B U. Áldott, békés ünnepeket és boldog, eredményekben gazdag új évet kívánunk minden kedves olvasónknak! XXI. évf január

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B U. Áldott, békés ünnepeket és boldog, eredményekben gazdag új évet kívánunk minden kedves olvasónknak! XXI. évf. 2012. január"

Átírás

1 XXI. évf január BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ B U É K 11. oldal 3. oldal 6. oldal 10. oldal Áldott, békés ünnepeket és boldog, eredményekben gazdag új évet kívánunk minden kedves olvasónknak!

2 Szalagavató Báloztunk

3 Bízunk Budakesziben, bízzunk a jövőben! Már vannak pozitív eredményei az önkormányzati munkánknak, épül szépül városunk. A következő év nem a korlátlan lehetőségek éve lesz, de vannak új terveink a jövőre nézve is. Új, korszerű művelődési központot, bölcsődét szeretnénk létrehozni, várjuk a szennyvíztelep pályázat elbírálását, és tovább kívánjuk javítani a közbiztonságot Budakeszin. Elavult az Erkel Ferenc Művelődési Központ épülete. Felújítani nem érdemes, hiszen a helyiségeket kinőtte a város, és a belső kialakítása sem ideális. L alakja miatt a közönséget szétosztja, a fellépők pedig a színpaddal szemben lévő üres falnak beszélnek. A Művelődési Központ problémájával már több mint 8 éve foglalkozik az Önkormányzat. Most van folyamatban, és január 9-én jár le annak a pályázatnak a határideje, melyet egy új komplexum építésére hirdettünk. A pályázatban igyekeztünk minél szabadabb teret biztosítani a befektetésben gondolkozóknak, minél kevésbé korlátozni a lehetőségeket. Budakeszi érdeke, hogy valamilyen módon, modern, jól használható közösségi élettere létesüljön. Reményeink szerint lesz pályázó, és sikerül a település érdekét képviselve jó döntést hozni. Azt szeretnénk, ha a felépülő új Művelődési Központot is magába foglaló ingatlan hosszú évtizedekig reprezentálná a kulturális életet, a közművelődést Budakeszin. A képviselő-testület egyhangúan támogatta a pályázat kiírását. Másik, régóta enyésző értékünk a Mezei Mária-ház, mely hasznosítási pályázati határideje szintén január 9-e. Az egyik legszebb kulturális rendezvénysorozat volt az idei Mezei Mária-hét. Örömömre szolgált, hogy a rendezvény fővédnöke lehettem, és ezúton is gratulálok és köszönetemet fejezem ki a szervezőknek. A Mezei Mária-ház jelenlegi állapota nem méltó a színésznő emlékéhez. Az Önkormányzatnak nem áll rendelkezésére szabad forrás erre a célra, ezért döntöttünk a pályázat kiírása mellett. Legfontosabb célunk a művésznő hagyatékának megőrzése. Kérjük, hogy akinek befektetési, hasznosítási elképzelése van a közösség e két vagyonával kapcsolatban, most jelentkezzen, nyújtson be pályázatot! Gondoljuk tovább az ötletét együtt, hátha megoldást találunk! Polgármesterként az egyik legfontosabb feladatomnak tekintem a közbiztonság megerősítését Budakeszin. Az elmúlt egy év egyik legfontosabb fejleménye a közbiztonság javítása érdekében megtett intézkedéssorozat volt. A lakosság jó közérzetének, nyugodt életének alapvető feltétele a közrend, a közbiztonság és köztisztaság megfelelő állapota. Beindítottuk a 24 órás városi közbiztonsági és bűnmegelőzési ügyeletet. A városban folyamatos a rendőri jelenlét, saját rendőrségi járőrök teljesítenek szolgálatot éjjel- nappal Budakeszin. Már nem kell várni arra, hogy Budaörsről ideérjen a járőr! Ha értesítést kapnak, azonnal tudnak reagálni. Több városi térfigyelő webkamerarendszert telepítettünk, és fogunk telepíteni. Az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten folyamatosan támogatta a rendőrség és a polgárőrség tevékenységét. Nyolc új rendőr munkába állását segítettük a Budakeszi Rendőrőrs illetékességéhez tartozó településeken. A megnövekedett rendőri létszám lehetővé teszi, hogy a lakosság által elvárt közterületi rendőri jelenlét fokozható legyen, ami nagyobb biztonságérzetet ad, valamint bűnmegelőzési hatása is van. Amennyiben szüksége van rendőri intézkedésre, vagy bűncselekményre utaló szokatlan dolgot lát, hívja azonnal Budakeszi Rendőrőrsöt vagy a Budaörsi Rendőrkapitányság 24 órás ügyeleti számát. Bármelyiket hívja, az ügyintéző azonnal értesíti a Budakeszin járőrszolgálatot teljesítő kollégáit, akik rövid időn belül a helyszínre tudnak érni. A Budakeszi Városháza már nemcsak egy hivatal, hanem Budakeszi közösségének találkozóhelye is. Az önkormányzat szervezésében megrendezésre került az első Városi Karácsonyi Vásár a Polgármesteri Hivatal előtti téren. A városvezetés számára nagyon lényeges, hogy a tér, helyet adjon a budakesziek programjainak, ami a közösség építőereje miatt is különösen fontos. Ezt a célt szolgálja az felújított és december közepén átadott Fő utcai park, és az egyházi kerekasztal megszervezése is, melynek egy szép mozzanata volt, hogy együtt gyújtottuk meg a negyedik adventi gyertyát a lakossággal és az egyházi vezetőkkel a Hivatal előtti téren. Végre a Városháza nemcsak egy hivatal, hanem egy közösségi találkozóhely is. nyilatkozta lapunknak dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester. Végezetül köszönetemet fejezem ki mindazon budakeszi lakosnak, akik munkájukkal segítették városunk fejlődését, megújítását, átalakítását! Továbbra is számítunk rájuk! A képviselő-testület, valamint a munkatársaim nevében áldott, békés karácsonyt, egészségben és szeretetben, családjuk körében eltöltött meghitt téli estéket, jó egészséget és sikerekben gazdag boldog újévet kívánok Budakeszi minden lakójának! Ugyanezt kívánom magunknak is, a Hivatalban dolgozóknak a 2012-es esztendőre, hogy igazán nagy és kézzelfogható eredményeket érjünk el munkánk során jövőre is a közösség érdekében. Az előttünk álló esztendőben szeretnénk még szebbé, még lakhatóbbá tenni szeretett városunkat. Remélem, lesz erőnk és pénzünk ahhoz, hogy álmainkat kivitelezzük, és a közmegelégedést szolgálva terveinket megvalósítsuk. dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester BUDAKESZI HÍRMONDÓ 3 A 24 órás városi közbiztonsági és bűnmegelőzési ügyeletet telefonszáma: (30) Budakeszi Rendőrőrs H-CS , P : (23) Budaörs Rendőrkapitányság 24 órás ügyeleti szám: (23) FELHÍVÁS Tisztelt budakeszi vállalkozók! Budakeszi Város Önkormányzata a közeljövőben a Budakeszi Rendőrőrs épületében újraszervezi és működtetni szeretné a 24 órás városi ügyeletet. A korszerű, elvárt színvonalú ügyelet működéséhez elengedhetetlenül szükséges a reagáló (kivonuló, járőröző) erő megszervezése. Ennek érdekében a Közterület-felügyelet egyéb feladata mellett vállalta (munkaidőben) a nappali esetenkénti járőrözést. Éjszaka és hétvégeken pedig a városi polgárőrség biztosítja, és nyújt segítséget két polgárőr gépkocsival az ügyelet zavartalan működéséhez. Az Önkormányzat vállalta a 24 órás ügyelet teljes költségének 1 fő ügyeletes állandó jelenléte, helyiség és a hozzákapcsolódó költségek (villany, telefon, víz stb.) biztosítását. KÉRÉS A VÁLLALKOZÓKHOZ (az ügyelet és járőrözés zavartalan működéséhez) A fent vázolt feladatok végrehajtásához 2 db meglévő polgárőr gépjárművet (terepjáró, személy) kívánunk üzemeltetni, ezen gépjárművek üzemanyag- és javítási (karbantartási) költségéhez, valamint a felszerelt és ezután felszerelésre kerülő térfigyelő webkamerák havi (évi) üzemeltetéséhez, javításához, karbantartásához kérjük a vállalkozók hozzájárulását, melyet a Budakeszi Város Polgárőr Kiemelten Közhasznú Egyesület számlájára kérjük átutalni. Számlaszám: Természetesen, a kivonuló szolgálatot ellátó polgárőrök szabadidejükből, ellenszolgáltatás nélkül vállalnak részt, a közbiztonságot, köznyugalmat javító munkában. Ne feledjék, mindenütt olyan a biztonság, amilyen a lakosság és a vállalkozók támogató hozzájárulása. Biztonságunk sajnos áru, amit meg kell vásárolni, illetve támogatni.

4 BUDAKESZI HÍRMONDÓ 4 A KKK Bizottság évi beszámolója KÖZBIZTONSÁG Budakeszi város Önkormányzata kiemelkedően fontosnak tartja az itt élő és dolgozó polgárok nyugalmát, biztonságát, a közrend betartását. Bizottsági feladatként került kiírásra az őrzésvédelmi pályázat, vagyis a 24 órás biztonsági ügyelet, melynek nyertese: a Figyelő-Őr Kft. Elérhetősége: A Budakeszi Rendőrőrs 9 települést lát el, a területén működő önkormányzatok bűnmegelőzési bizottsági egyeztetetésen született szándéknyilatkozat szerint: a Budakeszi területén elhelyezkedő, de a Zsámbéki-medence egészének közbiztonságáért felelős rendőrőrs létszámának növelésében, valamint a rendőrség épületének fejlesztésében, közösen, támogatólag lépnek fel. A személyi állomány bővítése ez év nyarán megtörtént. 8 fő járőr, 2 fő körzeti megbízott teljesít szolgálatot (elérhetőségük: Fehér Tamás rendőr főtörzsőrmester: , Forgács Péter rendőr-főtörzsőrmester: Megnövekedett a közterületi rendőri járőrözés, a traffipaxos sebességellenőrzés, a szórakozóhelyek váratlan ellenőrzése. Az önkormányzat térítésmentes lakhatási támogatást nyújt egy fő körzeti megbízott és 5 fő járőr részére. Anyagi lehetőségeinkhez mérten, a személyes biztonságunk, történelmi, természeti, kulturális értékeink megőrzése végett, minden évben fejleszteni kívánjuk a már megvalósított 5 kamerás városi térfigyelő webkamera rendszert. Folyamatban van, a Polgármesteri Hivatal, és a Fő téri park kamerarendszerének kiépítése. A közterületek és a közrend biztonságát a Polgármesteri Hivatal munkatársai (közterület-felügyelők, mezőőr) jogszabályi kötelezettség alapján ellenőrzik, adott esetben szabálysértési bírság kivetését kezdeményezhetik. Bizottságunk éves szinten véleményezi a rendőrség, a polgárőrség, a 24 órás ügyeletet biztosító Figyelő-Őr Kft, valamint a Budakeszi Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriumának éves beszámolóját. A költségvetés készítésekor a közbiztonságot, közlekedésbiztonságot érintő kérdésben javaslatot tesz a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság, ill. a Képviselő-testület felé. A nyár folyamán áthelyezéssel új rendőrőrs parancsnokot neveztek ki, Orosz János rendőr őrnagy személyében. Közös összefogással megkezdődött a Budakeszi Rendőrőrs épületének belső felújítása. Közben folyamatban van az Erdő utcai volt rendőrségi épület visszaigénylése is. A Budakeszi Polgárőrség segítséget nyújt, illetve együttműködik a rendőrséggel, a 24 órás városi ügyelettel. A képzésben részt vett, vizsgázott és megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkező polgárőrök térítésmentesen tevékenykednek, járőröznek és a rendezvények alkalmával ügyelnek a rendre, biztonságra. Munkájuk színvonalának javítása érdekében második alkalommal rendezték meg a közbiztonsági Jótékonysági bált. A tavalyi bál bevételéből vásárolt Polgárőr terepjáró autó működtetésére, a további bevételt a rendőrőrs épületének felújítására és a pályakezdő rendőrök szolgálati lakásának bútorozására használják fel. Az Önkormányzat, a Rendőrség, a 24 órás városi biztonsági ügyelet, a Polgárőrség, elsődleges célja az optimális városbiztonság megteremtése, melyhez minden segítséget, ötletet, támogatást, észrevételt, együttműködést szívesen fogadunk! Köszönöm a bizottság tagjainak: Odri Ágnes, Czifra Zsuzsa, (Herein Gyula) Dr. Kristóf Judit, Farkas Dániel, Uzsoki Gábor referens munkáját, a Hivatal, a Képviselő-testület, a BVV. Kft, a Rendőrség, a Polgárőrség, a városi ügyelet munkáját és együttműködését. Somlóvári Józsefné képviselő, a KKK Bizottság elnöke Kafa= Újabb példaértékű kezdeményezés tanúi lehettünk, amikor Makkosmária egyik legsűrűbben lakott részén, a Gábor Áron utcában kezdtek szemétgyűjtésbe a környezet tisztasága mellett elkötelezett fiatalok. A KAFA serdülőcsoport néhány vállalkozó szellemű tagja felhívást tett közzé november 12-én szombaton 14 órára a környék éves korú lakói számára. Az ezt megelőző héten kihelyezték az eseményt meghirdető plakátokat, személyesen keresték meg a környék lakóit. Sikerült is fiatalt megszólítani és megnyerni a feladatnak. Természetesen a szülők támogatása is jól jött. Ambró Ágnes saját készítésű szendvicsek, frissítő italok kínálásával lelkesítette a gyerekeket. Kérésükre a városüzemeltetésért felelős BVV Kft. vállalta az összegyűjtött szemét elszállítását. A szervezők részéről Koczóh Levente elmondta, hogy néhány társával együtt rendszeresen szerveznek ehhez hasonló eseményeket: Kedvesség, Alázatosság, Fegyelem, Akaraterő A KAFA (Kedvesség, Alázatosság, Fegyelem, Akaraterő) csoportot három éve hat-hét (12-15 éves) gyermek alapította. Célunk, hogy az erkölcsi fejlődést segítsük, a kifejező- és beszédkészséget javítsuk. Szombat délutánonként találkozunk, filmet nézünk, amit a végén kiértékelünk, átbeszéljük, mi a tanulsága. Minden évben készítünk erkölcsi üzenetet hordozó rövidfilmet. Szolgálati projektünk keretében, kéthavonta a helyi közösség jobbá tétele érdekében teszünk valamit: szemetet szedünk, időseket, hajléktalanokat keresünk fel. A rászorulóknak saját készítésű szendvicseket viszünk nyilatkozta lapunknak Koczóh Levente, a KAFA egyesület vezetője. Az e havi karitatív tevékenység a környék szemetének eltávolítása. A szervezők arra is gondoltak, hogy a kezdeményezésük híre a környezet iránti elkötelezettségük minél több lakóhoz eljusson. A szülők értesítették a körzet képviselőjét, Tóth Gábort is, hogy az önkormányzaton keresztül terjedjen a követendő példa. Tóth Gábor, a Budakeszi Város Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságának elnöke a helyszínen köszönte meg az iskolás gyermekeknek a szervezést, kezdeményezést, és a Betűtészta gyermekkönyvesbolt animációs filmkészítő foglalkozására szóló belépőjegyek ajándékozásával értékelte a lelkes hozzáállást. Az akció eredményes volt. Több mint 30 zsák szemetet gyűjtöttek össze két óra alatt. Ők voltak azok, akik összeszedték. De kik tették oda? Reméljük, egyre többen értesülnek arról, hogy a lakókörnyezet rendben tartása csak minden lakó együttes odafigyelésével érhető el. Ez azzal kezdődik, hogy egyre többen elhatározzák, hogy mostantól nem szennyezik a környezetet, és odafigyelnek, hogy ilyet más se tegyen. Kezdjünk hozzá! B.K.

5 TÓTH GÁBOR 3. választókerület Egy év után Több mint egy év telt el az új önkormányzati képviselő-testület megalakulása óta. A 11 tagú testület egyik tagjaként az itt élő és szavazó lakótársak többségének megbízásából egy éve feladatom, hogy képviseljem Makkosmária és Nagyszénászug lakóit. Úgy gondolom, illendő és fontos összefoglalást készíteni és tájékoztatni Önöket az egy év eredményeiről, az elvégzett tevékenységekről. Budakeszin a változás elindult Bizonyára emlékeznek, hogy több képviselőtársammal közösen azt ígértük, hogy megválasztásunk esetén változások fognak kezdődni Budakeszi önkormányzat által befolyásolható életében. Úgy gondolom, hogy látható jelei vannak annak, hogy ez a folyamat elindult: - a polgármester asszony következetes munkája eredményeként a képviselő-testület munkastílusa megváltozott, a döntések nagy része előkészített, pártpolitikai nézetektől független, egyhangú döntés, - a Hivatal jelentős átszervezésen megy keresztül, új vezetéssel, nagy részben új munkatársakkal, - a Gamesz szervezetét megszüntettük, új vezetéssel, új szemléletű és működésű városüzemeltetést építünk fel (BVV Kft.), - a 2011-es költségvetésben már megkezdtük a nem hatékony működési jellemzők megszüntetését, a 300 milliós hiány felét ledolgoztuk, 2012-ben hiány nélküli gazdálkodást tervezünk, - az internetes információáramlás hatékonyabbá, színvonalasabbá vált (www.budakeszi.hu), - megfogalmaztuk Budakeszi jövőképét és a stratégiai célokat. A Pénzügyi Bizottság elnökeként a legtöbb időt a gazdálkodás átláthatóvá tételére, szemléletének átalakítására fordítottam. Emellett a választói területek képviselete mellett szerepet vállaltam a BVV Kft. újraszervezésében, egy városi jövőkép, célrendszer kialakításában és az internetes kommunikáció megújításában. Makkosmária Ígértem, hogy Makkosmária problémáit, lakossági igényeit hatékonyabban kívánom képviselni, hogy a türelmük határán lévő lakók eredményeket, előrehaladást érzékeljenek. Úgy gondolom, hogy sikerült az első látható eredményeket elérni ezen a területen, és Makkosmária már felkerült a Budakeszi ügyeiben illetékes döntéshozók térképére : - a Budakeszi Hírmondó terjesztése tavasztól Makkosmárián is folyamatos, igaz, a terjesztés pontossága még javítandó, - Budakeszi teljes területén egy évvel ezelőtt 3,5 km mart aszfaltos út lett szétterítve, ennek egyharmada Makkosmária területén (Gábor Áron u., Székely u., Kert u.), kátyúzás által javult az állapota a Gerinc, a Megyei és a Kert utcák esetében, és járható állapotba került az Árnyas, a Bem és a Szász utca is, valamint megkezdődött a Makkosi út vízelvezetésének rendbetétele, - a Makkosmária nagy részét érintő belterületbe vonási folyamat lezárult, a terület nagy része belterületté vált, - a folyamatban lévő HÉSZ módosítással kapcsolatban a főépítész, a tanácsnokok és tervezők bevonásával Makkosmária teljes területét bejártuk, hogy az érintettek megismerjék a terület adottságait, körülményeit, - a Makkosmária szennyvízcsatorna beruházás a Budakeszi szennyvíztisztító telep fejlesztéséhez szorosan kapcsolódó projekt, így annak helyzetétől függ. A projekt előkészítése több éve kezdődött, és jelenleg még a pályázatkiíró bírálata alatt áll. A jelenlegi önkormányzat a folyamat végén kerülhet döntési helyzetbe, - a szennyvíztisztító telep bűzhatását a nyár második felére sikerült mérsékelni, egy, a szennyvízfeldolgozás záró fázisának technológiai megváltoztatásával (iszap azonnali, folyamatos elszállítása a Keszivíz telephelyéről). Nagyszénászug Azt vállaltam, hogy a Nagyszénászugon élő lakosság igényeit fogom képviselni, a prioritást a külterületen letelepedett lakosok által megfogalmazott reális, megvalósítható elvárásokra helyezem. Úgy gondolom, hogy Nagyszénászug és Budakeszi korábban több területen elmérgesedő kapcsolata javulásnak indult, ennek a folyamatnak a kezdetén járunk. Sikerült a lakosság számára fontos ügyekben néhány eredményt elérni: - a Budakeszi Hírmondó terjesztése Nagyszénászugon is folyamatos, igaz, a terjesztés pontossága még javítandó, - kátyúzás által javult az állapota a Kert, a Domb és a Sugár utcák esetében, a Domb utca bozótirtása is megvalósul, hogy a gyalogosok és az autósok számára is balesetveszélyes helyzet javuljon, - a közvilágítás ügyében előkészítő munkák után érzékelhető eredményeket várunk: az előrehaladást blokkoló helyzet felszámolása érdekében a nem az önkormányzat és nem az Elmű által, spontán felszerelt lámpák átadásra kerülnek az Elmű részére; a Domb utca Nagyszénászug előtti részén lámpatesteket szerelünk fel. Önkormányzati forrásból és lakossági befizetésekkel lehetővé válik további lámpatestek felszerelése (részletes tájékoztató a következő hetekben várható), - egyeztetés kezdődött a Tigázzal a gázbekötés lehetőségéről. Személyes aktivitás Az elmúlt bő egy évben munkahelyi kötelezettségem mellett az alábbi közéleti, önkormányzati tevékenységet folytattam: a Képviselő-testület 35 ülésének 90%-án részt vettem, részt vettem 3 lakossági fórumon és 2 közmeghallatáson, a Pénzügyi Bizottság kb. 45 ülését egy kivételével elnökként vezettem, a Nagyszénászugi részönkormányzat 6 ülését elnökként vezettem, részt vettem a BVV Kft. felügyelő bizottsági ülésein, részt vettem a közbeszerzési bizottság ülésein, részt vettem néhány Oktatási, Kulturális és Jogi Bizottsági ülésen, előterjesztések előkészítője és részbeni kidolgozója voltam: pl. Városstratégia, 4 éves program, gazdasági koncepciók (2011, 2012), éves költségvetés (2011) és adórendelet. A polgármester asszony által elképzelt, alakított és vezetett csapat tagjaként úgy gondolom, hogy sikerült elindítanunk azt a folyamatot, amit a Változás szóval szoktunk összefoglalni. A folyamatot az országosan érezhetően nehezedő körülmények között is folytatni kívánjuk, az eredmények eléréséről nem mondunk le. Számítok további aktív, konstruktív támogatásukra, visszajelzéseikre. Tóth Gábor, a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke +36(70) , BUDAKESZI HÍRMONDÓ 5 Gräfl János: Kabát Hideg van! Esik a hó, csak úgy csendesen, a szél sem zavarja a gömbölyded pelyheket útjukon. Tisztul az aszfalt, új vásznat rajzol a rajta élőknek. Táncoljatok, angyalkát csináljatok, öleljetek, csókoljatok! A tél szerelem, nem a nyár, az olyan felkapott. Ott van Ő, mellette én is, csillagos az ég, havazik és még jég is Nem fázunk, és akkor se fáznánk, ha okunk lenne rá. A fülébe súgnám, hogy én is, s Ő a nyakamba csókolná. Jótékonysági ruhaosztás A Budakeszi Hírmondóban meghirdetett időpontban, december 3-án ingyenes, angol használtruha-osztás volt a Tiefenweg u. 3 sz. alatti irodaházban. Közel fő budakeszi lakos élt a lehetőséggel, pótolta karácsonyra ruhatárát. A megmaradt ruhákat tovább ajándékoztuk a Budakeszi Metodista Egyháznak, illetve a kárpátaljai rászorultaknak. Köszönet a szervezőknek, a szponzoroknak: Kerekes Sándor, Érdi Tamás, Karvaly család, Pék Balázs, Nyúli Attiláné, Fecskovics Jánosné, Somlóvári Józsefné. HELYESBÍTÉS Lapunk decemberi számának 14. oldalán lévő írás címe tévesen jelent meg. A helyes szöveg az alábbi: 20 éves a Czövek Erna Zeneiskola

6 BUDAKESZI HÍRMONDÓ 6 A Képviselő-testület által elfogadott adó változtatások lényege Budakeszi Önkormányzat Képviselőtestülete által elfogadott négyéves prog- A ram, illetve a gazdasági koncepció alapján a 2012-es évben az Önkormányzat a helyi adók közül az építményadó és a telekadó átalakítását határozta el. A kormány gazdaságpolitikai koncepciója és a már meghozott döntései alapján az önkormányzati finanszírozás fokozatos átalakítása várható. Az iskolákat állami finanszírozással kívánják fenntartani, az önkormányzatok közigazgatási, hatósági funkcióit központosítják, öszszevonják. Az önkormányzatok fő feladatai várhatóan a helyi igazgatás, városüzemeltetés, városfejlesztés, óvoda és bölcsőde fenntartása maradnak. A finanszírozás átalakítása során az önkormányzat lényeges bevételi forrásait vonhatják el, így a bevételek között a helyi adóbevételek szerepe, súlya megnő. Abból indulunk ki, hogy mindezen körülmények mellett Budakeszi lakossága a kisváros helyben toporgása helyett előrelépést vár el. A fenti körülmények alapján kezdte el a Pénzügyi Bizottság a helyi adók átalakítását három hónappal ezelőtt. Alapelvek, célok: Egyensúly elérése a pénzügyi gazdálkodásban, a működési hiány megszüntetése a 2012-es évben, az önkormányzati vagyon felélése, illetve eladósodás növelése nélkül. Az elfogadott 2012-es gazdasági koncepció erre az elvre épül. Így az adóemelésből származó többletbevétel ne az önkormányzat és intézményeinek a napi működtetésére fordítódjon, hanem az önkormányzati szolgáltatások javítására és a lakosság számára érzékelhető fejlesztésekre. Az adóbevételek növekedése következtében a közbiztonság, a városüzemeltetés területén tudunk előrelépést elérni, kisebb, saját finanszírozású projekteket tudunk indítani, de az önszerveződéses projektek önkormányzati támogatásával a közvetlen lakókörnyezetet érintő problémák ügyében is előrelépést lehet elérni (pl. csapadékvíz elvezetés, járdaépítés). A vagyoni típusú adóknál egyenletes tehereloszlás legyen. Ne kizárólag az építmények legyenek vagyoni típusú adóval terhelve. Ezért kiterjesztjük a HÉSZ szerint beépítésre szánt lakó-, gazdasági és vegyes területekre a telekadót. Az adóztatás struktúrája egyszerűsödjék, egyenletesebbé váljék (pl. lakás nem lakás Tisztelt Választópolgár! közti adózási különbségek csökkentése). A bejelentett lakók kedvezménye maradjon meg, bővüljön. Lineáris adóztatás bevezetése a progreszszív adóztatás helyett, az adó a nm-ben mért terület szerint legyen egyszerűen számítható. Méltányosság érvényesítése a kedvezmények szélesítése által, a pénzügyileg nem terhelhető lakossági csoportok támogatása (60 év feletti nyugdíjas kedvezmény bevezetése, 70 év feletti adómentesség, gyermekkedvezmény mértékének növelése, illetve ezen felül egyéni méltányosság lehetősége). Az önkormányzat által támogatott önszerveződéses kis projektek szervezőinek, illetve befizetőinek cselekvő hozzáállását építményadó kedvezménnyel ismerje el az önkormányzat (önszervezéses projektekhez kötött kedvezmények bevezetése). Telekadó: A Képviselő-testület döntése értelmében 2011-ben bevezetett telekadó a gazdasági területen (Szőlőskert terület) 250 Ft/nm-re növekszik. A Budakeszire bejelentkezett lakosként tulajdonos magánszemély 60 Ft/ nm kedvezményt vehet igénybe. A HÉSZ szerint beépítésre szánt lakóés vegyes területeken a telkek után 50 Ft/ nm lesz a fizetendő telekadó. A Budakeszire bejelentkezett lakosként a tulajdonos magánszemély 30 Ft/nm kedvezményt vehet igénybe. Az alanyi kárpótlás által tulajdonossá vált budakeszi lakos magánszemélyek 35 Ft/nm kedvezményben részesülhetnek (beleértve az alanyi kárpótolt leszármazottaiként tulajdonos adóalanyokat). Építményadó: Az adózó építmények továbbra is három kategória szerint lesznek megkülönböztetve: építmények, ahol gazdasági tevékenységet folytatnak, lakás kategóriába sorolt építmények, nem lakás kategóriába sorolt építmények (pl. gazdasági épületek). Az adó mértéke a gazdasági tevékenységre használatos épületek esetén 1200 Ft/ nm. Ebben a kategóriában kedvezmény igénybevételére nincs lehetőség. A lakás és nem lakás kategóriában egységesen 1000 Ft/nm az adó mértéke. Budakeszire bejelentkezett magánszemély esetén lakos kedvezmény igénybevételével a lakás kategóriában a fizetendő adó 200 Ft/nm (800 Ft/nm lakos kedvezmény), Makkosmária területén lakás kategóriában a fizetendő adó 400 Ft/nm (600 Ft/nm lakos kedvezmény). Budakeszire bejelentkezett magánszemély esetén lakos kedvezmény igénybevételével nem lakás kategóriában a fizetendő adó 400 Ft/nm (600 Ft/nm lakos kedvezmény). Lakos kedvezmény egy adóalany által legfeljebb két építményre vehető igénybe. A garázs továbbra is mentes az adófizetés alól. A lakos kedvezménynek maximuma lesz, 180 nm felett (nem lakás kategória esetén 50 nm felett) nem érvényesül a lakos kedvezmény. A gyermek kedvezmény 12 nm-ről 15 nm-re nő gyermekenként. 60 év feletti nyugdíjas kedvezmény: egyedülálló nyugdíjas esetén 15 nm, házaspár nyugdíjas esetén 30 nm kedvezmény. A Makkosmária területén lakók magasabb adófizetése (alacsonyabb lakos kedvezmény) által keletkező többletbevétellel összehangolva a költségvetésben elkülönült, Makkosmáriára fordítandó forrás jön létre, a fejlesztésre szoruló infrastrukturális helyzet fokozatos javítása érdekében. FELHÍVÁS! Mivel a Budakeszire bejelentkezett lakosok jelentős kedvezményekhez jutnak továbbra is az adórendszerben, ezért ezúton is felhívjuk figyelmüket, hogy a kedvezményre való jogosultság igénybevételéhez december 30-ig be kell jelentkezni Budakeszire. Kérjük, még ebben az évben érdeklődjenek az adóhatóságnál a részletekről! A lakos kedvezmény 2012-től kiterjesztésre kerül, így akik eddig bejelentkezett lakosként nem voltak jogosultak lakos kedvezmény igénybevételére (nem lakás kategóriában), azoknak január végéig be kell jelenteniük a jogosultságukat, hogy az adó meghatározása a kedvezmény figyelembevételével történjen. A Képviselő-testület adóváltoztatási döntéseinek lényegét Tóth Gábor, a Pénzügyi Bizottság elnöke foglalta össze. Pontos részletek érdekében az adórendeletet elolvashatják a varoshaza.budakeszi.hu/ ado oldalon, vagy keressék a Polgármesteri Hivatal Adó csoportját a (23) /140- es telefonszámon. Az egyre nehezebbé váló általános pénzügyi helyzet európai, országos és így önkormányzati szinten is kihívások elé állítja a gazdálkodást. Az állami elvonások következtében az önkormányzatok gazdálkodása egyre inkább a helyi adóbevételekre fog támaszkodni. Budakeszi önkormányzata is átalakítja a gazdálkodását, és egyre nagyobb hangsúlyt helyez a helyi adóbevételek beszedésére. Ezúton is felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lakosságot érintő adózásban jelentős kedvezményekben részesülnek jelenleg is és a jövőben is azok, akik Budakeszire bejelentkeznek. Kérjük, érdeklődjenek a Polgármesteri Hivatal Adó csoportjánál, mivel az adó számításánál a január elsejei állapotot veszik alapul, így az év végén érdemes a kedvezmény igénybevételéhez szükséges lépéseket megtenni. Tóth Gábor a Budakeszi Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának elnöke Újjászületett a Zichy utca Újabb fontos állomásához érkezett Budakeszi úthálózatának karbantartási programja. A hosszú évek óta romló állagú Zichy Péter utca felújítását a napokban fejezte be az önkormányzat által megbízott kivitelező. Ez a munka lényegesen eltért a évben korábban végzett közúti munkálatoktól. Tekintettel a Zichy utca szinte már tarthatatlan állapotára, a jelentős forgalomra, a Képviselő-testület úgy döntött, hogy teljes felújítást végeztet el. Ennek keretében sor került a korábban rendezetlen útszegélyek cseréjére, illetve javítására, a csapadékvíz-elvezetések kiigazítására, az egyenetlenségek feltöltésére, illetve marására, az aknafedlapok és szerelvények szintezésére. A javítási feladatok elvégzése után az utca teljes hosszában új aszfaltréteget kapott. A biztonságot segítő, forgalomcsillapító fekvőrendőrök beépítésére is sor került. Budakeszi egyik legsűrűbben lakott utcája újult meg. Nem csupán az itt lakók, hanem a közeli óvodát és iskolát látogatók is kényelmesebben juthatnak el úti céljukhoz. Reméljük, hogy a közeljövőben újabb, hasonló eredményekről számolhatunk be a város úthálózatával kapcsolatban. Till Gábor, a BVV Kft. ügyvezetője

7 Összefoglaló a Képviselő-testület legfontosabb határozatairól november 469/2011: Felkérték a polgármestert annak megvizsgálására, hogy Budakeszi közigazgatási határain belül található-e új temető üzemeltetésére alkalmas állami földterület. 470/2011: Az önkormányzat úgy döntött, hogy a Mezei Mária Házat bérbeadás útján hasznosítja és felkérte a polgármestert, hogy a bérlő kiválasztására nyilvános ajánlattételi felhívást tegyen közzé azzal a feltétellel, hogy a leendő bérlő az épületre fordított, az önkormányzattal egyeztetett értéknövelő beruházások költségét a bérleti díj terhére elszámolhatja, és az érdeklődők számára a rendszeres látogatást köteles lehetővé tenni. 474/2011: Az idős emberek évi Városi karácsonyi ajándékozására Ft-ot biztosított az Önkormányzat. 475/2011: Az Önkormányzat a Figye-Lő Őr Kft. általi felajánlást ajándékozás jogcímén köszönettel elfogadta és hozzájárul a Városháza épületében 5 db belső és 3 db külső kamerából, valamint rögzítő egységből, továbbá 1 db 17 -es megfigyelő monitorból álló technikai rendszer felszereléséhez azzal a feltétellel, hogy az épületben felszerelésre kerülő kamerarendszert a felajánló az önkormányzat tulajdonába adja át. 477/2011: Az önkormányzat a szennyvíz projekt pályázati anyagának szakmai felülvizsgálatával az ENQUA Kft-t bízta meg. A megbízási díj összege ,- Ft + áfa és ,- Ft sikerdíj. Sikerdíj abban az esetben fizetendő, amennyiben a projekt összegéből legalább 400 MFt megtakarítást tud elérni az ENQUA Kft. 485/2011: A képviselő-testület úgy döntött, hogy az új bölcsőde építésére pályázatot nyújt be. A beruházás összköltsége ,- Ft, a pályázaton igényelt összeg: ,- Ft. A szükséges ,- Ft önrészt a következők szerint biztosította a képviselő-testület: 20 MFt-ot a évi költségvetés terhére, a maradék 25 MFt-ot a év költségvetés terhére. 488/2011: A képviselő-testület a évre vonatkozó költségvetési koncepciót az alábbiak szerint elfogadta: a) Budakeszi Város Képviselőtestülete a évre működési hiányt nem tervez. b) A évi költségvetés tervezésénél a kalkulálható bevételek és kiadások teljes körű számbavételére kell törekedni. c) Beruházási hitel felvételét az Önkormányzat nem tervezi, a működéshez szükséges folyószámlahitel lejárat utáni ismételt igénybevétele szükségessé válhat. d) A évi gazdálkodás tervezésénél érvényesülnie kell a hatékonyságnak és takarékosságnak. Ezen elvek betartása mellett az Önkormányzat biztosítja az általa fenntartott intézmények zavartalan működését. e) A nem kötelezően ellátandó feladatokat (Gimnázium, Zeneiskola, Napraforgó tagozat, logopédia, fejlesztő pedagógia, jelzőrendszeres segítségnyújtás) az önkormányzat továbbra is ellátja. f) Az önkormányzat működésének alul finanszírozottsága miatt, a további eladósodás elkerülése érdekében a saját bevételek növelésére van szükség. g) Az építményadó és a telekadó rendszerének átalakítása a évben többletbevételt eredményez. Alacsony díjtétellel bevezetésre kerül a belterületi telkek adóztatása. Az építményadó és az iparűzési adó tekintetében kiemelt figyelmet kell fordítani az ellenőrzésre. h) A Széchenyi István Általános Iskola normatíván felüli önkormányzati hozzájárulása a évi költségvetésének tervezésénél a évi előirányzathoz viszonyítva 10%-kal csökkentésre kerül. i) A Nagy Sándor József Gimnázium normatíván felüli önkormányzati hozzájárulása évi költségvetésének tervezésénél a évi előirányzathoz viszonyítva 10%-al csökkentésre kerül. j) A Pitypang Óvoda normatíván felüli önkormányzati hozzájárulása évi költségvetésének tervezésénél a évi előirányzathoz viszonyítva 25%-kal emelésre kerül, melynek oka a gyereklétszám növekedése. k) A Szivárvány Óvoda normatíván felüli önkormányzati hozzájárulása évi költségvetésének tervezésénél a évi előirányzathoz viszonyítva 5%-os emelésre kerül a felmerült karbantartási igények elvégzése érdekében. l) A Tarkabarka Óvoda évi költségvetésénél a évi eredeti előirányzatainak összege kerül tervezésre. m) A Czövek Erna Zeneiskola normatíván felüli önkormányzati hozzájárulása évi költségvetésének tervezésénél a évi előirányzathoz viszonyítva 10%-al csökkentésre kerül. n) A Bölcsőde normatíván felüli önkormányzati hozzájárulása évi költségvetésének tervezésénél a évi előirányzathoz viszonyítva 5%-al emelésre kerül a karbantartási feladatok elvégzése érdekében. o) A Híd Szociális és Gyermekjóléti Központ normatíván felüli önkormányzati hozzájárulása évi költségvetésének tervezésénél a évi előirányzathoz viszonyítva 3%-al csökkentésre kerül. p) Az önkormányzat intézményeiben korábban, határozatlan időre a törvényi besorolástól eltérő (magasabb), munkáltatói döntésen alapuló illetményekre fedezetet kimenő rendszerben biztosítja. q) A segélyek évi tervezésénél a évi előirányzathoz viszonyítva 5%-al csökkentésre kerülnek a segélyezési rendszer felülvizsgálata mellett. r) A Polgármesteri Hivatalnál évben végrehajtott átszervezések eredményeként jelentős költség csökkenés mutatkozik, ezért a évben 12 %-os csökkenés tervezhető. A dolgozók teljesítmény értékelése alapján a kiemelkedő teljesítményt nyújtók elismerésére a Képviselő-testület külön keretet fog biztosítani. s) A Hírmondó újság kiadására évben 3 MFt kerül tervezésre. t) Az Erkel Ferenc Művelődési Központ intézménynek továbbra is hatékonyan kell működni, megtartva a kulturális kereslet és kínálat egyensúlyát. A költségvetés készítéséig részletes tervet kell kidolgozni a finanszírozási és működésbeli átalakításra. A támogatások minél szélesebb körben történő igénybe vétele érdekében indokolt egy alapítvány létrehozása. u) A Nagy Gáspár Városi Könyvtárnál szükséges a személyi kiadások csökkentése. Az intézmény évi költségvetési előirányzata 20 MFt-ban kerül meghatározásra. v) A Német Önkormányzat évi támogatása a feladat finanszírozás módja szerint kerül meghatározásra. w) A BVV Kft. által végzendő városüzemeltetési, város karbantartási, épületgondnoksági és útkarbantartási feladatok teljesítéséhez összesen 108 mft önkormányzati finanszírozás tervezése indokolt. x) A Nagyszénászug településrészen felmerülő karbantartási feladatokra 2 millió forintot különítenek el. y) A BSZM Kft folytatja a projekt előkészítő tevékenységét. A BSZMhez kapcsolódó projekt előkészítési munkáira évben 5 millió forint keret áll rendelkezésre. z) A Szennyvíztisztítás fejlesztési projekt előkészítésére, önrészére az esetleges hitelfelvételen kívül saját forrás biztosítása is szükséges. A szűkös lehetőségek alapján erre a célra 10 millió forint biztosítható a évben. 490/2011: Az önkormányzat felkérte az intézmények vezetőit, hogy a évi költségvetés előkészítésekor az intézményekben határozatlan időre a törvényi besorolástól eltérő (magasabb), munkáltatói döntésen alapuló illetményben is részesülő dolgozók esetében a kötelező átsorolást, illetményrendezést (a pótlékok figyelmen kívül hagyásával) a munkáltatói döntésű illetmény terhére tervezzék. 499/2011: A Művelődési Ház által évben szervezett városi rendezvényekhez millió forint fedezetet biztosított az önkormányzat. 503/2011: Az önkormányzat a Fő utca karácsonyi díszkivilágításának szerelési munkáira bruttó ,- Ft-ot biztosított. 504/2011: A Mezei Mária Művészeti Iskola Alapítvány részére ,- Ft összegű támogatást biztosított. 505/2011: A Kompánia Színházi Műhely részére ,- Ft öszszegű támogatást biztosít az önkormányzat. 508/2011: A képviselő-testület elfogadhatónak tartja a Budakeszi 075/1 hrsz.-ú ingatlanon működő Farkashegyi Repülőtér nonprofit gazdasági társasági formában történő üzemeltetését az alábbi feltételekkel: a) Budakeszi Város Önkormányzata a társaságban tulajdonrésszel rendelkezzen, b) az Önkormányzat által delegált személy a társaság Felügyelő Bizottságának tagja legyen, c) az Önkormányzaton kívül a társaság tagjai kizárólag azok a sportegyesületek lehetnek, melyek a 2004-ben kötött használati és üzemeltetési megállapodásokban szerződő félként szerepeltek. 511/2011: Dr. Hamvasi Miklós a jövőben egyéni vállalkozókét látja el Budakeszin a fogorvosi teendőket, melynek okán új szerződést kötött a doktor úrral az önkormányzat. 513/2011: A képviselő-testület kifejezte szándékát, hogy egy, a későbbiekben megjelölt kínai várossal testvérvárosi kapcsolat létesítsen. A határozatok teljes szövegét a varoshaza.budakeszi.hu weboldalon, ill. az Önkormányzatnál nyomtatásban olvashatják el. BUDAKESZI HÍRMONDÓ 7

Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal. Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége és Hende Csaba, Honvédelmi Miniszter 7.

Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal. Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége és Hende Csaba, Honvédelmi Miniszter 7. XX. évf. 2011. december BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége

Részletesebben

XX. évf. 2011. augusztus

XX. évf. 2011. augusztus XX. évf. 2011. augusztus BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu BUDAKESZI HÍRMONDÓ 2 A lakosságnak joga van a közbiztonsághoz A nyár, a pihenés, az utazás, a kikapcsolódás

Részletesebben

XX. évf. 2011. szeptember

XX. évf. 2011. szeptember XX. évf. 2011. szeptember BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Hidas Mátyás Budakeszi Díszpolgára: A családomnak köszönhetek mindent Együtt a város Családi Nap 2011

Részletesebben

Mártonnapi felvonulás

Mártonnapi felvonulás XXI. évf. 2012. december BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Mártonnapi felvonulás Bővebben a 12. oldalon Tiszta ünnepi gondolatokkal Wass Albert: Az én titok-karácsonyom

Részletesebben

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11.

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11. Budakeszi www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ XXIII. évf. 2015. február Részletek a 10-11. oldalon SAUTANZ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN Részletek a 12. oldalon Részletek a 9. oldalon Részletek a 16. oldalon

Részletesebben

XXII. évf. 2013. április

XXII. évf. 2013. április XXII. évf. 2013. április BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Bővebben a 13. oldalon Bővebben a 10. oldalon Bővebben a 9. oldalon Bővebben a 15. oldalon Tiszteld

Részletesebben

Megújulás, fejlődés. XXII. évf. 2013. november. www.hirmondo.budakeszi.hu. Bővebben. a 2. oldalon. Bővebben a 20. oldalon.

Megújulás, fejlődés. XXII. évf. 2013. november. www.hirmondo.budakeszi.hu. Bővebben. a 2. oldalon. Bővebben a 20. oldalon. XXII. évf. 2013. november www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ Megújulás, fejlődés Bővebben a 2. oldalon Bővebben a 20. oldalon Bővebben az 10. oldalon Bővebben a 8. oldalon Könyvtári Napok 56 -ra

Részletesebben

Itt a farsang, áll a bál!

Itt a farsang, áll a bál! XXII. évf. 2013. február BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Itt a farsang, áll a bál! m e g k e z d ö d t e k a m u l a t s á g o k Bővebben a 13. oldalon

Részletesebben

Nyár végi ünnep Budakeszin

Nyár végi ünnep Budakeszin XIX. évfolyam B u d a k e s z i Ön k o r m á n y z a t á n a k Kö z é l e t i Ha v i l a p j a 2010. szeptember és elvben elnyert pályázatokkal, indulás közeli állapotban lévő projektekkel búcsúzik. BUDAKESSER

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Tovább (sz)épül településünk. XXII. évf. 2014. március DÓZSA GYÖRGY TÉR ÁTADÁSA. www.hirmondo.budakeszi.hu. Részletek a 2.

HÍRMONDÓ. Tovább (sz)épül településünk. XXII. évf. 2014. március DÓZSA GYÖRGY TÉR ÁTADÁSA. www.hirmondo.budakeszi.hu. Részletek a 2. Budakeszi www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ XXII. évf. 2014. március Részletek a 2. oldalon Tovább (sz)épül településünk DÓZSA GYÖRGY TÉR ÁTADÁSA Bővebben 5. oldalon Bővebben 7. oldalon Bővebben 10. oldalon

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Nagy Gáspár. lett posztumusz Budakeszi díszpolgára. XXII. évf. 2014. augusztus. www.hirmondo.budakeszi.hu

HÍRMONDÓ. Nagy Gáspár. lett posztumusz Budakeszi díszpolgára. XXII. évf. 2014. augusztus. www.hirmondo.budakeszi.hu Budakeszi www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ XXII. évf. 2014. augusztus Részletek a 9. oldalon Nagy Gáspár lett posztumusz Budakeszi díszpolgára Bővebben 6. oldalon Bővebben 11. oldalon Bővebben 16. oldalon

Részletesebben

3. oldalon. A budapesti bérletek a 22-es járatcsalád tekintetében az Erkel utca helyett csak a Szanatórium utcáig érvényesek! XXI. évf. 2012.

3. oldalon. A budapesti bérletek a 22-es járatcsalád tekintetében az Erkel utca helyett csak a Szanatórium utcáig érvényesek! XXI. évf. 2012. XXI. évf. 2012.február BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Fővárosi Közgyűlés döntése alapján 2012. január 1-től változtak a BKV agglomerációs járatainak szakasz

Részletesebben

BÚCSÚZUNK. Bikeschool növendékek a Crosskovácsi versenyen

BÚCSÚZUNK. Bikeschool növendékek a Crosskovácsi versenyen BÚCSÚZUNK Veszteség ért bennünket! Értelmetlenül, idô elôtt hagyott itt minket kedves képviselô társunk! Szörnyû dolog vívódni, mit is lehet itt és most mondani. Hogy beszélni kell, hiszen nem lehet szó

Részletesebben

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. március 12.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. március 12. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. március 12. Életmentő készülék (defibrillátor) éjjel-nappal a Kenyérgyárban, a Rákos utca 26-ban A Péceli Kenyérgyár Kft.

Részletesebben

BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER. XXI. évf. 2012. június. http://hirmondo.budakeszi.hu. Új BKV. Aranyeső. Pitypangos Kolompos

BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER. XXI. évf. 2012. június. http://hirmondo.budakeszi.hu. Új BKV. Aranyeső. Pitypangos Kolompos XXI. évf. 2012. június BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ Új BKV menetrend Elballagtak Babaszépségverseny Aranyeső Bölények Lengyelországból http://hirmondo.budakeszi.hu Rejtvény Pitypangos

Részletesebben

Dunakeszi. Valamennyi képviselő aláírta az öt évre szóló Együttműködési nyilatkozatot

Dunakeszi. Valamennyi képviselő aláírta az öt évre szóló Együttműködési nyilatkozatot Dunakeszi városi magazin 2015 február Polgár Fotó: Vörös István XVI. évfolyam 2. szám Valamennyi képviselő aláírta az öt évre szóló Együttműködési nyilatkozatot Megnyílt a tizenötödik körzeti orvosi rendelő

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XX. évfolyam, 2012. május 5. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Hogyan tovább a közoktatásban? 2012 a változások éve. A Parlament számos olyan törvényt alkotott, amelyek

Részletesebben

Dunakeszi. Adventi vásár kitüntetések a megyenapon dunakeszi művészeti napok. 2014 december Polgár. városi magazin. XV. évfolyam 12.

Dunakeszi. Adventi vásár kitüntetések a megyenapon dunakeszi művészeti napok. 2014 december Polgár. városi magazin. XV. évfolyam 12. Dunakeszi városi magazin 2014 december Polgár XV. évfolyam 12. szám Adventi vásár kitüntetések a megyenapon dunakeszi művészeti napok 2 Dunakeszi Polgár 25. 30-31. 4. 16. 4 Adventi zenei áhitat 5 Városvezetők

Részletesebben

20 éves a Borostyán Nyugdíjas Klub

20 éves a Borostyán Nyugdíjas Klub XXI. évf. 2012. augusztus BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu 20 éves a Borostyán Nyugdíjas Klub Bővebben az 9. oldalon Emberek, közösségek erősítő hatása

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

a Képviselô-testület nevében Bencsik Mónika polgármester a Hivatal nevében Tóthné Pataki Csilla jegyzô

a Képviselô-testület nevében Bencsik Mónika polgármester a Hivatal nevében Tóthné Pataki Csilla jegyzô A múlt jelenné válik ott, ahol Jézus cselekedetei tetté válnak hitben és szeretetben, bárhol is él az ember a földön. Akkor pedig Jézus nemcsak Betlehemben, hanem a mi szívünkben is megszületik! (Bolberitz

Részletesebben

A város minden lakóját várja az új iskola!

A város minden lakóját várja az új iskola! A VELENCEI 17. év fo lyam 10. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA november-december A város minden lakóját várja az új iskola! A karácsonyi iskolai ünnepélyt már az újjávarázsolt Zöldliget Iskolában tartjuk,

Részletesebben

Születésnapi köszöntô. Karácsony a szeretet és advent a várakozás megszentelése!

Születésnapi köszöntô. Karácsony a szeretet és advent a várakozás megszentelése! Kedves Nagykovácsiak! Igazán elégedettek lehetünk, mert ez az ôsz igazi ajándék volt számunkra, hiszen gyönyörû szeptembert követôen az október is megajándékozott minket napsütéssel és csodálatos színekben

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. Tovább folytatódnak az önerős fejlesztések. Változások a szemétszállításban 9. oldal. Korcsolyázás Csömörön

Csömöri Hírmondó. Tovább folytatódnak az önerős fejlesztések. Változások a szemétszállításban 9. oldal. Korcsolyázás Csömörön Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap Tovább folytatódnak az önerős fejlesztések 6. oldal Változások a szemétszállításban 9. oldal Korcsolyázás Csömörön 17. oldal Kórustalálkozó és felvidéki nap

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Képviselő Voks Frakció

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület A jegyzőkönyv file: 09már30a.jkv J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület Dátum: 2009.márc.30-i üléséről

Részletesebben

BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER. XIX. évf. 2010. december. http://hirmondo.budakeszi.hu. Boldog Karácsonyt!

BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER. XIX. évf. 2010. december. http://hirmondo.budakeszi.hu. Boldog Karácsonyt! XIX. évf. 2010. december BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Boldog Karácsonyt! BUDAKESZI HÍRMONDÓ 2 Megszentelt szalagok A Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium

Részletesebben

Farsang az óvodában. Farsang az iskolában. Polgármesteri beszámoló. Fotók: Nádudvari János

Farsang az óvodában. Farsang az iskolában. Polgármesteri beszámoló. Fotók: Nádudvari János Farsang az óvodában Farsang az iskolában Fotók: Nádudvari János Polgármesteri beszámoló Nagykovácsi gyerekek a budapesti Angel Dance gálán 2013. február Fotó: Barta Mária Farsang a Nyugdíjas klubban Megint

Részletesebben

Épül a bölcsőde 2014. JÚNIUS

Épül a bölcsőde 2014. JÚNIUS 2014. JÚNIUS Épül a bölcsőde Júniusi programok: Június 4. 10.00 Az összetartozás napja óvodások megemlékezése Június 4. 17.00 A nemzeti összetartozás napja Június 14. 10.00 Radetzkyek napja Június 14.

Részletesebben

Európa fiataljai Budakeszin találkoztak

Európa fiataljai Budakeszin találkoztak XIX. évfolyam B u d a k e s z i Ön k o r m á n y z a t á n a k Kö z é l e t i Ha v i l a p j a 2010. április BUDAKESSER STADTANZEIGER 2 Szép és becsülendő kiállítás 3 5 Hangzavar és nyestinvázió Házhoz

Részletesebben