XIV. FALUNAP ÉS FŐZŐVERSENY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XIV. FALUNAP ÉS FŐZŐVERSENY"

Átírás

1 XX. évfolyam ÁPRILIS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA XIV. FALUNAP ÉS FŐZŐVERSENY MEGHÍVÓ FALUGYŰLÉSRE A NEVEZÉSI KATEGÓRIÁK: 1. Halászléfőző verseny: 4.500,- Ft/csapat. A nevezési díjért a csapat a helyszínen kap kb. 4-5 kg élő halat, valamint igény szerint tűzifát, asztalt és 2 padot. A kapott halmennyiség kb.10 fő részére elegendő. 2. Pörkölt főző verseny: 1.000,- Ft/csapat A főzés hozott anyagból történik, igény szerint tűzifát, asztalt és 2 padot biztosítunk. 3. Egyéb, szabadon választott étel készítése: 1.000,- Ft/csapat A főzés hozott anyagból történik, igény szerint tűzifát, asztalt és 2 padot biztosítunk. A nap folyamán ugrálóvár, lovaskocsikázás, délután kulturális műsor várja az érdeklődőket április 23-án (hétfő) 18 órakor tartandó FALUGYŰLÉSRE. Helye: Művelődési Ház - Ruzsa, Tömörkény tér 1. Napirend: 1. A 2011-es gazdálkodási év beszámolója Előadó: Sánta Gizella polgármester 2. Egyebek Megjelenésükre feltétlenül számítok! óráig VÉRADÁS az iskolában! A falunap részletes programjáról a későbbiekben értesítjük a lakosságot! Az este sztárvendége előreláthatólag: Tisztelettel meghívom Ruzsa Község Lakosságát a Sánta Gizella - polgármester TÓTH GABI TŰZGYÚJTÁSI TILALOM A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság javaslatára a Csongrád megye területén lévő erdőkre, valamint az erdőterületek határától számított kétszáz méteren belüli területre - átmeneti időre március 9.-i hatállyal általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el. A tilalom idején tilos a tűzgyújtás a felsorolt területeken kijelölt tűzrakó helyeken is, valamint a közút- és vasút menti fásításokban, beleértve a parlag és gazégetést is. A közúton és vasúton utazók, az erdőben kirándulók, valamint a mezőgazdasági területeken dolgozók által eldobott égő cigaretta csikk és dohánynemű fokozott tűzveszéllyel jár, mivel a kiszáradt árokparton, illetve vasúti töltések mellett keletkező tüzek sok esetben közvetlenül erdő- és mezőgazdasági területeket is veszélyeztetnek. Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, ,-Ft közötti tűzvédelmi bírsággal sújtható. Sánta Gizella - polgármester HÚSVÉT Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok! Sánta Gizella - polgármester

2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 28-án tartotta soros ülését, mely egy fő Dr. Bánfi Tamás hiányzásával határozatképes volt. A napirendek elfogadása előtt Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselő, Mórahalom Város polgármestere tartott tájékoztatót a víziközműszolgáltatásokról szóló törvény átfogó módosításából eredő változásokról. A kormányzati szándék ezen törvénymódosítások kapcsán a rezsiköltségek féken tartása a közszolgáltatások területén mint a hulladékgazdálkodás, a vízszolgáltatás vagy a gáz és elektromos áram szolgáltatás. Vannak olyan ágazatok, melyek tekintetében kimondottan az államosítás irányába ható intézkedések várhatóak, a víziközmű-szolgáltatásokra vonatkozó törvény rendelkezései is ezt tükrözik, melyek azonban nem kizárólag állami, hanem állami és önkormányzati monopóliummá kívánják a vízszolgáltatás rendszerét átalakítani. Olyan lépcsőzetes teljesítést ír elő a törvény a szolgáltatókra vonatkozóan, miszerint lépcsőzetes átalakítással a lakosegyenérték elérése a cél egy szolgáltatóra vonatkozóan, így ez Ruzsa számára mindenképpen társulási kötelezettséget jelent. A lakosegyenérték nem egyenlő a lakosságszámmal sem, ez a víz- és szennyvízbekötésekre vonatkozóan kerül pontosan definiálásra. E kötelezettség teljesítésére a Képviselő-testületnek hamarosan állást kell foglalnia abban a kérdésben, hogy hogyan kívánja e kötelezettségét teljesíteni. Szeretné, ha Ruzsa szolgáltatási társulási kötelezettségét a jelenleg Mórahalom székhellyel rendelkező szolgáltatóhoz történő belépéssel teljesítené. A tájékoztató és a felmerülő kérdések megvitatását követően képviselő úr távozott a Képviselő-testület üléséről. A napirendi pontok elfogadását követően Sánta Gizella polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy beszámolásra köteles lejárt határidejű határozat az elmúlt időszakban nem volt, a szociális ügyekben átruházott hatáskörben hozott döntésekről pedig zárt ülés keretében számol be. Az első fő napirendi pont keretében a képviselők egyhangúlag módosították az Önkormányzat évi költségvetését, majd meghatározták az élelmezésügyi nyersanyagköltségeket. Ennek módosítása tárgyában került sor a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítására, s az alábbi étkeztetési térítési díjak meghatározására: A következő napirendi pont keretében a Képviselőtestület a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendeletét módosította tekintettel arra, hogy a december 30-án kihirdetett, az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló évi CCI. törvény új szakasszal egészítette ki a hulladékgazdálkodásról szóló törvényt, melynek értelmében az önkormányzat képviselő-testülete által rendeletben megállapított évi közszolgáltatási díjak évben nem emelkedhetnek. Ennek megfelelően a közszolgáltatás a tavalyi évi díjtételek alapján történik. Az első negyedév vonatkozásában, azon ügyfeleknek, akik részére a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. a évre korábban megállapított magasabb díjakkal számlázta ki a közszolgáltatási díjat, azoknak jóváírja a különbözetet. A következő előterjesztés keretében az ingatlanok helyi egyedi védelem alá helyezéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadásával a Képviselőtestület a korábbi ingatlanokat kiegészítve helyi egyedi védelem alá helyezte a volt Ruzsajárási iskola (Öregiskola), valamint a régi teleház épületét. Ezt követően került módosításra a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet, melyben egyes rendelkezések jogszabályi változásokat követő módosítására, valamint a díjtételek felülvizsgálatára került sor. A következő előterjesztések keretében az új államháztartásról szóló törvény és az annak végrehajtására vonatkozó Kormányrendelet, valamint az új szakfeladatrendről szóló NGM rendelet előírásainak megfeleltetve került sor az intézmények alapító okiratainak módosítására, majd egységes szerkezetben történő elfogadására. Ezt követően a Képviselő-testület döntött visszautalandó pénzeszköz kiutalásáról, majd megbízta Fődi Anita jegyzőt az új vagyongazdálkodási szabályozásnak megfelelő rendelet-tervezet kidolgozásával. A következő előterjesztés keretében a Képviselő-testület pályázat benyújtásáról döntött, mely többek között a könyvtár fejlesztésére ad lehetőséget, s pályázati önerőt nem igényel. Végül a Hétszínvirág Óvoda Pusztamérgesi Tagintézményére vonatkozó kérelmét vitatta meg a Képviselő-testület, melyben nem magyar állampolgár gyermekek óvodai ellátási díjának elengedését támogatta. Sánta Gizella polgármester beszámolt a két ülés között eltelt időszak eseményeiről, majd egyéb kérdés, hozzászólás, bejelentés hiányában az ülést berekesztette és zárt ülés megtartását rendelte el, ahol az átruházott hatáskörben szociális tárgykörben hozott döntéseiről számolt be. A Képviselő-testület következő soros ülését április 25-én, 13 óra 30 perckor tartja a Polgármesteri Hivatal (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.) tanácstermében. Napirend április 25.: 1) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről Előadó: Sánta Gizella polgármester 2) Az Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Sánta Gizella polgármester 3) Beszámoló a Vízmű Üzemeltetési Intézmény munkájáról Előadó: Ollmann Attila vízmű igazgató

3 4) Beszámoló a Bölcsőde munkájáról Előadó: Bóka Zoltánné bölcsődevezető Az előterjesztések előzetesen megtekinthetők munkaidőben a Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában. 5) Beszámoló a Ruzsa Községért Közalapítvány munkájáról Előadó: Kollár Éva a kuratórium elnöke 6) A Képviselő-testület ülése nyilvános. Fődi Anita - jegyző Egyéb előterjesztések A BÉKESSÉG FELÉ AZ IGAZSÁGON ÁT VEZET AZ ÚT! ÓVODAI BEÍRATÁS HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA RUZSA Értesítem a kedves szülõket, hogy 2012/2013-as nevelési évre történő óvodai beíratás: - A történelem egyik legkérlelhetetlenebb és legdiktatórikusabb rendszere volt a KOMMUNIZMUS megdöbbentően sok áldozatot szedve és óriási morális, környezeti, illetve kulturális károkat okozva itthon és szerte a világban. Magyarországon csak egy emléknapja van a Kommunizmus Áldozatainak, legalábbis hivatalosan. Az sem régen, tizenegy éve, hogy az ORSZÁGGYŰLÉS határozatot szavazott meg, hogy minden esztendő február 25-én Mi Magyarok is méltó módon lerójuk a kegyeletünket a Kommunizmus ÁLDOZATAI előtt. Ruzsa Község ÖNKORMÁNYZATA, valamint a Politikai Foglyok Szövetségének helyi szervezete meghívására emlékezők hozzátartozók megemlékezést tartottak a II. világháborúban elesett ruzsai honfitársaink EMLÉKHELYÉN a templomkerti EMLÉKMŰNÉL AZ EMLÉKNAPON! A kommunizmus áldozataira emlékező SZENTMISE után SÁNTA GIZELLA polgármester asszony mondott megemlékező beszédet, melyben kiemelte, hogy a KOMMUNISTA DIKTATÚRÁK MAGYARORSZÁGON is a hatalmuk megszerzése és megtartása érdekében nem riadtak vissza soha semmitől, még a véres megtorlásoktól sem. Részletezés nélkül a II. VILÁGHÁBORÚ és az azutáni SZOVJET megszállás, a RÁKOSI RENDSZER, valamint az azt követő évtizedek benne az 1956-os FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC leverésének története is erről szólt. Magunk igazolására és megnyugtatására a múltat nem szabad elfelednünk, emlékezni és emlékeztetni kell a háborúkra, az államosításokra, a kitelepítésekre, az elkövetett törvénytelenségekre, megtorlásokra. A megemlékezés keretében az embertelenségeket is idéző irodalmi művek elhangzását követően a résztvevők KOSZORÚT és virágokat, mécseseket helyeztek el az EMLÉKMŰ talapzatánál. Tanács Vilmos - Ruzsa április 16-tól április 18-ig naponta 7-15 óráig lesz az óvodában. A beíratáshoz szükséges dokumentumok: - a szülő személyi igazolványa - a gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája Az óvodai beiratkozással párhuzamosan Óvodakóstolgatót tartunk, melyre minden leendő óvodás gyermeket és szüleit szeretettel várunk. Az Óvodakóstolgató három napja alatt - naponta 8 óra és óra közötti időpontokban -minden érdeklődőnek lehetőséget biztosítunk arra, hogy betekintést nyerhessen csoportjaink mindennapi életébe és ismerkedhessen az óvó nénikkel és dajka nénikkel. Sánta Gizella polgármester Sádtné Papp Ibolya óvodavezetõ FAKIVÁGÁS UTÁN SUMARAZÁST!!! Felhívom azon ruzsai emberek figyelmét, akik néhány évvel ezelőtt megállapodást kötöttek az utak menti fák kivágására, hogy az eltelt idő alatt felnőtt sumarakat kitakarítani szíveskedjenek! A tuskóból kinőtt ágak gátolják, megnehezítik a földutakon való közlekedést. Kérek mindenkit, hogy még mielőtt lombosodni kezdenek a bokrok mindenki takarítsa ki azt a szakaszt, amelynek fáit kivágta! Sánta Gizella - polgármester

4 KALÓZKODTUNK T izenkilenc, azaz egy híján húsz - is lehetett volna a mottónk az idei iskola bálon. Ugyanis a március 11-én megrendezett retro disco volt a sorban a XIX. megrendezett bálunk. Rekordot döntöttünk több területen is: évek óta nem volt ennyi érdeklődő, akinek ülőhelyet és vacsorát is kellett biztosítanunk; a népes számú felajánlónak és támogatónak köszönhetően dúskálhattunk az tombola ajándékok között és nem utolsó sorban a vacsorát megelőző műsorszámokból is több volt a szokásosnál. Még egy dolog maradt ki a felsorolásból: ennyi kalóz még nem szállta meg a művelődési ház nagyteremének képzeletbeli hajóját. Mindez a pedagógusok műsorának volt köszönhető, ahol Sandokánt félredobva új kalózkapitányt választottunk magunknak, (Szerencsi)Sándorkánk személyében. Az alábbi mondatot tűztük a zászlónkra és kiáltottuk egyszerre: Mit nekünk Sandokán, ha van nekünk Sándorkánk! 4. A bál nyitótáncát az idén is nyolcadik osztályosok táncolták. Gyönyörűen adták elő az angolkeringőt. Még azt is sikerült Magyar Gabriella táncoktatónak kiküszöbölni, hogy a mindössze 4 fiúra 14 lányt jutott. A táncosok névsora a következő: Bekecs Izabella Bóka Boglárka Bürgés Klaudia Császár Kornél Dóczi Dóra Fodor Fanni Forrai Ferenc Gubicza Brigitta Horváth Klaudia Kis Márk Makra Balázs Papp Polett Répás Boglárka Rutai Szandra Selymes Evelin Selymes Szilvia Sipos Blanka Szirmai Andrea Minden résztvevőnek és felajánlónak ezúton is szeretnénk megköszönni a segítségét, mellyel hozzájárult bálunk sikeres lebonyolításához! Nevelőtestület

5 Felajánlók névsora: 50 felettiek klubja Aranka Vegyeskereskedés BALI23 Étterem Bálint Mátyás és cs. Basa István Berki Tibor és cs. Bernáth László Bernáthné Martus Mária Bóka Gyula és cs. Bóka Zoltán és cs. Bókáné Csiszár Tünde Bozsó Edit és cs. Bozsó Ernő Bölcsőde dolgozói Börcsök Hajnalka Börcsök István és cs. Börcsök Miklós és cs. Börcsök Tiborné Bürgés Zoltánné Chiliciuc Erika és cs. COOP ABC Ruzsa Csima Erzsébet Csordásné Loj Mónika Dóczi Tiborné Dr. Domán Gábor Dr. Hézsai Klára Dr. Papp Sándor Dr. Szanka János Fakukac kft. Farkas Szabó Tünde Fodorné Dudás Edit Fődi Anita Fődi Gábor és cs. Földeák László Galambos Róbert /Tappancs/ Gárgyán Imre és cs. Gárgyán István és cs. Gora Mónika Gregus László és cs. Hajdú Erzsébet és cs. Halász József és cs. Hárs Gyógyszertár Haskó Zsolt és cs. Horváth Zoltán és cs. Jáger Sándor és csapata Jenei Erzsébet Joó Tamás és cs. Kálmán Ferencné KALMÁR kft. Kiskunhalas Király Katalin Kiri Csaba és cs. Kis Tibor és cs. Kispálné Papp Mária Kura Istvánné Lábecz László és cs. LANAH Bt. Lázár Gáborné LILA Diszkont Makra József és cs. Mercator Kft. Szeged /Körmendi Csanád/ Mityók Emese Mobil Világ Molnár Büfé Móra Ferenc Művelődési Ház Nagy Béla és cs. Nagy István Nagyiván Ferenc és cs. Napsugár Otthon Népszabadság Szövetkezet Nógrádi Zoltán NOVAFOOD Hungary /Farkas Tibor/ SZÜLŐK BÁLJA 2012 Izgatott készülődés előzte meg a március 10.- ei szombati bálat. A gyerekek gőzerővel tanulták a táncokat, mi szülők pedig alig vártuk, hogy megláthassuk őket a szép menyasszonyi ruhákban és a frakkban. A szívélyes fogadtatás után, az ízlésesen megterített asztalok mellett vártuk a műsor kezdetét. Elsőként a countryt élvezhettük, melynek különlegessége volt, hogy az alsós tanítónéni is a gyerekekkel táncolt. Az alsós és felsős évfolyamok színvonalas műsora után következett a várva várt keringő. Bizonyára nem volt egyszerű a koreográfiát összeállítani, mert a fiúk létszáma alacsony, de ezt a problémát nagyon jól áthidalta az oktató. A fiúk mint komoly férfiemberek, a lányok pedig, mint igazi hölgyek jelentek meg a színpadon. Azt hiszem, hogy a szülők meghatottsága tagadhatatlan tény volt, igazolta ezt a hirtelen meg növekedett papírzsebkendő fogyasztás is. Nagyon szép táncot láthattunk, gyönyörű táncosokkal. 5. NOVUM Kft. /Pósa Endre/ Ollmann Attila és cs. OTP Rt. ruzsai fiók Óvoda dolgozói Ördög és Takács Bt. Szeged Ördögh Klára Papdi Krisztián PARK Diszkont Üllés Preszner Richárd és Lázár Edina Renáta Butik Rózsa Istvánné Rutai Ildikó és Poppány József Ruzsa Posta Ruzsa Presszó Ruzsai Gazdakör Ruzsai Hagyományőrző Baráti Kör Sádt Ede és cs. Sánta Antal és cs. Sánta Erika és Szabó Krisztián Sánta Gizella Sebőkné Péter Renáta Seffer Orsolya Seller Attila és cs. Sellerné Bozóki Marietta Selymes Imre és cs. Selymes Lajos Simhercz Zoltánné Sinkó Péter és cs. Sipos Mátyás és családja Szalai Jenőné Szegedi Nemzeti Színház Szegedi Sütödék Kft. Szekeres János és cs. Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pusztamérgesi Telephelye Szerencsi Sándor és cs. Szögi Antal Szőke és Társa Kft. Szűcs Béla Szűcs Imre Tanács Bernadett Tanács István és cs. Tanács Mónika Teleház Teleki Horváth Lajos és cs. Theodor Theine Peter Torpedó Italdiszkont Ruzsa Tóthné Molnár Anikó Unilever Food Solutions /Nové Szabolcs/ Unilever Kft. Varga Dániel és cs. Varga Enikő és Krisztin László Varga Imréné Varga Károly és családja Varga Károlyné, TüZÉP Ruzsa Varga Norbert és cs. Vásárhelyi Ferenc és cs. Vass Tibor és cs. Végh Gyula Könyvkereskedése Vízmű-Üzemeltetési Intézmény Vörös Tibor Zádori József és cs. Zsolnainé Seffer Mónika Ami feltette az í -re a pontot, amikor a gyerekek felkérték a szüleiket, és együtt táncoltak a parketten. A következő műsorszám a tanárok műsora volt. Az idei évben is megállapíthattuk, hogy a lelkesedésük mit sem csökkent, ötlettáruk kifogyhatatlan! Nagyon szórakoztató és színvonalas műsort láthattunk SÁNDORKÁNK főszereplésével. Az ízletes és bőséges vacsora után kezdődött a retrodisco! A Dj személye visszarepített bennünket az időben, hiszen többségünk tizenévesen is az ő zenéjére táncolt, az akkori discóban. Generációk ropták együtt hajnalig, fergetegesen jó hangulatban. Közben egy kis pihenőként a tombolasorsolás révén, sokan gazdagodtunk értékes ajándéktárgyakkal. Majd folytatódott a tánc hajnalig! Nagyon köszönjük az iskola minden dolgozójának, hogy fáradságos munkával megszervezték nekünk ezt a bálat, és az este során is mindent megtettek, hogy jól érezhessük magunkat! A további évekhez sok kitartást kívánunk! A nyolcadikos gyerekek szülei

6 FELHÍVÁS DÍSZPOLGÁRI CÍM JELÖLÉSÉRE Mint az Önök számára ismeretes Ruzsa községi díszpolgári cím adományozására minden évben a falunap alkalmával kerülhet sor. Idén május 19-én rendezzük meg a XIV. falunapot, amikor ismét szeretnénk ezzel a lehetőséggel élni, és ehhez kérjük az Önök segítségét. A képviselőtestület rendelete értelmében: Díszpolgári cím annak a magyar állampolgárnak adományozható, aki Ruzsa község és lakossága számára, a község fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett. Ezek figyelembe vételével bárki írásban tehet javaslatot, amelyet legalább 3 megválasztott Képviselő-testületi tagnak alá kell írnia. Az ajánláshoz mellékelni kell írásos /minimum egy oldalas/ indokolást. E két dokumentumot április 13-ig juttassák el a Polgármesteri Hivatalba a polgármester részére, aki a képviselő-testület elé terjeszti a javaslatot, majd zárt ülés keretében születik döntés a cím esetleges adományozásáról. Ruzsa község Képviselő-testülete MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI ÉS PRÓBÁI ÁPRILIS HÓNAPBAN Programok Próbák Időpont Program megnevezése április óra április óra április óra Időpont Próba Hétfő óra Jóga Kedd óra Néptánc gyerekeknek Kedd óra Citera együttes próbái Kedd óra Néptánc felnőtteknek április óra Fehérnemű vásár Szerda óra Gerinctorna április óra Csütörtök óra Ifjúsági Klub Csütörtök óra Jóga április óra Csütörtök óra Aikido edzés április óra 50 FELETTIEK KLUBJA Szeretettel várjuk az 50 felettieket a klub születésnapi partijára április 13-án 17 órára a művelődési házba, ahol meglepetés műsort is láthatnak a klubtagok. Várjuk új tagok csatlakozását is! Péntek 17 óra Női torna TEGYÜNK EGYÜTT ÚTJAINK TISZTASÁGÁÉRT! A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 8. alkalommal tartja meg országos szemétszedő akcióját. A program célja, hogy a fiatalabb generációnak is természetessé váljon a környezet megóvása.a közútkezelő az esemény gazdájaként minden csatlakozó számára térítés nélkül biztosít kesztyűt és láthatósági mellényt, valamint gondoskodik az összegyűjtött hulladék elszállításáról is. Várunk mindenkit, aki fontosnak tartja környezete tisztaságát április 21-én 13 órakor az általános iskolánál. 6.

7 RECEPTVARÁZS KALÁCSTÉSZTÁBAN SÜLT SONKA Hozzávalók 4 személyre: 2 dkg élesztő 3 dkg cukor 1,5 dl tej 40 dkg liszt + a formához 2 db tojássárgája 5 dkg vaj + a formához 30 dkg füstölt főtt sonka Elkészítés: Az élesztőt fél kanál cukorral, fél dl langyos tejjel és kevés liszttel elkeverjük, majd langyos helyen felfuttatjuk (kovászt készítünk). Ha felfutott az élesztő, ráöntjük, és a maradék langyos tej hozzáadásával tésztát készítünk. A tésztát alaposan kidagasztjuk, hogy jó levegős legyen. Ha kellően szuszogós a tészta, letakarjuk, és langyos helyen kelesztjük addig, amíg kb. a duplájára dagad. A kuglófformát kivajazzuk, kilisztezzük. A megkelt tésztát az edényben kicsit átgyúrjuk, majd kivesszük, lisztezett deszkára tesszük, és kicsit kilapogatjuk kézzel. A sonkát ráfektetjük, lehet egészben is, de ha vannak maradék darabkák, törmelékek, akkor azt használjuk erre a célra. Becsomagoljuk a sonkát a tésztába, összenyomkodjuk az illesztéseket, és a formába tesszük. A sütő 160 fokra (gázsütő 1. fokozat) előmelegítjük. Meleg helyen a tésztát még 8 percet kelesztjük, majd a sütőben percig sütjük. A sütőből kivéve kiborítjuk, pihentetjük pár percet és felszeleteljük. Melegen és hidegen is fogyasztható, tormamártást kínálhatunk mellé. Munka: kb. 30 perc Fogyasztható: kb. 1 óra 45 perc múlva 1 adag mártással: 912 kcal A maradék lisztet, cukrot, csipetnyi sót, a tojássárgáját és a vajat beletesszük egy nagyobb tálba. MŰVELŐDÉSI HÁZ ADÓ 1% A évi SZJA-ból felajánlott ,-Ft-ot a felújítás során a fűtés korszerűsítésére használtuk fel: radiátorszelepek-és légtelenítő cseréjét végezte el a szakember a évben. A évi SZJA-ból ,- Ft-ot a művelődési ház részére karácsonyi díszek és tintapatron, a könyvtár részére könyvespolc javítására fordítottuk évben. Köszönjük, hogy a 2009-es és a 2010-es évben is felajánlották a személyi jövedelemadójuk 1%-át intézményünk részére. Vörös Tiborné - igazgató "... RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL A kedvezményezett adószáma: A kedvezményezett neve: Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár Ennek kitöltése nem kötelező. TUDNIVALÓK Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára kíván rendelkezni. A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretű borítékba, amely e lap méretét csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen. FONTOS! A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel. " JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK! KÖNYVAJÁNLÓ András építészhallgatóként éppoly hirtelen csöppen a 30-as évek Párizsi bohéméletébe, amilyen önkéntelenül ragadja később magával a századközép világégése, hogy munkatáborról munkatáborra sodródva, küszködve kapaszkodjon az egyetlen szerelembe: élete legnagyobb ajándékába. Klára még szinte gyermek, mikor az erősödő szélsőséges eszmék Magyarországáról Párizsba kénytelen menekülni, hogy ott megismerje Andrást, és életük egymáséba gubancolódjon. Tamás és Ibolya a háború gyermekei; miközben szüleik a földi poklokkal csatáznak értük és egymásért, mindnyájuk túléléséért, ők olyan emlékekre tesznek szert, melyek generációk sorsában hagynak kitörölhetetlen nyomot, amit nem moshat el sem az óceánnyi távolság, sem a részvétlen idő. Julie Orringer regénye, a Láthatatlan híd magával sodor és felkavar, kétségbe ejt és megvigasztal, elveszi és visszaadja az életbe és az emberségbe vetett hitünket. A könyv már kölcsönözhető a községi könyvtárból. Császár Ágota - könyvtáros

8 ORVOSI - ÉS JÁRÓBETEG ELLÁTÁS RUZSÁN Szakrendelés neve Orvos neve Rendelés helye Rendelés ideje Nőgyógyászat Dr Nyirati Ildikó Felszabadulás u. 2. Rendelési időben: 0620/ Hétfő 9-13 óra, Csütörtök 9-14 óra Terhes tanácsadás: hétfő óra Fül - orr - gégészet Dr Molnár G. Etelka Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Szerda óra Rendelési időben: 0662/ Reumatológia Dr Ocskó Marica Felszabadulás u / Kedd 8-13 óra Fizioterápia: hétfő - Péntek 8-12 óra Pszichiátria Dr Rekeczki Erika Napsugár Otthon, Pipacs tér 2. Rendelési időben: 0662/ Változó! Laboratórium Dr Sümeginé Dr Pap Éva Tömörkény tér / / 15-ös mellék Kedd, Csütörtök vérvétel Bőrgyógyászat Dr Tóth Kása Izabella Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Rendelési időben: 0662/ Csütörtök óra Szemészet Változó! Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Változó! Péntek vérvételi eredmény kiadás Orvos neve Rendelés helye Rendelés ideje Dr Hézsai Klára - vállalkozó háziorvos Egészségház, Tömörkény tér / /12-es mellék H-P : 8-12 óra Dr Balogh Piroska - gyermekorvos Egészségház, Tömörkény tér / /13-as mellék H-P: 8-11 óra d.u.: óra Csecsemő tanácsadás: Sz:14-16 óra Dr Gál Klára - fogorvos Egészségház, Tömörkény tér / /11-as mellék H: 8-14 óra K: iskolai fogászat, SZ: óra P: óra Dr Bánfi Tamás, Dr Bánfi György - háziorvos Fő u / H-P: óra és óra MEGÉRKEZTÜNK március 08-án Gábor Klárának és Fürtön Gézának Patrik Antal SZEMÉSZETI RENDELÉS A szemészeti szakrendelés az alábbi időpontokban, az alábbi szakorvosokkal áll a betegek rendelkezésére a Napsugár Otthonban: Április 2. hétfő Dr. Dégi Rózsa Április 12. csütörtök Dr. Horóczi Zoltán Április 26 csütörtök Dr. Gyetvai Tamás március 12-én Vörös Erikának és Péter Zoltánnak Ádám és Balázs PSZICHIÁTRIAI RENDELÉSEK nevű gyermeke született. A Szülőknek gratulálunk és az egész családnak jó egészséget kívánunk! A Napsugár Otthonban működő pszichiátriai rendelés időpontjai az alábbiak április 5., 16., 23., 30., Időpont egyeztetés rendelési napokon15-16 óráig 06 30/ telefonon Leleteit mindenki hozza magával. HALÁLOZÁS ORVOSI ÜGYELET Lakatos József Jáger Pál Ferenc Cím: 6786 Ruzsa, Rózsa u. 2. Telefon: 62/ vagy az egységes sürgősségi telefonszám: 104 Ügyelet: Hétköznap 16 órától másnap reggel 08 óráig. Hétvégén: pénteken 16 órától hétfő reggel 08 óráig. elhunyt. Őszinte részvétünk a családoknak! 8.

9 HIRDETÉSEK, KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK GYÖNGYI OPTIKA Ajánlatunk: FEHÉRNEMŰ VÁSÁR április 17-én/ kedden/ ig a Művelődési Házban ÚJDONSÁG: ź Új Krisztina női alsók ź Női póló ź Mr Big férfi alsó érkezett AKCIÓ ź szürke, barna színre sötétedő lencsék akciója ź Zeiss multifokális lencse 30% engedménnyel ź keretek 30-50% engedménnyel ź órajavítást is vállalunk előrendelt termékekből 5-10% árengedmény, ha csatlakozik hozzánk az /iwiw-en, facebook-on Találkozunk a Napsugár Otthonban a szemészeti rendelés idejében (A tájékoztatás nem teljes körű,további infó a web áruházban) Csatlakozzonbaráti körünkhöz (iwiw, facebook) és JAVÍTÁSOKAT VÁLLALUNK! Tel.: 0630/ értesítjük ha lakóhelyén járunk RENDŐRSÉGI ÜGYELET Ruzsa Körzeti Megbízott Iroda: 6786 Ruzsa, Rózsa u. 1/A. Ruzsa körzeti megbízott rendőr: Pálinkás Zoltán zászlós tel.: Ferenczi István zászlós tel.: 20/ órában elérhető: Mórahalom Rendőrőrs Ügyelet: 6782 Mórahalom, Kölcsey u. 2/B. Telefonszám: 0662/ Vezetések telefonról: 107 Mobiltelefonról 107 (Szegedi Rendőrkapitányság Ügyelet, itt kérni kell, hogy kapcsolják a Mórahalmi Rendőrőrsöt.) TV JAVÍTÁS helyszínen, garanciával minden szerdán és pénteken Hibabejelentés az Agro és Műszaki Kisáruházban (Ruzsa, Piac tér 3.) vagy az alábbi telefonszámon: Komlós László: 0630/ Balotaszállás, Petőfi S. u. 53. További szolgáltatások: M i okozza az ö n b iz a lo m h iá n y t? ź Villámsújtás esetén szakvélemény készítése ź Digitális földi sugárzás (MinDig TV) vételére alkalmas LCD televíziók, dekóderek (Set-Top Boxok) és antennák forgalmazása, beüzemelése T u d ja m e g! VEG YE M EG ÉS O LVASSA EL: D IA N E T IK A A SZELLEM I EG ÉSZSÉG M O DERN TUDO M ÁNYA TŰZOLTÓSÁG ír ta L. R O N H U B B A R D Elérhetőségünk: H u b b a rd D ia n etik a A la p ítv á n y S ze g e d, H o n v é d tér 5 /B, 3 -a s ka p u c s e n g ő u d v a ri B. é p ü le t, II. e m e le t 7 0 / ? E -m a il: d ia n etik a sze g e in vitel.h u vagy a 105 (Szeged Városi Tűzoltóság ügyelet) a tűzoltóság segélyhívószáma. K é rje n in g ye n e s D V D -t a w w w.sz e ge d ita n fo lya m o k.h u /o n b iz a lo m o ld a lo n M inden jog fenntartva. S zcientológia E gyh áz S zegedi M isszió (vallási egyesület) 9.

10 HIRDETÉSEK, KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK Lakossági Apró VIRÁGFÖLD AKCIÓ!! Őstermelők és magánszemélyek részére adóbevallás készítését vállalom. Érd.: Lasancz Imréné 6786 Ruzsa, Öttömösi út 38. Tel.: 0662/ ; 0630/ L 50L 20L 10L Kártyajóslás, sorselemzés, szerelmi kötés -, oldás, rontáslevétel, fényképanalízis, tenyérjóslás, okleveles kártyajóslás tanfolyam. Interneten is megtekinthető: kartyajoslas.gportal.hu Érd.: 0630/ Ruzsai 3 szobás családi ház gyümölcsfákkal, nagy terasszal, melléképületekkel, pincével, aknás garázzsal, kétféle fűtéssel /konvektor, cserépkályha/ kis rezsivel áron alul eladó. Iskola, központ 5-10 perc. Érd.: 0662/ ; 0662/ ANTENNASZERELÉS ÉS JAVÍTÁS MINDIG TV tartozékok, antennák szerelése, műszeres beállítása garanciával! Granulált baromfi- ill. marha trágya kedvező áron kapható /Baromfi 4q, 8q, 25 kg-os kiszerelésben/ Balkonládák széles választékban, virágcserepek minden méretben kaphatóak! Várjuk kedves vásárlóinkat. Agro és Műszaki Kisáruház 6786 Ruzsa, Piactér 3. Tel.: 0662/ , 0670/ Földmérés! ź ź ź ź megosztások, telekhatár kitűzések, épületfeltüntetés, szolgalmi jog bejegyzés, művelési ág változás, Elérhetőségünk: UPC DIRECT szerelése, szerződéskötés! Egyszeri 2000,-Ft beüzemelés, az antennát ingyen adjuk! DIRECT + csomag havi 3500,-Ft - 75 TV csatorna Ingyen beüzemelés, a kültéri egységet díjmentesen kiszállítva és felszerelve biztosítjuk! Egyéb antennák javítása! már havi 990,- Ft-tól 17 csatorna (NótaTv is!) Általános-és muskátli földek AKCIÓS áron Sólya Zoltán antennaszerelő ź személyesen: Szeged, Pál u. 8/a (egyeztetett időpontban!) ź telefon: / ź fax: ź weboldal: ź ź levélcím: INFOGEO Földmérő Iroda, 6724 Szeged, Pál u. 8/a Telephely: Ruzsa, Napsugár u. RUZSAI HÍREK Tel.: 0630/ Teljeskörű tájékoztatás végett hívja a megadott telefonszámot! KÜLTERÜLETI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS április 06., április 20, május 04.. (A szemetet reggel 6.00-ig kell kihelyezni. Csak az emblémával ellátott szemeteszsákok kerülnek elszállításra.) 10. Megjelenik 1000 példányban Lapzárta: a megjelenést megelőző hónap 20-a, ha ez munkaszüneti nap, akkor az azt megelőző utolsó munkanap. SZERKESZTŐSÉG: 6786 Ruzsa, Tömörkény tér 1. Tel.: 62/ , 62/ Fax: 62/ KIADÓ: Az Intelligens Faluért Egyesület SZERKESZTŐ: Császár Ágota NYOMDAI MUNKÁLATOK: Planet Corp. Szolgáltató Kft Szeged, Makai út 4. Tel.: 20/ Tel./Fax: 62/

XV. falunap és fõzõverseny. A nap folyamán ugrálóvár, lovaskocsikázás, délután kulturális műsor várja az érdeklődőket.

XV. falunap és fõzõverseny. A nap folyamán ugrálóvár, lovaskocsikázás, délután kulturális műsor várja az érdeklődőket. XXI. évfolyam 2013. ÁPRILIS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu XV. falunap és fõzõverseny 2013. 05. 18. nevezési kategóriák 1. Halászléfőző verseny: 4.500,- Ft/csapat. A nevezési díjért a csapat

Részletesebben

2010. Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok!

2010. Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok! XVIII. évfolyam 4. szám 2010. Á P R I L I S Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok! Sánta Gizella - polgármester Tisztelettel meghívom Ruzsa Község Lakosságát a 2010. április 19-én

Részletesebben

2012. HULLADÉK LERAKÓK ÁTHELYEZÉSE HA NOVEMBER, AKKOR VIRÁG BÁL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. XX.

2012. HULLADÉK LERAKÓK ÁTHELYEZÉSE HA NOVEMBER, AKKOR VIRÁG BÁL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. XX. XX. évfolyam 2012. OKTÓBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA Megjött az Ősz, s ecsetét elővette, Tarka színeket festett a falevelekre. Sárgát kavart, hol gyönyörű vöröset Rajzolt sok-sok apró narancsos köröket.

Részletesebben

MEGHÍVÓ ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2013. február 16-án 2013.

MEGHÍVÓ ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2013. február 16-án 2013. XXI. évfolyam 2013. FEBRUÁR RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK MEGHÍVÓ A ruzsai Hétszínvirág Óvoda 2013. február 16-án 30 18 órai kezdettel a Móra Ferenc Művelődési Házban

Részletesebben

B U É K 2 0 1 3! Szép napokat, kevés szelet, álmodozó kék egeket. Kacaj gyöngyöt egy füzérrel, jó kedvet sok-sok szekérrel.

B U É K 2 0 1 3! Szép napokat, kevés szelet, álmodozó kék egeket. Kacaj gyöngyöt egy füzérrel, jó kedvet sok-sok szekérrel. XXI. évfolyam 2013. JAN U ÁR RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu B U É K 2 0 1 3! Szép napokat, kevés szelet, álmodozó kék egeket. Kacaj gyöngyöt egy füzérrel, jó kedvet sok-sok szekérrel. Három

Részletesebben

18 órakor kezdődő Virág bálra,

18 órakor kezdődő Virág bálra, XX. évfolyam 201 NOVEMBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA Virág bál Tisztelettel meghívjuk a 201 november 17-én, szombaton 18 órakor kezdődő Virág bálra, valamint az azt követő vacsorára. A bálon kerülnek

Részletesebben

XXI. évfolyam 2013. MÁJUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu

XXI. évfolyam 2013. MÁJUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu XXI. évfolyam 2013. MÁJUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 27-én tartotta soron következő rendes ülését, melyen

Részletesebben

2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Önkormányzati Hírek. XIX. évfolyam

2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Önkormányzati Hírek. XIX. évfolyam XIX. évfolyam 2011. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu Önkormányzati Hírek Ruzsa Község Önkormányzata t á r s u l á s k e r e t é b e n e l l á t o t t Képviselő-testület a pályázatot

Részletesebben

XVI. évfolyam. 3. szám

XVI. évfolyam. 3. szám XVI. évfolyam 3. szám 2008. M Á R C I U S NŐNAPI KÖSZÖNTÉS Ruzsa Község Képviselő-testületének férfi tagjai nevében minden ruzsai hölgynek NAGYON BOLDOG NŐNAPOT kívánok! Gárgyán Imre alpolgármester Minden

Részletesebben

XXI. évfolyam 2013. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Hestia Tűzzsonglőrök showműsora

XXI. évfolyam 2013. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Hestia Tűzzsonglőrök showműsora XXI. évfolyam 2013. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA Hestia Tűzzsonglőrök showműsora www.ruzsa.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 29-én tartotta soron

Részletesebben

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S 1 XV. évfolyam 6. szám 2007. J Ú N I U S Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. április 18-án rendes ülést tartott, amelynek 1. főnapirendi pontja az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról

Részletesebben

VAN JÁTSZÓTERÜNK!!! A Ruzsai Gazdakör is jelen volt

VAN JÁTSZÓTERÜNK!!! A Ruzsai Gazdakör is jelen volt Ruzsai Hírek 1. oldal 2010. június Ruzsai Hírek 2. oldal 2010. június VAN JÁTSZÓTERÜNK!!! Hatalmas örömnek lehettünk tanúi és részesei a Falunap előestéjén. Játszóteret avathattunk, amire már nagyon régóta

Részletesebben

Virág bál 2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Önkormányzati Hírek. Adventi vasárnapok. Mikulásváró ünnepség. XIX.

Virág bál 2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Önkormányzati Hírek. Adventi vasárnapok. Mikulásváró ünnepség. XIX. XIX. évfolyam 2011. NOVEMBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu Önkormányzati Hírek Állampolgársági eskütétel Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség! Magyarnak lenni nagy szent akarat, Mely itt

Részletesebben

2010. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2010. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK XVIII. évfolyam 3. szám 2010. M Á R C I U S Szeretettel hoztam e szép csokrom, s köszöntőmet mindenkinek mondom. Nőket köszönt most az egész világ, hát nyíljon nékik a sok színes virág. Az életet, szerelmet

Részletesebben

2011. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Fődi Anita Ruzsa jegyzője. Átadásra került a Ruzsa Közszolgálatáért Díj

2011. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Fődi Anita Ruzsa jegyzője. Átadásra került a Ruzsa Közszolgálatáért Díj XIX. évfolyam 2011. SZEPTEMBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Fődi Anita Ruzsa jegyzője Lábecz László címzetes főjegyző úr márciusi nyugdíjba vonulása után jegyzői állás

Részletesebben

ANDÓK VERONIKA VAKÁCIÓ

ANDÓK VERONIKA VAKÁCIÓ XXI. évfolyam 2013. JÚNIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA ANDÓK VERONIKA VAKÁCIÓ Láttam a napot, súgta a szélnek: Várnak a tavak, csónakok, stégek. És tényleg a táblán virul egy szó, Csupaszín betűkkel:

Részletesebben

uzsai XIX. Jótékonysági bálját A vásárra menőket Sehol ki ne fosszák.

uzsai XIX. Jótékonysági bálját A vásárra menőket Sehol ki ne fosszák. R uzsai XXII. évfolyam H írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA JANUÁR www.ruzsa.hu BÚÉK MEGHÍVÓ A ruzsai Hétszínvirág Óvoda február 15-én 1830 órai kezdettel a Móra Ferenc Művelődési Házban tartja Kívül,

Részletesebben

Homokvárhoz: kupacot, Horgászoknak: kukacot, Hegymászóknak: nagy hegyet, hűs fagyihoz: friss tejet, folyópartra: fát, nagyot, vakációt -száz napot!

Homokvárhoz: kupacot, Horgászoknak: kukacot, Hegymászóknak: nagy hegyet, hűs fagyihoz: friss tejet, folyópartra: fát, nagyot, vakációt -száz napot! Horváth Imre: Mit kívánjak nyárra? XVII. évfolyam 7. szám 2009. J Ú L I U S Homokvárhoz: kupacot, Horgászoknak: kukacot, Hegymászóknak: nagy hegyet, hűs fagyihoz: friss tejet, folyópartra: fát, nagyot,

Részletesebben

2007. J A N U Á R. XV. évfolyam 1. szám

2007. J A N U Á R. XV. évfolyam 1. szám 1 XV. évfolyam 1. szám 2007. J A N U Á R Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. november 29-én tartott rendes ülésén először a 2006. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről szóló

Részletesebben

HELYSZÍN: SPORTPÁLYA FŐZŐVERSENY

HELYSZÍN: SPORTPÁLYA FŐZŐVERSENY 1 XV. évfolyam 5. szám 2007. M Á J U S Anyák Napja alkalmából minden kedves Édesanyát köszöntünk magam és Ruzsa Község Képviselô--testülete nevében. Sánta Gizella- polgármester Anyák napjára Sebesen suhanó

Részletesebben

uzsai írek BIANKA MOSOLYA... A

uzsai írek BIANKA MOSOLYA... A XXII. évfolyam R H uzsai írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA 2014. DECEMBER www.ruzsa.hu BIANKA MOSOLYA... A z idei év során többször is összefogott településünk a veleszületett szívizom rendellenességgel

Részletesebben

XXIII. évfolyam írek. uzsai 2015. JÚLIUS - AUGUSZTUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu

XXIII. évfolyam írek. uzsai 2015. JÚLIUS - AUGUSZTUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu R uzsai H XXIII. évfolyam írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA 2015. JÚLIUS - AUGUSZTUS www.ruzsa.hu 2. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 27-én rendes ülést

Részletesebben

Felhívás! KÖZSÉGI NŐNAPI KÖSZÖNTÉS 2008. F E B R U Á R. Ruzsai Hírek 1. oldal 2008. február

Felhívás! KÖZSÉGI NŐNAPI KÖSZÖNTÉS 2008. F E B R U Á R. Ruzsai Hírek 1. oldal 2008. február Ruzsai Hírek 1. oldal 2008. február XVI. évfolyam 2. szám 2008. F E B R U Á R Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő testülete legközelebbi rendes ülését 2008. február 13-án (szerda) 13.30 perckor tartja

Részletesebben

XVII. évfolyam. 8. szám

XVII. évfolyam. 8. szám XVII. évfolyam 8. szám 2009. S Z E P T E M B E R Tisztelt Lakosság! Idén első alkalommal kerül megrendezésre községünkben a Burgonyafesztivál. Programjaink között szerepel burgonyából készült ételkülönlegességek

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

egészségügyi, oktatási intézmény, vagy esetleg önkormányzat. Szeretném hangsúlyozni, hogy a település

egészségügyi, oktatási intézmény, vagy esetleg önkormányzat. Szeretném hangsúlyozni, hogy a település XXII. 6. SZÁM 2012. szeptember ÉVFOLYAM A falu, ahol élünk.. Az utóbbi idõben sok minden szárnyra kapott a település életével, jelenével, jövõjével kapcsolatban. Nem csoda ez, hiszen a folyamatos változás,

Részletesebben

ZÁKÁNYSZÉKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA

ZÁKÁNYSZÉKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA XXII. 5. SZÁM 2012. június ÉVFOLYAM ZÁKÁNYSZÉKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA 2011. október 7-én kezdõdtek el az építési munkálatok a DAOP-4.1.3/D-2F-2009-0014 azonosítási számú "Zákányszéki

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetése. 90. születésnap Anna néni köszöntése

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetése. 90. születésnap Anna néni köszöntése Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VI. évfolyam 3.szám MEGHÍVÓ Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és Családját az 1848-49 es Forradalom és szabadságharc

Részletesebben

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Adni jó. XXI. évfolyam, 2013. április 6.

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Adni jó. XXI. évfolyam, 2013. április 6. XXI. évfolyam, 2013. április 6. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Így ünnepeltünk március 15-én Képes összeállítás (2-3. oldal) Megkérdeztük... Zajlanak

Részletesebben

Híradó ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. 2011. április 8.

Híradó ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. 2011. április 8. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2011. április 8. Ceglédberceli Híradó w w w. c e g l e d b e r c e l. h u ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. március

Részletesebben