TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE"

Átírás

1 UTB Envirotec Kft. H-1139 Budapest, Lomb utca 15. Tel.: (+36) Fax: (+36) TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.2.0/2F Rev február

2 UTB Envirotec Kft. Tartalomjegyzék 1 Összefoglaló Megoldandó probléma Megoldási javaslatok és a változatelemzés eredményei Kiválasztott változat bemutatása Költség-haszon elemzés eredményei A projektgazda bemutatása A pályázó szervezet, jogi státusz A projektgazda adatai az előkészítés szakaszában A projektgazda adatai a megvalósítás szakaszában A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE A TÁRSULÁS IDŐTARTAMA A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA IV. A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA Tulajdoni viszonyok rendezése ÜZEMELTETÉS ELŐZETES MEGÁLLAPODÁSOK, KÖVETENDŐ ELVEK, A TÁRSULÁS ÉS TAGJAI FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI BELSŐ SZERVEZETI RENDSZER A TÁRSULÁS KÉPVISELETE A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSI RENDJE, IRÁNYÍTÓI JOGOK GYAKORLÁSA TAGSÁGI JOGVISZONY A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA Együttműködési formára vonatkozó speciális adatok Együttműködés a projekt megvalósítás fázisában A beruházás aktiválása Esélyegyenlőség és fenntartható fejlődés politika Esélyegyenlőség Fenntartható fejlődés politika A projekt menedzsment szervezet bemutatása A projektgazda és a projektmenedzsment szervezet kapcsolata Háttér, környezet Érintett földrajzi terület bemutatása A terület közigazgatási lehatárolása A terület természeti környezete Domborzati és talajviszonyok Földtani adottságok Éghajlati viszonyok Növényzet Állatvilág Ökológia Vízrajzi viszonyok A tisztított szennyvíz befogadójának jellemzése Jellemző településszerkezet GAB, 2/25/2011 2

3 UTB Envirotec Kft Tolna Város Fadd Nagyközség Bogyiszló, Dunaszentgyörgy, Fácánkert és Gerjen Községek Gazdasági-társadalmi környezet bemutatása Demográfiai helyzet, tendenciák A népesség korösszetétele A települések területi jellemzői Gazdasági társadalmi jellemzők, tendenciák A fejlesztés szükségszerűségének ismertetése A probléma és a fejlesztési igény meghatározása Helyzetértékelés Ivóvízellátás jelenlegi helyzete a projektterületen Szennyvízelvezetés jelenlegi állapotának ismertetése A meglévő csapadékvíz elvezető rendszer jellemző paraméterei A meglévő szennyvíztisztító telep jellemző paraméterei A telepre befolyó szennyvíz jelenlegi mennyiségi és minőségi paraméterei A tisztított szennyvíz minősége A szennyvíztisztító telep kihasználtsága Jogszabályi, szakpolitikai előírások Víz- és csatornadíjak Keresleti igények jellemzése Lakossági vízfogyasztásra ható tényezők és azok hatásai Rákötési hajlandóságra ható tényezők Fejlesztési igény A projektjavaslat kiinduló állapota Jogi eredetű szükségszerűséget bemutatni Műszaki eredetű szükségszerűség Gazdasági eredetű szükségszerűség Társadalmi eredetű szükségszerűség Célkitűzések Célkitűzések meghatározása Eredményindikátorok A projektjavaslat célcsoportjai Változatelemzés Elemzések a végső változatok meghatározása érdekében A már elvégzett változatelemzések bemutatása Koncepcionális változatok összehasonlítása Természetközeli szennyvíztisztítás lehetősége A végső változatelemzés változatai A végső változatelemzés módszere Projekt nélküli eset leírása 0 változat Műszaki szempontok Költségek, bevételek és hasznok becslése Egyéb releváns szempontok A projektváltozatok Műszaki ismertetés A szennyvíztisztítási technológia leírása A tervezett szennyvíztisztító telep A változat A tervezett szennyvíz nyomóvezetékek A változat Az A változat költségeinek becslése GAB, 2/25/2011 3

4 UTB Envirotec Kft Beruházási költségek Működési költségek Maradványérték Összefoglalás További értékelési szempontok szerinti becslés, leírás B változat Műszaki ismertetés A szennyvíztisztítási technológia leírása A B változat költségeinek becslése Beruházási költségek Működési költségek Maradványérték Összefoglalás További értékelési szempontok szerinti becslés, leírás A változatok értékelése, a kiválasztott változat meghatározása Az értékelés módszertana szerinti összehasonlítás A kiválasztott változat részletes ismertetése Részletes műszaki ismertetés Műszaki leírás Csatornahálózat A tervezett szennyvíz nyomóvezetékek A tervezett szennyvíztisztító telep A szennyvíztisztító telep elhelyezése, infrastruktúrája Hulladékkezelés Output indikátorok A beruházás tulajdonjogi kérdései Működtetés, üzemeltetés A projekt hatásai A projekt jelentős hatásai Esélyegyenlőség Fenntartható fejlődés politika A kiválasztott változat pénzügyi és közgazdasági költség-haszon elemzése A költség-haszon elemzés általános feltételezései Pénzügyi elemzés Pénzügyi költségek becslése Beruházási költségek becslése Üzemeltetés és karbantartás költsége Pótlási költségek Maradványérték becslése Pénzügyi költségek összegzése Pénzügyi bevételek becslése A díjak meghatározása Fizetőképességi vizsgálatok (affordability) Pénzügyi bevételek összegzése A projekt pénzügyi teljesítménymutatói A megítélhető támogatási összeg meghatározása Pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata Közgazdasági költség-haszon elemzés A projekt hasznainak becslése Használónál jelentkező hasznok összegzése Az externális hasznok becslése GAB, 2/25/2011 4

5 UTB Envirotec Kft A hasznok összegzése Közgazdasági teljesítménymutatók Érzékenységvizsgálat és kockázatelemzés Érzékenységvizsgálat Kockázatelemzés Kritikus változókra vonatkozó kockázatelemzés Leíró jellegű kockázatelemzés Cselekvési terv a projekt megvalósítására A projekt irányítási struktúrája A projektmenedzsment szervezeti felépítése A projekt menedzsment működése Előkészítettség és intézkedési terv Ingatlanszerzés, tulajdonjog Szennyvíztisztító telep Nyomóvezetékek Egyéb feladatok Kommunikációs terv Kockázatkezelés stratégiája A kockázatok csoportosítási lehetőségei A kockázatok és kezelésük részletezése A kockázatok valószínűségének meghatározása (megvalósítási és fenntartási szakasz) Kockázatkezelési stratégia Közbeszerzések, beszerzések Ütemtervek Műszaki/végrehajtási lebonyolítási terv Kifizetési ütemterv Fajlagos beruházási költségek összefoglaló táblázata Rövidítések Mellékletek GAB, 2/25/2011 5

6 UTB Envirotec Kft. Táblázatjegyzék 1.1. Táblázat: Főbb adatok Táblázat: A szennyvíztelep fejlesztésének építési költségei Táblázat: A projektben megvalósítani tervezett létesítmények, eszközök Táblázat: Projekt tervezett fejlesztési költségei, eft Táblázat: Finanszírozás megoszlása Táblázat: Díjak 2011 évi reáláron Táblázat: A megvalósítás ütemezése Táblázat: Az EMT és a jóváhagyási RMT közötti eltérések Táblázat: Társulási Megállapodásban résztvevő önkormányzatok Táblázat: Költségmegosztási terv a megvalósítás szakaszában Táblázat: A külső szakértőkkel szemben támasztott követelmények Táblázat: Együttműködésre vonatkozó adatok Táblázat: Projekt által érintett szennyvízelvezetési agglomeráció települései Táblázat: Az agglomeráció településeinek kistájkataszteri besorolása Táblázat: Települések besorolása 7/2005. (III.1.) KvVM Rendelet szerint Táblázat: A Duna jellemző vízminőségi paraméterei a tisztított szennyvíz bevezetés feletti szakaszon Táblázat: A Duna jellemző vízminőségi paraméterei a tisztított szennyvíz bevezetés alatti szakaszon Táblázat: A projektterület népsűrűsége Táblázat: A projekttel érintett települések szennyvíztisztítótól való távolsága Táblázat: A projekttel érintett települések népessége Táblázat: A projekttel érintett települések lakásszáma Táblázat: Korösszetétel az érintett településeken Táblázat: Élveszületés és halálozás 100 fő állandó lakosra vetítve Táblázat: Tolna bel- és külterületére vonatkozó adatok Táblázat: Fadd bel- és külterületére vonatkozó adatok Táblázat: Bogyiszló bel- és külterületére vonatkozó adatok Táblázat: Gerjen bel- és külterületére vonatkozó adatok Táblázat: Dunaszentgyörgy bel- és külterületére vonatkozó adatok Táblázat: Fácánkert bel- és külterületére vonatkozó adatok Táblázat: Egy főre jutó személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem, Táblázat: A településeken jellemző munkanélküliségi ráta Táblázat: Vízvédelmi beruházások összesítése Táblázat: A meglévő szennyvízelvezető és szennyvíztisztító rendszer jellemzői Táblázat: Fajlagos vízfogyasztási adatok Tolna agglomeráció településein, Táblázat: A vízellátó rendszer részei, átemelő telepek (db), tárolók a projekttel érintett településeken Táblázat: A Tolna Víz- és Csatornamű Kft tulajdonosi megoszlása Táblázat: Tolna szennyvíz-agglomeráció szennyvízcsatorna hálózat műszaki adatai Táblázat: Tolna szennyvíz-agglomeráció átemelők műszaki adatai Táblázat: A szennyvíztisztító telepen keletkező rácsszemét és szennyvíziszap mennyisége közötti években Táblázat: A számlázott szennyvíz éves mennyisége és a szennyvíztisztító telepre befolyó szennyvíz minőségi paraméterei Táblázat: Lakossági, intézményi és ipari/kereskedelmi szennyvizek m 3 /év-ben Táblázat: Lakossági, intézményi és ipari/kereskedelmi szennyvizek LE-ben GAB, 2/25/2011 6

7 UTB Envirotec Kft Táblázat. A számlázott szennyvíz éves mennyisége és a szennyvíztisztító telepről kifolyó szennyvíz minőségi paraméterei Táblázat: A meglévő szennyvíztelep hidraulikai terhelése Táblázat: A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség /2005 sz. határozatában és 86575/07 sz. határozatában rögzített tisztított szennyvíz határértékek Táblázat: Vízszennyezési bírságok Táblázat: Víz- és szennyvíz díjak (nettó) Táblázat: A évi szennyvíz díjtétel tényleges költségösszetevői* Táblázat: Vízterhelési díj az agglomeráció településein Táblázat: A szennyvíz/ivóvíz arányának növekedése a projekt területén Táblázat: Szennyvízmennyiség várható alakulása 2018-ra tett vállalás Táblázat: Előrejelzés a becsült rácsatlakozási hajlandóság alapján Táblázat Output indikátorok Táblázat: Végső projektváltozatok megnevezése Táblázat: A meglévő szennyvízelvezető és szennyvíztisztító rendszer jellemzői Táblázat: Kirótt vízszennyezési bírság években Táblázat: Bekötési arány előrejelzés a teljes projektterületen projekt nélkül (%) Táblázat: Összegyűjtött szennyvízmennyiség előrejelzés (m 3 /év) Táblázat: Egyedileg kezelt szennyvízmennyiség előrejelzés (m 3 /év) Táblázat: A költségek becslésének eredményei Táblázat: Pénzügyi bevételek Táblázat: A változat bemutatása Táblázat: A szennyvíztisztító telep méretezésének hidraulikai alapadatai Táblázat: A szennyvíztisztító telep technológiai méretezésének alapadatai Táblázat: A változat nyomóvezetékek műszaki adatai Táblázat: Szennyvíztelep korszerűsítési költségeinek becslése Táblázat: Nyomóvezetékek cseréjének beruházási költsége Táblázat: Az átemelők korszerűsítésének beruházási költsége Táblázat: A változat - Beruházási költségek (eft) Táblázat: Beruházási költségek jelenértéke, tartalék nélkül (e Ft) Táblázat: Beruházási költségek jelenértéke, tartalékkal (e Ft) Táblázat: Fajlagos működési költségek, szennyvíztelep (2011. évi áron) Táblázat: Fajlagos működési költségek, csatornahálózat (2011. évi áron) Táblázat: A változat Közgazdasági működési költségek (eft) (2011. évi reáláron) Táblázat: A változat maradványértéke Táblázat: A költségek becslésének eredményei (1), tartalék nélkül Táblázat: A költségek becslésének eredményei (2),. tartalékkal Táblázat: B változat bemutatása Táblázat: Új szennyvíztelep beruházási költségeinek becslése Táblázat: Nyomóvezetékek cseréjének beruházási költsége Táblázat: Az átemelők korszerűsítésének beruházási költsége Táblázat: B változat: Beruházási költségek (eft) Táblázat: Beruházási költségek jelenértéke, tartalék nélkül (eft) Táblázat: Beruházási költségek jelenértéke, tartalékkal (eft) Táblázat: Fajlagos működési költségek, szennyvíztelep Táblázat: Fajlagos működési költségek, csatornahálózat Táblázat: B változat: Közgazdasági működési költségek (eft) (2011. évi reáláron) Táblázat: B változat maradványértéke Táblázat: A költségek becslésének eredményei (1) GAB, 2/25/2011 7

8 UTB Envirotec Kft Táblázat: A költségek becslésének eredményei (2) Táblázat: A változat költségeinek jelenértéke, eft Táblázat: B változat költségeinek jelenértéke Táblázat: Összehasonlító mutatók a fenntartási időszak végén (2018) Táblázat. A szennyvíztisztító telep üzemelése során keletkező hulladékok a következők: Táblázat: Output indikátorok Táblázat: A Tolna szennyvíztelep jelenlegi tulajdoni viszonyai Táblázat: Költségmegosztási terv a megvalósítás szakaszában Táblázat: Víz- és szennyvíz díjjal kapcsolatos Önkormányzati rendeletek Táblázat: Talajterhelési díjjal kapcsolatos Önkormányzati rendeletek Táblázat: a szennyvíztisztító telep fejlesztésének várható hatásai Táblázat: Szennyvízelvezetési- és kezelési projektek jellemző beruházási költségei Táblázat: Fajlagos működési költségek, szennyvíztelep Táblázat: Fajlagos működési költségek, csatornahálózat Táblázat: Üzemelési költségek (2011. évi reáláron) projekt esetén Táblázat: Üzemelési és karbantartási költségnövekmény Táblázat: Pótlások tervezett alakulása, eft Táblázat: Projekt beruházási költségeinek maradványértéke Táblázat: A költségek becslésének eredményei (1), tartalék nélkül Táblázat: A költségek becslésének eredményei (2), tartalékkal Táblázat: Díjak előrejelzése Táblázat: Átlagdíj tervezett összetétele Táblázat: Fizetőképességi vizsgálat eredménye Táblázat: Számlázott szennyvízmennyiség projekt esetén (m 3 /év) Táblázat: Pénzügyi bevételek (fejlesztési különbözet), mft Táblázat: Díjbevételek és az amortizációs költségek Táblázat: A megtérülési mutatók EU támogatás nélküli esetben Táblázat: A befektetett tőke megtérülési mutatói Táblázat: A támogatás számítása 1 millió EUR feletti jövedelemtermelő nem nagyprojektnél Táblázat: Projekt tervezett finanszírozása, eft Táblázat: Projekt pénzügyi fenntarthatósága Táblázat: Projekt pénzügyi fenntarthatósága, 3,5 %-os tartós nem fizetés Táblázat: A közgazdasági költségek becslésének eredményei Táblázat: A használóknál jelentkező haszon Táblázat: Az externális hasznok kalkulációja (mft) Táblázat: A hasznok összegzése (Ft) Táblázat: A projekt gazdasági megtérülési mutatói Táblázat: ENPV számítása, mft Táblázat: Érzékenységi vizsgálat eredménye Táblázat: Küszöbértékek Táblázat: Forgatókönyv elemzés eredménye Táblázat: Tartalék mértékének kalkulációja Táblázat: A vizsgált három forgatókönyv eredménye Táblázat: A kritikus és nem kritikus kockázati tényezők meghatározása Táblázat: Pénzügyi és gazdasági kockázati tényezők meghatározása Táblázat: Projektmenedzsment szervezet Táblázat: Tervek, engedélyek Táblázat: Nyomóvezetékkel érintett ingatlanok listája GAB, 2/25/2011 8

9 UTB Envirotec Kft Táblázat: Célcsoportok Táblázat: Célcsoportokra igazított üzenetek, alkalmazott eszközök Táblázat: Célcsoportokra igazított üzenetek, alkalmazott eszközök Táblázat: Kockázatok valószínűségének meghatározása Táblázat: Intézkedési/kockázatkezelési terv a megvalósítási szakaszban Táblázat: Intézkedési/kockázatkezelési terv a fenntartási szakaszban Táblázat: Közbeszerzési/beszerzési terv Táblázat: Kifizetési ütemterv beszállító (e Ft) Táblázat: Kifizetési ütemterv támogatás (e Ft) Ábrajegyzék 3.1. ábra: A teljes agglomeráció lakosságának alakulása évek közötti időszakban ábra: Lakásállomány változása közötti időszakban az agglomeráció területén ábra: Lakossági rákötések százalékos aránya a projekt területén ábra: Fizetőképesség alakulása, átlagos háztartás ábra: Fizetőképesség alakulása, legalsó jövedelemkategóriába tartozó háztartás. 167 GAB, 2/25/2011 9

10 UTB Envirotec Kft. 1 Összefoglaló 1.1. Táblázat: Főbb adatok A projekt címe: Projektgazda neve: Tolna szennyvíztisztító telep fejlesztése Tolna, Fadd, Fácánkert, Bogyiszló, Dunaszentgyörgy, Gerjen települések Szennyvíztisztító-telep fejlesztése tárgyú pályázat megvalósítására létrehozott Önkormányzati Társulása Projektgazda székhelye: 7130 Tolna, Hősök tere 1. ÁFA visszaigényelhető-e (igen, nem) Érintett települések száma (db) igen 6 db Érintett lakosság (ezer fő) A 2. fordulós pályázat benyújtásának tervezett időpontja (év, hó) A projekt megvalósítás befejezésének tervezett időpontja (év, hó) február december Összes beruházási költség (eft) Elszámolható beruházási költség Nem elszámolható beruházási költség 1.1 Megoldandó probléma Tolna, Fadd, Bogyiszló, Gerjen, Dunaszentgyörgy és Fácánkert önkormányzatok együttműködésének célja a környezeti fenntarthatóság és biztonság, valamint az egészséges, tiszta település elérése érdekében az érintett településeken keletkező közcsatornával elvezetett kommunális szennyvizek teljes biológiai tisztításának megvalósítása. A Környezet és Energia Operatív Program Egészséges és tiszta település prioritási tengelyén lévő Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukció (KEOP /2F) keretén belül nyílt lehetőség a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési éstisztítási Megvalósíthatósági Programról szóló 25/2002. (II.27.) Kormány rendeletben meghatározott feladatok, egyben a célként megfogalmazott projekt megvalósításának támogatására. A projekt javaslat teljes mértékben összhangban áll a Kormány rendeletben foglaltakkal. Tolna agglomeráció lakos egyenértéke , a rendeletben előírt kötelezettségnek legkésőbb december 31-ig eleget kell tenni. Tolna szennyvízelvezetési agglomerációhoz tartozó települések: Tolna, Fadd, Bogyiszló, Gerjen, Dunaszentgyörgy, Fácánkert. A hat település által létrehozott Önkormányzati Társulás határozatlan időre alakult, a projekt beruházási szakaszának teljes befejezéséig és az azt követő 5 éves időtartamra jött létre. Az agglomerációhoz tartozó szennyvíztisztító telep Tolnán található, azonban a telep alkalmatlan az előírt tisztítási paraméterek teljesítésére. Működése már jelenleg is bírságos (2008. évi számított (100%-os) bírság ,- Ft, a évi pedig Ft volt). Az agglomerációban a bekötések száma a jövőben emelkedni fog, így a már jelenleg is rosszul működő telep a további terhelést fog kapni. GAB, 2/25/

11 UTB Envirotec Kft. A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség január 4-én kiadott nyilatkozatában (csatolva az RMT II. mellékletben) szükségesnek tartja a telep fejlesztését a kívánt tisztítási hatásfok elérése érdekében. Egyben közölte, hogy a telep tervezett korszerűsítése a Felügyelőség által képviselt célokkal összhangban van. A regionális szennyvízelvezető hálózat vizsgálata alapján a megnövekedett szennyvízmennyiség szállítására a meglévő átemelő és nyomóvezeték rendszer alkalmatlan. A szennyvíz nyomóvezetékek fejlesztésének tervezésekor vizsgálandó a szaghatások csökkentésének lehetséges műszaki megoldása is. 1.2 Megoldási javaslatok és a változatelemzés eredményei Jelen tanulmányban a keletkező szennyvíz biológiai tisztításának megoldására a jogszabályi, műszaki, gazdasági, társadalmi szükségszerűségeket megismerve és átgondolva két reális változat került kidolgozásra. A változatok közti különbség a szennyvíztisztítás technológiájában különbözik egymástól: A változat: o Szennyvíztisztító telep fejlesztése nitrogéneltávolítást megvalósító SBR technológia alkalmazásával. B változat: o A szennyvíztisztító telep nitrogéneltávolítást megvalósító eleveniszapos szennyvíztisztítási technológiájának fejlesztése. A tanulmány mindemellett vizsgálta 0 változatként a meglévő technológia üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges beruházásokat, melyek bár a telep működtetését lehetővé teszik, a kívánt tisztítási hatásfok elérését nem teszik lehetővé. A beruházás keretein belül technológiai fejlesztéssel alkalmassá teszik a meglévő szennyvíztelepet a nagyobb hatásfokú, tápanyag-eltávolítást is megvalósító biológiai tisztításra. Ezáltal a befogadó felszíni víz vízminőségi állapota javulni fog. A projekt fontos célja, hogy a jövőben a szennyvíztelepen keletkező fölösiszap kezelésére korszerű és gazdaságos iszapkezelési eljárás valósuljon meg. A projekt megvalósulása hozzájárul a szennyvíztisztítási tevékenységek környezetterhelő hatásainak minimalizálásához, a környezetszennyezés megelőzéséhez és ezáltal biztosítja a környezet védelmét. A szennyvíztisztító telepről általában elmondható, hogy több éve nem volt nagyobb felújítás, kisebb fejlesztések történtek. A meglévő műtárgyak és épületek közel 30 évesek, rendkívül leromlott állapotúak. A szennyvíztelep fejlesztés utáni kapacitását LE-ben és m 3 /d-ban határoztuk meg. Az A változatban egy teljesen új biológiai tisztítási technológia, az SBR technológia épül ki. Az SBR technológia az átfolyásos eleveniszapos technológiát szakaszos üzemben valósítja meg, minden technológiai folyamat egy medencében történik. A B változatban a megvalósítandó technológia a meglévő technológia átalakításával, új biológiai medencével és új iszapvonal kiépítésével történik, melyben a mechanikailag tisztított szennyvíz az anaerob és anoxikus tereken keresztül érkezik a levegőztető medencébe. GAB, 2/25/

12 UTB Envirotec Kft. A beruházás részeként új tisztított szennyvíz nyomóvezeték, és a biológiai tisztítás optimális működését biztosító átemelő rekonstrukció, valamint a jelentős szaghatások megszüntetése érdekében a szállítási idő lerövidítését célzó nyomóvezeték építés történik Táblázat: A szennyvíztelep fejlesztésének építési költségei Nettó építési költség* Szennyvíztelep (eft) A változat B változat *A költségek nem tartalmazzák a tartalékot, a műszaki felügyeletet, a PR költségeket, egyéb járulékos költségeket és az ÁFA-t. A pénzügyi elemzés eredménye alapján a A szennyvíz vonali változat megvalósítása javasolt. 1.3 Kiválasztott változat bemutatása A pénzügyi elemzésben részletes változatelemzésekre került sor. A gazdaságossági, környezetvédelmi és technológiai szempontokat figyelembe véve az alábbi alternatívák kombinációjából kialakuló változat megvalósítását javasoljuk: 1.3. Táblázat: A projektben megvalósítani tervezett létesítmények, eszközök Mennyiség Kapacitás Létesítmény, mértékegysége Mennyiség mértékegysége Kapacitás eszköz Telepítés helyszíne Nyomóvezeték m ,5 Tolna, Bogyiszló Átemelő rekonstrukció Átemelő kapacításbővítés Szennyvíztisztító telep fejlesztése db 6 db Költség-haszon elemzés eredményei Fadd, Dunaszentgyörgy, Gerjen, Fácánkert Tolna, Gerjen, Fadd, Bogyiszló m 3 /d Tolna A végső változatelemzés alapján a költséghatékonysági mutatók figyelembe vételével az A változat megvalósítása javasolt. A nettó beruházási költség eft. A fejlesztést vissza nem igényelhető ÁFA nem terheli. A teljes fejlesztési költség 7,6% tartalékot (a 2-3. tételekre vetítve) tartalmaz az előre nem látható műszaki munkálatok költségének fedezésére. Tartalékkal a teljes fejlesztési költség eft (1.4. Táblázat). GAB, 2/25/

13 UTB Envirotec Kft Táblázat: Projekt tervezett fejlesztési költségei, eft Megnevezés Összesen Részarány 1. Földvásárlás, területelőkészítés ,48% 1.1 Földvásárlás ,00% 1.2 Területelőkészítés ,48% 2. Építés ,89% 2.1 Csatorna ,42% 2.2 Szennyvízkezelés ,68% 2.2 Iszapkezelés ,74% 2.3 Rekonstrukció ,12% 2.4 Próbaüzem ,42% 2.5 Tervezés ,52% 3. Gép, berendezés ,12% 3.1 Csatorna ,04% gép, berendezés ,65% technológia ,39% 3.2 Szennyvízkezelés ,05% gép, berendezés ,90% technológia ,15% 3.2 Iszapkezelés ,03% gép, berendezés ,03% technológia 0,00% 4. Egyéb ,00% 5. Nettó kivitelezési költség ,50% 6. Közbeszerzés költsége ,25% 7. Mérnök költsége ,00% 8. Nyilvánosság biztosításának költsége ,50% 9. Projekt menedzsment ,17% 10. Nettó beruházási költség ,43% 11. Műszaki tartalék ,57% 12. Nettó beruházási összköltség ,00% 13. ÁFA Bruttó beruházási összköltség Nettó beruházási költségből - elszámolható nem elszámolható Tartalékból - elszámolható nem elszámolható A projekt pénzügyi megtérülési mutatója alapján a projekt támogatásra jogosult, mivel a pénzügyi nettó jelenérték negatív: pénzügyi nettó jelenérték (FNPV/C) = ,9 millió Ft. pénzügyi megtérülési ráta (FRR/C) = -2,14 %. A projekt finanszírozási hiánya 84,25 %. A finanszírozási hiány, valamint az elszámolható és el nem számolható költségek figyelembe vételével az alábbiak szerint tervezett: GAB, 2/25/

14 UTB Envirotec Kft Táblázat: Finanszírozás megoszlása Finanszírozás Összesen Részarány Elszámolható (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) - EU támogatás ,61% - Központi hazai támogatás ,64% - Saját erő ,75% Összesen ,00% Nem elszámolható, saját erő Mindösszesen A pénzügyi elemzés alapján az alábbi díjak bevezetése javasolt évi reáláron: 1.6. Táblázat: Díjak 2011 évi reáláron Fogyasztás-arányos lakossági díjak Tolna Ft/m 3 249,0 251,5 254,0 259,1 264,3 269,6 274,9 249,0 Fadd Ft/m 3 249,0 251,5 254,0 259,1 264,3 269,6 274,9 249,0 Bogyiszló Ft/m 3 249,0 251,5 254,0 259,1 264,3 269,6 274,9 249,0 Gerjen Ft/m 3 206,0 208,1 210,1 214,3 218,6 223,0 227,5 206,0 Dunaszentgyörgy Ft/m 3 227,0 229,3 231,6 236,2 240,9 245,7 250,7 227,0 Fácánkert Ft/m 3 249,0 251,5 254,0 259,1 264,3 269,6 274,9 249,0 Havi fix díjak, lakosság Tolna Ft/hó 238,0 240,4 242,8 247,6 252,6 257,6 262,8 238,0 Fadd Ft/hó 238,0 240,4 242,8 247,6 252,6 257,6 262,8 238,0 Bogyiszló Ft/hó 238,0 240,4 242,8 247,6 252,6 257,6 262,8 238,0 Gerjen Ft/hó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dunaszentgyörgy Ft/hó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fácánkert Ft/hó 238,0 240,4 242,8 247,6 252,6 257,6 262,8 238,0 Átlagos közületi díjak Tolna Ft/m 3 385,0 388,9 392,7 400,6 408,6 416,8 425,1 385,0 Fadd Ft/m 3 385,0 388,9 392,7 400,6 408,6 416,8 425,1 385,0 Bogyiszló Ft/m 3 385,0 388,9 392,7 400,6 408,6 416,8 425,1 385,0 Gerjen Ft/m 3 298,0 301,0 304,0 310,1 316,3 322,6 329,0 298,0 Dunaszentgyörgy Ft/m 3 318,0 321,2 324,4 330,9 337,5 344,2 351,1 318,0 Fácánkert Ft/m 3 385,0 388,9 392,7 400,6 408,6 416,8 425,1 385,0 Szippantott szennyvíz átvételi díja Ft/m 3 860,0 868,6 877,3 894,8 912,7 931,0 949,6 860,0 A fenti díjakat azonban a tényleges beruházási és a próbaüzem során megfigyelt üzemelési költségek függvényében javasolt felülvizsgálni, és a végleges díjakat a valós költségekre alapozva kialakítani 2013-ban. GAB, 2/25/

15 UTB Envirotec Kft. A fizetőképességi vizsgálat alapján a díjak miatt jelentkező pénzügyi teher egyetlen település esetében sem lépi túl 3,5 % os küszöbértéket az átlagos jövedelemmel rendelkező háztartások esetében. A projekt jelentős gazdasági haszonnal jár a társadalom számára, és egyrészt pénzügyi megtakarításokat eredményez a jogkövető magatartást tanúsító lakossági csoportok számára, hiszen a csatornadíjak lényegesen alacsonyabbak, mint a szippantás költsége, másrészt hozzájárul a környezet állapotának javulásához. A projekt közgazdasági megtérülési mutatói: gazdasági nettó jelenérték (ENPV) = 610,7 millió Ft; gazdasági megtérülési ráta (ERR) = 8,01 %. A projekt tehát mind pénzügyi, mind gazdasági szempontból teljesíti a támogathatóság követelményeit. Az érzékenységi vizsgálat alapján kritikus változó a beruházási költség és a bevétel pénzügyi megtérülési mutatók szempontjából. A gazdasági megtérülési mutatók esetében a beruházási költség és a gazdasági haszon kritikus változó. A kritikus változókra elvégzett forgatókönyv elemzés azt mutatja, hogy beruházási költségek alakulására kell leginkább odafigyelni mind a pénzügyi, mind a gazdasági megtérülési mutatók alakulása szempontjából Táblázat: A megvalósítás ütemezése Tevékenység Elszámolható költség, (eft) Kezdete Közbeszerzés november szeptember Tájékoztatás, nyilvánosság szeptember december Projektmenedzsment szeptember december Mérnök felügyelet szeptember október Építés+gépészet szeptember április Tartalék elszámolható Földvásárlás 100 Területelőkészítés Összesen szeptember december **a kategóriák tartalma a pályázati útmutató C.3.3 fejezetet követi Vége 1.8. Táblázat: Az EMT és a jóváhagyási RMT közötti eltérések EMT köztes RMT végleges RMT Lakosszám (teljes agglomeráció), fő "B" változat szennyvíztelep kapacitás m 3 /d Nyomóvezeték hossza (m) ,5 Átemelő rekonstrukció + irányítástechnika (db) GAB, 2/25/

16 UTB Envirotec Kft. 2 A projektgazda bemutatása 2.1 A pályázó szervezet, jogi státusz A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény a helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatait állapítja meg, amely alapján a települési önkormányzat gondoskodik az illetékességi területére önálló települési környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról, melynek kötelező elemeként a kommunális szennyvízkezelés, -gyűjtés, -elvezetés és -tisztítás is kötelező feladata. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. alapján a települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében kiterjed az épített és természeti környezet védelmére, a csatornázásra, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítésére. A fenti jogszabályok a 25/2002 (II.27) Korm. rendelettel összhangban kötelező feladatként írják elő az Önkormányzat számára a szennyvízelvezetés és tisztítás megoldását. Ennek végrehajtására a évi LXV. törvény 4. alapján önkormányzati intézményt, vállalatot, más szervezetet alapíthat. A városban ezt a kötelező helyi közszolgáltatást az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő szolgáltató cég megbízási szerződés keretében végzi. A Környezet és Energia Operatív Program Egészséges és tiszta település prioritási tengelyén lévő Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukció (KEOP ) keretén belül nyílt lehetőség a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és- tisztítási Megvalósíthatósági Programról szóló 25/2002. (II.27.) Kormány rendeletben meghatározott feladatok megvalósításának támogatására. A rendeletben meghatározott Tolna agglomerációját Tolna, Bogyiszló, Dunaszentgyörgy, Fadd, Fácánkert és Gerjen települések alkotják. Tolna agglomeráció lakos egyenértéke , a rendeletben előírt kötelezettségnek legkésőbb december 31-ig eleget kell tenni. A pályázó személyében változás történt, mivel a pályázati konstrukció lehetőséget biztosít a települési önkormányzatoknak, hogy a projekt 1. fordulós pályázati dokumentációjának benyújtásához kizárólag együttműködési megállapodást kössenek és a projekt előkészítés folyamán hozzanak létre önkormányzati társulást. A Tagok a projekt előkészítő szakaszában február 25. napján Együttműködési megállapodást kötöttek, amelyben kötelezettséget vállaltak arra, hogy a pályázat I. fordulójához szükséges önerőt a Tolnai Szennyvíztisztító telep Földhivatali nyilvántartásában szereplő bejegyzett tulajdonrészük arányában biztosítják. A Tagok a megállapodás 5. pontjában rögzítették továbbá, hogy az együttműködési megállapodást önálló jogi személyként eljáró Társulási Szerződéssé alakítják át, amelyben rendezni kívánják a KEOP pályázat támogatásával megvalósuló beruházás új tulajdoni hányadait. A megállapodás megkötésekor tulajdonrésszel rendelkező önkormányzatok kötelezettséget vállaltak arra, hogy a pályázat keretében vállalt önerő arányában megosztják tulajdonrészüket a tulajdonrésszel nem rendelkező tagokkal. A kétfordulós támogatási pályázat 1. pályázati fordulójában a Támogató a tag önkormányzatok megállapodása alapján Tolna Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat pályázatát befogadta. A Társulás GAB, 2/25/

17 UTB Envirotec Kft. A hat település által létrehozott Önkormányzati Társulás december 10. napjától határozatlan időre, a projekt beruházási szakaszának teljes befejezéséig és az azt követő 5 éves időtartamra jött létre. A Társulási Megállapodást az V. mellékletben csatoljuk. A Kedvezményezett ÁFA visszaigénylő lesz, így az elszámolható költség a nettó költséggel egyezik meg. A 25/2002. (II.27.) Kormányrendelet Tolna települést jelöli meg az agglomeráció központjának. A meglévő szennyvíztisztító telep három Önkormányzat (Tolna, Bogyiszló, Fadd) közös tulajdonát képzi, a terület Tolna Város Önkormányzatának közigazgatási területén helyezkedik el. A szennyvíztisztító telep térségi szennyvízkezelési feladatainak problémamentes megvalósításához a szükséges pénzügyi források biztosítása, a beruházás lebonyolítása és a megvalósult, aktivált rendszer rendeltetésszerű üzemeltetése, működtetése érdekében, az agglomerációt alkotó 6 település a KEOP pályázat I. fordulójában Együttműködési Megállapodást írt alá, melyben Tolna Város Önkormányzatát, mint gesztor önkormányzatot jelölték meg. A február 25-én aláírt Együttműködési Megállapodás a pályázati dokumentáció V. sz. mellékletében található. A szennyvíztisztító telep fejlesztésének megvalósítására az agglomeráció települései Önkormányzati Társulást hoztak létre. A Társulási Megállapodást az V. mellékletben csatoltuk. A pályázat során az Önkormányzati Társulás jelenik meg pályázóként. Az agglomeráció hátrányos helyzetű kistérséggel nem érintett. A pályázati felhívásban és útmutatóban rögzített feltételeknek megfelelően a projektgazda jogosult és alkalmas a projekt előkészítésére és végrehajtására a meghatározott jogi, műszaki és pénzügyi környezetben A projektgazda adatai az előkészítés szakaszában Projektgazda neve: A projektgazda jogi státusza: Tolna Város Önkormányzata (gesztor önkormányzat) Helyi önkormányzat Tolna város a 25/2002 (II.27) Korm. rendelet 2. táblázata alapján önálló szennyvízelvezetési agglomeráció, melyet jogszabály kötelez a szennyvíz közműves elvezetésére és ártalommentes elhelyezésére december 31-ig. A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény a helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatait állapítja meg, amely alapján a települési önkormányzat gondoskodik az illetékességi területére önálló települési környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról. Ezek között kötelező elemeként a kommunális szennyvízkezelés, - gyűjtés, - elvezetés, - tisztítás, is feladata. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. alapján a települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében kiterjed az épített és természeti környezet védelmére, a csatornázásra, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítésére. A fenti jogszabályok a 25/2002 (II.27) Korm. rendelettel összhangban kötelező feladatként írják elő az Önkormányzat számára a szennyvízelvezetés és tisztítás megoldását. Ennek végrehajtására a évi LXV. törvény 4. alapján önkormányzati intézményt, vállalatot, más szervezetet alapíthat. GAB, 2/25/

18 UTB Envirotec Kft. Az általános forgalmi adó elszámolhatósága: A évi CXXVII. törvény alapján a víziközmű beruházások Áfa-ja visszaigényelhetővé vált A projektgazda adatai a megvalósítás szakaszában A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE A Projektgazda neve:: Tolna, Fadd, Fácánkert, Bogyiszló, Dunaszentgyörgy, Gerjen települések Szennyvíztisztító-telep fejlesztése tárgyú pályázat megvalósítására létrehozott Önkormányzati Társulása A projektgazda jogi státusza: önkormányzatok társulása A Társulás rövidített neve: Szennyvíztisztító-telep fejlesztése Önkormányzati Társulás Székhelye: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Működési területe: a társult települések közigazgatási területén kijelölt agglomeráció A Társulás alapítói jogokkal felruházott irányító szerve: A társult önkormányzatok képviselő-testületei A Társulás irányító szerve: A társulás irányító szerve a társulási tanács, mely a társult tagok képviselő-testületei által delegált önkormányzati képviselők vagy polgármesterek összességéből áll. Valamennyi település képviselő-testülete egy képviselő delegálására jogosult. A társulás tagja az általa delegált képviselőket visszahívhatja. A Társulás létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat) megnevezése, kelte, száma: A társulás létrehozásáról a tagönkormányzatok Ttv a alapján az alábbi határozataikban döntöttek: Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 286/2010. (XI.17.) Kt. határozatában; Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 209/2010. (XI.17.) Kt. határozatában; Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 56/2010. (XI.11.) Kt. határozatában; Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 131/2010. (XI.26.) Kt. határozatában; Gerjen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 67/2010. (XI.16.) Kt. határozatában; Dunaszentgyörgy Község önkormányzatának Képviselő-testülete 67/2010. (XI.16.) Kt. határozatában. A Társulás, mint helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A költségvetési szerv vezetőjének kinevezésére vonatkozó hatáskört, az átruházott hatáskörben a Társulási Tanács gyakorolja A TÁRSULÁS IDŐTARTAMA A Társulás határozott időre, a projekt beruházási szakaszának teljes befejezéséig és az azt követő 5 éves időtartamra jön létre. GAB, 2/25/

19 UTB Envirotec Kft A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA A társulás önálló jogi személyiséggel, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A Társulás szellemi, fizikai támogató, ezen belül különösen gazdálkodási, pénzügyigazdasági feladatait a Társulási Tanács által kiválasztott külső szerv, valamint Tolna Város Polgármesteri Hivatala (7130 Tolna, Hősök tere 1.) látja el. A Társulás, a projekt végrehajtása során, a társult önkormányzatok, mint a KEOP projekt közös kedvezményezettjeinek megbízásából, a projekt lebonyolításáért felelős projektgazdaként jár el. A Társulás a Magyar Államkincstár területi igazgatóságánál történő törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzésével, a bejegyzés napjával jön létre IV. A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK A Társulás tagjai a Társulásra ruházzák át a Társulás célját képező projekt megvalósításával kapcsolatos alábbi feladat- és hatásköröket: 1.) Tolna agglomeráció szennyvízkezelése, a meglévő hulladékkezelő (szennyvíztisztító) telep KEOP F/I számú pályázatban meghatározott feltételek szerinti fejlesztése; 2.) A települési folyékony hulladék kezelésének, a kezelő létesítmény üzemeltetésének, továbbá valamennyi, ehhez kapcsolódó szolgáltatás folyamatosságának biztosítása; 3.) Kizárólag a KEOP projekt keretében létrejövő vagyon működtetésével összefüggő, az átruházott önkormányzati feladatkörön belül ellátandó települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatások ellátása céljából gazdasági társaság alapítását és vezetőjének kinevezését. (A Társulás tagjainak e döntése nem érinti a már meglévő közszolgáltatói szerződéseiket, azok hatálya alatt.) A társulás tevékenysége: Szakágazat száma: 3700 megnevezése: Szennyvíz gyűjtése, kezelése Szakfeladat száma: megnevezése: Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése A Társulás az alaptevékenységén kívül, kiegészítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA A Társulás operatív pénzügyi feladatait a Társulási Tanács által kiválasztott külső szerv látja el. GAB, 2/25/

20 UTB Envirotec Kft. A Társulás pénzeszközeit az általa nyitott bankszámlán kezeli. Más hitelintézetnél bankszámlát nem nyit. A Társulás tagjai a KEOP pályázat keretében folyósított támogatáson felül az alábbi összegeket kötelesek önerőként a költségvetési rendeleteikben - a Társulás rendelkezésére bocsátani a pályázatban meghatározott ütemezés szerint: Az önerő teljes összege: ,-Ft. 1. Tolna Város Önkormányzata ,-Ft 2. Bogyiszló Község Önkormányzata ,-Ft 3. Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata ,-Ft 4. Fadd Község Önkormányzata ,-Ft 5. Fácánkert Község Önkormányzata ,-Ft 6. Gerjen Község Önkormányzata ,-Ft Amennyiben a tagönkormányzatok a Társulási Tanács elnökének írásbeli értesítésében foglalt határidőre az esedékes önerő rendelkezésre bocsátását elmulasztják, a Társulás a tag önkormányzat költségvetési elszámolási számlája ellen azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosult. A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben bejelentik a számlavezető pénzintézetüknek a Társulás megnevezését és pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy tagok a saját forrás teljes összegének megfizetéséig, a felhatalmazást nem vonhatja vissza. A felhatalmazás bank által aláírt egy példányát, a tagok kötelesek a Társulásnak átadni. Tagok rögzítik, hogy a KEOP projekt működtetésének forrását a Társulás közszolgáltatásokból származó bevétele biztosítja, a KEOP projekt CBA-jában meghatározott díjtételek és a projektből származó kalkulált jövedelem szerint. A közszolgáltatási tevékenységből származó jövedelem, a projekt fenntartható működtetése mellett, fedezetet kell, hogy biztosítson a KEOP projekt során megvalósuló víziközművek felújítására, rekonstrukciójára is, a projekt CBA-jában meghatározott ütemterv szerint. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szennyvízelvezetési és kezelési közszolgáltatások legmagasabb árát, a mindenkor hatályos jogszabályi előírások betartása mellett, a projekt CBA-jával összhangban, a KEOP projekt CBA-jában figyelembe vett teljes referencia-időszakára úgy határozzák meg, hogy az maradéktalanul biztosítsa a közszolgáltató által működtetett víziközmű-rendszer szakszerű, magas színvonalú és indokolt mértékű fejlesztéséhez szükséges források fedezetét. A társulás elnöke a költségvetés végrehajtásáról köteles évente kimutatást készíteni, és azt a tagok rendelkezésére bocsátani. A társulás vagyona a tulajdonából és a társulást megillető vagyoni értékű jogokból áll. GAB, 2/25/

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. Projekt információk Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv) szóló 2011. évi CLXXXIX. évi törvény

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Területi Vízgazdálkodási Tanácsot

Részletesebben

Felsőpáhok Község Polgármestere 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. Tel/fax: 83/344-588, E-mail: pahokonk@pahoknet.hu

Felsőpáhok Község Polgármestere 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. Tel/fax: 83/344-588, E-mail: pahokonk@pahoknet.hu Felsőpáhok Község Polgármestere 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. Tel/fax: 83/344-588, E-mail: pahokonk@pahoknet.hu Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartás működéséről szóló 1992. évi XXXVIII. tv.,

Részletesebben

30/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

30/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelete MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról és annak díjáról szóló 2/2014. (II. 05.) önkormányzati rendelettel módosított 30/2013. (XI. 27.)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (Az 1/2005. (II.25.)

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére

Részletesebben

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

1/2009.(I.26.) számú rendelet

1/2009.(I.26.) számú rendelet 1/2009.(I.26.) számú rendelet a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2009. (IX.10.) számú rendelettel, a 34/2011. (XII.23.)

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Csetény Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2015 (VI.8..) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról Csetény Község

Részletesebben

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit A vízi közmű beruházások EU finanszírozása Dr. Nagy Judit A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos alapelvei a természeti erőforrások

Részletesebben

Víziközmű szolgáltatások fejlesztése, működtetése és az EU támogatások szerepe Magyarországon

Víziközmű szolgáltatások fejlesztése, működtetése és az EU támogatások szerepe Magyarországon KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉGIÓ VÍZIKÖZMŰVEK FEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA AZ EU TÁMOGATÁSÁVAL MASZESZ-EWA Nemzetközi Konferencia Budapest, 2011. április 6. Víziközmű szolgáltatások fejlesztése, működtetése és

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

A DEBRECENI AGGLOMERÁCIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

A DEBRECENI AGGLOMERÁCIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA A határozati javaslat melléklete A DEBRECENI AGGLOMERÁCIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

SZEDRES-MEDINA KÖZSÉGEK SZENNYVÍZTELEP ÉS CSATORNAHÁLÓZAT REKONSTRUKCIÓS ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI. MEGÁLLAPODÁS (egységes szerkezetben)

SZEDRES-MEDINA KÖZSÉGEK SZENNYVÍZTELEP ÉS CSATORNAHÁLÓZAT REKONSTRUKCIÓS ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI. MEGÁLLAPODÁS (egységes szerkezetben) SZEDRES-MEDINA KÖZSÉGEK SZENNYVÍZTELEP ÉS CSATORNAHÁLÓZAT REKONSTRUKCIÓS ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (egységes szerkezetben) Szedres és Medina községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei,

Részletesebben

NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT: KEOP 1.2.0-1.F- 2008-0040

NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT: KEOP 1.2.0-1.F- 2008-0040 Médium: Gödöllő regionális Hírportál Megjelenés ideje: 2008.07.23. Web: http://www.hedvig.hu/cikk/20080723/nyertes-csatorna-palyazat-keop- %E2%80%93120-1f-2008-0040 NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT: KEOP 1.2.0-1.F-

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 29/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 29/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 29/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező közszolgáltatásáról Orosháza Város Önkormányzat

Részletesebben

Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére

Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére 1. A pályázat kiírójának neve, címe, telefon és telefax

Részletesebben

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén KEOP-7.1.3.0/09-2010-0010 Koppány Völgye konzorcium Andocs, Zics, Nágocs, Kára, Miklósi, Szorosad, Törökkoppány, Somogyacsa településeken 201/2001.

Részletesebben

Aktualitások a víziközmű-szolgáltatás fejlesztésében

Aktualitások a víziközmű-szolgáltatás fejlesztésében Aktualitások a víziközmű-szolgáltatás fejlesztésében Fülöp Júlia Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kiemelt Közszolgáltatások Főosztálya főosztályvezető Az előadás témakörei Szabályozás aktualitásai A 2014-2020

Részletesebben

PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály. Ózd, 2013. október 1.

PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály. Ózd, 2013. október 1. J a v a s l a t a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodássak kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő:

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező

Részletesebben

Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

A jelen és a jövő pályázati feltételei

A jelen és a jövő pályázati feltételei A jelen és a jövő pályázati feltételei A jelen és a jövő pályázati feltételei A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Megvalósított csatornázási és szennyvíztisztítási beruházások értékelése című, XII. Országos

Részletesebben

1. A Társulási Megállapodás 2. A társulás neve, székhelye, jogállása: pontja az alábbiak szerint módosul:

1. A Társulási Megállapodás 2. A társulás neve, székhelye, jogállása: pontja az alábbiak szerint módosul: Melléklet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 74/2015. (VI.26.) számú határozathoz A Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása az időközben bekövetkezett változások

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a nem

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

Őcsény-Decs szennyvíztisztító telep és csatornahálózat felújítására létrehozott ŐCSÉNY-DECS ÖNKORMÁNYZATI SZENNYVÍZTÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

Őcsény-Decs szennyvíztisztító telep és csatornahálózat felújítására létrehozott ŐCSÉNY-DECS ÖNKORMÁNYZATI SZENNYVÍZTÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Őcsény-Decs szennyvíztisztító telep és csatornahálózat felújítására létrehozott ŐCSÉNY-DECS ÖNKORMÁNYZATI SZENNYVÍZTÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA ( m ó d o s í t á s o k k a l e g y s é g e s s z e r

Részletesebben

szennyvízcsatornahálózat és szennyvíztisztító telep létesítése a KEOP-7.1.2.0-2008-0199 projekt keretén belül - engedélyezési tervek

szennyvízcsatornahálózat és szennyvíztisztító telep létesítése a KEOP-7.1.2.0-2008-0199 projekt keretén belül - engedélyezési tervek szennyvízcsatornahálózat és szennyvíztisztító telep létesítése a KEOP-7.1.2.0-2008-0199 projekt keretén belül - engedélyezési tervek Közbeszerzési Értesítő száma: 2009/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei Az alábbi cikk röviden ismerteti az Új Magyarország Fejlesztési Terv (UMFT), az Operatív

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014.(IV.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014.(IV.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014.(IV.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS CSURGÓ ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZLEVEZETÉSE ÉS TISZTÍTÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS CSURGÓ ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZLEVEZETÉSE ÉS TISZTÍTÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS CSURGÓ ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZLEVEZETÉSE ÉS TISZTÍTÁSA Az alább felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei elhatározzák, hogy a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rg ysoroza t

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rg ysoroza t Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (178-180) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés Balkány

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

M e g á l l a p o d á s intézmények közös fenntartására

M e g á l l a p o d á s intézmények közös fenntartására M e g á l l a p o d á s intézmények közös fenntartására A megállapodás 2. pontjában részletesen megjelölt önkormányzati képviselő-testületek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE

AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE Az Európai Bizottság által az Erasmus+ Program keretében a Nemzeti Irodák részére kiadott Kézikönyv (NA Guide) alapján, a pályázati döntés előkészítése

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása KEOP előkészítő konstrukció végrehajtására. Preambulum

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása KEOP előkészítő konstrukció végrehajtására. Preambulum EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása KEOP előkészítő konstrukció végrehajtására Preambulum A települési szennyvíz kezeléséről szóló 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi

Részletesebben

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A fejlesztéspolitika pénzügyi keretei 2000-2004; 2004-06; 2007-13 900 800 mrd Ft 739 747 779 803 827 843 883 700 600 500 400 300 200 197 225 290 100 0 62 59 65 62 2000

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4. képviseli: Dr. Sajtos Sándor Imre polgármester)

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4. képviseli: Dr. Sajtos Sándor Imre polgármester) Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodása (módosítva 2014.11.18.) mely létrejött Budakalász Város Képviselő-testülete (székhely: 2011 Budakalász,

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A TISZA RÉSZVÍZGYŰJTŐ VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (továbbiakban: Tanács) a vízgazdálkodásról szóló

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről

ÚTMUTATÓ. A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről ÚTMUTATÓ A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről A támogatás célja: a települési önkormányzatok települési hulladékkezelési közszolgáltatás

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 6. számú jegyzőkönyve (2010. MÁRCIUS 31.) Határozatok: 17-22/2010. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 6. számú jegyzőkönyve (2010. MÁRCIUS 31.) Határozatok: 17-22/2010. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 6. számú jegyzőkönyve (2010. MÁRCIUS 31.) Határozatok: 17-22/2010. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2 Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E t i k a i B i z o t t s á g E L N Ö K Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 Országos Polgárőr Szövetség

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A HELYI VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI JOGKÖRBE TARTOZÓ SZENNYVÍZELHELYEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL SZÓLÓ 34/2004.(XII. 23.) RENDELETÉNEK A 2/2005.(I.

Részletesebben

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 J a v a s l a t a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában című projekt megvalósításához kapcsolódó társberuházói megállapodás módosítására Előterjesztő:

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete A helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Településfejlesztés, pályázati rendszer Előadó: Tóbiás Zoltán www.greenexion.hu Területi egyenlőtlenségek Egészségtelen gazdasági szerkezet, válságtérségek kialakulása A régiók elérhetőségének különbségei

Részletesebben

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához 9/2009. (IV. 28.) rendelet 1. számú melléklete Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához Az előkészítés, a kivitelezés, az üzembe helyezés, az elkészült létesítmény működtetése

Részletesebben

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzata a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

Papír alapon nem beküldendő

Papír alapon nem beküldendő Támogatási kérelem az Európai Uniós támogatásban részesülő közszféra szervezetek Önerő-támogatás igényléséhez 1. KÉRELMEZő ADATAI (Cégkivonatban, alapító okiratban szereplő adatok alapján) 1.1. A pályázó

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program PROJEKT ADATLAP a Környezet és Energia Operatív Program Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020. tervezési időszakra c. pályázati felhívásához Kódszám: KEOP 7.9.0/12/A Érvényes: 2012. november.-től

Részletesebben

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt, kohéziós alap pályázat Előadó:

Részletesebben

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások-

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- 2009. április 23. (Szombathely) dr. Horváthné Nagy Orsolya osztályvezető Környezetvédelmi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Készült: Képviselő-testület 2014. július 21- i ülésére. Előadó: Marton Istvánné polgármester

E l ő t e r j e s z t é s. Készült: Képviselő-testület 2014. július 21- i ülésére. Előadó: Marton Istvánné polgármester E l ő t e r j e s z t é s Készült: Képviselő-testület 2014. július 21- i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és kezelésére

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013 (XII. 30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról A

Részletesebben

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról.

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2002./XII.13/ SZÁMÚ RENDELETE a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. Egységes szerkezetben a 16/2004(XII.17,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 3.-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázat kiírása Zirc város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 4/2015.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 4/2015.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzatának 4/2015.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro-és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

4. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei

4. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei Visnye község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(I.27.) sz. önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Visnye Község Önkormányzatának

Részletesebben

(8) A vízszolgáltató jogosult a fogyasztók vízmérőjét ellenőrizni, amennyiben az a díjmegállapítás alapjául szolgál.

(8) A vízszolgáltató jogosult a fogyasztók vízmérőjét ellenőrizni, amennyiben az a díjmegállapítás alapjául szolgál. Újudvar községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2006.(XII.15.) számú rendelete a víz-és csatornadíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről Újudvar község Képviselő-testülete

Részletesebben

a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2004. (XII.15.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Biri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2.2.1. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Told Község

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) mely létrejött: Mátrai Károlyné (3580 Tiszaújváros, Bolyai J. köz 13. fsz. 3.), mint alapító által elkülönített vagyon terhére az alábbiak szerint: 1.

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja. Általános rendelkezések

I. fejezet A rendelet célja. Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (II. 3.) rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról és egyéb szabályairól 1 Martonvásár Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december hó 22-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december hó 22-i ülésére Ügyiratszám: 441-./2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december hó 22-i ülésére Tárgy: Közszolgáltatási szerződés kötése a nem közművel összegyűjtött

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-121/2015. Tárgy: Tájékoztató a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz. pályázat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben