Az Ön kézikönyve SHARP FU-40SE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön kézikönyve SHARP FU-40SE http://hu.yourpdfguides.com/dref/1286425"

Átírás

1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál. Használati utasítás Kezelési útmutató Használati útmutató Felhasználói kézikönyv Kezelési utasítás

2 Kézikönyv absztrakt: Ez az üzemmód igen hatékonyan képes csökkenteni a helyiségben lebeg penészgombák számát és a kellemetlen szagokat. Frissít üzemmód Úgy tartják, hogy a vízesések közelében illetve az erdkben rengeteg negatív ion található a természetes levegben. Ez az üzemmód a negatív ionok erteljes kibocsátása révén próbál hasonló körülményeket teremteni a beltéri levegben. AZ ALKATRÉSZEK MEGNEVEZÉSE... M-4 TARTOZÉKOK..... M-5 ÜZEMBE HELYEZÉS.... M-6 A KÉSZÜLÉK ASZTALI HASZNÁLATA..... M-6 A KÉSZÜLÉK FALRA SZERELÉSE M-6 ELKÉSZÜLETEK.... M-8 A SZRK BEHELYEZÉSE... M-8 AZ ELEMEK BEHELYEZÉSE A TÁVVEZÉRLBE. M-8 A TÁVVEZÉRL HASZNÁLATA M-9 Automatikus komplexion-üzemmód A leveg szennyezettségének mértékét a készülék a por- illetve szagérzékeln keresztül detektálja, majd az eredményeknek megfelelen választ a Tisztító és a Frissít üzemmód között. HEPA szr A por hatékony összegyjtése Nagy ellenálló képesség szén A hatékony szagtalanításról a faszén-oszlopok nagy méret részecskéi gondoskodnak. MKÖDTETÉS.. M-10 AZ ALAPKÉSZÜLÉK MKÖDTETÉSE.... M-10 A TÁVVEZÉRL MKÖDTETÉSE..... M M-12 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS... ALAPKÉSZÜLÉK... M-12 SZRK..

3 ... M-12 ÚTMUTATÓ A SZRK ÉLETTARTAMÁHOZ... M-13 A KÉSZÜLÉK MKÖDÉSÉNEK MEGÉRTÉSÉHEZ A szrk által elnyelt szag-összetevk egy része elkülönítésre kerül, majd a kimeneti nyíláson keresztül a készülék szagként kibocsátja. Az üzemi környezettl függen néhány hónap elteltével ez a szag intenzívvé válhat, és a kimeneti nyílás ers szagot áraszthat. Ilyen esetben szerezze be az FZ-40SEF számú csereszrt, mint kiegészít tartozékot, és cserélje le a szrket! A jelen készülék megfelel a 89/ 336/EEC irányelvnek, valamint a 93/68/EEC irányelvvel módosított 73/23/EEC irányelvnek....m-14 HIBAKERESÉS... MSZAKI ADATOK..... M-14 Köszönjük, hogy megvásárolta a készüléket! Kérjük, a készülék megfelel használata érdekében alaposan tanulmányozza át a használati útmutatót! A készülék használata eltt mindenképpen olvassa el a,,biztonsági elírások" cím részt! A használati útmutatót elolvasás után tegye könnyen elérhet helyre az esetleges késbbi használat érdekében! A jelen készülék kizárólag háztartásbeli használatra alkalmas. M-1 BIZTONSÁGI ELÍRÁSOK Ne használja a készüléket, amennyiben a tápkábel vagy a tápcsatlakozó sérült, illetve amennyiben a tápcsatlakozó lötyög a fali csatlakozóban! Ellenkez esetben fennáll az áramütés, a rövidzárlat és/vagy a tz veszélye. A tápkábelt ne rongálja meg, ne törje meg, ne vonja be, ne hajlítsa meg nagy ervel, ne húzza, ne csavarja, ne tekerje fel, ne szorítsa össze, és ne helyezzen rá nehéz tárgyat! Amennyiben a tápkábel sérült, fennáll az áramütés és/vagy a tz veszélye. Kizárólag 220 ~ 240 voltos váltóáramú tápforrást használjon! Ellenkez esetben fennáll az áramütés és/vagy a tz veszélye. Ne eszközöljön változtatásokat a készüléken! A készülék szétszerelését és javítását kizárólag képesítéssel rendelkez szakember végezheti. Ellenkez esetben fennáll a tz, az áramütés és/vagy a testi sérülés veszélye. A javítási munkák kapcsán forduljon terjesztjéhez, vagy a legközelebbi Sharp márkaszervizhez! Rendszeresen távolítsa el a port a tápcsatlakozóról! A tápcsatlakozón felhalmozódó por rossz nedvesség-szigetelést stb. eredményezhet. Ennek következtében fennállhat az áramütés és/vagy a tz veszélye. A készülék tisztítása eltt ellenrizze, hogy a tápcsatlakozó ki lett-e húzva a fali csatlakozóból! Nedves kézzel sose nyúljon a tápcsatlakozóhoz! Ellenkez esetben fennáll az áramütés és/vagy a testi sérülés veszélye. Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol a levegben olajrészecskék (pl. fzolaj) találhatók! Ellenkez esetben megrepedhet a készülék felülete. Ne törölje le a készüléket sebbenzinnel vagy festékoldóval, és rovarirtót se fújjon rá! Ellenkez esetben fennáll a megrepedés, az áramütés és/vagy a tz veszélye. Beltéri füstkelt rovarirtók használata folyamán ne mködtesse a készüléket! Ellenkez esetben a vegyi anyagok felgylhetnek a készülék belsejében, majd mködés közben a kimeneti nyíláson keresztül távozhatnak. Az effajta vegyi anyagok kibocsátása az egészségre káros lehet.

4 Ne hagyja, hogy a készülékbe éghet gázok, továbbá ég cigarettáról vagy füstölrl szikrák stb. jussanak! Ellenkez esetben a készülék kigyulladhat. Ne használja a készüléket párás helyen (például fürdszobában), valamint nedvességnek kitett helyen! Ellenkez esetben fennáll az áramütés illetve a rendellenes mködés veszélye. Ne dugja az ujját vagy bármiféle más tárgyat a készülék bemeneti illetve kimeneti nyílásába! Ellenkez esetben fennáll az áramütés illetve a rendellenes mködés veszélye. esetben a készülék lezuhanhat. A tápcsatlakozó kihúzása során mindig a tápcsatlakozót fogja meg! Sose próbálja a csatlakozót a kábelnél fogva kihúzni! Ellenkez esetben fennáll a rövidzárlatból fakadó áramütés és/vagy tz veszélye. Amennyiben a készüléket ftberendezéssel együtt használja, biztosítsa a helyiség megfelel szellzését! Ellenkez esetben fennáll a szénmonoxid-mérgezés veszélye. Amennyiben nem használja a készüléket, húzza ki a tápcsatlakozót! Ellenkez esetben fennáll a rossz szigetelésbl fakadó áramütés, illetve a rövidzárlatból fakadó tz veszélye. Amennyiben a tápkábel sérült, a kockázatok kiküszöbölése érdekében cseréltesse ki a gyártóval, a márkaszervizzel, vagy megfelel képesítéssel rendelkez szakemberrel! A kimerült elemeket a helyi környezetvédelmi elírásoknak megfelelen dobja ki! M-2 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI SZEMPONTOK Ne takarja el a bemeneti és a kimeneti nyílást! Ne használja a készüléket forró tárgyak (pl. süt) közelében vagy tetején! Ne használja továbbá olyan helyen sem, ahol gz érheti a készüléket! Ne használja a készüléket az oldalára fordítva! Ellenkez esetben a készülék deformálódhat, rendellenes mködés léphet fel, és/vagy a motor túlmelegedhet. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol lángkorom keletkezik (például konyhába)! A készülék tisztításához nem használjon tisztítószert! Ellenkez esetben a készülék felülete károsodhat, megrepedhet, továbbá az érzékelk mködésében is rendellenességek jelentkezhetnek. Szállítás során mindig a hátoldalon található fogantyúnál fogva tartsa a készüléket! Ha a készüléket az ellapnál fogva próbálja mozgatni, az ellap leválhat, a készülék lezuhanhat, és ezáltal testi sérülést okozhat. A FALRA SZERELÉSSEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI SZEMPONTOK Semmilyen körülmények között ne szerelje a k&eaute;b problémákat eredményezhet. Az apró porszemcsék és bizonyos szagok (például a dohányszag) felszállnak, és a helyiség légterének tetején gylnek fel. A nagy méret porszemcsék, például a pollen illetve a házi por részecskéi a helyiség légterének alján gylnek össze. A kimeneti nyílás mögötti falfelület stb. idvel bepiszkolódhat. Amennyiben a készüléket huzamosabb ideig használja egyazon helyen, helyezzen PVC-fóliát a falra a bepiszkolódás elkerülése érdekében, továbbá rendszeresen tisztítsa meg a falat stb.! M-3 AZ ALKATRÉSZEK MEGNEVEZÉSE AZ ALAPKÉSZÜLÉK KIJELZJE eltávolítására nem alkalmas! Dohányfüst-üzemmódbeli mködés fénye A szr idmér fénye Csatlakoztatás fénye (A tápcsatlakozó konnektorba Automatikus mködés Pollen-üzemmódbeli mködés fénye dugása esetén kezd világítani) fénye Kikapcsolás-idzít fényei Ventilátorszint fényei * A cigaretta által kibocsátott ártalmas anyagok (szén-monoxid stb.) * (beállítása a távvezérlvel lehetséges) Plasmacluster Csendes Magas Közepes Maximális Távvezérl-vev Szagérzékel (Különféle szagok (pl. dohányfüst, füstöl, háziállatok, kozmetikumok stb.) érzékelésére) Tisztaságjelz fény A fény színe a leveg szennyezettségétl függ Tiszta (zöld) Enyhén szennyezett (narancssárga) Igen szennyezett (piros) Porérzékel (Por, füst, pollen, házi por stb. szerelvény 2. készülék köré! 2. fali szerelvényt, majd akassza a 2. szerelvényt az 1.-re! fel Ellenrizze, hogy a 2. kiálló részeibe! Ellenrizze, hogy a tápkábel nem csípdötte be! Facsavar (3 db) 3 Szerelje fel a 2. fali szerelvényt az alapkészülékre! A mellékelt kis méret csavarok (2 db) segítségével szerelje a szerelvényt az alapkészülék hátoldalára! Ne használjon (hosszú) facsavarokat! A KÉSZÜLÉK LEVÉTELE Húzza a készülék alját maga felé, majd emelje meg a készüléket! MEGJEGYZÉSEK A készülék eltávolításához biztos állványt használjon! A készülék levétele eltt húzza ki a tápcsatlakozót! 2.

5 fali szerelvény Kis méret csavar (2 db) M-7 ELKÉSZÜLETEK Ellenrizze, hogy a tápcsatlakozó ki lett-e húzva a fali csatlakozóból! A SZRK BEHELYEZÉSE A készülékbe helyezett szrk a minség megrzése érdekében nejlonzacskóba vannak csomagolva. A készülék használata eltt távolítsa el a szrkrl a nejlonzacskót! 1 A szrk kivétele 1 Fordítsa a készüléket ellapjával felfelé! Helyezze a készüléket asztalra stb., úgy, hogy annak felülete ne érintkezzen a készülék állványával! Puha törlruha A készülék alja ne érje az asztal felületét! Asztal stb. 2 Vegye le az ellapot! Nyomja be az ellap alján található kampót, majd emelje fel, és vegye le az ellapot! 1 Ellap Kampó Elszr nejlonzacskóba 3 Vegye ki aelszrt, a nagy csomagolt ellenálló képesség szén szrt (fekete), és a HEPA szrt (fehér)! Nagy ellenálló képesség szén AZ ELEMEK BEHELYEZÉSE A TÁVVEZÉRLBE le a 1 Vegyefedelet! hátsó Nyomja be, majd csúsztatva vegye le a hátsó fedelet! Az elemekrl Az elemek élettartama kb. 1 év. Ha a távvezérl mködése nem megfelel, cserélje ki az elemeket! Az elemek helytelen használata savszivárgást és/vagy egyéb károsodást okozhat. Ügyeljen az alábbiakra: Az elemek cseréjekor mindkét elemet cserélje ki azonos típusú, új elemre! (AA alkáli elemeket (2 db) vagy AA mangánelemeket (2 db) használjon!) Amennyiben huzamosabb ideig nem használja a távvezérlt, vegye ki az elemeket belle! Ezzel elejét veheti a távvezérl savszivárgásból adódó rendellenes mködésének. * A készülékhez mellékelt elemek csak kezdeti használatra szolgálnak. Elfordulhat, hogy ezek néhány hónapon belül lemerülnek. 2 Helyezze be az elemeket! 3 Helyezze vissza a fedelet! M-8 Az elemeket és pólusával az ábrán látható módon hely-ezze be! 2 A szrk behelyezése HEPA 1 Vegye ki a majd a szrt a nejlonzacskóból, jellel felfelé helyezze a készülékbe! A HEPA szrt úgy helyezze be, hogy a kiálló részek Ön felé álljanak! A szr fordított irányú behelyezése esetén a készülék mködése nem lesz megfelel. Kiálló részek HEPA szr Nagy ellenálló képesség szén 2 Vegye ki a nagy ellenálló képesség szén szrt a nejlonzacskóból, majd helyezze a készülékbe! Ügyeljen arra, hogy a HEPA szr kiálló részei továbbra is elöl maradjanak! 3 Helyezze be az elszrt! Az elszr négy kiálló részét illessze a készülék lyukaiba! Az ellap hátulja Cserecímke az ellap hátuljára 4 Töltse ki cserecímke,,használat ragasztott kezdetének dátuma" rubrikáját, majd helyezze fel az ellapot! A felírt dátum a szrcsere idpontjának megválasztásában nyújt segítséget. A TÁVVEZÉRL HASZNÁLATA A távvezérlt az alapkészülék vevjével szemben állva mködtesse! A távvezérl kb. 7 méteres távolságon belül mködik (szembl). Ügyeljen arra, hogy semmilyen akadály ne álljon a jel útjába! A jel vételét a készülék hangjelzéssel ersíti meg. Vev Adó MEGJEGYZÉS A távvezérlt ne üsse neki semminek, ne tegye ki víz, közvetlen napfény, vagy erteljes h (pl. süt) hatásának stb.! Ellenkez esetben fennáll a rendellenes mködés veszélye. M-9 MKÖDTETÉS A tápcsatlakozó csatlakoztatását követ 30 másodperc folyamán a készülék a leveg paramétereit ellenrzi. Amennyiben ezalatt ON helyzetbe állítja az üzemmódválasztó gombot, a tisztaságjelz fény felváltva villog zölden, sárgán és pirosan. Ezzel egy idben a Komplexion-fény kéken világít, és a készülék Tisztító üzemmódba kapcsol. Az alapkészülékrl elérhet üzemmódok Automatikus mködés Csendes mködés Közepes szint mködés Magas szint mködés Maximális szint mködés Dohányfüst üzemmódú mködés Pollen üzemmódú mködés AZ ALAPKÉSZÜLÉK MKÖDTETÉSE * ÜZEMMÓD-KIVÁLASZTÓ-BE/KIKAPCSOLÓ gomb Plasmacluster Komplexion-fény Az ÜZEMMÓD-KIVÁLASZTÓ- BE/KIKAPCSOLÓ gomb megnyomására a készülék mködésbe lép. (A készülék automatikus üzemmódban kezd mködni) Mködés közben a komplexion-fény világít. (Bekapcsolást követen a készülék automatikus komplexion-üzemmódban kezd mködni) A környezeti feltételeknek megfelel mködési üzemmódot Ön is beállíthatja. Leállítás Automatikus mködés A hatékony légtisztítás érdekében a porérzékel által mért levegszennyezettségi szintnek megfelelen kerül automatikusan beállításra a ventilátor teljesítményszintje (magas, közepes, csendes).

6 Csendes mködés A készülék kis légmozgást kelt. Közepes ~ Maximális szint mködés A készülék közepes, magas illetve maximális ventilátorteljesítményszinten mködik. üzemmódú *Dohányfüst10 percen keresztülmködés teljesítményszinten, A készülék mködik magas majd automatikus üzemmódra vált. 10 perc: Magas ventilátorszint Automatikus üzemmódú mködés monoxid stb.) eltávolítására nem alkalmas! A készülék 10 percen keresztül mködik magas teljesítményszinten, majd 20 percenként vált az alacsony és a magas teljesítményszint között. 10 perc: Magas ventilátorszint 20 perc: Alacsony ventilátorszint 20 perc: Magas ventilátorszint által kibocsátott *A cigarettaanyagok (szénártalmas Pollen üzemmódú mködés M-10 A TÁVVEZÉRL MKÖDTETÉSE A mködés megindításához nyomja meg a BE/ KIKAPCSOLÓ gombot! Rövid sípoló hangjelzés után megkezddik az automatikus üzemmódbeli mködés. A mködés leállításához nyomja meg ismét a BE/ KIKAPCSOLÓ gombot! Hosszú sípoló hangjelzés után leáll a mködés. Adó Kézi (ventilátorszint-) beállító gomb Megnyomásával a csendes, közepes, magas és maximális ventilátorszint közül választhat. A távvezérlrl elérhet üzemmódok A ventilátorszint kézi beállítása A ventilátorszint automatikus üzemmódú mködése Csendes mködés Maximális szint mködés Dohányfüst üzemmódú mködés Pollen üzemmódú mködés A kikapcsolás-idzít beállítása Komplexion-üzemmód kiválasztó select Automatikus komplexion-üzemmód Tisztító üzemmód Frissít üzemmód * Automatikus (ventilátorszint) gomb A ventilátorszint a leveg szennyezettségétl függen kerül automatikusan kiválasztásra. Csendes mködés gombja Csendes üzemmódbeli, kis légáramlást kelt mködéshez. Maximális szintu muködés gombja A helyiség levegjének gyors megtisztításához. *Dohányfüst üzemmódú mködés gombja Cigarettázás stb. ideje alatt a készülék hatékonyan mködik. RESET Pollen üzemmódú mködés gombja Hatékony mködést biztosít a levegben gyanított pollenszemcsék eltávolítására. BE/KIKAPCSOLÁS gomb Az automatikus üzemmód elindításához (rövid sípoló hangjelzés), illetve a mködés leállításához (hosszú sípoló hangjelzés). Plasmacluster AUTO OFF Kikapcsolás-idzít gomb A kikapcsolás-idzít beállítására szolgál. A beállítási id a gomb egymást követ megnyomásai hatására az alábbiak szerint változik: 1 óra 4 óra 8 óra Törlés A hátralev id kijelzésre kerül. A beállított id lejártával a készülék mködése leáll. Bekapcsoláskor a készülék automatikus komplexionüzemmódban kezd mködni. Szr nullázás gombja A szrk cseréje után nyomja meg! AIR PURIFIER által kibocsátott * A cigarettaanyagok (szénártalmas monoxid stb.) eltávolítására nem alkalmas! Komplexionüzemmód-választó gomb Automatikus komplexion-üzemmód gomb A leveg szennyezettségének mértékét a készülék a por- és a szagérzékeln keresztül detektálja, majd az eredményeknek megfelelen választ a Tisztító és a Frissít üzemmód között. Kikapcsolás gomb Az ionkeltés szünetel, és a komplexionfény kialszik. Frissít üzemmód gomb A készülék folyamatosan Frissít üzemmódban mködik. A Tisztító üzemmód a leveg ionegyensúlyának fenntartásával frissít hatást kelt. (Komplexion-fény bekapcsolva (zöld)) Tisztító üzemmód gomb A készülék folyamatosan Tisztító üzemmódban mködik. A Tisztító üzemmód alkalmas a levegben lév penészgombák eltávolítására. (Komplexion-fény bekapcsolva (kék)) Amennyiben a helyiség erteljesen penészszagú, Tisztító üzemmódban mködtesse a készüléket! M-11 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS (A legjobb teljesítmény biztosítása érdekében rendszeresen tisztítsa meg a készüléket!) Tisztítás eltt ne feledje el kihúzni a készülék tápcsatlakozóját! Nedves kézzel sose nyúljon a tápcsatlakozóhoz! Ellenkez esetben fennáll az áramütés és/vagy a testi sérülés veszélye. ALAPKÉSZÜLÉK A készülékrl illetve a szerelési felületrl a lehet leggyorsabban távolítsa el a piszkot! A makacs piszokfoltok eltávolítása esetenként nehéz feladat lehet. SZRK Az elszrt a készüléken hagyva, a porszívó keskeny szívófejével tisztítsa! Törölje le puha, száraz ruhával! A makacs foltokat legfeljebb 40 C-os vízzel megnedvesített puha törlruhával törölje le! Ne használjon illékony folyadékokat! A sebbenzin, a festékoldó, a fényezpor stb.

7 károsíthatja a készülék felületét! Ne használjon tisztítószert! A tisztítószerek károsíthatják a készülék felületét! MEGJEGYZÉS A HEPA szrt, illetve a nagy ellenálló képesség szén szrt sose mossa, illetve sose tisztítsa közvetlenül a porszívó keskeny szívófejével! Ellenkez esetben a szrk teljesítménye erteljesen csökken! Ne vizezze be a készüléket! Sose öntsön vizet a készülékre! SZAGÉRZÉKEL PORÉRZÉKEL Amennyiben a szag- illetve porérzékel piszkos vagy eltömdött, az érzékelk mködése megbízhatatlanná válik. Ilyen esetben porszívóval távolítsa el a port az érzékelnyílások felületérl! Szagérzékel Porérzékel M-12 ÚTMUTATÓ A SZRK ÉLETTARTAMÁHOZ A szr használati ideje az üzemi órák számától és a készülék helyének megválasztásától függ. A szrk által elnyelt szag-összetevk egy része elkülönítésre kerül, majd a kimeneti nyíláson keresztül a készülék szagként kibocsátja. Az üzemi környezettl függen néhány hónap elteltével ez a szag intenzívvé válhat, és a kimeneti nyílás ers szagot áraszthat. Amennyiben a por illetve a szagok eltávolítása nehézségekbe ütközik, cserélje ki a szrket! (Lásd az M-1 oldal A KÉSZÜLÉK MKÖDÉSÉNEK MEGÉRTÉSÉHEZ cím részét.) Útmutató a szrcsere idpontjának megválasztásához Az alábbi útmutatás alapjául a JEM1467 szabvány (Japan Electrical Manufacturers Association, Japán) szolgál. Ennek értelmében a szrk használati ideje addig az idpontig terjed, amikor a szrk porgyjt/szagtalanító képessége az új szrknél mért érték felére csökken napi 10 cigaretta elszívása mellett. HEPA szr Nagy ellenálló képesség szén Felnyitás után kb. 5 év Felnyitás után kb. 5 év A szr idmér fénye úgy van beprogramozva, hogy a készülék napi 12 órás használata esetén kb. 5 év elteltével gyulladjon ki, és jelezze a fenti szabványnak megfelel összhasználati idt. A szr idmér fénye csupán jelzésnek tekintend. Az üzemi órák száma akkor is rögzítve marad a készülék memóriájában, ha a berendezés áramellátása megszakad, pl. más helyiségben történ üzembe helyezés stb. szr anyaga: Szr: Polipropilén Keret: Poliészter Nagy ellenálló képesség szén szr anyaga: Szagtalanító: Aktivált faszén Keret: Poliészter M-13 HIBAKERESÉS Amennyiben problémát észlel, elfordulhat, hogy az nem a készülék rendellenes mködésébl fakad. A szerviz hívása eltt ellenrizze az alábbi jelenségeket, és hajtsa végre/ellenrizze a Teend feliratú oszlopban jelzetteket! JELENSÉG A távvezérl nem mködik TEEND (nem rendellenes mködés) Lemerült az elem? Helyes polaritással lettek az elemek behelyezve? Villog a szobában az élettartama vége felé járó neoncs? (Lásd az M-3 oldalt. ) Ersen szennyezettek a szrk? (Lásd az M-13 oldalt.) A szagérzékel nyílása piszkos vagy eltömdött? A készülék tápcsatlakozójának csatlakoztatásakor szennyezett volt a helyiség levegje? (Lásd az M-4 oldalt.) Amennyiben a porérzékel nyílása piszkos vagy eltömdött, az érzékel mködése megbízhatatlanná válik. Ilyen esetben porszívóval távolítsa el a port az érzékelnyílás környékérl! (Lásd az M-12 oldalt.) Tisztító (illetve Frissít) üzemmódban a komplexionfény színe nem változik. Frissít üzemmódban a készülék ilyen hangot ad ki. Amennyiben zavarónak találja, kapcsoljon át Tisztító üzemmódba! A komplex ionok kibocsátása közben a készülék ilyen hangot ad ki. Amennyiben zavarónak találja (pl. alvás közben), kapcsolja ki a komplexion-üzemmódot! A komplexionkelt által kibocsátott ózonmolekuláknak jellegzetes szaga van. A készülék által keltett ózonmolekulák száma azonban igen alacsony, így semmiféle káros hatásuk nincs az emberi szervezetre. Az ózon továbbá igen gyorsan elbomlik, így nem gylik fel a helyiség légterében. Olyan helyen található a készülék, ahonnan az érzékelk nehezen képesek érzékelni a cigarettafüstöt? A szag- vagy porérzékel nyílása piszkos vagy eltömdött? (Amennyiben igen, tisztítsa meg a nyílást!) (Lásd az M-12 oldalt.) Az üzemi alapterület-érték a készülék maximális ventilátorszint melletti mködtetése melletti alapterületértékkel egyezik meg. (A Japan Electrical Manufacturers' Association JEM1467 szabványa alapján) 220 V-240 V 50 Hz Maximális Magas Közepes Csendes 39 W 21 W 10 W 4W 240 m3/óra 180 m3/óra 117 m3/óra 30 m3/óra ~31 m2 2,5 m 415 mm (szél.

8 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) ) 197 mm (mély. ) 572 mm (mag.) (állvánnyal) 6,6 kg A szagok és a füst eltávolítása nehézségekbe ütközik A tisztaságjelz fény a leveg szenynyezettsége ellenére is zölden világít A tisztaságjelz fény narancssárgán vagy pirosan világít, annak ellenére, hogy a helyiség levegje tiszta A komplexion-fény folyamatosan zölden (kéken) világít, a szín változtatása nélkül A készülék hangjelzést ad ki Klikk, klikk Tik, tik, tik A készülékbl kijöv leveg nem szagtalan A készülék még cigarettázás közben sem kapcsol be MSZAKI ADATOK VentilátorszinFan level tek szerinti operation mködés Tápfeszültség Ventilátorszint-beállítás Névleges teljesítmény Ventilátorszint Üzemi alapterület Kábelhossz Méretek Tömeg Teljesítmény-felvétel készenléti állapotban Amennyiben a készülék a tápforrásra csatlakoztatva van, az elektromos áramkörök mködtetése 0,8 W teljesítmény-felvételt igényel. (A csatlakoztatás fénye ebben az esetben világít.) Amennyiben nem kívánja az energiát erre pazarolni, húzza ki a tápcsatlakozót, amikor a készülék nem mködik! M-14.

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK...1 TÍPUS ÉS MŰSZAKI ADATOK...1 GOMBOK ÉS FUNKCIÓJUK...2 JELZÉSEK ÉS FUNKCIÓK...5 ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK...

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK...1 TÍPUS ÉS MŰSZAKI ADATOK...1 GOMBOK ÉS FUNKCIÓJUK...2 JELZÉSEK ÉS FUNKCIÓK...5 ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK... MEGJEGYZÉS 1. A borítón látható ábra csak tájékoztatásul szolgál, amely eltérhet a vásárolt terméktől. 2. A légkondicionáló működtetése előtt feltétlenül olvassa el az ÓVINTÉZKEDÉSEK című részt. 3. Ez

Részletesebben

gorenje KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót a készülék használata el tt!

gorenje KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót a készülék használata el tt! gorenje PORSZÍVÓ VCK 1400 EA KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót a készülék használata eltt! HUN 2 Leírás 1. Leveg bemenet 2. A burkolat felnyitásának zárja 3.

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót a készülék használata el tt!

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót a készülék használata el tt! PORSZÍVÓ KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót a készülék használata eltt! HASZNÁLATI UTASÍTÁS HU Ismertetés. Teleszkópos cs. Szívócskönyök. Szívócs. Bekapcsolás/

Részletesebben

T80 ventilátor használati útmutató

T80 ventilátor használati útmutató T80 ventilátor használati útmutató 1. Tápkábel és 2. Motor állvány 3. Kondenzátor 4. Motor dugvilla 5. Hátsó borítás 6. Légbefúvó 7. Csapágy 8. Áramköri lap 9. Kapcsolódoboz 10. Kapcsoló fedél 11. Kapcsológomb

Részletesebben

VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL

VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL CIKKSZÁM: HD-2253 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta! Ez a videó kaputelefon könnyen telepíthető, használata egyszerű. A legoptimálisabb

Részletesebben

Gyümölcscentrifuga HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Modellszám: SJM A használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót!

Gyümölcscentrifuga HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Modellszám: SJM A használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót! Gyümölcscentrifuga HASZNÁLATI UTASÍTÁS Modellszám: SJM-1501 A használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót! KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI CÉLRA HASZNÁLHATÓ FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK Az elektromos

Részletesebben

Használati útmutató Tartalom

Használati útmutató Tartalom Használati útmutató Tartalom Általános ismertetés... 2 Belső akkumulátor tesztelése...2 Jármű indítása... 2 Belső akkumulátor töltése...2 Az akkumulátorra nincs garancia... 3 Javaslatok, figyelmeztetések...

Részletesebben

Az Ön kézikönyve DE DIETRICH DHD787X http://hu.yourpdfguides.com/dref/3184139

Az Ön kézikönyve DE DIETRICH DHD787X http://hu.yourpdfguides.com/dref/3184139 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Q80 ventilátor használati útmutató

Q80 ventilátor használati útmutató Q80 ventilátor használati útmutató Olvassuk el és őrizzük meg a használati útmutatót. Fontos biztonsági tudnivalók Elektromos készülék használata esetén az alábbi biztonsági utasításokat szigorúan tartsuk

Részletesebben

TOALETT- ASZTALKA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TOALETT- ASZTALKA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TOALETT- ASZTALKA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, a használatba vétel előtt, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Elemek behelyezése 2x AA 1.5V elem 2x

Részletesebben

Színes Video-kaputelefon

Színes Video-kaputelefon Home Network Színes Video-kaputelefon CDV-50P Köszönjük, hogy COMMAX terméket vásárolt. Az eszköz üzembe helyezése előtt, figyelmesen olvassa el a Felhasználói kézikönyvet és az üzemszerű működés érdekében,

Részletesebben

ALKOHOLSZONDA. Az alkoholszonda a kilélegzett levegő vér-alkohol koncentrációjának mérésére szolgál. Az alkoholszonda által

ALKOHOLSZONDA. Az alkoholszonda a kilélegzett levegő vér-alkohol koncentrációjának mérésére szolgál. Az alkoholszonda által ALKOHOLSZONDA Használati útmutató Az első használat előtt olvassa el a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg. AZ ALKOHOLSZONDA A VÉRBEN LÉVŐ ALKOHOLSZINT TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ MÉRÉSÉRE SZOLGÁL! A

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PALSON CAPRICE http://hu.yourpdfguides.com/dref/2892140

Az Ön kézikönyve PALSON CAPRICE http://hu.yourpdfguides.com/dref/2892140 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Útmutató: Olvassa el a használati utasítást! Kicsomagolás:

Útmutató: Olvassa el a használati utasítást! Kicsomagolás: Használati utasítás Útmutató: Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Az ultrahangos tisztításegy egyedülálló technológia. Az ultrahang apró buborékok millióit hozza létre a vízben. Ezek az apró buborékok

Részletesebben

Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné.

Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné. Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné. 1 FIGYELMEZTETÉS Az összes biztonsági és muködtetési utasítást el kell olvasni a muveletek megkezdése elott. A helytelen muveletek maradandó

Részletesebben

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat.

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. A csomag tartalma 1. Készülék 2. Rögzítő kulcs 3. Kétoldalú csatlakozógyűrű 4. Gumi tömítőgyűrű

Részletesebben

Kozmetikai tükör Használati útmutató

Kozmetikai tükör Használati útmutató Kozmetikai tükör Használati útmutató HU A termék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló termék használatát már ismeri. A kozmetikai tükröt csak a használati

Részletesebben

Q30 ventilátor használati útmutató

Q30 ventilátor használati útmutató Q30 ventilátor használati útmutató Fontos! Későbbi használat céljából őrizzük meg az útmutatót. Összeszerelés előtt mindenképp tanulmányozzuk át az útmutatót. utasítások Motor Tápkábel Biztosító anya Hátsó

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 6688F Digitális Szigetelési Ellenállás Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Műszaki jellemzők... 2 4. Előlap és kezelőszervek... 3 5. Mérési

Részletesebben

DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO

DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO Használati útmutató Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A használati útmutatót olvassa el és őrizze meg késõbbi áttekintésre is. Műszaki jellemzők Jeladó készülék Frekvencia

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum:

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: ACR-3280 Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: http://hu.akai-atd.com/hasznalati-utasitas 1 1. ON/OFF: Készülék ki/bekapcsolása vagy AM/FM mód váltás. 2. Set: Idő beállítása

Részletesebben

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója Fontos biztonsági üzenetek Olvassa el alaposan az utasításokat, hogy megismerje a berendezést, mielőtt üzembe helyezi,

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV HOLDPEAK 8030 DIGITÁLIS FÁZISSORREND TESZTELŐ

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV HOLDPEAK 8030 DIGITÁLIS FÁZISSORREND TESZTELŐ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV HOLDPEAK 8030 DIGITÁLIS FÁZISSORREND TESZTELŐ Tartalomjegyzék Oldalszám 1. Biztonsági figyelmeztetés...2 2. Termékjellemzők...3 3. Műszaki jellemzők...3 4. A készülék felépítése...4

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 3060 Lézeres távolságmérő TARTALOMJEGYZÉK ELEM CSERÉJE... 3 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE... 3 A KIJELZŐ FELÉPÍTÉSE... 3 MŰSZAKI JELLEMZŐK... 4 LÉZERES CÉLZÓ BEKAPCSOLÁSA... 4 MÉRÉSI TÁVOLSÁG...

Részletesebben

Száraz porszívó vizes szűrővel

Száraz porszívó vizes szűrővel Száraz porszívó vizes szűrővel Kezelési útmutató Használati útmutató ARNICA BORA 4000 Száraz porszívó vizes szűrővel Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Ezt a használati útmutató az Ön számára

Részletesebben

Használati utasítás. Első használat előtt olvassa végig a használati utasítást! A későbbi felhasználás céljából ne dobja el!

Használati utasítás. Első használat előtt olvassa végig a használati utasítást! A későbbi felhasználás céljából ne dobja el! Használati utasítás Első használat előtt olvassa végig a használati utasítást! A későbbi felhasználás céljából ne dobja el! 1 A készülék adatai Teljesítmény: 600 W Átmérő: 13,5 cm Tartály nélküli magasság:

Részletesebben

HQ-CHARGER81 HQ SZUPERGYORS UNIVERZÁLIS TÖLTŐ AAA/AA/C/D/9V AKKUMULÁTOROKHOZ

HQ-CHARGER81 HQ SZUPERGYORS UNIVERZÁLIS TÖLTŐ AAA/AA/C/D/9V AKKUMULÁTOROKHOZ MAGYAR NYELVŰ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV HQ-CHARGER81 HQ SZUPERGYORS UNIVERZÁLIS TÖLTŐ AAA/AA/C/D/9V AKKUMULÁTOROKHOZ TÖLTÉS ELŐTT OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT Felhasználói kézikönyv Olvassa át alaposan ezt a kézikönyvet.

Részletesebben

AB x 1 HDMI kapcsoló, 3D és 4K támogatása

AB x 1 HDMI kapcsoló, 3D és 4K támogatása AB7819 5 x 1 HDMI kapcsoló, 3D és 4K támogatása AB7819-5 x 1 HDMI kapcsoló, 3D és 4K támogatása 2 MAGYAR Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés... 2 1.1 A csomag tartalma... 2 2.0 Panel leírása... 3 3.0 Telepítési

Részletesebben

VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ. Használati útmutató

VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ. Használati útmutató VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ! Használati utasítás A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra! A használati útmutató az alábbi

Részletesebben

MILK FROTHER MF 5260 MAGYAR

MILK FROTHER MF 5260 MAGYAR MILK FROTHER MF 5260 MAGYAR HU A B C D E F G H 3 BIZTONSÁG ÉS BEÁLLÍTÁS A készülék használata előtt, kérjük, alaposan olvassa el a kezelési útmutatót! Tartsa be a biztonsági leírásokat a nem megfelelő

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX F89020IM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2629212

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX F89020IM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2629212 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX F89020IM. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Klarstein Steelwave Mikrohullámú sütő Használati útmutató

Klarstein Steelwave Mikrohullámú sütő Használati útmutató Klarstein Steelwave Mikrohullámú sütő 10028201 Használati útmutató Kedves Vásárlónk! Gratulálunk a választásához. Kérjük, olvassa el ezt a tájékoztatatót, az esetleges sérülések elkerülése érdekében. Az

Részletesebben

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli.

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. UV megvilágító Felhasználói kézikönyv A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. 1. A készülék alkalmazása......2 2.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RT63VBSM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611907

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RT63VBSM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611907 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Szerelési kézikönyv. Modbus felületi PCB-panel készlet EKFCMBCB7

Szerelési kézikönyv. Modbus felületi PCB-panel készlet EKFCMBCB7 1 1 A B C 5 INSTALLATION MANUAL Modbus interface PCB Kit 1 1 SS1 SS OFF ON 5 Tartalomjegyzék oldal Az készlet tartalma... Az alkatrészek elnevezése... A kommunikációs kábelek specifikációja... Felszerelési

Részletesebben

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BILLENTYŰZET 1) ON/OFF gomb: a mérleg ki- és bekapcsolása 2) TARE gomb: tárázás/nullázás 3) MODE gomb: mértékegység váltás MŰSZAKI PARAMÉTEREK 1) Méréshatár: 60.00kg

Részletesebben

Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407

Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407 Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407 Javaslatok Üzembehelyezés A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen vagy nem megfelelő üzembehelyezésből adódó károkért. A minimális biztonsági távolság

Részletesebben

XIAOMI NDZ-03-GA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

XIAOMI NDZ-03-GA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ XIAOMI NDZ-03-GA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Bevezetés Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott! Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és

Részletesebben

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta!

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta! 7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER DVC-VDP712 - Model A: 1 beltéri egység 2 kültéri egységgel DVC- VDP721 - Model B: 2 beltéri egység 1 kültéri egységgel HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX ESF68010 http://hu.yourpdfguides.com/dref/628678

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX ESF68010 http://hu.yourpdfguides.com/dref/628678 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX ESF68010. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó Szinusz-inverter HS 1000 CE 230V AC / 1000VA folyamatos / 2500VA csúcs Tisztelt Felhasználó! Üzembehelyezés elõtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót. FIGYELEM!

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ORION ÁLLÓVENTILÁTORHOZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ORION ÁLLÓVENTILÁTORHOZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ORION ÁLLÓVENTILÁTORHOZ MODELL: OF1-S16 (KÉRJÜK OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT HASZNÁLAT ELŐTT.) 1 Biztonsági Előírások: 1. Soha ne tegye az ujját vagy más egyebet

Részletesebben

Fűtőventilátor. Használati utasítás. Modellszám: ACF-002

Fűtőventilátor. Használati utasítás. Modellszám: ACF-002 Fűtőventilátor Használati utasítás Modellszám: ACF-002 1 FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK Elektromos készülék használatakor az alapvető biztonsági óvintézkedéseket be kell tartani, beleértve az alábbiakat:

Részletesebben

GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A használati útmutatót olvassa el és õrizze meg késõbbi áttekintésre is. Kérjük a szülõket vagy a terméket összeszerelõ

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RSG5PURS http://hu.yourpdfguides.com/dref/3376528

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RSG5PURS http://hu.yourpdfguides.com/dref/3376528 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

LFM Használati útmutató

LFM Használati útmutató Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 LFM Használati útmutató Oldalak 1 1.ábra 2.ábra Oldalak 2 3.ábra

Részletesebben

>KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH

>KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH >KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH +% % +% 6 +% 7 +% 5 %HpStWKHWŌ V WŌ &XSWRU vqfrusrudelo Tartalomjegyzék[hu] Használatiutasítás Biztonsági tanácsok és figyelmeztetések... 2 Beszerelés

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 4100 Digitális Földelési Ellenállás Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Műszaki jellemzők... 2 4. Mérési tulajdonságok... 3 5. Előlap és

Részletesebben

PAB 02 típusú ablakátbeszélő

PAB 02 típusú ablakátbeszélő Használati utasítás a SIVA gyártmányú PAB 02 típusú ablakátbeszélő készülékhez Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, remélve, hogy hosszú ideig segíti az Ön munkáját. A biztonság,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP DESIGNJET 10000S http://hu.yourpdfguides.com/dref/897480

Az Ön kézikönyve HP DESIGNJET 10000S http://hu.yourpdfguides.com/dref/897480 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

OS 214 PLUS OS 214 TT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, MAJD ALT CASH KFT. TEL.

OS 214 PLUS OS 214 TT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, MAJD ALT CASH KFT. TEL. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ OS 214 TT OS 214 PLUS KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, MAJD A SIKERES ÜZEMELTETÉS ÉRDEKÉBEN VÉGEZZEN KALIBRÁCIÓT A NYOMTATÁS MEGKEZDÉSE ELİTT. KÖSZÖNJÜK, HOGY ÖN

Részletesebben

Hairdryer. Register your product and get support at HP4935/00. Felhasználói kézikönyv

Hairdryer.  Register your product and get support at HP4935/00. Felhasználói kézikönyv Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 HU Felhasználói kézikönyv Magyar Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a Philips világában! A Philips

Részletesebben

A készülék rendeltetése

A készülék rendeltetése Verzió: 1 REF 5019 Tartalomjegyzék A készülék rendeltetése 4 A készülék biztonságos üzemeltetésére vonatkozó megjegyzések 4 Ábrák leírása 5 Mûszaki leírás 5 A készülék leírása 6 A CCS Home mágnesterápiás

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ORION ÁLLÓVENTILÁTORHOZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ORION ÁLLÓVENTILÁTORHOZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ORION ÁLLÓVENTILÁTORHOZ MODELL: OF1-S16R (KÉRJÜK OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT HASZNÁLAT ELŐTT.) 1 Biztonsági Előírások: 1. Soha ne tegye az ujját vagy más egyebet

Részletesebben

Távirányító használati útmutató

Távirányító használati útmutató Távirányító használati útmutató MODEL RAR-5F1 Távirányító használati útmutató Oldalak: 1~8 A legjobb teljesítmény elérése és a problémamentes használat érdekében kérjük, olvassa végig ezt az útmutatót!

Részletesebben

LP/TLP 28X4 nyomtató Kezelői kézikönyv

LP/TLP 28X4 nyomtató Kezelői kézikönyv LP/TLP 28X4 nyomtató Kezelői kézikönyv Előszó A Zebra Technologies Corporation (Camarilllo, California) LP 2824 sorozatú nyomatóinak kezelési és üzembe helyezési útmutatóját találja ebben a kézikönyvben.

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv M300. Video Kaputelefon Monitor

Felhasználói Kézikönyv M300. Video Kaputelefon Monitor Felhasználói Kézikönyv M300 Video Kaputelefon Monitor TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1 Monitor kijelző állapotok 2. KIJELZŐ FUNKCIÓK ÉS IKONOK LEÍRÁSA 2.1 Kitekintés funkció 2.2 Portás funkció

Részletesebben

Beachside FAMILY. Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Beachside FAMILY. Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beachside FAMILY Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beachside FAMILY Kombinált Infraszauna Méretei: 2000x1950x2100 2-4 személyes Candlenut diófa infraszauna Füstszínű üvegajtó Színterápiás világítás

Részletesebben

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Modellszám: VC-901 A használat előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót. FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK: A porzsák nélküli, száraz-nedves porszívó használatakor,

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

BELTÉRI TISZTÍTÓ BERENDEZÉS

BELTÉRI TISZTÍTÓ BERENDEZÉS BELTÉRI TISZTÍTÓ BERENDEZÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK o A gépet kizárólag szakképzett személy használhatja. o Figyelmesen olvassa el a jelen használati utasítást; az itt leírt eljárások

Részletesebben

Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG. Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást!

Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG. Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Nedves lábbal ne álljon a mérlegre, fürdőszobában ügyeljen rá, hogy pára csapódhat

Részletesebben

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120. LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.12CT 1 MŰKÖDÉS A légfüggöny lényege, hogy különválasztja egy helyiség levegőjét

Részletesebben

Az Ön kézikönyve XEROX PHASER 3130

Az Ön kézikönyve XEROX PHASER 3130 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Szénmonoxid érzékelő- és riasztó készülék

Szénmonoxid érzékelő- és riasztó készülék Szénmonoxid érzékelő- és riasztó készülék GYCO Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Műszaki adatok Termékkód Elem Működési áramerősség Riasztási áramerősség Érzékelt gáz

Részletesebben

VIDEÓ KAPUTELEFON FEKETE-FEHÉR CMOS KAMERÁVAL

VIDEÓ KAPUTELEFON FEKETE-FEHÉR CMOS KAMERÁVAL VIDEÓ KAPUTELEFON FEKETE-FEHÉR CMOS KAMERÁVAL MODEL VD-5541M2 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta. Ez a videó kaputelefon könnyen telepíthető, használata egyszerű. A legoptimálisabb

Részletesebben

MD-4 Nokia mini hangszórók

MD-4 Nokia mini hangszórók MD-4 Nokia mini hangszórók 9252823/2 MAGYAR E kompakt sztereó hangszórók kiváló hangminõséget biztosítanak el egy kompatibilis Nokia készüléken vagy más audiokészüléken történõ zenevagy rádióhallgatás

Részletesebben

A CFM-600 hajtogatógép kezelési utasítása

A CFM-600 hajtogatógép kezelési utasítása A CFM-600 hajtogatógép kezelési utasítása A CFM-600 Hajtogatógép kezelési utasítása. 2 Tartalom: 1) Figyelmeztetés 2) Műszaki adatok 3) A gép leírása 4) Üzemmód automatikus papíradagolás 5) Hajtogatási

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG WF0600NXW http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584541

Az Ön kézikönyve SAMSUNG WF0600NXW http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584541 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása

Részletesebben

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék bemutatása 1 REC - Felvétel gomb 2 Stop/Kikapcsolás gomb 3 UP - FEL/Visszatekerés 4 DOWN LE/Előretekerés 5 HOLD - Billentyűzár 6 VOL + (hangerő

Részletesebben

FAGYASZTÓ ÉS HŰTŐGÉP

FAGYASZTÓ ÉS HŰTŐGÉP MAGYAR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FAGYASZTÓ ÉS HŰTŐGÉP A berendezés elindítása előtt kérjük ismerkedjen meg részletesen az alábbi útmutatóval és őrizze meg az esetleges későbbi felhasználás céljából. www.lge.com

Részletesebben

C. A készülék működése

C. A készülék működése TARTALOMJEGYZÉK A. SOTO B. Termékjellemzők C. A készülék működése D. Hibaelhárítás E. Figyelmeztetés Gratulálunk,hogy a SOTO Madebyzen aromadiffúzort választotta. Kérjük őrizze mega ezt a használati útmutatót

Részletesebben

HARVIOT 530 SX UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. CE Megfelel sségi Nyilatkozat

HARVIOT 530 SX UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. CE Megfelel sségi Nyilatkozat HARVIOT 530 SX UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CE Megfelel sségi Nyilatkozat Alkalmazott direktívák: 89/336/EEC valamint 92/31/EEC, 93/68/EEC, 73/23/EEC. A készülék a következ szabványoknak felel meg: EN 50091-2

Részletesebben

Asztali ventillátor Használati útmutató

Asztali ventillátor Használati útmutató Asztali ventillátor Használati útmutató HU SFE 3020WH SFE 4030WH A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és tegye el! Továbbiakban szükség lehet rá. I. TERMÉKJELLEMZŐK Típus szám: Maximális Feszültség:

Részletesebben

BDMv3 használati útmutató v1.1 2013-04-03. Használati útmutató. BDMv3 / BDMv3O

BDMv3 használati útmutató v1.1 2013-04-03. Használati útmutató. BDMv3 / BDMv3O Használati útmutató Egység neve: BDMv3 / BDMv3O Egység tartalma: Külső modul / Kültéri külső modul, ami egyben az érzékelő is (1) Töltő adapter (5V 2A) (opcionális) Külső csatlakozások: Töltő csatlakozó

Részletesebben

Figyelmeztetés. Tápkábel/tápegység. Apró tárgyak/alkatrészek. Összeszerelés

Figyelmeztetés. Tápkábel/tápegység. Apró tárgyak/alkatrészek. Összeszerelés Figyelmeztetés Eszköz A tűz, áramütés és egyéb sérülések elkerülése érdekében: ne helyezze a készüléket vizes, nedves helyekre! ne helyezzen folyadékkal teli tárgyakat, pl. vázát a készülékre! csak ajánlott

Részletesebben

MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1

MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1 MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1 7 2008 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People és az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Accessories) logó a Nokia Corporation bejegyzett

Részletesebben

Nutribullet turmixgép 600W

Nutribullet turmixgép 600W HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Biztonsága érdekében a készülék használata előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a Használati útmutatót, és tartsa meg későbbi használat céljából is. A készülék tulajdonságai Teljesítmény

Részletesebben

Színes Video Kaputelefon CDV-52A/52AS

Színes Video Kaputelefon CDV-52A/52AS Színes Video Kaputelefon CDV-52A/52AS Köszönjük, hogy COMMAX terméket vásárolt. Az eszköz üzembe helyezése előtt, figyelmesen olvassa el a Felhasználói kézikönyvet és az üzemszerű működés érdekében, tartsa

Részletesebben

TRON SZŐNYEG-, KÁRPITTISZTÍTÓ GÉPEK LAVATRON 20 LAVATRON 30 LAVATRON 70

TRON SZŐNYEG-, KÁRPITTISZTÍTÓ GÉPEK LAVATRON 20 LAVATRON 30 LAVATRON 70 TRON SZŐNYEG-, KÁRPITTISZTÍTÓ GÉPEK LAVATRON 20 LAVATRON 30 LAVATRON 70 Kedves vásárlónk, ma kitűnően választott. Az ön porszívója az ECO-TRON tapasztalatai alapján készült. Az ECO-TRON- nak vezető szerepe

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NILFISK NEPTUNE E http://hu.yourpdfguides.com/dref/3470722

Az Ön kézikönyve NILFISK NEPTUNE E http://hu.yourpdfguides.com/dref/3470722 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Heizsitzauflage Classic

Heizsitzauflage Classic Heizsitzauflage Classic 1 2 3 2 LUXUS MeLegÍtŐ ÜLŐPáRNa tartalomjegyzék 1 Biztonsági utasítások 9 Jelzések a készüléken és/vagy a csomagoláson 9 2 Beszerelés 40 Kezelés 40 4 Tisztítás és ápolás 40 A biztosíték

Részletesebben

Kábeldob hordozható lámpával - 24 V. Használati útmutató GD024

Kábeldob hordozható lámpával - 24 V. Használati útmutató GD024 Kábeldob hordozható lámpával - 24 V Használati útmutató GD024 GD024 használati útmutató Az alábbi használati útmutatót figyelmesen olvassa el. A használati útmutató előírásainak a be nem tartása súlyos

Részletesebben

Porzsákos porszívó. Használati utasítás. Modellszám: VC-212

Porzsákos porszívó. Használati utasítás. Modellszám: VC-212 Porzsákos porszívó Használati utasítás Modellszám: VC-212 1 FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK Az elektromos termékek használatakor, az alapvető biztonsági óvintézkedéseket be kell tartani, beleértve az alábbiakat:

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWF2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/652198

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWF2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/652198 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Royalty Line PKM-1800BG konyhai robotgép 1800W

Royalty Line PKM-1800BG konyhai robotgép 1800W Royalty Line PKM-1800BG konyhai robotgép 1800W HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Ez a konyhai robotgép rendelkezik mindazzal az erővel, kapacitással és precizitással, ami biztosítja a hatékony munkavégzést. Nemcsak

Részletesebben

Crossvac központi porszívó használati útmutató

Crossvac központi porszívó használati útmutató Crossvac központi porszívó használati útmutató Köszönjük, hogy termékünket választotta. Biztosítjuk, hogy nem fogja megbánni döntését. Mielőtt üzembe helyezné a készülékét, felhívjuk figyelmét az alábbiakra:

Részletesebben

ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv

ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék: 1, Biztonsági előírások 2, Beüzemelés 3, Távvezérlő használata 4, DMX-el való vezérlés 5, Problémamegoldás Biztonsági előírások: Mindig a JEM cég

Részletesebben

TÁVSZABÁLYZÓ. Kezelési útmutató. KJR-90 típushoz

TÁVSZABÁLYZÓ. Kezelési útmutató. KJR-90 típushoz Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ KJR-90 típushoz Kérjük, hogy használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót Elolvasás után őrizze meg, mert később is hasznos információkat találhat benne.

Részletesebben

I. Felépítés, kezelőpanel... 3 II. Műszaki adatok... 3 III. Fő biztonsági figyelmeztetések... 3 IV. Kezelési útmutató... 4 V.

I. Felépítés, kezelőpanel... 3 II. Műszaki adatok... 3 III. Fő biztonsági figyelmeztetések... 3 IV. Kezelési útmutató... 4 V. 1 I. Felépítés, kezelőpanel... 3 II. Műszaki adatok... 3 III. Fő biztonsági figyelmeztetések... 3 IV. Kezelési útmutató... 4 V. Egyéb biztonsági figyelmeztetések... 4 VI. Karbantartás... 5 VII. Hibaelhárítás...

Részletesebben

Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ. R51ME típushoz

Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ. R51ME típushoz Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ R51ME típushoz Kérjük, hogy használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót Elolvasás után őrizze meg, mert később is hasznos információkat találhat benne.

Részletesebben

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK PROFI BOROTVA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Ha a terméket továbbadja vagy

Részletesebben

EXLED-001 (HT-F62413A-10)

EXLED-001 (HT-F62413A-10) LED VILÁGÍTÁS Biztonsági előírások és használati utasítás EXLED-001 (HT-F62413A-10) Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Kérjük, üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa át ezt a használati utasítást

Részletesebben

Eco 308Sx/311Sx UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. CE Megfelel sségi Nyilatkozat

Eco 308Sx/311Sx UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. CE Megfelel sségi Nyilatkozat ECO 308Sx/311Sx UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CE Megfelel sségi Nyilatkozat Alkalmazott direktívák: 89/336/EEC valamint 92/31/EEC, 93/68/EEC. A készülékek a következ szabványoknak felelnek meg: EN 50091-1-1

Részletesebben

-1- KEZELÉSI ÚTMUTATÓ F-DRY201E. Mobil párátlanító készülék

-1- KEZELÉSI ÚTMUTATÓ F-DRY201E. Mobil párátlanító készülék -1- KEZELÉSI ÚTMUTATÓ F-DRY201E Mobil párátlanító készülék Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban leírtakat! FI_A_F-DRY201E_070312

Részletesebben

Az Ön kézikönyve DELONGHI PMR 2005.I T http://hu.yourpdfguides.com/dref/3388750

Az Ön kézikönyve DELONGHI PMR 2005.I T http://hu.yourpdfguides.com/dref/3388750 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót FIGYELEM- A párátlanító kizárólag háztartási

Részletesebben