A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója"

Átírás

1 A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója 2014 Készítette: Luttenberger Katalin könyvtárigazgató Miszori Sándorné nyugalmazott könyvtárigazgató korábbi munkáinak felhasználásával 1

2 Az ember a könyvtárban egy nagy tőke jelenlétében érzi magát, amely kiszámíthatatlan kamatokat osztogat szüntelen. (Johann Wolfgang Goethe) 2

3 Tartalomjegyzék KÖNYVTÁRUNK RÖVID TÖRTÉNETE INTÉZMÉNYI ALAPADATOK...6 A Hegedüs Géza Városi Könyvtár adatai...6 Az intézmény szervezeti felépítése:...7 Szervezeti felépítés SZEMÉLYI ALAPADATOK, FELTÉTELEK...10 Az intézményvezető adatai AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE...14 A szolgáltatások igénybevételének időbeli lehetőségei INTÉZMÉNYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁRGYI FELTÉTELEK...17 Bútorzat...17 Technikai berendezések INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK...21 Legfontosabb alapdokumentumaink...21 Belső ellenőrzési szabályok érvényesülése a gyakorlatban; az ellenőrzések megállapításai...22 Szakfelügyeleti vizsgálat...25 Továbbképzések A SZOLGÁLTATÁS SZAKMAI JELLEMZŐI

4 Szolgáltatásaink...30 Kölcsönzések...30 Irodai szolgáltatások...43 Az állomány nagysága...50 Rendezvényeink A GAZDÁLKODÁS RENDJE...77 A könyvtár bevételei...78 Pályázatok (benyújtott és elnyert pályázatok; eredményük)...85 Fejlesztések JAVASLATOK, ÉSZREVÉTELEK

5 Könyvtárunk rövid története A régi múltra visszatekintő intézmény a Csepel-sziget egyik kiemelkedő könyvtára volt. Hiszünk benne, hogy bár megváltozott formában - továbbra is jelentős szerepe lesz a térség kulturális életében. A Csepel Autógyáron belül jött létre, 1950-ben. Az idei évben 64. évébe lépett! 1961-től a Csepel Autógyár dolgozói által épített, a kor elvárásainak megfelelő, szép és korszerű Művelődési Központban működött, egészen 1996-ig. Ebben az időszakban már területi, szinte regionális központként ellátta a környezetét könyvtári alapszolgáltatásokkal. Legnagyobbrészt már akkor is Szigethalom lakói használták ban privatizálták az épületet: a könyvtár fedél nélkül maradt. A rendkívüli nehéz és kétségbeejtő helyzetben Szigethalom önkormányzata nyújtott segítséget: épületet biztosított; majd 1997-ben felvállalta a könyvtár további működtetését, mely 1998-tól ténylegesen is a település intézménye lett. Rendkívüli tettével megmentette a gyűjteményt a teljes széthullástól, mely pótolhatatlan veszteség lett volna. Szigethalom gazdagabb lett egy a közös jövőt jól szolgáló létesítménnyel ben Szigethalom várossá válásakor, az országban a könyvtárak között egyedüliként felvettük Hegedüs Géza nevét.

6 1. Intézményi alapadatok A Hegedüs Géza Városi Könyvtár adatai Neve: Hegedüs Géza Városi Könyvtár Címe: 2315 Szigethalom, József A. u. 59. Telefonszám: / Fax: / web-lap: facebook: Hegedüs Géza Városi Könyvtár

7 Az intézmény szervezeti felépítése: A könyvtár a tevékenységét a közgyűjteményekre vonatkozó jogszabályok alapján látja el. (A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény, valamint a 9/2001. (VI.15.) helyi közművelődési rendelet alapul vételével.) A könyvtár élén az igazgató áll. Az intézményt képviseli, munkatársai közvetlenül az ő irányítása alatt dolgoznak. Az igazgatói feladatokat távollétében az olvasószolgálatokért felelős helyettes látja el. Konzultációs kötelezettséggel jogosult tárgyalni és dönteni az igazgatói jog- és hatáskörbe tartozó kérdésekben, a személyzeti és munkaügyi döntések kivételével. Könyvtárosok Feladatuk a könyvtári tájékoztatás, az intézmény használóinak ellátása könyvtári dokumentumokkal, kiemelten a 14 éven aluli gyermekekkel való aktív foglalkozás. Továbbá: - felnőtt- és gyermek olvasószolgálat, - javaslattétel az állomány gyarapításában, törlésében, - az állomány mindennapi gondozása, - az állományba beszerzett új könyvek feldolgozása, - számítástechnikai munka: számítógépes katalógus építése, az internet-részleg működtetése (e-magyarország pont), - a könyvtár népszerűsítése (a Szigethalmi Híradó oldalain, a weblapon, facebook közösségi oldalon),

8 - rendezvények szervezése és lebonyolítása (író-olvasó találkozók, irodalmi műsorok, rendhagyó órák, csoportos foglalkozások, kézműves foglalkozások), - egyes városi programokban való aktív részvétel (pl. városnapok, szavalóverseny, filmklub stb.), - esetenként ajánló bibliográfiák készítése: Kisegítő, technikai munkatárs Új elnevezése: műszaki, fenntartó alkalmazott. Fő feladata: a könyvtár külső és belső környezetének napi rendben tartása (és az építkezéssel összefüggő egyéb teendők) a körülményektől függő mértékben és gyakorisággal, de mindig nagy gondossággal. A munkakörök részletes leírását a Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. függeléke tartalmazza.

9 Szervezeti felépítés X : a feladat első számú felelőse x : a feladatvégzésbe bevont munkatárs Feladat I T Felnőtt Gyerme Állomá F Számítá Kisegítő g á olvasó- k ny- e s- tevékenység a j szolgál olvasó- gyarapít l technik z é at szolgál ás d a g k a o l t z g á t o s a z t á á s at o s Igazgató Könyvtáros 1. Könyvtáros 2. Könyvtáros 3. Könyvtáros 4. Könyvtáros 5. Technikai munkatárs X x x x X x x X X X x x X x x x x x x x X x x x x X x x x X x x X

10 2. Személyi alapadatok, feltételek Az intézményvezető adatai 2012-ben intézményvezető váltás történt január 15-ig Miszori Sándorné töltötte be az igazgatói tisztséget. A jogelőd intézményt (Csepel Autógyár Művelődési Központ Könyvtára) is tekintve, 45 évig volt a könyvtár munkatársa és 37 éven keresztül vezette könyvtárunkat, nagy szakmai tapasztalattal és rendkívüli munkabírással, szakmai és közösségi berkekben egyaránt elismerésre méltóan. Nyugdíjazását követően pályázatot írt ki a tisztség betöltésére a képviselő-testület, mely első elbírálásakor sikertelen volt. A második pályázati fordulón azonban már döntés született az új vezető személyéről július 1-től Intézményvezető neve: Luttenberger Katalin Elérhetősége: / A helyettesítés jogköre a december 18-i testületi ülésen elfogadott új, január 1-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint körülhatárolt és személyre vonatkozóan kinyilvánított: A helyettes neve: Szabó Zsuzsanna Elérhetősége: /

11 Az intézményben dolgozók összlétszáma : 7 fő (Álláshely 6,5; 2 fő ugyanis 6 órás részmunkaidős) Név: Miszori Sándorné Beosztás: nyugalmazott Iskolai végzettség: Munkaidő: főiskola teljes 8 órás január 16-tól nyugdíjas Luttenberger Katalin könyvtárigazgató július 1-ét megelőzően könyvtárigazgató főiskola teljes 8 órás könyvtáros főiskola teljes 8 órás könyvtáros főiskola teljes 8 órás megbízott könyvtárigazgató Dusza Gabriella 3. létszámleépítés miatt munkaviszonya megszűnt október 31-el Miszori Hajnalka 4. munkaviszonya május 1-el megszűnt Vékonyné Szoboszlai Éva 5. munkaviszonya megszűnt Segédkönyvtáros október 31-el 6. Szabó Zsuzsanna 7. Oroszi Hanna intézményvezető helyettes segédkönyvtáros felsőfokú szakvégzettség felsőfokú szakvégzettség felsőfokú szakvégzettség teljes 8 órás teljes 8 órás teljes 8 órás Verebély Éva 8. létszámleépítés miatt munkaviszonya megszűnt szeptember 16-al Kaszab Rita munkaviszonya megszűnt alkalmazott műszaki, fenntartó július 1-től alkalmazott létszámleépítés miatt munkaviszonya megszűnt 12. műszaki, fenntartó június 30-al Tóth Anikó Szilágyi Andrea 11.. könyvtárosasszisztens Kozik Anikó szeptember 6-tól műszaki, fenntartó alkalmazott középfokú szakvégzettség teljes 8 órás részmunkaidős, érettségi érettségi érettségi 6 órás lett július 1-től részmunkaidős 6 órás részmunkaidős, 4 órás emelt szintű, könyvtáros sikeres nyelvvizsga után főiskola teljes 8 órás

12 középfokú Inczéné Molnár Ágnes 13. munkaviszonya megszűnt könyvtárosasszisztens augusztus 20-tól Fejes Péter szeptember 1-től Estók-Iványi Rebeka szeptember 1-től szakvégzettség és játszóház vezetői részmunkaidős 6 órás végzettség könyvtárosasszisztens középfokú 8 órás részmunkaidős könyvtárosasszisztens középfokú 6 órás szeptemberétől 2 fő kulturális közfoglalkoztatott is dolgozik a könyvtárban, de foglalkoztatásuk 2015 február végén le fog járni. A szakmai létszámnorma a leépítések miatt az országos átlag alá csökkent. Az IFLA (International Federation of Library Associations = Könyvtári Egyesületek Nemzetközi Szövetsége) szellemében az ajánlás szerint -3 az eltérés. (Ennyivel kellene többen dolgozni a lakosok létszámarányában; a feladatok bővülése és az alapterület növekedése indokolna ennyivel több státuszt pluszban.) Egyre jobban megérezzük, hogy kevesen vagyunk. Az elmúlt 3 év alatt 4 haláleset történt két munkatársunk családjában (ebből 3 a nyári szabadságolások alatt). Munkájukat, ahogy tudták, elvégezték, de nagyobb fokú odafigyelésre volt szükség a többiek részéről is, hogy ebben a nehéz helyzetben támogatni tudjuk őket. Természetesen a kórházba járást, a temetések intézését lehetővé tettük számukra, úgy, hogy nem kellett visszahívni senkit sem a jól megérdemelt pihenéséről. A szakképzettség aránya még elfogadható: 6 könyvtáros közül 1 főnek főiskolai, 1 főnek remélhetőleg a közeljövőben érvényesített főiskolai, 2 főnek felsőfokú (emelt szintű OKJ képesítés) és 2 főnek még nincs szakvégzettsége. Az utóbbi 2 főből az egyik (Fejes Péter) 2015-ben kezdi el segédkönyvtárosi tanulmányait (OKJ képzés), a másik munkatárs esetében ugyanennek a képzésnek a kezdete várhatólag év januárja lesz. (Estók-Iványi Rebeka jelenleg óvodapedagógiai főiskolai tanulmányait folytatja.)

13 Az elmúlt években nagy mozgás volt a munkatársak között. Először a kötelező létszámleépítés miatt veszítettünk el több jó kollégát, majd 2013-ban és 2014-ben az iskolai könyvtárak csábították el a régi munkaerőinket. A közalkalmazotti bértábla 6 éve nem emelkedett. Így fordulhat elő, hogy a fiatal kolléga és a 20 évvel idősebb, hasonló iskolai végzettségű munkatársunk között bruttó Ft bérkülönbség sincs. Átlagkönyvtáros (tehát aki nem kap vezetői pótlékot és/vagy családi adókedvezményt) nem visz haza nettó Ft-ot sem, így nehéz a jó munkaerőket a pályán tartani. Sajnos, a jó munkát jutalommal sem tudjuk honorálni. Pár éve a bérmegtakarításunk jelentős összeget tett volna lehetővé erre a célra, hiszen jóval kevesebben végeztük el ugyanazt a feladatot, akkor az önkormányzat nehéz anyagi helyzete nem tette lehetővé ennek kifizetését jutalomképpen. Jutalmat ebben az ötéves ciklusban, melyet beszámolónk felölel, egyáltalán nem tudtunk fizetni. 3 évente kötelező béremelés van, elenyésző összegben, viszont ezzel automatikusan csökkentik az eddigi munkáltatói döntés alapján adható bérkiegészítést, tehát az érintett dolgozók bére még ilyenkor is stagnál. Az iskolai könyvtárakban is a közalkalmazotti bértábla működik, de kedvezőbb a munkaidő, nincsenek a dolgozók estig, nem dolgoznak szombaton, a szabadságuk pedig több: így az összes iskolai szünetet otthon tudják tölteni. Ameddig a bértáblát országos szinten nem rendezik, esélyünk sincs stabil csapatot kialakítani, bár erre nagyon nagy igény lenne az olvasók részéről! Megszállott könyvtárosaink: Luttenberger Katalin 1986 óta, Szabó Zsuzsanna 2004 óta tagja a csapatnak. Oroszi Hanna 2011-ben érkezett hozzánk. A többiek az elmúlt években folyamatosan cserélődtek. Amikor egy-egy kolléga úgy döntött, hogy elhagy bennünket, állását hetekig-hónapokig nem tudtuk betölteni. Próbáltunk helyettesítésre nem könyvtáros végzettségű - dolgozókat felvenni (könyvtáros nem is jelentkezett az általunk felajánlott bér/munkaidő/munkaelvárás kapcsán), de ezzel időnként csak megnehezítettük saját munkánkat. Az új embereket be kellett tanítani, munkájukat folyamatosan ellenőrizni, a hibáikat javítani kellett.

14 3. Az intézmény munkarendje A dolgozók munkarendje a könyvtári nyitvatartási időhöz igazodik: A szolgáltatások igénybevételének időbeli lehetőségei hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat szünnap óráig nyitva 9 19 óráig nyitva óráig nyitva 9 16 óráig nyitva 9 14 óráig nyitva (nyári időszakban, július és augusztus hónapokban csak a szombati nyitvatartás marad vasárnap el!) szünnap Ez heti 36 óra nyitva tartást jelent. A műszaki, fenntartási dolgozó a nyitást megelőzően végzi el a feladatait. A hétfői szünnapon tudják a munkatársak a szabadnapjukat kivenni a szombati nyitva tartás és az egyéb napokon végzett plusz munka ellenében. Több esetben erre sem került sor, a rendezvények, sürgős könyvtári szakfeladatok és az építkezés miatt. A többi napon is adódott olyan helyzet, hogy pl. csoportos foglalkozások, rendezvények és egyéb ellátni valók, más helyi intézmény munkájában, programjában való részvétel miatt, valamint a szerdai egész napos nyitva tartásból adódóan, 8 órát meghaladóan dolgoztak a könyvtárosok. Ezek híján a munkarend délutáni műszakban 11-től 19 óráig, a délelőtti 8-tól 16 óráig, szombaton pedig 8-tól 14 óráig tart.

15 Az országos munkanap áthelyezések lehetőségeivel élni szoktunk, mértéktartóan. Például karácsony és újév között mindig nyitva vagyunk. Ez azért is fontos, mert sok, a könyvtár szolgáltatásaival élő ember ilyenkor van szabadságon, illetve ilyenkor van az egyetemeken és főiskolákon, egyéb oktatási intézményekben vizsgaidőszak. Így kinek-kinek saját egyéni szükségletei végett módjában áll felkeresni a könyvtárat. Már évekkel ezelőtt felmerült az igény a hosszabb nyitva tartásra. Ezt figyelembe vettük, s így a 30 órás szolgáltatási időnket összességében 6 órával megnöveltük 2009-ben. Heti 36 órában szolgáljuk a könyvtárhasználókat. A szerdai napokon a teljes, egész napos nyitva tartás nagy munkaszervezést kíván tőlünk, különösen a jelenlegi helyzetben, mivel kevesebben vagyunk. 4. Intézményi együttműködések Könyvtári eszközeinkkel nagy mértékben segítjük a település oktatási intézményeinek a munkáját. Óvodás, iskolás csoportokat fogadva bemutatjuk és kedvet ébresztünk a gyermekkönyvtár használatához. Részt vettünk és a jövőben is részt kívánunk venni az első osztályosoknak szervezett gólyanapokon, ezzel mintegy megerősíteni a kisgyermekek és szüleik tudatában egyaránt a könyv, a könyvtár jövőjüket érintő, az ismeretszerzésben betöltött fontos szerepét.

16 Az iskolai versenyek zsűrizésében is rendszeresen részt veszünk. (Pl. Himnusz és Szózatmondó szavalóverseny.) 2012-ben első ízben a kistérségi Ki Mit Tud-rendezvényen. A Városi Szabadidőközponttal, mint a másik kulturális alapintézménnyel igyekszünk együttműködni lehetőségeink szerint. Közös összefogással valósítottunk meg néhány rendezvényt, például: a városi szavalóverseny döntőjét, zsűrizéseket. A Filmszakadás Filmklub keretén belül többször volt közös vendégünk Dr. Hidán Csaba László. A szakmai intézmények közül kapcsolatot ápolunk a Pest Megyei Könyvtárral és a közelünkben működő könyvtárakkal. A dunaharaszti, a csepeli Sétáló utcai és a ráckevei Skarica Máté városi könyvtárakkal van konzultációs, tapasztalatszerzési szinten kapcsolatunk! (A szigetszentmiklósi, a taksonyi és a tököli könyvtárral ez esetleges.) Dunaharasztiról könyvtárközi kölcsönzéssel rendszeresen hozunk olvasóink kívánságait teljesítve dokumentumokat. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári osztályától, jogtanácsosától is kértünk és kaptunk útbaigazításokat, iránymutatásokat a munkánkhoz. Sajátos könyvtári eszközeinkkel csatlakoztunk a környezetvédelmi zöldprogramhoz. (Könyvajánlással: Madárvédelemmel foglalkozó könyveink című kisbibliográfia, valamint a témával foglalkozó folyóiratokkal.) A hulladékokat már régóta szelektíven gyűjtjük. A könyvtárban elhelyezett, lemerült szárazelemek összegyűjtésére szolgáló mini konténer a lakosság részére is elérhető szelektív gyűjtési forma.

17 5. Tárgyi feltételek Bútorzat A könyvtár bútorzatának nagy része év előtti régi korszakából származik. (Csaknem 6 évtizedes bútorok, pultok, fémállványok, olvasói asztalok, kisasztalok). Sokukat még a Csepel Autógyár asztalosai és lakatosai készítették önkéntes munkával. Kivétel ezek alól az ülőbútorok nagy része, amelyeket a szigethalmi átköltözésünk után részben saját bevételből, részben pályázaton nyert pénzből vásároltunk. (A 138 db ülőbútorunkból 90 db így a megfelelő, a többi éppen csak elfogadható.) A gyermekkönyvtári ülőkéket önerőből sikerült részben megújítani és így elfogadhatóvá varázsolni. A jelenlegi kibővült területű gyerekkönyvtárba játszószőnyeget tudtunk beszerezni a könyvtárunkat kiemelkedően támogató szomszédaink, Dr. Bokor Péter és Dr. Bokor Péterné adományaként. A könyvállványok is az évek során kevésnek bizonyultak a növekvő állományhoz, így ezeket is több részletben gazdagítottuk pályázati forrásból ben a dologi kiadásokon belül újabb polcanyagot vásároltunk, gondolva a közeli jövőben esedékes ideiglenes átköltözésünkre az öreg részből a már elkészültbe ban pedig a beruházási kiadásokon belül szereztünk be polcanyagot, a bővülő gyermekrész berendezéséhez. Az új könyvtár végső birtokbavételekor azonban ezek sem lesznek elegendőek. Hiszen nemcsak az a probléma, hogy rendkívül tömöttek a polcaink, hanem az is, hogy sok könyv már sehol nem fér el. Sem a polcon, sem a jelenlegi épületben. (A tetőtérben a papírdobozokból túlnyomórészt már kicsomagoltuk könyveinket. Ezeket az új raktári részben a szabadpolcos részlegekből kivont régi fapolcok felhasználásával tudtuk végre polcon elhelyezni. (Korábban kénytelenségből a földre terített papírokra kupacolva kellett tárolnunk valamennyit.) Sajnos jelentős mennyiséget még továbbra is dobozolva kell tárolnunk.

18 Ez volt a múlt: földön tárolva és Majd részben polcra kicsomagolva bedobozolva a könyveink. A dobozokból....és végre polcra kerülhet a földön tárolt sok könyv.

19 Technikai berendezések A könyvtár túlnyomórészt ezekkel jól felszerelt, habár ezekből sok már régi: megérett a selejtezésre, amortizálódtak. A évben új fényképezőgépet vettünk elhasználódott régi készülékünk helyett, rendezvényeink megfelelő dokumentálásához. Régi tervünk szerint projektort szereztünk be programjaink gördülékenyebb lebonyolításhoz. (Ezt régen rendszeresen kölcsönözni kellett más intézményektől.) Videokameránk elavult technológia, sajnos a hozzá szükséges mini szalagot már nem is lehet beszerezni. Modernebb eszközre lenne szükségünk. A következőkkel rendelkezünk: - színes másológép - nyomtatók (fekete-fehér és színes) - CD-s rádió - kazettás rádió - music-center - fényképezőgép - videokamera - diavetítő - mikrofon, mikrofonállvány, erősítő berendezés - fax-készülék - spirálozógép - vágógépek - laminálógép Jelenleg 3 számítógép áll az internetezők rendelkezésére és 1 katalóguskereső munkaállomás. A munkatársak mindennapi tevékenységét szolgálja 5 számítógép. (4 az olvasószolgálati pult közelében, 1 a tetőtérben az ajándékozott könyvek nyilvántartásba vétele végett.) Ezen szolgálati munkaállomások között is vannak gyengélkedő berendezések és 2008-ban

20 beszerzett, a mindennapokban intenzíven használt gépek ezek. A évben 2 számítógépet vettünk: megújítani és kiegészíteni gépparkunkat. A korábbi évben az egyik könyvtárosi munkaállomást lehetőségünk volt lecserélni új gépre, hogy a feldolgozói munka gördülékenységét biztosíthassuk általa. Ugyancsak 2012 végén gyarapodtunk 1 notebookkal, mely hatékonyan segíti az igazgatási teendők végzését. Továbbá lehetőség volt egy új monitor beszerzésére, így egy addig kölcsön kapott eszköz visszakerülhetett eredeti gazdájához. A dolgozók számára rendelkezünk 1 mikrohullámú sütővel, egy pici hűtőszekrénnyel (melyet már kinőttünk), 1 biciklivel. A takarítóeszközök tekintetében ellátottságunk a jelenlegi helyzethez viszonyítottan kiegyenlített. Egy kis teljesítményű, tartalékként kezelt porszívó mellett napi használatú az ipari célokra megfelelőbb, 2010-ben beszerzett gép. A megnövekedett terület rendben tartásához szükséges volt még egy gép, melyet 2014-ben vásároltunk meg. Leginkább a számítógép-park fokozatos lecserélése ill. a szerverszoba kialakítása, az ide vezető hálózat kiépítése lenne kívánatos.

21 6. Intézményi dokumentumok Legfontosabb alapdokumentumaink 1.) Alapító Okirat januárjától egységes szerkezetben (356/2010.(XII.16.) Kt Határozat) amely a legfontosabb adatainkat, tevékenységünket, költségvetési típus szerinti besorolásunkat tartalmazza. Ezt váltotta fel a december 18-án elfogadott, január 1-től hatályos Alapító Okirat egységes szerkezetben (614/2012(XII.18.) Kt. Határozat). 2.) Szervezeti és Működési Szabályzat (293/2009. (IX.24.)Kt. Határozat) a feladatainkat, hatáskörünket, a használati szabályzatot, az állományalakítást, állományvédelmet, feltárást és elhelyezését foglalja magában. Helyette életbe lépett a január 1-től hatályos december 18-án elfogadott (615/2012 (XII.18.)Kt. Határozat) új, módosított SzMSz. Mellékletei : 1. A Hegedüs Géza Városi Könyvtár küldetésnyilatkozata 2. Gyűjtőköri szabályzat 3. Szervezeti felépítés Elkülönített függelékek : Munkaköri leírások

22 Könyvtárhasználati szabályzat Kulcshasználati szabályzat Bélyegzőhasználati szabályzat Pénzkezelési, gazdálkodási és ügyirat-kezelési szabályzat Az állományellenőrzés, leltározás, selejtezés szabályzata Tűz-, munka- és környezetvédelem szabályzata Továbbképzés, beiskolázás, telefonhasználat, szabadságolás és egyéb különböző juttatások szabályzata Az elkülönítés célszerűsége az, hogy változtatás, módosítás esetén az SZMSZ-től függetlenül rugalmasan módosíthassuk. Szakmai programjainkat az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiadott Országos könyvtárfejlesztési stratégia alapozza meg. Emellett a szentendrei Pest Megyei Könyvtár, mint módszertani központ útmutatásai is fontos szerepet töltenek be a munkánkban. Belső ellenőrzési szabályok érvényesülése a gyakorlatban; az ellenőrzések megállapításai A belső ellenőrzést elsősorban az igazgató és a kijelölt helyettes aki egyben az olvasószolgálatot felügyelő könyvtáros is - látja el. Alapja elsősorban az 1.,2., 4. és az 5. függelék. Az olvasószolgálatot felügyelő kollégával együtt rendszeresen ellenőrizzük a könyvtári tevékenység különböző szakterületeit, a függelékekben szabályozottak érvényesülését, a kölcsönzést, az olvasók kiszolgálását, a könyvtári rendet. Ügyelünk arra is, hogy tiszta, esztétikus környezet fogadja látogatóinkat.

23 Naponta és szükség szerint adunk a dolgozók számára munkával kapcsolatos eligazításokat. Szúrópróbaszerűen ellenőrizzük a kölcsönzési és az egyéb adminisztrációt. Az igazgató és az erre kijelölt munkatárs a pénztárnaplót naponta vezeti, a házipénztárt hetente többször ellenőrzi. A nagy gondosságot, pontosságot igénylő gazdasági munkát 2009 óta az igazgatóhelyettes végezte, 2012-ben ez az igazgató feladatai között szerepelt. (Ez az összetett feladat is sok ellenőrzési momentumot tartalmaz!) A Szikla programban a könyvek feldolgozásának minőségét, a számítógépes katalógus készítését az igazgató ellenőrzi. (Ezeknek a munkafolyamatoknak egy részét feldolgozás, adatmódosítások stb. - az igazgató maga is végzi.). A hagyományos cédulakatalógus tételeinek elirányítását, szétosztását a munkatársak részére, további munkafolyamatok megtételéhez a könyvtárigazgató végzi. Az ellenőrzéssel megbízott könyvtárosunk ráadásként a nyitvatartási napokon az állománygondozás pontos véghezvitelét is figyelemmel kíséri. Az olvasószolgálatban tanácsadással, tájékoztatással segítjük a minőségi munkát. Az ellenőrzés célja egyfajta továbbfejlesztő értékelés. A selejtezéseket, állományellenőrzéseket az ide vonatkozó rendelet szerint elvégezzük ben is folytatódott a könyvtári állomány felfrissítése: folytattuk az állomány módszeres átellenőrzését a példányállapotok és példányszámok tekintetében. Az avult tartalmúakat, a fölös példányokat és a rossz állapotú könyveket kivontuk a forgalomból. Utóbbiak közül a tartalmában még jelentős szellemi értéket hordozókat antikváriumból pótoltuk, a kereskedelmi értéktől méltányosabb antikváriumi áron. Ezeket a munkafolyamatokat eddig a gyermekrészleg állományában és a felnőtt szépirodalmi gyűjteményben végeztük el. A

24 felnőtt- és gyermek szakirodalmi állományt is ugyanezzel a módszerrel kívánjuk megújítani, ennek folyamata elindult 2014-ben. Két példa a sokból: a szakadt, elhasznált példányokat ilyen és hasonló, a képen látható jó állapotúra igyekszünk lecserélni. Az olvasóktól ajándékba kapott könyveket is átvizsgáljuk és ha jó állapotúakat találunk közöttük, élünk a csere lehetőségével. Ez a munka nem helyettesíti az állományellenőrzést, mely 2002-ben volt utoljára teljes körű. A legutóbbi (2008-as) leltározás részleges volt az építkezés miatt. Újból teljes körűt nem is tudtunk volna megoldani, mivel a könyvállományunk jelentős része területileg igen szétszórtan, viszonylagos rendezettségben, részben még dobozban összecsomagolva raktározott, jelenleg is.) A következő állományegységek kerültek ellenőrzésre: Gyerek kézikönyvtár Diafilmek és diakockák, videók, CD-k Hanglemezek Segédkönyvtár

25 Emellett a kisértékű tárgyi eszközöket is leltároztuk a fenntartó útmutatása szerint. (Annak ellenére, hogy 2 évenként szükséges, minden évben így 2014-ben is elvégeztük.) A nagyértékűeket (gépeket, berendezéseket, felszereléseket) minden év végén leltározzuk. Ezt is elvégeztük. A leltár eredményeit jegyzőkönyv rögzíti. A könyvállomány vonatkozásában a következő leltár ismét teljes körű lesz; azonban az időpontját nem tudjuk előre kitűzni. Nagy valószínűséggel csak a könyvtári építkezés teljes befejeződése után kerülhet erre sor! A különböző dokumentumok friss beszerzéseit egyedi címleltárkönyvekben rögzítjük. (tételenként, kötetenként). Ez a munka a feldolgozással foglalkozó könyvtáros feladata. (Szállítmányonként az igazgató ezt is ellenőrizte.) A szállítmányokat az összesített leltárkönyvekben az igazgató vezeti, az egyedi leltárkönyvek kontrolljaként. Szakfelügyeleti vizsgálat Utoljára október 18-án átfogó, mindenre kiterjedő szakfelügyeleti vizsgálat zajlott le. (Bariczné Rózsa Mária volt a szakfelügyelőnk.) Nagyon csekély kritikát kaptunk. Az utóvizsgálatra november 18-án került sor. (Dr. Kovács Csilla) Továbbképzések A kezdeti években lényegesen több lehetőség volt a dolgozók szakmai fejlődésére, akkor még volt anyagi támogatottsága a továbbképzési programnak. Amíg érvényben volt a 7 éves továbbképzési terv, ennek keretében egyik dolgozónk megszerezte a felsőfokú képesítést. Másik könyvtárosunk, - aki addig csak könyvtárosasszisztensi végzettséggel rendelkezett -, 2011-ben befejezte felsőfokú tanulmányait.

26 Jelenleg semmiféle anyagi lehetőség nincs a továbbképzések segítésére, kizárólag önfinanszírozásban valósítható meg. Pedig továbbra is nagyon fontos lenne, hogy képzett szakemberek lássák el a kulturális szolgáltatást a könyvtárban. Jelenleg a könyvtárosi munkakörben foglalkoztatottaknak 2 fő kivételével (1 fő 2015-ben kezdi a szakirányú emelt szintű OKJ segédkönyvtárosi képzést, 1 fő pedig óvodapedagógiai főiskolai tanulmányait folytatja) felsőfokú végzettsége van. A szakképzettség aránya így még jónak mondható. (A középfokú könyvtárosi képzés már 2009-ben megszűnt; elemi követelmény a felsőfokú (emelt szintű) szakvégzettség. Ennek a követelménynek munkatársaink alapvetően a legtöbben eleget tettek, megfelelve az országos szakmai elvárásoknak is.) Sajnos a szakképzésre fordítandó díjak olyan magasak, hogy az egyre csak stagnáló munkabérből munkáltatói támogatás nélkül ez elvileg nehezen, gyakorlatilag sehogyan sem felvállalható. Központi költségvetésből már évek óta nem folyósítanak szakképzési hozzájárulási keretet. A létszámcsökkenés nyomán megnövekedett terhek ellenére igyekeztünk több szakmai programon, előadáson, továbbképzésen, városi rendezvényeken is részt venni, különböző helyszíneken; 2014-ben az alábbiak szerint: Luttenberger Katalin: Magyar Kultúra Napja ünnepi est ( ) Városi Szabadidőközpont Pest Megyei Könyvtárosok értekezlete ( ) Gödöllő Gyermekvédelmi jelzőrendszer-konferencia ( ) E-Magyarország Workshop előadás ( ) MKE Olvasószolgálatos Műhelytalálkozó ( )

27 Cegléd Majális könyvtári pavilon ( ) Városnap könyvtári pavilon ( ) Gólyanap VSZK ( ) Október 23. ünnepi műsor AMME kiállítás ( ) Balázs Gergely hegedűművész előadása ( ) Kistérségi Pedagógiai konferencia ( ) Széchenyi István Általános Iskola Gyermekkönyvtáros Műhelytalálkozó ( ) Óbudai Platán Könyvtár, Goldberger Textilmúzeum Szabó Zsuzsanna: Musical-est ( ) Városi Szabadidőközpont Kócza Józsefné olvasónk temetése ( ) Széchenyi Gálaműsor ( ) Majális könyvtári pavilon ( ) Zeneművészeti Intézet koncertje ( ) Polgármesteri Hivatal házasságkötőterme Dr. Békássyné Kocsis Györgyi temetése ( ) Dr. Kádár Annamária mesepszichológus előadása ( ) Városnap könyvtári pavilon ( ) Ünnepi Könyvhét ( ) Budapest, Vörösmarty tér Könyvtárosnap Vecsés ( ) Sziget Néptánc Együttes előadása ( ) Csillagászat Helytörténeti Gyűjtemény ( ) Hévizi Városi Könyvtár megtekintése ( ) Október 23. ünnepi műsor - VSZK

28 Szikla tanfolyam ( ) Vándor Éva előadás ( ) Városi Szabadidőközpont Szikla tanfolyam ( ) Színházlátogatás Édesanyák Klubjával ( ) AMME kiállítás ( ) Balázs Gergely hegedűművész előadása ( ) AMME Szavalóverseny zsűrizés ( ) Kistérségi Pedagógiai konferencia ( ) Széchenyi István Általános Iskola Gyermekkönyvtáros Műhelytalálkozó ( ) Óbudai Platán Könyvtár, Goldberger Textilmúzeum Asztrofotó Kiállítás ( ) Betlehemi Esték könyvtári pavilon ( ) Kozik Anikó Magyar Kultúra Napja Himnusz és Szózatmondó verseny ( ) Gólyanap VSZK ( ) Asztrofotó Kiállítás ( ) Oroszi Hanna Majális könyvtári pavilon ( ) Városnap könyvtári pavilon ( ) Augusztus 20-i ünnepi megemlékezés Vándor Éva előadás ( ) Városi Szabadidőközpont Szikla tanfolyam ( ) AMME kiállítás ( ) Balázs Gergely hegedűművész előadása ( )

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója 2012 Készítette: Luttenberger Katalin könyvtárigazgató Miszori Sándorné nyugalmazott könyvtárigazgató korábbi munkáinak felhasználásával 1 Az ember a

Részletesebben

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3.

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának 70/2014. (V. 19.) határozata az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi szakmai beszámolójának és 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Az év meghatározó

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az év során történt meghatározó jelentőségű

Részletesebben

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról 0 Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Az intézmény vezetője: Pálmann Judit igazgató 2015. február 20. 1 Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Az év során

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

BEVEZETŐ HELYZETELEMZÉS Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtári egység

BEVEZETŐ HELYZETELEMZÉS Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtári egység Beszámoló a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2010. július 1-jétől - 2011. július 31-ig terjedő időszak munkájáról Készítette: Tányér József igazgató 2011. augusztus Tartalom Bevezető

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató 2014. február 14. Tartalomjegyzék I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:...3 II. SZAKMAI

Részletesebben

SZERVEZETI KÉRDÉSEK:...

SZERVEZETI KÉRDÉSEK:... 1 2 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 5 1.1 AZ ÉV SORÁN TÖRTÉNT MEGHATÁROZÓ JELENTŐSÉGŰ VÁLTOZÁSOK... 5 1.2 A 2014. ÉVI FŐBB MUNKATERVI PONTOK TELJESÜLÉSE... 5 2 SZERVEZETI KÉRDÉSEK:... 5 2.1 SZERVEZETI,

Részletesebben

A DEBRECENI VÁROSI KÖNYVTÁR 2011. ÉVI

A DEBRECENI VÁROSI KÖNYVTÁR 2011. ÉVI A DEBRECENI VÁROSI KÖNYVTÁR 2011. ÉVI MUNKATERVE Összeállította:... Farkasné Gellért Erzsébet könyvtárigazgató TARTALOM BESZÁMOLÓ A 2010-BEN VÉGZETT MUNKÁRÓL...4 1. KÖLTSÉGVETÉS, GAZDÁLKODÁS...4 1.1. KIADÁSOK...4

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2013. ELVÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2013. ELVÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN ELVÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2013. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: 7400 KAPOSVÁR, CSOKONAI U. 4. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE:

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2.

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Szervezeti kérdések...4 2.1. Szervezeti, személyi változások,

Részletesebben

SOMOGY MEGYE KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER 2014 2018. ÉV SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI TERV

SOMOGY MEGYE KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER 2014 2018. ÉV SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI TERV SOMOGY MEGYE KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI TERV 2014 2018. ÉV AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: KAPOSVÁR CSOKONAI U. 4. 7400 AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: HORVÁTH KATALIN Tartalom

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2014. február

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI KÖNYVTÁR IGAZGATÓJA. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

FÖLDES KÖZSÉGI KÖNYVTÁR IGAZGATÓJA. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES KÖZSÉGI KÖNYVTÁR IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 041; 531 042 E-mail: fkonyvtar@gmail.com Iktatószám: 6001/2013. 11. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE 2015-2019

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE 2015-2019 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Módosítások jegyzéke... 3 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A stratégiai tervezés célja... 4 1.2. A könyvtár bemutatása... 4 1.2.1.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Készítette: Vadászi Istvánné Vecsés, 2015.06.15. 1/18

BESZÁMOLÓ. Készítette: Vadászi Istvánné Vecsés, 2015.06.15. 1/18 BESZÁMOLÓ 2014 Készítette: Vadászi Istvánné Vecsés, 2015.06.15. 1/18 TARTALOMJEGYZÉK 1.Bevezető... 3 2. Az intézmény személyi feltételei... 3 3.Gazdasági feltételek... 4 4. Statisztikai adatok... 5 5.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

KAPTÁR. Tokajiné Demecs Katalin. Tisztelt Ünneplők, Hölgyeim, Uraim!

KAPTÁR. Tokajiné Demecs Katalin. Tisztelt Ünneplők, Hölgyeim, Uraim! KAPTÁR XV. évf. 2. (102.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2006. Tokajiné Demecs Katalin ÜNNEPI KÖNYVHÉT MEGNYITÁSA 2006. JÚNIUS 7. Tisztelt Ünneplők, Hölgyeim, Uraim! 77. Ünnepi

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester 1026 1027 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testületi ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

A BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2014. ÉVI MUNKATERVE

A BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2014. ÉVI MUNKATERVE A BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2014. ÉVI MUNKATERVE MENTÉS MÁSKÉNT Készítette: Szádváriné Kiss Mária igazgató Te magad légy a változás, amit látni akarsz a világban (Gandhi) 1 A Biatorbágyi Faluház 2014. évi munkaterve

Részletesebben

A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL. Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné

A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL. Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné 2009 1 TARTALOMJEGYZÉK: I. BEVEZETÉS II. A KEZDETEK III. KLUBKÖNYVTÁR (1968-1997) IV. KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL SZÉKHELY: SZOMBATHELY DR. ANTALL JÓZSEF TÉR 1. IGAZGATÓ: PALLÓSINÉ DR. TOLDI MÁRTA PHD 1 Tartalomjegyzék 2. Bevezetés 2.1 Az

Részletesebben

Az Év könyvtára 2008-ban. Jelentés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2011. évi munkájáról

Az Év könyvtára 2008-ban. Jelentés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2011. évi munkájáról Az Év könyvtára 2008-ban Jelentés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2011. évi munkájáról TARTALOM KÖZÉPPONTBAN AZ OLVASÓ...3 A 2011. év újdonságai...3 A helyismereti gyűjtemény új szolgáltatásai...

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 19-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

A GVKIK ÉVES MUNKATERVE GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A GVKIK ÉVES MUNKATERVE GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT A GVKIK ÉVES MUNKATERVE GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 2013 1 1. HELYZETELEMZÉS 3 1.1. Könyvtárügy szerkezeti változásainak hatása 3 1.2. Megváltozott fenntartói feltételrendszer, strukturális

Részletesebben