- 2 - P.A.S. Tsz: 15/2003. P-Art Stúdio Kft. Nyíregyháza Legyezõ u. 78/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- 2 - P.A.S. Tsz: 15/2003. P-Art Stúdio Kft. Nyíregyháza Legyezõ u. 78/3. 4400"

Átírás

1

2 - 2 - P.A.S. Tsz: 15/2003. P-Art Stúdio Kft. Nyíregyháza Legyezõ u. 78/ Felelõs vezetõ tervezõ:... Veres István okl. építészmérnök a Magyar Építész Kamara tagja TT /2001. Nyíribrony Településrendezési Terv II. szakasz 2. Szerkezeti Terv NYÍRIBRONY TRT Szerkezeti terv P.A.S. Alátámasztó munkarészek

3 - 3 - P.A.S. Tsz: 15/2003. P-Art Stúdio Kft. Nyíregyháza Legyezõ u. 78/ Aláírólap Nyíribrony község településrendezési terv Szerkezeti terve és alátámasztó szakági munkarészeihez Településrendezési vezetõ tervezõ: Tájépítész Tervezõ munkatárs. Veres István okl. építészmérnök A Magyar Építész Kamara tagja TT /2001. Egri Dóra Táj- és kertépítész. Nagyhajú Attila Településmérnök. Dudás Ede településmérnök Közlekedés.. Némethné Jánócsik Zsuzsanna építõmérnök. Sarnek Ferenc Okl. építõmérnök Környezetvédelem. Lévai Béla Környezetvédelmi szakmérnök Közmûvek - Vízellátás, vízelvezetés. Sarnek Ferenc Vízépítõ mérnök - elektromosenergia ellátás Csomós János Okl. elektromérnök - távközlés, telekommunikáció. Ádám Veres Ferenc Elektromos üzemmérnök Nyíregyháza, hó NYÍRIBRONY TRT Szerkezeti terv P.A.S. Alátámasztó munkarészek

4 - 4 - P.A.S. Tsz: 15/2003 P-Art Stúdio Kft. Nyíregyháza Legyezõ u. 78/ TARTALOMJEGYZÉK NYÍRIBRONY Településrendezési Terv II. szakasz 2. kötet Szerkezeti Terv alátámasztó szakági munkarészeihez A Szerkezeti terv alátámasztó munkarészeihez Szöveges munkarészek 1.1. Elõzmények A vizsgálatok rövid, összefoglaló értékelése Alátámasztó munkarészek Településrendezési Közlekedési Közmûvek Táj Környezetvédelem Értékvédelem Magasabb rendû tervekkel való egyezõség Rajzi munkarészek - Szakági tervlapok NYÍRIBRONY TRT Szerkezeti terv P.A.S. Alátámasztó munkarészek

5 Elõzmények Nyíribrony község is a kistérsége többi településéhez hasonlóan (2003-ban) az új Étv. elõírásai, valamint a tervszerû fejlesztés-rendezés miatt a településrendezési tervei elkészítése mellett döntött. Idõközben elkészült, és 2003-ban elfogadásra is került az Országos Területrendezési Terv (OTrT,) illetve a megyei TRT is az egyeztetési szakaszáig jutott már 2000-ben, ahol azonban a jóváhagyási folyamata megrekedt. Az országos infrastuktúrák fejlesztésének egyik eleme, a 4.-es számú fõút településeket elkerülõ szakaszainak építése, az építés elõkészítése megtörtént, a terv készítésének idõpontjában Berkesz, Székely települések esetében a kivitelezés is megkezdõdött. A D-i megközelítési irányt jelentõ 41.-es számú fõút rekonstrukciója ben zajlott, mely annak ellenére, hogy nem érintette a községet, a csomópontjai pedig csak részben korszerûsödtek, Nyíribrony és a térség településeinek a megközelítését javította. A Nyírjákó-Nyírkércs és a Nyíribrony-Nyírkércs közötti mezõgazdasági út 3-4 m-es burkolat szélességgel megtervezésre került, illetve folyamatban van. A kistérség további települési összekötõ útjainak a tervezésére pályázaton a szükséges fedezetek megteremtõdtek. A község a 41. számú fõútból kiágazó számú országos mellékúttal / mely a település teljes területén végighalad / van feltárva Levelek- Ramocsaháza felé, két irányban. Ez az országos mellékút a 41. számú fõútig tart, és így teremt kapcsolatot a község és a térségközpont (Baktalórántháza) között. Ramocsaházán keresztül a 4.sz. fkl. úttal a település kapcsolata szintén megoldott annak ellenére, hogy mind Székely irányába a kiközlekedés csak egy rendezetlen keresztezõdésen keresztül és a belterületet, sõt Székely központját érintõen volt lehetséges, az elkerülõ út megépítésével a közvetlen kicsatlakozása a fõútra meg is szûnt. A legnagyobb intézménye az általános iskola, mely igen magas szinten mûködik. Többcélú faluház, tele-ház (E- Magyarország Pont) létesült, a felújítás a községre jellemzõen saját kezdeményezésre önerõbõl és kisebb támogatás segítségével sikerült. A volt Tsz major ma is jellemzõen mezõgazdasági tárolófeldolgozó gazdasági terület, az egyetlen nagyobb, és még ma is mûködõ, sõt fejlesztés alatt lévõ gazdasági területe a településnek. Ezen kívül a Leveleki úton, a belterülettõl D-re adódik még további erre alkalmas terület. A célszerû hasznosítására jelenleg is vannak elképzelések A Vizsgálatok rövid összefoglalása Nyíribrony a Közép-Nyírségben, Nyíregyházától ÉK-re, mintegy 35 km távolságra található település. A 41-es útról Leveleknél leágazó alsórendû úton közelíthetõ meg. A legközelebbi vasútállomás a Nyíregyháza- Vásárosnamény vasútvonalon Baktalórántháza /és Magy/. Legközelebbi városok: Baktalórántháza (14 km távolságra) és Nyíregyháza (35 km). A 4-es sz. fõközlekedési útig 10 km, a 41-es közlekedési útig 7 km a távolság. Éghajlata mérsékelten meleg, de közel a mérsékelten hûvöshöz. Az évi napsütéses órák száma 1950 alatt van, a középhõmérséklet 9,5-9,6 oc, a csapadék 600 mm körüli. Leggyakrabban az ÉK-i, DNy-i szél fúj. A falu határában folyik a Máriapócsi fõfolyás. Erdõtársulásainak jelentõs részét akác alkotja, kisebb területen találkozhatunk nemes nyárakkal, a tölgyesek és fenyõk csak néhány hektárt borítanak. A nyílt társulások közül a homokpuszta-rét jellemzõ, emellett gyakori a hamuvirág, a réti angyalka is. Talaja humuszos homok, kovárványos barna erdõtalaj, valamint réti talajok. Történelme Nevének Nyír elõtagja Ibránytól különbözteti meg. Az Ibrony helynév magyar névadással a XIII. században az lbrachin, (az arab Ibrahim) személynévbõl eredt, feltehetõen a középkorban hazánkba került mohamedán népcsoportok honosították meg. A lakosok ma is csak Ibronyként emlegetik falujukat. Nagyon régtõl megült és fontos helyre utal, hogy római kori germán temetõ sírja került elõ a belterületen. A régi térképes adatok alapján itt húzódhatott az ún. Csörsz-árok külsõ sánca. Ez a sáncárok-rendszer elõbb a szarmaták és germánok, utóbb az avarok és a dávok határa volt. A határából elõkerült honfoglalás kori leleteket a Nyíregyházi Múzeum õrzi. A falu neve elõször egy NYÍRIBRONY TRT Szerkezeti terv P.A.S. Alátámasztó munkarészek

6 -6- évi oklevélben bukkan föl Demetrius filius Petri de Ibrun nemes nevében; 1322-ben Ibrun, 1332-ben és 1347-ben Ibron alakban írták. Jelentéktelen helyként jegyezték fel a Kemecsei, a Téthy és a Bogdányi családok kezén, az õ utódaik osztoztak meg benne késõbb is ben az Uporiak birtokaként, a XV. század második felében Kállay-birtokként ismerjük. A XVIII. században a Kemecsei család része a Megyery család kezére jutott ben Ibronyban Jármy János földesurasága alatt 57 lakóházban 384-en éltek. Fényes Elek Geographiai szótárában (1851) Ibronyról így írt: Több birtokosa, 3 7/8 elsõ osztálybeli egész telke volt, a 654 lakos dohányt termesztett. A Szabolcs vármegyei monográfia (1939) az alábbiakat közölte róla: Kisközség a nyírbaktai járásban, hozzátartozik Jármy-kerülõház, Petró Pál szõlõtelep, Szõlõskert, Vityi-tag és 7 tanya. Területe 3487 hold (2875 szántó, 177 rét, 40 szõlõ, 56 legelõ, 163 erdõ és 167 hold terméketlen). Az 1481 lakos fõfoglalkozása az õstermelés, az ipar is több embernek ad megélhetést. A 277 lakóházú kis község területére leginkább az 1-20 holdas törpebirtokok jellemzõk. Nyíribrony község 1793-ban.-ben (Szabolcs és Hajdú vármegye korabeli térképe) NYÍRIBRONY TRT Szerkezeti terv Alátámasztó munkarészek P.A.S.

7 -7- Nyíribrony 1962-ben a baktalórántházi járás önálló tanácsú községe volt 1565 lakossal és 3487 hold területtel. A község határába olvadt bele a Balogsemjén nembeli Kállay család Büss vagy Nádastelek nevû bírtoka, amelyet a XIV. században laktak, utána azonban részben szántónak, részben erdõnek használták. A XX. század elsõ évtizedeiben a településen római katolikus és református templom állt és mindkét felekezetnek volt iskolája. Földbirtoklásán a Jármy család, Fried Ignác, Bernáth Dezsõné és Mór osztozott. Az elsõ világháború hõsi halottainak száma 15 fõ volt. Monarchia katonai felmérés 1910 körül A közigazgatási besorolás alakulása: : Szabolcs vármegye, Nyírbátori járás (a település neve: Ibrony) : Szabolcs vm., Nyírbátori felsõ járás - XX. sz. eleje: Szabolcs vm., Bogdányi járás, kisközség : Szabolcs vm., Nyírbaktai járás : Szabolcs-Szatmár megye, Baktalórántházi járás, önálló tanácsú község : Sz-Sz. megye, Nyíregyházi járás, önálló tanácsú község : Sz-Sz. megye, községi tanács : Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, község Nevezetességei A mûemlék református templom a falu fõutcáján, kis dombon áll. A késõ barokk templomtorony felé esõ kétharmada XIIL századi, toronyalji bejárata román kori. Ibronynak ugyanis már 1332-ben volt temploma, a XVI. században vált reformátussá ben helyreállították, a XVIII. században átépítették ben jelentették az utcai homlokzat elõtt álló, ma 20 m magas, órapárkányos torony építését. A támpilléres, kelet-nyugati irányban tájolt templomot 1823-ban, és 1903-ban ismét átalakították. A hajó déli oldali, és a nyolcszög három oldalával záródó szentély keleti ablakait a legutóbbi restauráláskor eredeti formájukban állították helyre. Félköríves toronyalji bejárat vezet a deszkamennyezetes, mindkét oldalon fakarzatos teremtemplomba. A hajót és a szentélyt régen diadalív NYÍRIBRONY TRT Szerkezeti terv Alátámasztó munkarészek P.A.S.

8 -8- választotta el egymástól, s valaha jóval magasabb volt. Erre a hajó északi falán feltárt gótikus falképtöredékek elhelyezkedése utal. A déli oldalon látható freskók - egy püspök és egy nõi szent keretezett alakja - szintén a XIV. század végén készülhettek, amikor a templom még a katolikusoké volt. A restaurált, falazott szószék erdélyi hatást mutató nagyon szép munka, az 1630-as években készült. Hét díszes, barokk pad is van. A templom kertjében két emlékmû õrzi az 1. és II. világháborús áldozatok emlékét. Szabolcs Vármegye térképe 1800-ból A volt Jármy-Jordán-kúria a község szélén lévõ L alakú barokk épület. A XVIII. század végén feltehetõen az akkor birtokos Jármy család építtette. A kúria utcai homlokzatából kiugró barokkos oromfal közepét címer díszíti. Az udvari homlokzat három, illetve két félköríves nyílású tornácot rejt. A viszonylag elzárt, ritkásan lakott útifalu népi építészete lakóinak szegénysége miatt az 1970-es évekig õrizte a hagyományos formákat. A két- vagy háromosztatú lakóházak fõként rakott (fecskerakásos), NYÍRIBRONY TRT Szerkezeti terv Alátámasztó munkarészek P.A.S.

9 - 9 - karóvázas (mereglyés), vert- vagy sövényfallal épültek, tetejüket náddal és zsúppal fedték a két világháború között is. A közel 430 lakás közül a Fõ utcán néhány átépített házon még felfedezhetjük a népi építészeti jegyeit. A jellegzetes, egyszerû szerkezetû dohányszárító pajták (hodályok) viszont sok portán fellelhetõk. Természeti értékei Erdeinek nagy része akácos, kisebb nemesnyárasokat, ritkán tölgyeket és fenyõket láthatunk. Gyakori a réti angyalgyökér és sokfelé találunk réti kakukktormát. A község határát átszeli a Máriapócsi- fõfolyás, nyugati részén fekszik a hajdani Láp, amelynek vizén tavirózsák ringatóznak. Ez a rész kedvelt kirándulóhely. Közterület a Fõ u., Bocskai u. keresztezõdés Térségi kapcsolatok Nyíribrony a Közép-Nyírségben, Nyíregyházától ÉK-re, mintegy 35 km távolságra található település. A 41-es útról Leveleknél leágazó alsórendû úton közelíthetõ meg. A település a Baktalórántházi Kistérség, a Közép-Nyírségi Fejlesztési Egyesület tagja. Térségi kapcsolata NYÍRIBRONY TRT Szerkezeti terv P.A.S. Alátámasztó munkarészek

10 A legközelebbi vasútállomás a Nyíregyháza-Vásárosnamény vasútvonalon Magy község. Legközelebbi városok: Baktalórántháza és Nyíregyháza. A 4-es sz. fõközlekedési útig 10 km, a 41-es közlekedési útig 7 km a távolság ben valósult meg a Nyíribrony-Levelek közötti útszakasz megépítése, mely megszüntette a község egyirányú elzártságát, lehetõvé tette a 41.sz. fkl. úthoz történõ kapcsolódást. A helyközi közlekedés közúton autóbuszjárattal lehetséges. A település belterületének és külterületének fõbb adatai: - igazgatási terület: 2009 ha - központi belterület 299 ha Lakónépesség: január fõ Lakóegységek száma összesen: 357 db Közösségi intézmény ellátás szempontjából, Nyíribrony alapfokú közintézmény ellátása biztosított. (Polgármesteri Hivatal, Általános Iskola, Óvoda (most épül az új óvoda és 300 adagos konyha), Mûvelõdési Ház, Könyvtár, Sportpálya, Idõsek Klubja, Gyógyszertár, orvosi ellátás Ramocsaházával közösen.) az OTrT szerinti terület-felhasználás és szerkezeti kapcsolat a térségben Az Országos Területrendezési Terv (továbbiakban OTrT) a települést a vegyes terület-felhasználási térség kategóriába sorolja, amelybe többféle, de elsõsorban erdõgazdálkodási és mezõgazdasági mûvelés alatt álló területek tartoznak. A vegyes terület-felhasználású térséget legalább 75 %- ban erdõgazdálkodási és belterjes vagy külterjes hasznosítású mezõgazdasági térség kategóriába kell sorolni, a fennmaradó részen városias települési térség nem jelölhetõ ki. Ez a település szempontjából jelentõs változást nem jelent, hiszen a jelenlegi mûvelési ág megoszlás körülbelül megfelel az országos tervben elõírtaknak. A tervezés késõbbi szakaszában figyelmet kell fordítani arra, hogy a jelenlegi arány túlzottan ne tolódjon el a mûvelésbõl kivont területek növelése felé. A kistérség és környezete elérhetõsége és közlekedése javítása a Tisza térség tanulmányterve szerint. NYÍRIBRONY TRT Szerkezeti terv Alátámasztó munkarészek P.A.S.

11 A kistérségi kapcsolatok javítására készült közlekedéshálózat fejlesztése tanulmányterv szerint Nyíribrony elérhetõsége É-D-i irányban is javul a közelben tervezett új fõút segítségével. Közmû ellátás : Ivóvíz ellátás: a vezetékes ivóvíz hálózat a teljes belterületen kiépült, a külterületi részek ivóvíz ellátása részben megoldott. Az ingatlanok 86 %-a ellátott. Szennyvízkezelés: szennyvíz-csatorna hálózat Nyíribrony község teljes közigazgatási területén kiépítendõ. Elektromos energia: Nyíribrony község légvezetékes elektromos energia ellátásban részesül. A közvilágítás a település teljes közigazgatási területén megoldott. Gázellátás: A vezetékes gázellátás kiépítése megtörtént. Vezetékes gázzal ellátott a lakások: 63 %-a. Telefon ellátottság: megoldott a település teljes belterületén, magasabb a megyei átlagtól, mintegy 40 %. A település központja Baktalórántháza, melyhez egységes hálózati kábelen csatlakozik Nyírjákó, Nyíribrony és Ramocsaháza településekkel együtt. A település hálózatának pontos kapacitás adatait nem ismerhetjük, de a teljes település ellátására a hálózat vélhetõen nem elegendõ. A vezetékes hálózat kapacitását meghaladó igényeket GSM telefonokkal elégítette ki a szolgáltató. A hálózat gerinc iránya (Baktalórántháza felõl Ramocsaháza és Nyíribrony felé) föld alatti kábel, az elõfizetõk bekapcsolása azonban túlnyomórészt föld felett történt. A föld feletti hálózat építése óta eltelt idõ alatt a kialakult állapot nem mindenben felel meg a mára már komolyabb esztétikai (településképi) elvárásoknak. Nyíribrony községben kábeltelevízió szolgáltatás nincs. A település földrajzi elhelyezkedésébõl adódóan a mûsorszóró vezeték nélküli adások jó minõségben vehetõk. Közlekedési kapcsolat: Közúti összeköttetés: a település közúti kapcsolatát a településen áthaladó sz. kl. út, a Levelek- Ramocsaháza országos közút biztosítja. A települést vasútvonal nem érinti. A menetrendszerû autóbuszjárat Levelek érintésével Nyíregyházára, illetve Székely község érintésével átszállás után Kisvárdára közlekedik. A tömegközlekedés nem kellõ színvonalú. NYÍRIBRONY TRT Szerkezeti terv P.A.S. Alátámasztó munkarészek

12 A településképet meghatározó épített és természeti értékek: a Jármy-kúria Szociális otthon a református templom a római katolikus kápolna A község megjelenését és morfológiáját meghatározó építészeti karakter jelentõs átalakulást mutat, és már az elemei sem megtarthatóak az országos ökológiai hálózat az igazgatási területe É-i, és Ny-i részét érinti A közmûvezetékeket és a járulékos közmûépítményeket úgy kell elhelyezni, hogy azok tájba illõek legyenek. Az övezetben az új és felújítandó nagy-, közép- és kisfeszültségû vezetékeket ha azt a táj- és természetvédelmi igények indokolják földkábelben kell elhelyezni. Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó elõírások alkalmazásával lehet. NYÍRIBRONY TRT Szerkezeti terv Alátámasztó munkarészek P.A.S.

13 Az övezet által az igazgatási terület középsõ, északi és keleti része érintett. A település nem érintett a(z) - kiemelten fontos érzékeny természeti terület övezete, - a felszíni vizek vízminõség védelmi vízgyûjtõ területének övezete - a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminõség védelmi terület övezete - a kiváló termõhelyi adottságú szántóterület övezete, és - a komplex táj-rehabilitációt igénylõ terület övezete által. A Hortobágyi Nemzeti Parki Igazgatóság az alábbi helyrajzi számú területeket tartja nyílván Nyíribrony község területén természeti, természetvédelmi és egyéb területként : HNP területek i adatszolgáltatás Védettség Hrsz Mûvelési ág Védett 066/9a Gyep Védett 066/9b Nádas Védett 066/9c Nádas Védett 068/1 Gyep Védett 070/2a Gyep Védett 070/2b Nádas Egyéb 096/a Szántó Egyéb 096/b Szántó Védett 096/c Nádas Védett 096/d Gyep Egyéb 096/f Kivett árok Védett 096/g Gyep Egyéb 096/h Nádas Egyéb 096/j Szántó Egyéb 096/k Kivett sh. út Védett 096/l Gyep Védett 096/m Nádas Védett 096/n Szántó Egyéb 0100/a Szántó Védett 0100/b Gyep Egyéb 0102/a Szántó Védett 0102/b Nádas Védett 0102/c Gyep Egyéb 0102/d Szántó Egyéb 0124/a Gyep Egyéb 0124/b Erdõ Védett 0124/c Gyep Egyéb 0124/d Erdõ Védett 0124/f Kivett vízállás Védett 0124/g Gyep Védett 0124/h Kivett vízállás Védett 0124/j Kivett vízállás Védett 0126/3a Gyümölcsös Védett 0126/3b Erdõ Védett 0126/3c Gyümölcsös Védett 0126/3d Erdõ Védett 0145/2a Gyep Védett 0145/2b Kivett vízállás Egyéb 0145/2c Szántó Védett 0145/2d Kivett vízállás Védett 0145/2f Kivett vízállás Védett 0145/2g Gyep Védett 0145/2h Kivett vízállás Védett 0148 Kivett csatorna Egyéb 0149/1a Szántó Védett 0149/1b Gyep Egyéb 0149/1c Gyep Egyéb 0149/1d Kivett vízállás Egyéb 0149/2a Szántó Védett 0149/2b Gyep Egyéb 0149/4a Szántó Védett 0149/4b Gyep Egyéb 0149/5a Szántó Védett 0149/5b Gyep Egyéb 0149/5c Erdõ Egyéb 0149/5d Szántó Egyéb 0149/6a Szántó Védett 0149/6b Gyep Egyéb 0149/7a Szántó Védett 0149/7b Gyep Egyéb 0149/8a Szántó Védett 0149/8b Gyep Védett 0153/4a Gyep Védett 0153/4b Kivett vízállás Védett 0153/5 Kivett vízállás NYÍRIBRONY TRT Szerkezeti terv P.A.S. Alátámasztó munkarészek

14 14 Lápkataszter földnyilvántartás i adatszolgáltatás Hrsz Mûvelési ág 0100/b Rét 0102/c Rét 0102/b 0124/j Vízállás 0124/h Vízállás 0124/g Rét 0124/f Vízállás 0124/c Legelõ 0126/3g 0126/3b 0126/3a 0126/3f 0126/3d Legelõ 0126/3c 0145/2d Vízállás 0145/2f Vízállás 0145/2h Vízállás 0145/2b Vízállás 0145/2g Rét 0145/2a Legelõ 0148 Csatorna 0149/1b Rét 0149/2b Rét 0149/3b Rét 0149/4b Rét 0149/5b Rét 0149/6b Rét 0149/7b Rét 0149/8b Rét 0149/9b Rét 0153/4b Vízállás 0153/4a Legelõ 0153/5 Vízállás 066/9b 066/9c 066/9a Rét 068/1 Rét 07/b Rét 070/2b 070/2a Rét 094/j Vízállás 094/d Vízállás 094/h Rét 094/c Rét 094/g 096/g Rét 096/m 096/l Rét 096/c 096/d Rét 096/n Természetvédelmi területek áprilisi állapot orsz. véd. ex lege 07/b 1,5367 gyep orsz. véd. ex lege 066/9a 6,0822 gyep orsz. véd. ex lege 066/9b 0,5249 nádas orsz. véd. ex lege 066/9c 1,0912 nádas orsz. véd. ex lege 068/1 2,7913 gyep orsz. véd. ex lege 070/2a 4,5997 gyep orsz. véd. ex lege 070/2b 0,4713 nádas orsz. véd. ex lege 094/c 3,6341 gyep orsz. véd. ex lege 094/d 0,5603 kivett vízállás orsz. véd. ex lege 094/g 4,9628 nádas orsz. véd. ex lege 094/h 3,4900 gyep orsz. véd. ex lege 094/j 0,4963 kivett vízállás orsz. véd. ex lege 096/c 1,2663 nádas orsz. véd. ex lege 096/d 1,3304 gyep orsz. véd. ex lege 096/g 0,2244 gyep orsz. véd. ex lege 096/l 0,8382 gyep orsz. véd. ex lege 096/m 0,6146 nádas orsz. véd. ex lege 096/n 1,5052 szántó orsz. véd. ex lege 0100/b 2,1705 gyep orsz. véd. ex lege 0102/b 12,3591 nádas orsz. véd. ex lege 0102/c 8,7138 gyep orsz. véd. ex lege 0124/c 8,6554 gyep orsz. véd. ex lege 0124/f 1,0782 kivett vízállás orsz. véd. ex lege 0124/g 0,9676 gyep orsz. véd. ex lege 0124/h 0,3918 kivett vízállás orsz. véd. ex lege 0124/j 0,2235 kivett vízállás orsz. véd. ex lege 0126/3a 0,6691 gyümölcsös orsz. véd. ex lege 0126/3b 0,3840 erdõ orsz. véd. ex lege 0126/3c 3,2960 gyümölcsös orsz. véd. ex lege 0126/3d 0,7255 erdõ orsz. véd. ex lege 0145/2a 33,4458 gyep orsz. véd. ex lege 0145/2b 2,7306 kivett vízállás orsz. véd. ex lege 0145/2d 0,6625 kivett vízállás orsz. véd. ex lege 0145/2f 0,7219 kivett vízállás orsz. véd. ex lege 0145/2g 9,9074 gyep orsz. véd. ex lege 0145/2h 1,0136 kivett vízállás orsz. véd. ex lege 0148/ 2,1094 kivett csatorna orsz. véd. ex lege 0149/1b 5,7693 gyep orsz. véd. ex lege 0149/2b 0,5199 gyep orsz. véd. ex lege 0149/3b 0,1604 gyep orsz. véd. ex lege 0149/4b 0,1370 gyep orsz. véd. ex lege 0149/5b 0,2583 gyep orsz. véd. ex lege 0149/6b 0,3792 gyep orsz. véd. ex lege 0149/7b 0,6290 gyep orsz. véd. ex lege 0149/8b 0,8580 gyep orsz. véd. ex lege 0149/9b 9,7956 gyep orsz. véd. ex lege 0153/4a 3,7896 gyep orsz. véd. ex lege 0153/4a 9,8471 gyep orsz. véd. ex lege 0153/4b 0,3922 kivett vízállás orsz. véd. ex lege 0153/4b 0,1509 kivett vízállás orsz. véd. ex lege 0153/5 7,4384 kivett vízállás

15 15 Természeti területek a i adatszolgáltatás és a 2005 áprilisi állapot szerint /a Gyep /d Kivett /h Gyep Kivett /8 Gyep /4c Gyep /7a Kivett /7b Gyep /3b Kivett /2b Kivett /1b Kivett Kivett /c Gyep /1c Gyep /1d Nádas /1 Gyep Nyíribrony természeti területei A NATURA 2000 hálózat elemei a település igazgatási területét nem érintik. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

16 16 Tájrendezési javaslat A tájszerkezet és a tájhasználat alakításának új elemei Infrastruktúra Az Országos Területrendezési Terv szerint az országos infrastruktúra fejlesztések nem érintik a település igazgatási területét. A tájszerkezetbe való beavatkozást a Nyírtét és Ramocsaháza, illetve Apagy felé tervezett mellékutak és települési összekötõ utak építése jelenti. A Nyírtét és Apagy felé tervezett utak természeti és természetvédelmi területeken is áthaladnak. A földmunkával járó építkezések építés alatti tájromboló hatását kiküszöbölni nem lehet. Viszont a már megépített, utak tájbaillesztése fontos feladat, mely kísérõ növénytelepítéssel megoldható. A növénytelepítésnél minden esetben az õshonos fajokat kell elõnyben részesíteni. Gazdasági fejlesztések a településen Gazdasági fejlesztések a település három pontját érintik. Ezek már részben meglévõ gazdasági területek bõvítését, részben újak létrehozását jelentik. Két helyen a gazdasági zóna vagy a lakózónán belül kerül kialakításra, vagy annak közelében, ezért telken belüli kötelezõ fásítás kialakításával kell biztosítani a különbözõ funkciójú területek elválasztását a tájba illesztés, a lakóterületek védelme és a zavaró hatások enyhítése érdekében. A növénytelepítés során az õshonos, tájra jellemzõ fajokat kell elõnyben részesíteni. A már meglévõ gazdasági területeken is meg kell valósítani a tájba illesztést, az új gazdasági területekkel megegyezõ módon. Az említett gazdasági területek természetvédelmi szempontból érzékeny, védett területtel nem határosak. Üdülõterületi fejlesztés Nyíribrony Apaggyal és Levelekkel határos déli részén, a közeli Leveleki tóra alapozva, üdülõterület kialakítását javasoljuk. Az országos ökológiai hálózat ezen a részen érinti az igazgatási területet, ezért az üdülõterület ligetes kialakítását javasoljuk sok zöldfelülettel és közösségi pihenõhellyel. Az üdülõterület kialakítása lehetõség szerint kertépítészeti terv alapján történjen. A növénytelepítés során az õshonos, tájra jellemzõ fajokat kell elõnyben részesíteni. A növénytelepítés nemcsak természetvédelmi és környezetvédelmi szempontból jelentõs, hanem a tájképet, a városról kialakuló elsõ benyomást is kedvezõen befolyásolja. Hulladékelhelyezés A település nem tervezi önálló hulladéklerakó telep építését és a hulladék elhelyezését továbbra is a jelenlegi módon kívánja megoldani. A régi hulladéklerakó telep rekultivációja a 22/2002.(X.10.)KöM r. elõírásainak megfelelõen mielõbbi feladat. A hulladéklerakó védõtávolsága a rekultivációig 600 méter, a rekultiváció után 10 évig 300 méter. A települési folyékony hulladékot jelenleg elszállítják. A jövõben a szennyvíz elhelyezését a település igazgatási területén tervezett szennyvíztisztító telepen oldják meg szállítással, a szennyvízhálózat kiépülése után vezetékes megoldással. A befogadó Nyíribrony ÉK-i részén, a régi hulladéklerakó mellett lesz. A szennyvíztisztító tájba illesztését erdõsítéssel kell megoldani. Zöldfelületi elemek Mint jelentõs zöldfelületi elemek jelennek meg az erdõk, melyek a gazdasági és lakóterületi fejlesztésekhez kötõdve nélkülözhetetlen elemei a tájnak. Az erdõsítés javasolt az új lakóterületek mellett, a dögtér és a régi hulladéklerakó területén, az egykori zártkertes részeken (mivel azok ma már elhanyagolt állapotúak), a keleti gazdasági terület és a lakóterület között, és a jelenlegi erdõfoltok bõvítéseként. Az erdõsítés a jelenlegi általános mezõgazdasági mûvelésû területeken (szántó területeken) és gyümölcsösök, zártkertek területén valósul meg, ezzel jelentõsen nõ a város erdõterületeinek aránya.

17 17 A természeti terület által érintett mezõgazdasági zóna korlátozott használatúvá minõsítése az elsõ lépés a terület tényleges védelmének biztosítása felé. A jelenleg természeti területként nyilvántartott szántó mûvelési ágú területek esetében törekedni kell a gyep-legelõ mûvelési ágra való áttérésre. A városi táj fontos elemeként jelennek meg a közparkok, mint a települési zöldfelület elemei, amelyek a települési terület biológiailag aktív felületeit, és egyben a lakosság komfortérzetét növelik. Nyíribrony belterületén és tervezett üdülõterületén több közpark, illetve közpark kialakítására alkalmas terület található. Ezek igényes növényválasztással és térkialakítással a táj képét tovább javítják. Szintén a zöldfelületet növeli a szabadidõs és sporttevékenység végzésére alkalmas sportpálya és szabadidõ központ, mely bõvítésre kerül, valamint a kultúrtörténeti értéket is képviselõ temetõ és kegyeleti park. Természetvédelem A település több szempontból is érintett a természetvédelem terén : - Területén természetvédelmi és természeti területek találhatók melyek a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság felügyelete alá tartoznak. - Az Országos Területrendezési Terv (OTrT) szerint a település egy része az országos ökológiai hálózat övezetébe tartozik. - A település igazgatási területét nem érinti az európai szintû Natura 2000 hálózat. A természetvédelem alatt álló és a természeti területek védelme továbbra is fontos feladat. A védett területeket korlátozott használatú mezõgazdasági területbe való besorolással, illetve erdõsítéssel kell megóvni a beépüléstõl, és az intenzív mezõgazdasági használattól. Nyíribrony természeti értékei

18 18 Tûzvédelmi Mûszaki leírás NYÍRIBRONY Igazgatási területére vonatkozó Településrendezési Tervéhez Tûzvédelmi fejezet. A településrendezési terv az érvényes törvények, rendeletek, MSZ. és ágazati szabványok figyelembe vételével készült el, melyeknek az elõírásait betartja. Ezek közül a legjelentõsebbek, a(z): 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet, az Országos településrendezési és Építési Követelményekrõl OTÉK az évi XXXI. Tv., a tûz elleni védekezésrõl rendelkezve.. a 35/1996.(XII.29.) BM. rendelet: az Országos Tûzvédelmi Szabályzat /OTSZ/ MSZ 595., MSZ és a többi, érvényben lévõ rendelet. A fentiek elõírásait a terv készítése során alkalmaztuk. A tervben szereplõ építési övezetek tûzvédelmi feltételeit (az építmények megközelítése, az oltóvíz mennyisége és nyomása, a tûzjelzés vonatkozásában stb.) biztosítja. A tûztávolság betartására, a tûzoltás eszközeivel a létesítmények megközelítésére az OTÉK elõírásait megtartva a Helyi Építési Szabályzat vonatkozó pontjaiban tesz kötelezõ intézkedéseket. Az övezeten belüli építményekre vonatkozó tûzvédelmi elõírásokat az építési/ út, - köz- mû, építmények./engedélyesési eljárások során kell konkrétan meghatározni és betartani. (pld. A tûzállósági fokozat, tûzveszélyességi osztályba sorolás, tûztávolság, tûzszakasz, oltás módja- oltóvíz, oltókészülék, nyomás, menekülési és mentési út) 1. Az építmények megközelíthetõsége: A veszélyeztetett személyek mentése, a tûz terjedésének megakadályozása, az anyagi javak védelme, a tûz oltása érdekében, a tûzoltóság vonulása és mûködése céljára az építményhez olyan szilárd burkolatú felvonulási utat, illetõleg területet kell biztosítani, amely alkalmas a tûzoltó gépjármûvek rendszeres közlekedésére, és mûködésére. A lakóterületi tömbökben az elõbbiek területigénye biztosítva van. A jelenlegiek és a tervezett utak a kiépítettségük és a mûszaki paramétereik alapján megfelelnek az MSZ 595-1:1986 szabvány 2.23 pontjában követelményként elõírtaknak. A legfontosabb utakra vonatkozóan nevesítve, a többiekre általános leírás szintjén alábbiak a legfontosabbak: Az út neve Jelenlegi állapot Tervezett Fõ utca / országos mellékút / Kiszolgáló utak Szilárd burkolatú, 2x1 14m szab. szélesség a balra külön kiváló sávok nélkül, melyek a csomópontokban hely-szûke miatt is hiányoznak vízvezetékkel, gázvezetékkel, járdával részben megfelel 8-16 m szabályozási szélesség, átlag 4,5-5 m burkolatszélesség a burkolt utak esetén, kevés földút, vízvezetékkel általában kiépítve részben megfelel Szilárd burkolat, 2x1 sáv + leállósávok szegéllyel, + kerékpárút, vízvezetékkel, tüzivízcsappal, gázvezetékkel 16 m szélesség, megfelel 2x1 sáv burkolt út, m szélesség, kivéve a gyalogutakat, melyek 3-7m burkolatszélességûek vízvezetékkel, megfelelnek A területet határoló és feltáró utak már a vizsgálatok idején is két sávos, kétirányú forgalomra kiépítettek, min. 4,5-10 m burkolat, és nagyobb, mint 7,5m szabad ûrszelvény méretûek. A terv szerinti helyeken a nyomvonalak korrekcióra kerülnek / új, átépített keresztezõdés épül /, és a tervezett új burkolatok is kielégítik az MSZ 595 vonatkozó elõírásait. A tömbök megközelítésére a már kiépített, és tervezett utak megfelelõek. A felvonulási út, terület, valamint a közforgalmú utak tervezésére az ME :1994 mûszaki elõírás és a 2/1999.(I.18.) KHVM. rendelettel módosított 20/1984. (XII.21.) KM. rendelet alapján kell a tervezés további fázisaiban figyelemmel lenni. A tervben minden építési telek közterületi útról megközelíthetõ. A közterületeken tervezett utak, megerõsített járdák és gyalogos utak az utak tervezésére vonatkozó szabvány szerintiek. Az utak minta keresztszelvényein is ábrázolva vannak azok a keresztmetszeti elemek melyek a szüksé-

19 19 ges közmûvek elhelyezésére, és a közlekedési elemek megközelíthetõsége miatt szükségesek. A közmûvek a fogyasztásra, és a megfelelõ nyomás biztosítására, valamint a tûzivíz hálózat kialakítására vannak méretezve. A víz gerinchálózat már kiépült, a többi, még szükséges hálózati elemet a terv tartalmazza. Úgy a tervben, mint az Építési Szabályzat Elõírásai között biztosítva van terület a tûzivíz-csapok elhelyezésére, és a megközelítésére, az építési és használati követelményekre. 2. Az oltóvíz ellátására vonatkozó adatok (az OTSZ ) A településen az oltóvíz nyerési lehetõségek biztosítása az önkormányzatok feladata. A gazdálkodó tevékenységet folytatók az általuk mûködtetett létesítmények oltóvíz-ellátásáról saját maguk kötelesek gondoskodni. Általános elvként fogalmaz- ható meg, hogy az oltóvíznek, illetve az oltóvíz kivételi helyeknek a létesítmény, az építmény tûzoltás-taktikai helyein kell lennie. Az oltóvíz biztosításának legfontosabb szempontjai: -a vízszerzési hely megközelíthetõsége a tûzoltó jármûvel -az oltóvíz intenzitása a mértékadó tûzszakasz figyelembe vételével (OTSZ.46. (5) bek.) -oltóvíz folyamatossága, idõtartama a számított vagy a normatív tûzterhelés alapján (MSZ 59567,.) lett figyelembe véve -a vízvezeték hálózat belsõ átmérõje min. 100 mm legyen -kitolási nyomás a tûzcsapnál 200 mm 2-es a kiáramlási keresztmetszetnél a tûzveszélyességi osztály figyelembevételével (OTSZ.48..(1)bek.) szerinti -tûzcsapok száma, elhelyezése (OTSZ. 49..) szerint a konkrét létesítmény megépítése / és engedélyezése / esetén területileg lehetséges. A fõnyomó, - és gerincvezetékeken a kereskedelmi, gazdasági és vegyes tömbökben 4500 l/perc oltóvíz biztosított a minimális 3 bar kifolyási nyomáson. /Ennek megfelelõen az ilyen területeken 6200m -ként önálló tûzszakaszt kell képezni, mely a terv építési területein maximálisan megfelel ettõl kisebbek/ Egyedi épületeknél (nagyobb üzlet, áruház) sprinkler rendszer építendõ ki az építményeknek megfelelõ méretben. Lazább beépítésû lakótömböknél 2000 l/perc oltóvíz biztosított 2 bar minimális kifolyási nyomáson. A kialakítható telkeken 1200m szintterület építése képezhet egy-egy önálló tûzszakaszt, ami az övezet építési jellemzõi miatt / beépítési %, maximális építménymagasság és a területi egységre vonatkozó szintterület fedettség mellett / megfelelõ. A mûszaki leírásban és a tervlapokon a jelenlegi és a tervezett hálózat mérete, nyomvonala föl van tüntetve. 3. Tûzjelzést szolgáló megoldások: Az 1996.évi XXXI. tv. / míg korábban az OTSZ , MSZ részletesen tárgyalta / betartásra került. A terv területén a telefonellátás megfelelõ, nyilvános állomások is vannak, Illetve a késõbb kialakítandó tömbökben a MATÁV kiépíti. Tûzjelzõ berendezés telepítése és bekötése a tûzoltóság ügyeletéhez az építési engedélyezési eljárás során határozható meg. A kiépített MATÁV alépítmény és a telefonhálózat az elõbbit biztosítja. 4. Csatornahálózat Az OTSZ 36.. (1-2) bekezdése alapján közcsatornákba éghetõ gázt, gõzt vagy folyadékot tartalmazó szennyvizet bevezetni nem szabad, illetve víz zár beépítésével a csatornahálózat berobbanás elleni védelmét biztosítani kell. Készítette:.. Veres István okleveles építészmérnök a Magyar Építész Kamara tagja TT /2001

20 20 Vízellátás A település közüzemû ivóvízzel ellátott. A vízelosztó hálózat üzemeltetõje a NYÍRSÉGVÍZ RT. Nyíregyháza, Tó utca 5. A vízigény kielégítését a Leveleki vízmûrõl biztosítják. A vízmû ellátási területéhez Levelek, Besenyõd, Ófehértó, Magy, Apagy, Nyírtét és Nyíribrony települések tartoznak. A települést ellátó távvezeték a sz. országos közút mellett létesült. Átmérõje NA 200, anyaga azbesztcement. A víznyerés mélyfúrású kutakból történik. A kútvíz vas- és mangán tartalma határérték feletti, arzén tartalma magas. A kitermelt vizet vas-, mangántalanítás után juttatják a vízmû területén létesült alacsony tározóba, majd nyomásfokozó segítségével az ivóvízhálózatba. Arzén mentesítésre technológia nincs kiépítve. A nyomástartást víztorony biztosítja. A vízmû kiépített kapacitása 4000 m3/nap, melybõl Nyíribrony vízigénye átlagban 120 m3/nap. A település vízelosztó hálózata azbesztcement csõbõl épült. A vízvezeték hálózaton szakaszoló tolózárak, illetve tûzoltóvíz kivétel és vezetékmosatás részére tûzcsapok, vízkivétel céljából közkutak kerültek elhelyezésre. A település ellátottsága 100 %-os, a rákötési arány 86%-os. Önálló vízellátással rendelkezik a külterületen üzemelõ sertéstelep, melynek vízfelhasználása az üzemeltetési vízjogi engedély szerint 4958 m3/év. A település külterületén több öntözéses mezõgazdasági gazdálkodást folytató szántóföldi és kertészeti létesítmény található. Ezek vízbeszerzése elsõsorban a belvíz rendszer csatornáiból, illetve két egységnél mélyfúrású kútból történik. A településen nagyobb ipari vízfelhasználó nincs. A településrendezési terv által beépítésre kijelölt övezetek vízellátása a meglévõ vízvezeték hálózat bõvítésével maradéktalanul megoldható. A vízvezeték hálózat fejlesztése során körvezetékes rendszer kialakítására kell törekedni. A megépítésre javasolt vízvezeték hálózat, illetve az esetleges vízvezeték hálózat rekonstrukciók csõanyagául KM-PVC, vagy Kpe vízvezetéki csõ alkalmazását javasoljuk. A vezetékek tisztítását biztosító mosató helyek kiépítését a meglévõ vízvezeték hálózaton utólag, a késõbb épülõ vízvezeték szakaszokon azok építésével egyidejûleg meg kell oldani. Szennyvízelvezetés A településen közüzemû szennyvízelvezetõ csatornahálózat nem üzemel. A keletkezõ szociális szennyvizek elhelyezésére közmû pótló szolgál. A folyékony hulladékok befogadója a Levelek-i szennyvíz telep. A sertéstelepen keletkezõ hígtrágyák és hígtrágyával szennyezett csapadékvizek mezõgazdasági területeken kerülnek elhelyezésre, hasznosításra. A szociális eredetû szennyvizek folyékony hulladékok befogadója a Levelek-i szennyvíztelep. A település szennyvízcsatornázása a Sz.-Sz.-Bereg megyei Szennyvíz elhelyezési Program alapján a harmadik szinten szerepel Ramocsaházával közös agglomerációban. A szennyvízcsatornázásról és létesíteni kívánt szennyvíz teleprõl létesítési vízjogi engedélyes tervek készültek, melyet a megyei VGT elfogadott, illetve megvalósításra javasolt. Csapadékvíz elvezetés A településen zárt közüzemû csapadékcsatorna hálózat nem üzemel. A felületekre hulló csapadékvizek elvezetésére, elhelyezésére nyílt árkok szolgálnak. Ezek a közlekedési utak mentén létesültek, medrük burkolatlan. Az árkokon a kapubehajtók részére csõátereszeket építettek. Az elvezetett felszíni vizek befogadói /fõmûvek/ FETIKÖVIFE, illetve Társulati és Önkormányzati kezelésûek. A település felszíni vizeinek elvezetésére a település kül-, és belterületét is magába foglaló vízrendezési megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetését javasoljuk. A belterületen létesülõ csapadékvíz elvezetõ rendszer esetében általában, de a kis keresztmetszetû kiszolgáló- és gyûjtõ utak esetében elsõsorban zárt csapadékvíz elvezetõ csatornák megépítésére kell törekedni.

21 21 Földgázellátás A település vezetékes földgázzal ellátott. A földgázelosztó hálózat üzemeltetõje a TIGÁZ RT. A földgázelosztó hálózat anyaga kpe gázcsõ, a hálózat rendszere ágvezetékes, üzemi nyomása 3 bar. A település ellátottsága 100 %-os. A településrendezési terv által javasolt fejlesztések földgázigényei a jelenlegi földgázelosztó hálózat bõvítésével kielégíthetõk. Az elosztó hálózat bõvítésének feltételeit az Önkormányzat és a Szolgáltató /fogyasztó/ között megkötött fogyasztói megállapodásban kell rögzíteni. Az esetleges bõvítéseket csak a szolgáltató által kijelölt tervezõ tervezheti, illetve kivitelezõ kivitelezheti. Közlekedés A település közlekedési kapcsolatait a sz. összekötõ út /országos közút/ biztosítja, melyen a település a 4. sz.-u illetve a 41. sz.-u felõl két irányból közelíthetõ meg. Az országos közutak, illetve az önkormányzat kezelésében levõ lakó- és gyûjtõ utak szilárd burkolattal ellátottak. A legközelebbi vasútállomás Leveleken található. A település tömegközlekedési kapcsolatait a VOLÁN helyközi járatai melynek megállóhelyei biztosítják. A megállóhelyeken buszöböl, illetve fedett várakozóhely nincs kiépítve. A településen kiépített kerékpárút nem található. Javaslatok. A településrendezési terv a település belterületén áthaladó átmenõ forgalmat a sz. országos mellékút szabályozási szélességét a belterületen 22,00 m-ben, a külterületen 30,00 m-ben határozta meg. A belterületen meglévõ és a késõbbiekben épülõ lakóterületeken a közlekedési és közmûterület részére a -kiszolgáló utak estében 12,00-16,00 m. a -helyi gyûjtõ út esetében 22,00 m. szabályozási szélességet ír elõ. Belterületi közutak osztályba sorolása: -helyi kiszolgáló utak: B.VI.B b hálózati funkció szabályozási szélesség: 12,00-16,00 m. Külterületi közutak osztályba sorolása: sz. összekötõ út: K.V.A szabályozási szélesség: 30,00 m. -mezõgazdasági gyûjtõút: K.VI.C. szabályozási szélesség: 22,00 m. -mezõgazdasági egyéb út: K.VIII.C szabályozási szélesség: 12,00 m. Az autóbusz megállóhelyei részére szabványos busz öböl és fedett váróhely kiépítése szükséges. Nyíribrony település hírközlési kapcsolatai: Nyíribrony korábban a MATÁV Rt. koncessziós területéhez tartozott, így a távközlési szolgáltatást a területen jelenleg is a MATÁV Rt. biztosítja. A település körzetszáma: 42. A település jelenleg a MATÁV hálózat van, de ez nem fedi le a teljes települést. A település hálózattal le nem fedett részein vezeték nélküli eszközökkel vannak az elõfizetõk kiszolgálva. A település egységes hálózatban üzemel Nyírkércs, Nyírjákó, Ramocsaháza településekkel, Baktalórántháza központtal. A MATÁV a településen hírközlõ hálózat jelentõs bõvítését nem tervezi, csak az igények kielégítése miatt szükséges kisberuházásokat hajt végre. A meglévõ hálózat nem elegendõ a település jelenlegi

22 22 határain belül sem az elõfizetõi igények teljes kiszolgálására. A település fejlesztési terveit figyelembe véve mindenképpen szükséges a távközlõ hálózat fejlesztése, hogy a településen is korlátozás nélkül eléretõk legyenek ADSL szolgáltatások. A hálózat jelenlegi, és a késõbbiekben javasolt nyomvonalát a csatolt rajzokon feljelöltük. Ugyancsak jelöltük egy koncentráló fokozat vagy központ helyét is. Ennek trönkökkel történõ ellátására felhasználható a jelenlegi rézerû kábel berendezéssel, vagy mikrohullámú, esetleg optikai trönk létesítése is lehetséges. A tervezett új utcákon, de lehetõség szerint a meglévõ utcákon is a nyomvonalakat föld alatt kell megépíteni. A kábel nyomvonalak részére a telekhatártól 0,5-1,2 m távolságban kell helyet biztosítani. A hálózat kisebb forgalmú utakon, ahol korábban is léges hálózat üzemelt, bõvithetõ föld felett is a távközlõ hálózat, esztétikai szempontokat maximálisan figyelembe véve. Ez esetben meg kell vizsgálni a 0,4 kv-os oszlopsoron történõ építés lehetõségeit. Nyíribrony községben kábeltelevízió szolgáltatás jelenleg nincs. Ennek kiindulási pontja (fejállomás) szintén lehet a távközlõ hálózat kiindulási pontja környezetében, és a hálózat is hasonló kiépítésû lehet, mint a távbeszélõ hálózat. A KTV hálózatot szintén föld alatt kell bõvíteni, a távbeszélõ hálózattal párhuzamosan, legalább 0,5 m-es védõtávolságot tartva. Kivételesen indokolt esetben épülhet föld felett is a hálózat, ez esetben maximálisan ki kell használni a 0,4 kv-os erõsáramú oszlopsoron történõ építés lehetõségeit. Új szolgáltatási megoldással a kétfajta telekommunikációs hálózat lehet egy fizikai alapon. Ez szolgáltatási mód váltást is jelent. A KTV hálózatra vonatkozóan külön rajzot nem mellékeltünk, mert annak kialakítása az alkalmazott berendezések függvényében a távközlõ hálózathoz igazodva végezhetõ el. A mûsorszóró vezeték nélküli adások vételi viszonyai nem változnak. A mobil távközlési szolgáltatások igénybevételének lehetõségei nem változnak, építési korlátozás nem szükséges. KÖRNYEZETVÉDELMI TERV Települési környezet Nyíribrony a Közép-Nyírségben, Nyíregyházától ÉK-re, mintegy 35 km távolságra található település. Gyakorlatilag jelentõsebb országos fõút nem érinti, azonban a 4-es és 41-es fõút közötti II. rendû út révén jó elérhetõségekkel rendelkezik. A 41-es útról Leveleknél leágazó sz. alsórendû úton közelíthetõ meg. Vasútvonaltól távol esik, így a vasúti elérhetõség is közútkapcsolatok kérdése. A legközelebbi vasútállomás a Nyíregyháza-Vásárosnamény vasútvonalon Magy. A településen távlatban is a növénytermesztés és a legelõgazdálkodás, valamint a feldolgozóipari tevékenység a megélhetés fõ forrása, amely az adottságok alapján a jövõben is potenciális lehetõséget biztosít. A gazdasági szerkezetben a feldolgozóipar és gazdasági tevékenységek fejlõdését a szerkezeti terv gazdasági övezetek kijelölésével segíti és ösztönzi. Településkörnyezeti javaslat: - A környezetvédelmi feladatok megvalósítása érdekében meg kell alkotni a még nem szabályozott területeken a hiányzó rendeleteket (mint levegõ-, zajvédelem, állattartás). - Prioritást kell biztosítani a közmûfejlesztésnek. A szennyvízhálózat megépítése rövidtávú feladat. A szennyvizek befogadójaként saját szennyvíztisztító telep lehetõségét kell figyelembe venni. - A tervezett lakó, gazdasági, kereskedelmi-szolgáltató, vagy egyéb célú övezetekben is biztosítani kell a megfelelõ infrastrukturális ellátottságot (közmû, energiaellátás, közlekedési szerkezet, településgazdálkodás). - A településfejlesztés és gazdasági struktúra-váltáshoz szükséges fejlesztési területeket a rendezési terv szerint kell biztosítani. - A gazdasági övezetekben elhelyezett tevékenységek engedélyezésénél figyelembe kell venni a 20/2001.(II.14.)Korm. r., a 21/2001.(II.14.)Korm. r. elõírásait. - A település területén gazdasági tevékenységek csak a környezetvédelmi elõírások betartásával mûködhetnek, környezetzavaró telekhasználat, illetve tevékenység nem engedé-

23 23 lyezhetõ sem bel-, sem külterületen. A felmerülõ környezetvédelmi igényeket, követelményeket a gazdasági övezeten, vagy az ingatlanon belül kell biztosítani. - Ezen igényeknek való megfelelés feltételeit környezetvédelmi felülvizsgálattal kell megállapítani mind a belterületen, mind külterületen. - A településen fellelhetõ, valamely okból elhanyagolt lakóingatlanok esetében önkormányzati jogi és mûszaki eszközökkel kell az optimális rendezés, vagy tulajdonlás lehetõségét megtalálni, vagy kötelezéssel elérni. - Mind a település belterületén, mind a külterületen rendezett hulladékgazdálkodást kell folytatni. - Távlatban vizsgálni kell alternatív energiatermelõ technológia (mint szélerõmû, napenergia) telepítésének lehetõségeit, melyek a levegõkörnyezeti állapot további javítását szolgálják. - A meglévõ zártkert távlati hasznosításában elõtérbe kell helyezni a zöldfelület-jellegû, lombos faállományú gazdálkodást. A település területe szennyezõdés érzékenység vonatkozásában a 7/2005.(III.1.)KvVM r.-el módosított 27/2004.(XII. 25.) KvVM r. szerint érzékeny kategóriába tartozik. Levegõkörnyezeti állapota az 1/2005.(X.7.)KvVM r.-el módosított 4/2002.(X.7.)KvVM r. alapján az ország többi területe 10. zónába tartozik. Levegõminõség A település területe az 1/2005.(I.13.)KvVM r.-el módosított 4/2002.(X.7.)KvVM r. alapján az ország többi területe 10. zónán belül kén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-dioxid és benzol vonatkozásában F, szilárd (PM10) vonatkozásában E, talajközeli ózon vonatkozásában B zónacsoportba tartozik, így a zónacsoporthoz rendelt légszennyezési határértékek biztosítandók. A település levegõminõségi állapotát távlatban is a lokális emissziók és a háttérszennyezés határozzák meg az éghajlati és meteorológiai állapotok alakulásától függõen. Éghajlata mérsékelten meleg, de közel van a mérsékelten hûvöshöz. Az évi napsütéses órák száma 1950 alatt van, a középhõmérséklet 9,5-9,6 C, a csapadék 600 mm körüli. Leggyakrabban az ÉK-i, DNy-i szél fúj. Fejlesztési javaslat: - A levegõminõség megõrzése érdekében a település területén a 21/2001.(II.14.)Korm. r., a 4/2004.(IV.7.)KvVM-ESZCSM-FVM e.r.-el módosított 14/2001.(V.9.)KöM-EüM-FVM e.r., a 23/2001.(XI.13.)KöM r., valamint a 10/2001.(IV.19.)KöM r. által elõírt követelmények és légszenynyezettségi határértékek betartását kell biztosítani. - A település területén a hõigény elõállítására a vezetékes gázenergia, vagy elektromos energia vehetõ igénybe. Ennek érdekében a fogyasztói arányt a kiépítettség szintjére kell növelni. Ezzel párhuzamosan el kell érni a hagyományos tüzelésmód fokozatos visszaszorítását. - Távlatban meg kell vizsgálni az alternatív energiahordozók (mint szél és napenergia) kihasználási lehetõségét, alkalmazhatóságát. - A belterületen a levegõminõséget javító zöldfelületi rendszer kialakulása érdekében fejleszteni kell a bel-és külterületi utakat övezõ, karakteresebb utcaképet alkotó fásítást. - A bel- és külterület levegõminõség javítása érdekében meg kell valósítani a tervben javasolt erdõfejlesztéseket. - A belterület közelében mûködõ állattartó telepek mûködésének környezeti hatását környezetvédelmi felülvizsgálat alapján kell megállapítani és ennek eredményétõl függõen kell a további feladatokról határozni. - A település területén csak a törvényben elõírt légszennyezési határértékeknek megfelelõ emissziójú tevékenységek és területhasználatok engedélyezhetõk.

24 24 Zaj- és rezgés A település zajhelyzetét belterületen távlatban a közlekedési eredetû és a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó zajhatások fogják meghatározni. A település egész területe a 8/2002.(III.22.)KöM-EüM e. r. zajvédelmi besorolása szerint az alábbi területi funkciókba sorolandó: - 1. övezet: csendigényes, zajérzékeny területi funkciók: Ki-tem temetõterület, Ki-kegy kegyeleti park területe - 2. övezet: Lf falusias lakóterület, Ki-sp sportterület, Z közpark területek, V vízgazdálkodási övezet övezet: Vt településközpont vegyes terület övezet: Gk gazdasági (kereskedelmi-szolgáltató) övezet, Ge gazdasági (egyéb) övezet, Gm gazdasági (mezõgazdasági) övezet, valamint a belterülettel határos külterület 100 m-es sávja. A külterületi telephelyeken és területhasználatok esetében az MSZ alkalmazása szerinti zajterhelés a mértékadó. Az egyes övezeteken belül érvényes zajterhelési határértékeket üzemi, építési és közlekedési zajra a rendelet számú melléklete, épületek zajtól védendõ helyiségeiben megengedett zajterhelésre a rendelet 4. számú melléklete, az emberre ható rezgésterhelés határértékeit a rendelet 5. számú melléklete alapján kell alkalmazni a védendõ területre vonatkoztatható megítélési pozíciók szerinti értékekkel. Közlekedési zaj elleni védelem - A közlekedési zajterhelés további mérséklését a haladási sebességek korlátozásával, valamint az utak burkolatminõségének javításával is biztosítani kell. - A tervezett új közlekedési, gazdasági, üzemi jellegû övezetek kialakítását, azok mûködtetését zajvédelmi szemlélettel és feltételekkel kell megvalósítani. - Ezen övezetek és a lakóövezetek közötti zajvédelmi igényt a zajosabb közlekedési, gazdasági övezeten belül a lehetõ leghatékonyabb eszközökkel kell biztosítani. - Az új beépítéseknél a szabályozási tervben elõírt elõkerteket (de min. 5 m) kell kialakítani. - A közlekedési utak felé a lakóépületek nem csendigényes helyiségeit, vagy nem lakófunkciójú helyiségeit célszerû elhelyezni. - Az épületek tervezése és építése során zajvédelmi szempontokat (alaprajzi elrendezése, helyiségek elhelyezése, épületszerkezetek megfelelõ akusztikai tervezése) is érvényre kell juttatni. - A belterületi utak melletti telekhatáron a zaj árnyékolására alkalmas zajvédelmi célú, hézagmentes kerítés kialakítása javasolt. Üzemi zaj elleni védelem Üzemi létesítményektõl származó zaj megengedett értékei: 1. övezetben 45/35 db, 2. övezetben 50/40 db, 3. övezetben 55/45 db, 4. övezetben 60/50 db lehet. Külterületen a legnagyobb megengedett zajterhelés mértéke 70 db. A bel- és külterületen távlatban megvalósuló gazdasági övezeteket úgy kell kialakítani, beépíteni és mûködtetni, hogy azok zajemissziója ne okozzon határértéket meghaladó terhelést a védendõ létesítmények, illetve területhasználatok, elsõsorban a lakóövezetek felé. A védelmet az építmények, tevékenységek és technológiák zajvédelmi megfontolású elhelyezésével, illetve megválasztásával úgy kell kialakítani, hogy az üzemi, vagy építési zajterhelés a telephely/építési telek telekhatárán, illetve a környezetében lévõ védendõ homlokzatok elõtt 2 m-el a vonatkozó határértékeket ne haladja meg.

25 25 A belterületen mûködõ gazdasági/szolgáltató tevékenységekkel szemben amennyiben határérték problémák fordulnak elõ, az adott telephelyen zajmérést kell végezni és a határértékek teljesülését ettõl függõen kell meghatározni. Építési zaj elleni védelem Építõipari kivitelezési tevékenységtõl származó zaj megengedett értékei: - Egy hónap, vagy kevesebb idõtartam: 1. övezet 60/45 db; 2. övezet 65/50 db; 3. és 4. övezet 70/55 db; - Egy hónaptól egy évig: 1. övezet 55/40 db; 2. övezet 60/45 db; 3. övezet 65/50 db; 4. övezet 70/55 db. - Egy évnél több: 1. övezet 50/35 db; 2. övezet 55/40 db; 3. övezet 60/45 db; 4. övezet 65/50 db. Az építés területén megengedett zajterhelési határértékek betartását Építtetõ, Üzemeltetõ, vagy Kivitelezõ köteles biztosítani. A helyi zajvédelmi feladatok megvalósítását (háztartási zaj, hangosító berendezések zajterhelésének kezelése) a törvényi elõírások érvényesítése mellett helyi zajvédelmi rendelettel is biztosítani kell. Talaj- és vízvédelem A település területén a kedvezõtlen vízgazdálkodású talajadottságokkal távlatban is számolni kell. A talajadottságok alapján távlatban is a növénytermesztésnek, legelõ-gazdálkodásnak és állattartásnak van és lesz tere a településen. Távlatban a hagyományos növénykultúrák mellett a legeltetéses állattartásnak és az erdõfejlesztések révén az erdõgazdálkodásnak nagyobb szerepe lehet. A gyenge lefolyású, gyenge termõképességû a talajok jobb hasznosítását erdõtelepítéssel, vagy vízgazdálkodási célú hasznosítással kell elérni. Vízvédelem A település területe felszín alatti víz szennyezõdés érzékenysége vonatkozásában a 7/2005.(III.1.)KvVM r.-el módosított 27/2004.(XII. 25.) KvVM r. szerint érzékeny vízminõség védelmi kategóriába tartozik. A vízvédelmi feladatokat a talajvédelmi feladatokkal összhangban kell megvalósítani. A területen a földtani közeg, a felszíni és felszín alatti vizek védelmét a 219/2004.(VII.21.)Korm. r., 220/2004.(VII.21.)Korm. r., a 10/2000.(VI.2.)KöM-EüM-FVM-KHVM e.r., a 203/2001.(X.26.)Korm. r., a 204/2001.(X.26.)Korm. r., valamint a 9/2002.(III.22.)KöM-KöViM e.r.-ekben elõírt minõségi és eljárási követelmények szerint kell biztosítani. Vízellátás A településen az ivóvíz szolgáltatást továbbra is a vezetékes ivóvízellátó rendszer biztosítja a vízmûves kutakból. A vízmû kapacitása távlatban is biztosítani tudja a vízigényeket. El kell érni a teljes fogyasztói arányt. Szennyvízelvezetés A kommunális szennyvizek gyûjtését kiépített közmûhálózat révén kell biztosítani. A hálózat befogadója, mint szennyvízelhelyezõ és tisztítótelep a település saját szennyvíztisztító telepe lehet. Az elhelyezett szennyvizekkel szemben támasztott minõségi követelményeket a 204/2001.(X.26.)Korm. r. írja elõ. A saját üzemeltetésû törpe szennyvíztisztító létesítése esetén, a felszíni befogadóba táplált tisztított szennyvíz minõsége során, a felszíni vizek védelme érdekében be kell tartani a 203/2001.(X.26.)Korm. r., valamint a 9/2002.(III.22.)KöM-KöViM e.r.-ekben elõírt minõségi és eljárási követelményeket.

26 26 Csapadékvíz-elvezetés A település bel- és külterületén tovább kell folytatni a belvízrendezésre vonatkozó feladatokat. A vízgazdálkodási feladatokat a évi LXXI. törvény, valamint a 205/2001.(X.26.)Korm. r. elõírásai szerint kell megoldani. A távlati vízvédelem fontos feladata a terület felszíni és felszín alatti vizeinek minõségi védelme, a szennyezési kockázatok kizárása. Ennek megfelelõen a meglévõ élõvizek védelmét a törvényi elõírások alapján kell biztosítani. A területet hátrányosan érintõ belvíz kezelése érdekében az arra alkalmas vízállásos részeken vízgazdálkodási, gazdasági és hobbi funkciókat ellátó vízgyûjtõk kialakítását kell megvalósítani. További fontosabb vízvédelmi feladatok: - Az állattartó telepeken a szilárd és hígtrágya kezelését a környezet (talaj- és vizek) terhelésének kizárásával kell megoldani. - Az állattartó telepek csak környezetvédelmi engedély alapján maradhatnak fenn. - A területen rétegvizet érintõ fúrott kút vízjogi engedély alapján létesíthetõ és üzemeltethetõ. Az elõírásoknak nem megfelelõ vízkivételi helyeket fel kell számolni. Talajvédelem A talajvédelmi feladatokat a vízvédelmi feladatokkal összhangban kell megvalósítani. Ezek legfontosabb programja a közmûfejlesztés megvalósítása, a fejlesztési területek ellátása, alapvetõen a talaj és vízszennyezést kizáró településgazdálkodási, gazdasági és használati tevékenységek megvalósítása. A gazdálkodási tevékenységek területein, telephelyein a talaj és vizek szennyezõdési kockázatát infrastrukturális ellátottsággal és technológiai korszerûsítéssel kell megelõzni, illetve kizárni. Talajvédelmi feladatok: - A talajra szennyezési kockázatot jelentõ tevékenységeket fel kell számolni. Ezen belül a belterületi kommunális hulladékok és szennyvizek rendezett kezelése, elhelyezése, a lakóövezetekben optimális, még elviselhetõ mértékû állattartás és trágyakezelés, és más gazdálkodási tevékenység engedhetõ meg. - A gazdasági övezetekben bel- és külterületen olyan tevékenység folytatható, amely nem veszélyezteti a talaj- és földtani közeg állapotát. - A talajadottságoknak megfelelõen a mûvelési ágakban, területhasználatokban kisebb mértékû változást a gazdasági övezetek, az erdõterület fejlesztése jelenthet. - A talajerõgazdálkodás terén figyelembe kell venni a 49/2001.(IV.3.)Korm. r. 1. sz. mellékletben megadott, a nitrátterheléssel kapcsolatos elõírásokat. - A település területén az építési, tereprendezési munkákhoz csak legális anyagnyerõ helyrõl származó ásványi anyagot lehet használni. - Az állati hullák jelenlegi rendezetlen elhelyezésének gyakorlatát meg kell szüntetni. - Ugyancsak le kell zárni a korábbi dögtér területét. - Rekultivációval helyre kell állítani a korábbi települési szilárd hulladéklerakó telepet. A lezárás során figyelembe kell venni a 22/2002.(X.10.)KöM r. elõírásait. Hulladékgazdálkodás A hulladékgazdálkodás kérdésében a évi XLIII. t., a 16/2001.(VII.18.)KÖM r., a 16/2002.(IV.10.)EüM r. és a 241/2001.(XII.10.)Korm. r., a 98/2001.(VI.15.) Korm. r., valamint a 45/2004.(VII.26.)BM-KvVM e.r. elõírásait kell mértékadónak tekinteni. A hulladék rendezett gyûjtését továbbra is legalább heti gyakoriságú gyûjtõjárattal kell biztosítani. A járattal gyûjtött települési szilárd hulladékokat távlatban is Demecser lerakótelepén kell elhelyezni. A

27 27 szervezett hulladékgyûjtést ki kell terjeszteni a fejlesztési területekre (lakóövezetre és gazdasági övezetre). A hulladékgazdálkodásban törekedni kell a szelektív gyûjtés megvalósítására. A településen keletkezõ állati hullákat távlatban az ATEV igénybevételével kell elhelyezni a jelentkezõ igények bejelentése alapján. Védõövezetek A település területén két olyan területhasználat van, melynek a 21/2001.(II.14.)Korm. r. szerint védõövezetet kell kijelölni. A településen jelen levõ állattartó telepek körüli védõövezet mérete egyedileg határozandó meg. A település területén védõtávolságot igénylõ tevékenységek és létesítmények: - Korábbi dögtér (038/20 hrsz.) környezetében a teljes lezárásig. A javasolt védõtávolság 1000 m, biztosított. - A szeméttelep szakszerû lezárásáig javasolt védõtávolsága 600 m, a rekultivációt követõ 10 évig 300 m. - Vízfolyások mellett a törvényben elõírt védõövezet, vagy korlátozás (törvényi elõírás szerint). - Villamos távvezetékek biztonsági övezetei a 122/2004.(X.15.)GKM r. szerint.

28 28 Nyíribrony TRT Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmány A község készülõ településrendezési terve keretében megfogalmazásra kerülnek a fejlõdési irányok, a területfelhasználás, az infrastruktúrák rendszere, a természet, a táj, a települési örökség, valamint a környezet helyi és esetenként országos védelmének átfogó szabályozása, valamint az országos, térségi és szomszédsági rendezési érdekek összekapcsolása. Ez az örökségvédelmi hatástanulmány Nyíribrony településszerkezeti tervéhez kapcsolódóan készült a Kulturális Örökség védelmérõl szóló évi LXIV. törvény 66. (2) bekezdése alapján, az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet melléklete szerinti tartalommal. Vizsgálat a.) A földrajzi elhelyezkedés, természeti és táji adottságok, értékek Nyíribrony a Közép-Nyírségben, Nyíregyházától ÉK-re, mintegy 35 km távolságra található település. A 41-es útról Leveleknél leágazó alsórendû úton közelíthetõ meg. A legközelebbi vasútállomás a Nyíregyháza-Vásárosnamény vasútvonalon (Levelek) Magy. Legközelebbi városok: Baktalórántháza (14 km távolságra) és Nyíregyháza (35 km). A 4-es sz. fõközlekedési útig 10 km, a 41- es közlekedési útig 7 km a távolság. Éghajlata mérsékelten meleg, de közel a mérsékelten hûvöshöz. Az évi napsütéses órák száma 1950 alatt van, a középhõmérséklet 9,5-9,6 C, a csapadék 600 mm körüli. Leggyakrabban az ÉKi, DNy-i szél fúj. A falu határában folyik a Máriapócsi fõfolyás. Erdõtársulásainak jelentõs részét akác alkotja, kisebb területen találkozhatunk nemes nyárakkal, a tölgyesek és fenyõk csak néhány hektárt borítanak. A nyílt társulások közül a homokpuszta-rét jellemzõ, emellett gyakori a hamuvirág, a réti angyalka is. Talaja humuszos homok, kovárványos barna erdõtalaj, valamint réti talajok. Történelme Nevének Nyír elõtagja Ibránytól különbözteti meg. Az Ibrony helynév magyar névadással a XIII. században az lbrachin, (az arab Ibrahim) személynévbõl eredt, feltehetõen a középkorban hazánkba került mohamedán népcsoportok honosították meg. A lakosok ma is csak Ibronyként emlegetik falujukat. Nagyon régtõl megült és fontos helyre utal, hogy római kori germán temetõ sírja került elõ a belterületen. A régi térképes adatok alapján itt húzódhatott az ún. Csörsz-árok külsõ sánca. Ez a sáncárok- rendszer elõbb a szarmaták és germánok, utóbb az avarok és a dávok határa volt. A határából elõkerült honfoglalás kori leleteket a Nyíregyházi Múzeum õrzi. A falu neve elõször egy évi oklevélben bukkan föl Demetrius filius Petri de Ibrun nemes nevében; 1322-ben Ibrun, 1332-ben és 1347-ben Ibron alakban írták. Jelentéktelen helyként jegyezték fel a Kemecsei, a Téthy és a Bogdányi családok kezén, az õ utódaik osztoztak meg benne késõbb is ben az Uporiak birtokaként, a XV. század második felében Kállay-birtokként ismerjük. A XVIII. században a Kemecsei család része a Megyery család kezére jutott ben Ibronyban Jármy János földesurasága alatt 57 lakóházban 384-en éltek. Fényes Elek Geographiai szótárában (1851) Ibronyról így írt: Több birtokosa, 3 7/8 elsõ osztálybeli egész telke volt, a 654 lakos dohányt termesztett. A Szabolcs vármegyei monográfia (1939) az alábbiakat közölte róla: Kisközség a nyírbaktai járásban, hozzátartozik Jármy-kerülõház, Petró Pál szõlõtelep, Szõlõskert, Vityi-tag és 7 tanya. Területe 3487 hold (2875 szántó, 177 rét, 40 szõlõ, 56 legelõ, 163 erdõ és 167 hold terméketlen). Az 1481 lakos fõfoglalkozása az õstermelés, az ipar is több embernek ad megélhetést. A 277 lakóházú kis község területére leginkább az 1-20 holdas törpebirtokok jellemzõk. Nyíribrony 1962-ben a baktalórántházi járás önálló tanácsú községe volt 1565 lakossal és 3487 hold területtel. A község határába olvadt bele a Balogsemjén nembeli Kállay család Büss vagy Nádastelek nevû bírtoka, amelyet a XIV. században laktak, utána azonban részben szántónak, részben erdõnek használták.

29 29 Nyíribrony község 1793-ban.-ben (Szabolcs és Hajdú vármegye korabeli térképe) A XX. század elsõ évtizedeiben a településen római katolikus és református templom állt és mindkét felekezetnek volt iskolája. Földbirtoklásán a Jármy család, Fried Ignác, Bernáth Dezsõné és Mór osztozott. Az elsõ világháború hõsi halottainak száma 15 fõ volt. Monarchia katonai felmérés 1910 körül NYÍRIBRONY TRT a Terv leírása P.A.S.

30 30 A közigazgatási besorolás alakulása: : Szabolcs vármegye, Nyírbátori járás (a település neve: Ibrony) : Szabolcs vm., Nyírbátori felsõ járás - XX. sz. eleje: Szabolcs vm., Bogdányi járás, kisközség : Szabolcs vm., Nyírbaktai járás : Szabolcs- Szatmár megye, Baktalórántházi járás, önálló tanácsú község : Sz- Sz. megye, Nyíregyházi járás, önálló tanácsú község : Sz- Sz. megye, községi tanács : Szabolcs- Szatmár- Bereg megye, község b.) Kapcsolatai, a vonzáskörzet A hajdan mocsaras, lápos község a Nyírség északi harmadában terül el. Keletrõl a Póka-hegy õrzi, arrébb a baktalórántházi erdõség csodálatos erdõtömbjei integetnek, délkeleten a Leveleki-tó vize ragyog. A csinos és gondozott, 2009 hektár területû, honfoglalás kori leletekkel is büszkélkedõ községben húzódhatott az ún. Csörsz, vagy Ördög-árok külsõ sánca. A viszonylag elzárt, ritkásan lakott útifalu népi építészete lakóinak szegénysége miatt az 1970-es évekig õrizte a hagyományos formákat. Nyíribrony hosszan elnyúló egyutcás útifalu, Alvégre és Felvégre van osztva. A Fõ út északi harmadában alakult ki a faluközpont: templom, középületek. Rövid, új utcái az Alvégrõl ágaztak le, a volt uradalmi gazdasági épületekkel kötötték össze a települést. Az utcák elõkertes beépítésûek. Szalagtelkei fõként soros beépítésûek. A község mai képét a két világháború között épült házak határozzák meg: hagyományos sárfal, szarufás tetõszerkezet, a tetõ az utca felõl csonkakontyolt. Szabolcs Vármegye térképe 1800-ból. NYÍRIBRONY TRT a Terv leírása P.A.S.

31 31 A település korábbi térségi kapcsolatai, vonzáskörzete, az I. világháborút követõ idõkben. c.) Régészeti örökség Kiemelten jelentõs, régészetileg védett terület nincs Nyíribrony-on. A megadott topográfiai helyek azzal a céllal kerültek mind a vizsgálatokba, mind a tervbe, hogy a törvényi elõírásokon túl, illetve ahhoz kapcsolódva a településfejlesztési elképzelések során, azokon a helyeken, ahol a megjelölt régészetileg érintett területek vannak, bármilyen fejlesztést megelõzõen régészeti módszerekkel tisztázódjon a megjelölt terület. Az összefoglaló tanulmányban és a végül elfogadott határozatba bele kell kerüljön az, hogy ezeken a területeken elõzetesen elvégzendõ próbafeltárás vagy megelõzõ ásatás szükséges. A tanulmányra való hivatkozással meg kell jelölni a határozat mellékletét képezõ térképen a körülhatárolt érintett területeket. A hosszútávú fejlesztési koncepció ezzel kapcsolatban elõ kell írja a szakhatósági eljárásban kötelezõen szereplõ Kulturális Örökségvédelmi Hivatal r észvételét. A jelenlegi ismert adatok szerint egyetlen területet sem célszerû kizárni a fejlesztés bármelyik elképzelésébõl a lehetséges régészeti lelõhelyre való hivatkozással. Az adatok alapján megállapítható, hogy a jövõben egy esetleges nagyobb beruházás elõtti próbafeltárás bármikor elvégezhetõ, ha a megjelölt helyek bármelyike a fejlesztési elképzelések közé kerül. Mindezek alapján megállapítható, hogy a község és szûkebb környezete területén nem ismert olyan hely, melyet a védettségi szint, vagy a már ismert régészeti lelõhely minõsége miatt eleve ki kellene zárni a fejlesztési elképzelésekbõl. A megadott régészeti topográfiai helyek az esetleges fejlesztések során régészeti megelõzõ feltárással tisztázhatóak és erre minden esetben sort is kell keríteni. Az országos védettségû mûvi értékek: a mûemlékek a mûemléki környezet és a régészeti lelõhelyek Régészeti védelem alatt álló területek, régészeti lelõhelyek: 1.) református templom 2.) Felszabadulás u. 15.

32 32 3.) Felszabadulás u ) Fõ u ) Fõ u ) Belterület Jármy J. telke 7.) Békahegy dûlõ, Apárta I. 8.) Békahegy dûlõ, Apárta II. 9.) Jármy Gyula beltelke /azonosítatlan/ A helyi mûvi védelemre érdemes értékek fajtái: egyedi védelem építmény, telek növényzete, szobor, emléktábla. Református templom A mûemlék református templom a falu fõutcáján, kis dombon áll. A késõ barokk templomtorony felé esõ kétharmada XIV századi, toronyalji bejárata román kori. Ibronynak ugyanis már 1332-ben volt temploma, a XVI. században vált reformátussá ben helyreállították, a XVIII. században átépítették ben jelentették az utcai homlokzat elõtt álló, ma 20 m magas, órapárkányos torony építését. A támpilléres, kelet-nyugati irányban tájolt templomot 1823-ban, és 1903-ban ismét átalakították. A hajó déli oldali, és a nyolcszög három oldalával záródó szentély keleti ablakait a legutóbbi restauráláskor eredeti formájukban állították helyre. Félköríves toronyalji bejárat vezet a deszkamennyezetes, mindkét oldalon fakarzatos teremtemplomba. A hajót és a szentélyt régen diadalív választotta el egymástól, s valaha jóval magasabb volt. Erre a hajó északi falán feltárt gótikus falkép töredékek elhelyezkedése utal. A déli oldalon látható freskók - egy püspök és egy nõi szent keretezett alakja - szintén a XIV. század végén készülhettek, amikor a templom még a katolikusoké volt. A restaurált, falazott szószék erdélyi hatást mutató nagyon szép munka, az 1630-as években készült. Hét díszes, barokk pad is van. A templom kertjében két emlékmû õrzi az I. és II. világháborús áldozatok emlékét. Fõ u., Református Templom

33 33 Jármy-kúria A volt Jármy-Jordán-kúria a község szélén lévõ L alakú barokk épület. A XVIII. század végén feltehetõen az akkor birtokos Jármy család építtette. A kúria utcai homlokzatából kiugró barokkos oromfal közepét címer díszíti. Az udvari homlokzat három, illetve két félköríves nyílású tornácot rejt. Jármy-kúria Háromosztatú lakóház, Fõ u. Népi építészete A viszonylag elzárt, ritkásan lakott útifalu népi építészete lakóinak szegénysége miatt az 1970-es évekig õrizte a hagyományos formákat. A két- vagy háromosztatú lakóházak fõként rakott (fecskerakásos), karóvázas (mereglyés), vert- vagy sövényfallal épültek, tetejüket náddal és zsúppal fedték a két világháború között is. A közel 430 lakás közül a Fõ utcán néhány átépített házon még felfedezhetjük a népi építészeti jegyeit. A jellegzetes, egyszerû szerkezetû dohányszárító pajták (hodályok) viszont sok portán fellelhetõk. Természeti értékei Közpark Fõ u. Levelek irányából Erdeinek nagy része akácos, kisebb nemesnyárasokat, ritkán tölgyeket és fenyõket láthatunk. Gyakori a réti angyalgyökér és sokfelé találunk réti kakukktormát. A község határát átszeli a Máriapócsi- fõfolyás, nyugati részén fekszik a hajdani Láp, amelynek vizén tavirózsák ringatóznak. Ez a rész kedvelt kirándulóhely. d.) Településkarakter, telekszerkezet, telekhasználat, beépítési mód, épülettípusok A település országos térszerkezeti-hálózati, közlekedési, elsõsorban közúti közlekedési kapcsolatai ma sem töltenek be területfejlesztõ hatást, elsõsorban a kapcsolatok minõsége, a kedvezõtlen e- NYÍRIBRONY TRT a Terv leírása P.A.S.

VIII. KÖRNYEZETVÉDELM, KÖRNYEZETALAKÍTÁS

VIII. KÖRNYEZETVÉDELM, KÖRNYEZETALAKÍTÁS VIII. KÖRNYEZETVÉDELM, KÖRNYEZETALAKÍTÁS Települési környezet KÖRNYEZETVÉDELEM VIZSGÁLAT Nyírmártonfalva Hajdú-Bihar megye észak-keleti részén, az un. Ligetalja kistájegységen fekszik, amely a Nyírség

Részletesebben

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

MENDE KÖZSÉG Fő utca - 816 hrsz.-ú (Virág köz) utca - Tápió patak és a 826 hrsz.-ú árok által határolt területre vonatkozó

MENDE KÖZSÉG Fő utca - 816 hrsz.-ú (Virág köz) utca - Tápió patak és a 826 hrsz.-ú árok által határolt területre vonatkozó MEGBÍZÓ: Mende Község Önkormányzata Székhely: 2235 Mende, Fő utca 14. TERVEZŐ: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 1183 Budapest, Üllői út 455. TSZ.: 2053 / 2015 MENDE KÖZSÉG Fő utca - 816 hrsz.-ú (Virág

Részletesebben

MENCSHELY Településszerkezeti terv

MENCSHELY Településszerkezeti terv MENCSHELY Településszerkezeti terv 2004. március 23. Mencshely, Településszerkezeti terv Készítette Mencshely Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából a Magyarország Fesztivál Kft. és a TÁJOLÓ-TERV

Részletesebben

.SZ HATÁROZAT. Mezõberény Város Önkormányzata a település szerkezeti tervét jelen határozattal az alábbiak szerint hagyja jóvá:

.SZ HATÁROZAT. Mezõberény Város Önkormányzata a település szerkezeti tervét jelen határozattal az alábbiak szerint hagyja jóvá: .SZ HATÁROZAT MEZÕBERÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA A 83/2005. /02.25/ SZ. HATÁROZAT TAL JÓVÁHAGYOTT SZERKEZETI TERVI LEÍRÁSSAL Mezõberény Város

Részletesebben

MONOSZLÓ KÖZSÉG. Településszerkezeti terve. 2005. július 25.

MONOSZLÓ KÖZSÉG. Településszerkezeti terve. 2005. július 25. MONOSZLÓ KÖZSÉG Településszerkezeti terve 2005. július 25. Monoszló, Településszerkezeti terv Készítette Monoszló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából a Magyarország Fesztivál Kft. és a TÁJOLÓ-TERV

Részletesebben

Tájékoztató Tiszasas 2009. évi környezeti állapotáról

Tájékoztató Tiszasas 2009. évi környezeti állapotáról 1. Előzmények Tájékoztató Tiszasas 2009. évi környezeti állapotáról TARTALOMJEGYZÉK 1.1. Bevezetés 1.2. Tervezési előzmények, magasabb szintű tervekhez való kapcsolat 1.3. Térségi, regionális kapcsolatok

Részletesebben

Volt katonai terület és környezetének szabályozási terve

Volt katonai terület és környezetének szabályozási terve A.D.U. Építész Iroda Kft Péteri HÉSZ módosítása Volt katonai terület és környezetének szabályozási terve 2011. január 1 Péteri HÉSZ módosítása, Laktanya terület és környezetének szabályozási terve Tervezők:

Részletesebben

PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Településszerkezeti terv és leírás jóváhagyva 37/2006 (VII.26.) sz. K.t. határozattal, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv jóváhagyva

Részletesebben

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS Kaposvár, 2005. február. TARTALOMJEGYZÉK KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT... 5 1./ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 5 2./ A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 E-mail: egriepir@egriepir.hu B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Bevezetés. Előzmények

Bevezetés. Előzmények ÉPÍTETT KÖRNYEZET Bevezetés Az építési törvény, és a hozzá kapcsolódó jogszabályok 1998. január 1.-től módosultak, amely következtében megváltozott a településrendezési tervek készítésének menete és formája.

Részletesebben

Pákozd településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat 2009. november

Pákozd településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat 2009. november PÁKOZD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Egyeztetési anyag 2009. június 1 ALÁÍRÓLAP Közmű munkarész: Horváth Gyula Településtervezési munkarész: Viziközmű Vezető

Részletesebben

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE Kaposvár, 2004. április 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1./ KÖRNYEZETKIALAKÍTÁSI JAVASLAT... 4 1.1./ A települési környezet természeti és művi elemei... 5 1.11./ Környezeti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

Településrendezési terv

Településrendezési terv Településrendezési terv Máriahalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 31/2011.(VI.22.) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról áriahalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének

Részletesebben

Berente község Településrendezési Terve Településszerkezeti Terv

Berente község Településrendezési Terve Településszerkezeti Terv 2. sz. melléklet a 194/2011. (VIII.25.) KT határozathoz Berente község Településszerkezeti Terv leírása A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA A településszerkezeti terv feladata A Településszerkezeti Terv

Részletesebben

Miskolc, 2013. április hó

Miskolc, 2013. április hó LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu 1. C Í M L A P Monostorpályi község Településrendezési

Részletesebben

BÁCSSZENTGYÖRGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

BÁCSSZENTGYÖRGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Településrendezési terv Szerkezeti terv és leírás módosítása elfogadva a 8/2011. (II.14.) sz. határozattal Szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítása jóváhagyva a 3/2011. (II.14.) önkormányzati

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

Taktaszada Község Önkormányzatának 6/2005.(V.2.) sz. rendelete Taktaszada Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Taktaszada Község Önkormányzatának 6/2005.(V.2.) sz. rendelete Taktaszada Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Taktaszada Község Önkormányzatának 6/2005.(V.2.) sz. rendelete Taktaszada Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Taktaszada Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1980. évi

Részletesebben

Budapest, 2005. április hó

Budapest, 2005. április hó KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK PESTTERV Kft. Budapest, 2005. április hó Törzsszám: 2-01-253 Kiskunlacháza Nagyközség településrendezési

Részletesebben

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Munkaszám: HszM-2/2012. Ikt. szám: 115/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI IV. MÓDOSÍTÁS) Külterületi területfelhasználás változtatás és Hajdúszoboszló Ebes

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2014. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2014. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2014. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA alátámasztó

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

Mórágy Település Környezetvédelmi Programjának Felülvizsgálata

Mórágy Település Környezetvédelmi Programjának Felülvizsgálata Bevezetés MÓRÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA I. FEJEZET - BEVEZETÉS 1. BEVEZETÉS A környezet védelme, a természeti értékek megőrzése, napjainkra a társadalmi gazdasági élet

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Kiszelovics és Társa Településtervező Kft 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Msz: 3/2015 JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Szolnok, 2015. május hó ALÁÍRÓLAP

Részletesebben

Ö R K É N Y V Á R O S TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Ö R K É N Y V Á R O S TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Ö R K É N Y V Á R O S ÖRKÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 110/2007. (X. 18.) KT. HATÁROZATA A VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL ÖRKÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 9/2007. (X. 18.) KT. RENDELETE

Részletesebben

LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE JSZ: 7/2002

LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE JSZ: 7/2002 LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE JSZ: 7/2002 JÓVÁHAGYVA AZ 1/2004. (I. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ÉS AZ 1/2004-(I. 29.) SZ. RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ BT MEZEY MÉRNÖKI IRODA PAGONY KFT KÉSZ KFT

Részletesebben

2005. november NYME. Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport

2005. november NYME. Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport NYME Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport Cím: 9400 Sopron, Bajcsy Zs. út 4. Levélcím: 9401 Sopron, Pf. 132 Tel: 99/518-389, Fax:

Részletesebben