ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület november 30.-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. november 30.-i ülésére"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület november 30.-i ülésére 21. Napirendi pont Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményezi: Mellékeltek: Beszámoló a gyomaendrődi hulladékgazdálkodási tevékenységekről Szujó Zsolt osztályvezető Várfi András polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Gyomaszolg Ipari Park Kft. hulladékkezelési beszámolója, Tájékoztató a Gyepmesteri Telep működéséről Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Hulladékgazdálkodási Tövény alapján az alábbi hulladékgazdálkodási tevékenységek végzését látja el és ezeket az alább bemutatott formában szervezi. Települési szilárd hulladék gyűjtése: Gyomaendrőd Város Önkormányzata április 20.-án közszolgáltatási szerződést kötött a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-vel a város területén végzendő szemétszállítási tevékenység ellátására. A szerződés 5 éves időtartamra azaz március 31. napjáig szólt, mely idő alatt a szolgáltató végezte a város területén a lakossági szilárd hulladékok gyűjtését, a közterületi hulladékgyűjtő edényzetek ürítését és az összegyűjtött hulladék elhelyezését és ártalmatlanítását a települési szemétlerakó telepen. Ekkor még a hulladék befogadása és ártalmatlanítása a szolgáltató üzemelésében lévő telepen külön költséget nem jelentett. A szerződés lejárta előtt, március 12.-én a közszolgáltatási szerződés meghosszabbításra került, mivel a folyamatban lévő Regionális Hulladékkezelő Mű beruházás jelentősen befolyásolta a közszolgáltatási tevékenység folytatását. Ennek megfelelőn a szerződés módosítás értelmében a Gyomaszolg Kft. szerződése mindaddig érvényben maradt, amíg a térségi hulladéklerakó működését meg nem kezdi. Mivel a Regionális Hulladékkezelő Mű próbaüzeme lezárult és a telep a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevőnek, azaz a Remondis Kft.-nek, októberében átadásra került a hulladék gyűjtésre vonatkozó közszolgáltatási szerződés felülvizsgálata vált szükségessé. A tevékenység vállalkozásba adását megvizsgálva megállapítható, hogy a tevékenység megpályáztatása a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik, azonban mind a törvény, mind a Közbeszerzési Tanácsi ajánlás, mind az Európai Bizottság határozata fogalmaz meg olyan kivételeket, lehetőségeket, amelyek nem teszik szükségessé közbeszerzési eljárás lefolytatását. A Kbt. rendelkezései alapján tehát adott közszolgáltatót egy önkormányzat csak abban az esetben bízhat meg egy közszolgáltatási tevékenység végzésével közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül, amennyiben az adott cég az önkormányzat százalékos tulajdonát képezi, illetve meghatározó szerepet játszik annak működésében, és a cég nettó árbevételének 90 %-a kizárólag az adott közszolgáltatási tevékenységből származik. Ezen rendszerek kialakítására az Európai Bizottság Magyarországnak november 28.-ig adott határidőt. Ennek feloldására alakult meg kiválással a Gyomaközszolg Kft., amely hivatott valamennyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatot elvégezni a településen és megfelel a jogszabályok által támasztott követelményeknek. Az átmeneti időszakra Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasította a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-t, hogy a települési szilárd hulladékgyűjtési, a szelektív hulladékgyűjtési, a szippantott folyékony hulladékgyűjtési és a Gyepmesteri Telep üzemeltetési tevékenységeket év folyamán lássa el és a közszolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő költségeket a Gyomaszolg Kft. mutassa ki, amelyet évi költségvetéséből az önkormányzat támogatás mint a közszolgáltatások költségeit fedező kompenzáció formájában fedez évre becsült ráfordítások mértéke a következő volt: - Hulladékgyűjtés: 3.543,36 t / év mennyiség gyűjtése, amely 4.132,- Ft / lakás / év, azaz összesen ,- Ft + ÁFA = ,- Ft - Befogadási díj: 3.543,36 t / év mennyiség lerakása, amely 3.572,- Ft / lakás /év, azaz összesen ,- Ft + ÁFA = ,- Ft - Szelektív hulladék: 1.200,- Ft / ürítés + ÁFA, azaz összesen ,- Ft + ÁFA = ,- Ft Összesen: ,-Ft + ÁFA = ,- Ft 122

2 A Képviselő-testület továbbá kérte a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-t, hogy november 1.-ig a közszolgáltatási tevékenységekkel kapcsolatban felmerült tényleges költségekről tájékoztatást adjon, melynek függvényében a testület a tevékenységek további ellátását felülvizsgálja. Az előterjesztéshez csatoltuk a Gyomaszolg Ipari Park Kft. beszámolóját, melyben tájékoztatást ad a várható éves költségekről. Becslése szerint a kalkulált összeg fedezetet nyújt az éves tevékenységére, hiszen a várható éves költség ,-Ft évre az önkormányzat a Gyomaközszolg Kft.-vel köthet szerződést a feladat ellátására. Regionális Hulladékkezelő Mű üzemeltetése: A 9 társult település tulajdonát képező lerakó évben üzemeltetésre kiadásra került. A telep üzemeltetője a Remondis Hulladékgazdálkodási Kft. A cég az üzemeltetési jogot 10 éves időtartamra kapta meg, bérleti díjat fizet az önkormányzatoknak és évente az infláció mértékével emeli a befogadási díjait. A évi díjakat várhatóan ez év végén terjeszti az önkormányzatok elé. A tulajdonos települések november 22.-én tartanak Munkacsoport Ülést, melyen a Remondis Kft. képviselői beszámolnak az alábbi témakörökben: A Regionális Hulladékkezelő Mű eddigi üzemeltetésének tapasztalatai A beszállított hulladékmennyiségek ismertetése településenként A technikai feltételek megléte és további biztosítása A személyi feltételek megléte és további biztosítása A bérleti díjak alakulása Települési folyékony hulladék gyűjtése: A évben befejeződött szennyvíz beruházásoknak köszönhetően a település csatornahálózattal való lefedettsége 98 %-ra emelkedett. A rákötési arány meghaladja a 80 %-ot, tehát a csatornázottság megyei szinten igen jelentős. Ugyanakkor a lakossági folyékony hulladék szippantása és szállítása a beruházások következtében gazdaságtalanná vált. Önkormányzatunk évben új szippantó járművet vásárolt és a tevékenység végzésével a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-t bízta meg. A feladat fenntarthatósága érdekében a cég Gyomaendrődön kívül a környező kis településeken is végzi szippantási tevékenységét. A szippantási díjakat helyi rendelet szabályozza, melynek mértékét a Képviselő-testület hagyja jóvá. A tevékenységet évtől a fentebb ismertetett okok miatt a Gyomaközszolg Kft. fogja ellátni. Szelektív hulladék gyűjtése és hulladékudvar üzemeltetése: A tevékenységet évben szintén a Gyomaszolg Ipari Park Kft. látta el. Önkormányzatunk korábban komplett szelektív hulladékgyűjtési rendszert épített ki pályázati források segítségével. Beszerzésre került egy speciális hulladékgyűjtő jármű, 60 db szelektív hulladékgyűjtő konténer és megépítésre került egy hulladékgyűjtő udvar. A létesítményeket évtől a Gyomaközszolg Kft. fogja üzemeltetni. Gyepmesteri Telep üzemeltetése: Az állati hullák begyűjtését és ártalmatlanítását évben a Gyomaszolg Ipari Park Kft. látta el a Képviselő-testület által adott megbízás alapján. A tevékenység a cég kimutatása szerint veszteséges, mely évben a Kft.-nek ,- Ft+ÁFA veszteséget jelent. A veszteséget az önkormányzat a korábbiakban támogatás formájában a cég részére átadta. Javasoljuk, hogy a települési szilárd hulladékból származó megtakarítás ezen feladat finanszírozására legyen felhasználható. Véleményező bizottságok a beszámolót megtárgyalták, és elfogadását javasolják. Határozat javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft. által készített évben végzett települési hulladékgazdálkodási tevékenységekről és a tevékenységek végzéséhez kapott önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal Gyomaendrőd, november 22. Izsó Csaba s.k. bizottsági elnök Vass Ignác s.k. bizottsági elnök 123

3 124

4 125

5 126

6 127

7 128

8 129

9 130

10 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület november 30-i ülésére 22. Napirendi pont Tárgy: Beszámoló a közcélú, közhasznú foglalkoztatásról Készítette: Balázs Róbert ügyintéző Képviseli: Várfi András polgármester Tisztelt Képviselő-testület! A települési önkormányzat a nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében foglalkoztatást szervez. A foglalkoztatási kötelezettség közmunka, közhasznú munka vagy közcélú munka biztosításával teljesíthető. A Polgármesteri Hivatal jelentős szerepet vállal a tartósan munka nélkül lévők foglalkoztatásában, melyben segítő partnere a Békés Megyei Munkaügyi Központ Kirendeltsége. A fent említett foglalkoztatási formák a regisztrált álláskeresők számára nyújtanak munkalehetőséget, két-három, egy fél évre, esetleg egy évre, attól függően, hogy a támogatott időszak hány hónapra nyújt lehetőséget. Az általunk szervezett munkákon a tartósan munka nélkül lévő, általában alacsony iskolai végzettséggel rendelkező 45 év felettiek, valamint a pályakezdő szintén alacsony iskolai végzettségű fiatalok vannak többségben. Tapasztalatunk szerint többen évek óta csak ezekben a foglalkoztatási formákban jutnak munkalehetőséghez. Mindhárom foglalkoztatási formának fontos tulajdonsága a foglalkoztatási helyzet feszültségeinek enyhítése. A közcélú foglalkoztatás az önkormányzatnál szociális segélyben részesülők illetve a Munkaügyi Központnál legalább egy éve együttműködő személyek foglalkoztatását jelenti. A rendszeres szociális segély folyósításának egyik feltétele legalább 30 napig a közcélú munkán való részvétel. Ennek jelentőségét növeli, hogy a munkavégzés időtartama alatt nem a szociális segélyben részesül a munkanélküli, hanem munkabérért dolgozik és növeli az esélyt egy tartósabb elhelyezkedéshez. A közcélú foglalkoztatás évben indult, az állam minden évben egy bizonyos keretet biztosít az önkormányzat részére. Ez egy főre, egy napra jelenleg 3.700,-Ft, ami 8 órás foglalkoztatás mellett a minimálbér kifizetését és szerszámok vásárlását teszi lehetővé a munkavégzéshez évben az összes felhasználható keret ,-Ft volt, melyből ,-Ft átcsoportosításra került a évi közmunkaprogramba saját forrásként. A fennmaradó ,-Ft felhasználható keretet augusztusáig felhasználtuk, majd pótigénylést nyújtottunk be, melynek eredményeként még ,-Ft pótkeretet kaptunk. Az önkormányzat tekintettel a szoros költségvetési helyzetre intézmények részére is biztosít közcélú munkásokat a közcélú foglalkoztatás keretében. Ez 2-3 esetleg 4 főt jelent intézményenként, ami a nyári takarítási, felújítási, karbantartási munkák elvégzésénél jelent nagy segítséget. Ebben az évben az alábbi intézményekhez rendeltünk ki közcélú munkásokat: - Százszorszép Óvodai Oktató Kht - Margaréta Óvodai Oktató Kht - Tulipános Kht - Szabó Istvánné Óvodai Oktató Kht - Szmola Kht - Csemetekert Óvodai Oktató Kht - Szivárvány Gyermekkert Kht - Városi Gondozási Központ - Liget Fürdő Kft - Tájház - Gyomai Római Katolikus Plébánia - Szent Imre Római Katolikus Plébánia - Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola A közcélú foglalkoztatás április 1. napjától október 31. napjáig tartott. Összesen 48 fő dolgozott, de szeptembertől a keretszűkítés miatt már csak 28 fő maradt október végéig. 131

11 A közhasznú foglalkoztatásra a Munkaügyi Központ és az önkormányzat szoros együttműködése során kerül sor. A foglalkoztatás finanszírozására a Munkaügyi Központ hatósági szerződést köt az önkormányzattal. Minden esetben külön megállapodás keretében meghatározásra kerül a foglalkoztatás időtartama, létszáma, a támogatás mértéke és a munka jellege. A foglalkoztatottak létszáma havonként átlagosan 30 fő, de ez természetesen egy-egy hónapban több vagy kevesebb a megkötött megállapodások szerint. A kifizetett munkabérre a minimálbér, a napi munkaidőre a 6 órás a jellemző. A támogatás mértéke viszonylag kiegyensúlyozott, átlagosan 70 % körül mozog. Ez évben az árvízvédelmi munkák idején 90 %-os volt a támogatás. A közhasznú munka támogatására a Munkaügyi Központ szeptemberéig mintegy ,-Ft összeget fizetett ki önkormányzatunknak. Az alábbi táblázat tartalmazza az időszakos közmunkákat: Időszak Létszám fő napi 6 órás (kézbesítők) (70%) fő napi 6 órás (kézbesítők) (70%) fő napi 6 órás (70%) fő napi 6 órás (70%) fő (maradt 1fő) napi 6 órás (70%) fő napi 6 órás (kézbesítők) (70%) fő napi 6 órás (70%) fő napi 6 órás (árvizes támogatás) (90%) fő napi 8 órás (árvizes támogatás) (90%) fő napi 6 órás (70%) fő napi 6 órás (70%) fő napi 6 órás (70%) fő napi 6 órás (70%) fő napi 6 órás (70%) fő napi 8 órás (90%) A közmunkaprogramok pályázat útján elnyerhető foglalkoztatási formák, általában nagyobb létszámú foglalkoztatásokra adnak lehetőséget. A kormány 100 lépés programjának részeként a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, valamint az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium által meghirdetett évi közmunkaprogram pályázatát elnyerte Gyomaendrőd Város Önkormányzata. A foglalkoztatás december 1. napjától május 31. napjáig tartott december 1. napjától 15 fő, március 1. napjától további 66 fő állt munkába. Elvégzett munkák köre: - Önkormányzat tulajdonában lévő kül- és belterületi csapadékvíz és belvízelvezető csatornahálózat helyreállítása, karbantartása - A település belterületi útjainak fenntartása, az utak környezetének karbantartása - Parkfenntartás A pályázati kiírásnak megfelelően a vállalt létszám legalább 5 %-ának, legalább 3 hónapig tartó továbbfoglalkoztatását biztosítottuk. 132

12 Mindhárom foglalkoztatási formának nagy jelentősége, hogy megvalósulnak olyan folyamatosan ellátandó feladatok, mint a belterületen lévő, az önkormányzat kezelésében lévő közterületek rendbetétele, járdafelújítások, padkázás, játszóterek, virágoskertek, parkok, ligetek, temetők gondozása, vízelvezető csatornák befogadóinak illetve átereszeinek ellenőrzése és karbantartása, túraútvonal évenkénti megújítása, télen nádvágás, hóeltakarítás. Időszakosan jelentkező feladatok - pl.: ár- és belvízhelyzet, parlagfű szezon, illetve rendezvények előkészítése - során is nagy segítséget jelentenek a közmunkások. HATÁROZATI JAVASLAT Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a közhasznú, közcélú foglalkoztatásról szóló beszámolót. Határidő: azonnal Gyomaendrőd, november 22. Várfi András s.k. polgármester 133

13 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület november 30-i ülésére 23. Napirendi pont Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményezi: Mellékletek: Közterület-felügyelői beszámoló Kiss Lajos közterület-felügyelő Dr. Csorba Csaba jegyző Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság A közterület felügyelői tevékenységről szóló számadatok Tisztelt Képviselő-testület! Munkámat az évi LXIII közterület-felügyelői törvény előírásai, az 1999 évi LXIX szabálysértési törvény, kormány, miniszteri rendeletek, valamint a Képviselő-testületi határozat és a munkaköri leírás alapján végzem. Munkámat közvetlenül a Városüzemeltetési Osztály vezetője irányítja. Munkámat napi 8 órában végzem, de ha szükséges, este, éjszaka is járőrözök. Munkakör: a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, illetve szankcionálása. Közreműködik: a közterület, az épített és a természeti környezetvédelmében, önkormányzati vagyon védelmében, közrend, közbiztonság védelmében, állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában. Munkámat 1996 évtől egyedül látom el. Köztisztviselői jogviszonyban állok. A feladatok elvégzését egyenruhában, jelvény és igazolvány felmutatásával végzem. Együttműködök a rendőrséggel, folyamatos a kapcsolat a Vám és Pénzügyőrséggel, az ÁNTSZ -el, a polgári védelemmel, Polgárőrséggel és nem utolsó sorban a mezőőrökkel. Az eljárás során hang és képfelvételt készítek, amit az ügy lezárása után meg kell semmisíteni. Feladatkörök: A feljelentés, illetve egyéb jogszerű intézkedés céljából az érintett személyazonosságának megállapítása érdekében igazoltathatok. Az a személy, aki a személyazonosságát nem igazolja előállítható a legközelebbi rendőri szervhez. Amennyiben megtagadja, a rendőrség megérkezéséig feltartóztathatom. A szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt az elkövetés helye szerint illetékes szabálysértési hatósághoz előállíthatom. A cselekménytől függően figyelmeztethetek (szóban, írásban) helyszíni bírságot szabhatok ki, illetve szabálysértési feljelentést kezdeményezhetek tilosban parkoló járművek, parkrongáló járművek, behajtani, várakozni tilos táblával védett utakra behajtó járművek vezetőivel szemben. Vásárokon, piacokon rendszeres ellenőrzést tartok. Az ellenőrzés kiterjed: új árusok engedélyének ellenőrzése, árusítás és higiéniai hiányosságok ellenőrzése. Erről a megfelelő szakhatóságokat értesítem. Amennyiben kóbor ebekről érkezik bejelentés a kóbor ebeket begyűjtő mezőőröket értesítem. Új lakások, illetve lakás felújításoknál ellenőrzöm a közterületen elhelyezett építési anyagra van-e közterület használati engedély. Ha nincs, felszólítom engedély váltására, illetve a szabálytalan tárolás megszüntetésére. Az építéshatóság felé jelzem, ha életveszélyes lakóházat találok. Szezonális, de jelentős munkával jár a közterület kaszálásának, illetve a járdák síkosság mentesítésének, hó eltakarításának ellenőrzése. A lakosság többsége eleget tesz az irányú kötelezettségének. Gond a lakatlan elhagyott házakkal van, sok idő telik az örökösök megtalálásával. Sok a külföldön élő, vidéki, magatehetetlen örökös, tulajdonos, Több esetben a közmunkások végzik el a munkát. A viszonylag alacsony törzsű gyümölcsfák ágai behajlanak és zavarják a gyalogos közlekedést. Ilyen esetben fel lett szólítva a tulajdonos a fa gallyazására. Igen elterjedt a fák törzsére kirakott hirdetés. Ezeket összeírtam és a tulajdonosokat értesítettem, hogy távolítsák el a hirdetéseket, illetve szabálysértési eljárást kezdeményeztem. Településünkön az utóbbi években szinte minden út szilárd burkolatú lett. Az utak védelmében súlykorlátozó táblák lettek kitéve, amit sok gépjárművezető nem vesz figyelembe. A tetten ért gépjárművezetők fel lettek jelentve. Az új kommunális hulladéklerakó magas áraira hivatkozva a település különböző helyein szemetet, törmeléket raknak le. Ilyen esetben a szemetet átvizsgálom, és ha elkövetőre utaló nyomot találok, akkor feljelentést teszek az elkövető ellen. Az elkövetővel való konfliktus érdekében a tanúskodástól az emberek tartózkodnak. Ez évben a mezőőrök bevonásával a település gyalogjárdáinak állapotát mértük fel. 134

14 A feladat végrehajtás eszköze: A legbékésebb és leghatékonyabb a szóbeli figyelmeztetés. Ekkor pénzbírság nincs kivetve, csak kilátásba helyezve. Az esetek 90 %-ban hatásos. A helyszíni bírság kivetése több bonyodalmat okoz. Az elkövető mindenáron meg akarja úszni a büntetést, ezért könyörög, majd fenyegetőzik és közli, hogy úgy sem fogja kifizetni. A helyszíni bírság csekket nem írja alá, nem ismeri el a szabálytalanságot. Ilyenkor, ha gépjárművel követik el a szabálytalanságot a rendszám alapján be tudom azonosítani az elkövetőt. Az esetek többségében a bírságot nem fizetik be. A behajtás hosszadalmas, költséges. Amennyiben még egy közterület-felügyelő működne a területen ez a munka sokkal hatékonyabb és eredményesebb lenne. Jogszerű intézkedéssel szembeni ellenállás megtörése érdekében testi erőt, könnygázszóró palackot alkalmazhatok. Amennyiben valamely kényszerítő intézkedés történik, azt a jegyző útján a rendőrségnek jelenteni kell a kivizsgálás érdekében. Munkamódszerem: Az utcák ellenőrzése során szabálytalanság esetén értesítem a lakót, hogy a szabálytalanságot követett el és tájékoztatom határidő meghatározásával, hogy szüntesse azt meg. Az utóbbi időben ezt tértivevényes levéllel kell küldeni, mert ha szórólapos figyelmeztetést dobok be a postaládába azt sokan letagadják. A személyes megbeszélés az ügyféllel nehézkes, mivel napközben a kapuk be vannak zárva, vagy nincsenek odahaza, vagy nem engednek be. Havonta két három alkalommal esti, éjszakai ellenőrzést tartok. Célja: mezőgazdasági gépek, tartozékainak, tehergépkocsik közterületen való tárolása, közvilágítás ellenőrzése. A szabálytalanságról fotót készítek, és feljelentést teszek. Egyéb feladatok: A munkám mellett ár- és belvíz esetén a szervező, mozgósító, nyilvántartó munkában jelentős feladatot látok el. Elkészítem a polgárvédelem munkatársával a település belvízvédelmi tervét. Szükség esetén forgalomirányító feladatokat is ellátok. Sikerült egy illegális vadkender tenyészetet is felfedezni,melyről értesítettem a rendőrséget. Terveim a jövőben: A helyszíni bírság és feljelentés növelése. Javaslom, hogy kerüljön be a helyi rendeletbe, hogy a kiemelt szegély melletti zöldterületen a parkolás tilos legyen. Hatékonyabb fellépés a fákon lévő hirdetések megszüntetésére, a gyalogjárdákra hajló ágak legallyazására. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a munka jelentős hatékonysága és eredményessége érdekében még egy fő közterület-felügyelőt állítsanak munkába. Kiss Lajos Közterület felügyelő A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a beszámolót megvitatta, és elfogadását javasolja. Gyomaendrőd, november 22. Izsó Csaba s.k. bizottsági elnök 135

15 Kimutatás a közterület-felügyelő január 1. október 30. közötti Helyszíni bírság, valamint feljelentések számáról Írásos Helyszíni birság figyelmez száma Összege száma tetés (Ft) Szabálysértés neve Feljelentés Összege (Ft) Köztisztasági szab Veszélyeztetés kutyával Közterület engedély 70 nélküli használata Útügyi szabálysért Parkrongálás Szabálytalan parkolás Figyelmez tetés Szabálytalan hirdetés Csapadék lefolyó árok Tisztántartásának Elmulasztása Higiéniai hiányosság Összesen:

16 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület november 30.-i ülésére 24. Napirendi pont Tárgy: Mezőőri beszámoló Készítette: Bóczér Tibor ügyintéző Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező bizottságok: Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Az évi CLIX tv megadta a lehetőséget arra, hogy az önkormányzat megalakítsa a mezei őrszolgálatot a külterületi mezőgazdasági művelés alatt álló földrészletek ellenőrzésére. A rendszerváltás óta fokozatosan, csaknem teljesen átalakult a birtokrendszer, a nagy egybefüggő termelőszövetkezeti ill. állami gazdasági mezőgazdasági művelést felváltotta több száz egyéni gazdálkodó, illetve Kft, BT. stb. gazdasági társaság Figyelemmel arra, hogy az önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó több mint 290 km 2 külterületi földön megszaporodtak a lopások, az Önkormányzat indokoltnak látta, élve a tv. adta lehetőséggel, hogy megalakítsa a mezei őrszolgálatot. Ennek érdekében már a tv. előkészítésének stádiumában a gazdálkodókat konzultációra hívta össze, melyen a gazdálkodók döntő többsége támogatta az önkormányzat elképzelését a mezei őrszolgálat létrehozásának vonatkozásában. A tv. végrehajtására kiadott 29/1998. (IV.30) FM sz. rendelet megjelenése után a Képviselő-testület a 30/1998. (IV.30.) FM-PM együttes rendelet figyelemvételével, mely a mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához nyújtandó évi állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről szól, megalkotta a 21/1998. (VIII.7.) KT sz. rendeletét. E rendelet célja az Önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó külterületi termőföldek őrzésével kapcsolatos feladatok ellátásával járó arányos teherviselés és a külterületek közbiztonságának javítása érdekében a mezei őrszolgálat Gyomaendrőd közigazgatási területén történő kialakításával és működéssel kapcsolatos költségek viselésének szabályozása. Az önkormányzat 1998-ban pályázatot írt ki a mezőőri állások betöltésére, a jelentkezőkból szakmai bizottság választotta ki azt az öt főt, akivel az állások betöltésre kerültek. A Gyomaendrőd Város Önkormányzata által fenntartott mezei őrszolgálat szeptember 1-én megalakult. Az előterjesztés melléklete tartalmazza az önkormányzat irányítása alá tartozó 5 mezőőri szolgálati területet, valamint az alábbiakban tartalmazza Gyomaendrőd Város Önkormányzatának alkalmazásában álló 5 mezőőr beszámolóját a év. Első 9 hónapjában történtekről. I. sz. mezőőri terület: Vincze Ernő mezőőr Jelentésemet az I. -es mezőőri területről teszem. Tavaszi munkálatok első része a hullámtéri fakivágások ellenőrzése volt Pelyva kollegával. A csapadékos időjárás miatt február március hónapokat a belvízi munkálatokkal töltöttem el. Lakóházaktól szivattyúzással való vízeltávolítás volt a feladat. Április 17-től az árvízi feladatok elvégzése volt a munkám. Berendelő határozatok kihordása, ügyeleti feladat és egyéb segítség végrehajtása. Május hónaptól a területemen levő utak és tanyák ellenőrzése, de legfőbb képen az utak helyreállítása a tavaszi munkák megkezdésére. Az elárasztott belvizes területeken a vízügyi csatornák kitakarításának szorgalmazása, átvezetések, átfolyók kijavításán dolgozók ellenőrzése. A tavaszi másik nagy gondom volt a hörcsögök kipusztításának fő feladata, amit egy megbízható csárdaszállási hörcsögös csapattal megoldottam. Másik nagy kihívás volt részemről a parlagfű, aranka irtásának megoldása. Tizenkettő esetben tettem írásos felszólítást a földtulajdonosok felé, akik maradéktalanul meg is tették az ártalmatlanítást. 137

17 Egy esetben kellett a növényegészségügyi és talajvédelmi felügyeletet által tett aranka megsemmisítéséről intézkedést tenni a Keselyős Kft területén, amit Ipacs József gépeivel meg is tett. Illetéktelen szemétlerakás ügyében két esetben tettem feljelentést, melynek ügyei folyamatban vannak. Két esetben tettem rendőrségi feljelentést engedély nélküli fakivágás ügyében. Az elkövető ellene az eljárás még folyamatban van. Lakossági bejelentésre tett intézkedésem 5 esetben volt, amit a helyszínen szóban el tudtunk rendezni. A földtulajdonosokkal egy - két kivételével mondhatom úgy is, hogy nagyon jó a kapcsolatom. Ezért is mondom ezt, mert ha rossz az út és megkérem, hogy simítsa el, ezt az első szóra meg is teszik. A betakarítási munkálatokon a terület nagyságától függetlenül igyekszem mindenhol megjelenni. Ezt a gazdák jó néven is veszik és örülnek neki. Pelyva kollegával több közös feladatot hajtunk végre mindkettőnk területén, ha a helyzet megkívánja, nem kevés sikerrel. Az elmondottakon kívül még feladat a belterületi fűkaszálás, csatornatisztítás, vegyszerezés, közvilágítás és hó eltakarítás ellenőrzése. Röviden ezeket kívántam leírni az eltelt időszakban elvégzett munkámról. II. sz. mezőőri terület: Szőke Lajos mezőőr A szolgálati terület megosztott. Sok a kert, üdülő, szántó, erdő és nádas. Szántóterületen található kultúrnövények is megoszlanak a vetésterületen, mert az időjárás eléggé befolyásolja. Ősszel kevés őszi vetésű növényt vetettek, így a területen kevés volt a búza, repce, őszi árpa. A tavaszi vetésű növények vetési ideje a belvíz miatt nagyon elhúzódott. Nagy területen volt napraforgó, kevesebb kukorica, tavaszi árpa és szója, valamint borsó. Csapadékos időjárás miatt sok növényvédőszert kellett felhasználni. Egyre több a területemen a nagyobb területen gazdálkodó mezőgazdasági vállalkozó. A tavaszi belvíz miatt nagyon sok út járhatatlan volt, de ahogy száradtak, úgy nagy általánosságban a vállalkozók tárcsázták, simítózták, gréderezték az utakat. A betakarításra jól járhatónak lehet ítélni az utak állapotát. A belvizes területeken nagyon sok levezető csatornát kitisztítottak, valamint mélyítettek. A nyári betakarítás szinte zökkenőmentes volt, és ez idáig az őszi is. Jelen pillanatban a napraforgó betakarítás utómunkái folynak, és a kukoricaaratás is elkezdődött. A betakarított területeken talaj előkészítést végeznek, ahová már az őszi káposztarepcét elvetették, és folyamatosan vetik az őszi búzát és árpát. A parlagon lévő terület nagyon elenyésző, mert aki nem műveli a területét, attól megvonják a földalapú támogatást. A parlagfű nagyon elszaporodott, főleg az utak két szélén, ezért is módosította a T. Képviselő-testület a közterületek rendjéről szóló rendeltet. A kerti növények eltulajdonítása is csökkenő tendenciát mutat. A szabálysértés is kevesebb, de előfordul. Ilyen pl. az illegális építési törmelék, illetve szemétlerakás. Ezeket, ha tetten érem vagy valami írásos bizonyítékot találok, akkor szabálysértési feljelentést teszek ellenük. Legutóbb a torzsás külsőn szétosztott víkendtelkek három tulajdonosa ellen kell szabálysértési eljárást kezdeményezni gátfelbontás végett. A nem művelt kertek tulajdonosaik ellen a földhivatal jár el úgy, hogy leadom a műveletlen terület helyrajzi számát. Mezőőrök ezeken kívül belterületi munkát is végeznek. Télen a járdák síkosság mentesítését ellenőrizzük, tavasztól őszig a fűnyírások ellenőrzése a feladatunk. Közvilágítás ellenőrzést egész évben végzünk, osztályvezetői utasítás alapján. Ezen kívül a tavasz végén megbízást kaptunk a kóbor ebek befogására. A mai napig 55 db ebet fogtunk be Braun György mezőőr kollégával. A földtulajdonosokkal jó kapcsolatban vagyok. A problémákat megbeszéljük, ha akadnak. A belterületen is aránylag jó az együttműködés a lakosokkal. III. sz. mezőőri terület: Braun György mezőőr A területen a tavaszi magas belvízszint és az átadásnál több csapadék jelentősen megnehezítette a gazdák munkáját. A mély fekvésű területek egész évben nem lehetett megművelni a földeket. Az őszi vetésekben jelentős belvízkár keletkezett, a gyomnövények elleni védekezésre többet kellett fordítani az átlagosnál. A veszélyes növényi károsítók túlzott mértékben nem szaporodtak el. A parlagfű irtása időben megtörtént. Engedély nélküli művelési ágváltozás nem történt, művelésből kivett terület nincs. Jelentősebb vadkár nem fordult elő. A vadriasztást a Kőrösmenti VT folyamatosan végezte. 138

18 A földutakat a gazdálkodók a lehetőségekhez képest folyamatosan javítják, jelenlegi állapotuk jónak mondható. A 19/2004 (VI.29.) KT rendelet módosításával a tulajdonosok kötelezve lettek az utak üzemben tartására. A napraforgó betakarítása a végéhez közeledik. A kukorica víztartalma magas, ezért a betakarítása késik. Az őszi vetések jó ütemben haladnak. Az idei terméseredmények gyengének mondhatók. A gyepek, lelegelők és lucernaföldek állapota jó. Az állattartó telepek az idei évben technológiai és környezetvédelmi problémát nem okoztak. Az előző évhez viszonyítva lényegesen kisebb az állatállomány. Engedély nélküli legeltetésből, taposásból eredő jelentős kár nem fordult elő. A belvízcsatornák karbantartását a vízgazdálkodási társulat folyamatosan végzi kézi és gépi erővel. Az erdőkben a tavalyi évekhez hasonlóan a gyapjaspille és az aranyfarkú lepke hernyója okozott kárt, amelyről az erdőfelügyelőt értesítettem. A mezővédő fasorok állapota a belvíz miatt tovább romlott. Megállapítható az időjárás gondot okozott minden vonatkozásban. A mezőőri szolgálat megbízást kapott a kóbor ebek befogására. A megvásárolt kábító fegyver segítségével a mai napig 55 kóbor ebet fogtunk be és szállítottunk ki a gyepmesteri telepen kiépített kutyamenhelyre. A belterületre kiadott feladatoknál a közvilágítás ellenőrzés, járdafelmérés, hó és fűletakarítás ellenőrzését határidőre végeztük. Összességében elmondható hogy a külterület az évszaknak megfelelő általános állapotban van. IV. szolgálati terület: Kokauszki János mezőőr A 4. sz. szolgálati terület 5900 ha a területen december 1 óta dolgozom. A területen a sokévi átlagnál jóval több csapadék hullott, így a kukorica és a napraforgó vetése igen eltolódott, mely meg is látszik nagyon sok növényen. A nagy mennyiségű csapadék végett a növényvédelmi védekezés sokkal többe került. A nagy mennyiségű csapadék végett a földeket elöntötte a víz a csapadék elvezető árkok sok helyen nem működtek. Voltak olyan gazdák, akik gépet fogadtak kitakarítani a csatornát. Művelési ág megváltoztatása engedély nélkül nem történt, művelésből kivett terület nincs. Ez évben komolyabb vadkár nem fordult elő. Vadriasztást a veszélyezett területen a vadászati jog képviselője elvégeztette. A vegyszeres gyomírás során fegyelemsértés nem történt, jelentősebb vegyszer elsodródás nem volt. Építési hatósági ügyek a területen nem fordultak elő. A földutak állapota nyár elején nagyon rossz állapotúak voltak, de ezek rendbetétele megtörtént. A terméseredmények a tavalyinál jóval gyengébbek. A napraforgó, amit időben elvetettek jónak mondható. A késői vetésűeknél van olyan tábla, hogy a learatáson el kell gondolkodni, hogy megéri egyáltalán a költséget. A kukorica kései vetése végett késik a betakarítás, időpontja eltolódik. A lucernaföldek a partosabb helyeken megmaradtak, a laposabb részeken kivitte a víz. Az állattartó telepek közül pillanatnyilag három nem működik. A meglévő mezővédő fasorok elöregedtek, pótlásuk nem történt meg, állapotuk kritikus. Összességében megállapítható, hogy a csapadékos időjárás gondot okozott minden vonatkozásban a szolgálati területen. A területen a téli időszakban akadnak engedély nélküli fakivágások, és sajnos falopások is. A rendőrség felé az intézkedés megtörtént. A belterületen is folyik munka a mezőőr részéről. Évente több alkalommal közvilágítás ellenőrzése hajnalban vagy késő esete. Nagyobb esők idején a csapadékelvezető árkoknál vagy az átereszeknél nincs eldugulás. Az árvíz esetén feladatunk az emberek értesítése. Feladatunk továbbá télen az utcák ellenőrzése a hó eltakarítás végett. Szükség esetén megtesszük az intézkedéseket. V. sz. szolgálati terület: Pelyva Zoltán mezőőr évben az V szolgálati területen az előző évekhez képest az utak állapota javult, megfelelő. Jelentős útkarbantartást végzett Gellai István és társa Giricz Máté, Izsó Sándor, Püski Sándor gazdálkodók. Az önkormányzat tulajdonában lévő csatorna Vitéz dűlő közút melletti szakaszon jelentős felújítást és karbantartást végzett Gellai István vállalkozó, minek eredménye képen a belvíz elvezetése, és az út járhatatlansága biztosítottá vált. Nagylapos belterületéről a belvíz elvezetés a hrsz-ú csatorna önkormányzati tulajdonú szakaszán, annak karbantartása félig készült el., így csapadékos időjárás esetén Nagylapos belterületéről a belvíz elvezetés nem megoldott. 139

19 Külterületi részen a 02749/2 hrsz csatorna zsilip rendrendszere jelenleg is szétrombolt állapotban van. Többszöri felszólításra sem állította helyre a Békés Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat. A helyszínen fényképfelvétel készült a 2005-ös állapotról, és jelenleg is szétrombolt állapotban van. Az V ös szolgálati területen Bogárzó, Susányhát, Kecsegés, Simai zug területrészeken ugrásszerűen megnövekedett az illegális szemétlerakás, csatornába és utak szélén. Az adott területrészen (Bogárzó, Susányhát, Simai zug) az üdülőknek nem megoldott a használt kommunális hulladék elhelyezése, így az összegyűjtött szemetet eldobálják. Az ellenőrzések során fent nevezett területrészen gyakran kell rendőrség segítségét kérni, mivel a szemetelők tettenéréskor agresszív magatartást tanúsítanak, rátámadnak az intézkedő mezőőrre. Az V-ös szolgálati területen zártkertekben a 2006-os évben csökkent a terménylopás. Az elhanyagolt gazos parcellák miatt kevesebb írásbeli felszólítást, intézkedést kellett foganatosítani. Elegendő volt a szóbeli felszólítás, figyelmeztetés. Járőrözések során falopási ügyen több esetben történt intézkedés az előző időszakhoz képest, ennek ellenőrzése Vincze kollégával váltott megfigyelési formában történt, történik az V-ös szolgálati területen. A földmérő jelek karbantartást igényelnek, állapotuk rossz. Szolgálati területemen az őszi betakarítás folyamatos, valamint az őszi vetések és a talajelőkészítések folyamatban vannak. Kirívó kukoricalopás nem történt. Lakossági bejelentésre, és a Rendőrség kérésére a 2006-os évben lakott területen több esetben kellett támadó kutyák, esetenként harci kutyát ártalmatlanítani. A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a beszámolókat megvitatta, és elfogadását javasolja. Gyomaendrőd, november 22. Izsó Csaba s.k. Biz. elnök 140

20 141

Beszámoló a képviselő-testület 2011-2014 ciklusidőszakra vonatkozó munkaprogramjának teljesítéséről

Beszámoló a képviselő-testület 2011-2014 ciklusidőszakra vonatkozó munkaprogramjának teljesítéséről Beszámoló a képviselő-testület 2011-2014 ciklusidőszakra vonatkozó munkaprogramjának teljesítéséről I. A gazdasági, gazdálkodási tényezők alakulása Az önkormányzat gazdálkodását jelentős mértékben befolyásolják

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

JELENTÉS az agrárgazdaság 2009. évi helyzetéről

JELENTÉS az agrárgazdaság 2009. évi helyzetéről Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS az agrárgazdaság 2009. évi helyzetéről Budapest, 2010. október TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 7 I. AKTUÁLIS HELYZET... 9 1. Az élelmiszergazdaság helye a nemzetgazdaságban...

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság

MEGHÍVÓ. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 192/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2008.09.30) Tárgy: Endrődi Vásártér

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/37/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, és a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. üzleti tervéről szóló határozati javaslatot elfogadni.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, és a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. üzleti tervéről szóló határozati javaslatot elfogadni. Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Varga Sándor Tárgy: Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve Mell: Üzleti terv Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

M e g h í v ó. 2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának módosulásáról. Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző

M e g h í v ó. 2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának módosulásáról. Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző M e g h í v ó A képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság ülésének következő időpontját 2013. április 11-én (csütörtökön) 16.00 órára tűzöm ki, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Faluház N a

Részletesebben

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről. Budapest, 2008. augusztus

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről. Budapest, 2008. augusztus Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről Budapest, 2008. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 1. Az élelmiszergazdaság helye a nemzetgazdaságban...

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Szentes Város Polgármestere U-25431-4/2013. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-5326-4/2015. ELŐTERJESZTÉS Szentes

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-146/ 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évben végzett tevékenységéről Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Osztályvezetők Véleményező Valamennyi Bizottság bizottság: Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: 10. - 11./2012. (V. 25.) Határozatok

Részletesebben

+TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

+TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE +TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 53-13/2012.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2008. február 12. napján du. 13,30 órakor

MEGHÍVÓ. 2008. február 12. napján du. 13,30 órakor 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesteri hivatal 2013. évi tevékenységéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről. Budapest, 2011. augusztus

Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről. Budapest, 2011. augusztus Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről Budapest, 2011. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 7 I. ÉLELMISZERGAZDASÁG... 11 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági

Részletesebben

Általános értékelés. Tisztelt Képviselő-testület!

Általános értékelés. Tisztelt Képviselő-testület! 2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően

Részletesebben

B e s z á m o l ó. a Képviselő-testület 2008. április 30-i ülésére. a Polgármesteri Hivatal 2008.évi munkájának értékelésére

B e s z á m o l ó. a Képviselő-testület 2008. április 30-i ülésére. a Polgármesteri Hivatal 2008.évi munkájának értékelésére Városi Önkormányzat Jegyzőjétől Abony Kossuth tér 1. : (53) 360-010 : (53) 360-010 Az előterjesztés készítésében közreműködött: A Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-919, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-17/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 25-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...5 Bevezetés...5 A település bemutatása...5 Értékeink, küldetésünk...9 Célok...9

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 1/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918

Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-225/ 2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges

Részletesebben

BÚCSÚZUNK. Bikeschool növendékek a Crosskovácsi versenyen

BÚCSÚZUNK. Bikeschool növendékek a Crosskovácsi versenyen BÚCSÚZUNK Veszteség ért bennünket! Értelmetlenül, idô elôtt hagyott itt minket kedves képviselô társunk! Szörnyû dolog vívódni, mit is lehet itt és most mondani. Hogy beszélni kell, hiszen nem lehet szó

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 27. rendes nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 27. rendes nyílt ülés 588-3 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 27. rendes nyílt ülés Rendeletek: 7/2013.(III.5.) A 9/2012.(II. 29.) a civil szervezeti támogatások igénybevételéről szóló rendelet

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata 2009. évi gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettségének

Részletesebben