A hazai biomozgalom 25 éve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hazai biomozgalom 25 éve"

Átírás

1 A hazai biomozgalom 25 éve A Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért közhasznú alapítvány évi Tudományos Emlékülését a 25 éves hazai biomozgalomra történő emlékezésnek, ünneplésének szentelte. Az Emlékülésen személyes visszaemlékezéseiről szólt az alapító Frühwald Ferenc, a Budapesti Bioklubot 25 éve vezető Parádi Andor. Az erdélyi biomozgalomról a Kolozsvári Bioklub vezetője, dr. T. Veress Éva professzor asszony, a Marosvásárhelyi Biokertész Csoport elnöke Boross Csaba és a legnagyobb romániai bioszervezet, a Bioterra vezetőségi tagja Bódis András szólt. Dr. Illés Zoltán, a Parlament Környezetvédelmi Bizottságának egykori elnöke A bio szervezetek és a környezetvédelem jövője címmel tartott nagy hatású előadást. A Sárközy Péter Emlékérem idei kitüntetettje, Muntyán Istvánné arra a 20 évre emlékezett vissza, melyet a bio- és kertbarátok mozgalmában töltött. A 25 éves biomozgalom hőskoráról, örömeiről, gondjairól szól az alábbi írás, mely a Emlékülés nyitó előadása volt. Magyarországon a II. világháború végéig a hazai mezőgazdaság, különösen a tanyás gazdálkodás a talaj tápanyag utánpótlására az állattartás trágyáját használta, esetenként kőporokkal, komposzttal kiegészítve, felszívódó szintetikus műtrágyákat, növényvédő szereket, gyomirtókat gyakorlatilag nem ismerve, lényegében az ökogazdálkodási módszerekkel termelt. Ismerte és alkalmazta a vetésforgót, a talajkímélő módszereket. A magyar parasztember évezredek óta az ökogazdálkodás ma megfogalmazott feltételrendszere szerint művelte meg földjét és termelte meg élelmiszerét. Az iparszerű, intenzív mezőgazdaság eluralkodása egyre több kérdést, aggodalmat vetett fel a környezet- és a talajvédelemmel, fenntarthatósággal kapcsolatban. A nyugat-európában egyre erősödő biomozgalmak hatása is közrejátszott abban, hogy Magyarországon is újraélesztették az ökogazdálkodás módszereinek megismertetését, megfogalmazódott egy igényesebb környezetkímélő és egészségvédő mozgalom létrejöttének igénye. Erre november 15-re jött el az idő. Ezen a napon a budapesti Belvárosi Ifjúsági Művelődési Házban (Fővárosi Művelődési és Ifjúsági Ház, Budapest, Molnár u. 9.) Frühwald Ferenc, Seléndy Szabolcs és dr. Mezei Ottóné alapító tagok kezdeményezésére megalakult a Biokultúra Klub. Az alakuló klubban klubvezető Frühwald Ferenc, a klub szakmai vezetője Seléndy Szabolcs voltak. Az első klubfoglalkozáson Lelkes Lajos, a Mezőgazdasági Könyvkiadó főszerkesztője bemutatta a készülő Biofüzet sorozatot. Ez a sorozat Lelkes Lajos sorozatszerkesztésében és Wenszky Ágnes szerkesztésében között 32 számot ért meg. Lelkes Lajos és Wenszky Ágnes azóta is elkötelezettek az ökológiai kiadványok megjelentetésében (pl. Biogazda kiskönyvtár sorozat). Az alakuló ülésen Seléndy Szabolcs, a Kertészet Szőlészet főszerkesztő helyettese Bevezetés a biológiai kertművelésbe címmel tartott nyitóelőadást. Dr. Mezei Ottóné a talajtermékenység kialakítását és fenntartását ismertette. A foglalkozásokról vékony, 6-8 oldalas Biokultúra Tájékoztatóból kaptak tájékoztatást a klubtagok. Az első tájékoztatókat Frühwald Ferenc, H. Sipos Ágnes, Seléndy Szabolcs, Vadász Katalin és Valló László szerkesztették. Sárközy Péter professzornak a 2. körlevélben a Rokonszenv és ellenszenv a növények között címmel jelent meg cikke. Emlékezzünk meg az első 1984-es év szerzőiről, mint a biogazdálkodás megalapozóiról:

2 P területen 2 Seléndy Szabolcs, dr. Mezei Ottóné, dr. Oláh Andor, dr. Sárközy Péter, dr. Győrffy Sándor, Peter Sowa, dr. Balázs Klára, dr. Claus József, Szent-Miklóssy Ferenc, Valló László, dr. Hornok László, Bőcs Attila, Zatykó Nándor, Sz. Nagy László, Kállai Klára, Balázs Erzsébet, Varga Géza, Hans A. Staub, dr. Zatykó Lajos, dr. Surányi Dezső, dr. Csizmadia József, Frühwald Ferenc, Vidéki Ferenc. Közülük többen, húsz éve töretlenül szolgálják a biokultúra nemes ügyét. Nekik és a többieknek is jó egészséget, töretlen kitartást kívánunk munkájukhoz. Akik pedig már eltávoztak, mint pl. Sárközy Péter professzor, emléküket megőrizzük januárjában az alakulást követő két hónap múlva a klub taglétszáma már meghaladta a 250 főt. Ez azt jelentette, hogy a nyolcvanas évek elején egyrészt a civil életben jelentős igény fogalmazódott meg a környezetkímélő gazdálkodás iránt, másrészt a társadalomban meg volt a készség egy politikamentes szerveződés iránt. A hatalom részéről koránt sem volt ilyen megértés telén az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal (OKTH) még meghiúsította a klub egyesület-alakítási törekvését januárjától a klub szaktanácsadói: dr. Mezei Ottóné, dr. Győrffy Sándor, Valló László és Szent-Miklóssy Ferenc voltak. A budapesti klub megalakulásának hatására Sárospatakon Novákovits István és Farkas László kezdeményezésére, szervezésében 1984 februárjában megalakult a Biológiai Kertművelők Klubja. Ezt tekinthetjük az első helyi csoportnak, melyekből később, az egyesület fénykorában országszerte 62 volt ben megalakult a magbank, mely a klubban még huszonöt éve is működik. Amíg a hatalom hazai képviselői bizalmatlansággal figyelték az egyre erősödő klubéletet, addig a Pravda 1984 júniusában pozitív hangvételű riportot készített a klub munkájáról, terveiről. (Már pedig amit akkor a Pravda megírt, azt nem lehetett figyelmen kívül hagyni.) Elindult a klubban a biotermékek bemutatója, biokóstolók, tanulmányi kirándulások (szeptemberben Ausztriába), biokert-látogatások. Megteremtődtek egy új mozgalom hagyományteremtő rendezvényei, a Biokultúra Napok, a Biokultúra Találkozók, a helyi csoportvezetők találkozói nyarán az egyesület nagy vállalkozásba fogott. A Budapesti Nemzetközi Vásár (BNV, 2 OMÉK) területén 900 mp létrehozta a Biokertet, mely 1997-ig szakmailag igényesen, magas színvonalon mutatta be az érdeklődőknek a biogazdálkodást. A biokert a kiállításokon kívül is fogadta az érdeklődőket, egy, a biokertészkedésben járatos klubtag kalauzolásával. A Biokert már az első évben elnyerte az OMÉK át és a Tervezői Különdíjat. Ugyanebben az évben a klub szakértői közreműködésével elkészül a Kert mindenkinek c., később díjnyertes oktatófilm ban a taglétszám már meghaladja az 500 főt mérföldkő a hazai biomozgalom életében. A klub 1987 januárjában az IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) teljes jogú tagja lett, Közép- Kelet Európában elsőként. Ennek hatására az év tavaszán a Biokultúra Klubot több külföldi szakmai szervezet tiszteletbeli tagjává választja. A klubtagok nyáron NSZK-beli tanulmányúton német biogazdaságokat látogattak meg szeptember 8-án az addig klubként működő szervezet egyesületté alakult. Az egyesület első megválasztott tisztségviselői: Tiszteletbeli elnök: Elnök: Alelnök: dr. Sárközy Péter Frühwald Ferenc Seléndy Szabolcs

3 3 Biodinamikus szakosztály vezető: Termelési-Szaktanácsadási szakoszt.vez.: Kísérleti Szakosztály vezető: Ellenőrző Bizottság elnöke: tagok: Fegyelmi Bizottság elnök: tagok: dr. Mezei Ottóné dr. Győrffy Sándor dr. Szőcs Zoltán Parádi Andor Kríz László Lehoczky Dávid Vass Imre Parádi Andorné Puskás Lajosné Az egyesületet a bíróság december 14-én vette nyilvántartásba. Az egyesületté alakulással az addigi Biokultúra Tájékoztató helyett 1989 decemberétől zöld borítóval megjelent a Biokultúra, a biogazdálkodók, környezetkímélők és egészségvédők lapja, Frühwald Ferenc szerkesztésével ban a beinduló biogazdálkodás elősegítése érdekében az egyesület közzétette a Biotermesztés feltételrendszere c. szabályzatát márciusában az egyesület részt vesz a Túlélés hálózat megalakításában. Az egyesületnek a Selyemgombolyító biztosít irodát. Áprilisban újabb tanulmányút, most a svájci biogazdaságokat látogatják meg az egyesület tagjai. Júliustól az egyesület bekapcsolódik a nemzetközi bioszervezet munkájába. Az IFOAM legfontosabb munkacsoportjának, a Technikai Bizottságnak a munkájában vesz részt. Innentől az egyesület folyamatos, állandó jó együttműködésben dolgozik az IFOAM-mal, mely elsősorban Frühwald Ferenc érdeme. Szeptemberben az egyesület több termelői szervezettel megállapodik abban, hogy a bio termesztésének ellenőrzését 1989-től az egyesület látja el. Az újság mellett az egyesület megkezdi a szakkiadványok megjelentetését. Szeptemberben jelenik meg az egyesület kiadásában az Első kézben a Béres-cseppről c. kiadvány november 15-én ünneplik az egyesület (klub) ötéves évfordulóját. A születésnapra jelenik meg a Bio Életmód Kalendárium ben a nemzetközi világszervezet, az IFOAM 8. konferenciáját Magyarországon a Biokultúra Egyesület szervezi. Az első öt év programjának részletesebb ismertetésével azt a dinamikus fejlődést kívántam bemutatni, mely ekkor az Egyesületet jellemezte. Ez az időszak 1995-ig tartott. Eddig vezette az Egyesületet a két alapító, Frühwald Ferenc és Seléndy Szabolcs. Ebben az időben, az építkezés nyugodt, békés éveiben az Egyesület fős tagsága helyi csoportokban, szakosztályokban vettek részt a mozgalmi munkában. Az országban több mint 62 helyi csoport alakult, a határon túli területeken, Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken 13 helyi csoportban kb fő tevékenykedett, akik természetesen tagdíjat nem fizettek, de az anyaországi Biokultúra Egyesület tagjának vallották magukat és az Egyesület is minden lehetséges támogatást megadott nekik ben a hét régióban 49 helyi csoport működött. A Sárközy Péter Emlékülésre megkerestük és meghívtuk mindegyik csoportvezetőt, megküldve nekik egy felmérő lapot a csoportjuk helyzetéről. A negyvenkilencből tizenegyen válaszoltak. A békési csoport továbbra is Dacziné Dúzs Julianna vezetésével önállóvá válva, Békés és Környéke Biokultúra Közhasznú Egyesületként tevékenykedik. Az egyesület elnöke szerint ez volt a helyes, ha fenn akarnak maradni, mert itt ebben a régióban a csoportokkal nem foglalkozik senki, tehát önállósítani kellett magunkat. A 45 fős egyesület a korábbi szellemben végzi tevékenységét. Sajnos a többi csoporttal nem tudják tartani a kapcsolatot. Ha néha találkoznak, az természetesen nagy öröm, írta Dacziné Dúzs Julika.

4 4 A Dél-Alföldi régió másik csoportja, a csongrádi is önálló egyesületté alakult. A korábbi biokultúrások Murányi László elnök vezetésével Csongrád és Térsége Biokultúra Egyesület keretén belül tevékenykednek. Az egykori csoportvezetők több csoport megszűnéséről írtak. A Nyugat-Dunántúli Biokultúra Egyesület megalakulásakor 2004-ben megszűnt a zalai csoport. Az egykori tagokkal a kapcsolatot az egyesület alelnöke a korábbi vezető Fésűs Éva képviseli magas szinten. A Közép-Dunántúli Régióban egykor nyolc helyi bio csoport működött. Amiről értesítettek, hogy megszűnt a noszlopi, piliscsévi, dorogi helyi csoport. Az egykori tagok a helyi környezetvédő szervezetekhez léptek át. Örömmel értesültem, hogy a gödöllői, debreceni, hajdúböszörményi és a kiskunfélegyházi, valamint az albertirsai csoportok működnek. A 49 csoportból tizenegyen tiszteltek meg, hogy válaszoltak. A tizenegyből 4 megszűnt, kettő egyesületté alakult. Öten a régiós biokultúra egyesület keretén belül továbbra is helyi csoportként működnek. A magszűntek közé kell sorolni a térségből a dorogi, pilicscsévi mellett a piliscsabai csoportot is. Helyi csoportként volt nyilvántartva a Budapesti Központi Klub is. Ennél azonban jóval több. A biokultúra mozgalom folytonosságát a Parádi Andor és felesége, Marika által 25 éve vezetett Központi Klub jelenti. A Klub előadásain, rendezvényein fő vesz rendszeresen részt. A Klub további fenntartásához jó egészséget kívánunk. Malya Carmen számolt be a régiója többi csoportjainak a helyzetéről, a működő gödöllői, budakeszi és kosdi, szolnoki csoportok helyzetéről. Carmen a biomozgalom jelenlegi helyzetét úgy értékelte: az, hogy a Biokultúra Egyesület és a biokultúra mozgalom itt tart, nem teljesen az egyesület bűne, hanem azé az országvezetésé, amely a civil kezdeményezéseket ennyire korlátozza, a működésüket minden eszközzel. Ezzel mint alapítvány vezetője is, teljesen egyetértek. Ha valaki tud még más csoportról is, kérem küldje meg, hogy esetleg újra szervezhető lehessen egy országos biomozgalom. A kilencvenes évek elején Sárközy Péter-Seléndy Szabolcs szerkesztésében jelent meg a magyarországi biogazdálkodás alapműve, a három kötetes Biogazda. A kilencvenes évek közepétől indult erőteljesebb fejlődésnek az ellenőrzött biogazdálkodás. Az Egyesület alakulásától eltelt tizenkét év alatt az ellenőrzött terület nagysága nem haladta meg a ha-t től 2004-ig növekedett és meghaladta a ha-t. (ábra) Sajnos ez a fejlődés megtorpant év végén hektáron 1982 gazdaságban, üzemben, vállalkozásnál folyt biogazdálkodás, feldolgozás és kereskedelem, melyet két, Magyarországon bejegyzett ellenőrző szervezet ellenőriz és tanúsít. A biomozgalom számára szomorú, hogy a kisellenőrzési rendszer megszűnt között az egyesületben a mozgalmi szempontok mellett megerősödtek a termelési, az anyagi szempontú érdekeltségek. A megnőtt létszámú 1999-ben 2050 fő - egyesület irányítása is változást igényelt. A Biokultúra Egyesület stratégiai tervében már 1999 nyarán megfogalmazódott, hogy az egyesület célja, hogy a régiók önálló jogi személlyé váljanak, majd ezen önálló egyesületek hozzanak létre szövetséget. Ez április 20-án történt meg,

5 5 amikor is a Pest Megyei Bíróság a Biokultúra Egyesületek Szövetségét, a november 11- i keltezésű alapszabálya alapján a nyilvántartásba vételi végzése jogerőre emelkedett. A Biokultúra Egyesület beleolvadt a szövetségbe. A Fővárosi Bíróság 2005 szeptember 29-i végzése alapján jogutóddal megszüntette. A teljes jogú utód a Biuokultúra Egyesületek Szövetsége lett. A Biokultúra Egyesületek Szövetsége 11 taggal, a hét régiós egyesülettel, a Magyar Ökogazdálkodók Szövetségével (MÖSZ), a méhészek, a biodinamikus és az oktató, kutató és szaktanácsadók egyesületével alakult meg. Később csatlakozott hozzájuk a biofeldolgozók és biohal tenyésztők egyesülete is. Így a most már Magyar Biokultúra Szövetség nevet viselő szövetségnek 13 tagja van. Ezzel egyidőben, 2000 első éveiben jelentős átrendeződés történt a biomozgalomban. Néhány helyi csoport egyesületté alakult, újak alakultak. Jelenleg kb. 22 b io egyesület van a bíróságoknál bejelentve. Hasonló nagyságrendű, kb. 20 alapítvány szintén a biokultúra nemes ügyének szolgálatát fogalmazta meg preambulumában. A bioszervezeteket kívánja összefogni a Radics László professzor által létrehozott, 2003 novemberében alakult Magyar Ökológiai Gazdálkodásért Társaság is. Már 2003-ban, az uniós csatlakozás előtti eurórikus hangulatban a Biokultúra Egyesület 20 éves évfrordulójára írt cikkemben úgy fogalmaztam, hogy Az uniós csatlakozás legnagyobb vesztesei a magyar gazdák lesznek. Bár az ökogazdálkodók talán szerencsésebb helyzetben vannak, de a csatlakozással járó változások őket is erősen fogják sújtani. A túlélést csak az összefogás jelentheti. A bio-mozgalom jelenlegi helyzete nem kedvez ennek. Az évek sajnos engem igazoltak. A magyar biogazdálkodás területe és a gazdaságok száma 2004 óta a környező országok közül egyedüliként csökken. Az 1999-ben kormányprogramban megfogalmazott 300 ezer hektár alig 40%-át sikerült teljesíteni 2006 végére. Meggyőződésem, hogy ebben az egyértelmű kormányzati felelősség mellett a biomozgalom visszaszorulása is közrejátszott. Talán ezt felismerve 2007-től a hagyományos Biokultúra találkozó és a Biokultúra Nap mellett két országos rendezvénnyel is bővült a biotermékek, a bioszemlélet megismertetése. A hét régióban évente megrendezésre kerülnek az Országos Bionapok, illetve Budapesten őszönként a Biobúcsú. Már rangja van az évente megrendezett fülöpjakabi bionapoknak is. Ezeket egészítik ki az inkább üzleti vállalkozásnak tekinthető ökoportyák is től változás észlelhető a szakmai ismeretek átadását jelentő kiadványok megjelentetésében is. Elkezdték megjelentetni a Biokultúra Évszakokat a hírlevél mellékleteként és a Biokultúra füzetek 2000-ben elkezdett sorozatát is folytatják. A Biokultúra újság átkerült a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft-hez. Ezzel együtt megszűnt az országos terjesztése. A kiadványok megjelentetésének a nehézségét érzi az alapítványunk is óta nem tudjuk folytatni a Biogazda füzetek kiadását, pedig négy kész kézirat van a fiókban. A biotermékek megismertetése hitelességének bizonyítása a fogyasztástól függ. A MOM parki ökopiac mindenképpen a szövetség sikere. Az igen magas árak ellenére is igen nagy a vásárlóközönség. Örömünk, hogy az alapítvány által szervezett újpesti biopiac már hatodik éve, egyre nagyobb forgalommal üzemel. Örvendetes, hogy az ország különböző pontjain próbálkoznak biopiacok nyitásával. Meggyőződésem, hogy akik részt vettünk, veszünk a biomozgalomban, akár termelőként, feldolgozóként vagy a bioéletmód iránt elkötelezettként, az időnkénti nehézségek ellenére is egy csodálatos szellemiségnek vagyunk, lehetünk a részesei. Ennek a szellemiségnek, a

6 6 bioerkölcsnek, a bioetikának a megalapozója Sárközy Péter professzor volt, az egykori alapító atyákkal és a mozgalomba később csatlakozókkal együtt. A biomozgalomban történt részvétel olyan szakmai ismeretekkel gazdagított bennünket, amelyeket ahogy Győrffy Sándor fogalmazott egykor tanulva tanítottunk. Emellett még inkább olyan értékekkel gazdagodtunk, melyeket azok az emberi kapcsolatok, barátságok jelentik, melyeket ebben a mozgalomban szereztünk határon innen és határon túlról. Gondoljunk a Biokultúra Napokra, találkozókra, és a csoportvezetők találkozóira, a biogazda tanfolyamokra. És ennek a szellemiségnek, életmódnak megismerése, elsajátítása, az igaz barátságok megőrzése, ápolása, olyan érték, amely fontosabb bármilyen anyagi haszonnál. Ezt a szellemiséget képviselte Péter bácsi és ezt kívánjuk megőrizni. Ha néha elbizonytalanodunk, olvassuk Péter bácsi korábbi írásait, ezekből erőt gyűjthetünk. A biomozgalomban részt vevő aktivistákról, a Biokultúra Egyesület vezetőségeiről, helyi csoportvezetőkről, az év biogazdáiról, az év biotermékeiről, a Pro Biokultúra kitüntetettjeiről emlékezünk az 1-6. sz. táblázatok összeállításával.

7 7 1. sz. táblázat Biokultúra Klub, egyesület tisztségviselői, vezetőségi tagjai, régióvezetők, tiszteleti tagok testülete (Felügyelő, Fegyelmi, Etikai, Oktatási-Kutatási Bizottságok tagjai) Alexa László Dr. Ángyán József Birkás Balázs Bodnár György Bozzayné Andrási Erika Budai László Burián László Czeller Gábor Csikiné Pálinkás Julianna Daróczi Istvánné Faragó Lajos Tamás Frühwald Ferenc Dr. Györffy Sándor Hintalan György Kríz László Kolláth Péter Korgáné dr. Jánosik Zsuzsa Kovács János Kovács János Lehoczky Dávid Machács Attila Maya Carmen Dr. Márai Géza Dr. Mezei Ottóné Alexa László Ács Emőke Gyarmathy Flóra Gyene Gyöngyvér Dr. Sárközy Péter Móricz Attila Nagy Gyuláné Orbán Péter Parádi Andor Parádi Andorné Puskás Lajosné Ránky Edit Dr. Roszik Péter Seléndy Szabolcs Dr. Solti Gábor Szabó Csabáné Szakács Ferenc Dr. Szalay László Dr. Szántosi Antalné Szécsényi Sándorné Dr. Szőke Lajos Szólláth Tibor Tarnai Olga Dr. Tóth Csaba Tóth László Tóth Lászlóné Vass Imre Veisz János Vereb Dér Ferencné Főtitkárok Mészáros Zsolt Dr. Miklay Frigyesné Mokry Tamás Orbán Péter (ügyv. Ig.)

8 8 2. sz. táblázat A Biokultúra Klub ( ), a Biokultúra Egyesület ( ) elnökei, alelnökei, főtitkárai UBiokultúra KlubU klubvezető: Frühwald Ferenc Helyettese: Seléndy Szabolcs UBiokultúra EgyesületU elnök: Frühwald Ferenc (III. 31-ig) alelnök: Seléndy Szabolcs főtitkár: Gyene Gyöngyvér ( ) Mészáros Zsolt (1990.) elnök: Seléndy Szabolcs ( ) alelnök: Dr. Márai Géza Dr. Roszik Péter (1995.) Dr. Solti Gábor (1995.) főtitkár: Ács Emőke elnök: Dr. Márai Géza ( ) alelnök: Dr. Roszik Péter Dr. Solti Gábor Frühwald Ferenc főtitkár: Dr. Miklay Frigyesné elnök: Frühwald Ferenc alelnök: Dr. Roszik Péter Dr. Solti Gábor főtitkár: Alexa László elnök: Dr. Solti Gábor ( ) alelnök: Bodnár György Szécsényi Sándorné Dr. Roszik Péter ( ) főtitkár: Alexa László ( ig) Mokry Tamás ( ) Gyarmathy Flóra ( ) elnök: Czeller Gábor ( ) alelnök: Dr. Roszik Péter Bodnár György Szécsényi Sándorné + ügyv. Ig. Orbán Péter

9 sz. táblázat Biokultúra Egyesület helyi csoportjai és vezetői 2001-ben Székhely Régióvezető/csoportvezető B. E. Nyugat-Dunántúli Régió Bozzayné Andrási Erika Kapuvár Giczi Józsefné Őrség Ferencz Tibor Zala Fésű Éva B. E. Közép-Dunántúli Régió Ajka Kun Gyula Balaton-felvidék Bódis Klára Dorog Muntyán Istvánné Iváncsa Szalados József Lábatlan Petkovics József Noszlop Magyar Istvánné Piliscsév Fülöpné Papp Mária Székesfehérvár Nagy Éva B. E. Dél-Dunántúli Régió Móricz Attila Balatonboglár Tóth László Fúmin Szabó Csabáné Kaposvár Bukovics Zsolt Pécs mb. Tóth Hajnalka Tamási Csurgó Sándor Zselic Kovács Károly B. E. Közép-Magyarországi Régió Albertirsa Malya Carmen Budakeszi Bordás-Varga Nóra Gödöllő Zöld Lászlóné Központi Klub Budapest Parádi Andor Naszályvölgye Kálmán Vince Piliscsaba Bai Enikő B. E. Észak-Magyarországi Régió Orbán Péter Nagyút Pavlenka Károlyné Kazár Máthé Attila Szikszó Kiss Józsefné B. E. Észak-Alföldi Régió Bodnár György Debrecen Daróczi Istvánné Földes Bíró Zsigmond Hajdúböszörmény Töviskes Katalin Karcag Hubai Imre Nyíregyháza Veisz János Szolnok Vereb Dér Ferencné Tiszacsege Bodnár György B. E. Dél-Alföldi Régió Dr. Szántosi Antalné Békés Dacziné Dúzs Julianna Csongrád Dékány István Fülöpjakab-Kunszállás Szécsényi Sándorné Füzesgyarmat Földi Mihály

10 10 Gyula Kerekegyháza Kiskőrös Kiskunfélegyháza Makó Mándok Mezőhegyes-Maroshát Szarvas Szeged Szentes Tiszakécske Faragó Lajos Tamás Varga István Donáthné Belák Katalin Kiss Kálmán Tibor Udovecz Miklós Olcsváry Bóka Miklós Dr. Antal Tibor Budai Sándorné Kálló Gábor Vass Imre Matúz Béla Külföldi helyi csoportok Csíkszereda Homoródszentmárton Kolozsvár Kovászna Marosvásárhely Nyárádremete Randót Sepsiillyefalva Szászrégen Székelyudvarhely Dunaszerdahely Zeliezovce Szabadka Máthé Emma Cseke Árkosi Katalin Dr. T. Veress Éva Rákosi József Boros Csaba Birtók György Kátay Sándor Bencze Attila Samu Pál Verzár Csongor Grófova Zuzana Dr. Palik László Skenderovic Tereza

11 sz. táblázat AZ ÉV BIOGAZDÁI Bodnár György Kiss Imréné Szűcs Anna Németh István Tóth László Méhesi Melis Zoltán Terjéki József Szólláth Tibor nem lett kiadva Hubai Imre 2005-től nem lett kiadva

12 12 Az év biogazdái, gazdaságai és biotermékei 5. sz. táblázat Év Díj Nyertes Díjazott termék Az Év Biogazdája Bodnár György Tóth László biobor (Caberne Sauvignon) Lakatos Jenő bioméz (akác és vegyes) Matúz Béla biotészta (amarantos) I (megosztva) Ökoszervíz Galgafarm karobpor uborka konzerv Az Év Biogazdája Kiss Imréné Szűcs Anna Ökoszervíz mandulás-karobos drazsé I Az Év Biogazdája Piszke Pékség Első Híd Bt. Biovitis Németh István Czeller Gábor teljes kiőrlésű kenyér répa csemege Szentgyörgyhegyi olaszlizling gyökérzöldség-vetőmagok I Az Év Biogazdája Az Év Biogazdasága I Az Év Biogazdája Az Év Biogazdasága I Az Év Biogazdája Az Év Biogazdasága III. + közönségdíj Canina-Farm Ökoszervíz Csikiné Pálinkás Julianna Tóth László Kishantosi biogazdaság (Ács Sándorné-Bolye Ferenc) Pick Szeged Rt. Kovács László Németh Attiláné Piszke Pékség Méhesi Melis Zoltán Szentbékállai Mandula-farm (Birkás Balázs-Bódis Klára) Piszkei Öko Kft. Méhesi Melis Zoltán Méhesi Melis Zoltán Méhesi Melis Zoltán Terjéki József Hortobágyi Génmegőrző és Természetvédelmi Kht. - Első Híd Bt. Varga Ökogazdaság Moór Ferenc Varga Ökogazdaság Moór Ferenc Az Év Biogazdája Szólláth Tibor (Hajdúnánás) csipkebor hidegen préselt napraforgó olaj gyógynövény termékcsalád Hortobágyi bioszalámi lekvárcsalád biocsíra Hargitai rozskenyér Morzsi torta félkemény sajt hagyományos zsidó sajt fűszeres tejszínes sajt ivólé termékcsalád Varga mangalica szalámi Joghurt termékcsalád

13 2003. Az Év Biogazdasága I Közönségdíj Az Év Biogazdája Az Év Biogazdasága I Közönségdíj és Közönségdíj I Berta Bt. 13 Virágoskút Kertészeti Kft. Varga Öközgazdaság Tóth László Méhesi Zoltán Méhesi Biogazdaság Nem lett kiadva Körös-Maros Biofarm és a Naszálytej Rt. biotej Virágoskút Kertészeti Kft. Hungaroteam Kft. Piszkei Öko Élelmiszerfeldolgozó Kft. Hámori András Szatmári Konzervgyár Kft. Naszálytej Rt. biozöldségek bioízek, ízesített lágysajt Cabernet Sauvignon bor Sajtcsalád biozakuszka padlizsánkrém) tarpai termékcsalád pékáruk Bioalmalé Szatmári biocsalád Biotejtermék család (lecsós XII. ker. Önkormányzat külön díja I Közönségdíj Natúr Gold Farms Virágoskút Kertészeti Kft. HALÉPKER Bt. Anna Borház Ökológiai tönköly java Bio mangalica köleskásás hurka Haltermékek (halfasírozott és paprikás) Bioszőlőből készült must I. díj I Közönségdíj Hipp Kft. Üllőparti Gazdaszövetkezet Kenesei és Társai Kft. Thsege Biofarm Bébiételek és italok Étolaj Gesztenyepüré Szentháromság kenyér Az Év Biogazdája és Biogazdasága címet az előző évi eredmények alapján a következő évi tavaszi Biokultúra Találkozón, míg az év biotermékei díjakat az őszi Biokultúra Napokon adják át.

14 14 6. sz. táblázat Biokultúra Egyesület Pro Biokultúra kitüntetettjei Frühwald Ferenc Dr. Győrffy Sándor Dr. Márai Géza Dr. Mezei Ottóné Parádi Andor Dr. Sárközy Péter Seléndy Szabolcs Dr. Solti Gábor Dr. Szalay László Tóth László Bódis Klára Daróczi Istvánné Dr. Roszik Péter Szécsényi Sándorné Zelenyánszky András Czeller Gábor Darócziné Dúzs Julianna Dr. Szántosi Antalné Kálló Gábor Veisz János Dr. Ángyán József Budaházi Antalné Giczi Józsefné Lakatos Jenő Rózsa Péter Dr. Berta Zoltán Bodnár György Gencsi Zoltán Dr. Gyurasits Elemér Ollé Sándor Vereb Dér Ferencné Dr. Solti Gábor

Bemutatkozik a Fiatal gazdáknak a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

Bemutatkozik a Fiatal gazdáknak a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Bemutatkozik a Fiatal gazdáknak a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Dr. Roszík Péter ügyvezető, c. egyetemi docens és Zámbó Sándor ellenőr Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Gödöllő, 2012. július 31.

Részletesebben

Szeretettel köszöntöm a XXVII. Biokultúra Nap minden résztvevőjét. Fotók: (zöme) a netről

Szeretettel köszöntöm a XXVII. Biokultúra Nap minden résztvevőjét. Fotók: (zöme) a netről Szeretettel köszöntöm a XXVII. Biokultúra Nap minden résztvevőjét Fotók: (zöme) a netről A biogazdálkodás különleges körülmények között Különös tekintettel az Ökológiai Cselekvési Tervre Előadó: Dr. Roszík

Részletesebben

A Kárpát-medence ökogazdálkodása

A Kárpát-medence ökogazdálkodása A Kárpát-medence ökogazdálkodása Dr. Solti Gábor előadása a Környezettudatos növénytermesztés és kertészeti gazdálkodás lehetőségei, és a benne rejlő üzleti előnyök 2016-ban c. konferencián Budapest, 2016.

Részletesebben

Az ökológiai gazdálkodás helyzete Magyarországon

Az ökológiai gazdálkodás helyzete Magyarországon Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége Dr. Solti Gábor Az ökológiai gazdálkodás helyzete Magyarországon 2013. március 1. Piliscsaba H-2081 Piliscsaba, Wesselényi u. 10. Tel.: +36-26-373-743 E-mail:

Részletesebben

Rákóczi 1-2-0 5805/21

Rákóczi 1-2-0 5805/21 120 Rákóczi 100 Rákóczi 100 Tokaji 100 Kopogó Szalamics Szabolcs Nyíregyháza Kopogó u. 2. 0425/1 Nyíregyháza Kopogó u. 0425/4 Brehovszki Puskás Erika Nyíregyháza Kopogó u. 8. 0425/6 0425/6 Árendás Miklós

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

A Magyar Biokultúra Szövetség a magyar biogazdálkodás érdekvédelmi szervezete. 1983-ban alapították Felépítése:

A Magyar Biokultúra Szövetség a magyar biogazdálkodás érdekvédelmi szervezete. 1983-ban alapították Felépítése: A Magyar Biokultúra Szövetség a magyar biogazdálkodás érdekvédelmi szervezete 1983-ban alapították Felépítése: Szervezettség, felépítés 1. Területi egyesületek BE Keletmagyarországi BE BE BE BE BE BE Térképfotó:

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító)

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító) SORSZÁM (NYILV.SZÁM) 1. (115) 2. (119) 3. (114) 4. (074) 5. (075) 6. (008) 7. (087) 8. (016) 9. (109) 10. (052) 11. (051) 12. (03) 13. (026) 14. (122) 15. (009) 16. (021) 17. (130) 18. (042) 19. (079)

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.)

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.) A 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Kisújszállás városban működő szavazatszámláló bizottságok választott tagjai, póttagjai 1. TEVK

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 2/2015 Napirendi pontok: 1. A 2015.

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC 2015. 10. 09. NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY Abonyi József 1914 1984 0005-0033 Ádám Gáborné Gőz Eszter 0035-0054 Agócs Pál 1937 1990 0045-0018 Alföldi Zsigmondné Bodnár Róza

Részletesebben

Az egyesület képviselője: Némethné Koczka Edit elnök (sz:szeged, 1961.június 21. an: Pataki Mária) 6900 Makó, Kelemen L. 57.

Az egyesület képviselője: Némethné Koczka Edit elnök (sz:szeged, 1961.június 21. an: Pataki Mária) 6900 Makó, Kelemen L. 57. HAGYMAVIRÁG FOLTVARRÓ EGYESÜLET Alakulás, előzmények: Az egyesület tagjainak megalakulás előtt közös céljuk volt, hogy olyan közösséget hozzanak létre mely vagyon és nyereségszerzési cél nélkül a kézi

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

Újfehértó települési választás eredményei Önkormányzati választás

Újfehértó települési választás eredményei Önkormányzati választás Polgármester A polgármester Nagy Sándor FÜGGETLEN jelölt lett Az önkormányzat összetétele : Újfehértó települési i Önkormányzati A települési önkormányzat tagjainak : 11 fő, ebből egyéni választókerületben

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Hely. Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarolás Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ I. 179 48 151 44 330 92 422 2 Kelemen Gáborné BERT

Részletesebben

V. Földész Fórum. Meghívó. Keleti Kapu Ökotermesztők Egyesülete-Ökológiai Termék Előállítók Klasztere

V. Földész Fórum. Meghívó. Keleti Kapu Ökotermesztők Egyesülete-Ökológiai Termék Előállítók Klasztere Keleti Kapu Ökotermesztők Egyesülete-Ökológiai Termék Előállítók Klasztere Meghívó 2015. november 14. / szombat / a Móricz Zsigmond Könyvtár Kamaratermében és kiállítói rendezvénytermében tartandó Meghívott

Részletesebben

EGYES F Ő T Á B L A. Senior 30-39

EGYES F Ő T Á B L A. Senior 30-39 Senior 3-39 EGYES F Ő T Á B L A.. 5. 6. 7. 8. 9.... 5. 39 Bunda Szabolcs Szentesi Kinizsi BYE 39 Bunda Szabolcs 39 Bunda Szabolcs 3 Marosvölgyi László Szeged 3 / Takács László Takács László Szentes Kinizsi

Részletesebben

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 116/2006. (XI. 9.) Kgy. számú határozat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása A

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Helyezés Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarol. Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ Rt. 165 59 164 63 329 122 451 2 Hirt Szilvia Bakonyi

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka FIÚ EREDMÉNYEK 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Kovács Péter 97 Ált. Isk. Szentlőrinc 12,9 Baranya 2. Juhász Patrik 97 Ált. Isk. Iregszemcse 13,0 Tolna 3. Borsos Róbert 97 Hunyadi János Közokt. Int. Mbh. 13,1

Részletesebben

2. Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a Z-31/2010. (II.15.) számú határozatát.

2. Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a Z-31/2010. (II.15.) számú határozatát. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-32/2010/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29-i rendkívüli zárt üléséről.

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

Hatósági szerződés Ft év

Hatósági szerződés Ft év Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződéskötés dátuma Szerződés hatálya Partner / Szerződő fél Hatósági szerződés 2.211.375 Ft 2013.11.28 3 év Aradi Ágnes Hatósági szerződés 2.099.901

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete március 13-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete március 13-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből 19/2014. (III. 13.) önkormányzati testületi határozat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. (5) bekezdése alapján ezúton kihirdeti, hogy a Püspökladány Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Részletesebben

120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT.

120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. Bizonylat vonalkódja Értékesítő partner neve 120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026752885065232004

Részletesebben

Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv. Vezetékjel Utcanév Név Cím. Névjegyzék

Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv. Vezetékjel Utcanév Név Cím. Névjegyzék 17-0-0 12/1-0-0 Nárcisz 10-0-0 Margaréta 7-0-0 Rezda Vezetékjel Utcanév Név Cím Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv A.I. Kisteleki szőlő 2-0-0 Margaréta Tóthné Rehó Judit Borbánya Margaréta

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Adatszolgáltatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. Törvény alapján

Adatszolgáltatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. Törvény alapján Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt. Adatszolgáltatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. Törvény időbére idő Ptk. megbízásos vezető Ádók János igazgatósági

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 58 HORVÁTH ANNA KHTK-FÉNYPÁRDUCOK 372 pont 59 % 2. 107 HORVÁTH KATICA TURUL KOPPÁNY 284 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 83 STEITZ ADELINA TURUL KOPPÁNY 375 pont 59 % 1. 39 FARKAS SZABOLCS

Részletesebben

2012-ben elért csúcseredmények:

2012-ben elért csúcseredmények: 2012-ben elért csúcseredmények: FÉRFIAK: 1. kcs (25-29) 100 m pillangó Pap Csongor (1986) Szenior Delfinek 59,03 2012.04.14. régi: Boros Gábor (1978) i SÚVC 59,23 2004.06.06. 2. kcs (30-34) 1500 m gyors

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke 1 az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) ú rendelet függeléke K I M U T A T Á S FÖLDESEN MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEKRŐL, EGYESÜLETEKRŐL,

Részletesebben

Zöld OT 2014 Választási eredmények

Zöld OT 2014 Választási eredmények Zöld OT 2014 Választási eredmények Mozgalmi testületek Felügyelő és Etikai Bizottság maximum 2 fő Fidrich Róbert MTVSZ Greenpeace, E misszió 59 Lukács Attila IBBK Greenpeace, MTVSZ, E misszió 61 Koordinációs

Részletesebben

1. Ajka és Környéke Méhész Egyesület 200 000 Ft Ajka. 2. Alföldi Faiskolások Egyesülete 300 000 Ft Kecskemét

1. Ajka és Környéke Méhész Egyesület 200 000 Ft Ajka. 2. Alföldi Faiskolások Egyesülete 300 000 Ft Kecskemét sorszá m szervezet neve megítélt támogatás Székhely (megvalósítás helye) 1. Ajka és Környéke Méhész 200 000 Ft Ajka 2. Alföldi Faiskolások e 300 000 Ft Kecskemét 3. Aranyhomok Kistérségfejlesztési 200

Részletesebben

Növényvédelem és környezetvédelem /... Várnagy László. Veszprém : Veszprémi Egyetem, p. : ill. ; 22 cm Jelzet: 502 V50

Növényvédelem és környezetvédelem /... Várnagy László. Veszprém : Veszprémi Egyetem, p. : ill. ; 22 cm Jelzet: 502 V50 Környezetvédelem Mit tehet a mezőgazda? / Hartman Mátyás, Bozsik András, Percze Attila ; [fotó Barczi Attila]. Budapest : Mezőgazd. Szaktudás K., 2001. 51 p. : ill., színes ; 22 cm Jelzet: 504 H38 Az európai

Részletesebben

Változások az ökológiai gazdálkodás támogatásában

Változások az ökológiai gazdálkodás támogatásában Változások az ökológiai gazdálkodás támogatásában Fátyolka lak Katica fészek Biocont Kft szívességéből Dr. Roszík Péter c. egyetemi docens, alelnök, Magyar Biokultúra Szövetség 2014.05.22. Székesfehérvár

Részletesebben

XVIII. ORSZÁGOS SZENIOR ÚSZÓBAJNOKSÁG Gyula, augusztus 27., szombat 10 óra

XVIII. ORSZÁGOS SZENIOR ÚSZÓBAJNOKSÁG Gyula, augusztus 27., szombat 10 óra XVIII. ORSZÁGOS SZENIOR ÚSZÓBAJNOKSÁG Gyula, 1988. augusztus 27., szombat 10 óra Pontverseny eredménye: 1. Budapest 2. Pest megye 3. Szolnok megye 4. Békés megye 5. Hajdú Bihar megye 6. Heves megye 7.

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület új i és

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

Érdekeltségi viszony. Civil szervezet címe Budapest József A. út 12. elnök, alapító Szeged, Brüsszel krt. 18/B kuratóriumi elnök

Érdekeltségi viszony. Civil szervezet címe Budapest József A. út 12. elnök, alapító Szeged, Brüsszel krt. 18/B kuratóriumi elnök Alföldi Andrea "Nebántsvirág" Gyermek- és Ifjúságvédő Közhasznú Egyesület 1051 Budapest József A. út 12. elnök, alapító - 00016/23/2005. 00019/23/2005 szerepvállalásának segítése - 00058/01/2005 3 490

Részletesebben

57. Balaton Kupa Végeredmények

57. Balaton Kupa Végeredmények 57. Balaton Kupa Végeredmények I. Kategória (Férfi szuperliga, NB I-II-III.) Csapatverseny: Helyezés: Csapat: Ütött fa 2282 fa Kaposvári I. 2247 fa 3. Attala 2225 fa 4. Kaposvári II. 2203 fa 5. 2200 fa

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Erről értesül: 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben

Erről értesül: 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 1/2015. (I.27.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi- Szociális Bizottság

Részletesebben

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények Férfi 18-30 1 1051 Bojtor László Tivadar 21:44 21:39 21:58 22:44 23:56 25:11 26:20 26:25 3:09:54 2 1158 Süvöltős Bence 24:43 24:27 24:23 24:29 25:15 24:52 24:43 24:24 3:17:13 3 1145 Lovas Gergely 25:01

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL.

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. OLVASÓPARANCS ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. Tájékoztatásul bejelentem, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére

Részletesebben

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók)

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) 2012.02.18-án Magyarország, Erdély és Felvidék után első alkalommal a délvidéken, Topolyán került megrendezésre a V. Balassi kupa nyílt szablyavívó verseny.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Debreceni Művelődési Központ, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Hagyományok Háza - együttműködve a Kézműves Alapítvánnyal - a népművészeti hagyományok továbbéltetése, a fiatalok

Részletesebben

A BEFEJEZÉS

A BEFEJEZÉS A BEFEJEZÉS 2011.07.30. Elfogadták az interjúkat! A projekt megvalósítása lezárult! Melléklet: Ssz Cím Riportalany Interjú idõpontja Diák Tanár 1 Életem Kiszomboron Borbély Jánosné 2010.11.19 Nagy Bendegúz

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

2012. évi támogatások

2012. évi támogatások 2012. évi támogatások Sorsz. Támogatás kedvezményezettjének a neve Támogatás összege (Ft) Támogatás célja Támogatási program megvalósíátásnak helye 1. 150. sz. Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület 50

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Helyezés Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarol. Összesen 1. Hirt Szilvia Bakonyi Erımő 159 47 175 57 334 104 438 2. Balogh Mária

Részletesebben

2016. június június 6.

2016. június június 6. 2016. június 1. 2016. június 6. GYŐRI ÉDES TERMÉKCSOMAG: Szalainé Koczó Erzsébet Juhász Edit (feldolgozás alatt) SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ Zoltán Oláh Czanik Beáta Szabó Veronika A Györgyné Barati Istvánné Botos

Részletesebben

50 m férfi gyorsúszás

50 m férfi gyorsúszás 50 m férfi gyorsúszás 1. Mátyás György 1989 Kiskunfélegyháza 0:27,22 2. Gyenge Attila Csaba 1974 Mezőkövesd 0:27,88 3. Makra Zsolt 1986 Szeged 0:28,03 4. Fodor György 1981 Debreceni Egyetem 0:28,22 5.

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.09-10-000498 cégjegyzékszámú Hajdúkerületi és Bihari

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Nyertes pályázó lakóhelye/ székhelye. Kadarcs u. 38. Dorogi utca 40. Kossuth utca 36. 3/9. Sarkadi u. 8.

HIRDETMÉNY. Nyertes pályázó lakóhelye/ székhelye. Kadarcs u. 38. Dorogi utca 40. Kossuth utca 36. 3/9. Sarkadi u. 8. HIRDETMÉNY A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, mint az alábbi azonosítószámú birtoktestek haszonbérbe adója, figyelemmel a 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 22. (2) bekezdésében foglalt kötelezettségére,

Részletesebben

megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács elnöke megyei tanács megyei tanács megyei tanács

megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács elnöke megyei tanács megyei tanács megyei tanács Név Titulus Címek Idı kezd Idı vég Hely Beosztás Képviselı? Párt funkció Megjegyzés Juhász Imréné Gonda Zsuzsanna dr. 1950 1956 Szolnok megye Ragó Antal 1956 1957 Szolnok megye Tóth Imre 1956 1957 Szolnok

Részletesebben

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu Budapest Kerület Nap Név Email Telefon III. K Balázs Antalné Marica balazs.antalne@t-online.hu III. K; Sz Kertész Anna kerteszanna@t-online.hu IV. Sz Dudásné Baricza Margit dumargo@gmail.com 06-1-3871-282,

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 591/2016. (11.16.) számú á l l á s f o g l a l á s a az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok személyi

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990 Tisztségviselık beosztás szerint - osztályok 1950-1990 Suchy Dezsı dr. 1950 1961 Szolnok megye Jávorszky József dr. 1961 1968 Szolnok megye Tóth Lajos dr. 1961 1964 Szolnok megye Büttner Károly dr. 1968

Részletesebben

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Tanulmányi ek eredménye 2013-2014. tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Simonyi Zs. Helyesíró Verseny iskolai 2. Gulyás Anna 5. Madarasi 1. Fábián Zsombor 6.

Részletesebben

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF Támogatóink Bodoky Tamás Maróy Ákos Urbán Ágnes Vay Márton Scheiring Gábor (ogy. képviselo, LMP) Bohus Csaba Gervai Péter Pogány Anikó Földes Balázs Dr. Szilágyi Péter Zoltán (ogy. képviselo, LMP) Nemes

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola AMI 2600 Vác, Konstantin tér 8. Tel./fax: 27/

Bartók Béla Zeneiskola AMI 2600 Vác, Konstantin tér 8. Tel./fax: 27/ A VIII. ORSZÁGOS BARTÓK BÉLA HEGEDŰ-DUÓ VERSENY EREDMÉNYEI I. korcsoport : A zsűri nem adott ki helyezést. Különdíjas: Kiss Imola Villő - Choi Yae Won - Farkas Ferenc Műv. Isk. Sárospatak Felkészítő tanár:

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

A Vasutas Nyugdíjpénztár 2012. január 26-án megtartott Küldöttválasztó Gyűlésén megválasztott küldöttei

A Vasutas Nyugdíjpénztár 2012. január 26-án megtartott Küldöttválasztó Gyűlésén megválasztott küldöttei A Vasutas Nyugdíjpénztár 2012. január 26-án megtartott Küldöttválasztó Gyűlésén megválasztott küldöttei BUDAPEST TERÜLET 1/1 BAKONYINÉ RIGÓ ZSUZSANNA MÁV Zrt. HUMÁNPARTNER SZERVEZET-SZÉKESFEHÉRVÁR CSP.

Részletesebben

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott.

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott. kerítésjavítás 1 Bába János 8.50 Bába János 0.00 8.50 2 Bába Jánosné 6.50 Bába Jánosné 0.00 6.50 Bagladi Sándor 0.00 1 Bagladi Sándor 10.00 10.00 3 Bajusz Balázs 4.50 Bajusz Balázs 0.00 4.50 4 Bajusz Bence

Részletesebben

Szent György-hegy Hegyközségi Borverseny, 2014.04.23.

Szent György-hegy Hegyközségi Borverseny, 2014.04.23. Szent György-hegy Hegyközségi Borverseny, 2014.04.23. Sorszám Termelő Évjárat Bor neve Termőhely Pontszám Minősítés 1. Horváth Pince 2013 Olasz rizling késői szüret Hegymagas 19,56 Nagy arany 2. Horváth

Részletesebben

Férfiak, II. Kategória (31-40 év) - 21 km

Férfiak, II. Kategória (31-40 év) - 21 km EREDMÉNYLISTA I. Nem oda Boda terepfélmaraton és 10,5 km Bodaszőlő, 2011. március 27. Férfiak, Összesített - 21 km 1. Kozma Ferenc 1968 Debrecen 2111 1:29:50 2. Kocsár László 1962 DSC-SI 2125 1:31:06 3.

Részletesebben

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, Rákóczi út 2) tel./fax: (36) , Fax:

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, Rákóczi út 2) tel./fax: (36) , Fax: Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, Rákóczi út 2) tel./fax: (36) 311-211, 515-115 Fax: 515-116 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z)

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia 1936.10.10 1949.01.31 2. Ajtai Mária 1970.07.01 1985.06.18 3. Antal József 1956.08.22 1971.06.12 4. Antal Mária 1940.02.19 1953.06.17

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. október 21-ei ülésén hozott határozataiból: 193/2014. (X. 21.

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. október 21-ei ülésén hozott határozataiból: 193/2014. (X. 21. 193/2014. (X. 21.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. október 21-ei alakuló ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A Hő- és Villamosenergetikai Tagozat tisztségviselői

A Hő- és Villamosenergetikai Tagozat tisztségviselői A Hő- és Villamosenergetikai Tagozat tisztségviselői I. Tagozati Elnökség (2003.06.-2007.-06.hóig) 1. Zarándy Pál okl.villamosmérnök elnök 2. Büki Gergely dr. okl.gépészmérnök alapító tiszteletbeli elnök

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 12. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. OKTÓBER 22. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 213/2010. sz. hat. ZMJVK 214/2010. sz. hat. ZMJVK 215/2010. sz. hat. ZMJVK 217/2010.

Részletesebben