Zakh VYÍ Balog Melinda, kabinetv Kezdeményezésért felelős

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zakh VYÍ Balog Melinda, kabinetv Kezdeményezésért felelős"

Átírás

1 PO 005/06 Ügyiratszám: /2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Használati és üzemeltetési műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, amelynek tárgya 1145 Budapest, Emma u. 18. szám alatti Napraforgó Óvoda intézményben megvalósult OVI-Foci Pálya haszonélvezetbe és üzemeltetésbe adása a hozzá tartozó eszközkészlettel A kötelezettségvállalás a évi költségvetés szakfeladaton főkönyvi számon analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik, bruttó 0,- Ft, azaz bruttó nulla forint összegben. A szerződő partner neve: Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: év.év év forint forint forint A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel* v. Budapest, Zakh VYÍ Balog Melinda, kabinetv Kezdeményezésért felelős Budapest, * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: minőségügyi vezető Fedezetigazolás 20.évi előirányzat Ft Felhasznált összeg Pénzügyi ellenjegyzés KÉRI MIHÁLY Jogi és Közbeszerzési referens Jogi szakvélemény. Ft j ^ * i ír? Jegyzői láttamozás dnteimer Gábor kötelezettségvállaló Regisztráció: jazdálkodási Osztály Regisztráció: egyzői Kabinet Felhasználható Összeg Ft 2013 NOV 0 6. ot±-jl-0q> yfó- nm(k 2013 NOV 11 2ÖIJNOV u NOV 12. jfe roxél ou /X.

2 / Használati és üzemeltetési műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv Tárgy: 1145 Budapest, Emma u. 18. szám alatti Napraforgó Óvoda intézményben megvalósult OVI- Foci Pálya haszonélvezetbe és üzemeltetésbe adása a hozzá tartozó eszközkészlettel amely létrejött egyrészről Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány, Székhelye: 1023 Budapest, Komjádi Béla u. 3. 3/18. Nyilvántartási száma: l4.pk /20l 1/3. Adószáma: Képviseli: Dr. Molnár Andrea Beosztása: elnök Kedvezményezett/Tulajdonos/Üzemelíetésbe adó (a továbbiakban Tulajdonos) másrészről Neve: Budapest Főváros XrV. Kerület Zugló Önkormányzata Székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Adószáma: Statisztikai szám: Képviseli: Dr. Papcsák Ferenc Beosztása: polgármester Támogató Szervezet (a továbbiakban: Haszonélvező) (Végső Kedvezményezett: Napraforgó Óvoda Cím:! 145 Budapest, Emma u. 18. Intézményvezető: Antal Tamásné) (a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1. Az Ovi-Foci Program keretén belül március 29. napján támogatási szerződést kötőit az Ovi- Foci Közhasznú Alapítvány és Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata. 2. Az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány ezennel kijelenti, hogy a Program keretében megvalósult Ovi- Foci Pálya (a továbbiakban: Pálya) a jóváhagyott műszaki tervdokumentáció alapján, valamint a kivitelezési szerződésben meghatározottak szerint hiánypótlás mentesen elkészült. 3. A Felek kijelentik, hogy a június 21. napján megtartott műszaki átadás-átvételi eljárás során minőségi kifogás nem merült fel. 4. A Tulajdonos kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályok szerint a Pálya minőségileg mindenben megfelel és alkalmas a használatra. A Pálya a támogatási szerződés 3.3.2, pontjában nieghatáiozott Végső Kezdeményezett és Haszonélvező részére a mai napon haszonélvezetre, üzemeltetésre átadásra került. 5. Ezzel egyidejűleg átadásra kerül a Használati útmutató az Ovi-Foci Pályához, TÜV Tanúsítvány az Ovi-Foci multifunkcionális műfüves pályára és a SPORTISCA Karbantartási útmutató, melyek ezen jegyzőkönyv mellékletét képezik, valamint a korábban átadott Eszközkészlet és az Ovi-Foci Programfüzet átvételét igazoló dokumentumok is. 6. Felek rögzítik, hogy a Támogatási Szerződés pontban nevesített és a Program megvalósításának helyszínéül szolgáló ingatlan a Haszonélvező 1/1 hányadban a kizárólagos \

3 tulajdonát képezik. Az ingatlanokon a Program eredményeként létrejövő felépítmények az ingatlanoknak nem képezik az alkotórészét, azok ingó vagyontárgynak minősülnek, 7. Felek rögzítik, hogy a Végső Kedvezményezettek székhelyein megvalósuló Ovi-Foci Pálya és eszközkészlet tulajdonjoga a Tulajdonost, míg haszonélvezeti joga - a Program fenntartási idejének lejártáig, de legkésőbb július 30.-ig, a Haszonélvezőt illeti meg. A Tulajdonos kijelenti, hogy kötelezettséget vállal arra, hogy a fenntartási idő lejártakor a Pálya és eszközkészlet tulajdonjogát a Haszonélvező hatalmába adja. 8. Felek megállapodnak abban, hogy a Pálya és az eszközkészlet rendeltetésszerű használatával és rendszeres karbantartásával járó kötelezettségek és költségek a Haszonélvezőt terhelik. A fenntartási időszak alatt a Tulajdonos viseli a dolog fenntartásával járó jótállási terheket a rendkívüli javításokkal és helyreállításokkal együtt. A Haszonélvező a rendkívüli javítási vagy helyreállítási munkálatokat elvégeztetheti, ha felszólítására a Tulajdonos azokat nem végzi el és követelheti a Tulajdonostól a szükséges költségek megtérítését, levonva azokból az időközi értékcsökkenésnek megfelelő összeget. 9. Bármilyen meghibásodás esetén Haszonélvező köteles az Alapítványt értesíteni. 10. Felek ezúton is rögzítik, hogy a Pálya semmilyen más -nem sporttal összefüggő- célra nem használható. 11. Felek tudomásul veszik, hogy a Pálya el nem bontható, át nem helyezhető, át nem alakítható, kivéve, ha a Felek előzetesen és együttesen ehhez külön megállapodás formájában közösen hozzájárultak. ^ s ^, s /% r ^ Kelt: Budapest, szeptember 17. / #,' ^ // t\ X% l / ' -' Trr^r^ \Orm dr. Molnár Andrea, elnök Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány dr. Papcsák Ferenc, polgármester v Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Ön kormányzata Mellékletek: Használati útmutató az Ovi-Foci Pályához, TÜV Tanúsítvány az Ovi-Foci multifunkcionális műfüves pályára, - SPORTISCA Karbantartási útmutató, Eszközkészlet átvételét igazoló dokumentum, Ovi-Foci Programfűzet. \ fa : / ^

4 Használati útmutató az OVI-FOCI Pályához 1. Az Ovi-Foci Pálya kizárólag az óvodák udvarán helyezhető' el, a közterülettől biztonságosan elválasztva! 2. Az Ovi-Foci Pályát 7 éves kor alatti gyermekek használhatják, kizárólag felügyelő óvodapedagógus jelenléte, vagy szülői felügyelet mellett! 3. A használaton kívüli Ovi-Foci Pályát mindig zárva kell tartani! 4. A Pálya ajtaját csak a ki-be közlekedés során lehet nyitva tartani, a foglalkozások alatt az ajtónak mindig zárva kell lennie! 5. Az Ovi-Foci Pályára labdákon kívül kizárólag a Pályához adott vagy az Ovi-Foci Közhasznú Alapítványtól vásárolt kiegészítőket és eszközöket lehet bevinni! 6. A Pályára csak a megfelelő cipőben és öltözékben lehet belépni! Stoplis cipő használata szigorúan TILOS! 7. A Pálya vázszerkezetére felmászni, a védő- és kapuhálót erőhatásnak kitenni, valamint a kosárgyűrűt terhelni szigorúan TILOS! 8. Az Ovi-Foci Pályára ételt és italt bevinni TILOS! 9. Amennyiben valaki a Pálya sérülését, hibáját észleli, azt azonnal jelenteni kell az Ovi-Foci Közhasznú Alapítványnak, a minél hamarabbi javítás érdekében! 10. Nyílt láng használata a Pályán és közvetlen közelében TILOS! 11. A Pályát befedni TILOS! 12. A Pályát a Karbantartási Útmutató alapján kell és szabad karban tartani! 13. A Pályán bármi nemű műszaki átalakítás csak az Ovi-Foci Közhasznú alapítvány előzetes, írásbeli engedélye alapján lehetséges. 14. Használat előtt a Pálya felületét le kell tisztítani a műfű-szőnyeg védelme érdekében! Ehhez lombszívó, ill. erős kefével ellátott, nagy teljesítményű porszívó, vagy műfű-karbantartógép használata ajánlott! 15. A Használati Útmutató ismerete a Pálya használatára jogosult nagykorú személyek részére kötelező, mely ismeret átadásra az intézmény vezetője köteles!

5 Megfelelőségi Tanúsítvány TUVRheinland Tanúsítvány szám: Jegyzőkönyv szám: Tulajdonos: Gyártó: Termék: Termék azonosítás: MK Globál Sport Kft. Tömös u Debrecen Magyarország Globál Sport Kft. Tömös u Debrecen Magyarország Többcélú sporteszköz Megnevezés: Ovi-Foci multifunkcionális műfüves pálya Tartozékok: 2db. kapu hálóval, 2db. kosárlabda palánk gyűrűvel, Idb. felező háló Ajánlott korcsoport: 3-7 év Tanúsítás alapjául szolgáló előírások: MSZ EN 15312:2007+A1:2011 A tanúsítvány a fenti termékre vonatkozik. Azt Igazolja, hogy a vizsgálati mintadarab a fenti követelményeknek megfelel. Jelen tanúsítvány nem tartalmaz általános érvényű kijelentést a termék sorozatgyártásának értékeléséről, és nem jogosít fel valamely TÜV Rhelnland megfelelőségi jel használatára. Kiadás dátuma; Budapest, rvezet TÜV Rheinland InterCert Kft. - Terméktanűsító Szerveret H-1132 Budapest, TT01-T12_4_1 vww.tuv.hu

6 SPORTÍSCA - Karbantartási útaunaró A sport-műfű' karbantartásához Még a feítölíeílen műfűnek is szüksége van a rendszeres ápolásra és tisztításra, amivet a sportfunkcionális tulajdonságai huzamosabb időre megőrizhetőek. Mi. az egy munkafázisban történő szennyezöriéseltávolílást ajánljuk. A műfű használatának intenzitásától függően kéthetente ajánlatos a füvet felkefélni és tisztítani. Ehhez olyan eszközkombinációt keli használni, mely rotaíókefévei és szívóturbinával rendelkezik, mely az igénybe vett műfúszálakat kíméletesen felegyenesíti és ugyanabban a munkafázisban a portól lemorzsolódásoktól és más szennyeződésektől megtisztítja A munka irányát mindenképpen a szerint kell megválasztani, hogy a kefélés során a mufüszálak felegyenesedjenek szabály szerint a szövésiránnyal ellentétesen a müfű-sávok hosszának mentén. Szűk rádiusznál a tisztítókefét a pályáról fel kell emelni A forduló hengerkefének nem szabad folyamatosan belekapnia a műfűbe. A kefékéi úgy kell beállítani, hogy a belekapás mélysége műfű felszínétől számítva kb. 1 cm legyen. Fémkefét nem szabad használni Kifejezetten az Őszi időszakra jellemző, hogy a pálya elhelyezkedésétől függően, a fákról és bokrokról íülevelek és egyéb levelek hullhatnak a pályára, ezen időszakban a karbantartási időintervallumot értelemszerűen csökkenteni keli. gyakrabban kell a pálya! ápolni. Az esetleges hó eltakarításhoz a hótoló vagy a hómaró mélységét plusz 1 cm-rel mélyebbre kell állítani. Az ennek ellenére megmaradt havat a kefével keli eltávolítani. A beragadt rágógumii fagyaszíóspray segítségével kell lefagyasztani Az ilyen modort sprödde vált anyagot pl egy sarokvassal el lehet távolítani a m ufóról

7 Globál Sport Kft. I 4030 Debrecen, Tómós u, 17. I vigya/aí: Nehéz munkaeszközöket soha nem szabad a sport-müfüvön hagyni! A padíóterheíés maximum 2kg/cm2 lehet* M a c i í-i i a r t a s i s z;.í bá I y f.> k A műfű kizárólag sportolás céljára, tiszta és arra alkalmas cipővei használható (alumínium szögescipö használata tilos). A dohányzás, még a környező területeken is tilos. Cukortartalmú italok, mini pl Cola. stb vagy rágógumi fogyasztása a müfüvön kifejezetten tilos Fdzós Az esetleges eltolódás vagy egy különösen erős, részleges elhasználódás hosszútávú megelőzésének érdekében az edzéseket a pálya különböző részein felváltva kell gyakorolni. Mieif fontos o rendszerezi ápolás (-): tisztítás'-'" A hiányos vagy hibás ápolásnál a feltölteílen műfű a folyamatos játék és edzések következtében lelapul és a nedves időszakban csúszóssá válik. Amennyiben a múfű nem az előírásnak megfelelően ápolt, a folyamatos mechanikai igénybevételnek köszönhetően a lefeküdt müfüszálak rövid idő alatt megtörnek és elszálkásodnak. Ez az esedékességi idő előtti műfűcseréhez is vezethet. Organikus anyagok, mint pl a lomb. stb lebomianak. és a légszennyező anyagokkal vegyülve, a játéknak és/vagy a természetes időjárásnak köszönhetően a mélyebb páíyarétegekbe bedolgozódnak - melynek következtében a pályán alga és moha képződik. A sportpálya csúszós lesz es a sportolók biztonsága már nem garantálható. Jelei" fordítás a TISCA álía< rendelkezésre bocsátott karbantartási usonuató fordítása esetén r?2 erudetj nérn-íf s;'ovc:y az irányadó kétség Kiegészítés az Ovi-Foci pályához! A napi szintű karbantartáshoz érdemes lornbszivót vásárolni, ili. a füvet erős kefével ellátott, nagy nyomású porszívóval szükségszerűen, de legalább hetente egyszer kiporszívózni. A garancia érvényesítéséhez karbantartási napló vezetése kötelező. A speciális karbantartó géppel történő időszakos karbantartásról az intézményfenntartó köteles gondoskodni. mmmmmm^mm^mm^s^im ;^i

8 Globál Sport Kft. I 4030 Debrecen, Tömös u. 17. I Átvételi elismervény A Globál Sport Kft. az Ovi-foci pálya tartozékaként átadja az alábbi kiegészítőket a 1145, Budapest Emma u. 18sz. alatti Napraforgó Óvoda intézmény vezetőjének: - medúza 2 db - skimmy medúza: 2 db - koordinációs karika: 12 db - mini gát locm: 4 db - műanyag gát 16 cm: 4 db - koordinációs létra, fix, 4m-es: 1 db - bolya és rúdkészlet 23 cm magas: 5 db - bólyakészlet 50 db: 1 szett - megkülönböztető mez: 10 db - hajlítható szivacs: 4 db - úti bolya: 8 db - rúd: 4 db - labda: 4db - felezőháló: 1 db GLOBÁL SPORT KI Debrecen, Tömös u. 17. '. Ví A V; AI S&9jegyzök3zóm: u Szlasz.: m03m^b535^5r-m^}:' Ai\e\o. M Áíh*Qi*L..,20\3.Q%..hö.Qfc>. nap

%,'^/v <&,{<<, 0&. 3 1 ?014 JÚH. ^f~~? *ft 2014 JÜN. 2014 JúN 3 0. 2014 JŰL 10. 2. sz. melléklet

%,'^/v <&,{<<, 0&. 3 1 ?014 JÚH. ^f~~? *ft 2014 JÜN. 2014 JúN 3 0. 2014 JŰL 10. 2. sz. melléklet 2. sz. melléklet Ügyiratszám: 1-56154/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Századvég Politikai Iskola Alapítvány együttműködési megállapodás A kötelezettségvállalás

Részletesebben

fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06

fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06 PO 005/06 Ügy iratszámgá^l/2014. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Lakásgazdálkodási Osztály A szerződés tárgya: lakásbérleti szerződés Budapest, XIV. kerület Telepes u. 3. fszt. 9. A kötelezettségvállalás

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata és az OVI FOCI Közhasznú Alapítvány közötti támogatási szerződés megkötésére. Előterjesztő: Alpolgármester

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata és az OVI FOCI Közhasznú Alapítvány közötti támogatási szerződés megkötésére. Előterjesztő: Alpolgármester J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az OVI FOCI Közhasznú Alapítvány közötti támogatási szerződés megkötésére Ó z d, 2014. május 28. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi

Részletesebben

mmn 2013 NOV 21 frivoi-fi ügyi r a,sz ám: jmma^ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Gazdálkodási Osztály Vr^ 2W5 WH 2Q15'JÜNU KÉRl.

mmn 2013 NOV 21 frivoi-fi ügyi r a,sz ám: jmma^ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Gazdálkodási Osztály Vr^ 2W5 WH 2Q15'JÜNU KÉRl. ügyi r a,sz ám: jmma^ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Gazdálkodási Osztály A szerződés tárgya: A jelenlegi bérelt vonal (Pétervárad u. 2. - Proserver) végpont módosítása az új helyre éspedig

Részletesebben

08 M L 4 20H M. A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepei*. Budapest, 2014. május c i. Kezdefitónyezésért felelőse /

08 M L 4 20H M. A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepei*. Budapest, 2014. május c i. Kezdefitónyezésért felelőse / Ügyiratszám: 8-2333/10/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Városfejlesztési Osztály A szerződés tárgya: településrendezési szerződés (Budapest Budapest XIV. kerület, Gödöllői utca - Fischer

Részletesebben

ZJIOüL. M^iO. 0.9 lo\%ao. R. ^lu.u n. PK-6ö?spcX2. o2ba. áoiíi.to- /a-. . ío ö^. ÁO.CGZ}^ <2.o Jü. ÁOjö- Í?,.Chft^terX'..fh>ír>lí^. ^ej^huv!

ZJIOüL. M^iO. 0.9 lo\%ao. R. ^lu.u n. PK-6ö?spcX2. o2ba. áoiíi.to- /a-. . ío ö^. ÁO.CGZ}^ <2.o Jü. ÁOjö- Í?,.Chft^terX'..fh>ír>lí^. ^ej^huv! ö hto.0oo.--t //3,VC0.afv PO 005/06 Kötelezeltsegvállalást előkészítő qsztály : Humánpolitikai és Adatvédelmi Csoport A szerződés tárgya: Nyelvi felnőttképzés A kötelezettségvállalás a 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Magyarország Tel: +36 63510360 Fax: +36 63510332 E-mail: kvitars@szentes.hu Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepelv Budapest, ^^^^.. W ^ ^. ^ Kezdeményezésért felelős^. Felhasználható összeg

A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepelv Budapest, ^^^^.. W ^ ^. ^ Kezdeményezésért felelős^. Felhasználható összeg PO 005/06 Ügyiratszám: 1-1716&/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011 azonosító számú, "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkormányzata

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat (székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. képviseli: dr. Weinek Leonárd polgármester), mint megrendelő

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36-75/500-526 Fax: +36-75/519-082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

Ft l0í^oc2o. 2.sz.melléklet. Ügyiratszám: 1-61929/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet

Ft l0í^oc2o. 2.sz.melléklet. Ügyiratszám: 1-61929/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-61929/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Zoborhegy téri Regnum Maríanum Alapítvány támogatása A kötelezettségvállalása..-rr.j.

Részletesebben

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Római Katolikus Egyházközség Székhely: 4069. Egyek Fő tér 26. Képviseli: Papp László plébános Adószám: 19852056-1-09 Bankszámlaszám: OTP 70100121-10010062

Részletesebben

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között:

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Vállalkozási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Tel.: 92/553-938 Telefax:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ minta (tervezet)

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ minta (tervezet) MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ minta (tervezet) amely létrejött egyrészről Bérbeadó megnevezése: Székhelye:

Részletesebben

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként.

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. Megrendelő fly. száma: TPO/1/2013 ikt. száma: 1.6527-14/2013 Vállalkozó fly. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (, Fogyatékkal Élők

Részletesebben

Budapest, minőségügyi vezető * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja : Átvételi időpont: Aláírás: Felhasználható összeg 2014 JAN 21.

Budapest, minőségügyi vezető * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja : Átvételi időpont: Aláírás: Felhasználható összeg 2014 JAN 21. ügyiratszámr.j.i^.^u/^k Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Támogatási szerződés átmeneti gazdálkodás idejére Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KUNHEGYESI ÁLTALÁNOS ISKOLA TISZAROFFI TAGINTÉZMÉNYÉNEK UTÓLAGOS AKADÁLYMENTESÍTÉSE amely létrejött KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Adószám: 15410072-2-16

Részletesebben

'iíöhosz^^ M 2. m JÜN 17 2014 M. 2014 JúN 18. 2014 Jöl. 2. sz. melléklet

'iíöhosz^^ M 2. m JÜN 17 2014 M. 2014 JúN 18. 2014 Jöl. 2. sz. melléklet 2. sz. melléklet Ügyiratszám: 1-62001/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete támogatása f A kötelezettségvállalás

Részletesebben

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között:

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Vállalkozási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Tel.: 92/553-938 Telefax:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 203/2012.(X.24.) 204/2012.(X.24.) 205/2012.(X.24.)

Részletesebben

Dokumentum: AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Dokumentum: AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ 1 9-10- 2012 ALFÖLDVÍZ TeJ: +36-66/523-207 Regionális Fax: +36-66/528-850 Víziközmű-szolgáltató E-n;ail : r;;-, llr.ldv h Zrt. JogI/ro d Q\'''jQVO IZ. U 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5..*. *.. * * Dokumentum:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben

A SZERZŐDÉS SZÁMA: 64 SZERZŐDÉS

A SZERZŐDÉS SZÁMA: 64 SZERZŐDÉS A SZERZŐDÉS SZÁMA: 64 SZERZŐDÉS RIGYÁC TELEPÜLÉS SZENNYVÍZELVEZETÉSE II. ÜTEM NAGYKANIZSA AGGLOMERÁCIÓ CSATORNAHÁLÓZAT ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE CÍMŰ, KEOP-1.2.0/2F- 2008-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A MÓDSZERTANI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT FŐÉPÜLETÉNEK ÉS JEGES UTCAI ÉPÜLETÉNEK FELÚJÍTÁSÁRA AULA ÉS FŐÉPÜLET TETŐ FELÚJÍTÁSA, FŐÉPÜLET NYÍLÁSZÁRÓK

Részletesebben

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ ny. száma: MO / 109 / 2010. ikt. száma: II/2061/2010. Vállalkozó ny. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ 3./ Szerzõdés (ajánlati)

Részletesebben

-t/cöő/sx. m JÚN na. l<$\\<.\\ fiöxy.&l H< d^«t / 2013 JüN 17. 2013 JúN 1 Z 2013JÖN19. 2.sz.melléklet

-t/cöő/sx. m JÚN na. l<$\\<.\\ fiöxy.&l H< d^«t / 2013 JüN 17. 2013 JúN 1 Z 2013JÖN19. 2.sz.melléklet 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 84406/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Adler Sport Club Egyesület támogatása A kötelezettségvállalás a 2013. évi költségvetés

Részletesebben