Kutatási beszámoló. Nóvé Béla, július KUTATÁSI BESZÁMOLÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kutatási beszámoló. Nóvé Béla, 2012. július KUTATÁSI BESZÁMOLÓ"

Átírás

1 1. A kutatás helyszíne, ideje és fő célkitűzései 2. A kutatás érdemi eredményei 2.1. Légiós-lista 2.2. Kérdőívek 2.3. Interjúk 2.4. További adat- és anyaggyűjtések 3. Iratkutatások 3.1. A légiós iratforrások áttekintése CDLE BALE BECAM SHD Kutatási beszámoló Nóvé Béla, július KUTATÁSI BESZÁMOLÓ 3.2. Hadinaplók (Journaux des Marchés et Opérations), Az Első Idegen Gyalogezred (1er R.E.), Sidi Bel-Abbes, Saida, Mascara A Második Idegen Gyalogezred (2er R.E.I.), Ain Sera, Sahara Az Első Idegen Ejtőernyős Ezred (1er R.E.P.), Zeralda A Második Idegen Ejtőernyős Ezred (2e R.E.P.), Philipville A négy Szaharai Gépesített Század (1-4. Compagnies Sahariens Portées) Szaharai Büntető Század (Compagnie de Discipline), Djenier-Bou-Rezg 3.3. Statisztikai becslések, adatösszesítések A magyar légiósok összlétszáma az 1956 utáni évtizedben A magyar légiós-veszteségek becsült nagysága Vietnámban és Algériában 4. Kutatási mellékletek 4.1. Légiós lista 56-ban Nyugatra menekült, légiósnak állt kamaszok 4.2. Egy légiós-lista tanúsága elemző kommentár 4.3. A Képi Blanc c. légiós magazin felhívása magyar veteránokhoz 4.4. További adatkérelem a Légió főparancsnokához 4.5. Ablonczy Balázs támogató levele Saint Chamas tábornokhoz 4.6. Nemes Sándor légiós veterán (Borgo, Korzika) kérdőíve 4.7. Légiós fényképek, dokumentumok

2 1. A kutatás helyszíne, ideje és célkitűzései A Balassi Intézet pályatervemre 2012 áprilisában kéthavi Klebelsberg ösztöndíjat ítélt meg számomra, hogy helyszíni kutatásaimat a Francia Idegenlégió Aubagne-i központjában és a provence-i 56-os magyar légiós veteránok körében folytathassam. (Korábban már két ízben jártam kinn a magam költségén, s idén ősszel egy negyedik utat is tervezek még, részint eddigi kutatásaimat, részint azokkal szoros összefüggésben a Dunatáj Stúdióval 2011 őszén megkezdett Patria nostra c. dokumentumfilmünket befejezendő.) Kutatóutamat 2012 április 28-tól június 25-ig sikerrel abszolváltam, s habár ez idő alatt nem kevés adminisztratív és szervezési nehézség merült fel, úgy vélem, összességében a vártnál is jobb eredménnyel térhettem haza. Mindebben nem kis része volt értő és tettrekész segítőimnek, így Ablonczy Balázsnak, a párizsi Magyar Intézet igazgatójának, kivel utam során telefonon és ben tartottam kapcsolatot, s aki egy adminisztratív holtponton átsegítendő külön levelet intézett a Francia Idegenlégió főparancsnokához iratkutatásaim ügyében (ld. mellékelve), továbbá a nemrég kinevezett Aix-i tiszteletbeli konzul, Pierre Vasarely pártfogásába is beajánlott. Hasonlóan lelkes és értékes segítséget kaptam a már korábban megismert provence-i magyar légiós veteránoktól, mindenek előtt állandó konzulensemtől, Dr. Szecskó Tibor hadtörténész, ny. légiós törzszászlóstól, kinek több évtizedes légiós levéltáros és múzeológus múltja s ebből eredő respektusa a Quartier Viennot -ban nem egy zárt ajtót nyitott meg előttem. Végül itt kell említenem kutatótársam és barátom, Marczisovszky János önzetlen támogatását, aki, bár Klebelsberg-ösztöndíjat az idén nem kapott, saját költségén pár hétre szintén elkísért utamra, hogy az iratkutatástól, az interjúk, kérdőívek készítésén át az archív fotók és dokumentumok gyűjtéséig sokféle gyakorlati módon legyen segítségemre. Utam célja az volt, hogy az 1956-ban kamaszként Nyugatra ment, majd a Francia Idegenlégióba beállt mintegy fél ezer magyar fiú sorsát minél alaposabban feltárjam, s hogy erről készülő monográfiám ill. történelmi dokumentumfilmem számára további személyes emlékeket, archív dokumentumokat gyűjtsek. Kissé sarkítva: arra kerestem keresem immár jó két éve a választ, hogy miért álltak az 56-os népfelkekő kamaszok utóbb tömegével algériai zsoldoskatonának, hogy miféle félelmek, remények űzték őket ily messze a szülőföldjüktől, és hogy miként alakult később e mára szétszórt és elfeledett nemzedék sorsa. A Francia Idegenlégió magyar történetét benne az 56-utáni période hongroise jelentős epizódjával, amikor együttvéve mintegy magyar önkéntes szolgált a zöld-vörös zászlók alatt! eddig módszeresen nem kutatta senki, s előttem magyar történész nem járt még a Légió Aubagne-i archívumában sem. Nem meglepő hát, ha a szakmai kihívás nagyságával csak a kutatás nehézségei és esetenkénti buktatói voltak méretarányosak 56 évvel 56 után... Miként pályatervemben is jeleztem, e mostani kutatóút módszertanilag háromféle forrásfeltárást jelölt meg célul: 1) az Aubagne-i légiós iratkutatásokat (erről ld. alább részletes beszámolómat!) 2) a kérdőíves és oral history módszerű személyes emlékrögzítést, valamint 3) további archív fényképek dokumentumok gyűjtését. Nem csak az Aubagne-i iratkutatásokra korlátozódó, hanem közel egy tucat provence-i településre is kiterjedő (felsorolásukat ld. alább) terepmunkám legfőbb szakmai tétje tehát az volt, hogy a vizsgált célcsoport köréből minél több eddig ismeretlen személyről gyűjtsek adatot, s hogy a Franciaországban élő 56-os magyar légiós veteránok közül további személyekkel kerüljek kapcsolatba. Mindezt azért, hogy sokrétű és hiteles forrásanyag birtokában vállalkozhassam e légiós-nemzedék sorsának bemutatására és történetszociológiai, statisztikai elemzésére. 2

3 2. A kutatás érdemi eredményei 2.1. Légiós-lista. Az újabb szóbeli és írásos adatgyűjtés nyomán a mintegy 500 fősre becsült célcsoport eddig több mint a felét, szám szerint 255 kamaszként emigrált, 56 utáni magyar légióst sikerült azonosítanom. (A tételes listát és annak elemző kommentárját ld. a mellékletben!) 2.2. Kérdőívek. Az 50 kérdésből álló 20 oldalas kérdőívet (melynek mintapéldányát pályatervemhez korábban csatoltam) eddig 8 magyar légiós veterán töltötte ki, s az újabb önkéntesek közül további 9-ét remélem a nyár végéig megkapni postán, ben vagy személyesen. Az eddigi válaszadók: Aradi Domokos (La Lende les Moures), Huber Béla (Aubagne), Morvay Tamás (Vins sur Caramy), Nemes Sándor (Borgo, Korzika), Soós Sándor (Séptemes les Vallons), Sorbán Gyula Elek (Toulon), Spátay János (Bouc-Bel-Air), Szecskó Tibor (Aix-en Provence) reménybeli további válaszolóim pedig: Andó János (Marseille), Fehér János (Aix-en-Provence), Harsányi Árpád (Lille), Lakatos Imre (Auriol), Szabó László (Nizza), Szekfű Árpád (Puyloubier), Szűcs Tibor (Auriol), Takács Gyula (Tahiti Marseille) és Wagner József (Puyloubier). Nyelvi, technikai vagy értelmezési nehézségek miatt a kérdőív kitöltésében több ízben személyesen is segédkeztem, s a fontosabb adatközlőkkel külön interjúkat is felvettem, ill. arra kértem őket, hogy egy-egy korszakos epizódról, így az 56-os vagy az algériai harcokról, külön mellékletben szabadon vessék papírra emlékeiket. (Beszámolómhoz mintaként egyik legfontosabb adatközlőm, Nemes Sándor kérdőívét mellékelem.) 2.3. Interjúk. Az interjú-sorozat szintén jelentősen bővült eddig kb 26 órányi hangés mozgóképfelvételt sikerült rögzíteni jórészt az interjúalanyok saját közegében: családi körben, veteránotthonokban vagy a bajtársi körök (AALE) rendszeres találkozóin. (A felvételek helyszínei: Aix-en Provence, Aubagne, Auriol, Bouc-Bel-Air, La Cardeline, La Ciotat, Nizza, Puyloubier, Toulon és Vins sur Caramy voltak.) Az interjúk sorából külön kiemelendő három veterán emlék-anyaga: Spátay Jánosé (69), aki 1956-ban 13 évesen jött el Budapestről, egyedül él, szegényen és betegen s azóta sem járt Magyarországon; Morvay Tamásé (74), aki leszerelése után közel három évtizedig volt egy provence-i kis falu megbecsült postamestere s nemrég vesztette el algériai (kabil) feleségét; továbbá Szabó Lászlóé (82), aki még az előző, ban légiósnak állt nemzedék kevés túlélőinek egyike, ki maga is 16 évesen csapott fel légiósnak, végig harcolta a vietnámi és algériai háborút, majd a nála jó tíz évvel fiatalabb 56-os légiós nemzedék kiképző tiszthelyettese és máig aktív, önzetlen pártfogója lett. (Az ő 1957 eleji beavató és elsőrangú forrásértékű emlékeit a Deuxiéme Bureau Marseille-i újonc-felvételi gyakorlatáról alább még külön idézem!) 2.4. További adat- és anyaggyűjtések. A légiós veteránoktól számos további nevet és adatot sikerült szereznünk elhunyt vagy még élő bajtársaikról; ebben kiváltképp jelentős segítséget kaptunk Huber Bélától, Szecskó Tibortól, Nemes Sándortól, Sorbán Gyulától és Soós Sándortól akik együttvéve vagy 120 névvel gyarapították légiós-listánkat. Ugyancsak ígéretüket vettük, hogy a légiós temetők és a veterán-otthonok nyilvántartásaiból további bajtársaikat is segítenek azonosítani és aktívan részt vesznek az algériai harcokban elesett kb nemzedéktársuk listájának összeállításában is. (Ez idő szerint mindössze 26, ismeretlen észak-afrikai sírhelyen nyugvó 56-os magyar önkéntesről van szórványos adatunk.) A hétvégi családlátogatások során a neveket, helyszíneket ld. fentebb az interjúk ismertetésénél! eddig kb archív fotót és légiós dokumentumot sikerült eredetiben vagy másolatban gyűjtenünk, ezeket a Légió Dokumentációs Központjától és Képi Blanc c. 3

4 havilapjától szerzett további fotókkal, archív híradó-felvételekkel egészítettünk ki (Marseille-i újonc-behajózás, megérkezés Oránba, Sidi-bel-Abbésba, az algériai harcok, etc.). Az Idegenlégió Főparancsnokságára naponta bejárva, a legénységgel, az altisztekkel és a tisztekkel gyakran szót váltva, s nem egyszer együtt is étkezve, kiváltképp jó kapcsolatba kerültünk a ma is Aubagne-ban szolgáló mintegy magyar önkéntessel, akiktől szintén kaptunk a magyar veteránokról érdemi információkat, sőt olykor archív képeket, dokumentumokat is. (Csupán az érdekesség kedvért: jelenleg kb. 300 magyar szolgál világszerte a Francia Idegenlégióban közülük vagy 200-an magyarországi, azaz kismagyarok és további 100-an nagymagyarok : azaz a Felvidékről, Kárpátaljáról, Délvidékről és Erdélyből verbuvált, év közötti önkéntesek.) Capitaine Montagna, a Légió világterjesztésű lapjának nemrég kinevezett főszerkesztője maga is értőn és lelkesen fogadta a magyar veterán-kutatás ügyét, ennek kézzel fogható, legfrisebb eredménye: a Képi Blanc júniusi számában megjelent képes, keretes felhívásunk további magyar légiós veteránokhoz, akik készek megosztani velünk emlékeiket (ld. a mellékelt másolati anyagban). Hirdetésünkre alig néháyn hét alatt máris öten jelentkeztek, s a bizalmi hírláncok révén remélhető, hogy ez a szám őszre akár meg is többszöröződhet. Az iratkutatások ismetetésekor még szó lesz róla, ám jelentősége miatt már itt érdemes kiemelni, hogy mivel a korábbi ígéretek ellenére egyéni légiós-dossziékat és bizalmas névsorokat, statisztikai adatösszesítéseket (toborzólisták, dezertőrök, veszteségek, etc) végül is nem volt módunk kutatni, a légiós archívum (BALE) munkatársai azt javasolták: forduljunk írásos kérvénnyel a főparancsnokhoz, aki, ha nekik utasításba adja, ők maguk igyekezni fognak minden kérésünknek egy magyar érdekű részletes dokumentáció összeállításával eleget tenni. (A tábornokhoz címzett levelünk és Ablonczy Balázs úgyszintén hozzá intézett, támogató levelét ld. másolatban!) Hivatalos válasz eddig még nem érkezett, ám hírek szerint legkésőbb őszre ez az anyag is birtokunkban lesz. Végül itt jegyzem meg, hogy a légiós archívum (CD) szakkönyvtárában számos témámba vágó, érdekes munkát találtam kézikönyvek, korszak-monográfiák, memoárok, a különböző légiós ezredek emlék-kiadványai, s azokat nem csak haszonnal forgattam, hanem készülő könyvem ajánló bibliográfiájába mintegy fél száz francia nyelvű könyvcímet is beválogattam. Ezen kívül az Aubagne-i Marcel Pagnol Városi Könyvtárban ( Médiatheque ) úgyszintén találtam néhány izgalmas hely- és sajtótörténeti kiadványt, bennük jónéhány légió-történeti adalékkal az évekből 3. Iratkutatások 3.1. A légiós iratforrások áttekintése A francia Idegenlégió részben kutatható, részben még napjainkban is zárolt történeti iratait Franciaország 3 helyszínén 4 szervezeti egységben őrzik; melyek a következők: 1) Centre de Documentation de la Légion Étrangére (CDLE), Aubagne; 2) Bureau des Anciens de la Légion Étrangére (BALE), Aubagne; 3) Archives du Ministere de la Défense, (BECAM), Pau; 4) Service Historique de la Défense (SHD), Vincennes Közülük az első jobbára csak iratkiadó kutatószolgálat és konferencia-központ, míg a további három valóban jelentős hadilevéltár az alábbi gyűjtőkörrel és iratállománnyal: CDLE 4

5 Az Idegenlégió Főparancsnokságának Aubagne-i székhelyén (Cartier Vienot, Route départementale 2, Aubagne) működő Dokumentációs Központnak saját eredeti iratanyaga csak kevés van, valójában inkább a BALE nyilvános civilek számára is nyitott kutatószolgálataként működik. Állag-, vagy fondjegyzék, feldolgozott és annotált forrásleírás az itt tárolt főként másolati anyagokról nincs, avagy ha van is, azt nem adják ki a civil kutatóknak. Munkatársai (akik a Légió sajátos belszervezete és szolgálati rendje miatt sűrűn cserélődnek) maguk is megerősítik, hogy a CDLE-ben tárolt anyagok jórészt feldolgozatlanok, digitalizálva még nincsenek, s a kutatást az előzetes parancsnoki engedély birtokában is csak próba szerencse alapon lehet megkísérelni, a következő három gyűjtőkörben: - Archives Collectives (általános iratok, azaz nem személyi dossziék), időszakos bontásban, feldolgozás alatt; - Achives Études (tanulmányok, tematikus feldolgozások): a Légió belszervezete, statisztikái, létszámváltozásai, légiós magániratok (pl. levelezések, etc.); - Könyv- és médiatár, helybeni használatra, tematikus és időszakos osztályozás szerint (pl.: 19. század, 1. vil.háb., 2. vil.háb., Indokína, Algéria, etc.) A CD legfontosabb kutatási anyagai az egyes légiós alakulatok hadinaplóinak (Journal des Marches et Operations = JMO) másolati példányai, melyekre még részletesen kitérek BALE Ez a voltaképpeni légiós irattár, melynek fő profilja a nem-francia és francia állampolgárságot nem kért, vagy nem kapott idegenlégiós állomány személyi dossziéinak tárolása. Az irattár tájékoztatója szerint személyi dossziét őriznek itt mintegy 6000 iratfolyóméternyi tárhelyen. (Összehasonlításul: ez éppen másfélszerese az ÁBTL Eötvös utcai iratállományának.) A BALE-t civil kutatók nem látogathatják, fondjegyzéket vagy annotált forrásleírást az itt tárolt anyagokról nem kaphatnak, még kutatási engedély birtokában is jórészt csak az irattár tiszti, tiszthelyettesi karának szabad kapacitásán és jóindulatán múlik, hogy mennyi idő alatt, milyen típusú és terjedelmű anyagot adnak át a kutatónak a CDLE-ben való helyszíni tanulmányozásra. A tetemes iratállományt csak alig egy évtizede, 2001-ben kezdték el digitalizálni, fordított időrendben az újabbaktól a legkorábbi 20. század eleji aktákig visszanyúlva, de saját bevallásuk szerint is csak lassan haladnak vele. Az irattár fő rendeltetése a volt légiósok és közvetlen hozzátartozóik egyéni iratmásolati igényeinek folyamatos kiszolgálása. Összesítések, statisztikák itt a BALE-munkatársak közlése szerint nincsenek (pl. nemzetiségi bontású újonc- vagy toborzólisták, etc.). A légiós egységek hadinaplói (JMO) és az Idegenlégió máig szolgálati titokként kezelt éves mérlegei ( bilans annuels ) ugyanakkor megvannak, noha közvetlenül ezek sem kutathatók. (Ennek ellenére informális úton sikerült megszereznünk az algériai harcok két kulcs-esztendejének az 1959-es és 1960-as évek évkönyveinek egy-egy selejtezésből kimentett másolati példányát, melyekben kutatásunk szempontjából elsőrangúan fontos, több éves adatsorok találhatók. Részletesen ld. alább a 4. statisztikai fejezetben!) BECAM A Francia Védelmi Minisztérium Irattára (BECAM = Bureau Central des Archives Administrative Militaires) őrzi valamennyi francia katona így a légiósok és a légiós tisztesek, altisztek személyi dossziéit, születésüktől 90 éves korukig zárolva. Ez után személyi anyagaik a megyei levéltárakhoz kerülnek, s a továbbiakban kutathatóvá válnak. Az egyes ezredek és más önálló egységek hadinaplóit (JMO) is ez a központi irattár őrzi fontos törzsállományként. 5

6 SHD A Vincennes-ban található Hadtörténeti Levéltár (Service Historique de la Défense) a francia tisztikar iratanyagát tárolja a középkorig visszanyúlóan. Itt általános érdekű és személyi akták ( dossiers collectifs et individuels ) egyformán találhatók, ám mivel magyarok tiszti rangban a Francia Hadseregben és az Idegenlégióban csak ritka kivételként szolgáltak, ez a különben nagymúltú és becses forrásegyüttes kutatásunk szempontjából érdektelen. Vélhetően a francia katonai hírszerzés és elhárítás (Deuxieme Bureau) történeti iratmásolatai is itt találhatók. Ezek civilek számára ma sem kutathatók, s az anyagok jellegét, funkcióját, keletkezési idejét és nagyságrendjét sajnos még informális tudakozódással ismételt szóbeli kérdésekkel sem sikerült felmérnünk. Szerencsére légiós pályája során több magyar veterán is szoros kapcsolatba került a DB-vel légióstoborzás, felvételi kikérdezések, levélellenőrzés, tolmácsolás, etc, s így ők, ha szolgálati iratokat nem is, értékes tájékoztatást tudtak adni a francia hírszerzés, elhárítás egykori ügyrendjéről Magyar érdekű légiós iratkutatások május-júniusában összesen mintegy hat hetet töltöttünk szorgos iratkutatással az Aubagne-i Légiós Főparancsnokság Dokumentációs Központjában ebből, mint korábban jeleztem, vagy három hetet kutatótársammal, Marczisovszky Jánossal, aki saját költségén társult a Provence-i expedícióhoz. Előtte, közben, és utána legalább tucatnyi alkalommal tartottunk hosszabb-rövidebb konzultációt a CDLE s a BALE különböző rangú és beosztású munkatársaival (CDLE: Major Licurgo, directeur, Lieutenant Michon, adjutant, caporal chéf Rathier, archivist; BALE: Capitaine Claret, chef, Major Maghoube, adjoint), illetve konzulensünkkel: Dr. Szecskó Tibor, ny. légiós törzszászlóssal, aki korábban maga is a CDLE vezető munkatársa volt. Itt kíván említést, hogy ez idő alatt civil kutató a Dokumentációs Központban nem járt előtte, utána se nagyon, továbbá, hogy Algériai függetlenné válásának 50. évfordulóján a légiós ezredek hadinaplóit az es időszakból rajtunk kívül senkinek nem jutott eszébe kikérni és módszeresen áttanulmányozni, holott az algériai háború máig is a francia nemzettudat és közélet egyik legkényesebb, sokat vitatott momentuma részben az egykori atrocitások és tömeges menekülthullámok, részben a mai interetnikus konfliktusok miatt. (Elég csak arra emlékeztetni, hogy közel 2 millió sorköteles francia katona járta meg Algériát, a harcok és tömeges megtorlások több tízezer francia, arab és harki életét oltották ki, s az ország önállóvá válása után jó egy millió pieds noirs, algériai francia és más európai eredetű algériai lakos volt kénytelen elhagyni észak-afrikai szülőföldjét.) Hadinaplók (Journaux des Marchés et Opérations), A légiós ezredek hadinaplói beavató és adatgazdag közelképet adnak az egységek belszervezetéről, tiszti, tiszthelyettesi és legénységi állományáról, továbbá hadműveleti részvételéről az algériai háború ( ) s a még jó hat éven át tartó francia katonai evakuáció ( ) egész időszakáról. Az Algériában szolgáló 10 légiós ezred minden nagyobb önálló egysége hasonló szerkezetben és adatszolgáltatási rendben folyamatosan vezetni és havonta, negyedévente leadni tartozott a főparancsnokságnak egykor szigorúan titkos szolgálati naplóit. Ezen egységek: az 1., 2., 3., 4. és 5. Idegen Gyalogezred, a 13. Féldandár, az 1. és 2. Idegen Lovassági (Páncélos) Ezred, az 1. és 2. Idegen Ejtőernyős Ezred, továbbá a négy Szaharai Gépesített Század és a Szaharai Büntető Század. (Eredeti francia 6

7 nevükön: 1er, 2e, 3e, 4e, 5e REI, 13e Demi-Brigade de la L.E., 1e, 2e Regiments Etrangers de Cavallerie, 1e, 2e REP, 4 Compagnies Sahariennes Portée de la L.E, Compagnie de Discipline.) Mivel az általunk kutatott időszakban ( ) egyetlen ezred hadinapló-sorozata is átlag 2-3 iratfolyómétert tesz ki, a korszak teljes napló-repertoárjából főként azon regimentek anyagát igyekeztünk átnézni, ahol korábbi kutatásaink és veterán adatközlőink szerint magyar légiósok aránylag nagy számban szolgáltak. Ezek: az 1. és 2. Idegen Gyalogezred, az 1. és 2. Idegen Ejtőernyős Ezred, továbbá a négy Szaharai Gépesített Század és a Szaharai Büntető Század. Az ily módon szelektált, módszeresen átnézett, kimásolt és kijegyzetelt naplók így is a teljes repertoár bő egyharmadát teszik ki. Röviden a naplók tartalmáról és szerkezetéről. Az egyes ezredek hadinaplóinak informatív értéke, formai és szerkezeti rendje a vizsgált évtizedben elég nagy változatosságot mutat, noha az évtized-fordulóra központi direktívák egész sora próbálja azok adatszolgáltatásának tartalmi, formai elemeit egységesíteni. Néhány kézírásos kivételt leszámítva (ilyen pl. a Szaharai Büntető Század naplója) többnyire stenciles sokszorosítással készültek havi vagy negyedéves gyakorisággal, példányban, egyedi, nem ritkán színes címlapokkal, melyek tervezésében a légiós ezred-írnokok fantáziája és grafikai tehetsége is tág teret kapott. A naplók élén az egység táblázatba foglalt aktuális hadrendje ( Ordre de Bataille ) található a tisztek és tiszthelyettesek nevével, rangjával, csapatbeosztásával és személyi adataival (születési dátum, légiós regisztrációs szám, etc). Ezt követi a naponta vezetett voltaképpeni eseménykrónika ( Historique des Faits ), ami olykor csak formálisan, máskor érdemi részletezéssel a különböző egységek aznapi feladatait, mozgását, a tisztek és tiszthelyettesek érkezését vagy távozását, a magasabb parancsnokok látogatását, etc. foglalja össze. Kiváltképp figyelemre méltó ezek között a hadműveletek gyakran térképvázlattal illusztrált napi összefoglalója, amely külön napi mérleget ( Bilan de la Journée ) is közöl az ellenséges és a saját veszteségekről, a hadifoglyokról, a hadizsákmányról, vagy az evakuált polgári lakosság számáról, etc. A havi és negyedéves naplók idővel 3-4 standard táblázattal is kibővültek: ezek az ezred állományának adott időszakbeli létszámváltozásait, a sebesülések és halálozások okát és körülményeit, az előléptetések, kitüntetések, lefokozások és büntetések eseteit rögzítik többnyire névvel, ranggal és csapatbeosztással. Sajnálatos, hogy e táblázatokban a dezertőröknek alighanem titoktartási utasításra nincs külön állandó rovata; így olykor csak az eltűntek ( disparus ) közt lehet gyanítani őket, máskor a napi krónikában bukkannak elő, elvétve névvel is, ám a gyakoribb csoportos szökések esetében inkább csak számszerű adatként ( 4 légionnaires allemands et 2 italiens sont désertés ). Az ezrednaplók végül tételes létszám-mustrával zárulnak, melyekben a tiszti és altiszti állomány nevesítve, a legénységi csupán számadatként van feltüntetve. Ám lássuk a hadinaplók magyar érdekű találatait: Az Első Idegen Gyalogezred (1er R.E.), Sidi Bel-Abbes, Saida, Mascara Az ezred jórészt a Sidi Bel-Abbesi anyabázison szolgált melynek kiképző altáborain: Saidán és Mascarán valahány légiós újonc átment, s emiatt közvetlen harci cselekményben aránylag ritkán vett részt. Naplóiban az algériai háború válságos es éveiben még így is feltünő módon megsokasodnak a harcban elesett magyar újoncok nevei. Íme, néhány: - Kopnik István (2. oszt. légiós, Saida) Alt Ferenc (2. oszt. légiós, Saida) Friedl Jenő (1.oszt légiós, Mascara) Moger Zoltán (2. oszt. légiós, Bau Alan)

8 - Polák József (caporal) Horváth Zoltán (caporal, Saida) Nagy Zoltán (sergent, Mascara) Berzsenyi Árpád (sergent, Saida) 1959.??.??. - Németh Ferenc (2. oszt. légiós, Saida) Ugyanezen ezredből a már tisztessé vagy altisztté avanzsált, szerencsés túlélők az algériai háború vége felé mind több kitüntetést kapnak. Néhány magyar név az 1961-es naplókból: - Szilágyi Sándor, caporal - Nagy Georges, adjudant - Gyimesi Miklós, caporal - Kovács István, caporal - Szabó József, caporal - Solymos Béla, caporal A kitüntetettek sorában egy a veteránok és hazatértek által sokat emlegetett magyar légiós csapattiszt: Rézbányai Béla hadnagy neve is sűrűn felbukkan A Második Idegen Gyalogezred (2er R.E.I.), Ain Sera, Sahara Az ezred naplóit átlapozva feltűnő a magyar altisztek erős jelenléte: őrmestertől zászlósig 25 magyar nevet sikerült találnunk az 1957 és 1963 közötti évek naplóiban. Születési dátumuk 1914-től 1938-ig erős szórást mutat, noha jó részük az 1920-as években született, 1945 után légiósnak állt öregkatona, és csupán három as születésű akad köztük, akik minden bizonnyal 56-os emigránsok lehettek: - Antal Ferenc, sgt - Balogh János, sgt chef - Bányai Gyula, adjudant - Bíró Bla, cap. - Bíró Sándor, sgt m. - Csipkés András, adjudant - Demeter András, adjudant chef - Dolányi János, sgt - Erdős Gyula, sgt - Farkas János, sgt chef - Hlinka György, sgt - Kiss Miklós, adjudant - Kossuth Kálmán, sgt m. - Kovalovszki László, sgt chef - Kund István, sgt - Kvassay Zolzán, sgt chef - Laki Tivadar, adjudant - Lehel Pál, sgt - Monostory László, sgt - Müller Ernő, sgt m. - Nagy György, adjudant - Palik Zoltán, adjudant chef 8

9 - Rigó Balázs, sgt. - Szabó Sándor, sgt. - Szántai Gyula, sgt m. A tiszthelyetteseknél jóval számosabb magyar légiós legénységről csupán az ezrednapló sebesült-jelentéseiből és a kitüntetettek lajstromaiból értesülhetünk. (Magyar elesettet, eltüntet vagy szökevényt a 2-er R.E.I. hadinaplóiban nem találtunk, ám e kényes személyi adatokat, mint már jeleztük, nem is mindig nevesítik a naplók.) Íme, a tűzharcban vagy aknarobbanásban sebesült magyar légiósok es gyűjtőlistája: - Szabó András, sgt. - Tokai János, capl. - Bíró Béla, acpl. - Sebők László, 2. oszt. légiós - Ferenczi János, capl. - Kovács István, capl (g.k. vezető) - Laki Tivadar, adjudant Az 1959-ben a Cameron-ünnepen a kitüntetettek sorában, néhány már említetten kívül, további három alacsony rangjából ítélve nyilván 1956 után légiósnak állt magyar neve is felbukkan: - Bihary Attila, 2. oszt. légiós - Ferenczi János, 2. oszt. légiós - Koros Gyula, 2. oszt. légiós - Szabó Lajos, 2. oszt. légiós - Farkas Zoltán, adjudant Az Első Idegen Ejtőernyős Ezred (1er R.E.P.), Zeralda A maga idején korszerű elitalakulatnak számító két légiós deszant-ezred hadinaplói újabb tanulságokat engednek levonni. Közülük kiváltképp érdekesek a 1er R.E.P évnegyedének adatközlései, melyek a harcok s ezek során a légiós veszteségek súlyosbodását jelzik. Az ekkorra már állandósult, úgyszólván mindennapos bevetések nyomán az ezred vesztesége alig három hónap alatt meghaladta a 300-at (115 halott és 192 sebesült!), noha ezek közt a naplóban feljegyzett, névvel említett magyarok száma aránylag csekély: - Burmat István (harcban elesett) - Krieger Károly (harcban elesett) - Pálfi Ervin (harcban elesett) - Antal Ferenc (harcban megsebesült) - Konkoly István (harcban megsebesült) Később 1959 őszétől 1961 tavaszáig további tíz harci sérülés, fegyveres vagy közlekedési baleset magyar áldozatainak neveit teszi közzé az ezrednapló, rang nélkül feltehetően mind légiós közlegények voltak: - Farkas László - Fürjes László 9

10 - Graczó Sándor - Halász József - Horváth Ferenc - Kovács Imre - Kurina László - Németh Árpád - Novakovics József - Pintér József A Második Idegen Ejtőernyős Ezred (2e R.E.P.), Philipville Vélnénk, hogy a második ejtőernyős ezredben jóval kevesebb magyar szolgált, mivel magyar nevek a hadinaplóiban inkább csak 1958 nyarától 1962 végéig tűnnek fel elvétve. (Az ezredet ekkor, az algériai háború végén a korzikai Calviba telepítették át.) Ugyanakkor és ez kellő forráskritikára inti a kutatót, számos veterán adatközlőnk megjárta Philipville-t, majd Calvit, s egyikük, Huber Béla (Sopron, 1942) személyes közlése is igen figyelemreméltó. Eszerint ben csupán az ezredtörzs ( CCS ) testőr szakaszában ( section protection ) 27 magyar 56-os emigráns fiú szolgált Toldi István törzszászlós vezénylete alatt, és rajtuk kívül csupán két német és két lengyel légiós alkotta még a testőr-osztag legénységét. Néhány magyar név a naplóbejegyzésekből: Elesettek: - Horváth László ( ) - Nagy Antal ( ) Sebesültek: - Kovács László ( ) - Kovács György (d.n.) - Simon György ( ) Előléptették a háború végén, én 2. oszt. légióssá: - Kaposi György - Kormányos Sándor - Kovács László - Vidovich Imre (68 névből 4 magyar!) Tovább szolgált, újonnan szerzett szakképesítéssel: - Dubrovay Frigyes - Hunfalusy Károly - Molnár Károly Az ezred demoralizálódását jól jelzi, hogy az algériai háború végével megsokasodnak a szökések. Így a Mers-el-Kebír-i hadikikötő bázisról 1962 novemberében 11, egy hónap múltán már 18 szökevényt ( déserteur en fuite ) jelentenek köztük a listán egy magyar név is akad: a korábban sebesültként feltűnt Kovács Lászlóé, aki december 30-án vált meg a Légiótól A négy Szaharai Gépesített Század (1-4. Compagnies Sahariens Portées) 10

11 Algériában különleges, részben logisztikai, részben járőr és rendfentartó feladatot látott el a négy önálló szaharai gépesített század, melyekben magyarok is szép számmal szolgáltak. Ezek legénységi állománya egyenként főből állt, járműparkja pedig (!) közt mozgott. Állomáshelyeik számsorrendben a következők voltak: 1ére CSP: Fort Flatters; 2éme CSP: Laghouat; 3éme CSP: Ain el Arba; 4éme CSP: Geryville. Századnaplóikban inkább a korábbi ( os) magyar légiós nemzedék ekkor már altisztként szolgáló öregkatonái tűnnek fel, mintsem az 56-os magyar fiúké. (A közlegények neve, ahogy más egységeknél is, csak egy-egy fontosabb esemény: sebesülés, haláleset, szökés, kitüntetés, etc. kapcsán kerül a hadinaplóba, míg a tiszti és altiszti állomány beosztását havonta újraközlik.) A 1ére CSP 1957-es hadrendjében például kilenc magyar öreg légióst is találni többnyire raj- vagy szakaszparancsnoki beosztásban: - Barci Lajos, c/chef (1926) - Beskó Ferenc, capl (1926) - Dietrich Péter, 2. oszt. légiós (1932) - Haering Péter, 2. oszt. légiós (1932) - Jakcsics Ferenc, c/chef (1913) - Kaptza Ferenc, adj. (1923) - Knerr Arthur, 2. oszt. légiós (1923) - Vaskó János, c/chef (1927) - Virág János, sgt. (1927) Ugyanez születési dátumok nélkül a 4éme CSP negyedévi hadrendjéből: - Bíró Béla, sgt. - Erdős Gyula, sgt. - Kund István, sgt. - Kvassay Zoltán, sgt/chef - Laki Tivadar, adj. - Nagy György, sgt/chef - Friedl Jenő, 1. oszt. légiós (+ meghalt balesetben én) A 4éme CSP 1957 januári hadinaplójában négy magyar altisztre lelünk: - Antal Ferenc, sgt. (1918) - Laki Tivadar, sgt.chef (1926) - Müller Ernő, sgt/chef (1927) - Sántai Gyula, adj. (1921) A harcok éleződését jól mutatja, hogy ugyanezen századból 1959 nyarán három magyar neve is feltünik a sebesült-listán: - Bíró Béla, sgt - Csiba Ferenc, 2. oszt légiós - Ganyu Sándor, 1. oszt légiós A Szaharai Büntető Század (Compagnie de Discipline), Djenier-Bou-Rezg A hírhedt és számos legendával övezett Szaharai Büntető Század kivételesen kézírással vezetett, egyetlen keménytáblás könyvbe foglalt as hadinaplója némi csalódást 11

Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv

Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv Néhány bevezető szó: közel 400 évig együtt éltünk a Habsburgokkal, minden közös volt, a minisztériumok, a közigazgatás, a levéltár is, a sok száz év alatt felgyűlt iratanyaggal

Részletesebben

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest 2014.. v.l. Dömötör Zoltán vezérezredes elnök-főparancsnok 1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék Bevezetés.. 3 Nyílt irat 4 Kérelem, beadvány 5 Melléklettel

Részletesebben

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék Bevezetés.. 3 Nyílt irat 4 Kérelem, beadvány 5 Nyílt iratminta, melléklettel...6 Parancs, intézkedés 7 Sokszorosított parancs, intézkedés 8 Jegyzőkönyv..9 Elektronikus

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Honvéd ejtőernyősök: A csapatnem kialakulása és harcai 1938-1945 között

Honvéd ejtőernyősök: A csapatnem kialakulása és harcai 1938-1945 között Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Honvéd ejtőernyősök: A csapatnem kialakulása és harcai 1938-1945 között Reszegi Zsolt Témavezető: Dr. Barta Róbert Társtémavezető: Dr. Szakály Sándor DEBRECENI

Részletesebben

Beszámoló. 2016. május 05.

Beszámoló. 2016. május 05. Beszámoló 2016. május 05. Elnökségünk mai beszámolójának része a háttérben kivetített életkép-összeállítás, a 2015. esztendő egyesületi eseményeinek digitálisan megörökített története, több barátunk elsősorban

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban írta Kugler József A második világháború az európai országok többségétôl nemcsak súlyos véráldozatokat követelt,

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Hadászat- és Hadelmélet Tanszék 1. A hadikultúrák megjelenése a modern hadügyben 2. A hadikultúrák elméleti kérdései 3. A gerilla hadviselés elméletének

Részletesebben

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói KARACS ZSIGMOND Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói Az országot 1956. október 4-én a keringõ hírek ellenére váratlanul érte a katasztrófa. Az emberek bíztak a szovjet csapatok kivonulásában, mindenki

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

1. A Selters Balatonfüred projekt (2007) Problémafelvetés

1. A Selters Balatonfüred projekt (2007) Problémafelvetés 1. A Selters Balatonfüred projekt (2007) Számlákkal a német sajtóba Problémafelvetés A számla az egyik legkorábban selejtezhető, értéktelen iratfajta. Nem így, ha a számlák 19. századiak. Pl. a reformkori

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Annak idején a kádári Magyarországon senki sem emlékezett meg RugonfalviKiss István születésének századik évfordulójáról. Ezen csöppet

Részletesebben

Országos Rendezési Tervkataszter

Országos Rendezési Tervkataszter TeIR Országos Rendezési Tervkataszter Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. LEKÉRDEZÉSEK... 3 2.1 TERV ELLÁTOTTSÁG LEKÉRDEZÉS... 4 2.1.1. Kördiagram... 5 2.1.2.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL t zs ö K ta á B é g i Ön k o r m á ny za ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 1. Évfolyam 2. Szám 2007. október Önkormányzati Híreink Tisztelt Bátaiak! A falunknak év végéig rendelkeznie kell településrendezési tervvel.

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-147/2011. Tárgy: A Rónay család története könyv megjelentetésének támogatása

Részletesebben

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában A félszigeti háború, ahogy a későbbiekben a történészek elnevezték, a napóleoni háborúk egy jelentős részét képezte. A francia hadsereg folyamatosan

Részletesebben

MUNKANAPLÓ az önkormányzati könyvtárak forgalmi adatainak méréséhez a 200 évre

MUNKANAPLÓ az önkormányzati könyvtárak forgalmi adatainak méréséhez a 200 évre MUNKANAPLÓ az önkormányzati könyvtárak forgalmi adatainak méréséhez a 200 évre Nem selejtezhető! A könyvtár neve:. Székhelye:.. ÚTMUTATÓ A munkanaplót ebben az évben is a Deák Ferenc Megyei Könyvtár biztosítja

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők dokumentum az intézmény hivatalos Sándor Frigyes Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az intézmény székhelye 2400 Dunaújváros

Részletesebben

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Szent István Egyetem 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1. Telefon:28 522 967, Fax:

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Felkelõcsoport a Corvin közben

Felkelõcsoport a Corvin közben EÖRSI LÁSZLÓ Felkelõcsoport a Corvin közben A forradalom kirobbanását követõ éjjeli-hajnali órákban megjelentek a fõvárosban a szovjet páncélos alakulatok, amelyekkel szemben városzszerte felvették a harcot

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

JELENTÉS A VÉDETTÉ NYILVÁNÍTOTT KULTURÁLIS JAVAK ELLENÉRTÉK MELLETTI ÁTRUHÁZÁSA ESETÉN FENNÁLLÓ ÁLLAMI ELŐVÁSÁRLÁSI JOG ÉRVÉNYESÍTÉSÉVEL

JELENTÉS A VÉDETTÉ NYILVÁNÍTOTT KULTURÁLIS JAVAK ELLENÉRTÉK MELLETTI ÁTRUHÁZÁSA ESETÉN FENNÁLLÓ ÁLLAMI ELŐVÁSÁRLÁSI JOG ÉRVÉNYESÍTÉSÉVEL ikt.sz.: 401/941/1/2016 JELENTÉS A VÉDETTÉ NYILVÁNÍTOTT KULTURÁLIS JAVAK ELLENÉRTÉK MELLETTI ÁTRUHÁZÁSA ESETÉN FENNÁLLÓ ÁLLAMI ELŐVÁSÁRLÁSI JOG ÉRVÉNYESÍTÉSÉVEL ÉS EGYÉB VÁSÁRLÁSOK RÉVÉN A FORSTER KÖZPONT

Részletesebben

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Dr. Hadnagy Imre József Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Kiállítócsarnok nem lévén a gyűjtemény néhány muzeális tűzoltószere és a hazai tűzvédelem jeles személyiségeinek domborműve az intézménynek

Részletesebben

ORSZÁGOS SZÖVETKEZETI SZÖVETSÉGEK, INTÉZMÉNYEK JEGYZÉKE, 2012

ORSZÁGOS SZÖVETKEZETI SZÖVETSÉGEK, INTÉZMÉNYEK JEGYZÉKE, 2012 ORSZÁGOS SZÖVETKEZETI SZÖVETSÉGEK, INTÉZMÉNYEK JEGYZÉKE, 2012 Országos Szövetkezeti Tanács (OSZT) Elnök: Farkas Tamás Alelnök: Dr. Zs.Szőke Zoltán 1146. Budapest, Hermina út 57. Telefon: 331-13-13 E-mail:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú neve

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú neve KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők dokumentum az intézmény hivatalos Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola az intézmény székhelye 2400 Dunaújváros Bartók

Részletesebben

OST MUNKABIZOTTSÁGOK CÍMLISTA

OST MUNKABIZOTTSÁGOK CÍMLISTA OST MUNKABIZOTTSÁGOK CÍMLISTA 1.A hivatalos statisztikai szolgálat keretében végrehajtott adatgyűjtések közötti tartalmi átfedések elkerülését vizsgáló munkabizottság: tel: 795-5811) Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz Oldal: 1 / 6 SZAKMAI RÉSZBESZÁMOLÓ A részletekben történő finanszírozás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre. A pályázat célja... 2. Pályázásra jogosultak... 2. Tudományterület, kategória...

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre. A pályázat célja... 2. Pályázásra jogosultak... 2. Tudományterület, kategória... NEMZETKÖZI IGAZGATÓSÁG MAGYAR ÖSZTÖNDÍJ BIZOTTSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre Tartalom A pályázat célja... 2 Pályázásra jogosultak... 2 Tudományterület, kategória...

Részletesebben

Mihályi Balázs. Dél-Buda ostroma 1944-1945

Mihályi Balázs. Dél-Buda ostroma 1944-1945 Mihályi Balázs Dél-Buda ostroma 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Dél-Buda Budapest ostromában (1944-45)... 10 Előzmények... 10 Az ostrom első szakasza (1944. december 24-25.) Buda bekerítése...

Részletesebben

KORMÁNYBESZÁMOLÓ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLŐ NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEK HELYZETÉRŐL J/17166. számú beszámoló (2003. február 2005.

KORMÁNYBESZÁMOLÓ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLŐ NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEK HELYZETÉRŐL J/17166. számú beszámoló (2003. február 2005. KORMÁNYBESZÁMOLÓ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLŐ NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEK HELYZETÉRŐL J/17166. számú beszámoló (2003. február 2005. február) Budapest, 2005. október 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

A külföldi katonai missziók áttételes gazdasági hatásai. Lakner Zoltán Kasza Gyula 36 HADTUDOMÁNY 2008/3 4

A külföldi katonai missziók áttételes gazdasági hatásai. Lakner Zoltán Kasza Gyula 36 HADTUDOMÁNY 2008/3 4 virtuális tudásközpontoknak közvetlen politikai befolyástól és gazdasági kényszertõl függetlenül kell mûködniük. E célból tanácsos ezeket a központokat legalább a legfontosabbakat virtuális autonóm közigazgatási

Részletesebben

Propaganda vagy útleírás?

Propaganda vagy útleírás? Földrajzi Értesítő XLVIII. évf. 1999. 3 4. füzet, pp. 363 367. Propaganda vagy útleírás? (Gondolatok a magyar katonai utazási irodalomról és Almásy László: Rommel seregénél Líbiában c. művéről) NAGY MIKLÓS

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

Rejtőző fondok kései tanúságtételek

Rejtőző fondok kései tanúságtételek Rejtőző fondok kései tanúságtételek A nyugati magyar emigrációkutatás forrásai, szakmai és erkölcsi határesetei 56 évvel 56 után Nóvé Béla referátuma az esztergomi levéltáros konferencián, 2012 szeptember

Részletesebben

A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS

A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS www.njszt.hu/files/neumann/infotortenet Projektek Sántáné-Tóth Edit santane.edit@gmail.com NJSZT ITF 2010.03.11. A projekt indulásáról Kiindulásként

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1395-5/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Ügyfél megelégedettségi kérdőív 2007. Összefoglaló. A kutatásról

Ügyfél megelégedettségi kérdőív 2007. Összefoglaló. A kutatásról Ügyfél megségi kérdőív 2007 Összefoglaló A kutatásról Az AGB Nielsen Media Research 2007 szeptemberében globális felmérést készített ügyfelei körében. A kutatást a londoni székhelyű Britsh Market Research

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Háttéranyag a Budapesti Békéltető Testület 2014. július 8-i sajtótájékoztatójára

Háttéranyag a Budapesti Békéltető Testület 2014. július 8-i sajtótájékoztatójára Háttéranyag a Budapesti Békéltető Testület 2014. július 8-i sajtótájékoztatójára I. Botrányos esetek a Budapesti Békéltető Testület 2014. első félévéből A Budapesti Békéltető Testület a fogyasztóvédelemről

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT RENDJE

VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT RENDJE VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT RENDJE 2013 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. (4) bekezdésének értelmében 2016. január 1-jétől az érettségi bizonyítvány kiadásának

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

KIKÉPZÉSI PROGRAM az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei részére

KIKÉPZÉSI PROGRAM az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei részére HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖK. sz. példány J ó v á h a g y o m! Budapest, 2011. augusztus - n. Dr. Benkő Tibor vezérezredes KIKÉPZÉSI PROGRAM az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei részére A HVK KIKÉPZÉSI

Részletesebben

AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC. polgármesterének iratai (V-2-a), ad 14.993/1943. ikt. sz.

AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC. polgármesterének iratai (V-2-a), ad 14.993/1943. ikt. sz. L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ Levéltári rendezés során nemegyszer kerülnek elő a kutatók által még fel nem tárt iratcsomók, amelyek váratlanul új megvilágításba helyezhetik a történelmi

Részletesebben

Koronczai József csendőr főtörzsőrmester életrajzához Élmények

Koronczai József csendőr főtörzsőrmester életrajzához Élmények Koronczai József csendőr főtörzsőrmester életrajzához Hajmáskér, 1905. március 9., 1945. március 28. Nagy József összeállítása, 2013. január 30. Budapest (született Perkátán, 1944) Olvastam a Perkátai

Részletesebben

ÁLLATORVOS-TÖRTÉNET MINDENKINEK

ÁLLATORVOS-TÖRTÉNET MINDENKINEK ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM ÁLLATORVOS-TÖRTÉNET MINDENKINEK Orbán Éva könyvtárigazgató orban.eva@aotk.szie.hu A kezdetek ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM Hisz mindnyájunknak

Részletesebben

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes Heppes Miklós öccséhez, Aladárhoz hasonlóan - a magyar királyi honvéd légierő hosszú szolgálati idejű, fontos beosztásokat betöltő,

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1370-4/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A javaslati dokumentáció tartalma, egy példán bemutatva

A javaslati dokumentáció tartalma, egy példán bemutatva A javaslati dokumentáció tartalma, egy példán bemutatva Mészáros János megyei főépítész Megyei Értéktár Bizottság titkárság Mi indokolja azt, hogy erről beszéljünk? A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktárhoz

Részletesebben

Adatok és adalékok kötet 50 év távolából

Adatok és adalékok kötet 50 év távolából Ferge Zsuzsa Adatok és adalékok kötet 50 év távolából A világ statisztikája a statisztika világa KSH ünnepi konferencia 2010. október 14 1 Lehet-e a diktatúrának jó statisztikája? Elvben nem: - A nyilvánossággal

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

V. 1001. Abony nagyközség iratai (1804-) 1850 1950 (-1952)

V. 1001. Abony nagyközség iratai (1804-) 1850 1950 (-1952) 3. sz. összesítő raktári jegyzék (1804-) 1850 1950 (-1952) Terjedelem: 8,74 fm, 67 doboz (7,72 fm), 26 kötet (0,82 fm), 5 köteg (0,60 fm), 98 rakt. e. Raktári helye: Nagykőrös, 33. raktár 1-7. polc, 334-338.

Részletesebben

NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET

NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET CSALÁDI EGYÜTTÉLÉS A kutatás dokumentációja 2003 Tartalom Bevezetés 3 A minta 4 Az adatfelvétel főbb adatai..5 Az adatbázis súlyozása.8

Részletesebben

Az ellenség dezinformálása, avagy egy állambiztonsági kompromittálási akció az 1950-es évekbôl

Az ellenség dezinformálása, avagy egy állambiztonsági kompromittálási akció az 1950-es évekbôl Múltunk, 2007/3. 155 165. 155 [ ] SZ. KOVÁCS ÉVA Az ellenség dezinformálása, avagy egy állambiztonsági kompromittálási akció az 1950-es évekbôl Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában az

Részletesebben

Függelék Forráshelyek

Függelék Forráshelyek Függelék Köszönettel tartozom mindazoknak, akik munkám során tanácsaikkal segítettek, akik elolvasták és bírálták a kéziratot a Teleki László Intézetben szervezett vitán. Úgyszintén köszönet illeti Kovács

Részletesebben

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Saád Tamás, Dr. Peredi Katalin Szervezetfejlesztési

Részletesebben

A Borda Antikvárium szakmai kiadványairól

A Borda Antikvárium szakmai kiadványairól KÖNYV A Borda Antikvárium szakmai kiadványairól Ha egyszer valaki megírja a magyarországi antikváriumok történetét, minden bizonnyal a legjelentősebbek között fogja tárgyalni a Borda házaspár, Borda Lajos

Részletesebben

PANNON EGYETEM KARRIER IRODA A NAGYBETŰS. - a Pannon Egyetem hivatalos Alumni Magazinja

PANNON EGYETEM KARRIER IRODA A NAGYBETŰS. - a Pannon Egyetem hivatalos Alumni Magazinja A NAGYBETŰS - a Pannon Egyetem hivatalos Alumni Magazinja Telefon: (+36 88) 624-813 Fax: (+36 88) 624-813 Internet:http://kairo.uni-pannon.hu Az A NAGYBETŰS c. magazin 2009. évi médiaajánlata A NAGYBETŰS

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2237 Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

Részletesebben

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE Benyújtandó 4 példányban! példány Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezőjének (a továbbiakban Szervező) neve (cégneve):. székhelye:. ir. sz. levelezési címe: ir. sz. Az ügyben

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata I. Az állománygyarapítás módja 1. A szakkönyvtár gyűjtőkörét és az állománygyarapítás módját a könyvtári szabályzatban megfogalmazott

Részletesebben

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom,

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom, DOBERDÓ JAJ! Ha kimegyek a doberdói harctérre, Feltekintek a csillagos nagy égre, Csillagos ég, merre van a magyar hazám, Merre sirat engem az édesanyám? Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Maárné Molnár Csilla. A Kaposvári Állami Gimnázium diákjai (1870-1910)

Maárné Molnár Csilla. A Kaposvári Állami Gimnázium diákjai (1870-1910) Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Maárné Molnár Csilla A Kaposvári Állami Gimnázium diákjai (1870-1910) Doktori (PhD) értekezés Témavezetõ Géczi János habilitált

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

Katonai antropológia?

Katonai antropológia? KULTÚRAKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ Kolossa Sándor Katonai antropológia? Beszámoló A kulturális antropológia lehetõségei a nemzetközi mûveletek támogatásában címû tudományos konferenciáról Akonferenciánharmadikalkalommaltalálkoztakegymássalahadtudományésakulturális

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP (diák)

PÁLYÁZATI ŰRLAP (diák) Pályázati iktatószám:..-.. Alapítvány tölti ki! PÁLYÁZATI ŰRLAP (diák) MILYEN KATEGÓRIÁ(K)BAN PÁLYÁZIK? irodalom zene általános iskolai tanulmányok közép- és felsőfokú tanulmányok tanulmányi ösztöndíj

Részletesebben

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november Hédervár Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november I. Vizsgálat Hédervár TRT felülvizsgálat 2015., Régészeti munkarész Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monori ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése (KEOP-7.1.0/11-2011-0026) KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÉRDŐÍV...

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

A HEVES MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET GYŰJTEMÉNYEINEK

A HEVES MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET GYŰJTEMÉNYEINEK A HEVES MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET GYŰJTEMÉNYEINEK KUTATÁSI SZABÁLYZATA Általános kutatási szabályok 1. A Heves Megyei Múzeumi Szervezet a Kormány 47/2001. (III.27.) számú, a muzeális intézményekben folytatható

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

MAGYAR KATONA EGÉSZSÉGÜGY A NEMZETKÖZI BIZTONSÁGI KÖZREMŰKÖDŐ ERŐK KERETÉBEN. A misszióra való felkészülés folyamata

MAGYAR KATONA EGÉSZSÉGÜGY A NEMZETKÖZI BIZTONSÁGI KÖZREMŰKÖDŐ ERŐK KERETÉBEN. A misszióra való felkészülés folyamata MAGYAR KATONA EGÉSZSÉGÜGY A NEMZETKÖZI BIZTONSÁGI KÖZREMŰKÖDŐ ERŐK KERETÉBEN Vekerdi Zoltán Cserenyecz Béla 1 Az Országgyűlés az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők műveleteiben magyar

Részletesebben