Hírmondó. Tiszasziget-Bécs. Kübekháza, Klárafalva és. Ferencszállás Tiszasziget a közös jövô felé. Térvári TISZASZIGET SE ÔSZI SZEZON

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hírmondó. Tiszasziget-Bécs. Kübekháza, Klárafalva és. Ferencszállás Tiszasziget a közös jövô felé. Térvári TISZASZIGET SE 2014-2015 ÔSZI SZEZON"

Átírás

1 Térvári Hírmondó Tiszasziget önkormányzat hivatalos tájékoztatója V. évfolyam 1. szám február Tiszasziget-Bécs Régi álma vált valóra sokunknak, amikor a decemberi ünnepi készülődés közepette egy fantasztikus napot tölthettünk Bécsben. Kübekháza Klárafalva Ferencszállás Tiszasziget a közös jövô felé A faluház szervezésében megvalósult kirándulás fő programja természetesen a karácsonyi vásárok látogatása volt. Tudatosan szerveztük a programot vasárnapra, olyankor sokkal kisebb a tömeg. Azt hiszem mindenkinek örök emlék maradt a csodálatosan feldíszített platánfák, a karácsonyi dallamok, a fények, a fűszeres forralt bor és puncs illata és íze! Megérkezésünk után mindenki szabadon választott, melyik vásárt nézi meg. Voltak, akik már jártak Bécsben, ők bátrabban indultak neki a belvárosnak. A csapat többsége együtt maradt és együtt néztük meg az utunkba eső parlamentet (itt készült a fénykép), majd továbbsétáltunk a Városháza előtti karácsonyi forgatagba. Ott elég sokáig elidőztünk, nem győztük megcsodálni és fényképezni a helyi árusok kézi munkáit, a szemet gyönyörködtető gömböket és a karácsonyi díszeket. Természetesen nem maradt el az emlékbögrében kapható forralt bor sem. Felkerestünk egy másik karácsonyi vásárt is, ahol mindenki beszerezte a még hiányzó ajándékokat. Még ott megfogadtuk, hogy tavasszal visszamegyünk egy városnéző túrára, amikor felkeressük Bécs híres épületeit. Fáradtan, de élményekkel gazdagon indultunk haza. A résztvevők kívánsága, hogy a későbbiekben is szervezzünk hasonló kirándulásokat, melyekre szívesen várjuk az újabb jelentkezőket! Kissné Csiszár Tímea - Kulturális munkatárs Vedres István Faluház Tiszasziget község önkormányzata január 01-től csatlakozott a közös hivatalt felállított Kübekháza, Klárafalva és Ferencszállás településekhez. Ez alkalomból február 20.-án Tiszaszigeten, a Vedres István Faluház dísztermében, Ferenczi Ferenc Tiszasziget polgármesterének kezdeményezésére, szakmai fórum megtartására került sor a négy település vezetőinek és önkormányzati dolgozóinak részvételével. A meghívott vendégek közül köszöntőt mondott Bodó Imre Szeged Járási Hivatal vezetője, Szabó Sándor Szeged Járási Hivatal törvényességi Osztályának vezetője, Fekete József Klárafalva polgármestere, Jani János Ferencszállás polgármestere és Dr. Molnár Róbert Kübekháza polgármestere. A fórumon többek közözött szó esett a közös hivatalhoz való csatlakozás előnyeiről, pozitívumairól. Kitértek a közös gondolkodás és közös munka várható értékteremtő eredményeire, amelyek megvalósulhatnak akár a hivatalok mindennapi munkájában vagy egy mikro térségi újság elindításában, de a sportban is segíthetik egymást a települések. A vendégek közül Dr. Gácsi Zoltán jegyző ismertette a közös hivatal felépítését, majd Dr. Vladiszavlyev Zsanett aljegyző részletezte Tiszasziget szerepét az új hivatali struktúrában. A fórum keretében a négy település vezetője megállapodtak abban, hogy rendszeressé teszik a közös négyes szakmai találkozókat, a kapcsolatfejlesztés, tájékozódás, közös értékteremtés és kölcsönös segítés, lehetőségeinek feltárása érdekében. TISZASZIGET SE ÔSZI SZEZON Labdarúgó szakosztályunk csapatai eredményes szerepléssel tudták le az őszi versenysorozatot. A megyei I. osztályba való feljutást követően felnőtt gárdánk imponáló magabiztossággal gyűjtögette a pontokat és az előkelő 7. helyről futhat neki a tavaszi pontvadászatnak. A keretet érő változások: Gárgyán Kristóf és Puhalák Nimród külföldi munkavállalás miatt nem tud a csapattal maradni, pótlásukra érkezik vissza Gallai Gábor, a Kelemen testvérek friss igazolások, továbbá felépült sérüléséből Frőhlich Tamás. Január első felében már el is kezdték a felkészülést, mindjárt egy deszki teremtorna győzel e m m e l. 4 ifjúsági játékos készül a bő kerettel, számos edzőmérkőzés és nagypályás téli torna szolgálja az eredményes hangolást a február 28-i rajtra. U19-es fiataljaink még előkelőbb helyről várhatják a startot, ők január 22-én kezdik az alapozást, számottevő változás náluk nem v á r h a t ó, bíztató formájukat mutatja a Plébánia vegyes csapatával kivívott ásotthalmi teremtorna 2. helyük. U15-öseinkkel január 6-tól már teremben edzünk, dobogós helyről várva az április 5-i startot, szeretnénk még feljebb lépni a tabellán! A Bozsik Programban érdekelt 3 korosztállyal is folynak már az edzések január 12-től, velük az ősszel kialakult módon 4-6 tornán veszünk részt a makói körzetben 10 héten át nagyjából március végétől június elejéig. Johan Zsolt Tiszasziget SE

