PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ"

Átírás

1 PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL SZÉP JÖVŐT ÉPÍTHETÜNK GYERMEKEINKNEK. / KÖLCSEY FERENC / KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ

2 Pályázat Szűcs Sándor Általános Iskola ás Alapfokú Művészeti Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Püspökladányi Tankerület Pályázó: Vigh Tiborné 4172 Biharnagybajom, Bercsényi krt. 83. Intézmény: Szűcs Sándor Általános Iskola ás Alapfokú Művészeti Iskola Biharnagybajom, Bacsó B. u OM: Készítette: Vigh Tiborné 2

3 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Pályázati nyilatkozat Szakmai önéletrajz Az intézmény vezetésére vonatkozó program Bevezetés Helyzetelemzés Az oktatás-nevelés mérföldkövei községünkben Az intézmény adatai Külső környezeti hatások Az intézmény tanulói összetétele Az intézmény tárgyi feltételei Az intézmény személyi feltételei Az intézmény szakmai munkájának bemutatása Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei A külső kapcsolattartás formái Iskolánk a Köznevelés az iskolában című pályázat helyzetelemzésének tükrében Az iskola szervezeti felépítése Vezetői program, fejlesztési koncepció Legfontosabb vezetői törekvéseim Az iskolai környezet fejlesztése Tárgyi feltételek javítása Személyi feltételek alakítása Az oktató-nevelő munka fejlesztésére vonatkozó tervek Kapcsolatrendszer, együttműködés Vezetői elképzelések Tervezett intézményi struktúra Összegzés, záró gondolatok Mellékletek Készítette: Vigh Tiborné 3

4 1. Pályázati nyilatkozat Alulírott, Vigh Tiborné pályázatot nyújtok be a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján november 3-án megjelent pályázati felhívás alapján a Szűcs Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (4172, Biharnagybajom, Bacsó B. u. 2-4.) intézményvezető beosztás ellátására. Kijelentem, hogy a magasabb vezetői állás betöltésére törvényileg előírt, valamint a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelek, és ennek igazolásait mellékelem. Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a teljes pályázati anyagom sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléséhez). Nyilatkozom, hogy hozzájárulok személyes adataim pályázattal összefüggő kezeléséhez. A pályázatom részeként mellékelem a következő iratokat, igazolásokat: Szakmai önéletrajz Az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseimet Hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy nem állok olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum Biharnagybajom, november 28. Tisztelettel: Vigh Tiborné pályázó Készítette: Vigh Tiborné 4

5 2. Szakmai önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Vigh Tiborné Magyarország, 4172 Biharnagybajom Bercsényi krt /54/ /70/ Születési hely, dátum : Berettyóújfalu, Állampolgárság: magyar BETÖLTENI KÍVÁNT BEOSZTÁS Intézményvezető, magasabb vezető ig Szűcs Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SZAKMAI TAPASZTALAT igazgatóhelyettes 2000-től tanító, informatika tanár Szűcs Sándor Általános Iskola és AMI, Biharnagybajom, a tantárgyfelosztástól függően, ének tanítása alsó és felső tagozaton, alsó tagozaton magyar, matematika tanítása alsó és felső tagozaton informatika tanítása tanító Általános Iskola, Biharnagybajom a tantárgyfelosztástól függően, ének tanítása alsó és felső tagozaton alsó tagozaton magyar, matematika tanítása TANULMÁNYOK Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógiai és Pszichológiai Intézet Műszaki Pedagógiai Tanszék Szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető Debreceni Egyetem Természettudományi Kar Informatika szakos tanár Tessedik Sámuel Főiskola Körös Főiskolai Kar Ének-zene műveltségterület Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskola Általános iskolai tanító Karacs Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola Érettségi EGYÉB TOVÁBBKÉPZÉSEK Készítette: Vigh Tiborné 5

6 2014. Tantárgygondozó szaktanácsadó felkészítés Sulinetwork konferencia Digitális pedagógus konferencia Digitális nemzedék konferencia Objektív pedagógusi teljesítményértékelés Egészségfejlesztő, szemléletformáló iskolai projektek tervezése itec, a jövő osztályterme terméktervezés projektmódszerrel Harc a kiégés (bornout) ellen. avagy hogyan állítsuk vissza a pedagógusok életerejét A tanulási zavarokkal és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel (BTMN)küzdő tanulók felismerése és pedagógiai megsegítésének módszerei Digitális eszközökkel támogatott projekt alapú tanulás az Intel Teach Essentials program keretében Pedagógiai grafológia (grafológiai alapismeretek pedagógusok számára) Sulinetwork konferencia Multikulturális nevelés a közoktatási intézményekben Együttnevelés, elfogadó, befogadó osztályközösségek kialakítása Korszerű pedagógiai módszerek és IKT eszközök alkalmazása az e-twinning program keretében Csapatmunka az oktatási intézményekben Sulinetwork 2009 konferencia Hatékony kommunikáció a közoktatási intézményekben Ismeretek a tanulási nehézségek és zavarok felismerésének és kezelésének köréből Pedagógusok szakmai személyiségének karbantartása és fejlesztése a szupervízió segítségével Készítette: Vigh Tiborné 6

7 2008. Konfliktuskezelés a közoktatási intézményekben A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása szövegértés- szövegalkotás kereszttantervi programcsomag (B) az évfolyam számára Projektmenedzsment lépésről lépésre Hatékony együttnevelés az iskolában. Az integrációs felkészítés - illetve képesség kibontakoztató fejlesztéshez - szükséges pedagógiai és jogi ismeretek elsajátítása Társ a tanulásban program képzés Rendszergazda Windows2000 alap SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK Anyanyelve Egyéb nyelvek Kommunikációs készségek Szervezési/vezetői készségek Magyar Cigány(lovári) általános - középfok- komplex C Angol kezdő (A1) Ezen készségeim a projektmenedzseri munkáim, az általam vezetett számítástechnikai tanfolyamok, valamint a számos különböző témájú tanfolyam elvégzése során fejlődtek leginkább. A tanítványaimmal, s szüleikkel mindig megtalálom a közös hangnemet, így bizalommal fordulnak hozzám a mindennapokban. A 2010/11-es tanévben igazgatóhelyettesi funkciót töltöttem be, amelyről személyi változások és intézményátalakítás miatt mondtam le, de az egy év alatt beleláthattam az intézményvezetői feladatokba. Két HEFOP-os és egy TÁMOP-os pályázatot menedzseltem sikeresen, ahol több pedagógus munkáját szerveztem, valamint a Diákönkormányzat munkáját segítettem 9 éven át iskolámban től töltöm be a Közalkalmazotti Tanács elnöki tisztét, s ennek kapcsán is próbálom segíteni a kollégáim munkáját, akik bizalommal fordulnak hozzám a számítástechnikai, szakmai vagy akár az oktatással kapcsolatos jogszabályi kérdéseikkel. Az Intézményi Tanács megalakulása óta az elnökhelyettesi posztot töltöm be a szervezetben. Készítette: Vigh Tiborné 7

8 között iskolámban a Comenius I. minőségfejlesztési TEAM tagjaként vettem részt a minőségirányítási munkában. Munkával kapcsolatos készségek Számítógépfelhasználói készségek Járművezetői engedély(ek) Fontosnak tartom a korszerű oktatási módszerek megismerését, bevezetését és használatát a mindennapi tevékenységemben, ennek érdekében minden képzési lehetőséget megragadok. Három alkalommal vettem részt az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által koordinált nemzetközi itec tananyag tesztelésben. Teljes (7 modul) ECDL vizsgával rendelkezem Microsoft Office eszközöket magas szintűen alkalmazom, 10 éven keresztül szerkesztettem az Iskolaújságot az intézményemben B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezem KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK Publikációk Informatika Számítástechnika Tanárok Egyesülete honlapján az Informatika- Szakmaiság Eredményesség c. pályázatra benyújtott IKT-s jógyakorlatom bemutatása a felső tagozat humán kategóriájában Tempus Közalapítvány Digitális Módszertárában megtekinthető A PowerPoint és az EclipseCrossword sokrétű alkalmazása az ének óráimon, vagy bármely más tanórán című módszertani ötletem. Educatio Nonprofit Kft. által meghirdetett Sulinetes Infoposzter pályázatra beküldött pályamunkám közönségdíjas lett és megtekinthető https://www.pinterest.com/sulinet/sulinet-infoposzter/ címen. A közoktatási intézmény belső kommunikációs rendszere az információáramlás optimalizálása Szakdolgozat, BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógia Tanszék A multimédia alkalmazása az általános iskolában Szakdolgozat, Debreceni Egyetem Informatikai Intézet Készítette: Vigh Tiborné 8

9 Konferenciák Díjak és kitüntetések Szűcs Sándor Emlékérem - Az év dolgozója kitüntetés Informatika Számítástechnika Tanárok Egyesülete által adományozott OKLEVÉL az Informatika- Szakmaiság Eredményesség c. pályázat IKT-s jógyakorlat bemutatása a felső tagozat humán kategóriájában elért III. helyezésért Elismerő oklevélben részesültem a Microsoft Partners in Learning Magyarországi Fórumon bemutatott Kevesebb stressz, több játék és öröm című projektemért Érdeklődési kör, hobbi Szabadidőmben szívesen hallgatok zenét, kirándulok a családommal, honlapot és weboldalt szerkesztek. Általam készített honlapok: Általam szervezett internetes vetélkedők oldalai: Készítette: Vigh Tiborné 9

10 3. Az intézmény vezetésére vonatkozó program 3.1. Bevezetés Kisgyermekkorom óta a pedagógus pályára készültem, édesanyám nyomdokaiba kívántam lépni, aki 30 évig volt tanító néni az egykori iskolámban, amely ma a munkahelyem. A főiskolai évek után boldogan jöttem haza a szülőfalumba, hogy valóra váltsam az álmom őszén napközis nevelőként kezdtem, majd 5 év GYES után főként tanítóként dolgoztam. Az ének-műveltségterületi és az informatikatanári képesítés megszerzése után pedig, inkább a felső tagozaton kaptam órákat, sőt egy tanéven át a művészeti iskolában szolfézst is tanítottam. (Gyermekként 8 évig tanultam zongorázni a püspökladányi Zeneiskolában.) Évek óta tartok tehetséggondozó szakköröket és az IPR keretében fejlesztő foglalkozásokat. Több éven át vezettem az iskolai énekkart, jó magam pedig tagja voltam a községi Népdalkörnek. A Comenius I. minőségfejlesztési TEAM tagjaként részt vettem a minőségirányítási munkában is óta folyamatosan vállaltam osztályfőnöki feladatot, s már kilenc tanulómat mentoráltam az Útravaló ösztöndíj program keretében. Az egyik tanítványomat hetediktől egészen az érettségiig kísértem mentorként. 9 évig voltam diákönkormányzatot segítő pedagógus, több alkalommal tartottam számítógép kezelői tanfolyamot a község lakosai számára. Az idei tanévben tanulószobai foglalkozásokat is vezetek. A nyár folyamán az OFI által szervezett szaktanácsadói felkészítésen vettem részt. A 2010/2011-es tanévben igazgatóhelyettesként dolgoztam, s ez idő alatt beleláthattam és tevékeny részese lehettem az iskola vezetésének. Megvalósítóként, projektmenedzserként és szülőként vettem részt a kompetencia alapú oktatás bevezetésében intézményünkben, ebben a tanévben pedig örömmel kapcsolódtam be az iskolánkban megvalósuló TÁMOP jelű Köznevelés az iskolában elnevezésű fejlesztésbe. Három kolléganőmmel a pályázat keretében kidolgoztuk iskolánk egységes fegyelmezési és jutalmazási rendszerét, amelynek a megvalósítását és eredményeit is figyelemmel kísérem a jövőben. Önként vállaltam részt a Tudásfórum 3.3. szervezetfejlesztő műhelymunkában, hiszen mindig is szívemen viseltem iskolánk és benne a gyermekek fejlődését, amelyhez úgy vélem leginkább az együttműködő, egymást megbecsülő, tiszteletben tartó, egymásra odafigyelő nevelőtestület munkáján át vezet az út. Úgy vélem elmondhatom, hogy az iskolánkban az oktatásnak szinte valamennyi területén tevékenykedtem hosszabb-rövidebb ideig, s a pályázati tevékenységeim kapcsán a projektmenedzsment és a pályázatírás terén is gyűjtöttem tapasztalatot. Ezeket a tapasztalataimat szeretném vezetőként a gyerekek, a pedagógusok és a munkánkat segítő technikai dolgozók javára kamatoztatni, hogy iskolánk visszanyerje régi fényét, s a szülők elismerését. Készítette: Vigh Tiborné 10

11 3.2. Helyzetelemzés Az oktatás-nevelés mérföldkövei községünkben A bajomi oktatás története hosszú évszázadokkal ezelőttre nyúlik vissza. Az első emlék ből való, az első önálló iskolaépületet pedig augusztus 17-én adták át, de két évre rá újabb épületet kellett emelni a tanulók magas létszáma miatt. Az iskolarendszerű oktatás 1811-re már gyakorlatilag eljutott a mai formájáig, ám az 1900-as évek közepéig külön osztályokba jártak a fiúk és a lányok. A lakosság gyarapodásával egyre több helyre volt szükség az iskolában is, így egyre több iskolaépületet kellett kialakítani. Az 1980-as évekre 14 tanteremben, két gyakorló teremben és egy szükség tornateremben folyt az oktatás. Ezek összesen nyolc épületben helyezkedtek el, vándorlásra kényszerítve a diákokat és a tanárokat. Mind emellett kéthetes váltással hol délelőtt, hol délután folyt az oktatás harmadik osztálytól fölfele. Ezen az állapoton változtatott az 1989-ben átadott háromszintes, modern, nyolc tantermes, kollégiumi férőhellyel is rendelkező új iskolaépület. Kezdetben az első osztályosok és az eltérő tantervű osztályok más épületekben tanultak, de idővel valamennyi osztály bekerült az új épületbe, s ez zsúfoltsághoz vezetett. Igaz a sajátos nevelési igényű tanulók beintegrálásával az osztályok száma 16-ra csökkent ám ez nem segített a helyzeten ben sikerült a két akkori elsős osztályt egy régi-új iskola épültbe áthelyezni, amely javított a nagy iskola helyzetén, de legfőbbképpen a kis bejövő elsős gyerekeknek könnyítette meg az átmenetet az óvoda és az iskola között. Egy év elteltével azonban a takarékossági szempontok újra felülkerekedtek, s újra egy épületbe került valamennyi osztály. Iskolánk október 23-a óta viseli falunk nagy szülöttének, Szűcs Sándor néprajztudósnak a nevét. Szintén a 2003/2004-es tanévtől folyik az alapfokú művészeti oktatás önálló intézményegységben. Az ezt megelőző években ugyanis a sárrétudvari és a földesi alapfokú művészeti iskolák kihelyezett tagozataként működött a képzés. Az alapfokú művészeti oktatás beindítása a szolgáltatások bővülését, ezzel együtt a tehetséggondozás feladatának ellátását szolgálta. A tehetséggondozás mellett iskolánk fontos feladata az esélyegyenlőség megteremtése, a hátrányok kompenzálása, a felzárkóztatás, amelyet az IPR program keretein belül, a pályázat adta lehetőségek kihasználásával tudunk megvalósítani. A 2006/2007-es tanévtől bevezetésre került a kompetencia alapú oktatás, amely szakmai megújulást és a tárgyi feltételek javulását is magával hozta ben a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy egy új intézményt, ÁMK-t hoz létre az iskola, az óvoda és az IKSZT megszüntetése után a három intézményből. Ez a formáció azonban nem volt hosszú életű, miután január 1-jével az iskola állami fenntartásba került, s emiatt kivált az ÁMK-ból. Készítette: Vigh Tiborné 11

12 Az intézmény adatai (a november 6. napján megjelent szakmai alapdokumentum alapján) Hivatalos neve: Szűcs Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Feladatellátási helyei: Székhelye: 4172 Biharnagybajom, Bacsó Béla utca telephelye: 4172 Biharnagybajom, Északi út telephelye: 4172 Biharnagybajom, Rákóczi út Fenntartó és működtető neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Típusa: összetett iskola OM azonosító: Honlap: Köznevelési és egyéb alapfeladata Általános iskolai nevelés-oktatás (mindhárom feladatellátási helyen) - nappali rendszerű iskolai oktatás - alsó tagozat, felső tagozat - sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos) -sajátos nevelési igényű tanuló gyógypedagógiai nevelése-oktatása (beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos látási fogyatékos) - integrációs felkészítés Alapfokú művészetoktatás (csak a székhely intézményben) - zeneművészeti ág (új tanszakok: billentyűs tanszak) - szín- és bábművészeti ág (új tanszakok: színjáték tanszak) - zeneművészeti ág; szín- és bábművészeti ág: Alapfokú művészetoktatás: 1-6. évfolyam Egyéb köznevelési foglalkozás (mindhárom feladatellátási helyen) - napközi, tanulószoba Készítette: Vigh Tiborné 12

13 Külső környezeti hatások A köznevelésben végbemenő folyamatokat a társadalmi és gazdasági környezetben zajló változások befolyásolják alapvetően. A munkanélküliség, a családok elszegényedése, a csonka családban felnövő gyerekek egyre növekvő száma közvetlenül érzékelhető az iskolánkban. A stratégiai célkitűzéseinknek a kor követelményeinek megfelelő meghatározásához alkalmazkodnunk kell a változó világhoz, követnünk kell a környezetünkben zajló folyamatokat, jogszabályi változásokat. A társadalmi folyamatok közül a demográfiai helyzet és a munkalehetőségek alakulása hat a köznevelésre községünkben leginkább, hiszen ezek a folyamatok határozzák meg az iskolába lépő gyermekek számát, a tanulók összetételét. Biharnagybajom a megye közepes lakosságú községei közé tartozik, a település állandó lélekszáma január 1-jén 2932 fő. Lakónépessége az 1950-es évek végén érte el maximumát, azóta csökken. A népesség számának csökkenésében mind a természetes fogyás, mind az elvándorlás szerepet játszik. A munkaképes korú népesség januárjában 1806 fő - a népesség 62 %-a. A nyilvántartott munkanélküliek száma 365 fő volt - ez 20,21 %-os munkanélküliségi rátát jelent, az országos mutató 1,98-szorosa. (Forrás: Biharnagybajom honlapja) Jelenleg 2880-an lakunk a faluban és változatlanul magas a munkanélküliek aránya. Forrás: iskolai statisztika Forrás: iskolai statisztika A diagramokon jól látható a folyamatos tanulólétszám csökkenés, amely több tényező eredménye. Három év alatt 42 gyermekkel lettünk kevesebben az iskolában. Készítette: Vigh Tiborné 13

14 Forrás: Védőnői szolgálat A fenti diagram adatait vizsgálva megállapítható, hogy a tanköteles korba lépő biharnagybajomi gyermekek számát tekintve a közeljövőben igen erős csökkenés tapasztalható. Ez a tendencia komoly problémát jelenthet a két első osztály megtartásában. A tanulólétszám visszaesésének oka nem csak a születések számának csökkenése. Az is súlyosbítja a helyzetet, hogy időnként a szülők egymást biztatva tömegesen íratják gyermekeiket a közeli települések általános iskoláiba, vagy választják a 6 osztályos gimnáziumi képzést. Ráadásul ez utóbbi a létszámcsökkenés mellett intézményünkben a hátrányos helyzetű tanulók arányának növekedését is eredményezi. Az így elindult folyamat megállítására kiemelt figyelmet kell fordítanunk. A versenyhelyzetben legfőbb célunk az kell legyen, hogy iskolánk sokszínű kínálatával, értékes hagyományainak ápolásával, az épület falain belül uralkodó szeretetteljes, biztonságos légkör megteremtésével, a szülők számára is biztató, megnyugtató eredmények felmutatásával népszerű legyen a gyermekek és szüleik körében Az intézmény tanulói összetétele Statisztikai mutatók Évfolyam létszámok a októberi statisztika alapján 31fő 36fő 39fő 35fő 39fő 44fő 34fő 30fő 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Forrás: iskolai statisztika Készítette: Vigh Tiborné 14

15 A 2014/2015-ös tanévben az októberi statisztika alapján a tanulói létszám: 288 fő Sajátos nevelési igényű tanuló: 23 fő 8% Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló: 26 fő 9% 88% 65% Megállapítható, hogy igen magas a hátrányos és azon belül a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya, ám éppen ezért még büszkébbek lehetünk a nevelés terén elért eredményeinkre. 34% 43% 10% A nehéz körülmények ellenére a 2013/2014-es tanév végén a tanulóink majdnem fele lett példás magatartású, több mint egyharmada példás szorgalmú, és a 10%-a kitűnő. Egy két kivétellel valamennyi nyolcadikos tanulónk felvételt nyer az általa megjelölt középiskolák valamelyikébe. Főként a szakiskolákat és a szakközépiskolákat választják végzőseink, de minden évben van néhány tehetséges diákunk, aki gimnáziumban tanul tovább. Készítette: Vigh Tiborné 15

16 A évi OKÉV mérés eredményei a FIT - jelentés tükrében Sajnos nagyon gyenge eredményeket mutatnak a statisztikák. Az átlageredményeket tekintve mindkét mérési területen, mindkét évfolyamon valamennyi viszonyítási csoporthoz képest gyengébben teljesítettek a tanulóink a 2013-as évben is. Nagyon nagy szerepet játszik a rossz eredményekben, hogy az alapszintet (3. képességi szint) el nem érő tanulók aránya minden területen 80% körüli. A hatodikos eredmények kicsit jobb képet mutatnak, mivel a nyolcadikos eredményekben már benne van a 6 osztályos gimnáziumba távozó jobb képességű tanulók teljesítményének hiánya. Készítette: Vigh Tiborné 16

17 Ami még jobban rontja a képet, hogy matematikából a tanulók önmagukhoz képest is gyengébben teljesítettek, mint az az előző eredményeik alapján elvárt lett volna. A nagyon gyenge mérési eredményekben, ami egy kis pozitívumot jelenthet, hogy ez az eredmény az elmúlt években szignifikánsan nem romlott, ami azt is jelenti, hogy az évről évre egyre nagyobb lemaradással érkező és egyre gyengébb képességekkel bíró tanulókat sikerül közel azonos szintig eljuttatni hatodikra és nyolcadikra. Természetesen ez mit sem változtat azon a tényen, hogy az eredményeink nagyon gyengék és minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy javítsunk ezen a helyzeten. Készítette: Vigh Tiborné 17

18 Az intézmény tárgyi feltételei Intézményünkben az oktatás a Bacsó Béla úti székhely épületben és két telephelyen zajlik. A fő épületben kaptak elhelyezést az osztályok, a tanulószobai és a napközis csoportok, a tanórán kívüli elfoglaltságok, valamint a művészeti iskola tanulócsoportjai, és itt található az iskola nagy tornaterme, valamint a számítógép terem. A Rákóczi út szám alatti telephelyen egy úgynevezett kis tormaterem áll főként az alsós osztályok rendelkezésére, valamint egy technika szaktanterem. Az Északi út 12. szám alatt gyakorlókert került kialakításra. Az idei tanévben a felújítási munkálatok miatt az osztályok elhelyezése időről időre változott, de reményeink szerint decemberre már visszaáll a teljes rend. Az iskola felszereltsége megfelelőnek mondható, hiszen az alapvető számítástechnikai és oktatástechnikai eszközök valamint a bútorzat rendelkezésre áll. Az IPR programnak köszönhetően több tanterem bútorzata újult meg a korábbi években, főleg az alsó tagozaton, de két felsős tanteremben és a számítástechnika teremben is. Sajnos ezek a fejlesztések az utóbbi három évben leálltak, véleményem szerint meg kell találni a pályázati lehetőségét annak, hogy valamennyi terem bútorzatát újra cseréljük a következő években. Új bútorzatot kapott a régi nevelői szoba is, de nyilván a kétszer akkora új helyiségben ezek a bútorok elvesznek és nincs is mindenkinek saját asztala, tehát ez is fejlesztésre szorul. A földszinti irodai helyiségek bútorzata is lecserélődött az évek folyamán, meglátásom szerint ezek megfelelnek az elvárásoknak. Az IPR program nyújtotta anyagi támogatásnak köszönhetően az évek során nagyon sok fejlesztőeszköz és játék került beszerzésre, amelyek a fejlesztő pedagógus vezetésével berendezett fejlesztő szobában állnak a gyerekek rendelkezésére. Néhány évvel ezelőtt kialakítottunk egy játszó szobát is a tetőtérben, amelyet felújítva a gyerekek újra a birtokukba vehetnének a pedagógusok felügyelete mellett. A HEFOP-os pályázatnak köszönhetően intézményünk számítógépekkel, mobil és fix interaktív táblákkal lett felszerelve, azonban a hordozható számítógépek mára már tönkrementek így az interaktív táblákat nem tudjuk használni kivéve a számítógép teremben. Az intézményben egy kivételével valamennyi tanterem rendelkezik internet csatlakozási lehetőséggel, de sajnos az oda beállított számítógépek is elhasználódtak az idő folyamán, így ezek sem jelentenek valós lehetőséget. Az idei TIOP pályázat keretében újabb 5 interaktív táblát szerelnek fel a tantermekbe projektorral és laptoppal, valamint 5 új laptop és 10 tablet is az iskola használatába kerül, ezzel javítva az intézményünk informatikai felszereltségét. A számítógép teremben 20 működőképes munkaállomás áll a gyerekek rendelkezésére, így néhány osztály kivételével minden gyermek önállóan dolgozhat az informatika órákon. A számítógépek hálózatba vannak kötve, minden gépről elérhető az internet, az oktatást interaktív tábla segíti. Készítette: Vigh Tiborné 18

19 A pedagógusok felkészüléséhez két számítógép áll a rendelkezésre, amelyek nyomtatási illetve fénymásolási lehetőséget is biztosítanak a hozzájuk kapcsolt eszközökkel. A tanórákat videó és DVD lejátszók illetve CD-s magnók segítik. Úgy gondolom az oktatási eszközök jobb kihasználását segítené a jövőben, ha visszatérnénk a szaktantermi rendszerre, hiszen akkor a pedagógusok a tanóráikon folyamatosan tudnák használni az informatikai eszközöket, interaktív tananyagokat. Az iskola épületét e tanévben látták el hőszigetelő burkolattal, megtörtént a nyílászárók és a világító testek cseréje is, korszerű fűtéstechnikai kazán és napkollektorok is felszerelésre kerültek, s ezzel jelentősen javult az intézmény energiafelhasználási mutatója. Az iskolaudvar képe azonban sajnos nem javult az elmúlt évek folyamán. Az egyetlen udvari játék is balesetveszélyes és leszerelésre vár. A gyerekeknek nincs lehetőségük arra, hogy a szünetekben, a délutáni szabadidős elfoglaltságok alkalmával az egyensúlyérzéküket, állóképességüket, mozgáskoordinációjukat fejlesztő játékokkal töltsék az időt. A mindennapos testnevelés fokozatos bevezetésével szinte állandóan foglalt mindkét tornatermünk és az aszfaltpálya is. Véleményem szerint a közeljövőben minden lehetőséget meg kell ragadni arra, hogy a gyerekek számára egy játszóudvart alakítsunk ki. A fejlesztésekhez mindenképpen pályázati forrásokra és esetlegesen támogatók felkutatására van szükség Az intézmény személyi feltételei Készítette: Vigh Tiborné 19

20 Az intézményben a októberi statisztika alapján fő munkaviszony keretében, pedagógus munkakörben alkalmazott pedagógus 30 fő dolgozik. Végzettségük szerint 2 fő középiskolai tanár, 11 fő általános iskolai tanár, 3 fő tanító, 13 fő tanító speciális képesítéssel, 1 fő gyógypedagógus. A pedagógusok 86%-a nő. A pedagógusok közül más intézménybe áttanít 3 fő, 2 fő határozott idejű szerződéssel foglalkoztatott (GYED-en lévő kollégák helyén). 2 fő rész munkaidős, 1 fő megbízásos jogviszonyú pedagógus. Az intézményben a teljes szakos ellátottság a más intézményből áttanító két kollégával biztosított. A nevelőtestület tagjai közül többen a környező településekről érkeznek az intézményünkbe. A pedagógusok munkáját segíti 1 fő iskolatitkár, 4 fő technikai dolgozó, 1 fő karbantartó és időnként változó számú, a tanév elején 5 fő közfoglalkoztatott. A diagramról leolvasható, hogy a pedagógusok közül az elkövetkező 5 évben kilencen vonulhatnak nyugdíjba a 40 éves munkaviszony elérése miatt. Az átlag életkor 46 év körül van, amely a tantestület erősségeként jelentkezik, hiszen sok a tapasztalt, több éve az intézményben dolgozó pedagógus. Nevelőtestületünk innovatív. Főként a felzárkóztatást, esélyegyenlőséget támogató és más pályázati forrásoknak köszönhetően teljes körű volt a pedagógusok részvétele a hatékony együttnevelésre felkészítő módszertani továbbképzéseken. Szinte valamennyi pedagógus részt vett már valamilyen szintű számítógép kezelői tanfolyamon, többen rendelkeznek ECDL vizsgával. A HEFOP projektünk keretében többen elvégezték a kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez és alkalmazásához szükséges tanfolyamokat. Készítette: Vigh Tiborné 20

21 Az intézmény szakmai munkájának bemutatása A pedagógiai programunkban kiemelt céljaink: Iskolánk nevelőtestülete a közeljövőben szeretné megvalósítani, hogy a tanulók körében a tantárgyi műveltség és a tanulás presztízse emelkedjen. Továbbá emelkedjen a tanulók neveltségi szintje. Módszereink megújításával tudatosabban váljon valóra a hátrányos helyzetű tanulók képességeinek kibontakoztatása, ezáltal az iskola segítse elő a sikeres pályaválasztást és továbbtanulást. Fejlesszük a toleranciát, magyarság-tudat kialakítását. A más népek iránti érdeklődés, elfogadás erősödjön, különös tekintettel a cigány etnikai kisebbséghez tartozók kultúrájának erősítése. Sok színes közösséget formáló szabadidős program, tevékenység megszervezése. Távlati céljaink közé tartozik a művészeti tanszakok bővítése. Feladataink: o Lehetőségeinkhez mérten megőrizzük a magas színvonalú munka tárgyi feltételeit. Épületeinket, azok berendezéseit a kiegyensúlyozott, nyugodt, színvonalas munka környezeti követelményei szerint alakítjuk. o Törekszünk arra, hogy adminisztratív tevékenységünk, valamint tanügyi dokumentumaink rendezettségükkel, hiánytalanságukkal és pontosságukkal szolgálják a tartalmi munkát. o A törvényi szabályozások ismeretében, és a munkánkat meghatározó új kihívásoknak történő megfelelésben mindenkor naprakésznek kell lennünk. o A nevelőtestület önmagára nézve kötelezőnek tekinti a személyes példamutatást: a szakmai igényesség terén a munkafegyelem terén az etikus magatartás terén az egymás közötti, valamint a tanulókhoz, szülőkhöz és az iskola más partnereihez fűződő kapcsolatban. o Türelemre, megértésre, kölcsönös tiszteletre és felelősségvállalásra törekszünk. o Tiszteljük és ápoljuk intézményünk hagyományait. o Minden rendelkezésünkre álló eszközzel segítjük a pályakezdő és az aktív pályájuk végéhez közeledő pedagógustársainkat. o Korrekt, feszültségmentes kapcsolatra törekszünk a fenntartóval. o A napi politikát távol tartjuk az intézménytől. Készítette: Vigh Tiborné 21

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Pályázat. a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására

Pályázat. a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására Pályázat a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Boda Csaba Ságvár, 2014. április 11. Tartalomjegyzék Pályázati nyilatkozat...

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné PÁLYÁZAT a intézményvezetői beosztásának ellátására Terbe Ákosné Kiskunfélegyháza, 2015. március 31. 2. oldal PÁLYÁZATI NYILATKOZAT Alulírott Terbe Ákosné pályázatot nyújtok be a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 Címlap Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 A pályázat kiírója: Emberi Erőforrások Minisztere Pályázó:

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program és helyi tanterv

Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program és helyi tanterv Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai program és helyi tanterv A. Pedagógiai program TARTALOMJEGYZÉK TARTALOM PREAMBULUM... 7 BEVEZETŐ... 9 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI,

Részletesebben

Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30)

Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30) Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30) Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerület 2370 Dabas,

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

PÁLYÁZAT HERENDI NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

PÁLYÁZAT HERENDI NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. PÁLYÁZAT HERENDI NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

Pályázat. Tagintézményvezető. a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye. állásának betöltésére.

Pályázat. Tagintézményvezető. a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye. állásának betöltésére. Pályázat a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye Tagintézményvezető állásának betöltésére 2015. 0 Klebersberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerülete

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat

Intézményvezetői pályázat 2014. Intézményvezetői pályázat A KÉTHELYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. BENCZE BEÁTA Pályázat a Kéthelyi Széchenyi

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA Bélapátfalva, 2012. június 13. Készítette: Dorkóné Barta Edit Pályázati Nyilatkozat Alulírott, Dorkóné Barta Edit pályázatot nyújtok be a KSZK honlapján 2012.

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14 Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Központi Jogi és Személyügyi Főosztály 1051 Budapest, Nádor u. 32. Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító:

Részletesebben

Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola P EDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2014.

Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola P EDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2014. Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola P EDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2014. TARTALOMJEGYZÉK A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM BEVEZETÉSÉNEK ÜTEMEZÉSE...

Részletesebben

Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1.

Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. OM 037323 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS ADATOK... 5 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1. Tárgyi feltételeink... 7 2. Gazdálkodásunk...

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Lestár Péter Egységes Középiskola,

Részletesebben

2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére. Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2.

2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére. Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2. 2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2. Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Budapest XIX. Tankerülete

Részletesebben

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési Terv Helyi Tanterv Általános Iskola 2010. 2376 H E R N Á D F Ő ÚT 1 5 0. 2 3 7 8 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 1 8. Nevelési Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerület

P Á L Y Á Z A T. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerület Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerület P Á L Y Á Z A T a Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája tagintézmény-vezető beosztás

Részletesebben

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4. 2014. szeptember 1-jétől életbe lépő többszörösen módosított,

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 5310, Kisújszállás Széchenyi u. 4. 1 A pedagógiai program legitimációja Előzmények Kisújszállás Város

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 1 AZ ÖSSZETETT ISKOLA (ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM)... 6 NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1. AZ OKTATÁS-NEVELÉS

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email: info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsefattila.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény elérhetősége: 06-23-389-040 www. rakoczit@axelero www.tarnok.hu/iskola/ Iskola/indesc.html

PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény elérhetősége: 06-23-389-040 www. rakoczit@axelero www.tarnok.hu/iskola/ Iskola/indesc.html II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2461. TÁRNOK, ISKOLA U. 1. OM: 032357 Fenntartója: Tárnok Nagyközség Önkormányzata Az intézményvezető neve, a dokumentum készítője:

Részletesebben