TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE"

Átírás

1 UTB Envirotec Kft. H-1139 Budapest, Lomb utca 15. Tel.: (+36) Fax: (+36) TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.2.0/2F Rev február

2 UTB Envirotec Kft. Tartalomjegyzék 1 Összefoglaló Megoldandó probléma Megoldási javaslatok és a változatelemzés eredményei Kiválasztott változat bemutatása Költség-haszon elemzés eredményei A projektgazda bemutatása A pályázó szervezet, jogi státusz A projektgazda adatai az előkészítés szakaszában A projektgazda adatai a megvalósítás szakaszában A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE A TÁRSULÁS IDŐTARTAMA A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA IV. A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA Tulajdoni viszonyok rendezése ÜZEMELTETÉS ELŐZETES MEGÁLLAPODÁSOK, KÖVETENDŐ ELVEK, A TÁRSULÁS ÉS TAGJAI FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI BELSŐ SZERVEZETI RENDSZER A TÁRSULÁS KÉPVISELETE A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSI RENDJE, IRÁNYÍTÓI JOGOK GYAKORLÁSA TAGSÁGI JOGVISZONY A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA Együttműködési formára vonatkozó speciális adatok Együttműködés a projekt megvalósítás fázisában A beruházás aktiválása Esélyegyenlőség és fenntartható fejlődés politika Esélyegyenlőség Fenntartható fejlődés politika A projekt menedzsment szervezet bemutatása A projektgazda és a projektmenedzsment szervezet kapcsolata Háttér, környezet Érintett földrajzi terület bemutatása A terület közigazgatási lehatárolása A terület természeti környezete Domborzati és talajviszonyok Földtani adottságok Éghajlati viszonyok Növényzet Állatvilág Ökológia Vízrajzi viszonyok A tisztított szennyvíz befogadójának jellemzése Jellemző településszerkezet GAB, 2/25/2011 2

3 UTB Envirotec Kft Tolna Város Fadd Nagyközség Bogyiszló, Dunaszentgyörgy, Fácánkert és Gerjen Községek Gazdasági-társadalmi környezet bemutatása Demográfiai helyzet, tendenciák A népesség korösszetétele A települések területi jellemzői Gazdasági társadalmi jellemzők, tendenciák A fejlesztés szükségszerűségének ismertetése A probléma és a fejlesztési igény meghatározása Helyzetértékelés Ivóvízellátás jelenlegi helyzete a projektterületen Szennyvízelvezetés jelenlegi állapotának ismertetése A meglévő csapadékvíz elvezető rendszer jellemző paraméterei A meglévő szennyvíztisztító telep jellemző paraméterei A telepre befolyó szennyvíz jelenlegi mennyiségi és minőségi paraméterei A tisztított szennyvíz minősége A szennyvíztisztító telep kihasználtsága Jogszabályi, szakpolitikai előírások Víz- és csatornadíjak Keresleti igények jellemzése Lakossági vízfogyasztásra ható tényezők és azok hatásai Rákötési hajlandóságra ható tényezők Fejlesztési igény A projektjavaslat kiinduló állapota Jogi eredetű szükségszerűséget bemutatni Műszaki eredetű szükségszerűség Gazdasági eredetű szükségszerűség Társadalmi eredetű szükségszerűség Célkitűzések Célkitűzések meghatározása Eredményindikátorok A projektjavaslat célcsoportjai Változatelemzés Elemzések a végső változatok meghatározása érdekében A már elvégzett változatelemzések bemutatása Koncepcionális változatok összehasonlítása Természetközeli szennyvíztisztítás lehetősége A végső változatelemzés változatai A végső változatelemzés módszere Projekt nélküli eset leírása 0 változat Műszaki szempontok Költségek, bevételek és hasznok becslése Egyéb releváns szempontok A projektváltozatok Műszaki ismertetés A szennyvíztisztítási technológia leírása A tervezett szennyvíztisztító telep A változat A tervezett szennyvíz nyomóvezetékek A változat Az A változat költségeinek becslése GAB, 2/25/2011 3

4 UTB Envirotec Kft Beruházási költségek Működési költségek Maradványérték Összefoglalás További értékelési szempontok szerinti becslés, leírás B változat Műszaki ismertetés A szennyvíztisztítási technológia leírása A B változat költségeinek becslése Beruházási költségek Működési költségek Maradványérték Összefoglalás További értékelési szempontok szerinti becslés, leírás A változatok értékelése, a kiválasztott változat meghatározása Az értékelés módszertana szerinti összehasonlítás A kiválasztott változat részletes ismertetése Részletes műszaki ismertetés Műszaki leírás Csatornahálózat A tervezett szennyvíz nyomóvezetékek A tervezett szennyvíztisztító telep A szennyvíztisztító telep elhelyezése, infrastruktúrája Hulladékkezelés Output indikátorok A beruházás tulajdonjogi kérdései Működtetés, üzemeltetés A projekt hatásai A projekt jelentős hatásai Esélyegyenlőség Fenntartható fejlődés politika A kiválasztott változat pénzügyi és közgazdasági költség-haszon elemzése A költség-haszon elemzés általános feltételezései Pénzügyi elemzés Pénzügyi költségek becslése Beruházási költségek becslése Üzemeltetés és karbantartás költsége Pótlási költségek Maradványérték becslése Pénzügyi költségek összegzése Pénzügyi bevételek becslése A díjak meghatározása Fizetőképességi vizsgálatok (affordability) Pénzügyi bevételek összegzése A projekt pénzügyi teljesítménymutatói A megítélhető támogatási összeg meghatározása Pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata Közgazdasági költség-haszon elemzés A projekt hasznainak becslése Használónál jelentkező hasznok összegzése Az externális hasznok becslése GAB, 2/25/2011 4

5 UTB Envirotec Kft A hasznok összegzése Közgazdasági teljesítménymutatók Érzékenységvizsgálat és kockázatelemzés Érzékenységvizsgálat Kockázatelemzés Kritikus változókra vonatkozó kockázatelemzés Leíró jellegű kockázatelemzés Cselekvési terv a projekt megvalósítására A projekt irányítási struktúrája A projektmenedzsment szervezeti felépítése A projekt menedzsment működése Előkészítettség és intézkedési terv Ingatlanszerzés, tulajdonjog Szennyvíztisztító telep Nyomóvezetékek Egyéb feladatok Kommunikációs terv Kockázatkezelés stratégiája A kockázatok csoportosítási lehetőségei A kockázatok és kezelésük részletezése A kockázatok valószínűségének meghatározása (megvalósítási és fenntartási szakasz) Kockázatkezelési stratégia Közbeszerzések, beszerzések Ütemtervek Műszaki/végrehajtási lebonyolítási terv Kifizetési ütemterv Fajlagos beruházási költségek összefoglaló táblázata Rövidítések Mellékletek GAB, 2/25/2011 5

6 UTB Envirotec Kft. Táblázatjegyzék 1.1. Táblázat: Főbb adatok Táblázat: A szennyvíztelep fejlesztésének építési költségei Táblázat: A projektben megvalósítani tervezett létesítmények, eszközök Táblázat: Projekt tervezett fejlesztési költségei, eft Táblázat: Finanszírozás megoszlása Táblázat: Díjak 2011 évi reáláron Táblázat: A megvalósítás ütemezése Táblázat: Az EMT és a jóváhagyási RMT közötti eltérések Táblázat: Társulási Megállapodásban résztvevő önkormányzatok Táblázat: Költségmegosztási terv a megvalósítás szakaszában Táblázat: A külső szakértőkkel szemben támasztott követelmények Táblázat: Együttműködésre vonatkozó adatok Táblázat: Projekt által érintett szennyvízelvezetési agglomeráció települései Táblázat: Az agglomeráció településeinek kistájkataszteri besorolása Táblázat: Települések besorolása 7/2005. (III.1.) KvVM Rendelet szerint Táblázat: A Duna jellemző vízminőségi paraméterei a tisztított szennyvíz bevezetés feletti szakaszon Táblázat: A Duna jellemző vízminőségi paraméterei a tisztított szennyvíz bevezetés alatti szakaszon Táblázat: A projektterület népsűrűsége Táblázat: A projekttel érintett települések szennyvíztisztítótól való távolsága Táblázat: A projekttel érintett települések népessége Táblázat: A projekttel érintett települések lakásszáma Táblázat: Korösszetétel az érintett településeken Táblázat: Élveszületés és halálozás 100 fő állandó lakosra vetítve Táblázat: Tolna bel- és külterületére vonatkozó adatok Táblázat: Fadd bel- és külterületére vonatkozó adatok Táblázat: Bogyiszló bel- és külterületére vonatkozó adatok Táblázat: Gerjen bel- és külterületére vonatkozó adatok Táblázat: Dunaszentgyörgy bel- és külterületére vonatkozó adatok Táblázat: Fácánkert bel- és külterületére vonatkozó adatok Táblázat: Egy főre jutó személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem, Táblázat: A településeken jellemző munkanélküliségi ráta Táblázat: Vízvédelmi beruházások összesítése Táblázat: A meglévő szennyvízelvezető és szennyvíztisztító rendszer jellemzői Táblázat: Fajlagos vízfogyasztási adatok Tolna agglomeráció településein, Táblázat: A vízellátó rendszer részei, átemelő telepek (db), tárolók a projekttel érintett településeken Táblázat: A Tolna Víz- és Csatornamű Kft tulajdonosi megoszlása Táblázat: Tolna szennyvíz-agglomeráció szennyvízcsatorna hálózat műszaki adatai Táblázat: Tolna szennyvíz-agglomeráció átemelők műszaki adatai Táblázat: A szennyvíztisztító telepen keletkező rácsszemét és szennyvíziszap mennyisége közötti években Táblázat: A számlázott szennyvíz éves mennyisége és a szennyvíztisztító telepre befolyó szennyvíz minőségi paraméterei Táblázat: Lakossági, intézményi és ipari/kereskedelmi szennyvizek m 3 /év-ben Táblázat: Lakossági, intézményi és ipari/kereskedelmi szennyvizek LE-ben GAB, 2/25/2011 6

7 UTB Envirotec Kft Táblázat. A számlázott szennyvíz éves mennyisége és a szennyvíztisztító telepről kifolyó szennyvíz minőségi paraméterei Táblázat: A meglévő szennyvíztelep hidraulikai terhelése Táblázat: A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség /2005 sz. határozatában és 86575/07 sz. határozatában rögzített tisztított szennyvíz határértékek Táblázat: Vízszennyezési bírságok Táblázat: Víz- és szennyvíz díjak (nettó) Táblázat: A évi szennyvíz díjtétel tényleges költségösszetevői* Táblázat: Vízterhelési díj az agglomeráció településein Táblázat: A szennyvíz/ivóvíz arányának növekedése a projekt területén Táblázat: Szennyvízmennyiség várható alakulása 2018-ra tett vállalás Táblázat: Előrejelzés a becsült rácsatlakozási hajlandóság alapján Táblázat Output indikátorok Táblázat: Végső projektváltozatok megnevezése Táblázat: A meglévő szennyvízelvezető és szennyvíztisztító rendszer jellemzői Táblázat: Kirótt vízszennyezési bírság években Táblázat: Bekötési arány előrejelzés a teljes projektterületen projekt nélkül (%) Táblázat: Összegyűjtött szennyvízmennyiség előrejelzés (m 3 /év) Táblázat: Egyedileg kezelt szennyvízmennyiség előrejelzés (m 3 /év) Táblázat: A költségek becslésének eredményei Táblázat: Pénzügyi bevételek Táblázat: A változat bemutatása Táblázat: A szennyvíztisztító telep méretezésének hidraulikai alapadatai Táblázat: A szennyvíztisztító telep technológiai méretezésének alapadatai Táblázat: A változat nyomóvezetékek műszaki adatai Táblázat: Szennyvíztelep korszerűsítési költségeinek becslése Táblázat: Nyomóvezetékek cseréjének beruházási költsége Táblázat: Az átemelők korszerűsítésének beruházási költsége Táblázat: A változat - Beruházási költségek (eft) Táblázat: Beruházási költségek jelenértéke, tartalék nélkül (e Ft) Táblázat: Beruházási költségek jelenértéke, tartalékkal (e Ft) Táblázat: Fajlagos működési költségek, szennyvíztelep (2011. évi áron) Táblázat: Fajlagos működési költségek, csatornahálózat (2011. évi áron) Táblázat: A változat Közgazdasági működési költségek (eft) (2011. évi reáláron) Táblázat: A változat maradványértéke Táblázat: A költségek becslésének eredményei (1), tartalék nélkül Táblázat: A költségek becslésének eredményei (2),. tartalékkal Táblázat: B változat bemutatása Táblázat: Új szennyvíztelep beruházási költségeinek becslése Táblázat: Nyomóvezetékek cseréjének beruházási költsége Táblázat: Az átemelők korszerűsítésének beruházási költsége Táblázat: B változat: Beruházási költségek (eft) Táblázat: Beruházási költségek jelenértéke, tartalék nélkül (eft) Táblázat: Beruházási költségek jelenértéke, tartalékkal (eft) Táblázat: Fajlagos működési költségek, szennyvíztelep Táblázat: Fajlagos működési költségek, csatornahálózat Táblázat: B változat: Közgazdasági működési költségek (eft) (2011. évi reáláron) Táblázat: B változat maradványértéke Táblázat: A költségek becslésének eredményei (1) GAB, 2/25/2011 7

8 UTB Envirotec Kft Táblázat: A költségek becslésének eredményei (2) Táblázat: A változat költségeinek jelenértéke, eft Táblázat: B változat költségeinek jelenértéke Táblázat: Összehasonlító mutatók a fenntartási időszak végén (2018) Táblázat. A szennyvíztisztító telep üzemelése során keletkező hulladékok a következők: Táblázat: Output indikátorok Táblázat: A Tolna szennyvíztelep jelenlegi tulajdoni viszonyai Táblázat: Költségmegosztási terv a megvalósítás szakaszában Táblázat: Víz- és szennyvíz díjjal kapcsolatos Önkormányzati rendeletek Táblázat: Talajterhelési díjjal kapcsolatos Önkormányzati rendeletek Táblázat: a szennyvíztisztító telep fejlesztésének várható hatásai Táblázat: Szennyvízelvezetési- és kezelési projektek jellemző beruházási költségei Táblázat: Fajlagos működési költségek, szennyvíztelep Táblázat: Fajlagos működési költségek, csatornahálózat Táblázat: Üzemelési költségek (2011. évi reáláron) projekt esetén Táblázat: Üzemelési és karbantartási költségnövekmény Táblázat: Pótlások tervezett alakulása, eft Táblázat: Projekt beruházási költségeinek maradványértéke Táblázat: A költségek becslésének eredményei (1), tartalék nélkül Táblázat: A költségek becslésének eredményei (2), tartalékkal Táblázat: Díjak előrejelzése Táblázat: Átlagdíj tervezett összetétele Táblázat: Fizetőképességi vizsgálat eredménye Táblázat: Számlázott szennyvízmennyiség projekt esetén (m 3 /év) Táblázat: Pénzügyi bevételek (fejlesztési különbözet), mft Táblázat: Díjbevételek és az amortizációs költségek Táblázat: A megtérülési mutatók EU támogatás nélküli esetben Táblázat: A befektetett tőke megtérülési mutatói Táblázat: A támogatás számítása 1 millió EUR feletti jövedelemtermelő nem nagyprojektnél Táblázat: Projekt tervezett finanszírozása, eft Táblázat: Projekt pénzügyi fenntarthatósága Táblázat: Projekt pénzügyi fenntarthatósága, 3,5 %-os tartós nem fizetés Táblázat: A közgazdasági költségek becslésének eredményei Táblázat: A használóknál jelentkező haszon Táblázat: Az externális hasznok kalkulációja (mft) Táblázat: A hasznok összegzése (Ft) Táblázat: A projekt gazdasági megtérülési mutatói Táblázat: ENPV számítása, mft Táblázat: Érzékenységi vizsgálat eredménye Táblázat: Küszöbértékek Táblázat: Forgatókönyv elemzés eredménye Táblázat: Tartalék mértékének kalkulációja Táblázat: A vizsgált három forgatókönyv eredménye Táblázat: A kritikus és nem kritikus kockázati tényezők meghatározása Táblázat: Pénzügyi és gazdasági kockázati tényezők meghatározása Táblázat: Projektmenedzsment szervezet Táblázat: Tervek, engedélyek Táblázat: Nyomóvezetékkel érintett ingatlanok listája GAB, 2/25/2011 8

9 UTB Envirotec Kft Táblázat: Célcsoportok Táblázat: Célcsoportokra igazított üzenetek, alkalmazott eszközök Táblázat: Célcsoportokra igazított üzenetek, alkalmazott eszközök Táblázat: Kockázatok valószínűségének meghatározása Táblázat: Intézkedési/kockázatkezelési terv a megvalósítási szakaszban Táblázat: Intézkedési/kockázatkezelési terv a fenntartási szakaszban Táblázat: Közbeszerzési/beszerzési terv Táblázat: Kifizetési ütemterv beszállító (e Ft) Táblázat: Kifizetési ütemterv támogatás (e Ft) Ábrajegyzék 3.1. ábra: A teljes agglomeráció lakosságának alakulása évek közötti időszakban ábra: Lakásállomány változása közötti időszakban az agglomeráció területén ábra: Lakossági rákötések százalékos aránya a projekt területén ábra: Fizetőképesség alakulása, átlagos háztartás ábra: Fizetőképesség alakulása, legalsó jövedelemkategóriába tartozó háztartás. 167 GAB, 2/25/2011 9

10 UTB Envirotec Kft. 1 Összefoglaló 1.1. Táblázat: Főbb adatok A projekt címe: Projektgazda neve: Tolna szennyvíztisztító telep fejlesztése Tolna, Fadd, Fácánkert, Bogyiszló, Dunaszentgyörgy, Gerjen települések Szennyvíztisztító-telep fejlesztése tárgyú pályázat megvalósítására létrehozott Önkormányzati Társulása Projektgazda székhelye: 7130 Tolna, Hősök tere 1. ÁFA visszaigényelhető-e (igen, nem) Érintett települések száma (db) igen 6 db Érintett lakosság (ezer fő) A 2. fordulós pályázat benyújtásának tervezett időpontja (év, hó) A projekt megvalósítás befejezésének tervezett időpontja (év, hó) február december Összes beruházási költség (eft) Elszámolható beruházási költség Nem elszámolható beruházási költség 1.1 Megoldandó probléma Tolna, Fadd, Bogyiszló, Gerjen, Dunaszentgyörgy és Fácánkert önkormányzatok együttműködésének célja a környezeti fenntarthatóság és biztonság, valamint az egészséges, tiszta település elérése érdekében az érintett településeken keletkező közcsatornával elvezetett kommunális szennyvizek teljes biológiai tisztításának megvalósítása. A Környezet és Energia Operatív Program Egészséges és tiszta település prioritási tengelyén lévő Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukció (KEOP /2F) keretén belül nyílt lehetőség a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési éstisztítási Megvalósíthatósági Programról szóló 25/2002. (II.27.) Kormány rendeletben meghatározott feladatok, egyben a célként megfogalmazott projekt megvalósításának támogatására. A projekt javaslat teljes mértékben összhangban áll a Kormány rendeletben foglaltakkal. Tolna agglomeráció lakos egyenértéke , a rendeletben előírt kötelezettségnek legkésőbb december 31-ig eleget kell tenni. Tolna szennyvízelvezetési agglomerációhoz tartozó települések: Tolna, Fadd, Bogyiszló, Gerjen, Dunaszentgyörgy, Fácánkert. A hat település által létrehozott Önkormányzati Társulás határozatlan időre alakult, a projekt beruházási szakaszának teljes befejezéséig és az azt követő 5 éves időtartamra jött létre. Az agglomerációhoz tartozó szennyvíztisztító telep Tolnán található, azonban a telep alkalmatlan az előírt tisztítási paraméterek teljesítésére. Működése már jelenleg is bírságos (2008. évi számított (100%-os) bírság ,- Ft, a évi pedig Ft volt). Az agglomerációban a bekötések száma a jövőben emelkedni fog, így a már jelenleg is rosszul működő telep a további terhelést fog kapni. GAB, 2/25/

11 UTB Envirotec Kft. A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség január 4-én kiadott nyilatkozatában (csatolva az RMT II. mellékletben) szükségesnek tartja a telep fejlesztését a kívánt tisztítási hatásfok elérése érdekében. Egyben közölte, hogy a telep tervezett korszerűsítése a Felügyelőség által képviselt célokkal összhangban van. A regionális szennyvízelvezető hálózat vizsgálata alapján a megnövekedett szennyvízmennyiség szállítására a meglévő átemelő és nyomóvezeték rendszer alkalmatlan. A szennyvíz nyomóvezetékek fejlesztésének tervezésekor vizsgálandó a szaghatások csökkentésének lehetséges műszaki megoldása is. 1.2 Megoldási javaslatok és a változatelemzés eredményei Jelen tanulmányban a keletkező szennyvíz biológiai tisztításának megoldására a jogszabályi, műszaki, gazdasági, társadalmi szükségszerűségeket megismerve és átgondolva két reális változat került kidolgozásra. A változatok közti különbség a szennyvíztisztítás technológiájában különbözik egymástól: A változat: o Szennyvíztisztító telep fejlesztése nitrogéneltávolítást megvalósító SBR technológia alkalmazásával. B változat: o A szennyvíztisztító telep nitrogéneltávolítást megvalósító eleveniszapos szennyvíztisztítási technológiájának fejlesztése. A tanulmány mindemellett vizsgálta 0 változatként a meglévő technológia üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges beruházásokat, melyek bár a telep működtetését lehetővé teszik, a kívánt tisztítási hatásfok elérését nem teszik lehetővé. A beruházás keretein belül technológiai fejlesztéssel alkalmassá teszik a meglévő szennyvíztelepet a nagyobb hatásfokú, tápanyag-eltávolítást is megvalósító biológiai tisztításra. Ezáltal a befogadó felszíni víz vízminőségi állapota javulni fog. A projekt fontos célja, hogy a jövőben a szennyvíztelepen keletkező fölösiszap kezelésére korszerű és gazdaságos iszapkezelési eljárás valósuljon meg. A projekt megvalósulása hozzájárul a szennyvíztisztítási tevékenységek környezetterhelő hatásainak minimalizálásához, a környezetszennyezés megelőzéséhez és ezáltal biztosítja a környezet védelmét. A szennyvíztisztító telepről általában elmondható, hogy több éve nem volt nagyobb felújítás, kisebb fejlesztések történtek. A meglévő műtárgyak és épületek közel 30 évesek, rendkívül leromlott állapotúak. A szennyvíztelep fejlesztés utáni kapacitását LE-ben és m 3 /d-ban határoztuk meg. Az A változatban egy teljesen új biológiai tisztítási technológia, az SBR technológia épül ki. Az SBR technológia az átfolyásos eleveniszapos technológiát szakaszos üzemben valósítja meg, minden technológiai folyamat egy medencében történik. A B változatban a megvalósítandó technológia a meglévő technológia átalakításával, új biológiai medencével és új iszapvonal kiépítésével történik, melyben a mechanikailag tisztított szennyvíz az anaerob és anoxikus tereken keresztül érkezik a levegőztető medencébe. GAB, 2/25/

12 UTB Envirotec Kft. A beruházás részeként új tisztított szennyvíz nyomóvezeték, és a biológiai tisztítás optimális működését biztosító átemelő rekonstrukció, valamint a jelentős szaghatások megszüntetése érdekében a szállítási idő lerövidítését célzó nyomóvezeték építés történik Táblázat: A szennyvíztelep fejlesztésének építési költségei Nettó építési költség* Szennyvíztelep (eft) A változat B változat *A költségek nem tartalmazzák a tartalékot, a műszaki felügyeletet, a PR költségeket, egyéb járulékos költségeket és az ÁFA-t. A pénzügyi elemzés eredménye alapján a A szennyvíz vonali változat megvalósítása javasolt. 1.3 Kiválasztott változat bemutatása A pénzügyi elemzésben részletes változatelemzésekre került sor. A gazdaságossági, környezetvédelmi és technológiai szempontokat figyelembe véve az alábbi alternatívák kombinációjából kialakuló változat megvalósítását javasoljuk: 1.3. Táblázat: A projektben megvalósítani tervezett létesítmények, eszközök Mennyiség Kapacitás Létesítmény, mértékegysége Mennyiség mértékegysége Kapacitás eszköz Telepítés helyszíne Nyomóvezeték m ,5 Tolna, Bogyiszló Átemelő rekonstrukció Átemelő kapacításbővítés Szennyvíztisztító telep fejlesztése db 6 db Költség-haszon elemzés eredményei Fadd, Dunaszentgyörgy, Gerjen, Fácánkert Tolna, Gerjen, Fadd, Bogyiszló m 3 /d Tolna A végső változatelemzés alapján a költséghatékonysági mutatók figyelembe vételével az A változat megvalósítása javasolt. A nettó beruházási költség eft. A fejlesztést vissza nem igényelhető ÁFA nem terheli. A teljes fejlesztési költség 7,6% tartalékot (a 2-3. tételekre vetítve) tartalmaz az előre nem látható műszaki munkálatok költségének fedezésére. Tartalékkal a teljes fejlesztési költség eft (1.4. Táblázat). GAB, 2/25/

13 UTB Envirotec Kft Táblázat: Projekt tervezett fejlesztési költségei, eft Megnevezés Összesen Részarány 1. Földvásárlás, területelőkészítés ,48% 1.1 Földvásárlás ,00% 1.2 Területelőkészítés ,48% 2. Építés ,89% 2.1 Csatorna ,42% 2.2 Szennyvízkezelés ,68% 2.2 Iszapkezelés ,74% 2.3 Rekonstrukció ,12% 2.4 Próbaüzem ,42% 2.5 Tervezés ,52% 3. Gép, berendezés ,12% 3.1 Csatorna ,04% gép, berendezés ,65% technológia ,39% 3.2 Szennyvízkezelés ,05% gép, berendezés ,90% technológia ,15% 3.2 Iszapkezelés ,03% gép, berendezés ,03% technológia 0,00% 4. Egyéb ,00% 5. Nettó kivitelezési költség ,50% 6. Közbeszerzés költsége ,25% 7. Mérnök költsége ,00% 8. Nyilvánosság biztosításának költsége ,50% 9. Projekt menedzsment ,17% 10. Nettó beruházási költség ,43% 11. Műszaki tartalék ,57% 12. Nettó beruházási összköltség ,00% 13. ÁFA Bruttó beruházási összköltség Nettó beruházási költségből - elszámolható nem elszámolható Tartalékból - elszámolható nem elszámolható A projekt pénzügyi megtérülési mutatója alapján a projekt támogatásra jogosult, mivel a pénzügyi nettó jelenérték negatív: pénzügyi nettó jelenérték (FNPV/C) = ,9 millió Ft. pénzügyi megtérülési ráta (FRR/C) = -2,14 %. A projekt finanszírozási hiánya 84,25 %. A finanszírozási hiány, valamint az elszámolható és el nem számolható költségek figyelembe vételével az alábbiak szerint tervezett: GAB, 2/25/

14 UTB Envirotec Kft Táblázat: Finanszírozás megoszlása Finanszírozás Összesen Részarány Elszámolható (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) - EU támogatás ,61% - Központi hazai támogatás ,64% - Saját erő ,75% Összesen ,00% Nem elszámolható, saját erő Mindösszesen A pénzügyi elemzés alapján az alábbi díjak bevezetése javasolt évi reáláron: 1.6. Táblázat: Díjak 2011 évi reáláron Fogyasztás-arányos lakossági díjak Tolna Ft/m 3 249,0 251,5 254,0 259,1 264,3 269,6 274,9 249,0 Fadd Ft/m 3 249,0 251,5 254,0 259,1 264,3 269,6 274,9 249,0 Bogyiszló Ft/m 3 249,0 251,5 254,0 259,1 264,3 269,6 274,9 249,0 Gerjen Ft/m 3 206,0 208,1 210,1 214,3 218,6 223,0 227,5 206,0 Dunaszentgyörgy Ft/m 3 227,0 229,3 231,6 236,2 240,9 245,7 250,7 227,0 Fácánkert Ft/m 3 249,0 251,5 254,0 259,1 264,3 269,6 274,9 249,0 Havi fix díjak, lakosság Tolna Ft/hó 238,0 240,4 242,8 247,6 252,6 257,6 262,8 238,0 Fadd Ft/hó 238,0 240,4 242,8 247,6 252,6 257,6 262,8 238,0 Bogyiszló Ft/hó 238,0 240,4 242,8 247,6 252,6 257,6 262,8 238,0 Gerjen Ft/hó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dunaszentgyörgy Ft/hó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fácánkert Ft/hó 238,0 240,4 242,8 247,6 252,6 257,6 262,8 238,0 Átlagos közületi díjak Tolna Ft/m 3 385,0 388,9 392,7 400,6 408,6 416,8 425,1 385,0 Fadd Ft/m 3 385,0 388,9 392,7 400,6 408,6 416,8 425,1 385,0 Bogyiszló Ft/m 3 385,0 388,9 392,7 400,6 408,6 416,8 425,1 385,0 Gerjen Ft/m 3 298,0 301,0 304,0 310,1 316,3 322,6 329,0 298,0 Dunaszentgyörgy Ft/m 3 318,0 321,2 324,4 330,9 337,5 344,2 351,1 318,0 Fácánkert Ft/m 3 385,0 388,9 392,7 400,6 408,6 416,8 425,1 385,0 Szippantott szennyvíz átvételi díja Ft/m 3 860,0 868,6 877,3 894,8 912,7 931,0 949,6 860,0 A fenti díjakat azonban a tényleges beruházási és a próbaüzem során megfigyelt üzemelési költségek függvényében javasolt felülvizsgálni, és a végleges díjakat a valós költségekre alapozva kialakítani 2013-ban. GAB, 2/25/

15 UTB Envirotec Kft. A fizetőképességi vizsgálat alapján a díjak miatt jelentkező pénzügyi teher egyetlen település esetében sem lépi túl 3,5 % os küszöbértéket az átlagos jövedelemmel rendelkező háztartások esetében. A projekt jelentős gazdasági haszonnal jár a társadalom számára, és egyrészt pénzügyi megtakarításokat eredményez a jogkövető magatartást tanúsító lakossági csoportok számára, hiszen a csatornadíjak lényegesen alacsonyabbak, mint a szippantás költsége, másrészt hozzájárul a környezet állapotának javulásához. A projekt közgazdasági megtérülési mutatói: gazdasági nettó jelenérték (ENPV) = 610,7 millió Ft; gazdasági megtérülési ráta (ERR) = 8,01 %. A projekt tehát mind pénzügyi, mind gazdasági szempontból teljesíti a támogathatóság követelményeit. Az érzékenységi vizsgálat alapján kritikus változó a beruházási költség és a bevétel pénzügyi megtérülési mutatók szempontjából. A gazdasági megtérülési mutatók esetében a beruházási költség és a gazdasági haszon kritikus változó. A kritikus változókra elvégzett forgatókönyv elemzés azt mutatja, hogy beruházási költségek alakulására kell leginkább odafigyelni mind a pénzügyi, mind a gazdasági megtérülési mutatók alakulása szempontjából Táblázat: A megvalósítás ütemezése Tevékenység Elszámolható költség, (eft) Kezdete Közbeszerzés november szeptember Tájékoztatás, nyilvánosság szeptember december Projektmenedzsment szeptember december Mérnök felügyelet szeptember október Építés+gépészet szeptember április Tartalék elszámolható Földvásárlás 100 Területelőkészítés Összesen szeptember december **a kategóriák tartalma a pályázati útmutató C.3.3 fejezetet követi Vége 1.8. Táblázat: Az EMT és a jóváhagyási RMT közötti eltérések EMT köztes RMT végleges RMT Lakosszám (teljes agglomeráció), fő "B" változat szennyvíztelep kapacitás m 3 /d Nyomóvezeték hossza (m) ,5 Átemelő rekonstrukció + irányítástechnika (db) GAB, 2/25/

16 UTB Envirotec Kft. 2 A projektgazda bemutatása 2.1 A pályázó szervezet, jogi státusz A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény a helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatait állapítja meg, amely alapján a települési önkormányzat gondoskodik az illetékességi területére önálló települési környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról, melynek kötelező elemeként a kommunális szennyvízkezelés, -gyűjtés, -elvezetés és -tisztítás is kötelező feladata. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. alapján a települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében kiterjed az épített és természeti környezet védelmére, a csatornázásra, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítésére. A fenti jogszabályok a 25/2002 (II.27) Korm. rendelettel összhangban kötelező feladatként írják elő az Önkormányzat számára a szennyvízelvezetés és tisztítás megoldását. Ennek végrehajtására a évi LXV. törvény 4. alapján önkormányzati intézményt, vállalatot, más szervezetet alapíthat. A városban ezt a kötelező helyi közszolgáltatást az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő szolgáltató cég megbízási szerződés keretében végzi. A Környezet és Energia Operatív Program Egészséges és tiszta település prioritási tengelyén lévő Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukció (KEOP ) keretén belül nyílt lehetőség a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és- tisztítási Megvalósíthatósági Programról szóló 25/2002. (II.27.) Kormány rendeletben meghatározott feladatok megvalósításának támogatására. A rendeletben meghatározott Tolna agglomerációját Tolna, Bogyiszló, Dunaszentgyörgy, Fadd, Fácánkert és Gerjen települések alkotják. Tolna agglomeráció lakos egyenértéke , a rendeletben előírt kötelezettségnek legkésőbb december 31-ig eleget kell tenni. A pályázó személyében változás történt, mivel a pályázati konstrukció lehetőséget biztosít a települési önkormányzatoknak, hogy a projekt 1. fordulós pályázati dokumentációjának benyújtásához kizárólag együttműködési megállapodást kössenek és a projekt előkészítés folyamán hozzanak létre önkormányzati társulást. A Tagok a projekt előkészítő szakaszában február 25. napján Együttműködési megállapodást kötöttek, amelyben kötelezettséget vállaltak arra, hogy a pályázat I. fordulójához szükséges önerőt a Tolnai Szennyvíztisztító telep Földhivatali nyilvántartásában szereplő bejegyzett tulajdonrészük arányában biztosítják. A Tagok a megállapodás 5. pontjában rögzítették továbbá, hogy az együttműködési megállapodást önálló jogi személyként eljáró Társulási Szerződéssé alakítják át, amelyben rendezni kívánják a KEOP pályázat támogatásával megvalósuló beruházás új tulajdoni hányadait. A megállapodás megkötésekor tulajdonrésszel rendelkező önkormányzatok kötelezettséget vállaltak arra, hogy a pályázat keretében vállalt önerő arányában megosztják tulajdonrészüket a tulajdonrésszel nem rendelkező tagokkal. A kétfordulós támogatási pályázat 1. pályázati fordulójában a Támogató a tag önkormányzatok megállapodása alapján Tolna Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat pályázatát befogadta. A Társulás GAB, 2/25/

17 UTB Envirotec Kft. A hat település által létrehozott Önkormányzati Társulás december 10. napjától határozatlan időre, a projekt beruházási szakaszának teljes befejezéséig és az azt követő 5 éves időtartamra jött létre. A Társulási Megállapodást az V. mellékletben csatoljuk. A Kedvezményezett ÁFA visszaigénylő lesz, így az elszámolható költség a nettó költséggel egyezik meg. A 25/2002. (II.27.) Kormányrendelet Tolna települést jelöli meg az agglomeráció központjának. A meglévő szennyvíztisztító telep három Önkormányzat (Tolna, Bogyiszló, Fadd) közös tulajdonát képzi, a terület Tolna Város Önkormányzatának közigazgatási területén helyezkedik el. A szennyvíztisztító telep térségi szennyvízkezelési feladatainak problémamentes megvalósításához a szükséges pénzügyi források biztosítása, a beruházás lebonyolítása és a megvalósult, aktivált rendszer rendeltetésszerű üzemeltetése, működtetése érdekében, az agglomerációt alkotó 6 település a KEOP pályázat I. fordulójában Együttműködési Megállapodást írt alá, melyben Tolna Város Önkormányzatát, mint gesztor önkormányzatot jelölték meg. A február 25-én aláírt Együttműködési Megállapodás a pályázati dokumentáció V. sz. mellékletében található. A szennyvíztisztító telep fejlesztésének megvalósítására az agglomeráció települései Önkormányzati Társulást hoztak létre. A Társulási Megállapodást az V. mellékletben csatoltuk. A pályázat során az Önkormányzati Társulás jelenik meg pályázóként. Az agglomeráció hátrányos helyzetű kistérséggel nem érintett. A pályázati felhívásban és útmutatóban rögzített feltételeknek megfelelően a projektgazda jogosult és alkalmas a projekt előkészítésére és végrehajtására a meghatározott jogi, műszaki és pénzügyi környezetben A projektgazda adatai az előkészítés szakaszában Projektgazda neve: A projektgazda jogi státusza: Tolna Város Önkormányzata (gesztor önkormányzat) Helyi önkormányzat Tolna város a 25/2002 (II.27) Korm. rendelet 2. táblázata alapján önálló szennyvízelvezetési agglomeráció, melyet jogszabály kötelez a szennyvíz közműves elvezetésére és ártalommentes elhelyezésére december 31-ig. A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény a helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatait állapítja meg, amely alapján a települési önkormányzat gondoskodik az illetékességi területére önálló települési környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról. Ezek között kötelező elemeként a kommunális szennyvízkezelés, - gyűjtés, - elvezetés, - tisztítás, is feladata. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. alapján a települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében kiterjed az épített és természeti környezet védelmére, a csatornázásra, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítésére. A fenti jogszabályok a 25/2002 (II.27) Korm. rendelettel összhangban kötelező feladatként írják elő az Önkormányzat számára a szennyvízelvezetés és tisztítás megoldását. Ennek végrehajtására a évi LXV. törvény 4. alapján önkormányzati intézményt, vállalatot, más szervezetet alapíthat. GAB, 2/25/

18 UTB Envirotec Kft. Az általános forgalmi adó elszámolhatósága: A évi CXXVII. törvény alapján a víziközmű beruházások Áfa-ja visszaigényelhetővé vált A projektgazda adatai a megvalósítás szakaszában A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE A Projektgazda neve:: Tolna, Fadd, Fácánkert, Bogyiszló, Dunaszentgyörgy, Gerjen települések Szennyvíztisztító-telep fejlesztése tárgyú pályázat megvalósítására létrehozott Önkormányzati Társulása A projektgazda jogi státusza: önkormányzatok társulása A Társulás rövidített neve: Szennyvíztisztító-telep fejlesztése Önkormányzati Társulás Székhelye: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Működési területe: a társult települések közigazgatási területén kijelölt agglomeráció A Társulás alapítói jogokkal felruházott irányító szerve: A társult önkormányzatok képviselő-testületei A Társulás irányító szerve: A társulás irányító szerve a társulási tanács, mely a társult tagok képviselő-testületei által delegált önkormányzati képviselők vagy polgármesterek összességéből áll. Valamennyi település képviselő-testülete egy képviselő delegálására jogosult. A társulás tagja az általa delegált képviselőket visszahívhatja. A Társulás létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat) megnevezése, kelte, száma: A társulás létrehozásáról a tagönkormányzatok Ttv a alapján az alábbi határozataikban döntöttek: Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 286/2010. (XI.17.) Kt. határozatában; Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 209/2010. (XI.17.) Kt. határozatában; Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 56/2010. (XI.11.) Kt. határozatában; Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 131/2010. (XI.26.) Kt. határozatában; Gerjen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 67/2010. (XI.16.) Kt. határozatában; Dunaszentgyörgy Község önkormányzatának Képviselő-testülete 67/2010. (XI.16.) Kt. határozatában. A Társulás, mint helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A költségvetési szerv vezetőjének kinevezésére vonatkozó hatáskört, az átruházott hatáskörben a Társulási Tanács gyakorolja A TÁRSULÁS IDŐTARTAMA A Társulás határozott időre, a projekt beruházási szakaszának teljes befejezéséig és az azt követő 5 éves időtartamra jön létre. GAB, 2/25/

19 UTB Envirotec Kft A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA A társulás önálló jogi személyiséggel, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A Társulás szellemi, fizikai támogató, ezen belül különösen gazdálkodási, pénzügyigazdasági feladatait a Társulási Tanács által kiválasztott külső szerv, valamint Tolna Város Polgármesteri Hivatala (7130 Tolna, Hősök tere 1.) látja el. A Társulás, a projekt végrehajtása során, a társult önkormányzatok, mint a KEOP projekt közös kedvezményezettjeinek megbízásából, a projekt lebonyolításáért felelős projektgazdaként jár el. A Társulás a Magyar Államkincstár területi igazgatóságánál történő törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzésével, a bejegyzés napjával jön létre IV. A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK A Társulás tagjai a Társulásra ruházzák át a Társulás célját képező projekt megvalósításával kapcsolatos alábbi feladat- és hatásköröket: 1.) Tolna agglomeráció szennyvízkezelése, a meglévő hulladékkezelő (szennyvíztisztító) telep KEOP F/I számú pályázatban meghatározott feltételek szerinti fejlesztése; 2.) A települési folyékony hulladék kezelésének, a kezelő létesítmény üzemeltetésének, továbbá valamennyi, ehhez kapcsolódó szolgáltatás folyamatosságának biztosítása; 3.) Kizárólag a KEOP projekt keretében létrejövő vagyon működtetésével összefüggő, az átruházott önkormányzati feladatkörön belül ellátandó települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatások ellátása céljából gazdasági társaság alapítását és vezetőjének kinevezését. (A Társulás tagjainak e döntése nem érinti a már meglévő közszolgáltatói szerződéseiket, azok hatálya alatt.) A társulás tevékenysége: Szakágazat száma: 3700 megnevezése: Szennyvíz gyűjtése, kezelése Szakfeladat száma: megnevezése: Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése A Társulás az alaptevékenységén kívül, kiegészítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA A Társulás operatív pénzügyi feladatait a Társulási Tanács által kiválasztott külső szerv látja el. GAB, 2/25/

20 UTB Envirotec Kft. A Társulás pénzeszközeit az általa nyitott bankszámlán kezeli. Más hitelintézetnél bankszámlát nem nyit. A Társulás tagjai a KEOP pályázat keretében folyósított támogatáson felül az alábbi összegeket kötelesek önerőként a költségvetési rendeleteikben - a Társulás rendelkezésére bocsátani a pályázatban meghatározott ütemezés szerint: Az önerő teljes összege: ,-Ft. 1. Tolna Város Önkormányzata ,-Ft 2. Bogyiszló Község Önkormányzata ,-Ft 3. Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata ,-Ft 4. Fadd Község Önkormányzata ,-Ft 5. Fácánkert Község Önkormányzata ,-Ft 6. Gerjen Község Önkormányzata ,-Ft Amennyiben a tagönkormányzatok a Társulási Tanács elnökének írásbeli értesítésében foglalt határidőre az esedékes önerő rendelkezésre bocsátását elmulasztják, a Társulás a tag önkormányzat költségvetési elszámolási számlája ellen azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosult. A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben bejelentik a számlavezető pénzintézetüknek a Társulás megnevezését és pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy tagok a saját forrás teljes összegének megfizetéséig, a felhatalmazást nem vonhatja vissza. A felhatalmazás bank által aláírt egy példányát, a tagok kötelesek a Társulásnak átadni. Tagok rögzítik, hogy a KEOP projekt működtetésének forrását a Társulás közszolgáltatásokból származó bevétele biztosítja, a KEOP projekt CBA-jában meghatározott díjtételek és a projektből származó kalkulált jövedelem szerint. A közszolgáltatási tevékenységből származó jövedelem, a projekt fenntartható működtetése mellett, fedezetet kell, hogy biztosítson a KEOP projekt során megvalósuló víziközművek felújítására, rekonstrukciójára is, a projekt CBA-jában meghatározott ütemterv szerint. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szennyvízelvezetési és kezelési közszolgáltatások legmagasabb árát, a mindenkor hatályos jogszabályi előírások betartása mellett, a projekt CBA-jával összhangban, a KEOP projekt CBA-jában figyelembe vett teljes referencia-időszakára úgy határozzák meg, hogy az maradéktalanul biztosítsa a közszolgáltató által működtetett víziközmű-rendszer szakszerű, magas színvonalú és indokolt mértékű fejlesztéséhez szükséges források fedezetét. A társulás elnöke a költségvetés végrehajtásáról köteles évente kimutatást készíteni, és azt a tagok rendelkezésére bocsátani. A társulás vagyona a tulajdonából és a társulást megillető vagyoni értékű jogokból áll. GAB, 2/25/

Önkormányzati Társulás társulási megállapodását (a továbbiakban: Társulási Megállapodás) az alábbiak szerint módosítják:

Önkormányzati Társulás társulási megállapodását (a továbbiakban: Társulási Megállapodás) az alábbiak szerint módosítják: Tolna, Fadd, Fácánkert, Bogyiszló, Dunaszentgyörgy, Gerjen települések Szennyvíztisztító-telep fejlesztése tárgyú pályázat megvalósítására létrehozott Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv) szóló 2011. évi CLXXXIX. évi törvény

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Tárgy: Enying Város szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének a kiépítése című projekthez kapcsolódó szükséges döntések meghozatala

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. május 13-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 101/2013.(V.13.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta és Sárpilis Községek Önkormányzatainak Képviselő testületei, annak érdekében, hogy a Magyarországi

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktsz: 185-7/2013. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. Iktsz: 185-7/2013. Készült: Iktsz: 185-7/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27. napján (csütörtök) du. 17 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 47/2010.(XI.12.) határozata

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 47/2010.(XI.12.) határozata Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 47/2010.(XI.12.) határozata a Nagykunsági Fogászati Ügyeleti Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló 19/2010.(VI.17.) sz. önkormányzati határozata módosításáról

Részletesebben

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. Projekt információk Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Részletesebben

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a

Részletesebben

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/ )

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/ ) Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047) KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 PROJEKT NYITÓRENDEZVÉNY Simontornya Város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása projekt

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 51/2012. (V. 24.) KT. sz.

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

[Kommunális Építő- és Üzemeltető Szervezet Társulása] TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

[Kommunális Építő- és Üzemeltető Szervezet Társulása] TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS [Kommunális Építő- és Üzemeltető Szervezet Társulása] TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről, Ják község Önkormányzata (9798 Ják, Kossuth L. u. 14. sz. képviseli Szemes

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv) szóló 2011. évi CLXXXIX. évi törvény

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (Az 1/2005. (II.25.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év december 20.-ai ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési Önkormányzati Társulás alapító okiratának

Részletesebben

Szeged Algyő IVÓVÍZMINŐSÉG JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA. 1. számú módosítás. (egységes szerkezet)

Szeged Algyő IVÓVÍZMINŐSÉG JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA. 1. számú módosítás. (egységes szerkezet) ...Kgy. sz. határozat melléklete Szeged Algyő IVÓVÍZMINŐSÉG JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 1. számú módosítás (egységes szerkezet) Kelt: 2011... TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS PREAMBULUM

Részletesebben

HOSSZÚPÁLYI, MONOSTORPÁLYI ÉS HAJDÚBAGOS KÖZSÉGEK SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS TISZTÍTÁSA PROGRAMJÁNAK VÉGREHAJTÁSA KEOP 7.1.2.0

HOSSZÚPÁLYI, MONOSTORPÁLYI ÉS HAJDÚBAGOS KÖZSÉGEK SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS TISZTÍTÁSA PROGRAMJÁNAK VÉGREHAJTÁSA KEOP 7.1.2.0 HOSSZÚPÁLYI, MONOSTORPÁLYI ÉS HAJDÚBAGOS KÖZSÉGEK SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS TISZTÍTÁSA PROGRAMJÁNAK VÉGREHAJTÁSA KEOP 7.1.2.0.-2008-0234, PROGRAM, TOVÁBBIAKBAN KEOP PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA LÉTREHOZOTT Hosszúpályi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Melléklet:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN 2015.05.26.

KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN 2015.05.26. KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN 2015.05.26. A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS (CBA) CÉLJAI A strukturális és beruházási alapok (ESB alapok) felhasználásának feltétele: a támogatás indokoltsága.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Kisberény Község Önkormányzata 8693 Kisberény, Petőfi S. u. 36. Ügyiratszám: 6743-23/2011 ELŐTERJESZTÉS Kisberény Község Önkormányzata 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Napirend: KEOP-7.1.0/11

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testületnek - EU önerő Alap pályázat benyújtása

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

3. A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli:

3. A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: Kivonat Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület 2011. október 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 101/2011.(X.26.) KT határozata A Cibakházi Vízmű

Részletesebben

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete 4 Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Szuhakálló

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (IX.7.) sz. önkormányzati rendelete / 5/2005.(VI.15.), 4/2012.(II.29.) rendelettel egységes szerkezetbe/ Hatályos 2012. március 1-től A TALAJTERHELÉSI

Részletesebben

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Javaslat a szennyvízcsatorna 2011. évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György - 2 - Tisztelt

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2005./IV.20./ sz. r e n d e l e t e a település FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁVAL, KEZELÉSÉVEL kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 22/2006.XII.20./ sz.

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14 /2015. (VI.15.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Tiszasas Község Önkormányzatának

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A fejlesztéspolitika pénzügyi keretei 2000-2004; 2004-06; 2007-13 900 800 mrd Ft 739 747 779 803 827 843 883 700 600 500 400 300 200 197 225 290 100 0 62 59 65 62 2000

Részletesebben

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit A vízi közmű beruházások EU finanszírozása Dr. Nagy Judit A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos alapelvei a természeti erőforrások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 29-i rendkívüli ülésére Tárgy: Veszprém és Térsége szennyvízelvezetési és kezelési Önkormányzati Társulás Alapító

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(X.1.) rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSE. (2) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell a tevékenységéhez szükséges hatósági engedélyekkel.

ELŐTERJESZTÉSE. (2) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell a tevékenységéhez szükséges hatósági engedélyekkel. Kunfehértó Község Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE A Képviselő-testület 2016. november 30-i ülésére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA A Tiszapüspöki Szajol - Szolnok szennyvízelvezetési és tisztítási projekt című beruházás megvalósítására létrehozott Tiszapüspöki Szajol - Szolnok Víziközmű Beruházási Társulás TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

Részletesebben

30/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

30/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelete MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról és annak díjáról szóló 2/2014. (II. 05.) önkormányzati rendelettel módosított 30/2013. (XI. 27.)

Részletesebben

K i v o n a t ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 155/2012. (X. 08.) számú. határozata. Társberuházói megállapodás jóváhagyásáról

K i v o n a t ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 155/2012. (X. 08.) számú. határozata. Társberuházói megállapodás jóváhagyásáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Dinamikus Költségelemzés (DCC): hatékony módszer a hatékony fejlesztésekért. Czeglédi Ildikó okl.közgazdász közművagyon-gazdálkodási szakértő

Dinamikus Költségelemzés (DCC): hatékony módszer a hatékony fejlesztésekért. Czeglédi Ildikó okl.közgazdász közművagyon-gazdálkodási szakértő Dinamikus Költségelemzés (DCC): hatékony módszer a hatékony fejlesztésekért Czeglédi Ildikó okl.közgazdász közművagyon-gazdálkodási szakértő A módszertani fejlesztés szükségessége Elhúzódó projekt előkészítések

Részletesebben

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 1 / 4 2016. 05. 02. 13:00 Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014 (XII.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és

Részletesebben

Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Területi Vízgazdálkodási Tanácsot

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 161/2011. (IX.29.) sz. önkormányzati határozat: KEOP-1.2.0 jelű Települési szennyvíztisztító

Részletesebben

PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály. Ózd, 2013. október 1.

PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály. Ózd, 2013. október 1. J a v a s l a t a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodássak kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő:

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete Az Intézményi Érdekegyeztető Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2006 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA ( m ó d o s í t á s s a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t ) A z 1 s z. m e l l é k l e t b e n f e

Részletesebben

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 53/2016. (IV.28.), 91/2016.(VI.16.)sz. KT. határozattal 1 Polgár Város Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások-

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- 2009. április 23. (Szombathely) dr. Horváthné Nagy Orsolya osztályvezető Környezetvédelmi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt, kohéziós alap pályázat Előadó:

Részletesebben

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén KEOP-7.1.3.0/09-2010-0010 Koppány Völgye konzorcium Andocs, Zics, Nágocs, Kára, Miklósi, Szorosad, Törökkoppány, Somogyacsa településeken 201/2001.

Részletesebben

Tárgy: tájékoztató a Társulás 2012. évi tevékenységéről

Tárgy: tájékoztató a Társulás 2012. évi tevékenységéről Ikt.sz.: K13/00031/2013. Ea.: dr. Ortutay Miklós Tárgy: tájékoztató a Társulás 2012. évi tevékenységéről Kiszombor Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! I. Makó

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma

1. A közszolgáltatás tartalma Dörgicse Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Dörgicse

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 05-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 05-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 05-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 87/2012. (IX.05.) KT.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.( ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról (t e r v e z e t) Simontornya

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete

Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Pakod Község

Részletesebben

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás Módosítása - Tervezet -

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás Módosítása - Tervezet - A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás Módosítása - Tervezet - 1. A Társulási Megállapodás I. fejezet 8. pontja kikerül a megállapodás szövegéből, a következő pontok számozása

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 10. számú jegyzőkönyve (2011. SZEPTEMBER 28.) Határozatok: 95/ /2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 10. számú jegyzőkönyve (2011. SZEPTEMBER 28.) Határozatok: 95/ /2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 10. számú jegyzőkönyve (2011. SZEPTEMBER 28.) Határozatok: 95/2011. 98/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy: Gyermekvédelmi szakellátási intézményi társulás létrehozása Mell.: 1 db társulási megállapodás tervezet Szentes Város Önkormányzata Helyben

Részletesebben

Felsőpáhok Község Polgármestere 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. Tel/fax: 83/344-588, E-mail: pahokonk@pahoknet.hu

Felsőpáhok Község Polgármestere 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. Tel/fax: 83/344-588, E-mail: pahokonk@pahoknet.hu Felsőpáhok Község Polgármestere 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. Tel/fax: 83/344-588, E-mail: pahokonk@pahoknet.hu Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartás működéséről szóló 1992. évi XXXVIII. tv.,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

ELŐ TERJESZTÉS a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 864-32/2012. 0. ELŐ TERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Hajdúsági

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Csetény Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2015 (VI.8..) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról Csetény Község

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) FAX: (06-32) JAVASLAT

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) FAX: (06-32) JAVASLAT PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) 460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-30/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT a pásztói hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27.-i ülésére Tárgy: Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és kezelési projekt támogatási szerződésmódosítása Előadó:

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 21. ) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Iktatószám: 17675/2014. J A V A S L A T a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0003

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2. Telefon: 06-76/558-131 Fax: 06-76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 130-9/2012. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Az Alsónémedi szennyvíztisztító telep 1999. óta üzemel. Az elmúlt években a tisztító bővítése és korszerűsítése vált szükségessé.

Az Alsónémedi szennyvíztisztító telep 1999. óta üzemel. Az elmúlt években a tisztító bővítése és korszerűsítése vált szükségessé. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez a KEOP-1.2.0/B/10 Szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukcióra benyújtott Alsónémedi szennyvíztisztító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Középületeink energia felhasználásának optimalizálásáról

ELŐTERJESZTÉS Középületeink energia felhasználásának optimalizálásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Középületeink energia

Részletesebben

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 11-i ülése

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 11-i ülése Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 11-i ülése Tárgy: A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Előterjesztő: Gáncs István polgármester Tisztelt

Részletesebben

A derogációval érintett szennyvíz-elvezetési és tisztítási projektek előrehaladása során szerzett tapasztalatok, jövőbeni fejlesztési lehetőségek

A derogációval érintett szennyvíz-elvezetési és tisztítási projektek előrehaladása során szerzett tapasztalatok, jövőbeni fejlesztési lehetőségek A derogációval érintett szennyvíz-elvezetési és tisztítási projektek előrehaladása során szerzett tapasztalatok, jövőbeni fejlesztési lehetőségek Fülöp Júlia főosztályvezető NFM, Kiemelt Közszolgáltatások

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről Füzesgyarmat

Részletesebben