INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI P R O G R A M

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI P R O G R A M"

Átírás

1 Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: : 2313 Szigetszentmiklós-Gyártelep, Csonka János u.5. : (24) , Fax: (24) Honlap: INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI P R O G R A M 2008

2 Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI P R O G R A M J Á T ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola IGAZGATÓJA Az Intézményi Minőségirányítási Program évi felülvizsgálatára a 17/2007. (III. 14.) OKM rendelet módosításai miatt került sor. A módosítással egybeszerkesztett változatot elkészítette: Czapek Tamásné igazgató ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLETE március 20-án 2

3 A Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M J Á N A K E L F O G A D Á S A É S J Ó V Á H A G Y Á S A A Csonka János Műszaki Szakközép és Szakiskola, módosításokkal egybeszerkesztett minőségirányítási programját az iskolai diákönkormányzat március 18-án tartott ülésén véleményezte, és elfogadásra javasolta. Szigetszentmiklós, március 20. diákönkormányzat vezetője A Csonka János Műszaki Szakközép és Szakiskola, módosításokkal egybeszerkesztett minőségirányítási programját a Szülői Közösség március 20-án tartott ülésén véleményezte, és elfogadásra javasolta. Szigetszentmiklós, március 20. Szülői Közösség elnöke A Csonka János Műszaki Szakközép és Szakiskola, módosításokkal egybeszerkesztett minőségirányítási programját az iskola alkalmazotti közössége március 20-án tartott ülésén elfogadta. Szigetszentmiklós, március 20. igazgató 3

4 Csonka János Műszaki Szakközép és Szakiskola módosításokkal egybeszerkesztett minőségirányítási programját az iskola fenntartója Pest Megye Önkormányzata n tartott ülésén jóváhagyta. Budapest, A fenntartó részéről 4

5 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék 5. oldal Mellékletek tartalomjegyzéke 6. Bevezető Az intézmény minőségirányítás alapelvei 7. Helyzetelemzés 7. Fenntartói ÖMIP kivonat 14. A minőségirányítási rendszer személyzetének képzése Intézményi minőségpolitika 14. A szervezet minőségpolitikai nyilatkozata Az intézményi minőségfejlesztési rendszer 15. A vezetés felelőssége és elkötelezettsége 15. Jogi megfelelés 16. Minőségpolitika 18. A minőségfejlesztési szervezet működtetése 19. A vezetés 21. Jövőképalkotás 22. Döntéshozatal 22. Innováció 23. Szervezeti kommunikáció 23. Elismerés, támogatás 23. Felelősségi kör, hatáskör 24. Tervezés, szervezés Célok megfogalmazása A feladatok kijelölése Erőforrások biztosítása Emberi erőforrások Infrastruktúra Munkakörnyezet 29. Ellenőrzés, elemzés 29. Vezetői ellenőrzés 29. Minőségügyi ellenőrzés 30. Munkatársak munkájának ellenőrzése 31. Nem megfelelő szolgáltatás, termék kezelése Az értékelés. 32. Vezetői értékelés 32. Intézményértékelés Intézményi önértékelés A nevelő-oktató tevékenység értékelése A mérés Az intézkedési terv Partner igény- és elégedettségi mérés Partnerkapcsolatok A partnerkapcsolatok irányítása Kommunikáció a partnerekkel Panaszkezelés Partnerazonosítás 43. 5

6 Mellékletek 1. sz. melléklet Fenntartói elvárások 45. oldal 2. sz. melléklet Beiskolázási, továbbképzési terv 47. 3/a, 3/b. sz. melléklet Ellenőrzési terv sz. melléklet Nem megfelelőségi jelentés sz. melléklet Intézkedési terv sz. melléklet Vezetői átvizsgálási értekezlet sz. melléklet Fejlesztő javaslat sz. mellékletek Tanulói észrevételek sz. melléklet Jogszabályok sz. melléklet Az iskolában használt nyomtatványok sz. melléklet Belső audit kérdésjegyzék sz. melléklet Fejlesztési terv sz. melléklet Mérés- értékelés terve 97 6

7 Bevezető: A Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola minőségirányítási programja a törvény szellemének megfelelően a minőségnek két fő területét fogja lefedni a minőségpolitikát és a minőségfejlesztési rendszert. Ebben a programban szeretnénk kifejteni - a minőségpolitikát - az intézmény hosszú távú működési elveit és a hozzá kapcsolódó megvalósítást szolgáló elképzeléseket - az intézmény minőségfejlesztési rendszerét - szabályozni a működési folyamatok közül a következőket o vezetést o tervezést o ellenőrzést o értékelést o mérést Az iskolai minőségirányítási program elkészítésénél figyelembe vettük Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 8/2004.(01.30.) Önkormányzati Minőségirányítási Programját. 1. Az intézményi minőségirányítás alapelvei 1.1. Helyzetelemzés Az iskola bemutatása: Az iskola Szigetszentmiklós - Gyártelepen található a volt Csepel Autógyár szomszédságában. Az intézmény névadója, Csonka János a magyar autógyártás úttörője. Meghatározó személyisége a világ autó iparának, hiszen Ő találta fel, illetve gyártotta le Bánki Donáttal együtt a világ első benzinüzemű porlasztóját. Az általa vezetett műegyetemi tanműhelyben gyártottak elsők között magyar autókat. Kezdetben, az 1949-ben induló Csepel Autógyár, majd a környék vállalatai részére képeztek autószerelő, karosszérialakatos, géplakatos, esztergályos, repülőgép-szerelő, repülőgépműszerész és autóvillamossági szerelő szakmunkásokat. Az elméleti oktatás az iskolában, a 7

8 gyakorlati képzés az intézet tanműhelyében, a Csepel Autógyárban, a Pestvidéki Gépgyárban, a MALÉV- nál folyt. A tanulók Szigetszentmiklósról, a környező településekről, Budapest déli kerületeiből, Pest megye déli részéről járnak ide. Szinte nincs a környéken olyan család, amely valamilyen módon ne kapcsolódna az iskolához. Az iskola létszáma az 1960-as, 70-es években meghaladta az 1500 főt. A szakmunkásképzésre szakosodott intézet esti képzés keretében bekapcsolódott a felnőttoktatásba, érettségi és technikusi oklevelet is szerezhettek a dolgozók. A képzettebb, műveltebb szakemberképzést az 1972-ben beindult szakközépiskolai oktatás biztosította. A szakmai érettségi után lehetőség nyílt a technikusi oklevél megszerzésére is. A 80-as évek elején a szakmával rendelkező tanulók részére megindult a szakmunkások szakközépiskolája felnőtt képzése, két éves nappali tagozata, ahol a szakma megszerzése után az érettségivel magasabb általános műveltséget is szerezhetnek tanulóink. Az 1996/97-es tanévtől iskolánk bekapcsolódott a VILÁGBANK- i képzésbe. A szakmai hagyományoknak megfelelően, két szakmacsoportban, a közlekedés és a gépészet/fémtechnika területén. Az iskola elnyerte a PHARE támogatást is, mely újabb lehetőségeket adott fejlesztésre, magasabb színvonalú oktatásra. A továbbtanulni szándékozó tanulóink egyetemeken, főiskolákon szereznek diplomát. Az iskola autós képzésben megyénk vezető intézete. A helyi igényeknek igyekeztünk megfelelni a szállítmányozási ügyintéző képzés bevezetésével, s megteremtettük a lehetőségét a mechatronikai műszerészek oktatásának. Az intézmény széles körű külföldi kapcsolatokkal rendelkezik. A Leonardo Mobilitas Project keretében diákok és tanárok utazhatnak külföldre. Németországban a Volkswagen gyárban vesznek részt szakmai gyakorlaton diákjaink. Finnországba egy hasonló képzési profilú iskolába látogattunk el már többször is. Új kapcsolat a törökországi Kahramanmaras város szakképző intézete. 8

9 Az iskolából kikerülő szakmunkások, technikusok az életben is megállják helyüket. A környék sikeres vállalkozói innen kerülnek ki, de vannak köztük színészek, és élsportolók, vállalatvezetők, menedzserek. Alapelvünk: a folyamatos szakmai megújulás, a tanulmányi lehetőségek körének állandó bővítése, az új iránti fogékonyság. Látványosan fejlődött a számítástechnika. Magas szinten tanítják tanáraink az informatikai tantárgyakat a kor követelményeinek megfelelően. Az oktatás jól felszerelt informatikai termeinkben már több mint 10 éve magas szinten folyik. Tekintettel arra, hogy a tantestület nagy része rendelkezik számítástechnikai ismeretekkel, így mód nyílt arra, hogy valamennyi tantárgy oktatásában jelen legyen az informatika. Napjainkban beindult új rendszerű szakképzés igényli a számítástechnikai ismereteket, mivel az iskolánkban tanított szakmák mindegyike kapcsolatban van a számítógépekkel. Speciális számítógépek irányítják és diagnosztizálják a gépjárműveket, biztosítják üzembiztos és környezetkímélő működésüket. Tanműhelyünk felszereltsége az országban kiemelkedő színvonalú. Fontosnak tartjuk diákjaink környezettudatos magatartásának kialakítását is. Kialakítottuk környezetvédelmi politikánkat. Részt vettünk a JEM környezetvédelmi projectben, amiben Németország, Ausztria, Lengyelország, Olaszország voltak a partnereink. 9

10 Általános rendelkezések 1. ALAPÍTÓ OKIRAT Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (2313 Szigetszentmiklós - Gyártelep) számára a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdése, és az államháztartás működési rendjéről szóló évi XXXVIII. törvény 88. -ban foglaltaknak megfelelően, valamint február 01-jei hatállyal a 8/2008. ( ) KGY határozattal módosított 195/2006. ( ) KGYH határozattal elfogadott alapító okiratot adja ki egységes szerkezetben az alábbiak szerint: 1. Az intézmény neve: Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 2. Az intézmény székhelye, 2313 Szigetszentmiklós Gyártelep, Csonka János u.5. címe: 3. Az intézmény telephelye(i) nincs 4. Az intézmény típusa: több-célú, közös igazgatási intézmény (szakközépiskola és szakiskola) OM Az intézmény működési Pest megye területe: 6. Az intézmény alapítója: Munkaerő Tartalékok Hivatala 7. Az alapítás éve (eredeti): Az intézmény fenntartója. Pest Megye - Önkormányzata 1052 Budapest, Városház u.7. (2007. január 1-től) 9. Az intézmény felügyeleti Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése szerve: 1052 Budapest, Városház u Az intézmény jogállása: önálló jogi személy 11. Az intézmény gazdálkodása:gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. 12. Az intézmény tevékenysége a) alaptevékenysége)i) 8531 általános középfokú oktatás szakközépiskola a) tankötelezettek részére négy évfolyamos, 9-12.évfolyam öt évfolyamos, évfolyam (nyelvi előkészítő évfolyammal) b) felnőttoktatás négy évfolyamos, 9-12.évfolyam szakiskola (9-10.évfolyamon) 8532 szakmai középfokú oktatás 10

11 szakközépiskolai szakképzési évfolyamon elektronika-elektrotechnika szakmacsoport mechatronikai műszerész 1 az elektrotechnika-elektronika szakmacsoport a mechatronikai műszerész képzéssel 2007.szeptember 1-jétől indítható Gépészet szakmacsoport gépipari számítástechnikai technikus Közlekedés szakmacsoport autóelektronikai műszerész autószerelő közlekedésgépészeti technikus közlekedésüzem-viteli szállítmányozási technikus szállítmányozási ügyintéző szakiskolai szakképzési évfolyamon gépészet szakmacsoport fémforgácsoló hegesztő Közlekedés szakmacsoport karosszérialakatos b) kisegítő, kiegészítő 8559 máshova nem sorolható egyéb oktatás tevékenysége(i) iskolarendszeren kívüli oktatás (az OKÉV nyilvántartási száma alapján végezhető tevékenységek és szolgáltatások( 5629 egyéb vendéglátás 13. Az intézménybe felvehető maximális létszám: 14. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 570 fő Az intézmény vezetőjét Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése nyilvános pályázat alapján határozott időre bízza meg. Az intézményvezető: igazgató 15. Az intézmény képviseletére jogosult Az intézmény vezetője, valamint az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott közalkalmazott. 16. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 17. A vagyon feletti rendelkezés a) Szigetszentmiklós Város Önkormányzata tulajdonában, Pest Megye Önkormányzatának ingyenes használatában lévő Szigetszentmiklós Gyártelep, hrsz.ingatlan, b) Szigetszentmiklós Város Önkormányzata tulajdonában, Pest Megye Önkormányzatának ingyenes használatában lévő továbbá a költségvetési szerv nyilvántartásában rögzített ingó vagyon. Alapító vagyon: ,-Ft 11

12 joga 18. Ellátható vállalkozási tevékenység és mértéke: Budapest, február 1. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti jogok gyakorlásáról szóló mindenkor érvényes rendelet szerint. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Dr.Szép Tibor P.H. Szűcs Lajos főjegyző elnök 12

13 Tárgyi feltételek Az iskola tulajdonosa: Az intézmény fenntartója: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata. Pest Megye Önkormányzatának Hivatala. a) Épület Az iskola főépülete, valamint a tanműhely egy része az ig épült, kifejezetten oktatási céllal. Az 1970-es években 2 új tanterem (fizika és kémia előadó), valamint irodahelyiségek épültek, a tanműhely is újabb szárnnyal bővült. A hátsó udvarba 1992-ben 2 faház épület került, melyben 5 tanterem és az orvosi szoba működik. A régi épületszárny földszinti folyosójának végén az egykorú igazgatói szolgálati lakás helyén két kis méretű- nyelvi órák tartására szolgáló szakterem található között felújításra került a tornaterem, az ebédlő-blokk, a könyvtár és az irodai, tanári szárny. Megtörtént a fűtéskorszerűsítése az ebédlőben, a faházban. Az iskola egészében sor került a nyílászárók cseréjére tól több ütemben felújításra került a tanműhely. Elkészült a tető tejes szigetelése, az életveszélyessé vált világítóablakok cseréje. A nyílászárókat is kicseréltük. Új vizesblokkok, korszerű világítás, hőszigetelt elektromos kapuk, új oktatói kabinetek, tantermek kerültek kialakításra. Szükséges volt az épület teljes külső és belső festése. A főépület vizesblokkját teljesen felújítottuk. További terveinkben szerepel a rendkívül rossz állapotú járdák akadálymentesítése, a gépjárműparkoló szilárd kialakítása. A több évtizedes elöregedett és életveszélyessé vált nyárfákat ki kellett vágnunk. Helyükre platán és hársfák kerültek. b) Eszközállomány Megnyugtató megoldást ezen a területen a kötelező eszköz -és felszerelésjegyzék nyújt. A tervszerűen gyarapított VIDEO, DVD és CD állomány a leginkább használatos eszközcsoport az oktatásban. A könyvtár hagyományos dokumentumokkal való további fejlesztése-különös tekintettel a kerettantervre - kiemelten támogatandó. A kompetenciaala- 13

14 pú oktatáshoz, az alapkészségek fejlesztéséhez szükséges módszertani anyagok, mérőeszközök, szakkönyvek szintén kiemelten támogatandóak. A könyvtárban helyeztük el a diákok számára is bármikor hozzáférhető számítógépeket, melyek multimédiás fejlesztése is a kiemelt feladatok közé tartozik. A tantermek a kor követelményeinek megfelelő bútorral való ellátottsága folyamatban van. A számítástechnikai oktatást 3 korszerű számítógépekkel és különböző perifériákkal felszerelt tanterem segíti. A tanulók használhatják az internetet, a CAD (számítógépes műszaki tervezés) és a CNC (számítógép- vezérelt szerszámgép) technika alapjait, a multimédiás eszközök kezelését szolgáló szoftvereket. Humán feltételrendszer pedagógusok technikai dolgozók - 37 fő - 19 fő 1.2. Fenntartói ÖMIP - kivonat (fenntartói elvárások) (1. sz. melléklet) 1.3. A minőségirányítási rendszer személyzetének képzése Az intézmény kialakította a pedagógus és a nem pedagógus alkalmazottak továbbképzési és beiskolázási tervét. Figyelembe vettük a pedagógus továbbképzési rendszer kínálta lehetőségeket és kötelezettségeket. Beiskolázási terv ( 2. sz. melléklet ) 2. Intézményi minőségpolitika 2.1 A szervezet minőségpolitikai nyilatkozata Célja, hogy megadja az iskola irányításának stratégiai súlypontját, tartalmazza a követelmények teljesítése és a minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztése iránti elkötelezettséget, hozzásegítse az iskolai erőforrásokat az eredmények eléréséhez és keretet adjon a minőségi célok kitűzéséhez. Az iskola dolgozói személyesen elkötelezettek abban, hogy tevékenységükkel hozzájáruljanak a szülők, a tanulók és a társadalmi igények kielégítéséhez. Ezért az iskola elsősorban az ő igényeik pontos 14

15 meghatározását megismerését és teljes körű kielégítését tartja oktatáspolitikája meghatározásához a legfontosabbnak. Iskolánk alapvető filozófiája a tanulók piacképes tudásának kialakítása! Ennek érdekében: Az előírásoknak megfelelően történjék az oktatás, a gazdálkodás. Növendékeiben felkelti a tudásvágyat, és megalapozza a magas szintű önművelés igényét. Növendékeit a tudományok segítségével rávezeti a világ megismerésének és megőrzésének fontosságára. A kultúra időtálló értékeinek közvetítése fogékonnyá teszi őket a szépre. A reál és humán tudás átadásával kifejleszti bennük a józan, kritikus és önálló gondolkodást és a felelős cselekvés képességét. Gondosan ápolja az anyanyelvet és a magyar nemzeti hagyományokat. Megérteti tanítványaival, hogy a világ megismeréséhez elsősorban saját nyelvükön, kultúrájukon keresztül vezet az út. Képessé teszi diákjait a fenti alapelvek elsajátítására, ehhez megfelelő alapkészségeket és kompetenciákat fejleszt ki a tanulóban. Napi feladataink végzésekor elsőrendű szempont a minőségpolitikának megfelelő működés biztosítása, ennek érdekében alapkövetelmény a minőségpolitika ismerete és elveinek betartása minden dolgozó esetében. Eredményes működésünkhöz szükséges állandó fejlődés érdekében valljuk, hogy a jelenlegi állapotnál mindig van jobb. A vezetőség kötelességének tekinti, hogy olyan környezetet teremtsen, amely elősegíti a minőségi munkavégzést, ahol mindenki állandóan fejleszti alkotókészségét, s ez által olyan tevékenységet végez, amely tanulóinknak, szüleiknek és a munkaerőpiacnak megelégedettségét, elismerését szolgálja. 3. Az intézményi minőségfejlesztési rendszer 3.1. A vezetés felelőssége és elkötelezettsége 15

16 A vezetés a Minőségirányítási rendszert a Ktv. 40 követelményének megfelelően dolgozta ki. A rendszer kiépítésekor figyelembe vettük a fenntartó önkormányzat ÖMIP- ben megfogalmazott elvárásait. Az iskola igazgatója és felső vezetése kinyilvánítja teljes elkötelezettségét: a partneri igények és elvárások teljesítésének tudatosításában az intézmény minden szintjén a minőségpolitika és a minőségcélok meghatározásában, betartásában, elérésében, rendszeres felülvizsgálatában a minőségfejlesztési rendszer időszakos vezetőségi átvizsgálásában a hozzá szükséges erőforrások biztosításában Az iskola felső vezetése vállalja, hogy a kiépített és működtetett minőségfejlesztési rendszert fenntartja, és folyamatosan tökéletesíti a partneri elégedettség megtartása és javítása céljából. Az iskola munkatársai felelősséget viselnek a minőségpolitika megvalósításáért, a minőségcélok elérésért, a minőséget befolyásoló folyamatok előírásszerű végrehajtásáért. Minden munkatárs joga és kötelessége a szolgáltatásainak bármely fázisában észlelt, a minőséget károsan befolyásoló jelenséget felismerve azokat a hatáskörrel felruházott kollégáknak felvetni. Joga és kötelezettsége a megszüntetésre vonatkozóan javaslatot tenni Jogi megfelelés Az iskolavezetés fontosnak tartja, hogy az iskolai életet szabályozó törvények, rendeletek, a fenntartó vagy az intézmény belső szabályozói minden munkatárs számára hozzáférhetőek legyenek, azokat mindenki ismerje, meg és feladatuk legyen ezek betartása. Számítógépen történő tárolás, kezelés A minőségbiztosítási dokumentum mellékleteivel együtt jól felépített struktúrában központi gépen helyezkedik el. 16

17 A dokumentumokhoz való hozzáférés szigorú. A minőségirányítási vezetőnek van írásjoga, minden más dolgozónak csak olvasási joga. A működés során történő változásokat, szükséges módosításokat a minőségügyi vezető tantestületi és igazgatói jóváhagyás után behelyezi a megfelelő helyre. A dokumentum a módosítás után új verziószámot kap, így ezen új fájlnéven kerül be a helyére. Az előző verzió is gépen marad. Dokumentumok kiadása, kezelése: 1. Az iskolába érkező hivatalos küldeményeket az igazgató vagy az általa megbízott dolgozó bontja fel. 2. Minden beérkezett hivatalos iratot (ügyiratot), valamint az iskolában hivatalból kezdeményezett, intézkedést igénylő ügyiratot, jegyzőkönyvet iktatóbélyegző alkalmazásával iktatni kell. 3. Az iktatás az iktatókönyvben, naptári évenként újra kezdődő növekvő sorszámos rendszerben, az iratok beérkezése (kezdeményezése) sorrendjében történik. 4. Az iktatás során az iktatókönyv rovatait pontosan ki kell tölteni. Az ügyirat tárgyát úgy kell megállapítani, hogy az ügy lényegét röviden és szabatosan fejezze ki, és annak alapján a helyes mutatózás elvégezhető legyen. A naptári év végén az igazgató az iktatókönyvet az utolsó iktatás után aláhúzással, keltezéssel, az iskola kerek bélyegzőjével és névaláírásával lezárja. Az iktatókönyvet, ha arra elegendő hely van, több éven át lehet használni. 5. Bizalmas iratokat az igazgató vagy megbízottja beérkezési sorrendben külön iktatja és irattárba helyezi. 6. Az iskolában az iratkezelési szabályzat alapján történik az ügyiratok csoportosítása. 7. Az iratok elintézése és továbbítása Postabontáskor a beérkezés dátumával a postabontást végző személy az iratot láttamozza. Ráírja az elintézésért felelőst, határidőt, ügyintézési teendőket. 17

18 Az iskolatitkár a beérkezett iratokat iktatja. Elintézésért felelős személyeknek az ügyiratot kiadja, az irat határidőre történő elintézését figyelemmel kíséri. Végzi az iratok irattári lerakását. Az ügyiratokat kézbesítőkönyvvel vagy postakönyvvel továbbítja. Közlönyökre és szabályzatokra vonatkozó előírások Intézményünkbe a DVD jogtár havonta érkezik. A törvényekben, rendeletekben történt változásokról a felelősök értesítik az érintetteket, melynek módszere a következő: Az érintettek tájékoztatása 2 héten belül történjen meg Sürgős esetekben fénymásolattal az érintetteket aznap vagy a következő munkanapon tájékoztatni kell. Mindenkit érintő esetben tantestületi megbeszélésen szóban közölni, majd egy példányt 2 hétre kitenni a faliújságra, melynek figyelemmel kísérése mindenki számára munkaköri kötelesség. A technikai dolgozókat is érintő tételek esetén előre megbeszélt időpontban szóbeli tájékoztatás. A különböző szabályzatokat, iskolai dokumentációkat az igazgatóhelyettesi irodában, könyvtárban, titkárságon és az iskolai weblapon lehet megtekinteni Minőségpolitikánk a következő: A tudásalapú társadalom oktatási feltételeit kielégíteni. Az életen át való tanulás, vagyis a versenyképes munkaerő képzettségének megteremtése, a felnőttképzés elindítása, széleskörű fejlesztése. A vállalkozói készségek, az adott körülményekhez való alkalmazkodás képességének erősítése. Tanulóink felkészítése az informatikai alapú társadalom igényeinek kielégítésére. A nyelvi készségek magas szintjének kialakítása, vagyis a munkaerő szabad áramlásához való hozzájárulás fejlesztése. 18

19 Tevékeny állampolgárságra való képzés támogatása. Tanulóinknak széleskörű konvertálható tudást átadni. Különös figyelmet kell fordítani az egyéni tanulási utak támogatására, lemorzsolódás megelőzésére és csökkentésére. Ennek érdekében a különböző képességekkel rendelkező tanulók részére egyénre szabott fejlesztési terveket kell kidolgozni. A tehetséges és gyengébb képességű tanulóinkat a fejlesztés érdekében differenciált módszerekkel tanítjuk. Törekszünk, hogy minél több munkatársunk vegyen részt a kompetenciaalapú oktatás, alapkészségek fejlesztése és a korszerű mérés-értékelés módszereit elsajátító tanfolyamokon. Piaci igényeknek megfelelően szélesítjük szolgáltatásainkat. Nagy figyelmet fordítunk tanáraink, oktatóink kiválasztására, teljesítményüket folyamatosan figyelemmel kísérjük. Az iskola dolgozói személyesen elkötelezettek a minőség iránt és ennek megfelelő magatartást tanúsítanak tevékenységükben. A piaci igényeknek megfelelően állandóan fejlesztjük tanáraink, oktatóink ismeretét, hagy ismerjék meg az új technológiai és módszertani eljárásokat és alkalmazásukat, hogy tanulóink rugalmas, egészséges alkalmazkodni és megfelelni képes tudással kerüljenek a munkaerőpiacra. Jelmondatunk: Korszerű, az új befogadására és az állandó megújulásra képes tudás kialakítása! A minőségfejlesztési szervezet működtetése. Az igazgató kinevezi a minőségfejlesztési rendszer támogatásáért felelős személyt, aki elegendő hatáskörrel rendelkezik a minőségfejlesztési rendszer működtetéséhez. A minőségfejlesztési megbízott elkészíti a szervezet működését szabályozó dokumentumokat. 19

20 20

21 Az iskola felelősség és hatásköri felépítése Az iskola szervezeti felépítése Pest Megye Önkormányzatának Hivatala (fenntartó) igazgató gyak. okt. vez. igazgató h. gazdasági vezető MÉCS vezető iskolatitkár oktatók munkaközösségek ügyviteli dolgozók raktáros humán technikai dolgozók fűtó - portás reál takarítók karbantartó - gondnok szakmai elméleti 21

22 3.2. A vezetés Jövőképalkotás - Hazánk 2004-ben az Európai Unió tagja lett. Ez új kihívást jelent számunkra. Egyrészt fel kell készülnünk a globalizáció miatt diákjainkra váró feladatokra, azokra az igen magas követelményekre, amelyet egy fejlettebb piacgazdaság elvár tőlünk, másrészt erősíteni kell nyelvi kultúránkat, ápolnunk kell hagyományainkat. - Az ismeretanyag rohamos bővülése, a technikai feltételek változása, az emberi kapcsolatok gyors átalakulása követeli tőlünk, hogy újrafogalmazzuk oktatói-nevelési elveinket. Tanulóink kezébe nem lezárt tudást kell adnunk, hanem olyan ismereteket, és készségeket, képességeket, amelyet a későbbiek során tovább tudnak fejleszteni, vagyis képesek lesznek az életen át tartó tanulásra, és aktív, cselekedtető, önfejlesztő és önértékelő, önálló munkán alapuló tanulási folyamatokban vesznek részt. - Ennek érdekében a tantestületnek át kell térni az ismeretalapú pedagógiáról a kompetenciaalapú pedagógiára. - Fontos nevelési elvünk a környezetvédelmi nevelés minél nagyobb mértékű oktatása, a kommunikációs készség fokozása, úgy magyar, mind idegen nyelven. - Tovább szeretnénk fejleszteni a már meglévő nemzetközi kapcsolatainkat, új kapcsolatokat kívánunk kiépíteni elsősorban a megújuló energiák felhasználásában és a környezetvédelem területén. - Intenzíven szeretnénk a felnőttképzés-átképzésben részt vállalni, hiszen ez a jövő iskolájának alapvető feladata lesz. - Mielőbb szeretnénk a korszerű, kompetencia alapú és moduláris képzés megvalósításába bekapcsolódni. - A közlekedési szakmacsoport teljes vertikumát szeretnénk lefedni, hogy tanulóink számára biztosítsuk a modul rendszer bevezetésével több szakma rövid idő alatti elvégzését, a szakmák egymásra és egymás mellé épülését. A mesterképzés továbbfejlesztését, a közlekedési szakma egész életen át való tanulási lehetőségét, az átjárhatóság biztosítását Döntéshozatal Az iskola dolgozói feletti munkáltatói jogokat az iskola igazgatója egy személyben gyakorolja, csakúgy, mint a gazdasági-pénzügyi kérdésekben. A 3.1-ben a Felelősség és hatáskör alatt szabályozott rendben történik a döntéshozatal 22

23 Minden terület az alá tartozó szakmai és személyi kérdésekben, az év eleji vezetőségi ülésen meghatározott mértékben dönt. A vezetők fontosabb, az iskola egészét érintő esetekben, az igazgatóval történő előzetes egyeztetés után hozzák meg határozatukat Innováció Szeretnénk a következő időszakban szakterületünkön a megye vezető intézménye maradni. Újabb szaktantermeket szeretnénk kialakítani. Felsőfokú akkreditált képzést kívánunk indítani. Program akkreditációt benyújtani különböző szakmák oktatásával kapcsolatban Az egész életen át való tanulás, és a távoktatás feltételeit megteremteni. A kompetenciaalapú oktatás személyi és tárgyi feltételeit megteremteni. A régió vállalataival a kapcsolatot intenzívebbé tenni Szervezeti kommunikáció Az iskola vezetősége szükségszerűen az igazgató irányításával ülést tart. A vezetőségi ülésekre alkalmanként meghívót kapnak az adott téma felelősei. A vezetőségi üléseken biztosítják az információcserét minden a minőségfejlesztési rendszert érintő kérdésben. Az igazgató és a minőségi vezető közötti napi szóbeli kapcsolattartás kiterjed a rendszer szabályozásának és fenntartásának minden kérdésére. A munkatársak és a felső vezetés közötti kapcsolattartás formája a szóbeli közlés. A munkaköri leírásban szabályozott módon a munkatársak joga és kötelessége a nem megfelelőség azonnali jelzése és helyesbítése. A kapcsolódó információk szóban azonnal a közvetlen vezetőkhöz jutnak, akik írásban továbbítják azokat, javaslataikkal együtt a minőségi vezetőhöz, a szükséges intézkedések megtétele érdekében Elismerés, támogatás A pedagógus és nem pedagógus alkalmazottak ösztönzése, erkölcsi és anyagi elismerése félévente áttekintésre kerül, kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítésben részesülhetnek az arra érdemesek. 23

