SIDINFO NONPROFIT KFT Sárospatak, Szent Erzsébet út 3. Címzett: SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3950 Sárospatak, Kossuth út 44.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SIDINFO NONPROFIT KFT. 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 3. Címzett: SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3950 Sárospatak, Kossuth út 44."

Átírás

1 SIDINFO NONPROFIT KFT Sárospatak, Szent Erzsébet út 3. Címzett: SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tárgy: Kísérő levél a Sidinfo Nonprofit Kft évi beszámolójához Tisztelt Képviselő Testület! A Sidinfo Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatait március 12-től látom el, az ügyek átvétele folyamatosan zajlik. A cég évre vonatkozó beszámolóját mellékeltem. Tisztelettel: Sárospatak, május 15. Sajószegi Gábor ügyvezető

2 Adószám: Cégjegyzék szám: Cégnév SIDINFO Nonprofit Kft Székhely címe Sárospatak, Szent Erzsébet út 3. sz. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Sárospatak, 2012, május 10.

3 Általános jellemzők 1.1 Cégadatok Név: Sidinfo Nonprofit Forma: Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: KSH szám: Cégjegyzékszám: Alapítás ideje: Jegyzett tőke: - alapításkor: 500 eft - üzleti év végén: 500 eft A SIDINFO Nonprofit Kft-ét a Sárospatak Város Önkormányzata, mint alapító tag hozta létre a /373/2007(XI.30) KT. Számú határozatával. A társaság fő tevékenysége: máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás ( ) Közhasznúsági fokozata: közhasznú 1.2 Cégjellemzők Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt A tulajdonosi viszonyokat a társasági szerződés tartalmazza, a működés az ebben rögzítettek szerint történik. A cégjogi és adójogi körülmények, a cégi működés szabályosságának rendje, dokumentumai rendezettek. A szabályokat a társaság betartja, kapcsolódó bizonylatait rögzítik. Az adókapcsolatok bonyolítása előírás szerinti. Vállalkozásunk üzleti könyveinek vezetése saját rendünk által meghatározott. A működés során a jog-kötelezettségvállalás rendje általában szerződéses viszonyokon, rögzített megállapodásokon alapul, végrehajtásuk ezzel összehangolt, zárt. A cég életében a működő algoritmusok a lényegi hibák feltárására és kijavítására alkalmasak. Bejövő/kimenő bizonylataink szabályosak, teljes körűségük megfigyelt, feldolgozásuk üzleti könyveink analitikáiban, a pénzügyi-számviteli folyamatainkban feldolgozott. A vitás tételek és rendezésük elhatároltak, kezeltek. A fejlesztési feladatainkat kiemelten gondozzuk, beruházásaink befektetéseink, piacunk alakulása, az emberi tényezők kezelése megalapozott.

4 - 2 - Eszköz- és készletgazdálkodásunk gondos. Létszám- és bérgazdálkodásunk elvárásainkkal egyezően optimális. Pénzgazdálkodásunkat a kiegyenlítettség jellemzi. Fejlesztési feladatainkat kiemelten gondozzuk, beruházásaink, befektetéseink, piacunk alakulása, az emberi tényezők kezelése megalapozott. 1.3 Számviteli rendszer Könyvvezetés pénzneme: forint Könyvelési rend: kettős könyvvitel Üzleti év: Eredmény kimutatás típusa: összköltség eljárás Eredmény kimutatás változata: A Mérleg változata: A Mérlegkészítés időpontja: május 10. A kötelező beszámolás formája: egyszerűsített éves beszámoló Mérleg tagolása: felvett új tételek nincsenek Eredmény kimutatás tagolása: felvett új tételek nincsenek A számviteli alapelveket jellemző előírások: Jelentős összegű hiba, amelynek hatása ellenőrzési kötelezettségű a felmerülés évére: mérlegfőösszeg 2 %-a Lényeges hibahatás az utoljára közzétett üzleti év beszámoló saját tőkéjének 20 %-a Az éves zárás, az arról készített elszámolás előírásszerű, következetes Az óvatosság elve és a valódiság elve érvényesül, ezeket a vállalkozás folytatásának elve mellett alkalmazzuk. A számvitel rögzített számviteli politikán, kialakított számlarenden alapul, amely a cég egyedi sajátosságait figyelembe véve megfelel az éves zárás alapjaként. A számviteli elvek megvalósulása kontrollált, az éves zárást analitikai egyezőség, mennyiségi- értékben nyilvántartás, leltározás támasztja alá a jelentés szerinti tartalomban. 2. Magyarázatok az egyes mérlegtételekhez, eredménykimutatáshoz

5 Összehasonlítások Lényegesebb adatok évi 2011.évi Saját tőke 993 eft 1684 eft Mérleg szer.eredm eft 691 eft 2.2 Magyarázatok a mérlegtételekhez Tárgyi eszközök Tartlama: - Immateriális javak - Ingatlanok kapcs., vagyonért.jogok - Műszaki berendezések, gépek, járművek - Egyéb berendezések, felszerelések Az eszközök mérlegtételeinek mérlegkészítési időpontja január 01. A nyilvántartás alapja a beszerzési érték Az értékelés módja egyedi Az értékcsökkenés elszámolás módja: a bruttó értékre vetített lineáris módszer, az aktiválás napjától kezdődően. Elszámolásának gyakorisága: évente Állománya leltárral fedett ben elszámolt ÉCS: Immat.javak 22 eft Ingatlanok, kapcs.vj. eft Műszaki gépek: eft Egyéb ber., felsz.: 98 eft Összesen: 120 eft / eltér a mérlegben kimutatottnál összegnél mivel ott az egy összegben elszámolt eszköz beszerzést is tartalmazza itt pedig a tényleges ÉCS szerepel / Mutatói: Eszközök aránya: Befektetett eszköz/eszközök össz. 168 eft / 1684 eft = 10 % Készletek Tartalma: - áru Értékelése: A mérlegkészítés időpontja az üzleti évet követő év január 01.

6 A nyilvántartás alapja a beszerzési érték. Állománya egyeztetéssel, analitikus nyilvántartással, leltárral igazolt Követelések Tartalma: - A társaság által túlfizetésként befizetett adó - Vevői tartozások Állománya egyeztetéssel, analitikus nyilvántartással igazolt. Mutatói: Követelések részaránya: követelések/forgóeszközök 571 EFT / 1516 EFT = 38 % Követelések aránya: követelések/összes eszköz 571 EFT / 1684 EFT = 34 % Pénzeszközök Tartalma: - pénztár - bankszámla Értékelése: Mérlegtételeinek mérlegkészítési időpontja az üzleti évet követő év január 01. A nyilvántartási érték a könyvi érték. Az értékelés módja egyedi. Állománya egyeztetéssel, rovancsolással és tulajdonosi hitelesítéssel igazolt Hátrasorolt kötelezettségek Tartalma: Értékelése: A mérlegkészítés időpontja az üzleti évet követő év március 31. A nyilvántartás alapja a folyósításkori érték Értékelés módja egyedi Rövid lejáratú kötelezettségek Tartalma: - mérleg fordulónap után fizetendő adók - mérleg fordulónap után fizetendő szállítói tartozás Mutatói: Kötelezettségek részaránya Rövidlej.köt./kötelezettségek 0 EFT / 0 EFT = 0 % Kötelezettségek aránya Rövidlej.köt./összes forrás 0 EFT / 1684 EFT = 0 % Rövidtávú likviditás I. Forgóeszközök/rövidlej.köt.

7 1516 EFT / 0 EFT = 0 % - 5 Rövidtávú likviditás II. Forgóeszk.-követ./rövidlej.köv. 945 EFT / 571 EFT = % Saját tőke Tartalma: - jegyzett tőke - eredmény tartalék - mérleg szerinti eredmény Értékelése: A mérlegkészítés időpontja az üzleti évet követő év január 01. A nyilvántartás alapja a könyvi érték Állománya egyeztetéssel igazolt. Mutatói: Tőke aránya Saját tőke/összes forrás 1684 EFT / 1684 EFT = 100 % Tőke hatékonysága Adózott eredmény/saját tőke 661 EFT / 1684 EFT = 59 % Saját tőke növ.üteme Saját tőke/jegyzett tőke 1684 EFT / 500 EFT = % Befektetett esz.fedezete Saját tőke/befektetett eszközök 1684 EFT / 168EFT = 1002,4 % 2.3 Magyarázatok az egyes eredménykimutatás tételekhez Üzemi bevételek Tartalma: - belföldi - egyéb A Társaság egyéb bevétele, ingatlan kisajátításból származik. Értékelése: A nyilvántartás alapja a könyvi érték Állománya analitikus nyilvántartással, bizonylatokkal igazolt. Mutatói: Bevételek aránya Üzemi bevételek/összes bevétel 4258 EFT / 4656 EFT = 91.5 % Tőkearányos eredmény Üzemi eredmény/saját tőke 691 EFT/ 1684 EFT = 41. % Üzemi költségek Tartalma: - költségek - egyéb ráfordítások - elszámolt értékcsökkenés

8 - 6 - Értékelése: A nyilvántartás alapja a könyvi érték Szokásos mértéke a számviteli politika szerint Típusa összköltségi, bontásában a közvetlen és az általános költségek elkülönülnek. Állománya bizonylati alátámasztással igazolt Eredményelszámolások Tartalma: - üzleti eredmény - egyéb eredmények Értékelése: A nyilvántartás alapja a könyvi érték Állománya elszámolással igazolt. Mutatói: Jövedelmezőség I. Adózott eredmény/összes bevétel 691 EFT / 4656 EFT = 14.8 % Jövedelmezőség II. Összes bevétel/összes ktg EFT/ 3923 EFT= 118,7 % 3. Kiegészítő adatok Az átlagos statisztikai létszám alakulása: Fő Székhely 18 1 Telephely Összesen 18 1 Átlagos személyi jellegű ráfordítások alakulása: Fő/hó év év Összes Sárospatak, május 10 ügyvezető

9 BEVALLÁS és 1129-A ADATSZOLGÁLTATÁS a évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról illetve a hitelintézetek különadójáról vonalkód helye H IV A T A L (A) Nemzeti Adóés Vámhivatal 1129 Átvevő kódja Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Postára adás dátuma Beérkezés dátuma év hó nap Átvevő állami adóhatóság kódja átvevő aláírása A Z O N O SÍ Adózó adószáma Jogelőd adószáma Hibásnak minősített bevallás vonalkódja T Á S (B) Adózó neve Székhely/ fióktelep SIDINFO NONPROFIT KFT Sárospatak SZENT ERZSÉBET közterület neve let jellege hsz. ép. közterü- lépcsőház út 3 em. város/ község ajtó Ügyintéző neve BOLDOG FERENC telefonszáma Bevallási időszak év hó naptól év hó napig Építkezés miatt létrehozott telephely bevallási időszaka (C) év hó naptól év hó napig Bevallás jellege Kitöltött lapok száma A-01 A-02 Szervezeti kódkocka 0 7 Eltérő üzleti év kódkockája Mikro-, kis-, illetve középvállalkozás kódkockája az adóév első napján Szit. tv. szerinti kétszeres adófizetés jelölése az adóév utolsó napján (D) Bejelentett részesedés jelölése Könyvvezetés módjának jelölése Kedvezményezett eszközátruházás választásának jelölése 2 Nyilatkozat a jövedelem- (nyereség-) minimum alkalmazásról Kedvezményezett átalakulás esetére vonatkozó kötelezettségvállalás jelölése 1 Piaci árra vonatkozó közös nyilvántartás vezetésének jelölése Bevallási időszak előtársasági időszakot is tartalmaz jelölése (E) Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. SÁROSPATAK Helység év hó nap Jelen adóbevallást ellenjegyző aláírása Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve Adóazonosító száma Bizonyítvány/igazolvány száma P.H. adózó vagy a törvényes képviselő, meghatalmazott aláírása Állami adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazás jelölése Eseti meghatalmazás csatolásának jelölése Állami adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő jelölése Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:2.0 Nyomtatva:

10 A társasági adó bevallása Adószám Adózó neve SIDINFO NONPROFIT KFT A) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó Adónem kód: Adózás előtti eredmény (MRP-nél és nonprofit szervezetnél tárgyévi eredmény) ( lap sorok összesen, az egyszeres könyvvitelt vezető adózók esetén a lap 51. sor) (Iskolaszövetkezet ne töltse ki.) 02. Iskolaszövetkezet osztaléka 04. Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén lap 40. sor c) rovat a c) oszlopba, a 40. sor b) rovat a b) oszlopb Adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén lap 34. sor b) rovat a c) oszlopba, a 34. sor rovat a b) oszlopb 05. Külföldről származó jövedelem után kifizetett (fizetendő) adó Külföldről származó jövedelem Adóalap [(01. vagy +02.) (06.) sorok, 07. vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum)] A külföldi vállalkozó adóalapja [ (06.) sorok, 08. vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum)] A közhasznú szervezet, valamint az országos érdekképviseleti szervezet, az egyház és - választása alapján - az egyház szervezeti egységének végleges adóalapja Az adatok forintra kerekítve b) c) Társasági adó (10/19%) Adómentesség [Tao. tv. 20. (1)] Adókedvezmények ( lap 20. sorából) 13. Visszatartott adó [külföldön szerzett jövedelem után külföldön fizetett (fizetendő) és ráfordításként elszámolt adó számított összege] 14. A évi (illetve az üzleti évi) adókötelezettség ( sorok) A év(ek) visszamenőleges adókötelezettsége, illetve az elővállalkozás vagy szit. kétszeres adófizetési kötelezettsége A Tao. tv. 22/A. alapján visszafizetendő kis- és középvállalkozások adókedvezményeinek összege a c) rovatban, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatban 17. A Tao. tv. 7. (15) bekezdése alapján a lekötött fejlesztési tartalék beruházásra fel nem használt (feloldott)összegének A felhasználás időpontja 17. társasági adó kötelezettsége a c) rovatba, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatba év hó nap 18. A felhasználás időpontja év hó nap A települési önkormányzattal kötött lakásbérbeadási szerződés 60 hónapon belül történő megszűnése esetén A szerződés megszűnésének időpontja 19. visszafizetendő összeg [2007. évi CXXVI. tv (4)] év hó nap A sávos adókulcs alkalmazása esetén, a Tao. tv. A felhasználási/rendelkezésre álló időpont /L. (2) bek. szerinti társasági adó visszafizetési kötelezettség a c) rovatba, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatba év hó nap 21. A felhasználási/rendelkezésre álló időpont év hó nap B) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó és a évre (illetve az üzleti évre) megfizetett adóelőleg különbözete Adónem kód: 101 A május 31-éig (vagy az adóév utolsó napját követő 150. napig) fizetendő, illetve a jelölt 22. időpont(ok)tól visszaigényelhető társasági adó 22. Az adat forintra kerekítve 0 Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:2.0 Nyomtatva:

11 A hitelintézeti járadék, az energiaellátók jövedelemadója, valamint a hitelintézetek különadó bevallása a kettős könyvvitelt vezető adózók részére Adószám Adózó neve SIDINFO NONPROFIT KFT C) A hitelintézeti járadék összegének bevallása Adónem kód: Járadékalap Járadékfizetési kötelezettség (5%) 24. D) A hitelintézeti járadék és az üzleti évre megfizetett járadékelőleg különbözete Adónem kód: 202 Az adatok forintra kerekítve Az adat forintra kerekítve A május 31-éig (vagy az adóév utolsó napját követő 150. napig) fizetendő, illetve a jelölt időponttól 25. visszaigényelhető járadék E) Az energiaellátók jövedelemadó bevallása Adónem kód: Adózás előtti eredmény [Thtv. 6. (1)] Az adatok forintra kerekítve 27. Adózás előtti eredményt csökkentő tételek együttes összege [Thtv. 6. ] Adózás előtti eredményt növelő tételek együttes összege [Thtv. 6. ] A jövedelemadó alapja [ ] a b) rovatba, az arányos adóalap az rovatba 30. A jövedelemadó összege [ 8% ] 31.A visszatartott adó [külföldön fizetett(fizetendő)adó] Thtv. 9. (3)] A jövedelemadó fizetési kötelezettség [ ] május 31-ig (az adóév utolsó napját követő 150. napig) fizetendő, vagy visszaigényelhető jövedelemadó összege b) F) A hitelintézetek különadójának bevallása Adónemkód: Adózás előtti eredmény 35. Adózás előtti eredményt növelő tétel Adóalap [ ] Különadó fizetési kötelezettség (30%) Az adatok forintban G) A hitelintézetek pénzügyi szervezet szerinti különadójának és a hitelintézetek különadójának elszámolása Az adatok forintban 38. A hitelintézet Kjtv. 4/A. (6) bekezdés pontja szerinti évi fizetendő különadó összege A pénzügyi szervezetek különadójának a Kjtv. 4/A. (7) bekezdés szerinti módosított összege [ ] Rendelkezés a pénzügyi szervezetek különadó összegének módosításaként 40. jelentkező adótúlfizetés összegéről [Kjtv. 4/B. (5)] Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:2.0 Nyomtatva:

12 Adószám Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére (Az MRP, illetve nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie) Adózó neve SIDINFO NONPROFIT KFT Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok Értékesítés nettó árbevétele (Biztosítónál biztosítástechnikai bevétel, befektetési szolgáltatónál a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei, hitelintézetnél a pénzügyi szolgáltatás és a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei) A 01. sorból: - exportértékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke (+/-) Egyéb bevételek összesen A 4. sorból: - a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére illetve fejlesztésére - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott támogatás, juttatás összege Anyagjellegű ráfordítások összesen [( ) sorok] A 06. sorból: - anyagköltség A 14. sorból: - bérköltség - igénybe vett szolgáltatások értéke - eladott (közvetített) szolgáltatások értéke - eladott áruk beszerzési értéke - egyéb szolgáltatások értéke A 11. sorból: - bankköltség - biztosítási díj Személyi jellegű ráfordítások összesen [( ). sorok] - személyi jellegű egyéb kifizetések - bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások összesen A 19. sorból: - a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összege - adók, illetékek, hozzájárulások bevallott, fizetendő összege (a társasági és különadó nélküli összeg) - követelések elszámolt értékvesztésének összege - a külföldön, külföldi telephelyen fizetett, fizetendő nyereségadó összege pénzügyi szervezetek különadó összege 24. Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai Az adatok forintra kerekítve b) c) Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye [ sorok] (+/-) Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:2.0 Nyomtatva:

13 Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére Adószám (Az MRP, illetve nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie) Adózó neve SIDINFO NONPROFIT KFT Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok Az adatok forintra kerekítve 27. Pénzügyi műveletek bevételei összesen (biztosítónál befektetések nettó bevétele) 28. A 27. sorból: kapott (járó) osztalék, részesedés - részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége - befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyeresége - egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 32. A 30. és 31. sorból (együtt): magánszemélytől kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 33. Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen (biztosítónál befektetések ráfordításai) (+/-) 34. A 33. sorból: A 40. sorból: - befektetett pénzügyi eszközök értékesítésének árfolyamvesztesége - nem magánszemélynek fizetett, fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások magánszemélynek fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások - részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése a korábban leírt értékvesztések visszaírt összegével csökkentve (+/-) 38. Pénzügyi műveletek eredménye [(27.-(33.) sor] (+/-) 39. Szokásos vállalkozási eredmény [ sor] (+/-) 40. Rendkívüli bevételek összesen - visszafizetési kötelezettség nélkül, nem költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás 42. Rendkívüli ráfordítások összesen 43. A 42. sorból: - visszafizetési kötelezettség nélkül, nem költségek, ráfordítások ellentételezésére adott támogatás, juttatás 44. Rendkívüli eredmény ( sor) (+/-) b) c) Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:2.0 Nyomtatva:

14 1129-A-01 Adószám (Az MRP, illetve a nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie.) Adózó neve A mérleghez kapcsolódó adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére SIDINFO NONPROFIT KFT A mérleghez kapcsolódó adatok Az adatok forintra kerekítve b) 01. Immateriális javak 02. A 01. sorból: kísérleti fejlesztés aktivált értéke Befektetett pénzügyi eszközök 06. Követelések könyv szerinti értéke Tárgyi eszközök Készletek A 06. sorból: - követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Értékpapírok (forgóeszközök része) Pénzeszközök A 10. sorból a pénztár Aktív időbeli elhatárolások Jegyzett tőke összege [ sorok adatai] A 13. sorból: A 31. sorból: - önkormányzati tulajdon - belföldi magánszemély tulajdona - belföldi egyéb társaság, gazdálkodó szervezet tulajdona - belföldi hitelintézeti tulajdon - külföldi tulajdon Passzív időbeli elhatárolások - belföldi egyéb pénzügyi szervezet (társaság, pénztár, alap) tulajdona - belföldi nonprofit szervezet tulajdona Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék (+/-) Lekötött tartalék Értékelési tartalék Általános tartalék - követelések nyilvántartott értékvesztése - állami tulajdon Mérleg szerinti eredmény (+/-) Céltartalékok Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek A 34. sorból: - beruházási és fejlesztési hitelek - tulajdonos(ok) által nyújtott hosszú lejáratú kölcsönök - kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) - tulajdonosokkal szembeni kötelezettségek - egyéb kapott hitelek, kölcsönök összege Mérlegfőösszeg [( )= ( )] Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:2.0 Nyomtatva:

15 1129-A Egyéb, valamint tájékoztató adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére Adószám Adózó neve SIDINFO NONPROFIT KFT A) Eszközök (értékhelyesbítés nélkül) 01. Immateriális javak Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások 06. Az adatok forintra kerekítve Bekerülési érték a mérlegforduló napon Nettó érték a mérlegforduló napon b) B) Eszközök értékcsökkenése, értékcsökkenési leírása Költségként elszámolt (módosított) terv szerinti értékcsökkenés Az adatok forintra kerekítve Egyéb ráfordításként elszámolt terven felüli értékcsökkenés Tao. tv. 1. és 2. sz. melléklete szerinti értékcsökkenési leírás Immateriális javak Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek 10. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek A Ft alatti egyedi beszerzési, előállítási értékű 12. tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok, szellemi termékek bekerülési értékének egyösszegű elszámolása 13. Tenyészállatok Beruházások, felújítások b) c) 0 0 Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:2.0 Nyomtatva:

16 1129-A Adószám Egyéb, valamint tájékoztató adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére (Az MRP, illetve a nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie.) Adózó neve SIDINFO NONPROFIT KFT C) Egyéb adatok Az adatok forintra kerekítve A 14. sor b) rovatából: - a megváltozott munkaképességű dolgozók számított létszáma Használatban lévő összes termőterület A 16. sorból: - a földbérleti díj alapjául szolgáló bérbe vett terület Földbérleti díj Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 20. A évre (illetve adóévre) jóváhagyott osztalék, részesedés Foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma Hitelintézeti általános tartalék képzése (-), felhasználása (+) A tárgyévben üzembe helyezett beruházások aktivált értéke 23. A tárgyévi beruházási érték 23. A évi (illetve az adóévet megelőző adóévi) - éves szinten megállapított a Tao. tv pontja szerinti árbevétel összege (+/-) 24. A évi (illetve adóévi) - éves szinten számított, a Tao. tv pontja szerinti 25. árbevétel összege (+/-) Az Európai Uniótól és/vagy költségvetésből származó támogatásból az adóév utolsó hónapjának 15. napjáig meg nem kapott összeg b) 2 fő 2 fő fő hektár hektár D) Tájékoztató adatok a adóévi osztalék (osztalékelőleg) kifizetéséről, juttatásokról Belföldi magánszemély tulajdonos(ok) Külföldi magánszemély tulajdonos(ok) Belföldi jogi személy, nem jogi személyiségű társaság(ok) Külföldi jogi és nem jogi személyiségű társaság(ok) Az adatok forintra kerekítve A adóévben fizetett osztalékelőleg összege A adóévben kifizetett osztalék összege b) Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:2.0 Nyomtatva:

17 KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-02 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez Hatályosság kezdete: CÉGADATOK (A) 1. Cég neve: 2. Cégjegyzékszáma: 3. Székhelye: 4. Adószáma: 5. KSH jelzőszáma: SIDINFO NONPROFIT KFT SÁROSPATAK település SZENT ERZSÉBET út közterület közterület jellege hsz. 3 em. ajtó Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: 2. Lakóhelye: DR. DANKÓ LÁSZLÓ MAGYAR ország SÁROSPATAK település SZENT ERZSÉBET út közterület közterület jellege hsz. 3 em. ajtó (B) 3. Beszámolót megküldő személy neve: 4. Lakóhelye: BOLDOG FERENC SÁROSPATAK település ERDÉLYI út közterület közterület jellege 5/A hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Beküldő személy képviseleti minősége: KÖNYVELŐ 1. Beszámoló típusa: NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ BESZÁMOLÓ ADATOK (C) 2. Benyújtás oka: ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ 3. Cég üzleti évének mérlegfordulónapja: Beszámolási időszak kezdete és vége: tól Pénzegység és pénznem: EZER H U F 6. Beszámoló elfogadásának időpontja: Legfőbb szerv határozatának száma: 1/ Mérleg választott típusa: A típus 9. Eredménykimutatás költségeljárása: Összköltség eljárással 10. Megküldésre kerülő dokumentumok: Kiegészítő melléklet Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közzétételi költségtérítés befizetését tanúsító Fizetési igazolás -ig (D) 1. A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: 2. Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve: 3. Lakóhelye: NEM település közterület közterület jellege hsz. em. ajtó (E) 1. Közzétételi költségtérítés befizetésének igazolása: A közzétételi költségtérítés megfizetésre került NYILATKOZAT Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a csatolt okiratban szereplő adatok az elfogadott beszámoló (ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot és a független könyvvizsgálói jelentést is) adattartalmával egyezőek. Kelt: SÁROSPATAK, Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva:

18 NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus Cégnév: KSH szám: SIDINFO NONPROFIT KFT Cégjegyzékszám: Pénzegység: EZER H U F Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés A. Befektetett eszközök ( sor) I. Immateriális javak 2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök 4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete B. Forgóeszközök ( sor) I. Készletek II. Követelések 11. sorból: Követelések értékelési különbözete 11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III. Értékpapírok 14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen ( sor) Előző év Módosítás Tárgyév Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva:

19 NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus Cégnév: KSH szám: SIDINFO NONPROFIT KFT Cégjegyzékszám: Pénzegység: EZER H U F Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés D. Saját tőke ( sor) I. Jegyzett tőke 20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke(-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék ( sorok) Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sor) I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete 34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen ( sor) Előző év Módosítás Tárgyév Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva:

20 NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus (összköltség eljárással) Cégnév: KSH szám: SIDINFO NONPROFIT KFT Cégjegyzékszám: Pénzegység: EZER H U F Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktívált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei VIII. sorból értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai IX. sorból értékelési különbözet B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A.+-B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X.-XI.) E. Adózás előtti eredmény (+-C.+-D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+-E.-XII.) G. Mérleg szerinti eredmény Előző év Módosítás Tárgyév Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva:

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 20 évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési

Részletesebben

BEVALLÁS és 1129-A ADATSZOLGÁLTATÁS

BEVALLÁS és 1129-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1129-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 20 évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról illetve a hitelintézetek különadójáról vonalkód helye H I V A T A L (A) Nemzeti

Részletesebben

BEVALLÁS és 1129-A ADATSZOLGÁLTATÁS

BEVALLÁS és 1129-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1129-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 20 évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról illetve a hitelintézetek különadójáról vonalkód helye H IV A T A L (A) Nemzeti

Részletesebben

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 20 évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési

Részletesebben

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.51 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma. Beérkezés dátuma. 3 5 1 5 Miskolc. jellege hsz. ép. ház em.

Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma. Beérkezés dátuma. 3 5 1 5 Miskolc. jellege hsz. ép. ház em. H IV T L () Nemzeti dóés Vámhivatal BEVLLÁS a 2 évben kezdődő üzleti évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a szakképzési és rehabilitációs hozzájárulásról

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 09. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.6.4. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Kérjük, hogy az egyeztető táblát az auditált éves beszámoló alapján szíveskedjen kitölteni! Kérjük, hogy a következő dokumentumokat ELEKTRONIKUSAN ÉS NYOMTATVA szíveskedjenek elküldeni

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet Az üzleti év: 2007. január 1. - 2007. december 31. A könyvvizsgálat iránymutatása alapján utólagosan javított, véglegesített kiegészítı melléklet közzétételét, illetve letétbe helyezését

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Tevékenységet lezáró Egyszerűsített Éves Beszámoló 2015. március 31.

Tevékenységet lezáró Egyszerűsített Éves Beszámoló 2015. március 31. 1 3 5 5 8 0 9 1 9 0 0 1 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3-0 9-1 0 4 6 2 0 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Budajenői Vízművek Kft. A vállalkozás címe: 2093 Budajenő, hrsz. 06/2 Tevékenységet

Részletesebben

TIVA-SZOLG KFT. /4440 TISZAVASVÁRI, ADY ENDRE ÚT 8./

TIVA-SZOLG KFT. /4440 TISZAVASVÁRI, ADY ENDRE ÚT 8./ 1 Előterjesztés 1. számú melléklete TIVA-SZOLG KFT. /4440 TISZAVASVÁRI, ADY ENDRE ÚT 8./ ÜZLETI BESZÁMOLÓ 2013. ÉVI MÉRLEGHEZ 2 ÜZLETI JELENTÉS I.A vállalkozás fontosabb adatai: a TIVA-Szolg Kft. 2013.

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 18932825-6910-131-19 Cégjegyzék száma: Cég adószáma: 18932825-2-19 Vállalkozás megnevezése: Dr Szikora Márta Ügyvédi Iroda Vállalkozás címe: 8100 Várpalota Fehérvári utca 8 Kiegészítő

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132 HAJDÚ RENT Kft 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-015132 KSH: 14354429-6820-113-09 ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő melléklet szerkesztő

Részletesebben

2013. évi Kiegészítő melléklet

2013. évi Kiegészítő melléklet GYULASPORT SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ UTANPÓTLÁS NEVELŐ SPORTISKOLA, SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 5700. Gyula, Ajtóssy Albert u. 2-10. 2013. évi Kiegészítő

Részletesebben

Miskolci Városfejlesztési Kft. Éves beszámoló. 3525 Miskolc, Városház tér 13. a vállalkozás címe, telefonszáma. a vállalkozás megnevezése

Miskolci Városfejlesztési Kft. Éves beszámoló. 3525 Miskolc, Városház tér 13. a vállalkozás címe, telefonszáma. a vállalkozás megnevezése 1 4 7 4 4 4 0 4 8 2 1 1 1 1 3 0 5 Statisztikai számjel 0 5-0 9-0 1 7 5 4 7 Cégjegyzék száma Miskolci Városfejlesztési Kft. a vállalkozás megnevezése 3525 Miskolc, Városház tér 13. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben