Éves beszámoló az Egyesített Bölcsőde munkájáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Éves beszámoló az Egyesített Bölcsőde munkájáról"

Átírás

1 Éves beszámoló az Egyesített Bölcsőde munkájáról 2010.

2 1.Intézmény neve, székhelye Név: Egyesített Bölcsőde Cím: 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 7/a. Tel.: 06/93/ Intézményvezető: Körmendi Viktória Fenntartó neve, székhelye: Név: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Tel: 06/93/ Férőhelyek kihasználtsága, statisztikai adatok Férőhelyek száma: A férőhelyek 2009-ben 210 fő volt. A 15/1998. ( IV.30 ) NM rendelet 40 -a értelmében január 01-től megemelték az egy bölcsődei csoportban elhelyezhető gyermekek létszámát. Tekintettel arra, hogy a bölcsődei ellátás iránti igény jelentősen megemelkedett, 2010-ben két alkalommal volt szükség a jogszabály iránymutatásai alapján az Alapító Okirat módosítására, és a tagbölcsődék férőhelyszámainak megemelésére. 319/2010. (VI.24) sz. közgyűlési határozat értelmében az Egyesített Bölcsőde férőhelyeinek száma: 250-re, a 482/2010. ( X.28 ) sz. határozattal 274-re emelkedett a bölcsődei férőhelyek száma november 01. hatállyal. Rózsa Bölcsőde 104 főre bővült Belvárosi Bölcsőde 90 főre bővült Napraforgó Bölcsőde 80 főre bővült Tárgyév december 31-én a bölcsődei elhelyezésre várakozók száma: 34 fő. Az év közben megüresedő bölcsődei férőhelyeket minden alkalommal a várakozókkal töltöttük fel. 2

3 3.A kihasználtsággal kapcsolatos adatok bölcsődénként eltérőek 2010-ben Nyitvatartási napok száma: Rózsa Bölcsőde : 230 nap Belvárosi Bölcsőde: 223 nap Napraforgó Bölcsőde: 222 nap A gondozási évben teljesített gondozási napok száma nap, a beíratott gyermekek számához képest nap volt. Az éves kihasználtság: a beíratottakhoz viszonyítva % a gondozottakhoz viszonyítva 87,24 % A gyermekvédelmi kedvezmény alapján igénybe vehető ingyenes étkeztetésben részt vevő gyermekek száma 63 fő. Az 50 %-os díjkedvezményt 24 gyermek esetében kérték a szülők, mivel a családjukban 3 gyermek neveléséről gondoskodtak. Önkormányzat vagy intézményvezető által biztosított térítési díjkedvezményben részesülők száma 1 fő volt. Hátrányos helyzetű gyermekek száma: 31 fő Hátrányos helyzetűnek minősülő személy jogi szempontból: A 1993.évi LXXIX. közoktatásról szóló törvény a tartalmazza az értelmező rendelkezéseket: A 14. pont szerint hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak. 4. Férőhely-gazdálkodási stratégia A bölcsődei férőhelyekkel kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy jelentősen megváltozott a bölcsődei férőhelyek iránti igény. A beiratkozások alkalmával több igényt regisztrálhattunk, mint a rendelkezésre álló férőhelyek száma. A bölcsődei felvétel csak a nevelési év első hónapjaiban jelentkezők esetében volt biztosított. Az év során később jelentkezők már nem élhettek a bölcsődék közötti választás lehetőségével, adott esetben csak a férőhelyre várakozók között lettek nyilvántartva. A felvételi kérelmeket nagy számban kellett elutasítani. A Közgyűléshez hét szülői fellebbezés érkezett. A január 01. napján hatályba lépett 15/1998. Nm rendelet 40 -ában korlátozott csoportlétszámok nem tették lehetővé a bölcsődék alapító okiratban meghatározott férőhelyszámaitól való eltérést. 3

4 Az intézmény kihasználtsági statisztikai mutatói romlottak, a kötött gyermeklétszám nem tette lehetővé a teljes kihasználtsági mutatók elérését mint korábban, amikor a beíratott gyermekek arány elérte a 140%-ot. Jelenleg folyamatban van a Biztonság a kicsiknek elnevezésű projekt keretében megvalósuló bölcsődei férőhelybővítés, mely egy 40 férőhelyes bölcsődei telephellyel kíván hozzájárulni a napközbeni kisgyermekellátás biztosításához. A bölcsőde kialakítása előfeltételeként egyéb beruházások folytak az év során. A negyedik bölcsődei telephely az előzetes tájékoztatásokkal ellentétben - várhatóan nyarán készül el. A bölcsőde vezetése az év során sok érdekegyeztető fórumon képviseltette magát a szakosztály vezetőjével, amikor a kialakítandó bölcsődei létesítmény szakmai érdekeit kellett képviselni. Az érdekegyeztetések elhúzódása minden bizonnyal hozzájárult a projekt kései indulásához, így a 2010/2011. nevelési évben felmerülő elhelyezési problémákat nem orvosolta. 5. Bölcsődei szolgáltatás (Só- szoba) A bölcsőde szolgáltatásként nyújtja a Só-szoba igénybevételének lehetőségét, mely szolgáltatásban a bölcsődei ellátottak ingyenesen vehetnek részt. A Só-szobában a gyermekek a gondozónők segítségével alkotójátékokat valósítanak meg heti fél óra keretében, a téli hónapokban valamint az időjárás kedvezőtlen hatásainak figyelembevétele esetén. 6. Agyermekek életkori megoszlása A gyermekek életkori megoszlása decemberi adat alapján: hónapos kor 9 fő hónapos kor 29 fő hónapos kor 81 fő hónapos kor 104 fő hónapos kor 41 fő Összesen: 264 fő vette igénybe a bölcsődei ellátást. 4

5 6.Az intézmény személyi feltételei Az intézmény összes dolgozói létszáma 81 fő, ebből szakdolgozók száma 53 fő. Az intézményben szakképzett szakdolgozók száma 51 fő, a szakképzetlen szakdolgozók száma 2 fő. (mindkettő szakképzésben vesz részt) Technikai dolgozók száma 17 fő, konyhai dolgozók száma 7 fő, ügyviteli dolgozók száma 4 fő, részmunkaidőben foglalkoztatottak száma: 4 fő ben két fő foglalkoztatása valósult meg a Közfoglalkoztatási program keretein belül. Egy fő megváltozott munkaképességű dolgozót foglalkoztatunk. 7. Személyi változások Az év folyamán 5 fő nyugdíjba vonult,ebből 2 fő gondozónő, 2 fő technika, 1 fő konyhai dolgozó. Szülési szabadságát 2 fő gondozónő, 1 fő szaktanácsadó tölti, a szaktanácsadó helyettesítésére 1 fő dolgozót vettünk fel. A Napraforgó bölcsőde vezetésével 1 évre megbízott vezető helyére pályázat útján júliusától Csizmadia Réka bölcsődevezető lett kinevezve. A Rózsa, és a Belvárosi bölcsőde orvosi feladatait szeptemberétől megbízási szerződéssel Dr. Olosz Réka Emese gyermek szakgyógyász látja el Az összes táppénzes napok száma: Betegség miatt hosszabb ideig távolt lévő dolgozó a Belvárosi Bölcsődében 1 fő, akinek kieső munkavégzését, a 180 napot belső helyettesítéssel oldotta meg az intézmény. Összesen: 769 nap Rózsa Bölcsőde: 207 nap Belvárosi Bölcsőde: 418 nap Napraforgó Bölcsőde: 144 nap 5

6 8. Nyári ügyelet A 2010-es évben az intézményes ellátás a nyári időszakra sem szünetelt, a bölcsőde nyitva tartása ügyelet rendszerében működött. Rózsa Bölcsőde: 3 hét ügyelet Belvárosi Bölcsőde: 2 hét ügyelet Napraforgó Bölcsőde. 2 hét ügyelet 9. Bértábla mutatók Szakdolgozók közalkalmazotti bértábla szerinti besorolása a következők szerint módosult: C kategóriában 6 fő D kategóriában 3 fő E kategóriában 40 fő F kategóriában 3 fő Az Egyesített Bölcsőde intézményvezetőjének iskolai végzettsége szakvizsgázott szociálpolitikus, a bölcsődevezetők legmagasabb iskolai végzettsége 2 főnek Bölcsődei szakgondozó, 1 főnek főiskola (szociálpedagógus, csecsemő és kisgyermekgondozó). A gondozónők legmagasabb iskolai végzettsége: Csecsemő és gyermekgondozó: 7 fő Bölcsődei szakgondozó: 11 fő Csecsemő- és kisgyermekgondozó: 2 fő Csecsemő- és kisgyermekgondozó, - nevelő: 16 fő Kisgyermekgondozó,- nevelő: 8 fő Főiskola: 1 fő 6

7 Szakképzetlen dolgozók száma 2 fő melyek közalkalmazotti bértábla szerint C kategóriába vannak besorolva. Az ügyviteli dolgozók közalkalmazotti bértábla szerinti megoszlása: D kategória 3 fő ( élelmezésvezetők ) E kategória 1 fő ( gazdasági titkár ) 10. Bölcsőde szakmai munkája Szakmai látogatások A bölcsődékkel való kapcsolattartás, szakmai konzultációk fontos feladataink közé tartoznak, ezen kívül minden évben kiemelünk egy-egy területet, melynek ismeretére nagy hangsúlyt helyezünk együttműködési megállapodás keretében. A kiemelt rész köré próbáljuk csoportosítani a konzultációkat, szakmai napokat, rendezvényeket, szakanyagok készítését. Együttműködési megállapodás megkötését kezdeményeztük: Családsegítő- és Gyermekjóléti Központtal Nagykanizsa, Zrínyi út 51. Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ Zalaegerszeg, Kazinczy tér 4. Támpont Centrum Zalaegerszeg Szakmai látogatástok helyszíne 2010-es évben: Cseperedő Bölcsőde 8900 Zalaegerszeg március 18. Csicsergő Bölcsőde Szombathely május 13. 7

8 Szakmai kapcsolatot tartunk: - Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzattal - Regionális Módszertani Bölcsődével Szombathely - Társintézményekkel - Családsegítő- és Gyermekjóléti Központtal Zalaegerszeg, Nagykanizsa - Óvodákkal - Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Salgótarjáni Képzésszervezési Központ - Nyugat- Dunántúli Regionális Munkaügyi Központtal - Védőnői szolgálattal - Gyámhivatallal 11. A 2010-es évben Nyugat-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala ellenőrzései: Belvárosi Bölcsőde június 8-án Napraforgó Bölcsőde június 8-án. Az ellenőrzési tapasztalatokról a jegyzőkönyv nem érkezett meg. 12. Tárgyi feltételek módosulása, beruházások Jelentős beruházások történtek az év során a Rózsa bölcsődében. A lapostető szigetelésének meghibásodásai évek óta megoldatlan problémaként jelentkeztek az épületen, komoly veszélyeztetettséget okozva, elsősorban a villamossági rendszerrel való érintkezés miatt. A rendszeres beázások miatt a fenntartó Önkormányzat forrást biztosított a tető javítási munkálataihoz. Tetőösszefolyók cseréje ft, majd tetőszigetelés ft ráfordításával valósult meg. A Rózsa Bölcsőde gyermekeiért alapítvány ez évben is folytatta a bölcsőde udvarának térkövezését. A ft alapítványi önrészt a fenntartó önkormányzat ft-tal egészítette ki, így a bölcsőde udvara teljesen elkészült. A csoportszobákban elkezdődött a régi gyermekbútorok cseréje, a szobák korszerűsítése, a falburkolatok cseréje. A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése pályázaton 2009-ben elnyert támogatásból megvalósult a Napraforgó bölcsőde két pavilonjának teljes felújítása. A pályázati támogatás ft, a fenntartó önkormányzat ft önrésszel járult hozzá. A berendezési tárgyak megvásárlása intézményi költségvetésből, valamint felajánlott képviselő keretek terhére történt. 8

9 Belvárosi Bölcsőde: Kerékpárút kialakítása az udvar belső részében forint értékben történt, a bölcsőde alapítványi forrásból a játékkészletét bővítette. Önkormányzati képviselői keretekből lehetővé vált az udvari játékkészlet bővítése. Napraforgó Bölcsőde: A bölcsőde konyhájának villamoshálózatának korszerűsítése megtörtént, valamint egy három aknás gázsütő cseréje valósult meg. Az intézmények a 2010-es évben a költségvetésből a tárgyi feltételek javítására, apróbb játékokat, felszerelési tárgyakat, mozgásfejlesztő játékokat tudtak beszerezni. A Szülők Fóruma 2010-es évben is aktívan tevékenykedett a bölcsőde életében. Segítette a kitűzött célok megvalósítását, szervezte a szülői hozzájárulásokat, amellyel az ünnepeket tehették gazdagabbá. A bölcsőde Gyermekmosoly Alapítványa javára gyűjtött összegből a kuratórium tagjainak egyetértésével az alapítványban megfogalmazott céloknak megfelelően játék vásárlásra fordítottak. 13. Alapítványi beruházások: Az év során a három bölcsődei alapítvány jelentősen hozzájárult a tárgyi beszerzésekhez. Rózsa bölcsőde gyermekeiért alapítvány: ft Belvárosi bölcsőde Gyermekmosoly alapítványa: ft Napraforgó bölcsődéért alapítvány: ft Összesen: ft Az évben alapítványi bál, előadói est bevételei, valamint adófelajánlások gyarapították az alapítványok vagyonát. 9

10 14. Terepintézményi feladatok A program célja, tartalma: Intézményünk az Alapító Okirat módosítása során alaptevékenységi körét bővítette, és felvette feladatai közé számmal a felnőttképzés szakmai tevékenységét. A Rózsa bölcsőde terepintézményként működik, itt évek óta fogadjuk a szakember jelölteket, terepgyakorlati helyszínt, hospitálási segítséget adva a hallgatóknak. A szakemberképzés munkáit tereptanárkoordinátor irányítja. Az intézmény számára bevételi forrást jelentenek a gyakorlati órák után folyósított térítési díjak. 15. Hallgatói létszám alakulása A bölcsődei szakemberképzésben 2009 őszén elindult a főiskolai szintű csecsemő és kisgyermeknevelők diplomát adó képzése. Amellett, hogy intézményünkben 3 fő I. éves hallgató is megkezdte tanulmányait e szakon, szakmai kapcsolatot alakítottunk ki felsőoktatási intézményekkel. A Kaposvári Egyetemmel, valamint az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Pedagógiai karával, és a soproni Nyugat Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai karával. Szent- Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ajka, Csecsemő- és kisgyermekgondozó-nevelő gyakorlati vizsgára való felkészítés során 5 főt, a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar- Csecsemő- és gyermeknevelő gondozó szakán 2főt, A Krúdy Oktató Központ Zalaegerszeg- Kisgyermek gondozó-nevelő szakán 3 fő hallgatót fogadott az intézmény. Tanulók/ Hallgatók száma 2010-ben: 10 fő II. éves levelező 5 fő, I. éves levelező 5 fő A csecsemő és kisgyermeknevelő hallgatók gyakorlati vizsgája a Rózsa Bölcsődében zajlott. 10

11 16. Az intézmény dolgozóinak képzése 2010-ben Képzés, továbbképzés: Alapfeladatunknak, hogy irányítsuk a szakmai képzést, továbbképzést, hogy segítsük, támogassuk, motiváljuk a dolgozóinkat arra, hogy minél többen vegyenek részt különböző képzéseken, eleget tettünk. Ezen felül a gyermekek szakszerű ellátása megoldása mellett - lehetőséget biztosítunk a szakirányú továbbtanuláshoz is. Különböző szakanyagok készítésében, publikációkban részt vettünk, az intézmény honlapján rendszeresen megjelennek a szakembereink írásai. A továbbképzési terv ütemezése jól megoldott volt, két főiskolai hallgatóval tanulmányi szerződés keretében. A házi továbbképzéseket ( 6 ) minden bölcsődében megtartottuk a gondozónők, és meghívott szakemberek közreműködésével. Főiskolai hallgatók a dolgozók körében: Csecsemő- és kisgyermek nevelő főiskolai képzés: Nyugat- Magyarországi Egyetem Sopron Összesen: 3 fő ( 3 fő első évfolyam) Kaposvári Egyetem Pedagógiai kar Gyógypedagógiai szak III. éves hallgató 1 fő Nyugat Magyarországi Egyetem Pécsi kihelyezett tagozat Szociálpedagógus szak 2 fő, II. éves hallgatók Nyugat Magyarországi Egyetem Benedek Elek Óvodapedagógiai szak III. éves hallgató 1 fő Szociális szakvizsgára jelentkezett 1 fő. 11

12 17. Szakmai képzések, akkreditált továbbképzések a 2010-es évben: Rózsa Bölcsőde Művészeti Nevelés, manuális tevékenységek, alkotójáték november órás (5 alkalom) Szombathely (T /2007) 2 fő 45 pont Művészet a kimondhatatlan tolmácsa, művészeti nevelés lehetőségei (K /2009) Pécs május fő 5 pont Belvárosi Bölcsőde Művészeti Nevelés, manuális tevékenységek, alkotójáték november órás (5 alkalom) Szombathely (T /2007) 2 fő 45 pont Művészet a kimondhatatlan tolmácsa, művészeti nevelés lehetőségei (K /2009) Pécs május fő 5 pont Napraforgó Bölcsőde Művészeti Nevelés, manuális tevékenységek, alkotójáték november órás (5 alkalom) Szombathely (T /2007) 1 fő 45 pont Művészet a kimondhatatlan tolmácsa, művészeti nevelés lehetőségei (K /2009) Pécs május fő 5 pont Összesen: Művészeti Nevelés, manuális tevékenységek, alkotójáték november órás (5 alkalom) Szombathely (T /2007) 5 fő 45 pont Művészet a kimondhatatlan tolmácsa, művészeti nevelés lehetőségei (K /2009) Pécs május fő 5 pont 12

13 18. Gyermekvédelem a bölcsődében: A gyermekvédelmi feladatok ellátását a bölcsődében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, évi XXXI. törvény szabályozza. Az Egyesített Bölcsődében évtől gyermekvédelmi felelős dolgozik. Bölcsődénk az ő irányításával, vele munkamegosztásban végzi ezt a feladatot. A gyermekvédelem egyik első legfontosabb jelző intézménye a bölcsőde. A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek könnyen kiszűrhetők. A szakemberek és a gyermekvédelmi felelős velük közvetlen kapcsolatban áll. Fontos a szülőkkel való bizalmas kapcsolat,a kölcsönös párbeszéd kialakítása, célzott családpedagógiai, pszichológiai módszerek alkalmazásával. A családok számára a korábban kialakított megfelelő kapcsolati krízis esetén könnyebben nyújtható segítség. A gyermekvédelmi felelős feladata felderíteni a gyermekek fejlődését veszélyeztető okokat. Ezt a feladatot a környezettanulmány, a fogadóórák, a családlátogatás, és a családi körülmények folyamatos nyomon követése segíti elő. A családtámogatási formák ismertetése a szülővel. Ha a gyermekbántalmazás vélelme fennáll, akkor a gyermekvédelmi felelős kezdeményezheti a gyermek veszélyeztetetté nyilvánítását a Gyermekjóléti Központnál. Egy gyermek esetében kellett jelezni. A belső továbbképzések között preferált terület volt ősszel a gyermekjóléti kérdések feldolgozása, a szakemberek jogszabályismeretének elmélyítése. 19. Kitüntető cím alapítása A bölcsődék napja ( április 21 ) hivatalos ünnepnappá lett nyilvánítva. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere engedélyezte Az év bölcsődei dolgozója kitüntető cím adományozását, mely a minőségi bölcsődei munka elismerésére szolgál, melynek odaítélésekor a cím elnyerője pénzjutalomban részesül. Ez alkalomból a bölcsődék fenntartói engedéllyel nevelés nélküli nap keretében szakmai konferenciát szerveztek, ahol a kitüntető címet először adták át. Az első díjazott Turzó Györgyné, a Belvárosi bölcsőde vezetője volt. 13

14 20. Rendezvényeink Bölcsődenyitogató: Ez évben is lehetőséget biztosítottunk a leendő bölcsődés gyermekek családjainak, hogy egy szombati napon a gondozónők társaságában játszódélelőtt keretében a bölcsődével való első találkozásra. Családok hete: Nyílt hét során kitárta kapuit a bölcsőde a családok előtt, és betekintést engedett a beszokott gyermekek mindennapjaiba. A szülők számára bölcsődei ételbemutatót, a gyermekek alkotásaiból galériát szerveztünk, nevelési kérdésekben pszichológus szakember válaszolt a szülők kérdéseire. Családok hete rendezvényünkkel a családi bölcsődei nevelés szoros kapcsolódására kívántuk felhívni a figyelmet. Bölcsőde átadás. A Napraforgó bölcsődét felújítása után ünnepélyes avatással vették birtokukba a gyermekek, akiket a munkálatok idejére fenntartói engedély nélkül 21 fős csoportokban helyeztünk el az épületben. Gyermeknapi rendezvényeink mindhárom bölcsődében családi nap keretében valósult meg, a bölcsődei alapítványok forrásaiból. Nagykanizsa, január 12. Körmendi Viktória intézményvezető 14

Egyesített Bölcsőde. Szakmai beszámoló 2011.

Egyesített Bölcsőde. Szakmai beszámoló 2011. Egyesített Bölcsőde Szakmai beszámoló 2011. Az Egyesített Bölcsőde férőhely - gazdálkodási stratégiája 2011-ben Az intézmény 2008. óta férőhely problémákkal küszködött. 2009-ben olyan magasra emelkedett

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Több, mint tizenkét évvel ezelőtt, 1997-ben fogadta el az Országgyűlés

Részletesebben

V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Bevezető 1./ Demográfiai adatok: Miskolc város népessége a 2013.

Részletesebben

A beszámoló megfelel a vonatkozó tartalmi és formai követelményeknek.

A beszámoló megfelel a vonatkozó tartalmi és formai követelményeknek. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je A J- :J. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló

Részletesebben

E L Ő T ER J E S Z T É S

E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.: 85/539-036 Ügyiratszám: 1182/1/2015. 2. számú előterjesztés E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILV ANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILV ANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: XII 984-3/2013. Előadó: Dr. Komán Agnes Mell.: 1 db pályázat Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: 66) 523-802 NYILV

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE )?)OJ.lD1 0 i BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Szociális és gyermekvédelmi intézmények, szolgáltatások 2009. évre vonatkozó beszámolója A

Részletesebben

Intézményi beszámoló a Kisgyermek Szociális Intézmények gyermekvédelmi feladatellátásáról 2012. évben

Intézményi beszámoló a Kisgyermek Szociális Intézmények gyermekvédelmi feladatellátásáról 2012. évben Intézményi beszámoló a Kisgyermek Szociális Intézmények gyermekvédelmi feladatellátásáról 2012. évben Készítette: Lajtai Zsoltné Kollár Mónika TARTALOM I. A Kisgyermek Szociális Intézmények feladatellátásáról

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. MÁJUS 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Mell.: 1 db. 1. A Képviselő-testület a mellékelt szövegezés szerint a felülvizsgálattal egyetért és azt elfogadja.

Mell.: 1 db. 1. A Képviselő-testület a mellékelt szövegezés szerint a felülvizsgálattal egyetért és azt elfogadja. 1 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-1147-17/2015. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J50. számú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 2011. évi

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 9. Tel/Fax: 85/ 510-355 E-mail: hartal.katalin@szocialiskozpont.

Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 9. Tel/Fax: 85/ 510-355 E-mail: hartal.katalin@szocialiskozpont. 2. sz. előterjesztés Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 9. Tel/Fax: 85/ 510-355 E-mail: hartal.katalin@szocialiskozpont.hu BESZÁMOLÓ 2014. évi intézményi gazdálkodásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

17. NAPIREND Ügyiratszám: 4/2654/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére

17. NAPIREND Ügyiratszám: 4/2654/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére 17. NAPIREND Ügyiratszám: 4/2654/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Alapellátási

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása 137/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete ezen előterjesztés melléklete

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2014,április 23. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Dobrosiné Ladjánszkí Tímea intézményi referens

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. november 14-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény tevékenységéről

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Szatymazi Bölcsőde Beszámoló 2015. Tartalom 1. Bevezető... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 2. Feltételek... 4 2.1 A Szatymazi bölcsőde

Részletesebben

2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése

2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése Készítette: Icsu Ferencné intézményvezető 2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése Napsugár Óvoda és Bölcsőde Minden pedagógia hamis, amely nem elsősorban arra a személyiségre támaszkodik,

Részletesebben

Átfogó értékelés Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1. sz. melléklet Átfogó értékelés Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben