Beszámoló a évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében"

Átírás

1 Beszámoló a évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében A közművelődés és általában a kultúra területén érezhető változások a megyében A megye kulturális életére a számszerűsített mérőszámok alapján az elmúlt 5 év adataiban évente ugyan eltérő mértékű, sőt egy-egy évben a tendenciától eltérő növekedést is tapasztalunk, de összességében mégis azt kell megállapítani, hogy arra a csökkenő tendencia jellemző. Mindez összhangban van ez megye legfontosabb más mutatóival: fogy a lakónépesség, a gazdaságilag aktívak és a foglalkoztatottak száma, s romlik a foglakoztatási arány. Öt év alatt az óvodai feladat-ellátási helyek 29-el, az általános iskoláké 193-ról 178-ra csökkentek. (2000-ben még 208 iskolai helyet tartottak nyilván, a bezárások e területen évente 3-5 intézményt, vagy annak egységét érintették.) A kulturális ágazatra vonatkozó, utóbbi 5 évre vonatkozó megyei statisztikai adatok nem mutatnak ennyire egységesen csökkenő tendenciát. A könyvtárakba beiratkozott olvasók száma egy-két év fogyását kivéve 89 ezer fő körül van, csökkent viszont a könyvtári egységek száma közel 20%-kal. Lényegesen kevesebben mennek színházba és moziba, a látogatók száma a 2005-ben még 377 ezer volt, 2009-ben viszont csak 77 ezer. A múzeumi kiállítóhelyek száma is csökkent, ezzel szemben több kiállítást rendeztek és azokat többen is látogatták. A közművelődési feladatellátást ellátó szervezetek statisztikai adatai majd a következő táblázatokból kiolvashatók lesznek, a számok azonban nem tükröznek vissza minden változást. Egy ilyen kedvező változás, az intézmények egy részét érintő felújítási kezdeményezés, melynek fő forrása a regionális fejlesztési és a vidékfejlesztési alap volt. A DAOP pályázati forrásából az elmúlt évben 8 közművelődési intézményt újítottak fel több mint 306 millió forintos támogatásból az integrált közösségi színterek részére kiírt pályázaton 29 település közösségi, közművelődési munkájának infrastrukturális feltételei fognak jobb körülmények közé kerülni. Legalábbis meglesz az esély erre. Néhány tartalmi fejlesztő pályázat (TÁMOP ; valamint a ) elnyert forrásai a tevékenység végzésén túl szintén hozzájárulnak technikai feltételek javulásához. E pályázatokon 10 pályázó szervezet 445 millió forintot nyert szakmai programjuk megvalósításához. Örvendetes, hogy a megye gazdag kulturális hagyományai továbbélnek. A Kodály-örökség őrzése a még működő, de egyre fogyó többszólamú kórusok, a népdalkörök, citerazenekarok és a kevés népzenei együttes munkájában fellelhető. Gazdag a tárgyalkotó kézműves kultúra, a mesterek munkái viszonylag szervezett keretek között folyik. A megye sokszínű, soknemzetiségű kulturális értéke helyi ünnepeken, fesztiválokon megjelenik. Minden település megtartja hagyományőrző ünnepét, többen közülük évente többet is, s ezeken - ha nem is mindig a fő attrakcióként, de bemutatkozási lehetőséget kapnak a helyi és szomszédos közösségek, egyéni alkotók. Szintén pozitív vonás, hogy a rendezvényeken egyre többször megjelenik a településhez kötődő művészeti, gasztronómiai, használati tárgyak, mint egyedi értékek bemutatása. Intézetünk, mint a megye közművelődési szakmai feladatellátásában szerepet és feladatot kapó szervezet fennállása óta arra törekszik, hogy lehetőségei optimális hasznosításával hozzá járuljon a megye közösségi, művelődési értékeinek fenntartásához, segítse a megye területén működő közösségeket, intézményeket céljai megvalósításában. Feladatainkat 2010-ben is a

2 vonatkozó jogszabályok, adta követelmények,valamint az előző évek tapasztalatait és ésszerű lehetőségeit figyelembe vételéve terveztük és hajtottuk végre. Fontos szempont volt az ésszerű takarékosság, a minőség és az önállóságra való törekvés kritériuma. A fent említett fejlesztések elősegítésére levélben és személyes megkereséssel hívtuk fel a települési döntéshozók és szakemberek figyelmét a pályázati lehetőségekre, a képzésekben, szakmai fejlesztésekben adódó innovációs lehetőségekre. A megye intézményes közművelődésének helyzete a statisztikai adatok tükrében: 1. Adatszolgáltatók száma Visszaküldött adatlapok száma (db) Változás 2006-hoz képest (%) 100,0 89,5 84,5 80,1 A megyében egy olyan település van, ahonnan évek óta nem érkezik statisztikai adatszolgáltatás. Visszaküldési arány 2. A települések hány %-áról érkezett vissza adatlap Visszaküldő települések száma (db) Változás 2006-hoz képest (%) 100,0 Külön adatgyűjtés alapján megnéztük, hogy 2006 és 2009 közötti 4 évben 60 olyan település van ahonnan a meghatározó szervezetek küldtek statisztikai adatlapot. Rendszeres adatszolgáltatók tehát csak a települések felén van! 83 azoknak a szervezeteknek a száma, akik a vizsgált időszak minden évében töltött ki adatlapot. Mivel az egyes években: 2006-ban 45,8; 2007-ben 51,2; 2008-ban 54,2; 2009-ben pedig 57,2% volt ugyanaz a szervezet az adatközlő, az értékelés az eltérő szervezetek miatt problémát jelent. Működés, létesítés, megszűnés 5. A tevékenységet ellátó szervezet (telep.-i önkorm., önálló int., részben önálló, stb.) önálló gazd. többfunkciójú és ig. év adatszolgáltató k települési önkormány zat közművelőd ési intézmény részben önálló gazd. intézmény intézmény szervezeti egysége közművelőd ési célú társ. szervezet gazdasági szervezet nincs válasz darab változás 2007/ ,5 113,5 137,5 75,8 87,5 87,5 100,0 48, hoz képest 2008/ ,5 103,8 87,5 84,8 58,3 125,0 200,0 0,0 (%/) 2009/ ,1 92,3 187,5 81,8 41,7 112,5 180,0 0,0 Az összes feladatellátó között nő az aránya a közvetlen önkormányzati (polgármesteri hivatal)

3 keretébe tartozó szervezet, ami az intézmények megszüntetését feltételezi. A szakmai önállósággal és a pénzügyekkel is önállóan gazdálkodó szervezetek száma 5-10% között mozog. Ez azt jelenti, hogy még a városokban sincs mindenhol önállóan tevékenykedő szervezet, pénzügyi jogkörei korlátozottak a vezetőnek. Vélhetően a közoktatási intézmények összevonásának következménye a többfunkciós szervezetek számának csökkenése, s ez tulajdonképpen az ámk szervezet kivonulását jelenti, hiszen a megyében más, közös igazgatású szervezetek létrehozását tapasztaljuk a könyvtár és a művelődési ház, központ összevonása által. 6. Adatszolgáltatók fenntartók szerint (db) Központi költségvetési intézmény Önkor-mányzat Alapítvány Vállalkozás Egyéb Év na na adatszolgáltatók darab változás 2007/ ,3 97,6 70,6 na 76,3 89, hoz 2008/ ,0 67,5 64,7 na 78,9 84,5 képest (%/) 2009/ ,7 74,8 52,9 na 92,1 80,1 * -gal jelöljük, ha nullával kellett volna osztani Változatlanul az önkormányzat által intézményi formában (ide értve a polgármesteri hivatalokat is) a domináns a feladatellátásban. A szervezetek 2/3- ának működtetője az önkormányzat, a vállalkozási forma nem domináns a megyében, az adatot szolgáltató civil szervezetek adják a tevékenységet végzők 1/3- át, ¼-ét. A feladatellátó szervezetek adottságai: 7. Hasznos alapterület/a használat átengedése mekkora hányad, milyen tevékenységre m 2 változás 2006-hoz képest (%/) A közművelődési tevékenységre hasznosítható területből tartós használatra átengedett Összalapterületből közművelődési gazdasági szervezetnek közműv. összesen közműv. Összalapterület tev.-re tevékeny- egyéb tevéken egyéb Év hasznosítható ségre tevékenységre y-ségre tevékenységre / ,8 106,9 97,1 73,4 70,5 89,3 79,5 2008/ ,6 131,3 1,8 21,4 76,2 60,0 68,4 2009/ ,5 121,7 4,0 54,1 78,8 56,6 68,2 Közműv. + egyéb együtt 2006-ban az épültek területének 50%-át sem használták közművelődési szakmai tevékenységre, ez az arány 2009-re 57%-ra javult. Figyelemre méltó, a gazdasági szervezetek nem közművelődési tevékenységre használt terület csökkenése. Vélhetően nem a megnövekedett közművelődési igények miatt történt a területhasználat igénybe vétele, hanem az ott végzett szolgáltatások iránti igény, vagy kereslet csökkenés okozta a helyiségek visszaadását. Ugyanígy csökkent a más használóknak (pl. civil szervezeteknek, más intézményeknek) átengedett helyek aránya, így az általuk nyújtott szolgáltatások kikerül(het)tek az épületekből.

4 8. A közművelődésre hasznosítható alapterületből tartós használatra átadott területek aránya (%), 100% = közművelődésre hasznosítható összes alapterület a terület megoszlása az egyes években (%) változás hoz képest (%/) gazdasági szervezetnek összes átadottból közműv. egyéb közműv. egyéb tevékenységr közműv. + Év tevékenységre tevékenységre tevékenységre e egyéb együtt ,1 5,4 12,9 11,7 24, ,9 3,7 8,5 9,8 18, ,0 0,9 7,5 5,4 12, ,1 2,4 8,3 5,4 13,8 2007/ ,8 68,6 65,9 83,5 74,3 2008/2006 1,4 16,3 58,0 45,7 52,1 2009/2006 3,2 44,4 64,7 46,4 56,0 A vállalkozások aránya a feladatellátók között 3%-ban vannak, az általuk tartósan közművelődési feladatra használt területek viszont ezt az arányt nem érik el. Ez következhet abból, hogy a jobban kihasználható, kisebb terekben dolgoznak, melynek működtetése gazdaságosabb, vagy a nagyobb tereket csak alkalmanként bérlik. 9. Internet-ellátottság van (%) változás 2006-hoz képest (%/) Év Van internet-elérés Van honlap / ,5 107,5 2008/ ,6 129,5 2009/ ,7 153,1 Folyamatosan nő az Internet ellátottság és a saját honlap működtetése is. Az összes a adatközlőhöz viszonyítva azonban még így is csak 2009-ben lépte át az internetkapcsolattal rendelkezők aránya az 50%-ot! A saját adatok, adatbázisok, de még a szervezetekre vonatkozó kötelező működési adatok nyilvánosságra hozatalának ezzel az eszközével még csak 31% él. A személyi ellátottság 10. Szakmai munkakört betöltők száma Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók teljes munkaidőben részmunkaidőben részmunkaidős átszámítva teljes+részmunkaidős összes, önkéntesek, közhasznú fogl. nélkül nélkül összesből közalkalmazott önkéntes, közhasznú fogl. vezető vállalkozó /2008 (%) 105,2 71,7 78,0 98,1 114,3 89,7 96,4 100,2 107,1 A teljes foglalkoztatottak száma 2009-ben minimális mértékben nőtt. A megnövekedett létszám csak a teljes foglalkoztatottakra vonatkozik, a részmunkaidőben foglalkoztatott szakmai segítők csökkenése következtében az a helyzet állt elő, fizetett alkalmazottként kevesebben dolgoznak a szakterületen. Ez azt jelenti, hogy a megye 119 településén (közte 22 városban és a megyei szolgáltató intézetnél) az egy településen foglalkoztatott szakember átlagszáma 2,1 fő. Ez azt is jelenti, hogy a kisebb településeken egyáltalán nincs szakalkalmazott foglalkoztatva. A vezetői létszámból az intézményi státuszra következtethetünk.

5 A évre vonatozó statisztika jelentések alapján az közművelődési szervezetek közel 11 Mrd forint bevétellel (forrással) rendelkeztek. Ennek összetételi aránya: 13. A bevételek összetételének változása (összbevétel = 100%), % Felügy., fenntartó szervtől kapott Pályázati+EU-s Egyéb nem saját Év Működési bevétel támogatás támogatás forrás Bevételek összesen ,3 71,4 11,1 6,3 100, ,5 61,9 11,1 10,5 100, ,6 47,4 23,5 8,4 100, ,2 67,8 20,1 3,9 100,0 Munkatervben tervezett feladatok megvalósulása: Intézetünk az előző évben vállalt munkatervi feladatait teljesítette, sőt bizonyos területeken túlteljesítette. Ennek oka, hogy a tárgyévben sok volt az előre nem kalkulálható feladat. Ez egyrészt az adminisztrációs terhek növekedéséből (akkreditációs ellenőrzés, új akkreditációs eljárás, TÁMOP pályázat konzorciumi vezetőszerepe megvalósításának kötelmei) adódott, másrészt igyekeztünk minden egyéb pályázati lehetőséget megragadni a csökkenő fenntartói finanszírozás kiegészítésére. A munka tervezése a továbbiakban is nagy rugalmasságot igényel mind a vezetőtől, mind a munkatársaktól, mert a társadalmi környezet is egyre kiszámíthatatlanabb módon változik. Az alábbiakban a legfontosabb tevékenységeink formai és tartalmi vonatkozásait ismertetjük. Beszámolónkban tevékenységünk három legjelentősebb területét emeljük ki: - önkormányzatok közművelődési feladatellátásának segítése, amatőr művészeti tevékenység, kreativitás fejlesztését segítő közösségi programok, rendezvények, partnerkapcsolatok, projektek könyvtár tevékenysége A három terület helyenként érintkezik programpont alatt tárgyaljuk. egymással, mi az általunk legjellemzőbbnek vélt Önkormányzatok közművelődési feladatellátásának segítése Formái: értekezletek, évnyitó értekezlet, helyszíni tanácsadás, kimenő levelek, tájékoztató fórumok, projektekben való együttműködés, egyéb közös cselekvési programok. Érdekeltségnövelő: 13a. Érdekeltségnövelő pályázaton elnyert összeg (eft) eft Év 90%-os 10%-os Összesen Települések száma (db)

6 Hírlevél: 198. számnál tartunk, 15 éve adjuk ki Hírek mellett a megyei önkormányzatokat, kulturális szervezeteket, civileket, kollégákat érintő pályázatokról adunk rendszeresen hírt, melynek során 2010-ben több mint 30 fontos pályázatra hívtuk fel a figyelmet óta megyei értékhordozó emberekkel készült interjú, ezt 2010-ben is folytattuk Alapvető változás, hogy Hírlevelünk 2010-től elektronikus formában jelenik meg, melyet partnereink számára eljuttatunk és honlapunkra feltöltünk Az elektronikus formátum előnye, hogy mind a nyomdaköltséget, valamint a postaköltséget is megtakaríthatjuk. Ezen túl a Hírlevél elkészülte után azonnal eljut partnereinkhez, amely a pályázati lehetőségek ismertetése okán különösen fontos, valamint a partneri kör bővítése költségnövekedés nélkül lehetséges. A kiadvány számára NKA pályázati forrást nyertünk a 2010-es és 2011-es évre, ,- illetve ,- Ft értékben. Honlap: ig statikus honlappal rendelkeztünk ig 1.0-ás joomlát használtunk (erre a tartalomkezelő rendszerre épül a jelenlegi bacskiskun.hu is) 2009-től áttértünk a Drupal 6-os verziójára, mely az alábbi előnyökkel szolgál: rugalmasabb felépítés testre szabhatóbb nagyobb honlapok kiépítésére alkalmas adminisztrációja professzionálisabb felkészültséget igényel híres drupal-os oldalak: NASA, USA kormányzati oldal (whitehouse.gov), Warner Bros Recordings (warnerbrosrecordings.com), Green Peace (greenpeace.org), Ozzy Osbourne (ozzy.com), Playboy (playboy.com), Led Zeppelin (ledzeppelin.com), Intel, CNN, NATO (nato.mil), MTV (mtv.co.uk), Nike (nike.com), Belga kormányzat (belgium.be), Discovery Channel, Forbes magazin, Philips, Adobe, 2010-re a honlap végső formája kialakult, a honlapon számos, az alaptelepítésen felüli modult használunk, melyek biztonsági frissítése az alaprendszerrel együtt folyamatos feladatot jelent A munkatársak mindegyike kapott hozzáférést a honlaphoz és néhányan közülük rendszeres publikálókká váltak 2010-es év fejlesztése volt, hogy kialakítottuk a megyei értékek adatbázis struktúráját, mely képes komplexen megjeleníteni a megyei értékeket, egy-egy teleülés összes értékét egy lapon is megjelenítve. Az adatbázis feltöltése folyamatos. Az adatbázis struktúrájának kialakítása alapos megfontolást igényelt, a szükséges címkék, kategóriák kialakítása példaértékű lehet más hasonló adatbázisok számára is, illetve arra is alkalmas, hogy a megyén kívüli adatokat is befogadjon. A 2010-es évben több, mint 3000-en tekintették meg a honlapot, melyek során több, mint oldalt tekintettek meg. Intézeti IT infrastruktúra: csak pályázati forrásból tudunk új eszközöket beszerezni használt géppark átlagéletkora 4-5 év jellemzően 7-10 éves gépeket örököltünk a Pedagógiai Intézettől, melyek mindegyikét beüzemeltük az év folyamán. Az örökölt gépekhez jellemzően nem kaptunk szoftverlicenszeket (néhány eredetiséget igazoló matrica elvétve található a gépeken). A

7 gépek mindegyikét jogtiszta, elavult hardvereken is kielégítő működést produkáló szabad, és ingyenesen használható szoftverekkel tettük ismét működőképessé Legális kereskedelmi szoftvereink jellemzően 10 évesek (pályázati pénzből van néhány elavult 3-4 éves szoftverünk, ezek csak a legújabb gépeken képesek futni) kiszolgáló operációs rendszerként is szabad rendszer fut, tetszőleges számú klienset kiszolgálva, mely gondoskodik a biztonsági mentések tárolásáról és teszt webkiszolgálóként is üzemel Az I. emelet 2-es teremben a HEFOP es pályázaton nyert laptopokkal és egyéb asztali konfigurációkkal számítógépes oktatási termet rendeztünk be, mely az E-segítő Közösségi Animátor képzésünket szolgálja elsősorban. Az ehhez szükséges egyéb infrastruktúrát, bútorokat, hálózati eszközöket régi eszközökkel oldottuk meg, külön költség nélkül. E-segítő közösségi animátor képzés teljes mértékben Intézetünk által kifejlesztett és akkreditáltatott tanfolyam; mely FAT és közművelődési akkreditációval rendelkezik Célzott szakembercsoportjai: közművelődési intézmények szakmai munkatársai, kulturális és oktatási intézmények, civil szervezetek, közművelődési tevékenységet ellátó gazdasági szervezetek közművelődéssel, közösségfejlesztéssel foglalkozó munkatársai, önkormányzatok közművelődéssel foglalkozó munkatársai A továbbképzési program célja: A közművelődési intézményekben, az önkormányzatoknál közművelődési területen dolgozó szakemberek, gazdasági szervezetek munkatársai képessé váljanak virtuális közösségek építésére, meglévő közösségek virtuális térben való megjelenésének tervezésére, ezzel kiegészítve közösségfejlesztői gyakorlatot, valamint képesek legyenek az e-szolgáltatások igénybevételének segítésére, az IT eszközök, intézményi honlap alapszintű önálló üzemeltetésére, karbantartására. Ezen túl képes legyen segítségnyújtáson túl a közművelődési intézmények klienseinek motiválására, önálló problémamegoldó képességük növelésére. Egy kurzust sikeresen befejeztünk, szentkirályi, páhii, kecskeméti résztvevőkkel E képzés harmadik modulját 2010-ben kínáltuk még a TÁMOP as pályázatunk finanszírozásával térítésmentesen 20 fő részére. Tartalom szerint: Jogszabályok, jogszabályi változások, irányítási, finanszírozási környezet, feladatellátó szervezet adottságai, egyéb feladatellátókra vonatkozó kapcsolatok, társadalmi kapcsolatok. Évnyitó szakmai értekezletünket február 26-án tartottuk, melyen a megyei települések egyharmadáról (36 település) vettek részt. A megtárgyalt témák: A költségvetési szervek alapításának, szervezeti és működési szabályzatainak elkészítésével kapcsolatos jogszabályi előírások, a közösségi színterek használati szabályzata, a közművelődési szakfelügyelet által 2005 és 2009 között vizsgált települések jelentéseiben megállapított, jogszabályi alkalmazások hiányosságaira, szakmai munka hatékonyságára tett javaslatok megvalósítására készített szakmai program ismertetése, valamint a közművelődési intézmények és színterek építésének, felújításának tapasztalatait feltáró országos kutatás eredményeinek ismertetése, illetőleg intézetünk éves szakmai tervének ismertetése. Előadóink voltak a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Kecskeméti Kirendeltsége Fejlesztési és Monitoring Osztály tanácsosa, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus tudományos kutatója, valamint intézetünk igazgatója, főtanácsosa.

8 A megye településeinek önkormányzati feladatellátását ebben az évben az OKM pályázatán nyert 5 millió forintos összegből tudtuk finanszírozni. A nyertes pályázat a Dél-alföldi régió mindhárom megyéjére szólt, a munkát mi irányítottuk. A program megvalósítása kapcsán a a közművelődés országos szakfelügyelete által évben Dél-alföldi régióban vizsgált települési önkormányzatok és a feladatellátó intézmények számára megfogalmazott kötelezettségek és javaslatok megvalósításának szakmai segítését végeztük el a településekkel történt egyeztetés alapján. A rendelkezésre álló hat hónapban szakmai tájékoztatókat tartottunk az akkori vizsgálatba vont Kunszentmiklósi és Kiskőrösi kistérségben, valamint az ide tartozó minden településen, s a Kiskunhalason, s Harkakötönyben helyszíni tanácsadást végeztünk. A programban a régió 75 települése, megyénkből 6 város és 19 község vett részt. A tanácsadások, többszöri konzultációk eredményenként jelentősen javult a közművelődési feladatellátás jogiigazgatási környezete, felülvizsgálatra és aktualizálásra kerültek a helyi közművelődési rendeletek, intézményi szmsz-ek és a közösségi színterek használati szabályzatai. E munka során erősödött kapcsolatunk a regionális Államigazgatási Hivatallal, a Magyar államkincstárral, valamint több szakmai szolgáltató szervezettel, pl. a Megyei Ifjúságsegítő Irodával (HELPI), akiket az egyedi igények alapján a problémák megoldásába külön megállapodás alapján bevontunk a közös munkába. A pályázat arra is lehetőséget teremtett, hogy a településeken dolgozó kollégák szakmai ismereteit bővítsük, a regionális konferencián ifjúságsegítéssel, minőségfejlesztéssel, kulturális marketinggel és pr. ismeretekkel kapcsolatos előadások is elhangoztak. Fontos feladatunknak tartjuk, hogy a feladatellátó szervezetek (intézmények, közösségi színterek) személyi és tárgyi-technikai fejlesztését segítsük. A TÁMOP programon belül ben 92 közművelődési-kulturális szakember részvételével végeztünk formális képzéseket. A résztvevők nagyobb száma megyénk településeinek intézményeiben, polgármesteri hivatalaiban dolgozik, de e térítésmenetes szolgáltatásainkat igénybe veszik Békés, Csongrád, Jász-Nagykun, Tolna, valamint Pest megyéből is. Megvalósult képzéseink: A megye területi adottságait figyelembe véve hatékonynak tartottuk a térségi szakmai összejövetelek szervezését, illetve az ilyen rendezvényeken való részvételünket. Ezáltal a kollégák utazási költségeit és idejét is kíméltük. A statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos előadások voltak Szabadszálláson, Akasztón, valamint a Bajai kistérség sükösdi összejövetelén. Rendszeresek a találkozások a Kecskeméti kistérség Közkincs kerekasztalának résztvevőivel, illetve a Kecskemét és Kiskunfélegyházi kistérség polgármestereivel. A régió szakmai intézeteivel hagyományosan jó kapcsolatot ápolunk, az elmúlt évben a városokban működő művelődési központok vezetőinek Békés megyében szervezett szakmai konferencia programjának összeállításában és annak megvalósításban is tevékenyen részt vettünk. A tárgyi feltételek javítása érdekében január végén, február elején (2010-ben február 2-án) minden polgármesternek levelet küldtünk, melyben felhívtuk figyelmét a közművelődési érdekeltségnövelő pályázatra, illetve annak előfeltételére, a költségvetésben elkülönített önrész fontosságára. Megyénkben ezzel az eszközfejlesztési lehetősséggel 2010-ben 22 település élt, és így az önerőn túl több mint 9 millió forint fejlesztési forráshoz jutottunk. Valamennyi kulturális pályázati lehetőségre levélben, telefonon illetve honlapunkon és havonta megjelenő hírlevelünkben felhívjuk a potenciális pályázók körét. A pályázatok elkészítéséhez (TÁMOP, DAOP, NKA, NCA) gyakorlati segítséget is adunk. Saját nyertes pályázatainkat is a megye településein valósítjuk meg, így a megnyert összegeket a

9 megyében működő intézmények színterek hasznosítják, amennyiben a cél engedi, olykor még a a program megtartásán túl a helyiségek bérletéért is fizetni tudunk. Egyik legjelentősebb segítő szolgáltatásunk a főképp hátrányos helyzetű települések közművelődési programmal való ellátása, amelyet mi is a nemzeti Kulturális Alaptól nyert pénzből (évi 2-2,5 millió forint) valósítunk meg. Az elmúlt évben 23 programot valósítottunk meg 22 helyen. Fellépők és ebben kuriózumként számítunk a többi pályázó között, abban, hogy nem fővárosi produkciókat turnéztatunk a megye legkiválóbb amatőr előadóművészeti és alkotó csoportjai, többek között a Tisza 83 citerazenekar, Pedagógus Énekkar Cantus Kórus, Kiskunfélegyháza Koncert Fúvószenekar, Buda Ferenc és Buda Ádám. Az általunk fizetett fellépti díj, még ha csekély mértékű is, de hozzájárul az alkotócsoportok működéséhez. Kiemelt partnerünk a Duna Tisza közi Népművészeti Egyesülettel, mely alkotó közösség több mint 180 tagot számol. Tagjai főként megyei kézművesekből állnak, de hozzájuk tartozik két országos szakág is, a nemezkészítők és Játék Céh. Intézetünkben tartják összejövetelük nagy részét, segítünk adminisztrációs feladataik ellátásában, pályázataik lebonyolításában. Az egyesület tagjai az intézet által szervezett programokon rendszeresen részt vesznek, azokon kézműves foglalkozásokat, bemutatókat tartanak. 2009/2010 Tájoltatási programok: Fellépő csoport Település időpont Nézőszám Radó Színház gyermekműsor Fülöpháza X Amator Artium megyei kiállítás Kecel X. 15-XI Petőfi Fotókiállítás Szabadszállás IV Tisza 83 citerazenekar és Kerekegyháza V Kecskeméti Néptáncegyüttes Hirős Néptanctanoda Tisza 83 citerazenekar Kunszállás V Duna Tisza Népművészeti Egyesület Kiskunfélegyháza Fúvószenekar Duna Tisza Népművészeti Egyesület közi Koncert közi Pedagógus Énekkar Cantus Kórus Tiszaalpár V Kunbaracs V Kunbaracs V Soltvadkert V Radó Színház gyermekműsor Tabdi V Tisza 83 citerazenekar Jakabszállás V Radó Színház gyermekműsor Rém V Radó Színház gyermekműsor Mátételke V Buda Ferenc költő és Buda Ádám versmondó- énekes Csik János a Szélrózsa együttessel Jánoshalma V Petőfiszállás V Radó Színház meseműsor Fülöpszállás V

10 Radó Színház meseműsor Akasztó V Kiskunfélegyháza Fúvószenekar Koncert Borota V Langaléta Garabonciások Fülöpháza V Grapevine Táncműhely Tázlár V Radó Színház meseműsor Csátalja V Radó Színház meseműsor Nagybaracska V Tisza 83 citerazenekar és Kecskemét Táncegyüttes Hírös Néptánc Tanoda Csólyospálos V Összesen 23 előadás fő 2010/2011 Település fellépő időpont Ágasegyháza Cantus Kórus december ó. Tabdi Radó Színház május 29. Bácsalmás Buda Ferenc és Buda Ádám 2010, jan. 21. Bócsa Bohém május 1. Jászszentlászló Kiskunfélegyháza dec.17. Rém Radó Színház május 27. Tázlár Grapevine február 12. Fülöpháza Radó Színház dec. 11. Kecel Langaléta március ó Kunbaracs Radó Színház dec ó. Jakabszállás Buda Ferenc és Buda Ádám dec. 9. Imrehegy Tisza február óra Sükösd Buda Ferenc és Buda Ádám dec. 10. Kisszállás Ad Libitum kórus január óra Tass Radó Színház dec ó. Kiskőrös Buda Ferenc és Buda Ádám jan. 21. péntek Tiszaalpár Hírös, Duna-Tisza április 30. Lajosmizse Bohém május 1. Csátalja Radó Színház május 29.

11 Támogatott programok Tisza 83 Kiskunfélegyh áza Grapevine Bohém Duna-Tisza Radó Langaléta Hírös Buda Cantus Ad Libitum Település Ágasegyháza dec ó. Tabdi május 29. Bácsalmás jan. 21. Bócsa május 1. Jászszentlászló dec. 17. Rém május 27. Tázlár februá r 12. Fülöpháza Kecel Kunbaracs márciu s ó dec ,30 óra dec ó.

12 Jakabszállás Imrehegy Sükösd dec dec febru ár óra Kisszállás Tass Kiskőrös Tiszaalpár januá r óra jan. 21. péntek április április dec ó április 30. Lajosmizse május 1. Csátalja május Amatőr művészeti tevékenység, kreativitás fejlesztését segítő közösségi programok, rendezvények Amatőr művészeti rendezvények: Rendszeres rendezvények: Szeptember végén szavalóverseny MMI által rendezett országos szavalóversenyek regionális, megyei szervezése (József Attila); országos döntőn nyerteseink vannak ()

13 Partnereink: Csáth Géza Irodalmi kör, Szabadka (jobbára fiatalok, középiskolások) Arany toll irodalmi kör, Kecskemét (szépkorúak) Katona József gimnázium (Orbán Edit tanítványai)dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncgála területi válogatója, március 20. Kiskőrösön Dél-alföldi Gyermek és Ifjúsági Néptáncbemutató Petőfi Sándor Művelődési Központ Leisure Bt, Kiskőrös Az immár nyolcadik alkalommal megrendezett találkozó a Dél-alföldi régióban működő gyermek és ifjúsági néptáncos együttesek és szólisták számára olyan bemutatkozási lehetőség, ahol szakértő bizottság általi konzultációra nyílik lehetőség. A rendezvényen idén 665 gyermek mutatkozott be 44 műsorszámmal. A válogatón szakmai zsűri értékelte a színpadon bemutatkozott produkciókat, és a csoportvezetők szakmai konzultáción is részt vehettek. A zsűri tagjai idén Csasztvan András az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület elnöke, Strack Orsolya, a Népművészet Ifjú Mestere, Örökös Aranygyöngyös Táncos és Fantoly Gyula a Népművészeti Ifjú Mestere, Nívódíjas koreográfus voltak. A 44 produkció közül 31 szerzett minősítést, melyből 8-an arany, 13-an ezüst, 10-en pedig bronz minősítéssel térhettek haza. Megyei Gyermekbábos találkozó április 29. Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc Művelődési Központ A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete 1995 óta rendezi meg az Országos Gyermekbábos Találkozó megyei fordulóját. Idén a zsűri a Szirtes Józsefné által vezetett kecskeméti Vándorbot báboskört delegálta az országos fesztiválra. A zsűri tagjai voltak: Tóth Anita Jolán bábművész, Kullai Anikó színháztörténész és Dr. Tóthné Bodor Anita közművelődési szakember. Kecskeméten a hivatásos és az amatőr bábozásnak is mély gyökerei és hagyományai vannak. Intézetünk különös hangsúlyt fektet arra, hogy a megyei bábcsoportok minden évben bemutatkozási lehetőséghez jussanak, hiszen a bábosok helyzete mindig sokkal nehezebb, mint a színjátszóké, kevesebb találkozási lehetőségük van, ezért az iskolák, közművelődési intézmények által anyagilag is kevésbé finanszírozottak, pedig a színjátszó csoportokban használatos alapfelszerelések mellett nekik még a bábok elkészítéséről is gondoskodniuk kell. A Találkozóval fel szeretnénk hívni a figyelmet e csoportok színvonalas és örömteli munkájára, a vezetők és a résztvevők óriási teljesítményére, valamint anyagi és erkölcsi támogatásra kívánjuk inspirálni a fenntartó vagy helyet adó intézményeket. Célunk továbbá, hogy a jó példa hatására újabb bábcsoportok alakuljanak, hosszú távon pedig ismét szeretnénk meghonosítani a megyében a régen oly népszerű amatőr felnőtt bábjátszást is. Kecskeméti Showtánc- verseny, Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok, április A Grapevine Táncklub által évente megrendezett országos hatókörű show-táncverseny szervezésébe idén a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Intézete is

14 bekapcsolódott. A versenyre a következő nevezhettek a résztvevők: Hip Hop, Break, Show-tánc (Rocky, disco, akrobatikus tánc, jazz, modern, stb.), Társastánc. A versenyzők három korcsoportban indulhatnak: I: általános iskola alsó tagozat, II:általános iskola felső tagozat, III: középiskola 1-4. osztály valamint (felnőtt korosztály). Minden résztvevő oklevelet kapott, az első három helyezett kupát, valamint pénz- és tárgynyereményeket. A versenyen 1005 gyermek és fiatal vett részt. A verseny után órától a résztvevők és az érdeklődők táncgálát tekinthetnek meg, melynek sztárvendégei a Grapevine Show Dance Club, az Error Moves Break Csoport és a Pedrofon Együttes voltak. Megyei Kórustalálkozó, Szabadidő Központ május 15., Soltvadkerti Művelődési Ház, Könyvtár és Mivel a felhívásra nagyszámú kórus jelezte részvételi szándékát, ezért előzetesen a kiskunfélegyházi Móra Ferenc Művelődési Központban előválogatót tartottunk. A kiválasztott kórusok közül végül öt kórus fogadta el meghívásunkat. A Solti Női Kórus, a Liszt Ferenc Énekkari Egyesület Bajáról, a Lorántffy Zsuzsanna Kamarakórus Kiskunhalasról, a Lajosmizsei Városi Kamarakórus és a Kiskunfélegyházi Zenebarátok Egyesületének Kórusa egyenként perces műsort adott. A nem minősítő jellegű találkozón a kórusokat szakemberekből álló zsűri értékelte. A kórusok munkáját értékelő bizottság tagjai voltak: Laczkó János, a Cantus Nobilis Kórus karnagya, Jámbor Zsolt, a Magyar Kodály Társaság elnökségi tagja és Jámborné Márkus Emőke, a Kecskeméti Református Általános Iskola ének-zene tanára A kórusok bemutatkozása összkar énekléssel, Bárdos Lajos Dana-danájával zárult, amelyet Laczkó János vezényelt. Az összkarhoz szólamonként leültetett kórustagok és a lelkes érdeklődők alig fértek el a soltvadkerti művelődési ház nézőterén és karzatán, miközben Laczkó János karnagy a színpadról dirigálta a résztvevőket. A bemutatózások után, a kórusvezetők részére szakmai konzultációra is lehetőség nyílt. A résztvevő kórusoknak emléklappal és komolyzenei-, kórus- és népzenei CD-kel, DVD-kel kedveskedtünk. A kórustagokat vendégül láttuk egy ebédre is. A kiadós ebéd után a résztvevők ajándékműsort tekinthettek meg, ahol a Cantus Nobilis Kórus többek között Händel Messiásából adott elő részleteket. Nagy sikert aratott a Corhidea Kamaraegyüttes koncertje is, akik egy hangulatos, rendhagyó interaktív koncerttel örvendeztették meg a közönséget. Kálmán Lajos Országos Középiskolás Népdaléneklési Verseny, szeptember 17. Kecskeméti Református Kollégium Gimnáziuma, Kecskemét Intézetünk, a Kecskeméti Zenészkör és a Kecskeméti Református Kollégium hagyományos rendezvényének célja, hogy a Kárpát-medence gazdag zenei anyagából válogassanak a jelentkezők. Minden versenyző feladata, hogy az általa választott 10 népdalból legalább egy Kálmán Lajos tanár úr gyűjtése legyen. Az idei évtől a KÓTA saját minősítési rendszerébe tagosította rendezvényünket, így a jelentkezők térségi vagy országos KÓTA minősítést nyerhetnek el a részvétellel.

15 A Bács-Kiskun megyei középiskolás dalosokat értékelő zsűri tagjai voltak: Birinyi József népzenekutató, a KÓTA társelnöke, Dr. Gerzanics Magdolna népzenekutató, és Dr. Olsvai Imre népzenekutató.dél-alföldi Regionális Monda és Mesemondó Találkozó (Bács-Kiskun megyei elődöntő) Kecel, február 19. Negyedik alkalommal került megrendezésre Kecelen a Békés Megyei IBSEN Nonprofit Kft. Kulturális Iroda által meghirdetett Dél-Alföldi Monda- és Mesemondó Találkozó, melynek megyei döntőjét a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Intézete szervezte meg. A rendezvény célja elsősorban az volt, hogy a térségben fellelhető monda- és mesevilág témaköre kerüljön bemutatásra. A jelentkezők három korcsoportban nevezhettek. Az I. korcsoportban az általános iskolák alsó tagozatos tanulói, a II. korcsoportban a felső tagozatos tanulók, a III. korcsoportban pedig a középiskolások indulhattak. Összesen 65 fő jelentkezett, 25 településről. A produkciókat szakmai zsűri bírálta el, melynek tagjai: Imre Károly a zsűri elnöke, a Közművelődési Intézet igazgatója, a Pilinszky János Alapítvány kuratóriumának elnöke, Józsa Katalin drámapedagógus, a Kecskeméti Ifjúsági Otthon igazgatója, Kullai Anikó színháztörténész, a Közművelődési Intézet munkatársa. A zsűri értékelési szempontjai között többek között szerepelt, hogy mennyire felelt meg a mese/monda a kiírásnak, a versenyző hogyan azonosult a művel, a szép magyar beszéd követelményeinek megfelelt-e az előadás, a népies stílust mennyire hűen sajátította el. Eredmények: I. korcsoport helyezett: Nagy Botond helyezett: Daróczi Dóra helyezett: Bures András Különdíjat kapott: Boros Roland Tamás és Végh Bíborka II. korcsoport helyezett: Hári Viktória helyezett: Rideg Regina és Vecsernyés Georgina helyezett: Rókus Richárd III. korcsoport 1. helyezett: Samu Barbara és Varga Bori 3. helyezett: Csukor Tamás és Sozó József A megyei döntőből a zsűri döntése alapján a legjobb előadók meghívást kaptak a regionális döntőre, melyre március 6-án a Békés Városi Kulturális Központban került sor.

16 partnerkapcsolatok, projektek Pályázati tevékenységek: TÁMOP széles körű együttműködés megyei településekkel: Ágasegyháza, Baja, Fülöpháza, Jánoshalma, Kecel, Kiskunmajsa, Kerekegyháza, Kunbaracs, Lakitelek, Tiszakécske, Városföld pályázati cél: zömében iskolán kívüli kompetencia- fejlesztések eddig biztos forrás nélkül működő hagyományos foglalkozások finanszírozása történt meg települési partnereink helyi közművelődési intézmények, ekkora EU-s pályázatot önállóan nem tudtak volna megpályázni megyei kulturális intézmények EU-s pályázatokkal kapcsolatos kompetenciái, gyakorlata növekedik a pályázati munka következtében ezen intézményekkel való partneri munka szorosabb, pontosan látjuk képességeiket, erősségeiket, gyengeségeiket Kiemelt partnerünk ismét a HKKE, illetve újként a Kiskunmajsai Művelődési Ház (ők a pályázat beadása óta önálló EU-s pályázatot is be tudtak adni, amit meg is nyertek) A pályázati program nagyon fontos része a közművelődési szakemberek számára biztosított képzések. Ennek következtében számos olyan a megyei közművelődés területén dolgozó kollégával kerültünk szorosabb, informális kapcsolatba, akivel eddig nem, illetve a régióból és Tolna Megyéből is fogadunk résztvevőket. 30 ember kezdte el a Közművelődési Szakember tanfolyamunkat, ezzel jelentősen javítva a megye szakemberekkel való ellátottságát. A pályázati munka döntő része megvalósult, befejezése 2011 március A pályázati program több, mint 60 különálló szakkörével, táborával, több mint 1100 résztvevőjével minden partner településen maradandó nyomot hagyott, a helyi médiában való megjelenésen túl is.e-segítő közösségi animátor képzés teljes mértékben Intézetünk által kifejlesztett és akkreditáltatott tanfolyam; mely FAT és közművelődési akkreditációval rendelkezik Célzott szakembercsoportjai: közművelődési intézmények szakmai munkatársai, kulturális és oktatási intézmények, civil szervezetek, közművelődési tevékenységet ellátó gazdasági szervezetek közművelődéssel, közösségfejlesztéssel foglalkozó munkatársai, önkormányzatok közművelődéssel foglalkozó munkatársai A továbbképzési program célja: A közművelődési intézményekben, az önkormányzatoknál közművelődési területen dolgozó szakemberek, gazdasági szervezetek munkatársai képessé váljanak virtuális közösségek építésére, meglévő közösségek virtuális térben való megjelenésének tervezésére, ezzel kiegészítve közösségfejlesztői gyakorlatot, valamint képesek legyenek az e- szolgáltatások igénybevételének segítésére, az IT eszközök, intézményi honlap alapszintű önálló üzemeltetésére, karbantartására. Ezen túl képes legyen segítségnyújtáson túl a közművelődési intézmények klienseinek motiválására, önálló problémamegoldó képességük növelésére. Egy kurzust sikeresen befejeztünk, szentkirályi, páhii, kecskeméti résztvevőkkel E képzés harmadik modulját 2010-ben kínáltuk még a TÁMOP as pályázatunk finanszírozásával térítésmentesen 20 fő részére. E-segítő közösségi animátor képzés teljes mértékben Intézetünk által kifejlesztett és akkreditáltatott tanfolyam; mely FAT és közművelődési akkreditációval rendelkezik Célzott szakembercsoportjai: közművelődési intézmények szakmai munkatársai, kulturális és oktatási intézmények, civil szervezetek, közművelődési tevékenységet ellátó gazdasági

17 szervezetek közművelődéssel, közösségfejlesztéssel foglalkozó munkatársai, önkormányzatok közművelődéssel foglalkozó munkatársai A továbbképzési program célja: A közművelődési intézményekben, az önkormányzatoknál közművelődési területen dolgozó szakemberek, gazdasági szervezetek munkatársai képessé váljanak virtuális közösségek építésére, meglévő közösségek virtuális térben való megjelenésének tervezésére, ezzel kiegészítve közösségfejlesztői gyakorlatot, valamint képesek legyenek az e-szolgáltatások igénybevételének segítésére, az IT eszközök, intézményi honlap alapszintű önálló üzemeltetésére, karbantartására. Ezen túl képes legyen segítségnyújtáson túl a közművelődési intézmények klienseinek motiválására, önálló problémamegoldó képességük növelésére. Egy kurzust sikeresen befejeztünk, szentkirályi, páhii, kecskeméti résztvevőkkel E képzés harmadik modulját 2010-ben kínáltuk még a TÁMOP as pályázatunk finanszírozásával térítésmentesen 20 fő részére. A Kecskeméti Közkincs Kerekasztal üléseinek koordinálása Az Oktatási és Kulturális Minisztérium közkincs programjának felhívásán nyert pályázat alapján hoztuk létre a Kerekasztalt, melynek célja, segíteni az információ-áramlást, a területen dolgozó szakemberek munkáját, s ezáltal a kistérség ilyen irányú fejlődését. A kerekasztal a es évadban hatszor ülésezett, és közös pályázatot nyújtott be a munka folytatására, melyen nyertesen szerepelt. Egészségfejlesztés és közművelődés konferencia: november 22. Kecskemét, Közművelődési Intézet Az Egészségporta egyesülettel közösen évek óta megrendezett konferenciasorozat témája idén a Népi gyógymódok, hagyományok, kultúra, egészség volt Az érdeklődők meghallgathatták Dr. Hanusz Klára gyermekorvos, Mészáros Ágnes néprajzkutató, Dr. Raskó Balázs gyógyszerész, Dr. Taraczközi István orvos-természetgyógyász, Dr. Kánitz Edit homeopata orvos és Dr. Mócza György főorvos előadásait a témában, egészségszűréseken vehettek részt valamint egészséges ételeket kóstolhattak a nap folyamán. Határon túli kapcsolatok, nemzetközi programok 2010-ben intézetünk két alkalommal képviselte a megyét Németországban: Augusztus Landesgartenschau, Villingen-Schwenningen A Landesgartenschau Dél-Nyugat Németország egyik legjelentősebb gazdasági, kulturális és turisztikai bemutatója Baden-Württemberg tartományban Villingen Schwenningenben. A testvérmegyei kapcsolatok keretében megyénk is bemutatkozott a nagyszabású kiállításon augusztus ig. A magyar hetet Karl Heim, Schwarzwald-Baar járás elnöke nyitotta meg. A rendezvényen részt vett és köszöntőt mondott Bányai Gábor a megyei közgyűlés elnöke. Bács-Kiskun megye jellegzetes

18 termékeinek, szolgáltatásainak bemutatásával remélhetőleg nemcsak megyénk, hanem hazánk kulturális-turisztikai népszerűségét is növelhettük. A program koordinációját és lebonyolítását intézetünk végezte. A turisztikai kiállításon a nagy sikert arató Tiszakécskei Citerazenekar közreműködött.

19 SÜDWEST MESSE június 1-től 4-ig ismét megrendezésre kerül a SÜDWEST MESSE Villingen- Schwenningenben, Németországban. Villingen-Schwenningen Stuttgart és Freiburg között található a Fekete-erdő szélén. A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan Bács-Kiskun megye 2010-ben is önálló standdal képviselteti magát az 51. Südwest Messe Regionális Fogyasztói Vásáron, mely Baden- Württemberg tartomány egyik legjelentősebb gazdasági seregszemléje. A reprezentatív kiállításon elsősorban Bács-Kiskun megye hungarikumaival, népművészetével és turisztikai kínálatával ismerkedhetnek meg a látogatók. A négynapos vásáron Kristóf Márta népi iparművész mézeskalács sütésből és díszítésből tartott bemutatót. Lovász Ibolya népi iparművész csuhéból készített babái, virágai illetve Szelesné Kása Ilona népi iparművész festett tojásai számos érdeklődőt csábítottak a magyar stand elé.

20 július 05 július 11. A romániai Fehér megye diákjainak üdülőprogramja A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat partner megyei kapcsolatot ápol a romániai fehér megyével. A két megye vezetőinek találkozóján arról született döntés, hogy év nyarán diák részvételével csereüdültetésre kerül sor Bács-Kiskun megyében illetve Fehér megyében. Bányai Gábor, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke a BKMÖ Közművelődési Intézetet bízta meg negyedik alkalommal is a csereüdültetés megszervezésével és lebonyolításával. A Fehér megyéből érkezett román diákok Bács-Kiskun megye településein szervezett programokon vettek részt. Az egy heti program leírása: július 05 július 06 július 07 július 08 július 09 július 10 július 11 csoport fogadása Jánoshalmán, Kiskunmajsán fürdőzés Kecskeméti Élményfürdőben strandolás, Csiperó rendezvény meglátogatása Kerekegyházán, Varga Tanyán pusztaprogram, lovaskocsikázás, lovasbemutató Kecskeméti Élményfürdő, Kecskeméten városnézés, vásárlási lehetőséggel Sétahajózás a Dunán, Kunfehértói fesztivál megtekintése, strandolás Dávodon strandolás, Baján rendezett halászléfőző verseny megtekintése Kecskeméti Élményfürdőben strandolás, hazautazás Pedagógiai és közművelődési könyvtári tevékenység - az állomány napi gondozása; - kölcsönzés, tájékoztatás, olvasószolgálat; (1907 regisztrált olvasóból 149 az új olvasó ben 1200 volt az aktív könyvtárhasználók száma en személyesen keresték föl könyvtárunkat, és kb fő telefonon, vagy ben kért tájékoztatást, segítséget dokumentumot kölcsönöztek ki, és közel a helyben használt dokumentumok száma). Mivel könyvtárunk állománya tervszerűen nem frissül, így az újabb irodalmat kereső olvasókat csak információval, jó tanáccsal, esetleg könyvtárközi kölcsönzéssel tudjuk ellátni. könyvtárközi kölcsönzés (14 kérés érkezett hozzánk, amit teljesítettünk, mi 36 kérést küldtünk, ebből 25-öt megkaptunk); - a tankönyvbemutató állományának rendben tartása; - a Szikla adatbázis továbbépítése az állományba vett új dokumentumok bekerültek adatbázisunkba; - a Szikla Internetes adatbázis folyamatos frissítése a oldalról elérhető állományunk; - CD-ROMOK gondozása; - a filmállomány bővítése, gondozása Éves gyarapodásunk: (Összesen 210 cím ,- Ft értékben db záró dolgozat ár nélkül) 23db egyedi leltárba vett - könyv (47 990,- Ft) és 181 db sommás nyilvántartásba vett könyv (59 765,- FT) olvasók- és kiadók ajándéka 6 db DVD olvasók ajándéka 9 500,- Ft értékben A könyvtári rend fenntartásához szükséges volt az állomány részbeni átmozgatása. Az ebből adódó változások átvezetése is megtörtént a SZIKLA programban.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 1 Tartalom 1. A szakmai munka áttekintése 4 1.1 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 4 1.2 A nevelőmunkában elért eredmények 4 1.3 Az oktatómunkában

Részletesebben

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és a Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) által 15 év a tehetségesekért: elmélet

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét Polgármesteri KEREK EGYHÁZA HÍRLEVÉL HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ Óvodai hírek 10. old. Bíró András Ez a húsvét fák, virágok megzsendülnek, mintha húznák-vonnák őket, oly sebesen, gyorsan nőnek. fiatalok megszédülnek,

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR

KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR (minőségfejlesztési és pályázati munkaanyag) Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közművelődési Főosztály elektronikus változat (2008 2012. 02. 5.) 1 2 TARTALOM Bevezető 5 1. ALAPFOGALMAK

Részletesebben

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György 2011. július XI. évfolyam 2. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Cigánd legidősebb embere: Harsányi György - Hány éves Gyuri bácsi? - 92 leszek szeptemberben. -Mi a hosszú élet titka? - Tisztességben

Részletesebben

Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti

Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti a munkáját és igyekszik megfelelni a rábízott feladatoknak vallja Tell Edit, Paks alpolgármestere. 6. oldal Paksi Hírnök

Részletesebben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben Az elmúlt hónapokban folyamatosan élénkülõ hazai gazdaságról szólnak a hírek, amit az utóbbi negyedév 3,9%-os, az Európai Unióban kiugróan jónak mondható magyar GDP növekedési ütem is jelez és ez pozitív

Részletesebben

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 1 BEVEZETŐ A közművelődést a magyar kulturális kormányzat olyan személyiség-, közösség- és társadalomfejlesztő programnak tekinti, amely a polgárok aktív

Részletesebben

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István)

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 3. szám 2015 ÁPRILIS Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) Jelentkezz polgárőrnek! A Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3 Kedves Olvasó! Az Esély ez évi első számát az Út a munkához program eddigi tapasztalatai ismertetésének szenteli. A program kezdettől fogva a szakmai, szakpolitikai viták kereszttüzében állt; szociálpolitikusok,

Részletesebben

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8.

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kövessen minket okostelefonja segítségével is! Vállalkozások érdekében tájékoztattak, ám díjaztak egy szakmai kiválóságot is Több témában

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

A szaktanácsadói tevékenység napjainkban

A szaktanácsadói tevékenység napjainkban A pedagógiai szaktanácsadási szolgáltatások megújítása, a szaktanácsadói szolgáltatások felülvizsgálata TÁMOP 3.1.5./12 A szaktanácsadói tevékenység napjainkban Írták: Debreczeni Zsuzsanna Kákonyi Lucia

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

A TISZK rendszer kiépítésének első szakasza

A TISZK rendszer kiépítésének első szakasza Mártonfi György, OFI - KKEK A TISZK rendszer kiépítésének első szakasza Tartalom 1. Bevezetés... 2 2. Holland és német előképek és hivatkozási alapok... 3 3. A TISZK-ekkel kapcsolatos eredeti elképzelések

Részletesebben

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE EUROPEAN UNION European Regional Development Fund 1 UTAZÓ PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Szakemberek sora értékelte az őszi hónapokban, szakfolyóiratainkban a Vándorgyűlés(eke)t,

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

SOR(S)OK A TARTALOMBÓL LXX. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. NOVEMBER 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN

SOR(S)OK A TARTALOMBÓL LXX. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. NOVEMBER 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN PEDAGÓGUSOK LAPJA LXX. ÉVFOLYAM 11. A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. NOVEMBER 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN SOR(S)OK Sorokba szedve sorsunk. Költségvetési sorokba! Ezek összegében dől

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter Középtávú marketingstratégiája és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter létrehozása - Néprajzi értékekre épülő tematikus út, turisztikai célterületté alakítása

Részletesebben

Számítógépek az iskolában

Számítógépek az iskolában Tót Éva Számítógépek az iskolában No. 229 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Tót Éva Számítógépek az iskolában OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET BUDAPEST, 2001. KUTATÁS KÖZBEN 229 (219 228-ig

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

Városháza. 2 Püspökladányi Hírek 2013. június 12. Csökkenőben a bűnelkövetések száma, nő a felderítettségi mutató, jól teljesít a rendőrség

Városháza. 2 Püspökladányi Hírek 2013. június 12. Csökkenőben a bűnelkövetések száma, nő a felderítettségi mutató, jól teljesít a rendőrség A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 10. szám 2013. június 12. Ingyenes A sírásból sok kijárt már népünknek, így nem kérhetek mást, mint hogy Isten áldja a magyart! Tisztelt Olvasóink! Előző számunkban

Részletesebben