Napközi Otthonos Óvoda 6041 Kerekegyháza Rákóczi u. 70. BESZÁMOLÓ. 2008/09. tanév. Készítette: Hallainé Kis Mária Óvodavezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Napközi Otthonos Óvoda 6041 Kerekegyháza Rákóczi u. 70. BESZÁMOLÓ. 2008/09. tanév. Készítette: Hallainé Kis Mária Óvodavezető"

Átírás

1 Napközi Otthonos Óvoda 6041 Kerekegyháza Rákóczi u. 70. BESZÁMOLÓ 2008/09. tanév Készítette: Hallainé Kis Mária Óvodavezető

2 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés old. 1. A gyermek létszám alakulása old. 2. Tárgyi feltételek old. 3. Személyi feltételek old. II. Az óvoda nevelőmunkája old. 1. A csoportokban végzett nevelőmunka old. 2. Iskolára való alkalmasság, a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése old. 3. A nevelőtestület feladatai old. 4. Továbbképzések old. 5. Rendezvények, programok old. 6. Az intézményi munka ellenőrzése old. III. Az óvoda kapcsolatai old. 1

3 Beszámoló a kerekegyházi Napközi Otthonos Óvoda 2008/2009-es tanévben végzett nevelői tevékenységéről. I. Helyzetelemzés 1. A gyermek létszám alakulása Jelenleg az Alapító okiratban meghatározott óvodai férőhelyek száma: 225 A gyermeklétszám alakulása szeptember 1-től május 31-ig október 1-jei adat május 31-i adat Rákóczi utcai Fő utcai Andrássy utcai Összesen Októberi létszámba nem számítható be. Kimaradt, illetve elköltözött. 5 (Napraforgó kiscsoport) 6 (Rákóczi utcai kiscsoport) A csoportlétszámok növekedésének okai: 2 gyermek orvosi javaslatra nyert felvételt. 2 gyermek halmozottan hátrányos helyzete miatt vettük fel. 1 gyermek hátrányos helyzet miatt került felvételre. 4 gyermek ideiglenes nevelésbe vétel miatt. 5 gyermek a szülő munkába állása miatt került felvételre. 1 gyermek tanköteles és ideköltözés miatt került felvételre. A hátrányos helyzetű gyermekek száma: 64 A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma jelenleg: 9 Más településről bejáró gyermekek száma: 5 Külterületről bejárók száma: 9 50 % -os étkezési kedvezményben részesül: %-os étkezési kedvezményben részesül: 64 Óvodáztatási támogatásra jogosult: 3 A csoportok létszáma május 31-én: 9 Rákóczi utca Fő utca Andrássy utca Kis Középső Nagy Összesen

4 2. Tárgyi feltételek Tanévkezdésre elkészült a Rákóczi utcai óvoda tetőszerkezetének javítása, és a szükséges festések, felújítások. A másik két óvodában csak tisztasági festés volt, és a legszükségesebb felújítások valósultak meg. Kivétel a Fő utcai óvoda lenti kiscsoportja, ahol álmennyezet készült, és szépen kifestve fogadta az új óvodásokat. Ősszel megtörtént az óvodák műszaki bejárása, fel lett mérve, hogy milyen javításokat kell végrehajtani az óvodák zavartalan, baleset nélküli működése érdekében. A Rákóczi utcai óvodában a konyhai vízvezeték javítása, a korrodálódott csövek cseréje halaszthatatlan. A Fő utcai óvodában a tető felújítását, stabil mennyezet kialakítását, üvegfalak, ablakok cseréjét, a csoportszobák, folyosók, konyha festését, lámpatestek, mosdókagylók és a mosdók burkolatának cseréjét is szükségesnek látjuk. A konyhában polcrendszert kell beállítani, ahol az elmosott edények előírásoknak megfelelő száradása, tárolása folyhat. Beépített szekrények elhelyezésével, és az udvari szertárhelyiségek rendbetételével a belső szertár az óvónők öltözőjével egybenyitható lenne. Az így kialakított helyiségben helyet kaphatnának a fejlesztő foglalkozások. Az itt kialakított fejlesztő szoba elősegítené azt, hogy az idejáró, fejlesztésre szoruló gyermekek mindig megjelenjenek az egyéni, illetve mikro-csoportos foglalkozásokon. Az Andrássy utcai óvodában is szükséges még az udvari nyílászárók, a gázkazán, valamint a zsibongó tetejének cseréje. Terveink szerint a nyáron az Aprók Pénze Alapítvány finanszírozásában mind három óvodában új udvari játék kerül felállításra. A Rákóczi utcai óvodában egy rönk-babaház, a Fő utcai óvodában egy több funkciós mozgásfejlesztő játék, az Andrássy utcai óvodában egy csúszda-torony hintaállvánnyal kerül beépítésre. Az Andrássy utcai óvodában az udvar talajának előkészítése ehhez nélkülözhetetlen lesz. Óvodák felszereltsége, a bútorok, a nevelés-oktatást segítő eszközök elhasználódottak, fejlesztésükért szűkös lehetőségeink ellenére mindent megteszünk. Ebben segítségünkre vannak a szülők, nagylelkű magánszemélyek, vállalkozók, civil szervezetek: pl. Aprók Pénze Alapítvány, Magyarok Szövetsége. Az ősszel sikerült fejlesztő játékokat, könyveket és mozgásfejlesztő eszközöket is beszerezni, a fejlesztő szobát használt és új eszközökkel rendeztük be. Az eszközök cseréjére és fejlesztésére azonban folyamatosan szükség van. 3. Személyi feltételek: Óvodák Rákóczi utcai Fő utcai Andrássy utcai Óvodapedagógus 6+1(óvodavezető) 7 4 Fejlesztő pedagógus 1 Óvodatitkár 1 Dajka Technikai kisegítő Intézményünk minden csoportjában, a Fő utcai középső csoport kivételével két óvodapedagógus és egy dajka dolgozott. A hiányzó óvodapedagógus megnehezítette a csoportban folyó nevelőmunka elvégzését. Ebben a csoportban ugyan csak 22 gyermek van, de 3 gyerek sajátos nevelési igényű (1 gyermeket időközben kiemeltek a családból és elköltözött), és 2-3-an problémás viselkedésűek. Itt is szükség lenne még egy óvodapedagógus munkájára, hogy segíteni tudják egymás nevelőmunkáját, kevesebb fizikai és lelki teher nehezedjen a csoportban dolgozó pedagógusra. 3

5 A pályakezdő óvodapedagógusok jól beilleszkedtek a nevelőtestületbe, szakmai segítőjük, és a szülők is elégedettek a munkájukkal. A fejlesztő pedagógus is szakmai tanácsaival, mérési, értékelési munkájával elősegítette az óvodapedagógusok szakmai munkáját. Szeptember 1-től február 28-ig három szerződéses dajka is dolgozott a csoportokban. Március 1-től 4 közcélú kisegítő látja el ezt a feladatot. Erre nagy a szükség, különösen a Fő utcai óvodában, mert ott egy óvónő munkája hiányzik, és az egyik dajka február óta táppénzen van. Hatalmas segítség, hogy március óta egy udvarosunk is van, aki közcélú foglalkoztatottként látja el munkakörét, mindenki megelégedésére. Lelkiismeretes munkájára folyamatosan szükségünk lenne! II. Az óvoda nevelőmunkája 1. A csoportokban végzett nevelőmunka Az óvoda 2008/09-es munkatervében kiemelkedő helyet kapott az egészséges életmódra nevelés. Egész évben igyekeztünk több mozgáslehetőséget biztosítani, a szabadban való tartózkodás idejét növelni. Nagycsoportban kettőre emeltük a testnevelés foglalkozások számát. Májusban sikeres sportversenyt rendeztünk az óvodák nagycsoportosai között. Célunk volt a gyermekek neveltségi szintjének növelése, a helyes magatartásformák fokozott elsajátítása, a munkához való pozitív viszony növelése, a gyermekek önkiszolgáló és közösségi munkájának fejlesztése. Ez csaknem minden csoportunkban jól érzékelhetően megvalósult. Differenciált nevelés eszközeivel, és változatos módszerekkel igyekeztünk a gyermekek iskolára való alkalmasságának fejlesztését megvalósítani. A 78 nagycsoportos közül 59 írattak be az iskolába. Az óvodában maradók közül hét gyermek középsős korú, 5 gyermek szülői kérésre marad, 7 gyermek a Nevelési Tanácsadó vagy a Szakértői Bizottság javaslatára részesülhet óvodai nevelésben a következő tanévben. 2. Iskolára való alkalmasság fejlesztése, sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése Ebben a tanévben kezdődött meg a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek integrált és mikrocsoportos nevelése, elfogadó, szeretetteljes légkör biztosításával, gyógypedagógus végzettségű fejlesztő pedagógus közreműködésével szeptemberében 8 gyermek rendelkezett a Nevelési Tanácsadó javaslatával. Nekik heti 2 órában írtak elő fejlesztést szeptemberében 4 vizsgálat volt folyamatban, ebből 2 gyermeket nyilvánított a Szakértői Bizottság SNI nek. Mivel a vizsgálatokról tudtunk, így az ő fejlesztésük is elkezdődött heti 2 órában. Fejlesztőpedagógusunk szeptemberben szűrést végzett az óvodák nagycsoportjaiban, a vizsgálat a következő területekre terjedt ki. Testséma ismerete Téri tájékozódás Időben való tájékozódás-eseménykép sorba rendezése Matematikai készségek Mozgásfelmérés Analizáló-szintetizáló képesség Látási emlékezet Rajz-emberábrázolás /ceruzafogás, kezesség/ 4

