LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 10. szám július LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ez alkalommal szeretném tájékoztatni Önöket a községünk jövőbeli egészségügyi ellátását biztosító, a községünket érintő beruházásokról. Önkormányzatunk kiemelkedő szerepet vállalt a pályázatok elősegítésében, a konzorciumi megállapodások kidolgozásában, együttműködésével partnerként vett részt az eljárásokban. Bizonyára Önök is értesültek róla, hogy elkészült az új, korszerű, megfelelő technikával felszerelt járó beteg szakellátó központ. A kistérségi járóbeteg szakellátó központ kialakítása Pannonhalmán című TIOP / jelű pályázat keretében megvalósuló zöldmezős beruházás az elmúlt hónapokban került megépítésre, várhatóan ez év október elsejével nyitja meg kapuit. A megvalósuló beruházás legfőbb célja az egészségügyi struktúra átalakítás keretében, zöldmezős beruházás révén egy új egészségügyi intézmény létrehozása. Az intézmény bruttó 1496 m 2 alapterületen, jelenleg a kistérség kilenc településnek (Écs, Győrság, Lázi, Pannonhalma, Ravazd, Sikátor, Tápszentmiklós, Tarjánpuszta, Veszprémvarsány) és a Győri Kistérség egy településnek (Nyúl) lakosa számára 200 óra/hét szakorvosi (15 szakrendelés) és 90 óra/hét nem szakorvosi (fizio és mozgás terápia, diagnosztika) kapacitással biztosít korszerű, lakosság közeli járóbeteg szakellátást. A járó beteg szakrendelő fenntartását a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház fogja elvégezni, biztosítva a szükséges szaktudást, orvosi szakszemélyzetbeli hátteret. A beruházás eredményeképpen Pannonhalmán egy olyan korszerű járó beteg szakellátó központ jön létre, amely hosszútávon biztosítja a térség egészségügyi ellátásának minőségi és lakosság közeli megvalósulását. A ban elnyert pályázat eredményeként október 21-én kerülhetett sor az ünnepélyes alapkő letételre. Az épület felépült, jelenleg az orvostechnológiai eszközök beszerzése folyik. A szakrendelő felépítése az alábbiakban foglalható össze: az épület földszintjén védőnői szolgálat, beteg gyermek szakrendelés, J0-ás laboratórium, fizikoterápia, sebészet, ügyelet, ortopédia, reumatológia, sterilező, személyzeti öltöző blokk, recepció, optikai és gyógyászati segédeszközbolt, gyógyszertár és hulladéktároló kerül kialakításra. Az emeleti részen belgyógyászat, diaetológia, pszichiátria, kardiológia, tüdőgyógyászat, tüdőgondozó, ideggyógyászat, szemészet, fülorrgégészet, bőrgyógyászat, nőgyógyászat, urológia, terhes tanácsadás, röntgen, UH diagnosztika, egészséges népnevelő tanácsadás, fogászat, számítógépes szoba funkciók és egyéb rendelők kapnak helyet. Nagy Pándzsa vízgyűjtő revitalizációja Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi- és Vízügyi Igazgatóság az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében 1,037 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a Nagy Pándzsa revitalizációjára. A kiemelt projekt tervezett befejezési időpontja: január 31. Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi- és Vízügyi Igazgatóság működési területén elhelyezkedő nagy Pándzsa és Vezseny-ér a Sokorói dombság keleti oldalának két legjelentősebb vízfolyása, így fontos szerepet játszik a térség vízgazdálkodásában. A medrek a jelenlegi feliszapolódott állapotukban a vízfolyások melletti települések számára jelentős árvízi kockázatot jelentenek és minőségi problémákat is okozhatnak. Az Európai Unió környezetvédelmi tárgyú dokumentumai is megkövetelik a területek megóvását, így a Győr melletti Natura 2000 természetvédelmi terület vízpótlását. A projekt célja a közvetlen árvízveszély megszüntetése és a Natura 2000 terület rehabilitációja, mely a következő munkák elvégzésével valósulhat meg: - Nagy Pándzsa és Vezseny-ér meder rendezése, - Rabkerti-tó szakaszos iszapkotrása, - Holt-Marcal torkolati zsilipek rekonstrukciója, - Mindszenti árvíztároló megépítése, - Écs és Ravazd községek területén hordalék visszatartó művek építése, - a Nagy-Pándzsa győri belterületi szakaszán duzzasztó és vízkivételi zsilip építése a Natura 2000 terület részére. A projekt közvetlenül érinti Győr, Töltéstava, Pér, Mezőörs, Nyúl, Écs, Pannonhalma, Ravazd, Pázmándfalu, Tarjánpuszta településeket. A hosszabb távú (környezetvédelmi és gazdasági) célok nemcsak a megvalósulási területeken, hanem a tágabb környezetben élők érdekeit is szolgálják. A Nagy Pándzsa vízszállító képességének helyreállítása és a zsiliprekonstrukció jó hatással lesznek az árvízi biztonságra, valamint hozzájárulnak a vízminőség javulásához, az általános szennyezettség csökkentéséhez. A vízszállító képesség helyreállításával rendezett tájkép, élhető környezet alakul ki. A helyes vízgyűjtő gazdálkodás kialakítása az önkormányzatok, így a mi önkormányzatunk csapadékvíz elvezetési feladatainak elvégzését megkönnyíti, mely kialakításhoz tudjuk igazítani a helyi vízrendezési tervünket. A községünkben az iszapolási, kotrási, mederrendezési, kialakítási munkák összköltsége ~ 130 milliós nagyságrendű. Ravazd Tószer út feszültség rekonstrukció, táppont besűrítés A feszültségjavító rekonstrukció keretén belül a területet érintő biztonságosabb és jobb energiaellátás érdekében a Ravazd 1. számú tr. állomásról kiindulva az országos közutat keresztezve 1

2 az óvoda és a további területén lévő kisfeszültségű hálózat építésével a Tószer utcában átépítésre kerül a meg lévő kisfeszültségű hálózat. A faoszlopok helyett betonoszlopok kerülnek beépítésre. A támos oszlopok kikerülnek a tulajdonosok telkéről. Az E.ON beruházással lehetőség teremtődik a fogyasztók jobb energia ellátására, a feszültségpanaszok kiküszöbölésére, valamint a Tószer utcában lévő telkek energiaellátására. A kivitelező Lumen-Vill Kft. az önkormányzattal és az ügyintézés során az érintett lakosokkal több alkalommal megbeszélést tartott, ahol konkrétan ismertetésre, egyeztetésre került a többszörösen áttervezett nyomvonalterv. A munkák pontos megkezdéséről a kivitelező céggel együtt tájékoztatni fogjuk a lakosságot. A beruházás remélhetően 2010 ősszel elkezdődhet, a fejlesztés nagyságrendje ~ 25 millió forint értékű. Bizonyára érzékelték, hogy pályázataink a kivitelezés stádiumába értek. A NYDOP /B számú pályázatnak köszönhetően megvalósult községünkben a Paphegy utca - Lukashorog csatlakozásában a buszöböl kialakítása, a váróhelység cseréje, valamint a simahegyi váróhelység cseréje is. A nyertes TEUT pályázatnak köszönhetően megvalósulhatott az Országút utca burkolása, a szakaszon lévő buszöblök szigetek, kialakítása, valamint a vízelvezető árokrendszer kialakítása, tisztítása. Sikerült létrehoznunk községünk központjában egy játszóhelyet, melyet e hónapban, a kialakítást követően a gyermekek örömmel vettek birtokba. Folyamatban van az orvosi rendelő udvarának rendbetétele, valamint a parkoló kialakítása. Új épület, új lendület, új módszer A nagy oktatási pályázatunk az épület kialakítást, korszerűsítést követően négy másik pályázatot generált az intézmény egészére vonatkozóan. A TÁMOP pályázat kapcsán szakmai képzéseken kellett részt venni pedagógusainknak és számos projekthét valósulhatott meg a tanév folyamán, melyet gyermekeink minden alkalommal érdeklődéssel vártak és örömmel voltak részesei. A TÁMOP programzáró időpontja augusztus 31. Ezen programokról az intézményvezető asszony folyamatos tájékoztatást adott a szülőknek és községünk lakossága számára. (Kábel TV, tájékoztatók, újság) Remélhetőleg intézményünk az elkövetkezendő időszakban mintahelyként szolgál térségünkben, az eddig megszerzett tapasztalatokat követően. A tartalmi megújulást követően, új módszert váltva, modern technikával felszerelt (interaktív táblák, kivetítők, tanulói laptop program, szemléltető eszközök, stb.) tantermekben végezzük tanulóink oktatását, nevelését már a 2010/2011-es tanévben. A tárgyi eszközök beszerzése folyamatban van. Az önkormányzat részéről mindez nem kis anyagi terhet jelent, mert ezen pályázatok általában utófinanszírozottak. Van még négy, az elmúlt évben benyújtott, elbírására váró LEADER pályázatunk, mely egyértelműen nagy és kiemelkedő lehetőséget biztosíthat községünk számára hosszú távon. Községünk Képviselő-testülete támogatja a pályázati előkészületeket, megvalósulásokat, s támogatja az önerőből megvalósuló beruházásokat. Elkötelezett a működést, a fejlődést biztosító beruházások iránt. Ravazd Község képviselő-testületének egyetlen tagja sem vett fel tiszteletdíjat az elmúlt időszakban. Munkájukat köszönet illeti. Röviden ennyit szerettem volna írni a pályázatok előre meneteléről, melyek településünket érintik. Tisztelettel: Feketéné Varga Mária polgármester Új épület, új lendület Ez a tanév nagy változásokat hozott az intézmény életében, hiszen mind az óvodában, mind az iskolában bevezetésre került a kompetencia alapú nevelés, oktatás a TÁMOP Új épület, új lendület! című pályázat keretében. A program elsősorban a gyermekek cselekedtetésére, együttműködő készségük kialakítására és fejlesztésére, a mindennapokban használható tudás megszerzésére épül. A tartalmi és módszertani megújuláshoz továbbképzéseken kaptunk segítséget. Óvodánk eddig is fontosnak tartotta a szülők, a család bevonását a különböző programokba, az idei év programjai során erre fokozott hangsúlyt helyeztünk. Kiemelt programjaink voltak az őszi Egészséghét, és a tavaszi Kikelet projekt. Az egészséghéten a gyerekek megismerkedhettek a helyes tisztálkodási szokásokkal, a szülők meghallgathatták egy gyógytornász előadását, és a gyermekekkel közösen elkészített gyümölcs és zöldségsalátát is megkóstolhatták. Kikelet projektünk a tavasz ébredésének megfigyelését, óvodánk udvarának még további virágokkal való beültetését és az anyák napi köszöntést fűzte egy csokorba. Mindkét programunkat az écsi óvodásokkal közös kirándulásokkal tettük színesebbé. Az iskolában a kompetencia alapú oktatás bevezetése mind a négy tanulócsoportot érintette, és a pályázathoz kapcsolódó egyéb programokban is minden tanuló részt vett valamilyen formában. Novemberben zajlott az egészséghét és a magyar nyelv hete innovációs programsorozat. A fog- és szájápolással kapcsolatos előadással, vetélkedővel próbáltuk meg felhívni a gyerekek figyelmét arra, milyen nagy kincs az egészség. Mind a négy évfolyamon hirdettünk mesemondó versenyt, amire magyar népmese elmondásával lehetett nevezni, valamint szépkiejtési versenyt a 3. és 4. évfolyamon. A programokhoz kapcsolódóan tablók készültek Benedek Elekről, valamint egy színházi élménnyel is gazdagabbak lettek tanulóink. 105 éve született Radnóti Miklós. Ebből az alkalomból a könyvtárban egy irodalmi összeállítást is meghallgathattak a gyerekek, így vált teljessé a magyar nyelv hete. 2

3 A tavaszi időszak legnagyobb eseménye volt a Petőfi és kora című három hetet meghaladó programsorozat, ahol a gyerekek a költő életével, verseivel, a reformkor eseményeivel, kiemelkedő történelmi személyiségeivel kapcsolatban mélyíthették el ismereteiket. Az ekkor készült tablók, rajzok hosszú ideig díszítették iskolánkat. Ezt egészítette ki az a kistérségi vetélkedő sorozat, amin több éve hagyományosan részt vesznek tanulóink. A madarak és fák napja alkalmából rendezett vetélkedőn a természet- és környezetvédelem állt a középpontban. Mivel az év során több jó hangulatú vetélkedőn is részt vettek, ezt is nagy izgalommal várták. A vetélkedőt egy kilátóhoz tett túra előzte meg. A 4. osztályosok már nagyon várták a május végét. Nem csak azért, mert közeledett a tanév vége, hanem azért is, mert a TÁMOP pályázatnak köszönhetően egyhetes erdei iskolai táborban vehettek részt ingyenesen az écsi 4. osztállyal közösen Balatonberényben. Sajnos az időjárás nem kedvezett sok-sok szabadtéri programnak, de azért el egyik sem maradt. Megismerkedtek a Kis-Balaton élővilágával, megtekintették Keszthelyen többek között a vadászati kiállítást. Bepillanthattak Matula kunyhójába is. Az estéket jó hangulatú vetélkedőkkel, Ki mit tuddal?, naplóírással töltötték. Ez egy újszerű oktatási forma, ami nem tanórák, hanem túrák, múzeumlátogatások keretében nyújtott ismereteket a természettel, a Balaton dél-nyugati csücskének élővilágával kapcsolatban. A pályázatnak, a hozzá kapcsolódó képzéseknek köszönhetően folyamatos módszertani megújulás vette kezdetét intézményünk minden telephelyén, ami - bízunk benne - még tovább emeli az oktatás színvonalát, gyermekeink, tanulóink pedig könnyebben sajátítják el az új ismereteket. És még be sem fejeződött ez a projekt, máris elkezdődött a következő a TIOP1.1.1/09-es tanulói laptop program. Felsős tanulóink közül több csoport is tanulói laptopok segítségével jut új ismeretekhez, ellenőrizheti tudását, böngészhet az interneten. Eddig sem csináltak mást, mint bújták a számítógépet. mondhatják sokan, de most tapasztalhatják a gyerekek, hogy a számítógép nemcsak játék, hanem az ismeretszerzés mára szinte legfontosabb eszköze. A nevelési év, a tanév véget ért. Tanulóink táborokban vehetnek részt a magyalosi Cserkészparkban és Révfülöpön. Écsen a székhelyintézményben a következő időpontokban tartunk ügyeletet: július 6-án, 19-én és augusztus 10-én 8-12 óráig. A nyárra mindenkinek jó pihenést kívánok az intézmény valamennyi dolgozója nevében: Szemenyeiné Tölcsér Ilona igazgató KÖZÉRDEKŰ VÉDEKEZÉS A PARLAGFŰ ELLEN Cél: a parlagfű mentes település. Az ingatlan tulajdonosok kötelesek mind külterületen, mind belterületen megakadályozni a parlagfű virágbimbó kialakulását, virágzását. Jogszabályi rendelkezés alapján, belterületen a jegyző, külterületen a Körzeti Földhivatal ellenőrzi az ingatlanokat. A jogszabály hatálya kiterjed minden természetes személyre, szervezetre, aki parlagfűvel szennyezett ingatlannal rendelkezik, vagy azt használ. A hatósági intézkedéshez nem szükséges sérelem - egészségkárosodás - bekövetkezése, a parlagfű virágzása, elégséges a védekezési kötelezettség elmulasztásának megállapítására. Az eljárás hivatalból, más hatóság megkeresésére, vagy bejelentésére indulhat. Parlagfű-mentesítési ügyben bizonyíték a helyszíni ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv, tulajdonos nyilatkozata, fénykép, stb. A helyszíni ellenőrzésről a korábbi szabályokkal ellentétben már nem kell a földhasználót előzetesen értesíteni, a hatósági tanú igénybevétele is csak egy lehetőség. Természetesen szükséges az ingatlan tulajdonosának beazonosítása. Ehhez a Körzeti Földhivatal szolgáltat adatot. A közérdekű védekezést elrendelő határozatban foglaltak végrehajtása fellebbezésre való tekintet nélkül azonnal végrehajtható. Közös tulajdonban álló ingatlan esetén a tulajdonosi hányadukkal arányosan kerül kiszabásra a bírság. Felszólítás nélkül a jegyző köteles bírságot kiszabni július 1-t követően. Épp ezért, hogy ezt elkerüljük, valamint az embertársaink iránti tiszteletből kérek mindenkit, hogy ellenőrizzék ingatlanjaikat és a szükséges intézkedéseket tegyék meg. A sikeres parlagfű elleni védekezéshez minden esetben nemzeti és társadalmi együttműködésre van szükség! A fentiek tudomásul vételét megköszönve, Dr. Bertalanné Józsa Judit körjegyző Ravazdi Polgárőr Egyesületről Számomra nagy öröm volt, mikor évben megszületett az elhatározás a Ravazdi Polgárőr Egyesület megalakulásáról. A társadalmi szervezet célja a közbiztonság megerősítése a bűn- és baleset megelőzés elősegítése, a lakosság önvédelmi törekvéseinek támogatása, a környezetvédelmi szabályok érvényesülésének elősegítése, a katasztrófa és vészhelyzetek megelőzése, hatásainak csökkentése, a lakosság és a hivatalos rendészeti bizalom és együttműködési készség elősegítése, a helyi közösségi kapcsolatok erősítése, ápolása. Az évek múltával bebizonyosodott, hogy polgárőreink községünkben hatékonyan végzik munkájukat, a helyi események lebonyolításában mindig számíthattunk segítségükre. Köszönet érte. 3

4 Ez alkalommal külön szeretném megköszönni a ravazdi polgárőrök: Élő Zoltán, Steczina Imre, Sóki Miklós, Németh Vilmos, Kámfor Gábor, Sóki Zoltán, Farkas Ferenc, Cseszregi Róbert, Laposa Dávid, Laposa János, Lepkó Zoltán, Horváth Ervin, Cseszregi Zsolt, Menyhárt Dávid támogatását, önzetlen segítségét, melyet az elmúlt időszakban a környező községeket sújtó víz elleni védekezés során településünket képviselve nyújtottak. A polgárőr egyesület munkájához sok sikert, a tagoknak pedig jó erőt, egészséget kívánok. Kedves Olvasó! Feketéné Varga Mária polgármester Elsősorban szeretném megköszönni a képviselőtestület belém vetett bizalmát. A falvak életében remélem zökkenőmentesen történt a tavaly februári átállás, igen már több mint egy év eltelt. Mit ígértem és hol tartok? 2008 decemberében a pályázatomban ezeket a sorokat írtam: A háziorvosi munkámat kiegészítve szeretnék egy komplex egészségügyi tervet megvalósítani, amely felölelné a prevenciót, a kampányszerű nem kötelező szűréseket, valamint a fiatalabb korosztály egészség nevelését. A falu betegeinek, de a nem beteg lakosainak is egészségmegőrző programokat készítenék, team munkában nővérek, szakorvos kollégák, védőnők, gyógymasszőrök bevonásával. Célom, hogy a kezelt betegek korszerű ellátásban részesüljenek, a nem betegek, pedig minél tovább maradjanak egészségesek. Létrehoznék egy internetes felületet, mely a rendelő elérhetőségeit tartalmazná, a bejelentkezést lehetővé tenné és ezek mellett, a leggyakoribb betegségek érthető magyarázatát is megtalálna az érdeklődő. A PAMOK labor és egyéb szakrendelőkkel is online adatforgalmat szeretnék kiépíteni, a könnyebb és átláthatóbb kezelés érdekében. Ami eddig megvalósult: Szűrések: Sikerült a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Laboratóriumával együttműködve havi rendszerességgel a vérvételeket a rendelőben és háznál megoldani májusában ingyenes csontsűrűség mérés történt júliusában sajnos érdeklődés hiányában elmaradt egy szintén ingyenes légzésfunkciós vizsgálat márciusában termokamerás állapotvizsgálat volt április 23.-án, Dr. Nógrádi Noémi reumatológus szakorvos kolléga, ingyenes reumatológia szűrővizsgálatot tartott június 25.-én ingyenes légzésfunkciós vizsgálatot tart Dr. Kamil Atif adjunktus úr Egészségnevelés: Két alkalommal tartottam előadást az écsi iskolában és a művelődési házban drog prevencióról. Az internetes felület és az online adatforgalom a kórházzal kiépítés alatt van, várhatóan a nyár végére elkészül. Szóban ígértem a rendelő ISO minősítését, mely előreláthatólag csak a 2011-es évben fog megvalósulni. Két jelentős dolgot említenék meg, amit az elmúlt évben sikerült megtennünk: 2009 decemberében pályáztam a Pannónia Kincse LEADER Egyesület mikrovállalkozásokra kiírt pályázatra. Az orvosi rendelő technikai eszköztárának fejlesztésére, korszerűsítésére, új modern hordozható diagnosztikai eszközök beszerzésére. Létrehoztuk kollégámmal, Dr. Palla Rolanddal, a XXI. Század Egészségéért Közhasznú Alapítványt, amely már egy alkalommal támogatta az écsi Napraforgó Óvodát és Bölcsődét. Az alapítvány célja az egészségügyi, szociális, és gyermekkel kapcsolatos anyagi nehézségek áthidalása. Az alapítványról többet megtudhat az alábbi internetes címen: Adományozó kedvű vállalkozók felajánlását, valamint az adózók szja 1 %-át az alábbi, bankszámlaszám: adószám: segítségével intézhetik. Minden adományt köszönünk a betegek és rászorulók nevében. A továbbiakban az egészségről, az egészség megőrzésről és a szűrővizsgálatokról írnék néhány gondolatot. Az egészségmegőrzés és egészségvédelem korunk egyik legfontosabb feladata. A lakosság tömeges migrációja, az iparosítás napról napra változó mesterséges környezete, a városok robbanásszerű fejlődése és a környezeti ártalmak halmozódása nyomán az igények és gondok koncentráltan, tömegesen jelentkeznek. Mindezek következtében a társadalmi-biológiai egyensúly megőrzése halaszthatatlan szociálpolitikai feladattá lépett elő. A magyar lakosság egészségi állapota az elmúlt évtizedben drámai mértékben romlott. Egyértelműen súlyosbítja a lakosság egészségügyi kilátásait az ország megváltozott gazdasági struktúrája, a munkanélküliség, a reáljövedelmek csökkenése, a lakosság széles rétegeit érintő elszegényedés. Mégis azt támasztják alá a hazai és nemzetközi tapasztalatok, hogy van esély az egészségvédelemre. Az egészséges életmód kialakításának célja a lakosság egészségi állapotának hosszú távú javítása. Mivel az életmód szokásokon alapul, és ezek megváltoztatása éveket, gyakran évtizedeket vesz igénybe, semmilyen program nem képes egyik napról a másikra látványos eredményeket felmutatni. Azt gondolom, hogy a betegségek kialakulása előtt a prevencióval tehetünk az egészségünkért, hiszen amikor már nyom, fáj, szúr, akkor sajnos sok esetben késő, már kialakult betegségről lehet beszélni. Szervezetünk nem úgy működik, hogy ma cukorbetegségem van vagy infarktust kaptam, tegnap pedig semmi bajom nem volt. A szervezetünknek vannak eltérést mutató jelzései, például megemelkedik a triglicerid, magasabb lesz a vérnyomás, és egyéb figyelmeztető jelzést is kapunk, ha teszünk azért, hogy észrevegyük ezeket. Ezeket az eltérő értékeket már a betegség tünetei előtt láthatjuk, nem ritkán évekkel előtte. Az egészséges életmód a megfelelő táplálkozás a mozgás fontosságát a harmonikus napi bioritmus kialakítását nem lehet elégszer hangsúlyozni. Néhány szóban az észrevételeimről: Káros szenvedélyekről egy önálló írást készíthetnék. Sajnálatos tapasztalatom, hogy a kábítószer jelen van a 4

5 falu huszonéves fiataljai között. Szülőket kérem, figyeljenek éves gyermekeikre! Második legsúlyosabb aggályom az alkohol, az alkoholizmus. Személyes véleményem és a szakma is azon a véleményen van, hogy napi 1 pohár vörösbor jót tesz, de nem több. Az alkalomszerű, kulturált alkoholfogyasztás része társadalmunknak, de a mértéktelen italozás komoly egészségkárosodást, családi, munkahelyi problémákat okozhat. A dohányzásról csak egy mondat, mely minden cigarettás dobozon ott van: Rákot okoz! Örömteli hír hogy néhány akaraterős betegem az elmúlt időszakban leszokott. A túlzott mértékű gyógyszerfogyasztást, fájdalomcsillapítók és egyéb gyógyszerek mértéktelen használatát sem tartom jónak. Táplálkozással rengeteg folyóirat, tudományos cikk foglalkozik. Állítólag nagyobb probléma, mint a dohányzás. A túlzott kalória-bevitel, elhízáshoz vezethet. A 2 típusú cukorbetegség, a metabolikus X szindróma, a szív és érrendszeri betegségek, daganatos betegségek mind összefüggésbe hozhatók a rossz táplálkozási szokásokkal. A nagy testtömeg jobban terheli a gerincet, derekat, csípő és térdizületeket. A nagyfokú húsfogyasztás köszvény kialakulását okozhatja, amely nagyon fájdalmas izületi gyulladásokat eredményezhet. Tanácsom, hogy ne tartsunk minden nap nagy lakomákat, ne az étellel jutalmazzuk magunkat a nap végén, unalomból és megszokásból ne együnk. A katolikus vallás szigorúan előírja a böjtöt. Néhány napos kúra vagy heti egy alkalmas "koplalás" azon kívül, hogy salaktalanítja szervezetünket, lelki és szellemi megtisztulást is eredményez. A rendszeres salaktalanítás az egyik legjobb megelőzési módja az ún. civilizációs betegségeknek, mint pl.: az allergiák, fejfájás, gyomorfekély, az izomfájdalmak és a cukorbetegség. A testmozgás. A napi 30 perces testmozgást a szervezetünk hosszútávon meghálálja. Találjuk meg a módját, hogy legyen idő a mozgásra. Egy könnyed séta - esténként a tv helyett - valamelyik családtaggal, egy rövid kerékpározás, kocogás, foci, úszás, vagy jó időben hétvégén kirándulás a Bakonyban, nemcsak szervezetünkre, hanem környezetünkre, mindennapjainkra is jó hatással van, új barátságok, kapcsolatok alakulhatnak ki a közös mozgás során. Mint sokaknak feltűnt én is sokat fogytam. Elárulom 19 kilótól szabadultam 11 hónap alatt. Kocogok, heti 3-4 alkalommal 5-10 km-t. Részt vettem a Győrben a Sri Chinmoy maratoni versenyen (7km-es távon), a BSI Balaton Supermaratonon váltóban, és teljesült a célom Bécsben lefutottam a félmaratoni távot, majd Győrben, az ipari parkban megrendezett félmaratont is. Aktív tagja lettem a Teljesítmény Túrázók Társaságnak, amely heti rendszerességgel szervez 20-50km túrákat. Ezek mellett sokkal kevesebbet eszek, több figyelmet szentelek arra, hogy mit is mikor eszek. Az eredményhez elérhető célt kell megfogalmazni és minden nap szem előtt tartva elérhetővé, válik. Nehéz a meg szokott dolgokon változtatni, de érdemes, mert ha diagnosztizálják a komoly betegséget, akkor már késő. Mit tehet még az ember? A legfontosabb és a legolcsóbb megoldás a szűrővizsgálatokon való részvétel. Olcsóbb, mint éveken át több tucat gyógyszert szedni, drága műszeres vizsgálatokon, műtéteken, beavatkozásokon részt venni. Szűrések, amiken nagyon ajánlott megjelenni: Az emlőszűrés: év közötti nők számára kétévenként végezhető lágyrész-röntgenvizsgálattal (mammográfia). A méhnyakszűrés: a év közötti nők 3 évenként sejtvizsgálatra (citológia), de a nőgyógyászok a negatív lelet birtokában is az évenkénti szűrést ajánlják. A vastag- és végbélszűrés a év közötti férfiak és nők számára. A tüdőszűrés évente kötelező, erről rendszeresen értesítést küldenek. Érelmeszesedés: ha a kockázati tényezők jelen vannak, akkor érdemes már 40 éves kortól, egyébként 65 év fölött kétévente szükséges elmenni. Az érzékszervek vizsgálata: 65 éves kor fölött évente - szemészeti szűrés. Vérvétel és azon belül a koleszterinmérés: 40 év fölött már figyelni kell rá, ötvenen túl pedig elengedhetetlenül. Prosztata: a férfiakat fenyegető betegség, a prosztatarák, már 40 év fölött szűrhető. A legveszélyeztetettebb korosztály a éves férfiaké. Ebben az életkorban 40 százalékuk szenved prosztatarákban. Ha elmúlt már 65 éves, érdemes évente időpontot kérni az urológiára. Csontritkulás: a sokat emlegetett néma kór alapszűrését ajánlott legalább ötévente elvégeztetni. Elsősorban a nők veszélyeztetettek, főleg a változó korban, és azután, de sajnos férfiaknál sem ritka. Cukorbetegség: pár csepp vérből kimutatható a magas vércukorszint, kétévente fontos elvégeztetni. Anyajegyek, bőrelváltozások: ha 30-nál több anyajegy van a testen, netán ezek száma még nő is, javasolt évente bőrgyógyászati ellenőrzés. Fogászati szűrés: ajánlott minden felnőttnek a szájüreg vizsgálata. Csak néhány adat a prevenció hiányáról: Magyarországon másfélszer többen halnak meg keringési- és daganatos megbetegedésben a prevenció hiánya, valamint a késői kezelés miatt, mint a nyugat-európai országokban. A halálesetek több mint 53 százalékáért a szív és keringési megbetegedések, 24 százalékáért, pedig a daganatok tehetők felelőssé. Harmadlagos prevenció a betegek kezelése rehabilitációja, ez a munka történik nap, mint nap a rendelőben nálam és szakorvos kollégáimnál. Az egészség nagyon fontos, legtöbbet az ember saját maga tehet magáért. Végezetül néhány bölcs gondolat: A legjobb orvosok: dr. Elégedettség, dr. Higgadtság és dr. Jókedély. (C.H. Spurgeon) A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott. (kínai szólás) Gyógyszerekre nincs mindig szükség, de a gyógyulásba vetett hitre igen. (Norman Cousins) 5

6 Bocsáss meg az ellened vétkezőknek! Csak így maradhatunk egészségesek és boldogok. A nemmegbocsátás az egyik legfőbb betegség kiváltó ok, hiszen a savanyú gondolatok a testet emésztik. (Andrew Matthews Élj vidáman!) A legpihentetőbb megújító erők az egészséges vallás, az alvás, a zene és a nevetés. Legyen hited Istenben, sajátítsd el a nyugtató pihenést, szeresd a jó zenét, nézd az élet derűs oldalát így az egészség és boldogság a tiéd lesz. A boldogság nem más, mint jó egészség és rossz memória. (Albert Schweitzer) Az egészség a korona az ember fején, de csak a beteg láthatja meg azt. (egyiptomi közmondás) Az egészség a legnagyobb ajándék, az elégedettség a legnagyobb gazdagság, a hűség a legjobb kapcsolat. (Buddha) Rendelési idő: Écsen hétfő 14-17, szerda 7-10, péntek 7-10, Ravazdon kedden 13-16:30, csütörtökön 12-15:30. Az écsi betegeket Ravazdon is el tudunk látni és fordítva, a ravazdi beteg is jöhet Écsre. Telefonszámaink: Dr. Kerékgyártó Dávid 70/ Berkes Zoltánné Tünde 70/ Betegeink rendelkezésére állunk telefonon hétköznap 8-16 óra közt. 16 órától másnap reggel 7óráig, hétvégén és ünnepnapokon a Központi Ügyelet 96/ , címe: Győr, Dembinszky u. 29 Köszönöm a figyelmét! Ravazdi FALUNAP augusztus 14-én. Dr. Kerékgyártó Dávid házi orvos A részletes programról Ravazd Község Önkormányzata a későbbiekben bővebb tájékoztatást nyújt a lakosság számára. A szociális étkezés népszerű a lakosság körében, melynek térítési díja május 1-től egységesen 370 Ft/adag. Rászorultság esetén az igények miatt ezen összegen az óvodából történő elvitellel tudjuk biztosítani. A házi segítségnyújtást a gondozási szükséglet megállapítását követően egy fő gondozónő végzi napi nyolc órában. Az a rászorult lakos, aki szociális étkezéssel együtt a házi segítségnyújtást is igénybe veszi, annak a házi segítségnyújtás díjmentes. Az ellátásról érdeklődhet Ravazd Község Önkormányzatánál. Feketéné Varga Mária polgármester VÉRADÁS Beteg embertársaink nevében kérjük Önt, vegyen részt véradó napunkon. Lehetőség szerint kérjük, segítsen az új véradók toborozásában, a térítésmentes véradó mozgalom népszerűsítésében azért, hogy minden rászoruló számára biztosítva legyen az életmentő, pótolhatatlan vér. Véradás helye: Ravazd Faluház Véradás ideje: augusztus 12. (csütörtök) Önzetlen segítségét minden beteg nevében köszönjük: Magyar Vöröskereszt Helyi Szervezete HIRDETMÉNY A Magyar Köztársaság elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását október 3-ra (vasárnapra) tűzte ki. A szavazás 6.00 órától óráig tart. A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről augusztus 19-ig kapnak értesítést. A névjegyzék augusztus 18-tól augusztus 22-ig tekinthető meg az önkormányzatnál. A választópolgár ajánlási jogával szeptember 3-ig ajánlószelvényének átadásával élhet. A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat. Az a választópolgár, aki június 16-ig tartózkodási helyet létesített, igazolással tartózkodási helyén szavazhat. Igazolást ajánlott levélben szeptember 28-ig, személyesen vagy meghatalmazott útján október 1-jén óráig lehet kérni a lakóhely szerint illetékes jegyzőtől. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény 24. (2) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően a ravazdi Helyi Választási Iroda vezetője határozatával megállapította a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek évi választása során Ravazd Község Önkormányzati Képviselő-testületébe megválasztható képviselők számát, ami 6 fő. A határozat - teljes terjedelemben - Écs-Ravazd Körjegyzősége Ravazdi Irodájának (9091 Ravazd, Országút 119/a.) hirdetőtábláján július 12. napján kifüggesztésre és ugyanezen napon az Önkormányzat honlapján megjelentetésre kerül. Megjelent: július Szerkesztette: Szántó Zsuzsanna Helyi Választási Iroda 6

7 7

Öngyógyító Lenti Kistérség. Egészségfejlesztés az összefogás erejével. Dr. Fekete Zoltán Öngyógyító Lenti Kistérség Nyitó konferencia 2014. 02. 28.

Öngyógyító Lenti Kistérség. Egészségfejlesztés az összefogás erejével. Dr. Fekete Zoltán Öngyógyító Lenti Kistérség Nyitó konferencia 2014. 02. 28. Öngyógyító Lenti Kistérség Egészségfejlesztés az összefogás erejével Dr. Fekete Zoltán Öngyógyító Lenti Kistérség Nyitó konferencia 2014. 02. 28. Összefogás - Együttműködés Egészségügyi kormányzat OEFI

Részletesebben

Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra

Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Egészségnap III. Az egészség olyasmi, mint a gondosan égetett gyertya. Ha körültekintő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Iktatószám: SZ-102 /2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Tárgy: Javaslat a 3301. Egészségügyi

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Budapest XV.kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézményének szakmai fejlesztési programja

Budapest XV.kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézményének szakmai fejlesztési programja 1. oldal e Ft 1. Laboratórium Klinikai és immunkémiai automata 15000 67000 2. Röntgen- Ultrahang UH helység felújítása, klimatizálása orvosi rendelő felújítása 10000 Sorszámosztó automata pénzm.terhére

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

SZERZŐDÉSEK. Szerződés tárgya: Écs Orvosi rendelő homlokzat- és tetőfelújítása, akadálymentesítése. Szerződés típusa: Vállalkozási szerződés

SZERZŐDÉSEK. Szerződés tárgya: Écs Orvosi rendelő homlokzat- és tetőfelújítása, akadálymentesítése. Szerződés típusa: Vállalkozási szerződés SZERZŐDÉSEK Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A és 15/B -a és a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezései alapján, a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának

Részletesebben

Veszprémben is megszólalt a Szívhang

Veszprémben is megszólalt a Szívhang Betegszoba 2011.04.28. http://www.betegszoba.hu/cikkek/sziv_es_errendszer/veszpremben_is_megszolalt_a_szivhang/ A Szívhang program a következő állomásán is elérte célját, hiszen a Petőfi Színház színészeinek

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

Általános és komplex. egy kézben! Budapesti VE VIP Központ. Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. Budapesti Egészségügyi Központ

Általános és komplex. egy kézben! Budapesti VE VIP Központ. Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. Budapesti Egészségügyi Központ Megelõzés és gyógyítás egy kézben! Általános és komplex szûrõok Budapesti VE VIP Központ Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. Budapesti Egészségügyi Központ 1062 Budapest, Podmaniczky út 109. +36

Részletesebben

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra A cukorbetegség (diabetes mellitus) a szénhidrátanyagcsere zavara, amely a vérben, illetve a testnedvekben megemelkedett cukorszinttel és kóros anyagcseretermékekkel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére Iktató szám: Sz-82/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

innen indul. Higgy abban, hogy az EGÉSZSÉG Higgy magadban. Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok és menedzserszûrések vállalatoknak

innen indul. Higgy abban, hogy az EGÉSZSÉG Higgy magadban. Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok és menedzserszûrések vállalatoknak Higgy abban, hogy az EGÉSZSÉG innen indul. UNIQA Mobil Egészségközpont Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok és menedzserszûrések vállalatoknak Higgy magadban. Az egészség a megelőzéssel és a korszerű diagnosztikával

Részletesebben

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A PROGRAM A SZERVEZET OLDALÁRÓL? SZASZÁK TIBOR Mit

Részletesebben

érkezés a Balatonszepezdi Népfőiskolára: 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 10. Résztvevők száma minimum Balatonszepezdi Népfőiskola

érkezés a Balatonszepezdi Népfőiskolára: 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 10. Résztvevők száma minimum Balatonszepezdi Népfőiskola Kedvezményezett : Projektazonosító: Projektidőszak: Program típus TÁMOP-6.2-11/1-2012-1253 2013.09.01-2014.06.30 Bibó István i Alapítvány Program neve/címe: 8252 Balatonszepezd, Szegfű köz A rendszeres

Részletesebben

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok 2. melléklet a 18/2005. (XII.27.) IHM rendelethez A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben 1. Kapcsolat, szervezet, vezetők I. Szervezeti, személyzeti adatok Közéleti egység: Elérhetőségi

Részletesebben

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás A A kaposvári kistérs rség egészs szségfejlesztése TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2013.

Részletesebben

Kis város, kis rendelőintézet

Kis város, kis rendelőintézet Kis város, kis rendelőintézet Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Abony Dr. Pusztai Dezső intézményvezető 2011. október 5. dr. Kostyán Andor Rendelőintézet - Abony 1 Kis város, kis rendelőintézet Abony Egészségügyi

Részletesebben

Szívhang Egerben. Egri online 2011.04.14. http://www.egri-hirhatar.hu/hirek/szivhang-egerben

Szívhang Egerben. Egri online 2011.04.14. http://www.egri-hirhatar.hu/hirek/szivhang-egerben Szívhang Egerben Egri online 2011.04.14. http://www.egri-hirhatar.hu/hirek/szivhang-egerben Magyarországon 65 ezer ember hal meg szív- és érrendszeri betegségekben. Közel 2,5 millió ember szenved magas

Részletesebben

műszerbeszerzés, CTG/pénzügyileg teljesült, Kolposzkóp 445 3000

műszerbeszerzés, CTG/pénzügyileg teljesült, Kolposzkóp 445 3000 1. sz. melléklet 1. oldal 1. Laboratórium Labor berendezések cseréje/pénzügyileg teljesítve 3482 25000 Labor berendezések cseréje/köt.vállalás/pénzügyileg 2013-ban teljesült 15227 Hűtő kapacitás felújítása

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 EFI kialakítása a Rétsági Kistérségben a Előzmények A magyar lakosság egészségi állapota nem tükrözi az egészségügy fejlettségét A magyar gazdaság fejlettsége nem indokolja a

Részletesebben

Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév

Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Marcali Darvas Adrienn Iskola- és ifjúsági védőnő Marcali Szeptember: Október: November: December:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottsága 2012. március 13-án 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella Hazánkban a gyermek- és családvédelem egyedülálló módon, a közel 100 éve fennálló védőnői szolgálaton keresztül valósul meg. Fő hangsúly a prevención

Részletesebben

Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos

Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve egészségnevelési tevékenységének bemutatása Készítette: dr Szűcs Erzsébet, dr. Cornides

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

Gyermek-háziorvosok. Védőnői Szolgálat

Gyermek-háziorvosok. Védőnői Szolgálat Háziorvosok Dr. Csók László Tel.: 424-126 hétfőtől - péntekig: 9.30-12.00; 14.30-16.00 Rendelési időn kívül 8 órától 16 óráig sürgős, életveszélyes esetekben hívható: 06/20/9830-222 Helyettesítő orvos:

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A DUNA PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI FONTOS FEJLESZTÉSEK

A DUNA PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI FONTOS FEJLESZTÉSEK Duna Projekt A DUNA PROJEKTRŐL ÁLTALÁBAN A Duna projekt egy, az Európai Unió támogatásával, közel 30 milliárd forintból megvalósuló, kiemelt állami beruházás. Magyarország eddigi legnagyobb, az árvízvédelem

Részletesebben

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft A megvalósítás tervezett ütemezése: 2012. december 21-2013. december 31. Projektgazda neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projektgazda székhelye: 6720, Szeged, Stefánia 4. Közreműködő szervezet:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása 1 Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 1918/2010/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről 170/2/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 2/2014.(II.28.) önkormányzati

Részletesebben

~~~r~~~~ Hagymási Gyula az előterjesztés szakmai

~~~r~~~~ Hagymási Gyula az előterjesztés szakmai NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-545 Fax: (42) 524-546 E-maii: gazdalpolg@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám:..../20 12/XIV. Ügyintéző:

Részletesebben

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 2010 /2011 TANÉVRE

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 2010 /2011 TANÉVRE ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 2010 /2011 TANÉVRE A TANULÓK EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSÉRŐL ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁRÓL TESSEDIK SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA ALBERTIRSA Iskolaorvos: dr.török Karolina, dr.pécsi Angéla

Részletesebben

Tovább folytatódik Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja

Tovább folytatódik Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja Sajtóközlemény 2011. Tovább folytatódik Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 144 helyszín, közel fél millió vizsgálat, elkeserítő szűrési adatok, ez a 2010 év statisztikája. Tovább folytatódik

Részletesebben

óraszám/hét típus Gasztrointesztinális endoszkópia és ultrahang szakrendelő II. 15 Sz

óraszám/hét típus Gasztrointesztinális endoszkópia és ultrahang szakrendelő II. 15 Sz 2015.évi járóbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. július 1. Központi telephely Járóbeteg szakellátás kód szervezeti egység megnevezése óraszám/hét szakorvosi

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában (Képviselő-testület 2014. november 26-i ülésére) Kunfehértó Község Önkormányzata

Részletesebben

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai u. 5-9 (89) 514-000, Fax: (89) 313-653

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai u. 5-9 (89) 514-000, Fax: (89) 313-653 8500 Pápa, Jókai u. 59 (89) 514000, Fax: (89) 313653 Belgyógyászat Dr. Vízer Gyula Dr. Kiss Julianna 8:00 16:00 Páros hét: 8:00 16:00 Páratlan hét: 12:00 16:00 8:00 16:00 8:00 16:00 8:00 14:00 Nephrologia

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén

Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén Járó- és fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi

Részletesebben

A szűrővizsgálatok változó koncepciója

A szűrővizsgálatok változó koncepciója A szűrővizsgálatok változó koncepciója Magyar Tudomány Ünnepe 2010. Vályi Péter dr. 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Szűrővizsgálat: olyan vizsgálat, amelynek célja a betegség tüneteit nem mutató

Részletesebben

Együtt az élő környezetért munkaközösség

Együtt az élő környezetért munkaközösség Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu Együtt az élő környezetért munkaközösség Éves terv 2013/2014 Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni haladás.

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

B E S Z Á M O L Ó. a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről Készítette: Viszkievicz Ferenc mb. intézményvezető

Részletesebben

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt Kapcsolat a Programmal II. cél: Gyermek alapellátás egységesebbé tétele az esélyegyenlőség javítása érdekében a hozzáférhetőség javításával és a jobb

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei Homonnai Balázs ACNIELSEN Programstatisztika 2010-2011-2012 Összesen 528 helyszínen o 2010: 144 o 2011: 191 o 2012:

Részletesebben

Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat?

Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat? Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat? főigazgató főorvos Sok fecske Heti Válasz konferencia 2014. június 19. Kapacitás A kórház jelenlegi ágyszáma: 1 483 Az aktív ágyak száma: 1081

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Együttműködés az ellátóhelyekkel a helyi szűrésre való mozgósítás érdekében

Együttműködés az ellátóhelyekkel a helyi szűrésre való mozgósítás érdekében Dr. Bicsák Krisztina mb. főosztályvezető Népegészségügyi Főosztály Emberi Erőforrások Minisztériuma 2014. február 26. Együttműködés az ellátóhelyekkel a helyi szűrésre való mozgósítás érdekében EFI-k elhelyezkedése

Részletesebben

Pályaorientáció vagy pályaválasztás? Pályaorientáció fogalma:

Pályaorientáció vagy pályaválasztás? Pályaorientáció fogalma: A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs tevékenysége Előadó: Nagy Zsanett RFKB programkoordinátor 2012. 06. 22. Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2009 1 Pályaorientáció vagy pályaválasztás?

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott 2015. II. félévi Munkaterve SZEPTEMBER 24. (csütörtök) Az előterjesztések leadási határideje:

Részletesebben

J a v a s l a t. határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából

J a v a s l a t. határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából J a v a s l a t határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és

Részletesebben

69l3. Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 06-62/263-001. Telefax: 06-62/263-105.

69l3. Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 06-62/263-001. Telefax: 06-62/263-105. Város Polgármesterétől 69l3., Kelemen László tér 10. Telefon: 06-62/263-001. Telefax: 06-62/263-105. 921/2012. Tárgy: Önkormányzat által kötött szerződések módosítása. Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem rendelkezők, szakrendelésenként (a diagnosztika vizsgálatok

Részletesebben

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2004. (...) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta a Polgármester 23094-19/2004. számú, Szeged Megyei

Részletesebben

Zöldenergia V. Balázs Iván Vállalkozásfejlesztési Igazgató

Zöldenergia V. Balázs Iván Vállalkozásfejlesztési Igazgató Emberi erőforr forrás s egészs szségének megtartása, mint megújul julóenergiaforrás s a jövőbenj Zöldenergia V. Balázs Iván Vállalkozásfejlesztési Igazgató Adómentes juttatási elemek 2012-ben 1. Vissza

Részletesebben

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete Határozatok nyilvántartása - 2009.

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete Határozatok nyilvántartása - 2009. Határozat száma Határozat tárgya Felelős A határozat kivonat elküldve: 1/2009. (I.29.) 2009. évi költségvetési tervezet elsőfordulós elfogadása - 2/2009. (I.29.) Kisbusz beszerzéséről döntés (FVM pályázat)

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

Budaörsi Egészségügyi Központ

Budaörsi Egészségügyi Központ 150 Aneszteziológia 2.emelet minden nap 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 130 445-489 Diabetológia Dr. Ábel Tatjána 07.00-11.00 Dr. Berkes Klára 15.00-19.00 Dr. Kiss Éva 07.00-12.00

Részletesebben

I. SZAKELLÁTÁS. Helyben, személyesen. Helyben, Helyben, Nincs 46/555-666/ 1262 mellék

I. SZAKELLÁTÁS. Helyben, személyesen. Helyben, Helyben, Nincs 46/555-666/ 1262 mellék A RENDELŐINTÉZET SZOLGÁLTATÁSAI Szabadság, betegség, egyéb váratlan esemény esetén a táblázatban foglaltaktól eltérés lehetséges, mely az adott szakrendelő ajtajára minden esetben kiírásra kerül! I. SZAKELLÁTÁS

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén

A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén Kovács Ildikó dietetikus Szívbarát program Szívbarát életmóddal a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséért Budapest,

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén Dr. Sárkány Csaba háziorvos, üzemorvos MIÉRT? TÉNYEK, SZÁMOK,

Részletesebben

J A V A S L A T. Város-rehabilitációs pályázathoz EU Önerő Alap támogatás igénylésre

J A V A S L A T. Város-rehabilitációs pályázathoz EU Önerő Alap támogatás igénylésre VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-125/2010. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget

Részletesebben

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére JAVASLAT együttműködési megállapodás megkötésére Ózd, 2015. május 6. Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Készült 2013. május 30-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza polgármesteri irodjában tartott ülésén.

Készült 2013. május 30-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza polgármesteri irodjában tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 30-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény nyitvatartási ideje: Házirend Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény telefonszáma: 06-28-742-083

Részletesebben

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem rendelkezők, szakrendelésenként (a diagnosztika vizsgálatok

Részletesebben

Védőnői gondozás. Bővebben: Várandósgondozás Csecsemő- és kisgyermekgondozás

Védőnői gondozás. Bővebben: Várandósgondozás Csecsemő- és kisgyermekgondozás Védőnői gondozás A területi védőnő feladatai: nővédelem/családtervezés, anyaságra való felkészülés, lakossági szűrővizsgálatok/ várandós anyák gondozása gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. június 9-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. június 9-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. június 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Izsó Miklós Gimnázium és Szakképző

Részletesebben

Alapító Okirat. 1./ Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat

Alapító Okirat. 1./ Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat Alapító Okirat Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Bevezetés Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Az egészségfejlesztés egy olyan magatartásformáló tevékenység, amely képessé teszi az embereket arra, hogy megértsék az egészségüket befolyásoló tényezőket,

Részletesebben

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita Egymást támogatva minden könnyebb! Golobné Wassenszky Rita Parkinson Betegek Egyesülete Pécs Parkinson-kór A Parkinson-kór fokozatosan előrehaladó neurológiai betegség Tünetei: mozgásszegénység, kézremegés,

Részletesebben

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben című NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 azonosítószámú projekt

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben című NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 azonosítószámú projekt Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben című NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 azonosítószámú projekt A projekt bemutatása - Előzmények Rehabilitációs szolgáltatások

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Alapító Okirat. 1./ Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat

Alapító Okirat. 1./ Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat sz. határozat 1. sz. melléklete Alapító Okirat Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szeged Megyei Jogú

Részletesebben