LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 10. szám július LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ez alkalommal szeretném tájékoztatni Önöket a községünk jövőbeli egészségügyi ellátását biztosító, a községünket érintő beruházásokról. Önkormányzatunk kiemelkedő szerepet vállalt a pályázatok elősegítésében, a konzorciumi megállapodások kidolgozásában, együttműködésével partnerként vett részt az eljárásokban. Bizonyára Önök is értesültek róla, hogy elkészült az új, korszerű, megfelelő technikával felszerelt járó beteg szakellátó központ. A kistérségi járóbeteg szakellátó központ kialakítása Pannonhalmán című TIOP / jelű pályázat keretében megvalósuló zöldmezős beruházás az elmúlt hónapokban került megépítésre, várhatóan ez év október elsejével nyitja meg kapuit. A megvalósuló beruházás legfőbb célja az egészségügyi struktúra átalakítás keretében, zöldmezős beruházás révén egy új egészségügyi intézmény létrehozása. Az intézmény bruttó 1496 m 2 alapterületen, jelenleg a kistérség kilenc településnek (Écs, Győrság, Lázi, Pannonhalma, Ravazd, Sikátor, Tápszentmiklós, Tarjánpuszta, Veszprémvarsány) és a Győri Kistérség egy településnek (Nyúl) lakosa számára 200 óra/hét szakorvosi (15 szakrendelés) és 90 óra/hét nem szakorvosi (fizio és mozgás terápia, diagnosztika) kapacitással biztosít korszerű, lakosság közeli járóbeteg szakellátást. A járó beteg szakrendelő fenntartását a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház fogja elvégezni, biztosítva a szükséges szaktudást, orvosi szakszemélyzetbeli hátteret. A beruházás eredményeképpen Pannonhalmán egy olyan korszerű járó beteg szakellátó központ jön létre, amely hosszútávon biztosítja a térség egészségügyi ellátásának minőségi és lakosság közeli megvalósulását. A ban elnyert pályázat eredményeként október 21-én kerülhetett sor az ünnepélyes alapkő letételre. Az épület felépült, jelenleg az orvostechnológiai eszközök beszerzése folyik. A szakrendelő felépítése az alábbiakban foglalható össze: az épület földszintjén védőnői szolgálat, beteg gyermek szakrendelés, J0-ás laboratórium, fizikoterápia, sebészet, ügyelet, ortopédia, reumatológia, sterilező, személyzeti öltöző blokk, recepció, optikai és gyógyászati segédeszközbolt, gyógyszertár és hulladéktároló kerül kialakításra. Az emeleti részen belgyógyászat, diaetológia, pszichiátria, kardiológia, tüdőgyógyászat, tüdőgondozó, ideggyógyászat, szemészet, fülorrgégészet, bőrgyógyászat, nőgyógyászat, urológia, terhes tanácsadás, röntgen, UH diagnosztika, egészséges népnevelő tanácsadás, fogászat, számítógépes szoba funkciók és egyéb rendelők kapnak helyet. Nagy Pándzsa vízgyűjtő revitalizációja Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi- és Vízügyi Igazgatóság az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében 1,037 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a Nagy Pándzsa revitalizációjára. A kiemelt projekt tervezett befejezési időpontja: január 31. Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi- és Vízügyi Igazgatóság működési területén elhelyezkedő nagy Pándzsa és Vezseny-ér a Sokorói dombság keleti oldalának két legjelentősebb vízfolyása, így fontos szerepet játszik a térség vízgazdálkodásában. A medrek a jelenlegi feliszapolódott állapotukban a vízfolyások melletti települések számára jelentős árvízi kockázatot jelentenek és minőségi problémákat is okozhatnak. Az Európai Unió környezetvédelmi tárgyú dokumentumai is megkövetelik a területek megóvását, így a Győr melletti Natura 2000 természetvédelmi terület vízpótlását. A projekt célja a közvetlen árvízveszély megszüntetése és a Natura 2000 terület rehabilitációja, mely a következő munkák elvégzésével valósulhat meg: - Nagy Pándzsa és Vezseny-ér meder rendezése, - Rabkerti-tó szakaszos iszapkotrása, - Holt-Marcal torkolati zsilipek rekonstrukciója, - Mindszenti árvíztároló megépítése, - Écs és Ravazd községek területén hordalék visszatartó művek építése, - a Nagy-Pándzsa győri belterületi szakaszán duzzasztó és vízkivételi zsilip építése a Natura 2000 terület részére. A projekt közvetlenül érinti Győr, Töltéstava, Pér, Mezőörs, Nyúl, Écs, Pannonhalma, Ravazd, Pázmándfalu, Tarjánpuszta településeket. A hosszabb távú (környezetvédelmi és gazdasági) célok nemcsak a megvalósulási területeken, hanem a tágabb környezetben élők érdekeit is szolgálják. A Nagy Pándzsa vízszállító képességének helyreállítása és a zsiliprekonstrukció jó hatással lesznek az árvízi biztonságra, valamint hozzájárulnak a vízminőség javulásához, az általános szennyezettség csökkentéséhez. A vízszállító képesség helyreállításával rendezett tájkép, élhető környezet alakul ki. A helyes vízgyűjtő gazdálkodás kialakítása az önkormányzatok, így a mi önkormányzatunk csapadékvíz elvezetési feladatainak elvégzését megkönnyíti, mely kialakításhoz tudjuk igazítani a helyi vízrendezési tervünket. A községünkben az iszapolási, kotrási, mederrendezési, kialakítási munkák összköltsége ~ 130 milliós nagyságrendű. Ravazd Tószer út feszültség rekonstrukció, táppont besűrítés A feszültségjavító rekonstrukció keretén belül a területet érintő biztonságosabb és jobb energiaellátás érdekében a Ravazd 1. számú tr. állomásról kiindulva az országos közutat keresztezve 1

2 az óvoda és a további területén lévő kisfeszültségű hálózat építésével a Tószer utcában átépítésre kerül a meg lévő kisfeszültségű hálózat. A faoszlopok helyett betonoszlopok kerülnek beépítésre. A támos oszlopok kikerülnek a tulajdonosok telkéről. Az E.ON beruházással lehetőség teremtődik a fogyasztók jobb energia ellátására, a feszültségpanaszok kiküszöbölésére, valamint a Tószer utcában lévő telkek energiaellátására. A kivitelező Lumen-Vill Kft. az önkormányzattal és az ügyintézés során az érintett lakosokkal több alkalommal megbeszélést tartott, ahol konkrétan ismertetésre, egyeztetésre került a többszörösen áttervezett nyomvonalterv. A munkák pontos megkezdéséről a kivitelező céggel együtt tájékoztatni fogjuk a lakosságot. A beruházás remélhetően 2010 ősszel elkezdődhet, a fejlesztés nagyságrendje ~ 25 millió forint értékű. Bizonyára érzékelték, hogy pályázataink a kivitelezés stádiumába értek. A NYDOP /B számú pályázatnak köszönhetően megvalósult községünkben a Paphegy utca - Lukashorog csatlakozásában a buszöböl kialakítása, a váróhelység cseréje, valamint a simahegyi váróhelység cseréje is. A nyertes TEUT pályázatnak köszönhetően megvalósulhatott az Országút utca burkolása, a szakaszon lévő buszöblök szigetek, kialakítása, valamint a vízelvezető árokrendszer kialakítása, tisztítása. Sikerült létrehoznunk községünk központjában egy játszóhelyet, melyet e hónapban, a kialakítást követően a gyermekek örömmel vettek birtokba. Folyamatban van az orvosi rendelő udvarának rendbetétele, valamint a parkoló kialakítása. Új épület, új lendület, új módszer A nagy oktatási pályázatunk az épület kialakítást, korszerűsítést követően négy másik pályázatot generált az intézmény egészére vonatkozóan. A TÁMOP pályázat kapcsán szakmai képzéseken kellett részt venni pedagógusainknak és számos projekthét valósulhatott meg a tanév folyamán, melyet gyermekeink minden alkalommal érdeklődéssel vártak és örömmel voltak részesei. A TÁMOP programzáró időpontja augusztus 31. Ezen programokról az intézményvezető asszony folyamatos tájékoztatást adott a szülőknek és községünk lakossága számára. (Kábel TV, tájékoztatók, újság) Remélhetőleg intézményünk az elkövetkezendő időszakban mintahelyként szolgál térségünkben, az eddig megszerzett tapasztalatokat követően. A tartalmi megújulást követően, új módszert váltva, modern technikával felszerelt (interaktív táblák, kivetítők, tanulói laptop program, szemléltető eszközök, stb.) tantermekben végezzük tanulóink oktatását, nevelését már a 2010/2011-es tanévben. A tárgyi eszközök beszerzése folyamatban van. Az önkormányzat részéről mindez nem kis anyagi terhet jelent, mert ezen pályázatok általában utófinanszírozottak. Van még négy, az elmúlt évben benyújtott, elbírására váró LEADER pályázatunk, mely egyértelműen nagy és kiemelkedő lehetőséget biztosíthat községünk számára hosszú távon. Községünk Képviselő-testülete támogatja a pályázati előkészületeket, megvalósulásokat, s támogatja az önerőből megvalósuló beruházásokat. Elkötelezett a működést, a fejlődést biztosító beruházások iránt. Ravazd Község képviselő-testületének egyetlen tagja sem vett fel tiszteletdíjat az elmúlt időszakban. Munkájukat köszönet illeti. Röviden ennyit szerettem volna írni a pályázatok előre meneteléről, melyek településünket érintik. Tisztelettel: Feketéné Varga Mária polgármester Új épület, új lendület Ez a tanév nagy változásokat hozott az intézmény életében, hiszen mind az óvodában, mind az iskolában bevezetésre került a kompetencia alapú nevelés, oktatás a TÁMOP Új épület, új lendület! című pályázat keretében. A program elsősorban a gyermekek cselekedtetésére, együttműködő készségük kialakítására és fejlesztésére, a mindennapokban használható tudás megszerzésére épül. A tartalmi és módszertani megújuláshoz továbbképzéseken kaptunk segítséget. Óvodánk eddig is fontosnak tartotta a szülők, a család bevonását a különböző programokba, az idei év programjai során erre fokozott hangsúlyt helyeztünk. Kiemelt programjaink voltak az őszi Egészséghét, és a tavaszi Kikelet projekt. Az egészséghéten a gyerekek megismerkedhettek a helyes tisztálkodási szokásokkal, a szülők meghallgathatták egy gyógytornász előadását, és a gyermekekkel közösen elkészített gyümölcs és zöldségsalátát is megkóstolhatták. Kikelet projektünk a tavasz ébredésének megfigyelését, óvodánk udvarának még további virágokkal való beültetését és az anyák napi köszöntést fűzte egy csokorba. Mindkét programunkat az écsi óvodásokkal közös kirándulásokkal tettük színesebbé. Az iskolában a kompetencia alapú oktatás bevezetése mind a négy tanulócsoportot érintette, és a pályázathoz kapcsolódó egyéb programokban is minden tanuló részt vett valamilyen formában. Novemberben zajlott az egészséghét és a magyar nyelv hete innovációs programsorozat. A fog- és szájápolással kapcsolatos előadással, vetélkedővel próbáltuk meg felhívni a gyerekek figyelmét arra, milyen nagy kincs az egészség. Mind a négy évfolyamon hirdettünk mesemondó versenyt, amire magyar népmese elmondásával lehetett nevezni, valamint szépkiejtési versenyt a 3. és 4. évfolyamon. A programokhoz kapcsolódóan tablók készültek Benedek Elekről, valamint egy színházi élménnyel is gazdagabbak lettek tanulóink. 105 éve született Radnóti Miklós. Ebből az alkalomból a könyvtárban egy irodalmi összeállítást is meghallgathattak a gyerekek, így vált teljessé a magyar nyelv hete. 2

3 A tavaszi időszak legnagyobb eseménye volt a Petőfi és kora című három hetet meghaladó programsorozat, ahol a gyerekek a költő életével, verseivel, a reformkor eseményeivel, kiemelkedő történelmi személyiségeivel kapcsolatban mélyíthették el ismereteiket. Az ekkor készült tablók, rajzok hosszú ideig díszítették iskolánkat. Ezt egészítette ki az a kistérségi vetélkedő sorozat, amin több éve hagyományosan részt vesznek tanulóink. A madarak és fák napja alkalmából rendezett vetélkedőn a természet- és környezetvédelem állt a középpontban. Mivel az év során több jó hangulatú vetélkedőn is részt vettek, ezt is nagy izgalommal várták. A vetélkedőt egy kilátóhoz tett túra előzte meg. A 4. osztályosok már nagyon várták a május végét. Nem csak azért, mert közeledett a tanév vége, hanem azért is, mert a TÁMOP pályázatnak köszönhetően egyhetes erdei iskolai táborban vehettek részt ingyenesen az écsi 4. osztállyal közösen Balatonberényben. Sajnos az időjárás nem kedvezett sok-sok szabadtéri programnak, de azért el egyik sem maradt. Megismerkedtek a Kis-Balaton élővilágával, megtekintették Keszthelyen többek között a vadászati kiállítást. Bepillanthattak Matula kunyhójába is. Az estéket jó hangulatú vetélkedőkkel, Ki mit tuddal?, naplóírással töltötték. Ez egy újszerű oktatási forma, ami nem tanórák, hanem túrák, múzeumlátogatások keretében nyújtott ismereteket a természettel, a Balaton dél-nyugati csücskének élővilágával kapcsolatban. A pályázatnak, a hozzá kapcsolódó képzéseknek köszönhetően folyamatos módszertani megújulás vette kezdetét intézményünk minden telephelyén, ami - bízunk benne - még tovább emeli az oktatás színvonalát, gyermekeink, tanulóink pedig könnyebben sajátítják el az új ismereteket. És még be sem fejeződött ez a projekt, máris elkezdődött a következő a TIOP1.1.1/09-es tanulói laptop program. Felsős tanulóink közül több csoport is tanulói laptopok segítségével jut új ismeretekhez, ellenőrizheti tudását, böngészhet az interneten. Eddig sem csináltak mást, mint bújták a számítógépet. mondhatják sokan, de most tapasztalhatják a gyerekek, hogy a számítógép nemcsak játék, hanem az ismeretszerzés mára szinte legfontosabb eszköze. A nevelési év, a tanév véget ért. Tanulóink táborokban vehetnek részt a magyalosi Cserkészparkban és Révfülöpön. Écsen a székhelyintézményben a következő időpontokban tartunk ügyeletet: július 6-án, 19-én és augusztus 10-én 8-12 óráig. A nyárra mindenkinek jó pihenést kívánok az intézmény valamennyi dolgozója nevében: Szemenyeiné Tölcsér Ilona igazgató KÖZÉRDEKŰ VÉDEKEZÉS A PARLAGFŰ ELLEN Cél: a parlagfű mentes település. Az ingatlan tulajdonosok kötelesek mind külterületen, mind belterületen megakadályozni a parlagfű virágbimbó kialakulását, virágzását. Jogszabályi rendelkezés alapján, belterületen a jegyző, külterületen a Körzeti Földhivatal ellenőrzi az ingatlanokat. A jogszabály hatálya kiterjed minden természetes személyre, szervezetre, aki parlagfűvel szennyezett ingatlannal rendelkezik, vagy azt használ. A hatósági intézkedéshez nem szükséges sérelem - egészségkárosodás - bekövetkezése, a parlagfű virágzása, elégséges a védekezési kötelezettség elmulasztásának megállapítására. Az eljárás hivatalból, más hatóság megkeresésére, vagy bejelentésére indulhat. Parlagfű-mentesítési ügyben bizonyíték a helyszíni ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv, tulajdonos nyilatkozata, fénykép, stb. A helyszíni ellenőrzésről a korábbi szabályokkal ellentétben már nem kell a földhasználót előzetesen értesíteni, a hatósági tanú igénybevétele is csak egy lehetőség. Természetesen szükséges az ingatlan tulajdonosának beazonosítása. Ehhez a Körzeti Földhivatal szolgáltat adatot. A közérdekű védekezést elrendelő határozatban foglaltak végrehajtása fellebbezésre való tekintet nélkül azonnal végrehajtható. Közös tulajdonban álló ingatlan esetén a tulajdonosi hányadukkal arányosan kerül kiszabásra a bírság. Felszólítás nélkül a jegyző köteles bírságot kiszabni július 1-t követően. Épp ezért, hogy ezt elkerüljük, valamint az embertársaink iránti tiszteletből kérek mindenkit, hogy ellenőrizzék ingatlanjaikat és a szükséges intézkedéseket tegyék meg. A sikeres parlagfű elleni védekezéshez minden esetben nemzeti és társadalmi együttműködésre van szükség! A fentiek tudomásul vételét megköszönve, Dr. Bertalanné Józsa Judit körjegyző Ravazdi Polgárőr Egyesületről Számomra nagy öröm volt, mikor évben megszületett az elhatározás a Ravazdi Polgárőr Egyesület megalakulásáról. A társadalmi szervezet célja a közbiztonság megerősítése a bűn- és baleset megelőzés elősegítése, a lakosság önvédelmi törekvéseinek támogatása, a környezetvédelmi szabályok érvényesülésének elősegítése, a katasztrófa és vészhelyzetek megelőzése, hatásainak csökkentése, a lakosság és a hivatalos rendészeti bizalom és együttműködési készség elősegítése, a helyi közösségi kapcsolatok erősítése, ápolása. Az évek múltával bebizonyosodott, hogy polgárőreink községünkben hatékonyan végzik munkájukat, a helyi események lebonyolításában mindig számíthattunk segítségükre. Köszönet érte. 3

4 Ez alkalommal külön szeretném megköszönni a ravazdi polgárőrök: Élő Zoltán, Steczina Imre, Sóki Miklós, Németh Vilmos, Kámfor Gábor, Sóki Zoltán, Farkas Ferenc, Cseszregi Róbert, Laposa Dávid, Laposa János, Lepkó Zoltán, Horváth Ervin, Cseszregi Zsolt, Menyhárt Dávid támogatását, önzetlen segítségét, melyet az elmúlt időszakban a környező községeket sújtó víz elleni védekezés során településünket képviselve nyújtottak. A polgárőr egyesület munkájához sok sikert, a tagoknak pedig jó erőt, egészséget kívánok. Kedves Olvasó! Feketéné Varga Mária polgármester Elsősorban szeretném megköszönni a képviselőtestület belém vetett bizalmát. A falvak életében remélem zökkenőmentesen történt a tavaly februári átállás, igen már több mint egy év eltelt. Mit ígértem és hol tartok? 2008 decemberében a pályázatomban ezeket a sorokat írtam: A háziorvosi munkámat kiegészítve szeretnék egy komplex egészségügyi tervet megvalósítani, amely felölelné a prevenciót, a kampányszerű nem kötelező szűréseket, valamint a fiatalabb korosztály egészség nevelését. A falu betegeinek, de a nem beteg lakosainak is egészségmegőrző programokat készítenék, team munkában nővérek, szakorvos kollégák, védőnők, gyógymasszőrök bevonásával. Célom, hogy a kezelt betegek korszerű ellátásban részesüljenek, a nem betegek, pedig minél tovább maradjanak egészségesek. Létrehoznék egy internetes felületet, mely a rendelő elérhetőségeit tartalmazná, a bejelentkezést lehetővé tenné és ezek mellett, a leggyakoribb betegségek érthető magyarázatát is megtalálna az érdeklődő. A PAMOK labor és egyéb szakrendelőkkel is online adatforgalmat szeretnék kiépíteni, a könnyebb és átláthatóbb kezelés érdekében. Ami eddig megvalósult: Szűrések: Sikerült a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Laboratóriumával együttműködve havi rendszerességgel a vérvételeket a rendelőben és háznál megoldani májusában ingyenes csontsűrűség mérés történt júliusában sajnos érdeklődés hiányában elmaradt egy szintén ingyenes légzésfunkciós vizsgálat márciusában termokamerás állapotvizsgálat volt április 23.-án, Dr. Nógrádi Noémi reumatológus szakorvos kolléga, ingyenes reumatológia szűrővizsgálatot tartott június 25.-én ingyenes légzésfunkciós vizsgálatot tart Dr. Kamil Atif adjunktus úr Egészségnevelés: Két alkalommal tartottam előadást az écsi iskolában és a művelődési házban drog prevencióról. Az internetes felület és az online adatforgalom a kórházzal kiépítés alatt van, várhatóan a nyár végére elkészül. Szóban ígértem a rendelő ISO minősítését, mely előreláthatólag csak a 2011-es évben fog megvalósulni. Két jelentős dolgot említenék meg, amit az elmúlt évben sikerült megtennünk: 2009 decemberében pályáztam a Pannónia Kincse LEADER Egyesület mikrovállalkozásokra kiírt pályázatra. Az orvosi rendelő technikai eszköztárának fejlesztésére, korszerűsítésére, új modern hordozható diagnosztikai eszközök beszerzésére. Létrehoztuk kollégámmal, Dr. Palla Rolanddal, a XXI. Század Egészségéért Közhasznú Alapítványt, amely már egy alkalommal támogatta az écsi Napraforgó Óvodát és Bölcsődét. Az alapítvány célja az egészségügyi, szociális, és gyermekkel kapcsolatos anyagi nehézségek áthidalása. Az alapítványról többet megtudhat az alábbi internetes címen: Adományozó kedvű vállalkozók felajánlását, valamint az adózók szja 1 %-át az alábbi, bankszámlaszám: adószám: segítségével intézhetik. Minden adományt köszönünk a betegek és rászorulók nevében. A továbbiakban az egészségről, az egészség megőrzésről és a szűrővizsgálatokról írnék néhány gondolatot. Az egészségmegőrzés és egészségvédelem korunk egyik legfontosabb feladata. A lakosság tömeges migrációja, az iparosítás napról napra változó mesterséges környezete, a városok robbanásszerű fejlődése és a környezeti ártalmak halmozódása nyomán az igények és gondok koncentráltan, tömegesen jelentkeznek. Mindezek következtében a társadalmi-biológiai egyensúly megőrzése halaszthatatlan szociálpolitikai feladattá lépett elő. A magyar lakosság egészségi állapota az elmúlt évtizedben drámai mértékben romlott. Egyértelműen súlyosbítja a lakosság egészségügyi kilátásait az ország megváltozott gazdasági struktúrája, a munkanélküliség, a reáljövedelmek csökkenése, a lakosság széles rétegeit érintő elszegényedés. Mégis azt támasztják alá a hazai és nemzetközi tapasztalatok, hogy van esély az egészségvédelemre. Az egészséges életmód kialakításának célja a lakosság egészségi állapotának hosszú távú javítása. Mivel az életmód szokásokon alapul, és ezek megváltoztatása éveket, gyakran évtizedeket vesz igénybe, semmilyen program nem képes egyik napról a másikra látványos eredményeket felmutatni. Azt gondolom, hogy a betegségek kialakulása előtt a prevencióval tehetünk az egészségünkért, hiszen amikor már nyom, fáj, szúr, akkor sajnos sok esetben késő, már kialakult betegségről lehet beszélni. Szervezetünk nem úgy működik, hogy ma cukorbetegségem van vagy infarktust kaptam, tegnap pedig semmi bajom nem volt. A szervezetünknek vannak eltérést mutató jelzései, például megemelkedik a triglicerid, magasabb lesz a vérnyomás, és egyéb figyelmeztető jelzést is kapunk, ha teszünk azért, hogy észrevegyük ezeket. Ezeket az eltérő értékeket már a betegség tünetei előtt láthatjuk, nem ritkán évekkel előtte. Az egészséges életmód a megfelelő táplálkozás a mozgás fontosságát a harmonikus napi bioritmus kialakítását nem lehet elégszer hangsúlyozni. Néhány szóban az észrevételeimről: Káros szenvedélyekről egy önálló írást készíthetnék. Sajnálatos tapasztalatom, hogy a kábítószer jelen van a 4

5 falu huszonéves fiataljai között. Szülőket kérem, figyeljenek éves gyermekeikre! Második legsúlyosabb aggályom az alkohol, az alkoholizmus. Személyes véleményem és a szakma is azon a véleményen van, hogy napi 1 pohár vörösbor jót tesz, de nem több. Az alkalomszerű, kulturált alkoholfogyasztás része társadalmunknak, de a mértéktelen italozás komoly egészségkárosodást, családi, munkahelyi problémákat okozhat. A dohányzásról csak egy mondat, mely minden cigarettás dobozon ott van: Rákot okoz! Örömteli hír hogy néhány akaraterős betegem az elmúlt időszakban leszokott. A túlzott mértékű gyógyszerfogyasztást, fájdalomcsillapítók és egyéb gyógyszerek mértéktelen használatát sem tartom jónak. Táplálkozással rengeteg folyóirat, tudományos cikk foglalkozik. Állítólag nagyobb probléma, mint a dohányzás. A túlzott kalória-bevitel, elhízáshoz vezethet. A 2 típusú cukorbetegség, a metabolikus X szindróma, a szív és érrendszeri betegségek, daganatos betegségek mind összefüggésbe hozhatók a rossz táplálkozási szokásokkal. A nagy testtömeg jobban terheli a gerincet, derekat, csípő és térdizületeket. A nagyfokú húsfogyasztás köszvény kialakulását okozhatja, amely nagyon fájdalmas izületi gyulladásokat eredményezhet. Tanácsom, hogy ne tartsunk minden nap nagy lakomákat, ne az étellel jutalmazzuk magunkat a nap végén, unalomból és megszokásból ne együnk. A katolikus vallás szigorúan előírja a böjtöt. Néhány napos kúra vagy heti egy alkalmas "koplalás" azon kívül, hogy salaktalanítja szervezetünket, lelki és szellemi megtisztulást is eredményez. A rendszeres salaktalanítás az egyik legjobb megelőzési módja az ún. civilizációs betegségeknek, mint pl.: az allergiák, fejfájás, gyomorfekély, az izomfájdalmak és a cukorbetegség. A testmozgás. A napi 30 perces testmozgást a szervezetünk hosszútávon meghálálja. Találjuk meg a módját, hogy legyen idő a mozgásra. Egy könnyed séta - esténként a tv helyett - valamelyik családtaggal, egy rövid kerékpározás, kocogás, foci, úszás, vagy jó időben hétvégén kirándulás a Bakonyban, nemcsak szervezetünkre, hanem környezetünkre, mindennapjainkra is jó hatással van, új barátságok, kapcsolatok alakulhatnak ki a közös mozgás során. Mint sokaknak feltűnt én is sokat fogytam. Elárulom 19 kilótól szabadultam 11 hónap alatt. Kocogok, heti 3-4 alkalommal 5-10 km-t. Részt vettem a Győrben a Sri Chinmoy maratoni versenyen (7km-es távon), a BSI Balaton Supermaratonon váltóban, és teljesült a célom Bécsben lefutottam a félmaratoni távot, majd Győrben, az ipari parkban megrendezett félmaratont is. Aktív tagja lettem a Teljesítmény Túrázók Társaságnak, amely heti rendszerességgel szervez 20-50km túrákat. Ezek mellett sokkal kevesebbet eszek, több figyelmet szentelek arra, hogy mit is mikor eszek. Az eredményhez elérhető célt kell megfogalmazni és minden nap szem előtt tartva elérhetővé, válik. Nehéz a meg szokott dolgokon változtatni, de érdemes, mert ha diagnosztizálják a komoly betegséget, akkor már késő. Mit tehet még az ember? A legfontosabb és a legolcsóbb megoldás a szűrővizsgálatokon való részvétel. Olcsóbb, mint éveken át több tucat gyógyszert szedni, drága műszeres vizsgálatokon, műtéteken, beavatkozásokon részt venni. Szűrések, amiken nagyon ajánlott megjelenni: Az emlőszűrés: év közötti nők számára kétévenként végezhető lágyrész-röntgenvizsgálattal (mammográfia). A méhnyakszűrés: a év közötti nők 3 évenként sejtvizsgálatra (citológia), de a nőgyógyászok a negatív lelet birtokában is az évenkénti szűrést ajánlják. A vastag- és végbélszűrés a év közötti férfiak és nők számára. A tüdőszűrés évente kötelező, erről rendszeresen értesítést küldenek. Érelmeszesedés: ha a kockázati tényezők jelen vannak, akkor érdemes már 40 éves kortól, egyébként 65 év fölött kétévente szükséges elmenni. Az érzékszervek vizsgálata: 65 éves kor fölött évente - szemészeti szűrés. Vérvétel és azon belül a koleszterinmérés: 40 év fölött már figyelni kell rá, ötvenen túl pedig elengedhetetlenül. Prosztata: a férfiakat fenyegető betegség, a prosztatarák, már 40 év fölött szűrhető. A legveszélyeztetettebb korosztály a éves férfiaké. Ebben az életkorban 40 százalékuk szenved prosztatarákban. Ha elmúlt már 65 éves, érdemes évente időpontot kérni az urológiára. Csontritkulás: a sokat emlegetett néma kór alapszűrését ajánlott legalább ötévente elvégeztetni. Elsősorban a nők veszélyeztetettek, főleg a változó korban, és azután, de sajnos férfiaknál sem ritka. Cukorbetegség: pár csepp vérből kimutatható a magas vércukorszint, kétévente fontos elvégeztetni. Anyajegyek, bőrelváltozások: ha 30-nál több anyajegy van a testen, netán ezek száma még nő is, javasolt évente bőrgyógyászati ellenőrzés. Fogászati szűrés: ajánlott minden felnőttnek a szájüreg vizsgálata. Csak néhány adat a prevenció hiányáról: Magyarországon másfélszer többen halnak meg keringési- és daganatos megbetegedésben a prevenció hiánya, valamint a késői kezelés miatt, mint a nyugat-európai országokban. A halálesetek több mint 53 százalékáért a szív és keringési megbetegedések, 24 százalékáért, pedig a daganatok tehetők felelőssé. Harmadlagos prevenció a betegek kezelése rehabilitációja, ez a munka történik nap, mint nap a rendelőben nálam és szakorvos kollégáimnál. Az egészség nagyon fontos, legtöbbet az ember saját maga tehet magáért. Végezetül néhány bölcs gondolat: A legjobb orvosok: dr. Elégedettség, dr. Higgadtság és dr. Jókedély. (C.H. Spurgeon) A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott. (kínai szólás) Gyógyszerekre nincs mindig szükség, de a gyógyulásba vetett hitre igen. (Norman Cousins) 5

6 Bocsáss meg az ellened vétkezőknek! Csak így maradhatunk egészségesek és boldogok. A nemmegbocsátás az egyik legfőbb betegség kiváltó ok, hiszen a savanyú gondolatok a testet emésztik. (Andrew Matthews Élj vidáman!) A legpihentetőbb megújító erők az egészséges vallás, az alvás, a zene és a nevetés. Legyen hited Istenben, sajátítsd el a nyugtató pihenést, szeresd a jó zenét, nézd az élet derűs oldalát így az egészség és boldogság a tiéd lesz. A boldogság nem más, mint jó egészség és rossz memória. (Albert Schweitzer) Az egészség a korona az ember fején, de csak a beteg láthatja meg azt. (egyiptomi közmondás) Az egészség a legnagyobb ajándék, az elégedettség a legnagyobb gazdagság, a hűség a legjobb kapcsolat. (Buddha) Rendelési idő: Écsen hétfő 14-17, szerda 7-10, péntek 7-10, Ravazdon kedden 13-16:30, csütörtökön 12-15:30. Az écsi betegeket Ravazdon is el tudunk látni és fordítva, a ravazdi beteg is jöhet Écsre. Telefonszámaink: Dr. Kerékgyártó Dávid 70/ Berkes Zoltánné Tünde 70/ Betegeink rendelkezésére állunk telefonon hétköznap 8-16 óra közt. 16 órától másnap reggel 7óráig, hétvégén és ünnepnapokon a Központi Ügyelet 96/ , címe: Győr, Dembinszky u. 29 Köszönöm a figyelmét! Ravazdi FALUNAP augusztus 14-én. Dr. Kerékgyártó Dávid házi orvos A részletes programról Ravazd Község Önkormányzata a későbbiekben bővebb tájékoztatást nyújt a lakosság számára. A szociális étkezés népszerű a lakosság körében, melynek térítési díja május 1-től egységesen 370 Ft/adag. Rászorultság esetén az igények miatt ezen összegen az óvodából történő elvitellel tudjuk biztosítani. A házi segítségnyújtást a gondozási szükséglet megállapítását követően egy fő gondozónő végzi napi nyolc órában. Az a rászorult lakos, aki szociális étkezéssel együtt a házi segítségnyújtást is igénybe veszi, annak a házi segítségnyújtás díjmentes. Az ellátásról érdeklődhet Ravazd Község Önkormányzatánál. Feketéné Varga Mária polgármester VÉRADÁS Beteg embertársaink nevében kérjük Önt, vegyen részt véradó napunkon. Lehetőség szerint kérjük, segítsen az új véradók toborozásában, a térítésmentes véradó mozgalom népszerűsítésében azért, hogy minden rászoruló számára biztosítva legyen az életmentő, pótolhatatlan vér. Véradás helye: Ravazd Faluház Véradás ideje: augusztus 12. (csütörtök) Önzetlen segítségét minden beteg nevében köszönjük: Magyar Vöröskereszt Helyi Szervezete HIRDETMÉNY A Magyar Köztársaság elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását október 3-ra (vasárnapra) tűzte ki. A szavazás 6.00 órától óráig tart. A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről augusztus 19-ig kapnak értesítést. A névjegyzék augusztus 18-tól augusztus 22-ig tekinthető meg az önkormányzatnál. A választópolgár ajánlási jogával szeptember 3-ig ajánlószelvényének átadásával élhet. A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat. Az a választópolgár, aki június 16-ig tartózkodási helyet létesített, igazolással tartózkodási helyén szavazhat. Igazolást ajánlott levélben szeptember 28-ig, személyesen vagy meghatalmazott útján október 1-jén óráig lehet kérni a lakóhely szerint illetékes jegyzőtől. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény 24. (2) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően a ravazdi Helyi Választási Iroda vezetője határozatával megállapította a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek évi választása során Ravazd Község Önkormányzati Képviselő-testületébe megválasztható képviselők számát, ami 6 fő. A határozat - teljes terjedelemben - Écs-Ravazd Körjegyzősége Ravazdi Irodájának (9091 Ravazd, Országút 119/a.) hirdetőtábláján július 12. napján kifüggesztésre és ugyanezen napon az Önkormányzat honlapján megjelentetésre kerül. Megjelent: július Szerkesztette: Szántó Zsuzsanna Helyi Választási Iroda 6

7 7

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből. Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd 1-128/2010. szám K I V O N A T A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből. 128/2010. számú Képviselő-testületi

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya VIII. é v f o l ya m 6. s z á m 2010. Sz e p t e m b e r ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya Zsombói

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XVI. évfolyam, 2008. április 5. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE LAKOSSÁGI FÓRUMOK A korábbi szokásoknak és a belsõ szabályzatunknak megfelelõen, a képviselõk minden

Részletesebben

BÜKKSZENTERZSÉBET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSI EGÉSZSÉGTERV. 2013. év

BÜKKSZENTERZSÉBET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSI EGÉSZSÉGTERV. 2013. év BÜKKSZENTERZSÉBET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSI EGÉSZSÉGTERV 2013. év Készítette: Global Hr Partner Kft. 1 Tartalom I. Bevezetés... 3 Az egészség fogalma, általános helyzetkép... 3 A Települési Egészségterv...

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com.

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com. Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com. Ikt. szám: 92/2011. Tárgy: 2010. évi beszámoló Kiszombor Község Önkormányzat

Részletesebben

Pannonhalmi Hírek. Kedves Pannonhalmi Polgárok! Város rehabilitációs pályázat

Pannonhalmi Hírek. Kedves Pannonhalmi Polgárok! Város rehabilitációs pályázat Pannonhalmi Hírek Pannonhalma város kulturális és információs kiadványa Kedves Pannonhalmi Polgárok! Gondolom, hogy az elmúlt három hónapra nem mindenki emlékszik örömmel. Nem várt hőséghullám árasztotta

Részletesebben

Macskák elõször a Zichy udvarban

Macskák elõször a Zichy udvarban Forgalomkorlátozások Belsõ-Óbudán A fizetõ parkolóhelyek kialakítása második ütemben folytatódik, ezért ideiglenes forgalomkorlátozások lesznek a kerület szívében. 7 XIX. évfolyam 15. szám Megjelenik kéthetente

Részletesebben

2014. ÉV SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

2014. ÉV SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon 6646 Tömörkény, Ifjúság u.8. Tel: 63-477-152; Fax:63-577-020 E-mail: gondozasi.kozpont@tomorkeny.hu 2014. ÉV SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE A központjában található,

Részletesebben

Bölcsődei tájékoztató Szigetmonostor Bölcsőde bemutatkozó írása

Bölcsődei tájékoztató Szigetmonostor Bölcsőde bemutatkozó írása 2015. február XXI. 2. Bölcsődei tájékoztató Szigetmonostor Bölcsőde bemutatkozó írása Kedves Szülők! Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy Önkormányzatunk nyertes pályázata eredményeként 2015-ben 28 férőhelyes

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSI EGÉSZSÉGTERVE 214. a 153/214. (VI.12.) képviselő-testületi határozattal elfogadva TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ 3. oldal 1. A települési egészségterv háttere,

Részletesebben

Tarkó Gáborné Ibolya óvó néni 34 év. majd néhány hónap múlva már 2 csoporttal működött. A mindig tiszta, ontották a meleget, vezetékes

Tarkó Gáborné Ibolya óvó néni 34 év. majd néhány hónap múlva már 2 csoporttal működött. A mindig tiszta, ontották a meleget, vezetékes F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXV. évfolyam 5-6. szám 2013. május-június Ünnepelt az óvoda Mi a farmosi Óvodában dolgozók, nap mint nap azon fáradozunk, hogy sok más

Részletesebben

HíRMONDÓ. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. VIII. évfolyam 1. szám 2010. Január/Február ZSOMBÓI

HíRMONDÓ. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. VIII. évfolyam 1. szám 2010. Január/Február ZSOMBÓI VIII. évfolyam 1. szám 2010. Január/Február ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa Újévi köszöntők Adónk 1%-ra jogosult zsombói szervezetek Közérdekű

Részletesebben

Ingyenes. II. évfolyam, 4. szám 2008. március 5. Ceglédi. Nem? Igen

Ingyenes. II. évfolyam, 4. szám 2008. március 5. Ceglédi. Nem? Igen Ingyenes Ceglédi II. évfolyam, 4. szám 2008. március 5. P A N O R Á M A E G É S Z S É G Ü G Y I M E L L É K L E T T E L 1 3-1 9. O L D A L Igen Nem? www.toyota.hu Nem hagy cserben. És hidegen. Toyota Corolla.

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám EGRI MAGAZIN a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám Átadták a felújított kapukat Díszőrség kiíséretében adták át februárban az Egri Vár felújított főbejáratát,

Részletesebben

Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal. Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége és Hende Csaba, Honvédelmi Miniszter 7.

Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal. Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége és Hende Csaba, Honvédelmi Miniszter 7. XX. évf. 2011. december BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

Szent István-napján átadták a városi kitüntetéseket

Szent István-napján átadták a városi kitüntetéseket HÍRek LAjosmizse Portáján V. évfolyam 4. szám, 2010. szeptember október Szent István-napján átadták a városi kitüntetéseket Lajosmizse Város Díszpolgára: Bérczes István református lelkész Lajosmizse Város

Részletesebben

Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban. Tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat!

Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban. Tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat! Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban Tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat! Engedjék meg, hogy ismételten első kézből tájékoztassam Önöket az önkormányzat életéről, döntéseiről

Részletesebben

2008. Kilencedik szám

2008. Kilencedik szám 2 2008. Kilencedik szám Reneszánsz év-2008 RENESZÁNSZ ORSZÁGJÁRÁS eszközeinkben, legfeljebb nem tudunk róla. Mi megmutatjuk, hogy a népzene és az irodalom mit őrzött meg és használt fel belőle az elmúlt

Részletesebben

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BALATONKENESE VÁROSBAN 2014. ÁPRILIS AZ INTÉZMÉNY ÉLETÉT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Az elmúlt év egyik örömteli eseménye volt,

Részletesebben

Megjelenik minden hónap első péntekén. Tavaszi zsongás

Megjelenik minden hónap első péntekén. Tavaszi zsongás HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Köszönöm, hogy Te vagy az Édesanyám! Ára: 170 forint XX. év fo lyam 5. szám 2015. május Rendhagyó módon

Részletesebben

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály HALÁSZTELKI Lapunk következő száma augusztusban jelenik meg! hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Önkormányzati képviselőink ciklusértékelését a 6-9. oldalakon

Részletesebben

Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 34. szám 2014. október 16. Dr. Erdõs László 1. választókerület Balogh László 2. választókerület Szõlõsi Márta 3. választókerület Jerausek István 4. választókerület

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

Strandnyitás április 22. Ingyenes buszjárat közlekedik a Hősök tere és az Aquaworld között. Jövőre indul a vasútfejlesztési program

Strandnyitás április 22. Ingyenes buszjárat közlekedik a Hősök tere és az Aquaworld között. Jövőre indul a vasútfejlesztési program g VI. évfolyam 4. szám 2011. április TARTALOM A hónap témája Tegyünk rendet a természetben! Gazdaság Jövőre indul a vasútfejlesztési program Pályázatok Épül a csatorna, lassan kész a főtér Kistérségi oldal

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Nagy Gáspár. lett posztumusz Budakeszi díszpolgára. XXII. évf. 2014. augusztus. www.hirmondo.budakeszi.hu

HÍRMONDÓ. Nagy Gáspár. lett posztumusz Budakeszi díszpolgára. XXII. évf. 2014. augusztus. www.hirmondo.budakeszi.hu Budakeszi www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ XXII. évf. 2014. augusztus Részletek a 9. oldalon Nagy Gáspár lett posztumusz Budakeszi díszpolgára Bővebben 6. oldalon Bővebben 11. oldalon Bővebben 16. oldalon

Részletesebben