Beszámoló a évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében"

Átírás

1 Beszámoló a évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében A közművelődés és általában a kultúra területén érezhető változások a megyében A megye kulturális életére a számszerűsített mérőszámok alapján az elmúlt 5 év adataiban évente ugyan eltérő mértékű, sőt egy-egy évben a tendenciától eltérő növekedést is tapasztalunk, de összességében mégis azt kell megállapítani, hogy arra a csökkenő tendencia jellemző. Mindez összhangban van ez megye legfontosabb más mutatóival: fogy a lakónépesség, a gazdaságilag aktívak és a foglalkoztatottak száma, s romlik a foglakoztatási arány. Öt év alatt az óvodai feladat-ellátási helyek 29-el, az általános iskoláké 193-ról 178-ra csökkentek. (2000-ben még 208 iskolai helyet tartottak nyilván, a bezárások e területen évente 3-5 intézményt, vagy annak egységét érintették.) A kulturális ágazatra vonatkozó, utóbbi 5 évre vonatkozó megyei statisztikai adatok nem mutatnak ennyire egységesen csökkenő tendenciát. A könyvtárakba beiratkozott olvasók száma egy-két év fogyását kivéve 89 ezer fő körül van, csökkent viszont a könyvtári egységek száma közel 20%-kal. Lényegesen kevesebben mennek színházba és moziba, a látogatók száma a 2005-ben még 377 ezer volt, 2009-ben viszont csak 77 ezer. A múzeumi kiállítóhelyek száma is csökkent, ezzel szemben több kiállítást rendeztek és azokat többen is látogatták. A közművelődési feladatellátást ellátó szervezetek statisztikai adatai majd a következő táblázatokból kiolvashatók lesznek, a számok azonban nem tükröznek vissza minden változást. Egy ilyen kedvező változás, az intézmények egy részét érintő felújítási kezdeményezés, melynek fő forrása a regionális fejlesztési és a vidékfejlesztési alap volt. A DAOP pályázati forrásából az elmúlt évben 8 közművelődési intézményt újítottak fel több mint 306 millió forintos támogatásból az integrált közösségi színterek részére kiírt pályázaton 29 település közösségi, közművelődési munkájának infrastrukturális feltételei fognak jobb körülmények közé kerülni. Legalábbis meglesz az esély erre. Néhány tartalmi fejlesztő pályázat (TÁMOP ; valamint a ) elnyert forrásai a tevékenység végzésén túl szintén hozzájárulnak technikai feltételek javulásához. E pályázatokon 10 pályázó szervezet 445 millió forintot nyert szakmai programjuk megvalósításához. Örvendetes, hogy a megye gazdag kulturális hagyományai továbbélnek. A Kodály-örökség őrzése a még működő, de egyre fogyó többszólamú kórusok, a népdalkörök, citerazenekarok és a kevés népzenei együttes munkájában fellelhető. Gazdag a tárgyalkotó kézműves kultúra, a mesterek munkái viszonylag szervezett keretek között folyik. A megye sokszínű, soknemzetiségű kulturális értéke helyi ünnepeken, fesztiválokon megjelenik. Minden település megtartja hagyományőrző ünnepét, többen közülük évente többet is, s ezeken - ha nem is mindig a fő attrakcióként, de bemutatkozási lehetőséget kapnak a helyi és szomszédos közösségek, egyéni alkotók. Szintén pozitív vonás, hogy a rendezvényeken egyre többször megjelenik a településhez kötődő művészeti, gasztronómiai, használati tárgyak, mint egyedi értékek bemutatása. Intézetünk, mint a megye közművelődési szakmai feladatellátásában szerepet és feladatot kapó szervezet fennállása óta arra törekszik, hogy lehetőségei optimális hasznosításával hozzá járuljon a megye közösségi, művelődési értékeinek fenntartásához, segítse a megye területén működő közösségeket, intézményeket céljai megvalósításában. Feladatainkat 2010-ben is a

2 vonatkozó jogszabályok, adta követelmények,valamint az előző évek tapasztalatait és ésszerű lehetőségeit figyelembe vételéve terveztük és hajtottuk végre. Fontos szempont volt az ésszerű takarékosság, a minőség és az önállóságra való törekvés kritériuma. A fent említett fejlesztések elősegítésére levélben és személyes megkereséssel hívtuk fel a települési döntéshozók és szakemberek figyelmét a pályázati lehetőségekre, a képzésekben, szakmai fejlesztésekben adódó innovációs lehetőségekre. A megye intézményes közművelődésének helyzete a statisztikai adatok tükrében: 1. Adatszolgáltatók száma Visszaküldött adatlapok száma (db) Változás 2006-hoz képest (%) 100,0 89,5 84,5 80,1 A megyében egy olyan település van, ahonnan évek óta nem érkezik statisztikai adatszolgáltatás. Visszaküldési arány 2. A települések hány %-áról érkezett vissza adatlap Visszaküldő települések száma (db) Változás 2006-hoz képest (%) 100,0 Külön adatgyűjtés alapján megnéztük, hogy 2006 és 2009 közötti 4 évben 60 olyan település van ahonnan a meghatározó szervezetek küldtek statisztikai adatlapot. Rendszeres adatszolgáltatók tehát csak a települések felén van! 83 azoknak a szervezeteknek a száma, akik a vizsgált időszak minden évében töltött ki adatlapot. Mivel az egyes években: 2006-ban 45,8; 2007-ben 51,2; 2008-ban 54,2; 2009-ben pedig 57,2% volt ugyanaz a szervezet az adatközlő, az értékelés az eltérő szervezetek miatt problémát jelent. Működés, létesítés, megszűnés 5. A tevékenységet ellátó szervezet (telep.-i önkorm., önálló int., részben önálló, stb.) önálló gazd. többfunkciójú és ig. év adatszolgáltató k települési önkormány zat közművelőd ési intézmény részben önálló gazd. intézmény intézmény szervezeti egysége közművelőd ési célú társ. szervezet gazdasági szervezet nincs válasz darab változás 2007/ ,5 113,5 137,5 75,8 87,5 87,5 100,0 48, hoz képest 2008/ ,5 103,8 87,5 84,8 58,3 125,0 200,0 0,0 (%/) 2009/ ,1 92,3 187,5 81,8 41,7 112,5 180,0 0,0 Az összes feladatellátó között nő az aránya a közvetlen önkormányzati (polgármesteri hivatal)

3 keretébe tartozó szervezet, ami az intézmények megszüntetését feltételezi. A szakmai önállósággal és a pénzügyekkel is önállóan gazdálkodó szervezetek száma 5-10% között mozog. Ez azt jelenti, hogy még a városokban sincs mindenhol önállóan tevékenykedő szervezet, pénzügyi jogkörei korlátozottak a vezetőnek. Vélhetően a közoktatási intézmények összevonásának következménye a többfunkciós szervezetek számának csökkenése, s ez tulajdonképpen az ámk szervezet kivonulását jelenti, hiszen a megyében más, közös igazgatású szervezetek létrehozását tapasztaljuk a könyvtár és a művelődési ház, központ összevonása által. 6. Adatszolgáltatók fenntartók szerint (db) Központi költségvetési intézmény Önkor-mányzat Alapítvány Vállalkozás Egyéb Év na na adatszolgáltatók darab változás 2007/ ,3 97,6 70,6 na 76,3 89, hoz 2008/ ,0 67,5 64,7 na 78,9 84,5 képest (%/) 2009/ ,7 74,8 52,9 na 92,1 80,1 * -gal jelöljük, ha nullával kellett volna osztani Változatlanul az önkormányzat által intézményi formában (ide értve a polgármesteri hivatalokat is) a domináns a feladatellátásban. A szervezetek 2/3- ának működtetője az önkormányzat, a vállalkozási forma nem domináns a megyében, az adatot szolgáltató civil szervezetek adják a tevékenységet végzők 1/3- át, ¼-ét. A feladatellátó szervezetek adottságai: 7. Hasznos alapterület/a használat átengedése mekkora hányad, milyen tevékenységre m 2 változás 2006-hoz képest (%/) A közművelődési tevékenységre hasznosítható területből tartós használatra átengedett Összalapterületből közművelődési gazdasági szervezetnek közműv. összesen közműv. Összalapterület tev.-re tevékeny- egyéb tevéken egyéb Év hasznosítható ségre tevékenységre y-ségre tevékenységre / ,8 106,9 97,1 73,4 70,5 89,3 79,5 2008/ ,6 131,3 1,8 21,4 76,2 60,0 68,4 2009/ ,5 121,7 4,0 54,1 78,8 56,6 68,2 Közműv. + egyéb együtt 2006-ban az épültek területének 50%-át sem használták közművelődési szakmai tevékenységre, ez az arány 2009-re 57%-ra javult. Figyelemre méltó, a gazdasági szervezetek nem közművelődési tevékenységre használt terület csökkenése. Vélhetően nem a megnövekedett közművelődési igények miatt történt a területhasználat igénybe vétele, hanem az ott végzett szolgáltatások iránti igény, vagy kereslet csökkenés okozta a helyiségek visszaadását. Ugyanígy csökkent a más használóknak (pl. civil szervezeteknek, más intézményeknek) átengedett helyek aránya, így az általuk nyújtott szolgáltatások kikerül(het)tek az épületekből.

4 8. A közművelődésre hasznosítható alapterületből tartós használatra átadott területek aránya (%), 100% = közművelődésre hasznosítható összes alapterület a terület megoszlása az egyes években (%) változás hoz képest (%/) gazdasági szervezetnek összes átadottból közműv. egyéb közműv. egyéb tevékenységr közműv. + Év tevékenységre tevékenységre tevékenységre e egyéb együtt ,1 5,4 12,9 11,7 24, ,9 3,7 8,5 9,8 18, ,0 0,9 7,5 5,4 12, ,1 2,4 8,3 5,4 13,8 2007/ ,8 68,6 65,9 83,5 74,3 2008/2006 1,4 16,3 58,0 45,7 52,1 2009/2006 3,2 44,4 64,7 46,4 56,0 A vállalkozások aránya a feladatellátók között 3%-ban vannak, az általuk tartósan közművelődési feladatra használt területek viszont ezt az arányt nem érik el. Ez következhet abból, hogy a jobban kihasználható, kisebb terekben dolgoznak, melynek működtetése gazdaságosabb, vagy a nagyobb tereket csak alkalmanként bérlik. 9. Internet-ellátottság van (%) változás 2006-hoz képest (%/) Év Van internet-elérés Van honlap / ,5 107,5 2008/ ,6 129,5 2009/ ,7 153,1 Folyamatosan nő az Internet ellátottság és a saját honlap működtetése is. Az összes a adatközlőhöz viszonyítva azonban még így is csak 2009-ben lépte át az internetkapcsolattal rendelkezők aránya az 50%-ot! A saját adatok, adatbázisok, de még a szervezetekre vonatkozó kötelező működési adatok nyilvánosságra hozatalának ezzel az eszközével még csak 31% él. A személyi ellátottság 10. Szakmai munkakört betöltők száma Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók teljes munkaidőben részmunkaidőben részmunkaidős átszámítva teljes+részmunkaidős összes, önkéntesek, közhasznú fogl. nélkül nélkül összesből közalkalmazott önkéntes, közhasznú fogl. vezető vállalkozó /2008 (%) 105,2 71,7 78,0 98,1 114,3 89,7 96,4 100,2 107,1 A teljes foglalkoztatottak száma 2009-ben minimális mértékben nőtt. A megnövekedett létszám csak a teljes foglalkoztatottakra vonatkozik, a részmunkaidőben foglalkoztatott szakmai segítők csökkenése következtében az a helyzet állt elő, fizetett alkalmazottként kevesebben dolgoznak a szakterületen. Ez azt jelenti, hogy a megye 119 településén (közte 22 városban és a megyei szolgáltató intézetnél) az egy településen foglalkoztatott szakember átlagszáma 2,1 fő. Ez azt is jelenti, hogy a kisebb településeken egyáltalán nincs szakalkalmazott foglalkoztatva. A vezetői létszámból az intézményi státuszra következtethetünk.

5 A évre vonatozó statisztika jelentések alapján az közművelődési szervezetek közel 11 Mrd forint bevétellel (forrással) rendelkeztek. Ennek összetételi aránya: 13. A bevételek összetételének változása (összbevétel = 100%), % Felügy., fenntartó szervtől kapott Pályázati+EU-s Egyéb nem saját Év Működési bevétel támogatás támogatás forrás Bevételek összesen ,3 71,4 11,1 6,3 100, ,5 61,9 11,1 10,5 100, ,6 47,4 23,5 8,4 100, ,2 67,8 20,1 3,9 100,0 Munkatervben tervezett feladatok megvalósulása: Intézetünk az előző évben vállalt munkatervi feladatait teljesítette, sőt bizonyos területeken túlteljesítette. Ennek oka, hogy a tárgyévben sok volt az előre nem kalkulálható feladat. Ez egyrészt az adminisztrációs terhek növekedéséből (akkreditációs ellenőrzés, új akkreditációs eljárás, TÁMOP pályázat konzorciumi vezetőszerepe megvalósításának kötelmei) adódott, másrészt igyekeztünk minden egyéb pályázati lehetőséget megragadni a csökkenő fenntartói finanszírozás kiegészítésére. A munka tervezése a továbbiakban is nagy rugalmasságot igényel mind a vezetőtől, mind a munkatársaktól, mert a társadalmi környezet is egyre kiszámíthatatlanabb módon változik. Az alábbiakban a legfontosabb tevékenységeink formai és tartalmi vonatkozásait ismertetjük. Beszámolónkban tevékenységünk három legjelentősebb területét emeljük ki: - önkormányzatok közművelődési feladatellátásának segítése, amatőr művészeti tevékenység, kreativitás fejlesztését segítő közösségi programok, rendezvények, partnerkapcsolatok, projektek könyvtár tevékenysége A három terület helyenként érintkezik programpont alatt tárgyaljuk. egymással, mi az általunk legjellemzőbbnek vélt Önkormányzatok közművelődési feladatellátásának segítése Formái: értekezletek, évnyitó értekezlet, helyszíni tanácsadás, kimenő levelek, tájékoztató fórumok, projektekben való együttműködés, egyéb közös cselekvési programok. Érdekeltségnövelő: 13a. Érdekeltségnövelő pályázaton elnyert összeg (eft) eft Év 90%-os 10%-os Összesen Települések száma (db)

6 Hírlevél: 198. számnál tartunk, 15 éve adjuk ki Hírek mellett a megyei önkormányzatokat, kulturális szervezeteket, civileket, kollégákat érintő pályázatokról adunk rendszeresen hírt, melynek során 2010-ben több mint 30 fontos pályázatra hívtuk fel a figyelmet óta megyei értékhordozó emberekkel készült interjú, ezt 2010-ben is folytattuk Alapvető változás, hogy Hírlevelünk 2010-től elektronikus formában jelenik meg, melyet partnereink számára eljuttatunk és honlapunkra feltöltünk Az elektronikus formátum előnye, hogy mind a nyomdaköltséget, valamint a postaköltséget is megtakaríthatjuk. Ezen túl a Hírlevél elkészülte után azonnal eljut partnereinkhez, amely a pályázati lehetőségek ismertetése okán különösen fontos, valamint a partneri kör bővítése költségnövekedés nélkül lehetséges. A kiadvány számára NKA pályázati forrást nyertünk a 2010-es és 2011-es évre, ,- illetve ,- Ft értékben. Honlap: ig statikus honlappal rendelkeztünk ig 1.0-ás joomlát használtunk (erre a tartalomkezelő rendszerre épül a jelenlegi bacskiskun.hu is) 2009-től áttértünk a Drupal 6-os verziójára, mely az alábbi előnyökkel szolgál: rugalmasabb felépítés testre szabhatóbb nagyobb honlapok kiépítésére alkalmas adminisztrációja professzionálisabb felkészültséget igényel híres drupal-os oldalak: NASA, USA kormányzati oldal (whitehouse.gov), Warner Bros Recordings (warnerbrosrecordings.com), Green Peace (greenpeace.org), Ozzy Osbourne (ozzy.com), Playboy (playboy.com), Led Zeppelin (ledzeppelin.com), Intel, CNN, NATO (nato.mil), MTV (mtv.co.uk), Nike (nike.com), Belga kormányzat (belgium.be), Discovery Channel, Forbes magazin, Philips, Adobe, 2010-re a honlap végső formája kialakult, a honlapon számos, az alaptelepítésen felüli modult használunk, melyek biztonsági frissítése az alaprendszerrel együtt folyamatos feladatot jelent A munkatársak mindegyike kapott hozzáférést a honlaphoz és néhányan közülük rendszeres publikálókká váltak 2010-es év fejlesztése volt, hogy kialakítottuk a megyei értékek adatbázis struktúráját, mely képes komplexen megjeleníteni a megyei értékeket, egy-egy teleülés összes értékét egy lapon is megjelenítve. Az adatbázis feltöltése folyamatos. Az adatbázis struktúrájának kialakítása alapos megfontolást igényelt, a szükséges címkék, kategóriák kialakítása példaértékű lehet más hasonló adatbázisok számára is, illetve arra is alkalmas, hogy a megyén kívüli adatokat is befogadjon. A 2010-es évben több, mint 3000-en tekintették meg a honlapot, melyek során több, mint oldalt tekintettek meg. Intézeti IT infrastruktúra: csak pályázati forrásból tudunk új eszközöket beszerezni használt géppark átlagéletkora 4-5 év jellemzően 7-10 éves gépeket örököltünk a Pedagógiai Intézettől, melyek mindegyikét beüzemeltük az év folyamán. Az örökölt gépekhez jellemzően nem kaptunk szoftverlicenszeket (néhány eredetiséget igazoló matrica elvétve található a gépeken). A

7 gépek mindegyikét jogtiszta, elavult hardvereken is kielégítő működést produkáló szabad, és ingyenesen használható szoftverekkel tettük ismét működőképessé Legális kereskedelmi szoftvereink jellemzően 10 évesek (pályázati pénzből van néhány elavult 3-4 éves szoftverünk, ezek csak a legújabb gépeken képesek futni) kiszolgáló operációs rendszerként is szabad rendszer fut, tetszőleges számú klienset kiszolgálva, mely gondoskodik a biztonsági mentések tárolásáról és teszt webkiszolgálóként is üzemel Az I. emelet 2-es teremben a HEFOP es pályázaton nyert laptopokkal és egyéb asztali konfigurációkkal számítógépes oktatási termet rendeztünk be, mely az E-segítő Közösségi Animátor képzésünket szolgálja elsősorban. Az ehhez szükséges egyéb infrastruktúrát, bútorokat, hálózati eszközöket régi eszközökkel oldottuk meg, külön költség nélkül. E-segítő közösségi animátor képzés teljes mértékben Intézetünk által kifejlesztett és akkreditáltatott tanfolyam; mely FAT és közművelődési akkreditációval rendelkezik Célzott szakembercsoportjai: közművelődési intézmények szakmai munkatársai, kulturális és oktatási intézmények, civil szervezetek, közművelődési tevékenységet ellátó gazdasági szervezetek közművelődéssel, közösségfejlesztéssel foglalkozó munkatársai, önkormányzatok közművelődéssel foglalkozó munkatársai A továbbképzési program célja: A közművelődési intézményekben, az önkormányzatoknál közművelődési területen dolgozó szakemberek, gazdasági szervezetek munkatársai képessé váljanak virtuális közösségek építésére, meglévő közösségek virtuális térben való megjelenésének tervezésére, ezzel kiegészítve közösségfejlesztői gyakorlatot, valamint képesek legyenek az e-szolgáltatások igénybevételének segítésére, az IT eszközök, intézményi honlap alapszintű önálló üzemeltetésére, karbantartására. Ezen túl képes legyen segítségnyújtáson túl a közművelődési intézmények klienseinek motiválására, önálló problémamegoldó képességük növelésére. Egy kurzust sikeresen befejeztünk, szentkirályi, páhii, kecskeméti résztvevőkkel E képzés harmadik modulját 2010-ben kínáltuk még a TÁMOP as pályázatunk finanszírozásával térítésmentesen 20 fő részére. Tartalom szerint: Jogszabályok, jogszabályi változások, irányítási, finanszírozási környezet, feladatellátó szervezet adottságai, egyéb feladatellátókra vonatkozó kapcsolatok, társadalmi kapcsolatok. Évnyitó szakmai értekezletünket február 26-án tartottuk, melyen a megyei települések egyharmadáról (36 település) vettek részt. A megtárgyalt témák: A költségvetési szervek alapításának, szervezeti és működési szabályzatainak elkészítésével kapcsolatos jogszabályi előírások, a közösségi színterek használati szabályzata, a közművelődési szakfelügyelet által 2005 és 2009 között vizsgált települések jelentéseiben megállapított, jogszabályi alkalmazások hiányosságaira, szakmai munka hatékonyságára tett javaslatok megvalósítására készített szakmai program ismertetése, valamint a közművelődési intézmények és színterek építésének, felújításának tapasztalatait feltáró országos kutatás eredményeinek ismertetése, illetőleg intézetünk éves szakmai tervének ismertetése. Előadóink voltak a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Kecskeméti Kirendeltsége Fejlesztési és Monitoring Osztály tanácsosa, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus tudományos kutatója, valamint intézetünk igazgatója, főtanácsosa.

8 A megye településeinek önkormányzati feladatellátását ebben az évben az OKM pályázatán nyert 5 millió forintos összegből tudtuk finanszírozni. A nyertes pályázat a Dél-alföldi régió mindhárom megyéjére szólt, a munkát mi irányítottuk. A program megvalósítása kapcsán a a közművelődés országos szakfelügyelete által évben Dél-alföldi régióban vizsgált települési önkormányzatok és a feladatellátó intézmények számára megfogalmazott kötelezettségek és javaslatok megvalósításának szakmai segítését végeztük el a településekkel történt egyeztetés alapján. A rendelkezésre álló hat hónapban szakmai tájékoztatókat tartottunk az akkori vizsgálatba vont Kunszentmiklósi és Kiskőrösi kistérségben, valamint az ide tartozó minden településen, s a Kiskunhalason, s Harkakötönyben helyszíni tanácsadást végeztünk. A programban a régió 75 települése, megyénkből 6 város és 19 község vett részt. A tanácsadások, többszöri konzultációk eredményenként jelentősen javult a közművelődési feladatellátás jogiigazgatási környezete, felülvizsgálatra és aktualizálásra kerültek a helyi közművelődési rendeletek, intézményi szmsz-ek és a közösségi színterek használati szabályzatai. E munka során erősödött kapcsolatunk a regionális Államigazgatási Hivatallal, a Magyar államkincstárral, valamint több szakmai szolgáltató szervezettel, pl. a Megyei Ifjúságsegítő Irodával (HELPI), akiket az egyedi igények alapján a problémák megoldásába külön megállapodás alapján bevontunk a közös munkába. A pályázat arra is lehetőséget teremtett, hogy a településeken dolgozó kollégák szakmai ismereteit bővítsük, a regionális konferencián ifjúságsegítéssel, minőségfejlesztéssel, kulturális marketinggel és pr. ismeretekkel kapcsolatos előadások is elhangoztak. Fontos feladatunknak tartjuk, hogy a feladatellátó szervezetek (intézmények, közösségi színterek) személyi és tárgyi-technikai fejlesztését segítsük. A TÁMOP programon belül ben 92 közművelődési-kulturális szakember részvételével végeztünk formális képzéseket. A résztvevők nagyobb száma megyénk településeinek intézményeiben, polgármesteri hivatalaiban dolgozik, de e térítésmenetes szolgáltatásainkat igénybe veszik Békés, Csongrád, Jász-Nagykun, Tolna, valamint Pest megyéből is. Megvalósult képzéseink: A megye területi adottságait figyelembe véve hatékonynak tartottuk a térségi szakmai összejövetelek szervezését, illetve az ilyen rendezvényeken való részvételünket. Ezáltal a kollégák utazási költségeit és idejét is kíméltük. A statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos előadások voltak Szabadszálláson, Akasztón, valamint a Bajai kistérség sükösdi összejövetelén. Rendszeresek a találkozások a Kecskeméti kistérség Közkincs kerekasztalának résztvevőivel, illetve a Kecskemét és Kiskunfélegyházi kistérség polgármestereivel. A régió szakmai intézeteivel hagyományosan jó kapcsolatot ápolunk, az elmúlt évben a városokban működő művelődési központok vezetőinek Békés megyében szervezett szakmai konferencia programjának összeállításában és annak megvalósításban is tevékenyen részt vettünk. A tárgyi feltételek javítása érdekében január végén, február elején (2010-ben február 2-án) minden polgármesternek levelet küldtünk, melyben felhívtuk figyelmét a közművelődési érdekeltségnövelő pályázatra, illetve annak előfeltételére, a költségvetésben elkülönített önrész fontosságára. Megyénkben ezzel az eszközfejlesztési lehetősséggel 2010-ben 22 település élt, és így az önerőn túl több mint 9 millió forint fejlesztési forráshoz jutottunk. Valamennyi kulturális pályázati lehetőségre levélben, telefonon illetve honlapunkon és havonta megjelenő hírlevelünkben felhívjuk a potenciális pályázók körét. A pályázatok elkészítéséhez (TÁMOP, DAOP, NKA, NCA) gyakorlati segítséget is adunk. Saját nyertes pályázatainkat is a megye településein valósítjuk meg, így a megnyert összegeket a

9 megyében működő intézmények színterek hasznosítják, amennyiben a cél engedi, olykor még a a program megtartásán túl a helyiségek bérletéért is fizetni tudunk. Egyik legjelentősebb segítő szolgáltatásunk a főképp hátrányos helyzetű települések közművelődési programmal való ellátása, amelyet mi is a nemzeti Kulturális Alaptól nyert pénzből (évi 2-2,5 millió forint) valósítunk meg. Az elmúlt évben 23 programot valósítottunk meg 22 helyen. Fellépők és ebben kuriózumként számítunk a többi pályázó között, abban, hogy nem fővárosi produkciókat turnéztatunk a megye legkiválóbb amatőr előadóművészeti és alkotó csoportjai, többek között a Tisza 83 citerazenekar, Pedagógus Énekkar Cantus Kórus, Kiskunfélegyháza Koncert Fúvószenekar, Buda Ferenc és Buda Ádám. Az általunk fizetett fellépti díj, még ha csekély mértékű is, de hozzájárul az alkotócsoportok működéséhez. Kiemelt partnerünk a Duna Tisza közi Népművészeti Egyesülettel, mely alkotó közösség több mint 180 tagot számol. Tagjai főként megyei kézművesekből állnak, de hozzájuk tartozik két országos szakág is, a nemezkészítők és Játék Céh. Intézetünkben tartják összejövetelük nagy részét, segítünk adminisztrációs feladataik ellátásában, pályázataik lebonyolításában. Az egyesület tagjai az intézet által szervezett programokon rendszeresen részt vesznek, azokon kézműves foglalkozásokat, bemutatókat tartanak. 2009/2010 Tájoltatási programok: Fellépő csoport Település időpont Nézőszám Radó Színház gyermekműsor Fülöpháza X Amator Artium megyei kiállítás Kecel X. 15-XI Petőfi Fotókiállítás Szabadszállás IV Tisza 83 citerazenekar és Kerekegyháza V Kecskeméti Néptáncegyüttes Hirős Néptanctanoda Tisza 83 citerazenekar Kunszállás V Duna Tisza Népművészeti Egyesület Kiskunfélegyháza Fúvószenekar Duna Tisza Népművészeti Egyesület közi Koncert közi Pedagógus Énekkar Cantus Kórus Tiszaalpár V Kunbaracs V Kunbaracs V Soltvadkert V Radó Színház gyermekműsor Tabdi V Tisza 83 citerazenekar Jakabszállás V Radó Színház gyermekműsor Rém V Radó Színház gyermekműsor Mátételke V Buda Ferenc költő és Buda Ádám versmondó- énekes Csik János a Szélrózsa együttessel Jánoshalma V Petőfiszállás V Radó Színház meseműsor Fülöpszállás V

10 Radó Színház meseműsor Akasztó V Kiskunfélegyháza Fúvószenekar Koncert Borota V Langaléta Garabonciások Fülöpháza V Grapevine Táncműhely Tázlár V Radó Színház meseműsor Csátalja V Radó Színház meseműsor Nagybaracska V Tisza 83 citerazenekar és Kecskemét Táncegyüttes Hírös Néptánc Tanoda Csólyospálos V Összesen 23 előadás fő 2010/2011 Település fellépő időpont Ágasegyháza Cantus Kórus december ó. Tabdi Radó Színház május 29. Bácsalmás Buda Ferenc és Buda Ádám 2010, jan. 21. Bócsa Bohém május 1. Jászszentlászló Kiskunfélegyháza dec.17. Rém Radó Színház május 27. Tázlár Grapevine február 12. Fülöpháza Radó Színház dec. 11. Kecel Langaléta március ó Kunbaracs Radó Színház dec ó. Jakabszállás Buda Ferenc és Buda Ádám dec. 9. Imrehegy Tisza február óra Sükösd Buda Ferenc és Buda Ádám dec. 10. Kisszállás Ad Libitum kórus január óra Tass Radó Színház dec ó. Kiskőrös Buda Ferenc és Buda Ádám jan. 21. péntek Tiszaalpár Hírös, Duna-Tisza április 30. Lajosmizse Bohém május 1. Csátalja Radó Színház május 29.

11 Támogatott programok Tisza 83 Kiskunfélegyh áza Grapevine Bohém Duna-Tisza Radó Langaléta Hírös Buda Cantus Ad Libitum Település Ágasegyháza dec ó. Tabdi május 29. Bácsalmás jan. 21. Bócsa május 1. Jászszentlászló dec. 17. Rém május 27. Tázlár februá r 12. Fülöpháza Kecel Kunbaracs márciu s ó dec ,30 óra dec ó.

12 Jakabszállás Imrehegy Sükösd dec dec febru ár óra Kisszállás Tass Kiskőrös Tiszaalpár januá r óra jan. 21. péntek április április dec ó április 30. Lajosmizse május 1. Csátalja május Amatőr művészeti tevékenység, kreativitás fejlesztését segítő közösségi programok, rendezvények Amatőr művészeti rendezvények: Rendszeres rendezvények: Szeptember végén szavalóverseny MMI által rendezett országos szavalóversenyek regionális, megyei szervezése (József Attila); országos döntőn nyerteseink vannak ()

13 Partnereink: Csáth Géza Irodalmi kör, Szabadka (jobbára fiatalok, középiskolások) Arany toll irodalmi kör, Kecskemét (szépkorúak) Katona József gimnázium (Orbán Edit tanítványai)dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncgála területi válogatója, március 20. Kiskőrösön Dél-alföldi Gyermek és Ifjúsági Néptáncbemutató Petőfi Sándor Művelődési Központ Leisure Bt, Kiskőrös Az immár nyolcadik alkalommal megrendezett találkozó a Dél-alföldi régióban működő gyermek és ifjúsági néptáncos együttesek és szólisták számára olyan bemutatkozási lehetőség, ahol szakértő bizottság általi konzultációra nyílik lehetőség. A rendezvényen idén 665 gyermek mutatkozott be 44 műsorszámmal. A válogatón szakmai zsűri értékelte a színpadon bemutatkozott produkciókat, és a csoportvezetők szakmai konzultáción is részt vehettek. A zsűri tagjai idén Csasztvan András az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület elnöke, Strack Orsolya, a Népművészet Ifjú Mestere, Örökös Aranygyöngyös Táncos és Fantoly Gyula a Népművészeti Ifjú Mestere, Nívódíjas koreográfus voltak. A 44 produkció közül 31 szerzett minősítést, melyből 8-an arany, 13-an ezüst, 10-en pedig bronz minősítéssel térhettek haza. Megyei Gyermekbábos találkozó április 29. Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc Művelődési Központ A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete 1995 óta rendezi meg az Országos Gyermekbábos Találkozó megyei fordulóját. Idén a zsűri a Szirtes Józsefné által vezetett kecskeméti Vándorbot báboskört delegálta az országos fesztiválra. A zsűri tagjai voltak: Tóth Anita Jolán bábművész, Kullai Anikó színháztörténész és Dr. Tóthné Bodor Anita közművelődési szakember. Kecskeméten a hivatásos és az amatőr bábozásnak is mély gyökerei és hagyományai vannak. Intézetünk különös hangsúlyt fektet arra, hogy a megyei bábcsoportok minden évben bemutatkozási lehetőséghez jussanak, hiszen a bábosok helyzete mindig sokkal nehezebb, mint a színjátszóké, kevesebb találkozási lehetőségük van, ezért az iskolák, közművelődési intézmények által anyagilag is kevésbé finanszírozottak, pedig a színjátszó csoportokban használatos alapfelszerelések mellett nekik még a bábok elkészítéséről is gondoskodniuk kell. A Találkozóval fel szeretnénk hívni a figyelmet e csoportok színvonalas és örömteli munkájára, a vezetők és a résztvevők óriási teljesítményére, valamint anyagi és erkölcsi támogatásra kívánjuk inspirálni a fenntartó vagy helyet adó intézményeket. Célunk továbbá, hogy a jó példa hatására újabb bábcsoportok alakuljanak, hosszú távon pedig ismét szeretnénk meghonosítani a megyében a régen oly népszerű amatőr felnőtt bábjátszást is. Kecskeméti Showtánc- verseny, Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok, április A Grapevine Táncklub által évente megrendezett országos hatókörű show-táncverseny szervezésébe idén a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Intézete is

14 bekapcsolódott. A versenyre a következő nevezhettek a résztvevők: Hip Hop, Break, Show-tánc (Rocky, disco, akrobatikus tánc, jazz, modern, stb.), Társastánc. A versenyzők három korcsoportban indulhatnak: I: általános iskola alsó tagozat, II:általános iskola felső tagozat, III: középiskola 1-4. osztály valamint (felnőtt korosztály). Minden résztvevő oklevelet kapott, az első három helyezett kupát, valamint pénz- és tárgynyereményeket. A versenyen 1005 gyermek és fiatal vett részt. A verseny után órától a résztvevők és az érdeklődők táncgálát tekinthetnek meg, melynek sztárvendégei a Grapevine Show Dance Club, az Error Moves Break Csoport és a Pedrofon Együttes voltak. Megyei Kórustalálkozó, Szabadidő Központ május 15., Soltvadkerti Művelődési Ház, Könyvtár és Mivel a felhívásra nagyszámú kórus jelezte részvételi szándékát, ezért előzetesen a kiskunfélegyházi Móra Ferenc Művelődési Központban előválogatót tartottunk. A kiválasztott kórusok közül végül öt kórus fogadta el meghívásunkat. A Solti Női Kórus, a Liszt Ferenc Énekkari Egyesület Bajáról, a Lorántffy Zsuzsanna Kamarakórus Kiskunhalasról, a Lajosmizsei Városi Kamarakórus és a Kiskunfélegyházi Zenebarátok Egyesületének Kórusa egyenként perces műsort adott. A nem minősítő jellegű találkozón a kórusokat szakemberekből álló zsűri értékelte. A kórusok munkáját értékelő bizottság tagjai voltak: Laczkó János, a Cantus Nobilis Kórus karnagya, Jámbor Zsolt, a Magyar Kodály Társaság elnökségi tagja és Jámborné Márkus Emőke, a Kecskeméti Református Általános Iskola ének-zene tanára A kórusok bemutatkozása összkar énekléssel, Bárdos Lajos Dana-danájával zárult, amelyet Laczkó János vezényelt. Az összkarhoz szólamonként leültetett kórustagok és a lelkes érdeklődők alig fértek el a soltvadkerti művelődési ház nézőterén és karzatán, miközben Laczkó János karnagy a színpadról dirigálta a résztvevőket. A bemutatózások után, a kórusvezetők részére szakmai konzultációra is lehetőség nyílt. A résztvevő kórusoknak emléklappal és komolyzenei-, kórus- és népzenei CD-kel, DVD-kel kedveskedtünk. A kórustagokat vendégül láttuk egy ebédre is. A kiadós ebéd után a résztvevők ajándékműsort tekinthettek meg, ahol a Cantus Nobilis Kórus többek között Händel Messiásából adott elő részleteket. Nagy sikert aratott a Corhidea Kamaraegyüttes koncertje is, akik egy hangulatos, rendhagyó interaktív koncerttel örvendeztették meg a közönséget. Kálmán Lajos Országos Középiskolás Népdaléneklési Verseny, szeptember 17. Kecskeméti Református Kollégium Gimnáziuma, Kecskemét Intézetünk, a Kecskeméti Zenészkör és a Kecskeméti Református Kollégium hagyományos rendezvényének célja, hogy a Kárpát-medence gazdag zenei anyagából válogassanak a jelentkezők. Minden versenyző feladata, hogy az általa választott 10 népdalból legalább egy Kálmán Lajos tanár úr gyűjtése legyen. Az idei évtől a KÓTA saját minősítési rendszerébe tagosította rendezvényünket, így a jelentkezők térségi vagy országos KÓTA minősítést nyerhetnek el a részvétellel.

15 A Bács-Kiskun megyei középiskolás dalosokat értékelő zsűri tagjai voltak: Birinyi József népzenekutató, a KÓTA társelnöke, Dr. Gerzanics Magdolna népzenekutató, és Dr. Olsvai Imre népzenekutató.dél-alföldi Regionális Monda és Mesemondó Találkozó (Bács-Kiskun megyei elődöntő) Kecel, február 19. Negyedik alkalommal került megrendezésre Kecelen a Békés Megyei IBSEN Nonprofit Kft. Kulturális Iroda által meghirdetett Dél-Alföldi Monda- és Mesemondó Találkozó, melynek megyei döntőjét a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Intézete szervezte meg. A rendezvény célja elsősorban az volt, hogy a térségben fellelhető monda- és mesevilág témaköre kerüljön bemutatásra. A jelentkezők három korcsoportban nevezhettek. Az I. korcsoportban az általános iskolák alsó tagozatos tanulói, a II. korcsoportban a felső tagozatos tanulók, a III. korcsoportban pedig a középiskolások indulhattak. Összesen 65 fő jelentkezett, 25 településről. A produkciókat szakmai zsűri bírálta el, melynek tagjai: Imre Károly a zsűri elnöke, a Közművelődési Intézet igazgatója, a Pilinszky János Alapítvány kuratóriumának elnöke, Józsa Katalin drámapedagógus, a Kecskeméti Ifjúsági Otthon igazgatója, Kullai Anikó színháztörténész, a Közművelődési Intézet munkatársa. A zsűri értékelési szempontjai között többek között szerepelt, hogy mennyire felelt meg a mese/monda a kiírásnak, a versenyző hogyan azonosult a művel, a szép magyar beszéd követelményeinek megfelelt-e az előadás, a népies stílust mennyire hűen sajátította el. Eredmények: I. korcsoport helyezett: Nagy Botond helyezett: Daróczi Dóra helyezett: Bures András Különdíjat kapott: Boros Roland Tamás és Végh Bíborka II. korcsoport helyezett: Hári Viktória helyezett: Rideg Regina és Vecsernyés Georgina helyezett: Rókus Richárd III. korcsoport 1. helyezett: Samu Barbara és Varga Bori 3. helyezett: Csukor Tamás és Sozó József A megyei döntőből a zsűri döntése alapján a legjobb előadók meghívást kaptak a regionális döntőre, melyre március 6-án a Békés Városi Kulturális Központban került sor.

16 partnerkapcsolatok, projektek Pályázati tevékenységek: TÁMOP széles körű együttműködés megyei településekkel: Ágasegyháza, Baja, Fülöpháza, Jánoshalma, Kecel, Kiskunmajsa, Kerekegyháza, Kunbaracs, Lakitelek, Tiszakécske, Városföld pályázati cél: zömében iskolán kívüli kompetencia- fejlesztések eddig biztos forrás nélkül működő hagyományos foglalkozások finanszírozása történt meg települési partnereink helyi közművelődési intézmények, ekkora EU-s pályázatot önállóan nem tudtak volna megpályázni megyei kulturális intézmények EU-s pályázatokkal kapcsolatos kompetenciái, gyakorlata növekedik a pályázati munka következtében ezen intézményekkel való partneri munka szorosabb, pontosan látjuk képességeiket, erősségeiket, gyengeségeiket Kiemelt partnerünk ismét a HKKE, illetve újként a Kiskunmajsai Művelődési Ház (ők a pályázat beadása óta önálló EU-s pályázatot is be tudtak adni, amit meg is nyertek) A pályázati program nagyon fontos része a közművelődési szakemberek számára biztosított képzések. Ennek következtében számos olyan a megyei közművelődés területén dolgozó kollégával kerültünk szorosabb, informális kapcsolatba, akivel eddig nem, illetve a régióból és Tolna Megyéből is fogadunk résztvevőket. 30 ember kezdte el a Közművelődési Szakember tanfolyamunkat, ezzel jelentősen javítva a megye szakemberekkel való ellátottságát. A pályázati munka döntő része megvalósult, befejezése 2011 március A pályázati program több, mint 60 különálló szakkörével, táborával, több mint 1100 résztvevőjével minden partner településen maradandó nyomot hagyott, a helyi médiában való megjelenésen túl is.e-segítő közösségi animátor képzés teljes mértékben Intézetünk által kifejlesztett és akkreditáltatott tanfolyam; mely FAT és közművelődési akkreditációval rendelkezik Célzott szakembercsoportjai: közművelődési intézmények szakmai munkatársai, kulturális és oktatási intézmények, civil szervezetek, közművelődési tevékenységet ellátó gazdasági szervezetek közművelődéssel, közösségfejlesztéssel foglalkozó munkatársai, önkormányzatok közművelődéssel foglalkozó munkatársai A továbbképzési program célja: A közművelődési intézményekben, az önkormányzatoknál közművelődési területen dolgozó szakemberek, gazdasági szervezetek munkatársai képessé váljanak virtuális közösségek építésére, meglévő közösségek virtuális térben való megjelenésének tervezésére, ezzel kiegészítve közösségfejlesztői gyakorlatot, valamint képesek legyenek az e- szolgáltatások igénybevételének segítésére, az IT eszközök, intézményi honlap alapszintű önálló üzemeltetésére, karbantartására. Ezen túl képes legyen segítségnyújtáson túl a közművelődési intézmények klienseinek motiválására, önálló problémamegoldó képességük növelésére. Egy kurzust sikeresen befejeztünk, szentkirályi, páhii, kecskeméti résztvevőkkel E képzés harmadik modulját 2010-ben kínáltuk még a TÁMOP as pályázatunk finanszírozásával térítésmentesen 20 fő részére. E-segítő közösségi animátor képzés teljes mértékben Intézetünk által kifejlesztett és akkreditáltatott tanfolyam; mely FAT és közművelődési akkreditációval rendelkezik Célzott szakembercsoportjai: közművelődési intézmények szakmai munkatársai, kulturális és oktatási intézmények, civil szervezetek, közművelődési tevékenységet ellátó gazdasági

17 szervezetek közművelődéssel, közösségfejlesztéssel foglalkozó munkatársai, önkormányzatok közművelődéssel foglalkozó munkatársai A továbbképzési program célja: A közművelődési intézményekben, az önkormányzatoknál közművelődési területen dolgozó szakemberek, gazdasági szervezetek munkatársai képessé váljanak virtuális közösségek építésére, meglévő közösségek virtuális térben való megjelenésének tervezésére, ezzel kiegészítve közösségfejlesztői gyakorlatot, valamint képesek legyenek az e-szolgáltatások igénybevételének segítésére, az IT eszközök, intézményi honlap alapszintű önálló üzemeltetésére, karbantartására. Ezen túl képes legyen segítségnyújtáson túl a közművelődési intézmények klienseinek motiválására, önálló problémamegoldó képességük növelésére. Egy kurzust sikeresen befejeztünk, szentkirályi, páhii, kecskeméti résztvevőkkel E képzés harmadik modulját 2010-ben kínáltuk még a TÁMOP as pályázatunk finanszírozásával térítésmentesen 20 fő részére. A Kecskeméti Közkincs Kerekasztal üléseinek koordinálása Az Oktatási és Kulturális Minisztérium közkincs programjának felhívásán nyert pályázat alapján hoztuk létre a Kerekasztalt, melynek célja, segíteni az információ-áramlást, a területen dolgozó szakemberek munkáját, s ezáltal a kistérség ilyen irányú fejlődését. A kerekasztal a es évadban hatszor ülésezett, és közös pályázatot nyújtott be a munka folytatására, melyen nyertesen szerepelt. Egészségfejlesztés és közművelődés konferencia: november 22. Kecskemét, Közművelődési Intézet Az Egészségporta egyesülettel közösen évek óta megrendezett konferenciasorozat témája idén a Népi gyógymódok, hagyományok, kultúra, egészség volt Az érdeklődők meghallgathatták Dr. Hanusz Klára gyermekorvos, Mészáros Ágnes néprajzkutató, Dr. Raskó Balázs gyógyszerész, Dr. Taraczközi István orvos-természetgyógyász, Dr. Kánitz Edit homeopata orvos és Dr. Mócza György főorvos előadásait a témában, egészségszűréseken vehettek részt valamint egészséges ételeket kóstolhattak a nap folyamán. Határon túli kapcsolatok, nemzetközi programok 2010-ben intézetünk két alkalommal képviselte a megyét Németországban: Augusztus Landesgartenschau, Villingen-Schwenningen A Landesgartenschau Dél-Nyugat Németország egyik legjelentősebb gazdasági, kulturális és turisztikai bemutatója Baden-Württemberg tartományban Villingen Schwenningenben. A testvérmegyei kapcsolatok keretében megyénk is bemutatkozott a nagyszabású kiállításon augusztus ig. A magyar hetet Karl Heim, Schwarzwald-Baar járás elnöke nyitotta meg. A rendezvényen részt vett és köszöntőt mondott Bányai Gábor a megyei közgyűlés elnöke. Bács-Kiskun megye jellegzetes

18 termékeinek, szolgáltatásainak bemutatásával remélhetőleg nemcsak megyénk, hanem hazánk kulturális-turisztikai népszerűségét is növelhettük. A program koordinációját és lebonyolítását intézetünk végezte. A turisztikai kiállításon a nagy sikert arató Tiszakécskei Citerazenekar közreműködött.

19 SÜDWEST MESSE június 1-től 4-ig ismét megrendezésre kerül a SÜDWEST MESSE Villingen- Schwenningenben, Németországban. Villingen-Schwenningen Stuttgart és Freiburg között található a Fekete-erdő szélén. A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan Bács-Kiskun megye 2010-ben is önálló standdal képviselteti magát az 51. Südwest Messe Regionális Fogyasztói Vásáron, mely Baden- Württemberg tartomány egyik legjelentősebb gazdasági seregszemléje. A reprezentatív kiállításon elsősorban Bács-Kiskun megye hungarikumaival, népművészetével és turisztikai kínálatával ismerkedhetnek meg a látogatók. A négynapos vásáron Kristóf Márta népi iparművész mézeskalács sütésből és díszítésből tartott bemutatót. Lovász Ibolya népi iparművész csuhéból készített babái, virágai illetve Szelesné Kása Ilona népi iparművész festett tojásai számos érdeklődőt csábítottak a magyar stand elé.

20 július 05 július 11. A romániai Fehér megye diákjainak üdülőprogramja A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat partner megyei kapcsolatot ápol a romániai fehér megyével. A két megye vezetőinek találkozóján arról született döntés, hogy év nyarán diák részvételével csereüdültetésre kerül sor Bács-Kiskun megyében illetve Fehér megyében. Bányai Gábor, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke a BKMÖ Közművelődési Intézetet bízta meg negyedik alkalommal is a csereüdültetés megszervezésével és lebonyolításával. A Fehér megyéből érkezett román diákok Bács-Kiskun megye településein szervezett programokon vettek részt. Az egy heti program leírása: július 05 július 06 július 07 július 08 július 09 július 10 július 11 csoport fogadása Jánoshalmán, Kiskunmajsán fürdőzés Kecskeméti Élményfürdőben strandolás, Csiperó rendezvény meglátogatása Kerekegyházán, Varga Tanyán pusztaprogram, lovaskocsikázás, lovasbemutató Kecskeméti Élményfürdő, Kecskeméten városnézés, vásárlási lehetőséggel Sétahajózás a Dunán, Kunfehértói fesztivál megtekintése, strandolás Dávodon strandolás, Baján rendezett halászléfőző verseny megtekintése Kecskeméti Élményfürdőben strandolás, hazautazás Pedagógiai és közművelődési könyvtári tevékenység - az állomány napi gondozása; - kölcsönzés, tájékoztatás, olvasószolgálat; (1907 regisztrált olvasóból 149 az új olvasó ben 1200 volt az aktív könyvtárhasználók száma en személyesen keresték föl könyvtárunkat, és kb fő telefonon, vagy ben kért tájékoztatást, segítséget dokumentumot kölcsönöztek ki, és közel a helyben használt dokumentumok száma). Mivel könyvtárunk állománya tervszerűen nem frissül, így az újabb irodalmat kereső olvasókat csak információval, jó tanáccsal, esetleg könyvtárközi kölcsönzéssel tudjuk ellátni. könyvtárközi kölcsönzés (14 kérés érkezett hozzánk, amit teljesítettünk, mi 36 kérést küldtünk, ebből 25-öt megkaptunk); - a tankönyvbemutató állományának rendben tartása; - a Szikla adatbázis továbbépítése az állományba vett új dokumentumok bekerültek adatbázisunkba; - a Szikla Internetes adatbázis folyamatos frissítése a oldalról elérhető állományunk; - CD-ROMOK gondozása; - a filmállomány bővítése, gondozása Éves gyarapodásunk: (Összesen 210 cím ,- Ft értékben db záró dolgozat ár nélkül) 23db egyedi leltárba vett - könyv (47 990,- Ft) és 181 db sommás nyilvántartásba vett könyv (59 765,- FT) olvasók- és kiadók ajándéka 6 db DVD olvasók ajándéka 9 500,- Ft értékben A könyvtári rend fenntartásához szükséges volt az állomány részbeni átmozgatása. Az ebből adódó változások átvezetése is megtörtént a SZIKLA programban.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete www.bacskultura.hu

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete www.bacskultura.hu Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncgála területi válogatója Petőfi Sándor Művelődési Központ Kiskőrös, február 17. 2007 Évnyitó szakmai értekezlet Általános Művelődési Központ Nemesnádudvar,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés februári ülésére. Tárgy: A megyei közoktatási fejlesztési terv 6.sz. mellékletének módosítása

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés februári ülésére. Tárgy: A megyei közoktatási fejlesztési terv 6.sz. mellékletének módosítása ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. februári ülésére Tárgy: A megyei közoktatási fejlesztési terv 6.sz. mellékletének módosítása Az előterjesztést készítette: Farkasné Péter Ágnes vezető

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező idő

Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező idő Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép idő Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen! Bács-Kiskun megye településeinek térképei utcakeresővel, vel.

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével. Závogyán Magdolna főigazgató

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével. Závogyán Magdolna főigazgató Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével Závogyán Magdolna főigazgató A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította Részt vesz a közművelődési

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megye 2006. évi közművelődési statisztika adatainak összegzése és elemzése.

Győr-Moson-Sopron megye 2006. évi közművelődési statisztika adatainak összegzése és elemzése. Győr-Moson-Sopron megye 26. évi közművelődési statisztika adatainak összegzése és elemzése. 26. évi statisztikai jelentések alapján GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI FELDOLGOZÓ KÖZPONT (BBMMK) Győr-Moson-Sopron

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével ---------------------------------------------- Závogyán Magdolna Nemzeti Művelődési Intézet főigazgató A Nemzeti Művelődési Intézet

Részletesebben

A szakfelügyeleti vizsgálatok könyvtárostanár képe

A szakfelügyeleti vizsgálatok könyvtárostanár képe Lendület éve 2010/2011 MFPI fővárosi könyvtárostanárok műhelye Budapest, 2010. szeptember 15. Dömsödy Andrea iskolai könyvtári szakreferns A szakfelügyeleti vizsgálatok könyvtárostanár képe Oktatáskutató

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Bács-Kiskun megye. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Bács-Kiskun megye. Európai Szociális Alap ktatáskutató és Fejlesztő Intézet ÁP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz EHESÉGGNDZÁS Bács-Kiskun megye Európai Szociális Alap Pedagógiai Szakszolgálat Bács-Kiskun

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25.

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. - ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a 2010. évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. 2. Jelentés a 2010. évi létszámadatokról és a beáramlásról felelős: Békés Zoltán, Kiss Máté határidő:

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY

SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY Statisztikai szám: 19183189 9190 569 13 SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA 2010. Részei: I. Számviteli beszámoló II. A Központi költségvetési szervektől, az elkülönített pénzalaptól, a helyi

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez 1. NAPIRENDI PONT A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23-i ülésére

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról A Baranya

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

2012. évi közhasznúsági jelentése

2012. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2012. évi közhasznúsági jelentése 1 TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 8693 Lengyeltóti, Rákóczi u.22. Tel: 85/331-500; 85/330-852; fax: 85/530-034 e-mail: postmaster@totikonyv.t-online.hu Ügyiratszám: /2012. Pogányvölgyi Többcélú

Részletesebben

FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA. A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei

FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA. A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei Tóth Károly hálózati alprogram vezetője Iván Zsuzsanna intézményvezető Porkoláb

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

IKSZT Szolgáltatási és Programterv

IKSZT Szolgáltatási és Programterv Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez 1 1 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.01.08 8 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.02.05 8 Falugazdász

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21-22-én tartja a Hotel

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL - 2 - Tüskevár község önkormányzatának Képviselőtestülete" A kulturális javak védelméről

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Pályázatok 2010-2014

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Pályázatok 2010-2014 2010 Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Pályázatok 2010-2014 Nyertes összeg Önerő Elutasítás "Együtt a 2010 31.264.004,- Nyert 31.264.004,- 0,- - könyvtárral" 1. TÁMOP- 3.2.11/10-1- 2010-0054 Célja: a nevelési-oktatási

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve Szekszá rd Junior Stárs 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve S z e k s z á r d J u n i o r S t a r s B i g B a n d 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38.

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.)

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Program:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Viharsarok Néptáncszövetség KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV

Viharsarok Néptáncszövetség KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV Viharsarok Néptáncszövetség KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. ÉV A közgyűlés a jelentést elfogadta. A szervezet adatai: Elnevezés: Viharsarok Néptáncszövetség Képviselő: Dombi Ildikó Székhely: 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS. KVZrt-3/2013-2014.

ÉRTESÍTÉS. KVZrt-3/2013-2014. DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. cégcsoporthoz tartozó KUNSÁG VOLÁN Zrt. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KVZrt-3/2013-2014. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. május 5-től

Részletesebben

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások ismertető A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt A projekt célja: A GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564 ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564 Tel/fax: 27-302-893 Mobil: 30-29 33 657 E-mail: eletut @eletutvac.hu

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Beszámoló a 2009. évről és 2010. évi munkaterv

Beszámoló a 2009. évről és 2010. évi munkaterv Beszámoló a 2009. évről és 2010. évi munkaterv A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete 2009. évi tevékenységét a vonatkozó törvényben és rendeletekben,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Az 1997. évi CLVI törvény 19 -a szerinti beszámoló a kiemelten közhasznú ÚJ ELŐADÓMŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2010. évi tevékenységéről Új Előadóművészeti Alapítvány Goli Tánchely 1036

Részletesebben

Működő kapcsolatok a kistérség (volt járás) művelődési intézményei között

Működő kapcsolatok a kistérség (volt járás) művelődési intézményei között 1 Kiépült intézményhálózat a kistérségben Működő kapcsolatok a kistérség (volt járás) művelődési intézményei között Erős művelődési intézményhálózat Pakson, a kistérségi központban (művelődési központ,

Részletesebben

A rendelkezésre álló erőforrások rövid bemutatása rövid ismertetése

A rendelkezésre álló erőforrások rövid bemutatása rövid ismertetése A rendelkezésre álló erőforrások rövid bemutatása rövid ismertetése Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye erőforrásai: Iskolai költségvetés (állami, önkormányzati támogatások)

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Székesfehérvár 2014. november 27. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Csikász Gábor MNVH B.-A.-Z. megyei referense Az MNVH célja,

Részletesebben

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztály Dr. Vígh Annamária Pécs, 2014. május 26-27. Mit ígértünk 2014. februárjában

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban Csizmazia Sándorné szakmai vezető TÁMOP 3.2.2.Dél-dunántúli RHK Garay János Általános Iskola és AMI Záró konferencia a Dél-dunántúli

Részletesebben

Kiegészítő melléklet üzleti évről

Kiegészítő melléklet üzleti évről Kiegészítő melléklet 2012. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2012. január 1. Beszámolási időszak vége: 2012. december 31. Keltezés: 2013. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6.

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6. 192/2009. (XII. 17.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület 4025 DEBRECEN, Török Bálint u. 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENÉS 2005 Tartalom I. A szervezet általános adatai, szervezet céljának

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2009. évi közhasznúsági jelentése A szövetség közhasznúsági fokozata: "közhasznú" Bírósági nyilvántartásba vételi sorszám: 1254. Bírósági nyilvántartásba vételi végzés

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata határozati javaslatok: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és a Gárdonyi Géza Városi Könyvtár intézmények összeolvadásával

Részletesebben

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások. Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens FELADATOK

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások. Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens FELADATOK A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens Magyarország legszebb konyhakertje Karcag, 2013. november 15. FELADATOK A politikai -, a szakmai-

Részletesebben

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens Magyarország legszebb konyhakertje Karcag, 2013. november 15. FELADATOK A politikai -, a szakmai-

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

I.RÉSZ Általános rendelkezések Alapelvek

I.RÉSZ Általános rendelkezések Alapelvek *7 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 17/1999.(VII.01.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről *7 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők dokumentum az intézmény hivatalos Sándor Frigyes Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az intézmény székhelye 2400 Dunaújváros

Részletesebben

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma 2009. október 16. Szerencs, Rákóczi-vár Lovagterme A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 A projekt célja és létrejötte A projekt olyan tartós, alacsony végzettségű, munkanélküli csoportot célzott meg, melynek tagjai a Gyulai Kistérségben hátrányos helyzetük miatt

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közművelődési és Idegenforgalmi Intézet alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közművelődési és Idegenforgalmi Intézet alapító okiratának módosítása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 136/2004. (XII. 16.) Kgy. számú határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közművelődési és Idegenforgalmi Intézet alapító okiratának

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben