CSOMAGOLÁS, LOGISZTIKA, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSOMAGOLÁS, LOGISZTIKA, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS"

Átírás

1 B1_STI_210x297.pdf :21:25 PACKAGING FOUNDED 1997 CSOMAGOLÁS, LOGISZTIKA, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS 500 Ft ISSN X 60/2013 C M k c Y CM MY a P CY CMY Made in Hungary/Central Europe K g n i g a

2 g n i g a k AzÖni g é ny e i k i e l é g í t é s é he zt ök é l e t e s í t e t tk a r t onc s a l á d ok. Af r i s sf a r os t ok ból k é s z ü l tmi nős é g i k a r t on v á l a s z t é k okme g f e l e l ne kame t s äboa r dl e g ma g a s a bb mi nős é g i s z a b v á ny a i na ké se z á l t a l v e r s e ny e l őny hözj u t t a t j á könt aha t é k ony s á g, g a z d a s á g os s á g, v a l a mi ntk ör ny e z e t t u d a t osg ond ol k od á s t e r ü l e t e i ne g y a r á nt. www. me t s a b o a r d. c o m P c a

3 Szükség van a nagy multinacionális cégek jelenlétére Magyarországon. Nemcsak azért, mert javítják külgazdasági mérlegünket, hanem azért is, mert akarva-akaratlanul tanítanak, versenyhelyzetbe kényszerítenek minket. Belátható, hogy minden multi nem a legkorszerûbb technológiáját telepíti egy idegen országba. Természetesen csak megfelelõ nyereségért hajlandó kockáztatni, vagy többletmunkát végezni. Mindezek mellett kialakulhatnak partneri viszonyok a közös érdekek mentén. Tanulni lehet tõlük technológiát, munkaszervezést, menedzsmentet, marketinget. Környezettudatos viselkedésük fejlettebb a miénknél. Társadalmi szerepvállalásra is hajlamosak. Nyereségük és piaci részesedésük érdekében jól mûködõ hazai vállalkozásokat vásárolnak fel. Mindezek mellett azonban azt is észre kell venni, hogy nagyon kevés embert foglalkoztatnak, semmijük nincs bebetonozva, tehát akármikor elviszik. Ennek szellemében fejlesztenek, beruháznak. Beszállítóikat is rendszerint hozzák magukkal, akik szintén néhány fõnek biztosítanak munkalehetõséget. Környezeti, társadalmi és uniós felelõsségvállalásuk mértéke és elkötelezettsége hazájuktól távolodva egyre jobban csökken. Az sem baj, ha piaci áron vásárolják fel mûködõ magyar vállalkozásainkat. Ezekkel együtt kell élnünk. A baj az, ha az eladott értékeinkért kapott összegeket nem fektetjük be azonnal más, jobb, jobban jövedelmezõ üzletágakba. Az a baj, ha nem alakítunk ki kölcsönösen elõnyös partneri együttmûködést. Igazi kiutat saját munkánk és vállalkozásaink teremthetnek, melyek kockázatát ugyan mi viseljük, de eredménye is a mi tulajdonunk. A csomagolás, logisztika, szállítmányozás területe világviszonylatban fejlõdik és növekszik. Nekünk, Magyarországon is el kell indítani, fokozni a mezõgazdasági és ipari termelést, hiszen saját termékeink csomagolása, elosztása eredményezhet igazi növekedést. Természetesen mások által megtermelt javakat is csomagolhatnánk és eloszthatnánk, de ebben jelentõs versenytársakkal kell számolnunk a világban. További nehézség beilleszkedésünk az új gazdasági világrendbe. A termékdíj, az útdíj nemzetközileg mûködõ gyakorlat. Sajnos azonban sem a magánszemélyeknek, sem pedig a vállalkozásoknak nincsenek tartalékaik, alacsony a jövedelmi szintjük. Ebbõl nehéz kigazdálkodni az útdíjat, ami például Magyarország legnagyobb fuvarozójánál az árbevétel 4,1%-át viszi el pluszköltségként, a kisvállalkozók még rosszabb helyzetbe kerülnek. A csomagolás és a hozzákapcsolódó területek fejlõdése a kutatásban, a magyar innovációban, az oktatásban és a KKV-k támogatásában realizálható. Új termékekkel és módszerekkel kell saját és környezetünk piacát építeni. Meg kell mutatni magunkat, részt kell venni nemzetközi és hazai kiállításokon. Reméljük, mostani számunk is ötleteket, információkat ad munkájukhoz. Tolnai László Kiadó, szerkesztõség, hirdetésfelvétel: Tolnai & Messer Enterprises Kft Budapest, Podmaniczky u. 31. Postacím: 1392 Budapest, Pf.: 269. Produkciós iroda: H 2120 Dunakeszi, Piroska u. 12. Telefon/fax: 27/ Honlap: Ügyvezetõ: Tolnai László Fõszerkesztõ: Rudolf Messer Gyártásvezetõ: Sebestyén Zsuzsa Termékmenedzser: Sárai Tamás Szerkesztõség és cikkszerzõk: Bálint Tóth János, Dobronyi Tamás, Nagy Miklós, Pesti Sándor, Ratkovics Péter, Tarnóczi László Elõkészítés: Profi-L Kft. Nyomtatás: Prospektus Nyomda Kft. Felelõs vezetõ: Szentendrei Zoltán Borító: Metsä Board Simwhite 230 g Szerkesztõségi és hirdetõi képviselet Ausztriában: Verlagsbüro Rudolf K. Messer, 4893 Zell am Moos, Oberschwand 15 Tel.: 0043/ 6234/ 7161, fax: Member to ÖKOLÓGIA 4 Elmarad a betétdíj bevezetése 5 Mûanyaghulladék-feldolgozó épül 5 Zöldmezõs beruházásokkal fejleszt a Tetra Pak SZÖVETSÉGEK/BUSINESS 6 CSAOSZ: Nem hiába dolgoztunk 8 Pálinkavédjegy-rendszer a garantált minõségért 9 Szoftverrel az élelmiszerbiztonságért 10 Igazságügyi szakértés a papíriparban 12 Új BUDATRANSPACK, új társakkal 14 PPPDexpo: konferencia, szimpózium, kiállítás 15 K: Mûanyag mozgatja a világot 16 FachPack: Termékvédelem az élelmiszeriparban CSOMAGOLÁS 18 Díjazták a legjobbakat: WorldStar FINAT: európai címkeverseny 24 STI Petõfi Nyomda: nemzetközi POS-szakértelem 26 Új piac született: In-store digitális csomagolás 28 Prinzhorn erõmûvet épít 29 Bõvült a Poliol PET Kft. 29 Könnyített EvoLight PET-palackok 30 Nyomdai elõkészítés és gyártás márkatulajdonosoknak 32 Nanotechnológiával módosított csomagolóanyagok 36 Visszazárható nedvesített kendõk az Averytõl 37 Komposztálható viaszos papírok 37 BPA-metaanalízis JELÖLÉSTECHNIKA 38 Citizen: Takarékoskodók elõnyben 40 Videojet: újgenerációs inkjet-nyomtató 41 Epson: Vezeték nélküli blokk- és címkenyomtatás 42 KBA: Dörzsálló jelöléstechnika LOGISZTIKA/SZÁLLÍTÁS 44 NFM/LEF: Stratégiai megállapodás 44 Kombinált szállítás a versenyképességért 46 Cemelog Zrt.: AEO-F vámügyi minõsítés 47 Mozgásban a UPS 47 Gyõrban a Gebrüder Weiss 48 Logical felhõszámítás: Harc az üresjáratok ellen 48 Futómûgyártás csak megrendelésre 49 Svájci magyar motorvonatok 49 Román váltók a Mercedesekben 50 Egyre jobban nõ az e-taxik piaca 2013/60 3

4 Németországban az egyutas, egyszer tölthetõ PET-palackok és alumínium dobozok is betétdíjasok, a begyûjtés mértéke viszont eléri a 95 százalékot. Magyarországon ez az arány csupán százalék. A hulladékgyûjtés ösztönzése érdekében törvénytervezet készült a betétdíjrendszer bevezetésérõl, ez azonban különbözõ okok miatt további finomításra szorul, sõt, bevezetése év vége elõtt nem várható. gyre fontosabb szerepet kap a hulladékgazdálkodás. Európában kilenc ország: Dánia, Hollandia, Észtország, Finnország, Horvátország, Izland, Németország, Norvégia, Svédország alkalmazza az egyutas csomagolásokra a betétdíjas rendszert. További nyolc ország, többek között Belgium, Franciaország és Ausztria megvizsgálta és elvetette a betétdíj bevezetését. Hollandia pedig 2015-tõl megszünteti jelenlegi rendszerét, és a jelenlegi betétdíjat 6 eurócentrõl 1,5 eurócentre csökkenti. Európában az alkalmazók nagyságrendben 5 eurócentnyi betétdíjat számolnak fel minden egyszeri töltésû PET-palackra és alumínium dobozra. Ma Magyarországon szelektív hulladékgyûjtés keretében gyûjtik a PET- és alumínium palackokat. Ez jelenleg még kihelyezett szigeteken történik, de a jövõben az önkormányzatok házhoz mennek a szelektív hulladékért is, aminek bevétele gazdálkodásukat segíti. Magyarországon a csomagolási hulladék százalékát teszi ki az italcsomagolás. A betétdíjas rendszer bevezetése esetén minden PET-palackra és alumínium dobozra 30 forintos betétdíjat számolna fel a gyártó, melyet a fogyasztók fizetnének meg. Az egyutas betétek visszaadásakor jutnának saját 30 forintjukhoz. A begyûjtés jelentõs helyigénnyel és logisztikai, elszámolási, elszámoltatási rendszer kiépítésével járna. Számításuk szerint a 30 forintos betétdíjas rendszer mintegy 75 százalékos termékvisszagyûjtésig lenne gazdaságos, illetve nullszaldós, azután pedig veszteséget okozna. Az italgyártók szerint a betétdíj bevezetése százalékos áremelést jelentene az érintett termékeknél. Ezek: az ásványvizek, üdítõk, sörök, bor, és szeszesitalok. A magyarországi fogyasztók vásárlóereje nem képes ilyen mértékû termékáremelést elviselni, még abban az esetben sem, ha azt jelentõs részük visszakapná. Mintegy 5 milliárd forintos árbevételcsökkenés keletkezhetne a gyártóknál és a kereskedõknél, ami munkahely megszüntetését is automatikusan maga után vonná. Nyugat-európai tapasztalatok alapján a betétdíj bevezetése után akár 10 százalékkal is csökkenhetne a többutas termékek iránti keresletek. Tehát további árbevételkieséssel kellene a gyártóknak és a kereskedõknek számolniuk. A betétdíjas rendszer kiépítése milliárd forintos költséggel jár, és üzemeltetése évi milliárd forintot is igényel. Ez magában foglalja a logisztikát, a helyiségeket és az alkalmazottakat is. Célszerû lenne a betétdíjas rendszert vonalkódbázisra építeni a visszaélések elkerülése miatt. Vagyis egy betétet csupán egyetlenegyszer lehessen visszaváltani. További nehézséget jelent az is, hogy a betétdíjas rendszer ellentétes a szelektív hulladékgyûjtés rendszerével, hiszen onnan ezek az értékes újrahasznosítható dolgok kikerülnének, ami az önkormányzatoknak mintegy 5-6 milliárd forintos árbevétel-veszteséget okozna évente. A rendszer kiépítésénél több száz gyártót és mintegy negyvenezer boltot kellene szigorúan ellenõrzött informatikai és adminisztrációs rendszerbe kényszeríteni. A betétdíjas rendszerrel kapcsolatban több szakmai szervezet is kifejtette véleményét, többek közt a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség, az ÉFOSZ, az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft., a Recomplex Egyesülés, az Ásványvíz Szövetség és Terméktanács /60

5 Szelektíven gyûjtött mûanyag hulladékok feldolgozását és újrahasznosítását végzõ üzemet létesítenének egy kihasználatlanul álló ipari komplexumban a Veszprém megyei Gyepükajánon. A beruházás értéke meghaladja a 400 millió forintot. Jelentõsen csökkenti saját és termékei ökológiai lábnyomát a zöld beruházásoknak köszönhetõen a budaörsi Tetra Pak gyár. Az elmúlt évek során 39 százalékkal csökkentette fajlagos energiafelhasználását, miközben 95 százalékkal növelte termelését. z italoskarton-csomagolást gyártó Tetra Pak budaörsi gyára tíz év alatt közel 250 millió forintot ruházott be fejlesztésekbe, így évente több mint 6500 GJ energiamegtakarítást ér el, ez 80 családi ház éves energiafogyasztásának felel meg. A Tetra Pak hosszú távon 50 százalékra szeretné emelni az italos kartondobozok nemzetközi visszagyûjtési arányát. Az italoskarton legnagyobb része, legalább 70 százaléka papír, ami megújuló forrásból származik. A Tetra Pak által használt papíralapanyag egyre növekvõ arányban FSC-tanúsítvánnyal rendelkezõ, vagyis felelõs erdõgazdaságból származó fából készül. A papír bevonataként használt vékony alumínium és polietilén rétegek élelmiszer-biztonsági feladatot töltenek be: a folyékony élelmiszert védik az oxigén, a fény, a külsõ szagok és ízek z 1220 négyzetméteres hat egyenként kétszáz négyzetméter alapterületû csarnokból és szociális létesítményekbõl álló ipartelepet mindössze 12 millió forintért értékesítené a tulajdonosa. Az alapítvány a Sümeg környéki civil szervezetek segítségével befektetõt keres a mûanyag hulladékok feldolgozására alkalmas üzem létrehozásához. A beruházáshoz európai uniós pályázat segítségével teremtenék elõ a szükséges forrást, amelyhez az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati kiírása szerint millió forint körüli összeg igényelhetõ. A létesítményhez az üzemcsarnokok adottak, a feldolgozó gépsorok, daraboló- és õrlõberendezések beszerzése, telepítése és az engedélyeztetés másfél évet vehet igénybe. A hulladékfeldolgozó az alapítvány számításai szerint legalább 20 új munkahelyet teremtene. Lovasi Attila, Gyepükaján független polgármestere elmondta: a térségben tavaly megszûnt az egyetlen ipari tevékenység, amikor bezárták az ben épült, több mint negyven éven át mûködõ dobozgyártó üzemet. Hozzátette, az önkormányzat támogatja a civil szervezet munkahely-teremtési törekvéseit. ellen. A vállalat az alumínium réteget az elmúlt évek során 6,3 Fm-ra csökkentette (az emberi hajszál vastagsága 50 Fm), a polietilén pedig az elmúlt 5 év fejlesztései során 3 százalékkal vékonyodott. A dobozokon emellett vízbázisú nyomdafestékeket használnak. Az energiahatékonyság folyamatos fejlesztése mellett a budaörsi gyár nagy hangsúlyt fektet a termelés során keletkezõ hulladék újrahasznosítására is: a gyártási hulladékot ma már 100%- ban újrahasznosítják. A világ elsõ csomagolóanyag-vállalataként megújuló alapanyagból, cukornádból készült mûanyag kupakokat gyártott és használ termékeihez. Az italoskartonok 100 százalékban újrahasznosíthatók. A Tetra Pak alapítótagja és legfõbb támogatója a 2004-ben megalakult Italos Karton Környezetvédelmi Szolgáltató Egyesülésnek (IKSZ), mely az italos kartondobozok szelektív gyûjtését, illetve újrahasznosítását népszerûsíti. Az IKSZ tevékenységének is köszönhetõen az italos kartondobozok visszagyûjtési aránya nyolc év alatt 21 százalékra nõtt hazánkban. A norvég Coca-Cola saját fejlesztésû bio- és újramûanyagból készült palackokat használ. A palackok összetétele 21,5 százalékban bio-, 25 százalékban újrahasznosított mûanyag. A fennmaradó hányad hagyományos mûanyag. norvég Coca-Cola a Zero Emission Resource Organisation nevezetû szervezettel együttmûködve évente hárommillió darabot készít ebbõl a palackból, és ezzel az elsõ ország, ahol a helyben gyártott termékeknél a vállalat teljesen áttért erre a csomagolásra a PET-palackok helyett. Az új palackok gyártása 9 százalékos megtakarítást vont maga után a gyártásból eredõ szén-dioxid-emisszióban, vagyis 130 ezer tonna üvegházgázkibocsátásának vették így elejét. A skandináv leányvállalat ezenfelül évente mintegy 100 ezer eurót juttat a karbonsemlegesítést végzõ My- ClimateLuxnak. A norvég Coca-Cola eredetileg a szállítmányozás üvegházgáz-kibocsátásának csökkentésében szövetkezett a Zero Emission Resourceszal 2010-ben, majd együttmûködésüket kiterjesztették a növényi palack (a levédett nevû PlantBottle) környezeti hatásainak (pontosabban a megtakarított ÜHG-emisszió) mérésére. Elõször a Bonaqua vizet palackozták benne. 2013/60 5

6 Az új környezetvédelmi termékdíj törvény január 1-jével lépett teljes körûen hatályba és nyugodtan kijelenthetjük, gyökeresen megváltoztatta a korábban megismert és már hosszabb ideje eredményesen alkalmazott rendszert. z új jogszabály a kötelezettség tárgyát a csomagolás helyett annak összetevõit képezõ csomagolószerekre változtatta, így ezek elsõ belföldi gyártói, forgalmazói váltak kötelezettekké. Nem változott viszont a külföldrõl csomagolt terméket behozók termékdíjfizetési kötelezettsége! Megszüntette az ún. mentesség rendszerét, és minden érintett számára termékdíj megfizetését tette kötelezõvé, azaz eltörölte a kötelezettek azon választás lehetõségét, miszerint vagy termékdíjat, vagy pedig gondoskodva a kibocsátott hulladék jogszabályban elõírt hasznosításáról/hasznosíttatásáról csupán kb. fele díjtételt jelentõ ún. licencdíjat fizet. Az új szabályozás egyben okafogyottá tette az ún. koordináló szervezetek mûködését, miután a hulladékhasznosítás koordinálását az állam által alapított Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökségre bízta. A CSAOSZ az elmúlt évben folyamatosan elemezte az új termékdíjtörvény csomagolóiparra gyakorolt hatását és a szabályozás gyakorlati alkalmazhatóságát. Ehhez (tag)vállalati körben végzett felmérések, statisztikai adatok és a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól térítés ellenében kapott információk szolgáltattak alapot. Az elemzéseink alapján a jogalkotók Nagy Miklós, a CSAOSZ fõtitkára számára részletes módosító indítványt készítettünk, és azt igyekeztünk személyesen tolmácsolni. Munkánk nyugodtan mondhatjuk, nem volt hiábavaló, hiszen az idén január 1-jétõl módosított törvény számos, a csomagolóipar érdekeit szolgáló javaslatunkat tartalmazza. Ezek ismertetése elõtt azonban célszerû megismerni néhány hivatalos adatot. A évi csomagolószer-felhasználásról rendelkezésünkre álló statisztikai, 856 et-ás mennyiségi adatok enyhe visszaesést mutatnak, az import részarányának 4%-os emelkedése mellett. Sajnos az értékben közölt statisztikai adatok a termékdíj csomagolószer árába való ismeretlen mértékû beépítése folytán már nem alkalmasak az elmúlt évi eredményekkel való összevetésre. A jogalkotók a termékdíjtörvény kötelezettjeinek (csomagolók helyett csomagolószer-gyártók, elsõ belföldi forgalomba hozók) megváltoztatásával a rendszer hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetek számának nagyarányú csökkenését kívánták elérni. A CSAOSZ rendelkezésére álló adatok szerint a korábbi rendszer es aktív kötelezetti létszáma csupán kb re mérséklõdött, ami nincs arányban az új rendszer mûködtetésének vállalatoknál és hatóságoknál egyaránt jelentkezõ adminisztrációs többletterheivel. Ez a változtatás abból a szempontból sem bizonyult eredményesnek, hogy az összes forgalomba hozott csomagolószer 50%-át átvállalással szerezte be alig több mint ezer vállalat(!), ami azt mutatja, hogy a nagyfelhasználók a korábbi, a belföldi forgalomba hozott csomagolás mennyiségén alapuló rendszert részesítik elõnyben. A nemzetgazdaság 60 milliárd forint termékdíjbevételt várt el tavaly, ami 56,2 milliárd forintra, 94%-ban teljesült. A kisebb díjbevétel annak ellenére következett be, hogy a csomagolási tevékenységet végzõ vállalatokat a év végi /60

7 csomagolószer raktárkészletük után egyszeri díjfizetési kötelezettség terhelte. A csomagolók ugyanis 2011-ben még termékdíj nélkül vásároltak csomagolószert (hiszen csak a forgalomba hozott csomagolt termék után kellett fizetniük), 2012-ben viszont már a csomagolószergyártók voltak a kötelezettek, így ez a termékdíj szempontból rendezetlen raktárkészlet egyszeri díjbevételt generált január 1-jével két területen, a hatósági ügyintézésben és az ún. átvállalási lehetõségek körében következett be lényeges változás. A hatósági ügyintézés keretében a termékdíj-kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatok, így a bejelentés, nyilvántartásba vétel, bevallás, befizetés a NAV adószakmai ágának, míg a hulladékgazdálkodással kapcsolatos teendõk a NAV vámszakmai területének felügyelete alá kerültek. Az ellenõrzéssel összefüggõ teendõk pedig megoszlanak a két szakterület között, az adóellenõrzéseket az adó-, a hatósági ellenõrzéseket pedig mind az adó-, mind pedig a vámszervek végzik, míg a hulladékgazdálkodásra kiterjedõ vizsgálatokat a vámigazgatóságok látják el. A szakterületünk számára azonban ennél sokkal fontosabb, hogy az átvállalási lehetõségek kibõvültek, azok jobban igazodnak a csomagolóipart jellemzõ reálfolyamatokhoz. Ezek ugyanis tavaly jelentõsen korlátozták a gazdálkodó szervezetek lehetõségeit, jogbizonytalanságot okoztak, versenyhátrányt idéztek elõ a bel- és külföldi csomagolószergyártók között, ösztönözték az importbeszerzést és diszkriminálták a csomagolószerek viszonteladóit. Az átvállalás nagyon leegyszerûsítve azt jelenti, hogy pl. a csomagolószergyártó és a -felhasználó között a termékdíj-kötelezettség átadására szerzõdés jön létre, ami alapján a csomagolószer termékdíját a vevõnek nem a beszerzéskor, hanem a csomagolt termékének forgalomba hozatala után kell megfizetnie. Csak megjegyezzük, hogy a csomagolás kötelezettsége esetén az átvállalás intézményrendszerére nem, vagy csak szûk keretek között lenne szükség. Az átvállalási lehetõségek kibõvített láncolatát az 1. ábra szemlélteti. (A kisbetûk az átvállalás jogszabályi jelöléseinek felelnek meg.) A csomagolószer-gyártók számára nagyon lényeges, hogy a csomagolószerek közötti indokolatlan és hátrányos megkülönböztetést a törvény módosításával sikerült megszüntettetni. Az elmúlt évi rendszerben ugyanis csomagolóanyagot csak csomagolóeszköz-gyártási cél esetén lehetett átvállalással vásárolni. Idéntõl érdektelen, hogy milyen fajta csomagolószer készül az alapanyagból, tehát csomagolóanyagot továbbfeldolgozott más csomagolóanyag, csomagolóeszköz és csomagolási segédanyag elõállítása esetén is lehetséges átvállalási szerzõdéssel beszerezni. A rendszerrel kapcsolatos észrevételeink, negatív tapasztalataink között szerepelt a disztribútorok (csomagolószerviszonteladók) diszkriminatív megkülönböztetése is. Az idéntõl az átvállalási lehetõségek megnyíltak számukra, így lehetõségük van a csomagolást végzõknek a viszonteladóktól átvállalási szerzõdés mellett beszerezni szükséges csomagolószereiket, ami fontos finanszírozásbeli könnyebbséget jelent a vevõknek és az eladónak is. A disztribútorok a csomagolószer-gyártók számára is kínálhatják átvállalással áruikat, amely elsõsorban a kisebb feldolgozó üzemek számára jelent könnyebbséget. A termékdíjtörvény szakmai változtatásai tehát a gazdálkodó szervezetek számára munkamûveletekben és finanszírozásban is könnyebbséget jelentenek. Ezzel együtt szakmai meggyõzõdésünk, hogy a csomagolás újbóli kötelezettségével átláthatóbb és az Európai Unió által igényelt valós csomagolási hulladékadatokat eredményezõ helyzet állna elõ. Az elmúlt év folyamán a fentiekben kivonatosan ismertetettnél bõvebb változtatásokat is tervezett a jogalkotó, amelyek végül nem jelentek meg. Így további hathatós segítség lenne az a tervezett változtatás, amely szerint termékdíjköteles áruból újabb termékdíjköteles áru elõállításakor egyáltalán ne kelljen termékdíjat fizetni. Ez nemcsak finanszírozásbeli, hanem adminisztrációs könnyebbséget is jelenthetne. A termékdíjas szabályozás iránt érdeklõdõk további információhoz az Egy lépéssel mások elõtt csomagolószerek környezetvédelmi termékdíja címû konzultáción juthatnak, amelyre november között a SYMA csarnokban, a PPDexpo keretében kerül sor. 2013/60 7

8 A pálinka kiváló minõségét ezentúl pálinkavédjegy-rendszer is garantálja. A Wessling Hungary Kft. tulajdonában lévõ védjegy kritériumrendszerét a Pálinka Céh Egyesület kezdeményezésére dolgozta ki a minõségbiztosítási vizsgálatokat végzõ laboratórium a Budapesti Corvinus Egyetemmel közösen. A pálinkavédjegyet elsõ körben 8 gyártó 16 terméke kapta meg. agyarországon az utóbbi években nagymértékben megnõtt a pálinkaterméket forgalmazó vállalkozások száma. A választék jelentõsen bõvült, a termékek minõsége azonban erõsen változó, ezért a fogyasztó csak akkor bizonyosodhat meg arról, hogy milyen minõségû terméket vásárolt, ha kibontotta a palackot és megkóstolta a pálinkát. A fogyasztók választását megkönnyítendõ, született meg a pálinkavédjegyrendszer kidolgozásának gondolata a Pálinka Céh Egyesület kezdeményezésére. Az egyesület, a Wessling Hungary Kft. és a Budapesti Corvinus Egyetem 2010-ben kezdte meg az objektív minõsítési rendszer kritériumainak kidolgozását. Így jött létre a most bevezetett védjegy, amely piaci alapon mûködik, a vállalatok önkéntesen pályázhatnak annak elnyerésére. A pálinkavédjegy garancia arra, hogy a matricával ellátott palackokban laboratóriumi és érzékszervi vizsgálatokkal ellenõrzött minõségû tételbõl származó pálinka van. Csak az elõírt követelményeknek mindenben megfelelõ termék kaphatja meg a védjegyet. A pálinkavédjegy rendszer két alappillére a laboratóriumi és az érzékszervi vizsgálat. A laboratóriumi vizsgálatok kiterjednek arra, hogy a pálinka összetevõi megfelelnek-e a hatályban lévõ jogszabálynak, az elemzés tárgya például az alkoholtartalom, a metanol- és a hidrogéncianid-tartalom is. A második pillér az érzékszervi bírálat, amelynek során az 5 fõbõl álló szakértõi bizottság a vizsgálatot a jelenleg hatályban lévõ jogszabályok szerint végzik el. A pálinkavédjegy-rendszer tehát mûszeres analitikai vizsgálattal alátámasztott érzékszervi bírálati rendszeren alapszik. A pálinka védjegy arról tájékoztatja a fogyasztót, hogy a pálinka átesett olyan mûszeres analitikai vizsgálatokon, amelyek eredménye alapján megállapítható, hogy megfelel a jogszabályi elvárásoknak az összetétel vonatkozásában, továbbá érzékszervi bírálói minõsítése is elérte a megkívánt szintet. A két feltétel együttes teljesülésekor kerülhet kiadásra a védjegy. A rendszer szigorúságát jelzi, hogy a védjegymatricával jelzett palackokban csak olyan pálinka lehet, amely pálinkaversenyeken ezüst- vagy aranyérmes minõsítést kapna, mivel a minta érzékszervi vizsgálatát a 33/2010. (XI. 25.) VM rendelet az országos pálinka- és törkölypálinka-versenyrõl, valamint az érzékszervi bírálók képzésérõl szerint kell elvégezni, és az a minta tekinthetõ érzékszervi vizsgálat szempontjából megfelelõnek, amely legalább 16 pontot ért el. A sorszámozott védjegymatrica egyedi kialakítású, így a bevizsgált tételek könnyen nyomon követhetõek, akár a forgalmazók, akár a fogyasztók könnyen leellenõrizhetik az interneten is hitelességét (palinkavedjegy.hu). A kiváló minõség folytonosságának biztosítéka, hogy a védjegyet elnyert pálinkatételek 20%-át évente visszaellenõrzik, és a laboratóriumi vizsgálat garantálja az összetétel ellenõrizhetõségét. A rendszer objektív mûködését pedig a mûködési szabályzat betartása biztosítja. Egy-egy pálinkatétel vizsgálati költsége összetételtõl függõen nettó ezer forint. A hologramos matrica darabonként nettó 10,8 forintba kerül. A matricák 5 évig érvényesek. Az elsõ meghirdetés után 15 pálinkagyártó pályázott a védjegyre összesen 29 termékkel, amibõl 26 termék felelt meg a szigorú követelményeknek. Egyelõre 8 gyártóval kötötték meg a védjegyhasználati szerzõdést, amelynek alapján 16 termék kapta meg a pálinka védjegymatricát /60

9 Az ellátási láncokat vizsgálja öt különbözõ területen informatikai megoldások segítségével az SCM 2009 Ellátási Lánc Monitorozó Kft. új szoftverfejlesztése. yenizse Pál, a kft.-t létrehozó tulajdonos cégeket tömörítõ Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter Operatív Testületének elnöke szerint a projekt 540 millió forintból valósult meg, 50 százalékos uniós támogatással és 50 százalékos önerõvel. A projekt során speciális informatikai eszközöket fejlesztettek ki olyan célterületekre, ahol a beszállítói lánc kiemelt fontosságú. Az egyik ilyen terület az élelmiszer-ipari cikkek kereskedelme, ahol különösen fontos, hogy honnan származik az alapanyag, és hogy milyen folyamatok során kerül az étel az asztalokra. A szoftver segítségével nyomon követhetõk az állattenyésztés körülményei, és az, hogy a vágóhídon át, hogyan került a termék a boltba. A szoftver lehetõséget ad a minõségellenõrzésre az üvegházi növények termelésében, az állattartásban, az idegenforgalmi szolgáltatások kereskedelmében, és kidolgoztak egy megoldást az általános termékkövetésre is. Ezeket a rendszereket egy elemzõfelület is segíti, amellyel következtetéseket tudnak levonni a felhasználók a minõség javítása érdekében. A szoftverek azoknak a termékfeldolgozó cégeknek nyújtanak segítséget, amelyek különbözõ beszállítókkal dolgoznak. A szoftverre már belföldi és külföldi érdeklõdés is van. A 33 hónapos projekt során közel 200 millió forintos belföldi, valamint csaknem 50 millió forintos exportértékesítést vállaltak. Az SCM 2009 Ellátási Lánc Monitorozó Kft.-t, a Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter 5 tagja az AENsys Informatikai Kft., az Akribis Soft Kft., a Polygon Informatikai Kft., az R&R Software Zrt. és az Új Calculus Bt ben alapította közös fejlesztési ötleteik megvalósítására. 2013/60 9

10 Dobronyi Tamás Fõ szakterület: Mérnöki Kapcsolat: CLB Kft Bp. Gyár utca 15. Vezetékes tel.: Mobil telefon: Területi kamara: Budapesti Igazságügyi Szakértõi Kamara További szakterületek: Papír és papírtermék gyártása, feldolgozása Dobronyi Tamás klasztermenedzser, címzetes egyetemi docens, csomagolástechnikai szaktanácsadó (MSZT), az MTA köztestületének tagja 1979-ben született Budapesten. Felsõfokú tanulmányait a Budapesti Mûszaki Fõiskolán kezdte 1998-ban ban a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem menedzser szakán MBA-fokozatot szerzett. Abszolválta az ELTE Európa-tanulmányok posztgraduális képzését is. A PhD in Business administration végzettségét követõen elvégezte a Harvard Egyetem Kennedy School of Government StrategicFrameworksforNonprofit Organizations felsõvezetõi programját is. Számos gazdasági és csomagolástechnikai szakcikk szerzõje. Az Omnipack Elsõ Magyar Csomagolástechnikai Klaszter menedzsere. A Corvinus Egyetem óraadó oktatója, az Óbudai Egyetem címzetes egyetemi docense. Mint a pedagógusi életpálya, az igazságügyi szakértõi tevékenység is egyre kevéssé vonzó hivatás a szakemberek számára. S bár feladatok akadnak bõven, azok idõbeni kiszámíthatatlansága miatt, a szakértõi tevékenységet fõállás melletti plusz hivatásként kevesen vállalják. Különösen igaz ez a könnyûipari (nyomda, papír stb.) területeken, ahol egy-két szakértõt találni. égis egyre több a vitás jogi eset a csomagolástechnika és papír csomagolóeszközök piacán is. A válság és az egyre nyomottabb árazottság sokszor minõségbeli kompromisszumokon is túlmutató anyagspórolásokat eredményezett, melyek vagy rejtve maradnak vagy egy vitás szállítást követõen jogi útra terelõdnek. Itt sokszor több milliós tételekrõl van szó. Nagyobb súlya van a dolognak, ha a nem megfelelõ csomagolóeszközben tárolt drága termék is sérül, ilyen esetben jelentõs kártérítési igény lehet kilátásban. Ilyenkor van kiemelt szerepe az igazságügyi szakértõknek és a szakértés intézményének, hisz elfogultságmentesen, a körülményeket vizsgálva segíti a bíróságok, hatóságok munkáját a megfelelõ döntések meghozatalában. Jeney Orsolya igazságügyi és magánjogi jogalkotásért felelõs helyettes államtitkár jó véleménnyel van az igazságügyi szakértõkrõl, akiknek többsége szerinte minden nehézség ellenére, teljes szakmai odaadással, hivatástudattal végzi kiemelten felelõsségteljes feladatát. A 34 éves jogásznõ, aki tízévi parlamenti jogi szakértõi munka után lett a közigazgatási és igazságügyi tárca egyik vezetõje, fõ feladatának az igazságszolgáltatás mûködésének fejlesztését tekinti. (http://miszk.hu/hir/vonzovakell-tenni-a-szakertoi-hivatast.html) A könnyûipari szakértõi véleményhez szükséges releváns mérések elvégzésében az Óbudai Egyetem, a Nyugat-magyarországi Egyetem, valamint az ott mûködõ Papíripari Kutatóintézet eszközállománya is rendelkezésre áll. A CLB Csomagolástechnikai Kft. mint igazságügyi szakértõ gazdasági társaság, a mérõmûszerein túl rendelkezik egy tökéletesen mûködõ kísérleti papírgéppel, mellyel számos utólagos anyagösszetétel materiális szimulációja is elvégezhetõ. Az így készült minták további vizsgálatra alkalmas módon és minõségben elõállíthatóak /60

11 TANÁCSADÁS ÉRTÉKESÍTÉS ALKATRÉSZKERESKEDELEM SZERVIZ GÉPFELÚJÍTÁS Íves ofszetnyomó gépek Tekercses ofszetnyomó gépek Digitális inkjet nyomógépek Kombinált tekercsnyomó gépek Kemény és puhatáblás nyomdaipari termékeket gyártó gépek és berendezések Hajtogatógépek és perifériák Vágógépek és perifériák Irkafűző sorok, drótfűző gépek, tűzőfejek Kisteljesítményű keménytáblás könyveket gyártó gépek Professzionális spirálozó és lyukasztógépek CSOPORT Kemény és puhatáblás nyomdaipari termékeket gyártó gépek és berendezések Flexo nyomógépek és perifériák Digitális címkenyomó gépek Hajtogatógépek, mailing rendszerek, Stancológépek, tekercsvágók és speciális berendezések Cérnafűző gépek és perifériák Újság és folyóirat szállító rendszerek, rotációs vágógépek, ívkötegprések, keresztkirakók Pántológépek Papírfúró és gyűrűsmappa készítő gépek H-2151 Fót, József Attila u. 43. Központ: , Értékesítés: , -874, -875, -876 Szerviz / Alkatrész: , -879 Fax:

12 A legnagyobb hazai csomagolási és anyagmozgatási szakkiállítás megérdemli, hogy már jóval a megnyitása elõtt hírt adjunk róla. Ugyan van még idõ októberig, de már most ajánlott kiállítónak jelentkezni, hiszen a korai döntés ezúttal jelentõs kedvezményekkel jár. A 26. BUDATRANSPACK új társakkal gazdagítva, jelentõs változtatásokkal lép a kiállítások porondjára. A változásokat széles szakmai grémium, a kiállítók és látogatók véleménye és ésszerû meggondolások alapján vezeti be a szervezõ HUNGEXPO. BUDATRANSPACK olyan gazdasági környezetben tartotta fenn vezetõ szerepét a hasonló témájú hazai kiállítások közt, amikor közismerten nagy nehézségekkel kellett szembenéznie ennek az iparágnak. A hazai kis- és középvállalkozások számára elérhetõ, a belföldi piacot jól reprezentáló csomagolástechnikai kiállítás egyben a nemzetközi kapcsolatok elõszobája is. Ezeket az elõnyöket számos visszatérõ kiállító minden bizonnyal jól ismeri. Irányított szakmai találkozókat szervez, a cégeknek díjmentesen használható marketingeszközöket nyújt a stand látogatottságának növelése érdekében. Tárgyalási idõpontegyeztetõ-rendszer a hatékony találkozások jegyében, partnerek meghívásához korlátlan számú ingyenes e-ticketet küld, saját profilt biztosít a kiállítás honlapján. Rangos szakmai programokat szervez, Fórum Színpadot biztosít a szakmai elõadásoknak, prezentációknak. Mindamellett a BUDATRANSPACK kiállítói részt vehetnek a PRINTEXPO és a BUSINESS EXPO szakmai eseményein, profitálhatnak az ott szerzett tudásból. Az új struktúrában szervezett kiállításon a résztvevõk legalább szakmai látogatóra számíthatnak. A sikerért dolgoznak a HUNGEXPO mellett a Magyar Logisztikai Egyesület (MLE), a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT), az Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége (ÉFOSZ), a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (MAGYOSZ),a GS1 Magyarország és ezúttal egy külföldi partner, a Lengyel Csomagolási Kamara is. A kiállítás médiapartnerei a PackMarket és a szaklap. A Budatranspack idei programkínálatából már most érdemes felfigyelni az MLE Szakmai Fórumára és Fiatalok Csomagolási versenyére, az MLBKT Költségcsökkentés és hatékonyságnövelés a gyakorlatban megoldások börzéje címû újszerû rendezvényére, a Lengyel Csomagolási Kamara, valamint a PackMarket által szervezett PACKADÉMIA kelet-közép-európai szakmai kamarák és szövetségek közös konferenciájára. A programkínálatot színesíti az Újdonság Sziget interaktív bemutatókkal, a Csomagolási Aréna, és lesz stand szépségverseny is. A HUNGEXPO szakmai partnereivel való egyeztetés során a két évvel ezelõtti kiállításhoz képest csökkentette a hely /60

13 díjakat, és új elõjelentkezési kedvezményeket biztosít a cégeknek. Komoly engedmény jár a július 31-ig érkezõknek, és csak az ez után jelentkezõk találkozhatnak az említett, két évvel ezelõtti árakkal. Végül komoly érv a BUDATRANSPACK mellett a három, mellette egy idõben zajló kiállítás. A PRINTEXPO szokásos kísérõ, de ezúttal a BUSINESS EXPO és a Business Travel Show is benne lesz az október 1 3. között zajló kiállítási csokorban. A BUSINESS EXPO a kisés középvállalkozások mindennapos problémáira kínál hatékony megoldást. Mindent tud majd, ami az üzletmenetet segíti. Rendkívül széles tematikával az exportlehetõségektõl a pénzügyi és jogi szolgáltatások tudománytárán át gyakorlati és elméleti megoldásokat kínál a cégvezetõknek és az üzleti élet döntéshozóinak. A Business Travel Show, az üzleti utazások szakmai fóruma több, potenciális vevõket és érdeklõdõket megcélzó témát kínál. Lehetõséget teremt külföldi kiállítókkal való személyes találkozásra, valamint célzott üzleti beszélgetésekre, melyek elõrelendítik a turisztikai szakemberek üzleti lehetõségeit. A kiállításcsokor egyedülálló lehetõséget teremt a kiállítók számára a széles körû szakmai közönség elérésére, szakmai fejlõdésre, piaci pozícióik erõsítésére és a nemzetközi piacon való sikeres szereplésre. Bõvebb információ, jelentkezés: HUNGEXPO Zrt., BUDATRANSPACK projekt Levélcím: 1441 Budapest, Pf. 44. Telefon: 06-1/ Fax: 06-1/ Web: 2013/60 13

14 Az ide nyár különösen gazdag a fesztiválokban. A legtöbb persze a bulizó fiatalokat célozza, de a másik legkedveltebb fesztiváltémát a mûvészetek adják, ahol koncentráltan jelennek meg a különbözõ képzõ- és elõadómûvészetek legjobbjai és feltörekvõ tehetségei. A printmédiumok és a csomagolóanyag-gyártás érintettjei most abba a szerencsés helyzetbe kerültek, hogy számukra is szervezés alatt van egy speciális fesztivál, a nyomda- és csomagolóanyag-ipari szakmai napok. enki máson, csak a kiállítókon, a nagy konferenciák és a kisebb szakmai programok elõadóin és résztvevõin múlik, mennyire lesz tartalmas és az összmûvészeti fogalmat kölcsönvéve, össz-szakmai esemény. Ne feledjék: a PPDexpóra nem véletlenül, vagy jobb híján használjuk a szakmai napok elnevezést! A kiállítással azonos jelentõségük lesz a kísérõprogramoknak, a konferenciáknak és a protokolláris eseményeknek. Célunk, hogy megrendelõinket is érdekeltté tegyük a részvételben. Ez csak széles körû szakmai összefogással lehetséges. Azért olyan mesterségesen alacsonyak az árak, hogy ne legyenek pénzügyi akadályai a részvételnek, senkinek ne okozhasson gondot az aktív jelenlét! A megrendezést vállaló szervezeteknek ez nem üzleti vállalkozás, hanem mindannyiunk közös érdekében felvállalt szolgálat. Ha a szakma most nem áll ki a megvalósítás mellett, akkor egyik oldalról azt demonstrálja, hogy eddig sem a költségek miatt maradtak távol a szakmai kiállításoktól! Másik oldalról pedig, hogy nincs is szükség ilyen színvonalú közös szakmai és üzleti eseményekre, egyedül mindenki jobban boldogulna. Ezzel persze évekre befagyasztják a lehetõségeket és saját magukat hozzák versenyhátrányba. Azt tapasztaljuk, hogy nagy az érdeklõdés, de sokan tanácstalanok. Higgyenek magukban, bízzanak a szervezõk elhivatottságában és éljenek az alkalommal, ragadják meg a lehetõséget! Ha most nem, akkor igen nagy valószínûséggel hosszú ideig nem is lesz alkalom, mert a szervezetek miért vállalnának fel olyat, amire nincs elég igény? Teszik majd tovább a dolgukat a bevált, eddig is sikeres receptek szerint. Üzleti alapon pedig senki nem mer majd kockáztatni! Regisztráljanak! A terület és egységstand igénylésének határideje ugyan július 31., de ha eddig bármi okból, de nem tudnak végleges döntést hozni, akkor elég, ha jelzik kiállítási szándékukat, és közösen megkeressük a megoldást. További részletek a honlapon. Kérjük, adja tovább az információkat és a nyomtatványokat partnereinek, beszállítóinak, megrendelõinek és mindenkinek, akivel szívesen találkozna a szakmai napokon is! Pesti Sándor A szakmai napok programját három különbözõ rendezvénycsokor együttese alkotja. A kísérõ programok is a Syma csarnokon belül, de különbözõ helyszíneken lesznek megtartva. Az egyes programokon való részvételek feltételei viszont nem egységesek. Szakmai kiállítás látogatása elõzetes regisztrációval ingyenes. A kiállítás általános nyitvatartása: óra között óra között látogatónak csak a kiállítók valamelyikének névre szóló meghívásával lehet belépni. Konferenciák és szimpóziumok: Szakmai programok (14.00) óra között lesznek megtartva. Az ezeken való részvétel a meghirdetésükben közölt feltételek szerint lehetséges. Ezek részletes meghirdetése szeptembertõl folyamatosan. Szervezetek protokoll eseményei (díjkiosztók): Ezekre a belépés a korábbi években megszokott módon, elsõsorban a meghívottak részére. A parkolás a Syma csarnok környezetében a látogatók számára is ingyenes. JELENTKEZÉS MÓDJAI: Online a vagy a honlapon a jelentkezési lap kitöltésével. Kérjük, lehetõleg ezt az utat válasszák! /60

15 k-online.de Háromévente kerül megrendezésre Düsseldorfban a világ elsõ számú nemzetközi mûanyag- és gumiipari szakkiállítása. A K 2013 átfogó képet nyújt az átalakuló világpiacról a mûanyagés gumiipari gépek, alap- és segédanyagok, valamint félgyártmányok jelenlegi technológiai színvonaláról. Düsseldorfban október között kerül megrendezésre az idei seregszemle, ahol magyar kiállítók is részt vesznek. világgazdasági válságot követõen a mûanyag- és gumiipar azon kevés területek közé tartozik, amelyek folyamatos növekedést mutatnak. A termékek mennyisége mintegy évi 9%-kal növekszik. Érdekes információ az is, hogy az éves aktuális forgalom mintegy 30%-át mindig az újonnan kifejlesztett innovatív termékek teszik ki. Idén a düsseldorfi kiállítási terület mind a 19 kiállítási csarnoka megtelt. Háromezer kiállító cég mutatja be kínálatát, melyek csupán 40%-a német, 60%-a külföldi résztvevõ. A 170 ezer négyzetméteres kiállítási területen a legnagyobb növekedést a három évvel ezelõtti világvásárhoz képest Törökország mutatja. Kiállítási területe 40%-kal nõtt. Dinamikusan fejlõdik az ázsiai térség, amely a 2010-es seregszemlénél 29%- kal nagyobb területen vesz részt. Kína, Tajvan, India, Japán és Dél-Korea vezeti a kiállítók listáját. 20%-kal nagyobb, mintegy 5300 m 2 -nyi nettó kiállítási területen jelentkezik az Egyesült Államok. Ez is mutatja az amerikai gazdaság magára találását. Látogatók vonatkozásában a Messe Düsseldorf mint a vásár szervezõje 200 ezer szakmai látogatóval számol a 8 napos kiállításon. A düsseldorfi K idei jelmondata szerint is az iparág egészének fejlõdését elõrejelzõ seregszemle és innovációs fórum. Háromévente itt mutatkoznak be a legújabb fejlesztések és az optimalizált technológiák. Mozgó mûanyag címmel külön bemutató ad lehetõséget a kiállítók megismerésére. Ennek egyik külön kiemelt témaköre a közlekedés a legkülönbözõbb szemszögekbõl, például jármûvek, repülõgépek, hajók, egyéni közlekedési eszközök és szabadidõ eltöltésének lehetõségével. Petra Collmann projektigazgató vezetésével a kiállítók szoros együttmûködésben állnak a PlasticsEurope szervezettel. A kiállításon nagy hangsúlyt kap a nyomtatott elektronika és a biomûanyagok területe is. Külön egységben mutatkoznak be a mûanyag- és gumiiparral foglalkozó egyetemek és kutatóközpontok. Már 2010-ben nagy sikere volt az innovation compass rendezvénynek. Érdekességnek számíthat a 6. csarnok, ami egy gumiutca, vagyis a gumik gyártásától a feldolgozáson át a recyclingig részletesen foglalkozik a termék jelentõségével. Dr. Rüdiger Baunemann, a Plastics- Europe Deutschland fõigazgatója szerint a mûanyagok felhasználása soha nem látott fejlõdés elõtt áll. Jól bizonyítja a mûanyagok technológiai fejlõdését, alkalmazását és gazdaságosságát egyetlen példa. Fûszercsomagolásokhoz aroma- és vízgõzzáró csomagolást használnak fel. A mai minõségi színvonal eléréséhez korábban 10 mm vastag PVC-fólia, majd ezt követõen 0,1 mm vastag poliamid fólia volt szükséges. Ma a használatos polietilén fóliák vastagsága csupán 0,6 mm, elõtérbe kerülnek a kombinációs anyagok. Különösen jó tulajdonságokat mutatnak, például a fa és a mûanyag kombinációk vagy az üvegbevonatos nyomatok. Ezek optimalizálják az alkotók különbözõ tulajdonságait. Jelentõsek a fejlesztések a biomûanyagok terültén. Itt két alapvetõ stratégia észlelhetõ: a lebomló mûanyagoké és a bio alapanyagúaké. Egy Boeing repülõgép 5%, az Airbus 25%, a Dreamliner már 50% mûanyagot tartalmaz. 2013/60 15

16 Az élelmiszerbiztonság lesz az egyik uralkodó téma a FachPack nemzetközi csomagolási kiállításon, Nürnbergben mondta osztrák, német, svájci és magyar újságírók elõtt Petra Trommer, a kiállítást szervezõ NürnbergMesse GmbH kommunikációs igazgatója. A szeptember közötti szakkiállítás programját ismertetõ sajtókonferencián elhangzott: az év elején kipattant lóhúsbotrány felkavarta a jelölés, a nyomon követhetõség és a logisztika körül folyó eszmecseréket, valamint, hogy az élelmiszeripar megrettent, nehogy egy újabb botrány tépázza meg a fogyasztók bizalmát, például, miként elõzhetõ meg, hogy a nyomtatási folyamatból származó vegyi anyagok bekerüljenek a csomagolóanyagok belsejébe és az élelmiszerbe. csomagolóipar mintegy 1500 vállalata már jelezte, részt vesz az idei FachPack vásáron, amely a legnevesebb csomagolási kiállítások egyike Európában. A nürnbergi seregszemlét ismertetõ, Bécsben megrendezett nemzetközi sajtótájékoztatón Thomas Reiner, a Német Csomagolási Intézet elnöke rámutatott: a világ csomagolási igénye évente 3,7 százalékkal emelkedik, ezen belül kiemelkedõen gyorsan nõ Kínáé, Brazíliáé, Oroszországé és Indiáé. Egy nyugat-európai vásárló évente 352 kilogramm csomagolóanyagot is kap az általa megvett termékhez, egy kanadai vagy USA-beli 346-ot, egy ázsiai 33-at, egy afrikai 11-et. A csomagolóanyagok többsége mûanyagból készül (44 százalék), papírból (33 százalék), fémbõl (15 százalék), üvegbõl (5 százalék) és a fa aránya 3 százalék. A nyugat-európai országokban a legtöbb csomagolóanyagot az élelmiszer-ipari ágazat igényli (41 százalék), megelõzve az ipar (18 százalék), az ital (16 százalék) és a kozmetikai, gyógyszeripari (4 százalék) felhasználást. Az év elején kipattant lóhúsbotrány utóhatása lesz a vásár kiemelt témáinak egyike, amely ismét a viták elõterébe emelte az élelmiszerek jelölésének, nyomon követhetõségének és az áruszállítás-logisztika körül folyó eszmecseréket. Thomas Reiner szerint a termékeken elõfordult idegen testek miatti visszahívási akciók sora egy további olyan terület, amelyet a feldolgozóknak okvetlenül kerülni kell, hiszen az imázsukról van szó. Ráadásul a csomagolóanyag-gyártókat élénken foglalkoztatja a migráció témája, amely ronthatja az élelmiszerek minõségét. Az élelmiszeripar megrettent attól, hogy a nyomdafestékek alkotóelemei áthatolhatnak a csomagolóanyagokon. A vitákba belesodródott a felragasztható címkehasználat is. A migráció kizárása céljából a ragasztó tapadási tulajdonságainak megváltoztatása nélkül kifejlesztettek egy többrétegû technológiát, a ragasztót egy speciális közbensõ réteggel együtt viszik fel a felületre. Az élelmiszerrel való közvetlen érintkezést engedélyezték száraz, nedves és zsíros felületeken egyaránt. Jóllehet a címkén lévõ nyomat közvetlenül nem érintkezik a becsomagolt élelmiszerrel, az oldószermaradványok vagy más vegyi anyagok migrálódhatnak. Például a csemegeáruk edényeit gyakran a gyártó címkézi fel, majd egymásra rakva szállítja tovább a töltõhelyre. Így a nyomtatásnál használt vegyi anyagok bekerülhetnek az edények belsejébe és az élelmiszerbe. Nürnbergben várhatóan nagy figyelmet kap az úgynevezett Eletron Beam Offset eljárás, amely nem tartalmazza az egyébként általánosan használt nyomdafesték-összetevõket, és a megszokott felmelegítéssel vagy UV-sugaras eljárás helyett elektronsugárzással keményítik meg a festéket. A csomagolóanyagoknál a termékvédelem áll a középpontban, az élelmiszerekben azonban több erõforrás van lekötve, mint a csomagolásban. A termék /60

17 veszteségek nagyobb CO 2 -kibocsátást okoznak, mint amelyet a kevesebb csomagolóanyaggal meg lehetne takarítani. Thomas Reiner rámutatott, az anyagcsökkentés vagy -helyettesítés mindig optimalizáltan történik. A cél, hogy természetes alapanyagú, tartós csomagolási rendszereket fejlesszenek ki. A sajtokhoz és a virslihez már használják az ablakos csomagolást, amely papír és mûanyag társításából készült fedõfóliával rendelkezik. Az ablakkivágáshoz a papírt lézeres vágással újra el lehet távolítani az összetett anyagból, és mindezt programozhatóan, minden kívánt formában. Az egyedi ablakformák rálátást engednek az élelmiszerre. Nagyon sok élelmiszer-csomagolás tartalmaz ragasztóanyagokat. A felhasználási tartomány a hajtogatott doboztól a címkéken át a fóliacsomagolásig terjed. A csípõs mártások, ecet- vagy más savtartalmú élelmiszerek magas követelményeket támasztanak a rugalmas csomagolásokkal szemben. Az agresszív összetevõk károsítják a csomagolást, a ragasztóanyagot is beleértve, amelyekkel például a csomagolófóliát kasírozták. A magas szilárdanyag-tartalmú kasírozó ragasztóanyagok kevesebb oldószerrel készülnek, és elnyomják ezt a nemkívánatos hatást, illetve az új eljárás kevesebb anyagköltséggel jár, csökkenti az energiafelhasználást. Az élelmiszergyártás egyik kritikus pontja a hibás termékek vagy az idegen testek kiszûrése. A gépgyártók számos ellenõrzõ rendszert fejlesztettek ki, amelyek további feladatokat is ellátnak, például a mérlegelést, a jelölések hitelesítését, vagy a csomagolás légmentességének ellenõrzését. Az elterjedt optikai, mechanikai és ezek kombinációit alkalmazó megoldások után egyre inkább terjed a röntgentechnológia. Elõnye a fémdetektorokkal szemben, hogy a sugarak probléma nélkül áthaladnak az alumíniummal bevont anyagon vagy a fémmel bevont fólián, ellenben érzékelik azokat a mûanyag elemeket, csontokat, üvegszilánkot és egyéb idegen testeket, amelyek az élelmiszer készítése közben a termékbe kerülhetnek. Bálint Tóth János 2013/60 17

18 Csomagolási Nobel-díjnak is nevezik a világ legnagyobb csomagolási versenyét, a WorldStar Awards díjat. A World Organisation csomagolási világszövetség 1970 óta rendezi meg a versenyt. Az 54. alkalommal megrendezett versengés díjátadójára május 9-én az ausztráliai Sydney Olympic Parkban került sor. Kimondottan az európai piac számára fejlesztette ki közösen a Greiner International és a Nissin instant levesek tárolására használatos convenience tárolóját. Az élelmiszer kategóriában ez a termék WorldStar-díjat nyert el. Az új csomagolás használhatósága teljesen újszerû. zzel egy idõben tartotta a csomagolási világszervezet évente megrendezésre kerülõ ülését is. Idén is minden kontinensrõl érkeztek kihívók a WorldStar trófea elnyerésére azzal a céllal, hogy megszerezzék a Best of the best kitüntetést, vagyis a l egjobb a legjobbak között elismerõ címet. Idén 33 országból 316 pályamû érkezett. A nevezés feltétele, hogy minden pályázó saját nemzeti versenyén is elismerõ díjazásban részesüljön. A rangos zsûri 159 résztvevõt engedett a versenybe. A zsûriben 25 nemzet neves szakértõi vettek részt. A díjátadót követõen hivatalosan is megnyitották a évi versengést. A WorldStar díjátadására 2014-ben május között Düsseldorfban, az Interpack kiállítás alkalmával kerül sor. Hét kategóriában hirdetik meg a World- Star díjat, ezek: az ital, az elektronika, az élelmiszer, az egészség és a szépség, a háztartás, a gyógyszeripar, valamint az egyéb kategória. z instant leves elkészítése magában a csomagolóeszközben, illetve a csomagoló mûanyag pohárban történik. A fedõ levételét a védõfólia eltávolítása követi, majd egyszerûen bele kell tölteni a forró vizet. Három perc elteltével, keverés után fogyasztható az étel. Optikailag a csomagolás a Nissin tészták karakterisztikáját követi. A háttérszín fekete, ami erõt és dinamikát sugall. A négy különbözõ fedõ négy ízt jelöl. IML (Inmold Labeling) technológiát elsõ alkalommal használja a Nissin csoport. A világ vezetõ instantlevesgyártó cége, a Nissin Foods számára kifejlesztett polipropilén poharat nem nyomtatják, hanem ún. IML-technológiával a fröccsöntõ szerszámban címkézik, jelentõsen csökkentve ezzel a poharak tömegét. A Greiner Kft. Seregélyesen, 1997 májusában alakult, és mûanyag poharakat, csészéket, 19 literes ballonokat gyártanak. A Hungaropack 2012 elnyerésével indulhatott az új típusú csomagolóeszköz a WorldStar versenyen /60

19 Az orosz luxuspiac számára készítette el az STI Group a The Glenlivet whiskys promóciós díszdoboz csomagolását. 12, 15 és 18 éves maláta whiskyspecialitásokat azonos csomagolásba helyezik el, amelyek csupán színeikben (zöld, piros, kék) térnek el egymástól. agának a csomagolásnak is hangsúlyoznia kell a termék kimagasló minõségét, és el kell bûvölni a fogyasztó mind az öt érzékszervét. Ezért a könyvalakú termék kézzelfoghatóan domború, a matt és fényes pontokból álló felületkezelés kiemeli a The Glenlivet prémiumjellegét. Az erõs kontúrú kimetszések bepillantást engednek magára a termékre és a két pohárra. A látvány erejével a vásárlási vágy felébresztése a cél. Nem véletlenül nyerte el a évi WorldStar verseny díját munkájával az STI-csoport. Teljessé teszi a promóciót a kihelyezõ display, melyen 24 darab The Glenlivet whiskysdoboz helyezhetõ el. Magát a orldstar-elismerésben részesült a DR PAck cégcsoport által kifejlesztett Rollbox mûanyagfólia-csomagolási rendszer. Ez 270 méter polietilén frissen tartó fóliát tartalmaz, ami látványos, esztétikus kivitelben, feltekercselve található. Kimagasló nyúlási és tapadási tulajdonságokkal rendelkezik a polietilén fólia, amely a perforálás következtében könynyen kezelhetõ. Az adagolóra vágókés ragasztható, amivel a kívánt méret letéphetõ. Speciális fóliák készülnek, például a sütõipar számára. display-t szintén az STI-csoport tervezte. A display tetején pezsgõsüveg található, ami egy újabb dimenziót kölcsönöz a display-nek, és ösztönzi a vásárlót, hogy hozzányúljon a termékhez. A díszdobozos termék további csomagolására nincs szükség, ez tovább ösztönözheti a vásárlási kedvet. somagolási oldalról különleges igényt támasztott a vidámparki vasúti kocsik mérete: a vonatszerelvény befoglaló mérete 45 2,7 4,2 m. Két egységre bontható, az önsúly 47 tonna (30+17 tonna), a célállomás Nigéria, a szállítás módja közúti és tengeri. A csomagolás az alábbiak szerint épül fel. A külsõ réteg két réteg zsugorfólia, amely rendkívül erõs, többrétegû, koextrudált anyag, nagyon magas zsugorodási képességgel és minimum két év UV-stabilitással. A belsõ réteg légpárnás fólia az érzékeny felület védelme érdekében. 2013/60 19

20 Flexibilis csomagolópapírt fejlesztett ki az Ahlstrom kész élelmiszerek csomagolásához. A Coralpack közvetlenül érintkezhet élelmiszerekkel, és számos zsírtartalmú termék csomagolására alkalmas. Ezek lehetnek: kekszek, péktermékek, kávétermékek, gyorsételek, take-away élelmiszerek, pizzák, popcornok, vajak és margarinok, levesek. Az új, PFOA-mentes flexibilis csomagolóanyagot mikrohullámú sütõbe is be lehet helyezni. sírtartalmú anyagok csomagolásához eddig általában fluortartalmú vegyszereket használtak a papírgyártásnál, ezért a papír PFOA-szenynyezõdéseket is tartalmazott. Az amerikai élelmiszer-biztonsági hivatal (EPA) már 2006-ban betiltotta a fluortartalmú vegyszerek alkalmazását, miszerint azokat 95%-ban kellett kivonni a gyártásból 2010-ig, illetve 2015-tõl már egyáltalán nem szabad felhasználni az ilyen vegyszereket. Ezért fejlesztette ki a zsírálló papírok új generációját az Ahlstrom. Ma g/m 2 között különbözõ minõségeket gyárt, amelyek jól nyomtathatók, laminálhatók, extrúziós feldolgozásoknál is alkalmazhatók. A termékeket Dél-Franciaországban gyártják, az itt készített papírokba zsírtartalomtól függetlenül lehet gépi vagy kézi úton becsomagolni. Nemcsak az élelmiszeripar érdeklõdik a PFOA-mentes papírok iránt, hanem imázsnövelõ jellegét kihasználja a szórakoztató elektronika is. A termék környezetvédelmi szempontból is jelentõs fejlesztés. WorldStar-díjat nyert Nor Cell fóliájával a Mondi. Dr. Herbert Bader, a Mondi Consumer Technologies GmbH ügyvezetõje szerint korszakalkotó újítást végzett a kutatóközpont. Nor Cell-technológia segítségével csökkenteni lehet a flexibilis csomagolások súlyát. A gyártáshoz a szabadalmaztatott Mucell-eljárást használják. Ezt eddig fóliafúvásnál alkalmazták, és most már a flexibilis csomagolóanyagok gyártása területén is bevezették Európa-szerte. Ezzel a technológiával exkluzív partnereik rendelkeznek. A Nor Cell súlya 40%-kal kevesebb, mint a hagyományos fóliáké. Mivel a gyártáshoz sokkal kevesebb anyagra van szükség, így a környezetkímélés is elõtérbe került. Különösen élelmiszerek, állateledelek és higiéniai termékek csomagolására alkalmas /60

FOUNDED 56/2010. 500 Ft ISSN 1418-110X. Packaging

FOUNDED 56/2010. 500 Ft ISSN 1418-110X. Packaging FOUNDED 1997 56/2010 500 Ft ISSN 1418-110X 22/25 NOV. 2010 PARIS NORD VILLEPINTE FRANCE International Exhibition 100% INNOVATIVE & 100% SUSTAINABLE! When innovations add intelligence at each stage of production,

Részletesebben

Packaging. www.man-roland.hu

Packaging. www.man-roland.hu www.man-roland.hu Nem ijesztgetés és nem elmélet többé, hogy komolyan kell vennünk a környezetünkre veszélyt rejtõ anyagok csomagolását, illetve gyûjtését, majd semlegesítését. Egy iparági szegmens alakult

Részletesebben

Kéréssel fordulok. Önhöz. fontos!

Kéréssel fordulok. Önhöz. fontos! Kéréssel fordulok Önhöz és ez most nagyon fontos! A nyomtatott termék a maradandóság része Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda 3. oldal XVII. évfolyam,

Részletesebben

PUBLISHING PRINT. jelentkezzen mindenki, aki jobban jár az :Azura TS használatával! L E T FOUNDED L É

PUBLISHING PRINT. jelentkezzen mindenki, aki jobban jár az :Azura TS használatával! L E T FOUNDED L É 138/2013 24. ÉVF. ÁRA: 500 Ft, DIÁKOK: 200 Ft ISSN 1215-1777 T E L PRINT PUBLISHING T FOUNDED M E L L É K L E 1990 C M Y CM MY CY CMY K & Hungary g in h il s b u P Kezeket a magasba, & t n i r P jelentkezzen

Részletesebben

PUBLISHING PRINT. Minden igény szerint! L E T FOUNDED L É A NYOMTATOTT KOMMUNIKÁCIÓ SZAKLAPJA MAGYARORSZÁGON. Hungary

PUBLISHING PRINT. Minden igény szerint! L E T FOUNDED L É A NYOMTATOTT KOMMUNIKÁCIÓ SZAKLAPJA MAGYARORSZÁGON. Hungary B1_müller martini_210x297.pdf 1 2013.07.04. 13:39:50 139/2013 24. ÉVF. ÁRA: 500 Ft, DIÁKOK: 200 Ft ISSN 1215-1777 T E L PRINT PUBLISHING T FOUNDED M E L L É K L E 1990 & g n i h s i l b u C M Y CM MY CY

Részletesebben

PUBLISHING PRINT. Ünnepeket Kívánunk! L E T FOUNDED L É A NYOMTATOTT KOMMUNIKÁCIÓ SZAKLAPJA MAGYARORSZÁGON. Nyomda- és Papíripari Szövetség.

PUBLISHING PRINT. Ünnepeket Kívánunk! L E T FOUNDED L É A NYOMTATOTT KOMMUNIKÁCIÓ SZAKLAPJA MAGYARORSZÁGON. Nyomda- és Papíripari Szövetség. B1_135_210x297.pdf 1 2012.12.15. 18:38:50 135/2012 23. ÉVF. ÁRA: 500 Ft, DIÁKOK: 200 Ft ISSN 1215-1777 T E L PRINT PUBLISHING T FOUNDED M E L L É K L E 1990 & C M Y CM MY CY CMY K n i r P & t Hungary g

Részletesebben

540 éves a magyar könyvnyomtatás

540 éves a magyar könyvnyomtatás XVIII. évfolyam, 278. szám, 2013. június 14. A nyomtatott termék a maradandóság része Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda 540 éves a magyar könyvnyomtatás

Részletesebben

anno és ma Gyermelyi a hazai sikertörténet Újdonság a logisztikai képzésben 2009/1 II. évf. 1. szám

anno és ma Gyermelyi a hazai sikertörténet Újdonság a logisztikai képzésben 2009/1 II. évf. 1. szám FÓKUSZBAN GS1 Magyarország anno és ma INNOVÁCIÓ FELSŐFOKON Gyermelyi a hazai sikertörténet CORPORATE Újdonság a logisztikai képzésben 2009/1 II. évf. 1. szám t a r t a l o m fókuszban 04 GS1 Magyarország

Részletesebben

MEGHÍVÓ Tisztelt Tagtársunk! Tartalom. 2008. 1. szám. Nagy szeretettel meghívjuk Önt Autó Márkakereskedôi Bálunkra! www.gemosz.hu

MEGHÍVÓ Tisztelt Tagtársunk! Tartalom. 2008. 1. szám. Nagy szeretettel meghívjuk Önt Autó Márkakereskedôi Bálunkra! www.gemosz.hu 2008. 1. szám Fôbb támogatóink: Vállalkozók Napja 2007. december 7. 2007. december 7-én, immár 9. alkalommal adta át a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) az ország legkiválóbbjainak

Részletesebben

Szécsi Gabriellával. 8 AIPA Kft. Vezérfonalakból szőtt színes vászon. Jó alapokra lehet építkezni

Szécsi Gabriellával. 8 AIPA Kft. Vezérfonalakból szőtt színes vászon. Jó alapokra lehet építkezni 2 HITELES FORRÁS Pályázati Magazin www.hitelesforras.hu HIRDETÉSFELVÉTEL Fax: +36.707.017.689 E-mail: iroda@palyazatisajtokozlemenyek.hu FELELŐS KIADÓ Bannerpark Kft., Cím: 6000 Kecskemét, Katona József

Részletesebben

Cseh Ottó. Konferencia Baján. Müncheni seregszemle 18. oldal. Transporeon: újdonság. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika. 10.

Cseh Ottó. Konferencia Baján. Müncheni seregszemle 18. oldal. Transporeon: újdonság. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika. 10. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika XXI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2013. JÚNIUS Konferencia Baján 10. oldal Müncheni seregszemle 18. oldal Transporeon: újdonság 29. oldal Cseh Ottó 210. szám Ára:

Részletesebben

Fókuszban. Megújuló társaság megújuló szemlélet. Innováció felsőfokon. Pezsgőbontás a Törleynél. 2008/1 I. évf. 1. szám

Fókuszban. Megújuló társaság megújuló szemlélet. Innováció felsőfokon. Pezsgőbontás a Törleynél. 2008/1 I. évf. 1. szám Fókuszban Megújuló társaság megújuló szemlélet Innováció felsőfokon Pezsgőbontás a Törleynél 2008/1 I. évf. 1. szám t a r t a l o m H i r d e t m é n y Tisztelt Partnereink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy

Részletesebben

Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések

Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések XVII. évfolyam 3. szám 2011 április Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések Angol üzletemberek jártak

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Törékeny bázis, biztató jelek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Törékeny bázis, biztató jelek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Törékeny bázis, biztató jelek Dr. Niklai Ákos a szállodaipar kilátásairól (12-15. oldal) MGYOSZ-elemzés a fenntartható növekedésrõl

Részletesebben

A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL ESZTERGOM TÉRSÉGÉRE

A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL ESZTERGOM TÉRSÉGÉRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Újabb diplomás tagozat Logisztika-szállítmányozás szakirány A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. január 2. évfolyam 1. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. január 2. évfolyam 1. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. január 2. évfolyam 1. szám Új év A január hónap Ianus isten nevét őrzi. A kétarcú istenét, aki előre és hátra is néz, egyszerre.

Részletesebben

Dr. Berényi János. Németek rólunk. Frans Maas: Budaörs. Transport Logistic. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika. 12. oldal. 14.

Dr. Berényi János. Németek rólunk. Frans Maas: Budaörs. Transport Logistic. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika. 12. oldal. 14. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika XIII.ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2005. JÚNIUS Németek rólunk 12. oldal Frans Maas: Budaörs 14. oldal Transport Logistic 22. oldal Dr. Berényi János 129. szám Ára:

Részletesebben

Köszönjük! A nyomtatott termék a maradandóság része. Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda

Köszönjük! A nyomtatott termék a maradandóság része. Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda XVII. évfolyam, 260. szám, 2012. február 13. A nyomtatott termék a maradandóság része Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda Köszönjük! EGY (FONTOS)

Részletesebben

A nyomtatott termék a maradandóság része. Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda

A nyomtatott termék a maradandóság része. Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda XX. évfolyam, 299. szám, 2015. április 8. A nyomtatott termék a maradandóság része Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda AZ ÖRDÖG ÜGYVÉDJE Pár héttel

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. A nemzeti stratégia hiánya A MUNK A ADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZ ÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK L APJA TARTALOM

MAGYAR GYÁRIPAR. A nemzeti stratégia hiánya A MUNK A ADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZ ÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK L APJA TARTALOM BRÜSSZELI HÍRADÓVAL XLVII. ÉVFOLYAM 2007. 2. SZÁM MAGYAR GYÁRIPAR A MUNK A ADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZ ÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK L APJA A nemzeti stratégia hiánya TARTALOM KÖSZÖNTŐ: Nemzeti stratégia nélkül nincs

Részletesebben

Építésügyi konferencia: együttélés a természeti és az emberi törvényekkel Beérett a Reklámhét

Építésügyi konferencia: együttélés a természeti és az emberi törvényekkel Beérett a Reklámhét XVII. évfolyam 5. szám 2011 június, nyári szám Építésügyi konferencia: együttélés a természeti és az emberi törvényekkel Beérett a Reklámhét A Csongrád Megyei Építéstudományi Egyesület, a Csongrád Megyei

Részletesebben

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából PÁLYÁZATI MAGAZIN 2.évfolyam / 4. szám 1 HITELESFORRÁS Eva M Szabo Photography Nők a tudomány és gazdaság világából Adósságátvállalás Győrben Varga Mihály: A magyar gazdaság erősödik Széchenyi Kártya Program

Részletesebben

GS1 Felhő az integrált megoldás. GS1 databar a jövő AKCIÓ-hőse. a fogyasztó? 2012/1 V. évf. 1. szám

GS1 Felhő az integrált megoldás. GS1 databar a jövő AKCIÓ-hőse. a fogyasztó? 2012/1 V. évf. 1. szám FÓKUSZBAN GS1 Felhő az integrált megoldás VoNAlKÓd A GyAKorlAtBAN GS1 databar a jövő AKCIÓ-hőse 2012/1 V. évf. 1. szám MoBIlECoM Mit lájkol a digitális dzsungel vadásza, a fogyasztó? t a r t a l o m Általános

Részletesebben

A PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LAPJA XII. évf. 9. szám, 2010. november 5. www.pecsikamara.hu www.pbkik.hu. Klaszter. A sokszínû akarat!

A PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LAPJA XII. évf. 9. szám, 2010. november 5. www.pecsikamara.hu www.pbkik.hu. Klaszter. A sokszínû akarat! A PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LAPJA XII. évf. 9. szám, 2010. november 5. www.pecsikamara.hu www.pbkik.hu Klaszter A sokszínû akarat! 2 HIRDETÉS Dél-Dunántúli Gazdaság Dél-Dunántúli Gazdaság

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám Régi-új elnök Ismét Bodnár Pál lett a Vállalkozók Országos Szövetségének Heves Megyei Szervezetének

Részletesebben

A nyomtatott termék a maradandóság része. Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda

A nyomtatott termék a maradandóság része. Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda XIX. évfolyam, 291. szám, 2014. szeptember 9. A nyomtatott termék a maradandóság része Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda A FELESLEG CCA 50 SZÁZALÉK»Az

Részletesebben

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak 2006. júniusi hírek Pályázat a magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására Jól igényeltük az uniós pénzeket A

Részletesebben

NAKlap. Egy pillantás a múltunkba A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. 2013. szeptember. Érkezik a kamarai kártya 18. oldal

NAKlap. Egy pillantás a múltunkba A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. 2013. szeptember. Érkezik a kamarai kártya 18. oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap 2013. szeptember A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA Egy pillantás a múltunkba Érkezik a kamarai

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Nemzetközi Üzleti Fórum Budapesten. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Nemzetközi Üzleti Fórum Budapesten. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Nemzetközi Üzleti Fórum Budapesten Dr. Futó Péter: Fontos az együttmûködésre épülõ regionális politika Milyen növekedési esély van

Részletesebben

MÁV Új vezetõket nevezett ki Szarvas Ferenc több MÁV-cég élére

MÁV Új vezetõket nevezett ki Szarvas Ferenc több MÁV-cég élére Közlekedésbiztonság Gazdasági szereplõk is csatlakoztak az ÉLET ÚTON programhoz 4 MÁV Új vezetõket nevezett ki Szarvas Ferenc több MÁV-cég élére 5 Hungarokombi Kft. A Ro-La még nem nyer teret kellõképpen

Részletesebben