(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.)"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: február 19-én megtartott soros nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt, Bertalan László, Major Ferencné, Gyárfás Lajos, Seresné Lados Éva, Szöllősi János 7 fő képviselő. Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Tóth Imre 1 fő képviselő. Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Dr. Bakos Beáta 1 fő képviselő. Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Lovász Imre aljegyző, Pócs János Országgyűlési képviselő, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője, Lóczi István Polgármesteri Hivatal igazgatási osztályvezetője, Lajosné Kiss Klára a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője, Gonda József Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény vezetője, Silye András a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár vezetője, Donkó Veronika a külsős tagja, Rácz András HelpyNet Kft. üzletfejlesztési vezető Bíró Attila HelpyNet Kft. értékesítő Kun József helyi Munkáspárt vezetője, Arany Ősz Nyugdíjasklub elnöke, Murányi László ügyintéző. Drávucz Katalin polgármester nagy tisztelettel köszönti a soros képviselő-testületi ülésen Pócs János Országgyűlési képviselő urat, a megjelent képviselőket, intézményvezetőket, meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 7 fő jelen van, Tóth Imre képviselő jelezte, Dr. Bakos Beáta nem jelezte távolmaradását, a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Megkérdezi, hogy a meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, vagy plusz napirendi pont, illetve módosító javaslata? (Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester kéri, hogy a közmeghallgatást az 5. napirendi pont előtt tartsák meg, mivel a témájuk azonos. Javasolja az első és második napirendi pont cseréjét, valamint a 12. napirendi pontként megjelölt TRV ZRT-vel kötendő szerződés módosítás megtárgyalását levenni napirendről, mert még további intézkedést igényel az előkészítése, valamint e napirendi pont helyére javasolja

2 2 felvenni a testvér-települési kapcsolatok felvételére szóló előterjesztés megtárgyalását. (Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy az első és második napirendi pontot cserélje meg napirendjében a képviselő-testület? 51/2015. (II. 19.) sz. határozata Napirend módosítása a következőképpen módosítja mai ülésének napirendjét: 1./ Közbiztonságot fokozó HelpyNet rendszer megismertetése Előadó: Rácz András üzletfejlesztési vezető Bíró Attila értékesítő 2./ Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról Előadó: Drávucz Katalin polgármester Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy a 12. napirendi pontot, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel kötött bérletiüzemeltetési szerződés 2. számú módosítását levegye mai napirendjéről a képviselőtestület, és ne tárgyalja? 52/2015. (II. 19.) sz. határozata Napirend módosítása módosítja mai ülésének napirendjét, a meghívóban 12. pontként feltüntetett Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés 2. számú módosítását a mai ülésén nem kívánja tárgyalni, ezért leveszi napirendjéről. Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben

3 3 Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 12. napirendi pontként ez előterjesztés testvér-települési kapcsolatok kialakítására című napirendi pontot tárgyalja a képviselő-testület? 53/2015. (II. 19.) sz. határozata Napirend módosítása a következőképpen módosítja mai ülésének napirendjét: 12./ Előterjesztés testvér-települési kapcsolatok felvételéről Előadó: Drávucz Katalin polgármester Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet, mely következtében 13 napirendi pontot nyílt ülésben tárgyal a testület? 54/2015. (II. 19.) sz. határozata Napirend elfogadása a következők szerint határozza meg mai ülésének napirendjét: N a p i r e n d : Pócs János Országgyűlési Képviselő Úr az ülés meghívott vendége válaszol a képviselők által feltett kérdésekre. 1./ Közbiztonságot fokozó HelpyNet rendszer megismertetése Előadó: Rácz András üzletfejlesztési vezető Bíró Attila értékesítő 2./ Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról Előadó: Drávucz Katalin polgármester

4 4 3./ Javaslat az Önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak módosítására Előadó: Drávucz Katalin polgármester 4./ Javaslat az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására Előadó: Drávucz Katalin polgármester KÖZMEGHALLGATÁS Témája: Az önkormányzat évi költségvetése 5./ Javaslat az Önkormányzat évi részletes költségvetésére Előadó: Drávucz Katalin polgármester 6./ Javaslat Jászladány Nagyközség évi Közbeszerzési Tervének elfogadására Előadó: Lajkó Terézia jegyző 7./ Javaslat a települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet elfogadására Előadó: Lajkó Terézia jegyző, Lovász Imre aljegyző, Lóczi István igazgatási osztályvezető, Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 8./ Javaslat az Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 03.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előadó: Lajkó Terézia jegyző, Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 9./ Előterjesztés a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtására, és önerő biztosítására Előadó: Silye András intézményvezető 10./ A évi Ladány Napja vázlatos programjának és költségvetésének megtárgyalása Előadó: Silye András intézményvezető 11./ Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Jászladányi Csatornamű Víziközmű-társulat között kötendő Társberuházói megállapodás elfogadására Előadó: Drávucz Katalin polgármester, 12./ Előterjesztés testvér-települési kapcsolatok felvételéről Előadó: Drávucz Katalin polgármester

5 5 13./ Tájékoztató az intézmények Led világításával kapcsolatban Előadó: Gonda József NÜVI vezető Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben N a p i r e n d e n k í v ü l : A Képviselő-testületi ülés meghívott vendége Pócs János Országgyűlési Képviselő, aki válaszol a képviselők által feltett kérdésekre. Drávucz Katalin: szeretettel, és tisztelettel köszönti Pócs János Országgyűlési képviselő urat, és köszöni, hogy elfogadta a meghívást. Megkéri a képviselőket, hogy tegyék fel kérdéseiket a képviselő úrnak. A képviselők felteszik kérdéseiket, elmondják problémáikat. Bagi Zsolt a kampánycsenddel kapcsolatos kérését mondja el, a Jászalsószentgyörgy - Jászladány Tiszasüly településeket összekötő úttal, valamint a közmunkával kapcsolatos problémáit ismerteti, felteszi ezzel kapcsolatos kérdéseit. Bertalan László a tiltott drog kategória bővítését kéri, hogy a pszichoaktív anyagok is felkerüljenek rá, akik ezeket terjesztik büntethetőek legyenek, mivel ennek fogyasztása a bűnözés alapja. Elsősorban a év korosztályt érintően kéri a büntetés végrehajtás szigorítását. Ezen túl javasolja a rendőri létszám növelését, és a polgárőrség intézkedési jogkörét bővíteni a közbiztonság javítása érdekében. Seresné Lados Éva: kéri, hogy a képviselő úr támogasson olyan törvényjavaslatot, ami a nevelők érdekeit védené. Szöllősi János: kéri, hogy hozzanak létre olyan oktatási törvényt, ami stabilitást eredményezne hosszú távon a közoktatásban. Pócs János Országgyűlési képviselő egyesével válaszol a kérdésekre. Drávucz Katalin: megköszöni, hogy Pócs János Országgyűlési Képviselő úr elfogadta a képviselő-testület meghívását, és válaszolt a képviselők kérdéseire. Pócs János Országgyűlési képviselő megköszöni a meghívást, elmondja, hogy máskor is eljön, mikor hívják és ezen túl is szívesen áll az emberek rendelkezésére, keressék nyugodtan bármilyen problémával, megpróbál segíteni. További jó tanácskozást kíván, majd elköszön. Drávucz Katalin polgármester átadja az ülés vezetését Major Ferencné alpolgármesternek, elhagyja a tanácstermet, a képviselő-testület a továbbiakban 6 fő képviselő jelenlétében folytatja munkáját.

6 6 1. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Közbiztonságot fokozó HelpyNet rendszer megismertetése Előadó: Rácz András üzletfejlesztési vezető Bíró Attila értékesítő Major Ferencné alpolgármester megkéri a HelpyNet Kft. képviselőit, hogy tájékoztassák a képviselő-testületet, és a jelenlévőket a HelpyNet rendszerről. Rácz András és Bíró Attila a HelpyNet Kft. munkatársai részletesen tájékoztatják a jelenlévőket a HelpyNet rendszer működéséről, feltételeiről, majd várják a képviselők kérdéseit. (Drávucz Katalin polgármester visszaérkezik a tanácsterembe, a képviselő-testület a továbbiakban 7 fővel folytatja munkáját.) Bertalan László: Jászladányon elindult a SZEM mozgalom, ami önmagában nem bizonyult túl sikeresnek, ezzel kiegészítve talán jobban működhetne. Ehhez arra van szükség, hogy a lakosság körében elterjedjen. Rácz András: felajánlja segítségét a lakosság tájékoztatásához. Ha megrendeli az önkormányzat, és kiadja a jogosultságot a polgárőrségnek, mezőőrségnek összefogással jó eredményeket lehet elérni. Felajánlja, hogy 2-3 hétre ingyenesen átadják a rendszert kipróbálásra. A rendszer megrendelése esetén a díja 60 ezer forint/hó, melynek ártartását szerződésben vállalja a cég, hogy maximum az infláció mértékéig növeli csak. Bagi Zsolt: évek óta foglalkoztatja a települést egy segélyhívó rendszer kiépítése. Ezt jó ötletnek tartja, viszonyt bonyolult. Olyan lehetőség kellene, ami az idősek számára is elérhető. Bíró Attila: az idősek számára az okos órát javasolja, melyet magánál tarthat bármikor, és egy gomb megnyomásával kérhet segítséget, ennek az ára 90 ezer forint körüli összeg, melyhez szükséges egy SIM kártya, aminek minimális az előfizetése. Bertalan László: az óra megvásárlására tudnak részletfizetést biztosítani, mert az idősek számára megterhelő lehet ez az összeg? Rácz András: lehet a részletfizetésre is megoldást találni, ezen kívül folyamatban van egy kis jeladó tervezése, ami olcsóbb kategóriájú lenne. Gyárfás Lajos: ez a szolgáltatás internetalapú? Ahol nincs internet, ott is el lehet érni? Rácz András: internetalapú a szolgáltatás. Mindenképpen kell egy jeladó, ami küldi a jelet, legalább egy SIM kártya. Drávucz Katalin: ha a rendszert megvásárolja az önkormányzat, akkor az csatlakozhat a rendszerhez, akinek az önkormányzat jogosultságot ad?

7 7 Rácz András: a nulla részt, hogy segítséget kér valaki a hozzátartozójától, az ingyenes, bárki használhatja, akinek megfelelő készüléke van. A fizetős része a rendszernek a térkép, és az adatok gyűjtése, hogy mi történt a településen. Ez egy központi szerveren működik, és akinek ehhez adnak hozzáférést, az mindent láthat, bejelentkezhet beavatkozóként, és akkor látja, hogy hol van segítségkérés. A bejelentkezést statisztikázza a rendszer. Az önkormányzat a saját területén belül annak adja ki a jogosultságot, akinek akarja. Drávucz Katalin: a lakosnak így nem kerül semmibe, de ha az önkormányzat ki szeretné alakítani ezt a jelzőrendszert, akkor közvetített szolgáltatásként tovább is számlázhatja, például, ha 60 embert 1000 forintért havonta igénybe veszi, és ezért kap egy szolgáltatást, Bíró Attila: akkor viszont oda kellene egy embert ültetni folyamatosan a rendszerhez, hogy a segítségkérésekre tudjon reagálni. Lóczi István: ez a rendszer hasonlít a 112 szolgáltatáshoz. Rácz András: jobb, mint a 112, mert az Miskolcon csörög, és onnan kezdik az intézkedést, ez pedig helyben történne. (További hozzászólás nem hangzik el.) Major Ferencné alpolgármester megköszöni a tájékoztatást, határozathozatal nélkül lezárja a napirendi pontot, majd visszaadja az ülés vezetését Drávucz Katalin polgármesternek. (Drávucz Katalin polgármester 10 perc szünetet rendel el.) 2. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról Előadó: Drávucz Katalin polgármester Drávucz Katalin: az írásos anyagot nem kívánja szóban kiegészíteni, várja a felmerülő kérdéseket. Bagi Zsolt: a február 4-én Vágó Csabával történt találkozóról szeretne többet megtudni. Drávucz Katalin: a településközpont pályázatban a közreműködő szervezet az el nem ismert munka miatt közel 2 millió forint támogatást vont el az önkormányzattól 2011 nyarán. A kivitelező a V- Kristály volt, az alvállalkozó a NÜVI szerződéses jogviszonyban. A munkát elvégezték, de az önkormányzat ezt azóta sem fizette ki. Ez a számla az önkormányzatnál is nyilván van tartva, és a V- Kristálynál, azaz Vágó Csabánál is, ezt rendezni kell, ennek a megtárgyalása történt meg.

8 8 Bagi Zsolt: a napelem gyártó cég képviselőjével kapcsolatos február 11-i megbeszélésről szeretne többet megtudni. Drávucz Katalin: a Tisza utca végén található szántó sikeres megvásárlása esetén lenne egy lehetőség napelem park létrehozására az útnyitás után fennmaradó terület hasznosítására, mely villamos energiát termelne. Ennek a pályázati lehetőségeiről szólt a megbeszélés. (További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a szennyvíz pályázattal kapcsolatban ne adjanak téves információkat a lakosságnak. Az önkormányzat 95%-os támogatással nyerte meg a pályázatot, nem 100%-al. A BM Önerő alaphoz fog benyújtani az önkormányzat önerőre irányuló pályázatot, amint megnyílik ennek a lehetősége. Ennek az elbírálása is több lehetőséget rejt, lehet, hogy mind az 5 %-ot megnyeri az önkormányzat, de az is lehet, hogy csak kevesebbet. Ezen kívül a Víziközmű társulat is 2008 óta működik, és a társulat működésének finanszírozását is ki kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy a lakosságnak is kell hozzájárulás fizetni, csak még nem lehet tudni, hogy mennyit, ez majd a beruházás végén fog kiderülni. Kéri a jelen lévőket, hogy a lakosság tájékoztatása előtt mindenképpen egyeztessenek ebben a témában. Ha bármilyen más probléma is felmerül a szennyvíz pályázattal kapcsolatban, kéri, hogy mindenképpen jelezzék. Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a kiegészítéssel együtt a két ülés közötti munkáról szóló tájékoztatót? A Képviselő-testület a tájékoztatót 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 55/2015. (II. 19.) sz. határozata A polgármester két ülés közötti munkájáról szóló tájékoztató tudomásul vétele tudomásul veszi a két ülés között végzett munkáról a polgármester által készített tájékoztatót a kiegészítésekkel együtt. 2./ Jászladány Nagyközség Polgármestere helyben 3. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Javaslat az Önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak módosítására Előadó: Drávucz Katalin polgármester

9 9 Drávucz Katalin: az elmúlt év megtörtént eseményeit vezette végig a pénzügyi osztály az előirányzaton. Nem kívánja az írásos anyagot kiegészíteni szóban. A pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy milyen javaslat született? Bagi Zsolt a elnöke: a bizottság javasolja az írásos anyag elfogadását. (Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a évi költségvetési előirányzat módosítását az előterjesztett formában? 56/2015. (II. 19.) sz. határozata évi költségvetési előirányzatok módosítása a Pénzügyi- Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára elfogadja Jászladány Nagyközségi Önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak módosítását, az előterjesztett formában. 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben 4. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Javaslat az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására Előadó: Drávucz Katalin polgármester Drávucz Katalin: az előirányzat módosításait vezette át a pénzügyi osztály a költségvetési rendeleten. Nem kívánja az írásos anyagot kiegészíteni szóban. A pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy milyen javaslat született? Bagi Zsolt a elnöke: a bizottság javasolja az írásos anyag elfogadását. (Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az előterjesztés szerint a költségvetési rendelet módosításával? A Képviselő-testület a rendeletmódosítást 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

10 10 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 5. N a p i r e n d i pont megtárgyalása KÖZMEGHALLGATÁS Témája: Az önkormányzat évi költségvetése Javaslat az Önkormányzat évi részletes költségvetésére Előadó: Drávucz Katalin polgármester Drávucz Katalin: megkéri a jelenlévőket, hogy közmeghallgatás keretében tegyék fel kérdéseiket az önkormányzat évi költségvetésével kapcsolatban. (Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin: az elmúlt pénzügyi bizottsági és testületi ülésen elhangzott módosítások átvezetésre kerültek a rendelet-tervezeten. A pénzügyi bizottság tárgyalta ezt a napirendet, elnök urat kérdezi, hogy milyen javaslat született? Bagi Zsolt a elnöke: a rendelettervezetet a bizottság javasolja elfogadásra. Ezen felül javasolja a bizottság, hogy a féléves költségvetés tárgyalásakor szeptemberben vizsgálja meg a testület azt, hogy milyen adó vagy egyéb többletbevételhez juthat még az önkormányzat. Az adóbevételnél szóba került a kommunális adó emelése, amit meg kell fontolni, mivel novemberig van lehetőség emelésre, vagy új adónem bevezetésére. (Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi bizottság javaslatát az adó- és egyéb bevételek megvizsgálására szeptemberben? 57/2015. (II. 19.) sz. határozata A évi adó- és többletbevétel felkutatására

11 11 a Pénzügyi- Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát, hogy a szeptemberi soros pénzügyi bizottsági és képviselő-testületi ülésre vizsgálja felül az adóbevételek teljesülését, az adóés többletbevételek lehetőségét, amely információval szolgál a évi koncepció elkészítéséhez. Határidő: szeptember Felelős: Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az előterjesztés szerint a 2015 évi költségvetési rendelet-tervezettet? A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 4/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a évi költségvetéséről (A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 6. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Javaslat Jászladány Nagyközség évi Közbeszerzési Tervének elfogadására Előadó: Lajkó Terézia jegyző Drávucz Katalin: megkérdezi Lajkó Terézia jegyzőt, hogy kívánja-e kiegészíteni az írásos anyagot? Lajkó Terézia: nem kívánja kiegészíteni. Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? Bagi Zsolt a elnöke: a bizottság javasolja az írásos anyag elfogadását. (Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)

12 12 Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja az előterjesztés szerint Jászladány Nagyközség évi Közbeszerzési Tervét? A Képviselő-testület az előterjesztést 7 igen szavazattal egyhangúlag, elfogadja és a 58/2015. (II. 19.) sz. határozata évi Közbeszerzési Terv elfogadása a Pénzügyi- Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára a következők szerint fogadja el Jászladány Nagyközségi Önkormányzat évi Közbeszerzési Tervét: évi Közbeszerzési Terv Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Ssz. Nytsz. Nemzeti értékhatár feletti: 1 Beszerzés tárgya Komplex energetikai beruházás a Jászladányi Polgármesteri Hivatal épületén KEOP /F Típusa Szerződés időtartama Tárgyévet terhelő nettó érték HUF Becsült nettó érték HUF Beszerzés várható időpontja negyedév ben építés határozott II. n.év 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben 7. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Javaslat a települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet elfogadására Előadó: Lajkó Terézia jegyző, Lovász Imre aljegyző, Lóczi István igazgatási osztályvezető, Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság Drávucz Katalin: átadja a szót Lajkó Terézia jegyzőnek. Lajkó Terézia: az ügyrendi bizottsági ülésen részletesen lett tárgyalva ez a napirendi pont, javasolja, hogy először hallgassák meg a bizottság javaslatát, és utána a még

13 13 felmerülő kérdéseket, javaslatokat beszéljék meg. Átadja a szót Seresné Lados Éva elnöknek. Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta, és a következő módosításokat javasolja elfogadásra: - Az 5. (3) bekezdését az alábbiak szerint javasolja módosítani: A település területén működő idősek otthonában lakó, teljes ellátásban részesülő gondozottak részére egyéni kérelem, egyéni elbírálás alapján minden körülmény figyelembevételével adható támogatás. - a 6. (1) (2) (3) bekezdés utolsó mondatát az alábbi szöveggel javasolja kiegészíteni: a bizottság döntése alapján. - a 6. (4) bekezdés második mondatát az alábbiak szerint javasolja módosítani: Egyszeri összege nem lehet kevesebb 2 000,- Ft értéknél és nem haladhatja meg a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum összegét, illetve nagyon indokolt esetben a bizottság a létfenntartási gondokkal küzdő személyek esetén, a meghatározott maximum értéktől - évente egy alkalommal - a kérelmező javásra eltérhet. - a 7. (8) (9) (10) (11) bekezdéseket javasolja törölni, és a április 28-i ügyrendi bizottsági ülésre kéri, hogy új javaslat készüljön a lakóingatlanok építése, vásárlása, és felújítása támogatására. - a 10. (2) bekezdés javasolja, hogy az alábbiakra módosuljon: A temetés költségeihez való hozzájárulásra igényelt települési támogatás összege, a temető üzemeltetője által kiszámított, számlával igazolt temetési költség 10%-a, maximum forint. Ezekkel a módosításokkal a bizottság elfogadásra javasolja a testületnek a rendelettervezetet. Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, vagy más javaslata? Lóczi István: a bizottsági ülésen felvetődött a szemétszállítási díjkedvezménnyel kapcsolatos költségszámítás, melynek utánanézett, és a számításai szerint a jelenleg hatályos rendelet alapján a 70 év feletti lakosság részesül szemétszállítási díjkedvezményben, melynek összege 6 millió forint. Az új rendelet szerint 65 éves kortól kezdődően lehetne kedvezményt adni úgy, hogy 65 év feletti család részére havi 25%, 65 év feletti egyedülálló személy részére havi 50 %, 80 év feletti család és egyedülálló személy részére 100 % díjkedvezmény adható. Ezeknek a személyeknek a száma 680 fő, és számításai alapján belefér az ő támogatásuk is a bizottság által meghatározott 6 millió forintos keretösszegbe. Lajkó Terézia: elmondja, hogy a tegnapi napon Lovász Imre aljegyző úrral, és Lóczi István igazgatási osztályvezető úrral szakmai értekezleten vettek részt a Kormányhivatalban, ahol a rendelet fontosságára, és a szabályaira hívták fel a figyelmüket. Az előadások alapján megállapították, hogy beterjesztett rendelettervezet jó, nincs olyan szabály, ami a módosítást indokolná. A rendelet megalkotását követően a törvényességi felügyelet vizsgálni fogja. Az ügyintézők számára sok munkát fog jelenteni az új rendelet végrehajtása. Ezekre a támogatásokra van igény, és próbálták úgy összeállítani a rendeletet, hogy mindenki részesülhessen valamilyen támogatásból.

14 14 Bagi Zsolt: ezt a 6 millió forintos összeget másra nem lehet fölhasználni? Drávucz Katalin: a szociális kereten belül lehet átcsoportosítani, de mindenképpen támogatásra kell fölhasználni. Kéri a javaslatokat, hogy ha valaki másképpen szeretné arányaiban felosztani a szociális keretet. Bagi Zsolt: javasolja, hogy a 65 év feletti nyugdíjasok ne kapjanak szemétszállítási díjkedvezményt, azt az összeget, ami őket érintené, csoportosítsák át más célra, például adják oda a gyerekeknek, vagy az óvodának, vagy a temetési segélyhez adják hozzá. Szöllősi János: a 65 év felettiek tág fogalom, kéri, hogy pontosítsa, hogy akkor kinek javasolja adni a szemétszállítási díjkedvezményt. Bagi Zsolt: 65 és 70 év közöttiek ne kapjanak, csak a 70 év felettiek részére javasolja adni. Drávucz Katalin: csak segélyezési területre lehet átcsoportosítani, az óvodának nem lehet odaadni. Lóczi István: ha visszavonja a testület a 65 és 70 év közöttiek támogatását, akkor körülbelül 360 ezer forintot spórolna. Major Ferencné: sok olyan személy van, aki jelenleg nem fizeti a szemétszállítási díjat, így a kedvezmény átutalásával legalább valami folyna vissza ebből a hátralékból is. Drávucz Katalin: sok olyan személy van ebben a 65 és 70 év közötti kategóriában, akik semmilyen más kedvezményre nem jogosultak, csak a szemétszállítási díjkedvezményre. Bagi Zsolt: visszavonja a módosító javaslatát. Ezzel együtt nem ért egyet a szemétszállítási díjkedvezménnyel, azt tartaná elfogadhatónak, ha chip rendszerrel működnének a kukák, és a szemétszállító autó rögzítené, hogy ki mennyi szemetet vitet el, és mindenki az adott súly után fizetné a szolgáltatást. Drávucz Katalin: megkéri Lóczi István osztályvezető urat, hogy ismertesse a jelenlévőkkel, hogy az ügyrendi bizottság milyen arányokban, milyen célokra osztotta fel a szociális keretet. Lóczi István: a szociális keret összege , - forint, melynek felosztását az ügyrendi bizottság az alábbiakban tervezte: - A méltányos ápolási díjra 600 ezer forint lett tervezve, ebben a támogatásban a jogosultak száma 2 fő. - Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyénél a decemberi teljesítés januári kifizetést vonz magával, a 2015-ös évben ezért 3 hónap kifizetés várható (február 28 i megszűnés miatt), ezért az erre a célra tervezett összeg 200 ezer forint. - A rendszeres szociális segélyre ugyanilyen okból a tervezett összeg ugyancsak 200 ezer forint.

15 15 - Az FHT 3 hónapos kifizetésére ezer forint a tervezett összeg. Települési támogatás felosztása a következő: - Lakáshoz jutási támogatáshoz a tervezett összeg 2 millió forint. Ezt az összeget szabályozó paragrafust javasolta a bizottság a rendeletből törlésre, ennek felosztására várják a következő ülésig a javaslatokat. - Gyermekétkeztetési támogatásra 4 millió forintot különített el a bizottság azon gyermekek részére, akik nem kapnak rendszeres gyermekvédelmi támogatást, hogy az ő étkezésük is ingyenes legyen. - Szemétszállítási díjkedvezményre tervezett összeg 6 millió forint. - A rendkívüli eseti támogatást törvény írja elő, hogy mikor kötelező adni, az erre tervezett összeg 2 millió forint. - Gyógyszertámogatásra a tervezett összeg 3 millió forint, mely bizonyos korlátozások mellett adható. - Iskoláztatási támogatásra tervezett összeg 1 millió forint, melyet ugyancsak azok a gyermekek kapnánk, akik nem részesülnek rendszeres gyermekvédelmi támogatásban. - Temetési támogatásra a tervezett összeg 1 millió forint, mely támogatásnak a fölső határa 20 ezer forint. - Köztemetésre a tervezett összeg 2 millió forint. - BURSA támogatásra a tervezett összeg ezer forint. - Lakhatással összefüggő támogatásra 21 millió forintot tervezett a bizottság, mely támogatás egységesen 3000 forint lenne családonként természetben nyújtva. Ebben a keretben még azokat a személyeket is fel kellett tüntetni, akiknek ben lett megállapítva a lakásfenntartási támogatás, és ennek a végrehajtása még érinti a 2015-ös évet, melynek 10%-os része az önkormányzatot terheli, mely körülbelül 1,8 millió forint. - A méltányos közgyógyellátásra tervezett összeg 1 millió forint. - A közfoglalkoztatásra nagy összeg került betervezésre, mivel nem tudni, hogy egyes pályázatok milyen támogatással fognak megvalósulni, és mennyi lesz az önkormányzatot terhelő rész, ezért a betervezett összeg ,- forint. Javasolja ennek a felosztásnak az elfogadását, melynek teljesülését év közben fölül kell vizsgálni, hogy év végére a teljes összeget le lehessen nullázni, és minél több ember részesülhessen települési támogatásban. Gyárfás Lajos: a temetési költségek hozzájárulásánál van meghatározva összeghatár, hogy ki kaphatja meg? Drávucz Katalin: nincs meghatározva összeg, hogy ki kaphatja, mindenki kaphat, aki igényel, maximum 20 ezer forintot. Gyárfás Lajos: eddig csak azok igényelhettek, akiknek jövedelme egy bizonyos összeghatárt nem ért el. Ha nem lesz szabályozva, akkor mindenki jönni fog segélyért. Javasolja, hogy szabjanak meg jövedelem határt. Seresné Lados Éva: a bizottság körülbelül 50 temetésre számolt. Gyárfás Lajos: a temetések száma 1 évben majdnem 100 darab, és ha mindenki kap 20 ezer forintos támogatást, akkor az 1 millió forintos keret nem lesz elég. Mezei Norbert: a 100 temetésből mennyi van a szociális otthonban lakók közül?

16 16 Gyárfás Lajos: nem sok, jelentéktelen a számuk. Drávucz Katalin: megkérdezi Gyárfás Lajos képviselőt, hogy milyen összeghatárt javasol? Gyárfás Lajos: a mindenkori öregségi nyugdíjminimum két és félszeresét javasolja meghatározni feltételnek, ami ,- forint. Silye András: javasolja a jövedelemhatárt úgy megszabni, hogy külön legyen az egyedülálló, és a családban élő. Drávucz Katalin: az egy főre jutó jövedelem már úgy van kiszámolva, hogy az összes befolyó jövedelmet elosztják a családban élők számával, és megkapják, hogy mennyi összeg jut egy főre. Lóczi István: szóba került az első változatban a jövedelemkorlátozás, de azért lett utána kivéve, mert mindenkinek nagy kiadás egy temetés. Drávucz Katalin: mindenképpen nehéz helyzetbe kerül az, akinek a temetést fizetnie kell, szerették volna, ha mindenki kaphatna támogatást. Gyárfás Lajos: visszavonja módosító javaslatát, és kéri, hogy félévkor vizsgálják fölül a tervezett összeg felhasználását. (További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az ügyrendi bizottság javaslatára az 5. (3) bekezdésének módosításával? A Képviselő-testület az javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag, elfogadja és a 59/2015. (II. 19.) sz. határozata A települési támogatásról szóló rendelet-tervezet 5. -ának módosítása az Ügyrendi-Jogi- Szociális Bizottság javaslatára a települési támogatásról szóló rendelettervezetben az 5. (3) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: A település területén működő idősek otthonában lakó, teljes ellátásban részesülő gondozottak részére egyéni kérelem, egyéni elbírálás alapján minden körülmény figyelembevételével adható támogatás. 2./ Polgármesteri Hivatal helyben Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az ügyrendi bizottság javaslatára a 6. (1) (2) (3) bekezdésének módosításával?

17 17 A Képviselő-testület az javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag, elfogadja és a 60/2015. (II. 19.) sz. határozata A települési támogatásról szóló rendelet-tervezet 6. -ának módosítása az Ügyrendi-Jogi- Szociális Bizottság javaslatára a települési támogatásról szóló rendelettervezetben a 6. (1) (2) (3) bekezdés utolsó mondatát az alábbi szöveggel egészíti ki: a bizottság döntése alapján. 2./ Polgármesteri Hivatal helyben Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az ügyrendi bizottság javaslatára a 6. (4) bekezdésének módosításával? A Képviselő-testület az javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag, elfogadja és a 61/2015. (II. 19.) sz. határozata A települési támogatásról szóló rendelet-tervezet 6. -ának módosítása az Ügyrendi-Jogi- Szociális Bizottság javaslatára a települési támogatásról szóló rendelettervezetben a 6. (4) bekezdés második mondatában a 3000,- Ft értéknél szövegrész helyébe a következő szöveg kerül: 2000,- Ft értéknél 2./ Polgármesteri Hivatal helyben Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az ügyrendi bizottság javaslatára a 7. (8) (9) (10) (11) bekezdésének törlésével? A Képviselő-testület az javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag, elfogadja és a 62/2015. (II. 19.) sz. határozata A települési támogatásról szóló rendelet-tervezet 7. -ának módosítása az Ügyrendi-Jogi- Szociális Bizottság javaslatára a települési támogatásról szóló rendelettervezetben a 7. (8) (9) (10) (11) bekezdéseket törli.

18 18 Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottságot, hogy a áprilisi képviselő-testületi ülésre nyújtson be új javaslatot a lakhatási támogatás feltételeinek szabályozására. 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 3./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság helyben Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az ügyrendi bizottság javaslatára a 10. (2) bekezdésének módosításával? A Képviselő-testület az javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag, elfogadja és a 63/2015. (II. 19.) sz. határozata A települési támogatásról szóló rendelet-tervezet 10. -ának módosítása az Ügyrendi-Jogi- Szociális Bizottság javaslatára a települési támogatásról szóló rendelettervezetben a 10. (2) bekezdés az alábbiakra módosul: A temetés költségeihez való hozzájárulásra igényelt települési támogatás összege, a temető üzemeltetője által kiszámított, számlával igazolt temetési költség 10%-a, maximum forint. 2./ Polgármesteri Hivatal helyben Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az elfogadott módosításokkal a települési támogatásról szóló rendelet-tervezetet? A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról (A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

19 19 8. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Javaslat az Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 03.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előadó: Lajkó Terézia jegyző, Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság Drávucz Katalin: megkérdezi Lajkó Terézia jegyzőt, hogy kívánja-e kiegészíteni az írásos anyagot? Lajkó Terézia: kiegészítésként javasol a 3. számú melléklethez új kormányzati funkció számot: Piac üzemeltetése. A 6. mellékletben javasolja, hogy a képviselő-testület átruházott hatásköreiből a lakhatási támogatást jegyzői hatáskörbe a gyógyszertámogatás pedig polgármesteri, vagy jegyzői hatáskörbe kerüljön át az ügyintézés megkönnyítése miatt. Drávucz Katalin: kéri, hogy jegyzői hatáskörbe kerüljön át mind a kettő javaslat. Lóczi István: a települési támogatási rendeletben a 9. -ban szerepel a polgármesteri hatáskörbe átruházott feladatok. Lajkó Terézia: most az SZMSZ-ben kell meghatározni az átruházott feladatokat. Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta a rendelet tervezetet, elnök asszonyt kérdezi milyen javaslat született? Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja, hogy - a 6. melléklet 1. bekezdés c) pontja helyesen: A rendkívüli települési támogatásról és halasztást nem tűrő ügyekben két bizottsági ülés között." - A 12. (2) bekezdésében az ülésekről szó ülésről -re változzon. (További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet azzal a javaslattal, hogy a 3. mellékletbe bekerüljön a piac üzemeltetése kormányzati funkció száma? 64/2015. (II. 19.) sz. határozata A Szervezeti és Működési Szabályzat rendelet-tervezet 3. számú mellékletének módosítása Lajkó Terézia jegyző javaslatára az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet-tervezet 3. számú mellékletében a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolását az alábbiakkal egészíti ki: Piac üzemeltetése

20 20 2./ Polgármesteri Hivatal helyben Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet azzal a javaslattal, hogy a 6. mellékletben az ügyrendi bizottság átruházott hatásköréből az a) és b) pont jegyzői hatáskörbe kerüljön? 65/2015. (II. 19.) sz. határozata A Szervezeti és Működési Szabályzat rendelet-tervezet 6. számú mellékletének módosítása Lajkó Terézia jegyző javaslatára az ügyintézés könnyítése érdekében az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet-tervezet 6. számú mellékletében a Képviselő-testület átruházott hatásköreiben az Ügyrendi-Jogi- Szociális Bizottság hatásköréből törli az a) és b) pontot, és 3. pontként jegyzői hatáskörbe ruházza át az alábbiak szerint: 3. A jegyző átruházott hatáskörben dönt: a) A lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásról. b) Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatásról. 2./ Polgármesteri Hivatal helyben Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet azzal a javaslattal, hogy a 6. mellékletben az 1. bekezdés c) pontja javításra kerüljön? 66/2015. (II. 19.) sz. határozata A Szervezeti és Működési Szabályzat rendelet-tervezet 6. számú mellékletének módosítása az Ügyrendi-Jogi- Szociális Bizottság javaslatára az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet-tervezet 6. számú mellékletében az 1. bekezdés c) pontját javítja az alábbiak szerint: A rendkívüli települési támogatásról és halasztást nem tűrő ügyekben két bizottsági ülés között."

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA IX. Iktatószám: 316-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2015. május 19-i s o r o s, n y í l t üléséről. 256/2015.(V.19.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. január 16-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Dr.

Részletesebben

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA XIX. Iktatószám: 5-10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2014. szeptember 8-i s o r o s, n y í l t üléséről 220/2014.(IX.8.)

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 20-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Dr. Bakos Beáta,

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. évi m u n k a t e r v e A Képviselő-testület a munkatervet a 299/2014. (XI. 27.) sz. határozatával elfogadta. - 2-2015. JANUÁR 29. (CSÜTÖRTÖK)

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők szerint határozza meg mai ülésének napirendjét:

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők szerint határozza meg mai ülésének napirendjét: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 016. február 5-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz

Részletesebben

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA III. Iktatószám: 280-2/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2016. január 28-i n y í l t s o r o n k í v ü l i k i b ő v

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen van: Lovász Imre jegyző, Lóczi István aljegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője.

Tanácskozási joggal jelen van: Lovász Imre jegyző, Lóczi István aljegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2016. január 28-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bertalan László,

Részletesebben

(Hozzászólás nem hangzik el.)

(Hozzászólás nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2016. augusztus 15-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Jelen vannak: Major Ferencné alpolgármester levezetése mellett Bagi Zsolt,

Részletesebben

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA VII. Iktatószám: 316-4/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2015. április 28-i s o r o s, n y í l t üléséről 203/2015.(IV.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. december 11-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bertalan László,

Részletesebben

(Módosító javaslat, hozzászólás nem hangzik el.)

(Módosító javaslat, hozzászólás nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. december 16-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Major Ferencné alpolgármester levezetése mellett Bagi Zsolt,

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen van: Lovász Imre aljegyző, Lóczi István Polgármesteri Hivatal igazgatási osztályvezetője.

Tanácskozási joggal jelen van: Lovász Imre aljegyző, Lóczi István Polgármesteri Hivatal igazgatási osztályvezetője. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. augusztus 25-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt,

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő ponttal egészíti ki nyílt ülésének napirendjét: 7.

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő ponttal egészíti ki nyílt ülésének napirendjét: 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. október 7-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bertalan László,

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője.

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 12-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Képviselő-testülete. 2015. február 26-án megtartott nyílt üléséről. Iktatószám: 320-1/2015.

JEGYZŐKÖNYV. Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Képviselő-testülete. 2015. február 26-án megtartott nyílt üléséről. Iktatószám: 320-1/2015. I. Iktatószám: 320-1/2015. JEGYZŐKÖNYV A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-án megtartott nyílt üléséről 1/2015.(II.26.) Jászladányi Roma Nemzetiségi 2/2015.(II.26.)

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA

PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA X. Iktatószám: 317-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 2015. május 28-án megtartott, n y i l t s o r o n k

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA VI. Iktatószám: 316-3/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2015. március 24-i s o r o s, n y í l t üléséről 190/2015.(III.24.)

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.)

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt, Bertalan

Részletesebben

PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA

PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA X. Iktatószám: 4-6 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 2014. május 28-án megtartott, n y i l t s o r o n k

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dorkó György képviselő Kelemen Tünde képviselő Pallagi László képviselő

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dorkó György képviselő Kelemen Tünde képviselő Pallagi László képviselő Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. június 25. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/2/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. február 26. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA XXIII. Iktatószám: 5-12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2014. november 5-i s o r o n k í v ü l i, n y í l t üléséről

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól Községi Önkormányzat Lövő 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 57/2014.(VIII.11.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 58/2014.(VIII.11.) KEOP-2014-4.10.0/N fotovoltaikus

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-i üléséről

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-i üléséről Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-i üléséről Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint. Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: Pátrovics

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 27-i együttes üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 21-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V és Szavazatszámláló Bizottságának 2015. február 24-én megtartott nyilvános üléséről. Tartalmazza: 7/2015./II.24./ 8/2015./II.24./ 9/2015./II.24./ 10/2015./II.24./ 11/2015./II.24./

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net JEGYZŐKÖNYV NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének hivatali helyisége (Jármi, Kölcsey Ferenc u. 14. szám).

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének hivatali helyisége (Jármi, Kölcsey Ferenc u. 14. szám). 10 Jegyzőkönyv Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági Bizottsága 2015. szeptember 16-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

b./ Tanácskozási joggal résztvevők:

b./ Tanácskozási joggal résztvevők: Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 32-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. február 12-én 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 7. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2011. augusztus 16. napján 18 00 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község

Részletesebben

2014. május 7 én (szerda) du. 13 30 órára

2014. május 7 én (szerda) du. 13 30 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Szám: /2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: /2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-18/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 14-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 14-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 14-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 32/2011. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők szerint határozza meg mai ülésének napirendjét:

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők szerint határozza meg mai ülésének napirendjét: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. július 21-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Jelen vannak: Bertalanné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 126-127. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 126/2013.(X.07.)

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. február 16-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Dr. Kerekes Ferenc a Matrix Audit Beruházásszervező és Pénzügyi Tanácsadó Kft. Képviselője.

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Dr. Kerekes Ferenc a Matrix Audit Beruházásszervező és Pénzügyi Tanácsadó Kft. Képviselője. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. május 13-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt, Dr.

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának 2000. április 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén, Gyömrőn a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Csető

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A napirend tárgyalása

JEGYZŐKÖNYV. A napirend tárgyalása JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. augusztus 14-én ülésén Magyargéc Község Önkormányzatának hivatali helyiségében. Jelen vannak: Velki Róbert polgármester Pingiczer Józsefné képviselő Ruzsinszki Györgyné képviselő

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur. Szám: 600/14/2015. RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu JEGYZŐKÖNYV 2015. július 22. napján 18:00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA IV. Iktatószám: 317-3/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 2015. február 18-án megtartott, n y i l t s o r o

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat 2014. február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 19-én 15.00 órakor

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. január 5-én, 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. január 5-én, 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés száma: 209/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális Bizottsága 2015. február 24-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális Bizottsága 2015. február 24-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális Bizottsága 2015. február 24-én tartott nyilvános üléséről. Tartalmazza az 5/2015.(II.24.) 6/2015.(II.24.) 7/2015.(II.24.)

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Kalmár András, Major Ferencné, Tóth Imre 5 fő képviselő.

Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Kalmár András, Major Ferencné, Tóth Imre 5 fő képviselő. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 27-én megtartott soros nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Kalmár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T G A L G A G U T A 22/2015. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. október 19-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Agócs Gábor polgármester, Orgoványi

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y ZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről J E G Y ZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2016. március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza: 10-14/2016.(III.22.) számú PÜB határozatokat J E G Y ZŐKÖNYV Készült: a Pénzügyi Bizottság 2016.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2010. augusztus 30-án 13 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Jelen van: Tóth István elnök,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata évi 4. sz. jegyzőkönyve. a december 22-én megtartott ülésről.

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata évi 4. sz. jegyzőkönyve. a december 22-én megtartott ülésről. Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi 4. sz. jegyzőkönyve a 2011. december 22-én megtartott ülésről. Jegyzőkönyv Készült az Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. december 22-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 26-án megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 26-án megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. március 26-án megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly Gyula

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Képviselő-testület július 4.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Tartalmazza: /2016.(VII.4.) számú határozatokat

Jegyzőkönyv. a Képviselő-testület július 4.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Tartalmazza: /2016.(VII.4.) számú határozatokat Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2016. július 4.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza: 68-72./2016.(VII.4.) számú határozatokat Jegyzőkönyv Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben