MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat"

Átírás

1 Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) fax: (56) MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2013.szeptember 10-én 14,00 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Képviselői - irodaház Napirend előtt - Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. - Interpelláció Napirendi javaslat 1.Beszámoló az Önkormányzat I.félévi költségvetésének teljesítéséről. Előadó: polgármester 2. Előirányzat módosítás. Előadó: polgármester 3. Fürdő és Gyógyászati Központ arculat terve Előadó: Bogdán Béla fürdő igazgató 4. Fürdő nyitva tartás módosítása, kedvezmények. Előadó: Bogdán Béla fürdő igazgató 5. Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozás. Előadó: polgármester 6.Rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről. Előadó: jegyző 7. Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása.(szóbeli előterjesztés) Előadó: jegyző 8. Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodás módosítása. Előadó: polgármester 1

2 9. Szokolai Lajos polgármester delegálása a tiszazugi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsába. Előadó: jegyző Cserkeszőlő, 2013.szeptember 5. Szokolai Lajos sk. polgármester 2

3 Községi Polgármesteri Hivatal Cserkeszőlő Köztársaság tér l. Előterjesztés a Képviselőtestület szeptember 10-i ülésére az Önkormányzat 2013.I.félévi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló CXCV. törvény (Áht) 87. (1) bekezdése értelmében a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának I.félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a képviselő testületet. Az Áht (2 ) bekezdése szerint az önkormányzat költségvetési évközi beszámolót készít, melyet a Magyar Államkincstárnak küld meg. Ezen kötelezettségünknek eleget tettünk. Pénzügyi stabilitás jellemezte a gazdálkodást az I.félév folyamán. Az Önkormányzat adósságkonszolidációja 100 %-os volt, a kötvénykibocsátásból eredő adósságállományt az állam teljes egészében átvállalta. A pénzeszközök /bankszámlák, pénztárak záró egyenlege/ összesen: e Ft volt. Likviditási gondok nem merültek fel. A pénzügyi egyensúly biztosításához a beszámolási időszak alatt folyószámla-hitelt igénybe venni nem kellett. Az intézmények I. félévi gazdálkodásáról az alábbiakban számolunk be. 1./Önkormányzat KIADÁSOK: ezer Ft A kiadások módosított előirányzata 45,06 %-a került felhasználásra. Személyi kiadások A tervezésnél fő+3fő részmunkaidős+ 2 üres álláshely+29 fő közfoglalkoztatottal számoltunk. Az I.név végén fő + 3 fő részmunkaidős és 10 fő közfoglalkoztatott bére és járuléka merült fel kiadásként, ami nem változott a II. negyedévben sem. Összesen ezer Ft bérköltség került kiadásra, ami a tervezett 37,21 %-a és a járulék ezer Ft, ami a tervezett 32,34 %-a, tehát időarányosan megfelelő. Bér és járulék megtakarítás a következő dolgozók után járt az I. félévben: 55 év feletti alkalmazott 4 fő járulék mentesség START kártyával alkalmazott 3 fő járulék kedvezmény Munkaügyi Központ támogatott alkalm. 1 fő bér+ járulék támogatás Dologi kiadások A tervezett ezer Ft 44,58 %-os teljesítése ezer Ft összegben jó. Ide tartoznak a készletbeszerzések / irodaszer, üzemanyag, kisértékű tárgyi eszköz, tisztítószer/ ezer Ft az 1

4 előirányzat 48,72 % teljesítésű.a szolgáltatások / közüzemi díjak, pénzügyi szolgáltatások/ ezer Ft 25,17 % -a az előirányzatnak. Az ÁFA kiadások ezer Ft 18,89 %-a az előirányzatnak. Az egyéb folyó kiadásokhoz az adók, díjak ezer Ft és a kamatkiadások ezer Ft és az előző évi normatív támogatás felülvizsgálatából eredő ezer Ft visszafizetés tartozik. Szociális ellátások Az összes ellátásra ezer Ft-ot fordítottunk./ Erre az államtól ezer Ft támogatást kaptunk/ A szociális ellátások lakásfenntartási támogatást átlagosan 172 Fő havi 700 e Ft-ot, rendszeres szociális segélyt 4 fő havi 1 ezer Ft-ot, foglalkoztatást helyettesítő támogatást 87 fő havi ezer Ft-ot, Arany J. tehetséggondozó támogatást 2 fő havi 10 ezer Ft-ot, pénzbeli átmeneti segélyt 50 fő 5-10 ezer Ft-ot összesen 255 ezer Ft-ot, temetési segélyt 5 fő 25 ezer Ft összesen 5 ezer Ft-ot kapott.szociális célú tűzifa/állami finanszírozás+önerő/ 60 család, természetbeni átmeneti segélyben részesült: élelmiszer 11 család, tüzifa 5 család. Beruházások A tervezett beruházások összege ezer Ft, ebből a félév folyamán ezer Ft kiadás merült fel. A legjelentősebb a folymatban levő thermál fűtésre kiadott ezer Ft. Az alábbiakban közöljük a a beruházásokat. Beruházás megnevezése Összege /ezer Ft/ Thermál fűtés Tanyagondnoki Szolg. Számtech eszközök Szabó d. ház fűtés korszerűsítés 645 Kocsis P.út kisfesz. Hálózat áthelyezés 802 Thermál út kisfesz.hálózat átépítés 193 Napkollektor Térfigyelő kamerarendszer START munkaprogram lapvibrátor 359 BÁCSVÍZ részvény 100 összesen: A kiadások jelentős részét képezi a kötvény konszolidáció miatt ezer Ft kötvény beváltás miatti kiadási tétel. BEVÉTELEK: ezer Ft A bevételek módosított előirányzata 66,49 % -ra teljesült a I. félév folyamán. A kiemelt jogcímenkénti teljesítés önkormányzati szinten az alábbiak szerint alakult: Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek: igazgatási szolgáltatás és bírságból származó bevételek 49,93 %-ra teljesült. Az idei évtől a helyi adók is ide tartoznak, az adónemek bevételének alakulását az elmúlt évhez képest az alábbi táblázatban mutatjuk be. Ebből látható, hogy a telekadó és az idegenforgalmiadó kivételével a bevétel az I.févben meghaladja a 20.év azonos időszakának bevételét. Az idegenforgalmi adó bevétel elmaradás oka, hogy az Önkormányzaton kívüli egyéb szálláshelyek forgalma csökkent, valamint az előző évben jelentős hátralék behajtás is történt ebben az időszakban. 2

5 Adatok ezer Ft-ban Adók Eredeti előirányzat Teljesítés 20.I.févi Teljesítés I.févi 2013/20. % Építményadó ,11% Telekadó ,03% Magánszem. komm. adó ,38% Idegenforgalmi adó ,80% Iparűzési adó ,43% Pótlékok ,76% Helyi adók összesen ,07% A gépjárműadó előirányzata e Ft, amely központi rendelkezés szerint az önkormányzatot megillető rész, ebből e Ft folyt be a félév folyamán. A talajterhelési díj 522 e Ft, 261 % az előirányzathoz képest, ez az előző évi hátralék egy részét is tartalmazza. Az egyéb sajátos folyó bevételek a lakossági közműfejlesztési hozzájárulás befizetéseiből áll, a e Ft előirányzatból 875 e Ft teljesült. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek e Ft 42,67 % teljesítésnek felel meg. /ebből a parkolásidij e Ft volt. / Intézmények egyéb sajátos bevétele e Ft,,95 % az előirányzathoz képest. Ide tartoznak: a bérleti díjak, /a BÁCSVÍZ ZRT bérletidija csak félév után fog befolyni6. Ezenkívül a e Ft az intézményi térítési díjak: a szoc. étkezés és házi segítségnyújtás befizetett térítési dijai. Egyéb kártérítés 0 e Ft volt. A kötvénykibocsátásból származó árfolyam nyereség e Ft volt. Állami támogatások az önkormányzat legfontosabb bevételi forrása, amelyek időarányos teljesítése E Ft, 72,63 % az előirányzathoz képest. Ez az összeg a következő tevékenységekre nyújt fedezetet: önkormányzat működési támogatása e Ft óvodai dolgozók bértámogatása e Ft óvodaműködtetési támogatás e Ft óvodai,iskolai étkeztetés tám e Ft kiegészítő jövedelempótló tám e Ft pénzbeli szoc.ellátások tám e Ft szoc.és gyermekjóléti ellátások tém e Ft könyvtári támogatás e Ft lakott lülterület, üdülőhelyi fel. Tám e Ft nettó finanszírozás keretében tört.tám..425 e Ft Az adósságkonszolidációból származó támogatás e Ft. 3

6 Támogatásértékű bevételek az idén E Ft volt. Előző évről áthúzódó költségvetési támogatás e Ft Parlafű mentesítés pés tanyagondnoki pályázati támogatás e Ft - A TB alapoktól e Ft kapott támogatás az iskola egészségügyi, védőnői feladatokhoz. - A munkaügyi központtól kapott támogatás e Ft. Az önkormányzat a Fürdőtől átvett pénzeszköz a legtöbb, e Ft. 2.) Polgármesteri Hivatal KIADÁSOK: ezer Ft A kiadások az előirányzathoz viszonyítva 46,34 %-ra teljesültek a I. félév folyamán. Amit az elmúlt év azonos időszakához nem tudunk hasonlítani, mert nem volt elkülönítve az önkormányzattól. A kiemelt kiadások jogcímenkénti teljesítése alábbiak szerint alakult: Személyi kiadások A tervezésénél 16 fő+3 üres álláshellyel számoltunk. Az I. félévben 16 fő foglalkoztatott bére és járuléka merült fel. A munkabér e Ft, 49,54 % a tervezetthez képest, és a munkaadókat terhelő járulékok e Ft 49,54, % teljesítése időarányosan megfelelő. Bér és járulék megtakarítás a következő személyek után jár: - 2 fő 55 év feletti járulék mentes 1 fő START kártyával rendelkező járulék kedvezmény 1 fő Munkaügyi Központ által támogatott bér és járulék támogatás Dologi kiadások Összesen e Ft, 27,72 % teljesítés az előirányzathoz viszonyítva. Ami a takarékos gazdálkodást mutat. Beruházások Csak ügyviteli számítástechnkikai eszközök vásárlása merült fel 411 E Ft értékben, ami 32,33 %-a a tervezettnek. BEVÉTELEK: ezer Ft A bevételek a kiadásokkal arányosan, az Önkormányzati pénzeszköz átvételből származnak, E Ft összegben az I. félévben ez a bevételi előirányzat 30,79 %-a. A második legjelentősebb bevételi forrás a Munkaügyi Központ támogatása 990 e Ft értékben. Jelenleg az átfutó kiadások között szerepel e Ft, ami az év végére a működési cálú pénzeszköz átvétel főkönyvre kerül. 3./ Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ KIADÁSOK: ezer Ft Az előirányzat 35,29 %-a került kiadásra. Személyi kiadások: A tervezett létszám 143 fő, az átlagos állományi létszám az I. félévben 136,8 fő /az I.névben 118,7 fő a II. névben 154,8 fő/. A személyi juttatások ezer Ft 43,7 % teljesítés megfelelő, 4

7 a munkaadói járulék ezer Ft 35,76 % -a a tervezettnek. Az intézmény szervezetegységeinek dolgozói létszáma VI. 30-án Fürdő 72 fő Masszírozó 26 fő Fizioterápia 8 fő Szálloda fő Kemping fő Étterem 27 fő Mosoda 3 fő Gyógybolt 2 fő összesen: 162 fő Bér és járulék megtakarítás a következő dolgozók után jár: 55 év feletti alkalmazott 30 fő járulékmentesség munkaügyi központ támogatott 2 fő járulékkedvezmény szakképesítést nem igénylő munkakörben foglalkoztatott 30 fő járulékkedvezmény GYED-ről visszatérő 3 fő járulékkedvezmény rehabilitációs kártyával rendelk. 3 fő járulékkedvezmény START kártyával rendelkező 2 fő járulékkedvezmény Dologi kiadások: ezer Ft Ez az összeg a a évi tervezett kiadások 39,2 %-át teszik ki. Időarányosan megfelelő a teljesítés. Működési célú pénzszköz átadás önkormányzatnak: e Ft Az önkormányzatnak átadott támogatás, amiből a polgármesteri hivatal és a PS Ámk megkapja a működéshez szükséges finanszírozást. is Beruházások: ezer Ft /ÁFA-val/ Fürdő: 3-as sz.kút önálló áramellátása: gépek, berendezések/ hegesztő, hangfal, utánfutó, irattári polc, mobil állvány/ Gyógyászat: Sószoba kialakítása masszírozó helyiségek kialakítása Étterem: grill pavilon kialakítása Kemping: Faházak építése /folyamatban levő beruházás/ Kemping recepció és kapu Hőszigetelt raktár konténer 97 e Ft +ÁFA e Ft +ÁFA e Ft 533 e Ft +ÁFA 420 e Ft +ÁFA e Ft +ÁFA.450 e Ft +ÁFA 500 e Ft +ÁFA 5

8 BEVÉTELEK: ezer Ft Az előirányzott bevétel 34,5 %-a folyt be az I. félév folyamán. A legjelentősebb bevételi jogcímek teljesítése a félév folyamán: 2013.VI VI.30. Támogatások / TB, Munkaügyi Központ/ e Ft 45,15% e Ft Intézményi működési bevétel e Ft 37,25% e Ft Kamatbevétel e Ft 27,51% e Ft ÁFA visszatérülés e Ft 30,11% e Ft Átfutó bevételek e Ft - A tevékenységek kiadása és bevételének alakulása: Szervezetegység Kiadás /e Ft/ Bevétel /e Ft/ pénzforgalmi különbözet /e Ft/ Fürdő / e Ft átadott támogatás nélkül/ Gyógyászat Távhőszolgáltatás Víz és szennyvíz Gyógybolt Étterem Szálloda,kemping,mosoda A fenti eredményeknél a beruházások összege is be lett számítva a kiadásokhoz. Így a gyógyászatnál e Ft a sószoba kialakítása rontja a pénzforgalmi eredményt, a kempingnél a faházak építése és a recepció kialakítása e Ft-tal módosítja az eredményt. A szezonalitás és a kártyás fizetések miatt az intézmény bevételeinek jelentős része július és augusztus hónapban realizálódik. 4./ PS ÁMK KIADÁSOK: ezer Ft A tervezett kiadások 43,03%-ban kerültek elkölktésre. Személyi kiadások A foglalkoztatottak száma a tervezettnek megfelelő 20 fő, nem változott az I. félévben. / A tervezett 20 fő + 2 fő üres álláshely/ A személyi kiadások e Ft, az előirányzat 39,25%-a. A járulék e Ft, az előirányzat 40,19 %-a volt. Az intézmény 7 fő 55 év felettit alkalmaz / járulék mentességet kap/. Dologi kiadások Összesen e Ft merült fel a félévben, 42,3 %-a a tervezettnek. Ennek legjelentősebb részét az élelmiszer beszerzés e Ft és a közüzemi szolgáltatások e Ft teszik ki. Beruházások beruházás 551e Ft értékben történt a félév folyamán, a tervezett 85,4%-a. Iskola konyha: Számítógép 115 e Ft + ÁFA 6

9 Óvoda: Notebook komplett Homokozó játékok 99 e Ft + ÁFA 220 e Ft + ÁfA BEVÉTELEK: E Ft A bevételi előirányzat 44,74%-ban teljesült. A legjelentősebb bevételi jogcímek teljesítése: Intézményi térítési díj e Ft 27,65 % ÁFA visszatérülés e Ft 207,24 % Önkormányzati támogatás 27.8 e Ft 33,39 % Átfutó bevételek e Ft Az intézmény szervezetei a költségvetésben vállalt kiadásainak az időarányos részét nem használta feladatainak ellátásához. Szervezetegység Kiadások Teljesítés Bölcsőde e Ft 42,44 % Óvoda e Ft 41,16 % Konyha e Ft 41,29 % Könyvtár e Ft 26,03 % Az önkormányzat összes intézményében a takarékos, megfontolt gazdálkodást tükrözi a személyi és dologi kiadások megtakarítása. - l. sz. melléklet az Önkormányzat I. félévi kiadásainak és bevételeinek teljesítése - 2.sz. melléklet a Polgármesteri Hivatal I.félévi kiadásainak és bevételeinek teljesítése - 3.sz. melléklet a Fürdő és Gyógyászati Központ I. félévi kiadásainak és bevételeinek teljesítése - 4.sz. melléklet a Petőfi Sándor ÁMK I. félévi kiadásainak és bevételeinek teljesítése Tisztelt Képviselőtestület! Kérem a beszámoló megvitatását és javaslatokat a további munkához. Cserkeszőlő, 2013.szeptember 05. Szokolai Lajos sk. 7

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Cserkeszőlő Község Önkormányzat.../2013.(IX..) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.27.) rendelet módosításáról 1. Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvény alapján Cserkeszőlő Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 3/2013.önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: Költségvetési bevételét Költségvetési kiadását E Ft-tal E Ft-tal módosítja és az önkormányzat évi módosított költségvetési bevételét módosított költségvetési kiadását E Ft-ban E Ft-ban állapítja meg. Az Önkormányzat I. félévi előirányzatai módosultak a Magyar Államkincstár kérésére. Ez több tényezőt tartalmaz: 1./ Az önkormányzat normatív támogatását növelték, e Ft-tal, a beszámítás összegét módosították./ ez támogatásokat csökkentő tétel, az iparűzési adóerő képesség függvénye/. A kiadási előirányzatokat ennek megfelelően növeltük e Ft-tal. 2./ Az önkormányzati hivatal működésére pót támogatást kaptunk,ezzel az összeggel növeltük a bevételi előirányzatokat e Ft-tal. A kiadási előirányzatot is növeltük e Ft-tal. 3./ Gyermekétkeztetési feladatok támogatását kiegészítették e Ft-tal, így növeltük a bevételi előirányzatot ezzel az összeggel és a kiadási előirányzatot is növeltük e Ft-tal. 4./Az önkormányzat jövedelempótló támogatások kifizetésére e Ft-tal kap többet, ami megemeli a bevételi előirányzatot. Ez az összeg kifizetésre kerül, így nő a kiadási előirányzat is. 5./ Az adósságkonszolidáció a bevételi előirányzata e Ft, a kiadási előirányzat unyanennyit tesz ki. A módosítás csak az Önkormányzat mint intézmény előirányzatait módosítja. A többi intézmény a Polgármesteri Hivatal, Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ, PS ÁMK előirányzatai nem változnak. Önkormányzat intézményi előirányzat változása: A bevételi és a kiadási főösszegeket a módosítás után a következőkben állapítja meg: Eredeti előirányzat bevételek : ezer Ft I. név módosított előirányzat bevételek : ezer Ft II. név módosított előirányzat bevételek: ezer Ft

19 ezer forintban Számlaszám Megnevezés Módosított előirányzat Beszámítás összegének differenciált visszapótlása Gyermekétkeztetési feladatok tám.kiegészítése Önkormányzat műk. Tám.kiegészítése 11 Jövedelempótló tám.kiegészítése 14 Adósságkonszolidáció Eredeti előirányzat kiadások: ezer Ft I.név módosított előirányzat kiadások: ezer Ft II.név módosított előirányzat kiadások: ezer Ft ezer forintban Számlaszám Megnevezés Módosított előirányzat Működési célú pénzeszköz átadás Egyéb szolgáltatás ÁFA kiadás Ápolásidij Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Időskorúak támogatása Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szoc.segély Óvodáztatási támogatás Adósságkonszolidáció /hitel törlesztés/ Adósságkonszolidáció /kamatkiadás/ Adósságkonszolidáció/Kötvénybe váltás/ (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Dr Héczei Eszter sk. jegyző Szokolai Lajos sk. polgármester Kelt: 2013.szeptember 10-i ülésen Kihirdetve szeptember 11.

20

21 Előterjesztés A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotásához Tisztelt Képviselő-testület! Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 25/20. (XII.20.) számú rendeletében 20. december 21. napjától hatályon kívül helyezte a közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló és a közigazgatási bírság kiszabásának szabályairól szóló 13/20. (IX.25.) számú önkormányzati rendeletet. Jelenleg vannak olyan cselekmények, amelyek a közösségi együttélés szabályait sértik, viszont rendelet hiányában ezen cselekmények elkövetését szankcionálni nem tudjuk. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 8.. (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletében meghatározhatja a közösségi együttélés alapvető szabályait, a kötelezettségek tartalmát, elmulasztásuk jogkövetkezményeit. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet tervezetet szíveskedjenek elfogadni. Cserkeszőlő, szeptember 6. dr. Héczei Eszter sk. jegyző

22 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT FÜRDŐ ÉS GYÓGYÁSZATI KÖZPONT 5465 CSERKESZŐLŐ FÜRDŐ UTCA 25. FÜRDŐ ÉS GYÓGYÁSZATI KÖZPONT ARCULATTERV évre

23 Logó, színhasználat, betűtípusok Az arculat alapvető és meghatározó eleme. Segíti a megkülönböztetést a versenytársaktól, felkelti a potenciális vendégek érdeklődését és megmarad az emlékezetükben, ezért fontos az egységes logóhasználat minden megjelenési forma esetén. Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ logó elemei: Képi szimbólum: napocska, hullám Logótípia: hangsúlyos Cserkeszőlő felirat, alatta Fürdő és Gyógyászati Központ felirat A logó megjelenési lehetőségei, színek, betűtípusok a mellékletben találhatóak! Dokumentumok fejléce Szövegszerkesztő program által készített dokumentumokat, hivatalos leveleket a Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ logójával és elérhetőségeivel ellátott fejléccel kell megszerkeszteni. A használandó fejléc a mellékletben található! Információs táblák A Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ területén található útbaigazító, valamint információs táblák minden esetben bordó hátterűek és bézs betűszínnel jelennek meg. Megjelenés Kitűző használat A Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati központ dolgozói a létesítmény területén kötelesek a logóval, valamint névvel és beosztással ellátott kitűzőt hordani. A kitűző sablonja a mellékletben található!

24 Munkaruha, egyenruha Az arculat kialakításánál fontos, hogy a Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ munkavállalói a létesítmény területén egységes emblémával ellátott munka- illetve egyenruhát viseljenek. A munka jellegének megkülönböztetése érdekében technikai személyzet királykék színű pólóban, minden más dolgozó fehér pólóban köteles ellátni feladatait a munkaterületén. A Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ alkalmazottjai közül több munkavállaló is több munkakörben lát el feladatokat, ezért egyes munkakörök munkaruháinál figyelembe kell ezt venni. A felső ruházat bal oldalán munka- és egyenruha esetében is szerepelnie kell a Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ, a Touring Hotel és Thermal Camping, vagy a Napsugár Étterem logójának az egységes megjelenés érdekében. Munkaruha juttatási szabályzat A Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ dolgozóinak munkaruha juttatási szabályzata évre: 1. A Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ dolgozói részére munkakörönként van meghatározva a munkaruha juttatás. A munkaruha juttatása a kihordási idő lejártakor válik aktuálissá. 2. Ez a szabályzat a kinevezéssel határozatlan ideig foglalkoztatott dolgozókra érvényes. A szerződéses, meghatározott ideig foglalkoztatott dolgozók az alább felsorolt juttatásokban időarányosan részesülnek, de a munkavégzéshez feltétlen szükséges ruházatot biztosítani kell számukra is. 3. A munkaruhát a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ, Touring Hotel és Thermal Camping, Napsugár Étterem emblémával, illetve logoval kell ellátni. 4. A munkaruha juttatást dolgozónként kell nyilván tartani. A felhasználható összeget évenként aktualizálni kell.

25 5. A munkaruháról kiállított számlán a dolgozó aláírásával és az alábbi szövegrész alkalmazásával kell a munkaruha átvételét igazolni: A munkaruhát felhasználásra átvettem és a dolgozó aláírása. 6. A számlán fel kell tüntetni a VTSZ számot és a termék megnevezését. A Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ dolgozóinak munkaruha juttatási rendje: Munkakör Munkaruha megnevezése Mennyiség Kihordási idő (hónap) Karbantartó Rendszerkezelő Vízforgató berendezéskezelő Kertész Kertgondozó Uszodamester Csúszdafelügyelő Kulcsos recepciós Gyógybolti eladó Karszalagozó Takarító személyzet Medencefelügyelő Sószoba felügyelő Ágykiadó Szaunamester Gyógyászati asszisztens Gyógymasszőr Fizioterápiás asszisztens Gyógytornász Kertészöltöny (zöld) Kertésznadrág (zöld) Rövidnadrág (zöld) Vattakabát (zöld) Póló (királykék) Lábbeli Kertészöltöny Hosszúnadrág (fehér) Rövidnadrág (fehér) Póló (fehér) Póló (királykék) Lábbeli Felső (fehér köpeny vagy póló) Póló (fehér) Hosszúnadrág (fehér) Rövidnadrág (fehér) Lábbeli Hosszú nadrág (fehér) Rövidnadrág (fehér) Trikó (fehér) Póló (fehér) Színes kendő Lábbeli Felső (fehér köpeny vagy póló) Póló (fehér) Hosszúnadrág (fehér) Lábbeli *Fürdőruha a gyógyúszást oktatónak Felső (fehér köpeny vagy póló) Melegítő (fehér) Rövidnadrág (fehér) Póló (fehér) Lábbeli 1 garnitúra 1 db 1 db 1 db 4 db 1 pár 1 garnitúra 1 db 2 db 2 db 2 db 1 pár 2 db 2 db 1 db 2 db 1 pár 1 db 2 db 2 db 1 db 1 db 1 pár 2 db 2 db 2 db 1 pár 1 db 2 db 2 db 1 db 2 db 1 pár 24 24

26 Touring Hotel és Thermal Camping Kempingtakarító Szállodatakarító Munkaköpeny (barackvirág fehér színű) Fehér póló Fehér nadrág Lábbeli 2 db 2 db 2 db 1 pár Karbantartók Kertészek Kempint portások Zöld kertészöltöny Szürke póló Lábbeli 2 garnitúra 4 db 1 pár Mosoda Fehér felső (póló vagy köpeny) Fehér nadrág Lábbeli 4 db 2 db 1 pár Napsugár Étterem Pénztár, kiszolgáló személyzet Türkizkék póló Sötét színű nadrág vagy szoknya Lábbeli 4 db 2 db 1 pár Konyhai személyzet Fehér póló Fehér nadrág Fehér kötény Zártfejű lábbeli 4 db 2 db 2 db 1 pár Munkaruha 2013-as beszerzési árak: Ruha megnevezése Fehér, királykék, türkizkék póló (kereknyakú) Ár (Ft + áfa /db) Zöld kertészöltöny Zöld kertésznadrág Zöld vattakabát Zöld, fehér rövidnadrág Fehér hosszúnadrág Fehér trikó Fehér köpeny Fehér melegítő Fehér kötény Színes kendő Munkaköpeny (barackvirág-fehér) 6.000

27 Egyenruha juttatási szabályzat A Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ dolgozóinak egyenruha juttatási szabályzata évre: 1. A Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ dolgozói részére munkakörönként van meghatározva az egyenruha juttatása és annak kihordási ideje. Az egyenruha használata az egységes megjelenést biztosítja. 2. Ez a szabályzat a kinevezéssel határozatlan ideig foglalkoztatott dolgozókra érvényes. A szerződéses, meghatározott ideig foglalkoztatott dolgozók az alább felsorolt juttatásokban időarányosan részesülnek, amennyiben a munkaviszony 1 hónapnál hosszabb időre szól. Nyilvántartó lapon kell szerepeltetni a dolgozó nevét, beosztását, a felvétel napjának és lejártának idejét. A kihordási idő eltelte előtt más egyenruhát csak akkor lehet kiadni, ha a ruha üzemi baleset vagy más elemi kár következtében munkavállaló hibáján kívül vált használhatatlanná. A munkavállaló köteles a részére kiadott egyenruhát megőrizni és a rongálódástól a legnagyobb gondossággal óvni, kötelessége az egyenruha mosása és rendben tartása. Az egyenruhát csak a munkahelyen és munkaidőben szabad használni. A használatban kiadott ruha a kihordási idő lejárta után a dolgozó tulajdonát képezi. A kiadott ruhát vissza kell venni, ha a dolgozó olyan munkakörbe kerül, ahol ez a juttatás nem illeti meg vagy megszűnik a munkaviszonya a kihordási idő lejárta előtt. A dolgozó az egyenruhát munkaviszonya megszűnésekor időarányosan megválthatja. 3. Az egyenruha juttatást dolgozónként kell nyilvántartani. A felhasználható összeget évenként aktualizálni kell. 4. A vásárlásról készpénzes számlát kell kérni a Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25., mint vevő részére. 5. A kiállított számlán a dolgozó aláírásával és az alábbi szövegrész alkalmazásával kell a munkaruha átvételét igazolni: Az egyenruhát felhasználásra átvettem, dátum és a dolgozó aláírása. 6. A számlán fel kell tüntetni a VTSZ számot és a termék megnevezését.

28 A Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ dolgozóinak egyenruha juttatási rendje: Munkakör Intézményvezető Szállodavezető Étteremvezető Főmérnök Gyógyászatvezető Pénztárosok Főpénztáros Rendész Csoportvezetők Kulturális szervező Egészségturisztikai referens H-K Ügyintéző Gazdasági ügyintéző Adminisztrátor Női egyenruha megnevezése Fehér felső (blúz, ing) Sötét színű szoknya, vagy nadrág Kosztüm/blézer nadrággal vagy szoknyával Színes kendő, sál Lábbeli Fehér felső (blúz, ing) Sötét színű szoknya vagy nadrág Póló (galléros) Lábbeli Férfi egyenruha megnevezése Ing Póló (galléros) Nadrág Zakó Lábbeli Ing Póló (galléros) Nadrág Zakó Lábbeli Ing Nadrág Zakó Póló (galléros) Lábbeli Touring Hotel és Thermal Camping Kihordási idő Hozzájárulás összege hónap Ft/fő hónap Ft/fő hónap Ft/fő Szállodao recepciós (6 fő, ebből 2 kemping recepciós) Fehér felső (blúz, ing) Sötét színű szoknya vagy nadrág Blézer és mellény Színes kendő, sál Lábbeli Kemping recepciós Türkizkék póló Farmerszoknya Lábbeli Fehér ing Sötét nadrág Nyakkendő Lábbeli Türkizkék póló Farmernadrág Lábbeli hónap Ft/fő hónap Egyenruha 2013-as beszerzési árak: Ruha megnevezése Ár (Ft + áfa /db) Női szoknya vagy nadrág Öltöny (zakó és nadrág) Kosztüm Galléros póló Fehér blúz, ing Férfi ing Farmerszoknya, farmernadrág

29 Mellékletek Logó megjelenési lehetőségei színesben: Színek: C0 M50 Y100 K0 C100 M70 Y0 K50 C70 M25 Y0 K0 C0 M0 Y0 K100 R248 G148 B30 R0 G47 B103 R60 G156 B215 R0 G0 B0

30 Logó megjelenési lehetősége egyszín árnyalatos C100 M70 Y0 K50 C0 M0 Y0 K100 Színek: 100% 40% 60% R0 G47 B103 R0 G0 B0 Logó megjelenési lehetősége egyszínben: C100 M70 Y0 K50 C0 M0 Y0 K100 R0 G47 B103 R0 G0 B0 Logó megjelenési lehetősége negatívban: C100 M70 Y0 K50 C0 M0 Y0 K100 R0 G47 B103 R0 G0 B0 A logó megjelenítése a fent bamutatottakon kívül nem lehetséges. A kiadványok, hírdetések arculatának kialakításánál célszerű a logó színeit alkalmazni, de mindenképpen olyan színt, ami a logó színeivel harmonizál.

31 Logó betűtípusai: Caf lisch Script Pro Bold Swiss-721Light HU Minion Pro Italic A kiadványok, hírdetések folyó szövegének típusát konkrétan nem határozzuk meg. Annak illeszkednie kell a megjelenés helyén használt fontokkal. Ajánlott betűcsaládok: Myriad Pro fontcsalád Swiss-721 fontcsalád Adobe Garamond Pro fontcsalád Minion Pro Regular Kitűző Bogdán Béla fürdôigazgató ő Fejléc 5465 Cserkeszőlő, Fürdő út 25. Tel.: 56/

32 Tervezett nyitva tartási rend akciók kedvezmények Fürdő és Gyógyászati Központ december 31-ig A fürdő október 01-től óráig tart nyitva (Ez a nyitva tartási rend április 30-ig marad érvényben.) Medencék, csúszdák nyitva tartási rendje, takarítási ütemterv: Külső csúszda szeptember 29-ig tart nyitva. Csúszda indítása hétköznap igény szerint, hétvégén (szombaton-vasárnap) egész nap. Fedett csúszda egész évben folyamatosan üzemel. Külső tanmedence: szeptember 09-től zárva Külső gyermek medence: szeptember 09-től hétköznap zárva, hétvégeken töltő-ürítő rendszerben üzemel szeptember, október hónapokban. Hullám medence: szeptember 30-tól zárva Élmény medence: október 27-ig szombat, vasár- és ünnep napokon üzemel. V-ös medence: október 27-ig minden nap üzemel. A fent említett és üzemben tartott medencéket a vendégek október 01-től 18. óráig látogathatják. A medencékhez tartozó vizesblokkok 18. óráig használhatók, esti takarításuk 18. órakor kezdődik. A fedett IV-es sz. medence továbbra is 18. óráig, a téli fürdő medencéi ig látogathatók. A három kültéri gyógyvizes medence óráig tart nyitva. Fürdő zárás kor. Hosszított nyitva tartás: szeptember hónapban szombati napokon a fürdő 22. óráig tart nyitva perc után a kültéri gyógyvizes medencékben fürödhetnek a vendégek. Javaslatunk szerint továbbra is rendszeressé lehetne tenni a szombati ill. adott esetben az ünnepi hosszított nyitva tartást októbertől a kültéri gyógyvizes medencéket ig lehetne látogatni, míg a téli fürdő medencéit ig. ( A medencék látogathatóságának meghatározásánál figyelembe kell venni a medencék takarítási rendjét, és azt, hogy a medencéket milyen ütemben tudjuk biztonsággal feltölteni a másnapi nyitásra.) - 1 -

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről Mélykút Város Önkormányzat

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére Tárgy: Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet-tervezet Előadó: Németh

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről (egységes szerkezetben)

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről (egységes szerkezetben) Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II.5.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről (egységes

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetés teljesítéséről 1..

Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetés teljesítéséről 1.. Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetés teljesítéséről Darvas község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 10-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont Dunakeszi Város Polgármesterétől Sajtó tájékoztatható Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére.. napirendi pont Dunakeszi Város 2012. évi költségvetésének 1. sz.

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1.. 3.. (1) A fürdő nyitva tartása az alábbiak szerint alakul:

1.. 3.. (1) A fürdő nyitva tartása az alábbiak szerint alakul: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 16/2014.(XI.13.)önkormányzati rendelete a Fürdő belépőjegyek és szolgáltatási díjak 2015. évi megállapításáról.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013.(.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester

1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester 1./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Diósjenő Község Önkormányzata

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Mályinka

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete a települési köztisztaságról és a helyi környezetvédelemről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-i ülésére

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének 2013. szeptember 5 ei munkaterv szerinti nyílt ülése

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének 2013. szeptember 5 ei munkaterv szerinti nyílt ülése ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: E-135 Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.11.) önkormányzati rendeletének 3. sz. módosítása Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelettervezet

A nagyközségi önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelettervezet Az előterjesztés száma: 3/2016. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. január 27-én, 18:00 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról Mátraszele község Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.18.) rendelet módosításáról A képviselőtestület

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete

Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartásról.. Mágocs Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Önkormányzati Rendelet

Önkormányzati Rendelet Önkormányzati Rendelet Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: ALAP Módosító rendeletek száma: Rendelet címe: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés dátuma: Hatályba lépés dátuma:

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (VIII. 31.) számú rendelete. A költségvetés bevételei és kiadásai

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (VIII. 31.) számú rendelete. A költségvetés bevételei és kiadásai Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (VIII. 31.) számú rendelete az Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa község Önkormányzatának Képviselő

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére. E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat 2016. február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Kétvölgy Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésnek módosítására. Tisztelt

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERE 8352 BAZSI, FŐ U.91. T/FAX:87/352-201

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERE 8352 BAZSI, FŐ U.91. T/FAX:87/352-201 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERE 8352 BAZSI, FŐ U.91. T/FAX:87/352-201 ELŐTERJESZTÉS Bazsi Község Önkormányzata 2012. szeptember 6 -i ülésére Tárgy: Tájékoztató Bazsi Község Önkormányzata 2012.

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

5/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet. a 2013.évi zárszámadásról 1..

5/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet. a 2013.évi zárszámadásról 1.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet a 2013.évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében kapott

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.16.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.16.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.16.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Kerecseny község Önkormányzatának 13/2003./XII.17./ sz. rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Kerecseny község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 13-i munkaterv szerinti nyílt ülése

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 13-i munkaterv szerinti nyílt ülése ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 16/2014 Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.11.) önkormányzati rendeletének 5. sz. módosítása Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 7. számú előterjesztés a Képviselő-testület 2013.12.19.-i ülésére MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben