Kutatási beszámoló. Nóvé Béla, július KUTATÁSI BESZÁMOLÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kutatási beszámoló. Nóvé Béla, 2012. július KUTATÁSI BESZÁMOLÓ"

Átírás

1 1. A kutatás helyszíne, ideje és fő célkitűzései 2. A kutatás érdemi eredményei 2.1. Légiós-lista 2.2. Kérdőívek 2.3. Interjúk 2.4. További adat- és anyaggyűjtések 3. Iratkutatások 3.1. A légiós iratforrások áttekintése CDLE BALE BECAM SHD Kutatási beszámoló Nóvé Béla, július KUTATÁSI BESZÁMOLÓ 3.2. Hadinaplók (Journaux des Marchés et Opérations), Az Első Idegen Gyalogezred (1er R.E.), Sidi Bel-Abbes, Saida, Mascara A Második Idegen Gyalogezred (2er R.E.I.), Ain Sera, Sahara Az Első Idegen Ejtőernyős Ezred (1er R.E.P.), Zeralda A Második Idegen Ejtőernyős Ezred (2e R.E.P.), Philipville A négy Szaharai Gépesített Század (1-4. Compagnies Sahariens Portées) Szaharai Büntető Század (Compagnie de Discipline), Djenier-Bou-Rezg 3.3. Statisztikai becslések, adatösszesítések A magyar légiósok összlétszáma az 1956 utáni évtizedben A magyar légiós-veszteségek becsült nagysága Vietnámban és Algériában 4. Kutatási mellékletek 4.1. Légiós lista 56-ban Nyugatra menekült, légiósnak állt kamaszok 4.2. Egy légiós-lista tanúsága elemző kommentár 4.3. A Képi Blanc c. légiós magazin felhívása magyar veteránokhoz 4.4. További adatkérelem a Légió főparancsnokához 4.5. Ablonczy Balázs támogató levele Saint Chamas tábornokhoz 4.6. Nemes Sándor légiós veterán (Borgo, Korzika) kérdőíve 4.7. Légiós fényképek, dokumentumok

2 1. A kutatás helyszíne, ideje és célkitűzései A Balassi Intézet pályatervemre 2012 áprilisában kéthavi Klebelsberg ösztöndíjat ítélt meg számomra, hogy helyszíni kutatásaimat a Francia Idegenlégió Aubagne-i központjában és a provence-i 56-os magyar légiós veteránok körében folytathassam. (Korábban már két ízben jártam kinn a magam költségén, s idén ősszel egy negyedik utat is tervezek még, részint eddigi kutatásaimat, részint azokkal szoros összefüggésben a Dunatáj Stúdióval 2011 őszén megkezdett Patria nostra c. dokumentumfilmünket befejezendő.) Kutatóutamat 2012 április 28-tól június 25-ig sikerrel abszolváltam, s habár ez idő alatt nem kevés adminisztratív és szervezési nehézség merült fel, úgy vélem, összességében a vártnál is jobb eredménnyel térhettem haza. Mindebben nem kis része volt értő és tettrekész segítőimnek, így Ablonczy Balázsnak, a párizsi Magyar Intézet igazgatójának, kivel utam során telefonon és ben tartottam kapcsolatot, s aki egy adminisztratív holtponton átsegítendő külön levelet intézett a Francia Idegenlégió főparancsnokához iratkutatásaim ügyében (ld. mellékelve), továbbá a nemrég kinevezett Aix-i tiszteletbeli konzul, Pierre Vasarely pártfogásába is beajánlott. Hasonlóan lelkes és értékes segítséget kaptam a már korábban megismert provence-i magyar légiós veteránoktól, mindenek előtt állandó konzulensemtől, Dr. Szecskó Tibor hadtörténész, ny. légiós törzszászlóstól, kinek több évtizedes légiós levéltáros és múzeológus múltja s ebből eredő respektusa a Quartier Viennot -ban nem egy zárt ajtót nyitott meg előttem. Végül itt kell említenem kutatótársam és barátom, Marczisovszky János önzetlen támogatását, aki, bár Klebelsberg-ösztöndíjat az idén nem kapott, saját költségén pár hétre szintén elkísért utamra, hogy az iratkutatástól, az interjúk, kérdőívek készítésén át az archív fotók és dokumentumok gyűjtéséig sokféle gyakorlati módon legyen segítségemre. Utam célja az volt, hogy az 1956-ban kamaszként Nyugatra ment, majd a Francia Idegenlégióba beállt mintegy fél ezer magyar fiú sorsát minél alaposabban feltárjam, s hogy erről készülő monográfiám ill. történelmi dokumentumfilmem számára további személyes emlékeket, archív dokumentumokat gyűjtsek. Kissé sarkítva: arra kerestem keresem immár jó két éve a választ, hogy miért álltak az 56-os népfelkekő kamaszok utóbb tömegével algériai zsoldoskatonának, hogy miféle félelmek, remények űzték őket ily messze a szülőföldjüktől, és hogy miként alakult később e mára szétszórt és elfeledett nemzedék sorsa. A Francia Idegenlégió magyar történetét benne az 56-utáni période hongroise jelentős epizódjával, amikor együttvéve mintegy magyar önkéntes szolgált a zöld-vörös zászlók alatt! eddig módszeresen nem kutatta senki, s előttem magyar történész nem járt még a Légió Aubagne-i archívumában sem. Nem meglepő hát, ha a szakmai kihívás nagyságával csak a kutatás nehézségei és esetenkénti buktatói voltak méretarányosak 56 évvel 56 után... Miként pályatervemben is jeleztem, e mostani kutatóút módszertanilag háromféle forrásfeltárást jelölt meg célul: 1) az Aubagne-i légiós iratkutatásokat (erről ld. alább részletes beszámolómat!) 2) a kérdőíves és oral history módszerű személyes emlékrögzítést, valamint 3) további archív fényképek dokumentumok gyűjtését. Nem csak az Aubagne-i iratkutatásokra korlátozódó, hanem közel egy tucat provence-i településre is kiterjedő (felsorolásukat ld. alább) terepmunkám legfőbb szakmai tétje tehát az volt, hogy a vizsgált célcsoport köréből minél több eddig ismeretlen személyről gyűjtsek adatot, s hogy a Franciaországban élő 56-os magyar légiós veteránok közül további személyekkel kerüljek kapcsolatba. Mindezt azért, hogy sokrétű és hiteles forrásanyag birtokában vállalkozhassam e légiós-nemzedék sorsának bemutatására és történetszociológiai, statisztikai elemzésére. 2

3 2. A kutatás érdemi eredményei 2.1. Légiós-lista. Az újabb szóbeli és írásos adatgyűjtés nyomán a mintegy 500 fősre becsült célcsoport eddig több mint a felét, szám szerint 255 kamaszként emigrált, 56 utáni magyar légióst sikerült azonosítanom. (A tételes listát és annak elemző kommentárját ld. a mellékletben!) 2.2. Kérdőívek. Az 50 kérdésből álló 20 oldalas kérdőívet (melynek mintapéldányát pályatervemhez korábban csatoltam) eddig 8 magyar légiós veterán töltötte ki, s az újabb önkéntesek közül további 9-ét remélem a nyár végéig megkapni postán, ben vagy személyesen. Az eddigi válaszadók: Aradi Domokos (La Lende les Moures), Huber Béla (Aubagne), Morvay Tamás (Vins sur Caramy), Nemes Sándor (Borgo, Korzika), Soós Sándor (Séptemes les Vallons), Sorbán Gyula Elek (Toulon), Spátay János (Bouc-Bel-Air), Szecskó Tibor (Aix-en Provence) reménybeli további válaszolóim pedig: Andó János (Marseille), Fehér János (Aix-en-Provence), Harsányi Árpád (Lille), Lakatos Imre (Auriol), Szabó László (Nizza), Szekfű Árpád (Puyloubier), Szűcs Tibor (Auriol), Takács Gyula (Tahiti Marseille) és Wagner József (Puyloubier). Nyelvi, technikai vagy értelmezési nehézségek miatt a kérdőív kitöltésében több ízben személyesen is segédkeztem, s a fontosabb adatközlőkkel külön interjúkat is felvettem, ill. arra kértem őket, hogy egy-egy korszakos epizódról, így az 56-os vagy az algériai harcokról, külön mellékletben szabadon vessék papírra emlékeiket. (Beszámolómhoz mintaként egyik legfontosabb adatközlőm, Nemes Sándor kérdőívét mellékelem.) 2.3. Interjúk. Az interjú-sorozat szintén jelentősen bővült eddig kb 26 órányi hangés mozgóképfelvételt sikerült rögzíteni jórészt az interjúalanyok saját közegében: családi körben, veteránotthonokban vagy a bajtársi körök (AALE) rendszeres találkozóin. (A felvételek helyszínei: Aix-en Provence, Aubagne, Auriol, Bouc-Bel-Air, La Cardeline, La Ciotat, Nizza, Puyloubier, Toulon és Vins sur Caramy voltak.) Az interjúk sorából külön kiemelendő három veterán emlék-anyaga: Spátay Jánosé (69), aki 1956-ban 13 évesen jött el Budapestről, egyedül él, szegényen és betegen s azóta sem járt Magyarországon; Morvay Tamásé (74), aki leszerelése után közel három évtizedig volt egy provence-i kis falu megbecsült postamestere s nemrég vesztette el algériai (kabil) feleségét; továbbá Szabó Lászlóé (82), aki még az előző, ban légiósnak állt nemzedék kevés túlélőinek egyike, ki maga is 16 évesen csapott fel légiósnak, végig harcolta a vietnámi és algériai háborút, majd a nála jó tíz évvel fiatalabb 56-os légiós nemzedék kiképző tiszthelyettese és máig aktív, önzetlen pártfogója lett. (Az ő 1957 eleji beavató és elsőrangú forrásértékű emlékeit a Deuxiéme Bureau Marseille-i újonc-felvételi gyakorlatáról alább még külön idézem!) 2.4. További adat- és anyaggyűjtések. A légiós veteránoktól számos további nevet és adatot sikerült szereznünk elhunyt vagy még élő bajtársaikról; ebben kiváltképp jelentős segítséget kaptunk Huber Bélától, Szecskó Tibortól, Nemes Sándortól, Sorbán Gyulától és Soós Sándortól akik együttvéve vagy 120 névvel gyarapították légiós-listánkat. Ugyancsak ígéretüket vettük, hogy a légiós temetők és a veterán-otthonok nyilvántartásaiból további bajtársaikat is segítenek azonosítani és aktívan részt vesznek az algériai harcokban elesett kb nemzedéktársuk listájának összeállításában is. (Ez idő szerint mindössze 26, ismeretlen észak-afrikai sírhelyen nyugvó 56-os magyar önkéntesről van szórványos adatunk.) A hétvégi családlátogatások során a neveket, helyszíneket ld. fentebb az interjúk ismertetésénél! eddig kb archív fotót és légiós dokumentumot sikerült eredetiben vagy másolatban gyűjtenünk, ezeket a Légió Dokumentációs Központjától és Képi Blanc c. 3

4 havilapjától szerzett további fotókkal, archív híradó-felvételekkel egészítettünk ki (Marseille-i újonc-behajózás, megérkezés Oránba, Sidi-bel-Abbésba, az algériai harcok, etc.). Az Idegenlégió Főparancsnokságára naponta bejárva, a legénységgel, az altisztekkel és a tisztekkel gyakran szót váltva, s nem egyszer együtt is étkezve, kiváltképp jó kapcsolatba kerültünk a ma is Aubagne-ban szolgáló mintegy magyar önkéntessel, akiktől szintén kaptunk a magyar veteránokról érdemi információkat, sőt olykor archív képeket, dokumentumokat is. (Csupán az érdekesség kedvért: jelenleg kb. 300 magyar szolgál világszerte a Francia Idegenlégióban közülük vagy 200-an magyarországi, azaz kismagyarok és további 100-an nagymagyarok : azaz a Felvidékről, Kárpátaljáról, Délvidékről és Erdélyből verbuvált, év közötti önkéntesek.) Capitaine Montagna, a Légió világterjesztésű lapjának nemrég kinevezett főszerkesztője maga is értőn és lelkesen fogadta a magyar veterán-kutatás ügyét, ennek kézzel fogható, legfrisebb eredménye: a Képi Blanc júniusi számában megjelent képes, keretes felhívásunk további magyar légiós veteránokhoz, akik készek megosztani velünk emlékeiket (ld. a mellékelt másolati anyagban). Hirdetésünkre alig néháyn hét alatt máris öten jelentkeztek, s a bizalmi hírláncok révén remélhető, hogy ez a szám őszre akár meg is többszöröződhet. Az iratkutatások ismetetésekor még szó lesz róla, ám jelentősége miatt már itt érdemes kiemelni, hogy mivel a korábbi ígéretek ellenére egyéni légiós-dossziékat és bizalmas névsorokat, statisztikai adatösszesítéseket (toborzólisták, dezertőrök, veszteségek, etc) végül is nem volt módunk kutatni, a légiós archívum (BALE) munkatársai azt javasolták: forduljunk írásos kérvénnyel a főparancsnokhoz, aki, ha nekik utasításba adja, ők maguk igyekezni fognak minden kérésünknek egy magyar érdekű részletes dokumentáció összeállításával eleget tenni. (A tábornokhoz címzett levelünk és Ablonczy Balázs úgyszintén hozzá intézett, támogató levelét ld. másolatban!) Hivatalos válasz eddig még nem érkezett, ám hírek szerint legkésőbb őszre ez az anyag is birtokunkban lesz. Végül itt jegyzem meg, hogy a légiós archívum (CD) szakkönyvtárában számos témámba vágó, érdekes munkát találtam kézikönyvek, korszak-monográfiák, memoárok, a különböző légiós ezredek emlék-kiadványai, s azokat nem csak haszonnal forgattam, hanem készülő könyvem ajánló bibliográfiájába mintegy fél száz francia nyelvű könyvcímet is beválogattam. Ezen kívül az Aubagne-i Marcel Pagnol Városi Könyvtárban ( Médiatheque ) úgyszintén találtam néhány izgalmas hely- és sajtótörténeti kiadványt, bennük jónéhány légió-történeti adalékkal az évekből 3. Iratkutatások 3.1. A légiós iratforrások áttekintése A francia Idegenlégió részben kutatható, részben még napjainkban is zárolt történeti iratait Franciaország 3 helyszínén 4 szervezeti egységben őrzik; melyek a következők: 1) Centre de Documentation de la Légion Étrangére (CDLE), Aubagne; 2) Bureau des Anciens de la Légion Étrangére (BALE), Aubagne; 3) Archives du Ministere de la Défense, (BECAM), Pau; 4) Service Historique de la Défense (SHD), Vincennes Közülük az első jobbára csak iratkiadó kutatószolgálat és konferencia-központ, míg a további három valóban jelentős hadilevéltár az alábbi gyűjtőkörrel és iratállománnyal: CDLE 4

5 Az Idegenlégió Főparancsnokságának Aubagne-i székhelyén (Cartier Vienot, Route départementale 2, Aubagne) működő Dokumentációs Központnak saját eredeti iratanyaga csak kevés van, valójában inkább a BALE nyilvános civilek számára is nyitott kutatószolgálataként működik. Állag-, vagy fondjegyzék, feldolgozott és annotált forrásleírás az itt tárolt főként másolati anyagokról nincs, avagy ha van is, azt nem adják ki a civil kutatóknak. Munkatársai (akik a Légió sajátos belszervezete és szolgálati rendje miatt sűrűn cserélődnek) maguk is megerősítik, hogy a CDLE-ben tárolt anyagok jórészt feldolgozatlanok, digitalizálva még nincsenek, s a kutatást az előzetes parancsnoki engedély birtokában is csak próba szerencse alapon lehet megkísérelni, a következő három gyűjtőkörben: - Archives Collectives (általános iratok, azaz nem személyi dossziék), időszakos bontásban, feldolgozás alatt; - Achives Études (tanulmányok, tematikus feldolgozások): a Légió belszervezete, statisztikái, létszámváltozásai, légiós magániratok (pl. levelezések, etc.); - Könyv- és médiatár, helybeni használatra, tematikus és időszakos osztályozás szerint (pl.: 19. század, 1. vil.háb., 2. vil.háb., Indokína, Algéria, etc.) A CD legfontosabb kutatási anyagai az egyes légiós alakulatok hadinaplóinak (Journal des Marches et Operations = JMO) másolati példányai, melyekre még részletesen kitérek BALE Ez a voltaképpeni légiós irattár, melynek fő profilja a nem-francia és francia állampolgárságot nem kért, vagy nem kapott idegenlégiós állomány személyi dossziéinak tárolása. Az irattár tájékoztatója szerint személyi dossziét őriznek itt mintegy 6000 iratfolyóméternyi tárhelyen. (Összehasonlításul: ez éppen másfélszerese az ÁBTL Eötvös utcai iratállományának.) A BALE-t civil kutatók nem látogathatják, fondjegyzéket vagy annotált forrásleírást az itt tárolt anyagokról nem kaphatnak, még kutatási engedély birtokában is jórészt csak az irattár tiszti, tiszthelyettesi karának szabad kapacitásán és jóindulatán múlik, hogy mennyi idő alatt, milyen típusú és terjedelmű anyagot adnak át a kutatónak a CDLE-ben való helyszíni tanulmányozásra. A tetemes iratállományt csak alig egy évtizede, 2001-ben kezdték el digitalizálni, fordított időrendben az újabbaktól a legkorábbi 20. század eleji aktákig visszanyúlva, de saját bevallásuk szerint is csak lassan haladnak vele. Az irattár fő rendeltetése a volt légiósok és közvetlen hozzátartozóik egyéni iratmásolati igényeinek folyamatos kiszolgálása. Összesítések, statisztikák itt a BALE-munkatársak közlése szerint nincsenek (pl. nemzetiségi bontású újonc- vagy toborzólisták, etc.). A légiós egységek hadinaplói (JMO) és az Idegenlégió máig szolgálati titokként kezelt éves mérlegei ( bilans annuels ) ugyanakkor megvannak, noha közvetlenül ezek sem kutathatók. (Ennek ellenére informális úton sikerült megszereznünk az algériai harcok két kulcs-esztendejének az 1959-es és 1960-as évek évkönyveinek egy-egy selejtezésből kimentett másolati példányát, melyekben kutatásunk szempontjából elsőrangúan fontos, több éves adatsorok találhatók. Részletesen ld. alább a 4. statisztikai fejezetben!) BECAM A Francia Védelmi Minisztérium Irattára (BECAM = Bureau Central des Archives Administrative Militaires) őrzi valamennyi francia katona így a légiósok és a légiós tisztesek, altisztek személyi dossziéit, születésüktől 90 éves korukig zárolva. Ez után személyi anyagaik a megyei levéltárakhoz kerülnek, s a továbbiakban kutathatóvá válnak. Az egyes ezredek és más önálló egységek hadinaplóit (JMO) is ez a központi irattár őrzi fontos törzsállományként. 5

6 SHD A Vincennes-ban található Hadtörténeti Levéltár (Service Historique de la Défense) a francia tisztikar iratanyagát tárolja a középkorig visszanyúlóan. Itt általános érdekű és személyi akták ( dossiers collectifs et individuels ) egyformán találhatók, ám mivel magyarok tiszti rangban a Francia Hadseregben és az Idegenlégióban csak ritka kivételként szolgáltak, ez a különben nagymúltú és becses forrásegyüttes kutatásunk szempontjából érdektelen. Vélhetően a francia katonai hírszerzés és elhárítás (Deuxieme Bureau) történeti iratmásolatai is itt találhatók. Ezek civilek számára ma sem kutathatók, s az anyagok jellegét, funkcióját, keletkezési idejét és nagyságrendjét sajnos még informális tudakozódással ismételt szóbeli kérdésekkel sem sikerült felmérnünk. Szerencsére légiós pályája során több magyar veterán is szoros kapcsolatba került a DB-vel légióstoborzás, felvételi kikérdezések, levélellenőrzés, tolmácsolás, etc, s így ők, ha szolgálati iratokat nem is, értékes tájékoztatást tudtak adni a francia hírszerzés, elhárítás egykori ügyrendjéről Magyar érdekű légiós iratkutatások május-júniusában összesen mintegy hat hetet töltöttünk szorgos iratkutatással az Aubagne-i Légiós Főparancsnokság Dokumentációs Központjában ebből, mint korábban jeleztem, vagy három hetet kutatótársammal, Marczisovszky Jánossal, aki saját költségén társult a Provence-i expedícióhoz. Előtte, közben, és utána legalább tucatnyi alkalommal tartottunk hosszabb-rövidebb konzultációt a CDLE s a BALE különböző rangú és beosztású munkatársaival (CDLE: Major Licurgo, directeur, Lieutenant Michon, adjutant, caporal chéf Rathier, archivist; BALE: Capitaine Claret, chef, Major Maghoube, adjoint), illetve konzulensünkkel: Dr. Szecskó Tibor, ny. légiós törzszászlóssal, aki korábban maga is a CDLE vezető munkatársa volt. Itt kíván említést, hogy ez idő alatt civil kutató a Dokumentációs Központban nem járt előtte, utána se nagyon, továbbá, hogy Algériai függetlenné válásának 50. évfordulóján a légiós ezredek hadinaplóit az es időszakból rajtunk kívül senkinek nem jutott eszébe kikérni és módszeresen áttanulmányozni, holott az algériai háború máig is a francia nemzettudat és közélet egyik legkényesebb, sokat vitatott momentuma részben az egykori atrocitások és tömeges menekülthullámok, részben a mai interetnikus konfliktusok miatt. (Elég csak arra emlékeztetni, hogy közel 2 millió sorköteles francia katona járta meg Algériát, a harcok és tömeges megtorlások több tízezer francia, arab és harki életét oltották ki, s az ország önállóvá válása után jó egy millió pieds noirs, algériai francia és más európai eredetű algériai lakos volt kénytelen elhagyni észak-afrikai szülőföldjét.) Hadinaplók (Journaux des Marchés et Opérations), A légiós ezredek hadinaplói beavató és adatgazdag közelképet adnak az egységek belszervezetéről, tiszti, tiszthelyettesi és legénységi állományáról, továbbá hadműveleti részvételéről az algériai háború ( ) s a még jó hat éven át tartó francia katonai evakuáció ( ) egész időszakáról. Az Algériában szolgáló 10 légiós ezred minden nagyobb önálló egysége hasonló szerkezetben és adatszolgáltatási rendben folyamatosan vezetni és havonta, negyedévente leadni tartozott a főparancsnokságnak egykor szigorúan titkos szolgálati naplóit. Ezen egységek: az 1., 2., 3., 4. és 5. Idegen Gyalogezred, a 13. Féldandár, az 1. és 2. Idegen Lovassági (Páncélos) Ezred, az 1. és 2. Idegen Ejtőernyős Ezred, továbbá a négy Szaharai Gépesített Század és a Szaharai Büntető Század. (Eredeti francia 6

7 nevükön: 1er, 2e, 3e, 4e, 5e REI, 13e Demi-Brigade de la L.E., 1e, 2e Regiments Etrangers de Cavallerie, 1e, 2e REP, 4 Compagnies Sahariennes Portée de la L.E, Compagnie de Discipline.) Mivel az általunk kutatott időszakban ( ) egyetlen ezred hadinapló-sorozata is átlag 2-3 iratfolyómétert tesz ki, a korszak teljes napló-repertoárjából főként azon regimentek anyagát igyekeztünk átnézni, ahol korábbi kutatásaink és veterán adatközlőink szerint magyar légiósok aránylag nagy számban szolgáltak. Ezek: az 1. és 2. Idegen Gyalogezred, az 1. és 2. Idegen Ejtőernyős Ezred, továbbá a négy Szaharai Gépesített Század és a Szaharai Büntető Század. Az ily módon szelektált, módszeresen átnézett, kimásolt és kijegyzetelt naplók így is a teljes repertoár bő egyharmadát teszik ki. Röviden a naplók tartalmáról és szerkezetéről. Az egyes ezredek hadinaplóinak informatív értéke, formai és szerkezeti rendje a vizsgált évtizedben elég nagy változatosságot mutat, noha az évtized-fordulóra központi direktívák egész sora próbálja azok adatszolgáltatásának tartalmi, formai elemeit egységesíteni. Néhány kézírásos kivételt leszámítva (ilyen pl. a Szaharai Büntető Század naplója) többnyire stenciles sokszorosítással készültek havi vagy negyedéves gyakorisággal, példányban, egyedi, nem ritkán színes címlapokkal, melyek tervezésében a légiós ezred-írnokok fantáziája és grafikai tehetsége is tág teret kapott. A naplók élén az egység táblázatba foglalt aktuális hadrendje ( Ordre de Bataille ) található a tisztek és tiszthelyettesek nevével, rangjával, csapatbeosztásával és személyi adataival (születési dátum, légiós regisztrációs szám, etc). Ezt követi a naponta vezetett voltaképpeni eseménykrónika ( Historique des Faits ), ami olykor csak formálisan, máskor érdemi részletezéssel a különböző egységek aznapi feladatait, mozgását, a tisztek és tiszthelyettesek érkezését vagy távozását, a magasabb parancsnokok látogatását, etc. foglalja össze. Kiváltképp figyelemre méltó ezek között a hadműveletek gyakran térképvázlattal illusztrált napi összefoglalója, amely külön napi mérleget ( Bilan de la Journée ) is közöl az ellenséges és a saját veszteségekről, a hadifoglyokról, a hadizsákmányról, vagy az evakuált polgári lakosság számáról, etc. A havi és negyedéves naplók idővel 3-4 standard táblázattal is kibővültek: ezek az ezred állományának adott időszakbeli létszámváltozásait, a sebesülések és halálozások okát és körülményeit, az előléptetések, kitüntetések, lefokozások és büntetések eseteit rögzítik többnyire névvel, ranggal és csapatbeosztással. Sajnálatos, hogy e táblázatokban a dezertőröknek alighanem titoktartási utasításra nincs külön állandó rovata; így olykor csak az eltűntek ( disparus ) közt lehet gyanítani őket, máskor a napi krónikában bukkannak elő, elvétve névvel is, ám a gyakoribb csoportos szökések esetében inkább csak számszerű adatként ( 4 légionnaires allemands et 2 italiens sont désertés ). Az ezrednaplók végül tételes létszám-mustrával zárulnak, melyekben a tiszti és altiszti állomány nevesítve, a legénységi csupán számadatként van feltüntetve. Ám lássuk a hadinaplók magyar érdekű találatait: Az Első Idegen Gyalogezred (1er R.E.), Sidi Bel-Abbes, Saida, Mascara Az ezred jórészt a Sidi Bel-Abbesi anyabázison szolgált melynek kiképző altáborain: Saidán és Mascarán valahány légiós újonc átment, s emiatt közvetlen harci cselekményben aránylag ritkán vett részt. Naplóiban az algériai háború válságos es éveiben még így is feltünő módon megsokasodnak a harcban elesett magyar újoncok nevei. Íme, néhány: - Kopnik István (2. oszt. légiós, Saida) Alt Ferenc (2. oszt. légiós, Saida) Friedl Jenő (1.oszt légiós, Mascara) Moger Zoltán (2. oszt. légiós, Bau Alan)

8 - Polák József (caporal) Horváth Zoltán (caporal, Saida) Nagy Zoltán (sergent, Mascara) Berzsenyi Árpád (sergent, Saida) 1959.??.??. - Németh Ferenc (2. oszt. légiós, Saida) Ugyanezen ezredből a már tisztessé vagy altisztté avanzsált, szerencsés túlélők az algériai háború vége felé mind több kitüntetést kapnak. Néhány magyar név az 1961-es naplókból: - Szilágyi Sándor, caporal - Nagy Georges, adjudant - Gyimesi Miklós, caporal - Kovács István, caporal - Szabó József, caporal - Solymos Béla, caporal A kitüntetettek sorában egy a veteránok és hazatértek által sokat emlegetett magyar légiós csapattiszt: Rézbányai Béla hadnagy neve is sűrűn felbukkan A Második Idegen Gyalogezred (2er R.E.I.), Ain Sera, Sahara Az ezred naplóit átlapozva feltűnő a magyar altisztek erős jelenléte: őrmestertől zászlósig 25 magyar nevet sikerült találnunk az 1957 és 1963 közötti évek naplóiban. Születési dátumuk 1914-től 1938-ig erős szórást mutat, noha jó részük az 1920-as években született, 1945 után légiósnak állt öregkatona, és csupán három as születésű akad köztük, akik minden bizonnyal 56-os emigránsok lehettek: - Antal Ferenc, sgt - Balogh János, sgt chef - Bányai Gyula, adjudant - Bíró Bla, cap. - Bíró Sándor, sgt m. - Csipkés András, adjudant - Demeter András, adjudant chef - Dolányi János, sgt - Erdős Gyula, sgt - Farkas János, sgt chef - Hlinka György, sgt - Kiss Miklós, adjudant - Kossuth Kálmán, sgt m. - Kovalovszki László, sgt chef - Kund István, sgt - Kvassay Zolzán, sgt chef - Laki Tivadar, adjudant - Lehel Pál, sgt - Monostory László, sgt - Müller Ernő, sgt m. - Nagy György, adjudant - Palik Zoltán, adjudant chef 8

9 - Rigó Balázs, sgt. - Szabó Sándor, sgt. - Szántai Gyula, sgt m. A tiszthelyetteseknél jóval számosabb magyar légiós legénységről csupán az ezrednapló sebesült-jelentéseiből és a kitüntetettek lajstromaiból értesülhetünk. (Magyar elesettet, eltüntet vagy szökevényt a 2-er R.E.I. hadinaplóiban nem találtunk, ám e kényes személyi adatokat, mint már jeleztük, nem is mindig nevesítik a naplók.) Íme, a tűzharcban vagy aknarobbanásban sebesült magyar légiósok es gyűjtőlistája: - Szabó András, sgt. - Tokai János, capl. - Bíró Béla, acpl. - Sebők László, 2. oszt. légiós - Ferenczi János, capl. - Kovács István, capl (g.k. vezető) - Laki Tivadar, adjudant Az 1959-ben a Cameron-ünnepen a kitüntetettek sorában, néhány már említetten kívül, további három alacsony rangjából ítélve nyilván 1956 után légiósnak állt magyar neve is felbukkan: - Bihary Attila, 2. oszt. légiós - Ferenczi János, 2. oszt. légiós - Koros Gyula, 2. oszt. légiós - Szabó Lajos, 2. oszt. légiós - Farkas Zoltán, adjudant Az Első Idegen Ejtőernyős Ezred (1er R.E.P.), Zeralda A maga idején korszerű elitalakulatnak számító két légiós deszant-ezred hadinaplói újabb tanulságokat engednek levonni. Közülük kiváltképp érdekesek a 1er R.E.P évnegyedének adatközlései, melyek a harcok s ezek során a légiós veszteségek súlyosbodását jelzik. Az ekkorra már állandósult, úgyszólván mindennapos bevetések nyomán az ezred vesztesége alig három hónap alatt meghaladta a 300-at (115 halott és 192 sebesült!), noha ezek közt a naplóban feljegyzett, névvel említett magyarok száma aránylag csekély: - Burmat István (harcban elesett) - Krieger Károly (harcban elesett) - Pálfi Ervin (harcban elesett) - Antal Ferenc (harcban megsebesült) - Konkoly István (harcban megsebesült) Később 1959 őszétől 1961 tavaszáig további tíz harci sérülés, fegyveres vagy közlekedési baleset magyar áldozatainak neveit teszi közzé az ezrednapló, rang nélkül feltehetően mind légiós közlegények voltak: - Farkas László - Fürjes László 9

10 - Graczó Sándor - Halász József - Horváth Ferenc - Kovács Imre - Kurina László - Németh Árpád - Novakovics József - Pintér József A Második Idegen Ejtőernyős Ezred (2e R.E.P.), Philipville Vélnénk, hogy a második ejtőernyős ezredben jóval kevesebb magyar szolgált, mivel magyar nevek a hadinaplóiban inkább csak 1958 nyarától 1962 végéig tűnnek fel elvétve. (Az ezredet ekkor, az algériai háború végén a korzikai Calviba telepítették át.) Ugyanakkor és ez kellő forráskritikára inti a kutatót, számos veterán adatközlőnk megjárta Philipville-t, majd Calvit, s egyikük, Huber Béla (Sopron, 1942) személyes közlése is igen figyelemreméltó. Eszerint ben csupán az ezredtörzs ( CCS ) testőr szakaszában ( section protection ) 27 magyar 56-os emigráns fiú szolgált Toldi István törzszászlós vezénylete alatt, és rajtuk kívül csupán két német és két lengyel légiós alkotta még a testőr-osztag legénységét. Néhány magyar név a naplóbejegyzésekből: Elesettek: - Horváth László ( ) - Nagy Antal ( ) Sebesültek: - Kovács László ( ) - Kovács György (d.n.) - Simon György ( ) Előléptették a háború végén, én 2. oszt. légióssá: - Kaposi György - Kormányos Sándor - Kovács László - Vidovich Imre (68 névből 4 magyar!) Tovább szolgált, újonnan szerzett szakképesítéssel: - Dubrovay Frigyes - Hunfalusy Károly - Molnár Károly Az ezred demoralizálódását jól jelzi, hogy az algériai háború végével megsokasodnak a szökések. Így a Mers-el-Kebír-i hadikikötő bázisról 1962 novemberében 11, egy hónap múltán már 18 szökevényt ( déserteur en fuite ) jelentenek köztük a listán egy magyar név is akad: a korábban sebesültként feltűnt Kovács Lászlóé, aki december 30-án vált meg a Légiótól A négy Szaharai Gépesített Század (1-4. Compagnies Sahariens Portées) 10

11 Algériában különleges, részben logisztikai, részben járőr és rendfentartó feladatot látott el a négy önálló szaharai gépesített század, melyekben magyarok is szép számmal szolgáltak. Ezek legénységi állománya egyenként főből állt, járműparkja pedig (!) közt mozgott. Állomáshelyeik számsorrendben a következők voltak: 1ére CSP: Fort Flatters; 2éme CSP: Laghouat; 3éme CSP: Ain el Arba; 4éme CSP: Geryville. Századnaplóikban inkább a korábbi ( os) magyar légiós nemzedék ekkor már altisztként szolgáló öregkatonái tűnnek fel, mintsem az 56-os magyar fiúké. (A közlegények neve, ahogy más egységeknél is, csak egy-egy fontosabb esemény: sebesülés, haláleset, szökés, kitüntetés, etc. kapcsán kerül a hadinaplóba, míg a tiszti és altiszti állomány beosztását havonta újraközlik.) A 1ére CSP 1957-es hadrendjében például kilenc magyar öreg légióst is találni többnyire raj- vagy szakaszparancsnoki beosztásban: - Barci Lajos, c/chef (1926) - Beskó Ferenc, capl (1926) - Dietrich Péter, 2. oszt. légiós (1932) - Haering Péter, 2. oszt. légiós (1932) - Jakcsics Ferenc, c/chef (1913) - Kaptza Ferenc, adj. (1923) - Knerr Arthur, 2. oszt. légiós (1923) - Vaskó János, c/chef (1927) - Virág János, sgt. (1927) Ugyanez születési dátumok nélkül a 4éme CSP negyedévi hadrendjéből: - Bíró Béla, sgt. - Erdős Gyula, sgt. - Kund István, sgt. - Kvassay Zoltán, sgt/chef - Laki Tivadar, adj. - Nagy György, sgt/chef - Friedl Jenő, 1. oszt. légiós (+ meghalt balesetben én) A 4éme CSP 1957 januári hadinaplójában négy magyar altisztre lelünk: - Antal Ferenc, sgt. (1918) - Laki Tivadar, sgt.chef (1926) - Müller Ernő, sgt/chef (1927) - Sántai Gyula, adj. (1921) A harcok éleződését jól mutatja, hogy ugyanezen századból 1959 nyarán három magyar neve is feltünik a sebesült-listán: - Bíró Béla, sgt - Csiba Ferenc, 2. oszt légiós - Ganyu Sándor, 1. oszt légiós A Szaharai Büntető Század (Compagnie de Discipline), Djenier-Bou-Rezg A hírhedt és számos legendával övezett Szaharai Büntető Század kivételesen kézírással vezetett, egyetlen keménytáblás könyvbe foglalt as hadinaplója némi csalódást 11

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

Országos Rendezési Tervkataszter

Országos Rendezési Tervkataszter TeIR Országos Rendezési Tervkataszter Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. LEKÉRDEZÉSEK... 3 2.1 TERV ELLÁTOTTSÁG LEKÉRDEZÉS... 4 2.1.1. Kördiagram... 5 2.1.2.

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gyorsjelentése Budapest, 2015. március A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és elemző főosztálya

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság zárt ülése Helyszín: Szombathely Megyei

Részletesebben

Kisebbségi közösségek az interneten Adatbankok és dokumentációs programok. MTA Kisebbségkutató Intézet, bardinandor[*kukac*]gmail.

Kisebbségi közösségek az interneten Adatbankok és dokumentációs programok. MTA Kisebbségkutató Intézet, bardinandor[*kukac*]gmail. Kisebbségi közösségek az interneten Adatbankok és dokumentációs programok MTA Kisebbségkutató Intézet, bardinandor[*kukac*]gmail.com 1. Előzmények és háttér 1.1. Dokumentáció 1.2. Internetes viszonyítási

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

A Kaiserin Elisabeth cirkáló cseh tengerészeinek odüsszeiája 1913-1920 között

A Kaiserin Elisabeth cirkáló cseh tengerészeinek odüsszeiája 1913-1920 között JELENKOR A Kaiserin Elisabeth cirkáló cseh tengerészeinek odüsszeiája 1913-1920 között Az első világháborúval kapcsolatban számtalan publikáció jelent már meg Magyarországon és külföldön is. A különféle

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett létszámai

A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett létszámai A Magyar Honvédség hivatásos, szerződéses és közalkalmazotti állományának meghirdetett belső tanfolyamai. A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett

Részletesebben

Nemzetközi megoldások a népszámlálás területi feladataira

Nemzetközi megoldások a népszámlálás területi feladataira Nemzetközi megoldások a népszámlálás területi feladataira Mag Kornélia Központi Statisztikai Hivatal Népszámlálás, a területi adatok kincsestára Gödöllő, 2011. Népszámlálási kihívások Adatszolgáltatói

Részletesebben

PANNON EGYETEM KARRIER IRODA A NAGYBETŰS. - a Pannon Egyetem hivatalos Alumni Magazinja

PANNON EGYETEM KARRIER IRODA A NAGYBETŰS. - a Pannon Egyetem hivatalos Alumni Magazinja A NAGYBETŰS - a Pannon Egyetem hivatalos Alumni Magazinja Telefon: (+36 88) 624-813 Fax: (+36 88) 624-813 Internet:http://kairo.uni-pannon.hu Az A NAGYBETŰS c. magazin 2009. évi médiaajánlata A NAGYBETŰS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre. A pályázat célja... 2. Pályázásra jogosultak... 2. Tudományterület, kategória...

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre. A pályázat célja... 2. Pályázásra jogosultak... 2. Tudományterület, kategória... NEMZETKÖZI IGAZGATÓSÁG MAGYAR ÖSZTÖNDÍJ BIZOTTSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre Tartalom A pályázat célja... 2 Pályázásra jogosultak... 2 Tudományterület, kategória...

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Módszertani leírás. A felvételben használt fogalmak az ILO ajánlásait követik. Ennek megfelelően tartalmuk a következő:

Módszertani leírás. A felvételben használt fogalmak az ILO ajánlásait követik. Ennek megfelelően tartalmuk a következő: Módszertani leírás Bevezetés A Központi Statisztikai Hivatal a magánháztartásokban élők gazdasági aktivitásának foglalkoztatottságának és munkanélküliségének vizsgálatára 1992-ben vezette be a magánháztartásokra

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben

Nőtt a súlyos munkabalesetek száma Csongrád megyében is

Nőtt a súlyos munkabalesetek száma Csongrád megyében is Nőtt a súlyos munkabalesetek száma Csongrád megyében is Munkavédelmi nyílt napot tartanak a partnerség jegyében a Munkahelyi balesetben megsérültek és elhunytak nemzetközi emléknapja alkalmából Kedvezőtlenül

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE Benyújtandó 4 példányban! példány Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezőjének (a továbbiakban Szervező) neve (cégneve):. székhelye:. ir. sz. levelezési címe: ir. sz. Az ügyben

Részletesebben

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja Orosz Gábor cikkének ismertetése Várkonyi Erika 2010 A vizsgálat kutatásra alapuló átfogó elemzést nyújt magyar és francia

Részletesebben

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén Kérdőív pénzügyi intézményben minősített befolyásszerzés engedélyezéséhez a Kérelmezőnek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 44/C. -ában foglalt jó üzleti hírneve

Részletesebben

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet?

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? 5. forduló 1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? a. Németh Ignác b. Németh István c. Vétek (Kaposváry )György 2. Morzsák

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma:

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma: PÁLYÁZATI ADATLAP Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 1/2010. (II.15.) Rendelete keretében támogatott a munkahely megtartása című pályázati felhíváshoz. A pályázó

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP (diák)

PÁLYÁZATI ŰRLAP (diák) Pályázati iktatószám:..-.. Alapítvány tölti ki! PÁLYÁZATI ŰRLAP (diák) MILYEN KATEGÓRIÁ(K)BAN PÁLYÁZIK? irodalom zene általános iskolai tanulmányok közép- és felsőfokú tanulmányok tanulmányi ösztöndíj

Részletesebben

KÖZÉPTÁVÚ MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS - VÁLLALKOZÁS

KÖZÉPTÁVÚ MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS - VÁLLALKOZÁS Dátum: 2004.06.23. SORSZÁM:. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Kereskedelmi és Iparkamara GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZÉSI INTÉZET GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZÉSI INTÉZET HCCI Research Institute

Részletesebben

Egy rétsági gyűjtő bemutatkozása

Egy rétsági gyűjtő bemutatkozása Egy rétsági gyűjtő bemutatkozása Pfaff László vagyok, 65 éves nyugdíjas. 1966-67-ben voltam előfelvételis vegyi- sugárfelderítő Hódmezővásárhelyen. Szakaszparancsnokom Cserhalmi Mihály fhdgy., aki vezérőrnagyként

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén Kérdőív befektetési vállalkozásban minősített befolyásszerzés engedélyezéséhez a Kérelmezőnek a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek

Részletesebben

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén Kérdőív pénzügyi intézményben befolyásoló részesedésszerzés engedélyezéséhez a Kérelmezőnek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 139. -ában foglalt jó üzleti

Részletesebben

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS 2011. június Minden jog fenntartva. A tanulmány eredményeinek és megállapításainak felhasználása csak a forrás pontos megjelölésével lehetséges. MÓDSZERTAN

Részletesebben

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája FLB 1.1-4 Ssz. Neve: Arcképes gázszerelői igazolvány száma: érvényessége: Regisztráció érvényes (év,hó,nap): Telefonszám: 1. Zsom Róbert

Részletesebben

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET 1024 Budapest, Buday László u. 1 3 Telefon: (36 1) 345 6320, FAX: (36 1) 345 1115 e-mail: nki@demografia.hu ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI Ezt a címet

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

A projekt előrehaladási jelentések szakmai tartalmának összeállítása

A projekt előrehaladási jelentések szakmai tartalmának összeállítása A projekt előrehaladási jelentések szakmai tartalmának összeállítása Kovács Ildikó, projektfelügyelő IRM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2010. február 11. A monitoring célja a megvalósuló projektek

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Rendezvényszervezési forgatókönyv

Rendezvényszervezési forgatókönyv 5.sz. melléklet: Rendezvényszervezési forgatókönyv Tervezés Szakmai nap esetén: A rendezvény célja, témája A meghívottak köre: célcsoport, létszám Időpont kijelölése A helyszín kiválasztása Szervezők kiválasztása

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2484-06 Sürgősségi ellátás szervezése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2484-06 Sürgősségi ellátás szervezése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az intézetbe érkező külföldi ápoló tanulóknak mutassa be a sürgősségi betegellátás magyarországi rendszerét, ismertesse a progresszív ellátás elméletét! Az ismertetés során az alábbi szempontokra

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

A kutatás 2014. december 11. és 2015 január 4. között tart.

A kutatás 2014. december 11. és 2015 január 4. között tart. SZABÁLYZAT A TargetMax Kft. nyaralási szokások felmérésére online kikérdezésen alapuló kutatást szervez. A kérdőívet kitöltő, és a kitöltés után személyes adatokat megadó résztvevők közül kisorsolásra

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS A minta és mintavétel 1 1. A MINTA ÉS A POPULÁCIÓ VISZONYA Populáció: tágabb halmaz, alapsokaság a vizsgálandó csoport egésze Minta: részhalmaz, az alapsokaság azon része,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a 229/2006. (XI. 20.) Telefon: 345-6000 Korm. rendelet alapján kötelező. Internet: www.ksh.hu Adatgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmutatók Nyilvántartási

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - közhasznú szervezet- 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255 E-mail: htbk.szfvár@regiment.hu HÁTTÉRANYAG a 2013. június

Részletesebben

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI ADATLAP VÁLLALATI ÜGYFELEK SZÁMÁRA AZ ADATLAPHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA *: 30 NAPNÁL NEM RÉGEBBI CÉGKIVONAT ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY CÉGSZERŰEN ALÁÍRT ÉS AUDITÁLT MÉRLEGBESZÁMOLÓK LEGUTOLSÓ HAVI FŐKÖNYVI

Részletesebben

Hol volt, hol nem volt Nyomozás az áramlásterelő lemez után a MiG 15-ös repülőgép szárnyán

Hol volt, hol nem volt Nyomozás az áramlásterelő lemez után a MiG 15-ös repülőgép szárnyán Hol volt, hol nem volt Nyomozás az áramlásterelő lemez után a MiG 15-ös repülőgép szárnyán Mindenek előtt megköszönöm Benes Sándornak és Fejes Istvánnak, a Múzeum jelenlegi dolgozóinak, valamint Nagy Andrásnak,

Részletesebben

A felmérésben 8-9. évfolyamba járó tanulók vettek részt.

A felmérésben 8-9. évfolyamba járó tanulók vettek részt. A dohányzás számos szervünket károsítja, de egyénielg változó, hogy kinél mikor jelentkeznek a tünetek, illetve az, hogy milyen jellegű panaszok jelentkeznek. A dohányzás fiatalokra való hatását már jól

Részletesebben

1. JELENTKEZŐ ADATBÁZIS MODUL

1. JELENTKEZŐ ADATBÁZIS MODUL A toborzást-kiválasztást támogató humáninformatikai megoldásunk, a nexonjob, rugalmasan a vállalati egyedi igények alapján testre szabható. A rendszer webes felületén keresztül jelentkezhetnek a pályázók

Részletesebben

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ELNÖKSÉG 536. ÜLÉS 2007. MÁJUS 29.

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ELNÖKSÉG 536. ÜLÉS 2007. MÁJUS 29. Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 7. a) PONT ELNÖKSÉG 536. ÜLÉS 2007. MÁJUS 29. Tárgy: 7. a) napirendi pont A tagok támogatása/egészségügyi és szociális szolgálat Biztosítások TÁJÉKOZTATÁSUL A jelen

Részletesebben

A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete

A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete 1867 1918 című doktori értekezés témaismertetője Készítette: Kiss Gábor Témavezető: dr. Szabó József alezredes, CSc

Részletesebben

VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980

VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980 Terjedelem: 40 doboz + 59 kötet

Részletesebben

Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye. Appony Albert Általános Iskola. Appony Albert Általános Iskola

Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye. Appony Albert Általános Iskola. Appony Albert Általános Iskola Név Pontszám 1 Vincze Laura.osztály Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye 2 Szabó Szilveszter. osztály Appony Albert Általános 3 Séllei Csaba.osztály Appony Albert Általános

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Budapest, 2009 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos (1.-4. és 6. fejezetek) Dr. Pucsek József (5. fejezet) Lektorálta: Dr. Bíró Tibor ISBN 978 963 638 291

Részletesebben

Zeneakadémia esettanulmány Martoncompetition.hu 2014. Június. Martoncompetition.hu. Dátum: 2014. június

Zeneakadémia esettanulmány Martoncompetition.hu 2014. Június. Martoncompetition.hu. Dátum: 2014. június Zeneakadémia esettanulmány Martoncompetition.hu Dátum: 2014. június 1 Zeneakadémia Világra szól! A jól ismert szlogenhez méltó, világra szóló kampánnyal kívánta beharangozni a Liszt Ferenc Zeneművészeti

Részletesebben

A javaslati dokumentáció tartalma, egy példán bemutatva

A javaslati dokumentáció tartalma, egy példán bemutatva A javaslati dokumentáció tartalma, egy példán bemutatva Mészáros János megyei főépítész Megyei Értéktár Bizottság titkárság Mi indokolja azt, hogy erről beszéljünk? A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktárhoz

Részletesebben

Munkakörelemzés a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Munkakörelemzés a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Munkakörelemzés a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Kft 2007-től munkaerő közvetítő irodát üzemeltet megváltozott munkaképességű munkavállalók számára. Mint olyan,

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany Családfa Apai nagyapa Geiringer Vilmos? 1944 Apai nagyanya Geiringer Vilmosné (szül. Rechnitz Antónia)?-1944 Anyai nagyapa Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek Anyai nagyanya Rechnitz Sámuelné (szül.

Részletesebben

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit. 1. A Szolgáltató www.northelektro.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja a Szolgáltató kiskereskedelmi tevékenysége keretében a vezető klímaberendezés-gyártó cégek termékskálájához

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban

B E S Z Á M O L Ó. A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban B E S Z Á M O L Ó A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban Gödöllőn évek óta hagyomány, hogy a Múzeumok Éjszakájának programsorozatát városi összefogásban valósítjuk meg. Tehát nemcsak

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Győri Fotóklub Egyesület 2012 es aktivitása A 2013-as esztendőben 55 éves Győri Fotóklub Egyesület a 2012-es évben szép sikereket ért el hazai és nemzetközi pályázatokon. A 2012-es esztendőben 4 klubkiállításunk

Részletesebben

Állatkísérlet-mentes termékkereső Kézikönyv

Állatkísérlet-mentes termékkereső Kézikönyv Állatkísérlet-mentes termékkereső Kézikönyv 1. Keresés Mit kereshet?: Kereshet terméknevekre, vagy gyártókra, vagy akár termékekre is (sampon, szappan). Az adatbázis folyamatosan bővül, Állatkísérlet-mentes

Részletesebben

A csapatok az alábbi versenyszámokban mérték össze tudásukat:

A csapatok az alábbi versenyszámokban mérték össze tudásukat: A soproni Nádasdy huszárok 5 fős csapattal neveztek a Német Nemzetközi Katonai Lovas Bajnokságra. A szervezők- a Német Katonai Lovasszövetség- a nevezésünk után kedves hangvételű levélben biztosítottak

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM. Kötvényszám: Ajánlatszám: Szerződő: Cím: Biztosított: Születési dátum:

MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM. Kötvényszám: Ajánlatszám: Szerződő: Cím: Biztosított: Születési dátum: 1. oldal MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM Kötvényszám: Ajánlatszám: Szerződő: Cím: Biztosított: Születési dátum: Kérjük a módosítási formanyomtatványt nyomtatott nagy betűvel kitölteni szíveskedjen! 01-től az alábbi

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM Alulírott... és házastársam,... kérem/kérjük, hogy... nevű kiskorú, cselekvőképtelen nagykorú

Részletesebben

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és ennek adaptációs, illetve hasznosítási lehetőségei a magyar

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946

VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946 1890-1946 Szervtörténet: A törvényhatóságoknál a felügyelői állás megszervezését a 230000/1925. sz. BM rendelet mondta ki. Ezen utasítás figyelembe vételével készítette el a megye a tűzrendészeti szabályrendeletét,

Részletesebben

Önellenőrzési Lista. (nem benyújtandó dokumentum)

Önellenőrzési Lista. (nem benyújtandó dokumentum) Önellenőrzési Lista (nem benyújtandó dokumentum) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól

Részletesebben

MUNKATERV a 2014-es évre

MUNKATERV a 2014-es évre 1 BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI EGYESÜLETE MUNKATERV a 2014-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai fegyverzet-ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 V. KERÜLET I ÉP ÍT ÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉP ÍT ÉSÜGYI OSZT ÁLY Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 helyrajzi számú ingatlan.

Részletesebben

Mi a probléma a terminológiával? A felnőttképzési akkreditációt / nyilvántartást megszerző intézmények között volt:

Mi a probléma a terminológiával? A felnőttképzési akkreditációt / nyilvántartást megszerző intézmények között volt: Az akkreditált felnőttképző intézmények világa Dr. Benkei-Kovács Balázs Phd egyetemi adjunktus ELTE PPK A terület kutatása 2005 - Koltai Dénes, Felmérés a hazai akkreditált felnőttképzési szervezetek működéséről.

Részletesebben

a) börze (erre iskolai osztályokat várunk) b) szakmai fórum (erre az oktatási intézmények közszolgálatos felelőseit, intézményvezetőit várjuk)

a) börze (erre iskolai osztályokat várunk) b) szakmai fórum (erre az oktatási intézmények közszolgálatos felelőseit, intézményvezetőit várjuk) Tisztelt Intézményvezetők, kedves Kollégák! A Pro Kultúra Liszt-központja egy Közösségi Szolgálati Börzét szervez a soproni középiskoláknak. Részvétel esetén 2 óra igazolható az érettségihez szükséges

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Lőrinci nagyközségben (akkor Nógrád megye) egy kisnemesi familia negyedik gyermekeként

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

A Gillemot-tanszék nagy korszakai

A Gillemot-tanszék nagy korszakai A Gillemot-tanszék nagy korszakai Reé András 50 éve a tanszék oktatója 100 éve született Gillemot László professzor, BME, 2012. október 8. 1 1963. november 25. A majdnem 50 évből a két dátum közé esik

Részletesebben

JELENTÉS A KUTATÓ-FEJLESZTŐ INTÉZETEK ÉS AZ EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI KUTATÓHELYEK 2008. ÉVI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ADATAIRÓL

JELENTÉS A KUTATÓ-FEJLESZTŐ INTÉZETEK ÉS AZ EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI KUTATÓHELYEK 2008. ÉVI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 4-6 Internet: www.ksh.hu Adatgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmutatók Az adatszolgáltatás a 9/6. (XI..) Korm. rendelet alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 7/7

Részletesebben

Összefoglaló beszámoló a Küldöttközgyűlés számára a VSZT munkájáról

Összefoglaló beszámoló a Küldöttközgyűlés számára a VSZT munkájáról Összefoglaló beszámoló a Küldöttközgyűlés számára a VSZT munkájáról 2008 2013 Martonvásár, 2013. május 16. Takács Géza elnök Elnökségi ülések Az Elnökség évente ülést tartott az elmúlt időszakban és minden

Részletesebben

V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL. Mezőkövesd, 2011. július 1-3.

V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL. Mezőkövesd, 2011. július 1-3. V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL Mezőkövesd, 20. július 1-3. Gyerek II D latin 1/1 Mezőkövesd 2 páros 1 2 Somoskői László Fürjes Eszter Ten Dance Tse 2 25 Babiciu Razvan Dunca Alina Románia

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5.

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. A köztársasági elnöknek Budapest 1 fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. -a alapján

Részletesebben

KIS ÉS KÖZEPES HITELINTÉZETEK KÖNYVVIZSGÁLATA

KIS ÉS KÖZEPES HITELINTÉZETEK KÖNYVVIZSGÁLATA A KIS ÉS KÖZEPES HITELINTÉZETEK KÖNYVVIZSGÁLÓI SZÁMÁRA KÉSZÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ GYAKORLATI ALKALMAZÁSA KIS ÉS KÖZEPES HITELINTÉZETEK KÖNYVVIZSGÁLATA 2010.12.09. Héder Anna 1 A könyvvizsgálói munka

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG Készült a 2012. szeptember 12-én tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Kincses Csilla közművelődési referens Tárgy:

Részletesebben