Turisztikai fogyasztói magatartás 3

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Turisztikai fogyasztói magatartás 3"

Átírás

1 Turisztikai fogyasztói magatartás 3 A vásárlási döntés modellje: Determinánsok 1 Determinánsok: determinálják a turista képességét utazás (turisztikai szolgáltatás) vásárlására Meghatározzák, hogy Utazzunk, vagy ne utazzunk Milyen típusú útra utazzunk Meghozandó döntések (az utazás típusára vonatkozóan): Desztináció (úticél) Mikor menjünk Az utazás módja Az út (nyaralás) hossza Kivel utazzunk (csoport tagjaként?) Milyen szállástípus Mit csinálunk, ha ott vagyunk Mennyi pénzt fogunk költeni A determinánsok két típusa Személyes (a turista személyéhez kötıdı) Externális, külsı (a turista számára külsı) 2 1

2 Személyes determinánsok A determinánsok súlya változik az idővel Egyes személyes determinánsok közösek nagyobb csoportok számára, pl. Menedzserek: időhiány Repüléstől félő turisták (a légitársaságok számukra speciális tanfolyamokat kínálnak)... Körülmények: Egészség Rendelkezésre álló jövedelem Szabadidő Munkahelyi kötelezettségek Családi kötelezettségek Autó tulajdonlása Az egyéni turista Észlelés, attitűdök: Desztinációkról, turisztikai szolgáltatókról Politikai nézetek Egyes országok és kultúrák preferálása Félelem egyes utazási módoktól Mennyire tudunk előre tervezni Milyen értéket várunk a pénzünkért Elképzelés a követendő turista magatartásról Ismeretek: A desztinációról Az elérhető turisztikai termékekről A versenytárs szolgáltatók árai közti különbségekről Tapasztalatok: Utak típusairól Desztinációkról Turisztikai termékekről Másokkal való együtt utazásról Árkedvezmények elérhetőségéről 3 Politikai tényezők: Kormányzati politika, rendeletek, törvények Bevándorlási korlátozások Vízumkövetelmények Társadalmi lázongások, terrorizmus, közbiztonság A politikai berendezkedés jellege Adórendszer (idegenforg. adó, reptéri illeték...) Média Utazási media(üdülések reklámjai TV programokban, újságokban, útikönyvek) Nem utazási célú média (általános természetfilmek, kulturális programokról szóló filmek, cikkek, stb.) Turisztikai szolgáltató szervezetek marketing tevékenysége Hirdetések, kampányok Utazásszervezők brosúrái, kiadványai Utazási ügynökségek speciális akciói, reklámjai Külsı determinánsok Globális politikai, gazdasági, társadalmi, technológiai tényezők Nemzeti politikai, gazdasági, társadalmi, technológiai tényezők A média hatása A turizmus szakma marketing akciói Rokonok, barátok nézetei Egyéni turista 4 2

3 A személyes és külsı determinánsok szerepe A személyes és külső determinánsok fontossága az adott turistától függően változik (személyiség, életstílus) Extrovertált és intellektuálisturisták akülső determinánsokra reagálnak Introvertált turisták a személyes determinánsokra reagálnak A legtöbb determináns jelenthet lehetőséget és korlátot is! Rendelkezésre álló jövedelem: magas=lehetőség, alacsony = korlát Média hírek: pozitív = lehetőség, negatív = korlát Csoportos utazások determinánsai: komplex determinánsok Minden személy számára Az egész csoport számára Kompromisszumok, vagy A domináns csoporttag döntése érvényesül 5 Körülmények: Egészség Rendelkezésre álló jövedelem Szabadidő Munkahelyi kötelezettségek Családi kötelezettségek Autó tulajdonlása Az egyéni turista Észlelés, attitűdök: Desztinációkról, turisztikai szolgáltatókról Politikai nézetek Egyes országok és kultúrák preferálása Félelem egyes utazási módoktól Mennyire tudunk előre tervezni Milyen értéket várunk a pénzünkért Elképzelés a követendő turista magatartásról Ismeretek: A desztinációról Az elérhető turisztikai termékekről A versenytárs szolgáltatók árai közti különbségekről Tapasztalatok: Utak típusairól Desztinációkról Turisztikai termékekről Másokkal való együtt utazásról Árkedvezmények elérhetőségéről Globális politikai, gazdasági, társadalmi, technológiai tényezők Nemzeti politikai, gazdasági, társadalmi, technológiai tényezők A média hatása A turizmus szakma marketing akciói Rokonok, barátok nézetei Egyéni turista Gyakorlat Emlékezzen vissza egy múltbeli utazására, üdülésére. Próbálja meghatározni, hogy milyen személyes és külsı determinánsok játszották a legfontosabb szerepet az utazás tervezésekor? Hasonlítsa össze eredményeit a társaiéval! 6 3

4 A döntéshozási folyamat speciális aspektusai A racionális döntéshozás mítosza Gyakran figyelmen kívül hagyunk fontos determinánsokat Elıre nem látható körülmények, új lehetıségek A jelen körülmények közt hozott döntés gyakran elavul az utazás idejére Pozitív változások új lehetıségeket teremthetnek (pl. árfolyam-változások..) A last minute diszkont utak jelensége A determinánsok a hosszú távú elıre-tervezésre vonatkoznak A last minute esetében a kulcs tényezı a hirtelen ötlet hatására történı menekülés A turista hajlandó kevésbé tökéletes terméket is elfogadni az alacsony árért A turizmus szektor szerepe a determinánsokban A determinánsokhoz illeszkedı termék kidolgozása Információ nyújtása a turista részére minden tényezırıl Promóciós üzenetek, a vásárló ízléséhez igazítva Meg tudják változtatni, módosítani a determinánsokat Az utazási ügynök szerepe: közvetít a termék és az ügyfél között. Az idıbeli eltolódás kapcsolata a determinánsokkal A döntéseket gyakran már elavult információk alapján hozzák Az egyszeri rossz tapasztalat hatása a turista döntésére Az egyszeri rossz tapasztalat fontossága 7 A vásárlási döntés folyamata 1.Problémafelismerés 2. Információkeresés 3.Értékelés 4. Döntés 5. Vásárlás 6. Vásárlás utáni magatartás (Elégedettség, ismételt vásárlás?) 8 4

5 A vásárlási döntés modelljei A turisztikai termék, szolgáltatás sajátosságai: A komplexitás szintje Komplex (szállás, étkezés, utazás, szórakozás, vonzerık...) VAGY Egyedi termékkomponenseket külön értékesítenek A turisztikai termékek nagyrészt SZOLGÁLTATÁSOK Nem megfogható (nem lehet elıre kipróbálni KOCKÁZAT!) Nem elválasztható a fogyasztótól (a termelés és vásárlás/fogyasztás egyszerre zajlik BEFOLYÁSOLJA a vásárlási magatartást) Heterogenitás (nem lehet pontosan ugyanazt a szolgáltatást adni minden vevınek A MÚLTBELI TAPASZTALAT nem ad garanciát) Tulajdonlás nem keletkezik (eredmény: elégedettség érzése) A vásárlások fajtái Gyakori, rendszeres vásárlások Alacsony egyedi érték Szükséges dolgok vásárlása Rutin, nincs problémamegoldás, nincs sok információkeresés, kicsi fogyasztói elkötelezettség, márkahőség Példák: tömegközlekedés, banki szolgáltatások, gyorsétterem,mosópor, cigaretta, csokoládé... Problémamegoldó, egyedi, nagyértékő vásárlások Alapos információkeresés Problémamegoldó jelleg Erıs vásárlói kötıdés Ritka vásárlás, Alacsony márkahőség Példák: utazás, szálloda, repülıjegy, gépkocsi, hőtıgép, bútor... 9 A turisztikai fogyasztói magatartás komplexitása Nagyfokú bizonytalanság - a termék nem kézzelfogható Erős kötődés a vásárlási döntésheza fogyasztó elkötelezett A fogyasztó Mások erőteljes befolyása, hatása a döntésre Hosszútávú döntés Magas szintű információkeresés Turisztikai termék Turisztikai szolgáltató A döntés érzelmi jelentősége 10 5

6 A turista döntéshozási folyamata A döntések terjedelme: Melyik desztináció (ország, régió, üdülőhely)? Melyik utazási mód (légi, vasúti, komp, autó..)? Milyen szállásfajta (szolgáltatásokkal, vagy önellátással)? Milyen hosszú az üdülés(napok/hetek)? Az év melyik szakában (évszak/hónap/ adott nap)? Csomagút, vagy egyéni utazás? Melyik utazásszervező, ha csomagút? A döntéseket sok külső és belső motivátor és determináns befolyásolja A döntés további döntésekhez vezet: mit csináljunk, ha már ott vagyunk? 11 A turista döntését befolyásoló tényezők BELSŐ Személyes motivátorok Személyiség Rendelkezésre álló jövedelem Egészségi állapot Családi kötelezettségek Munkahelyi kötelezettségek Múltbeli tapasztalatok Hobbi és érdeklődés A lehetséges üdülésekről meglévő tudás Életstílus Attitűdök, vélemények észlelés (percepció) DÖNTÉS KÜLSŐ A megfelelő turisztikai termék elérhetősége Az utazási ügynökök tanácsai, javaslatai Desztinációktól, turisztikai szolgáltatóktól, utazási médiától kapott információk Barátoktól, családtagoktól kapott személyes vélemény, javaslat Az utazásokra vonatkozó politikai korlátozások(vízum követelmények, háború, zavargások) Egészségügyi problémák, védőoltások szükségessége a desztinációban Turisztikai szolgáltatók speciális ajánlatai, akciói A desztináció, régió éghajlata 12 6

7 A turisztikai fogyasztói magatartás elméleteinek fejlődése : empirikus kereskedelmi célú kutatások a hirdetések és promóciók hatásainak elemzésére 1950-es évek: mélyinterjúk, fókuszcsoportos interjúk a turista valódi motivációinak feltárására 1960-as évektıl napjainkig: Az elsı általános fogyasztói magatartásról szóló tankönyvek Az elsı, ipari tevékenységre, késıbb általános szolgáltató tevékenységre vonatkozó kutatások industries 1970-es évek: az elsı turisztikai döntéshozásra vonatkozó modellek, turista tipológiák A korai modellek feltételezése szerint a döntéshozás lineáris folyamat Moutinho, 1987: a nyaraló turista magatartási modellje a model 13 Moutinho modellje a nyaraló turista magatartásának jellemzésére (1987) VISSZA- CSATOLÁS Három különálló szakasz: 1. A döntést megelızı szakasz, aés a döntéshozás 2. Vásárlás utáni szakasz, értékelés 3. Jövıbeli döntéshozás A döntés három alapvető komponens eredménye: Motiváció Ismeret Tanulás 14 7

8 A turisztikai vásárlási döntési modellek kritikája A modellek gyengeségei: a tényleges viselkedést magyarázó erejük korlátozott Nehezen használhatók a jövőbeli marketing stratégiák kidolgozására Kevés vagy semmilyen empirikus kutatás nem igazolja a modellek érvényességét A legtöbb modell régi, és nem tartalmazza az alábbiakat: Internet; fapados légitársaságok; all-inclusive üdülések; direkt marketing; lastminute ajánlatok A modellek Észak-Amerika, Ausztrália, Északnyugat-Európa tapasztalatait írják le, de : Délkelet-Ázsia, Kelet-Európa? A turistákat homogén csoportnak tekintik A valóságban: szegmensek, egyének, akik egyedül, v. családdal, v. társasággal utaznak, múltbeli tapasztalataik vannak, személyiségjegyekkel rendelkeznek; A motivátorok és determinánsok hatásait nem tartalmazzák A modellek feltételezik a döntések nagyfokú racionalitását Tökéletlen információ, vélemények, előítéletek! A döntéshozás folyamatát állandónak tekintik, ami nem függ a megvásárolni tervezett üdülés természetétől Egyes utazások hosszú előkészületeket igényelnek, a last-minute utak pedig nem 15 A vásárlási döntés és a marketing a turizmusban Marketing szakemberek: hogyan dönt a vásárló? A modelleknek ezt kellene megmagyarázniuk. A modellek használata marketing stratégiák kidolgozására Mikor célszerű a vásárlót befolyásolni? Milyen mediát használjunk? Milyen értékesítési csatornákat és marketing közvetítőket használjunk? Megfelelnek-e a modellek a piac szegmentálásának? szegmentálás: a populáció alcsoportokra való bontása Demográfia, földrajzi jellemzők, pszichográfia(személyiség és életstílus) + behaviourista (viselkedési - mit várnak a vásárlástól) Marketing szakemberek: a szegmentáció során legalább kettőt figyelembe vesznek a fenti listából. 16 8

9 Gyakorlat Emlékezzen vissza egy múltban megvásárolt utazásra Állítson össze egy egyszerő modellt a döntéshozás folyamata során követett lépésekrıl Milyen tényezıket mérlegelt a döntés során? Hasonlítsa össze modelljét a társaiéval. 17 9

A turizmus rendszere 3.

A turizmus rendszere 3. A turizmus rendszere 3. UTAZÁSI TRENDEK A SZOKÁSOK ÉS A KERESLET VÁLTOZÁSAI Dr. Piskóti István Marketing Intézet A turizmus-rendszere 3 1 1. 2. 3. 4. 5. Stonhenge Salzburg Barcelona Diósgyőri vár Werfen

Részletesebben

Vásárlói magatartás. Bednárik Éva, Pakainé Kováts Judit, Molnár István. Nyugat-magyarországi Egyetem TÁMOP-4.1.2.

Vásárlói magatartás. Bednárik Éva, Pakainé Kováts Judit, Molnár István. Nyugat-magyarországi Egyetem TÁMOP-4.1.2. Nyugat-magyarországi Egyetem Bednárik Éva, Pakainé Kováts Judit, Molnár István Vásárlói magatartás Műszaki metaadatbázis alapú fenntartható e-learning és tudástár létrehozása TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0067

Részletesebben

Regionális turisztikai menedzsment modul

Regionális turisztikai menedzsment modul Regionális turisztikai menedzsment modul 1 Bevezetés a desztináció menedzsmentbe Megjegyzés [b1]: Modul /tantárgy címe Szerkesztette: Panyor Ágota, Győriné Kiss Erika, Gulyás László Egyetemi tankönyv Megjegyzés

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR CZIRÁKI JÓZSEF FAANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIÁK DOKTORI ISKOLA MENEDZSMENT A FAIPARBAN PROGRAM

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR CZIRÁKI JÓZSEF FAANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIÁK DOKTORI ISKOLA MENEDZSMENT A FAIPARBAN PROGRAM NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR CZIRÁKI JÓZSEF FAANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIÁK DOKTORI ISKOLA MENEDZSMENT A FAIPARBAN PROGRAM FOGYASZTÓI MAGATARTÁS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK ÉS AZOK ALKALMAZÁSÁNAK

Részletesebben

Desztináció-marketing

Desztináció-marketing Balaton Partnerségi Program Desztináció Menedzser Tanfolyam 2007. November 5-6. Desztináció-marketing Dr. Piskóti István intézetigazgató Miskolci Egyetem Marketing Intézet A 2 nap szakmai programja 1.

Részletesebben

Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Öko-dizájn FELADATLAPOK. dr. Damjan Krajnc. 2014.

Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Öko-dizájn FELADATLAPOK. dr. Damjan Krajnc. 2014. Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Öko-dizájn dr. Damjan Krajnc FELADATLAPOK 2014. november CIP - Kataložni zapis o publikaciji Univerzitetna knjižnica Maribor 7.05:502.1

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Néhány nagy ambícióval rendelkező fiatal saját vállalkozást tervez. A képzési idő alatt nagy szorgalommal, odafigyelve a napi feladatokra, igyekeztek

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány MINDEN JEGY ELKELT

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány MINDEN JEGY ELKELT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány MINDEN JEGY ELKELT KULTURÁLIS FEJLESZTÉSEK SZEREPE VESZPRÉM IMÁZSÁNAK

Részletesebben

A problémamegoldás elmélete

A problémamegoldás elmélete 1. oldal Fogalmak: - szintaktika: jelek egymás közötti kapcsolata - szigmatika: jelek és az objektum viszonya - szemantika: jelek és a tudati képmás viszonya - pragmatika: jelek és az ember viszonya(érzelmi

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Parragh Fruzsina Mariann 2006.

SZAKDOLGOZAT. Parragh Fruzsina Mariann 2006. SZAKDOLGOZAT Parragh Fruzsina Mariann 2006. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Reklám szakirány AZ UTAZÁSI IRODÁK MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓS

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Woth Zsófia 2012

SZAKDOLGOZAT Woth Zsófia 2012 SZAKDOLGOZAT Woth Zsófia 2012 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR MARKETING MESTER SZAK Levelező tagozat A KÖZÖSSÉGI VÁSÁRLÁS, MINT ÚJ ONLINE MARKETINGESZKÖZ A SZÁLLODAI ÉRTÉKESÍTÉSBEN

Részletesebben

A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése. 1. modul Szervezetek működtetésével kapcsolatos ismeretek

A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése. 1. modul Szervezetek működtetésével kapcsolatos ismeretek A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése 1. modul Szervezetek működtetésével kapcsolatos ismeretek Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

Részletesebben

Marketingkommunikáció a desztináció menedzsmentben

Marketingkommunikáció a desztináció menedzsmentben BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI TAGOZAT MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY Marketingkommunikáció a desztináció menedzsmentben Készítette: Semsei Sándor

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Borics Kata 2014

SZAKDOLGOZAT Borics Kata 2014 SZAKDOLGOZAT Borics Kata 2014 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar A fogyasztói magatartás jellemzőinek vizsgálata a kisgyermekes családok utazási szokásaiban

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS. Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS. Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I. SZEGED 55/2008 mottó a környezet változásáról: Azok számára alakulnak jól

Részletesebben

III. MODUL. Marketing és kereskedelmi ismeretek. Fejlesztő: Gyeraj Judit D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI

III. MODUL. Marketing és kereskedelmi ismeretek. Fejlesztő: Gyeraj Judit D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI III. MODUL Marketing és kereskedelmi ismeretek Fejlesztő: Gyeraj Judit D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI Tartalomjegyzék A marketing alapfogalmai... 41 A piac szegmentálása, célpiaci marketing...

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások ügyvitele (Kezdő vállalkozások részére)

Kis- és középvállalkozások ügyvitele (Kezdő vállalkozások részére) Cross-border training of economic experts in distance learning network project (CROSSEDU) HUSK/1101/1.6.1-0300 Szerző: Ing. Miroslav Lukčo, Kassai Műszaki Egyetem Fordította: Illés Balázs Kis- és középvállalkozások

Részletesebben

B1. Tétel Mutassa be a marketingkutatás leggyakrabban alkalmazott eljárásait a felhasználás célja szerint!

B1. Tétel Mutassa be a marketingkutatás leggyakrabban alkalmazott eljárásait a felhasználás célja szerint! B1. Tétel Mutassa be a marketingkutatás leggyakrabban alkalmazott eljárásait a felhasználás célja szerint! Marketingkutatás A marketingkutatás olyan objektív formális eljárás, amely a marketing döntéshozatalt

Részletesebben

II. MODUL. Üzleti terv készítési ismeretek. Fejlesztő: Pataki Ferenc D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI

II. MODUL. Üzleti terv készítési ismeretek. Fejlesztő: Pataki Ferenc D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI II. MODUL Üzleti terv készítési ismeretek Fejlesztő: Pataki Ferenc D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI Tartalomjegyzék Üzleti tervezéssel kapcsolatos alapfogalmak... 21 Az üzleti terv bevezető,

Részletesebben

Marketing. Alapfogalmak. Váczi Ildikó. Mi a marketing?

Marketing. Alapfogalmak. Váczi Ildikó. Mi a marketing? Marketing Váczi Ildikó Alapfogalmak Mi a marketing? Alapfogalmak A marketing az egyéni és szervezeti célok megvalósulását elősegítő tervezési végrehajtási folyamat, mely során elképzelések, áruk és szolgáltatások

Részletesebben

SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ

SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ FENNTARTHATÓSÁG? SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ "Mindenkinek vannak álmai, azonban az álmodozókat az különbözteti meg a sikeresektől, hogy utóbbiak tudják, a hogyant, és végrehajtják a mikéntet"

Részletesebben

Így csináljuk a marketinget Így látjuk, így használjuk a marketinget

Így csináljuk a marketinget Így látjuk, így használjuk a marketinget Így csináljuk a marketinget Így látjuk, így használjuk a marketinget MMSZ-MIM kutatási gyorsjelentés a marketing gyakorlatáról, trendjeiről készült vállalkozói és lakossági megkérdezés eredményeiből Jelentést

Részletesebben

Marketing management a pedagógiában

Marketing management a pedagógiában Marketing management a pedagógiában Az oktatásmarketing helye és szerepe a marketing rendszerében A marketing bevezetése a non-profit területekre 1969 és 1973 közötti időszakra tehető. Kotler és Levy,

Részletesebben

Stratégiai tervezés a szociális munkában

Stratégiai tervezés a szociális munkában Stratégiai tervezés a szociális munkában 1 2 Kőnig Éva (szerk.) Stratégiai tervezés a szociális munkában Debrecen, 2011 3 A kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment Jegyzet

Vállalkozásmenedzsment Jegyzet Jegyzet Barhács Oktatóközpont 2008. Összeállította: Szuromi András Barhács Oktatóközpont 2008. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 VÁLLALKOZÁS... 2 A VÁLLALKOZÁS FOGALMA... 3 A VÁLLALKOZÁSOK

Részletesebben

MUNKAANYAG. Ongjerth Richárd. A sikeres vállalkozás megalapozása. A marketing szerepe és formái. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Ongjerth Richárd. A sikeres vállalkozás megalapozása. A marketing szerepe és formái. A követelménymodul megnevezése: Ongjerth Richárd A sikeres vállalkozás megalapozása. A marketing szerepe és formái. A követelménymodul megnevezése: Munkavállalással és a vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek A követelménymodul

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bernáth Julianna. A vállalkozás marketing stratégiája, tevékenysége, alkalmazása a napi munka során. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Bernáth Julianna. A vállalkozás marketing stratégiája, tevékenysége, alkalmazása a napi munka során. A követelménymodul megnevezése: Bernáth Julianna A vállalkozás marketing stratégiája, tevékenysége, alkalmazása a napi munka során A követelménymodul megnevezése: Vállalkozási és kereskedelmi ismeretek A követelménymodul száma: 2219-06

Részletesebben

MARJAINÉ DR. SZERÉNYI ZSUZSANNA DR. ZSÓKA ÁGNES SZÉCHY ANNA A KÖRNYEZETI NEVELÉS ÉS A

MARJAINÉ DR. SZERÉNYI ZSUZSANNA DR. ZSÓKA ÁGNES SZÉCHY ANNA A KÖRNYEZETI NEVELÉS ÉS A FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁS? TRENDEK ÉS LEHETŐSÉGEK MAGYARORSZÁGON.. MARJAINÉ DR. SZERÉNYI ZSUZSANNA DR. ZSÓKA ÁGNES SZÉCHY ANNA A KÖRNYEZETI NEVELÉS ÉS A KÖRNYEZETTUDATOS FOGYASZTÓI MAGATARTÁS KAPCSOLATA

Részletesebben

Sziva Ivett TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK. Budapest, 2010. ÉRTELMEZÉSE ÉS ELEMZÉSE

Sziva Ivett TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK. Budapest, 2010. ÉRTELMEZÉSE ÉS ELEMZÉSE Sziva Ivett TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK ÉRTELMEZÉSE ÉS ELEMZÉSE Budapest, 2010. VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET ÜZLETI GAZDASÁGTAN TANSZÉK Témavezető: Dr. Czakó Erzsébet, egyetemi docens Sziva

Részletesebben