Dr.Hauschka Hírlevél 2008/3

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr.Hauschka Hírlevél 2008/3"

Átírás

1 Dr.Hauschka Hírlevél 2008/3 1

2 Tisztelt Hírlevél Olvasó! Talán mindannyian átérezzük annak nehézségét, ahogy a világ rohan, és mi rohanunk vele. Már derékig járunk az Adventben, mely a várakozás, az elcsöndesülés idıszaka lenne, lehetne. Azonban csak nagyon keveseknek adatik ma meg annak lehetısége, hogy ezt valóban átélje, és ezek közül is csak nagyon keveseknek van ereje élni ezzel a lehetıséggel, ha felkínálkozik. Ám ha észre csak ritkán csak a különleges ünnepi pillanatokban vesszük is, az élet körforgása, ritmusa halad továbbra is a maga törvényei szerint. A planéták körtáncát, a Nap járását, a természet téli álmát, melyet a tavaszi feltámadás követ, nem zavarja meg a mi kapkodásunk, de még a sztrájk és a bankcsıd sem. Az élet továbbél a maga ritmusaiban körülöttünk és bennünk, akár észrevesszük akár nem. Az ünnep mindig is lehetıséget adott az ember számára, hogy erre ráébredjen. Az ünnep, mely képes hozzásegíteni bennünket, hogy felemeljük lelkeinket, hogy átérezzük az élet áramlását. Az év közeledik a legsötétebb napja felé, ilyenkor a leghosszabb az éjszaka, a sötétség, de ami ugyanakkor azt is jelenti, hogy eljött az ideje az új fény megszületésének. És egy pillanatra talán mindannyian megpillanthatjuk a hírhozót, és évrıl évre ismét felragyogtathatjuk magunkban az új csillagot. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Önnek azért a figyelemért, amelyben részesített minket az év során! Pilinszky János versével kívánunk Önnek és szeretteinek áldott, békés karácsonyt és boldog újesztendıt, a WALA GmbH. és a Natura- Budapest Kft. munkatársai nevében! A tartalomból 3. oldal Az idı másfajta megközelítése 5. oldal Tartósítás a természet ritmusaival 7. oldal Éterikus olajok kinyerése a WALA módszer szerint 9. oldal Megújultak a Dr.Hauschka testápoló olajok 12. oldal Új termék 13. oldal Könyvajánló 14. oldal Impreszzum Az égbolt elsötétedett. S akár a végítélet zord fellege tört volna ránk, a föld is oly sötét lett. Gyermekszívünk is oly nehéz! A házak és a kertek, az egész törékeny világ, éreztük, velünk reszket. Aztán a roppant csöndön át puhán és észrevétlen, a hangtalan meginduló és puha hóesésben, akár a fényes pelyhek is vigyázva földet értek, a fényességes angyal is, ı is a földre lépett. A címlapon Döbröntei Zoltán festménye látható 2

3 Ritmus Az idı másfajta megközelítése Nem létezik az életbe való olyan beavatkozás, amely önmagában véve károsítaná az életet, csak olyan önkényes beavatkozás, amely elpusztítja a ritmust, ahelyett, hogy folytatná azt. A taktus ismétel; a ritmus megújít. Ludwig Klages Gyorsabban és gyorsabban Az idı általános felgyorsulását tartjuk a modern élet fémjelének. Gyakran a közlekedés és a kommunikáció okozza a gyorsulást: a leveleket és faxokat felváltották az ek, az IC vonatokat az IC Expresszek. A légiközlekedés sosem volt ilyen olcsó. A fejlıdés kezdetben határtalan elınyöket ígér számunkra; például értékes idıt takaríthatunk meg. Ám amennyiben közelebbrıl megvizsgáljuk ezeket az elınyöket, azt találjuk, hogy mindig veszítünk is valamit értük. Amikor egy Inter City Express vonat átrobog egy vidéken, hangvédı falak és alagutak között, alig kerül a tudatunkba a táj és annak változásai. Nem is beszélve a repülésrıl. Az utazás eredeti értelme teljesen elveszett, magának az utazásnak az élménye többé már nem fontos. Utas transzport ez a kifejezés pontosan írja le a helyzetet. Amikor a dolgokat végletesen felgyorsítjuk például interkontinentális repülıjáratokkal -, már nem csak az utazás minısége csorbul, hanem a megérkezésé is. Érzékeny személyek hetekig tartó átállási problémákkal küzdhetnek ilyenkor. Kiesve a ritmusból Az emberi élet elkülönülése a természet ritmusaitól a második jellemzıje a modern életnek. A vidéki közösségek meghatározói voltak régebben az évszakok és a napszakok ciklusai. A középkori városok emberei már elkezdtek emancipálódni a téltıl és a nyártól, a nappaltól és az éjszakától. A ritmusokból való kiesés volt az elkerülhetetlen kísérıje az ember álomszerő tudatosságból való áthaladásának a modern éberség megvilágosodásába. Az emberi szabadság elıfeltétele, hogy létrejöjjön egy bizonyos elkülönülés a természet ritmusaitól. Az elektromos világítás elterjedése okozta, hogy elveszett a különbség a nappal és éjszaka között, a gépek mőködési ideje egyre hosszabbá válhatott, és végül elkerülhetetlenül kialakult a váltómőszakokban való munkamenet. Az ipari tömegtermelés hatalmas árubıséget és ennek révén egy mérhetetlen jólétet biztosít a számunkra. Ám ezért az elınyért is fizetnünk kell valamivel. Emberek milliói kényszerülnek arra, hogy az éjszakát átalakítsák ipari nappallá a többmőszakos munkabeosztás révén. Ennek pedig komoly egészségkárosodás lehet a következménye, mire hosszú évek múltán egy személy abbahagyja a több mőszakban való tevékenységét. Ebbıl is érzékelhetjük, hogy a ritmus nem csak az élet hordozója, hanem egyben az egészség és a jólét hordozója is. A ritmus elvesztése a személyes életünkben is megjelenik. A nagy távolságokra való utazás és szállítás összekeveri számunkra az évszakokat; például karácsonykor epret ehetünk. De vajon ennek a karácsonyi epernek vagy más hasonló gyümölcsöknek az íze ízlik-e nekünk? Az idıtlen termesztés és érlelés összefügg az aroma, a szín és az íz elvesztésével. 3

4 Metronóm és szalagmunka A ritmus több annál, mint pusztán tartani az idıintervallumot. A metronóm ütéseinek szigorú amplitúdója és frekvenciája van. Csak a gépek tudják egzaktul tartani az idıintervallumokat, például legyártani ugyanazt a terméket egy abszolút szabályos idıtartamon belül. Az idıintervallum tartása a gépi világ kifejezıdése, és a szalagmunka a legtökéletesebb megjelenése. A zenében nincsenek ilyen merev ütemek: a metronómot csak 1816-tól kezdték használni a zenében. A merev ütemek idegen, sıt egyenesen ellenségesek az élettel: az EKG-ban az abszolút szabályos nyomvonalak a hirtelen szívhalál elırejelzıi lehetnek. Az óraszerkezetek ideje az és többé már nem a Nap pozíciója -, ami napjaink absztrakt idıbeosztásának bázisát képezi, és amelynek már egyáltalán semmilyen összefüggése sincs a növényi élettel. A növények életfolyamatai a napkelte és napnyugat között oszcillálnak. A ritmus váltakozik az amplitúdó és a frekvencia idıtartamaiban. A ritmus jellemzıje minden életformának az emberi lénytıl egészen az egysejtő organizmusokig. A ritmus közvetít a poláris minıségek között az idıben. Minden organizmus megváltozik, ahogy keresztülhalad a saját ritmusain, és nem marad ugyanaz. A taktus ismétel; a ritmus megújít, ahogyan azt Ludwig Klages oly találóan mondta. Idill a gazdasági világon belül? Mint modern gazdasági vállalkozásnak, a WALA-nak a lehetıségei csekélyek arra, hogy kiszabaduljon a korszellem körülményeibıl. Például a partnereink gyors szállítást igényelnek. A hatékony adatfeldolgozás ezért nélkülözhetetlen a számunkra, hogy a megrendeléseket teljesítsük. A töltés, címkézés és csomagolás lehetetlen lenne, ha nem használnánk a gépek merev ütemét. De a WALA középpontjában a ritmus sértetlen marad: a gyógynövénykertben, a növény laboratóriumban, a potenciálási folyamatokban, a Dr.Hauschka kozmetikusok által végzett kezelésekben eleven ritmusok élnek továbbra is. Ezeken a területeken más-más ritmus uralkodik. Ebben az értelemben a WALA központi ideája korszerőtlen, mivel az idınek ezzel a másfajta látásmóddal való követése nem a múltba, hanem a jövıbe vezet. Dr. Ulrich Meyer 4

5 Ritmizálás Tartósítás a természet ritmusaival Számos olyan felfedezés létezik a világban, amely az ismeretlenség homályában maradt, mivel korunk uralkodó gondolkodása nem tudott mit kezdeni vele. Ilyen forradalmi felfedezés volt az a tartósítási eljárás is, amely Dr. Rudof Hauschka nevéhez köthetı, és aminek révén egy olyan vállalkozás indulhatott útjára, amelynek a termékeit ma szinte az egész világon mindenhol, emberek milliói használják nap mint nap. Az osztrák biokémikust, Rudolf Hauschkát kora ifjúságától foglalkoztatta az a kérdés, hogy mi az élet. Azok a válaszok, amit kora materialista természettudománya adott erre a kérdésre, sosem elégítették ki az érdeklıdését. Hauschka évtizedeken keresztül olyan kísérleti kutatásokat folytatott, amelyek az anyag kozmikus lényének megismerésére irányultak, és ezzel az egész természetszemlélet számára új nézıpontot mutatott fel. Kutatásai középpontjában a természet és a kozmosz ritmusai álltak. A napkelte és a napnyugta ritmusai, a Hold fázisváltozásainak a ritmusa, az évszakok változásának a ritmusa, a csillagkonstellációk változásának a ritmusa, egyesítve a mozgás ritmusaival, amely úgymond együttrezgésben viszi és fixálja a kozmikus ritmusokat az anyagba, voltak a kutatás meghatározói. (Dr. Rudolf Hauschka Wetterleuchten einer Zeitenwende) A szerves anyagok tartósítására használt anyagok hatására, ezeken belül elsısorban a kozmetikai és gyógyszeriparban legnagyobb mennyiségben használt alkoholra is úgy tekintünk, hogy azok meggátolják a szerves anyagok bomlását elıidézı mikroorganizmusok mőködését. Hauschka kutatásai révén arra a felismerésre jutott, hogy a tartósításnak ez a koncepciója hibás, mivel ezek az anyagok valójában elvágják a természeti lényeket a kozmikus eredetüktıl, és ezért rögzülnek az adott anyagi formájukba a tartósítószerrel kezelt anyagok valójában halott anyagok. Az ember, amikor felhasználja ezeket a szubsztanciákat, egy halott világot fogad magába. Ezek a szempontok vezették Hauschkát arra, hogy kutatásai során tiszta vizes bázisú növénykivonatok tartósításával kísérletezzen, amelyekbıl azután igazi, életet hordozó gyógyító anyagokat lehet elıállítani az ember számára. Több évtizedes kutatói munka után jutott el ahhoz a kikristályosodott módszerhez, amely alkalmazásával a növényi szubsztanciák bármiféle tartósítószer nélkül is hosszú ideig megırzik élı tulajdonságaikat, vagyis tartósak maradnak. Ez a módszer képezi ma a német WALA gyógyszergyár gyógyszer és kozmetikum alapanyag elıállításának a bázisát. A WALA módszer A növény él, míg a kertben áll és a természeti ritmusoknak van alávetve. A begyőjtés által a növény elveszíti a kapcsolatát ezekkel a ritmusokkal. A természeti ritmusok továbbfejlesztése a WALA növénylaboratóriumában folyó munka, melynek során a leszedett növény továbbra is a poláris minıségeknek (meleg és hideg / fény és sötétség / mozgás és nyugalom) van alávetve az elıállítási folyamatban. Egy begyőjtött növény szubsztanciájának átalakulása sikeresen meg tud történni a ritmizálási folyamat alkalmazása révén. Ezáltal az anyagaiban létrejön egy közeledés az emberi folyamatokhoz, gyógyerı ébred bennük. A frissen begyőjtött növényeket a növénylaboratóriumban, gondosan átválogatják, tisztítják, majd kézzel felaprítják, pépesítik, kıkorsóba teszik és frissen desztillált forrásvizet adnak az így 5

6 elıkészített növényi péphez, melyet ezután nyugalomba, sötétbe és melegbe helyeznek. Este kezdıdik a hétnapos ritmizálási folyamat, melynél a nyugalmi-, sötét- és meleg (37 C) fázist naponta két alkalommal megszakítják a mozgás-, fény -, és hideg (4 C) fázisával. A vízzel higított növényi keveréket napfelkeltekor és naplementekor természetes fényre helyezik, lehőtik és megkeverik. 3,5 nap múlva a felaprított növényi részeket a folyadékfázistól elkülönítik, elhamvasztják és az így kapott növényi hamut részben ismét visszaadják a kipréselt oldathoz. Az oldathoz adott hamuban található ásványi anyagok az utolsó szilárd szubsztanciális maradványai az egykor létezett egész növénynek, így az eredményül kapott úgynevezett ıstinktúrák a növény teljességét tartalmazzák és nem csak a szétválasztott részeit, vagy elkülönített hatóanyagait. Ennek azért is van jelentısége, mert igazolt tény, hogy az olyan növényi kivonatok, amelyek teljes növényekbıl készülnek, rendkívül alacsony arányban okoznak allergiás reakciókat a felhasználásuk során. A hétnapos ritmizálási folyamat után az ıstinktúrákat egy teljes évig szobahımérsékleten nyugalomba helyezik, és a minıségüket széleskörő laboratóriumi vizsgálatokkal rendszeresen ellenırzik. Egy év eltelte után csak azokat az ıstinktúrákat használják fel a további feldolgozás során, amelyek minden vizsgálati paraméternek maradéktalanul megfeleltek. A WALA elıállítási módszerben alkalmazott ritmusok tovább viszik mindazokat az élı ritmusokat, amelyekben a növény a betakarítása elıtt a természetben állt, és ennek eredményeként a növény életerejét maradéktalanul megırzı, bármiféle segédanyag hozzáadása nélkül is tartós kivonatok jönnek létre. A gyógyszer elıállítás során az egyéves nyugalmi- és érési fázis után a keletkezett ıstinktúrát, mely átélte az évszakok váltakozását és átesett egy alapos minıségbiztosításon, vagy eredeti formájában használják, vagy potenciálással továbbdolgozzák, és ennek révén alakul ki a WALA gyógyszerek végsı, kivételesen magas, egyedi minısége. Ugyancsak a WALA ritmikus elıállítási módszernek megfelelıen készülnek a Dr.Hauschka kozmetikai termékekhez használt alapanyagok is Ritmizálás 1. A növényi részek válogatása 2. Aprítás 3. Pépesítés 4. Az elpépesített növényeket kıkorsókba töltik 5. A kıkorsókba töltött, hígított növényi pépet váltakozva a hideg-meleg, fény-sötétség, mozgás-nyugalom polaritásainak teszik ki 6

7 További fontos szempont, hogy a WALA alapanyag elıállítási módszerébe milyen minıségő növények kerülnek, mert ez alapvetıen meghatározza a módszer sikerét. Ezért a WALA cég a készítményei elıállításához elsısorban biodinamikus termesztésbıl származó, vagy természetvédelmi területekrıl vadon győjtött növényeket használ. A WALA cég elnevezése is a Dr. Rudolf Hauschka által kidolgozott ritmikus elıállítási módszerbıl származik: Wärme (hı) Asche (hamu) Licht (fény) Asche (hamu) = WALA 5 Éterikus olajok Éterikus olajok kinyerése a WALA-módszer szerint A WALA cég megalakulása óta arra törekszik, hogy a gyógyszerészeti feldolgozás folyamatában a növények erıit oly módon tárja fel, hogy azok az emberek gyógyítását, ápolását szolgálhassák. A növényi természet megismerésének kulcsa a növénynek az a szemléletmódja, melyet Goethe metamorfózisgondolatához kapcsolódva Rudolf Steiner fejlesztett ki, mely a növényt hármas tagozódású levél, virág, gyökér lényként szemléli. A zöld levél a növény olyan szerve, melyben a sugárzó napfény, a belélegzett szén-dioxid és a felfelé áramló vizes növényi nedvek egyesülésével a fotoszintézis folyamata során az anyagsőrősödésbıl szénhidrátok jönnek létre. A föld-gyökér tartomány felé haladva ezek a szubsztanciák a növény hordozó vázává (cellulózzá) vagy a gyökérben raktározott tápanyagokká (keményítıvé) sőrősödnek. A növény kozmikusvirág- és terméstartománya felé haladva az anyaggal ennek ellenkezıje, azaz finomodás megy végbe. Cukor, virágpor és éterikus virágillat keletkezik, melyek kiáradnak a növény környezetébe. A gyümölcs- és a magok érése során végül megjelennek a növényben a kozmosz hıje által kialakított zsíros olajok. A hármas tagozódású növénytermészet nézıpontjából kiindulva közvetlen hidat találunk az emberi organizációhoz, ami megvilágítja az egyes növényi szerveknek az emberi szervezet egyes funkcióira gyakorolt hatását. A ritmikusan tagolt, légzı folyamatokat végzı levéltartomány az ember közvetítı, légzésiés szív- keringési rendszerének felel meg. A gyökértartomány, mely a növényt belevezeti a föld hidegébe, a szubsztanciák sőrősödésébe és lerakódásába, az ember idegérzékelési folyamatával áll kapcsolatban. Ennek ellenpólusaként a hıben, a szubsztanciák feloldódásában és átalakulásában lejátszódó virágés termésképzıdések az ember anyagcsere-végtag-szaporodási folyamataihoz hasonlatosak. 7

8 A növényben éterikus- és zsíros olajok jönnek létre. Az éterikus vagy illóolajok szemben a zsíros olajokkal nem hagynak zsírfoltot maguk után, elillannak. Illatot árasztó kvalitásuk, valamint kinyerésük módja (vízgızdesztilláció) a fénynyel és levegıvel mutat szoros rokonságot. A zsíros olajokat növényi magvakból sajtolják és természetüknél fogva a hıvel állnak rokonságban. Mind az éterikus, mind a zsíros olajok hatása az emberi anyagcsere-rendszerre irányul, melyben az olajok segítségével a fény-levegı-hı együttes hatása különösen intenzívvé válik. A WALA bırápoló- és masszázsolajai a növényi drogok napraforgó-olajban készített kivonatából és az ehhez hozzáadott tiszta éterikus növényolajokból állnak. A növényi olajkivonatok az egyedülálló WALA-eljárás szerint úgy készülnek, hogy a szárított növények (drogok) egy héten keresztül 37 ºC-os hımérsékleten állnak az olajban. A szárított növények és növényi részek legnagyobbrészt a WALA saját biológiai-dinamikus gyógynövénykertjébıl, szerzıdéses ökológiai termesztı-helyekrıl, illetve kis részben vadon termı helyekrıl származnak. A szárítási eljárás a friss növényi részek alapos átvizsgálásával kezdıdik, azoknak szennyezıdéstıl és portól, betegségtıl és elváltozásoktól mentesnek kell lenniük. Lemérést követıen a drogház szárítórácsaira egyenletesen eloszlatva kerülnek, ahol a fakeretek közé selyemszövetet feszítenek ki, amely a szárításra különösen alkalmas, mert a valódi selyem nem vesz fel magába nedvességet, nem duzzad meg és különösen légáteresztı természető. A növények szárítása az ún. kondenzációs eljárással történik. Ennek alkalmazása során a meleg és nedves szárítólevegıt a harmatpont alá hőtik le, így kondenzálódik (kicsapódik) a víz. A teremhımérséklet átlagosan ºC közötti. A kondenzációs eljárással azonnali, igen gyors szárítás történik, melynek a minıség szempontjából nagy jelentısége van. A testápoló olajoktól alapvetıen különböznek a fürdıolajok, melyek olívaolajban készített növényi kivonatok. A felhasználás során igazolódott, hogy ezek a teljes növénybıl készült olajkivonatok a WALA-eljárás segítségével (melegextrakció) összehasonlítva növényi hordozóolajhoz kevert elıre izolált éterikus olajjal és az ún. forró kivonással, a zsíroldékony összetevıkre figyelemmel lényegesen nagyobb kinyerést tesznek lehetıvé és ezáltal nagyobb terápiás hatékonyságot is mutatnak. 8

9 Testápolás Megújultak a Dr.Hauschka testápoló olajok! A növényvilág határtalan gazdagsággal ajándékozza meg az embert, ezért kézenfekvı, hogy ezt a testápolás területén is alkalmazzuk és a növények rendkívül differenciált hatásait érvényesülni engedjük. Ehhez kiváló közvetítık a növényi olajok. Az olaj védıburokkal vonja be a bırünket, miközben az adott növény sajátosságai teljes mértékben érvényesülnek. A bırápoló- és masszázsolajok a mindennapi szükségletet messzemenıen kielégítı készítmények, melyek alkalmazása egyaránt szolgálja az általános, átfogó testápolást, a környezeti ártalmak elleni védelmet, valamint egészségünk megırzését. A szervezet véráramlásának, a keringésnek az elégtelensége korunk egyik jellemzı betegsége. A Dr.Hauschka testápoló olajok a keringés javításával, a bır mőködési egyensúlyának megtartásával és helyreállításával a megelızés, a panaszok csökkentése vagy megszüntetése szempontjából egyaránt rendkívül hatékonyak. A bırápoló- és masszázsolajok rendszeres használata ajánlott, különösen fürdést és zuhanyozást követıen, amikor bırünk a legkönnyebben veszi magába az olajokat. Idén ısztıl új formulával és megváltozott kiszerelésben érhetı el hat régi -új Dr.Hauschka testápoló olaj! CITROM-CITROMFŐ ÁPOLÓ OLAJ (75 ml, 10 ml) (Régen: Citrom olaj) Akiknek javasolt: -akik narancsbırrel küzdenek - akiknek gyenge a kötıszövetük Hatása: feszesíti a kötıszöveteket narancsbır esetén is. Cirtom-citromfő olaj fokozza a bır rugalmasságát, elısegíti formatartó képességét. Összetétel: napraforgó olaj citromhéj, citromfő, mezei zsurló és fagyöngy kivonatok jojóbaolaj éterikus citromolaj éterikus olajok. KÖKÉNYVIRÁG ÁPOLÓ OLAJ (75 ml, 10 ml) Akiknek javasolt: -várandós nık -akiknek gyenge a kötıszövetük. Hatása: Erıteljes feszesítı hatás. Várandósság esetén a Kökényvirág olaj rugalmasan és tágulóképesen tartja a bırt, megelızi a terhességi csíkokat, csipkedı masszázshoz ideális készítmény Összetétel: napraforgó olaj kökényvirág és nyírlevél kivonat jojóbaolaj orbáncfő kivonat éterikus olajok. 9

10 MANDULA-ORBÁNCFŐ ÁPOLÓ OLAJ (75ml) (Régen Orbáncfő olaj) Akiknek javasolt: -száraz, érzékeny bırő emberek. Hatása: A bırnyugtató hatású Mandula-orbáncfő olaj kiegyenlítıen, erısítıen hat a bırre. Az érzékeny száraz bırt nyugtatja, simává és rugalmassá teszi és átmelegíti. Összetétel: napraforgó olaj orbáncfő kivonat mandulaolaj komlókivonat éterikus olajok. NYÍR-ÁRNIKA ÁPOLÓ OLAJ (75ml, 10ml) (Régen: Fitness olaj) Akiknek javasolt: - fizikailag aktív embereknek (pl. sport, kertészkedés, fizikai munka). Hatása: vitalizálja a bırt, kötıszöveteket. Sportolásnál a Nyír-árnika olaj aktivizálja a bır anyagcseréjét. Salaktalanító hatásánál fogva, fokozza a vérellátást. Izomláz esetén ajánlott. Ideális testi aktivitások elıtt és után, továbbá szaunázásnál Összetétel: napraforgó olaj árnika nyírlevél csalán és bojtorjángyökér kivonat jojóba-olaj éterikus olajok zsíros mustárolaj RÓZSASZIROM ÁPOLÓ OLAJ (75ml, 10ml) Akiknek javasolt: ideges, nyugtalan emberek elalvási problémákkal küzdık akik érzékenyek az idıjárás változásaira. Hatása: Kényeztetı élmény Rózsaszirom olaj harmonizálja és kényezteti a bırt és az érzékeket. Kiváló bébimasszázshoz Összetétel: napraforgó olaj rózsaszirom kivonat - jojóbaolaj éterikus rózsaolaj 10

11 TİZEG-LEVENDULA ÁPOLÓ OLAJ (75ml) Akiknek javasolt: - kiegyensúlyozottságára, harmóniára vágyó emberek - finom bırő gyermekek Hatása: beburkol, védelmet nyújt a bırnek, érzékeknek. Idıjárás-érzékenység esetén a Tızeg-levendula olaj segíti a nyugodt alvást, nyugtalanság, idegesség estén az ápoló olaj láthatatlan védıburkot képez bırünkön. Összetétel: olívaolaj víz karitévaj levendulaolaj tızeg kivonat cukorzsírsavészter jojóbaviasz éterikus olajok vadgesztenye termés kivonat zsurlófő kivonat alkohol Az olajok alkalmazása: az ápoló olajokat zuhanyozás vagy fürdés után a nedves bırbe masszírozzuk be, így intenzív illatuk mély lélegzésre ösztönöz. Masszázshoz száraz bırre is felhordhatók! 11

12 Új termék Dr.Hauschka Bırnyugtató pakolás Bármit is teszünk bırünk beburkol és véd minket. Egy hosszú nap vagy egy kimerítı hét után éppen az érzékeny bır szolgált rá egy kis pihenésre. A Dr.Hauschka Bırnyugtató pakolás erısíti az érzékeny, kivörösödésre, gyulladásokra hajlamos bırt, és segíti folyadékainak megırzésében. Bırünk kipihent, egyenletes lesz, kisimul, védekezı képessége fokozódik. Ajánlott: az érzékeny bırnek gyulladásoknál, kivörösödéseknél NYUGTATÓ, LAZÍTÓ INTENZÍV ÁPOLÁS a palástfüvet, borágót és ökörfarkkórót tartalmazó kompozíció megnyugtatja és erısíti a bırt friss birsmagkivonat és varázsmogyoró-víz segítik a bırt nedvességének megırzésében a nyúlszapuka kiegyenlítıen hat az irritált, kivörösödött bırre a karitévajból, makadámia- és kókuszdióból nyert értékes növényi olajok intenzíven ápolnak a vörös foltok, gyulladások lecsengenek Összetétel: Víz varázsmogyoró-víz birsmag kivonat kókuszolaj karitévaj alkohol glicerin makadámiadió olaj napraforgó olaj méhviasz nyúlszapuka és kamilla kivonat földimogyoróolaj zsíralkoholok jojóbaolaj bentonit sárgabarackmag olaj palástfő, borágó, hajdina és ökörfarkkóró kivonat éterikus olajok -xantán lecitin 12

13 Könyvajánló Dr. Rudolf Hauschka: Táplálkozástan Az emésztés fiziológiájának és a tápanyagok mérhetı és nem mérhetı minıségének megértéséhez Az itt következı»táplálkozástan«hozzájárulásnak tekinthetı az emberiség általános táplálkozási problémájának megoldásához, mégpedig olyan szempontok alapján, amelyeket eddig alig vettek figyelembe. A szerzı feladatának tekintette, hogy ez az egész problémát más szinten közelítse meg. Ennek során azt a tényt vette figyelembe, hogy az ember lelki-szellemi lény, aki egy mindent átfogó összefüggésben áll a világgal, amely összefüggés nemcsak a természettudomány által, hanem a szellemtudomány segítségével is megismerhetı, s melynek hallatlan jelentısége van a táplálkozás kérdéseinél. A szerzı nem tekintette feladatának, hogy recept-vagy szakácskönyvet írjon, de éppen úgy nem célja, hogy táplálkozásfiziológia vagy a tápanyagok kémiájának részletes kézikönyvét adja. A»Táplálkozástan«-t elsı kísérletnek tekinthetjük abból a szempontból, hogy az emésztés fiziológiáját, a tápanyagok mérhetı és nem mérhetı minıségét újszerően értelmezhessük. Az idı sürgetése arra kényszeríti a szerzıt, hogy ezt a kísérletet már vázlatként is a nyilvánosság elé tárja. (Részlet a könyv elıszavából) A könyv az Ita Wegman Alapítvány és a Natura-Budapest Kft. kiadásában jelent meg. Forgalmazza a Natura-Budapest Kft. Megrendelhetı a forgalmazó címén. Ára: 3500 Ft 13

14 IMPRESSZUM Dr.Hauschka Hírlevél 2008/3 Szerkeszti a Natura-Budapest Kft. Cím: 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 41. Felelıs szerkesztı: Tóth Márk Tel: , Fax: Web: Egyes cikkek a ViaWala magazinból átvéve, a WALA GmbH. engedélyével kerültek megjelenítésére. (Forrás: Képanyagok: WALA Heilmittel GmbH WALA, WALA Logo, Dr.Hauschka, WalaVita A Dr.Hauschka Hírlevelekben megjelenı minden szerzıi mő az évi LXXI. Törvény (a szerzıi jogról) hatálya alá tartozik. 34. (1) A mő részletét az átvevı mő jellege és célja által indokolt terjedelemben és az eredetihez híven a forrás, valamint az ott megjelölt szerzı megnevezésével bárki idézheti. 14

Várandós állapot Szülés Szoptatás

Várandós állapot Szülés Szoptatás Várandós állapot Szülés Szoptatás 2 3 Tartalom Mennyből száll alá a lélek A földi világba, hogy Mit eddig fel nem ismert, Azt tanulja, kutassa. Ó ember, élted során a mennyet ne feledd! Fel ne add a fáradozást,

Részletesebben

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság Takáts Péter Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság 1. A modern közgazdaságtan és a pénzhit problémái Nehéz feladatra vállalkozik az ember, ha társadalmi és gazdasági kérdésekrıl beszél,

Részletesebben

Martina Gebhardt. A legtermészetesebb natúrkozmetikum

Martina Gebhardt. A legtermészetesebb natúrkozmetikum A legtermészetesebb natúrkozmetikum Naturkosmetik GmbH a világon az egyetlen natúrkozmetikumokat gyártó cég, melynek kivétel nélkül minden terméke Demeter-minősítéssel rendelkezik. A cég alapítója, az

Részletesebben

TÁPLÁLÉK-KIEGÉSZÍTİK

TÁPLÁLÉK-KIEGÉSZÍTİK TÁPLÁLKOZÁS Az egészséges élelmiszerek, ill. az egészség megırzését szolgáló ételek rendszeres fogyasztásánál beszélhetünk táplálkozásról. Mindannyian elgondolkodhatunk azon, hogy a saját táplálkozásunkra

Részletesebben

Gerhard H. Eggetsberger Csúcsformában mindig, mindenhol. Hét gyakorlat az élet- és szexuálenergia növelésére.

Gerhard H. Eggetsberger Csúcsformában mindig, mindenhol. Hét gyakorlat az élet- és szexuálenergia növelésére. Gerhard H. Eggetsberger Csúcsformában mindig, mindenhol. Hét gyakorlat az élet- és szexuálenergia növelésére. magyar könyvklub 2 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Gerhard H. Eggetsberger: Power

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ AZ EGÉSZSÉGTUDATOSSÁG SAJÁTOS VONÁSAI A 14-18 ÉVES KOROSZTÁLYBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÁSRA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS Készítette: Lajos Attila Gödöllő 2005

Részletesebben

Írisz arcápoló termékcsalád

Írisz arcápoló termékcsalád Írisz arcápoló termékcsalád Az arc bőre természetesen friss benyomást kelt, ha a bőr működése egyensúlyban van. Amennyiben arcbőrünk zsírosodásra hajlamos, nem célszerű egyszerűen zsírtalanítani. Ez az

Részletesebben

E-mail: grandfer49@gmail.com

E-mail: grandfer49@gmail.com Szerkeszti: Ritz Ferenc (Feri papa) E-mail: grandfer49@gmail.com IV. évfolyam, 6. szám szerda, 2012. március 14. Jönnek az új húsok a Frankenstein projektben...1 Tarol az alkohol a fejlett világban...2

Részletesebben

Amit a szaunáról tudni érdemes

Amit a szaunáról tudni érdemes Amit a szaunáról tudni érdemes 1 Tartalomjegyzék Elıszó... 3 A szaunák kialakulásának története... 3 Miért és mire jó a szaunázás?... 4 Mi tartozik egy jó szaunához?... 4 Egy szauna klímafeltételei:...

Részletesebben

Crystal. Egészség Magazin. Szoptatás mesterfokon Ne fogyózz, lúgosíts Ők mondták 2TestŐr Makrobiotika - a hosszú egészséges élet titka

Crystal. Egészség Magazin. Szoptatás mesterfokon Ne fogyózz, lúgosíts Ők mondták 2TestŐr Makrobiotika - a hosszú egészséges élet titka VI. évfolyam 5. szám 2009. Crystal Egészség Magazin A Flavinárium Zrt. hálózati lapja Szoptatás mesterfokon Ne fogyózz, lúgosíts Ők mondták 2TestŐr Makrobiotika - a hosszú egészséges élet titka crystal_2009.09_2.indd

Részletesebben

A MEDITÁCIÓ TESTRE ÉS LÉLEKRE GYAKOROLT HATÁSA

A MEDITÁCIÓ TESTRE ÉS LÉLEKRE GYAKOROLT HATÁSA Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Természettudományi és Mőszaki Kar Mőszaki, Informatikai és Gazdaságtudományi Intézet Mőszaki Intézeti Tanszék A MEDITÁCIÓ TESTRE ÉS LÉLEKRE GYAKOROLT

Részletesebben

E G É S Z S É G É S É L E T M Ó D M A G A Z I N 4. ÉVFOLYAM / 2. SZÁM 2014 NYÁR INGYENES MAGAZIN NYÁR NYÁRI ÖRÖMÖK GONDTALANUL

E G É S Z S É G É S É L E T M Ó D M A G A Z I N 4. ÉVFOLYAM / 2. SZÁM 2014 NYÁR INGYENES MAGAZIN NYÁR NYÁRI ÖRÖMÖK GONDTALANUL E G É S Z S É G É S É L E T M Ó D M A G A Z I N 4. ÉVFOLYAM / 2. SZÁM 2014 NYÁR INGYENES MAGAZIN NYÁR NYÁRI ÖRÖMÖK GONDTALANUL OLASZ NATÚRKOZMETIKUMOK Anyajegyvédő Stift SPF 50+ Ultra magas védelem az

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BÖRÖNDI-FÜLÖP NIKOLETTA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BÖRÖNDI-FÜLÖP NIKOLETTA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BÖRÖNDI-FÜLÖP NIKOLETTA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2012 Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék A doktori iskola vezetıje: DR. UDOVECZ

Részletesebben

APITERÁPIA Egészség méhészeti termékekkel

APITERÁPIA Egészség méhészeti termékekkel Temesvári Gabilla APITERÁPIA Egészség méhészeti termékekkel és AROMATERÁPIA Illóolajok gyógymódja 2000. Temesvári Gabilla APITERÁPIA -A gyógyító méhecske ÉS AROMATERÁPIA - Illóolajokkal az egészségért

Részletesebben

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Takáts Péter Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Új mani-fest Budapest, 2009 Tartalom 9. Az idő és az ember viszonyáról 11 10. Az értekezletek elmélete 31 11. A jövő és a menedzsment

Részletesebben

TEMESVÁRI GABRIELLA TÚLSÚLYOS GOND. Ideális testsúly a természetgyógyászat segítségével 2001.

TEMESVÁRI GABRIELLA TÚLSÚLYOS GOND. Ideális testsúly a természetgyógyászat segítségével 2001. TEMESVÁRI GABRIELLA TÚLSÚLYOS GOND Ideális testsúly a természetgyógyászat segítségével 2001. TEMESVÁRI GABRIELLA Egészség-füzetek sorozat TÚLSÚLYOS GOND Ideális testsúly a természetgyógyászat segítségével

Részletesebben

magazin Allergia egyre kínzóbb tünetek Az olimpia jegyében Interjú Kammerer Zoltánnal Szívügyeink Szép álmokat!

magazin Allergia egyre kínzóbb tünetek Az olimpia jegyében Interjú Kammerer Zoltánnal Szívügyeink Szép álmokat! Gyógyhír III. évfolyam 8. szám 2008. augusztus magazin Az olimpia jegyében Interjú Kammerer Zoltánnal Szívügyeink Szép álmokat! Allergia egyre kínzóbb tünetek Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk Önnek:

Részletesebben

A korai nyugdíjaztatás szükségszerőségének bemutatása a mentıdolgozókon keresztül

A korai nyugdíjaztatás szükségszerőségének bemutatása a mentıdolgozókon keresztül A korai nyugdíjaztatás szükségszerőségének bemutatása a mentıdolgozókon keresztül 1 Istenek barátja az, aki a fájdalmat enyhíteni tudja (fennmaradt ókori idézet) 2 Köszönet a Heves Megyei Mentıszervezet

Részletesebben

A kiadvány megjelenését támogatta:

A kiadvány megjelenését támogatta: A kiadvány megjelenését támogatta: Copyright Marton Zsófia, 2008, 2015 Szerzői kiadás Borító: Lukács Emese Minden jog fenntartva! ISBN 978 963 08 2877 2 Az Aromaterápia lovaknak című online könyv mindenkor

Részletesebben

Magazin PATI KA. Kocsiba zárt légszennyezés. Mi van a pelenkában? www.patikamagazin.hu. Gyógyszertárunk ajándéka

Magazin PATI KA. Kocsiba zárt légszennyezés. Mi van a pelenkában? www.patikamagazin.hu. Gyógyszertárunk ajándéka PATI KA GALENUS KIADÓ, A GYÓGYSZERÉSZEK KIADÓJA Magazin XIII. évfolyam 1. szám 2008. január Egészségügyi ismeretterjesztô folyóirat www.patikamagazin.hu Kocsiba zárt légszennyezés Mi van a pelenkában?

Részletesebben

SZCIENTOLÓGIA. Egy jobb világ építése

SZCIENTOLÓGIA. Egy jobb világ építése SZCIENTOLÓGIA Egy jobb világ építése A Szcientológia, amelyet L. Ron Hubbard alapított és fejlesztett ki, alkalmazott vallási filozófia, amely pontos útvonalat nyújt, ami révén mindenki visszanyerheti

Részletesebben

Desszertek szénhidrátban gazdag ételekhez 145 Zöldségtálak fehérjében gazdag ételekhez 152 Meleg, fehérjében gazdag ételek 157 Zöldségételek 157

Desszertek szénhidrátban gazdag ételekhez 145 Zöldségtálak fehérjében gazdag ételekhez 152 Meleg, fehérjében gazdag ételek 157 Zöldségételek 157 Tartalomjegyzék Előszó 7 A Hay-féle szétválasztó étrend 8 Miért szétválasztó és mégis vegetáriánus 13 A sav-bázis háztartás 16 Miért fontos a ballasztanyagokban gazdag ételek fogyasztása?.. 19 A legfontosabb

Részletesebben

LILIAN VERNER-BONDS SZÍNGYÓGYÁSZAT

LILIAN VERNER-BONDS SZÍNGYÓGYÁSZAT LILIAN VERNER-BONDS SZÍNGYÓGYÁSZAT www.szukitskiado.hu LILIAN VERNER-BONDS A GYÓGYÍTÓ SZÍNEK SZERZŐJE SZÍNGYÓGYÁSZAT SZŰKÍTS KÖNYVKIADÓ ALAPÍTVA 1929 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: NEW COLOUR

Részletesebben

TEMESVÁRI GABRIELLA SZÉNANÁTHA ALLERGIA ÉS TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT

TEMESVÁRI GABRIELLA SZÉNANÁTHA ALLERGIA ÉS TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT TEMESVÁRI GABRIELLA SZÉNANÁTHA ALLERGIA ÉS TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT 2002 TEMESVÁRI GABRIELLA Egészség-füzetek sorozat SZÉNANÁTHA ALLERGIA ÉS TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT Szerkesztette, a borítót tervezte: Temesvári

Részletesebben

A HÍD. biokémiai társadalmunk. Mennyivel lehet Ön boldogabb, energikusabb. élettel telibb? A mi. cikk L. Ron Hubbardtól

A HÍD. biokémiai társadalmunk. Mennyivel lehet Ön boldogabb, energikusabb. élettel telibb? A mi. cikk L. Ron Hubbardtól A HÍD A Szcientológia Egyház Budapest magazinja 43. alszám A tíz legsürgetőbb dolog, amit ellnőriznie kell, ha testi szennyezettségre gyanakszik... A mi biokémiai társadalmunk cikk L. Ron Hubbardtól Mennyivel

Részletesebben

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságelemzési és Módszertani Intézet Gazdasági- és Informatikai Tanszék A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FEJLİDÉSÜK

Részletesebben

Elhunyt betegek boncolása során kiderült, hogy az Alzheimer-kórban szenvedık agyában összecsapódott, elpusztult idegsejtek találhatók..

Elhunyt betegek boncolása során kiderült, hogy az Alzheimer-kórban szenvedık agyában összecsapódott, elpusztult idegsejtek találhatók.. Alzheimer-kór Rövid leírás: A kórkép klinikai és patológiai jellemzıit elsıként 1906-ban Alois Alzheimer ismertette. A leírójáról elnevezett betegség a demenciák, azaz elbutulással járó tünetegyüttesek

Részletesebben

Meglepı kísérleti eredmények háromkező emberekkel

Meglepı kísérleti eredmények háromkező emberekkel Szerkeszti: Ritz Ferenc (Feri papa) III. évfolyam, 7. szám csütörtök, 2011. március 3. Meglepı kísérleti eredmények háromkező emberekkel...1 Ne fullasszuk tejbe a gyereket!...3 Elıször igazolták, hogy

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-125-026/2010. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Cz. Cs. ügyvéd (Pécs) által képviselt Mecsek-Drog Termelı és Kereskedelmi Kft. (Pécsvárad) eljárás alá vont vállalkozás

Részletesebben

A Maroshegyi Óvoda. Pedagógiai Programja

A Maroshegyi Óvoda. Pedagógiai Programja A Maroshegyi Óvoda Pedagógiai Programja A Maroshegyi Óvoda Pedagógiai Programja 2013 Készítette: a Maroshegyi Óvoda nevelıtestülete Hatályos 2013.04.01-tıl Jelen módosítás alapja a 2011.évi CXC. törvény

Részletesebben