KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS"

Átírás

1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy segítségével gyorsan és egyszerűen készíthesse el a közhasznúsági jelentés számviteli beszámolóját (mérleg és eredménykimutatás), költségvetési támogatás felhasználását, vagyon felhasználását, cél szerinti juttatásokat, kapott támogatásokat, a vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatásokat és a szöveges beszámolót. (A szöveges beszámolót a mellékelt word dokumentum alapján tudja elkészíteni.) A munkát az Adatok fül alatt található táblázat feltöltésével kell kezdeni. A Fedlap (1) és Fedlap (2) c. táblázatba adatot nem kell felvinni, oda azok automatikusan kerülnek. Adatokkal feltölteni az Merleg, Eredmeny1, Eredmeny2,Ktgvetesi_tam, Vagyon_felh, Cel_szerinti, Kapott_tam és Vezeto_tisztsegv c. táblázatok sárga színű mezőit kell. Az összesen sorok automatikusan képződnek. A több helyen is megjelenő adatot csak az elsődleges keletkezési helyen kell felvinni, a többi helyre automatikusan kerül (pl. tárgyévi eredmény) A komplett Közhasznúsági jelentés részei (kinyomtatandók): Fedlap (1) Fedlap (2) Merleg Eredmeny1 Eredmeny2 Ktgvetesi_tam Vagyon_felh Cel_szerinti Kapott_tam Vezeto_tisztsegv Szöveges rész (a mellékelt word dokumentum szerint) A táblázatrendszert legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban az esetleges hibákból eredő károkért felelősséget nem tudunk vállalni. Szívesen veszünk viszont bármilyen, a használhatóságot javító és az esetleges hibákat feltáró észrevételt és javaslatot. A táblázatrendszert kizárólag az Egzatik Kft jogosult továbbfejleszteni valamint ellenérték fejében felkínálni és forgalmazni. EGZATIK KFT 4300 Nyírbátor, Kenyérmező u Tel: , Fax: ,

2 Az egyéb szervezet megnevezése: Az egyéb szervezet címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Éves zárómérleg Előtársasági beszámoló Éves zárómérleg Tevékenységet lezáró mérleg Végelszámolási zárómérleg Tetszőleges elnevezés Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma Jászberény március 23. Könyvvizsgálat? I/N I

3 az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2009 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. Vagyon felhasználása 4. Cél szerinti juttatások 5. Kapott támogatások 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatások 7. Szöveges beszámoló Keltezés: Jászberény, március 23. az egyéb szervezet vezetője (képviselője) P.H.

4 az egyéb szervezet megnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2009 évi Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolója Éves zárómérleg Keltezés: Jászberény, március 23. az egyéb szervezet vezetője (képviselője) P.H.

5 Sorszám Előző év Előző év(ek) módosításai adatok eft-ban Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) II. Tárgyi eszközök B. Forgóeszközök ( sorok) I. Készletek II. Követelések IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) D. Saját tőke ( sorok) I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/Eredmény V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből E. Céltartalékok 21. F. Kötelezettségek ( sorok) Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege Időszak: I. Immateriális javak III. Lekötött tartalék A tétel megnevezése III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése III. Értékpapírok IV. Értékelési tartalék VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 23. II. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolás FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Jászberény, március 23. PH. az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

6 Sorszám Előző év Előző év(ek) módosításai adatok eft-ban Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás (a.+b.+c.+d.+e.+f.) a) alapítótól b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól e) egyéb, ebből 1% eft Közhasznú tevékenységből származó bevétel Egyéb bevétel C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménykimutatása Időszak: d) társadalombiztosítótól 2. Pályázati úton elnyert támogatás 4. Tagdíjból származó bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások A tétel megnevezése

7 Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménykimutatása Időszak: adatok eft-ban Sorszám Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 28. F. Összes ráfordítás (D.+E.) A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) ebből: - megbízási díjak - tiszteletdíjak D. Továbbutalt támogatás A tétel megnevezése G. Adózás előtti eredmény (B.-E.) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eresmény (G.-H.) B. A szervezet által nyújtott támogatások C. Továbbutalási céllal kapott támogatás TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Keltezés: Jászberény, március 23. PH. az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

8 A költségvetési támogatás felhasználása Időszak: Támogatást nyújtó Támogatás megnevezése időpontja összege (Ft) Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) előző évi tárgyévi tárgyévet követő adatok eft-ban Elszámolás határideje Összesen: Keltezés: Jászberény, március 23. PH. az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

9 A vagyon felhasználása Időszak: adatok eft-ban Megnevezés Előző évi összeg (Ft) Tárgyévi összeg (Ft) Változás (Ft) Megjegyzés Induló tőke Tőkeváltozás összege Értékcsökkenés Értékvesztés Rászorultak részére juttatott pénzbeli támogatás Rászorultak részére juttatott természetbeni juttatás Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége Keltezés: Jászberény, március 23. PH. az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

10 Cél szerinti juttatások Időszak: adatok eft-ban Megnevezés Előző évi összeg (Ft) Tárgyévi összeg (Ft) Változás (Ft) Megjegyzés Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Adóköteles pénzbeli támogatás Adóköteles nem pénzbeli támogatás Adómentes pénzbeli támogatás Adómentes nem pénzbeli támogatás Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli támogatás Nem pénzbeli támogatás Keltezés: Jászberény, március 23. PH. az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

11 A kapott támogatások Időszak: Támogató megnevezése Központi költségvetési szerv Elkülönített állami pénzalap Helyi önkormányzat és szervei Kisebbségi települési önkormányzat és szervei Települési önkormányzat társulása Egészségbiztosítási önkormányzat és szervei Magánszemély Egyéni vállalkozó Gazdasági társaság Közhasznú társaság Alapítvány Társadalmi szervezet APEH (1% közcélú adomány) Összesen: Támogatott cél 1 fő pályakezdő működési támogatás működési támogatás működési támogatás működési támogatás adatok eft-ban Támogatás (adomány) összege, értéke (Ft) Előző évi Tárgyévi Eltérés (Ft) Keltezés: Jászberény, március 23. PH. az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

12 A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások Időszak: Támogató megnevezése Tiszteletdíj Költségtérítés Értékpapír Természetbeni juttatás Folyósított kölcsön - fordulónapig visszafizetett - fordulónapon fennálló tartozás - fizetendő kamat Egyéb juttatások Előző évi Juttatás összege, értéke (Ft) Tárgyévi Eltérés (Ft) adatok eft-ban Összesen: Keltezés: Jászberény, március 23. PH. az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

13 Beszámoló a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria évi munkatervének teljesítéséről I. A év feladatainak megvalósulását befolyásoló tényezők: - A múzeum elhelyezésében nem történt változás. Az e célra megfelelőnek ítélt Jászkürt Fogadó épületének városi tulajdonba kerüléséről, az ingatlant jelenleg használó és tulajdonló pártok számára csereingatlanok felajánlásáról szóló képviselő testületi döntésről továbbra sem kapott hivatalos tájékoztatást a Közalapítvány. A múzeum és a képtár elhelyezéséről szóló konkrét képviselő testületi döntés vagy hivatalos önkormányzati állásfoglalás sem született. Mindezzel a múzeum 2009-re tervezett, költözéssel összefüggő feladatai sem valósulhattak meg. - A Közalapítvány évi munkatervének megvalósulásához ,- Ft támogatást igényelt Jászberény város Önkormányzatától. Az Önkormányzat költségvetési rendeletében ,- Ft-ot irányzott elő a Közalapítvány számára, mely ,- Forinttal kevesebb az előző évi támogatásnál is. Így a Közalapítvány áprilisban módosította költségvetését, s a szigorú takarékosság elvét szem előtt tartva igyekezett tevékenységi tervét megvalósítani. A megnövekedett szakmai feladatokkal szembeni csökkenő önkormányzati támogatás rendkívül nehézzé tette az igényeknek megfelelő működést és szolgáltatást. Az önkormányzati támogatás folyósítása az előző évekhez hasonlóan havi bontásban történt. - A Kuratórium 112/2009.(05.04.) sz. határozata értelmében, a évi CV. törvény 48. -a kapcsán a Közalapítvány levélben nyújtott be kérelmet Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő Testületéhez arra vonatkozóan, hogy a Testület helyi rendelet megalkotásával tegye lehetővé a Közalapítvány további működését. A kérelemmel kapcsolatos döntés egyelőre nem született meg. - Feladataink megoldásában sikeresen működtünk együtt Jászberény kulturális intézményeivel, így a Déryné Művelődési Központtal, különös tekintettel a Jászberényi Nyár idejére eső rendezvényeinkre. Penczner Pál festőművész kiállításának megrendezését költségvetésen át nem futó támogatásként ,- Ft összeggel segítették. Páll Lajos festőművész kiállítása a DMK-val közös rendezésben, számos cég, magánszemély és műgyűjtő segítségével valósult meg. - A Hamza Studio MAGYARázat című kiállításának megrendezésére pályázatot nyújtott be az Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottságához. A pályázat pénzügyi lebonyolítója a Közalapítvány volt, így az elnyert összeg, ,- Ft a Közalapítvány számláján jelenik meg. Az OKKB a Hamza Studio jubileumi kiállításához is jelentős segítséget nyújtott, ,- Ft értékben költségvetésen át nem futó támogatással járult hozzá a Város Napján bemutatott tárlat létrejöttéhez. - Szikra István kuratóriumi alelnök megkeresésével a múzeum segítségét kérte Gecse Árpád festőművész családja, a művész életét és munkásságát bemutató könyv megjelentetésében. A kézirat szerzője Gecse Ágnes és férje, Madarász Tibor. A szerzők által felkért lektor dr. Egri Mária művészettörténész, a múzeum több korábbi kiadványának szerzője. Dr. Stanitz Károly kuratóriumi elnökkel és Szikra Istvánnal egyeztetve a Közalapítvány kiadóként való közreműködését csak erre fordítható jelentős támogatások esetén tartottuk lehetségesnek. A Hamza Múzeum jászsági festőket bemutató monográfiasorozatába jól illeszkedő kötet megjelentetésére pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális Alaphoz, mely sajnos nem nyert támogatást. Emellett a kiadásra december 31-ig magánszemélyektől ,- Ft, gazdasági szervezetektől ,- Ft támogatás érkezett. A megjelenéshez civil szervezet, a 1

14 Jászok Egyesülete is jelentős, ,- Ft összegű támogatást nyújtott, illetve egyéb szervezet és önkormányzat még ,- Ft-tal segítette a kiadvány megjelenését. A támogatásokból befolyt összeg összesen ,- Ft. A támogatásokon túl a kötetre történő előfizetésekből ,- Ft folyt be a Közalapítvány számlájára. A jászberényi előfizetők gyűjtésében a Városi Könyvtár és IK, valamint a Jász Múzeum is segítségünkre volt. - A Jászsági Képzőművészet-barátok Egyesülete továbbra is segítséget nyújtott a közös programok lebonyolításában. Személyi feltételek: - Az igazgatói munkakört a kuratórium 94/2008.(02.28.) sz. határozata értelmében június 2-től június 2-ig megbízottként, Góg Zoltán látta el. Az 1 éves megbízás lejártát követően a kuratórium 111/2009.(05.04.) sz. határozata értelmében dr. Stanitz Károly, a kuratórium elnöke határozatlan időre megbízta Góg Zoltánt az igazgatói feladatok ellátásával. A múzeum 2008 szeptemberétől gyűjteménykezelő-múzeumpedagógus munkakörben 1 éves határozott idejű szerződéssel alkalmazta Nagy Tamást, aki rajz szakos pedagógusként, gyakorló alkotóként eredményesen tudta segíteni a múzeum tevékenységét, azonban 2009 augusztusától családi okokra hivatkozva és a pedagógusi pályára való visszatérés szándékával rendes felmondással munkaviszonyának megszüntetését kérte. A váratlan létszámcsökkenés okán július közepétől kezdődően így jelentősen több szakmai és működési feladat hárult a múzeum igazgatójára és programszervező-könyvtárosára, akik ellátták a megüresedett munkakörbe tartozó feladatokat is, valamint szükség szerint biztosították az alapvető működési, nyitva tartási stb. feltételeket. A növekvő szakmai feladatok és a munkatervben szereplő tevékenységek elvégzése, valamint a múzeum zökkenőmentes működése indokolttá tették egy új, teljes munkaidős szakmai munkatárs mielőbbi alkalmazását. A kuratórium elnökével történt egyeztetést követően pályázatot írtunk ki muzeológus/művészettörténész szakmai munkakör betöltésére. A pályázat lefolytatását, a beérkezett pályázatok elbírálását követően a munkakör betöltésére határozott idejű, 1 éves munkaszerződést kötöttünk Gurzó K. Enikő művészettörténész-muzeológussal, a temesvári Szépművészeti Múzeum korábbi munkatársával. Tárgyi feltételek: ben négy jelentős időszaki kiállítást is a múzeum épületétől távol, az egykori Jászkürt Fogadóban rendeztünk (a Hamza Studio jubileumi kiállítása; Penczner Pál festőművész kiállítása; a Déryné Művelődési Központtal közös szervezésben Páll Lajos festőművész kiállítása; a Jászsági Képzőművészet-barátok Egyesületével közös szervezésben, az Egyesület alkotó tagjainak Új Művek című tárlata). A kiállítások idejére hozzájárulást fizettünk a hely közüzemi díjaihoz. Az önálló rendezésű tárlatok felügyeletét a múzeum munkatársai látták el. - A múzeumi gyűjtemény biztonsága érdekében a Kuratórium javaslata és megbízása alapján 2009 első felében valósult meg a legjelentősebb beruházásunk. A Red-Scorpions Security Kft. távfelügyelettel ellátott biztonsági rendszert épített ki a múzeum épületében, melynek költsége ,- Ft volt. A kivitelezést dr. Rédei István kurátor közbenjárására a biztonságtechnikai cég kedvezményesen végezte. A távfelügyeleti díj havonta 2 500,- + ÁFA. - Jelentős tárgyi eszköz gyarapodás, hogy a Közalapítvány számára számítógépes külső adattárolót vásároltunk (19.490,- Ft), mely a hatalmas mennyiségű digitális adat- és 2

15 dokumentumanyag biztonságos tárolását segíti elő, csökkentve a szinte pótolhatatlan adatok elvesztésének esélyét. A raktározási körülmények javítására a meglévő salgópolcrendszerhez kiegészítő elemet vásároltunk (7955,- Ft). A múzeumpedagógiai foglalkozások és más rendezvények eszközeinek, valamint múzeumi ismertetőanyagok előállítására kisteljesítményű lamináló gépet vásároltunk (4.999,- Ft). II. A munkaterv 2009-re jóváhagyott feladatainak megvalósulása a múzeumi munka sajátosságainak megfelelően két területen történt. 1. Múzeumi alapfeladatok területén. 2. Közművelődési feladatok területén. 1. A múzeumi alapfeladatok megvalósulása 2009-ben: a) A múzeum látogathatósága a folyamatos nyitva tartással biztosítható, mely egész évben változatlan, egységes rend szerinti volt: hétfő kivételével minden nap óráig tartott nyitva az intézmény. A napi nyitva tartás részben egybeesik a hivatali idővel, ilyenkor a tartalmi munkatársak fogadják a látogatókat ben hétközi napokon (kedd-szerda) a rendes munkaidőn túli nyitva tartást munkaidő átszervezéssel szintén a tartalmi munkatársak biztosították. A teremőr a csütörtöki és pénteki napokon a rendes munkaidőn túl, illetve szombat-vasárnap egész nap biztosította az ügyeletet. A látogatók száma a rendezvényeken, megnyitókon, egyéb eseményeken, valamint a fizető látogatók és kedvezményesen vagy díjmentesen belépők száma 2009-ben összesen 3540 fő. A múzeum önálló honlapján 2009-ben 5801 egyedi felhasználó mintegy 6800 látogatást tett. Az elmúlt időszak statisztikai adatainak tükrében, a honlapot felkeresők és a múzeum tényleges látogatóinak száma is számottevően növekedett. b) A gyűjteménygyarapítási feladatokat folyamatosan végeztük, a tudatos gyarapításnál igyekeztünk figyelembe venni a takarékosság elvét és a kiemelt szakmai szempontokat egyaránt. Így vásárlás útján egy műtárgy a jászberényi kötődésű és a magyar festészet történetét tekintve is kiemelkedő művész Thorma János olajfestménye került a gyűjteménybe, mely régi hiányt pótolt. A vásárlás anyagi fedezetéül a évben felajánlott és átutalt évi SZJA 1%-okból összegyűlt összeg szolgált. A gyűjtemény 2009-ben összesen 9 db egyedi képzőművészeti alkotással gyarapodott (ld. 1. sz. melléklet). A Hamza Múzeum gyűjteménye 2009-ben is gazdagodott ajándékba kapott alkotásokkal, könyvekkel, dokumentumokkal és cserekiadványokkal. c) Kutatómunka és publikációs tevékenység Kutatómunkánk egyik legnagyobb részét a Jászság köztéri szobrainak, emlékműveinek részletes (adatokkal és fotókkal) dokumentálása tette ki, melynek során a térség majdnem összes településének komplett feldolgozása megtörtént. Rendkívül nagy munkát jelentett az év utolsó negyedévében Gecse Árpád tervezett monográfiájának előkészítése, a rendelkezésre álló kézirat és képanyag digitalizálása, szerkesztése, valamint a szakmai szempontok érvényesítése, melyet a múzeum könyvsorozatába való beillesztés igényével 3

16 kellett elvégezni. A művészről fennmaradt adatok és dokumentumok hatalmas mennyiségét figyelembe véve a reális és szakmailag megalapozott feldolgozottság érdekében a kéziratot bővíteni is kellett. Mindezeken túl kutató- és publikációs tevékenységünk leginkább a különböző, a munkatervben szereplő évfordulókra és személyekre, a gyűjtemény megismertetésére, valamint más eseményekre vonatkozott: - A Közalapítvány gondozásában a Kuratórium 107/2008.(11.07.) határozatának értelmében 2008 legvégén készült el a Hamza Studio katalógusa, melynek bemutatójára 2009 januárjában, a Magyar Kultúra Napja tiszteletére került sor. A színes, gazdagon illusztrált kiadvány bemutatja az alkotócsoport aktív tagjait és tevékenységüket, valamint feldolgozza a Studio eddigi, 10 éves történetét. - A Jász-Nagykun-Szolnok megyei napilap, az Új Néplap színes mellékleteként január végén megjelenő Jászsági Civil Kurázsiban a múzeum történetét, eredményeit és feladatait, valamint kulturális kínálatát összefoglaló egész oldalas cikket jelentettünk meg. - Lehel Mária születésének 120. évfordulóján, 2009 márciusában emlékeztünk a festőre. Ez alkalommal egy róla szóló előadással, illetve Piros ruhás nő című, a múzeum gyűjteményében lévő alkotását bemutató elemzéssel ismerhették meg Lehel Mária munkásságát az érdeklődők. Kamaratárlat keretében látható volt a múzeum további öt eredeti Lehel-műve, valamint a művész számos reprodukált alkotása is. - A Művészeti életművek, hagyatékok című, Békéscsabán rendezett országos múzeumi konferencián Góg Zoltán, a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria igazgatója tartott előadást Hamza D. Ákos munkásságáról, hagyatékáról és a múzeum gyűjteményéről, helyzetéről. Az eseményen új szakmai kapcsolatokra tett szert a múzeum. A konferencián elhangzott előadás kivonata az országos terjesztésű Bárka című művészeti folyóirat 2009/5. számában is megjelent. - Áprilisban közel egy órás dokumentumfilmet forgatott a Duna Televízió a múzeumban A festő Hamza címmel, melyben a gyűjtemény nagy része bemutatásra került. A film melyben B. Jánosi Gyöngyi, a múzeum nyugalmazott igazgatója, az életmű kiváló ismerője mutatja be Hamza művészetét két részletben került adásba május 6-án, a Jászok Napján és az azt követő napon. (A film későbbi időpontokban is többször adásba került.) Ugyanezen alkalommal a Kikötő című kulturális magazinba kapott meghívást Góg Zoltán, a múzeum igazgatója és Papp Anett, a Hamza Studio tagja, így lehetőség nyílt a múzeum és az alkotócsoport tevékenységének megismertetésére. Az egész napos műsorfolyamban a nézők beszámolót láthattak a Hamza Studio Önarckép című kiállításáról is. - Nagy hangsúlyt fektettünk a múzeumi gyűjtemény raktáron lévő darabjainak, vándorkiállítási anyagainak más helyszínen történő bemutatására, illetve ezáltal a gyűjtemény megismertetésére, népszerűsítésére ben Debrecenben, Gyöngyösön, Jászárokszálláson, Jászfényszarun és Conselvében, Jászberény olasz testvérvárosában mutatták be Hamza D. Ákos, Hamza Lehel Mária, valamint a Hamza Studio tagjainak és más alkotóknak a gyűjteményben lévő számos alkotását év végére a múzeumot népszerűsítő évi kártyanaptárat készíttettünk 500 példányban, melyet számos partnerünk és támogatónk 4

17 számára, valamint dekoratív információhordozóként rendezvények alkalmával a közönséghez is közvetlenül eljuttattunk. 2. Közművelődési tevékenységünk: Közművelődési tevékenységünket több szempont is meghatározza: - Figyelembe vesszük az évente ismétlődő központi kulturális eseményeket (Magyar Kultúra napja, Magyar Költészet napja, Múzeumi Világnap, Múzeumok Éjszakája, Kulturális Örökség Napjai, stb.) - Figyelembe vesszük a városi, jászsági kulturális eseményeket (Jászberényi Nyár, Jászok Világtalálkozója, stb.) - Figyelembe vesszük a Jászsági Képzőművészet-barátok Egyesületével kötött együttműködési megállapodást, s rendezvényeinket számos esetben közösen valósítjuk meg. Az Egyesület tagjai kutatómunkánkat is segítették. - Figyelembe vesszük a Hamza Studio éves tevékenységi tervét februárjától májusig folytatódott az Optikaland című múzeumpedagógiai foglalkozássorozat 6-14 éves gyermekek részére, rajztanárok segítségével. A foglalkozások célja: a gyermekek múzeumbarát attitűdjének fejlesztése, művészetszeretővé nevelése aktív alkotó tevékenység megvalósításával. E tevékenység során a múzeum gyűjteményének megismerése, a műalkotások befogadásának gyakorlása és az alkotó képességek fejlesztése. A foglalkozások sikerére és a jelzett igényekre való tekintettel 1-1 hétig tartó tábor formájában, júniusban és augusztus is megrendezésre került az OptiKaland, ahol kézműves foglalkozásokon vehettek részt a gyerekek a múzeumban áprilisában a Költészet Napja tiszteletére alkotópályázatot hirdettünk a jászsági középiskolás korosztály számára, melyen a térség öt intézményének diákjai vettek részt. A beérkezett munkákból egy hónapig tartó kiállítást rendeztünk a múzeumban. - Júniusban a 80. ünnepi könyvhéthez csatlakozva Jászberény város kulturális intézményei mellett a múzeum társszervezője és résztvevője volt az I. Jászberényi Könyves Csütörtök nevű rendezvénynek, melyen a kiadványok árusítása mellett íróolvasó találkozók, ismeretterjesztő és művészeti előadások várták a közönséget. - Június 20-án a Jász Múzeummal együttműködve, a programokat összehangolva rendeztük meg a Múzeumok Éjszakáját. A Hamza Múzeumban a Kátai Tamás Trió adott telt házas jazzkoncertet Hamza D. Ákos néhány zenei ihletésű művének bemutatását követően. A Hamza Studio tagjai a koncert alatt az élőzene által inspirált festményeket alkottak. - A Jászberényi Nyár idején Jászberény németországi testvérvárosából, Vechtából szervezetten érkező pedagóguscsoportnak mutattuk be a múzeum tevékenységét és a gyűjteményt. A Hamza Studio tagjainak közreműködésével aktív, alkotó foglalkozást szerveztünk, melyen a linómetszés technikáját ismerhették meg és próbálhatták ki a vendégek. - Ősszel Galériabuszos kirándulást szerveztünk Szolnokra, Marc Chagall kiállításának megtekintésére. Ez alkalmat adott arra is, hogy Chagall és a Lehel-házaspár a Hamza Múzeum gyűjteményében dokumentált kapcsolatát megismertessük a résztvevőkkel. A program részeként a Szolnoki Művésztelep időszaki kiállítását is megtekinthette és a telep történetéről is hallhatott a közönség. - Decemberben a Jászsági Képzőművészet-barátok Egyesületével közösen Makay József festőművész születésének 90. és halálának 30. évfordulójára emlékeztünk a múzeumban. Két magántulajdonban lévő művének bemutató elemzését és a munkásságáról szóló előadást hallhatott a közönség. Ehhez kapcsolódóan az Egyesület tisztújító közgyűlésére is sor került, melynek lebonyolítását segítettük. 5

18 - Kiadványaink árusításával és a gyűjtemény népszerűsítésével meghívott intézményként részt vettünk a Jász Múzeum által szervezett Luca napi vásáron évi kiállításainkat és közművelődési rendezvényeinket a 2. sz. melléklet tartalmazza műfaj szerinti csoportosításban. Egyéb múzeumi tevékenység: a) Állagmegóvás A Kuratóriuma a 79/2006.(11.08.) számú határozatában döntött a Közalapítvány gondozásában lévő festmények restaurálási munkálatairól. A sérült képek restaurálása folyamatos. A restaurálási jegyzőkönyvek rögzítik a folyamatot, szakmai tájékoztatást nyújtanak a beavatkozásokról ben 3 db alkotáson történtek beavatkozások. Ezek a festmények kiállítható állapotba kerültek. A restaurálási munkálatokat az alábbi festményeken B. Jánosi Gyöngyi végezte el: Hamza D. Ákos: Cím nélkül (Római utca) L. sz.: Makay József: Jászberényi zagyva híd tehenekkel L. sz.: Thorma János: Cím nélkül (Tájkép fenyőkkel és kecskékkel) L. sz.: b) Vagyonleltár A Kuratórium 104/2008.(11.07.) sz. határozata értelmében, 2009-ben teljes leltárat vettünk fel a Közalapítvány által kezelt vagyonról. A leltározási munka két nagy területét a tényleges leltárfelvétel és az érték nélkül szereplő tételek (elsősorban a képzőművészeti törzsgyűjtemény, illetve a Történeti-, tárgyi- és dokumentumanyag) értékmeghatározása jelentette. A tényleges leltárfelvétellel és az értékbecsléssel járó feladatkör aprólékos és hatalmas munkát jelentett a munkatársak számára, különös tekintettel arra, hogy a múzeum szolgáltatásainak biztosítása mindeközben folyamatos volt. Ez igencsak megnehezítette a múzeum tevékenységi tervének megvalósítását is. Így a teljes vagyonleltár felvétele a vártnál több időt vett igénybe. A munka során jelentős szakmai segítséget kaptunk Baranyi Józsefné könyvvizsgáló asszonytól, valamint együttműködtünk a Közalapítvány könyvelését végző Aditi Kft.-vel. A múzeumi gyűjtemény értékének meghatározására a Kuratórium javaslatait figyelembe véve dr. Egri Mária művészettörténészt, a Vasarely Múzeum nyugalmazott igazgatóját és B. Jánosi Gyöngyit, a Hamza Múzeum nyugalmazott igazgatóját, jelenlegi szakmai tanácsadóját kértük fel. Az értékbecslés során több más szakember, intézmény és szervezet segítségére, véleményére is támaszkodtunk, hogy amennyire ez lehetséges szakmailag teljesen megalapozott, objektív eredményt kapjunk. A leltár felvételéről és eredményéről jegyzőkönyv készült, melynek mellékletei az Aditi Kft. által elkészített tárgyi eszköz leltár kiértékelése, valamint az értékbecslést végző szakemberek által írt feljegyzés, mely a munkafolyamatot és az értékelés szempontjait tartalmazza. A leltár végeredménye szerint a Közalapítvány által kezelt gyűjteményekben, tárgyi eszközökben stb. 3 db. könyvtári könyv kivételével hiány nem mutatkozik. Az idei leltárt megelőzően, a Közalapítvány által kezelt vagyon teljes körű ellenőrzése a leltárfelvétel óta nem történt. Az értékbecslés eredménye: A használatában lévő gyűjteményegységek Képzőművészeti gyűjtemény ,- 6

19 Történeti-, tárgyi- és dokumentumanyag ,- Könyvtári gyűjtemény ,- A tulajdonában lévő gyűjteményegységek Képzőművészeti gyűjtemény ajándékozás útján ,- vásárlás útján ,- Könyvtári gyűjtemény ,- Tárgyi eszközök ,- Kiadványok készletei ,- Pénzeszközök ,- c) Kiadványterjesztés Könyvesboltokkal, könyvárusító helyekkel történt megállapodások alapján, júniustól több jászsági település üzletében, művelődési házában is megvásárolhatók a Hamza Múzeum képzőművészeti kiadványai. III. Gazdálkodásunk évi költségvetési igényünket egy esetleges költözést feltételezve igen óvatosan, szinte változatlanul nyújtottuk be Jászberény Város Önkormányzatához. Az igényelt és az előző évihez képest is alacsonyabb összegű támogatás folytán a gazdálkodás nehezebbé vált. Támogatóink adományaival, előfizetésekkel és elővásárlásokkal, valamint önköltséges rendezvényekkel együtt, a takarékosság elveit megtartva, viszonylag kiegyensúlyozott gazdálkodás vált lehetővé. - Továbbra is fennállnak azok a kedvezőtlen jogi szabályozások, melyek a központi pályázatokból a közalapítványokat kizárják. A helyi pályázatok lehetősége is leszűkült a korábbi évekhez képest. - Jelentős bevétel a Gecse Árpád festőművész monográfiájának megjelentetésére érkezett támogatások összege. A kötetre érkezett előfizetések és a 2009-ben e célra érkezett és el nem számolt támogatások összege a bevételek között nem szerepel, mert annak felhasználására csak 2010-ben kerül sor. - Jelentős bevételi tétel a évi személyi jövedelemadó 1%-a, melynek összege, ,- Ft. - A természetben kapott támogatásokat nem tudjuk elszámolni. Gazdálkodásunk főbb adatai: Alaptőke: ,- ebből lekötött betét: ,- Bevételek: Önkormányzati támogatás (működésre): ,- Külső, egyéb támogatás: Pályázati támogatás (OKKB) Hamza Studio: ,- Más önkormányzattól kapott támogatás ,- Magánszemélyek, intézmények, szervezetek támogatása: ~51 000,- Költségvetésen át nem futó támogatás (Jászberényi Nyár, OKKB): ,- 7

20 Működési bevétel: (belépők, képeslapok, kiadványok, stb.): ~ ,- Banki kamatok: ~ ,- Vagyongyarapodás: Gyűjteménybe került műtárgyak: ~ ,- Kiadások: - Kiadásainkat a takarékosság jellemezte. Számos területen önellátó a múzeum: munkatársaink nagyrészt nyomdakész szerkesztett anyagot, számítógépes nyomtatványokat, CD-ket tudnak készíteni, s a Jászsági Képzőművészet-barátok Egyesületének digitális fényképezőgépével megoldható az események és műtárgyak digitális dokumentálása is. - Legnagyobb tétel kiadásainkban a bér és járulékai, a közüzemi díjak költsége, az internet- és telefondíjak ben a személygépkocsi-használat költségei is megnövekedtek, a munkaterv feladatainak megvalósításához az előre kalkuláltnál többet kellett költenünk. Ennek oka, hogy a rendezvényeken közreműködőknek és az értékbecslést végző szakembereknek nem fizettünk tiszteletdíjat, a hatályos jogszabályokban rögzített költségtérítést számoltunk el. A Jászság köztéri szobrainak kutatása, fotódokumentálása, illetve Gecse Árpád számos helyen fellelhető műveinek dokumentálása kapcsán a múzeumi munkatársak saját személygépkocsijukkal járták be a térség településeit, melynek költsége szintén ehhez adódik. - A bér és járulékainak költségét illetően jelentős megtakarítás keletkezett a munkatársak létszámának átmeneti csökkenésével, mely azonban arra az időszakra rendkívül megnehezítette a múzeum alapvető működésének és vállalt feladatainak megvalósítását. - A legjelentősebb beruházásunk a biztonsági rendszer kiépítésével járó költség (~ ,-) volt, mely azonban elengedhetetlenül szükséges a gyűjtemény védelme érdekében. Szakmai kiadásainkból egy jelentősebb tételt kell megemlíteni: - Az állandó kiállítás anyagán túl a gyűjteményben lévő Hamza Lehel Mária divatrajzok legjobb darabjaiból paszpartuval és plexivel ellátott kiállításra kész anyagot állítottunk össze. Fontos szempont volt a művek sérülésmentes, biztonságosabb raktározása, mely így lehetővé vált, s ezzel együtt a múzeum egy új, kvalitásos vándorkiállítási anyaga is létrejött. Az ezzel járó kiadások mások mellett közvetlen anyagköltségként merültek fel, mely így valamivel meghaladja a 2009-re előzetesen kalkulált összeget. Munkatársainkkal úgy ítéljük meg, hogy a nehézségek ellenére is eredményes időszakot zárhat le a Közalapítvány munkaszervezete. Jászberény, április 9. Góg Zoltán igazgató 8

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy segítségével

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A számviteli tv. hatálya alá tartozó egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A számviteli tv. hatálya alá tartozó egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. 01.01. - 2014 12.31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b)

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

2012 évi 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31.

2012 évi 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31. J Hajlék Nélküliek Jövőjéért Alapitvány az egyéb szervezetmegncvezése 1045 Budapest. Berlini út 47-49. az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2012 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31.

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Pásztortőz Kulturális és Hagyományápoló Egyes az egyéb szervezetmegnevezése 6400 Kiskunhalas,Kossuth u.21. az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.01.01-2011.12.31.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A JÁSZBERÉNYI BARÁTOK TEMPLOMA KÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTVÁNYA az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18693001-1-13 Pk.60.266/2001 Ceglédi Őszikék Szociális Alapítvány 2700 Cegléd Bajcsy-Zs. u. 1 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2010 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. 01. 01. - 2010. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Statisztikai számjel Adószám: 18057966-1-42 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Tartalom: 1. Számviteli beszámoló Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a./ Mérleg b./ Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése A Sonkádi Európa Nostra Díjas Református Templomért Alapítvány 4954 Sonkád, Rákóczi u. 36. i Közhasznúsági jelentése Sonkád, 2011.03.21. Róka Edit Alapítvány elnöke 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sonkádi Európa

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2007. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2006. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2007. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 2011

Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Név: Őszidő Alapítvány Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Adószám: 18410061-1-05 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I/A. Mérleg I/B. Eredménykimutatás (és

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2012.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B.

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Bírósági határozat száma: Pk.60553/2010/1/II, 2011.01.25 Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1. - számviteli évről

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2009. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2009. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2014 év.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2014 év. Név: Őszidő Alapítvány Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Adószám: 18410061-1-05 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2014 év. Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I/A. Mérleg I/B. Eredménykimutatás (és

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről Közhasznúsági Beszámoló a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány 21. évi tevékenységéről AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁS A.,Képző és Iparművészeti Közalapítvány

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA év

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA év Adószám: 18348567-1-03 KISKŐRÖS VÁROSÉRT ALAPÍTVÁNY 6200, Petőfi tér 1. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2009. év adatok e Ft-

Részletesebben

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja, 2013. március 29. Lacknerné Fördős Klára elnök Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2008. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2007. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2008. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Csillogó Gyermekszemek Alapítvány 4100 Berettyóújfalu Vass Jenő u. 8. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Gálné Tóth Klára elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Csillogó Gyermekszemek Alapítvány

Részletesebben

2009. évi Közhasznú Jelentés

2009. évi Közhasznú Jelentés Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklet 190594289 9499 529 04 Jóga a Mindennapi Életben Egyesület 5600 Békéscsaba Mester u.45 2009. évi Közhasznú Jelentés Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint 18028049-1-13 i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint, 2011. május 10. képviselő 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A szervezet ben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a gazdálkodási évről

Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a gazdálkodási évről Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012. gazdálkodási évről Készítette: Magyar Tinnitus Egyesület Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012-as esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Alapítvány az Aszódi Evangélikus Fiatalokért 2010. évi Közhasznúsági jelentése Aszód, 2011. május 31. Detre Zoltán elnök 2 AZ Alapítvány az Aszódi Evangélikus Fiatalokért Közhasznúsági

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2013.május 24. Surányi Gábor elnök Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 181899 9499 29 1 Az Új Magyar Zene Egyesülete 167 Budapest, Podmaniczky u. 31. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 9 8 0 6 0 7 9 9 2 6 2 5 2 1 0 1 MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLETE a egyéb szervezet megnevezése 1123 Budapest, Alkotás u. 44. az egyéb szervezet címe 2012.évi A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület

Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület BODOR KARATE ÉS REKREÁCIÓS KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET 6724 Szeged, Körtöltés u. 52. i Közhasznúsági jelentése 1 A Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

2010. évi. Közhasznúsági jelentése

2010. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Őr, 2011. június 16. Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 18198898 8552 569 01 Nemzeti Zenede Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező utca 1. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009 A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. DECEMBER 31. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek számára

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. DECEMBER 31. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek számára 0 8 7 2 4 4 0 8-9 3 1 2-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel 1 8 2 4 4 2 7 4-2 - 4 1 Adószám A vállalkozás megnevezése: "Ha megvetted, tekerd!" Egyesület A vállalkozás címe, telefonszáma:. DECEMBER 31. KÖZHASZNÚ

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 2014. május 22.

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 2014. május 22. 214. május 22. Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 6771. Szeged, Palackozó u. 9. 213. évi Közhasznúsági jelentése Záradék: Az Éves Beszámolót és Közhasznúsági jelentést az Ebtenyésztők

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület 1 8 7 2 5 5 6 4-9 4 9 9-5 2 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2009. augusztus 18. - 2009. december 31. 2009 Kelt Budapest, 2010. május 31. P. H. A vállakozás

Részletesebben

KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról év

KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról év Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete a vagyon felhasználásáról Változás Megnevezés Előző évi összeg (eft) Tárgyévi összeg (eft) Megjegyzés % eft Induló tőke 79 566 Tőkeváltozás 271 356-210 Lekötött

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Őr, 2013. február 14. Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete 1 2 3 2 2-4 - 5 2-0 0 Töltéstava, Petőfi út 51. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2014. január 01. - 2014. december 31. 2014 Kelt Töltéstava, 2015. május 2. P. H.

Részletesebben

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okány, 2012. február 18. Petri László elnök A Okányi Horgász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja, 2014. március 20. Lacknerné Fördős Klára elnök Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány

Részletesebben

2009. évi. Közhasznúsági jelentése

2009. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2009-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Budapest: 2012. március 26. Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011 évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés 1 8 6 7 9 4 9 4 9 4 9 9 5 6 9 1 Statisztikai számjel Pest Megyei Orvosokért Alapítvány a szervezet megnevezése 1115 Budapest Fraknó utca 26/B F.3. a szervezet címe 29.Január 1-29. december 31.. Közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft 2040 Budaörs, Csillag u. 1. Statisztikai számjel: 22962227-8891-572-13 Cégjegyzékszám: 13-09-140849 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Budaörs, 2012. március

Részletesebben

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Tartalom: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 77. Fordulónap: 2011.12. 31.

Részletesebben

Az Életvirág. Szociális Közhasznú Alapítvány.

Az Életvirág. Szociális Közhasznú Alapítvány. Az Életvirág Szociális Közhasznú Alapítvány. 2011.-éves közhasznú egyszerűsített Beszámolója. 2011.Január.01.-től. - 2011.December.31.-ig. Tartalom. 1) Közhasznú beszámoló mérlege és eredmény levezetése.

Részletesebben

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2012. február 4. elnök Az Összefogás a Börtönügyért Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Sys & Co Kft 2015. május 27. Rotary Club Győr Alapítvány 9086 Töltéstava, Virág u. 2/A 2014. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2015. május

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés 1 8 6 7 9 4 9 4 9 4 9 9 5 6 9 1 Statisztikai számjel Pest Megyei Orvosokért Alapítvány a szervezet megnevezése 1115 Budapest Fraknó utca 26/B F.3. a szervezet címe 211. január 1-211. december 31.időszakról

Részletesebben

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a közhasznúsági törvénynek

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete i Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Kaposvár, 2011. május 31. Dr. Juhász Gábor elnök Fordulónap: 2010.12.31.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 1 6 7 6 7 9 4 9 9 5 2 9 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 Év KORTÁRS GASZTRONÓMIAI

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010.

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010. FALUNKÉRT, ISKOLÁNKÉRT, GYERMEKEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 2615, Csővár, Kinizsi út 53/A. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010. I. Számviteli beszámoló MÉRLEG 2010. ÉV Adatok e Ft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió

Részletesebben

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24.

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tass, 2012. február 24. Gubacsi István elnök ph. Tassi Helytörténeti Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Viharvadászok Egyesülete 2011. január 5. Viharvadászok Egyesülete 2483 Gárdony, Babits Mihály u. 1. Pk.60.064/2010/2 3449/közhasznú szervezet 2010. évi Közhasznúsági

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám:

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: 18704211 1 13 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. február 4. Bárdos Zsuzsanna elnök NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET

Részletesebben

Hőgyészi Értékőrző Egyesület 7191 Hőgyész, Kossuth tér évi Közhasznúsági jelentése

Hőgyészi Értékőrző Egyesület 7191 Hőgyész, Kossuth tér évi Közhasznúsági jelentése Hőgyészi Értékőrző Egyesület 7191 Hőgyész, Kossuth tér 13. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Hőgyész, 2012. május 2. Maráth Józsefné elnök A Hőgyészi Értékőrző Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 9 6 2 3 2 3 8 9 3 1 9 5 2 1 1 a vállalkozás megnevezése 153. Budapest, Curia u.3. a vállalkozás címe, telefonszáma 212. december 31. EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI

Részletesebben

EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 9 6 2 3 2 3 8 9 3 1 9 5 2 1 1 a vállalkozás megnevezése 153. Budapest, Curia u.3. a vállalkozás címe, telefonszáma 211. december 31. EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

Sportiskolák Országos Szervezete 3525 Miskolc, Sellő utca évi Közhasznúsági jelentése

Sportiskolák Országos Szervezete 3525 Miskolc, Sellő utca évi Közhasznúsági jelentése Sportiskolák Országos Szervezete 3525 Miskolc, Sellő utca 25 2010. évi Közhasznúsági jelentése Miskolc, 2011. március 7. Fuhrmann Géza elnök A Sportiskolák Országos Szövetsége (SIOSZ) Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Bevételek alakulása: Kiadások alakulása:

Bevételek alakulása: Kiadások alakulása: Alapítvány a Dányi Iskolásokért 2118 Dány, Szent Imre tér 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év I. ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA: Az alapítvány neve: ALAPÍTVÁNY A DÁNYI ISKOLÁSOKÉRT Székhelye: 2118 Dány, Szent Imre

Részletesebben

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca évi Közhasznúsági jelentése

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca évi Közhasznúsági jelentése Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2013. június 1. elnök Az Összefogás a Börtönügyért Egyesület (a továbbiakban: ÖBE) Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a évről

Közhasznúsági jelentés a évről Wikimédia Magyarország Egyesület 1119 Budapest, Allende park 12. fszt. 2. Közhasznúsági jelentés a 2010. évről Tartalom 1. Számviteli beszámoló... 3 1.1 A bevételek részletezése... 3 1.2 A kiadások részletezése...

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011.

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011. FALUNKÉRT, ISKOLÁNKÉRT, GYERMEKEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 2615, Csővár, Kinizsi út 53/A. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011. I. Számviteli beszámoló MÉRLEG 2011. ÉV Adatok e Ft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió

Részletesebben

HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5.

HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5. HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. február 13. Füzy Andrea elnök A Heves Megyei Tűzoltó Szövetség Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MURASZEMENYE KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 8872 MURASZEMENYE, BÉKE U. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli

Részletesebben

Mérleg év ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 0 0 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B.

Mérleg év ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 0 0 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. NÉV Kíra Völgységi Kutyamentő Egyesület CÍM 7150 Bonyhád, István u. 18. 18142165-9499-529-17 Fordulónap: 2010.12.31. Megnevezés Előző évi Előző év(ek) helyesbítése Tárgyév A. Befektetett eszközök 0 0 I.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány 2012. május 14. Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány Kiskunmajsa Csontos Károly utca 2. 2011. évi Közhasznúsági

Részletesebben

2008. évi Közhasznú egyszerűsített beszámoló

2008. évi Közhasznú egyszerűsített beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 19277181-1-20 Apk.60.068/1992/20 Nagykanizsai Piarista Iskoláért Közhasznú Alapítvány 8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13. 2008. évi Közhasznú egyszerűsített beszámoló

Részletesebben

Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány Közhasznúsági jelentés Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány 2014. május 27. Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány 2800 Tatabánya Bánhidai-ltp.408.

Részletesebben

Őszi Napsugár Alapítvány

Őszi Napsugár Alapítvány alpitványi beszámoló 2014 1 8 6 9 1 3 7 7-9 4 9 0-5 6 2014.01.01-2014.12.31 9-1 3 Statisztikai számjel Őszi Napsugár Alapítvány 2112 Veresegyház fő út. 106 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves

Részletesebben