A hazai biomozgalom 25 éve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hazai biomozgalom 25 éve"

Átírás

1 A hazai biomozgalom 25 éve A Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért közhasznú alapítvány évi Tudományos Emlékülését a 25 éves hazai biomozgalomra történő emlékezésnek, ünneplésének szentelte. Az Emlékülésen személyes visszaemlékezéseiről szólt az alapító Frühwald Ferenc, a Budapesti Bioklubot 25 éve vezető Parádi Andor. Az erdélyi biomozgalomról a Kolozsvári Bioklub vezetője, dr. T. Veress Éva professzor asszony, a Marosvásárhelyi Biokertész Csoport elnöke Boross Csaba és a legnagyobb romániai bioszervezet, a Bioterra vezetőségi tagja Bódis András szólt. Dr. Illés Zoltán, a Parlament Környezetvédelmi Bizottságának egykori elnöke A bio szervezetek és a környezetvédelem jövője címmel tartott nagy hatású előadást. A Sárközy Péter Emlékérem idei kitüntetettje, Muntyán Istvánné arra a 20 évre emlékezett vissza, melyet a bio- és kertbarátok mozgalmában töltött. A 25 éves biomozgalom hőskoráról, örömeiről, gondjairól szól az alábbi írás, mely a Emlékülés nyitó előadása volt. Magyarországon a II. világháború végéig a hazai mezőgazdaság, különösen a tanyás gazdálkodás a talaj tápanyag utánpótlására az állattartás trágyáját használta, esetenként kőporokkal, komposzttal kiegészítve, felszívódó szintetikus műtrágyákat, növényvédő szereket, gyomirtókat gyakorlatilag nem ismerve, lényegében az ökogazdálkodási módszerekkel termelt. Ismerte és alkalmazta a vetésforgót, a talajkímélő módszereket. A magyar parasztember évezredek óta az ökogazdálkodás ma megfogalmazott feltételrendszere szerint művelte meg földjét és termelte meg élelmiszerét. Az iparszerű, intenzív mezőgazdaság eluralkodása egyre több kérdést, aggodalmat vetett fel a környezet- és a talajvédelemmel, fenntarthatósággal kapcsolatban. A nyugat-európában egyre erősödő biomozgalmak hatása is közrejátszott abban, hogy Magyarországon is újraélesztették az ökogazdálkodás módszereinek megismertetését, megfogalmazódott egy igényesebb környezetkímélő és egészségvédő mozgalom létrejöttének igénye. Erre november 15-re jött el az idő. Ezen a napon a budapesti Belvárosi Ifjúsági Művelődési Házban (Fővárosi Művelődési és Ifjúsági Ház, Budapest, Molnár u. 9.) Frühwald Ferenc, Seléndy Szabolcs és dr. Mezei Ottóné alapító tagok kezdeményezésére megalakult a Biokultúra Klub. Az alakuló klubban klubvezető Frühwald Ferenc, a klub szakmai vezetője Seléndy Szabolcs voltak. Az első klubfoglalkozáson Lelkes Lajos, a Mezőgazdasági Könyvkiadó főszerkesztője bemutatta a készülő Biofüzet sorozatot. Ez a sorozat Lelkes Lajos sorozatszerkesztésében és Wenszky Ágnes szerkesztésében között 32 számot ért meg. Lelkes Lajos és Wenszky Ágnes azóta is elkötelezettek az ökológiai kiadványok megjelentetésében (pl. Biogazda kiskönyvtár sorozat). Az alakuló ülésen Seléndy Szabolcs, a Kertészet Szőlészet főszerkesztő helyettese Bevezetés a biológiai kertművelésbe címmel tartott nyitóelőadást. Dr. Mezei Ottóné a talajtermékenység kialakítását és fenntartását ismertette. A foglalkozásokról vékony, 6-8 oldalas Biokultúra Tájékoztatóból kaptak tájékoztatást a klubtagok. Az első tájékoztatókat Frühwald Ferenc, H. Sipos Ágnes, Seléndy Szabolcs, Vadász Katalin és Valló László szerkesztették. Sárközy Péter professzornak a 2. körlevélben a Rokonszenv és ellenszenv a növények között címmel jelent meg cikke. Emlékezzünk meg az első 1984-es év szerzőiről, mint a biogazdálkodás megalapozóiról:

2 P területen 2 Seléndy Szabolcs, dr. Mezei Ottóné, dr. Oláh Andor, dr. Sárközy Péter, dr. Győrffy Sándor, Peter Sowa, dr. Balázs Klára, dr. Claus József, Szent-Miklóssy Ferenc, Valló László, dr. Hornok László, Bőcs Attila, Zatykó Nándor, Sz. Nagy László, Kállai Klára, Balázs Erzsébet, Varga Géza, Hans A. Staub, dr. Zatykó Lajos, dr. Surányi Dezső, dr. Csizmadia József, Frühwald Ferenc, Vidéki Ferenc. Közülük többen, húsz éve töretlenül szolgálják a biokultúra nemes ügyét. Nekik és a többieknek is jó egészséget, töretlen kitartást kívánunk munkájukhoz. Akik pedig már eltávoztak, mint pl. Sárközy Péter professzor, emléküket megőrizzük januárjában az alakulást követő két hónap múlva a klub taglétszáma már meghaladta a 250 főt. Ez azt jelentette, hogy a nyolcvanas évek elején egyrészt a civil életben jelentős igény fogalmazódott meg a környezetkímélő gazdálkodás iránt, másrészt a társadalomban meg volt a készség egy politikamentes szerveződés iránt. A hatalom részéről koránt sem volt ilyen megértés telén az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal (OKTH) még meghiúsította a klub egyesület-alakítási törekvését januárjától a klub szaktanácsadói: dr. Mezei Ottóné, dr. Győrffy Sándor, Valló László és Szent-Miklóssy Ferenc voltak. A budapesti klub megalakulásának hatására Sárospatakon Novákovits István és Farkas László kezdeményezésére, szervezésében 1984 februárjában megalakult a Biológiai Kertművelők Klubja. Ezt tekinthetjük az első helyi csoportnak, melyekből később, az egyesület fénykorában országszerte 62 volt ben megalakult a magbank, mely a klubban még huszonöt éve is működik. Amíg a hatalom hazai képviselői bizalmatlansággal figyelték az egyre erősödő klubéletet, addig a Pravda 1984 júniusában pozitív hangvételű riportot készített a klub munkájáról, terveiről. (Már pedig amit akkor a Pravda megírt, azt nem lehetett figyelmen kívül hagyni.) Elindult a klubban a biotermékek bemutatója, biokóstolók, tanulmányi kirándulások (szeptemberben Ausztriába), biokert-látogatások. Megteremtődtek egy új mozgalom hagyományteremtő rendezvényei, a Biokultúra Napok, a Biokultúra Találkozók, a helyi csoportvezetők találkozói nyarán az egyesület nagy vállalkozásba fogott. A Budapesti Nemzetközi Vásár (BNV, 2 OMÉK) területén 900 mp létrehozta a Biokertet, mely 1997-ig szakmailag igényesen, magas színvonalon mutatta be az érdeklődőknek a biogazdálkodást. A biokert a kiállításokon kívül is fogadta az érdeklődőket, egy, a biokertészkedésben járatos klubtag kalauzolásával. A Biokert már az első évben elnyerte az OMÉK át és a Tervezői Különdíjat. Ugyanebben az évben a klub szakértői közreműködésével elkészül a Kert mindenkinek c., később díjnyertes oktatófilm ban a taglétszám már meghaladja az 500 főt mérföldkő a hazai biomozgalom életében. A klub 1987 januárjában az IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) teljes jogú tagja lett, Közép- Kelet Európában elsőként. Ennek hatására az év tavaszán a Biokultúra Klubot több külföldi szakmai szervezet tiszteletbeli tagjává választja. A klubtagok nyáron NSZK-beli tanulmányúton német biogazdaságokat látogattak meg szeptember 8-án az addig klubként működő szervezet egyesületté alakult. Az egyesület első megválasztott tisztségviselői: Tiszteletbeli elnök: Elnök: Alelnök: dr. Sárközy Péter Frühwald Ferenc Seléndy Szabolcs

3 3 Biodinamikus szakosztály vezető: Termelési-Szaktanácsadási szakoszt.vez.: Kísérleti Szakosztály vezető: Ellenőrző Bizottság elnöke: tagok: Fegyelmi Bizottság elnök: tagok: dr. Mezei Ottóné dr. Győrffy Sándor dr. Szőcs Zoltán Parádi Andor Kríz László Lehoczky Dávid Vass Imre Parádi Andorné Puskás Lajosné Az egyesületet a bíróság december 14-én vette nyilvántartásba. Az egyesületté alakulással az addigi Biokultúra Tájékoztató helyett 1989 decemberétől zöld borítóval megjelent a Biokultúra, a biogazdálkodók, környezetkímélők és egészségvédők lapja, Frühwald Ferenc szerkesztésével ban a beinduló biogazdálkodás elősegítése érdekében az egyesület közzétette a Biotermesztés feltételrendszere c. szabályzatát márciusában az egyesület részt vesz a Túlélés hálózat megalakításában. Az egyesületnek a Selyemgombolyító biztosít irodát. Áprilisban újabb tanulmányút, most a svájci biogazdaságokat látogatják meg az egyesület tagjai. Júliustól az egyesület bekapcsolódik a nemzetközi bioszervezet munkájába. Az IFOAM legfontosabb munkacsoportjának, a Technikai Bizottságnak a munkájában vesz részt. Innentől az egyesület folyamatos, állandó jó együttműködésben dolgozik az IFOAM-mal, mely elsősorban Frühwald Ferenc érdeme. Szeptemberben az egyesület több termelői szervezettel megállapodik abban, hogy a bio termesztésének ellenőrzését 1989-től az egyesület látja el. Az újság mellett az egyesület megkezdi a szakkiadványok megjelentetését. Szeptemberben jelenik meg az egyesület kiadásában az Első kézben a Béres-cseppről c. kiadvány november 15-én ünneplik az egyesület (klub) ötéves évfordulóját. A születésnapra jelenik meg a Bio Életmód Kalendárium ben a nemzetközi világszervezet, az IFOAM 8. konferenciáját Magyarországon a Biokultúra Egyesület szervezi. Az első öt év programjának részletesebb ismertetésével azt a dinamikus fejlődést kívántam bemutatni, mely ekkor az Egyesületet jellemezte. Ez az időszak 1995-ig tartott. Eddig vezette az Egyesületet a két alapító, Frühwald Ferenc és Seléndy Szabolcs. Ebben az időben, az építkezés nyugodt, békés éveiben az Egyesület fős tagsága helyi csoportokban, szakosztályokban vettek részt a mozgalmi munkában. Az országban több mint 62 helyi csoport alakult, a határon túli területeken, Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken 13 helyi csoportban kb fő tevékenykedett, akik természetesen tagdíjat nem fizettek, de az anyaországi Biokultúra Egyesület tagjának vallották magukat és az Egyesület is minden lehetséges támogatást megadott nekik ben a hét régióban 49 helyi csoport működött. A Sárközy Péter Emlékülésre megkerestük és meghívtuk mindegyik csoportvezetőt, megküldve nekik egy felmérő lapot a csoportjuk helyzetéről. A negyvenkilencből tizenegyen válaszoltak. A békési csoport továbbra is Dacziné Dúzs Julianna vezetésével önállóvá válva, Békés és Környéke Biokultúra Közhasznú Egyesületként tevékenykedik. Az egyesület elnöke szerint ez volt a helyes, ha fenn akarnak maradni, mert itt ebben a régióban a csoportokkal nem foglalkozik senki, tehát önállósítani kellett magunkat. A 45 fős egyesület a korábbi szellemben végzi tevékenységét. Sajnos a többi csoporttal nem tudják tartani a kapcsolatot. Ha néha találkoznak, az természetesen nagy öröm, írta Dacziné Dúzs Julika.

4 4 A Dél-Alföldi régió másik csoportja, a csongrádi is önálló egyesületté alakult. A korábbi biokultúrások Murányi László elnök vezetésével Csongrád és Térsége Biokultúra Egyesület keretén belül tevékenykednek. Az egykori csoportvezetők több csoport megszűnéséről írtak. A Nyugat-Dunántúli Biokultúra Egyesület megalakulásakor 2004-ben megszűnt a zalai csoport. Az egykori tagokkal a kapcsolatot az egyesület alelnöke a korábbi vezető Fésűs Éva képviseli magas szinten. A Közép-Dunántúli Régióban egykor nyolc helyi bio csoport működött. Amiről értesítettek, hogy megszűnt a noszlopi, piliscsévi, dorogi helyi csoport. Az egykori tagok a helyi környezetvédő szervezetekhez léptek át. Örömmel értesültem, hogy a gödöllői, debreceni, hajdúböszörményi és a kiskunfélegyházi, valamint az albertirsai csoportok működnek. A 49 csoportból tizenegyen tiszteltek meg, hogy válaszoltak. A tizenegyből 4 megszűnt, kettő egyesületté alakult. Öten a régiós biokultúra egyesület keretén belül továbbra is helyi csoportként működnek. A magszűntek közé kell sorolni a térségből a dorogi, pilicscsévi mellett a piliscsabai csoportot is. Helyi csoportként volt nyilvántartva a Budapesti Központi Klub is. Ennél azonban jóval több. A biokultúra mozgalom folytonosságát a Parádi Andor és felesége, Marika által 25 éve vezetett Központi Klub jelenti. A Klub előadásain, rendezvényein fő vesz rendszeresen részt. A Klub további fenntartásához jó egészséget kívánunk. Malya Carmen számolt be a régiója többi csoportjainak a helyzetéről, a működő gödöllői, budakeszi és kosdi, szolnoki csoportok helyzetéről. Carmen a biomozgalom jelenlegi helyzetét úgy értékelte: az, hogy a Biokultúra Egyesület és a biokultúra mozgalom itt tart, nem teljesen az egyesület bűne, hanem azé az országvezetésé, amely a civil kezdeményezéseket ennyire korlátozza, a működésüket minden eszközzel. Ezzel mint alapítvány vezetője is, teljesen egyetértek. Ha valaki tud még más csoportról is, kérem küldje meg, hogy esetleg újra szervezhető lehessen egy országos biomozgalom. A kilencvenes évek elején Sárközy Péter-Seléndy Szabolcs szerkesztésében jelent meg a magyarországi biogazdálkodás alapműve, a három kötetes Biogazda. A kilencvenes évek közepétől indult erőteljesebb fejlődésnek az ellenőrzött biogazdálkodás. Az Egyesület alakulásától eltelt tizenkét év alatt az ellenőrzött terület nagysága nem haladta meg a ha-t től 2004-ig növekedett és meghaladta a ha-t. (ábra) Sajnos ez a fejlődés megtorpant év végén hektáron 1982 gazdaságban, üzemben, vállalkozásnál folyt biogazdálkodás, feldolgozás és kereskedelem, melyet két, Magyarországon bejegyzett ellenőrző szervezet ellenőriz és tanúsít. A biomozgalom számára szomorú, hogy a kisellenőrzési rendszer megszűnt között az egyesületben a mozgalmi szempontok mellett megerősödtek a termelési, az anyagi szempontú érdekeltségek. A megnőtt létszámú 1999-ben 2050 fő - egyesület irányítása is változást igényelt. A Biokultúra Egyesület stratégiai tervében már 1999 nyarán megfogalmazódott, hogy az egyesület célja, hogy a régiók önálló jogi személlyé váljanak, majd ezen önálló egyesületek hozzanak létre szövetséget. Ez április 20-án történt meg,

5 5 amikor is a Pest Megyei Bíróság a Biokultúra Egyesületek Szövetségét, a november 11- i keltezésű alapszabálya alapján a nyilvántartásba vételi végzése jogerőre emelkedett. A Biokultúra Egyesület beleolvadt a szövetségbe. A Fővárosi Bíróság 2005 szeptember 29-i végzése alapján jogutóddal megszüntette. A teljes jogú utód a Biuokultúra Egyesületek Szövetsége lett. A Biokultúra Egyesületek Szövetsége 11 taggal, a hét régiós egyesülettel, a Magyar Ökogazdálkodók Szövetségével (MÖSZ), a méhészek, a biodinamikus és az oktató, kutató és szaktanácsadók egyesületével alakult meg. Később csatlakozott hozzájuk a biofeldolgozók és biohal tenyésztők egyesülete is. Így a most már Magyar Biokultúra Szövetség nevet viselő szövetségnek 13 tagja van. Ezzel egyidőben, 2000 első éveiben jelentős átrendeződés történt a biomozgalomban. Néhány helyi csoport egyesületté alakult, újak alakultak. Jelenleg kb. 22 b io egyesület van a bíróságoknál bejelentve. Hasonló nagyságrendű, kb. 20 alapítvány szintén a biokultúra nemes ügyének szolgálatát fogalmazta meg preambulumában. A bioszervezeteket kívánja összefogni a Radics László professzor által létrehozott, 2003 novemberében alakult Magyar Ökológiai Gazdálkodásért Társaság is. Már 2003-ban, az uniós csatlakozás előtti eurórikus hangulatban a Biokultúra Egyesület 20 éves évfrordulójára írt cikkemben úgy fogalmaztam, hogy Az uniós csatlakozás legnagyobb vesztesei a magyar gazdák lesznek. Bár az ökogazdálkodók talán szerencsésebb helyzetben vannak, de a csatlakozással járó változások őket is erősen fogják sújtani. A túlélést csak az összefogás jelentheti. A bio-mozgalom jelenlegi helyzete nem kedvez ennek. Az évek sajnos engem igazoltak. A magyar biogazdálkodás területe és a gazdaságok száma 2004 óta a környező országok közül egyedüliként csökken. Az 1999-ben kormányprogramban megfogalmazott 300 ezer hektár alig 40%-át sikerült teljesíteni 2006 végére. Meggyőződésem, hogy ebben az egyértelmű kormányzati felelősség mellett a biomozgalom visszaszorulása is közrejátszott. Talán ezt felismerve 2007-től a hagyományos Biokultúra találkozó és a Biokultúra Nap mellett két országos rendezvénnyel is bővült a biotermékek, a bioszemlélet megismertetése. A hét régióban évente megrendezésre kerülnek az Országos Bionapok, illetve Budapesten őszönként a Biobúcsú. Már rangja van az évente megrendezett fülöpjakabi bionapoknak is. Ezeket egészítik ki az inkább üzleti vállalkozásnak tekinthető ökoportyák is től változás észlelhető a szakmai ismeretek átadását jelentő kiadványok megjelentetésében is. Elkezdték megjelentetni a Biokultúra Évszakokat a hírlevél mellékleteként és a Biokultúra füzetek 2000-ben elkezdett sorozatát is folytatják. A Biokultúra újság átkerült a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft-hez. Ezzel együtt megszűnt az országos terjesztése. A kiadványok megjelentetésének a nehézségét érzi az alapítványunk is óta nem tudjuk folytatni a Biogazda füzetek kiadását, pedig négy kész kézirat van a fiókban. A biotermékek megismertetése hitelességének bizonyítása a fogyasztástól függ. A MOM parki ökopiac mindenképpen a szövetség sikere. Az igen magas árak ellenére is igen nagy a vásárlóközönség. Örömünk, hogy az alapítvány által szervezett újpesti biopiac már hatodik éve, egyre nagyobb forgalommal üzemel. Örvendetes, hogy az ország különböző pontjain próbálkoznak biopiacok nyitásával. Meggyőződésem, hogy akik részt vettünk, veszünk a biomozgalomban, akár termelőként, feldolgozóként vagy a bioéletmód iránt elkötelezettként, az időnkénti nehézségek ellenére is egy csodálatos szellemiségnek vagyunk, lehetünk a részesei. Ennek a szellemiségnek, a

6 6 bioerkölcsnek, a bioetikának a megalapozója Sárközy Péter professzor volt, az egykori alapító atyákkal és a mozgalomba később csatlakozókkal együtt. A biomozgalomban történt részvétel olyan szakmai ismeretekkel gazdagított bennünket, amelyeket ahogy Győrffy Sándor fogalmazott egykor tanulva tanítottunk. Emellett még inkább olyan értékekkel gazdagodtunk, melyeket azok az emberi kapcsolatok, barátságok jelentik, melyeket ebben a mozgalomban szereztünk határon innen és határon túlról. Gondoljunk a Biokultúra Napokra, találkozókra, és a csoportvezetők találkozóira, a biogazda tanfolyamokra. És ennek a szellemiségnek, életmódnak megismerése, elsajátítása, az igaz barátságok megőrzése, ápolása, olyan érték, amely fontosabb bármilyen anyagi haszonnál. Ezt a szellemiséget képviselte Péter bácsi és ezt kívánjuk megőrizni. Ha néha elbizonytalanodunk, olvassuk Péter bácsi korábbi írásait, ezekből erőt gyűjthetünk. A biomozgalomban részt vevő aktivistákról, a Biokultúra Egyesület vezetőségeiről, helyi csoportvezetőkről, az év biogazdáiról, az év biotermékeiről, a Pro Biokultúra kitüntetettjeiről emlékezünk az 1-6. sz. táblázatok összeállításával.

7 7 1. sz. táblázat Biokultúra Klub, egyesület tisztségviselői, vezetőségi tagjai, régióvezetők, tiszteleti tagok testülete (Felügyelő, Fegyelmi, Etikai, Oktatási-Kutatási Bizottságok tagjai) Alexa László Dr. Ángyán József Birkás Balázs Bodnár György Bozzayné Andrási Erika Budai László Burián László Czeller Gábor Csikiné Pálinkás Julianna Daróczi Istvánné Faragó Lajos Tamás Frühwald Ferenc Dr. Györffy Sándor Hintalan György Kríz László Kolláth Péter Korgáné dr. Jánosik Zsuzsa Kovács János Kovács János Lehoczky Dávid Machács Attila Maya Carmen Dr. Márai Géza Dr. Mezei Ottóné Alexa László Ács Emőke Gyarmathy Flóra Gyene Gyöngyvér Dr. Sárközy Péter Móricz Attila Nagy Gyuláné Orbán Péter Parádi Andor Parádi Andorné Puskás Lajosné Ránky Edit Dr. Roszik Péter Seléndy Szabolcs Dr. Solti Gábor Szabó Csabáné Szakács Ferenc Dr. Szalay László Dr. Szántosi Antalné Szécsényi Sándorné Dr. Szőke Lajos Szólláth Tibor Tarnai Olga Dr. Tóth Csaba Tóth László Tóth Lászlóné Vass Imre Veisz János Vereb Dér Ferencné Főtitkárok Mészáros Zsolt Dr. Miklay Frigyesné Mokry Tamás Orbán Péter (ügyv. Ig.)

8 8 2. sz. táblázat A Biokultúra Klub ( ), a Biokultúra Egyesület ( ) elnökei, alelnökei, főtitkárai UBiokultúra KlubU klubvezető: Frühwald Ferenc Helyettese: Seléndy Szabolcs UBiokultúra EgyesületU elnök: Frühwald Ferenc (III. 31-ig) alelnök: Seléndy Szabolcs főtitkár: Gyene Gyöngyvér ( ) Mészáros Zsolt (1990.) elnök: Seléndy Szabolcs ( ) alelnök: Dr. Márai Géza Dr. Roszik Péter (1995.) Dr. Solti Gábor (1995.) főtitkár: Ács Emőke elnök: Dr. Márai Géza ( ) alelnök: Dr. Roszik Péter Dr. Solti Gábor Frühwald Ferenc főtitkár: Dr. Miklay Frigyesné elnök: Frühwald Ferenc alelnök: Dr. Roszik Péter Dr. Solti Gábor főtitkár: Alexa László elnök: Dr. Solti Gábor ( ) alelnök: Bodnár György Szécsényi Sándorné Dr. Roszik Péter ( ) főtitkár: Alexa László ( ig) Mokry Tamás ( ) Gyarmathy Flóra ( ) elnök: Czeller Gábor ( ) alelnök: Dr. Roszik Péter Bodnár György Szécsényi Sándorné + ügyv. Ig. Orbán Péter

9 sz. táblázat Biokultúra Egyesület helyi csoportjai és vezetői 2001-ben Székhely Régióvezető/csoportvezető B. E. Nyugat-Dunántúli Régió Bozzayné Andrási Erika Kapuvár Giczi Józsefné Őrség Ferencz Tibor Zala Fésű Éva B. E. Közép-Dunántúli Régió Ajka Kun Gyula Balaton-felvidék Bódis Klára Dorog Muntyán Istvánné Iváncsa Szalados József Lábatlan Petkovics József Noszlop Magyar Istvánné Piliscsév Fülöpné Papp Mária Székesfehérvár Nagy Éva B. E. Dél-Dunántúli Régió Móricz Attila Balatonboglár Tóth László Fúmin Szabó Csabáné Kaposvár Bukovics Zsolt Pécs mb. Tóth Hajnalka Tamási Csurgó Sándor Zselic Kovács Károly B. E. Közép-Magyarországi Régió Albertirsa Malya Carmen Budakeszi Bordás-Varga Nóra Gödöllő Zöld Lászlóné Központi Klub Budapest Parádi Andor Naszályvölgye Kálmán Vince Piliscsaba Bai Enikő B. E. Észak-Magyarországi Régió Orbán Péter Nagyút Pavlenka Károlyné Kazár Máthé Attila Szikszó Kiss Józsefné B. E. Észak-Alföldi Régió Bodnár György Debrecen Daróczi Istvánné Földes Bíró Zsigmond Hajdúböszörmény Töviskes Katalin Karcag Hubai Imre Nyíregyháza Veisz János Szolnok Vereb Dér Ferencné Tiszacsege Bodnár György B. E. Dél-Alföldi Régió Dr. Szántosi Antalné Békés Dacziné Dúzs Julianna Csongrád Dékány István Fülöpjakab-Kunszállás Szécsényi Sándorné Füzesgyarmat Földi Mihály

10 10 Gyula Kerekegyháza Kiskőrös Kiskunfélegyháza Makó Mándok Mezőhegyes-Maroshát Szarvas Szeged Szentes Tiszakécske Faragó Lajos Tamás Varga István Donáthné Belák Katalin Kiss Kálmán Tibor Udovecz Miklós Olcsváry Bóka Miklós Dr. Antal Tibor Budai Sándorné Kálló Gábor Vass Imre Matúz Béla Külföldi helyi csoportok Csíkszereda Homoródszentmárton Kolozsvár Kovászna Marosvásárhely Nyárádremete Randót Sepsiillyefalva Szászrégen Székelyudvarhely Dunaszerdahely Zeliezovce Szabadka Máthé Emma Cseke Árkosi Katalin Dr. T. Veress Éva Rákosi József Boros Csaba Birtók György Kátay Sándor Bencze Attila Samu Pál Verzár Csongor Grófova Zuzana Dr. Palik László Skenderovic Tereza

11 sz. táblázat AZ ÉV BIOGAZDÁI Bodnár György Kiss Imréné Szűcs Anna Németh István Tóth László Méhesi Melis Zoltán Terjéki József Szólláth Tibor nem lett kiadva Hubai Imre 2005-től nem lett kiadva

12 12 Az év biogazdái, gazdaságai és biotermékei 5. sz. táblázat Év Díj Nyertes Díjazott termék Az Év Biogazdája Bodnár György Tóth László biobor (Caberne Sauvignon) Lakatos Jenő bioméz (akác és vegyes) Matúz Béla biotészta (amarantos) I (megosztva) Ökoszervíz Galgafarm karobpor uborka konzerv Az Év Biogazdája Kiss Imréné Szűcs Anna Ökoszervíz mandulás-karobos drazsé I Az Év Biogazdája Piszke Pékség Első Híd Bt. Biovitis Németh István Czeller Gábor teljes kiőrlésű kenyér répa csemege Szentgyörgyhegyi olaszlizling gyökérzöldség-vetőmagok I Az Év Biogazdája Az Év Biogazdasága I Az Év Biogazdája Az Év Biogazdasága I Az Év Biogazdája Az Év Biogazdasága III. + közönségdíj Canina-Farm Ökoszervíz Csikiné Pálinkás Julianna Tóth László Kishantosi biogazdaság (Ács Sándorné-Bolye Ferenc) Pick Szeged Rt. Kovács László Németh Attiláné Piszke Pékség Méhesi Melis Zoltán Szentbékállai Mandula-farm (Birkás Balázs-Bódis Klára) Piszkei Öko Kft. Méhesi Melis Zoltán Méhesi Melis Zoltán Méhesi Melis Zoltán Terjéki József Hortobágyi Génmegőrző és Természetvédelmi Kht. - Első Híd Bt. Varga Ökogazdaság Moór Ferenc Varga Ökogazdaság Moór Ferenc Az Év Biogazdája Szólláth Tibor (Hajdúnánás) csipkebor hidegen préselt napraforgó olaj gyógynövény termékcsalád Hortobágyi bioszalámi lekvárcsalád biocsíra Hargitai rozskenyér Morzsi torta félkemény sajt hagyományos zsidó sajt fűszeres tejszínes sajt ivólé termékcsalád Varga mangalica szalámi Joghurt termékcsalád

13 2003. Az Év Biogazdasága I Közönségdíj Az Év Biogazdája Az Év Biogazdasága I Közönségdíj és Közönségdíj I Berta Bt. 13 Virágoskút Kertészeti Kft. Varga Öközgazdaság Tóth László Méhesi Zoltán Méhesi Biogazdaság Nem lett kiadva Körös-Maros Biofarm és a Naszálytej Rt. biotej Virágoskút Kertészeti Kft. Hungaroteam Kft. Piszkei Öko Élelmiszerfeldolgozó Kft. Hámori András Szatmári Konzervgyár Kft. Naszálytej Rt. biozöldségek bioízek, ízesített lágysajt Cabernet Sauvignon bor Sajtcsalád biozakuszka padlizsánkrém) tarpai termékcsalád pékáruk Bioalmalé Szatmári biocsalád Biotejtermék család (lecsós XII. ker. Önkormányzat külön díja I Közönségdíj Natúr Gold Farms Virágoskút Kertészeti Kft. HALÉPKER Bt. Anna Borház Ökológiai tönköly java Bio mangalica köleskásás hurka Haltermékek (halfasírozott és paprikás) Bioszőlőből készült must I. díj I Közönségdíj Hipp Kft. Üllőparti Gazdaszövetkezet Kenesei és Társai Kft. Thsege Biofarm Bébiételek és italok Étolaj Gesztenyepüré Szentháromság kenyér Az Év Biogazdája és Biogazdasága címet az előző évi eredmények alapján a következő évi tavaszi Biokultúra Találkozón, míg az év biotermékei díjakat az őszi Biokultúra Napokon adják át.

14 14 6. sz. táblázat Biokultúra Egyesület Pro Biokultúra kitüntetettjei Frühwald Ferenc Dr. Győrffy Sándor Dr. Márai Géza Dr. Mezei Ottóné Parádi Andor Dr. Sárközy Péter Seléndy Szabolcs Dr. Solti Gábor Dr. Szalay László Tóth László Bódis Klára Daróczi Istvánné Dr. Roszik Péter Szécsényi Sándorné Zelenyánszky András Czeller Gábor Darócziné Dúzs Julianna Dr. Szántosi Antalné Kálló Gábor Veisz János Dr. Ángyán József Budaházi Antalné Giczi Józsefné Lakatos Jenő Rózsa Péter Dr. Berta Zoltán Bodnár György Gencsi Zoltán Dr. Gyurasits Elemér Ollé Sándor Vereb Dér Ferencné Dr. Solti Gábor

Bemutatkozik a Fiatal gazdáknak a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

Bemutatkozik a Fiatal gazdáknak a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Bemutatkozik a Fiatal gazdáknak a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Dr. Roszík Péter ügyvezető, c. egyetemi docens és Zámbó Sándor ellenőr Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Gödöllő, 2012. július 31.

Részletesebben

Szeretettel köszöntöm a XXVII. Biokultúra Nap minden résztvevőjét. Fotók: (zöme) a netről

Szeretettel köszöntöm a XXVII. Biokultúra Nap minden résztvevőjét. Fotók: (zöme) a netről Szeretettel köszöntöm a XXVII. Biokultúra Nap minden résztvevőjét Fotók: (zöme) a netről A biogazdálkodás különleges körülmények között Különös tekintettel az Ökológiai Cselekvési Tervre Előadó: Dr. Roszík

Részletesebben

Az ökológiai gazdálkodás helyzete Magyarországon

Az ökológiai gazdálkodás helyzete Magyarországon Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége Dr. Solti Gábor Az ökológiai gazdálkodás helyzete Magyarországon 2013. március 1. Piliscsaba H-2081 Piliscsaba, Wesselényi u. 10. Tel.: +36-26-373-743 E-mail:

Részletesebben

Rákóczi 1-2-0 5805/21

Rákóczi 1-2-0 5805/21 120 Rákóczi 100 Rákóczi 100 Tokaji 100 Kopogó Szalamics Szabolcs Nyíregyháza Kopogó u. 2. 0425/1 Nyíregyháza Kopogó u. 0425/4 Brehovszki Puskás Erika Nyíregyháza Kopogó u. 8. 0425/6 0425/6 Árendás Miklós

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

A Magyar Biokultúra Szövetség a magyar biogazdálkodás érdekvédelmi szervezete. 1983-ban alapították Felépítése:

A Magyar Biokultúra Szövetség a magyar biogazdálkodás érdekvédelmi szervezete. 1983-ban alapították Felépítése: A Magyar Biokultúra Szövetség a magyar biogazdálkodás érdekvédelmi szervezete 1983-ban alapították Felépítése: Szervezettség, felépítés 1. Területi egyesületek BE Keletmagyarországi BE BE BE BE BE BE Térképfotó:

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

Az egyesület képviselője: Némethné Koczka Edit elnök (sz:szeged, 1961.június 21. an: Pataki Mária) 6900 Makó, Kelemen L. 57.

Az egyesület képviselője: Némethné Koczka Edit elnök (sz:szeged, 1961.június 21. an: Pataki Mária) 6900 Makó, Kelemen L. 57. HAGYMAVIRÁG FOLTVARRÓ EGYESÜLET Alakulás, előzmények: Az egyesület tagjainak megalakulás előtt közös céljuk volt, hogy olyan közösséget hozzanak létre mely vagyon és nyereségszerzési cél nélkül a kézi

Részletesebben

Újfehértó települési választás eredményei Önkormányzati választás

Újfehértó települési választás eredményei Önkormányzati választás Polgármester A polgármester Nagy Sándor FÜGGETLEN jelölt lett Az önkormányzat összetétele : Újfehértó települési i Önkormányzati A települési önkormányzat tagjainak : 11 fő, ebből egyéni választókerületben

Részletesebben

EGYES F Ő T Á B L A. Senior 30-39

EGYES F Ő T Á B L A. Senior 30-39 Senior 3-39 EGYES F Ő T Á B L A.. 5. 6. 7. 8. 9.... 5. 39 Bunda Szabolcs Szentesi Kinizsi BYE 39 Bunda Szabolcs 39 Bunda Szabolcs 3 Marosvölgyi László Szeged 3 / Takács László Takács László Szentes Kinizsi

Részletesebben

V. Földész Fórum. Meghívó. Keleti Kapu Ökotermesztők Egyesülete-Ökológiai Termék Előállítók Klasztere

V. Földész Fórum. Meghívó. Keleti Kapu Ökotermesztők Egyesülete-Ökológiai Termék Előállítók Klasztere Keleti Kapu Ökotermesztők Egyesülete-Ökológiai Termék Előállítók Klasztere Meghívó 2015. november 14. / szombat / a Móricz Zsigmond Könyvtár Kamaratermében és kiállítói rendezvénytermében tartandó Meghívott

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület új i és

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke 1 az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) ú rendelet függeléke K I M U T A T Á S FÖLDESEN MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEKRŐL, EGYESÜLETEKRŐL,

Részletesebben

120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT.

120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. Bizonylat vonalkódja Értékesítő partner neve 120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026752885065232004

Részletesebben

Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv. Vezetékjel Utcanév Név Cím. Névjegyzék

Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv. Vezetékjel Utcanév Név Cím. Névjegyzék 17-0-0 12/1-0-0 Nárcisz 10-0-0 Margaréta 7-0-0 Rezda Vezetékjel Utcanév Név Cím Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv A.I. Kisteleki szőlő 2-0-0 Margaréta Tóthné Rehó Judit Borbánya Margaréta

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 58 HORVÁTH ANNA KHTK-FÉNYPÁRDUCOK 372 pont 59 % 2. 107 HORVÁTH KATICA TURUL KOPPÁNY 284 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 83 STEITZ ADELINA TURUL KOPPÁNY 375 pont 59 % 1. 39 FARKAS SZABOLCS

Részletesebben

Zöld OT 2014 Választási eredmények

Zöld OT 2014 Választási eredmények Zöld OT 2014 Választási eredmények Mozgalmi testületek Felügyelő és Etikai Bizottság maximum 2 fő Fidrich Róbert MTVSZ Greenpeace, E misszió 59 Lukács Attila IBBK Greenpeace, MTVSZ, E misszió 61 Koordinációs

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

2012-ben elért csúcseredmények:

2012-ben elért csúcseredmények: 2012-ben elért csúcseredmények: FÉRFIAK: 1. kcs (25-29) 100 m pillangó Pap Csongor (1986) Szenior Delfinek 59,03 2012.04.14. régi: Boros Gábor (1978) i SÚVC 59,23 2004.06.06. 2. kcs (30-34) 1500 m gyors

Részletesebben

1. Ajka és Környéke Méhész Egyesület 200 000 Ft Ajka. 2. Alföldi Faiskolások Egyesülete 300 000 Ft Kecskemét

1. Ajka és Környéke Méhész Egyesület 200 000 Ft Ajka. 2. Alföldi Faiskolások Egyesülete 300 000 Ft Kecskemét sorszá m szervezet neve megítélt támogatás Székhely (megvalósítás helye) 1. Ajka és Környéke Méhész 200 000 Ft Ajka 2. Alföldi Faiskolások e 300 000 Ft Kecskemét 3. Aranyhomok Kistérségfejlesztési 200

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.09-10-000498 cégjegyzékszámú Hajdúkerületi és Bihari

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Változások az ökológiai gazdálkodás támogatásában

Változások az ökológiai gazdálkodás támogatásában Változások az ökológiai gazdálkodás támogatásában Fátyolka lak Katica fészek Biocont Kft szívességéből Dr. Roszík Péter c. egyetemi docens, alelnök, Magyar Biokultúra Szövetség 2014.05.22. Székesfehérvár

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

2012. évi támogatások

2012. évi támogatások 2012. évi támogatások Sorsz. Támogatás kedvezményezettjének a neve Támogatás összege (Ft) Támogatás célja Támogatási program megvalósíátásnak helye 1. 150. sz. Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület 50

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu Budapest Kerület Nap Név Email Telefon III. K Balázs Antalné Marica balazs.antalne@t-online.hu III. K; Sz Kertész Anna kerteszanna@t-online.hu IV. Sz Dudásné Baricza Margit dumargo@gmail.com 06-1-3871-282,

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. október 21-ei ülésén hozott határozataiból: 193/2014. (X. 21.

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. október 21-ei ülésén hozott határozataiból: 193/2014. (X. 21. 193/2014. (X. 21.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. október 21-ei alakuló ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

Részletesebben

FEBRUÁR. Rendezők: Magyar Mezőgazdaság Kft. Mezőgazda Kiadó Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet

FEBRUÁR. Rendezők: Magyar Mezőgazdaság Kft. Mezőgazda Kiadó Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet FEBRUÁR Rendezők: Magyar Mezőgazdaság Kft. Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet A rendezvény támogatója: Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat MAGYAR MEZŐGAZDASÁG KFT. 2014_konyvho_Meghivo_megnyito_CS6.indd

Részletesebben

57. Balaton Kupa Végeredmények

57. Balaton Kupa Végeredmények 57. Balaton Kupa Végeredmények I. Kategória (Férfi szuperliga, NB I-II-III.) Csapatverseny: Helyezés: Csapat: Ütött fa 2282 fa Kaposvári I. 2247 fa 3. Attala 2225 fa 4. Kaposvári II. 2203 fa 5. 2200 fa

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Nyertes pályázó lakóhelye/ székhelye. Kadarcs u. 38. Dorogi utca 40. Kossuth utca 36. 3/9. Sarkadi u. 8.

HIRDETMÉNY. Nyertes pályázó lakóhelye/ székhelye. Kadarcs u. 38. Dorogi utca 40. Kossuth utca 36. 3/9. Sarkadi u. 8. HIRDETMÉNY A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, mint az alábbi azonosítószámú birtoktestek haszonbérbe adója, figyelemmel a 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 22. (2) bekezdésében foglalt kötelezettségére,

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület FAKULT Egyesület 2023 Dunabogdány, Hegy u.7. Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület 2008. ÉVI K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 1 Dunabogdány, 2009. május 20. Tóth László FAKULT Egyesület

Részletesebben

Érdekeltségi viszony. Civil szervezet címe Budapest József A. út 12. elnök, alapító Szeged, Brüsszel krt. 18/B kuratóriumi elnök

Érdekeltségi viszony. Civil szervezet címe Budapest József A. út 12. elnök, alapító Szeged, Brüsszel krt. 18/B kuratóriumi elnök Alföldi Andrea "Nebántsvirág" Gyermek- és Ifjúságvédő Közhasznú Egyesület 1051 Budapest József A. út 12. elnök, alapító - 00016/23/2005. 00019/23/2005 szerepvállalásának segítése - 00058/01/2005 3 490

Részletesebben

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990 Tisztségviselık beosztás szerint - osztályok 1950-1990 Suchy Dezsı dr. 1950 1961 Szolnok megye Jávorszky József dr. 1961 1968 Szolnok megye Tóth Lajos dr. 1961 1964 Szolnok megye Büttner Károly dr. 1968

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

A Vasutas Nyugdíjpénztár 2012. január 26-án megtartott Küldöttválasztó Gyűlésén megválasztott küldöttei

A Vasutas Nyugdíjpénztár 2012. január 26-án megtartott Küldöttválasztó Gyűlésén megválasztott küldöttei A Vasutas Nyugdíjpénztár 2012. január 26-án megtartott Küldöttválasztó Gyűlésén megválasztott küldöttei BUDAPEST TERÜLET 1/1 BAKONYINÉ RIGÓ ZSUZSANNA MÁV Zrt. HUMÁNPARTNER SZERVEZET-SZÉKESFEHÉRVÁR CSP.

Részletesebben

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF Támogatóink Bodoky Tamás Maróy Ákos Urbán Ágnes Vay Márton Scheiring Gábor (ogy. képviselo, LMP) Bohus Csaba Gervai Péter Pogány Anikó Földes Balázs Dr. Szilágyi Péter Zoltán (ogy. képviselo, LMP) Nemes

Részletesebben

Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y

Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y Sárospatak város Helyi Választási Bizottsága a 2010. október 3.

Részletesebben

Szent György-hegy Hegyközségi Borverseny, 2014.04.23.

Szent György-hegy Hegyközségi Borverseny, 2014.04.23. Szent György-hegy Hegyközségi Borverseny, 2014.04.23. Sorszám Termelő Évjárat Bor neve Termőhely Pontszám Minősítés 1. Horváth Pince 2013 Olasz rizling késői szüret Hegymagas 19,56 Nagy arany 2. Horváth

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17.

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17. EURÓPAI REGIONÁLIS ÜLÉS Levezető elnök: Brendus Réka Titkár: Tóth László Helyszín: Gobelin terem 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége Deák Ernő elnök 2. Magyarok Angliai Országos Szövetsége

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

AEGON Általános Biztosító Zrt. elveszett csekklapok

AEGON Általános Biztosító Zrt. elveszett csekklapok VONALKÓD PARNER PARTNER NÉV SZERVEZET 120010080019012700100005000156576065202008 0000926996 MOHAROS BIZT. ÜGYN. SZOLG. ÉS TAN. KFT. DÉL-PEST ÉRTÉKESÍTÉSI ÜGYNÖKSÉG 120010080019012700100005000176086065202008

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai * 1. számú függelék Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai N é v Lakcím ASBÓTH ENDRE 4025 Db. Simonffy u. 13. BAGOLYNÉ DR. RINYU ILONA 4032 Debrecen, Károli G. u. 192. DR. BÁKONYI LÁSZLÓ 4031

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 12. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. OKTÓBER 22. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 213/2010. sz. hat. ZMJVK 214/2010. sz. hat. ZMJVK 215/2010. sz. hat. ZMJVK 217/2010.

Részletesebben

Név Város Nyeremény. Balazh Valéria Baja Pöttyös bicikli. Ágoston Csaba Budapest Pöttyös kalap. Andó Zsuzsanna Budapest Pöttyös kalap

Név Város Nyeremény. Balazh Valéria Baja Pöttyös bicikli. Ágoston Csaba Budapest Pöttyös kalap. Andó Zsuzsanna Budapest Pöttyös kalap Balazh Valéria Baja Pöttyös bicikli Ágoston Csaba Budapest Pöttyös kalap Andó Zsuzsanna Budapest Pöttyös kalap Asztalósné Seres Júlia Pennyige Pöttyös kalap Babosné Barabás Mónika Üllő Pöttyös kalap Barabás

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Határozat száma és címe: E/2015/26: Egyesületi tagi jogviszony megerősítése.

Határozat száma és címe: E/2015/26: Egyesületi tagi jogviszony megerősítése. Határozat száma és címe: E/2015/26: Egyesületi tagi jogviszony megerősítése. Határozat szövege: Az elnökség a 2014. évi tagdíjbefizetések alapján megerősíti az itt felsorolt személyek egyesületi tagi jogviszonyát.

Részletesebben

Eredmények. 1 2010.07.17 10:00 K-1 férfi Szabadidős és Egyetemista 500 m I. előfutam. 9 2010.07.17 10:40 K-1 férfi Masters 500 m / 45-49 II.

Eredmények. 1 2010.07.17 10:00 K-1 férfi Szabadidős és Egyetemista 500 m I. előfutam. 9 2010.07.17 10:40 K-1 férfi Masters 500 m / 45-49 II. Eredmények 1 2010.07.17 10:00 K-1 férfi Szabadidős és Egyetemista 500 m I. előfutam 1 5 Vég Gábor 119 Kőrös Kajak Sportegyesület 01:53.080 2 8 Németh Dávid 6061 Tatai Hódy Sportegyesület 3 3 Kiss Péter

Részletesebben

Stratégiai céljaink. Az óvoda szakmai érdekképviselete

Stratégiai céljaink. Az óvoda szakmai érdekképviselete OOTT Óvodapedagógusok Országos Tehetségsegítő Tanácsa : : 06 (20) 9 767 909 Honlap: www.oott.hostoi.com Tájékoztató az Óvodapedagógusok Országos Tehetségsegítő Tanácsának munkájáról Nagy Jenőné Stratégiai

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

Állatorvosi Asszisztensi Névjegyzék

Állatorvosi Asszisztensi Névjegyzék Magyar Állatorvosi Kamara Állatorvosi Asszisztensi Névjegyzék A Magyar Állatorvosi Kamara által a 2012. évi CXXVII. törvény alapján vezetett Névjegyzékben jelenleg a következő állatorvosi asszisztensek

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

XVIII. Nyírerdő Futás és Hajdú Bihar megyei Mezei Bajnokság Aradi János Emlékverseny

XVIII. Nyírerdő Futás és Hajdú Bihar megyei Mezei Bajnokság Aradi János Emlékverseny Nyírerdő-Futás 2500m leány U11 (2005-2006) 11:00 1 Hajdú Barbara 2006 Hajdúböszörmény HTE 2 Vágó Erika 2005 Hajdúsámson 3 Kovács Panna Borbála 2007 Boyai Ált. Isk Nyírerdő-Futás 2500m leány U13 (2003-2004)

Részletesebben

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba F16B (6) 5.4 km 210 m 13 ep 1 Pintér Ábel GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 39:16 2 Balogh Bálint GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 43:41 3 Czéh Tamás ESP Egri Spartacus Tájékozódá 47:05 4 Szalóki Dávid 93 ESP Egri

Részletesebben

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete E Ü D SZ M Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete II. Közgyűlés Budapest, 2010. 12. 10. "Ha többek életét és munkáját összekapcsoljuk, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk,

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek Békés Megyei Ügyvédi Kamara Kirendelhető ügyvédek Lezárva: 2015.06.03. Békéscsaba helységben: 1. Dr. Balázs Imre Tel.: 66/452-251 Dr. Balázs Imre Ügyvédi Irodája Mobil: 30/9255-126 5600 Békéscsaba, Deák

Részletesebben

Bioélelmiszerek. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Bioélelmiszerek. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Bioélelmiszerek Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Biotermék A valódi biotermék ellenőrzött körülmények között termelt, semmilyen műtrágyát és szintetikus, toxikus anyagot nem tartalmaz. A tápanyag-utánpótlás

Részletesebben

IX. Országos Pedagógus Úszóverseny Szentes, 2009. március 08.

IX. Országos Pedagógus Úszóverseny Szentes, 2009. március 08. 50 m férfi gyorsúszás 1. Bitskey István Debreceni Egyetem 0:38,91 2. Kancsó János Tótkomlós 0:39,91 3. Szuhanek György Temesvár 0:40,16 4. Fonyódi György Esztergom 0:40,92 5. Deák Gyula Csongrád 0:48,28

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

Munkalap1 VIII. Országos Szenior Úszóbajnokság Gyula, 1978. szeptember 3. vasárnap de. 10 óra

Munkalap1 VIII. Országos Szenior Úszóbajnokság Gyula, 1978. szeptember 3. vasárnap de. 10 óra VIII. Országos Szenior Úszóbajnokság Gyula, 1978. szeptember 3. vasárnap de. 10 óra Pontverseny eredménye: 1. megye 2. megye 3. megye 4. megye 5. megye 6. megye 7. Fejér megye Egyéni pontverseny eredménye:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Derby Liga verseny értékelés

Derby Liga verseny értékelés 3668 Grosspaul Dúc 97,44 70 45 64% 14 423.277 m 4539 Szlaukó István 95,26 10 7 70% 2 428.240 m 9662 Gotthard László, Dr. 87,85 105 69 66% 21 433.048 m 9571 Lakatos József 84,58 8 5 63% 2 405.910 m 9559

Részletesebben

ORSZÁGOS SZÖVETKEZETI SZÖVETSÉGEK, INTÉZMÉNYEK JEGYZÉKE, 2012

ORSZÁGOS SZÖVETKEZETI SZÖVETSÉGEK, INTÉZMÉNYEK JEGYZÉKE, 2012 ORSZÁGOS SZÖVETKEZETI SZÖVETSÉGEK, INTÉZMÉNYEK JEGYZÉKE, 2012 Országos Szövetkezeti Tanács (OSZT) Elnök: Farkas Tamás Alelnök: Dr. Zs.Szőke Zoltán 1146. Budapest, Hermina út 57. Telefon: 331-13-13 E-mail:

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 031206 Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképzo Iskola, Diákotthon

Részletesebben

Név Város Nyeremény. Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna. Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna

Név Város Nyeremény. Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna. Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna Szűcs Endre Szárföld Pöttyös Tejsüti Párna Bencsik Mónika Sárvár Pöttyös Tejsüti Párna Berzlánovich Enikő Kőszeg

Részletesebben

I. OXIGÉN NAGYERDEI MARATON 2010 Magyar köztársaság Senior Maraton Bajnoksága Kategóriánkénti Eredmények

I. OXIGÉN NAGYERDEI MARATON 2010 Magyar köztársaság Senior Maraton Bajnoksága Kategóriánkénti Eredmények Maraton egyéni férfi senior 35 1 971 Ónadi Imre 1971 HUN OXIGÉN KLUB 21:59 23:48 23:39 23:36 24:23 25:04 26:10 27:28 3:16:04 2 671 Takács György 1971 HUN HAJSZA SE 23:38 25:17 24:43 24:11 24:55 25:33 23:51

Részletesebben

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal Gyomaendrőd 2015.04.26. Pusztai Íj Poronty Leány 1. Palatinusz Petra Szolnok 238 24.8% 2. Tóth Rebeka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 196 20.4% Poronty Fiú 1. Palatinusz Tamás

Részletesebben

Környezetvédő Egyesület Érd. www.avarosvedo.hu

Környezetvédő Egyesület Érd. www.avarosvedo.hu Környezetvédő Egyesület Érd www.avarosvedo.hu Küldetési nyilatkozat Az Érdi Környezetvédő Egyesület célja lakóhelyünk, Érd természeti, épített és kulturális értékeinek, megismerése, megismertetése, és

Részletesebben

(1995-2011: Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékırzı Egyesület)

(1995-2011: Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékırzı Egyesület) (1995-2011: Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékırzı Egyesület) A korábbi nevén Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékırzı Egyesületet alapítói 1995. márciusában hozták létre. Az

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

Alapszabály módosítási javaslatok és magyarázatuk. MME Küldöttközgyűlés 2010. május 22.

Alapszabály módosítási javaslatok és magyarázatuk. MME Küldöttközgyűlés 2010. május 22. Alapszabály módosítási javaslatok és magyarázatuk MME Küldöttközgyűlés 2010. május 22. Eredeti Módosítási javaslat OK. 6.1. Az Egyesület működésének és Az Egyesület működésének és gazdálkodásának pontosítás

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006. I. ciklus 1990-1994

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006. I. ciklus 1990-1994 ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006 I. ciklus 1990-1994 Az elsı, 1990. szeptember 30-án megtartott helyi önkormányzati választáson 5 polgármester- és 23 képviselıjelöltbıl választhattak Nyirád

Részletesebben