Integrált Városfejlesztési Stratégia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Integrált Városfejlesztési Stratégia"

Átírás

1 Integrált Városfejlesztési Stratégia Villány Város Önkormányzatának DDOP /A kódszámú pályázatához Készítette: december

2 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 Vezetői összefoglaló A város szerepének meghatározása a településhálózatban A város vonzáskörzetének bemutatása A város szerepe a térségi munkamegosztásban Városi szintű helyzetértékelés Városszerkezet Gazdaság Borászat és turizmus Társadalom Települési környezet Közszolgáltatások Korábbi időszak fejlesztései Összegzés Városrészek elemzése Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek helyzetértékelése Stratégia A város jövőképe illeszkedés a Városfejlesztési Koncepcióhoz A célok számszerűsítése Fejlesztési célok a városra és a városrészekre Beavatkozások akcióterületek kijelölése Kulturális és művelődési akcióterület Turisztikai és borászati akcióterület A fejlesztési tevékenységek priorizálása Fenntarthatósági szempontok A fenntartható környezeti fejlődés programja Az anti szegregációs program Stratégia külső és belső összefüggései A stratégia főbb külső összefüggései A stratégia megvalósításának főbb kockázatai A megvalósítás eszközei A célok elérését szolgáló nem beruházási jellegű önkormányzati tevékenységek Az integrált stratégia megvalósításával kapcsolatos szervezeti elvárások Településközi koordináció mechanizmusai Ingatlangazdálkodási koncepció elkészítése Forgalomképes ingatlanok áttekintése

3 6.4.2 Ingatlan beruházási szándékok Partnerség Az önkormányzat partnerség építésének területei, a kapcsolódó feladatok, célcsoportok, eszközök Megvalósításban résztvevő társadalmi csoportok és személyek Nyilvánosság biztosítása A stratégia megvalósulásának monitoringja Elfogadás módja, dátuma Záradék Mellékletek számú melléklet: Anti szegregációs terv Táblázat jegyzék Térkép jegyzék

4 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Villány Város Önkormányzata 2009 őszén bízta meg az Eco Cortex Kft. t, hogy a korábban elkészült városi dokumentumok összefoglalásaként, a régebbi anyagokat felülvizsgálva, aktualizálva készítse el Villány Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítése kezdetben csak a nagyobb lakosságszámú városok esetében volt kötelező, azonban a hazai pályázati rendszer 2009 végére az összes olyan város számára előírta a stratégia elkészítését, amely pályázatot kíván benyújtani városrehabilitációs témakörben. Villány Város Önkormányzata a Dél Dunántúli Operatív Program Funkcióbővítő integrált városfejlesztési akciók támogatása (DDOP /A) pályázati kiírás keretében nyújt be pályázatot 2010 januárjában, és ehhez szükséges a dokumentum elkészítése. Az integrált városfejlesztési stratégia középtávú, stratégiai szemléletű, de megvalósítás orientált tervezési dokumentum, amely meghatározza a városok középtávú városfejlesztési tevékenységeit. Az integrált városfejlesztési stratégia tematikus szempontokat integráló, területi alapú tervezési szemlélettel készül. Területi alapon hangolja össze a különböző szakpolitikai megközelítéseket (pl. gazdaságfejlesztés, környezeti fejlesztés, közlekedésfejlesztés, társadalmi célok megvalósítása, stb.), összefogja és ütközteti az érintett partnerek (üzleti szektor, civil szektor, közszféra szereplői, lakosság) céljait, elvárásait az önkormányzat városfejlesztésben meghatározó és döntéshozó szerepe mellett. Az integrált megközelítés további eleme, hogy a fejlesztési célokat, azok finanszírozási módját, megvalósítási és fenntartási módját is összefüggéseiben kezeli. 1 Az Integrált Városfejlesztési Stratégia és a vele párhuzamosan felülvizsgált Városfejlesztési Koncepció a város alábbi középtávú céljait fogalmazza meg: 1. Villány, a bor városa 2. Villány, a rendezvények városa 3. Villány élő és élhető város. 1 Városfejlesztési kézikönyv,

5 A bemutatott célok eléréshez szükséges utat a városfejlesztési stratégia és az akcióterületi tervek mutatják be. Itt kerülnek ismertetésre azok a részcélok, beruházási elemek is, amelyek révén a tervek megvalósulnak. A helyzetértékelésben megfogalmazódik Villány jelenlegi szerepe a térségi munkamegosztásban, mely szerint Villány mikrotérségi központ, a kistérség egyik szervező ereje és némely tekintetben pedig megyei, vagy regionális feladatok ellátását is végzi. A város problémája, hogy a lakosság száma csökken (a természetes szaporulat negatív + elvándorlás), a korösszetételben egyre nagyobb az idősebb korosztályok aránya. A közintézmények felújításra szorulnak, a turisztikai szolgáltatások pedig annak ellenére, hogy a borászattal együtt a város húzóágazatát jelentik, mennyiségi és minőségi fejlesztésre szorulnak. A fejlesztésre a városi célok elérése érdekében van szükség. A városfejlesztési stratégia sikeres megvalósítása érdekében két akcióterület került lehatárolásra Villányban: a Kulturális és művelődési, valamint a Turisztikai és borászati akcióterület. A két terület a jellemző funkcióik alapján került kialakításra. A lehatárolt akcióterületek határozzák meg a városrehabilitációs projektek területi kereteit. Az egy területen belül megvalósuló projektelemek egymás hatását erősítve valósulhatnak meg, és dinamizálhatják a kijelölt területeken a magánszféra beruházási szándékait is. A magánszféra által megvalósuló elsősorban gazdasági projektek biztosítják Villány számára, hogy a fejlődés motorjává válhasson, ahol koncentrálódnak a munkahelyek és a szolgáltatások. A fenntartható gazdasági növekedés és a versenyképes gazdasági modell akkor működtethető hatékonyan, ha a városok sikeresek tudnak maradni a munkalehetőségeket teremtő befektetések ösztönzésében és hatékonyak az innováció vezérelt iparágak meghonosításában. Hazánkban jelenleg a városfejlesztési elképzelések jórészt a fizikai infrastruktúra megújítására szorítkoznak, nem helyezvén kellő hangsúlyt a funkcióbővítés fontosságára, valamint az érintett lakosság bevonására, a helyi közösség összetartó erejének fokozására. Ezért szükséges az innovatív városfejlesztési módszerek megismerése és elterjesztése. 4

6 1 A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN Villány a Dél Dunántúli Régió egyik legkisebb lélekszámú, ugyanakkor nemzetközileg az egyik legismertebb városa, a Dél baranyai dombság, a Nyárádharkányi sík és a Villányi hegység találkozási pontjánál fekszik, Pécstől 34, Siklóstól pedig 13 km távolságra. Közlekedési helyzete kedvezőtlen, főutak sosem vezettek a területén. Vasútvonala a Pécs Mohács vonal megállója, eredetileg a mecseki feketekőszén szállítására jött létre. Villány neve összefügg a területén már évszázadok óta előállított vörösborral ben egy nemzetközi zsűri Rómában a Szőlő és bor városa címet ítélte Villánynak Ezt követően 2000 ben a Belügyminiszter döntése nyomán a városi címet is megkapta a település. A 2005 ben az Országgyűlés által elfogadott Országos Területfejlesztési Koncepció részcélként határozta meg a policentrikus, együttműködő városhálózat megteremtését, amely képes hatékonyan felfűzni az ország térségeit. Ebben a vonatkozásban Villány a Siklósi kistérség egyik mikrocentruma, amely Siklós irányában kapcsolódik a Dél Dunántúli Régió pólusához, Pécshez. A koncepció alapján valamennyi térség fejlesztésekor az adottságokra és stratégiákra épített életképes funkciók megerősítésére kell törekedni. 1.1 A város vonzáskörzetének bemutatása Villány a Siklósi kistérség része, a statisztikailag lehatárolt terület egyik szervező ereje. A kistérség egyik specialitása, hogy a központi szerepű Siklóson kívül Villány, Beremend és Harkány is jelentős vonzerővel és központi funkcióval rendelkezik. A négy település közül Siklós 1977 ben, Harkány 1999 ben, Villány 2000 ben nyerte el a városi címet, Beremend pedig még nagyközségi jogállású. Villány funkcióinak jelentős része a borászathoz és az idegenforgalomhoz kötődik. A kistérséghez 53 település tartozik. Villány abszolút vonzáskörzetébe ami gyakorlatilag a mikrotérséget jelenti 10 település (Villány, Illocska, Ivánbattyán, Kisjakabfalva, Kislippó, Lapáncsa, Magyarbóly, Márok, Palkonya, Villánykövesd) tartozik. Az abszolút vonzáskörzet esetén a város vonzása kizárólagos, más központ hatása nem érzékelhető. Az abszolút vonzáskörzetben összesen fő él (2009. január 1 én). A hegemón vonzáskörzetben bizonyos funkciók tekintetében már másik központ vonzása is kimutatható. Villány esetében a hegemón vonzáskörzetbe 5

7 Kisbudmér, Kisharsány, Nagyharsány, Nagytótfalu és Pócsa tartozik bele összesen fős lakossággal. A települések közül Kisbudmér és Pócsa a Mohácsi kistérséghez tartozik. 1.2 A város szerepe a térségi munkamegosztásban Villány évtizedek óta tölt be központi szerepkört, és lát el térségi feladatokat alap és középfokú intézményein, valamint munkahelyei révén. Az óvoda, az általános iskola, a könyvtár, a művelődési ház, a felnőtt háziorvosok, a gyermekgyógyászati szolgáltatás, a fogorvosi, bőrgyógyászati és szemészeti szakrendelés, a védőnői szolgáltatás, a gyógyszertár, posta, a pénzügyi és kiskereskedelmi üzletek által nyújtott szolgáltatásokat a környező települések lakosai is igénybe veszik. A Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium vonzáskörzete pedig túllép a kistérségi, megyei és regionális határokon is. Jelenleg iskolás tanulók érkeznek Baranya, Bács Kiskun, Csongrád, Somogy, Zala, valamint a horvátországi Baranya megyéből is. Speciális élelmiszeripari és mezőgazdasági képzései révén az iskola a régió határain túl is ismert. A kistérségi szinten működő Villányi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen 13 településen látja el feladatait. A Villányi Körjegyzőség pedig Ivánbattyán, Kisjakabfalva, Márok, Palkonya és Villánykövesd önkormányzatainak feladatait végzi el. A Villányban működő szervezetek, vállalkozások más településeken lakó munkavállalókat is foglalkoztatnak nagy számban. A 2001 es népszámlálás alapján a helyben foglalkoztatott 604 villányi lakos mellett naponta további 409 fő dolgozik a településen. Közülük 321 fő a kistérség másik településéről, 82 valamely szomszédos kistérségből, 3 valamely másik Baranya megyei kistérségből, 3 fő pedig a megyén kívülről érkezik. 6

8 Funkció megnevezése Alapfokú oktatási Középfokú oktatási Közművelődési Egészségügyi Szociális Ellátó intézmény Villányi Oktatási Társulás Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Villányi Művelődési Ház (könyvtár és művelődési ház) Villányi Egészségház (háziorvosi körzetek, fogászati, szemészetibőrgyógyászati szakrendelés, gyermekgyógyászat, védőnői szolgáltatás, gyógyszertár) Siklós Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Villányi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Vonzáskörzet meghatározása Villány, Ivánbattyán, Kisjakabfalva, Márok, Palkonya, Villánykövesd dél magyarországi megyék környező települések Villány, Ivánbattyán, Kisjakabfalva, Márok, Palkonya, Villánykövesd Villány, Illocska, Ivánbattyán, Kisharsány, Kisjakabfalva, Kislippó, Lapáncsa, Magyarbóly, Márok, Nagyharsány, Nagytótfalu, Palkonya, Villánykövesd Önkormányzati Villányi Körjegyzőség Ivánbattyán, Kisjakabfalva, Márok, Palkonya, Villánykövesd Foglalkoztatási vállalkozások, szervezetek környező települések 1. Táblázat: A város által szolgáltatott funkciók A Villány város által biztosított szolgáltatások biztosítják a mikrotérség településeinek ellátását, több esetben pedig átnyúlnak annak a határain. A térszerkezetben lévő szervező ereje a funkciók révén mindenképpen kimutatható. 7

9 2 VÁROSI SZINTŰ HELYZETÉRTÉKELÉS 2.1 Városszerkezet Villány településszerkezetét alapvetően a Villányi hegység határozza meg. A hegység vonulatának legkeletibb kiemelkedése a Templom hegy (162 m), ennek déldélkeleti lábánál fekszik Villány. A város a hegyet körülöleli, azonban a magasabb részeire nem merészkedett föl. A Villányi hegység szerkezeti és morfológiai határa keleten a Karasica völgye. A település mai területét (Virágos községet 1950 ben csatolták Villányhoz) kettévágja a völgy, azonban az árterület a város terjeszkedésének mindig is gátat szabott. Villány közigazgatási területének nyugati részén a Villányi hegység vonulata eléri a 269,7 m tszf. magasságot. Az értékes déli tájolású szőlőtermesztő területek ugyancsak befolyásolták a település szerkezetét. A bortermelés ipari méretűvé válása során a szőlőfeldolgozás területileg a város északi részére a vasútállomás és a Templom hegy környékére összpontosult. A rendszerváltozás után a magánpincészetek erősödésével a közös borászati feladatok elhaltak, a korábban épült üzemek a Villányi Állami Gazdaság egyéb létesítményeivel együtt funkció nélkülivé váltak. Egy részüket lebontották, más részüket le kellene bontani. A borkombinát egykori területét a településfejlesztés érdekében be kell vonni a tervezésbe. A város szerkezetének és funkcióinak elhelyezkedésére a közlekedési tényezők is hatással voltak. Az 5701 es számú közút a legjelentősebb közlekedési útvonal a városban mentén jöttek létre a település jelentősebb kiteresedései és a jelentősebb kereskedelmi egységek is. A város szőlőterületein változik a birtokstruktúra, az óriás birtokok lebomlottak kisebbekre, a törpe birtokokat pedig felszívják a középbirtokok. A piacon az 5 és 100 ha közötti gazdaságok maradnak. Az ennél kisebb szőlőbirtokok vagy csak a család ellátására termelnek, vagy terméküket a piaci szereplőknek adják el. Másrészt változik a művelési mód is. Az árutermelő gazdaságokban új szőlőtelepítések folynak. A régi nagyüzemi, kis tőkeszámú ültetvényeket nagy tőkeszámú telepítések váltják fel. Ugyancsak újratelepítés várható a kisbirtokok összevonása után. A szőlőterület bővül a nagyüzemi művelés során felhagyott hegyi területekkel. A zártkerti részeken pedig a birtokösszevonások fölöslegessé tesznek sok présházat. Jelentős gondokat okoz a szőlőterületen az erózió, egyrészt a termőtalaj folyamatos csökkenésével, másrészt a beépített terület iszappal való elárasztásával. A 8

10 megoldás komplex kell hogy legyen, az új telepítések során a helyes művelési mód megválasztástól az úthálózatok, vízelvezető és hordalékfogó műtárgyak kiépítéséig. A gyorsan fejlődő új középbirtokok pincészeteiben új borászati technológia kerül bevezetésre, és bővülnek a birtokkal együtt növekvő pincészetek. Ezek többsége lakóterületen a lakóépülethez kapcsoltan kezd épülni és ezt követően már csak jelentős új tőkeinjekcióval képes új telephelyre átköltözni. Többségük komplex létesítmény, mert a borászati üzemen kívül magába foglalja a borturizmus borkóstoló és szálláshelyét is. Sürgető feladat e borászatok számára építési terület kijelölése. Az igény megbecsülésénél nem csak Villány közigazgatási területén lévő szőlőbirtokok építési szándékával kell számolni. A belterületi pincecsoportok elvesztik eredeti funkciójukat. Egyrészt a kis birtokok számának csökkenése miatt, másrészt pedig azért, mert az új borászati technológiákat nem tudják magukba fogadni. Ezért már korábban egy kiürülési folyamat indult be. A használaton kívüli pincék állaga gyorsan romlott és egy része alacsony igényszintű lakásnak adott helyet. Napjainkban a borturizmus erősödésével a forgalmas helyen lévők a helybeli borászatok vendéglátóhelyeivé alakulnak, illetve külső befektetői tőke célterületévé válnak. Építésre előkészített lakóterület nincs a településen. 9

11 1. Térkép: Villány településszerkezete és területhasználata 10

12 2.2 Gazdaság A város gazdasági életét az évszázados hagyományokra visszatekintő szőlészet és borászat határozza meg ma is, és korábban is ez volt jellemző Villányra. A török hódoltság utáni betelepítéseket követően a XIX. század második felében a vasútépítések adtak lendületet a település fejlődésének. A település bora korán a nemzetközi piacra került. Jelentős volt az állattartás, a rácok inkább legeltető, a svábok inkább istállózó állattenyésztést folytattak. Ekkor már a lakosság 20 % a iparból, 10 % a pedig kereskedelemből élt. A filoxéra vész, majd az első világháborút követő hároméves szerb megszállás, a délvidék és más területek elcsatolása, jelentős piacvesztést és hanyatlást okozott. Nem segítette Villány fejlődését a második világháborút követő szocialista nagyüzemi gazdálkodás sem. A rendszerváltozást követően a minőségi borkereskedelembe kapcsolódó magángazdaságok gyors fejlődése kapcsán felgyorsult a település általános fejlődése is. Villányban 2000 óta sorra épülnek a nagy és közepes borászatok új borfeldolgozói, a bor idegenforgalmat kiegészítő funkciókkal. Villány a róla elnevezett 2100 hektáros borvidék központja. A Villányi Hegyközséghez tartozó 366 hektár szőlőterületnek mintegy 60 % a I. osztályú. A 616 szőlőbirtokból 540, azaz a birtokok 88 % a 1 ha nál kisebb. Ennek a mintegy 160 hektárnak jelentős része a középbirtokok potenciális fejlesztési területe. A Villányi borászatoknak ezen kívül is jelentős birtokaik vannak Nagyharsányban, Kisharsányban és Nagytótfaluban. Művelési ág Összterület Átlagos földrészlet Aránya Összterület 2201,5288 ha Ebből belterület 238,7585 ha 0,1499 ha Ebből külterület 1815,6156 ha 2,5429 ha Ebből zártkert 147,1547 ha 0,1949 ha Szőlő 311,4265 ha 0,4214 ha 14,15 % Szántó 1184,6138 ha 3,4139 ha 53,80 % Kivett 422,3978 ha 0,2224 ha 19,19 % Kert 4,4474 ha 0,0824 ha 0,20 % Gyümölcsös 3,6672 ha 1,2224 ha 0,17 % Gyep (legelő) 28,3698 ha 0,3996 ha 1,29 % Gyep (rét) 35,2715 ha 1,5335 ha 1,60 % Erdő 211,3348 ha 3,9874 ha 9,60 % 2. Táblázat: Villány művelési ág megoszlása,

13 Az utóbbi években a művelési ágak között némi változás történt. Jelentősen nőtt a szőlő, kisebb mértékben pedig a gyep, a gyümölcsös és a művelés alól kivett területek nagysága. A növekedés elsősorban a szántóföldek, valamint az erdők és a kertek területének csökkenésével járt. A villányi adatok összehasonlítása a szőlőtermesztéssel jelentős mértékben foglalkozó Siklósi kistérség területével azt mutatja, hogy a kistérségi átlaghoz képest Villányban sokkal jelentősebb a szőlőtermesztéssel művelt területek aránya. A kistérség átlaga 3,24%, szemben a villányi 14,15% kal (Baranya megye átlaga 1,11%). Viszont az erdőterületek aránya Villányban jóval kisebb a kistérségi átlagnál. A működő vállalkozások száma a jelentősebb nemzetgazdasági ágak tekintetében Villányban 2 Vállalkozások száma nemzetgazdasági áganként Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halászat (A+B gazd.ág)[db] Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia, gáz, gőz, vízellátás (C+D+E gazd.ág) [db] Építőipar (F gazd.ág) [db] Kereskedelem, javítás (G gazd.ág) [db] Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás (H gazd.ág) [db] Szállítás, raktározás, posta, távközlés (I gazd.ág) [db] Pénzügyi közvetítés (J gazd. ág) [db] 4 2 Ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás (K gazd.ág) [db] Oktatás (M gazd. ág) [db] 3 2 Egészségügyi, szociális ellátás (N gazd. ág) [db] 7 6 Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás (O gazd. ág) [db] Táblázat: A működő vállalkozások száma a jelentősebb nemzetgazdasági ágak tekintetében Villányban (2007 es adatok csak a regisztrált vállalkozásokra vonatkoznak, nem a működőkre) Az adatokból látható, hogy a városban egyre többféle típusú szolgáltatás jelenik meg, amelyek a város többarcúságát fokozza. Emellett a hagyományos ágazatokban is megmaradtak a működő vállalkozások. Foglalkoztatottak száma Regisztrált vállalkozások száma Regisztrált társas vállalkozások száma 0 fős és ismeretlen fős fős fős fős 2 2 Összesen Táblázat: Vállalkozások száma 2007 ben Villányban 2 Forrás: KSH (www.terport.hu) 12

14 A vállalkozások méret szerinti megoszlása tekintetében látható, hogy Villányban a maximum 9 főt foglalkoztató szervezetek dominálnak végén Villányban összesen 20 olyan szervezet volt, amelyik 10, vagy annál több főt foglalkoztattak. Közülük három közintézmény, a maradék 17 pedig gazdálkodó vállalat. Nyolc vállalkozás TEÁOR szerinti főtevékenysége 1102 Szőlőbor termelése, kettő kettőé a 0121 Szőlőtermesztés és az 5610 Éttermi, mozgó vendéglátás. A foglalkoztatás az utóbbi 10 évben nő, ezen belül a mezőgazdasági foglalkoztatás aránya a borászati kisvállalkozások gyors erősödése okán, zömmel az ipar rovására megduplázódott. A statisztikai adatok alapján összesen 20 szervezet foglalkoztat Villányban legalább 10 főt. Közülük 15 vagy borászattal és/vagy vendéglátással foglalkozik, kettő fő profilja ipari jellegű, a további három pedig a közszférát képviseli. A jelentős borászatok ezen felül szezontól függően egyenként fő igénymunkást foglalkoztatnak. A 2001 es népszámlálás adatai szerint 409 fő jár be Villányba naponta munkavégzés céljából. Ez a helyben foglalkoztatott helyi lakosok számának 2/3 a. A bejárók ¼ e szellemi foglalkozású. A villányi lakosok közül naponta 286 fő jár el dolgozni, döntő többségük valamely megyén belüli településre. Kereskedelem, szolgáltatások A kereskedelmi és vendéglátóhelyek száma, szálláshelyek jellemzői Villányban 3 Év Kiskereskedelmi üzletek száma Egyéni vállalkozás által üzemeltetett kiskereskedelmi üzletek száma Vendéglátóhelyek száma Kereskedelmi szálláshelyek száma Férőhelyek száma a kereskedelmi szálláshelyeken Táblázat: A kereskedelmi és vendéglátóhelyek száma, szálláshelyek jellemzői Villányban Villányban a kereskedelmi üzletek száma az elmúlt évtizedben minimális növekedést mutatott, az üzletek közel felét egyéni vállalkozók üzemeltetik. A nagyobb bolthálózatok közül a városban a CBA és a COOP van jelen. 3 Forrás: KSH (www.terport.hu) 13

15 A kiskereskedelmi üzletek között jelentős az alkoholtartalmú és egyéb italok szaküzleteinek száma (31,5%), és az élelmiszer jellegű üzletek aránya (12,3%). A kisvárosi szintű szolgáltatási kínálat elsősorban magánvállalkozások által biztosított. A közüzemi, kommunikációs, pénzügyi, postai alapszolgáltatások megoldottak. A vendéglátás kínálata éttermek cukrászdák (36,5%), valamint bárok, borozók (59,6%) között oszlik meg. A vendéglátóhelyek többsége a pincesoron található. A kereskedelmi szálláshelyek száma alacsony, kizárólag panziók működnek a városban. Ezek nagy része a közelmúltban épült és a borturizmushoz kapcsolódik. Az önkormányzati nyilvántartás szerint jelenleg Villányban 66 szolgáltató, összesen 813 szálláshelyet működtet ban a kereskedelmi szálláshelyeken közel huszonegyezer vendégéjszakát regisztráltak. A szálláshelyeken és a borospincéken kívül kevés a kapcsolódó turisztikai szolgáltatások száma. A helyi gazdaságfejlesztés egyéb eszközei közül vállalkozástámogató intézmény nem működik a városban, a területfejlesztési tevékenységek szervezését a többcélú kistérségi társulás végzi. Önálló városmarketing tevékenységet végző személy nincs a településen. A város marketingjét a kistérségen és a megyén keresztül bonyolítja a város. A villányi okmányirodába időpont egyeztetés és egyes ügyintézési feladatok ellátására az interneten keresztül is lehet jelentkezni. A lakosság számára igénybe vehető e Magyarország pont a Művelődési Házban található. A kulturális emlékek és az örökség megőrzése Villány egyik nagy értékét jelentik. A Művelődési Ház által koordinált éves városi programterv is ezt mutatja: 14

16 Program ideje Program megnevezése Program jellege Helyszín Szervező intézmény Március 10. Villányi Borverseny Borok versenye Művelődési Ház Március 14. Tour de Pécs XII. Villányi szakasza Március 15. Március 15 ei megemlékezés Március (Villányban ig) European Wine Championship Nyílt Nemzetközi Amatőr Kerékpárverseny Ünnepség, fáklyás felvonulás Borverseny Április 17. Villányi Német Jubileum Nemzetiségi Kulturális Egyesület Jubileuma Május 1. Majális Gyermekprogram, sport Villányi rajt és cél (88km es szakasz) Művelődési Ház nagyterme, Diófás tér Villány Budafok, Teleki Szakképző Iskola Művelődési Ház Hegyközség Sportlétesítmények Igazgatósága, Szabadidősport, MELITTA SE Művelődési Ház Teleki Szakképző, Budafoki Iskola Villányi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Sportpálya Művelődési Ház, Sportkör Április 30. Május 2. BOR ZSONGÁS 2010 Fesztivál Pauli Zoltán Május Veteránautók találkozója Találkozó Május 21. Ha péntek, akkor Villány Évadnyitó Kulturális, rendezvény boros Diófás tér ACONA Bt., Villány Város Önkormányzata Május es Borrendi Világtalálkozó Június 4., június 18., július 2., július 16., július 30. Augusztus Augusztus 20. Szeptember Ha péntek, akkor Villány Találkozó Kulturális, rendezvény boros Villányi Borászatok, pincék Diófás tér ACONA Bt. Tenkesalja fesztivál Villány Város Önkormányzata. Szent István ünnepe, kenyéráldás Kulturális Örökség Napok Ünnepség Városháza előtti tér Művelődési Ház 15

17 Program ideje Szeptember Program megnevezése XIV. Európai Bordal Fesztivál Program jellege Helyszín Szervező intézmény Fesztivál, pincekoncertek Batthyányi Pince Villánykövesd (Megnyitó), Villányi pincék, Római katolikus templom Október 1 3. Vörösbor fesztivál Fesztivál Városháza előtt és a Baross G. utca Október 22. Október 23 ai megemlékezés, koszorúzás November 13. Lampionosfelvonulás, Mártonnapi újborok és libaételek November 28., December 5., December 12., December 19. Adventi vasárnapok, Nachtigallen Kívánsághangverseny zenés Ünnepség Felvonulás Zenés, programok dalos Hősök emlékműve Az Általános Iskolától indul a pincesoron végig, majd a Diófás térre Művelődési Ház nagyterme December 27. János napi boráldás Ünnep Romai katolikus templom 6. Táblázat: Villány programterve 2010 re Villány Siklós Borút Iroda, Bartók Béla Kórus ACONA Bt. Művelődési Ház Általános Iskola Művelődési Ház borászok A programok döntő többségén a helyi kulturális élet civil szereplői valamilyen formában megjelennek. Így kapcsolódik a kultúra a borászathoz és az idegenforgalomhoz. 16

18 2.2.1 Borászat és turizmus Mivel a borászat és az idegenforgalom különösen jelentős szerepet foglal el a villányi gazdasági életben, ezért a téma kifejtése külön pontban történik. A bor idegenforgalom a borászati klaszter dinamikus ágazata. Elindítója és szervezője az 1994 ben alakult Villány Siklósi Borút Egyesület. Az ország első borútja ma már 14 település részvételével működik. Mivel alapvetően a borászat kiegészítő tevékenységekének tekinthető, ezért az ágazatban foglalkoztatottak száma nem fogalmazható meg egyértelműen. 2. Térkép: A Villány Siklósi borút térképe A szőlőtermesztés, bortermelés és a borászatra épülő szolgáltatások jelentik Villány jelenét és biztosítják az alapot a jövőbeni fejlesztésekhez. Kezdetben a borászok csak a bortermeléssel foglalkoztak. Az első megjelent szolgáltatás a borkóstolás volt, mely a pincékben történt, borbemutatóval egybekötve. Ez a tevékenység egészült ki később a borkóstolással egybekötött étkezéssel. 17

19 A szolgáltatások és a részt vevők száma kinőtte villányi pincesor pincéit, présházait és megkezdődött a pincéktől távolabb eső területeken a vendéglátóhelyek fejlesztése, melyekhez már szálláshely kapacitás is tartozott. A panziók némelyike már kisebb wellness funkciókat is biztosít a vendégek számára, a korábbi lehetőségek mellett. Ezzel egy időben a város nyugati oldalán ahol nagyobb szabad területek álltak rendelkezésre megkezdődött a pincékből kinőtt a hagyományos fahordós érlelés helyett reduktív eljárást alkalmazó pincészetek fejlesztése. Ezek az új építésű objektumok egyaránt helyet biztosítanak a hagyományos borkóstolásnak, a pincebemutatásnak, étkeztetésnek és gyakran a szálláshely biztosításának is. A borászati termékek értékesítése Villányban a turizmus segítségével és bevonásával történik. Jelenleg a fent bemutatott borkóstolás, étkeztetés és szálláshelyek működtetése van jelen a városban. A turizmus fejlesztése mely a rendezvények városává válni akaró Villány jövőképe a város fontos feladata. A városfejlesztési koncepcióban 4 megfogalmazott cél eléréséhez szükség van a jelenleg nyújtott szolgáltatások számának bővítésére (nem egy újabb pince kialakítására, hanem eddig a településen nem működő új szolgáltatások megjelenésére van szükség) úgy, hogy közben a meglévő szolgáltatások minősége változatlanul magas színvonalú marad. Ezzel biztosíthatja magának Villány a koncepcióban megfogalmazott másik cél Élhető város elérését, amely a tömegturizmus helyett a minőségi turizmus fejlesztését helyezi előtérbe. A minőségi turizmus pedig azon a szinten tarthatja Villány turizmusát, ami a megfelelő bevételeket és munkalehetőségeket biztosítja, de nem terheli meg a város életét és nem okoz gondot a városban élők számára. A jelenlegi helyzethez képest az első fejlesztést az önkormányzati beruházásként megvalósuló rendezvénytér kialakítása jelenti, amely olyan lehetőséget biztosít a város számára, amely eddig nem létezett (nagyobb rendezvények lebonyolítására alkalmas, kulturált közterület, állandó szabadtéri színpad, turisztikai információs pont). Ezek a beruházások a város életében jelentős folyamatokat indíthatnak el. A városban bortermeléssel őstermelők, egyéni vállalkozók és társas vállalkozások foglalkoznak. Munkájukat a Villányi Hegyközség szervezi. A termelők 4 Villány Városfejlesztési Koncepciója,

20 jelentős része a bortermelések kívül a korábban bemutatott szolgáltatásokkal is foglalkozik, azonban a szőlőtermelők egy részük a terméket más pincészetek számára értékesíti, saját bor termékkel nem jelenik meg a piacon. A Villányi Hegyközség információi alapján a hegyközségi tagok listáján 355 tag szerepel. Villányban igénybe vehető szálláshelyekről hivatalos és mindenre kiterjedő nyilvántartás nem érhető el. A tervezés során a hozzáférhető információk alapján készült el egy, a teljességre törekvő lista. A szolgáltatásoknál a borkóstolás, az étkeztetés és a parkolóhelyek biztosításán kívüli, extra szolgáltatások kerültek felsorolásra. Ebből is látható a szálláshelyek szolgáltatásainak szűkössége és a fejlesztés szükségessége. Név Cím Férőhelyek Szolgáltatások száma A versíró ember háza Damjanich u.8. 4 Anett vendégház Vörösmarty u Anna vendégház Váczi M.u Anonim vendégház Dr. Dombay u. 1/A. 21 Grillezés Árpád vendégház Radnóti M.u Grillezés Aubrechtné Hódi Ildikó dr. Csillagvölgy 1773/1/2 8 Báthori apartmanház Váczi Mihály u Grillezés Bene Jánosné vendégház Baross Gábor u Blum vendégház Baross G. u Bock Pince Panzió Étterem Batthyány u Wellness Boncz Família Batthyány u Borbarátok vendégház Oportó u Grillezés Bruckner Ádámné Nagy I. u Burai Vendégház Erkel F. u Czékó vendégház Váci u Csányi Pincészet Ady Fasor 2. 9 Dani vendégház Hunyadi u Eckhardt ház Batthyány u Fejérdi vendégház Damjanich u. 4/B 10 Grillezés Folcz vendégház Baross Gábor u FVM Daszk Teleki Baross u Kollégium Garai vendégház Wesselényi u Gere panzió Crocus Hotel Diófás tér Wellness Gere Tamásné Diófás tér 18 Günzer Vendégház Oportó u Haraszti vendégház Petőfi u Grillezés Harasztovits vendégház Hoffmann utca 5. 4 Bográcsozás Horváth Emil Hunyadi u

Alsózsolca Város Önkormányzatának. Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Szociális célú városrehabilitáció

Alsózsolca Város Önkormányzatának. Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Szociális célú városrehabilitáció Alsózsolca Város Önkormányzatának Integrált Városfejlesztési Stratégiája Szociális célú városrehabilitáció ÉMOP-3.1.1-12 KÉSZÜLT: ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL Alsózsolca, 2013. február

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. 2010. TARTALOMJEGYZÉK 0. Bevezetés...2 1. Vezetői összefoglaló...4 2. Intergrált Városfejlesztési Stratégia... 12 2.1. Az IVS szemléletmódja... 12 2.2. Az IVS tartalmi elemei...13 2.2.1. A város szerepe

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE 2007-2013 Munkaváltozat 1. verzió (társadalmi egyeztetésre) 2008. április 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Vezetői összefoglaló

Részletesebben

PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013. 2009. április

PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013. 2009. április PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 2009. április KÉSZÜLT PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Készítette: PESTTERV

Részletesebben

Kisköre Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Készítette: EURO-PROFESSIONAL KFT. 1. oldal

Kisköre Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Készítette: EURO-PROFESSIONAL KFT. 1. oldal Készítette: EURO-PROFESSIONAL KFT. 1. oldal AHOL A TISZA VIZE MINDIG SELYMESEN SIMOGAT INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (Az adatgyűjtés lezárva: 2013. január 29.) KÉSZÍTETTE: EURO-PROFESSIONAL KFT.

Részletesebben

Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Abony Város Önkormányzatának megbízásából készítette: Pa-Ku Consulting Bt. 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 1 1.1 AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia

Integrált Városfejlesztési Stratégia Rácalmás Város Önkormányzata Integrált Városfejlesztési Stratégia I. változat (egyeztetési anyag) Hazai Térségfejlesztő Zrt. 2011. február Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. RÁCALMÁS SZEREPE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN...

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Nyírbátor Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő munkatársak: Balla Jánosné, Máté Antal, Szilvási Judit, Batay Árpád Az elkészítésben közreműködő

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (02.21.) Önkormányzati határozatával jóváhagyott FEHÉRGYARMAT

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (02.21.) Önkormányzati határozatával jóváhagyott FEHÉRGYARMAT Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (02.21.) Önkormányzati határozatával jóváhagyott FEHÉRGYARMAT INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Tervező: Origó Tervező Iroda Kft. 2013.

Részletesebben

TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült: Téglás Városi Önkormányzat megbízásából KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ IRODA

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS)

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) - Nádudvar - Nyíregyháza 2010. Készítette: Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft. 1. Összefoglaló... 5 1.1. A város egészének helyzetelemzése... 5 1.2. Városrészi

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013

JÁSZBERÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 JÁSZBERÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Terra Studio Kft. 2008. június 2. JÁSZBERÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Jászberény város Képviselőtestületének

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Integrált Városfejlesztési Stratégiája Máriapócs Integrált Városfejlesztési Stratégiája Készítette: 2010. március 1 Tartalomjegyzék 1. A város szerepének meghatározása... 5 1.1 A város történet bemutatása... 5 1.2 A város szerepe a településhálózatban...

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. Elfogadta: Igal Város Önkormányzata Képviselő-testületi határozat száma: 144/2012. (X/26.) 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 1.1.

Részletesebben

CIGÁND VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

CIGÁND VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA CIGÁND VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készítette: Plan-Net Lezárva: 2009. november Felülvizsgálat időpontja: 2013. március 1 Integrált Városfejlesztési Stratégia A kidolgozásában részt vettek:

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata

Kazincbarcika Város Önkormányzata Kazincbarcika Város Önkormányzata INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2008. JÚNIUS 10. 1. Vezetői összefoglaló... 6 2. Kazincbarcika szerepe a településhálózatban... 7 2.1. Geográfiai jellemzők... 7 2.2.

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. FEBRUÁR

HAJDÚSZOBOSZLÓ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. FEBRUÁR HAJDÚSZOBOSZLÓ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. FEBRUÁR HAJDÚSZOBOSZLÓ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva: 2008. február 8.) A tanulmány kidolgozásában résztvevő

Részletesebben

II. HELYZETÉRTÉKELÉS... 47

II. HELYZETÉRTÉKELÉS... 47 II. HELYZETÉRTÉKELÉS II. HELYZETÉRTÉKELÉS... 47 II.1. Gazdasági helyzet...49 II.1.1. Vállalkozások helyzete...49 II.1.2. Ágazati szerkezet...52 II.1.3. K+F...54 II.1.4. Idegenforgalom...57 II.1.5. A helyi

Részletesebben

Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008. ITI. Kötet

Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008. ITI. Kötet Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008 ITI. Kötet Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja. - --"---.~:t~~., r"--; polgármester

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város. Integrált Városfejlesztési Stratégia. 2013. január (3.sz. módosítás)

Pécs Megyei Jogú Város. Integrált Városfejlesztési Stratégia. 2013. január (3.sz. módosítás) Pécs Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégia 2013. január (3.sz. módosítás) Tartalom 1 Vezetői Összefoglaló...7 2 Helyzetelemzés... 19 2.1 A város szerepének meghatározása a településhálózatban...

Részletesebben

Lőrinci Város. Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Lőrinci Város. Integrált Városfejlesztési Stratégiája Lőrinci Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Lőrinci, 2009. november KERTES 1997KFT. TOLNAI Jánosié DR. TUBA - TERV KFT. ADROVITZ MIKLÓS FM STAT KFT. LINZENBOLD MARIANN 2 Tartalomjegyzék 1. Vezetői

Részletesebben

Bodrogkeresztúr. Szakmai tanácsadó: Vezetési Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66/a II/2. / Honlap: www.vitalpro.

Bodrogkeresztúr. Szakmai tanácsadó: Vezetési Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66/a II/2. / Honlap: www.vitalpro. Bodrogkeresztúr BEFEKTETÉSÖSZTÖNZÉSI STRATÉGIA Szakmai tanácsadó: Vezetési Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66/a II/2. / Honlap: www.vitalpro.hu Készült az ITD Hungary Zrt. 1061 Budapest,

Részletesebben

Tokaj Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Tokaj Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Tokaj Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 2008 1. A RÉGIÓTÓL A KISTÉRSÉGIG 5 1.1 A TÉRSÉG FÖLDRAJZA 5 1.2 GAZDASÁGI-TÁRSADALMI KÖRNYEZET 6 1.2.1 DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐK 6 1.2.2 GAZDASÁGI JELLEMZŐK

Részletesebben

Készült Albertirsa Város Önkormányzata részére

Készült Albertirsa Város Önkormányzata részére Stratégia Városunk Háza Akcióterület Helyzetelemzés Célok, fejlesztések Kommunikáció Hatások Kockázatok Menedzsment Pénzügyi terv Üzemeltetés Ütemezés Készült Albertirsa Város Önkormányzata részére Albertirsa,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 622-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 19-én du. 15 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

Gyula város. Befektetés-ösztönzési stratégiája

Gyula város. Befektetés-ösztönzési stratégiája Gyula város Befektetés-ösztönzési stratégiája 2010. május Gyula Város Önkormányzata 5700 Gyula, Petőfi tér 3. / Honlap: www.gyula.hu Készült az ITD Hungary Zrt. 1061 Budapest, Andrássy út 12. / Honlap:

Részletesebben

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok. Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.hu NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2020 (Magyarország

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020.

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT - ÖSSZEGZÉS 1. HELYZETFELTÁRÓ ÉS HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 2. HELYZETÉRTÉKELŐ

Részletesebben

Kunhegyes Város Önkormányzatának Gazdasági programja

Kunhegyes Város Önkormányzatának Gazdasági programja Kunhegyes Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2020 programozási időszak tervezése Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 3 II. A GAZDASÁGI PROGRAM ALAPJAI... 4 III. HELYZETELEMZÉS... 6 1. ELHELYEZKEDÉS...

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (IVS) 2007-2013 PÜSPÖKLADÁNY

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (IVS) 2007-2013 PÜSPÖKLADÁNY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (IVS) 2007-2013 PÜSPÖKLADÁNY 2009 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...4 2. Városi léptékű fejezetek...7 2.1. A város szerepének meghatározása a településhálózatban...7 2.1.1.

Részletesebben