ÜDVÖZLÖM ÖNÖKET, ÜDVÖZÖLLEK BENNETEKET!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜDVÖZLÖM ÖNÖKET, ÜDVÖZÖLLEK BENNETEKET!"

Átírás

1 ÜDVÖZLÖM ÖNÖKET, ÜDVÖZÖLLEK BENNETEKET! Eltelt egy újabb négy éves önkormányzati ciklus, ismét mérlegre kerül városunk helyzete, az eddigi városirányítás munkája és a jövő lehetőségei. Számba kell vennünk ez eltelt éveket és végig kell gondolnunk a lehetőségeinket. Döntenünk kell. Döntünk arról, milyen irányba haladjon ez a város, menjen-e az eddigi úton vagy vegyen új irányt. Döntünk, hogy a város irányítására általunk felhatalmazottak felkent vezetőink legyenek-e, akik saját szempontjaik alapján vezessék a településünket, vagy választott tisztségviselők, akiket köt a tőlünk kapott mandátum, kötnek a választási kampány során tett vállalásaik és az itt élők elvárásai. Most mi döntünk. Tudjuk mind, hogy bár a személyeket öt évre választjuk, a döntésünk nem csak erre az időre szól. Ésszerűtlenül, átgondolatlanul, célszerűtlenül, csak rutinból, beidegződések szerint működő képviselőtestülettel vagy posztjára nem megfelelő polgármesterrel nem csupán az adott ciklus éveit veszítjük el, hanem esetleg visszafordíthatatlanul rossz irányba fordíthatjuk városunk jövőjét. Sajnos tudjuk mind, milyen ez. Ennek a városnak nincs szüksége további ígéretekre és nincs több ideje az eddig rosszul teljesítők újabb meg újabb esélyeire. Változás kell a teljes városirányításban, változás a fejekben és a lelkekben, hogy megváltozzanak a tettek is, az út is, a cél is. Látnunk kell, hogy a problémák felismerése és listázása önmagában nem fogja megoldani azokat. Fótnak igazi megoldásokra van szüksége, gyökeres változásra! Lássuk meg, mi az, ami egy város életében valóban lényeges: UTAK, hogy oda lehessen menni, HELYEK, hogy legyen hova menni, és EMBEREK, mert van kiért odamenni. UTAK, amiken eljutunk egymáshoz, HELYEK, ahol összegyűlhetünk megvitatni a közös dolgainkat, hogy az EMBEREK, akik itt élnek, büszkén szerethessék városukat, a vendégek pedig gyönyörködhessenek benne! A társaim és én hiszünk benne, hogy ennek a városnak van jövője, mert tudjuk, hogy mind, akik benne lakunk, tenni akarunk érte, 2

2 magunknak, egymásnak. Mi nem vezetni akarunk, hanem képviselni. Nem birtokolni a bölcsek kövét, hanem meghallgatni, közvetíteni és összehangolni az Ön elképzeléseit, a Te ötleteidet. Mi tenni akarunk Fótért. Tudjuk, hogy a feladatunkat és a felhatalmazást a választóktól kapjuk, így felelősséggel és elszámolással is nekik, Önnek, Neked tartozunk. Lehetőséget kérünk, hogy dolgozhassunk, és bizalmat ahhoz, hogy megszolgálhassuk. Tisztelettel: Dr. Vargha Nóra Mária polgármester-jelölt 3

3 MIÉRT? Mert nincsenek célok A város élete sok éve úgy folyik, hogy az azt irányító személyeknek vagy csoportoknak nincsenek céljaik. A feladatokat többé-kevésbé ellátták, a problémákat igyekeztek jól-rosszul megoldani, ahogy azok felmerültek, vannak egyes területeken eredmények is, de Fót nem halad sehonnan sehová, csak úgy van. Mi tudjuk, milyen Fótot akarunk látni öt, tíz, húsz év múlva. Meg kell határozni a célokat, fel kell kutatni a lehetőségeket, amik oda juttatnak, ki kell építeni az elérésük útját, és következetesen meg kell azokat valósítani! Csak így változtathatunk városunk jelenlegi pangó állapotán. Mert nincs szakértelem A város irányítóinak nagy súlyú döntéseket kell meghozni, sok szempontot kell mérlegelni, ezerféle kérdést átgondolni. Nem ért mindenki mindenhez. Ha nincs megfelelő szakértelemmel bíró közeg, amely részt vesz a döntés-előkészítésben, előzetes szakmai kontrollt gyakorol a döntéshozatalban, és megfelelően segíti a végrehajtást, a legjobb szándék is rossz döntést eredményezhet, aminek a vége utólagos javítgatás, akadozás és hatalmas pénzkidobás. Aki pedig nem látja be, hogy a szakértő segítségre szüksége van, az nem csak alkalmatlan, de veszélyes is a város jövőjére. Mi tudjuk, hogy jó döntéseket csak szakértő segítséggel lehet hozni. Mert nincs felelősség Mindenki, aki döntéseket hoz, felelősséggel tartozik azokért. Valamennyiért. Minden városvezetőnek tudnia kell ezt, ennek ismeretében kell a munkáját végeznie, hiszen az ő döntései egy egész város, sok ezer ember életét befolyásolhatják. Nálunk, Fóton az eltelt időben mintha elfelejtették volna néhányan, hogy nem hatalmat kaptak, hanem feladatot, nem tévedhetetlenséget, csupán mérlegelési lehetőséget. Ha a város irányítói nem érzik annak a kényszerét, hogy valamennyi dön- 4

4 tésükért bármikor vállalják a felelősséget azok előtt, akik őket a képviseletükre megválasztották, könnyen előáll az az állapot, hogy senki nem érzi a maga hibáját, ha semmi nem megy jól. Mert nincs kontroll Jelen pillanatban a képviselőtestület és a polgármester munkájának ellenőrzésére azok részéről, akik megválasztották őket, és akikért felelősséggel tartoznak, semmilyen szervezet, folyamat vagy rendszer nincsen. Nem voltunk bevonva a döntéshozatalba, rosszul és hiányosan voltunk tájékoztatva, nincs rálátásunk a döntések végrehajtására, ha pedig kérdezünk vagy számon kérünk, legjobb esetben közöny, néha indulatos elutasítás a válasz. Pedig ezek a mi ügyeink! Nem lehet egészséges és valóban hatékony városirányítás a város lakóinak állandó kontrollja nélkül. Lehet, hogy könnyebb úgy vezetni, ha nem szólnak bele a dolgokba, de a város lakóit akkor sem lehet egészen kihagyni a város ügyeiből. Mert nincs szolgáltatás A város irányítása a lakosokért van, nem a lakosok vannak a vezetésért. Alapvető szemléletbeli változás kell, hogy a városirányítás a lakók érdekeit figyelembe véve szolgáltasson, ne rendelkezzen. Ismerni kell a problémákat, figyelni a lakosokra, és a felmerülő kérdéseket ügyfélbarát módon rendezni, hogy Fóton ne csak lakjanak, hanem éljenek az emberek! 5

5 MIT? Mind tudjuk, Fóton szinte nincs olyan terület, ahol ne kellene javítani, fejleszteni, vagy éppen az alapoktól kezdve felépíteni valamit. A tennivaló rengeteg, mindent azonnal megoldani nem lehet, a lemaradásunk hatalmas. Sok év alatt halmozódtak fel a gondok, sok év lesz, mire mindent meg tudunk oldani. Éppen ezért kell késedelem nélkül nekilátni és következetesen haladni az eltervezett úton. Mi tisztában vagyunk ezzel, és megválasztásunk esetén haladéktalanul megkezdjük fejlesztési programjainkat. 1. KÖZLEKEDÉS PROGRAM Ma Fóton igazi kihívás a város egyik végéből a másikba eljutni. Nyugodtan mondhatjuk, hogy eme vállalkozás sikere teljesen kiszámíthatatlan, nagyban függ a napszaktól, az időjárástól, sőt, lakótársaink gondosságától is. Közlekedési körülményeink azonnali orvoslást igényelnek. Szilárd burkolatú utak rendszere Ma, a XXI. század elején egy Budapesttől nem egész 10 km-re lévő, csaknem 20 ezer lakost számláló városban lehetetlen állapot, hogy az utak nagyobb részén nincs vagy nagyon rossz állapotban van a szilárd burkolat. Megválasztásunk esetén megkezdjük az egész település úthálózatának felmérését, majd kidolgozva a program részleteit, megcsináljuk vagy kijavítjuk a szilárd burkolatot. Elsőként a legkritikusabb területek, mint a Kurjancs, az Öreghegy és a közvetlenül az M3 autópálya melletti területek gerincútjai kerülnek sorra (Kilátó út, Ibolya utca, Napraforgó dűlő, Egyenes dűlő, Mély út, Meredek utca, Présház sor, Barackos dűlő Galamb utca, Sátorfák utca, Pálya dűlő, Bagoly dűlő, Bagoly köz, Sikátorpuszta kijelölt utcái), ezt követik több ütemben Kisalag és Fótújfalu földes utcái, majd a több szempont alapján felállított sorrend szerint a település többi, még földes utcája. Ez alapos előkészítést, sok időt és jelentős forrásokat igénylő munka, amelynek teljes befejezése mintegy tíz évet venne igénybe, az állapotfelmérés és programtervezés 2015 közepére megvalósulhat, a preferált 6

6 utak megtervezése 2015 végére, az első fázis kivitelezése az anyagi lehetőségek függvényében 2017 végéig, a második fázis 2019 végéig lezárulhat. Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy nem elég az utakat elkészíteni, azokat folyamatosan karban is kell tartani. Mindig olcsóbb, gyorsabb és egyszerűbb a meglévőt ápolni, mint időről időre újat építeni. Pontos ütemtervet dolgozunk ki arra, hogy a meglévő és elkészülő útjainkat állapotuk szerint milyen sorrendben és időközönként kell karbantartani, nem feledkezve meg a rendszeres tavaszi kátyúzásról sem. Járdaépítés Valamennyi fóti közút mentén legalább az egyik oldalon, főbb útjaink mentén mindkét oldalon szilárd burkolatú járdákat fogunk kialakítani, a közutakkal párhuzamosan állapotfelméréssel és tervezéssel. Mivel a járda építése a lakók feladata, az önkormányzat szándékunk szerint közvetlen segítséget nyújt az állapotfelméréssel, a tervezéssel és a kivitelezés összehangolásával a lakóknak, szükség esetén anyagi forrás pótlásával, elsősorban pályázati lehetőségek felkínálásával, végső esetben kedvezményes hitel nyújtásával. A járdák kialakítása és felújítása a lakossági együttműködés függvényében 2019 nyarára lezárulhat. Kerékpárutak kialakítása Mind a településen belül, mind a Fótot a környező településekkel összekötő utak mentén ki kell alakítani kerékpárút-hálózatot. A településen belüli kerékpárutak közül elsőként az iskolákat és óvódákat, orvosi rendelőket, második lépésben az önkormányzati hivatalt, gyógyszertárakat és idegenforgalmi nevezetességeket a város egyes részeivel összekötő utak valósulnak meg. Terveink szerint a városon belüli fontosabb kerékpárutak 2016 nyarára átadásra kerülhetnek. Ez nem csak megkönnyíti sokak számára a rövid távú közlekedést, hanem egészséges életmódra, mozgásra sarkall, és csökkenti városunk környezeti terhelését. A városon kívüli kerékpárutak célja, hogy Fót bekapcsolódjon a Budapest környéki agglomeráció kerékpárút-hálózatába, biztonságos elérést biztosítva a főváros, Dunakeszi, Mogyoród, Göd, Gödöllő, Veresegyház és Vác irányába. Ennek megvalósítása nagyban függ az önkormányzat döntési körén kívül eső körülményektől is (országos közutak, tulajdonosi viszonyok), de a közvetlenül szomszédos településekkel összekötő kerékpárutak ugyancsak 2018 nyarára megvalósulhatnak. 7

7 A kerékpáros közlekedés fejlesztése természetes módon hozza magával a megfelelő kerékpár parkolók kialakítását, amelyeket a kerékpárutakkal összehangoltan akarunk megvalósítani. Tömegközlekedés Kidolgozásra vár, tehát meg kell valósítani a város helyi közlekedésének javítását, az egyes településrészek tömegközlekedéssel való összekötését. Ma nem egy olyan településrész van Fóton, ahonnan a helyi vagy helyközi közlekedés, busz vagy vonat csak hosszas gyaloglással érhető el, például a Kurjancs, az öreghegy egyes részei vagy Istvánhegy. Át akarjuk alakítani a város helyi közlekedését oly módon, hogy az alkalmas legyen valamennyi településrész kiszolgálására: kisebb buszokat használunk nagyobb gyakorisággal, áttervezett útvonalakkal. Mivel a város lakóinak immáron jelentős része itt lakik ugyan, de nem Fóton dolgozik, jogos igény kielégítéseként a vasúti közlekedéshez öszszehangolt ráhordó és elhordó járatokat biztosítunk, könnyítve ezzel az itt lakók életét, visszaszorítva a közlekedésre szánt időt, és a kisebb gépjárműhasználattal a környezeti terhelést is. Elkerülő út Égetően szükség van a régóta vágyott, de eddig meg nem valósított elkerülő útra, hogy a környező települések lakói ne Fóton keresztül legyenek kénytelenek a fővárost vagy az autópályát elérni, és az itt lakók ne legyenek kénytelenek az ezzel járó rezgést, zajt és légszennyezést elviselni! Megválasztásunk esetén felvesszük a korábban elejtett fonalat, és folytatjuk a tárgyalásokat és a lobbitevékenységet, hogy az egykori Rakétabázis területéhez vezető, Fót és Csomád határánál lévő út felújításra, kiszélesítésre, és az M2 útig meghosszabbításra kerüljön. 2. VÁROSGAZDA PROGRAM Ha egy háznak nincs gazdája, az elkopik, elhasználódik, rendetlen lesz. Mi azt akarjuk, hogy Fótnak legyen gazdája, aki óvja, gondozza, rendbe teszi, csinosítja. Megfelelő testületi jelenlétünk esetén ezért fogjuk elindítani a Városgazda Programot. Szolgáltató szemléletű városirányítás Jelenleg a városvezetésben csak a városüzemeltetéssel foglalkozó kft. nevében láthatjuk a közszolgáltató szót, érezni nem érezzük. 8

8 Szolgáltatás esetében az ügyfél és a szolgáltató egyenrangú partnerek, ahol az ügyfél elégedettsége az üzlet egyik célja. A mi célunk, hogy Ön is úgy érezze, a városirányítás szolgáltat Önnek. Legyen a városunk végre tiszta, csinos, rendezett! Megválasztásunk esetén kiemelt hangsúlyt fektetünk Fót közképének rendezésére, egységes köztéri arculattal, amit követnie kell az egyes épületek városképi szempontból megfelelő átalakításának is. Megkezdjük meglévő közparkjaink rendbetételét, városszerte minél több park és pihenő kialakítását. A Családbarát Fót akció keretében többfunkciós közösségi tereket tervezünk, például az Öreghegyre az úgynevezett Forgács-ház telkéből elkerítve egy mintegy 120 m2 alapterületű részt, növelnénk a Sipos Pál tér játszó- és tornaparkjának eszközállományát, rendezettebb kialakítással, hogy a térből igazi, egész család számára élvezetes, többfunkciós és sokszínű családi közösségi tér alakuljon. Az utak mentén szemeteseket teszünk ki, rendszeres távolságonként padokat helyezünk el. FÓT LÉP Virágzó városunk csak akkor lesz, ha a benne lakók a várost magukénak érzik, maguk is tesznek érte lehetőségeikhez mérten. Ehhez arra van szükség, hogy törekvéseiket a városirányítás támogassa, segítse, munkájukat, céljaikat szervezze. Ehhez dolgoztuk ki a FÓT LÉP Fóti Lakossági Érdekeltségi Programot hogy Önöknek könnyebb legyen. Könnyebb a járdaépítést megcsinálni, ha segítünk a tervezésben, közös beszerzésben, egységes kivitelezésben. Könnyebb a ház korszerűsítésének nekilátni, ha az önkormányzat munkatársai segítenek pályázati finanszírozási lehetőséget találni. Könnyebb a hatósági, bírósági ügyintézés, ha a szükséges nyomtatványokat és információt egy helyen megkapja az ügyfél. Könnyebb a helyi vállalkozónak ügyfelet találni, esetleg pályázaton rész venni, és könnyebb a lakóknak vállalkozót találni, ha az önkormányzat naprakész nyilvántartást vezet a fóti vállalkozókról. Könnyebb a közvetlen környezetünk, utcák, terek rendben tartása, ha a lakók, helyi egyesületek, iskolák segítenek a munkavégzésben, az önkormányzat pedig biztosítja a szervezést, az eszközöket és a hozzávalókat. Komplex csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése Tarthatatlan állapot, hogy egy nagyobb esőzés után, vagy olvadáskor a város utcáinak nagy része vízben áll, a házak pincéje, alagsora, néha nappalija is úszik. Az elmúlt években Fót lakosságszáma növekedett, 9

9 korábban nem lakott területeken is házak épültek, az utcák kialakításánál, aszfaltozásukkor nem figyeltek kellőképpen arra, hogy a csapadékvíz honnan és merre fog folyni. Ennek eredménye a mai áldatlan helyzet. Ennek megoldása nem lehet hirtelen meghozott egyedi döntések sorozata, itt csak teljes áttekintés, és az egész települést magába foglaló, komplex csapadékvíz-elvezetési tervről lehet szó. Megválasztásunk esetén mi az állapotfelérést és a tervet a korábban elkészített ilyen tárgyú anyagokkal összehangolva elkészíttetjük, a teljes rendszer kivitelezést megkezdjük. Mivel ez a munka szorosan összefügg a városi szilárd burkolatú utak hálózatával, csak azzal szinkronban lehetséges mind a tervezés, mind a kivitelezés. Átlátható, gazdaságos városműködés Egy város működtetésében nincs helye titkolózásnak, rejtegetésnek, suttogva mondott, rejtve tartott információknak. Megválasztásom esetén egy hónapon belül, ezt követően a keletkezésüket követő egy héten belül nyilvánossá teszek valamennyi, magasabb jogszabály által titkosnak nem minősített szerződést, amely Fót városára nézve kötelezettségvállalást tartalmaz vagy jogot enged, a város költségvetését vagy vagyonát befolyásoló vagy arról szóló beszámolót, tájékoztatást, határozatot, pályázati vagy közbeszerzési kiírást, azok eredményét. A korrupció, mutyizás, ügyeskedés leghatásosabb ellenszere a lehető legnagyobb mértékű nyilvánosság. Legyen a város gazdálkodása alapos, gondos és takarékos! Alapelvként fogalmazzuk meg, hogy ameddig bármely szervezet nem tud kielégítően elszámolni a korábban rábízott pénzeszközökkel, további közpénzt a várostól nem kaphat. Közbiztonság, közlekedésbiztonság Fóton a közbiztonság az utóbbi időben nagyon sokat romlott, és ezt a folyamatot nem követték a közbiztonság védelme érdekében tett hasonló nagyságrendű intézkedések. Ha megvan a szándék és a lehetőség, hogy szépítsük, gyarapítsuk saját környezetünket és városunkat, mindent meg kell tennünk, hogy megóvjuk javainkat. Távlati célunk, hogy a város fő közlekedési útjainak valamennyi kereszteződésénél aktív térfigyelő kamera legyen, rövidtávon, 2015 végéig megvalósíthatónak azt látjuk, hogy a jelenlegi városközpontban, a Tónál, az Öreghegyet a város központi részével összekötő Egyenes dűlőn és Lovas utcában, Kisalagon a Németh Kálmán utca és a Rév utca egyes pontjain, és a város bevezető útjain a lakott terület határánál 10

10 elhelyezett kamerákkal építünk ki hatékony és ellenőrzött térfigyelő rendszert.ahhoz, hogy a kialakított rendszer jól működjön, azt jól kell működtetni. Át akarjuk alakítani a településünk közbiztonságáért felelős városi vagy civil szervezeteket és a velük, valamit a rendőrséggel való együttműködést, kifejezetten és kizárólag a hatékonyság növelése érdekében. Egységes városvédelmi hálózatot alakítanánk ki, a jelenlegi polgárőrség, mezőőrség és közterület-felügyelet feladatainak és munkájának szoros összehangolásával, megőrizve és tovább fejlesztve a rendőrséggel kialakított jó együttműködést.a városi közlekedés biztonságosabbá és praktikusabbá tétele közös érdekünk ig szóló elképzeléseink szerint gyalogátkelőhelyet létesítenénk minden buszmegálló legfeljebb 50 méteres körzetében, tükröket helyeznénk ki a város több pontján, különösen a Fáy iskolánál a Kodály Zoltán utca Ferenczy István utca kereszteződésénél, hosszabb távú tervünk körforgalom kialakítása a Móricz Zsigmond út Dózsa György út kereszteződésénél, a kanyarodó sáv megfelelő kiképzése a Dózsa György út Kossuth utca kereszteződésénél. 3. KIKAPCSOLÓDÁSI ÉS VENDÉGVÁRÓ PROGRAM Mi mindannyian, akik Fóton élünk, igazán szerencsésnek mondhatjuk magunkat! Ennek a városkának annyi adottsága, értéke, megmutatni valója és büszkesége van, mint kevés hasonló nagyságú településnek. És egészen eddig mégsem kezdtünk velük semmit. Semmit. Értékeink és adottságaink rendbe hozatala, hasznosítása nem csak az itt lakók örömét hozhatja, hanem megfelelő karbantartással és szolgáltatásokkal újra jelentős idegenforgalmi célpont lehet városunk, valódi, számszerűsíthető bevételt hozva ezzel a városnak és a közvetve benne lakóknak is. Mi kidolgoztunk egy programot, amelynek keretében fejleszthetjük, hasznosíthatjuk a lakosok és vendégek pedig boldogan élvezhetik városunk legszebb helyeit. A Tó Több néven emlegetik, sokféle ötlet született már arra, hogy az egykori strand, pihenőhely és park és egész környezete jelenlegi áldatlan és méltatlan állapotát hogyan lehetne megszüntetni. Mivel mind a terület mérete, mind az adottságai megengedik, lehetőség van több különböző hasznosításra is terület és az oda vezető 11

11 utak teljes rendbetételével. Tervezetünk van a hasznosításra akár úgy, hogy továbbra is horgásztóként működne játszótérrel, akár, ahogy régen, strandként, akár új lehetőségekkel, mint szabadtéri vidámpark vagy kalandpark vízi játékokkal, esetleg közpark csónakázótóval. Természetesen minden változatban fontos elemként szerepel a Tó vendéglő és a büfé, valamint közösségi programok szervezésére alkalmas kiszolgáló létesítmények és állandó színpad létesítése. Megválasztásunk esetén Önök elé tárjuk a választás lehetőségét, a legszélesebb körű helyi egyeztetést fogjuk megtartani ebben a kérdésben, és aszerint kezdjük meg a Tó és környékének átalakítását. A Károlyi-kastély és a park A Károlyi-kastély és a park a város egyik ékessége, legszebb és legismertebb műemlékeink egyike. Bár az ingatlan tulajdonjoga nem a városé, röviddel ezelőttig minden fóti sajátjaként szerette és használta. Az utóbbi két-három évben a város és a kastély üzemeltetője között a viszony megromlott, az álláspontok nagyon messzire kerültek. Feltett szándékunk, hogy ezen változtassunk, megkezdjük a harmonikus viszony újraalakítását, kialakítjuk az együttműködés lehetőségeit, akár úgy, hogy részt veszünk a park gondozásában, megóvásában, hogy az ismét a városunk része legyen. Kirándulóhelyeink Városunk különleges természeti adottságai közé tartozik a környező lankás vidék, a tanösvény, a sajátos élőhelyek és élőlények, a város határában húzódó Csörsz-árok. Ezek a területek még a város lakói előtt sem ismertek széles körben, idegenforgalmi ismertségük pedig elenyésző. Az Ipoly Erdő Zrt. Váci Erdészetével közösen kialakításra kerülő program segítségével azonban lehetséges lenne az országosan ismert kiránduló- és oktatóhelyek közé. Ehhez viszont szükség van arra, hogy ezeket a területeket is rendben tartsuk, megbecsüljük, közös munkával. Rendezvények Városunknak több évtizedes múltra visszatekintő, és alig néhány éves rendezvénysorozatai is vannak (Fóti Ősz, Paradicsomfesztivál, Főzőverseny és gyereknap, adventi ünnepségsorozat), amelyek mindenképpen megtartásra, folytatásra érdemesek, azzal, hogy mindenképpen szükség van a szervezésük, lebonyolításuk, reklámozásuk korszerűsítésére, ésszerűsítésére. 12

12 Szórakozás, kikapcsolódás Ez az a terület, ahol Fót a leginkább hiányt szenved a lehetőségekben. Nincsenek olyan helyek, nincsenek olyan programok, nincsenek olyan szervezetek, amelyek lehetőséget kínálnának gyermekkortól a legidősebbekig bárkinek, hogy igénye és ízlése szerint kulturáltan szórakozzon, kikapcsolódjon. Határozott szándékunk, hogy támogatjuk Fóton azokat a beruházásokat, fejlesztéseket, amelyek közösségi szórakozási és kikapcsolódási helyszínek megvalósítását kínálják, kiemelten támogatjuk azokat a kezdeményezéseket, amelyek a lakosok ilyen célú összefogását tűzik célul maguk elé, mint például színjátszó kör, tehetséggondozó, alkotó, közművelődést, ismeretek átadását segítő egyesületek, programok. Sport Bár a városban két önálló egyesület is működik, mégsem tud helyhiány miatt egyik sem befogadni mondjuk egy kézilabda szakosztályt, nincs megfelelő tere és helyszíne a szabadidős sporttevékenységeknek, a gyerekeink tanterv szerinti úszásoktatását csak más településre való utaztatással tudjuk megoldani mert nincs olyan létesítmény, ami ehhez megfelelő lenne. Feltett szándékunk, hogy megválasztásunk esetén miden erőnkkel előmozdítsuk, hogy Fótnak végre legyen megfelelő, nagy befogadóképességű, több funkciós sport- és szabadidő központja oly módon, hogy a most kezdődő választási ciklusban lehetőség szerint átadásra is kerüljön, de a kivitelezése mindenképpen megkezdődjék. 4. VAGYONGAZDA PROGRAM Középületeink Mind ismerjük városi középületeink, például a Németh Kálmán Általános Iskola, a Forfa óvóda, a Béke ovi Eőry Barna utcai épülete, az egészségház, az Ifjúság Háza, és legfőképpen a városháza állapotát. Azt akarjuk, hogy szülessen meg az a program, amelynek keretében végre városhoz méltó városi épületeink lesznek, mert megérdemeljük, hogy itt, a városunkban otthon legyünk! A mai napig nincsenek tervek, de még vázlatos elképzelés sem egy rendes, a hivatali és ügyféligényeket megfelelően kielégítő, korszerű és szép városházára, de ami nagyobb baj, még abban sincs konszenzus, hogy ez hol legyen. A polgármester erre a célra megvásárolta a művelődési ház épületével átellenben lévő közért épületét a hozzá tartozó parkolóval együtt, bár egyelőre nem tudunk vele mit kezdeni. Mivel a terület 13

13 helyszínként elfogadható, ha nem is a legideálisabb, megválasztásunk esetén azon leszünk, hogy ebben a kérdésben újabb elkapkodott döntés ne szülessen, a városházával kapcsolatban a szükséges határozatok gyorsan, de átgondoltan, alapos és pontos számítások alapján szülessenek, és Fót új városházája a köré rendeződő új városközponttal még a ciklus vége előtt átadásra kerüljön. Meglévő középületeink közül jó néhány szorul felújításra, nagyobb lélegzetű karbantartásra. Megválasztásunk esetén arra vállalkozunk, hogy a ciklus végéig elvégezzük a szükséges felújításokat a Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épületén, kialakítsuk a megfelelő parkolási lehetőséget mind ezen iskola, mind a Garay János Általános Iskola előtt, a csapadékvíz elvezető árkok megfelelő kialakításával, megkezdjük az új korszerű egészségház kivitelezését, és a régóta veszélyes állapotban lévő Ifjúság Házát felújítjuk, hogy végre méltó helye legyen a könyvtárnak, a zeneiskolának. Fóton nincsenek olyan helyiségek, olyan épület (a munkálatok miatt nem használható művelődési házon kívül), ami be tudna fogadni akár néhány személynek szóló, akár száz fős rendezvényeket, akár rendszeres, akár alkalomszerű programokat, legyen az akár kulturális rendezvény, akár fórum, vagy egyesületi taggyűlés. Azt akarjuk, hogy legyen a város lakossági szervezeteinek, csoportjainak is otthona, hogy legyen egy Civil Ház, aminek a helyiségeit kedvezményesen vagy akár ingyen használhassák cél szerinti tevékenységükhöz. Energetikai fejlesztések Feltett szándékunk, hogy a város energia-felhasználását racionalizáljuk, egyrészt, hogy az alternatív energiahordozók igénybe vételével csökkentsük közvetlen lakókörnyezetünk és a tágabb környezet terhelését, másrészt, hogy ezzel középtávon jelentős költségmegtakarítást érjünk el a város számára. Azt akarjuk, hogy ennek a ciklusnak a során a város legnagyobb energia-felhasználó középületeit (polgármesteri hivatal, óvódák, iskolák), ezt követő öt évben a többi középületet (felújított Ifjúság Háza, ESZEI épülete, Kisalagi Fiókkönyvtár és Közösségi Ház) át legyen állítva egy komplex rendszerben működő, alternatív energiát felhasználó, esetleg az országos központi hálózatba betápláló energiahálózatra mind fűtés, mind elektromos áram felhasználás tekintetében. Erre vonatkozóan szakembereink lehetséges koncepciókat dolgoztak ki mind geotermikus energia, mind a település szabad földterületein megtermelhető energianövények, mind a város alatt húzódó termálvíz erek lehetőségeinek felhasználásával. 14

14 Az általunk előtérbe helyezett megoldások azok, amelyek a város által megtermelhető vagy rendelkezésre álló energiahordozókban gondolkodnak. Az energianövények megtermeléséhez a Fót körül rendelkezésünkre álló földterületek kiválóan alkalmasak. A termálvíz ér felhasználásának lehetőségeiről sok évvel ezelőtt felmérés készült, amelyet azonban feltett szándékunk újra áttekinteni és felfrissíteni, akár energetikai, akár meleg vizű fürdő létesítése céljából. Földterületeink Fót környékén jelen pillanatban mintegy 5000 aranykorona menynyiségű, sem mezőgazdasági művelésre, sem gazdasági célokra fel nem használt földterület van. Ezeknek a részben városi, részben magántulajdonban lévő területeknek az összehangolt kezelésére átfogó koncepciót dolgozunk ki, melynek keretében a folyamatosan célzott gazdasági hasznosítás mellett a jelenleginél lényegesen nagyobb teret szánunk a mezőgazdasági művelésnek. Elsődlegesen a városi tulajdonban álló földterületek egy részén városi mintagazdaságot hoznánk létre, amelyen megtermelt zöldségek, gyümölcsök nem csak a település közétkeztetésének szolgálhatnának alapjául, hanem a felesleget nagy áruházakba beszállítóként, vagy helyben kiskereskedelmi forgalomban is árusítani lehetne, lényegesen kedvezőbb áron és magasabb minőségben, mint a nagy élelmiszer-kereskedelmi láncok teszik. A földterület egy másik részét az energetikai fejlesztési koncepció irányának függvényében energianövények összehangolt termelésével hasznosítanánk, mind városi, mind magán gazdasági keretek között. Az energianövények (különösen az energiafák, sida, vagy smaragdfa) termelési adatai a fóti időjárási és talajadottságok között is igen kedvezőek, a városi közintézmények ellátásán felül jelentős értékesíthető felesleget is lehet termelni. 15

15 HOGYAN? 1. KÖZÖSEN, EGYÜTT Együtt a testületi munkában Eredményt elérni egyedül, a jelen politikai és gazdasági környezetben egyetlen csoportosulás sem képes. Fót városa nem engedheti meg magának többet azt a luxust, hogy bárki úgy döntsön, a vele nem egy ideológiai platformon politizáló közösségeket a döntéshozatalból kihagyja. Ennek a gondolkodásnak az eredményeit viseljük napjainkban. Megválasztásunk esetén a képviselőtestületi munka során elsődleges döntéshozó elvünk az lesz, hogy a javaslatot nem a javaslattevő személye, csoportja vagy ideológiai hovatartozása, hanem a javaslatnak a város számára várható hasznossága alapján ítéljük meg, döntéseinket ez alapján hozzuk. Ezzel összhangban nem zárunk ki a párbeszédből eleve semmilyen csoportot vagy személyt, bárkivel készek vagyunk egyeztetni. Az érdekeink közösek, a célokat közösen tűzzük ki, a megvalósítás módját is közösen dolgozzuk ki. Együtt a fótiakkal A város irányítása nem válhat el a város lakóitól, azoktól a magánszemélyektől, vállalkozóktól, szerveződésektől, akik, amelyek megbízták, és akik, amelyek érdekében cselekedniük kell. Nem lehetséges a hatékony városirányítás, csak akkor, ha a város lakói és szerveződéseik partnerek ebben. A társadalmi viták és a lakossági egyeztetések során kiemelten fontos szerepet szánunk olyan lakossági szervezeteknek, amilyen egy helyi egyesületeket, munkájukat és érdekképviseletüket összehangoló platform. Célunk, hogy a lakossági önszerveződés elősegítésére kibővítsük és átalakítsuk, strukturáltabbá tegyük a jelenleg is létező, de csekély jelentőséggel bíró önkormányzati civil támogatási rendszert. Ugyancsak alapvető fontosságúnak gondoljuk a helyi egyházi közösségekkel való jó viszony és együttműködés fenntartását a városi közösségi élet és közösségszervezés terén. Fontosnak tartjuk, hogy a fóti székhelyű vállalkozók is részt vegyenek a város életében és fejlesztésében, ezért szándékunkban áll 16

16 átalakítani a helyi adók rendszerét oly módon, hogy a magas adókulcs mellett lehetősége legyen mindenkinek az adó összegét a város érdekében végzett tevékenység értékével átalakítsuk csökkenteni. Feltétlenül szükségesnek tartjuk pályáztatási eljárásaink során a jogszabályok adta keretek között az egészséges városi protekcionizmus alkalmazását, a helyi, vagy helyi munkaerőt alkalmazó vállalkozók helyzetének előnyösebbé tételét. Együtt a környező településekkel Helyzetünkből, a város méretéből eredően bizonyos területeken akkor tudunk hatékonyan dolgozni, eredményt elérni, ha megfelelő jószomszédi viszonyt ápolunk valamennyi szomszéd településsel, és megfelelően kidolgozott, kölcsönösen előnyös egyedi vagy átfogó megállapodások mentén velük közösen tevékenykedünk. 2. SZAKÉRTELEMMEL A jó döntések és a fejlődés legfőbb záloga a szakértelemmel végzett munka: a hatékony döntés-előkészítés, a körülmények alapos felmérése és áttekintése, részletesen és teljes körűen kidolgozott cselekvési tervek, és azok pontos végrehajtása. Ezek nélkül a legjobb szándék is csak véletlenszerűen hozhat megfelelő eredményt. 3. TERVEZÉSSEL Ha vannak céljaink, akkor azokhoz eszközöket tudunk rendelni. Ha átfogóan, projektszemlélettel gondolkodunk, előre láthatjuk a feladatokat, könnyebben tudjuk beosztani a forrásainkat, jobban reagálunk az esetleges nem várt körülményekre. Határozott célunk a város gazdálkodásának is ezen gondolatokhoz igazítása: az egyes projektekhez még azok megkezdése előtt alapokat képezünk, és takarékos gazdálkodással előre megteremthetjük céljaink fedezetét. Forrásaink minél nagyobb mértékű növelése érdekében az eddiginél sokkal jobban ki kell használnunk a pályázati lehetőségeket. Nem akkor kell elkezdeni terveket készíteni, amikor megfelelő pályázatra bukkanunk. A hatékony munkához készen kell lenni a terveknek, hogy a megfelelő pályázati lehetőséget azonnal ki tudjuk használni, 17

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

Választ Szigetmonostor

Választ Szigetmonostor 2014. augusztus - szeptember XX. 8-9. Választ Szigetmonostor Polgármester- és képviselő jelöltek 2014. A Helyi Választási Bizottság által, a 2014. október 12-én tartandó helyi önkormányzati képviselő és

Részletesebben

Tudnivalók a szavazásról A polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozása

Tudnivalók a szavazásról A polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozása INGYENES PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA XV. ÉVFOLYAM 2010. SZEPTEMBER VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM Választási különszám Tudnivalók a szavazásról A polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozása 2010/SZEPTEMBER

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2010.

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2010. ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2010. A MARTONVÁSÁRI, POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS ELŐZETES PROGRAMTERVEZETE mottó: Nem a háztetők, a falak, a hidak, vagy a csatornák azok, amelyek a várost magát megteremtik, hanem hogy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 4/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Közmeghallgatás 2014. május 6. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 6-án 17.00 órai

Részletesebben

Választási különszám 2014.

Választási különszám 2014. 2. oldal 2014. választási különszám Választási különszám 2014. Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a kiadványban a jelölteket ABC sorrendben mutatjuk be. A szerkesztőség kijelenti, hogy a jelöltek által leadott

Részletesebben

KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI PROGRAMJA

KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI PROGRAMJA BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET Rákospalota Pestújhely Újpalota Önkormányzata BUDAPEST XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI PROGRAMJA 2006-2010. KÖZÉPTÁVÚ KERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

Részletesebben

30/2015.(III.30.) KT. határozat melléklete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA

30/2015.(III.30.) KT. határozat melléklete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA 30/2015.(III.30.) KT. határozat melléklete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Programja 2015-2019.

Részletesebben

Neszmély Község Önkormányzatának 2014-2019. évre szóló gazdasági programja

Neszmély Község Önkormányzatának 2014-2019. évre szóló gazdasági programja Neszmély Község Önkormányzatának 2014-2019. évre szóló gazdasági programja Készítette: Janovics István polgármester Elfogadta: Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 32/2015. (III.25.) sz.

Részletesebben

A JOBBIK HELYI VÁLASZTÁSI PROGRAMJA

A JOBBIK HELYI VÁLASZTÁSI PROGRAMJA Ceglédért! A JOBBIK HELYI VÁLASZTÁSI PROGRAMJA KIMONDJUK. MEGOLDJUK. CEGLÉDÉRT! A JOBBIK 2014. ÉVI HELYI VÁLASZTÁSI PROGRAMJA KIMONDJUK. MEGOLDJUK. CEGLÉDÉRT! HELYI VÁLASZTÁSI PROGRAM 2014. BEVEZETÉS A

Részletesebben

Honlap ajánló: https://www.valasztas.hu/hu/onkval2010/index.html

Honlap ajánló: https://www.valasztas.hu/hu/onkval2010/index.html A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA 2010. SZEPTEMBER - VÁLASZTÁSI SZÁM TÁJÉKOZTATÓ a 2010. évi helyi ÖNkormányzati képviselők és polgármesterek választásával kapcsolatos tudnivalókról A Magyar Köztársaság

Részletesebben

ÉLHETÔBB ETYEKÉRT EGYESÜLÉS

ÉLHETÔBB ETYEKÉRT EGYESÜLÉS 8-oldalas 2010.09.02 10:46 Page 1 Azért vagyunk a világban, hogy valahol otthon legyünk benne! ÉLHETÔBB ETYEKÉRT EGYESÜLÉS Az Élhetôbb Etyekért Egyesülés csapatának célja, hogy szebbé, jobbá tegyük lakóhelyünket.

Részletesebben

Bort, búzát, békességet, sötétségben fényességet! Új esztendő újat hozzon, régi jótól meg ne fosszon. Ki barát volt, az maradjon,-

Bort, búzát, békességet, sötétségben fényességet! Új esztendő újat hozzon, régi jótól meg ne fosszon. Ki barát volt, az maradjon,- XX. évfolyam 1. szám Napló Városházi Rákospalota, Pestújhely és Újpalota polgárainak lapja Bort, búzát, békességet, sötétségben fényességet! Új esztendő újat hozzon, régi jótól meg ne fosszon. Ki barát

Részletesebben

E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja

E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

Magyarország a hazánk, Budapest az otthonunk

Magyarország a hazánk, Budapest az otthonunk 1 Magyarország a hazánk, Budapest az otthonunk A Jobbik 2014-es Budapest Programja 2 Tisztelt Budapesti Polgárok! Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Dr. Staudt Gábor vagyok, a Jobbik főpolgármester-jelöltje.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ELMÚLT NÉGY ÉVÉNEK MUNKÁJÁRÓL. Szenvedéllyel és szakértelemmel

BESZÁMOLÓ A II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ELMÚLT NÉGY ÉVÉNEK MUNKÁJÁRÓL. Szenvedéllyel és szakértelemmel Budai Napló BESZÁMOLÓ A II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ELMÚLT NÉGY ÉVÉNEK MUNKÁJÁRÓL 2010 Szenvedéllyel és szakértelemmel Beszélgetés dr. Láng Zsolttal, a II. kerület polgármesterével Az idei, immár nyolcadik

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám EGRI MAGAZIN a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám Átadták a felújított kapukat Díszőrség kiíséretében adták át februárban az Egri Vár felújított főbejáratát,

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

KIK KERÜLNEK A KÖZGYÛLÉSBE? MINDENT A VÁLASZTÁSRÓL BEMUTATKOZNAK A POLGÁRMESTERJELÖLTEK ÉS A KÉPVISELÔJELÖLTEK

KIK KERÜLNEK A KÖZGYÛLÉSBE? MINDENT A VÁLASZTÁSRÓL BEMUTATKOZNAK A POLGÁRMESTERJELÖLTEK ÉS A KÉPVISELÔJELÖLTEK 24. ÉVF. 34. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. SZEPTEMBER 27. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP KIK KERÜLNEK A KÖZGYÛLÉSBE? MINDENT A VÁLASZTÁSRÓL BEMUTATKOZNAK A POLGÁRMESTERJELÖLTEK ÉS A KÉPVISELÔJELÖLTEK Kôszeg legnagyobb

Részletesebben

Az Aszódi Lokálpatrióták Podmaniczky János Társaságának javaslata Aszód Város 2011 2014 közötti középtávú Gazdasági Programja összeállításához

Az Aszódi Lokálpatrióták Podmaniczky János Társaságának javaslata Aszód Város 2011 2014 közötti középtávú Gazdasági Programja összeállításához Az Aszódi Lokálpatrióták Podmaniczky János Társaságának javaslata Aszód Város 2011 2014 közötti középtávú Gazdasági Programja összeállításához 1. A Gazdasági Program célja Az Önkormányzati Törvény minden

Részletesebben

Pestszentimre Jövőképe

Pestszentimre Jövőképe VILÁGPOLGÁR IRODA TANÁCSADÓ Pestszentimre Jövőképe 2010 Összeállította: Studio Metropolitana Nonprofit Kft. a Világpolgár 2000. Tanácsadói Iroda közreműködésével Megbízó: Budapest XVIII. kerület, Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

Ünnepvárás Siófokon Fotó: Gyarmati László. Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk! Turisztikai fejlesztések: mit, hol, mikor

Ünnepvárás Siófokon Fotó: Gyarmati László. Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk! Turisztikai fejlesztések: mit, hol, mikor Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk! Ünnepvárás Siófokon Fotó: Gyarmati László Turisztikai fejlesztések: mit, hol, mikor 4. A múlt emléke, a 8. A Balaton 17. ma hangulata összeköt

Részletesebben

Egy Jobbik Pécsért! Mert ez a város ennél sokkal többet érdemel! A Jobbik Magyarországért Mozgalom önkormányzati választási programja

Egy Jobbik Pécsért! Mert ez a város ennél sokkal többet érdemel! A Jobbik Magyarországért Mozgalom önkormányzati választási programja Egy Jobbik Pécsért! Mert ez a város ennél sokkal többet érdemel! A Jobbik Magyarországért Mozgalom önkormányzati választási programja Pécs 2010 Németh Zsolt országgyűlési képviselő köszöntője Tisztelt

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK FELKÉSZÍTÉSE A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSRE. I. munkacsoport megbeszélések összefoglalása, eredményei

ÖNKORMÁNYZATOK FELKÉSZÍTÉSE A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSRE. I. munkacsoport megbeszélések összefoglalása, eredményei ÖNKORMÁNYZATOK FELKÉSZÍTÉSE A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSRE I. munkacsoport megbeszélések összefoglalása, eredményei Önkormányzatok felkészítése a fenntartható fejlődésre - I. Munkacsoport megbeszélés TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

DR. BODNÁR ZOLTÁN. főpolgármesteri programja

DR. BODNÁR ZOLTÁN. főpolgármesteri programja DR. BODNÁR ZOLTÁN főpolgármesteri programja Felelős ellenzéki városvezetés 2014-re a főváros fejlődése és önállósága veszélybe került. A budapestiek korábban büszkék voltak arra, hogy ez a város az otthonuk;

Részletesebben

Érd jelenlegi vezetése jobban teljesít

Érd jelenlegi vezetése jobban teljesít ÉRDI Ingyenes választási kiadvány 20 000 példányban LAP XII. évfolyam 26. szám 2014. október 2. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A facebook.com/erdi.fidesz; facebook.com/t.meszaros.andras; erdifidesz.hu

Részletesebben

EBERGŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2015-2019. évre

EBERGŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2015-2019. évre EBERGŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. évre Bevezetés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a az önkormányzatok gazdasági

Részletesebben

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014.

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. HUSZÁR GÁBOR "Az ember annyit ér, amennyit használ." (Széchenyi István) Bevezető A társadalmi, gazdasági program célja a város és térségének, a

Részletesebben

Lehet választani! É p í t k e z é s. r o m b o l á s. Debrecen jövője rajtunk múlik! Képviselőjelöltjeink 2. Az Új Debrecen program

Lehet választani! É p í t k e z é s. r o m b o l á s. Debrecen jövője rajtunk múlik! Képviselőjelöltjeink 2. Az Új Debrecen program Képviselőjelöltjeink 2 Az program 3 6 A polgármesterjelölt 12 vállalása 7 Debreceni Közéle ti l ap 06. szeptember 28. Debrecen jövője rajtunk múlik! Lehet választani! É p í t k e z é s r o m b o l á s

Részletesebben

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre Bevezető A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben