ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület november 30.-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. november 30.-i ülésére"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület november 30.-i ülésére 21. Napirendi pont Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményezi: Mellékeltek: Beszámoló a gyomaendrődi hulladékgazdálkodási tevékenységekről Szujó Zsolt osztályvezető Várfi András polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Gyomaszolg Ipari Park Kft. hulladékkezelési beszámolója, Tájékoztató a Gyepmesteri Telep működéséről Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Hulladékgazdálkodási Tövény alapján az alábbi hulladékgazdálkodási tevékenységek végzését látja el és ezeket az alább bemutatott formában szervezi. Települési szilárd hulladék gyűjtése: Gyomaendrőd Város Önkormányzata április 20.-án közszolgáltatási szerződést kötött a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-vel a város területén végzendő szemétszállítási tevékenység ellátására. A szerződés 5 éves időtartamra azaz március 31. napjáig szólt, mely idő alatt a szolgáltató végezte a város területén a lakossági szilárd hulladékok gyűjtését, a közterületi hulladékgyűjtő edényzetek ürítését és az összegyűjtött hulladék elhelyezését és ártalmatlanítását a települési szemétlerakó telepen. Ekkor még a hulladék befogadása és ártalmatlanítása a szolgáltató üzemelésében lévő telepen külön költséget nem jelentett. A szerződés lejárta előtt, március 12.-én a közszolgáltatási szerződés meghosszabbításra került, mivel a folyamatban lévő Regionális Hulladékkezelő Mű beruházás jelentősen befolyásolta a közszolgáltatási tevékenység folytatását. Ennek megfelelőn a szerződés módosítás értelmében a Gyomaszolg Kft. szerződése mindaddig érvényben maradt, amíg a térségi hulladéklerakó működését meg nem kezdi. Mivel a Regionális Hulladékkezelő Mű próbaüzeme lezárult és a telep a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevőnek, azaz a Remondis Kft.-nek, októberében átadásra került a hulladék gyűjtésre vonatkozó közszolgáltatási szerződés felülvizsgálata vált szükségessé. A tevékenység vállalkozásba adását megvizsgálva megállapítható, hogy a tevékenység megpályáztatása a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik, azonban mind a törvény, mind a Közbeszerzési Tanácsi ajánlás, mind az Európai Bizottság határozata fogalmaz meg olyan kivételeket, lehetőségeket, amelyek nem teszik szükségessé közbeszerzési eljárás lefolytatását. A Kbt. rendelkezései alapján tehát adott közszolgáltatót egy önkormányzat csak abban az esetben bízhat meg egy közszolgáltatási tevékenység végzésével közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül, amennyiben az adott cég az önkormányzat százalékos tulajdonát képezi, illetve meghatározó szerepet játszik annak működésében, és a cég nettó árbevételének 90 %-a kizárólag az adott közszolgáltatási tevékenységből származik. Ezen rendszerek kialakítására az Európai Bizottság Magyarországnak november 28.-ig adott határidőt. Ennek feloldására alakult meg kiválással a Gyomaközszolg Kft., amely hivatott valamennyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatot elvégezni a településen és megfelel a jogszabályok által támasztott követelményeknek. Az átmeneti időszakra Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasította a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-t, hogy a települési szilárd hulladékgyűjtési, a szelektív hulladékgyűjtési, a szippantott folyékony hulladékgyűjtési és a Gyepmesteri Telep üzemeltetési tevékenységeket év folyamán lássa el és a közszolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő költségeket a Gyomaszolg Kft. mutassa ki, amelyet évi költségvetéséből az önkormányzat támogatás mint a közszolgáltatások költségeit fedező kompenzáció formájában fedez évre becsült ráfordítások mértéke a következő volt: - Hulladékgyűjtés: 3.543,36 t / év mennyiség gyűjtése, amely 4.132,- Ft / lakás / év, azaz összesen ,- Ft + ÁFA = ,- Ft - Befogadási díj: 3.543,36 t / év mennyiség lerakása, amely 3.572,- Ft / lakás /év, azaz összesen ,- Ft + ÁFA = ,- Ft - Szelektív hulladék: 1.200,- Ft / ürítés + ÁFA, azaz összesen ,- Ft + ÁFA = ,- Ft Összesen: ,-Ft + ÁFA = ,- Ft 122

2 A Képviselő-testület továbbá kérte a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-t, hogy november 1.-ig a közszolgáltatási tevékenységekkel kapcsolatban felmerült tényleges költségekről tájékoztatást adjon, melynek függvényében a testület a tevékenységek további ellátását felülvizsgálja. Az előterjesztéshez csatoltuk a Gyomaszolg Ipari Park Kft. beszámolóját, melyben tájékoztatást ad a várható éves költségekről. Becslése szerint a kalkulált összeg fedezetet nyújt az éves tevékenységére, hiszen a várható éves költség ,-Ft évre az önkormányzat a Gyomaközszolg Kft.-vel köthet szerződést a feladat ellátására. Regionális Hulladékkezelő Mű üzemeltetése: A 9 társult település tulajdonát képező lerakó évben üzemeltetésre kiadásra került. A telep üzemeltetője a Remondis Hulladékgazdálkodási Kft. A cég az üzemeltetési jogot 10 éves időtartamra kapta meg, bérleti díjat fizet az önkormányzatoknak és évente az infláció mértékével emeli a befogadási díjait. A évi díjakat várhatóan ez év végén terjeszti az önkormányzatok elé. A tulajdonos települések november 22.-én tartanak Munkacsoport Ülést, melyen a Remondis Kft. képviselői beszámolnak az alábbi témakörökben: A Regionális Hulladékkezelő Mű eddigi üzemeltetésének tapasztalatai A beszállított hulladékmennyiségek ismertetése településenként A technikai feltételek megléte és további biztosítása A személyi feltételek megléte és további biztosítása A bérleti díjak alakulása Települési folyékony hulladék gyűjtése: A évben befejeződött szennyvíz beruházásoknak köszönhetően a település csatornahálózattal való lefedettsége 98 %-ra emelkedett. A rákötési arány meghaladja a 80 %-ot, tehát a csatornázottság megyei szinten igen jelentős. Ugyanakkor a lakossági folyékony hulladék szippantása és szállítása a beruházások következtében gazdaságtalanná vált. Önkormányzatunk évben új szippantó járművet vásárolt és a tevékenység végzésével a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-t bízta meg. A feladat fenntarthatósága érdekében a cég Gyomaendrődön kívül a környező kis településeken is végzi szippantási tevékenységét. A szippantási díjakat helyi rendelet szabályozza, melynek mértékét a Képviselő-testület hagyja jóvá. A tevékenységet évtől a fentebb ismertetett okok miatt a Gyomaközszolg Kft. fogja ellátni. Szelektív hulladék gyűjtése és hulladékudvar üzemeltetése: A tevékenységet évben szintén a Gyomaszolg Ipari Park Kft. látta el. Önkormányzatunk korábban komplett szelektív hulladékgyűjtési rendszert épített ki pályázati források segítségével. Beszerzésre került egy speciális hulladékgyűjtő jármű, 60 db szelektív hulladékgyűjtő konténer és megépítésre került egy hulladékgyűjtő udvar. A létesítményeket évtől a Gyomaközszolg Kft. fogja üzemeltetni. Gyepmesteri Telep üzemeltetése: Az állati hullák begyűjtését és ártalmatlanítását évben a Gyomaszolg Ipari Park Kft. látta el a Képviselő-testület által adott megbízás alapján. A tevékenység a cég kimutatása szerint veszteséges, mely évben a Kft.-nek ,- Ft+ÁFA veszteséget jelent. A veszteséget az önkormányzat a korábbiakban támogatás formájában a cég részére átadta. Javasoljuk, hogy a települési szilárd hulladékból származó megtakarítás ezen feladat finanszírozására legyen felhasználható. Véleményező bizottságok a beszámolót megtárgyalták, és elfogadását javasolják. Határozat javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft. által készített évben végzett települési hulladékgazdálkodási tevékenységekről és a tevékenységek végzéséhez kapott önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal Gyomaendrőd, november 22. Izsó Csaba s.k. bizottsági elnök Vass Ignác s.k. bizottsági elnök 123

3 124

4 125

5 126

6 127

7 128

8 129

9 130

10 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület november 30-i ülésére 22. Napirendi pont Tárgy: Beszámoló a közcélú, közhasznú foglalkoztatásról Készítette: Balázs Róbert ügyintéző Képviseli: Várfi András polgármester Tisztelt Képviselő-testület! A települési önkormányzat a nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében foglalkoztatást szervez. A foglalkoztatási kötelezettség közmunka, közhasznú munka vagy közcélú munka biztosításával teljesíthető. A Polgármesteri Hivatal jelentős szerepet vállal a tartósan munka nélkül lévők foglalkoztatásában, melyben segítő partnere a Békés Megyei Munkaügyi Központ Kirendeltsége. A fent említett foglalkoztatási formák a regisztrált álláskeresők számára nyújtanak munkalehetőséget, két-három, egy fél évre, esetleg egy évre, attól függően, hogy a támogatott időszak hány hónapra nyújt lehetőséget. Az általunk szervezett munkákon a tartósan munka nélkül lévő, általában alacsony iskolai végzettséggel rendelkező 45 év felettiek, valamint a pályakezdő szintén alacsony iskolai végzettségű fiatalok vannak többségben. Tapasztalatunk szerint többen évek óta csak ezekben a foglalkoztatási formákban jutnak munkalehetőséghez. Mindhárom foglalkoztatási formának fontos tulajdonsága a foglalkoztatási helyzet feszültségeinek enyhítése. A közcélú foglalkoztatás az önkormányzatnál szociális segélyben részesülők illetve a Munkaügyi Központnál legalább egy éve együttműködő személyek foglalkoztatását jelenti. A rendszeres szociális segély folyósításának egyik feltétele legalább 30 napig a közcélú munkán való részvétel. Ennek jelentőségét növeli, hogy a munkavégzés időtartama alatt nem a szociális segélyben részesül a munkanélküli, hanem munkabérért dolgozik és növeli az esélyt egy tartósabb elhelyezkedéshez. A közcélú foglalkoztatás évben indult, az állam minden évben egy bizonyos keretet biztosít az önkormányzat részére. Ez egy főre, egy napra jelenleg 3.700,-Ft, ami 8 órás foglalkoztatás mellett a minimálbér kifizetését és szerszámok vásárlását teszi lehetővé a munkavégzéshez évben az összes felhasználható keret ,-Ft volt, melyből ,-Ft átcsoportosításra került a évi közmunkaprogramba saját forrásként. A fennmaradó ,-Ft felhasználható keretet augusztusáig felhasználtuk, majd pótigénylést nyújtottunk be, melynek eredményeként még ,-Ft pótkeretet kaptunk. Az önkormányzat tekintettel a szoros költségvetési helyzetre intézmények részére is biztosít közcélú munkásokat a közcélú foglalkoztatás keretében. Ez 2-3 esetleg 4 főt jelent intézményenként, ami a nyári takarítási, felújítási, karbantartási munkák elvégzésénél jelent nagy segítséget. Ebben az évben az alábbi intézményekhez rendeltünk ki közcélú munkásokat: - Százszorszép Óvodai Oktató Kht - Margaréta Óvodai Oktató Kht - Tulipános Kht - Szabó Istvánné Óvodai Oktató Kht - Szmola Kht - Csemetekert Óvodai Oktató Kht - Szivárvány Gyermekkert Kht - Városi Gondozási Központ - Liget Fürdő Kft - Tájház - Gyomai Római Katolikus Plébánia - Szent Imre Római Katolikus Plébánia - Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola A közcélú foglalkoztatás április 1. napjától október 31. napjáig tartott. Összesen 48 fő dolgozott, de szeptembertől a keretszűkítés miatt már csak 28 fő maradt október végéig. 131

11 A közhasznú foglalkoztatásra a Munkaügyi Központ és az önkormányzat szoros együttműködése során kerül sor. A foglalkoztatás finanszírozására a Munkaügyi Központ hatósági szerződést köt az önkormányzattal. Minden esetben külön megállapodás keretében meghatározásra kerül a foglalkoztatás időtartama, létszáma, a támogatás mértéke és a munka jellege. A foglalkoztatottak létszáma havonként átlagosan 30 fő, de ez természetesen egy-egy hónapban több vagy kevesebb a megkötött megállapodások szerint. A kifizetett munkabérre a minimálbér, a napi munkaidőre a 6 órás a jellemző. A támogatás mértéke viszonylag kiegyensúlyozott, átlagosan 70 % körül mozog. Ez évben az árvízvédelmi munkák idején 90 %-os volt a támogatás. A közhasznú munka támogatására a Munkaügyi Központ szeptemberéig mintegy ,-Ft összeget fizetett ki önkormányzatunknak. Az alábbi táblázat tartalmazza az időszakos közmunkákat: Időszak Létszám fő napi 6 órás (kézbesítők) (70%) fő napi 6 órás (kézbesítők) (70%) fő napi 6 órás (70%) fő napi 6 órás (70%) fő (maradt 1fő) napi 6 órás (70%) fő napi 6 órás (kézbesítők) (70%) fő napi 6 órás (70%) fő napi 6 órás (árvizes támogatás) (90%) fő napi 8 órás (árvizes támogatás) (90%) fő napi 6 órás (70%) fő napi 6 órás (70%) fő napi 6 órás (70%) fő napi 6 órás (70%) fő napi 6 órás (70%) fő napi 8 órás (90%) A közmunkaprogramok pályázat útján elnyerhető foglalkoztatási formák, általában nagyobb létszámú foglalkoztatásokra adnak lehetőséget. A kormány 100 lépés programjának részeként a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, valamint az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium által meghirdetett évi közmunkaprogram pályázatát elnyerte Gyomaendrőd Város Önkormányzata. A foglalkoztatás december 1. napjától május 31. napjáig tartott december 1. napjától 15 fő, március 1. napjától további 66 fő állt munkába. Elvégzett munkák köre: - Önkormányzat tulajdonában lévő kül- és belterületi csapadékvíz és belvízelvezető csatornahálózat helyreállítása, karbantartása - A település belterületi útjainak fenntartása, az utak környezetének karbantartása - Parkfenntartás A pályázati kiírásnak megfelelően a vállalt létszám legalább 5 %-ának, legalább 3 hónapig tartó továbbfoglalkoztatását biztosítottuk. 132

12 Mindhárom foglalkoztatási formának nagy jelentősége, hogy megvalósulnak olyan folyamatosan ellátandó feladatok, mint a belterületen lévő, az önkormányzat kezelésében lévő közterületek rendbetétele, járdafelújítások, padkázás, játszóterek, virágoskertek, parkok, ligetek, temetők gondozása, vízelvezető csatornák befogadóinak illetve átereszeinek ellenőrzése és karbantartása, túraútvonal évenkénti megújítása, télen nádvágás, hóeltakarítás. Időszakosan jelentkező feladatok - pl.: ár- és belvízhelyzet, parlagfű szezon, illetve rendezvények előkészítése - során is nagy segítséget jelentenek a közmunkások. HATÁROZATI JAVASLAT Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a közhasznú, közcélú foglalkoztatásról szóló beszámolót. Határidő: azonnal Gyomaendrőd, november 22. Várfi András s.k. polgármester 133

13 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület november 30-i ülésére 23. Napirendi pont Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményezi: Mellékletek: Közterület-felügyelői beszámoló Kiss Lajos közterület-felügyelő Dr. Csorba Csaba jegyző Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság A közterület felügyelői tevékenységről szóló számadatok Tisztelt Képviselő-testület! Munkámat az évi LXIII közterület-felügyelői törvény előírásai, az 1999 évi LXIX szabálysértési törvény, kormány, miniszteri rendeletek, valamint a Képviselő-testületi határozat és a munkaköri leírás alapján végzem. Munkámat közvetlenül a Városüzemeltetési Osztály vezetője irányítja. Munkámat napi 8 órában végzem, de ha szükséges, este, éjszaka is járőrözök. Munkakör: a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, illetve szankcionálása. Közreműködik: a közterület, az épített és a természeti környezetvédelmében, önkormányzati vagyon védelmében, közrend, közbiztonság védelmében, állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában. Munkámat 1996 évtől egyedül látom el. Köztisztviselői jogviszonyban állok. A feladatok elvégzését egyenruhában, jelvény és igazolvány felmutatásával végzem. Együttműködök a rendőrséggel, folyamatos a kapcsolat a Vám és Pénzügyőrséggel, az ÁNTSZ -el, a polgári védelemmel, Polgárőrséggel és nem utolsó sorban a mezőőrökkel. Az eljárás során hang és képfelvételt készítek, amit az ügy lezárása után meg kell semmisíteni. Feladatkörök: A feljelentés, illetve egyéb jogszerű intézkedés céljából az érintett személyazonosságának megállapítása érdekében igazoltathatok. Az a személy, aki a személyazonosságát nem igazolja előállítható a legközelebbi rendőri szervhez. Amennyiben megtagadja, a rendőrség megérkezéséig feltartóztathatom. A szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt az elkövetés helye szerint illetékes szabálysértési hatósághoz előállíthatom. A cselekménytől függően figyelmeztethetek (szóban, írásban) helyszíni bírságot szabhatok ki, illetve szabálysértési feljelentést kezdeményezhetek tilosban parkoló járművek, parkrongáló járművek, behajtani, várakozni tilos táblával védett utakra behajtó járművek vezetőivel szemben. Vásárokon, piacokon rendszeres ellenőrzést tartok. Az ellenőrzés kiterjed: új árusok engedélyének ellenőrzése, árusítás és higiéniai hiányosságok ellenőrzése. Erről a megfelelő szakhatóságokat értesítem. Amennyiben kóbor ebekről érkezik bejelentés a kóbor ebeket begyűjtő mezőőröket értesítem. Új lakások, illetve lakás felújításoknál ellenőrzöm a közterületen elhelyezett építési anyagra van-e közterület használati engedély. Ha nincs, felszólítom engedély váltására, illetve a szabálytalan tárolás megszüntetésére. Az építéshatóság felé jelzem, ha életveszélyes lakóházat találok. Szezonális, de jelentős munkával jár a közterület kaszálásának, illetve a járdák síkosság mentesítésének, hó eltakarításának ellenőrzése. A lakosság többsége eleget tesz az irányú kötelezettségének. Gond a lakatlan elhagyott házakkal van, sok idő telik az örökösök megtalálásával. Sok a külföldön élő, vidéki, magatehetetlen örökös, tulajdonos, Több esetben a közmunkások végzik el a munkát. A viszonylag alacsony törzsű gyümölcsfák ágai behajlanak és zavarják a gyalogos közlekedést. Ilyen esetben fel lett szólítva a tulajdonos a fa gallyazására. Igen elterjedt a fák törzsére kirakott hirdetés. Ezeket összeírtam és a tulajdonosokat értesítettem, hogy távolítsák el a hirdetéseket, illetve szabálysértési eljárást kezdeményeztem. Településünkön az utóbbi években szinte minden út szilárd burkolatú lett. Az utak védelmében súlykorlátozó táblák lettek kitéve, amit sok gépjárművezető nem vesz figyelembe. A tetten ért gépjárművezetők fel lettek jelentve. Az új kommunális hulladéklerakó magas áraira hivatkozva a település különböző helyein szemetet, törmeléket raknak le. Ilyen esetben a szemetet átvizsgálom, és ha elkövetőre utaló nyomot találok, akkor feljelentést teszek az elkövető ellen. Az elkövetővel való konfliktus érdekében a tanúskodástól az emberek tartózkodnak. Ez évben a mezőőrök bevonásával a település gyalogjárdáinak állapotát mértük fel. 134

14 A feladat végrehajtás eszköze: A legbékésebb és leghatékonyabb a szóbeli figyelmeztetés. Ekkor pénzbírság nincs kivetve, csak kilátásba helyezve. Az esetek 90 %-ban hatásos. A helyszíni bírság kivetése több bonyodalmat okoz. Az elkövető mindenáron meg akarja úszni a büntetést, ezért könyörög, majd fenyegetőzik és közli, hogy úgy sem fogja kifizetni. A helyszíni bírság csekket nem írja alá, nem ismeri el a szabálytalanságot. Ilyenkor, ha gépjárművel követik el a szabálytalanságot a rendszám alapján be tudom azonosítani az elkövetőt. Az esetek többségében a bírságot nem fizetik be. A behajtás hosszadalmas, költséges. Amennyiben még egy közterület-felügyelő működne a területen ez a munka sokkal hatékonyabb és eredményesebb lenne. Jogszerű intézkedéssel szembeni ellenállás megtörése érdekében testi erőt, könnygázszóró palackot alkalmazhatok. Amennyiben valamely kényszerítő intézkedés történik, azt a jegyző útján a rendőrségnek jelenteni kell a kivizsgálás érdekében. Munkamódszerem: Az utcák ellenőrzése során szabálytalanság esetén értesítem a lakót, hogy a szabálytalanságot követett el és tájékoztatom határidő meghatározásával, hogy szüntesse azt meg. Az utóbbi időben ezt tértivevényes levéllel kell küldeni, mert ha szórólapos figyelmeztetést dobok be a postaládába azt sokan letagadják. A személyes megbeszélés az ügyféllel nehézkes, mivel napközben a kapuk be vannak zárva, vagy nincsenek odahaza, vagy nem engednek be. Havonta két három alkalommal esti, éjszakai ellenőrzést tartok. Célja: mezőgazdasági gépek, tartozékainak, tehergépkocsik közterületen való tárolása, közvilágítás ellenőrzése. A szabálytalanságról fotót készítek, és feljelentést teszek. Egyéb feladatok: A munkám mellett ár- és belvíz esetén a szervező, mozgósító, nyilvántartó munkában jelentős feladatot látok el. Elkészítem a polgárvédelem munkatársával a település belvízvédelmi tervét. Szükség esetén forgalomirányító feladatokat is ellátok. Sikerült egy illegális vadkender tenyészetet is felfedezni,melyről értesítettem a rendőrséget. Terveim a jövőben: A helyszíni bírság és feljelentés növelése. Javaslom, hogy kerüljön be a helyi rendeletbe, hogy a kiemelt szegély melletti zöldterületen a parkolás tilos legyen. Hatékonyabb fellépés a fákon lévő hirdetések megszüntetésére, a gyalogjárdákra hajló ágak legallyazására. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a munka jelentős hatékonysága és eredményessége érdekében még egy fő közterület-felügyelőt állítsanak munkába. Kiss Lajos Közterület felügyelő A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a beszámolót megvitatta, és elfogadását javasolja. Gyomaendrőd, november 22. Izsó Csaba s.k. bizottsági elnök 135

15 Kimutatás a közterület-felügyelő január 1. október 30. közötti Helyszíni bírság, valamint feljelentések számáról Írásos Helyszíni birság figyelmez száma Összege száma tetés (Ft) Szabálysértés neve Feljelentés Összege (Ft) Köztisztasági szab Veszélyeztetés kutyával Közterület engedély 70 nélküli használata Útügyi szabálysért Parkrongálás Szabálytalan parkolás Figyelmez tetés Szabálytalan hirdetés Csapadék lefolyó árok Tisztántartásának Elmulasztása Higiéniai hiányosság Összesen:

16 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület november 30.-i ülésére 24. Napirendi pont Tárgy: Mezőőri beszámoló Készítette: Bóczér Tibor ügyintéző Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező bizottságok: Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Az évi CLIX tv megadta a lehetőséget arra, hogy az önkormányzat megalakítsa a mezei őrszolgálatot a külterületi mezőgazdasági művelés alatt álló földrészletek ellenőrzésére. A rendszerváltás óta fokozatosan, csaknem teljesen átalakult a birtokrendszer, a nagy egybefüggő termelőszövetkezeti ill. állami gazdasági mezőgazdasági művelést felváltotta több száz egyéni gazdálkodó, illetve Kft, BT. stb. gazdasági társaság Figyelemmel arra, hogy az önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó több mint 290 km 2 külterületi földön megszaporodtak a lopások, az Önkormányzat indokoltnak látta, élve a tv. adta lehetőséggel, hogy megalakítsa a mezei őrszolgálatot. Ennek érdekében már a tv. előkészítésének stádiumában a gazdálkodókat konzultációra hívta össze, melyen a gazdálkodók döntő többsége támogatta az önkormányzat elképzelését a mezei őrszolgálat létrehozásának vonatkozásában. A tv. végrehajtására kiadott 29/1998. (IV.30) FM sz. rendelet megjelenése után a Képviselő-testület a 30/1998. (IV.30.) FM-PM együttes rendelet figyelemvételével, mely a mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához nyújtandó évi állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről szól, megalkotta a 21/1998. (VIII.7.) KT sz. rendeletét. E rendelet célja az Önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó külterületi termőföldek őrzésével kapcsolatos feladatok ellátásával járó arányos teherviselés és a külterületek közbiztonságának javítása érdekében a mezei őrszolgálat Gyomaendrőd közigazgatási területén történő kialakításával és működéssel kapcsolatos költségek viselésének szabályozása. Az önkormányzat 1998-ban pályázatot írt ki a mezőőri állások betöltésére, a jelentkezőkból szakmai bizottság választotta ki azt az öt főt, akivel az állások betöltésre kerültek. A Gyomaendrőd Város Önkormányzata által fenntartott mezei őrszolgálat szeptember 1-én megalakult. Az előterjesztés melléklete tartalmazza az önkormányzat irányítása alá tartozó 5 mezőőri szolgálati területet, valamint az alábbiakban tartalmazza Gyomaendrőd Város Önkormányzatának alkalmazásában álló 5 mezőőr beszámolóját a év. Első 9 hónapjában történtekről. I. sz. mezőőri terület: Vincze Ernő mezőőr Jelentésemet az I. -es mezőőri területről teszem. Tavaszi munkálatok első része a hullámtéri fakivágások ellenőrzése volt Pelyva kollegával. A csapadékos időjárás miatt február március hónapokat a belvízi munkálatokkal töltöttem el. Lakóházaktól szivattyúzással való vízeltávolítás volt a feladat. Április 17-től az árvízi feladatok elvégzése volt a munkám. Berendelő határozatok kihordása, ügyeleti feladat és egyéb segítség végrehajtása. Május hónaptól a területemen levő utak és tanyák ellenőrzése, de legfőbb képen az utak helyreállítása a tavaszi munkák megkezdésére. Az elárasztott belvizes területeken a vízügyi csatornák kitakarításának szorgalmazása, átvezetések, átfolyók kijavításán dolgozók ellenőrzése. A tavaszi másik nagy gondom volt a hörcsögök kipusztításának fő feladata, amit egy megbízható csárdaszállási hörcsögös csapattal megoldottam. Másik nagy kihívás volt részemről a parlagfű, aranka irtásának megoldása. Tizenkettő esetben tettem írásos felszólítást a földtulajdonosok felé, akik maradéktalanul meg is tették az ártalmatlanítást. 137

17 Egy esetben kellett a növényegészségügyi és talajvédelmi felügyeletet által tett aranka megsemmisítéséről intézkedést tenni a Keselyős Kft területén, amit Ipacs József gépeivel meg is tett. Illetéktelen szemétlerakás ügyében két esetben tettem feljelentést, melynek ügyei folyamatban vannak. Két esetben tettem rendőrségi feljelentést engedély nélküli fakivágás ügyében. Az elkövető ellene az eljárás még folyamatban van. Lakossági bejelentésre tett intézkedésem 5 esetben volt, amit a helyszínen szóban el tudtunk rendezni. A földtulajdonosokkal egy - két kivételével mondhatom úgy is, hogy nagyon jó a kapcsolatom. Ezért is mondom ezt, mert ha rossz az út és megkérem, hogy simítsa el, ezt az első szóra meg is teszik. A betakarítási munkálatokon a terület nagyságától függetlenül igyekszem mindenhol megjelenni. Ezt a gazdák jó néven is veszik és örülnek neki. Pelyva kollegával több közös feladatot hajtunk végre mindkettőnk területén, ha a helyzet megkívánja, nem kevés sikerrel. Az elmondottakon kívül még feladat a belterületi fűkaszálás, csatornatisztítás, vegyszerezés, közvilágítás és hó eltakarítás ellenőrzése. Röviden ezeket kívántam leírni az eltelt időszakban elvégzett munkámról. II. sz. mezőőri terület: Szőke Lajos mezőőr A szolgálati terület megosztott. Sok a kert, üdülő, szántó, erdő és nádas. Szántóterületen található kultúrnövények is megoszlanak a vetésterületen, mert az időjárás eléggé befolyásolja. Ősszel kevés őszi vetésű növényt vetettek, így a területen kevés volt a búza, repce, őszi árpa. A tavaszi vetésű növények vetési ideje a belvíz miatt nagyon elhúzódott. Nagy területen volt napraforgó, kevesebb kukorica, tavaszi árpa és szója, valamint borsó. Csapadékos időjárás miatt sok növényvédőszert kellett felhasználni. Egyre több a területemen a nagyobb területen gazdálkodó mezőgazdasági vállalkozó. A tavaszi belvíz miatt nagyon sok út járhatatlan volt, de ahogy száradtak, úgy nagy általánosságban a vállalkozók tárcsázták, simítózták, gréderezték az utakat. A betakarításra jól járhatónak lehet ítélni az utak állapotát. A belvizes területeken nagyon sok levezető csatornát kitisztítottak, valamint mélyítettek. A nyári betakarítás szinte zökkenőmentes volt, és ez idáig az őszi is. Jelen pillanatban a napraforgó betakarítás utómunkái folynak, és a kukoricaaratás is elkezdődött. A betakarított területeken talaj előkészítést végeznek, ahová már az őszi káposztarepcét elvetették, és folyamatosan vetik az őszi búzát és árpát. A parlagon lévő terület nagyon elenyésző, mert aki nem műveli a területét, attól megvonják a földalapú támogatást. A parlagfű nagyon elszaporodott, főleg az utak két szélén, ezért is módosította a T. Képviselő-testület a közterületek rendjéről szóló rendeltet. A kerti növények eltulajdonítása is csökkenő tendenciát mutat. A szabálysértés is kevesebb, de előfordul. Ilyen pl. az illegális építési törmelék, illetve szemétlerakás. Ezeket, ha tetten érem vagy valami írásos bizonyítékot találok, akkor szabálysértési feljelentést teszek ellenük. Legutóbb a torzsás külsőn szétosztott víkendtelkek három tulajdonosa ellen kell szabálysértési eljárást kezdeményezni gátfelbontás végett. A nem művelt kertek tulajdonosaik ellen a földhivatal jár el úgy, hogy leadom a műveletlen terület helyrajzi számát. Mezőőrök ezeken kívül belterületi munkát is végeznek. Télen a járdák síkosság mentesítését ellenőrizzük, tavasztól őszig a fűnyírások ellenőrzése a feladatunk. Közvilágítás ellenőrzést egész évben végzünk, osztályvezetői utasítás alapján. Ezen kívül a tavasz végén megbízást kaptunk a kóbor ebek befogására. A mai napig 55 db ebet fogtunk be Braun György mezőőr kollégával. A földtulajdonosokkal jó kapcsolatban vagyok. A problémákat megbeszéljük, ha akadnak. A belterületen is aránylag jó az együttműködés a lakosokkal. III. sz. mezőőri terület: Braun György mezőőr A területen a tavaszi magas belvízszint és az átadásnál több csapadék jelentősen megnehezítette a gazdák munkáját. A mély fekvésű területek egész évben nem lehetett megművelni a földeket. Az őszi vetésekben jelentős belvízkár keletkezett, a gyomnövények elleni védekezésre többet kellett fordítani az átlagosnál. A veszélyes növényi károsítók túlzott mértékben nem szaporodtak el. A parlagfű irtása időben megtörtént. Engedély nélküli művelési ágváltozás nem történt, művelésből kivett terület nincs. Jelentősebb vadkár nem fordult elő. A vadriasztást a Kőrösmenti VT folyamatosan végezte. 138

18 A földutakat a gazdálkodók a lehetőségekhez képest folyamatosan javítják, jelenlegi állapotuk jónak mondható. A 19/2004 (VI.29.) KT rendelet módosításával a tulajdonosok kötelezve lettek az utak üzemben tartására. A napraforgó betakarítása a végéhez közeledik. A kukorica víztartalma magas, ezért a betakarítása késik. Az őszi vetések jó ütemben haladnak. Az idei terméseredmények gyengének mondhatók. A gyepek, lelegelők és lucernaföldek állapota jó. Az állattartó telepek az idei évben technológiai és környezetvédelmi problémát nem okoztak. Az előző évhez viszonyítva lényegesen kisebb az állatállomány. Engedély nélküli legeltetésből, taposásból eredő jelentős kár nem fordult elő. A belvízcsatornák karbantartását a vízgazdálkodási társulat folyamatosan végzi kézi és gépi erővel. Az erdőkben a tavalyi évekhez hasonlóan a gyapjaspille és az aranyfarkú lepke hernyója okozott kárt, amelyről az erdőfelügyelőt értesítettem. A mezővédő fasorok állapota a belvíz miatt tovább romlott. Megállapítható az időjárás gondot okozott minden vonatkozásban. A mezőőri szolgálat megbízást kapott a kóbor ebek befogására. A megvásárolt kábító fegyver segítségével a mai napig 55 kóbor ebet fogtunk be és szállítottunk ki a gyepmesteri telepen kiépített kutyamenhelyre. A belterületre kiadott feladatoknál a közvilágítás ellenőrzés, járdafelmérés, hó és fűletakarítás ellenőrzését határidőre végeztük. Összességében elmondható hogy a külterület az évszaknak megfelelő általános állapotban van. IV. szolgálati terület: Kokauszki János mezőőr A 4. sz. szolgálati terület 5900 ha a területen december 1 óta dolgozom. A területen a sokévi átlagnál jóval több csapadék hullott, így a kukorica és a napraforgó vetése igen eltolódott, mely meg is látszik nagyon sok növényen. A nagy mennyiségű csapadék végett a növényvédelmi védekezés sokkal többe került. A nagy mennyiségű csapadék végett a földeket elöntötte a víz a csapadék elvezető árkok sok helyen nem működtek. Voltak olyan gazdák, akik gépet fogadtak kitakarítani a csatornát. Művelési ág megváltoztatása engedély nélkül nem történt, művelésből kivett terület nincs. Ez évben komolyabb vadkár nem fordult elő. Vadriasztást a veszélyezett területen a vadászati jog képviselője elvégeztette. A vegyszeres gyomírás során fegyelemsértés nem történt, jelentősebb vegyszer elsodródás nem volt. Építési hatósági ügyek a területen nem fordultak elő. A földutak állapota nyár elején nagyon rossz állapotúak voltak, de ezek rendbetétele megtörtént. A terméseredmények a tavalyinál jóval gyengébbek. A napraforgó, amit időben elvetettek jónak mondható. A késői vetésűeknél van olyan tábla, hogy a learatáson el kell gondolkodni, hogy megéri egyáltalán a költséget. A kukorica kései vetése végett késik a betakarítás, időpontja eltolódik. A lucernaföldek a partosabb helyeken megmaradtak, a laposabb részeken kivitte a víz. Az állattartó telepek közül pillanatnyilag három nem működik. A meglévő mezővédő fasorok elöregedtek, pótlásuk nem történt meg, állapotuk kritikus. Összességében megállapítható, hogy a csapadékos időjárás gondot okozott minden vonatkozásban a szolgálati területen. A területen a téli időszakban akadnak engedély nélküli fakivágások, és sajnos falopások is. A rendőrség felé az intézkedés megtörtént. A belterületen is folyik munka a mezőőr részéről. Évente több alkalommal közvilágítás ellenőrzése hajnalban vagy késő esete. Nagyobb esők idején a csapadékelvezető árkoknál vagy az átereszeknél nincs eldugulás. Az árvíz esetén feladatunk az emberek értesítése. Feladatunk továbbá télen az utcák ellenőrzése a hó eltakarítás végett. Szükség esetén megtesszük az intézkedéseket. V. sz. szolgálati terület: Pelyva Zoltán mezőőr évben az V szolgálati területen az előző évekhez képest az utak állapota javult, megfelelő. Jelentős útkarbantartást végzett Gellai István és társa Giricz Máté, Izsó Sándor, Püski Sándor gazdálkodók. Az önkormányzat tulajdonában lévő csatorna Vitéz dűlő közút melletti szakaszon jelentős felújítást és karbantartást végzett Gellai István vállalkozó, minek eredménye képen a belvíz elvezetése, és az út járhatatlansága biztosítottá vált. Nagylapos belterületéről a belvíz elvezetés a hrsz-ú csatorna önkormányzati tulajdonú szakaszán, annak karbantartása félig készült el., így csapadékos időjárás esetén Nagylapos belterületéről a belvíz elvezetés nem megoldott. 139

19 Külterületi részen a 02749/2 hrsz csatorna zsilip rendrendszere jelenleg is szétrombolt állapotban van. Többszöri felszólításra sem állította helyre a Békés Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat. A helyszínen fényképfelvétel készült a 2005-ös állapotról, és jelenleg is szétrombolt állapotban van. Az V ös szolgálati területen Bogárzó, Susányhát, Kecsegés, Simai zug területrészeken ugrásszerűen megnövekedett az illegális szemétlerakás, csatornába és utak szélén. Az adott területrészen (Bogárzó, Susányhát, Simai zug) az üdülőknek nem megoldott a használt kommunális hulladék elhelyezése, így az összegyűjtött szemetet eldobálják. Az ellenőrzések során fent nevezett területrészen gyakran kell rendőrség segítségét kérni, mivel a szemetelők tettenéréskor agresszív magatartást tanúsítanak, rátámadnak az intézkedő mezőőrre. Az V-ös szolgálati területen zártkertekben a 2006-os évben csökkent a terménylopás. Az elhanyagolt gazos parcellák miatt kevesebb írásbeli felszólítást, intézkedést kellett foganatosítani. Elegendő volt a szóbeli felszólítás, figyelmeztetés. Járőrözések során falopási ügyen több esetben történt intézkedés az előző időszakhoz képest, ennek ellenőrzése Vincze kollégával váltott megfigyelési formában történt, történik az V-ös szolgálati területen. A földmérő jelek karbantartást igényelnek, állapotuk rossz. Szolgálati területemen az őszi betakarítás folyamatos, valamint az őszi vetések és a talajelőkészítések folyamatban vannak. Kirívó kukoricalopás nem történt. Lakossági bejelentésre, és a Rendőrség kérésére a 2006-os évben lakott területen több esetben kellett támadó kutyák, esetenként harci kutyát ártalmatlanítani. A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a beszámolókat megvitatta, és elfogadását javasolja. Gyomaendrőd, november 22. Izsó Csaba s.k. Biz. elnök 140

20 141

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E. az Újpesti Közterület-felügyeletről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E. az Újpesti Közterület-felügyeletről Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az Újpesti Közterület-felügyeletről (T E R V E Z E T) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Részletesebben

A NEMZETI FÖLDALAP VÁLTOZÁSAI

A NEMZETI FÖLDALAP VÁLTOZÁSAI A NEMZETI FÖLDALAP VÁLTOZÁSAI Fiatal Gazda Konferencia Budapest, 2011.02.25. Dr. Sebestyén Róbert NFA NEMZETI FÖLADALAPLKEZELŐ SZERVEZET (NFA) A Nemzeti Földalap (visszatekintés) A Nemzeti Földalapkezelő

Részletesebben

11. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

11. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Állami földek hasznosításba adása közfoglalkoztatási célra

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: várpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Beszámoló A közfoglalkoztatás tapasztalatairól Tisztelt Képviselő-testület! A közfoglalkoztatás

Részletesebben

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: VG Kft ügyvezetője

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: VG Kft ügyvezetője ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére Az előterjesztést készítette: Előterjesztő: Ferencz Péter VG Kft ügyvezetője dr.kelemen Márk polgármester Véleményezésre

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások-

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- 2009. április 23. (Szombathely) dr. Horváthné Nagy Orsolya osztályvezető Környezetvédelmi

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 14/726-2 /2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére

6. NAPIREND Ügyiratszám: 14/726-2 /2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére 6. NAPIREND Ügyiratszám: 14/726-2 /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A települési szilárd hulladékbegyűjtés

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő - testület 2007. február 22.-i ülésére. Juhászné Varga Éva bérlakás megvásárlására irányuló kérelme

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő - testület 2007. február 22.-i ülésére. Juhászné Varga Éva bérlakás megvásárlására irányuló kérelme E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő - testület 2007. február 22.-i ülésére 32. Napirendi pont Tárgy: Juhászné Varga Éva bérlakás megvásárlására irányuló kérelme Készítette: Csényi István ügyintéző Képviseli:

Részletesebben

A magánszemélyek kommunális adójáról

A magánszemélyek kommunális adójáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 10/1999. (X.22.). sz. valamint 19/2004. (XII. 14.) számú kt. rendeletekkel módosított 11/1998. (XII.11.) számú rendelete A magánszemélyek

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL 8164. Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Tel./fax: 88/ 483-181 e-mail: bfkpolghiv@vnet.hu

POLGÁRMESTERI HIVATAL 8164. Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Tel./fax: 88/ 483-181 e-mail: bfkpolghiv@vnet.hu a Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március hó 29. napján megtartott ülésének könyvéből: 13/2012.(III. 29.) önkormányzati határozat Balatonfőkajár Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

J a v a s l a t az Önkormányzat tulajdonában álló, haszonbérlet útján hasznosított földterületek bérleti díjának megállapítására

J a v a s l a t az Önkormányzat tulajdonában álló, haszonbérlet útján hasznosított földterületek bérleti díjának megállapítására J a v a s l a t az Önkormányzat tulajdonában álló, haszonbérlet útján hasznosított földterületek bérleti díjának megállapítására Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke Előkészítő: PH. Településfejl.

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. szeptember 2-i ülésére

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. szeptember 2-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. szeptember 2-i ülésére

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. február 20-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

Ercsi Nagyközség képviselőtestületének. 25/2000.(IV.25.) Kt. számú. r e n d e l e t e

Ercsi Nagyközség képviselőtestületének. 25/2000.(IV.25.) Kt. számú. r e n d e l e t e Ercsi Nagyközség képviselőtestületének 25/2000.(IV.25.) Kt. számú r e n d e l e t e a többször módosított 13/1999.(V.26.) Kt. számú, a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év november 29.-i ülésére Tárgy: Eb rendészeti telep kialakítása Zircen Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Ellenőrzési jelentés

Ellenőrzési jelentés Ellenőrzési jelentés Az ellenőrzést végző szervezet: Csillagköz Bt. Az ellenőrzés feladatai: 1./ Településüzemeltetés létszám és bérgazdálkodásának vizsgálata. Közhasznú és közcélú foglalkoztatás pénzeszköz

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (Az 1/2005. (II.25.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 15-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hulladékgyűjtéssel és hulladékudvar

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelemről

ELŐTERJESZTÉS. Állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelemről napirend ELŐTERJESZTÉS Állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelemről Az állami vagyonról szóló 2007. CVI. törvény 36. (2) c) pontja megteremtette a lehetőséget

Részletesebben

A szervezet elnevezése, székhelye

A szervezet elnevezése, székhelye Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010. (XI. 25.)Kt. sz. rendelete a közterület-felügyelet működéséről és működésének egyes kérdéseiről 1 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 158. 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. november 27-i ülésére Tárgy: Pápa

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása Az előterjesztés száma: 151/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án, 18-órakor megtartandó ülésére A Piactér üzemeltetésének

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete a települési köztisztaságról és a helyi környezetvédelemről

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS AMOENITAS Biatorbágyi

Részletesebben

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására Ózd, 2015. május 28. Előterjesztő: Város- és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény Intézményvezetője Előkészítő:

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

2015. ÉVI STARTMUNKAPROGRAM PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő testület 2015. január 23 i ülésére

2015. ÉVI STARTMUNKAPROGRAM PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő testület 2015. január 23 i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum ALAPÍTÓ OKIRAT Preambulum Törökbálint Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban Áht.) 8. (1) bekezdése b) pontja és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VI.18.) önkormányzati rendelete (A10) a közterület-felügyeletről

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VI.18.) önkormányzati rendelete (A10) a közterület-felügyeletről Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VI.18.) önkormányzati rendelete (A10) a közterület-felügyeletről Balkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év november 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Eplény község közép- és hosszú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Állami tulajdonban lévő ingatlan megszerzésre irányuló szándéknyilatkozat Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Barna Barbara osztályvezető helyettes Műszaki osztály Sorszám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálásához

ELŐTERJESZTÉS közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálásához 7. Napirend Közterület használat engedély iránti kérelem 7. Napirend ELŐTERJESZTÉS közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálásához Tisztelt Képviselő-testület! Ármos Mihály egyéni vállalkozó

Részletesebben

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve. Január

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve. Január A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve Január 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi előzetes beszerzési terve 2.

Részletesebben

Javaslat a 2012. évi hulladékkezelési díj módosítására /rendelet alkotás/

Javaslat a 2012. évi hulladékkezelési díj módosítására /rendelet alkotás/ Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 3060 Pásztó, Kölcsey út 35. Telephely: 3060 pásztó, Kossuth út 116. Tel./fax: 32 460 189 E-mail: vargazd@invitel.hu Szám: 1-52/2012. A döntéstervezetek

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE 1.napirendi pont Tárgy: 2014. évi zárszámadás elfogadása Előterjesztés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. ( I.11.) Kormányrendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. október 1-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. október 1-i ülésére Tárgy: Közterület felügyelet létrehozása Sorszám: IV/4 Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi Bizottság: és Szociális Bizottság, Pénzügyi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselő-testületnek - a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1/h. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Titán Sport

Részletesebben

Kerekegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/1997. (VI. 10.) ÖR sz. rendelete

Kerekegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/1997. (VI. 10.) ÖR sz. rendelete 1 Kerekegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/1997. (VI. 10.) ÖR sz. rendelete Kerekegyháza Nagyközségi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról Módosítva: 2 Kerekegyháza Nagyközségi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére 1940-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2013. évi üzleti terve

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: műszaki irodavezető

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: műszaki irodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére Tárgy: Külterületi hulladékgyűjtő áthelyezése Az előterjesztést készítette: Strobl Alajos műszaki irodavezető

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. december 14-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. december 14-i rendes ülésére Új napirendi pont 31. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 14-i rendes ülésére Tárgy: Hulladékgazdálkodási tárgyú döntések

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen!

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2013. augusztus 28. napján tartandó Kt. ülésre Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási referens Tárgy: Egyes állami ingatlanok

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása. Hesz Henriette több pontból álló kérelmet nyújtott be a Képviselő-testület felé:

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása. Hesz Henriette több pontból álló kérelmet nyújtott be a Képviselő-testület felé: RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

I. FEJEZET. 1. A mezei őrszolgálat

I. FEJEZET. 1. A mezei őrszolgálat SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 14/1999. /IV.22./ számú r e n d e l e t e a MEZEI ŐRSZOLGÁLATRÓL ===================================== Szigetszentmiklós Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

J a v a s l a t a HEROSZ Ózdi Szervezete területigényének elbírálására Ó z d, 2011. október 20.

J a v a s l a t a HEROSZ Ózdi Szervezete területigényének elbírálására Ó z d, 2011. október 20. J a v a s l a t a HEROSZ Ózdi Szervezete területigényének elbírálására Ó z d, 2011. október 20. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítette: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Előzmények

Részletesebben

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 13. számú napirendi pont Tárgy: Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv Előterjesztő és

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére Tárgy: Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet-tervezet Előadó: Németh

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

2012. szeptember 24. ülés

2012. szeptember 24. ülés 2012. szeptember 24. ülés 94/2012. (IX. 24.) sz. Kt. határozat Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Dunaharaszti Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló I. féléves

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

Előterjesztés. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 3-i üléséhez

Előterjesztés. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 3-i üléséhez Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 3-i üléséhez 1. Tápiószele Város Önkormányzat Polgármestere napirendi pont Készült: Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I.

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I. Zalalövő Város Önkormányzatának 17/2003./XII.04./sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestülete a többször módosított 1990.

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 49.., valamint a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály. Ózd, 2013. október 1.

PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály. Ózd, 2013. október 1. J a v a s l a t a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodássak kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról.

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2002./XII.13/ SZÁMÚ RENDELETE a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. Egységes szerkezetben a 16/2004(XII.17,

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár Fiatal gazdák az állami földbérleti rendszerben Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár A magyar mezőgazdaság számára a legfontosabb piac a helyi és a hazai piac. Olyan fejlesztések és beruházások

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ 21- /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI AUTÓBUSZ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ TULAJDONOSI DÖNTÉSEK MEGHOZATALA

KÖZÖSSÉGI AUTÓBUSZ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ TULAJDONOSI DÖNTÉSEK MEGHOZATALA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

A közterület-felügyelet jogállása

A közterület-felügyelet jogállása SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2007. /III.21./ sz. r e n d e l e t e A KÖZTERÜLET-FELÜGYELETRŐL =========================================== Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester Baglad Község Önkormányzata képviselő-testületének 20/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Baglad Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben