A Madridi Magyar Nagykövetség felhívása spanyolországi és magyarországi kutatásra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Madridi Magyar Nagykövetség felhívása spanyolországi és magyarországi kutatásra"

Átírás

1 A Madridi Magyar Nagykövetség felhívása spanyolországi és magyarországi kutatásra A Madridi Magyar Nagykövetség két témában hirdet kutatói ösztöndíjat: 1. A II. világháború alatt Magyarországról Spanyolországba érkezett zsidó honfitársaink megmenekülése, spanyolországi beilleszkedése, további sorsa, viszonyuk kényszerűen elhagyott egykori hazájukhoz legújabb kori történelmünk egyik még nem kellően kutatott területe. Idén, a háború befejezése után 70 évvel nagykövetségünk közvetlen támogatásával hazánk ezt fontos kutatási célként jelöli meg. Kutatói ösztöndíjat ajánlunk annak a rátermett végzős egyetemistának, doktorandusznak, fiatal kutatónak, vagy egyetemi előadónak, aki a téma iránt érdeklődik, kellő szintű spanyol nyelvismerettel rendelkezik és készen áll a téma helyszíni, két-három hónapos kutatására. A Spanyolországra menekült zsidó honfitársaink útjának dokumentálása, statisztikai feldolgozása, a hatósági és magán eljárások ismertetése, az egyéni sorsok, állampolgársági kérelmek, életpályák statisztikai bemutatása, a legjellemzőbb esetek tényszerű dokumentálása lenne a feladat. A helyszíni anyaggyűjtést követően mintegy két-három hónap áll majd a pályázó rendelkezésére a dolgozat elkészítésére. A történetileg értékes, forrásmunkaként számításba jöhető dolgozat tudományos, esetleg nyilvános publikálását az ösztöndíj meghirdetője vállalja, azzal a megkötéssel, hogy a publikálásra kötelezettséget nem vállal. Ugyancsak leszögezzük, hogy a dolgozat publikálása esetén a szerző a további kiadási és egyéb jogokat a kiadó szervezet részére további térítés nélkül biztosítja, akár bel- akár külföldön, magyar és idegen nyelven egyaránt os forradalmunk és szabadságharcunk vérbefojtása után, a megtorlások miatt mintegy kétszázezer magyar kényszerült hazájának elhagyására. A huszadik század e nagy magyar exodusában keveset tudunk a Spanyolországba érkezett menekültekről, menekülési útvonalaikról, az esetleges szervezőkről, a spanyol kormányzati szervek, vagy éppen a spanyol egyház által nyújtott támogatásról. Ugyancsak hiányosak az ismereteink a Spanyolországba érkezett 56-os magyar menekültek szervezeteiről, azok további sorsáról. Az ideérkezők statisztikai feldolgozása sem történt meg. Ennek a munkának az elvégzésére hirdetjük meg kutatói ösztöndíjunkat, amelynek elnyerőjétől a részletes kutatás elvégzését és annak tudományos értékű dokumentálását várjuk. A helyszíni anyaggyűjtést követően mintegy két-három hónap áll majd a pályázó rendelkezésére a dolgozat elkészítésére. A történetileg értékes, forrásmunkaként számításba jöhető dolgozat tudományos, esetleg nyilvános publikálását az ösztöndíj meghirdetője vállalja, azzal a megkötéssel, hogy a publikálásra kötelezettséget nem vállal. Ugyancsak leszögezzük, hogy a dolgozat publikálása esetén a szerző a további kiadási és egyéb jogokat a kiadó szervezet részére további térítés nélkül biztosítja, akár bel- akár külföldön, magyar és idegen nyelven egyaránt. A most meghirdetett két témára ugyanaz a kutató is jelentkezhet. Az ösztöndíjkérelmeket a Balassi Intézet által meghirdetett Klebelsberg ösztöndíjra és a Campus Hungary ösztöndíjra kérjük beadni. A benyújtáskor kérjük, hogy hivatkozzanak a Madridi Magyar Nagykövetség e felhívására és mellékeljék a kutatási tervüket, illetve a tervezett publikáció vázlatát. Mindkét ösztöndíj beadásának határideje nagyon szoros! A kérelmeknek január 29-ig be kell érkezniük. Javasoljuk, hogy a Campus Hungary 4. számú, ún. hosszú tanulmányútját pályázzák, ill. a Klebelsberg ösztöndíjat. 1. Campus Hungary (letölthető a honlapról) Hosszú tanulmányút 4-15 hét

2 Célja: hogy a hallgató egy hosszabb távú időszakot töltsön el valamely külföldi felsőoktatási intézményben hosszabb távú tanulmányok, vagy kutatás folytatása céljából. A pályázott ország megélhetési rátáitól függően a nyertes pályázó havi Ft Ft ösztöndíjban részesül. 2. Klebelsberg ösztöndíj (a pályázati felhívást melléklejük) A pályázati felhívásban a jelentkezési határidő január 15, de ennek a felhívásnak az esetében január 29-e, csütörtök óra. 1. A pályázati kiírás célja Pályázati felhívás A Balassi Intézet pályázatot hirdet A Klebelsberg Kunó-ösztöndíjról szóló 15/2010. (XII.14.) KIM rendelet alapján a évre szóló KLEBELSBERG KUNÓ-ÖSZTÖNDÍJRA Az ösztöndíj névadójának szellemiségét követendő, elsősorban a Collegium Hungaricumok-ban és külföldi magyar intézetekben, valamint kivételes esetben egyéb helyszíneken: - a magyar nyelv és irodalom, történelem és kultúra külföldi írott és tárgyi emlékeinek tanulmányozása; - a feltárásukat, megóvásukat, és forráskiadásukat szolgáló könyvtári, kézirat-, illetve levéltári, múzeumi, valamint oral history tárgykörébe tartozó kutatások, illetve kulturális és tudományos célú külföldi szakmai tanulmányutak támogatása, - a külföldi magyar intézetekben folyó kultúrdiplomáciai és szakmai munka sikeres megvalósításának elősegítése, - a nemzeti közművelődési intézetek, közgyűjtemények és egyéb művészeti intézetek munkatársai esetében az EU-normákkal összhangban, a kultúrafinanszírozással-, és művészetfinanszírozással, a közművelődési és közgyűjteményi tevékenység modernizálásával összefüggő kérdések tanulmányozásának támogatása (különös tekintettel az állományvédelmi rendszerek és módszerek tanulmányozására) - a tematikus éveket és nemzeti évfordulókat előkészítő forrásfeltáró kutatások támogatása. 2. Az ösztöndíj prioritásai a) Pályázni lehet a magyar kultúra szempontjából fontos külföldi helyszínekre irányuló, a pályázati célokban meghatározott bölcsészettudományi, társadalomtudományi és kulturális célú kutatásokra, illetve kultúrdiplomáciai tevékenység fejlesztését szolgáló, és a kulturális igazgatás korszerűsítésére irányuló tanulmányokra, különösen az alábbi kutatási témákban: - Elsősorban a Collegium Hungaricumokkal és külföldi magyar intézetekkel rendelkező országokba, valamint kivételes esetben egyéb helyszínekre, levél-, kézirat-, és könyvtári, illetve múzeumi hungarika-feltárásra, hungarológiai kutatások folytatására; - A 2015-ben emlékévi tematikát feldolgozó kutatások (pl. Semmelweis Ignác, Bartók Béla) folytatására; - Németországba a német egység évi 25 éves évfordulójához köthető, a rendszerváltoztatás óta eltelt időszakot vizsgáló, valamint a 20. századi történelemi, különös

3 tekintettel a kommunista diktatúrák feldolgozásával foglalkozó kutatási témák magyar vonatkozásainak feldolgozására; - Bécsbe az Österreichisches Staatsarchiv Haus-, Hof- und Staatsarchivban őrzött Kabineti Iroda és a Császári Ház és a Külügyek Minisztériuma (Ministerium des Äußern) első világháború idején keletkezett iratait (különös tekintettel hadifogoly-csere, internálás, kitüntetési ügyek) feltáró kutatásra; - Franciaországba audiovizuális ún. oral history, valamint az 1. világháború francia és magyar forrásainak (internáltak, hadifoglyok, csataterek) feldolgozására; - Moszkvába, Szentpétervárra az Orosz Birodalom és az Osztrák-Magyar Monarchia közötti, valamint a 20. századi és kortárs magyar - szovjet/orosz kapcsolatok feltárását és dokumentálását célzó levéltári források feltárására, kutatásra, és nemzetközi együttműködéssel megvalósítandó projektek előkészítésére; - Olaszországba, Vatikánba a központi gyűjteményekben végzendő levéltári és könyvtári kutatásokra az egyház, társadalom és politika a századi Európában és Magyarországon témakörében, valamint az első világháború történetéhez kapcsolódó kutatásokra, a Szentszék és a közép-európai térség háború alatti kapcsolatainak alakulása, illetve a háború és béke, valamint semlegesség kérdésére reflektáló elméleti vita feltárására; - Lengyelországba 1945 és 1956 közötti időszakban a katonák hazatérése, családok egyesítése, repatriálás, hontalanság, kivándorlás témakörében végzett levéltári (egyes államok vöröskeresztjeinek és a Nemzetközi Vöröskereszt dokumentációi alapján) kutatásra, a két ország közös történetének megismertetéséért sokat tevő elfeledett vagy kevéssé ismert magyar személyek tevékenységének feldolgozása, az 1956-os magyar forradalom közelgő 60. évfordulója kapcsán eddig ismeretlen források feltárására; - Szerbiába a délvidéki magyar épített örökség (középületek, várak, kastélyok, templomok, stb.) teljes körű lajstromba vételét, az érintett műemlékek állapotfelmérését és a szükséges állagmegóvási, illetve restaurálási munkák számbavételét célzó kutatásokra, továbbá a budai Királyi Magyar Egyetemi Nyomdában a században kiadott szerb művek jegyzékének összeállítása, kiállításon való közzétételére, a századi magyar költészet (Petőfi Sándortól Ady Endréig) szerbiai hatásának feltárására; - Horvátországba az első világháború magyar-horvát vonatkozásainak kutatására, a horvátországi magyar kisebbség második világháborús helyzetének kutatására, valamint az egyház-, társadalom- és politikatörténetet ( ig) célzó kutatásra; - Ukrajnába, Romániába, Szlovákiába irányuló hungarika-kutatásra. b) A forráskutatásokra irányuló pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a hungarikafeltárások, amelyek során a kutatók egy meghatározott gyűjtemény (levéltár, könyvtár, múzeum) vagy gyűjtemény-rész magyar vonatkozású forrásanyagának teljes körű számbavételére vállalkoznak és az áttekintett dokumentumokról tételes jegyzéket készítenek. c) Továbbá előnyt élveznek a két- vagy többoldalú tudományos kapcsolatok előmozdítása céljából beadott pályázatok. 3. Az ösztöndíj tartalma - Az ösztöndíj 2-4 hónap kutatási időszakra pályázható. A kinn tartózkodás időtartamának megbontására nincs lehetőség. - A Collegium Hungaricum-okban (Bécsben, Belgrádban, Berlinben, Moszkvában, Párizsban és Rómában) ingyenes szállás, máshol szállásköltség-hozzájárulás; - Országonként eltérő mértékű, átlagosan havi bruttó forintnak megfelelő összegű pénzbeli hozzájárulás; - Egyszeri útiköltség-térítés a legrövidebb közvetlen útra a magyarországi lakcím és a megpályázott város között egy alkalommal oda-vissza; - Utasbiztosítás.

4 4. Pályázati feltételek Az ösztöndíjra az pályázhat, aki: mesterképzésben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény 112. (7) bekezdése alapján azzal egyenértékű egyetemi képzésben szerzett oklevéllel rendelkezik; korábban elnyert és felhasznált ösztöndíjával kapcsolatos beszámolási kötelezettségének határidőre eleget tett és a bíráló bizottság a benyújtott beszámolóját kiválóan megfeleltre értékelte; vállalja, hogy kinn tartózkodása alatt amennyiben a pályázó olyan országban részesül ösztöndíjban, ahol Collegium Hungaricum vagy külföldi magyar intézet működik az intézet igazgatójának felkérésére az intézetben konzultációt folytat, részt vesz az intézet tudományos munkájában, előadást tart. A Klebelsberg Kunó- ösztöndíj támogatást nyújt a külföldi kutatómunka ideje alatt, de nem feltétlenül fedezi az ösztöndíjas kinn tartózkodáskor felmerülő összes kiadását. Ezért szükség van egyéni kiegészítő forrásokra is. Ennek értelmében a pályázók tehát a jelentkezésük benyújtásával vállalják a saját hozzájárulást, azaz megfelelő anyagi fedezettel rendelkeznek ahhoz, hogy a fogadó országban felmerülő költségeiket fedezni tudják. A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek a tudományos fokozattal rendelkező oktatók és kutatók. Nem pályázhat az, aki: - a pályázat benyújtását megelőző öt évben legalább két alkalommal nyert el ösztöndíjat, feltéve, hogy az elnyert ösztöndíjas kutatási időszakot a pályázó kitöltötte. - a 2015-es évben az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) által nyújtott támogatásban (ösztöndíjban) részesül. 5. A pályázati anyagnak tartalmaznia kell A. a pályázati kiírás mellékletét képező adatlapot; B. a munkáltató/kutatóhely hozzájáruló nyilatkozatát, amely igazolja a pályázó az ösztöndíj idejére való távolmaradásának tudomásul vételét C. a pályázó személyi adatait és szakmai pályafutását részletesen tartalmazó életrajzát; D. mesterképzésben vagy azzal egyenértékű egyetemi képzésben szerzett oklevelének, a nyelvtudását és a tudományos fokozatának megszerzését igazoló okmányoknak a másolatát; E. a pályázó publikációinak jegyzékét; F. korábbi tevékenységével, teljesítményével összhangban álló a tervezett kutatások témáját, célját, helyét, formáját és idejét tartalmazó kutatási tervet; G. két, a kutatási terület elismert szakemberétől kapott ajánlólevelet, melyek közül az egyik amennyiben szükséges - a külföldi fogadókészséget igazolja (a pályázó hivatali összeférhetetlenség miatt a külföldi magyar intézetek munkatársaitól nem kaphat ajánlólevelet). H. a pályázati anyag összes mellékletét elektronikus formában tartalmazó CD-t/DVD-t. Az oklevelek, tudományos fokozatot igazoló okmányok, nyelvvizsga bizonyítványok másolatát, valamint az aláírást igénylő dokumentumokat (pályázati adatlap, hozzájáruló nyilatkozat, életrajz, ajánlólevelek) eredeti aláírással együtt olvashatóan beszkennelve vagy lefotózva, PDF vagy JPEG/JPG formátumban kérjük a CD-n/DVD-n tárolni. A kutatási tervet és a publikációs jegyzéket elegendő szöveges, pl. WORD formátumban benyújtani. I. Intézményi gyűjteményi alapú hungarológiai kutatási célokat szolgáló pályázat (ld. feljebb 2/b. pont) esetében ezen kívül csatolni kell: levéltári anyaggyűjtésnél a Magyar Nemzeti Levéltár, könyvtári anyaggyűjtésnél az Országos Széchényi Könyvtár, múzeumi anyaggyűjtésnél a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójától kapott igazolást arról, hogy a

5 pályázó hasonló prioritású korábbi kutatómunka esetén beszámolási kötelezettségének eleget tett, valamint a tervezett téma új eredményeket hozhat a hungarológiai kutatások terén. Az igazolás beszerzésének eljárásrendje az alábbi címeken érhető el: 6. A pályázati benyújtásával, elbírálásával kapcsolatos tudnivalók - A pályázati anyagot kizárólag postai úton lehet benyújtani a Balassi Intézet címére (1519, Budapest, Pf. 385). - A borítékra kérjük, írják rá: Klebelsberg Kunó-ösztöndíj pályázat. - A pályázatok benyújtási határideje (postai feladás dátuma): január Kérjük a pályázati anyagot egy eredeti példányban, a leírt sorrendben, a mellékletek betűjeleit fedőlapjuk jobb felső sarkában feltüntetve összeállítani és borítékolni. - A pályázathoz kérjük a pályázati anyagok elektronikus változatát tartalmazó CD vagy DVD csatolását. A CD-t/DVD-t nem tartalmazó pályázati anyag érvénytelen. ben, vagy más adathordozón (memóriakártya, pendrive) érkezett pályázati anyagokat nem áll módunkban elfogadni. - A pályázati adatlap a pályázat részét képezi, kitöltése hiányában a pályázat érvénytelen. - A pályázati adatlap letölthető a internetes oldalról. - A pályázatról a külgazdasági és külügyminiszter az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben dönt a bíráló bizottság javaslata alapján. A Balassi Intézet a pályázókat március 1-ig értesíti a pályázat eredményéről. Az ösztöndíjasok várhatóan március közepétől utazhatnak ki. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a nyertes ösztöndíjasok kutatásukról, hazatérésük után három hónappal részletes tanulmányt kötelesek készíteni. A Balassi Intézet, mint az ösztöndíj kezelője, jogosult a tanulmányokat honlapján közzétenni. Budapest, december 16. Hammerstein Judit főigazgató Balassi Intézet Az ösztöndíj bíráló bizottságának elnöke Amennyiben technikai probléma adódik a pályázati adatlap letöltésével, kérjük a tisztelt pályázókat, hogy szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot az ösztöndíj referenseivel az alábbi elérhetőségek bármelyikén. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a pályázati adatlapot nem tartalmazó pályázatok érvénytelennek minősülnek! Fürj Orsolya, nemzetközi referens Mércz András, nemzetközi referens T: T: E: E:

Felhívás külföldi pályázók részére magyar állami ösztöndíjra 2014/2015 Magyar Ösztöndíj Bizottság

Felhívás külföldi pályázók részére magyar állami ösztöndíjra 2014/2015 Magyar Ösztöndíj Bizottság Felhívás külföldi pályázók részére magyar állami ösztöndíjra 2014/2015 Magyar Ösztöndíj Bizottság Felhívás külföldi pályázók részére magyar állami ösztöndíjakra: magyarországi felsőfokú tanulmányok és

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. augusztus 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről 1. oldal 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (1) bekezdés m) pontjában kapott

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. VII. 24-től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 43/2014. (IV. 9.) szenátusi határozat, valamint a 93/2014. (VII. 16.) szenátusi

Részletesebben

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott

Részletesebben

Pályázati feltételek: a pályázó intézmény az NKA portálján a regisztrációt megtette.

Pályázati feltételek: a pályázó intézmény az NKA portálján a regisztrációt megtette. A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Téma/cél: Külföldön található, s a magyar művelődés- és tudománytörténet szempontjából jelentős hagyatékok és gyűjtemények megszerzésének, hazaszállításának

Részletesebben

BGA-13-HA-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BGA-13-HA-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BGA-13-HA-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. A pályázat célja A keretében a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: a pályázat kiírója) nyílt pályázati felhívást hirdet

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

Az első EURES-állásod

Az első EURES-állásod Az első EURES-állásod 2014-2015 Útmutató munkakeresőknek és munkáltatóknak eures.europa.eu ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob Szociális Európa Az első EURES-állásod Megkönnyítjük a szabad mozgást és

Részletesebben

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék I. Regisztráció... 2 II. ETR... 2 III. Előadás, gyakorlat, konzultáció... 4 IV. Kedvezményes tanulmányi rend... 6 V. Kreditelismerés... 7 VI. Nyelvi követelmény...

Részletesebben

A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P M O B I L I T Á S É S A L K A L M A Z K O D Á S K O L L É G I U M

A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P M O B I L I T Á S É S A L K A L M A Z K O D Á S K O L L É G I U M A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P M O B I L I T Á S É S A L K A L M A Z K O D Á S K O L L É G I U M Civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, tevékenység

Részletesebben

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015.

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Pályázati útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Hatályos: A 2013/2014-es tanév I. félévétől TARTALOMJEGYZÉK VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSE... 16

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 57/2010. (X.6.) sz. határozatával) (Utolsó módosítás: 2013. augusztus 23.) EGER 2006. Felelős kiadó: a főiskola rektora

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 109. szám 18509 Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról Az emberi alkalmazásra

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről Az Országgyűlés - felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2014. 1.3. számú

Részletesebben