NEMZETI ÜNNEP. A Törteli Faluvédõ Polgárõr Egyesület havi beszámolója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMZETI ÜNNEP. A Törteli Faluvédõ Polgárõr Egyesület havi beszámolója"

Átírás

1 2014. március XX. évfolyam 3. szám NEMZETI ÜNNEP A MÛVELÕDÉSI HÁZ ÉPÜLETÉBEN Színvonalas mûsorral szerepeltek az óvodások és az általános iskola diákjai. Verses-zenés mûsorával Dévai Nagy Kamilla emelte az ünnep fényét. (Képes beszámolónk folytatása a 15. oldalon.) Az én Törtelem címmel a Déryné Mûvelõdési Központ és Könyvtár fotópályázatot hirdet. A pályamûveket bármilyen fényképezõgéppel vagy telefonnal el lehet készíteni. A fotókat rövid ismertetõvel áprilisig várjuk a mûvelõdési ház irodájába. Elsõ díj egy digitális fényképezõgép. A Törteli Faluvédõ Polgárõr Egyesület havi beszámolója Tisztelt Törteli Lakosok! Mint ahogy a címbõl is kiderül, egyesületünk a jövõben arra fog törekedni, hogy rendszeresen beszámoljon a csoportunkat és a falu közbiztonságát érintõ történésekrõl, ezzel egyúttal elindítva egy párbeszédet Önök és köztünk. Eszközeink tekintetében pozitív változásokról tudunk tájékoztatást adni, ugyanis személygépkocsink vagy megújul, vagy cseréje fog megtörténni, ami a munkánk minõségét is javítani fogja. A döntésrõl késõbb részletesebben hírt fogunk adni. Ugyancsak jó hír, hogy egyesületünk rendszám-felismerõ rendszert fog vásárolni, amellyel nemcsak körözött, hanem lízingcsalásos gépjármûveket is tudunk majd szûrni. Ez a beruházás a rendõrség munkáját is megkönnyítheti, illetve számunkra egy új támogatási lehetõséget biztosíthat, ugyanis minden bejelentett eset után jutalmat kaphat egyesületünk. Hangsúlyoznánk, hogy a lakosság és az Önkormányzat támogatása nélkül ezek a beruházások nem valósulhattak volna meg, ezt ezúton is köszönjük! Az elmúlt idõszakban pályázatot is sikerült nyernünk, ami tovább segítheti fejlõdésünket. Tájékoztatnánk Önöket arról is, hogy az egyesület bejegyzésével kapcsolatos hiánypótlások is megtörténtek, így a cégbíróságnál is bejegyzésre került a névváltozásunk (korábban Faluvédõ Egyesületként voltunk nyilvántartva). Valamint új belépõink is sikeres vizsgát tettek polgárõr alapismeretekbõl, az új polgárõr igazolványaink is úton vannak. Hírt szeretnénk adni arról is, hogy múlt év decemberében elindult honlapunk is, ami a napokban Ábrahám László, az egyesület történetét bemutató fogalmazása alapján teljessé fog válni. Ezt a következõ címen érhetik majd el: Illetve facebook-oldalunk is elindult, itt is bátran kereshetnek minket. A jövõben ezt a két internetes felületet is munkánk, sikereink és az aktuális események híradására fogjuk használni, már most is sok hasznos információt érhetnek el az érdeklõdõk. Február elején csoportunk a megyei polgárõr gyûlésen Folytatása a 2. oldalon.

2 2. oldal TÖRTELI A Törteli Faluvédõ Polgárõr Egyesület havi beszámolója... Folytatás az 1. oldalról. és járási konferencián is képviseltette magát. Hangsúlyozták, hogy a kis települések közbiztonsága jelentõsen javult. Itt kiemelték Törtelt és a polgárõrségünk elvégzett munkáját példaértékûnek nevezték. Hatékonyan mûködik a szervezetünk, amit a ceglédi rendõrkapitányság és a megyei polgárõr-vezetés is elismert. Ceglédet leszámítva, egyesületünkben van a legtöbb aktív, szolgálatot teljesítõ polgárõr. Jelenlegi létszámunk fõ, ami folyamatosan növekszik. Továbbá amellett, hogy MINDEN ÉJJEL JÁRÕRÖZÜNK, rendezvényeket, ünnepségeket és megemlékezéseket is biztosítunk. Egy nagyon fontos információ volt még a járási konferencián, hogy hosszú idõ után a járások lefedetté váltak. Külön kiemelésre került itt a Jászkarajenõi Rendõrõrs is, ami a közbiztonságot településünkön ugyancsak jelentõsen növelte, munkájukat most már terepen alkalmazható gépkocsival is tudják végezni! Ezen az értekezleten kiderült még a statisztikák alapján, hogy nálunk a lakosság számára leosztva kevés a bûnözés és az aktívan dolgozó polgárõröknek, illetve az új rendõrõrsnek köszönhetõen ez folyamatosan fogy. Elmondhatjuk, hogy településünkön az elmúlt idõszakot nézve csak ritkán fordul elõ lopás, de sajnos ezek az események túl nagy Nyolcvannyolc új rendõr érkezett Pest megyébe A frissen kinevezett õrmesterek március 1-jén kezdték meg munkájukat a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság illetékességi területén. Nyolcvannyolc frissen felszerelt rendõr állt szolgálatba a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányságon március 1- jén. A fiatal õrmesterek a megye különbözõ rendõrkapitányságain látnak el szolgálatot. A próbaidõs õrmestereket március 7-én a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõje, dr. Mihály István r. dandártábornok és a Pest Megyei Közgyûlés elnöke, dr. Szûcs Lajos köszöntötte. Az újonnan érkezettekkel együtt közel 3200 rendõr teljesít szolgálatot a megyében, ahol 30%-kal csökkent a bûncselekmények száma 2013-ban. police.hu / Az elmúlt évben lényegesen csökkent a szabadterületeken keletkezett tûzesetek száma, ami többek között köszönhetõ az Önök készséges és áldozatkész munkájának, amit azok megelõzése végett végeztek. Köszönjük a segítséget és ismételten kérjük Önöket az együttmûködésre, hogy a továbbiakban is fenntartható legyen a tûzesetek számának csökkentése. A évben a szabadterületi tüzek jellemzõen települések külterületein, mûveletlen, elhanyagolt, gondozatlan földterületeken keletkeztek, továbbterjedésük megakadályozását azonban minden esetben segítették a gondozott, kaszált területek. Gyakori volt a nádasok, valamint az utak menti területek, árkok leégése mellett az illegális szemétlerakók környékén a kábelégetéssel okozott tûz. hangsúlyt kapnak a szóbeszédekben, a sikerek helyett. Ezt azért tartjuk fontosnak tisztázni, mert nemrég olyan állítás jelent meg egy hírfolyamon, ami szerint itt nem változott semmi. Számunkra ez érthetetlen, hiszen ugyanitt, korábban még a Jászkarajenõi Rendõrõrs sikerérõl volt szó és statisztika támasztotta alá a közbiztonság javulását. A konferenciából idézettekbõl kiderül, hogy ezek a híresztelések nemcsak hangulatkeltésre alkalmasak, hanem igaztalanok is. Kérjük ezért, ha valamivel kapcsolatban kérdésük van, vagy érdekli Önöket, ezzel az illetékest keressék, illetve a ránk vonatkozó kérdésekre mi is felelünk szívesen. Észrevételeiket továbbra is a következõ telefonszámokon jelezhetik: Jászkarajenõi Rendõrõrs: Törteli Faluvédõ Polgárõr Egyesület: Ceglédi Rendõrkapitányság: Rendõrség: 107 (ingyenesen hívható) Amennyiben lehetõsége van, az alábbi számlaszámon segítheti még munkánkat (Pátria Takarékszövetkezet, Törtel): Bizalmukra továbbra is számítunk! Köszönettel, a hosszú évek óta mûködõ Törteli Faluvédõ Polgárõr Egyesület A PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG CEGLÉDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNYE A korábbi évek tapasztalatai alapján, a szabadtéren keletkezett tüzek jelentõs része gaz, parlag és hulladék nem megfelelõ égetése, felügyelet nélkül hagyása miatt keletkezett, azokat túlnyomóan emberi felelõtlenség, gondatlanság okozta. A szabadtéri tüzek nagy része a szabályok ismeretének hiányából, vagy annak tudatos be nem tartásából ered. A szabadtéri tüzek számának minimálisra csökkentése érdekében fokozott figyelmet kell fordítani az alább felsorolt jogszabályi elõírások betartására. A kerti hulladék égetése a hatályos Folytatása a 3. oldalon.

3 HÍRADÓ 3. oldal Folytatás a 2. oldalról. jogi szabályozás alapján tiltott. Ez alól kivétel abban az esetben van, ha az önkormányzat helyi rendeletben szabályozza az égetés feltételeit. Amenynyiben nincs ilyen rendelete az önkormányzatnak, úgy tilos kerti hulladékot égetni. A termõföldeken és a termõföldnek nem minõsülõ ingatlanon a termõföld védelmérõl szóló törvényben meghatározott hasznosítási kötelezettség, ideiglenes hasznosítás, mellékhasznosítási kötelezettség teljesítése során el kell végezni a növényzet gondozását, a terület gyommentesítését. A földterületet továbbá éghetõ anyagtól, száraz fûtõl mentesen kell tartani, ami szintén a tulajdonos, használó feladata. Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos. A tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályait az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (Továbbiakban: OTSZ) tartalmazza. Az OTSZ 606. (1) bekezdése szerint az avar-, a tarló-, gyep-, a nádés a növényi hulladékégetés amenynyiben jogszabály e tevékenység végzését megengedi, alkalomszerû tûzveszélyes tevékenységnek minõsül. A tervezett az (1) bekezdés szerinti tarló-, nád-, gyep- égetés helyét, idõpontját és terjedelmét a megkezdés elõtt legalább 24 órával az illetékes I. fokú tûzvédelmi hatóságnak írásban be kell jelenteni. A tûz nem hagyható õrizetlenül és veszély esetén, vagy ha a tûzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani. A tarlóégetés idõtartamára tûzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelõ létszámú, kioktatott személy jelenlétérõl kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani. Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal meg kell szüntetni. Továbbá az égetés végrehajtásához, szükséges az illetékes erdészeti igazgatóságok, természetvédelmi hatóságok engedélye. A Katasztrófavédelmi Kirendeltség a tûzesetek megelõzése érdekében rendszeres ellenõrzéseket tart és szükség esetén szankcionál. MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE ÓRÁTÓL ÓRÁIG TART. N A automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe. kapnak. A szükséges. S belföldön külföldön a való felvételt március 29-én

4 4. oldal TÖRTELI KÖRNYEZETBARÁT HÁZTARTÁS Környezetvédelmi projekt a kistérségben A 2013/14-es tanévben már másodszor indulunk a SzékelyKapuk- ZöldKapuk közép-kelet-európai környezetvédelmi versenyen, de az izgalom, a jókedv a régi. Idén már az osztályunk minden tagja aktívan dolgozott a projekten! Beszélgettünk a pályázat témáiról, vázlatot készítettünk terveinkrõl, sõt megterveztük az anyagszükségletünket is. A környezetvédelem jegyében számba vettük az újrahasznosítható tárgyakat, eszközöket is. Így kerültek elõ a tavalyi plakátok, a leselejtezett térkép, a szelektív hulladékgyûjtõk kincsei. A környezetbarát háztartás cím egyre több lehetõséget nyitott elõttünk és rá kellett jönnünk, hogy otthonaink nagyon energiapazarlók. Rossz a házak hõszigetelése, pazaroljuk a vizet, folyamatosan használjuk az elavult háztartási gépeinket, égve felejtjük a lámpákat stb. Természetesen a jó oldalt is feltérképeztük és elõkerültek az energiatakarékos eszközök, a környezetbarát megoldások, az alternatív energiahordozók. A közösen végzett munka nagyon jó volt! Sokat segítettünk egymásnak, ötletbörzét tartottunk, az anyaggyûjtést is felosztottuk egymás között. Gyorsan elszállt ez a három hét! Vándorkiállításunk 8 helyre jutott el Cegléden és környékén. Nagyon örülünk, hogy idén is rengeteg gyerekkel és felnõttel találkozhattunk, beszélgethettünk közös problémáinkról és örömeinkrõl! Kiállításunk megnyitó mûsora a kapuról, valamint kék bolygónkról, a Földünkrõl szól. Jólesõ érzés beszélni a plakátjainkról, jó látni társaink tekintetét és jó, hogy õket is megérinti a teremtett világ szépsége és védelme. A kapu két világ határa, melynek egyikében Te laksz! mondtuk, mert tudtuk, hogy a világot alakítani ajándék és feladat. Bár sok-sok csudakapu köszönt minket kicsiny világok határain halljátok köszöntésük és fogadjátok üzenetük, kapunk jelképévé a székely kaput tettük. E kapu zengi el csendesen mindazt, amivel a hozzánk betérõket köszöntjük, és amit útra kelve üzenetként a lelkekre kötünk. E kapu kérdez minket kultúránkról, élõ világunk sorsa iránti felelõsségünkrõl, kérdez a Titok keresésérõl és az Életfa jövõjérõl E kapu védi otthonunk melegét, e kapu nyit utat társainkhoz. És mennyire csodáltuk a csillagfényes éjszakát is! Talán mert a fényes csillagkapuk ajtót nyitottak nekünk az örökkévaló és végtelen, igazán embernek való, mindenkit csodákkal éltetõ Titokra! Például arra a mindent felülmúló, égi biztatásra, hogy van egy ajándékként kapott Feladat, és hogy nem magunknak köszönhetjük ittlétünket, és hogy hiába fürösztjük önmagunkban, csak Másban moshatjuk meg arcunkat! ZÖLDIKÉK Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6.a osztály KERTÉSZT FELVESZÜNK Fához, gyümölcsfához értõ embert keresünk Törtel környékére. Jelentkezni: HORGÁSZTÓ KIADÓ 1 hektár horgásztó, horgászásra alkalmas, 0,5 hektár területtel. Építési engedély, kútcsoport tótáplálásra. Érdeklõdni:

5 HÍRADÓ 5. oldal IGÉNYES, PONTOS, KORREKT GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, BEÜZEMELÉSE, KARBANTARTÁSA, MÛSZERES ELLENÕRZÉSE! Gáz,- víz,- fûtésszerelés, javítás. Borics István gázszerelõ mester Elérhetõségek: 06-30/ b o r i c s i s t v a t - o n l i n e. h u w w w. b o r i c s g a z.h u FONTOS TELEFONSZÁMOK! Orvosi ügyelet telefonszáma: (53) Mentõk vezetékesrõl ingyenesen: 104 Ceglédi állomás: (53) szórólap prospektus meghívó plakát matrica névjegy nyomtatvány újság könyv dosszié Kerekes Kegyeleti Kft. TEMETKEZÉS Iroda: Törtel, Dózsa György út 6. Tel.: 53/ / Teljes körû ügyintézés! Készenléti szolgálat: 0-24h-ig Ügyvezetõ: Kerekes Nándor 06-70/ Tel.: 53/ / / Cegléd, Csatorna u. 8. Redõnyök reluxák szalagfüggönyök napellenzõk harmonika ajtók szúnyoghálók roletták széles körû gyártása, szerelése, javítása. Mráz Árnyékolástechnika 06-20/ ROLTIM FA KFT. TÛZIFA Vastag akác: Ft/q Bükk: Ft/q, Gyertyán: Ft/q Cím: Törtel, Újosztály d. 51. Tel.: 06-20/ HIVATALI TELEFONKÖNYV Törtel Község Polgármesteri Hivatala 2747 Törtel, Szent István tér 1. központi tel.: 06-53/ Polgármester Godó János tel.: 06-53/ Jegyzõ dr. Majtényi Erzsébet tel.: 06-53/ Gazdasági csoport Pásztor Józsefné tel.: 06-53/

6 6. oldal TÖRTELI PB GÁZPALACK CSERE Szálka 2004 Bt. Törtel, Karinthy F. u. 2. Nyitva: Hétfõtõl-szombatig, Vas.: zárva Érdeklõdés és megrendelés: 53/ , 06-30/ éves a Szálka Bt. SZÜLETÉSNAPI AKCIÓ! Vastag akác Ft/q Tölgy-bükk-gyertyán gurigás Ft/q Tölgy-bükk-gyertyán félig hasított Ft/q Tölgy-bükk-gyertyán készre hasított.2500 Ft/q Nyárfa Ft/q Német brikett (25 kg) Ft Cseh diószén (30 kg, zsákos) Ft Fabrikett (10 kg) Ft Fabrikett (30 kg, zsákos) Ft Lignit (30 kg, zsákos) Ft AZ ÁRVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! ACÉLIPARI TERMÉKEK Zártszelvények Szögvasak Gömbacélok Csövek Lemezek Hegesztett hálók Betonacélok (6-os, 8-as, 10-es, 12-es) Térhálók DRÓTFONATOK 1 méter magas Ft/tek. 1,2 méter magas Ft/tek. 1,5 méter magas Ft/tek. VADHÁLÓK KEMÉNYFA DESZKÁK BETONOSZLOPOK 2,4 m hosszban Hullámpala 335x Ft AKÁCFAOSZLOPOK 2 m; 3 m kérgezve-felezve Akác léc 1 m 1,3 fm

7 HÍRADÓ 7. oldal KERÓ SHOP Kerékpár javítás alkatrész ellátással Elektromos és hagyományos kerékpár javítása és felújítása. Elektromos kerékpárok (a forgalmazó által elõírt) kötelezõ átvizsgálása, illetve egyéb teljes körû javítások elvégzése (akkumulátor csere, elektromos és mechanikus meghibásodások javítása, stb.). Elektromos és hagyományos kerékpár alkatrészek, kerékpár gumik és kiegészítõk kaphatók (gyerekülés, villogók, lámpák, kosarak, prizmák, km-órák, stb.). Gyorsabb javítás érdekében kérem, hogy idõpontot egyeztessünk! Áprilisi nyitvatartási napok: hétfõ 7. nyitva 14. nyitva 21. zárva 28. nyitva kedd 1. nyitva 8. nyitva 15. zárva 22. nyitva 29. nyitva szerda 2. nyitva 9. zárva 16. nyitva 23. nyitva 30. zárva csütörtök 3. zárva 10. nyitva 17. nyitva 24. zárva péntek 4. nyitva 11. nyitva 18. zárva 25. nyitva szombat 5. nyitva 12. zárva 19. nyitva 26. nyitva vasárnap 6. zárva 13. zárva 20. zárva 27. zárva Májusi nyitvatartási napok: hétfõ 5. nyitva 12. zárva 19. nyitva 26. nyitva kedd 6. zárva 13. nyitva 20. nyitva 27. zárva szerda 7. nyitva 14. nyitva 21. zárva 28. nyitva csütörtök 1. zárva 8. nyitva 15. zárva 22. nyitva 29. nyitva péntek 2. nyitva 9. zárva 16. nyitva 23. nyitva 30. zárva szombat 3. zárva 10. nyitva 17. nyitva 24. zárva 31. nyitva vasárnap 4. zárva 11. zárva 18. zárva 25. zárva jún.1. zárva CÍM: Fehér Mihály, Törtel, Ceglédi út 68./b TELEFON: 06-30/ NYITVA TARTÁS: hétfõtõl péntekig 8-tól 16-ig szombaton 8-tól 12-ig; vasárnap és ünnepnap zárva.

8 8. oldal TÖRTELI KÁKÁS HORGÁSZTÓ Tisztelettel köszöntjük minden régi és új vendégünket a 2014-es esztendõben. Szeretettel várunk mindenkit, aki horgászni, pihenni kíván. Horgásztavunk és az azt körülvevõ szabadidõpark kiválóan alkalmas családi-baráti, céges összejövetelek, tréningek lebonyolítására, csodaszép természeti környezetben. Apartmanjaink minden igényt kielégítõen állnak szállóvendégeink rendelkezésére. Várjuk szeretettel! Információ: 06-70/ Kapásból a legjobb!

9 HÍRADÓ 9. oldal ITT A TAVASZ! Nincs annál jobb érzés, mint a saját magunk termelte zöldségekbõl elkészített ételeinket frissen szedett fûszerekkel mennyeivé varázsolni! KÍNÁLATUNKBÓL: Vetõmagok széles választékban: zöldség- és virágmagok; régi beszállítóink: Rédei Kertimag, Garafarm; új beszállítónk ERDÉLYBÕL: AGROSEL Fémzárolt burgonyagumók: Agria, Desiree, Kondor, Red, Scarlett, Cleopatra, Impala Dughagyma, dobozos és kimért: Makói, Stuttgarti, Lila, Fokhagyma Virághagymák, rózsatövek, fûmagok Mûtrágyák és tápoldatok Virágföldek, virágcserepek és balkonládák Öntözéstechnika, szivattyúk és tömlõk Kertiszerszámok, kerti kiegészítõk KERTÉSZNAPTÁR Az elõcsíráztatott korai burgonyát ültethetjük április elején. Vethetünk még sárgarépát, petrezselymet, pasztinákot, spenótot, retket, velõborsót, céklát, salátaféléket, káposztaféléket és csemegekukoricát is. Kukoricánál, borsónál javasolt a szakaszos vetés (1-2 hét különbséggel), hogy hosszabban biztosítsuk a család ellátását finom, friss zöldborsóval és csemegekukoricával. A hónap végén helybevetéssel paradicsomot, paprikát, uborkát, cukkinit, spárgatököt és sütõtököt vethetünk. A hónap közepén már vethetõ végleges helyére a legtöbb egynyári virág: legényrózsa, õszirózsa, bársonyvirág, madármályva, estike. Támfalak, kerítések befuttatására a hajnalka és a díszbab kiválóan alkalmas. Kiültethetjük az elõhajtatott kardvirág, dália, kana gumókat is. Tel.: 53/ Nyitva: Hétfõ Péntek: ; Szombat: Zár Vasalat Kötõelem Szerszám Szerelvény Csapágy Festék

10 10. oldal TÖRTELI A TULIPÁN ÓVODA HÍREI A farsangi idõszak hamvazószerdával lezárult, a gyermekek farsangi projektjei is véget értek. Szeretnénk köszönetet mondani a Búzavirág-csoportosok nevében Antal Lászlónak és Kecskés Ferencnek, a Csillagvirágcsoportosok nevében Magyar Antalnak, a Katica-csoportosok nevében Mile Lajos és Erõs István cipészeknek, a Margaréta csoportosok nevében Huczmann Anikó kozmetikusnak és Fehér Ditta fodrásznak a projektekhez nyújtott segítségért. Március elsõ hetében lehetõségük volt a szülõknek bepillantást nyerni az óvoda mindennapi életébe. Nyílt hetet szerveztünk, melyre minden érdeklõdõ szülõt nagy szeretettel fogadtunk. Örömmel tapasztaltuk, hogy sokan éltek ezzel a lehetõséggel. Köszönjük mindazoknak, akik ellátogattak óvodánkba, és ismerkedtek az óvodai élettel. Az óvó nénik igyekeztek minél több tevékenységi területet bemutatni. A szülõk megfigyelhették a játékba integrált tanulás folyamatát, mely azt jelenti, hogy az óvodapedagógusok által kezdeményezett tevékenységek a játékidõbe épülnek úgy, hogy nincs közben játékelrakodás. A gyermekek a tevékenységek befejezése után igényük szerint visszatérhetnek eredeti játékukhoz. Láthatták azt, hogy így sokkal több tapasztalatot, ismeretet tudnak szerezni a gyermekek, jobban átélik az élményeket. Az új gyermekek szülei megismerkedhettek a folyamatos tízóraiztatás, a mesélés menetével, de láthatták azt is, hogyan játsszák el a gyermekek a már ismert mesét. A gyermekek számára is nagy élményt jelentett mindez, büszkén, bátran mutatták meg az elsajátított tudásukat, ismereteiket. Gyermekek, felnõttek egyaránt nagyon várjuk a tavasz érkezését. Sétáink során örömmel figyelgetjük, hogyan éled, újul a természet. Az óvoda minden csoportja közösen búcsúztatta el a telet. A Napsugár-csoportosok által elkészített kiszebábot, ami a telet, böjtöt, hideget, fagyot, betegséget személyesítette meg énekszó, télbúcsúztató mondókák és különbözõ hangszerekkel keltett zajok kíséretében együtt vittük ki a Gerjéhez és dobtuk vízbe: Fuss, te tél, fuss te tél, jön, a tavasz utolér / Kisze, kisze villõ, gyûljön rád a himlõ, / kivisszük a betegséget, behozzuk az egészséget. Március 15-re készülõdve a nagycsoportosok ellátogattak a Ceglédi Kossuth Múzeumba, ahol a gyermekek megtudhatták, hogy Kossuth Lajos a Szabadságharc idején, Cegléden személyesen toborzott katonákat. Láthatták a múzeumban megõrzött személyes tárgyait, eszközeit, fényképeket róla és családjáról, és megnézték a Szabadság téren álló Kossuth-szobrot is. Örömmel énekelték a gyermekek a Kossuth-nótákat, melyekben a lelkünkben élõ szabadság és hazairánti hûséget tapasztalhatták meg. Ezt az élményt már õk is magukkal viszik, és tovább fogják adni másoknak. Az óvoda minden csoportja ellátogatott a Szabadságharc törteli emlékét õrzõ táblához és emlékfához is, ahová zászlót tûztünk, megemlékezve ezzel a szabadságharcban elhunyt hõsökrõl. Óvodánkat a községi ünnepi megemlékezésen a Búzavirág-csoport képviselte. A gyermekek nagy örömmel vettek részt a mûsorban, köszönet nekik a szép mûsorért. Külön köszönet a Kedves Szülõknek, Nagyszülõknek, hogy elhozták a gyermekeket a fellépésre. A Húsvéti vásárunkat április 10-én tartjuk. Szeretettel várjuk az érdeklõdõket, ahol az óvó nénik által készített ablak és ajtódíszeket, különbözõ technikákkal készített díszes tojásokat, és az ünnephez kapcsolódó ajándéktárgyakat lehet vásárolni, melyekkel díszíthetik, és szebbé tehetik otthonaikat a húsvéti ünnepre. A vásár bevételét, óvodánk fejlesztésére fordítjuk. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Földi Lászlónak, Cegléd polgármesterének, országgyûlési képviselõjelöltnek, hogy óvodánkat Ft-tal támogatta. Szeretettel várjuk továbbra is Mini-ovinkba a 2 évet betöltött gyermekeket és szüleiket. Értesítjük a Kedves Szülõket, hogy az óvodai beíratás április 16-tól május 20-ig tart. 2,5 évet betöltött gyermekek is felvételt nyerhetnek, ha a létszám lehetõvé teszi. Az óvoda dolgozói nevében: Lakiné Godó Ildikó és Godó Jánosné

11 HÍRADÓ 11. oldal A Szent István Király Általános Iskola hírei ISKOLAI FARSANG Február hava minden iskolai közösség életében a farsangi készülõdéssel telik, csakúgy, mint iskolánkban. A Vízkereszttõl Hamvazószerdáig tartó idõszakban településünkön évtizedek óta hagyomány, kicsiket-nagyokat mozgósító télbúcsúztató esemény ez, melyet idén február 15-én tartottunk meg. A mulatság a jelmezes felvonulással kezdõdött. Elõször az egyéni jelmezesek mutatták be ötletes maskaráikat. Kedves állatfigurákat keltettek életre a cica, méhecske, róka, egérke, darázs jelmezek. Örök sláger a cowboy, a kalóz, a Pókember, a kéményseprõ, a lovag, a bohóc. De mindig vannak új ötletek. Ilyen volt idén A kis herceg a B612-es bolygóról, a Margaréta, Szent István Király és a Legó rendõr. Az egyéni kategóriát az osztályközösségek csoportos bemutatkozása követte. Ebben a kategóriában többen mûsorral is fûszerezték az amúgy is mulatságos jelmezeiket. A termet elõször apró, hupikék színû törpék lepték el, majd a baromfiudvar lakói adtak hangversenyt. Kisvártatva megérkezett a pizzafutár, egy hatalmas pizza szeleteivel. Õket követték a focista fiúk és a szurkoló lányok csapata. Az érzékszerveinket ötletesen megjelenítõ osztály után Ludas Matyi meséje kelt életre, majd vadászok érkeztek, és a vidám kacsatáncot járó kiskacsákat egytõl egyig levadászták. A felsõ tagozatosok sem szûkölködtek ötletekben. Varjúkárogás verte fel a téli tájat, s madárijesztõk próbálták elijeszteni õket. Ha a madárijesztõktõl nem ijedtek volna meg, akkor a földönkívüliektõl bizonyára egytõlegyig elrepültek. De a törteli kertitörpék is rendet tettek a kertekben a tavasz közeledtére. A tanyaszínház eddig bemutatott darabjaiból jól ismert szereplõk már a kellemes nyári esték hangulatát idézték. Az aranyos házi kedvencek szereplése után hátborzongató zombik haláltáncától hûlt meg bennünk a vér. S végül a közönség és a zsûri kedvence, a 60 éves évfolyamtalálkozó fantázianevû jelmez repített bennünket idõutazásra. A jelmezes bemutatókat a Tetz Tánciskola és a Difani Tánciskola növendékeinek bemutatója színesítette. A zsûri eredményhirdetéséig pedig Magyarország legnépszerûbb vásári komédiás társulata, a Vaga Banda szórakoztatta az egybegyûlteket. A gólyalábasokból, óriásbábosokból, tûzzsonglõrökbõl, muzsikusokból álló társulat a magyar farsangi népszokásokra épülõ, hagyományõrzõ elõadáson a régi farsangokat idézõ alakoskodókat jelenített meg, a medvét, a kecskét és a gólyát. Mohácsi faragott maszkokban ijesztgetõ busók alakítottak télûzõ zenekart kürttel, kolomppal, kereplõvel. Végül egy tûzzsonglõr bemutatóval egybekötve elégettük a telet jelképezõ szalmabábut. Ezután a zsûri értékelte és díjazta a jelmezeket. A helyezettek értékes társasjátékokat, vásárlási utalványokat kaptak. Az elsõ helyezettek még ráadásul egy-egy tortát is, de akik nem értek el helyezést, azok is kaptak frissen sütött finom süteményt vigaszdíjként. Több éve hagyomány iskolánkban, hogy a diákok szavazással döntik el, hogy a nyolcadik osztályosok közül ki legyen a Farsangi Bál Szépe. A vándorkoronát idén Vincze Virág és Rátóti Bence kapták meg. Rendezvényünket tombolahúzással zártuk, ahol nagyon sok apró ajándék, s nem kevés nagyobb, értékesebb ajándék is kisorsolásra került. A Diákönkormányzat nevében szeretném megköszönni az SZMK munkáját, amit a diákokért tesz minden évben. Szeretnénk megköszönni a szülõknek a segítséget, amelyet a jelmezek elkészítéséhez nyújtanak. Az osztályfõnököknek, hogy rengeteg munkájuk mellett felkészülnek osztályaikkal erre a délutánra. Az igazgatónõnek, hogy pályázati pénzbõl egy ilyen remek programot tudtunk ide hozni, mint a Vaga Banda. Polgármester úrnak az értékes tombolatárgyakért, melyeket fõdíjként sorsolhattunk ki. S mindenkinek, aki bármi módon hozzájárult ennek a rendezvénynek a sikeréhez, még akár csak úgy is, hogy megtisztelt bennünket jelenlétével. Õrsy Anett

12 12. oldal TÖRTELI A Szent István Király Általános Iskola hírei Siker, siker hátán! A Törteli Szent István Király Általános Iskola tanulói a 2013/14-es iskolai tanévben megrendezett Karate versenyeken szép számban képviseltették magukat igen szép eredményekkel. A POWER KUPA KYOKUSHIN KARATE versenyen Abonyban I. helyezést ért el saját súlycsoportjában Pál Cintia 2.a és Baranyai Fanni Virág 7.a osztályos tanulóink. A Törteli Sportcsarnokban megrendezett KARATE versenyen saját korcsoportjában - Igaz Kristóf (1.a) I. helyezést, - Pál Cintia (2.a) II. helyezést, - Somodi Fanni (5.b) I. helyezést, - Baranyai Fanni Virág (7.a) I. helyezést, - Sebõk Mihály (7.a) II. helyezést, - Megyesi Martin (8.b) III. helyezést ért el. A Kyokushin Kumite serdülõ korcsoportos diákolimpia 2013/2014. tanév országos elõdöntõjében Baranyai Fanni Virág III. helyezést ért el. Gratulálunk és büszkék vagyunk iskolánk tanulóira! Mindannyian tudásuknak és képességeiknek megfelelõen helytálltak az erõs mezõnyben. További sok sikert és kitartást kívánunk! Topai Sándor 7.a osztályfõnök Operabemutató elõadás az iskolában február 19-én megtisztelte iskolánkat Erdélyi Erzsébet, az opera egyik nagykövete, akitõl 4-8. évfolyamig öt elõadáson keresztül hallhattunk ismertetést. Látogatásának célja az volt, hogy közel hozza a gyerekekhez az opera világát, hogy ne egy érthetetlen, hallgathatatlan zenei mûfajt lássanak benne. Bemutatója élérte célját. A gyerekek csodálattal nézték végig az Operaházról hozott képeket, érdeklõdve és mosolyogva hallgatták végig azokat a zenei felvételeket, amikben maga Erdélyi Erzsébet volt operaénekes is énekelt. A kivetítõn keresztül sok érdekes részletet hallhattunk fõleg Kodály Zoltán: Háry János címû daljátékából, valamint a Székelyfonóból. Így azok a gyerekek is betekintést nyerhettek a színpadi világba, akiknek talán még nem sikerült eljutni egy zenei, színpadi elõadásra sem. Mindannyian örültünk ennek a lehetõségnek, s igyekszünk, hogy a közeljövõben a gyerekek élõben is részt vehessenek egy nekik szóló opera megtekintésében. Gõzné Kovács Ágnes ének-zene szakos tanárnõ

13 HÍRADÓ 13. oldal A Szent István Király Általános Iskola hírei Kirándulás Meseországba Március 9-én Kecskeméten, a Ciróka Bábszínházban A Csomótündér címû elõadást láthattuk, az alsó tagozatosokkal. Nagy izgalommal vártuk az indulás pillanatát. A gyerekek A CIRKUSZ CSILLAGAI (Összeállítás Kókai Dóra és Bekõ Dávid írásaiból) Kedves Barátaink! Iskolánk szervezésében elmentünk a Fõvárosi Nagycirkuszba. Nagyon tetszett a Cirkusz csillagai címû elõadás. Fél egykor indultunk, ezért az ötödik óráról már mehettünk ebédelni. Mire Pestre értünk, akkorra mindenki izgatottan várta, hogy leüljünk a helyünkre és kezdõdjön a mûsor. Sokat egész úton a titokzatos cím tartalmát találgatták. A darab királylányok és királyfiak cipõfûzõjét összecsomózó tündérrõl szólt. Igen elgondolkodtató és még minket, felnõtteket is megérintõ elõadásnak voltunk szemtanúi. Nem hiába a évben elnyerte a legjobb gyermekelõadásnak járó Üveghegy-díjat. A termet elhagyva, majd hazafelé utazva is a tanulságok megvitatása volt a téma a gyerekek körében. Reméljük, tartalmas élménnyel gazdagodtak tanulóink, amelyek késõbbi problémamegoldásaik során is hasznosnak bizonyulnak majd. Kamocsai Réka tanító néni Planetárium március 12-én egy csodálatos kirándulásban volt részünk. Ellátogattunk Budapestre, a Planetáriumba. Összesen 46-an voltunk: 42 gyerek és 4 felnõtt. A kísérõ tanáraink Bakos Lászlóné, Õrsy Anett, Pap Brigitta és Vinczéné Király Éva volt. A Planetáriumhoz fél 1-re érkeztünk meg. Amikor beléptünk a Planetárium ajtaján, úgy éreztük magunkat, mint amikor a kisgyerek belép a csokigyárba. Elvarázsolt minket a sok kép és a különleges tárgy. Körbe és körbe jártunk a Planetáriumban, egyszerûen nem tudtuk megunni. Az elõadás címe Csodálatos Univerzum 3D! volt. Mindannyiunkat elvarázsolt a 3D csodálatos képvilága. Olyan volt, mintha mellettünk ment volna el egy meteorit és mintha jöttek volna felénk a csillagok. Az elõadást mindenki élvezte. Egy örök emlék marad számunkra. A hazafelé út jó hangulatban telt el. Fényképezgettünk, énekeltünk és sokat nevettünk. Köszönjük ezt a csodálatos kirándulást. Remekül éreztük magunkat. Mészáros Barbara 8.a osztályos tanuló nevettünk Krisztián bohócon, aki a számok között többször is szerepelt. Volt egy nagyon ügyes kötéltáncos, aki Kínából érkezett. Még spárgába is lement a drótkötélen. Egy másik, nagyon hajlékony lány a lábával húzta föl az íját és a nyíllal hátrafelé célozva egy léggömböt lõtt ki. A többségnek legjobban a brazil Super Silva tetszett. Õ minden biztosítás nélkül ugrált két trapézon fönt a magasban. Az utolsó ugrásnál azt hittük, hogy le fog esni, de nem, mert a lábával megfogta a kötelet. Voltak elefántok is, amikre a szünetben föl lehetett ülni. Az elõadáson egy Mauglit játszó fiatal fiú ugrált és szaltózott rajtuk bámulatos ügyességgel. Ó, és el ne felejtsük a fekete, fehér, barna lovakat! Nagyon szépek voltak, szinte mindenkinek a fehérek tetszettek legjobban. Sajnáltuk, mikor vége lett az elõadásnak, mert igazán érdekes volt mindenkinek, de jól telt az út is hazafelé, sokat nevettünk és játszottunk. Bár nagyon elfáradtunk, mire hazaértünk, megérte, mert jól szórakoztunk. Remélem, nyáron elmegyünk mindannyian! Kívánunk másoknak is hasonló élményeket! Üdvözlettel a kirándulók nevében: Dóra és Dávid, az 5.b-bõl

14 14. oldal TÖRTELI A Szent István Király Általános Iskola hírei Iskolánk elhivatott egészségõrei Az iskolánkban mûködõ Kis-egészségõr szakkör keretei között került sor egy elsõsegélynyújtással kapcsolatos bemutatóra. Túriné Tóth Csilla, a Vöröskereszt Oktatás és vizsgaszervezõje, Vadas Vivien, az Ifjúsági Vöröskereszt vezetõje és Farkas Krisztián, a Vöröskereszt tagja tartották a foglalkozást. Szó esett a baleseteknél alkalmazható kötözésekrõl, a vérzések fajtáiról s azok ellátásáról; a fagyás, csípés, égés kezelésérõl; a megfelelõ segítségnyújtásról; a helyes újraélesztés technikájáról, baleset esetén a megfelelõ szolgáltató (mentõk, tûzoltók, rendõrség, áramszolgáltató stb.) értesítésérõl; különféle veszélyforrásokról. A tanulókat nagyon érdekelte a színvonalas elõadás. Annyira lelkesek voltak, hogy a bemutatott feladatokat õk is szívesen végrehajtották. Kötetlen beszélgetés után megállapodtak abban, hogy egy versenyen is szívesen részt vennének. Vadas Vivien önként vállalta, hogy felkészíti õket. Minden héten találkoztak, s átvették az elméleti és gyakorlati tudnivalókat. A felkészülés során Csilla néni is újból meglátogatott bennünket és a segítõivel ambu-babákat is hozott, melyeken tudtuk gyakorolni az újraélesztést. Vivien odaadó munkájának köszönhetõen minden foglalkozáson gyarapíthattuk tudásukat. Sebek kezeléséhez mûvérrõl, mûsebekrõl gondoskodott. Fehér Zoltán és felesége a mentõknél szerzett tudásukat osztották meg velünk és láttak el bennünket hasznos tanácsokkal. A március 19-én megrendezett versenyre két csapatot is sikerült beneveznünk. Ott is helytálltak a kis elsõsegélynyújtóink! 1. csapat tagjai: Urbán Magdolna 7.b, Székely Ildikó 7.b, Kecskés Zoltán 7.b, Fehér Roland 7.b, Kiszel Dániel 7.b. Tartalék tagok: Faragó Zoltán 7.b, Szelei Levente 7.b, Petrák Klaudia 7.b. 2. csapat tagjai: Molnár Rebeka 5.a, Fehér Zoltán 5.b, Somodi Fanni 5.b, Palásti Bernadett 5.b, Bekõ Dávid 5.b. Tartalék tagok: Németh Márk 5.a, Tabajdi Imre 5.b, Tóth Angelika 5.a. Sok sikert kívánunk a további versenyekhez! Perlakiné Huszi Márta Újságunk közös játékra hívja a kedves törtelieket. Falutörténeti, kvízjellegû sorozatunk minden kedves olvasónak szól júniusáig tíz számon keresztül adunk fel 3-3 kérdést településünk történetébõl. A szorgalmas megfejtõk pedig községünk augusztus 20-i ünnepségén kapják meg jutalmukat, melyek ben is értékes könyvek lesznek. Az elõzõ havi kvíz-sorunkra helyes megfejtést beküldõk névsora: Sáfrán Hilda, Szikora Krisztina, Gyõri Mária, Perlaki Katalin, Szekeres Attila, Tabajdi Zsoltné. Az ezt megelõzõ hónapban lapzárta utáni, de helyes megfejtés érkezett be Gyõri Máriától és Bekõ Csabától. Múlt havi kérdéseink, valamint a helyes megoldások: KI TUD TÖBBET TÖRTELRÕL? nem csak fiataloknak 1. Hogy hívták azt a 3 törteli férfit, akik részt vettek az es szabadságharcban? (Megfejtés: Borsos József, Kardos János, Tizedes János.) 2. Milyen hagyományõrzõk tették színesebbé a törteli március 15-i ünnepségeket az elmúlt 3 évben? (Megfejtés: 2011-ben Jászfényszarui Szûcs Mihály Huszárbandérium bemutatója, Dr. Kiszely István elõadása a magyar huszárság történetérõl, 2012-ben a Tápióbicskei Honvédtüzér Hagyományõrzõ Csapat bemutatója és gyermekfoglalkozás, tüzérségi bemutató, ban Kiskun Huszár- és Honvéd Hagyományõrzõ Egyesület bemutatója és gyermekfoglalkozás, Galambos István történész ünnepi beszéde, tehát honvédek, huszárok és tüzérek a hagyományõrzõ csapatok részérõl.) 3. Hol volt a községünkhöz legközelebbi csata 1849-ben? (Megfejtés: Cegléd Törtel felé esõ részén, Bedében.) E havi kérdéseink: 1. Hogy hívták, a híres törteli betyárt, akirõl a Törteli Híradó elõzõ számaiban Dr. Erdei László írt tanulmányt? 2. Ki adott koncertet mely másnap egy regionális rádióban hallható is volt ez év március 14-én, a községi ünnepségen? 3. Mely Törtelen is fogható rádió kezdte meg regionális adását márciusban, benne idõnként törteli témákkal, az FM 88,3-as hullámhosszon? Kellemes idõtöltést kíván a Törteli Híradó olvasóinak a Szerkesztõség!

15 HÍRADÓ 15. oldal NEMZETI ÜNNEPÜNK MÁRCIUS 15. KÖZSÉGI MEGEMLÉKEZÉSÜNK KÉPEKBEN

16 16. oldal TÖRTELI Lement a nap a maga járásán TÛRI DÉNES emlékére Ki is volt Õ? Egy egyszerû, de nagyszerû EMBER! Ezen kívül kertész és võfély. Aki törteli, bizonyára ismeri, ismerte õt, a Dini bácsit. Sajnos, ma már múlt idõben beszélhetünk róla. Örökre elment... Szerény, de dolgos családban nõtt fel 3 testvérével egyetemben. Otthon és gyümölcsöket. Persze jutott az árukból a törteli piacra is. Szaktudását kamatoztatta otthon a háztájiban is. Minden évben volt a kertjében 5-6 fólia, alatt, mindenféle palánta, paprika, paradicsom, de retek, saláta is. Kapható volt nála mindenféle virág is. Gyönyörû rózsák, szegfûk, napvirág, muskátli és a hosszas nyár után a krizantémok. Kertjében vásárlás nélkül is a sok szépségtõl felüdült az ember. Jellemzõ volt, fagyosszentek elõtt nem árult palántát, hogy ne a vásárlónál fagyjon el az áru. Egy idõben a mai Fehér Tüzép helyén volt a búcsú, ilyenkor szívesen, vidáman meghívott mindenkit a búcsúba, akik tõle vásároltak palántákat, mert a kettõ idõben egybeesett. Mondotta is, lesz majd finom lemonádé, ami gyermekkori emléke volt. Sokoldalúságát jellemzi, hogy nagyszerû böllér is volt, sok sertés kimúlása az õ közremûködésének volt köszönhetõ. nest, hogy ezt a szép lakodalmas võfélyi verselést mutassa be egy batyus lakodalom keretében. Az volt a célunk, hogy megõrzõdjenek az utókornak az eseményen készített videó felvételen azok a régi, éve használt lakodalmi köszöntõ versek, amelyek mára már eltûntek. Elõre a szorgalmat, a becsületes munkát látta, és ezt tette egész életében. Szerette a munkát, a becsületet. Mindenkor bizakodó, és jókedvû volt. Vidám természete, emberszeretete örökre megmaradt. Halála elõtt még kedves Laci bátyja 90-ik születésnapjára készült, de azt már nem élte meg, mert január 17-én meghalt. Kertész volt õ még a tsz idejében, ahol komoly, felelõsségteljes munkát végzett. Abban az idõben irányította a fólia alatt és a szabadban folyó kertészeti munkákat. Bizonyára megfelelt az elvárásoknak, hiszen a Nagykõrösi Konzervgyárnak beszállítója volt a tsz, de ceglédi, budapesti és salgótarjáni piacra is szállítottak zöldségeket: paprikát, paradicsomot Võfély volt õ, aki több mint száz ifjú párt vezetett az oltár elé sok szeretettel, és nagy körültekintéssel. A võfély nagy ceremóniamester, aki a lakodalom minden mozzanatát vezeti. Errõl jelent meg családi körben a Tûri Dénes võfély versei címû kiadvány, amelynek egy példányát, feleségével együtt dedikálva a törteli falumúzeumnak adományoztak. Ebben írta le e cikk mottójának választott Lement a nap a maga járásán címû dalt is, amelyet a muzsikusoknak a lakodalom végén, õneki kellett eljátszaniuk. A nyugdíjas klubnak évtizedeken át volt lelkes, vidám tagja, aki barátságával, jókedvével a megfáradt sorstársaival feledtette a fáradtságot, a bút, bajt, betegséget. A Törteli Falumúzeum Baráti Kör Egyesület, a Nyugdíjas Klub, a Törtel Mûvelõdéséért Egyesület tavaly októberben felkérte Tûri Dé- meghirdettük a Törteli Híradóban Közel százan jöttek el. A szép számú közönség jó kedvvel és jó érzéssel távozott, megcsodálva a 88 éves võfély nem múló éles emlékezõtehetségét. Ám három hónap múlva a võfély, a kertész a dolgos, szorgalmas ember itthagyott bennünket... Temetésén, január 23-án több százan kísértük el utolsó útjára. Köszönet Sajtos József atyának, Könyves Péter kántor úrnak a meghitt, embert látó és életútját méltató temetési szertartásért. Igen, egy EM- BER ment el, aki méltó volt arra, hogy a kántor úr elénekelje neki kedvenc nótáját: Lement a nap a maga járásán. Nyugodj békében. Dr. Bálint Béla Törteli Falumúzeum Baráti Kör Egyesület

17 HÍRADÓ Egy év Ferenc pápával az egyház kinyitotta kapuit március 13-án, pontosan egy évvel ezelõtt választották meg Péter székébe Jorge Mario Bergoglio bíborost, Buenos Aires érsekét. Megkezdõdött tehát Péter 266. utódának pápasága, egy hónappal azt követõen, hogy elõde, XVI. Benedek pápa bejelentette lemondását, amely addig elképzelhetetlen gesztusnak számított. Maga a Szentatya a lehetõ legszebb módon ünnepli megválasztását: a Róma melletti Aricciában egy szerzetesházban nagyböjti lelkigyakorlaton vesz részt a római kúria bíborosaival és püspökeivel együtt. Ferenc lenyûgözõ pápasága a világ legnormálisabb Jó estét kívánok köszöntésével kezdõdött. Jorge Mario Bergoglio mindjárt azt akarta jelezni, hogy az evangéliumi egyszerûség, az alázat, a hétköznapi viselkedés reformját akarja követni, amely sokakat meglepett és megdöbbentett egyszerre. Az új pápa elsõ gesztusai az elsõ, aki Assisi Szegénykéjének nevét választotta, az elsõ jezsuita és az elsõ latin-amerikai felborította azt, ami addig megszokott volt. Elsõ megjelenésekor a Szent Péter-bazilika loggiáján meghajolt, és kérte magára az egybegyûlt hatalmas embersereg imáit és áldó közremûködését. Péteri szolgálatának elsõként meghirdetett programja az volt, hogy a püspök és a nép együtt legyenek. Róma új püspöke úgy képzeli el az egyházat, mint amely halad, épít és gyóntat, amint azt megválasztása másnapján, elsõ pápaként bemutatott szentmiséjén megfogalmazta a Sixtusi-kápolnában. Az új pápa szegény egyházra gondol. Ezt pedig a VI. Pál teremben egybegyûlt több ezer újságírónak mondta, amikor felfedte névválasztásának indítékát. Ne feledkezz el a szegényekrõl a konklávén mellette ülõ barátja, Hummes bíboros szavaira emlékezett. Ez a szó behatolt ide mutatott a szívére a pápa. A szegényekrõl pedig mindjárt Assisi Szent Ferenc jutott eszembe. Aztán a háborúkra gondoltam és arra, hogy Ferenc a béke embere volt. Ferenc olyan ember, aki szereti és védelmezi a teremtést Mennyire szeretném, ha az egyház szegény lenne a szegényekért hangzottak fel az oly jól ismert, azóta világhírûvé vált szavak az új pápa ajkáról. Ferenc pápa a szegénység mellett tette le a voksát, ezt tanúsítja az a mértékletesség is, amellyel lakhelyét kiválasztotta. Nem akart a szépséges, pompás Apostoli Palotában lakni, hanem egyszerû kis lakosztályt választott a Vatikánban dolgozó prelátusok házában, a Szent Márta-házban. Néhány nappal megválasztása után, a vasárnapi Úrangyala-imádság alkalmával folytatta pápasága terveinek feltárását. A Szent Péter téren, ahol soha nem látott tömeg gyûlt egybe, a mindig megbocsátani kész Isten szeretetére emlékeztetett. Isten soha nem fárad bele abba, hogy megbocsásson nekünk, embereknek, hanem inkább olykor mi vagyunk azok, akik megunjuk azt, hogy bocsánatot kérjünk. Március 24-én, virágvasárnap ezt mondta a fiataloknak: Ne engedjétek meg senkinek, hogy elrabolják tõletek a reményt, a Jézus által adott reménységet. Elsõ plébániai látogatásai egyházmegyéjében a külvárosokba vezettek. Az evangélium nem maradhat elzárva egy-egy közösségben. El kell jutnia a perifériákra, az emberi életek perifériáira: oda, ahol a legnagyobb a szenvedés figyelmeztet a Szentatya. Ki kell lépnünk saját magunkból, a hit elfásult, szokványos megélésébõl. Meglepetésekre, kreativitásra van szükség. Az új pápa Istene a meglepetések Istene, Loyolai Szent Ignác tanítása szerint, Deus semper maior. XVI. Benedek pápa lemondása is óriási meglepetés volt az egyház számára, amely új lehetõségeket nyitott meg. A konklávé után sokan aggódva kérdezték: hogyan fog a két pápa egymás mellett élni, olyan helyzetben, amely teljesen újat hozott az egyház történelmében. A félelmeket azonban csodálatos módon mindjárt eloszlatta Péter két Lelki sarok 17. oldal utódának baráti ölése Castel Gandolfóban, március 23-án. Testvérek vagyunk suttogták egymásnak, mielõtt együtt letérdeltek imára a kápolna oltára elõtt. Ez az egyedülálló kapcsolat Ferenc pápa elsõ enciklikájával folytatódik. A Lumen Fidei befejezi azt a munkát, amelyet az emeritus pápa kezdett el lemondása elõtt. Ferenc pápa, akit sokan a gyöngédség apostolának neveznek, valójában rendkívül határozott tud lenni abban, amit a püspököktõl és a papoktól elvár. Azt kéri tõlük, hogy küzdjenek a gondjaikra bízott népért. Legyenek bárányszagú lelkipásztorok, vigyázzanak a nyájra, hogy egyetlen bárány se tudjon elveszni. Ezt kérem tõletek, legyetek bárányszagú pásztorok a nyáj körében, emberhalászok. Ferenc pápa egyházában az ajtó mindig nyitva áll az emberek elõtt. Nemcsak azért, hogy bárki beléphessen a templomok és a plébániák kapuin, hanem azért is, hogy Jézus kiléphessen az emberek közé, az utcára. Világos, egyszerû, ám mély tartalmat hordozó szavai, amelyek közvetlenül a mindennapi életbõl fakadnak, megdobogtatják milliók szívét, és nem csak a hívõ emberekét. Ferenc a találkozás kultúráját gyakorolja. Megöleli az idõseket, a betegeket; nem zárkózik el a fényképezõgépek villanásai elõl, kávét iszik a brazíliai barakknegyed lakosaival. Amint az elsõ interjúban mondta a Civiltà Cattolica jezsuita magazinnak: úgy gondol az egyházra, mint egy frontkórházra, melynek küldetése, hogy gyógyítsa azokat, akik a mai világ sebeit hordozzák magukban, testükben és lelkükben. Ezért utazott Lampedusa szigetére, ahová a föld déli szegény féltekéjérõl érkeznek tömegesen a menekültek, ha ugyan közben nem fulladnak a tengerbe a jobb életkörülményeket keresõ szerencsétlen emberek. A tenger áldozataira emlékezve ezt mondja: Elsiratta-e valaki ezeknek a testvéreknek a halálát Folytatása a 18. oldalon.

18 18. oldal TÖRTELI Lelki sarok Folytatás a 17. oldalról. A fiatal anyukákat gyermekeikkel együtt Ezeket a férfiakat, akik valamivel többet akartak, hogy el tudják tartani a családjukat A közöny globalizációja elvette tõlünk a sírni tudás képességét szeptember 22-én szardíniai látogatása során a pápa olyan kérdést érintett, amely korunk egyik legnagyobb tragédiája: a munkalehetõségek hiányát. Munka, munka, munka. A munka méltóságot jelent, azt, hogy megkeressük a mindennapi kenyeret, a munka szeretetet jelent. Brazíliai útjáról visszatérõben a pápa a repülõgépen interjút adott. Nem zárkózott el semmitõl, a legkényesebb kérdésektõl sem. Választ adott az ún. meleglobbival, az elváltak és az áldozás, valamint a IOR és az egyház központi kormányzása reformjával kapcsolatos kérdésekre. Ez utóbbi kihívásra azzal kíván válaszolni, hogy az öt földrészt képviselõ nyolc bíborosból álló tanácsot hozott létre. A reform körébe tartoznak azok a szentmisék is, amelyeket reggelenként a Szent Márta-házban mutat be Ferenc pápa. Az ott elhangzott gondolatait a Vatikáni Rádió továbbítja az egész világnak. Ezek a homíliák alkotják Róma püspöke lelkipásztori elgondolásának vezérfonalát, azokkal a beszédekkel együtt, amelyeket szer- Az Úristen és a Szûz Mária ajándékaként március 6- án megkezdte az adást Cegléden is a Mária Rádió! A központi adó ceglédi telephelyérõl naponta délután négytõl este nyolcig sugároznak önálló mûsort a város és a környezõ települések részére az FM 88,3 Megahertzen. A nap többi részében a központi, budapesti adó programját közvetítik. A Ceglédi Mária Rádió mûsorát önkéntesek készítik, ingyenesen. A szerkesztõség adományokból mûködik, állami és egyházi anyagi támogatás nélkül, politika- s reklámmentesen. A szerkesztõség jelmondata: Olyan életet szeretnék élni, amelyben a megoldásokat nem másoktól várom! Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, ismerõsöknek, akik DEMETER LAJOS hamvait utolsó útjára elkísérték. Sírjára koszorút, virágot helyeztek, vagy bármilyen módon kifejezték együttérzésüket. A gyászoló család dánként az általános kihallgatások alkalmával tart. A Nobel Béke-díjra javasolt pápa imatalálkozót hirdetett meg Szíria békéjéért, amelyhez minden vallás képviselõi csatlakoztak. Az Evangelii gaudium enciklikában teljes erõvel vallja, hogy az egyenlõtlenség erõszakot vált ki, és hogy a pénznek nem kormányoznia kell, hanem szolgálnia. A február végén tartott bíborosi konzisztóriumon így szólította meg az új bíborosokat: A bíboros az egyházba lép be, nem pedig uralkodóházba. Segítsük egymást kölcsönösen, és kerüljük el, hogy uralkodóházi szokásokat vegyünk fel, mint a rivalizálás, fecsegés, csoportokra szakadás, elõnyök keresése. A mi nyelvezetünk legyen az, ami az evangéliumé: igen, igen, nem, nem. Magatartásunk mértéke pedig legyen a nyolc boldogság, utunk az életszentség. Ferenc pápa szolgálatának elsõ tizenkét hónapját világszerte a mérhetetlen népszerûség jellemezte olyan környezetben is, amely távol áll az egyháztól. A pápa mindenki elé az irgalmas szamaritánus alakját állította, és õ az elsõ, aki ezen az úton jár. Isten neve az irgalmasság üzeni minden embernek Ferenc pápa, akit pontosan egy évvel ezelõtt választottak meg Péter utódának. Ma az egész világ hallgathatja ezt a szót az õ ajkáról olvasható a Vatikáni Rádió összefoglalójában. Magyar Kurír/Radiovaticana Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel: Könyves Péter Törteli Híradó A Törteli Önkormányzat tájékoztatója Megjelenik havonta 1600 példányban A kiadvány ingyenes Szerkesztõség címe: Törtel, Szent István tér 1. Fõszerkesztõ: Vágó Katalin Szerkeszti a Szerkesztõbizottság Felelõs kiadó: Apáti Bt., Cegléd, Kazinczy u. 44. Nyomdai elõkészítés: Pásztor Zoltán Nyomdai munka: CSATORNA U. 8. Tel.: (06-30) , (53) Terjeszti a Magyar Posta

A polgármester jelenti

A polgármester jelenti 2013. március XIX. évfolyam 3. szám www.tortel.hu A polgármester jelenti Székely lobogó kitûzése Törtelen! A székely lobogó kitûzése az összetartozást jelképezi, a kiállást minden magyarért és minden magyar

Részletesebben

KÖZÖS ÜNNEPLÉSRE, 2013. OKTÓBER 22-én. ÜNNEPI PROGRAM: 16.00 órakor a törteli 56-osok emléktáblájának megkoszorúzása

KÖZÖS ÜNNEPLÉSRE, 2013. OKTÓBER 22-én. ÜNNEPI PROGRAM: 16.00 órakor a törteli 56-osok emléktáblájának megkoszorúzása 2013. október XIX. évfolyam 10. szám www.tortel.hu M E G H Í V Ó S Z E R E T E T T E L H Í V M I N D E N K I T TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÖS ÜNNEPLÉSRE, 2013. OKTÓBER 22-én. ÜNNEPI PROGRAM: 16.00 órakor

Részletesebben

M e g h í v ó. 2011. február. XVII. évfolyam 2. szám

M e g h í v ó. 2011. február. XVII. évfolyam 2. szám 2011. február XVII. évfolyam 2. szám www.tortel.hu M e g h í v ó Törtel Község Önkormányzata tisztelettel meghívja a lakosságot az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére tartandó ünnepségre! MÁRCIUS

Részletesebben

A képviselõ-testület decemberi és januári munkájáról A képviselõ-testület az elmúlt idõszakban háromszor ülésezett. ÚJÉVI KÖSZÖNTÕ

A képviselõ-testület decemberi és januári munkájáról A képviselõ-testület az elmúlt idõszakban háromszor ülésezett. ÚJÉVI KÖSZÖNTÕ 2015. január XXI. évfolyam 1. szám www.tortel.hu ÚJÉVI KÖSZÖNTÕ Tisztelt Törteliek! Egy új év köszöntött ránk, és ez a számadás és a tervkészítés idõszaka. Úgy gondolom, eseménydús, mozgalmas két és fél

Részletesebben

A polgármester jelenti

A polgármester jelenti 2013. augusztus XIX. évfolyam 8. szám www.tortel.hu Ah, hol vagy magyarok tündöklõ csillaga Ah, hol vagy magyarok tündöklõ csillaga Ki voltál valaha országunk istápja? Hol vagy István király? Téged magyar

Részletesebben

FELHÍVÁS. Községi megemlékezés. Kiszámíthatóbbá válnak a szociális támogatások Bõvebben az 5. oldalon

FELHÍVÁS. Községi megemlékezés. Kiszámíthatóbbá válnak a szociális támogatások Bõvebben az 5. oldalon 2015. március XXI. évfolyam 3. szám www.tortel.hu Községi megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 167. évfordulója alkalmából Törtel lakossága március 13-án, pénteken délután 16.30 órai

Részletesebben

Képes beszámoló. Ismét eboltás 2. oldal. Iskolai hírek 7-10. oldal. A Víz Világnapja 13-14. oldal. Törtel sportolói 14-15. oldal TÁJÉKOZTATÁS

Képes beszámoló. Ismét eboltás 2. oldal. Iskolai hírek 7-10. oldal. A Víz Világnapja 13-14. oldal. Törtel sportolói 14-15. oldal TÁJÉKOZTATÁS 2010. március XVI. évfolyam 3. szám www.tortel.hu Képes beszámoló az 1848-49-es forradalmunk és szabadságharcunk 162. évfordulóján tartott községi ünnepségrõl A fotókat Pásztor József készítette. (További

Részletesebben

Eboltás! Felhívásunk a 2. oldalon

Eboltás! Felhívásunk a 2. oldalon 2012. március XVIII. évfolyam 3. szám www.tortel.hu Hálás köszönet......mindazoknak, akik Tóth Ferike részére a törteli üzletekben kihelyezett gyûjtõdobozokba pénzbeli adományukat elhelyezték, valamint

Részletesebben

Meghívó. Törteli események a szabadságharcban

Meghívó. Törteli események a szabadságharcban 2009. február XV. évfolyam 2. szám www.tortel.hu Törteli események a szabadságharcban 1849. január 24-én Perczel Mór honvédtábornok Törtelen hált hadával, másnap, január 25-én innen indultak Cegléd felé.

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 26. évfolyam 2. szám 2015. MÁRCIUS ÁPRILIS Ára: 120 Ft Zelk Zoltán Hóvirágok, ibolyák Jó reggelt, Nap, ég, hegyek, aludtunk egy éven át.. Így köszönnek a kibújó hóvirágok,

Részletesebben

Önkormányzatunk hírei A Képviselõ-testület üléseirõl

Önkormányzatunk hírei A Képviselõ-testület üléseirõl A Képviselõ-testület 2013. évi utolsó ülésén a következõ fontosabb döntések születtek: A helyi építési szabályzat és a településszerkezeti terv felülvizsgálata ismét napirenden volt: három kérelmet vizsgált

Részletesebben

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében.

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. XVI. évfolyam 2009. december 10. 200. szám 200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. Reméljük, hogy minden számban talált valami olyat, ami érdekelte. A Hírmondó

Részletesebben

Zászlófelvonás. Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal. A 865-ik születésnapon Kerepes története karácsonyra

Zászlófelvonás. Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal. A 865-ik születésnapon Kerepes története karácsonyra Zászlófelvonás Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal A Kerepesi Polgármesteri Hivatal homlokzatára 4 zászló - magyar, székely, német és szlovák - került elhelyezésre. A február 14-én délután két órakor

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 2. szám 2014. MÁRCIUS ÁPRILIS Ára: 120 Ft Dsida Jenő Pünkösdi várakozás Kész a világ, Feszült, ünnepi várás Tereng felette. Halotti csend. Csak néha néha Sóhajt

Részletesebben

Önkormányzati tájékoztató

Önkormányzati tájékoztató A képviselõ-testület fontosabb határozatai 20/2013. (III. 7.) határozat a településrendezési eszközök felülvizsgálatáról: az Önkormányzat megkezdte a Helyi Építési Szabályzat és a Településszerkezeti Terv

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 224. szám GAZDAFÓRUM NYÁRSAPÁTON. XVIII. évfolyam. 2011. december 10.

MEGHÍVÓ. 224. szám GAZDAFÓRUM NYÁRSAPÁTON. XVIII. évfolyam. 2011. december 10. XVIII. évfolyam 2011. december 10. 224. szám MEGHÍVÓ AZ általános iskola pedagógusai és diákjai szeretettel hívják és várják a település lakosait 2011. december 21-én 10 órára az iskola tornatermébe községi

Részletesebben

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2008. október Tartalom Sikerrel szerepelt a Nõikarunk Szüreti mulatság volt Így döntöttünk Mezõföldi Híd Beszéljük meg

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! XVI. évfolyam 1. szám 2013. március. SZABÓ LŐRINC: Biztató a tavaszban

Jánoshidai Híradó. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! XVI. évfolyam 1. szám 2013. március. SZABÓ LŐRINC: Biztató a tavaszban Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XVI. évfolyam 1. szám 2013. március Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! SZABÓ LŐRINC:

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél Pár hét és újra legkedvesebb, legmeghittebb ünnep érkezik el mindannyiunk otthonába. Az ünnep, amit áhítattal várunk és amitõl oly sokat remélünk:

Részletesebben

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23.

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. július 22. évfolyam/ 2., 85. szám NYÁR 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi 1275

Részletesebben

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER CSEGEI KÖRKÉP I. évfolyam 12. szám 2010. december 17. KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER Tartalomból:

Részletesebben

Farsangi felvonulás Bõben

Farsangi felvonulás Bõben Rövid hírek Lócs Jelmezes mulatság A lócsiak kis közössége is maskarába bújva köszöntötte a farsangot, búcsúztatta a telet február elsõ szombatján. A hangulatot a Farsangi felvonulás Bõben A farsang a

Részletesebben

Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ

Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ 150 Ft 2013. MÁRCIUS 14. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott,

Részletesebben

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVII. évfolyam 3. szám Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava 2015. március április Ára: 150 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN FELTÁMADT A HALÁLBÓL

Részletesebben

Őrhalom község független lapja XI. évfolyam 3. szám 2012. szeptember 29. Magyarok Nagyasszonya ünnepére

Őrhalom község független lapja XI. évfolyam 3. szám 2012. szeptember 29. Magyarok Nagyasszonya ünnepére Őrhalmi Újság Őrhalom község független lapja XI. évfolyam 3. szám 2012. szeptember 29. A u g u s z t u s 2 0 - a i ü n n e p ü n k Magyarok Nagyosszonya ünnepe Tájékoztatom a kedves híveket hogy 2012 október

Részletesebben

1848-49 forradalom és szabadságharc Magyarországon

1848-49 forradalom és szabadságharc Magyarországon 2012. MÁRCIUS 1848-49 forradalom és szabadságharc Magyarországon Megemlékezés Tárnokon: 10 órától a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sportiskola és Pedagógiai Szakszolgálat diákjainak műsora a Művelődési

Részletesebben

(MÁJUS) Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, ...maga az élet vagy...

(MÁJUS) Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, ...maga az élet vagy... XXV. évfolyam 5. szám (MÁJUS) Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava 2013. május 31. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA Sajó Sándor: Magyarnak

Részletesebben

P R O G R A M: Himnusz Dalcsokor a Szent István Király Általános Iskola énekkarának elõadásában Ünnepi beszédet mond: Vágó Sándor gimnáziumi

P R O G R A M: Himnusz Dalcsokor a Szent István Király Általános Iskola énekkarának elõadásában Ünnepi beszédet mond: Vágó Sándor gimnáziumi 2009. október XV. évfolyam 10. szám www.tortel.hu M E G H Í V Ó Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére rendezendõ ünnepségre T ö r t e l K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t

Részletesebben

162,9. KözBiztonsági Központ létesül Bagon. millió forintot nyert Bag energetikai pályázaton!

162,9. KözBiztonsági Központ létesül Bagon. millió forintot nyert Bag energetikai pályázaton! 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 4. szám l 2014. április l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból az égetés szabályai A felügyelet nélkül hagyott tűz továbbterjedhet és

Részletesebben