Integrált Városfejlesztési Stratégia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Integrált Városfejlesztési Stratégia"

Átírás

1 Integrált Városfejlesztési Stratégia Villány Város Önkormányzatának DDOP /A kódszámú pályázatához Készítette: december

2 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 Vezetői összefoglaló A város szerepének meghatározása a településhálózatban A város vonzáskörzetének bemutatása A város szerepe a térségi munkamegosztásban Városi szintű helyzetértékelés Városszerkezet Gazdaság Borászat és turizmus Társadalom Települési környezet Közszolgáltatások Korábbi időszak fejlesztései Összegzés Városrészek elemzése Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek helyzetértékelése Stratégia A város jövőképe illeszkedés a Városfejlesztési Koncepcióhoz A célok számszerűsítése Fejlesztési célok a városra és a városrészekre Beavatkozások akcióterületek kijelölése Kulturális és művelődési akcióterület Turisztikai és borászati akcióterület A fejlesztési tevékenységek priorizálása Fenntarthatósági szempontok A fenntartható környezeti fejlődés programja Az anti szegregációs program Stratégia külső és belső összefüggései A stratégia főbb külső összefüggései A stratégia megvalósításának főbb kockázatai A megvalósítás eszközei A célok elérését szolgáló nem beruházási jellegű önkormányzati tevékenységek Az integrált stratégia megvalósításával kapcsolatos szervezeti elvárások Településközi koordináció mechanizmusai Ingatlangazdálkodási koncepció elkészítése Forgalomképes ingatlanok áttekintése

3 6.4.2 Ingatlan beruházási szándékok Partnerség Az önkormányzat partnerség építésének területei, a kapcsolódó feladatok, célcsoportok, eszközök Megvalósításban résztvevő társadalmi csoportok és személyek Nyilvánosság biztosítása A stratégia megvalósulásának monitoringja Elfogadás módja, dátuma Záradék Mellékletek számú melléklet: Anti szegregációs terv Táblázat jegyzék Térkép jegyzék

4 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Villány Város Önkormányzata 2009 őszén bízta meg az Eco Cortex Kft. t, hogy a korábban elkészült városi dokumentumok összefoglalásaként, a régebbi anyagokat felülvizsgálva, aktualizálva készítse el Villány Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítése kezdetben csak a nagyobb lakosságszámú városok esetében volt kötelező, azonban a hazai pályázati rendszer 2009 végére az összes olyan város számára előírta a stratégia elkészítését, amely pályázatot kíván benyújtani városrehabilitációs témakörben. Villány Város Önkormányzata a Dél Dunántúli Operatív Program Funkcióbővítő integrált városfejlesztési akciók támogatása (DDOP /A) pályázati kiírás keretében nyújt be pályázatot 2010 januárjában, és ehhez szükséges a dokumentum elkészítése. Az integrált városfejlesztési stratégia középtávú, stratégiai szemléletű, de megvalósítás orientált tervezési dokumentum, amely meghatározza a városok középtávú városfejlesztési tevékenységeit. Az integrált városfejlesztési stratégia tematikus szempontokat integráló, területi alapú tervezési szemlélettel készül. Területi alapon hangolja össze a különböző szakpolitikai megközelítéseket (pl. gazdaságfejlesztés, környezeti fejlesztés, közlekedésfejlesztés, társadalmi célok megvalósítása, stb.), összefogja és ütközteti az érintett partnerek (üzleti szektor, civil szektor, közszféra szereplői, lakosság) céljait, elvárásait az önkormányzat városfejlesztésben meghatározó és döntéshozó szerepe mellett. Az integrált megközelítés további eleme, hogy a fejlesztési célokat, azok finanszírozási módját, megvalósítási és fenntartási módját is összefüggéseiben kezeli. 1 Az Integrált Városfejlesztési Stratégia és a vele párhuzamosan felülvizsgált Városfejlesztési Koncepció a város alábbi középtávú céljait fogalmazza meg: 1. Villány, a bor városa 2. Villány, a rendezvények városa 3. Villány élő és élhető város. 1 Városfejlesztési kézikönyv,

5 A bemutatott célok eléréshez szükséges utat a városfejlesztési stratégia és az akcióterületi tervek mutatják be. Itt kerülnek ismertetésre azok a részcélok, beruházási elemek is, amelyek révén a tervek megvalósulnak. A helyzetértékelésben megfogalmazódik Villány jelenlegi szerepe a térségi munkamegosztásban, mely szerint Villány mikrotérségi központ, a kistérség egyik szervező ereje és némely tekintetben pedig megyei, vagy regionális feladatok ellátását is végzi. A város problémája, hogy a lakosság száma csökken (a természetes szaporulat negatív + elvándorlás), a korösszetételben egyre nagyobb az idősebb korosztályok aránya. A közintézmények felújításra szorulnak, a turisztikai szolgáltatások pedig annak ellenére, hogy a borászattal együtt a város húzóágazatát jelentik, mennyiségi és minőségi fejlesztésre szorulnak. A fejlesztésre a városi célok elérése érdekében van szükség. A városfejlesztési stratégia sikeres megvalósítása érdekében két akcióterület került lehatárolásra Villányban: a Kulturális és művelődési, valamint a Turisztikai és borászati akcióterület. A két terület a jellemző funkcióik alapján került kialakításra. A lehatárolt akcióterületek határozzák meg a városrehabilitációs projektek területi kereteit. Az egy területen belül megvalósuló projektelemek egymás hatását erősítve valósulhatnak meg, és dinamizálhatják a kijelölt területeken a magánszféra beruházási szándékait is. A magánszféra által megvalósuló elsősorban gazdasági projektek biztosítják Villány számára, hogy a fejlődés motorjává válhasson, ahol koncentrálódnak a munkahelyek és a szolgáltatások. A fenntartható gazdasági növekedés és a versenyképes gazdasági modell akkor működtethető hatékonyan, ha a városok sikeresek tudnak maradni a munkalehetőségeket teremtő befektetések ösztönzésében és hatékonyak az innováció vezérelt iparágak meghonosításában. Hazánkban jelenleg a városfejlesztési elképzelések jórészt a fizikai infrastruktúra megújítására szorítkoznak, nem helyezvén kellő hangsúlyt a funkcióbővítés fontosságára, valamint az érintett lakosság bevonására, a helyi közösség összetartó erejének fokozására. Ezért szükséges az innovatív városfejlesztési módszerek megismerése és elterjesztése. 4

6 1 A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN Villány a Dél Dunántúli Régió egyik legkisebb lélekszámú, ugyanakkor nemzetközileg az egyik legismertebb városa, a Dél baranyai dombság, a Nyárádharkányi sík és a Villányi hegység találkozási pontjánál fekszik, Pécstől 34, Siklóstól pedig 13 km távolságra. Közlekedési helyzete kedvezőtlen, főutak sosem vezettek a területén. Vasútvonala a Pécs Mohács vonal megállója, eredetileg a mecseki feketekőszén szállítására jött létre. Villány neve összefügg a területén már évszázadok óta előállított vörösborral ben egy nemzetközi zsűri Rómában a Szőlő és bor városa címet ítélte Villánynak Ezt követően 2000 ben a Belügyminiszter döntése nyomán a városi címet is megkapta a település. A 2005 ben az Országgyűlés által elfogadott Országos Területfejlesztési Koncepció részcélként határozta meg a policentrikus, együttműködő városhálózat megteremtését, amely képes hatékonyan felfűzni az ország térségeit. Ebben a vonatkozásban Villány a Siklósi kistérség egyik mikrocentruma, amely Siklós irányában kapcsolódik a Dél Dunántúli Régió pólusához, Pécshez. A koncepció alapján valamennyi térség fejlesztésekor az adottságokra és stratégiákra épített életképes funkciók megerősítésére kell törekedni. 1.1 A város vonzáskörzetének bemutatása Villány a Siklósi kistérség része, a statisztikailag lehatárolt terület egyik szervező ereje. A kistérség egyik specialitása, hogy a központi szerepű Siklóson kívül Villány, Beremend és Harkány is jelentős vonzerővel és központi funkcióval rendelkezik. A négy település közül Siklós 1977 ben, Harkány 1999 ben, Villány 2000 ben nyerte el a városi címet, Beremend pedig még nagyközségi jogállású. Villány funkcióinak jelentős része a borászathoz és az idegenforgalomhoz kötődik. A kistérséghez 53 település tartozik. Villány abszolút vonzáskörzetébe ami gyakorlatilag a mikrotérséget jelenti 10 település (Villány, Illocska, Ivánbattyán, Kisjakabfalva, Kislippó, Lapáncsa, Magyarbóly, Márok, Palkonya, Villánykövesd) tartozik. Az abszolút vonzáskörzet esetén a város vonzása kizárólagos, más központ hatása nem érzékelhető. Az abszolút vonzáskörzetben összesen fő él (2009. január 1 én). A hegemón vonzáskörzetben bizonyos funkciók tekintetében már másik központ vonzása is kimutatható. Villány esetében a hegemón vonzáskörzetbe 5

7 Kisbudmér, Kisharsány, Nagyharsány, Nagytótfalu és Pócsa tartozik bele összesen fős lakossággal. A települések közül Kisbudmér és Pócsa a Mohácsi kistérséghez tartozik. 1.2 A város szerepe a térségi munkamegosztásban Villány évtizedek óta tölt be központi szerepkört, és lát el térségi feladatokat alap és középfokú intézményein, valamint munkahelyei révén. Az óvoda, az általános iskola, a könyvtár, a művelődési ház, a felnőtt háziorvosok, a gyermekgyógyászati szolgáltatás, a fogorvosi, bőrgyógyászati és szemészeti szakrendelés, a védőnői szolgáltatás, a gyógyszertár, posta, a pénzügyi és kiskereskedelmi üzletek által nyújtott szolgáltatásokat a környező települések lakosai is igénybe veszik. A Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium vonzáskörzete pedig túllép a kistérségi, megyei és regionális határokon is. Jelenleg iskolás tanulók érkeznek Baranya, Bács Kiskun, Csongrád, Somogy, Zala, valamint a horvátországi Baranya megyéből is. Speciális élelmiszeripari és mezőgazdasági képzései révén az iskola a régió határain túl is ismert. A kistérségi szinten működő Villányi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen 13 településen látja el feladatait. A Villányi Körjegyzőség pedig Ivánbattyán, Kisjakabfalva, Márok, Palkonya és Villánykövesd önkormányzatainak feladatait végzi el. A Villányban működő szervezetek, vállalkozások más településeken lakó munkavállalókat is foglalkoztatnak nagy számban. A 2001 es népszámlálás alapján a helyben foglalkoztatott 604 villányi lakos mellett naponta további 409 fő dolgozik a településen. Közülük 321 fő a kistérség másik településéről, 82 valamely szomszédos kistérségből, 3 valamely másik Baranya megyei kistérségből, 3 fő pedig a megyén kívülről érkezik. 6

8 Funkció megnevezése Alapfokú oktatási Középfokú oktatási Közművelődési Egészségügyi Szociális Ellátó intézmény Villányi Oktatási Társulás Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Villányi Művelődési Ház (könyvtár és művelődési ház) Villányi Egészségház (háziorvosi körzetek, fogászati, szemészetibőrgyógyászati szakrendelés, gyermekgyógyászat, védőnői szolgáltatás, gyógyszertár) Siklós Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Villányi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Vonzáskörzet meghatározása Villány, Ivánbattyán, Kisjakabfalva, Márok, Palkonya, Villánykövesd dél magyarországi megyék környező települések Villány, Ivánbattyán, Kisjakabfalva, Márok, Palkonya, Villánykövesd Villány, Illocska, Ivánbattyán, Kisharsány, Kisjakabfalva, Kislippó, Lapáncsa, Magyarbóly, Márok, Nagyharsány, Nagytótfalu, Palkonya, Villánykövesd Önkormányzati Villányi Körjegyzőség Ivánbattyán, Kisjakabfalva, Márok, Palkonya, Villánykövesd Foglalkoztatási vállalkozások, szervezetek környező települések 1. Táblázat: A város által szolgáltatott funkciók A Villány város által biztosított szolgáltatások biztosítják a mikrotérség településeinek ellátását, több esetben pedig átnyúlnak annak a határain. A térszerkezetben lévő szervező ereje a funkciók révén mindenképpen kimutatható. 7

9 2 VÁROSI SZINTŰ HELYZETÉRTÉKELÉS 2.1 Városszerkezet Villány településszerkezetét alapvetően a Villányi hegység határozza meg. A hegység vonulatának legkeletibb kiemelkedése a Templom hegy (162 m), ennek déldélkeleti lábánál fekszik Villány. A város a hegyet körülöleli, azonban a magasabb részeire nem merészkedett föl. A Villányi hegység szerkezeti és morfológiai határa keleten a Karasica völgye. A település mai területét (Virágos községet 1950 ben csatolták Villányhoz) kettévágja a völgy, azonban az árterület a város terjeszkedésének mindig is gátat szabott. Villány közigazgatási területének nyugati részén a Villányi hegység vonulata eléri a 269,7 m tszf. magasságot. Az értékes déli tájolású szőlőtermesztő területek ugyancsak befolyásolták a település szerkezetét. A bortermelés ipari méretűvé válása során a szőlőfeldolgozás területileg a város északi részére a vasútállomás és a Templom hegy környékére összpontosult. A rendszerváltozás után a magánpincészetek erősödésével a közös borászati feladatok elhaltak, a korábban épült üzemek a Villányi Állami Gazdaság egyéb létesítményeivel együtt funkció nélkülivé váltak. Egy részüket lebontották, más részüket le kellene bontani. A borkombinát egykori területét a településfejlesztés érdekében be kell vonni a tervezésbe. A város szerkezetének és funkcióinak elhelyezkedésére a közlekedési tényezők is hatással voltak. Az 5701 es számú közút a legjelentősebb közlekedési útvonal a városban mentén jöttek létre a település jelentősebb kiteresedései és a jelentősebb kereskedelmi egységek is. A város szőlőterületein változik a birtokstruktúra, az óriás birtokok lebomlottak kisebbekre, a törpe birtokokat pedig felszívják a középbirtokok. A piacon az 5 és 100 ha közötti gazdaságok maradnak. Az ennél kisebb szőlőbirtokok vagy csak a család ellátására termelnek, vagy terméküket a piaci szereplőknek adják el. Másrészt változik a művelési mód is. Az árutermelő gazdaságokban új szőlőtelepítések folynak. A régi nagyüzemi, kis tőkeszámú ültetvényeket nagy tőkeszámú telepítések váltják fel. Ugyancsak újratelepítés várható a kisbirtokok összevonása után. A szőlőterület bővül a nagyüzemi művelés során felhagyott hegyi területekkel. A zártkerti részeken pedig a birtokösszevonások fölöslegessé tesznek sok présházat. Jelentős gondokat okoz a szőlőterületen az erózió, egyrészt a termőtalaj folyamatos csökkenésével, másrészt a beépített terület iszappal való elárasztásával. A 8

10 megoldás komplex kell hogy legyen, az új telepítések során a helyes művelési mód megválasztástól az úthálózatok, vízelvezető és hordalékfogó műtárgyak kiépítéséig. A gyorsan fejlődő új középbirtokok pincészeteiben új borászati technológia kerül bevezetésre, és bővülnek a birtokkal együtt növekvő pincészetek. Ezek többsége lakóterületen a lakóépülethez kapcsoltan kezd épülni és ezt követően már csak jelentős új tőkeinjekcióval képes új telephelyre átköltözni. Többségük komplex létesítmény, mert a borászati üzemen kívül magába foglalja a borturizmus borkóstoló és szálláshelyét is. Sürgető feladat e borászatok számára építési terület kijelölése. Az igény megbecsülésénél nem csak Villány közigazgatási területén lévő szőlőbirtokok építési szándékával kell számolni. A belterületi pincecsoportok elvesztik eredeti funkciójukat. Egyrészt a kis birtokok számának csökkenése miatt, másrészt pedig azért, mert az új borászati technológiákat nem tudják magukba fogadni. Ezért már korábban egy kiürülési folyamat indult be. A használaton kívüli pincék állaga gyorsan romlott és egy része alacsony igényszintű lakásnak adott helyet. Napjainkban a borturizmus erősödésével a forgalmas helyen lévők a helybeli borászatok vendéglátóhelyeivé alakulnak, illetve külső befektetői tőke célterületévé válnak. Építésre előkészített lakóterület nincs a településen. 9

11 1. Térkép: Villány településszerkezete és területhasználata 10

12 2.2 Gazdaság A város gazdasági életét az évszázados hagyományokra visszatekintő szőlészet és borászat határozza meg ma is, és korábban is ez volt jellemző Villányra. A török hódoltság utáni betelepítéseket követően a XIX. század második felében a vasútépítések adtak lendületet a település fejlődésének. A település bora korán a nemzetközi piacra került. Jelentős volt az állattartás, a rácok inkább legeltető, a svábok inkább istállózó állattenyésztést folytattak. Ekkor már a lakosság 20 % a iparból, 10 % a pedig kereskedelemből élt. A filoxéra vész, majd az első világháborút követő hároméves szerb megszállás, a délvidék és más területek elcsatolása, jelentős piacvesztést és hanyatlást okozott. Nem segítette Villány fejlődését a második világháborút követő szocialista nagyüzemi gazdálkodás sem. A rendszerváltozást követően a minőségi borkereskedelembe kapcsolódó magángazdaságok gyors fejlődése kapcsán felgyorsult a település általános fejlődése is. Villányban 2000 óta sorra épülnek a nagy és közepes borászatok új borfeldolgozói, a bor idegenforgalmat kiegészítő funkciókkal. Villány a róla elnevezett 2100 hektáros borvidék központja. A Villányi Hegyközséghez tartozó 366 hektár szőlőterületnek mintegy 60 % a I. osztályú. A 616 szőlőbirtokból 540, azaz a birtokok 88 % a 1 ha nál kisebb. Ennek a mintegy 160 hektárnak jelentős része a középbirtokok potenciális fejlesztési területe. A Villányi borászatoknak ezen kívül is jelentős birtokaik vannak Nagyharsányban, Kisharsányban és Nagytótfaluban. Művelési ág Összterület Átlagos földrészlet Aránya Összterület 2201,5288 ha Ebből belterület 238,7585 ha 0,1499 ha Ebből külterület 1815,6156 ha 2,5429 ha Ebből zártkert 147,1547 ha 0,1949 ha Szőlő 311,4265 ha 0,4214 ha 14,15 % Szántó 1184,6138 ha 3,4139 ha 53,80 % Kivett 422,3978 ha 0,2224 ha 19,19 % Kert 4,4474 ha 0,0824 ha 0,20 % Gyümölcsös 3,6672 ha 1,2224 ha 0,17 % Gyep (legelő) 28,3698 ha 0,3996 ha 1,29 % Gyep (rét) 35,2715 ha 1,5335 ha 1,60 % Erdő 211,3348 ha 3,9874 ha 9,60 % 2. Táblázat: Villány művelési ág megoszlása,

13 Az utóbbi években a művelési ágak között némi változás történt. Jelentősen nőtt a szőlő, kisebb mértékben pedig a gyep, a gyümölcsös és a művelés alól kivett területek nagysága. A növekedés elsősorban a szántóföldek, valamint az erdők és a kertek területének csökkenésével járt. A villányi adatok összehasonlítása a szőlőtermesztéssel jelentős mértékben foglalkozó Siklósi kistérség területével azt mutatja, hogy a kistérségi átlaghoz képest Villányban sokkal jelentősebb a szőlőtermesztéssel művelt területek aránya. A kistérség átlaga 3,24%, szemben a villányi 14,15% kal (Baranya megye átlaga 1,11%). Viszont az erdőterületek aránya Villányban jóval kisebb a kistérségi átlagnál. A működő vállalkozások száma a jelentősebb nemzetgazdasági ágak tekintetében Villányban 2 Vállalkozások száma nemzetgazdasági áganként Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halászat (A+B gazd.ág)[db] Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia, gáz, gőz, vízellátás (C+D+E gazd.ág) [db] Építőipar (F gazd.ág) [db] Kereskedelem, javítás (G gazd.ág) [db] Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás (H gazd.ág) [db] Szállítás, raktározás, posta, távközlés (I gazd.ág) [db] Pénzügyi közvetítés (J gazd. ág) [db] 4 2 Ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás (K gazd.ág) [db] Oktatás (M gazd. ág) [db] 3 2 Egészségügyi, szociális ellátás (N gazd. ág) [db] 7 6 Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás (O gazd. ág) [db] Táblázat: A működő vállalkozások száma a jelentősebb nemzetgazdasági ágak tekintetében Villányban (2007 es adatok csak a regisztrált vállalkozásokra vonatkoznak, nem a működőkre) Az adatokból látható, hogy a városban egyre többféle típusú szolgáltatás jelenik meg, amelyek a város többarcúságát fokozza. Emellett a hagyományos ágazatokban is megmaradtak a működő vállalkozások. Foglalkoztatottak száma Regisztrált vállalkozások száma Regisztrált társas vállalkozások száma 0 fős és ismeretlen fős fős fős fős 2 2 Összesen Táblázat: Vállalkozások száma 2007 ben Villányban 2 Forrás: KSH (www.terport.hu) 12

14 A vállalkozások méret szerinti megoszlása tekintetében látható, hogy Villányban a maximum 9 főt foglalkoztató szervezetek dominálnak végén Villányban összesen 20 olyan szervezet volt, amelyik 10, vagy annál több főt foglalkoztattak. Közülük három közintézmény, a maradék 17 pedig gazdálkodó vállalat. Nyolc vállalkozás TEÁOR szerinti főtevékenysége 1102 Szőlőbor termelése, kettő kettőé a 0121 Szőlőtermesztés és az 5610 Éttermi, mozgó vendéglátás. A foglalkoztatás az utóbbi 10 évben nő, ezen belül a mezőgazdasági foglalkoztatás aránya a borászati kisvállalkozások gyors erősödése okán, zömmel az ipar rovására megduplázódott. A statisztikai adatok alapján összesen 20 szervezet foglalkoztat Villányban legalább 10 főt. Közülük 15 vagy borászattal és/vagy vendéglátással foglalkozik, kettő fő profilja ipari jellegű, a további három pedig a közszférát képviseli. A jelentős borászatok ezen felül szezontól függően egyenként fő igénymunkást foglalkoztatnak. A 2001 es népszámlálás adatai szerint 409 fő jár be Villányba naponta munkavégzés céljából. Ez a helyben foglalkoztatott helyi lakosok számának 2/3 a. A bejárók ¼ e szellemi foglalkozású. A villányi lakosok közül naponta 286 fő jár el dolgozni, döntő többségük valamely megyén belüli településre. Kereskedelem, szolgáltatások A kereskedelmi és vendéglátóhelyek száma, szálláshelyek jellemzői Villányban 3 Év Kiskereskedelmi üzletek száma Egyéni vállalkozás által üzemeltetett kiskereskedelmi üzletek száma Vendéglátóhelyek száma Kereskedelmi szálláshelyek száma Férőhelyek száma a kereskedelmi szálláshelyeken Táblázat: A kereskedelmi és vendéglátóhelyek száma, szálláshelyek jellemzői Villányban Villányban a kereskedelmi üzletek száma az elmúlt évtizedben minimális növekedést mutatott, az üzletek közel felét egyéni vállalkozók üzemeltetik. A nagyobb bolthálózatok közül a városban a CBA és a COOP van jelen. 3 Forrás: KSH (www.terport.hu) 13

15 A kiskereskedelmi üzletek között jelentős az alkoholtartalmú és egyéb italok szaküzleteinek száma (31,5%), és az élelmiszer jellegű üzletek aránya (12,3%). A kisvárosi szintű szolgáltatási kínálat elsősorban magánvállalkozások által biztosított. A közüzemi, kommunikációs, pénzügyi, postai alapszolgáltatások megoldottak. A vendéglátás kínálata éttermek cukrászdák (36,5%), valamint bárok, borozók (59,6%) között oszlik meg. A vendéglátóhelyek többsége a pincesoron található. A kereskedelmi szálláshelyek száma alacsony, kizárólag panziók működnek a városban. Ezek nagy része a közelmúltban épült és a borturizmushoz kapcsolódik. Az önkormányzati nyilvántartás szerint jelenleg Villányban 66 szolgáltató, összesen 813 szálláshelyet működtet ban a kereskedelmi szálláshelyeken közel huszonegyezer vendégéjszakát regisztráltak. A szálláshelyeken és a borospincéken kívül kevés a kapcsolódó turisztikai szolgáltatások száma. A helyi gazdaságfejlesztés egyéb eszközei közül vállalkozástámogató intézmény nem működik a városban, a területfejlesztési tevékenységek szervezését a többcélú kistérségi társulás végzi. Önálló városmarketing tevékenységet végző személy nincs a településen. A város marketingjét a kistérségen és a megyén keresztül bonyolítja a város. A villányi okmányirodába időpont egyeztetés és egyes ügyintézési feladatok ellátására az interneten keresztül is lehet jelentkezni. A lakosság számára igénybe vehető e Magyarország pont a Művelődési Házban található. A kulturális emlékek és az örökség megőrzése Villány egyik nagy értékét jelentik. A Művelődési Ház által koordinált éves városi programterv is ezt mutatja: 14

16 Program ideje Program megnevezése Program jellege Helyszín Szervező intézmény Március 10. Villányi Borverseny Borok versenye Művelődési Ház Március 14. Tour de Pécs XII. Villányi szakasza Március 15. Március 15 ei megemlékezés Március (Villányban ig) European Wine Championship Nyílt Nemzetközi Amatőr Kerékpárverseny Ünnepség, fáklyás felvonulás Borverseny Április 17. Villányi Német Jubileum Nemzetiségi Kulturális Egyesület Jubileuma Május 1. Majális Gyermekprogram, sport Villányi rajt és cél (88km es szakasz) Művelődési Ház nagyterme, Diófás tér Villány Budafok, Teleki Szakképző Iskola Művelődési Ház Hegyközség Sportlétesítmények Igazgatósága, Szabadidősport, MELITTA SE Művelődési Ház Teleki Szakképző, Budafoki Iskola Villányi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Sportpálya Művelődési Ház, Sportkör Április 30. Május 2. BOR ZSONGÁS 2010 Fesztivál Pauli Zoltán Május Veteránautók találkozója Találkozó Május 21. Ha péntek, akkor Villány Évadnyitó Kulturális, rendezvény boros Diófás tér ACONA Bt., Villány Város Önkormányzata Május es Borrendi Világtalálkozó Június 4., június 18., július 2., július 16., július 30. Augusztus Augusztus 20. Szeptember Ha péntek, akkor Villány Találkozó Kulturális, rendezvény boros Villányi Borászatok, pincék Diófás tér ACONA Bt. Tenkesalja fesztivál Villány Város Önkormányzata. Szent István ünnepe, kenyéráldás Kulturális Örökség Napok Ünnepség Városháza előtti tér Művelődési Ház 15

17 Program ideje Szeptember Program megnevezése XIV. Európai Bordal Fesztivál Program jellege Helyszín Szervező intézmény Fesztivál, pincekoncertek Batthyányi Pince Villánykövesd (Megnyitó), Villányi pincék, Római katolikus templom Október 1 3. Vörösbor fesztivál Fesztivál Városháza előtt és a Baross G. utca Október 22. Október 23 ai megemlékezés, koszorúzás November 13. Lampionosfelvonulás, Mártonnapi újborok és libaételek November 28., December 5., December 12., December 19. Adventi vasárnapok, Nachtigallen Kívánsághangverseny zenés Ünnepség Felvonulás Zenés, programok dalos Hősök emlékműve Az Általános Iskolától indul a pincesoron végig, majd a Diófás térre Művelődési Ház nagyterme December 27. János napi boráldás Ünnep Romai katolikus templom 6. Táblázat: Villány programterve 2010 re Villány Siklós Borút Iroda, Bartók Béla Kórus ACONA Bt. Művelődési Ház Általános Iskola Művelődési Ház borászok A programok döntő többségén a helyi kulturális élet civil szereplői valamilyen formában megjelennek. Így kapcsolódik a kultúra a borászathoz és az idegenforgalomhoz. 16

18 2.2.1 Borászat és turizmus Mivel a borászat és az idegenforgalom különösen jelentős szerepet foglal el a villányi gazdasági életben, ezért a téma kifejtése külön pontban történik. A bor idegenforgalom a borászati klaszter dinamikus ágazata. Elindítója és szervezője az 1994 ben alakult Villány Siklósi Borút Egyesület. Az ország első borútja ma már 14 település részvételével működik. Mivel alapvetően a borászat kiegészítő tevékenységekének tekinthető, ezért az ágazatban foglalkoztatottak száma nem fogalmazható meg egyértelműen. 2. Térkép: A Villány Siklósi borút térképe A szőlőtermesztés, bortermelés és a borászatra épülő szolgáltatások jelentik Villány jelenét és biztosítják az alapot a jövőbeni fejlesztésekhez. Kezdetben a borászok csak a bortermeléssel foglalkoztak. Az első megjelent szolgáltatás a borkóstolás volt, mely a pincékben történt, borbemutatóval egybekötve. Ez a tevékenység egészült ki később a borkóstolással egybekötött étkezéssel. 17

19 A szolgáltatások és a részt vevők száma kinőtte villányi pincesor pincéit, présházait és megkezdődött a pincéktől távolabb eső területeken a vendéglátóhelyek fejlesztése, melyekhez már szálláshely kapacitás is tartozott. A panziók némelyike már kisebb wellness funkciókat is biztosít a vendégek számára, a korábbi lehetőségek mellett. Ezzel egy időben a város nyugati oldalán ahol nagyobb szabad területek álltak rendelkezésre megkezdődött a pincékből kinőtt a hagyományos fahordós érlelés helyett reduktív eljárást alkalmazó pincészetek fejlesztése. Ezek az új építésű objektumok egyaránt helyet biztosítanak a hagyományos borkóstolásnak, a pincebemutatásnak, étkeztetésnek és gyakran a szálláshely biztosításának is. A borászati termékek értékesítése Villányban a turizmus segítségével és bevonásával történik. Jelenleg a fent bemutatott borkóstolás, étkeztetés és szálláshelyek működtetése van jelen a városban. A turizmus fejlesztése mely a rendezvények városává válni akaró Villány jövőképe a város fontos feladata. A városfejlesztési koncepcióban 4 megfogalmazott cél eléréséhez szükség van a jelenleg nyújtott szolgáltatások számának bővítésére (nem egy újabb pince kialakítására, hanem eddig a településen nem működő új szolgáltatások megjelenésére van szükség) úgy, hogy közben a meglévő szolgáltatások minősége változatlanul magas színvonalú marad. Ezzel biztosíthatja magának Villány a koncepcióban megfogalmazott másik cél Élhető város elérését, amely a tömegturizmus helyett a minőségi turizmus fejlesztését helyezi előtérbe. A minőségi turizmus pedig azon a szinten tarthatja Villány turizmusát, ami a megfelelő bevételeket és munkalehetőségeket biztosítja, de nem terheli meg a város életét és nem okoz gondot a városban élők számára. A jelenlegi helyzethez képest az első fejlesztést az önkormányzati beruházásként megvalósuló rendezvénytér kialakítása jelenti, amely olyan lehetőséget biztosít a város számára, amely eddig nem létezett (nagyobb rendezvények lebonyolítására alkalmas, kulturált közterület, állandó szabadtéri színpad, turisztikai információs pont). Ezek a beruházások a város életében jelentős folyamatokat indíthatnak el. A városban bortermeléssel őstermelők, egyéni vállalkozók és társas vállalkozások foglalkoznak. Munkájukat a Villányi Hegyközség szervezi. A termelők 4 Villány Városfejlesztési Koncepciója,

20 jelentős része a bortermelések kívül a korábban bemutatott szolgáltatásokkal is foglalkozik, azonban a szőlőtermelők egy részük a terméket más pincészetek számára értékesíti, saját bor termékkel nem jelenik meg a piacon. A Villányi Hegyközség információi alapján a hegyközségi tagok listáján 355 tag szerepel. Villányban igénybe vehető szálláshelyekről hivatalos és mindenre kiterjedő nyilvántartás nem érhető el. A tervezés során a hozzáférhető információk alapján készült el egy, a teljességre törekvő lista. A szolgáltatásoknál a borkóstolás, az étkeztetés és a parkolóhelyek biztosításán kívüli, extra szolgáltatások kerültek felsorolásra. Ebből is látható a szálláshelyek szolgáltatásainak szűkössége és a fejlesztés szükségessége. Név Cím Férőhelyek Szolgáltatások száma A versíró ember háza Damjanich u.8. 4 Anett vendégház Vörösmarty u Anna vendégház Váczi M.u Anonim vendégház Dr. Dombay u. 1/A. 21 Grillezés Árpád vendégház Radnóti M.u Grillezés Aubrechtné Hódi Ildikó dr. Csillagvölgy 1773/1/2 8 Báthori apartmanház Váczi Mihály u Grillezés Bene Jánosné vendégház Baross Gábor u Blum vendégház Baross G. u Bock Pince Panzió Étterem Batthyány u Wellness Boncz Família Batthyány u Borbarátok vendégház Oportó u Grillezés Bruckner Ádámné Nagy I. u Burai Vendégház Erkel F. u Czékó vendégház Váci u Csányi Pincészet Ady Fasor 2. 9 Dani vendégház Hunyadi u Eckhardt ház Batthyány u Fejérdi vendégház Damjanich u. 4/B 10 Grillezés Folcz vendégház Baross Gábor u FVM Daszk Teleki Baross u Kollégium Garai vendégház Wesselényi u Gere panzió Crocus Hotel Diófás tér Wellness Gere Tamásné Diófás tér 18 Günzer Vendégház Oportó u Haraszti vendégház Petőfi u Grillezés Harasztovits vendégház Hoffmann utca 5. 4 Bográcsozás Horváth Emil Hunyadi u

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható integrált

Részletesebben

Társadalmi folyamatok Újpesten

Társadalmi folyamatok Újpesten 2015. március 10 Társadalmi folyamatok Újpesten Lakónépesség 2004 óta növekszik, 2011-ben megelőzte az állandó lakónépességet Állandó népesség 2013-ban újra nőtt A népesség növekedés hátterében az átlagtól

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

1. sz. melléklet: A KSH tól beszerzett városrész szintű adatok

1. sz. melléklet: A KSH tól beszerzett városrész szintű adatok Mellékletek 1. sz. melléklet: A KSH-tól beszerzett városrész szintű adatok; 2. sz. melléklet: Helyzetelemzést segítő adatok az Integrált Városfejlesztési Stratégia és az Anti-szegregációs Terv kidolgozásához;

Részletesebben

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BUDAPEST, 2014. szeptember 9. NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA, INTEGRÁLT

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Előadó: Zagyiné Honti Éva Igazgató-helyettes Szervezetünkről Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Minisztérium Foglalkoztatási Hivatal Kormányhivatal

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2010 2014 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j a n. f e b r. m á r c.

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció K á n t o r j á n o s i K ö z s é g T e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó j á n a k k é s z í t é s é h e z Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció Kon cepció készít éséről Tervező:

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

A taktaközi települések fóruma

A taktaközi települések fóruma A taktaközi települések fóruma A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési kapacitásának

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok Dunapataj Nagyközség a által ellátott kötelező és önként vállalt 18/2014.(XI.21.)számú rendelet 2. számú melléklete sorszám Kormányzati funkció Feladat megnevezése Kötelező Önként vállalt Társulás útján

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE 2014. URBAN Linea Tervező és Szolgáltató Kft. NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE KÜLZETLAP Nyírmada Város Településrendezési Tervének - készítéséhez - Településrendező tervező: ügyvezető.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása

Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása ÁROP-1.2.11-2013 Megyei Tervezés Koordinációja Somogy Megyei Területfejlesztési Konferencia Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG

BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió módosításai A Baktalórántházai TKT Tanácsa 2008. november 26.-i ülésén megtárgyalta a Baktalórántházai Kistérség által az LHH program

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Nagyrécse Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 12/2005. (X. 01.) számú rendelete. a háziorvosi és fogorvosi körzetek megállapításáról.

Nagyrécse Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 12/2005. (X. 01.) számú rendelete. a háziorvosi és fogorvosi körzetek megállapításáról. Nagyrécse Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (X. 01.) számú rendelete a háziorvosi és fogorvosi körzetek megállapításáról. Nagyrécse Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005 Támogatott projektek 1.1 Intézkedés: KÖZÖS GAZDASÁGI TÉRSÉG 053/HU Régiófókusz Vállalkozás-, Humánerőforrás-

Részletesebben

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007).

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007). CIGÁND VÁROS VÁROSKÖZPONTJÁNAK KOMPLEX REHABILITÁCIÓJA DEÁK ATTILA Terület és településfejlesztési szakértő PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTIRODA KFT. Előzmények 2007-20102010 Bodrogközben város születik hagyományok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. FEBRUÁR A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy egy éves távlatban tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

... 51... 51... 52... 52 2

... 51... 51... 52... 52 2 1 ... 51... 51... 52... 52 2 ... 54... 55... 62... 62... 64... 64... 65... 65... 65... 66... 66... 67 3 4 1 Jászfényszaru Város Településfejlesztési Koncepció Jászfényszaru Város Önkormányzata 2002., Integrált

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Gazdaság. Infrastruktúra

Gazdaság. Infrastruktúra Gazdaság A 10 legnagyobb iparűzési adót szolgáltató vállalkozás DRV Rt., Dráva-Tej Kft., Drávacoop Zrt., Averman- Horvát Kft., B és Z Beton Kft., Barcs Metál Kft., Magyarplán Kft., QUATRO Kft. A.L.M Kft.,

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Az NFT 2-ről röviden

Az NFT 2-ről röviden Tájékoztató a DAOP és az NFT II. aktuális állapotáról, tervezett pályázati lehetőségeiről Mohl Péter DARFT Kht. Az NFT 2-ről röviden NFT 2 (2007-13) 22,3 Mrd EURO 1) Gazdaságfejlesztés OP 674 Mrd Ft 2)

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS POLGÁRMESTER VÁROS ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰ KÖDÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI EURÓPAI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban 2014-2020 Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Budapest, 2014. március 26. Tartalom 1. Jövőkép 2. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és agglomerációjában több mint 300 000 ember él Gazdag ipari múlttal rendelkezik

Részletesebben

Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai Közép-magyarországi operatív program

Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai Közép-magyarországi operatív program Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai 2007-13 Közép-magyarországi operatív program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A tudásalapú gazdaság innovációés vállalkozásorientált fejlesztése A versenyképesség

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/2014.(I.30.) határozat a közfoglalkoztatás lehetőségeiről, a foglalkoztatottság

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Gödöllő és Tura összehasonlítása

Gödöllő és Tura összehasonlítása Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Gödöllő és Tura összehasonlítása Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Godor.Amelita@gtk.szie.hu Enyedi György

Részletesebben

Szekszárd a fejlődő, élhető város. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Szekszárd a fejlődő, élhető város. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Szekszárd a fejlődő, élhető város Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 2010-2013 Szekszárd fejlesztéseinek összértéke 2010-2013 között meghaladta a 15 milliárd Ft-ot!

Részletesebben

Útmutató a városok integrált városrehabilitációs programokkal kapcsolatos KSH adatkéréséhez

Útmutató a városok integrált városrehabilitációs programokkal kapcsolatos KSH adatkéréséhez Útmutató a városok integrált városrehabilitációs programokkal kapcsolatos KSH adatkéréséhez (Az integrált városfejlesztési stratégia elkészítéséhez és a szociális típusú városrehabilitációs programok akcióterületi

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

Önkormányzati törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon) Üzleti vagyon

Önkormányzati törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon) Üzleti vagyon 2. melléklet az önkormányzat ingatlan vagyonáról Önkormányzati törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon) Üzleti vagyon I. Forgalomképtelen önkormányzati vagyon 2014. december

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

ÁRUSÍTÁSI HELYSZÍNEK ÉS IDŐPONTOK ( I-es tejes autó )

ÁRUSÍTÁSI HELYSZÍNEK ÉS IDŐPONTOK ( I-es tejes autó ) ÁRUSÍTÁSI HELYSZÍNEK ÉS IDŐPONTOK ( I-es tejes autó ) Helyszín Munkanap Időpont MOHÁCS Felszab.ltp. 07:00 08:20 Horváth K.u.10. - parkoló Radnóti ltp. 08: 30 09:50 I. épület előtti parkoló Széchenyi Iskola

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközség Tanyafelmérése Tanulmány

Tiszaalpár Nagyközség Tanyafelmérése Tanulmány Tiszaalpár Nagyközség Tanyafelmérése Tanulmány Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2012 Elfogy a szándék, fölcserélt otthonok, alatta a föld rég futóhomok, s hová a szél hajtja, ott ver tanyát az, aki

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû!

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Települési kérdõív önkormányzatok számára Miskolci Egyetem Társadalomföldrajzi Tanszék Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Település neve:... 1. A száma: 2. A ok

Részletesebben

Fizikai környezet KOHÉZIÓ

Fizikai környezet KOHÉZIÓ Települési jövőkép Sárszentágota Milyen lesz az élet Sárszentágotán 2010-ben? Vízió/Misszió Sárszentágota újra vonzó, lakosai számára otthont és megélhetést biztosító falu lesz, amely környezetével összhangban,

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2016. (XI.30.) számú rendelete. a háziorvosi körzetek megállapításáról. A rendelet hatálya

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2016. (XI.30.) számú rendelete. a háziorvosi körzetek megállapításáról. A rendelet hatálya Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2016. (XI.30.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

Beszámoló. Tisztelt Képviselő-testület!

Beszámoló. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21. december 9-ei ülésére a foglalkoztatás helyzetéről, munkahely-teremtési és megtartási pályázatokról Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. MÁJUS 2016. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.472 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program

Tanyafejlesztési Program Tanyafejlesztési Program F Ö L D M Ű V E L É S Ü G Y I M I N I S Z T É R I U M 2015 szeptember Oldal 2 T A N Y A F E J L E S Z T É S I P R O G R A M Tanyás térségek, tanyagazdaságok fejlesztése A tanya

Részletesebben

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető ok A 1 Pénzügyi terv összesen: 20 pont 2 Üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági terv max. 30+10 pont 3 Az üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági

Részletesebben

A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Kulturális, sport és szabadidős célú terek kialakítása és fejlesztése Célterület azonosító: 1 021 150 1.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. SZEPTEMBER 2014. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.685 álláskereső

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 2626/342/2016. TÁRGY: ZSOLNAY NEGYED TÜSKÉSRÉTI TÓ KERTVÁROS KERÉKPÁRÚT MEGVALÓSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALA (TOP6.4.115) MELLÉKLET: 1 DB E L Ő T E R J E S

Részletesebben

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE TARTALOM Ábrajegyzék... 11 Táblázatok jegyzéke... 15 Bevezetés... 21 I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE 1. A régió általános bemutatása... 31 1.1. A soknemzetiség régió... 33 1.2. A gazdaság

Részletesebben

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 68. szám 11297 IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető ok A B 1 Pénzügyi terv összesen: 2 2 Üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági terv max.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re Dabas a Gödöllői dombvidék déli nyúlványai és az Alföld találkozási pontjain terül el. Az Alföld három kisebb tájegységének, a pesti síkság déli részének, a kiskunsági homokbuckák északi peremének, valamint

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

aug jan. febr. júli. ápr. máj.

aug jan. febr. júli. ápr. máj. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚNIUS 2016. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.220 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Címlap. A pályázat benyújtója. A pályázat felelőse Név: Beosztás: Postacím: Telefonszám 1.: Telefonszám 2.: Email cím:

Címlap. A pályázat benyújtója. A pályázat felelőse Név: Beosztás: Postacím: Telefonszám 1.: Telefonszám 2.: Email cím: Címlap A pályázat benyújtója A pályázat felelőse Név: Beosztás: Postacím: Telefonszám 1.: Telefonszám 2.: Email cím: Esetleg együttműködő községek / kistérség Megye A bemutatásra kerülő falufejlesztési

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Tájékoztató a 2007-2008. évi DAOP-os pályázatokról. Dátum: 2009. október 19.

Tájékoztató a 2007-2008. évi DAOP-os pályázatokról. Dátum: 2009. október 19. Tájékoztató a 2007-2008. évi DAOP-os pályázatokról Dátum: 2009. október 19. A közzétett pályázati keretek Prioritás száma, neve 1. Regionális Forrás 2007-2013-ban (millió Ft) Meghirdetett forrás 2007-2008-ban

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy STATISZTIKAI ADATOK Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy A 2000-től kiadott Munkaerőpiaci Tükörben publikált munkaerőpiaci folyamatokat leíró táblázatok teljes anyaga letölthető

Részletesebben

49. Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem és Tervező Tábor

49. Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem és Tervező Tábor 49. Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem és Tervező Tábor 2016. 07.05. Szombathely Michl József Polgármester Tata TATA Hagyomány és fejlődés Hol vagyunk? - Összes természetes vagy természetközeli vízfelület:

Részletesebben

JÖVŐKÉP SÁRVÁRRÓL avagy Ki tervezi a várost?

JÖVŐKÉP SÁRVÁRRÓL avagy Ki tervezi a várost? JÖVŐKÉP SÁRVÁRRÓL avagy Ki tervezi a várost? VÁROSFEJLESZTÉS, IPAR ÉS TURIZMUS Sárvár mint nemzetközi gyógyhely az itt élő sárvári polgárok illetve az ide látogató vendégek számára egy lakható és mind

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. NOVEMBER 2015. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.743 álláskereső szerepelt, amely az

Részletesebben

Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

- helyi építészeti örökség értékeinek védelme évi LXXVIII. tv. 6. (1) 57. (2)

- helyi építészeti örökség értékeinek védelme évi LXXVIII. tv. 6. (1) 57. (2) TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK - helyi építészeti örökség értékeinek védelme 1997. évi LXXVIII. tv. 6. (1) 57. (2) - településfejlesztés 13. (1) - településrendezés 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy STATISZTIKAI ADATOK Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy statisztikai adatok A 2000-től kiadott Munkaerőpiaci Tükörben publikált munkaerőpiaci folyamatokat leíró táblázatok

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. MÁRCIUS 215. március 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 11.345 álláskereső szerepelt,

Részletesebben