PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ"

Átírás

1 PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL SZÉP JÖVŐT ÉPÍTHETÜNK GYERMEKEINKNEK. / KÖLCSEY FERENC / KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ

2 Pályázat Szűcs Sándor Általános Iskola ás Alapfokú Művészeti Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Püspökladányi Tankerület Pályázó: Vigh Tiborné 4172 Biharnagybajom, Bercsényi krt. 83. Intézmény: Szűcs Sándor Általános Iskola ás Alapfokú Művészeti Iskola Biharnagybajom, Bacsó B. u OM: Készítette: Vigh Tiborné 2

3 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Pályázati nyilatkozat Szakmai önéletrajz Az intézmény vezetésére vonatkozó program Bevezetés Helyzetelemzés Az oktatás-nevelés mérföldkövei községünkben Az intézmény adatai Külső környezeti hatások Az intézmény tanulói összetétele Az intézmény tárgyi feltételei Az intézmény személyi feltételei Az intézmény szakmai munkájának bemutatása Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei A külső kapcsolattartás formái Iskolánk a Köznevelés az iskolában című pályázat helyzetelemzésének tükrében Az iskola szervezeti felépítése Vezetői program, fejlesztési koncepció Legfontosabb vezetői törekvéseim Az iskolai környezet fejlesztése Tárgyi feltételek javítása Személyi feltételek alakítása Az oktató-nevelő munka fejlesztésére vonatkozó tervek Kapcsolatrendszer, együttműködés Vezetői elképzelések Tervezett intézményi struktúra Összegzés, záró gondolatok Mellékletek Készítette: Vigh Tiborné 3

4 1. Pályázati nyilatkozat Alulírott, Vigh Tiborné pályázatot nyújtok be a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján november 3-án megjelent pályázati felhívás alapján a Szűcs Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (4172, Biharnagybajom, Bacsó B. u. 2-4.) intézményvezető beosztás ellátására. Kijelentem, hogy a magasabb vezetői állás betöltésére törvényileg előírt, valamint a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelek, és ennek igazolásait mellékelem. Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a teljes pályázati anyagom sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléséhez). Nyilatkozom, hogy hozzájárulok személyes adataim pályázattal összefüggő kezeléséhez. A pályázatom részeként mellékelem a következő iratokat, igazolásokat: Szakmai önéletrajz Az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseimet Hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy nem állok olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum Biharnagybajom, november 28. Tisztelettel: Vigh Tiborné pályázó Készítette: Vigh Tiborné 4

5 2. Szakmai önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Vigh Tiborné Magyarország, 4172 Biharnagybajom Bercsényi krt /54/ /70/ Születési hely, dátum : Berettyóújfalu, Állampolgárság: magyar BETÖLTENI KÍVÁNT BEOSZTÁS Intézményvezető, magasabb vezető ig Szűcs Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SZAKMAI TAPASZTALAT igazgatóhelyettes 2000-től tanító, informatika tanár Szűcs Sándor Általános Iskola és AMI, Biharnagybajom, a tantárgyfelosztástól függően, ének tanítása alsó és felső tagozaton, alsó tagozaton magyar, matematika tanítása alsó és felső tagozaton informatika tanítása tanító Általános Iskola, Biharnagybajom a tantárgyfelosztástól függően, ének tanítása alsó és felső tagozaton alsó tagozaton magyar, matematika tanítása TANULMÁNYOK Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógiai és Pszichológiai Intézet Műszaki Pedagógiai Tanszék Szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető Debreceni Egyetem Természettudományi Kar Informatika szakos tanár Tessedik Sámuel Főiskola Körös Főiskolai Kar Ének-zene műveltségterület Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskola Általános iskolai tanító Karacs Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola Érettségi EGYÉB TOVÁBBKÉPZÉSEK Készítette: Vigh Tiborné 5

6 2014. Tantárgygondozó szaktanácsadó felkészítés Sulinetwork konferencia Digitális pedagógus konferencia Digitális nemzedék konferencia Objektív pedagógusi teljesítményértékelés Egészségfejlesztő, szemléletformáló iskolai projektek tervezése itec, a jövő osztályterme terméktervezés projektmódszerrel Harc a kiégés (bornout) ellen. avagy hogyan állítsuk vissza a pedagógusok életerejét A tanulási zavarokkal és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel (BTMN)küzdő tanulók felismerése és pedagógiai megsegítésének módszerei Digitális eszközökkel támogatott projekt alapú tanulás az Intel Teach Essentials program keretében Pedagógiai grafológia (grafológiai alapismeretek pedagógusok számára) Sulinetwork konferencia Multikulturális nevelés a közoktatási intézményekben Együttnevelés, elfogadó, befogadó osztályközösségek kialakítása Korszerű pedagógiai módszerek és IKT eszközök alkalmazása az e-twinning program keretében Csapatmunka az oktatási intézményekben Sulinetwork 2009 konferencia Hatékony kommunikáció a közoktatási intézményekben Ismeretek a tanulási nehézségek és zavarok felismerésének és kezelésének köréből Pedagógusok szakmai személyiségének karbantartása és fejlesztése a szupervízió segítségével Készítette: Vigh Tiborné 6

7 2008. Konfliktuskezelés a közoktatási intézményekben A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása szövegértés- szövegalkotás kereszttantervi programcsomag (B) az évfolyam számára Projektmenedzsment lépésről lépésre Hatékony együttnevelés az iskolában. Az integrációs felkészítés - illetve képesség kibontakoztató fejlesztéshez - szükséges pedagógiai és jogi ismeretek elsajátítása Társ a tanulásban program képzés Rendszergazda Windows2000 alap SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK Anyanyelve Egyéb nyelvek Kommunikációs készségek Szervezési/vezetői készségek Magyar Cigány(lovári) általános - középfok- komplex C Angol kezdő (A1) Ezen készségeim a projektmenedzseri munkáim, az általam vezetett számítástechnikai tanfolyamok, valamint a számos különböző témájú tanfolyam elvégzése során fejlődtek leginkább. A tanítványaimmal, s szüleikkel mindig megtalálom a közös hangnemet, így bizalommal fordulnak hozzám a mindennapokban. A 2010/11-es tanévben igazgatóhelyettesi funkciót töltöttem be, amelyről személyi változások és intézményátalakítás miatt mondtam le, de az egy év alatt beleláthattam az intézményvezetői feladatokba. Két HEFOP-os és egy TÁMOP-os pályázatot menedzseltem sikeresen, ahol több pedagógus munkáját szerveztem, valamint a Diákönkormányzat munkáját segítettem 9 éven át iskolámban től töltöm be a Közalkalmazotti Tanács elnöki tisztét, s ennek kapcsán is próbálom segíteni a kollégáim munkáját, akik bizalommal fordulnak hozzám a számítástechnikai, szakmai vagy akár az oktatással kapcsolatos jogszabályi kérdéseikkel. Az Intézményi Tanács megalakulása óta az elnökhelyettesi posztot töltöm be a szervezetben. Készítette: Vigh Tiborné 7

8 között iskolámban a Comenius I. minőségfejlesztési TEAM tagjaként vettem részt a minőségirányítási munkában. Munkával kapcsolatos készségek Számítógépfelhasználói készségek Járművezetői engedély(ek) Fontosnak tartom a korszerű oktatási módszerek megismerését, bevezetését és használatát a mindennapi tevékenységemben, ennek érdekében minden képzési lehetőséget megragadok. Három alkalommal vettem részt az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által koordinált nemzetközi itec tananyag tesztelésben. Teljes (7 modul) ECDL vizsgával rendelkezem Microsoft Office eszközöket magas szintűen alkalmazom, 10 éven keresztül szerkesztettem az Iskolaújságot az intézményemben B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezem KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK Publikációk Informatika Számítástechnika Tanárok Egyesülete honlapján az Informatika- Szakmaiság Eredményesség c. pályázatra benyújtott IKT-s jógyakorlatom bemutatása a felső tagozat humán kategóriájában Tempus Közalapítvány Digitális Módszertárában megtekinthető A PowerPoint és az EclipseCrossword sokrétű alkalmazása az ének óráimon, vagy bármely más tanórán című módszertani ötletem. Educatio Nonprofit Kft. által meghirdetett Sulinetes Infoposzter pályázatra beküldött pályamunkám közönségdíjas lett és megtekinthető https://www.pinterest.com/sulinet/sulinet-infoposzter/ címen. A közoktatási intézmény belső kommunikációs rendszere az információáramlás optimalizálása Szakdolgozat, BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógia Tanszék A multimédia alkalmazása az általános iskolában Szakdolgozat, Debreceni Egyetem Informatikai Intézet Készítette: Vigh Tiborné 8

9 Konferenciák Díjak és kitüntetések Szűcs Sándor Emlékérem - Az év dolgozója kitüntetés Informatika Számítástechnika Tanárok Egyesülete által adományozott OKLEVÉL az Informatika- Szakmaiság Eredményesség c. pályázat IKT-s jógyakorlat bemutatása a felső tagozat humán kategóriájában elért III. helyezésért Elismerő oklevélben részesültem a Microsoft Partners in Learning Magyarországi Fórumon bemutatott Kevesebb stressz, több játék és öröm című projektemért Érdeklődési kör, hobbi Szabadidőmben szívesen hallgatok zenét, kirándulok a családommal, honlapot és weboldalt szerkesztek. Általam készített honlapok: Általam szervezett internetes vetélkedők oldalai: Készítette: Vigh Tiborné 9

10 3. Az intézmény vezetésére vonatkozó program 3.1. Bevezetés Kisgyermekkorom óta a pedagógus pályára készültem, édesanyám nyomdokaiba kívántam lépni, aki 30 évig volt tanító néni az egykori iskolámban, amely ma a munkahelyem. A főiskolai évek után boldogan jöttem haza a szülőfalumba, hogy valóra váltsam az álmom őszén napközis nevelőként kezdtem, majd 5 év GYES után főként tanítóként dolgoztam. Az ének-műveltségterületi és az informatikatanári képesítés megszerzése után pedig, inkább a felső tagozaton kaptam órákat, sőt egy tanéven át a művészeti iskolában szolfézst is tanítottam. (Gyermekként 8 évig tanultam zongorázni a püspökladányi Zeneiskolában.) Évek óta tartok tehetséggondozó szakköröket és az IPR keretében fejlesztő foglalkozásokat. Több éven át vezettem az iskolai énekkart, jó magam pedig tagja voltam a községi Népdalkörnek. A Comenius I. minőségfejlesztési TEAM tagjaként részt vettem a minőségirányítási munkában is óta folyamatosan vállaltam osztályfőnöki feladatot, s már kilenc tanulómat mentoráltam az Útravaló ösztöndíj program keretében. Az egyik tanítványomat hetediktől egészen az érettségiig kísértem mentorként. 9 évig voltam diákönkormányzatot segítő pedagógus, több alkalommal tartottam számítógép kezelői tanfolyamot a község lakosai számára. Az idei tanévben tanulószobai foglalkozásokat is vezetek. A nyár folyamán az OFI által szervezett szaktanácsadói felkészítésen vettem részt. A 2010/2011-es tanévben igazgatóhelyettesként dolgoztam, s ez idő alatt beleláthattam és tevékeny részese lehettem az iskola vezetésének. Megvalósítóként, projektmenedzserként és szülőként vettem részt a kompetencia alapú oktatás bevezetésében intézményünkben, ebben a tanévben pedig örömmel kapcsolódtam be az iskolánkban megvalósuló TÁMOP jelű Köznevelés az iskolában elnevezésű fejlesztésbe. Három kolléganőmmel a pályázat keretében kidolgoztuk iskolánk egységes fegyelmezési és jutalmazási rendszerét, amelynek a megvalósítását és eredményeit is figyelemmel kísérem a jövőben. Önként vállaltam részt a Tudásfórum 3.3. szervezetfejlesztő műhelymunkában, hiszen mindig is szívemen viseltem iskolánk és benne a gyermekek fejlődését, amelyhez úgy vélem leginkább az együttműködő, egymást megbecsülő, tiszteletben tartó, egymásra odafigyelő nevelőtestület munkáján át vezet az út. Úgy vélem elmondhatom, hogy az iskolánkban az oktatásnak szinte valamennyi területén tevékenykedtem hosszabb-rövidebb ideig, s a pályázati tevékenységeim kapcsán a projektmenedzsment és a pályázatírás terén is gyűjtöttem tapasztalatot. Ezeket a tapasztalataimat szeretném vezetőként a gyerekek, a pedagógusok és a munkánkat segítő technikai dolgozók javára kamatoztatni, hogy iskolánk visszanyerje régi fényét, s a szülők elismerését. Készítette: Vigh Tiborné 10

11 3.2. Helyzetelemzés Az oktatás-nevelés mérföldkövei községünkben A bajomi oktatás története hosszú évszázadokkal ezelőttre nyúlik vissza. Az első emlék ből való, az első önálló iskolaépületet pedig augusztus 17-én adták át, de két évre rá újabb épületet kellett emelni a tanulók magas létszáma miatt. Az iskolarendszerű oktatás 1811-re már gyakorlatilag eljutott a mai formájáig, ám az 1900-as évek közepéig külön osztályokba jártak a fiúk és a lányok. A lakosság gyarapodásával egyre több helyre volt szükség az iskolában is, így egyre több iskolaépületet kellett kialakítani. Az 1980-as évekre 14 tanteremben, két gyakorló teremben és egy szükség tornateremben folyt az oktatás. Ezek összesen nyolc épületben helyezkedtek el, vándorlásra kényszerítve a diákokat és a tanárokat. Mind emellett kéthetes váltással hol délelőtt, hol délután folyt az oktatás harmadik osztálytól fölfele. Ezen az állapoton változtatott az 1989-ben átadott háromszintes, modern, nyolc tantermes, kollégiumi férőhellyel is rendelkező új iskolaépület. Kezdetben az első osztályosok és az eltérő tantervű osztályok más épületekben tanultak, de idővel valamennyi osztály bekerült az új épületbe, s ez zsúfoltsághoz vezetett. Igaz a sajátos nevelési igényű tanulók beintegrálásával az osztályok száma 16-ra csökkent ám ez nem segített a helyzeten ben sikerült a két akkori elsős osztályt egy régi-új iskola épültbe áthelyezni, amely javított a nagy iskola helyzetén, de legfőbbképpen a kis bejövő elsős gyerekeknek könnyítette meg az átmenetet az óvoda és az iskola között. Egy év elteltével azonban a takarékossági szempontok újra felülkerekedtek, s újra egy épületbe került valamennyi osztály. Iskolánk október 23-a óta viseli falunk nagy szülöttének, Szűcs Sándor néprajztudósnak a nevét. Szintén a 2003/2004-es tanévtől folyik az alapfokú művészeti oktatás önálló intézményegységben. Az ezt megelőző években ugyanis a sárrétudvari és a földesi alapfokú művészeti iskolák kihelyezett tagozataként működött a képzés. Az alapfokú művészeti oktatás beindítása a szolgáltatások bővülését, ezzel együtt a tehetséggondozás feladatának ellátását szolgálta. A tehetséggondozás mellett iskolánk fontos feladata az esélyegyenlőség megteremtése, a hátrányok kompenzálása, a felzárkóztatás, amelyet az IPR program keretein belül, a pályázat adta lehetőségek kihasználásával tudunk megvalósítani. A 2006/2007-es tanévtől bevezetésre került a kompetencia alapú oktatás, amely szakmai megújulást és a tárgyi feltételek javulását is magával hozta ben a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy egy új intézményt, ÁMK-t hoz létre az iskola, az óvoda és az IKSZT megszüntetése után a három intézményből. Ez a formáció azonban nem volt hosszú életű, miután január 1-jével az iskola állami fenntartásba került, s emiatt kivált az ÁMK-ból. Készítette: Vigh Tiborné 11

12 Az intézmény adatai (a november 6. napján megjelent szakmai alapdokumentum alapján) Hivatalos neve: Szűcs Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Feladatellátási helyei: Székhelye: 4172 Biharnagybajom, Bacsó Béla utca telephelye: 4172 Biharnagybajom, Északi út telephelye: 4172 Biharnagybajom, Rákóczi út Fenntartó és működtető neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Típusa: összetett iskola OM azonosító: Honlap: Köznevelési és egyéb alapfeladata Általános iskolai nevelés-oktatás (mindhárom feladatellátási helyen) - nappali rendszerű iskolai oktatás - alsó tagozat, felső tagozat - sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos) -sajátos nevelési igényű tanuló gyógypedagógiai nevelése-oktatása (beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos látási fogyatékos) - integrációs felkészítés Alapfokú művészetoktatás (csak a székhely intézményben) - zeneművészeti ág (új tanszakok: billentyűs tanszak) - szín- és bábművészeti ág (új tanszakok: színjáték tanszak) - zeneművészeti ág; szín- és bábművészeti ág: Alapfokú művészetoktatás: 1-6. évfolyam Egyéb köznevelési foglalkozás (mindhárom feladatellátási helyen) - napközi, tanulószoba Készítette: Vigh Tiborné 12

13 Külső környezeti hatások A köznevelésben végbemenő folyamatokat a társadalmi és gazdasági környezetben zajló változások befolyásolják alapvetően. A munkanélküliség, a családok elszegényedése, a csonka családban felnövő gyerekek egyre növekvő száma közvetlenül érzékelhető az iskolánkban. A stratégiai célkitűzéseinknek a kor követelményeinek megfelelő meghatározásához alkalmazkodnunk kell a változó világhoz, követnünk kell a környezetünkben zajló folyamatokat, jogszabályi változásokat. A társadalmi folyamatok közül a demográfiai helyzet és a munkalehetőségek alakulása hat a köznevelésre községünkben leginkább, hiszen ezek a folyamatok határozzák meg az iskolába lépő gyermekek számát, a tanulók összetételét. Biharnagybajom a megye közepes lakosságú községei közé tartozik, a település állandó lélekszáma január 1-jén 2932 fő. Lakónépessége az 1950-es évek végén érte el maximumát, azóta csökken. A népesség számának csökkenésében mind a természetes fogyás, mind az elvándorlás szerepet játszik. A munkaképes korú népesség januárjában 1806 fő - a népesség 62 %-a. A nyilvántartott munkanélküliek száma 365 fő volt - ez 20,21 %-os munkanélküliségi rátát jelent, az országos mutató 1,98-szorosa. (Forrás: Biharnagybajom honlapja) Jelenleg 2880-an lakunk a faluban és változatlanul magas a munkanélküliek aránya. Forrás: iskolai statisztika Forrás: iskolai statisztika A diagramokon jól látható a folyamatos tanulólétszám csökkenés, amely több tényező eredménye. Három év alatt 42 gyermekkel lettünk kevesebben az iskolában. Készítette: Vigh Tiborné 13

14 Forrás: Védőnői szolgálat A fenti diagram adatait vizsgálva megállapítható, hogy a tanköteles korba lépő biharnagybajomi gyermekek számát tekintve a közeljövőben igen erős csökkenés tapasztalható. Ez a tendencia komoly problémát jelenthet a két első osztály megtartásában. A tanulólétszám visszaesésének oka nem csak a születések számának csökkenése. Az is súlyosbítja a helyzetet, hogy időnként a szülők egymást biztatva tömegesen íratják gyermekeiket a közeli települések általános iskoláiba, vagy választják a 6 osztályos gimnáziumi képzést. Ráadásul ez utóbbi a létszámcsökkenés mellett intézményünkben a hátrányos helyzetű tanulók arányának növekedését is eredményezi. Az így elindult folyamat megállítására kiemelt figyelmet kell fordítanunk. A versenyhelyzetben legfőbb célunk az kell legyen, hogy iskolánk sokszínű kínálatával, értékes hagyományainak ápolásával, az épület falain belül uralkodó szeretetteljes, biztonságos légkör megteremtésével, a szülők számára is biztató, megnyugtató eredmények felmutatásával népszerű legyen a gyermekek és szüleik körében Az intézmény tanulói összetétele Statisztikai mutatók Évfolyam létszámok a októberi statisztika alapján 31fő 36fő 39fő 35fő 39fő 44fő 34fő 30fő 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Forrás: iskolai statisztika Készítette: Vigh Tiborné 14

15 A 2014/2015-ös tanévben az októberi statisztika alapján a tanulói létszám: 288 fő Sajátos nevelési igényű tanuló: 23 fő 8% Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló: 26 fő 9% 88% 65% Megállapítható, hogy igen magas a hátrányos és azon belül a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya, ám éppen ezért még büszkébbek lehetünk a nevelés terén elért eredményeinkre. 34% 43% 10% A nehéz körülmények ellenére a 2013/2014-es tanév végén a tanulóink majdnem fele lett példás magatartású, több mint egyharmada példás szorgalmú, és a 10%-a kitűnő. Egy két kivétellel valamennyi nyolcadikos tanulónk felvételt nyer az általa megjelölt középiskolák valamelyikébe. Főként a szakiskolákat és a szakközépiskolákat választják végzőseink, de minden évben van néhány tehetséges diákunk, aki gimnáziumban tanul tovább. Készítette: Vigh Tiborné 15

16 A évi OKÉV mérés eredményei a FIT - jelentés tükrében Sajnos nagyon gyenge eredményeket mutatnak a statisztikák. Az átlageredményeket tekintve mindkét mérési területen, mindkét évfolyamon valamennyi viszonyítási csoporthoz képest gyengébben teljesítettek a tanulóink a 2013-as évben is. Nagyon nagy szerepet játszik a rossz eredményekben, hogy az alapszintet (3. képességi szint) el nem érő tanulók aránya minden területen 80% körüli. A hatodikos eredmények kicsit jobb képet mutatnak, mivel a nyolcadikos eredményekben már benne van a 6 osztályos gimnáziumba távozó jobb képességű tanulók teljesítményének hiánya. Készítette: Vigh Tiborné 16

17 Ami még jobban rontja a képet, hogy matematikából a tanulók önmagukhoz képest is gyengébben teljesítettek, mint az az előző eredményeik alapján elvárt lett volna. A nagyon gyenge mérési eredményekben, ami egy kis pozitívumot jelenthet, hogy ez az eredmény az elmúlt években szignifikánsan nem romlott, ami azt is jelenti, hogy az évről évre egyre nagyobb lemaradással érkező és egyre gyengébb képességekkel bíró tanulókat sikerül közel azonos szintig eljuttatni hatodikra és nyolcadikra. Természetesen ez mit sem változtat azon a tényen, hogy az eredményeink nagyon gyengék és minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy javítsunk ezen a helyzeten. Készítette: Vigh Tiborné 17

18 Az intézmény tárgyi feltételei Intézményünkben az oktatás a Bacsó Béla úti székhely épületben és két telephelyen zajlik. A fő épületben kaptak elhelyezést az osztályok, a tanulószobai és a napközis csoportok, a tanórán kívüli elfoglaltságok, valamint a művészeti iskola tanulócsoportjai, és itt található az iskola nagy tornaterme, valamint a számítógép terem. A Rákóczi út szám alatti telephelyen egy úgynevezett kis tormaterem áll főként az alsós osztályok rendelkezésére, valamint egy technika szaktanterem. Az Északi út 12. szám alatt gyakorlókert került kialakításra. Az idei tanévben a felújítási munkálatok miatt az osztályok elhelyezése időről időre változott, de reményeink szerint decemberre már visszaáll a teljes rend. Az iskola felszereltsége megfelelőnek mondható, hiszen az alapvető számítástechnikai és oktatástechnikai eszközök valamint a bútorzat rendelkezésre áll. Az IPR programnak köszönhetően több tanterem bútorzata újult meg a korábbi években, főleg az alsó tagozaton, de két felsős tanteremben és a számítástechnika teremben is. Sajnos ezek a fejlesztések az utóbbi három évben leálltak, véleményem szerint meg kell találni a pályázati lehetőségét annak, hogy valamennyi terem bútorzatát újra cseréljük a következő években. Új bútorzatot kapott a régi nevelői szoba is, de nyilván a kétszer akkora új helyiségben ezek a bútorok elvesznek és nincs is mindenkinek saját asztala, tehát ez is fejlesztésre szorul. A földszinti irodai helyiségek bútorzata is lecserélődött az évek folyamán, meglátásom szerint ezek megfelelnek az elvárásoknak. Az IPR program nyújtotta anyagi támogatásnak köszönhetően az évek során nagyon sok fejlesztőeszköz és játék került beszerzésre, amelyek a fejlesztő pedagógus vezetésével berendezett fejlesztő szobában állnak a gyerekek rendelkezésére. Néhány évvel ezelőtt kialakítottunk egy játszó szobát is a tetőtérben, amelyet felújítva a gyerekek újra a birtokukba vehetnének a pedagógusok felügyelete mellett. A HEFOP-os pályázatnak köszönhetően intézményünk számítógépekkel, mobil és fix interaktív táblákkal lett felszerelve, azonban a hordozható számítógépek mára már tönkrementek így az interaktív táblákat nem tudjuk használni kivéve a számítógép teremben. Az intézményben egy kivételével valamennyi tanterem rendelkezik internet csatlakozási lehetőséggel, de sajnos az oda beállított számítógépek is elhasználódtak az idő folyamán, így ezek sem jelentenek valós lehetőséget. Az idei TIOP pályázat keretében újabb 5 interaktív táblát szerelnek fel a tantermekbe projektorral és laptoppal, valamint 5 új laptop és 10 tablet is az iskola használatába kerül, ezzel javítva az intézményünk informatikai felszereltségét. A számítógép teremben 20 működőképes munkaállomás áll a gyerekek rendelkezésére, így néhány osztály kivételével minden gyermek önállóan dolgozhat az informatika órákon. A számítógépek hálózatba vannak kötve, minden gépről elérhető az internet, az oktatást interaktív tábla segíti. Készítette: Vigh Tiborné 18

19 A pedagógusok felkészüléséhez két számítógép áll a rendelkezésre, amelyek nyomtatási illetve fénymásolási lehetőséget is biztosítanak a hozzájuk kapcsolt eszközökkel. A tanórákat videó és DVD lejátszók illetve CD-s magnók segítik. Úgy gondolom az oktatási eszközök jobb kihasználását segítené a jövőben, ha visszatérnénk a szaktantermi rendszerre, hiszen akkor a pedagógusok a tanóráikon folyamatosan tudnák használni az informatikai eszközöket, interaktív tananyagokat. Az iskola épületét e tanévben látták el hőszigetelő burkolattal, megtörtént a nyílászárók és a világító testek cseréje is, korszerű fűtéstechnikai kazán és napkollektorok is felszerelésre kerültek, s ezzel jelentősen javult az intézmény energiafelhasználási mutatója. Az iskolaudvar képe azonban sajnos nem javult az elmúlt évek folyamán. Az egyetlen udvari játék is balesetveszélyes és leszerelésre vár. A gyerekeknek nincs lehetőségük arra, hogy a szünetekben, a délutáni szabadidős elfoglaltságok alkalmával az egyensúlyérzéküket, állóképességüket, mozgáskoordinációjukat fejlesztő játékokkal töltsék az időt. A mindennapos testnevelés fokozatos bevezetésével szinte állandóan foglalt mindkét tornatermünk és az aszfaltpálya is. Véleményem szerint a közeljövőben minden lehetőséget meg kell ragadni arra, hogy a gyerekek számára egy játszóudvart alakítsunk ki. A fejlesztésekhez mindenképpen pályázati forrásokra és esetlegesen támogatók felkutatására van szükség Az intézmény személyi feltételei Készítette: Vigh Tiborné 19

20 Az intézményben a októberi statisztika alapján fő munkaviszony keretében, pedagógus munkakörben alkalmazott pedagógus 30 fő dolgozik. Végzettségük szerint 2 fő középiskolai tanár, 11 fő általános iskolai tanár, 3 fő tanító, 13 fő tanító speciális képesítéssel, 1 fő gyógypedagógus. A pedagógusok 86%-a nő. A pedagógusok közül más intézménybe áttanít 3 fő, 2 fő határozott idejű szerződéssel foglalkoztatott (GYED-en lévő kollégák helyén). 2 fő rész munkaidős, 1 fő megbízásos jogviszonyú pedagógus. Az intézményben a teljes szakos ellátottság a más intézményből áttanító két kollégával biztosított. A nevelőtestület tagjai közül többen a környező településekről érkeznek az intézményünkbe. A pedagógusok munkáját segíti 1 fő iskolatitkár, 4 fő technikai dolgozó, 1 fő karbantartó és időnként változó számú, a tanév elején 5 fő közfoglalkoztatott. A diagramról leolvasható, hogy a pedagógusok közül az elkövetkező 5 évben kilencen vonulhatnak nyugdíjba a 40 éves munkaviszony elérése miatt. Az átlag életkor 46 év körül van, amely a tantestület erősségeként jelentkezik, hiszen sok a tapasztalt, több éve az intézményben dolgozó pedagógus. Nevelőtestületünk innovatív. Főként a felzárkóztatást, esélyegyenlőséget támogató és más pályázati forrásoknak köszönhetően teljes körű volt a pedagógusok részvétele a hatékony együttnevelésre felkészítő módszertani továbbképzéseken. Szinte valamennyi pedagógus részt vett már valamilyen szintű számítógép kezelői tanfolyamon, többen rendelkeznek ECDL vizsgával. A HEFOP projektünk keretében többen elvégezték a kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez és alkalmazásához szükséges tanfolyamokat. Készítette: Vigh Tiborné 20

21 Az intézmény szakmai munkájának bemutatása A pedagógiai programunkban kiemelt céljaink: Iskolánk nevelőtestülete a közeljövőben szeretné megvalósítani, hogy a tanulók körében a tantárgyi műveltség és a tanulás presztízse emelkedjen. Továbbá emelkedjen a tanulók neveltségi szintje. Módszereink megújításával tudatosabban váljon valóra a hátrányos helyzetű tanulók képességeinek kibontakoztatása, ezáltal az iskola segítse elő a sikeres pályaválasztást és továbbtanulást. Fejlesszük a toleranciát, magyarság-tudat kialakítását. A más népek iránti érdeklődés, elfogadás erősödjön, különös tekintettel a cigány etnikai kisebbséghez tartozók kultúrájának erősítése. Sok színes közösséget formáló szabadidős program, tevékenység megszervezése. Távlati céljaink közé tartozik a művészeti tanszakok bővítése. Feladataink: o Lehetőségeinkhez mérten megőrizzük a magas színvonalú munka tárgyi feltételeit. Épületeinket, azok berendezéseit a kiegyensúlyozott, nyugodt, színvonalas munka környezeti követelményei szerint alakítjuk. o Törekszünk arra, hogy adminisztratív tevékenységünk, valamint tanügyi dokumentumaink rendezettségükkel, hiánytalanságukkal és pontosságukkal szolgálják a tartalmi munkát. o A törvényi szabályozások ismeretében, és a munkánkat meghatározó új kihívásoknak történő megfelelésben mindenkor naprakésznek kell lennünk. o A nevelőtestület önmagára nézve kötelezőnek tekinti a személyes példamutatást: a szakmai igényesség terén a munkafegyelem terén az etikus magatartás terén az egymás közötti, valamint a tanulókhoz, szülőkhöz és az iskola más partnereihez fűződő kapcsolatban. o Türelemre, megértésre, kölcsönös tiszteletre és felelősségvállalásra törekszünk. o Tiszteljük és ápoljuk intézményünk hagyományait. o Minden rendelkezésünkre álló eszközzel segítjük a pályakezdő és az aktív pályájuk végéhez közeledő pedagógustársainkat. o Korrekt, feszültségmentes kapcsolatra törekszünk a fenntartóval. o A napi politikát távol tartjuk az intézménytől. Készítette: Vigh Tiborné 21

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Az I. Béla Gimnázium Tehetséggondozó Középiskola Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Pénziránytű

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI REFORMÁTUS KÖZNEVELÉSI SZAKÉRTŐK III. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁRA 2014. DECEMBER 4.

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. Tagintézményvezető 1. biológia-kémia szakos 2. szakvizsgázott ped., közokt. vezető 2. Tanító 1. 2. magyar

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben