zene nélkül nincs élet az életbe a gyerekek, nélkül nincs

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "zene nélkül nincs élet az életbe a gyerekek, nélkül nincs"

Átírás

1 ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: H-MÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTÕBIZOTTSÁG FELELÕS SZERKESZTÕ: VARGA GÉZA SZERKESZTÕSÉG: 6000 KECSKEMÉT, TÓPART U. 8/C. TEL./FAX: 76/ TÖRDELÉS, NYOMDAI ELÕKÉSZÍTÉS: DR. POTÓ ISTVÁN NYOMDA: FÖLDESI ÉS TÁRSA BT. FELELÕS VEZETÕ: FÖLDESI ZOLTÁN Hírös Naptár www. hirosnaptar.hu 600 éve, 1407 körül született Hunyadi János kormányzó, a középkori Magyar Királyság egyik legkiemelkedõbb hadvezére, Mátyás király apja. Nevéhez fûzõdik az 1456-os nándorfehérvári diadal. Rövid ideig Kecskemét földesura volt ben Péró Jánosnak adományozta a várost, aki azonban zálogként visszaadta Hunyadinak, mivel 5000 arannyal, mint a sóraktárak vezetõje, nem tudott elszámolni. A nagy hadvezérnek Kecskemét is sokféleképpen állított emléket. A Városháza oromzati részén, a második emeleti ablakok közé, a tetõpárkány alatti falmezõkre medalionokba foglalt relief arcképek, köztük Hunyadi Jánosé kerültek, míg az épület dísztermében Székely Bertalan freskóinak egyike is õt ábrázolja. Egy városrész és annak egyik általános iskolája is az egykori földesúr nevét vette föl. Vidéken Pécs után Kecskeméten emeltek egész alakos szobrot Hunyadi János emlékére. Az 1985-ben fölavatott nagyméretû emlékmû-kompozíció középpontjában a hadvezér lovon ülõ, négy és fél méter magas szobra áll. A jobb kezében tartott pajzsán ismertetõjele, a holló, mögötte pedig Európa térképe látható. A mintegy másfél méter magas, palánkvárhoz hasonló, mûkõ talapzaton a pajzsok és turbánok csatamezõt idéznek. Értékőrző havilap december zene nélkül nincs élet 125 Kecskemét legrégibb õrzött irata a Szegedrõl áttelepült ötvösök céhlevele. A szakmai társulatot 450 éve, 1557-ben Ötvös Benedek, Ötvös Sebestyén és Ötvös Imre alapította. A céh szabályait a debreceni céh mintájára készítették el. A céh gondoskodott arról, hogy az ötvös csakugyan értse a munkáját, ötvös legényt ugyanis csak hibátlan, mûvészi kivitelû remek elkészítése után fogadtak mesterré. Vigyázott a céh arra is, amire a megrendelõnek volt szüksége: az ötvösmûvek hiteéve, december 16-án Kecskeméten született Kodály Zoltán, a 20. század egyik legnagyobb magyar zeneszerzõje, zenetudósa és zenepedagógusa. Édesapja, Kodály Frigyes a város teherleadási pénztárnoka volt, majd Szobra állomásfõnöknek nevezték ki, így Kodály alig féléves gyermekként szüleivel elköltözött Kecskemétrõl. Késõbb így írt errõl az idõszakról: Születtem Kecskeméten, de mivel szüleim pár hónapos koromban elköltöztek onnan, nem illet meg a 'Kecskemét fia' büszke név. Ezt követõen érettségizõ diákként látogatott el szülõvárosába, majd negyven éves korában, amikor Kecskeméti Végh Mihály zsoltárától ihletett Psalmus Hungaricus címû mûve már is- mertté tette. Az elsõ ének-zenei általános iskola avatásán is jelen volt. Ünnepi beszédében így fogalmazott: Emlékezetes napot élünk. Ez nem egyszerûen egy új épület avatása, hanem fordulópont a magyar mûvelõdés történetében... Innen azzal a tudattal mennek ki az életbe a gyerekek, hogy zene nélkül nincs élet 40 évvel ezelõtt, ben halt meg. Életmûve fáklyaként világít vissza a megtett történelmi múltra ugyanúgy, mint 450 Próbaszám elõre a halhatatlanságba. Élete, gondolatai példaként állhatnak valamennyiünk elõtt: Nem sokat ér, ha magunknak dalolunk, szebb, ha ketten összedalolnak. Aztán mind többen, százan, ezren, míg megszólal a Nagy Harmónia, amiben egyek lehetünk. Akkor mondjuk csak igazán: Örvendjen az egész világ!" lességére. A próbát próbatûkkel végezték. A tût az ún. lidiai kõre dörzsölték. A fémfolt annál jobban fehéredett, mennél több ezüstöt tartalmazott. Ha a kész ötvöstárgyat a kõre dörzsölték, megláthatták, melyik tû foltjával vág egybe: a mû annyi latos volt. Ha azonban a mû a próbát nem állta ki, összetörve új mûvelésre visszaadták. A XVI. század az ötvösmesterség virágkora volt. A magyar ötvösöknek itthon és külföldön is jó hírük volt. Mindenhol, így Kecskeméten is szívesen fogadták õket. A lapban szereplõ cikkek forrásai: Kecskeméti Életrajzi Lexikon (Kecskeméti Füzetek 4.) Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára Székelyné Kõrösi Ilona: Kecskemét anno Joós Ferenc: Barangolások Kecskeméten Gábor Ildikó: A kecskeméti iparosság a dualizmus korában Kiss András: Fényképalbum, ami maradt Heltai Nándor: Hunyadiváros; Szeleifalu. A petróleumlámpától a lézerfényig 50 éve kapott iparûzési engedélyt Kiss András mesterfotográfus. A kunszentmártoni elsõ önálló mûhelytõl hosszú, göröngyös út vezetett Kecskemétig. Munkaszeretete, kitartása és fotóriporteri igényessége révén azonban mindig újabb és újabb lehetõségeket kapott, így kényszerkitérõkkel ugyan, de töretlen ívû szakmai pályát tudhat maga mögött. Az ember életének nagy kérdései sokszor apró dolgokon dõlnek el. Miért választotta a fotós mesterséget? Valóban kicsin múlt! 1930-ban egy Szolnok megyei kis faluban, Tószegen születtem. Az 1929-es nagy világgazdasági válság nagyon rosszul jött, amikor még Trianont sem heverte ki országunk. Szegénység volt, a faluban senkinek nem volt akkor még fényképezõgépe. Folytatás a 4. oldalon. Leskowsky Albert (Kiss András, 1998)

2 Iványi-Grünwal Béla: Önarckép A természet őszinteségre törekvő tolmácsa 140 évvel ezelõtt, 1867-ben született Iványi-Grünwald Béla festõmûvész. Tanulmányait a Mintarajziskolában, Székely Bertalan és Lotz Károly növendékeként kezdte. Münchenben ismerte meg Ferenczy Károlyt és Csók Istvánt, s 1887-ben már együtt jártak a párizsi Julian Akadémiára. Münchenbe visszatérve csatlakozott Hollósy Simon köréhez ban a nagybányai mûvésztelep alapítói, a festõiskola tanárai között volt ben, azaz épp 100 éve Kecskeméten telepedett le. Kada Elek polgármester felkérésére részt vett a kecskeméti mûvésztelep megszervezésében, 1911-tõl a telep vezetõje lett. Itt festette több nagyméretû dekoratív kompozícióját. Elsõ megbízása a Városháza homlokzatának mozaikja, majd 1912-ben a Kaszinó Allegóriák címû freskóterve volt. Itteni élményeit számos kecskeméti témájú festményén is megörökítette (Kecskeméti országúton, Kaszinó Kert, Kecskeméti lányok, Cigányváros, stb.). A Kaszinó Kertet ábrázoló olajfestmény jól illeszkedik Iványi-Grünwald Béla Kecskeméten készült mûveinek sorába. A kép festõi megoldásai, a látványelemek stilizálásának módja, a szinte keveretlen színek letétele, a színes kontúrok, a vonalak és a színfoltok sajátos aránya, valamint a kartonpapír alapozás nélküli, nyers színének meghagyása és szerepe az összhatásban, mind jellemzõ az 1911 és 1914 körüli munkáin. Iványi-Grünwal Béla: Kecskeméti lányok Iványi-Grünwal Béla: Kaszinó Kert 2 Az első kecskeméti gyár építésze 150 éve, 1857-ben született Zaboretzky Ferenc, több jeles kecskeméti létesítmény tervezõje, kivitelezõje. Részt vett többek között a Luther Palota, a Református Újkollégium és a Városi Kaszinó építésében. Nevéhez fûzõdik az elsõ kecskeméti gyár létesítése is, amelynek története a ma élõk számára is példaként szolgálhat. A Kiskõrösi úti telep 2007 nyarán Kecskemét akkori polgármestere, Kada Elek április 9-én fogadta egy dél-tiroli, bozeni gyümölcs- és fõzelékgyár vezérigazgatóját. Az osztrák úr bejelentette: ott építtetnék fel Magyarországra tervezett gyárukat, ahol a megfelelõ természeti körülmények mellett a befogadó várostól legelõnyösebb támogatást kapnak. Az ajánlatra ráhangolódó, egymásra licitáló városok versenyébõl Kecskemét került ki gyõztesen. A városi vezetõk ugyanis belátták, hogy Kecskemét és vonzáskörzete csak nyerhet az itteni termékeket feldolgozó és különféle alakban a világkereskedelem útján értékesítõ nagyvállalattal. A megállapodás fõbb pontjai így szóltak: az osztrák vállalkozó korona építési és forgalmi tõkét ruház be és az új gyár építkezése még a folyó évben kezdetét veszi. A város ugyanakkor vállalta, hogy az új üzem 15 évig mentesül a helyi pótadók fizetésétõl, illetve egy évtizedig hasonló vállalkozást nem támogat. Az egyességet május 23-án írta alá Kada Elek és Diffenbach Eugen. Az építkezés Zaboretzky Ferenc irányításával gyorsan haladt a bozeni tervek alapján. A Kiskõrösi út elején, a fülöpszállási vasútvonal mellett, a város által ingyen átengedett 15 hold 349 négyszögöl területen 1901 májusában avatták fel az üzemet, amelyet az alapítók Gyümölcs- és Fõzelékkonzerv-készítõ Részvénytársaság Elsõ Kecskeméti Konzervgyár néven jegyezték be ben a jól mûködõ Elsõ Kecskeméti Konzervgyár sikerein föl- buzdulva Platter János új Gyümölcs-Fõzelék konzervgyárat épített Kecskeméten, majd 50 évvel ezelõtt, 1957-ben egy miniszteri határozat egyesítette a két gyárat, így a kecskeméti Magyarország egyik legnagyobb konzervgyára lett. A 90-es években több tulajdonosváltás történt márciusa óta a gyár ismét Kecskeméti Konzervgyár Rt.-ként mûködik. Az egykori Kiskõrösi úti telepen napjainkban a paradicsompor gyártásában piacvezetõ szerepet betöltõ Kündig- Food Kft. található.

3 Összefogással épült 100 éve, 1907-ben épült fel az egykori Iparos Otthon Komor Marcell és Jakab Dezsõ mûépítészek tervei alapján a kecskeméti iparosok összefogásával. Egyesek pénzadománynyal, mások mesteremberként a saját munkájukkal járultak hozzá a szecessziós stílusú épület létesítéséhez. 100 éve emelték Kecskemét legértékesebb útmenti emlékkeresztjét. A Máriavárosi vasútállomásnál, az 52-es út vasúti keresztezõdésében látható mûemlék anyaga teljes egészében szürke márvány, fémbõl Krisztus-, alatta Mária-szobor látható. A kovácsolt vaskerítéssel körbevett kereszten felirat áll: A felfeszített Úr Jézus dicsõségére mély hálából emeltette egy hitvespár A kegyeleti emlékhelyet két évvel ezelõtt széleskörû összefogással Fellegi Tamás kõfaragó mester és munkatársai állították helyre. Az ünnepélyes átadásra december 7-én került sor, s mint a helyi sajtó lelkes szavaiból kiderült:...az egész épületen szépen érvényesül a magyar stíl, mely az egyszerû, de ízléses külsõ homlokzaton és a nagyteremben üvegmozaik berakásokkal, a kávéházban pedig festéssel domborodik ki teljesen. Az építtetõk emlékét a bejáratnál márványtábla õrzi. Az épület földszintjén egykor vendéglõ és kávéház üzemelt, míg üvegmozaikkal díszített emeleti terme társas összejövetelek és kulturális rendezvények helyszínéül szolgált. Sõt, szálloda is mûködött benne az átutazó iparosok számára. A II. világháború után az épület a Kecskeméten állomásozott szovjet csapatok kultúrháza lett, majd 25 évvel ezelõtt, 1982-ben Szalvay Mihály Úttörõ és Ifjúsági Otthon néven nyitotta meg kapuit. Napjainkban is a város gyermek és ifjúsági szabadidõs intézménye: sokrétû, gazdag kulturális programot kínál a gyerekek és fiatalok számára. Az intézmény üzemeltetésében mûködik az Otthon Mozi és a város Parádfürdõi Ifjúsági Tábora is. Elõbbi a vidéki art mozi hálózat jelentõs központja, arculatát a mûvészfilmek bemutatása és az ifjúsági vetítések jellemzik. Utóbbi pedig a nyári vakáció idején alkotó és természetjáró táborok, míg év közben erdei iskolai, turisztikai és üdülõ programok számára biztosít lehetõséget. A rideg vas művésze ben telepedett le Tiringer Ferenc mûlakatos mester Kecskeméten. Mûremek munkái napjainkban is a hírös város díszei. Kovácsoltvas alkotásai a Református Újkollégiumban, a Katona József Gimnáziumban, a Barátok templomában és a Szentháromság temetõben egyaránt láthatóak. Tiringer Ferenc Sárbogárdon született november 25-én. A tizenhárom testvér közül õ kovácsinas lett. Öt év után szabadították fel, ezután 1894-tõl az ország egyik legkiválóbb mesterénél, Jungfer Gyulánál sajátította el a mûlakatosság gyakorlati és elméleti alapjait; majd 1896-ban európai vándorútra indult: Bécs, München, Mannheim, Frankfurt am Main, Lipcse, Drezda, Berlin, Párizs és Katowice voltak útjának állomásai; többnyire, mint mûvezetõ dolgozott. Hazatérése után, 1903-ban az Országos Magyar Királyi Iparmûvészeti Iskola ötvös vendéghallgatójaként elsõ díjat nyert egy kiválóan tervezett szenteltvíztartóval. A következõ évben egy rövid életû cégtársulás után a Pozsonyi Állami Fémipari Szakiskolában nyert szaktanári állást, melybõl saját kérésére 1907 áprilisában kapott felmentést ban vette feleségül a kecskeméti Székely Erzsébetet, akivel 1907-ben telepedett le a városban. Száz évvel ezelõtt, május 6-án 25-ös szám alatt jegyezték be a kecskeméti iparlajstromba. Kezdetben apósa, Székely Sándor lakatosmester mûhelyében dolgozott, de rövidesen az élvonalba került és a helyi iparostársadalom szerény, halk szavú, de annál inkább megbecsült vezetõje lett. A Tiringercég az I. világháború elõtt már alkalmazottal dolgozott. Hírnevét hamarosan anyagi gyarapodás is kísérte: 1913-ra megvette a Mikes utca 1., 3., 5. szám alatti ingatlanokat, ahol háza, mûhelyei, rajzterem, öltözõ és raktárak kaptak helyet. A Barátok templomának kovácsoltvas kapuja 1925-ben az ezüstkoszorút, 1928-ban az elsõ világháborúban hõsi halált halt ipartestületi tagok emléktáblájáért pedig a szakma legnagyobb kitüntetésének számító aranykoszorút kapta meg, mert költõ és mûvész volt õ, aki nem rímekben, vagy rideg márványban fejezte ki szárnyaló gondolatait és lelkének virágait, hanem a rideg vasban, amelynek életet és szépséget adott. Gábor Ildikó 3

4 4 A petróleumlámpától a lézerfényig 50 éve kapott iparűzési engedélyt Kiss András mesterfotográfus Folytatás az 1. oldalról ben, amikor Budapest körül bezárult az ostromgyûrû, egy orosz katona egy lemezes fényképezõgépet árult, nekem ez nagyon megtetszett és megvettem tõle. Álmomban sem gondoltam volna, hogy ez a gép egész életemet határozza meg. Elsõ felvételeimet családomról, testvéreimrõl és a házunkról készítettem. K. Pesty László, a környék híres fényképésze hívta elõ a negatívokat. Elismerõ mosolyát szinte még ma is látom. Azután hetente-kéthetente vittem új felvételeimet a mesterhez. Elektromos hálózat híján a Nap fénye és egy petróleumlámpa szolgáltatta a másoláshoz szükséges fényt. Ekkor dõlt el végérvényesen, hogy életem összefonódik a fotózással. A mester tanulója lettem. Hogyan vált a gyermek hobbi - fotósból mesterember? Melyek voltak életpályájának legfontosabb állomásai? Õm Gyula erdész (Kiss András, 1970) Mint minden fiatalt, engem is vonzott a kalandvágy. A biztos megélhetés reményében ejtõernyõsnek jelentkeztem. Katonai pályafutásom azonban számos váratlan fordulatot tartogatott számomra. Néhány hónap után alakulatomat fölszámolták, engem tiszti iskolára vezényeltek. Avatásom után röviddel a Harcos címû hetilap fotóriportere lettem. Képeimmel a valóságot akartam megmutatni, így felvételeimrõl hiányoztak az akkoriban elõírt boldog, diadalmas jövõt ígérõ arcok. Lázongásomat nem nézték jó szemmel fõnökeim, ezért a leszerelés mellett döntöttem elején a Kunszentmártoni Vegyesipari Vállalat fényképész mûtermében vállaltam munkát, majd 50 évvel ezelõtt, 1957 januárjában eljött életem nagy pillanata: önálló mûhelyt nyithattam. Az engedélyhez kötött iparûzõk lajstromában bevezettem és részére a fényképésziparnak való gyakorlásához hozzájárulok. szólt a kunszentmártoni engedély. Boldog évek következtek. Elsõsorban családi, alkalmi fényképeket készítettem. A munka mellett jutott idõ a tanulásra is: 1960-ban mesterlevelet szereztem ban Nagykõrösre hívtak, de az ottani szövetkezet gyengén muzsikált. Önálló iparûzésre nem kaptam engedélyt, s hogy élni tudjunk, a közeli Kocséron kezdtem dolgozni. Elsõsorban esküvõi képeket készítettem, de abban az idõben is sokan kérték a keresztelõk megörökítését. Közben különbözõ munkákat kaptam Cegléden, Kunszentmártonban, Kecskeméten és Nagykõrösön is. Végül épp 40 éve, 1967-ben ez utóbbi városba helyezték át az engedélyemet. A mûterem mellett a sajtó számára is dolgoztam. Az ipar, a mezõgazdaság modernizálását, vállalati ünnepségeket kellett megörökítenem, de szívesen fotóztam a kismesterségeket, a népi iparmûvészeket. A városba látogató színmûvészeket és sok-sok híres embert, mint pl. Dr. Szentgyörgyi Albertet, Dr. Csapó Árpádot, Dr. Bay Zoltánt és számos más, érdekes és kedves vendéget örökítettem meg. Közel negyed század után Kecskemétre költöztünk. A hírös város egyik legõsibb utcájában, a Kápolna utcában Fuji üzletet, majd 2002-ben a fõtéren egy Kodak fotókereskedést nyitottunk meg. Nyugdíjasként sem hagytam abba a munkát. Külföldi kiállításaim révén 2005-ben megkaptam az A.FIAP (nemzetközi fotómûvész) címet. Biztos vagyok abban, hogy az elmúlt 50 évet nem egyedül dolgozta át. Munkájában kik segítettek? Leghûségesebb, gyorsan tanuló segítõtársam, immár 50 esztendeje a feleségem. Bár zenemûvészeti pályára készült, egy rosszindulatú párttitkár ebben megakadályozta. Így mellém állt és az induló saját mûhelyünkben gyorsan kitanulta a szakmát ban Õ is megszerezte a szakmunkáslevelet. Két fiúgyermekkel ajándékozott meg, de a család gondjai közben sem hagyott magamra: nemcsak a fotózásban, hanem a vállalkozás könyvelésében, levelezésében is sokat segített. Külön öröm a számomra, hogy amióta nyugdíjas vagyok, a fiam átvette a cég irányítását. Zsolt remek érzékkel tart lépést a korral. Neki is köszönhetõ, hogy Kelet-Európában nekünk volt elõször lézerfénnyel mûködõ digitális printerünk. Az elmúlt években a fényképészet óriási változáson ment keresztül. Hogyan reagált a modern kor új kihívásaira? Mindig fogékony voltam az új technikai megoldásokra, az elsõk között voltunk, akik vakut vásároltunk. A villanófény forradalmasította a szakmát. Az elmúlt években sem voltunk tétlenek. Rugalmasan alkalmazkodtunk a változó piaci körülményekhez. Kereskedelmi forgalmunkat növeltük, így a nagy helyigényû mûtermet megszüntettük. Üzletkörünk is megváltozott. Nemcsak az amatõr, hanem a profi fotósok is hozzánk szoktak. Sikereinket annak is köszönhetjük, hogy eladóink rendelkeznek Petróleumlámpával másolt kép (Kiss András, 1945) azzal a szakmai ismerettel, amivel segíteni tudják a vevõink jó döntését. Arra törekszünk, hogy tanácsainkkal a fotózásban járatlanokat és a tapasztalt fotóriportereket is segíteni tudjuk. A szakma szeretetét és odaadását kell, hogy érezze a vásárló. A pénz pár évvel ezelõtt még magától jött, ha szerettük és tiszteltük a vevõt. Régen a legjobb reklám, a legjobb befektetés az volt, ha a mester nevét adta munkájához. Ma ez már a múlté, elég, ha csak a multik és a fiatalok új erkölcsi hozzáállására gondolunk! A jó kereskedõ nem csak kapni, adni is szeret. Mi ebben a szellemben dolgozunk. Varga Géza KISS FOTÓ 6000 Kecskemét, Kápolna u. 22. Tel.: 06-76/ Kecskemét, Szabadság tér 3. Tel.: 06-76/

5 15 A Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ben alakult. Az alapító tagok között a térség települési önkormányzatai, civil szervezetei, pénzintézetei és vállalkozásai egyaránt megtalálhatóak. Az alapítvány non-profit szervezetként mûködik. Legfontosabb célkitûzése a kis- és közepes vállalkozások segítése, a vállalkozói kultúra, a versenyképesség növelése, valamint új gazdasági társaságok indításának elõsegítése. Az alapítvány fõ szolgáltatása az alap és emelt szintû tanácsadás, a vállalko- Alapítvány a vállalkozások érdekében zások indításához, sikeres üzletviteléhez szükséges információkhoz való hozzájutás biztosítása. Emellett az innovációs szolgáltatások kiépítésével, pályázatkészítéssel, oktatással és képzéssel is foglalkoznak. Kezdettõl fogva, azaz immár 15 éve a vállalkozások körében az alapítvány legsikeresebb tevékenysége a Mikrohitel Program. Ez a pénzügyi konstrukció igen kedvezõ kondíciókkal vehetõ igénybe gépek, berendezések, eszközök beszerzésére, beruházások pénzügyi feltételeinek biztosítására, valamint a már meglévõ üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bõvítésére, illetve a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközök finanszírozására. A program sikerességét mutatja, hogy 1992 óta a megyében mikro- és kisvállalkozás másfél milliárd forintot vett igénybe vállalkozásuk indításához, fejlesztéséhez. Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Vállalkozói Központ 6000 Kecskemét, Vörösmarty u. 12. Tel.: 76/ ; Fax: 76/ Web: Rác támadás 300 évvel ezelõtt a Duna-Tisza közén dúló rác csapatok Kecskemét környékén is garázdálkodtak április 3-a, nagyböjt negyedik vasárnapja a város történetének gyászos napja. A fegyverbíró kecskemétiek zöme a rácoktól fenyegetett Nagykõrös védelmére sietett, de a váratlan támadás a védtelenül maradt Kecskemétet érte. Kétezer lovassal és ezer gyalogossal hajnalban értek a rablók a város alá. Fejszecsapásokkal betörték a kapukat, felkoncolták a kapuõröket és rettentõ ordítozással elárasztották az utcákat, elfoglalták a piacot, körülvették a fallal övezett templomokat. Talán az egész várost elpusztítják, ha a segélykérõ futár hívására vissza nem érkeznek a kecskeméti és a nagykõrösi fegyveresek. A rablással elfoglalt rácokat kiverték a városból. A Köncsög-Ágasegyháza határán lévõ Nyakvágó hegynél ért véget a csata. A hely neve magyarázat nélkül is elárulja, hogy mi lett a rablók sorsa. 5

6 Milyen elõzmények után született meg a megyei kórház onkoradiológiai központja? A gondolat, hogy Kecskeméten is szükség lenne egy onkoradiológiai központra, ahol a helyi, illetve a megyébõl érkezõ betegek megkaphatnák a szükséges sugár- és kemoterápiás kezeléseket, már 20 évvel ezelõtt megfogalmazódott az akkori egészségügyi vezetõkben és politikusokban. Jelentõs szerepet játszott ebben az akkori egészségügyi vezetés részérõl Losoncz fõigazgató úr, de hasonló lelkesedéssel foglalkoztak a kérdéssel a megyei vezetõk, Gajdócsi István és Gaborják József is. Meg kell még említenem Ligeti fõorvosnõ nevét, aki, mint megyei egészségügyi fõosztályvezetõ, támogatta az elképzelést. Neki is köszönhetõ, hogy zöld utat kapott az az orvoscsoport, amely a megyei kórház Izsáki úti röntgen osztályán kezdte meg a munkát. 15 éve váltunk le az akkori radiológiai osztályról, s így jött létre az önálló onkoradiológiai részleg. Kezdetben öt ágygyal rendelkeztünk és két orvos dolgozott a részlegben, de elkezdtük annak a csapatnak a betanítását, amellyel öt évvel késõbb beindulhatott a 60 ágyas önálló onkoradiológiai központ. Ez a nevezetes nap június 22-e volt. Mindössze 50 munkatárssal kezdtük meg a munkát, ami igen szerény létszám. Hamar kiderült, hogy 60 ágy kevés, valóban szükség lenne 100 ágyra, ahogyan eredetileg is terveztük, csak a pénzhiány miatt nem valósulhatott meg. Elindult a küzdelem az emeletráépítésért. Ezzel egyidejûleg más osztályokon is elkezdtünk terjeszkedni, hogy el tudjuk látni a betegeinket õszére készült el a bõvítés, így lehetõség nyílt újabb 40 ágy átadására. A kórház Izsáki úti tömbjében rendelkezünk még 20 ággyal, ahol krónikus betegeket ápolunk, további 10 ágyat pedig a kúraszerû ellátásokra, a bejáró betegek számára tartunk fenn. Harcban a rákkal 10 éves a megyei kórház onkoradiológiai központja. Dr. Szûcs Miklós, a központ igazgatója szerint az elmúlt idõszak egyértelmûen igazolta az intézmény létjogosultságát. Daganattípustól függõen különbözõ mértékben ugyan, de nõtt a túlélés, a gyógyulás, az élet meghosszabbításának esélye. szerepe nagymértékben csökkent. Ma már nem cél, hogy minél nagyobb szövetet távolítsunk el a testbõl. A daganatos betegség ugyanis már kialakulásakor sem helyi betegség, ezért a beteget komplexen kell kezelni. A sebészi megoldásnak fontos helye van a korai felismerés utáni mûtéteknél, de a további lépés nem az eltávolítások kiterjesztése. Jelentõsen fejlõdtek az elmúlt idõszakban a sugárterápiás módszerek. Nagyon fontos, hogy minél kevesebb egészséges szövetet érjen a sugárzás, s minél koncentráltabban érkezzenek a sugarak a beteg területre. A sugárkezelések ebbe az irányba haladnak. Egyre gyakrabban alkalmazzuk együtt, tehát egy idõben a sugárkezelést és a kemoterápiát. Ezt nevezzük radiokemoterápiának, amely kezdi kiszorítani a hagyományos kemoterápiát, mert eredményesebbnek tûnik. A leglényegesebb változások azonban a kemoterápia területén történtek. Ez gyakorlatilag a legfiatalabb módszer, hiszen csak a 2. világháború után kezdték alkalmazni. A hátránya az, hogy a terápiás szerek az egészséges sejteket is pusztítják, bár azok egy idõ után regenerálódnak. A legújabb kutatások megpróbálják olyan kötõanyagokhoz kapcsolni a hatóanyagokat, amelyek úgymond megtalálják a beteg sejteket. Ezek a gyógyszerek már hozzánk is eljutottak. Nagyon ígéretesek azok a szelektív hatású készítmények is, amelyek speciálisan egy-egy tumorra hatnak. Ma már olyan tumorféleségeket lehet meggyógyítani, vagy visszafogni a betegséget több évre, évtizedre, amire eddig nem volt példa. A mûtéti megoldásban és a sugárkezelésben is történt elõrelépés, de az áttörést a kemoterápia fejlõdése hozhatja. Nézzük a beteg szemével! Menynyivel nagyobb ma a túlélés, a gyógyulás, az élet meghosszabbításának esélye, mint tíz évvel ezelõtt? Attól függ, hogy milyen daganattípusról van szó. Van olyan, ahol nem változtak az esélyek. Nem találtuk meg még a kezelési kombinációt, nehéz a korai felismerés is. Ilyen a tüdõtumor. Vannak viszont olyanok, amelyeknél a korábbi esélyekhez képest több évet nyertünk. Ilyen például az emlõ-, a vastagbél és a végbéltumor. A harmadik típusba azok tartoznak, amelyeket sikerül meggyógyítanunk. Itt drámai az elõrelépés. Sajnos, ezek nem a leggyakrabban elõforduló tumortípusok. Heretumorban korábban fiatal emberek meghaltak, ma meggyógyulnak. Rájöttünk, hogyan lehet idõben felfedezni, mit kell csinálni, és megvan a megfelelõ gyógyszer is. Hasonlóan jók az eredmények a gyomor- és vékonybéldaganatoknak azoknál a speciális fajtájánál, amelyek a kötõszövetbõl indulnak ki. Régebben gyorsan halálhoz vezettek, ma a betegek meggyógyulnak és nem esnek vissza. Úgy tûnik, hogy egyre több tumorféleséghez találjuk meg a megfelelõ gyógyszert. Közel 200 fajta tumor van. Jó lenne, ha mindegyikre megtalálnánk a hatásos készítményt. A genom, vagyis a szervezet örökítõ információinak felfedezésével új lehetõségek nyíltak meg a gyógyászatban, s igaz ez az onkológiára is. Ismerjük már a szervezet géntérképét. Elõre meg tudjuk mondani, hogy valakinek milyen betegsége lesz. Természetesen ez még nem mindennapi gyakorlat, de elvben megvan a lehetõsége. Ennek megfelelõen lehet majd a szûrõvizsgálatokat és a megelõzõ, elektív mûtéteket elvégezni. Van már arra példa, hogy egy harmincéves nõnek eltávolították az emlõjét, mert a géntérképébõl a szakemberek azt olvasták ki, hogy késõbb emlõrákja lesz. A gyógyítás mellett mindenképpen beszélnünk kell a megelõzés lehetõségeirõl is. Az elsõdleges megelõzés az, amikor figyelünk a környezetei körülményekre, a környezetszennyezés visszaszorítására, a megfelelõ táplálkozásra, de az is nagyon fontos lenne, hogy ismerjük egy-egy betegség tüneteit és eljárjunk szûrésekre. A korán felfedezett daganatok jóval nagyobb eséllyel gyógyíthatók. Kállai Erzsébet Hogyan változtak az elmúlt tíz évben a kezelési módok? 6 Az nem módosult, hogy ma is a mûtéti kezelés, a sugár- és a kemoterápia jöhet szóba egy-egy daganatos megbetegedésnél, de a részletekben sok a változás. A sebészet

7 Védett növény és kereskedés? Gladiolus! Gladiolus a nõsziromfélék családjának nemzetségéhez tartozó évelõ, hagymás növény. Levele szálas vagy kardalakú, virágzata füzérszerû, féloldalas, a virágok leple hajlott tölcsérré záródik. 140 faja legnagyobbrészt afrikai. Hazánkban kardvirág néven ismert, de dákoska, illetve legényvirág néven is emlegetik. Hegyi réteken, gyertyános tölgyesekben is elõfordul, a réti és a mocsári kardvirág védett növény. 5 A Gladiolus Kft. 5 éve, ben alakult. Papír és vegyi áru nagykereskedelmével foglalkozunk. Kezdetben a Kecskeméten és környékén mûködõ kiskereskedelmi egységeknek forgalmaztuk termékeinket, majd termékskálánkat bõvítettük, így napjainkban már a közületek (óvodák, iskolák, szociális otthonok, egészségügyi intézmények, vendéglõk) speciális igényeit is figyelemmel kísérjük. Bács-Kiskun megye határain is túlléptünk, azaz az ország szinte valamennyi régiójába szállítunk. Partnerünk többek között Kecskeméten a Piarista Iskola és Rendház, valamint a város önkor- Kiskun Megyei Önkormányzat Napraforgó Ápoló-Gondozó Otthona. Büszkék vagyunk arra, hogy számos hazai fejlesztésû terméket is forgalmazunk. Az Innoveng 1 Kft., illetve a Stiha Bt. által gyártott tisztító- és fertõtlenítõszerek kiváló minõségûek, ugyanakkor megfizethetõ áron kínáljuk ügyfeleinknek. Saját termékünk is népszerû, a különbözõ illatú Gladiolus illóolajak közül az év végi idõszakban elsõsorban a 10 ml-es adventi fiolát ajánljuk, amely aromalámpához és autó illatosítására egyaránt felhasználható. Cégünk sikerességének titka a vevõk igényeinek személyre szabott 5 éve a Tejesség igényével Gladiolus JÁTÉK mányzata, Budapesten a Szabó Ervin Könyvtár és a Farkas Edith Szeretetotthon, illetve Garán a Bács- megvalósítása. Arra törekszünk, hogy névadónkhoz hasonlóan mi is mindig frissek és megbízhatóak legyünk. GLADIOLUS Kft Kecskemét, Kossuth Lajos u. 11/2. Tel./Fax: 76/ Mobil: 30/ HOL TALÁLHATÓ A GARABON- CIÁS CSEMEGE KERESKEDÉS? A válaszokat december 31-ig a következõ címre várjuk: HN Szerkesztõsége, 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c. A helyesen válaszolók között egy, a Garabonciás Csemegében levásárolható 10 ezer forintos utalványt sorsolunk ki. A családi vállalkozásban mûködõ Alföldi Garabonciás Kft. 5 éve, 2002 óta kiskérõdzõ állatok tejének feldolgozásával foglalkozik, amelynek meghatározó alapanyaga a Bugac környéki puszták háztáji gazdaságaiból felvásárolt kecsketej. Sikeres mûködésüknek és termékeik egyre nagyobb kedveltségének köszönhetõen a cég a kisüzemi feldolgozás kereteit rövid idõn belül kinõtte, ezért a közelmúltban egy saját, EU regisztrációs számmal is rendelkezõ, korszerû tejfeldolgozó üzemet épített fel Izsákon. A Kiskunsági Nemzeti Park területén, az érintetlen alföldi pusztán megtermelt alapanyagot ma már egy hangulatos sajtmûhelyben, hagyományos receptúra alapján, de korszerû technológiát alkalmazva dolgozzák fel. Termékeik ismertek és népszerûek. Többek között rövid és hosszú érlelésû, lágy, félkemény, kemény, natúr és többféle fûszerezésû kecskesajt, illetve házi jellegû, leveles tehéntúró szerepel kínálatukban. A kft. az elmúlt hónapokban több új termékkel kecskejoghurt, kecsketúró, üveges kecsketej és kecskekrémsajt is megjelent a hazai és a külföldi piacokon. A "Garabonciás" sajtok értékesítése elsõsorban kereskedelmi hálózatokon (SPAR, Kaiser's, Interspar, CBA, Rothschild-üzletlánc) keresztül történik. Két éve, 2005 novembere óta Garabonciás Csemege Kereskedés néven a Luther udvarban nyitott boltban is megvásárolhatóak a kft. termékei. A sajtok mindegyike nagymértékben hozzájárul az egészséges táplálkozáshoz. A kecsketej különösen értékes tápanyagforrás, amely vitamintartalma és könnyû emészthetõsége révén elsõrendû alkotóeleme lehet az egészséges és gondosan megválasztott étrendnek is. Gazdag esszenciális aminosavtartalmának, valamint kiváló dietetikai hatásának köszönhetõen ez a nagyszerû tápanyag igen kedvezõ hatású lehet betegségek utáni lábadozás idején, de alkalmas az anyatej pótlására, és alapvetõ alkotóeleme a legkiválóbb kozmetikai szereknek is. Rendszeres fogyasztása különösen rossz étvágyú kisgyermek táplálására és idõskorban javallott. ALFÖLDI GARABONCIÁS Kft Izsák, Vadas dûlõ Tel.: 76/ Fax: 76/ Web: 7

A kecskeméti paradicsomnemesítés

A kecskeméti paradicsomnemesítés Ala p í t á s i év: 2007 Bt. Kia d j a: H-Mé d i a Sz e r k e s z t i: a szerkesztõbizottság Fe le lõs szerkesztõ: Varga Géza Szer keszt õ s é g: 6000 Kecskemét, Tó p a r t u. 8/c. E-m a i l: i n f o@h

Részletesebben

Amerikai leánykórus az elsô Kodály szemináriumon Andor Ilonával és Erdei Péterrel. Kodály szeminárium huszonötödször

Amerikai leánykórus az elsô Kodály szemináriumon Andor Ilonával és Erdei Péterrel. Kodály szeminárium huszonötödször ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: H-MÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTÕBIZOTTSÁG FE LE - LÕS SZERKESZTÕ: VARGA GÉZA SZER KESZ - TÕSÉG: 6000 KECSKEMÉT, TÓPART U. 8/C. E-MAIL: INFO@HIROSNAPTAR.HU TEL./FAX: 76/476-115

Részletesebben

Életutak elismerése. Magyar arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapott Sári Zoltán fényképészmester. szolgáló, kiemelkedõ színvonalú

Életutak elismerése. Magyar arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapott Sári Zoltán fényképészmester. szolgáló, kiemelkedõ színvonalú Életutak elismerése A Gyõr és Vidéke Ipartestület rendes évi közgyûlésén Hujber László téti szobafestõ-mesternek, félévszázados kisipari tevékenysége elismeréséül gyémántkõvel ékesített 50 éves jubileumi

Részletesebben

kölni... Csak az a miénk igazán, amiért megdolgoztunk, esetleg megszenvedtünk. Az Anna Grand

kölni... Csak az a miénk igazán, amiért megdolgoztunk, esetleg megszenvedtünk. Az Anna Grand TARTALOM A kikötõ a miénk BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA XIII. ÉVFOLYAM - 2013. 1. SZÁM Búcsú a lányoktól Ne ijedjen meg senki, ez még nem az a búcsú. Fõleg úgy nem, ha a címet kiegészítem

Részletesebben

Bagatell étterem: csekélység

Bagatell étterem: csekélység I. évfolyam, 1. szám Kecskemét és térsége közéleti magazinja 2009. november 6 CSEKE PÉTER A szellemi élet központja is legyen a színház! 20 Magánóvodát nyitok! 14 VERSEGI JÁNOS Exkluzív! KTE-Ereco riportok

Részletesebben

Nagyszabású rendezvénysorozattal ünnepelte idén

Nagyszabású rendezvénysorozattal ünnepelte idén XXII. évfolyam 6. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2012. június A SÁRGA LÁB KÖTELEZ KITÜNTETÉSEK, SZÍNES PROGRAMOK A VÁROS NAPJÁN Nagyszabású rendezvénysorozattal ünnepelte idén Tolna

Részletesebben

Csúcskategóriás készülékek a megyei kórháznak

Csúcskategóriás készülékek a megyei kórháznak 2 Tartalmunkból: Fatemplom épült Magyarföldön (5.o.) Fedezze fel az 1000 éves Zalát! (6-7.o.) Köszönet a közönségnek (8.o.) Uszoda lesz Keszthelyen (10.o.) A fiatalokat segítve (11.o.) megyei közéleti

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén. 2005. január-február. Berente újkora. Fizikálisan is csatlakoztunk Európához

Borsod-Abaúj-Zemplén. 2005. január-február. Berente újkora. Fizikálisan is csatlakoztunk Európához Ü Borsod-Abaúj-Zemplén 2005. január-február Berente újkora Fizikálisan is csatlakoztunk Európához Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Ügyvezető-főszerkesztő: O B. E (30) 477-0787 Lapunk állandó szerzői: Fekete

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 2011. 5. SZÁM. Méltó megemlékezés Jókai Mórról, a hagyományok jegyében

BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 2011. 5. SZÁM. Méltó megemlékezés Jókai Mórról, a hagyományok jegyében BALATONFÜREDI NAPLÓ XI. évfolyam, 2011. 5. szám TARTALOM Jókai tágabb hazája 1 BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 2011. 5. SZÁM Mi lesz veled görög falu? Én már csak így nevezem

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

Safo21.qxd 6/3/05 9:04 AM Page 1

Safo21.qxd 6/3/05 9:04 AM Page 1 Safo21.qxd 6/3/05 9:04 AM Page 1 Safo21.qxd 6/3/05 9:04 AM Page 2 2 SAVARIA FÓRUM NAPRÓL NAPRA A HÉT HÍRE: Május 27. péntek Harmincéves a Napsugár Óvoda Egyhetes gyermek- és felnõttprogrammal ünnepelte

Részletesebben

Úszás, sport, Támogatás a helyi vállalkozásoknak. Nemzetközi összecsapások a teniszpályákon. életforma. a köztársasági elnök VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN

Úszás, sport, Támogatás a helyi vállalkozásoknak. Nemzetközi összecsapások a teniszpályákon. életforma. a köztársasági elnök VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN 2011. NOVEMBER VI. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Tanműhelyt avatott a köztársasági elnök Támogatás a helyi vállalkozásoknak Úszás, sport, életforma Nemzetközi összecsapások a teniszpályákon

Részletesebben

Becsengettek 183 nap tanulás

Becsengettek 183 nap tanulás mindenkinek van véleménye 2010. szeptember IV. évfolyam, 9. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Becsengettek 183 nap tanulás Szeptember elsején a reggeli becsengetéssel véget ér a közel két és fél

Részletesebben

Megszentelt várakozás

Megszentelt várakozás CIII. évfolyam, 42. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Szeretetbõl segítenek Az önkéntességnek számtalan példája ismert világszerte. De nem kell olyan messzire

Részletesebben

Szent György-nap a megyei kórházban

Szent György-nap a megyei kórházban FEJER LAP 2009. MÁJUS, III. ÉV FO LYAM, 5. SZÁM www.fejerlap.hu FEJÉR MEGYEI havilap MELLÉKLET: Fejér megye 1000 éves millenniumi programfüzet Szent György-nap a megyei kórházban ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK A 10.

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

HUNYADIVÁROSI HÍRMONDÓ

HUNYADIVÁROSI HÍRMONDÓ HUNYADIVÁROSI HÍRMONDÓ A HUNYADIVÁROSI RÉSZÖNKORMÁNYZAT LAPJA ALAPÍTVA 2008-BAN HUNYADIVÁROS - KŐRÖSIHEGY - SZOLNOKIHEGY - SZENTISTVÁNVÁROS VII. évf. 1. szám J U B I L E U M I H U N Y A D I V Á R O S I

Részletesebben

Szentesi Élet. XLVI. évfolyam 2. szám 2014. január 17. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 130 Ft) Finisben a kalandpark

Szentesi Élet. XLVI. évfolyam 2. szám 2014. január 17. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 130 Ft) Finisben a kalandpark Szentesi Élet XLVI. évfolyam 2. szám 2014. január 17. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 130 Ft) Méltó emléket állítanának Sipos Editnek Sipos Editrõl, az egyik legsikeresebb magyar nõi vízilabdázóról

Részletesebben

A Cosmo Média Kft. kiadványa

A Cosmo Média Kft. kiadványa A Cosmo Média Kft. kiadványa Fornetti - felelősen és elkötelezetten a fogyasztókért Régi, hűséges fogyasztói is igazolhatják, hogy a Palásti József pékmester által alapított és tulajdonolt Fornetti bő

Részletesebben

Szentesi Élet. XLVII. évfolyam 4. szám 2015. január 30. Városi hetilap Ára: 185 Ft (elõfizetve 140 Ft) Erkölcsi gyõzelem a diszkrimináció felett

Szentesi Élet. XLVII. évfolyam 4. szám 2015. január 30. Városi hetilap Ára: 185 Ft (elõfizetve 140 Ft) Erkölcsi gyõzelem a diszkrimináció felett Szentesi Élet XLVII. évfolyam 4. szám 2015. január 30. Városi hetilap Ára: 185 Ft (elõfizetve 140 Ft) Víz alatt áll 8 ezer hektár Napról-napra nõ a belvízzel elöntött terület nagysága a térségben annak

Részletesebben

PAKSI HÍRNÖK. A tábor a magyarságról. Zanzibárkoncert. Duna-parton. FEMA-TRANS KFT. Paks, Dózsa Gy. u. 37. Tel.: 75/417-320.

PAKSI HÍRNÖK. A tábor a magyarságról. Zanzibárkoncert. Duna-parton. FEMA-TRANS KFT. Paks, Dózsa Gy. u. 37. Tel.: 75/417-320. PAKSI HÍRNÖK XIV. ÉVF. 8. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2005. JÚLIUS 29. A tábor a magyarságról Negyvennyolcan gyûltek össze idén Cseresznyésben, felnõttek és fiatalok. Magyarok mindannyian, de öt országot képviselnek.

Részletesebben

MOSONVÁRMEGYE. Az SMR a város legnagyobb adófizetője. MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2014. február 28. XVIII. ÉVFOLYAM 4.

MOSONVÁRMEGYE. Az SMR a város legnagyobb adófizetője. MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2014. február 28. XVIII. ÉVFOLYAM 4. MOSONVÁRMEGYE MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2014. február 28. XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Az SMR a város legnagyobb adófizetője A hagyományokhoz híven az idén is ünnepélyes körülmények között köszöntötték

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ KÖZÉLETI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 2011. 1. SZÁM

BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ KÖZÉLETI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 2011. 1. SZÁM A TARTALOMBÓL BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS Dr. Bóka István elnöktől újra sokan sokat várnak BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ KÖZÉLETI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 2011. 1. SZÁM Most a hírös város jön! Vagyis Debrecen

Részletesebben

Megkezdõdtek az érettségi vizsgák

Megkezdõdtek az érettségi vizsgák CIV. évfolyam, 18. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Emlékülés a homok hõsének Száznyolcvan éve született Kat o n a Zsigmond. Katonatelep névadójának tiszteletére

Részletesebben

Szentesi Élet. XLVI. évfolyam 30. szám 2014. augusztus 1. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 130 Ft) Zsóka néni Hegyi- Karabahban

Szentesi Élet. XLVI. évfolyam 30. szám 2014. augusztus 1. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 130 Ft) Zsóka néni Hegyi- Karabahban Szentesi Élet XLVI. évfolyam 30. szám 2014. augusztus 1. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 130 Ft) Szilvi is vasember lett A városból hosszú idõ után a második nõi, összességében pedig a 10. helybeli

Részletesebben

IV. Ceglédi Menyegző Fesztivál. 2014. február 8. (szombat) Kossuth Étterem

IV. Ceglédi Menyegző Fesztivál. 2014. február 8. (szombat) Kossuth Étterem VIII. évfolyam, 2. szám 2014. január 31. Fotó: Hartyányi Norbert P A A N O R Á M cegledipanorama.huanno 2007 IV. Ceglédi Menyegző Fesztivál 2014. február 8. (szombat) Kossuth Étterem

Részletesebben

ADJON AZ ISTEN NAGY LÁSZLÓ

ADJON AZ ISTEN NAGY LÁSZLÓ NAGY LÁSZLÓ ADJON AZ ISTEN Adjon az Isten szerencsét, szerelmet, forró kemencét, üres vékámba gabonát, árva kezembe parolát, lámpámba lángot, ne kelljen korán az ágyra hevernem, kérdésre választ õ küldjön,

Részletesebben

Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban - TÁMOP-2.3.4. A-13 /1

Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban - TÁMOP-2.3.4. A-13 /1 Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban - TÁMOP-2.3.4. A-13 /1 1. Alapvető cél Jelen pályázat célja azon mikro- és kisvállalkozások, valamint

Részletesebben

ÚJ SZERTÁR ÜNNEPI KÖNYVHÉT 2005. PROGRAMAJÁNLAT. XVII. évfolyam 20. szám 2005. május 26. Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.

ÚJ SZERTÁR ÜNNEPI KÖNYVHÉT 2005. PROGRAMAJÁNLAT. XVII. évfolyam 20. szám 2005. május 26. Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa. XVII. évfolyam 20. szám 2005. május 26. Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu ÚJ SZERTÁR Ünnepélyes keretek között május 20- án felavatták a Nagykanizsai Tûzoltóparancsnokság pályázat

Részletesebben