XIV. FALUNAP ÉS FŐZŐVERSENY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XIV. FALUNAP ÉS FŐZŐVERSENY"

Átírás

1 XX. évfolyam ÁPRILIS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA XIV. FALUNAP ÉS FŐZŐVERSENY MEGHÍVÓ FALUGYŰLÉSRE A NEVEZÉSI KATEGÓRIÁK: 1. Halászléfőző verseny: 4.500,- Ft/csapat. A nevezési díjért a csapat a helyszínen kap kb. 4-5 kg élő halat, valamint igény szerint tűzifát, asztalt és 2 padot. A kapott halmennyiség kb.10 fő részére elegendő. 2. Pörkölt főző verseny: 1.000,- Ft/csapat A főzés hozott anyagból történik, igény szerint tűzifát, asztalt és 2 padot biztosítunk. 3. Egyéb, szabadon választott étel készítése: 1.000,- Ft/csapat A főzés hozott anyagból történik, igény szerint tűzifát, asztalt és 2 padot biztosítunk. A nap folyamán ugrálóvár, lovaskocsikázás, délután kulturális műsor várja az érdeklődőket április 23-án (hétfő) 18 órakor tartandó FALUGYŰLÉSRE. Helye: Művelődési Ház - Ruzsa, Tömörkény tér 1. Napirend: 1. A 2011-es gazdálkodási év beszámolója Előadó: Sánta Gizella polgármester 2. Egyebek Megjelenésükre feltétlenül számítok! óráig VÉRADÁS az iskolában! A falunap részletes programjáról a későbbiekben értesítjük a lakosságot! Az este sztárvendége előreláthatólag: Tisztelettel meghívom Ruzsa Község Lakosságát a Sánta Gizella - polgármester TÓTH GABI TŰZGYÚJTÁSI TILALOM A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság javaslatára a Csongrád megye területén lévő erdőkre, valamint az erdőterületek határától számított kétszáz méteren belüli területre - átmeneti időre március 9.-i hatállyal általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el. A tilalom idején tilos a tűzgyújtás a felsorolt területeken kijelölt tűzrakó helyeken is, valamint a közút- és vasút menti fásításokban, beleértve a parlag és gazégetést is. A közúton és vasúton utazók, az erdőben kirándulók, valamint a mezőgazdasági területeken dolgozók által eldobott égő cigaretta csikk és dohánynemű fokozott tűzveszéllyel jár, mivel a kiszáradt árokparton, illetve vasúti töltések mellett keletkező tüzek sok esetben közvetlenül erdő- és mezőgazdasági területeket is veszélyeztetnek. Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, ,-Ft közötti tűzvédelmi bírsággal sújtható. Sánta Gizella - polgármester HÚSVÉT Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok! Sánta Gizella - polgármester

2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 28-án tartotta soros ülését, mely egy fő Dr. Bánfi Tamás hiányzásával határozatképes volt. A napirendek elfogadása előtt Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselő, Mórahalom Város polgármestere tartott tájékoztatót a víziközműszolgáltatásokról szóló törvény átfogó módosításából eredő változásokról. A kormányzati szándék ezen törvénymódosítások kapcsán a rezsiköltségek féken tartása a közszolgáltatások területén mint a hulladékgazdálkodás, a vízszolgáltatás vagy a gáz és elektromos áram szolgáltatás. Vannak olyan ágazatok, melyek tekintetében kimondottan az államosítás irányába ható intézkedések várhatóak, a víziközmű-szolgáltatásokra vonatkozó törvény rendelkezései is ezt tükrözik, melyek azonban nem kizárólag állami, hanem állami és önkormányzati monopóliummá kívánják a vízszolgáltatás rendszerét átalakítani. Olyan lépcsőzetes teljesítést ír elő a törvény a szolgáltatókra vonatkozóan, miszerint lépcsőzetes átalakítással a lakosegyenérték elérése a cél egy szolgáltatóra vonatkozóan, így ez Ruzsa számára mindenképpen társulási kötelezettséget jelent. A lakosegyenérték nem egyenlő a lakosságszámmal sem, ez a víz- és szennyvízbekötésekre vonatkozóan kerül pontosan definiálásra. E kötelezettség teljesítésére a Képviselő-testületnek hamarosan állást kell foglalnia abban a kérdésben, hogy hogyan kívánja e kötelezettségét teljesíteni. Szeretné, ha Ruzsa szolgáltatási társulási kötelezettségét a jelenleg Mórahalom székhellyel rendelkező szolgáltatóhoz történő belépéssel teljesítené. A tájékoztató és a felmerülő kérdések megvitatását követően képviselő úr távozott a Képviselő-testület üléséről. A napirendi pontok elfogadását követően Sánta Gizella polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy beszámolásra köteles lejárt határidejű határozat az elmúlt időszakban nem volt, a szociális ügyekben átruházott hatáskörben hozott döntésekről pedig zárt ülés keretében számol be. Az első fő napirendi pont keretében a képviselők egyhangúlag módosították az Önkormányzat évi költségvetését, majd meghatározták az élelmezésügyi nyersanyagköltségeket. Ennek módosítása tárgyában került sor a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítására, s az alábbi étkeztetési térítési díjak meghatározására: A következő napirendi pont keretében a Képviselőtestület a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendeletét módosította tekintettel arra, hogy a december 30-án kihirdetett, az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló évi CCI. törvény új szakasszal egészítette ki a hulladékgazdálkodásról szóló törvényt, melynek értelmében az önkormányzat képviselő-testülete által rendeletben megállapított évi közszolgáltatási díjak évben nem emelkedhetnek. Ennek megfelelően a közszolgáltatás a tavalyi évi díjtételek alapján történik. Az első negyedév vonatkozásában, azon ügyfeleknek, akik részére a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. a évre korábban megállapított magasabb díjakkal számlázta ki a közszolgáltatási díjat, azoknak jóváírja a különbözetet. A következő előterjesztés keretében az ingatlanok helyi egyedi védelem alá helyezéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadásával a Képviselőtestület a korábbi ingatlanokat kiegészítve helyi egyedi védelem alá helyezte a volt Ruzsajárási iskola (Öregiskola), valamint a régi teleház épületét. Ezt követően került módosításra a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet, melyben egyes rendelkezések jogszabályi változásokat követő módosítására, valamint a díjtételek felülvizsgálatára került sor. A következő előterjesztések keretében az új államháztartásról szóló törvény és az annak végrehajtására vonatkozó Kormányrendelet, valamint az új szakfeladatrendről szóló NGM rendelet előírásainak megfeleltetve került sor az intézmények alapító okiratainak módosítására, majd egységes szerkezetben történő elfogadására. Ezt követően a Képviselő-testület döntött visszautalandó pénzeszköz kiutalásáról, majd megbízta Fődi Anita jegyzőt az új vagyongazdálkodási szabályozásnak megfelelő rendelet-tervezet kidolgozásával. A következő előterjesztés keretében a Képviselő-testület pályázat benyújtásáról döntött, mely többek között a könyvtár fejlesztésére ad lehetőséget, s pályázati önerőt nem igényel. Végül a Hétszínvirág Óvoda Pusztamérgesi Tagintézményére vonatkozó kérelmét vitatta meg a Képviselő-testület, melyben nem magyar állampolgár gyermekek óvodai ellátási díjának elengedését támogatta. Sánta Gizella polgármester beszámolt a két ülés között eltelt időszak eseményeiről, majd egyéb kérdés, hozzászólás, bejelentés hiányában az ülést berekesztette és zárt ülés megtartását rendelte el, ahol az átruházott hatáskörben szociális tárgykörben hozott döntéseiről számolt be. A Képviselő-testület következő soros ülését április 25-én, 13 óra 30 perckor tartja a Polgármesteri Hivatal (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.) tanácstermében. Napirend április 25.: 1) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről Előadó: Sánta Gizella polgármester 2) Az Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Sánta Gizella polgármester 3) Beszámoló a Vízmű Üzemeltetési Intézmény munkájáról Előadó: Ollmann Attila vízmű igazgató

3 4) Beszámoló a Bölcsőde munkájáról Előadó: Bóka Zoltánné bölcsődevezető Az előterjesztések előzetesen megtekinthetők munkaidőben a Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában. 5) Beszámoló a Ruzsa Községért Közalapítvány munkájáról Előadó: Kollár Éva a kuratórium elnöke 6) A Képviselő-testület ülése nyilvános. Fődi Anita - jegyző Egyéb előterjesztések A BÉKESSÉG FELÉ AZ IGAZSÁGON ÁT VEZET AZ ÚT! ÓVODAI BEÍRATÁS HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA RUZSA Értesítem a kedves szülõket, hogy 2012/2013-as nevelési évre történő óvodai beíratás: - A történelem egyik legkérlelhetetlenebb és legdiktatórikusabb rendszere volt a KOMMUNIZMUS megdöbbentően sok áldozatot szedve és óriási morális, környezeti, illetve kulturális károkat okozva itthon és szerte a világban. Magyarországon csak egy emléknapja van a Kommunizmus Áldozatainak, legalábbis hivatalosan. Az sem régen, tizenegy éve, hogy az ORSZÁGGYŰLÉS határozatot szavazott meg, hogy minden esztendő február 25-én Mi Magyarok is méltó módon lerójuk a kegyeletünket a Kommunizmus ÁLDOZATAI előtt. Ruzsa Község ÖNKORMÁNYZATA, valamint a Politikai Foglyok Szövetségének helyi szervezete meghívására emlékezők hozzátartozók megemlékezést tartottak a II. világháborúban elesett ruzsai honfitársaink EMLÉKHELYÉN a templomkerti EMLÉKMŰNÉL AZ EMLÉKNAPON! A kommunizmus áldozataira emlékező SZENTMISE után SÁNTA GIZELLA polgármester asszony mondott megemlékező beszédet, melyben kiemelte, hogy a KOMMUNISTA DIKTATÚRÁK MAGYARORSZÁGON is a hatalmuk megszerzése és megtartása érdekében nem riadtak vissza soha semmitől, még a véres megtorlásoktól sem. Részletezés nélkül a II. VILÁGHÁBORÚ és az azutáni SZOVJET megszállás, a RÁKOSI RENDSZER, valamint az azt követő évtizedek benne az 1956-os FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC leverésének története is erről szólt. Magunk igazolására és megnyugtatására a múltat nem szabad elfelednünk, emlékezni és emlékeztetni kell a háborúkra, az államosításokra, a kitelepítésekre, az elkövetett törvénytelenségekre, megtorlásokra. A megemlékezés keretében az embertelenségeket is idéző irodalmi művek elhangzását követően a résztvevők KOSZORÚT és virágokat, mécseseket helyeztek el az EMLÉKMŰ talapzatánál. Tanács Vilmos - Ruzsa április 16-tól április 18-ig naponta 7-15 óráig lesz az óvodában. A beíratáshoz szükséges dokumentumok: - a szülő személyi igazolványa - a gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája Az óvodai beiratkozással párhuzamosan Óvodakóstolgatót tartunk, melyre minden leendő óvodás gyermeket és szüleit szeretettel várunk. Az Óvodakóstolgató három napja alatt - naponta 8 óra és óra közötti időpontokban -minden érdeklődőnek lehetőséget biztosítunk arra, hogy betekintést nyerhessen csoportjaink mindennapi életébe és ismerkedhessen az óvó nénikkel és dajka nénikkel. Sánta Gizella polgármester Sádtné Papp Ibolya óvodavezetõ FAKIVÁGÁS UTÁN SUMARAZÁST!!! Felhívom azon ruzsai emberek figyelmét, akik néhány évvel ezelőtt megállapodást kötöttek az utak menti fák kivágására, hogy az eltelt idő alatt felnőtt sumarakat kitakarítani szíveskedjenek! A tuskóból kinőtt ágak gátolják, megnehezítik a földutakon való közlekedést. Kérek mindenkit, hogy még mielőtt lombosodni kezdenek a bokrok mindenki takarítsa ki azt a szakaszt, amelynek fáit kivágta! Sánta Gizella - polgármester

4 KALÓZKODTUNK T izenkilenc, azaz egy híján húsz - is lehetett volna a mottónk az idei iskola bálon. Ugyanis a március 11-én megrendezett retro disco volt a sorban a XIX. megrendezett bálunk. Rekordot döntöttünk több területen is: évek óta nem volt ennyi érdeklődő, akinek ülőhelyet és vacsorát is kellett biztosítanunk; a népes számú felajánlónak és támogatónak köszönhetően dúskálhattunk az tombola ajándékok között és nem utolsó sorban a vacsorát megelőző műsorszámokból is több volt a szokásosnál. Még egy dolog maradt ki a felsorolásból: ennyi kalóz még nem szállta meg a művelődési ház nagyteremének képzeletbeli hajóját. Mindez a pedagógusok műsorának volt köszönhető, ahol Sandokánt félredobva új kalózkapitányt választottunk magunknak, (Szerencsi)Sándorkánk személyében. Az alábbi mondatot tűztük a zászlónkra és kiáltottuk egyszerre: Mit nekünk Sandokán, ha van nekünk Sándorkánk! 4. A bál nyitótáncát az idén is nyolcadik osztályosok táncolták. Gyönyörűen adták elő az angolkeringőt. Még azt is sikerült Magyar Gabriella táncoktatónak kiküszöbölni, hogy a mindössze 4 fiúra 14 lányt jutott. A táncosok névsora a következő: Bekecs Izabella Bóka Boglárka Bürgés Klaudia Császár Kornél Dóczi Dóra Fodor Fanni Forrai Ferenc Gubicza Brigitta Horváth Klaudia Kis Márk Makra Balázs Papp Polett Répás Boglárka Rutai Szandra Selymes Evelin Selymes Szilvia Sipos Blanka Szirmai Andrea Minden résztvevőnek és felajánlónak ezúton is szeretnénk megköszönni a segítségét, mellyel hozzájárult bálunk sikeres lebonyolításához! Nevelőtestület

5 Felajánlók névsora: 50 felettiek klubja Aranka Vegyeskereskedés BALI23 Étterem Bálint Mátyás és cs. Basa István Berki Tibor és cs. Bernáth László Bernáthné Martus Mária Bóka Gyula és cs. Bóka Zoltán és cs. Bókáné Csiszár Tünde Bozsó Edit és cs. Bozsó Ernő Bölcsőde dolgozói Börcsök Hajnalka Börcsök István és cs. Börcsök Miklós és cs. Börcsök Tiborné Bürgés Zoltánné Chiliciuc Erika és cs. COOP ABC Ruzsa Csima Erzsébet Csordásné Loj Mónika Dóczi Tiborné Dr. Domán Gábor Dr. Hézsai Klára Dr. Papp Sándor Dr. Szanka János Fakukac kft. Farkas Szabó Tünde Fodorné Dudás Edit Fődi Anita Fődi Gábor és cs. Földeák László Galambos Róbert /Tappancs/ Gárgyán Imre és cs. Gárgyán István és cs. Gora Mónika Gregus László és cs. Hajdú Erzsébet és cs. Halász József és cs. Hárs Gyógyszertár Haskó Zsolt és cs. Horváth Zoltán és cs. Jáger Sándor és csapata Jenei Erzsébet Joó Tamás és cs. Kálmán Ferencné KALMÁR kft. Kiskunhalas Király Katalin Kiri Csaba és cs. Kis Tibor és cs. Kispálné Papp Mária Kura Istvánné Lábecz László és cs. LANAH Bt. Lázár Gáborné LILA Diszkont Makra József és cs. Mercator Kft. Szeged /Körmendi Csanád/ Mityók Emese Mobil Világ Molnár Büfé Móra Ferenc Művelődési Ház Nagy Béla és cs. Nagy István Nagyiván Ferenc és cs. Napsugár Otthon Népszabadság Szövetkezet Nógrádi Zoltán NOVAFOOD Hungary /Farkas Tibor/ SZÜLŐK BÁLJA 2012 Izgatott készülődés előzte meg a március 10.- ei szombati bálat. A gyerekek gőzerővel tanulták a táncokat, mi szülők pedig alig vártuk, hogy megláthassuk őket a szép menyasszonyi ruhákban és a frakkban. A szívélyes fogadtatás után, az ízlésesen megterített asztalok mellett vártuk a műsor kezdetét. Elsőként a countryt élvezhettük, melynek különlegessége volt, hogy az alsós tanítónéni is a gyerekekkel táncolt. Az alsós és felsős évfolyamok színvonalas műsora után következett a várva várt keringő. Bizonyára nem volt egyszerű a koreográfiát összeállítani, mert a fiúk létszáma alacsony, de ezt a problémát nagyon jól áthidalta az oktató. A fiúk mint komoly férfiemberek, a lányok pedig, mint igazi hölgyek jelentek meg a színpadon. Azt hiszem, hogy a szülők meghatottsága tagadhatatlan tény volt, igazolta ezt a hirtelen meg növekedett papírzsebkendő fogyasztás is. Nagyon szép táncot láthattunk, gyönyörű táncosokkal. 5. NOVUM Kft. /Pósa Endre/ Ollmann Attila és cs. OTP Rt. ruzsai fiók Óvoda dolgozói Ördög és Takács Bt. Szeged Ördögh Klára Papdi Krisztián PARK Diszkont Üllés Preszner Richárd és Lázár Edina Renáta Butik Rózsa Istvánné Rutai Ildikó és Poppány József Ruzsa Posta Ruzsa Presszó Ruzsai Gazdakör Ruzsai Hagyományőrző Baráti Kör Sádt Ede és cs. Sánta Antal és cs. Sánta Erika és Szabó Krisztián Sánta Gizella Sebőkné Péter Renáta Seffer Orsolya Seller Attila és cs. Sellerné Bozóki Marietta Selymes Imre és cs. Selymes Lajos Simhercz Zoltánné Sinkó Péter és cs. Sipos Mátyás és családja Szalai Jenőné Szegedi Nemzeti Színház Szegedi Sütödék Kft. Szekeres János és cs. Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pusztamérgesi Telephelye Szerencsi Sándor és cs. Szögi Antal Szőke és Társa Kft. Szűcs Béla Szűcs Imre Tanács Bernadett Tanács István és cs. Tanács Mónika Teleház Teleki Horváth Lajos és cs. Theodor Theine Peter Torpedó Italdiszkont Ruzsa Tóthné Molnár Anikó Unilever Food Solutions /Nové Szabolcs/ Unilever Kft. Varga Dániel és cs. Varga Enikő és Krisztin László Varga Imréné Varga Károly és családja Varga Károlyné, TüZÉP Ruzsa Varga Norbert és cs. Vásárhelyi Ferenc és cs. Vass Tibor és cs. Végh Gyula Könyvkereskedése Vízmű-Üzemeltetési Intézmény Vörös Tibor Zádori József és cs. Zsolnainé Seffer Mónika Ami feltette az í -re a pontot, amikor a gyerekek felkérték a szüleiket, és együtt táncoltak a parketten. A következő műsorszám a tanárok műsora volt. Az idei évben is megállapíthattuk, hogy a lelkesedésük mit sem csökkent, ötlettáruk kifogyhatatlan! Nagyon szórakoztató és színvonalas műsort láthattunk SÁNDORKÁNK főszereplésével. Az ízletes és bőséges vacsora után kezdődött a retrodisco! A Dj személye visszarepített bennünket az időben, hiszen többségünk tizenévesen is az ő zenéjére táncolt, az akkori discóban. Generációk ropták együtt hajnalig, fergetegesen jó hangulatban. Közben egy kis pihenőként a tombolasorsolás révén, sokan gazdagodtunk értékes ajándéktárgyakkal. Majd folytatódott a tánc hajnalig! Nagyon köszönjük az iskola minden dolgozójának, hogy fáradságos munkával megszervezték nekünk ezt a bálat, és az este során is mindent megtettek, hogy jól érezhessük magunkat! A további évekhez sok kitartást kívánunk! A nyolcadikos gyerekek szülei

6 FELHÍVÁS DÍSZPOLGÁRI CÍM JELÖLÉSÉRE Mint az Önök számára ismeretes Ruzsa községi díszpolgári cím adományozására minden évben a falunap alkalmával kerülhet sor. Idén május 19-én rendezzük meg a XIV. falunapot, amikor ismét szeretnénk ezzel a lehetőséggel élni, és ehhez kérjük az Önök segítségét. A képviselőtestület rendelete értelmében: Díszpolgári cím annak a magyar állampolgárnak adományozható, aki Ruzsa község és lakossága számára, a község fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett. Ezek figyelembe vételével bárki írásban tehet javaslatot, amelyet legalább 3 megválasztott Képviselő-testületi tagnak alá kell írnia. Az ajánláshoz mellékelni kell írásos /minimum egy oldalas/ indokolást. E két dokumentumot április 13-ig juttassák el a Polgármesteri Hivatalba a polgármester részére, aki a képviselő-testület elé terjeszti a javaslatot, majd zárt ülés keretében születik döntés a cím esetleges adományozásáról. Ruzsa község Képviselő-testülete MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI ÉS PRÓBÁI ÁPRILIS HÓNAPBAN Programok Próbák Időpont Program megnevezése április óra április óra április óra Időpont Próba Hétfő óra Jóga Kedd óra Néptánc gyerekeknek Kedd óra Citera együttes próbái Kedd óra Néptánc felnőtteknek április óra Fehérnemű vásár Szerda óra Gerinctorna április óra Csütörtök óra Ifjúsági Klub Csütörtök óra Jóga április óra Csütörtök óra Aikido edzés április óra 50 FELETTIEK KLUBJA Szeretettel várjuk az 50 felettieket a klub születésnapi partijára április 13-án 17 órára a művelődési házba, ahol meglepetés műsort is láthatnak a klubtagok. Várjuk új tagok csatlakozását is! Péntek 17 óra Női torna TEGYÜNK EGYÜTT ÚTJAINK TISZTASÁGÁÉRT! A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 8. alkalommal tartja meg országos szemétszedő akcióját. A program célja, hogy a fiatalabb generációnak is természetessé váljon a környezet megóvása.a közútkezelő az esemény gazdájaként minden csatlakozó számára térítés nélkül biztosít kesztyűt és láthatósági mellényt, valamint gondoskodik az összegyűjtött hulladék elszállításáról is. Várunk mindenkit, aki fontosnak tartja környezete tisztaságát április 21-én 13 órakor az általános iskolánál. 6.

7 RECEPTVARÁZS KALÁCSTÉSZTÁBAN SÜLT SONKA Hozzávalók 4 személyre: 2 dkg élesztő 3 dkg cukor 1,5 dl tej 40 dkg liszt + a formához 2 db tojássárgája 5 dkg vaj + a formához 30 dkg füstölt főtt sonka Elkészítés: Az élesztőt fél kanál cukorral, fél dl langyos tejjel és kevés liszttel elkeverjük, majd langyos helyen felfuttatjuk (kovászt készítünk). Ha felfutott az élesztő, ráöntjük, és a maradék langyos tej hozzáadásával tésztát készítünk. A tésztát alaposan kidagasztjuk, hogy jó levegős legyen. Ha kellően szuszogós a tészta, letakarjuk, és langyos helyen kelesztjük addig, amíg kb. a duplájára dagad. A kuglófformát kivajazzuk, kilisztezzük. A megkelt tésztát az edényben kicsit átgyúrjuk, majd kivesszük, lisztezett deszkára tesszük, és kicsit kilapogatjuk kézzel. A sonkát ráfektetjük, lehet egészben is, de ha vannak maradék darabkák, törmelékek, akkor azt használjuk erre a célra. Becsomagoljuk a sonkát a tésztába, összenyomkodjuk az illesztéseket, és a formába tesszük. A sütő 160 fokra (gázsütő 1. fokozat) előmelegítjük. Meleg helyen a tésztát még 8 percet kelesztjük, majd a sütőben percig sütjük. A sütőből kivéve kiborítjuk, pihentetjük pár percet és felszeleteljük. Melegen és hidegen is fogyasztható, tormamártást kínálhatunk mellé. Munka: kb. 30 perc Fogyasztható: kb. 1 óra 45 perc múlva 1 adag mártással: 912 kcal A maradék lisztet, cukrot, csipetnyi sót, a tojássárgáját és a vajat beletesszük egy nagyobb tálba. MŰVELŐDÉSI HÁZ ADÓ 1% A évi SZJA-ból felajánlott ,-Ft-ot a felújítás során a fűtés korszerűsítésére használtuk fel: radiátorszelepek-és légtelenítő cseréjét végezte el a szakember a évben. A évi SZJA-ból ,- Ft-ot a művelődési ház részére karácsonyi díszek és tintapatron, a könyvtár részére könyvespolc javítására fordítottuk évben. Köszönjük, hogy a 2009-es és a 2010-es évben is felajánlották a személyi jövedelemadójuk 1%-át intézményünk részére. Vörös Tiborné - igazgató "... RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL A kedvezményezett adószáma: A kedvezményezett neve: Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár Ennek kitöltése nem kötelező. TUDNIVALÓK Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára kíván rendelkezni. A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretű borítékba, amely e lap méretét csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen. FONTOS! A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel. " JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK! KÖNYVAJÁNLÓ András építészhallgatóként éppoly hirtelen csöppen a 30-as évek Párizsi bohéméletébe, amilyen önkéntelenül ragadja később magával a századközép világégése, hogy munkatáborról munkatáborra sodródva, küszködve kapaszkodjon az egyetlen szerelembe: élete legnagyobb ajándékába. Klára még szinte gyermek, mikor az erősödő szélsőséges eszmék Magyarországáról Párizsba kénytelen menekülni, hogy ott megismerje Andrást, és életük egymáséba gubancolódjon. Tamás és Ibolya a háború gyermekei; miközben szüleik a földi poklokkal csatáznak értük és egymásért, mindnyájuk túléléséért, ők olyan emlékekre tesznek szert, melyek generációk sorsában hagynak kitörölhetetlen nyomot, amit nem moshat el sem az óceánnyi távolság, sem a részvétlen idő. Julie Orringer regénye, a Láthatatlan híd magával sodor és felkavar, kétségbe ejt és megvigasztal, elveszi és visszaadja az életbe és az emberségbe vetett hitünket. A könyv már kölcsönözhető a községi könyvtárból. Császár Ágota - könyvtáros

8 ORVOSI - ÉS JÁRÓBETEG ELLÁTÁS RUZSÁN Szakrendelés neve Orvos neve Rendelés helye Rendelés ideje Nőgyógyászat Dr Nyirati Ildikó Felszabadulás u. 2. Rendelési időben: 0620/ Hétfő 9-13 óra, Csütörtök 9-14 óra Terhes tanácsadás: hétfő óra Fül - orr - gégészet Dr Molnár G. Etelka Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Szerda óra Rendelési időben: 0662/ Reumatológia Dr Ocskó Marica Felszabadulás u / Kedd 8-13 óra Fizioterápia: hétfő - Péntek 8-12 óra Pszichiátria Dr Rekeczki Erika Napsugár Otthon, Pipacs tér 2. Rendelési időben: 0662/ Változó! Laboratórium Dr Sümeginé Dr Pap Éva Tömörkény tér / / 15-ös mellék Kedd, Csütörtök vérvétel Bőrgyógyászat Dr Tóth Kása Izabella Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Rendelési időben: 0662/ Csütörtök óra Szemészet Változó! Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Változó! Péntek vérvételi eredmény kiadás Orvos neve Rendelés helye Rendelés ideje Dr Hézsai Klára - vállalkozó háziorvos Egészségház, Tömörkény tér / /12-es mellék H-P : 8-12 óra Dr Balogh Piroska - gyermekorvos Egészségház, Tömörkény tér / /13-as mellék H-P: 8-11 óra d.u.: óra Csecsemő tanácsadás: Sz:14-16 óra Dr Gál Klára - fogorvos Egészségház, Tömörkény tér / /11-as mellék H: 8-14 óra K: iskolai fogászat, SZ: óra P: óra Dr Bánfi Tamás, Dr Bánfi György - háziorvos Fő u / H-P: óra és óra MEGÉRKEZTÜNK március 08-án Gábor Klárának és Fürtön Gézának Patrik Antal SZEMÉSZETI RENDELÉS A szemészeti szakrendelés az alábbi időpontokban, az alábbi szakorvosokkal áll a betegek rendelkezésére a Napsugár Otthonban: Április 2. hétfő Dr. Dégi Rózsa Április 12. csütörtök Dr. Horóczi Zoltán Április 26 csütörtök Dr. Gyetvai Tamás március 12-én Vörös Erikának és Péter Zoltánnak Ádám és Balázs PSZICHIÁTRIAI RENDELÉSEK nevű gyermeke született. A Szülőknek gratulálunk és az egész családnak jó egészséget kívánunk! A Napsugár Otthonban működő pszichiátriai rendelés időpontjai az alábbiak április 5., 16., 23., 30., Időpont egyeztetés rendelési napokon15-16 óráig 06 30/ telefonon Leleteit mindenki hozza magával. HALÁLOZÁS ORVOSI ÜGYELET Lakatos József Jáger Pál Ferenc Cím: 6786 Ruzsa, Rózsa u. 2. Telefon: 62/ vagy az egységes sürgősségi telefonszám: 104 Ügyelet: Hétköznap 16 órától másnap reggel 08 óráig. Hétvégén: pénteken 16 órától hétfő reggel 08 óráig. elhunyt. Őszinte részvétünk a családoknak! 8.

9 HIRDETÉSEK, KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK GYÖNGYI OPTIKA Ajánlatunk: FEHÉRNEMŰ VÁSÁR április 17-én/ kedden/ ig a Művelődési Házban ÚJDONSÁG: ź Új Krisztina női alsók ź Női póló ź Mr Big férfi alsó érkezett AKCIÓ ź szürke, barna színre sötétedő lencsék akciója ź Zeiss multifokális lencse 30% engedménnyel ź keretek 30-50% engedménnyel ź órajavítást is vállalunk előrendelt termékekből 5-10% árengedmény, ha csatlakozik hozzánk az /iwiw-en, facebook-on Találkozunk a Napsugár Otthonban a szemészeti rendelés idejében (A tájékoztatás nem teljes körű,további infó a web áruházban) Csatlakozzonbaráti körünkhöz (iwiw, facebook) és JAVÍTÁSOKAT VÁLLALUNK! Tel.: 0630/ értesítjük ha lakóhelyén járunk RENDŐRSÉGI ÜGYELET Ruzsa Körzeti Megbízott Iroda: 6786 Ruzsa, Rózsa u. 1/A. Ruzsa körzeti megbízott rendőr: Pálinkás Zoltán zászlós tel.: Ferenczi István zászlós tel.: 20/ órában elérhető: Mórahalom Rendőrőrs Ügyelet: 6782 Mórahalom, Kölcsey u. 2/B. Telefonszám: 0662/ Vezetések telefonról: 107 Mobiltelefonról 107 (Szegedi Rendőrkapitányság Ügyelet, itt kérni kell, hogy kapcsolják a Mórahalmi Rendőrőrsöt.) TV JAVÍTÁS helyszínen, garanciával minden szerdán és pénteken Hibabejelentés az Agro és Műszaki Kisáruházban (Ruzsa, Piac tér 3.) vagy az alábbi telefonszámon: Komlós László: 0630/ Balotaszállás, Petőfi S. u. 53. További szolgáltatások: M i okozza az ö n b iz a lo m h iá n y t? ź Villámsújtás esetén szakvélemény készítése ź Digitális földi sugárzás (MinDig TV) vételére alkalmas LCD televíziók, dekóderek (Set-Top Boxok) és antennák forgalmazása, beüzemelése T u d ja m e g! VEG YE M EG ÉS O LVASSA EL: D IA N E T IK A A SZELLEM I EG ÉSZSÉG M O DERN TUDO M ÁNYA TŰZOLTÓSÁG ír ta L. R O N H U B B A R D Elérhetőségünk: H u b b a rd D ia n etik a A la p ítv á n y S ze g e d, H o n v é d tér 5 /B, 3 -a s ka p u c s e n g ő u d v a ri B. é p ü le t, II. e m e le t 7 0 / ? E -m a il: d ia n etik a sze g e in vitel.h u vagy a 105 (Szeged Városi Tűzoltóság ügyelet) a tűzoltóság segélyhívószáma. K é rje n in g ye n e s D V D -t a w w w.sz e ge d ita n fo lya m o k.h u /o n b iz a lo m o ld a lo n M inden jog fenntartva. S zcientológia E gyh áz S zegedi M isszió (vallási egyesület) 9.

10 HIRDETÉSEK, KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK Lakossági Apró VIRÁGFÖLD AKCIÓ!! Őstermelők és magánszemélyek részére adóbevallás készítését vállalom. Érd.: Lasancz Imréné 6786 Ruzsa, Öttömösi út 38. Tel.: 0662/ ; 0630/ L 50L 20L 10L Kártyajóslás, sorselemzés, szerelmi kötés -, oldás, rontáslevétel, fényképanalízis, tenyérjóslás, okleveles kártyajóslás tanfolyam. Interneten is megtekinthető: kartyajoslas.gportal.hu Érd.: 0630/ Ruzsai 3 szobás családi ház gyümölcsfákkal, nagy terasszal, melléképületekkel, pincével, aknás garázzsal, kétféle fűtéssel /konvektor, cserépkályha/ kis rezsivel áron alul eladó. Iskola, központ 5-10 perc. Érd.: 0662/ ; 0662/ ANTENNASZERELÉS ÉS JAVÍTÁS MINDIG TV tartozékok, antennák szerelése, műszeres beállítása garanciával! Granulált baromfi- ill. marha trágya kedvező áron kapható /Baromfi 4q, 8q, 25 kg-os kiszerelésben/ Balkonládák széles választékban, virágcserepek minden méretben kaphatóak! Várjuk kedves vásárlóinkat. Agro és Műszaki Kisáruház 6786 Ruzsa, Piactér 3. Tel.: 0662/ , 0670/ Földmérés! ź ź ź ź megosztások, telekhatár kitűzések, épületfeltüntetés, szolgalmi jog bejegyzés, művelési ág változás, Elérhetőségünk: UPC DIRECT szerelése, szerződéskötés! Egyszeri 2000,-Ft beüzemelés, az antennát ingyen adjuk! DIRECT + csomag havi 3500,-Ft - 75 TV csatorna Ingyen beüzemelés, a kültéri egységet díjmentesen kiszállítva és felszerelve biztosítjuk! Egyéb antennák javítása! már havi 990,- Ft-tól 17 csatorna (NótaTv is!) Általános-és muskátli földek AKCIÓS áron Sólya Zoltán antennaszerelő ź személyesen: Szeged, Pál u. 8/a (egyeztetett időpontban!) ź telefon: / ź fax: ź weboldal: ź ź levélcím: INFOGEO Földmérő Iroda, 6724 Szeged, Pál u. 8/a Telephely: Ruzsa, Napsugár u. RUZSAI HÍREK Tel.: 0630/ Teljeskörű tájékoztatás végett hívja a megadott telefonszámot! KÜLTERÜLETI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS április 06., április 20, május 04.. (A szemetet reggel 6.00-ig kell kihelyezni. Csak az emblémával ellátott szemeteszsákok kerülnek elszállításra.) 10. Megjelenik 1000 példányban Lapzárta: a megjelenést megelőző hónap 20-a, ha ez munkaszüneti nap, akkor az azt megelőző utolsó munkanap. SZERKESZTŐSÉG: 6786 Ruzsa, Tömörkény tér 1. Tel.: 62/ , 62/ Fax: 62/ KIADÓ: Az Intelligens Faluért Egyesület SZERKESZTŐ: Császár Ágota NYOMDAI MUNKÁLATOK: Planet Corp. Szolgáltató Kft Szeged, Makai út 4. Tel.: 20/ Tel./Fax: 62/

2011. FEBRUÁR. XIX. évfolyam 2. szám

2011. FEBRUÁR. XIX. évfolyam 2. szám XIX. évfolyam 2. szám 2011. FEBRUÁR Be van fejezve a nagy mű, igen. A gép forog, az alkotó pihen. Évmilliókig eljár tengelyén, Mig egy kerékfogát ujítni kell /Madách/ Nyáron történt megbetegedésemet követően

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

MEGEMLÉKEZÉS KÖZSÉGI NŐNAPRA

MEGEMLÉKEZÉS KÖZSÉGI NŐNAPRA XX. évfolyam 2012. MÁRCIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu MEGHÍVÓ MEGEMLÉKEZÉS KÖZSÉGI NŐNAPRA MÁRCIUS 15. A nő mindent érez és megérez. Az átlagtól jobban, mélyebben. Lénye úgy működik,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai:

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai: Szám: 10/2011. Vámosmikola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 30-án (szerda) 14.15 órakor tartja soron következő ülését. 1/ A 13/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet a köztisztaságról

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Szatymaz Község K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k

Szatymaz Község K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k Szatymaz Község K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k 2015. évi M U N K A T E R V E I. A z ü l é s e k r e n d j e A képviselő-testületi ülés állandó napirendi pontjai: - Polgármester beszámolója

Részletesebben

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031 Közérdekű információk Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Cím: 2340 Kiskunlacháza Kossuth Lajos tér 1. Tel./Fax: 06-24-519-830, 06-24-519-840 E-mail: pmhivatal@kiskunlachaza.hu dr. Répás József polgármester:

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482. Doba, Kossuth u. 10. Szám: D/57/3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 12-én 18.00 órai

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.)

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.) A 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Kisújszállás városban működő szavazatszámláló bizottságok választott tagjai, póttagjai 1. TEVK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE JANUÁR 30. - A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendelése - A Polgármester beszámolója átruházott hatáskörben

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Cím: 2340 Kiskunlacháza Kinizsi u. 1. Tel.: Mobil:

Cím: 2340 Kiskunlacháza Kinizsi u. 1. Tel.: Mobil: Közérdekű információk Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Cím: 2340 Kiskunlacháza Kossuth Lajos tér 1. Tel./Fax: 06-24-519-830, 06-24-519-840 E-mail: pmhivatal@kiskunlachaza.hu dr. Répás József polgármester:

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 212/2016. (XI.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. november 30-i nyilvános ülés módosított napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 1. Tájékoztató

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő, ülését a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 12. -a alapján 2012.március

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-i rendes ülésére 766-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i rendes ülésére Tárgy: Óvoda és bölcsődei beiratkozási időpontjának meghatározása Előterjesztő:

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. évi M U N K A T E R V E

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. évi M U N K A T E R V E Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi M U N K A T E R V E A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 17. -a értelmében éves munkatervet készít, éves munkaterv alapján működik.

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi M U N K A T E R V E

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi M U N K A T E R V E KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. évi M U N K A T E R V E 2 2014. január 14. 9.00 óra 1./ A kistokaji Napsugár Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése beruházás műszaki és

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2013. január 31. (csütörtök) 1. Pályázat kiírása a Goldmark Károly Művelődési Központ intézményvezetői munkakörére

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE Összeállította: Márok Csaba polgármester 2 Közmeghallgatás 2014. február 10. 17.00

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

Minden nap: 7 00-14 00

Minden nap: 7 00-14 00 SZAKRENDELÉS RENDELÉSI IDŐ ORVOS LABOR II. emelet 38. sz. tel: 49/505-317 kód: 051125011 Minden nap: 7 00-14 00 Dr. Szoboszlay István SPORTORVOSI II. emelet 36. sz. tel: 49/505-312 1 / 24 kód: 051126020

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs és Vének községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. július 11-én (szerdán) 17,30 órai kezdettel

Részletesebben

www.velenceitoleader.eu

www.velenceitoleader.eu www.velenceitoleader.eu Folyamatosan bővülő adatbázis az Üdülési csekk elfogadóhelyeiről. Részletes ismertető a térség szálláshelyeiről, éttermeiről. Emelett hírek, információk, aktuális ajánlatok, programok

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2016. febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT Ssz. Név 1. Bakos Zoltán 2. Bakos Zoltán 3. Bakos Zoltán 4. Bakos Zoltán 5. Balog Csaba 6. Balog Csaba 7. Balog

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24. Ügyszám: 24-161/2016. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2016. november 24. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 2/2015 Napirendi pontok: 1. A 2015.

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének évi ülésterve. Általános rendelkezések

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének évi ülésterve. Általános rendelkezések Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve I. Általános rendelkezések A képviselő-testületi ülések általában a Községháza épületében kerülnek megtartásra. Más helyszín esetén

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. JANUÁR 29. (negyedik csütörtök) 2./ Beszámoló az átruházott hatáskörben végzett munkáról 3./ 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Előadó: Ollmann-né Lovászi Ágnes iskolaigazgató

Előadó: Ollmann-né Lovászi Ágnes iskolaigazgató 1. A napirenden túlmenően a testületi ülésen részt vett Varga Zsolt, a mórahalmi Térségi Vízmű-Üzemeltetési Intézmény igazgatója, akinek tájékoztatását követően a Képviselő-testület döntött a Térségi Vízmű-Üzemeltetési

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok:

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/. (II.17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Pályázati lehetőségeket kell felkutatni a) község útjainak

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

2010. Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok!

2010. Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok! XVIII. évfolyam 4. szám 2010. Á P R I L I S Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok! Sánta Gizella - polgármester Tisztelettel meghívom Ruzsa Község Lakosságát a 2010. április 19-én

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. évi m u n k a t e r v e A Képviselő-testület a munkatervet a 299/2014. (XI. 27.) sz. határozatával elfogadta. - 2-2015. JANUÁR 29. (CSÜTÖRTÖK)

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Január 31. Február 14. 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 2. Önkormányzat 2007.

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8. Ügyszám: 87-75/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 8. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 20/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Részletesebben

Gyermek-háziorvosok. Védőnői Szolgálat

Gyermek-háziorvosok. Védőnői Szolgálat Háziorvosok Dr. Csók László Tel.: 424-126 hétfőtől - péntekig: 9.30-12.00; 14.30-16.00 Rendelési időn kívül 8 órától 16 óráig sürgős, életveszélyes esetekben hívható: 06/20/9830-222 Helyettesítő orvos:

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó Előterjesztés A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: ,

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: , KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: 340-011, fax: 540-044, E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. október 24-i ülésére Tárgy: JELENTÉS

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. J e g y z ő k ö n y v

Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. J e g y z ő k ö n y v Iktatószám: II/1-15/2016. Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. J e g y z ő k ö n y v mely készült 2016. október 26-án 18:00 órakor az önkormányzati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. április 29-én (kedden) 14.00 órakor ülést tart.

M E G H Í V Ó. 2014. április 29-én (kedden) 14.00 órakor ülést tart. AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-101 fax:(88) 212-794 e-mail: polgarmester@hivatal.ajka.hu Ügyszám: 1/12-4/2014. M E G H Í V Ó Ajka város Önkormányzata

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. első félévi munkaterve

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. első félévi munkaterve Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. első félévi munkaterve A Képviselő-testület elfogadta 438/2012. (XII. 20.) Kt. számú határozatával. JANUÁR 2013. január 12-én 10.00 órakor

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

MEGHÍVÓ JÓTÉKONYSÁGI BÁLRA

MEGHÍVÓ JÓTÉKONYSÁGI BÁLRA XX. évfolyam 2012. FEBRUÁR RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu MEGHÍVÓ JÓTÉKONYSÁGI BÁLRA Olyan sok minden van, amit úgy szeretnénk elmondani a gyerekeinknek! Szeretnénk meggyőzni őket, hogy ne

Részletesebben

Mosonszolnoki Hírmondó

Mosonszolnoki Hírmondó 2006 február Mosonszolnoki Hírmondó 3 Tisztelt Választópolgárok! Mint bizonyára tudják, a Magyar Köztársaság Elnöke az országgyűlési képviselők választás I. fordulóját április 9-ére, míg a második fordulóját

Részletesebben

Szeghalom Város Polgármestere

Szeghalom Város Polgármestere Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Köszönetnyilvánítás a

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A 2010. MÁJUS 15-I FALUNAP ÉS FŐZŐVERSENY NEVEZÉSI FELTÉTELEI

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A 2010. MÁJUS 15-I FALUNAP ÉS FŐZŐVERSENY NEVEZÉSI FELTÉTELEI Ruzsai Hírek 1. oldal 2010. május Ruzsai Hírek 2. oldal 2010. május A 2010. MÁJUS 15-I FALUNAP ÉS FŐZŐVERSENY NEVEZÉSI FELTÉTELEI NEVEZÉSI KATEGÓRIÁK: 1. Halászlé ( a szervezők által biztosított halból)

Részletesebben