Dr.Hauschka Hírlevél 2008/3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr.Hauschka Hírlevél 2008/3"

Átírás

1 Dr.Hauschka Hírlevél 2008/3 1

2 Tisztelt Hírlevél Olvasó! Talán mindannyian átérezzük annak nehézségét, ahogy a világ rohan, és mi rohanunk vele. Már derékig járunk az Adventben, mely a várakozás, az elcsöndesülés idıszaka lenne, lehetne. Azonban csak nagyon keveseknek adatik ma meg annak lehetısége, hogy ezt valóban átélje, és ezek közül is csak nagyon keveseknek van ereje élni ezzel a lehetıséggel, ha felkínálkozik. Ám ha észre csak ritkán csak a különleges ünnepi pillanatokban vesszük is, az élet körforgása, ritmusa halad továbbra is a maga törvényei szerint. A planéták körtáncát, a Nap járását, a természet téli álmát, melyet a tavaszi feltámadás követ, nem zavarja meg a mi kapkodásunk, de még a sztrájk és a bankcsıd sem. Az élet továbbél a maga ritmusaiban körülöttünk és bennünk, akár észrevesszük akár nem. Az ünnep mindig is lehetıséget adott az ember számára, hogy erre ráébredjen. Az ünnep, mely képes hozzásegíteni bennünket, hogy felemeljük lelkeinket, hogy átérezzük az élet áramlását. Az év közeledik a legsötétebb napja felé, ilyenkor a leghosszabb az éjszaka, a sötétség, de ami ugyanakkor azt is jelenti, hogy eljött az ideje az új fény megszületésének. És egy pillanatra talán mindannyian megpillanthatjuk a hírhozót, és évrıl évre ismét felragyogtathatjuk magunkban az új csillagot. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Önnek azért a figyelemért, amelyben részesített minket az év során! Pilinszky János versével kívánunk Önnek és szeretteinek áldott, békés karácsonyt és boldog újesztendıt, a WALA GmbH. és a Natura- Budapest Kft. munkatársai nevében! A tartalomból 3. oldal Az idı másfajta megközelítése 5. oldal Tartósítás a természet ritmusaival 7. oldal Éterikus olajok kinyerése a WALA módszer szerint 9. oldal Megújultak a Dr.Hauschka testápoló olajok 12. oldal Új termék 13. oldal Könyvajánló 14. oldal Impreszzum Az égbolt elsötétedett. S akár a végítélet zord fellege tört volna ránk, a föld is oly sötét lett. Gyermekszívünk is oly nehéz! A házak és a kertek, az egész törékeny világ, éreztük, velünk reszket. Aztán a roppant csöndön át puhán és észrevétlen, a hangtalan meginduló és puha hóesésben, akár a fényes pelyhek is vigyázva földet értek, a fényességes angyal is, ı is a földre lépett. A címlapon Döbröntei Zoltán festménye látható 2

3 Ritmus Az idı másfajta megközelítése Nem létezik az életbe való olyan beavatkozás, amely önmagában véve károsítaná az életet, csak olyan önkényes beavatkozás, amely elpusztítja a ritmust, ahelyett, hogy folytatná azt. A taktus ismétel; a ritmus megújít. Ludwig Klages Gyorsabban és gyorsabban Az idı általános felgyorsulását tartjuk a modern élet fémjelének. Gyakran a közlekedés és a kommunikáció okozza a gyorsulást: a leveleket és faxokat felváltották az ek, az IC vonatokat az IC Expresszek. A légiközlekedés sosem volt ilyen olcsó. A fejlıdés kezdetben határtalan elınyöket ígér számunkra; például értékes idıt takaríthatunk meg. Ám amennyiben közelebbrıl megvizsgáljuk ezeket az elınyöket, azt találjuk, hogy mindig veszítünk is valamit értük. Amikor egy Inter City Express vonat átrobog egy vidéken, hangvédı falak és alagutak között, alig kerül a tudatunkba a táj és annak változásai. Nem is beszélve a repülésrıl. Az utazás eredeti értelme teljesen elveszett, magának az utazásnak az élménye többé már nem fontos. Utas transzport ez a kifejezés pontosan írja le a helyzetet. Amikor a dolgokat végletesen felgyorsítjuk például interkontinentális repülıjáratokkal -, már nem csak az utazás minısége csorbul, hanem a megérkezésé is. Érzékeny személyek hetekig tartó átállási problémákkal küzdhetnek ilyenkor. Kiesve a ritmusból Az emberi élet elkülönülése a természet ritmusaitól a második jellemzıje a modern életnek. A vidéki közösségek meghatározói voltak régebben az évszakok és a napszakok ciklusai. A középkori városok emberei már elkezdtek emancipálódni a téltıl és a nyártól, a nappaltól és az éjszakától. A ritmusokból való kiesés volt az elkerülhetetlen kísérıje az ember álomszerő tudatosságból való áthaladásának a modern éberség megvilágosodásába. Az emberi szabadság elıfeltétele, hogy létrejöjjön egy bizonyos elkülönülés a természet ritmusaitól. Az elektromos világítás elterjedése okozta, hogy elveszett a különbség a nappal és éjszaka között, a gépek mőködési ideje egyre hosszabbá válhatott, és végül elkerülhetetlenül kialakult a váltómőszakokban való munkamenet. Az ipari tömegtermelés hatalmas árubıséget és ennek révén egy mérhetetlen jólétet biztosít a számunkra. Ám ezért az elınyért is fizetnünk kell valamivel. Emberek milliói kényszerülnek arra, hogy az éjszakát átalakítsák ipari nappallá a többmőszakos munkabeosztás révén. Ennek pedig komoly egészségkárosodás lehet a következménye, mire hosszú évek múltán egy személy abbahagyja a több mőszakban való tevékenységét. Ebbıl is érzékelhetjük, hogy a ritmus nem csak az élet hordozója, hanem egyben az egészség és a jólét hordozója is. A ritmus elvesztése a személyes életünkben is megjelenik. A nagy távolságokra való utazás és szállítás összekeveri számunkra az évszakokat; például karácsonykor epret ehetünk. De vajon ennek a karácsonyi epernek vagy más hasonló gyümölcsöknek az íze ízlik-e nekünk? Az idıtlen termesztés és érlelés összefügg az aroma, a szín és az íz elvesztésével. 3

4 Metronóm és szalagmunka A ritmus több annál, mint pusztán tartani az idıintervallumot. A metronóm ütéseinek szigorú amplitúdója és frekvenciája van. Csak a gépek tudják egzaktul tartani az idıintervallumokat, például legyártani ugyanazt a terméket egy abszolút szabályos idıtartamon belül. Az idıintervallum tartása a gépi világ kifejezıdése, és a szalagmunka a legtökéletesebb megjelenése. A zenében nincsenek ilyen merev ütemek: a metronómot csak 1816-tól kezdték használni a zenében. A merev ütemek idegen, sıt egyenesen ellenségesek az élettel: az EKG-ban az abszolút szabályos nyomvonalak a hirtelen szívhalál elırejelzıi lehetnek. Az óraszerkezetek ideje az és többé már nem a Nap pozíciója -, ami napjaink absztrakt idıbeosztásának bázisát képezi, és amelynek már egyáltalán semmilyen összefüggése sincs a növényi élettel. A növények életfolyamatai a napkelte és napnyugat között oszcillálnak. A ritmus váltakozik az amplitúdó és a frekvencia idıtartamaiban. A ritmus jellemzıje minden életformának az emberi lénytıl egészen az egysejtő organizmusokig. A ritmus közvetít a poláris minıségek között az idıben. Minden organizmus megváltozik, ahogy keresztülhalad a saját ritmusain, és nem marad ugyanaz. A taktus ismétel; a ritmus megújít, ahogyan azt Ludwig Klages oly találóan mondta. Idill a gazdasági világon belül? Mint modern gazdasági vállalkozásnak, a WALA-nak a lehetıségei csekélyek arra, hogy kiszabaduljon a korszellem körülményeibıl. Például a partnereink gyors szállítást igényelnek. A hatékony adatfeldolgozás ezért nélkülözhetetlen a számunkra, hogy a megrendeléseket teljesítsük. A töltés, címkézés és csomagolás lehetetlen lenne, ha nem használnánk a gépek merev ütemét. De a WALA középpontjában a ritmus sértetlen marad: a gyógynövénykertben, a növény laboratóriumban, a potenciálási folyamatokban, a Dr.Hauschka kozmetikusok által végzett kezelésekben eleven ritmusok élnek továbbra is. Ezeken a területeken más-más ritmus uralkodik. Ebben az értelemben a WALA központi ideája korszerőtlen, mivel az idınek ezzel a másfajta látásmóddal való követése nem a múltba, hanem a jövıbe vezet. Dr. Ulrich Meyer 4

5 Ritmizálás Tartósítás a természet ritmusaival Számos olyan felfedezés létezik a világban, amely az ismeretlenség homályában maradt, mivel korunk uralkodó gondolkodása nem tudott mit kezdeni vele. Ilyen forradalmi felfedezés volt az a tartósítási eljárás is, amely Dr. Rudof Hauschka nevéhez köthetı, és aminek révén egy olyan vállalkozás indulhatott útjára, amelynek a termékeit ma szinte az egész világon mindenhol, emberek milliói használják nap mint nap. Az osztrák biokémikust, Rudolf Hauschkát kora ifjúságától foglalkoztatta az a kérdés, hogy mi az élet. Azok a válaszok, amit kora materialista természettudománya adott erre a kérdésre, sosem elégítették ki az érdeklıdését. Hauschka évtizedeken keresztül olyan kísérleti kutatásokat folytatott, amelyek az anyag kozmikus lényének megismerésére irányultak, és ezzel az egész természetszemlélet számára új nézıpontot mutatott fel. Kutatásai középpontjában a természet és a kozmosz ritmusai álltak. A napkelte és a napnyugta ritmusai, a Hold fázisváltozásainak a ritmusa, az évszakok változásának a ritmusa, a csillagkonstellációk változásának a ritmusa, egyesítve a mozgás ritmusaival, amely úgymond együttrezgésben viszi és fixálja a kozmikus ritmusokat az anyagba, voltak a kutatás meghatározói. (Dr. Rudolf Hauschka Wetterleuchten einer Zeitenwende) A szerves anyagok tartósítására használt anyagok hatására, ezeken belül elsısorban a kozmetikai és gyógyszeriparban legnagyobb mennyiségben használt alkoholra is úgy tekintünk, hogy azok meggátolják a szerves anyagok bomlását elıidézı mikroorganizmusok mőködését. Hauschka kutatásai révén arra a felismerésre jutott, hogy a tartósításnak ez a koncepciója hibás, mivel ezek az anyagok valójában elvágják a természeti lényeket a kozmikus eredetüktıl, és ezért rögzülnek az adott anyagi formájukba a tartósítószerrel kezelt anyagok valójában halott anyagok. Az ember, amikor felhasználja ezeket a szubsztanciákat, egy halott világot fogad magába. Ezek a szempontok vezették Hauschkát arra, hogy kutatásai során tiszta vizes bázisú növénykivonatok tartósításával kísérletezzen, amelyekbıl azután igazi, életet hordozó gyógyító anyagokat lehet elıállítani az ember számára. Több évtizedes kutatói munka után jutott el ahhoz a kikristályosodott módszerhez, amely alkalmazásával a növényi szubsztanciák bármiféle tartósítószer nélkül is hosszú ideig megırzik élı tulajdonságaikat, vagyis tartósak maradnak. Ez a módszer képezi ma a német WALA gyógyszergyár gyógyszer és kozmetikum alapanyag elıállításának a bázisát. A WALA módszer A növény él, míg a kertben áll és a természeti ritmusoknak van alávetve. A begyőjtés által a növény elveszíti a kapcsolatát ezekkel a ritmusokkal. A természeti ritmusok továbbfejlesztése a WALA növénylaboratóriumában folyó munka, melynek során a leszedett növény továbbra is a poláris minıségeknek (meleg és hideg / fény és sötétség / mozgás és nyugalom) van alávetve az elıállítási folyamatban. Egy begyőjtött növény szubsztanciájának átalakulása sikeresen meg tud történni a ritmizálási folyamat alkalmazása révén. Ezáltal az anyagaiban létrejön egy közeledés az emberi folyamatokhoz, gyógyerı ébred bennük. A frissen begyőjtött növényeket a növénylaboratóriumban, gondosan átválogatják, tisztítják, majd kézzel felaprítják, pépesítik, kıkorsóba teszik és frissen desztillált forrásvizet adnak az így 5

6 elıkészített növényi péphez, melyet ezután nyugalomba, sötétbe és melegbe helyeznek. Este kezdıdik a hétnapos ritmizálási folyamat, melynél a nyugalmi-, sötét- és meleg (37 C) fázist naponta két alkalommal megszakítják a mozgás-, fény -, és hideg (4 C) fázisával. A vízzel higított növényi keveréket napfelkeltekor és naplementekor természetes fényre helyezik, lehőtik és megkeverik. 3,5 nap múlva a felaprított növényi részeket a folyadékfázistól elkülönítik, elhamvasztják és az így kapott növényi hamut részben ismét visszaadják a kipréselt oldathoz. Az oldathoz adott hamuban található ásványi anyagok az utolsó szilárd szubsztanciális maradványai az egykor létezett egész növénynek, így az eredményül kapott úgynevezett ıstinktúrák a növény teljességét tartalmazzák és nem csak a szétválasztott részeit, vagy elkülönített hatóanyagait. Ennek azért is van jelentısége, mert igazolt tény, hogy az olyan növényi kivonatok, amelyek teljes növényekbıl készülnek, rendkívül alacsony arányban okoznak allergiás reakciókat a felhasználásuk során. A hétnapos ritmizálási folyamat után az ıstinktúrákat egy teljes évig szobahımérsékleten nyugalomba helyezik, és a minıségüket széleskörő laboratóriumi vizsgálatokkal rendszeresen ellenırzik. Egy év eltelte után csak azokat az ıstinktúrákat használják fel a további feldolgozás során, amelyek minden vizsgálati paraméternek maradéktalanul megfeleltek. A WALA elıállítási módszerben alkalmazott ritmusok tovább viszik mindazokat az élı ritmusokat, amelyekben a növény a betakarítása elıtt a természetben állt, és ennek eredményeként a növény életerejét maradéktalanul megırzı, bármiféle segédanyag hozzáadása nélkül is tartós kivonatok jönnek létre. A gyógyszer elıállítás során az egyéves nyugalmi- és érési fázis után a keletkezett ıstinktúrát, mely átélte az évszakok váltakozását és átesett egy alapos minıségbiztosításon, vagy eredeti formájában használják, vagy potenciálással továbbdolgozzák, és ennek révén alakul ki a WALA gyógyszerek végsı, kivételesen magas, egyedi minısége. Ugyancsak a WALA ritmikus elıállítási módszernek megfelelıen készülnek a Dr.Hauschka kozmetikai termékekhez használt alapanyagok is Ritmizálás 1. A növényi részek válogatása 2. Aprítás 3. Pépesítés 4. Az elpépesített növényeket kıkorsókba töltik 5. A kıkorsókba töltött, hígított növényi pépet váltakozva a hideg-meleg, fény-sötétség, mozgás-nyugalom polaritásainak teszik ki 6

7 További fontos szempont, hogy a WALA alapanyag elıállítási módszerébe milyen minıségő növények kerülnek, mert ez alapvetıen meghatározza a módszer sikerét. Ezért a WALA cég a készítményei elıállításához elsısorban biodinamikus termesztésbıl származó, vagy természetvédelmi területekrıl vadon győjtött növényeket használ. A WALA cég elnevezése is a Dr. Rudolf Hauschka által kidolgozott ritmikus elıállítási módszerbıl származik: Wärme (hı) Asche (hamu) Licht (fény) Asche (hamu) = WALA 5 Éterikus olajok Éterikus olajok kinyerése a WALA-módszer szerint A WALA cég megalakulása óta arra törekszik, hogy a gyógyszerészeti feldolgozás folyamatában a növények erıit oly módon tárja fel, hogy azok az emberek gyógyítását, ápolását szolgálhassák. A növényi természet megismerésének kulcsa a növénynek az a szemléletmódja, melyet Goethe metamorfózisgondolatához kapcsolódva Rudolf Steiner fejlesztett ki, mely a növényt hármas tagozódású levél, virág, gyökér lényként szemléli. A zöld levél a növény olyan szerve, melyben a sugárzó napfény, a belélegzett szén-dioxid és a felfelé áramló vizes növényi nedvek egyesülésével a fotoszintézis folyamata során az anyagsőrősödésbıl szénhidrátok jönnek létre. A föld-gyökér tartomány felé haladva ezek a szubsztanciák a növény hordozó vázává (cellulózzá) vagy a gyökérben raktározott tápanyagokká (keményítıvé) sőrősödnek. A növény kozmikusvirág- és terméstartománya felé haladva az anyaggal ennek ellenkezıje, azaz finomodás megy végbe. Cukor, virágpor és éterikus virágillat keletkezik, melyek kiáradnak a növény környezetébe. A gyümölcs- és a magok érése során végül megjelennek a növényben a kozmosz hıje által kialakított zsíros olajok. A hármas tagozódású növénytermészet nézıpontjából kiindulva közvetlen hidat találunk az emberi organizációhoz, ami megvilágítja az egyes növényi szerveknek az emberi szervezet egyes funkcióira gyakorolt hatását. A ritmikusan tagolt, légzı folyamatokat végzı levéltartomány az ember közvetítı, légzésiés szív- keringési rendszerének felel meg. A gyökértartomány, mely a növényt belevezeti a föld hidegébe, a szubsztanciák sőrősödésébe és lerakódásába, az ember idegérzékelési folyamatával áll kapcsolatban. Ennek ellenpólusaként a hıben, a szubsztanciák feloldódásában és átalakulásában lejátszódó virágés termésképzıdések az ember anyagcsere-végtag-szaporodási folyamataihoz hasonlatosak. 7

8 A növényben éterikus- és zsíros olajok jönnek létre. Az éterikus vagy illóolajok szemben a zsíros olajokkal nem hagynak zsírfoltot maguk után, elillannak. Illatot árasztó kvalitásuk, valamint kinyerésük módja (vízgızdesztilláció) a fénynyel és levegıvel mutat szoros rokonságot. A zsíros olajokat növényi magvakból sajtolják és természetüknél fogva a hıvel állnak rokonságban. Mind az éterikus, mind a zsíros olajok hatása az emberi anyagcsere-rendszerre irányul, melyben az olajok segítségével a fény-levegı-hı együttes hatása különösen intenzívvé válik. A WALA bırápoló- és masszázsolajai a növényi drogok napraforgó-olajban készített kivonatából és az ehhez hozzáadott tiszta éterikus növényolajokból állnak. A növényi olajkivonatok az egyedülálló WALA-eljárás szerint úgy készülnek, hogy a szárított növények (drogok) egy héten keresztül 37 ºC-os hımérsékleten állnak az olajban. A szárított növények és növényi részek legnagyobbrészt a WALA saját biológiai-dinamikus gyógynövénykertjébıl, szerzıdéses ökológiai termesztı-helyekrıl, illetve kis részben vadon termı helyekrıl származnak. A szárítási eljárás a friss növényi részek alapos átvizsgálásával kezdıdik, azoknak szennyezıdéstıl és portól, betegségtıl és elváltozásoktól mentesnek kell lenniük. Lemérést követıen a drogház szárítórácsaira egyenletesen eloszlatva kerülnek, ahol a fakeretek közé selyemszövetet feszítenek ki, amely a szárításra különösen alkalmas, mert a valódi selyem nem vesz fel magába nedvességet, nem duzzad meg és különösen légáteresztı természető. A növények szárítása az ún. kondenzációs eljárással történik. Ennek alkalmazása során a meleg és nedves szárítólevegıt a harmatpont alá hőtik le, így kondenzálódik (kicsapódik) a víz. A teremhımérséklet átlagosan ºC közötti. A kondenzációs eljárással azonnali, igen gyors szárítás történik, melynek a minıség szempontjából nagy jelentısége van. A testápoló olajoktól alapvetıen különböznek a fürdıolajok, melyek olívaolajban készített növényi kivonatok. A felhasználás során igazolódott, hogy ezek a teljes növénybıl készült olajkivonatok a WALA-eljárás segítségével (melegextrakció) összehasonlítva növényi hordozóolajhoz kevert elıre izolált éterikus olajjal és az ún. forró kivonással, a zsíroldékony összetevıkre figyelemmel lényegesen nagyobb kinyerést tesznek lehetıvé és ezáltal nagyobb terápiás hatékonyságot is mutatnak. 8

9 Testápolás Megújultak a Dr.Hauschka testápoló olajok! A növényvilág határtalan gazdagsággal ajándékozza meg az embert, ezért kézenfekvı, hogy ezt a testápolás területén is alkalmazzuk és a növények rendkívül differenciált hatásait érvényesülni engedjük. Ehhez kiváló közvetítık a növényi olajok. Az olaj védıburokkal vonja be a bırünket, miközben az adott növény sajátosságai teljes mértékben érvényesülnek. A bırápoló- és masszázsolajok a mindennapi szükségletet messzemenıen kielégítı készítmények, melyek alkalmazása egyaránt szolgálja az általános, átfogó testápolást, a környezeti ártalmak elleni védelmet, valamint egészségünk megırzését. A szervezet véráramlásának, a keringésnek az elégtelensége korunk egyik jellemzı betegsége. A Dr.Hauschka testápoló olajok a keringés javításával, a bır mőködési egyensúlyának megtartásával és helyreállításával a megelızés, a panaszok csökkentése vagy megszüntetése szempontjából egyaránt rendkívül hatékonyak. A bırápoló- és masszázsolajok rendszeres használata ajánlott, különösen fürdést és zuhanyozást követıen, amikor bırünk a legkönnyebben veszi magába az olajokat. Idén ısztıl új formulával és megváltozott kiszerelésben érhetı el hat régi -új Dr.Hauschka testápoló olaj! CITROM-CITROMFŐ ÁPOLÓ OLAJ (75 ml, 10 ml) (Régen: Citrom olaj) Akiknek javasolt: -akik narancsbırrel küzdenek - akiknek gyenge a kötıszövetük Hatása: feszesíti a kötıszöveteket narancsbır esetén is. Cirtom-citromfő olaj fokozza a bır rugalmasságát, elısegíti formatartó képességét. Összetétel: napraforgó olaj citromhéj, citromfő, mezei zsurló és fagyöngy kivonatok jojóbaolaj éterikus citromolaj éterikus olajok. KÖKÉNYVIRÁG ÁPOLÓ OLAJ (75 ml, 10 ml) Akiknek javasolt: -várandós nık -akiknek gyenge a kötıszövetük. Hatása: Erıteljes feszesítı hatás. Várandósság esetén a Kökényvirág olaj rugalmasan és tágulóképesen tartja a bırt, megelızi a terhességi csíkokat, csipkedı masszázshoz ideális készítmény Összetétel: napraforgó olaj kökényvirág és nyírlevél kivonat jojóbaolaj orbáncfő kivonat éterikus olajok. 9

10 MANDULA-ORBÁNCFŐ ÁPOLÓ OLAJ (75ml) (Régen Orbáncfő olaj) Akiknek javasolt: -száraz, érzékeny bırő emberek. Hatása: A bırnyugtató hatású Mandula-orbáncfő olaj kiegyenlítıen, erısítıen hat a bırre. Az érzékeny száraz bırt nyugtatja, simává és rugalmassá teszi és átmelegíti. Összetétel: napraforgó olaj orbáncfő kivonat mandulaolaj komlókivonat éterikus olajok. NYÍR-ÁRNIKA ÁPOLÓ OLAJ (75ml, 10ml) (Régen: Fitness olaj) Akiknek javasolt: - fizikailag aktív embereknek (pl. sport, kertészkedés, fizikai munka). Hatása: vitalizálja a bırt, kötıszöveteket. Sportolásnál a Nyír-árnika olaj aktivizálja a bır anyagcseréjét. Salaktalanító hatásánál fogva, fokozza a vérellátást. Izomláz esetén ajánlott. Ideális testi aktivitások elıtt és után, továbbá szaunázásnál Összetétel: napraforgó olaj árnika nyírlevél csalán és bojtorjángyökér kivonat jojóba-olaj éterikus olajok zsíros mustárolaj RÓZSASZIROM ÁPOLÓ OLAJ (75ml, 10ml) Akiknek javasolt: ideges, nyugtalan emberek elalvási problémákkal küzdık akik érzékenyek az idıjárás változásaira. Hatása: Kényeztetı élmény Rózsaszirom olaj harmonizálja és kényezteti a bırt és az érzékeket. Kiváló bébimasszázshoz Összetétel: napraforgó olaj rózsaszirom kivonat - jojóbaolaj éterikus rózsaolaj 10

11 TİZEG-LEVENDULA ÁPOLÓ OLAJ (75ml) Akiknek javasolt: - kiegyensúlyozottságára, harmóniára vágyó emberek - finom bırő gyermekek Hatása: beburkol, védelmet nyújt a bırnek, érzékeknek. Idıjárás-érzékenység esetén a Tızeg-levendula olaj segíti a nyugodt alvást, nyugtalanság, idegesség estén az ápoló olaj láthatatlan védıburkot képez bırünkön. Összetétel: olívaolaj víz karitévaj levendulaolaj tızeg kivonat cukorzsírsavészter jojóbaviasz éterikus olajok vadgesztenye termés kivonat zsurlófő kivonat alkohol Az olajok alkalmazása: az ápoló olajokat zuhanyozás vagy fürdés után a nedves bırbe masszírozzuk be, így intenzív illatuk mély lélegzésre ösztönöz. Masszázshoz száraz bırre is felhordhatók! 11

12 Új termék Dr.Hauschka Bırnyugtató pakolás Bármit is teszünk bırünk beburkol és véd minket. Egy hosszú nap vagy egy kimerítı hét után éppen az érzékeny bır szolgált rá egy kis pihenésre. A Dr.Hauschka Bırnyugtató pakolás erısíti az érzékeny, kivörösödésre, gyulladásokra hajlamos bırt, és segíti folyadékainak megırzésében. Bırünk kipihent, egyenletes lesz, kisimul, védekezı képessége fokozódik. Ajánlott: az érzékeny bırnek gyulladásoknál, kivörösödéseknél NYUGTATÓ, LAZÍTÓ INTENZÍV ÁPOLÁS a palástfüvet, borágót és ökörfarkkórót tartalmazó kompozíció megnyugtatja és erısíti a bırt friss birsmagkivonat és varázsmogyoró-víz segítik a bırt nedvességének megırzésében a nyúlszapuka kiegyenlítıen hat az irritált, kivörösödött bırre a karitévajból, makadámia- és kókuszdióból nyert értékes növényi olajok intenzíven ápolnak a vörös foltok, gyulladások lecsengenek Összetétel: Víz varázsmogyoró-víz birsmag kivonat kókuszolaj karitévaj alkohol glicerin makadámiadió olaj napraforgó olaj méhviasz nyúlszapuka és kamilla kivonat földimogyoróolaj zsíralkoholok jojóbaolaj bentonit sárgabarackmag olaj palástfő, borágó, hajdina és ökörfarkkóró kivonat éterikus olajok -xantán lecitin 12

13 Könyvajánló Dr. Rudolf Hauschka: Táplálkozástan Az emésztés fiziológiájának és a tápanyagok mérhetı és nem mérhetı minıségének megértéséhez Az itt következı»táplálkozástan«hozzájárulásnak tekinthetı az emberiség általános táplálkozási problémájának megoldásához, mégpedig olyan szempontok alapján, amelyeket eddig alig vettek figyelembe. A szerzı feladatának tekintette, hogy ez az egész problémát más szinten közelítse meg. Ennek során azt a tényt vette figyelembe, hogy az ember lelki-szellemi lény, aki egy mindent átfogó összefüggésben áll a világgal, amely összefüggés nemcsak a természettudomány által, hanem a szellemtudomány segítségével is megismerhetı, s melynek hallatlan jelentısége van a táplálkozás kérdéseinél. A szerzı nem tekintette feladatának, hogy recept-vagy szakácskönyvet írjon, de éppen úgy nem célja, hogy táplálkozásfiziológia vagy a tápanyagok kémiájának részletes kézikönyvét adja. A»Táplálkozástan«-t elsı kísérletnek tekinthetjük abból a szempontból, hogy az emésztés fiziológiáját, a tápanyagok mérhetı és nem mérhetı minıségét újszerően értelmezhessük. Az idı sürgetése arra kényszeríti a szerzıt, hogy ezt a kísérletet már vázlatként is a nyilvánosság elé tárja. (Részlet a könyv elıszavából) A könyv az Ita Wegman Alapítvány és a Natura-Budapest Kft. kiadásában jelent meg. Forgalmazza a Natura-Budapest Kft. Megrendelhetı a forgalmazó címén. Ára: 3500 Ft 13

14 IMPRESSZUM Dr.Hauschka Hírlevél 2008/3 Szerkeszti a Natura-Budapest Kft. Cím: 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 41. Felelıs szerkesztı: Tóth Márk Tel: , Fax: Web: Egyes cikkek a ViaWala magazinból átvéve, a WALA GmbH. engedélyével kerültek megjelenítésére. (Forrás: Képanyagok: WALA Heilmittel GmbH WALA, WALA Logo, Dr.Hauschka, WalaVita A Dr.Hauschka Hírlevelekben megjelenı minden szerzıi mő az évi LXXI. Törvény (a szerzıi jogról) hatálya alá tartozik. 34. (1) A mő részletét az átvevı mő jellege és célja által indokolt terjedelemben és az eredetihez híven a forrás, valamint az ott megjelölt szerzı megnevezésével bárki idézheti. 14

MEGÚJULT Anti-aging system absolute termékcsalád. Rendkívül hatékony Anti-aging bőrápolás ÚJ! 40 év felett

MEGÚJULT Anti-aging system absolute termékcsalád. Rendkívül hatékony Anti-aging bőrápolás ÚJ! 40 év felett ÚJ! Rendkívül hatékony bőrápolás 40 év felett FŐ, INNOVATÍV HATÓANYAG: Nagy hatékonyságú Zöldalga kivonat, a tara fa 3 dimenziós szerkezetébe ágyazva Aktívan növeli a bőr kollagén és az elasztin termelését!

Részletesebben

DR. HETÉNYI LÁSZLÓ MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA

DR. HETÉNYI LÁSZLÓ MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA DR. HETÉNYI LÁSZLÓ MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA gyógyszerellátás 2 egészségügyi szolgáltatás gyógyszerellátás egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatás gyógyszerellátás 3 egészségbiztosítás egészségügyi

Részletesebben

Forrás: http://www.doksi.hu

Forrás: http://www.doksi.hu Az illóolajok gyógyító hatását használja ki Az illatok, mint ingerek az idegrostokon keresztül jutnak az agykéregbe, ahol a megfelelő sejteket ingerlik. Ennek hatására javul közérzetünk. Közérzetünk javulásának

Részletesebben

Már 2000 évvel időszámításunk előtt felismerték a kínaiak bizonyos növények illóolajainak gyógyító tulajdonságait.

Már 2000 évvel időszámításunk előtt felismerték a kínaiak bizonyos növények illóolajainak gyógyító tulajdonságait. Az utóbbi évtizedben egyike lett azoknak az alternatív kezelésmódoknak, melyeknek a népszerűsége a világ számos országában fokozódik. Ennek oka részben abban keresendő, hogy sokan szenvednek tartós stresszhatással

Részletesebben

A só- és színterápiáról röviden

A só- és színterápiáról röviden A só- és színterápiáról röviden A sóterápia Az ember arany nélkül tud élni, de só nélkül nem. - Cassiodorus 1 Történelem A terápia kezdete a sóbányákban és sóbarlangokban dolgozó emberektıl eredeztethetı,

Részletesebben

2016 Júniusi AKCIÓK Kiadja a Hair-Line Kft. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

2016 Júniusi AKCIÓK Kiadja a Hair-Line Kft. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! 2016 Júniusi AKCIÓK Kiadja a Hair-Line Kft. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! ILCSI NYÁRI TESTÁPOLÓ CSOMAG Fekete szappan akció A csomag tartalma: 1 db Paradicsomos arc- és testápoló

Részletesebben

Új! Dr.Hauschka testápoló tejek

Új! Dr.Hauschka testápoló tejek Új! Dr.Hauschka testápoló tejek Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Dr.Hauschka testápoló tej termékcsalád most két új taggal, a Levendula-szantálfa Testápoló balzsammal és a Mandula Testápoló balzsammal

Részletesebben

Komposztálás Hogy is csináljam?

Komposztálás Hogy is csináljam? Komposztálás Hogy is csináljam? A kerti komposztálás az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy személyesen is tegyen valamit bolygónkért, világunk és gyermekeink szebb jövıjéért! Tudta Ön, hogy éves szinten

Részletesebben

Partner- kapcsolati ajánló

Partner- kapcsolati ajánló Partner- kapcsolati ajánló A Martina Gebhardt natúrkozmetika széleskörű lehetőséget biztosít a gyakorló kozmetikusok számára, hogy szakmai felkészültségüknek megfelelő, kozmetikájuk és vendégkörük sajátos

Részletesebben

Trestan Eukaliptusz habfürdö Hegyifenyö habfürdö Citromfü habfürdö Rozmaring habfürdö 23 Csalán sampon Kamilla sampon Gyógynövény sampon 24

Trestan Eukaliptusz habfürdö Hegyifenyö habfürdö Citromfü habfürdö Rozmaring habfürdö 23 Csalán sampon Kamilla sampon Gyógynövény sampon 24 TARTALOM Kräuterhof Lóbalzsam Lóbalzsam extra erös melegitö hatású 3 Feketenadálytö balzsam Ördögkarom balzsam Vazelin 4 Aloe vera ápoló- és fi tness zselé Testkrém kakaó-és sheavajjal Piros szölölevél

Részletesebben

Vitalitásnövelı készülék Napsugármatrac Oxigénterápia Tartásjavító ülıpárna

Vitalitásnövelı készülék Napsugármatrac Oxigénterápia Tartásjavító ülıpárna Vitalitásnövelı készülék Napsugármatrac Oxigénterápia Tartásjavító ülıpárna Tájékoztató 2005. Marketing-Mix 7000 Kft. Forgalmazói iroda: Budapest 1026 Fillér u. 47/A Telefon: 225-0777; 457-0777; Mobil:

Részletesebben

Új gyep kialakítása. 1. A talaj elıkészítése

Új gyep kialakítása. 1. A talaj elıkészítése Új gyep kialakítása 1. A talaj elıkészítése Mindenek elıtt tudnunk kell, hogy a talajokban sok millió gyommag arra vár, hogy mővelést követıen a talaj felszínére kerülve kikeljen. Ezért ne siessük el a

Részletesebben

Pellet üzem - Alapoktól a tetıig. Deák Levente Ügyvezetı Ökoenergetika Kft

Pellet üzem - Alapoktól a tetıig. Deák Levente Ügyvezetı Ökoenergetika Kft Pellet üzem - Alapoktól a tetıig Deák Levente Ügyvezetı Ökoenergetika Kft Elıkészítés Piackutatás Piaci potenciál felmérése (konkurencia és kereslet elemzés) Milyen piacra kíván a beruházó pelletet értékesíteni?

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2822-09 Kozmetikai eljárások és alapanyagok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 2822-09/3 Anyagismereti

Részletesebben

GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS

GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS Gyógynövény fogalma Gyógyszerkönyvben szereplő drogok nyersanyaga. Gyógyításra, ill. egészségvédelemre felhasznált növény. Gyógyításra, gyógyszeripari alapanyagok előállítására, élvezeti

Részletesebben

Hogyan lehet megőrizni a nyári barnaságot?

Hogyan lehet megőrizni a nyári barnaságot? Őszi-téli bőrápolás Hogyan lehet megőrizni a nyári barnaságot? Évszakváltás idején mindig jobban oda kell figyelnünk bőrünkre, szépségápolási szokásainkra. A nyári barnaság megőrzésének több módja van:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2. Kf. 27. 441/2010/5. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a dr. E. M. vezetı jogtanácsos által képviselt Telenor Magyarország Zrt. (korábbi neve: Pannon GSM Távközlési

Részletesebben

Gyepgazdálkodás. Sáringer-Kenyeres Tamás

Gyepgazdálkodás. Sáringer-Kenyeres Tamás Gyepgazdálkodás Sáringer-Kenyeres Tamás Bevezetés A telepítés (felújítás) elıkészítése táblásítás. A táblák méreteit a természetes határok, a hasznosítási, továbbá az üzemelési igények figyelembevételével

Részletesebben

Aktív Oxigén és Negatív Ion Egészségügyi betét Kétszeres gondoskodás, kétszeres kényelem. Megnyugtat és kényelmet biztosít!

Aktív Oxigén és Negatív Ion Egészségügyi betét Kétszeres gondoskodás, kétszeres kényelem. Megnyugtat és kényelmet biztosít! Aktív Oxigén és Negatív Ion Egészségügyi betét Kétszeres gondoskodás, kétszeres kényelem Megnyugtat és kényelmet biztosít! Sebezhetőség a nehéz napokon A WHO adatai szerint a nőgyógyászati problémák 63%-át

Részletesebben

Kozmetika. Testápolás

Kozmetika. Testápolás Kozmetika Testápolás Dr.Hauschka marka 1967 ota Több mint 40 éves történetében a Dr.Hauschka kozmetika a WALA gyógyszerek mellett a WALA cég egyik stabil hordozójává fejlôdött, és mára a világ több mint

Részletesebben

No Change Service! Verzió 01.08 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 24.03.2009

No Change Service! Verzió 01.08 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 24.03.2009 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Gyártó/Szállító : Schülke & Mayr GmbH Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Germany Telefon: +4940521000 Telefax:

Részletesebben

Vandart (Rex Clinic Hotel)

Vandart (Rex Clinic Hotel) Vandart (Rex Clinic Hotel) Masszázsok és Wellness Testkezelések (Uraknak) Kurland Bali Paradise Wellness Rituálé mályva virágokkal: Ez a wellness kezelés bámulatosan varázsolja át a petyhüdt, fakó bőrt,

Részletesebben

Kozmetika. A természetbôl az embernek

Kozmetika. A természetbôl az embernek Kozmetika A természetbôl az embernek Egy kozmetika a saját útját járja... Tartalomjegyzék h o g y a n k e z d ô d ö t t d r. h a u s c h k a k o z m e t i k a A Dr.Hauschka kozmetika egyedülálló minôsége

Részletesebben

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA Innovatív ötletek megvalósítása INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA tanácsadó füzet Megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv, különös tekintettel a pénzügyi tervezésre A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati

Részletesebben

TELJES KÖRŰ FÉNYVÉDELEM AZ EGÉSZ CSALÁDNAK

TELJES KÖRŰ FÉNYVÉDELEM AZ EGÉSZ CSALÁDNAK TELJES KÖRŰ FÉNYVÉDELEM AZ EGÉSZ CSALÁDNAK Napozás utáni készítmény hidratálás Önbarnító készítmény bronzosítás SOL az egész családnak & SOL továbbfejlesztett készítmények védelem A Sol napozószerekkel

Részletesebben

A DIKSON mindig követi a legújabb trendeket, így bővítette a férfi arcszőrzet ápoláshoz és szőrtelenítéshez kapcsolódó termékeinek kínálatát.

A DIKSON mindig követi a legújabb trendeket, így bővítette a férfi arcszőrzet ápoláshoz és szőrtelenítéshez kapcsolódó termékeinek kínálatát. A DIKSON mindig követi a legújabb trendeket, így bővítette a férfi arcszőrzet ápoláshoz és szőrtelenítéshez kapcsolódó termékeinek kínálatát. A kellemesen illatosított speciális hatóanyagokat tartalmazó

Részletesebben

KOELNER HUNGÁRIA KFT.

KOELNER HUNGÁRIA KFT. 1. Behajtási mélység állító 2. Állítható orr-rész 3. Övakasztó 4. Irányváltó kar 5. Mőködtetı billentyő zár 6. Mőködtetı billentyő 7. Csavarmegvezetı 8. 3 m-es vezeték Mőszaki adatok: Feszültség 230 V

Részletesebben

Testápoló olajok. Mártózz meg a luxusban TITLE OF PRESENTATION 1

Testápoló olajok. Mártózz meg a luxusban TITLE OF PRESENTATION 1 Testápoló olajok Mártózz meg a luxusban TITLE OF PRESENTATION 1 Gránátalma regeneráló olaj: puhít és megújít segít lecsökkenteni az öregedés tüneteit a bőr puhának látszik elősegíti a bőr természetes megújító

Részletesebben

1997. évi XI. törvény. a védjegyek és a földrajzi árujelzık oltalmáról. (kivonat) A VÉDJEGYOLTALOM TÁRGYA. A megkülönböztetésre alkalmas megjelölés

1997. évi XI. törvény. a védjegyek és a földrajzi árujelzık oltalmáról. (kivonat) A VÉDJEGYOLTALOM TÁRGYA. A megkülönböztetésre alkalmas megjelölés 1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzık oltalmáról (kivonat) A VÉDJEGYOLTALOM TÁRGYA A megkülönböztetésre alkalmas megjelölés 1. (1) Védjegyoltalomban részesülhet minden grafikailag

Részletesebben

Büdösfürdő altalaja nagyon sok ásványi anyagot rejt mélyen belül, vagy közel a földkéreg felszínéhez. Mindenekelőtt gyógyító hatása van ezeknek az

Büdösfürdő altalaja nagyon sok ásványi anyagot rejt mélyen belül, vagy közel a földkéreg felszínéhez. Mindenekelőtt gyógyító hatása van ezeknek az Büdösfürdő altalaja nagyon sok ásványi anyagot rejt mélyen belül, vagy közel a földkéreg felszínéhez. Mindenekelőtt gyógyító hatása van ezeknek az anyagoknak, fizikális és kémiai tulajdonságaiknak köszönhetően

Részletesebben

VESZÉLY. Elkészítés idıpontja: 2013. szeptember 11. Felülvizsgálat idıpontja: - Verziószám: 1

VESZÉLY. Elkészítés idıpontja: 2013. szeptember 11. Felülvizsgálat idıpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: A47 1.2. A keverék megfelelı azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

A jövı péksége. Werli József- Dr. Oláh András

A jövı péksége. Werli József- Dr. Oláh András A jövı péksége Werli József- Dr. Oláh András A XXI. század színvonalát képviselı pékségbe a pilisszentiváni LUDWIG&MENTESI Kft beüzemelés alatt lévı új üzemébe- invitálták szerkesztıségünket. Az üzem már

Részletesebben

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem?

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem? MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Budapest II. Pusztaszeri út 59-67 A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem? Várhegyi Gábor Biomassza: Biológiai definíció:

Részletesebben

1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó?

1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó? 1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó? Elıször is mi a különbség a meleg és a hideg fehér izzó között? A meleg fehér szín egy sárgás fehér szín, hasonlít a már megszokott halogén fényéhez (megjegyzés: a halogén

Részletesebben

AROMA ARCÁPOLÁS. A NÖVÉNYEK természetes erejével

AROMA ARCÁPOLÁS. A NÖVÉNYEK természetes erejével AROMA ARCÁPOLÁS A NÖVÉNYEK természetes erejével Növényi alapú 100% természetes AROMA kezelés TARTALOM A kozmetika és a növények...3 Aroma kezelés...4 Esszencia olajok...5 Növényi kivonatok...6 Személyre

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

Jasmin Arckezelések. 8900 Ft 10900 Ft 11900 Ft. 14900 Ft 15900 Ft. 12900 Ft. 13900 Ft 16900 Ft. EMZSÉ Institut Árjegyzék

Jasmin Arckezelések. 8900 Ft 10900 Ft 11900 Ft. 14900 Ft 15900 Ft. 12900 Ft. 13900 Ft 16900 Ft. EMZSÉ Institut Árjegyzék Arckezelések Jasmin Alapkezelés (50 ) Jasmin Tápláló alapkezelés (60 ) Jasmin Vitalizáló alapkezelés (60 ) Jasmin Tisztító kezelés (80 ) Jasmin Vitalizáló tisztító kezelés (120 ) Jasmin Ránctalanító kezelés

Részletesebben

Pergés veszteség csökkentés minıség javítás. Forgalmazza:

Pergés veszteség csökkentés minıség javítás. Forgalmazza: SPODNAM Pergés veszteség csökkentés minıség javítás Forgalmazza: Csökkentett dózisú kijuttatás deszikkáló szerrel Diqvát (Reglon) vagy más hatóanyagú deszikkáló szerrel csökkentett dózisú kijuttatás lehetséges

Részletesebben

EGÉSZSÉGVÉDELEM. Munkaegészségtan

EGÉSZSÉGVÉDELEM. Munkaegészségtan EGÉSZSÉGVÉDELEM Munkaegészségtan A munkaegészségtan fogalma és feladata Munkahigiéné: az a tud., amely kutatja az ember és a munkakörnyezet kölcsönhatását, tanulmányozza az emberi szervezetnek a munkakörnyezethez

Részletesebben

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Az ápolási folyamat Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Ápolási folyamat fogalma A humanisztikus ellátás olyan rendszeres módszere, mely költséghatékony módon összpontosít a kívánt eredmények

Részletesebben

Paula Seling, énekesnő. Gerovital Plant A krémek királynője HAVASI GYOPÁR, ÖKO-TANÚSÍTVÁNNYAL RENDELKEZŐ KIVONAT

Paula Seling, énekesnő. Gerovital Plant A krémek királynője HAVASI GYOPÁR, ÖKO-TANÚSÍTVÁNNYAL RENDELKEZŐ KIVONAT Paula Seling, énekesnő Gerovital Plant A krémek királynője HAVASI GYOPÁR, ÖKO-TANÚSÍTVÁNNYAL RENDELKEZŐ KIVONAT Original www.farmec.ro Gerovital by Gerovital Plant Új, tartósítószer-mentes formula! A Gerovital

Részletesebben

1 2 3 4 Nyirád Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA (vitaanyag) 2010-2014 5 Gazdasági program 1. Történelmi áttekintés A falu nevét a helyi hagyomány a nyírerdıktıl származtatja, de más források

Részletesebben

A tételsor végén található a kötelező receptlista, az ajánlott recept-gyűjtemény, illetve a kötelező rendellenesség-lista (43-51.

A tételsor végén található a kötelező receptlista, az ajánlott recept-gyűjtemény, illetve a kötelező rendellenesség-lista (43-51. 628911 lapbőrtípusok és rendellenességek Receptgyűjtemény. kozmetikában különböző bőrtípusokra használt kozmetikumok elemzése. Rendellenességek. Hám és kötőszövet eredetű, jó és z Országos Képzési Jegyzékről

Részletesebben

ÜVEGIPAR. KÖMMERLING a a biztos kapcsolat

ÜVEGIPAR. KÖMMERLING a a biztos kapcsolat A hıszigetelt üveggyártás területén a neve szorosan összefonódik a minıséggel, innovációval és a know how-val. Minden 1956- ban kezdıdött, amikor a ragasztóanyagok területébıl kialakult a tömítıanyagok

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Ügyszám: J-5027/2008. Tárgy:

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: PFEVEX2416.0 Sorszám: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük. Ha van kérdése, vagy vannak hiányzó, esetleg sérült alkatrészek

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás

Fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás Fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás Néhány tény A különbözı rendszerek egymás negentórpiájával, szabad energiájával táplálkoznak A szabad-energia a rendezettség mértékének fenntartásához kell Az ember

Részletesebben

11.2.1. Nyílt sérülések

11.2.1. Nyílt sérülések 11.2.1. Nyílt sérülések 11.2.1.01. Mely esetben beszélünk nyílt sérülésrıl? a) ha a sérülés ruhátlan testfelületen történik b) ha a csontvég átszakítja az izomzatot c) ha a kültakaró megsérül d) ha kórházi

Részletesebben

Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2010 december 05. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 Az illóolajokról szóló cikkünk második részében az olajak használati módjait vesszük

Részletesebben

A KENYÉRKÉSZÍTÉS FOLYAMATAI I. Dr. Gasztonyi Kálmán

A KENYÉRKÉSZÍTÉS FOLYAMATAI I. Dr. Gasztonyi Kálmán Gasztonyi Kálmán dr.: A kenyérkészítés folyamatai I. SÜTİIPAROSOK, PÉKEK: 49. évf. 2002. 3. sz. 8-14.o. A KENYÉRKÉSZÍTÉS FOLYAMATAI I. Dr. Gasztonyi Kálmán Ebben a négyrészes tanulmány-sorozatban a legfontosabb

Részletesebben

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Létezés a végtelenben Pásztor Magdolna 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! ÉJELI FOHÁSZ Üres, üres vagyok, a messzeségbe rohanok. Látok egy utat, ami arany, látom a fákat, ami ezüst. Látom a holdat,

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezésérıl szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN Lipták Katalin Ph.D. hallgató Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Világgazdaságtani Tanszék Eddigi kutatásaim eredményeképpen a közgazdasági

Részletesebben

- 1 - Utasbiztosítási Feltételek I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- 1 - Utasbiztosítási Feltételek I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Mit nyújt Önnek a Chartis Travel Guard utasbiztosítás? A Chartis Hungary biztosítóról Jelen feltételek (a továbbiakban: Utasbiztosítási Feltételek) szerinti biztosítási fedezetet a Chartis Europe S.A.

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 52 815 01 0000 00 00 KOZMETIKUS FEOR száma 5312 A verzió A szintvizsga idıtartama: 240

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

Abúzusok a családban. dr. Hajnal Ferenc

Abúzusok a családban. dr. Hajnal Ferenc Abúzusok a családban dr. Hajnal Ferenc Az abúzus Általánosságban helytelen, vétkes használatot, kihasználást, kizsákmányolást jelent A család nem csak lételemet, életteret és támaszrendszert jelent az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ ÉS ÚTMUTATÓ

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ ÉS ÚTMUTATÓ 2. sz. melléklet ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ ÉS ÚTMUTATÓ A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében PROJEKTTERVEZETEK fogadása céljából meghirdetett magyar pályázati felhíváshoz Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

dog vital 200 ml sampon fehér és világos szőrű kutyáknak DOG VITAL KUTYASAMPON FEHÉR ÉS VILÁGOS SZŐRŰ KUTYÁK SZÁMÁRA

dog vital 200 ml sampon fehér és világos szőrű kutyáknak DOG VITAL KUTYASAMPON FEHÉR ÉS VILÁGOS SZŐRŰ KUTYÁK SZÁMÁRA DOG VITAL KUTYASAMPON FEHÉR ÉS VILÁGOS SZŐRŰ KUTYÁK SZÁMÁRA Összetétel: Aqua, Benzyl alcohol, Citric Acid, Cocamide DEA, Cocamidopropyl betain, Glycol Stearate, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone,

Részletesebben

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK Innovációs Kompetencia Kisokos A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre INNONET Innovációs és Technológiai

Részletesebben

Pro-Age Szín Termékcsalád. Energetic termékcsalád. UOMO - Color. UOMO - Ápolás. Többszörös-hasznú szolgáltatás

Pro-Age Szín Termékcsalád. Energetic termékcsalád. UOMO - Color. UOMO - Ápolás. Többszörös-hasznú szolgáltatás Olasz Életstílus Olasz Életstílus Azok a férfiak, akik ELEGÁNS, kifinomult és megnyerô külsôt akarnak, de nagyon természetes és laza MÓDON. Mivel olaszokról beszélünk, ez az egész a stílusról szól, és

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1 JÓVÁHAGYOTT VERZIÓ! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pilis Város Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját

Részletesebben

C.Aichering: Biomasszaerımő Güssing: Áramelıállítás fagázosítóberendezéssel

C.Aichering: Biomasszaerımő Güssing: Áramelıállítás fagázosítóberendezéssel C.Aichering: Biomasszaerımő Güssing: Áramelıállítás fagázosítóberendezéssel Dipl. Ing. Christian Aichering-REPOTECH GmbH, Europastraße 1, A-7540 Güssing Tel.: +43 (0) 1 2161895, E-mail: c.aichernig@repotec.at

Részletesebben

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft.

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft. Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány FECSKEVÉDELMI PROGRAM www.baranyamadar.hu A TERMÉSZET SZOLGÁLATÁBAN İszi fecskegyülekezés (Fotó: Losonczi Lajos) Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány

Részletesebben

SANO BRUNO Hungary Kft. 1 / 8. oldal SANO DRAIN LIQUID / LEFOLYÓ TISZTÍTÓ (1 L)

SANO BRUNO Hungary Kft. 1 / 8. oldal SANO DRAIN LIQUID / LEFOLYÓ TISZTÍTÓ (1 L) B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: SANO DRAIN LIQUID / LEFOLYÓ TISZTÍTÓ (1 L) Termékazonosító: 7290012117916 1.2. A keverék megfelelı

Részletesebben

HSA24520. Használati útmutató

HSA24520. Használati útmutató HSA24520 HU Használati útmutató FIGYELMEZTETÉS! Azl, R600a (csak bizonyos körülmények között gyúlékony) teljesen környezetberát gázzal mőködı hőtıberendzés normális mőködésének eléréséhez, kövesse a következı

Részletesebben

A laboratórium és az ápolási egységek együttmőködése egy új betegellátási struktúrában. Dr. Záray Gyuláné Ápolási igazgató Szent Imre Kórház

A laboratórium és az ápolási egységek együttmőködése egy új betegellátási struktúrában. Dr. Záray Gyuláné Ápolási igazgató Szent Imre Kórház A laboratórium és az ápolási egységek együttmőködése egy új betegellátási struktúrában Dr. Záray Gyuláné Ápolási igazgató Szent Imre Kórház Helyzetelemzés - Az egészségügyi ágazat az elmúlt évtizedben

Részletesebben

BIOSAND MACSKA ALMOK

BIOSAND MACSKA ALMOK BIOSAND MACSKA ALMOK BioSand illatosított, csomósodó macska alom, kiszerelések: 5kg, 10kg A BioSand csomósodó illatosított alom 100% természetes, prémium minőségű bentonitból készült, amely csomósodik,

Részletesebben

Homeopátia vizsgakérdések-megoldások

Homeopátia vizsgakérdések-megoldások Az ETI Természetgyógyászati alapismeretek modulvizsga megoldólapjainak felhasználásával készítette: Fábián Andrea vizsgakérdések-megoldások 1 1. Válaszoljon röviden az alábbi kérdésekre! 2 pont Mit jelent

Részletesebben

Elkészítés idıpontja: 2013. február 21. Felülvizsgálat idıpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés idıpontja: 2013. február 21. Felülvizsgálat idıpontja: - Verziószám: 1 Felülvizsgálat idıpontja: B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelı azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01.

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Egyesített Óvodai Intézmény 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14. : 52-273-180; fax: 52-273-181 e-mail: egyovig@netform.hu ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Tartalomjegyzék BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 3 I.

Részletesebben

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA AGROLABOR KFT. 5000 Szolnok, Tölgy utca 16553/3 hrsz. Tel.: 56/514-014, 56/514-012 Fax: 56/514-013 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA 1.1. Anyag azonosítása: Kereskedelmi név: Trinátrium-foszfát

Részletesebben

1.4. Sürgısségi telefon szám: 06/80-201-199 ETTSZ Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

1.4. Sürgısségi telefon szám: 06/80-201-199 ETTSZ Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Ipari felhasználású, zsíros szennyezıdéseket

Részletesebben

Arcápoló készítmények

Arcápoló készítmények Arcápoló készítmények 3 Tartalom A Dr. Hauschka kozmetika egyedülállósága 4 Arctisztítás Mélytisztító 7 Tisztító tej 8 Erősítés Arctonik, Arctonik tisztátalan bőrre 9 Arcápolás Arcápoló tej, Birskrém 10

Részletesebben

Dreumex védőkrémek. Dreumex Omnicare Védőkrém

Dreumex védőkrémek. Dreumex Omnicare Védőkrém Dreumex Omnicare Védőkrém - védőréteget képez a káros anyagok ellen - megakadályozza a baktériumok bőrön átjutását - könnyebben tisztíthatóvá válik a kéz - növeli az érintés biztonságát - bőrbarát - parfüm

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 6. A vállalatértékelési és az ingatlanértékelési

Részletesebben

Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség

Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség Churchill azt mondta: Ahol a tisztesség véget ér, ott kezdıdik a politika. Az utóbbi napok kiegészítették

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Euphrasia egyadagos szemcsepp Euphrasia egyadagos szemcsepp Mielőtt elkezdené

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

Dermobalance Alapkezelések A különböző tulajdonságokkal rendelkező bőrtípusok egyéni ápolást igényelnek. A kezelés során természetes hatóanyagokkal

Dermobalance Alapkezelések A különböző tulajdonságokkal rendelkező bőrtípusok egyéni ápolást igényelnek. A kezelés során természetes hatóanyagokkal Kezelések 2012 Dermobalance Alapkezelések A különböző tulajdonságokkal rendelkező bőrtípusok egyéni ápolást igényelnek. A kezelés során természetes hatóanyagokkal segítjük a bõr egészséges egyensúlyának

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! í t é l e t e t : I n d o k o l á s :

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! í t é l e t e t : I n d o k o l á s : Fıvárosi Bíróság 18.K.31.677/2010/3. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Fıvárosi Bíróság a dr. Ócsai József ügyvéd által képviselt Magyar Telekom Távközlési Zrt. (Budapest) felperesnek,

Részletesebben

Betegtájékoztató mőtétek és beavatkozások során végzett altatásról és érzéstelenítésrıl. Tisztelt Betegünk!

Betegtájékoztató mőtétek és beavatkozások során végzett altatásról és érzéstelenítésrıl. Tisztelt Betegünk! Betegtájékoztató mőtétek és beavatkozások során végzett altatásról és érzéstelenítésrıl Tisztelt Betegünk! Az Ön gyógyulása érdekében mőtéti vagy egyéb eszközös beavatkozásra van szükség. A tervezett beavatkozás

Részletesebben

Ez a gyógyszer orvosi vény nélkül kapható. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő alkalmazása.

Ez a gyógyszer orvosi vény nélkül kapható. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő alkalmazása. FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Coldastop orrcsepp PIL új BETEGTÁJÉKOZTATÓ Coldastop orrcsepp A-vitamin-palmitát

Részletesebben

Talaj - talajvédelem

Talaj - talajvédelem Talaj - talajvédelem A Talaj: - a levegıvel és a vízzel egyenértékő elem - a természeti és mővi környezet eleme - az anyag és energiaáramlások közege - három v. négy fázisú összetett rendszer A talaj,

Részletesebben

Dr.Hauschka Hírlevél, 2009/2

Dr.Hauschka Hírlevél, 2009/2 Dr.Hauschka Hírlevél, 2009/2 Karácsonyi köszöntı 2-3. oldal A levendula 7. oldal A tartalomból: Intenzív ápoló készítmények a Dr.Hauschka kozmetikában 10-11. oldal Ajándékszettek a Dr.Hauschka kozmetikából

Részletesebben

3. Az alkotórészekre vonatkozó összetétel/információ

3. Az alkotórészekre vonatkozó összetétel/információ 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalat azonosítása Magnatec Diesel 10W-40 B3 Terméknév Biztonsági adatlap: 464973 Az anyag/készítmény Motorolaj négyütemő motorokhoz. A használattal kapcsolatos felhasználása

Részletesebben

Kezdje idõben! Menalind professional bõrápolórendszer az igénybevett bõrnek

Kezdje idõben! Menalind professional bõrápolórendszer az igénybevett bõrnek Gyártja: Paul Hartmann AG. 89522 Heidenheim, Germany Forgalmazza: Hartmann-Rico Hungária Kft. 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann u.8. Kezdje idõben! Menalind professional bõrápolórendszer az igénybevett bõrnek

Részletesebben

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01)

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01) BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 3304 Eger, Sánc u. 6.) mint védjegyjogosult Bükki nemzeti parki termék elnevezéső

Részletesebben

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Táltoskert Biokertészet Életfa Környezetvédő Szövetség Csathó Tibor - 2014 Fenntarthatóság EU stratégiák A Földet unokáinktól kaptuk kölcsön! Körfolyamatok

Részletesebben

TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3.

TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3. TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3. 1 2. 1. 4. JELENLEGI HELYZET A települési szennyvíziszap Magyarországi mennyisége évente megközelítıen 700.000 tonna Ennek 25-30%-a szárazanyag

Részletesebben

Fotoszintézis. fotoszintetikus pigmentek Fényszakasz - gránum/sztrómalamella. Sötétszakasz - sztróma

Fotoszintézis. fotoszintetikus pigmentek Fényszakasz - gránum/sztrómalamella. Sötétszakasz - sztróma Fotoszintézis fotoszintetikus pigmentek Fényszakasz - gránum/sztrómalamella Sötétszakasz - sztróma A növényeket érı hatások a pigmentösszetétel változását okozhatják I. Mintavétel (inhomogén minta) II.

Részletesebben

EQuIpMENt. A szôkítés egy erôteljes kozmetikai eljárás. A haj természetes. és mesterséges pigmentjeinek színtelenítését végzi.

EQuIpMENt. A szôkítés egy erôteljes kozmetikai eljárás. A haj természetes. és mesterséges pigmentjeinek színtelenítését végzi. EQuIpMENt A szôkítés egy erôteljes kozmetikai eljárás. A haj természetes és mesterséges pigmentjeinek színtelenítését végzi. Abban az esetben használjuk, amikor egy vagy több árnyalatot szeretnénk világosítani

Részletesebben

Elkészítés idıpontja: 2011.01.16 Felülvizsgálat idıpontja: - http://www.biztonsagiadatlap.hu

Elkészítés idıpontja: 2011.01.16 Felülvizsgálat idıpontja: - http://www.biztonsagiadatlap.hu B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerő

Részletesebben

DrS-Floor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

DrS-Floor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Felhasználás (ipari, foglakozásszerő, magán): magán Az anyag/készítmény szerepe: tisztítószer 1.2. Gyártó cég neve:

Részletesebben

Faanyagok modifikációja_06

Faanyagok modifikációja_06 Faanyagok modifikációja_06 Faanyagok módosítása hıkezeléssel kémiai változások a faanyagban a hıkezelés hatására Dr. Németh Róbert, NymE Faipari Mérnöki Kar, Sopron, Faanyagtudományi Intézet, 2009. nemethr@fmk.nyme.hu

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET ÚMFT-s építési beruházásokhoz 1.0 változat 2009. augusztus Szerkesztette: Kovács Bence Írta: Kovács Bence, Kovács Ferenc, Mezı János és Pataki Zsolt Kiadja: Független

Részletesebben