HÍRLEVÉL. Tájékoztatónkban az alábbi adónemek területéről a következő témákat érintettük részletesen:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRLEVÉL. Tájékoztatónkban az alábbi adónemek területéről a következő témákat érintettük részletesen:"

Átírás

1 HÍRLEVÉL Tisztelt Partnerünk! Jelen hírlevelünk elektronikus megjelentetésével kívánunk ismételten hozzájárulni ahhoz, hogy megfelelő betekintést kapjanak a év második felében végbement adótörvény változásokba. Tájékoztatónkban az alábbi adónemek területéről a következő témákat érintettük részletesen: I. AZ ADÓZÁS RENDJE II. TÁRSASÁGI ADÓ III. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ IV. ILLETÉKEK V. PÉNZÜGYI TRANZAKCIÓS ILLETÉK VI. ENERGIAELLÁTÓK ÉS KÖZMŰSZOLGÁLTATÓK KÜLÖN NYERESÉGADÓJA VII. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK KÜLÖNADÓJA VIII. TÁVKÖZLÉSI ADÓ IX. BIZTOSÍTÁSI ADÓ X. VILLAMOS ENERGIA DÍJ TOVÁBBSZÁMLÁZÁSA A Hírlevéllel kapcsolatban felmerült bármely kérdésük esetén a Bergmann Iroda munkatársai szíves rendelkezésükre állnak. Budapest, szeptember Kiváló tisztelettel: Bergmann Erzsi és Bergmann Péter

2 I. AZ ADÓZÁS RENDJE Mulasztási bírság a készpénzfizetések és a feketegazdaság visszaszorítására A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózók egymás között ugyanazon szerződés alapján egy hónapban teljesített kifizetéseiket legfeljebb 5 millió forint értékhatárig teljesíthetik készpénzfizetéssel. A kötelezettség megkerülése céljából szétdarabolt szerződések összevonandók. Az 5 millió forintos korlátot meghaladóan készpénzben kifizetett ellenérték után az adózó 20 százalékos mulasztási bírságot köteles fizetni. (Januártól - ha a parlament elfogadja - akkor 1,5 millió forint lesz a korlát havonta.) Kézbesítési vélelem szigorodása A jogszabály-módosítás kiterjeszti a kézbesítési vélelem beálltát minden olyan esetre, amikor a küldemény az adóhatósághoz a kézbesítés eredménytelenségére (pl. megtagadta, levélszekrény hiánya miatt kézbesíthetetlen, címzett ismeretlen helyre költözött, a címzett ismeretlen, címzett elköltözött és cím elégtelen átvételt megtagadta, nem kereste ) hivatkozva kerül vissza. A kézbesítési vélelem beálltáról az adózót nem kell értesíteni, az adóhatóság a vélelem beálltát honlapján közzéteszi, valamint arról ügyfélkapun keresztül küld értesítést. II. TÁRSASÁGI ADÓ A legfontosabb változások, amelyek már a évi adókötelezettség megállapítása során is alkalmazandóak lesznek: o o A közhasznú szervezetek részére jutatott adományok vonatkozásában már nem csak a tartós adományozási szerződés keretében megvalósult támogatás esetén jár az adóalap-csökkentés. A ki nem fizetett osztalék elengedése az osztalékot megállapító társaságnál időkorlát nélkül csökkenti az adózás előtti eredményt, valamint a tagjánál sem keletkezik adóalap-növelési kötelezettség, amennyiben nem ellenőrzött külföldi társasággal szembeni követelést enged el. o A kutatás-fejlesztési tevékenység bérköltségének 2014-ben megszűnő adókedvezménye alkalmazható a kis- és középvállalkozásnak nem minősülő adózók esetében is. III. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ III JÚLIUS 1-JEI VÁLTOZÁSOK III.1.1. Belföldi fordított adózás kiterjesztése a mezőgazdasági szektorra Oka: Az Áfa csalások kedvenc terepe a gabonapiac (az IT hardver piac mellett) Mikortól: a június 30-át követő teljesítésekre, kivéve, ha a számla kézhezvétele vagy az ellenérték megfizetése július 1-je előtt történt Meddig: A szabályozás július 2-án hatályát veszti. Tárgyi feltétel: az értékesítés tárgya malomipari feldolgozást megelőzően, bármely értékesítési fázisban - valamely alábbi gabonaféleség ( érvényes vtsz. alapján): o Kukorica (vtsz. 1005) o Búza és kétszeres (vtsz. 1001) o Árpa (vtsz. 1003) o Rozs (vtsz. 1002)

3 o Zab (vtsz 1004) o Triticale (vtsz ) o Napraforgó-mag, törve is (vtsz ) o Repce- vagy olajrepcemag, törve is (vtsz. 1205) o Szójabab, törve is (vtsz. 1201) Személyi feltétel: o Az érintett felek mindegyike belföldön nyilvántartásba vett adóalany o EVA alany is Nem alkalmazhatja: o Kizárólag mezőgazdasági tevékenységet végző, amely értékesítéseire kompenzációs felár illeti meg o Alanyi adómentes Áfa alany Fordított adózás rendszere: o Az eladó Áfát nem fizet, a kiállított számlát a teljesítés napjával szerepelteti a bevallásában o A vevőnek kell a fizetendő adót megállapítania o A fizetendő adót a vevőnek az alábbiak közül leghamarabb bekövetkező esemény napjával kell megállapítania: 1. Számla kézhezvétele 2. Ellenérték teljes megfizetésének napja 3. Teljesítés napját követő hónap 15-e o A vevőnél a fizetendő adóhoz adólevonás is kapcsolódik abban az időszakban, mely a fizetendő adót tartalmazza o Levonási jog érvényesítésének nem feltétele a szabályos számla, ha a fizetendő adót a 2. vagy a 3. pont alapján állapítják meg Számlázás: o Az eladó Áfa áthárítása nélkül állítja ki a számlát o Az eladó számláján hivatkozni kell az Áfa trv (1) i) pontjára, valamint arra, hogy az adó fizetésére a vevő kötelezett! o A számlán a vevő adószámának szerepeltetése kötelező! Előlegek kezelése o Amennyiben az előleg jóváírásának, kézhezvételének napja július 1-je előtti, akkor egyenes Áfa terheli, ekkor a végszámlában csak az előleget meghaladó részre vonatkozik a fordított adózás o július 1-jét követően az előleget Áfa nem terheli, a számlán fel kell tüntetni, hogy fordított adózású ügylet előlege Számlázási módozatok: o Mezőgazdasági tevékenységet végző Normál adóalany: felvásárlási jegy o Normál adóalany Normál adóalany: fordított áfás számla o Normál adóalany Alanyi mentes: egyenes áfás számla o Normál adóalany Külföldi adóalany, a kiszállítás nem igazolt: egyenes áfás számla o Normál adóalany Külföldi adóalany, kiszállítás igazolt: adómentes EU-s számla Adatszolgáltatás o Az Áfa bevallás xx65-07-es lapján az alábbi adatok lejelentése kötelező a bevallási időszakra tekintettel, mind a vevőnek, mint az eladónak (!): Ssz. Vevő adószáma Teljesítés napja Termék megnevezése Vámtarifaszám Mennyiség (kg) Adóalap

4 III.2 ADÓHATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK ÚJ FÓKUSZAI III.2.1 Körhinta jellegű adókijátszások Olyan értékesítési lánc, melyben jogsértő kereskedő vagy hamis HÉA számot felhasználó (fiktív) kereskedő is érintett ( ördögök ) Egyedileg nem azonosítható termékek a kedveltek (pl. gabonafélék, IT hardverek, stb.), az áru sok esetben nem is mozog, vagy ua. a termékcsomag jár körbe A láncban valamelyik fél csalárd módon nem fizeti meg az Áfát, vagy visszaigényli 2012-re kiadott, kiemelt adóhatósági cél ezen csalárd láncolatok felderítése! Sokszor vétlen szereplőket ( angyalok ) is bevonnak a csalárd szereplők, akiktől az Adóhatóság megtagadhatja az Áfa visszaigénylését, NAV cél a lánc elérhető tagjának büntetése A vétlen vállalkozásnak kell bizonyítania: o Az ügylet tényleges megvalósulását o Kellő körültekintést o Nem volt tudomása a csalásról Kiemelten fontos: o Partnerek körültekintő megválasztása o Kereskedelmi ellenőrzési gyakorlat fenntartása o Gyanús ügyletek kerülése (célzott termékkör, túl alacsony beszerzési vagy magas eladási ár) o CMR adatainak ellenőrzése, további alátámasztó dokumentumok beszerzése! III.2.2 Szigorodott a termék kiszállításának igazolása Adóhatóság célja: fuvarlevelek megdöntése mind az EU-s értékesítés, mind az EU-s beszerzési oldalon következmény: Áfa megállapítás és bírság! EU-s beszerzésnél, ha az eladó fél országa nem egyezik az indulási országgal, a fuvarlevelet hiteltelennek minősítik! Ellenőrzik: vevő létezik-e, van-e érvényes közösségi adószáma (VIES rendszerben igazolt), vevő átvette-e a terméket, stb. érdemes ezeket előre dokumentálni! A fuvarlevél alátámasztásaként az alábbiakat kérheti az Adóhatóság: o a vevő által kiállított raktárbevételi jegy o átadás-átvételi jegyzőkönyv o berakodás ellenőrzésének bizonyítása o vevő átvételi nyilatkozata o video- vagy fényképfelvétel kiszállításról, kirakodásról Saját fuvareszközzel történő szállításnál az alábbi adatokat kérheti az Adóhatóság: o Sofőr személyi adatai, jármű rendszáma, menetlevél, terméket kísérő hiteles okmány, raktárbevételi jegy, belső/házi szállítólevél vevő aláírásával igazolt példánya! Az összesítő nyilatkozatban való feltüntetés - a másik fél részéről - nem elegendő! Az adózó köteles az adómentesség/adólevonás feltételeit igazolni, kérjük kedves Ügyfeleinket az előbbiek kiemelt fontossággal való kezelésére!

5 IV. ILLETÉKEK Bővült a tárgyi illetékmentességek köre - nem csak a hazai tudományos, művészeti, oktatási, közművelődési, közjóléti célra juttatott örökség (hagyomány) mentes az öröklési illeték alól, illetve nem csak a hazai tudományos, művészeti, oktatási, közművelődési, közjóléti célra juttatott ajándék megszerzése és az ilyen célú közérdekű kötelezettségvállalás (alapítvány) alapján történő vagyonszerzés, továbbá a jótékony célú közadakozásból származó vagyoni érték megszerzése mentes az ajándékozási illeték alól - ingatlannak, és a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betétnek a kapcsolt vállalkozások közötti átruházásának illetékmentességét kiterjesztették: ingatlan átruházása esetén az illetékmentesség akkor alkalmazható, ha az illetékkötelezettség keletkezése időpontjában a vagyonszerző főtevékenysége saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése vagy saját tulajdonú ingatlan adásvétele. Megszűnt a vagyonátruházási illetékmentesség: az olyan ingatlanok megszerzése esetén, melyek egyes sporttal kapcsolatos létesítmények hasznosítására irányultak volna. Szigorodik a 2%-os illetékkedvezmény szabálya A kedvezményes illetékkulcs alkalmazhatóságának feltételét nem teljesíti az a vagyonszerző, aki 2 éven belül kapcsolt vállalkozása részére értékesítette ingatlanát. Megszűnik tehát az a lehetőség, hogy az illetékkülönbözet kétszeresének kiszabását elkerülendő, a vagyonszerző a 2 év letelte előtt a cégcsoporton belüli kapcsolt vállalkozására írassa át ingatlanát. V. PÉNZÜGYI TRANZAKCIÓS ILLETÉK (2012. évi CXVI. törvény a pénzügyi tranzakciós illetékről, hatályos január 1-jétől) 1. A törvény hatálya A törvény hatálya kiterjed minden Magyarország területén székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatóra. A Magyar Nemzeti Bank csak kivételes esetekben alanya az illetéknek. 2. Az illeték tárgya Pénzügyi tranzakciós illetéket kell fizetni az alábbiak után: Pénzügyi tranzakció Illetékfizetésre kötelezett átutalás beszedés a fizető fél által kedvezményezett útján történő fizetés

6 postai úton kezdeményezett készpénzbefizetés készpénzkifizetés fizetési számláról készpénzátutalás okmányos meghitelezés, akkreditív készpénzfizetésre szóló csekk beváltása legfeljebb 2 hetes lejáratú jegybanki értékpapír kibocsátása egynapos, legfeljebb 2 hetes lejáratú jegybanki betét lekötése posta készpénzátutalást teljesítő pénzforgalmi szolgáltató a nyitó pénzforgalmi szolgáltató MNB MNB A fentieken kívül illetéket kell fizetni minden olyan pénzforgalmi szolgáltatásnak minősülő fizetési művelet után, amelynél a szolgáltató az általa a fizető fél részére vezetett számlán nyilvántartott követelést a fizetési megbízás szerinti összeggel csökkenti. KIVÉTELEK! Nem keletkeztetnek illetékfizetési kötelezettséget az alábbi tranzakciók: Ugyanazon ügyfél ugyanazon pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számlái közötti művelet. Az ügyfélszámlán vagy az értékpapírszámlával kapcsolatban egyéb számlán végrehajtott fizetési művelet, ha a befektetési szolgáltatást a pénzforgalmi szolgáltató kapcsolt vállalkozásának minősülő befektetési vállalkozás nyújtja, és a fizető valamint a kedvezményezett fél személye megegyezik. A fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló törvény hatálya alá tartozó fizetési művelet. A csoportfinanszírozás, ha a csoport tagjainak számláit ugyanaz a szolgáltató vezeti. Pénzforgalmi szolgáltatók egymás közötti fizetési műveletei. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak ellátási és a családtámogatás lebonyolítási számlái terhére megvalósított fizetési művelet. A jóvá nem hagyott, vagy hibásan teljesített fizetési művelet. 3. Illetékfizetési kötelezettség keletkezése A pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettség a fizetési művelet teljesítésének napján keletkezik. A törvény előírásait alkalmazni kell abban az esetben is, ha a fizetési művelet megkezdése még a hatálybalépés előtt megtörtént, de a teljesítés napja január 1-je vagy ezt követő napra esik.

7 4. A pénzügyi tranzakciós illeték alapja Pénzügyi tranzakció Pénzügyi tranzakciós illeték alapja készpénzátutalás legfeljebb 2 hetes lejáratú jegybanki értékpapír kibocsátása egynapos, legfeljebb 2 hetes lejáratú jegybanki betét lekötése postai úton kezdeményezett készpénzbefizetés minden egyéb fizetési művelet az átutalási megbízásban szereplő összeg az értékpapír kibocsátási árfolyama a lekötésbe helyezett összeg a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának átutalt összeg az az összeg, amellyel a pénzforgalmi szolgáltató a fizető fél számláját megterheli A devizában történő fizetési megbízások esetén az összegeket az MNB által a teljesítési napra közzétett devizaárfolyamon kell forintra átszámítani. 5. A pénzügyi tranzakciós illeték mértéke A pénzügy tranzakciós illeték mértéke Az illeték alapjának 0,1 % - a, de fizetési műveletenként legfeljebb 6 ezer forint. (Ha az illetékfizetésre az MNB, a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény vagy a kincstár kötelezett, akkor az illetéknek nincs felső határa.) Az illeték alapjának 0,01 % -a az egynapos lejáratú jegybanki betét lekötése esetén. 6. A pénzügyi tranzakciós illeték megállapítása A pénzforgalmi szolgáltató az illetéket havonta, a teljesítést követő hónap 20. napjáig állapítja meg, vallja be és fizeti meg. VI. ENERGIAELLÁTÓK ÉS KÖZMŰSZOLGÁLTATÓK KÜLÖN NYERESÉGADÓJA (AZ ÚN. ROBIN HOOD ADÓ) A törvény módosítása értelmében január 1-től ez az adónem nem szűnik meg, emellett az adókulcs 8-ról 11 százalékra emelése mellett az adóalanyi kör is bővül a közszolgáltató fogalmával (a jelenleg érvényes szabályozás szerint adóalanyok a villamos energia és földgáz termelői és kereskedői engedélyesek és a szénhidrogén-kitermelők és kereskedők). Az új adóalany közszolgáltató definíciója magában foglalja a vízi közművekkel közüzemi tevékenységet végző szolgáltatókat és a települési hulladékkezelési közszolgáltatást végző hulladékkezelőt. Emellett az adó alanyává válnak a földgáz- és villamos energia egyetemes szolgáltatók és elosztói engedélyesek is.

8 VII. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK KÜLÖNADÓJA A jogszabály-módosítás pontosítja a korábbi szabályozást az adó-visszatérítés vonatkozásában, amely egyes késedelembe esett adósok hitelének átstrukturálása során elengedett követelések alapján vehető igénybe. Emellett a törvény lehetőséget ad a 2012-re számított különadó alapjának csökkentésére a pótlólagosan kihelyezett meghatározott típusú hitelek és lízingszerződések bizonyos részével. Ezen kívül a törvény pontosítja a végtörlesztés kapcsán a hitelintézeteknél elszámolt ráfordítások tekintetében igénybe vehető különadó-visszatérítés szabályait. VIII. TÁVKÖZLÉSI ADÓ (2012. évi LVI. Törvény a távközlési adóról, hatályos július 1-jétől) 1. Az adó alanya Az adó alanya a távközlési szolgáltatás nyújtója. 2. Adóalap Az adó alapja a szolgáltatóhoz tartozó hívószámról indított hívások időtartama, küldött üzenetek száma. 3. Adómérték, adóösszeg 1. Az adó mértéke a) hívásonként 2 Ft / megkezdett perc b) küldött üzenetenként 2 Ft / db. 2. Az adó összege nem lehet több, mint: a) magánszemély előfizető esetén 700 Ft / hó / hívószám. b) nem magánszemély előfizető esetén Ft / hó / hívószám. 4. Adómentesség Mentes az adó alól: a segélyhívás, adománygyűjtő szám hívása, üzenetküldés adománygyűjtő számra, a teszthívás, magánszemély előfizető hívószámáról indított hívások időtartamából havonta 10 megkezdett perc. 5. Az adó megállapítása A szolgáltató az adót havonta a hívást, üzenetküldést követő hó nap 20. napjáig állapítja meg, az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon bevallja és megfizeti. A július hónapban indított hívások és küldött üzenetek tekintetében a szolgáltató adókötelezettségét szeptember 20-ig teljesítheti.

9 IX. BIZTOSÍTÁSI ADÓ (2012. évi CII. törvény a biztosítási adóról, hatályos január 1-jétől) 1. Az adó alanya Az adó alanya a biztosító. Adóköteles a biztosítási szolgáltatás nyújtása, ha a kockázat felmerülésének helye Magyarország. 2. Adóalap Az adó alapja a biztosítási díj. 3. Adómérték Az adó mértéke CASCO biztosítás esetén az adóalap 15%-a, Vagyon- és balesetbiztosítás esetén az adóalap 10%-a. 4. Az adó megállapítása A biztosító az adót a biztosítási díj elszámolása hónapját követő hónap 20. napjáig állapítja meg, vallja be és fizeti meg. 5. Ágazati különadó megszűnése A biztosítási adó bevezetésével január 1-jével a biztosítókat terhelő évi LIX. törvény szerinti különadó hatályát veszti. X. VILLAMOS ENERGIA DÍJ TOVÁBBSZÁMLÁZÁSA Ismételten felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény évi módosítása értelmében szigorúbb feltételeknek kell megfelelni a villamos energiát továbbszámlázó, villamos energia kereskedelmi engedéllyel nem rendelkező cégeknek. Ilyen például, hogy a villamos energia díjtételek egyes elemeit a számlán külön soron kell feltüntetni, illetve hogy a villamos energia kereskedelmi díjat a továbbadó nem számlázhatja a beszerzéseihez viszonyított magasabb átlagos egységáron. Kérjük egyeztessen cégfelelősével, amennyiben számlakibocsátóként vagy számlabefogadóként kérdése merül fel a bizonylatok formai vagy tartalmi helyességét illetően.

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 2868 3012 II. GAZDASÁG 3013 3074 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 3075 3162

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 2868 3012 II. GAZDASÁG 3013 3074 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 3075 3162 Budapest, 2012. július 25. Ára: 4935 Ft 9. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 2868 3012 II. GAZDASÁG 3013 3074 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 3075 3162 2868 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 9. szám I. PÉNZÜGY

Részletesebben

T/7028. számú. törvényjavaslat

T/7028. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7028. számú törvényjavaslat az adózást érintő egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. május 1 2012. évi törvény az adózást

Részletesebben

2012. évközi változások I. (2012. április 1-je után)

2012. évközi változások I. (2012. április 1-je után) 2012. évközi változások I. (2012. április 1-je után) 1. Személyi jövedelemadó 1.1. A 2012. évi LXIX. törvény alapján (hatályos 2012. 06.20.) Szja-tv. 47. -a (9) bekezdésének b) pontja A módosítás pontosítja

Részletesebben

Orbán váratlan bejelentést tett az adótörvényekről

Orbán váratlan bejelentést tett az adótörvényekről 2012. május 2., szerda 16:50 MTI Orbán váratlan bejelentést tett az adótörvényekről Arra kérte Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz-KDNP-frakciószövetséget, hogy még a parlament nyári szünete előtt fogadják

Részletesebben

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft.

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. Ügyfél Hírlevél Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. A tájékoztatókat írták és szerkesztették: Molnár Imre Szilai László Vidáné Papp

Részletesebben

S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft.

S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. Fontosabb 2013. évi és évközi adótörvény változások S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. Társasági adó 1 ÚJ: Szabad vállalkozási zóna A térség fejlődése érdekében, a Kormány

Részletesebben

Hogyan adózunk 2013-ban?

Hogyan adózunk 2013-ban? Hogyan adózunk 2013-ban? Idén sem lepődtünk meg, az adótörvények ismét drasztikusan változnak. A különbség most inkább a technikában volt: markáns, adózók széles rétegeit és jelentős költségvetési bevételeket

Részletesebben

wts hírlevél # 1.2012

wts hírlevél # 1.2012 2012. december wts hírlevél WTS Klient. A híd. # 1.2012 fókuszban Adóváltozások 2013 Összefoglaló a 2012. november 29-én a Magyar Közlönyben megjelent, az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények

Részletesebben

T/7037. számú. törvényjavaslat. a pénzügyi tranzakciós illetékről

T/7037. számú. törvényjavaslat. a pénzügyi tranzakciós illetékről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7037. számú törvényjavaslat a pénzügyi tranzakciós illetékről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. május 1 2012. évi... törvény a pénzügyi tranzakciós

Részletesebben

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft.

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. Ügyfél Hírlevél Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. A tájékoztatókat írták és szerkesztették: Molnár Imre, Szila László, Vidáné Papp

Részletesebben

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító Szmicsek Sándor Szmicsek Adópartner Sándor 2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító intézkedések többszöri újratervezése

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Adó 2013 Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 1. /2012. évi CXLVII. tv./ Fogalmak: Kisadózó vállalkozás: EV (Szja szerinti!),

Részletesebben

Adóhírlevél KAPCSOLAT 2014. ÉVI ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK

Adóhírlevél KAPCSOLAT 2014. ÉVI ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK Adóhírlevél 2013/20 2013. 11. 22. KAPCSOLAT Szmicsek Sándor Partner Adó- és jogi szolgáltatások tel.: + 36 1 429 30 10 @: sandor.szmicsek@mazars.hu 2014. ÉVI ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK A parlament november

Részletesebben

2014. évi adótörvény-módosítások 2013. november 22.

2014. évi adótörvény-módosítások 2013. november 22. ADÓLEVÉL 2013. NOVEMBER 2014. évi adótörvény-módosítások 2013. november 22. A Parlament elfogadta a 2014. évi adótörvény-változásokat. Jelen hírlevelünkben a fontosabb és jelentősebb módosításokat foglaljuk

Részletesebben

Adózás 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság

Adózás 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság Adózás 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 1. /2012. évi CXLVII. tv./ Fogalmak: Kisadózó vállalkozás: EV (Szja

Részletesebben

Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013.

Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Értelmező rendelkezések 259. Új fogalmak: adattartalom sértetlensége elektronikus számla eredet hitelesége üzletág 13-01-28 2 A papír és elektronikus

Részletesebben

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november 2015-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosítások Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2014. november 18-án, kedden megszavazott,

Részletesebben

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek Személyi Jövedelemadó Családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény Az Országgyűlés

Részletesebben

2013 A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE Adóváltozások összefoglaló. 2012. november 27.

2013 A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE Adóváltozások összefoglaló. 2012. november 27. 2013 A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE Adóváltozások összefoglaló 2012. november 27. 1 Tartalom A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE... 7 I. Célok... 7 II. Javasolt intézkedések... 9 1. Személyi jövedelemadó...

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2013 HírAdó Extra Megszavazott adótörvény-módosítások 2014

Részletesebben

Hogyan adózunk 2014-ben?

Hogyan adózunk 2014-ben? Hogyan adózunk 2014-ben? Hosszú idő után talán először mondható el, hogy az adótörvények jövőre csak változnak és nem megváltoznak. Ugyan megint bekerült pár szokatlan módosítás az adócsomagba, de a változások

Részletesebben

Hírlevél. Számla kötelező adattartalma. Tartalom. Vevő adószáma. Fordított adózás. Pénzforgalmi elszámolás. Kisadózó

Hírlevél. Számla kötelező adattartalma. Tartalom. Vevő adószáma. Fordított adózás. Pénzforgalmi elszámolás. Kisadózó Hírlevél 2012. év 13. szám 2012. december 20. Tartalom Számla kötelező adattartalma Módosulnak, illetve pontosításra kerülnek a számla tartalmi elemei. Pontosításra került, hogy mit kell a számlán feltüntetni

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. május IX. évfolyam 5. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

Adóváltozások. A legjelentősebb törvénymódosítások egy helyen

Adóváltozások. A legjelentősebb törvénymódosítások egy helyen Adóváltozások 2013 A legjelentősebb törvénymódosítások egy helyen 1 Tartalomjegyzék Személyi jövedelemadó... 4 SZUPERBRUTTÓSÍTÁS KIVEZETÉSE... 4 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK... 4 EGYES MEGHATÁROZOTT JUTTATÁSOK...

Részletesebben

wts hírlevél # 9.2013

wts hírlevél # 9.2013 2013. november wts hírlevél # 9.2013 WTS Klient. A híd. fókuszban 2014-es tervezett adóváltozások (T/12792) A Kormány október 18-án beterjesztette a 2014. évi adótörvény-módosításokat tartalmazó T/12792.

Részletesebben

2015. évi adóváltozások

2015. évi adóváltozások 2015. évi adóváltozások S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő Társasági adó 2015. évi változásai 1 Adóalanyokban bekövetkezett változás Új adóalany 2014. 03. 15-től: a bizalmi vagyonkezelési

Részletesebben

HírAdó Extra. Adótörvény-változások 2014. 2013. október 21.

HírAdó Extra. Adótörvény-változások 2014. 2013. október 21. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2013 HírAdó Extra Adótörvény-változások 2014 2013. október

Részletesebben