MUNKAVÁLLALÁS? VÁLLALKOZÁS? Folyamatosan induló szaktanfolyamok. gépjárművezetőket. Apróhirdetés. Budapesti székhelyű fuvarozó cég keres nemzetközi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKAVÁLLALÁS? VÁLLALKOZÁS? Folyamatosan induló szaktanfolyamok. gépjárművezetőket. Apróhirdetés. Budapesti székhelyű fuvarozó cég keres nemzetközi"

Átírás

1 76 Camion Truck&Bus 2012/11 Kaleidoszkóp Apróhirdetés A vállalkozási célú apróhirdetések alapegysége: 42x33 mm/3750 Ft+áfa (Több szöröse is lehet) Meg ren de lés: levél, telefon, fax ( s z e r k e s z t ő s é g ). Fizetés: a küldött csekken minden hó 20-ig, akkor a kö vet kező hónapban megjelenik. Tovább ra is té rí tés nélkül, ÁLLÁS maxi mum tíz sor ter jede lemben jelen tet jük meg: állás, jármű, köz ér de kű szak mai, iskolai, szer vezeti, ha tó sági hi r- de téseket, részvét nyil vání tást, sze mélyes tárgyak gyűj tését, cseréjét. Hirdetési ügyekben hívják a szerkesztőséget. Tel.: , MUNKAVÁLLALÁS? VÁLLALKOZÁS? Folyamatosan induló szaktanfolyamok TARGONCA, EMELÔGÉP, FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÔI OKJ-s bizonyítvánnyal és gépkezelôi jogosítvánnyal Telefon: / GÉPJÁRMÛVEZETÔ KÉPESÍTÔ IGAZOLVÁNY Munkavállaláshoz elôírt képesítés tehergépkocsi-vezetôknek és autóbusz-vezetôknek Telefon: / SZAKTANFOLYAMOK Árufuvarozó Autóbuszos és Taxis Vállalkozói Gépjármû ügyintézôi Veszélyesáru-szállító (ADR) Hulladékgyûjtô és -szállító Túlméretes szállítmány szakkísérô Telefon: / Kapcsolj rá! Budapest, Jászberényi út Telefon/fax: 06-1/ , 06-1/ Sofőrállást keresek furgonra A, B, C, E jogosítvánnyal, digitkártya (belföldi, külföldi), ADR, gyakorlattal. Belföld előny. Tel.: / éves gépkocsivezető többéves gyakorlattal heti egyfordulós olasz munkát keres. Tel.: / éves férfi, B, C, E kate góriás jogosítvánnyal, PÁV I., II. KKSZ, tartányos ADR vizsgával, 15 éves gyakorlattal bel földi sofőr állást ke re s Szegeden. Tel.: / Kevés gyakorlattal rendelkező nő C+E kategóriás jogosítványnyal, tachográf kártyával, TIR és PÁV II vizsgával, nemzetközi árufuvarozói négykezes munkát és munkatársat keres, olyat, akinek nem gond tudásának átadása, és nem dohányzik. Komolytalanok kíméljenek! Tel.: / éves sofőr B, C, E kategóriás jogosítvánnyal és gyakorlattal 7,5 tonnáig bezárólag, belföldön vagy külföldön munkát keres. Tel.: / Kamionsofőr C, E kate gó riás jogosítvánnyal, 22 éves vezetési ebből 5 év nemzetközi fuvarozási gyakorlattal állást keres. Tel.: / és / Fiatalember, egyetemi diplomával (művelődésszervező szak), számítógépes ismerettel (Word, Excel, Outlook, Photoshop), alap fokú német nyelvvizsgával, vi deo műsor készítő szakvizsgával, operatőri, tévés gyakorlattal, hitelügyintézői gyakorlattal és jogosítvánnyal állást keres. Mobil: / Kamionos negyvenéves gyakorlattal fullos autón dolgozna. Tel.: / B, C, E kategóriás jogosítvánnyal, PÁV II-vel, bel földi és nemzet közi árufuvarozói vizsgával, digitá lis kártyával, autószerelő szakmá val, gyakorlattal, sofőr munkát ke re sek. Tel.: / Közgazdasági szakközépisko lát végzett nő, kiegészítő közgaz da sági szaktanfolyammal, köny ve lői gyakorlattal, felhasználó szin tű szá mítógépes ismerettel (Win dows, Ex cel), fuvaros cégnél szerzett 3 éves gyakorlattal állást keres. Tel.: / Kamionsofőr A, B, C, E kategóriás jogosítvánnyal, PÁV1, belföldi és nemzetközi vizsgával, digitális kártyával, 35 éves gyakorlattal munkát keres, beugrás i s é rd eke l. Tel.: / év belföldi, 7 év külföldi gya korlattal CE, TIR, PÁV2 ka tegóriás, belföldön vagy külföldön munkát keres, beugrás is é rd eke l. Tel.: / Olyan európai kamionos fuva rozócéget keresek, amely Dél-Afrikába és -ban fuvaroztat, és sofőröket keres. Kérem, aki tud valamilyen pozitív információval szolgálni, jelentkezzen. Tel.: / Veszélyesáru-szállítási biztonsági tanácsadó vállal cégeknek, vállalkozóknak ADR szállítási tanácsadást. Tel.: / Profi kamionos hölgykollégát keresek négykézbe, uniós fuvarokra külföldi céghez, aki németül vagy angolul kiválóan beszél és károsszenvedélymentes. Tar tá lyos, silós gyakorlattal, digit kár tyával és személyautóval. Tel.: / éves budapesti kamionsofőr B, C, D, E karegóriás jogosítvánnyal, autószerelő szakmával, érettségivel, nagy vezetési és nemzetközi gyakorlattal garázsmester, gépkocsi előadó, belföldi vagy rövidtávú nemzetközi sofőri állást keres. Érdeklődni: / éves gépkocsivezető maximum 3 hetes uniós munkát vál lal (digitális kártya van). Tel.: / , / (belföldön) 36 éves kecskeméti férfi A, B, C, D, E karegóriás jogosítványnyal, belföldi, nemzetközi gyakorlattal nehézgép-kezelői jogosítvánnyal munkát keres Kecskemét és Szol nok környékén. Tel.: 06-70/ éves múlt ra vissza te kin tő au tó busz- és ha szon gép jár műszer viz ke res pre cíz, agi lis mun - ka e rőt a kö vet ke ző po zí ci ók ba: autóbusz-szerelő, fényező, autóel e k tr on ik a i m űs z er é s z. Tel.: 1/ , / Budapesti gépkocsivezető DJCB OK vizsgával, gyakorlat nélkül, belföldi viszonylatban állást változtatna. (CA, KCR) Tel.: / Budapesti székhelyű fuvarozó cég keres nemzetközi gépjárművezetőket C, E kategóriás jogosítvánnyal. Feltétel: ADR-vizsga, digitális tachográf kártya, 2 év nemzetközi gépjárművezetői, hűtő fuvarozási gyakorlat. Telefon: / APRÓHIRDETÉS

2 Kaleidoszkóp Camion Truck&Bus 2012/11 77 AZ INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS & COACH OF THE YEAR SZERVEZET MAGYARORSZÁGI HIVATALOS LAPJA Camion Truck&Bus Az év haszongépjárműve 2011 pályázat kategóriagyőztesei az olvasók szavazatai alapján I. kategória Haszongépjármű 2 tonnáig VOLKS WA GEN CADDY BLUEMOTION II. kategória Haszongépjármű 2 3,5 tonnáig IVECO ECODAILY 35S17V SZERKESZTŐSÉG: 1141 BUDA PEST, MOGYORÓDI ÚT 127/B 1437 Bp., Pf. 310 TEL./FAX: OFFICIAL HUNGARIAN JOURNAL OF THE INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS & COACH OF THE YEAR AWARDS INTERNETCÍME: CAMION TRUCK&BUS HASZONJÁRMŰ, ÁRU- ÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZAKLAP KIADJA: CAMION TRUCK&BUS A KIADÓ IGAZGATÓJA: KLÉZL MARINA IGAZ GATÓ: MOLNÁR ZOLTÁN SZERKESZTI: A SZER KESZTŐ BIZOTTSÁG FŐMUNKA TÁRS: PAPP ERZSÉBET MUNKA TÁR SAK: BALOGH JÁNOS, BALOGH MAGDI, BONCSÉR SÁNDOR, FEKETE ÁRPÁD, KISS BERTALAN, KŐFALUSI PÁL, DR. KŐFALVI GYULA, KRIVÁNSZKY ÁRPÁD, MERUK RÓZSA, OSCAR HOOG EN DOORN, ROSZPRIM LÁSZLÓ, TEKES ANDRÁS, TÓTH I. GÁBOR TERJESZTI: HÍRKER NEM ZETI HÍR LAP KERESKEDELMI RT. KIADÓI ÉS LAP TER JESZTŐI KFT., VALAMINT ALTERNATÍV TER JESZTŐK ISSN MEG NEM RENDELT KÉZIRATOKAT ÉS FOTÓ KAT NEM ŐR ZÜNK MEG ÉS NEM KÜLDÜNK VISSZA. KÖZÖLT CIKKEINK ÉS FOTÓINK ÁTVÉ TELE CSAK A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL LEHETSÉGES. HIRDETÉSEK SZERVEZÉSE: SZERKESZTŐSÉGBEN, PIXEL-X KFT. ( ), ÉS ALTERNATÍV SZERVEZŐKNÉL TÖRTÉNIK. SZER KESZTŐSÉ GÜNK JOG SZABÁLYBA ÜTKÖZŐ, ETIKAILAG KIFO GÁ SOL HA TÓ HIR DE TÉ SEK KÖZ- LÉSÉTŐL EL ZÁR KÓZIK, A MEGJE LEN TETETT HIRDE TÉ SEK TARTAL MÁ ÉRT FELELŐS SÉGET NEM VÁLLAL. OBSERVER BUDAPEST MÉDIA FIGYELŐ KFT. A LAPOT SZEMLÉZI AZ OBSERVER BUDAPEST MÉDIAFIGYELŐ KFT. TEL.: FAX: III. kategória Haszongépjármű 3,5 5 tonnáig MER CE DES-BENZ SPRIN TER 316 CDI/43 KA IV. kategória Haszongépjármű 5 10 tonnáig IVECO EUROCARGO 75E18 MLL Megrendelőlap MEGRENDELÉSÉT, KÉRJÜK WEB OLDALUNKON (www.camiontruck.hu) TALÁLHATÓ ELŐFIZETÉSI LAP KITÖLTÉSÉVEL ÉS ELKÜLDÉSÉVEL TEGYE MEG! TERMÉSZETESEN FAXON, TELEFONON , ÉS LEVÉLBEN 1141 BUDAPEST, MOGYORÓDI ÚT 127/B CÍMRE IS JELEZHETI IGÉNYÉT! AZ ELŐFIZETÉSI DÍJ HAT HÓNAPRA 2970 FT (BRUTTÓ), TIZENKÉT HÓNAPRA 5940 FT (BRUTTÓ). A DÍJAK AZ ÁFÁT IS TARTALMAZZÁK! MEGRENDELEM A CAMION TRUCK&BUS CÍMŰ HAVONTA MEGJELENŐ LAPOT HAT HÓNAPRA TIZENKÉT HÓNAPRA PÉLDÁNYBAN V. kategória Haszongépjármű tonnáig MAN TGL EEV VI. kategória Haszongépjármű 15 tonna felett MER CE DES-BENZ ACTROS 1845 LS 4 2 F13 CSEKKET KÉREK SZÁMLÁT KÉREK MEGRENDELŐ NEVE: CÍM: VII. kategória Konstrukciós/terepes nehézjármű VOL VO FMX 8 4 VIII. kategória Terepjáró, pick-up VOLKSWAGEN AMAROK ROBUST IRÁNYÍTÓSZÁM: CÍM: TELEFON: FAX: ALÁÍRÁS: DÁTUM: MEGRENDELÉSÉT ELKÜLDHETI FÉNYMÁSOLAT, FAX, FORMÁBAN IS HIRDETÉSEK (ZÁRÓJELBEN A HIRDE TÉ SEK OLDALSZÁMA TALÁLHATÓ) AGENTSPED KFT. (78) ALLISON TRANSMISSION (8) BLEI S. P. A. (B/II) BURG SILVERGREEN (5, 7, 9) BURSA TRANSPORT (B/III) CON VOY TRUCK SHOP (80) DAF HUNGARY KFT. (1) DÁVID PONYVA REKLÁM KFT. (12) DELTA-TRUCK KFT. (B/IV) FEDERAL MOGUL (41) FLIEGL TRAILER (11) FLOTT- TRANS KFT. (12) IbB HUNGARY (63) IVECO MAGYAR- ORSZÁG KFT. (13) MERCEDES-BENZ HUNGÁRIA KFT. (3) NiT HUNGARY (65) RENAULT TRUCKS HUNGÁ- RIA KFT. (10) SCANIA HUNGÁRIA KFT. (31) TITÁN RENT MAGYARORSZÁG KFT. (7) VERES KFT. (63) VOLVO HUNGÁRIA KFT. (15) IX. kategória Minibusz, midibusz (6 métertől) MIDICITY S 91 XI. kategória Távolsági, turista-autóbusz (egyszintes) MERCEDES-BENZ TRAVEGO L X. kategória Városi, elővárosi autóbusz KRAVTEX CREDO CITADELL 19 Gratulálunk az eredményekhez, és reményünket fejezzük ki, hogy a korszerű, ember- és környezetbarát technika népszerűsítését ez az esemény is elősegíti! A szerkesztőség

3 78 Camion Truck&Bus 2012/11 Kaleidoszkóp ADR tanácsadó munkát keres túlméretes szállítmány kisérésére, saját gépjárművel. Tel.: / éves, megbízható, többéves nemzetközi tapasztalattal, jelenleg uniózó kamionos belföldi és/vagy nemzetközi munkát keres, hétvégi pihenővel. Székesfehérvár és környéke. Tel.: / Dél-pesti, 40-es, józan életű, meg bízható, pontos, B, C, E kategóriás, KCR-Hiab autódaru-kezelői végzettséggel rendelke ző, belföldi árufuvarozó állást változ tatna költözés miatt. JCB-OK vizs gával is rendelkezem. Gépkocsi-vezetői, ill. rakodógép-kezelői munkát keresek, sóder-, ho mokbánya, betonüzem előnyben. Tel.: / Nagy tapasztalatokkal rendel kező 50 éves nő, képesített könyvelői, középfokú raktárgazdálkodási, logisztikai ügyintézői végzettséggel, 20 éves raktárvetetői gyakorlattal állást keres. (20 év = 2 munkahely.) Tel.: / , 28 éves fiatalember, korlátozás nélküli belföldi és nemzetközi árufuvarozó vállalkozói vég - zet t séggel, bel- és külföldi munka kap csolatokkal, tapasztalatt a l, g y a k o r l a t t a l f u v a r o z ó - c é g vezetését, szakmai irányítását vállalja. JÁRMŰ Különleges technikai adottságokkal, megvételre ajánlom az FTF nyergest, 9 literes V6-os, turbo kompresszoros Allison motorral. 400 méteren kiválóan gyorsul. Tel.: / Csepel 700-ashoz ke resek (fixplatós, cementes, folyadékos, panel szállító) félpótkocsit es évek eshez ponyvát keresek. Tel.: / Eladásra kínált motorok: Az Ural M 62-es (1962) a veterán kiállítások állandó résztvevője (Old Timer kiállítás Syma csarnok). Muzeális minősítésű műszaki, forgalmi stb. Ár: Huf. Az MZ 250/ES Trophy (1971) szintén kiállítási darab, muzeális minősítés, stb. Ár: Huf Érd.: Mobil: / da rab 3 éves GF nye reg 1255 mm kap cso lá si ma gas ság ú vo n t a tó r a e l a d ó. Tel.: / SZOLGÁLTATÁS Épü let gé pész- és épí tész mérnökökből álló vállalkozás vállalná nor mál épü le tek, va la mint ipa ri, rak tár- és csar nok é pü letek mér nö ki ter ve zé sét épí té si en ge dély terv szin ten. Ér dek lő dés: TERMOTERV Bt. Tel.: / K am io n - é s a ut óm e nt é s : h e l ys z ín i g yo r sj av ít á s ( i g)! Bor so di Lász ló au tó sze re lő. Mo bil: / Angol magántanítást, nyelvvizsgára és érettségire való felkészítést vállal nagy tapasztalattal rendelkező dip lomás tanár. Tel.: / VEGYES Kamionosok! Mozgószerviz az ország egész területén. WE BAS TO EBER SPÄ CHER álló fûtések (12, 24 V), új és használt készülékek beszereléssel is eladók. Állófûtések és kamionok teljes körû elektromos javí tása a hét minden napján. Ké ke si Er nô, 2030 Érd, Mun ká csy Mi hály u. 91. Tel.: 06-23/ , / Álomszép, vérpezsdítő motorzene! V6, V8, V12, V16-os motorhangok CD-n. Csak benzinőrülteknek! Tel.: 06-46/ , ERNI Eladásra kínálom az alábbi kiadványokat: 1972/1973/1974 Bed ford 1975 Ford 1972 Dodge 1976 Saviem 1974 Berliet 1994/1999/2001 Renault 1994/1995/1999/2007/2008 Iveco, MAN, Volvo, Scania 1981 Kögel pótkocsi prospektusok (46 darab) Trucker Kamionos Magazin (11 darab) '70-es évekbeli USA autóprospektusok (13 darab) Képek ben. Érd.: / , GYŰJTŐ venne vagy cserélne az elmúlt évtizedekben készült képeket, kiadványokat, relikviákat a Hungarocamion, az ÉPFU, a BSZV és a Volán vállalatokról, illetve járműveikről. Kovács Tibor, 6100 Kiskunfélegyháza, Perczel Mór u. 54. Tel.: / , El a dó a Camion Truck&Bus összes lap ja től posz terek kel, mel lék le tek kel és az Autó mo tor kö zöt ti kiadásai. Tel.: / Nemzetközi Szállítmányozási és Vámkezelési Kft. Komplett nemzetközi és belföldi szállítmányozás, belföldi gyorsfutárszolgálat, fuvarozás és teljes körû vámügyintézés! 1097 Budapest, Vaskapu u. 6/a. 1/1. Postacím: 1458 Budapest, Pf. 83. Telefon/fax: , , , , APRÓHIRDETÉS

4 Kaleidoszkóp Camion Truck&Bus 2012/11 79 E havi rejtvényünk megfejtése messze déli újdonságokkal kapcsolatos. A ke resz t rejtvény meg fejtői között a Camion Truck&Bus 1/4 éves elő fi ze té sét sorsoljuk ki. Be kül dé si ha tár i dő: november 20. Októberi meg fej tés: 1. Rotorszállító tréler 2. Hatvan méter felett 3. Teleszkópos központi gerendaváz. Nyer te sünk: Fülöp Sándor (Miskolc). HIRDETÔK LISTÁJA Agentsped Kft. 78. old. Nemzetközi szállítmányozás és vámkezelés. Allison Transmission 8. old. Az automata váltó élménye. Blei S. p. a., Iveco Első belső borító. Új Stralis Hi-Way a Truck of the Year 2013 cím birtokosa. Burg Silvergreen 5., 7., 9. old. Trailers that save on carbon dioxide emissions with every trip BursaTransport Hátsó belső borító. A dinamikusan fejlődő európai fuvarbörze Convoy Truck Shop 80. old. Tehergépjárműkiegészítő tartozékok DAF Hungary Kft. 1. old. DAF ATe (Advanced Transport Efficiency) Az Ön nyereségessége a mi célunk Dávid Ponyva Reklám Kft. 12. old. Tűnjön fel jobb színben! Delta-Truck Kft. Hátsó borító. Új generáció: Kögel Cool PurFerro minőség! Federal Mogul 41. old. Easyvision lapos ablaktörlők Fliegl Trailer 11. old. Új egytengelyes kamionszállító félpótkocsi bérelhető Flott-Trans Kamion és Busz Szerviz 12. old. Volvo szerződött partner IbB Hungary 63. old. Közúti biztonsági kutatócsoport. Iveco Magyarország Kft. 13. old. Ez a munka rá vár Új Daily ez kell egy szuperhősnek Mercedes-Benz Hungária Kft. 3. old. Gyorsan A-ból B-be. Lassan a teli tanktól az üresig. Az új Actros. NiT Hungary 65. old. Kamionsuli Képzett gépkocsivezető=sikeres fuvarozó vállalkozás! Renault Trucks Hungária Kft. 10. old. Renault Magnum Nyerő kombináció Scania Hungária Kft. 31. old. Szervizeltesse együtt vontatóját és pótkocsiját márkaszervizeinkben Titán Rent Magyarország Kft. 7. old. DAF XF /460 Euro V / EEV normál és mega vontatók bérbeadók Veres Kft. 63. old. Cégünk a Gigant tengelyek és alkatrészek magyarországi importőre Volvo Hungária Kft. 15. old. Kamatmentes megoldás Volvo FM11 nyerges vontatóra DIGITÁLIS TÜKÖR Ez a műszaki újdonság bár az Audi nevéhez és az autósporthoz kapcsolódik, természetesen nem azt jelenti, hogy a közeljövőben ne jelenjen meg a különböző kategóriájú haszongépjárműveken vagy munkagépeken. A rendszer egy fűthető házas minikamerából és egy 7,7 coll képátlójú monitorból áll. A Samsung cég fejlesztése a monitor, amely úgynevezett AMO- LED technológiával készült és forradalmi újítás a járművekben való alkalmazásnál. A mozaikszó, az Active Matrix Organic Light Emitting Diode kifejezésből ered, s arra utal, hogy a kijelző gyártása során szerves anyagokat is felhasználnak, amely révén már kis feszültségnél is fényt bocsátanak ki, ezért nincs szükség háttérmegvilágításra. Ezt a technológiát eddig csak mobiltelefonok kijelzőinél alkalmazták és jól bevált megoldásnak számít. Ezáltal az új monitorok vékonyabbak és könnyebbek, mint a megszokott LCD-képernyők. A digitális viszszapillantó tükör a 24 órás Le Mans-i futamon sikeresen debütált, az Audi mindhárom versenyautóján. A visszapillantó kamera képe az új digitális belső tükrön INFORMÁCIÓK ÉS ÉRDEKESSÉGEK

5 CONVOY TRUCK SHOP SOK SZÁZ FÉLE TERMÉKKEL VÁRJUK SZEMÉLYES VAGY TELEFONOS ÉRDEKLÔDÉSÜKET! ONVOY Kiváló minôségû, európai uniós minôsítésû haszonjármû-hóláncok (8 mm-es hóláncszemek a 22,5" kerékre), minden méretben akciós áron! RUCK SHOP Nagy kiszerelésû téli vegyi termékek (fagyálló hûtôfolyadékok alumínium hûtôbe is, téli szélvédômosó és erôsen koncentrált, nagy hatóerejû, speciális kamionmosó folyadék 5 l-es tartályokban) és egyéb autóápolási cikkek (pl.: 500 ml-es motorstarter, páramentesítô, jégoldó, illatosított mûszerfalápoló stb.) széles választékban, kedvezô áron! ONVOY Hazai és európai utángyártott visszapillantó, iker-, holttér- és rámpatükrök (300-as rádiusszal), valamint tükörlapok rendkívül kedvezô áron, továbbá olcsó motoros mozgatású tükrök is. Optikai fagyállómérô akció! A refraktométer három skálával rendelkezik a fagyálló hûtôfolyadék, a téli szélvédômosó folyadék és az akkumulátorsav méréséhez. RUCK SHOP CONVOY Új! Gyári hátsó lámpa és bura Kögel, ill. Fliegl pótkocsikhoz bevezetô áron! Kiváló minôségû vízszintes alumínium rakományrögzítô profil (2,4 2,7 m) akciós áron! TRUCK SHOP CONVOY TRUCK SHOP PÉCS SZENTLÔRINCI ÚT 15. TEL.: 72/ TEL./FAX: 72/ BUDAPEST ÓCSAI ÚT 1 3. TEL.: TEL./FAX: SZEGED, SZEGEDI LOGISZTIKAI KÖZPONT TEL./FAX: 62/ DEBRECEN BALMAZÚJVÁROSI ÚT 10. TEL./FAX: 52/ GYÔR BÉCSI ÚT 14. TEL./FAX: 96/

6

7 több van benne

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek 9. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 9/2007. (I. 26.) GKM r. Az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia átvételének szabá

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Vira Sándor rovata A külföldre történô 1 adómentes termékértékesítés szabályai Adómentes

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men VENDÉGOLDAL Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Filep Bá lint Tamándl Lász ló A Szé che nyi Ist ván Egye tem a Nyu gat-du nán tú l

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla.

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla. k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Cégautók értékesítése az áfa 1 szempontjából Ha nem emlékszünk már arra, hogy

Részletesebben

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra,

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra, Lambertné Ka to na Mó ni ka Az uni ós for rá sok fel hasz ná lá sá nak ér té ke lé se kis tér sé gek ben Ös sze fog la lás: a pub li ká ció Ma gyar or szág uni ós csat la ko zá sát kö ve tõ idõ szak ra

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN ZRÍNYI KIADÓ Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Katonaszociológiai adalékok a nemzetközi béketámogató

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743

17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743 17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743 Ügy szám: 6547 * * * A Pénz ügyi Sta bi li tá si és Fel szá mo ló Non pro fit Kft. (Cg.: [01 14 000098]; szék hely: 1071 Bu da pest,

Részletesebben

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén GÉNIUSZ KÖNYVTÁR A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben