Az Ön kézikönyve SHARP FU-40SE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön kézikönyve SHARP FU-40SE http://hu.yourpdfguides.com/dref/1286425"

Átírás

1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál. Használati utasítás Kezelési útmutató Használati útmutató Felhasználói kézikönyv Kezelési utasítás

2 Kézikönyv absztrakt: Ez az üzemmód igen hatékonyan képes csökkenteni a helyiségben lebeg penészgombák számát és a kellemetlen szagokat. Frissít üzemmód Úgy tartják, hogy a vízesések közelében illetve az erdkben rengeteg negatív ion található a természetes levegben. Ez az üzemmód a negatív ionok erteljes kibocsátása révén próbál hasonló körülményeket teremteni a beltéri levegben. AZ ALKATRÉSZEK MEGNEVEZÉSE... M-4 TARTOZÉKOK..... M-5 ÜZEMBE HELYEZÉS.... M-6 A KÉSZÜLÉK ASZTALI HASZNÁLATA..... M-6 A KÉSZÜLÉK FALRA SZERELÉSE M-6 ELKÉSZÜLETEK.... M-8 A SZRK BEHELYEZÉSE... M-8 AZ ELEMEK BEHELYEZÉSE A TÁVVEZÉRLBE. M-8 A TÁVVEZÉRL HASZNÁLATA M-9 Automatikus komplexion-üzemmód A leveg szennyezettségének mértékét a készülék a por- illetve szagérzékeln keresztül detektálja, majd az eredményeknek megfelelen választ a Tisztító és a Frissít üzemmód között. HEPA szr A por hatékony összegyjtése Nagy ellenálló képesség szén A hatékony szagtalanításról a faszén-oszlopok nagy méret részecskéi gondoskodnak. MKÖDTETÉS.. M-10 AZ ALAPKÉSZÜLÉK MKÖDTETÉSE.... M-10 A TÁVVEZÉRL MKÖDTETÉSE..... M M-12 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS... ALAPKÉSZÜLÉK... M-12 SZRK..

3 ... M-12 ÚTMUTATÓ A SZRK ÉLETTARTAMÁHOZ... M-13 A KÉSZÜLÉK MKÖDÉSÉNEK MEGÉRTÉSÉHEZ A szrk által elnyelt szag-összetevk egy része elkülönítésre kerül, majd a kimeneti nyíláson keresztül a készülék szagként kibocsátja. Az üzemi környezettl függen néhány hónap elteltével ez a szag intenzívvé válhat, és a kimeneti nyílás ers szagot áraszthat. Ilyen esetben szerezze be az FZ-40SEF számú csereszrt, mint kiegészít tartozékot, és cserélje le a szrket! A jelen készülék megfelel a 89/ 336/EEC irányelvnek, valamint a 93/68/EEC irányelvvel módosított 73/23/EEC irányelvnek....m-14 HIBAKERESÉS... MSZAKI ADATOK..... M-14 Köszönjük, hogy megvásárolta a készüléket! Kérjük, a készülék megfelel használata érdekében alaposan tanulmányozza át a használati útmutatót! A készülék használata eltt mindenképpen olvassa el a,,biztonsági elírások" cím részt! A használati útmutatót elolvasás után tegye könnyen elérhet helyre az esetleges késbbi használat érdekében! A jelen készülék kizárólag háztartásbeli használatra alkalmas. M-1 BIZTONSÁGI ELÍRÁSOK Ne használja a készüléket, amennyiben a tápkábel vagy a tápcsatlakozó sérült, illetve amennyiben a tápcsatlakozó lötyög a fali csatlakozóban! Ellenkez esetben fennáll az áramütés, a rövidzárlat és/vagy a tz veszélye. A tápkábelt ne rongálja meg, ne törje meg, ne vonja be, ne hajlítsa meg nagy ervel, ne húzza, ne csavarja, ne tekerje fel, ne szorítsa össze, és ne helyezzen rá nehéz tárgyat! Amennyiben a tápkábel sérült, fennáll az áramütés és/vagy a tz veszélye. Kizárólag 220 ~ 240 voltos váltóáramú tápforrást használjon! Ellenkez esetben fennáll az áramütés és/vagy a tz veszélye. Ne eszközöljön változtatásokat a készüléken! A készülék szétszerelését és javítását kizárólag képesítéssel rendelkez szakember végezheti. Ellenkez esetben fennáll a tz, az áramütés és/vagy a testi sérülés veszélye. A javítási munkák kapcsán forduljon terjesztjéhez, vagy a legközelebbi Sharp márkaszervizhez! Rendszeresen távolítsa el a port a tápcsatlakozóról! A tápcsatlakozón felhalmozódó por rossz nedvesség-szigetelést stb. eredményezhet. Ennek következtében fennállhat az áramütés és/vagy a tz veszélye. A készülék tisztítása eltt ellenrizze, hogy a tápcsatlakozó ki lett-e húzva a fali csatlakozóból! Nedves kézzel sose nyúljon a tápcsatlakozóhoz! Ellenkez esetben fennáll az áramütés és/vagy a testi sérülés veszélye. Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol a levegben olajrészecskék (pl. fzolaj) találhatók! Ellenkez esetben megrepedhet a készülék felülete. Ne törölje le a készüléket sebbenzinnel vagy festékoldóval, és rovarirtót se fújjon rá! Ellenkez esetben fennáll a megrepedés, az áramütés és/vagy a tz veszélye. Beltéri füstkelt rovarirtók használata folyamán ne mködtesse a készüléket! Ellenkez esetben a vegyi anyagok felgylhetnek a készülék belsejében, majd mködés közben a kimeneti nyíláson keresztül távozhatnak. Az effajta vegyi anyagok kibocsátása az egészségre káros lehet.

4 Ne hagyja, hogy a készülékbe éghet gázok, továbbá ég cigarettáról vagy füstölrl szikrák stb. jussanak! Ellenkez esetben a készülék kigyulladhat. Ne használja a készüléket párás helyen (például fürdszobában), valamint nedvességnek kitett helyen! Ellenkez esetben fennáll az áramütés illetve a rendellenes mködés veszélye. Ne dugja az ujját vagy bármiféle más tárgyat a készülék bemeneti illetve kimeneti nyílásába! Ellenkez esetben fennáll az áramütés illetve a rendellenes mködés veszélye. esetben a készülék lezuhanhat. A tápcsatlakozó kihúzása során mindig a tápcsatlakozót fogja meg! Sose próbálja a csatlakozót a kábelnél fogva kihúzni! Ellenkez esetben fennáll a rövidzárlatból fakadó áramütés és/vagy tz veszélye. Amennyiben a készüléket ftberendezéssel együtt használja, biztosítsa a helyiség megfelel szellzését! Ellenkez esetben fennáll a szénmonoxid-mérgezés veszélye. Amennyiben nem használja a készüléket, húzza ki a tápcsatlakozót! Ellenkez esetben fennáll a rossz szigetelésbl fakadó áramütés, illetve a rövidzárlatból fakadó tz veszélye. Amennyiben a tápkábel sérült, a kockázatok kiküszöbölése érdekében cseréltesse ki a gyártóval, a márkaszervizzel, vagy megfelel képesítéssel rendelkez szakemberrel! A kimerült elemeket a helyi környezetvédelmi elírásoknak megfelelen dobja ki! M-2 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI SZEMPONTOK Ne takarja el a bemeneti és a kimeneti nyílást! Ne használja a készüléket forró tárgyak (pl. süt) közelében vagy tetején! Ne használja továbbá olyan helyen sem, ahol gz érheti a készüléket! Ne használja a készüléket az oldalára fordítva! Ellenkez esetben a készülék deformálódhat, rendellenes mködés léphet fel, és/vagy a motor túlmelegedhet. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol lángkorom keletkezik (például konyhába)! A készülék tisztításához nem használjon tisztítószert! Ellenkez esetben a készülék felülete károsodhat, megrepedhet, továbbá az érzékelk mködésében is rendellenességek jelentkezhetnek. Szállítás során mindig a hátoldalon található fogantyúnál fogva tartsa a készüléket! Ha a készüléket az ellapnál fogva próbálja mozgatni, az ellap leválhat, a készülék lezuhanhat, és ezáltal testi sérülést okozhat. A FALRA SZERELÉSSEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI SZEMPONTOK Semmilyen körülmények között ne szerelje a k&eaute;b problémákat eredményezhet. Az apró porszemcsék és bizonyos szagok (például a dohányszag) felszállnak, és a helyiség légterének tetején gylnek fel. A nagy méret porszemcsék, például a pollen illetve a házi por részecskéi a helyiség légterének alján gylnek össze. A kimeneti nyílás mögötti falfelület stb. idvel bepiszkolódhat. Amennyiben a készüléket huzamosabb ideig használja egyazon helyen, helyezzen PVC-fóliát a falra a bepiszkolódás elkerülése érdekében, továbbá rendszeresen tisztítsa meg a falat stb.! M-3 AZ ALKATRÉSZEK MEGNEVEZÉSE AZ ALAPKÉSZÜLÉK KIJELZJE eltávolítására nem alkalmas! Dohányfüst-üzemmódbeli mködés fénye A szr idmér fénye Csatlakoztatás fénye (A tápcsatlakozó konnektorba Automatikus mködés Pollen-üzemmódbeli mködés fénye dugása esetén kezd világítani) fénye Kikapcsolás-idzít fényei Ventilátorszint fényei * A cigaretta által kibocsátott ártalmas anyagok (szén-monoxid stb.) * (beállítása a távvezérlvel lehetséges) Plasmacluster Csendes Magas Közepes Maximális Távvezérl-vev Szagérzékel (Különféle szagok (pl. dohányfüst, füstöl, háziállatok, kozmetikumok stb.) érzékelésére) Tisztaságjelz fény A fény színe a leveg szennyezettségétl függ Tiszta (zöld) Enyhén szennyezett (narancssárga) Igen szennyezett (piros) Porérzékel (Por, füst, pollen, házi por stb. szerelvény 2. készülék köré! 2. fali szerelvényt, majd akassza a 2. szerelvényt az 1.-re! fel Ellenrizze, hogy a 2. kiálló részeibe! Ellenrizze, hogy a tápkábel nem csípdötte be! Facsavar (3 db) 3 Szerelje fel a 2. fali szerelvényt az alapkészülékre! A mellékelt kis méret csavarok (2 db) segítségével szerelje a szerelvényt az alapkészülék hátoldalára! Ne használjon (hosszú) facsavarokat! A KÉSZÜLÉK LEVÉTELE Húzza a készülék alját maga felé, majd emelje meg a készüléket! MEGJEGYZÉSEK A készülék eltávolításához biztos állványt használjon! A készülék levétele eltt húzza ki a tápcsatlakozót! 2.

5 fali szerelvény Kis méret csavar (2 db) M-7 ELKÉSZÜLETEK Ellenrizze, hogy a tápcsatlakozó ki lett-e húzva a fali csatlakozóból! A SZRK BEHELYEZÉSE A készülékbe helyezett szrk a minség megrzése érdekében nejlonzacskóba vannak csomagolva. A készülék használata eltt távolítsa el a szrkrl a nejlonzacskót! 1 A szrk kivétele 1 Fordítsa a készüléket ellapjával felfelé! Helyezze a készüléket asztalra stb., úgy, hogy annak felülete ne érintkezzen a készülék állványával! Puha törlruha A készülék alja ne érje az asztal felületét! Asztal stb. 2 Vegye le az ellapot! Nyomja be az ellap alján található kampót, majd emelje fel, és vegye le az ellapot! 1 Ellap Kampó Elszr nejlonzacskóba 3 Vegye ki aelszrt, a nagy csomagolt ellenálló képesség szén szrt (fekete), és a HEPA szrt (fehér)! Nagy ellenálló képesség szén AZ ELEMEK BEHELYEZÉSE A TÁVVEZÉRLBE le a 1 Vegyefedelet! hátsó Nyomja be, majd csúsztatva vegye le a hátsó fedelet! Az elemekrl Az elemek élettartama kb. 1 év. Ha a távvezérl mködése nem megfelel, cserélje ki az elemeket! Az elemek helytelen használata savszivárgást és/vagy egyéb károsodást okozhat. Ügyeljen az alábbiakra: Az elemek cseréjekor mindkét elemet cserélje ki azonos típusú, új elemre! (AA alkáli elemeket (2 db) vagy AA mangánelemeket (2 db) használjon!) Amennyiben huzamosabb ideig nem használja a távvezérlt, vegye ki az elemeket belle! Ezzel elejét veheti a távvezérl savszivárgásból adódó rendellenes mködésének. * A készülékhez mellékelt elemek csak kezdeti használatra szolgálnak. Elfordulhat, hogy ezek néhány hónapon belül lemerülnek. 2 Helyezze be az elemeket! 3 Helyezze vissza a fedelet! M-8 Az elemeket és pólusával az ábrán látható módon hely-ezze be! 2 A szrk behelyezése HEPA 1 Vegye ki a majd a szrt a nejlonzacskóból, jellel felfelé helyezze a készülékbe! A HEPA szrt úgy helyezze be, hogy a kiálló részek Ön felé álljanak! A szr fordított irányú behelyezése esetén a készülék mködése nem lesz megfelel. Kiálló részek HEPA szr Nagy ellenálló képesség szén 2 Vegye ki a nagy ellenálló képesség szén szrt a nejlonzacskóból, majd helyezze a készülékbe! Ügyeljen arra, hogy a HEPA szr kiálló részei továbbra is elöl maradjanak! 3 Helyezze be az elszrt! Az elszr négy kiálló részét illessze a készülék lyukaiba! Az ellap hátulja Cserecímke az ellap hátuljára 4 Töltse ki cserecímke,,használat ragasztott kezdetének dátuma" rubrikáját, majd helyezze fel az ellapot! A felírt dátum a szrcsere idpontjának megválasztásában nyújt segítséget. A TÁVVEZÉRL HASZNÁLATA A távvezérlt az alapkészülék vevjével szemben állva mködtesse! A távvezérl kb. 7 méteres távolságon belül mködik (szembl). Ügyeljen arra, hogy semmilyen akadály ne álljon a jel útjába! A jel vételét a készülék hangjelzéssel ersíti meg. Vev Adó MEGJEGYZÉS A távvezérlt ne üsse neki semminek, ne tegye ki víz, közvetlen napfény, vagy erteljes h (pl. süt) hatásának stb.! Ellenkez esetben fennáll a rendellenes mködés veszélye. M-9 MKÖDTETÉS A tápcsatlakozó csatlakoztatását követ 30 másodperc folyamán a készülék a leveg paramétereit ellenrzi. Amennyiben ezalatt ON helyzetbe állítja az üzemmódválasztó gombot, a tisztaságjelz fény felváltva villog zölden, sárgán és pirosan. Ezzel egy idben a Komplexion-fény kéken világít, és a készülék Tisztító üzemmódba kapcsol. Az alapkészülékrl elérhet üzemmódok Automatikus mködés Csendes mködés Közepes szint mködés Magas szint mködés Maximális szint mködés Dohányfüst üzemmódú mködés Pollen üzemmódú mködés AZ ALAPKÉSZÜLÉK MKÖDTETÉSE * ÜZEMMÓD-KIVÁLASZTÓ-BE/KIKAPCSOLÓ gomb Plasmacluster Komplexion-fény Az ÜZEMMÓD-KIVÁLASZTÓ- BE/KIKAPCSOLÓ gomb megnyomására a készülék mködésbe lép. (A készülék automatikus üzemmódban kezd mködni) Mködés közben a komplexion-fény világít. (Bekapcsolást követen a készülék automatikus komplexion-üzemmódban kezd mködni) A környezeti feltételeknek megfelel mködési üzemmódot Ön is beállíthatja. Leállítás Automatikus mködés A hatékony légtisztítás érdekében a porérzékel által mért levegszennyezettségi szintnek megfelelen kerül automatikusan beállításra a ventilátor teljesítményszintje (magas, közepes, csendes).

6 Csendes mködés A készülék kis légmozgást kelt. Közepes ~ Maximális szint mködés A készülék közepes, magas illetve maximális ventilátorteljesítményszinten mködik. üzemmódú *Dohányfüst10 percen keresztülmködés teljesítményszinten, A készülék mködik magas majd automatikus üzemmódra vált. 10 perc: Magas ventilátorszint Automatikus üzemmódú mködés monoxid stb.) eltávolítására nem alkalmas! A készülék 10 percen keresztül mködik magas teljesítményszinten, majd 20 percenként vált az alacsony és a magas teljesítményszint között. 10 perc: Magas ventilátorszint 20 perc: Alacsony ventilátorszint 20 perc: Magas ventilátorszint által kibocsátott *A cigarettaanyagok (szénártalmas Pollen üzemmódú mködés M-10 A TÁVVEZÉRL MKÖDTETÉSE A mködés megindításához nyomja meg a BE/ KIKAPCSOLÓ gombot! Rövid sípoló hangjelzés után megkezddik az automatikus üzemmódbeli mködés. A mködés leállításához nyomja meg ismét a BE/ KIKAPCSOLÓ gombot! Hosszú sípoló hangjelzés után leáll a mködés. Adó Kézi (ventilátorszint-) beállító gomb Megnyomásával a csendes, közepes, magas és maximális ventilátorszint közül választhat. A távvezérlrl elérhet üzemmódok A ventilátorszint kézi beállítása A ventilátorszint automatikus üzemmódú mködése Csendes mködés Maximális szint mködés Dohányfüst üzemmódú mködés Pollen üzemmódú mködés A kikapcsolás-idzít beállítása Komplexion-üzemmód kiválasztó select Automatikus komplexion-üzemmód Tisztító üzemmód Frissít üzemmód * Automatikus (ventilátorszint) gomb A ventilátorszint a leveg szennyezettségétl függen kerül automatikusan kiválasztásra. Csendes mködés gombja Csendes üzemmódbeli, kis légáramlást kelt mködéshez. Maximális szintu muködés gombja A helyiség levegjének gyors megtisztításához. *Dohányfüst üzemmódú mködés gombja Cigarettázás stb. ideje alatt a készülék hatékonyan mködik. RESET Pollen üzemmódú mködés gombja Hatékony mködést biztosít a levegben gyanított pollenszemcsék eltávolítására. BE/KIKAPCSOLÁS gomb Az automatikus üzemmód elindításához (rövid sípoló hangjelzés), illetve a mködés leállításához (hosszú sípoló hangjelzés). Plasmacluster AUTO OFF Kikapcsolás-idzít gomb A kikapcsolás-idzít beállítására szolgál. A beállítási id a gomb egymást követ megnyomásai hatására az alábbiak szerint változik: 1 óra 4 óra 8 óra Törlés A hátralev id kijelzésre kerül. A beállított id lejártával a készülék mködése leáll. Bekapcsoláskor a készülék automatikus komplexionüzemmódban kezd mködni. Szr nullázás gombja A szrk cseréje után nyomja meg! AIR PURIFIER által kibocsátott * A cigarettaanyagok (szénártalmas monoxid stb.) eltávolítására nem alkalmas! Komplexionüzemmód-választó gomb Automatikus komplexion-üzemmód gomb A leveg szennyezettségének mértékét a készülék a por- és a szagérzékeln keresztül detektálja, majd az eredményeknek megfelelen választ a Tisztító és a Frissít üzemmód között. Kikapcsolás gomb Az ionkeltés szünetel, és a komplexionfény kialszik. Frissít üzemmód gomb A készülék folyamatosan Frissít üzemmódban mködik. A Tisztító üzemmód a leveg ionegyensúlyának fenntartásával frissít hatást kelt. (Komplexion-fény bekapcsolva (zöld)) Tisztító üzemmód gomb A készülék folyamatosan Tisztító üzemmódban mködik. A Tisztító üzemmód alkalmas a levegben lév penészgombák eltávolítására. (Komplexion-fény bekapcsolva (kék)) Amennyiben a helyiség erteljesen penészszagú, Tisztító üzemmódban mködtesse a készüléket! M-11 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS (A legjobb teljesítmény biztosítása érdekében rendszeresen tisztítsa meg a készüléket!) Tisztítás eltt ne feledje el kihúzni a készülék tápcsatlakozóját! Nedves kézzel sose nyúljon a tápcsatlakozóhoz! Ellenkez esetben fennáll az áramütés és/vagy a testi sérülés veszélye. ALAPKÉSZÜLÉK A készülékrl illetve a szerelési felületrl a lehet leggyorsabban távolítsa el a piszkot! A makacs piszokfoltok eltávolítása esetenként nehéz feladat lehet. SZRK Az elszrt a készüléken hagyva, a porszívó keskeny szívófejével tisztítsa! Törölje le puha, száraz ruhával! A makacs foltokat legfeljebb 40 C-os vízzel megnedvesített puha törlruhával törölje le! Ne használjon illékony folyadékokat! A sebbenzin, a festékoldó, a fényezpor stb.

7 károsíthatja a készülék felületét! Ne használjon tisztítószert! A tisztítószerek károsíthatják a készülék felületét! MEGJEGYZÉS A HEPA szrt, illetve a nagy ellenálló képesség szén szrt sose mossa, illetve sose tisztítsa közvetlenül a porszívó keskeny szívófejével! Ellenkez esetben a szrk teljesítménye erteljesen csökken! Ne vizezze be a készüléket! Sose öntsön vizet a készülékre! SZAGÉRZÉKEL PORÉRZÉKEL Amennyiben a szag- illetve porérzékel piszkos vagy eltömdött, az érzékelk mködése megbízhatatlanná válik. Ilyen esetben porszívóval távolítsa el a port az érzékelnyílások felületérl! Szagérzékel Porérzékel M-12 ÚTMUTATÓ A SZRK ÉLETTARTAMÁHOZ A szr használati ideje az üzemi órák számától és a készülék helyének megválasztásától függ. A szrk által elnyelt szag-összetevk egy része elkülönítésre kerül, majd a kimeneti nyíláson keresztül a készülék szagként kibocsátja. Az üzemi környezettl függen néhány hónap elteltével ez a szag intenzívvé válhat, és a kimeneti nyílás ers szagot áraszthat. Amennyiben a por illetve a szagok eltávolítása nehézségekbe ütközik, cserélje ki a szrket! (Lásd az M-1 oldal A KÉSZÜLÉK MKÖDÉSÉNEK MEGÉRTÉSÉHEZ cím részét.) Útmutató a szrcsere idpontjának megválasztásához Az alábbi útmutatás alapjául a JEM1467 szabvány (Japan Electrical Manufacturers Association, Japán) szolgál. Ennek értelmében a szrk használati ideje addig az idpontig terjed, amikor a szrk porgyjt/szagtalanító képessége az új szrknél mért érték felére csökken napi 10 cigaretta elszívása mellett. HEPA szr Nagy ellenálló képesség szén Felnyitás után kb. 5 év Felnyitás után kb. 5 év A szr idmér fénye úgy van beprogramozva, hogy a készülék napi 12 órás használata esetén kb. 5 év elteltével gyulladjon ki, és jelezze a fenti szabványnak megfelel összhasználati idt. A szr idmér fénye csupán jelzésnek tekintend. Az üzemi órák száma akkor is rögzítve marad a készülék memóriájában, ha a berendezés áramellátása megszakad, pl. más helyiségben történ üzembe helyezés stb. szr anyaga: Szr: Polipropilén Keret: Poliészter Nagy ellenálló képesség szén szr anyaga: Szagtalanító: Aktivált faszén Keret: Poliészter M-13 HIBAKERESÉS Amennyiben problémát észlel, elfordulhat, hogy az nem a készülék rendellenes mködésébl fakad. A szerviz hívása eltt ellenrizze az alábbi jelenségeket, és hajtsa végre/ellenrizze a Teend feliratú oszlopban jelzetteket! JELENSÉG A távvezérl nem mködik TEEND (nem rendellenes mködés) Lemerült az elem? Helyes polaritással lettek az elemek behelyezve? Villog a szobában az élettartama vége felé járó neoncs? (Lásd az M-3 oldalt. ) Ersen szennyezettek a szrk? (Lásd az M-13 oldalt.) A szagérzékel nyílása piszkos vagy eltömdött? A készülék tápcsatlakozójának csatlakoztatásakor szennyezett volt a helyiség levegje? (Lásd az M-4 oldalt.) Amennyiben a porérzékel nyílása piszkos vagy eltömdött, az érzékel mködése megbízhatatlanná válik. Ilyen esetben porszívóval távolítsa el a port az érzékelnyílás környékérl! (Lásd az M-12 oldalt.) Tisztító (illetve Frissít) üzemmódban a komplexionfény színe nem változik. Frissít üzemmódban a készülék ilyen hangot ad ki. Amennyiben zavarónak találja, kapcsoljon át Tisztító üzemmódba! A komplex ionok kibocsátása közben a készülék ilyen hangot ad ki. Amennyiben zavarónak találja (pl. alvás közben), kapcsolja ki a komplexion-üzemmódot! A komplexionkelt által kibocsátott ózonmolekuláknak jellegzetes szaga van. A készülék által keltett ózonmolekulák száma azonban igen alacsony, így semmiféle káros hatásuk nincs az emberi szervezetre. Az ózon továbbá igen gyorsan elbomlik, így nem gylik fel a helyiség légterében. Olyan helyen található a készülék, ahonnan az érzékelk nehezen képesek érzékelni a cigarettafüstöt? A szag- vagy porérzékel nyílása piszkos vagy eltömdött? (Amennyiben igen, tisztítsa meg a nyílást!) (Lásd az M-12 oldalt.) Az üzemi alapterület-érték a készülék maximális ventilátorszint melletti mködtetése melletti alapterületértékkel egyezik meg. (A Japan Electrical Manufacturers' Association JEM1467 szabványa alapján) 220 V-240 V 50 Hz Maximális Magas Közepes Csendes 39 W 21 W 10 W 4W 240 m3/óra 180 m3/óra 117 m3/óra 30 m3/óra ~31 m2 2,5 m 415 mm (szél.

8 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) ) 197 mm (mély. ) 572 mm (mag.) (állvánnyal) 6,6 kg A szagok és a füst eltávolítása nehézségekbe ütközik A tisztaságjelz fény a leveg szenynyezettsége ellenére is zölden világít A tisztaságjelz fény narancssárgán vagy pirosan világít, annak ellenére, hogy a helyiség levegje tiszta A komplexion-fény folyamatosan zölden (kéken) világít, a szín változtatása nélkül A készülék hangjelzést ad ki Klikk, klikk Tik, tik, tik A készülékbl kijöv leveg nem szagtalan A készülék még cigarettázás közben sem kapcsol be MSZAKI ADATOK VentilátorszinFan level tek szerinti operation mködés Tápfeszültség Ventilátorszint-beállítás Névleges teljesítmény Ventilátorszint Üzemi alapterület Kábelhossz Méretek Tömeg Teljesítmény-felvétel készenléti állapotban Amennyiben a készülék a tápforrásra csatlakoztatva van, az elektromos áramkörök mködtetése 0,8 W teljesítmény-felvételt igényel. (A csatlakoztatás fénye ebben az esetben világít.) Amennyiben nem kívánja az energiát erre pazarolni, húzza ki a tápcsatlakozót, amikor a készülék nem mködik! M-14.

Az Ön kézikönyve SONY CMTCX5IPB.CEL http://hu.yourpdfguides.com/dref/4302330

Az Ön kézikönyve SONY CMTCX5IPB.CEL http://hu.yourpdfguides.com/dref/4302330 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Légtisztító ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

Légtisztító ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Légtisztító ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Padlón álló, falra akasztható típus MODELL MC70LVM Jellemzők A légtisztításról A gyorsan áramló levegőből a berendezés be tudja szívni a port, virágport stb. A levegőfúvás

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NÁVOD K OBSLUZE AIR PURIFIER SP-300A - 1 -

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NÁVOD K OBSLUZE AIR PURIFIER SP-300A - 1 - KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NÁVOD K OBSLUZE AIR PURIFIER SP-300A - 1 - A. Likvidálásról szóló információk magánszemélyek részére Figyelem: Az Ön készülékén ez a jelölés van feltüntetve. Ez azt jelenti, hogy az elektromos

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG FX2490HD http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379291

Az Ön kézikönyve SAMSUNG FX2490HD http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379291 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV R32 MODELEK FTXM20K3V1B FTXM25K3V1B Kiemelt funkciók A kényelem és energiatakarékosság érdekében INTELLIGENS SZEM Az INTELLIGENS SZEM érzékelője észleli

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV R32 MODELEK FTXM35K3V1B FTXM42K3V1B FTXM50K3V1B Kiemelt funkciók A kényelem és energiatakarékosság érdekében INTELLIGENS SZEM Az INTELLIGENS SZEM érzékelője

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Lakossági 4-utas kazettás készülékhez. LÉGKONDÍCIONÁLÓ (SPLIT Típusú) RAS-M16SMUV-E RAS-M16SMUCV-E.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Lakossági 4-utas kazettás készülékhez. LÉGKONDÍCIONÁLÓ (SPLIT Típusú) RAS-M16SMUV-E RAS-M16SMUCV-E. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Lakossági 4-utas kazettás készülékhez LÉGKONDÍCIONÁLÓ (SPLIT Típusú) Beltéri Egység Hõszivattyús Modell Csak hûtõ Modell Mennyezeti panel RAS-M10SMUV-E RAS-M10SMUCV-E RB-B11MC(W)E RAS-M13SMUV-E

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT Annak érdekében, hogy a legtöbbet hozza ki az új készülékből, kérjük, olvassa el a felhasználói útmutatót alaposan, és tartsa kéznél, hogy a későbbiekben is belenézhessen. BIZTONSÁGI

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SHARP MX-4112N http://hu.yourpdfguides.com/dref/3944138

Az Ön kézikönyve SHARP MX-4112N http://hu.yourpdfguides.com/dref/3944138 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX ERD 1843 http://hu.yourpdfguides.com/dref/640435

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX ERD 1843 http://hu.yourpdfguides.com/dref/640435 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX ERD 1843. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv Daikin szobai klimaberendezés Üzemeltetési kézikönyv FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B TARTALOMJEGYZÉK ÜZEMELTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK Biztonsági előírások... 2 Alkatrészek... 4 Üzemeltetés előtti teendők...

Részletesebben

XXX CPTDI IPNF DPN XFMDPNF.PTPHBU HÎQ

XXX CPTDI IPNF DPN XFMDPNF.PTPHBU HÎQ SP... hu Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi.......................... 5 Kiszállításnál.................... 5 Beszerelésnél...................

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV DAIKIN SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉS ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV MODELLEK FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B TARTALOMJEGYZÉK ÜZEMELTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK Biztonsági előírások...

Részletesebben

www.eluxshop.hu HU Használati útmutató

www.eluxshop.hu HU Használati útmutató 47395GM-MN HU Használati útmutató 2 www.aeg.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...8 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT...9 5. FŐZŐLAP - NAPI HASZNÁLAT...9 6.

Részletesebben

Daikin szobai klimaberendezés. Üzemeltetési kézikönyv

Daikin szobai klimaberendezés. Üzemeltetési kézikönyv Daikin szobai klimaberendezés Üzemeltetési kézikönyv FTXG25EV1BW FTXG35EV1BW CTXG50EV1BW FTXG25EV1BS FTXG35EV1BS CTXG50EV1BS TARTALOMJEGYZÉK ÜZEMELTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK Biztonsági előírások... 2 Alkatrészek...

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Üzemeltetési kézikönyv MODELEK FNQ25A2VEB FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB TARTALOMJEGYZÉK ÜZEMELTETÉS ELŐTT OLVASSA EL Biztonsági óvintézkedések... 2 Az alkatrészek elnevezése...

Részletesebben

Használati útmutató Hűtő - fagyasztó. www.markabolt.hu S93820CMX2

Használati útmutató Hűtő - fagyasztó. www.markabolt.hu S93820CMX2 HU Használati útmutató Hűtő - fagyasztó S93820CMX2 2 www.aeg.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...6 4. MŰKÖDÉS... 7 5. NAPI HASZNÁLAT...8 6. HASZNOS

Részletesebben

2005 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva.

2005 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Felhasználói kézikönyv bemutatása Ez a Használati útmutató a nyomtató beállításához szükséges információkat tartalmazza. Ezen kívül bemutatja a nyomtató használatát, karbantartását, valamint a hibák

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKG5600 http://hu.yourpdfguides.com/dref/628928

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKG5600 http://hu.yourpdfguides.com/dref/628928 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EKG5600. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás HU IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Tartalom A készülék használata el tt Bevezetés...3 Fontos biztonsági el írások...4 1. Áttekintés...6 2.

Részletesebben

Automata digitális vérnyomásmér M2-es modell Használati útmutató

Automata digitális vérnyomásmér M2-es modell Használati útmutató Automata digitális vérnyomásmér M2-es modell Használati útmutató HU IM-HEM-7119-E(V)-01-08/2011 Tartalom A készülék használatba vétele el tt Bevezetés... 3 Fontos biztonsági el írások...4 1. Áttekintés...7

Részletesebben

Multifunkciós Automata Robotporszívó

Multifunkciós Automata Robotporszívó Multifunkciós Automata Robotporszívó R800 1 / 24 Köszönjük, hogy termékünket, az új ROBOTX R800 típusú robotvezérlésű porszívót választotta! Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót!

Részletesebben

HG654320NM. www.preciz.hu HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HG654320NM. www.preciz.hu HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HG654320NM www.preciz.hu HU GÁZF Z LAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU 2 www.preciz.hu AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Reméljük, hogy készülékünk kifogástalan teljesítményével

Részletesebben

Használati útmutató (2711 Briciola robotporszívó)

Használati útmutató (2711 Briciola robotporszívó) Használati útmutató (2711 Briciola robotporszívó) Kedves Vásárló! Köszönjük, hogy az Ariete Briciola termékét választotta, az új intelligens robot padlótisztítót, ami önállóan dolgozik, hogy megtisztítsa

Részletesebben

FS-C8100DN. Használati útmutató

FS-C8100DN. Használati útmutató FS-C8100DN Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 A készülék részei... 1-1 A nyomtató elején található elemek... 1-2 A nyomtató bal oldalán található elemek... 1-2 A nyomtató jobb oldalán található elemek...

Részletesebben

EKK52550OW EKK52550OX

EKK52550OW EKK52550OX EKK52550OW EKK52550OX HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...8 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT...9 5. FŐZŐLAP

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWE 20 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWE 20 FI

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWE 20 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWE 20 FI Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: (mikrohullám) Grill teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: Mikrohullámú

Részletesebben

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások HU Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások Beépíthető kombinált és gáz főzőlap Beépíthető kombinált és gáz főzőlap Tisztelt vásárlónk! A beépíthető kombinált és gáz főzőlap háztartásban való

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY MAGYAR Üzembe helyezés 2. oldal Használati útmutató oldal FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket

Részletesebben

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket WF1124ZA(C/U) WF1124ZB(C/U) WF1124XA(C/U) WF1124XB(C/U) Mosógép használati útmutató Az útmutató 100%-ban újrahasznosított papírból készult. képzelje el a lehetőségeket Köszönjük, hogy Samsung terméket

Részletesebben