24 Felelősségi kör, hatáskör A belső kapcsolattartást a szervezeti ábra mutatja ( ) A vezetőség és a munkatársak felelősségi körét és hatáskörét az SZMSZ és a munkaköri leírások tartalmazzák. A munkaköri leírások minden dolgozó számára tartalmazzák - a munkakör megnevezését - a munkakör ellátásának célját - a munkakör betöltéséhez szükséges szakmai képesítést és ismereteket - a közvetlen felettes megnevezését - a munkakör szakmai feladatait - az ellenőrzési feladatokat - az információhoz jutás jogait és lehetőségeit - bérezést és dokumentációs kötelezettségeket Minden munkatárs felelős az általa végzett munka minőségéért. Az igazgató minőségi vezetőt nevezett ki, dr. Lapsánszky Istvánné személyében, aki rendelkezik a szükséges hatáskörrel, ahhoz, hogy - a minőségfejlesztési rendszert az előírásoknak megfelelően működtesse - kidolgozza és a vezetőség elé tárja az éves minőségi tervet - biztosítsa a minőségpolitikában és a célokban kitűzötteket - megelőzze a nem megfelelő szolgáltatások kialakulását - koordinálja a folyamatos javítást - beszámoljon az intézmény vezetőségének és nevelőtestületének a minőségirányítási rendszer működéséről Az igazgató a munkatársak közül belső auditort nevez ki Zachárné Gombás Katalin személyében. Az auditor megfelelő ismerettel rendelkezik, ahhoz, hogy a minőségirányítási rendszert tárgyszerűen vizsgálja és a vezetésnek információt, szolgáltasson a folyamatos minőségjavítás hatékonyságának megítéléséhez. 24

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 17. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Bánki Donát Szakképző

Részletesebben

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Belső ellenőrzési terv Hatályba lép: 2009. szeptember 1. Horváth Zoltán igazgató I. A nevelő-oktató munka ellenőrzése A.) Pedagógiai munka ellenőrzésének

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 85/2002. (IV.29.) számú h a t á r o z a t a egyes középfokú intézmények alapító okiratainak módosításáról A Közgyűlés 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend Ikt.sz.: 10/647/R4-30/2007. ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE 12. napirend Tárgy: Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/2004. (I.28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/2004. (I.28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2004. (I.28.) számú h a t á r o z a t a a Bencs László Szakiskola és Általános iskola, valamint a Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 RÁBATAMÁSI, SZENT ISTVÁN U.47. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV 2015-2016-os tanév RÁBATAMÁSI, 2015-2016-os tanév Bevezető 1. Az Intézményi Önértékelési Éves

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő VI-169/3026/2012. sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje:

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje: 152/2004. (XII. 9.) MÖK határozat 2/A. sz. melléklete 2004. december 31-i hatállyal az államháztartásról szóló Nevelési Tanácsadó (OM azonosító: 200108) 8400 Ajka, Ifjúság u. 9. a.) A jogelőd megszűnésének

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ME-04 BELSŐ AUDIT Átdolgozta és aktualizálta:... Tigerné Schuller Piroska minőségirányítási vezető Jóváhagyta és a bevezetést elrendelte:... Dr. Gábor Ferenc Jegyző

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 10/2010.(II.11.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában

A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában A fiatalok foglalkoztatásának előmozdítása Közép-Kelet-Európában Projekt Szeminárium 2013. október 10. A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában Előadó: Kiss Ferenc

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (7632 Pécs, Melinda utca 23.) ALAPÍTÓ OKIRATA (A 2009. március 19.-ei módosítással vastag, dőlt betűk - egybeszerkesztett változat) Pécsi József Nádor Gimnázium

Részletesebben

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében Cél Sikerkritérium Tényleges eredmény 1. A felnőttképzési minőségirányítási kézikönyv korrekciója a felnőttképzési minőségbiztosítási

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak végrehajtására kiadott

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 14. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Öveges József Szakképző

Részletesebben

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola Minőségirányítási programja Név Aláírás Időpont Készítette (igazgató) Minőségirányítási vezető Lipták Lajos Lipták Lajos Jóváhagyta (a fenntartó

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Kód A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola, Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 037223 KIK 178012 2015-2016. tanév A szakképesítés és OKJ szakképzettség

Részletesebben

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! Iskolánk szakmai képzésének minél jobb megismerését segítjük tájékoztatónk megjelentetésével.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga!

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Az alábbi kérdőívben állításokat fogalmaztunk meg a pedagógusok, oktatók elégedettségére vonatkozóan. Örömünkre szolgálna, ha észrevételeivel, javaslataival

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2014. május 26-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2014.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

151/2011. (VIII. 16.) MÖK

151/2011. (VIII. 16.) MÖK 151/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben