselő-testületi ülésre vizsgálja felül az adóbevételek teljesülését, az adóés többletbevételek lehetőségét, amely információval szolgál a évi koncepció elkészítéséhez. Határidő: szeptember Felelős: Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az előterjesztés szerint a 2015 évi költségvetési rendelet-tervezettet? A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 4/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a évi költségvetéséről (A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 6. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Javaslat Jászladány Nagyközség évi Közbeszerzési Tervének elfogadására Előadó: Lajkó Terézia jegyző Drávucz Katalin: megkérdezi Lajkó Terézia jegyzőt, hogy kívánja-e kiegészíteni az írásos anyagot? Lajkó Terézia: nem kívánja kiegészíteni. Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? Bagi Zsolt a elnöke: a bizottság javasolja az írásos anyag elfogadását. (Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)

12 12 Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja az előterjesztés szerint Jászladány Nagyközség évi Közbeszerzési Tervét? A Képviselő-testület az előterjesztést 7 igen szavazattal egyhangúlag, elfogadja és a 58/2015. (II. 19.) sz. határozata évi Közbeszerzési Terv elfogadása a Pénzügyi- Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára a következők szerint fogadja el Jászladány Nagyközségi Önkormányzat évi Közbeszerzési Tervét: évi Közbeszerzési Terv Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Ssz. Nytsz. Nemzeti értékhatár feletti: 1 Beszerzés tárgya Komplex energetikai beruházás a Jászladányi Polgármesteri Hivatal épületén KEOP /F Típusa Szerződés időtartama Tárgyévet terhelő nettó érték HUF Becsült nettó érték HUF Beszerzés várható időpontja negyedév ben építés határozott II. n.év 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben 7. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Javaslat a települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet elfogadására Előadó: Lajkó Terézia jegyző, Lovász Imre aljegyző, Lóczi István igazgatási osztályvezető, Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság Drávucz Katalin: átadja a szót Lajkó Terézia jegyzőnek. Lajkó Terézia: az ügyrendi bizottsági ülésen részletesen lett tárgyalva ez a napirendi pont, javasolja, hogy először hallgassák meg a bizottság javaslatát, és utána a még

13 13 felmerülő kérdéseket, javaslatokat beszéljék meg. Átadja a szót Seresné Lados Éva elnöknek. Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta, és a következő módosításokat javasolja elfogadásra: - Az 5. (3) bekezdését az alábbiak szerint javasolja módosítani: A település területén működő idősek otthonában lakó, teljes ellátásban részesülő gondozottak részére egyéni kérelem, egyéni elbírálás alapján minden körülmény figyelembevételével adható támogatás. - a 6. (1) (2) (3) bekezdés utolsó mondatát az alábbi szöveggel javasolja kiegészíteni: a bizottság döntése alapján. - a 6. (4) bekezdés második mondatát az alábbiak szerint javasolja módosítani: Egyszeri összege nem lehet kevesebb 2 000,- Ft értéknél és nem haladhatja meg a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum összegét, illetve nagyon indokolt esetben a bizottság a létfenntartási gondokkal küzdő személyek esetén, a meghatározott maximum értéktől - évente egy alkalommal - a kérelmező javásra eltérhet. - a 7. (8) (9) (10) (11) bekezdéseket javasolja törölni, és a április 28-i ügyrendi bizottsági ülésre kéri, hogy új javaslat készüljön a lakóingatlanok építése, vásárlása, és felújítása támogatására. - a 10. (2) bekezdés javasolja, hogy az alábbiakra módosuljon: A temetés költségeihez való hozzájárulásra igényelt települési támogatás összege, a temető üzemeltetője által kiszámított, számlával igazolt temetési költség 10%-a, maximum forint. Ezekkel a módosításokkal a bizottság elfogadásra javasolja a testületnek a rendelettervezetet. Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, vagy más javaslata? Lóczi István: a bizottsági ülésen felvetődött a szemétszállítási díjkedvezménnyel kapcsolatos költségszámítás, melynek utánanézett, és a számításai szerint a jelenleg hatályos rendelet alapján a 70 év feletti lakosság részesül szemétszállítási díjkedvezményben, melynek összege 6 millió forint. Az új rendelet szerint 65 éves kortól kezdődően lehetne kedvezményt adni úgy, hogy 65 év feletti család részére havi 25%, 65 év feletti egyedülálló személy részére havi 50 %, 80 év feletti család és egyedülálló személy részére 100 % díjkedvezmény adható. Ezeknek a személyeknek a száma 680 fő, és számításai alapján belefér az ő támogatásuk is a bizottság által meghatározott 6 millió forintos keretösszegbe. Lajkó Terézia: elmondja, hogy a tegnapi napon Lovász Imre aljegyző úrral, és Lóczi István igazgatási osztályvezető úrral szakmai értekezleten vettek részt a Kormányhivatalban, ahol a rendelet fontosságára, és a szabályaira hívták fel a figyelmüket. Az előadások alapján megállapították, hogy beterjesztett rendelettervezet jó, nincs olyan szabály, ami a módosítást indokolná. A rendelet megalkotását követően a törvényességi felügyelet vizsgálni fogja. Az ügyintézők számára sok munkát fog jelenteni az új rendelet végrehajtása. Ezekre a támogatásokra van igény, és próbálták úgy összeállítani a rendeletet, hogy mindenki részesülhessen valamilyen támogatásból.

14 14 Bagi Zsolt: ezt a 6 millió forintos összeget másra nem lehet fölhasználni? Drávucz Katalin: a szociális kereten belül lehet átcsoportosítani, de mindenképpen támogatásra kell fölhasználni. Kéri a javaslatokat, hogy ha valaki másképpen szeretné arányaiban felosztani a szociális keretet. Bagi Zsolt: javasolja, hogy a 65 év feletti nyugdíjasok ne kapjanak szemétszállítási díjkedvezményt, azt az összeget, ami őket érintené, csoportosítsák át más célra, például adják oda a gyerekeknek, vagy az óvodának, vagy a temetési segélyhez adják hozzá. Szöllősi János: a 65 év felettiek tág fogalom, kéri, hogy pontosítsa, hogy akkor kinek javasolja adni a szemétszállítási díjkedvezményt. Bagi Zsolt: 65 és 70 év közöttiek ne kapjanak, csak a 70 év felettiek részére javasolja adni. Drávucz Katalin: csak segélyezési területre lehet átcsoportosítani, az óvodának nem lehet odaadni. Lóczi István: ha visszavonja a testület a 65 és 70 év közöttiek támogatását, akkor körülbelül 360 ezer forintot spórolna. Major Ferencné: sok olyan személy van, aki jelenleg nem fizeti a szemétszállítási díjat, így a kedvezmény átutalásával legalább valami folyna vissza ebből a hátralékból is. Drávucz Katalin: sok olyan személy van ebben a 65 és 70 év közötti kategóriában, akik semmilyen más kedvezményre nem jogosultak, csak a szemétszállítási díjkedvezményre. Bagi Zsolt: visszavonja a módosító javaslatát. Ezzel együtt nem ért egyet a szemétszállítási díjkedvezménnyel, azt tartaná elfogadhatónak, ha chip rendszerrel működnének a kukák, és a szemétszállító autó rögzítené, hogy ki mennyi szemetet vitet el, és mindenki az adott súly után fizetné a szolgáltatást. Drávucz Katalin: megkéri Lóczi István osztályvezető urat, hogy ismertesse a jelenlévőkkel, hogy az ügyrendi bizottság milyen arányokban, milyen célokra osztotta fel a szociális keretet. Lóczi István: a szociális keret összege , - forint, melynek felosztását az ügyrendi bizottság az alábbiakban tervezte: - A méltányos ápolási díjra 600 ezer forint lett tervezve, ebben a támogatásban a jogosultak száma 2 fő. - Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyénél a decemberi teljesítés januári kifizetést vonz magával, a 2015-ös évben ezért 3 hónap kifizetés várható (február 28 i megszűnés miatt), ezért az erre a célra tervezett összeg 200 ezer forint. - A rendszeres szociális segélyre ugyanilyen okból a tervezett összeg ugyancsak 200 ezer forint.

15 15 - Az FHT 3 hónapos kifizetésére ezer forint a tervezett összeg. Települési támogatás felosztása a következő: - Lakáshoz jutási támogatáshoz a tervezett összeg 2 millió forint. Ezt az összeget szabályozó paragrafust javasolta a bizottság a rendeletből törlésre, ennek felosztására várják a következő ülésig a javaslatokat. - Gyermekétkeztetési támogatásra 4 millió forintot különített el a bizottság azon gyermekek részére, akik nem kapnak rendszeres gyermekvédelmi támogatást, hogy az ő étkezésük is ingyenes legyen. - Szemétszállítási díjkedvezményre tervezett összeg 6 millió forint. - A rendkívüli eseti támogatást törvény írja elő, hogy mikor kötelező adni, az erre tervezett összeg 2 millió forint. - Gyógyszertámogatásra a tervezett összeg 3 millió forint, mely bizonyos korlátozások mellett adható. - Iskoláztatási támogatásra tervezett összeg 1 millió forint, melyet ugyancsak azok a gyermekek kapnánk, akik nem részesülnek rendszeres gyermekvédelmi támogatásban. - Temetési támogatásra a tervezett összeg 1 millió forint, mely támogatásnak a fölső határa 20 ezer forint. - Köztemetésre a tervezett összeg 2 millió forint. - BURSA támogatásra a tervezett összeg ezer forint. - Lakhatással összefüggő támogatásra 21 millió forintot tervezett a bizottság, mely támogatás egységesen 3000 forint lenne családonként természetben nyújtva. Ebben a keretben még azokat a személyeket is fel kellett tüntetni, akiknek ben lett megállapítva a lakásfenntartási támogatás, és ennek a végrehajtása még érinti a 2015-ös évet, melynek 10%-os része az önkormányzatot terheli, mely körülbelül 1,8 millió forint. - A méltányos közgyógyellátásra tervezett összeg 1 millió forint. - A közfoglalkoztatásra nagy összeg került betervezésre, mivel nem tudni, hogy egyes pályázatok milyen támogatással fognak megvalósulni, és mennyi lesz az önkormányzatot terhelő rész, ezért a betervezett összeg ,- forint. Javasolja ennek a felosztásnak az elfogadását, melynek teljesülését év közben fölül kell vizsgálni, hogy év végére a teljes összeget le lehessen nullázni, és minél több ember részesülhessen települési támogatásban. Gyárfás Lajos: a temetési költségek hozzájárulásánál van meghatározva összeghatár, hogy ki kaphatja meg? Drávucz Katalin: nincs meghatározva összeg, hogy ki kaphatja, mindenki kaphat, aki igényel, maximum 20 ezer forintot. Gyárfás Lajos: eddig csak azok igényelhettek, akiknek jövedelme egy bizonyos összeghatárt nem ért el. Ha nem lesz szabályozva, akkor mindenki jönni fog segélyért. Javasolja, hogy szabjanak meg jövedelem határt. Seresné Lados Éva: a bizottság körülbelül 50 temetésre számolt. Gyárfás Lajos: a temetések száma 1 évben majdnem 100 darab, és ha mindenki kap 20 ezer forintos támogatást, akkor az 1 millió forintos keret nem lesz elég. Mezei Norbert: a 100 temetésből mennyi van a szociális otthonban lakók közül?

16 16 Gyárfás Lajos: nem sok, jelentéktelen a számuk. Drávucz Katalin: megkérdezi Gyárfás Lajos képviselőt, hogy milyen összeghatárt javasol? Gyárfás Lajos: a mindenkori öregségi nyugdíjminimum két és félszeresét javasolja meghatározni feltételnek, ami ,- forint. Silye András: javasolja a jövedelemhatárt úgy megszabni, hogy külön legyen az egyedülálló, és a családban élő. Drávucz Katalin: az egy főre jutó jövedelem már úgy van kiszámolva, hogy az összes befolyó jövedelmet elosztják a családban élők számával, és megkapják, hogy mennyi összeg jut egy főre. Lóczi István: szóba került az első változatban a jövedelemkorlátozás, de azért lett utána kivéve, mert mindenkinek nagy kiadás egy temetés. Drávucz Katalin: mindenképpen nehéz helyzetbe kerül az, akinek a temetést fizetnie kell, szerették volna, ha mindenki kaphatna támogatást. Gyárfás Lajos: visszavonja módosító javaslatát, és kéri, hogy félévkor vizsgálják fölül a tervezett összeg felhasználását. (További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az ügyrendi bizottság javaslatára az 5. (3) bekezdésének módosításával? A Képviselő-testület az javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag, elfogadja és a 59/2015. (II. 19.) sz. határozata A települési támogatásról szóló rendelet-tervezet 5. -ának módosítása az Ügyrendi-Jogi- Szociális Bizottság javaslatára a települési támogatásról szóló rendelettervezetben az 5. (3) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: A település területén működő idősek otthonában lakó, teljes ellátásban részesülő gondozottak részére egyéni kérelem, egyéni elbírálás alapján minden körülmény figyelembevételével adható támogatás. 2./ Polgármesteri Hivatal helyben Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az ügyrendi bizottság javaslatára a 6. (1) (2) (3) bekezdésének módosításával?

17 17 A Képviselő-testület az javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag, elfogadja és a 60/2015. (II. 19.) sz. határozata A települési támogatásról szóló rendelet-tervezet 6. -ának módosítása az Ügyrendi-Jogi- Szociális Bizottság javaslatára a települési támogatásról szóló rendelettervezetben a 6. (1) (2) (3) bekezdés utolsó mondatát az alábbi szöveggel egészíti ki: a bizottság döntése alapján. 2./ Polgármesteri Hivatal helyben Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az ügyrendi bizottság javaslatára a 6. (4) bekezdésének módosításával? A Képviselő-testület az javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag, elfogadja és a 61/2015. (II. 19.) sz. határozata A települési támogatásról szóló rendelet-tervezet 6. -ának módosítása az Ügyrendi-Jogi- Szociális Bizottság javaslatára a települési támogatásról szóló rendelettervezetben a 6. (4) bekezdés második mondatában a 3000,- Ft értéknél szövegrész helyébe a következő szöveg kerül: 2000,- Ft értéknél 2./ Polgármesteri Hivatal helyben Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az ügyrendi bizottság javaslatára a 7. (8) (9) (10) (11) bekezdésének törlésével? A Képviselő-testület az javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag, elfogadja és a 62/2015. (II. 19.) sz. határozata A települési támogatásról szóló rendelet-tervezet 7. -ának módosítása az Ügyrendi-Jogi- Szociális Bizottság javaslatára a települési támogatásról szóló rendelettervezetben a 7. (8) (9) (10) (11) bekezdéseket törli.

18 18 Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottságot, hogy a áprilisi képviselő-testületi ülésre nyújtson be új javaslatot a lakhatási támogatás feltételeinek szabályozására. 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 3./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság helyben Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az ügyrendi bizottság javaslatára a 10. (2) bekezdésének módosításával? A Képviselő-testület az javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag, elfogadja és a 63/2015. (II. 19.) sz. határozata A települési támogatásról szóló rendelet-tervezet 10. -ának módosítása az Ügyrendi-Jogi- Szociális Bizottság javaslatára a települési támogatásról szóló rendelettervezetben a 10. (2) bekezdés az alábbiakra módosul: A temetés költségeihez való hozzájárulásra igényelt települési támogatás összege, a temető üzemeltetője által kiszámított, számlával igazolt temetési költség 10%-a, maximum forint. 2./ Polgármesteri Hivatal helyben Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az elfogadott módosításokkal a települési támogatásról szóló rendelet-tervezetet? A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról (A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

19 19 8. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Javaslat az Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 03.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előadó: Lajkó Terézia jegyző, Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság Drávucz Katalin: megkérdezi Lajkó Terézia jegyzőt, hogy kívánja-e kiegészíteni az írásos anyagot? Lajkó Terézia: kiegészítésként javasol a 3. számú melléklethez új kormányzati funkció számot: Piac üzemeltetése. A 6. mellékletben javasolja, hogy a képviselő-testület átruházott hatásköreiből a lakhatási támogatást jegyzői hatáskörbe a gyógyszertámogatás pedig polgármesteri, vagy jegyzői hatáskörbe kerüljön át az ügyintézés megkönnyítése miatt. Drávucz Katalin: kéri, hogy jegyzői hatáskörbe kerüljön át mind a kettő javaslat. Lóczi István: a települési támogatási rendeletben a 9. -ban szerepel a polgármesteri hatáskörbe átruházott feladatok. Lajkó Terézia: most az SZMSZ-ben kell meghatározni az átruházott feladatokat. Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta a rendelet tervezetet, elnök asszonyt kérdezi milyen javaslat született? Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja, hogy - a 6. melléklet 1. bekezdés c) pontja helyesen: A rendkívüli települési támogatásról és halasztást nem tűrő ügyekben két bizottsági ülés között." - A 12. (2) bekezdésében az ülésekről szó ülésről -re változzon. (További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet azzal a javaslattal, hogy a 3. mellékletbe bekerüljön a piac üzemeltetése kormányzati funkció száma? 64/2015. (II. 19.) sz. határozata A Szervezeti és Működési Szabályzat rendelet-tervezet 3. számú mellékletének módosítása Lajkó Terézia jegyző javaslatára az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet-tervezet 3. számú mellékletében a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolását az alábbiakkal egészíti ki: Piac üzemeltetése

20 20 2./ Polgármesteri Hivatal helyben Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet azzal a javaslattal, hogy a 6. mellékletben az ügyrendi bizottság átruházott hatásköréből az a) és b) pont jegyzői hatáskörbe kerüljön? 65/2015. (II. 19.) sz. határozata A Szervezeti és Működési Szabályzat rendelet-tervezet 6. számú mellékletének módosítása Lajkó Terézia jegyző javaslatára az ügyintézés könnyítése érdekében az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet-tervezet 6. számú mellékletében a Képviselő-testület átruházott hatásköreiben az Ügyrendi-Jogi- Szociális Bizottság hatásköréből törli az a) és b) pontot, és 3. pontként jegyzői hatáskörbe ruházza át az alábbiak szerint: 3. A jegyző átruházott hatáskörben dönt: a) A lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásról. b) Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatásról. 2./ Polgármesteri Hivatal helyben Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet azzal a javaslattal, hogy a 6. mellékletben az 1. bekezdés c) pontja javításra kerüljön? 66/2015. (II. 19.) sz. határozata A Szervezeti és Működési Szabályzat rendelet-tervezet 6. számú mellékletének módosítása az Ügyrendi-Jogi- Szociális Bizottság javaslatára az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet-tervezet 6. számú mellékletében az 1. bekezdés c) pontját javítja az alábbiak szerint: A rendkívüli települési támogatásról és halasztást nem tűrő ügyekben két bizottsági ülés között."

Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Makai Gabriella 1 fő képviselő. Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Fehér Lóránt 1 fő képviselő.

Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Makai Gabriella 1 fő képviselő. Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Fehér Lóránt 1 fő képviselő. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 12-én megtartott soros nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Dr. Bakos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA VI. Iktatószám: 317-4/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 2015. március 25-én megtartott, n y i l t s o r o

Részletesebben

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.)

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt, Bertalan

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. december 11-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bertalan László,

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA VI. Iktatószám: 316-3/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2015. március 24-i s o r o s, n y í l t üléséről 190/2015.(III.24.)

Részletesebben

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.)

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. szeptember 29-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Major Ferencné,

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA VIII. Iktatószám: 317-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 2015. április 29-én megtartott, n y i l t s o r

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának tanácstermében az Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés 588-2 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 4/2013.(II.15.) 5/2013.(II.15.) 6/2013.(II.15.) A Szervezeti és Működési szabályzatáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/50-66/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009. december 18- án (péntek) 8.00 órai kezdettel megtartott nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Vincze László alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2013. Jegyzőkönyv a 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről Készült: 2 eredeti példányban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V

J E G Y Z Ő K ÖN Y V J E G Y Z Ő K ÖN Y V Készült Cegléd Város Önkormányzata Képviselő testületének 2009. november 19 ei nyilvános üléséről, mely 9 óra 20 perckor kezdődött. Az ülés helye: a Városháza Díszterme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. március 27-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

156 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. november 20-án 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 64/2014. (XI. 20.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2015. január 27. napján 14:00 órai kezdettel a NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben