Megvalósítás helyszíne: Klubház (Szigethy A. út 109.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megvalósítás helyszíne: Klubház (Szigethy A. út 109.)"

Átírás

1 A Komplex városi alternatív prevenció című pályázat programjának bemutatása: Mi a program célja? A program átfogó, és komplex megoldást kíván adni a város interprofesszionális együttműködésével a helyi alternatív szabadidő-eltöltés kérdésében. Ezt a különböző szakmai területekről érkező részprogramok összehangolása biztosítja. A pályázat lehetőségeivel arra törekszünk, hogy városi felmérésekben tapasztalt problémákra, köztük a fiatalok szabadidő-eltöltésének problematikájára adjunk alternatívát. Ennek hátterét szeretnénk mind szélesebb körben lefedni és ezáltal nagyobb teret biztosítani a felnövekvő generáció számára. Így a programban szereplő különféle területek mint például a dohányzás és drogfogyasztás megelőzése, az egészségfejlesztés, a kreativitás fejlesztés, a szocializáció elősegítése ; ezen kérdéskörökben nyújtunk preventív megoldásokat, valamint mindezek hatékony kommunikálása és a fontosságának kiemelése is elsődleges céljaink közé tartoznak. Mennyire felel meg a pályázat a célcsoport szükségleteinek? A célcsoportba tartoznak a éves fiatalok, akik lakóhelyük vagy családi/szocializációs hátterük, ill. szociális helyzetük miatt érintettebbek a fent említett kérdésekben, mint a stabilabb háttérrel rendelkező egyébként aktív szabadidő eltöltő társaik. A pályázat megvalósításánál a szabadidő eltöltéséhez segítséget adó programokat olyan városrészekbe helyeztük, ahol koncentráltabban jelennek meg ezek a problémák. Részletes ismertetés: 1. Szocializációt elősegítő programok Megvalósítás helyszíne: Klubház (Szigethy A. út 109.) a. Kis Mesterek Klub Több éves múltra tekinthet vissza a kézműves illetve kreatív foglalkozás. Az igény megjelenik egészen az óvodás korosztálytól a középiskolás korosztályig valamennyi korcsoportban. Míg a kisebbek számára a finommotorika a fantázia és kreativitás fejlesztését, addig a nagyobbaknál az önkifejezés és autonóm törekvések kapnak teret a foglalkozásokon. A tervezett programokon nem csak az új technikákkal és anyagokkal ismerkednek meg a résztvevők, hanem az újra hasznosítás jegyében mintát kapnak arra, hogy a szelektív hulladék is felhasználható pl.: TETRA PAKOS dobozok, pet palackok és még számos dolog, amely a kreativitásnak határtalan teret adva ökobarát gondolkodásra serkenti a fiatalokat. b. Pink Klub csajos délutánok Célcsoport a éves fiatal lányok. Célja, olyan délutáni összejövetelek megszervezése, ahol a tiniknek lehetősége van a korosztálynak megfelelő társaságban eltölteni egy kellemes délutánt. Mivel egyre több pártfogói felügyelet alatt álló fiatal kerül a kliensi körbe, a programok egyfajta reszocializációként is működnek. A foglalkozások célja az is, hogy egy baráti kör alakuljon ki a résztvevőkből, ahol a fiatalok biztonságban érezhetik magukat, amire támaszkodhatnak. A programok között szerepel filmvetítés, speciálisan az ő igényekhez alakított kreatív foglalkozás (selyemfestés, nemezelés, stb.), valamint a teakonyhában olyan ételek elkészítésével ismerkedhetnek meg, amelyek alapjai a kiegyensúlyozott és egészséges táplálkozásnak. Szeretnénk lehetőséget biztosítani az egyéni konzultációkra, mely során az

2 érintett fiatal személyre szabottan kap táplálkozási és életvezetési tanácsokat. A klub nem titkolt szándéka, hogy a korábbi foglalkozások során előtérbe kerülő kérdéseket és a szocializációs, sok esetben kulturális hiányosságokat a már kialakult bizalmi légkörben tovább kezeljük és hasonló problémákkal küzdő leendő csoporttagokat befogadva tovább folytassuk a munkát. Az összecsiszolódott csapat alkalmassá válhat önkéntes programokban való részvételre, pl.: kerítésfestés, beteg gyerekeknek segítés ezzel is érezzék a társadalmi szerepvállalásukat és, hogy nem csak kapni, hanem adni is tanuljanak meg. c. Önismereti, társismereti foglalkozások a mozgáskultúra jegyében Tánc Klub A társadalomban fellelhető általános probléma a mozgáshiány, valamint a feszült, stresszes életvitel, melynek levezetésére jó lehetőség a sport. Fontos, hogy olyan formát találjunk, ahol egyrészt önbizalmat tudunk növelni, a kapcsolatteremtő és konfliktuskezelő készséget fejleszteni tudjuk, másrészről a közösségépítő jelleg révén a részvevő csoportot is erősíteni tudjuk. Erre nagyon jó lehetőséget nyújt a tánc. Fejleszti a fiatalok nonverbális kommunikációját, ritmus érzékét, ösztönzi őket egy egészséges versenyszellem kialakítására és nem utolsó sorban felfedezik saját testi kepeségeiket. A foglalkozást szakképzet tánctanár vezeti, aki a táncművészet alapjaitól megismerteti a fiatalokat minden egyes stílussal. d. Diák Szalon - Kultúra és Művészet Fiataloknak A fiatalokkal több éve foglalkozó szakemberek tapasztalata az, hogy a tinédzsereknek nincs igazán kulturális közege, ahol megtudnák mutatni saját tevékenységüket, amely lehet színjátszás, tánc, zene, vers stb. Ebben szeretnénk segítséget nyújtani e klubfoglalkozás megvalósításával. Azok a fiatalok, akik nyitottak és érdeklődnek a művészetek és kulturális események iránt itt végre teret kaphatnak. A klubfoglalkozásokra vendégeket szeretnénk meghívni, a kultúra különböző területeiről, akik elmondanák a fiataloknak milyen életútjuk volt és, hogy jutottak el művészeti területük megtalálásához és kibontakoztatásához. Továbbá a Győri Nemzeti Színház együttműködésével lehetőség nyílik a fiataloknak a színházi kulissza titkaiba való betekintésre, megnézhetik a színpadot, az öltözőket, jelmezeket és kellékeket. Havi rendszerességgel pedig lehetőségük lesz a tinédzsereknek kulturális rendezvényen, amely lehet színházi előadás, koncert vagy kortárs kialítás, részt venni. Az egyéni megnyilvánulásra is lenne lehetőség tematikus heteket rendezünk, ahol a fiatalok saját művészeti tevékenységeiket is megmutathatják egymásnak. Nem utolsó sorban cél az olvasás megszerettetése is a fiatalok körében, ezt egy kortárs író bevonásával szeretnénk ösztönözni, aki a fiatalokat közös munkával buzdítaná és elősegítené az olvasás fontosságának lényét. 2. Kortárs oktatók képzése Megvalósítás helyszíne: Mextrémpark Győr város középiskoláinak 9. évfolyamáról kortársoktatók képzése. Iskolánként a jelentkezők száma 3-8 fő között lehet.

3 A képzés programja: - a Rendőrségi munka bemutatása a főkapitányság épületében - társszervek bemutatkozása (pl.: katasztrófavédelem, Igazságügyi Szolgálat) - a kábítószer megelőzéshez és egyéb rendőrségi szempontból releváns információk átadása (rendőrség előadásában), - ebéd - meghívott előadó prevenciós bemutatója - barangolás a rendőrségen, - Csapatépítő foglalkozás megtartása az ETO PARK Mextrémparkjában, 3 órában - ETO PARK objektumában a Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya prevenciós vetélkedőt bonyolít le, melyben elméleti és sportelemek is megtalálhatóak, - A képzésen részt vevő fiatalok által feltett kérdésekre válaszok - visszacsatolás, és feléjük a Rendőrség elvárásainak megfogalmazása. A résztvevők a programok alatt beszerzett információkat kortársaik körében megoszthatják, hozzájuk a drogproblémával és/vagy egyéb szenvedélybetegségekkel vagy a szabadidőeltöltéssel kapcsolatos problémáikkal bátran fordulhatnak a diákok. 3. Dohányzást megelőző interaktív kiállítás Megvalósítás helyszíne: ETO Park A dohányzás komoly problémát jelent az Európai Unió több új tagállamában. A számok különösen azért aggasztóak, mert a korai kipróbálás az egyik legfontosabb eleme a későbbi rendszeres dohányzás kialakulásának. A dohányzó lányok száma több országban és régióban nő. A kelet-európai országokban, így Magyarországon is, több fiú dohányzik, mint lány. A fiúk általában mindenhol előbb kezdik a dohányzást, mint a lányok. A függőség első jelei a kamaszkorban már az első pár alkalmi rágyújtás után kialakulhatnak. Bizonyos tények azt támasztják alá, hogy a lányok körében sokkal hamarabb kialakul a nikotinfüggőség, mint a fiúknál. Az Európai Unió tagállamaiban a legtöbb fiatal a kiskamasz korban próbálja ki először a cigarettát. Ezzel összecsengenek a győri fiatalok dohányzási mintái is. A cigarettát a fiatalok kétharmad része próbálta már, a fiúk 35%-kal nagyobb eséllyel próbálják ki a dohányzást, mint a lányok (OR=1,35 CI=1,06-1,71). Ez a nemenkénti próbálási különbség jellemzően az általános iskolai évfolyamokban markánsabb, a differenciáltság a 11. évfolyamra eltűnik. Különös figyelmet érdemel a hetedik és nyolcadik osztályosok közt mutatkozó különbség. Míg a hetedikeseknek még egyharmada sem próbálta a dohányzást, addig a nyolcadikosoknak már több mint kétharmada. Ez a próbálási gyakoriság aztán vonatkoztatható a szak- és középiskolai évfolyamokra is, majd az érettségit követően a 13. osztályban mutatkozik ismét egy nagyobb ugrás, eddigre már a fiatalok 86%-a túl van az

4 első dohányzáson. A dohányzást már kipróbálók átlagosan 12 éves koruk környékén esnek túl az első cigaretta végigszívásán, tehát amikor már nem csak 1-2 slukkot kóstolnak meg belőle. Iskolatípus tekintetében a gimnáziumba járók dohányzást próbáló gyakorisága közelít az általános iskolásokéhoz. Drasztikus a gimnáziumi és szakiskolai tanulók közti 27%-os különbség a próbálásban. A dohányzást már kipróbált fiatalok 26%-a naponta dohányzik, 6%-uk hetente, 9% havonta néhányszor gyújt rá. (Forrás: Drogfogyasztási szokások változása Győr Városban , Kutatási jelentés, Győr Városi KEF, 2009) Konklúzióként megállapítható, hogy a dohányzás prevenciós programoknak tehát jellemzően legkésőbb a 7. osztályban kell megszólítani a fiatalokat, ezt követően már a rászokás megakadályozására illetve a leszokáshoz nyújtott segítségre kell fókuszálni a nemdohányzó attitűd megerősítése mellett. Éppen ezért szeretnénk a pályázati támogatásból a dohányzást megelőző interaktív kiállításhoz szükséges eszközöket biztosítani, valamint működtetni első félévében csupán a kiállítás vázát tudtuk elkészíteni. A kiállítás rendhagyó formában, interaktív módszerek segítségével dolgozza fel a témákat max. 15 fős kiscsoportban. Öt teremből felépülő labirintus adja a kiállítás keretét, amelyen szakképzett foglalkozásvezetők segítségével haladnak végig a fiatalok. A foglalkozás vezetők drámapedagógiai módszerek alkalmazásához kaptak felkészítést, aminek a segítségével biztosítják a kiállításon az interaktivitást. Minden terem más-más témakört dolgoz fel: 1. dohányzás története, a cigaretta összetevői 2. a dohányzás egészségkárosító hatásai 3. a kortárs csoport szerepe a dohányzás kialakulásában 4. párkapcsolat és a dohányzás 5. Hozz jó döntést! szintetizálás A kiállításon többféle érzékszerv használatának bevonásával szeretnénk hatni a résztvevőkre az ismeretátadás hatékonyságának javítása céljából. Ehhez feltétlenül szükséges a berendezési tárgyakon túl a digitális technika is, hiszen az y generációt kell az általuk megszokott eszközök révén is bevonni. Szükséges eszközök:

5 - székek (45 db) - projector - laptop A kiállítás működtetésének további feltétele a foglalkozást vezető szakemberek díjazása. Cél: 4. Városrészi fórumok Aktuális egészségfejlesztéssel, drogmegelőzéssel kapcsolatos információk átadása Iskolai prevenciós programok ösztönzése Fiatalok és szülők elérése, tájékoztatása Alternatív szabadidős programok bemutatása és újak kezdeményezése Program: Diákönkormányzatok Délutánja, Kortárssegítés a gyakorlatban, KOSAGY bemutatása Alternatív szabadidős programok, szolgáltatások bemutatkozása az adott városrészekben A Győr Városi KEF és céljai bemutatása A droghasználattal kapcsolatos jogi szabályozás aktuális kérdései (iskolai droghasználat, terjesztés, drogteszt használatával kapcsolatos szabályozás, titoktartás kérdései) Iskolák szülőkkel és szabadidő eltöltéssel kapcsolatos programjainak rövid bemutatása Kérdések, vélemények; az együttműködés lehetőségeinek megbeszélése Nemzeti Kábítószerügyi stratégiának való megfelelés Mivel a Stratégia elsődleges és fontos prevenciós színtérként a családot említi, ezért elengedhetetlennek tartjuk a családok (mind a gyermekek, mind a szülők) tájékoztatását és bevonását a prevenciós ill. az alternatív szabadidős programokba. Az egészség fejlesztés a közösségekre alapozó, a résztvevők aktív részvételét biztosító, hosszabb távra ható programok eredményességét igazolja, ezáltal a családok megerősítése hatékony lépés egy egészségesebb generáció felnövekedése felé. Az új Nemzeti Kábítószerügyi Stratégia Tervezete szerint: - Nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon az ifjúságot védő közösségi akciók és hálózatok erősítése, a társadalmi értékeket kifejező pozitív, egészséges magatartásminták megjelenése. - valamint az ifjúsági közösségi színterekhez kapcsolódóan célként fogalmazza meg az alternatív szabadidős programok szervezését, olyan színterek kialakítását, amik ehhez a feltételeket biztosítják. - ezt ifjúsági programokon, egészséges közösségi színtereken és az ifjúságot sokszínűen, a szükségleteknek megfelelően támogató hivatásos szakmai rendszereken át lehet megközelíteni.

6 Hosszú távú tapasztalatok Szeretnénk a célcsoport tagjainak készség és képességfejlesztésével elérni, hogy a fiatalok hosszú távon be tudják osztani majd idejüket, képesek legyenek azt hasznosan eltölteni, valamint rendszerességre, értelmes tevékenységekre nevelni őket. Fenntarthatóság A pályázati időszak lejártát követően a négy programelem keretében átadott elméleti információkat, valamint a pályázati időszakban megszerzett gyakorlati tapasztalatokat, készségeket a részvevők hasznosítani tudják és saját közösségüket, társaikat is képesek lesznek pozitív irányba befolyásolni. A résztvevő partnerek által a pályázati időszakot követően is biztosítottak: - a helyiségek, - a szakemberek, - az eszközök, - a programok által kialakuló közösségek tagjai később is igénylik egymás társaságát, ami protektív tényező lehet a droghasználat és deviáns magatartásformák megelőzése szempontjából - a kortársoktatók, a képzést követően saját kortárscsoportjaikban tovább adják és hasznosítják a megszerzett ismereteket és készségeket A pályázati program várható hatása - Többen megismerik a meglévő prevenciós szolgáltatásokat, ezáltal növekszik az igénybevevők köre is - Bővül a kortársoktatók hálózat, a pozitív kortárshatások felerősödnek - Javul a programban résztvevő tizenévesek kommunikációja, társas kapcsolataik bővülnek, minőségük fejlődik - Növekszik az alternatív szabadidős programokban résztvevők köre - Önbizalom növekszik - Társas interakciók bővülnek és adekvát kifejezési formákban nyilvánulnak meg - Csökken a deviáns magatartásformák előfordulása - Nő a megtartó közösségek száma A pályázati program objektíven alátámasztható mutatói - A résztvevők visszajelzései - A prevenciós szolgáltatásokat igénybevevők számának alakulása - Kiképzett kortársoktatók száma - Az alternatív szabadidős programokat igénybevevők számának alakulása - A különböző csoportokba járók visszajelzései a programról - A létrejövő baráti közösségek száma

Tájékoztató Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának 2013. évi tevékenységéről

Tájékoztató Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának 2013. évi tevékenységéről 1. sz. melléklet Tájékoztató Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának 2013. évi tevékenységéről A Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (a továbbiakban: KEF) 2013-ban az alábbi forrásokból gazdálkodott:

Részletesebben

Budapest Józsefváros Magdolna Negyed Program III. Integrált szociális városrehabilitációs Program

Budapest Józsefváros Magdolna Negyed Program III. Integrált szociális városrehabilitációs Program Budapest Józsefváros Magdolna Negyed Program III. Integrált szociális városrehabilitációs Program Teljes Akcióterületi Terv 3/b. Kötet Projektgazda: Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Készítette: Rév8

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város

Szekszárd Megyei Jogú Város Ne csüggedj, hisz ifjú vagy, S minden elérhető, Ha van benned bátorság, Remény, s szeretni erő. Johann Wolfgang von Goethe Szekszárd Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepció 2009-2013 2 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0062

Részletesebben

Oktatási Minisztérium

Oktatási Minisztérium Az Oktatási Minisztérium A Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására (96/2000. (XII. 11.) OGY hat.) alapdokumentumból adódó drogprevenciós stratégiája 2003. A koncepció kidolgozásában közreműködött:

Részletesebben

"Open Doors"- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában. TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz.

Open Doors- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában. TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz. "Open Doors"- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz. pályázat Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 248-10/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Drogstratégiáról ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Civil szervezetek és az antidiszkriminációs. végrehajtása. Pályázati űrlap. 2006/018-176.03.01 / Makro

Civil szervezetek és az antidiszkriminációs. végrehajtása. Pályázati űrlap. 2006/018-176.03.01 / Makro B01 melléklet Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység Civil szervezetek és az antidiszkriminációs törvény végrehajtása Pályázati űrlap A pályázó neve: Belvárosi Tanoda Alapítvány

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város stratégiája a helyi drogprobléma

Részletesebben

Mell.: 1 db H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

Mell.: 1 db H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. U-10901/2014. Témafelelős: Barát László Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z é k h e l y é n Tárgy:

Részletesebben

Segédlet BUDAPEST, 2004.

Segédlet BUDAPEST, 2004. Segédlet AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ BUDAPEST, 2004. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...4 A SEGÉDLET CÉLJA...4 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...4 ELMÉLETI HÁTTÉR...5 EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ

Részletesebben

Tárgy: Szentes Város Drogellenes Stratégiája Mell.: 1 db

Tárgy: Szentes Város Drogellenes Stratégiája Mell.: 1 db Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. U-11920/2015. Témafelelős: Barát László Tárgy: Szentes Város Drogellenes Stratégiája Mell.: 1 db Szentes Város

Részletesebben

Indító. Gyerekparadicsom Alapítvány Budapest, 2005

Indító. Gyerekparadicsom Alapítvány Budapest, 2005 Indító 2005 Gyerekparadicsom Alapítvány Budapest, 2005 Grafikai szerkesztô: Balázs Andrea Kiadja a Gyerekparadicsom Alapítvány Felelôs kiadó: Tóbiás László Készítette a Print City Kft. Felelôs vezetô:

Részletesebben

Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM. 2014. augusztus

Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM. 2014. augusztus Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. augusztus 0 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 2 1.1 Kollégiumi feladatellátás az intézményi struktúrában...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. TOMORI PÁL Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola. (1223 Budapest, Művelődés utca 21-27.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. TOMORI PÁL Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola. (1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM TOMORI PÁL Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola (1223 Budapest, Művelődés utca 21-27.) 2011 2 Tartalomjegyzék Bevezetés 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola 2013. Készítette: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Pedagógiai Program 2014.

Pedagógiai Program 2014. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ - Nyíregyházi Tankerület Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon:

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

A soproni Deák Téri Általános Iskola. pedagógiai programja

A soproni Deák Téri Általános Iskola. pedagógiai programja A soproni Deák Téri Általános Iskola pedagógiai programja Módosítás elfogadva a 1/2009/2010 (08.24.) számú tantestületi határozattal - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - Tartalomjegyzék: Bevezető 7 Az iskola

Részletesebben

Puskás Ferenc Labdarugó Akadémia Kollégium Pedagógiai Programja

Puskás Ferenc Labdarugó Akadémia Kollégium Pedagógiai Programja Puskás Ferenc Labdarugó Akadémia Kollégium Pedagógiai Programja 2013. INTÉZMÉNY ADATOK Neve: Alapítója: Puskás Ferenc Labdarugó Akadémia Kollégium A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány Alapításának

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM

Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 5 2. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 5 AZ ISKOLA PROFILJA... 5 AZ ISKOLA ARCULATA, LOGÓJA...

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia

MindenGyerek Konferencia A5 könyv 2007 7/8/07 11:23 PM Page 1 MindenGyerek Konferencia, 2007. január 22-24. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány

Részletesebben

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár 2013 6 Pedagógiai program Ha hajót akarsz építeni, ne azért hívd össze az embereket, hogy fát vágjanak, szerszámokat készítsenek, hanem előbb keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt

Részletesebben

KLEBELSBERG KUNO ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM

KLEBELSBERG KUNO ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM KLEBELSBERG KUNO ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM ja (módosított változat) Budapest, 2013. Tartalom: 1. A GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM MŰKÖDÉSI HELYZETE...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Tartalom Bevezetés... 4 A kollégium jövőképe és küldetésnyilatkozata... 5 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1. A tanulói közösség jellemzői... 7 1.2. A kollégium tárgyi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom Bevezető 4 Helyzetelemzés 5 Az iskola nevelési programja 9 1. A nevelő-oktató

Részletesebben