A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója"

Átírás

1 A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója 2014 Készítette: Luttenberger Katalin könyvtárigazgató Miszori Sándorné nyugalmazott könyvtárigazgató korábbi munkáinak felhasználásával 1

2 Az ember a könyvtárban egy nagy tőke jelenlétében érzi magát, amely kiszámíthatatlan kamatokat osztogat szüntelen. (Johann Wolfgang Goethe) 2

3 Tartalomjegyzék KÖNYVTÁRUNK RÖVID TÖRTÉNETE INTÉZMÉNYI ALAPADATOK...6 A Hegedüs Géza Városi Könyvtár adatai...6 Az intézmény szervezeti felépítése:...7 Szervezeti felépítés SZEMÉLYI ALAPADATOK, FELTÉTELEK...10 Az intézményvezető adatai AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE...14 A szolgáltatások igénybevételének időbeli lehetőségei INTÉZMÉNYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁRGYI FELTÉTELEK...17 Bútorzat...17 Technikai berendezések INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK...21 Legfontosabb alapdokumentumaink...21 Belső ellenőrzési szabályok érvényesülése a gyakorlatban; az ellenőrzések megállapításai...22 Szakfelügyeleti vizsgálat...25 Továbbképzések A SZOLGÁLTATÁS SZAKMAI JELLEMZŐI

4 Szolgáltatásaink...30 Kölcsönzések...30 Irodai szolgáltatások...43 Az állomány nagysága...50 Rendezvényeink A GAZDÁLKODÁS RENDJE...77 A könyvtár bevételei...78 Pályázatok (benyújtott és elnyert pályázatok; eredményük)...85 Fejlesztések JAVASLATOK, ÉSZREVÉTELEK

5 Könyvtárunk rövid története A régi múltra visszatekintő intézmény a Csepel-sziget egyik kiemelkedő könyvtára volt. Hiszünk benne, hogy bár megváltozott formában - továbbra is jelentős szerepe lesz a térség kulturális életében. A Csepel Autógyáron belül jött létre, 1950-ben. Az idei évben 64. évébe lépett! 1961-től a Csepel Autógyár dolgozói által épített, a kor elvárásainak megfelelő, szép és korszerű Művelődési Központban működött, egészen 1996-ig. Ebben az időszakban már területi, szinte regionális központként ellátta a környezetét könyvtári alapszolgáltatásokkal. Legnagyobbrészt már akkor is Szigethalom lakói használták ban privatizálták az épületet: a könyvtár fedél nélkül maradt. A rendkívüli nehéz és kétségbeejtő helyzetben Szigethalom önkormányzata nyújtott segítséget: épületet biztosított; majd 1997-ben felvállalta a könyvtár további működtetését, mely 1998-tól ténylegesen is a település intézménye lett. Rendkívüli tettével megmentette a gyűjteményt a teljes széthullástól, mely pótolhatatlan veszteség lett volna. Szigethalom gazdagabb lett egy a közös jövőt jól szolgáló létesítménnyel ben Szigethalom várossá válásakor, az országban a könyvtárak között egyedüliként felvettük Hegedüs Géza nevét.

6 1. Intézményi alapadatok A Hegedüs Géza Városi Könyvtár adatai Neve: Hegedüs Géza Városi Könyvtár Címe: 2315 Szigethalom, József A. u. 59. Telefonszám: / Fax: / web-lap: facebook: Hegedüs Géza Városi Könyvtár

7 Az intézmény szervezeti felépítése: A könyvtár a tevékenységét a közgyűjteményekre vonatkozó jogszabályok alapján látja el. (A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény, valamint a 9/2001. (VI.15.) helyi közművelődési rendelet alapul vételével.) A könyvtár élén az igazgató áll. Az intézményt képviseli, munkatársai közvetlenül az ő irányítása alatt dolgoznak. Az igazgatói feladatokat távollétében az olvasószolgálatokért felelős helyettes látja el. Konzultációs kötelezettséggel jogosult tárgyalni és dönteni az igazgatói jog- és hatáskörbe tartozó kérdésekben, a személyzeti és munkaügyi döntések kivételével. Könyvtárosok Feladatuk a könyvtári tájékoztatás, az intézmény használóinak ellátása könyvtári dokumentumokkal, kiemelten a 14 éven aluli gyermekekkel való aktív foglalkozás. Továbbá: - felnőtt- és gyermek olvasószolgálat, - javaslattétel az állomány gyarapításában, törlésében, - az állomány mindennapi gondozása, - az állományba beszerzett új könyvek feldolgozása, - számítástechnikai munka: számítógépes katalógus építése, az internet-részleg működtetése (e-magyarország pont), - a könyvtár népszerűsítése (a Szigethalmi Híradó oldalain, a weblapon, facebook közösségi oldalon),

8 - rendezvények szervezése és lebonyolítása (író-olvasó találkozók, irodalmi műsorok, rendhagyó órák, csoportos foglalkozások, kézműves foglalkozások), - egyes városi programokban való aktív részvétel (pl. városnapok, szavalóverseny, filmklub stb.), - esetenként ajánló bibliográfiák készítése: Kisegítő, technikai munkatárs Új elnevezése: műszaki, fenntartó alkalmazott. Fő feladata: a könyvtár külső és belső környezetének napi rendben tartása (és az építkezéssel összefüggő egyéb teendők) a körülményektől függő mértékben és gyakorisággal, de mindig nagy gondossággal. A munkakörök részletes leírását a Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. függeléke tartalmazza.

9 Szervezeti felépítés X : a feladat első számú felelőse x : a feladatvégzésbe bevont munkatárs Feladat I T Felnőtt Gyerme Állomá F Számítá Kisegítő g á olvasó- k ny- e s- tevékenység a j szolgál olvasó- gyarapít l technik z é at szolgál ás d a g k a o l t z g á t o s a z t á á s at o s Igazgató Könyvtáros 1. Könyvtáros 2. Könyvtáros 3. Könyvtáros 4. Könyvtáros 5. Technikai munkatárs X x x x X x x X X X x x X x x x x x x x X x x x x X x x x X x x X

10 2. Személyi alapadatok, feltételek Az intézményvezető adatai 2012-ben intézményvezető váltás történt január 15-ig Miszori Sándorné töltötte be az igazgatói tisztséget. A jogelőd intézményt (Csepel Autógyár Művelődési Központ Könyvtára) is tekintve, 45 évig volt a könyvtár munkatársa és 37 éven keresztül vezette könyvtárunkat, nagy szakmai tapasztalattal és rendkívüli munkabírással, szakmai és közösségi berkekben egyaránt elismerésre méltóan. Nyugdíjazását követően pályázatot írt ki a tisztség betöltésére a képviselő-testület, mely első elbírálásakor sikertelen volt. A második pályázati fordulón azonban már döntés született az új vezető személyéről július 1-től Intézményvezető neve: Luttenberger Katalin Elérhetősége: / A helyettesítés jogköre a december 18-i testületi ülésen elfogadott új, január 1-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint körülhatárolt és személyre vonatkozóan kinyilvánított: A helyettes neve: Szabó Zsuzsanna Elérhetősége: /

11 Az intézményben dolgozók összlétszáma : 7 fő (Álláshely 6,5; 2 fő ugyanis 6 órás részmunkaidős) Név: Miszori Sándorné Beosztás: nyugalmazott Iskolai végzettség: Munkaidő: főiskola teljes 8 órás január 16-tól nyugdíjas Luttenberger Katalin könyvtárigazgató július 1-ét megelőzően könyvtárigazgató főiskola teljes 8 órás könyvtáros főiskola teljes 8 órás könyvtáros főiskola teljes 8 órás megbízott könyvtárigazgató Dusza Gabriella 3. létszámleépítés miatt munkaviszonya megszűnt október 31-el Miszori Hajnalka 4. munkaviszonya május 1-el megszűnt Vékonyné Szoboszlai Éva 5. munkaviszonya megszűnt Segédkönyvtáros október 31-el 6. Szabó Zsuzsanna 7. Oroszi Hanna intézményvezető helyettes segédkönyvtáros felsőfokú szakvégzettség felsőfokú szakvégzettség felsőfokú szakvégzettség teljes 8 órás teljes 8 órás teljes 8 órás Verebély Éva 8. létszámleépítés miatt munkaviszonya megszűnt szeptember 16-al Kaszab Rita munkaviszonya megszűnt alkalmazott műszaki, fenntartó július 1-től alkalmazott létszámleépítés miatt munkaviszonya megszűnt 12. műszaki, fenntartó június 30-al Tóth Anikó Szilágyi Andrea 11.. könyvtárosasszisztens Kozik Anikó szeptember 6-tól műszaki, fenntartó alkalmazott középfokú szakvégzettség teljes 8 órás részmunkaidős, érettségi érettségi érettségi 6 órás lett július 1-től részmunkaidős 6 órás részmunkaidős, 4 órás emelt szintű, könyvtáros sikeres nyelvvizsga után főiskola teljes 8 órás

12 középfokú Inczéné Molnár Ágnes 13. munkaviszonya megszűnt könyvtárosasszisztens augusztus 20-tól Fejes Péter szeptember 1-től Estók-Iványi Rebeka szeptember 1-től szakvégzettség és játszóház vezetői részmunkaidős 6 órás végzettség könyvtárosasszisztens középfokú 8 órás részmunkaidős könyvtárosasszisztens középfokú 6 órás szeptemberétől 2 fő kulturális közfoglalkoztatott is dolgozik a könyvtárban, de foglalkoztatásuk 2015 február végén le fog járni. A szakmai létszámnorma a leépítések miatt az országos átlag alá csökkent. Az IFLA (International Federation of Library Associations = Könyvtári Egyesületek Nemzetközi Szövetsége) szellemében az ajánlás szerint -3 az eltérés. (Ennyivel kellene többen dolgozni a lakosok létszámarányában; a feladatok bővülése és az alapterület növekedése indokolna ennyivel több státuszt pluszban.) Egyre jobban megérezzük, hogy kevesen vagyunk. Az elmúlt 3 év alatt 4 haláleset történt két munkatársunk családjában (ebből 3 a nyári szabadságolások alatt). Munkájukat, ahogy tudták, elvégezték, de nagyobb fokú odafigyelésre volt szükség a többiek részéről is, hogy ebben a nehéz helyzetben támogatni tudjuk őket. Természetesen a kórházba járást, a temetések intézését lehetővé tettük számukra, úgy, hogy nem kellett visszahívni senkit sem a jól megérdemelt pihenéséről. A szakképzettség aránya még elfogadható: 6 könyvtáros közül 1 főnek főiskolai, 1 főnek remélhetőleg a közeljövőben érvényesített főiskolai, 2 főnek felsőfokú (emelt szintű OKJ képesítés) és 2 főnek még nincs szakvégzettsége. Az utóbbi 2 főből az egyik (Fejes Péter) 2015-ben kezdi el segédkönyvtárosi tanulmányait (OKJ képzés), a másik munkatárs esetében ugyanennek a képzésnek a kezdete várhatólag év januárja lesz. (Estók-Iványi Rebeka jelenleg óvodapedagógiai főiskolai tanulmányait folytatja.)

13 Az elmúlt években nagy mozgás volt a munkatársak között. Először a kötelező létszámleépítés miatt veszítettünk el több jó kollégát, majd 2013-ban és 2014-ben az iskolai könyvtárak csábították el a régi munkaerőinket. A közalkalmazotti bértábla 6 éve nem emelkedett. Így fordulhat elő, hogy a fiatal kolléga és a 20 évvel idősebb, hasonló iskolai végzettségű munkatársunk között bruttó Ft bérkülönbség sincs. Átlagkönyvtáros (tehát aki nem kap vezetői pótlékot és/vagy családi adókedvezményt) nem visz haza nettó Ft-ot sem, így nehéz a jó munkaerőket a pályán tartani. Sajnos, a jó munkát jutalommal sem tudjuk honorálni. Pár éve a bérmegtakarításunk jelentős összeget tett volna lehetővé erre a célra, hiszen jóval kevesebben végeztük el ugyanazt a feladatot, akkor az önkormányzat nehéz anyagi helyzete nem tette lehetővé ennek kifizetését jutalomképpen. Jutalmat ebben az ötéves ciklusban, melyet beszámolónk felölel, egyáltalán nem tudtunk fizetni. 3 évente kötelező béremelés van, elenyésző összegben, viszont ezzel automatikusan csökkentik az eddigi munkáltatói döntés alapján adható bérkiegészítést, tehát az érintett dolgozók bére még ilyenkor is stagnál. Az iskolai könyvtárakban is a közalkalmazotti bértábla működik, de kedvezőbb a munkaidő, nincsenek a dolgozók estig, nem dolgoznak szombaton, a szabadságuk pedig több: így az összes iskolai szünetet otthon tudják tölteni. Ameddig a bértáblát országos szinten nem rendezik, esélyünk sincs stabil csapatot kialakítani, bár erre nagyon nagy igény lenne az olvasók részéről! Megszállott könyvtárosaink: Luttenberger Katalin 1986 óta, Szabó Zsuzsanna 2004 óta tagja a csapatnak. Oroszi Hanna 2011-ben érkezett hozzánk. A többiek az elmúlt években folyamatosan cserélődtek. Amikor egy-egy kolléga úgy döntött, hogy elhagy bennünket, állását hetekig-hónapokig nem tudtuk betölteni. Próbáltunk helyettesítésre nem könyvtáros végzettségű - dolgozókat felvenni (könyvtáros nem is jelentkezett az általunk felajánlott bér/munkaidő/munkaelvárás kapcsán), de ezzel időnként csak megnehezítettük saját munkánkat. Az új embereket be kellett tanítani, munkájukat folyamatosan ellenőrizni, a hibáikat javítani kellett.

14 3. Az intézmény munkarendje A dolgozók munkarendje a könyvtári nyitvatartási időhöz igazodik: A szolgáltatások igénybevételének időbeli lehetőségei hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat szünnap óráig nyitva 9 19 óráig nyitva óráig nyitva 9 16 óráig nyitva 9 14 óráig nyitva (nyári időszakban, július és augusztus hónapokban csak a szombati nyitvatartás marad vasárnap el!) szünnap Ez heti 36 óra nyitva tartást jelent. A műszaki, fenntartási dolgozó a nyitást megelőzően végzi el a feladatait. A hétfői szünnapon tudják a munkatársak a szabadnapjukat kivenni a szombati nyitva tartás és az egyéb napokon végzett plusz munka ellenében. Több esetben erre sem került sor, a rendezvények, sürgős könyvtári szakfeladatok és az építkezés miatt. A többi napon is adódott olyan helyzet, hogy pl. csoportos foglalkozások, rendezvények és egyéb ellátni valók, más helyi intézmény munkájában, programjában való részvétel miatt, valamint a szerdai egész napos nyitva tartásból adódóan, 8 órát meghaladóan dolgoztak a könyvtárosok. Ezek híján a munkarend délutáni műszakban 11-től 19 óráig, a délelőtti 8-tól 16 óráig, szombaton pedig 8-tól 14 óráig tart.

15 Az országos munkanap áthelyezések lehetőségeivel élni szoktunk, mértéktartóan. Például karácsony és újév között mindig nyitva vagyunk. Ez azért is fontos, mert sok, a könyvtár szolgáltatásaival élő ember ilyenkor van szabadságon, illetve ilyenkor van az egyetemeken és főiskolákon, egyéb oktatási intézményekben vizsgaidőszak. Így kinek-kinek saját egyéni szükségletei végett módjában áll felkeresni a könyvtárat. Már évekkel ezelőtt felmerült az igény a hosszabb nyitva tartásra. Ezt figyelembe vettük, s így a 30 órás szolgáltatási időnket összességében 6 órával megnöveltük 2009-ben. Heti 36 órában szolgáljuk a könyvtárhasználókat. A szerdai napokon a teljes, egész napos nyitva tartás nagy munkaszervezést kíván tőlünk, különösen a jelenlegi helyzetben, mivel kevesebben vagyunk. 4. Intézményi együttműködések Könyvtári eszközeinkkel nagy mértékben segítjük a település oktatási intézményeinek a munkáját. Óvodás, iskolás csoportokat fogadva bemutatjuk és kedvet ébresztünk a gyermekkönyvtár használatához. Részt vettünk és a jövőben is részt kívánunk venni az első osztályosoknak szervezett gólyanapokon, ezzel mintegy megerősíteni a kisgyermekek és szüleik tudatában egyaránt a könyv, a könyvtár jövőjüket érintő, az ismeretszerzésben betöltött fontos szerepét.

16 Az iskolai versenyek zsűrizésében is rendszeresen részt veszünk. (Pl. Himnusz és Szózatmondó szavalóverseny.) 2012-ben első ízben a kistérségi Ki Mit Tud-rendezvényen. A Városi Szabadidőközponttal, mint a másik kulturális alapintézménnyel igyekszünk együttműködni lehetőségeink szerint. Közös összefogással valósítottunk meg néhány rendezvényt, például: a városi szavalóverseny döntőjét, zsűrizéseket. A Filmszakadás Filmklub keretén belül többször volt közös vendégünk Dr. Hidán Csaba László. A szakmai intézmények közül kapcsolatot ápolunk a Pest Megyei Könyvtárral és a közelünkben működő könyvtárakkal. A dunaharaszti, a csepeli Sétáló utcai és a ráckevei Skarica Máté városi könyvtárakkal van konzultációs, tapasztalatszerzési szinten kapcsolatunk! (A szigetszentmiklósi, a taksonyi és a tököli könyvtárral ez esetleges.) Dunaharasztiról könyvtárközi kölcsönzéssel rendszeresen hozunk olvasóink kívánságait teljesítve dokumentumokat. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári osztályától, jogtanácsosától is kértünk és kaptunk útbaigazításokat, iránymutatásokat a munkánkhoz. Sajátos könyvtári eszközeinkkel csatlakoztunk a környezetvédelmi zöldprogramhoz. (Könyvajánlással: Madárvédelemmel foglalkozó könyveink című kisbibliográfia, valamint a témával foglalkozó folyóiratokkal.) A hulladékokat már régóta szelektíven gyűjtjük. A könyvtárban elhelyezett, lemerült szárazelemek összegyűjtésére szolgáló mini konténer a lakosság részére is elérhető szelektív gyűjtési forma.

17 5. Tárgyi feltételek Bútorzat A könyvtár bútorzatának nagy része év előtti régi korszakából származik. (Csaknem 6 évtizedes bútorok, pultok, fémállványok, olvasói asztalok, kisasztalok). Sokukat még a Csepel Autógyár asztalosai és lakatosai készítették önkéntes munkával. Kivétel ezek alól az ülőbútorok nagy része, amelyeket a szigethalmi átköltözésünk után részben saját bevételből, részben pályázaton nyert pénzből vásároltunk. (A 138 db ülőbútorunkból 90 db így a megfelelő, a többi éppen csak elfogadható.) A gyermekkönyvtári ülőkéket önerőből sikerült részben megújítani és így elfogadhatóvá varázsolni. A jelenlegi kibővült területű gyerekkönyvtárba játszószőnyeget tudtunk beszerezni a könyvtárunkat kiemelkedően támogató szomszédaink, Dr. Bokor Péter és Dr. Bokor Péterné adományaként. A könyvállványok is az évek során kevésnek bizonyultak a növekvő állományhoz, így ezeket is több részletben gazdagítottuk pályázati forrásból ben a dologi kiadásokon belül újabb polcanyagot vásároltunk, gondolva a közeli jövőben esedékes ideiglenes átköltözésünkre az öreg részből a már elkészültbe ban pedig a beruházási kiadásokon belül szereztünk be polcanyagot, a bővülő gyermekrész berendezéséhez. Az új könyvtár végső birtokbavételekor azonban ezek sem lesznek elegendőek. Hiszen nemcsak az a probléma, hogy rendkívül tömöttek a polcaink, hanem az is, hogy sok könyv már sehol nem fér el. Sem a polcon, sem a jelenlegi épületben. (A tetőtérben a papírdobozokból túlnyomórészt már kicsomagoltuk könyveinket. Ezeket az új raktári részben a szabadpolcos részlegekből kivont régi fapolcok felhasználásával tudtuk végre polcon elhelyezni. (Korábban kénytelenségből a földre terített papírokra kupacolva kellett tárolnunk valamennyit.) Sajnos jelentős mennyiséget még továbbra is dobozolva kell tárolnunk.

18 Ez volt a múlt: földön tárolva és Majd részben polcra kicsomagolva bedobozolva a könyveink. A dobozokból....és végre polcra kerülhet a földön tárolt sok könyv.

19 Technikai berendezések A könyvtár túlnyomórészt ezekkel jól felszerelt, habár ezekből sok már régi: megérett a selejtezésre, amortizálódtak. A évben új fényképezőgépet vettünk elhasználódott régi készülékünk helyett, rendezvényeink megfelelő dokumentálásához. Régi tervünk szerint projektort szereztünk be programjaink gördülékenyebb lebonyolításhoz. (Ezt régen rendszeresen kölcsönözni kellett más intézményektől.) Videokameránk elavult technológia, sajnos a hozzá szükséges mini szalagot már nem is lehet beszerezni. Modernebb eszközre lenne szükségünk. A következőkkel rendelkezünk: - színes másológép - nyomtatók (fekete-fehér és színes) - CD-s rádió - kazettás rádió - music-center - fényképezőgép - videokamera - diavetítő - mikrofon, mikrofonállvány, erősítő berendezés - fax-készülék - spirálozógép - vágógépek - laminálógép Jelenleg 3 számítógép áll az internetezők rendelkezésére és 1 katalóguskereső munkaállomás. A munkatársak mindennapi tevékenységét szolgálja 5 számítógép. (4 az olvasószolgálati pult közelében, 1 a tetőtérben az ajándékozott könyvek nyilvántartásba vétele végett.) Ezen szolgálati munkaállomások között is vannak gyengélkedő berendezések és 2008-ban

20 beszerzett, a mindennapokban intenzíven használt gépek ezek. A évben 2 számítógépet vettünk: megújítani és kiegészíteni gépparkunkat. A korábbi évben az egyik könyvtárosi munkaállomást lehetőségünk volt lecserélni új gépre, hogy a feldolgozói munka gördülékenységét biztosíthassuk általa. Ugyancsak 2012 végén gyarapodtunk 1 notebookkal, mely hatékonyan segíti az igazgatási teendők végzését. Továbbá lehetőség volt egy új monitor beszerzésére, így egy addig kölcsön kapott eszköz visszakerülhetett eredeti gazdájához. A dolgozók számára rendelkezünk 1 mikrohullámú sütővel, egy pici hűtőszekrénnyel (melyet már kinőttünk), 1 biciklivel. A takarítóeszközök tekintetében ellátottságunk a jelenlegi helyzethez viszonyítottan kiegyenlített. Egy kis teljesítményű, tartalékként kezelt porszívó mellett napi használatú az ipari célokra megfelelőbb, 2010-ben beszerzett gép. A megnövekedett terület rendben tartásához szükséges volt még egy gép, melyet 2014-ben vásároltunk meg. Leginkább a számítógép-park fokozatos lecserélése ill. a szerverszoba kialakítása, az ide vezető hálózat kiépítése lenne kívánatos.

21 6. Intézményi dokumentumok Legfontosabb alapdokumentumaink 1.) Alapító Okirat januárjától egységes szerkezetben (356/2010.(XII.16.) Kt Határozat) amely a legfontosabb adatainkat, tevékenységünket, költségvetési típus szerinti besorolásunkat tartalmazza. Ezt váltotta fel a december 18-án elfogadott, január 1-től hatályos Alapító Okirat egységes szerkezetben (614/2012(XII.18.) Kt. Határozat). 2.) Szervezeti és Működési Szabályzat (293/2009. (IX.24.)Kt. Határozat) a feladatainkat, hatáskörünket, a használati szabályzatot, az állományalakítást, állományvédelmet, feltárást és elhelyezését foglalja magában. Helyette életbe lépett a január 1-től hatályos december 18-án elfogadott (615/2012 (XII.18.)Kt. Határozat) új, módosított SzMSz. Mellékletei : 1. A Hegedüs Géza Városi Könyvtár küldetésnyilatkozata 2. Gyűjtőköri szabályzat 3. Szervezeti felépítés Elkülönített függelékek : Munkaköri leírások

22 Könyvtárhasználati szabályzat Kulcshasználati szabályzat Bélyegzőhasználati szabályzat Pénzkezelési, gazdálkodási és ügyirat-kezelési szabályzat Az állományellenőrzés, leltározás, selejtezés szabályzata Tűz-, munka- és környezetvédelem szabályzata Továbbképzés, beiskolázás, telefonhasználat, szabadságolás és egyéb különböző juttatások szabályzata Az elkülönítés célszerűsége az, hogy változtatás, módosítás esetén az SZMSZ-től függetlenül rugalmasan módosíthassuk. Szakmai programjainkat az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiadott Országos könyvtárfejlesztési stratégia alapozza meg. Emellett a szentendrei Pest Megyei Könyvtár, mint módszertani központ útmutatásai is fontos szerepet töltenek be a munkánkban. Belső ellenőrzési szabályok érvényesülése a gyakorlatban; az ellenőrzések megállapításai A belső ellenőrzést elsősorban az igazgató és a kijelölt helyettes aki egyben az olvasószolgálatot felügyelő könyvtáros is - látja el. Alapja elsősorban az 1.,2., 4. és az 5. függelék. Az olvasószolgálatot felügyelő kollégával együtt rendszeresen ellenőrizzük a könyvtári tevékenység különböző szakterületeit, a függelékekben szabályozottak érvényesülését, a kölcsönzést, az olvasók kiszolgálását, a könyvtári rendet. Ügyelünk arra is, hogy tiszta, esztétikus környezet fogadja látogatóinkat.

23 Naponta és szükség szerint adunk a dolgozók számára munkával kapcsolatos eligazításokat. Szúrópróbaszerűen ellenőrizzük a kölcsönzési és az egyéb adminisztrációt. Az igazgató és az erre kijelölt munkatárs a pénztárnaplót naponta vezeti, a házipénztárt hetente többször ellenőrzi. A nagy gondosságot, pontosságot igénylő gazdasági munkát 2009 óta az igazgatóhelyettes végezte, 2012-ben ez az igazgató feladatai között szerepelt. (Ez az összetett feladat is sok ellenőrzési momentumot tartalmaz!) A Szikla programban a könyvek feldolgozásának minőségét, a számítógépes katalógus készítését az igazgató ellenőrzi. (Ezeknek a munkafolyamatoknak egy részét feldolgozás, adatmódosítások stb. - az igazgató maga is végzi.). A hagyományos cédulakatalógus tételeinek elirányítását, szétosztását a munkatársak részére, további munkafolyamatok megtételéhez a könyvtárigazgató végzi. Az ellenőrzéssel megbízott könyvtárosunk ráadásként a nyitvatartási napokon az állománygondozás pontos véghezvitelét is figyelemmel kíséri. Az olvasószolgálatban tanácsadással, tájékoztatással segítjük a minőségi munkát. Az ellenőrzés célja egyfajta továbbfejlesztő értékelés. A selejtezéseket, állományellenőrzéseket az ide vonatkozó rendelet szerint elvégezzük ben is folytatódott a könyvtári állomány felfrissítése: folytattuk az állomány módszeres átellenőrzését a példányállapotok és példányszámok tekintetében. Az avult tartalmúakat, a fölös példányokat és a rossz állapotú könyveket kivontuk a forgalomból. Utóbbiak közül a tartalmában még jelentős szellemi értéket hordozókat antikváriumból pótoltuk, a kereskedelmi értéktől méltányosabb antikváriumi áron. Ezeket a munkafolyamatokat eddig a gyermekrészleg állományában és a felnőtt szépirodalmi gyűjteményben végeztük el. A

24 felnőtt- és gyermek szakirodalmi állományt is ugyanezzel a módszerrel kívánjuk megújítani, ennek folyamata elindult 2014-ben. Két példa a sokból: a szakadt, elhasznált példányokat ilyen és hasonló, a képen látható jó állapotúra igyekszünk lecserélni. Az olvasóktól ajándékba kapott könyveket is átvizsgáljuk és ha jó állapotúakat találunk közöttük, élünk a csere lehetőségével. Ez a munka nem helyettesíti az állományellenőrzést, mely 2002-ben volt utoljára teljes körű. A legutóbbi (2008-as) leltározás részleges volt az építkezés miatt. Újból teljes körűt nem is tudtunk volna megoldani, mivel a könyvállományunk jelentős része területileg igen szétszórtan, viszonylagos rendezettségben, részben még dobozban összecsomagolva raktározott, jelenleg is.) A következő állományegységek kerültek ellenőrzésre: Gyerek kézikönyvtár Diafilmek és diakockák, videók, CD-k Hanglemezek Segédkönyvtár

25 Emellett a kisértékű tárgyi eszközöket is leltároztuk a fenntartó útmutatása szerint. (Annak ellenére, hogy 2 évenként szükséges, minden évben így 2014-ben is elvégeztük.) A nagyértékűeket (gépeket, berendezéseket, felszereléseket) minden év végén leltározzuk. Ezt is elvégeztük. A leltár eredményeit jegyzőkönyv rögzíti. A könyvállomány vonatkozásában a következő leltár ismét teljes körű lesz; azonban az időpontját nem tudjuk előre kitűzni. Nagy valószínűséggel csak a könyvtári építkezés teljes befejeződése után kerülhet erre sor! A különböző dokumentumok friss beszerzéseit egyedi címleltárkönyvekben rögzítjük. (tételenként, kötetenként). Ez a munka a feldolgozással foglalkozó könyvtáros feladata. (Szállítmányonként az igazgató ezt is ellenőrizte.) A szállítmányokat az összesített leltárkönyvekben az igazgató vezeti, az egyedi leltárkönyvek kontrolljaként. Szakfelügyeleti vizsgálat Utoljára október 18-án átfogó, mindenre kiterjedő szakfelügyeleti vizsgálat zajlott le. (Bariczné Rózsa Mária volt a szakfelügyelőnk.) Nagyon csekély kritikát kaptunk. Az utóvizsgálatra november 18-án került sor. (Dr. Kovács Csilla) Továbbképzések A kezdeti években lényegesen több lehetőség volt a dolgozók szakmai fejlődésére, akkor még volt anyagi támogatottsága a továbbképzési programnak. Amíg érvényben volt a 7 éves továbbképzési terv, ennek keretében egyik dolgozónk megszerezte a felsőfokú képesítést. Másik könyvtárosunk, - aki addig csak könyvtárosasszisztensi végzettséggel rendelkezett -, 2011-ben befejezte felsőfokú tanulmányait.

26 Jelenleg semmiféle anyagi lehetőség nincs a továbbképzések segítésére, kizárólag önfinanszírozásban valósítható meg. Pedig továbbra is nagyon fontos lenne, hogy képzett szakemberek lássák el a kulturális szolgáltatást a könyvtárban. Jelenleg a könyvtárosi munkakörben foglalkoztatottaknak 2 fő kivételével (1 fő 2015-ben kezdi a szakirányú emelt szintű OKJ segédkönyvtárosi képzést, 1 fő pedig óvodapedagógiai főiskolai tanulmányait folytatja) felsőfokú végzettsége van. A szakképzettség aránya így még jónak mondható. (A középfokú könyvtárosi képzés már 2009-ben megszűnt; elemi követelmény a felsőfokú (emelt szintű) szakvégzettség. Ennek a követelménynek munkatársaink alapvetően a legtöbben eleget tettek, megfelelve az országos szakmai elvárásoknak is.) Sajnos a szakképzésre fordítandó díjak olyan magasak, hogy az egyre csak stagnáló munkabérből munkáltatói támogatás nélkül ez elvileg nehezen, gyakorlatilag sehogyan sem felvállalható. Központi költségvetésből már évek óta nem folyósítanak szakképzési hozzájárulási keretet. A létszámcsökkenés nyomán megnövekedett terhek ellenére igyekeztünk több szakmai programon, előadáson, továbbképzésen, városi rendezvényeken is részt venni, különböző helyszíneken; 2014-ben az alábbiak szerint: Luttenberger Katalin: Magyar Kultúra Napja ünnepi est ( ) Városi Szabadidőközpont Pest Megyei Könyvtárosok értekezlete ( ) Gödöllő Gyermekvédelmi jelzőrendszer-konferencia ( ) E-Magyarország Workshop előadás ( ) MKE Olvasószolgálatos Műhelytalálkozó ( )

27 Cegléd Majális könyvtári pavilon ( ) Városnap könyvtári pavilon ( ) Gólyanap VSZK ( ) Október 23. ünnepi műsor AMME kiállítás ( ) Balázs Gergely hegedűművész előadása ( ) Kistérségi Pedagógiai konferencia ( ) Széchenyi István Általános Iskola Gyermekkönyvtáros Műhelytalálkozó ( ) Óbudai Platán Könyvtár, Goldberger Textilmúzeum Szabó Zsuzsanna: Musical-est ( ) Városi Szabadidőközpont Kócza Józsefné olvasónk temetése ( ) Széchenyi Gálaműsor ( ) Majális könyvtári pavilon ( ) Zeneművészeti Intézet koncertje ( ) Polgármesteri Hivatal házasságkötőterme Dr. Békássyné Kocsis Györgyi temetése ( ) Dr. Kádár Annamária mesepszichológus előadása ( ) Városnap könyvtári pavilon ( ) Ünnepi Könyvhét ( ) Budapest, Vörösmarty tér Könyvtárosnap Vecsés ( ) Sziget Néptánc Együttes előadása ( ) Csillagászat Helytörténeti Gyűjtemény ( ) Hévizi Városi Könyvtár megtekintése ( ) Október 23. ünnepi műsor - VSZK

28 Szikla tanfolyam ( ) Vándor Éva előadás ( ) Városi Szabadidőközpont Szikla tanfolyam ( ) Színházlátogatás Édesanyák Klubjával ( ) AMME kiállítás ( ) Balázs Gergely hegedűművész előadása ( ) AMME Szavalóverseny zsűrizés ( ) Kistérségi Pedagógiai konferencia ( ) Széchenyi István Általános Iskola Gyermekkönyvtáros Műhelytalálkozó ( ) Óbudai Platán Könyvtár, Goldberger Textilmúzeum Asztrofotó Kiállítás ( ) Betlehemi Esték könyvtári pavilon ( ) Kozik Anikó Magyar Kultúra Napja Himnusz és Szózatmondó verseny ( ) Gólyanap VSZK ( ) Asztrofotó Kiállítás ( ) Oroszi Hanna Majális könyvtári pavilon ( ) Városnap könyvtári pavilon ( ) Augusztus 20-i ünnepi megemlékezés Vándor Éva előadás ( ) Városi Szabadidőközpont Szikla tanfolyam ( ) AMME kiállítás ( ) Balázs Gergely hegedűművész előadása ( )

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója Készítette: Luttenberger Katalin könyvtárigazgató Miszori Sándorné nyugalmazott könyvtárigazgató korábbi munkáinak felhasználásával 1 Az ember a könyvtárban

Részletesebben

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója 2015 Készítette: Luttenberger Katalin könyvtárigazgató Miszori Sándorné nyugalmazott könyvtárigazgató korábbi munkáinak felhasználásával 1 Az ember a

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Legfontosabb tudnivalók A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve elfogadja és betartja. A könyvtárat használhatja

Részletesebben

Százhalombatta Város Önkormányzatának 312/2015. (XII.16.) számú határozata alapján a könyvtár nyitva tartása heti 30 óra.

Százhalombatta Város Önkormányzatának 312/2015. (XII.16.) számú határozata alapján a könyvtár nyitva tartása heti 30 óra. Szolgáltatási normák A könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére mindenki jogosult, aki a könyvtár könyvtárhasználati szabályzatát magára nézve kötelezően elismeri, és az adatait regisztráltatja. A beiratkozás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító:

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító: 11866361

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója 2012 Készítette: Luttenberger Katalin könyvtárigazgató Miszori Sándorné nyugalmazott könyvtárigazgató korábbi munkáinak felhasználásával 1 Az ember a

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. A könyvtár általános adatai: Neve: Iskolai és Közművelődési Községi Könyvtár Székhelye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4533 Sényő, Kossuth. u. 33. Fenntartó neve: Sényő

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A Szervezeti és Működési Szabályzat alapdokumentumai - 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézkedésekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetőségei jellege A fenntartó A könyvtár elérhetőségei 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Alapadatok Az adatszolgáltató II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete. a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről

Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete. a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről 1 1. melléklet a /2013. számú előterjesztéshez Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 213 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. számú melléklet POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Készítette: Pataki Sándorné Szathmáry Péterné könyvtáros ISKOLAI KÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT A Pollack Mihály Általános Iskola

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2012

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2012 Justh Zsigmond Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 212 Alapadatok Az adatszolgáltató Justh Zsigmond Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító: 182177

Részletesebben

Könyvtárhasználói kérdőív Vas Gereben Könyvtár Enying

Könyvtárhasználói kérdőív Vas Gereben Könyvtár Enying Könyvtárhasználói kérdőív Vas Gereben Könyvtár Enying Kedves Könyvtárhasználónk! A válaszadás önkéntes és anonim! Szeretnénk megismerni, hogy mennyire elégedett könyvtárunk szolgáltatásaival, és arra is

Részletesebben

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1997. CXL törvény A könyvtár alapvetően általános gyűjtőkörű nyilvános, városi könyvtárként működik. Feladatait az 1997. évi CXL., A muzeális

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Döntéshozatal: minősített többség V-3/2014. Nyü. Ügyiratszám: /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 214 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

Kedves Könyvtárlátogató!

Kedves Könyvtárlátogató! Kedves Könyvtárlátogató! Az Önök településén a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által működtetett Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Ezzel a kérdőívvel arról szeretnénk

Részletesebben

Használói elégedettségvizsgálat 2016.

Használói elégedettségvizsgálat 2016. Használói ségvizsgálat 2016. A Berzsenyi Dániel Könyvtár ISO minőségirányítási rendszerének megfelelően a látogatók könyvtárhasználati szokásait és ségét vizsgáltuk kérdőív segítségével. Az összehasonlíthatóság

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

Részletesebben

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban A mozgókönyvtári feladatellátást nyújtó szervezet: Gróf Festetics György Műv. Kp. Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Igazgató: Halász

Részletesebben

Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a

Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a 3. sz. melléklet Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a 1. Általános rendelkezések (1) Az Edutus Főiskola (továbbiakban Főiskola) a Szervezeti és Működési Rend (továbbiakban SZMR)

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus)

Részletesebben

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, melyen

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT RENDJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék

A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT RENDJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Felhasznált jogszabályok 3 2. Alapelvek 3 3. A könyvtárra vonatkozó adatok 4 4. Személyi feltételek 4 5. Használói köre 4 6. A könyvtár bélyegzőjének leírása 4 7. A könyvtár fenntartása

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Az SZMSZ 26 sz. melléklete. Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata

Az SZMSZ 26 sz. melléklete. Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata Az SZMSZ 26 sz. melléklete Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 32/2017.

Az előterjesztés száma: 32/2017. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. Az előterjesztés száma: 32/2017. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2017. február 28. napján

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. A Kislángi ÁMK Könyvtárának nyitva tartási ideje: Hétfőn: 13-17 óráig Keddtől péntekig 8-12 13-17 óráig 2. A Kislángi ÁMK Könyvtárának részlegei (gyűjteményrészei): Felnőttkönyvtár

Részletesebben

Használói elégedettségvizsgálat 2015.

Használói elégedettségvizsgálat 2015. Használói elégedettségvizsgálat 2015. Könyvtárunk MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszerének megfelelően látogatóink könyvtárhasználati szokásait és elégedettségét vizsgáltuk kérdőív segítségével.

Részletesebben

Rigó József Általános Művelődési Központ

Rigó József Általános Művelődési Központ Rigó József Általános Művelődési Központ Könyvtár gyűjtőköri szabályzata 2015. 12. 01-től érvényes Bugac A könyvtár alapfunkciója szerint általános gyűjtőkörű nyilvános települési könyvtár, szolgáltatásait

Részletesebben

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata I. A könyvtár általános adatai: 1. A könyvtár neve: Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum Székhelye: Komárom-Esztergom megye

Részletesebben

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat 1 A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat (Az Ügyrend 2. sz. melléklete) Készítette: Fenyvesi Olga Jászberény,

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk.

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk. Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT. 2. sz. függelék A könyvtári

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

Művelődési Ház és Könyvtár Közművelődési Intézmény Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Ady Endre út 9. BESZÁMOLÓ

Művelődési Ház és Könyvtár Közművelődési Intézmény Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Ady Endre út 9. BESZÁMOLÓ Művelődési Ház és Könyvtár Közművelődési Intézmény Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Ady Endre út 9. BESZÁMOLÓ A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉRŐL, GAZDÁLKODÁSÁRÓL Nyírmada, 2012.

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata határozati javaslatok: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és a Gárdonyi Géza Városi Könyvtár intézmények összeolvadásával

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A könyvtár azonosító adatai: A könyvtár neve: Zrínyi Miklós Bolyai János Általános Iskola Zrínyi Székhelyintézmény könyvtára Pontos címe: 8800 Nagykanizsa,

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 13. 1 Színház- és Filmművészeti

Részletesebben

Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata

Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata A Vécsey Károly Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános közkönyvtár. A közkönyvtári ellátást szolgáló könyvállományt Solt város lakossága társadalmi

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhely, 2010. március 20. Az iskolai könyvtárhasználati útmutatója

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója 2010 Készítette: Miszori Sándorné könyvtárigazgató és Luttenberger Katalin könyvtárigazgató-helyettes Az ember a könyvtárban egy nagy tőke jelenlétében

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015 Eszterházy Károly Főiskola Comenius Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 25 Alapadatok Az adatszolgáltató Eszterházy Károly Főiskola Comenius Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes

Részletesebben

Pályakezdő könyvtárosok műhelytalálkozója 2007. január 17. KÖNYVTÁR

Pályakezdő könyvtárosok műhelytalálkozója 2007. január 17. KÖNYVTÁR Pályakezdő könyvtárosok műhelytalálkozója 2007. január 17. Beszerzés Számítógépes feldolgozás Takarítás KÖNYVTÁR Könyvtári rend Könyvtárrendezés Állományrendezés Statisztika Kölcsönzés A találkozó fő témája

Részletesebben

IKSZT Szolgáltatási és Programterv

IKSZT Szolgáltatási és Programterv Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez 1 1 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.01.08 8 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.02.05 8 Falugazdász

Részletesebben

. BEMKK Nagy Károly Városi Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata

. BEMKK Nagy Károly Városi Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata . BEMKK Nagy Károly Városi Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata I. A könyvtárhasználat feltételei 1. A könyvtár szolgáltatásait minden érdeklődő állampolgár igénybe veheti, aki személyazonosságát hitelt

Részletesebben

AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az egri Főegyházmegyei Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata A szabályzat az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

A szakfelügyeleti vizsgálatok könyvtárostanár képe

A szakfelügyeleti vizsgálatok könyvtárostanár képe Lendület éve 2010/2011 MFPI fővárosi könyvtárostanárok műhelye Budapest, 2010. szeptember 15. Dömsödy Andrea iskolai könyvtári szakreferns A szakfelügyeleti vizsgálatok könyvtárostanár képe Oktatáskutató

Részletesebben

Beszámoló évi munkájáról

Beszámoló évi munkájáról Beszámoló 2015. évi munkájáról Készítette: Kovács Mária könyvtáros A kultúra nem valami fennkölt dolog, nem a messzi magasban kevesek számára rezgő délibáb, hanem a mindennapi élet szerves része / Spiró

Részletesebben

5. KSZR Műhelynap - Debrecen szeptember Kulturális vidékfejlesztés, kistelepülések könyvtári ellátása Hajdú-Bihar megyében

5. KSZR Műhelynap - Debrecen szeptember Kulturális vidékfejlesztés, kistelepülések könyvtári ellátása Hajdú-Bihar megyében 5. KSZR Műhelynap - Debrecen 2015. szeptember 28-29. Kulturális vidékfejlesztés, kistelepülések könyvtári ellátása Hajdú-Bihar megyében A Méliusz Könyvtár jövőképe a kistelepülési könyvtárellátás terén

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár VÁROSI KÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ Cím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4. Telefon/fax:

Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár VÁROSI KÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ Cím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4. Telefon/fax: Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár VÁROSI KÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2015. Cím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4. Telefon/fax: 56-361-098 BESZÁMOLÓ A Madarász Károly Művelődési Ház és Városi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár évi munkatervének elfogadása

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár évi munkatervének elfogadása ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 107/2016. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2017. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó neve: Grégerné

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MUNKANAPLÓ A KÖNYVTÁRAK RÉSZÉRE A 20 ÉVRE NEM SELEJTEZHETŐ! A KÖNYVTÁR NEVE: SZÉKHELYE: (MINDENNAPOS)

MUNKANAPLÓ A KÖNYVTÁRAK RÉSZÉRE A 20 ÉVRE NEM SELEJTEZHETŐ! A KÖNYVTÁR NEVE: SZÉKHELYE: (MINDENNAPOS) MUNKANAPLÓ A KÖNYVTÁRAK RÉSZÉRE A 20 ÉVRE NEM SELEJTEZHETŐ! A KÖNYVTÁR NEVE: SZÉKHELYE: (MINDENNAPOS) A munkanapló vezetése minden könyvtár, szolgáltatóhely (a továbbiakban: könyvtár) számára kötelező.

Részletesebben

A könyvtári rendszer

A könyvtári rendszer A könyvtári rendszer Mi a könyvtár? Információk (dokumentumok) rendszerezett gyűjteménye, amelyet közhasználatra szánnak. A könyvtár gyűjt (könyv, periodika, CD, DVD stb.) rendszerez, hogy visszakereshetők

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban

Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban Némethné Hajdu Márta projekt menedzser Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete 2011. 03. 17 Mint a csillagokat a távcsövek, úgy húztam körém, s egyre

Részletesebben

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38.

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. Gyűjtőkörök Intézményi ügyek Intézményi alapdokumentumok Fenntartói irányítás Gazdasági Hivatal anyagai Bizonyítvány másolat, másodlat Munkaszerződés és kinevezés módosítás (Munkaügy) Megállapodások, szerződések

Részletesebben

6. sz. melléklet: Szolgáltatások a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Az igénybevétel feltételei és díjai

6. sz. melléklet: Szolgáltatások a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Az igénybevétel feltételei és díjai 6. sz. melléklet: Szolgáltatások a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Az igénybevétel feltételei és díjai I. Helyben használat A) Regisztráció természetes személynek és jogi személynek /12 hónap B) Regisztrációs

Részletesebben

A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PAKS, 2014 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 4 AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA, RENDELTETÉSE 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. Az alapító

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

1. A Könyvtárra vonatkozó általános tudnivalók

1. A Könyvtárra vonatkozó általános tudnivalók A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Könyvtára (a továbbiakban Könyvtár) Szervezeti és működési szabályzatának elkészítésekor az alábbi törvények és rendeletek előírásait vettük figyelembe: a kulturális

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2007. (XI.6.) Ör. sz. rendelete a közművelődésről és a nyilvános könyvtári ellátási feladatokról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2007.11.01.-től

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Igazgató asszony tájékoztatott arról, hogy a kapott támogatást a kerületünkben működő könyvtár számára használták fel, a következő módon:

Igazgató asszony tájékoztatott arról, hogy a kapott támogatást a kerületünkben működő könyvtár számára használták fel, a következő módon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1CJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VII.-X.-XIV.-XV.-XVI.-XVII. kerületi

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /tervezet/

ALAPÍTÓ OKIRAT /tervezet/ ALAPÍTÓ OKIRAT /tervezet/ 1. Az intézmény neve: Forrás Gyermek és Ifjúsági Központ 2. Rövidített elnevezése: Forrás GYIK - EGER 3. Az intézmény székhelye: 3300 Eger, Bartók Béla tér 6. 4. Az intézmény

Részletesebben

A Hamvas Béla Városi Könyvtár. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Hamvas Béla Városi Könyvtár. Szervezeti és Működési Szabályzata A Hamvas Béla Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Százhalombatta 2009 A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap pályázata Könyvtári Szakmai Kollégium Használói elégedettség vizsgálata

Nemzeti Kulturális Alap pályázata Könyvtári Szakmai Kollégium Használói elégedettség vizsgálata 1) Általában honnan jut hozzá az Ön számára szükséges információkhoz, ismeretekhez? Internetből otthon, ismerősöknél 301 86% Könyvtári könyvekből 285 81% Saját könyvekből 234 67% Családtagoktól, ismerősöktől

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A Karikó János Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata

A Karikó János Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata A Karikó János Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata A könyvtár címe:2051 Biatorbágy, Szabadság u. 3. Tel./fax:23/310-028 e-mail:konyvtar@biatorbagy.hu; konyvtar@biatv.hu honlap:www.3konyvtar A könyvtár

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Fejér György Városi Könyvtár 2. sz. melléklet KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. február 01. Pappné Beke Judit igazgató Összeállította: Kalmárné Amberg Xénia A könyvtár olvasója lehet minden

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárhasználati szabályzata

Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárhasználati szabályzata 3.sz.. melléklet Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárhasználati szabályzata Kunszentmárton, 2013. május 01. 1. A könyvtár használati köre Az iskolai könyvtárat az iskola

Részletesebben

A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja

A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja Garamvölgyi László könyvtári szakinformatikus Országos Széchényi

Részletesebben

LADÁNYI MIHÁLY KÖNYVTÁR BESZÁMOLÓJA. Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. novemberi ülésére

LADÁNYI MIHÁLY KÖNYVTÁR BESZÁMOLÓJA. Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. novemberi ülésére ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT LADÁNYI MIHÁLY KÖNYVTÁR INTÉZMÉNYEGYSÉG BESZÁMOLÓJA a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. novemberi ülésére Beszámoló a ÁMK Ladányi Mihály Könyvtár működéséről

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben