INTERJÚ LENDVAY ÁGNES ISKOLAI ÉNEKLŐ IFJÚSÁG 2010 XIII. KERÜLETI SIKER A TARTALOMBÓL: ÉV ÓVODAPEDAGÓGUSÁNAK ÉV PEDAGÓGUSA DÍJ KITÜNTETETTJÉVEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTERJÚ LENDVAY ÁGNES ISKOLAI ÉNEKLŐ IFJÚSÁG 2010 XIII. KERÜLETI SIKER A TARTALOMBÓL: ÉV ÓVODAPEDAGÓGUSÁNAK ÉV PEDAGÓGUSA DÍJ KITÜNTETETTJÉVEL"

Átírás

1 XVI. évfolyam 2. szám május A siker nem más, mint Lelkesen haladni kudarctól kudarcig Winston Churcill TARTALOMBÓL: ALAPOZÓ TERÁPIÁK ALAPÍTVÁNY MI IS A BAJ TANULÓINK TUDÁSÁVAL? ALTERNATÍV KONFLIKTUSKEZELÉS EGYEDÜL UNALMAS DOLGOZNI! GRATULÁLUNK! GUZSVÁN FERENCNÉNEK AZ ÉV ÓVODAPEDAGÓGUSÁNAK AZ ÉV PEDAGÓGUSA DÍJ KITÜNTETETTJÉVEL INTERJÚ LENDVAY ÁGNES ISKOLAI KÖNYVTÁROSSAL, AZ ÉV PEDAGÓGUSA DÍJ KITÜNTETETTJÉVEL ÉNEKLŐ IFJÚSÁG 2010 XIII. KERÜLETI SIKER A FŐVÁROSBAN

2 Az alábbi cikk az óvodai fejlesztő-munkaközösség egyik foglalkozásának témája volt az idei nevelési évben. ALAPOZÓ TERÁPIÁK ALAPÍTVÁNY Az alapítvány szakmai vezetője dr. Marton-Dévényi Éva ideggyógyász, munkatársai között van szemészorvos, oligofrénpedagógus, logopédus, szomatopedagógus, pszichopedagógus, konduktor, testnevelőgyógytestnevelő és kimondottan ezeket a terápiákat végző szakasszisztensek. Az Alapozó Terápia kezdete 1987-re nyúlik vissza. Akkor jelent meg Magyarországon Ugo Pirro A fiam nem tud olvasni c. könyve, melyben a szerző hivatkozik egy mozgásterápiára, melynek egyik alkotója Delacato. E mozgásterápia segítségével sikerült a fiának meggyógyulnia a dyslexiából. Ez a könyv felkeltette dr. Marton- Dévényi Éva ideggyógyász érdeklődését. Beszerezte az eredeti könyvet, és a benne leírt vizsgálat és terápia alapján a gyógyító olvasás kiegészítésére és megalapozására elkezdte használni. A gyermekek kb. 40%-nál sikerült csak valamelyest az olvasás megkönnyebbedése, és csak néhánynál tapasztalt kifejezett javulást. Az Alapozó Terápia elméleti szinten Katona Ferenc professzor munkásságára épít, aki felfedezte, hogy a kúszás, mászás, felültetés (ún. lebegő ültetés) és járás, már a magzati héten kiváltható. Ezek a mozgásminták nem reflexszerűek. Ezeket a mozgásmintákat ő elemi mozgásmintáknak nevezte el. Tehát már magzati állapotban magas fokú az ember mozgásszabályozása. A fejlődés útja az egyszerű emberi mozgásoktól vezet a fejlett emberi mozgástípus felé. dr. Marton-Dévényi Éva és munkatársai számára Delacatoék gyakorlati tapasztalata és az abból levont következtetések annál gyümölcsözőbbek voltak. Delacatoék felmérték a beteg gyermekeket, hogy melyik mozgásstádiumra képesek, és onnan juttatták a következő stádiumra (pl: ha a gyermek csak feküdni tudott, akkor 3 felnőtt naponta 4-5 percig passzívan ráhelyezte, elvégezte a kúszás mozgásmintáját szabályosan és ritmusosan, amíg csak a gyermek teste és idegrendszere rá nem érzett a mozgásmintára, és egyedül is képes lett rá). Delacatoék észrevették, hogy akik a program kezdetén nem tudtak beszélni (koruk szerint kellett volna), 59%-uk elkezdett szavakat mondani a terápia folyamán, holott beszédterápiát nem kaptak. Delacato és munkatársai ebből azt a következtetést vonták le, hogy az anyanyelvi területen (beszédben írásban, olvasásban) elmaradt gyermekek idegrendszere éretlen, elégtelenül szervezett. Van egy, csak az emberre jellemző egyedfejlődési sor: kúszás mászás járás dominancia megválasztása, és van egy kizárólagosan emberi kommunikációs forma: beszéd írás olvasás. Tehát a kizárólagosan emberi, anyanyelvi kommunikáció fejlődése akkor lesz problémátlan, ha a gyermek problémátlanul végig megy a kizárólagosan emberi mozgás érzékszervi fejlődési soron. dr. Marton-Dévényiék szerint is valóban az idegrendszer ontogenetikailag teljes beérése szükséges a legelemibb funkció, beszéd-, írás-, olvasáskészség tökéletességéhez. Az idegrendszer ontogenetikai beérése pedig a humán mozgásminták egymásutánjában és egymásra épülésében történik (pl. kúszás mászás -- járás), vagy egymás mellettiségében (pl: földön csúszás ülés), és ez a mozgássor a szenzoros éréssel együtt adja azt a szenzomotoros idegrendszeri fejlődési sort, melynek koronájaként megjelenik a beszéd, írás és olvasás készsége. dr. Marton-Dévényi Éva és munkatársai ennek értelmében kibővítették Delacato mozgássorát. Számukra minden olyan alapvető mozgásminta fontos és fejlesztendő, amelyen a normálisan fejlődő gyermek átmegy: fejemelések, fejfordítások, hason fekvő homorítás, úszásmozdulat, kúszás, mászás, felülés, járás és annak változatai, gurulás, ugrás, szökdelések és végül a dominancia megválasztásának, begyakorlásának ügyességi játékai. Ezek a fejlődési sort is képező mozgásminták adják az Alapozó Terápia gerincét, ezért ezt nagymozgásoknak nevezi. A terápiák: az Alapozó Terápia és az Anyanyelvi zenei hallásra építő módszer a fejlődésben elmaradt, készséghiányos gyermekek idegrendszerének fejlesztésére szolgál. Lényege, hogy az alapvető mozgásokkal még egyszer beindítja az idegrendszer érési folyamatát, és megalapozza annak funkcióit, hogy azután ezekre ráépíthetőek legyenek az úgynevezett magasabb funkciók. A terápiák és a fejlesztések 5-15 év közötti gyermekeknek ajánlottak. Fejlesztenek: Anyanyelvi készséghiányos gyermekeket dyslexiásokat, dysgraphiásokat megkésett, vagy hibás beszédfejlődésűeket mozgásfejlődésükben elmaradt óvodásokat 2

3 Ezeket a gyermekeket idegrendszer-fejlesztő mozgásterápiával kezelik, mely indirekt módon visszahat az anyanyelvi működés területeire. Túlmozgásos figyelemzavaros gyermekeket, mozgáskoordinációjuk kifejlesztésével, mely által figyelmük, tanulási készségük javul. Enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekeket idegrendszer-fejlesztő mozgásterápiával és komplex írás/olvasás terápiával. Helyesírás-képtelen gyermekeket: az anyanyelv zeneiségét felhasználva újra tanítva őket, az anyanyelvet meghallani. A terápiát megelőzően a szülőknek egy Anamnézis lapot kell kitölteniük, amelyben rákérdeznek a terhesség lefolyásától a szülési körülményekig, a korai fejlődéstől, a gyermek fennálló problémáinak kialakulását jellemző történetig. Milyen a gyermek óvoda-iskola kapcsolata, milyen módszerrel tanult írni, olvasni és végül milyen a szülők meglátása szerint a gyermek személyisége, illetve még mit tartanak fontosnak. Ezután kerül sor a gyermek komplex, nagy vizsgálatára, amely beszélgetéssel kezdődik: családi helyzetről, testvéreivel való kapcsolatáról, általános tájékozottságáról, óvodán-iskolán kívüli elfoglaltságairól, állandó feladatairól, hogyan viszonyul a tanuláshoz. Közben meghatározásra kerül a gyermek testi fejlettsége. Mindezek után következik maga a vizsgálat: Időbeli tájékozottság, a jelennek az időben való elhelyezése: évszakok, hónapok, napok, napszakok, aktuális dátum Nagymozgások: fejemelés, felülés, mellúszás, kúszás, mászás, járások, ugrások, keresztmozgások, ritmus, finommotorika Tér és egyensúly, irányok és testséma: gurulás mindkét oldalra, lassú forgás mindkét oldakra, bukfenc előre, keresés és megtalálás hallás után, tájékozódás bekötött szemmel, ujjak, mozgásreprodukció térben, vagy ábra után EDTFELDT Egyensúly: kötélen járás nyitott, majd csukott szemmel, lábon állás Ideggyógyászati vizsgálat Látásvizsgálat Hallásvizsgálat: GMP Gestalt csoport: alak-háttér megkülönböztetése, alakállandóság, Gestalt, azonosságkülönbözőség, érzékszervek közötti csatorna: csukott szemmel tárgy azonosítása Emlékezet és spontán beszéd: auditív emlékezet, vizuális emlékezet, spontán beszéd képről, problémamegoldás: mit tennél, ha Domináns kéz, domináns láb: szem-kéz koordináció, tűbefűzés, gyöngyfűzés, gyertyaoltás, célzás labdával, tárgyak felszedése, labdapasszolás, kapura rúgás A vizsgálat után az ok és tüneti diagnózis felállítása következik, majd a fejlesztési javaslat. Az alapozó terápia ún. konduktor terápia, vagyis kell valaki, aki végig vezeti a gyermeket a terápián, ezt a gyermekre szabottan, hozzá igazodva tudja végezni. A terápia max. 5 gyermekkel végezhető, mert így van lehetőség mindegyikük egyéni fejlesztésére. A gyakoroltatási idő hetente 3X2 óra. Az első eredmények kb. fél év után észlelhetőek, és ekkor kerül sor egy kontroll vizsgálatra. Az óvoda egyik legfontosabb feladata a tanulásra való felkészítés, az ehhez szükséges képességek fejlesztése. Az óvodás gyermekek fejlettségének figyelemmel kísérése és képességeinek vizsgálata (DIFER stb ) rávilágít azon képességekre, melyek felzárkóztatást igényelnek. Az Alapozó Terápiák segítséget nyújthatnak az óvodapedagógusok számára a dyslexia veszészélyeztetett, a gyenge finommotorikus, grafomotorikus készségű, túlmozgásos/figyelemzavaros óvodások fejlesztésében. Kerületünkben, több intézményben plusz segítséget kaphatnak a fenti területeken nagyobb lemaradást mutató gyermekek az Alapozó Terápiát végző terapeutáktól is. Irodalom: dr Marton-Dévényi Éva, Szerdahelyi Márton, Tóth Gábor, dr Keresztesi Katalin Alapozó terápia tanulmány Vígh Ildikó fejlesztő óvodapedagógus Csupa-Csoda Tagóvoda 3

4 Alternatív konfliktuskezelés Krétakör: Mióta foglalkozol behatóan ezzel a témával? Gálné Molnár Klára gyermekvédelmi szaktanácsadó: A konfliktuskezelés napjaink oktatási gyakorlatának egyik nagyon jelentős, azonban kielégítetlen területe. Nagy az igény személy szerint az enyém is a professzionális lehetőségek megismerésére, a mesterfogások elsajátítására tavaszán hívták fel figyelmemet kollégáim egy, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) által meghirdetett képzésre, amelynek témája az alternatív konfliktuskezelés volt. A képzést az ország három vidéki régiójának hirdették meg, szakképző intézetek részére. Sok esély nem látszott a bekerülésre. A tájékoztató napon azonban kaptunk egy kis reményt, melyet aztán a valóság követett: részt vehettünk a képzésben. A nyár folyamán több alkalommal, egyenként 30 órás modulban folyt a munka. Az első két modul a rogersi személyközpontú megközelítéssel, a harmadik a mediációval (közvetített tárgyalással), a negyedik pedig a resztoratív (helyreállító) technikákkal ismertetett meg bennünket. Krétakör: Mi a szerepe a mediátornak? Gálné Molnár Klára: A mediátor egy semleges, pártatlan személy, aki közvetít a konfliktusban álló felek között. Nem hoz döntést, nem ítélkezik és nem foglal állást, hanem arra törekszik, hogy közvetítsen a felek között, rávilágít a kölcsönös érdekeikre, szükségleteikre, s ezen keresztül tereli a folyamatokat a mindkét fél számára elégedettséget jelentő megegyezés felé. Sajátos eszköztárával kezeli az indulatokat, érzelmeket, ezáltal lehetővé teszi a kommunikáció javítását. Krétakör: A munkád során volt-e olyan, amikor fel tudtad használni ezt a tudásodat? Gálné Molnár Klára: A képzést követő időszak legizgalmasabb része az volt, hogy a megszerzett tudást miként lehet használni az iskolában. Mediáció vezetésére nem voltunk kiképezve, így a kezdő lépést a megismert technikai fogások alkalmazása, és legfőképpen a megváltozott, megerősített személyközpontú szemlélettel való közelítés jelentette. Lehetőségem nyílt gyerek-gyerek, szülő-gyerek és tanár-gyerek konfliktusok esetében is a próbálkozásra. Bátran kijelenthetem, hogy jól működik a módszer! Meggyőződésem, hogy az erőszakmentes vitarendezés alkalmazása nagyon sok pozitív hozadékkal jár: azok oldják meg a problémákat, akiket érint, lehetővé válik egymás jobb megértése, arról nem is szólva, hogy mintát ad a felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt, hogy a konfliktusokat békés eszközökkel, együttműködve is meg lehet oldani. Krétakör: Volt-e, illetve lesz-e lehetőséged a közeljövőben, hogy másokkal is megismertesd ezt a módszert? Gálné Molnár Klára: A képzés után legszívesebben mindenkit az általam bejárt útra terelgettem volna, annyira biztos voltam (és vagyok) a módszer eredményességében. Ennek persze objektív akadályai voltak: képzés nem volt, tanítási időszak alatt nehéz más programban részt venni, sok pénzbe kerül Amit viszont megtehettem: összeállítottam egy anyagot a modulok során szerzett ismeretekről később a tapasztalatokról is, és ennek segítségével több közösségi szinten is tartottam egy interaktív elemekkel tűzdelt előadást, ahol bemutattam a mediációt s annak általános technikáit. A bemutató célja a fogalomtartalom megismertetése, a technikákba való bepillantás volt. Valamennyi csoportban megfogalmazódott az igény a gyakorlati képzésre. Egy szakmai napon nemrégiben az hangzott el az OFI egyik munkatársa részéről, hogy céljuk a vírushordozók megteremtése volt, akik majd másokat fertőznek meg. A vírushordozóvá nevelésem teljes mértékben sikerült, és ez esetben remélem, hogy sok embert meg tudok fertőzni. Krétakör: Volt-e olyan konkrét helyzet, ahol egy probléma megoldásában a környezetedben mediátor segített? Gálné Molnár Klára: Igen. Egy összetett és mélyen gyökerező konfliktus ügyében fordultunk az OFI keretei között működő Oktatásügyi Közvetítői Szolgálat képzett mediátorához, aki három alkalommal látogatott iskolánkba. Ezt a szolgáltatást minden intézmény igénybe veheti, 12 alkalommal ingyenesen. 4

5 A gyakorlott szakember megfigyelése számomra külön tapasztalatokkal is szolgált. Krétakör: Mik a jövőbeni terveid? Gálné Molnár Klára: Rengeteg elképzelésem van. Személyes célom a mediátorképzés elvégzése. A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 32. -a az iskoláknak fegyelmi tárgyalást megelőzően egy egyeztető eljárás lefolytatását teszi lehetővé. Ennek vezetésére szeretném alkalmassá tenni magamat, s a PSZK részéről kínálatként megjeleníteni a szolgáltatást. Emellett egy szintén a képzésben részt vevő kollégámmal együttműködésben szeretnénk összeállítani egy programot felmenő rendszerben a konfliktuskezelés tanítása témakörében. Ez a pedagógusok számára tanórai és tanórán kívüli szervezésben is használható kézikönyv lenne. Egy másik terület, a kortárs mediátor képzés megvalósítása is szerepel jövőbeni terveim között. Gerbner Zsuzsa Pedagógiai Szolgáltató Központ Egyedül unalmas dolgozni! Kooperatív tanulás? Kompetencia? HEFOP? Mit jelenthetnek ezek a szavak? Próbálják ki mások, aztán majd meglátjuk! Így vélekedtem, négy évvel ezelőtt az első pályázat megnyerésekor. Később, látva a kollégák kezdeti nehézségeit, örömmel sóhajtottam fel, hogy ebből én még kimaradok. De aztán jött az irigykedés korszaka, mivel sok jó ötletet láttam, hallottam tőlük. Több nevelési értekezleten bemutatták ezeket a kollégák, ahol mi is kipróbálhattuk a kooperatív technikákat. A számos hospitáláson döbbentem rá, hogy a mai gyerekeket mennyire másképp kellene tanítani. A hangsúlyt az ismeretek halmozásáról a kompetenciákra, a képességek, készségek fejlesztésére kell helyezni. Ettől kezdve sokszor barangoltam a Sulinova honlapján, rengeteg ötletet találtam a modulokban. Természetesen a modul fogalmával sem voltam még tisztában. Ami tetszett megvalósítottam, kiscsoportban, páros munkában, ahogy sikerült. TÁMOP! Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület. Ez a szó azt jelentette, hogy én is kipróbálhattam! De ekkor elkezdődött az aggódás. Negyedik osztályban? Elkezdeni valami újat, más tankönyv családból, nincs nyelvtan, új a csoportmunka, át kell rendezni a termet? Rengeteg kérdésem volt! A nyári előkészületek során sem kaptam választ ezek jó részére, mert a segédanyagok, kézikönyvek inkább az első, második osztályhoz adtak nagyobb segítséget. A negyedikes modulokat olvasgattam, tanulási technikákat ízlelgettem. Szerencsés voltam, hogy két mentorom is lehetett. Az iskolai mentorom, mivel végigpróbálta, ismerte a modulokat, sok jó tanácsot adott. Segített a tanmenet megírásában, amit természetesen többször átírtam. A szeptemberi továbbképzés megerősített abban, hogy az elgondolásaim jók. Közben elkezdődött a tanév. Sikerült megtalálni a legcélszerűbb teremrendet. Egyre gördülékenyebben folytak az órák. Bátrabban próbáltam ki az új technikákat. Sokszor lelkesen szaladtam át a szomszédos terembe az iskolai mentoromhoz a sikeres órák után. Néhány harmadikos modult is beépítettem mivel az egymásra épülés miatt ezeket nem hagyhattam ki. Megemlítenék néhányat a kedvenceim közül: A király és a festő - a komplexitása miatt (képi, zenei és szöveg felőli megközelítés) Szösz néne a hangulata - ritmusjátékok miatt A só - mivel igazi vitára késztette tanítványaimat A csillagszemű juhász, Kincsvadászat - melyek a vázlatírásban segítettek a gyerekeknek. Legjobban a Hétmérföldes masinák moduljaitól féltem. Kár volt, mert ezekre az órákra emlékszem vissza a legszívesebben! Sok modulhoz interaktív anyagot is készítettem. A hozzájuk kapcsolódó feladatok nagyon változatosak. Felölelik az anyanyelv minden területét a helyesírástól a közmondásokig. Természetesen voltak olyanok is, amelyek nem tetszettek, vagy valami miatt kevésbé sikerültek. Éppen ezért tartom fontosnak azt, hogy ez a programcsomag meghagyja a pedagógus szabadságát, annak megítélésében, hogy a kitűzött célokat hogyan valósítsa meg. Egy-egy modul csak mintaként szolgál. A modulok lehetővé teszik a differenciálást, a sorrendhez, a tananyagmennyiséghez az osztály igényeihez való 5

6 igazítást. A mellékletek a differenciáláshoz, egyéni fejlesztéshez adnak segítséget tervszerű és változatos feladatsorokkal. Az órákon sokat játszottunk, vitatkoztunk, beszélgettünk, de a középpontban mindig a szövegértésszövegalkotás állt. A kooperatív technikák jó részét kipróbáltam, többségüket rendszeresen alkalmazom. Eleinte nagy volt a hangzavar, de ma már egészen halkan is tudunk dolgozni. Ennek a módszernek óriási előnye a közösség építése. Egyik legnagyobb hozadéka az egymással jobban szót értő, egymásra figyelő, közösen dolgozni tudó gyerekek közössége. Azt sem szeretném elhallgatni, hogy a program bevezetése, megvalósítása nagy erőfeszítésbe, sok munkába, éjszakázásba került, de a következő mondatokból kitűnik, hogy a befektetett energia nem volt felesleges. Álljon itt tehát néhány vélemény a gyerekektől is: Nekem, azért jó, mert megtanultam megérteni a társaimat és elfogadni a véleményüket. A társaim segíteni szoktak, ha valamit nem értünk. Én és sok más osztálytársam nem szeretünk felelni, de így, hogy előtte még átbeszélhetjük a csoportban, nem olyan félelmetes. Rájöttem olyan dolgokra, amit nem is gondoltam volna. A szerepkártyákon sokat veszekedtünk. Bár voltak veszekedések, de a végén megegyeztünk. Amit nem tudok, osztálytársaimtól megtanulom. A szóháló nagyon vicces. Amikor történetet kell kerekíteni képekből, szavakból szabadjára engedhetjük a fantáziánkat. Sokkal könnyebben megértettem a feladatokat. Megtanultam megérteni a társaimat. Megtanultunk csapatban dolgozni. Az óra egy részét játékkal töltöttük. Jó volt megbeszélni mindent. Olyan dolgokat tudtunk meg egymásról, amit eddig nem is gondoltunk. Sokkal könnyebben megmagyarázzuk egymásnak a tanulnivalót. Egyedül unalmas dolgozni. Nyitottabbak leszünk. A csoportmunkában mindenki mindenkire számíthat. Így szórakoztatóbb volt. Mindenki kiveszi részét a munkából Sokkal több ötlet eszünkbe jut. Tanulhatunk egymás hibájából. Összetartóbbak lettünk. Ezek a gondolatok is azt igazolják, hogy bár félelmetesnek tűnt ez az egész, de megéri csinálni, így, más módon, folyamatosan alakítva minden egyes részletet. Kemény Csilla Hegedüs Géza Általános Iskola 6

7 Csapó Benő Képességfejlesztés az iskolában-problémák és lehetőségek Mi is a baj tanulóink tudásával? Azok a különböző szakmai elemzésekben visszatérő megállapítások, amelyek a képességfejlesztés hiányát a magyar közoktatás egyik legsúlyosabb hibájának tartják, nagyjából helytállóak. Ha azonban szigorú és szakszerű elemzést kívánunk végezni, az egyébként reális helyzetértékelést érdemes árnyaltabban megfogalmazni és pontosítani. A pontosítást az ismeretek és képességek viszonyának tisztázása igényli. Az alapvető probléma ugyanis nem az ismeretcentrikusság vagy az ismeretek mennyisége, és nem is csupán a képességek és készségek fejlesztésének hiánya okozza. Hibás leegyszerűsítés lenne az ismeretek közvetítését és a képességek fejlesztését egymással szembeállítani. Ugyanis ismeretekre, mégpedig sok ismeret elsajátítására van szükség ahhoz, hogy a képességeket hatékonyan kifejleszthessük. Azonban ahhoz, hogy az ismeretek értelmes és használható rendszerbe szerveződjenek, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a fogalmak, fogalomrendszerek fejlődési törvényeit; a képességek egyik legfontosabb funkciója ugyanis az, hogy az ismereteket hatékonyan működő rendszerbe szervezzék. Másrészt készségeket, képességeket fejleszt az iskola, nem is keveset. Rengeteg időt töltenek -- a tanulók feladatmegoldással, és nem csak matematikában. A fő probléma nem az iskolában közvetített ismeretek és képességek mennyiségével vagy arányával, hanem természetével, minőségével van. A mi iskoláinkban mind az ismeretek, mind pedig a készségek, képességek túlságosan specifikusak. Az iskola nem eléggé tesz különbséget az esetleges, elfelejthető, és az általános érvényű, tartósan megőrzendő ismeretek között. Nem eléggé válik szét a lényeges és a lényegtelen, ezért sok idő megy el az irreleváns részletek felületes megtanulására, de nem kerül sor a releváns tudás különböző szempontú, sokféle összefüggésrendszerbe illesztett tartós rögzítésére. Kevés a kapcsolat az egyes tantárgyak között, és szinte nincs összefüggés az iskolában tanultak és a hétköznapi élet között sem. Az egyes tárgyakban megszerzett tudás elszigetelt marad. A készségek fejlesztésére is jellemző az öncélúság: a gyakorlatok az adott tananyagrész, tudományos szakterület problémáiba vannak beágyazva, és nem világos, hogy a feladatok megoldása milyen általánosabb gondolkodásfejlesztő célokat szolgál. Például több tantárgy különböző helyein fordulnak elő százalékszámítási feladatok (oldatok hígítása, keverés), de ezek többnyire csak az ott érvényes konkrét jártasságok begyakorlására koncentrálnak. Általában elmondhatjuk, hogy a képességfejlesztés tekintetében kevesebb a probléma az alsó évfolyamokon. De már az alsó tagozat sem tudja megfelelően kezelni az átlagtól eltérő, lassabban haladó, későn érő, valamely tekintetben több figyelmet igénylő gyerekeket. Túl korán dominánssá válnak a tantárgyak saját, a képességfejlesztés kívánalmaival nem mindig összeegyeztethető szempontjai. A tantárgyak közül kiemelkedően jól betölti képességfejlesztő szerepét a matematika. Viszonylag jól állunk a szóbeli és írásbeli kommunikáció egyszerűbb komponenseivel (írás, olvasás), de vannak tennivalóink a szövegfeldolgozás és szövegalkotás komplex képességeinek fejlesztése terén. A cikk teljes terjedelmében az interneten olvasható: Közreadta: Ligetfalvi Mihályné szaktanácsadó PSZK 7

8 Guzsván Ferencné a Napraforgó Tagóvoda óvodapedagógusa, az Év Pedagógusa Díj egyik idei kitüntetettje Kollégánk 1997 óta tagja intézményünknek. Osztatlan csoportban dolgozik a gyermekek és a szülők nagy megelégedésére. Nevelőmunkája példamutató, munkájában fontosnak tartja a hátrányos környezetből érkező gyermekekkel való törődést. Rendszeres óvodán kívüli élményt nyújt nekik, gondoskodik mozgásfejlődésükről, anyanyelvi nevelésükről, tevékenykedtetésükről, és gondoskodik a családias légkörről és környezetről. Következetességével eléri a gyermekeknél, hogy biztonságban érezzék magukat, önállóbbak legyenek, könnyebben vegyék az iskolába lépés akadályait. Igyekszik fokozatosan, életkoruknak megfelelően terhelni őket, differenciáltan foglalkozik velük, játékosan fejleszti képességeiket, amelyek később a sikeres iskolai tanuláshoz szükségesek, így biztos alapot kapnak a rábízott gyerekek. Szakmai ismereteit folyamatosan bővíti, nyitott az új módszerek kipróbálására. Rendszeresen részt vesz a kerületi szervezésű továbbképzéseken, és önképzéssel is fejleszti képességeit, ismereteit. Tapasztalatait mindig megosztja kollégáival, bármikor kész segítséget nyújtani a többi óvónőnek. Több bemutatót tartott az intézményi nevelőközösség, a dajkai közösség, ill. a körzetünkben működő általános iskola tantestülete és más tagóvodák testülete számára. A szülőkkel nagyon jó partneri kapcsolata van, számtalan szülő igényli, hogy gyermeke a csoportjába járjon. Mindig felkészült, a szülőknek tájékoztatást ad a gyermekek fejlődéséről, a csoport munkájáról. Munkájára a pontosság, következetesség, lelkiismeretesség jellemző. Személyisége, emberi hozzáállása, segítőkészsége hozzájárul a közösség formálásához, alakításához. Soltiné Metlesich Ágnes Napraforgó Tagóvoda tagóvoda-vezető A Napraforgó Tagóvoda szülői munkaközösségének nevében szeretnék néhány jó szót szólni az egyik kedves óvónéninkről, Guzsván Ferencnéről, Éva néniről. Mint szülő, úgy gondolom, reggelenként, amikor elbúcsúzunk a gyermekünktől, a legfontosabb, hogy nyugodt szívvel hagyjuk őt az óvodában. Akkor jó egy óvónő, ha tudom, mellette biztonságban van a sok kisgyerek. Szeretettel és mosolyogva fogad mindenkit. Nemcsak a gyermekek, a szülők is nagyon szeretik. Túlzás nélkül mondhatom, az 5 év alatt, mióta én ismerem, még sohasem láttam rosszkedvűnek, ami nagyon fontos, mert az Ő jókedve a gyermekekre is ráragad. Persze a jókedv mellett vannak szakmai elvárások is, aminek ő maximálisan megfelel. Úgy látom, nagyon jól megoldja a vegyes csoport sajátosságaiból adódó feladatokat. Nehéz lehet minden gyermek egyéni sajátosságait figyelembe véve megszervezni egy-egy napot, de ezt remekül kezeli. Mindenki talál saját magának megfelelő elfoglaltságot, feladatot, aminek a megoldásában mindig segít Éva néni. Mindezt úgy teszi, hogy a legtöbbet a játékban tanuljanak a gyermekek, hiszen ez az ő életkoruknak legmegfelelőbb tevékenységi forma. Nagyon sok sétát, kirándulást szervez, ahol rengeteg élményt, tapasztalatot szereznek a gyermekek. Sok gyerek vele csodálkozik rá először a tágabb világra. Hosszú évek óta viszi rendszeresen sportfoglalkozásra a nagycsoportosokat. Nagyon jó a kapcsolata a szülőkkel is, mindig megtalálja velük a közös hangot. Éva néni megérdemli, hogy kitartó, lelkiismeretes munkáját az óvodán kívül is elismerjék. Szülői munkaközösség Napraforgó Tagóvoda 8

9 Interjú Lendvay Ágnes iskolai könyvtárossal, az Év Pedagógusa Díj egyik idei kitüntetettjével Miért választottad a könyvtárosságot? Általános iskolába a Kertész utcába jártam, ahol nagyon jó gyerekkönyvtár volt. A Zeneakadémiánál pedig volt egy kis fiókja a Szabó Ervin Könyvtárnak, oda is gyakran benéztem. A Madáchban voltam gimnazista, ahol Luló néni vezette a színjátszó kört, és ő volt a könyvtáros is. A könyvtár olyan hely volt, ahová mindig be lehetett menni, és a könyvtárossal mindent meg lehetett beszélni. Gimnazista koromban többször töltöttem egy-egy hónapot nyári munkával a Török utcai gyerekkönyvtárban. Gimnázium végére megfogalmazódott bennem az a gondolat, hogy én is könyvtáros szeretnék lenni. Anyai ágon a család Szombathely közeléből való, így levelezőn a Szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképzőn végeztem el a könyvtár magyar szakot, ahol kifejezetten iskolai könyvtárosokat képeztek. A hetvenes évek végén és a nyolcvanas évek elején voltam a főiskola hallgatója. Goda tanár úr, aki módszertanra tanított minket, igen jó véleménnyel volt a levelező hallgatókról. Rövid ideig dolgoztam a Szabó Ervin Könyvtár Szilágyi Dezső téri fiókjában, majd 1977-től 1996 januárjáig a volt Sziget utcai, ma Gárdonyi Géza Általános Iskolában dolgoztam közel 20 évig. Ez az időszak volt Bellay László igazgató úr nagy korszaka, akitől mindannyian rengeteget tanultunk szakmailag és munkabírás tekintetében is. Autokrata vezető volt, de jó iskolát csinált a szó legnemesebb értelmében. Ebben az időben Palovecz Kati volt a kerületi könyvtáros munkaközösség vezetője. Az, hogy ma ilyen kerületi iskolai könyvtári élet van, az neki köszönhető. A mostani könyvtárosok zöme akkor kezdte a pályáját. Kivívta azt is, hogy a kerületi iskolákban függetlenített könyvtárosok legyenek, ami akkor még nem volt jellemző. Azzal, hogy ő később igazgató lett, segített abban is, hogy a kerületi igazgatók jobban elismerjék a könyvtárosok munkáját. Mióta dolgozol a Hunyadiban? 1996-tól dolgozom jelenlegi munkahelyemen, a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában. Ebben az iskolában művészeti osztályok és angol tagozat működik. Mi adott erőt a pályádon ilyen hosszú idő alatt? Mindenképpen a gyerekek. Az, hogy a kezdetben csak a könyvet lapozgató-nézegető gyerekek hosszabb, rövidebb idő alatt olvasóvá érnek. Ez az élmény még nagyobb volt akkor, amikor már tanítottam is. Ahhoz, hogy a gyerekekkel bensőséges kapcsolat alakuljon ki, több időt kell velük eltölteni. Ennek hatására könnyebben jönnek be a könyvtárba is. A mi kerületünkben Palovecz Kati hatására már akkor is voltak könyvtári órák, amikor ez még máshol nem volt. A másik szakod a magyar. Sikerült folyamatosan tanítanod is? Nem kaptam mindig órákat, de általában egy-egy osztályban tudtam tanítani. Egyszer osztályfőnök is lehettem, ami ritkán adatik meg egy iskolai könyvtáros életében. Az az osztály valóban a könyvtárban nőtt fel. Nem csak az osztályfőnöki-órák, de a magyarórák is a könyvtárban voltak, de még az osztálytalálkozó is. Ez már itt volt a Hunyadiban. Változtak-e a gyerekek az elmúlt évek során? Változtak-e az olvasmányaik? Hát persze. Mások ma az igények, sokkal pörgősebb az élet. Olyan könyveket keresnek, ahol a cselekmény gyorsabb. Kínlódnak a klasszikus kötelező olvasmányokkal, a számukra sokszor elavult szókincs, a lassú cselekmény és a dagályos, hosszadalmas fogalmazás miatt. Jó, ha a gyerekek ismernek részleteket a 9

10 Kincskereső kisködmönből, de miért kell az egészet elolvasniuk? A tanárok ezt át tudják hidalni. Tudnak olyan könyvet ajánlani, ami értékes, jó irodalom, pl. Csukás István, Lázár Ervin történetei közelebb állnak a mai gyerekekhez. A korábbi generációk kedvenc olvasmányai közül A Pál utcai fiúk sikere töretlen ma is. A szakemberek hosszú ideje cikkeznek arról, változásokra lenne szükség ebben az ügyben, de hiába, mert nem történt semmi. Egy időben megkértem a gyerekeket, hogy az általuk olvasott könyveket, ami tetszett nekik népszerűsítsék, írjanak róla rövid ajánlást. Nagy sikere volt ennek, de aztán idővel abba maradt a dolog. Sok-sok éve beszélgettem a tanítványaimmal a kötelező irodalmak hőseiről. Nem értették, hogy miért ilyen élhetetlen János vitéz, ha pedig nincs pénze, miért nem vállal munkát. Egy mai gyerek számára az is kérdésként merül fel, hogy miért olyan nyámnyila Nyilas Misi. Az utóbbi időben a gyerekek és a felnőttek is hárítják a szomorú történeteket. Napjainkban újra kiadják nálunk a régi klasszikus csíkos és pöttyös könyveket. Szintén a kamaszoknak szólnak külföldi szerzők Andersen-díjas könyvei ezek az Amerikában kiadott sikeres ifjúsági könyvek számára odaítélt díjak. A Penny könyvek kislányok olvasmányai. Szívesen olvassák főleg a kicsit nagyobb lányok a szüleik által ajánlott Szalay Lenke, Szabó Magda és G. Szabó Judit könyveket is. A fiúk kedvenc olvasmányai a Delfin könyvek, a Mi Micsoda kiadványai, valamint a Szemtanú sorozat. Az olvasóvá válás szempontjából nagyon fontos szerepe van a családi háttérnek. Változott-e a könyvtáros munkája? Igazából nem. A tartós tankönyvek kezelésével lett sokkal több munkánk. A tankönyvellátással is sok feladat hárul azokra a könyvtárosokra, akiknek ezt a feladatot is el kell végezni. A könyvtáros tanárok munkaideje heti 40 óra, de a beszerzések, az értekezletek, és más külső programok miatt ebből 36 órát kell az iskolában eltölteni. Az iskolai könyvtárnak 22 óra a nyitvatartási ideje, de a legtöbb helyen ennél hosszabb ideig van nyitva a könyvtár, mert a gyerekek szeretik és igénylik ezt. Milyen visszajelzéseket kapsz a munkádról? A kollégáknak és a gyerekeknek is szükségük van rám ezt érzem. A gyerekek sok olyan feladatot kapnak, amihez nélkülözhetetlen a könyvtár. Többnyire a könyvtár a helyszíne a különböző iskolai versenyeknek is. Délután is nagy a forgalom, sok gyerek a leckéjét a könyvtárban írja, vagy a különóráig beül olvasni. Ez a kitüntetés is egy ilyen visszajelzés. Azért esett nagyon jól, mert őszintén nem gondoltam, hogy a könyvtáros is részesülhet ebben az elismerésben. Ebből is látszik, hogy az iskolám fontosnak tartja a könyvtári munkát. Többet kell-e ma készülni az órákra, a könyvtári órákra is mint korábban? Nem kell többet készülni, csak másra kell helyezni a hangsúlyt. Közelebb kell a tanulókhoz hozni a tananyagot, és maivá is kell azt tenni. A könyvtár szempontjából az a fontos, hogy a gyerekekben tudatosuljon az, hogy az ismereteket nem csak az internetről lehet beszerezni. Rá kell vezetni őket a lexikonok, kézikönyvek, szakkönyvek használatára, és arra is, hogy az olvasás mint élményszerzés is fontos. Az iskolai könyvtárak gyűjtőköre meghatározott. Az összes könyvtáros belecsempész olyan szórakoztató irodalmat is, ami felkelti a gyerekek olvasási kedvét. Ha a könyvtáros el is olvassa ezeket a könyveket, és beszél is róluk az érdeklődő gyerekeknek, nagyobb a valószínűsége annak, hogy el is fogják azt olvasni. A Harry Potter könyveknek az volt az egyik nagy pozitívuma, hogy a kevésbé jól olvasó gyerekek olvasása technikailag fejlődött. Mit szeretsz legjobban a munkádban? Szeretem reggelente azt a pillanatot, amikor kinyitom a könyvtár ajtaját, és megérzem a könyvek illatát. Ebben a családias hangulatban a gyerekek is jól érzik magukat. Milyen terveid vannak a munkáddal kapcsolatban? A közeljövőben, ha majd fel fogják újítani az iskolát, bővülni fog a könyvtár területe. Ezt már nagyon várom. Gerbner Zsuzsa Pedagógiai Szolgáltató Központ 10

11 A április én megrendezett kerületi Éneklő Ifjúság hangverseny minősítése a zsűri értékelése alapján: Hunyadi Mátyás Általános Iskola Kicsinyek kórusa A kategória arany diplomával minősítés, országos dicséret, Hunyadi Mátyás Általános Iskola Nagyok kórusa A kategória arany diplomával minősítés, Berzeviczy Gizella Tagiskola kamarakórusa A kategória arany minősítés, Pannónia Általános Iskola Százszorszép kórusa A kategória arany minősítés, Számítástechnikai Általános Iskola Gyöngyvirág kórusa A kategória arany minősítés, Gárdonyi Géza Általános Iskola kórusa A kategória arany minősítés, Csata utcai Általános Iskola kórusa A kategória arany minősítés, Tomori Énekkar A kategória arany minősítés, Vizafogó Tagiskola Kicsinyek Kórusa A kategória bronz minősítés, Németh László Gimnázium kiskórusa nem kért minősítést, Kassák Lajos Gimnázium Zengő kórusa A kategória ezüst minősítés, Hegedüs Géza Általános Iskola kórusa nem kért minősítést, Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola Felső tagozatos kórusa nem kért minősítést, Ady Endre Gimnázium Ifjúsági vegyeskara nem kért minősítést. VÁNDORDÍJAK Karnagyi díj: Tóth Margit Kórusdíj: Hunyadi Mátyás Általános Iskola Kórusai Szalárdiné Szondy Adrienn ének tantárgygondozó 11

12 XIII. kerületi siker a fővárosban Kerületünk évről évre minden kategóriában indít versenyzőket a Fővárosi Informatika Alkalmazói Tanulmányi Versenyen. Az ezt megelőző kerületi versenynek minden évben más-más intézmény ad otthont. A tanulók a fővárosi verseny mintájára elméleti és gyakorlati tudásukról adnak számot a következő kategóriákban: I. korcsoport (5. és 6. évfolyamosok) számítógépes grafika kategória komplex kategória számítógépes szövegszerkesztés alapfokon + számítógépes grafika II. korcsoport (7. és 8. évfolyamosok) prezentáció, bemutató kategória szövegszerkesztés kategória táblázatkezelés kategória komplex kategória szövegszerkesztés + táblázatkezelés + számítógépes grafika A nevezés feltétele, önálló pályamunka elkészítése az évente változó, aktuális témában, a választott kategóriának megfelelő szoftverrel. Az idei év témája volt: A magyarországi irodalom - A magyarországi könyvtárak. A kerületi verseny első és második helyezett tanulói jutnak tovább a fővárosi döntőbe. Kovács Martin a Gárdonyi Géza Általános Iskola Herman Ottó Tagiskolájának 6. osztályos tanulója. Már az elmúlt tanévben sokak felfigyeltek rá a kerületben, hiszen akkor 5. osztályos tanulóként továbbjutott a Fővárosi Informatika Alkalmazói Tanulmányi Verseny döntőjébe grafika kategóriában, és ott számtalan 6. évfolyamos tanulót megelőzve IV. helyezést ért el. Az idei tanévben a kerületi megmérettetés után immár 6. osztályos tanulóként jutott a fővárosi döntőbe, ahol kategóriájában nem csak az első helyezést, hanem A legjobb gyakorlati munka különdíjat is sikerült megszereznie. Felkészítő tanára, Baranyi Zsuzsanna így jellemzi Martint: Kiváló tanuló, kedves, szerény és okos fiú. Nagyon szeret számítógépezni, több programot (Pl. Powerpoint, Word, Paint, Imagine Logo) kiválóan kezel. Informatikai ismereteit szívesen kamatoztatja más tantárgyakban is, bemutatókat készít különböző témakörökben osztályfőnöki, magyar és énekórákra. Az iskolánkban megrendezett Herman-naphoz kapcsolódó pályázatra is számítógépes munkát készített: diák szleng-szótárt írt. Mégis leginkább grafikai programokkal szeret dolgozni, hiszen nagyszerűen rajzol. Nagyon büszkék vagyunk, mind a kerületi, mind a fővárosi versenyen elért eredményeire! Kívánunk Martinnak további sok sikert, és ezúton gratulálunk, mind a kerületi versenytársak, mind a kerületi Informatika Munkaközösség tagjai nevében! Schlotter Judit infomatika szaktanácsadó Felelős kiadó: Hajdú Györgyné Szerkesztőség: Pedagógiai Szolgáltató Központ Tel.: Szerkesztő, fotó: Gerbner Zsuzsa Korrektor: Pusztai Katalin Cím: Vizafogó st. 2. B épület 12

13 13

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola Intézményi szerkezet Általános Iskolai Intézményegység Utazó Gyógypedagógusi Hálózat Intézményegység Pszichiáter, pszichológus,

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Földrajz. Kerületi Munkaközösség Munkaterve. A 2013/2014-es tanévre

Földrajz. Kerületi Munkaközösség Munkaterve. A 2013/2014-es tanévre Földrajz Kerületi Munkaközösség Munkaterve A 2013/2014-es tanévre Összeállította: Groszné Surányi Julianna munkaközösség vezető I. A munkaközösség helyzetének elemzése - a munkaközösség tagjai - általános

Részletesebben

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TARTALOM A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓI... 2 MEGKÜLÖNBÖZTETŐ

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

RAJZ- ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ- ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ- ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KERÜLETI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A 2014/2015-ös TANÉVRE ÖSSZEÁLLÍTOTTA: BENKŐ CSILLA KERÜLETI MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ I. A munkaközösség helyzetének elemzése - a munkaközösség tagjai

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanév A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái V. A hallgatók lehetőségei és kötelességei a gyakorlat

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái I. Felépítés Nappali tagozat A német nemzetiségi szakirány

Részletesebben

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI REFORMÁTUS KÖZNEVELÉSI SZAKÉRTŐK III. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁRA 2014. DECEMBER 4.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0011 Projektidőszak: 2009.10.07 2010. 08.31.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0011 Projektidőszak: 2009.10.07 2010. 08.31. 1. Előkészületek 2009. június-július Pályázati

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia alapú. HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése

HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia alapú. HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése HEFOP/2005/3.1.3. Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra HEFOP-3.1.3 A program megvalósítása

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Cím(ek) 5650 Mezőberény, Győri János u. 5/c. Telefonszám(ok) 66/ Mobil: 0630/ Fax(ok) - (ek)

Cím(ek) 5650 Mezőberény, Győri János u. 5/c. Telefonszám(ok) 66/ Mobil: 0630/ Fax(ok) -  (ek) Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Öreg István Cím(ek) 5650 Mezőberény, Győri János u. 5/c. Telefonszám(ok) 66/424-399 Mobil: 0630/257-9932 Fax(ok) - E-mail(ek) oregi@mezobereny.hu

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

A TANULÓI EREDMÉNYESSÉG HÁTTÉRTÉNYEZŐI

A TANULÓI EREDMÉNYESSÉG HÁTTÉRTÉNYEZŐI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A TANULÓI EREDMÉNYESSÉG HÁTTÉRTÉNYEZŐI Ercsei Kálmán Szemerszki Marianna ONK, Debrecen 2014. november 6 8. Az előadás

Részletesebben

ÓVODÁS PROGRAMOK A 2016/2017-os TANÉVBEN. Kedves Gyerekek! Idén is szeretettel várunk Benneteket programjainkra!

ÓVODÁS PROGRAMOK A 2016/2017-os TANÉVBEN. Kedves Gyerekek! Idén is szeretettel várunk Benneteket programjainkra! ÓVODÁS PROGRAMOK A 2016/2017-os TANÉVBEN Kedves Gyerekek! Idén is szeretettel várunk Benneteket programjainkra! Szeptember 10. 10.00-12.00 Gyermeknap Október 21. 17.00-18.30 Őszi játszóház November 16-17.

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Tankönyvkiadók konferenciája Fizika

Tankönyvkiadók konferenciája Fizika Tankönyvkiadók konferenciája Fizika Általános iskola, felső tagozat Dr. Koreczné Kazinczi Ilona vezető szerkesztő 2014. 08. 21. Szombathely Magyar nyelv FELSŐ TAGOZAT Matematika Magyar nyelv Kalandozások

Részletesebben

Tanulás egy életen át

Tanulás egy életen át Tanulás egy életen át A számítógépes technológia alkalmazása annyi, mint megtalálni a helyes csavarkulcsot, amit ráerőltethetünk a helyes csavarra. (ismeretlen szerző) Készítette: Kovácsné Vereb Katalin

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára Kedves Érdeklődő! Tudod hogyan kell helyesen kezet mosni? Megfelelően használod az antibiotikumokat? Mit tudsz a mikróbákról? Ismered meg a szexuális úton terjedő betegségeket és tudod hogy lehet megelőzni

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) A fejlesztő célú, támogató szaktanácsadói képzés Hunyadi Krisztina képzésfejlesztő, tréner Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Mit nevezünk iskolai nak? Az iskolai egy szervezett keretek között (iskolai osztály, csoport, évfolyam,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Idegen nyelvi munkaközösség

Idegen nyelvi munkaközösség Idegen nyelvi munkaközösség A Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában kiemelt odafigyeléssel kezeljük az idegen nyelv oktatását. Az iskolavezetés, a szakmai munkaközösség és a tantestület támogatásának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Levelező tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Levelező tagozat I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés Levelező tagozat I. félév: II. félév: III.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Képző neve, elvégzett szak Nyelvi játékok a fejlesztés szolgálatában Készítette: Munkácsi Andrea Nyelv és beszédfejlesztő szak levelező tagozat Konzulens:Fehér Éva főiskolai tanársegéd A beszéd maga a

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

Igazgató: Szabó Győzőné

Igazgató: Szabó Győzőné JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 5000 Szolnok,

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló Partneri elégedettségmérés összefoglaló Szülői kérdőívek visszaküldése Évfolyam Visszaküldött kérdőívek 1. 75% 2. 57% 3. 85% 4. 92% 5. 67% 6. 75% 7. 80% 8. 90% Összesen 76% Szülők Az elégedettség rangsora

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Hámán Katalin utca 39. telephely:

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc Módszertan Téma Előadó Időtartam Képzés díja, melyhez útiköltség számítandó Kompetenciafejlesztés a hittanoktatásban Dr. Jakab-Szászi Andrea Moduláris tervezés a középiskolai hittanoktatásban avagy: Dr.

Részletesebben

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló A Népmese napjához kötődő programunkat azzal a céllal terveztük, hogy hozzásegítsük a kisiskolás korosztály képviselőit a mesékben való elmélyüléshez,

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIA PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSA A TÁMOP 3.-1.-4-ES PÁLYÁZAT FENNTARTÁSI IDŐSZAKÁRA 2010.

A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIA PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSA A TÁMOP 3.-1.-4-ES PÁLYÁZAT FENNTARTÁSI IDŐSZAKÁRA 2010. A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIA PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSA A TÁMOP 3.-1.-4-ES PÁLYÁZAT FENNTARTÁSI IDŐSZAKÁRA 2010. 1 A Barcsay Jenő Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítása 2010. május

Részletesebben

Változás az iskolai úszásoktatásban

Változás az iskolai úszásoktatásban Rajzolta: Király Emese 2.a Változás az iskolai úszásoktatásban A 2016/2017-es tanévtől változás történt az alsó tagozatos tanulók úszásoktatásában. A tanévet megelőzően a gyerekek első osztályos korukban

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben