TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE"

Átírás

1 UTB Envirotec Kft. H-1139 Budapest, Lomb utca 15. Tel.: (+36) Fax: (+36) TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.2.0/2F Rev február

2 UTB Envirotec Kft. Tartalomjegyzék 1 Összefoglaló Megoldandó probléma Megoldási javaslatok és a változatelemzés eredményei Kiválasztott változat bemutatása Költség-haszon elemzés eredményei A projektgazda bemutatása A pályázó szervezet, jogi státusz A projektgazda adatai az előkészítés szakaszában A projektgazda adatai a megvalósítás szakaszában A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE A TÁRSULÁS IDŐTARTAMA A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA IV. A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA Tulajdoni viszonyok rendezése ÜZEMELTETÉS ELŐZETES MEGÁLLAPODÁSOK, KÖVETENDŐ ELVEK, A TÁRSULÁS ÉS TAGJAI FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI BELSŐ SZERVEZETI RENDSZER A TÁRSULÁS KÉPVISELETE A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSI RENDJE, IRÁNYÍTÓI JOGOK GYAKORLÁSA TAGSÁGI JOGVISZONY A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA Együttműködési formára vonatkozó speciális adatok Együttműködés a projekt megvalósítás fázisában A beruházás aktiválása Esélyegyenlőség és fenntartható fejlődés politika Esélyegyenlőség Fenntartható fejlődés politika A projekt menedzsment szervezet bemutatása A projektgazda és a projektmenedzsment szervezet kapcsolata Háttér, környezet Érintett földrajzi terület bemutatása A terület közigazgatási lehatárolása A terület természeti környezete Domborzati és talajviszonyok Földtani adottságok Éghajlati viszonyok Növényzet Állatvilág Ökológia Vízrajzi viszonyok A tisztított szennyvíz befogadójának jellemzése Jellemző településszerkezet GAB, 2/25/2011 2

3 UTB Envirotec Kft Tolna Város Fadd Nagyközség Bogyiszló, Dunaszentgyörgy, Fácánkert és Gerjen Községek Gazdasági-társadalmi környezet bemutatása Demográfiai helyzet, tendenciák A népesség korösszetétele A települések területi jellemzői Gazdasági társadalmi jellemzők, tendenciák A fejlesztés szükségszerűségének ismertetése A probléma és a fejlesztési igény meghatározása Helyzetértékelés Ivóvízellátás jelenlegi helyzete a projektterületen Szennyvízelvezetés jelenlegi állapotának ismertetése A meglévő csapadékvíz elvezető rendszer jellemző paraméterei A meglévő szennyvíztisztító telep jellemző paraméterei A telepre befolyó szennyvíz jelenlegi mennyiségi és minőségi paraméterei A tisztított szennyvíz minősége A szennyvíztisztító telep kihasználtsága Jogszabályi, szakpolitikai előírások Víz- és csatornadíjak Keresleti igények jellemzése Lakossági vízfogyasztásra ható tényezők és azok hatásai Rákötési hajlandóságra ható tényezők Fejlesztési igény A projektjavaslat kiinduló állapota Jogi eredetű szükségszerűséget bemutatni Műszaki eredetű szükségszerűség Gazdasági eredetű szükségszerűség Társadalmi eredetű szükségszerűség Célkitűzések Célkitűzések meghatározása Eredményindikátorok A projektjavaslat célcsoportjai Változatelemzés Elemzések a végső változatok meghatározása érdekében A már elvégzett változatelemzések bemutatása Koncepcionális változatok összehasonlítása Természetközeli szennyvíztisztítás lehetősége A végső változatelemzés változatai A végső változatelemzés módszere Projekt nélküli eset leírása 0 változat Műszaki szempontok Költségek, bevételek és hasznok becslése Egyéb releváns szempontok A projektváltozatok Műszaki ismertetés A szennyvíztisztítási technológia leírása A tervezett szennyvíztisztító telep A változat A tervezett szennyvíz nyomóvezetékek A változat Az A változat költségeinek becslése GAB, 2/25/2011 3

4 UTB Envirotec Kft Beruházási költségek Működési költségek Maradványérték Összefoglalás További értékelési szempontok szerinti becslés, leírás B változat Műszaki ismertetés A szennyvíztisztítási technológia leírása A B változat költségeinek becslése Beruházási költségek Működési költségek Maradványérték Összefoglalás További értékelési szempontok szerinti becslés, leírás A változatok értékelése, a kiválasztott változat meghatározása Az értékelés módszertana szerinti összehasonlítás A kiválasztott változat részletes ismertetése Részletes műszaki ismertetés Műszaki leírás Csatornahálózat A tervezett szennyvíz nyomóvezetékek A tervezett szennyvíztisztító telep A szennyvíztisztító telep elhelyezése, infrastruktúrája Hulladékkezelés Output indikátorok A beruházás tulajdonjogi kérdései Működtetés, üzemeltetés A projekt hatásai A projekt jelentős hatásai Esélyegyenlőség Fenntartható fejlődés politika A kiválasztott változat pénzügyi és közgazdasági költség-haszon elemzése A költség-haszon elemzés általános feltételezései Pénzügyi elemzés Pénzügyi költségek becslése Beruházási költségek becslése Üzemeltetés és karbantartás költsége Pótlási költségek Maradványérték becslése Pénzügyi költségek összegzése Pénzügyi bevételek becslése A díjak meghatározása Fizetőképességi vizsgálatok (affordability) Pénzügyi bevételek összegzése A projekt pénzügyi teljesítménymutatói A megítélhető támogatási összeg meghatározása Pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata Közgazdasági költség-haszon elemzés A projekt hasznainak becslése Használónál jelentkező hasznok összegzése Az externális hasznok becslése GAB, 2/25/2011 4

5 UTB Envirotec Kft A hasznok összegzése Közgazdasági teljesítménymutatók Érzékenységvizsgálat és kockázatelemzés Érzékenységvizsgálat Kockázatelemzés Kritikus változókra vonatkozó kockázatelemzés Leíró jellegű kockázatelemzés Cselekvési terv a projekt megvalósítására A projekt irányítási struktúrája A projektmenedzsment szervezeti felépítése A projekt menedzsment működése Előkészítettség és intézkedési terv Ingatlanszerzés, tulajdonjog Szennyvíztisztító telep Nyomóvezetékek Egyéb feladatok Kommunikációs terv Kockázatkezelés stratégiája A kockázatok csoportosítási lehetőségei A kockázatok és kezelésük részletezése A kockázatok valószínűségének meghatározása (megvalósítási és fenntartási szakasz) Kockázatkezelési stratégia Közbeszerzések, beszerzések Ütemtervek Műszaki/végrehajtási lebonyolítási terv Kifizetési ütemterv Fajlagos beruházási költségek összefoglaló táblázata Rövidítések Mellékletek GAB, 2/25/2011 5

6 UTB Envirotec Kft. Táblázatjegyzék 1.1. Táblázat: Főbb adatok Táblázat: A szennyvíztelep fejlesztésének építési költségei Táblázat: A projektben megvalósítani tervezett létesítmények, eszközök Táblázat: Projekt tervezett fejlesztési költségei, eft Táblázat: Finanszírozás megoszlása Táblázat: Díjak 2011 évi reáláron Táblázat: A megvalósítás ütemezése Táblázat: Az EMT és a jóváhagyási RMT közötti eltérések Táblázat: Társulási Megállapodásban résztvevő önkormányzatok Táblázat: Költségmegosztási terv a megvalósítás szakaszában Táblázat: A külső szakértőkkel szemben támasztott követelmények Táblázat: Együttműködésre vonatkozó adatok Táblázat: Projekt által érintett szennyvízelvezetési agglomeráció települései Táblázat: Az agglomeráció településeinek kistájkataszteri besorolása Táblázat: Települések besorolása 7/2005. (III.1.) KvVM Rendelet szerint Táblázat: A Duna jellemző vízminőségi paraméterei a tisztított szennyvíz bevezetés feletti szakaszon Táblázat: A Duna jellemző vízminőségi paraméterei a tisztított szennyvíz bevezetés alatti szakaszon Táblázat: A projektterület népsűrűsége Táblázat: A projekttel érintett települések szennyvíztisztítótól való távolsága Táblázat: A projekttel érintett települések népessége Táblázat: A projekttel érintett települések lakásszáma Táblázat: Korösszetétel az érintett településeken Táblázat: Élveszületés és halálozás 100 fő állandó lakosra vetítve Táblázat: Tolna bel- és külterületére vonatkozó adatok Táblázat: Fadd bel- és külterületére vonatkozó adatok Táblázat: Bogyiszló bel- és külterületére vonatkozó adatok Táblázat: Gerjen bel- és külterületére vonatkozó adatok Táblázat: Dunaszentgyörgy bel- és külterületére vonatkozó adatok Táblázat: Fácánkert bel- és külterületére vonatkozó adatok Táblázat: Egy főre jutó személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem, Táblázat: A településeken jellemző munkanélküliségi ráta Táblázat: Vízvédelmi beruházások összesítése Táblázat: A meglévő szennyvízelvezető és szennyvíztisztító rendszer jellemzői Táblázat: Fajlagos vízfogyasztási adatok Tolna agglomeráció településein, Táblázat: A vízellátó rendszer részei, átemelő telepek (db), tárolók a projekttel érintett településeken Táblázat: A Tolna Víz- és Csatornamű Kft tulajdonosi megoszlása Táblázat: Tolna szennyvíz-agglomeráció szennyvízcsatorna hálózat műszaki adatai Táblázat: Tolna szennyvíz-agglomeráció átemelők műszaki adatai Táblázat: A szennyvíztisztító telepen keletkező rácsszemét és szennyvíziszap mennyisége közötti években Táblázat: A számlázott szennyvíz éves mennyisége és a szennyvíztisztító telepre befolyó szennyvíz minőségi paraméterei Táblázat: Lakossági, intézményi és ipari/kereskedelmi szennyvizek m 3 /év-ben Táblázat: Lakossági, intézményi és ipari/kereskedelmi szennyvizek LE-ben GAB, 2/25/2011 6

7 UTB Envirotec Kft Táblázat. A számlázott szennyvíz éves mennyisége és a szennyvíztisztító telepről kifolyó szennyvíz minőségi paraméterei Táblázat: A meglévő szennyvíztelep hidraulikai terhelése Táblázat: A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség /2005 sz. határozatában és 86575/07 sz. határozatában rögzített tisztított szennyvíz határértékek Táblázat: Vízszennyezési bírságok Táblázat: Víz- és szennyvíz díjak (nettó) Táblázat: A évi szennyvíz díjtétel tényleges költségösszetevői* Táblázat: Vízterhelési díj az agglomeráció településein Táblázat: A szennyvíz/ivóvíz arányának növekedése a projekt területén Táblázat: Szennyvízmennyiség várható alakulása 2018-ra tett vállalás Táblázat: Előrejelzés a becsült rácsatlakozási hajlandóság alapján Táblázat Output indikátorok Táblázat: Végső projektváltozatok megnevezése Táblázat: A meglévő szennyvízelvezető és szennyvíztisztító rendszer jellemzői Táblázat: Kirótt vízszennyezési bírság években Táblázat: Bekötési arány előrejelzés a teljes projektterületen projekt nélkül (%) Táblázat: Összegyűjtött szennyvízmennyiség előrejelzés (m 3 /év) Táblázat: Egyedileg kezelt szennyvízmennyiség előrejelzés (m 3 /év) Táblázat: A költségek becslésének eredményei Táblázat: Pénzügyi bevételek Táblázat: A változat bemutatása Táblázat: A szennyvíztisztító telep méretezésének hidraulikai alapadatai Táblázat: A szennyvíztisztító telep technológiai méretezésének alapadatai Táblázat: A változat nyomóvezetékek műszaki adatai Táblázat: Szennyvíztelep korszerűsítési költségeinek becslése Táblázat: Nyomóvezetékek cseréjének beruházási költsége Táblázat: Az átemelők korszerűsítésének beruházási költsége Táblázat: A változat - Beruházási költségek (eft) Táblázat: Beruházási költségek jelenértéke, tartalék nélkül (e Ft) Táblázat: Beruházási költségek jelenértéke, tartalékkal (e Ft) Táblázat: Fajlagos működési költségek, szennyvíztelep (2011. évi áron) Táblázat: Fajlagos működési költségek, csatornahálózat (2011. évi áron) Táblázat: A változat Közgazdasági működési költségek (eft) (2011. évi reáláron) Táblázat: A változat maradványértéke Táblázat: A költségek becslésének eredményei (1), tartalék nélkül Táblázat: A költségek becslésének eredményei (2),. tartalékkal Táblázat: B változat bemutatása Táblázat: Új szennyvíztelep beruházási költségeinek becslése Táblázat: Nyomóvezetékek cseréjének beruházási költsége Táblázat: Az átemelők korszerűsítésének beruházási költsége Táblázat: B változat: Beruházási költségek (eft) Táblázat: Beruházási költségek jelenértéke, tartalék nélkül (eft) Táblázat: Beruházási költségek jelenértéke, tartalékkal (eft) Táblázat: Fajlagos működési költségek, szennyvíztelep Táblázat: Fajlagos működési költségek, csatornahálózat Táblázat: B változat: Közgazdasági működési költségek (eft) (2011. évi reáláron) Táblázat: B változat maradványértéke Táblázat: A költségek becslésének eredményei (1) GAB, 2/25/2011 7

8 UTB Envirotec Kft Táblázat: A költségek becslésének eredményei (2) Táblázat: A változat költségeinek jelenértéke, eft Táblázat: B változat költségeinek jelenértéke Táblázat: Összehasonlító mutatók a fenntartási időszak végén (2018) Táblázat. A szennyvíztisztító telep üzemelése során keletkező hulladékok a következők: Táblázat: Output indikátorok Táblázat: A Tolna szennyvíztelep jelenlegi tulajdoni viszonyai Táblázat: Költségmegosztási terv a megvalósítás szakaszában Táblázat: Víz- és szennyvíz díjjal kapcsolatos Önkormányzati rendeletek Táblázat: Talajterhelési díjjal kapcsolatos Önkormányzati rendeletek Táblázat: a szennyvíztisztító telep fejlesztésének várható hatásai Táblázat: Szennyvízelvezetési- és kezelési projektek jellemző beruházási költségei Táblázat: Fajlagos működési költségek, szennyvíztelep Táblázat: Fajlagos működési költségek, csatornahálózat Táblázat: Üzemelési költségek (2011. évi reáláron) projekt esetén Táblázat: Üzemelési és karbantartási költségnövekmény Táblázat: Pótlások tervezett alakulása, eft Táblázat: Projekt beruházási költségeinek maradványértéke Táblázat: A költségek becslésének eredményei (1), tartalék nélkül Táblázat: A költségek becslésének eredményei (2), tartalékkal Táblázat: Díjak előrejelzése Táblázat: Átlagdíj tervezett összetétele Táblázat: Fizetőképességi vizsgálat eredménye Táblázat: Számlázott szennyvízmennyiség projekt esetén (m 3 /év) Táblázat: Pénzügyi bevételek (fejlesztési különbözet), mft Táblázat: Díjbevételek és az amortizációs költségek Táblázat: A megtérülési mutatók EU támogatás nélküli esetben Táblázat: A befektetett tőke megtérülési mutatói Táblázat: A támogatás számítása 1 millió EUR feletti jövedelemtermelő nem nagyprojektnél Táblázat: Projekt tervezett finanszírozása, eft Táblázat: Projekt pénzügyi fenntarthatósága Táblázat: Projekt pénzügyi fenntarthatósága, 3,5 %-os tartós nem fizetés Táblázat: A közgazdasági költségek becslésének eredményei Táblázat: A használóknál jelentkező haszon Táblázat: Az externális hasznok kalkulációja (mft) Táblázat: A hasznok összegzése (Ft) Táblázat: A projekt gazdasági megtérülési mutatói Táblázat: ENPV számítása, mft Táblázat: Érzékenységi vizsgálat eredménye Táblázat: Küszöbértékek Táblázat: Forgatókönyv elemzés eredménye Táblázat: Tartalék mértékének kalkulációja Táblázat: A vizsgált három forgatókönyv eredménye Táblázat: A kritikus és nem kritikus kockázati tényezők meghatározása Táblázat: Pénzügyi és gazdasági kockázati tényezők meghatározása Táblázat: Projektmenedzsment szervezet Táblázat: Tervek, engedélyek Táblázat: Nyomóvezetékkel érintett ingatlanok listája GAB, 2/25/2011 8

9 UTB Envirotec Kft Táblázat: Célcsoportok Táblázat: Célcsoportokra igazított üzenetek, alkalmazott eszközök Táblázat: Célcsoportokra igazított üzenetek, alkalmazott eszközök Táblázat: Kockázatok valószínűségének meghatározása Táblázat: Intézkedési/kockázatkezelési terv a megvalósítási szakaszban Táblázat: Intézkedési/kockázatkezelési terv a fenntartási szakaszban Táblázat: Közbeszerzési/beszerzési terv Táblázat: Kifizetési ütemterv beszállító (e Ft) Táblázat: Kifizetési ütemterv támogatás (e Ft) Ábrajegyzék 3.1. ábra: A teljes agglomeráció lakosságának alakulása évek közötti időszakban ábra: Lakásállomány változása közötti időszakban az agglomeráció területén ábra: Lakossági rákötések százalékos aránya a projekt területén ábra: Fizetőképesség alakulása, átlagos háztartás ábra: Fizetőképesség alakulása, legalsó jövedelemkategóriába tartozó háztartás. 167 GAB, 2/25/2011 9

10 UTB Envirotec Kft. 1 Összefoglaló 1.1. Táblázat: Főbb adatok A projekt címe: Projektgazda neve: Tolna szennyvíztisztító telep fejlesztése Tolna, Fadd, Fácánkert, Bogyiszló, Dunaszentgyörgy, Gerjen települések Szennyvíztisztító-telep fejlesztése tárgyú pályázat megvalósítására létrehozott Önkormányzati Társulása Projektgazda székhelye: 7130 Tolna, Hősök tere 1. ÁFA visszaigényelhető-e (igen, nem) Érintett települések száma (db) igen 6 db Érintett lakosság (ezer fő) A 2. fordulós pályázat benyújtásának tervezett időpontja (év, hó) A projekt megvalósítás befejezésének tervezett időpontja (év, hó) február december Összes beruházási költség (eft) Elszámolható beruházási költség Nem elszámolható beruházási költség 1.1 Megoldandó probléma Tolna, Fadd, Bogyiszló, Gerjen, Dunaszentgyörgy és Fácánkert önkormányzatok együttműködésének célja a környezeti fenntarthatóság és biztonság, valamint az egészséges, tiszta település elérése érdekében az érintett településeken keletkező közcsatornával elvezetett kommunális szennyvizek teljes biológiai tisztításának megvalósítása. A Környezet és Energia Operatív Program Egészséges és tiszta település prioritási tengelyén lévő Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukció (KEOP /2F) keretén belül nyílt lehetőség a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési éstisztítási Megvalósíthatósági Programról szóló 25/2002. (II.27.) Kormány rendeletben meghatározott feladatok, egyben a célként megfogalmazott projekt megvalósításának támogatására. A projekt javaslat teljes mértékben összhangban áll a Kormány rendeletben foglaltakkal. Tolna agglomeráció lakos egyenértéke , a rendeletben előírt kötelezettségnek legkésőbb december 31-ig eleget kell tenni. Tolna szennyvízelvezetési agglomerációhoz tartozó települések: Tolna, Fadd, Bogyiszló, Gerjen, Dunaszentgyörgy, Fácánkert. A hat település által létrehozott Önkormányzati Társulás határozatlan időre alakult, a projekt beruházási szakaszának teljes befejezéséig és az azt követő 5 éves időtartamra jött létre. Az agglomerációhoz tartozó szennyvíztisztító telep Tolnán található, azonban a telep alkalmatlan az előírt tisztítási paraméterek teljesítésére. Működése már jelenleg is bírságos (2008. évi számított (100%-os) bírság ,- Ft, a évi pedig Ft volt). Az agglomerációban a bekötések száma a jövőben emelkedni fog, így a már jelenleg is rosszul működő telep a további terhelést fog kapni. GAB, 2/25/

11 UTB Envirotec Kft. A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség január 4-én kiadott nyilatkozatában (csatolva az RMT II. mellékletben) szükségesnek tartja a telep fejlesztését a kívánt tisztítási hatásfok elérése érdekében. Egyben közölte, hogy a telep tervezett korszerűsítése a Felügyelőség által képviselt célokkal összhangban van. A regionális szennyvízelvezető hálózat vizsgálata alapján a megnövekedett szennyvízmennyiség szállítására a meglévő átemelő és nyomóvezeték rendszer alkalmatlan. A szennyvíz nyomóvezetékek fejlesztésének tervezésekor vizsgálandó a szaghatások csökkentésének lehetséges műszaki megoldása is. 1.2 Megoldási javaslatok és a változatelemzés eredményei Jelen tanulmányban a keletkező szennyvíz biológiai tisztításának megoldására a jogszabályi, műszaki, gazdasági, társadalmi szükségszerűségeket megismerve és átgondolva két reális változat került kidolgozásra. A változatok közti különbség a szennyvíztisztítás technológiájában különbözik egymástól: A változat: o Szennyvíztisztító telep fejlesztése nitrogéneltávolítást megvalósító SBR technológia alkalmazásával. B változat: o A szennyvíztisztító telep nitrogéneltávolítást megvalósító eleveniszapos szennyvíztisztítási technológiájának fejlesztése. A tanulmány mindemellett vizsgálta 0 változatként a meglévő technológia üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges beruházásokat, melyek bár a telep működtetését lehetővé teszik, a kívánt tisztítási hatásfok elérését nem teszik lehetővé. A beruházás keretein belül technológiai fejlesztéssel alkalmassá teszik a meglévő szennyvíztelepet a nagyobb hatásfokú, tápanyag-eltávolítást is megvalósító biológiai tisztításra. Ezáltal a befogadó felszíni víz vízminőségi állapota javulni fog. A projekt fontos célja, hogy a jövőben a szennyvíztelepen keletkező fölösiszap kezelésére korszerű és gazdaságos iszapkezelési eljárás valósuljon meg. A projekt megvalósulása hozzájárul a szennyvíztisztítási tevékenységek környezetterhelő hatásainak minimalizálásához, a környezetszennyezés megelőzéséhez és ezáltal biztosítja a környezet védelmét. A szennyvíztisztító telepről általában elmondható, hogy több éve nem volt nagyobb felújítás, kisebb fejlesztések történtek. A meglévő műtárgyak és épületek közel 30 évesek, rendkívül leromlott állapotúak. A szennyvíztelep fejlesztés utáni kapacitását LE-ben és m 3 /d-ban határoztuk meg. Az A változatban egy teljesen új biológiai tisztítási technológia, az SBR technológia épül ki. Az SBR technológia az átfolyásos eleveniszapos technológiát szakaszos üzemben valósítja meg, minden technológiai folyamat egy medencében történik. A B változatban a megvalósítandó technológia a meglévő technológia átalakításával, új biológiai medencével és új iszapvonal kiépítésével történik, melyben a mechanikailag tisztított szennyvíz az anaerob és anoxikus tereken keresztül érkezik a levegőztető medencébe. GAB, 2/25/

12 UTB Envirotec Kft. A beruházás részeként új tisztított szennyvíz nyomóvezeték, és a biológiai tisztítás optimális működését biztosító átemelő rekonstrukció, valamint a jelentős szaghatások megszüntetése érdekében a szállítási idő lerövidítését célzó nyomóvezeték építés történik Táblázat: A szennyvíztelep fejlesztésének építési költségei Nettó építési költség* Szennyvíztelep (eft) A változat B változat *A költségek nem tartalmazzák a tartalékot, a műszaki felügyeletet, a PR költségeket, egyéb járulékos költségeket és az ÁFA-t. A pénzügyi elemzés eredménye alapján a A szennyvíz vonali változat megvalósítása javasolt. 1.3 Kiválasztott változat bemutatása A pénzügyi elemzésben részletes változatelemzésekre került sor. A gazdaságossági, környezetvédelmi és technológiai szempontokat figyelembe véve az alábbi alternatívák kombinációjából kialakuló változat megvalósítását javasoljuk: 1.3. Táblázat: A projektben megvalósítani tervezett létesítmények, eszközök Mennyiség Kapacitás Létesítmény, mértékegysége Mennyiség mértékegysége Kapacitás eszköz Telepítés helyszíne Nyomóvezeték m ,5 Tolna, Bogyiszló Átemelő rekonstrukció Átemelő kapacításbővítés Szennyvíztisztító telep fejlesztése db 6 db Költség-haszon elemzés eredményei Fadd, Dunaszentgyörgy, Gerjen, Fácánkert Tolna, Gerjen, Fadd, Bogyiszló m 3 /d Tolna A végső változatelemzés alapján a költséghatékonysági mutatók figyelembe vételével az A változat megvalósítása javasolt. A nettó beruházási költség eft. A fejlesztést vissza nem igényelhető ÁFA nem terheli. A teljes fejlesztési költség 7,6% tartalékot (a 2-3. tételekre vetítve) tartalmaz az előre nem látható műszaki munkálatok költségének fedezésére. Tartalékkal a teljes fejlesztési költség eft (1.4. Táblázat). GAB, 2/25/

13 UTB Envirotec Kft Táblázat: Projekt tervezett fejlesztési költségei, eft Megnevezés Összesen Részarány 1. Földvásárlás, területelőkészítés ,48% 1.1 Földvásárlás ,00% 1.2 Területelőkészítés ,48% 2. Építés ,89% 2.1 Csatorna ,42% 2.2 Szennyvízkezelés ,68% 2.2 Iszapkezelés ,74% 2.3 Rekonstrukció ,12% 2.4 Próbaüzem ,42% 2.5 Tervezés ,52% 3. Gép, berendezés ,12% 3.1 Csatorna ,04% gép, berendezés ,65% technológia ,39% 3.2 Szennyvízkezelés ,05% gép, berendezés ,90% technológia ,15% 3.2 Iszapkezelés ,03% gép, berendezés ,03% technológia 0,00% 4. Egyéb ,00% 5. Nettó kivitelezési költség ,50% 6. Közbeszerzés költsége ,25% 7. Mérnök költsége ,00% 8. Nyilvánosság biztosításának költsége ,50% 9. Projekt menedzsment ,17% 10. Nettó beruházási költség ,43% 11. Műszaki tartalék ,57% 12. Nettó beruházási összköltség ,00% 13. ÁFA Bruttó beruházási összköltség Nettó beruházási költségből - elszámolható nem elszámolható Tartalékból - elszámolható nem elszámolható A projekt pénzügyi megtérülési mutatója alapján a projekt támogatásra jogosult, mivel a pénzügyi nettó jelenérték negatív: pénzügyi nettó jelenérték (FNPV/C) = ,9 millió Ft. pénzügyi megtérülési ráta (FRR/C) = -2,14 %. A projekt finanszírozási hiánya 84,25 %. A finanszírozási hiány, valamint az elszámolható és el nem számolható költségek figyelembe vételével az alábbiak szerint tervezett: GAB, 2/25/

14 UTB Envirotec Kft Táblázat: Finanszírozás megoszlása Finanszírozás Összesen Részarány Elszámolható (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) - EU támogatás ,61% - Központi hazai támogatás ,64% - Saját erő ,75% Összesen ,00% Nem elszámolható, saját erő Mindösszesen A pénzügyi elemzés alapján az alábbi díjak bevezetése javasolt évi reáláron: 1.6. Táblázat: Díjak 2011 évi reáláron Fogyasztás-arányos lakossági díjak Tolna Ft/m 3 249,0 251,5 254,0 259,1 264,3 269,6 274,9 249,0 Fadd Ft/m 3 249,0 251,5 254,0 259,1 264,3 269,6 274,9 249,0 Bogyiszló Ft/m 3 249,0 251,5 254,0 259,1 264,3 269,6 274,9 249,0 Gerjen Ft/m 3 206,0 208,1 210,1 214,3 218,6 223,0 227,5 206,0 Dunaszentgyörgy Ft/m 3 227,0 229,3 231,6 236,2 240,9 245,7 250,7 227,0 Fácánkert Ft/m 3 249,0 251,5 254,0 259,1 264,3 269,6 274,9 249,0 Havi fix díjak, lakosság Tolna Ft/hó 238,0 240,4 242,8 247,6 252,6 257,6 262,8 238,0 Fadd Ft/hó 238,0 240,4 242,8 247,6 252,6 257,6 262,8 238,0 Bogyiszló Ft/hó 238,0 240,4 242,8 247,6 252,6 257,6 262,8 238,0 Gerjen Ft/hó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dunaszentgyörgy Ft/hó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fácánkert Ft/hó 238,0 240,4 242,8 247,6 252,6 257,6 262,8 238,0 Átlagos közületi díjak Tolna Ft/m 3 385,0 388,9 392,7 400,6 408,6 416,8 425,1 385,0 Fadd Ft/m 3 385,0 388,9 392,7 400,6 408,6 416,8 425,1 385,0 Bogyiszló Ft/m 3 385,0 388,9 392,7 400,6 408,6 416,8 425,1 385,0 Gerjen Ft/m 3 298,0 301,0 304,0 310,1 316,3 322,6 329,0 298,0 Dunaszentgyörgy Ft/m 3 318,0 321,2 324,4 330,9 337,5 344,2 351,1 318,0 Fácánkert Ft/m 3 385,0 388,9 392,7 400,6 408,6 416,8 425,1 385,0 Szippantott szennyvíz átvételi díja Ft/m 3 860,0 868,6 877,3 894,8 912,7 931,0 949,6 860,0 A fenti díjakat azonban a tényleges beruházási és a próbaüzem során megfigyelt üzemelési költségek függvényében javasolt felülvizsgálni, és a végleges díjakat a valós költségekre alapozva kialakítani 2013-ban. GAB, 2/25/

15 UTB Envirotec Kft. A fizetőképességi vizsgálat alapján a díjak miatt jelentkező pénzügyi teher egyetlen település esetében sem lépi túl 3,5 % os küszöbértéket az átlagos jövedelemmel rendelkező háztartások esetében. A projekt jelentős gazdasági haszonnal jár a társadalom számára, és egyrészt pénzügyi megtakarításokat eredményez a jogkövető magatartást tanúsító lakossági csoportok számára, hiszen a csatornadíjak lényegesen alacsonyabbak, mint a szippantás költsége, másrészt hozzájárul a környezet állapotának javulásához. A projekt közgazdasági megtérülési mutatói: gazdasági nettó jelenérték (ENPV) = 610,7 millió Ft; gazdasági megtérülési ráta (ERR) = 8,01 %. A projekt tehát mind pénzügyi, mind gazdasági szempontból teljesíti a támogathatóság követelményeit. Az érzékenységi vizsgálat alapján kritikus változó a beruházási költség és a bevétel pénzügyi megtérülési mutatók szempontjából. A gazdasági megtérülési mutatók esetében a beruházási költség és a gazdasági haszon kritikus változó. A kritikus változókra elvégzett forgatókönyv elemzés azt mutatja, hogy beruházási költségek alakulására kell leginkább odafigyelni mind a pénzügyi, mind a gazdasági megtérülési mutatók alakulása szempontjából Táblázat: A megvalósítás ütemezése Tevékenység Elszámolható költség, (eft) Kezdete Közbeszerzés november szeptember Tájékoztatás, nyilvánosság szeptember december Projektmenedzsment szeptember december Mérnök felügyelet szeptember október Építés+gépészet szeptember április Tartalék elszámolható Földvásárlás 100 Területelőkészítés Összesen szeptember december **a kategóriák tartalma a pályázati útmutató C.3.3 fejezetet követi Vége 1.8. Táblázat: Az EMT és a jóváhagyási RMT közötti eltérések EMT köztes RMT végleges RMT Lakosszám (teljes agglomeráció), fő "B" változat szennyvíztelep kapacitás m 3 /d Nyomóvezeték hossza (m) ,5 Átemelő rekonstrukció + irányítástechnika (db) GAB, 2/25/

16 UTB Envirotec Kft. 2 A projektgazda bemutatása 2.1 A pályázó szervezet, jogi státusz A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény a helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatait állapítja meg, amely alapján a települési önkormányzat gondoskodik az illetékességi területére önálló települési környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról, melynek kötelező elemeként a kommunális szennyvízkezelés, -gyűjtés, -elvezetés és -tisztítás is kötelező feladata. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. alapján a települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében kiterjed az épített és természeti környezet védelmére, a csatornázásra, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítésére. A fenti jogszabályok a 25/2002 (II.27) Korm. rendelettel összhangban kötelező feladatként írják elő az Önkormányzat számára a szennyvízelvezetés és tisztítás megoldását. Ennek végrehajtására a évi LXV. törvény 4. alapján önkormányzati intézményt, vállalatot, más szervezetet alapíthat. A városban ezt a kötelező helyi közszolgáltatást az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő szolgáltató cég megbízási szerződés keretében végzi. A Környezet és Energia Operatív Program Egészséges és tiszta település prioritási tengelyén lévő Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukció (KEOP ) keretén belül nyílt lehetőség a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és- tisztítási Megvalósíthatósági Programról szóló 25/2002. (II.27.) Kormány rendeletben meghatározott feladatok megvalósításának támogatására. A rendeletben meghatározott Tolna agglomerációját Tolna, Bogyiszló, Dunaszentgyörgy, Fadd, Fácánkert és Gerjen települések alkotják. Tolna agglomeráció lakos egyenértéke , a rendeletben előírt kötelezettségnek legkésőbb december 31-ig eleget kell tenni. A pályázó személyében változás történt, mivel a pályázati konstrukció lehetőséget biztosít a települési önkormányzatoknak, hogy a projekt 1. fordulós pályázati dokumentációjának benyújtásához kizárólag együttműködési megállapodást kössenek és a projekt előkészítés folyamán hozzanak létre önkormányzati társulást. A Tagok a projekt előkészítő szakaszában február 25. napján Együttműködési megállapodást kötöttek, amelyben kötelezettséget vállaltak arra, hogy a pályázat I. fordulójához szükséges önerőt a Tolnai Szennyvíztisztító telep Földhivatali nyilvántartásában szereplő bejegyzett tulajdonrészük arányában biztosítják. A Tagok a megállapodás 5. pontjában rögzítették továbbá, hogy az együttműködési megállapodást önálló jogi személyként eljáró Társulási Szerződéssé alakítják át, amelyben rendezni kívánják a KEOP pályázat támogatásával megvalósuló beruházás új tulajdoni hányadait. A megállapodás megkötésekor tulajdonrésszel rendelkező önkormányzatok kötelezettséget vállaltak arra, hogy a pályázat keretében vállalt önerő arányában megosztják tulajdonrészüket a tulajdonrésszel nem rendelkező tagokkal. A kétfordulós támogatási pályázat 1. pályázati fordulójában a Támogató a tag önkormányzatok megállapodása alapján Tolna Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat pályázatát befogadta. A Társulás GAB, 2/25/

17 UTB Envirotec Kft. A hat település által létrehozott Önkormányzati Társulás december 10. napjától határozatlan időre, a projekt beruházási szakaszának teljes befejezéséig és az azt követő 5 éves időtartamra jött létre. A Társulási Megállapodást az V. mellékletben csatoljuk. A Kedvezményezett ÁFA visszaigénylő lesz, így az elszámolható költség a nettó költséggel egyezik meg. A 25/2002. (II.27.) Kormányrendelet Tolna települést jelöli meg az agglomeráció központjának. A meglévő szennyvíztisztító telep három Önkormányzat (Tolna, Bogyiszló, Fadd) közös tulajdonát képzi, a terület Tolna Város Önkormányzatának közigazgatási területén helyezkedik el. A szennyvíztisztító telep térségi szennyvízkezelési feladatainak problémamentes megvalósításához a szükséges pénzügyi források biztosítása, a beruházás lebonyolítása és a megvalósult, aktivált rendszer rendeltetésszerű üzemeltetése, működtetése érdekében, az agglomerációt alkotó 6 település a KEOP pályázat I. fordulójában Együttműködési Megállapodást írt alá, melyben Tolna Város Önkormányzatát, mint gesztor önkormányzatot jelölték meg. A február 25-én aláírt Együttműködési Megállapodás a pályázati dokumentáció V. sz. mellékletében található. A szennyvíztisztító telep fejlesztésének megvalósítására az agglomeráció települései Önkormányzati Társulást hoztak létre. A Társulási Megállapodást az V. mellékletben csatoltuk. A pályázat során az Önkormányzati Társulás jelenik meg pályázóként. Az agglomeráció hátrányos helyzetű kistérséggel nem érintett. A pályázati felhívásban és útmutatóban rögzített feltételeknek megfelelően a projektgazda jogosult és alkalmas a projekt előkészítésére és végrehajtására a meghatározott jogi, műszaki és pénzügyi környezetben A projektgazda adatai az előkészítés szakaszában Projektgazda neve: A projektgazda jogi státusza: Tolna Város Önkormányzata (gesztor önkormányzat) Helyi önkormányzat Tolna város a 25/2002 (II.27) Korm. rendelet 2. táblázata alapján önálló szennyvízelvezetési agglomeráció, melyet jogszabály kötelez a szennyvíz közműves elvezetésére és ártalommentes elhelyezésére december 31-ig. A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény a helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatait állapítja meg, amely alapján a települési önkormányzat gondoskodik az illetékességi területére önálló települési környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról. Ezek között kötelező elemeként a kommunális szennyvízkezelés, - gyűjtés, - elvezetés, - tisztítás, is feladata. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. alapján a települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében kiterjed az épített és természeti környezet védelmére, a csatornázásra, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítésére. A fenti jogszabályok a 25/2002 (II.27) Korm. rendelettel összhangban kötelező feladatként írják elő az Önkormányzat számára a szennyvízelvezetés és tisztítás megoldását. Ennek végrehajtására a évi LXV. törvény 4. alapján önkormányzati intézményt, vállalatot, más szervezetet alapíthat. GAB, 2/25/

18 UTB Envirotec Kft. Az általános forgalmi adó elszámolhatósága: A évi CXXVII. törvény alapján a víziközmű beruházások Áfa-ja visszaigényelhetővé vált A projektgazda adatai a megvalósítás szakaszában A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE A Projektgazda neve:: Tolna, Fadd, Fácánkert, Bogyiszló, Dunaszentgyörgy, Gerjen települések Szennyvíztisztító-telep fejlesztése tárgyú pályázat megvalósítására létrehozott Önkormányzati Társulása A projektgazda jogi státusza: önkormányzatok társulása A Társulás rövidített neve: Szennyvíztisztító-telep fejlesztése Önkormányzati Társulás Székhelye: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Működési területe: a társult települések közigazgatási területén kijelölt agglomeráció A Társulás alapítói jogokkal felruházott irányító szerve: A társult önkormányzatok képviselő-testületei A Társulás irányító szerve: A társulás irányító szerve a társulási tanács, mely a társult tagok képviselő-testületei által delegált önkormányzati képviselők vagy polgármesterek összességéből áll. Valamennyi település képviselő-testülete egy képviselő delegálására jogosult. A társulás tagja az általa delegált képviselőket visszahívhatja. A Társulás létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat) megnevezése, kelte, száma: A társulás létrehozásáról a tagönkormányzatok Ttv a alapján az alábbi határozataikban döntöttek: Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 286/2010. (XI.17.) Kt. határozatában; Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 209/2010. (XI.17.) Kt. határozatában; Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 56/2010. (XI.11.) Kt. határozatában; Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 131/2010. (XI.26.) Kt. határozatában; Gerjen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 67/2010. (XI.16.) Kt. határozatában; Dunaszentgyörgy Község önkormányzatának Képviselő-testülete 67/2010. (XI.16.) Kt. határozatában. A Társulás, mint helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A költségvetési szerv vezetőjének kinevezésére vonatkozó hatáskört, az átruházott hatáskörben a Társulási Tanács gyakorolja A TÁRSULÁS IDŐTARTAMA A Társulás határozott időre, a projekt beruházási szakaszának teljes befejezéséig és az azt követő 5 éves időtartamra jön létre. GAB, 2/25/

19 UTB Envirotec Kft A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA A társulás önálló jogi személyiséggel, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A Társulás szellemi, fizikai támogató, ezen belül különösen gazdálkodási, pénzügyigazdasági feladatait a Társulási Tanács által kiválasztott külső szerv, valamint Tolna Város Polgármesteri Hivatala (7130 Tolna, Hősök tere 1.) látja el. A Társulás, a projekt végrehajtása során, a társult önkormányzatok, mint a KEOP projekt közös kedvezményezettjeinek megbízásából, a projekt lebonyolításáért felelős projektgazdaként jár el. A Társulás a Magyar Államkincstár területi igazgatóságánál történő törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzésével, a bejegyzés napjával jön létre IV. A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK A Társulás tagjai a Társulásra ruházzák át a Társulás célját képező projekt megvalósításával kapcsolatos alábbi feladat- és hatásköröket: 1.) Tolna agglomeráció szennyvízkezelése, a meglévő hulladékkezelő (szennyvíztisztító) telep KEOP F/I számú pályázatban meghatározott feltételek szerinti fejlesztése; 2.) A települési folyékony hulladék kezelésének, a kezelő létesítmény üzemeltetésének, továbbá valamennyi, ehhez kapcsolódó szolgáltatás folyamatosságának biztosítása; 3.) Kizárólag a KEOP projekt keretében létrejövő vagyon működtetésével összefüggő, az átruházott önkormányzati feladatkörön belül ellátandó települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatások ellátása céljából gazdasági társaság alapítását és vezetőjének kinevezését. (A Társulás tagjainak e döntése nem érinti a már meglévő közszolgáltatói szerződéseiket, azok hatálya alatt.) A társulás tevékenysége: Szakágazat száma: 3700 megnevezése: Szennyvíz gyűjtése, kezelése Szakfeladat száma: megnevezése: Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése A Társulás az alaptevékenységén kívül, kiegészítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA A Társulás operatív pénzügyi feladatait a Társulási Tanács által kiválasztott külső szerv látja el. GAB, 2/25/

20 UTB Envirotec Kft. A Társulás pénzeszközeit az általa nyitott bankszámlán kezeli. Más hitelintézetnél bankszámlát nem nyit. A Társulás tagjai a KEOP pályázat keretében folyósított támogatáson felül az alábbi összegeket kötelesek önerőként a költségvetési rendeleteikben - a Társulás rendelkezésére bocsátani a pályázatban meghatározott ütemezés szerint: Az önerő teljes összege: ,-Ft. 1. Tolna Város Önkormányzata ,-Ft 2. Bogyiszló Község Önkormányzata ,-Ft 3. Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata ,-Ft 4. Fadd Község Önkormányzata ,-Ft 5. Fácánkert Község Önkormányzata ,-Ft 6. Gerjen Község Önkormányzata ,-Ft Amennyiben a tagönkormányzatok a Társulási Tanács elnökének írásbeli értesítésében foglalt határidőre az esedékes önerő rendelkezésre bocsátását elmulasztják, a Társulás a tag önkormányzat költségvetési elszámolási számlája ellen azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosult. A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben bejelentik a számlavezető pénzintézetüknek a Társulás megnevezését és pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy tagok a saját forrás teljes összegének megfizetéséig, a felhatalmazást nem vonhatja vissza. A felhatalmazás bank által aláírt egy példányát, a tagok kötelesek a Társulásnak átadni. Tagok rögzítik, hogy a KEOP projekt működtetésének forrását a Társulás közszolgáltatásokból származó bevétele biztosítja, a KEOP projekt CBA-jában meghatározott díjtételek és a projektből származó kalkulált jövedelem szerint. A közszolgáltatási tevékenységből származó jövedelem, a projekt fenntartható működtetése mellett, fedezetet kell, hogy biztosítson a KEOP projekt során megvalósuló víziközművek felújítására, rekonstrukciójára is, a projekt CBA-jában meghatározott ütemterv szerint. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szennyvízelvezetési és kezelési közszolgáltatások legmagasabb árát, a mindenkor hatályos jogszabályi előírások betartása mellett, a projekt CBA-jával összhangban, a KEOP projekt CBA-jában figyelembe vett teljes referencia-időszakára úgy határozzák meg, hogy az maradéktalanul biztosítsa a közszolgáltató által működtetett víziközmű-rendszer szakszerű, magas színvonalú és indokolt mértékű fejlesztéséhez szükséges források fedezetét. A társulás elnöke a költségvetés végrehajtásáról köteles évente kimutatást készíteni, és azt a tagok rendelkezésére bocsátani. A társulás vagyona a tulajdonából és a társulást megillető vagyoni értékű jogokból áll. GAB, 2/25/

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására Amely létrejött az 1. sz. mellékletben feltüntetett Együttműködő Felek között (a továbbiakban Együttműködő Felek ) a mai napon az alábbi

Részletesebben

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft.

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft. 1 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 2010. július 2 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM Közszolgáltatási szerződés amely létrejött, -egyrészről- Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14; adószáma: 15735722-2-43; képviseli: dr. Bácskai

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2015. 03. 13. BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR... 1 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. FEJEZET...

Részletesebben

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121)

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121) Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Felado: Onkormanyzat MihalyhSza [mihalyhaza@intellimail.hu] Kuldve: 2014. november 21. 11:57 Cimzett: Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Targy:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 11748007- GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Veszprémi Főegyházmegye, (8200 Veszprém, Vár u.18., képviseli: Dr. Márfi Gyula, érsek, adószám: 19897253-1-19, bankszámlaszám: 20180812)

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet. Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról I.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet. Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról I. 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Budapest Főváros Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján Ptk. általános Ptk. speciális Civil tv. 3:1. [A jogi személy jogképessége] (1) A jogi személy jogképes:

Részletesebben

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I.

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I. 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Üzletszabályzat Azonosító: AD -0004 Jelzés: MVGSJ A 3. kiadású, tartalomjegyzék szerinti változatot: Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Ügyfélszolgálati irodavezető Műszaki igazgató Vezérigazgató

Részletesebben

2013. évi CXXXIX. törvény. a Magyar Nemzeti Bankról

2013. évi CXXXIX. törvény. a Magyar Nemzeti Bankról Hatályos: 2015. április 18-ától 2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról Az Országgyűlés a Magyar Nemzeti Bankról, annak elsődleges céljairól, alapvető feladatairól, intézményi, szervezeti, személyi,

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i),

Részletesebben