2 Tiszasziget-Térvári 2 Hírmondó február Változások a szociális ellátásokban A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere évben jelentős mértékben átalakul. Az átalakítást érintő fő szabályozási elemek március 1-jén lépnek hatályba. A segélyezési rendszer március 1-jei átalakításával öszszefüggésben az állam és az önkormányzatok közötti feladatmegosztás a szociális ellátások biztosítása területén átalakul: A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal hatáskörébe kerül. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástípus állapítható meg: - a foglalkoztatást helyettesítő támogatás - az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (új ellátás, a korábban rendszeres szociális segélyre jogosultak egy része erre válik jogosulttá). Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülő aktív korúak ellátásán túl továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe tartoznak az alábbi ügykörök: - alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott ápolási szükségletre tekintettel megállapított emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díj), - időskorúak járadéka, - alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás, - egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. A felsorolt, állami felelősségi körben nyújtott szociális ellátásokon túl más ellátások nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről az önkormányzatok döntenek az ún. települési illetve rendkívüli települési támogatás keretében. A fentieken túl az önkormányzati segély is átalakul, hiszen a rendkívüli élethelyzetre tekintettel is a rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható majd támogatás. AZ EGYES ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK: 1. Aktív korúak ellátása 1.1. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban azon túl, hogy a járási hivatalok hatáskörébe kerül nem várható változás A rendszeres szociális segély március 1-jétől ebben a formában megszűnik, a jogosulti kör az átalakítást követően más ellátásokra válhat jogosulttá. Azon személyek aktív korúak ellátására való jogosultságát, akik részére március 1-jét megelőzően rendszeres szociális segélyre való jogosultság került megállapításra a jegyzőnek január 1. és február 28. között felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat eredményeként március 1-jétől a korábban rendszeres szociális segélyre jogosult személyek ellátásra való jogosultsága a következők szerint alakul: - amennyiben a felülvizsgálat során a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak számára előírt együttműködést nyilatkozatban vállalják, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra lesznek jogosultak: A nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, és az önkormányzat rendeletében foglalt feltételek szerinti jogosultak. A törvény erejénél fogva az újonnan bevezetendő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra lesznek jogosultak az egészségkárosodottak és a 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani nem tudók. Az új ellátásra való jogosultságot március 1-i kezdőnappal kell megállapítani február 28-ával meg kell szüntetni azon személy aktív korúak ellátására való jogosultságát, aki a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyek részére előírt együttműködési kötelezettség teljesítését nem vállalja. Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra való jogosultság, illetve az ellátás összegének megállapítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy az ellátás havi öszszegének számítása a rendszeres szociális segélynél alkalmazott szabályhoz képest annyiban eltér, hogy az ellátás az öregségi nyugdíjminimum 90%-a helyett 92%-áig egészíti ki a családi jövedelmet. Előreláthatólag a február hónapra járó foglalkoztatást helyettesítő támogatást és rendszeres szociális segélyt március 5-ig még a települési önkormányzatoknak kell folyósítani. A március hónapra járó április 5-ig esedékes támogatási összegek utalásáról már a fővárosi és megyei kormányhivatalok gondoskodnak majd, a járási hivatalok adatszolgáltatása alapján. 2. Lakásfenntartási támogatás és adósságkezelési szolgáltatás Ezen ellátások biztosítása március 1-jétől nem lesz kötelező, a következő kivételekkel. A január 1-jén folyamatban lévő, valamint a december 31-ét követően lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem alapján indult ügyekben a lakásfenntartási támogatást egy év helyett legfeljebb a február 28-ig terjedő időtartamra lehet megállapítani. A március 1-jét megelőző kezdő időponttal megállapított lakásfenntartási támogatás tekintetében a jogosultság határozatban megállapított időtartamára, vagy annak megszüntetéséig a február 28-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. Az önkormányzatok március 1-től a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, illetve a hátralékot felhalmozó személyek számára. 3. Méltányossági köz gyógyellátás Az ellátás biztosítása március 1-jétől nem lesz kötelező, azzal, hogy a március 1-jét megelőzően megállapított méltányossági közgyógyellátás tekintetében, valamint a méltányossági közgyógyellátással összefüggésben február 28-án folyamatban lévő ügyekben a jogosultság határozatban megállapított időtartamára, vagy annak megszüntetéséig a február 28-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. Az önkormányzatok a rendkívüli települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a gyógyszerkiadások viseléséhez. 4. Települési támogatás Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve március 1-jétől egységesen települési támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési támogatásról rendeletet alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához. A településnek a rendeletét legkésőbb február 28-ig kell megalkotnia. Dr. Vladiszavlyev Zsanett aljegyző Tiszasziget község önkormányzata anyagi helyzetét alapul véve a jövőben is törekedni fog a szociálisan rászorulók széleskörű támogatására. Ferenczi Ferenc polgármester

3 február A magán pálinkafôzés adózási szabályai Tisztelt desztilláló-berendezés tulajdonosok! január 01. napjától változik a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különböző szabályairól szóló CXXVII. törvény. E törvénymódosítás értelmében a saját fogyasztás céljából előállított magánfőzött párlat adómentessége január 1-jétől megszűnik, és amennyiben tárgyévben a magánfőző állít elő párlatot Ft/év átalányadó-fizetési kötelezettsége keletkezik. A magánfőzésre szolgáló desztilláló berendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon belül, illetve amennyiben a berendezés megszerzése január 1-jét megelőzően történt, január 15-ig kell bejelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A bejelentésnek tartalmazni kell, a nevet, lakcímet, adóazonosító jelet, a tulajdonszerzés időpontját és a desztilláló-berendezés űrtartalmát, továbbá a berendezés tárolásának, használatának helyét is, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. Egy desztilláló berendezés több személy közös tulajdonát képezi, ilyenkor a tulajdonosok választása szerint kell bármelyikük lakóhelye szerinti önkormányzathoz megtenni a bejelentést. Az adott önkormányzat értesíti a bejelentésről a többi érintett hatóságot is. A magánfőzés utáni adóbevallást évente egyszer, az átalányadófizetési kötelezettséggel együtt a tárgyévet követő év január 15-ig kell megtenni, illetve teljesíteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz től a magánfőzésre vonatkozó kedvezményes szabályokat, csak a gyümölcstermelő magánszemélyek alkalmazhatják, ezért az adóbevallásban nyilatkozni kell arról is, hogy a magánfőző, rendelkezik gyümölcstermelő területtel. Amennyiben a magánfőző tárgyévben nem állított elő párlatot a berendezésen, nem keletkezik adóbevallási és adófizetési kötelezettsége től megszűnik a jogszabály által biztosított lehetőség, hogy a magánfőző 50 litert meghaladóan vagy eladásra is előállíthasson párlatot a főzést megelőző bejelentés és normál jövedéki adómérték szerinti adófizetés mellett. Az 50 literes mennyiségi korlát túllépése esetén haladéktalanul bejelentést kell tenni a vámhatósághoz és a párlatot a vámhatósággal egyeztetett módon meg kell semmisíteni. Az átalányadózás mellett előállított párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktárnak értékesíthető, mely esetben a desztilláló-berendezés bejelentéséről és az éves átalányadó megfizetéséről kiállított önkormányzati adóhatósági igazolás igazolja a párlat eredetét. A január 15. napjáig teljesítendő bejelentéshez szolgáló nyomtatvány a ITT elérhető dr. Vladiszavlyev Zsanett aljegyző Közmeghallgatás december Szokásos éves - évértékelő közmeghallgatást tartott Ferenczi Ferenc polgármester december utolsó napjaiban, a Faluház dísztermében. Beszámolt az éves munkáról, külön kiemelve a helyhatósági választások óta eltelt időszakot. Külön beszélt az új önkormányzati társulásról, melynek keretében, Tiszasziget csatlakozott a Kübekháza Klárafalva Ferencszállás alkotta társuláshoz, ehhez kapcsolódóan előre láthatólag februárban közös kihelyezett ülésre kerül sor Tiszaszigeten. Vedres István Faluház IKSZT Tiszasziget-Térvári Hírmondó Nyugdíjas Klub 2015 A Decemberi hónap elég mozgalmas volt, feldíszítettük az adventi koszorút, majd a falu karácsonyfáját is ahol részt vettek a kézimunka szakkör tagjai és a nyugdíjasok. Részt vettünk az adventi gyertyagyújtásokon, alkalmanként sütöttünk süteményeket, amit kínáltunk a résztvevőknek. December 13-án megtartottuk évzáró ünnepségünket vacsorával egybekötve ahol tagjainkon kívül meghívott vendégünk volt Ferenczi Ferenc polgármester, akinek megköszöntük az egész évi segítséget támogatást. Nagyon szép műsort adtak elő az óvódások, amit köszönünk, és még meghívott vendégünk volt Fazakas Gusztáv Atya, aki jól érezte magát a Nyugdíjas Klub tagjaival január 12-én megünnepeltük az évnyitónkat, Pótszilvesztert 46 fővel, volt pezsgő, virsli és sok-sok süteményt, amit köszönünk tagjainknak. Tovább majd következőkben írok. Petőné Tanoda program júniusig Hivatalosan január 31.-ével zárul a szegedi székhelyű Motiváció Műhely által Tiszaszigeten működtetett és a Vedres István Faluházzal és az Önkormányzattal közösen megvalósított több mint egy és fél éve futó Tiszaszigeti Tanoda Program pályázat. Ennek keretében több mint 30 gyermek látogatta a tanórákon kívüli foglalkozásokat a hét 4 napján napi 4-6 órában. Ugyanakkor örvendetes hír, hogy a program fő bonyolítója a Motiváció Műhely egyeztetve a Faluházzal és az Önkormányzattal vállalta, hogy a gyermekeket az év végéig, azaz 2015 júniusáig végig kíséri a korrepetálást, a tanórákon kívüli foglalkozást, rekreációt, közösségi aktivitásokat magában foglaló foglalkozásokkal, ugyanolyan intenzitással, mint azt a pályázat megvalósulásának időszakában tették, tudtuk meg Balázs Ákostól, a Tiszaszigeti Tanoda vezetőjétől. A program 2015 júniusáig történő folytatásával kapcsolatos egyeztetésen Ferenczi Ferenc polgármester biztosította a Tanoda képviselőit, hogy a Faluház infrastruktúrája továbbra is változatlanul rendelkezésre áll a délutáni foglalkozásokat illetően. Megállapodtak abban 3 is hogy, amennyiben a program résztvevői újabb forrásokat tudnak biztosítani, úgy a Tanoda program ősztől megszakítás nélkül folytatódhat. A polgármester kifejtette továbbá, hogy minden megtesznek annak érdekében, hogy a megkezdett jó gyakorlat, 2015 nyarán és legfőképp az őszi iskolakezdéstől valamilyen formában folytatódjon. Erre vonatkozóan már vannak elképzelések, melyek differenciált módon, általános ifi- és tematikus klubok, kiscsoportok keretében ölelnék fel a település általános iskolás és középiskolás generációjának ifjúságával kapcsolatos, ismeretfejlesztési, számítógép hozzáférési, kommunikációfejlesztési, önszerveződési, rekreációs és kulturális - művelődési fejlesztési folyamatokat és szabadidő hasznos eltöltését célzó aktivitásokat. A lehetőségeknek, kereteknek és a részvételi igényeknek megfelelően a fiatalok többek között ifi klub, önkéntes klub, film klub, kerékpáros túra klub, csocsó és rekreációs klub, vagy társasjáték és net klub keretében találhatnák meg személyes, közösségi és kiscsoportos érvényesülési lehetőségeiket. Vedres István Faluház IKSZT

4 Tiszasziget-Térvári 4 Hírmondó február Gyertyagyújtás Kézműves Mikulás Jótékonysági koncert - Adománygyűjtés Gazdag programkínálattal és szép számú részvétellel zárta az évet Tiszasziget A ik évi Tiszaszigeti Advent gazdag programkínálattal és szép számú részvétellel zajlott településünkön. Régi és új színfoltok tették teljessé a karácsonyi várakozás idejét. Újdonság volt, és a település java részére örömmel fogadta, a falukarácsonyfa felállítását, mely hagyományteremtő céllal először került felállításra a templomtéren, így az adventi koszorúval, a felállított betlehemmel együtt szép hármast alkottak a téren. A karácsonyfa és a koszorú feldíszítése állandó önkénteseink kezdeményezésére közösségkovácsoló eseménnyé alakult át, mely a tiszaszigeti kézimunkacsoport tagjainak irányításával és tevékeny részvételével, idősebbek, fiatalok, közmunkaprogramban résztvevők, családosok, iskolások és óvodások hozzáadott munkájával alakította széppé a fát, koszorút és a tiszaszigeti betlehemet. A gyertyagyújtást az idén, előző évekhez hasonlóan településünk vezetői, a plébánia képviselői, az iskola és óvoda képviselői, valamint a civil szervezetek gyújtották, melyhez a harmadik gyertya meggyújtásánál megkülönböztetett eseményként csatlakoztak az évben kiemelkedő sport, közéleti, társadalmi eredményeket elért fiataljaink. Az egybegyűltek nagy tapssal fogadták a sportolóink képviseletében, labdarugó csapatunk vezető edzője által felolvasott karácsonyi verset, aki horvát anyanyelvűként magyarul is előadta a költeményt. A települési adventi programokhoz csatlakoztak az idén tanodás gyermekeink is, tanoda-karácsony programjukkal, melyhez kapcsolódóan a Tiszaszigeti Karitász Csoport 180 darab palacsintával járult hozzá az ünneplés teljesebbé tételéhez, így az ünneplés meglepetés palacsintapartival zárult, melyre tanodásaink meghívták a polgármestert és a helyi plébánost is. Idén a Falumikulások valamennyi 0-14 éves tiszaszigeti gyermeket meglátogatattak. A csomagokat ingyenesen az önkormányzat biztosította a mintegy 250 gyermek részére. Ez alkalommal a 0-1 év közötti gyermekek, életkoruknál fogva, nem édességet, hanem babacsomagot kaptak. A program sikeres lebonyolításáért köszönet illeti az önkéntes mikulásainkat és segédjeiket, valamint a mikulások sofőrjeit, akik az előző évekhez hasonlóan segédkeztek a mikulások és csomagok szállításában. Szent Miklós püspök az idén templomunkba is ellátogatott, és a vasárnapi szentmise keretében intelmet és dicséretet intézett gyermekekhez, felnőttekhez és a helyi plébánia jóvoltából szerény csomagot adott át Isten kicsi és nagy gyermekei részére egyaránt. A karácsonyi készülődést a 2014-es adventben, átszőtte a jótékonykodás és szeretetcselekvés is. A település életében ez idáig az egyik legnagyobb jótékonysági négyes kezdeményezése valósult meg. A Tiszaszigeti Karitász Csoport szervezésében karácsonyi élelmiszergyűjtésre és jótékonysági koncertre került sor. A lakosok nagy részvételi kedvének, bekapcsolódásának és támogatásainak köszönhetően, több mint 40 családnak jutott 8-10 kilós egységcsomagolású tartós élelmiszer, édesség karácsonykor a fa alá. A tiszaszigeti kézimunka csoport önkéntes munka keretében szerény és egyben szép kézműves alkotásokkal, valamint az adományozók részére szervezett közösségi program keretében felkínált süteményekkel viszonozta az élelmiszeradományozók nemes tettét. A kezdeményezéshez csatlakozott a helyi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat is, akik Kozák János vezetésével a Magyar Élelmiszerbank Egyesület által biztosított élelmiszerrel segítette a kezdeményezést. Ehhez kapcsolódóan az idén sem feledkezett meg az önkormányzat a településen élő 65 év felettiekről, az aktív korú ellátottakról, valamint nagycsaládosokról, akik szintén élelmiszercsomagot kaptak, melyet a polgármester és a képvelők vittek el személyesen a több mint 270 érintetthez. Az ingyenes mikulás csomagokkal együtt a négyes szeretetakció közel 400 családot-háztartást érintett valamilyen formában. A program kiértékelésekor valamennyi résztvevő, szervező, önkéntes, együttműködő partner és adományozó, azon az állásponton volt, hogy jót tenni jó. Reméljük így közösségben kicsit jobbá téve önmagunkat a programok megvalósítása mentén, kiadva magunkból a szeretetet sokfajta megnyilvánulását, több hely maradt szívünkben - lelkünkben a karácsonykor újjászületni akaró Megváltó számára, szeretet-erőt és tartalékot képezve a következő esztendőre. A kezdeményezés folytatódik, együtt és külön-külön is, a résztvevők habitusától. missziójától, elszántságától, valamint a lehetőségektől, és nem utolsó sorban a tisztelt tiszaszigeti emberek szeretet tartalékaitól és részvételi szándékától függően. Vedres István Faluház IKSZT Köszönetemet fejezem ki, minden jó szándékú és segítőkész embernek, akik idejüket nem sajnálva, anyagi áldozatokat is hozva, szebbé tették a 2014 évi adventi-karácsonyi ünnepkört. A település lakosainak nevében köszönjük az adventi koszorú feldíszítését, a falukarácsonyfát és annak ünnepi díszbe öltözését, a betlehemet, a díszek elkészítését, a szebbnél-szebb adventi koszorúkat, a KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS jótékonysági koncertet, a karácsonyi élelmiszeradományokat, a színes programokat, a sok-sok önkéntes munkát és legfőképp a rendezvényeken, liturgikus alkalmakon történő személyes részvételt, hitünk és elhatározásaik megerősítéséért és megvallásáért. Bízom benne, hogy a sok fáradozás, szeretettevékenység, közelebb vitt bennünket ahhoz a gyakorló keresztény életformához, mely tartós elhatározást jelent testvéreink, a másik ember és a közösség szolgálatához. Isten gondviselése és áldása járja át minden elhatározásunkat és cselekedetünket, hogy szándékainkkal, gondolatainkkal, szavainkkal és tetteinkkel egyaránt szolgálhassuk egymást és az újjászülető Krisztust embertársainkban és megújuló közösségünkben. Tisztelettel: Gusztáv atya

5 február Tiszasziget-Térvári Hírmondó Iskolánk eseményei December 3-án nem hétköznapi ember látogatott el iskolánkba. Hegedűs Endre Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész kápráztatott el minket nagyszerű előadásával. 5 Az előadás összetett volt: először az újszentiváni iskolások előadását tekinthettük meg. Adventi időszakban az iskolás és óvodás gyermekek együtt díszítették fel a falu közös karácsonyfáját, ami a templom előtt volt felállítva. A gyerekek maguk készítették a díszeket, amit nagy örömmel vittek és helyeztek a fára. Ezt követően jöttek a tiszaszigeti iskolások műsora. Tizenkettedik alkalommal tartották meg december 8-án a Mit tudsz Torontál vármegyéről? elnevezésű történelmi vetélkedőt Ürményházán, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete és az Ürményházi Ifjúsági Klub közös szervezésében. Részt vett iskolánkból 3 tanuló: Oláh Enikő, Széll Kriszta, Tóth Réka. Tíz csapatból a 2. helyezést érték el diákjaink. December 17-én iskolánkba ellátogatott a Pán Péter nevű együttes és egy nagyon vidám műsort adtak az alsó tagozatosoknak. Volt itt karácsonyi ének, állatos dalok is, amit együtt énekelhetett mindenki. A 2014-es évet lezártuk december 20-án, az utolsó tanítási napon, amikor a gyerekek részt vehettek reggel egy szentmisén, utána pedig egy karácsonyi műsoron. A szereplők az alsó tagozatosak voltak. Senki sem maradhatott ki a készülődésből, a próbák izgalmai alól. Mindenkinek jutott szerep és munka bőven, de az év legszebb ünnepének szebbé tételét mindenki szívesen végezte. Délutánonként még a dekorálás is zökkenőmentesen ment. Jelentkezőkben bővelkedtünk az én és azt hiszem, mondhatom a kollégám nagy örömére. Az ünnepi műsor nyitott volt a szülök, rokonok számára is. Örömmel tapasztaltuk sokan eljöttek megnézni kis apróságaikat. A nap lezárásánál mi sem tehette volna jobbá gyerekeknek, mint egy kis ajándék az iskolától. Ilyen nagyszerű élményekkel engedtük el a gyerekeket haza a jól megérdemelt téli szünetre. Minden jónak egyszer vége szakad, így a szünetnek is. De se baj, mert jobbnál jobb és érdekes programok teszik még érdekesebbé a hétköznapjainkat. Ilyen volt például január 22-én országosan megrendezett Együtt szaval a nemzet program, amiben a mi iskolásaink is részt vettek a 4-8. osztályosokig. A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük. Kölcsey Ferenc január 22-én fejezte be a Himnusz megírását és ezen a napon erre emlékezünk. Az Együtt szaval a nemzet kezdeményezés keretében öt kontinens valamennyi magyar nyelvű általános és középiskolájában elhangzott a Himnusz első versszaka, majd a résztvevők elszavalták a Szózatot.

6 Tiszasziget-Térvári 6 Hírmondó február újuljatok meg lelketekben és elmétekben (Ef 4,23) Az új esztendőben minden napunkra érvényes feladatot ad nekünk Isten - Pál apostolon keresztül: Vessétek le a régi embert, amely a megtévesztő kívánságoktól megromlott előbbi életmódja miatt! Isten felkínálja a lelki tisztálkodás, a lelki szennyes levetésének lehetőségét. Miben áll ez? Vessétek le a hazugságot! írja az apostol. Vessétek le azt, amivel hitegettétek magatokat Isten előtt. Azt, amivel egymás előtt igyekeztetek többnek, jobbnak, másnak látszani, mint akik vagytok. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek: a nap ne menjen le a ti haragotokkal. Isten meg akar szabadítani a harag, az egymással szembeni vád terhétől. Ez azonban nem csak lehetőség, hanem kötelező feladat is. Mert e nélkül nincs újrakezdés! Aki továbbviszi, megtartja haragját, vádjait, az ellenáll Isten szeretetének, parancsának, és így reménytelen helyzetbe jut. Aki lopni szokott, többé ne lopjon! olvassuk tovább. Jézus tanítása szerint, aki nem adja oda kenyeréből, italából, ruhájából, idejéből, szeretetéből azt, amit Isten a másiknak szánt, az elveszi ellopja el! Egyetlen rossz szó ki ne jöjjön a szátokon. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek! Le kell, mert lehet vetni ezeket! Nincs szükség rájuk. Isten ezek helyett sokkal jobbat akar adni. Isten gyermekének nincs szüksége a tehetetlen káromkodásra, vádaskodásra, reménytelen kesergésre, dühösségre, és nem is tarthatja meg ezeket. Aki Jézussal találkozott, és vele akar továbbindulni, az ezeket nem viheti magával. Végül, az átöltözés másik részéről ezeket mondja az apostol: újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Na, és, hogyan történjen ez? Úgy mondja az apostol hogy mondjatok igazat, mindenki a felebarátjának. Olyan szó jöjjön ki a szátokon, ami alkalmas az építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallgatják. Így a régi, tisztátalan beszéd helyén új születik! Ki-ki saját maga dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. mondja Pál apostol. Látszólag csupa elvárás, méghozzá nehéz elvárás. Azonban, amit Isten kér, az egyúttal egy ígéret is. Hiszen amiben vagyunk, amibe jutottunk, abban végig akar kísérni. Meg akarja megmutatni a hatalmát, a szeretetét. Ő maga igyekszik ezeken keresztül tiszta ruhába öltöztetni a beszédünket, az indulatainkat, az emberekhez való viszonyulásunkat. Talán nehéz elképzelni, de Jézus Krisztus önmagát adja, hogy mi ŐT ölthessük magunkra: az ő tisztaságát, az ő lelkületét és szeretetét. Legyen ilyen az új év otthon, munkahelyen, bárhol! Dr. Kereskényi Sándor református lelkész Özv. Mihály Istvánné 90 éves Özv. Mihály Istvánné 2014 decemberben töltötte 90.-ik életévét. Ebből az alkalomból Tiszasziget polgármestere Ferenczi Ferenc köszöntötte az ünnepeltet, és egy csokor virág mellett átadta a díszkötésben, az ünnepelt részére érkezett, nevére szóló miniszterelnöki köszöntőt. Özv. Mihály Istvánné nyolc éve lakik Tiszaszigeten. Egy lánya, három unokája, tíz dédunokája és egy ük unokája van. Isten éltesse Őt és családját közösségünkben sokáig. Vedres István Faluház IKSZT Személyi Jövedelem Adó BEVALLÁS ELKÉSZÍTÉSE! Forduljon hozzánk, mi segítünk Önnek, a bevallás elkészítésében! Cserébe arra kérjük, hogy adója 1%-át egyesületünknek ajánlja fel! Több éves adóbevallási tapasztalattal rendelkező szakemberek várják Önt! Időpont-egyeztetés: ; ; Adószámunk: Sziget KAP-TÁR családsegítő egyesület

7 február Tiszasziget-Térvári Hírmondó Polic Bûnmegelôzési Hírlevél Csongrád Megyei Rendôr-fôkapitányság 7 J A N U Á R Hogyan előzzük meg a zseblopások bekövetkeztét? A zsebesek általában nem alkalmaznak semmiféle erőszakot a kiszemelt dolog ellopása érdekében. Alkalmanként egyedül, többnyire azonban társakkal együtt, begyakorlott módszerekkel dolgoznak. Nagyobb tömegben, tömegközlekedési eszközökre történő fel - illetve leszálláskor lökdösődni, tülekedni kezdenek, és a szoros érintkezést kihasználva próbálják elemelni a pénztárcákat, különböző értéktárgyakat. Mások kézben tartott tárgyak (bevásárló szatyor, újság) takarásában kutatnak értékeink után, vagy esetlegesen zsebmetszés módszerével próbálják eltulajdonítani a kiszemelt zsákmányt. A figyelemelterelés, és az ellopott értékek mentése szintén jellemző bűnelkövetői magatartás lehet. Az alkalmi tolvajok a kínálkozó lehetőségeket igyekeznek kihasználni. Ilyen lehet a külső zsebben elhelyezett telefon, pénztárca; a hanyagul hátunkra vetett, esetlegesen nyitva hagyott táska; a szórakozóhelyen asztalon, széken hagyott kabát, táska, mobiltelefon stb. Vagyontárgyainkra, iratainkra igyekezzünk minden helyzetben fokozottan ügyelni! A pénztárcát, iratot, telefont ellenőrizhető, biztonságos helyre tegyük. (pl. kabát belső zsebébe, olyan zárt táskába, melyet a kézre tudunk erősíteni, vagy ruházat alatt nyakba akasztott, illetve elől hordott táskába). Ha forgalmas helyen, hosszabb időn keresztül gyanúsan viselkedő személyt látunk magunk mellett, tekintsük azt figyelmeztetésnek, és legyünk fokozottan óvatosak! Ne hagyjuk őrizetlenül a bevásárlókocsira helyezett táskánkat, kabátunkat, mert a vásárlás ideje alatt a tolvajok néhány másodperc alatt eltulajdoníthatják azokat. Hasonlóan járjunk el a szórakozóhelyeken is, hisz az ilyen jellegű bűncselekményeknél a tényleges kárérték mellett plusz kiadásként jelentkezhet az iratok beszerzésére fordított pénz és idő. Minden fűtési szezonban hallani híreket szén-monoxidmérgezés okozta halálesetekről. A következő pár sor a tüneteket, és az ellátásra vonatkozó tanácsokat foglalja össze (a Mentőszolgálat alapján): A szén-monoxid könnyebb a levegőnél, tiszta formában színtelen, szagtalan gáz. Könnyen áthatol falakon, földrétegen, mennyezeten. Keletkezhet a földgáz tökéletlen égésekor (pl. szakszerűtlenül szerelt kazánok, bojlerok, eldugult kémények esetén). A legtöbb véletlen balesetet ez okozza. De tartalmaz szén-monoxidot a kipufogógáz, széngáz, generátorgáz. A mérgezés alattomos, mert a kezdeti tünetek sokszor általánosak, sok más betegség okoz hasonló panaszokat és a szén-monoxid mérgezés is utánozhat más kórképeket. Ezért is gyakori, hogy a beteg nem gondol a mérgezésre, panaszait bagatellizálja. A gáz a légutakat nem izgatja, így akadálytalanul belélegezhető. A mérgezés sok esetben éjjel, alvás közben fordul elő és az érintettek nem mindig ébrednek fel rá. A szén-monoxid bármilyen koncentrációban belélegezve mérgezést okoz, mert 300-szor jobban kötődik a hemoglobinhoz (ez a molekula szállítja a vérben az oxigént), mint az oxigén. Tünetek (a belélegzett gáz koncentrációjától függően): Halántéktáji lüktető fejfájás, szívdobogásérzés, szédülés, hányinger, gyomorfájdalom, az alsó végtagon kezdődő, majd kifejezettebbé váló izomgyengeség, ami később bénulásba megy át. (Ebből adódik, hogy a mérgezett nem tud menekülni.) Zavart viselkedés, eszméletvesztés, görcsroham, légzésbénulás, halál. Ellátás: Abban az esetben, ha járásképtelen vagy eszméletlen beteget találunk, és szén-monoxid mérgezésre gyanakszunk, fontos, hogy a beteg ellátása során saját magunk védelmét tartsuk szem előtt. Ne lélegezzünk abból a gáztérből, ahol a mérgezést gyanítjuk! Még a helyiségbe lépés előtt vegyünk mély levegőt, lélegzetünket visszatartva szaladjunk be a szobába, nyissunk ablakot, szellőztessünk. Újabb friss levegőt véve, ezt követően p r ó b á l j u k meg kihozni a beteget. Ezt követően betegvizsgálat, amennyiben szükséges légútbiztosítás, lélegeztetés, újraélesztés. Mentőt (akár csak a gyanú esetén is) minden esetben hívjunk! Mérgezés esetén veszélyeztetettebbek a csecsemők, gyermekek, várandós anyák, az idősek és a légzési problémákkal küzdők. A szervezet toleranciaszintje a szén-monoxidra egyénenként változó (tehát nem biztos, hogy azonos koncentrációnak kitette személyek egyszerre lesznek rosszul). A téli fűtési szezonban minden különösebb előzmény nélkül kezdődő fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, hányinger esetén fel kell, hogy merüljön a szén-monoxid mérgezés gyanúja, különösen akkor, ha többen lesznek rosszul EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN! Csongrád Megyei RFK Bűnmegelőzési Osztály Rendőrségi segélyhívó: 107 Központi segélyhívó: 112 TELEFONTANÚ: 06/80/

8 Tiszasziget-Térvári 8 Hírmondó február Sertés lapocka Csirke far át Idared alma Trappista sajt Március Március 10. Magyar tejföl 12% 850g Farmer UHT tej 1,5% 1l 1099 Ft/kg 199 Ft/kg 199 Ft/kg 1049 Ft/kg 349 Ft 169 Ft COOP BEVÁSÁRLÓ NAP PROMÓCIÓ RÉSZLETEI AZ ÁRUHÁZBAN! NYITVA TARTÁS: H P: : : SZO: : : V: V: : : BEVÁSÁRLÓ NAP PÉNTEKEN! Hozza el el QR QR kóddal ellátott GDF SUEZ (gáz) és és Vodafone Mo. Zrt. (mobiltelefon) SZÁMLALEVELÉT és és fizesse be be a a díjat áruházunkban! MÁR IUS T L VASÁRNAP ZÁRVA TARTUNK. DE SZOMBATONKÉNT HOSSZABB NYITVA TARTÁSSAL VÁRJUK! ÉS MÉG SZÁMOS TARTÓSAN ALACSONY ÁRAS TERMÉK, AMÍG A A KÉSZLET TART! AZ ESETLEGES NYOMDAI HIBÁKÉRT FELELİSSÉGET NEM VÁLLALUNK, DE DE ELNÉZÉST KÉRÜNK! Kozmetika Hozd formába magad tavaszra! Vákuumos arc és testkezelésekre -15% kedvezmény március 31-ig. 411 Ft/kg Peter & Pan gitár duó Tiszaszigeten, a Vedres István Faluházban Tiszasziget Község Önkormányzata és a Somogyi Könyvtár (Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár - Szeged) között évekkel ezelőtt megkötött keret megállapodásnak, valamint az évente megújított együttműködésnek köszönhetően a Somogyi Könyvtár közvetítésével újabb ingyenes olvasásnépszerűsítő gyerekprogram került megrendezésre a Vedres István Faluházban, melynek új építésű többfunkciós szárnyában található a települési Községi Könyvtár. Ez alkalommal, december 17-én, a Peter & Pan gitár duó műsorát hallgathatták meg az óvoda nagycsoportosai és az iskola alsós tagozatai. Annyian voltunk, hogy sem a könyvtárban sem a díszteremben nem fértünk el, így a tornaterem adott otthont a népszerű együttes koncertjének. Fergeteges előadás, magyar költők megzenésített versei, a könnyűzene örök slágerei, bepillantás Karácsony titkaiba és az előadásba aktívan bevont hűséges és egyben őszintén véleményt nyilvánító gyermekközönség jellemezte a több mint egy órás programot. A Faluház, a Községi Könyvtár és a gyermekek nevében köszönjük a Somogyi Könyvtárnak és Fodor Mónika munkatársnak a megkülönböztetett figyelmet és aktivitást, amit a tiszaszigeti gyermek és felnőtt olvasásnépszerűsítésért végeznek. Vedres István Faluház IKSZT / Községi Könyvtár Aromaolajos Thai Masszázs Ft / 1 óra Időpont-egyeztetés: Bodó Judit 06 70/ Újszentiván, Rózsa út 12.

I. 2015. január 1-jén hatályba lépő, az egységes jogalkalmazást elősegítő változások

I. 2015. január 1-jén hatályba lépő, az egységes jogalkalmazást elősegítő változások TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATOK RÉSZÉRE A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. JANUÁR 1-JÉTŐL ÉS MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások

Részletesebben

Csanyi Hírmondó. M e g h í v ó

Csanyi Hírmondó. M e g h í v ó 74. szám Hírek, információk Csanytelek életéről 2013. január Csanyi Hírmondó M e g h í v ó Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere tisztelettel meghívja községünk lakosságát 2013. február 15-én (pénteken)

Részletesebben

Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban. Tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat!

Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban. Tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat! Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban Tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat! Engedjék meg, hogy ismételten első kézből tájékoztassam Önöket az önkormányzat életéről, döntéseiről

Részletesebben

TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK!

TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK! Deszk Község Önkormányzatának Lapja www.deszk.hu I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. FEBRUÁR TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK! Polgármesterségem első ciklusának új éve új irányt hozott a Deszki Hírnök életében.

Részletesebben

AGORA. szines. visszatekintñnk. Boldog Új Évet Felsôpakony! Felsôpakonyi Agora

AGORA. szines. visszatekintñnk. Boldog Új Évet Felsôpakony! Felsôpakonyi Agora szines visszatekintñnk AGORA Felsôpakonyi Agora A felsôpakonyi önkormányzat tájékoztatója XXV. évfolyam 1. szám. 2015. január Boldog Új Évet Felsôpakony! AGORA ELF B4-B1-LEV.indd 1-2 22.1.2015 9:45:24

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó. Hóvirágok, ibolyák, mennyi kedves kis virág! Telik egy szép csokrocskára minden lánynak Nők napjára.

Alsónémedi Hírmondó. Hóvirágok, ibolyák, mennyi kedves kis virág! Telik egy szép csokrocskára minden lánynak Nők napjára. Alsónémedi Hírmondó XXV. évfolyam 2. szám Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata Váraljai Barbara fotója Napsugár szól: itt vagyok!

Részletesebben

VÁMOSSZABADI Mi újság?!

VÁMOSSZABADI Mi újság?! VÁMOSSZBDI Mi újság?! 2015. március XI. évfolyam 1. szám Polgármesteri köszöntő Kedves Vámosszabadiak! Sok szeretettel köszöntöm a megújult első számának olvasóit. Mint látható, a faluújság modern külsővel

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Az elmúlt három hónap történéseiről számolok be Önöknek. Eseményekben gazdag három hónap áll mögöttünk.

Részletesebben

100 év a közösség szolgálatában Száz esztendôs a Páduai Szent Antal templom Tiszaszigeten

100 év a közösség szolgálatában Száz esztendôs a Páduai Szent Antal templom Tiszaszigeten Térvári Hírmondó Tiszasziget önkormányzat hivatalos tájékoztatója IV. évfolyam 2. szám 2014. 100 év a közösség szolgálatában Száz esztendôs a Páduai Szent Antal templom Tiszaszigeten A templom az ember

Részletesebben

Boldog Új É vet Kívánunk Polgár minden lakójának!

Boldog Új É vet Kívánunk Polgár minden lakójának! POLGÁR VÁROS HAVILAPJA 2015. január XXV. évfolyam 1. szám (274.) Élő Betlehem 4. oldal Karácsonyvárás 4. oldal Boldog Új É vet Kívánunk Polgár minden lakójának! Tóth József polgármester dr. Váliné Antal

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március Önkormányzati hírek Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SpiegelKOMPASS Civil összefogás Szociális támogatások WorkShopok Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban Arculatváltás miért is? Kiszelné Mohos Katalin, polgármester

Részletesebben

Adj innom! Arany Viktor: 2015. február xxiv. évf. II. szám. Kedves nyíracsádi lányok és nők!

Adj innom! Arany Viktor: 2015. február xxiv. évf. II. szám. Kedves nyíracsádi lányok és nők! 2015. február xxiv. évf. II. szám Adj innom! János evangéliumából a Samáriai asszony története adta az idei ökumenikus imahét fő témáját. A Krisztushívők egységét szolgáló alkalmakat Nyíracsádon február

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó. Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Alsónémedi Hírmondó. Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Hírmondó XXV. évfolyam 3. szám Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! Alsónémedi Nagyközség

Részletesebben

ÓVODAI BÁL. A tartalomból: ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES KIADVÁNYA

ÓVODAI BÁL. A tartalomból: ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES KIADVÁNYA Komposztáló ládákat osztottak 2. o. 2015. I. szám Elkészült a kerékpárút 11. o. Pezsgős újévi túra 12. o. Január BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES KIADVÁNYA ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Balatongyöröki

Részletesebben

Cserszegtomaji Krónika

Cserszegtomaji Krónika Cserszegtomaj Önkormányzatának közéleti lapja 2014. december IV. évf. 11. szám Áldott, Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet Cserszegtomaj! Tisztelt Lakótársaim, kedves Olvasó! Advent napjait éljük, az esztendő

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 6. szám 2014. NOVEMBER DECEMBER Ára: 120 Ft Írjuk együtt a Kocséri Híradót! Szeretnénk, hogy ismét felálljon egy szerkesztőbizottság, amelynek tagjai rendszeresen

Részletesebben

Adventi pillanatképek. Zsámbékon

Adventi pillanatképek. Zsámbékon zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja 2014. december www.zsambek.hu exkluzív interjú Horváth László polgármesterrel beszélgetés Horgos Zsolt alpolgármesterrel elsô adventi gyertyagyújtás és

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

Akikre büszkék vagyunk Csongrád Megyéért Emlékérem Nagy Abonyi Attilának. létre 1992ben, hogy. vaj das ág i magyar menekültek és

Akikre büszkék vagyunk Csongrád Megyéért Emlékérem Nagy Abonyi Attilának. létre 1992ben, hogy. vaj das ág i magyar menekültek és Térvári Hírmondó Tiszasziget önkormányzat hivatalos tájékoztatója Az elsô 100 nap Akikre büszkék vagyunk Csongrád Megyéért Emlékérem Nagy Abonyi Attilának A Csongrád Megyei Önkormányzat évzáró közgyűléséhez

Részletesebben

Bodrogközi. Körkép. Tisztelt Olvasók! A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás időszaki térségi hírmagazinja

Bodrogközi. Körkép. Tisztelt Olvasók! A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás időszaki térségi hírmagazinja Bodrogközi A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás időszaki térségi hírmagazinja Próbaszám - 2013. december Tisztelt Olvasók! Körkép PROGRAM A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás nevében szeretettel

Részletesebben

10. 10. 12. 14. Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.eu oldalon!

10. 10. 12. 14. Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.eu oldalon! Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának hivatalos lapja XXIII. évfolyam 23. szám Alapítva 1902-ben MEGJELENIK KÉTHETENTE ZENEBARÁTOK JÓTÉKONYSÁGI BÁL LAKCÍM NÉLKÜL A SEKRESTYÉS 10. 10. 12. 14. Amíg csak

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben

Kiszombor HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

Kiszombor HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Kiszombor HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV Kiszombor, 2015. június 30. Tartalom Bevezetés...3 Célok...3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...4 A település bemutatása...4

Részletesebben

Szákszendi. Készülődés. meg minden, hogy kifutunk időből és pénzből egyaránt. Így aztán izgalmunk hamar idegességgé válhat, örömünk

Szákszendi. Készülődés. meg minden, hogy kifutunk időből és pénzből egyaránt. Így aztán izgalmunk hamar idegességgé válhat, örömünk Szákszendi Szákszend Köz ség Ön kor mány za tá nak ha von ta meg je le nõ in for má ci ós lap ja Szákszend Község Önkormányzata 2012. december 16-án 16.00 órakor közös karácsonyi ünnepséget rendez a Faluházban,

Részletesebben

Tisztelt Udvari Krónikás Olvasók, Kedves balatonudvari és fövenyesi lakosok!

Tisztelt Udvari Krónikás Olvasók, Kedves balatonudvari és fövenyesi lakosok! Közéleti információs lap balatonudvari.hu 2015. február Bemutatkoznak a képviselők Bemutatkoznak az októberben megválaszott képviselőink. Tisztelt Udvari Krónikás Olvasók, Kedves balatonudvari és fövenyesi

Részletesebben