A rendezvény helyszíne: Pannon Egyetem, Georgikon Kar, D. épület. Keszthely, Festetics György u. 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A rendezvény helyszíne: Pannon Egyetem, Georgikon Kar, D. épület. Keszthely, Festetics György u. 7."

Átírás

1 A PLENÁRIS ÜLÉS PROGRAMJA ÉS A SZEKCIÓK BEOSZTÁSA A rendezvény helyszíne: Pannon Egyetem, Georgikon Kar, D. épület. Keszthely, Festetics György u. 7. 1

2 Regisztráció: szeptember 29. (csütörtök) óra PLENÁRIS ÜLÉS Helyszín: D épület, Konferenciaterem, szeptember Dr. Dublecz Károly, egyetemi tanár, a PE Georgikon Kar dékánja Köszöntı Dr. Gergely Sándor, tudományos fımunkatárs, a Károly Róbert Fıiskola Kutató Fejlesztı Központjának igazgatója Nemzeti stratégia, globalitás, lokalitás, állam Lantos Tamás, az Ormánság Alapítvány elnöke, Markóc polgármestere Helyi és helytelen fejlesztési stratégiák Dr. Tóth Gergely, egyetemi docens, PE, Georgikon Kar Fenntarthatóság és versenyképesség? Kérdések, válaszok, vita Ebédszünet (ebéd a Pethe Ferenc Kollégium éttermében) A poszterek megtekintése (szekciónként) 2

3 SZEKCIÓBEOSZTÁS Szekció Idıpont Hely Elnök Társelnök Titkár I. ALTERNATÍV KÖZGAZDASÁGTAN Csütörtök Díszterem Dr. Kiss Tibor Dr. Tóth Gergely Kis-Simon Tünde II. FENNTARTHATÓSÁG A VIDÉKFEJLESZTÉSBEN Csütörtök D/Kistanácsterem Dr. Rieger László Dr. Kocsondi József Tóth Éva III. TALAJTAN ÉS TÁPANYAG- GAZDÁLKODÁS Csütörtök D/I. elıadó Dr. Gyıri Zoltán Dr. Sárdi Katalin Hernádi Hilda Ágnes IV. ÁLLATTENYÉSZTÉS Állattenyésztés és takarmányozás alszekció Csütörtök D/II. elıadó Dr. Husvéth Ferenc Dr. Seregi János Dr. Bene Szabolcs V. NÖVÉNYNEMESÍTÉS ÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS Csütörtök D/III. elıadó Dr. Matuz János Dr. Hoffmann Borbála Jakusch Pál VI. AGRÁRÖKONÓMIA Péntek Díszterem Dr. Túróczi Imre Dr. Pupos Tibor Dr. Lukács Gábor VII. SZİLİTERMESZTÉS ÉS KERTÉSZET Péntek D/I. elıadó Dr. Májer János Dr. Kocsis László Sipos Péter VIII. ÁLLATTENYÉSZTÉS Halászat alszekció Péntek D/II. elıadó Dr. Székely Csaba Dr. Bercsényi Miklós Felföldi Zoltán IX. FENNTARTHATÓSÁG ÉS ALTERNATÍV ENERGIA Péntek D/III. elıadó Dr. Anda Angéla Dr. Bai Attila Pintér Gábor X. POSZTER Csütörtökpéntek D-épület folyosók Dr. Szabó Imre László Közös megtekintés: csütörtök

4 I. SZEKCIÓ: ALTERNATÍV KÖZGAZDASÁGTAN Helyszín: D épület, Konferenciaterem, szeptember 29. (csütörtök) Elnök: Dr. Kiss Tibor, egyetemi docens, PTE Közgazdaságtudományi Kar Társelnök: Dr. Tóth Gergely, egyetemi docens, PE Georgikon Kar Titkár: Kis-Simon Tünde, PhD hallgató, PE Georgikon Kar Kiss Tibor: A Kék Gazdaság innovációi - egy fenntartható és versenyképes gazdaság alapelemei Marcus Stoerkel: Trends in supply chain management within the mobile telecommunications industry after the global crisis Vincent Liegey: Degrowth Ádám Dénes - Vági Zsolt - Lelovics Zsuzsanna: Ki tartja fenn a fenntarthatóságot? Bioélelmiszert rendszeresen fogyasztók ökológiai lábnyomának mérete Besenyei Mónika: Országok társadalmi, gazdasági állapotának hatása a felelıs vállalati magatartás kialakulására Bognár Károly: Mi jöhet a gazdasági növekedés után? Kávészünet Tóth Gergely: A nem alternatív közgazdazdaság eredete és mibenléte mítológia, vallásos hit vagy racionális tudomány? Egerszegi Zita - Molnár Gábor: Fenntartható városfejlesztés - integrált környezetirányítási rendszeren keresztül Erdeiné Késmárki-Gally Szilvia: A mezıgazdasági versenyképesség fenntarthatósága, a fenntarthatóság versenyképessége Köves Alexandra: A zöldgazdaság munkahelyteremtı ereje? Lelovics Zsuzsanna - Seregi János - Balogh László: Az égig érı tanterem élménye. Az erdei iskolák a környezettudatos nevelés szolgálatában, közjóléti szerepük a fenntarthatóság szempontjából 4

5 II. SZEKCIÓ: FENNTARTHATÓSÁG A VIDÉKFEJLESZTÉSBEN Helyszín: D épület, Kistanácsterem, szeptember 29. (csütörtök) Elnök: Dr. Rieger László, kutató, AKI Társelnök: Dr. Kocsondi József, egyetemi tanár, PE Georgikon Kar Titkár: Tóth Éva, tanársegéd, PE Georgikon Kar Bertók Botond - Heckl István - Heriberto Cabezas - Friedler Ferenc - L. T. Fan: Ellátási láncok fenntarthatósági és profit célú optimalizálása a P-gráf módszertannal Baranyai Zsolt - Naárné Tóth Zsuzsanna - Farkasné Fekete Mária: Bizalom és együttmőködési hajlandóság - Egy felmérés tapasztalatai a magyar mezıgazdaságban Fehér Helga: Nem várt érdeklıdés? avagy milyen szerepet tölt be az afrikai kontinens az újonnan körvonalazódó globális politikai aréna kialakításában Gyıriné Kiss Erika - Remete János: A hagyomány élménye címő szlovén-magyar határon átnyúló projekt eredményeinek bemutatása Horváth Péter: Az európai uniós források felhasználásának vizsgálata egy hátrányos helyzető kistérségben Lenkovics Beatrix - Töttösi Adrienn - Lelovics Zsuzsanna - Farkas Tibor: A mőködı falusi turizmus hagyományokra épülı formájának lehetıségei és fenntarthatósága Nógrád megyében Kávészünet Mosonyiné Ádám Gizella: Zárt láncú ellátási lánc kialakulása avagy a fenntarthatóbb szemlélet megjelenése az ellátási láncokban Péter Erzsébet - Molnár Tamás: Prevenció vagy gyógyítás?- Az egészségtudatosság fogyasztói felmérése Nagykanizsán Seregi János - Lelovics Zsuzsanna - Balogh László: A hazai erdıgazdaságok tulajdonában lévı kereskedelmi szálláshelyek közjóléti szolgáltatásainak bıvítési hatása a gazdaságosság és a versenyképesség növelésére 5

6 Takács István - Baranyai Zsolt: Mezıgazdaság a fogolydilemma csapdájában a társadalmi fenntarthatóság tükrében Takácsné György Katalin - Sinka Anett - Lencsés Enikı: A sávpermetezés gazdasági összefüggései - üzemi tapasztalatok alapján Török Áron: Földrajzi árujelzıs gyümölcspárlatok versenyképessége az EU-12 piacain Weber Erika: Egy állami gazdaság átalakulása a rendszerváltás után Poszterek 29. Fodor Lóránt Ph.D - Szabó Imre László Ph.D: A BÉT mőködése a válság után (?) 30. Szabó Imre László - Fodor Lóránt: Innováció a turizmusban 31. Sáringer-Kenyeres Dóra - Paprika Anikó - Benke Szabolcs: A fenékpusztai nádas énekesmadár közösségeinek vizsgálata a Balaton vízállásának függvényében 32. Tóth Éva - Lukács Gábor Kocsondi József: Örökség és turizmus a Georgikon Karon 6

7 III. SZEKCIÓ: TALAJTAN ÉS TÁPANYAG-GAZDÁLKODÁS Helyszín: D épület, I. elıadó, szeptember 29. (csütörtök) Elnök: Dr. Gyıri Zoltán, fıigazgató, KÉKI Társelnök: Dr. Sárdi Katalin, egyetemi tanár, PE Georgikon Kar Titkár: Hernádi Hilda Ágnes, PhD hallgató, PE Georgikon Kar Balázsy Ágnes - Sárdi Katalin: A kálium ellátás és a növényi produktum összefüggésének jellemzıi két talajtípuson Balázs Réka - Makó András - Németh Tibor - Kovács Kis Viktória: Talajok mechanikai és ásványos összetételének vizsgálata MSZ és FAO szabvány szerinti elıkészítéssel Csitári Gábor - Hernádi Hilda Ágnes - Széplábi Gábor - Makó András: Vörös iszappal szennyezett talajminták mikrobiológiai aktivitásának vizsgálata Hernádi Hilda Ágnes - Makó András: Ásványi keveréksorok olajvisszatartó-képességének meghatározása magasabb nyomástartományban Mikó-Baráth Máté: Baktériumtrágyázás és mőtrágyázás hatása napraforgóban Márton László: Mőtrágyázás és kadmium terhelés hatása a kadminum transzlokációjára Surányi Szilvia Izsáki Zoltán: Az ıszi árpa N-ellátottságának ellenırzése a levél klorofilltartalma alapján Poszterek 40. Christina Yancheva - Atanas Sevov Nanko Popov: Effects of seeding rate and row spacing on multifolioliolate forage yield 41. Csatári Tünde: A kationos tenziddel különbözı mértékben kezelt ásványi ırlemények olajvisszatartásának változása 42. Dunai Attila - Makó András: Elszivárgás elleni szigetelés hatása talajok hidraulikus-, olaj,- és légvezetı képességére 43. Harmat Adrienn - Fórizs István - Makó András: A zalakarosi termálvíz izotópanalitikai vizsgálata 44. Kocsis Mihály - Makó András: Kreybig-féle átnézetes, üzemi genetikus talajtérképezéseken és mért terméshozamokon alapuló földminıség becslések 45. Miókovics Eszter - Széplábi Gábor - Makó András: 7

8 Felületaktív anyagok hatása a talajok fizikai tulajdonságaira IV. SZEKCIÓ: ÁLLATTENYÉSZTÉS SZEKCIÓ, ÁLLATTENYÉSZTÉS ÉS TAKARMÁNYOZÁS ALSZEKCIÓ Helyszín: D épület, II. elıadó, szeptember 29. (csütörtök) Elnök: Husvéth Ferenc, egyetemi tanár, PE Georgikon Kar Társelnök: Seregi János, egyetemi tanár, Kaposvári Egyetem Titkár: Bene Szabolcs, adjunktus, PE Georgikon Kar Hana Civišová - Miroslav Maršálek - Zita Buňatová: Sustainability and the prospect of horse breeding in the Czech Republic Bene Szabolcs -Szabó Ferenc - Polgár J. Péter: Magyar tenyészkancák élısúlya és testméretei Csiba Anita - Gergátz Elemér - Gyökér Erzsébet - Németh Attila - Mihályfi S.: Tavaszi és ıszi kossperma mennyiségének, minıségének, valamint mélyhőthetıségének összehasonlítása Kodrik László Sándor: A nyers tehéntej mikroelem tartalmának alakulása Molnár Andor: A Campylobacter visszaszorításának lehetıségei brojlerállományokban Nagy Szilvia - Tossenberger János - Kovács Réka Katalin: A foszfor-ellátás hatása a tojáshéj minıségére és a tojotyúkok teljesítményére Kávészünet Pál László - Farkas Róbert - Dublecz Károly: A takarmány repcepogácsa és kukorica DDGS kiegészítésének vizsgálata hízlalási kísérletben Posta J. - Mezei A. - Mihók S.: A díjugratási sporteredmények számtan-statisztikai értékelése Rádli A. - Polgár J. P. - Bene Sz.: Különbözı genotípusú legeltetett bárányok vágási eredménye Seregi János - Szabó Ferenc- Zöldág László: Fenntarthatóság és élelmiszerbiztonság az állattenyésztésben 56. Ifj. Tenke János - Tolnai László - Tossenberger János: A takarmányok lizinkiegészítésének hatása a fehérje és az aminosavak ileális emészthetıségére növendék sertésekben Gyurcsó G. - Tóth T. - Fábián J. - Tossenberger J.: Az L-valin kiegészítés hatása a brojlercsirkék fontosabb naturális mutatóira 8

9 Poszter 58. Bellus Zoltán - Orosz Szilvia - Csatár Attila: Új mőszaki megoldások a takarmányozásban 59. A. Kułakowska, K. Burlikowska, R. Szymeczko, M. Bogusławska-Tryk, D. Pietruszyńska, A. Brudnicki, A. Piotrowska, M. Trojan: Ileal and total digestibility of protein and amino acids in polar foxes (Alopex lagopus L. ) fed diets with different levels of inulin 9

10 V. SZEKCIÓ: NÖVÉNYNEMESÍTÉS ÉS NÖVÉNYTEREMESZTÉS Helyszín: D épület, III. elıadó, szeptember 29. (csütörtök) Elnök: Hoffmann Borbála, egyetemi docens, PE Georgikon Kar Társelnök: Matuz János, Gabonakutató Kht., Szeged Titkár: Jakusch Pál, PhD hallgató, PE Georgikon Kar Matuz János: Növénynemesítéssel kúlturnövényeink sokféleségéért Aranyi Nikolett Réka - Lángné Molnár Márta - Hoffmann Borbála: A búza genomba beépített árpa kromoszóma szegmentumok hatása az ıszi búza agronómiai tulajdonságaira Burucs Zoltán: Virágzásdinamikai vizsgálatok kukoricán Cernák I. - Decsi É.K. A.M. Gorji R. Ahmadvand - Wolf I. - Taller J. - Polgár Zs.: Molekuláris markerek alkalmazása a burgonya biotikus stresszekkel szembeni ellenállóságának javításában Demo Milan: Salix nemzetségbe tartozó svéd energiafőzek termıképessége és energia értéke a termesztés elsı három éves ciklusában Dél-Szlovákia szárazabb éghajlati viszonyai között Gaál V. - Bálint J. - Szıke A. - Veres A. - Kiss E.: Magyarországi védett héricsfajok vizsgálata Kávészünet Hoffmann S.- Tóth Z. - Nagyné Kutni R. - Falusi J.: İszi káposztarepce és napraforgó genotípusok, agronómiai vizsgálata bioüzemanyag termelés céljára Hoffmann S. - Tóth Z. - Imre K. - Gelencsér A.: Gépjármő emissziós terhelési vizsgálatok tenyészedényes és szabadföldi kísérletekben Tóth Z. - Dallos A. - Tollár Á. - Hoffmann S. Nagy keményítı tartalmú kukoricák termıképességének és bioetanol kihozatalának vizsgálata Varga Péter: Szemes betakarítás hatása a hibridkukorica vetımagra Jakusch Pál - Tokai R. - Anda Angéla - Földes Tamás - Hatvani Gábor - Kovács J.: Kadmium vízháztartásra gyakorolt hatásának vizsgálata mágneses rezonancia (MRI) felhasználásával Poszterek 71. Turcsán Arion: A rizs fejlıdési szakaszainak alakulása a melegedı éghajlat hatására Magyarországon 72. Boksai Daniella - Erdélyi Éva: A napraforgótermesztés jövıje az éghajlatváltozás tükrében 10

11 VI. SZEKCIÓ: AGRÁRÖKONÓMIA Helyszín: D épület, konferenciaterem, szeptember 30. (péntek) Elnök: Pupos Tibor, egyetemi tanár, PE Georgikon Kar Társelnök: Túróczi Imre, rektor, fıiskolai tanár, Szolnoki Fıiskola Titkár: Lukács Gábor, adjunktus, PE Georgikon Kar Túróczi Imre: A vezetıi számvitel, kontrolling és ellenırzés összefüggései az agrárgazdaságban Bajmócy Zoltán: Részvétel és deliberáció a versenyképességi diskurzus szemszögébıl Beke Jenı: Why does the international accounting standardization have to play an important role in sustainable economics and competitive environment? Dúl Udó Endre: Agrárfinanszírozási lehetıségek - húsbavágó kérdések Hegyi Judit - Teschner Gergely: Helyzetfelmérés a mezıgazdasági vállalkozások állattenyésztı tevékenységének informatikai hátterérıl Jámbor Attila: A hazai agrárkereskedelem specializációjának változása Magyarország és az Európai Unió között a csatlakozás után Kávészünet Tóth József: Tudáshasználat és versenyképesség a hazai borszektorban Varga Tibor: A Natural Hedge befolyása a terménybiztosítások elterjedésére Vámos Imre: Egyensúlyi árfolyambecslések és a válság Vásáry Miklós - Baranyai Zsolt - Baksa Adrienn: Közösségi transzferek hatása és jelentısége egyes új tagállamok mezıgazdaságában Fertı Imre - Bakucs Lajos Zoltán - Elek Sándor - Forgács Csaba A szerzıdések teljesülése a magyar élelmiszerláncban Poszter 11

12 Székely Klára - Hollósy Zsolt: A tudásmenedzsment és a vállalkozások új kapcsolata a versenyképesség mindenek felettiségének tükrében

13 VII. SZEKCIÓ: SZİLİTERMESZTÉS ÉS KERTÉSZET Helyszín: D épület, I. elıadó, szeptember 30. (péntek) Elnök: Kocsis László, egyetemi tanár, PE Georgikon Kar Társelnök: Májer János, PE Agrártudományi Centrum, igazgató Titkár: Sipos Péter, PhD hallgató, PE Georgikon Kar KERTÉSZET ALSZEKCIÓ Maráczi Kata: Roncsolásmentes ökofiziológiai vizsgálatok díszcserjéken Hajnal Veronika - Vécsei Béla - Németh Szilvia - Tóth Magdolna - Szalay László: Külföldi kajszifajták virágrügyeinek fagyállósága Szeglet Péter - Bencze Beatrix - Szabó István: Vitalizáló mikorrhizálás hatása a gazdanövényekre egy gombatermı ültetvényben Sipos Péter - Kocsisné Molnár Gitta - Óbert Nóra - Markó Viktor: A kaolin részecske film technológia elsı magyarországi alkalmazása körte-levélbolhák (Cacopsylla sp.) elleni védekezésben Poszter 89. Czinege Anikó: Szilva alany - nemes kombinációk növekedési erélyének vizsgálata SZİLİTERMESZTÉS ALSZEKCIÓ Györffyné Jahnke Gizella - Májer János - Németh Csaba - Knolmajerné Szigeti Gyöngyi - Remete János: Kitıl van a gyerek? Szılıfajták származása a genetikai kutatások tükrében Májer János - Györffyné Jahnke Gizella - Knojmajerné Szigeti Gyöngyi - Szıke Barna: A Kéknyelő fajta múltja, jelene és jövıje Kávészünet 13

14 Varga Péter - Májer János - Györffyné Jahnke Gizella -Németh Csaba - Remete János - Knollmajerné Szigeti Gyöngyi - Imre Kornélia: Dízel tüzelıanyag emmissziójából származó anyagok esetleges káros hatásának vizsgálata szılı kúltúrában Szıke Antal - Katuláné Debreceni Diána - Kiss Erzsébet: Kárpát-medencei ıshonos szılı bogyószín variánsok genetikai elkülönítése Szenteleki Károly - Ladányi Márta - Gaál Márta - Bisztray György: A klímaváltozás egyes kockázatai a Közép-Magyarországi szılıtermesztésben Csikászné Krizsics Anna - Werner János - Teszlák Péter - Kozma Pál - Árvay Gyula: A mikorrhiza oltás hatása a szılıtıkék kezdeti fejlıdésére Lönhárd Miklós - Pályi Béla - Takács Zsolt - Vígh Elemér: Permetezés veszteségeinek vizsgálata a növényállomány fejlıdési állapotának függvényében szılıültetvényben Poszterek 97. Cser János - Szıke Lajos: Az ECOWIN projekt bemutatása, a növényvédelmi elırejelzés tapasztalatai 98. Szıke Barna - Májer János - Györffyné Jahnke Gizella - Varga Péter: Az erjesztési hımérséklet és a fajélesztık hatása a borok minıségére a Balatoni Borrégióban 14

15 VIII. SZEKCIÓ: ÁLLATTENYÉSZTÉS SZEKCIÓ, HALÁSZAT ALSZEKCIÓ Helyszín: D épület, II. elıadó, szeptember 30. (péntek) Elnök: Dr. Székely Csaba, tud. tanácsadó, MTA Állatorvos-tudományi Kutatóintézete Társelnök: Dr. Bercsényi Miklós, egyetemi tanár, PE Georgikon Kar Titkár: Felföldi Zoltán, PhD hallgató, PE Georgikon Kar Hafiz Borkhanuddin - Györgyi Ostoros - Kálmán Molnár - Csaba Székely: New data on the actinosporean stages of fish-parasitic myxosporeans in oligochaete alternative hosts in lake Balaton Felföldi Zoltán: Csapó sügée (Perca fluviatilis) intenzív nevelése különbözı fehérje tartalmú tápon Gál Dénes - Gyalog Gergı - Kerepaczki Éva: Fenntarthatóság és akvakultúra - kihívások és lehetséges megoldások Gyalog Gergı - Gál Dénes - Váradi László: Az intenzív tavi haltermelés fenntarthatóságának gazdasági kérdései Havasi Máté - Németh Sándor - Lévai Péter: Különbözı adalékok alkalmazása lesıharcsa növényi tápon való nevelése során Szathmári László - Varga László - Zsédely Eszter - Molnár Eszter - Káldy Jenı - Németh Ádám - Szilágyi Gábor - Hancz Csaba: Zsírsav struktúra alakulása a fehér busa (Hypophthalmichthys molitrix) alapú feldolgozott termékeken Molnár Tibor: Az Európai angolna (Anguilla anguilla L.) múltja, jelene és jövıje az 1991-es balatoni angolnapusztulás tükrében, különös tekintettel biológiai, környezeti és emberi tényezıkre Poszterek 106. Biró Janka - Fébel Hedvig - Hancz Csaba: Afrikai harcsán és tilápián végzett takarmányozási vizsgálatok funkcionális élelmiszer elıállítása céljából 15

16 IX. SZEKCIÓ: FENNTARTHATÓSÁG ÉS ALTERNATÍV ENERGIA Helyszín: D épület, III. elıadó, szeptember 30. (péntek) Elnök: Dr. Anda Angéla, egyetemi tanár, PE Georgikon Kar Társelnök: Dr. Bai Attila, egyetemi docens, Debreceni Egyetem, AGTC Titkár: Pintér Gábor, egyetemi tanársegéd, PE Georgikon Kar Alföldi Zoltán: A fenntarthatóság komplex értelmezése bioetika szempontokból Bai Attila: Környezetbarát lehetıségek a városi közlekedésben Gébert Judit: Mit is kell fenntartani? - Fenntarthatóság a képességszemlélet perspektívájából Gergely Sándor: Megújuló energia helyi termelése, hasznosítása és a vidékfejlesztés Jobbágy Péter: Alternatív hajtású személygépjármővek megtérülésének vizsgálata Nagy Sándor: A rétegvizek túltermelésének hatása a potenciometrikus szintek változásaira és az ökoszisztémára Debrecenben és környékén Kávészünet Nagy Pál - Pályi Béla - Cherono Kipchumba: Napkollektoros száritó mőködési paramétereinek mérése mikrovezérlıvel Németh Kornél, Ph. D - Sándor Tamás: Energetikai tömörítvények jellemzıi és hasznosításuk Pintér Gábor: Erımővek borvidékeinken? Szılıvenyige, mint mezıgazdasági melléktermék, tüzelésének gazdasági vonatkozásai Verdó György: A megújuló energiafelhasználás szerepének növelése a szakosított önkormányzati szociális ellátórendszer intézményeinek főtéskorszerősítésével Hajdú-Bihar megyében 16

Támogatók: Dr. Lukács Gábor Pintér Gábor Dr. Tóth Gergely

Támogatók: Dr. Lukács Gábor Pintér Gábor Dr. Tóth Gergely LIII. Georgikon Napok 53rd Georgikon Scientific Conference Kivonat-kötet Programfüzet, valamint az elhangzó és poszter elıadások rövid kivonatainak győjteménye (A teljes anyagok hozzáférhetıek a http://napok.georgikon.hu

Részletesebben

ERDEI FERENC VI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA. 2011. augusztus 25. KECSKEMÉT PROGRAMFÜZET

ERDEI FERENC VI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA. 2011. augusztus 25. KECSKEMÉT PROGRAMFÜZET KECSKEMÉTI FŐISKOLA KERTÉSZETI FŐISKOLAI KAR ERDEI FERENC VI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA VÁLSÁGKEZELÉS A TUDOMÁNY ESZKÖZEIVEL 2011. augusztus 25. KECSKEMÉT PROGRAMFÜZET Támogatónk: Természettudományos ismeretek

Részletesebben

II. GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT TUDOMÁNYOS KONFERENCIA. A vidék él és élni akar PROGRAMFÜZET. KECSKEMÉT 2015. augusztus 27.

II. GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT TUDOMÁNYOS KONFERENCIA. A vidék él és élni akar PROGRAMFÜZET. KECSKEMÉT 2015. augusztus 27. II. GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A vidék él és élni akar PROGRAMFÜZET KECSKEMÉT 2015. augusztus 27. 1 A tudomány művelői és műhelyei a Kecskeméti Főiskolán TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0012

Részletesebben

MEGHÍVÓ. XXI. Növénynemesítési Tudományos Napokra

MEGHÍVÓ. XXI. Növénynemesítési Tudományos Napokra Szervező Bizottság Balázs Ervin az MTA rendes tagja, főigazgató MTA Agrártudományi Kutatóközpont Bedő Zoltán az MTA rendes tagja MTA Agrártudományi Kutatóközpont Bóna Lajos PhD, elnök Magyar Növénynemesítők

Részletesebben

XIX. Növénynemesítési Tudományos Nap

XIX. Növénynemesítési Tudományos Nap Az MTA Agrártudományok Osztályának Növénynemesítési Tudományos Bizottsága és a Magyar Növénynemesítők Egyesülete XIX. Növénynemesítési Tudományos Nap Összefoglalók Szerkesztette Hoffmann Borbála Kollaricsné

Részletesebben

Lippay János Ormos Imre Vas Károly Tudományos Ülésszak

Lippay János Ormos Imre Vas Károly Tudományos Ülésszak B UDAPESTI CORVINUS EGYETEM B UDAI CAMPUS É LELMISZERTUDOMÁNYI KAR K ERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR T ÁJÉPÍTÉSZETI KAR Lippay János Ormos Imre Vas Károly Tudományos Ülésszak 2005. október 19-20. Budapest Programfüzet

Részletesebben

XVIII. Növénynemesítési Tudományos Napok

XVIII. Növénynemesítési Tudományos Napok MTA Agrártudományok Osztályának Növénynemesítési Tudományos Bizottsága Magyar Növénynemesítők Egyesülete MAE Genetikai Szakosztálya XVIII. Növénynemesítési Tudományos Napok Összefoglalók Szerkesztette

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. Központi rendezvények 5

Tartalomjegyzék. I. Központi rendezvények 5 Tartalomjegyzék I. Központi rendezvények 5 II. Rendezvények 17 Egészségügyi Minisztérium 17 Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 22 Honvédelmi Minisztérium 27 Magyar Tudományos Akadémia 31

Részletesebben

A 2003-2005-re jóváhagyott KvVM-MTA Együttmőködési Megállapodás eddig elkészült K+F tanulmányok jegyzéke

A 2003-2005-re jóváhagyott KvVM-MTA Együttmőködési Megállapodás eddig elkészült K+F tanulmányok jegyzéke A 2003-2005-re jóváhagyott KvVM-MTA Együttmőködési Megállapodás eddig elkészült K+F tanulmányok jegyzéke 1. projekt: Magyarország környezeti és természeti állapotának komplex értékeléséhez módszertani

Részletesebben

Levélcím: 4010 Debrecen, Egyetem tér 1. Pf. 9., Tel: (52)512 900/22743, Fax: (52)512 945. Második körlevél

Levélcím: 4010 Debrecen, Egyetem tér 1. Pf. 9., Tel: (52)512 900/22743, Fax: (52)512 945. Második körlevél Levélcím: 4010 Debrecen, Egyetem tér 1. Pf. 9., Tel: (52)512 900/22743, Fax: (52)512 945 Második körlevél 2008. március 28-29-én a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara és a Sapientia

Részletesebben

SZERVEZŐ Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár VEAB Agrártudományi Szakbizottság

SZERVEZŐ Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár VEAB Agrártudományi Szakbizottság SZERVEZŐ Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár VEAB Agrártudományi Szakbizottság TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Elnök: Prof. Schmidt Rezső CSc, dékán SZERVEZŐ BIZOTTSÁG

Részletesebben

BIOENERGIA BIO-ENERGIAHORDOZÓK ENERGIANÖVÉNYEK

BIOENERGIA BIO-ENERGIAHORDOZÓK ENERGIANÖVÉNYEK BIOENERGIA BIO-ENERGIAHORDOZÓK ENERGIANÖVÉNYEK AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA (2002-2007) Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2008 A mezőgazdaság

Részletesebben

Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája. Részletes program

Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája. Részletes program Időbeosztás, szekcióülések időpontjai: 2004. november 13. szombat Részletes program 09:00-10:00 Regisztráció, részvételi díjak befizetése 10:00-10:30 Ünnepélyes megnyitó (Dr. Rechnitzer János, egyetemi

Részletesebben

Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája. Részletes program

Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája. Részletes program Időbeosztás, szekcióülések időpontjai: 2004. november 13. szombat Részletes program 09:00-10:00 Regisztráció, részvételi díjak befizetése 10:00-10:30 Ünnepélyes megnyitó (Dr. Rechnitzer János, egyetemi

Részletesebben

Az új európai kohéziós politika

Az új európai kohéziós politika PROGRAMTERVEZET A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XI. VÁNDORGYŰLÉSE Az új európai kohéziós politika Kaposvár, 2013. november 21 22. Kaposvári Egyetem 2. körlevél 2013. november 21. 10.00 Közgyűlés

Részletesebben

HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE

HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE 20630 MsC Ratalics András Levente Tab város a kistérségben betöltött szerepe és a vidék kapcsolatának elemzése Dr. Koncz Gábor 20631 MsC Szabó Tímea Katalin

Részletesebben

Mindent az utasokért, avagy az MVK Zrt. Szolgáltatás Veresné Dr. Somosi KD Jancsurák Gergő BA ME GTK egyetemi tanár minőségének fejlesztése

Mindent az utasokért, avagy az MVK Zrt. Szolgáltatás Veresné Dr. Somosi KD Jancsurák Gergő BA ME GTK egyetemi tanár minőségének fejlesztése A XXXII. OTDK helyezett és díjazott pályamunkái Közgazdaságtudományi Szekció Jelmagyarázat: = különdíj; BA, = alapképzés;, = mesterképzés; Intézményi rövidítéseket lásd az intézményi betűkódjegyzékben

Részletesebben

KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS HATÁSAI A MEZŐGAZDASÁGBAN

KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS HATÁSAI A MEZŐGAZDASÁGBAN KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS HATÁSAI A MEZŐGAZDASÁGBAN II. rész: 2007-2010 Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából

Részletesebben

SZAKDOLGOZATOK LISTÁJA BETEKINTÉS KÉRVÉNYEZÉSÉHEZ 2015.06.11

SZAKDOLGOZATOK LISTÁJA BETEKINTÉS KÉRVÉNYEZÉSÉHEZ 2015.06.11 EE_BA / 1. Aczél Beáta Toborzás és kompetencia alapú vezető kiválasztása a magyar közszférában Krúdy Emese 2010 EE_BA / 2. Acsai Anna A tűzoltóság oktatási képzési rendszere Dr. Rudnák Ildikó 2012 EE_BA

Részletesebben

PROGRAM A rendezvény fővédnöke: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter

PROGRAM A rendezvény fővédnöke: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter PROGRAM A rendezvény fővédnöke: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Időpont Program, helyszínek 8:30-9:30 Regisztráció helye Szolnoki Főiskola Campus főépület 9:30-9:40 Megnyitó, köszöntések:

Részletesebben

LELTÁRI SZÁM NÉV SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE

LELTÁRI SZÁM NÉV SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE LELTÁRI SZÁM NÉV SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE 19661 MSC Ágoston-Szita Georgina Az új magyarország vidékfejlesztési program képzéseinek szerepe és jelentősége az észak-magyarországi régióban Dr. Szűcs

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM MEGHÍVÓ. A MISKOLCI EGYETEM Rektora, Hallgatói Önkormányzata és Tudományos Diákköri Tanácsa

MISKOLCI EGYETEM MEGHÍVÓ. A MISKOLCI EGYETEM Rektora, Hallgatói Önkormányzata és Tudományos Diákköri Tanácsa . MISKOLCI EGYETEM MEGHÍVÓ A MISKOLCI EGYETEM Rektora, Hallgatói Önkormányzata és Tudományos Diákköri Tanácsa tisztelettel meghívja Önt, munkatársait, hallgatótársait a 2012. november 7. december 3. között

Részletesebben

A konferencia programot az OMÉK szervezôje, a Magyar Turizmus Zrt. Agrármarketing Centrum Vezérigazgatóság, a Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint

A konferencia programot az OMÉK szervezôje, a Magyar Turizmus Zrt. Agrármarketing Centrum Vezérigazgatóság, a Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint A konferencia programot az OMÉK szervezôje, a Magyar Turizmus Zrt. Agrármarketing Centrum Vezérigazgatóság, a Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint szakmai szervezetek és partnerek segítségével és közremûködésével

Részletesebben

Alkalmazott Tudományok II. Fóruma 2 nd Forum of applied sciences

Alkalmazott Tudományok II. Fóruma 2 nd Forum of applied sciences Alkalmazott tudományok főiskolája university of applied sciences Alkalmazott Tudományok II. Fóruma 2 nd Forum of applied sciences 2015. március 12-13. A KONFERENCIA PROGRAMJA 2015. március 12. 2015. március

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM MEGHÍVÓ. A MISKOLCI EGYETEM Rektora, Hallgatói Önkormányzata és Tudományos Diákköri Tanácsa

MISKOLCI EGYETEM MEGHÍVÓ. A MISKOLCI EGYETEM Rektora, Hallgatói Önkormányzata és Tudományos Diákköri Tanácsa MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA PROGRAMJA 2009. november 16-30. A tudományos utánpótlás-nevelés és a műszaki, informatikai életpálya elismertségének növelése a Miskolci Egyetem stratégiai

Részletesebben

A RENDEZVÉNY PROGRAMJA

A RENDEZVÉNY PROGRAMJA A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG XX. KONGRESSZUSA A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA XLI. VÁNDORGYŰLÉSE A RENDEZVÉNY PROGRAMJA ESZTERGOM 2012. OKTÓBER 3 5. Tisztelt Tagtársak! Kedves Konferencia Résztvevők!

Részletesebben

A 8. Magyar Ökológus Kongresszus védnökei: Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter Szabó Gábor, a SZTE rektora. A kongresszus támogatói:

A 8. Magyar Ökológus Kongresszus védnökei: Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter Szabó Gábor, a SZTE rektora. A kongresszus támogatói: 8. Magyar Ökológus Kongresszus Programfüzet 2009. augusztus 26-28. Szeged A 8. Magyar Ökológus Kongresszus védnökei: Závodszky Péter, az MTA Biológiai Tudományok Osztályának elnöke Szabó Imre környezetvédelmi

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM PROGRAMFÜZET XXXVII. Tudományos Diákköri Konferencia

ÓBUDAI EGYETEM PROGRAMFÜZET XXXVII. Tudományos Diákköri Konferencia ÓBUDAI EGYETEM PROGRAMFÜZET XXXVII. Tudományos Diákköri Konferencia Budapest, 2012. november 15., 23. Felelős kiadó: Dr. Rudas Imre az Óbudai Egyetem rektora Munkaszám: 18/2012 Készült: 450 példányban,

Részletesebben

A BALATON ÉS VIDÉKE. Összeállította: Dr. Székely Sándor

A BALATON ÉS VIDÉKE. Összeállította: Dr. Székely Sándor A BALATON ÉS VIDÉKE Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA PROGRAMFÜZET. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. 2014. november 11.

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA PROGRAMFÜZET. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. 2014. november 11. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA PROGRAMFÜZET Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2014. november 11. K Szekcióülések helye és ideje Q ép. A139. 8:30 Alkalmazott pedagógia szekció Q ép. A102.

Részletesebben