MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat"

Átírás

1 Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) fax: (56) MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2013.szeptember 10-én 14,00 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Képviselői - irodaház Napirend előtt - Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. - Interpelláció Napirendi javaslat 1.Beszámoló az Önkormányzat I.félévi költségvetésének teljesítéséről. Előadó: polgármester 2. Előirányzat módosítás. Előadó: polgármester 3. Fürdő és Gyógyászati Központ arculat terve Előadó: Bogdán Béla fürdő igazgató 4. Fürdő nyitva tartás módosítása, kedvezmények. Előadó: Bogdán Béla fürdő igazgató 5. Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozás. Előadó: polgármester 6.Rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről. Előadó: jegyző 7. Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása.(szóbeli előterjesztés) Előadó: jegyző 8. Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodás módosítása. Előadó: polgármester 1

2 9. Szokolai Lajos polgármester delegálása a tiszazugi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsába. Előadó: jegyző Cserkeszőlő, 2013.szeptember 5. Szokolai Lajos sk. polgármester 2

3 Községi Polgármesteri Hivatal Cserkeszőlő Köztársaság tér l. Előterjesztés a Képviselőtestület szeptember 10-i ülésére az Önkormányzat 2013.I.félévi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló CXCV. törvény (Áht) 87. (1) bekezdése értelmében a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának I.félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a képviselő testületet. Az Áht (2 ) bekezdése szerint az önkormányzat költségvetési évközi beszámolót készít, melyet a Magyar Államkincstárnak küld meg. Ezen kötelezettségünknek eleget tettünk. Pénzügyi stabilitás jellemezte a gazdálkodást az I.félév folyamán. Az Önkormányzat adósságkonszolidációja 100 %-os volt, a kötvénykibocsátásból eredő adósságállományt az állam teljes egészében átvállalta. A pénzeszközök /bankszámlák, pénztárak záró egyenlege/ összesen: e Ft volt. Likviditási gondok nem merültek fel. A pénzügyi egyensúly biztosításához a beszámolási időszak alatt folyószámla-hitelt igénybe venni nem kellett. Az intézmények I. félévi gazdálkodásáról az alábbiakban számolunk be. 1./Önkormányzat KIADÁSOK: ezer Ft A kiadások módosított előirányzata 45,06 %-a került felhasználásra. Személyi kiadások A tervezésnél fő+3fő részmunkaidős+ 2 üres álláshely+29 fő közfoglalkoztatottal számoltunk. Az I.név végén fő + 3 fő részmunkaidős és 10 fő közfoglalkoztatott bére és járuléka merült fel kiadásként, ami nem változott a II. negyedévben sem. Összesen ezer Ft bérköltség került kiadásra, ami a tervezett 37,21 %-a és a járulék ezer Ft, ami a tervezett 32,34 %-a, tehát időarányosan megfelelő. Bér és járulék megtakarítás a következő dolgozók után járt az I. félévben: 55 év feletti alkalmazott 4 fő járulék mentesség START kártyával alkalmazott 3 fő járulék kedvezmény Munkaügyi Központ támogatott alkalm. 1 fő bér+ járulék támogatás Dologi kiadások A tervezett ezer Ft 44,58 %-os teljesítése ezer Ft összegben jó. Ide tartoznak a készletbeszerzések / irodaszer, üzemanyag, kisértékű tárgyi eszköz, tisztítószer/ ezer Ft az 1

4 előirányzat 48,72 % teljesítésű.a szolgáltatások / közüzemi díjak, pénzügyi szolgáltatások/ ezer Ft 25,17 % -a az előirányzatnak. Az ÁFA kiadások ezer Ft 18,89 %-a az előirányzatnak. Az egyéb folyó kiadásokhoz az adók, díjak ezer Ft és a kamatkiadások ezer Ft és az előző évi normatív támogatás felülvizsgálatából eredő ezer Ft visszafizetés tartozik. Szociális ellátások Az összes ellátásra ezer Ft-ot fordítottunk./ Erre az államtól ezer Ft támogatást kaptunk/ A szociális ellátások lakásfenntartási támogatást átlagosan 172 Fő havi 700 e Ft-ot, rendszeres szociális segélyt 4 fő havi 1 ezer Ft-ot, foglalkoztatást helyettesítő támogatást 87 fő havi ezer Ft-ot, Arany J. tehetséggondozó támogatást 2 fő havi 10 ezer Ft-ot, pénzbeli átmeneti segélyt 50 fő 5-10 ezer Ft-ot összesen 255 ezer Ft-ot, temetési segélyt 5 fő 25 ezer Ft összesen 5 ezer Ft-ot kapott.szociális célú tűzifa/állami finanszírozás+önerő/ 60 család, természetbeni átmeneti segélyben részesült: élelmiszer 11 család, tüzifa 5 család. Beruházások A tervezett beruházások összege ezer Ft, ebből a félév folyamán ezer Ft kiadás merült fel. A legjelentősebb a folymatban levő thermál fűtésre kiadott ezer Ft. Az alábbiakban közöljük a a beruházásokat. Beruházás megnevezése Összege /ezer Ft/ Thermál fűtés Tanyagondnoki Szolg. Számtech eszközök Szabó d. ház fűtés korszerűsítés 645 Kocsis P.út kisfesz. Hálózat áthelyezés 802 Thermál út kisfesz.hálózat átépítés 193 Napkollektor Térfigyelő kamerarendszer START munkaprogram lapvibrátor 359 BÁCSVÍZ részvény 100 összesen: A kiadások jelentős részét képezi a kötvény konszolidáció miatt ezer Ft kötvény beváltás miatti kiadási tétel. BEVÉTELEK: ezer Ft A bevételek módosított előirányzata 66,49 % -ra teljesült a I. félév folyamán. A kiemelt jogcímenkénti teljesítés önkormányzati szinten az alábbiak szerint alakult: Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek: igazgatási szolgáltatás és bírságból származó bevételek 49,93 %-ra teljesült. Az idei évtől a helyi adók is ide tartoznak, az adónemek bevételének alakulását az elmúlt évhez képest az alábbi táblázatban mutatjuk be. Ebből látható, hogy a telekadó és az idegenforgalmiadó kivételével a bevétel az I.févben meghaladja a 20.év azonos időszakának bevételét. Az idegenforgalmi adó bevétel elmaradás oka, hogy az Önkormányzaton kívüli egyéb szálláshelyek forgalma csökkent, valamint az előző évben jelentős hátralék behajtás is történt ebben az időszakban. 2

5 Adatok ezer Ft-ban Adók Eredeti előirányzat Teljesítés 20.I.févi Teljesítés I.févi 2013/20. % Építményadó ,11% Telekadó ,03% Magánszem. komm. adó ,38% Idegenforgalmi adó ,80% Iparűzési adó ,43% Pótlékok ,76% Helyi adók összesen ,07% A gépjárműadó előirányzata e Ft, amely központi rendelkezés szerint az önkormányzatot megillető rész, ebből e Ft folyt be a félév folyamán. A talajterhelési díj 522 e Ft, 261 % az előirányzathoz képest, ez az előző évi hátralék egy részét is tartalmazza. Az egyéb sajátos folyó bevételek a lakossági közműfejlesztési hozzájárulás befizetéseiből áll, a e Ft előirányzatból 875 e Ft teljesült. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek e Ft 42,67 % teljesítésnek felel meg. /ebből a parkolásidij e Ft volt. / Intézmények egyéb sajátos bevétele e Ft,,95 % az előirányzathoz képest. Ide tartoznak: a bérleti díjak, /a BÁCSVÍZ ZRT bérletidija csak félév után fog befolyni6. Ezenkívül a e Ft az intézményi térítési díjak: a szoc. étkezés és házi segítségnyújtás befizetett térítési dijai. Egyéb kártérítés 0 e Ft volt. A kötvénykibocsátásból származó árfolyam nyereség e Ft volt. Állami támogatások az önkormányzat legfontosabb bevételi forrása, amelyek időarányos teljesítése E Ft, 72,63 % az előirányzathoz képest. Ez az összeg a következő tevékenységekre nyújt fedezetet: önkormányzat működési támogatása e Ft óvodai dolgozók bértámogatása e Ft óvodaműködtetési támogatás e Ft óvodai,iskolai étkeztetés tám e Ft kiegészítő jövedelempótló tám e Ft pénzbeli szoc.ellátások tám e Ft szoc.és gyermekjóléti ellátások tém e Ft könyvtári támogatás e Ft lakott lülterület, üdülőhelyi fel. Tám e Ft nettó finanszírozás keretében tört.tám..425 e Ft Az adósságkonszolidációból származó támogatás e Ft. 3

6 Támogatásértékű bevételek az idén E Ft volt. Előző évről áthúzódó költségvetési támogatás e Ft Parlafű mentesítés pés tanyagondnoki pályázati támogatás e Ft - A TB alapoktól e Ft kapott támogatás az iskola egészségügyi, védőnői feladatokhoz. - A munkaügyi központtól kapott támogatás e Ft. Az önkormányzat a Fürdőtől átvett pénzeszköz a legtöbb, e Ft. 2.) Polgármesteri Hivatal KIADÁSOK: ezer Ft A kiadások az előirányzathoz viszonyítva 46,34 %-ra teljesültek a I. félév folyamán. Amit az elmúlt év azonos időszakához nem tudunk hasonlítani, mert nem volt elkülönítve az önkormányzattól. A kiemelt kiadások jogcímenkénti teljesítése alábbiak szerint alakult: Személyi kiadások A tervezésénél 16 fő+3 üres álláshellyel számoltunk. Az I. félévben 16 fő foglalkoztatott bére és járuléka merült fel. A munkabér e Ft, 49,54 % a tervezetthez képest, és a munkaadókat terhelő járulékok e Ft 49,54, % teljesítése időarányosan megfelelő. Bér és járulék megtakarítás a következő személyek után jár: - 2 fő 55 év feletti járulék mentes 1 fő START kártyával rendelkező járulék kedvezmény 1 fő Munkaügyi Központ által támogatott bér és járulék támogatás Dologi kiadások Összesen e Ft, 27,72 % teljesítés az előirányzathoz viszonyítva. Ami a takarékos gazdálkodást mutat. Beruházások Csak ügyviteli számítástechnkikai eszközök vásárlása merült fel 411 E Ft értékben, ami 32,33 %-a a tervezettnek. BEVÉTELEK: ezer Ft A bevételek a kiadásokkal arányosan, az Önkormányzati pénzeszköz átvételből származnak, E Ft összegben az I. félévben ez a bevételi előirányzat 30,79 %-a. A második legjelentősebb bevételi forrás a Munkaügyi Központ támogatása 990 e Ft értékben. Jelenleg az átfutó kiadások között szerepel e Ft, ami az év végére a működési cálú pénzeszköz átvétel főkönyvre kerül. 3./ Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ KIADÁSOK: ezer Ft Az előirányzat 35,29 %-a került kiadásra. Személyi kiadások: A tervezett létszám 143 fő, az átlagos állományi létszám az I. félévben 136,8 fő /az I.névben 118,7 fő a II. névben 154,8 fő/. A személyi juttatások ezer Ft 43,7 % teljesítés megfelelő, 4

7 a munkaadói járulék ezer Ft 35,76 % -a a tervezettnek. Az intézmény szervezetegységeinek dolgozói létszáma VI. 30-án Fürdő 72 fő Masszírozó 26 fő Fizioterápia 8 fő Szálloda fő Kemping fő Étterem 27 fő Mosoda 3 fő Gyógybolt 2 fő összesen: 162 fő Bér és járulék megtakarítás a következő dolgozók után jár: 55 év feletti alkalmazott 30 fő járulékmentesség munkaügyi központ támogatott 2 fő járulékkedvezmény szakképesítést nem igénylő munkakörben foglalkoztatott 30 fő járulékkedvezmény GYED-ről visszatérő 3 fő járulékkedvezmény rehabilitációs kártyával rendelk. 3 fő járulékkedvezmény START kártyával rendelkező 2 fő járulékkedvezmény Dologi kiadások: ezer Ft Ez az összeg a a évi tervezett kiadások 39,2 %-át teszik ki. Időarányosan megfelelő a teljesítés. Működési célú pénzszköz átadás önkormányzatnak: e Ft Az önkormányzatnak átadott támogatás, amiből a polgármesteri hivatal és a PS Ámk megkapja a működéshez szükséges finanszírozást. is Beruházások: ezer Ft /ÁFA-val/ Fürdő: 3-as sz.kút önálló áramellátása: gépek, berendezések/ hegesztő, hangfal, utánfutó, irattári polc, mobil állvány/ Gyógyászat: Sószoba kialakítása masszírozó helyiségek kialakítása Étterem: grill pavilon kialakítása Kemping: Faházak építése /folyamatban levő beruházás/ Kemping recepció és kapu Hőszigetelt raktár konténer 97 e Ft +ÁFA e Ft +ÁFA e Ft 533 e Ft +ÁFA 420 e Ft +ÁFA e Ft +ÁFA.450 e Ft +ÁFA 500 e Ft +ÁFA 5

8 BEVÉTELEK: ezer Ft Az előirányzott bevétel 34,5 %-a folyt be az I. félév folyamán. A legjelentősebb bevételi jogcímek teljesítése a félév folyamán: 2013.VI VI.30. Támogatások / TB, Munkaügyi Központ/ e Ft 45,15% e Ft Intézményi működési bevétel e Ft 37,25% e Ft Kamatbevétel e Ft 27,51% e Ft ÁFA visszatérülés e Ft 30,11% e Ft Átfutó bevételek e Ft - A tevékenységek kiadása és bevételének alakulása: Szervezetegység Kiadás /e Ft/ Bevétel /e Ft/ pénzforgalmi különbözet /e Ft/ Fürdő / e Ft átadott támogatás nélkül/ Gyógyászat Távhőszolgáltatás Víz és szennyvíz Gyógybolt Étterem Szálloda,kemping,mosoda A fenti eredményeknél a beruházások összege is be lett számítva a kiadásokhoz. Így a gyógyászatnál e Ft a sószoba kialakítása rontja a pénzforgalmi eredményt, a kempingnél a faházak építése és a recepció kialakítása e Ft-tal módosítja az eredményt. A szezonalitás és a kártyás fizetések miatt az intézmény bevételeinek jelentős része július és augusztus hónapban realizálódik. 4./ PS ÁMK KIADÁSOK: ezer Ft A tervezett kiadások 43,03%-ban kerültek elkölktésre. Személyi kiadások A foglalkoztatottak száma a tervezettnek megfelelő 20 fő, nem változott az I. félévben. / A tervezett 20 fő + 2 fő üres álláshely/ A személyi kiadások e Ft, az előirányzat 39,25%-a. A járulék e Ft, az előirányzat 40,19 %-a volt. Az intézmény 7 fő 55 év felettit alkalmaz / járulék mentességet kap/. Dologi kiadások Összesen e Ft merült fel a félévben, 42,3 %-a a tervezettnek. Ennek legjelentősebb részét az élelmiszer beszerzés e Ft és a közüzemi szolgáltatások e Ft teszik ki. Beruházások beruházás 551e Ft értékben történt a félév folyamán, a tervezett 85,4%-a. Iskola konyha: Számítógép 115 e Ft + ÁFA 6

9 Óvoda: Notebook komplett Homokozó játékok 99 e Ft + ÁFA 220 e Ft + ÁfA BEVÉTELEK: E Ft A bevételi előirányzat 44,74%-ban teljesült. A legjelentősebb bevételi jogcímek teljesítése: Intézményi térítési díj e Ft 27,65 % ÁFA visszatérülés e Ft 207,24 % Önkormányzati támogatás 27.8 e Ft 33,39 % Átfutó bevételek e Ft Az intézmény szervezetei a költségvetésben vállalt kiadásainak az időarányos részét nem használta feladatainak ellátásához. Szervezetegység Kiadások Teljesítés Bölcsőde e Ft 42,44 % Óvoda e Ft 41,16 % Konyha e Ft 41,29 % Könyvtár e Ft 26,03 % Az önkormányzat összes intézményében a takarékos, megfontolt gazdálkodást tükrözi a személyi és dologi kiadások megtakarítása. - l. sz. melléklet az Önkormányzat I. félévi kiadásainak és bevételeinek teljesítése - 2.sz. melléklet a Polgármesteri Hivatal I.félévi kiadásainak és bevételeinek teljesítése - 3.sz. melléklet a Fürdő és Gyógyászati Központ I. félévi kiadásainak és bevételeinek teljesítése - 4.sz. melléklet a Petőfi Sándor ÁMK I. félévi kiadásainak és bevételeinek teljesítése Tisztelt Képviselőtestület! Kérem a beszámoló megvitatását és javaslatokat a további munkához. Cserkeszőlő, 2013.szeptember 05. Szokolai Lajos sk. 7

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Cserkeszőlő Község Önkormányzat.../2013.(IX..) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.27.) rendelet módosításáról 1. Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvény alapján Cserkeszőlő Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 3/2013.önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: Költségvetési bevételét Költségvetési kiadását E Ft-tal E Ft-tal módosítja és az önkormányzat évi módosított költségvetési bevételét módosított költségvetési kiadását E Ft-ban E Ft-ban állapítja meg. Az Önkormányzat I. félévi előirányzatai módosultak a Magyar Államkincstár kérésére. Ez több tényezőt tartalmaz: 1./ Az önkormányzat normatív támogatását növelték, e Ft-tal, a beszámítás összegét módosították./ ez támogatásokat csökkentő tétel, az iparűzési adóerő képesség függvénye/. A kiadási előirányzatokat ennek megfelelően növeltük e Ft-tal. 2./ Az önkormányzati hivatal működésére pót támogatást kaptunk,ezzel az összeggel növeltük a bevételi előirányzatokat e Ft-tal. A kiadási előirányzatot is növeltük e Ft-tal. 3./ Gyermekétkeztetési feladatok támogatását kiegészítették e Ft-tal, így növeltük a bevételi előirányzatot ezzel az összeggel és a kiadási előirányzatot is növeltük e Ft-tal. 4./Az önkormányzat jövedelempótló támogatások kifizetésére e Ft-tal kap többet, ami megemeli a bevételi előirányzatot. Ez az összeg kifizetésre kerül, így nő a kiadási előirányzat is. 5./ Az adósságkonszolidáció a bevételi előirányzata e Ft, a kiadási előirányzat unyanennyit tesz ki. A módosítás csak az Önkormányzat mint intézmény előirányzatait módosítja. A többi intézmény a Polgármesteri Hivatal, Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ, PS ÁMK előirányzatai nem változnak. Önkormányzat intézményi előirányzat változása: A bevételi és a kiadási főösszegeket a módosítás után a következőkben állapítja meg: Eredeti előirányzat bevételek : ezer Ft I. név módosított előirányzat bevételek : ezer Ft II. név módosított előirányzat bevételek: ezer Ft

19 ezer forintban Számlaszám Megnevezés Módosított előirányzat Beszámítás összegének differenciált visszapótlása Gyermekétkeztetési feladatok tám.kiegészítése Önkormányzat műk. Tám.kiegészítése 11 Jövedelempótló tám.kiegészítése 14 Adósságkonszolidáció Eredeti előirányzat kiadások: ezer Ft I.név módosított előirányzat kiadások: ezer Ft II.név módosított előirányzat kiadások: ezer Ft ezer forintban Számlaszám Megnevezés Módosított előirányzat Működési célú pénzeszköz átadás Egyéb szolgáltatás ÁFA kiadás Ápolásidij Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Időskorúak támogatása Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szoc.segély Óvodáztatási támogatás Adósságkonszolidáció /hitel törlesztés/ Adósságkonszolidáció /kamatkiadás/ Adósságkonszolidáció/Kötvénybe váltás/ (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Dr Héczei Eszter sk. jegyző Szokolai Lajos sk. polgármester Kelt: 2013.szeptember 10-i ülésen Kihirdetve szeptember 11.

20

21 Előterjesztés A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotásához Tisztelt Képviselő-testület! Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 25/20. (XII.20.) számú rendeletében 20. december 21. napjától hatályon kívül helyezte a közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló és a közigazgatási bírság kiszabásának szabályairól szóló 13/20. (IX.25.) számú önkormányzati rendeletet. Jelenleg vannak olyan cselekmények, amelyek a közösségi együttélés szabályait sértik, viszont rendelet hiányában ezen cselekmények elkövetését szankcionálni nem tudjuk. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 8.. (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletében meghatározhatja a közösségi együttélés alapvető szabályait, a kötelezettségek tartalmát, elmulasztásuk jogkövetkezményeit. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet tervezetet szíveskedjenek elfogadni. Cserkeszőlő, szeptember 6. dr. Héczei Eszter sk. jegyző

22 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT FÜRDŐ ÉS GYÓGYÁSZATI KÖZPONT 5465 CSERKESZŐLŐ FÜRDŐ UTCA 25. FÜRDŐ ÉS GYÓGYÁSZATI KÖZPONT ARCULATTERV évre

23 Logó, színhasználat, betűtípusok Az arculat alapvető és meghatározó eleme. Segíti a megkülönböztetést a versenytársaktól, felkelti a potenciális vendégek érdeklődését és megmarad az emlékezetükben, ezért fontos az egységes logóhasználat minden megjelenési forma esetén. Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ logó elemei: Képi szimbólum: napocska, hullám Logótípia: hangsúlyos Cserkeszőlő felirat, alatta Fürdő és Gyógyászati Központ felirat A logó megjelenési lehetőségei, színek, betűtípusok a mellékletben találhatóak! Dokumentumok fejléce Szövegszerkesztő program által készített dokumentumokat, hivatalos leveleket a Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ logójával és elérhetőségeivel ellátott fejléccel kell megszerkeszteni. A használandó fejléc a mellékletben található! Információs táblák A Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ területén található útbaigazító, valamint információs táblák minden esetben bordó hátterűek és bézs betűszínnel jelennek meg. Megjelenés Kitűző használat A Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati központ dolgozói a létesítmény területén kötelesek a logóval, valamint névvel és beosztással ellátott kitűzőt hordani. A kitűző sablonja a mellékletben található!

24 Munkaruha, egyenruha Az arculat kialakításánál fontos, hogy a Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ munkavállalói a létesítmény területén egységes emblémával ellátott munka- illetve egyenruhát viseljenek. A munka jellegének megkülönböztetése érdekében technikai személyzet királykék színű pólóban, minden más dolgozó fehér pólóban köteles ellátni feladatait a munkaterületén. A Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ alkalmazottjai közül több munkavállaló is több munkakörben lát el feladatokat, ezért egyes munkakörök munkaruháinál figyelembe kell ezt venni. A felső ruházat bal oldalán munka- és egyenruha esetében is szerepelnie kell a Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ, a Touring Hotel és Thermal Camping, vagy a Napsugár Étterem logójának az egységes megjelenés érdekében. Munkaruha juttatási szabályzat A Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ dolgozóinak munkaruha juttatási szabályzata évre: 1. A Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ dolgozói részére munkakörönként van meghatározva a munkaruha juttatás. A munkaruha juttatása a kihordási idő lejártakor válik aktuálissá. 2. Ez a szabályzat a kinevezéssel határozatlan ideig foglalkoztatott dolgozókra érvényes. A szerződéses, meghatározott ideig foglalkoztatott dolgozók az alább felsorolt juttatásokban időarányosan részesülnek, de a munkavégzéshez feltétlen szükséges ruházatot biztosítani kell számukra is. 3. A munkaruhát a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ, Touring Hotel és Thermal Camping, Napsugár Étterem emblémával, illetve logoval kell ellátni. 4. A munkaruha juttatást dolgozónként kell nyilván tartani. A felhasználható összeget évenként aktualizálni kell.

25 5. A munkaruháról kiállított számlán a dolgozó aláírásával és az alábbi szövegrész alkalmazásával kell a munkaruha átvételét igazolni: A munkaruhát felhasználásra átvettem és a dolgozó aláírása. 6. A számlán fel kell tüntetni a VTSZ számot és a termék megnevezését. A Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ dolgozóinak munkaruha juttatási rendje: Munkakör Munkaruha megnevezése Mennyiség Kihordási idő (hónap) Karbantartó Rendszerkezelő Vízforgató berendezéskezelő Kertész Kertgondozó Uszodamester Csúszdafelügyelő Kulcsos recepciós Gyógybolti eladó Karszalagozó Takarító személyzet Medencefelügyelő Sószoba felügyelő Ágykiadó Szaunamester Gyógyászati asszisztens Gyógymasszőr Fizioterápiás asszisztens Gyógytornász Kertészöltöny (zöld) Kertésznadrág (zöld) Rövidnadrág (zöld) Vattakabát (zöld) Póló (királykék) Lábbeli Kertészöltöny Hosszúnadrág (fehér) Rövidnadrág (fehér) Póló (fehér) Póló (királykék) Lábbeli Felső (fehér köpeny vagy póló) Póló (fehér) Hosszúnadrág (fehér) Rövidnadrág (fehér) Lábbeli Hosszú nadrág (fehér) Rövidnadrág (fehér) Trikó (fehér) Póló (fehér) Színes kendő Lábbeli Felső (fehér köpeny vagy póló) Póló (fehér) Hosszúnadrág (fehér) Lábbeli *Fürdőruha a gyógyúszást oktatónak Felső (fehér köpeny vagy póló) Melegítő (fehér) Rövidnadrág (fehér) Póló (fehér) Lábbeli 1 garnitúra 1 db 1 db 1 db 4 db 1 pár 1 garnitúra 1 db 2 db 2 db 2 db 1 pár 2 db 2 db 1 db 2 db 1 pár 1 db 2 db 2 db 1 db 1 db 1 pár 2 db 2 db 2 db 1 pár 1 db 2 db 2 db 1 db 2 db 1 pár 24 24

26 Touring Hotel és Thermal Camping Kempingtakarító Szállodatakarító Munkaköpeny (barackvirág fehér színű) Fehér póló Fehér nadrág Lábbeli 2 db 2 db 2 db 1 pár Karbantartók Kertészek Kempint portások Zöld kertészöltöny Szürke póló Lábbeli 2 garnitúra 4 db 1 pár Mosoda Fehér felső (póló vagy köpeny) Fehér nadrág Lábbeli 4 db 2 db 1 pár Napsugár Étterem Pénztár, kiszolgáló személyzet Türkizkék póló Sötét színű nadrág vagy szoknya Lábbeli 4 db 2 db 1 pár Konyhai személyzet Fehér póló Fehér nadrág Fehér kötény Zártfejű lábbeli 4 db 2 db 2 db 1 pár Munkaruha 2013-as beszerzési árak: Ruha megnevezése Fehér, királykék, türkizkék póló (kereknyakú) Ár (Ft + áfa /db) Zöld kertészöltöny Zöld kertésznadrág Zöld vattakabát Zöld, fehér rövidnadrág Fehér hosszúnadrág Fehér trikó Fehér köpeny Fehér melegítő Fehér kötény Színes kendő Munkaköpeny (barackvirág-fehér) 6.000

27 Egyenruha juttatási szabályzat A Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ dolgozóinak egyenruha juttatási szabályzata évre: 1. A Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ dolgozói részére munkakörönként van meghatározva az egyenruha juttatása és annak kihordási ideje. Az egyenruha használata az egységes megjelenést biztosítja. 2. Ez a szabályzat a kinevezéssel határozatlan ideig foglalkoztatott dolgozókra érvényes. A szerződéses, meghatározott ideig foglalkoztatott dolgozók az alább felsorolt juttatásokban időarányosan részesülnek, amennyiben a munkaviszony 1 hónapnál hosszabb időre szól. Nyilvántartó lapon kell szerepeltetni a dolgozó nevét, beosztását, a felvétel napjának és lejártának idejét. A kihordási idő eltelte előtt más egyenruhát csak akkor lehet kiadni, ha a ruha üzemi baleset vagy más elemi kár következtében munkavállaló hibáján kívül vált használhatatlanná. A munkavállaló köteles a részére kiadott egyenruhát megőrizni és a rongálódástól a legnagyobb gondossággal óvni, kötelessége az egyenruha mosása és rendben tartása. Az egyenruhát csak a munkahelyen és munkaidőben szabad használni. A használatban kiadott ruha a kihordási idő lejárta után a dolgozó tulajdonát képezi. A kiadott ruhát vissza kell venni, ha a dolgozó olyan munkakörbe kerül, ahol ez a juttatás nem illeti meg vagy megszűnik a munkaviszonya a kihordási idő lejárta előtt. A dolgozó az egyenruhát munkaviszonya megszűnésekor időarányosan megválthatja. 3. Az egyenruha juttatást dolgozónként kell nyilvántartani. A felhasználható összeget évenként aktualizálni kell. 4. A vásárlásról készpénzes számlát kell kérni a Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25., mint vevő részére. 5. A kiállított számlán a dolgozó aláírásával és az alábbi szövegrész alkalmazásával kell a munkaruha átvételét igazolni: Az egyenruhát felhasználásra átvettem, dátum és a dolgozó aláírása. 6. A számlán fel kell tüntetni a VTSZ számot és a termék megnevezését.

28 A Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ dolgozóinak egyenruha juttatási rendje: Munkakör Intézményvezető Szállodavezető Étteremvezető Főmérnök Gyógyászatvezető Pénztárosok Főpénztáros Rendész Csoportvezetők Kulturális szervező Egészségturisztikai referens H-K Ügyintéző Gazdasági ügyintéző Adminisztrátor Női egyenruha megnevezése Fehér felső (blúz, ing) Sötét színű szoknya, vagy nadrág Kosztüm/blézer nadrággal vagy szoknyával Színes kendő, sál Lábbeli Fehér felső (blúz, ing) Sötét színű szoknya vagy nadrág Póló (galléros) Lábbeli Férfi egyenruha megnevezése Ing Póló (galléros) Nadrág Zakó Lábbeli Ing Póló (galléros) Nadrág Zakó Lábbeli Ing Nadrág Zakó Póló (galléros) Lábbeli Touring Hotel és Thermal Camping Kihordási idő Hozzájárulás összege hónap Ft/fő hónap Ft/fő hónap Ft/fő Szállodao recepciós (6 fő, ebből 2 kemping recepciós) Fehér felső (blúz, ing) Sötét színű szoknya vagy nadrág Blézer és mellény Színes kendő, sál Lábbeli Kemping recepciós Türkizkék póló Farmerszoknya Lábbeli Fehér ing Sötét nadrág Nyakkendő Lábbeli Türkizkék póló Farmernadrág Lábbeli hónap Ft/fő hónap Egyenruha 2013-as beszerzési árak: Ruha megnevezése Ár (Ft + áfa /db) Női szoknya vagy nadrág Öltöny (zakó és nadrág) Kosztüm Galléros póló Fehér blúz, ing Férfi ing Farmerszoknya, farmernadrág

29 Mellékletek Logó megjelenési lehetőségei színesben: Színek: C0 M50 Y100 K0 C100 M70 Y0 K50 C70 M25 Y0 K0 C0 M0 Y0 K100 R248 G148 B30 R0 G47 B103 R60 G156 B215 R0 G0 B0

30 Logó megjelenési lehetősége egyszín árnyalatos C100 M70 Y0 K50 C0 M0 Y0 K100 Színek: 100% 40% 60% R0 G47 B103 R0 G0 B0 Logó megjelenési lehetősége egyszínben: C100 M70 Y0 K50 C0 M0 Y0 K100 R0 G47 B103 R0 G0 B0 Logó megjelenési lehetősége negatívban: C100 M70 Y0 K50 C0 M0 Y0 K100 R0 G47 B103 R0 G0 B0 A logó megjelenítése a fent bamutatottakon kívül nem lehetséges. A kiadványok, hírdetések arculatának kialakításánál célszerű a logó színeit alkalmazni, de mindenképpen olyan színt, ami a logó színeivel harmonizál.

31 Logó betűtípusai: Caf lisch Script Pro Bold Swiss-721Light HU Minion Pro Italic A kiadványok, hírdetések folyó szövegének típusát konkrétan nem határozzuk meg. Annak illeszkednie kell a megjelenés helyén használt fontokkal. Ajánlott betűcsaládok: Myriad Pro fontcsalád Swiss-721 fontcsalád Adobe Garamond Pro fontcsalád Minion Pro Regular Kitűző Bogdán Béla fürdôigazgató ő Fejléc 5465 Cserkeszőlő, Fürdő út 25. Tel.: 56/

32 Tervezett nyitva tartási rend akciók kedvezmények Fürdő és Gyógyászati Központ december 31-ig A fürdő október 01-től óráig tart nyitva (Ez a nyitva tartási rend április 30-ig marad érvényben.) Medencék, csúszdák nyitva tartási rendje, takarítási ütemterv: Külső csúszda szeptember 29-ig tart nyitva. Csúszda indítása hétköznap igény szerint, hétvégén (szombaton-vasárnap) egész nap. Fedett csúszda egész évben folyamatosan üzemel. Külső tanmedence: szeptember 09-től zárva Külső gyermek medence: szeptember 09-től hétköznap zárva, hétvégeken töltő-ürítő rendszerben üzemel szeptember, október hónapokban. Hullám medence: szeptember 30-tól zárva Élmény medence: október 27-ig szombat, vasár- és ünnep napokon üzemel. V-ös medence: október 27-ig minden nap üzemel. A fent említett és üzemben tartott medencéket a vendégek október 01-től 18. óráig látogathatják. A medencékhez tartozó vizesblokkok 18. óráig használhatók, esti takarításuk 18. órakor kezdődik. A fedett IV-es sz. medence továbbra is 18. óráig, a téli fürdő medencéi ig látogathatók. A három kültéri gyógyvizes medence óráig tart nyitva. Fürdő zárás kor. Hosszított nyitva tartás: szeptember hónapban szombati napokon a fürdő 22. óráig tart nyitva perc után a kültéri gyógyvizes medencékben fürödhetnek a vendégek. Javaslatunk szerint továbbra is rendszeressé lehetne tenni a szombati ill. adott esetben az ünnepi hosszított nyitva tartást októbertől a kültéri gyógyvizes medencéket ig lehetne látogatni, míg a téli fürdő medencéit ig. ( A medencék látogathatóságának meghatározásánál figyelembe kell venni a medencék takarítási rendjét, és azt, hogy a medencéket milyen ütemben tudjuk biztonsággal feltölteni a másnapi nyitásra.) - 1 -

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: 10. - 11./2012. (V. 25.) Határozatok

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére polgármester Dr. Váliné Antal Mária jegyző

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 31/2009./XI.10./sz., és a 13/2009/IV.07./ számú rendeletekkel módositott köztisztaságról és a környezetvédelemről szóló 19/2005/IX.27./sz.rendelete.

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. AUGUSZTUS 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg.

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg. Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg. A képviselő-testület 2011. november

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 13.-án megtartott ülésének

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 13.-án megtartott ülésének Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 13.-án megtartott ülésének J e g y z ő k ö n y v e 183/2012. (IX.13.) sz. KT.Határozat: A jelen ülés napirendjéről 184/2012. (IX.13.) sz.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság

MEGHÍVÓ. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácskozó

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pont. 1. Beszámoló a 2013. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pont. 1. Beszámoló a 2013. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi előadó Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2014. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli Községháza helyiségében 2014. április 14-én (hétfőn) 17.00. órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Melléklet: rendelet, és költségvetési

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. ÁPRILIS 25. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 43/2014. (IV.17.) sz. hat. ZMJVK 68/2014. (IV.17.) sz. hat. A Zalai Közszolgáltató

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

N a p i r e n d i p o n t o k

N a p i r e n d i p o n t o k Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselőtestületének 2013. március 28-án megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai: 13-17. d.) rendeletei: 3-4/2013. e.) mellékletei

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 5/2014. (II.18.) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 5/2014. (II.18.) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 5/2014. (II.18.) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. december 10. napján 15:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. december 10. napján 15:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. december 10. napján 15:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza ülésterem

Részletesebben