zene nélkül nincs élet az életbe a gyerekek, nélkül nincs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "zene nélkül nincs élet az életbe a gyerekek, nélkül nincs"

Átírás

1 ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: H-MÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTÕBIZOTTSÁG FELELÕS SZERKESZTÕ: VARGA GÉZA SZERKESZTÕSÉG: 6000 KECSKEMÉT, TÓPART U. 8/C. TEL./FAX: 76/ TÖRDELÉS, NYOMDAI ELÕKÉSZÍTÉS: DR. POTÓ ISTVÁN NYOMDA: FÖLDESI ÉS TÁRSA BT. FELELÕS VEZETÕ: FÖLDESI ZOLTÁN Hírös Naptár www. hirosnaptar.hu 600 éve, 1407 körül született Hunyadi János kormányzó, a középkori Magyar Királyság egyik legkiemelkedõbb hadvezére, Mátyás király apja. Nevéhez fûzõdik az 1456-os nándorfehérvári diadal. Rövid ideig Kecskemét földesura volt ben Péró Jánosnak adományozta a várost, aki azonban zálogként visszaadta Hunyadinak, mivel 5000 arannyal, mint a sóraktárak vezetõje, nem tudott elszámolni. A nagy hadvezérnek Kecskemét is sokféleképpen állított emléket. A Városháza oromzati részén, a második emeleti ablakok közé, a tetõpárkány alatti falmezõkre medalionokba foglalt relief arcképek, köztük Hunyadi Jánosé kerültek, míg az épület dísztermében Székely Bertalan freskóinak egyike is õt ábrázolja. Egy városrész és annak egyik általános iskolája is az egykori földesúr nevét vette föl. Vidéken Pécs után Kecskeméten emeltek egész alakos szobrot Hunyadi János emlékére. Az 1985-ben fölavatott nagyméretû emlékmû-kompozíció középpontjában a hadvezér lovon ülõ, négy és fél méter magas szobra áll. A jobb kezében tartott pajzsán ismertetõjele, a holló, mögötte pedig Európa térképe látható. A mintegy másfél méter magas, palánkvárhoz hasonló, mûkõ talapzaton a pajzsok és turbánok csatamezõt idéznek. Értékőrző havilap december zene nélkül nincs élet 125 Kecskemét legrégibb õrzött irata a Szegedrõl áttelepült ötvösök céhlevele. A szakmai társulatot 450 éve, 1557-ben Ötvös Benedek, Ötvös Sebestyén és Ötvös Imre alapította. A céh szabályait a debreceni céh mintájára készítették el. A céh gondoskodott arról, hogy az ötvös csakugyan értse a munkáját, ötvös legényt ugyanis csak hibátlan, mûvészi kivitelû remek elkészítése után fogadtak mesterré. Vigyázott a céh arra is, amire a megrendelõnek volt szüksége: az ötvösmûvek hiteéve, december 16-án Kecskeméten született Kodály Zoltán, a 20. század egyik legnagyobb magyar zeneszerzõje, zenetudósa és zenepedagógusa. Édesapja, Kodály Frigyes a város teherleadási pénztárnoka volt, majd Szobra állomásfõnöknek nevezték ki, így Kodály alig féléves gyermekként szüleivel elköltözött Kecskemétrõl. Késõbb így írt errõl az idõszakról: Születtem Kecskeméten, de mivel szüleim pár hónapos koromban elköltöztek onnan, nem illet meg a 'Kecskemét fia' büszke név. Ezt követõen érettségizõ diákként látogatott el szülõvárosába, majd negyven éves korában, amikor Kecskeméti Végh Mihály zsoltárától ihletett Psalmus Hungaricus címû mûve már is- mertté tette. Az elsõ ének-zenei általános iskola avatásán is jelen volt. Ünnepi beszédében így fogalmazott: Emlékezetes napot élünk. Ez nem egyszerûen egy új épület avatása, hanem fordulópont a magyar mûvelõdés történetében... Innen azzal a tudattal mennek ki az életbe a gyerekek, hogy zene nélkül nincs élet 40 évvel ezelõtt, ben halt meg. Életmûve fáklyaként világít vissza a megtett történelmi múltra ugyanúgy, mint 450 Próbaszám elõre a halhatatlanságba. Élete, gondolatai példaként állhatnak valamennyiünk elõtt: Nem sokat ér, ha magunknak dalolunk, szebb, ha ketten összedalolnak. Aztán mind többen, százan, ezren, míg megszólal a Nagy Harmónia, amiben egyek lehetünk. Akkor mondjuk csak igazán: Örvendjen az egész világ!" lességére. A próbát próbatûkkel végezték. A tût az ún. lidiai kõre dörzsölték. A fémfolt annál jobban fehéredett, mennél több ezüstöt tartalmazott. Ha a kész ötvöstárgyat a kõre dörzsölték, megláthatták, melyik tû foltjával vág egybe: a mû annyi latos volt. Ha azonban a mû a próbát nem állta ki, összetörve új mûvelésre visszaadták. A XVI. század az ötvösmesterség virágkora volt. A magyar ötvösöknek itthon és külföldön is jó hírük volt. Mindenhol, így Kecskeméten is szívesen fogadták õket. A lapban szereplõ cikkek forrásai: Kecskeméti Életrajzi Lexikon (Kecskeméti Füzetek 4.) Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára Székelyné Kõrösi Ilona: Kecskemét anno Joós Ferenc: Barangolások Kecskeméten Gábor Ildikó: A kecskeméti iparosság a dualizmus korában Kiss András: Fényképalbum, ami maradt Heltai Nándor: Hunyadiváros; Szeleifalu. A petróleumlámpától a lézerfényig 50 éve kapott iparûzési engedélyt Kiss András mesterfotográfus. A kunszentmártoni elsõ önálló mûhelytõl hosszú, göröngyös út vezetett Kecskemétig. Munkaszeretete, kitartása és fotóriporteri igényessége révén azonban mindig újabb és újabb lehetõségeket kapott, így kényszerkitérõkkel ugyan, de töretlen ívû szakmai pályát tudhat maga mögött. Az ember életének nagy kérdései sokszor apró dolgokon dõlnek el. Miért választotta a fotós mesterséget? Valóban kicsin múlt! 1930-ban egy Szolnok megyei kis faluban, Tószegen születtem. Az 1929-es nagy világgazdasági válság nagyon rosszul jött, amikor még Trianont sem heverte ki országunk. Szegénység volt, a faluban senkinek nem volt akkor még fényképezõgépe. Folytatás a 4. oldalon. Leskowsky Albert (Kiss András, 1998)

2 Iványi-Grünwal Béla: Önarckép A természet őszinteségre törekvő tolmácsa 140 évvel ezelõtt, 1867-ben született Iványi-Grünwald Béla festõmûvész. Tanulmányait a Mintarajziskolában, Székely Bertalan és Lotz Károly növendékeként kezdte. Münchenben ismerte meg Ferenczy Károlyt és Csók Istvánt, s 1887-ben már együtt jártak a párizsi Julian Akadémiára. Münchenbe visszatérve csatlakozott Hollósy Simon köréhez ban a nagybányai mûvésztelep alapítói, a festõiskola tanárai között volt ben, azaz épp 100 éve Kecskeméten telepedett le. Kada Elek polgármester felkérésére részt vett a kecskeméti mûvésztelep megszervezésében, 1911-tõl a telep vezetõje lett. Itt festette több nagyméretû dekoratív kompozícióját. Elsõ megbízása a Városháza homlokzatának mozaikja, majd 1912-ben a Kaszinó Allegóriák címû freskóterve volt. Itteni élményeit számos kecskeméti témájú festményén is megörökítette (Kecskeméti országúton, Kaszinó Kert, Kecskeméti lányok, Cigányváros, stb.). A Kaszinó Kertet ábrázoló olajfestmény jól illeszkedik Iványi-Grünwald Béla Kecskeméten készült mûveinek sorába. A kép festõi megoldásai, a látványelemek stilizálásának módja, a szinte keveretlen színek letétele, a színes kontúrok, a vonalak és a színfoltok sajátos aránya, valamint a kartonpapír alapozás nélküli, nyers színének meghagyása és szerepe az összhatásban, mind jellemzõ az 1911 és 1914 körüli munkáin. Iványi-Grünwal Béla: Kecskeméti lányok Iványi-Grünwal Béla: Kaszinó Kert 2 Az első kecskeméti gyár építésze 150 éve, 1857-ben született Zaboretzky Ferenc, több jeles kecskeméti létesítmény tervezõje, kivitelezõje. Részt vett többek között a Luther Palota, a Református Újkollégium és a Városi Kaszinó építésében. Nevéhez fûzõdik az elsõ kecskeméti gyár létesítése is, amelynek története a ma élõk számára is példaként szolgálhat. A Kiskõrösi úti telep 2007 nyarán Kecskemét akkori polgármestere, Kada Elek április 9-én fogadta egy dél-tiroli, bozeni gyümölcs- és fõzelékgyár vezérigazgatóját. Az osztrák úr bejelentette: ott építtetnék fel Magyarországra tervezett gyárukat, ahol a megfelelõ természeti körülmények mellett a befogadó várostól legelõnyösebb támogatást kapnak. Az ajánlatra ráhangolódó, egymásra licitáló városok versenyébõl Kecskemét került ki gyõztesen. A városi vezetõk ugyanis belátták, hogy Kecskemét és vonzáskörzete csak nyerhet az itteni termékeket feldolgozó és különféle alakban a világkereskedelem útján értékesítõ nagyvállalattal. A megállapodás fõbb pontjai így szóltak: az osztrák vállalkozó korona építési és forgalmi tõkét ruház be és az új gyár építkezése még a folyó évben kezdetét veszi. A város ugyanakkor vállalta, hogy az új üzem 15 évig mentesül a helyi pótadók fizetésétõl, illetve egy évtizedig hasonló vállalkozást nem támogat. Az egyességet május 23-án írta alá Kada Elek és Diffenbach Eugen. Az építkezés Zaboretzky Ferenc irányításával gyorsan haladt a bozeni tervek alapján. A Kiskõrösi út elején, a fülöpszállási vasútvonal mellett, a város által ingyen átengedett 15 hold 349 négyszögöl területen 1901 májusában avatták fel az üzemet, amelyet az alapítók Gyümölcs- és Fõzelékkonzerv-készítõ Részvénytársaság Elsõ Kecskeméti Konzervgyár néven jegyezték be ben a jól mûködõ Elsõ Kecskeméti Konzervgyár sikerein föl- buzdulva Platter János új Gyümölcs-Fõzelék konzervgyárat épített Kecskeméten, majd 50 évvel ezelõtt, 1957-ben egy miniszteri határozat egyesítette a két gyárat, így a kecskeméti Magyarország egyik legnagyobb konzervgyára lett. A 90-es években több tulajdonosváltás történt márciusa óta a gyár ismét Kecskeméti Konzervgyár Rt.-ként mûködik. Az egykori Kiskõrösi úti telepen napjainkban a paradicsompor gyártásában piacvezetõ szerepet betöltõ Kündig- Food Kft. található.

3 Összefogással épült 100 éve, 1907-ben épült fel az egykori Iparos Otthon Komor Marcell és Jakab Dezsõ mûépítészek tervei alapján a kecskeméti iparosok összefogásával. Egyesek pénzadománynyal, mások mesteremberként a saját munkájukkal járultak hozzá a szecessziós stílusú épület létesítéséhez. 100 éve emelték Kecskemét legértékesebb útmenti emlékkeresztjét. A Máriavárosi vasútállomásnál, az 52-es út vasúti keresztezõdésében látható mûemlék anyaga teljes egészében szürke márvány, fémbõl Krisztus-, alatta Mária-szobor látható. A kovácsolt vaskerítéssel körbevett kereszten felirat áll: A felfeszített Úr Jézus dicsõségére mély hálából emeltette egy hitvespár A kegyeleti emlékhelyet két évvel ezelõtt széleskörû összefogással Fellegi Tamás kõfaragó mester és munkatársai állították helyre. Az ünnepélyes átadásra december 7-én került sor, s mint a helyi sajtó lelkes szavaiból kiderült:...az egész épületen szépen érvényesül a magyar stíl, mely az egyszerû, de ízléses külsõ homlokzaton és a nagyteremben üvegmozaik berakásokkal, a kávéházban pedig festéssel domborodik ki teljesen. Az építtetõk emlékét a bejáratnál márványtábla õrzi. Az épület földszintjén egykor vendéglõ és kávéház üzemelt, míg üvegmozaikkal díszített emeleti terme társas összejövetelek és kulturális rendezvények helyszínéül szolgált. Sõt, szálloda is mûködött benne az átutazó iparosok számára. A II. világháború után az épület a Kecskeméten állomásozott szovjet csapatok kultúrháza lett, majd 25 évvel ezelõtt, 1982-ben Szalvay Mihály Úttörõ és Ifjúsági Otthon néven nyitotta meg kapuit. Napjainkban is a város gyermek és ifjúsági szabadidõs intézménye: sokrétû, gazdag kulturális programot kínál a gyerekek és fiatalok számára. Az intézmény üzemeltetésében mûködik az Otthon Mozi és a város Parádfürdõi Ifjúsági Tábora is. Elõbbi a vidéki art mozi hálózat jelentõs központja, arculatát a mûvészfilmek bemutatása és az ifjúsági vetítések jellemzik. Utóbbi pedig a nyári vakáció idején alkotó és természetjáró táborok, míg év közben erdei iskolai, turisztikai és üdülõ programok számára biztosít lehetõséget. A rideg vas művésze ben telepedett le Tiringer Ferenc mûlakatos mester Kecskeméten. Mûremek munkái napjainkban is a hírös város díszei. Kovácsoltvas alkotásai a Református Újkollégiumban, a Katona József Gimnáziumban, a Barátok templomában és a Szentháromság temetõben egyaránt láthatóak. Tiringer Ferenc Sárbogárdon született november 25-én. A tizenhárom testvér közül õ kovácsinas lett. Öt év után szabadították fel, ezután 1894-tõl az ország egyik legkiválóbb mesterénél, Jungfer Gyulánál sajátította el a mûlakatosság gyakorlati és elméleti alapjait; majd 1896-ban európai vándorútra indult: Bécs, München, Mannheim, Frankfurt am Main, Lipcse, Drezda, Berlin, Párizs és Katowice voltak útjának állomásai; többnyire, mint mûvezetõ dolgozott. Hazatérése után, 1903-ban az Országos Magyar Királyi Iparmûvészeti Iskola ötvös vendéghallgatójaként elsõ díjat nyert egy kiválóan tervezett szenteltvíztartóval. A következõ évben egy rövid életû cégtársulás után a Pozsonyi Állami Fémipari Szakiskolában nyert szaktanári állást, melybõl saját kérésére 1907 áprilisában kapott felmentést ban vette feleségül a kecskeméti Székely Erzsébetet, akivel 1907-ben telepedett le a városban. Száz évvel ezelõtt, május 6-án 25-ös szám alatt jegyezték be a kecskeméti iparlajstromba. Kezdetben apósa, Székely Sándor lakatosmester mûhelyében dolgozott, de rövidesen az élvonalba került és a helyi iparostársadalom szerény, halk szavú, de annál inkább megbecsült vezetõje lett. A Tiringercég az I. világháború elõtt már alkalmazottal dolgozott. Hírnevét hamarosan anyagi gyarapodás is kísérte: 1913-ra megvette a Mikes utca 1., 3., 5. szám alatti ingatlanokat, ahol háza, mûhelyei, rajzterem, öltözõ és raktárak kaptak helyet. A Barátok templomának kovácsoltvas kapuja 1925-ben az ezüstkoszorút, 1928-ban az elsõ világháborúban hõsi halált halt ipartestületi tagok emléktáblájáért pedig a szakma legnagyobb kitüntetésének számító aranykoszorút kapta meg, mert költõ és mûvész volt õ, aki nem rímekben, vagy rideg márványban fejezte ki szárnyaló gondolatait és lelkének virágait, hanem a rideg vasban, amelynek életet és szépséget adott. Gábor Ildikó 3

4 4 A petróleumlámpától a lézerfényig 50 éve kapott iparűzési engedélyt Kiss András mesterfotográfus Folytatás az 1. oldalról ben, amikor Budapest körül bezárult az ostromgyûrû, egy orosz katona egy lemezes fényképezõgépet árult, nekem ez nagyon megtetszett és megvettem tõle. Álmomban sem gondoltam volna, hogy ez a gép egész életemet határozza meg. Elsõ felvételeimet családomról, testvéreimrõl és a házunkról készítettem. K. Pesty László, a környék híres fényképésze hívta elõ a negatívokat. Elismerõ mosolyát szinte még ma is látom. Azután hetente-kéthetente vittem új felvételeimet a mesterhez. Elektromos hálózat híján a Nap fénye és egy petróleumlámpa szolgáltatta a másoláshoz szükséges fényt. Ekkor dõlt el végérvényesen, hogy életem összefonódik a fotózással. A mester tanulója lettem. Hogyan vált a gyermek hobbi - fotósból mesterember? Melyek voltak életpályájának legfontosabb állomásai? Õm Gyula erdész (Kiss András, 1970) Mint minden fiatalt, engem is vonzott a kalandvágy. A biztos megélhetés reményében ejtõernyõsnek jelentkeztem. Katonai pályafutásom azonban számos váratlan fordulatot tartogatott számomra. Néhány hónap után alakulatomat fölszámolták, engem tiszti iskolára vezényeltek. Avatásom után röviddel a Harcos címû hetilap fotóriportere lettem. Képeimmel a valóságot akartam megmutatni, így felvételeimrõl hiányoztak az akkoriban elõírt boldog, diadalmas jövõt ígérõ arcok. Lázongásomat nem nézték jó szemmel fõnökeim, ezért a leszerelés mellett döntöttem elején a Kunszentmártoni Vegyesipari Vállalat fényképész mûtermében vállaltam munkát, majd 50 évvel ezelõtt, 1957 januárjában eljött életem nagy pillanata: önálló mûhelyt nyithattam. Az engedélyhez kötött iparûzõk lajstromában bevezettem és részére a fényképésziparnak való gyakorlásához hozzájárulok. szólt a kunszentmártoni engedély. Boldog évek következtek. Elsõsorban családi, alkalmi fényképeket készítettem. A munka mellett jutott idõ a tanulásra is: 1960-ban mesterlevelet szereztem ban Nagykõrösre hívtak, de az ottani szövetkezet gyengén muzsikált. Önálló iparûzésre nem kaptam engedélyt, s hogy élni tudjunk, a közeli Kocséron kezdtem dolgozni. Elsõsorban esküvõi képeket készítettem, de abban az idõben is sokan kérték a keresztelõk megörökítését. Közben különbözõ munkákat kaptam Cegléden, Kunszentmártonban, Kecskeméten és Nagykõrösön is. Végül épp 40 éve, 1967-ben ez utóbbi városba helyezték át az engedélyemet. A mûterem mellett a sajtó számára is dolgoztam. Az ipar, a mezõgazdaság modernizálását, vállalati ünnepségeket kellett megörökítenem, de szívesen fotóztam a kismesterségeket, a népi iparmûvészeket. A városba látogató színmûvészeket és sok-sok híres embert, mint pl. Dr. Szentgyörgyi Albertet, Dr. Csapó Árpádot, Dr. Bay Zoltánt és számos más, érdekes és kedves vendéget örökítettem meg. Közel negyed század után Kecskemétre költöztünk. A hírös város egyik legõsibb utcájában, a Kápolna utcában Fuji üzletet, majd 2002-ben a fõtéren egy Kodak fotókereskedést nyitottunk meg. Nyugdíjasként sem hagytam abba a munkát. Külföldi kiállításaim révén 2005-ben megkaptam az A.FIAP (nemzetközi fotómûvész) címet. Biztos vagyok abban, hogy az elmúlt 50 évet nem egyedül dolgozta át. Munkájában kik segítettek? Leghûségesebb, gyorsan tanuló segítõtársam, immár 50 esztendeje a feleségem. Bár zenemûvészeti pályára készült, egy rosszindulatú párttitkár ebben megakadályozta. Így mellém állt és az induló saját mûhelyünkben gyorsan kitanulta a szakmát ban Õ is megszerezte a szakmunkáslevelet. Két fiúgyermekkel ajándékozott meg, de a család gondjai közben sem hagyott magamra: nemcsak a fotózásban, hanem a vállalkozás könyvelésében, levelezésében is sokat segített. Külön öröm a számomra, hogy amióta nyugdíjas vagyok, a fiam átvette a cég irányítását. Zsolt remek érzékkel tart lépést a korral. Neki is köszönhetõ, hogy Kelet-Európában nekünk volt elõször lézerfénnyel mûködõ digitális printerünk. Az elmúlt években a fényképészet óriási változáson ment keresztül. Hogyan reagált a modern kor új kihívásaira? Mindig fogékony voltam az új technikai megoldásokra, az elsõk között voltunk, akik vakut vásároltunk. A villanófény forradalmasította a szakmát. Az elmúlt években sem voltunk tétlenek. Rugalmasan alkalmazkodtunk a változó piaci körülményekhez. Kereskedelmi forgalmunkat növeltük, így a nagy helyigényû mûtermet megszüntettük. Üzletkörünk is megváltozott. Nemcsak az amatõr, hanem a profi fotósok is hozzánk szoktak. Sikereinket annak is köszönhetjük, hogy eladóink rendelkeznek Petróleumlámpával másolt kép (Kiss András, 1945) azzal a szakmai ismerettel, amivel segíteni tudják a vevõink jó döntését. Arra törekszünk, hogy tanácsainkkal a fotózásban járatlanokat és a tapasztalt fotóriportereket is segíteni tudjuk. A szakma szeretetét és odaadását kell, hogy érezze a vásárló. A pénz pár évvel ezelõtt még magától jött, ha szerettük és tiszteltük a vevõt. Régen a legjobb reklám, a legjobb befektetés az volt, ha a mester nevét adta munkájához. Ma ez már a múlté, elég, ha csak a multik és a fiatalok új erkölcsi hozzáállására gondolunk! A jó kereskedõ nem csak kapni, adni is szeret. Mi ebben a szellemben dolgozunk. Varga Géza KISS FOTÓ 6000 Kecskemét, Kápolna u. 22. Tel.: 06-76/ Kecskemét, Szabadság tér 3. Tel.: 06-76/

5 15 A Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ben alakult. Az alapító tagok között a térség települési önkormányzatai, civil szervezetei, pénzintézetei és vállalkozásai egyaránt megtalálhatóak. Az alapítvány non-profit szervezetként mûködik. Legfontosabb célkitûzése a kis- és közepes vállalkozások segítése, a vállalkozói kultúra, a versenyképesség növelése, valamint új gazdasági társaságok indításának elõsegítése. Az alapítvány fõ szolgáltatása az alap és emelt szintû tanácsadás, a vállalko- Alapítvány a vállalkozások érdekében zások indításához, sikeres üzletviteléhez szükséges információkhoz való hozzájutás biztosítása. Emellett az innovációs szolgáltatások kiépítésével, pályázatkészítéssel, oktatással és képzéssel is foglalkoznak. Kezdettõl fogva, azaz immár 15 éve a vállalkozások körében az alapítvány legsikeresebb tevékenysége a Mikrohitel Program. Ez a pénzügyi konstrukció igen kedvezõ kondíciókkal vehetõ igénybe gépek, berendezések, eszközök beszerzésére, beruházások pénzügyi feltételeinek biztosítására, valamint a már meglévõ üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bõvítésére, illetve a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközök finanszírozására. A program sikerességét mutatja, hogy 1992 óta a megyében mikro- és kisvállalkozás másfél milliárd forintot vett igénybe vállalkozásuk indításához, fejlesztéséhez. Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Vállalkozói Központ 6000 Kecskemét, Vörösmarty u. 12. Tel.: 76/ ; Fax: 76/ Web: Rác támadás 300 évvel ezelõtt a Duna-Tisza közén dúló rác csapatok Kecskemét környékén is garázdálkodtak április 3-a, nagyböjt negyedik vasárnapja a város történetének gyászos napja. A fegyverbíró kecskemétiek zöme a rácoktól fenyegetett Nagykõrös védelmére sietett, de a váratlan támadás a védtelenül maradt Kecskemétet érte. Kétezer lovassal és ezer gyalogossal hajnalban értek a rablók a város alá. Fejszecsapásokkal betörték a kapukat, felkoncolták a kapuõröket és rettentõ ordítozással elárasztották az utcákat, elfoglalták a piacot, körülvették a fallal övezett templomokat. Talán az egész várost elpusztítják, ha a segélykérõ futár hívására vissza nem érkeznek a kecskeméti és a nagykõrösi fegyveresek. A rablással elfoglalt rácokat kiverték a városból. A Köncsög-Ágasegyháza határán lévõ Nyakvágó hegynél ért véget a csata. A hely neve magyarázat nélkül is elárulja, hogy mi lett a rablók sorsa. 5

6 Milyen elõzmények után született meg a megyei kórház onkoradiológiai központja? A gondolat, hogy Kecskeméten is szükség lenne egy onkoradiológiai központra, ahol a helyi, illetve a megyébõl érkezõ betegek megkaphatnák a szükséges sugár- és kemoterápiás kezeléseket, már 20 évvel ezelõtt megfogalmazódott az akkori egészségügyi vezetõkben és politikusokban. Jelentõs szerepet játszott ebben az akkori egészségügyi vezetés részérõl Losoncz fõigazgató úr, de hasonló lelkesedéssel foglalkoztak a kérdéssel a megyei vezetõk, Gajdócsi István és Gaborják József is. Meg kell még említenem Ligeti fõorvosnõ nevét, aki, mint megyei egészségügyi fõosztályvezetõ, támogatta az elképzelést. Neki is köszönhetõ, hogy zöld utat kapott az az orvoscsoport, amely a megyei kórház Izsáki úti röntgen osztályán kezdte meg a munkát. 15 éve váltunk le az akkori radiológiai osztályról, s így jött létre az önálló onkoradiológiai részleg. Kezdetben öt ágygyal rendelkeztünk és két orvos dolgozott a részlegben, de elkezdtük annak a csapatnak a betanítását, amellyel öt évvel késõbb beindulhatott a 60 ágyas önálló onkoradiológiai központ. Ez a nevezetes nap június 22-e volt. Mindössze 50 munkatárssal kezdtük meg a munkát, ami igen szerény létszám. Hamar kiderült, hogy 60 ágy kevés, valóban szükség lenne 100 ágyra, ahogyan eredetileg is terveztük, csak a pénzhiány miatt nem valósulhatott meg. Elindult a küzdelem az emeletráépítésért. Ezzel egyidejûleg más osztályokon is elkezdtünk terjeszkedni, hogy el tudjuk látni a betegeinket õszére készült el a bõvítés, így lehetõség nyílt újabb 40 ágy átadására. A kórház Izsáki úti tömbjében rendelkezünk még 20 ággyal, ahol krónikus betegeket ápolunk, további 10 ágyat pedig a kúraszerû ellátásokra, a bejáró betegek számára tartunk fenn. Harcban a rákkal 10 éves a megyei kórház onkoradiológiai központja. Dr. Szûcs Miklós, a központ igazgatója szerint az elmúlt idõszak egyértelmûen igazolta az intézmény létjogosultságát. Daganattípustól függõen különbözõ mértékben ugyan, de nõtt a túlélés, a gyógyulás, az élet meghosszabbításának esélye. szerepe nagymértékben csökkent. Ma már nem cél, hogy minél nagyobb szövetet távolítsunk el a testbõl. A daganatos betegség ugyanis már kialakulásakor sem helyi betegség, ezért a beteget komplexen kell kezelni. A sebészi megoldásnak fontos helye van a korai felismerés utáni mûtéteknél, de a további lépés nem az eltávolítások kiterjesztése. Jelentõsen fejlõdtek az elmúlt idõszakban a sugárterápiás módszerek. Nagyon fontos, hogy minél kevesebb egészséges szövetet érjen a sugárzás, s minél koncentráltabban érkezzenek a sugarak a beteg területre. A sugárkezelések ebbe az irányba haladnak. Egyre gyakrabban alkalmazzuk együtt, tehát egy idõben a sugárkezelést és a kemoterápiát. Ezt nevezzük radiokemoterápiának, amely kezdi kiszorítani a hagyományos kemoterápiát, mert eredményesebbnek tûnik. A leglényegesebb változások azonban a kemoterápia területén történtek. Ez gyakorlatilag a legfiatalabb módszer, hiszen csak a 2. világháború után kezdték alkalmazni. A hátránya az, hogy a terápiás szerek az egészséges sejteket is pusztítják, bár azok egy idõ után regenerálódnak. A legújabb kutatások megpróbálják olyan kötõanyagokhoz kapcsolni a hatóanyagokat, amelyek úgymond megtalálják a beteg sejteket. Ezek a gyógyszerek már hozzánk is eljutottak. Nagyon ígéretesek azok a szelektív hatású készítmények is, amelyek speciálisan egy-egy tumorra hatnak. Ma már olyan tumorféleségeket lehet meggyógyítani, vagy visszafogni a betegséget több évre, évtizedre, amire eddig nem volt példa. A mûtéti megoldásban és a sugárkezelésben is történt elõrelépés, de az áttörést a kemoterápia fejlõdése hozhatja. Nézzük a beteg szemével! Menynyivel nagyobb ma a túlélés, a gyógyulás, az élet meghosszabbításának esélye, mint tíz évvel ezelõtt? Attól függ, hogy milyen daganattípusról van szó. Van olyan, ahol nem változtak az esélyek. Nem találtuk meg még a kezelési kombinációt, nehéz a korai felismerés is. Ilyen a tüdõtumor. Vannak viszont olyanok, amelyeknél a korábbi esélyekhez képest több évet nyertünk. Ilyen például az emlõ-, a vastagbél és a végbéltumor. A harmadik típusba azok tartoznak, amelyeket sikerül meggyógyítanunk. Itt drámai az elõrelépés. Sajnos, ezek nem a leggyakrabban elõforduló tumortípusok. Heretumorban korábban fiatal emberek meghaltak, ma meggyógyulnak. Rájöttünk, hogyan lehet idõben felfedezni, mit kell csinálni, és megvan a megfelelõ gyógyszer is. Hasonlóan jók az eredmények a gyomor- és vékonybéldaganatoknak azoknál a speciális fajtájánál, amelyek a kötõszövetbõl indulnak ki. Régebben gyorsan halálhoz vezettek, ma a betegek meggyógyulnak és nem esnek vissza. Úgy tûnik, hogy egyre több tumorféleséghez találjuk meg a megfelelõ gyógyszert. Közel 200 fajta tumor van. Jó lenne, ha mindegyikre megtalálnánk a hatásos készítményt. A genom, vagyis a szervezet örökítõ információinak felfedezésével új lehetõségek nyíltak meg a gyógyászatban, s igaz ez az onkológiára is. Ismerjük már a szervezet géntérképét. Elõre meg tudjuk mondani, hogy valakinek milyen betegsége lesz. Természetesen ez még nem mindennapi gyakorlat, de elvben megvan a lehetõsége. Ennek megfelelõen lehet majd a szûrõvizsgálatokat és a megelõzõ, elektív mûtéteket elvégezni. Van már arra példa, hogy egy harmincéves nõnek eltávolították az emlõjét, mert a géntérképébõl a szakemberek azt olvasták ki, hogy késõbb emlõrákja lesz. A gyógyítás mellett mindenképpen beszélnünk kell a megelõzés lehetõségeirõl is. Az elsõdleges megelõzés az, amikor figyelünk a környezetei körülményekre, a környezetszennyezés visszaszorítására, a megfelelõ táplálkozásra, de az is nagyon fontos lenne, hogy ismerjük egy-egy betegség tüneteit és eljárjunk szûrésekre. A korán felfedezett daganatok jóval nagyobb eséllyel gyógyíthatók. Kállai Erzsébet Hogyan változtak az elmúlt tíz évben a kezelési módok? 6 Az nem módosult, hogy ma is a mûtéti kezelés, a sugár- és a kemoterápia jöhet szóba egy-egy daganatos megbetegedésnél, de a részletekben sok a változás. A sebészet

7 Védett növény és kereskedés? Gladiolus! Gladiolus a nõsziromfélék családjának nemzetségéhez tartozó évelõ, hagymás növény. Levele szálas vagy kardalakú, virágzata füzérszerû, féloldalas, a virágok leple hajlott tölcsérré záródik. 140 faja legnagyobbrészt afrikai. Hazánkban kardvirág néven ismert, de dákoska, illetve legényvirág néven is emlegetik. Hegyi réteken, gyertyános tölgyesekben is elõfordul, a réti és a mocsári kardvirág védett növény. 5 A Gladiolus Kft. 5 éve, ben alakult. Papír és vegyi áru nagykereskedelmével foglalkozunk. Kezdetben a Kecskeméten és környékén mûködõ kiskereskedelmi egységeknek forgalmaztuk termékeinket, majd termékskálánkat bõvítettük, így napjainkban már a közületek (óvodák, iskolák, szociális otthonok, egészségügyi intézmények, vendéglõk) speciális igényeit is figyelemmel kísérjük. Bács-Kiskun megye határain is túlléptünk, azaz az ország szinte valamennyi régiójába szállítunk. Partnerünk többek között Kecskeméten a Piarista Iskola és Rendház, valamint a város önkor- Kiskun Megyei Önkormányzat Napraforgó Ápoló-Gondozó Otthona. Büszkék vagyunk arra, hogy számos hazai fejlesztésû terméket is forgalmazunk. Az Innoveng 1 Kft., illetve a Stiha Bt. által gyártott tisztító- és fertõtlenítõszerek kiváló minõségûek, ugyanakkor megfizethetõ áron kínáljuk ügyfeleinknek. Saját termékünk is népszerû, a különbözõ illatú Gladiolus illóolajak közül az év végi idõszakban elsõsorban a 10 ml-es adventi fiolát ajánljuk, amely aromalámpához és autó illatosítására egyaránt felhasználható. Cégünk sikerességének titka a vevõk igényeinek személyre szabott 5 éve a Tejesség igényével Gladiolus JÁTÉK mányzata, Budapesten a Szabó Ervin Könyvtár és a Farkas Edith Szeretetotthon, illetve Garán a Bács- megvalósítása. Arra törekszünk, hogy névadónkhoz hasonlóan mi is mindig frissek és megbízhatóak legyünk. GLADIOLUS Kft Kecskemét, Kossuth Lajos u. 11/2. Tel./Fax: 76/ Mobil: 30/ HOL TALÁLHATÓ A GARABON- CIÁS CSEMEGE KERESKEDÉS? A válaszokat december 31-ig a következõ címre várjuk: HN Szerkesztõsége, 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c. A helyesen válaszolók között egy, a Garabonciás Csemegében levásárolható 10 ezer forintos utalványt sorsolunk ki. A családi vállalkozásban mûködõ Alföldi Garabonciás Kft. 5 éve, 2002 óta kiskérõdzõ állatok tejének feldolgozásával foglalkozik, amelynek meghatározó alapanyaga a Bugac környéki puszták háztáji gazdaságaiból felvásárolt kecsketej. Sikeres mûködésüknek és termékeik egyre nagyobb kedveltségének köszönhetõen a cég a kisüzemi feldolgozás kereteit rövid idõn belül kinõtte, ezért a közelmúltban egy saját, EU regisztrációs számmal is rendelkezõ, korszerû tejfeldolgozó üzemet épített fel Izsákon. A Kiskunsági Nemzeti Park területén, az érintetlen alföldi pusztán megtermelt alapanyagot ma már egy hangulatos sajtmûhelyben, hagyományos receptúra alapján, de korszerû technológiát alkalmazva dolgozzák fel. Termékeik ismertek és népszerûek. Többek között rövid és hosszú érlelésû, lágy, félkemény, kemény, natúr és többféle fûszerezésû kecskesajt, illetve házi jellegû, leveles tehéntúró szerepel kínálatukban. A kft. az elmúlt hónapokban több új termékkel kecskejoghurt, kecsketúró, üveges kecsketej és kecskekrémsajt is megjelent a hazai és a külföldi piacokon. A "Garabonciás" sajtok értékesítése elsõsorban kereskedelmi hálózatokon (SPAR, Kaiser's, Interspar, CBA, Rothschild-üzletlánc) keresztül történik. Két éve, 2005 novembere óta Garabonciás Csemege Kereskedés néven a Luther udvarban nyitott boltban is megvásárolhatóak a kft. termékei. A sajtok mindegyike nagymértékben hozzájárul az egészséges táplálkozáshoz. A kecsketej különösen értékes tápanyagforrás, amely vitamintartalma és könnyû emészthetõsége révén elsõrendû alkotóeleme lehet az egészséges és gondosan megválasztott étrendnek is. Gazdag esszenciális aminosavtartalmának, valamint kiváló dietetikai hatásának köszönhetõen ez a nagyszerû tápanyag igen kedvezõ hatású lehet betegségek utáni lábadozás idején, de alkalmas az anyatej pótlására, és alapvetõ alkotóeleme a legkiválóbb kozmetikai szereknek is. Rendszeres fogyasztása különösen rossz étvágyú kisgyermek táplálására és idõskorban javallott. ALFÖLDI GARABONCIÁS Kft Izsák, Vadas dûlõ Tel.: 76/ Fax: 76/ Web: 7

8 Szimikron, az innovációs centrum...mindig hinni kell abban, hogy a munkát jobban is elvégezhetjük... [Dr. Juran, J. M.] 15 A Szimikron Ipari Kft. a dél-alföldi régió egyik legrangosabb gépipari vállalkozása. A 100%-os magyar tulajdonban lévõ gazdasági társaság 15 évvel ezelõtt, 1992-ben alakult, cégelõdjei révén azonban már közel 30 éves múltra tekint vissza. A Kft. fõ profilja: golyósorsó gyártása hidraulikus tokmány gyártása szerszámrevolver gyártása A Szimikron Kft. évek óta komoly hangsúlyt fektet a gyártmány- és technológiafejlesztésre. Az OMFB 10 és OM Kutatás-Fejlesztési Alap támogatásával, a Miskolci Egyetemmel együttmûködve, tízéves kutatási munkával egy teljesen eredeti megoldáson alapuló, nemzetközi mércével is kiemelkedõ terméket fejlesztett ki. A programozható pofaállítással mûködõ tokmány többek között a CNC esztergagépeknél, illetve más gyártórendszereknél idõmegtakarítást jelent, valamint a forgácsolási teljesítmény növelését eredményezi. A termék elnyerte Közép-Európa egyik legnagyobb szakvására, az Industria 2000 Nemzetközi Ipari Szakkiállítás, valamint a Mach-Tech 2003 nagydíját és Magyar Minõség Háza Természetesen Lengyelország Lengyelország különösen a fiatalok körében egykor rendkívül közkedvelt úticél volt. A rendszerváltást követõ években azonban kikerült az érdeklõdés középpontjából. Jellemzõ adat, hogy 1997-ben egyetlen hazai utazási iroda ajánlatában sem szerepelt Lengyelország. Ezt az ûrt felismerve alakult meg 10 évvel ezelõtt a Lengyel Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet. Munkájuk sikerességét mutatja, hogy Lengyelország idegenforgalmát az utóbbi években immár jelentõs növekedés jellemzi. Az Janowska Góra díjat kapott. Munkájuk, kiemelten az innovációs tevékenységük elismeréseként Kertész József ügyvezetõ igazgató 2005-ben a Miskolci Egyetem emlékérmét vehette át, míg Gaál József ügyvezetõ igazgató 2007-ben Eötvös Lóránd-díjban részesült. A cég megalakulása óta minõségi munkára törekszik, immár 8 éve ISO 9001 minõségbiztosítási tanúsítvánnyal rendelkezik. Fõbb partnerei a Knorr Bremse, a Thyssen, az Excel Csepel, de többek között az Audi, a Ford, az Opel és a Mercedes autók gyártósorában is megtalálhatók a kft. termékei. SZIMIKRON Kft Kecskemét, Külsõ-Szegedi út 49. Tel.: 76/ Fax: 76/ Web: elmúlt évben több mint 65 millió külföldi, köztük mintegy 400 ezer magyar turista kereste fel az országot. A magyarok körében legnépszerûbb a számtalan magyar-lengyel közös emléket õrzõ Malopolska régió (Krakkó, Zakopane környéke), de sokan keresik föl Lódzot, Kielcét és a Sziléziai Vajdaságot is. A kedvezõ tendencia Kecskeméten is tapasztalható. Szinte valamennyi hírös városbeli utazási iroda szervez utakat Lengyelországba. Legtöbben a déli síterepeket választják, de sokan utaznak az ezer éves múltra visszatekintõ Gdanskba, a különlegesen szép fõterérõl nevezetes Poznanba és természetesen a fõvárosba, a régebbi dokumentációk alapján csodálatos módon újjáépített Varsóba is. Lengyel Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet 1075 Budapest, Károly krt. 11. Tel./Fax:1/ , Pezsgő fürdőélet egykor és ma 80 A Széktó fürdõt még a XVIII. században nyitották meg. A korabeli híradások szerint a fõvárosból is sokan keresték fel kellemes vize és olcsó árai miatt. Felújítása után, 80 éve, 1927 júniusában nyílt meg az új Széktói Strand. Az egykori, mindössze egy nyílt vízi medencével rendelkezõ fürdõ az elmúlt évtizedekben számos változáson ment keresztül. Néhány éve, mint Élményfürdõ és Csúszdapark üzemel. Többek között 6 pálya 12 m-es indítómagassággal várja a száguldás szerelmeseit. Közkedvelt a 33x25 m-es élménymedence is, amelyben pezsgõzóna, vízhenger, vízesés, jakuzzi, pezsgõpad és buzgár fogadja a vendégeket. Emellett a termálvízkincsre épülve három, különbözõ hõmérsékletû termálmedence áll rendelkezésre a gyógyulásra, kikapcsolódásra vágyó idõsebb és fiatalabb korosztály részére. Népszerû az Élményfürdõ újdonsága is, a mediterrán napozópart csónakázási lehetõséggel. A Széktói Strand 1927-ben és 2007 nyarán

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete veszport.hu 2014.05.16.15:31 Új, korszerű 1332 négyzetméteres üzemcsarnokot avattak pénteken Veszprémben a Transmoduls Tervező és Gyártó Kft telephelyén. A gazdasági

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

MINTACÍM SZERKESZTÉSE OLAJÜTŐ SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET 2009-2010

MINTACÍM SZERKESZTÉSE OLAJÜTŐ SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET 2009-2010 KISSZENTMÁRTON MINTACÍM SZERKESZTÉSE OLAJÜTŐ SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET 2009-2010 A szövetkezet megalakulása: 2008- ban Ofa által kiírt Szövetkezz 2007 című pályázat segítségével alakítottuk meg. -pályázati

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN

GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN GULYÁS MIHÁLY A baromfi-feldolgozás és a baromfikonzerv-gyártás története Orosházán A Békés Megyei Múzeumok Közleményei

Részletesebben

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy

Részletesebben

Megoldókulcs. Várostörténet

Megoldókulcs. Várostörténet Megoldókulcs Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven piarista

Részletesebben

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A

Részletesebben

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16.

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A trianoni

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) 1990- ben alakult azzal a céllal, hogy szakmai és pénzügyi támogatása révén elősegítse

Részletesebben

Határtalanul! HAT

Határtalanul! HAT Határtalanul! HAT-15-06-0017 2. előkészítő óra Kodály Zoltán és Galánta Kápolnásnyék, 2016. február 25. Határtalanul! HAT-15-06-0017 1. utazás: 2016. március 7-11. Galánta, Szlovákia életútja Kodály Zoltán

Részletesebben

Beregnyei Miklós Újvárosi anziksz (4. rész) Paks újváros épített környezete. Épített környezet

Beregnyei Miklós Újvárosi anziksz (4. rész) Paks újváros épített környezete. Épített környezet Beregnyei Miklós Újvárosi anziksz (4. rész) Paks újváros épített környezete Paks 1945 utáni épített környezetére vonatkozó adatok kutatása közben az Illyés Gyula Megyei Könyvtár Helytörténeti Gyűjteményében

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Ingatlaneladási ajánlat

Ingatlaneladási ajánlat Ingatlaneladási ajánlat Kiskunfélegyháza Ipari Park DIVINUS INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 1. Gazdasági környezet A Bács-Kiskun megyei középváros a Duna-Tisza közén található. Jelentős közlekedési csomópont:

Részletesebben

Hírlevél 1. Mozgó Tüdőszűrő Program

Hírlevél 1. Mozgó Tüdőszűrő Program Hírlevél 1 Mozgó Tüdőszűrő Program 1995-ben indult, és máig egyedülálló programként működik a hajléktalan emberek TBC szűrése és az ehhez kapcsolódó gyógyítás, utógondozás, illetve a nyomon követés megszervezése.

Részletesebben

NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):...

NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):... NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):........ 1. Párosítsd össze a múzeumokat a bennük látható kiállításokkal, tárgyakkal! Ha a kiállítási tárgyak betűjelét beírod a megfelelő négyzetbe,

Részletesebben

Tartalom ház lakás lakberendezés egészség szépségápolás divat ruházat állatok Közérdekű telefonszámok autó közlekedés Térkép élelmiszer vendéglátás turizmus sport 7-14 15-24 25-28 29-30 31-34 34 35-39

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Generációs-híd program. Fogadd örökbe a Nagyit tevékenység

Szakmai beszámoló. Generációs-híd program. Fogadd örökbe a Nagyit tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Fogadd örökbe a Nagyit tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a

Részletesebben

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül)

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül) A Kórház története Székesfehérváron II. Géza (1141-1161) uralkodása alatt a johannita rend alapított a város első kórházát (xenodochiumot). 1865 decemberében kezdte meg működését 32 ággyal az első vármegyei

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Erősségeink Több mint 50 magasan képzett fejlesztési szakértő 700-800 vállalati ügyfél, 150 önkormányzat Több mint 90 Mrd Ft elnyert támogatás

Részletesebben

Zalaszentgrót értéktára

Zalaszentgrót értéktára Zalaszentgrót értéktára Kedves Helyben Élő! Készül Zalaszentgrót értéktára, amelyben valamennyi helyi értékkel bíró (szellemi, emberi, tárgyi és természeti) kincsünket szeretnénk összegyűjteni, rendszerezni

Részletesebben

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nógrád megye Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nevezetességei: -Tolnay Klári Emlékház -Zichy Vay-kastély -Mauks-kúria(Mikszáth-Mauks emlékszoba)

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok

JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok 2009. 09. 10. (csütörtök) Az oktatás és a gazdaság kapcsolata avagy Mit tehet a szakképzés a gazdaság fellendítése érdekében A versenyszféra és a szakképzés

Részletesebben

Készítette: Badik Dóra Kovács Jázmin Orosz Blanka

Készítette: Badik Dóra Kovács Jázmin Orosz Blanka Készítette: Badik Dóra Kovács Jázmin Orosz Blanka A XIX. század elején már létezett egy színházpártoló csoport Veszprémben, főként az iskolai színjátszás köré épülve. A század második felében aztán egyre

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

Városzöldítő Majális 2008. május 25-én Budapesten, az Erzsébet téren, a Gödör klub területén

Városzöldítő Majális 2008. május 25-én Budapesten, az Erzsébet téren, a Gödör klub területén Városzöldítő Majális 2008. május 25-én Budapesten, az Erzsébet téren, a Gödör klub területén A Levegő Munkacsoport pályázatot indított annak érdekében, hogy Budapest belső kerületeiben megnöveljék az egy

Részletesebben

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Általános munkaadói érdekképviselet 14-02-19 1 A munka világa Magyarországon tripartit, bipa Munkaadói szövetségek Munkavállalói érdekképviseletek

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

GALÉRIA. Digitális Fotó Magazin 2014/7.

GALÉRIA. Digitális Fotó Magazin 2014/7. 014-025_galeria_rafal:port 2014.10.20. 16:08 Page 14 14 GALÉRIA Digitális Fotó Magazin 2014/7. 014-025_galeria_rafal:port 2014.10.20. 16:08 Page 15 www.fotomagazin.hu Gyönyörű fények, elképesztő tájak,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Új lendületet vehet a Petőfi ügye

Új lendületet vehet a Petőfi ügye 1. oldal, összesen: 5 oldal Új lendületet vehet a Petőfi ügye Szecessziós "palota" lesz a Petőfiből Megszereztük a terveket! A város főutcáján álló Petőfi Szálló és Tóth József Színház műemlék épületének

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

Szecesszió. Kárpátalján. Az összeállítás internetes források szerkesztett szemelvénygyűjteménye, k é szítette Dittrichné Vajtai Zsuzsánna

Szecesszió. Kárpátalján. Az összeállítás internetes források szerkesztett szemelvénygyűjteménye, k é szítette Dittrichné Vajtai Zsuzsánna Szecesszió Kárpátalján Az összeállítás internetes források szerkesztett szemelvénygyűjteménye, k é szítette Dittrichné Vajtai Zsuzsánna B E R E G S Z Á S Z 2 Egykori úri kaszinó - Arany Páva étterem Az

Részletesebben

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark Befektetõi ajánlat Csalánosi Lakópark T E R V E Z Z E V E L Ü N K J Ö V Õ J É T! BEFEKTETÉSI LEHETÕSÉG Kecskemét, a közel 110 ezer lelket számláló hírös város, az Alföld dinamikusan fejlõdõ települése,

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Dobrovitz József NÉGYESFOGATHAJTÁS

Dobrovitz József NÉGYESFOGATHAJTÁS Dobrovitz József 2009 NÉGYESFOGATHAJTÁS LEGEREDMÉNYESEBB HAJTÓINK A Magyar Lovassport kétségkívül legeredményesebb szakága évtizedek óta a fogathajtóké, hisz sikert sikerre halmoztak az egykori szövetségi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 6-i ülésére Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 139/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 6-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Együttműködési megállapodások megkötése

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai XIII. 11. Jalsoviczky család iratai 1735-1945 Terjedelem: 1,90 fm, 19 doboz, 19 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 17. terem, 13-16. polc 1802-ben Jalsoviczky Mihály mészáros mestert saját kérésére,

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai

Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai 1. számú melléklet Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai (adatok ezer Ft-ban) Előirányzat Követelés Főbb bevételi előirányzatok Eredeti

Részletesebben

Napsi-lap A Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ évente kétszer megjelenő intézményi folyóirata 2015/2016. ősz-tél

Napsi-lap A Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ évente kétszer megjelenő intézményi folyóirata 2015/2016. ősz-tél Napsi-lap A Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ évente kétszer megjelenő intézményi folyóirata 2015/2016. ősz-tél Kedves Olvasó! A lap megjelenését 19 év gyógypedagógiai munka előzte meg. Nagy

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

XX. Vörösvári Napok megnyitója a Fő utca program ünnepélyes zárórendezvénye

XX. Vörösvári Napok megnyitója a Fő utca program ünnepélyes zárórendezvénye XX. Vörösvári Napok megnyitója a Fő utca program ünnepélyes zárórendezvénye Kedves Dieter Rubenbauer Polgármester Úr! Kedves Mik József Polgármester Úr! Kedves Ünneplő Pilisvörösvári Polgárok! Kedves Vendégeink!

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása Szakmai beszámoló Községi Sportegyesület Iváncsa 2454 Iváncsa, Arany J. u. 1. Az Egyesület elnöke: Baki Imre Az Egyesület vezetősége: Nagy András (szakosztály vezető), Lestár István (technikai vezető),

Részletesebben

1. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.

1. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7. 1. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7. 1. Árpádvárosi Bölcsőde 6000 Kecskemét, Tóth László stny.2. 2. Forradalom utcai Bölcsőde 6000 Kecskemét, Forradalom

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

H.D.Napfény Kft. marketingterve

H.D.Napfény Kft. marketingterve H.D.Napfény Kft. marketingterve Egy 10 milliós ország és egy 15 milliós nemzet. Budapest - Magyarország fővárosa. 2014-at írunk. Az ország gazdasága folyamatosan változik. Magyarország teljes mértékben

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE

BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE A C S JÓZSEF Az ötvenéves munkásságra visszatekintő művész tavaly októberben a párizsi X. Internacionális Szalonban állított ki, és bronzérmet kapott. Ugyancsak tavaly megkapta

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és 26. Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország 2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának

Részletesebben

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK 1 KALOCSA VÁROS ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET FOTÓMELLÉKLET Az értékvédelmi rendelet alkalmazása során a fotók alatt lévő megjegyzések szerint kell eljárni!! HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK Alkony utca 8. Újvárosi óvoda

Részletesebben

A balatonfűzfői Fövenystrand felújítása

A balatonfűzfői Fövenystrand felújítása A balatonfűzfői Fövenystrand felújítása A kivitelezés ideje: 2013. 03. 07. 2013. 06. 28. Az építtető neve és elérhetősége: Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Kivitelező neve

Részletesebben

www.aranyesoekszer.hu

www.aranyesoekszer.hu Büszkék vagyunk rá, hogy 2007-ben megújultunk, úgy az árukészletünk kibôvített kínálatát, mint a weboldalunk megjelenését és annak szolgáltatásait illetôen. www.antalekszer.hu Különösen kedvezô lehetôségeket

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

MUNDO Zugló Kerületközpont Kezdődhet az építkezés Sajtóközlemény

MUNDO Zugló Kerületközpont Kezdődhet az építkezés Sajtóközlemény MUNDO Zugló Kerületközpont Kezdődhet az építkezés Sajtóközlemény Budapest, 2008. október 15. A lengyel ingatlanberuházó- és fejlesztő Echo Investment a mai napon bemutatta a MUNDO Zugló Kerületközpont

Részletesebben

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA

Részletesebben

Hôszigeteljen egyszer és mindenkorra!

Hôszigeteljen egyszer és mindenkorra! Hôszigeteljen egyszer és mindenkorra! 1 Partnere a hôszigetelésben! Szeged Simontornya Budapest, XI. kerület A Graytherm homlokzati hôszigetelô rendszer gyártója, forgalmazója, a 100%-os magyar tulajdonban

Részletesebben

SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK: HOSSZÚ HÉTVÉGÉK MAGYARORSZÁGON

SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK: HOSSZÚ HÉTVÉGÉK MAGYARORSZÁGON Mag. a Istvanits Kerstin (Ausztria) SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK: HOSSZÚ HÉTVÉGÉK MAGYARORSZÁGON Az alábbi feladatokat úgy építettem fel, hogy a diákoknak egy adott szöveg alapján kell kérdésekre válaszolniuk.

Részletesebben

TURISZTIKAI VONZERÕ-FEJLESZTÉS

TURISZTIKAI VONZERÕ-FEJLESZTÉS III. rész TURISZTIKAI VONZERÕ-FEJLESZTÉS A turisztikai vonzerő-fejlesztésbe azon tevékenységeket soroljuk, amelyek a város idegenforgalmát növelik. A turisztikai vonzerő-fejlesztésnek vagy más szóval turisztikai

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A hazai fény... Referencia projektek 2009-2011

A hazai fény... Referencia projektek 2009-2011 A hazai fény... Referencia projektek 2009-2011 MAGYAR TERMÉK Tervezéstől a gyártásig A hazai fény... A világítástechnikában eltöltött több évtizedes múltunknak köszönhetően, szinte minden kihívásnak meg

Részletesebben

Kedvezményes téli ajánlatok

Kedvezményes téli ajánlatok KISBÉR TOURIST Engedély:R 1068 Utazási Iroda 2870 Kisbér Komáromi u.1. Telefon: 34/352-700 és 06/30/217-8722 Kedvezményes téli ajánlatok Program ajánlat: Szállást kínálunk Budapesten Hotel Rubin****6.450

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Kórházi étkeztetésben informatikai eredmények, célok. Előadó: Sipos Géza

Kórházi étkeztetésben informatikai eredmények, célok. Előadó: Sipos Géza Kórházi étkeztetésben informatikai eredmények, célok Előadó: Sipos Géza Quadro Byte Zrt. rövid bemutatása 2007. 2006. 2005... 1990. 1989. A négy alapító informatikus minimál tőkével és kölcsönkapott géppel

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Felvételi tájékoztató 2014/2015. tanév Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola 7632 Pécs, Melinda u. 23. OM azonosító: 201190 Igazgató: Németh

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Tárgy: Roma Parlament (VIII. Tavaszmező u.6.) és Műteremház és Művészkert (VIII. József u. 37.) műemlékvédelmi

Részletesebben

DOLGOZNI CSAK PONTOSAN SZÉPEN

DOLGOZNI CSAK PONTOSAN SZÉPEN Édesapám nagyon figyelt arra annakidején, hogy átvegyek tõle bizonyos stílusjegyeket, amelyek csak rá voltak jellemzõek, mert úgy érezte, így viszem tovább igazán a hagyományt DOLGOZNI CSK PONTOSN SZÉPEN

Részletesebben

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában 2003. Január 18.: részvétel a Lengyel Bálon (Bal Polonii) Hűvösvölgyi Vigadóban. Január 29. Új tagok köszöntése a Magyar-Lengyel Baráti Körben. Február 15. Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat választása

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

PlayIT. A Szakértő Bizottság döntése alapján 2015. évben a. márka elnyerte a Superbrands kitüntetést.

PlayIT. A Szakértő Bizottság döntése alapján 2015. évben a. márka elnyerte a Superbrands kitüntetést. I S M E R T E T Ő 2015 A Szakértő Bizottság döntése alapján 2015. évben a A PlayIT Magyarország legnagyobb Gamer és IT rendezvénye, valamint a legnagyobb látogatói számmal rendelkező hazai kiállítás, mely

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

Heaven is a place on Earth

Heaven is a place on Earth Heaven is a place on Earth Beszámoló szakmai gyakorlatról Minden egyetemista fejében megfordul az Erasmus gondolata. Engem régóta foglalkoztatott, nem tudtam és nem is akartam lemondani róla. Arról nem

Részletesebben

A nagykunsági tanyavilág rendszerváltás utáni társadalmi-gazdasági helyzete. Debreceni Egyetem doktori értekezés tézisei.

A nagykunsági tanyavilág rendszerváltás utáni társadalmi-gazdasági helyzete. Debreceni Egyetem doktori értekezés tézisei. A nagykunsági tanyavilág rendszerváltás utáni társadalmi-gazdasági helyzete Debreceni Egyetem doktori értekezés tézisei Molnár Melinda Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Referencialista Andrási László - Vállalkozói tevékenység projektjei

Referencialista Andrási László - Vállalkozói tevékenység projektjei Év Program neve Projekt címe tanulmány összeállítása Pályázati dokumentáció összeállítása Projektmenedzseri feladatok ellátása Gyümölcsfa génbank létrehozása 2 374 024 2 892 970 Pénzügyi terv Orvosi kellék

Részletesebben

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Túra hossza: 39 km Nehézsége: Könnyű Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth úton a falut északi

Részletesebben