Napközi Otthonos Óvoda 6041 Kerekegyháza Rákóczi u. 70. BESZÁMOLÓ. 2008/09. tanév. Készítette: Hallainé Kis Mária Óvodavezető

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Napközi Otthonos Óvoda 6041 Kerekegyháza Rákóczi u. 70. BESZÁMOLÓ. 2008/09. tanév. Készítette: Hallainé Kis Mária Óvodavezető"

Átírás

1 Napközi Otthonos Óvoda 6041 Kerekegyháza Rákóczi u. 70. BESZÁMOLÓ 2008/09. tanév Készítette: Hallainé Kis Mária Óvodavezető

2 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés old. 1. A gyermek létszám alakulása old. 2. Tárgyi feltételek old. 3. Személyi feltételek old. II. Az óvoda nevelőmunkája old. 1. A csoportokban végzett nevelőmunka old. 2. Iskolára való alkalmasság, a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése old. 3. A nevelőtestület feladatai old. 4. Továbbképzések old. 5. Rendezvények, programok old. 6. Az intézményi munka ellenőrzése old. III. Az óvoda kapcsolatai old. 1

3 Beszámoló a kerekegyházi Napközi Otthonos Óvoda 2008/2009-es tanévben végzett nevelői tevékenységéről. I. Helyzetelemzés 1. A gyermek létszám alakulása Jelenleg az Alapító okiratban meghatározott óvodai férőhelyek száma: 225 A gyermeklétszám alakulása szeptember 1-től május 31-ig október 1-jei adat május 31-i adat Rákóczi utcai Fő utcai Andrássy utcai Összesen Októberi létszámba nem számítható be. Kimaradt, illetve elköltözött. 5 (Napraforgó kiscsoport) 6 (Rákóczi utcai kiscsoport) A csoportlétszámok növekedésének okai: 2 gyermek orvosi javaslatra nyert felvételt. 2 gyermek halmozottan hátrányos helyzete miatt vettük fel. 1 gyermek hátrányos helyzet miatt került felvételre. 4 gyermek ideiglenes nevelésbe vétel miatt. 5 gyermek a szülő munkába állása miatt került felvételre. 1 gyermek tanköteles és ideköltözés miatt került felvételre. A hátrányos helyzetű gyermekek száma: 64 A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma jelenleg: 9 Más településről bejáró gyermekek száma: 5 Külterületről bejárók száma: 9 50 % -os étkezési kedvezményben részesül: %-os étkezési kedvezményben részesül: 64 Óvodáztatási támogatásra jogosult: 3 A csoportok létszáma május 31-én: 9 Rákóczi utca Fő utca Andrássy utca Kis Középső Nagy Összesen

4 2. Tárgyi feltételek Tanévkezdésre elkészült a Rákóczi utcai óvoda tetőszerkezetének javítása, és a szükséges festések, felújítások. A másik két óvodában csak tisztasági festés volt, és a legszükségesebb felújítások valósultak meg. Kivétel a Fő utcai óvoda lenti kiscsoportja, ahol álmennyezet készült, és szépen kifestve fogadta az új óvodásokat. Ősszel megtörtént az óvodák műszaki bejárása, fel lett mérve, hogy milyen javításokat kell végrehajtani az óvodák zavartalan, baleset nélküli működése érdekében. A Rákóczi utcai óvodában a konyhai vízvezeték javítása, a korrodálódott csövek cseréje halaszthatatlan. A Fő utcai óvodában a tető felújítását, stabil mennyezet kialakítását, üvegfalak, ablakok cseréjét, a csoportszobák, folyosók, konyha festését, lámpatestek, mosdókagylók és a mosdók burkolatának cseréjét is szükségesnek látjuk. A konyhában polcrendszert kell beállítani, ahol az elmosott edények előírásoknak megfelelő száradása, tárolása folyhat. Beépített szekrények elhelyezésével, és az udvari szertárhelyiségek rendbetételével a belső szertár az óvónők öltözőjével egybenyitható lenne. Az így kialakított helyiségben helyet kaphatnának a fejlesztő foglalkozások. Az itt kialakított fejlesztő szoba elősegítené azt, hogy az idejáró, fejlesztésre szoruló gyermekek mindig megjelenjenek az egyéni, illetve mikro-csoportos foglalkozásokon. Az Andrássy utcai óvodában is szükséges még az udvari nyílászárók, a gázkazán, valamint a zsibongó tetejének cseréje. Terveink szerint a nyáron az Aprók Pénze Alapítvány finanszírozásában mind három óvodában új udvari játék kerül felállításra. A Rákóczi utcai óvodában egy rönk-babaház, a Fő utcai óvodában egy több funkciós mozgásfejlesztő játék, az Andrássy utcai óvodában egy csúszda-torony hintaállvánnyal kerül beépítésre. Az Andrássy utcai óvodában az udvar talajának előkészítése ehhez nélkülözhetetlen lesz. Óvodák felszereltsége, a bútorok, a nevelés-oktatást segítő eszközök elhasználódottak, fejlesztésükért szűkös lehetőségeink ellenére mindent megteszünk. Ebben segítségünkre vannak a szülők, nagylelkű magánszemélyek, vállalkozók, civil szervezetek: pl. Aprók Pénze Alapítvány, Magyarok Szövetsége. Az ősszel sikerült fejlesztő játékokat, könyveket és mozgásfejlesztő eszközöket is beszerezni, a fejlesztő szobát használt és új eszközökkel rendeztük be. Az eszközök cseréjére és fejlesztésére azonban folyamatosan szükség van. 3. Személyi feltételek: Óvodák Rákóczi utcai Fő utcai Andrássy utcai Óvodapedagógus 6+1(óvodavezető) 7 4 Fejlesztő pedagógus 1 Óvodatitkár 1 Dajka Technikai kisegítő Intézményünk minden csoportjában, a Fő utcai középső csoport kivételével két óvodapedagógus és egy dajka dolgozott. A hiányzó óvodapedagógus megnehezítette a csoportban folyó nevelőmunka elvégzését. Ebben a csoportban ugyan csak 22 gyermek van, de 3 gyerek sajátos nevelési igényű (1 gyermeket időközben kiemeltek a családból és elköltözött), és 2-3-an problémás viselkedésűek. Itt is szükség lenne még egy óvodapedagógus munkájára, hogy segíteni tudják egymás nevelőmunkáját, kevesebb fizikai és lelki teher nehezedjen a csoportban dolgozó pedagógusra. 3

5 A pályakezdő óvodapedagógusok jól beilleszkedtek a nevelőtestületbe, szakmai segítőjük, és a szülők is elégedettek a munkájukkal. A fejlesztő pedagógus is szakmai tanácsaival, mérési, értékelési munkájával elősegítette az óvodapedagógusok szakmai munkáját. Szeptember 1-től február 28-ig három szerződéses dajka is dolgozott a csoportokban. Március 1-től 4 közcélú kisegítő látja el ezt a feladatot. Erre nagy a szükség, különösen a Fő utcai óvodában, mert ott egy óvónő munkája hiányzik, és az egyik dajka február óta táppénzen van. Hatalmas segítség, hogy március óta egy udvarosunk is van, aki közcélú foglalkoztatottként látja el munkakörét, mindenki megelégedésére. Lelkiismeretes munkájára folyamatosan szükségünk lenne! II. Az óvoda nevelőmunkája 1. A csoportokban végzett nevelőmunka Az óvoda 2008/09-es munkatervében kiemelkedő helyet kapott az egészséges életmódra nevelés. Egész évben igyekeztünk több mozgáslehetőséget biztosítani, a szabadban való tartózkodás idejét növelni. Nagycsoportban kettőre emeltük a testnevelés foglalkozások számát. Májusban sikeres sportversenyt rendeztünk az óvodák nagycsoportosai között. Célunk volt a gyermekek neveltségi szintjének növelése, a helyes magatartásformák fokozott elsajátítása, a munkához való pozitív viszony növelése, a gyermekek önkiszolgáló és közösségi munkájának fejlesztése. Ez csaknem minden csoportunkban jól érzékelhetően megvalósult. Differenciált nevelés eszközeivel, és változatos módszerekkel igyekeztünk a gyermekek iskolára való alkalmasságának fejlesztését megvalósítani. A 78 nagycsoportos közül 59 írattak be az iskolába. Az óvodában maradók közül hét gyermek középsős korú, 5 gyermek szülői kérésre marad, 7 gyermek a Nevelési Tanácsadó vagy a Szakértői Bizottság javaslatára részesülhet óvodai nevelésben a következő tanévben. 2. Iskolára való alkalmasság fejlesztése, sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése Ebben a tanévben kezdődött meg a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek integrált és mikrocsoportos nevelése, elfogadó, szeretetteljes légkör biztosításával, gyógypedagógus végzettségű fejlesztő pedagógus közreműködésével szeptemberében 8 gyermek rendelkezett a Nevelési Tanácsadó javaslatával. Nekik heti 2 órában írtak elő fejlesztést szeptemberében 4 vizsgálat volt folyamatban, ebből 2 gyermeket nyilvánított a Szakértői Bizottság SNI nek. Mivel a vizsgálatokról tudtunk, így az ő fejlesztésük is elkezdődött heti 2 órában. Fejlesztőpedagógusunk szeptemberben szűrést végzett az óvodák nagycsoportjaiban, a vizsgálat a következő területekre terjedt ki. Testséma ismerete Téri tájékozódás Időben való tájékozódás-eseménykép sorba rendezése Matematikai készségek Mozgásfelmérés Analizáló-szintetizáló képesség Látási emlékezet Rajz-emberábrázolás /ceruzafogás, kezesség/ 4

6 Ezen vizsgálat eredményeképpen a Nevelési Tanácsadó szakembere 13 gyermeket vizsgált meg. 2 gyermeket nyilvánítottak SNI - nek, de a részképesség - zavarok feltárása után mind a 13 gyermek fejlesztése elkezdődött. Sajnálatos dolog, hogy két kisgyermek fejlesztése megszűnt, mert a szülő nem tudta gyermekét eljuttatni az iskolában helyet kapó foglalkozásokra. Sokkal optimálisabb lenne, ha fejlesztő foglalkozásoknak az óvodában tudnánk helyet biztosítani. Sajnos volt olyan szülő, aki 2 esetben sem tudott gyermekével a Szakértői Bizottság vizsgálatán megjelenni, ebben az esetben a Szakértői Bizottság hatósági eljárást kezdeményez. A nyári és kora őszi vizsgálatokat figyelembe véve, ősszel legalább 6 sajátos nevelésű igényű gyermek fejlesztéséről kell gondoskodni. A nagycsoportosok iskolakészültségi vizsgálata január áig tartott. A vizsgálatot minden nagycsoportos kisgyermekkel elvégeztük. A vizsgálat az alábbi területekre irányult: Tájékozódás /saját adatok, tér, idő, testrészek ismerete,/ Beszéd/szókincs, névutók, főfogalom, beszédhanghallás/ Észlelés/akusztikus, vizuális/ Emlékezet/ verbális, vizuális/ Matematikai készségek Bender A Emberábrázolás A felmérés során a részterületek eltérő szintje figyelhető meg. A gyermekek tájékozottsága azonban többnyire az életkori áltagot mutatta. A beszéd felmérésekor a szókincs és a beszédhanghallás megfelelő szinten állt, a főfogalom alá rendelés viszont a fejlesztendő területek egyike lett, hasonlóképpen a vizuális észleléshez. Az emberábrázolás magasan életkori átlag felett volt. A vizuomotoros koordináció /Bender A/ mérésekor tapasztalható volt némi gyengébb, az életkori átlag alatt nyújtott teljesítmény. Egyöntetűen nagy elmaradást egyik területen sem volt tapasztalható. Egyes gyermekeknél részképességek gyengébb teljesítménye azért fellelhető, de ezek felszámolására az óvó nénik és a szülők a szülői értekezletek alkalmával kézzelfogható segítséget kaptak: fejlesztési javaslatokat. A nagycsoportos óvónők átgondolt fejlesztő munkája megkönnyíti a gyermekek óvodából az iskolába való átmenetét. Május végén befejeződött a középső csoportosok felmérése is, június 30-ig küldjük el a gyermekek vizsgálati kérő lapját a Nevelési Tanácsadóhoz. A középsősök felmérése az alábbi területekre irányult: Mozgásvizsgálat /irányok, keresztezés/ Testkép, időbeli, térbeli tájékozódás Beszéd/szókincs, névutók, főfogalom, beszédhanghallás/ Észlelés/akusztikus, vizuális/ Az őszi logopédiai felmérés után 27 nagycsoportos gyermek részesült hosszabb rövidebb logopédiai fejlesztésben, évközben még 3 középső csoportos került felvételre. A logopédiai szűrés eredménye a következő volt: Óvoda Szűrt Beszédhibás Tünetmentes Rákóczi u

7 Fő u Andrássy u A középső csoportosok szűrésére februárban került sor. A beszédszűrés a következő eredménnyel zárult: Óvoda Szűrt Beszédhibás Tünetmentes Rákóczi u Fő u Andrássy u A szűrés eredménye szerint a középső csoportosok közül 32 gyermek vár a következő tanévben fejlesztésre. 3. A nevelőtestület feladatai Kiemelt feladatának tekintette az óvoda nevelőtestülete helyi nevelési programunk felülvizsgálatát. Swot analízis segítségével állapítottuk meg óvodánk erősségeit és gyengeségeit. Brainstorming - módszerrel gyűjtöttük össze azokat az értékeket, melyeket legfontosabbnak ítélünk az óvodai nevelési munkánkban. Ennek alapján, közösen fogtunk hozzá HOP - unk módosításához. Az elkészült dokumentumot a nevelőtestület és a Szülő Szervezet és a Képviselő - testület jóváhagyta. A évi LXXI. Törvény előírja a pedagógusok és vezetők munkájának értékelését. Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének hosszú távra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket, az intézmény működésének folyamatát, a vezetési, ellenőrzési, mérési, értékelési, feladatok végrehajtását. A minőségirányítási programban rögzíteni kell a teljes körű intézményi önértékelés periódusait, módszereit és a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. Átdolgoztuk minőségirányítási programunkat, csatoltuk hozzá saját teljesítményértékelő rendszerünket, amely elsősorban fejlesztő jellegű. 4. Továbbképzések Továbbképzésen a következő óvodapedagógusok vettek részt: Borosné Hajagos Beáta: 3 8 éves, egyedi fejlődésű gyermekek nevelése mozgásterápiákkal, kiegészítő pedagógiai eljárásokkal (30 óra) Gödényné Borbély Edit: 3 8 éves, egyedi fejlődésű gyermekek nevelése mozgásterápiákkal, kiegészítő pedagógiai eljárásokkal (30 óra) Simon Andrásné: A zene szeretetére nevelés (60 óra) Rozsnyói Zoltánné: A zene szeretetére nevelés (60 óra) Sáriné Bognár Klára: Az óvodapedagógus teljesítményértékelése a gyakorlatban 5. Rendezvények, programok A 2008/09-es tanévben is szerveztünk programokat a gyermekek és a szülők számára. Köszönet illeti ezért kolléganőimet, a Szülői szervezetet, és támogatóinkat. Szüreti kirakodóvásár: ovi bazár, kézműves foglalkozás Óvodások szüreti műsora 6

8 Alapítványi bál Luca napi hagyományőrzés felnőtteknek Karácsonyi ünnepségek Farsangi mulatságok Nyílt nap Versmondó verseny Húsvéti kézműves foglalkozás 7

9 Anyák napi ünnepségek, évzárók Niczman Ferenc amatőr festőművész jótékonysági kiállítása az óvodai alapítvány javára Sportnap Gyermeknapi koncert Nagycsoportosok ballagása 6. Az intézményi munka ellenőrzése Az intézményi ellenőrzési terv az éves munkaterv részét képezi. A vezetői ellenőrzések kiterjednek az óvodapedagógusok, a fejlesztő pedagógus, a dajkák, az óvodatitkár, az óvodai kisegítők munkájára. A vezetői ellenőrzések eredményét az érintettekkel mindig megbeszéljük, mindenki tájékoztatást kap. Önértékelés után közösen beszéljük meg, hogy mivel fejleszthető az adott óvónő, a látogatott csoport munkája. A napi problémák, az azonnali megbeszélés tárgyát képezik. Áprilisban a nevelőtestület klímatesztet töltött ki, aminek eredményét az óvoda vezetése értékelte, levonta a következtetéseket.

10 Májusban a nagycsoportos szülőket, és az 1. és 2. osztályos tanítókat kértük meg kérdőív kitöltésére. Az eredményeket a Minőségirányítási team fogja értékelni. III. Az óvoda kapcsolatai Pozitívumként értékelem a 3 óvoda dolgozói közötti kapcsolatok erősödését. Igyekeztem mindhárom feladat - ellátási helyen közel azonos feltételeket kialakítani a nevelőmunkához, az óvodák megbízott vezetőit bevonni a vezetői feladatok ellátásába. Fontosnak tartom, hogy a gyermekekkel foglalkozó óvodapedagógusoknak és dajkáknak lelkileg és idegileg nehéz munkájuk ellensúlyozására lehetőséget teremtsek közös kikapcsolódásra. A dolgozók mentálhigiéniájának védelme érdekében munkaidőn túl is szervezünk programokat: közös vacsora, tánc, kirándulás stb. A szülőkkel való kapcsolattartásban nagyon lényeges, hogy a családok munkáját kiegészítve segítsük nevelésüket. A korrekt, naprakész tájékoztatást szülői értekezletekkel, a faliújságon való hirdetésekkel, személyes beszélgetésekkel, nyílt nap szervezésével, az óvoda honlapjának állandó frissítésével próbáltuk biztosítani.(www.kerekegyhaza.com/ovoda). A Polgármesteri Hivatal felhívja figyelmünket az aktuális jogszabályváltozásokra, az óvodának való pályázatokra, továbbképzésekre, értekezletekre. Az intézményvezetői értekezleteken átbeszélhetjük az aktuális teendőket, megoldást keresünk a felvetődő problémákra. A helyi általános iskolával sokat javult a kapcsolatunk, december elején áttekintettük, hogyan állják meg helyüket az első osztályt elkezdő gyermekek. Februárban közepén közös szülői értekezletet tartottunk az óvodában a nagycsoportos szülőknek, ahol az iskola igazgatóhelyettese és a leendő elsőosztályos tanítónők tájékoztatták a szülőket a beiskolázással kapcsolatos tudnivalókról. Tavaszi versmondó versenyünkre is meghívtunk egy tanító nénit, aki részt vett a zsűri munkájában. Az iskolai gyermeknapon az óvó nénik bekapcsolódtak a gyermekekkel való foglalkozásba. Most a Pedagógus-napi közös megemlékezésre készülünk. A Humán Szolgáltató Központ is segíti munkánkat. Egyeztetéseink után egyre pontosabban gondoskodnak az iskolai konyháról, az étel óvodáinkba való szállításáról. A veszélyeztetett gyermekekkel kapcsolatos észrevételeinket gyermekvédelmi felelősünk által jelezzük nekik gyermek és családja fokozott odafigyelést igényel. Az ő problémáikat az óvodán belül és a Gyermekjóléti Szolgálattal együttműködve próbáljuk rendezni. A szülők gyakran elfelejtik megújítani a Rendszeres Nevelési Támogatáshoz szükséges határozatot, illetve elfelejtik beadni az óvodába, s ez miatt felszaporodik a tartozásuk. Ilyenkor a gyermekvédelmi felelős átmeneti vagy egyszeri segély igénylésével próbál segíteni. Gondot okoz az ide oda költöző családok helyzetének követése. Mire elintéződnek körülöttük az ügyek, újra elmennek, adósságot hagyva maguk után. Az óvoda gyermekvédelmi felelőse és a csoportokban dolgozó óvónők mindent megtesznek a hátrányos helyzetű gyermekek helyzetének javítása érdekében. Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet a Napközi Otthonos Óvoda beszámolójának elfogadására! Kerekegyháza, június 11. Hallainé Kis Mária óvodavezető 9

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére. Tárgy: A Napközi Otthonos Óvoda 2009/2010. évi beszámolója.

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére. Tárgy: A Napközi Otthonos Óvoda 2009/2010. évi beszámolója. 10.182-1/2010. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: A Napközi Otthonos Óvoda 2009/2010. évi beszámolója Az előterjesztést készítette: Hallainé Kis Mária

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit KFT tanév értékelése

Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit KFT tanév értékelése Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit KFT 2008-2009 tanév értékelése Óvodánk 1999 őszétől működik vállalkozási formában. Ez év szeptemberében lesz tíz éve hogy, intézményvezetőként egy nagy döntést hoztam.

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Beszámoló. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról.

Beszámoló. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. Beszámoló A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról. Nyírmada, 2012. augusztus 31. Tisztelt Képviselő-testület! Óvodánk elmúlt egy

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA BESZÁMOLÓJA 2012/2013. tanév

A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA BESZÁMOLÓJA 2012/2013. tanév A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA BESZÁMOLÓJA 2012/2013. tanév Készítette: Hallainé Kis Mária óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK I.HELYZETELEMZÉS...3. old. 1. A gyermeklétszám alakulása a 2012/13-as nevelési évben.3.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA es NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA es NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA 2016-2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 1. A felvételi

Részletesebben

Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda

Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Óvodai Intézményegységének 2008-2009 tanév féléves beszámolója Kocsánné Balogh Margit intézményegységvezető Bihartorda, 2009. Helyzetelemzés: Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Telefon: 54/ 534-070,

Részletesebben

A SZUHOGYI NYITNIKÉK ÓVODA ÜTEMTERV - ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016-os nevelési év

A SZUHOGYI NYITNIKÉK ÓVODA ÜTEMTERV - ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016-os nevelési év A SZUHOGYI NYITNIKÉK ÓVODA ÜTEMTERV - ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016-os nevelési év Szeptember Esemény Felelős Határidő Nevelőtestületi értekezlet 2015. 09. 15. Intézményi önértékeléssel itézményi önértékelési

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest, Fráter György tér 12. sz. : 06 1 7947 828 E-mail: frater.ovoda@chello.hu OM azonosító: 034548 Honlap: www. zugloicsicsergo. hu Óvodavezető: Bognárné Szentjóby Zsuzsanna Különös

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Széchenyi Sétányi Óvodája

Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Széchenyi Sétányi Óvodája Minőségirányítási. Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Széchenyi Sétányi Óvodája - i munkaterv 1. oldal 2012.10.23. Minőségirányítási. Tartalomjegyzék: oldalszám: 1. Intézményi adatlap 3. 2. Működési

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

MUNKATERV A 2016/2017-es nevelési évre

MUNKATERV A 2016/2017-es nevelési évre OKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÓVODA INTÉZMÉNYE OM: 202083 5534 Okány, Kossuth u. 19. - fax: 06 66/488-662 E-mail: okanyiovi@gmail.com MUNKATERV A 2016/2017-es nevelési évre 1 Az óvoda 2016/2017-es nevelési

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A kormány 229/2012. (VIII.28) kormányrendelete a nemzeti közről szóló törvény végrehajtásáról szóló törvény 23. -a értelmében az alábbi adatokat teszem közzé: Óvoda neve: Brunszvik

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Tisztelt Humán Bizottság! A korábbi évekhez hasonlóan készült el az az értékelési szempontsor, illetve néhány, az összehasonlítást segítő táblázat,

Részletesebben

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény Vároamajori Óvodák neve A közoktatási intézmény címe 1122 Bp. Városmajor utca 59/b.

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó A KEREKEGYHÁZI NAPKÖZI OTTHONOS 2011/2012. NEVELÉSI ÉVÉRŐL ÓVODA. Készítette: Hallainé Kis Mária óvodavezető

B E S Z Á M O L Ó A KEREKEGYHÁZI NAPKÖZI OTTHONOS 2011/2012. NEVELÉSI ÉVÉRŐL ÓVODA. Készítette: Hallainé Kis Mária óvodavezető 1 B E S Z Á M O L Ó A KEREKEGYHÁZI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2011/2012. NEVELÉSI ÉVÉRŐL Készítette: Hallainé Kis Mária óvodavezető 2 TARTALOMJEGYZÉK I.HELYZETELEMZÉS 1. A gyermeklétszám alakulása a 2011/12-es

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2014/15. NEVELÉSI ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ 2014/15. NEVELÉSI ÉVRŐL BESZÁMOLÓ 2014/15. NEVELÉSI ÉVRŐL A beszámoló Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulási Tanácsa 48/2014.(IX.24.) határozatában meghatározott tartalmi elemek alapján készült.

Részletesebben

LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év

LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Beszámoló. Napsugár Óvoda Vezetőjétől Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról

Beszámoló. Napsugár Óvoda Vezetőjétől Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. Beszámoló A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról Nyírmada, 2014. május 25. Tisztelt Képviselő-testület! Óvodánk elmúlt egy évi

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

ORBÁNHEGYI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

ORBÁNHEGYI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV ORBÁNHEGYI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény neve Orbánhegyi Óvodák A közoktatási intézmény címe 1126 Budapest Orbánhegyi út 3/a.

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19. INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19. INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda 5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19 Penza lakótelepi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 136/2016 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év OM azonosító: 030872 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23. -a (1-2. bek.) alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: foldesovoda@gmail.com Iktatószám: 5. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napközi

Részletesebben

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Beszámoló

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Beszámoló Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő Testülete 2626 Nagymaros, Fő tér 5. Beszámoló 2013-2014-es nevelési év működéséről Az óvoda három éves kortól

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

Erzsébetvárosi Dob Óvoda

Erzsébetvárosi Dob Óvoda Köznevelési intézmények közzétételi listája 2016/2017-es nevelési évre 1077 Budapest Dob utca 95. Honlap: www.dobovoda.hu Iktató szám: 46-451/2016-D 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu BESZÁMOLÓ A 2013/2014-es NEVELÉSI ÉVRŐL Pedagógiai alapelveink, nevelési értékeink:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL

A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL Tisztelt Képviselőtestület! A Héhalmi Napköziotthonos Óvoda és az Egyházasdengelegi Tagóvodájának 2011/2012-es nevelési évre tervezett

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: 1.) Alapító Okirat 1.

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája 206-207-es nevelési évre Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda 078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 35-9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

listája es nevelési év

listája es nevelési év Közzétételi listája 2016-2017-es nevelési év Készült a 229/2012..(VIII.28.) Korm. rend. és a Nktv. 23 (1)-(2) bek. alapján. A közoktatási intézmény adatai: Intézmény neve : Intézmény címe: Telefon/fax

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: 4465 Rakamaz, Dózsa György út 1. Óvodába jelentkezhet vagy másik óvodába átjelentkezhet minden

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére Tárgy: A Napközi Otthonos Óvoda, a Humán Szolgáltató Központ, a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/ Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202188 6077 Orgovány Kölcsey u.1. 76/376-378 email: orgovoda@freemail.hu Különös közzétételi lista a 2016/2017 nevelési évről A kormány 229/2012

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben