E-Munkajog. Tartalom. A hónap témái. Tisztelt Előfizetőnk! március XV. évfolyam 3. szám. 1 A hónap témái

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E-Munkajog. Tartalom. A hónap témái. Tisztelt Előfizetőnk! 2014. március XV. évfolyam 3. szám. 1 A hónap témái"

Átírás

1 E-Munkajog Szakmai folyóirat március XV. évfolyam 3. szám In-house szeminárium! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról a munkajog elismert szakértőitől? Jelentkezzen az címen, a témakör vagy akár az előadó megnevezésével, és kérjen ajánlatot kihelyezett előadás megtartására! A hónap témái 1. Kik számíthatnak a NAV ellenőrzésére 2014-ben? Megjelent a NAV honlapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4002/2014. tájékoztatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal évi ellenőrzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzési irányokról Számíthatnak ellenőrzésre a személyi jövedelemadó 1+1%-áról tett nyilatkozatok alapján a legnagyobb támogatásban részesülő kedvezményezettek. Az ellenőrzés alá kerülnek az alábbi főtevékenységet folytató vállalkozások: Mezőgazdaság: ezen belül a sertéstenyésztést, húsfeldolgozás-, tartósítást végzők, malomipari termékeket gyártók, Az ipar területén: fémszerkezetet gyártók, a lakó- és nem lakóépületet építők, Kereskedelem területén az alább főtevékenységet végzők gépjárműjavítás, -karbantartás, gépjárműalkatrész-kiskereskedelem, Munkajog című szaklapunkban közzétett jogi szakcikkek és az egyes esetekre, kérdésekre adott válaszok Olvasóink munkajogi tájékoztatásában kívánnak segíteni. A kérdésekre adott válaszok a szerzőnk rendelkezésre álló információk alapján kialakított egyéni szakmai véleményét tükrözik. A teljes tényállás ismeretében személyesen nyújtandó jogi tanácsadás eltérő szakmai véleményhez vezethet, ezért az értelmezésbeli különbözőségekért Kiadónk felelősséget nem vállal. Tartalom Szerző: Dr. Gáspárné Dr. Szokol Márta A kézirat lezárása: február A hónap témái Kik számíthatnak a NAV ellenőrzésére 2014-ben? A semmisségre és a megtámadhatóságra vonatkozó előírások március 15-étől 3 Így döntött a Kúria 5 Olvasói kérdések Egyszerűsített foglalkoztatás Finanszírozási változások miatt határozott idejű munkaviszony megszüntetése Ismét az órákban történő szabadság elszámolásáról Családi adókedvezmény 1. Családi adókedvezmény 2. Tisztelt Előfizetőnk! Megújult honlapunkon (www.forum-szaklapok.hu) letöltheti online segédleteinket az alábbi hozzáféréssel: Felhasználónév: munkajog2 Jelszó: Mt1403 Munkajoggal kapcsolatos kérdését az alábbi címre várjuk: 1 E-Munkajog február, XV. évfolyam 2. szám

2 cukor, édesség nagykereskedelem, zöldség, gyümölcs nagykereskedelem, élőállat nagykereskedelme, hús-, húskészítmény nagykereskedelme, vegyes termékkörű nagykereskedelem, reklámügynökségi tevékenység, munkaerő-kölcsönzés, személybiztonsági tevékenység. A jövedelmezőség szempontjából ellenőrzés alá kerülnek: a kenyér, friss pékáru gyártást, közúti áruszállítást végző vállalkozások, ha a jövedelmezőségük (eredmény/ nettó árbevétel) nem ér el az irányelvben közzétett régiónként meghatározott jövedelmezőségi mutató 50%- át. Pl. ha a kenyér, friss pékáru gyártásával foglalkozó vállalkozás jövedelmezőségi mutatója a Dél-alföldi régiben nem ér el a 3,3%-ot. A NAV a következő évek adóellenőrzéseit előkészítő adatgyűjtések az alábbi tevékenységeket végzőknél: éttermi, mozgó vendéglátás, mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás, immateriális javak kölcsönzése. E körben vizsgálja a számla és nyugatadás kötelezettség teljesítését is. Az irányelv megtekinthető: 2. A semmisségre és a megtámadhatóságra vonatkozó előírások március 15-étől Az érvénytelenség két formájára, a semmisségre és a megtámadhatóságra vonatkozó munkajogi előírások az új Ptk. hatálybalépésével az alábbiak szerint módosulnak. Semmisség Az Mt a értelmében semmis az a megállapodás, amely: munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik. Munkaviszonyra vonatkozó szabálynak minősül az Mt a alapján: a jogszabály, a kollektív szerződés, az üzemi megállapodás, a munkáltató és az üzemi tanács vagy a szakszervezet megállapodása alapján az egyeztetőbizottság határozata (Mt ). Jogszabályba ütközik annak a pedagógusnak a munkaszerződése, aki nem rendelkezik a köznevelésről szóló évi CXC. törvényben előírt iskolai végzettséggel. a munkaviszonyra vonatkozó szabály megkerülésével jött létre. Semmisnek minősül az a megállapodás, amelyet a munkaviszonyra vonatkozó szabály megkerülésével kötnek. Ilyen megkerülő magatartásnak tekintendő a jogok gyakorlása és a kötelességek teljesítése során a jóhiszeműség és a tisztesség elvének a megsértése. Semmisnek minősítette a Legfelsőbb Bíróság EBH számú döntésében azt a munkaszerződést, amelyet a házastársak a tulajdonukban lévő gazdasági társaság többségi tulajdonának átruházása előtt, a megkötéséhez képest indokolatlanul hosszú hatálybalépéssel s a veszteséges gazdálkodáshoz képest aránytalanul magas összegű munkabérre kötöttek március 15-től kezdődően nyilvánvalóan a jóerkölcsbe ütközik. Az Mt. módosítását megelőzően is semmisnek tekintette a bírói gyakorlat a jóerkölcsbe ütköző megállapodást. A megállapodás nem az adott egyén saját erkölcsi normáihoz viszonyítva minősül semmisnek, hanem akkor, ha az a társadalmi közfelfogás szerinti erkölcsi normákat sérti. A Kúria alábbi döntése értelmében: BH Jóerkölcsbe ütköző a társadalmilag elvárt erkölcsi normákat célzatosan megsértő munkaszerződés semmis, ezért az abból eredő jogokat és kötelezettségeket nem lehet úgy elbírálni, mintha a szerződés érvényes lett volna [1992. évi XXII. törvény 10. (1) bekezdés]. Az Mt március 15-étől hatályos módosított 31. -a alapján az új Ptk. 6:107. -a értelmében a le március, XV. évfolyam 3. szám E-Munkajog

3 hetetlen szolgáltatásra irányuló szerződés is semmisnek minősül Semmis továbbá az érthetetlen kikötés vagy az egymásnak ellentmondó kikötések. Megtámadhatóság A megtámadás okai A megállapodás, de a saját jognyilatkozat is megtámadható, ha a fél annak megkötésekor lényeges tényben vagy körülményben tévedett, feltéve, hogy a tévedését a másik fél okozta, vagy azt felismerhette, vagy ha annak megkötésekor mindkét fél ugyanabban a téves feltevésben volt, vagy ha annak megtételére a felet jogellenes fenyegetéssel vagy kényszerítéssel vettek rá, A március 15-ével hatályba lépő módosítás meghatározza, hogy mi tekinthető lényeges körülménynek a következők szerint Lényeges körülményre vonatkozik a tévedés akkor, ha annak ismeretében a fél nem vagy más tartalommal kötötte volna meg a szerződést. A fél titkos fenntartása vagy rejtett indoka azonban a megállapodás érvényességét nem érinti március 15-étől kezdődően az Mt ának módosítása értelmében már nem önálló megtámadási ok a jogi kérdésben való tévedés. A megtámadásra jogosultak Mind a megállapodást, mind saját jognyilatkozatát az a fél támadhatja meg, akit annak megtételére jogellenes fenyegetéssel, vagy kényszerítéssel vettek rá. Az Mt. módosítása értelmében március 15-től kezdődően a megállapodást megtámadhatja: az akit a másik fél szándékos tévedésbe ejtő vagy tartó megtévesztő magatartása hatására kötötte a megállapodást, az, akit a másik fél jogellenes fenyegetéssel vett rá a megállapodás megkötésére. Új előírás, hogy a fél akkor is jogosult a megállapodás megtámadására, ha a megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés harmadik személy részéről történt, és erről a másik fél tudott vagy tudnia kellett. Nem jogosult a megtámadásra azonban az a személy, aki a tévedést felismerhette volna, vagy a tévedés kockázatát vállalta. Így döntött a Kúria A közös meggyezéssel történő munkaviszony megszüntetésénél a munkavállaló a saját nyilatkozatát megtámadhatja akkor is, ha annak megtételére a munkáltató jogellenes fenyegetéssel vette rá. A munkáltató jogellenes magatartását a munkavállalónak kell bizonyítania. Arra vonatkozóan, hogy a saját nyilatkozatáról csatolt poligráfos vizsgálat mennyiben tekintendő bizonyítéknak, tanulságul szolgálhat a Kúria alábbi Határozata: BH A közös megegyezéses munkaviszony megszüntetésről szóló megállapodás megtámadásakor a fél által a saját nyilatkozatáról csatolt poligráfos vizsgálat a peres fél nyilatkozataként értékelhető [1952. évi III. törvény 3. (5) bek., 164. (1) bek., 206. (1) bek.]. Az irányadó tényállás szerint a felek a február 19- én megkötött megállapodással a munkavállaló munkaviszonyát közös megegyezéssel április 6. napjára megszüntették. A munkavállaló keresetében jogellenes fenyegetésre és kényszerre hivatkozással megtámadta a megállapodást, kérte a munkaviszony megszüntetés jogellenességének megállapítását és annak jogkövetkezményeit. A munkaügyi bíróság keresetét elutasította. Megállapította, hogy a megállapodás megkötésénél a munkáltató számára HR szolgáltatási tevékenységet végző Kft. két munkatársa volt jelen. Tájékoztatták a munkavállalót a munkáltató jogkör gyakorlójának döntéséről, miszerint választhat, hogy vagy közös megegyezéssel, vagy a munkavégzésével kapcsolatban felmerült problémák miatt munkáltatói felmondással szünteti meg munkaviszonyát. A munkavállaló a közös megegyezéssel történő munkaviszony megszüntetést választotta, a megállapodást 3 E-Munkajog március, XV. évfolyam 3. szám

4 a munkáltatói jogkör gyakorlója már korábban aláírta. A bíróság ítéletének indoklásában kifejtette, hogy A bírói gyakorlat szerint nem jelent jogellenes fenyegetést, ha a közös megegyezéses megszüntetésre vonatkozó ajánlat elutasítása esetén a munkáltató felmondás közlését helyezi kilátásba. Az eljárás során a tanúk igazolták, hogy a munkavállalónak kellő idő állt rendelkezésre a megállapodás áttanulmányozására, döntésnek meghozatalára. Nem nyert bizonyítást, hogy a jelenlévők fenyegetőleg hatottak volna rá, és olyan nyilatkozatot tettek volna, miszerint nem kap megfelelő referenciát és utána nyúlnak. A munkavállaló által becsatolt saját poligráfos komplex tényfeltáró vizsgálat eredményét, a bíróság, mint a fél előadását értékelte és a munkavállalónak a két meghallgatott tanú poligráfos vizsgálatára benyújtott bizonyítás indítványát, mint szükségtelent mellőzte. A munkavállaló fellebbezése folytán eljárt másodfokú bíróság az első fokú bíróság ítéletét helyben hagyta. Ítéletében rámutatott arra, hogy a bírói gyakorlat értelmében nem jogellenes, ha a munkáltatói jogkör gyakorlójának akaratát az általa aláírt megállapodást közvetítők útján közli a munkavállalóval. A poligráfos vizsgálatot nem rekesztette ki a bizonyítékok köréből, de azt mint a fél nyilatkozatát értékelte. Álláspontja szerint a poligráfos vizsgálati eredmény nem teljes mértékben megbízható, kétséget kizáróan nem tudja igazolni az abban foglaltakat. Ellenkező álláspont esetén a megfogalmazott kérdések és az arra adott válaszok alapján sem igazolta a munkavállaló azon állítását, hogy a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére a munkáltató két képviselője jogellenes fenyegetéssel vette rá. A poligráfos vizsgálat nem igazolta, hogy a munkáltató képviselői részéről elhangzott volna az, hogy ha a közös megegyezést választja nem fognak utána nyúlni. Nem tekinthető jogellenes fenyegetésnek az a kijelentés, hogy jobban jár, ha a közös megegyezést választja, mert a megállapodás a felmondásánál anyagilag kedvezőbb kikötéseket tartalmazott, nem jogellenes fenyegetés az a kijelentés sem, hogy amennyiben a felmondást választja a felperes, akkor a cég rossz referenciát fog adni, mivel a munkáltatói felmondás indoka a munkavállaló nem megfelelő munkavégzése lett volna. Aggálytalannak tekintette a másodfokú bíróság a munkáltató két képviselőjének egybehangzó tanúvallomását, miszerint elegendő időt biztosítottak a döntés meghozatalához, szükségtelennek tartotta további bizonyítékok beszerzését a két tanú poligráfos vizsgálatát. A munkavállaló felülvizsgálati kérelemmel fordult a Kúriához. Álláspontja szerint az eljárás során poligráfos vizsgálatával bizonyította, hogy a munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére jogellenes fenyegetéssel vették rá, továbbá a megállapodás abból az okból is érvénytelen, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlójának meghatalmazottjaként nem járhattak volna el olyan személyek, akik a munkáltatónak nem munkavállalói. A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. Határozatában kifejtette, hogy a munkavállaló reá háruló bizonyítás teher ellenére a poligráfos vizsgálatával sem bizonyította, hogy munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére jogellenes fenyegetéssel vették rá. Az eljáró bíróságok helyesen értékelték a poligráfos vizsgálat eredményét, mely nem tette indokolttá további poligráfos vizsgálat elvégzését vagy szakértő igénybevételét. A másodfokú bíróság a negyedik kérdésre adott válasz kapcsán helyesen emelte ki, hogy a felperes állítására tekintettel nem jogellenes fenyegetés, hanem tényszerű állítás, hogy a felperesnek (a nem megfelelő munkavégzése miatti felmondás kapcsán) kiadott rossz referenciák akadályozni fogják a további elhelyezkedését. Kifejtette, hogy a bírói gyakorlat értelmében önmagában a tanúk nem tekinthetők pusztán azért elfogultnak, mert a munkáltató alkalmazásában állnak, a munkáltatói jogkör gyakorlója által hozott döntés képviselő útján is közölhető. A perben nem nyert bizonyítást, hogy a munkáltató képviselői hatáskörüket túllépték, továbbá az sem, hogy magát a döntést nem a munkáltatói jogkörgyakorló hozta meg. 1 1 A július 1-jével hatályba lépett munka törvénykönyvéről szóló év I. törvény (Mt.) 20. -a értelmében, a nem a munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult személy döntése nem érvénytelen, ha azt utóbb a munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult jóváhagyja március, XV. évfolyam 3. szám E-Munkajog

5 Olvasói kérdések 1. Egyszerűsített foglalkoztatás évben az egyszerűsített foglalkoztatás esetén az ún. mentesített keretösszeg 4510 Ft/nap volt. Ha ennél nem keresett többet az egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott, ez alapján nem keletkezett adófizetési kötelezettsége. Kérdésem az, hogy mennyi ez az összeg a évben? Nem találtam erre vonatkozóan pontos megfogalmazást. Amit tudok: Az egyszerűsített foglalkoztatásban minimálbér esetén az irányadó számok 2014-re: Napibér: 3 970, órabér: 497 Ft. A garantált bérminimum fizetése esetén pedig a napibér: 4 724, az órabér: 591 Ft (szakképzettséget igénylő munkán foglalkoztatott). Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkabér elszámolható napi maximuma 2014-ben 9340 Ft. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló évi LXXV. törvény (Efo. tv.) értelmében az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszonyra a kötelező legkisebb munkabérről és a garantált bérminimumról szóló külön jogszabály rendelkezéseit az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. Efo. tv. 4. (1a) Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszony alapján alapbérként, illetve teljesítménybérként a meghatározott feltételeknek megfelelően legalább a kötelező legkisebb munkabér 85%-a, garantált bérminimum esetén 87%-a jár. (2) A filmipari statiszta alkalmi munkából származó napi nettó jövedelme nem haladhatja meg a Ft-ot. A minimálbér és a bérminimum összegét január 1-jétől kezdődően a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 483/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet állapítja meg. A rendelet értelmében: havibér alkalmazása esetén hetibér alkalmazása esetén napibér alkalmazása esetén órabér alkalmazása esetén A minimálbér összege (Ft-ban) január 1-jétől A garantált bérminimum összege (Ft-ban) január 1-jétől Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében kifizetett munkabér a munkáltató kiadása, költsége. Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében egynapi munkáért kifizetett munkabérből a minimálbér napi összegének kétszeresét meghaladó mértékű kifizetés költségeként figyelembe nem vehető kiadás (Szja tv. 3. számú melléklet V/12. pontja, Társasági adó tv. 3. számú mellékletének A/14. pontja). Ez azt jelenti, hogy 2014-ben a munkáltató költségként nem számolhatja el a munkavállalónként naponta 9340 Ft felett kifizetett munkabért. Az egyszerűsített foglalkoztatott bevallási kötelezettsége A filmipari statisztaként végzett alkalmai munkából származó bevételéből nem kell jövedelmet megállapítania és bevallást benyújtania, a foglalkoztatottnak nem kell bevallást adnia. Az egyéb alkalmai munkából mezőgazdasági vagy turisztikai idénymunkából származó bevételből a foglalkoztatottnak csak akkor kell jövedelmet megállapítania és bevallást benyújtania, ha e tevékenységből származó bevétele meghaladja a foglalkoztatás naptári napjai száma és az adóév első napján hatályos napi minimálbér szorzatát (mentesített keretösszeg). A napi minimálbér január 1-jétől: 4670 Ft. Foglalkoztatásból származó jövedelemnek a kifizetett (nettó) munkabér száz százalékát kell tekinteni, és a mentesített keretösszeget meghaladó részét kell a bevallásnál figyelembe venni (Efo. tv. 9. ). 5 E-Munkajog március, XV. évfolyam 3. szám

6 Közteherviselés Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a személyi jövedelemadó- és járulékfizetési kötelezettségekre az Szja tv. és a Tbj. szabályait a törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A munkáltató által fizetendő közteher mértéke: mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként 500 Ft, alkalmi munkaviszony esetén minden naptári napra munkavállalónként 1000 Ft, filmipari statiszta esetén minden naptári napra munkavállalónként 3000 Ft. Ezen felül nem terheli: a munkáltatót szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás és egészségügyi és rehabilitációs hozzájárulás, valamint Szja törvényben a munkáltatóra előírt adóelőleg-levonási kötelezettség, a munkavállalót nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékfizetési, egészségügyi hozzájárulás-fizetési és személyi jöve delem adóelőleg-fizetési kötelezettség. [Efo tv. 8. (3) bek.]. Ha azonban a munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatás létesítése vagy fenntartása során a létszám-, kereseti, illetve időkorlátot túllépi, akkor a feltételek nem teljesülésülésének napjától kezdődően közteherviselési kötelezettségének az általános szabályok szerint köteles eleget tenni. Nem kell fizetni közterhet a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, vagy a Magyar Köztársaság által kötött kétoldalú szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény alapján másik tagállamban biztosított személyek egyszerűsített foglalkoztatás esetén, de e személyek nem is szereznek jogosultságot nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra és álláskeresési ellátásra. Például, ha román állampolgárt alkalmaznak idénymunkára, aki igazolja, hogy Romániában biztosított, akkor a munkáltatónak az egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló bejelentési kötelezettségét teljesítenie kell, de nem kell fizetnie közterhet. Foglalkoztatott járulékfizetési kötelezettsége A foglalkoztatottat adó- és járulékfizetési kötelezettség nem terheli. Nem minősül biztosítottnak sem, de jogosultságot szerez nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési járadékra. A nyugellátás számításának alapja napi 500 Ft közteher esetén 1370 Ft/nap, napi 1000 Ft vagy azt meghaladó közteher esetén 2740 Ft/nap. Ha az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszonyban álló munkavállaló a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény (Tbj.) értelmében egyéb jogviszonyai folytán sem minősül biztosítottnak és egészségügyi szolgáltatásra sem jogosult, január 1-jétől havonta 6810 Ft (napi összege: 227 Ft) egészségügyi szolgáltatási járulékot tartozik fizetni [Tbj. 19. (4) bek. és 39. (2) bek]. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (Flt.) 28. (1) bekezdés g) pontja értelmében nem kell megszüntetni és nem kell szüneteltetni az álláskeresési járadék folyósítását, ha az álláskereső egyszerűsített foglakoztatás keretében munkát végez. Az álláskeresési járadék folyósítása alatt az egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett munka időtartama azonban nem vehető figyelembe álláskeresési járadékra jogosító időként az álláskeresési járadék folyósítása idejének kimerítését vagy megszűnését követően. Bevallási, befizetési kötelezettség Az adózást érintő és az Efo. tv.-ben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) rendelkezéseit kell alkalmazni. A munkáltató az Art. rendelkezési értelmében az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállaló részére a kifizetéskor olyan bizonylatot köteles kiállítani és átadni, amelyből megállapítható a bevétel jogcíme, összege. Az Art át azonban nem kell alkalmazni, azaz a tárgyévet követő év január 31-éig nem kell a munkavállalónak összesített igazolást kiadni az egyszerűsített foglalkoztatás keretében kifizetett jövedelemről március, XV. évfolyam 3. szám E-Munkajog

7 Főszabályként a munkáltató egyszerűsített foglalkoztatás esetén is az Art. szabályai szerint tartozik bevallási kötelezettséggel. 2. Finanszírozási változások miatt határozott idejű munkaviszony megszüntetése Nagyon nehéz anyagi helyzetbe került nem állami fenntartásban működő iskolánk a normatíva-finanszírozás miatt. Fennmaradásunk érdekében létszámcsökkentésre kényszerülünk. A tanév végéig határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott pedagógust óráinak felosztásával kénytelenek vagyunk elküldeni. A felmondás indoka lehet az, hogy a munkáltatónak nincs pénze a bérére, ez minősülhet elháríthatatlan külső oknak? A határozott időtartamú munkaviszony az Mt. 63. (1) bekezdés c) pontja szerinti határozott időtartam lejárta miatti megszűnése előtt csak: közös megegyezéssel [Mt. 64. (1) bek. a) pont], felmondással, [Mt. 66. (8) bek. és 67. (2) bek.], azonnali hatályú felmondással indokolással VMt. 78. ], azonnali hatályú felmondással indokolás nélkül VMt. 79. (1) bek. b) pont és (2) bek.], azonnali hatályú felmondással indokolás nélkül a próbaidő alatt [Mt. 79. (2) bek.] szüntethető meg. A határozott idejű munkaviszony indokolás nélküli felmondással történő megszüntetése A munkáltató azonnali hatállyal indokolás nélkül megszüntetheti a munkavállaló határozott időtartamra szóló munkaviszonyát, de köteles a munkavállaló részére tizenkét havi, ha a határozott időből hátralévő idő ennél rövidebb a hátralévő időre járó távolléti díjat fizetni. Segítségül szolgálhat a következő oldalon lévő iratminta: A határozott idejű munkaviszony indokolt felmondással történő megszüntetése Mind a munkáltató, mind a munkavállaló jogosult megszüntetni a határozott idejű munkaviszonyt, a törvényben meghatározott okok fennállása estén. A munkavállaló határozott idejű munkaviszonyának felmondással történő megszüntetésének indoka csak olyan ok lehet (Mt. 67. (2) bek.): amely számára a munkaviszony fenntartását lehetetlenné tenné, vagy körülményeire tekintettel, aránytalan sérelemmel járna. Mindkét fél köteles a határozott idejű munkaviszony felmondással történő megszüntetését megindokolni. A munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt a következő esetekben szüntetheti meg (Mt. 66. (8) bek., 69. (5) bek.): Mt. 66. (8) A munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt felmondással megszüntetheti a) a felszámolási- vagy csődeljárás tartama alatt vagy b) a munkavállaló képességére alapított okból vagy c) ha a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné válik. A felmondási idő legfeljebb a határozott idő lejártáig tarthat. Kérdés, hogy az állami hozzájárulás jogszabályi változása valóban olyan elháríthatatlan külső okként jelentkezik, hogy létszámcsökkentést kell végrehajtani, ami miatt a pedagógus foglalkoztatására a továbbiakban nincs lehetőség. Az indok valóságát és okszerűségét a munkáltatónak kell bizonyítani. Bizonyítottsága esetén az indokolás a következő lehet: Határozott idejű munkaviszonyának felmondással történő megszüntetésére azért került sor, mert a köznevelés feladatok után megillető állami támogatás rendszerének változása következtében a fenntartó az intézménynél a pedagógus álláshelyek számát csökkentette. Az álláshelyek csökkentése miatt létszámleépítést kell végrehajtani és az iskola oktatási nevelés feladatait a csökkentett létszámmal átszervezés útján kell ellátni. Tekintettel arra, hogy a fenntartó döntése az Ön mun- 7 E-Munkajog március, XV. évfolyam 3. szám

8 IRATMINTA HATÁROZOTT IDEJŰ MUNKAVISZONY AZONNALI HATÁLYÚ INDOKOLÁS NÉLKÜLI FELMONDÁSA Ikt.sz.:... munkavállaló részére Tárgy: munkaviszony megszüntetése Tisztelt! Értesítem, hogy a munkáltatónál.. napjától fennálló határozott idejű munkaviszonyát az Mt a (1) bekezdésének b) pontjában biztosított jogommal élve, a határozott idő letelte előtt indokolás nélkül, azonnali hatállyal felmondom. Munkaviszonya e határozatom közlésének napjával szűnik meg. 1 E határozat ellen az Mt (2) bekezdés b) pontja alapján - a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál keresettel élhet. Tájékoztatom, hogy a keresetnek ezen határozatom végrehajtására az Mt (5) bekezdése értelmében halasztó hatálya nincs. Ön az Mt. 79. (2) bekezdése, értelmében határozott idejű munkaviszonyának a határozott idő letelte előtt, azonnali hatályú indokolás nélküli megszüntetése miatt -, jogosult tizenkét havi, vagy ha a határozott időből hátralévő idő egy évnél rövidebb, a hátralévő időre járó távolléti díjára. Munkakörét az Mt a értelmében. napon köteles az átadás-átvétellel megbízott munkatársának átadni, és az Önnél lévő eszközökkel, felszerelésekkel elszámolni. Munkaviszonyának megszűnéséig az Önt megillető munkabérének és egyéb járandóságának a kifizetése, valamint a munkaviszonyra vonatkozó szabályban vagy egyéb jogszabályban előírt igazolásainak legkésőbb az utolsó munkában töltött naptól számított ötödik munkanapon történő kifizetése és kiadása iránt intézkedtem. Dátum:.... munkáltatói jogkör gyakorlója 1 Ha személyesen nem lehet átvetetni, akkor levélben postai úton kell közölni. A közlés időpontjára az Mt ában foglaltak az irányadók. Az írásbeli jognyilatkozat akkor tekinthető közöltnek, ha azt a címzett vagy az átvételre jogosult részére átadják, elektronikus úton hozzáférhetővé teszik, vagy a postai szolgáltatásokról szóló jogszabály alapján tértivevénnyel kézbesítik. A közlés akkor is hatályos, ha az átvétel a címzett vagy az átvételre jogosult megtagadja, vagy szándékosan megakadályozza. Megkönnyítheti a bizonyítást, ha az átvétel megtagadásáról a munkáltató jegyzőkönyvet vesz fel március, XV. évfolyam 3. szám E-Munkajog

9 kakörét is érinti, munkaviszonyát a rendelkező részben foglaltak szerint megszüntetem. Fontos, hogy a határozott idejű munkaviszony felmondásánál is be kell tartan a felmondási tilalmakra és korlátozásokra vonatkozó jogszabályi előírásokat. (Mt. 65., 68. (2) bek. bek.260. (3) 273. ) Természetesen a határozott idő lejárta önmaga megszünteti a munkaviszonyt, függetlenül attól, hogy a munkavállaló várandós stb. 3. Ismét az órákban történő szabadság elszámolásáról Jól értem, hogy ha a dolgozó a kötelező havi óráját 12 órás munkabeosztásban tölti el, akkor ő jobban jár, mint a 8 órás munkaidő-beosztású? A 8 órás heti 5 munkanapon dolgozik, a 12 órás heti 3, ritkán 4 napon, és a szabadság esetén kijáró 20 nap az egyiknek 160, a másiknak 240 óra, a havi kötelező munkaórájuk viszont egyenlő. A 12 órás beosztásban dolgozó portás a kötelező órán felül dolgozott óráit túlórában megkapja. Ha ez a törvény, akkor ez nagyon igazságtalan. Nem jár jobban! Nagyon fontos megjegyezni, hogy a munkaszerződés szerinti munkaidő és a munkaidő-beosztás alapján adott napon munkavégzéssel töltött idő nem azonos! A havi kötelező munkaóra nem azonos: a teljes napi munkaidőben (8 óra) foglalkoztatott és a készenléti jellegű munkakörben a felek megállapodása alapján 12 órára megemelt teljes napi munkaidőben foglalkoztatott esetében. Ha a munkavállalót a munkaszerződése szerint havi Ft munkabér mellett teljes napi munkaidőben (8 órában) foglalkoztatják, akkor pl. január hóban 22 munkanap alatt 22 8 = 176 munkaórát kell dolgoznia. Ezt olyan munkaidőbeosztással is teljesítheti, hogy egy adott napon 12 órát kell dolgoznia. Ha pl. 20 nap szabadság illeti meg és munkaszerződése szerint teljes napi munkaidőben (napi 8 órában) van foglalkoztatva akkor 20 8 = 160 munkaóra szabadságra jogosult. A szabadság órákban történő elszámolása és kiadása során a beosztása szerinti időtartamra mentesül a szabadság alól. Pl. kettő olyan napon nem kíván dolgozni, amikor a beosztása szerint órát kellett volna dolgoznia, akkor a 160 munkaóra szabadságából 24 munkaórára kerül kiadásra és elszámolásra, marad 118 munkaóra szabadsága. Ha a felek megállapodnak a munkaszerződésben a teljes napi munkaidő 12 órára történő megemelésében, akkor pl. január hóban 22 munkanap alatt = 264 munkaórát kell dolgoznia. Ilyen megállapodást készenléti munkakörre lehet kötni. Tehát ebben az esetben a munkavállalónak a havi Ft munkabérért január hónapban nem 176 órát, hanem 264 órát kell dolgoznia. Ezt olyan munkaidő-beosztással is teljesítheti, hogy egy adott napon nem 8 órára van beosztva, hanem 12 órára. Ha pl. 20 nap szabadság illeti meg és munkaszerződése szerint teljes napi munkaidőben (napi 12 órában) van foglalkoztatva akkor = 240munkaóra szabadságra jogosult. A szabadság órákban történő elszámolása és kiadása során a beosztása szerinti időtartamra mentesül a szabadság alól. Pl. kettő olyan napon nem kíván dolgozni, amikor a beosztása szerint órát kellett volna dolgoznia, akkor a 216 munkaóra szabadságából 24 munkaórára kerül kiadásra és elszámolásra, marad 192 munkaóra szabadsága. Ha nincs munkaidő-beosztása a dolgozónak, akkor a szabadság órákban történő kiadása és elszámolás esetében, az általános munkarend és a munkaszerződés szerinti napi munkaidővel kell elszámolni 2 : a munkaszerződése szerint teljes napi mun- 2 Mt.124. (5) Munkaidő-beosztás hiányában a szabadságot az általános munkarend és a napi munkaidő figyelembevételével kell kiadni, valamint a (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel kell nyilvántartani. 9 E-Munkajog március, XV. évfolyam 3. szám

10 kaidőben foglalkoztatott munkavállaló esetében: a ledolgozandó órák száma január hónapban 176 óra szabadsága (20 munkanap x 8 órával): 160 óra, 2 napon szabadság miatt nem dolgozik kiadásra és elszámolásra kerül: 16 óra a munkaszerződése szerint 12 órára megemelt teljes napi munkaidőben foglalkoztatott esetében: a ledolgozandó órák száma január hónapban 264 óra szabadsága (20 munkanap x 12 órával): 240 óra, 2 napon szabadság miatt nem dolgozik kiadásra és elszámolásra kerül: 24 óra 4. Családi adókedvezmény 1. Vannak olyan dolgozóink, akiknek 2 gyermekük van és a szülők megosztva 1-1 gyermekre veszik igénybe a családi adókedvezményt. A nyomtatvány kitöltése cégünknél nem egyértelmű. Az I. Blokk 1. pontjában az eltartottak száma 2, a kedvezményezett eltartottak száma 2 jól gondoljuk? Fel kell sorolni mindkét gyermeket, és a mellé a gyermek mellé kell tenni x jelet, aki után igénybe kívánja venni a szülő a kedvezményt? Vagy csak azt a gyermeket kell felvezetni, aki után a kedvezményt igénybe kívánja venni az egyik szülő? Az Adóelőleg-nyilatkozat évben a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről a munkáltatótól származó bevétel adóelőlegének megállapításához elnevezésű nyomtatvány útmutatójának 4. oldala ad választ kérdésére. A I./1. és 2. pontban nem a házastársak közötti megosztást kell feltűntetni, hanem az eltartottak és a kedvezményezett eltartottak számát, és személyes adatait. Az I/1. pontban az eltartottak és a kedvezményezett eltartottak számát kell feltűntetni. Az Szja. törvény 29/A. (4) és (5) bekezdése értelmében: Eltartott a kedvezményezett eltartott, az, akire tekintettel a munkavállaló a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult, a magzat a várandósság időszakában (fogantatásának 91. napjától megszületéséig), az, aki a családi pótlékra saját jogán jogosult, a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély. az, aki a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény (Cst.) szerint a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehető. (Lásd.: Cst.14. ) Pl. ha a családban két 18 éven aluli eltartott gyermek és egy 18 éven felüli gyermek van, aki felsőoktatási intézményben első felsőfokú szakképzésben, részt vevő hallgató és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, akkor a családban az eltartottak száma, három fő a kedvezményezett eltartottak száma, kettő fő, akik után személyenként, havonta Ft kedvezmény vehető igénybe. A törvény értelmében az eltartottak száma tehát nem feltétlenül egyezik a kedvezményezett eltartottak számával, ezért a I/2. pontban név szerint feltűntetett eltartottak melletti négyzetben x -szel kell jelölni a kedvezményezett eltartottak számát. A I/5. pontban a munkavállaló választása szerint meghatározhatja azt, hogy a családi adókedvezményt miként kívánja igénybe venni. Így vagy az a) pontot tölti ki és beírja azt az összeget, amelyet a kedvezménynél igénybe kíván venni, ha ez a kedvezményezett eltartottak száma alapján kiszámítható családi kedvezmény maximális összegénél kisebb összeg a fennmaradó kedvezményt házastársa vagy a jogosultnak minősülő élettársa ugyancsak a munkáltatójának adott nyilatkozattal (amelyben ezt a blokkot ő tölti ki) érvényesítheti, vagy a b) pontot tölti ki és beírja a kedvezményezett eltartottak és a bíróság döntése alapján felváltva gondozott gyermekek számát jelöli meg a kedvezmény igénybevételeként, s ha a kedvezményezett eltartottak számánál kisebb számot jelöl meg, a március, XV. évfolyam 3. szám E-Munkajog

11 fennmaradó kedvezményt házastársa vagy a jogosultnak minősülő élettársa ugyancsak a munkáltatójának adott nyilatkozattal (amelyben ezt a blokkot ő tölti ki) érvényesítheti. Az adatlapot és az útmutatót itt tekintheti meg. cms312738/2014adoeloleg_nyilatkozat_csaladi_ kedvezmeny.pdf 5. Családi adókedvezmény 2. A kérdés családi kedvezmény témakör. Van egy dolgozónk, aki elvált, és a bíróság a dolgozónknak (férjnek) ítélte a gyerekeket. De amikor még házasok voltak, a feleség kapta a családi pótlékot, amit azóta sem hajlandó elintézni, hogy a volt férj kapja, valamint a dolgozónk sem intéz ez ügyben semmit, mert nagyon megviselte a válás és nem mer, vagy nem akar konfrontálódni a volt feleséggel. A problémám az, hogy a családi adókedvezményre az jogosult, aki a családi pótlékot kapja. Jelen esetben a fentiek ellenére kaphatja a dolgozónk (férj) a családi kedvezményt függetlenül attól, hogy jogtalanul még mindig a volt feleség kapja? Megoldás az, ha a feleség az Adóelőleg nyilatkozat évben a családi kedvezmény érvényesítéséről nyomtatványon a II. hasábban nyilatkozik, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy az apa veszi igénybe a családi kedvezményt? Az Szja. törvény 29/A. (3) bekezdése alapján nem az jogosult a családi adókedvezményre aki a családi pótlékot kapja, hanem aki családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény (Cst.) értemében családi pótlékra jogosult. A Cst. 7. és 8. értelmében az a vérszerinti szülő is jogosult család pótlékra, aki a saját háztartásában neveli gyermekét. A NAV 2012/3. számú adózási kérdésben adott alább tájékoztatása szerint: 2012/3. Adózási kérdés a családi kedvezményre vonatkozó szabályozás január 1-jétől életbe lépő változásai Az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló évi CLVI. törvény - többek között - megváltoztatta a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) családi kedvezményre vonatkozó néhány szabályát. Ezen módosuló rendelkezések január 1-jétől lépnek hatályba. 1. Így ezen időponttól a családi kedvezmény érvényesítése szempontjából nem az a gyermek minősül kedvezményezett eltartottnak, akire tekintettel a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) szerint családi pótlékot folyósítanak, hanem az, akire tekintettel a magánszemély a Cst. szerint családi pótlékra jogosult. Ez pedig a gyakorlatban azt jelenti, hogy az eddigi szabályozással ellentétben az a magánszemély is érvényesítheti a családi kedvezményt, aki bár jogosult lenne a Cst. alapján a gyermek után családi pótlékra, de azt ténylegesen nem igényelte meg, így azt nem is folyósítják számára. Ezért ebből a szempontból a hatálybalépés időpontjától jogosultsági hónapnak az a hónap számít, amelyre tekintettel a családi pótlékra való jogosultság fennáll. [NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály; AVÉ 2012/1.] Válaszolva kérdésére, az Édesapa aláírhatja a nyilatkozatot, ha a törvényi feltételeknek megfelel, azaz a családi pótlékra jogosító gyermekeket saját háztartásában neveli. A II. rovatban nem nyilatkozhat az Édesanya, hiszen már elváltak és nem házastársak. E-Munkajog, XV. évfolyam harmadik szám, március Kiadja a Fórum Média Kiadó Kft Budapest, Váci út 91. Tel.: Fax: Felelős kiadó: Győrfi Nóra, ügyvezető igazgató Termékmenedzser: Petren Ágnes Hu ISSN Előfizethető a kiadónál. Hirdetések felvétele: , Fax: Internet: Nyomdai kivitelezés: Prime Rate Kft. 11 E-Munkajog március, XV. évfolyam 3. szám

12 A Fórum Média Kiadó új, átfogó szolgáltatása: Munkaügyi, bérgazdálkodási és társadalombiztosítási audit! Kiadónk egy egyedülálló szolgáltatást bocsát útjára, amelyet munkáltatók figyelmébe ajánlunk. A szolgáltatás kivételes jellege a problémák komplex kezelésében, a kérdések munkajogi, adó- és társadalombiztosítási szempontból való egyidejű megközelítésében és megoldásában áll. Munkajogász szakértőink a megbízók egyedi igényei szerint teljes munkajogi átvilágítást végeznek, amely során a munkaügyi dokumentáció átvizsgálásán és a hatályos jogszabályi előírásokhoz igazításán túl adótanácsadóink közreműködésével bérgazdálkodási tervet készítenek, amely segítségével a munkáltatók jelentős összegeket takaríthatnak meg. Szakértőink a problémás esetek megfelelő jogi kezelését és a megbízóink kérése szerint elkészített munkaügyi iratminták elkészítését követően, azok megfelelő alkalmazása érdekében utánkövetést is végeznek, amelynek keretében megválaszolják kérdéseiket és szakmai támogatást nyújtanak az átmeneti időszakban. Miért érdemes igénybe venni a szolgáltatásunkat? Az idén már negyedik alkalommal módosul a Munka Törvénykönyve. Az új Ptk. márciusi hatályba lépése is számos változást hoz a munka világában. Az újdonságok között elmélyült jogi tudás és speciális gyakorlati tapasztalat nélkül nem könnyű eligazodni. Munkajogász-ügyvédekből és adótanácsadókból álló szakértői csapatunk ebben nyújt a munkáltatók számára szakmai támogatást. Új, átfogó szolgáltatásunk a munkáltatók bérgazdálkodásának a racionalizálására, a jogszabályok által biztosított lehetőségek maximális kiaknázására fókuszál, amely komoly versenyelőnyt jelenthet a szolgáltatást igénybe vevő társaságoknak. Szolgáltatásunk színvonalára a szakértőink magas szintű jogi és közgazdasági tudása, valamint a sok éves tanácsadói és peres tapasztalata a garancia. A szolgáltatásunkról részletesebben honlapon tájékozódhat, amenynyiben kérdése van, írjon a címre! március, XV. évfolyam 3. szám E-Munkajog

Az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó részletes szabályok

Az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó részletes szabályok Az egyszerűsített foglalkoztatás Szerző: Dr. Fuith-Kocsis Barbara Az egyszerűsített foglalkoztatás a munkaviszony egy speciális változata, amelynek legfontosabb szabályait az egyszerűsített foglalkoztatásról

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (a 2013. január 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetben)

Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (a 2013. január 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetben) Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (a 2013. január 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetben) Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályait (továbbiakban: Eft.)

Részletesebben

Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (a augusztus 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetben)

Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (a augusztus 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetben) Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (a 2011. augusztus 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetben) A 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról

Részletesebben

Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (2013-tól)

Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (2013-tól) Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (2013-tól) Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályait 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Eftv.) az egyszerűsített foglalkoztatásnak a következő

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai Egyszerűsített foglalkoztatásra a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.) szerint létesíthető munkaviszony. Ez a tájékoztató az egyszerűsített módon

Részletesebben

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ 13 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET (1. 13. ) 13 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 13 2. A törvény hatálya

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

9. A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása: 8. Munkáltatóm, rendszeres bevételt juttató kifizetőm van: nincs:

9. A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása: 8. Munkáltatóm, rendszeres bevételt juttató kifizetőm van: nincs: Adóelőleg-nyilatkozat a 2015. évben a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről (Kérjük, olvassa el a nyilatkozat kitöltési útmutatóját!) I. A nyilatkozatot adó magánszemély neve:.. adóazonosító

Részletesebben

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR?

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? Az új Munka Törvénykönyve a munkaviszony megszüntetésének rendszerét némiképp átalakította. A munkaviszony megszüntetésére a jövőben az alábbi módokon kerülhet

Részletesebben

Az OMMF február havi Munkaügyi Hírlevele. Az egyszerűsített foglalkoztatásról

Az OMMF február havi Munkaügyi Hírlevele. Az egyszerűsített foglalkoztatásról 1 Az OMMF 2010. február havi Munkaügyi Hírlevele Az egyszerűsített foglalkoztatásról Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Eftv.) 2010. április 1-ei hatállyal

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Felelősen, egészségesen, biztonságosan A foglalkoztatásra vonatkozó legfontosabb szabályok és a munkáltatók által elkövetett leggyakoribb jogsértések Előadó: Dr. Járai József Krisztián osztályvezető Munkaügyi

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme után fizetendő nyugdíjjárulékával szemben érvényesítheti a

Részletesebben

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya)

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Előadó: Dr. Bicskei Ildikó A munkaviszony megszűnése I. A munkaviszony megszűnik:

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Általános tájékoztató a családi kedvezmény érvényesítéséhez 1

ÚTMUTATÓ. Általános tájékoztató a családi kedvezmény érvényesítéséhez 1 ÚTMUTATÓ az NY29CSK jelű nyilatkozat mintához a 2014. évi személyi jövedelemadó munkáltató által történő megállapításához a családi adóalap érvényesítéséhez Felhívjuk figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás Készítette: Görgei Zsolt Vállalkozások besorolása 2 3 4 Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból A megváltozott

Részletesebben

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni.

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. MUNKAJOGI ALAPOK A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Mit kell tartalmaznia a munkaszerződésnek? A munkaszerződésnek vannak kötelező

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ NY29CSK JELŰ NYILATKOZAT A 2016

ÚTMUTATÓ AZ NY29CSK JELŰ NYILATKOZAT A 2016 ÚTMUTATÓ AZ NY29CSK JELŰ NYILATKOZAT A 2016. ÉVI SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ MUNKÁLTATÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ AZ ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYÉNEK ÉS A CSALÁDI KEDVEZMÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ ELNEVEZÉSŰ NYILATKOZAT

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2017.

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2017. Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2017. Egyszerűsített foglalkoztatásra a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.) szerint létesíthető munkaviszony. Ez a tájékoztató az egyszerűsített

Részletesebben

Egyszerűsített foglalkoztatás

Egyszerűsített foglalkoztatás Egyszerűsített foglalkoztatás Egyszerűsített foglalkoztatás keretei között létesíthető munkaviszony mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára vagy alkalmi munkára. Az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Általános tájékoztató az első házasok kedvezményének érvényesítéséhez 1

ÚTMUTATÓ. Általános tájékoztató az első házasok kedvezményének érvényesítéséhez 1 ÚTMUTATÓ az NY29CSK jelű nyilatkozat mintához a 2015. évi személyi jövedelemadó munkáltató által történő megállapításához az első házasok ének és a családi érvényesítéséhez Felhívjuk figyelmét, hogy a

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai Egyszerűsített foglalkoztatásra a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) szerint létesíthető munkaviszony. Ez a tájékoztató az egyszerűsített módon

Részletesebben

Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulás Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás mértékéről, illetve a statisztikai állományi létszám megállapítására vonatkozó új szabályról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE A munkaviszony megszüntetésére az alábbi módokon kerülhet sor: Közös megegyezés A munkáltató és a munkavállaló a munkaviszonyt közös megegyezéssel bármikor megszüntetheti. A

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai Egyszerűsített foglalkoztatásra a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.) szerint létesíthető munkaviszony. Ez a tájékoztató az egyszerűsített módon

Részletesebben

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem

Részletesebben

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei Készítette: Beke Ibolya 1 Üzleti jellegű termékértékesítés adóköteles tevékenység A gazdasági tevékenység elemei: üzletszerűség;

Részletesebben

Jelölje itt x-szel, ha az eltartottak felsorolását külön lapon folytatja!

Jelölje itt x-szel, ha az eltartottak felsorolását külön lapon folytatja! Adóelőleg-nyilatkozat a 2016. évben a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről I. A nyilatkozatot adó magánszemély Módosított neve:.. nyilatkozat adóazonosító jele: Az eltartottak (kivéve

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina 2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai Farkasné Gondos Krisztina 39/a (1) bekezdés változik Az egészségbiztosítási pénzellátás

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2016.

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2016. Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2016. Egyszerűsített foglalkoztatásra a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.) szerint létesíthető munkaviszony. Ez a tájékoztató az egyszerűsített

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai Egyszerűsített foglalkoztatásra a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.) szerint létesíthető munkaviszony. Ez a tájékoztató az egyszerűsített módon

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő kedvezmények Korrigált

Részletesebben

neve:... törzsszáma:... nyilatkozat adóazonosító jele: Munkáltató neve: 1. Az eltartottak (kivéve a magzat) neve, adóazonosító jele (

neve:... törzsszáma:... nyilatkozat adóazonosító jele: Munkáltató neve: 1. Az eltartottak (kivéve a magzat) neve, adóazonosító jele ( Adóelőleg-nyilatkozat a 2017. évben a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről (Kérjük, olvassa el a nyilatkozat kitöltési útmutatóját!) I. A nyilatkozatot adó magánszemély Módosított

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó Munkabérek, illetmények 298/2011. (XII. 22.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 2. (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535 Garantált bérminimum* 2. (2) bek. 108.000

Részletesebben

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Dr. Kiss Mariann Bővül a biztosítottak köre a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium EGYSZERŰBBEN, DE SZABÁLYOSAN! a munkaügyi hatósági ellenőrzések tapasztalatai az építőiparban, különös tekintettel az egyszerűsített foglalkoztatásra Előadó:

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK 1./ A START tv. szerinti adókedvezmények FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Figyelem: a 2012. december 31-ig kiváltott START kártya alapján adókedvezmény már nem érvényesíthető! Milyen jogszabályhely

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

Munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató. Vagyis mit fogunk kapni a munkába lépéskor.

Munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató. Vagyis mit fogunk kapni a munkába lépéskor. Munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató Vagyis mit fogunk kapni a munkába lépéskor. Munkaszerződés Amit a munkaszerződésnek tartalmaznia kell: Feleknek meg kell állapodniuk a munkavállaló alapbérében

Részletesebben

Általános tudnivalók:

Általános tudnivalók: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatása Nyilatkozat a 2014. évi kötelezettség

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint Csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző féléves, átlagos statisztikai létszáma szerint - 20-nál több

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016.

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010.

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

OBB Előadás 2015.06.22. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. krisztina.kovacs2@ucmsgroup.com

OBB Előadás 2015.06.22. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. krisztina.kovacs2@ucmsgroup.com OBB Előadás 2015.06.22 Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. krisztina.kovacs2@ucmsgroup.com APANAP Jogszabályok 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 118. (4) 121. (1) 294. (1) c) és h) 350/2014.

Részletesebben

Rendes felmondás. A felmondásról általában. A munkajog nagy kézikönyve 972

Rendes felmondás. A felmondásról általában. A munkajog nagy kézikönyve 972 uj10(04)resz1.qxd 2006.11.15. 11:17 Page 972 A munkajog nagy kézikönyve 972 5. fejezet 7505 7507 Rendes felmondás A felmondásról általában 7509 7511 Felmondás A felmondás olyan egyoldalú, címzett jognyilatkozat,

Részletesebben

d) ha a munkavállaló 2011. október 31-ét követően létesített a munkáltatóval munkaviszonyt, akkor a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül, a

d) ha a munkavállaló 2011. október 31-ét követően létesített a munkáltatóval munkaviszonyt, akkor a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül, a 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus

Részletesebben

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

Nyilatkozatminták, segédletek

Nyilatkozatminták, segédletek Nyilatkozatminták, segédletek Adóelőleg-nyilatkozat 2014. évben a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről a munkáltatótól származó bevétel adóelőlegének megállapításához I. A nyilatkozatot

Részletesebben

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése A munkaszerződés 1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése 1. A MUNKASZERZŐDÉS (MSZ) 1.1. A munkaszerződés fogalma A munkaszerződés

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODA 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. * 1417 Budapest, Pf.: 11. Központi telefon: 322-8452, 322-8453, 322-8454, 322-8455, 322-8456 Elnök, alelnökök tel/fax: 322-2249

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

2010. évi LXXV. törvény az egyszerûsített foglalkoztatásról*

2010. évi LXXV. törvény az egyszerûsített foglalkoztatásról* 21910 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 118. szám 2010. évi LXXV. törvény az egyszerûsített foglalkoztatásról* 1. (1) E törvény szabályai szerint, egyszerûsített módon létesíthetõ munkaviszony (a továbbiakban:

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok

A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok Dr. Borsy János ügyvéd 2012 / 24 A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok Köztudottan július 1. napján életbe lépett az új Munka Törvénykönyve (Mt.), azonban annak bizonyos szakaszai csak

Részletesebben

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok dr.henczi Lajos, dr. Horváth István, dr. Molnár-Hidassy Dóra, Molnárné dr.balogh Márta Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok TARTALOM Előszó I. A munkaerőpiac szereplői 1. Piac 2. Munkaerőpiac 2.1 Munkaerő-kereslet

Részletesebben

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE 2015. január 1-jétől nem terjed ki a biztosítási kötelezettség az Szja tv. 1/B. hatálya

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

Álláskeresési Tanácsadó Füzet Álláskeresők részére

Álláskeresési Tanácsadó Füzet Álláskeresők részére Álláskeresési Tanácsadó Füzet Álláskeresők részére Az összeállított anyag a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által elnyert TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0008 kódszámú Összefogás Kőbánya családjaiért

Részletesebben

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

2010. évi LXXV. törvény

2010. évi LXXV. törvény Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról 1. (1) E törvény szabályai szerint,

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2010. augusztus 1-jétől

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2010. augusztus 1-jétől Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2010. augusztus 1-jétől Egyszerűsített foglalkoztatásra 2010. augusztus 1-jétől a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) rendelkezései szerint létesíthető

Részletesebben

A DIÁKOK FOGLALKOZTATÁSÁNAK FONTOSABB SZABÁLYAI

A DIÁKOK FOGLALKOZTATÁSÁNAK FONTOSABB SZABÁLYAI A DIÁKOK FOGLALKOZTATÁSÁNAK FONTOSABB SZABÁLYAI Bevezető Közeledik a nyár, aktuálissá válik a diákok szünidei foglalkoztatása. Akár hónapokig tartó együttműködésről, akár egy-egy napra szóló alkalmi munkavégzésről

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról A 2011. évi CLXVII. törvény értelmében korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható

Részletesebben

2010. évi adatszolgáltatások K jelű nyomtatványok

2010. évi adatszolgáltatások K jelű nyomtatványok 2010. évi adatszolgáltatások K jelű nyomtatványok Mint ahogy azt már korábbi években is megszoktuk, idén, 2010-ben is a magánszemélyek jövedelemadójának megállapítása és ellenőrzése céljából az állami

Részletesebben

Diákok szakmai gyakorlatának teljesítése, kifizetések juttatások adó és járulékkötelezettsége. Diákfoglalkoztatás a nyári szünidőben

Diákok szakmai gyakorlatának teljesítése, kifizetések juttatások adó és járulékkötelezettsége. Diákfoglalkoztatás a nyári szünidőben Diákok szakmai gyakorlatának teljesítése, kifizetések juttatások adó és járulékkötelezettsége Diákfoglalkoztatás a nyári szünidőben Kissné Horváth Marianna Saldo Zrt. Tanulók szakmai gyakorlatának díjazása,

Részletesebben

2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról évi LXXV. törvény

2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról évi LXXV. törvény 1 / 9 2016.03.25. 14:15 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról 2015.01.01 14 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról 1. (1) E törvény hatálya kiterjed az egyszerűsített

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com Munkajogi aktualitások 2015 Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com 1 1 Egyenlőtlen munkaidő-beosztás, munkaidőkeret 2 2 A munkaidő beosztása - Annak meghatározása, a mv mikor teljesíti

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1 2015/2. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozás díj napi alapjának megállapítását érintő 2015.

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.10.27 Munkaviszony létesítése Munkaszerződés teljesítése (jogok és kötelezettségek, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól) Munkaszerződés

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2011. augusztus 1-jétől

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2011. augusztus 1-jétől Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2011. augusztus 1-jétől Egyszerűsített foglalkoztatásra 2011. augusztus 1-jétől a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) módosított rendelkezései szerint

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Cím: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Adószám: 15492526-1-42 Törzsszám: 492 522 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2017. január 01-től

Részletesebben