KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS"

Átírás

1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy segítségével gyorsan és egyszerűen készíthesse el a közhasznúsági jelentés számviteli beszámolóját (mérleg és eredménykimutatás), költségvetési támogatás felhasználását, vagyon felhasználását, cél szerinti juttatásokat, kapott támogatásokat, a vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatásokat és a szöveges beszámolót. (A szöveges beszámolót a mellékelt word dokumentum alapján tudja elkészíteni.) A munkát az Adatok fül alatt található táblázat feltöltésével kell kezdeni. A Fedlap (1) és Fedlap (2) c. táblázatba adatot nem kell felvinni, oda azok automatikusan kerülnek. Adatokkal feltölteni az Merleg, Eredmeny1, Eredmeny2,Ktgvetesi_tam, Vagyon_felh, Cel_szerinti, Kapott_tam és Vezeto_tisztsegv c. táblázatok sárga színű mezőit kell. Az összesen sorok automatikusan képződnek. A több helyen is megjelenő adatot csak az elsődleges keletkezési helyen kell felvinni, a többi helyre automatikusan kerül (pl. tárgyévi eredmény) A komplett Közhasznúsági jelentés részei (kinyomtatandók): Fedlap (1) Fedlap (2) Merleg Eredmeny1 Eredmeny2 Ktgvetesi_tam Vagyon_felh Cel_szerinti Kapott_tam Vezeto_tisztsegv Szöveges rész (a mellékelt word dokumentum szerint) A táblázatrendszert legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban az esetleges hibákból eredő károkért felelősséget nem tudunk vállalni. Szívesen veszünk viszont bármilyen, a használhatóságot javító és az esetleges hibákat feltáró észrevételt és javaslatot. A táblázatrendszert kizárólag az Egzatik Kft jogosult továbbfejleszteni valamint ellenérték fejében felkínálni és forgalmazni. EGZATIK KFT 4300 Nyírbátor, Kenyérmező u Tel: , Fax: ,

2 Az egyéb szervezet megnevezése: Az egyéb szervezet címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Éves zárómérleg Előtársasági beszámoló Éves zárómérleg Tevékenységet lezáró mérleg Végelszámolási zárómérleg Tetszőleges elnevezés Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma Jászberény március 23. Könyvvizsgálat? I/N I

3 az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2009 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. Vagyon felhasználása 4. Cél szerinti juttatások 5. Kapott támogatások 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatások 7. Szöveges beszámoló Keltezés: Jászberény, március 23. az egyéb szervezet vezetője (képviselője) P.H.

4 az egyéb szervezet megnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2009 évi Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolója Éves zárómérleg Keltezés: Jászberény, március 23. az egyéb szervezet vezetője (képviselője) P.H.

5 Sorszám Előző év Előző év(ek) módosításai adatok eft-ban Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) II. Tárgyi eszközök B. Forgóeszközök ( sorok) I. Készletek II. Követelések IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) D. Saját tőke ( sorok) I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/Eredmény V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből E. Céltartalékok 21. F. Kötelezettségek ( sorok) Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege Időszak: I. Immateriális javak III. Lekötött tartalék A tétel megnevezése III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése III. Értékpapírok IV. Értékelési tartalék VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 23. II. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolás FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Jászberény, március 23. PH. az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

6 Sorszám Előző év Előző év(ek) módosításai adatok eft-ban Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás (a.+b.+c.+d.+e.+f.) a) alapítótól b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól e) egyéb, ebből 1% eft Közhasznú tevékenységből származó bevétel Egyéb bevétel C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménykimutatása Időszak: d) társadalombiztosítótól 2. Pályázati úton elnyert támogatás 4. Tagdíjból származó bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások A tétel megnevezése

7 Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménykimutatása Időszak: adatok eft-ban Sorszám Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 28. F. Összes ráfordítás (D.+E.) A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) ebből: - megbízási díjak - tiszteletdíjak D. Továbbutalt támogatás A tétel megnevezése G. Adózás előtti eredmény (B.-E.) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eresmény (G.-H.) B. A szervezet által nyújtott támogatások C. Továbbutalási céllal kapott támogatás TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Keltezés: Jászberény, március 23. PH. az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

8 A költségvetési támogatás felhasználása Időszak: Támogatást nyújtó Támogatás megnevezése időpontja összege (Ft) Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) előző évi tárgyévi tárgyévet követő adatok eft-ban Elszámolás határideje Összesen: Keltezés: Jászberény, március 23. PH. az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

9 A vagyon felhasználása Időszak: adatok eft-ban Megnevezés Előző évi összeg (Ft) Tárgyévi összeg (Ft) Változás (Ft) Megjegyzés Induló tőke Tőkeváltozás összege Értékcsökkenés Értékvesztés Rászorultak részére juttatott pénzbeli támogatás Rászorultak részére juttatott természetbeni juttatás Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége Keltezés: Jászberény, március 23. PH. az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

10 Cél szerinti juttatások Időszak: adatok eft-ban Megnevezés Előző évi összeg (Ft) Tárgyévi összeg (Ft) Változás (Ft) Megjegyzés Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Adóköteles pénzbeli támogatás Adóköteles nem pénzbeli támogatás Adómentes pénzbeli támogatás Adómentes nem pénzbeli támogatás Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli támogatás Nem pénzbeli támogatás Keltezés: Jászberény, március 23. PH. az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

11 A kapott támogatások Időszak: Támogató megnevezése Központi költségvetési szerv Elkülönített állami pénzalap Helyi önkormányzat és szervei Kisebbségi települési önkormányzat és szervei Települési önkormányzat társulása Egészségbiztosítási önkormányzat és szervei Magánszemély Egyéni vállalkozó Gazdasági társaság Közhasznú társaság Alapítvány Társadalmi szervezet APEH (1% közcélú adomány) Összesen: Támogatott cél 1 fő pályakezdő működési támogatás működési támogatás működési támogatás működési támogatás adatok eft-ban Támogatás (adomány) összege, értéke (Ft) Előző évi Tárgyévi Eltérés (Ft) Keltezés: Jászberény, március 23. PH. az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

12 A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások Időszak: Támogató megnevezése Tiszteletdíj Költségtérítés Értékpapír Természetbeni juttatás Folyósított kölcsön - fordulónapig visszafizetett - fordulónapon fennálló tartozás - fizetendő kamat Egyéb juttatások Előző évi Juttatás összege, értéke (Ft) Tárgyévi Eltérés (Ft) adatok eft-ban Összesen: Keltezés: Jászberény, március 23. PH. az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

13 Beszámoló a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria évi munkatervének teljesítéséről I. A év feladatainak megvalósulását befolyásoló tényezők: - A múzeum elhelyezésében nem történt változás. Az e célra megfelelőnek ítélt Jászkürt Fogadó épületének városi tulajdonba kerüléséről, az ingatlant jelenleg használó és tulajdonló pártok számára csereingatlanok felajánlásáról szóló képviselő testületi döntésről továbbra sem kapott hivatalos tájékoztatást a Közalapítvány. A múzeum és a képtár elhelyezéséről szóló konkrét képviselő testületi döntés vagy hivatalos önkormányzati állásfoglalás sem született. Mindezzel a múzeum 2009-re tervezett, költözéssel összefüggő feladatai sem valósulhattak meg. - A Közalapítvány évi munkatervének megvalósulásához ,- Ft támogatást igényelt Jászberény város Önkormányzatától. Az Önkormányzat költségvetési rendeletében ,- Ft-ot irányzott elő a Közalapítvány számára, mely ,- Forinttal kevesebb az előző évi támogatásnál is. Így a Közalapítvány áprilisban módosította költségvetését, s a szigorú takarékosság elvét szem előtt tartva igyekezett tevékenységi tervét megvalósítani. A megnövekedett szakmai feladatokkal szembeni csökkenő önkormányzati támogatás rendkívül nehézzé tette az igényeknek megfelelő működést és szolgáltatást. Az önkormányzati támogatás folyósítása az előző évekhez hasonlóan havi bontásban történt. - A Kuratórium 112/2009.(05.04.) sz. határozata értelmében, a évi CV. törvény 48. -a kapcsán a Közalapítvány levélben nyújtott be kérelmet Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő Testületéhez arra vonatkozóan, hogy a Testület helyi rendelet megalkotásával tegye lehetővé a Közalapítvány további működését. A kérelemmel kapcsolatos döntés egyelőre nem született meg. - Feladataink megoldásában sikeresen működtünk együtt Jászberény kulturális intézményeivel, így a Déryné Művelődési Központtal, különös tekintettel a Jászberényi Nyár idejére eső rendezvényeinkre. Penczner Pál festőművész kiállításának megrendezését költségvetésen át nem futó támogatásként ,- Ft összeggel segítették. Páll Lajos festőművész kiállítása a DMK-val közös rendezésben, számos cég, magánszemély és műgyűjtő segítségével valósult meg. - A Hamza Studio MAGYARázat című kiállításának megrendezésére pályázatot nyújtott be az Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottságához. A pályázat pénzügyi lebonyolítója a Közalapítvány volt, így az elnyert összeg, ,- Ft a Közalapítvány számláján jelenik meg. Az OKKB a Hamza Studio jubileumi kiállításához is jelentős segítséget nyújtott, ,- Ft értékben költségvetésen át nem futó támogatással járult hozzá a Város Napján bemutatott tárlat létrejöttéhez. - Szikra István kuratóriumi alelnök megkeresésével a múzeum segítségét kérte Gecse Árpád festőművész családja, a művész életét és munkásságát bemutató könyv megjelentetésében. A kézirat szerzője Gecse Ágnes és férje, Madarász Tibor. A szerzők által felkért lektor dr. Egri Mária művészettörténész, a múzeum több korábbi kiadványának szerzője. Dr. Stanitz Károly kuratóriumi elnökkel és Szikra Istvánnal egyeztetve a Közalapítvány kiadóként való közreműködését csak erre fordítható jelentős támogatások esetén tartottuk lehetségesnek. A Hamza Múzeum jászsági festőket bemutató monográfiasorozatába jól illeszkedő kötet megjelentetésére pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális Alaphoz, mely sajnos nem nyert támogatást. Emellett a kiadásra december 31-ig magánszemélyektől ,- Ft, gazdasági szervezetektől ,- Ft támogatás érkezett. A megjelenéshez civil szervezet, a 1

14 Jászok Egyesülete is jelentős, ,- Ft összegű támogatást nyújtott, illetve egyéb szervezet és önkormányzat még ,- Ft-tal segítette a kiadvány megjelenését. A támogatásokból befolyt összeg összesen ,- Ft. A támogatásokon túl a kötetre történő előfizetésekből ,- Ft folyt be a Közalapítvány számlájára. A jászberényi előfizetők gyűjtésében a Városi Könyvtár és IK, valamint a Jász Múzeum is segítségünkre volt. - A Jászsági Képzőművészet-barátok Egyesülete továbbra is segítséget nyújtott a közös programok lebonyolításában. Személyi feltételek: - Az igazgatói munkakört a kuratórium 94/2008.(02.28.) sz. határozata értelmében június 2-től június 2-ig megbízottként, Góg Zoltán látta el. Az 1 éves megbízás lejártát követően a kuratórium 111/2009.(05.04.) sz. határozata értelmében dr. Stanitz Károly, a kuratórium elnöke határozatlan időre megbízta Góg Zoltánt az igazgatói feladatok ellátásával. A múzeum 2008 szeptemberétől gyűjteménykezelő-múzeumpedagógus munkakörben 1 éves határozott idejű szerződéssel alkalmazta Nagy Tamást, aki rajz szakos pedagógusként, gyakorló alkotóként eredményesen tudta segíteni a múzeum tevékenységét, azonban 2009 augusztusától családi okokra hivatkozva és a pedagógusi pályára való visszatérés szándékával rendes felmondással munkaviszonyának megszüntetését kérte. A váratlan létszámcsökkenés okán július közepétől kezdődően így jelentősen több szakmai és működési feladat hárult a múzeum igazgatójára és programszervező-könyvtárosára, akik ellátták a megüresedett munkakörbe tartozó feladatokat is, valamint szükség szerint biztosították az alapvető működési, nyitva tartási stb. feltételeket. A növekvő szakmai feladatok és a munkatervben szereplő tevékenységek elvégzése, valamint a múzeum zökkenőmentes működése indokolttá tették egy új, teljes munkaidős szakmai munkatárs mielőbbi alkalmazását. A kuratórium elnökével történt egyeztetést követően pályázatot írtunk ki muzeológus/művészettörténész szakmai munkakör betöltésére. A pályázat lefolytatását, a beérkezett pályázatok elbírálását követően a munkakör betöltésére határozott idejű, 1 éves munkaszerződést kötöttünk Gurzó K. Enikő művészettörténész-muzeológussal, a temesvári Szépművészeti Múzeum korábbi munkatársával. Tárgyi feltételek: ben négy jelentős időszaki kiállítást is a múzeum épületétől távol, az egykori Jászkürt Fogadóban rendeztünk (a Hamza Studio jubileumi kiállítása; Penczner Pál festőművész kiállítása; a Déryné Művelődési Központtal közös szervezésben Páll Lajos festőművész kiállítása; a Jászsági Képzőművészet-barátok Egyesületével közös szervezésben, az Egyesület alkotó tagjainak Új Művek című tárlata). A kiállítások idejére hozzájárulást fizettünk a hely közüzemi díjaihoz. Az önálló rendezésű tárlatok felügyeletét a múzeum munkatársai látták el. - A múzeumi gyűjtemény biztonsága érdekében a Kuratórium javaslata és megbízása alapján 2009 első felében valósult meg a legjelentősebb beruházásunk. A Red-Scorpions Security Kft. távfelügyelettel ellátott biztonsági rendszert épített ki a múzeum épületében, melynek költsége ,- Ft volt. A kivitelezést dr. Rédei István kurátor közbenjárására a biztonságtechnikai cég kedvezményesen végezte. A távfelügyeleti díj havonta 2 500,- + ÁFA. - Jelentős tárgyi eszköz gyarapodás, hogy a Közalapítvány számára számítógépes külső adattárolót vásároltunk (19.490,- Ft), mely a hatalmas mennyiségű digitális adat- és 2

15 dokumentumanyag biztonságos tárolását segíti elő, csökkentve a szinte pótolhatatlan adatok elvesztésének esélyét. A raktározási körülmények javítására a meglévő salgópolcrendszerhez kiegészítő elemet vásároltunk (7955,- Ft). A múzeumpedagógiai foglalkozások és más rendezvények eszközeinek, valamint múzeumi ismertetőanyagok előállítására kisteljesítményű lamináló gépet vásároltunk (4.999,- Ft). II. A munkaterv 2009-re jóváhagyott feladatainak megvalósulása a múzeumi munka sajátosságainak megfelelően két területen történt. 1. Múzeumi alapfeladatok területén. 2. Közművelődési feladatok területén. 1. A múzeumi alapfeladatok megvalósulása 2009-ben: a) A múzeum látogathatósága a folyamatos nyitva tartással biztosítható, mely egész évben változatlan, egységes rend szerinti volt: hétfő kivételével minden nap óráig tartott nyitva az intézmény. A napi nyitva tartás részben egybeesik a hivatali idővel, ilyenkor a tartalmi munkatársak fogadják a látogatókat ben hétközi napokon (kedd-szerda) a rendes munkaidőn túli nyitva tartást munkaidő átszervezéssel szintén a tartalmi munkatársak biztosították. A teremőr a csütörtöki és pénteki napokon a rendes munkaidőn túl, illetve szombat-vasárnap egész nap biztosította az ügyeletet. A látogatók száma a rendezvényeken, megnyitókon, egyéb eseményeken, valamint a fizető látogatók és kedvezményesen vagy díjmentesen belépők száma 2009-ben összesen 3540 fő. A múzeum önálló honlapján 2009-ben 5801 egyedi felhasználó mintegy 6800 látogatást tett. Az elmúlt időszak statisztikai adatainak tükrében, a honlapot felkeresők és a múzeum tényleges látogatóinak száma is számottevően növekedett. b) A gyűjteménygyarapítási feladatokat folyamatosan végeztük, a tudatos gyarapításnál igyekeztünk figyelembe venni a takarékosság elvét és a kiemelt szakmai szempontokat egyaránt. Így vásárlás útján egy műtárgy a jászberényi kötődésű és a magyar festészet történetét tekintve is kiemelkedő művész Thorma János olajfestménye került a gyűjteménybe, mely régi hiányt pótolt. A vásárlás anyagi fedezetéül a évben felajánlott és átutalt évi SZJA 1%-okból összegyűlt összeg szolgált. A gyűjtemény 2009-ben összesen 9 db egyedi képzőművészeti alkotással gyarapodott (ld. 1. sz. melléklet). A Hamza Múzeum gyűjteménye 2009-ben is gazdagodott ajándékba kapott alkotásokkal, könyvekkel, dokumentumokkal és cserekiadványokkal. c) Kutatómunka és publikációs tevékenység Kutatómunkánk egyik legnagyobb részét a Jászság köztéri szobrainak, emlékműveinek részletes (adatokkal és fotókkal) dokumentálása tette ki, melynek során a térség majdnem összes településének komplett feldolgozása megtörtént. Rendkívül nagy munkát jelentett az év utolsó negyedévében Gecse Árpád tervezett monográfiájának előkészítése, a rendelkezésre álló kézirat és képanyag digitalizálása, szerkesztése, valamint a szakmai szempontok érvényesítése, melyet a múzeum könyvsorozatába való beillesztés igényével 3

16 kellett elvégezni. A művészről fennmaradt adatok és dokumentumok hatalmas mennyiségét figyelembe véve a reális és szakmailag megalapozott feldolgozottság érdekében a kéziratot bővíteni is kellett. Mindezeken túl kutató- és publikációs tevékenységünk leginkább a különböző, a munkatervben szereplő évfordulókra és személyekre, a gyűjtemény megismertetésére, valamint más eseményekre vonatkozott: - A Közalapítvány gondozásában a Kuratórium 107/2008.(11.07.) határozatának értelmében 2008 legvégén készült el a Hamza Studio katalógusa, melynek bemutatójára 2009 januárjában, a Magyar Kultúra Napja tiszteletére került sor. A színes, gazdagon illusztrált kiadvány bemutatja az alkotócsoport aktív tagjait és tevékenységüket, valamint feldolgozza a Studio eddigi, 10 éves történetét. - A Jász-Nagykun-Szolnok megyei napilap, az Új Néplap színes mellékleteként január végén megjelenő Jászsági Civil Kurázsiban a múzeum történetét, eredményeit és feladatait, valamint kulturális kínálatát összefoglaló egész oldalas cikket jelentettünk meg. - Lehel Mária születésének 120. évfordulóján, 2009 márciusában emlékeztünk a festőre. Ez alkalommal egy róla szóló előadással, illetve Piros ruhás nő című, a múzeum gyűjteményében lévő alkotását bemutató elemzéssel ismerhették meg Lehel Mária munkásságát az érdeklődők. Kamaratárlat keretében látható volt a múzeum további öt eredeti Lehel-műve, valamint a művész számos reprodukált alkotása is. - A Művészeti életművek, hagyatékok című, Békéscsabán rendezett országos múzeumi konferencián Góg Zoltán, a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria igazgatója tartott előadást Hamza D. Ákos munkásságáról, hagyatékáról és a múzeum gyűjteményéről, helyzetéről. Az eseményen új szakmai kapcsolatokra tett szert a múzeum. A konferencián elhangzott előadás kivonata az országos terjesztésű Bárka című művészeti folyóirat 2009/5. számában is megjelent. - Áprilisban közel egy órás dokumentumfilmet forgatott a Duna Televízió a múzeumban A festő Hamza címmel, melyben a gyűjtemény nagy része bemutatásra került. A film melyben B. Jánosi Gyöngyi, a múzeum nyugalmazott igazgatója, az életmű kiváló ismerője mutatja be Hamza művészetét két részletben került adásba május 6-án, a Jászok Napján és az azt követő napon. (A film későbbi időpontokban is többször adásba került.) Ugyanezen alkalommal a Kikötő című kulturális magazinba kapott meghívást Góg Zoltán, a múzeum igazgatója és Papp Anett, a Hamza Studio tagja, így lehetőség nyílt a múzeum és az alkotócsoport tevékenységének megismertetésére. Az egész napos műsorfolyamban a nézők beszámolót láthattak a Hamza Studio Önarckép című kiállításáról is. - Nagy hangsúlyt fektettünk a múzeumi gyűjtemény raktáron lévő darabjainak, vándorkiállítási anyagainak más helyszínen történő bemutatására, illetve ezáltal a gyűjtemény megismertetésére, népszerűsítésére ben Debrecenben, Gyöngyösön, Jászárokszálláson, Jászfényszarun és Conselvében, Jászberény olasz testvérvárosában mutatták be Hamza D. Ákos, Hamza Lehel Mária, valamint a Hamza Studio tagjainak és más alkotóknak a gyűjteményben lévő számos alkotását év végére a múzeumot népszerűsítő évi kártyanaptárat készíttettünk 500 példányban, melyet számos partnerünk és támogatónk 4

17 számára, valamint dekoratív információhordozóként rendezvények alkalmával a közönséghez is közvetlenül eljuttattunk. 2. Közművelődési tevékenységünk: Közművelődési tevékenységünket több szempont is meghatározza: - Figyelembe vesszük az évente ismétlődő központi kulturális eseményeket (Magyar Kultúra napja, Magyar Költészet napja, Múzeumi Világnap, Múzeumok Éjszakája, Kulturális Örökség Napjai, stb.) - Figyelembe vesszük a városi, jászsági kulturális eseményeket (Jászberényi Nyár, Jászok Világtalálkozója, stb.) - Figyelembe vesszük a Jászsági Képzőművészet-barátok Egyesületével kötött együttműködési megállapodást, s rendezvényeinket számos esetben közösen valósítjuk meg. Az Egyesület tagjai kutatómunkánkat is segítették. - Figyelembe vesszük a Hamza Studio éves tevékenységi tervét februárjától májusig folytatódott az Optikaland című múzeumpedagógiai foglalkozássorozat 6-14 éves gyermekek részére, rajztanárok segítségével. A foglalkozások célja: a gyermekek múzeumbarát attitűdjének fejlesztése, művészetszeretővé nevelése aktív alkotó tevékenység megvalósításával. E tevékenység során a múzeum gyűjteményének megismerése, a műalkotások befogadásának gyakorlása és az alkotó képességek fejlesztése. A foglalkozások sikerére és a jelzett igényekre való tekintettel 1-1 hétig tartó tábor formájában, júniusban és augusztus is megrendezésre került az OptiKaland, ahol kézműves foglalkozásokon vehettek részt a gyerekek a múzeumban áprilisában a Költészet Napja tiszteletére alkotópályázatot hirdettünk a jászsági középiskolás korosztály számára, melyen a térség öt intézményének diákjai vettek részt. A beérkezett munkákból egy hónapig tartó kiállítást rendeztünk a múzeumban. - Júniusban a 80. ünnepi könyvhéthez csatlakozva Jászberény város kulturális intézményei mellett a múzeum társszervezője és résztvevője volt az I. Jászberényi Könyves Csütörtök nevű rendezvénynek, melyen a kiadványok árusítása mellett íróolvasó találkozók, ismeretterjesztő és művészeti előadások várták a közönséget. - Június 20-án a Jász Múzeummal együttműködve, a programokat összehangolva rendeztük meg a Múzeumok Éjszakáját. A Hamza Múzeumban a Kátai Tamás Trió adott telt házas jazzkoncertet Hamza D. Ákos néhány zenei ihletésű művének bemutatását követően. A Hamza Studio tagjai a koncert alatt az élőzene által inspirált festményeket alkottak. - A Jászberényi Nyár idején Jászberény németországi testvérvárosából, Vechtából szervezetten érkező pedagóguscsoportnak mutattuk be a múzeum tevékenységét és a gyűjteményt. A Hamza Studio tagjainak közreműködésével aktív, alkotó foglalkozást szerveztünk, melyen a linómetszés technikáját ismerhették meg és próbálhatták ki a vendégek. - Ősszel Galériabuszos kirándulást szerveztünk Szolnokra, Marc Chagall kiállításának megtekintésére. Ez alkalmat adott arra is, hogy Chagall és a Lehel-házaspár a Hamza Múzeum gyűjteményében dokumentált kapcsolatát megismertessük a résztvevőkkel. A program részeként a Szolnoki Művésztelep időszaki kiállítását is megtekinthette és a telep történetéről is hallhatott a közönség. - Decemberben a Jászsági Képzőművészet-barátok Egyesületével közösen Makay József festőművész születésének 90. és halálának 30. évfordulójára emlékeztünk a múzeumban. Két magántulajdonban lévő művének bemutató elemzését és a munkásságáról szóló előadást hallhatott a közönség. Ehhez kapcsolódóan az Egyesület tisztújító közgyűlésére is sor került, melynek lebonyolítását segítettük. 5

18 - Kiadványaink árusításával és a gyűjtemény népszerűsítésével meghívott intézményként részt vettünk a Jász Múzeum által szervezett Luca napi vásáron évi kiállításainkat és közművelődési rendezvényeinket a 2. sz. melléklet tartalmazza műfaj szerinti csoportosításban. Egyéb múzeumi tevékenység: a) Állagmegóvás A Kuratóriuma a 79/2006.(11.08.) számú határozatában döntött a Közalapítvány gondozásában lévő festmények restaurálási munkálatairól. A sérült képek restaurálása folyamatos. A restaurálási jegyzőkönyvek rögzítik a folyamatot, szakmai tájékoztatást nyújtanak a beavatkozásokról ben 3 db alkotáson történtek beavatkozások. Ezek a festmények kiállítható állapotba kerültek. A restaurálási munkálatokat az alábbi festményeken B. Jánosi Gyöngyi végezte el: Hamza D. Ákos: Cím nélkül (Római utca) L. sz.: Makay József: Jászberényi zagyva híd tehenekkel L. sz.: Thorma János: Cím nélkül (Tájkép fenyőkkel és kecskékkel) L. sz.: b) Vagyonleltár A Kuratórium 104/2008.(11.07.) sz. határozata értelmében, 2009-ben teljes leltárat vettünk fel a Közalapítvány által kezelt vagyonról. A leltározási munka két nagy területét a tényleges leltárfelvétel és az érték nélkül szereplő tételek (elsősorban a képzőművészeti törzsgyűjtemény, illetve a Történeti-, tárgyi- és dokumentumanyag) értékmeghatározása jelentette. A tényleges leltárfelvétellel és az értékbecsléssel járó feladatkör aprólékos és hatalmas munkát jelentett a munkatársak számára, különös tekintettel arra, hogy a múzeum szolgáltatásainak biztosítása mindeközben folyamatos volt. Ez igencsak megnehezítette a múzeum tevékenységi tervének megvalósítását is. Így a teljes vagyonleltár felvétele a vártnál több időt vett igénybe. A munka során jelentős szakmai segítséget kaptunk Baranyi Józsefné könyvvizsgáló asszonytól, valamint együttműködtünk a Közalapítvány könyvelését végző Aditi Kft.-vel. A múzeumi gyűjtemény értékének meghatározására a Kuratórium javaslatait figyelembe véve dr. Egri Mária művészettörténészt, a Vasarely Múzeum nyugalmazott igazgatóját és B. Jánosi Gyöngyit, a Hamza Múzeum nyugalmazott igazgatóját, jelenlegi szakmai tanácsadóját kértük fel. Az értékbecslés során több más szakember, intézmény és szervezet segítségére, véleményére is támaszkodtunk, hogy amennyire ez lehetséges szakmailag teljesen megalapozott, objektív eredményt kapjunk. A leltár felvételéről és eredményéről jegyzőkönyv készült, melynek mellékletei az Aditi Kft. által elkészített tárgyi eszköz leltár kiértékelése, valamint az értékbecslést végző szakemberek által írt feljegyzés, mely a munkafolyamatot és az értékelés szempontjait tartalmazza. A leltár végeredménye szerint a Közalapítvány által kezelt gyűjteményekben, tárgyi eszközökben stb. 3 db. könyvtári könyv kivételével hiány nem mutatkozik. Az idei leltárt megelőzően, a Közalapítvány által kezelt vagyon teljes körű ellenőrzése a leltárfelvétel óta nem történt. Az értékbecslés eredménye: A használatában lévő gyűjteményegységek Képzőművészeti gyűjtemény ,- 6

19 Történeti-, tárgyi- és dokumentumanyag ,- Könyvtári gyűjtemény ,- A tulajdonában lévő gyűjteményegységek Képzőművészeti gyűjtemény ajándékozás útján ,- vásárlás útján ,- Könyvtári gyűjtemény ,- Tárgyi eszközök ,- Kiadványok készletei ,- Pénzeszközök ,- c) Kiadványterjesztés Könyvesboltokkal, könyvárusító helyekkel történt megállapodások alapján, júniustól több jászsági település üzletében, művelődési házában is megvásárolhatók a Hamza Múzeum képzőművészeti kiadványai. III. Gazdálkodásunk évi költségvetési igényünket egy esetleges költözést feltételezve igen óvatosan, szinte változatlanul nyújtottuk be Jászberény Város Önkormányzatához. Az igényelt és az előző évihez képest is alacsonyabb összegű támogatás folytán a gazdálkodás nehezebbé vált. Támogatóink adományaival, előfizetésekkel és elővásárlásokkal, valamint önköltséges rendezvényekkel együtt, a takarékosság elveit megtartva, viszonylag kiegyensúlyozott gazdálkodás vált lehetővé. - Továbbra is fennállnak azok a kedvezőtlen jogi szabályozások, melyek a központi pályázatokból a közalapítványokat kizárják. A helyi pályázatok lehetősége is leszűkült a korábbi évekhez képest. - Jelentős bevétel a Gecse Árpád festőművész monográfiájának megjelentetésére érkezett támogatások összege. A kötetre érkezett előfizetések és a 2009-ben e célra érkezett és el nem számolt támogatások összege a bevételek között nem szerepel, mert annak felhasználására csak 2010-ben kerül sor. - Jelentős bevételi tétel a évi személyi jövedelemadó 1%-a, melynek összege, ,- Ft. - A természetben kapott támogatásokat nem tudjuk elszámolni. Gazdálkodásunk főbb adatai: Alaptőke: ,- ebből lekötött betét: ,- Bevételek: Önkormányzati támogatás (működésre): ,- Külső, egyéb támogatás: Pályázati támogatás (OKKB) Hamza Studio: ,- Más önkormányzattól kapott támogatás ,- Magánszemélyek, intézmények, szervezetek támogatása: ~51 000,- Költségvetésen át nem futó támogatás (Jászberényi Nyár, OKKB): ,- 7

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy segítségével

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17.

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Tartalma: 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ / 1sz. melléklet/ 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA / 2sz. melléklet/

Részletesebben

Tárgy: A Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány 2005. évi közhasznúsági jelentése (2005bmkfk*)

Tárgy: A Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány 2005. évi közhasznúsági jelentése (2005bmkfk*) Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottság Elnöke Szám: 1522-3/2005. Melléklet: 3 db Előterjesztés a Költségvetési és Gazdasági Bizottság 2006. június 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2010 MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE Székhely: 1014 Budapest, Hess András tér 5. Kapcsolattartó: Batalka Krisztina titkár Kelt: Budapest, 2011. április 19. Elfogadta a Magyar Levéltárosok

Részletesebben

K ÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

K ÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete Székhely: 3525 Miskolc, Jókai u. 18. Adószám: 18446373-1-05 K ÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Beszámolási időszak: 2011. január 01-2011. december

Részletesebben

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. május 06. Ádám Aurél elnök A közhasznúsági jelentés 12 számozott oldalt tartalmaz, a Vesebetegek Egyesületeinek

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 1 8 1 8 7 1 9 7 9 4 9 9 5 6 9 0 1 A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY 1083 BUDAPEST, ILLÉS U. 25. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest,

Részletesebben

Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesülete Közhasznúsági jelentés 2010-es esztendőről

Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesülete Közhasznúsági jelentés 2010-es esztendőről Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesülete Közhasznúsági jelentés 2010-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesülete 2010 évben gazdálkodásáról a számviteli törvényeknek

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18818716949952915 Cg:2914 (PK 60018/2008/2-2914) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2009 év Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Nyíregyháza, 2012. május 08. Dr. Seszták István kuratóriumi elnök A Kelet-Magyarországi Fiatalokért

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-572-15 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés KÁRPÁT EGYESÜLET 3300 EGER GALAGONYÁS ÚT 12/A. 2012 évi. Közhasznúsági jelentése Eger, 2013. április 30.. KÖVES GYULA elnök A Kárpát Egyesület, Eger 2012. évi Közhasznú jelentése

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 2 0 2 2 1 9 7 1 9 1 0 2 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 1 4 -- 0 0 0 1 8 1 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft 2040 Budaörs, Csillag u. 1. Statisztikai számjel: 22962227-8891-572-13 Cégjegyzékszám: 13-09-140849 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Budaörs, 2013. február

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4.

Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4. Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2012. május 15. Farkasné Szegő Krisztina Ügyvezető igazgató Székesfehérvári

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója 2009 Székesfehérvár, 2010. március 31. 1 Tartalomjegyzék Közhasznú beszámoló... 3 I. Számviteli beszámoló...

Részletesebben

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2.

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. 2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Elfogadta a 2008. április 25-én

Részletesebben

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2.

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Elfogadta a 2010. május 27-én

Részletesebben

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okány, 2012. február 18. Petri László elnök A Okányi Horgász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Kovács Gábor Művészeti Alapítvány 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 1.) A Kovács Gábor Művészeti Alapítvány 2011. évi számviteli beszámolója és mellékletei Mérleg Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel

Részletesebben