E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 20-i ülésére Tárgy: Tájékoztató A Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium épületei gázenergia szükségletének részbeni kiváltása megújuló, illetve alternatív energiahordozók segítségével című projektről és a további hasznosítás lehetőségeiről Előadó : Szabó József Attila projektvezető Előterjesztés tartalma: tájékoztató Szavazás módja: - Az előterjesztés készítésében részt vett : - Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző

2 T Á J É K O Z T A T Ó Készült a Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kérésére Készítette: Szabó József Attila projektvezető Intézményünk először 2006-ban pályázatot nyújtott be az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok ( ) keretében meghirdetett magyar pályázati felhívásra. Projekt címe: A Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium épületei gázenergia szükségletének részbeni kiváltása megújuló, illetve alternatív energiahordozók segítségével. Kiváltandó/kiegészítendő meglevő energia ellátás: Fűtés és melegvíz ellátás földgáztüzelésű kazánokkal. Energiafű, egyéb lágyszárú növények termesztése, pelletálás, pellet elégetése + napkollektoros használati melegvíz termelés. A pályázati érték 110 millió forint volt a tervezet szerint. Ennek 85 %-át biztosítja a Norvég Finanszírozási Alap, a 15 %-ot kell önrészként fizetni. A pályázat elkészítése, nagy munka és idő ráfordítást követelt meg. Ebben döntően - Mészáros László akkori műszaki igazgató helyettes és jelentős részben Rábai József gyakorlati oktatásvezető segítette a munkámat. A pályázatot a Megyei Önkormányzat közgyűlése szeptember 30-i ülésén támogatta. A beadott pályázatunkat formai hibára hivatkozva elutasították. Az átdolgozott pályázatot 2008-ban ismét beadtuk. Az Iskolánk által beadott pályázat EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok program: gázfűtés részbeni kiváltása az intézményünkben biomassza energiával. sikeresen - túljutott az első fordulón. A második fordulóra lehetőség volt a pályázat költségvetésének frissítésére. Az eltelt idő óta változtak az árak, emiatt a projekt végösszege 260 millió forintra emelkedett, ezzel nőt az önrész összege is. 1

3 A megyei önkormányzat vezetését sikerült meggyőznöm a tetemes költség növekedés támogatásának elfogadására, a várható jelentős megtakarítás reményében. Ft eft EUR Teljes projekt költség Saját (15%) A benyújtott pályázatunkat a magyarországi bírálati körben tartalék listára tették. Ez annyit jelentett, hogy nem támogatták a hazai bírálók. A norvég kiírók azonban bekérték a tartalék listán lévő pályázatokat is. Ezután egy norvég szakember előzetes monitoring vizsgálatot végezett iskolánkban. Ő már nagyon pozitívan nyilatkozott a projektünkről. A kinti bírálat eredményeként támogatandó kategóriába sorolták a pályázatunkat, ez május 05-én történt. Innentől kezdve már pénz lehetett költeni, vagyis elkezdhettük megkötni a tervezői, könyvvizsgálói, közbeszerzői, műszaki ellenőri megbízási szerződéseket. Megerősítések, újabb igazolások, pontosítások és korrekciók után november 11-én megkötöttük a végrehajtási szerződést. Már ekkor látható volt, hogy a kiadásaink megnövekednek olyan költségekkel melyeket a pályázati összegbe már nem lehetett beépíteni. Újabb kéréssel kellet fordulnom a megyei vezetéshez. A váratlan költségekre és tartalékalapra a hivatalos inflációs index és az árajánlatot tevő, leendő szállítok becslése alapján feltételezhető volt, hogy az elnyert pályázat megvalósítása során a 39 millió forint önrészt emelni szükséges (külön elszámolandó) 30 millió forinttal. Kérésemet a megyei közgyűlés nem nagy örömmel, de támogatta. Ma már egyértelműen megállapítható, hogy a tartalékalap nélkül a projekt kivitelezését nem lehetne megvalósítani. A hazai pályázók nyomására a norvég támogatók elismerték az euro árfolyam változását és ennek megfelelően emelték a forintban számolt támogatás összegét. Így a végső összegek az alábbiak szerint változtak. Projekt főbb számai: Teljes költség: Ft Norvég támogatás: Ft (85%) Önrész: Ft (15%) Tartalék, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése biztosítja: Ft A támogatási összeget euróban ( ) számolják a Norvég támogatók. 2

4 A projekt ütemezése: Közbeszerzés I. Pelletáló csarnok bála tárolóval, szociális blokkal: 800 m2 Fű pellet tüzelésére alkalmas 7 db kazán beépítése 4 kazánházba, ezek összekapcsolása a meglévő gázfűtésű rendszerrel. (Carborobot-Bio KW) Kivitelező: KIVSZER Kft. Veszprém Szerződés kötés: február 17. Közbeszerzés II. Indult: március 18. Szerződéskötés: december 27. Pelletálás próbaüzeme: február 15-ig befejeződik Projekt vége: április 30. Végső elszámolás: április 30 július 30. A projekt végrehajtásának rövid története: A pellet csarnoképítés kivitelezési munkáit saját kivitelezésben szeptember 07-én kezdtük meg. A kivitelezés költsége kb. 162 millió forint. A kivitelező személye ekkor még nem volt ismert. A közbeszerzési eljárás előkészítésére, lebonyolítására és a műszaki ellenőrzés ellátására a VESZPRÉMBER Zrt. vel kötöttünk szerződést. Az építési engedélyek határidejét meghosszabbítottuk. Aktualizáltuk, az új tűzvédelmi jogszabályváltozásokat beépítettük. (A közben eltelt években jogszabályi változások is nehezítették a helyzetünket.) Megtörtént a kiviteli és tendertervek szállítójának kiválasztása. Örökölt jogon az engedélyes tervek készítője szállította a kiviteli terveket. A tervek elkészültek, és október 5-én leadásra kerületek a közbeszerzést bonyolító VESZPRÉMBER Zrt. részére. Elkészült és jóváhagyásra került a Közbeszerzési I. ütemterv. A villamos tervező javaslata alapján megoldási javaslatot és árajánlatot kértünk a pelletáló üzem villamos energia ellátásának megoldására. Az EON. árajánlat rendelkezésre állt. A megbízott VESZPRÉMBER Zrt. elkészítette az ajánlattételi felhívást, amely án megjelent 26184/2009. iktatószámon a Közbeszerzési Értesítőben. Helyszíni bejárást tartottunk december 7-én, amelyen négy érdeklődő cég képviselője vett részt. A felhívásra 4 db ajánlatot adtak be. Az ajánlatok felülvizsgálata után 2 db pályázatot érvénytelennek kellett nyilvánítani, mivel az írásban megküldött hiánypótlást határidőre nem végezték el. 3

5 Az érvényes 2 db ajánlattevő pályázatát az iskola közbeszerzési bíráló bizottsága a VESZPRÉMBER Zrt. döntés-előkészítő javaslata alapján megtárgyalta, én. A bizottsági javaslatot átadták a projektvezetőnek döntésre. A projektvezető a javaslatok alapján megállapította a nyertes céget és a második legjobb ajánlatot. A közbeszerzési döntés teljes dokumentációját 2 példányban személyesen átadtuk a VÁTI Kft.-nek felülvizsgálatra és jóváhagyásra. A kivitelezői szerződést február 17-én megkötöttük, és a munkaterületet átadtuk a kivitelezőnek. Ideiglenes víz és áramvételi lehetőséget biztosítottunk a tanműhely területéről. A kiviteli munkák elkezdődtek, ami nem várt nehézséget okozott. A pilléralapok kiásásakor olyan nagy mennyiségű talajvíz tört elő, hogy a kivitelező csak szívókutak segítségével, folyamatos szivattyúzással tudta elkészíteni a pilléralapok betonozását. Ez plusz kiadással járt, melyet saját forrásból, pótelőirányzatban kell biztosítani. A helyzetet tovább súlyosbította a május második felében elkezdődött és még június közepén is tartó, nagy mennyiségű csapadék lehullása. Két hétig meg sem lehetett közelíteni a munkaterületet. Ennek következménye lett a talaj nagymértékű felázása. Nem lehetett az aljzat betonozásához szükséges talajtömörséget produkálni, a kivitelező által felkért talajmechnikai cég talajcserét javasolt. Ennek költsége közelítette volna a 7 millió forintot. Ezt nem fogadtam el és a generál tervezővel történt egyeztetés után, plusz költség nélkül, a kivitelezési technológia módosításával, elkezdődött a terv szerinti ipari padlózat kiépítése. A Carborobot kazánok közül mind a 7 db leszállításra került június 28-án. A kazánok bekötése megtörtént, próbafűtést végzett a kivitelező. A kémények építése (4 db szerelt, önhordó, szigetelt) előkészült. Elkészült a villamos bekötés terve, az engedélyeztetési eljárás lebonyolítottuk. Az iskola megkötötte a hálózatfejlesztési szerződést az E-ON villamos szolgáltatóval. A megnövekedett villamos igény miatt a tartalék terhére 90 kva kapacitást kellett lekötnünk. Megépült a 400 KVA kapacitású transzformátor állomás, ebből szerződést 250 KVA kapacitásra kötöttünk az E- ON-nal. A tároló és üzemcsarnok nagy hajrával, de határidőre elkészült. A műszaki átadás-átvételi eljárás július 26-án megkezdődött. A bejárás és hibajegyzékben megállapítottak javítása után augusztus 02-án átvétel lezárul a projekt beruházási (Közbeszerzés I.) része. Az átadási műszaki dokumentációt a VESZPRÉMBER Zrt. begyűjtötte és ellenőrizte, ez az iskola részére átadásra kerül. Az első közbeszerzés a tervek szerint lezárult, a beruházás elkészült. A csarnokba telepítendő gépsor és a 4

6 kiszolgáló mezőgazdasági gépek beszerzésével teljessé válik a projekt. A megbízott VESZPRÉMBER Zrt. közbeszerzési előkészítő, bonyolító és műszaki ellenőri tevékenysége folyamatos volt. Szakértelemmel, szerződés szerint és jóindulatú támogatással végzik munkájukat. Az energiafű vetésének talaj előkészítése és a fű vetése az őszi vetés helyett - április első hetében megtörtént 45 hektáron, az időjárási viszonyok miatt. A szükséges tápanyag utánpótlást műtrágyázással biztosítottuk, elvégeztünk egy gyomirtó permetezést. Sajnos a rendkívüli csapadék mennyiség vissza vetette a fű fejlődését és rendkívül intenzív volt a gazok növekedése. Két gyomirtásra és ritkító kaszálásra volt szükség, mely tovább növelte a pótelőirányzat összegét. Mindezek ellenére a mezőgazdászok véleménye szerint, ebben az évben nem várható elfogadható mennyiségű energiafű, mivel az intenzív növekedéséhez egy téli perióduson át kell esni e növénynek. Teljes értékű termés 2011 nyarán várható. A megbízott VESZPRÉMBER Zrt. közreműködésével elkészítettük a Közbeszerzés II. ajánlattételi felhívását, amely én megjelent HU-Zirc: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 26184/2009. iktatószámon a Közbeszerzési Értesítőben. Az ajánlatok beadási ideje: június 25. volt. A határnapig egy pályázó adta be ajánlatát, és a bírálatok után ezt érvényteleníteni kellett. Mivel több pályázó nem volt az eljárást eredménytelennek kellett nyilvánítanom augusztus 04-én. A megbízott VESZPRÉMBER Zrt. közreműködésével elkészítettük a Közbeszerzés II. második ajánlattételi felhívását, amely én megjelent HU-Zirc: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2010/S iktatószámon a Közbeszerzési Értesítőben. A megismételt eljárásban az ajánlatok beadási ideje: november 11-e volt. A határnapig egy pályázó adta be ajánlatát, ennek bírálata és hiánypótlása folyik. A pályázatot felülvizsgálatra átadtuk a VÁTI Kft-nek december 02-án. Döntésre december közepén kerül sor. A szerződés várhatóan december 27-én megkötjük. A nyertes vállalkozónak február 15-én át kell adnia a beüzemelt gyártósort és a kiszolgáló gépeket. A gépbeszerzési kiírásban 3 db 10 m3-es, 1 db 6 m3-es siló, teleszkópos rakodó, bálázó gép, szállítócsigák, szállítókocsi és egy komplett pelletáló gépsor szerepel. A projekt zárása és végső elszámolása várhatóan 2011 júliusáig befejeződik. A nyáron Aratásra kerülő energiafű feldolgozásával, ősszel már az új rendszerrel történhet az intézmény fűtése. A működési tapasztalatok birtokában tudunk tovább lépni a fejlesztések területén. A végrehajtási szerződésben a támogatók szigorúan szabályozták a rendszer felhasználásának lehetőséget. Öt évig csak az intézmény kiszolgálása a cél, profit termelő tevékenység nem folytatható, a 85%-os támogatás intenzitás miatt. Keresni kell a felhasználás lehetőségét, ami érdeke lehet az intézménynek, a megyei fenntartónak, Zirc városának és a környék lakósainak is. A termelő berendezés kapacitása jelentősen meghaladja az intézmény szükségleteit, így a technikai háttér lehetőséget biztosítana egyéb igények kielégítésére is. A 5

7 projekt megvalósítása során megszerzett tapasztalataimat hasznosítani tudnánk amennyiben erre az elkövetkező időben igény jelentkezik. Zirc, december 03. Szabó József Attila projektvezető 6

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-35/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

CEGLÉDBERCELI ÓVODA FELÚJÍTÁSA. ROP-2004-2.3.1. Projekt Esettanulmány

CEGLÉDBERCELI ÓVODA FELÚJÍTÁSA. ROP-2004-2.3.1. Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/ROP-2004-2.3.1. Az óvodai és az alapfokú oktatásinevelési intézmények infrastruktúrájának fejlesztése CEGLÉDBERCELI ÓVODA FELÚJÍTÁSA ROP-2004-2.3.1. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. szeptember

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a lejárt határidejű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 15-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat EU-forrásokból megvalósított beruházásairól, a lefolytatott ellenőrzésekről,

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. december 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének. T á r g y s o r o z a t

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. december 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének. T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. december 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: - d./ határozata: 225-231, Száma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 5 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 1416-3/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. szeptember 20-án (csütörtökön)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. április 22-i ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. április 22-i ülésén. Polgármesteri Hivatal Titkárság Szarvas, Szabadság u. 25-27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. április 22-i ülésén. Jelen vannak: Babák Mihály polgármester Dr.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2008. február 12. napján du. 13,30 órakor

MEGHÍVÓ. 2008. február 12. napján du. 13,30 órakor 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről.

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

2014. december 18-án (csütörtök) du. 15 00 órára

2014. december 18-án (csütörtök) du. 15 00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 3-án, a Polgármesteri Hivatal A épületi tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24-én 19:00 órakor megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. Bagó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2014. július 16-án 15,00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

9.) Kalocsa, Meszes Duna-part aktívturisztikai fejlesztése (DAOP pályázat) 184/2010. öh. módosítása

9.) Kalocsa, Meszes Duna-part aktívturisztikai fejlesztése (DAOP pályázat) 184/2010. öh. módosítása 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 19-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Rumi László Szabó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 24-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet 2010. évi szakmai, illetve az Egészségügyi

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Füzesgyarmat Város Önkormányzat 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu. Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-19/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről Ó z d, 2013. október 30. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településfejl.

Részletesebben

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.)

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt, Bertalan

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről

B e s z á m o l ó a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről Kunfehértó Polgármesterétől B e s z á m o l ó a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről (Képviselő-testület 2015. június 24-i ülésére) A Homokhátsági Regionális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés sportpálya felújításával kapcsolatban Előterjesztő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 20-án, 16:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Projekt neve: * Kulcsszavak: * I. Alapinformációk

Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Projekt neve: * Kulcsszavak: * I. Alapinformációk Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Projekt neve: * Kulcsszavak: * Az Ózd Térségi Inkubációs Központ energiahatékony fejlesztése I. Alapinformációk A képzés során mely témakörökhöz használható

Részletesebben

Új telephely létesítése, üzemépület építése Zemplénben

Új telephely létesítése, üzemépület építése Zemplénben Projekt azonosító száma: HUSK/1101/1.6.1./0300 Projekt rövid neve: CROSSEDU Projekt címe: Gazdasági szakemberek képzése országhatáron átnyúló távoktatási hálózatban / Cezhraničné diaľkové štúdium ekonomických

Részletesebben