AZ ÉLETSZÍNVONAL TÉNYEZŐINEK HATÁSA A MAGYAR ENERGIAFELHASZNÁLÁSRA THE IMPACT OF STANDARD OF LIVING FACTORS ON DOMESTIC ENERGY CONSUMPTION

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÉLETSZÍNVONAL TÉNYEZŐINEK HATÁSA A MAGYAR ENERGIAFELHASZNÁLÁSRA THE IMPACT OF STANDARD OF LIVING FACTORS ON DOMESTIC ENERGY CONSUMPTION"

Átírás

1 Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp AZ ÉLETSZÍNVONAL TÉNYEZŐINEK HATÁSA A MAGYAR ENERGIAFELHASZNÁLÁSRA THE IMPACT OF STANDARD OF LIVING FACTORS ON DOMESTIC ENERGY CONSUMPTION DOMÁN CSABA Üzleti Statisztika és Előrejelzési Tanszék, Miskolci Egyetem 3515 Miskolc-Egyetemváros, Az elmúlt évtizedben a lakosság számára nagy problémát jelentett az energiafelhasználás költségének alakulása. Több tényező együttes hatására kedvezőtlen tendenciák figyelhetők meg az energia árainak alakulásában. Ezek a problémák a lakosság számára már szinte a kezelhetetlen folyamatok közé tartoznak, hiszen a rendelkezésre álló jövedelem nem követte az energiaárak alakulását. A lakosság csak kis hányada engedheti meg magának, hogy új energiahordozók segítségével elégítse ki igényét. A problémát tovább súlyosbítja az a tény, hogy a lakossági energiaigény nagy része a fosszilis energiahordozóktól függ. A cikk áttekintő képet kíván nyújtani arról, hogy milyen a lakosság életszínvonalának, illetve annak tényezőinek hatása a magyar energiafelhasználásra. Kulcsszavak: energiafelhasználás, életszínvonal, megújuló energiathe changes of the energy consumption prices caused a lot of problem for citizens in the last few decades. Due to the collective effect of several factors, an unpleasant tendency of energy prices could be observed. The inhabitants can barely handle these problems because their income has not followed the rise of the energy prices. Only a few of them can afford to supply their energy needs from new type of fuels. The problem is even worse regarding to the fact that the significant part of the residential use depends on fossil fuels. This paper would like to give a comprehensive view about the impact of the population s standard of living and its factors on domestic energy consumption. Keywords: energy consumption, living standard, renewable energy. Bevezetés A lakosság életszínvonalát számos tényező befolyásolja, egy részük objektív, másik részük szubjektív szempontok alapján mérhető. A lakosság jólétét nagy mértékben tükrözi az adott ország fejlettsége. Hazánkban is kimutatható, hogy a gazdaságilag és társadalmilag fejletlenebb régiókban a lakosság életszínvonala is alacsonyabb, illetve itt a lakosok jólétét egészen eltérő tényezők befolyásolják a fejlettebb régiókhoz viszonyítva. Kutatásaim során azt is megtapasztaltam, hogy a lakosság életszínvonalának vizsgálatakor a különböző tudományterületek nem alkotnak egységes megközelítést, nincs meg az általánosan elfogadott elemzési és kutatási irány. A filozófia, a gazdaság, a szociológia, az egészségügy stb. képviselői eltérő aspektusból közelítik meg az életszínvonal jelentését, kvantifikálhatóságát. Jelen cikk egy széleskörű kutatás szerves részét képezi, amelynek célja egy bázistelepülés lakossági energiafelhasználásának feltérképezése és az eredmények alapján egy elméleti modell kialakítása. A modellalkotás során figyelembe kívánjuk venni a

2 Ipar víz- és hulladékgaz dálkodás nélkül Építőipar Mezőgazdas ág, erdőgazdálk odás, halászat Szállítás, raktározás Lakosság Egyéb fel nem sorolt ágak Összesen 66 Domán Csaba lakosság saját életszínvonaláról alkotott véleményét, az energiafelhasználásuk összetételét, illetve a megújuló energiaforrások iránti igény és elfogadottság meglétét. A fentiek figyelembe vételével arra keresem a választ, hogy globálisan van-e összefüggés a lakosság energiafelhasználása, az életszínvonalat mérő mutatók, valamint az életszínvonallal közvetett vagy közvetlen kapcsolatban lévő mutatókkal. Természetesen a mutatók kiválasztásában szubjektív szempontok is szerepet játszottak, hiszen ahogy korábban is utaltam rá, az egyes területek sem jutottak konszenzusra az életszínvonal mérését illetően. 1. A lakosság energiagazdálkodása A kutatás fontos területe a lakossági energiafelhasználás feltérképezése. A téma aktualitását adja, hogy az elmúlt egy évtizedben a háztartások energiafelhasználásának volumene nem változott jelentős mértékben, átalakult viszont annak szerkezete. Az ezredforduló előtt a háztartások egyre nagyobb része állt át a vezetékes gázzal való fűtésre, köszönhetően a magas gázár-támogatásnak és kényelmi szempontoknak. Annak ellenére, hogy az ezredforduló után jelentős mértékben emelkedett a gáz ára, valamint az elmúlt években jelentősen átalakult a támogatási rendszer, a háztartások energiafelhasználásában, nemhogy csökkent a földgáz aránya, hanem még emelkedett is. Ennek több oka is volt: emelkedett a vezetések gázzal ellátott települések száma; a gázár-támogatási rendszer; a lakásállomány bővülése; a laksűrűség csökkenése; valamint a lakások átlagos alapterületének növekedése. A háztartások energiafelhasználási szerkezetére hatással volt még a távhő felhasználásának csökkenése, a villamosenergia-felhasználás jelentős növekedése, a szilárd tüzelőanyag-felhasználás belső szerkezetének megváltozása, valamint az alternatív energiafelhasználás egyre szélesebb körben való elterjedése. (KSH, 2008) Év ,5 9,6 38,0 48,2 410,3 209, , ,0 10,6 36,3 49,3 425,4 217, , ,3 10,7 35,9 50,3 415,8 218, , ,9 9,2 34,2 50,6 399,5 203, , ,7 9,0 35,1 50,5 402,5 202, , ,2 8,7 32,0 47,9 383,3 197, , ,2 8,0 31,0 48,0 390,9 196, ,0 1. táblázat. Magyarország energiafelhasználása, petajoule Forrás: KSH

3 Az életszínvonal tényezőinek hatása a magyar energiafelhasználásra 67 A táblázat egyértelműen mutatja, hogy hazánkban a lakossági energiafelhasználás az elmúlt egy évtizedben szinte minden évben a teljes hazai energiafelhasználás több, mint 1/3-át tette ki. A lakosság energia iránti igénye az évezred elején hullámzó értéket, de növekvő tendenciát mutatott. A gazdasági válság, a változó energiaárak, a támogatási rendszer hatására az elmúlt 4 évben a csúcsfogyasztáshoz képest közel 10%-kal esett vissza a lakosság energiafelhasználása A háztartások vezetékes gázzal való ellátottsága Magyarországon 2010-ben 2877 településen volt vezetékes gáz, amely az összes település 91,2%-át jelentette. Az alábbi ábra szemléletesen mutatja, hogy a rendszerváltás után milyen mértékű volt a vezetékes gázzal való ellátottság az országban között évente átlagosan 3,74%-kal bővült a vezetékes gázt fogyasztó háztartások. 1. ábra. Vezetékes gázt fogyasztó háztartások száma között, db Forrás: KSH A vezetékes gázt fogyasztó háztartások számának bővülésével nem nőtt azonos mértékben az egy háztartási fogyasztóra jutó évi vezetékes gázfogyasztás volumene, amely a vizsgált időszakban hektikus változást mutatott. A fogyasztás 2003-ban érte el maximumát, amikor az egy háztartási fogyasztóra jutó évi vezetékes gázfogyasztás m 3 volt, amely fokozatosan csökkent a következő években, és 2010-ben már csak 1067,7 m 3. (KSH, 2009)

4 68 Domán Csaba 2. ábra. Egy háztartási fogyasztóra jutó évi vezetékes gázfogyasztás alakulása Magyarországon Forrás: KSH Az egy háztartási fogyasztóra jutó évi vezetékes gázfogyasztás csökkenésének vizsgálatakor szembetűnő, hogy az elmúlt két évtizedben folyamatosan nőtt a vezetékes gázzal ellátott települések száma, valamint a vezetékes gázt fogyasztó háztartások száma is A megújuló energiák lehetőségei és hatásai A hagyományos energiahordozók használata egyre költségesebb a lakosok számára, ezért szem előtt kell tartani a megújuló energiák hasznosításának lehetőségét. Ennek egyik nehézsége, hogy az energiatermelés szerkezetének átalakítása igen hosszú folyamat, amelyet több tényező is befolyásol: energiaellátás biztonsága; energiaellátás diverzifikálása; környezetvédelmi szempontok; társadalmi és gazdasági kohézió biztosíthatósága. (Nádudvari, 2007) A sikeres átalakítás pozitív következménye, hogy helyi munkahelyeket lehet létrehozni, csökkenthető a lakosság kiadása, ösztönözni lehet az innovációs tevékenységeket, hosszabb távon energia-megtakarítás érhető el.

5 Az életszínvonal tényezőinek hatása a magyar energiafelhasználásra 69 Gazdasági Társadalmi Környezeti munkatermelékenység foglalkoztatottság kutatás-fejlesztés infrastruktúra kívülről jövő tőkebefektetés kis- és középvállalkozások gazdasági szerkezet életminőség életszínvonal lokális jövedelem humán tőke a munkaerő felkészültsége intézményes és társadalmi tőke innovációs kultúra társadalmi szerkezet döntési központok társadalmi kohézió környzet minősége (talaj, víz, levegő) szállítás energiaigénye környezeti kockázat 3. ábra. A megújuló energiák felhasználásának hatásai Forrás: Lukács, 2010 Kutatásom szempontjából kiemelendő a megújuló energiafelhasználás életszínvonalra gyakorolt hatása, amely különösen környezeti oldalról hat a lakosság életszínvonalának változására. A tényezők egy része könnyen kvantifikálható, de bizonyos tényezők szubjektíven jelennek meg az életszínvonal változásának mérése során. Csökkenő CO2 kibocsátás Por és CO2 megkötés és O2 termelés Új munkalehetőségek, több jövedelem, javuló közérzet Tisztább talaj Fák, bokrok baktérium gyérítés Az energiafelhasználás korszerűsítésének hatása az életszínvonalra Tisztább levegő, javuló mikroklíma Zöld tudatosság erősödik Mérséklő hatás az időjárási szélsőségekre Talaj erózió, defláció csökken Szél és huzat csökkentő hatás 4. ábra. Az energiafelhasználás korszerűsítésének hatása az életszínvonalra Forrás: Lukács, 2010 Természetesen a megközelítés szubjektív és egyoldalúnak tűnik, de ahogy korábban is utaltam rá, az egyes diszciplínák között sincs összhang az adott módszertan tekintetében. Minden egyén számára vannak fontos, kevésbé fontos és jelentéktelen tényezők a saját

6 70 Domán Csaba életszínvonalának minősítése során, de az energiafelhasználási szokásaik és annak megváltoztatásának elvi lehetősége mellet a fenti ábrán látható tényezők a leggyakorlatiasabbak. 2. A háztartások fogyasztása, jövedelmi helyzete Hazánkba a Központi Statisztikai Hivatal nyilvántartása alapján az egy főre jutó nettó kereset 2010-ben Ft volt, ami az egyes nemzetgazdasági ágazatok között jelentős eltérést mutatott. Valamint, ha háztartásokat veszünk alapul, akkor még inkább megtévesztő az adat, hiszen hazánkban ma igen sok háztartás a fent említett összeg töredékéből él. Az ezredforduló után a háztartások egy főre jutó éves átlagos jövedelme fokozatos emelkedést mutatott, majd 2007-től kezdődően csökkenő tendencia figyelhető meg. 5. ábra. A háztartások egy főre jutó éves átlagos jövedelme Forrás: KSH Az egy főre jutó átlagos jövedelem mérséklődése nem eredményezte a háztartások fogyasztásának jelentős csökkenését, inkább átalakította a háztatások fogyasztásának szerkezeté. Azaz lemondtak olyan kiadásokról, melyek nem jelentettek létszükségletet (luxus cikkek, közlekedési kiadások, nagy értékű használati eszközök beszerzése stb.).

7 Az életszínvonal tényezőinek hatása a magyar energiafelhasználásra ábra. Egy háztartásra jutó éves kiadások megoszlása, %-ban (2009) Forrás: KSH 2009-ben a háztartások bevételük nagy részét élelmiszerekre és lakásfenntartásra, háztartási energiára költötték. A lakásfenntartásra, háztartási energiára költött összeg a teljes kiadás 23,6%-át tette ki, amelynek több, mint 2/3-a az elektromos energia, gáz és egyéb tüzelőanyagok felhasználásához kapcsolódik. 3. Az életszínvonal és energiafelhasználás közötti összefüggés A lakosság életszínvonalát elsősorban a jövedelmi helyzettel, a munkaerő-piaci státusszal, a fogyasztási javakkal való ellátottsággal és más hasonló, materiális jellegű indikátorok felhasználásával mérhetjük a legjobban. Általánosabban nézve, a nemzetközi összehasonlítás gyakorlatának megfelelően, az egy főre jutó GDP-t is alapul vehetjük, illetve a különböző, elsősorban nemzetgazdasági mutatókból készített indexeket. A GDP használatát az életszínvonal mérése során az elmúlt évtizedekben többen is megkérdőjelezték, de senki sem foglalt egyértelmű állást a mutató használhatatlansága mellett, és nem hoztak létre teljes létjogosultsággal bíró mutatószámokat, indexeket. Elméleti síkon, az empirikusan vezérelt bírálatok ellenére, a GDP szerepe a gazdaságban, államirányításban, politikában és társadalomban továbbra is jelentős maradt. (Bergh, 2009) A kutatási célomnak megfelelően arra kerestem a választ, hogy az általam fontosnak ítélt, a lakosság életszínvonalát minősítő és arra hatással lévő mutatók milyen sztochasztikus összefüggésben vannak a leglényegesebb energiafelhasználási mutatóval.

8 72 Domán Csaba 3.1. Összefüggések tesztelése sztochasztikus eszközökkel A kutatás során azonosított változók tekintetében az egy háztartási fogyasztóra jutó havi átlagos vezetékesgáz-felhasználás (m³/hó-gaz_felhaszn) változót tekintettem függő változónak, az alábbi változókat magyarázóváltozóként vontam be a vizsgálatba: nettó átlagkereset (Ft NETTÓ_KERESET); egy főre jutó bruttó hazai termék (ezer Ft GDP); regisztrált gazdasági szervezetek száma (db GAZD_SZERVEZETEK); egy főre jutó nemzetgazdasági beruházás értéke (Ft/fő BERUHÁZÁS); aktivitási arány (% - AKTIVITÁSI_ARÁNY). Többváltozós regresszió-analízis segítségével arra kerestem a választ Magyarország megyéinek évi adatait figyelembe véve, hogy a kiválasztott magyarázóváltozók milyen összefüggésben vannak az eredményváltozóval. Első lépésként létrehoztam a korrelációs mátrixot, melyből kiolvasható, hogy az egyes változók páronként hogyan korrelálnak egymással. Az eredmények alapján megállapítottam, hogy az egy háztartási fogyasztóra jutó havi átlagos vezetékesgáz-felhasználás leginkább a nettó átlagkeresettel (r = 0,685), valamint az életszínvonal hagyományos mutatójával, az egy főre jutó GDP-vel (r = 0,784) korrelál. A változók közötti kapcsolat szorosságának vizsgálata után a kapcsolat természetét tártam fel a Backward eliminációs eljárás segítségével, melynek során az eredményváltozóval logikailag összefüggő valamennyi változót beépítettem a modellbe, és különböző tesztek végrehajtásával csak azon magyarázó változók maradtak az optimális regressziós modellben, melyek szignifikáns kapcsolatban voltak a függő változóval. A modellt összefoglaló táblázatból láthatjuk, hogy a többszörös korrelációs együttható (R) értéke a 3. lépésben (tehát az optimális modell esetében) 0,658, amely alapján egyértelművé válik a páronkénti korrelációs mátrix meghatározása során tett megállapításom: az eredményváltozó pozitív irányú kapcsolatban van a magyarázóváltozókkal, de a kapcsolat csak minimálisan haladja meg a közepes erősséget. Modell R R 2 Korrigált R 2 Standard hiba 1,730 a,533,366 12, ,706 b,499,365 12, ,658 c,433,326 12, táblázat. A regressziós modell összegzése A táblázatból kiolvasható még a többszörös determinációs együttható értéke is (R 2 ), amely szerint a regressziós egyenes a teljes szórás 43,3%-át képes magyarázni, vagyis az egy háztartási fogyasztóra jutó havi átlagos vezetékesgáz-felhasználás alakulásában az optimális modellbe bevont magyarázóváltozók 43,3%-ban játszottak szerepet. Mivel a kapott érték elég alacsony, ezért megállapítható, hogy a regressziós egyenes illeszkedése nem optimális a ponthalmazra.

9 Az életszínvonal tényezőinek hatása a magyar energiafelhasználásra 73 A regressziós modell tesztelését F-próba alapján végeztem el, amelynek eredményeit tartalmazza az ANOVA tábla. Az optimális modell szignifikánsnak tekinthető, mivel a szignifikancia szint 5% alatti értéket mutatott (Sig. = 2,5%). 3 Modell Eltérésnégyzetösszeg Szabad ságfok Becsült eltérés négyzetösszeg F Szig. szint Regresszió 1875, ,187 4,068,025 c Hiba 2458, ,666 Teljes 4334, táblázat. ANOVA-tábla Utolsó lépésként az optimális regressziós függvényt határoztam meg, amelynek eredményeit a 3. lépés tartalmazza. 3 Modell Regressziós együtthatók Standardizált együtthatók B Standard hiba Beta t Szig. szint (Konstans) -27,159 57,379 -,473,642 GDP -,022,007-1,380-3,266,005 Beruházás 6,510E-5,000 1,106 3,100,007 Aktivitási 2,611 1,172,577 2,227,041 arány a. Függő váltotó: gaz_felhaszn 4. táblázat. Regressziós együtthatók becslése Megállapítható, hogy az egy háztartási fogyasztóra jutó havi átlagos vezetékesgázfelhasználás alakulását leginkább az egy főre jutó bruttó hazai termék, az egy főre jutó nemzetgazdasági beruházás értéke, valamint az aktivitási arány befolyásolja. Az eredmények alapján arra a következtetésre jutottam, hogy további kutatásra van szükség, hiszen a kiválasztott változók, ha hatással is vannak a függő változóra, az nem kellő mértékű. A kutatás folytatásaként igyekszem olyan változókat bevonni a modellbe, amelyekkel növelhető a modell magyarázó ereje, és amelyek eleget tesznek a regressziós feltételeknek is.

10 74 Domán Csaba 4. Következtetés Az elmúlt években nyilvánvalóvá vált, hogy a lakosság energiafelhasználási szokásait át kell alakítani. Több gazdasági, társadalmi és környezeti tényező hatására jelentősen megnövekedett a lakosság energiához való jutásának költsége (leginkább a gázfelhasználás tekintetében). Ennek alapján hazánkban is fontos célkitűzés, hogy az energiaszektorban a megújuló energiaforrások részarányát növeljék, méghozzá a leginkább költséghatékony módon. Az elmúlt évtized fejlesztései is felhívják a figyelmet arra, hogy a háztartások energiafogyasztása optimalizálható, amely magába foglalja az egyszerű eszközkorszerűsítést, a vegyes tüzelési módok használatát, valamint az alternatív energiaforrások felhasználását. A lehetőségek kihasználásával elérhetővé válik a lakosság életszínvonalának közvetett és közvetlen javítása is. Köszönetnyilvánítás A tanulmány a TÁMOP B-10/2/KONV jelű projekt részeként az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Irodalom [1] A háztartások energiafelhasználása, 2008, Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2010 [2] Bergh, J. (2009): The GDP paradox, Journal of Economic Psychology Volume: 30 Issue: 2 pp [3] Falus, I. Ollé, J. (2008): Az empirikus kutatások gyakorlata, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest [4] Ketskeméty, L. Izsó, L. (2005): Bevezetés az SPSS programrendszerbe, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest [5] Lukács, G. (2010): Megújuló energiák könyve, Szaktudás Kiadó Ház, Budapest [6] Magyar Statisztikai Évkönyv 2009, Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, [7] Nádudvari, Z. (2007): A megújuló energiák felhasználásának nemzetgazdasági hatásai, ELGOSCAR-2000 Kft., Budapest [8] Sajtos, L. Mitev, A. (2007): SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv, Alinea Kiadó, Budapest

A HÁZTARTÁSOK ENERGIAFELHASZNÁLÁSA A TELEPÜLÉSSZERKEZET SZEMPONTJÁBÓL THE ENERGY CONSUMPTION OF HOUSHOLD IN VIEW OF SETTLEMENTS STRUCTURE

A HÁZTARTÁSOK ENERGIAFELHASZNÁLÁSA A TELEPÜLÉSSZERKEZET SZEMPONTJÁBÓL THE ENERGY CONSUMPTION OF HOUSHOLD IN VIEW OF SETTLEMENTS STRUCTURE A HÁZTARTÁSOK ENERGIAFELHASZNÁLÁSA A TELEPÜLÉSSZERKEZET SZEMPONTJÁBÓL THE ENERGY CONSUMPTION OF HOUSHOLD IN VIEW OF SETTLEMENTS STRUCTURE DOMÁN CSABA 1, DR. SZEMMELVEISZ TAMÁSNÉ 2 Miskolci Egyetem, Üzleti

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

Átalakuló energiapiac

Átalakuló energiapiac Energiapolitikánk főbb alapvetései ügyvezető GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Átalakuló energiapiac Napi Gazdaság Konferencia Budapest, December 1. Az előadásban érintett témák 1., Kell-e új energiapolitika?

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ENERGIAFELHASZNÁLÁS ÉS AZ ÉLETSZÍNVONAL KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS SZUBJEKTÍV TÉNYEZŐK ASPEKTUSÁBÓL

A LAKOSSÁGI ENERGIAFELHASZNÁLÁS ÉS AZ ÉLETSZÍNVONAL KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS SZUBJEKTÍV TÉNYEZŐK ASPEKTUSÁBÓL Anyagmérnöki Tudományok, 38/1. (2013), pp. 57 65. A LAKOSSÁGI ENERGIAFELHASZNÁLÁS ÉS AZ ÉLETSZÍNVONAL KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS SZUBJEKTÍV TÉNYEZŐK ASPEKTUSÁBÓL CORRESPONDENCE BETWEEN PUBLIC ENERGY CONSUMPTION

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2 215. április Jelentés a beruházások 214. évi alakulásáról STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom 1. Összefoglalás...2 2. Nemzetközi kitekintés...2 3. Gazdasági környezet...2 4. A beruházások főbb jellemzői...3 5.

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

Melléklet 1. A knn-módszerhez használt változólista

Melléklet 1. A knn-módszerhez használt változólista Melléklet 1. A knn-módszerhez használt változólista 1. Régiók (1. Budapest, Pest megye, Dunántúl; 2. Dél-Magyarország; 3. Észak-Magyarország.) 2. Főállású-e az egyéni vállalkozó dummy (1 heti legalább

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek

Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek Jánosi Imre Kármán Környezeti Áramlások Hallgatói Laboratórium, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Északi

Részletesebben

Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály. A megoldás részletes mellékszámítások hiányában nem értékelhető!

Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály. A megoldás részletes mellékszámítások hiányában nem értékelhető! BGF KKK Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály Budapest, 2012.. Név:... Neptun kód:... Érdemjegy:..... STATISZTIKA II. VIZSGADOLGOZAT Feladatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. Összesen Szerezhető pontszám 21 20 7 22

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon (az Európai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irányelv 6. cikk (3) bekezdésében

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

Jóllét az ökológiai határokon belül

Jóllét az ökológiai határokon belül Jóllét az ökológiai határokon belül Csutora Mária Kaposvár, 2014 április 8. 1 Jóllét az ökológiai határokon belül? Lehetünk-e boldogok és elégedettek oly módon, hogy ökológiai lábnyomunk ne haladja meg

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE ELŐADÓ: DR. KENGYEL ÁKOS EGYETEMI DOCENS JEAN MONNET PROFESSZOR 1 TARTALOM A KOHÉZIÓS POLITIKA FONTOSSÁGA

Részletesebben

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A gázárak változását hat európai ország -,,,,, Egyesült Királyság - és végfelhasználói gázárának módosulásán

Részletesebben

Az energiatermelés és -fogyasztás környezeti hatásai Szlovákiában, problémák az energiafelhasználás csökkentésében

Az energiatermelés és -fogyasztás környezeti hatásai Szlovákiában, problémák az energiafelhasználás csökkentésében AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.6 1.1 Az energiatermelés és -fogyasztás környezeti hatásai Szlovákiában, problémák az energiafelhasználás csökkentésében Tárgyszavak: energiatermelés; energiafogyasztás;

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Magamról Amim van Amit már próbáltam 194 g/km?? g/km Forrás: Saját fotók; www.taxielectric.nl 2

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosító száma, megnevezése: 2144-06 Statisztikai szervezői és elemzési feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek

Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek Gerőházi Éva - Hegedüs József - Szemző Hanna Városkutatás Kft VÁROSKUTATÁS KFT 1 Az előadás szerkezete Az energiahatékonyság kérdésköre

Részletesebben

módszertana Miben más és mivel foglalkozik a Mit tanultunk mikroökonómiából? és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért

módszertana Miben más és mivel foglalkozik a Mit tanultunk mikroökonómiából? és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért A makroökonómia tárgya és módszertana Mit tanultunk mikroökonómiából? Miben más és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért van külön makroökonómia? A makroökonómia módszertana. Miért fontos a makroökonómia

Részletesebben

Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 2010

Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 2010 Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 1 Energiatakarékossági lehetőségeink a háztartási mérések tükrében Kecskeméti Református Gimnázium Szerző: Fejszés Andrea tanuló Vezető: Sikó Dezső tanár ~

Részletesebben

Jelentés az Európai Bizottság részéremagyarország indikatív nemzeti energiahatékonysági célkitűzéséről a 2020. évre vonatkozóan

Jelentés az Európai Bizottság részéremagyarország indikatív nemzeti energiahatékonysági célkitűzéséről a 2020. évre vonatkozóan Jelentés az Európai Bizottság részéremagyarország indikatív nemzeti energiahatékonysági célkitűzéséről a 2020. évre vonatkozóan I. Bevezetés E dokumentum célja az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Tartalomjegyzék 1. Problémafelvetés 2. Előzmények 3. A gyakorlati alkalmazás 4. A magyarországi bevezetés 5. Az egykulcsos

Részletesebben

Nemzetgazdasági teljesítmény mutatói

Nemzetgazdasági teljesítmény mutatói Nemzetgazdasági teljesítmény mutatói A nemzetgazdasági össztermelés és a halmozódás problémája. A GDP pontos értelmezése, különbözõ megközelítései. A GDP nagysága és felhasználása Magyarországon. További

Részletesebben

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában 2007/77 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási fõosztály Területi tájékoztatási osztály www.ksh.hu I. évfolyam 77. szám 2007. szeptember 27. i mozaik 6. A szolgáltatások szerepe gazdaságában

Részletesebben

A zöldgazdaság-fejlesztés lehetőségei

A zöldgazdaság-fejlesztés lehetőségei A zöldgazdaság-fejlesztés lehetőségei dr. Nemes Csaba főosztályvezető Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály Budapest, 2015. Október 15. Az előadás tartalma I. A klíma- és energiapolitika stratégiai keretrendszere

Részletesebben

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS Szerkesztette Baranyi Béla Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Debreceni Egyetem

Részletesebben

Gazdaságra telepedő állam

Gazdaságra telepedő állam Gazdaságra telepedő állam A magyar államháztartás mérete jóval nagyobb a versenytársakénál Az állami kiadások jelenlegi szerkezete nem ösztönzi a gazdasági növekedést Fókusz A magyar államháztartás mérete

Részletesebben

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Simon Dorottya dr. Gonda Imre Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Európai IP kérdések: újratöltve MIE rendkívüli közgyűlés 2014. szeptember 3. Védjegyintenzív ágazatok

Részletesebben

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Bertalan Zsolt vezérigazgató MAVIR ZRt. HTE Közgyűlés 2013. május 23. A megfizethető energia 2 A Nemzeti Energiastratégia 4 célt azonosít: 1. Energiahatékonyság

Részletesebben

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipar 2012.évi teljesítménye Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipari termelés alakulása 2012-ben is folytatódott az építőipari termelés 2006 óta tartó csökkenése Az építőipar egésze

Részletesebben

Megújuló energia, megtérülő befektetés

Megújuló energia, megtérülő befektetés Megújuló energia, megtérülő befektetés A megújuló energiaforrás fogalma Olyan energiaforrás, amely természeti folyamatok során folyamatosan rendelkezésre áll, vagy újratermelődik (napenergia, szélenergia,

Részletesebben

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza 2008-2009. tanév tavaszi félév Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Forrás: GKM Alapkérdések a XXI. század

Részletesebben

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18.

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18. 14/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. július 18. Szolgáltatási kibocsátási árak, 14. I. negyedév Tartalom Összegzés...1 H Szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág... J Információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág...

Részletesebben

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Balassagyarmat, 2013.május 09. Mizik András erdőmérnök Ipoly Erdő Zrt. Miért Zöldgazdaság? A Zöldgazdaság alapelvei:

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KTI IE KTI Könyvek 2. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Kapitány Zsuzsa Molnár György Virág Ildikó HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

Személyes pénzügyek tervezése (Az életpálya pénzügyi tervezése) Kovács Norbert Gyõr, 2008.01.30.

Személyes pénzügyek tervezése (Az életpálya pénzügyi tervezése) Kovács Norbert Gyõr, 2008.01.30. Személyes pénzügyek tervezése (Az életpálya pénzügyi tervezése) Kovács Norbert Gyõr, 2008.01.30. Az elõadás menete Mit értünk emberi életpálya alatt? Hogyan értelmezzük az emberi életpályát pénzügyi szemléletben?

Részletesebben

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

«A» Energetikai gazdaságtan 1. nagy zárthelyi Sajátkezű névaláírás:

«A» Energetikai gazdaságtan 1. nagy zárthelyi Sajátkezű névaláírás: «A» Energetikai gazdaságtan Név: 1. nagy zárthelyi Sajátkezű névaláírás: Munkaidő: 90 perc Azonosító: Gyakorlatvezető: Vass Bálint Lipcsei Gábor Buzea Klaudia Zárthelyi hallgatói értékelése Mennyiség 1:kevés

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

A megválaszolt kérdés Záró megjegyzések

A megválaszolt kérdés Záró megjegyzések A megválaszolt kérdés Záró megjegyzések Bartus Gábor Ph.D. titkár, Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Tartalom (1) Érdemes-e a jelenlegi paksi blokkokat élettartamuk lejárta előtt bezárni? (2) Szükségünk

Részletesebben

ÓVJUK MEG A TERMÉSZETBEN KIALAKULT EGYENSÚLYT!

ÓVJUK MEG A TERMÉSZETBEN KIALAKULT EGYENSÚLYT! ÓVJUK MEG A TERMÉSZETBEN KIALAKULT EGYENSÚLYT! 24. Távhő Vándorgyűlés Épület-felújítások üzemviteli tapasztalatai dr. Zsebik Albin zsebik@energia.bme.hu BME, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék NYÍREGYHÁZA,

Részletesebben

EGY VÍZSZINTES TALAJKOLLEKTOROS HŐSZIVATTYÚS RENDSZER TERVEZÉSE IRODALMI ÉS MONITORING ADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

EGY VÍZSZINTES TALAJKOLLEKTOROS HŐSZIVATTYÚS RENDSZER TERVEZÉSE IRODALMI ÉS MONITORING ADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL EGY VÍZSZINTES TALAJKOLLEKTOROS HŐSZIVATTYÚS RENDSZER TERVEZÉSE IRODALMI ÉS MONITORING ADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL Mayer Petra Környezettudomány M.Sc. Környezetfizika Témavezetők: Mádlné Szőnyi Judit Tóth

Részletesebben

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon?

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon? Turizmus törvény Széchenyi Pihenőkártya Utazási irodák Idegenvezetők Éttermek Szakember utánpótlás Dohányzási tilalom Szállodák Kiemelt attrakciók Közterület foglalás Turistabuszok parkolása Információ

Részletesebben

Bud apes 2011 . március 22

Bud apes 2011 . március 22 Modern technológiák az energiagazdálkodásban Okos hálózatok, okos mérés éé Haddad Richárd MAGYAR REGULA Budapest t2011. március 22. Témák Bevezetés, háttér ismeretek a Smart technológiák terjedésének motivációiról

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG ELNÖKÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA A KÖZBESZERZÉSEK 2012. ÉVI ALAKULÁSÁRÓL

A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG ELNÖKÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA A KÖZBESZERZÉSEK 2012. ÉVI ALAKULÁSÁRÓL A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG ELNÖKÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA A KÖZBESZERZÉSEK 2012. ÉVI ALAKULÁSÁRÓL Az ajánlatkérők által közzétett hirdetmények adatai alapján 1. A 2012. évben összesen 8.451 db eredményes eljárás

Részletesebben

Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében

Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében Fenntartható fejlıdés: a XXI. Század globális kihívásai vitasorozat 2007. október 18. Dr. Laczka Éva 1 Elızmények 1996 az ENSZ egy 134 mutatóból

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN

VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN Tematikus nap az egyenlőtlenség g vizsgálatáról, l, mérésérőlm Budapest,, 2011. január r 25. VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN Vastagh Zoltán Életszínvonal-statisztikai felvételek osztálya zoltan.vastagh@ksh.hu

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK LEHETSÉGES SZEREPE A LOKÁLIS HŐELLÁTÁSBAN. Németh István Okl. gépészmérnök Energetikai szakmérnök

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK LEHETSÉGES SZEREPE A LOKÁLIS HŐELLÁTÁSBAN. Németh István Okl. gépészmérnök Energetikai szakmérnök A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK LEHETSÉGES SZEREPE A LOKÁLIS HŐELLÁTÁSBAN Németh István Okl. gépészmérnök Energetikai szakmérnök TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI Mértékegység 1990 1995 2000 2001 2002

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. június Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...3 Építőipar,

Részletesebben

OBJEKTÍV JÓL-LÉTI MEGKÖZELÍTÉSEK MODELLSZÁMÍTÁS, JÓL-LÉT DEFICITES TEREK MAGYARORSZÁGON

OBJEKTÍV JÓL-LÉTI MEGKÖZELÍTÉSEK MODELLSZÁMÍTÁS, JÓL-LÉT DEFICITES TEREK MAGYARORSZÁGON Társadalmi konfliktusok - Társadalmi jól-lét és biztonság - Versenyképesség és társadalmi fejlődés TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0069 c. kutatási projekt OBJEKTÍV JÓL-LÉTI MEGKÖZELÍTÉSEK MODELLSZÁMÍTÁS,

Részletesebben

Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai. Matuz Géza Okl. gépészmérnök

Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai. Matuz Géza Okl. gépészmérnök Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai Matuz Géza Okl. gépészmérnök Mennyi energiát takaríthatunk meg? Kulcsfontosságú lehetőség az épületek energiafelhasználásának csökkentése EU 20-20-20

Részletesebben

A GDP kritikája Alternatív fejlıdési mérıszámok

A GDP kritikája Alternatív fejlıdési mérıszámok A GDP kritikája Alternatív fejlıdési mérıszámok Dr. Zsóka Ágnes GDP: bruttó hazai termék Definíciója: Valamely országban egy év alatt elıállított javak és szolgáltatások összessége, függetlenül attól,

Részletesebben

Medgyasszay Péter PhD

Medgyasszay Péter PhD 1/19 Megvalósítható-e az energetikai egy helyi védettségű épületnél? Medgyasszay Péter PhD okl. építészmérnök, MBA BME Magasépítési Tanszék Belső Udvar Építésziroda Déri-Papp Éva építész munkatárs Belső

Részletesebben

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe Fosszilis energiák jelen- és jövőképe A FÖLDGÁZELLÁTÁS HELYZETE A HAZAI ENERGIASZERKEZET TÜKRÉBEN Dr. TIHANYI LÁSZLÓ egyetemi tanár, Miskolci Egyetem MTA Energetikai Bizottság Foszilis energia albizottság

Részletesebben

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok MAFABE KONFERENCIA Dr. Molnár Sándor főosztályvezető Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Ipari Főosztály Telefon: (+36-1) 472-8549, E-mail: molnar.sandor@gkm.gov.hu

Részletesebben

A vízfogyasztás csökkenésének vizsgálata SPSS szoftver segítségével, befolyásoló tényezőinek meghatározása. 1. Bevezetés

A vízfogyasztás csökkenésének vizsgálata SPSS szoftver segítségével, befolyásoló tényezőinek meghatározása. 1. Bevezetés A vízfogyasztás csökkenésének vizsgálata SPSS szoftver segítségével, befolyásoló tényezőinek meghatározása Szabó Tamás okleveles környezetmérnök, vízellátás -csatornázás szakmérnök, mérnök-közgazdász Heves

Részletesebben

1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek

1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek 1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek Előzőleg a következőkkel foglalkozunk: Fizikai paraméterek o a bemutatott rendszer és modell alapján számítást készítünk az éves energiatermelésre

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK ALAKULÁSA A 2013. ÉV ELSŐ NYOLC HÓNAPJÁBAN

A KÖZBESZERZÉSEK ALAKULÁSA A 2013. ÉV ELSŐ NYOLC HÓNAPJÁBAN A KÖZBESZERZÉSEK ALAKULÁSA A 2013. ÉV ELSŐ NYOLC HÓNAPJÁBAN Az ajánlatkérők által közzétett hirdetmények adatai alapján 1. A 2013. év első nyolc hónapjában az ajánlatkérők összesen 7519 eredményes eljárást

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

Kétértékű függő változók: alkalmazások Mikroökonometria, 8. hét Bíró Anikó Probit, logit modellek együtthatók értelmezése

Kétértékű függő változók: alkalmazások Mikroökonometria, 8. hét Bíró Anikó Probit, logit modellek együtthatók értelmezése Kétértékű függő változók: alkalmazások Mikroökonometria, 8. hét Bíró Anikó Probit, logit modellek együtthatók értelmezése Pˆr( y = 1 x) ( g( ˆ β + x ˆ β ) ˆ 0 β j ) x j Marginális hatás egy megválasztott

Részletesebben

Élet a GDP-n túl Növekedés versus fejlődés

Élet a GDP-n túl Növekedés versus fejlődés Élet a GDP-n túl Növekedés versus fejlődés Dr. Szemlér Tamás Egyetemi docens, dékán BGF Külkereskedelmi Kar Gazdasági teljesítménymérések sokoldalú megközelítése A Budapesti Gazdasági Főiskola 14. tudományos

Részletesebben

A turizmus szerepe a Mátravidéken

A turizmus szerepe a Mátravidéken gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 460 A turizmus szerepe a vidéken DÁVID LÓRÁNT TÓTH GÉZA Kulcsszavak: turizmus,, idegenforgalmi statisztika. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A településeinek

Részletesebben

Európa energiaügyi prioritásai J.M. Barroso, az Európai Bizottság elnökének ismertetője

Európa energiaügyi prioritásai J.M. Barroso, az Európai Bizottság elnökének ismertetője Európa energiaügyi prioritásai J.M. Barroso, az Európai Bizottság elnökének ismertetője az Európai Tanács 2013. május 22-i ülésére A globális energiapiac új realitásai A pénzügyi válság hatása A magánberuházások

Részletesebben

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Az Energia[Forradalom] Magyarországon Az Energia[Forradalom] Magyarországon Stoll É. Barbara Klíma és energia kampányfelelős Magyarország barbara.stoll@greenpeace.hu Láncreakció, Pécs, 2011. november 25. Áttekintés: Pár szó a Greenpeace-ről

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról NYILVÁNOS: 2015. június 24. 8:30-tól 2015. I. negyedév 2015 I. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg

Részletesebben

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr.

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A termelés és az árbevétel alakulása 2013-ban 1. táblázat a termelés változásának indexe Év 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Részletesebben

Napenergia beruházások gazdaságossági modellezése

Napenergia beruházások gazdaságossági modellezése Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. vándorgyűlése Veszprém, 2014. november 27 28. Napenergia beruházások gazdaságossági modellezése KOVÁCS Sándor Zsolt tudományos segédmunkatárs MTA KRTK Regionális

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG????????????????????????????????

FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generáció szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk esélyeit arra, hogy

Részletesebben

Aktuális témák a nemzetközi statisztikai fórumokon. Bagó Eszter

Aktuális témák a nemzetközi statisztikai fórumokon. Bagó Eszter Aktuális témák a nemzetközi statisztikai fórumokon Bagó Eszter SNA 2008 Külkereskedelmi statisztika A Stiglitz jelentés utóélete Európa 2020 SNA 2008 Az ENSZ Statisztikai Bizottsága februári ülésén elfogadta

Részletesebben

Tóthné Szita Klára regszita@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem, GTK VRGI

Tóthné Szita Klára regszita@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem, GTK VRGI A STATISZTIKA ÉS S JÖVŐKUTATJ KUTATÁS S AKTUÁLIS TUDOMÁNYOS KÉRDK RDÉSEI Magyar Tudomány Ünnepe 2012.11.19. Tóthné Szita Klára regszita@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem, GTK VRGI A z előadás az OTKA K 76870

Részletesebben

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az enhome komplex energetikai megoldásai Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az energiaszolgáltatás jövőbeli iránya: decentralizált energia (DE) megoldások Hagyományos, központosított energiatermelés

Részletesebben

REZSICSÖKKENTÉS SZÉKELYUDVARHELYEN. Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

REZSICSÖKKENTÉS SZÉKELYUDVARHELYEN. Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala REZSICSÖKKENTÉS SZÉKELYUDVARHELYEN 2015 A távhőszolgáltatásról való leválás tendenciája napjainkig A szolgáltatás minőségének romlása és a földgáz alacsony ára miatt a 90-es évek végén elindult egy leválási

Részletesebben

A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban

A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban 2008 2012 Siba Ignác 2013. november 5. Tartalom Módszertan és a vizsgált területek A cégek nemzetgazdasági hozzájárulása:

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék ÖKONOMETRIA. Készítette: Elek Péter, Bíró Anikó. Szakmai felelős: Elek Péter. 2010. június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék ÖKONOMETRIA. Készítette: Elek Péter, Bíró Anikó. Szakmai felelős: Elek Péter. 2010. június ÖKONOMETRIA ÖKONOMETRIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA

Részletesebben

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek Dr. Boross Norbert Kommunikációs igazgató ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Miért van szükség az energiahatékonyságra? Minden változáshoz,

Részletesebben

csütörtök, 2015. október 1. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. október 1. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. október 1. Vezetői összefoglaló Szerdán mind az európai, mind az amerikai részvényindexek jelentős pluszban zártak, az EKB elnök nyilatkozatának hatására, mely szerint az EKB még tovább

Részletesebben

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az

Részletesebben

Helyi műemlékvédelem alatt álló épület felújítása fenntartható ház koncepció mentén

Helyi műemlékvédelem alatt álló épület felújítása fenntartható ház koncepció mentén Alaprajz Tervezői Napok - BME, Magasépítés Tanszék - Ea: Medgyasszay Péter PhD Fenntartható ház. Helyi műemlékvédelem alatt álló épület felújítása fenntartható ház mentén Medgyasszay Péter PhD okl. építészmérnök,

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Energy Saving Environmental Program 1

Energy Saving Environmental Program 1 AZ ÖNKORMÁNYZATOK SZEREPE AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG MEGVALÓSÍTÁSÁBAN ENERGIAKÖZÖSSÉGEK NYITÓRENDEZVÉNY 2011 November 25 GÖDÖLLŐ Quirin Andrásné GREEN DEPENDENT INDEPENDENT Ha energiafüggő vagyok és odafigyelek

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

Gazdasági folyamatok térbeli elemzése. 2. gyakorlat

Gazdasági folyamatok térbeli elemzése. 2. gyakorlat Gazdasági folyamatok térbeli elemzése 2. gyakorlat Indikátor fogalma Mi az indikátor? Az indikátor egy olyan mutató, amely a komplex valóságról szóló információt leegyszerűsített formában közli. Indikátorrá

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

Háztartási Méretű Kiserőmű (HMKE) alkalmazásának műszaki-gazdasági feltételei, kísérleti projekt

Háztartási Méretű Kiserőmű (HMKE) alkalmazásának műszaki-gazdasági feltételei, kísérleti projekt Háztartási Méretű Kiserőmű (HMKE) alkalmazásának műszaki-gazdasági feltételei, kísérleti projekt László György üzletfejlesztési projekt menedzser Lukácsi Péter létesítményi osztályvezető 1856. Fővárosi

Részletesebben