EGYEKI HÍRMONDÓ IDŐSZAKI november LAP. Dorogmai út. A tartalomból:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYEKI HÍRMONDÓ IDŐSZAKI. 2012. november LAP. Dorogmai út. A tartalomból:"

Átírás

1 ... EGYEKI HÍRMONDÓ 9.. évfolyam 11.. szám november IDŐSZAKI LAP 3 Dorogmai út Képviselő-testületünk egyhangúlag döntött arról, hogy a dorogmai útban bekövetkezett károkozás és vis maior pályázatunk többszöri elutasítása miatt kártérítési pert indítunk. A per várható időtartama kb. 2 év. Testületünk nem kíván még két éven keresztül a békés megegyezéssel történő megoldás keresése közben tétlenül várni márciusában dönteni szeretnénk a dorogmai út balesetveszély mentesítéséről. A év finanszírozási bizonytalanságai miatt az út javítása érdekében gyűjtésbe kezdtem november 15-én szervezett zártkörű jótékonysági bálon közel ,- Ft-ot sikerült összekalapoznom. A szép kerek szám hiányzó részének átutalására az este folyamán többen ígéretet tettek, tehát az összeg biztosan meg lesz. Külön megköszönöm a Remondis Kft ,- Ft-os adományát! Most arra kérem a lakosság azon részét, akik tudnak azonosulni a céllal és szeretnék, hogy a Tiszához, a környéken lévő földekhez balesetveszély vállalása nélkül eljuthassanak, képességük szerint adakozzanak az Egyek Fejlesztéséért Közalapítványhoz történő átutalással, melyről az alapítvány kérésre igazolást ad (a közlemény rovatban kérem tüntessék fel a Dorogmai út megjelölést): Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány paraméterei: Számlaszám: Adószám: Cím: 4069 EGYEK, Fő u. 3 Kérésem azokhoz is szól, akik látszólag csak a szájukkal szeretnék fejleszteni a falut! Dr. Miluczky Attila Polgármester A tartalomból: old. Mezőőrség hírei old. Testületi ülés összefoglalója old. Szennyvízberuházásról old. Mozgáskorlátozott kedvezmény old. Agrárkamarai regisztráció old. Őszi rossz szokásaink old. Kutyák chippelése old. Az én mesém old. Helyesíró verseny old. Könyvtár hírei old. Idősek hónapja old. Ünnepi koncert old. Ruha és játékgyűjtés old. Egyházi rovat old. Köszönetnyilvánítás old december 13-i Testületi ülés napirendjei 1./ Polgármesteri jelentés 2./ Beszámoló Egyek Nagyközség munkaügyi helyzetéről Előadó: Bóta Barbara aljegyző Csiha József munkaügyi központ vezetője Véleményezi: Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi Közrend és Közbiztonsági bizottság 3./ Rendelet a költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 4./ Tájékoztató a romos ingatlanok rendbetétele ügyében Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző Bóta Barbara aljegyző Véleményezi: Pénzügyi bizottság Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 5./ Tájékoztató a benyújtott pályázatok állásáról és önkormányzati döntések végrehajtásáról, valamint a közterület használatával, közterület foglalással kapcsolatos intézkedésekről Előadó: Bóta Barbara aljegyző Csepreginé Kocsis Nóra jegyző Véleményezi: Pénzügyi bizottság Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 6./ évi munkaterv jóváhagyása 7./ Kérdések, interpellációk 8./ Egyebek 1./ Egyeki Hírmondó előfizetési díjának meghatározása

2 5000 Az októberi Hírmondóban még örömmel számoltam be adósságcsökkentő tendenciákról, takarékoskodásról és induló fejlesztésekről. Őszintén hittem, hogy helyes úton járunk. Apró lépésekkel csökkentjük az adósságot, fejlesszük a falut és végre elérkezünk majd abba a tartományba, ahol a rendelkezésünkre álló pénzből tényleg gazdálkodhatunk és végre kivághatjuk a rezet a munkahelyteremtés területén is. Mert ehhez kell csak igazán sok pénz, ezért erőltettem a takarékoskodást! Időközben értesülhettünk a sajtóból, hogy az 5000 fő alatti településeken az állam átvállalja szőröstőlbőröstől a teljes adósságállományt. Nálunk Egyeken, a pusztai Gigapoliszban várhatóan csak az adósság 70 %-át, mivel mi 5000 fő felett vagyunk, pontosan an. A lakosságszám alapján nem lenne szabad önkormányzatunkat hátrányos helyzetbe hozni. Mi Egyeken a környező településrészekkel együttműködve megpróbálunk minél hatékonyabban minél gazdaságosabban működni, ezért még évtizedekkel korábban arra döntöttünk, hogy mi egy közigazgatási egységként szerepelünk, élünk és működünk. Ha a Pécs környéki aprófalvas mintát követnénk ez a közigazgatási egység négy polgármesteri hivatalt és négy polgármestert jelentene: Egyek Nagyközség Önkormányzatának fő, Telekháza önkormányzatának 574 fő, Ohat önkormányzatának 104 fő és Félhalom önkormányzatának 189 fő lakosa lenne. Külön-külön mind a négyen megfelelnénk az fő alatti kritériumnak. A Minden gyermek lakjon jól Alapítvány támogatási rendszerét szintén csak az 5000 fő alatti településeken működtetik, de igaz ez az idei télre tervezett szociális tűzifa támogatási rendszerére is. Ezzel kapcsolatban több módon is kifejeztem tiltakozásom. Nagyon méltánytalannak érezném, ha a szomszédos 4600 lelket számláló települést beterítenék tűzifával, mi meg az 5000 fő feletti határ miatt nem kapnánk semmit, holott kereken 600-an kapják a lakásfenntartási támogatást, azaz 600 fő lenne arra jogosult. Takarékoskodunk, spórolunk mindenen, pl. a hivatali autóban 440 ezer km van, de vártunk még a cserével. Ahol meg ciklusokon át felelőtlenül szórták a pénzt, mint majom a lisztet, csőd közeli helyzetbe kerültek, ott jön állam bácsi és a mi adóforintjainkból átveszi az adósságot. Az ilyen helyeken, bizonyos értelemben a mi kárunkra milliárdos beruházások valósultak meg, nálunk meg csak a 24 %-os munkanélküliség fejlődött ki. Az érthetőség miatti túlzásba esve elmondhatjuk, nekünk legalább egy Airbus A320-as vagy Boeing 737-es flottát kellett volna vásárolni hitelből most a hitel nagy részét átvállalja a kormány. Nekünk meg lenne egy potya saját légitársaságunk. Az adósság részbeni átvállalásának őszintén örülök, a módszernek, az elvonásoknak és a bennünket sújtó hátrányos megkülönböztetésnek nem. A végső döntések még nem születtek meg, jeleztem a problémát, talán sikerül nagyjainknak bölcsebb döntést hozniuk, talán mégsem lesznek olyan mérvű elvonások, és talán mégis tudunk munkahelyteremtésre fordítani ban kiderül. Mezőőrség hírei Dr. Miluczky Attila Polgármester Az Egyeki Hírmondó korábbi számaiból már értesülhettek róla, hogy Egyek Nagyközség Önkormányzata augusztus elsejétől 2 fő mezőőrt foglalkoztat részmunkaidőben. Mind a településen, mind a külterületeken kiemelt jelentősége van a közbiztonság megteremtésének. A rendszeres járőrözésektől az Önkormányzat bűncselekmények visszaszorulását reméli, ezen cél eléréséhez elengedhetetlen a lakosság, a gazdák, a mezőőrök és a rendőrség összefogása. A mezőőrség újraindítása óta eddig elért eredmények: Bár még kevés idő telt el a mezőőrök kinevezése óta, azonban már mutatkoznak eredmények. Erre az időszakra esett a napraforgó és a kukorica érése, így több alkalommal sikerült megakadályozniuk a termények lopását. Többször szóbeli figyelmeztetéssel éltek, még időben hazaküldték a bűntettet elkövetni szándékozókat, azaz megelőzték a bűncselekmények elkövetését. Egy alkalommal lakossági bejelentés is érkezett az egyik mezőőrhöz, mely szerint illetéktelenek kukoricát és napraforgót tulajdonítottak el a Korcovágyon. A rendőrség közreműködésével a terményt lefoglalták és visszaszolgáltatták a tulajdonosnak, a szabálysértési eljárás a rendőrség részéről megindult az elkövetők ellen. Majdhogynem mindennapos dolog az ún. böngészés és a makkszedés. Szóbeli figyelmeztetés hatására az elkövetők eddig mindig felhagytak tevékenységükkel. Szeptemberben fél zsák makkot az egyik mezőőr kobzott el, október elején 6 zsák makkot pedig a rendőrség foglalt le, amely mezőőri közreműködéssel visszakerült az erdészet tulajdonába. Örvendetes hír a mezőőrök, a polgárőrség, az erdészek és a rendőrség összefogása. Közös járőrözések rendszeresen fordulnak elő, együttes erővel még hatékonyabb a termőföldek, a termények, a haszonállatok, eszközök és építmények védelme. Vaszilkó Zsolt 2. OLDAL

3 Összefoglaló Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri jelentésben beszámoltam a szennyvízpályázatunkkal kapcsolatban október 11-én tartott sajtó nyilvános rendezvényről. Ebben a pályázatban most a megvalósíthatósági tanulmány készül el, melynek része a most meglévő szennyvíztelep áthelyezése illetve a gerinchálózat bővítése. Sokat tanakodtunk azon, hogy a gerinchálózat milyen mértékben legyen bővítve. Azt kértem, hogy a tervek olyan szinten készüljenek el, hogy a település 100%-ban legyen lefedve, Telekháza és Félhalom is. Így az összköltségvetés bruttó ,- Ft lenne. Nagyon el kell gondolkodnunk a megvalósíthatósági tanulmány eredményén, ettől függ, hogy a 2. körben milyen pályázatot fogunk benyújtani. A tárgyalások folyamán kiderült, hogy a rákötést illetően nincs mérlegelési alternatívája senkinek, sem az önkormányzatnak, sem a lakosságnak. Az önkormányzatokat kötelezi egy törvény, hogy 2015-ig építsék ki a gerinchálózatot, a lakosságot pedig kötelezi arra, hogy ha elmegy a háza előtt a gerincvezeték, akkor 1 éven belül kötelező rákötni. A törvényi háttere meg van annak, hogy megvalósítsuk a szükséges rákötési arányokat, viszont az a probléma, hogy vannak olyan lakosok, akik nem tudják vállalni a rákötés költségeit, ami pár Ft-tól akár Ft fölé is mehet. Megköszöntem mindenkinek a részvételét az október 20-án megszervezett sportbállal kapcsolatban. Egy nagyon jó cél érdekében adakozott Egyek lakossága. A tavalyi Ft-os adakozást Ft-al sikerült túl szárnyalni, ami nagy segítség a sportnak, főleg annak függvényében, hogy a Képviselő-testület ebben az évben Ft támogatást szavazott meg. Dr. Kovács Tibor József ügyvéd ismertette jogi álláspontját a Dorogmai úttal kapcsolatban. Ő a vállalkozó céget illetve a Vízügyi Igazgatóságot jelöli alperesként. Az önkormányzatnak mindenképpen az, az érdeke, hogy mind a két alany a kártérítési per alanyává váljon. Tehát a többen együttesen okozott kár fogalmi körében a két károkozó együttes marasztalására kerüljön sor. Ebben az esetben a Ptk. szerint a károsult bármelyik károkozótól követelheti a kártérítési igényét, és a október 25-én tartott soros üléséről 3. OLDAL két károkozó egymással való elszámolása a felróhatóságuk arányában valósul meg, mert ez már az ő vitájukká válik. Központi kérdése volt ennek a tényállásnak két körülmény. Az egyik körülmény az, hogy kinek a megbízásából folyt ez a szállítási tevékenység, ami a károsodáshoz vezetett ezeknél az utaknál, és miért pont azokon az utakon folyt a tevékenység. A másik központi kérdés, az akkori polgármester által tett nyilatkozat, ami nyilvánvalóan megelőzte ezt a szállítási tevékenységet. Szincsák Ferenc nyugalmazott polgármester nyilatkozata az önkormányzat kártérítési igényét nem zárja ki, hiszen ebben az esetben egy olyan káreseményről van szó, amelyre vonatkozó kárigényről előzetesen nem lehet lemondani érvényesen. Tehát ebből fakadóan bármilyen nyilatkozatot is tett a polgármester a mostani kárigény érvényesítését nem befolyásolja. A korábbi polgármester személye azért nem merül fel a kereset kapcsán, hiszen ha az önkormányzatnak az, az álláspontja, hogy ez a hozzájáruló nyilatkozat nem zárja ki a jelenlegi kártérítési igény érvényesítését, akkor a polgármester nem tett olyan nyilatkozatot, ami adott esetben hátrányos lenne az önkormányzatra. Ha a polgármesterrel szemben valamilyen igénye lenne az alpereseknek, akkor egy pertársaságot hozhatnak létre, és indítványozhatják azt, hogy belépjen a perbe. Képviselő-testületünk úgy határozott, hogy a Dorogmai út károsodásával kapcsolatos keresetlevélben a per tárgyértéke ,- Ft legyen. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző a fül-orrgégészettel kapcsolatban jó hírről tudott beszámolni. Igaz, hogy még nincs szerződés, de a megkeresésükre reagált egy szakorvos, aki minden bizonnyal komolyan is gondolja ezt a munkát. Sőt allergológus is, tehát további ellátás kerülhetne a településre. Igaz, hogy ehhez egy közel Ft-os eszközbeszerzésre lenne még szükség. Bátorkodtunk kijelenteni, hogy

4 szerintünk ez a testület részéről nem lesz akadály, csak jöjjön a doktor úr rendelni. Dr. Hegyesi Kálmán képviselő ismertetett egy nagyon jó hírt. A Vállalkozók Érdekegyeztető Roma Országos Szervezete előtt megnyílt egy bizonyos forrás, 40 millió eurónyi bankgarancia formában nyújtott támogatást kapott meg azokra a programokra, amelyeknek a benyújtása Brüsszelben illetve Strasbourgban megtörtént. Ezeknek a programoknak a megvalósítási helyszínei közül egyik Egyek Nagyközség területe. Kéri, hogy év vége felé figyeljék a hirdetményeket, mert elképzelhető, hogy a szervezet már idén év végén illetve jövő év elején megkezdi a program megvalósítását Egyeken is. A program elsődleges célja a foglalkoztatottság növelése, és a jelenlegi munkanélküli, illetőleg inaktív munkavállalói állomány lehető leghatékonyabb foglalkoztatása, a gazdaságélénkítés. A három gazdasági terület, amit érint a programjuk, az a zöldenergia, a kisállattartás, valamint az ehhez kapcsolódó növénytermesztés, illetve a melegházi kultúrák termesztése. Több mint valószínű, hogy projektingatlanokra is szüksége lesz Egyek Nagyközség igazgatási területén belül, lakáscélúakra és termőföld jellegű ingatlanokra is. Dióhéjban: - Egyek Nagyközség Önkormányzata úgy határozott, hogy az IFA W50 TLF 16 típusú Tűzoltó gépjárműfecskendőt határozatlan időre kölcsön adja Tiszacsege Város Önkormányzatának feltéve ha arra ott szükség van. - Megbíztuk az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft-t az Egészségház szakrendelő előterében a fűtés megoldására történő költségvetés elkészítésével. - Az évi XXXIII. tv ában, ill. a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6.. (7) bek. alapján a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház vezető könyvtárosának, - határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony mellett Gábor Istvánné 4069 Egyek, Magyari I. u. 4/a. sz. alatti lakost bízta meg. A magasabb vezetői megbízás időtartama: november 01-től október 31-ig, 5 év határozott időre szól. A Képviselő-testület 6 hónap próbaidőt kötött ki. - A Baross út végén felszámoltunk egy illegális hulladéklerakót. - Az ETKIKI Többcélú Intézmény átszervezésből adódó fizetési kötelezettség teljesítésére a fedezetet biztosítottuk az alábbiak szerint: 1 fő igazgató 5 havi szabadságmegváltása. Fentiekre mindösszesen további Ft + járulékot ( Ft) biztosítottunk az intézményátszervezésből származó megtakarítás terhére. - Döntöttünk arról, hogy az Önkormányzat továbbra is a tanyagondnoki szolgáltatás keretében oldja meg az ohati gyermekek iskolába történő szállítását. - A képviselő-testület tagjainak és vezető köztisztviselőinknek bruttó Ft/db értékben ASUS X55U-SX003D típusú Laptop vásárlásáról döntöttünk. - Hozzájárultunk a járási hivatal kialakításával kapcsolatban felmerült szabadságmegváltáshoz történő fedezet biztosításához az alábbiak szerint: Hamarné Szabó Andrea részére szabadságmegváltás fedezetének biztosítása Ft összegben, mely összeg a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ felé átutalásra kerül. - Hozzájárultunk ahhoz, hogy Egyek Nagyközség Önkormányzata forint nagyságú kamatmentes kölcsönt vegyen igénybe a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt-től (Debrecen, Hétvezér u. 21.). Kölcsönfelvétel célja: KEOP 7.1.0/ számon regisztrált, Egyek Nagyközség szennyvízkezelése című pályázat megvalósítása kapcsán saját önerő finanszírozása. Dr. Miluczky Attila polgármester 4. OLDAL

5 Tájékoztató Egyek Nagyközség szennyvízberuházásáról Az Európai Közösségek Tanácsa 1991-ben megalkotta a 91/271/EGK Irányelvet a települési szennyvíz kezeléséről. Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozásának egyik előfeltételeként megalkotta ez alapján a 25/2002 (II.27.) Kormányrendeletet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási Programról. A rendelet 2. d) pontja alapján a települési szennyvizek közműves szennyvízelvezetését és a szennyvizek biológiai szennyvíztisztítását, illetőleg a települési szennyvizek ártalommentes elhelyezését meg kell valósítani, legkésőbb december 31-ig a lakosegyenérték terheléssel jellemezhető települések területén. Ez alapján, Egyeken december 31-ig meg kell oldani a szennyvízhálózattal még nem érintett településrészeken a hálózat kiépítését. Jelenlegi szennyvíztisztító telepünkből a tisztított víz a Hortobágyi Nemzeti Park kezelésében levő Csattag mocsarak 15ha területére folyik. A vízjogi üzemeltetési engedélyben a Hatóság előírta a befogadó terület lehatárolását. Mivel a Nemzeti Park területen állattartás is folyik ennek megvalósítása nem lehetséges. Az Önkormányzatot az elmúlt öt évben Ft bírsággal sújtotta a Tiszántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az elvezetett tisztított vízzel okozott káros vízszennyezés miatt. Mindezen okok, valamint a hosszú távú stabil üzemeltetés biztosítása miatt a település vezetősége az üzemeltetővel egyetértésben a szennyvíztelepnek új helyszínt keresett. A tervezett beruházás során a telep áthelyezése a fent említett problémákat megszünteti, az új telep önkormányzati területen épül meg és jelenleg nem csatornázott területeket, területrészeket is bevonja a szennyvíztisztításba, megfelelve így a 25/2002 (II.27) Kormányrendeletnek. A beruházás előkészítésének (tervek, tanulmányok) finanszírozására az Önkormányzat 2011-ben pályázatot nyert el az Európai Unió társfinanszírozásában (projektazonosító: KEOP / ). Jelenleg a műszaki tervek végelegesítése, engedélyezése és a tanulmány elkészítése van folyamatban. Az előkészítő pályázat feltételeként február 28-ig KEOP pályázati konstrukcióban kívánja az építési munkáltok költségeit megpályázni. Pozitív elbírálás esetén 2015-ig június 30-ig átadásra kerül az új szennyvíztisztító-telep és a település eddig csatornázatlan területei kiépítésre kerülnek, mellyel az Önkormányzat teljesíti fent leírt jogszabályi kötelezettségeit. Az Önkormányzat a költségek öt százalékát önerőben vállalja és szavatolja. A pályázatban vállalni szükséges az átadás évében (2015) a 75 százalékos rácsatlakozási arányt, fenntartás ötödik évében (2020) a 95 százalékos rácsatlakozási arányt a lakosság részéről. Az eddig nem csatornázott területeken a lakosságnak a rácsatlakozás költségét szükséges vállalnia, melynek költsége lakásonként bruttó Ft, azaz nyolcvanezer - egyszázezer forint. Ennél magasabb akkor lehet, ha a fürdőszobához szükséges hozzányúlni, mely csak akkor lehetséges, ha a csatlakozási szint mélyen van évi CCIX törvény a víziközmű-szolgáltatásról, (1) bekezdése alapján az ingatlan tulajdonosa a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül köteles az ingatlant víziközműrendszerbe beköttetni, ha a) a közműves ivóvízellátás vagy a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosításához szükséges víziközmű-rendszer a közterületen az ingatlanról műszakilag elérhető módon kiépült és műszakilag rendelkezésre áll, és b) az ingatlan használata rendszeres emberi tartózkodáshoz kötődik. A törvény (4) bekezdése alapján ha az ingatlan tulajdonosa az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségét nem teljesíti, a települési önkormányzat jegyzője hivatalból kötelezi az ingatlan beköttetésére a lakost. Ráadásul azt a kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és szennyvízelhelyezést (ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is) alkalmaz talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli, melynek mértéke az ide vonatozó jogszabály szerint 1200 Ft/m3. (Jelenleg hatályos önkormányzati rendeletünk ennek megfizetéséhez 70 ill. 90%-os díjfizetési kedvezményt állapított meg, de a kedvezmény méretéke évről évre csökken). dr. Miluczky Attila polgármester 5. OLDAL

6 TÁJÉKOZTATÓ 2012-ben változtak a súlyos mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó gépjárműadó mentesség feltételei, melyről az alábbiakban adunk tájékoztatást: A súlyos mozgáskorlátozott személyeknek a korábbiakban ún. hétpontos I. fokú Orvosi Szakvélemény alapján adott gépjárműadó fizetés alóli mentesség december 31. napjáig áll fenn január 01. napjától a mentesség csak akkor állapítható meg, ha a kérelmező igazolja a lentebb részletezettek szerinti súlyos mozgáskorlátozottság fennállását. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2.. a) pontja szerint súlyos mozgáskorlátozott személy: A.) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. Törvény (Fot) 23. (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősül és halmozott fogyatékosságai közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság. Ennek igazolására elfogadható dokumentum: a.) mozgásszervi fogyatékosságot igazoló- fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági (Magyar Államkincstár) határozat másolata. B.) a 18. életévét be nem töltött, a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) EszCsM rendelet (Mr.) 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban szenvedő személy, vagy aki a P) pontban meghatározott többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi eredetű fogyatékosság. Ennek igazolására elfogadható dokumentum: b.) 18 életév alatti gyermek esetén az 5/2003. (II. 19.) EszCsM rendelet 3. számú melléklet szerinti IGAZOLÁS tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekről kizárólag MOZGÁSKORLÁTOZOTT GYERMEK ESETÉN. C.) a Korm. rendelet 8/A. & szerinti minősítési rendszer szerint a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy, amennyiben ez az állapota várhatóan 3 éven át fennáll. Ennek igazolására elfogadható dokumentum: c.) A súlyos mozgáskorlátozottság ténye a gépjárműadó mentesség megállapításához kapcsolódóan március 30-át követően indult szakhatósági eljárás során kiállított elsődlegesen a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (szakértői szerv) által közlekedőképesség minősítéséről kiadott szakvélemény másolat. másodlagosan a Fot. Szerinti fogyatékossági támogatás (MÁK általi) megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolat. Az előzőekben nevesített okiratok egyikével sem rendelkező ügyfél a közlekedőképesség minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentációival és egyéb iratokkal a lakóhelye szerinti körzetközponti jegyzőnél (Balmazújvárosi Okmányiroda 4060 Kossuth tér 4-5.; Tel. (52) ) /Ügyfélfogadási idő: Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: szünetel. Péntek: / (8/A. (5) bek.) kérelmezheti súlyos mozgáskorlátozottságának megállapítását. E kérelemmel az okmányiroda megkeresi a szakértői szervet a közlekedőképesség minősítése érdekében. Ekkor a szakértői szerv által kiadott szakvélemény másolat feltéve, hogy az a közlekedőképesség súlyos akadályozottságának fennállását legalább 3 éves időtartamra megállapítja- szolgál alapul a gépjárműadó alóli mentesség megállapításához. A Korm. rendelet szabályaiból következően a január 01-től az ún. 7 pontos igazolással, illetőleg a Korm. rendelet március 30-án hatályos 7.. ac) alpontja szerint szakértői szerv által kiadott szakvéleménnyel rendelkező személyek nem tekinthetők súlyos mozgáskorlátozottnak, így gépjárműadó mentességre sem jogosultak. Ahhoz, hogy ezen személyek függetlenül attól, hogy egészségügyi állapotuk évek, esetleg évtizedek óta véglegesnek tekintendő- továbbra is jogosultak legyenek az A szakértői szerv a szakvéleményét 60 napon belül adja ki. adómentességre a szakértői szervnél (2012. év végéig) a közlekedőképességük minősítése céljából vizsgálaton kell részt venniük és annak eredményeként súlyos mozgáskorlátozottságukat megállapító új igazolással kell rendelkezniük. Ha a régi igazolással rendelkező személy felülvizsgálaton csak december 31-ét követően vesz részt, akkor az adómentesség értelemszerűen az új igazolás kiállítását követő hónap 1 napjától jár. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal címe és telefonszáma a következő: 4028 Debrecen, Hadházi út 7-9. Telefon: (52) Csepreginé Kocsis Nóra jegyző 6. OLDAL

7 GAZDÁLKODÓK, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÓK FIGYELEM: Az augusztus 1-től hatályos új agrárkamarai törvény alapján a február között tartandó országos kamarai választásokkal MEGALAKUL AZ ÚJ NEMZETI AGRÁR- ÉS ÉLELMISZER KAMARA. A törvény értelmében a hazai mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozó szektor összes szereplője, így a gazdasági társaságok mellett az KÖTELEZŐ AGRÁRKAMARAI REGISZTRÁCIÓ! HATÁRIDŐ: NOVEMBER 30. őstermelők és az egyéni vállalkozók is alanyi jogon tagjaivá válnak az új egységes köztestületnek. Az új kamara legfőbb feladata a magyar agrárium megerősítése, versenyképességének növelése és érdekeinek hatékony védelme lesz, kibővült közfeladatokkal és hasznos tagi szolgáltatásokkal. A törvény előírja, hogy a leendő tagok november 30-ig kötelesek bejelentkezni a nyilvántartásba az agrárkamara honlapján keresztül (www.agrarkamara.hu), és megfizetni az egyszeri Ft-os nyilvántartásba vételi díjat. Eddig már közel 100 ezren teljesítették ezt a kötelezettségüket. AMENNYIBEN ÖN MÉG NEM TETTE MEG, MIELŐBB REGISZTRÁLJON, MERT A NOVEMBER 30-I HATÁRIDŐ A KAMARAI VÁLASZTÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTELRE NÉZVE JOGVESZTŐ! REGISZTRÁCIÓ: MOST MEGÉRI MINÉL ELŐBB REGISZTRÁLNI: a NOVEMBER 15-ig regisztrálók ingyenesen kézhez kapják az agrárkamara új es szolgáltatását, a hetente frissülő KAMARAI PIACFIGYELŐT, amely a növénytermesztési és állattenyésztési ágazatok aktuális piaci híreit, adatait gyűjti össze. SEGÍT A KAMARAI TANÁCSADÓ ÉS A FALUGAZDÁSZ! Ha technikai segítségre van szüksége a regisztrációhoz, azt ingyenesen igénybe veheti országszerte a 200 kamarai tanácsadó irodában (lista: umvp.agrarkamara.hu) és az országos falugazdász hálózatnál is. A KAMARA KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA IS SEGÍTI A REGISZTRÁCIÓT: (zöld szám), ill. Az Agrárkamara ezen felül november hónapban regisztrációs fogadóórákat is szervez a vidéki településeken, ahol a kamarai tanácsadó segítségével kényelmesen, helyben intézheti el regisztrációját. Figyelje a településekre kihelyezett plakátokat! AZ AGRÁRKAMARAI TANÁCSADÓ IRODÁK HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN: 4032 Debrecen, Tessedik S. u.1 Gyulai Attila 30/ Hajdúszoboszló, Kenézy 29/A Vasók Sándor 30/ Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. Harangi Sándor 30/ Hajdúnánás, Kisfaludy u. 15. Kerékgyártóné Mislovics Anita 30/ Berettyóújfalu, Kossuth u. 25. Duróné Adamcsik Erika 30/ Biharkeresztes, Hősők tere 14. Lupócz Zoltán 30/ Komádi, Fő u. 5-7 Varga Sándor 30/ Földes, Fő u. 4. Nagy Tibor 30/ Nagyrábé, Rétszentmiklósi u. 2/a Kissné Parti Ilona 30/ Derecske, Rákóczi u. 9. Faragó Péter Pál 30/ Bagamér, Kossuth u. 7. Kasza Béla 30/ Balmazújváros, Dózsa György utca Kocsis Imre 30/ Hajdúsámson, Szabadság tér 5. Elek Sándor 30/ Hajdúdorog, Böszörményi u. 5. Pogácsás Antal 30/ Görbeháza, Iskola u. 14. Vincze Lajos 30/ Püspökladány, Bajcsy-Zs. u. 2. Nagy Tibor 30/ Nyírábrány, Hajnal u. 2. Könnyű Edit 30/ OLDAL

8 A fonákja és a színe Őszi rossz szokásainkról Jelen írásban számos honfitársunk remélhetőleg csak tájékozatlanságból beidegződött- rossz szokásaira, tévhiteire, az ijesztő valóságra és azok következményeire szeretném felhívni a figyelmet. Elsősorban hozzájuk írok. Természetesen tudom: mások tudatosan, sőt, egyenesen nyereségvágyból követik el az alább leírt cselekményeket. Azt is tudom, hogy a tájékozatlanság nem azonos a tudatlansággal, hiszen az emberek túlnyomó többségének a kémia, a biokémia, és az orvosi kórtan határozottan riasztó tudományok, így az ilyen jellegű információk automatikusan elkerülik a figyelmüket, tehát nem tudatosul bennük, nem veszik komolyan a következményeket. Próbálok ezért egyszerűen fogalmazni. Senki nem mondhatja, hogy idáig csúnya őszünk lenne. November (ősi magyar nevén: Enyészet Havának) második felében vagyunk, de nagyon rossz időjárás eddig még nem volt. A hűvös, kissé ködös reggelek egy-két hét alatt lecsipkedik a fák, bokrok leveleit, amit a lakosság nagyobbik része megpróbál rendszeresen összetakarítani. Számos polgártársunk, nem tudván mit kezdjen a sok növényi hulladékkal, nemes egyszerűséggel és jóhiszeműséggel meggyújtja az összegyűjtött avart, azt gondolva, hogy természetes anyagot éget, tehát nem szennyezi a környezetet. Azt a kis füstöt pedig úgyis kimossa majd a levegőből a következő eső vagy köd. Sajnos, ez nem így van. Az összegyűjtött, összeállt, nedves levélzet és fűnyesedék nagyon nehezen gyullad meg és ég -pontosabban parázslik- el, és a tökéletlen égés következményeként iszonyat mennyiségű, ijesztő színű, büdös füst-özön árasztja el a környéket. Lakást szellőztetni, ruhát kiteregetni ilyenkor az őrültség kategóriájába tartozik. Pedig, ironikusan fogalmazva, tulajdonképpen a legnagyobb őrültség maga, az ily módon tönkretett levegő belélegzése. A növényi hulladékok tökéletlen égésekor, a már mindenki által hallott, nagyon mérgező szénmonoxid mellett egy sor szintén-, sőt, sokkalta veszedelmesebb légnemű szerves vegyület képződik. Az igencsak cifra nevű anyagok felsorolása helyett, csak két fajtájukat emelném ki: a ketonokat és a dioxinokat. Mindkét vegyület-csoport nagyon pici mennyiségben is a legveszélyesebb környezeti mérgek kategóriájába tartozik, nem véletlenül használja ezeket a vegyipar alapanyagként pld. növényvédő-szerek, totális gyomirtók gyártására. Ezen felül kiválóan alkalmasak vegyi tömegpusztító fegyverek, harci gázok előállítására, amely tulajdonságukat a különböző agresszív, fegyverkező országok, hatalmak ki is használtak a történelem folyamán. Ezek az anyagok megtámadják az immunrendszert, valamint rendkívül erős génkárosító és rákkeltő hatásuk van. 100 kg falevél elégetése során, annyi káros anyag keletkezik, hogy 90 millió köbméter levegőt tud az egészségügyi határérték fölött megmérgezni. Ez kb. egész Egyek belterületi légköre jó 10 méter magasságig, ugyanis a felszabaduló bűzös és gyilkos füst nehezebb a levegőnél, és lehűlés után, szélcsendben visszaülepszik talajszint közelbe. És vajon hányszor 100 kiló avart égetünk el naponta, ilyenkor-tájt és tavasszal...? Pedig, lehet még fokozni a szörnyűségeket! A levegő szennyezése mellett meg kell említeni, hogy a kérdéses mérgező anyagok rendkívül stabil szerkezetűek, tehát nagyon nehezen bomlanak le, viszont nagyon jól hozzátapadnak a levegőbe kerülő, nagyon apró füst- és koromrészecskékhez, amelyeket majd az esőcseppek, a ködpára, vagy a hópelyhek visszamosnak a földfelszínre, a növényzetre. Tehát, azokra a haszonnövényekre szintúgy, amelyeket majd elfogyasztunk. Így a szervezetünkbe nemcsak légzőszerveinkkel, hanem a tápcsatornán keresztül is bevisszük ezeket a szörnyű vegyszereket, amelyek a zsírszöveteinkben raktározódnak el, hogy majd egyszer elkezdjenek dolgozni... És még mindig lehet fokozni: követünk el még nagyobb butaságot hasonló témakörben, önmagunk, a családunk és embertársaink ellen, mint az avarégetés! Már nyakig vagyunk a fűtési szezonban, és a csendes későőszi és téli estéken (főleg, még ha kissé nyomott, ködös idő is van) ha kimegyünk a szabad levegőre, furcsa, fullasztó, édes-kesernyés bűzt érzünk. Igen. A szemétégetésről van szó. Keserves világot értünk és élünk meg. Nagyon sok embertársunk még azt sem tudja, minek a tüze mellett fog holnap melegedni. A kényszer nagyon nagy úr. Még akinek megvan az e téli tűzrevalója, illetve tisztában van vele, hogy rosszat fog cselekedni, annak is gyakran elkezd motoszkálni a 8. OLDAL

Advent első napja 2012. december 2., vasárnap; utolsó napja pedig 2012. december 24., hétfő lesz.

Advent első napja 2012. december 2., vasárnap; utolsó napja pedig 2012. december 24., hétfő lesz. Rákóczi 1 RÁKÓCZI Az advent (vagy ádvent) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (pontosabban december 25-ét) megelőző negyedik vasárnaptól számított időszak. Adventtel veszi kezdetét az egyházi év. Az

Részletesebben

EGYEKI HÍRMONDÓ. 10.. évfolyam 5.. szám 2013. május IDŐSZAKI LAP. Közmunkaprogrammal a faluért. A tartalomból:

EGYEKI HÍRMONDÓ. 10.. évfolyam 5.. szám 2013. május IDŐSZAKI LAP. Közmunkaprogrammal a faluért. A tartalomból: ... EGYEKI HÍRMONDÓ 10.. évfolyam 5.. szám 2013. május IDŐSZAKI LAP 3 Közmunkaprogrammal a faluért Ebben a gazdasági válsággal terhelt és munkanélküliséggel sújtott világban nem egyszerű Polgármesternek

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám 2012 NOVEMBER ÚJABB SIKERES PÁLYÁZAT! 5. oldal Az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott

Részletesebben

MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN

MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN Ára: 150 Ft 2012. OKTÓBER 31. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN ÁLLATOK VILÁGNAPJA A SZENT ANNA ÓVODÁBAN SÁRKÖZI DÁVID, A SIKERES IFJÚ LOVAS

Részletesebben

Valami elkezdődött Tisztelt hajdúnánásiak! E

Valami elkezdődött Tisztelt hajdúnánásiak! E www.hajdunanas.hu XXVI. (XXXVI.) ÉVFOLYAM 1. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2013. JANUÁR 10. (822. SZÁM) Hajdú őseink nyomában Városi Kitüntető Díjasok 2. rész IKSZT Tedejen Focisuli torna Valamikor az 1970-es

Részletesebben

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk:

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk: 2 Tápiógyörgye 2010 március A Faluújságról röviden Tisztelt Olvasó! Tápiógyörgye Község Önkormányzata ez évben is megjelenteti a Faluújságot, változatlanul öt alkalommal, a megszokott időszakokban. Az

Részletesebben

EGYEKI HÍRMONDÓ. 2012. március IDŐSZAKI LAP. 9.. évfolyam 3. szám. A tartalomból: TISZTELT LAKOSSÁG!

EGYEKI HÍRMONDÓ. 2012. március IDŐSZAKI LAP. 9.. évfolyam 3. szám. A tartalomból: TISZTELT LAKOSSÁG! ... EGYEKI HÍRMONDÓ 9.. évfolyam 3. szám 2012. március IDŐSZAKI LAP 3 A tartalomból: TISZTELT LAKOSSÁG! A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Képzéssel a versenyképesség növeléséért Munkahelyi

Részletesebben

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 4. szám, 2012. december Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Tel./fax: 76/457-575 E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Részletesebben

ÁLLAMI KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLTEK. Fotó: Kovács Bálint

ÁLLAMI KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLTEK. Fotó: Kovács Bálint 2013. ÁPRILIS ÁLLAMI KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLTEK Kemenes Gábor Oberfrank Pál Fotó: Kovács Bálint Fotó: Klein Péter Az 1848-as magyar forradalom és szabadságharc 165. évfordulóján, 2013. március 15-én nemzeti

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14. Az első új buszok Pécelre indulnak Százötven új busszal gazdagodott Budapest és az agglomeráció. Az új autóbuszokat

Részletesebben

F A I R. Farmosi Információk Riportok. Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját március 13-án 18 órára a Művelődési Házba,

F A I R. Farmosi Információk Riportok. Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját március 13-án 18 órára a Művelődési Házba, F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXV. évfolyam 1-2. szám 2013. január-február Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját március 13-án 18 órára

Részletesebben

RÁKÓCZI Rákóczi papp 2

RÁKÓCZI Rákóczi papp 2 Rákóczi 1 RÁKÓCZI 2 papp Rákóczi BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, RÁKÓCZIFALVA! Rákóczifalva három esztendővel ezelőtt kapott városi rangot. A Város Napját, az idén először a várossá válás évfordulóján, vagyis július

Részletesebben

Üllői. Bokrétaünnep Üllőn. Alakulóban a járási hivatal. Megtisztulás. Önkéntesek tettek rendet. Üllői arany Ù. Egy örökmozgó ember életútja

Üllői. Bokrétaünnep Üllőn. Alakulóban a járási hivatal. Megtisztulás. Önkéntesek tettek rendet. Üllői arany Ù. Egy örökmozgó ember életútja Közműgondok Hiába minden, ha valaki egyszer eldöntötte, hogy illegális módszerekkel szabadul meg a piszkától, azzal nem lehet mit tenni. Akad, aki inkább tönkreteszi a közműhálózatot, minthogy fizessen

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról

Részletesebben

Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

Kellemes Húsvéti Ünnepeket! 1 Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Néhány hete még kemény mínuszokat mutatott a hômérô higanyszála, de mára már nyoma sincs a hosszú télnek. Sarjad a fû, rügyeiket bontják a fák, s napról napra egyre több jelét

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Szép lett a rendelő! Szeretettel várjuk Rácalmás lakóit az Egészségház avatási ünnepségére! A Rácalmásiak Karácsonya. Méltó módon emlékeztünk TARTALOM

Szép lett a rendelő! Szeretettel várjuk Rácalmás lakóit az Egészségház avatási ünnepségére! A Rácalmásiak Karácsonya. Méltó módon emlékeztünk TARTALOM 1 2012. november XIX. évfolyam 11. szám Nézzék meg Önökök is november 19-én! Szép lett a rendelő! iak Karácsonya A iak Karácsonya rendezvénynek nagy sikere volt tavaly. Az idei programok december 16-án

Részletesebben

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ 2 NyárfaLevél 2011. június ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Nyáregyháza község Képviselő-testületének fontosabb döntései 2011. JANUÁR 18. A Képviselő-testület a Saubermacher Kft. által benyújtott

Részletesebben

Áldott, békés karácsonyt és eredményes új évet kívánok Nagyvenyim lakóinak! Tartalom

Áldott, békés karácsonyt és eredményes új évet kívánok Nagyvenyim lakóinak! Tartalom 2012. november Tartalom A járások kialakításáról Szennyvízcsatorna II. üteme Fenyőfára pályáztak Síkosság mentesítési felhívás Hatásosak a sebességmérők Jótékonysági est... Házaspárok jubileumi ünnepsége

Részletesebben

Állampolgársági esküt tettek

Állampolgársági esküt tettek 8 Népmeséink ünnepe Isan ebben a tanévben is munkákból a legszebbek a népmese napjára kiállításra kerültek, reggel már arra érkeztek tanulóink az iskolába, hogy munkáik ott díszlenek a folyosón. A délután

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben

Polgármesteri beszámoló

Polgármesteri beszámoló 248. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu Polgármesteri beszámoló az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 2. Hajdanvolt falusi közkutak 4. Jogi útmutató

Részletesebben

12. évfolyam 1. szám 2015. január IDŐSZAKI LAP A TARTALOMBÓL: Nyertünk - buktunk... 2-4. old.

12. évfolyam 1. szám 2015. január IDŐSZAKI LAP A TARTALOMBÓL: Nyertünk - buktunk... 2-4. old. 12. évfolyam 1. szám 2015. január IDŐSZAKI LAP A TARTALOMBÓL: Nyertünk - buktunk... 2-4. old. Álláspályázat... 4. old. Idősek karácsonya 2014... 5-6. old. Malibu Christmas Party... 7. old. Segítség karácsonyra...

Részletesebben

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2012. 04. szám 2 A város hírei kistarcsai híradó Isten áldja az édesanyákat! Petőfi Sándor: Egy estém otthon (részlet) De ekkor száz kérdéssel Állott

Részletesebben

F A I R KIS HAZÁM A TÁPIÓ-VIDÉK. címmel előadássorozat a Farmosi Művelődési Házban április 21. és május 13. között. Farmosi Információk Riportok

F A I R KIS HAZÁM A TÁPIÓ-VIDÉK. címmel előadássorozat a Farmosi Művelődési Házban április 21. és május 13. között. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXIV. évfolyam 3-4 szám 2012. március-április A FARMOS TV és a Farmosi Művelődési Ház közös rendezvénye KIS HAZÁM A TÁPIÓ-VIDÉK címmel

Részletesebben

Ajándék az újságban! pályázati eljárás keretében bérbeadás 36 m2 nagyságú üzlethelyiséget A képviselő-testület üléseiről röviden

Ajándék az újságban! pályázati eljárás keretében bérbeadás 36 m2 nagyságú üzlethelyiséget A képviselő-testület üléseiről röviden Ajándék az újságban! Kedves olvasóink már megszokhatták, hogy minden évben találnak egy kártyanaptárt az újság mellékleteként. Kilencedik éve készülnek régi fotókból naptárak. Továbbra is négytagú a sorozat,

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata

Alsónémedi Hírmondó. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata Váraljai Barbara Őszi fasor XXII. évfolyam Alsónémedi Hírmondó Önkormányzati hírek ÜNNEPEK

Részletesebben

vasárnapján, vagy az előző szombat esti szentmisén. Az adventi naptár eredeti jelentősége az volt, hogy elvezesse a karácsonyhoz a felnőtteket és a

vasárnapján, vagy az előző szombat esti szentmisén. Az adventi naptár eredeti jelentősége az volt, hogy elvezesse a karácsonyhoz a felnőtteket és a nov_layout 1 2012.11.12. 20:28 Page 1 www.ercsi.hu Advent Advent a Szent András ünnepéhez (november 30.) legközelebbi eső vasárnappal, illetve annak előestéjével kezdődik és négy hétből áll, a negyedik

Részletesebben