6 Ezen vizsgálat eredményeképpen a Nevelési Tanácsadó szakembere 13 gyermeket vizsgált meg. 2 gyermeket nyilvánítottak SNI - nek, de a részképesség - zavarok feltárása után mind a 13 gyermek fejlesztése elkezdődött. Sajnálatos dolog, hogy két kisgyermek fejlesztése megszűnt, mert a szülő nem tudta gyermekét eljuttatni az iskolában helyet kapó foglalkozásokra. Sokkal optimálisabb lenne, ha fejlesztő foglalkozásoknak az óvodában tudnánk helyet biztosítani. Sajnos volt olyan szülő, aki 2 esetben sem tudott gyermekével a Szakértői Bizottság vizsgálatán megjelenni, ebben az esetben a Szakértői Bizottság hatósági eljárást kezdeményez. A nyári és kora őszi vizsgálatokat figyelembe véve, ősszel legalább 6 sajátos nevelésű igényű gyermek fejlesztéséről kell gondoskodni. A nagycsoportosok iskolakészültségi vizsgálata január áig tartott. A vizsgálatot minden nagycsoportos kisgyermekkel elvégeztük. A vizsgálat az alábbi területekre irányult: Tájékozódás /saját adatok, tér, idő, testrészek ismerete,/ Beszéd/szókincs, névutók, főfogalom, beszédhanghallás/ Észlelés/akusztikus, vizuális/ Emlékezet/ verbális, vizuális/ Matematikai készségek Bender A Emberábrázolás A felmérés során a részterületek eltérő szintje figyelhető meg. A gyermekek tájékozottsága azonban többnyire az életkori áltagot mutatta. A beszéd felmérésekor a szókincs és a beszédhanghallás megfelelő szinten állt, a főfogalom alá rendelés viszont a fejlesztendő területek egyike lett, hasonlóképpen a vizuális észleléshez. Az emberábrázolás magasan életkori átlag felett volt. A vizuomotoros koordináció /Bender A/ mérésekor tapasztalható volt némi gyengébb, az életkori átlag alatt nyújtott teljesítmény. Egyöntetűen nagy elmaradást egyik területen sem volt tapasztalható. Egyes gyermekeknél részképességek gyengébb teljesítménye azért fellelhető, de ezek felszámolására az óvó nénik és a szülők a szülői értekezletek alkalmával kézzelfogható segítséget kaptak: fejlesztési javaslatokat. A nagycsoportos óvónők átgondolt fejlesztő munkája megkönnyíti a gyermekek óvodából az iskolába való átmenetét. Május végén befejeződött a középső csoportosok felmérése is, június 30-ig küldjük el a gyermekek vizsgálati kérő lapját a Nevelési Tanácsadóhoz. A középsősök felmérése az alábbi területekre irányult: Mozgásvizsgálat /irányok, keresztezés/ Testkép, időbeli, térbeli tájékozódás Beszéd/szókincs, névutók, főfogalom, beszédhanghallás/ Észlelés/akusztikus, vizuális/ Az őszi logopédiai felmérés után 27 nagycsoportos gyermek részesült hosszabb rövidebb logopédiai fejlesztésben, évközben még 3 középső csoportos került felvételre. A logopédiai szűrés eredménye a következő volt: Óvoda Szűrt Beszédhibás Tünetmentes Rákóczi u

7 Fő u Andrássy u A középső csoportosok szűrésére februárban került sor. A beszédszűrés a következő eredménnyel zárult: Óvoda Szűrt Beszédhibás Tünetmentes Rákóczi u Fő u Andrássy u A szűrés eredménye szerint a középső csoportosok közül 32 gyermek vár a következő tanévben fejlesztésre. 3. A nevelőtestület feladatai Kiemelt feladatának tekintette az óvoda nevelőtestülete helyi nevelési programunk felülvizsgálatát. Swot analízis segítségével állapítottuk meg óvodánk erősségeit és gyengeségeit. Brainstorming - módszerrel gyűjtöttük össze azokat az értékeket, melyeket legfontosabbnak ítélünk az óvodai nevelési munkánkban. Ennek alapján, közösen fogtunk hozzá HOP - unk módosításához. Az elkészült dokumentumot a nevelőtestület és a Szülő Szervezet és a Képviselő - testület jóváhagyta. A évi LXXI. Törvény előírja a pedagógusok és vezetők munkájának értékelését. Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének hosszú távra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket, az intézmény működésének folyamatát, a vezetési, ellenőrzési, mérési, értékelési, feladatok végrehajtását. A minőségirányítási programban rögzíteni kell a teljes körű intézményi önértékelés periódusait, módszereit és a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. Átdolgoztuk minőségirányítási programunkat, csatoltuk hozzá saját teljesítményértékelő rendszerünket, amely elsősorban fejlesztő jellegű. 4. Továbbképzések Továbbképzésen a következő óvodapedagógusok vettek részt: Borosné Hajagos Beáta: 3 8 éves, egyedi fejlődésű gyermekek nevelése mozgásterápiákkal, kiegészítő pedagógiai eljárásokkal (30 óra) Gödényné Borbély Edit: 3 8 éves, egyedi fejlődésű gyermekek nevelése mozgásterápiákkal, kiegészítő pedagógiai eljárásokkal (30 óra) Simon Andrásné: A zene szeretetére nevelés (60 óra) Rozsnyói Zoltánné: A zene szeretetére nevelés (60 óra) Sáriné Bognár Klára: Az óvodapedagógus teljesítményértékelése a gyakorlatban 5. Rendezvények, programok A 2008/09-es tanévben is szerveztünk programokat a gyermekek és a szülők számára. Köszönet illeti ezért kolléganőimet, a Szülői szervezetet, és támogatóinkat. Szüreti kirakodóvásár: ovi bazár, kézműves foglalkozás Óvodások szüreti műsora 6

8 Alapítványi bál Luca napi hagyományőrzés felnőtteknek Karácsonyi ünnepségek Farsangi mulatságok Nyílt nap Versmondó verseny Húsvéti kézműves foglalkozás 7

9 Anyák napi ünnepségek, évzárók Niczman Ferenc amatőr festőművész jótékonysági kiállítása az óvodai alapítvány javára Sportnap Gyermeknapi koncert Nagycsoportosok ballagása 6. Az intézményi munka ellenőrzése Az intézményi ellenőrzési terv az éves munkaterv részét képezi. A vezetői ellenőrzések kiterjednek az óvodapedagógusok, a fejlesztő pedagógus, a dajkák, az óvodatitkár, az óvodai kisegítők munkájára. A vezetői ellenőrzések eredményét az érintettekkel mindig megbeszéljük, mindenki tájékoztatást kap. Önértékelés után közösen beszéljük meg, hogy mivel fejleszthető az adott óvónő, a látogatott csoport munkája. A napi problémák, az azonnali megbeszélés tárgyát képezik. Áprilisban a nevelőtestület klímatesztet töltött ki, aminek eredményét az óvoda vezetése értékelte, levonta a következtetéseket.

10 Májusban a nagycsoportos szülőket, és az 1. és 2. osztályos tanítókat kértük meg kérdőív kitöltésére. Az eredményeket a Minőségirányítási team fogja értékelni. III. Az óvoda kapcsolatai Pozitívumként értékelem a 3 óvoda dolgozói közötti kapcsolatok erősödését. Igyekeztem mindhárom feladat - ellátási helyen közel azonos feltételeket kialakítani a nevelőmunkához, az óvodák megbízott vezetőit bevonni a vezetői feladatok ellátásába. Fontosnak tartom, hogy a gyermekekkel foglalkozó óvodapedagógusoknak és dajkáknak lelkileg és idegileg nehéz munkájuk ellensúlyozására lehetőséget teremtsek közös kikapcsolódásra. A dolgozók mentálhigiéniájának védelme érdekében munkaidőn túl is szervezünk programokat: közös vacsora, tánc, kirándulás stb. A szülőkkel való kapcsolattartásban nagyon lényeges, hogy a családok munkáját kiegészítve segítsük nevelésüket. A korrekt, naprakész tájékoztatást szülői értekezletekkel, a faliújságon való hirdetésekkel, személyes beszélgetésekkel, nyílt nap szervezésével, az óvoda honlapjának állandó frissítésével próbáltuk biztosítani.(www.kerekegyhaza.com/ovoda). A Polgármesteri Hivatal felhívja figyelmünket az aktuális jogszabályváltozásokra, az óvodának való pályázatokra, továbbképzésekre, értekezletekre. Az intézményvezetői értekezleteken átbeszélhetjük az aktuális teendőket, megoldást keresünk a felvetődő problémákra. A helyi általános iskolával sokat javult a kapcsolatunk, december elején áttekintettük, hogyan állják meg helyüket az első osztályt elkezdő gyermekek. Februárban közepén közös szülői értekezletet tartottunk az óvodában a nagycsoportos szülőknek, ahol az iskola igazgatóhelyettese és a leendő elsőosztályos tanítónők tájékoztatták a szülőket a beiskolázással kapcsolatos tudnivalókról. Tavaszi versmondó versenyünkre is meghívtunk egy tanító nénit, aki részt vett a zsűri munkájában. Az iskolai gyermeknapon az óvó nénik bekapcsolódtak a gyermekekkel való foglalkozásba. Most a Pedagógus-napi közös megemlékezésre készülünk. A Humán Szolgáltató Központ is segíti munkánkat. Egyeztetéseink után egyre pontosabban gondoskodnak az iskolai konyháról, az étel óvodáinkba való szállításáról. A veszélyeztetett gyermekekkel kapcsolatos észrevételeinket gyermekvédelmi felelősünk által jelezzük nekik gyermek és családja fokozott odafigyelést igényel. Az ő problémáikat az óvodán belül és a Gyermekjóléti Szolgálattal együttműködve próbáljuk rendezni. A szülők gyakran elfelejtik megújítani a Rendszeres Nevelési Támogatáshoz szükséges határozatot, illetve elfelejtik beadni az óvodába, s ez miatt felszaporodik a tartozásuk. Ilyenkor a gyermekvédelmi felelős átmeneti vagy egyszeri segély igénylésével próbál segíteni. Gondot okoz az ide oda költöző családok helyzetének követése. Mire elintéződnek körülöttük az ügyek, újra elmennek, adósságot hagyva maguk után. Az óvoda gyermekvédelmi felelőse és a csoportokban dolgozó óvónők mindent megtesznek a hátrányos helyzetű gyermekek helyzetének javítása érdekében. Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet a Napközi Otthonos Óvoda beszámolójának elfogadására! Kerekegyháza, június 11. Hallainé Kis Mária óvodavezető 9

A. Személyi feltételek

A. Személyi feltételek 1 A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája OM: 036132 A 2011-2012. nevelési év értékelése 2011-2012. Készítette: Simon Attiláné 2 I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELTÉTELEI A. Személyi feltételek 1.

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÓVODAVEZETŐJE Szám: EPL/6/7/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 24-i ülésére Tárgy: A) Eplényi Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás

OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás Egy embert nem taníthatsz meg semmire, csupán segíthetsz neki,hogy maga fedezze fel a dolgokat A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

Tisztelettel: Vicziánné Vincze Mónika intézményvezető

Tisztelettel: Vicziánné Vincze Mónika intézményvezető Csorvás Város Önkormányzata Rákóczi u. 17. Tisztelt Képviselő-testület! Mellékelten megküldöm a Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje 2014-2015-ös nevelési évben végzett munkájáról készült

Részletesebben

OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás 1

OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás 1 OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás 1 Egy embert nem taníthatsz meg semmire, csupán segíthetsz neki,hogy maga fedezze fel a dolgokat A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

A 2003-2008 év munkájának értékelő beszámolója

A 2003-2008 év munkájának értékelő beszámolója Petőfi Sándor Napköziotthonos Óvoda 2510 Dorog, Iskola út 2. A 2003-2008 év munkájának értékelő beszámolója Készítette: Schmeráné Eichardt Gizella Óvodavezető Bevezető gondolatok Tartalmas és összességében

Részletesebben

Vezetői pályafutásom 1994-ben kezdődött, azóta vezetem a Budapest, III. kerület Szérűskert u. 37. szám alatt található Almáskert Óvodát.

Vezetői pályafutásom 1994-ben kezdődött, azóta vezetem a Budapest, III. kerület Szérűskert u. 37. szám alatt található Almáskert Óvodát. 2. Bevezetés Vezetői pályafutásom 1994-ben kezdődött, azóta vezetem a Budapest, III. kerület Szérűskert u. 37. szám alatt található Almáskert Óvodát. 15 éves vezetői tevékenység eredményeként - nevelőtestületemmel

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA 1096.BP. THALY KÁLMÁN U.38. MUNKATERV ÉRTÉKELÉS 2013-2014 NEVELÉSI ÉV ZSOLDOS ANDRÁSNÉ ÓVODAVEZETŐ

CSICSERGŐ ÓVODA 1096.BP. THALY KÁLMÁN U.38. MUNKATERV ÉRTÉKELÉS 2013-2014 NEVELÉSI ÉV ZSOLDOS ANDRÁSNÉ ÓVODAVEZETŐ CSICSERGŐ ÓVODA 1096.BP. THALY KÁLMÁN U.38. MUNKATERV ÉRTÉKELÉS 2013-2014 NEVELÉSI ÉV ZSOLDOS ANDRÁSNÉ ÓVODAVEZETŐ 2 TARTALOM I.HELYZETELEMZÉS, SZEMÉLYI TÁRGYI FELTÉTELEK ALAKULÁSA. II.AZ ÉV KIEMELT FELADATAI.

Részletesebben

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző Előterjesztés 5. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

Részletesebben

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA SZÉKHELY: 2040 BUDAÖRS HOLDFÉNY U.31. OM AZONOSÍTÓ:201162 Intézmény OM- azonosítója: 201162 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás A dokumentum jellege:

Részletesebben

Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015. nevelési év. Munkaterv. óvodavezető. Érvényes: 2014.szeptember.10. 2015.augusztus 31.

Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015. nevelési év. Munkaterv. óvodavezető. Érvényes: 2014.szeptember.10. 2015.augusztus 31. Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015. nevelési év. Munkaterv Készítette: Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető Tartalomjegyzék Érvényes: 2014.szeptember.10. 2015.augusztus 31. I. Az óvoda működési

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023. Szeptemberben harmadik tanévünket kezdtük el, mint többcélú intézmény.

ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023. Szeptemberben harmadik tanévünket kezdtük el, mint többcélú intézmény. ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023 BESZÁMOLÓ a 2014/2015. TANÉVRŐL Szeptemberben harmadik tanévünket kezdtük el, mint többcélú intézmény. Óvodánkban a 2013-ban

Részletesebben

felvételi és előjegyzési, felvételi és mulasztási naplók, gyermek- és ifjúságvédelmi dokumentációk, a HACCP dokumentumok, a csoportlátogatási

felvételi és előjegyzési, felvételi és mulasztási naplók, gyermek- és ifjúságvédelmi dokumentációk, a HACCP dokumentumok, a csoportlátogatási 1 Bevezetés Az intézményértékelés a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet (KPSZTI) komplex intézményellenőrzési és értékelési programjának keretében készült. Az értékelés alapját A Miasszonyunk

Részletesebben

Napraforgó Óvoda Alsóörs

Napraforgó Óvoda Alsóörs Napraforgó Óvoda Alsóörs 8226 Alsóörs Óvoda u. 2. Tel/fax: 87/447-086 20/2630893 email: alsoorsovi@citromail.hu ikt: /2015. Alsóörs Község Önkormányzata 8226Alsóörs Ady Endre u. 7. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVBEN VÉGZETT ÓVODAI MUNKÁRÓL

BESZÁMOLÓ A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVBEN VÉGZETT ÓVODAI MUNKÁRÓL BESZÁMOLÓ A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVBEN VÉGZETT ÓVODAI MUNKÁRÓL STATISZTIKA Az óvoda (fennállása óta először) önálló intézményként, Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde néven működik. Férőhelyek száma:

Részletesebben

Szivárvány Óvoda 4110 Biharkeresztes, Alkotmány u. 35-37. Tel./fax.: 54-430-096 Beszámoló A 2007-2008-as nevelési év munkájának értékelése a Pedagógiai Program tükrében Készítette: Németh Ernőné Óvodavezető

Részletesebben

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34.

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34. MUNKATERV 2014/2015 Az alkalmazotti közösség és a nevelőtestület a munkatervet..%-ban elfogadta. Határozatszám:./201..(IX...) Intézmény OM - azonosítója:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 7333-2/2011. 4. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Az óvodavezetők a 2007/2008-as nevelési évre vonatkozó értékelésüket 2008. július 2-áig határidőre elkészítették.

Az óvodavezetők a 2007/2008-as nevelési évre vonatkozó értékelésüket 2008. július 2-áig határidőre elkészítették. Budapest Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest^ 2008 SZEPT B. L Tárgy: Tájékoztató

Részletesebben

Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774. Munkaterv. 2013/2014. nevelési évre. Budapest 2013.

Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774. Munkaterv. 2013/2014. nevelési évre. Budapest 2013. Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774 Cseppkő Óvoda Munkaterv 2013/2014. nevelési évre Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda működésének meghatározói...3 Meghatározó dokumentumok:...3

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2013/2014-es tanév

BESZÁMOLÓ 2013/2014-es tanév BESZÁMOLÓ 2013/2014-es tanév szakmai és működési tevékenységének, folyamatainak elemzése UGRIFÜLES ÓVODA /Budapest, 1091. Hurok u. 9./ Rendkívül mozgalmas, eredményes munkával teli évet zártunk. A kitűzött

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezető

Tartalomjegyzék Bevezető Intézményvezetői beszámoló Készítette: Kiss Attiláné 2014. Tartalomjegyzék Bevezető 1. Az intézmény küldetése - Az Önkormányzati Intézkedési Terv, az Önkormányzati Minőségirányítási Program és a Pedagógiai

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Napköziotthonos

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napközi Otthonos

Részletesebben

Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei

Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei Féléves értékelés a Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei 2010 szeptemberétől 2011. január 15-ig végzett

Részletesebben

Bevezető. Jelenlegi módosítás indoka: Új munkakör engedélyezése

Bevezető. Jelenlegi módosítás indoka: Új munkakör engedélyezése Bevezető Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezi. A módosítás oka a 228/2013.(V.24.sz.) Székesfehérvár Megyei

Részletesebben