INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI P R O G R A M

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI P R O G R A M"

Átírás

1 Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: : 2313 Szigetszentmiklós-Gyártelep, Csonka János u.5. : (24) , Fax: (24) Honlap: INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI P R O G R A M 2008

2 Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI P R O G R A M J Á T ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola IGAZGATÓJA Az Intézményi Minőségirányítási Program évi felülvizsgálatára a 17/2007. (III. 14.) OKM rendelet módosításai miatt került sor. A módosítással egybeszerkesztett változatot elkészítette: Czapek Tamásné igazgató ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLETE március 20-án 2

3 A Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M J Á N A K E L F O G A D Á S A É S J Ó V Á H A G Y Á S A A Csonka János Műszaki Szakközép és Szakiskola, módosításokkal egybeszerkesztett minőségirányítási programját az iskolai diákönkormányzat március 18-án tartott ülésén véleményezte, és elfogadásra javasolta. Szigetszentmiklós, március 20. diákönkormányzat vezetője A Csonka János Műszaki Szakközép és Szakiskola, módosításokkal egybeszerkesztett minőségirányítási programját a Szülői Közösség március 20-án tartott ülésén véleményezte, és elfogadásra javasolta. Szigetszentmiklós, március 20. Szülői Közösség elnöke A Csonka János Műszaki Szakközép és Szakiskola, módosításokkal egybeszerkesztett minőségirányítási programját az iskola alkalmazotti közössége március 20-án tartott ülésén elfogadta. Szigetszentmiklós, március 20. igazgató 3

4 Csonka János Műszaki Szakközép és Szakiskola módosításokkal egybeszerkesztett minőségirányítási programját az iskola fenntartója Pest Megye Önkormányzata n tartott ülésén jóváhagyta. Budapest, A fenntartó részéről 4

5 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék 5. oldal Mellékletek tartalomjegyzéke 6. Bevezető Az intézmény minőségirányítás alapelvei 7. Helyzetelemzés 7. Fenntartói ÖMIP kivonat 14. A minőségirányítási rendszer személyzetének képzése Intézményi minőségpolitika 14. A szervezet minőségpolitikai nyilatkozata Az intézményi minőségfejlesztési rendszer 15. A vezetés felelőssége és elkötelezettsége 15. Jogi megfelelés 16. Minőségpolitika 18. A minőségfejlesztési szervezet működtetése 19. A vezetés 21. Jövőképalkotás 22. Döntéshozatal 22. Innováció 23. Szervezeti kommunikáció 23. Elismerés, támogatás 23. Felelősségi kör, hatáskör 24. Tervezés, szervezés Célok megfogalmazása A feladatok kijelölése Erőforrások biztosítása Emberi erőforrások Infrastruktúra Munkakörnyezet 29. Ellenőrzés, elemzés 29. Vezetői ellenőrzés 29. Minőségügyi ellenőrzés 30. Munkatársak munkájának ellenőrzése 31. Nem megfelelő szolgáltatás, termék kezelése Az értékelés. 32. Vezetői értékelés 32. Intézményértékelés Intézményi önértékelés A nevelő-oktató tevékenység értékelése A mérés Az intézkedési terv Partner igény- és elégedettségi mérés Partnerkapcsolatok A partnerkapcsolatok irányítása Kommunikáció a partnerekkel Panaszkezelés Partnerazonosítás 43. 5

6 Mellékletek 1. sz. melléklet Fenntartói elvárások 45. oldal 2. sz. melléklet Beiskolázási, továbbképzési terv 47. 3/a, 3/b. sz. melléklet Ellenőrzési terv sz. melléklet Nem megfelelőségi jelentés sz. melléklet Intézkedési terv sz. melléklet Vezetői átvizsgálási értekezlet sz. melléklet Fejlesztő javaslat sz. mellékletek Tanulói észrevételek sz. melléklet Jogszabályok sz. melléklet Az iskolában használt nyomtatványok sz. melléklet Belső audit kérdésjegyzék sz. melléklet Fejlesztési terv sz. melléklet Mérés- értékelés terve 97 6

7 Bevezető: A Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola minőségirányítási programja a törvény szellemének megfelelően a minőségnek két fő területét fogja lefedni a minőségpolitikát és a minőségfejlesztési rendszert. Ebben a programban szeretnénk kifejteni - a minőségpolitikát - az intézmény hosszú távú működési elveit és a hozzá kapcsolódó megvalósítást szolgáló elképzeléseket - az intézmény minőségfejlesztési rendszerét - szabályozni a működési folyamatok közül a következőket o vezetést o tervezést o ellenőrzést o értékelést o mérést Az iskolai minőségirányítási program elkészítésénél figyelembe vettük Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 8/2004.(01.30.) Önkormányzati Minőségirányítási Programját. 1. Az intézményi minőségirányítás alapelvei 1.1. Helyzetelemzés Az iskola bemutatása: Az iskola Szigetszentmiklós - Gyártelepen található a volt Csepel Autógyár szomszédságában. Az intézmény névadója, Csonka János a magyar autógyártás úttörője. Meghatározó személyisége a világ autó iparának, hiszen Ő találta fel, illetve gyártotta le Bánki Donáttal együtt a világ első benzinüzemű porlasztóját. Az általa vezetett műegyetemi tanműhelyben gyártottak elsők között magyar autókat. Kezdetben, az 1949-ben induló Csepel Autógyár, majd a környék vállalatai részére képeztek autószerelő, karosszérialakatos, géplakatos, esztergályos, repülőgép-szerelő, repülőgépműszerész és autóvillamossági szerelő szakmunkásokat. Az elméleti oktatás az iskolában, a 7

8 gyakorlati képzés az intézet tanműhelyében, a Csepel Autógyárban, a Pestvidéki Gépgyárban, a MALÉV- nál folyt. A tanulók Szigetszentmiklósról, a környező településekről, Budapest déli kerületeiből, Pest megye déli részéről járnak ide. Szinte nincs a környéken olyan család, amely valamilyen módon ne kapcsolódna az iskolához. Az iskola létszáma az 1960-as, 70-es években meghaladta az 1500 főt. A szakmunkásképzésre szakosodott intézet esti képzés keretében bekapcsolódott a felnőttoktatásba, érettségi és technikusi oklevelet is szerezhettek a dolgozók. A képzettebb, műveltebb szakemberképzést az 1972-ben beindult szakközépiskolai oktatás biztosította. A szakmai érettségi után lehetőség nyílt a technikusi oklevél megszerzésére is. A 80-as évek elején a szakmával rendelkező tanulók részére megindult a szakmunkások szakközépiskolája felnőtt képzése, két éves nappali tagozata, ahol a szakma megszerzése után az érettségivel magasabb általános műveltséget is szerezhetnek tanulóink. Az 1996/97-es tanévtől iskolánk bekapcsolódott a VILÁGBANK- i képzésbe. A szakmai hagyományoknak megfelelően, két szakmacsoportban, a közlekedés és a gépészet/fémtechnika területén. Az iskola elnyerte a PHARE támogatást is, mely újabb lehetőségeket adott fejlesztésre, magasabb színvonalú oktatásra. A továbbtanulni szándékozó tanulóink egyetemeken, főiskolákon szereznek diplomát. Az iskola autós képzésben megyénk vezető intézete. A helyi igényeknek igyekeztünk megfelelni a szállítmányozási ügyintéző képzés bevezetésével, s megteremtettük a lehetőségét a mechatronikai műszerészek oktatásának. Az intézmény széles körű külföldi kapcsolatokkal rendelkezik. A Leonardo Mobilitas Project keretében diákok és tanárok utazhatnak külföldre. Németországban a Volkswagen gyárban vesznek részt szakmai gyakorlaton diákjaink. Finnországba egy hasonló képzési profilú iskolába látogattunk el már többször is. Új kapcsolat a törökországi Kahramanmaras város szakképző intézete. 8

9 Az iskolából kikerülő szakmunkások, technikusok az életben is megállják helyüket. A környék sikeres vállalkozói innen kerülnek ki, de vannak köztük színészek, és élsportolók, vállalatvezetők, menedzserek. Alapelvünk: a folyamatos szakmai megújulás, a tanulmányi lehetőségek körének állandó bővítése, az új iránti fogékonyság. Látványosan fejlődött a számítástechnika. Magas szinten tanítják tanáraink az informatikai tantárgyakat a kor követelményeinek megfelelően. Az oktatás jól felszerelt informatikai termeinkben már több mint 10 éve magas szinten folyik. Tekintettel arra, hogy a tantestület nagy része rendelkezik számítástechnikai ismeretekkel, így mód nyílt arra, hogy valamennyi tantárgy oktatásában jelen legyen az informatika. Napjainkban beindult új rendszerű szakképzés igényli a számítástechnikai ismereteket, mivel az iskolánkban tanított szakmák mindegyike kapcsolatban van a számítógépekkel. Speciális számítógépek irányítják és diagnosztizálják a gépjárműveket, biztosítják üzembiztos és környezetkímélő működésüket. Tanműhelyünk felszereltsége az országban kiemelkedő színvonalú. Fontosnak tartjuk diákjaink környezettudatos magatartásának kialakítását is. Kialakítottuk környezetvédelmi politikánkat. Részt vettünk a JEM környezetvédelmi projectben, amiben Németország, Ausztria, Lengyelország, Olaszország voltak a partnereink. 9

10 Általános rendelkezések 1. ALAPÍTÓ OKIRAT Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (2313 Szigetszentmiklós - Gyártelep) számára a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdése, és az államháztartás működési rendjéről szóló évi XXXVIII. törvény 88. -ban foglaltaknak megfelelően, valamint február 01-jei hatállyal a 8/2008. ( ) KGY határozattal módosított 195/2006. ( ) KGYH határozattal elfogadott alapító okiratot adja ki egységes szerkezetben az alábbiak szerint: 1. Az intézmény neve: Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 2. Az intézmény székhelye, 2313 Szigetszentmiklós Gyártelep, Csonka János u.5. címe: 3. Az intézmény telephelye(i) nincs 4. Az intézmény típusa: több-célú, közös igazgatási intézmény (szakközépiskola és szakiskola) OM Az intézmény működési Pest megye területe: 6. Az intézmény alapítója: Munkaerő Tartalékok Hivatala 7. Az alapítás éve (eredeti): Az intézmény fenntartója. Pest Megye - Önkormányzata 1052 Budapest, Városház u.7. (2007. január 1-től) 9. Az intézmény felügyeleti Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése szerve: 1052 Budapest, Városház u Az intézmény jogállása: önálló jogi személy 11. Az intézmény gazdálkodása:gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. 12. Az intézmény tevékenysége a) alaptevékenysége)i) 8531 általános középfokú oktatás szakközépiskola a) tankötelezettek részére négy évfolyamos, 9-12.évfolyam öt évfolyamos, évfolyam (nyelvi előkészítő évfolyammal) b) felnőttoktatás négy évfolyamos, 9-12.évfolyam szakiskola (9-10.évfolyamon) 8532 szakmai középfokú oktatás 10

11 szakközépiskolai szakképzési évfolyamon elektronika-elektrotechnika szakmacsoport mechatronikai műszerész 1 az elektrotechnika-elektronika szakmacsoport a mechatronikai műszerész képzéssel 2007.szeptember 1-jétől indítható Gépészet szakmacsoport gépipari számítástechnikai technikus Közlekedés szakmacsoport autóelektronikai műszerész autószerelő közlekedésgépészeti technikus közlekedésüzem-viteli szállítmányozási technikus szállítmányozási ügyintéző szakiskolai szakképzési évfolyamon gépészet szakmacsoport fémforgácsoló hegesztő Közlekedés szakmacsoport karosszérialakatos b) kisegítő, kiegészítő 8559 máshova nem sorolható egyéb oktatás tevékenysége(i) iskolarendszeren kívüli oktatás (az OKÉV nyilvántartási száma alapján végezhető tevékenységek és szolgáltatások( 5629 egyéb vendéglátás 13. Az intézménybe felvehető maximális létszám: 14. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 570 fő Az intézmény vezetőjét Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése nyilvános pályázat alapján határozott időre bízza meg. Az intézményvezető: igazgató 15. Az intézmény képviseletére jogosult Az intézmény vezetője, valamint az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott közalkalmazott. 16. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 17. A vagyon feletti rendelkezés a) Szigetszentmiklós Város Önkormányzata tulajdonában, Pest Megye Önkormányzatának ingyenes használatában lévő Szigetszentmiklós Gyártelep, hrsz.ingatlan, b) Szigetszentmiklós Város Önkormányzata tulajdonában, Pest Megye Önkormányzatának ingyenes használatában lévő továbbá a költségvetési szerv nyilvántartásában rögzített ingó vagyon. Alapító vagyon: ,-Ft 11

12 joga 18. Ellátható vállalkozási tevékenység és mértéke: Budapest, február 1. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti jogok gyakorlásáról szóló mindenkor érvényes rendelet szerint. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Dr.Szép Tibor P.H. Szűcs Lajos főjegyző elnök 12

13 Tárgyi feltételek Az iskola tulajdonosa: Az intézmény fenntartója: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata. Pest Megye Önkormányzatának Hivatala. a) Épület Az iskola főépülete, valamint a tanműhely egy része az ig épült, kifejezetten oktatási céllal. Az 1970-es években 2 új tanterem (fizika és kémia előadó), valamint irodahelyiségek épültek, a tanműhely is újabb szárnnyal bővült. A hátsó udvarba 1992-ben 2 faház épület került, melyben 5 tanterem és az orvosi szoba működik. A régi épületszárny földszinti folyosójának végén az egykorú igazgatói szolgálati lakás helyén két kis méretű- nyelvi órák tartására szolgáló szakterem található között felújításra került a tornaterem, az ebédlő-blokk, a könyvtár és az irodai, tanári szárny. Megtörtént a fűtéskorszerűsítése az ebédlőben, a faházban. Az iskola egészében sor került a nyílászárók cseréjére tól több ütemben felújításra került a tanműhely. Elkészült a tető tejes szigetelése, az életveszélyessé vált világítóablakok cseréje. A nyílászárókat is kicseréltük. Új vizesblokkok, korszerű világítás, hőszigetelt elektromos kapuk, új oktatói kabinetek, tantermek kerültek kialakításra. Szükséges volt az épület teljes külső és belső festése. A főépület vizesblokkját teljesen felújítottuk. További terveinkben szerepel a rendkívül rossz állapotú járdák akadálymentesítése, a gépjárműparkoló szilárd kialakítása. A több évtizedes elöregedett és életveszélyessé vált nyárfákat ki kellett vágnunk. Helyükre platán és hársfák kerültek. b) Eszközállomány Megnyugtató megoldást ezen a területen a kötelező eszköz -és felszerelésjegyzék nyújt. A tervszerűen gyarapított VIDEO, DVD és CD állomány a leginkább használatos eszközcsoport az oktatásban. A könyvtár hagyományos dokumentumokkal való további fejlesztése-különös tekintettel a kerettantervre - kiemelten támogatandó. A kompetenciaala- 13

14 pú oktatáshoz, az alapkészségek fejlesztéséhez szükséges módszertani anyagok, mérőeszközök, szakkönyvek szintén kiemelten támogatandóak. A könyvtárban helyeztük el a diákok számára is bármikor hozzáférhető számítógépeket, melyek multimédiás fejlesztése is a kiemelt feladatok közé tartozik. A tantermek a kor követelményeinek megfelelő bútorral való ellátottsága folyamatban van. A számítástechnikai oktatást 3 korszerű számítógépekkel és különböző perifériákkal felszerelt tanterem segíti. A tanulók használhatják az internetet, a CAD (számítógépes műszaki tervezés) és a CNC (számítógép- vezérelt szerszámgép) technika alapjait, a multimédiás eszközök kezelését szolgáló szoftvereket. Humán feltételrendszer pedagógusok technikai dolgozók - 37 fő - 19 fő 1.2. Fenntartói ÖMIP - kivonat (fenntartói elvárások) (1. sz. melléklet) 1.3. A minőségirányítási rendszer személyzetének képzése Az intézmény kialakította a pedagógus és a nem pedagógus alkalmazottak továbbképzési és beiskolázási tervét. Figyelembe vettük a pedagógus továbbképzési rendszer kínálta lehetőségeket és kötelezettségeket. Beiskolázási terv ( 2. sz. melléklet ) 2. Intézményi minőségpolitika 2.1 A szervezet minőségpolitikai nyilatkozata Célja, hogy megadja az iskola irányításának stratégiai súlypontját, tartalmazza a követelmények teljesítése és a minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztése iránti elkötelezettséget, hozzásegítse az iskolai erőforrásokat az eredmények eléréséhez és keretet adjon a minőségi célok kitűzéséhez. Az iskola dolgozói személyesen elkötelezettek abban, hogy tevékenységükkel hozzájáruljanak a szülők, a tanulók és a társadalmi igények kielégítéséhez. Ezért az iskola elsősorban az ő igényeik pontos 14

15 meghatározását megismerését és teljes körű kielégítését tartja oktatáspolitikája meghatározásához a legfontosabbnak. Iskolánk alapvető filozófiája a tanulók piacképes tudásának kialakítása! Ennek érdekében: Az előírásoknak megfelelően történjék az oktatás, a gazdálkodás. Növendékeiben felkelti a tudásvágyat, és megalapozza a magas szintű önművelés igényét. Növendékeit a tudományok segítségével rávezeti a világ megismerésének és megőrzésének fontosságára. A kultúra időtálló értékeinek közvetítése fogékonnyá teszi őket a szépre. A reál és humán tudás átadásával kifejleszti bennük a józan, kritikus és önálló gondolkodást és a felelős cselekvés képességét. Gondosan ápolja az anyanyelvet és a magyar nemzeti hagyományokat. Megérteti tanítványaival, hogy a világ megismeréséhez elsősorban saját nyelvükön, kultúrájukon keresztül vezet az út. Képessé teszi diákjait a fenti alapelvek elsajátítására, ehhez megfelelő alapkészségeket és kompetenciákat fejleszt ki a tanulóban. Napi feladataink végzésekor elsőrendű szempont a minőségpolitikának megfelelő működés biztosítása, ennek érdekében alapkövetelmény a minőségpolitika ismerete és elveinek betartása minden dolgozó esetében. Eredményes működésünkhöz szükséges állandó fejlődés érdekében valljuk, hogy a jelenlegi állapotnál mindig van jobb. A vezetőség kötelességének tekinti, hogy olyan környezetet teremtsen, amely elősegíti a minőségi munkavégzést, ahol mindenki állandóan fejleszti alkotókészségét, s ez által olyan tevékenységet végez, amely tanulóinknak, szüleiknek és a munkaerőpiacnak megelégedettségét, elismerését szolgálja. 3. Az intézményi minőségfejlesztési rendszer 3.1. A vezetés felelőssége és elkötelezettsége 15

16 A vezetés a Minőségirányítási rendszert a Ktv. 40 követelményének megfelelően dolgozta ki. A rendszer kiépítésekor figyelembe vettük a fenntartó önkormányzat ÖMIP- ben megfogalmazott elvárásait. Az iskola igazgatója és felső vezetése kinyilvánítja teljes elkötelezettségét: a partneri igények és elvárások teljesítésének tudatosításában az intézmény minden szintjén a minőségpolitika és a minőségcélok meghatározásában, betartásában, elérésében, rendszeres felülvizsgálatában a minőségfejlesztési rendszer időszakos vezetőségi átvizsgálásában a hozzá szükséges erőforrások biztosításában Az iskola felső vezetése vállalja, hogy a kiépített és működtetett minőségfejlesztési rendszert fenntartja, és folyamatosan tökéletesíti a partneri elégedettség megtartása és javítása céljából. Az iskola munkatársai felelősséget viselnek a minőségpolitika megvalósításáért, a minőségcélok elérésért, a minőséget befolyásoló folyamatok előírásszerű végrehajtásáért. Minden munkatárs joga és kötelessége a szolgáltatásainak bármely fázisában észlelt, a minőséget károsan befolyásoló jelenséget felismerve azokat a hatáskörrel felruházott kollégáknak felvetni. Joga és kötelezettsége a megszüntetésre vonatkozóan javaslatot tenni Jogi megfelelés Az iskolavezetés fontosnak tartja, hogy az iskolai életet szabályozó törvények, rendeletek, a fenntartó vagy az intézmény belső szabályozói minden munkatárs számára hozzáférhetőek legyenek, azokat mindenki ismerje, meg és feladatuk legyen ezek betartása. Számítógépen történő tárolás, kezelés A minőségbiztosítási dokumentum mellékleteivel együtt jól felépített struktúrában központi gépen helyezkedik el. 16

17 A dokumentumokhoz való hozzáférés szigorú. A minőségirányítási vezetőnek van írásjoga, minden más dolgozónak csak olvasási joga. A működés során történő változásokat, szükséges módosításokat a minőségügyi vezető tantestületi és igazgatói jóváhagyás után behelyezi a megfelelő helyre. A dokumentum a módosítás után új verziószámot kap, így ezen új fájlnéven kerül be a helyére. Az előző verzió is gépen marad. Dokumentumok kiadása, kezelése: 1. Az iskolába érkező hivatalos küldeményeket az igazgató vagy az általa megbízott dolgozó bontja fel. 2. Minden beérkezett hivatalos iratot (ügyiratot), valamint az iskolában hivatalból kezdeményezett, intézkedést igénylő ügyiratot, jegyzőkönyvet iktatóbélyegző alkalmazásával iktatni kell. 3. Az iktatás az iktatókönyvben, naptári évenként újra kezdődő növekvő sorszámos rendszerben, az iratok beérkezése (kezdeményezése) sorrendjében történik. 4. Az iktatás során az iktatókönyv rovatait pontosan ki kell tölteni. Az ügyirat tárgyát úgy kell megállapítani, hogy az ügy lényegét röviden és szabatosan fejezze ki, és annak alapján a helyes mutatózás elvégezhető legyen. A naptári év végén az igazgató az iktatókönyvet az utolsó iktatás után aláhúzással, keltezéssel, az iskola kerek bélyegzőjével és névaláírásával lezárja. Az iktatókönyvet, ha arra elegendő hely van, több éven át lehet használni. 5. Bizalmas iratokat az igazgató vagy megbízottja beérkezési sorrendben külön iktatja és irattárba helyezi. 6. Az iskolában az iratkezelési szabályzat alapján történik az ügyiratok csoportosítása. 7. Az iratok elintézése és továbbítása Postabontáskor a beérkezés dátumával a postabontást végző személy az iratot láttamozza. Ráírja az elintézésért felelőst, határidőt, ügyintézési teendőket. 17

18 Az iskolatitkár a beérkezett iratokat iktatja. Elintézésért felelős személyeknek az ügyiratot kiadja, az irat határidőre történő elintézését figyelemmel kíséri. Végzi az iratok irattári lerakását. Az ügyiratokat kézbesítőkönyvvel vagy postakönyvvel továbbítja. Közlönyökre és szabályzatokra vonatkozó előírások Intézményünkbe a DVD jogtár havonta érkezik. A törvényekben, rendeletekben történt változásokról a felelősök értesítik az érintetteket, melynek módszere a következő: Az érintettek tájékoztatása 2 héten belül történjen meg Sürgős esetekben fénymásolattal az érintetteket aznap vagy a következő munkanapon tájékoztatni kell. Mindenkit érintő esetben tantestületi megbeszélésen szóban közölni, majd egy példányt 2 hétre kitenni a faliújságra, melynek figyelemmel kísérése mindenki számára munkaköri kötelesség. A technikai dolgozókat is érintő tételek esetén előre megbeszélt időpontban szóbeli tájékoztatás. A különböző szabályzatokat, iskolai dokumentációkat az igazgatóhelyettesi irodában, könyvtárban, titkárságon és az iskolai weblapon lehet megtekinteni Minőségpolitikánk a következő: A tudásalapú társadalom oktatási feltételeit kielégíteni. Az életen át való tanulás, vagyis a versenyképes munkaerő képzettségének megteremtése, a felnőttképzés elindítása, széleskörű fejlesztése. A vállalkozói készségek, az adott körülményekhez való alkalmazkodás képességének erősítése. Tanulóink felkészítése az informatikai alapú társadalom igényeinek kielégítésére. A nyelvi készségek magas szintjének kialakítása, vagyis a munkaerő szabad áramlásához való hozzájárulás fejlesztése. 18

19 Tevékeny állampolgárságra való képzés támogatása. Tanulóinknak széleskörű konvertálható tudást átadni. Különös figyelmet kell fordítani az egyéni tanulási utak támogatására, lemorzsolódás megelőzésére és csökkentésére. Ennek érdekében a különböző képességekkel rendelkező tanulók részére egyénre szabott fejlesztési terveket kell kidolgozni. A tehetséges és gyengébb képességű tanulóinkat a fejlesztés érdekében differenciált módszerekkel tanítjuk. Törekszünk, hogy minél több munkatársunk vegyen részt a kompetenciaalapú oktatás, alapkészségek fejlesztése és a korszerű mérés-értékelés módszereit elsajátító tanfolyamokon. Piaci igényeknek megfelelően szélesítjük szolgáltatásainkat. Nagy figyelmet fordítunk tanáraink, oktatóink kiválasztására, teljesítményüket folyamatosan figyelemmel kísérjük. Az iskola dolgozói személyesen elkötelezettek a minőség iránt és ennek megfelelő magatartást tanúsítanak tevékenységükben. A piaci igényeknek megfelelően állandóan fejlesztjük tanáraink, oktatóink ismeretét, hagy ismerjék meg az új technológiai és módszertani eljárásokat és alkalmazásukat, hogy tanulóink rugalmas, egészséges alkalmazkodni és megfelelni képes tudással kerüljenek a munkaerőpiacra. Jelmondatunk: Korszerű, az új befogadására és az állandó megújulásra képes tudás kialakítása! A minőségfejlesztési szervezet működtetése. Az igazgató kinevezi a minőségfejlesztési rendszer támogatásáért felelős személyt, aki elegendő hatáskörrel rendelkezik a minőségfejlesztési rendszer működtetéséhez. A minőségfejlesztési megbízott elkészíti a szervezet működését szabályozó dokumentumokat. 19

20 20

21 Az iskola felelősség és hatásköri felépítése Az iskola szervezeti felépítése Pest Megye Önkormányzatának Hivatala (fenntartó) igazgató gyak. okt. vez. igazgató h. gazdasági vezető MÉCS vezető iskolatitkár oktatók munkaközösségek ügyviteli dolgozók raktáros humán technikai dolgozók fűtó - portás reál takarítók karbantartó - gondnok szakmai elméleti 21

22 3.2. A vezetés Jövőképalkotás - Hazánk 2004-ben az Európai Unió tagja lett. Ez új kihívást jelent számunkra. Egyrészt fel kell készülnünk a globalizáció miatt diákjainkra váró feladatokra, azokra az igen magas követelményekre, amelyet egy fejlettebb piacgazdaság elvár tőlünk, másrészt erősíteni kell nyelvi kultúránkat, ápolnunk kell hagyományainkat. - Az ismeretanyag rohamos bővülése, a technikai feltételek változása, az emberi kapcsolatok gyors átalakulása követeli tőlünk, hogy újrafogalmazzuk oktatói-nevelési elveinket. Tanulóink kezébe nem lezárt tudást kell adnunk, hanem olyan ismereteket, és készségeket, képességeket, amelyet a későbbiek során tovább tudnak fejleszteni, vagyis képesek lesznek az életen át tartó tanulásra, és aktív, cselekedtető, önfejlesztő és önértékelő, önálló munkán alapuló tanulási folyamatokban vesznek részt. - Ennek érdekében a tantestületnek át kell térni az ismeretalapú pedagógiáról a kompetenciaalapú pedagógiára. - Fontos nevelési elvünk a környezetvédelmi nevelés minél nagyobb mértékű oktatása, a kommunikációs készség fokozása, úgy magyar, mind idegen nyelven. - Tovább szeretnénk fejleszteni a már meglévő nemzetközi kapcsolatainkat, új kapcsolatokat kívánunk kiépíteni elsősorban a megújuló energiák felhasználásában és a környezetvédelem területén. - Intenzíven szeretnénk a felnőttképzés-átképzésben részt vállalni, hiszen ez a jövő iskolájának alapvető feladata lesz. - Mielőbb szeretnénk a korszerű, kompetencia alapú és moduláris képzés megvalósításába bekapcsolódni. - A közlekedési szakmacsoport teljes vertikumát szeretnénk lefedni, hogy tanulóink számára biztosítsuk a modul rendszer bevezetésével több szakma rövid idő alatti elvégzését, a szakmák egymásra és egymás mellé épülését. A mesterképzés továbbfejlesztését, a közlekedési szakma egész életen át való tanulási lehetőségét, az átjárhatóság biztosítását Döntéshozatal Az iskola dolgozói feletti munkáltatói jogokat az iskola igazgatója egy személyben gyakorolja, csakúgy, mint a gazdasági-pénzügyi kérdésekben. A 3.1-ben a Felelősség és hatáskör alatt szabályozott rendben történik a döntéshozatal 22

23 Minden terület az alá tartozó szakmai és személyi kérdésekben, az év eleji vezetőségi ülésen meghatározott mértékben dönt. A vezetők fontosabb, az iskola egészét érintő esetekben, az igazgatóval történő előzetes egyeztetés után hozzák meg határozatukat Innováció Szeretnénk a következő időszakban szakterületünkön a megye vezető intézménye maradni. Újabb szaktantermeket szeretnénk kialakítani. Felsőfokú akkreditált képzést kívánunk indítani. Program akkreditációt benyújtani különböző szakmák oktatásával kapcsolatban Az egész életen át való tanulás, és a távoktatás feltételeit megteremteni. A kompetenciaalapú oktatás személyi és tárgyi feltételeit megteremteni. A régió vállalataival a kapcsolatot intenzívebbé tenni Szervezeti kommunikáció Az iskola vezetősége szükségszerűen az igazgató irányításával ülést tart. A vezetőségi ülésekre alkalmanként meghívót kapnak az adott téma felelősei. A vezetőségi üléseken biztosítják az információcserét minden a minőségfejlesztési rendszert érintő kérdésben. Az igazgató és a minőségi vezető közötti napi szóbeli kapcsolattartás kiterjed a rendszer szabályozásának és fenntartásának minden kérdésére. A munkatársak és a felső vezetés közötti kapcsolattartás formája a szóbeli közlés. A munkaköri leírásban szabályozott módon a munkatársak joga és kötelessége a nem megfelelőség azonnali jelzése és helyesbítése. A kapcsolódó információk szóban azonnal a közvetlen vezetőkhöz jutnak, akik írásban továbbítják azokat, javaslataikkal együtt a minőségi vezetőhöz, a szükséges intézkedések megtétele érdekében Elismerés, támogatás A pedagógus és nem pedagógus alkalmazottak ösztönzése, erkölcsi és anyagi elismerése félévente áttekintésre kerül, kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítésben részesülhetnek az arra érdemesek. 23

24 Felelősségi kör, hatáskör A belső kapcsolattartást a szervezeti ábra mutatja ( ) A vezetőség és a munkatársak felelősségi körét és hatáskörét az SZMSZ és a munkaköri leírások tartalmazzák. A munkaköri leírások minden dolgozó számára tartalmazzák - a munkakör megnevezését - a munkakör ellátásának célját - a munkakör betöltéséhez szükséges szakmai képesítést és ismereteket - a közvetlen felettes megnevezését - a munkakör szakmai feladatait - az ellenőrzési feladatokat - az információhoz jutás jogait és lehetőségeit - bérezést és dokumentációs kötelezettségeket Minden munkatárs felelős az általa végzett munka minőségéért. Az igazgató minőségi vezetőt nevezett ki, dr. Lapsánszky Istvánné személyében, aki rendelkezik a szükséges hatáskörrel, ahhoz, hogy - a minőségfejlesztési rendszert az előírásoknak megfelelően működtesse - kidolgozza és a vezetőség elé tárja az éves minőségi tervet - biztosítsa a minőségpolitikában és a célokban kitűzötteket - megelőzze a nem megfelelő szolgáltatások kialakulását - koordinálja a folyamatos javítást - beszámoljon az intézmény vezetőségének és nevelőtestületének a minőségirányítási rendszer működéséről Az igazgató a munkatársak közül belső auditort nevez ki Zachárné Gombás Katalin személyében. Az auditor megfelelő ismerettel rendelkezik, ahhoz, hogy a minőségirányítási rendszert tárgyszerűen vizsgálja és a vezetésnek információt, szolgáltasson a folyamatos minőségjavítás hatékonyságának megítéléséhez. 24

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA - KESZTHELYI VSZK - Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma az Észak-zalai Térségi Integrált Szakképző Központ tagja Számlakezelő: OTP BankRT Keszthelyi

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

A Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda

A Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda A Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda Intézményi Minőségirányítási Kézikönyve (IMK) Tartalomjegyzék A SZERVEZET BEMUTATÁSA.... 5 MINŐSÉGPOLITIKA ÉS CÉLKITŰZÉSEK....

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM A Penta Akadémia Alapítvány által fenntartott MAGYAR ÜZLETEMBERKÉPZŐ Szakközépiskola BUDAPEST-KAPOSVÁR-PÉCS INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2008-2012. A nevelőtestületi jóváhagyást követően a dokumentumot

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Mészáros Ferenc Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2004. április 26. Fenntartóhoz

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a BEVEZETŐ A többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a Közoktatásról 40. (10.) szerint a közoktatási intézmény a feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Kandó Kálmán Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 028011 Készítette: Horváth Lajos, igazgató Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2004.06.11. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2004.06.16.

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. [ H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. I d e í r h a t j a

2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. [ H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. I d e í r h a t j a A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. [ H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. I d e í r h a t j a 1 a c é g c í m é t ] TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 5 1. A MINŐSÉGRŐL...5

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium. Minőségirányítási programja

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium. Minőségirányítási programja Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Minőségirányítási programja 2008 1 TARTALOM 1. Bevezetés... 2 2. A fenntartó minőségpolitikája... 3 3. Intézményi minőségpolitika... 4 3.1.Törvényi

Részletesebben

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. 45/1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...

Részletesebben

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A 11/2008(III.29.) OKM rendelet alapján átdolgozott Intézményi Minőségirányítási Program A KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY 133. (5) SZERINT A KÖZOKTATÁSI

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Mihály Dénes Szakképző Iskola 2230 Gyömrő, Szabadság tér 2/b Készítette: Hartai László igazgatóhelyettes vezetésével Fekete József, Bodor Tamás, Bende Attila, Tusorné

Részletesebben

EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Intézmény neve: EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény címe: 4030 Debrecen, Epreskert u. 80.

EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Intézmény neve: EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény címe: 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Intézmény neve: EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény címe: 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM azonosító: 200020 Készítette: Szabó Gyula Alkalmazotti

Részletesebben

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010.

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2010. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2010. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014 Készítette: Huber Gabriella

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium OM azonosító: 201177 Készítette: Leviczky Cirill igazgató Alkalmazotti közösség jóváhagyásának

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034800 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009-ES ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 2004-ben készült ot 2009. márciusában a következő rendelkezések szerint módosítottuk:

Részletesebben

A MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Jóváhagyta:.. Dr. Bugya László 2008 TARTALOMJEGYZÉK 1 A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM ÉS JOGSZABÁLYI HÁTTERE...5 1.1 A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA Tartalomjegyzék: Bevezetés...4. 1. Az intézmény minőségpolitikája...4. 1.1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város önkormányzati

Részletesebben

Neumann János Középiskola és Kollégium

Neumann János Középiskola és Kollégium A Neumann János Középiskola és Kollégium (3300 Eger, Rákóczi út 48.) Minőségirányítási Programja Eger, 2010. május 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. Az intézmény bemutatása és az Iskola rövid története...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet 6900 Makó, Kálvin tér 6. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2007. augusztus 15. TÁRGYMUTATÓ 1. Helyzetelemzés 2. Az intézményi

Részletesebben

A BETHLEN GÁBOR REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS SZATHMÁRY KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A BETHLEN GÁBOR REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS SZATHMÁRY KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA BETHLEN GÁBOR REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS SZATHMÁRY KOLLÉGIUM 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi u. 2. Tel: 62/241 703; tel/fax: 62/244 337 www.bgrg.hu e-mail: bgrg@bgrg.sulinet.hu Az alkalmazotti közösség elfogadásának

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011.

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. A Jászsági Többcélú Társulás mint fenntartó - jóváhagyta a... sz. határozattal Hatályba lép: 2011... Felülvizsgálat időpontja:. A példány

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV ISO 9001:2000 SZERINT Kiadta:... Hajós Éva igazgató A második kiadás dátuma: 2004. március 1. Nyilvántartott példány, folyamatos módosításokkal Csak tájékoztatásra szolgáló, nem felülvizsgált példány A

Részletesebben

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató Minőségirányítási program Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató 1 1. MINŐSÉGPOLITIKA 3 1.1. Bevezetés 2 A gyáli Ady Endre Általános Iskola a

Részletesebben