A hazai biomozgalom 25 éve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hazai biomozgalom 25 éve"

Átírás

1 A hazai biomozgalom 25 éve A Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért közhasznú alapítvány évi Tudományos Emlékülését a 25 éves hazai biomozgalomra történő emlékezésnek, ünneplésének szentelte. Az Emlékülésen személyes visszaemlékezéseiről szólt az alapító Frühwald Ferenc, a Budapesti Bioklubot 25 éve vezető Parádi Andor. Az erdélyi biomozgalomról a Kolozsvári Bioklub vezetője, dr. T. Veress Éva professzor asszony, a Marosvásárhelyi Biokertész Csoport elnöke Boross Csaba és a legnagyobb romániai bioszervezet, a Bioterra vezetőségi tagja Bódis András szólt. Dr. Illés Zoltán, a Parlament Környezetvédelmi Bizottságának egykori elnöke A bio szervezetek és a környezetvédelem jövője címmel tartott nagy hatású előadást. A Sárközy Péter Emlékérem idei kitüntetettje, Muntyán Istvánné arra a 20 évre emlékezett vissza, melyet a bio- és kertbarátok mozgalmában töltött. A 25 éves biomozgalom hőskoráról, örömeiről, gondjairól szól az alábbi írás, mely a Emlékülés nyitó előadása volt. Magyarországon a II. világháború végéig a hazai mezőgazdaság, különösen a tanyás gazdálkodás a talaj tápanyag utánpótlására az állattartás trágyáját használta, esetenként kőporokkal, komposzttal kiegészítve, felszívódó szintetikus műtrágyákat, növényvédő szereket, gyomirtókat gyakorlatilag nem ismerve, lényegében az ökogazdálkodási módszerekkel termelt. Ismerte és alkalmazta a vetésforgót, a talajkímélő módszereket. A magyar parasztember évezredek óta az ökogazdálkodás ma megfogalmazott feltételrendszere szerint művelte meg földjét és termelte meg élelmiszerét. Az iparszerű, intenzív mezőgazdaság eluralkodása egyre több kérdést, aggodalmat vetett fel a környezet- és a talajvédelemmel, fenntarthatósággal kapcsolatban. A nyugat-európában egyre erősödő biomozgalmak hatása is közrejátszott abban, hogy Magyarországon is újraélesztették az ökogazdálkodás módszereinek megismertetését, megfogalmazódott egy igényesebb környezetkímélő és egészségvédő mozgalom létrejöttének igénye. Erre november 15-re jött el az idő. Ezen a napon a budapesti Belvárosi Ifjúsági Művelődési Házban (Fővárosi Művelődési és Ifjúsági Ház, Budapest, Molnár u. 9.) Frühwald Ferenc, Seléndy Szabolcs és dr. Mezei Ottóné alapító tagok kezdeményezésére megalakult a Biokultúra Klub. Az alakuló klubban klubvezető Frühwald Ferenc, a klub szakmai vezetője Seléndy Szabolcs voltak. Az első klubfoglalkozáson Lelkes Lajos, a Mezőgazdasági Könyvkiadó főszerkesztője bemutatta a készülő Biofüzet sorozatot. Ez a sorozat Lelkes Lajos sorozatszerkesztésében és Wenszky Ágnes szerkesztésében között 32 számot ért meg. Lelkes Lajos és Wenszky Ágnes azóta is elkötelezettek az ökológiai kiadványok megjelentetésében (pl. Biogazda kiskönyvtár sorozat). Az alakuló ülésen Seléndy Szabolcs, a Kertészet Szőlészet főszerkesztő helyettese Bevezetés a biológiai kertművelésbe címmel tartott nyitóelőadást. Dr. Mezei Ottóné a talajtermékenység kialakítását és fenntartását ismertette. A foglalkozásokról vékony, 6-8 oldalas Biokultúra Tájékoztatóból kaptak tájékoztatást a klubtagok. Az első tájékoztatókat Frühwald Ferenc, H. Sipos Ágnes, Seléndy Szabolcs, Vadász Katalin és Valló László szerkesztették. Sárközy Péter professzornak a 2. körlevélben a Rokonszenv és ellenszenv a növények között címmel jelent meg cikke. Emlékezzünk meg az első 1984-es év szerzőiről, mint a biogazdálkodás megalapozóiról:

2 P területen 2 Seléndy Szabolcs, dr. Mezei Ottóné, dr. Oláh Andor, dr. Sárközy Péter, dr. Győrffy Sándor, Peter Sowa, dr. Balázs Klára, dr. Claus József, Szent-Miklóssy Ferenc, Valló László, dr. Hornok László, Bőcs Attila, Zatykó Nándor, Sz. Nagy László, Kállai Klára, Balázs Erzsébet, Varga Géza, Hans A. Staub, dr. Zatykó Lajos, dr. Surányi Dezső, dr. Csizmadia József, Frühwald Ferenc, Vidéki Ferenc. Közülük többen, húsz éve töretlenül szolgálják a biokultúra nemes ügyét. Nekik és a többieknek is jó egészséget, töretlen kitartást kívánunk munkájukhoz. Akik pedig már eltávoztak, mint pl. Sárközy Péter professzor, emléküket megőrizzük januárjában az alakulást követő két hónap múlva a klub taglétszáma már meghaladta a 250 főt. Ez azt jelentette, hogy a nyolcvanas évek elején egyrészt a civil életben jelentős igény fogalmazódott meg a környezetkímélő gazdálkodás iránt, másrészt a társadalomban meg volt a készség egy politikamentes szerveződés iránt. A hatalom részéről koránt sem volt ilyen megértés telén az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal (OKTH) még meghiúsította a klub egyesület-alakítási törekvését januárjától a klub szaktanácsadói: dr. Mezei Ottóné, dr. Győrffy Sándor, Valló László és Szent-Miklóssy Ferenc voltak. A budapesti klub megalakulásának hatására Sárospatakon Novákovits István és Farkas László kezdeményezésére, szervezésében 1984 februárjában megalakult a Biológiai Kertművelők Klubja. Ezt tekinthetjük az első helyi csoportnak, melyekből később, az egyesület fénykorában országszerte 62 volt ben megalakult a magbank, mely a klubban még huszonöt éve is működik. Amíg a hatalom hazai képviselői bizalmatlansággal figyelték az egyre erősödő klubéletet, addig a Pravda 1984 júniusában pozitív hangvételű riportot készített a klub munkájáról, terveiről. (Már pedig amit akkor a Pravda megírt, azt nem lehetett figyelmen kívül hagyni.) Elindult a klubban a biotermékek bemutatója, biokóstolók, tanulmányi kirándulások (szeptemberben Ausztriába), biokert-látogatások. Megteremtődtek egy új mozgalom hagyományteremtő rendezvényei, a Biokultúra Napok, a Biokultúra Találkozók, a helyi csoportvezetők találkozói nyarán az egyesület nagy vállalkozásba fogott. A Budapesti Nemzetközi Vásár (BNV, 2 OMÉK) területén 900 mp létrehozta a Biokertet, mely 1997-ig szakmailag igényesen, magas színvonalon mutatta be az érdeklődőknek a biogazdálkodást. A biokert a kiállításokon kívül is fogadta az érdeklődőket, egy, a biokertészkedésben járatos klubtag kalauzolásával. A Biokert már az első évben elnyerte az OMÉK át és a Tervezői Különdíjat. Ugyanebben az évben a klub szakértői közreműködésével elkészül a Kert mindenkinek c., később díjnyertes oktatófilm ban a taglétszám már meghaladja az 500 főt mérföldkő a hazai biomozgalom életében. A klub 1987 januárjában az IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) teljes jogú tagja lett, Közép- Kelet Európában elsőként. Ennek hatására az év tavaszán a Biokultúra Klubot több külföldi szakmai szervezet tiszteletbeli tagjává választja. A klubtagok nyáron NSZK-beli tanulmányúton német biogazdaságokat látogattak meg szeptember 8-án az addig klubként működő szervezet egyesületté alakult. Az egyesület első megválasztott tisztségviselői: Tiszteletbeli elnök: Elnök: Alelnök: dr. Sárközy Péter Frühwald Ferenc Seléndy Szabolcs

3 3 Biodinamikus szakosztály vezető: Termelési-Szaktanácsadási szakoszt.vez.: Kísérleti Szakosztály vezető: Ellenőrző Bizottság elnöke: tagok: Fegyelmi Bizottság elnök: tagok: dr. Mezei Ottóné dr. Győrffy Sándor dr. Szőcs Zoltán Parádi Andor Kríz László Lehoczky Dávid Vass Imre Parádi Andorné Puskás Lajosné Az egyesületet a bíróság december 14-én vette nyilvántartásba. Az egyesületté alakulással az addigi Biokultúra Tájékoztató helyett 1989 decemberétől zöld borítóval megjelent a Biokultúra, a biogazdálkodók, környezetkímélők és egészségvédők lapja, Frühwald Ferenc szerkesztésével ban a beinduló biogazdálkodás elősegítése érdekében az egyesület közzétette a Biotermesztés feltételrendszere c. szabályzatát márciusában az egyesület részt vesz a Túlélés hálózat megalakításában. Az egyesületnek a Selyemgombolyító biztosít irodát. Áprilisban újabb tanulmányút, most a svájci biogazdaságokat látogatják meg az egyesület tagjai. Júliustól az egyesület bekapcsolódik a nemzetközi bioszervezet munkájába. Az IFOAM legfontosabb munkacsoportjának, a Technikai Bizottságnak a munkájában vesz részt. Innentől az egyesület folyamatos, állandó jó együttműködésben dolgozik az IFOAM-mal, mely elsősorban Frühwald Ferenc érdeme. Szeptemberben az egyesület több termelői szervezettel megállapodik abban, hogy a bio termesztésének ellenőrzését 1989-től az egyesület látja el. Az újság mellett az egyesület megkezdi a szakkiadványok megjelentetését. Szeptemberben jelenik meg az egyesület kiadásában az Első kézben a Béres-cseppről c. kiadvány november 15-én ünneplik az egyesület (klub) ötéves évfordulóját. A születésnapra jelenik meg a Bio Életmód Kalendárium ben a nemzetközi világszervezet, az IFOAM 8. konferenciáját Magyarországon a Biokultúra Egyesület szervezi. Az első öt év programjának részletesebb ismertetésével azt a dinamikus fejlődést kívántam bemutatni, mely ekkor az Egyesületet jellemezte. Ez az időszak 1995-ig tartott. Eddig vezette az Egyesületet a két alapító, Frühwald Ferenc és Seléndy Szabolcs. Ebben az időben, az építkezés nyugodt, békés éveiben az Egyesület fős tagsága helyi csoportokban, szakosztályokban vettek részt a mozgalmi munkában. Az országban több mint 62 helyi csoport alakult, a határon túli területeken, Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken 13 helyi csoportban kb fő tevékenykedett, akik természetesen tagdíjat nem fizettek, de az anyaországi Biokultúra Egyesület tagjának vallották magukat és az Egyesület is minden lehetséges támogatást megadott nekik ben a hét régióban 49 helyi csoport működött. A Sárközy Péter Emlékülésre megkerestük és meghívtuk mindegyik csoportvezetőt, megküldve nekik egy felmérő lapot a csoportjuk helyzetéről. A negyvenkilencből tizenegyen válaszoltak. A békési csoport továbbra is Dacziné Dúzs Julianna vezetésével önállóvá válva, Békés és Környéke Biokultúra Közhasznú Egyesületként tevékenykedik. Az egyesület elnöke szerint ez volt a helyes, ha fenn akarnak maradni, mert itt ebben a régióban a csoportokkal nem foglalkozik senki, tehát önállósítani kellett magunkat. A 45 fős egyesület a korábbi szellemben végzi tevékenységét. Sajnos a többi csoporttal nem tudják tartani a kapcsolatot. Ha néha találkoznak, az természetesen nagy öröm, írta Dacziné Dúzs Julika.

4 4 A Dél-Alföldi régió másik csoportja, a csongrádi is önálló egyesületté alakult. A korábbi biokultúrások Murányi László elnök vezetésével Csongrád és Térsége Biokultúra Egyesület keretén belül tevékenykednek. Az egykori csoportvezetők több csoport megszűnéséről írtak. A Nyugat-Dunántúli Biokultúra Egyesület megalakulásakor 2004-ben megszűnt a zalai csoport. Az egykori tagokkal a kapcsolatot az egyesület alelnöke a korábbi vezető Fésűs Éva képviseli magas szinten. A Közép-Dunántúli Régióban egykor nyolc helyi bio csoport működött. Amiről értesítettek, hogy megszűnt a noszlopi, piliscsévi, dorogi helyi csoport. Az egykori tagok a helyi környezetvédő szervezetekhez léptek át. Örömmel értesültem, hogy a gödöllői, debreceni, hajdúböszörményi és a kiskunfélegyházi, valamint az albertirsai csoportok működnek. A 49 csoportból tizenegyen tiszteltek meg, hogy válaszoltak. A tizenegyből 4 megszűnt, kettő egyesületté alakult. Öten a régiós biokultúra egyesület keretén belül továbbra is helyi csoportként működnek. A magszűntek közé kell sorolni a térségből a dorogi, pilicscsévi mellett a piliscsabai csoportot is. Helyi csoportként volt nyilvántartva a Budapesti Központi Klub is. Ennél azonban jóval több. A biokultúra mozgalom folytonosságát a Parádi Andor és felesége, Marika által 25 éve vezetett Központi Klub jelenti. A Klub előadásain, rendezvényein fő vesz rendszeresen részt. A Klub további fenntartásához jó egészséget kívánunk. Malya Carmen számolt be a régiója többi csoportjainak a helyzetéről, a működő gödöllői, budakeszi és kosdi, szolnoki csoportok helyzetéről. Carmen a biomozgalom jelenlegi helyzetét úgy értékelte: az, hogy a Biokultúra Egyesület és a biokultúra mozgalom itt tart, nem teljesen az egyesület bűne, hanem azé az országvezetésé, amely a civil kezdeményezéseket ennyire korlátozza, a működésüket minden eszközzel. Ezzel mint alapítvány vezetője is, teljesen egyetértek. Ha valaki tud még más csoportról is, kérem küldje meg, hogy esetleg újra szervezhető lehessen egy országos biomozgalom. A kilencvenes évek elején Sárközy Péter-Seléndy Szabolcs szerkesztésében jelent meg a magyarországi biogazdálkodás alapműve, a három kötetes Biogazda. A kilencvenes évek közepétől indult erőteljesebb fejlődésnek az ellenőrzött biogazdálkodás. Az Egyesület alakulásától eltelt tizenkét év alatt az ellenőrzött terület nagysága nem haladta meg a ha-t től 2004-ig növekedett és meghaladta a ha-t. (ábra) Sajnos ez a fejlődés megtorpant év végén hektáron 1982 gazdaságban, üzemben, vállalkozásnál folyt biogazdálkodás, feldolgozás és kereskedelem, melyet két, Magyarországon bejegyzett ellenőrző szervezet ellenőriz és tanúsít. A biomozgalom számára szomorú, hogy a kisellenőrzési rendszer megszűnt között az egyesületben a mozgalmi szempontok mellett megerősödtek a termelési, az anyagi szempontú érdekeltségek. A megnőtt létszámú 1999-ben 2050 fő - egyesület irányítása is változást igényelt. A Biokultúra Egyesület stratégiai tervében már 1999 nyarán megfogalmazódott, hogy az egyesület célja, hogy a régiók önálló jogi személlyé váljanak, majd ezen önálló egyesületek hozzanak létre szövetséget. Ez április 20-án történt meg,

5 5 amikor is a Pest Megyei Bíróság a Biokultúra Egyesületek Szövetségét, a november 11- i keltezésű alapszabálya alapján a nyilvántartásba vételi végzése jogerőre emelkedett. A Biokultúra Egyesület beleolvadt a szövetségbe. A Fővárosi Bíróság 2005 szeptember 29-i végzése alapján jogutóddal megszüntette. A teljes jogú utód a Biuokultúra Egyesületek Szövetsége lett. A Biokultúra Egyesületek Szövetsége 11 taggal, a hét régiós egyesülettel, a Magyar Ökogazdálkodók Szövetségével (MÖSZ), a méhészek, a biodinamikus és az oktató, kutató és szaktanácsadók egyesületével alakult meg. Később csatlakozott hozzájuk a biofeldolgozók és biohal tenyésztők egyesülete is. Így a most már Magyar Biokultúra Szövetség nevet viselő szövetségnek 13 tagja van. Ezzel egyidőben, 2000 első éveiben jelentős átrendeződés történt a biomozgalomban. Néhány helyi csoport egyesületté alakult, újak alakultak. Jelenleg kb. 22 b io egyesület van a bíróságoknál bejelentve. Hasonló nagyságrendű, kb. 20 alapítvány szintén a biokultúra nemes ügyének szolgálatát fogalmazta meg preambulumában. A bioszervezeteket kívánja összefogni a Radics László professzor által létrehozott, 2003 novemberében alakult Magyar Ökológiai Gazdálkodásért Társaság is. Már 2003-ban, az uniós csatlakozás előtti eurórikus hangulatban a Biokultúra Egyesület 20 éves évfrordulójára írt cikkemben úgy fogalmaztam, hogy Az uniós csatlakozás legnagyobb vesztesei a magyar gazdák lesznek. Bár az ökogazdálkodók talán szerencsésebb helyzetben vannak, de a csatlakozással járó változások őket is erősen fogják sújtani. A túlélést csak az összefogás jelentheti. A bio-mozgalom jelenlegi helyzete nem kedvez ennek. Az évek sajnos engem igazoltak. A magyar biogazdálkodás területe és a gazdaságok száma 2004 óta a környező országok közül egyedüliként csökken. Az 1999-ben kormányprogramban megfogalmazott 300 ezer hektár alig 40%-át sikerült teljesíteni 2006 végére. Meggyőződésem, hogy ebben az egyértelmű kormányzati felelősség mellett a biomozgalom visszaszorulása is közrejátszott. Talán ezt felismerve 2007-től a hagyományos Biokultúra találkozó és a Biokultúra Nap mellett két országos rendezvénnyel is bővült a biotermékek, a bioszemlélet megismertetése. A hét régióban évente megrendezésre kerülnek az Országos Bionapok, illetve Budapesten őszönként a Biobúcsú. Már rangja van az évente megrendezett fülöpjakabi bionapoknak is. Ezeket egészítik ki az inkább üzleti vállalkozásnak tekinthető ökoportyák is től változás észlelhető a szakmai ismeretek átadását jelentő kiadványok megjelentetésében is. Elkezdték megjelentetni a Biokultúra Évszakokat a hírlevél mellékleteként és a Biokultúra füzetek 2000-ben elkezdett sorozatát is folytatják. A Biokultúra újság átkerült a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft-hez. Ezzel együtt megszűnt az országos terjesztése. A kiadványok megjelentetésének a nehézségét érzi az alapítványunk is óta nem tudjuk folytatni a Biogazda füzetek kiadását, pedig négy kész kézirat van a fiókban. A biotermékek megismertetése hitelességének bizonyítása a fogyasztástól függ. A MOM parki ökopiac mindenképpen a szövetség sikere. Az igen magas árak ellenére is igen nagy a vásárlóközönség. Örömünk, hogy az alapítvány által szervezett újpesti biopiac már hatodik éve, egyre nagyobb forgalommal üzemel. Örvendetes, hogy az ország különböző pontjain próbálkoznak biopiacok nyitásával. Meggyőződésem, hogy akik részt vettünk, veszünk a biomozgalomban, akár termelőként, feldolgozóként vagy a bioéletmód iránt elkötelezettként, az időnkénti nehézségek ellenére is egy csodálatos szellemiségnek vagyunk, lehetünk a részesei. Ennek a szellemiségnek, a

6 6 bioerkölcsnek, a bioetikának a megalapozója Sárközy Péter professzor volt, az egykori alapító atyákkal és a mozgalomba később csatlakozókkal együtt. A biomozgalomban történt részvétel olyan szakmai ismeretekkel gazdagított bennünket, amelyeket ahogy Győrffy Sándor fogalmazott egykor tanulva tanítottunk. Emellett még inkább olyan értékekkel gazdagodtunk, melyeket azok az emberi kapcsolatok, barátságok jelentik, melyeket ebben a mozgalomban szereztünk határon innen és határon túlról. Gondoljunk a Biokultúra Napokra, találkozókra, és a csoportvezetők találkozóira, a biogazda tanfolyamokra. És ennek a szellemiségnek, életmódnak megismerése, elsajátítása, az igaz barátságok megőrzése, ápolása, olyan érték, amely fontosabb bármilyen anyagi haszonnál. Ezt a szellemiséget képviselte Péter bácsi és ezt kívánjuk megőrizni. Ha néha elbizonytalanodunk, olvassuk Péter bácsi korábbi írásait, ezekből erőt gyűjthetünk. A biomozgalomban részt vevő aktivistákról, a Biokultúra Egyesület vezetőségeiről, helyi csoportvezetőkről, az év biogazdáiról, az év biotermékeiről, a Pro Biokultúra kitüntetettjeiről emlékezünk az 1-6. sz. táblázatok összeállításával.

7 7 1. sz. táblázat Biokultúra Klub, egyesület tisztségviselői, vezetőségi tagjai, régióvezetők, tiszteleti tagok testülete (Felügyelő, Fegyelmi, Etikai, Oktatási-Kutatási Bizottságok tagjai) Alexa László Dr. Ángyán József Birkás Balázs Bodnár György Bozzayné Andrási Erika Budai László Burián László Czeller Gábor Csikiné Pálinkás Julianna Daróczi Istvánné Faragó Lajos Tamás Frühwald Ferenc Dr. Györffy Sándor Hintalan György Kríz László Kolláth Péter Korgáné dr. Jánosik Zsuzsa Kovács János Kovács János Lehoczky Dávid Machács Attila Maya Carmen Dr. Márai Géza Dr. Mezei Ottóné Alexa László Ács Emőke Gyarmathy Flóra Gyene Gyöngyvér Dr. Sárközy Péter Móricz Attila Nagy Gyuláné Orbán Péter Parádi Andor Parádi Andorné Puskás Lajosné Ránky Edit Dr. Roszik Péter Seléndy Szabolcs Dr. Solti Gábor Szabó Csabáné Szakács Ferenc Dr. Szalay László Dr. Szántosi Antalné Szécsényi Sándorné Dr. Szőke Lajos Szólláth Tibor Tarnai Olga Dr. Tóth Csaba Tóth László Tóth Lászlóné Vass Imre Veisz János Vereb Dér Ferencné Főtitkárok Mészáros Zsolt Dr. Miklay Frigyesné Mokry Tamás Orbán Péter (ügyv. Ig.)

8 8 2. sz. táblázat A Biokultúra Klub ( ), a Biokultúra Egyesület ( ) elnökei, alelnökei, főtitkárai UBiokultúra KlubU klubvezető: Frühwald Ferenc Helyettese: Seléndy Szabolcs UBiokultúra EgyesületU elnök: Frühwald Ferenc (III. 31-ig) alelnök: Seléndy Szabolcs főtitkár: Gyene Gyöngyvér ( ) Mészáros Zsolt (1990.) elnök: Seléndy Szabolcs ( ) alelnök: Dr. Márai Géza Dr. Roszik Péter (1995.) Dr. Solti Gábor (1995.) főtitkár: Ács Emőke elnök: Dr. Márai Géza ( ) alelnök: Dr. Roszik Péter Dr. Solti Gábor Frühwald Ferenc főtitkár: Dr. Miklay Frigyesné elnök: Frühwald Ferenc alelnök: Dr. Roszik Péter Dr. Solti Gábor főtitkár: Alexa László elnök: Dr. Solti Gábor ( ) alelnök: Bodnár György Szécsényi Sándorné Dr. Roszik Péter ( ) főtitkár: Alexa László ( ig) Mokry Tamás ( ) Gyarmathy Flóra ( ) elnök: Czeller Gábor ( ) alelnök: Dr. Roszik Péter Bodnár György Szécsényi Sándorné + ügyv. Ig. Orbán Péter

9 sz. táblázat Biokultúra Egyesület helyi csoportjai és vezetői 2001-ben Székhely Régióvezető/csoportvezető B. E. Nyugat-Dunántúli Régió Bozzayné Andrási Erika Kapuvár Giczi Józsefné Őrség Ferencz Tibor Zala Fésű Éva B. E. Közép-Dunántúli Régió Ajka Kun Gyula Balaton-felvidék Bódis Klára Dorog Muntyán Istvánné Iváncsa Szalados József Lábatlan Petkovics József Noszlop Magyar Istvánné Piliscsév Fülöpné Papp Mária Székesfehérvár Nagy Éva B. E. Dél-Dunántúli Régió Móricz Attila Balatonboglár Tóth László Fúmin Szabó Csabáné Kaposvár Bukovics Zsolt Pécs mb. Tóth Hajnalka Tamási Csurgó Sándor Zselic Kovács Károly B. E. Közép-Magyarországi Régió Albertirsa Malya Carmen Budakeszi Bordás-Varga Nóra Gödöllő Zöld Lászlóné Központi Klub Budapest Parádi Andor Naszályvölgye Kálmán Vince Piliscsaba Bai Enikő B. E. Észak-Magyarországi Régió Orbán Péter Nagyút Pavlenka Károlyné Kazár Máthé Attila Szikszó Kiss Józsefné B. E. Észak-Alföldi Régió Bodnár György Debrecen Daróczi Istvánné Földes Bíró Zsigmond Hajdúböszörmény Töviskes Katalin Karcag Hubai Imre Nyíregyháza Veisz János Szolnok Vereb Dér Ferencné Tiszacsege Bodnár György B. E. Dél-Alföldi Régió Dr. Szántosi Antalné Békés Dacziné Dúzs Julianna Csongrád Dékány István Fülöpjakab-Kunszállás Szécsényi Sándorné Füzesgyarmat Földi Mihály

10 10 Gyula Kerekegyháza Kiskőrös Kiskunfélegyháza Makó Mándok Mezőhegyes-Maroshát Szarvas Szeged Szentes Tiszakécske Faragó Lajos Tamás Varga István Donáthné Belák Katalin Kiss Kálmán Tibor Udovecz Miklós Olcsváry Bóka Miklós Dr. Antal Tibor Budai Sándorné Kálló Gábor Vass Imre Matúz Béla Külföldi helyi csoportok Csíkszereda Homoródszentmárton Kolozsvár Kovászna Marosvásárhely Nyárádremete Randót Sepsiillyefalva Szászrégen Székelyudvarhely Dunaszerdahely Zeliezovce Szabadka Máthé Emma Cseke Árkosi Katalin Dr. T. Veress Éva Rákosi József Boros Csaba Birtók György Kátay Sándor Bencze Attila Samu Pál Verzár Csongor Grófova Zuzana Dr. Palik László Skenderovic Tereza

11 sz. táblázat AZ ÉV BIOGAZDÁI Bodnár György Kiss Imréné Szűcs Anna Németh István Tóth László Méhesi Melis Zoltán Terjéki József Szólláth Tibor nem lett kiadva Hubai Imre 2005-től nem lett kiadva

12 12 Az év biogazdái, gazdaságai és biotermékei 5. sz. táblázat Év Díj Nyertes Díjazott termék Az Év Biogazdája Bodnár György Tóth László biobor (Caberne Sauvignon) Lakatos Jenő bioméz (akác és vegyes) Matúz Béla biotészta (amarantos) I (megosztva) Ökoszervíz Galgafarm karobpor uborka konzerv Az Év Biogazdája Kiss Imréné Szűcs Anna Ökoszervíz mandulás-karobos drazsé I Az Év Biogazdája Piszke Pékség Első Híd Bt. Biovitis Németh István Czeller Gábor teljes kiőrlésű kenyér répa csemege Szentgyörgyhegyi olaszlizling gyökérzöldség-vetőmagok I Az Év Biogazdája Az Év Biogazdasága I Az Év Biogazdája Az Év Biogazdasága I Az Év Biogazdája Az Év Biogazdasága III. + közönségdíj Canina-Farm Ökoszervíz Csikiné Pálinkás Julianna Tóth László Kishantosi biogazdaság (Ács Sándorné-Bolye Ferenc) Pick Szeged Rt. Kovács László Németh Attiláné Piszke Pékség Méhesi Melis Zoltán Szentbékállai Mandula-farm (Birkás Balázs-Bódis Klára) Piszkei Öko Kft. Méhesi Melis Zoltán Méhesi Melis Zoltán Méhesi Melis Zoltán Terjéki József Hortobágyi Génmegőrző és Természetvédelmi Kht. - Első Híd Bt. Varga Ökogazdaság Moór Ferenc Varga Ökogazdaság Moór Ferenc Az Év Biogazdája Szólláth Tibor (Hajdúnánás) csipkebor hidegen préselt napraforgó olaj gyógynövény termékcsalád Hortobágyi bioszalámi lekvárcsalád biocsíra Hargitai rozskenyér Morzsi torta félkemény sajt hagyományos zsidó sajt fűszeres tejszínes sajt ivólé termékcsalád Varga mangalica szalámi Joghurt termékcsalád

13 2003. Az Év Biogazdasága I Közönségdíj Az Év Biogazdája Az Év Biogazdasága I Közönségdíj és Közönségdíj I Berta Bt. 13 Virágoskút Kertészeti Kft. Varga Öközgazdaság Tóth László Méhesi Zoltán Méhesi Biogazdaság Nem lett kiadva Körös-Maros Biofarm és a Naszálytej Rt. biotej Virágoskút Kertészeti Kft. Hungaroteam Kft. Piszkei Öko Élelmiszerfeldolgozó Kft. Hámori András Szatmári Konzervgyár Kft. Naszálytej Rt. biozöldségek bioízek, ízesített lágysajt Cabernet Sauvignon bor Sajtcsalád biozakuszka padlizsánkrém) tarpai termékcsalád pékáruk Bioalmalé Szatmári biocsalád Biotejtermék család (lecsós XII. ker. Önkormányzat külön díja I Közönségdíj Natúr Gold Farms Virágoskút Kertészeti Kft. HALÉPKER Bt. Anna Borház Ökológiai tönköly java Bio mangalica köleskásás hurka Haltermékek (halfasírozott és paprikás) Bioszőlőből készült must I. díj I Közönségdíj Hipp Kft. Üllőparti Gazdaszövetkezet Kenesei és Társai Kft. Thsege Biofarm Bébiételek és italok Étolaj Gesztenyepüré Szentháromság kenyér Az Év Biogazdája és Biogazdasága címet az előző évi eredmények alapján a következő évi tavaszi Biokultúra Találkozón, míg az év biotermékei díjakat az őszi Biokultúra Napokon adják át.

14 14 6. sz. táblázat Biokultúra Egyesület Pro Biokultúra kitüntetettjei Frühwald Ferenc Dr. Győrffy Sándor Dr. Márai Géza Dr. Mezei Ottóné Parádi Andor Dr. Sárközy Péter Seléndy Szabolcs Dr. Solti Gábor Dr. Szalay László Tóth László Bódis Klára Daróczi Istvánné Dr. Roszik Péter Szécsényi Sándorné Zelenyánszky András Czeller Gábor Darócziné Dúzs Julianna Dr. Szántosi Antalné Kálló Gábor Veisz János Dr. Ángyán József Budaházi Antalné Giczi Józsefné Lakatos Jenő Rózsa Péter Dr. Berta Zoltán Bodnár György Gencsi Zoltán Dr. Gyurasits Elemér Ollé Sándor Vereb Dér Ferencné Dr. Solti Gábor

FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ

FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK KIADVÁNYA 17. évfolyam 2009/2. szám A FATOSZ ÉS PARTNERSZERVEZETEI CIVIL TEVÉKENYSÉGE A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram

Részletesebben

Dr. T. Veress Éva. Az én biokertem. Biogazda füzetek. A kiadvány megjelenését a Földművelésügyi Minisztérium támogatta.

Dr. T. Veress Éva. Az én biokertem. Biogazda füzetek. A kiadvány megjelenését a Földművelésügyi Minisztérium támogatta. 9 Dr. T. Veress Éva Biogazda füzetek Az én biokertem Sárközy Péter Alapítvány 2001 A kiadvány megjelenését a Földművelésügyi Minisztérium támogatta. Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet Küldetésünk Az

Részletesebben

BALOGH FERENCNÉ A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETÉNEK TÖRTÉNETE. Veszprém, 2010

BALOGH FERENCNÉ A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETÉNEK TÖRTÉNETE. Veszprém, 2010 BALOGH FERENCNÉ A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETÉNEK TÖRTÉNETE Veszprém, 2010 Szerkesztő Varga Béla Fotók Archív, Pardiné Mórocz Magdolna, Palkóné Jády Melitta A borító elején

Részletesebben

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története DR ZALAI KÁROLY A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története 1990-1999 Budapest, 1999 Kiadja a Magyar Gyógyszerészeti I ársaság Felelős kiadó: dr Vincze Zoltán Édesanyám emlékére' Dr. Zalai Károly 1999

Részletesebben

Dr. Szabó Miklós 15 ÉVES A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY.,, A világ dolgait nem nehéz megcsinálni, de a dolgokat kitalálni sokkal nehezebb.

Dr. Szabó Miklós 15 ÉVES A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY.,, A világ dolgait nem nehéz megcsinálni, de a dolgokat kitalálni sokkal nehezebb. Dr. Szabó Miklós 15 ÉVES A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY,, A világ dolgait nem nehéz megcsinálni, de a dolgokat kitalálni sokkal nehezebb. Van Gogh 2011 1 Kiadja: a Fehér Bot Alapítvány 4087 Hajdúdorog, Nánási

Részletesebben

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében HÍRMONDÓ Népfôiskolai A MAGYARY ZOLTÁN NÉPFÔISKOLAI TÁRSASÁG IDÔKÖZI TÁJÉKOZTATÓJA TATA, 2007. MÁRCIUS EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében A megyei közgyûlés

Részletesebben

Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról

Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról MMK Küldöttgyűlés 2014. május 24. Tartalomjegyzék Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról Baranya Megyei Mérnöki Kamara... 2 Békés

Részletesebben

A társadalmi szervezetek helye, szerepe. Szajol község életében, különös tekintettel a rendszerváltás utáni időszakban

A társadalmi szervezetek helye, szerepe. Szajol község életében, különös tekintettel a rendszerváltás utáni időszakban 1 Debreceni Egyetem Bölcsésztudományi Kar Művelődéstudományi és Felnőttnevelési Tanszék A társadalmi szervezetek helye, szerepe Szajol község életében, különös tekintettel a rendszerváltás utáni időszakban

Részletesebben

10 ÉVE. A Szentes-Csongrád RC. alapító ünnepségének 10. évfordulójára. Szentes, 2015. Emlékkönyv a klub alapító ünnepségének 10.

10 ÉVE. A Szentes-Csongrád RC. alapító ünnepségének 10. évfordulójára. Szentes, 2015. Emlékkönyv a klub alapító ünnepségének 10. A Szentes-Csongrád RC 10 ÉVE A SZENTES-CSONGRÁD RC Emlékkönyv 10 ÉVE a klub alapító ünnepségének 10. évfordulójára Szentes, 2015. július 3. Emlékkönyv a klub alapító ünnepségének 10. évfordulójára Szentes,

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület a Romániában élő magyarság tudományos

Részletesebben

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Ez a könyv a(z). számú példány. ALKOTÓ SZERKESZTŐK: Ács Katalin Dr. Kosztolányi

Részletesebben

z Ökotárs Alapítvány a zöld mozgalom erôsítésén, támogatásán egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer

z Ökotárs Alapítvány a zöld mozgalom erôsítésén, támogatásán egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer A z Ökotárs Alapítvány a zöld mozgalom erôsítésén, támogatásán keresztül kíván hozzájárulni egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer és társadalom kialakulásához.

Részletesebben

Vállalkozók Napja 2013. Fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte a VOSZ (1988 2013)

Vállalkozók Napja 2013. Fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte a VOSZ (1988 2013) VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. DEC. 2014. JAN. 19. ÉVF. 1. SZÁM Vállalkozók Napja 2013. Fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte a VOSZ (1988 2013) 2013. december

Részletesebben

Életutak elismerése. Magyar arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapott Sári Zoltán fényképészmester. szolgáló, kiemelkedõ színvonalú

Életutak elismerése. Magyar arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapott Sári Zoltán fényképészmester. szolgáló, kiemelkedõ színvonalú Életutak elismerése A Gyõr és Vidéke Ipartestület rendes évi közgyûlésén Hujber László téti szobafestõ-mesternek, félévszázados kisipari tevékenysége elismeréséül gyémántkõvel ékesített 50 éves jubileumi

Részletesebben

Tartalom. Az ipartestületek életébõl. Nõk vezetõ tisztségben. Nyílt levél Orbán Viktor miniszterelnökhöz. Gazdaság Jó, ha tudjuk

Tartalom. Az ipartestületek életébõl. Nõk vezetõ tisztségben. Nyílt levél Orbán Viktor miniszterelnökhöz. Gazdaság Jó, ha tudjuk Tartalom Nõk vezetõ tisztségben Mészáros Istvánné (Bácsalmási Ipartestület) Mórocz Istvánné (Könyvkötõk Országos Ipartestülete) Mihalcsik Gyuláné Budapest VI-VII. kerületi Ipartestület (2-4. oldal) Exkluzív

Részletesebben

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület az elmúlt évben is feladatának tekintette,

Részletesebben

P R O G R A M. PLENÁRIS ÜLÉS IV. 16:45-17:15 A szekciók moderátorai bemutatják a tanácskozások eredményeit. Kérdések és válaszok.

P R O G R A M. PLENÁRIS ÜLÉS IV. 16:45-17:15 A szekciók moderátorai bemutatják a tanácskozások eredményeit. Kérdések és válaszok. Előszó Az ökológiai gazdálkodási mozgalmak nemzetközi ernyőszervezete, az IFOAM meghatározása szerint az ökológiai gazdálkodás a talajok és az élővilág épségének, valamint az emberek egészségének megőrzését

Részletesebben

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg.

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg. Folytatjuk a munkát összefogással! Az idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját a Mozgáskorlátozottak Sza bolcs- Szat már-bereg Megyei Egyesülete. Ez alkalomból Balogh Zoltánné az egyesület elnöke

Részletesebben

Negyed évszázada a Kárpát-medencei magyarság szolgálatában Rákóczi Szövetség (1989-2014)

Negyed évszázada a Kárpát-medencei magyarság szolgálatában Rákóczi Szövetség (1989-2014) 1 Negyed évszázada a Kárpát-medencei magyarság szolgálatában Rákóczi Szövetség (1989-2014) 2 3 Negyed évszázada a Kárpát-medencei magyarság szolgálatában Rákóczi Szövetség (1989 2014) Előszó A könyv anyagát

Részletesebben

978-963-08-0874-3. Magyar Innovációs Szövetség, 2011 www.innovacio.hu. Szerkesztette: dr. Antos László, ügyvezetõ igazgató.

978-963-08-0874-3. Magyar Innovációs Szövetség, 2011 www.innovacio.hu. Szerkesztette: dr. Antos László, ügyvezetõ igazgató. 1990-2010 Szerkesztette: Felelõs kiadó: Kiadta: Tervezés, nyomda: Fotók: dr. Antos László, Dr. Szabó Gábor, elnök Magyar Innovációs Szövetség VISUALIA Kreatív Ügynökség Böhm Katalin, Ducsai Szabolcs, Farkas

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Bemutatkozás A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések

Részletesebben

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet Visszaemlékezés Több mint 30 év eredményesen! Apró kavicsként görögnek emlékeim. Mintha ma lett volna. Arcok, fények, felvillanások, töredékek a közeli és távoli múltból. Már sokan nem élnek, csak emlékeink

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Visszatekintés a Hálózatépítés, közösségi kezdeményezések konferenciára

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Visszatekintés a Hálózatépítés, közösségi kezdeményezések konferenciára E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT Visszatekintés a Hálózatépítés, közösségi kezdeményezések konferenciára Június 11-én a rekkenő hőség ellenére is több mint háromszáz szakember részvételével zajlott

Részletesebben

A Visszhang u.olvasókör beszámolója a 2006.évről

A Visszhang u.olvasókör beszámolója a 2006.évről A Visszhang u.olvasókör beszámolója a 2006.évről A 2006.évi programokat kisebb változtatásokkal teljesitettük, amiben nagy segítséget kaptam a vezetőtársaimtól és a választmányi tagoktól. Köszönöm mindenkinek.

Részletesebben

101. szám 2011. június 絆 きずな KIZUNA. A Magyar Japán Baráti Társaság hírlevele

101. szám 2011. június 絆 きずな KIZUNA. A Magyar Japán Baráti Társaság hírlevele 絆 きずな KIZUNA A Magyar Japán Baráti Társaság hírlevele A mostani számunktól kezdve lapunk címét megváltoztattuk. A KIZUNA szó japánul baráti szálak, baráti kötelék jelentésű szó, amely tartalmát tekintve

Részletesebben

2014. február március. A VOSZ Elnökségi ülés határozatai. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében

2014. február március. A VOSZ Elnökségi ülés határozatai. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2014. FEBR. MÁRC. 19. ÉVF. 2. SZÁM A VOSZ Elnökségi ülés határozatai Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében

Részletesebben

Ökológiailag-orientált vállalkozások. (Körös-Maros Biofarm Kft, Hubai Kft, Ráspi Étterem és Borászat, Tiszta Forrás, Treehugger Dan s) *

Ökológiailag-orientált vállalkozások. (Körös-Maros Biofarm Kft, Hubai Kft, Ráspi Étterem és Borászat, Tiszta Forrás, Treehugger Dan s) * Ócsai András Ökológiailag-orientált vállalkozások (Körös-Maros Biofarm Kft, Hubai Kft, Ráspi Étterem és Borászat, Tiszta Forrás, Treehugger Dan s) * Műhelytanulmány * A műhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005

Részletesebben

MÁRKI SÁNDOR KAPTA A MINDSZENT VÁROS IFJÚSÁGI DÍJAT

MÁRKI SÁNDOR KAPTA A MINDSZENT VÁROS IFJÚSÁGI DÍJAT MÁRKI SÁNDOR KAPTA A MINDSZENT VÁROS IFJÚSÁGI DÍJAT KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS Különös tehetségnek nevezte (4. oldal) Ára: 99Ft MÁRCIUS 15: KITARTÁS, ÖSSZEFOGÁS, BECSÜLET (4.OLDAL) BÉKÉS,

Részletesebben

ACTA DOCTORANDORUM 2014

ACTA DOCTORANDORUM 2014 2014 ACTA DOCTORANDORUM 2014 Kiadja a Doktoranduszok Országos Szövetsége. ISSN 1418-4605 Szerkesztette: Budai Csaba ACTA DOCTORANDORUM 1 Tartalomjegyzék 2014 Lectori Salutem!... 3 20 éves a DoSz - Gondolatok

Részletesebben